Sunteți pe pagina 1din 7

Axa prioritar 3 Domeniul major de intervenie 3.4 Apel 2014 Numrul de nregistrare a cererii de inanare! "itlul proiectului!

#$%&A D' ('$%)%*A$' A *+N)+$,%"-.%% AD,%N%/"$A"%(' 0% A '&%#%1%&%"-.%% *ererea de inanare! *od /,%/ "itlu proiect! /olicitant inanare! 23/"%)%*A$'1 *&A$%)%*A$' 56 daca este ca7ul6 con orm prevederilor procedurilor in vigoare pentru acest apel
2

N4A

*erina4 *riteriul

DA5

N35

('$%)%*A$'A *+N)+$,%"-.%% AD,%N%/"$A"%(' *'$'$' D' )%NAN.A$' 1. *ererea de inanare este transmis ntr8un colet sigilat 2. 9artea exterioar a coletului sigilat poart etic:eta cu toate detaliile de identi icare ;axa prioritar6 domeniu de intervenie6 organism intermediar6 solicitant6 titlu proiect6 locali7are< 3. *ererea de inanare ;mpreun cu anexele< este redactat ntr8un exemplar original =i un exemplar copie ormat electronic pe *D8$+,6 inclusiv proiectul te:nic. 4. *ererea de inanare ;mpreun cu anexele< este numerotat6 semnat =i =tampilat con orm cerinelor din #:idul /olicitantului >. Dosarul cererii de inanare conine opis completat con orm modelului standard ?. *ererea de )inanare ;/eciunea >.1 @*erti icareaA< respect modelul prev7ut6 este datat6 =tampilat =i semnat n original3 de repre7entantul legal sau de o persoan mputernicit B. Actul de mputernicire autenti icat este anexat C. "oate ruDricile din cererea de inanare sunt completate cu datele =i in ormaiile solicitate =i respect modelul standard
1

/e vor introduce6 pe scurt6 elementele care au condus la solicitarea de clari icri6 dac este ca7ul

23/"%)%*A$' *&A$%)%*A$'56 daca este ca7ul6 con orm prevederilor procedurilor in vigoare pentru acest apel

N4A

*erina4 *riteriul

DA5

N35

AN'E' F. Acord de parteneriat ntre 3A" i coal acordul de parteneriat6 n original semnat6 datat =i =tampilat de ctre toi partenerii liderul de parteneriat este clar identi icat =i corespunde in ormaiilor din *ererea de inanare 10. Declaraia de angajament a solicitantului ;6 unde este ca7ul< 10.1 respect ormatul standard 10.2 este datat =i semnat n original de de ctre repre7entantul legal 4 persoana mputernicit a solicitantului sau ;dac este ca7ul< de ctre repre7entantul legal 4 persoana mputernicit a partenerului 10.3 1ene iciarul a declarat ca va asigura un grad mediu de utili7are a in rastructurii de invatamint de cel putin >0G pe perioada celor > ani dupa inali7area proiectului 11. Declaraia de eligiDilitate a solicitantului 11.1 respect ormatul standard 11.2 este datat =i semnat n original de de ctre repre7entantul legal 4 persoana mputernicit a solicitantului sau ;dac este ca7ul< de ctre repre7entantul legal 4 persoana mputernicit a partenerului 12. /olicitantul de inanare va ace dovada continuit ii investi iei in con ormitate cu prevederile art. >B paragra 1 din $egulamentul *onsiliului Nr.10C34200? care staDile=te reglementrile generale privind )ondul 'uropean de De7voltare $egional6 )ondul /ocial 'uropean =i )ondul de *oe7iune 13. *opie4 dup documentele care dovedesc existena unui drept real principal privind imoDilul suDiect al cererii de inanaredovede=te calitatea de proprietar 4 administrator al terenului =i4sau al cldirii care ace oDiectul investiiei sau are n concesiune terenul =i4sau cldirea care ace oDiectul investiiei pe o durat n con ormitate cu prevederile art. >B paragra 1 din $egulamentul *onsiliului Nr.10C34200? care staDile=te reglementrile generale privind )ondul 'uropean de De7voltare $egional6 )ondul /ocial 'uropean =i )ondul de *oe7iune H a se vedea sectiunea ..... Completarea cererii de finanare
4

Avi7 emis de ,inisterul 'ducaiei Naionale

Toate copiile trebuie s fie tampilate de Solicitant (reprezentantul legal al Solicitantului) cu meniunea onform cu originalul! i semnate de ctre acesta sau de ctre persoana "mputernicit pentru e#emplarul original al ererii de finanare

23/"%)%*A$' *&A$%)%*A$'56 daca este ca7ul6 con orm prevederilor procedurilor in vigoare pentru acest apel

N4A

*erina4 *riteriul

DA5

N35

14.Autori7aia de *onstruire6 n copie 1>. Documentaia te:nico8economica este depusa si este insoita de documentele solicitate prin #:idul /olicitantului 1?. *opie dup IotrJrea autoritii administraiei puDlice locale4 organele aDilitate ale solicitantului de aproDare a documentaiei te:nico8economice =i de aproDare a c:eltuielilor a erente proiectului Kn ca7ul parteneriatelor toi memDrii parteneriatului vor pre7enta aceste documente. Ast el6 n ca7ul n care contractul de lucrri a ost semnat de o unitate de nvmJnt pre8universitar de stat! 3nitatea de nvmJnt va anexa Iotrrea4Documentul de aproDare a documentatiei te:nico8economice de la data lansrii ac:i7iiei puDlice de lucrri si 3nitatea administrativ8teritorial va anexa Hotrrea de aproDare a proiectului =i a c:eltuielilor legate de proiect la data nc:eierii Acordului de parteneriat. 1B.*erti icatul de atestare iscal privind ndeplinirea oDligaiilor de plat a impo7itelor =i taxelor ctre Dugetul general consolidat 1C.*erti icatul iscal privind impo7itele =i taxele locale 1F.*ontractul de ac:i7iie puDlic de lucrri nc:eiat ntre solicitant si constructor =i actele adiionale6 n temeiul prevederilor +3# nr. 344200? cu modi icrile i completrile ulterioare pentru activitatea ce ace oDiectul pre7entei cereri de inan are. 20.Anunul de participare4%nvitaia de participare a erent4 procedurii de atriDuire a contractului de lucrri6 puDlicat4 n /'A9 21.Declaraia privind nedeductiDilitatea "(A8ului6 in original con orm sectiunii )ormulare a pre7entului #:id 22. Dovada ac:itrii deDitului precum =i a penalitilor a erente =i a ndeplinirii oricror msuri staDilite n sarcina sa de ctre instana judectoreasc =i 4 sau de ctre autoritatea contractant6 n ca7ul solicitantului de inanare4 partenerilor care n urma unei proceduri de acordare a unei inanri neramDursaDile6 din onduri puDlice comunitare =i4sau naionale6 au ost gsii vinovai6 printr8o :otrJre judectoreasc de initiv =i irevocaDil6 de nclcarea contractului din cau7a nerespectrii oDligaiilor contractuale6 dac este ca7ul.

23/"%)%*A$' *&A$%)%*A$'56 daca este ca7ul6 con orm prevederilor procedurilor in vigoare pentru acest apel

N4A

*erina4 *riteriul

DA5

N35

('$%)%*A$'A '&%#%1%&%"-.%% /olicitantul se ncadrea7 n categoriile! 3niti administrativ8teritoriale ;autoriti ale administraiei puDlice locale<6 de inite con orm &egii administraiei puDlice locale nr. 21>420016 repuDlicat6 cu modi icrile =i completrile ulterioare! o 2udee ;*onsilii 2udeene< o o o o ,unicipii ;*onsilii locale municipale< +ra=e ;*onsilii locale or=ene=ti< *omune4 ;*onsilii locale comunale< 9rimria #eneral a ,unicipiului 1ucure=ti ;*onsiliul #eneral al ,unicipiul 1ucure=ti<6 suDdivi7iuni administrativ8teritoriale ale ,unicipiului 1ucure=ti ;consiliul local al sectorului<

parteneriatelor dintre unitile administrativ8teritoriale =i uniti de nvmJnt pre8 universitar de stat a late n domeniul puDlic al acestoraL n ca7ul parteneriatelor6 leaderul parteneriatului este unitatea administrativ8teritorial

2. /olicitantul ; iecare dintre parteneri6 unde este ca7ul< nu se se ncadrea7 n niciuna din situaiile stipulate n Declaraia de eligiDilitate. 3. /olicitantul dovede=te continuitatea investiiei pe o durat de timp in con ormitate cu prevederile art. >B paragra 1 din $egulamentul *onsiliului Nr.10C34200? care staDile=te reglementrile generale privind )ondul 'uropean de De7voltare $egional6 )ondul /ocial 'uropean =i )ondul de *oe7iune A se vedea documentele ata=ate care atest acest drept A se coroDora cu Declaraia de eligiDilitate 4. %moDilul pe care se ace investiia ndepline=te cumulativ urmtoarele condiii la data depunerii cererii de inanare! 'ste liDer de orice sarcini Nu ace oDiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectore=ti cu privire la situaia juridic Nu ace oDiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului comun

23/"%)%*A$' *&A$%)%*A$'56 daca este ca7ul6 con orm prevederilor procedurilor in vigoare pentru acest apel

N4A

*erina4 *riteriul

DA5

N35

>. /olicitantul are capacitatea operaional de a asigura implementarea proiectului ;resurse umane< ?. /olicitantul are capacitatea inanciar de a asigura implementarea proiectului ;de a asigura contriDuia proprie la valoarea total eligiDil a proiectului si de a inana c:eltuielile neeligiDile ale proiectului6 n condiiile ramDursrii4 decontrii ulterioare a c:eltuielilor din instrumente structurale< B. 9roiectul se ncadrea7 n categoriile de operaiuni ale domeniului major de intervenie 3.4 al axei prioritare 3 a 9+$ C. 9roiectul implementea7 una sau mai multe din activitile eligiDile orientative prev7ute n #:idul /olicitantului F. (aloarea total a proiectului este cuprins ntre >00.000 H B0.000.000 lei 10. /olicitantul nu des =oar activiti economice n scopul oDinerii de venituri din ec:ipamentele ac:i7iionate prin proiect sau din utili7area imoDilului H construit4moderni7at4 de7voltat4 extins4 consolidat6 dup ca76 n a ara activitilor pentru care a ost inanat proiectul6 prin acordarea dreptului de utili7are a acestora ctre tere pri. 11. Durata de implementare a proiectului nu dep=e=te 31 decemDrie 201> 12. 9roiectul respect legislaia naional n domeniul egalitii de =anse 13. 9roiectul respect legislaia naional n domeniul proteciei mediului 14. 9roiectul respect legislaia naional n domeniul e icienei energetice 1>. 9roiectul respect legislaia naional n domeniul ac:i7iiilor puDlice 1?. 9roiectul respect legislaia naional n domeniul ajutorului de stat 1B. 3nitatea de nvmJnt preuniversitar de stat suDiect al cererii de inanare depuse a primit avi7 avoraDil din partea ,inisterul 'ducaiei Naionale

A se vedea declaraia de angajament A se vedea declaraia de angajament A se vedea declaraia de angajament A se vedea declaraia de angajament A se vedea declaraia de angajament A se vedea avi7ul emis de ,inisterul 'ducaiei Naionale

*'$'$% D' *&A$%)%*-$% ! 'xpert +% Nr.crt.4 Data solicitare4 Data *lari icarea solicitat anali7 /e va meniona distinct pentru criteriile privind con ormitatea administrativ =i eligiDilitatea care au ost clari icrile solicitate =i care a ost rspunsul solicitantului de inanare Data solicitare! Data anali7! D'*%M%A %N 3$,A ('$%)%*A$%% *+N)+$,%"A"%% AD,%N%/"$A"%(' 0% A '&%#%1%&%"-.%%! 'E9'$" +% !NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN /e vor meniona pe scurt conclu7iile procesului de veri icare a con ormitii administrative =i a eligiDilitii cererii de inanare ;de exemplu criteriile care nu au ost ndeplinite6 dac este ca7ulL nendeplinirea clar a unui4 unor criterii privind con ormitatea administrativ ceea ce a condus la respingerea cererii de inanare r a mai i inali7at +Dservaii veri icarea eligiDilitii< *ererea de inanare ndepline=te criteriile privind con ormitatea administrativ =i eligiDilitatea DA5 N35

*+N*&3M%'

5 /e Di ea7 csua corespun7toare

S-ar putea să vă placă și