Sunteți pe pagina 1din 4

FELDER GRUPPE EC-IPA.EN(E SRL / C I F RO!+012+"3 / Re4 Com 53"6+++267""0 Cladirea Cavar Center, Str (urnu .

a4urele 78"D, Corp *, Etj !, Se#tor 3, *u#uresti, "3!8!0

OFERTA
OF9!38:2: din !76!!67"!0
De la: DUNA !o#dan $ FELDER ROMANIA Tel: "7!32"0011; Fa%: "7!32"07"7 Mo&il: "87+00+002 E'mail: %o4dan<$elder ro Catre: FURNITURE DE(I)N TEAM =02"> In atentia: Dl. IULIAN CIOCAN Tel. mo&il: *+,-*./.+. Fa%:

Stimate Domn IULIAN CIOCAN, Aveti mai jos solutia FELDER GRUPPE propusa pentru dvs

I. PRETURI
? Denumire produs Cant Pret unitar )aloare $ara ()A )aloare #u ()A

UTILA0E CLA(ICE INDI1IDUALE


! G +"" .asina pentru apli#area #antului FELDER :"" @G +""A ! !+ +"","" B !+ +"","" B !: 77","" B

(ER1ICII
7 Servi#ii asistenta teCni#a ' Instalare e#Cipamente #lasi#e =INS'!> *LI(D SER)ICE @038'"+'!!!A ! !+","" B !+","" B !12,"" B

TOTAL

23.-3*4** 5

26.,*-4** 5

REDUCERI
! Dis#ount EPromoE G +"" FGR @DIS'PR.A REDUCERE +", Servi#ii asistenta teCni#a ' Instalare e#Cipamente #lasi#e 7 =INS'!> *LI(D SER)ICE @038'"+'!!!A ! ! '! 8"","" B '8+,"" B '! 8"","" B '8+,"" B '7 !"1,"" B ':0,"" B

TOTAL

'2.++34** 5

'7.7*24** 5

1ALOAREA FINALA A IN1E(TITIEI D1(.

2../+34** 5

2+.7*34** 5

II. CONDITII COMERCIALE


Termen de livrare: !" saptamani in #onditiile e$e#tuarii platilor #on$orm #elor sta%ilite mai jos, in $un#tie de solutia de $inantare aleasa Modalitate si conditii de plata: Preturile de mai sus sunt e&primate in EUR, in #onditia de livrare Franco Depo it !"c"resti Plata se va e$e#tua in RON ' luand in #al#ul valoarea totala #u ()A ' la #ursul EURO *NR plus un #oe$i#ient de ris# valutar de !,+, vala%il la data emiterii $a#turii
? Des#riere plata (ermen si modalitate de plata , )aloare $ara ()A )aloare #u ()A

PLATA (TANDARD
! 7 0 3 + Avans %lo#are pret Avans #on$irmare #omanda Plata partiala Plata partiala Rest de plata + File de la emiterea do#umentului de plata prin (rans$er %an#ar @OPA + File de la emiterea do#umentului de plata prin (rans$er %an#ar @OPA + File inainte de livrare prin (rans$er %an#ar @OPA 0" File dupa livrare prin *ilet la ordin 2" File dupa livrare prin *ilet la ordin +,"", 7","", 7+,"", 7+,"", 7+,"", 2:0,8+ B 7 88+,"" B 0 321,8+ B 0 321,8+ B 0 321,8+ B 12",7+ B 0 33!,"" B 3 0"!,7+ B 3 0"!,7+ B 3 0"!,7+ B

Calculatia de mai sus s-a facut luand in calcul un cost de finantare anuala de 0,00%. Platile au o valoare fixa in RON, convenita la semnarea contractului.

INC8IRIERE
! 7 0 Avans !7 & CCirie lunara )aloare reFiduala + File de la emiterea do#umentului de plata prin (rans$er %an#ar @OPA + File de la emiterea do#umentului de plata prin *ilet la ordin + File de la emiterea do#umentului de plata +,"", 7+,"", 0 321,8+ B 1:2,": B 2:0,8+ B 3 0"!,7+ B ! !!!,!2 B 12",7+ B

prin (rans$er %an#ar @OPA Calculatia de mai sus s-a facut luand in calcul un cost de finantare anuala de 10,00%. Platile au o valoare fixa in RON, convenita la semnarea contractului.

LEA(IN)
! 7 0 Avans 02 & Rata lunara )aloare reFiduala + File de la emiterea do#umentului de plata prin (rans$er %an#ar @OPA + File de la emiterea do#umentului de plata prin *ilet la ordin + File de la emiterea do#umentului de plata prin (rans$er %an#ar @OPA !,"", 7","", 7 88+,"" B 010,!" B !01,8+ B 0 33!,"" B 38+,"+ B !87,"+ B

Cal#ulatia de mai sus s'a $a#ut luand in #al#ul o do%anda varia%ila, in $un#tie de EURI*OR, in EUR, de 1,+", A#esta este o #al#ulatie orientativa simpli$i#ata )arianta $inala detaliata va $i emisa de #atre $irma de leasin4 partenera

III. INFORMATII IMPORTANTE


Pro#ram FLE9'FIN ' sol"tii :le%i&ile de :inantare ' spe#ialistii nostri va pot propune mai multe variante de $inantare in $un#tie de valoarea avansului disponi%il si perioada dorita Indi$erent da#a doriti sa platiti in rate, prin #redit %an#ar, leasin4 sau $onduri europene, in Romania sau dire#t in Austria, va putem $i de un real ajutor in ale4erea #elei mai potrivite solutii pentru dvs Posi&ilitatea de inc;iriere a "tila<elor ' FELDER GRUPPE o$era posi%ilitatea de a va in#Ciria utilajul dorit pentru o perioada IN(RE 2 si !7 luni, #u optiunea de a'l putea #umpara la s$arsitul perioadei de in#Ciriere, a#Citand doar valoarea reFiduala Pro#ram"l !U='!AC> 7*2. ' Da#a doriti un utilaj mai per$ormant, #are sa ajute la deFvoltarea a$a#erii dvs , putem 4asi impreuna o solutieG utilajul dvs e&istent este evaluat si trans$ormat de noi in %ani #a parte din plata utilajului nou ales Conditii de predare si starea te;nica a ec;ipamentelor: In #aFul in #are nu este spe#i$i#at in s#ris alt$el, toate utilajele livrate sunt #omplet noi si in per$e#ta stare de $un#tionare, $iind testate #on$orm normelor europene in vi4oare Darea in primire a utilajelor, e$e#tuarea pro%elor in sar#ina, pre#um si instruirea personalului se e$e#tuaFa de #atre o e#Cipa teCni#a spe#ialiFata, la lo#ul indi#at de #umparator, pe teritoriul Romaniei, in ma&im + File de la data livrarii (ervicii de asistenta te;nica in #arantie si post'#arantie: (oate #onditiile de a#ordare a 4arantiei sunt #lar spe#i$i#ate in #ontra#tul de vanFare'#umparare Prin intermediului servi#iului uni# de asistenta teCni#a *LI(D SER)ICE, $ie#arui #lient FELDER GRUPPE ii sunt asi4urate servi#ii #omplete de asistenta teCni#a, instruire si piese de s#Cim% pentru intre4 teritoriul Romaniei (ervicii de transport ' In dorinta de a o$eri servi#ii #omplete #lientilor sai, FELDER GRUPPE #ola%oreaFa #u $irme de transport si #urierat rapid in vederea or4aniFarii transportului produselor #omandate de dvs 1a r"#am sa l"ati in considerare ca toate conditiile te;nico'comerciale din acest doc"ment s"nt vala&ile pana la data de .*$22$7*2. si le inlo#uies# pe toate #ele #are v'au $ost #omuni#ate anterior

I1. DE(CRIERE TE8NICA

) 3** Masina pentr" aplicarea cant"l"i


@#od arti#olG G +""A ' FELDER :""

Utilajul din ima4inea de mai sus poate $i preFentat #u anumite dotari optionale nein#luse in o$erta

?PARTEA ELECTRICA
""! (ensiunea de alimentare ""3 Fre#venta de lu#ru S(D Puterea totala instalata 0 & 3"" ) +" -F 2,1 HI 'B 'B 'B

?PANOUL DE COMANDA (I CONTROL


Panou de #omanda si #ontrol #u a$isaj ele#troni# @sele#tare 4rupuri si editare valori de

S(D utiliFare =metri liniari apli#ati per #omanda6total, ore de $un#tionare>A S(D Sistem automat de #ontrol a temperaturii

'B 'B

?UNITATEA DE ALIMENTARE (I A1AN(


S(D Suport pentru rola de #ant =P)C6A*S>, pentru alimentarea automata S(D )iteFa de avans *anda transportoare de viteFa tip ElantE #u suporti din #au#iu# antiaderent pentru $i&area S(D piesei S(D Suport $rontal e&tensi%il pentru prelu#rarea pieselor mari J 1"" mm !! m6min 'B 'B 'B 'B

?)RUP DE APLICARE
S(D Avansul $oliei de #ant =%a4Cetele au avans separat> se realiFeaFa automat pentru 4rosimi ",3 ' + mm intre 'B 'B 'B 'B 'B 'B ",3 ' + =1> mm ",3 ' + mm 1 ' 2" mm 8" mm !3" mm 'B 'B 'B 'B 'B

S(D Grup de reteFare a #antului =P)C6A*S> din rola #u 4Cilotina, 4rosime min 6ma& a #antului ",3 ' 0 mm Grup de apli#are a #antului #u reFervor de adeFiv =4ranule> #u in#alFire uni$orma, interior S(D din te$lon, #u apli#area adeFivului #u o rola re4la%ila, #apa#itate S(D (imp de topire a adeFivului =min 6ma& > S(D Sistem de re4lare $ina a #antitatii de adeFiv apli#at S(D Grup de presare tensionat me#ani# #u o rola de presiune dreapta si doua role #oni#e suplimentare, re4la%il #u ajutorul unui EmartorE din $olia #e urmeaFa a $i $olosita 7 H4 8'!7 min

S(D Apli#are de #anturi diverse =$olie, A*S, %a4Cete de lemn masiv> S(D Sistem de apli#are a %a4Cetelor S(D Grosimea piesei =min 6ma& > S(D Latimea minima a piesei S(D Lun4imea minima a piesei

?)RUP DE TAIERE LA CAPETE


S(D Grup de taiere $ina la #apete #u panFe #ir#ulare J!"" mm, DK73, in#lina%il manual "L67"L, puterea motorului6viteFa de rotatie ",78HI 6 !7 """ r p m 'B

?)RUP DE FREBARE
S(D Grup de $reFare, $reFare pe raFa, $reFare pe drept, $reFare pe mu#Cie pentru #ant su%tire #u ajutorul unui EmartorE din $olia #e urmeaFa a $i $olosita ",+" HI, !7 """ r p m 'B

?(CULE DE PRELUCRARE
S(D Utilajul va $i livrat e#Cipat #u s#ule de prelu#rare pentru toate 4rupurile de lu#ru 'B

?PARTEA DE E98AU(TARE
S(D Diametrul de #one#tare la sistemul de e&Caustare J !7" mm 'B

?PARTEA PNEUMATICA
S(D Presiunea ne#esara de lu#ru S(D Consumul de aer S(D Re4ulator de presiune a aerului #omprimat #u $iltru 8 %ar 8 ' !7 l 6 min .anual 'B 'B 'B

?(TAREA TE8NICA4 )ARANTIE (I PO(T')ARANTIE


A#est utilaj va $i livrat #omplet nou si in per$e#ta stare de $un#tionare, $iind #onstruit la #omada in $un#tie de #ara#teristi#ile teCni#e soli#itate de #lient Produ#atorul a#estuia $oloseste teCnolo4ie de ultima 4eneratie in pro#esul de $a%ri#atie, #u respe#tarea tuturor S(D normelor UE in vi4oare Perioda de 4arantie standard o$erita =#u e&#eptia #omponentelor de uFura>, in #onditiile respe#tarii Conditiilor de A#ordare a Garantiei, prevaFuta in #ontra#tul in#Ceiat intre parti S(D Norme CE in#luse

!7 luni

'B

'B

?DATE LO)I(TICE
S(D Lun4ime S(D Greutate neta in #on$i4uratie standard S(D Dimensiuni de transport in dotare standard =L & l & C> 0 7"" mm 8+" H4 0 7"" & 81" & ! ++" mm 'B 'B 'B

DOTARI OPTIONALE RECOMANDATE @NEINCLU(E IN PRETA ?PARTEA ELECTRICA


82 )entilator pentru panoul ele#tri# !:+,"" B

?)RUP DE APLICARE
++ Pa#Cet pentru prelu#rarea %a4Cetelor pana la 1 mm, in#lusiv rola #u a#e si rola de presare motoriFata -6L +&23 mm6+&3+ mm61&70 mm ! 3:","" B 2+","" B

+" Ri4la pentru pre'in#alFirea panoului inainte de alimentare

?)RUP DE FINI(ARE RABA


!" Grup de $inisare #u #utite pentru prelu#rarea mu#Ciei #u raFa =ti#lin4 de raFa> R K 7 mm ! ::","" B

?)RUP DE FINI(ARE (UPRAFATA


7" Grup de $inisare prin raFuire #u #utite =ti#lin4 de supra$ata> pentru #uratarea supra$etei piesei ::","" B

?)RUP DE FINI(ARE CU PERII


0" Grup de $inisare #u perii te&tile #u 7 motoare ! 3"" r p m , :"" I ::","" B

?ACCE(ORII IMPORTANTE
!+ Cutie de #ole#tare a resturilor de la ti#lin4 7+","" B

In speranta unei #ola%orari de lun4a durata asteptam raspunsul dvs Cu respe#t, DUNA !o#dan Consultant Pre')anFare FELDER GRUPPE Romania