Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT

GRDINIA P.P. NR. 32 TIMIOARA GRUPA: mic SUSINEREA ACTIVITII : Prof. B !"i c Cori#$ ACTIVITI DE %NVARE: ALA, ADE, ADP TEMA ANUA& DE STUDIU: Cum planificm/ organizm o activitate? TEMA SPTM'NA&: Micii ecologiti TEMA (I&EI:Sunt mic, dar mi pas )ORMA DE REA&I(ARE: Activitate integrat (D, DEC) Joc didactic:Ne jucm, reciclm, natura o protejm Pictur:Flori frumoase, colorate din pahare reciclate )ORMA DE ORGANI(ARE: frontal, grup, individual TIPU& DE ACTIVITATE: erificare !i con"olidare de cuno!tin#e !i deprinderi MI*&OC DE REA&I(ARE: $oc didactic, pictur

DURATA: o %i &OCU& DES)URRII: curtea grdini#ei SCOPU&: & & 'ran"(iterea, prin inter(ediul artei !i $ocului a unor (e"a$e legate de prote$area (ediului prin reciclare) erificarea !i con"olidarea cuno!tin#elor, priceperilor !i deprinderilor *n"u!ite anterior)

DOMENIU& TIIN: OBIECTIVE OPERAIONA&E+COMPORTAMENTE: + recunoa"c "i(,olurile de pe "tegule#e, denu(ind i(aginea ) + adune de!eurile de pe o "uprafa# deli(itat) + a!e%e de!eurile *n co!uri *n func#ie de tipul de de!eu) + ver,ali%e%e ac#iunea-

DOMENIU& ESTETIC I CREATIV OBIECTIVE OPERAIONA&E+COMPORTAMENTE: + acopere cu culoare *ntreg "pa#iul pla"tic, folo"ind pen"ula) + utili%e%e corect (aterialele, uneltele, acce"oriile nece"are picturii) + re"pecte po%i#ia corect a corpului fa# de ("u# pentru o ,un coordonare oculo&(otric) + lucre%e curat !i *n lini!te-

SARCINA DIDACTIC . . +&!i for(e%e deprinderi de prote$are a (ediului *ncon$urtor, i(plic/ndu&"e activ *n ac#iuni de cur#are a (ediului apropiat) + acopere cu culoarea alea" "pa#iul pla"tic, utili%/nd corect (aterialele pu"e la di"po%i#ie-

REGU&I&E *OCU&UI Copiii "unt *n parc- 0n parc "unt ,ncu#e, rondouri pentru flori ( unul ro!u, unul gal,en !i unul al,a"tru)- Din pcate, florile din rondouri lip"e"c, ele fiind rupte, cel (ai pro,a,il, de per"oane care nu iu,e"c !i nu re"pect natura- Pretutindeni "unt aruncate tot felul de re"turi:1/rtii, pa1are de pla"tic,co$ile de la fructe, pungi- Din loc *n loc "unt (u!uroaie, iar *n v/rful fiecrui (u!uroi "e afl un "tegule# pe care e"tre de"enat un "i(,ol:un po(, un (r, o ca", o (inge- 0n (u!uroi "unt a"cun"e cutii *n care copiii vor ga"i "arcinile de lucru2n copil, nu(it de ctre educatoare, va tre,ui " aleag unul dintre (u!uroaie, " ia "tegule#ul, apoi, cu a$utorul gre,lei !i lope#ii " "ape p/n g"e!te cutia cu "arcina de lucru- a aduce cutia !i "tegule#ul la educatoare- Acea"ta va citi "arcina de lucru (e3-Cineva a mncat o banancu siguran nu o maimuic-i a aruncat coaja pe jos.Te rog s gsesti coaja de banan i s o arunci n coul potrivit. ), iar copilul va tre,ui " *ndeplinea"c cerin#a de pe ,ilet- 4iletul va fi e3pu" pe panou, iar *n dreptul lui "e va pune o ,ulin dup ce "arcina a fo"t *ndeplinitJocul "e va de"f!ura p/n c/nd toate ,iletele au fo"t de"coperite !i "arcinile de lucru *ndepliniteE&EMENTE DE *OC: aplau%ele, cutarea plicurilor cu "arcinile de lucru, "patul, METODE I PROCEDEE: conver"a#ia, e3punerea, e3plica#ia, de(on"tra#ia, e3erci#iulMATERIA& DIDACTIC: po(i, ele(ente de decor reali%ate din (ateriale recicla,ile, rondouri (ro!u, gal,en !i al,a"tru ), ,ncu#e, flori reali%ate din (ateriale recicla,ile, co!uri de gunoi pentru "electarea de!eurilor, te(pera, pen"ule, ,ure#i, !erve#ele , reco(pen"eBIB&IOGRA)IE: Curriculu( pentru *nv#(/ntul pre!colar (5&678 ani) . 9::;) Activitatea integrat *n grdini#, Editura Didactica Pu,li"1ing <ou"e, 4ucure!ti, 9::; Progra(a activit#ii in"tructiv . educative *n grdini#a de copii, 4ucure!ti, 9::=-

ACTIVITI PE DOMENII E,PERENIA&E STRATEGII DIDACTICE ETAPE&E ACTIVITII >- ?o(ent organi%atoric 9- Captarea aten#iei E&EMENTE DE CONINUT Aeri"irea "lii de grup Pregtirea (aterialului didactic Conver"a#ia E3punerea Ele(entele decorative care "i(,oli%ea% parcul Arontal @dentificarea !i denu(irea (aterialelor pre%entate M-"o.- !i /roc-.-Conver"a#ia M$"-ri$0.i.$c"ic)orm$ .or1$#i2$rArontal EVA&UARE oral7frontal

@ntrarea ordonat a copiilor +e reali%ea% prin "ta,ilirea locului unde au a$un" (*ntr&un parc) !i prin pre%entarea "u, for( de "urpri% a unei "cri"ori pri(ite de la +piridu!ii Parcurilor, din care copiii vor afla c ace!tia le "olicit a$utorul+piridu!ii *i roag pe copii " *i a$ute " *ngri$ea"c parcul-Dac accept, vor avea de *ndeplinit (ai (ulte "arcini- +piridu!ii au a"cun" plicurile cu "arcinile de lucru *n locurile (arcate cu "tegule#e-

5- Anun#area te(ei

&Copii, vre#i " fi( prietenii "piridu!ilor !i, totodat, a$utoarele lorB (DaC) & Aoarte ,ineC <aide#i, atunci, " ne $uc( !i *n $oac parcul

Conver"a#ia

Arontal

" *l *ngri$i(C & Jocul no"tru "e nu(e!te: Ne jucm, reciclm, natura o D- D a) Eeactuali%area cuno!tin#elor ,) Pre%entarea con#inutului !i diri$area *nv#rii protejm +e va reali%a printr&o "curt di"cu#ie referitoare la (odul *n care tre,uie " ne co(port( *n natur, unde tre,uie aruncate re"turile !i "e va face o "curt referire la parcul *n care au a$un"Pr-2-#"$r-$ r-1 0i0or 3oc 0 i Copiii "unt *n parc- 0n parc "unt ,ncu#e, rondouri pentru flori ( unul ro!u, unul gal,en !i unul al,a"tru)- Din pcate, florile din rondouri lip"e"c, ele fiind rupte, cel (ai pro,a,il, de per"oane care nu iu,e"c !i nu re"pect naturaPretutindeni "unt aruncate tot felul de re"turi:1/rtii, pa1are de pla"tic,co$ile de la fructe, pungi- Din loc *n loc "unt (u!uroaie, iar *n v/rful fiecrui (u!uroi "e afl un "tegule# pe care e"tre de"enat un "i(,ol:un po(, un (r, o ca", o (inge- 0n (u!uroi "unt a"cun"e cutii *n care copiii vor ga"i "arcinile de lucru&2n copil, nu(it de ctre (ine, va tre,ui " aleag unul dintre (u!uroaie, " ia "tegule#ul, apoi, cu a$utorul gre,lei !i lope#ii " "ape p/n g"e!te cutia cu "arcina de lucru- a aduce cutia !i "tegule#ul la (ine- Eu v voi citi E3plica#ia Conver"a#ia Ele(entele decorative care "i(,oli%ea% parcul Arontal Conver"a#ia Arontal @ndividual

"arcina de lucru (e3-Cineva a m ncat o banan-cu siguran nu o maimuic-i a aruncat coaja pe jos.Te rog s gseti coaja de banan i s o arunci n coul potrivit.), iar copilul care a adu" cutia va tre,ui " *ndeplinea"c cerin#a de pe ,ilet- 4iletul va fi e3pu" pe panou, iar *n dreptul lui "e va pune o ,ulin dup ce "arcina a fo"t *ndeplinita vedea dac copiii au *n#ele" regulile $ocului c) F,#inerea perfor(an#ei E4-c "$r-$ 3oc 0 i /ro/ri 62i7: 3ocul "e va de"f!ura p/n c/nd toate ,iletele au fo"t de"coperite !i "arcinile de lucru *ndeplinite2na dintre "arcinile pe care copiii le vor avea de *ndeplinit va fi aceea de a picta flori pentru a *nfru(u"e#a parcul-Activitatea "e va de"f!ura frontalTr$#2i8i-6Sunt i eu ecologist DEC (pictur) I#" ir-$ m$"-ri$0 0 i &Copiii, 1aide#i " vede( de ce (ateriale ave( nevoie Pen"ule, Arontal Conver"a#ia Conver"a#ia E3erci#iul Arontal @ndividual De(on"tra#ia @ndividual E4-c "$r-$ 3oc 0 i .- /ro5 "e va de"f!ura pentru E3erci#iul

pentru a picta florileC & Ce vede#i pregtit pe ("u#eB (pen"ule,,ure#i, te(pera, etc) &Ce culori ave#i pe tvi#B Conver"a#ia A# #8$r-$ "-m-i: &Cu ace"te (ateriale vo( picta : Flori frumoase, colorate din pahare reciclate

'e(pera, etc

@ndividual

Arontal

Aloare Pr-2-#"$r-$ !i $#$0i2$ mo.-0 0 i -. c$"o$r-i: oi pre%enta copiilor (odelul !i *l vo( anali%a&Ce e"te acea"taB (o floare) &Din ce e"te facut floareaB (dintr&un pa1ar)&Ce culoare areB (ro!ie) &Din ce e"te fcut tulpinaB (dintr&un pai)&Ce culoare areB (verde)&Dar frun%ele, ce culoare auB (tot culoarea verde)E4/0ic$r-$ !i .-mo#7"r$r-$ mo. 0 i .- 0 cr oi e3plica !i de(on"tra copiilor (odul de lucru: o( lua floarea *n (/na "t/ng, iar pen"ula *n (/na dreapt- o( *n(uia pen"ula *n culoarea cu care a( 1otr/t " picte% floarea- o( *ntinde culoarea c/t (ai unifor( pe E3erci#iul Aloare Pen"ul 'e(pera E3plica#ia De(on"tra#ia Aloare Pen"ul 'e(pera

Arontal

@ndividual

Arontal

partea e3terioar a pa1arului, apoi pe partea din interior, dac ti(pul *(i va per(ite-Dac "e ter(in culoarea de pe pen"ul, o vo( *n(uia din nou *n aceea!i culoareE4-rci8ii /-#"r 9#c02ir-$ m !c:i0or mici $i m;i#ii oi face c/teva e3erci#ii pentru *ncl%irea (u!c1ilor (ici ai (/inii: plou, ,ate( pal(ele, *nc1ide( !i de"c1ide( pu(niiR-$0i2$r-$ "-m-i Copiii vor reali%a te(a- oi a$uta !i voi da indica#ii "upli(entare acolo unde e"te nece"arS-m#$0 0 /r-<-7"i"or .- 9#c-"$r- $ 0 cr 0 i oi da "e(nalul preve"titor de *ncetare a lucruluiS-m#$0 0 .- 9#c-"$r- $ 0 cr 0 i Dup *ncetarea lucrului, fiecare copil i!i va a!e%a floarea *n rondou, *n func#ie de culoarea cu care a pictat&o: dac e ro!ie, o va a!e%a *n rondoul ro!u, dac e"te gal,en, *n rondoul gal,en, iar dac e"te al,a"tr, *n rondoul al,a"truTr$#2i8i-6Sunt i eu ecologist =- A"igurarea Com/0ic$r-$ 3oc 0 i De!euri Arontal Conver"a#ia Aloare Pen"ul 'e(pera @ndividual

feed&,acG&ului

C/nd trea,a prea ter(inat, (i%eriile adunate, florile a!e%ate fru(o" *n rondouri, apare un per"ona$&"urpri%&nea 'ac1e Hunoierul& care, gr,it " duc "acul cu de!euri la (a!ina de gunoi, *l "cap !i parcuri "e u(ple din nou de (i%eriiCopiii *l vor a$uta pe nea 'ac1e, vor aduna gunoiul !i il vor pune *n co!ul core"pun%tor, *n func#ie de tipul de de!eu&+e fac aprecieri a"upra (odului de de"f!urare a activit#ii !i a"upra (odului de reali%are a lucrrilor&+e vor oferi copiilor reco(pen"e-

Conver"a#ia Pro,le(ati%a rea E3erci#iul

@ndividual

6- Evaluarea perfor(an#elor

Conver"a#ia

Arontal

Fral7frontal