Sunteți pe pagina 1din 7

ALBERT IGNATENKO

Cum s devii FENOMEN

DESPRE AUTOR I CARTEA LUI


Aproape $il i! # pres se pu%li! arti!ole despre &e ome e psi !urioase, oame i !u di&erite posi%ilit'i para ormale( Oame i de tii ' di multe 'ri s)au i teresat # mod serios de a!east pro%lem( Re$ultatele *tii 'i&i!e o%'i ute # ultimele dou de!e ii privi d studierea &e ome elor para ormale permit e"ami area a!estora de pe po$i'ii oi+ !a posi%ilit'i ale omului, e"ist, d # mod real, dar e!er!etate # pro&u $imea lor p, # pre$e t( -Posi%ilit'ile omului su t elimitate- sus'i e autorul a!estei !rti,Al%ert Ig ate .o, mem%ru a!tiv al So!iet'ii psihologilor de pe l, g Pre$idiul A!ademiei de tii 'e a URSS, Pre*edi tele Ce trului I ter a'io al de Psihoe ergosugestie, Pre*edi tele Aso!ia'iei e"trase sorilor u!rai e i( Cu os! de mai mult de $e!e a i omul, pe !are $iari*tii maghiari l) au umit u demult -regele para&e ome elor-( Ai%ert Ig ate .o este # tradevr o perso alitate u i!, u *tiu da! mai e"ist vreu om # lume !are s stp, eas! $e!i de !apa!it'i &e ome ale, # !ep, d !u memoria *i termi , d !u !ele mai misterioase di dome iul parapsihologi!i *i psihoe ergiei( /u # t,mpltor &e ome ul Ig ate .o a atras ate 'ia multor oame i de *tii ', at,t di 'ara oastr !,t *i di stri tate(
Parapsihologia, psihotro i!a, e"trase sologia !u os! # perioada a!tual u adevrat boom.

A(0( Spiri , mem%ru)!orespo de t al A!ademiei de tii 'e a URSS+ -Dup prerea mea, A( Ig ate .o posed o !apa!itate eo%i* uita, la u ivel &oarte # alt, de a!'iu e e ergoi &orma'io al la dista ' asupra oame ilor *i de re!eptare a i &orma'iei pe !a ale eo%i* uite de legtur, !eea !e pre$i t u mare i teres pe tru *tii 'a !are !er!etea$ posi%ilit'ile &e ome ale ale omului-( /( E( 1edore .o, do!tor emerit, pro&esor de &ilo$o&ie atural, 2em%ru al A!ademiei de parapsihologi! *i medi!i a SUA+-((( tii 'a de a ptru de ad, ! # starea psihi! a omului, !utarea *i determi area metodelor psihologi!e e!esare de a!'iu e asupra a!estuia, sim'ul msurii # toate, uime*te, su%3ug *i !o vi ge de &aptul ! # &a'a oastr se a&l maestrul u ui ge !omple" de art-(

L (A( Lepihova, do!tor # *tii 'e medi!ale, dire!tor ad3u !t al I stitutului de Cer!etri Psihologi!e di 4iev+-Parti!ularit'ile psiho&i$i!e aturale ale perso alit'ii lui A( Ig ate .o i)au permis !a # pro!esul e"ersrii s)*i de$volte o serie de !apa!it'i, !are pot &i re!u os!ute !a &e ome ale( Di r, dul a!estora &a! parte, # ai te de toate, o memorie &igurativ %i e de$voltat *i o se si%ilitate ideomotori! puter i!((( El poate !ore!ta per!ep'ia lumii, !omportame tul omului *i poate !hiar tre$i la via'a !apa!it'ile sale adormite(((A(5( 6a3 ov, *e&ul la%oratorului de lu!rri so!iologi!e *i psihologi!e al I stitutului Pedagogi! di /i.olaev+-Am lu!rat mul'i a i !u somit'i, pre!um 2essi g *i 4u i( 2ai t,r$iu, a ve it # la%oratorul ostru Al%ert Ig ate .o, !u !are am reali$at o serie de lu!rri *tii 'i&i!e( I dis!uta%il, ivelul posi%ilit'ilor lui Ig ate .o este mult superior(((De peste 78 de a i Al%ert Ig ate .o #m%i !u su!!es a!tivitatea *tii 'i&i! !u !ea s!e i!( Parapsihologia a &ost so!otit la oi mul'i a i o *tii ' &als, &e ome ele para ormale au &ost egate *i a &ost e!esar u !ura3 deose%it al sava 'ilor, !er!ettorilor, !are s )au o!upat de a!este pro%leme *i u mare tale t al u or e"perime tatori pre!um Ig ate .o, !are au demo strat pe s!e &e ome ele telepatiei, tele.i e$iei, !larvi$iu i *i sugestiei me tale &r &olosirea hip o$ei(

2u !a *tii 'i&i! !o !e trat # dome iul sugestologiei plus a!tivitatea pra!ti! uria* i)au permis lui A( Ig ate .o s &orme$e o ou dire!'ie # pra!ti!a mo dial 9 psihoe ergosugestia( A!east dire!'ie este a ali$at detaliat # !artea sa, iar # via' ea este apli!at !u su!!es de !tre elevii *i dis!ipolii primului psihoe ergosugestolog(
E"ist sute de pu%li!a'ii, $e!i de arti!ole *tii 'i&i!e, au &ost tur ate!,teva &ilme dedi!ate &e ome ului Ig ate .o( 1oarte i teresa te di pu !tul meu de vedere su t e"perie 'ele # registrate

pe peli!ul privi d a!'iu ea asupra materiei moarte *i pro!esele !e au lo! # a!easta, de e"emplu, i &lue 'a asupra orilor( Posi%ilit'ile psih!e ergeti!e ale lui Al%ert Ig ate .o #i permit s adu e sau, i vers, s risipeas! orii( : !adrul !er!etrii !ilor de li!hidare a urmrilor !atastro&ei e!ologi!e de la Aral, o grup de %ioe ergooperatori di /i.olaev a e&e!tuat e"perie 'e privi d !o !e trarea orilor *i !omprimarea # veli*ului oros # tr)o a umit regiu e( 1otogra&iile di !osmos, e"e!utate # timpul e"perime tului atest posi%ilitatea a!'iu ii %ioe ergeti!e la dista ' asupra e%ulo$it'ii(-La a!est om, pro%a%il, !el mai uimitor lu!ru u este !eea !e poate el # su*i( De*i, poate &oarte mult( Cel mai uimitor lu!ru este ! Ig ate .o, # timpul apari'iilor sale # pu%li!, o%'i e a!elea*i !alit'i &e ome ale de la oame ii o%i* ui'i- 9 s!ria !u doi a i # urm $iarul -5e!er iaia 2os.va-(

9Ai putea, oare, s -&a!i- di om u &e ome &r a &i # !o ta!t dire!t !u a!esta; 9 l)am # tre%at eu odat(

9O *!oal &r &re!ve ' a &e ome ului,)a $,m%it Al%ert(9Este o idee i teresa t( Am s m g, des!( i iat ! am # &a' !artea -Cum sa devii &e ome -( Spre deose%ire de multe alte !r'i s!rise pe a!eea*i tem, ea tre$e*te # mi e o # !redere deose%it( /u umai pe tru ! sistemul propus de autor este, dup prerea multor spe!iali'i, simplu, a!!esi%il *i prev$ut pe tru o # su*ire rapid( 2i se pare deose%it de importa t !o !ep'ia de %a$ a sistemului su+ &e ome ele u su t !apa!it'i e"!ep'io ale, supra aturale( Ele repre$i t !eea !e este sto!at, e"ist, se a&l # &ie!are di tre oi( 1e ome ele u su t superma i, !i oame ii viitorului *i &ie!are om are *a sa s le seme e( Ci ea*tii 3apo e$i, !are au tur at &ilmul -E"trase sorii sovieti!i- au a&irmat despre Al%ert Ig ate .o+ -Dup !o vi gerile oastre a!est om # depli e*te o a umit misiu e pe Pm, t-( /u am de g, d s 3ude! !e au avut # vedere 3apo e$ii, dar su t !o vi s de u si gur lu!ru 9 !o !ep'ia despre lume, &ilo$o&ia, perso alitatea autorului a!estei !r'i serves! u or 'eluri # alte, o%ile, %u e *i # dreptate spre viitor(

6<(/aut ov 2em%ru)!orespo de t al Aso!ia'iei I ter a'io ale de

Parapsihologi e

INTRODUCERE "EU SUNT MICROCOSMOS"


i !i e mi)a spart la 'uri *i !tu*e i spaima mor'ii *i !umplita u* Pri !are rari su t !ei !e ies a&ar; A i, lu i *i $ile, ora 3u!u* =Copiii vremii>, !urtea temerar : !are 9 o'el, !omori u m?aprar i i!i vr3ma*a )o &!u mielu*((( Cu aripi sigure str%at # altul, @ga$uri de !ristal u m) spim, t, Iar $%oru) i &i it u mi se !urm((( i de pe glo%ul meu m) al' spre altul, U !,mp eteri! di !olo #mi !, t

Ce &l!ri, oare m # aripar

i !e vd al'ii)a%ia, eu las # urmA

0iorda o BRU/O
C

Au tre!ut mai mult de trei se!ole de !, d autorul a!estor versuri, 0iorda o Bru o, a &ost ars pe rug pe tru !redi 'a sa # e"iste 'a u ei multitudi i de lumi lo!ui%ile( S)au s!him%at multe pe par!ursul !elor trei sute de a i # !u o*ti 'ele oastre despre lume *i U ivers( Dar # !e msur, e)am apropiat de Adevr; Ce *tim despre legile U iversului, despre lo!ul Omului # U ivers, se sul vie'ii, despre me!a ismele tai i!e *i !ele vi$i%ile ale Cosmosului;

1ie!are epo! adu!e !u si e !u o*ti 'ele sale *i adevrurile i i'iale su t i !luse # &ie!are di sistemele &iloso&i!e e"iste te( Timp # delu gat, materiali*tii *i ideali*tii au polemi$at # legtur !u !au$a( primar a e"iste 'ei( 2ateriali*tii !o sider materia !a &ii d primordial, ideali*tii 9 !o *tii 'a, e ergologii 9 e ergia(
1i$i!a atomi! !o tempora , teoria parti!ulelor eleme tare, au # m u !hiat a!este trei !ategorii # tr)o i ter!o e"iu e, i separa%il( i atu !i, g, direa omului, a&lat pe o ou( treapt de de$voltare, s)a # dreptat di ou spre misterul primordial al vie'ii9tai a Omului(

Este imposi%il s !u o*ti U iversul &r a !u oa*te Omul( i, # a!ela*i timp, studii du)se *i # 'eleg, du)se pe si e, Omul des!oper # treaga lume, a!ele legi, !are !reea$ *i !o du! lumea(

Ple!, d de la modelele !o tempora e ale U iversului, este e!esar s a ali$m e"iste 'a oastr pri !o !ep'ia+ Om)Pm, t)Cosmos, adi! pri u itatea di tre mi!ro *i ma!ro!osmos( Iat !e a s!ris, de e"emplu, pe a!east tem marele g, ditor !o tempora , a!a) demi!ia ul 5( I( 5er ads.i+ -Omul pe tru prima dat a # 'eles # mod real, ! el este lo!uitorul pla etei *i poate, tre%uie sa g, deas! *i s a!'io e$e su% u ou aspe!t, u umai aspe!tul perso alit'ii disparate, al &amiliei sau al eamului, statului sau alia'ilor si, !i *i su% aspe!t pla etar( El, !a ori!e &ii 'a, poate g, di *i a!'io a su% aspe!t pla etar umai # dome iul vie'ii 9 # %ios&er, # tr) u # veli* determi at al Pm, tului, de !are el este legat i separa%il, potrivit u or legi o%ie!tive *i di !are u poate ie*i( E"iste 'a a!estuia repre$i t &u !'ia lui-( /atura u e druie*te !u o*ti 'ele, le !ptm # lupta !u greut'ile, pe !are ea le !reea$( i da! p, a!um de$voltarea omului s)a des&*urat !o &orm programelor ge eti!e impuse de atur, a!um este evoie de alt!eva( Evolu'ia omului tre%uie s # !eap pri e&ortul su propriu, ma i&estarea 5oi 'ei sale *i a Credi 'ei # posi%ilit'ile sale elimitate(

Cum se poate merge pe a!east !ale; E"ist multe *!oli *i sisteme de de$voltare psihologi! a omului( 1ie!are are li%ertatea de a alege( Este posi%il !a sistemul de autoper&e!'io are propus de mi e s v i terese$e( El plea! de la !o !ep'ia ! -omul este mi!ro!osmos-, a ali$ea$ &e ome ele de pe po$i'ia u eia di tre ultimele teorii date ome irii, dup prerea mea, &u dame tal *i atot!upri $toare 9 sistemul AU2, !are pre$i t pra!ti!a de de$voltare a %ioe ergiei uma e( EU SU/T 2ICROCOS2OS
Cu oa*terea !osmi! este proprie g, dirii oastre aturale( Dar oare mul'i di tre oi se simt !a &ii d u sistem -mi!ro!osmos)ma!ro!osmos-; 1a!e'i primul pas pe !alea autodesv,r*irii(

A*e$a'i)v # tr) u &otoliu !omod *i medita'i( : !hide'i o!hii, lua'i po$i'ia -vi$itiului-+ pi!ioarele lipite, ge u !hii u*or deprta'i, m,i ile pe ge u !hi, palmele # sus, rela"a'i)v, # ltura'i g, durile stri e, i tra'i # armo ie !u !osmosul( I !hipui'i)v+ Eu su t mi!ro!osmos( : mi e se des&*oar toate pro!esele, !are au lo! # U ivers( Su t u &lu" de e ergie, su t plasm( : 3urul meu este e ergia !osmi!, o vd !u o!hii # !hi*i *i o simt( E ergia Cosmosului ptru de # mi e( O simt su% &orma u ei u de pl!ute, !are #mi umple &ie!are !elul a !orpului( E ergia mea i tr # e ergia Cosmosului( 2 !o topes! !u ma!ro!osmosul, !u U iversul( Celulele mele -eu)Dmeu su t i separa%ile( 2 simt ma!ro!osmos( Celulele, -eu)D- meu su t la &el de puter i!e !a ma!ro!osmosul( 2 odih es!( Pl!uta !o topire mi)a dat &or' *i # !redere # mi e, # posi%ilit'ile mele( Cu os!, d Cosmosul, m)am !u os!ut pe mi e # sumi( Au aprut idei !reatoare( Pot !rea( 2i)am propus u 'el o%il *i)D pot ati ge(

Iar a!um, umr, d p, la $e!e, voi i tra # starea o%i* uit, dar tot !e am sim'it, am v$ut, *i am spus rm, e # mi e *i se va reali$a de !tre psihi!ul meu *i &ie!are !elul a orga ismului(
U u ) !orpul este u*or *i proaspt( Doi ) m,i ile, pi!ioarele su t u*oare( Trei )tru !hiul este u*or(

Patru ) g, durile su t !lare, memoria &u !'io ea$ e"!ele t( Ci !i ) g, durile devi mai pre!ise( ase ) &ie!are !elul a !orpului este puter i!, li i*tit *i !oma dat de mi e( apte )#mi este u*or, pl!ut *i %i e(
Opt) m)am !u os!ut pe mi e # sumi( /ou9tot !e mi)am propus voi reali$a(

Pute'i des!hide o!hii( Ridi!a'i)v *i plim%a'i)v pri !amer( A!est e"er!i'iu meditativ &a!ilitea$ !re*terea spiritual( De &ie!are dat dup e"e!utarea e"er!i'iului, v s&tuies! s v g, di'i la !alit'ile !are !o du! spre -puritate-+ adevrul, si !eritatea, dori 'a de a &a!e %i e altora *i de a u le &a!e ru !u g, dul, vor%a, &apta((( Fi e'i mi te !ele spuse de Ra%i dra at Tagore+ -((( pe tru a !pta putere, tre%uie s te supui legii &or'elor u iversale *i s &ii ptru s de !o *tii 'a ! ele su t ale tale-( /ime i u)*i va # 'elege i!iodat posi%ilit'ile reale, da!, # a&ar de dori 'a &ireas! de a deve i u &e ome , u va # 'elege pe depli ! omul este o prti!i! a ma!ro!osmosului, adi! se a&l su% puterea legilor u iversale ale aturii( i umai su%ordo , du)se lor, se poate a&la pe si e # si e # su*i, !u posi%ilit'i elimitate

@e!e9!orpul este u*or, proaspt, !apul limpede *i !lar(

II() U/I5ERSUL
Cosmologia moder !o sider U iversul ostru drept ga$d a mai multor lumi, &ie!are av, d !ara!teristi!i proprii, o stare proprie a materiei *i a timpului( Cu o*ti 'ele !ptate !u a3utorul !,mpului i &orma'io al al pm, tului, de aseme ea multele ipote$e strlu!ite ale sava 'ilor privi d teoria spa'iului *i timpului, e dau posi%ilitatea s !o !lu$io m asupra mul'idime sio alit'ii U iversului ostru( Ast$i su t !u os!ute *apte dime siu i ale lumilor( /oi lo!uim # spa'iul tridime sio al !u !oordo atele+ # l'ime, l'ime, lu gime, iar &u !'ia timpului este se si%il la ori!e mi*!are me!a i! sau %iologi!( Dar, # lumea oastr material e"ist &e ome e mult mai su%tile, !are primes! # urmtoarele dime siu i !ara!teristi!ile timpului( De$voltarea voi 'ei, i tele!tului, i tui'iei, dragostei, su t !oordo atele spa'iilor !u patru,!i !i, *ase *i *apte dime siu i(U iversul ostru este str%tut de !ea mai su%til su%sta ', despre!are se ami te*te # multe &ilo$o&ii !osmogo i!e ale a ti!hit'ii 9A%solutul, !are are u umr i &i it de dime siu i( Tre!utul, pre$e tul,viitorul su t u ite # A%solut, : a&ar de U iversul ostru, # A%solut e"ist *i alte u iversuri, dar !u oa*terea lor este # ! greu a!!esi%il !hiar *i pe tru !ivili$a'ii mai ava sate de pe alte pla ete(U iversul ostru u e*te treispre$e!e lumi, *apte lumi pri !ipale, !i !i lumi i termediare *i o lume opus, lumea &or'elor -# tu e!ate-( O !lasi&i!are i teresa t a a!estor lumi este propus de !tre sistemul AU2, !are a !er!etat legile armo iei *i

&rumuse'ii # U ivers =&ig( D>(

A%solutul Prima lume, tridime sio al, e este %i e !u os!ut( 2ateria *i e ergia !orespu d os!ila'iilor u delor de !uloare ro*ie *i su t # armo ie !u vi%ra'iile su etului-do-di prima o!tav(

A doua lume, eteri!, u are &ii 'e vii( E ergia !orespu de os!ila'iilor u delor !ulorii porto!alii *i otei -re-( E ergia a!estei lumi se !o sum pe tru mi*!area &ii 'elor vii de pe pm, t(

!orespu d os!ila'iilor u delor de !uloare gal%e *i otei -mi-(

A treia lume este !ea astral( 2ateria este !,mpul gravita'io al al Lu ii( E ergia *i materia

gravita'io al al pla etelor sistemului Solar( E ergia *i materia !orespu d os!ila'iilor u delor de !uloare verde *i otei -&a-(

A patra lume 9 =spa'iul !vadridime sio al> 9 este !ea me tal( 2ateria este !,mpul

PDF to Wor