Sunteți pe pagina 1din 2

GRILA DE VERIFICARE VIZITA LA FAA LOCULUI Cererea de finanare: Cod SMIS Titl !

roie"t: Soli"itant finanare:

Nr. crt 1 # ) +

Criterii Exist corelare ntre documentele depuse, respectiv cererea de inan!are "i anexele sale "i situa!ia din teren $otr%rea de aprobare a documentatiei te&nico'economice "i a c&eltuielilor le(ate de proiect, in ori(inal Autori*atia de construire valabila, in ori(inal Avi*ul te&nic "i/sau Acordul ,nspectoratului de -tat n Construc!ii1, privind documenta!iile te&nico'economice pentru obiectivele de investi!ii inan!ate din onduri publice

DA

NU

N/A

Obs

Nota. Este posibil solicitarea "i veri icarea unor documente suplimentare celor de mai sus, care se vor adau(a n lista de veri icare "i vor i noti icate n timp util solicitantului de inan!are n vederea pre(tirii lor. -umar Explica!ii / Comentarii / /ecomandri 0 Optiunea 10 1In cazul in care 1 proiect necesita clarificari privind aspectele verificate in grila, acestea se vor include in clar, inclusiv analiza raspunsurilor primite de la solicitant 02 Optiunea # 1 In cazul in care 1 proiect nu este conform, se vor mentiona in clar motivele:>

Conclu*ie 3dupa anali*a raspunsului la clari icari, daca a ost ca*ul40 5n urma vi*itei la a!a locului, proiectul propus este con orm "i eli(ibil.

DA

NU 3

6renume NU7E expert O,0 8unc!ie0 -emntura0


1

999999999999999999999999

Conform Hotrrii Guvernului nr. 1072 / 2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de tat !n Construc"ii a documenta"iilor tec#nico$economice pentru o%iectivele de investi"ii finan"ate din fonduri pu%lice& pu%licat !n 'onitorul (ficial nr. )*) din 1) septem%rie 2003& cu modificrile +i completrile ulterioare +i (rdinul ',-.- nr. 72)/2007& I C nr. */0/2007 privind apro%area 'etodolo1iei de emitere a avizului te#nic de ctre Inspectoratul de tat !n Construc"ii 2 I C pentru documenta"iile te#nico$economice aferente o%iectivelor de investi"ii finan"ate din fonduri pu%lice 3'( nr. *07/ 20.04.20075

Data0

S-ar putea să vă placă și