Sunteți pe pagina 1din 42

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului Program Phare TVET RO 0108 01

C!RR"C!#!M $entru clasa a %"&a


coala de Arte i Meserii
Domeniul: Electronic i automati'ri Calificarea: Electronist $entru a$arate i echi$amente $entru radio i T(
REV")!"T

*00+

#ista autorilor, -ic. Viorica -oina - prof. ing. gr. I, Grup colar Electronic Industrial, ucureti /rigioiu -nu - prof. ing., gr. I, Colegiul !e"nic !elecomunica#ii $. %arpen, acu 0ugan Marina & prof. ing. gr. I, Grupul colar &Domnul !udor&, Dro'eta !urnu (e)erin

Colecti( de re(i'uire, Maniga Vasile - prof. ing., grad didactic I, Grupul colar &G"eorg"e Asac"i&, otoani -ic. Viorica -oina - prof. ing. gr. I, Grup colar Electronic Industrial, ucureti Vidh'an "oan * prof. ing. grad did. I, Gr. c. Electrote"nic +Edmond $icolau, Clu- $apoca

1sisten !"P P21RE TVET RO 0108 03 -r ing Rou -orin

P#14 -E 54V676M84T 1nul de com$letare clasa a %"&a 1ria curricular Tehnologii -omeniul, Electronic i automati'ri Cali9icarea, Electronist a$arate i echi$amente $entru radio si TV Cultur de s$ecialitate i instruire $ractic s$tm:nal 3;; ore Modulul ": Dispo1iti)e electronice Modulul "": Circuite electronice digitale Modulul """: Construc#ia i func#ionarea receptoarelor de radio i !) !otal ore.an din care: !otal ore.an din care : !otal ore.an din care: //0 23 40 /54 40 40 //0 40

la'orator te"nologic instruire practic la'orator te"nologic instruire practic la'orator te"nologic instruire practic

Total ore<an,13 ore<s$tm:n = *> s$tm:ni ? 3;; ore

@tagii de $regtire $ractic Modulul "V: Circuite electronice analogice Modulul V: Depanarea receptoarelor radio i !8 !otal ore.an din care: !otal ore.an din care:

*A0 ore la'orator te"nologic /26 76 /26 76

la'orator te"nologic

Total ore<an: 30 ore<s$tm:n = 8 s$tm:ni<an? *A0 ore Curriculum Bn de'(oltare local Modulul V": Aparate de msur specifice !otal ore.an din care: 11C ore la'orator te"nologic //0 9:

Total ore<an, A ore<s$tm:n = *> s$tm:ni ?11C ore

TOT1#,

;33 ore < an

* 1#C6T!"RE1 MO-!#E#OR
Circuite electronice digitale 1$arate de msur s$eci9ice Construcia i 9uncionarea rece$toarelor de radio i T( -e$anarea rece$torelor radio i T( Circuite electronice analogice

-is$o'iti(e electronice

!nitatea de com$etene

Com$etena

Comunicare 7.Citete i utili1ea1 i numera#ie documente scrise =n lim'a- de ;6,4 credite< specialitate. 5.>relucrea1 i interpretea1 grafic re1ultatele o'#inute pe o sarcin dat. Asigurarea /.Aplic normele de calitate =n calit#ii domeniul de acti)itate. ;6,4 credite< 2.?tili1ea1 metode standardi1ate de asigurare a calit#ii. Igiena i /.Aplic legisla#ia i securitatea reglementrile pri)ind muncii securitatea i sntatea la locul ;6,4 credite< de munc, pre)enirea i stingerea incendiilor. 2.Ia msuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munc. @ucrul =n /.Identific sarcinile i ec"ip resursele necesare pentru ;6,4 credite< atingerea o'iecti)elor. 2.Ai asum rolurile care =i re)in =n ec"ip. 7.Cola'orea1 cu mem'rii ec"ipei pentru =ndeplinirea sarcinilor. ?tili1area /.Identific dispo1iti)ele dispo1iti)elor electronice discrete. electronice 2.(electea1 dispo1iti)ele discrete electronice discrete. ;2 credite< 7.Determin finc#ionalitatea dispo1iti)elor electronice discrete =ntr-un monta-. 5.8erific func#ionalitatea dispo1iti)elor electronice discrete.

Veri9icare

Circuite electronice digitale

-is$o'iti(e electronice

1$arate de msur s$eci9ice

Construcia i 9uncionarea rece$toarelor de radio i T(

-e$anarea rece$torelor radio i T(

Circuite electronice analogice

!nitatea de com$etene

Com$etena

Beali1area circuitelor cu dispo1iti)e electronice discrete ;2 credite<

/.Beali1ea1 surse sta'ili1ate de tensiune. 2.Beali1ea1 amplificatoare. 7.Beali1ea1 oscilatoare.

5.Beali1ea1 circuite de impulsuri. ?tili1area /.Identific circuite integrate circuitelor logice. integrate 2.Implementea1 func#ii 'inare logice simple cu circuite integrate ;2 credite< logice. 7.Interconectea1 circuite integrate logice =n monta-e 5.8erific func#ionarea monta-elor. ?tili1area /. (electea1 aparatul de aparaturii de msur adec)at msur 2. Efectuea1 masurarile specific parametrilor specifici receptoarelor B!) 8erificarea /. Anali1ea1 structura unui receptoarelor receptor radio radio i !) 2. Anali1ea1 structura unui receptor !) 7. 8erific func#ionarea receptoarelor Bemedierea /. Depistea1 defectele din defectelor aparatura B!) tipice 2. @ocali1ea1 defectele din receptoarelor aparatura B!) B!) 7. Bemedia1 defectul constatat

Veri9icare

3 4OT6 -E PRE)E4T1RE
Modululele din curriculum se studia1 pe parcursul clasei a CI-a, coala de Arte i Meserii, domeniul Electronic i automati'ri, calificarea Electronist a$arate i echi$amente $entru radio i T( corespun1toare ni)elului doi din cadrul (istemului $a#ional de Calificri >rofesionale. >roiectarea curricular s-a reali1at pe 'a1a unit#ilor de competen# din (tandardul de >regtire >rofesional )alidat conform DMEC! nr. 7/60 din 22.6/.2665 i apro'at prin DMEC! nr. 724: din /3.62.2665. De asemenea curriculum calificarii Electronist a$arate i echi$amente $entru radio i T( s-a ela'orat #inand cont i de: Competen#ele do'Endite de a'sol)en#ii ni)elului I de calificare in domeniul Electronic i Automati1ri. >lanul cadru de =n)#mEnt pentru coala de Arte i Meserii * an de completare. Curriculum parcurs de ele)i in clasele a IC-a si a C-a, coala de Arte i Meserii ;(AM<. >rin programul de la ni)elul doi, ele)ii )or do'Endi suficiente a'ilit#i i cunotin#e care le )or permite s continue pregtirea la ni)elul trei, dei unii dintre acetia ar putea alege s =i gseasc un loc de munc. $oii anga-a#i )or putea desfura sarcini de rutin i predicti'ile. @a ni)elul doi, prin unit#ile de competen# te"nice generale, ele)ii se )or familiari1a cu: asigurarea calit#ii =n domeniul de acti)itate, utili1area dispo1iti)elor electronice discrete, reali1area de circuite electronice cu dispo1iti)e electronice discrete i reali1area monta-elor electronice cu circuite integrate. ?nit#ile de competen# te"nice din cadrul programului de la ni)elul doi =l )or =n1estra pe ele) cu o gam mai larg de a'ilit#i practice i creati)e. >arcurgerea con#inuturilor i adec)area strategiilor didactice )or )i1a i formarea capacit#ii de anali1 a ni)elului de competen#e do'Endite prin =n)#are, =n scopul orientrii spre o anumit carier profesional i de1)oltarea capacit#ii de comunicare, folosind un lim'aspeciali1at, specific domeniului electronic i automati1ri. A'ordarea modular )a oferi urmtoarele a)anta-e: orientarea asupra celui care =n)a#, respecti) asupra disponi'ilit#ilor sale, urmEnd s le pun mai 'ine =n )aloareF modulul poate =ncorpora, =n orice moment al procesului educati), noi mi-loace sau resurse didactice, datorit structurii sale elasticeF permite indi)iduali1area =n)#rii i articularea educa#iei formale i informaleF ofer desc"idere maGim atEt =n plan ori1ontal, cEt i =n plan )ertical. >rin natura acti)it#ilor de =n)#are, ele)ii )or tre'ui pregti#i pentru a e)olua =n situa#ii adaptati)e compleGe, =n care nici din punct de )edere profesional nu eGist rspunsuri &unice& sau &cele mai 'une&. An ela'orarea strategiei didactice, profesorul )a tre'ui s #in seama de urmtoarele principii moderne ale educa#iei: Ele)ii =n)a# cel mai 'ine atunci cEnd consider c =n)#area rspunde ne)oilor lor. Ele)ii =n)a# cEnd fac ce)a i cEnd sunt implica#i acti) =n procesul de =n)#are. Ele)ii au stiluri unice de =n)#are. Ei =n)a# =n moduri diferite, cu )ite1 diferit i din eGperien#e diferite. >articipan#ii contri'uie cu cunotin#e semnificati)e i importante la procesul de =n)#are.

Ele)ii =n)a# cel mai 'ine atunci cEnd li se acord timp pentru a +ordona, informa#iile noi i a le asocia cu +cunotin#ele )ec"i,. >rocesul de predare =n)#are tre'uie s ai' un caracter acti) i centrat pe ele). An acest sens cadrul didactic tre'uie s ai' =n )edere: Diferen#ierea sarcinilor i timpului alocat prin: gradarea sarcinilor de la uor la dificil pe fiele de lucruF fiGarea unor sarcini desc"ise, deoarece ele)ii mai 'uni le interpretea1 =ntr-un mod mai solicitantF fiGarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indi)i1i diferi#i, =n func#ie de a'ilit#iF pre1entarea temelor =n mai multe moduri ;raport, discu#ie sau grafic<F Diferen#ierea cunotin#elor ele)ilor prin: a'ordarea tuturor tipurilor de =n)#are ;auditi), )i1ual, practic<F formarea unor grupe de ele)i cu aptitudini diferite care se pot a-uta reciprocF utili1area )erificrii de ctre un coleg sau de ctre =ndrumtor. Diferen#ierea rspunsului prin: utili1area autoe)alurii i solicitarea ele)ilor de a-i sta'ili o'iecti)e. An scopul in)#rii centrate pe ele) , profesorul tre'uie s adapte1e strategiile de predare la stilurile de =n)#are ale ele)ilor ;auditi), )i1ual, practic< i s diferen#ie1e sarcinile i timpul alocat re1ol)rii lor prin: Gradarea sarcinilor de la simplu la compleG utili1and fie de lucru. HiGarea unor sarcini desc"ise, pe care ele)ii s le a'orde1e la ni)eluri diferite. HiGarea de sarcini diferen#iate pentru indi)i1i sau grupuri diferite, =n func#ie de a'ilit#i. >re1entarea temelor =n mai multe moduri ;raport, discu#ie, grafic<. ?tili1area unor metode acti)e-interacti)e ;=n)#are prin descoperire, =n)#are pro'lemati1at, =n)#are prin cooperare, -oc de rol, simulare<. ?tili1area calculatorului pentru o'#inerea de informa#ii i utili1area unor softuri educa#ionale specifice domeniului. 8i1ite la eGpo1i#ii te"nice i agen#i economici din domeniul de pregtire >lecEnd de la principiul inclu1iunii ;coala primete orice copil =n sistem, asigur orice sus#inere necesar ca fiind un drept i accept c fiecare copil este diferit<, se )a a)ea =n )edere utili1area de metode specifice pentru de1)oltarea competen#elor pentru acei ele)i care pre1int deficien#e integra'ile, adaptEndu-le la specificul condi#iilor de =n)#are i de comportament ;utili1area de programe indi)iduali1ate, pregtirea de fie indi)iduale pentru ele)ii care au ne)oie, utili1area instrumentelor a-uttoare de =n)#are, aducerea de laude c"iar i pentru cele mai mici progrese i sta'ilirea =mpreun a pailor urmtori<. E)aluarea tre'uie s fie corelat cu criteriile de performan# i cu tipul pro'elor de e)aluare care sunt preci1ate in (tandardul de >regtire >rofesional. >entru fiecare modul se e)aluea1 numai competen#ele corespun1toare, e)aluarea altor competen#e nefiind rele)ant. D competen# se e)aluea1 o singur dat. Demonstrarea unei alte a'ilit#i =n afara celor din competen#ele specificate este lipsit de semnifica#ie =n cadrul e)alurii. Ele)ii tre'uie e)alua#i numai =n ceea ce pri)ete do'Endirea competen#elor specificate.

>e parcursul modulului se reali1ea1 e)aluare continu, prin aplicarea instrumentelor de e)aluare continu pre)1ute =n (tandardul de >regtire >rofesional ;pro'e scrise, pro'e orale, pro'e practice<, iar la fEritul lui se reali1ea1 e)aluare sumati) pentru )erificarea atingerii competen#elor. Be1ultatele e)alurii continue )or fi consemnate =n foaia matricol a ele)ului, alturi de re1ultatele de la celelalte discipline de cultur de specialitate i de la disciplinele de cultur general. Hoaia matricol )a atesta a'sol)irea celor 7 ;trei< ani ai colii de Arte i Meserii, =n)#mEnt o'ligatoriu i an de completare. Do'Endirea competen#elor pentru ni)elul doi de calificare se )a certifica pe 'a1a re1ultatelor o'#inute =n urma aplicrii instrumentelor de e)aluare a competen#elor. @a =nc"eierea cu succes a unei e)aluri, este suficient un feed'acI de felicitare. An ca1ul unei =ncercri nereuite, este esen#ial transmiterea unui feed'acI clar i constructi). Acesta tre'uie s includ discu#ii cu ele)ul =n legtur cu moti)ele care au dus la insucces i identificarea unei noi oca1ii pentru ree)aluare, precum i a spri-inului suplimentar de care ele)ul are ne)oie. >entru recuperare se poate propune o perioad de ctre e)aluator sau de ctre ele), dar numai =n limitele orarului colar. Bee)aluarea tre'uie s utili1e1e acelai instrument, dei locul de desfuare a e)alurii poate fi modificat

A PRE)E4T1RE1 MO-!#E#OR
CULTUR DE SPECIALITATE I INSTRUIRE PRACTIC SPTMNAL
Modulul "

-"@PO)"T"VE E#ECTRO4"CE
" #"@T1 !4"T67"#OR -E COMPETE476 rele)ante pentru modul ; din care au fost selectate competen#ele indi)iduale agregate =n modul< : 40.9 ?tili1area dispo1iti)elor electronice discrete "" T10E#!# -E CORE#1RE 1 COMPETE47E#OR D" CO47"4!T!R"#OR !nitate de com$eten 40.9 ?tili1area dispo1iti)elor electronice discrete Com$etene 40.9./ Identific dispo1iti)ele electronice discrete Coninuturi tematice !ran1istorul 'ipolar (tructur intern i principiu de func#ionareF (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <F !ipuri de coneGiuni: EC, C, CC. !ran1istoare cu efect de cEmp ; !EC-J, !EC-MD( < (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <F !ipuri de coneGiuni. !iristorul (tructur intern i principiu de func#ionareF (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <F !riacul >rincipiul de func#ionareF (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <F Diacul >rincipiul de func#ionareF (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <F

40.9.2 (electea1 dispo1iti)e electronice discrete

40.9.7 Determin func#ionalitatea dispo1iti)elor electronice discrete 40.9.5 8erific func#ionalitatea dispo1iti)elor electronice discrete

!ran1istorul 'ipolar >arametri specifici 8alori limit ale parametrilor tran1istoruluiF dependen#a de temperatur a parametrilor tran1istorului. !ran1istoare cu efect de cEmp ; !EC-J, !EC-MD( < >arametri specifici 8alori limit ale parametrilor tran1istorului. !iristorul >arametri specifici 8alori limit ale parametrilor tiristorului. !riacul >arametri specifici 8alori limit ale parametrilor triacului. Diacul >arametri specifici 8alori limit ale parametrilor diacului. !ran1istorul 'ipolar !ipuri de coneGiuni Begimuri de func#ionare Circuite de polari1areF Caracteristici staticeF Dreapt de sarcin staticF punct static de func#ionareF Circuite ec"i)alente. !ran1istoare cu efect de cEmp ; !EC-J, !EC-MD( < !ipuri de coneGiuni Begimuri de func#ionare Circuite de polari1areF Caracteristici staticeF Dreapt de sarcin staticF !iristorul Caracteristica IK f ;?< !riacul Caracteristica IK f ;?<F Diacul Caracteristica IK f ;?<. Defecte ale dispo1iti)elor electronice discrete: strpungerea -onc#iunii, =ntreruperea -onc#iunilor, modificarea parametrilor electrici.

""" CO4-"7"" -E 1P#"C1RE -"-1CT"C6 D" -E EV1#!1RE

Modulul -is$o'iti(e electronice poate fi parcurs independent oferind ele)ilor cunotin#e teoretice i a'ilit#i practice pe care 'eneficiarii le pot )erifica =n diferite fa1e ale =nsuirii lor. Ca instrumente de e)aluare se pot folosi: inter)iul proiectul sau miniproiectul - prin care se e)aluea1 metodele de lucru, utili1area corespun1toare a 'i'liografiei, materialelor i ec"ipamentelor, acurate#ea te"nic, modul de organi1are a ideilor i materialelor =ntr-un raport portofoliul, ca instrument de e)aluare fleGi'il, compleG, integrator, ca o modalitate de =nregistrare a performan#elor colare ale ele)ilor. fie de autoe)aluare fie cu =ntre'ri tip gril, =ntre'ri cu alegere multipl, =ntre'ri de completare fie de lucru @ista de )erificare nu presupune decEt 'ifarea unei csu#e de fiecare dat cEnd s-a demonstrat 'una reali1are a unei sarcini. An momentul =n care au fost 'ifate toate csu#ele, e)aluarea s-a =nc"eiat cu succes. >ro'ele scrise pot fi: re1ol)ri de pro'leme =n care se )a solicita ele)ilor recunoaterea componentelor dup sim'ol, recunoaterea tipului de coneGiune =n care lucrea1 i calcularea >.(.H. * ului. >ro'ele practice pot fi lucrri de la'orator. >ro'ele orale propuse: pre1entri orale, =ntre'ri cu rspuns eGtins, sus#inute de desfurare de acti)it#i practice de msurare a parametrilor de catalog ai componentelor electronice. Ca instrumente de e)aluare se pot ela'ora fie de o'ser)are sistematic =n care s se preci1e1e tipurile de componente electronice )erificate, parametrii )erifica#i, corectitudinea )erificrii precum i referate ale lucrrii de la'orator. "V @!EE@T"" METO-O#OE"CE Con#inuturile modulului sunt proiectate pentru //0 ore , defalcate dup cum urmea1: 23 ore * instruire teoretic ;/ or. sptmEn < 23 ore * la'orator te"nologic ;/ or. sptmEn < 40 ore * instruire practic ;2 ore . sptmEn < Instruirea practic se )a desfura =n spa#ii special amena-ate, dotate corespun1tor, pe grupe de ele)i, cu respectarea legisla#iei =n )igoare. Con#inuturile ce urmea1 a fi parcurse, =n ordine cronologic, sunt pre1entate mai -os: Tema 1, !ran1istorul 'ipolar (tructur intern i principiu de func#ionare. (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <. !ipuri de coneGiuni: EC, C, CC. Begimuri de func#ionare. >arametri specifici 8alori limit ale parametrilor tran1istorului. Dependen#a de temperatur a parametrilor tran1istorului. Circuite de polari1are. Caracteristici statice. Dreapt de sarcin staticF punct static de func#ionare. Defecte: strpungerea -onc#iunii, =ntreruperea -onc#iunii, modificarea parametrilor electrici. Tema *, !ran1istorul cu efect de cEmp ; !EC-J, !EC-MD( <

>rincipiul de func#ionare. (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <. !ipuri de coneGiuni. >arametri specifici. 8alori limit ale parametrilor tran1istorului. Begimuri de func#ionare. Circuite de polari1are. Caracteristici statice. Dreapt de sarcin static. Defecte: strpungerea -onc#iunii, =ntreruperea -onc#iunii, modificarea parametrilor electrici. Tema 3, !iristorul (tructur intern i principiu de func#ionare. (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <. >arametri specifici: tensiuni, curen#i, puteri. 8alori limit ale parametrilor tiristorului. Caracteristica IK f ;?<. Defecte. Tema A, !riacul >rincipiul de func#ionare. (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <. >arametri specifici. 8alori limit ale parametrilor triacului. Caracteristica IK f ;?<. Defecte. Tema +, Diacul >rincipiul de func#ionare. (im'ol, marca-, aspect fi1ic ;dispunerea terminalelor pe capsul <. >arametri specifici. 8alori limit ale parametrilor diacului. Caracteristica IK f ;?<. Defecte. Recomandri $entru lucrri de laForator /. ?tili1area cataloagelor pentru selectarea componentelor electronice. 2. Msurarea parametrilor specifici ai tran1istorului 'ipolar, tran1istorului cu efect de cEmp, tiristorului, triacului i diacului. 7. Bidicarea caracteristicilor curent * tensiune ale dispo1iti)elor electronice. Recomandri $entru a$licaii $ractice /. @ucrri practice de identificare a componentelor: tran1istor 'ipolar, tran1istor cu efect de cEmp, tiristor, triac, diac. 2. @ucrri practice de )erificare a componentelor: tran1istor 'ipolar, tran1istor cu efect de cEmp, tiristor, triac, diac.

7. @ucrri practice de identificare a defectelor componentelor: tran1istor 'ipolar, tran1istor cu efect de cEmp, tiristor, triac, diac. 5. @ucrri practice de polari1are a tran1istoarelor 'ipolare. 4. @ucrri practice de polari1are a tran1istoarelor cu efect de cEmp. Modulul ""

C"RC!"TE E#ECTRO4"CE -"E"T1#E


" #"@T1 !4"T67"#OR -E COMPETE476 rele)ante pentru modul ;din care au fost selectate competen#ele indi)iduale agregate =n modul<: 40./6 ?tili1area circuitelor integrate logice. "" T10E#!# -E CORE#1RE 1 COMPETE47E#OR D" CO47"4!T!R"#OR Modulul Circuite electronice digitale este construit pe 'a1a unit#ii de competen# te"nic general Utilizarea circuitelor integrate logice conform ta'elului urmtor : !niti de com$eten 40./6 ?tili1area circuitelor integrate logice

Com$etene 40./6./ Identific circuite integrate logice.

Coninuturi tematice >or#i logice ;I, (A?, $?, I-$?, (A?-$?, (A? ECC@?(I8<F >arametrii circuitelor integrate logice ;8IL, 8I@, IIL, II@, t>L@, t>@L<F CodificatoareF DecodificatoareF MultipleGoareF DemultipleGoare Comparatoare Date de catalog. Hunc#ii logice: I, (A?, $?, I-$?, (A?-$?, (A? ECC@?(I8. Horme de repre1entare a func#iilor logice ;ta'el de ade)r, forme canonice<F AGiomele i teoremele alge'rei oole ;comutati)itatea, asociati)itatea, distri'uti)itatea, a'sor'#ia, idempoten#a, du'l negare, regulile lui unu i 1ero, teorema lui De Morgan<

40./6.2 Implementea1 func#ii 'inare simple cu circuite integrate logice.

40./6.7 Interconectea1 circuite integrate logice =n monta-e

40./6.5 8erific func#ionarea monta-elor

!ipuri de circuite integrate logice ;por#i logice, decodificatoare, multipleGoare i demultipleGoare<F ?tili1area cataloagelor de circuite integrate logice pentru identificarea terminalelor. Monta-e pentru implementarea unor func#ii logice ;func#ii de 2, 7 i 5 )aria'ile<F Beali1area monta-elor cu circuite integrate logice ;cu por#i logice, decodificatoare, multipleGoare i demultipleGoare<F Msurarea ni)elurilor de tensiune =n punctele de msur sta'ilite. Interpretarea re1ultatelor msurrilor. Bemedierea e)entualelor defecte =n monta-e cu circuite integrate logice ;de componente, de monta-, =ntreruperi, scurtcircuite<.

""" CO4-"T"" -E 1P#"C1RE -"-1CT"C1 @" -E EV1#!1RE >rocesul de predare - =n)#are tre'uie s ai' un caracter acti) i centrat pe ele). An acest sens cadrul didactic tre'uie s ai' =n )edere diferen#ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la uor la dificil, utili1End =n acest sens fie de lucruF fiGarea unor sarcini desc"ise, pe care ele)ii s le a'orde1e =n ritmuri i la ni)eluri diferiteF fiGarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indi)i1i diferi#i, =n func#ie de a'ilit#iF pre1entarea temelor =n mai multe moduri ;raport ,discu#ie sau grafic<. An )ederea =n)#rii centrate pe ele) i pentru asigurarea formrii competen#elor pre)1ute de program, se recomand: utili1area unor metode acti)e.interacti)e ;de eGemplu =n)#area prin descoperire, =n)#area pro'lemati1at, =n)#area prin cooperare, simularea, -ocul de rol<F reali1area de proiecte i portofoliiF utili1area calculatorului pentru o'#inerea de informa#ii i utili1area unor soft-uri educa#ionale specifice domeniuluiF desfurarea unora dintre acti)it#i cu participarea unor repre1entan#i ai domeniului de pregtire. >entru aplicarea metodei de =n)#are centrat pe ele), profesorul tre'uie s cunoasc stilurile de =n)#are ale ele)ilor ;auditi), )i1ual, practic< aplicEnd ini#ial c"estionare sociometrice i s foloseasc teoria inteligen#elor multiple. >entru e)aluarea ac"i1i#iilor ele)ilor ;=n termeni cogniti)i, afecti)i i performati)i<, a competen#elor pre)1ute de programele colare la orele de te"nologii, se recomand utili1area urmtoarelor metode: probe orale: pre1entri orale, descrieri, =ntre'ri cu rspuns scurt, =ntre'ri cu rspuns structurat, pre1entare oral pregtit su' forma unei adresri sau unei opinii, eGerci#ii

de citire a inscrip#ionrilor de pe capsulele circuitelor integrate logice, eGerci#ii de citire a foilor de catalog, studii de ca1F probe scrise: itemi de asociere, itemi de completare, =ntre'ri de tipul ade)rat-fals, =ntre'ri tip gril, eGerci#ii de scriere a func#iilor logice su' form de ta'el de ade)r i forme canonice, re1ol)are de eGerci#ii de simplificare a func#iilor logice, eGerci#ii de reali1are a sc"emelor electrice corespun1toare func#iei logice folosind sim'oluri, proiect de implementare a unor func#ii 'inare simple cu circuite integrate logiceF instrumente de evaluare: fie de o'ser)are sistematic prin care se urmresc etapele reali1rii monta-ului, etapele )erificrii func#ionalit#ii monta-ului i remedierii defectelor.

"V @!EE@T"" METO-O#OE"CE Cadrele didactice au posi'ilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme, =n func#ie de dificultatea acesteia, de ni)elul de cunotin#e anterioare ale grupului instruit, de compleGitatea materialului didactic implicat =n strategia didactic i ritmul de asimilare a cunotin#elor i de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit. Antre competen#e i con#inuturi este o rela#ie 'iuni)oc, competen#ele determin con#inuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigur do'Endirea de ctre ele)i a competen#elor dorite. >entru atingerea competen#elor dorite, acti)it#ile de =n)#are - predare utili1ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti), interacti) i centrat pe ele), cu pondere sporit pe acti)it#ile de =n)#are i nu pe cele de predare, pe acti)it#ile practice i mai pu#in pe cele teoretice: referate interdisciplinare, documentarea cu a-utorul Internetului, )i1ionri de materiale =nregistrate pe casete )ideo i CD-uri, )i1ite de documentare la agen#ii economici, proiecte, teste de e)aluare etc. Instruirea se )a reali1a =n la'oratoare te"nologice i ateliere cu o 'un dotare material. Conducerea colii )a identifica surse financiare pentru dotarea acestora, fr de care nu este posi'il atingerea competen#elor men#ionate =n program, conform criteriilor de performan# din (>>. Becomandm =n continuare con#inuturile ce urmea1 a fi parcurse =n ordine cronologic: Tema 1, @isteme de numeraie, coduri numerice /./. (isteme de numera#ie: - 1ecimalF - 'inarF - 'inar-1ecimal ; CD<F - "eGa1ecimal. /.2. Con)ersia 1ecimal * 'inar, 1ecimal * CDF /.7. Coduri numerice Tema *, Elemente de algeFr 0oole 2./. >ropriet#ile alge'rei ooleF 2.2. Hunc#ii logiceF 2.7. Horme de eGprimare a func#iilor logiceF 2.5. Minimi1area func#iilor logice.

Tema 3, Pori logice 7./. !ipuri de por#i logice - I, (A?, $?, I-$?, (A?-$?, (A? ECC@?(I8 ;sim'olFfunc#ia logic =ndeplinit, ta'ela de ade)r<F 7.2. (inte1a func#iilor logice cu por#i logiceF 7.7. Hamilii de circuite logice ;!!@, CMD(< * parametri limitF 7.5. Date de catalogF 7.4. Aplica#ii cu circuite integrate logice Tema A, Codi9icatoare, decodi9icatoare 5./.Defini#ie, sim'ol, ta'ela de ade)r. 5.2.Date de catalog. 5.7.?tili1ri. Tema +, Multi$le=oare, demulti$le=oare 4./.Defini#ie, sim'ol, ta'ela de ade)r. 4.2.Date de catalog. 4.7.?tili1ri. Tema C, Com$aratoare 0./.Defini#ie, sim'ol, ta'ela de ade)r. 0.2.Date de catalog. 0.7.?tili1ri. Recomandri $entru lucrri de laForator, 1 * 3 A Identificarea circuitelor integrate digitale dup aspect fi1ic i sim'olF 8erificarea func#ionrii por#ilor logiceF E)aluarea cantitati) a parametrilor specifici ai circuitelor integrate digitaleF utili1area cataloagelor 8erificarea func#ionrii monta-elor cu circuite integrate logice ;codificatoare, decodificatoare, multipleGoare, demultipleGoare i comparatoare<F Recomandri $entru a$licaii $ractice, 1 * 3 A + @ucrri practice de identificare a circuitelor integrate digitale =n monta-e,dup aspect fi1ic i marcareF @ucrri practice de montare . demontare a circuitelor integrate digitaleFutili1area soclurilorF @ucrri practice de organi1are i gestionare a unei maga1ii de circuite integrateF @ucrri practice de utili1are a circuitelor integrate digitale =n monta-eF @ucrri practice de identificare i remediere a defectelor =n monta-e cu circuite integrate digitale ;defecte: de componente, de monta-, =ntreruperi, scurtcircuite<.

Modulul """

CO4@TR!C7"1 D" /!4C7"O41RE1 RECEPTO1RE#OR -E R1-"O D" TE#EV")"!4E


" #"@T1 !4"T67"#OR -E COMPETE476 rele)ante pentru modul ; din care au fost selectate competen#ele indi)iduale agregate =n modul< : 40.7 Comunicare i numera#ie. 40.4 Igiena isecuritatea muncii. 40./2 8erificarea receptoarelor radio i !). "" T10E#!# -E CORE#1RE 1 COMPETE47E#OR D" CO47"4!T!R"#OR Modulul Construcia i funcionarea receptoarelor de radio i televiziune este construit pe 'a1a agregrii unit#ilor de competen# c"eie ;40.7. i 40.4.< cu unitatea de competen# te"nic speciali1at ;40./2.< conform ta'elului urmtor : !niti de Com$etene com$eten +C 3 Comunicare 40.7.7. Citete i i numeraie utili1ea1 documente scrise =n lim'a- de specialitate Coninuturi tematice (c"eme 'loc ale radioreceptoarelor MA, MH (c"eme 'loc ale receptoarelor !8 color

40.7.5. >relucrea1 i interpretea1 grafic re1ultatele o'#inute pe o sarcin dat

+C + "giena i securitatea muncii

>erforman#ele receptoarelor radio: - (ensi'ilitatea - (electi)itatea - Hidelitatea electric sau acustic - Distorsiunile de neliniaritate (emnale modulate MA, MH (emnalul de tele)i1iune: - (emnalul )ideo compleG A$ i color - (emnalul de sunet >erforman#elor receptoarelor !8: - (ensi'ilitatea - (electi)itatea - Hidelitatea imaginii - Distorsiunile imaginii ;geometrice< 40.4./. Aplic legisla#ia !e"nica securit#ii muncii pri)ind pre)enirea i i reglementrile com'aterea incendiilor i autoaprinderilor ce pot pri)ind securitatea i aprea =n ca1ul lucrrilor de eGploatare, )erificare sntatea la locul de i depanare a receptoarelor radio i !8 munc, pre)enirea i $orme de protec#ie a muncii, specifice la regla-ul, stingerea incendiilor. controlul i depanarea receptoarelor radio i !8 $orme specifice de pre)enire i stingere a incendiilor pentru electronitii de radio i !8 Msuri de protec#ia receptoarelor de tele)i1iune =mpotri)a autoaprinderii. 40.4.2. Ia msuri pentru Hactori de risc: tensiuni periculoase, descrcri reducerea factorilor de electrostatice i radia#ii. risc de la locul de Ec"ipamente de protec#ie utili1ate =n ca1ul munc. lucrrilor de eGploatare, )erificare i depanare a receptoarelor radio i !8 40./2./. Anali1ea1 structura unui receptor radio super"eterodin (c"eme 'loc ale receptoarelor MA, MH locuri func#ionale ale radioreceptoarelor - (ursa de alimentare - Circuite de radiofrec)enta: circuite de intrare amplificatoare de radiofrec)enta oscilator local si sc"im'atoare de frec)enta - circuite de frec)en# intermediar - demodulatoare MA, MH - amplificatoare de audiofrec)en#

+C 1* Veri9icarea rece$toarelor radio i TV

40./2.2. Anali1ea1 structura unui receptor !8

(c"ema 'loc a unui receptor !8 color: - locul de alimentare - (elector de canale - Amplificator de frec)en# intermediar cale comun - Calea de sunet - Amplificator de )ideofrec)en# - Decodor de culoare - Matrice BG - !u'uri cinescop color i circuitele aneGe - (incroprocesor - aleia- cadre - aleia- linii - Circuite de comanda si control utili1ate in receptoarele radio i !8 >arametri receptoarelor de B!8 - (ensi'ilitatea - (electi)itatea - Hidelitatea imaginii - Distorsiunile imaginii ;geometrice< !ipuri de semnale eGistente la ni)elul fiecrui 'loc - !ensiuni continui - (emnale modulate - (emnale audio - (emnale )ideo - Impulsuri - Diagrame de semnal

40./2.7. 8erific func#ionarea receptoarelor

""" CO4-"T"" -E 1P#"C1RE -"-1CT"C1 @" -E EV1#!1RE >rocesul de predare - =n)#are tre'uie s ai' un caracter acti) i centrat pe ele). An acest sens cadrul didactic tre'uie s ai' =n )edere diferen#ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la uor la dificil, utili1End =n acest sens fie de lucruF fiGarea unor sarcini desc"ise, pe care ele)ii s le a'orde1e =n ritmuri i la ni)eluri diferiteF fiGarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indi)i1i diferi#i, =n func#ie de a'ilit#iF pre1entarea temelor =n mai multe moduri ;raport ,discu#ie sau grafic<. An )ederea =n)#rii centrate pe ele) i pentru asigurarea formrii competen#elor pre)1ute de program, se recomand: utili1area unor metode acti)e.interacti)e ;de eGemplu =n)#area prin descoperire, =n)#area pro'lemati1at, =n)#area prin cooperare, simularea, -ocul de rol<F reali1area de proiecte i portofoliiF

utili1area calculatorului pentru o'#inerea de informa#ii i utili1area unor soft-uri educa#ionale specifice domeniuluiF desfurarea unora dintre acti)it#i cu participarea unor repre1entan#i ai domeniului de pregtire. >entru aplicarea metodei de =n)#are centrat pe ele), profesorul tre'uie s cunoasc stilurile de =n)#are ale ele)ilor ;auditi), )i1ual, practic< aplicEnd ini#ial c"estionare sociometrice i s foloseasc teoria inteligen#elor multiple. >entru e)aluarea ac"i1i#iilor ele)ilor ;=n termeni cogniti)i, afecti)i i performati)i<, a competen#elor pre)1ute de programele colare la orele de te"nologii, se recomand utili1area urmtoarelor metode: o'ser)area sistematic ;pe 'a1a unei fie de o'ser)are< tema de lucru ;=n clas, acas< conceput =n )ederea e)alurii pro'a practic in)estiga#ia, c"estionarul Ca instrumente de e)aluare se pot folosi: inter)iul proiectul sau miniproiectul - prin care se e)aluea1 metodele de lucru, utili1area corespun1toare a 'i'liografiei, materialelor i ec"ipamentelor, acurate#ea te"nic, modul de organi1are a ideilor i materialelor =ntr-un raport portofoliul, ca instrument de e)aluare fleGi'il, compleG, integrator, ca o modalitate de =nregistrare a performan#elor colare ale ele)ilor. fie de autoe)aluare fie cu =ntre'ri tip gril, =ntre'ri cu alegere multipl, =ntre'ri de completare E)aluarea prin teste de )erificare nu presupune decEt 'ifarea unei csu#e de fiecare dat cEnd s-a demonstrat atingerea unei competen#e. An momentul =n care au fost 'ifate toate csu#ele, e)aluarea s-a =nc"eiat cu succes, moment =n care este suficient un feed - 'acI de felicitare. An ca1ul unei =ncercri nereuite, este esen#ial transmiterea unui feed * 'acI clar i constructi). Acesta tre'uie s includ discu#ii cu ele)ul =n legtur cu moti)ele care au dus la insucces i identificarea unei noi oca1ii pentru ree)aluare precum i a spi-inului suplimentar de care ele)ul are ne)oie, ree)aluarea tre'uie s utili1e1e acelai instrument de )erificare. (e )or aplica i instrumentele de e)aluare continu pre)1ute =n (>>; pro'e scrise, pro'e orale, pro'e practice<. Be1ultatele acestor e)aluri )or fi consemnate =n foaia matricol a ele)ului , alturi de re1ultatele de la disciplinele de cultur general, foaie matricol care se )a eli'era la a'sol)irea celor doi ani ai (AM, =n)#mEnt o'ligatoriu. Do'Endirea competen#elor pentru ni)elul I de calificare se )a certifica pe 'a1a re1ultatelor o'#inute =n urma aplicrii instrumentelor de e)aluare a competen#elor. "V @!EE@T"" METO-O#OE"CE Cadrele didactice au posi'ilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme, =n func#ie de dificultatea acesteia, de ni)elul de cunotin#e anterioare ale grupului instruit, de compleGitatea materialului didactic implicat =n strategia didactic i ritmul de asimilare a cunotin#elor i de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.

Antre competen#e i con#inuturi este o rela#ie 'iuni)oc, competen#ele determin con#inuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigur do'Endirea de ctre ele)i a competen#elor dorite. >entru atingerea competen#elor dorite, acti)it#ile de =n)#are - predare utili1ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti), interacti) i centrat pe ele), cu pondere sporit pe acti)it#ile de =n)#are i nu pe cele de predare, pe acti)it#ile practice i mai pu#in pe cele teoretice: referate interdisciplinare, documentarea cu a-utorul Internetului, )i1ionri de materiale =nregistrate pe casete )ideo i CD-uri, )i1ite de documentare la agen#ii economici, proiecte, teste de e)aluare etc. Instruirea se )a reali1a =n la'oratoare te"nologice i ateliere cu o 'un dotare material. Conducerea colii )a identifica surse financiare pentru dotarea acestora, fr de care nu este posi'il atingerea competen#elor men#ionate =n program, conform criteriilor de performan# din (>>. Becomandm =n continuare con#inuturile ce urmea1 a fi parcurse =n ordine cronologic: 1 @emnale utili'ate Bn radio i tele(i'iune /./. (emnalul de radiofrec)en#. Game de unde. /.2. (emnale modulate =n amplitudine. /.7. (emnale modulate =n frec)en#. * Radiorece$toare audio 2./. >rincipiul de func#ionare a unui radioreceptor. 2.2. (c"eme 'loc a receptoarelor MA i MH. 2.7. >erforman#ele radioreceptoarelor. 2.5. locuri func#ionale ale radioreceptoarelor. 2.5./. (ursa de alimentare. 2.5.2. Circuite de intrare ;AIH, MIC, D@<. 2.5.7. Amplificatoare de frec)en# intermediar. 2.5.5. Demodulatoare MA i MH. 2.5.4. Amplificatoare de audiofrec)en#. 3 Rece$toare de tele(i'iune 7./. >rincipiul de func#ionare a unui receptor de tele)i1iune. 7.2. (emnalul de tele)i1iune. 7.2./. (emnalul de imagine. 7.2.2. (emnalul de stingere. 7.2.7. (emnalul de sincroni1are. 7.2.5. (emnale de crominan#. 7.2.4. (emnalul )ideocompleG A$ i color. 7.7. >erforman#ele receptoarelor !8. 7.5. (c"eme 'loc ale receptoarelor !8 A$ i color. 7.4. locuri func#ionale ale receptoarelor 8! color. 7.4./. locul de alimentare. 7.4.2. (electoare de canale. 7.4.7. Amplificatoare de frec)en# intermediar cale comun. 7.4.5. Calea de sunet. 7.4.4. Amplificatorul de )ideofrec)en#. 7.4.0. Decodorul de culoare. 7.4.:. Matricea BG .

7.4.9. !u'ul cinescop color i circuitele aneGe. 7.4.3. (incroprocesorul. 7.4./6. aleia-ul cadre. 7.4.//. aleia-ul linii. 7.4./2. Circuite de control automat. 7.4./7. Circuite de telecomand. A 4orme de tehnica securitii muncii s$eci9ice Bn construcia, (eri9icarea i de$anarea rece$toarelor de radio i tele(i'iune

Becomandri pentru lucrri de la'orator: /. (emnalul de radiofrec)en# pentru radioreceptoare ;MA, MH<. 2. Demodulatoare pentru semnale MA. 7. Demodulatoare pentru semnale MH. 5. (emnalul )ideo. 4. (emnale de crominan#. 0. (emnalul )ideocompleG color ;(8CC<. Becomandri pentru aplica#ii practice: /. (tructuri de radioreceptoare. 2. Circuite de =nalt frec)en#. 7. Circuite demodulatoare pentru MA i MH. 5. Circuite de audiofrec)en#. 4. (tructuri de receptoare de tele)i1iune. 0. locuri de alimentare. :. locuri de =nalt frec)en#. 9. Circuite de prelucrare a sunetului =nso#itor. 3. locul de sincroni1are. /6. locul de 'aleia- cadre. //. locul de 'aleia- linii. /2. locul de prelucrare a semnalului )ideo. /7. !u'ul cinescop color i circuitele aneGe. /5. Circuite de control automat. /4. Circuite de telecomand i control.

@T1E"" -E PREE6T"RE PR1CT"C6


Modulul I8

C"RC!"TE E#ECTRO4"CE 141#OE"CE


" #"@T1 !4"T67"#OR -E COMPETE476 rele)ante pentru modul ; din care au fost selectate competen#ele indi)iduale agregate =n modul< : 40.3 Beali1area circuitelor cu dispo1iti)e electronice discrete "" T10E#!# -E CORE#1RE 1 COMPETE47E#OR D" CO47"4!T!R"#OR !nitate de com$eten 40.3 Beali1area circuitelor cu dispo1iti)e electronice discrete Com$etene 40.3./ Beali1ea1 surse sta'ili1ate de tensiune Coninuturi tematice @chema Floc a unei surse staFili'ate de tensiune BedresoareF Hiltre de nete1ireF (ta'ili1atoare: (c"ema 'locF (ta'ili1atoare cu compensare: serie, deri)a#ie. (c"ema electric i func#ionare. (ta'ili1atoare cu reac#ie. (c"ema electric i func#ionare. Beali1are practic. 8erificarea func#ionalit#ii monta-ului.

!nitate de com$eten

Com$etene 40.3.2 Beali1ea1 amplificatoare 40.3.7 Beali1ea1 oscilatoare

Coninuturi tematice 1m$li9icatoare /. Amplificator de semnal mic ;coneGiune EC<. (c"ema electric i func#ionare. 2. Amplificator de putere: cu tran1istoare identice - sc"ema electric i func#ionarea. cu tran1istoare complementare - sc"ema electric i func#ionarea. Amplificatoare opera#ionale: AD in)ersor * sc"ema electric i amplificarea. AD nein)ersor * sc"ema electric i amplificarea. 7. Beali1are practic. 8erificarea func#ionalit#ii monta-ului. Oscilatoare 5. Dscilatoare @C =n trei puncte: sc"eme func#ionale, frec)en#a de oscila#ie. 4. Dscilatoare cu cuar#: propriet#ile cristalului de cuar#, oscilatorul Colpitts cu cuar# sc"ema electric. 0. Dscilatoare BC * sc"eme func#ionale. :. Beali1are practic. 8erificarea func#ionalit#ii monta-ului. Circuite de im$ulsuri Circuite BC: de deri)are - sc"ema electric, condi#ia de deri)are. de integrare - sc"ema electric, condi#ia de integrare. Circuite de limitare. @imitatoare serie: cu un prag de limitare i cu dou praguri de limitare - sc"em electric i func#ionarea, forma de und a tensiunii de ieire. @imitatoare deri)a#ie: cu un prag de limitare i cu dou praguri de limitare - sc"em electric i func#ionarea, forma de und a tensiunii de ieire. Circuite 'asculante: Circuite 'asculante asta'ile - sc"ema electric func#ional. Circuite 'asculante monosta'ile - sc"ema electric func#ional. Circuite 'asculante 'ista'ile - sc"ema electric func#ional. Beali1are practic. 8erificarea func#ionalit#ii monta-ului.

40.3.5 Beali1ea1 circuite de impulsuri

""" CO4-"7"" -E 1P#"C1RE -"-1CT"C6 D" -E EV1#!1RE Modulul Circuite electronice analogice este un ansam'lu care poate fi parcurs independent oferind ele)ilor cunotin#e i a'ilit#i precise pe care 'eneficiarii le pot )erifica =n diferite fa1e ale =nsuirii. >entru e)aluarea ac"i1i#iilor ele)ilor ;=n termeni cogniti)i, afecti)i i performati)i<, a competen#elor pre)1ute, se recomand utili1area urmtoarelor metode: probe orale: pre1entri orale, descrieri, =ntre'ri cu rspuns scurt, =ntre'ri cu rspuns structurat, pre1entare oral pregtit su' forma unei adresri sau unei opinii, eGerci#ii de citire a inscrip#ionrilor de pe capsulele circuitelor integrate logice, eGerci#ii de citire a foilor de catalog, studii de ca1F probe scrise: fie de e)aluare cu itemi de completare, cu =ntre'ri de tipul ade)ratfals, =ntre'ri tip gril sau proiecte simpleF probe practice: monta-e electroniceF instrumente de evaluare: fie de o'ser)are sistematic prin care se urmresc etapele reali1rii monta-ului i )erificrii func#ionalit#ii lui. Hia de )erificare nu presupune decEt 'ifarea unei csu#e de fiecare dat cEnd s-a demonstrat 'una reali1are a unei sarcini. An momentul =n care au fost 'ifate toate csu#ele, e)aluarea s-a =nc"eiat cu succes. An continuare se pre1int un model de instrument de e)aluare pentru certificarea unei competen#e te"nice din cadrul modulului Circuite electronice analogice . E)aluarea se refer la: Com$etena Criterii de Per9orman, GaH Identificarea 'locurilor func#ionale din construc#ia unei surse sta'ili1ate de tensiune. GFH Becunoaterea tipului de sta'ili1ator de tensiune pe 'a1a sc"emei electrice a sursei sta'ili1ate de tensiune. GcH EGplicarea rolului componentelor din sc"ema electric a sursei sta'ili1ate de tensiune. GdH Beali1area monta-ului electronic al sursei sta'ili1ate de tensiune conform documenta#iei te"nice. GeH ?tili1area metodelor adec)ate pentru )erificarea func#ionalit#ii monta-ului electronic al sursei sta'ili1ate de tensiune construita. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Condiii de a$licaFilitate a criteriilor de $er9orman: locuri func#ionale : redresoare, sta'ili1atoare, amplificatoare. parametrice, electronice cu reac#ie, electronice cu Reali'ea' surse staFili'ate de tensiune

!ipuri de sta'ili1atoare:

Metode de )erificare:

compensare. )i1ual, pro'e de )erificare a continuit#ii electrice, msurarea tensiunii =n urmtoarele puncte ale monta-ului : primarul i secundarul transformatorului, la ieirea redresorului, dup filtru, la 'ornele elementului de referin#, la 'ornele sarcinii

An acest instrument de e)aluare tre'uie efectuate 3 acti)it#i de e)aluare Instruciuni pentru candidai Citi#i aceste o'ser)a#ii =nainte de a =ncepe e)aluarea: Citi#i cu aten#ie toate cerin#ele =nainte de a =ncerca s le re1ol)a#i Dac o'ser)a#i )reo pro'lem la una din cerin#e, aduce#i acest lucru =n aten#ia e)aluatorului =nainte de a =ncepe pro'a. Anainte de =nceperea e)alurii, asigura#i-) c dispune#i de toate materialele i instrumentele necesare. Completa#i pe fia de e)aluare numele d)s. i data sus#inerii pro'ei. Be1ol)a#i toate sarcinile cuprinse =n fia de e)aluare. CEnd a#i terminat, =nmEna#i e)aluatorului toate fiele rele)ante pentru aceast pro' i monta-ele reali1ate. >ro'a de e)aluare Com$etena +C > 1 $umele i prenumele candidatului

Reali'ea' surse staFili'ate de tensiune

1 Identificarea tipului de sta'ili1ator de tensiune.. A)e#i la dispo1i#ie sc"emele electronice numerotate (/, (2, (7.Andeplini#i urmtoarele sarcini: $r. Acti)itate crt / Asocia#i numrul sc"emei cu cu tipul de circuit studiat (ta'ili1ator cu (ta'ili1ator cu (ta'ili1ator compensare compensare electronic serie deri)a#ie cu reac#ie 2 7 5 E)aluator Data

EGplica#i pentru sc"ema (/ rolul fiecrei componente. EGplica#i pentru sc"ema (2 rolul fiecrei componente. EGplica#i pentru sc"ema (7 rolul fiecrei componente. . Beali1area monta-ul electronic al sta'ili1atorului de tensiune conform sc"emei date.

A)e#i la dispo1i#ie trei seturi de componente C/, C2, C7, cEte unul pentru fiecare monta- pe care urmea1 s-l reali1a#i, corespun1tor sc"emelor (/, (2, (7. Andeplini#i urmtoarele sarcini:

$r. Acti)itate crt / Beali1a#i monta-ul electronic al sta'ili1atorului compensare serie conform sc"emei date. 2 7 Beali1a#i monta-ul electronic al sta'ili1atorului compensare deri)a#ie conform sc"emei date.

E)aluator cu cu

Data

Beali1a#i monta-ul electronic al sta'ili1atorului cu reac#ie conform sc"emei date.

C. 8erificarea monta-ului reali1at. A)e#i la dispo1i#ie un multimetru. 8erifica#i continuitatea electric i msura#i tensiunea =n punctele notate pe fiecare sc"em electric. $r. Acti)itate crt / 8erifica#i continuitatea electric a monta-ului. 2 Msura#i tensiunea electric =n punctele specificate. "V @!EE@T"" METO-O#OE"CE >rocesul de formare. =n)#are. instruire, pri)it glo'al, la ni)elul clasei, presupune: - proiectarea de la Curriculum-ul $a#ional * la planificarea anual * la proiectarea unit#ilor de =n)#are F - transpunerea proiectului =n acti)it#i de =n)#are concret F - e)aluarea procesului care se desfoar =n clas =n )ederea reglrii lui prin anali1a feed'acI-ului o'#inut. Cadrele didactice au posi'ilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme, =n func#ie de dificultatea acesteia, de ni)elul de cunotin#e anterioare ale grupului instruit, de compleGitatea materialului didactic implicat =n strategia didactic i ritmul de asimilare a cunotin#elor i de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit. Instruirea se )a reali1a =n la'oratoare te"nologice i ateliere cu o 'un dotare material. Conducerea colii )a identifica surse financiare pentru dotarea acestora, fr de care nu este posi'il atingerea competen#elor men#ionate =n program, conform criteriilor de performan# din (>>. Con#inuturile ce urmea1 a fi parcurse, =n ordine cronologic, sunt pre1entate mai -os: Tema 1: (c"ema 'loc a unei surse sta'ili1ate de tensiune: BedresoareF Hiltre de nete1ireF (ta'ili1atoare: (c"ema 'locF

E)aluator

Data

Hactorii de sta'ili1areF (ta'ili1atoare cu compensare: serie, deri)a#ie. (c"ema electric i func#ionare. (ta'ili1atoare cu reac#ie. (c"ema electric i func#ionare. Tema *, Amplificatoare Clasificarea amplificatoarelorF 9. Amplificator de semnal mic ;coneGiune EC<. (c"ema electric i func#ionare. 3. Amplificator de putere: cu tran1istoare identice - sc"ema electric i func#ionarea. cu tran1istoare complementare - sc"ema electric i func#ionarea. Amplificatoare opera#ionale: A.D. in)ersor - sc"ema electric i amplificarea A.D. nein)ersor - sc"ema electric i amplificarea Tema 3, Dscilatoare /6. Dscilatoare @C =n trei puncte: sc"eme de principiu, frec)en#a de oscila#ie. //. Dscilatoare cu cuar#: propriet#ile cristalului de cuar#.,oscilatorul Colpitts cu cuar# sc"ema electric. Dscilatoare BC - sc"eme de principiu. Tema A, Circuite de impulsuri Circuite BC: de deri)are - sc"ema electric, condi#ia de deri)are. de integrare - sc"ema electric, condi#ia de integrare. Circuite de limitare. @imitatoare serie: cu un prag de limitare i cu dou praguri de limitare - sc"em electric i func#ionarea, forma de und a tensiunii de ieire. @imitatoare deri)a#ie: cu un prag de limitare i cu dou praguri de limitare - sc"em electric i func#ionarea, forma de und a tensiunii de ieire. Circuite 'asculante: Circuite 'asculante asta'ile - sc"ema electric i func#ionarea. Circuite 'asculante monosta'ile - sc"ema electric i func#ionarea. Circuite 'asculante 'ista'ile - sc"ema electric i func#ionarea. Becomandri pentru lucrri de la'orator /. 2. 7. 5. 4. 0. :. ?tili1area cataloagelor pentru selectarea componentelor electronice. 8i1uali1area tensiunilor de la intrarea i ieirea unui sta'ili1ator. 8i1uali1area semnalelor de la intrarea i ieirea unui amplificator.. ?tili1area cataloagelor pentru selectarea circuitelor integrate liniare. 8i1uali1area semnalelor de la intrarea i ieirea unui limitator serie i deri)a#ie. 8i1uali1area semnalelor de la intrarea i ieirea unor circuite de deri)are i de integrare. Aplica#ii ale circuitelor de impulsuri. Becomandri pentru aplica#ii practice: /. @ucrri practice de reali1are a unei surse sta'ili1ate de tensiune.

2. 7. 5. 4.

@ucrri practice de reali1are a unui amplificator de semnal mic ;coneGiune EC<. @ucrri practice de reali1are a limitatoarelor serie i deri)a#ie. @ucrri practice de reali1are a circuitelor BC de deri)are i integrare. @ucrri practice de reali1are a circuitelor 'asculante.

Modulul V

-EP141RE1 RECEPTO1RE#OR -E R1-"O D" TE#EV")"!4E


" #"@T1 !4"T67"#OR -E COMPETE476 rele)ante pentru modul ;din care au fost selectate competen#ele indi)iduale agregate =n modul<: 40./7. Bemedierea defectelor tipice receptoarelor radio i t). "" T10E#!# -E CORE#1RE 1 COMPETE4TE#OR @" CO4T"4!T!R"#OR Modulul Depanarea receptoarelor de radio i televiziune este construit pe 'a1a unit#ii de competen#te"nic speciali1at: Bemedierea defectelor tipice receptoarelor radio i !8 conform ta'elului urmtor : !niti de com$eten Com$etene Coninuturi tematice (imptomele defectelor tipice din receptoarele radio @ips sunetF Audi#ie distorsionatF (ensi'ilitate eGcesi) la para1i#iF Dscila#ii para1iteF (imptomele defectelor tipice din receptoarele !8F @ips rastruF @ips imagineF @ips culoareF @ipsa unei culoriF @ips sunetF Distorsiuni geometrice. Cau1e si defecte tipice 'locurilor din receptoarele radio: (ursa de alimentare Circuite de intrare - amplificatoare de =nalt frec)en# - sc"im'toare de frec)en# - oscilator local amplificator de frec)en# intermediar demodulatoare MA, MH amplificatoare de audiofrec)en#. Cau1e si defecte tipice 'locurilor din

40./7./. Depistea1 +C 13 Remedierea defacte din aparatura de9ectelor ti$ice radio i !8 rece$toarelor radio i TV

40./7.2. @ocali1ea1 defecte

40./7.7. Bemedierea defectelor tipice receptoarelor radio i !8

receptoarele !8: locul de alimentare (elector de canale Amplificator de frec)en# intermediar cale comun Calea de sunet Amplificator de )ideofrec)en# Decodor de culoare Matrice BG !u'uri cinescop color i circuitele aneGe (incroprocesor aleia- cadre aleia- linii Circuite de comanda si control Circuite de telecomand. Inlocuirea sau ec"i)alarea componentelor defecte: dispo1iti)e electronice, circuite integrate speciali1ate specifice receptoarelor radio i !8 Msurtori pri)ind func#ionarea receptoarelor radio - !8 i a 'locurilor componente dup eliminarea defectelor.

""" CO4-"T"" -E 1P#"C1RE -"-1CT"C1 @" -E EV1#!1RE, >rocesul de predare - =n)#are tre'uie s ai' un caracter acti) i centrat pe ele). An acest sens cadrul didactic tre'uie s ai' =n )edere diferen#ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la uor la dificil, utili1End =n acest sens fie de lucruF fiGarea unor sarcini desc"ise, pe care ele)ii s le a'orde1e =n ritmuri i la ni)eluri diferiteF fiGarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indi)i1i diferi#i, =n func#ie de a'ilit#iF pre1entarea temelor =n mai multe moduri ;raport ,discu#ie sau grafic<. An )ederea =n)#rii centrate pe ele) i pentru asigurarea formrii competen#elor pre)1ute de program, se recomand: utili1area unor metode acti)e.interacti)e ;de eGemplu =n)#area prin descoperire, =n)#area pro'lemati1at, =n)#area prin cooperare, simularea, -ocul de rol<F reali1area de proiecte i portofoliiF utili1area calculatorului pentru o'#inerea de informa#ii i utili1area unor soft-uri educa#ionale specifice domeniuluiF desfurarea unora dintre acti)it#i cu participarea unor repre1entan#i ai domeniului de pregtire.

>entru aplicarea metodei de =n)#are centrat pe ele), profesorul tre'uie s cunoasc stilurile de =n)#are ale ele)ilor ;auditi), )i1ual, practic< aplicEnd ini#ial c"estionare sociometrice i s foloseasc teoria inteligen#elor multiple. >entru e)aluarea ac"i1i#iilor ele)ilor ;=n termeni cogniti)i, afecti)i i performati)i<, a competen#elor pre)1ute de programele colare la orele de te"nologii, se recomand utili1area urmtoarelor metode: o'ser)area sistematic ;pe 'a1a unei fie de o'ser)are< tema de lucru conceput =n )ederea e)alurii pro'a practic in)estiga#ia, c"estionarul Ca instrumente de e)aluare se pot folosi: inter)iul proiectul sau miniproiectul - prin care se e)aluea1 metodele de lucru, utili1area corespun1toare a 'i'liografiei, materialelor i ec"ipamentelor, acurate#ea te"nic, modul de organi1are a ideilor i materialelor =ntr-un raport portofoliul, ca instrument de e)aluare fleGi'il, compleG, integrator, ca o modalitate de =nregistrare a performan#elor colare ale ele)ilor. fie de autoe)aluare fie cu =ntre'ri tip gril, =ntre'ri cu alegere multipl, =ntre'ri de completare E)aluarea prin teste de )erificare nu presupune decEt 'ifarea unei csu#e de fiecare dat cEnd s-a demonstrat atingerea unei competen#e. An momentul =n care au fost 'ifate toate csu#ele, e)aluarea s-a =nc"eiat cu succes, moment =n care este suficient un feed - 'acI de felicitare. An ca1ul unei =ncercri nereuite, este esen#ial transmiterea unui feed * 'acI clar i constructi). Acesta tre'uie s includ discu#ii cu ele)ul =n legtur cu moti)ele care au dus la insucces i identificarea unei noi oca1ii pentru ree)aluare precum i a spi-inului suplimentar de care ele)ul are ne)oie, ree)aluarea tre'uie s utili1e1e acelai instrument de )erificare. (e )or aplica i instrumentele de e)aluare continu pre)1ute =n (>>; pro'e scrise, pro'e orale, pro'e practice<. Be1ultatele acestor e)aluri )or fi consemnate =n foaia matricol a ele)ului , alturi de re1ultatele de la disciplinele de cultur general, foaie matricol care se )a eli'era la a'sol)irea celor doi ani ai (AM, =n)#mEnt o'ligatoriu. Do'Endirea competen#elor pentru ni)elul I de calificare se )a certifica pe 'a1a re1ultatelor o'#inute =n urma aplicrii instrumentelor de e)aluare a competen#elor.

"V @!EE@T"" METO-O#OE"CE, Cadrele didactice au posi'ilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme, =n func#ie de dificultatea acesteia, de ni)elul de cunotin#e anterioare ale grupului instruit, de compleGitatea materialului didactic implicat =n strategia didactic i ritmul de asimilare a cunotin#elor i de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit.

Antre competen#e i con#inuturi este o rela#ie 'iuni)oc, competen#ele determin con#inuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigur do'Endirea de ctre ele)i a competen#elor dorite. >entru atingerea competen#elor dorite, acti)it#ile de =n)#are - predare utili1ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti), interacti) i centrat pe ele), cu pondere sporit pe acti)it#ile de =n)#are i nu pe cele de predare, pe acti)it#ile practice i mai pu#in pe cele teoretice: referate interdisciplinare, documentarea cu a-utorul Internetului, )i1ionri de materiale =nregistrate pe casete )ideo i CD-uri, )i1ite de documentare la agen#ii economici, proiecte, teste de e)aluare etc. Instruirea se )a reali1a =n la'oratoare te"nologice i ateliere cu o 'un dotare material. Conducerea colii )a identifica surse financiare pentru dotarea acestora, fr de care nu este posi'il atingerea competen#elor men#ionate =n program, conform criteriilor de performan# din (>>. Becomandm =n continuare con#inuturile ce urmea1 a fi parcurse =n ordine cronologic: 1 Veri9icarea radiorece$toarelor i locali'area de9eciunilor Bn Flocurile 9uncionale /./. Metode de )erificare a radioreceptoarelor /././. Metoda in-ec#iei de semnal. /./.2. Metoda de urmrire a semnalului ;metoda dinamic<. /./.7. Metoda su'stitu#iei eta-elor, a 'locurilor func#ionale i circuitelor integrate. /.2. Defectele radioreceptoarelor - locali1area i remedierea lor la ni)elul 'locurilor func#ionale. /.2./. @ipsa audi#iei. /.2.2. Badioreceptorul nu func#ionea1 =n anumite game ;MA, MH< /.2.7. Audi#ie redus. /.2.5. Distorsiuni la putere mic sau normal. /.2.4. Distorsiuni la recep#ionarea unui post. /.2.0. Audi#ie cu 'rum general. /.2.:. Audi#ie cu 'rum la recep#ionarea unui post. /.2.9. Dscila#ii. /.2.3. Intreruperi foarte scurte la ocuri mecanice * Veri9icarea radiorece$toarelor de TV i locali'area de9eciunilor Bn Flocurile 9uncionale 2./. 8erificarea i reglarea receptoarelor de !8 dup mira de control. 2.2. Identificarea simptomelor defectrii receptoarelor !8. 2.7. Metode de )erificare i locali1are a 'locurilor func#ionale defecte. 2.5. Defectele receptoarelor !8 i locali1area lor la ni)elul 'locurilor func#ionale. 2.5./. @ips rastru. 2.5.2. Bastru cu 1gomot. 2.5.7. @ips imagine i sunet. 2.5.5. @ips imagine. 2.5.4. @ipsa contrastului. 2.5.0. @ips sunet. 2.5.:. (ensi'ilitate redus pe culoare. 2.5.9. Acordul pentru imagine optim nu coincide cu cel pentru sunet optim. 2.5.3. @ips culoare. 2.5./6. @ipsa unei culori.

2.5.//. EGisten#a unei singure culori. 2.5./2. (trlucire prea mare sau prea mic. 2.5./7. Imagine defocali1at. 2.5./5. Dimensiuni distorsionate ale imaginii. 2.5./4. Imagine nesincroni1at pe )ertical i.sau ori1ontal. 2.5./0. Bastru nedesfurat pe )ertical. 2.5./:. Bastru nedesfurat pe ori1ontal. 2.5./9. @ipsa comen1ilor digitale. Becomandri pentru lucrri de la'orator /. >rocesul te"nologic al depanrii. 2. Drgani1area acti)it#ii de depanare. 7. >rocedura de reali1are a lucrrilor practice de depanare a radioreceptoarelor. 5. >rocedura de reali1are a lucrrilor practice de depanare a receptoarelor !8. 4. Msuri practice de pre)enire a accidentelor i protec#ia muncii la depanarea receptoarelor radio i !8. Becomandri pentru aplica#ii practice /. Bemedierea defectelor din sursele de alimentare ale radioreceptoarelor. 2. Bemedierea defectelor din circuitele de IH. 7. Bemedierea defectelor din demodulatoarele pentru MA i MH. 5. Bemedierea defectelor din circuitele de audiofrec)en#. 4. Bemedierea defectelor din 'locul de alimentare al receptorului de !8. 0. Bemedierea defectelor din selectorul de canale. :. Bemedierea defectelor din calea comun. 9. Bemedierea defectelor din amplificatorul de )ideofrec)en#. 3. Bemedierea defectelor din circuitele de prelucrare a semnalelor de culoare. /6. Bemedierea defectelor specifice tu'ului cinescop i circuitelor aneGe. //. Bemedierea defectelor din sincroprocesor. /2. Bemedierea defectelor din 'locul de 'aleia- )ertical. /7. Bemedierea defectelor din 'locul de 'aleia- ori1ontal. /5. Bemedierea defectelor din circuitele de control automat. /4. Bemedierea defectelor din circuitele de telecomand. E=em$lu de a$licaie $ractic, 1* Remedierea de9ectelor din Flocul de FaleiaI (ertical /2./. Bastru nedesfurat pe )ertical. /< >e ecranul tu'ului cinescop apare o linie ori1ontal foarte lumimoas i relati) su'#ire ca =n figura /:

Hig. /. Bastru nedesfurat pe )ertical 2< Apari#ia simptomului este un indiciu sigur c prin 'o'inele de defleGie pe )ertical nu circul nici un curent. 7< In ca1ul acesta pot fi suscepti'ile de a fi defecte toate pr#ile G 8 ;oscilator de 'aleia-, circuit de formare, eta- final sau 'o'ine de defleGie<, respecti) o mare parte din componentele acti)e ale acestora. 5< >rincipala pro'lem a depanrii =n ca1ul acestui simptom const =n identificarea pr#ii G 8 care func#ionea1 anormal, a'ia atunci urmEnd identificarea componentei care s-a defectat. >entru re1ol)area acestei pro'leme este mai operati) metoda examinrii vizuale a strii circuitului sau componentelor i cea a urmririi semnalului cu a-utorul osciloscopului ;verificare static n c.a.<. (uccesiunea acestor )erificri este ilustrat =n figura 2,
Bastru nedesfurat pe )ertical

Anorm al

(e )erific eGisten#a din#ilor de fierstru pentru atac etafinal

$orma l

Anorm al

Defect oscilator de 'aleia-

(e )erific impulsu l generat de oscilator

$orma l Defect circuit de formare

Anorm al

Defect etapilot sau eta- final

(e )erific semnalu l la ieirea G 8

$orma l Defect 'o'ine de defleGie pe )ertical

Defect circuit integrat 8

Hig. 2. (uccesiune a )erificrilor G 8 Dup identificarea pr#ii =n care este locali1at defec#iunea, folosind metodele statice de c.c. i c.a., se eGecut asupra acesteia, succesi), urmtoarele opera#ii: - )erificarea tensiunilor de polari1areF - )erificarea integrit#ii elementelor acti)eF - )erificarea elementelor de cupla- cu eta-ul sincroseparatorF

- )erificarea elementelor pasi)e ;condensatori, re1istori<F - )erificarea continuit#ii 'o'inelor de defleGieF - )erificareacupla-elor, a strii legturilor i a conectrilor. Componentele defecte se =nlocuiesc i se )erific func#ionarea corect a receptorului de !8. Aparatura de msur necesar pentru depistarea i =nlturarea defec#iunii este format minimum dintr-un multimetru de calitate, e)entual i un osciloscop.

C!RR"C!#!M 54 -E)VO#T1RE #OC1#6


Modulul 8I

1P1R1TE -E M6@!R6 @PEC"/"CE

" #"@T1 !4"T67"#OR -E COMPETE476 rele)ante pentru modul ; din care au fost selectate competen#ele indi)iduale agregate =n modul< : 40./. Asigurarea calit#ii. 40.0. @ucrul =n ec"ip. 40.//. ?tili1area aparaturii de msur specific. "" T10E#!# -E CORE#1RE 1 COMPETE4TE#OR @" CO4T"4!T!R"#OR Modulul parate de msur specifice este construit pe 'a1a agregrii unit#ilor de competen# c"eie ;40./. i 40.0.< cu unitatea de competen# te"nic speciali1at ;40.//.< conform ta'elului urmtor: !niti de com$eten +C 1 1sigurarea calitii Com$etene 40././. Aplic normele de calitate =n domeniul de calitate. Coninuturi tematice $orme de calitate specifice receptoarelor radio i !8 (!A( :://-:7. Clasificare i parametrii radioreceptoarelor. (!A( 0659-96. >ertur'a#ii radioelectrice. Badioreceptoare i receptoare !8. @imite admisi'ile ale pertur'atiilor i condi#ii speciale de =ncercare. (!A( 9:00-:3. Beceptoare de radio i receptoare de !8. Hia'ilitate. >rescrip#ii. (!A( 9025-96. Beceptoare de radio i receptoare !8. Condi#ii generale pri)ind re1isten#a la solicitri mecanice, climatice, electrice. Metode standardi1ate de asigurare a calit#ii (!A( :373-:7. Metode de msurare a performan#elor radioreceptoarelor. Etapele i ac#iunile de e)aluare, autoe)aluare i control * ordonate logic * corespun1toare metodelor din standardul de mai sus. D'iecti)e informa#ionale, organi1a#ionale i ac#ionale specifice msurrilor performan#elor receptoarelor radio i !8. (arcini profesionale i sociale de lucru =n ec"ip. Besurse materiale ;aparatura de specialitate<, umane ;mem'rii ec"ipei de lucru< i informa#ionale ;parametrii receptoarelor radio i !8, sim'olul i rolul aparatelor de msur<, atingerii o'iecti)elor.

40./.2. ?tili1ea1 metode standardi1ate de asigurare a calit#ii.

+C C #ucrul Bn echi$

40.0./. Identific sarcinile i resursele necesare pentru atingerea o'iecti)elor.

40.0.2. Ai asum rolurile care =i re)in =n ec"ip. 40.0.7. Cola'orea1 cu mem'rii ec"ipei pentru =ndeplinirea sarcinilor.

Asumarea rolurilor i a re1ultatelor lucrului =n ec"ip la eGecutarea unor msurri.

+C 11 !tili'area a$araturii de msur s$eci9ic

40.//./.(electea1 aparatul de msur adec)at

40.//.2. Efectuea1 msurrile parametrilor specifici receptoarelor B!8

Ac#iuni specifice acti)it#ii de la'orator desfurate pe grupe de 7-5 ele)i. EGplicarea sarcinii. Definirea i asumarea rolului =n ec"ip. Ancadrarea =n timp. Bespectarea unui plan comun. Aparate de msur utili1ate =n B!8 ;sim'olurile aparatelor de msur utili1ate, rolul lor, corelarea cu mrimile electrice msurate< Generatoare de semnal specifice B!8F Hrec)en#metruF DistorsiometruF N-metruF (onde pasi)eF Dsciloscop. Msurri efectuate la ni)elul 'locurilor componente: Msurarea tensiunilor c.c. i c.a. Msurarea frec)en#ei Msurarea distorsiunilor.. Msurarea performan#elor radio: (ensi'ilitatea (electi)itatea Hidelitatea electric sau acustic Distorsiunilor de neliniaritate Msurarea performan#elor receptoarelor !8: (ensi'ilitatea (electi)itatea Hidelitatea imaginii Distorsiunile imaginii ;geometrice<

"V CO4-"T"" -E 1P#"C1RE -"-1CT"C1 @" -E EV1#!1RE >rocesul de predare - =n)#are tre'uie s ai' un caracter acti) i centrat pe ele). An acest sens cadrul didactic tre'uie s ai' =n )edere diferen#ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: gradarea sarcinilor de la uor la dificil, utili1End =n acest sens fie de lucruF fiGarea unor sarcini desc"ise, pe care ele)ii s le a'orde1e =n ritmuri i la ni)eluri diferiteF

fiGarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indi)i1i diferi#i, =n func#ie de a'ilit#iF pre1entarea temelor =n mai multe moduri ;raport ,discu#ie sau grafic<. An )ederea =n)#rii centrate pe ele) i pentru asigurarea formrii competen#elor pre)1ute de program, se recomand: utili1area unor metode acti)e.interacti)e ;de eGemplu =n)#area prin descoperire, =n)#area pro'lemati1at, =n)#area prin cooperare, simularea, -ocul de rol<F reali1area de proiecte i portofoliiF utili1area calculatorului pentru o'#inerea de informa#ii i utili1area unor soft-uri educa#ionale specifice domeniuluiF desfurarea unora dintre acti)it#i cu participarea unor repre1entan#i ai domeniului de pregtire. >entru aplicarea metodei de =n)#are centrat pe ele), profesorul tre'uie s cunoasc stilurile de =n)#are ale ele)ilor ;auditi), )i1ual, practic< aplicEnd ini#ial c"estionare sociometrice i s foloseasc teoria inteligen#elor multiple. >entru e)aluarea ac"i1i#iilor ele)ilor ;=n termeni cogniti)i, afecti)i i performati)i<, a competen#elor pre)1ute de programele colare la orele de te"nologii, se recomand utili1area urmtoarelor metode: o'ser)area sistematic ;pe 'a1a unei fie de o'ser)are< tema de lucru ;=n clas, acas< conceput =n )ederea e)alurii pro'a practic in)estiga#ia, c"estionarul Ca instrumente de e)aluare se pot folosi: inter)iul proiectul sau miniproiectul - prin care se e)aluea1 metodele de lucru, utili1area corespun1toare a 'i'liografiei, materialelor i ec"ipamentelor, acurate#ea te"nic, modul de organi1are a ideilor i materialelor =ntr-un raport portofoliul, ca instrument de e)aluare fleGi'il, compleG, integrator, ca o modalitate de =nregistrare a performan#elor colare ale ele)ilor. fie de autoe)aluare fie cu =ntre'ri tip gril, =ntre'ri cu alegere multipl, =ntre'ri de completare E)aluarea prin teste de )erificare nu presupune decEt 'ifarea unei csu#e de fiecare dat cEnd s-a demonstrat atingerea unei competen#e. An momentul =n care au fost 'ifate toate csu#ele, e)aluarea s-a =nc"eiat cu succes, moment =n care este suficient un feed - 'acI de felicitare. An ca1ul unei =ncercri nereuite, este esen#ial transmiterea unui feed * 'acI clar i constructi). Acesta tre'uie s includ discu#ii cu ele)ul =n legtur cu moti)ele care au dus la insucces i identificarea unei noi oca1ii pentru ree)aluare precum i a spi-inului suplimentar de care ele)ul are ne)oie, ree)aluarea tre'uie s utili1e1e acelai instrument de )erificare. (e )or aplica i instrumentele de e)aluare continu pre)1ute =n (>> ;pro'e scrise, pro'e orale, pro'e practice<. Be1ultatele acestor e)aluri )or fi consemnate =n foaia matricol a ele)ului, alturi de re1ultatele de la disciplinele de cultur general, foaie matricol care se )a eli'era la a'sol)irea celor doi ani ai (AM, =n)#mEnt o'ligatoriu. Do'Endirea competen#elor pentru ni)elul I de calificare se )a certifica pe 'a1a re1ultatelor o'#inute =n urma aplicrii instrumentelor de e)aluare a competen#elor.

V @!EE@T"" METO-O#OE"CE, Cadrele didactice au posi'ilitatea de a decide asupra numrului de ore alocat fiecrei teme, =n func#ie de dificultatea acesteia, de ni)elul de cunotin#e anterioare ale grupului instruit, de compleGitatea materialului didactic implicat =n strategia didactic i ritmul de asimilare a cunotin#elor i de formare a deprinderilor, proprii grupului instruit. Antre competen#e i con#inuturi este o rela#ie 'iuni)oc, competen#ele determin con#inuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigur do'Endirea de ctre ele)i a competen#elor dorite. >entru atingerea competen#elor dorite, acti)it#ile de =n)#are - predare utili1ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti), interacti) i centrat pe ele), cu pondere sporit pe acti)it#ile de =n)#are i nu pe cele de predare, pe acti)it#ile practice i mai pu#in pe cele teoretice: referate interdisciplinare, documentarea cu a-utorul Internetului, )i1ionri de materiale =nregistrate pe casete )ideo i CD-uri, )i1ite de documentare la agen#ii economici, proiecte, teste de e)aluare etc. Instruirea se )a reali1a =n la'oratoare te"nologice i ateliere cu o 'un dotare material. Conducerea colii )a identifica surse financiare pentru dotarea acestora, fr de care nu este posi'il atingerea competen#elor men#ionate =n program, conform criteriilor de performan# din (>>. Becomandm =n continuare con#inuturile ce urmea1 a fi parcurse =n ordine cronologic: 1 Princi$ii i metode de msurare a $er9ormanelor i de de$anare a radiorece$toarelor i a rece$toarelor de tele(i'iune /./. >rincipii generale de msurare /././. $orme de calitate specifice =n radio i tele)i1iune. /./.2. >erforman#ele radioreceptoarelor. /./.7. >erforman#ele receptoarelor de !8. /.2. Metode de msurare a performan#elor radio i !8. /.2./. Metoda semnalelor sinusoidale =n regim permanent. /.2.2. Metoda semnalelor de test. /.2.7. Msurarea principalelor performan#e ale receptoarelor. * 1$arate de msur s$eci9ice 2./. Multimetre analogice i digitale ;construc#ie, func#ionare i utili1ri specifice<. 2.2. Generatoare de semnal ;construc#ie, func#ionare i utili1ri specifice<. 2.7. Hrec)en#metre ;construc#ie, func#ionare i utili1ri specifice<. 2.5. Distorsiometre ;construc#ie, func#ionare i utili1ri specifice<. 2.4. N-metre ;construc#ie, func#ionare i utili1ri specifice<. 2.0. (onde pasi)e ;construc#ie, func#ionare i utili1ri specifice<. 2.:. Dsciloscopul ;construc#ie, func#ionare i utili1ri specifice<. 3 Msurri s$eci9ice rece$toarelor radio i de TV 7./. Msurarea tensiunii =n c.c i c.a. 7.2. Msurarea frec)en#elor. 7.7. Msurarea distorsiunilor. 7.5. Msurarea performan#elor radioreceptoarelor. 7.4. Msurarea performan#elor receptoarelor de !8. 7.0. 8i1uali1area caracteristicilor.

Becomandri pentru lucrri de la'orator /. Estimarea erorilor =n utili1area instrumentelor de msur i control. 2. ?tili1area multimetrelor =n msurarea tensiunilor i curen#ilor =n c.c. 7. ?tili1area multimetrelor =n msurarea tensiunilor i curen#ilor =n c.a. 5. ?tili1area multimetrelor digitale. 4. ?tili1area sondelor pasi)e. 0. ?tili1area distorsiometrelor. :. ?tili1area generatoarelor de semnal de =nalt frec)en#. 9. ?tili1area generatoarelor de -oas frec)en#. 3. ?tili1area generatoarelor de mir. /6. Msurarea frec)en#elor. //. Msurri cu osciloscopul. /2. Msurri cu N-metrul. /7. Msurarea performan#elor radioreceptoarelor. /5. Msurarea performan#elor receptoarelor de !8. /4. 8erificarea )i1ual a receptoarelor.

TaFel de corelare a modulelor, @$tm:na


1 2. 7. 5. 4. 0. :. 9. 3. /6. //. /2. /7. /5. /4. /0. /:. /9. /3. 26. 2/. 22. 27. 25. 24. 20. 2:. 29. 23. 76. 7/. 72. 77. 75. 74. 70. 7:.

Modul " ;CD<

Modul "" ;CD<

Modul """ ;CD<

Modul V" ;CD@<

-is$o'iti(e electronice

Circuite electronice digitale teorie: / or . spt. la'orator te"nologic: 2 ore . spt. instruire practic: 2 ore.sapt.

Construcia i 9uncionarea rece$toarelor de radio i T( teorie: 2 ore . sapt. instruire practic: 2 ore.sapt.

1$arate de msur s$eci9ice teorie: /or . spt. instruire practic: 7 ore.sapt.

teorie: / or . spt. la'orator te"nologic: / or . spt. instruire practic: 2 ore . spt.

(tagii de pregtire practic Modulul I8 Circuite electronice analogice

(tagii de pregtire practic Modulul 8 -e$anarea rece$toarelor de radio i T(

CD * curriculum diferen#iatF CD@ * curriculum =n de1)oltare local D'ser)a#ie: Instruirea practic comasat se desfoar timp de 9 sptmEni care )or fi planificate fie la sfEritul anului colar, ca =n ta'elul de corelare, fie =n timpul anului la deci1ia colii i =n parteneriat cu agen#ii economici.