Sunteți pe pagina 1din 312

LEGE Codul cu privire la contraveniile administrative din 29.03.

1985
Vetile R.S.S.M., 1985, nr.3, art.47

***
CU !"#$ %"%LUL " C& "%'LUL 1 ("$ ')"*"" GE#E!&L Articolul 1. Sarcinile Codului cu privire la contraveniile administrative Articolul 2. Legislaia cu privire la contraveniile administrative Articolul 3. Exclus Articolul 4. Exclus Articolul 5. mputernicirile organelor autoadministr rii locale !n domeniul contraveniilor administrative Articolul ". #revenirea contraveniilor administrative Articolul $. Asigurarea legalit ii la aplicarea m surilor de in%luen pentru contraveniile administrative Articolul &. Aciunea legislaiei cu privire la r spunderea pentru contraveniile administrative %itlul "" C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+- ." !-$ U#(E!E& &(,"#"$%!&%"+". &!%E& GE#E!&LC& "%'LUL 2 C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+- ." !-$ U#(E!E& &(,"#"$%!&%"+Articolul '. (oiunea de contravenie administrativ Articolul 1). Comiterea premeditat a contraveniei administrative Articolul 11. Comiterea contraveniei administrative din impruden 1.*+Articolul 111. , spunderea pentru tentativ de contravenie administrativ Articolul 12. -!rsta. la care apare r spunderea administrativ Articolul 13. , spunderea minorilor Articolul 14. (oiunea de persoan cu %uncii de r spundere /i responsa0ilitatea acesteia Articolul 15. , spunderea militarilor /i altor persoane. asupra c rora se extinde aciunea regulamentelor disciplinare. pentru comiterea contraveniilor administrative Articolul 1". , spunderea cet enilor str ini /i a persoanelor % r cet enie Articolul 1$. Extrema necesitate Articolul 1&. Legitima ap rare Articolul 1'. 1responsa0ilitatea Articolul 2). Exclus Articolul 21. #osi0ilitatea a0solvirii de r spundere administrativ !n ca2ul c!nd contravenia este ne!nsemnat /i clasarea procesului !n ca2ul !mp c rii C& "%'LUL 3 $&#C*"U#E& &(,"#"$%!&%"+-

Articolul 22. 3elurile sanciunilor administrative Articolul 23. 4elurile sanciunilor administrative Articolul 24. Sanciunile administrative principale /i cele complementare Articolul 25. Avertismentul Articolul 2". Amenda Articolul 2$. ,idicarea contra ec5ivalent a o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative Articolul 2&. Con%iscarea o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative Articolul 2'. #rivarea de dreptul special. acordat cet eanului respectiv Articolul 3). Exclus Articolul 31. Arestul administrativ 1.*+Articolul 311. Expul2area C& "%'LUL / & L"C&!E& $&#C*"U#"" &(,"#"$%!&%"+E Articolul 32. ,egulile generale de aplicare a sanciunii pentru contravenia administrativ Articolul 33. Circumstane. ce atenuea2 r spunderea pentru contravenia administrativ Articolul 34. Circumstane. ce agravea2 r spunderea pentru contravenia administrativ Articolul 35. Aplicarea sanciunilor administrative !n ca2ul comiterii c!torva contravenii administrative Articolul 3". Calcularea termenelor sanciunii administrative Articolul 3$. 7ermenele de aplicare a sanciunii administrative Articolul 3&. 7ermenul. dup expirarea c ruia se consider . c persoana n8a %ost supus sanciunii administrative Articolul 3'. 90ligaia de a repara pagu0a pricinuit Articolul 4). Executarea o0ligaiei. pentru ne!ndeplinirea c reia a %ost aplicat sanciunea administrativ "". &!%E& $ EC"&LC& "%'LUL 5 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL !'%EC*"E" ,U#C"" ." &L 'C!'%"!"" $-#-%-*"" ' UL&*"E" Articolul 41. nc lcarea legislaiei muncii 1.*+Articolul 411. :eclararea grevei nelegitime 2.*+Articolul 412. nc lcarea termenului sta0ilit de plat a salariilor. pensiilor. 0urselor /i a altor pl i cu caracter permanent. sta0ilite prin legislaie 3.*+Articolul 413. Antrenarea minorilor la munci ce pre2int pericol pentru s n tatea lor 4.*+Articolul 414. nc lcarea legislaiei privind ocuparea %orei de munc /i protecia social a persoanelor a%late !n c utarea unui loc de munc Articolul 42. nc lcarea regulilor /i a normelor sanitaro8igienice /i sanitaro8antiepidemice 1.*+Articolul 421. 4a0ricarea. colectarea sau comerciali2area produselor ;m r%urilor< /i prestarea serviciilor periculoase pentru viaa /i s n tatea consumatorilor 2.*+Articolul 422. #roducerea sau comerciali2area produselor ;m r%urilor< necalitative. necomplete sau necon%orme standardelor 3.*+Articolul 423. #lasarea pe pia a noilor tipuri de produse alimentare /i de materiale !n contact cu produsele alimentare. neapro0ate con%orm legislaiei 4.*+Articolul 424. #roducerea. depo2itarea. transportarea /i distri0uirea produselor alimentare /i a materialelor !n contact cu produsele alimentare !n spaii /i !n condiii necorespun2 toare regulilor sanitare 5.*+Articolul 425. (easigurarea trasa0ilit ii ".*+Articolul 42". (eluarea de m suri pentru sistarea plas rii pe pia a produselor alimentare periculoase /i a materialelor !n contact cu produsele alimentare periculoase $.*+Articolul 42$. Anga6area !n !ntreprinderile alimentare a personalului % r examen medical /i=sau % r instruire igienic . /i=sau % r cali%icarea pro%esional necesar

&.*+Articolul 42&. Atri0uirea ilegal produselor alimentare a propriet ilor pro%ilactice /i=sau curative '.*+Articolul 42'. #lasarea pe pia a produselor alimentare perisa0ile % r indicarea datei8limit de consum sau dup aceast dat 1).*+Articolul 421). 4olosirea la producerea ;prepararea< produselor alimentare a materiei prime cu termenul de vala0ilitate expirat 11.*+Articolul 4211. #lasarea pe pia a produselor alimentare pentru care a %ost decis %orti%icarea. dar care nu au %ost %orti%icate Articolul 43. nc lcarea regulilor sanitaro8igienice /i sanitaro8antiepidemice !n transporturi 1.*+Articolul 431. nc lcarea legislaiei privind donarea de s!nge Articolul 44. #rocurarea sau p strarea ilegal de mi6loace narcotice sau psi5otrope !n cantit i mici ori consumarea de mi6loace narcotice sau psi5otrope % r prescripia medicului 1.*+Articolul 441. #restarea serviciilor medicale % r consim m!ntul pacientului 2.*+Articolul 442. Esc5ivarea 0olnavilor de tu0erculo2 . eliminatori de 0acili. de la tratament sau !nc lcarea de c tre ace/tia a regimului prescris Articolul 45. Esc5ivarea 0olnavilor. care su%er de o 0oal veneric . de la examenul medical /i de la tratamenul preventiv Articolul 4". 7 inuirea intenionat a sursei de contaminare cu o 0oal veneric Articolul 4$. #racticarea ilicit a activit ii medicale /i %armaceutice 1.*+Articolul 4$1. Cau2area le2iunilor corporale 2.*+Articolul 4$2. Calomnia 3.*+Articolul 4$3. 1n6uria C& "%'LUL 0 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)- L& !' !"E%&%E Articolul 4&. nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra su0solului 1.*+Articolul 4&1. nc lcarea dreptului de proprietate asupra terenului Articolul 4'. nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra apelor Articolul 5). nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra p durilor 1.*+Articolul 5)1. nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra regnului animal Articolul 51. Sustragerea !n proporii mici din avutul proprietarului 1.*+Articolul 511. Esc5ivarea de la repararea pagu0ei materiale. pricinuite prin in%raciune !ntreprinderilor. instituiilor. organi2aiilor 2.*+Articolul 512. nc lcarea dreptului de autor /i a drepturilor conexe asupra operelor /i %onogramelor 3.*+Articolul 513. -iolarea dreptului exclusiv asupra o0iectelor propriet ii industriale 4.*+Articolul 514. :escompletarea sau deteriorarea utila6ului industrial. a mi6loacelor de transport /i de semnali2are 5.*+Articolul 515. nc lcarea regulilor de colectare. ac5i2iionare. prelucrare. depo2itare. transportare /i utili2are a de/eurilor de producie /i de consum ".*+Articolul 51". 4olosirea ne6usti%icat a 0unurilor !ntreprinderii. instituiei sau organi2aiei C& "%'LUL 2 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL 'C!'%"!"" ,E("ULU" #&%U!&L 3#C'#4U!-%'!1 & ,'#U,E#%EL'! (E "$%'!"E ." CUL%U!Articolul 52. nc lcarea legislaiei %unciare Articolul 53. nc lcarea regulilor de eviden . p strare /i aplicare a su0stanelor radioactive. 0iologice. c5imice /i a altor su0stane 1.*+Articolul 531. 1mportul /i comerciali2area pesticidelor /i preparatelor 0iologice de protecie a plantelor % r autori2aia respectiv 2.*+Articolul 532. #roducerea. importul. comerciali2area /i utili2area mi6loacelor de protecie a plantelor. nesupuse test rii /i certi%ic rii de stat 3.*+Articolul 533. nc lcarea regulilor de eviden . p strare. transportare /i utili2are a pesticidelor /i preparatelor 0iologice de protecie a plantelor 4.*+Articolul 534. (e!ndeplinirea sau !ndeplinirea neadecvat a prescripiilor organelor controlului de stat !n domeniul proteciei plantelor Articolul 54. Exclus

Articolul 55. Exclus Articolul 5". Exclus Articolul 5$. nc lcarea legislaiei privind su0solul Articolul 5&. (e!ndeplinirea o0ligaiei de a %ace pu0lice in%ormaiile veridice despre calitatea apei pota0ile Articolul 5'. (erespectarea prevederilor actelor normative vi2!nd protecia apelor Articolul "). (e!ndeplinirea o0ligaiilor de !nregistrare !n documentele de 0ord a operaiilor cu su0stane /i amestecuri d un toare Articolul "1. nc lcarea prevederilor actelor normative vi2!nd domeniul de %olosire a apei Articolul "2. :eteriorarea construciilor /i instalaiilor 5idrote5nice. de gospod rire /i de protecie a apelor 1.*+Articolul "21. (erespectarea regulilor /i instruciunilor ce se re%er la exploatarea construciilor /i instalaiilor 5idrote5nice. de gospod rire /i de protecie a apelor Articolul "3. 4olosirea ilegal a p m!nturilor din %ondul %orestier al statului Articolul "4. nc lcarea modului sta0ilit de %olosire a %ondului de exploatare. de recoltare /i transportare a lemnului. de recoltare a r /inii Articolul "5. 7 ierea ilegal /i v t marea ar0orilor /i ar0u/tilor. distrugerea /i v t marea culturilor de p dure /i a ar0orilor tineri Articolul "". :istrugerea sau v t marea su0ar0oretului din p duri Articolul "$. E%ectuarea unor exploat ri %orestiere necorespun2 toare scopurilor sau cerinelor. prev 2ute !n autori2aia ;dispo2iia< de t iere a p durii ori !n 0iletul silvic Articolul "&. nc lcarea regulilor cu privire la regenerarea /i !m0un t irea st rii p durilor. cu privire la %olosirea resurselor de ar0oret exploata0il Articolul "'. :egradarea %!naurilor /i a p /unilor de pe terenurile %ondului %orestier de stat Articolul $). Cositul samavolnic al %!nului /i p /unatul samavolnic al vitelor. str!ngerea samavolnic a %ructelor s l0atice. nucilor. ciupercilor. pomu/oarelor Articolul $1. :area !n exploatare a o0iectivelor de producie % r instalaii. care s previn in%luen d un toare asupra p durilor Articolul $2. :egradarea p durii cu ape de scurgere. cu su0stane c5imice. cu dega6 ri. de/euri /i re2iduuri d un toare Articolul $3. >urd rirea p durilor cu de/euri /i re2iduuri mena6ere Articolul $4. :istrugerea sau deteriorarea /anurilor de desecare din p duri. a sistemelor de drena6 /i a drumurilor de pe terenurile %ondului %orestier al statului Articolul $5. :istrugerea sau deteriorarea !n p duri a indicatoarelor de delimitare. a pancartelor. panourilor /i a altor o0iecte de agitaie vi2ual Articolul $". (imicirea %aunei %olositoare pentru p dure Articolul $$. nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor !n p duri Articolul $&. :ega6area de su0stane poluante !n atmos%er peste normative sau % r autori2aie /i aciunea %i2ic d un toare asupra aerului atmos%eric Articolul $'. :area !n exploatare /i utili2area o0iectivelor cu !nc lcarea normelor /i cerinelor de protecie a mediului !ncon6ur tor 1.*+Articolul $'1. 4a0ricarea /i comerciali2area produselor !n lipsa ela0or rilor te5nice /i te5nologice care asigur prelucrarea lor dup pierderea calit ilor de consum Articolul &). nc lcarea regulilor de exploatare. precum /i ne%olosirea instalaiilor pentru puri%icarea dega6 rilor de poluani !n atmos%er Articolul &1. :area !n exploatare a mi6loacelor de transport /i a altor mi6loace de locomoie. care dep /esc normativele admise de dega6are a su0stanelor poluante Articolul &2. Exploatarea mi6loacelor de automototransport /i a altor mi6loace de locomoie. care dep /esc normativele admise de dega6are a su0stanelor poluante Articolul &3. (erespectarea cerinelor de protecie a aerului atmos%eric la stocarea /i arderea de/eurilor industriale /i a resturilor mena6ere Articolul &4. nc lcarea regulilor de transportare. p strare /i %olosire a mi6loacelor pentru protecia plantelor /i altor preparate Articolul &5. (e!ndeplinirea dispo2iiilor organelor. care exercit controlul asupra proteciei aerului atmos%eric 1.*+Articolul &51. (e!ndeplinirea sau !ndeplinirea inadecvat a dispo2iiilor Experti2ei ecologice de stat /i ale 1nspectoratului ecologic de stat

2.*+Articolul &52. (eadmiterea inspect rii o0iectivelor sau neacordarea in%ormaiei despre starea mediului !ncon6ur tor 3.*+Articolul &53. nc lcarea legislaiei /i a documentelor normative privind experti2a ecologic Articolul &". nc lcarea regulilor de protecie /i de %olosire a regnului animal Articolul &$. nc lcarea regulilor de v!n toare. de pescuit. de protecie a re2ervelor piscicole /i a regulilor de e%ectuare a altor %eluri de %olosire a regnului animal 1.*+Articolul &$1. nc lcarea grav a regulilor de v!n toare Articolul &&. (imicirea animalelor. !nregistrate !n Cartea ,o/ie 1.*+Articolul &&1. 1mportul ilegal al unor animale sau plante 2.*+Articolul &&2. nc lcarea modului de exercitare a %olosirii regnului animal !n re2ervaiile naturale /i pe alte teritorii !n mod special ocrotite Articolul &'. Cru2imea %a de animale Articolul '). Str!nsul plantelor. !nregistrate !n Cartea ,o/ie Articolul '1. nc lcarea regulilor de protecie /i a regimului o0iectivelor naturale. a%late su0 protecia special a statului Articolul '2. nc lcarea regulilor de ocrotire /i %olosire a monumentelor de istorie /i cultur 1.*+Articolul '21. nc lcarea legislaiei cu privire la 0i0lioteci. C& "%'LUL 8 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL "#(U$%!"E"1 5'L'$"!"" E#E!G"E" %E!,"CE ." ELEC%!"CE Articolul '3. nc lcarea regulilor. normelor /i a instruciunilor cu privire la e%ectuarea !n condiii de securitate a lucr rilor Articolul '4. nc lcarea regulilor. normelor /i a instruciunilor cu privire la p strarea. %olosirea /i evidena materialelor explo2ive Articolul '5. Exclus Articolul '". Consumarea excesiv a energiei electrice /i termice 1.*+Articolul '"1. :econectarea neautori2at a energiei electrice Articolul '$. #rovocarea unui deran6ament !n reelele electrice cu tensiunea de p!n la 1))) de voli Articolul '&. nc lcarea ,egulilor de protecie a reelelor electrice cu tensiunea mai mare de 1))) voli Articolul ''. nc lcarea regulilor /i normelor de %olosire a ga2elor Articolul 1)). Exploatarea instalaiilor ce %uncionea2 cu ga2e % r a se ine cont de consumul de ga2e 1.*+Articolul 1))1. nc lcarea regulilor de %olosire a energiei sau a ga2elor de c tre consumatori 2.*+Articolul 1))2. :eteriorarea ga2oductelor la e%ectuarea lucr rilor Articolul 1)1. (eluarea m surilor de preg tire !n vederea %uncion rii instalaiilor de re2erv cu com0usti0il 1.*+Articolul 1)11. (erespectarea condiiilor sta0ilite !n licenele pentru genurile de activitate din sectorul energetic C& "%'LUL 9 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# &G!"CUL%U!-. 3#C-LC&!E& !EGUL"L'! $&#"%&!'6+E%E!"#&!E Articolul 1)2. Stric ciunea adus sem n turilor. plantaiilor sau recoltei de culturi agricole 1.*+Articolul 1)21. nc lcarea normelor te5nice privind producerea /i comerciali2area seminelor 2.*+Articolul 1)22. #roducerea /i comerciali2area seminelor % r licen Articolul 1)3. nc lcarea regulilor de com0atere a d un torilor de carantin . a 0olilor de plante /i a 0uruienilor 1.*+Articolul 1)31. 1mportul /i !nmulirea neautori2at a soiurilor /i tipurilor de portaltoi neraionate? producerea /i comerciali2area neautori2at a materialului de !nmulire /i s ditor pomicol /i 0aci%er sau % r documentaia respectiv ? %alsi%icarea materialului de !nmulire /i s ditor pomicol /i 0aci%er 2.*+Articolul 1)32. n%iinarea plantaiilor cu supra%a de peste ).5 5ectare % r proiect. cu material s ditor necerti%icat sau de soiuri /i tipuri de portaltoi neraionate 3.*+Articolul 1)33. :e%ri/area neautori2at a plantaiilor pomicole /i 0aci%ere

4.*+Articolul 1)34. (erespectarea regimului %itosanitar /i de carantin ? !nc lcarea te5nologiei de cultivare a plantaiilor pomicole /i 0aci%ere 5.*+Articolul 1)35. (eexecutarea sau !nc lcarea regulilor privind des% /urarea m surilor o0ligatorii de com0atere a organismelor d un toare. %apt ce a condiionat apariia /i r sp!ndirea lor !n mas Articolul 1)4. Scoaterea materialelor. care n8au trecut controlul de carantin /i n8au %ost supuse trat rii cuvenite Articolul 1)5. (eluarea de m suri de c tre dein torii de terenuri pentru st!rpirea 0uruienilor 1.*+Articolul 1)51. (eluarea de m suri pentru st!rpirea c!nepei s l0atice 2.*+Articolul 1)52. (eluarea de m suri pentru asigurarea proteciei sem n turilor care au un coninut narcotic 3.*+Articolul 1)53. Cultivarea ilegal a plantelor care conin su0stane narcotice sau psi5otrope 4.*+Articolul 1)54. mpiedicarea cola0oratorilor Serviciului de Stat pentru #rotecia #lantelor de a exercita supraveg5erea %itosanitar Articolul 1)". nc lcarea grav a regulilor de exploatare te5nic a ma/inilor cu autopropulsie /i a te5nicii securit ii Articolul 1)$. nc lcarea regulilor /i normelor sanitaro8veterinare 1.*+Articolul 1)$1. nc lcarea regulilor /i normelor de reproducere a animalelor 2.*+Articolul 1)$2. nc lcarea regulilor /i normelor de exploatare a p /unilor /i 0a2inelor de ap piscicole 3.*+Articolul 1)$3. nc lcarea regulilor de producere /i comerciali2are a nutreurilor 4.*+Articolul 1)$4. nc lcarea regulilor /i normelor te5nologice la aprecierea valorilor calitative ale animalelor /i calit ii produselor animale comerciali2ate Articolul 1)&. nc lcarea regulilor de !ntreinere a c!inilor /i pisicilor 1.*+Articolul 1)&1. nc lcarea modului sta0ilit de !ncercare /i raionare a soiurilor de vi de vie 2.*+Articolul 1)&2. Comerciali2area materialului de !nmulire /i s ditor viticol necorespun2 tor normelor te5nice 3.*+Articolul 1)&3. nc lcarea modului sta0ilit de !n%iinare a plantaiilor viticole 4.*+Articolul 1)&4. nc lcarea modului sta0ilit de trecere la pierderi /i de de%ri/are a plantaiilor viticole 5.*+Articolul 1)&5. nc lcarea normelor te5nologice /i te5nice la prepararea vinurilor /i altor produse vinicole ".*+Articolul 1)&". Eli0erarea documentelor privind calitatea produselor vinicole cu indici %alsi%icai !n mod intenionat $.*+Articolul 1)&$. nc lcarea modului /i condiiilor sta0ilite de comerciali2are /i export al vinurilor /i altor produse vinicole Articolul 1)'. Exclus Articolul 11). Exclus C& "%'LUL 10 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# %!&#$ '!%U!"1 ("# (',E#"UL G'$ '(-!"E" !U%"E!E ." &L %ELEC',U#"C&*""L'! Articolul 111. nc lcarea regulilor de meninere a ordinii /i de securitate a circulaiei !n transportul %eroviar Articolul 112. nc lcarea regulilor de %olosire a mi6loacelor de transport %eroviar Articolul 113. nc lcarea regulilor de securitate a 20orurilor Articolul 114. nc lcarea regulilor de transportare !n transportul aerian a su0stanelor /i o0iectelor periculoase Articolul 115. nc lcarea regulilor de conduit pe nava aerian Articolul 11". nc lcarea regulilor de 20oruri internaionale Articolul 11$. nc lcarea regulilor de exploatare a navelor /i regulilor de securitate a circulaiei !n transportul %luvial Articolul 11&. nc lcarea regulilor de !nregistrare. de eviden /i a regulilor de %olosire a am0arcaiilor Articolul 11'. nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor !n transportul %eroviar. aerian. %luvial. auto /i !n transportul electric Articolul 12). nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de exploatare a mi6loacelor de transport

Articolul 121. :ep /irea vite2ei de c tre conduc torii mi6loacelor de transport 1.*+Articolul 1211. (erespectarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a cerinelor indicatoarelor rutiere. !nc lcarea regulilor de transportare a oamenilor /i altor reguli ale circulaiei rutiere 2.*+Articolul 1212. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de circulaie rutier care a generat o situaie de avarie 3.*+Articolul 1213. #articiparea conduc torilor mi6loacelor de transport la deplasarea !n grup Articolul 122. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de traversare la nivel cu cale %erat Articolul 123. Conducerea mi6loacelor de transport de c tre conduc torii mi6loacelor de transport !n stare de e0rietate Articolul 124. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de circulaie rutier . !nc lcare care a atras dup sine deteriorarea mi6loacelor de transport ori a altor 0unuri. precum /i !nc lcarea altor reguli de circulaie rutier 1.*+Articolul 1241. nc lcarea regulilor de %olosire a centurilor de siguran . precum /i a c /tilor pentru motocicli/ti Articolul 125. Conducerea mi6loacelor de transport de c tre persoanele care nu au permis de conducere Articolul 12". Conducerea mi6loacelor de transport de c tre persoanele care nu au permis de conducere /i care se a%l !n stare de e0rietate Articolul 12$. (e!ndeplinirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a indicaiilor motivate de a opri mi6locul de transport. plecarea de la locul unde s8a produs accidentul rutier sau esc5ivarea de la trecerea examin rii st rii de e0rietate 1.*+Articolul 12$1. ,e%u2ul de a transporta 0olnavul a c rui via este !n pericol 2.*+Articolul 12$2. (e!ndeplinirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a indicaiilor lucr torului a0ilitat al >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor Articolul 12&. nc lcarea regulilor de circulaie de c tre pietoni /i de c tre ali participani la circulaia rutier Articolul 12'. Admiterea ie/irii pe traseu a mi6loacelor de transport care au de%ecte /i alte !nc lc ri ale regulilor de exploatare Articolul 13). Admiterea la conducerea mi6loacelor de transport sau a navelor a conduc torilor de mi6loace de transport sau a c!rmacilor.care se a%l !n stare de e0rietate. sau a persoanelor. care nu au permis de conducere a mi6locului de transport sau a navei Articolul 131. 4olosirea neautori2at a mi6loacelor de transport. a ma/inilor ori a mecanismelor 1.*+Articolul 1311. nc lcarea regulilor de %olosire a mi6loacelor de transport electric. auto /i de transport %luvial Articolul 132. nc lcarea regulilor de transportare a unor su0stane /i o0iecte periculoase !n transportul %eroviar. %luvial /i auto /i !n transportul electric Articolul 133. 7ransportarea 0aga6ului de m!n peste normele sta0ilite /i a 0aga6ului netaxat Articolul 134. C l toria % r 0ilet 1.*+Articolul 1341. (erespectarea !n transportul auto a condiiilor sta0ilite !n licen /i=sau autori2aie 2.*+Articolul 1342. (erespectarea regulilor de transportare a c l torilor /i 0aga6elor Articolul 135. nc lcarea regulilor de asigurare a integrit ii !nc rc turilor !n transportul %eroviar. %luvial /i auto Articolul 13". nc lcarea regulilor !ndreptate spre asigurarea integrit ii !nc rc turilor !n transportul aerian Articolul 13$. :eteriorarea drumurilor. pasa6elor de nivel /i a altor instalaii rutiere 1.*+Articolul 13$1. nc lcarea regulilor de %olosire a drumurilor Articolul 13&. nc lcarea regulilor de protecie a 0en2ii de de limitare a regulilor de %olosire a terenurilor 2onei de protecie a drumului Articolul 13'. nc lcarea de c tre dein torii de terenuri a regulilor de protecie a autodrumurilor /i a construciilor rutiere 1.*+Articolul 13'1. Esc5ivarea de la participarea la construcia /i reparaia autodrumurilor Articolul 14). nc lcarea regulilor de !ntreinere a drumurilor. pasa6elor de nivel /i a altor instalaii rutiere Articolul 141. nc lcarea ,egulilor de protecie a conductelor magistrale

Articolul 142. Activitatea !n domeniul telecomunicaiilor % r licen sau autori2aie ori !n ca2ul suspend rii sau !ncet rii aciunii lor 1.*+Articolul 1421. (erespectarea condiiilor sta0ilite !n licen sau autori2aie 2.*+Articolul 1422. 7ransmiterea %recvenei radio asignate. licenei sau autori2aiei unei alte persoane 3.*+Articolul 1423. @tili2area sau conectarea la reelele de telecomunicaii a ec5ipamentelor /i ca0lurilor de telecomunicaii necerti%icate /i nemarcate 4.*+Articolul 1424. Conectarea neautori2at sau admiterea conect rii neautori2ate la reelele de telecomunicaii 5.*+Articolul 1425. ,e%u2ul ne!ntemeiat al titularului de licen de a conecta la reeaua sa de telecomunicaii a reelei de telecomunicaii a unui alt titular de licen ".*+Articolul 142". @tili2area sau transmiterea neautori2at a resurselor de numerotare Articolul 143. nc lcarea normelor de emisie radioelectric /i de pertur0aii industriale admisi0ile pentru radiorecepie. !mpiedicarea recepion rii programelor audiovi2ualului sau a %uncion rii ec5ipamentelor /i liniilor programelor audiovi2ualului sau a %uncion rii ec5ipamentelor /i liniilor de telecomunicaii 1.*+Articolul 1431. nc lcarea regulilor de protecie a liniilor /i instalaiilor de telecomunicaii 2.*+Articolul 1432. Crearea /i operarea mi6loacelor de telecomunicaii suscepti0ile s cau2e2e pre6udicii s n t ii oamenilor 3.*+Articolul 1433. 7ransmiterea !n tra%icul serviciilor de radioamator a in%ormaiilor inter2ise 4.*+Articolul 1434. 4rancarea trimiterilor po/tale cu m rci po/tale utili2ate sau neautori2ate Articolul 144. Executarea lucr rilor !n domeniul telecomunicaiilor % r acordul proprietarului %unciar sau de o0iecte ori % r 5ot r!rea instanei de 6udecat privind executarea acestor lucr ri 1.*+Articolul 1441. Executarea lucr rilor de amena6are /i de trans%erare a reelelor de telecomunicaii la construcie ;reconstrucie< % r condiii te5nice sau % r a le respecta 2.*+Articolul 1442. Executarea lucr rilor de construcie !n 2onele de protecie a liniilor /i instalaiilor de telecomunicaii % r autori2aie 3.*+Articolul 1443. mpiedicarea !ntreprinderilor de telecomunicaii de a instala reele de telecomunicaii 4.*+Articolul 1444. mpiedicarea ne!ntemeiat a instal rii dispo2itivelor /i construciilor pentru servicii de po/t Articolul 145. ,e%u2ul ne!ntemeiat de a presta servicii pu0lice de telecomunicaii sau po/tale 1.*+Articolul 1451. :iscriminarea la prestarea serviciilor pu0lice de telecomunicaii sau po/tale 2.*+Articolul 1452. (eac5itarea pl ilor pentru %recvenele radio acordate sau aplicarea de tari%e discriminatorii la prestarea serviciilor pu0lice de telecomunicaii sau po/tale 3.*+Articolul 1453. mpiedicarea accesului la serviciile pu0lice de telecomunicaii sau po/tale 4.*+Articolul 1454. mpiedicarea ne!ntemeiat a accesului la reeaua de telecomunicaii sau la serviciile pu0lice de telecomunicaii Articolul 14". Alocarea sau deconectarea premeditat a instalaiilor de telecomunicaii 1.*+Articolul 14"1. :eteriorarea liniilor. instalaiilor /i ec5ipamentelor de telecomunicaii 2.*+Articolul 14"2. :eteriorarea sau desc5iderea neautori2at a dispo2itivelor /i a construciilor pentru servicii de po/t 3.*+Articolul 14"3. #redarea spre expediere a o0iectelor care pre2int pericol sau a o0iectelor cu caracter o0scen C& "%'LUL 11 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL G'$ '(-!"E" C',U#&LE ." (E L'CU"#*E ." CEL (E &,E#&4-!" Articolul 14$. nc lcarea modului de luare la eviden a cet enilor /i termenelor de instalare a locatarilor !n casele de locuit /i !n !nc perile de locuit Articolul 14&. nc lcarea regulilor de %olosire a caselor de locuit /i a !nc perilor de locuit Articolul 14'. Construcii neautori2ate 1.*+Articolul 14'1. nc lcarea regulilor de construire a c suelor de var din live2i. precum /i de organi2are /i conducere a pomiculturii colective 2.*+Articolul 14'2. nc lcarea legislaiei /i documentelor normative !n construcii Articolul 15). nc lcarea regulilor de amena6are a ora/elor /i a altor centre populate Articolul 151. - t marea sau t ierea samovolnic a plantelor din 2onele ver2i ale ora/elor /i ale altor centre populate

C& "%'LUL 12 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL C',E!*ULU"1 5"#&#*EL'! ." "#(U$%!"E" ,E.%E.UG-!E.%" Articolul 152. nc lcarea regulilor de comer 1.*+Articolul 1521. #re2entarea unei in%ormaii neautentice sau incomplete privind caracteristicile produselor ;m r%urilor< /i serviciilor 2.*+Articolul 1522. 4alsi%icarea produselor ;m r%urilor<. %olosirea ilicit a em0lemei comerciale str ine 3.*+Articolul 1523. Comerciali2area produselor ;m r%urilor<. supuse certi%ic rii o0ligatorii. % r certi%icat sau marca de con%ormitate 4.*+Articolul 1524. 4olosirea ilegal a codului liniar 5.*+Articolul 1525. #roducerea. comerciali2area. transportarea sau p strarea 0 uturilor alcoolice %alsi%icate ".*+Articolul 152". nc lcarea regulilor de presc5im0are a m r%urilor nealimentare procurate !n reeaua de comer cu am nuntul $.*+Articolul 152$. nc lcarea regulilor de clasi%icare a !ntreprinderilor de alimentaie pu0lic pe categorii de !ncadrare dup nivelul de servire &.*+Articolul 152&. nc lcarea regulilor de ac5i2iionare de la populaie a metalelor /i pietrelor preioase !n articole /i de/euri /i de comerciali2are a lor cu am nuntul '.*+Articolul 152'. nc lcarea regulilor de exploatare a ma/inilor de cas /i control 1).*+Articolul 1521). 7ransportarea. p strarea sau comerciali2area m r%urilor supuse acci2elor. % r marcarea lor cu tim0re de control sau cu tim0re de acci2 11.*+Articolul 15211. nc lcarea modului de procurare. transportare. p strare /i comerciali2are a tim0relor de control sau a tim0relor de acci2 12.*+Articolul 15212. Comerul cu m r%uri /i o0iecte a c ror comerciali2are este inter2is sau limitat 13.*+Articolul 15213. Circulaia ilegal a prescursorilor Articolul 153. nc lcarea regulilor de comerciali2are cu am nuntul a 0 uturilor alcoolice 1.*+Articolul 1531. nc lcarea legislaiei !n domeniul pieei produselor petroliere Articolul 154. nc lcarea modului de v!n2are a armelor individuale Articolul 155. nc lcarea regulilor de comer !n piee 1.*+Articolul 1551. (easigurarea respect rii cerinelor actelor normative ce reglementea2 comerul !n piee Articolul 15". nc lcarea regulilor de comer am0ulant 1.*+Articolul 15"1. Exclus 2.*+Articolul 15"2. Activitatea comercial ilicit 3.*+Articolul 15"3. Ac5i2iionarea /i revinderea m r%urilor 4.*+Articolul 15"4. Cump rarea /i revinderea 0iletelor /i altor documente de plat Articolul 15$. Exclus Articolul 15&. Exclus 1.*+Articolul 15&1. Sustragerea de la primirea 0iletelor A ncii (aionale a >oldovei Articolul 15'. nc lcarea regulilor privind operaiile valutare Articolul 1"). -!n2area ilegal a documentelor de plat . ce se procur cu valut str in % r drept de convertire a lor !n asemenea valut Articolul 1"1. Exclus 1.*+Articolul 1"11. nc lcarea regulilor de decontare a mi6loacelor 0 ne/ti 2.*+Articolul 1"12. nc lcarea modului de ac5i2iionare. p strare. transportare. des%acere sau comerciali2are a valorilor materiale Articolul 1"2. :es% /urarea ilegal a activit ii de !ntreprin2 tor 1.*+Articolul 1"21. nc lcarea regulilor de organi2are /i inere a conta0ilit ii. de !ntocmire /i pre2entare a d rilor de seam %inanciare 2.*+Articolul 1"22. nc lcarea modului /i termenelor de !ntocmire /i pre2entare a d rilor de seam %iscale 3.*+Articolul 1"23. nc lcarea modului de pre2entare a datelor nea%erente calcul rii /i v rs rii impo2itelor !n 0uget 4.*+Articolul 1"24. A0u2urile la emiterea 5!rtiilor de valoare 5.*+Articolul 1"25. A0u2urile la reclama 5!rtiilor de valoare

".*+Articolul 1"2". Contravenii !n activit ile cu 5!rtii de valoare $.*+Articolul 1"2$. nc lcarea restriciilor privind v!n2area sau cump rarea 5!rtiilor de valoare &.*+Articolul 1"2&. @tili2area contrar destinaiei a mi6loacelor din !mprumuturile de stat sau garantate de stat ori neram0ursarea lor !n termenele sta0ilite '.*+Articolul 1"2'. nc lcarea modului de pre2entare a actelor pentru e%ectuarea !nscrierilor !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor /i !n ,egistrul de stat al organi2aiilor 1).*+Articolul 1"21). nc lcarea legislaiei cu privire la insolva0ilitate 11.*+Articolul 1"211. nc lcarea modului de calculare. de apro0are /i de utili2are a mi6loacelor 0ugetare 12.*+Articolul 1"212. Exclus 13.*+Articolul 1"213. nc lcarea modului de pre2entare a documentelor pentru e%ectuarea !nscrierilor !n ,egistrul gospod riilor r ne/ti ;de %ermier< 14.*+Articolul 1"214. , spunderea administratorului insolva0ilit ii 15.*+Articolul 1"215. nc lcarea legislaiei cu privire la prevenirea /i com0aterea sp l rii 0anilor /i %inan rii terorismului Articolul 1"3. nc lcarea regulilor de calculare /i v rsare a impo2itelor /i a altor pl i o0ligatorii la 0ugetul pu0lic naional 1.*+Articolul 1"31. nc lcarea drepturilor /i o0ligaiilor contri0ua0ililor 2.*+Articolul 1"32. nc lcarea modului de trecere la conturi /i de virare de pe ele a mi6loacelor 0 ne/ti de c tre instituiile %inanciare 3.*+Articolul 1"33. nc lcarea regulilor de repatriere a 0unurilor !n sc5im0ul exportului de m r%uri ;producie. lucr ri. servicii< 4.*+Articolul 1"34. #rimirea /i eli0erarea mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r trans%erarea cotelor de asigurare social de stat o0ligatorie 5.*+Articolul 1"35. nc lcarea regulilor de calculare /i ac5itare a primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical ".*+Articolul 1"3". #rimirea /i eli0erarea mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r trans%erarea primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical C& "%'LUL 13 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)- L& '!("#E& U7L"CArticolul 1"4. Buliganismul nu prea grav Articolul 1"5. 7ragerea din arm de %oc !n centrele populate /i !n locuri nere2ervate pentru aceasta sau prin !nc lcarea modului sta0ilit Articolul 1"". Exclus 1.*+Articolul 1""1. Exclus 2.*+Articolul 1""2. Exclus Articolul 1"$. Consumul de 0 uturi spirtoase !n locurile pu0lice /i apariia !n stare de e0rietate !n locurile pu0lice Articolul 1"&. Consumul de 0 uturi spirtoase !n unit ile de producie Articolul 1"'. Aducerea minorului !n stare de e0rietate Articolul 1$). (e!ndeplinirea o0ligaiilor de !ntreinere. educaie /i instruire a copiilor 1.*+Articolul 1$)1. 9rgani2area cer/etoriei 2.*+Articolul 1$)2. nc lcarea drepturilor /i intereselor legitime ale copilului 3.*+Articolul 1$)3. mpiedicarea exercit rii dreptului de a comunica cu copiii /i de a8i educa 4.*+Articolul 1$)4. (ecomunicarea despre existena unui pericol pentru viaa sau s n tatea copilului 5.*+Articolul 1$)5. Antrenarea copiilor !n aciuni politice Articolul 1$1. Cocurile de noroc. g5icitul !n locuri pu0lice 1.*+Articolul 1$11. #racticarea prostituiei 2.*+Articolul 1$12. #ropagarea prostituiei 3.*+Articolul 1$13. nc lcarea regulilor !n%ierii. tutelei /i curatelei copiilor r ma/i % r !ngri6ire p rinteasc 4.*+Articolul 1$14. Con%ecionarea sau des%acerea o0iectelor pornogra%ice 5.*+Articolul 1$15. Con%ecionarea sau di%u2area lucr rilor ce propag cultul violenei /i al cru2imii

".*+Articolul 1$1". :i%u2area produciei editoriale /i cinematogra%ice. spectacolelor teatrale. casetelor video /i audio. compact8discurilor. emisiunilor radio%onice /i televi2ate cu caracter erotic /i reali2area programelor distractive cu elemente de strip8tease !n localurile pu0lice Articolul 1$2. 7ul0urarea lini/tii !n locuri pu0lice Articolul 1$3. C5emarea premeditat %als a serviciilor speciale C& "%'LUL 1/ C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)- L& ,'(UL $%&7"L"% (E &(,"#"$%!&!E Articolul 1$4. (esu0ordonarea cu rea8voin dispo2iiei sau cererii legitime a cola0oratorului poliiei 1.*+Articolul 1$41. nc lcarea legislaiei cu privire la organi2area /i des% /urarea !ntrunirilor 2.*+Articolul 1$42. nc lcarea intenionat a modului de %olosire a sim0olurilor de stat 3.*+Articolul 1$43. nc lcarea cerinelor regimului st rii excepionale 4.*+Articolul 1$44. Atentatul la ordinea pu0lic !n condiiile regimului st rii excepionale 5.*+Articolul 1$45. 9punerea de re2isten cola0oratorului poliiei sau executorului 6udec toresc ".*+Articolul 1$4". @ltragierea cola0oratorului poliiei sau a executorului 6udec toresc $.*+Articolul 1$4$. ,e%u2ul de a se pre2enta !n %aa organelor de ocrotire a drepturilor &.*+Articolul 1$4&. Apelul %als adresat poliiei '.*+Articolul 1$4'. (eluarea de m suri !n leg tur cu rapoartele organelor de drept /i ale Curii de Conturi 1).*+Articolul 1$41). mpiedicarea activit ii legitime a persoanelor cu %uncii de r spundere 11.*+Articolul 1$411. Exclus 12.*+Articolul 1$412. Exclus 13.*+Articolul 1$413. (eluarea de m suri !n leg tur cu interpelarea deputatului 14.*+Articolul 1$414. Esc5ivarea de la executare sau neexecutarea la timp a dispo2iiilor organului de stat de reglementare antimonopolist . nepre2entarea in%ormaiei sau pre2entarea unei in%ormaii v dit neveridice ;%alse< acestui organ 15.*+Articolul 1$415. Alocarea intenionat a arterelor de transport. !ntreprinderilor. instituiilor sau organi2aiilor 1".*+Articolul 1$41". nc lcarea drepturilor asociailor societ ilor comerciale ;mem0rilor cooperativei< 1$.*+Articolul 1$41$. #rotecionismul 1&.*+Articolul 1$41&. (erespectarea prevederilor Legii privind com0aterea corupiei /i protecionismului 1'.*+Articolul 1$41'. 1mixtiunea !n activitatea avocailor parlamentari 2).*+Articolul 1$42). 4olosirea ilegal a semnelor a%late su0 protecia tratatelor internaionale 21.*+Articolul 1$421. :ivulgarea secretului comercial sau a secretului %iscal 22.*+Articolul 1$422. nc lcarea legislaiei cu privire la pu0licitate 23.*+Articolul 1$423. nc lcarea legislaiei cu privire la repre2entarea statului !n societ ile comerciale 24.*+Articolul 1$424. nc lcarea regulilor privind declararea veniturilor /i a propriet ii de c tre demnitarii de stat. 6udec tori. procurori. %uncionari pu0lici /i unele persoane cu %uncie de conducere 25.*+Articolul 1$425. nc lcarea modului de p strare /i utili2are a in%ormaiilor din declaraiile cu privire la venituri /i proprietate ale demnitarilor de stat. 6udec torilor. procurorilor. %uncionarilor pu0lici /i ale unor persoane cu %uncie de conducere 2".*+Articolul 1$42". (epre2entarea sau re%u2ul de a se pre2enta !n %aa executorului 6udec toresc Articolul 1$5. Samavolnicia 1.*+Articolul 1$51. Exclus 2.*+Articolul 1$52. Aciunile ilegale %a de distinciile de stat 3.*+Articolul 1$53. n%iinarea unei ar5ive clandestine 4.*+Articolul 1$54. mpiedicarea accesului cet enilor la documentele din 4ondul Ar5ivistic 5.*+Articolul 1$55. (epre2entarea la 4ondul Ar5ivistic a in%ormaiei ".*+Articolul 1$5". :istrugerea documentelor din 4ondul Ar5ivistic $.*+Articolul 1$5$. :eteriorarea documentelor din 4ondul Ar5ivistic Articolul 1$". A0rogat

Articolul 1$$. 7ransmiterea ilegal a unor o0iecte inter2ise persoanelor deinute !n instituiile de corectare prin munc . !n preventoriile de educaie prin munc . de tratament /i munc /i !n cele de tratament /i educaie Articolul 1$&. nc lcarea sau nerespectarea regulilor de securitate contra incendiilor 1.*+Articolul 1$&1. nc lcarea legislaiei cu privire la ap rarea civil Articolul 1$'. nc lcarea regulilor cu privire la standardi2are. metrologie /i calitatea produciei 1.*+Articolul 1$'1. nc lcarea actelor normative privind comerul cu am nuntul. recepionarea. p strarea /i evidena metalelor preioase /i pietrelor preioase sau a articolelor. care le conin. precum /i colectarea /i predarea !n 4ondul de stat al metalelor preioase /i pietrelor preioase a resturilor /i de/eurilor lor Articolul 1&). nc lcarea regulilor cu privire la desc5iderea !ntreprinderilor poligra%ice. de /tampile 8 gravare. la procurarea. des%acerea. %olosirea. evidena /i p strarea te5nicii de multiplicare Articolul 1&1. nc lcarea modului de !nstr inare a armelor individuale Articolul 1&2. nc lcarea regulilor de deinere. port. transport. %olosire sau aplicare a armelor individuale Articolul 1&3. nc lcarea termenelor de !nregistrare ;re!nregistrare< a armelor individuale Articolul 1&4. Esc5ivarea de la comerciali2area armelor individuale 1.*+Articolul 1&41. (erespectarea termenului de depunere a declaraiei cu privire la na/tere Articolul 1&5. Exclus Articolul 1&". :omicilierea % r pa/aport Articolul 1&$. :eteriorarea intenionat a pa/aportului sau pierderea lui din negli6en Articolul 1&&. Admiterea domicilierii % r pa/aport Articolul 1&'. Exclus Articolul 1'). ,idicarea ilegal a pa/apoartelor /i luarea lor !n ga6 1.*+Articolul 1')1. nc lcarea regulilor de %olosire a pa/apoartelor diplomatice /i de serviciu ale ,epu0licii >oldova Articolul 1'1. nc lcarea regulilor de trecere a %rontierei de stat 1.*+Articolul 1'11. nc lcarea de c tre cet eni str ini sau apatri2i a regulilor de /edere !n ,epu0lica >oldova Articolul 1'2. nc lcarea regulilor de !nregistrare a actelor de identitate. de !ntocmire a actelor cet enilor str ini sau apatri2ilor pentru dreptul de /edere sau tran2itare a teritoriului ,epu0licii >oldova 1.*+Articolul 1'21. nc lcarea regulilor de !ncadrare !n c!mpul muncii a cet enilor str ini /i a apatri2ilor pe teritoriul ,epu0licii >oldova 2.*+Articolul 1'22. nc lcarea regulilor regimului %rontierei de stat. regimului de %rontier /i ale regimului punctelor de trecere a %rontierei de stat Articolul 1'3. nc lcarea regulilor vamale 1.*+Articolul 1'31. nc lcarea modului de exportare a m r%urilor /i serviciilor 2.*+Articolul 1'32. Eli0erarea ilegal a licenei pentru exportarea m r%urilor /i serviciilor /i re%u2ul ilegal de a eli0era asemenea licen Articolul 1'4. Exclus Articolul 1'5. :egradarea intenionat sau ruperea sigiliului ;plum0ului< Articolul 1'". Exclus Articolul 1'$. ,ecepionarea produciei v!natului ilicit 1.*+Articolul 1'$1. (epre2entarea la c5emarea organului local al administr rii militare 2.*+Articolul 1'$2. Sustragerea de la !ncorporare !n serviciul de alternativ Articolul 1'&. nc lcarea regulilor de eviden militar 1.*+Articolul 1'&1. (epre2entarea la organele locale ale administr rii militare a listelor tinerilor. care urmea2 s %ie !nregistrai la sectoarele de recrutare 2.*+Articolul 1'&2. #rimirea la lucru a supu/ilor serviciului militar /i a recruilor. care nu s!nt luai la evidena militar de la locul de trai 3.*+Articolul 1'&3. (easigurarea !n/tiin rii supu/ilor serviciului militar /i a recruilor despre c5emarea lor la organele locale ale administr rii militare ori !mpiedicarea pre2ent rii la timp a cet enilor la centrele de concentrare sau la sectoarele de recrutare

4.*+Articolul 1'&4. (epre2entarea la timp la organele locale ale administr rii militare /i la comitetele executive ale organelor autoadministr rii locale a c rilor de imo0il. a %i/elor de !nregistrare /i a documentelor de eviden militar Articolul 1''. (ecomunicarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere din cadrul consiliilor medicale de experti2 a capacit ii vitale a datelor despre supu/ii serviciului militar /i despre recruii. considerai invali2i 1.*+Articolul 1''1. (ecomunicarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere de la organele de stare civil a datelor privitoare la supu/ii serviciului militar /i la recrui 2.*+Articolul 1''2. nc lcarea legislaiei cu privire la statistic 3.*+Articolul 1''3. nc lcarea legislaiei cu privire la petiii 4.*+Articolul 1''4. nc lcarea cerinelor legislaiei cu privire la 5!rtiile de valoare re%eritoare la d rile de seam 5.*+Articolul 1''5. (erespectarea termenelor de pre2entare a d rilor de seam Ageniei de Stat pentru ,e2ervele >ateriale /i A6utoarele @manitare ".*+Articolul 1''". nc lcarea ordinii /i termenelor de pre2entare a in%ormaiei despre utili2area /i ram0ursarea mi6loacelor din !mprumuturile de stat sau garantate de stat $.*+Articolul 1''$. nc lcarea legislaiei privind accesul la in%ormaie &.*+Articolul 1''&. nc lcarea regulilor de inere a ,egistrului gospod riilor r ne/ti ;de %ermier< '.*+Articolul 1'''. nc lcarea legislaiei cu privire la a6utoarele umanitare 1).*+Articolul 1''1). :istrugerea sau deteriorarea semnelor de %rontier Articolul 2)). nc lcarea legislaiei cu privire la culte 1.*+Articolul 2))1. nc lcarea legislaiei electorale 2.*+Articolul 2))2. Exclus 3.*+Articolul 2))3. nc lcarea egalit ii !n drepturi a lim0ilor 4.*+Articolul 2))4. (erespectarea cerinelor Legii ,epu0licii >oldova cu privire la %uncionarea lim0ilor pe teritoriul ,epu0licii >oldova 5.*+Articolul 2))5. :istrugerea. deteriorarea sau murd rirea %irmelor /i t 0lielor ".*+Articolul 2))". :istrugerea sau deteriorarea a%i/elor. avi2elor pu0lice. anunurilor. reclamelor C& "%'LUL 1/1 C'#%!&+E#*"" &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)- L& 3#5- %U"!E& 4U$%"*"E" $.*+Articolul 2))$. >ani%estarea lipsei de respect %a de 6udecat &.*+Articolul 2))&. 9%ensa adus 6udec torului '.*+Articolul 2))'. Exclus 1).*+Articolul 2))1). (eluarea de m suri !n 0a2a deci2iei ;5ot r!rii< interlocutorii a instanei 6udec tore/ti sau propunerii 6udec torului 11.*+Articolul 2))11. (eexecutarea deci2iei instanei 6udec tore/ti %"%LUL """ '!G&#ELE1 3, U%E!#"C"%E $- E8&,"#E)E C&)U!"LE CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E C& "%'LUL 15 ("$ ')"*"" 5U#(&,E#%&LE Articolul 2)1. 9rganele ;persoanele cu %uncii de r spundere< !mputernicite s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative Articolul 2)2. Exclus Articolul 2)3. >odul de %ormare a comisiilor administrative Articolul 2)4. Competena comisiilor administrative Articolul 2)5. mputernicirile persoanelor cu %uncii de r spundere C& "%'LUL 10 C', E%E#*& 3# C&)U!"LE CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E Articolul 2)". Exclus Articolul 2)$. Exclus Articolul 2)&. Exclus

1.*+Articolul 2)&1. Exclus Articolul 2)'. 1nstanele 6udec tore/ti Articolul 21). 9rganele a%acerilor interne 1.*+Articolul 21)1. 9rganele Centrului pentru Com0aterea Crimelor Economice /i Corupiei Articolul 211. 9rganele supraveg5erii de stat a m surilor contra incendiilor Articolul 212. 9rganele >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor Articolul 213. Exclus Articolul 214. Exclus Articolul 215. Exclus Articolul 21". Exclus Articolul 21$. Curtea de Conturi Articolul 21&. 9rganele supraveg5erii miniere de stat Articolul 21'. 1nspecia >uncii Articolul 22). Exclus Articolul 221. 9rganele vamale 1.*+Articolul 2211. 9rganele de control %inanciar /i %iscal Articolul 222. 9rganele >inisterului Ap r rii al ,epu0licii >oldova 1.*+Articolul 2221. Casa (aional de Asigur ri Sociale 2.*+Articolul 2222. Compania (aional de Asigur ri !n >edicin Articolul 223. 9rganele supraveg5erii sanitaro8epidemiologice de stat Articolul 224. Exclus Articolul 225. 9rganele supraveg5erii veterinare de stat 1.*+Articolul 2251. 9rganele controlului de stat !n 2oote5nie Articolul 22". 9rganele de protecie a mediului !ncon6ur tor Articolul 22$. Exclus Articolul 22&. 9rganele gospod riei silvice Articolul 22'. Exclus Articolul 23). Exclus Articolul 231. Exclus 1.*+Articolul 2311. Exclus 2.*+Articolul 2312. 9rganele statistice de stat 3.*+Articolul 2313. 1nspecia de Stat !n Construcii 4.*+Articolul 2314. 9rganele care e%ectuea2 controlul !n domeniul telecomunicaiilor. in%ormaticii. audiovi2ualului /i activit ii po/tale 5.*+Articolul 2315. 9rganele de control asupra pieei 5!rtiilor de valoare ".*+Articolul 231". 9rganele care e%ectuea2 !nregistrarea de stat a !ntreprinderilor $.*+Articolul 231$. 9rganele Serviciului de Stat de Ar5iv &.*+Articolul 231&. 9rganele controlului de stat al calit ii !n construcii '.*+Articolul 231'. Agenia (aional pentru ,eglementare !n Energetic 1).*+Articolul 2311). 9rganele controlului de stat !n domeniul producerii seminelor 11.*+Articolul 23111. 9rganele controlului de stat !n domeniul proteciei plantelor 12.*+Articolul 23112. Agenia de Stat pentru ,e2ervele >ateriale /i A6utoarele @manitare %"%LUL "+ !'CE(U!& 3# C&)U!"LE CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E C& "%'LUL 12 ("$ ')"*"" 5U#(&,E#%&LE Articolul 232. Sarcinile procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative Articolul 233. >odul de e%ectuare a procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative Articolul 234. mpre6ur rile. ce exclud procedura !n ca2ul cu privire la contravenia administrativ Articolul 235. Examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ pe 0a2a principiului egalit ii cet enilor Articolul 23". Examinarea pu0lic a ca2ului cu privire la contravenia administrativ

Articolul 23$. Supraveg5erea exercitat de procuratur asupra execut rii legilor !n cadrul procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative Articolul 23&. #ro0ele Articolul 23'. Aprecierea pro0elor Articolul 24). 7ransmiterea materialelor c tre procuror. c tre o%ierul de urm rire penal C& "%'LUL 18 !'CE$UL6+E!7&L CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+Articolul 241. ntocmirea procesului 8 ver0al cu privire la contraveniile administrative Articolul 242. Coninutul procesului8ver0al cu privire la contravenia administrativ Articolul 243. 7rimiterea procesului8ver0al Articolul 244. Ca2urile !n care nu se !ntocme/te proces8ver0al Articolul 245. Aducerea contravenientului C& "%'LUL 19 !E*"#E!E& &(,"#"$%!&%"+-1 C'#%!'LUL LUC!U!"L'!1 !"("C&!E& '7"EC%EL'! ." & ('CU,E#%EL'! Articolul 24". > surile de asigurare a procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative Articolul 24$. ,einerea administrativ Articolul 24&. 9rganele ;persoanele cu %uncii de r spundere< !mputernicite s e%ectue2e reinerea administrativ Articolul 24'. 7ermenele reinerii administrative Articolul 25). Controlul corporal /i controlul o0iectelor Articolul 251. ,idicarea mi6loacelor de transport. a o0iectelor /i documentelor Articolul 252. nl turarea de la conducerea mi6locului de transport /i examinarea st rii de e0rietate Articolul 253. #l!ngerea !mpotriva reinerii administrative. a controlului. a ridic rii mi6loacelor de transport. o0iectelor /i documentelor C& "%'LUL 20 E!$'&#ELE1 C&!E &!%"C" - L& !'CE(U!& 3# C&)UL CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+Articolul 254. :repturile /i o0ligaiunile persoanei. care este tras la r spundere administrativ Articolul 255. #artea v t mat Articolul 25". ,epre2entanii legali Articolul 25$. Avocatul Articolul 25&. >artorul Articolul 25'. Expertul Articolul 2"). 7raduc torul Articolul 2"1. Sumele care urmea2 a %i pl tite p rilor v t mate. repre2entanilor lor legitimi. martorilor. experilor /i traduc torilor C& "%'LUL 21 E8&,"#&!E& C&)U!"L'! CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E Articolul 2"2. #reg tirea pentru examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2"3. Locul examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2"4. 7ermenele examin rii ca2urilor cu privire la contraveniile administrative Articolul 2"5. >odul de examinare a ca2ului cu privire la contravenia administrativ 1.*+Articolul 2"51. ,ecu2area Articolul 2"". Circumstanele. ce urmea2 a %i clari%icate !n timpul examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2"$. #rocesul8ver0al asupra examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2"&. :eci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2"'. 4elurile deci2iilor Articolul 2$). Anunarea deci2iei asupra ca2ului /i !nm!narea copiei deci2iei Articolul 2$1. Aducerea la cuno/tina o0/timii a deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative

Articolul 2$2. #ropunerile cu privire la lic5idarea cau2elor /i a condiiilor. care au contri0uit la comiterea contraveniilor administrative C& "%'LUL 22 L3#GE!E& ." !'%E$%UL 3, '%!"+& (EC")"E" &$U !& C&)ULU" CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+Articolul 2$3. :reptul de a ataca deci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2$4. >odul de depunere a pl!ngerii !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2$5. 7ermenul pentru depunerea pl!ngerii !mpotriv deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2$". naintarea protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2$$. Suspendarea execut rii deci2iei !n leg tur cu depunerea pl!ngerii sau cu !naintarea protestului Articolul 2$&. 7ermenul de examinare a pl!ngerii /i a protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2$'. Examinarea pl!ngerii /i a protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2&). Bot r!rea instanei 6udec tore/ti. care examinea2 pl!ngerea sau protestul Articolul 2&1. Atacarea deci2iei 6udec toriei de sector. municipale Articolul 2&2. 7ermenul /i modul de depunere a pl!ngerii sau a protestului !n recurs !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contraveniile administrative 1.*+Articolul 2&21. Examinarea !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ 2.*+Articolul 2&22. 7ermenele examin rii !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ 3.*+Articolul 2&23. #ersoanele care particip la examinarea !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ 4.*+Articolul 2&24. >odul de examinare !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ 5.*+Articolul 2&25. Competena instanei de recurs la examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ ".*+Articolul 2&2". 7emeiurile pentru anularea deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ $.*+Articolul 2&2$. :eci2ia instanei de recurs asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ &.*+Articolul 2&2&. Coninutul deci2iei instanei de recurs asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Articolul 2&2'. Exclus Articolul 2&21). Exclus Articolul 2&211. Exclus Articolul 2&212. Exclus Articolul 2&213. Exclus Articolul 2&214. Exclus Articolul 2&215. Exclus Articolul 2&21". Exclus Articolul 2&3. E%ectele anul rii deci2iei odat cu clasarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ 1.*+Articolul 2&31. :emersul !n interesul legii %"%LUL + E8ECU%&!E& (EC")""L'! CU !"+"!E L& & L"C&!E $&#C*"U#"L'! &(,"#"$%!&%"+E C& "%'LUL 23 ("$ ')"*"" 5U#(&,E#%&LE Articolul 2&4. 90ligativitatea deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative Articolul 2&5. #unerea !n executare a deci2iei Articolul 2&". >odul de executare a deci2iilor cu privire la aplicarea sanciunilor administrative Articolul 2&$. Am!narea execut rii deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative

Articolul 2&&. ncetarea execut rii deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative Articolul 2&'. #rescripia execut rii deci2iilor cu privire la aplicarea sanciunilor administrative Articolul 2'). Soluionarea c5estiunilor. legate de executarea deci2iilor C& "%'LUL 2/ !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" (E (&!E & U#U" &+E!%"$,E#% Articolul 2'1. >odul de executare a deci2iei de dare a unui avertisment C& "%'LUL 25 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" CU !"+"!E L& & L"C&!E& U#E" &,E#)" Articolul 2'2. 7ermenele /i modul de executare a deci2iei de aplicare a unei amen2i Articolul 2'3. Executarea silit a deci2iei cu privire la aplicarea amen2ii Articolul 2'4. Executarea deci2iei cu privire la aplicarea unei amen2i. care se percepe pe loc Articolul 2'5. nc5eierea procedurii de executare a deci2iei de aplicare a amen2ii C& "%'LUL 20 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" CU !"+"!E L& !"("C&!E& C'#%!& EC9"+&LE#% & U#U" '7"EC% Articolul 2'". Executarea deci2iei cu privire la ridicarea contra ec5ivalent a unui o0iect C& "%'LUL 22 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" CU !"+"!E L& C'#5"$C&!E Articolul 2'$. 9rganele. care execut deci2ia de con%iscare Articolul 2'&. >odul de executare a deci2iei cu privire la con%iscare Articolul 2''. >odul de reali2are a o0iectelor con%iscate Articolul 3)). nc5eierea procedurii de executare a deci2iei cu privire la con%iscare C& "%'LUL 28 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" !"+&%"+E (E U# (!E % $ EC"&L Articolul 3)1. 9rganele. care execut deci2ia privat de un drept special Articolul 3)2. >odul de executare a deci2iei privative de dreptul de a conduce mi6loace de transport Articolul 3)3. >odul de executare a deci2iei privative de dreptul la v!n toare Articolul 3)4. 7emeiul /i modul reducerii termenului priv rii de un drept special Articolul 3)5. Calcularea termenelor priv rii de drept special C& "%'LUL 29 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" (E & L"C&!E & ,U#C"" C'!EC*"'#&LE :E;clus< C& "%'LUL 30 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" (E &!E$% &(,"#"$%!&%"+ Articolul 31). Executarea sentinei de arest administrativ Articolul 311. >odul de executare a arestului administrativ C& "%'LUL 31 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E"1 !"+"#( !E &!&!E& &GU7E" ,&%E!"&LE !"C"#U"%E Articolul 312. >odul /i termenele execut rii deci2iei. privind repararea pagu0ei materiale pricinuite Articolul 313. E%ectele neexecut rii deci2iei. privind repararea pagu0ei materiale pricinuite

Not: Vezi Legea nr.484-X V !in "#."7.99 !e$%re &o!'l !e a%li(are a &o!i)i(rilor o%erate %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.98

%"%LUL "

C& "%'LUL 1 ("$ ')"*"" GE#E!&LE &rticolul 1. Sarcinile Codului cu privire la contraveniile administrative Codul cu privire la contraveniile administrative are sarcina de a ocroti personalitatea. drepturile /i interesele legitime ale persoanelor %i2ice /i 6uridice. proprietatea. or!nduirea de stat /i ordinea pu0lic . precum /i de a depista. preveni /i lic5ida contraveniile administrative /i consecinele lor. de a contri0ui la educarea cet enilor !n spiritul !ndeplinirii !ntocmai a legilor. #entru !ndeplinirea acestei sarcini Codul cu privire la contraveniile administrative sta0ile/te %apta care este o contravenie administrativ . sanciunile /i modul de aplicare a lor. precum /i organele ;persoanele cu %uncii de r spundere< care s!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative.
*+rt.1 ,n re!a(-ia .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 2. Legislaia cu privire la contraveniile administrative Legislaia cu privire la contraveniile administrative const din pre2entul Cod /i alte acte normative. adoptate de #arlament. de Duvern /i de organele autoadministr rii locale. !n corespundere cu competena lor.
*+rt.# ,n re!a(-ia .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.3, 4 e2(l'$e %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 5. mputernicirile organelor autoadministr rii locale !n domeniul contraveniilor administrative n limitele prev 2ute de legislaia !n vigoare organele autoadministr rii locale potE s adopte 5ot r!ri !n c5estiunile com0aterii calamit ilor naturale /i a epidemiilor. ce prev d r spunderea administrativ pentru !nc lcarea lor? s sta0ileasc reguli. a c ror !nc lcare are drept urmare r spunderea administrativ con%orm articolului 1)$ din pre2entul Cod.
*+rt.5 ,n re!a(-ia .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 0. #revenirea contraveniilor administrative 9rganele de stat. persoanele %i2ice /i 6uridice s!nt o0ligate s respecte legislaia ,epu0licii >oldova. /i s contri0uie !n m sura posi0ilit ilor la depistarea. prevenirea. lic5idarea contraveniilor administrative. 9rganele autoadministr rii locale s!nt responsa0ile de organi2area. coordonarea /i des% /urarea m surilor ce in de respectarea legilor. meninerea ordinii pu0lice /i altor m suri. ce contri0uie la prevenirea contraveniilor administrative.
*+rt.0 ,n re!a(-ia .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 2. Asigurarea legalit ii la aplicarea m surilor de in%luen pentru contraveniile administrative (imeni nu poate %i supus m surii de in%luen !n leg tur cu contravenia administrativ dec!t numai pe 0a2a /i !n modul sta0ilit de legislaie. #rocedura !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative se !n% ptuie/te pe 0a2a respect rii cu strictee a legalit ii. Aplicarea de c tre organele /i persoanele cu %uncii de r spundere. !mputernicite pentru aceasta. a m surilor de in%luen administrativ se %ace !n limitele competenei lor. !n strict con%ormitate cu legislaia. ,espectarea cerinelor legislaiei la aplicarea m surilor de in%luen pentru contraveniile administrative este asigurat prin controlul sistematic din partea organelor ierar5ic superioare /i a persoanelor cu %uncii de r spundere prin supraveg5erea exercitat de procuratur . prin dreptul de a depune pl!ngeri. prin alte modalit i sta0ilite de legislaie.
*+rt.7 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 8. Aciunea legislaiei cu privire la r spunderea pentru contraveniile administrative #ersoana. care a comis o contravenie administrativ urmea2 s %ie tras la r spundere pe 0a2a legislaiei. care este !n vigoare !n timpul /i la locul comiterii contraveniei. Actele ce atenuea2 sau anulea2 r spunderea pentru contraveniile administrative au putere retroactiv . adic se extind /i asupra contraveniilor. comise p!n la emiterea acestor acte. Actele ce sta0ilesc sau m resc r spunderea pentru contraveniile administrative nu au putere retroactiv . #rocedura !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative se !n% ptuie/te pe 0a2a legislaiei. care este !n vigoare !n timpul /i !n locul examin rii ca2ului cu privire la contravenie. %itlul "" C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+- ." !-$ U#(E!E& &(,"#"$%!&%"+". &!%E& GE#E!&LC& "%'LUL 2 C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+- ." !-$ U#(E!E& &(,"#"$%!&%"+&rticolul 9. (oiunea de contravenie administrativ Contravenie administrativ se consider %apta ;aciunea sau inaciunea< ilicit ce atentea2 la personalitate. la drepturile /i la interesele legitime ale persoanelor %i2ice /i 6uridice. la proprietate. la or!nduirea de stat /i la ordinea pu0lic . precum /i alte %apte ilicite pentru care legislaia prevede r spundere administrativ . , spunderea administrativ pentru contraveniile prev 2ute de pre2entul Cod apare. dac prim caracterul lor aceste contravenii nu atrag dup sine. !n con%ormitate cu legislaia !n vigoare. r spunderea penal .
*+rt.9 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 10. Comiterea premeditat a contraveniei administrative Contravenia administrativ se consider .c a %ost comis premeditat dac persoana. care a comis8o. !/i d dea seama de caracterul ilicit al aciunii sau al inaciunii sale. a prev 2ut urm rile ei d un toare /i le8a dorit sau admitea !n mod con/tient survenirea acestor urm ri. &rticolul 11. Comiterea contraveniei administrative din impruden Contravenia administrativ se consider . c a %ost comis din impruden . dac persoana. care a comis8o. a prev 2ut posi0ilitatea survenirii urm rilor d un toare ale aciunii sau ale inaciunii sale. dar considera !n mod nec5i02uit. c ele vor putea %i evitate. sau n8a prev 2ut posi0ilitatea survenirii unor asemenea urm ri. de/i tre0uia /i putea s le prevad . 1.*+&rticolul 111. , spunderea pentru tentativ de contravenie administrativ 7entativ de contravenie administrativ se consider aciunea intenionat !ndreptat nemi6locit spre s v!r/irea contraveniei. care. din cau2e independente de voina contravenientului. n8a %ost dus la cap t. #edeapsa pentru tentativa de contravenie se sta0ile/te con%orm articolului din partea special din pre2entul Cod. care prevede r spunderea pentru contravenia respectiv .
*+rt.111 intro!'$ %rin Legea nr.99"-X !in "1."4.9#1

&rticolul 12. -!rsta. la care apare r spunderea administrativ La r spunderea administrativ pot %i trase persoanele. care p!n !n momentul comiterii contraveniei administrative au atins v!rst de /aispre2ece ani. &rticolul 13. , spunderea minorilor

4a de persoanele !n v!rst de la /aispre2ece p!n la optspre2ece ani. care au comis contravenii administrative. se aplic m surile. prev 2ute de ,egulamentul comisiilor pentru minori. apro0at de #re2idiul #arlamentului. n ca2ul c!nd persoanele !n v!rst de la /aispre2ece p!n la optspre2ece ani. care au comis contravenii administrative. prev 2ute de articolele 4$1 8 4$3. 51. 12) 8 12&. 154. 1"4. 1"5. 1$4. 1$45 81$4&. 1&181&4 din pre2entul Cod. ele urmea2 a %i trase la r spundere administrativ con%orm dispo2iiilor generale. 3in!nd seama de caracterul contraveniei comise /i de persoana contravenientului. ca2urile re%eritoare la persoanele menionate ;cu excepia persoanelor. care au comis contravenia. prev 2ut de articolul 1$4 din pre2entul Cod< pot %i transmise. iar cele re%eritoare la persoanele care au comis contraveniile prev 2ute de articolul 51 din pre2entul Cod. de regul . urmea2 a %i transmise spre examinare comisiilor pentru minori de sector ;municipale<. #ersoanele !n v!rst de la /aispre2ece p!n la optspre2ece ani pot %i trase la r spundere administrativ con%orm dispo2iiilor generale /i !n alte ca2uri. prev 2ute !n mod direct de actele legislative.
*+rt.13 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.13 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.13 &o!i)i(at %rin .ot./arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.13 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.13 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 1/. (oiunea de persoan cu %uncii de r spundere /i responsa0ilitatea acesteia #ersoan cu %uncii de r spundere. potrivit pre2entului cod. este considerat persoana c reia !n autorit ile pu0lice. !ntr8o !ntreprindere. instituie. organi2aie. indi%erent de tipul de proprietate /i %orma 6uridic de organi2are. i se acord permanent sau provi2oriu 8 !n virtutea legii. prin numire. alegere sau prin !ncredinarea unei !ns rcin ri. 8 anumite drepturi /i o0ligaii !n vederea exercit rii %unciilor autorit ii pu0lice sau a aciunilor administrative de dispo2iie ori organi2atorico8economice. #ersoana cu %uncii de r spundere se trage la r spundere administrativ pentru nerespectarea prevederilor actelor 6uridice a c ror !ndeplinire intr !n !ndatoririle ei de serviciu.
*+rt.14 &o!i)i(at %rin Legea nr.1375-X !in 19.11.971 *+rt.14 ,n re!a(-ia Legii nr.1"3-X !in 13."5.941

&rticolul 15. , spunderea militarilor /i altor persoane. asupra c rora se extinde aciunea regulamentelor disciplinare. pentru comiterea contraveniilor administrative >ilitarii /i supu/ii serviciului militar. c5emai la concentrare. precum /i persoanele din e%ectivul de soldai /i din personalul de comand ale organelor a%acerilor interne. poart r spundere pentru contravenii administrative con%orm regulamentelor disciplinare. #entru !nc lcarea regulilor circulaiei rutiere. precum /i pentru celelalte contravenii administrative prev 2ute de articolele 1"21. 1"22. 1"23. 1"211. 1"3 /i 2)' din pre2entul Cod aceste persoane poart r spundere con%orm dispo2iiilor generale. 4a de persoanele menionate nu poate %i aplicat /i arestul administrativ. A%ar de persoanele menionate !n prima parte a pre2entului articol. celelalte persoane. asupra c rora se extinde aciunea regulamentelor disciplinare sau a dispo2iiilor speciale cu privire la disciplin . !n ca2urile. prev 2ute direct de ele. poart pentru comiterea contraveniilor administrative r spundere disciplinar . iar !n celelalte ca2uri 8 r spundere administrativ con%orm dispo2iiilor generale. n ca2urile.menionate !n prima parte a pre2entului articol. organele ;persoanele cu %uncii de r spundere<. c rora li s8a acordat dreptul de a aplica sanciuni administrative. pot. !n loc de a aplica sanciuni. s transmit materialele re%eritoare la contravenii organelor respective. pentru a re2olva c5estiunea tragerii celor vinovai la r spundere disciplinar .
*+rt.15 &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.15 &o!i)i(at %rin Legea nr.##4-XV !in "1."7."4, ,n 4igoare "1."1."51 *+rt.15 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"9"-X V !in #3."0.#"""1

*+rt.15 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X

!in 1"."4.901

&rticolul 10. , spunderea cet enilor str ini /i a persoanelor % r cet enie Cet enii str ini /i persoanele % r cet enie. care se a%l pe teritoriul ,epu0licii >oldova. pot %i trase la r spundere administrativ con%orm dispo2iiilor generale la %el ca /i cet enii ,epu0licii >oldova. C5estiunea privind r spunderea pentru contravenii administrative. comise pe teritoriul ,epu0licii >oldova de c tre cet eni str ini. care. con%orm legilor /i tratatelor internaionale !n vigoare ale ,epu0licii >oldova. se 0ucur de imunitatea %a de 6urisdicia administrativ a ,epu0licii >oldova. se re2olv pe cale diplomatic .
*+rt.10 &o!i)i(at %rin .ot./arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 12. Extrema necesitate (u urmea2 a %i tras la r spundere administrativ persoana. care de/i a s v!r/it o aciune. prev 2ut de pre2entul Cod sau de alte acte normative. ce sta0ilesc r spundere administrativ pentru contravenii administrative. a acionat !ns !n stare de extrem necesitate. adic pentru !nl turarea unui pericol. ce amenina ordinea de stat sau pu0lic proprietatea. drepturile /i li0ert ile cet enilor. modul sta0ilit de administrare. dac pericolul acesta !n !mpre6ur rile date nu putea %i !nl turat prin alte mi6loace /i dac pre6udiciul cau2at este mai mic dec!t cel evitat.
*+rt.17 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 18. Legitima ap rare (u urmea2 a %i tras la r spundere administrativ persoana. care de/i a s v!r/it o aciune. prev 2ut de pre2entul Cod sau de alte acte normative. ce sta0ilesc r spundere administrativ pentru contravenii administrative. a acionat !ns !n stare de legitim ap rare. adic pentru ap rarea ordinii de stat sau pu0lice. a propriet ii. a drepturilor /i li0ert ilor cet enilor. a ordinii de administraie sta0ilite. opun!ndu8se atentatului ilicit prin cau2area unui pre6udiciu atentatorului. dac !n aceste ca2uri n8au %ost dep /ite limitele legitimei ap r ri.
*+rt.18 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 19. 1responsa0ilitatea (u urmea2 a %i tras la r spundere administrativ persoana. care !n timpul comiterii aciunii ilicite sau a inaciunii se a%la !n stare de iresponsa0ilitate. adic nu putea s 8/i dea seama de aciunile sale sau s le conduc . din cau2a unei 0oli psi5ice cronice. unei tul0ur ri temporare a activit ii psi5ice. de0ilit ii mintale sau a unei alte st ri patologice.
*+rt.#" e2(l'$ %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 21. #osi0ilitatea a0solvirii de r spundere administrativ in ca2ul c!nd contravenia este ne!nsemnat /i clasarea procesului !n ca2ul !mp c rii n ca2ul c!nd contravenia administrativ este ne!nsemnat . organul ;persoana cu %uncii de r spundere<.!mputernicit s re2olve ca2ul. poate s 8l a0solveasc pe contravenient de r spunderea administrativ /i s se limite2e la o0servaie ver0al . Se consider neesenial contravenia administrativ . care !n virtutea caracterului s u atrage dup sine. con%orm pre2entului Cod. !n calitate de sanciune aplicarea unui avertisment sau unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. n ca2ul !mp c rii p rii v t mate cu persoana care a comis contraveniile administrative prev 2ute de articolele 4$184$3 din pre2entul Cod instana de 6udecat clasea2 procesul.
*+rt.#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.111-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare #4."0."51 *+rt.#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#1 (o&%letat %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

C& "%'LUL 3 $&#C*"U#E& &(,"#"$%!&%"+&rticolul 22. 3elurile sanciunilor administrative

Sanciunea administrativ este o m sur de r spundere /i se aplic !n scopul educ rii persoanei.care a comis o contravenie administrativ . !n spiritul respect rii legilor. precum /i !n scopul de a se preveni comiterea unor noi contravenii at!t de c tre contravenientul !nsu/i. c!t /i de alte persoane.
*+rt.## &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 23. 4elurile sanciunilor administrative #entru comiterea contraveniilor administrative pot %i aplicate urm toarele sanciuni administrativeE 1< avertismentul? 2< amenda? 3< ridicarea contra ec5ivalent a o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative? 4< con%iscarea o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative? 5< privarea de dreptul special. acordat cet eanului respectiv ;de dreptul de a conduce mi6loacele de transport. de dreptul de v!n toare<?
*/(t.0 e2(l'$ %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981

$< arestul administrativ? &< expul2area.


*+rt.#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.15#4-XV !in 1#.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31 *+rt.#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 2/. Sanciunile administrative principale /i cele complementare ,idicarea contra ec5ivalent /i con%iscarea o0iectelor pot %i aplicate at!t ca sanciuni administrative principale. c!t /i ca cele complementare. Expul2area poate %i aplicat numai ca sanciune administrativ complementar . Celelalte sanciuni administrative pot %i aplicate numai ca sanciuni administrative principale. #entru o contravenie administrativ poate %i aplicat %ie sanciune principal . %ie sanciune principal /i complementar .
*+rt.#4 &o!i)i(at %rin Legea nr.15#4-XV !in 1#.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31

&rticolul 25. Avertismentul Avertismentul ca sanciune administrativ se aplic !n scris. n ca2urile prev 2ute de legislaie avertismentul se per%ectea2 !n alt mod sta0ilit.
*+rt.#5 &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 20. Amenda Amenda este o sanciune pecuniar care se aplic !n ca2urile /i !n limitele prev 2ute de pre2entul cod. Amenda se sta0ile/te !n unit i convenionale. @nitatea convenional de amend este egal cu 2) de lei. Amenda ce se aplic cet enilor pentru contraveniile administrative nu poate dep /i. de regul . cinci2eci. iar persoanelor cu %uncii de r spundere. trei sute de unit i convenionale. Amenda ce se aplic cet enilor /i persoanelor cu %uncii de r spundere pentru contravenii administrative s v!r/ite !n scopul o0inerii de pro%it nu poate dep /i trei mii de unit i convenionale. Amenda ce se aplic cet enilor /i persoanelor cu %uncii de r spundere pentru contravenii administrative nu poate %i mai mic dec!t o unitate convenional . dac o alt m rime minim nu este sta0ilit de legislaie. n ca2 de sustragere cu rea8voin de la ac5itarea amen2ii aplicate pentru contravenia administrativ s v!r/it . instana 6udec toreasc poate !nlocui aceast sanciune cu arest

administrativ. calcul!ndu8se 2ece 2ile de arest pentru o unitate convenional . termenul %iind cel mult trei2eci de 2ile. Actele legislative pot sta0ili.!n con%ormitate cu pre2entul Cod /i cu alte acte legislative privind contraveniile administrative o amend mai mare dec!t cea prev 2ut !n alineatul unu al pre2entului articol. !n ca2uri excepionale. !n leg tur cu !ndeplinirea o0ligaiilor ce decurg din tratatele internaionale ale ,epu0licii >oldova /i din necesitatea special de a m ri r spunderea administrativ .
*+rt.#0 &o!i)i(at %rin Legea nr.111-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare #4."0."51 *+rt.#0 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.#0 (o&%letat %rin Legea nr.8##-X !in #0."4.901 *+rt.#0 (o&%letat %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#0 ,n re!a(-ia Legii nr.99"-X !in "1."4.9#1 *+rt.#0 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911

&rticolul 22. ,idicarea contra ec5ivalent a o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative ,idicarea contra ec5ivalent a o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative. const !n luarea silit . /i reali2area lui ulterioar . cu restituirea %ostului proprietar a sumei c p tate. cu reinerea c5eltuielilor pentru reali2area o0iectului ridicat. >odul de ridicare contra ec5ivalent /i %elurile o0iectelor ce pot %i ridicate se sta0ilesc de pre2entul Cod /i de alte acte legislative ale ,epu0licii >oldova.
*+rt.#7 &o!i)i(at %rin .ot./arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 28. Con%iscarea o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative Con%iscarea o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative. const !n trans%ormarea silit /i !n mod gratuit a acestui o0iect !n proprietate a statului. #oate %i con%iscat numai o0iectul. care se a%l !n proprietate personal a contravenientului. dac actele legislative ale ,epu0licii >oldova nu prev d altceva. Con%iscarea armei de %oc. a altor unelte de v!n toare /i a muniiilor nu se poate aplica %aa de persoanele. pentru care v!n toarea este principala surs de existen . >odul de aplicare a con%isc rii. lista o0iectelor ce nu pot %i con%iscate se sta0ilesc de pre2entul Cod /i de alte acte legislative ale ,epu0licii >oldova.
*+rt.#8 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#8 (o&%letat %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 29. #rivarea de dreptul special. acordat cet eanului respectiv #rivarea de dreptul special. acordat cet eanului respectiv ;dreptul de a conduce mi6loace de transport. dreptul la v!n toare<. se aplic pe un termen de p!n la trei ani pentru !nc lcarea grav sau sistematic a modului de %olosire a acestui drept. 7ermenul priv rii de acest drept poate %i mai mic de cincispre2ece 2ile. dac actele legislative ale ,epu0licii >oldova nu prev d altceva. #rivarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport nu poate %i aplicat %a de persoanele care se %olosesc de aceste mi6loace !n leg tur cu invaliditatea. cu excepia ca2urilor. c!nd conduc mi6loacele de transport !n stare de e0rietate. #rivarea de dreptul la v!n toare nu se poate aplica %aa de persoanele. pentru care v!n toarea este principala surs de existen .
*+rt.#9 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#9 (o&%letat %rin 3(az'l !in #9.11.851 *+rt.3" e2(l'$ %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.3" &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.3" &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 31. Arestul administrativ Arestul administrativ se sta0ile/te /i se aplic numai !n ca2uri excepionale pentru unele categorii de contravenii administrative pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile. Arestul administrativ se sta0ile/te de instana de 6udecat . Arestul administrativ nu poate %i aplicat %a de %emeile gravide. %a de %emeile. care au copii !n v!rst de p!n la doispre2ece ani.%a de persoanele care n8au atins v!rsta de optspre2ece ani. %a de invali2ii de grupele !nt!ia /i a doua. %a de militari /i supu/ii serviciului militar c5emai la concentrare. precum /i %a de persoanele din e%ectivul de soldai /i din corpul de comand al organelor a%acerilor interne.
*+rt.31 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.31 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911

1.*+&rticolul 311. Expul2area Expul2area const !n !ndep rtarea silit de pe teritoriul ,epu0licii >oldova a cet enilor str ini sau a apatri2ilor care au !nc lcat regulile de /edere !n ,epu0lica >oldova /i are drept scop !nl turarea unei st ri de pericol /i prevenirea s v!r/irii pe viitor de c tre ace/tia a unor %apte socialmente periculoase. Expul2area. ca sanciune complementar . poate %i aplicat !n ca2ul s v!r/irii contraveniilor prev 2ute la art.421 . 44. 45. 4$1. 1"4 alin.1. 1"5. 1$11. 1$12. 1$15. 1$4. 1$41 alin.4. 5 /i ". 1$42 8 1$4". 1$42) . 1'1. 1'11 alin.2 /i 3. 2)) alin.2. n ca2ul !n care expul2area !nsoe/te arestul administrativ. aducerea la !ndeplinire a expul2 rii are loc dup executarea pedepsei.
*+rt.311 intro!'$ %rin Legea nr.15#4-XV !in 1#.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31

C& "%'LUL / & L"C&!E& $&#C*"U#"" &(,"#"$%!&%"+E &rticolul 32. ,egulile generale de aplicare a sanciunii pentru contravenia administrativ Sanciunea pentru contravenia administrativ se aplic !n limitele. sta0ilite de actul normativ. care prevede r spunderea pentru contravenia comis . !n strict con%ormitate cu pre2entul Cod /i cu alte acte cu privire la contraveniile administrative. La aplicarea sanciunii se ine cont de caracterul contraveniei comise. de persoana contravenientului. de gradul vinov iei lui. de starea material . de circumstanele. ce atenuea2 /i ce agravea2 r spunderea.
*+rt.3# &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 33. Circumstane. ce atenuea2 r spunderea pentru contravenia administrativ Circumstane. ce atenuea2 r spunderea pentru contravenia administrativ . se consider E 1< c ina sincer a vinovatului? 2< prevenirea de c tre vinovat a urm rilor d un toare ale contraveniei. repararea 0enevol a pre6udiciului sau !nl turarea daunei pricinuite? 3< comiterea contraveniei su0 in%luena unei puternice emoii su%lete/ti ori !n virtutea unui concurs de grave !mpre6ur ri personale sau %amiliale? 4< comiterea contraveniei de c tre un minor? 5< comiterea contraveniei de c tre o %emeie gravid sau de c tre o %emeie. care are copil !n v!rst de p!n la un an. Legislaia ,epu0licii >oldova poate prevedea /i alte circumstane. ce atenuea2 r spunderea pentru contravenia administrativ . 9rganul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care examinea2 ca2ul cu privire la contravenia administrativ poate declara drept atenuante /i circumstanele neprev 2ute !n legislaie.
*+rt.33 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 3/. Circumstane. ce agravea2 r spunderea pentru contravenia administrativ Circumstane. ce agravea2 r spunderea pentru contravenia administrativ . se consider E

1< continuarea comport rii ilicite. contrar cererii persoanelor. !mputernicite pentru aceasta. de a !nceta aceast comportare? 2< comiterea a doua oar !n decursul unui an a unei contravenii similare. pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative? comiterea contraveniei de c tre o persoan . care a s v!r/it mai !nainte o in%raciune? 3< atragerea !n contravenie a unui minor? 4< comiterea contraveniei de un grup de persoane? 5< comiterea contraveniei !n condiiile unor calamit i naturale sau !n alte !mpre6ur ri excepionale? "< comiterea contraveniei !n stare de e0rietate. 9rganul ;persoana cu %uncii de r spundere<.care aplic sanciunea administrativ . poate. !n dependen de caracterul contraveniei administrative. s nu considere circumstana respectiv ca agravant . &rticolul 35. Aplicarea sanciunilor administrative !n ca2ul comiterii c!torva contravenii administrative n ca2ul comiterii de c tre una /i aceea/i persoan a dou sau mai multor contravenii administrative sanciunea se aplic pentru %iecare contravenie !n parte. :ac o persoan a comis c!teva contravenii administrative. privitor la care ca2urile se examinea2 de unul /i acela/i organ ;de una /i aceea/i persoan cu %uncii de r spundere<. sanciunea se aplic !n limitele celei sta0ilite pentru contravenia mai grav . n asemenea ca2 la sanciunea principal poate %i ad ugat una din sanciunile complementare. prev 2ute de articolele privitoare la r spunderea pentru oricare din contraveniile comise. &rticolul 30. Calcularea termenelor sanciunii administrative 7ermenul de arest administrativ se calculea2 !n 2ile. de privare de un drept special 8 !n ani. !n luni sau !n 2ile.
*+rt.30 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981

&rticolul 32. 7ermenele de aplicare a sanciunii administrative Sanciunea administrativ poate %i aplicat nu mai t!r2iu de trei luni de la comiterea contraveniei. iar !n ca2ul contraveniei continue 8 nu mai t!r2iu de trei luni de la descoperirea ei. n ca2ul contraveniilor !n domeniul impo2itelor. taxelor. primelor de asigurare /i disciplinei %inanciare. sanciunea se aplic nu mai t!r2iu de un an de la data comiterii contraveniei. n ca2ul re%u2ului de a intenta proces penal sau !n ca2ul clas rii procesului penal. dac !n aciunile persoanei exist indicii ale contraveniei administrative. sanciunea administrativ poate %i aplicat nu mai t!r2iu de trei luni de la data adopt rii 5ot r!rii cu privire la re%u2ul de a intenta proces penal sau de a8l clasa. 7ermenele prev 2ute la alineatele unu /i trei ale pre2entului articol se suspend din momentul !nc5eierii examin rii !n %ond a cau2ei p!n la pronunarea de c tre instana de 6udecat a 5ot r!rii de%initive. dar nu pot dep /i un an de la data comiterii contraveniei. 7ermenele prev 2ute !n pre2entul articol nu se extind asupra ca2urilor de aplicare. !n 0a2a Codului vamal. a con%isc rii o0iectelor de contra0and .
*+rt.37 &o!i)i(at %rin Legea nr.795-XV !in #4."1.#""#1 *+rt.37 ,n re!a(-ia Legii nr.#"0-XV !in #5."5.#""11 *+rt.37 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"9"-X V !in #3."0.#"""1 *+rt.37 (o&%letat %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.37 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 38. 7ermenul. dup expirarea c ruia se consider . c persoana n8a %ost supus sanciunii administrative

:ac persoana supus unei sanciuni administrative n8a comis. !n decurs de un an dup executarea sanciunii. o nou contravenie administrativ . se consider . c aceast persoan n8a %ost supus sanciunii administrative. &rticolul 39. 90ligaia de a repara pagu0a pricinuit :ac !n urma contraveniei administrative s8a pricinuit a pagu0 material unei persoane %i2ice sau 6uridice. organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. re2olv!nd c5estiunea cu privire la aplicarea sanciunii pentru contravenia administrativ . este !n drept s soluione2e concomitent c5estiunea repar rii de c tre cel vinovat a pagu0ei materiale dac suma ei nu dep /e/te m rimea unui unit i convenionale. iar instana 6udec toreasc 8 indi%erent de m rimea pagu0ei. n celelalte ca2uri c5estiunea cu privire la repararea pagu0ei materiale. pricinuite prin contravenia administrativ se re2olv pe calea procedurii 6udiciare civile.
*+rt.39 &o!i)i(at %rin Legea nr.111-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare #4."0."51 *+rt.39 &o!i)i(at %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

&rticolul /0. Executarea o0ligaiei. pentru ne!ndeplinirea c reia a %ost aplicat sanciunea administrativ Aplicarea sanciunii administrative nu a0solve/te persoana. care a comis contravenia administrativ . de executarea o0ligaiei pentru ne!ndeplinirea c reia a %ost aplicat sanciunea administrativ . "". &!%E& $ EC"&LNot: /e tot ('%rin$'l /r-ii $%e(iale, ('4intele 5$alarii &ini&e5, 5$alari' &ini&5 $e ,nlo('ie$( (' ('4intele 5'nit-i (on4en-ionale5, re$%e(ti4 5'nitate (on4en-ional5 (on)or& Legii nr.111-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare #4."0."5

C& "%'LUL 5 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL !'%EC*"E" ,U#C"" ." &L 'C!'%"!"" $-#-%-*"" ' UL&*"E" &rticolul /1. nc lcarea legislaiei muncii nc lcarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a legislaiei muncii /i a actelor normative privind protecia muncii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /apte2eci /i cinci la dou sute de unit i convenionale. Acelea/i aciuni s v!r/ite asupra minorilor 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i de la o sut la dou sute cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.41 &o!i)i(at %rin Legea nr.11"-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare "1."7."51 *+rt.41 &o!i)i(at %rin Legea nr.1140-X !in "9."4.971 *+rt.41 &o!i)i(at %rin Legea nr.919-X !in 11."7.901 *+rt.41 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul /11. :eclararea grevei nelegitime :eclararea grevei % r a se respecta condiiile prev 2ute de legislaie. 8 atrage dup sine aplicarea %a de organi2atorii grevei a unei amen2i !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.411 &o!i)i(at %rin Legea nr.919-X !in 11."7.901 *+rt.411 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

2.*+&rticolul /12. nc lcarea termenului sta0ilit de plat a salariilor. pensiilor. 0urselor /i a altor pl i cu caracter permanent. sta0ilite prin legislaie nc lcarea. din intenia persoanei cu %uncie de r spundere. pe un termen de p!n la dou luni a termenului sta0ilit de plat a salariilor. pensiilor. 0urselor. indemni2aiilor. de ac5itare a

contri0uiilor de asigur ri sociale de stat o0ligatorii /i de asigurare o0ligatorie de asisten medical . precum /i a altor pl i cu caracter permanent. sta0ilite prin legislaie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la o sut cinci2eci la dou sute de unit i convenionale.
*+rt.41# (o&%letat %rin Legea nr.549-XV !in #5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41 *+rt.41# ,n re!a(-ia Legii nr.1"71-XV !in #3."5.#""#1 *+rt.41# &o!i)i(at %rin Legea nr.919-X !in 11."7.901 *+rt.41# intro!'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941

3.*+&rticolul /13. Antrenarea minorilor la munci ce pre2int pericol pentru s n tatea lor Antrenarea minorilor la executarea oric ror munci ce pre2int pericol pentru s n tatea lor ori servesc drept piedic !n procesul de instruire. ori pre6udicia2 de2voltarea lor %i2ic . intelectual . spiritual /i social 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.413 intro!'$ %rin Legea nr.1140-X !in "9."4.971

4.*+&rticolul /1/. nc lcarea legislaiei privind ocuparea %orei de munc /i protecia social a persoanelor a%late !n c utarea unui loc de munc @tili2area de c tre persoanele cu %uncie de r spundere. la completarea documentelor o%iciale. a denumirilor de pro%esii sau %uncii care nu corespund Clasi%icatorului ocupaiilor din ,epu0lica >oldova 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de salarii minime. (erespectarea termenului sta0ilit de legislaie pentru pre2entarea de c tre anga6atori ageniei teritoriale pentru ocuparea %orei de munc a in%ormaiilor scrise despre locurile de munc care au devenit li0ere 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la /apte2eci de salarii minime. (ecomunicarea. !n termenul sta0ilit de legislaie. de c tre 0ene%iciarii de a6utor de /oma6 /i=sau de alocaii de integrare ori de reintegrare pro%esional . ageniei teritoriale pentru ocuparea %orei de munc la care s!nt !nregistrai despre orice modi%icare a condiiilor care au condus la sta0ilirea drepturilor de 0ene%iciar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei la 2ece salarii minime.
*+rt.414 intro!'$ %rin Legea nr.11"-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare "1."7."51

&rticolul /2. nc lcarea regulilor /i a normelor sanitaro8igienice /i sanitaro8antiepidemice nc lcarea regulilor /i a normelor sanitaro8igienice /i sanitaro8antiepidemice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la patru2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut la o sut dou 2eci de unit i convenionale1.
*+rt.4# &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.4# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul /21. 4a0ricarea. colectarea sau comerciali2area produselor ;m r%urilor< /i prestarea serviciilor periculoase pentru viaa /i s n tatea consumatorilor 4a0ricarea. colectarea sau comerciali2area produselor ;m r%urilor< ce conin su0stane periculoase pentru viaa /i s n tatea consumatorilor /i prestarea serviciilor periculoase pentru viaa /i s n tatea consumatorilor. inclusiv alimentarea cu ap pota0il ce nu corespunde normelor sanitaro8igienice /i. ca urmare. pre6udicia2 s n tatea cet enilor. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou sute cinci2eci la trei sute /apte2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundre 8 de la cinci sute la /apte sute patru2eci de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ;m r%urilor< ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.4#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.4#1 ,n re!a(-ia Legii nr.089-XV !in #9.11.#""11

*+rt.4#1 (o&%letat %rin Legea nr.1145-X !in "9."4.971 *+rt.4#1 ,n re!a(-ia Legii nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.4#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

2.*+&rticolul /22. #roducerea sau comerciali2area produselor ;m r%urilor< necalitative. necomplete sau necon%orme standardelor #roducerea sau comerciali2area produselor ;m r%urilor< necalitative. necomplete sau necon%orme standardelor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou sute la trei sute cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la patru sute cinci2eci la /apte sute dou 2eci de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ;m r%urilor< ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.4## &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.4## intro!'$ %rin Legea nr.1145-X !in "9."4.971

3.*+&rticolul /23. #lasarea pe pia a noilor tipuri de produse alimentare /i de materiale !n contact cu produsele alimentare. neapro0ate con%orm legislaiei #lasarea pe pia a noilor tipuri de produse alimentare /i de materiale !n contact cu produsele alimentare. neapro0ate con%orm legislaiei 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut opt2eci la dou sute de unit i convenionale.
*+rt.4#3 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

4.*+&rticolul /2/. #roducerea. depo2itarea. transportarea /i distri0uirea produselor alimentare /i a materialelor !n contact cu produsele alimentare !n spaii /i !n condiii necorespun2 toare regulilor sanitare #roducerea. depo2itarea. transportarea /i distri0uirea produselor alimentare /i a materialelor !n contact cu produsele alimentare !n spaii /i !n condiii necorespun2 toare regulilor sanitare 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci2eci la opt2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut cinci2eci la dou sute de unit i convenionale.
*+rt.4#4 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

5.*+&rticolul /25. (easigurarea trasa0ilit ii (easigurarea posi0ilit ii de identi%icare /i urm rire !n trecut a unui produs alimentar. a unui material !n contact cu produsele alimentare sau a unei su0stane care urmea2 a %i sau poate %i !ncorporat !ntr8un produs alimentar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut cinci2eci la dou sute de unit i convenionale.
*+rt.4#5 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

".*+&rticolul /20. (eluarea de m suri pentru sistarea plas rii pe pia a produselor alimentare periculoase /i a materialelor !n contact cu produsele alimentare periculoase (eluarea de m suri pentru sistarea imediat ;la momentul constat rii sau sesi2 rii< de c tre !ntreprin2 torul din sectorul alimentar a plas rii pe pia a produselor alimentare periculoase /i a materialelor !n contact cu produsele alimentare periculoase. pentru organi2area /i e%ectuarea retragerii lor din circuit. pentru !ndeplinirea deci2iilor organelor de stat de supraveg5ere /i control privind utili2area condiionat sau nimicirea acestora 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la patru sute la cinci sute de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la opt sute la o mie de unit i convenionale.

*+rt.4#0 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

$.*+&rticolul /22. Anga6area !n !ntreprinderile alimentare a personalului % r examen medical /i=sau % r instruire igienic . /i=sau % r cali%icarea pro%esional necesar Anga6area !n !ntreprinderile alimentare a personalului % r examen medical /i=sau % r instruire igienic . /i=sau % r cali%icarea pro%esional necesar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere de la o sut opt2eci la dou sute 2ece unit i convenionale.
*+rt.4#7 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

&.*+&rticolul /28. Atri0uirea ilegal produselor alimentare a propriet ilor pro%ilactice /i=sau curative Atri0uirea de c tre produc tori /i=sau v!n2 tori. prin etic5etarea. pu0licitatea produselor alimentare. a propriet ilor pro%ilactice /i=sau curative ori re%erirea la ast%el de propriet i % r avi2ul >inisterului S n t ii /i #roteciei Sociale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la opt2eci la o sut de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut 2ece la o sut trei2eci de unit i convenionale.
*+rt.4#8 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

'.*+&rticolul /29. #lasarea pe pia a produselor alimentare perisa0ile % r indicarea datei8 limit de consum sau dup aceast dat #lasarea pe pia a produselor alimentare perisa0ile % r indicarea datei8limit de consum sau dup aceast dat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la o sut dou 2eci la o sut cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut patru2eci la o sut /ai2eci de unit i convenionale.
*+rt.4#9 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

1).*+&rticolul /210. 4olosirea la producerea ;prepararea< produselor alimentare a materiei prime cu termenul de vala0ilitate expirat 4olosirea la producerea ;prepararea< produselor alimentare a materiei prime cu termenul de vala0ilitate expirat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la o sut la o sut dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut dou 2eci la o sut patru2eci de unit i convenionale.
*+rt.4#1" intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

11.*+&rticolul /211. #lasarea pe pia a produselor alimentare pentru care a %ost decis %orti%icarea. dar care nu au %ost %orti%icate #lasarea pe pia a produselor alimentare pentru care >inisterul S n t ii /i #roteciei Sociale a decis %orti%icarea. dar acestea nu au %ost %orti%icate cu nutrimentele prescrise 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere de la o sut cinci2eci la o sut /apte2eci de unit i convenionale.
*+rt.4#11 intro!'$ %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01

&rticolul /3. nc lcarea regulilor /i sanitaro8igienice /i sanitaro8antiepidemice !n transporturi nc lcarea regulilor sanitaro8igienice /i sanitaro8antiepidemice. sta0ilite !n transportul %eroviar. aerian. %luvial /i auto 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.

*+rt.43 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul /31. nc lcarea legislaiei privind donarea de s!nge Sustragerea s!ngelui /i a derivatelor de s!nge. alterarea lor neintenionat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. 4olosirea s!ngelui donat. a derivatelor de s!nge /i a preparatelor din el !n scopul o0inerii de pro%it 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. Scoaterea ilicit din repu0lic a s!ngelui donat sau a derivatelor de s!nge /i a preparatelor din el 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. (easigurarea p str rii s!ngelui donat. a derivatelor de s!nge /i a preparatelor din el 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale. 7 inuirea intenionat de c tre donatorii de s!nge a datelor cu privire la a%eciunile antecedente 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.431 intro!'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941

&rticolul //. #rocurarea sau p strarea ilegal de mi6loace narcotice sau psi5otrope !n cantit i mici ori consumarea de mi6loace narcotice sau psi5otrope % r prescripia medicului #rocurarea sau p strarea ilegal % r scop de v!n2are a mi6loacelor narcotice sau psi5otrope !n cantit i mici. precum /i consumarea de mi6loace narcotice sau psi5otrope % r prescripia medicului. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. iar !n ca2uri excepionale. dac !n virtutea circumstanelor cau2ei /i in!ndu8se cont de persoana contravenientului aplicarea acestei m suri va %i considerat ca %iind insu%icient . 8 arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile.
#ot=> #ersoana. care a predat 0enevol mi6locul narcotic sau psi5otrop ce8l avea !ntr8o cantitate mic . pe care l8a procurat sau l8a p strat % r scop de v!n2are. precum /i care s8a adresat 0enevol la o instituie medical pentru a i se acorda asisten medical !n leg tur cu consumarea mi6loacelor narcotice sau psi5otrope % r prescripia medicului. este scutit de r spunderea administrativ pentru aciunile. prev 2ute de pre2entul articol. *+rt.44 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.44 (o&%letat %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.44 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.44 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in #7."7.871

1.*+&rticolul //1. #restarea serviciilor medicale % r consim m!ntul pacientului #restarea serviciilor medicale pro%ilactice. de diagnosticare. terapeutice. recuperatorii % r consim m!ntul pacientului 8 atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.441 intro!'$ %rin Legea nr.50-X V !in 1"."0.981

2.*+&rticolul //2. Esc5ivarea 0olnavilor de tu0erculo2 . eliminatori de 0acili. de la tratament sau !nc lcarea de c tre ace/tia a regimului prescris Esc5ivarea 0olnavilor de tu0erculo2 . eliminatori de 0acili. de la tratament sau !nc lcarea de c tre ace/tia a regimului prescris 8

atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.44# intro!'$ %rin Legea nr.50-X V !in 1"."0.981

&rticolul /5. Esc5ivarea 0olnavilor. care su%er de o 0oal veneric . de la examenul medical /i de la tratamentul preventiv Esc5ivarea de la examenul medical a persoanelor. !n privina c rora exist destule date. c ele su%er de o 0oal veneric . sau de la tratament a persoanelor. care. a%l!ndu8se !n contact cu cei ce su%er de o 0oal veneric /i au nevoie de un tratament preventiv. !n ca2ul c!nd esc5ivarea continu dup somaia % cut lor de o instituie a ocrotirii s n t ii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.45 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul /0. 7 inuirea intenionat a sursei de contaminare cu o 0oal veneric 7 inuirea intenionat de c tre cei ce su%er de 0oal veneric a sursei de contaminare. precum /i a persoanelor. care au avut cu ei contacte. ce creea2 pericolul unei contamin ri cu o 0oal veneric . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la patru unit i convenionale.
*+rt.40 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul /2. #racticarea ilicit a activit ii medicale /i %armaceutice #racticarea. ca pro%esie. a activit ii medicale /i %armaceutice de c tre o persoan care nu are studiile medicale /i %armaceutice corespun2 toare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale. #racticarea de c tre persoana autori2at s des% /oare activit i %armaceutice a unor genuri de activitate neindicate !n licen 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii %armaceutice !n locuri neautori2ate de >inisterul S n t ii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ce constituie o0iectul contraveniei. # strarea necon%orm a medicamentelor. p strarea. utili2area. pu0licitatea /i comerciali2area medicamentelor neautori2ate pentru utili2are de >inisterul S n t ii. a celor cu termenul de vala0ilitate expirat. precum /i % r documentul /i=sau in%ormaia ce atest calitatea /i marca %a0ricii. practicarea activit ii %armaceutice % r utili2area sistemului in%ormaional automati2at de eviden a circulaiei medicamentelor. exploatarea necorespun2 toare cerinelor sta0ilite pentru acest sistem. eli0erarea medicamentelor din !ntreprinderile %armaceutice /i=sau pre2ena !n stocul %armaciilor /i %ilialelor lor a medicamentelor % r etic5ete cu %!/ie latent 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ce constituie o0iectul contraveniei. nc lcarea regulilor de prescriere a reetelor /i de eli0erare a medicamentelor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale. #roducerea. modi%icarea %ormulei de producie /i a %luxului te5nologic. a marc rii medicamentelor. altor produse %armaceutice /i para%armaceutice. precum /i a documentaiei te5nico8normative de c tre !ntreprinderile care produc medicamente. alte produse %armaceutice /i para%armaceutice. % r autori2area respectiv a >inisterului S n t ii 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.47 (o&%letat %rin Legea nr.04-XV !in 10."3.#""7, ,n 4igoare "1.1".#""71 *+rt.47 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"4-XV !in 13."3."3, ,n 4igoare #3."5."31 *+rt.47 ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971

*+rt.47 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul /21. Cau2area le2iunilor corporale Cau2area premeditat a le2iunilor corporale u/oare. maltratarea. aplicarea loviturilor /i a altor aciuni violente care au provocat dureri %i2ice. 8 atrag aplicarea unei amen2i de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. Cau2area premeditat a le2iunilor corporale u/oare. care au provocat o dereglare de scurt durat a s n t ii sau o pierdere ne!nsemnat dar sta0il a capacit ii de munc . 8 atrage aplicarea unei amen2i de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile.
*+rt.471 intro!'$ %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941

2.*+&rticolul /22. Calomnia Calomnia. adic r sp!ndirea cu 0un /tiin a unor scorniri mincinoase ce de% imea2 o alt persoan . 8 atrage aplicarea unei amen2i de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile.
*+rt.47# intro!'$ %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941

3.*+&rticolul /23. 1n6uria 1n6uria. adic !n6osirea premeditat a onoarei /i demnit ii unei persoane prin aciune. ver0al sau !n scris.8 atrage aplicarea unei amen2i de la /apte la cincispre2ece unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. 1n6uria adus !ntr8o pu0licaie sau !ntr8o lucrare multiplicat !n alt mod. precum /i in6uria adus de o persoan supus unei sanciuni administrative pentru aceea/i !nc lcare.8 atrage aplicarea unei amen2i de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile.
*+rt.473 intro!'$ %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941

Capitolul 0 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)- L& !' !"E%&%E


*6en'&irea &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul /8. nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra su0solului 4olosirea samavolnic a su0solului. !nc5eierea unor tran2acii. ce !ncalc !ntr8o %orm direct sau camu%lat dreptul propriet ii de stat asupra su0solului. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de patru2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei sute de unit i convenionale.
*+rt.48 &o!i)i(at %rin Legea nr.158-XV !in "3."4."3, ,n 4igoare 18."4."31 *+rt.48 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul /81. nc lcarea dreptului de proprietate asupra terenului nc lcarea su0 %orm direct sau indirect a dreptului de proprietate asupra terenului ;cump rare. v!n2are. ipotecare. donaie. sc5im0 /i a.<. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.481 intro!'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul /9. nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra apelor

9cuparea samavolnic a o0iectivelor acvatice. %olosirea samavolnic a apelor. cesiunea dreptului de %olosire a apelor. precum /i !nc5eierea altor tran2acii. ce !ncalc direct sau !ntr8o %orm camu%lat dreptul propriet ii de stat asupra apelor.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.49 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 50. nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra p durilor Cesiunea samavolnic a dreptului de exploatare a p durilor. precum /i !nc5eierea altor tran2acii. ce !ncalc direct sau !ntr8o %orm camu%lat dreptul propriet ii de stat asupra p durilor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.5" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 501. nc lcarea dreptului propriet ii de stat asupra regnului animal Cesiunea samavolnic a dreptului de %olosire a o0iectelor regnului animal. precum /i !nc5eierea altor tran2acii. care !ntr8o %orm desc5is sau camu%lat !ncalc dreptul propriet ii de stat asupra regnului animal. precum /i %olosirea samavolnic a o0iectelor regnului animal. pentru %olosirea c rora se cere o autori2aie. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.5"1 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.5"1 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 51. Sustragerea !n proporii mici din avutul proprietarului Sustragerea !n proporii mici din avutul proprietarului. prin %urt. !nsu/ire. delapidare. a0u2 de serviciu sau prin escroc5erie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la dou 2eci unit i convenionale. Sustragerea din avutul proprietarului se consider de mici proporii dac costul 0unurilor sustrase. evaluat !n 0ani. nu dep /e/te m rimea a cinci unit i convenionale. sta0ilite de legislaie la momentul s v!r/irii contraveniei.
*+rt.51 &o!i)i(at %rin Legea nr.777-X !in 13."3.901 *+rt.51 ,n re!a(-ia Legii nr.99"-X !in "1."4.9#1

1.*+&rticolul 511. Esc5ivarea de la repararea pagu0ei materiale. pricinuite prin in%raciune !ntreprinderilor. instituiilor. organi2aiilor Esc5ivarea de la repararea pagu0ei materiale. pricinuite prin in%raciune !ntreprinderilor. instituiilor. organi2aiilor. de c tre o persoan . care este o0ligat prin sentina sau prin 5ot r!rea instanei 6udec tore/ti s repare o ast%el de pagu0 . 8 atrage aplicarea unei amen2i cet enilor de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncie de r spundere de p!n la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.511 &o!i)i(at %rin Legea nr.1190-XV !in "4."7.#""#1 *+rt.511 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.511 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.511 intro!'$ %rin 3(az'l !in 17."0.801

2.*+&rticolul 512. nc lcarea dreptului de autor /i a drepturilor conexe asupra operelor /i %onogramelor Con%ecionarea. di%u2area sau alt valori%icare ilegal a operelor sau a %onogramelor. inclusivE

!nc lcarea condiiilor de valori%icare a operelor /i=sau a %onogramelor. prote6ate de dreptul de autor /i de drepturile conexe. sau indicarea pe exemplarele de opere sau de %onograme a in%ormaiei %alse despre apartenena /i limitele exercit rii dreptului de autor /i a drepturilor conexe. precum /i a altei in%ormaii care poate induce !n eroare 0ene%iciarul. sau modi%icarea. !nl turarea de pe exemplarele de opere sau de %onograme a sim0olurilor /i semnelor de protecie a dreptului de autor /i a drepturilor conexe. indicate de titularul drepturilor respective. sau !nl turarea de pe exemplarele de opere sau de %onograme a in%ormaiei despre administrarea dreptului de autor /i a drepturilor conexe. sau !nl turarea de pe exemplarele de opere sau de %onograme a mi6loacelor te5nice de protecie a dreptului de autor /i a drepturilor conexe. sau valori%icarea exemplarelor de opere sau de %onograme. !n orice mod /i su0 orice %orm . % r marca6 de control. sau !nsu/irea paternit ii sau constr!ngerea la copaternitate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 15) la 2)) de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la 2)) la 3)) de unit i convenionale. cu con%iscarea o0iectului care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative. 4alsi%icarea ori producerea. distrugerea. utili2area sau comerciali2area ilicit a marca6elor de control 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 15) la 2)) de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la 2)) la 3)) de unit i convenionale. cu con%iscarea o0iectului care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative. :istrugerea originalului operei /tiini%ice. literare. de art plastic . de sculptur . de ar5itectur . a manuscrisului sau a variantei de%initive a originalului %onogramei sau al operei audiovi2uale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 1)) la 2)) de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la 2)) la 5)) de unit i convenionale.
*+rt.51# ,n re!a(-ia Legii nr.03-XV !in #7."#."3, ,n 4igoare 14."3."31 *+rt.51# intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

3.*+&rticolul 513. -iolarea dreptului exclusiv asupra o0iectelor propriet ii industriale 4a0ricarea. %olosirea. importul. exportul. o%erirea spre v!n2are v!n2area. orice alt mod de punere !n circulaie economic sau stocarea !n acest scop a o0iectelor propriet ii industriale prote6ate sau a produsului. o0inut prin aplicarea acestor o0iecte. precum /i !ndemnarea terilor la e%ectuarea acestor aciuni % r autori2aia dein torului titlului de protecie 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i de la 2ece la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. cu con%iscarea produsului o0inut !n mod ilicit.
*+rt.513 intro!'$ %rin Legea nr.735-X !in #"."#.901

4.*+&rticolul 51/. :escompletarea sau deteriorarea utila6ului industrial. a mi6loacelor de transport /i de semnali2are :escompletarea sau deteriorarea utila6ului industrial. a mi6loacelor de transport /i de semnali2are !n scopul colect rii /i pred rii de/eurilor de metale %eroase /i ne%eroase /i a alia6elor lor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou sute cinci2eci la trei sute de unit i convenionale cu con%iscarea de/eurilor de metale %eroase /i ne%eroase /i a alia6elor lor care au constituit o0iectul nemi6locit al contraveniei administrative.
*+rt.514 &o!i)i(at %rin Legea nr.#34-XV !in "7."0.#""11

*+rt.514 intro!'$ %rin Legea nr.11"9-X

!in #"."#.971

5.*+&rticolul 515. nc lcarea regulilor de colectare. ac5i2iionare. prelucrare. depo2itare. transportare /i utili2are a de/eurilor de producie /i de consum nc lcarea regulilor de colectare. ac5i2iionare. prelucrare. depo2itare. transportare /i utili2are a de/eurilor de producie /i de consum 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la trei sute de unit i convenionale cu con%iscarea de/eurilor de producie /i de consum. ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.515 intro!'$ %rin Legea nr.#34-XV !in "7."0.#""11

".*+&rticolul 510. 4olosirea ne6usti%icat a 0unurilor !ntreprinderii. instituiei sau organi2aiei 4olosirea ne6usti%icat de c tre persoanele cu %uncie de r spundere a 0unurilor unei !ntreprinderi. instituii sau organi2aii !n interes personal sau !n interesul unor teri. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.510 intro!'$ %rin Legea nr.1#40-XV !in 18."7.#""#1

C& "%'LUL 2 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL 'C!'%"!"" ,E("ULU" #&%U!&L 3#C'#4U!-%'!1 & ,'#U,E#%EL'! (E "$%'!"E ." CUL%U!&rticolul 52. nc lcarea legislaiei %unciare 9cuparea nelegitim a terenurilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. Construcia nelegitim 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. #oluarea terenurilor destinate agriculturii /i a altor terenuri 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale. #oluarea terenurilor cu su0stane c5imice /i radioactive. cu de/euri industriale. cu ape de scurgere impuri%icate cu organisme 0acteriologice /i para2itare /i cu alte organisme d un toare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale. (imicirea stratului %ertil al solului. decopertarea neselectiv precum /i %olosirea lui nu dup destinaie.8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou spre2ece unit i convenionale. (eluarea m surilor de pre!nt!mpinare a ero2iunii solului. a altor procese ce !nr ut esc starea solului.precum /i ne!ndeplinirea m surilor o0ligatorii pentru !m0un t irea calit ii lui. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. nc lcarea termenului de re!ntoarcere a terenurilor temporar ocupate. ne!ntoarcerea lor !n starea de destinaie special 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale. Amplasarea. construcia /i darea !n exploatare a o0iectivelor ce provoac e%ecte de poluare a solului 8

atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. A0aterea samovolnic de la proiectele de organi2are a teritoriului. de ameliorare /i de alt natur . precum /i %olosirea terenurilor. nein!ndu8se seama de scopurile pentru care au %ost reparti2ate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale. 4alsi%icarea in%ormaiei despre starea /i %olosirea terenurilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. nc lcarea termenelor de examinare a cererilor cet enilor privind atri0uirea terenurilor /i t inuirea in%ormaiei despre %ondul %unciar disponi0il 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale. :istrugerea 0ornelor de 5otar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou la cinci unit i convenionale.
*+rt.5# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 53. nc lcarea regulilor de eviden . p strare /i aplicare a su0stanelor radioactive. 0iologice. c5imice /i a altor su0stane nc lcarea regulilor de eviden . p strare /i aplicare a su0stanelor radioactive. preparatelor 0iologice /i c5imice. !ngr / mintelor minerale /i organice. su0stanelor meliorative. pesticidelor. stimulenilor de cre/tere a plantelor. amestecurilor de preparate /i a altor su0stane toxice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale cu con%iscarea su0stanelor radioactive /i a su0stanelor toxice. nc lcarea normativelor. regulilor /i standardelor. ce sta0ilesc ordinea /i limitele aplic rii su0stanelor indicate in alineatul !nt!i al pre2entului articol 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei2eci de unit i convenionale. Aplicarea mi6loacelor c5imice /i a altor mi6loace de protecie a plantelor prin intermediul aviaiei. precum /i introducerea lor !n sol ad postit. !n 2onele sanitare /i de protecie a apelor !n perioada de toamn 8iarn ;cu excepia luptei cu ro2 toarele<. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei2eci de unit i convenionale. nc lcarea regulilor de aplicare a su0stanelor indicate !n alineatul !nt!i al pre2entului articol. ce a dus la !m0oln virea /i intoxicarea oamenilor. animalelor. insectelor %olositoare. distrugerea complet sau parial a sem n turilor. plantaiilor /i a altei vegetaii atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.53 &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.53 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 531. 1mportul /i comerciali2area pesticidelor /i preparatelor 0iologice de protecie a plantelor % r autori2aia respectiv 1mportul /i comerciali2area pesticidelor /i preparatelor 0iologice de protecie a plantelor % r autori2aia respectiv 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei sute de unit i convenionale cu con%iscarea produselor necomerciali2ate.
*+rt.531 intro!'$ %rin Legea nr.385-XV !in 19."7.#""11

2.*+&rticolul 532. #roducerea. importul. comerciali2area /i utili2area mi6loacelor de protecie a plantelor. nesupuse test rii /i certi%ic rii de stat #roducerea. importul. comerciali2area /i utili2area mi6loacelor de protecie a plantelor. care nu au %ost supuse. !n modul sta0ilit. test rii /i certi%ic rii de stat. precum /i a celor cu termene de vala0ilitate expirate. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei sute de unit i convenionale cu con%iscarea produselor respective.
*+rt.53# intro!'$ %rin Legea nr.385-XV !in 19."7.#""11

3.*+&rticolul 533. nc lcarea regulilor de eviden . p strare. transportare /i utili2are a pesticidelor /i preparatelor 0iologice de protecie a plantelor nc lcarea regulilor de eviden . p strare. transportare /i utili2are a pesticidelor /i preparatelor 0iologice de protecie a plantelor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou sute de unit i convenionale.
*+rt.533 intro!'$ %rin Legea nr.385-XV !in 19."7.#""11

4.*+&rticolul 53/. (e!ndeplinirea sau !ndeplinirea neadecvat a prescripiilor organelor controlului de stat !n domeniul proteciei plantelor (e!ndeplinirea sau !ndeplinirea neadecvat a prescripiilor organelor controlului de stat !n domeniul proteciei plantelor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.534 intro!'$ %rin Legea nr.385-XV !in 19."7.#""11 *+rt.54-50 e2(l'$e %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 52. nc lcarea legislaiei privind su0solul 4olosirea neautori2at a su0solului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de patru2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei sute de unit i convenionale. Studierea /i cercetarea su0solului % r proiecte speciale. precum /i studierea incomplet /i neraional a su0solului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale. #re2entarea in%ormaiei neveridice privind cantitatea /i calitatea materiei prime extrase 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de trei sute de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de dou mii de unit i convenionale. (erespectarea principalelor cerine privind proiectarea. construirea /i darea !n exploatare a !ntreprinderilor. o0iectivelor /i construciilor !n procesul %olosirii su0solului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. nc lcarea regulilor /i normelor de des% /urare !n condiii de securitate a lucr rilor legate de %olosirea su0solului. precum /i a cerinelor privind protecia su0solului /i a mediului !ncon6ur tor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de p!n la dou 2eci de unit i convenionale.

(easigurarea integrit ii o0iectivelor /i construciilor. precum /i a teritoriilor /i o0iectivelor mediului !ncon6ur tor ocrotite !n mod deose0it !n timpul studierii /i %olosirii su0solului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale. nc lcarea modului de eviden /i inere a 0alanei mi/c rii re2ervelor de su0stane utile /i de/eurilor produciei extractive. a cerinelor privind inerea cadastrelor de stat /i 0alanelor re2ervelor de su0stane utile 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale. (eac5itarea pl ilor pentru %olosirea su0solului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 trei sute de unit i convenionale. (e!ndeplinirea m surilor privind aducerea terenurilor a%ectate !n timpul %olosirii su0solului !ntr8o stare ce nu pre2int pericol care ar asigura %olosirea lor ulterioar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei sute de unit i convenionale. (e!ndeplinirea cerinelor privind aducerea !ntreprinderilor extractive de su0stane utile !n curs de lic5idare sau conservare. a galeriilor su0terane /i sondelor de %ora6 !ntr8o stare care ar asigura securitatea populaiei. precum /i a cerinelor vi2!nd integritatea 2 c mintelor. galeriilor su0terane /i sondelor de %ora6 pentru !ntreaga perioad de conservare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la /apte unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. nc lcarea regulilor de !ngropare ;depo2itare< !n su0sol a su0stanelor /i de/eurilor nocive. de evacuare a apelor re2iduale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de p!n la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. nc lcarea regulilor de ridicare a construciilor pe supra%eele cu 2 c minte de su0stane utile /i pe teritoriile deasupra o0iectivelor /i construciilor miniere. precum /i de asupra locurilor de !ngropare ;depo2itare< !n su0sol a su0stanelor /i de/eurilor nocive 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de p!n la dou 2eci de unit i convenionale. Comerciali2area /i circulaia su0stanelor minerale utile solide % r acte legale de provenien ;acte de livrare con%orm documentaiei de eviden conta0il < 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei sute de unit i convenionale.
*+rt.57 &o!i)i(at %rin Legea nr.158-XV !in "3."4."3, ,n 4igoare 18."4."31 *+rt.57 ,n re!a(-ia Legii nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.57 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 58. (e!ndeplinirea o0ligaiei de a %ace pu0lice in%ormaiile veridice despre calitatea apei pota0ile (e!ndeplinirea o0ligaiei de a %ace pu0lice in%ormaiile veridice despre calitatea apei pota0ile 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. Aceea/i contravenie care a cau2at !m0oln virea cet enilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.58 intro!'$ %rin Legea nr.089-XV !in #9.11.#""11

*+rt.58 e2(l'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.58 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 59. (erespectarea prevederilor actelor normative vi2!nd protecia apelor (erespectarea prevederilor actelor normative vi2!nd protecia apelor. care s8a soldat cu poluarea 0a2inelor 5idrogra%ice. a lacurilor. ia2urilor /i a apelor su0terane. inclusiv a surselor de alimentare cu ap pota0il . cu poluarea. ero2iunea /i salini2area solurilor. cu alunec ri de teren sau cu inundarea construciilor. 8 atrage dup sine aplicarea %a de cet eni a unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. iar %a de persoanele cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale. #unerea !n %unciune a !ntreprinderilor. o0iectivelor comunale /i a altor o0iective % r construciile /i instalaiile care s previn poluarea apelor /i alte in%luene d un toare 8 atrage dup sine aplicarea %a de persoanele cu %uncii de r spundere a unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.59 ,n re!a(-ia Legii nr.089-XV !in #9.11.#""11 *+rt.59 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 00. (e!ndeplinirea o0ligaiilor de !nregistrare !n documentele de 0ord a operaiilor cu su0stane /i amestecuri d un toare (e!ndeplinirea de c tre c pitan sau de c tre alte persoane din personalul de comand a unei nave sau al unui alt mi6loc de navigaie a o0ligaiilor. prev 2ute de legislaia !n vigoare. privind !nregistrarea !n documentele de 0ord a operaiilor cu su0stane d un toare pentru s n tatea oamenilor sau pentru resursele vii ale m rii. ori amestecuri. ce conin ast%el de su0stane peste normele sta0ilite. introducerea !n documentele de 0ord de c tre persoanele sus ar tate. a unor meniuni %alse re%eritoare la aceste operaii sau re%u2ul nelegitim de a pre2enta asemenea documente persoanelor respective cu %uncii de r spundere.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.0" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 01. nc lcarea prevederilor actelor normative vi2!nd domeniul de %olosire a apei nc lcarea limitelor sta0ilite de captare /i de %olosire a apei. %olosirea apei !n scopuri neautori2ate ;nesancionate<. nerespectarea regulilor evidenei primare /i de stat a %olosirii apei 8 atrag dup sine aplicarea %a de cet eni a unei amen2i !n m rime de cinci unit i convenionale. iar %a de persoanele cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. 4olosirea o0iectivelor acvatice % r titlu de stat de %olosin separat . %olosirea apei % r autori2aie de %olosin special 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale. (eexecutarea dispo2iiilor organelor a0ilitate privind limitarea. inter2icerea parial sau total a %olosirii o0iectivelor acvatice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de trei sute de unit i convenionale.
*+rt.01 (o&%letat Legea nr.9#-XV !in #"."5."5, ,n 4igoare 17."0."51 *+rt.01 ,n re!a(-ia Legii nr.089-XV !in #9.11.#""11 *+rt.01 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 02. :eteriorarea construciilor /i instalaiilor 5idrote5nice. de gospod rire /i de protecie a apelor :eteriorarea construciilor /i instalaiilor 5idrote5nice. de gospod rire /i de protecie a apelor. inclusiv a reelelor /i instalaiilor sistemelor de alimentare cu ap pota0il .

atrage dup sine aplicarea %a de cet eni a unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. iar %a de persoanele cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.0# ,n re!a(-ia Legii nr.089-XV !in #9.11.#""11 *+rt.0# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 021. (erespectarea regulilor /i instruciunilor ce se re%er la exploatarea construciilor /i instalaiilor 5idrote5nice. de gospod rire /i de protecie a apelor (erespectarea regulilor /i instruciunilor ce se re%er la exploatarea construciilor /i instalaiilor 5idrote5nice. de gospod rire /i de protecie a apelor 8 atrage dup sine aplicarea %a de cet eni a unei amen2i !n m rime de 2ece unit i convenionale. iar %a de persoanele cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la dou 2eci la trei2eci de unit i convenionale.
*+rt.0#1 intro!'$ %rin Legea nr.089-XV !in #9.11.#""11

&rticolul 03. 4olosirea ilegal a p m!nturilor din %ondul %orestier al statului 4olosirea lotului de p m!nt din %ondul %orestier al statului pentru de%ri/are. construirea de cl diri. prelucrarea lemnului. organi2area de depo2ite /.a.m.d. % r autori2aia corespun2 toare pentru %olosirea acestor loturi 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. ,idicarea stratului %ertil superior al solului de pe p m!nturile !mp durite /i ne!mp durite. pentru %olosirea lui !n scopuri. nelegate de cultivarea p durii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.03 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 0/. nc lcarea modului sta0ilit de %olosire a %ondului de exploatare. de recoltare /i transportare a lemnului. de recoltare a r /inii nc lcarea modului sta0ilit de %olosire a %ondului de exploatare. de recoltare /i transportare a lemnului /i de recoltare a r /inii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. Circulaia produselor lemnoase % r acte legale de provenien ;acte de livrare con%orm documentaiei de eviden conta0il < 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.04 (o&%letat %rin Legea nr.1580-XV !in #0.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31 *+rt.04 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 05. 7 ierea ilegal /i v t marea ar0orilor /i ar0u/tilor. distrugerea /i v t marea culturilor de p dure /i a ar0orilor tineri 7 ierea ilegal /i v t marea ar0orilor /i ar0u/tilor. distrugerea sau v t marea culturilor de p dure. a puieilor sau ar0orilor tineri din pepinierele silvice /i plantaii. precum /i a ar0orilor tineri de origine natural /i a semini/ului natural pe supra%eele. destinate regener rii p durii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 dou sute de unit i convenionale. Aciunile prev 2ute la alineatul 1 al pre2entului articol. s v!r/ite de persoane responsa0ile de protecia /i pa2a vegetaiei %orestiere 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de trei sute de unit i convenionale.

Autori2area de c tre persoane responsa0ile de protecia /i pa2a vegetaiei %orestiere a recolt rii masei lemnoase cu !nc lcarea prevederilor actelor legislative /i ale altor acte normative 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de una mie de unit i convenionale.
#ot=> #rin persoane responsa0ile de protecia /i pa2a vegetaiei %orestiere se !neleg p durarii. precum /i persoanele cu %uncii de r spundere din organele gospod riei silvice c rora. !n virtutea %unciei pe care o dein. le revine dreptul de a autori2a t ierea vegetaiei %orestiere. *+rt.05 &o!i)i(at %rin Legea nr.334-XV !in "7.1"."4, ,n 4igoare #9.1"."41 *+rt.05 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 00. :istrugerea sau v t marea su0ar0oretului din p duri :istrugerea sau v t marea su0ar0oretului din p duri 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.00 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 02. E%ectuarea unor exploat ri %orestiere necorespun2 toare scopurilor sau cerinelor. prev 2ute !n autori2aia ; dispo2iia < de t iere a p durii ori !n 0iletul silvic E%ectuarea unor exploat ri %orestiere necorespun2 toare scopurilor sau cerinelor.prev 2ute !n autori2aia ;dispo2iia< de t iere a p durii ori !n 0iletul silvic.8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor 8 !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.07 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 08. nc lcarea regulilor cu privire la regenerarea /i !m0un t irea st rii p durilor. cu privire la %olosirea resurselor de ar0oret exploata0il nc lcarea regulilor /i a instruciunilor cu privire la regenerarea. !m0un t irea st rii /i structurii esenilor p durilor. la cre/terea productivit ii lor. precum /i cu privire la %olosirea resurselor de ar0oret exploata0il. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.08 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 09. :egradarea %!naurilor /i a p /unilor de pe terenurile %ondului %orestier de stat :egradarea %!naurilor /i a p /unilor de pe terenurile %ondului %orestier de stat 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor 8 !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.09 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 20. Cositul samavolnic al %!nului /i p /unatul samavolnic al vitelor. str!ngerea samavolnic a %ructelor s l0atice. nucilor. ciupercilor. pomu/oarelor Cositul samavolnic al %!nului /i p /unatul samavolnic al vitelor !n p duri /i pe p m!nturile %ondului %orestier al statului. neacoperite cu p duri. str!ngerea samavolnic a %ructelor s l0atice. nucilor. ciupercilor. pomu/oarelor /.a. pe sectoarele. unde acest lucru este inter2is sau este admis numai pe 0a2a 0iletelor silvice.8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.7" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 21. :area !n exploatare a o0iectivelor de producie % r instalaii.care s previn in%luen d un toare asupra p durilor :area !n exploatare a !ntreprinderilor. seciilor. agregatelor. c ilor de transport. o0iectivelor comunale /i a altor o0iective noi /i a celor reconstruite. neasigurate cu instalaii. care s previn in%luena d un toare asupra st rii /i regener rii p durilor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.71 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 22. :egradarea p durii cu ape de scurgere. cu su0stane c5imice. cu dega6 ri. de/euri /i re2iduuri d un toare :egradarea p durii cu ape de scurgere. cu su0stane c5imice. cu dega6 ri. de/euri /i re2iduuri industriale. comunale /i mena6ere. care duc la uscarea sau !m0oln virea ei. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci unit i convenionale.
*+rt.7# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 23. >urd rirea p durilor cu de/euri /i re2iduuri mena6ere >urd rirea p durilor cu de/euri /i re2iduuri mena6ere. aruncarea gunoiului /i a resturilor de construcie !n p duri 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece de unit i convenionale.
*+rt.73 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.73 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 2/. :istrugerea sau deteriorarea /anurilor de desecare din p duri. a sistemelor de drena6 /i a drumurilor de pe terenurile %ondului %orestier al statului :istrugerea sau deteriorarea /anurilor de desecare din p duri. a sistemelor de drena6 /i a drumurilor de pe terenurile %ondului %orestier al statului 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.74 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 25. :istrugerea sau deteriorarea !n p duri a indicatoarelor de delimitare. a pancartelor. panourilor /i a altor o0iecte de agitaie vi2ual :istrugerea sau deteriorarea !n p duri a indicatoarelor de delimitare a pancartelor. panourilor /i a altor o0iecte de agitaie vi2ual 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.75 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 20. (imicirea %aunei %olositoare pentru p dure (imicirea %aunei %olositoare pentru p dure 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.70 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 22. nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor !n p duri nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor !n p duri 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. :istrugerea sau degradarea p durii ca urmare a incendierii sau purt rii negli6ente cu %ocul. precum /i !nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor !n p duri. care are drept urmare i20ucnirea unui incendiu !n p dure sau r sp!ndirea lui pe supra%ee mari. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.77 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 28. :ega6area de su0stane poluante !n atmos%er peste normative sau % r autori2aie /i aciunea %i2ic d un toare asupra aerului atmos%eric :ep /irea normativelor gradului admisi0il de dega6are a su0stanelor poluante sau de dega6are provi2oriu convenit a acestor su0stane !n atmos%er ? dep /irea normativelor gradului admisi0il de aciuni %i2ice d un toare aerului atmos%eric? dega6area su0stanelor poluante !n atmos%er % r autori2aia organelor de stat special !mputernicite pentru aceasta? aciunea %i2ic d un toare aerului atmos%eric % r autori2aia organelor de stat special !mputernicite pentru aceasta !n ca2urile. c!nd o0inerea unei asemenea autori2aii este necesar !n con%ormitate cu legislaia ,epu0licii >oldova. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.78 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.78 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 29. :area !n exploatare /i utili2area o0iectivelor cu !nc lcarea normelor /i cerinelor de protecie a mediului !ncon6ur tor :area !n exploatare a !ntreprinderilor. caselor de locuit. altor o0iective /i instalaii. precum /i utili2area lor cu !nc lcarea normelor /i cerinelor de protecie a mediului !ncon6ur tor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.79 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 291. 4a0ricarea /i comerciali2area produselor !n lipsa ela0or rilor te5nice /i te5nologice care asigur prelucrarea lor dup pierderea calit ilor de consum 4a0ricarea /i comerciali2area produselor !n lipsa ela0or rilor te5nice /i te5nologice care asigur prelucrarea lor dup pierderea calit ilor de consum 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.791 intro!'$ %rin Legea nr.11"9-X !in #"."#.971

&rticolul 80. nc lcarea regulilor de exploatare. precum /i ne%olosirea instalaiilor pentru puri%icarea dega6 rilor de poluani !n atmos%er nc lcarea regulilor de exploatare. precum /i ne%olosirea instalaiilor. utila6elor. aparatelor pentru puri%icarea /i controlul dega6 rilor de poluani !n atmos%er . 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.8" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 81. :area !n exploatare a mi6loacelor de transport /i a altor mi6loace de locomoie. care dep /esc normativele admise de dega6are a su0stanelor poluante :area !n exploatare a automo0ilelor. avioanelor. navelor /i altor mi6loace /i instalaii de locomoie. care dep /esc normativele admise de dega6are a su0stanelor poluante. precum /i normativele admise ale 2gomotului. produs de ele !n timpul %uncion rii. 8

atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.81 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 82. Exploatarea mi6loacelor de automototransport /i a altor mi6loace de locomoie. care dep /esc normativele admise de dega6are a su0stanelor poluante Exploatarea de c tre cet eni a mi6loacelor de automototransport /i a altor mi6loace /i instalaii de locomoie. care dep /esc normativele admise de dega6are a su0stanelor poluante. precum /i normativele admise ale 2gomotului. produs de ele !n timpul %uncion rii. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci unit i convenionale.
*+rt.8# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 83. (erespectarea cerinelor de protecie a aerului atmos%eric la stocarea /i arderea de/eurilor industriale /i a resturilor mena6ere nc lcarea reguli de stocare a de/eurilor industriale /i a resturilor mena6ere. nerespectarea regulilor de protecie a aerului !n timpul arderii de/eurilor menionate 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.83 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 8/. nc lcarea regulilor de transportare. p strare /i %olosire a mi6loacelor pentru protecia plantelor /i altor preparate nc lcarea regulilor de transportare. p strare /i %olosire a mi6loacelor pentru protecia plantelor. stimulatorilor cre/terii lor. !ngr / mintelor minerale /i altor preparate. care au provocat sau s!nt !n stare s provoace poluarea aerului atmos%eric. precum /i care a pricinuit o daun regnului animal. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.84 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.84 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 85. (e!ndeplinirea dispo2iiilor organelor. care exercit controlul asupra proteciei aerului atmos%eric (e!ndeplinirea dispo2iiilor organelor. care exercit controlul asupra proteciei aerului atmos%eric. despre lic5idarea !nc lc rii regulilor cu privire la protecia aerului atmos%eric 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.85 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 851. (e!ndeplinirea sau !ndeplinirea inadecvat a dispo2iiilor Experti2ei ecologice de stat /i ale 1nspectoratului ecologic de stat (e!ndeplinirea sau !ndeplinirea inadecvat a dispo2iiilor Experti2ei ecologice de stat /i ale 1nspectoratului ecologic de stat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale. E%ectuarea lucr rilor de proiectare % r autori2area organelor de supraveg5ere ecologic /i e%ectuarea lucr rilor de construcie /i de alt natur con%orm proiectelor ce n8au trecut experti2a ecologic de stat 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale. (eac5itarea pl ii pentru poluarea mediului. nev rsarea ei !n volum deplin /i !n termen !n conturile %ondurilor ecologice 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.851 &o!i)i(at %rin Legea nr.73"-X V !in 10.1#.991 *+rt.851 intro!'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

2.*+&rticolul 852. (eadmiterea inspect rii o0iectivelor sau neacordarea in%ormaiei despre starea mediului !ncon6ur tor (eadmiterea inspectorilor de stat pentru ecologie la inspectarea o0iectivelor. precum /i re%u2ul de a acorda in in%ormaii sau acordarea unei in%ormaii denaturate despre starea mediului !ncon6ur tor 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.85# intro!'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

3.*+&rticolul 853. nc lcarea legislaiei /i a documentelor normative privind experti2a ecologic Avi2area /i coordonarea documentaiei de proiect /i plani%icare. a documentaiei privind evaluarea impactului asupra mediului !ncon6ur tor cu !nc lcarea legislaiei !n vigoare sau a documentelor normative? nerespectarea premeditat a termenelor8limit de e%ectuare a experti2ei ecologice de stat. sta0ilite de legislaia /i de documentele normative !n domeniu? o0strucionarea premeditat sau inter2icerea experti2ei ecologice de stat? nepre2entarea premeditat pentru experti2a ecologic de stat a documentelor /i a materialelor prev 2ute de legislaie sau de documentele normative 8 atrag aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 5 la 1) unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la 15 la 2) de unit i convenionale.
*+rt.853 intro!'$ %rin Legea nr.59-XV !in #1."#."3, ,n 4igoare #8."3."31

&rticolul 80. nc lcarea regulilor de protecie /i de %olosire a regnului animal nc lcarea regulilor de protecie a mediului de trai /i a c ilor de migrare a animalelor. str mutarea. aclimati2area /i !ncruci/area samavolnic a animalelor. !nc lcarea regulilor de creare. completare. p strare. %olosire /i eviden a coleciilor 2oologice. regulilor de comer cu coleciile 2oologice. precum /i a regulilor de expediere /i de transportare peste 5otare a o0iectelor regnului animal /i a coleciilor 2oologice8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.80 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.80 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 82. nc lcarea regulilor de v!n toare. de pescuit. de protecie a re2ervelor piscicole /i a regulilor de e%ectuare a altor %eluri de %olosire a regnului animal nc lcarea regulilor de v!n toare. pescuit /i de protecie a re2ervelor piscicole. precum /i a regulilor de e%ectuare a altor %eluri de %olosire a regnului animal. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la trei2eci de unit i convenionale cu con%iscarea armelor /i a altor unelte de v!nat animale /i a altor o0iecte.care se a%l !n proprietate personal a contravenientului. constituind instrumentul comiterii contraveniilor menionate.

*+rt.87 &o!i)i(at %rin Legea nr.118-XV !in ##."4."4, ,n 4igoare 14."5."41 *+rt.87 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.87 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in #9.11.851

1.*+&rticolul 821. nc lcarea grav a regulilor de v!n toare nc lcarea grav a regulilor de v!n toare ;v!natul % r autori2aia respectiv sau !n locurile inter2ise ori !n termenele inter2ise cu unelte sau prin metode inter2ise<. precum /i !nc lcarea sistematic a altor reguli de v!n toare. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale cu con%iscarea armelor /i altor unelte de v!natoare. care se a%l !n proprietatea personal a contravenientului ori privarea de dreptul la v!n toare pe un termen de p!n la trei ani cu con%iscarea armelor /i a altor unelte de v!n toare.
*+rt.871 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.871 intro!'$ %rin 3(az'l'i !in #9.11.851

&rticolul 88. (imicirea animalelor. !nregistrate !n Cartea ,o/ie (imicirea animalelor rare /i a celor a%late !n pericol de dispariie care %ac parte din speciile de animale. !nregistrate !n Cartea ,o/ie. sau nimicirea pontelor lor. ou lor. locurilor lor de trai /i a altor construcii. sau s v!r/irea altor aciuni. care pot duce la pieirea. la reducerea e%ectivului sau degradarea mediului de trai al unor asemenea animale. ori v!narea acestor animale cu !nc lcarea condiiilor. menionate !n autori2aia de v!n toare. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale cu con%iscarea o0iectelor a%late !n proprietatea privat a contravenientului. care au servit drept unelte pentru comiterea contraveniilor menionate.
*+rt.88 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.88 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in #9.11.851

1.*+&rticolul 881. 1mportul ilegal al unor animale sau plante 1mportul ilegal al animalelor sau plantelor. considerate c aduc daune p str rii speciilor de animale !nregistrate !n Cartea ,o/ie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la trei2eci de unit i convenionale.
*+rt.881 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.881 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

2.*+&rticolul 882. nc lcarea modului de exercitare a %olosirii regnului animal !n re2ervaiile naturale /i pe alte teritorii !n mod special ocrotite nc lcarea modului sta0ilit de exercitare a %olosirii regnului animal !n re2ervaiile naturale /i pe alte teritorii !n mod special ocrotite 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.88# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.88# intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 89. Cru2imea %a de animale Cru2imea %a de animale prin neasigurarea condiiilor de 2ooigien de !ntreinere a lor ce poate periclita viaa sau s n tatea animalelor. a0ata6ul /i prelucrarea animalelor prin metode neprev 2ute !n normele te5nologice de a0ata6 /i prelucrare a animalelor. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei2eci de unit i convenionale.
*+rt.89 ,n re!a(-ia Legii nr.1#31-X V !in #1."9.#"""1

*+rt.89 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 90. Str!nsul plantelor. !nregistrate !n Cartea ,o/ie Str!nsul samavolnic al plantelor. !nregistrate !n Cartea ,o/ie ori a r d cinilor. %lorilor. %ructelor. unor ast%el de plante. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.9" &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.9" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 91. nc lcarea regulilor de protecie /i a regimului o0iectivelor naturale. a%late su0 protecia special a statului nc lcarea regimului de protecie a o0iectivelor naturale. a%late su0 protecia special a statului pe teritoriul ,epu0licii >oldova. /i a regulamentelor de ordine interioar ale re2ervaiilor naturale. re2ervaiilor speciale. 2onelor %orestiere. parcurilor naionale /i naturale ori nimicirea sau deteriorarea o0iectivelor naturale prote6ate 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale. Aciunile ce pot duce la distrugerea sau sc5im0area st rii iniiale a re2ervaiilor naturale. 0rani/tilor /i a altor o0iective naturale prote6ate 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.91 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.91 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 92. nc lcarea regulilor de ocrotire /i %olosire a monumentelor de istorie /i cultur nc lcarea regulilor de ocrotire /i %olosire a monumentelor de istorie /i cultur 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.9# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 921. nc lcarea legislaiei cu privire la 0i0lioteci nc lcarea modului de predare Ai0liotecii (aionale /i altor centre 0i0lioteconomice a exemplarelor depo2itului legal pentru controlul 0i0liogra%ic naional /i evidena statistic 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale :istrugerea sau deteriorarea %ondului 0i0liotecii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.9#1 intro!'$ %rin Legea nr.1583-X !in #7."#.981

C& "%'LUL 8 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL "#(U$%!"E"1 5'L'$"!"" E#E!G"E" %E!,"CE ." ELEC%!"CE &rticolul 93. nc lcarea regulilor. normelor /i a instruciunilor cu privire la e%ectuarea !n condiii de securitate a lucr rilor nc lcarea repetat de c tre persoane cu %uncii de r spundere a regulilor. normelor /i a instruciunilor cu privire la e%ectuarea !n condiii de securitate a lucr rilor !n ramurile industriei

/i la o0iectivele a%late su0 controlul organelor pentru supraveg5erea de stat a e%ectu rii !n condiii de securitate a lucr rilor !n industrie /i pentru inspecia minier 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.93 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 9/. nc lcarea regulilor. normelor /i a instruciunilor cu privire la p strarea. %olosirea /i evidena materialelor explo2ive nc lcarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a regulilor normelor /i a instruciunilor cu privire la p strarea. %olosirea /i evidena materialelor explo2ive !n ramurile industriei /i la o0iectivele a%late su0 controlul organelor pentru supraveg5erea de stat a e%ectu rii !n condiii de securitate a lucr rilor !n industrie /i pentru inspecia minier 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.94 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.95 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 90. Consumarea excesiv a energiei electrice /i termice Consumarea excesiv a energiei electrice /i termice. adic %olosirea sistematic incomplet . % r necesitate dictat de producie. sau !n gol a motoarelor electrice. a cuptoarelor electrice /i a altor utila6e electrice /i termice? pierderea sistematic direct de aer comprimat. de ap /i de c ldur ca re2ultat al de%ect rii arm turii. conductelor. i2olaiei termice din conducte. cuptoarelor /i a utila6elor ce consum c ldur ? %olosirea. % r permisiunea organi2aiei de alimentare cu energie. a energiei electrice pentru !nc l2irea !nc perilor de serviciu /i a altor !nc peri. precum /i !n scopuri neprev 2ute de procesul de producie? %olosirea % r spirit gospod resc a energiei electrice pentru iluminat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i conduc torilor de !ntreprinderi. instituii. organi2aii. inginerilor 8 /e%i. energeticienilor 8 /e%i ;mecanicilor 8 /e%i< de la !ntreprinderi. /e%ilor de secii. conduc torilor de servicii economico 8 administrative de la instituii /i organi2aii !n m rime de o sut de unit i convenionale.
*+rt.90 &o!i)i(at %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.90 &o!i)i(at %rin Legea nr.778-X !in 13."3.901 *+rt.90 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 901. :econectarea neautori2at a energiei electrice :econectarea neautori2at a energiei electrice livrate consumatorilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci de unit i convenionale.
#ot=> n pre2entul articol. prin deconectare neautori2at a energiei electrice livrate consumatorilor se !nelege !nc lcarea de c tre lucr torii sistemului electroenergetic. precum /i de c tre persoane neautori2ate de personalul administrativ8te5nic /i operativ al acestui sistem. a modului de alimentare cu energie electric sta0ilit de actele normative te5nice. cu excepia ca2urilor c!nd atare aciuni s8au e%ectuat !n scopul asigur rii securit ii vieii omene/ti. a ca2urilor de avarie sau !n situaii de %or ma6or . *+rt.901 intro!'$ %rin Legea nr.1144-X !in "9."4.971

&rticolul 92. #rovocarea unui deran6ament !n reelele electrice cu tensiunea de p!n la 1))) de voli #rovocarea unui deran6ament !n reelele electrice cu tensiunea de p!n la 1))) de voli ;la liniile aeriene. su0terane /i su0acvatice de transport de energie electric . la instalaiile de racord /i de distri0uie<. av!nd drept urmare o pan de curent !n asigurarea consumatorilor cu energie electric . 8

atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale.
*+rt.97 &o!i)i(at %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.97 &o!i)i(at %rin Legea nr.778-X !in 13."3.901 *+rt.97 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 98. nc lcarea ,egulilor de protecie a reelelor electrice cu tensiunea mai mare de 1))) voli nc lcarea ,egulilor de protecie a reelelor electrice cu tensiunea mai mare de 1))) voli. apro0ate de Duvern av!nd drept urmare sau put!nd s ai0 drept urmare o pan de curent !n asigurarea consumatorilor cu energie electric . o deteriorare a reelelor electrice sau cau2area unei daune de alt natur economiei naionale.8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale.
*+rt.98 &o!i)i(at %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.98 &o!i)i(at %rin Legea nr.778-X !in 13."3.901 *+rt.98 &o!i)i(at %rin .ot./arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.98 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 99. nc lcarea regulilor /i normelor de %olosire a ga2elor :e0itarea ga2elor pentru instalaiile ce %uncionea2 cu ga2e % r autori2aia organelor pentru supraveg5erea de stat !n domeniul %olosirii ga2elor. ori dep /irea %ondurilor alocate pentru ga2e sau nerespectarea regimului sta0ilit de %olosire a ga2elor. ori %olosirea ga2elor la instalaiile ce %uncionea2 cu ga2e % r apro0area normelor speci%ice de %olosire a ga2elor sau dep /irea acestor norme speci%ice 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i conduc torilor. lociitorilor de conduc tori. energeticienilor8/e%i ;mecanicilor 8 /e%i<. /e%ilor de secii /i servicii de la !ntreprinderi. asociaii.instituii /i organi2aii !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.99 &o!i)i(at %rin Legea nr.778-X !in 13."3.901 *+rt.99 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 100. Exploatarea instalaiilor ce %uncionea2 cu ga2e % r a se ine cont de consumul de ga2e Exploatarea instalaiilor ce %uncionea2 cu ga2e % r a se ine cont de consumul de ga2e sau % r a se ine cont de energia termic /i de producia. o0inute pe 0a2a %olosirii ga2elor. sau lipsa ;de%eciunea< mi6loacelor de reglementare automat . prev 2ute de proiectul instalaiei ce %uncionea2 cu ga2e. a proceselor de ardere a ga2elor. sau a aparatelor de control termote5nic. ori a utila6elor ce %olosesc energia termic .care s asigure %olosirea raional /i e%icient a ga2elor. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i conduc torilor. lociitorilor de conduc tori. energeticienilor8/e%i ;mecanicilor8/e%i<./e%ilor de secii /i de servicii de la !ntreprinderi. asociaii. instituii /i organi2aii !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"" &o!i)i(at %rin Legea nr.778-X !in 13."3.901 *+rt.1"" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1001. nc lcarea regulilor de %olosire a energiei sau a ga2elor de c tre consumatori 4olosirea neautori2at !n scop de pro%it a energiei electrice ori termice sau a ga2elor. precum /i !nc lcarea regulilor de %olosire a energiei electrice ori termice sau a ga2elor de c tre consumatori. % r a se %i pricinuit o daun esenial . 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la de la 2ece la trei2eci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la dou 2eci /i cinci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1""1 &o!i)i(at %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.1""1 &o!i)i(at %rin Legea nr.778-X !in 13."3.901 *+rt.1""1 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1""1 intro!'$ %rin 3(az'l !in 17."0.801

2.*+&rticolul 1002. :eteriorarea ga2oductelor la e%ectuarea lucr rilor :eteriorarea ga2oductelor /i a utila6elor lor la e%ectuarea lucr rilor 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci de unit i convenionale.
*+rt.1""# &o!i)i(at %rin Legea nr.778-X !in 13."3.901 *+rt.1""# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1""# intro!'$ %rin 3(az'l !in 31."3.871

&rticolul 101. (eluarea m surilor de preg tire !n vederea %uncion rii instalaiilor de re2erv cu com0usti0il (eluarea m surilor de preg tire !n vederea %uncion rii !ntreprinderii. asociaiei. instituiei /i organi2aiei. ce %olosesc ga2e. a instalaiilor de re2erv cu com0usti0il prev 2ute sau nepreg tirea instalaiilor ce %uncionea2 cu ga2e !n vederea %uncion rii lor pe 0a2a tipurilor sta0ilite ale com0usti0ilului de re2erv 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i conduc torilor. lociitorilor de conduc tori. energeticienilor8/e%i ;mecanicilor 8 /e%i<. /e%ilor de secii /i de servicii de la !ntreprinderi. asociaii. instituii /i organi2aii !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.1"1 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1011. (erespectarea condiiilor sta0ilite !n licenele pentru genurile de activitate din sectorul energetic (erespectarea condiiilor sta0ilite !n licenele pentru genurile de activitate din sectorul energetic. eli0erate de Agenia (aional pentru ,eglementare !n Energetic . 8 atrage aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere de la o sut la cinci sute de unit i convenionale.
*+rt.1"11 intro!'$ %rin Legea nr.1#91-X V !in "0.1".#"""1

C& "%'LUL 9 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# &G!"CUL%U!-. 3#C-LC&!E& !EGUL"L'! $&#"%&!'6+E%E!"#&!E &rticolul 102. Stric ciunea adus sem n turilor. plantaiilor sau recoltei de culturi agricole Stric ciunea adus sem n turilor.plantaiilor sau recoltei str!nse de culturi agricole ce se a%l !n c!mp de c tre vite sau p s ri.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i proprietarului sau persoanei responsa0ile de vite sau p s ri !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale. Stric ciunea repetat sau sistematic a sem n turilor. plantaiilor sau recoltei str!nse de culturi agricole ce se a%l !n c!mp 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i proprietarului sau persoanei. responsa0ile de vite sau p s ri !n m rime de p!n la dou 2eci unit i convenionale. 7recerea pe supra%eele sem n turilor sau ale plantaiilor cu automo0ilul. tractorul sau cu o alt ma/in 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1"# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1021. nc lcarea normelor te5nice privind producerea /i comerciali2area seminelor #roducerea /i=sau comerciali2area seminelor necon%orme. dup calitate. standardelor !n vigoare sau % r actele de con%irmare a calit ilor de soi /i culturale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la dou sute cinci2eci de unit i convenionale cu con%iscarea o0iectivului contraveniei administrative.
*+rt.1"#1 intro!'$ %rin Legea nr.3"7-XV !in #8."0.#""11

2.*+&rticolul 1022. #roducerea /i comerciali2area seminelor % r licen #roducerea /i=sau comerciali2area seminelor % r licen 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.1"## intro!'$ %rin Legea nr.3"7-XV !in #8."0.#""11

&rticolul 103. nc lcarea regulilor de com0atere a d un torilor de carantin . a 0olilor de plante /i a 0uruienilor nc lcarea regulilor de com0atere a d un torilor de carantin . a 0olilor de plante /i a 0uruienilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci de unit i convenionale.
*+rt.1"3 &o!i)i(at %rin Legea nr.11"8-X !in #"."#.971 *+rt.1"3 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1031. 1mportul /i !nmulirea neautori2at a soiurilor /i tipurilor de portaltoi neraionate? producerea /i comerciali2area neautori2at a materialului de !nmulire /i s ditor pomicol /i 0aci%er sau % r documentaia respectiv ? %alsi%icarea materialului de !nmulire /i s ditor pomicol /i 0aci%er 1mportul /i !nmulirea neautori2at a soiurilor /i tipurilor de portaltoi neraionate? producerea /i comerciali2area neautori2at a materialului de !nmulire /i s ditor pomicol /i 0aci%er. % r documentaia respectiv sau cu documentaia !ntocmit cu !nc lcarea cerinelor sta0ilite? %alsi%icarea materialului de !nmulire /i s ditor pomicol /i 0aci%er 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci de unit i convenionale.
*+rt.1"31 intro!'$ %rin Legea nr.11"8-X !in #"."#.971

2.*+&rticolul 1032. n%iinarea plantaiilor cu supra%a de peste ).5 5ectare % r proiect. cu material s ditor necerti%icat sau de soiuri /i tipuri de portaltoi neraionate n%iinarea plantaiilor cu supra%aa de peste ).5 5ectare % r proiect. cu material s ditor necerti%icat sau de soiuri /i tipuri de portaltoi neraionate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci de unit i convenionale.
*+rt.1"3# intro!'$ %rin Legea nr.11"8-X !in #"."#.971

3.*+&rticolul 1033. :e%ri/area neautori2at a plantaiilor pomicole /i 0aci%ere :e%ri/area neautori2at a plantaiilor pomicole /i 0aci%ere cu supra%a de peste ).5 5ectare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.

(eautori2area de%ri/ rii plantaiilor pomicole /i 0aci%ere !n con%ormitate cu actele normative privind exploatarea lor e%icient 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"33 intro!'$ %rin Legea nr.11"8-X !in #"."#.971

4.*+&rticolul 103/. (erespectarea regimului %itosanitar /i de carantin ? !nc lcarea te5nologiei de cultivare a plantaiilor pomicole /i 0aci%ere (erespectarea regimului %itosanitar /i de carantin ? !nc lcarea te5nologiei de cultivare a plantaiilor pomicole /i 0aci%ere. soldat cu pierderi materiale considera0ile sau cu distrugerea plantaiilor. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"34 intro!'$ %rin Legea nr.11"8-X !in #"."#.971

5.*+&rticolul 1035. (eexecutarea sau !nc lcarea regulilor privind des% /urarea m surilor o0ligatorii de com0atere a organismelor d un toare. %apt ce a condiionat apariia /i r sp!ndirea lor !n mas (eexecutarea sau !nc lcarea regulilor privind des% /urarea m surilor o0ligatorii de com0atere a organismelor d un toare. %apt ce a condiionat apariia /i r sp!ndirea !n mas a 0olilor. v t m torilor /i 0uruienilor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la patru2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou sute cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1"35 intro!'$ %rin Legea nr.385-XV !in 19."7.#""11

&rticolul 10/. Scoaterea materialelor. care n8au trecut controlul de carantin /i n8au %ost supuse trat rii cuvenite Scoaterea de la porturile %luviale ;de0arcadere< de %rontier . de la staiile de cale %erat . de la g rile ;staiile< auto. de la aeroporturi /i de la alte puncte de %rontier a materialelor aduse din ri str ine. % r s %i trecut controlul de carantin /i s %i %ost supuse trat rii cuvenite. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1"4 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 105. (eluarea de m suri de c tre dein torii de terenuri pentru st!rpirea 0uruienilor (e!ndeplinirea la timp sau !nc lcarea de c tre dein torii de terenuri a m surilor o0ligatorii. ce se !n% ptuiesc pentru com0aterea 0uruienilor. a d un torilor /i a 0olilor de plante agricole. dac se s v!r/e/te prima oar . 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere. responsa0ile pentru !n% ptuirea m surilor de protecie a plantelor. 8 p!n la trei unit i convenionale. Comiterea a doua oar !n decursul unui an a contraveniei. prev 2ute de partea !nt!ia a pre2entului articol.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere. menionate !n partea !nt!i a pre2entului articol. 8 p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.1"5 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1051. (eluarea de m suri pentru st!rpirea c!nepei s l0atice

(eluarea de c tre 0ene%iciarii %olosinei p m!ntului a m surilor pentru st!rpirea c!nepei s l0atice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.1"51 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1"51 intro!'$ %rin 3(az'l !in "7."5.871

2.*+&rticolul 1052. (eluarea de m suri pentru asigurarea proteciei sem n turilor care au un coninut narcotic (eluarea de m suri pentru asigurarea regimului sta0ilit de protecie a sem n turilor de c!nep /i de mac pentru ulei.a locurilor de p strare /i prelucrare a recoltei acestor culturi. precum /i neluarea de m suri pentru distrugerea resturilor r mase dup recoltare /i a de/eurilor de producie. care conin su0stane narcotice. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1"5# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1"5# intro!'$ %rin 3(az'l !in #7."7.871

3.*+&rticolul 1053. Cultivarea ilegal a plantelor care conin su0stane narcotice sau psi5otrope Cultivarea ilegal a plantelor care conin su0stane narcotice sau psi5otrope. !n proporii mici /i % r scop de !nstr inare. 8 atrage aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.1"53 ,n re!a(-ia Legii nr.#77-XV !in "4.11."5, ,n 4igoare "#.1#."51 *+rt.1"53 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1"53 intro!'$ %rin 3(az'l !in #7."7.871

4.*+&rticolul 105/. mpiedicarea cola0oratorilor Serviciului de Stat pentru #rotecia #lantelor de a exercita supraveg5erea %itosanitar mpiedicarea. !n orice mod. a cola0oratorilor Serviciului de Stat pentru #rotecia #lantelor de a8/i exercita %unciile de supraveg5ere %itosanitar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.1"54 intro!'$ %rin Legea nr.385-XV !in 19."7.#""11

&rticolul 100. nc lcarea grav a regulilor de exploatare te5nic a ma/inilor cu autopropulsie /i a te5nicii securit ii nc lcarea grav a regulilor de exploatare te5nic a tractoarelor. com0inelor. altor ma/ini agricole cu autopropulsie /i de construcie a drumurilor. precum /i a regulilor de te5nic a securit ii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.1"0 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 102. nc lcarea regulilor /i normelor sanitaro8veterinare nc lcarea regulilor /i normelor sanitaro8veterinare. nerespectarea cerinelor de carantin . antiepi2ootice.altor m suri sanitaro8veterinare /i indicaii ale speciali/tilor veterinari privind asigurarea ocrotirii s n t ii animalelor. %olosirea. !ntreinerea /i 5r nirea lor corect ocrotirea s n t ii omului contra antropro2oono2elor. precum /i a altor cerine ale Statutului veterinar /i ale organelor de autoadministrare local !n c5estiunile medicinei veterinare. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la patru2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la o sut la o sut dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.1"7 &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31

*+rt.1"7 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1021. nc lcarea regulilor /i normelor de reproducere a animalelor E%ectuarea !ns m!n rii arti%iciale a animalelor sau a trans%erului de em0rioni de c tre persoane care nu au acest drept. nerespectarea normelor te5nologice /i instruciunilor la e%ectuarea !ns m!n rii arti%iciale 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei2eci de unit i convenionale. 4olosirea materialului 0iologic de reproducie de import ;animalelor. em0rionilor. materialului seminal congelat. ou lor pentru incu0aie. grenelor< % r testarea /i omologarea lui con%orm normelor !n vigoare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de cinci2eci de unit i convenionale. >onta clandestin . %olosirea reproduc torilor neautori2ai pentru !ns m!narea arti%icial sau monta nediri6at 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei2eci de unit i convenionale. Comerciali2area pentru sacri%icare a %emelelor gestante de orice specie. cu excepia ca2urilor prev 2ute de legislaia veterinar !n vigoare. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de /apte2eci de unit i convenionale. nc lcarea regulilor /i normelor de cre/tere a pe/telui 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de 2ece unit i convenionale. @tili2area c5imicalelor pentru protecia culturilor agricole /i silvice. !n con%ormitate cu normele !n vigoare. % r averti2area dein torilor de al0ine 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei2eci de unit i convenionale. nc lcarea regulilor de eviden a animalelor prin %alsi%icarea !nscrierilor !n certi%icatul de origine. certi%icatul de productivitate sau !n alte evidene o%iciale. nepre2entarea /i nedeclararea animalelor persoanelor care e%ectuea2 recens m!ntul agricol 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de patru2eci de unit i convenionale.
*+rt.1"71 intro!'$ %rin Legea nr.1#31-X V !in #1."9.#"""1

2.*+&rticolul 1022. nc lcarea regulilor /i normelor de exploatare a p /unilor /i 0a2inelor de ap piscicole 4olosirea p /unilor de c tre persoane neautori2ate de prim riile localit ilor. p /unatul animalelor !n alt perioad dec!t cea sta0ilit de autorit ile administraiei pu0lice locale 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de dou spre2ece unit i convenionale. # /unatul comun al di%eritelor specii de animale. p /unatul animalelor 0olnave /i speciilor de animale neindicate !n contract 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de 2ece unit i convenionale. (erespectarea prevederilor amena6amentelor pastorale /i a planurilor anuale privind lucr rile de !ntreinere. ameliorare /i exploatare raional a p /unilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de 2ece unit i convenionale. nc lcarea regulilor de utili2are /i tratare a apelor din 0a2inele de ap piscicole 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de trei2eci /i cinci de unit i convenionale.

*+rt.1"7# intro!'$ %rin Legea nr.1#31-X V !in #1."9.#"""1

3.*+&rticolul 1023. nc lcarea regulilor de producere /i comerciali2are a nutreurilor nc lcarea regulamentului /i instruciunilor la producerea /i comerciali2area nutreurilor de origine vegetal . animal /i mineral 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1"73 intro!'$ %rin Legea nr.1#31-X V !in #1."9.#"""1

4.*+&rticolul 102/. nc lcarea regulilor /i normelor te5nologice la aprecierea valorilor calitative ale animalelor /i calit ii produselor animale comerciali2ate nc lcarea regulilor /i normelor te5nologice la aprecierea valorii calitative a animalelor pentru reproducere sau sacri%icare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de nou 2eci /i cinci de unit i convenionale. 4alsi%icarea indicilor de componen %i2ic . c5imic sau 0iologic a produselor animale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de opt2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"74 &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.1"74 intro!'$ %rin Legea nr.1#31-X V !in #1."9.#"""1

&rticolul 108. nc lcarea regulilor de !ntreinere a c!nilor /i pisicilor nc lcarea ,egulilor de !ntreinere a c!nilor /i pisicilor !n ora/e /i !n alte localit i. apro0ate de Duvern. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale. Acelea/i contravenii. av!nd drept urmare cau2area unui pre6udiciu s n t ii sau averii cet enilor. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1"8 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.1"8 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1081. nc lcarea modului sta0ilit de !ncercare /i raionare a soiurilor de vi de vie nc lcarea modului sta0ilit de !ncercare /i raionare a soiurilor de vi de vie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1"81 intro!'$ %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901

2.*+&rticolul 1082. Comerciali2area materialului de !nmulire /i s ditor viticol necorespun2 tor normelor te5nice Comerciali2area materialului de !nmulire /i s ditor viticol necorespun2 tor normelor te5nice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale cu con%iscarea materialului necorespun2 tor normelor te5nice.
*+rt.1"8# intro!'$ %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901

3.*+&rticolul 1083. nc lcarea modului sta0ilit de !n%iinare a plantaiilor viticole n%iinarea de plantaii viticole pe o supra%a de peste ).15 5a cu soiuri neraionate sau cu material s ditor viticol necorespun2 tor normelor te5nice %ie % r proiect sau autori2aia

respectiv . %ie s direa de noi plantaii viticole !n locul celor de%ri/ate p!n la expirarea a trei ani de la de%ri/are 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"83 intro!'$ %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901

4.*+&rticolul 108/. nc lcarea modului sta0ilit de trecere la pierderi /i de de%ri/are a plantaiilor viticole nc lcarea modului sta0ilit de trecere la pierderi /i de de%ri/are a plantaiilor viticole 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"84 intro!'$ %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901

5.*+&rticolul 1085. nc lcarea normelor te5nologice /i te5nice la prepararea vinurilor /i altor produse vinicole nc lcarea normelor te5nologice /i te5nice la prepararea vinurilor /i altor produse vinicole. precum /i a ,egulamentului de preparare a vinurilor cu denumire de origine. sau a documentelor normative /i standardelor de marcare. am0alare. etic5etare /i transport al produselor vinicole 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"85 intro!'$ %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901

".*+&rticolul 1080. Eli0erarea documentelor privind calitatea produselor vinicole cu indici %alsi%icai !n mod intenionat Eli0erarea documentelor privind calitatea produselor vinicole cu indici %alsi%icai !n mod intenionat. precum /i %alsi%icarea documentelor privind calitatea produselor vinicole. care a cau2at daune ne!nsemnate. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1"80 intro!'$ %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901

$.*+&rticolul 1082. nc lcarea modului /i condiiilor sta0ilite de comerciali2are /i export al vinurilor /i altor produse vinicole nc lcarea modului /i condiiilor sta0ilite de comerciali2are /i export al vinurilor /i altor produse vinicole 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale cu con%iscarea produselor nev!ndute.
*+rt.1"87 intro!'$ %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901 *+rt.1"9,11" e2(l'$e %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

C& "%'LUL 10 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# %!&#$ '!%U!"1 ("# (',E#"UL G'$ '(-!"E" !U%"E!E ." &L %ELEC',U#"C&*""L'! &rticolul 111. nc lcarea regulilor de meninere a ordinii /i de securitate a circulaiei !n transportul %eroviar C l toria samavolnic !n trenuri mar%are. urcarea /i co0or!rea !n timpul mersului trenului. c l toria pe sc rile /i pe acoperi/ul vagoanelor. oprirea samovolnic . % r necesitate a trenului.

precum /i depunerea pe liniile %erate a unor o0iecte. ce pot s duc la deran6area circulaiei trenurilor. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).5 la patru unit i convenionale. :eteriorarea liniei %erate. a perdelelor %orestiere de protecie. a paravanelor de protecie contra 2 pe2ii /i a altor o0iective.construcii de deservire a c ilor %erate /i a instalaiilor de semnali2are /i de telecomunicaii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. (erespectarea ga0aritelor sta0ilite la !nc rcarea /i desc rcarea !nc rc turilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la patru unit i convenionale. nc lcarea regulilor de trecere a transportului cu traciune animal /i de m!nare a vitelor peste liniile %erate. precum /i de p /unare a vitelor !n apropierea liniilor %erate 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la ).5 la trei unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale. 7raversarea liniilor %erate !n locuri neindicate 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).2 la o unitate convenional .
*+rt.111 &o!i)i(at %rin Legea nr.3"8-XV !in #8."0.#""11 *+rt.111 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.111 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in "#.11.871

&rticolul 112. nc lcarea regulilor de %olosire a mi6loacelor de transport %eroviar :eteriorarea ec5ipamentului interior al vagoanelor de pasageri. a pl cilor de sticl din locomotive /i vagoane 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. Aruncarea gunoiului /i a altor o0iecte din %erestrele /i u/ile vagoanelor de trenuri. precum /i %umatul !n vagoanele ;inclusiv !n tam0urele< trenurilor su0ur0ane. !n locurile neindicate pentru %umat din trenurile de tra%ic local /i !n cele de lung parcurs 8 atrag dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).2 la ).5 unit i convenionale.
*+rt.11# &o!i)i(at %rin Legea nr.3"8-XV !in #8."0.#""11 *+rt.11# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.11# ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in "#.11.871

&rticolul 113. nc lcarea regulilor de securitate a 20orurilor L sarea !n 2ona aerodromului a unor indicatoare /i instalaii. ce se aseam n cu indicatoarele /i instalaiile de marca6. care se %olosesc pentru distingerea aerodromurilor. sau aprinderea unor materiale pirote5nice % r permisiunea administraiei aeroportului. aerodromului. sau instalarea unor o0iecte. ce contri0uie la aglomerarea !n mas a p s rilor. care pre2int un pericol pentru 20orurile navelor aeriene. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. (erespectarea regulilor privind amplasarea indicatoarelor /i a instalaiilor de marca6 de noapte /i de 2i pe cl diri /i pe construcii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. :eteriorarea utila6elor de aerodrom. a indicatoarelor de aerodrom. a navelor aeriene /i a utila6elor lor.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale.

7recerea sau c l toria % r permisiunea cuvenit prin teritoriul aeroporturilor ;!n a%ar de aerog ri<. aerodromurilor. o0iectivelor de radiosemnali2are /i de semnali2are optic a 20orurilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).1 la cinci unit i convenionale.
*+rt.113 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 11/. nc lcarea regulilor de transportare !n transportul aerian a su0stanelor /i o0iectelor periculoase nc lcarea regulilor de transportare !n transportul aerian a su0stanelor sau o0iectelor periculoase 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale cu sau % r ridicarea contra ec5ivalent ori con%iscarea su0stanelor /i o0iectelor menionate /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.114 &o!i)i(at %rin Legea nr.3"8-XV !in #8."0.#""11 *+rt.114 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 115. nc lcarea regulilor de conduit pe nava aerian (e!ndeplinirea de c tre persoanele. ce se a%l pe nava aerian . a dispo2iiilor comandantului navei 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. nc lcarea regulilor de %otogra%iere. %ilmare /i de %olosire a mi6loacelor de radiotelecomunicaie la 0ordul navei aeriene 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale cu con%iscarea peliculei.
*+rt.115 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 110. nc lcarea regulilor de 20oruri internaionale nc lcarea regulilor de 20oruri internaionale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n convenionale.
*+rt.110 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

la dou 2eci de unit i

&rticolul 112. nc lcarea regulilor de exploatare a navelor /i regulilor de securitate a circulaiei !n transportul %luvial nc lcarea regulilor. sta0ilite !n transportul %luvial. de navigaie pe c ile de comunicaie pe ap interne. transportarea pasagerilor cu nave.ce nu s!nt destinate e%ectu rii acestor transport ri. nerespectarea regulilor. ce asigur securitatea pasagerilor. la !m0arcarea pe nave.pe parcurs /i la de0arcarea lor de pe nave. %olosirea navelor la lucr ri. pentru care nu este prev 2ut %olosirea direct . !nc lcarea modului de !nregistrare a navelor. lipsa pe nave a documentelor corespun2 toare. ce atest starea te5nic 0un . conducerea navelor cu de%eciuni.!n ca2ul c rora este inter2is exploatarea lor.sau care au %ost reutilate % r autori2aia corespun2 toare. !nc lcarea regulilor de !nc rcare. desc rcare /i depo2itare a !nc rc turilor. pe nave /i !n porturi. deteriorarea construciilor 5idrote5nice. ne!ngr direa instalaiilor. situate pe c ile de navigaie cu indicatoarele corespun2 toare de naviga0ilitate ;de 2i /i de noapte< 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei unit i convenionale. :istrugerea. deteriorarea. smulgerea. precum /i mutarea semnelor situative /i indicatoarelor plutitoare /i riverane % r permisiunea lucr torilor de linie. instalarea unor garduri /i a altor dispo2itive pentru pescuit dincolo de locurile. sta0ilite !n acest scop % r coordonarea cu serviciile te5nice ale c ii 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale.

E%ectuarea % r permisiunea cuvenit a lucr rilor sca%andriere. de drena6 /i de %ora6 !n apele portuare. precum /i nerespectarea regulilor de semnali2are !n timpul acestor lucr ri 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.117 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.117 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in "#.11.871

&rticolul 118. nc lcarea regulilor de !nregistrare. de eviden /i a regulilor de %olosire a am0arcaiilor nc lcarea regulilor de !nregistrare /i de eviden a am0arcaiilor. a%late su0 controlul 1nspeciei de Stat pentru am0arcaii a ,epu0licii >oldova. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. nc lcarea regulilor de %olosire a am0arcaiilor /i a 0a2elor ;construciilor< pentru staionarea lor 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale ori privarea de dreptul de conducere a am0arcaiilor pe un termen de p!n la trei ani /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.118 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.118 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 119. nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor !n transportul %eroviar. aerian. %luvial. auto /i !n transportul electric nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor !n transportul %eroviar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale. nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor. sta0ilite !n transportul aerian. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cincispre2ece unit i convenionale. nc lcarea regulilor de securitate contra incendiilor. sta0ilite !n transportul %luvial. auto /i !n transportul electric. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.119 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.119 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#.11.871

&rticolul 120. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de exploatare a mi6loacelor de transport 4olosirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport. care s!nt deteriorate !n sistemul de %r!nare sau !n mecanismul de direcie. ori s!nt reutilate % r autori2aia respectiv . ori care nu au trecut controlul te5nic de stat. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou la cinci unit i convenionale. 4olosirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a mi6loacelor de transport. care s!nt deteriorate /i ca urmare exploatarea lor este inter2is de regulile de circulaie rutier . except!nd de%ectele menionate !n partea !nt!i a pre2entului articol. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la unu la dou unit i convenionale. 4olosirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a mi6loacelor de transport care nu au %ost !nregistrate !n modul sta0ilit /i=sau lipsa poliei de asigurare o0ligatorie de r spundere civil a dein torilor mi6loacelor de transport auto 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la unu la trei unit i convenionale.

4olosirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a mi6loacelor de transport cu num rul de !nmatriculare %als sau ascuns. sau sc5im0at !n alt mod. precum /i %olosirea acestor mi6loace % r num rul de !nmatriculare. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loacele de transport pe un termen de un an.
#ot=> #rin mi6loace de transport !n articolele 12)8131 din pre2entul Cod se su0!neleg toate tipurile de automo0ile. de tractoare /i alte ma/ini autopropulsate. trolei0u2ele. precum /i motocicletele /i alte mi6loace de transport mecanic. *+rt.1#" &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#" &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.1#" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#" ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 121. :ep /irea vite2ei de c tre conduc torii mi6loacelor de transport :ep /irea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a vite2ei de circulaie sta0ilite de la 2ece p!n la dou 2eci Fm=or 8 atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou la cinci unit i convenionale. :ep /irea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a vite2ei de circulaie sta0ilite de la dou 2eci p!n la patru2eci Fm=or 8 atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale. :ep /irea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a vite2ei de circulaie sta0ilite mai mult de patru2eci Fm=or 8 atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.1#1 ,n re!a(-ia Legii nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#1 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#1 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

1.*+&rticolul 1211. (erespectarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a cerinelor indicatoarelor rutiere. !nc lcarea regulilor de transportare a oamenilor /i altor reguli ale circulaiei rutiere (erespectarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a cerinelor indicatoarelor rutiere de prioritate. ale indicatoarelor rutiere de inter2icere /i de sens o0ligatoriu. a marca6ului p rii carosa0ile a drumurilor privind dreptul prioritar de circulaie. !nc lcarea regulilor de transportare a oamenilor. de dep /ire a mi6loacelor de transport. de trecere a locurilor de oprire a transportului de u2 pu0lic sau a pasa6elor pentru pietoni. de %olosire a dispo2itivelor de iluminat la c derea !ntunericului sau !n condiii de vi2i0ilitate redus . de circulaie pe autostr 2i. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la unu la trei unit i convenionale. (eacordarea de c tre conduc torii unor mi6loace de transport a posi0ilit ii de trecere altor mi6loace de transport cu %arurile de semnali2are cu lumina al0astr sau cu dispo2itivele de semnali2are sonor special !n %unciune. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport pe un termen de un an. (egli6area de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a semnalului de inter2icere al sema%orului sau a gestului de inter2icere al agentului de circulaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou la cinci unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport pe un termen de /ase luni.
*+rt.1#11 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#11 &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.1#11 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#11 intro!'$ %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

2.*+&rticolul 1212. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de circulaie rutier care a generat o situaie de avarie

nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de circulaie rutier .prev 2ute !n articolele 121 /i 1211 din pre2entul Cod. care a generat o situaie de avarie. adic i8a determinat pe ali participani la tra%ic s sc5im0e 0rusc vite2a sau sensul circulaiei ori s ia alte m suri pentru asigurarea propriei securit i sau a securit ii altor cet eni. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /apte la 2ece unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport pe un termen de /ase luni.
*+rt.1#1# &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#1# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#1# intro!'$ %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

3.*+&rticolul 1213. #articiparea conduc torilor mi6loacelor de transport la deplasarea !n grup #articiparea conduc torilor mi6loacelor de transport la deplasarea !n grup ;mai mult de doi<. ce generea2 impedimente circulaiei rutiere. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou la cinci unit i convenionale. Aceea/i !nc lcare ce a generat o situaie de avarie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /apte la 2ece unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loacele de transport pe un termen de /ase luni.
*+rt.1#13 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#13 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#13 intro!'$ %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 122. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de traversare la nivel cu cale %erat nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de traversare la nivel cu calea %erat ;intrarea !n pasa6 c!nd 0ariera este !nc5is sau !ncepe s se !nc5id . desc5iderea neautori2at a 0arierei sau ocolirea ei. traversarea c ilor %erate !n locuri neindicate /i alte !nc lc ri ale regulilor de traversare a pasa6elor de nivel<. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /apte la 2ece unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport pe un termen de /ase luni.
*+rt.1## &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1## &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1## ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 123. Conducerea mi6loacelor de transport de c tre conduc torii mi6loacelor de transport !n stare de e0rietate Conducerea mi6loacelor de transport de c tre conduc torii mi6loacelor de transport !n stare de e0rietate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci /i cinci la patru2eci de unit i convenionale sau privare de dreptul de a conduce orice mi6loc de transport pe un termen de un an. Comiterea repetat !n decursul unui an a acelora/i aciuni 8 atrage dup sine privarea de dreptul de a conduce orice mi6loc de transport pe un termen de trei ani. #redarea conducerii mi6loacelor de transport unei persoane care se a%l !n stare de e0rietate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la patru2eci de unit i convenionale.
*+rt.1#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.1#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#3 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 12/. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de circulaie rutier . !nc lcare care a atras dup sine deteriorarea mi6loacelor de transport ori a altor 0unuri. precum /i !nc lcarea altor reguli de circulaie rutier nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de circulaie rutier . !nc lcare care a atras dup sine deteriorarea ne!nsemnat a mi6loacelor de transport. a !nc rc turilor. a drumurilor. a instalaiilor rutiere /i a altor instalaii ori a altor 0unuri. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport pe un termen de un an. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a regulilor de circulaie rutier . care a condus la cau2area de le2iuni corporale u/oare victimei. %ie deteriorarea considera0il a mi6loacelor de transport. a !nc rc turilor. a drumurilor. a instalaiilor rutiere /i de alt natur ori a altor 0unuri. 8 atrage aplicarea unei amen2i de la cincispre2ece la dou 2eci de unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport pe un termen de p!n la doi ani. nc lcarea. prev 2ut la alineatul doi al pre2entului articol. s v!r/it !n stare de e0rietate 8 atrage aplicarea unei amen2i de la trei2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce mi6loace de transport pe un termen de trei ani. nc lcarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a altor reguli de circulaie rutier . except!nd cele prev 2ute de pre2entul Cod. atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).5 la unitate convenional .
*+rt.1#4 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#4 &o!i)i(at %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.1#4 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#4 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

1.*+&rticolul 12/1. nc lcarea regulilor de %olosire a centurilor de siguran . precum /i a c /tilor pentru motocicli/ti nc lcarea regulilor de %olosire a centurilor de siguran . precum /i a c /tilor pentru motocicli/ti 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).5 la o unitate convenional .
*+rt.1#41 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#41 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#41 intro!'$ %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 125. Conducerea mi6loacelor de transport de c tre persoanele care nu au permis de conducere Conducerea mi6loacelor de transport de c tre persoanele care nu au permis de conducere. precum /i predarea mi6locului de transport unei persoane care nu are permis de conducere. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /apte la 2ece unit i convenionale. Conducerea mi6loacelor de transport de c tre persoane private de dreptul de a conduce asemenea mi6loace. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale. nc lc rile prev 2ute de p rile !nt!i /i a doua ale pre2entului articol. care au condus la deteriorarea mi6loacelor de transport. a !nc rc turilor. a drumurilor. a instalaiilor rutiere /i altor instalaii ori a altor 0unuri.8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.1#5 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#5 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#5 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 120. Conducerea mi6loacelor de transport de c tre persoanele care nu au permis de conducere /i care se a%l !n stare de e0rietate Conducerea mi6loacelor de transport de c tre persoanele care nu au permis de conducere a acestor mi6loace /i care se a%l !n stare de e0rietate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la patru2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale. Comiterea repetat oar !n decursul unui an a acelora/i aciuni 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /ai2eci la /ai2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1#0 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#0 (o&%letat %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.1#0 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#0 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 122. (e!ndeplinirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a indicaiilor motivate de a opri mi6locul de transport. plecarea de la locul unde s8a produs accidentul rutier sau esc5ivarea de la trecerea examin rii st rii de e0rietate (e!ndeplinirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a indicaiilor motivate ale lucr torului poliiei a%late !n exerciiul %unciunii de a opri mi6locul de transport. plecarea. !nc lc!nd ast%el regulile sta0ilite. de la locul unde s8a produs accidentul rutier !n care au %ost implicai sau esc5ivarea conduc torilor mi6loacelor de transport de la trecerea. !n con%ormitate cu modul sta0ilit. a examin rii st rii de e0rietate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la trei2eci /i cinci la patru2eci de unit i convenionale sau privarea de dreptul de a conduce orice tip de mi6loace de transport pe un termen de trei ani. S v!r/irea acelora/i aciuni de c tre persoanele care nu au permis de conducere a mi6loacelor de transport 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci /i cinci la /ai2eci de unit i convenionale.
#ot=> 1ndicaia lucr torului poliiei !m0r cat !n uni%orm privind oprirea mi6locului de transport se d prin semnali2area cu m!na sau cu 0astonul de semnali2are. precum /i cu a6utorul unui mega%on. pentru a evita situaia de avarie. *+rt.1#7 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#7 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.1#7 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#7 &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

1.*+&rticolul 1221. ,e%u2ul de a transporta 0olnavul a c rui via este !n pericol ,e%u2ul conduc torului mi6locului de transport de a transporta necondiionat. la cererea medicului sau a altui lucr tor medical. 0olnavul a c rui via este !n pericol la unitatea medico8 sanitar proxim 8 atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1#71 intro!'$ %rin Legea nr.50-X V !in 1"."0.981

2.*+&rticolul 1222. (e!ndeplinirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport a indicaiilor lucr torului a0ilitat al >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor (e!ndeplinirea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport. activitatea c rora necesit liceniere sau autori2are la tra%ic din partea >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor sau a organului a0ilitat de el. a indicaiilor lucr torului a0ilitat al >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor. a%lat !n exerciiul %unciunii. de a opri mi6locul de transport. re%u2ul acestora de a pre2enta documentele de !nsoire sau neadmiterea e%ectu rii controlului 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
#ot=> 1ndicaia lucr torului a0ilitat al >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor. !n uni%orm . privind oprirea mi6locului de transport se %ace cu 0astonul de semnali2are. *+rt.1#7# intro!'$ %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11

&rticolul 128. nc lcarea regulilor de circulaie de c tre pietoni /i de c tre ali participani la circulaia rutier (egli6area de c tre pietoni a semnalelor de diri6are a circulaiei rutiere. traversarea p rii carosa0ile a drumului sau deplasarea pe ea !n locurile neindicate. precum /i negli6area semnalelor de diri6are a circulaiei rutiere. nerespectarea cerinelor indicatoarelor rutiere. de prioritate ale indicatoarelor de inter2icere /i de sens o0ligatoriu. a regulilor de deplasare pe autostr 2i a persoanelor. care conduc mopede /i 0iciclete. a vi2itiilor /i a altor persoane ce se %olosesc de drum. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).5 la o unitate convenional . nc lcarea de c tre acelea/i persoane a regulilor de circulaie rutier . care a generat o situaie de avarie.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la unu la trei unit i convenionale.
*+rt.1#8 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#8 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#8 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 129. Admiterea ie/irii pe traseu a mi6loacelor de transport care au de%ecte /i alte !nc lc ri ale regulilor de exploatare Admiterea ie/irii pe traseu a mi6loacelor de transport care au de%ecte ce inter2ic exploatarea lor sau reutilate % r autori2aia respectiv . sau care nu s!nt !nregistrate !n modul sta0ilit. sau nu au trecut controlul te5nic de stat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere. responsa0ile de starea te5nic /i de exploatarea mi6loacelor de transport !n m rime de la trei la cinci unit i convenionale.
*+rt.1#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1#9 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 130. Admiterea la conducerea mi6loacelor de transport sau a navelor a conduc torilor de mi6loace de transport sau a c!rmacilor. care se a%l !n stare de e0rietate. sau a persoanelor. care nu au permis de conducere a mi6locului de transport sau a navei Admiterea la conducerea mi6loacelor de transport sau a navelor %luviale /i am0arcaiilor a conduc torilor de mi6loace de transport sau a c!rmacilor. care se a%l !n stare de e0rietate. sau a persoanelor. care nu au permis de conducere a mi6locului de transport sau a navei.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere.responsa0ile pentru starea te5nic /i exploatarea mi6loacelor de transport sau a navelor !n m rime de la dou 2eci la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.13" &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.13" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.13" ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in "#.11.871

&rticolul 131. 4olosirea neautori2at a mi6loacelor de transport. a ma/inilor ori a mecanismelor 4olosirea neautori2at !n scop de pro%it a mi6loacelor de transport. a ma/inilor ori a mecanismelor. ce aparin !ntreprinderilor. instituiilor. organi2aiilor. 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere p!n la trei unit i convenionale. iar conduc torilor mi6loacelor de transport 8 aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.131 &o!i)i(at %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.131 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.131 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in 17."0.801

1.*+&rticolul 1311. nc lcarea regulilor de %olosire a mi6loacelor de transport electric. auto /i de transport %luvial :eteriorarea ec5ipamentului interior /i a pl cilor de sticl din trolei0u2e. tramvaie. auto0u2e. taxiuri cu itinerar %ix sau din navele %luviale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei la cinci unit i convenionale. Aruncarea gunoiului /i a altor o0iecte din %erestrele /i u/ile trolei0u2elor. tramvaielor. auto0u2elor. taxiurilor mar/ruti2ate sau ale navelor %luviale 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la unu la trei unit i convenionale. 4umatul !n saloanele trolei0u2elor. tramvaielor. auto0u2elor. taxiurilor mar/ruti2ate sau ale navelor %luviale de pasageri 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la unu la trei unit i convenionale.
*+rt.1311 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1311 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1311 intro!'$ %rin 3(az'l !in "#.11.871

&rticolul 132. nc lcarea regulilor de transportare a unor su0stane /i o0iecte periculoase !n transportul %eroviar. %luvial /i auto /i !n transportul electric nc lcarea regulilor de transportare !n transportul %eroviar /i %luvial cu 0aga6ul de m!n . a unor su0stane /i o0iecte in%lama0ile otr vitoare. u/or in%lama0ile. explo2ive /i toxice 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. 7ransportarea cu trolei0u2ul. tramvaiul. auto0u2ul. taxiul cu itinerar %ix. precum /i predarea la 0aga6e sau !n camera de p strat 0aga6e 8 su0stanelor explo2ive. u/or in%lama0ile. otr vitoare /i toxice atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale.
*+rt.13# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.13# &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#.11.871

&rticolul 133. 7ransportarea 0aga6ului de m!n peste normele sta0ilite /i a 0aga6ului netaxat 7ransportarea !n transportul %luvial a 0aga6ului de m!n peste normele sta0ilite 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de ).)5 din unitatea convenional . 7ransportarea 0aga6ului de m!n peste normele sta0ilite !n transportul %eroviar 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de ).)5 din unitatea convenional . 7ransportarea netaxat a 0aga6ului cu trolei0u2ul. tramvaiul. cu auto0u2ul or /enesc /i su0ur0an /i cu taximetrul cu itinerar %ix 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de ).)25 din unitatea convenional pentru %iecare loc de 0aga6. 7ransportarea netaxat a 0aga6ului cu auto0u2ul interur0an 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de ).)5 din unitatea convenional .
*+rt.133 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.133 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#.11.871

&rticolul 13/. C l toria % r 0ilet

C l toria persoanelor % r 0ilet sau % r ac5itarea taxei !nsoitorului transportului ;!nsoitorului de tren. vagon. taxatorului<E cu trenurile su0ur0ane 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la ).5 unit i convenionale? cu trenurile de comunicaie local /i de curs lung 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. cu navele transportului %luvial 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la o unitate convenional ? cu transportul ur0an !n comun 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la ).3 din unitatea convenional ? cu auto0u2ele de curs interur0an /i internaional 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la o unitatea convenional ? cu navele aeriene 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. (e!nm!narea 0iletului de c tre !nsoitorul transportului contra taxei ac5itate sau !nm!narea 0iletelor la un cost mai mic dec!t suma real ac5itat de c tre c l tori 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale. :ucerea copiilor !n v!rst de la cinci la 2ece ani in transporturi % r 0ilet sau % r ac5itarea taxei !nsoitorului transportului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n proporie de 14 din amenda sta0ilit pentru c l toria % r 0ilet a unui pasager adult.
*+rt.134 &o!i)i(at %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.134 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#4-X !in #5."9.971 *+rt.134 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"37-X !in 17.1#.901 *+rt.134 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 13/1. (erespectarea !n transportul auto a condiiilor sta0ilite !n licen /i=sau autori2aie (erespectarea !n transportul auto a condiiilor sta0ilite !n licen /i=sau autori2aie. eli0erate de organele a0ilitate cu acest drept !n con%ormitate cu legislaia !n vigoare. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.1341 ,n re!a(-ia Legii nr.4"7-XV !in "#.1#."4, ,n 4igoare #4.1#."41 *+rt.1341 intro!'$ %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11

2.*+&rticolul 13/2. (erespectarea regulilor de transportare a c l torilor /i 0aga6elor (e!nregistrarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport auto a 0iletelor de c l torie !n 0orderoul de eviden a 0iletelor. cu excepia transportului ur0an. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale. (erespectarea de c tre conduc torii mi6loacelor de transport auto a regulilor de completare a Carnetului 4oii de #arcurs ;C4#< 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale. >odi%icarea ;corectarea< intenionat de c tre conduc torul mi6locului de transport auto a 0orderoului de eviden a 0iletelor de c l torie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale. Admiterea la e%ectuarea transporturilor de c l tori /i 0aga6e a conduc torului mi6locului de transport auto care nu a %ost supus examenului medical 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la /apte2eci de unit i convenionale. Admiterea la e%ectuarea transporturilor de c l tori /i 0aga6e a mi6locului de transport auto care nu a %ost supus controlului te5nic 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la /apte2eci de unit i convenionale. 7ransportarea c l torilor % r documentele prev 2ute de ,egulamentul transporturilor auto de c l tori /i 0aga6e 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /apte2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.134# intro!'$ %rin Legea nr.4"7-XV !in "#.1#."4, ,n 4igoare #4.1#."41

&rticolul 135. nc lcarea regulilor de asigurare a integrit ii !nc rc turilor !n transportul %eroviar. %luvial /i auto :eteriorarea materialului rulant. a containerelor. mi6loacelor %lotante /i a altor mi6loace de transport. destinate tra%icului de !nc rc turi. precum /i a dispo2itivelor de tra%ic. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale. :eteriorarea plum0urilor /i a dispo2itivelor de !nc5idere ale vagoanelor de mar% . automo0ilelor. remorcilor de automo0ile. containerelor. calelor /i altor maga2ii de alte mi6loace %lotante. ruperea plum0urilor de pe ele? deteriorarea unor unit i de !nc rc turi /i a am0ala6ului lor. a unor pac5ete. a grila6elor de la punctele de manipulare. a m r%urilor de la staiile de cale %erat . de la staiile de autocamioane. de la punctele ;rampele< de containere. de la porturi ;de0arcadere< /i depo2ite. ce se %olosesc pentru executarea operaiilor legate de tra%icul de m r%uri. precum /i a%larea. % r permisiunea cuvenit . pe teritoriul punctelor de manipulare a m r%urilor. al punctelor ;rampelor< de containere al 2onelor ;sectoarelor< de manipulare a m r%urilor din porturi ;de0arcadere<. al eclu2elor /i al depo2itelor sus8menionate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).1 p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.135 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 130. nc lcarea regulilor !ndreptate spre asigurarea integrit ii !nc rc turilor !n transportul aerian :eteriorarea plum0urilor /i a dispo2itivelor de !nc5idere. ale containerelor. ruperea plum0urilor de pe ele. deteriorarea unor unit i de !nc rc turi /i a am0ala6ului lor. a pac5etelor. precum /i a grila6elor de pe depo2itele. ce se %olosesc pentru executarea operaiunilor legate de tra%icul de m r%uri !n transportul aerian.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. :eteriorarea containerelor /i a mi6loacelor de transport. destinate tra%icului de m r%uri !n transportul aerian. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.130 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 132. :eteriorarea drumurilor. pasa6elor de nivel /i a altor instalaii rutiere :eteriorarea drumurilor. pasa6elor de nivel. a altor instalaii rutiere sau a mi6loacelor te5nice de diri6are a circulaiei rutiere. precum /i crearea de o0stacole pentru circulaia rutier . inclusiv prin murd rirea !m0r c mintei rutiere 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.137 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.137 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.137 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

1.*+&rticolul 1321. nc lcarea regulilor de %olosire a drumurilor Circulaia pe drumurile naionale a mi6loacelor de transport cu /enile. cu traciune animal . precum /i a celor neec5ipate corespun2 tor. care transport !nc rc turi a c ror scurgere poate provoca acoperirea cu g5ea a !m0r c mintei rutiere !n perioada de iarn /i diminuarea siguranei circulaiei rutiere. 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.1371 intro!'$ %rin Legea nr.9"9-X !in "4."7.901

&rticolul 138. nc lcarea regulilor de protecie a 0en2ii de delimitare a regulilor de %olosire a terenurilor 2onei de protecie a drumului Aratul unor poriuni de teren. cositul ier0ii. t ierea /i v t marea plantaiilor. !ntoarcerea stratului !nelenit /i excavarea solului evacuarea apelor de canali2aie. industriale.ameliorative /i de scurgere !n instalaii de derivaie a apei /i !n re2erve. dac se e%ectuea2 pe 0anda de delimitare a autodrumurilor % r coordonare cu organele rutiere. precum /i a!area %ocului pe 0anda de delimitare /i mai aproape de 1)) de metri de podurile de lemn. %umatul pe podurile de lemn /i pe podurile cu pardoseal de lemn 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. Executarea. !n 2ona de protecie a drumului. de !mpre6muiri sau plantaii care pot provoca !n2 pe2irea drumului ori !mpiedica vi2i0ilitatea. precum /i amplasarea. !n aceast 2on . de construcii. instalaii /i panouri pu0licitare. % r autori2area respectiv a organului de administrare a drumului. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale. Executarea !n 2ona de protecie a drumului a unor lucr ri care ar periclita sta0ilitatea. integritatea. ar vicia aspectul estetic al drumului sau ar modi%ica regimul apelor su0terane. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.138 &o!i)i(at %rin Legea nr.9"9-X !in "4."7.901 *+rt.138 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 139. nc lcarea de c tre dein torii de terenuri a regulilor de protecie a autodrumurilor /i a construciilor rutiere (e!ndeplinirea de c tre dein torii de terenuri a o0ligaiunilor de amena6are. reparare /i cur ire regulat a pistelor pentru pietoni /i a punilor de trecere !n limitele poriunilor de teren. date !n seama lor. %iind m rgina/e cu 0anda de delimitare a autodrumurilor /i a%l!ndu8se !n 2ona centrelor populate. situate de8a lungul drumurilor de importan repu0lican /i local . precum /i ne!ndeplinirea o0ligaiunilor de !ntreinere !n stare te5nic 0un /i !n cur enie a 0arierelor de la marginea poriunilor de terene. date !n seama lor. sau a c ilor de acces la autodrumul de %olosin general . inclusiv punile de trecere. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.139 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.139 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1391. Esc5ivarea de la participarea la construcia /i reparaia autodrumurilor Esc5ivarea col5o2urilor. sov5o2urilor. !ntreprinderilor industriale. de transporturi. de construcii /i a altor !ntreprinderi /i organi2aii economice de la participarea la construcia /i reparaia autodrumurilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. nc lcarea termenelor de executare a lucr rilor. de !nl turare a deran6amentelor pricinuite drumului !n urma execut rii lucr rilor indicate !n autori2aia eli0erat de organul de administrare a drumului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. Sustragerea de la !ndeplinirea lucr rilor. de la !nl turarea deran6amentelor pricinuite drumului !n urma execut rii lucr rilor. indicate !n autori2aia eli0erat de organul de administrare a drumului. 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1391 (o&%letat %rin Legea nr.9"9-X !in "4."7.901 *+rt.1391 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1391 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 1/0. nc lcarea regulilor de !ntreinere a drumurilor. pasa6elor de nivel /i a altor instalaii rutiere nc lcarea regulilor de !ntreinere a drumurilor. pasa6elor de nivel /i a altor instalaii rutiere !n stare de siguran pentru circulaie sau neluarea de m suri pentru inter2icerea la timp ori pentru limitarea circulaiei pe unele poriuni ale drumurilor. c!nd %olosirea lor periclitea2 securitatea circulaiei. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere. responsa0ile pentru starea drumurilor. a pasa6elor de nivel /i a altor instalaii rutiere. !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.14" &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.14" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 1/1. nc lcarea ,egulilor de protecie a conductelor magistrale nc lcarea ,egulilor de protecie a conductelor magistrale 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.141 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 1/2. Activitatea !n domeniul telecomunicaiilor % r licen sau autori2aie ori !n ca2ul suspend rii sau !ncet rii aciunii lor :es% /urarea activit ii !n domeniul telecomunicaiilor sau utili2area %recvenelor radio % r licen ori % r autori2aia eli0erat de organul a0ilitat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale cu sau % r con%iscarea ec5ipamentului. 1mportul. %urni2area sau comerciali2area ec5ipamentelor /i ca0lurilor pentru necesit ile telecomunicaiilor. in%ormaticii /i activit ii po/tale necerti%icate /i=sau nemarcate !n con%ormitate cu procedura de certi%icare de c tre organismul de certi%icare a produselor din domeniul telecomunicaiilor. in%ormaticii /i activit ii po/tale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la trei2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. 1nstalarea sau utili2area ec5ipamentelor de radiocomunicaii !n mi6loacele de transport % r autori2aia eli0erat de 1nspectoratul de Stat al Comunicaiilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei la dou 2eci de unit i convenionale cu sau % r con%iscarea ec5ipamentului.
*+rt.14# &o!i)i(at %rin Legea nr.5##-XV !in 18.1#."3, ,n 4igoare 3"."1."41 *+rt.14# &o!i)i(at %rin Legea nr.740-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.14# &o!i)i(at %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.14# ,n re!a(-ia Legii nr.987-X !in 15.1".901 *+rt.141 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1/21. (erespectarea condiiilor sta0ilite !n licen sau autori2aie (erespectarea condiiilor sta0ilite !n licena sau autori2aia. eli0erate de Agenia (aional pentru ,eglementare !n 7elecomunicaii /i 1n%ormatic . ori !n licena sau autori2aia. eli0erate de Consiliul Coordonator al Audiovi2ualului. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la trei sute de unit i convenionale.

(erespectarea condiiilor /i normelor de di%u2are a programelor audiovi2uale. sta0ilite de Consiliul Coordonator al Audiovi2ualului /i Comisia Electoral Central pentru perioada campaniei electorale. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la dou sute cinci2eci de unit i convenionale. Emiterea pe alt %recven sau canal. nerespectarea datelor te5nice. a 2onei sau a parametrilor te5nici. prev 2ui !n licena de emisie. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale. :i%u2area pu0licit ii cu !nc lcarea prevederilor legale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou sute cinci2eci la cinci sute de unit i convenionale. Continuarea activit ii dup suspendarea sau retragerea licenei de emisie sau a deci2iei de autori2are 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de trei mii de unit i convenionale.
*+rt.14#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.5##-XV !in 18.1#."3, ,n 4igoare 3"."1."41 *+rt.14#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.740-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.14#1 (o&%letat %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.14#1 (o&%letat %rin Legea nr.1108-X V !in #0."7.#"""1 *+rt.14#1 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

2.*+&rticolul 1/22. 7ransmiterea %recvenei radio asignate. licenei sau autori2aiei unei alte persoane 7ransmiterea %recvenei radio asignate. precum /i a licenei sau autori2aiei eli0erate de Agenia (aional pentru ,eglementare !n 7elecomunicaii /i 1n%ormatic unei alte persoane 6uridice sau %i2ice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou 2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.14## &o!i)i(at %rin Legea nr.740-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.14## (o&%letat %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.14## intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

3.*+&rticolul 1/23. @tili2area sau conectarea la reelele de telecomunicaii a ec5ipamentelor /i ca0lurilor de telecomunicaii necerti%icate /i nemarcate @tili2area sau conectarea la reelele de telecomunicaii a ec5ipamentelor /i ca0lurilor de telecomunicaii necerti%icate /i nemarcate de >inisterul :e2volt rii 1n%ormaionale sau de organul a0ilitat de minister 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la dou 2eci la /ai2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.14#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.37#-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare #7."1."01 *+rt.14#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.740-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.14#3 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

4.*+&rticolul 1/2/. Conectarea neautori2at sau admiterea conect rii neautori2ate la reelele de telecomunicaii Conectarea neautori2at sau admiterea conect rii neautori2ate a aparatelor tele%onice sau altor ec5ipamente terminale la liniile de a0onat sau la taxo%oane /i a aparatelor de radio. televi2oarelor /i a altor mi6loace de telecomunicaii la reelele de telecomunicaii radio%onice sau televi2ate 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la cincispre2ece la cinci2eci de unit i convenionale. Conectarea neautori2at sau admiterea conect rii neautori2ate a reelei de telecomunicaii a unui proprietar la reeaua de telecomunicaii a altui proprietar sau la reeaua pu0lic de telecomunicaii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la dou 2eci la dou sute cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.14#4 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

5.*+&rticolul 1/25. ,e%u2ul ne!ntemeiat al titularului de licen de a conecta la reeaua sa de telecomunicaii a reelei de telecomunicaii a unui alt titular de licen ,e%u2ul ne!ntemeiat al titularului de licen de a conecta. con%orm condiiilor sta0ilite !n licen . la reeaua sa de telecomunicaii a reelei de telecomunicaii a unui alt titular de licen 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la o sut /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.14#5 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

".*+&rticolul 1/20. @tili2area sau transmiterea neautori2at a resurselor de numerotare @tili2area sau transmiterea neautori2at a resurselor de numerotare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncie de r spundere !n m rime de la trei sute la o mie cinci sute de unit i convenionale.
*+rt.14#0 intro!'$ %rin Legea nr.#95-XV !in #8."7."4, ,n 4igoare 13."8."41

&rticolul 1/3. nc lcarea normelor de emisie radioelectric /i de pertur0aii industriale admisi0ile pentru radiorecepie. !mpiedicarea recepion rii programelor audiovi2ualului sau a %uncion rii ec5ipamentelor /i liniilor programelor audiovi2ualului sau a %uncion rii ec5ipamentelor /i liniilor de telecomunicaii nc lcarea normelor de emisie radioelectric /i de pertur0aii industriale admisi0ile pentru radiorecepie. !mpiedicarea recepion rii programelor audiovi2ualului sau a %uncion rii ec5ipamentelor /i liniilor de telecomunicaii atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.143 ,n re!a(-ia Legii nr.987-X !in 15.1".901 *+rt.143 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1/31. nc lcarea regulilor de protecie a liniilor /i instalaiilor de telecomunicaii nc lcarea regulilor de protecie a liniilor /i instalaiilor de telecomunicaii prin %ir /i ca0lu 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1431 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

2.*+&rticolul 1/32. Crearea /i operarea mi6loacelor de telecomunicaii suscepti0ile s cau2e2e pre6udicii s n t ii oamenilor Crearea /i operarea mi6loacelor de telecomunicaii suscepti0ile s cau2e2e pre6udicii s n t ii oamenilor care locuiesc !n 2ona de in%luen d un toare a lor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la o sut de unit i convenionale cu sau % r con%iscarea ec5ipamentului.
*+rt.143# intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

3.*+&rticolul 1/33. 7ransmiterea !n tra%icul serviciilor de radioamator a in%ormaiilor inter2ise 7ransmiterea !n tra%icul serviciilor de radioamator a in%ormaiilor inter2ise de ,egulamentul radioamatorilor /i de alte acte normative 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.1433 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

4.*+&rticolul 1/3/. 4rancarea trimiterilor po/tale cu m rci po/tale utili2ate sau neautori2ate 4rancarea trimiterilor po/tale cu m rci po/tale utili2ate sau neautori2ate de >inisterul :e2volt rii 1n%ormaionale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.1434 &o!i)i(at %rin Legea nr.37#-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare #7."1."01 *+rt.1434 &o!i)i(at %rin Legea nr.740-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.1434 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

&rticolul 1//. Executarea lucr rilor !n domeniul telecomunicaiilor % r acordul proprietarului %unciar sau de o0iecte ori % r 5ot r!rea instanei de 6udecat privind executarea acestor lucr ri Executarea lucr rilor !n domeniul telecomunicaiilor % r acordul proprietarului %unciar sau de o0iecte ori % r 5ot r!rea instanei de 6udecat privind executarea acestor lucr ri 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.144 ,n re!a(-ia Legii nr.987-X !in 15.1".901 *+rt.144 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1//1. Executarea lucr rilor de amena6are /i de trans%erare a reelelor de telecomunicaii la construcie ;reconstrucie< % r condiii te5nice sau % r a le respecta Executarea lucr rilor de amena6are /i de trans%erare a reelelor de telecomunicaii la construcia ;reconstrucia< cl dirilor. drumurilor. podurilor /i altor o0iecte % r condiiile te5nice sta0ilite de proprietarii reelelor de telecomunicaii sau % r a le respecta 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de la cinci la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1441 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

2.*+&rticolul 1//2. Executarea lucr rilor de construcie !n 2onele de protecie a liniilor /i instalaiilor de telecomunicaii % r autori2aie Executarea lucr rilor de construcie !n 2onele de protecie a liniilor /i instalaiilor de telecomunicaii % r permisiunea proprietarului liniilor /i instalaiilor de telecomunicaii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la trei2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la trei2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.144# intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

3.*+&rticolul 1//3. mpiedicarea !ntreprinderilor de telecomunicaii de a instala reele de telecomunicaii mpiedicarea !ntreprinderilor de telecomunicaii de a instala reele de telecomunicaii !n. pe. deasupra sau su0 teritoriul propriet ii %unciare. poduri. str 2i. tuneluri. cl diri. colectoare. 2one !nc5ise. p duri. ape 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1443 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

4.*+&rticolul 1///. mpiedicarea ne!ntemeiat a instal rii dispo2itivelor /i construciilor pentru servicii de po/t mpiedicarea ne!ntemeiat a instal rii cutiilor po/tale. automatelor po/tale. c suelor po/tale. altor dispo2itive /i construcii pentru servicii de po/t !n locurile coordonate cu organele administraiei pu0lice locale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.1444 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

&rticolul 1/5. ,e%u2ul ne!ntemeiat de a presta servicii pu0lice de telecomunicaii sau po/tale ,e%u2ul ne!ntemeiat de a presta servicii pu0lice de telecomunicaii sau po/tale utili2atorului care se a%l !n 2ona de aciune a operatorului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.145 ,n re!a(-ia Legii nr.987-X !in 15.1".901 *+rt.145 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1/51. :iscriminarea la prestarea serviciilor pu0lice de telecomunicaii sau po/tale :iscriminarea de orice natur a utili2atorului la prestarea serviciilor pu0lice de telecomunicaii sau po/tale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci la trei2eci de unit i convenionale.
*+rt.1451 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

2.*+&rticolul 1/52. (eac5itarea pl ilor pentru %recvenele radio acordate sau aplicarea de tari%e discriminatorii la prestarea serviciilor pu0lice de telecomunicaii sau po/tale (eac5itarea pl ilor pentru %recvenele radio acordate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la o sut de unit i convenionale. Aplicarea de tari%e discriminatorii la prestarea serviciilor pu0lice de telecomunicaii sau po/tale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.145# ,n re!a(-ia Legii nr.740-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.145# &o!i)i(at %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.145# intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

3.*+&rticolul 1/53. mpiedicarea accesului la serviciile pu0lice de telecomunicaii sau po/tale mpiedicarea accesului utili2atorului la serviciile pu0lice de telecomunicaii sau po/tale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la trei2eci de unit i convenionale.
*+rt.1453 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

4.*+&rticolul 1/5/. mpiedicarea ne!ntemeiat a accesului la reeaua de telecomunicaii sau la serviciile pu0lice de telecomunicaii mpiedicarea ne!ntemeiat de c tre operator a accesului concurenilor la reeaua de telecomunicaii sau la serviciile pu0lice de telecomunicaii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la o sut cinci2eci de unit i convenionale.

*+rt.1454 intro!'$ %rin Legea nr.987-X

!in 15.1".901

&rticolul 1/0. Alocarea sau deconectarea premeditat a instalaiilor de telecomunicaii Alocarea sau deconectarea premeditat a instalaiilor de telecomunicaii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou 2eci la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.140 ,n re!a(-ia Legii nr.987-X !in 15.1".901 *+rt.140 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1/01. :eteriorarea liniilor. instalaiilor /i ec5ipamentelor de telecomunicaii :eteriorarea liniilor de telecomunicaii prin %ir /i ca0lu. dulapurilor repartitoare. taxo%oanelor. ca0inelor tele%onice. automatelor de sc5im0at monede /i altor instalaii /i ec5ipamente de telecomunicaii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci la dou sute cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1401 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

2.*+&rticolul 1/02. :eteriorarea sau desc5iderea neautori2at a dispo2itivelor /i a construciilor pentru servicii de po/t :eteriorarea sau desc5iderea neautori2at a cutiilor po/tale. automatelor po/tale. c suelor po/tale. altor dispo2itive /i construcii pentru servicii de po/t 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale.
*+rt.140# intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

3.*+&rticolul 1/03. #redarea spre expediere a o0iectelor care pre2int pericol sau a o0iectelor cu caracter o0scen #redarea spre expediere prin orice trimitere po/tal a o0iectelor % r a declara natura real a lor. care pun !n pericol la manipulare sau transport s n tatea oamenilor. /i a o0iectelor cu caracter o0scen 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i a unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere de la dou 2eci /i cinci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1403 intro!'$ %rin Legea nr.987-X !in 15.1".901

C& "%'LUL 11 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL G'$ '(-!"E" C',U#&LE ." (E L'CU"#*E ." CEL (E &,E#&4-!" &rticolul 1/2. nc lcarea modului de luare la eviden a cet enilor /i termenelor de instalare a locatarilor !n casele de locuit /i !n !nc perile de locuit nc lcarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a modului de luare la eviden a cet enilor. care au nevoie de !m0un t irea condiiilor de locuit. a modului de scoatere de la eviden /i de acordare a !nc perilor de locuit cet enilor. nerespectarea termenelor sta0ilite de instalare a locatarilor !n casele de locuit /i !n !nc perile de locuit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.147 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 1/8. nc lcarea regulilor de %olosire a caselor de locuit /i a !nc perilor de locuit nc lcarea regulilor de %olosire a caselor de locuit /i a !nc perilor de locuit. de !ntreinere sanitar a locurilor de %olosin !n comun. a palierelor. ascensoarelor. sc rilor. a spaiilor de l!ng imo0ile. !nc lcarea regulilor de exploatare a caselor de locuit. a !nc perilor de locuit /i a instalaiilor te5nice. !ntreinerea lor % r spirit gospod resc. precum /i reamena6area /i resistemati2area samovolnic a caselor de locuit /i a !nc perilor de locuit. %olosirea lor contrar

destinaiei lor. deteriorarea caselor de locuit. a !nc perilor de locuit a instalaiilor /i a o0iectelor lor de amena6are 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la ).1 la trei unit i convenionale /i aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.148 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 1/9. Construcii neautori2ate Executarea construciilor de orice categorie. indi%erent de tipul de proprietate. a lucr rilor de modi%icare. reamena6are. consolidare /i reparaie capital a cl dirilor /i edi%iciilor % r certi%icatul de ur0anism /i autori2aia de construire. precum /i a construciilor ce cad su0 incidena legislaiei privind calitatea !n construcii % r licena eli0erat !n modul sta0ilit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou sute la cinci sute de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cinci sute la o mie de unit i convenionale. cu demolarea construciilor neautori2ate.
#ot=> Se consider neautori2ate construciile de orice categorie. indi%erent de tipul de proprietate. precum /i lucr rile de modi%icare. reamena6are. consolidare /i reparaie capital a cl dirilor /i edi%iciilor. executate % r certi%icatul de ur0anism /i autori2aia de construire. :emolarea construciilor neautori2ate se execut de c tre proprietar pe cont propriu sau. !n mod %orat. de c tre autorit ile administraiei pu0lice locale 8 din contul proprietarului. *+rt.149 ,n re!a(-ia Legii nr.437-XV !in #7."7.#""11 *+rt.149 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1/91. nc lcarea regulilor de construire a c suelor de var din live2i. precum /i de organi2are /i conducere a pomiculturii colective n% ptuirea de c tre cet eni a construciei c suelor de var din live2i % r coordonarea cuvenit a proiectului sau prin devierea de la normele. prev 2ute din legislaia. care era !n vigoare la !nceputul construciei. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. nc lcarea regulilor de primire !n r!ndurile mem0rilor !ntov r /irii colective? valori%icarea lotului de p m!nt. reparti2at pentru livad colectiv . % r proiectul de organi2are a teritoriului ei /i de ridicare de construcii pe el ori prin !nc lcarea acestui proiect? permiterea construciei c suelor de var din live2i % r coordonarea cuvenit a proiectului sau prin devierea de la normele prev 2ute de legislaia. care era !n vigoare la !nceputul construciei. luarea !n primire pentru exploatare a unor ast%el de c sue? !n% ptuirea de construcii pe teritoriul live2ii colective a unor cl diri /i instalaii de %olosin general % r coordonarea cuvenit a proiectului ori prin devierea de la el? eli0erarea nelegal a materialelor de construcie. %olosirea nelegal a mi6loacelor de transport. a mecanismelor. a %orei de munc . atragerea nelegal a organi2aiilor. nespeciali2ate de construcii la construirea o0iectivelor !ntov r /irii pomicole 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1491 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1491 intro!'$ %rin 3(az'l !in #".11.801

2.*+&rticolul 1/92. nc lcarea legislaiei /i documentelor normative !n construcii Sustragerea de la o0ligaia %urni2 rii de date /i in%ormaii. necesare activit ii de amena6are a teritoriului /i de ur0anism. ce se conin !n 0 ncile de date /i sistemele in%ormaionale. precum /i %urni2area de date /i in%ormaii neautentice? lipsa nemotivat de la veri%icarea lucr rilor a6unse !n %a2e determinante. urmare convoc rii % cute de executant. precum /i convocarea ne6usti%icat .de c tre acesta. a %actorilor interesai? nesolicitarea de c tre investitor sau executant a soluiilor de remediere a de%ectelor ap rute !n timpul execuiei re%eritoare la exigenele eseniale? ne!ndeplinirea o0ligaiei proiectantului de a sta0ili soluii pentru remedierea de%ectelor sesi2ate !n proiect. re%eritoare la exigenele eseniale? neaplicarea de c tre executant a soluiilor

sta0ilite de proiectant sau expert pentru re2olvarea necon%ormit ilor. de%ectelor sau neconcordanelor ap rute !n timpul execuiei? nepreci2area !n proiect a categoriei de importan a construciei /i nesta0ilirea %a2elor determinante ale execuiei supuse controlului calit ii? prevederea !n proiect sau utili2area unor produse necerti%icate sau pentru care nu exist agremente te5nice la lucr ri la care tre0uie s se asigure nivelul de calitate corespun2 tor exigenelor eseniale? neconvocarea %actorilor care tre0uie s participe la veri%icarea lucr rilor a6unse !n %a2e determinante ale execuiei /i neasigurarea condiiilor de veri%icare? nesesi2area !n termen de 24 de ore a 1nspeciei de Stat !n Construcii !n ca2ul producerii unor accidente te5nice la construciile !n execuie. precum /i la cele !n exploatare? avi2area /i apro0area documentaiei de proiect. de amena6are a teritoriului /i de ur0anism /i autori2area lucr rilor de moderni2are. modi%icare. trans%ormare. consolidare /i reparaii ale construciilor cu !nc lcarea legislaiei !n vigoare sau a documentelor normative? !nc lcarea prevederilor din documentele normative re%eritoare la exigenele eseniale? recepionarea construciei cu !nc lcarea prevederilor legale sau exploatarea acesteia % r recepie? necompletarea /i nep strarea c rii te5nice a construciei con%orm prevederilor legale? ne!ndeplinirea termenelor8limit prev 2ute de legislaia !n vigoare !n domeniul ur0anismului sau ne!ndeplinirea la termenul sta0ilit a m surilor cuprinse !n actele de control. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la 2ece la patru2eci de unit i convenionale. Sta0ilirea. !n cadrul experti2ei te5nice a unor proiecte sau lucr ri de construcii a unor soluii care pot determina nereali2area nivelului de calitate al construciilor corespun2 tor exigenelor eseniale? neamena6area terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniial . la terminarea lucr rilor de construcii? neasigurarea veri%ic rii execuiei lucr rilor de construcii prin dirigini de /antier atestai con%orm prevederilor legale? inter2icerea sau o0strucionarea e%ectu rii controlului calit ii !n construcii. nepre2entarea documentelor /i actelor solicitate de persoane cu atri0uii de control. con%orm prevederilor legale? proiectarea. veri%icarea. experti2area sau reali2area construciilor ori executarea de modi%ic ri ale acestora % r respectarea documentelor normative privind re2istena /i sta0ilitatea construciilor? executarea de modi%ic ri ori demolarea integral sau parial a construciilor cu !nc lcarea prevederilor re%eritoare la autori2area /i executarea acestora. precum /i neexecutarea o0ligaiilor privind urm rirea comport rii !n exploatare a construciilor. re%eritoare la re2isten /i sta0ilitate. neexecutarea lucr rilor de !ntreinere. reparaii /i consolidare care decurg din aceast urm rire? reali2area de construcii % r proiect sau pe 0a2a proiectelor neveri%icate de speciali/ti veri%icatori. de proiecte atestai con%orm prevederilor legale? reali2area de modi%ic ri. trans%orm ri. moderni2 ri. consolid ri care pot a%ecta exigenele eseniale % r proiect veri%icat de speciali/ti veri%icatori de proiecte atestai con%orm prevederilor legale? organi2area necorespun2 toare /i neaplicarea sistemului de conducere /i asigurare a calit ii. inclusiv reali2area de construcii % r responsa0ili te5nici atestai con%orm prevederilor legale? %alsi%icarea sau !ntocmirea necorect a documentelor de execuie /i a celor privind !ncerc rile /i anali2ele !n construcii. %a0ricarea /i comerciali2area materialelor /i articolelor de construcie % r documentele de con%irmare a calit ii? negli6area sau ne!ndeplinirea prescripiilor 1nspeciei de Stat !n Construcii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la patru2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.149# &o!i)i(at %rin Legea nr.437-XV !in #7."7.#""11 *+rt.149# intro!'$ %rin Legea nr.7##-X !in "#."#.901

&rticolul 150. nc lcarea regulilor de amena6are a ora/elor /i a altor centre populate nc lcarea regulilor de amena6are a teritoriilor din ora/e /i din alte centre populate. precum /i nerespectarea regulilor de asigurare a cur eniei /i ordinii !n ora/e /i !n alte centre populate 8

atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la ).1 la o unitate convenional /i aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.15" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 151. - t marea sau t ierea samavolnic a plantelor din 2onele ver2i ale ora/elor /i ale altor centre populate - t marea plantelor din spaiile ver2i. t ierea sau str mutarea lor samavolnic !n alte locuri !n timpul e%ectu rii construciilor pe unele poriuni de teren.care !n momentul construciei au 2one ver2i % r permisiunea organului executiv al autoadministr rii locale. precum /i neluarea de c tre cet eni /i de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a unor m suri pentru protecia 2onelor ver2i. a%late !n administrarea lor. atitudinea negli6ent %aa de ele 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.151 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.151 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

C& "%'LUL 12 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E ("# (',E#"UL C',E!*ULU"1 5"#&#*EL'! ." "#(U$%!"E" ,E.%E.UG-!E.%" &rticolul 152. nc lcarea regulilor de comer nc lcarea la !ntreprinderile comerciale /i de alimentaie pu0lic . indi%erent de tipul de proprietate /i %orma 6uridic de organi2are. precum /i de c tre persoanele %i2ice care practic comerul. a regulilor de comer. const!nd !nE 1< !n/elarea cump r torilor la m surat. la c!ntar. la ac5itare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale? 2< v!n2area m r%urilor % r indicarea datei %a0ric rii. a termenului de vala0ilitate sau cu termenul de vala0ilitate expirat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale. cu con%iscarea m r%urilor ce constituie o0iectul contraveniei? 3< nerespectarea regulilor de %olosire a aparatelor de m surat /i de c!nt rit sau utili2area unor aparate de m surat /i de c!nt rit de%ectate. neveri%icate sau neplum0uite 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. cu con%iscarea aparatelor de m surat /i c!nt rit ce nu pot %i reparate? 4< !nc lcarea regimului de lucru. sta0ilit de autorit ile administraiei pu0lice locale. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale? 5< !nc lcarea modului de %ormare /i aplicare a preurilor li0ere ;de pia < /i a celor de stat cu am nuntul. precum /i a tari%elor. nerespectarea modului sta0ilit de rotun6ire a preurilor cu am nuntul 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale? "< lipsa indicatoarelor de preuri sau a meniurilor la m r%urile destinate comerciali2 rii ori !ntocmirea lor cu !nc lcarea regulilor sta0ilite 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale? $< !nc lcarea modului de recepionare. de !ntocmire a documentelor sau de decontare pentru m r%urile primite !n consignaie de la populaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale? &< comerciali2area m r%urilor de %olosin !ndelungat % r indicarea !n documentele de !nsoire a termenelor de garanie. % r pa/aport te5nic sau alt document de model sta0ilit ce !l

!nlocuie/te. precum /i % r traducerea !n lim0a moldoveneasc sau !n alte lim0i. !n modul sta0ilit de legislaie. a in%ormaiei privind condiiile de %olosire e%icient /i ino%ensiv a m r%urilor de import. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.15# &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.15# ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.15# ,n re!a(-ia Legii nr.1145-X !in "9."4.971 *+rt.15# &o!i)i(at %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.15# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.15# ,n re!a(-ia Legii nr.1158-X !in "4."8.9#1

1.*+&rticolul 1521. #re2entarea unei in%ormaii neautentice sau incomplete privind caracteristicile produselor ;m r%urilor< /i serviciilor #re2entarea consumatorului a unei in%ormaii neautentice sau incomplete privind caracteristicile produselor ;m r%urilor< /i serviciilor. trecerea su0 t cere a indicilor calitativi. a propriet ilor produselor ;m r%urilor<. a regulilor de %olosire a lor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale.
*+rt.15#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.15#1 intro!'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.15#1 e2(l'$ %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.15#1 intro!'$ %rin Legea nr.499-X !in 15."#.911

2.*+&rticolul 1522. 4alsi%icarea produselor ;m r%urilor<. %olosirea ilicit a em0lemei comerciale str ine 4alsi%icarea produselor ;m r%urilor<. %olosirea ilicit a em0lemei comerciale str ine 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale cu sau % r con%iscarea produselor ;m r%urilor< ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.15## &o!i)i(at %rin Legea nr.981-X !in 19."9.901 *+rt.15## intro!'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941

3.*+&rticolul 1523. Comerciali2area produselor ;m r%urilor<. supuse certi%ic rii o0ligatorii. % r certi%icat sau marca de con%ormitate Comerciali2area produselor ;m r%urilor<. supuse certi%ic rii o0ligatorii. % r certi%icatul. eli0erat de organul competent. sau marca de con%ormitate ce ar con%irma c produsul corespunde cerinelor !naintate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.15#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"-XV !in 13."5."5, ,n 4igoare "3."0."51 *+rt.15#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.15#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"4-XV !in 13."3."3, ,n 4igoare #3."5."31 *+rt.15#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.15#3 intro!'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941

4.*+&rticolul 152/. 4olosirea ilegal a codului liniar 4olosirea ilegal a codului liniar la marcarea produsului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de la 2ece la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. cu sau % r con%iscarea produsului marcat cu acest semn.
*+rt.15#4 intro!'$ %rin Legea nr.735-X !in #"."#.901

5.*+&rticolul 1525. #roducerea. comerciali2area. transportarea sau p strarea 0 uturilor alcoolice %alsi%icate #roducerea. comerciali2area. transportarea sau p strarea !n scop de comerciali2are pentru o0inerea de pro%it a 0 uturilor alcoolice %alsi%icate 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci p!n la trei sute de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ;m r%urilor< ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.15#5 &o!i)i(at %rin Legea nr.145-X V !in #4."9.981 *+rt.15#5 intro!'$ %rin Legea nr.8##-X !in #0."4.901

".*+&rticolul 1520. nc lcarea regulilor de presc5im0are a m r%urilor nealimentare procurate !n reeaua de comer cu am nuntul nc lcarea regulilor de presc5im0are a m r%urilor nealimentare procurate !n reeaua de comer cu am nuntul. indi%erent de tipul de proprietate /i %orma organi2atorico86uridic a unit ii respective. ce se exprim prin re%u2ul ne!ntemeiat de a permite consumatorului s 8/i reali2e2e dreptul de a presc5im0a sau !napoia mar%a necalitativ . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.15#0 intro!'$ %rin Legea nr.1145-X !in "9."4.971

$.*+&rticolul 1522. nc lcarea regulilor de clasi%icare a !ntreprinderilor de alimentaie pu0lic pe categorii de !ncadrare dup nivelul de servire nc lcarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a regulilor de clasi%icare a !ntreprinderilor de alimentaie pu0lic pe categorii de !ncadrare dup nivelul de servire. indi%erent de tipul de proprietate /i %orma organi2atorico86uridic . ce se exprim prinE 1< des% /urarea activit ii !n s%era alimentaiei pu0lice de c tre su0iecii activit ii comerciale % r certi%icatul de clasi%icare !n categoria respectiv . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale? 2< nerespectarea cerinelor impuse de categoria atri0uit su0iectului activit ii comerciale. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale? 3< nea%i/area la loc vi2i0il a certi%icatului de clasi%icare a su0iectului activit ii comerciale !n categoria respectiv . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.15#7 intro!'$ %rin Legea nr.1145-X !in "9."4.971

&.*+&rticolul 1528. nc lcarea regulilor de ac5i2iionare de la populaie a metalelor /i pietrelor preioase !n articole /i de/euri /i de comerciali2are a lor cu am nuntul Ac5i2iionarea de la populaie a metalelor preioase ;!n lingouri. metal nativ. /lic. s!rm . pl ci /i detalii<. a semi%a0ricatelor pentru producerea giuvaiericalelor /i prote2elor dentare. a articolelor din metale preioase destinate produciei /i lucr rilor de la0orator. a de/eurilor de producie /i a pietrelor preioase ;!n stare neprelucrat <. precum /i a diamantelor 0rute /i a semi%a0ricatelor din ele. a diamantului te5nic 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci sute la o mie de unit i convenionale. cu con%iscarea 0unurilor ce constituie o0iectul contraveniei. Legali2area valorilor ac5i2iionate de la populaie % r eli0erarea c tre pred tor a unei c5itane tipi2ate sau cu eli0erarea c5itanei % r a se indica. !n modul sta0ilit. datele corespun2 toare despre valorile predate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la o sut la trei sute de unit i convenionale. cu con%iscarea 0unurilor ce constituie o0iectul contraveniei. (erespectarea preurilor de stat de ac5i2iie la metalele preioase !n articole /i de/euri 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la cinci sute de unit i convenionale. cu con%iscarea 0unurilor ce constituie o0iectul contraveniei. @tili2area !n alte scopuri. % r autori2aia respectiv a organului de stat a0ilitat. a valorilor ac5i2iionate ce urmea2 s %ie transmise -istieriei de Stat 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la patru sute la o mie dou sute de unit i convenionale. cu con%iscarea 0unurilor ce constituie o0iectul contraveniei. Comerciali2area cu am nuntul a articolelor din metale preioase % r a avea imprimat marca6ul de stat al ,epu0licii >oldova sau % r certi%icat de con%ormitate pentru unele tipuri de giuvaiericale. a altor articole de u2 curent din metale /i pietre preioase. precum /i comerciali2area articolelor de giuvaiergerie % r etic5ete marcate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci sute la o mie cinci sute de unit i convenionale. cu con%iscarea 0unurilor ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.15#8 &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.15#8 &o!i)i(at %rin Legea nr.49"-XV !in "5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41 *+rt.15#8 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#8-X V !in 3"."7.981 *+rt.15#8 intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

'.*+&rticolul 1529. nc lcarea regulilor de exploatare a ma/inilor de cas /i control Exploatarea ma/inilor de cas /i control % r memorie %iscal . de%ectate. nesigilate. ne!nregistrate. !n modul sta0ilit. la organele %iscale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la trei2eci de unit i convenionale. :e%ectarea intenionat a memoriei %iscale a ma/inii de cas /i control sau !nlocuirea ei % r acordul organului %iscal 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale. Lipsa registrului ma/inii de cas /i control. legali2at !n modul sta0ilit. pentru !nregistrarea cronologic a datelor %iscale stocate !n memoria %iscal sau completarea lui neregulat atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale. E%ectuarea decont rilor cu consumatorii % r utili2area ma/inii de cas /i control sau emiterea 0onului de cas pe care nu s!nt imprimate toate elementele o0ligatorii. sau nepredarea intenionat a 0onului de cas consumatorului atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale. # strarea !n sertarul pentru 0ani al ma/inii de cas /i control a unei sume mai mari de 5) de lei ne!nregistrate !n ma/in !n modul sta0ilit atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale. (eimprimarea 0en2ilor de control sau nimicirea lor p!n la expirarea termenului de p strare ;ar5ivare<8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.15#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.#08-XV !in #8."7.#""0, ,n 4igoare "8."9.#""01 *+rt.15#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.103-XV !in "4."4."3, ,n 4igoare #5."4."31 *+rt.15#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.#58-XV !in 15."0.#""11 *+rt.15#9 intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

1).*+&rticolul 15210. 7ransportarea. p strarea sau comerciali2area m r%urilor supuse acci2elor. % r marcarea lor cu tim0re de control sau cu tim0re de acci2 7ransportarea. p strarea sau comerciali2area m r%urilor supuse acci2elor. % r marcarea lor cu tim0re de control sau cu tim0re de acci2 de model sta0ilit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. cu con%iscarea m r%urilor ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.15#1" (o&%letat %rin Legea nr.1"9-XV !in #7."4.#""11 *+rt.15#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.145-X V !in #4."9.981 *+rt.15#1" intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

11.*+&rticolul 15211. nc lcarea modului de procurare. transportare. p strare /i comerciali2are a tim0relor de control sau a tim0relor de acci2 nc lcarea modului de procurare. transportare. p strare /i comerciali2are a tim0relor de control sau a tim0relor de acci2 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la o sut la dou sute de unit i convenionale. cu con%iscarea tim0relor de control.
*+rt.15#11 (o&%letat %rin Legea nr.1"9-XV !in #7."4.#""11 *+rt.15#11 intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

12.*+&rticolul 15212. Comerul cu m r%uri /i o0iecte a c ror comerciali2are este inter2is sau limitat Comerul cu m r%uri /i o0iecte a c ror comerciali2are este inter2is sau limitat de legislaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale. cu con%iscarea m r%urilor /i o0iectelor comerciali2ate.
*+rt.15#1# intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

13.*+&rticolul 15213. Circulaia ilegal a precursorilor #roducerea. prepararea. prelucrarea. experimentarea. procurarea. p strarea. expedierea. transportarea. !nstr inarea sau e%ectuarea oric ror alte operaiuni cu precursori % r autori2aie 8 atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci la trei mii de unit i convenionale.
#ot=> #rin precursor se !nelege su0stana de origine natural sau sintetic utili2at ca materie prim la producerea de su0stane narcotice sau psi5otrope. Lista precursorilor se apro0 de Duvern. *+rt.15#13 intro!'$ %rin Legea nr.#77-XV !in "4.11."5, ,n 4igoare "#.1#."51

&rticolul 153. nc lcarea regulilor de comerciali2are cu am nuntul a 0 uturilor alcoolice Comerciali2area unor tipuri de produse ce conin alcool. inter2ise !n reeaua de comer cu am nuntulE alcool alimentar. inclusiv de import. alcool etilic. produse alcooli2ate %armacopeice. alcool etilic recti%icat. 0rut sau %a0ricat din materie prim nealimentar ;sinteti2at prin 5idroli2 <. vinuri 0rute alcooli2ate din %ructe /i pomu/oare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la trei sute la cinci sute de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ce constituie o0iectul contraveniei. Comerciali2area 0 uturilor alcoolice % r o marcare clar . care s permit identi%icarea !ntreprinderii produc toare. sau a celor recepionate de la produc torul sau %urni2orul care nu dispune de licen pentru producerea. p strarea /i comerciali2area 0 uturilor alcoolice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la cinci sute la opt sute de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ce constituie o0iectul contraveniei. Comerciali2area 0 uturilor alcoolice !n locurile /i !n modul inter2ise de Legea cu privire la %a0ricarea /i circulaia alcoolului etilic /i a produciei alcoolice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la cinci sute la opt sute de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.153 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"-XV !in 13."5."5, ,n 4igoare "3."0."51 *+rt.153 ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.153 &o!i)i(at %rin Legea nr.981-X !in 19."9.901 *+rt.153 &o!i)i(at %rin Legea nr.8#0-X !in "3."5.901 *+rt.153 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.153 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in #9."3.9"1

1.*+&rticolul 1531. nc lcarea legislaiei !n domeniul pieei produselor petroliere

Comerciali2area cu am nuntul a produselor petroliere nemi6locit din autocisterne. canistre sau alt am0ala6. precum /i comerciali2area cu am nuntul a produselor petroliere principale !n alte locuri dec!t la staiile de alimentare autori2ate 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la o sut la o sut cinci2eci de unit i convenionale. cu con%iscarea produselor ce constituie o0iectul contraveniei. Comerciali2area cu am nuntul a produselor petroliere principale /i=sau a ga2elor lic5e%iate % r dispo2itive de alimentare utilate cu aparate de cas /i control cu memorie %iscal conectate la distri0uitor ;sistem de m surare /i !nregistrare a produselor petroliere principale /i=sau a ga2elor lic5e%iate< ori utili2area. !n procesul de comerciali2are. a acestor dispo2itive de%ecte. % r o veri%icare metrologic sau nesigilate !n modul sta0ilit. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci sute la /apte sute de unit i convenionale. Lipsa la staiile de alimentare cu produse petroliere a registrului de eviden a produselor petroliere recepionate. precum /i a raportului de sc5im0 de %orma sta0ilit . %ie !ntocmirea lor nesistematic . %ie !nscrierea !n ele a unor date neveridice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la o sut cinci2eci la dou sute de unit i convenionale. ,ecepionarea produselor petroliere !n 0a2a documentelor !nsoitoare /i de transport /i expediie !ntocmite incorect %ie !n ca2ul manco al produselor petroliere. %ie cu utila6ele de scurgere de%ectate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la o sut cinci2eci la dou sute de unit i convenionale. Livrarea produselor petroliere % r a trece indicaiile de pe contorul coloanei de distri0uie a produselor petroliere la gradaia 2ero 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale. 1ntervenia sau modi%icarea nesancionat a dispo2itivelor de alimentare cu produse petroliere principale /i=sau cu ga2e lic5e%iate utilate cu aparate de cas /i control cu memorie %iscal conectate la distri0uitor ;sistem de m surare /i !nregistrare a produselor petroliere principale /i=sau a ga2elor lic5e%iate<8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor responsa0ile ale utili2atorului sau ale produc torului sistemului de m surare /i !nregistrare !n m rime de la dou mii cinci sute la trei mii de unit i convenionale. nc lcarea normelor de p strare a produselor petroliere 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.1531 &o!i)i(at %rin Legea nr.0#-XV !in #8."4."5, ,n 4igoare #7."5."51 *+rt.1531 intro!'$ %rin Legea nr.#"#-XV !in #5."5.#""11

&rticolul 15/. nc lcarea modului de v!n2are a armelor individuale -!n2area de c tre lucr torii maga2inelor speciali2ate a armelor individuale /i a muniiilor a%erente persoanelor care nu au autori2aia de ac5i2iionare a armelor 8 atrage aplicarea unei amen2i de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.154 &o!i)i(at %rin Legea nr.170-XV !in 17."4."3, ,n 4igoare #3."5."31 *+rt.154 ,n re!a(-ia Legii nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.154 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 155. nc lcarea regulilor de comer !n piee Comerciali2area % r ac5itarea taxei de pia . a taxei pentru amplasarea unit ilor comerciale. precum /i a taxelor pentru serviciile prestate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale. Comerciali2area m r%urilor a c ror v!n2are pe teritoriul pieei este inter2is 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i con%iscarea m r%urilor ce constituie o0iectul contraveniei. Comerciali2area m r%urilor perisa0ile /i cu perisa0ilitate sporit % r documentele care certi%ic calitatea /i termenele lor de comerciali2are 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale /i con%iscarea m r%urilor ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.155 &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.155 (o&%letat %rin Legea nr.388-XV !in 19."7.#""11 *+rt.155 ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.155 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1551. (easigurarea respect rii cerinelor actelor normative ce reglementea2 comerul !n piee (eexecutarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere din administraia pieelor a atri0uiilor legate de asigurarea !n piee a controlului asupra calit ii produciei e%ectuat prin intermediul la0oratoarelor pentru experti2 veterinar8sanitar /i a examenului medical la termen al salariailor pieei care recepionea2 . comerciali2ea2 . transport /i p strea2 produse alimentare. precum /i al salariailor care e%ectuea2 prelucrarea sanitar a utila6elor /i a inventarului 8 atrage aplicarea unei amen2i !n m rime de la patru2eci la cinci2eci de unit i convenionale. Admiterea de c tre administraia pieelor a comerciali2 rii !n piee a m r%urilor industriale nealimentare /i alimentare de c tre persoane %i2ice /i 6uridice care nu s!nt !nregistrate con%orm legii !n calitate de su0ieci ai activit ii de !ntreprin2 tor sau care nu posed patent pentru dreptul de a des% /ura activitate comercial 8 atrage aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere din administraia pieelor !n m rime de la opt2eci la o sut de unit i convenionale. Aciunile menionate la alineatele 1 /i 2 din pre2entul articol. s v!r/ite !n mod repetat 8 atrag aplicarea unei amen2i !n m rime de la o sut la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1551 intro!'$ %rin Legea nr.9"7-XV !in 14."3.#""#1

&rticolul 150. nc lcarea regulilor de comer am0ulant 9rgani2area comerului din m!n !n locurile neautori2ate de autorit ile administraiei pu0lice locale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale. 4uncionarea unit ii de comer cu am nuntul % r autori2aia autorit ilor administraiei pu0lice locale pentru amplasarea acestei unit i !n locul special re2ervat /i % r documente ce ar con%irma proveniena m r%ii comerciali2ate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale /i con%iscarea m r%urilor ce constituie o0iectul contraveniei. -!n2area m r%urilor perisa0ile /i cu o perisa0ilitate sporit . !n lipsa utila6ului %rigori%ic. % r documente care ar certi%ica calitatea /i termenele lor de comerciali2are 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale. -!n2area articolelor te5nice complicate % r crearea condiiilor pentru veri%icarea capacit ii lor de %uncionare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la trei2eci de unit i convenionale.
*+rt.150 &o!i)i(at %rin Legea nr.41#-XV !in #3.1"."3, ,n 4igoare 14.11."31 *+rt.150 ,n re!a(-ia Legii nr.388-XV !in 19."7.#""11 *+rt.150 ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.150 ,n re!a(-ia Legii nr.1158-X !in "4."8.9#1

*+rt.1501 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

2.*+&rticolul 1502. Activitatea comercial ilicit Activitatea comercial ilicit . adic !n% ptuirea tran2aciilor de cump rare /i v!n2are a m r%urilor cu esc5ivarea de la !nregistrarea de stat !n modul sta0ilit !n scopul do0!ndirii venitului necontrolat de stat !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i con%iscarea o0iectelor activit ii comerciale ilicite /i a veniturilor ilicite.
*+rt.150# ,n re!a(-ia Legii nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.150# intro!'$ %rin 3(az'l !in #1."0.891

3.*+&rticolul 1503. Ac5i2iionarea /i revinderea m r%urilor Ac5i2iionarea m r%urilor /i a produselor din reeaua de comer cu am nuntul. de la !ntreprinderile alimentaiei pu0lice /i unit ile %armaceutice /i revinderea lor la !ntreprinderile /i unit ile similare !n ra2a aceleia/i localit i. %apt ce a condus la ma6orarea preurilor la aceste m r%uri /i produse. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la o sut de unit i convenionale.
*+rt.1503 ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.1503 intro!'$ %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1

4.*+&rticolul 150/. Cump rarea /i revinderea 0iletelor /i altor documente de plat Cump rarea /i revinderea !n scop de pro%it a 0iletelor /i a altor documente de plat . ce o%er dreptul de a 0ene%icia de serviciu !n s%era tra%icului de pasageri /i altui %el de transport. 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la cincispre2ece unit i convenionale cu con%iscarea 0iletelor /i a altor documente de plat .
*+rt.1504 intro!'$ %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.157 e2(l'$ %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.158 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1581. Sustragerea de la primirea 0iletelor A ncii (aionale a >oldovei Sustragerea ne!ntemeiat de la primirea spre plat . precum /i !n depunerile populaiei a 0iletelor A ncii (aionale a >oldovei. precum /i a altor 0ancnote utili2ate o%icial !n repu0lic !n calitate de mi6loace 0 ne/ti. comis de lucr torii de la !ntreprinderi. instituii /i organi2aii indi%erent de %orm de proprietate /i tipul activit ii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.1581 intro!'$ %rin Legea nr.1144-X !in "4."8.9#1

&rticolul 159. nc lcarea regulilor privind operaiile valutare nc lcarea regulilor privind operaiile valutare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la cinci la dou 2eci /i cinci unit i convenionale cu sau % r con%iscarea valorilor valutare.
*+rt.159 ,n re!a(-ia Legii nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.159 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 100. -!n2area ilegal a documentelor de plat . ce se procur cu valut str in % r drept de convertire a lor !n asemenea valut -!n2area ilegal a documentelor de plat . emise !n lei. care se procur cu valut str in % r drept de convertire a lor !n asemenea valut . 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n convenionale cu con%iscarea documentelor de plat .
*+rt.10" &o!i)i(at %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.10" &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.10" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.101 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

la cincispre2ece unit i

1.*+&rticolul 1011. nc lcarea regulilor de decontare a mi6loacelor 0 ne/ti E%ectuarea decont rilor !n numerar cu !nc lcarea restriciilor sta0ilite de legislaie. precum /i decontarea !n numerar sau prin virament a mi6loacelor 0 ne/ti prin intermediari 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1011 ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.1011 intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

2.*+&rticolul 1012. nc lcarea modului de ac5i2iionare. p strare. transportare. des%acere sau comerciali2are a valorilor materiale Ac5i2iionarea. p strarea. transportarea. des%acerea sau comerciali2area de c tre !ntreprin2 tori a m r%urilor. produselor sau a materiei prime % r documentele respective la momentul depist rii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale cu con%iscarea m r%urilor. produselor sau materiei prime ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.101# (o&%letat %rin Legea nr.144-XV !in 1"."5.#""11 *+rt.101# (o&%letat %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.101# intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

&rticolul 102. :es% /urarea ilegal a activit ii de !ntreprin2 tor :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor % r !nregistrarea corespun2 toare la organele autori2ate prin lege %ie cu certi%icatul de !nregistrare declarat nevala0il 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cincispre2ece la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor % r a se !nregistra la organul %iscal pentru atri0uirea codului %iscal sau % r indicarea !n documente a codurilor %iscale. dac indicarea lor este prev 2ut de legislaie %ie cu %olosirea unui cod %iscal str in sau unui cod plastogra%iat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci /i cinci la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor % r !nregistrare ca pl titor de cote de asigurare social de stat o0ligatorie !n modul sta0ilit de legislaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor responsa0ile de !nregistrare !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. :es% /urarea unei activit i de !ntreprin2 tor inter2ise. %ie a unei activit i de !ntreprin2 tor ce necesit primirea licenei sau autori2aiei privind amplasarea unit ii de comer. eli0erat de c tre autorit ile administraiei pu0lice locale sau este permis exclusiv !ntreprinderilor de stat. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou 2eci /i cinci p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor prin intermediul %ilialelor. repre2entanelor. sucursalelor. seciilor. maga2inelor. depo2itelor. unit ilor comerciale etc. ne!nregistrate !n modul sta0ilit de legislaie 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor cu !nc lcarea dreptului la %irm ;denumire<. sta0ilit de legislaie. /i a modului de utili2are a acesteia 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cincispre2ece la trei2eci de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor % r utili2area em0lemei comerciale sau a m rcii de producie de c tre !ntreprin2 torii. care s!nt o0ligai prin lege s asigure %olosirea acestora. %ie cu utili2area unei em0leme comerciale sau unei m rci de producie str ine. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. #re2entarea pentru !nregistrare a actelor /i in%ormaiei neautentice ;%alse< 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou 2eci la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cinci2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor % r !nregistrarea. !n termenele sta0ilite. a modi%ic rilor operate !n actele de constituire /i a datelor privind sc5im0area conduc torului ;managerului<. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. :es% /urarea activit ii de !ntreprin2 tor % r !nregistrare ca pl titor de prime de asigurare o0ligatorie de asisten medical . !n modul sta0ilit de legislaie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor responsa0ile de !nregistrare !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.10# &o!i)i(at %rin Legea nr.370-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare 31."1."01 *+rt.10# &o!i)i(at %rin Legea nr.448-XV !in 3".1#."4, ,n 4igoare "4."#."51 *+rt.10# (o&%letat %rin Legea nr.549-XV !in #5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41 *+rt.10# &o!i)i(at %rin Legea nr.1103-XV !in #7."0.#""#1 *+rt.10# &o!i)i(at %rin Legea nr.708-XV !in #7.1#.#""11 *+rt.10# &o!i)i(at %rin Legea nr.757-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.10# (o&%letat %rin Legea nr.388-XV !in 19."7.#""11 *+rt.10# &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.10# (o&%letat %rin Legea nr.895-X !in #0."0.901 *+rt.10# ,n re!a(-ia Legii nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.10# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1021. nc lcarea regulilor de organi2are /i inere a conta0ilit ii. de !ntocmire /i pre2entare a d rilor de seam %inanciare nc lcarea modului de organi2are a conta0ilit ii /i controlului asupra inerii ei. adic ne!ndeplinirea cerinelor legislaiei re%eritor la alegerea %ormei de organi2are a conta0ilit ii /i inerii ei. la sta0ilirea sau modi%icarea politicii de eviden . precum /i neasigurarea controlului asupra !ntocmirii documentare a operaiunilor economice /i re%lect rii lor !n conta0ilitate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor r spun2 toare de organi2area unei ast%el de evidene sau control !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. nc lcarea modului de inere a conta0ilit ii. adic nerespectarea regulilor sta0ilite de legislaie privind re%lectarea !n conturi /i !n registrele conta0ile a operaiunilor economice /i %inanciare. 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la trei la cinci unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. nc lcarea modului de per%ectare documentar a operaiunilor economice /i %inanciare. adic ne!ntocmirea documentelor primare /i nerespectarea cerinelor de per%ectare a operaiunilor indicate prin documente primare tipi2ate de strict eviden . per%ectarea incomplet sau inadecvat a acestor operaiuni prin documente primare ori pre2entarea lor !n conta0ilitate cu !nt!r2iere. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor responsa0ile de !ntocmirea. semnarea /i pre2entarea documentelor primare !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. nc lcarea modului de !ntocmire /i pre2entare a d rii de seam %inanciare. adic pre2entarea !n organul %inanciar a unei d ri de seam %inanciare care nu corespunde %ormei sta0ilite de legislaie sau care nu re%lect toate datele sta0ilite pentru aceast %orm . %ie pre2entarea setului de acte sau a unei p ri de acte ale d rii de seam %inanciare cu !nc lcarea termenului de pre2entare a acesteia. sta0ilit de legislaie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la trei la 2ece unit i convenionale. Esc5ivarea de la pre2entarea setului de acte sau a unei p ri de acte ale d rii de seam %inanciare. adic ne!ndeplinirea premeditat . dup expirarea termenului sta0ilit de legislaie pentru pre2entarea d rii de seam %inanciare. a dispo2iiei scrise a organului %inanciar privind pre2entarea ei !n termenul sta0ilit de acesta.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. 1ntroducerea cu 0un /tiin !n actele d rii de seam %inanciare a unor indici denaturai 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. nc lcarea regulilor de p strare a documentelor conta0ile /i ne!ndeplinirea cerinelor de resta0ilire a lor. adic degradarea. pierderea. nimicirea lor p!n la expirarea termenului de p strare a documentelor conta0ile. sta0ilit de regulile organi2 rii ar5ivisticii de stat. sau neresta0ilirea lor !n termenul de dou luni. sta0ilit de legislaie. din momentul constat rii %aptului respectiv 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la trei2eci de unit i convenionale. Aciunile. prev 2ute de alineatul $ al pre2entului articol. s v!r/ite premeditat %ie dup aplicarea sanciunii administrative pentru contravenie similar . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cinci2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.10#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.39"-XV !in #"."7.#""11 *+rt.10#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.10#1 ,n re!a(-ia Legii nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.10#1 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.10#1 intro!'$ %rin 3(az'l !in 17."0.801

2.*+&rticolul 1022. nc lcarea modului /i termenelor de !ntocmire /i pre2entare a d rilor de seam %iscale nc lcarea modului /i termenelor sta0ilite de legislaie pentru !ntocmirea /i pre2entarea d rilor de seam necesare pentru calcularea /i v rsarea impo2itelor. taxelor. contri0uiilor de asigur ri sociale /i a altor pl i o0ligatorii la 0ugetul pu0lic naional 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor responsa0ile de !ntocmirea /i pre2entarea d rilor de seam %iscale !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.

(eexecutarea dispo2iiei scrise a organului %iscal privind pre2entarea. !n termenul sta0ilit de acesta. a d rilor de seam indicate la alineatul ;1<. care nu au %ost pre2entate !n termenul sta0ilit de legislaie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor responsa0ile de !ntocmirea /i pre2entarea d rilor de seam %iscale !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.10## &o!i)i(at %rin Legea nr.1103-XV !in #7."0.#""#1 *+rt.10## &o!i)i(at %rin Legea nr.39"-XV !in #"."7.#""11 *+rt.10## ,n re!a(-ia Legii nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.10## intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

3.*+&rticolul 1023. nc lcarea modului de pre2entare a datelor nea%erente calcul rii /i v rs rii impo2itelor !n 0uget (epre2entarea organelor %iscale de c tre !ntreprin2 tori !n termenul sta0ilit de legislaie a in%ormaiei privind sediul ori sc5im0area sediului !ntreprinderii. al unit ilor structurale sau su0divi2iunilor acesteia ;%iliale. repre2entane. sucursale. secii. maga2ine. depo2ite. unit i comerciale etc.<. unde se produce. se p strea2 sau se vinde producia ;m r%urile< se execut lucr ri sau se prestea2 servicii. precum /i privind conturile 0ancare desc5ise !n ar /i !n str in tate. %ie pre2entarea unor in%ormaii neveridice cu caracterul indicat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. (ecomunicarea organelor corespun2 toare. !n termenele sta0ilite de legislaie. a in%ormaiei privind lic5idarea sau reorgani2area !ntreprinderii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor %ondatori /i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la trei2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.10#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.39"-XV !in #"."7.#""11 *+rt.10#3 (o&%letat %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.10#3 intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

4.*+&rticolul 102/. A0u2urile la emiterea 5!rtiilor de valoare 1ncluderea !n prospectul emisiei sau !n alte documente. !n temeiul c rora se !nregistrea2 emisia 5!rtiilor de valoare. a in%ormaiilor neautentice sau care pot induce !n eroare. apro0area prospectului emisiei care conine in%ormaii intenionat neautentice sau care pot induce !n eroare. precum /i apro0area re2ultatelor emisiei intenionat neautentice. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere ale emitentului !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale. #re2entarea in%ormaiei neautentice sau t inuirea in%ormaiei e%ective solicitate de Comisia de stat pentru piaa 5!rtiilor de valoare !n procesul acord rii licenei. !nregistr rii emisiei sau prospectului emisiei 5!rtiilor de valoare. precum /i a 5ot r!rilor emitentului. ce atrag dup sine modi%icarea datelor. introduse anterior !n ,egistrul de stat al 5!rtiilor de valoare. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale. Amplasarea sau v!n2area pu0lic a 5!rtiilor de valoare ;a drepturilor asupra 5!rtiilor de valoare< % r pu0licarea !n modul sta0ilit a prospectului emisiei. precum /i nepre2entarea investitorilor a in%ormaiei care urmea2 a %i de2v luit !n mod o0ligatoriu con%orm legislaiei cu privire la 5!rtiile de valoare /i altor acte normative 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. Acelea/i aciuni. s v!r/ite de o persoan care a %ost !n decursul unui an sancionat administrativ pentru una din contraveniile prev 2ute la alineatele doi sau trei ale pre2entului articol. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la /apte2eci la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.10#4 intro!'$ %rin Legea nr.8#7-X !in "3."5.901

5.*+&rticolul 1025. A0u2urile la reclama 5!rtiilor de valoare Darantarea !n pu0lic a m rimii venitului pentru aciunile simple sau pentru alte 5!rtii de valoare. pentru care la emitere nu se sta0ile/te un dividend ;procent< %ix. inclusiv a m rimii veniturilor provenite din ma6orarea valorii 5!rtiilor de valoare. ori aducerea la cuno/tina unui cerc potenial nelimitat de investitori a in%ormaiei privind veniturile pro0a0ile ale acestor 5!rtii de valoare. privind garaniile lor !n comparaie cu alte 5!rtii de valoare /i alte active. precum /i comunicarea unor in%ormaii intenionat %alse sau neautentice care pot induce sau au indus !n eroare potenialii investitori re%eritor la 5!rtiile de valoare pe care le procur . 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la nou 2eci de unit i convenionale. S v!r/irea repetat !n decurs de un an a unei contravenii din num rul celor menionate pentru care persoana !n cau2 a %ost de6a sancionat administrativ 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la nou 2eci la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.10#5 intro!'$ %rin Legea nr.8#7-X !in "3."5.901

".*+&rticolul 1020. Contravenii !n activit ile cu 5!rtii de valoare Amplasarea 5!rtiilor de valoare ;a drepturilor la 5!rtiile de valoare< care nu au %ost supuse !nregistr rii de stat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la /apte2eci de unit i convenionale. E%ectuarea operaiunilor cu 5!rtii de valoare. prin procedee /i mi6loace ilicite. care in%luenea2 asupra cre/terii sau reducerii. meninerii sau desta0ili2 rii preului ;cursului< de pia al 5!rtiilor de valoare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale. E%ectuarea operaiunilor cu 5!rtii de valoare prin utili2area ilicit a in%ormaiei interne a emitentului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale. nc lcarea cerinelor legislaiei privind inerea registrului dein torilor 5!rtiilor de valoare. precum /i inerea registrului cu !nc lcarea regulilor sta0ilite. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale. (erespectarea de c tre emiteni /i de c tre participanii pro%esioni/ti la piaa 5!rtiilor de valoare a %ormelor de dare de seam /i a termenelor de pu0licare a acestora. sta0ilite de legislaie. !n mi6loacele de in%ormare !n mas 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la /ai2eci de unit i convenionale. nc5eierea tran2aciilor extra0ursiere cu 5!rtii de valoare de c tre participanii pro%esioni/ti la piaa 5!rtiilor de valoare. % r !nregistrarea acestor tran2acii la 0ursa de valori !n ca2urile !n care !nregistrarea este prev 2ut de legislaie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la o sut de unit i convenionale. (erespectarea de c tre 0ursa de valori sau de c tre participanii pro%esioni/ti la piaa 5!rtiilor de valoare a prevederilor legale privind accesul la in%ormaia re%eritoare la activitatea lor. o%erit clienilor !n mod desc5is spre %amiliari2are. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.

S v!r/irea repetat !n decursul unui an a unei contravenii din num rul celor prev 2ute la alineatele !nt!i. doi. trei. patru. cinci. /ase sau /apte ale pre2entului articol. pentru care persoana a %ost de6a sancionat administrativ. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la o sut la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.10#0 intro!'$ %rin Legea nr.8#7-X !in "3."5.901

$.*+&rticolul 1022. nc lcarea restriciilor privind v!n2area sau cump rarea 5!rtiilor de valoare nc lcarea restriciilor privind v!n2area sau cump rarea 5!rtiilor de valoare. sta0ilite pentru participanii la piaa 5!rtiilor de valoare. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou 2eci /i cinci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.10#7 intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

&.*+&rticolul 1028. @tili2area contrar destinaiei a mi6loacelor din !mprumuturile de stat sau garantate de stat ori neram0ursarea lor !n termenele sta0ilite @tili2area contrar destinaiei a mi6loacelor din !mprumuturile de stat sau garantate de stat ori neram0ursarea lor !n termenele sta0ilite 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.10#8 intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

'.*+&rticolul 1029. nc lcarea modului de pre2entare a actelor pentru e%ectuarea !nscrierilor !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor /i !n ,egistrul de stat al organi2aiilor (epre2entarea actelor prev 2ute de legislaie. !n a c ror 0a2 !n ,egistrul de stat al !ntreprinderilor /i !n ,egistrul de stat al organi2aiilor se e%ectuea2 !nscrieri re%eritor la lic5idarea sau reorgani2area !ntreprinderii. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou 2eci /i cinci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.10#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#40-XV !in 18."7.#""#1 *+rt.10#9 intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

1).*+&rticolul 10210. nc lcarea legislaiei cu privire la insolva0ilitate nc lcarea legislaiei cu privire la insolva0ilitate. mani%estat prinE 1< t inuirea de la administratorul insolva0ilit ii a in%ormaiilor vi2!nd cui. c!nd /i su0 ce %orm a %ost transmis o parte din patrimoniul de0itorului? 2< nepre2entarea. la cererea administratorului insolva0ilit ii. a 0unurilor a%late la de0itor !n %olosin sau la p strare? 3< nepre2entarea de c tre de0itor. la cererea administratorului insolva0ilit ii. a documentelor conta0ile? 4< t inuirea de la administratorul insolva0ilit ii a tran2aciilor e%ectuate de c tre persoana cu %uncie de r spundere /i=sau de c tre proprietarul de0itorului cu unul dintre creditori ;cu unii creditori< sau cu o alt persoan dup iniierea procesului de insolva0ilitate. dac tran2aciile !n cau2 o%er unor creditori drepturi pre%ereniale %a de ali creditori la satis%acerea creanelor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.10#1" ,n re!a(-ia Legii nr.573-XV !in #0.1#."3, ,n 4igoare "9."4."41 *+rt.10#1" intro!'$ %rin Legea nr.1554-X !in #5."#.981

11.*+&rticolul 10211. nc lcarea modului de calculare. de apro0are /i de utili2are a mi6loacelor 0ugetare

:enaturarea. de c tre instituiile pu0lice. a calculelor de sta0ilire a necesarului de mi6loace 0ugetare 8 atrage dup sine aplicarea. persoanelor cu %uncii de r spundere. a unei amen2i de la /apte2eci /i cinci la o sut cinci2eci /i cinci de unit i convenionale. Acelea/i aciuni care au dus la %ormarea de surplusuri de mi6loace 0ugetare sau de 0unuri materiale 8 atrag dup sine aplicarea. persoanelor cu %uncii de r spundere. a unei amen2i de la o sut 2ece la o sut /ai2eci /i cinci de unit i convenionale. (epre2entarea spre apro0are sau neapro0area. !n termenul sta0ilit. de c tre ordonatorii de credite ;executorii de 0uget<. a planurilor de %inanare ;devi2elor de c5eltuieli< ale instituiilor pu0lice 8 atrage dup sine aplicarea. persoanelor cu %uncii de r spundere ale instituiilor pu0lice. a unei amen2i de la cinci2eci /i cinci la o sut 2ece unit i convenionale. @tili2area contrar destinaiei a mi6loacelor 0ugetare de c tre instituiile pu0lice 8 atrage dup sine aplicarea. persoanelor cu %uncii de r spundere. a unei amen2i de la o sut nou 2eci la trei sute de unit i convenionale. Contractarea de m r%uri. lucr ri /i servicii. de c tre instituiile pu0lice. din 0ani pu0lici !n sume ce dep /esc limitele anuale ale acestor instituii. sta0ilite pentru ac5i2iionarea unui tip de m r%uri. lucr ri /i servicii? divi2area ac5i2iiei de m r%uri. lucr ri /i servicii de acela/i tip din 0ani pu0lici prin contracte separate? ne!nc5eierea /i ne!nregistrarea. !n unit ile teritoriale ale 7re2oreriei de Stat. de c tre instituiile pu0lice. a contractelor de ac5i2iie de m r%uri. lucr ri /i servicii din mi6loacele 0ugetului de stat sau ale 0ugetelor unit ilor administrativ8teritoriale. con%orm prevederilor actelor legislative /i ale altor acte normative. admiterea de c tre instituiile pu0lice a datoriilor creditoare cu termenul de ac5itare expirat 8 atrag dup sine aplicarea. persoanelor cu %uncii de r spundere. a unei amen2i de la o sut 2ece la dou sute dou 2eci de unit i convenionale. ncasarea de c tre instituiile pu0lice a mi6loacelor speciale /i a %ondurilor speciale !n lipsa unui cadru legal pentru aceste aciuni 8 atrage dup sine aplicarea. persoanelor cu %uncii de r spundere. a unei amen2i de la /apte2eci /i cinci la o sut cinci2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.10#11 &o!i)i(at %rin Legea nr.#08-XV !in #8."7.#""0, ,n 4igoare "8."9.#""01 *+rt.10#11 &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.10#11 &o!i)i(at %rin Legea nr.144"-XV !in "8.11."#, ,n 4igoare "1."1."31 *+rt.10#11 intro!'$ %rin Legea nr.1#8-X V !in 3"."7.981 *+rt.10#1# e2(l'$ %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.10#1# &o!i)i(at %rin Legea nr.144"-XV !in "8.11."#, ,n 4igoare "1."1."31 *+rt.10#1# intro!'$ %rin Legea nr.1#8-X V !in 3"."7.981

13.*+&rticolul 10213. nc lcarea modului de pre2entare a documentelor pentru e%ectuarea !nscrierilor !n ,egistrul gospod riilor r ne/ti ;de %ermier< (epre2entarea documentelor prev 2ute de legislaie. !n 0a2a c rora se e%ectuea2 !nscrieri !n ,egistrul gospod riilor r ne/ti ;de %ermier< re%eritoare la reorgani2area sau lic5idarea gospod riei r ne/ti ;de %ermier<. ori pre2entarea unor date eronate pentru a %i trecute !n acest registru 8 atrage un avertisment sau aplicarea unei amen2i de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.10#13 intro!'$ %rin Legea nr.757-XV !in #1.1#.#""11

14.*+&rticolul 1021/. , spunderea administratorului insolva0ilit ii nc lcarea de c tre administratorul insolva0ilit ii a legislaiei cu privire la insolva0ilitate. mani%estat prinE 1< !nc lcarea drepturilor /i intereselor legale ale statului pe parcursul procesului de insolva0ilitate. care ar putea aduce statului pre6udiciu material la satis%acerea creanelor?

2< t inuirea su0 orice %orm a in%ormaiilor privind inventarierea patrimoniului de0itorului. colectarea datoriilor %a de de0itor /i recuperarea 0unurilor de0itorului a%late !n posesiunea unor teri? 3< ne!ndeplinirea 5ot r!rilor instanei de 6udecat . ale adun rii creditorilor sau ale comitetului creditorilor. adoptate !n limitele competenei lor? 4< ne!ndeplinirea sau !ndeplinirea necorespun2 toare a altor %uncii atri0uite prin actele normative !n domeniu. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale. Acelea/i aciuni s v!r/ite !n scopul o0inerii de pro%it 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i de la una mie la dou mii de unit i convenionale.
*+rt.10#14 intro!'$ %rin Legea nr.573-XV !in #0.1#."3, ,n 4igoare "9."4."41

15.*+&rticolul 10215. nc lcarea legislaiei cu privire la prevenirea /i com0aterea sp l rii 0anilor /i %inan rii terorismului (epre2entarea sau pre2entarea in%ormaiei incomplete ori eronate privind activit ile sau tran2aciile care cad su0 incidena Legii cu privire la prevenirea /i com0aterea sp l rii 0anilor /i %inan rii terorismului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i %actorilor de deci2ie !n m rime de la o sut la trei sute de unit i convenionale. Acelea/i aciuni s v!r/ite !n scopul o0inerii de pro%it 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i %actorilor de deci2ie !n m rime de la una mie la trei mii de unit i convenionale.
*+rt.10#15 intro!'$ %rin Legea nr.#43-XV !in 10.11.#""7, ,n 4igoare 14.1#.#""71

&rticolul 103. nc lcarea regulilor de calculare /i v rsare a impo2itelor /i a altor pl i o0ligatorii la 0ugetul pu0lic naional (e!ndeplinirea o0ligaiilor sta0ilite de legislaie privind calcularea /i asigurarea ac5it rii impo2itelor /i altor pl i o0ligatorii. precum /i privind reinerea /i virarea !n 0uget a impo2itului pe venit %ie a o0ligaiilor privind primirea /i v rsarea la 0ugetul pu0lic naional a altor impo2ite /i pl i o0ligatorii !n locul contri0ua0ililor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la 2ece la o sut unit i convenionale. (eac5itarea impo2itelor. contri0uiilor de asigur ri sociale /i a altor pl i o0ligatorii la 0ugetul pu0lic naional !n termenul sta0ilit de legislaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci /i cinci de unit i convenionale. (epre2entarea !n 0 nci sau !n alte instituii de credit !n termenul sta0ilit de legislaie a documentelor de plat privind virarea impo2itelor /i a altor pl i o0ligatorii la 0ugetul pu0lic naional 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. :iminuarea de c tre contri0ua0ili a impo2itelor. contri0uiilor de asigur ri sociale /i a altor pl i o0ligatorii. ce urmea2 a %i v rsate la 0ugetul pu0lic naional. pe calea diminu rii o0iectelor impo2a0ile. a nerespect rii regulilor sta0ilite de actele legislative /i alte acte normative privind re%lectarea !n conturi /i !n registrele conta0ile a operaiunilor economice /i %inanciare sau pe calea !nc lc rii modului de per%ectare documentar a acestor operaiuni 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la trei2eci de unit i convenionale. :iminuarea de c tre contri0ua0ili a impo2itelor. contri0uiilor de asigur ri sociale /i a altor pl i o0ligatorii ce urmea2 a %i v rsate la 0ugetul pu0lic naional prin re%lectarea incorect !n conta0ilitate a datelor despre venituri /i c5eltuieli %ie despre alte o0iecte impo2a0ile 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. :iminuarea de c tre contri0ua0ili a impo2itelor. contri0uiilor de asigur ri sociale /i a altor pl i o0ligatorii ce urmea2 a %i v rsate la 0ugetul pu0lic naional prin pre2entarea unor documente ce conin indici denaturai cu 0un /tiin . ce servesc temei direct sau indirect pentru diminuarea m rimilor lor. precum /i pentru ram0ursare ;trecere !n contul pl ilor viitoare< a pl ilor anterior v rsate sau percepute. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale. (etrans%erarea. trans%erarea cu !nt!r2iere sau incomplet a cotelor de asigurare social de stat o0ligatorie !n ca2ul retri0uirii muncii !n expresie 0 neasc sau !n natur . pentru toate temeiurile /i %elurile de pl i. la care con%orm legislaiei se calculea2 cotele menionate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cincispre2ece la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. (epre2entarea !n termenele sta0ilite de legislaie a d rilor de seam privind calcularea /i trans%erarea contri0uiilor de asigur ri sociale. a declaraiei privind evidena nominal a asigurailor /i a declaraiei de asigurare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. (erespectarea ordinii /i modului de calculare a contri0uiei de asigur ri sociale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la cincispre2ece la cinci2eci de unit i convenionale. (ecomunicarea modi%ic rii termenelor de plat a contri0uiei de asigur ri sociale Casei (aionale de Asigur ri Sociale /i caselor teritoriale de asigur ri sociale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cincispre2ece la cinci2eci de unit i convenionale. (e!ndeplinirea o0ligaiei sta0ilite de legislaie privind anunarea modi%ic rilor survenite pentru acordarea de pensie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. ,e%u2ul de a pune la dispo2iia organelor de control ale Casei (aionale de Asigur ri Sociale /i ale caselor teritoriale de asigur ri sociale documentele 6usti%icative /i actele de eviden . necesare sta0ilirii o0ligaiilor de asigur ri sociale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la trei2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.103 &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.103 &o!i)i(at %rin Legea nr.1103-XV !in #7."0.#""#1 *+rt.103 &o!i)i(at %rin Legea nr.39"-XV !in #"."7.#""11 *+rt.103 (o&%letat %rin Legea nr.338-XV !in "0."7.#""11 *+rt.103 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.103 (o&%letat %rin Legea nr.895-X !in #0."0.901 *+rt.103 ,n re!a(-ia Legii nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.103 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.?@&rticolul 1031. nc lcarea drepturilor /i o0ligaiilor contri0ua0ililor Aciunile ilegale ale organelor cu atri0uii de administrare %iscal adic re%u2ul ne6usti%icat de a !nscrie la evidena %iscal pentru a atri0ui cod %iscal ori de a eli0era permis pentru desc5iderea contului !n 0anc sau !n alt instituie de credit. sistarea ne6usti%icat a operaiunilor la conturile contri0ua0ilului sau trecerea la c5eltuieli % r accept de pe acestea a mi6loacelor 0 ne/ti cu !nc lcarea legislaiei. sec5estrarea ne6usti%icat a 0unurilor sau ridicarea documentelor nelegate de calcularea impo2itelor /i a altor pl i o0ligatorii !n 0uget. somaia ne!ntemeiat de a m ri num rul /i volumul aciunilor de eviden /i al d rilor de seam %iscale. re%u2ul ne!ntemeiat de a acorda credit %iscal !n ca2urile prev 2ute de legislaie. 8

atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. ,e%u2ul mandatarilor organului cu atri0uii de administrare %iscal de a pre2enta gratuit contri0ua0ililor sau altor participani ai relaiilor %iscale explicaie !n scris cu privire la modul /i condiiile de impunere %iscal . la drepturile. o0ligaiile lor /i !nlesniri %ie nepre2entarea unei asemenea in%ormaii !n termenul sta0ilit de legislaie cu privire la petiii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere din organele cu atri0uii de administrare %iscal . c rora li s8a dat !ns rcinarea de a examina demersul contri0ua0ilului. !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale. nc lcarea termenului sta0ilit de legislaie pentru calcularea /i !nm!narea c tre cet eni a avi2elor organelor cu atri0uii de administrare %iscal despre pl tirea impo2itului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i %uncionarilor din organele cu atri0uii de administrare %iscal . !n o0ligaiile c rora intr eli0erarea documentelor indicate !n m rime de la trei la cinci unit i convenionale.
*+rt.1031 &o!i)i(at %rin Legea nr.1103-XV !in #7."0.#""#1 *+rt.1031 intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

2.*+&rticolul 1032. nc lcarea modului de trecere la conturi /i de virare de pe ele a mi6loacelor 0 ne/ti de c tre instituiile %inanciare nc lcarea termenelor. sta0ilite de legislaie. de trecere a mi6loacelor 0 ne/ti !n conturile curente !n lei moldovene/ti sau !n valut str in pentru e%ectuarea operaiunilor legate de activitatea de 0a2 ale !ntreprin2 torilor. %ie trecerea mi6loacelor 0 ne/ti !n numerar sau % r numerar. o0inute din comerciali2area m r%urilor ;produciei. lucr rilor. serviciilor<. nemi6locit la conturile depo2itare sau alte conturi 0ancare similare. evit!nd conturile respective. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere din instituiile %inanciare !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. (evirarea.!n termenul sta0ilit de legislaie. la conturile 0ugetului pu0lic naional ;inclu2!nd %ondurilor speciale a sumelor pl ilor %iscale. !ncasate de la contri0ua0ili. de c tre instituiile %inanciare. %ie de alte persoane r spun2 toare pentru perceperea impo2itelor ori o0ligate s calcule2e. s rein /i s vire2e impo2itul !n locul contri0ua0ilului. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la o sut la o sut cinci2eci unit i convenionale. nc lcarea modului sta0ilit de decontare a mi6loacelor de pe conturile contri0ua0ililor de c tre instituiile %inanciare %ie. !nc lcarea termenilor sta0ilite de legislaie de decontare a mi6loacelor de la conturile clienilor !n temeiul unei cereri !ntocmite !n modul cuvenit de c tre organul %iscal sau a 5ot r!rii de%initive a instanei 6udec tore/ti ;ar0itra6ului< 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. :esc5iderea ilegal de conturi contri0ua0ililor. adic desc5iderea de c tre 0 nci sau alte instituii de credit de conturi curente !n lei moldovene/ti sau !n valut str in pentru e%ectuarea operaiunilor legate de activitatea de 0a2 sau de alte conturi 0ancare contri0ua0ililor % r certi%icatul organului %iscal ori cu !nc lcarea cerinelor. sta0ilite de legislaie pentru desc5iderea conturilor 0ancare. %ie necomunicarea de c tre instituiile %inanciare organelor %iscale despre desc5iderea de conturi contri0ua0ililor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere din instituiile %inanciare !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci unit i convenionale. #rimirea de c tre instituia %inanciar a documentelor !ntreprinderilor. instituiilor /i organi2aiilor c rora nu li s8au atri0uit coduri %iscale. precum /i executarea lor !n lipsa in%ormaiei despre atri0uirea codurilor %iscale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.103# &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.103# &o!i)i(at %rin Legea nr.39"-XV !in #"."7.#""11

*+rt.103# &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.103# intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

3.*+&rticolul 1033. nc lcarea regulilor de repatriere a 0unurilor !n sc5im0ul exportului de m r%uri ;producie. lucr ri. servicii< (elivrarea m r%urilor ;produciei< con%orm contractului de 0arter sau ne!nc lcarea c!/tigului valutar pentru m r%urile ;producie. lucr ri servicii< exportate !n conturile 0 ncilor mandatare ale ,epu0licii >oldova dup expirarea termenului sta0ilit de legislaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1033 intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

4.*+&rticolul 103/. #rimirea /i eli0erarea mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r trans%erarea cotelor de asigurare social de stat o0ligatorie #re2entarea !n instituia %inanciar a documentelor !n vederea primirii mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r pre2entarea concomitent a documentului ce con%irm trans%erarea cotelor de asigurare social de stat o0ligatorie !n m rimea cuvenit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cincispre2ece la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. Eli0erarea de c tre instituia %inanciar c tre agentul economic a mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r ca acesta s pre2inte. !n modul sta0ilit de legislaie. documentul ce con%irm trans%erarea cotelor de asigurare social de stat o0ligatorie !n m rimea cuvenit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cincispre2ece la trei2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1034 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.1034 intro!'$ %rin Legea nr.895-X !in #0."0.901

5.*+&rticolul 1035. nc lcarea regulilor de calculare /i ac5itare a primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical (e!ndeplinirea o0ligaiilor sta0ilite de legislaie privind ac5itarea primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la o sut de unit i convenionale. (erespectarea ordinii /i modului de calculare a primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cincispre2ece la cinci2eci de unit i convenionale. (eac5itarea primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical !n termenul sta0ilit de legislaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci /i cinci de unit i convenionale. (etrans%erarea. trans%erarea cu !nt!r2iere sau incomplet a primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical . !n ca2ul retri0uirii muncii !n expresie 0 neasc sau !n natur . pentru toate temeiurile /i %elurile de pl i. la care. con%orm legislaiei. se calculea2 primele menionate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor care au semnat documentele de retri0uire a muncii !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale. (epre2entarea. !n termenele sta0ilite de legislaie. a d rilor de seam privind calcularea /i ac5itarea primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical . precum /i a modi%ic rilor la listele de eviden nominal a persoanelor asigurate. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.

,e%u2ul de a pune la dispo2iia organelor de control ale Companiei (aionale de Asigur ri !n >edicin . ale ageniilor ei teritoriale /i ale Serviciului 4iscal de Stat documentele 6usti%icative /i actele de eviden . necesare sta0ilirii o0ligaiilor de asigurare o0ligatorie de asisten medical . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la trei2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1035 intro!'$ %rin Legea nr.549-XV !in #5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41

".*+&rticolul 1030. #rimirea /i eli0erarea mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r trans%erarea primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical #re2entarea !n instituia %inanciar a documentelor !n vederea primirii mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r pre2entarea concomitent a documentului ce con%irm trans%erarea primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical !n m rimea cuvenit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cincispre2ece la trei2eci /i cinci de unit i convenionale. Eli0erarea de c tre instituia %inanciar c tre agentul economic a mi6loacelor pentru retri0uirea muncii % r ca acesta s pre2inte. !n modul sta0ilit de legislaie. documentul ce con%irm trans%erarea primelor de asigurare o0ligatorie de asisten medical !n m rimea cuvenit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cincispre2ece la trei2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1030 intro!'$ %rin Legea nr.549-XV !in #5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41

C& "%'LUL 13 C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)- L& '!("#E& U7L"C&rticolul 10/. Buliganismul nu prea grav Buliganismul nu prea grav. adic vor0e sau expresii in6urioase !n locuri pu0lice. acostarea 6ignitoare a cet enilor /i alte aciuni asem n toare. ce tul0ur ordinea pu0lic /i lini/tea cet enilor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. iar dac in virtutea circumstanelor cau2ei. in!ndu8se seam de persoana contravenientului. aplicarea acestei m suri va %i considerat insu%icient . 8 arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. Buliganismul nu prea grav sau 5uliganismul. comis de preadolesceni !n v!rst de la paispre2ece p!n la /aispre2ece ani. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i p rinilor sau persoanelor care !i !nlocuiesc. !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.104 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.104 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 105. 7ragerea din arm de %oc !n centrele populate /i !n locuri nere2ervate pentru aceasta sau prin !nc lcarea modului sta0ilit 7ragerea din arm de %oc !n centrele populate /i !n locuri nere2ervate pentru aceasta. precum /i !n locuri re2ervate prin !nc lcarea modului sta0ilit. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale cu con%iscarea armelor /i a muniiilor.
*+rt.105 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.100,1001,100# e2(l'$e %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 102. Consumul de 0 uturi spirtoase !n locurile pu0lice /i apariia !n stare de e0rietate !n locurile pu0lice

Consumul de 0 uturi spirtoase pe str 2i. pe stadioane. !n scuaruri. !n parcuri. !n toate tipurile de transport !n comun /i !n celelalte locuri pu0lice. !n a%ar de !ntreprinderile de comer /i de alimentaie pu0lic . !n care v!n2area porionat a 0 uturilor spirtoase este autori2at de organul executiv al autoadministr rii locale. sau prin apariia !n locurile pu0lice !n stare de e0rietate. ce 6igne/te demnitatea uman /i moralitatea social . 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).5 la o unitate convenional . Acelea/i %apte. s v!r/ite a dou oar !n decurs de un an dup aplicarea sanciunilor administrative. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. Aciunile prev 2ute de partea !nt!i a pre2entului articol. dac s!nt s v!r/ite de o persoan . care a %ost supus de dou ori !n decurs de un an sanciunii administrative dup consumul de 0 uturi spirtoase !n locurile pu0lice sau pentru apariia !n stare de e0rietate !n locurile pu0lice. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. iar in ca2uri excepionale. dac potrivit !mpre6ur rilor cau2ei /i in!nd cont de persoana contravenientului. aplicarea acestei m suri va %i g sit insu%icient . 8 su0 %orm de arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. Apariia !n stare de e0rietate !n locurile pu0lice a preadolescenilor !n v!rst de p!n la /aispre2ece ani. precum /i consumarea de c tre ei a 0 uturilor spirtoase 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la ).5 din unitatea convenional p rinilor sau persoanelor. care !i !nlocuiesc.
*+rt.107 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.107 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.107 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.107 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 108. Consumul de 0 uturi spirtoase !n unit ile de producie Consumul de 0 uturi spirtoase !n unit ile de producie ;la locurile de munc . !n !nc perile /i pe teritoriile !ntreprinderilor. instituiilor. organi2aiilor< sau a%larea la lucru !n stare de e0rietate 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la ).5 din unitatea convenional . #articiparea mai/trilor. a /e%ilor de sectoare. de sc5im0uri. de secii /i a celorlali conduc tori la consumul de 0 uturi spirtoase !n unit ile de producie !mpreun cu su0alternii lor sau neluarea de m suri de c tre ei pentru !nl turarea de la lucru a persoanelor. a%late !n stare de e0rietate. ori t inuirea de c tre ei a ca2urilor de consumare a 0 uturilor spirtoase sau de apariie la lucru a su0alternilor lor !n stare de e0rietate8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale.
*+rt.108 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.108 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in #9.11.851

&rticolul 109. Aducerea minorului !n stare de e0rietate Aducerea minorului !n stare de e0rietate de c tre p rinii minorului sau de c tre alte persoane 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.109 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 120. (e!ndeplinirea o0ligaiilor de !ntreinere. educaie /i instruire a copiilor (e!ndeplinirea cu rea8voin sau !ndeplinirea necorespun2 toare de c tre p rini sau de c tre persoanele care !i !nlocuiesc a o0ligaiilor de !ntreinere. educaie /i instruire a copiilor 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei la cinci unit i convenionale.

Acelea/i %apte urmate de lipsa de supraveg5ere a copiilor. de vaga0onda6. cer/etorie. precum /i de consumul de c tre ace/tia a drogurilor /i altor su0stane psi5otrope. a 0 uturilor alcoolice. sau s v!r/irea de c tre ace/tia a unei %apte socialmente periculoase 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la patru2eci de unit i convenionale.
*+rt.17" ,n re!a(-ia Legii nr.1""1-XV !in 19."4.#""#1 *+rt.17" (o&%letat %rin Legea nr.1140-X !in "9."4.971 *+rt.17" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1201. 9rgani2area cer/etoriei 9rgani2area cer/etoriei ori recrutarea persoanelor pentru a cer/i. ori !ndemnul sau constr!ngerea unei persoane la cer/etorie !n scopul o0inerii unui %olos material 8 atrage aplicarea unei amen2i de la patru2eci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.17"1 intro!'$ %rin Legea nr.754-XV !in #1.1#.#""11

2.*+&rticolul 1202. nc lcarea drepturilor /i intereselor legitime ale copilului nc lcarea drepturilor /i intereselor legitime ale copilului. exprimat prin comportament a0u2iv. insulte /i maltrat ri de orice %el. violen psi5ic /i %i2ic . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.17"# intro!'$ %rin Legea nr.1""1-XV !in 19."4.#""#1

3.*+&rticolul 1203. mpiedicarea exercit rii dreptului de a comunica cu copiii /i de a8i educa mpiedicarea ne!ntemeiat a unuia dintre p rini ;a am0ilor p rini< s comunice cu copiii sau s ia parte la educarea lor. precum /i a copiilor s comunice cu 0uneii. %raii /i surorile. dac aceast comunicare nu repre2int un pericol pentru viaa /i s n tatea copilului /i pentru de2voltarea lui spiritual . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.17"3 intro!'$ %rin Legea nr.1""1-XV !in 19."4.#""#1

4.*+&rticolul 120/. (ecomunicarea despre existena unui pericol pentru viaa sau s n tatea copilului (ecomunicarea autorit ii tutelare de c tre persoanele cu %uncii de r spundere /i de c tre alte persoane despre existena unui pericol pentru viaa sau s n tatea copilului ori despre !nc lcarea drepturilor /i intereselor lui legitime 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale.
*+rt.17"4 intro!'$ %rin Legea nr.1""1-XV !in 19."4.#""#1

5.*+&rticolul 1205. Antrenarea copiilor !n aciuni politice Antrenarea copiilor !n aciuni politice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.17"5 intro!'$ %rin Legea nr.131#-XV !in #0."7.#""#1

&rticolul 121. Cocurile de noroc. g5icitul !n locuri pu0lice 9rgani2area 6ocurilor de noroc pe 0ani. pe o0iecte /i pe alte valori cu !nc lcarea regulilor prev 2ute de legislaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale sau con%iscarea atri0utelor ce constituie o0iectul contraveniei. D5icitul !n locuri pu0lice 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.171 ,n re!a(-ia Legii nr.51-X !in 14."4.941

1.*+&rticolul 1211. #racticarea prostituiei #racticarea prostituiei 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de la cinci2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale sau arest administrativ de p!n la dou 2eci de 2ile. Acelea/i aciuni. s v!r/ite a dou oara !n decursul unui an dup aplicarea sanciunii administrative. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i de la /apte2eci /i cinci la una sut unit i convenionale sau arest administrativ de p!n la trei2eci de 2ile.
#ot=> Aciunea pre2entului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale tra%icului de %iine umane. speci%icate la articolele 1"5 /i 2)" din Codul penal al ,epu0licii >oldova. *+rt.1711 (o&%letat %rin Legea nr.370-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare 31."1."01 *+rt.1711 &o!i)i(at %rin Legea nr.4#-X V !in "4."0.981 *+rt.1711 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1711 intro!'$ %rin 3(az'l !in #7."7.871

2.*+&rticolul 1212. #ropagarea prostituiei #ropagarea prostituiei prin intermediul pu0licaiilor periodice. mi6loacelor audiovi2uale sau prin orice alt mod 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de la una sut la una sut cinci2eci unit i convenionale cu con%iscarea mi6loacelor de propagare.
*+rt.171# intro!'$ %rin Legea nr.4#-X V !in "4."0.981 *+rt.171# e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

3.*+&rticolul 1213. nc lcarea regulilor !n%ierii. tutelei /i curatelei copiilor r ma/i % r !ngri6ire p rinteasc nc lcarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere din instituiile de instruire. curative. de asisten social /i din alte instituii similare a termenului de 5 2ile pentru comunicare autorit ii tutelare despre copiii r ma/i % r !ngri6ire p rinteasc care pot %i ulterior transmi/i spre adopie sau su0 tutel ;curatel < pentru !ngri6ire /i educare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale. :osirea copilului de la adopie sau de la instituirea tutelei ;curatelei<. precum /i pre2entarea de date %alsi%icate despre copiii r ma/i % r !ngri6ire p rinteasc de c tre persoanele o%iciale de la casele ;seciile< de na/tere. instituiile curative /i pro%ilactice sau de alt gen. !n care se educ /i se !ntrein copiii r ma/i % r !ngri6ire p rinteasc . 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei la cinci unit i convenionale.
*+rt.1713 &o!i)i(at %rin Legea nr.1""1-XV !in 19."4.#""#1 *+rt.1713 intro!'$ %rin Legea nr.148#-X !in 1"."0.931

4.*+&rticolul 121/. Con%ecionarea sau des%acerea o0iectelor pornogra%ice Con%ecionarea. importarea. di%u2area /i pu0licitatea operelor pornogra%ice. pu0licaiilor tip rite. ta0lourilor sau altor o0iecte cu caracter pornogra%ic. precum /i comerciali2area sau p strarea lor !n scop de v!n2are sau di%u2are. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor de la 2ece la dou 2eci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci unit i convenionale. cu con%iscarea o0iectelor pornogra%ice.
*+rt.1714 intro!'$ %rin Legea nr.8#0-X !in "3."5.901

5.*+&rticolul 1215. Con%ecionarea sau di%u2area lucr rilor ce propag cultul violenei /i al cru2imii Con%ecionarea. importarea. di%u2area. demonstrarea sau p strarea !n scop de di%u2are sau de demonstrare a cine 8 /i video%ilmelor sau a altor lucr ri ce propag cultul violenei /i al cru2imii 8

atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor de la 2ece la dou 2eci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci unit i convenionale. cu con%iscarea lucr rilor /i a mi6loacelor pentru con%ecionarea /i demonstrarea lor.
*+rt.1715 intro!'$ %rin Legea nr.8#0-X !in "3."5.901

".*+&rticolul 1210. :i%u2area produciei editoriale /i cinematogra%ice. spectacolelor teatrale. casetelor video /i audio. compact8discurilor. emisiunilor radio%onice /i televi2ate cu caracter erotic /i reali2area programelor distractive cu elemente de strip8tease !n localurile pu0lice :i%u2area produciei editoriale /i cinematogra%ice. spectacolelor teatrale. casetelor video /i audio. compact8discurilor. emisiunilor radio%onice /i televi2ate. inclusiv a celor transmise prin intermediul televi2iunii prin ca0lu /i eter sau prin 1nternet. cu caracter erotic /i reali2area programelor distractive cu elemente de strip8tease !n localurile pu0lice % r autori2aia eli0erat de Agenia de Stat pentru #rotecia >oralit ii 8 atrag aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de cinci sute de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de o mie de unit i convenionale.
*+rt.1710 ,n re!a(-ia Legii nr.300-XV !in #5."9."3, ,n 4igoare 31.1"."31 *+rt.1710 intro!'$ %rin Legea nr.17#-XV !in 18."5.#""11

&rticolul 122. 7ul0urarea lini/tii !n locuri pu0lice 7ul0urarea lini/tii !n timpul nopii ;de la orele 23 p!n la orele $<. adic c!ntarea cu voce tare. c!ntarea la instrumente mu2icale. darea semnelor acustice. %olosirea cu intensitate auditiv sporit a televi2oarelor. aparatelor de radiorecepie. magneto%oanelor /i a unui alt aparata6 !n apartamente. la sc rile /i !n curile caselor de locuit. pe str 2i /i !n alte locuri pu0lice. e%ectuarea !n !nc perile de locuit /i !n a%ar lor a lucr rilor. !n cursul c rora produce 2gomot. % r nevoie urgent de ele. precum /i alte aciuni asem n toare. 8 atrag dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la ).)5 la ).25 din unitatea convenional /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de p!n la dou unit i convenionale.
*+rt.17# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 123. C5emarea premeditat %als a serviciilor speciale C5emarea premeditat %als a serviciului de pompieri. a serviciului de a6utor medical urgent /i a altor servicii speciale 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.173 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.173 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911

C& "%'LUL 1/ C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)L& ,'(UL $%&7"L"% (E &(,"#"$%!&!E &rticolul 12/. (esu0ordonarea cu rea8voin dispo2iiei sau cererii legitime a cola0oratorului poliiei (esu0ordonarea cu rea8voin dispo2iiei sau cererii legitime a unui cola0orator al poliiei.a altui lucr tor din organele a%acerilor interne sau a unei persoane. a%late !n exerciiul datoriei de serviciu sau o0/te/ti de meninere a ordinii pu0lice /i de com0atere a criminalit ii atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen p!n la cincispre2ece 2ile. Acelea/i aciuni. s v!r/ite !n mod repetat !n decursul unui an dup aplicarea sanciunilor administrative8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile.
*+rt.174 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.174 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

*+rt.174 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911

1.*+&rticolul 12/1. nc lcarea legislaiei cu privire la organi2area /i des% /urarea !ntrunirilor nc lcarea termenului /i modului de examinare a declaraiilor privind des% /urarea !ntrunirilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la trei2eci de unit i convenionale. 9rgani2area /i des% /urarea !ntrunirii % r avi2area prim riei sau % r autori2aia ei. precum /i !nc lcarea condiiilor ;%orma. locul. timpul< des% /ur rii !ntrunirii. indicate !n autori2aie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i organi2atorilor ;conduc torilor< !ntrunirii !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale. (e!ndeplinirea de c tre organi2atorul ;conduc torul< !ntrunirii a o0ligaiunilor prev 2ute de lege 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la trei2eci de unit i convenionale. #articiparea activ la !ntrunirea des% /urat !n condiiile alineatului doi din pre2entul articol 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cincispre2ece unit i convenionale. #articiparea la !ntruniri a persoanelor care au asupra lor o0iecte special adaptate sau ce pot %i utili2ate pentru cau2area le2iunilor corporale sau daunelor materiale 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. mpiedicarea su0 orice %orm de c tre participanii la !ntrunire a circulaiei transportului !n comun sau a %uncion rii !ntreprinderilor. instituiilor. organi2aiilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. Antrenarea copiilor !n !ntruniri. des% /urate !n condiiile alineatului 2 din pre2entul articol. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.1741 (o&%letat %rin Legea nr.131#-XV !in #0."7.#""#1 *+rt.1741 &o!i)i(at %rin Legea nr.79#-XV !in #4."1.#""#1 *+rt.1741 ,n re!a(-ia Legii nr.501-X !in ##."7.951 *+rt.1741 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1741 intro!'$ %rin 3(az'l !in "#."8.881

2.*+&rticolul 12/2. nc lcarea intenionat a modului de %olosire a sim0olurilor de stat nc lcarea intenionat a modului de %olosire a sim0olurilor de stat ;stem . drapelul. imnul< ale ,epu0licii >oldova sau ale altui stat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale. Aciunile. prev 2ute de alineatul !nt!i al pre2entului articol. s v!r/ite printr8o !nelegere preala0il de un grup de persoane. precum /i de persoanele cu %uncii de r spundere. responsa0ile pentru respectarea modului de %olosire a sim0olurilor de stat. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale sau arest administrativ pe termen de p!n la trei2eci de 2ile.
*+rt.174# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.174# intro!'$ %rin Legea nr.70-X !in "5."0.9"1

3.*+&rticolul 12/3. nc lcarea cerinelor regimului st rii excepionale nc lcarea. !n condiiile st rii excepionale a regimului special de intrare /i ie/ire a cet enilor? !nc lcarea interdiciei de a p r si pe termenul sta0ilit o anumit localitate. apartamentul s u ;casa sa<? ne!ndeplinirea de c tre contravenienii la ordinea pu0lic . care nu s!nt

tr itori ai localit ii respective. a cerinelor de evacuare la locul a%l rii permanente a acestora sau dincolo de 5otarele localit ii !n care este declarat starea excepional . !nc lcarea interdiciei de a des% /ura adun ri. mitinguri. procesiuni de strad /i demonstraii spectacole. mani%estaii sportive /i alte mani%estaii de mas . precum /i greve? !nc lcarea limit rii sau interdiciei v!n2 rii de arme. de su0stane c5imice /i toxice cu e%ect drastic. precum /i de 0 uturi alcoolice /i de su0stane care conin spirt? !nc lcarea cerinelor de carantin /i a altor m suri sanitare antiepidemice o0ligatorii? !nc lcarea limit rii sau interdiciei %olosirii te5nicii de multiplicat. precum /i a aparaturii de emitere a undelor radio /i 7-. a te5nicii de !nregistrare audio /i video? !mpiedicarea con%isc rii mi6loacelor te5nicii de ampli%icare a sunetului /i reali2 rii controlului asupra mi6loacelor de in%ormare !n mas ? !nc lcarea regulilor speciale de %olosire a telecomunicaiilor? !nc lcarea limit rii circulaiei mi6loacelor de transport /i !mpiedicarea e%ectu rii controlului lor? a%larea !n timpul restriciilor de circulaie !n strad sau !n alte locuri pu0lice % r a avea permise /i acte de identitate. eli0erate !n mod special. sau a%larea !n a%ara locuinei proprii % r documente de identitate. dac aceste !nc lc ri nu atrag dup sine pedeaps penal !n con%ormitate cu legislaia !n vigoare. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale sau arest administrativ pe termen de p!n la cincispre2ece 2ile. Acelea/i aciuni. s v!r/ite !n perioada %ormelor speciale de administrare. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile.
*+rt.1743 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1743 intro!'$ %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911

4.*+&rticolul 12//. Atentatul la ordinea pu0lic !n condiiile regimului st rii excepionale , sp!ndirea 2vonurilor provocatoare. aciunile care provoac !nc lcarea ordinii de drept ori a! vra60a naional . !mpiedicarea activ a exercit rii de c tre cet eni /i de persoane o%iciale a drepturilor /i a o0ligaiunilor lor legitime. precum /i nesupunerea ostil dispo2iiei legitime sau cerinei lucr torului organului a%acerilor interne.militarului. dru6inarului popular sau altor persoane. care !/i !ndeplinesc atri0uiile de serviciu sau datoria o0/teasc la meninerea ordinii pu0lice. ori alte aciuni similare. care tul0ur ordinea pu0lic /i lini/tea cet enilor. ori !nc lcarea regulilor de supraveg5ere administrativ !n localit ile unde este declarat starea excepional . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci de unit i convenionale sau un arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile. Acelea/i aciuni. s v!r/ite !n perioada aciunii %ormelor speciale de administrare. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale sau un arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile.
*+rt.1744 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1744 intro!'$ %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911

5.*+&rticolul 12/5. 9punerea de re2isten cola0oratorului poliiei sau executorului 6udec toresc 9punerea de re2isten unui cola0orator al poliiei. altui lucr tor din organele a%acerilor interne sau unei persoane. a%late !n exerciiul datoriei de serviciu sau o0/te/ti de meninere a ordinii pu0lice /i de com0aterii a criminalit ii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale. sau arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile. 9punerea de re2isten executorului 6udec toresc !n cadrul execut rii documentului executoriu 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1745 &o!i)i(at %rin Legea nr.04-XV !in 3"."3."0, ,n 4igoare #8."4."01 *+rt.1745 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981

*+rt.1745 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1745 intro!'$ %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911

".*+&rticolul 12/0. @ltragierea cola0oratorului poliiei sau a executorului 6udec toresc @ltragierea cola0oratorului poliiei. adic 6ignirea premeditat a onoarei /i demnit ii lui. ultragierea altui lucr tor din organele a%acerilor interne sau unei persoane. a%late !n exerciiul datoriei de serviciu sau o0/te/ti de meninere a ordinii pu0lice /i de com0atere a criminalit ii. exprimat prin aciune. ver0al sau !n scris 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale. sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. @ltragierea executorului 6udec toresc. adic 6ignirea premeditat a onoarei /i demnit ii lui. !n cadrul execut rii documentului executoriu 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou 2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1740 &o!i)i(at %rin Legea nr.04-XV !in 3"."3."0, ,n 4igoare #8."4."01 *+rt.1740 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.1740 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1740 intro!'$ %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911

$.*+&rticolul 12/2. ,e%u2ul de a se pre2enta !n %aa organelor de ocrotire a drepturilor ,e%u2ul % r motive !ntemeiate a cet eanului sau a persoanei cu %uncii de r spundere de a se pre2enta !n %aa organelor de ocrotire a drepturilor.!n ca2ul !n care este c5emat !n modul sta0ilit !n leg tur cu cau2ele /i materialele pe care le 6udec acestea 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).5 la dou unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile. mpiedicarea de c tre o persoan cu %uncii de r spundere a pre2ent rii cet eanului !n %aa organelor de ocrotire a drepturilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1747 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1747 intro!'$ %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911

&.*+&rticolul 12/8. Apelul %als adresat poliiei Apelul v dit %als adresat poliiei. altor servicii ale organelor a%acerilor interne sau adresarea c tre poliie /i c tre alte servicii ale organelor a%acerilor interne cu declaraie v dit %als . !n ca2ul !n care lipsesc indicii unei denun ri intenionat %alse despre o in%raciune 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. Acelea/i aciuni. s v!r/ite de o persoan %a de care !n decursul unui an s8au aplicat sanciuni administrative pentru aciuni similare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1748 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1748 intro!'$ %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911

'.*+&rticolul 12/9. (eluarea de m suri !n leg tur cu rapoartele organelor de drept /i ale Curii de Conturi (eluarea de m suri de c tre persoana cu %uncii de r spundere pentru !nl turarea !nc lc rii legii. indicate !n raportul organelor de drept /i al Curii de Conturi. a cau2elor. ce au !nlesnit aceste !nc lc ri. precum /i r spunsului cu !nt!r2iere la raport sau la in%ormarea acestor organe 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.1749 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.1749 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"44-X !in 17.1#.901 *+rt.1749 &o!i)i(at %rin Legea nr.891-X !in #1."0.901 *+rt.1749 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1749 ,n re!a(-ia Legii nr.730-X !in "3.1".911

*+rt.1749 intro!'$ %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911

1).*+&rticolul 12/10. mpiedicarea activit ii legitime a persoanelor cu %uncii de r spundere mpiedicarea !n orice %orm a activit ii legitime a persoanelor cu %uncii de r spundere din cadrul Curii de Conturi. ministerelor. departamentelor. inspectoratelor /i altor organe !nvestite cu ast%el de !mputerniciri. precum /i a deputailor !n #arlament !n timpul exercit rii atri0uiilor de serviciu ;neadmiterea e%ectu rii controlului nepre2entarea documentelor corespun2 toare. neexecutarea prescripiilor /i a altor cerine legitime< 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci la dou 2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 !n m rime de la o sut cinci2eci la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.1741" &o!i)i(at %rin Legea nr.11"-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare "1."7."51 *+rt.1741" &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.1741" &o!i)i(at %rin Legea nr.891-X !in #1."0.901 *+rt.1741" ,n re!a(-ia Legii nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.1741" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1741" intro!'$ %rin Legea nr.730-X !in "3.1".911 *+rt.17411, 1741# e2(l'$e %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.17411, 1741# intro!'$e %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

13.*+&rticolul 12/13. (eluarea de m suri !n leg tur cu interpelarea deputatului (eluarea de m suri privind !nl turarea !nc lc rilor Constituiei. a altor legi /i 5ot r!ri ale organelor supreme ale puterii de stat /i ale administraiei de stat re%lectate !n interpelarea deputatului.precum /i r spunsul cu !nt!r2iere la interpelare 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.17413 intro!'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

14.*+&rticolul 12/1/. Esc5ivarea de la executare sau neexecutarea la timp a dispo2iiilor organului de stat de reglementare antimonopolist . nepre2entarea in%ormaiei sau pre2entarea unei in%ormaii v dit neveridice ;%alse< acestui organ Esc5ivarea de la executare sau neexecutarea la timp a dispo2iiilor organului de stat de reglementare antimonopolist 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale. (epre2entarea in%ormaiei sau pre2entarea unei in%ormaii v dit neveridice ;%alse< organului de stat de reglementare antimonopolist 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.17414 intro!'$ %rin Legea nr.1"3-X !in 13."5.941

15.*+&rticolul 12/15. Alocarea intenionat a arterelor de transport. !ntreprinderilor. instituiilor sau organi2aiilor Alocarea intenionat a arterelor de transport. cl dirilor ;o0iectelor<. ce aparin !ntreprinderilor. instituiilor sau organi2aiilor. prin instalarea de posturi sau !n alt mod. care a provocat sau ar %i putut s provoace dereglarea %uncion rii normale a transportului %eroviar. aerian. %luvial. auto. a !ntreprinderilor. instituiilor sau organi2aiilor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de p!n la 2ece unit i convenionale. Acelea/i aciuni. s v!r/ite !n mod repetat sau de un grup de persoane !n urma unei !nelegeri preala0ile. 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale ori arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile.
*+rt.17415 intro!'$ %rin Legea nr.8#0-X !in "3."5.901

1".*+&rticolul 12/10. nc lcarea drepturilor asociailor societ ilor comerciale ;mem0rilor cooperativei< (econvocarea adun rii generale a societ ii comerciale ;cooperativei< sau !nc lcarea termenului de convocare. prev 2ut de legislaie sau de statutul societ ii ;cooperativei<. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale. 7 inuirea premeditat de c tre persoanele cu %uncie de r spundere ale societ ii comerciale ;cooperativei< a in%ormaiei privind activitatea economic /i %inanciar . a altei in%ormaii pe care asociaii ;mem0rii< ei tre0uie s o primeasc . con%orm legislaiei sau statutului societ ii ;cooperativei<. dac aceast t inuire nu a cau2at pre6udicii materiale considera0ile. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. nc lcarea de c tre persoanele cu %uncie de r spundere ale societ ii comerciale ;cooperativei< a modului de !nc5eiere a tran2aciilor de proporii. a tran2aciilor cu con%lict de interes sau a altor tran2acii. al c ror mod de !nc5eiere este prev 2ut de legislaie sau de statutul societ ii ;cooperativei<. dac aceast !nc lcare nu a cau2at pre6udicii materiale considera0ile. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. (eac5itarea de c tre persoanele cu %uncie de r spundere ale societ ii comerciale ;cooperativei< a dividendelor ;cotelor 0onus. ra0aturilor cooperatiste< /i a altor pl i. anunate de adunarea general sau de alt organ !mputernicit al societ ii ;cooperativei<. asociailor societ ii ;mem0rilor cooperativei<. precum /i neac5itarea do0!n2ilor prev 2ute de contractele de !mprumut !nc5eiate cu asociaii societ ii ;mem0rii cooperativei<. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.17410 ,n re!a(-ia Legii nr.1#40-XV !in 18."7.#""#1 *+rt.17410 intro!'$ %rin Legea nr.8#7-X !in "3."5.901

1$.*+&rticolul 12/12. #rotecionismul #rotecionismul. adic aciunea sau inaciunea persoanei cu %uncii de r spundere !n scopul prote6 rii persoanelor interesate la soluionarea pro0lemelor lor. acord rii de divers spri6in. indi%erent de motivele de care s8a condus protectorul. care nu conine elemente ale in%raciunii. 8 atrage du sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.17417 intro!'$ %rin Legea nr.1375-X !in 19.11.971

1&.*+&rticolul 12/18. (erespectarea prevederilor Legii privind com0aterea corupiei /i protecionismului Esc5ivarea intenionat a conduc torilor de autorit i pu0lice. de alte instituii. !ntreprinderi /i organi2aii de stat de la luarea m surilor de rigoare %a de %uncionarii su0alterni vinovai de s v!r/irea unor acte de corupie /i protecionism 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.17418 intro!'$ %rin Legea nr.1375-X !in 19.11.971

1'.*+&rticolul 12/19. 1mixtiunea !n activitatea avocailor parlamentari 1mixtiunea !n activitatea avocailor parlamentari cu scopul de a in%luena deci2iile acestora asupra unor sesi2 ri concrete. ignorarea intenionat de c tre persoanele cu %uncii de r spundere de toate nivelurile a sesi2 rilor /i ne!ndeplinirea recomand rilor avocailor parlamentari. precum /i !mpiedicarea su0 orice alt %orm a activit ii acestora.8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.

*+rt.17419 intro!'$ %rin Legea nr.18-X V !in 14."5.981

2).*+&rticolul 12/20. 4olosirea ilegal a semnelor a%late su0 protecia tratatelor internaionale 4olosirea em0lemei Crucii ,o/ii /i a denumirii *Crucea ,o/ie* de c tre persoane care nu s!nt !mputernicite cu acest drept. precum /i a !nsemnelor care pot %i identi%icate cu em0lema Crucii ,o/ii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la patru2eci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.174#" intro!'$ %rin Legea nr.188-XV !in #4."5.#""11

21.*+&rticolul 12/21. :ivulgarea secretului comercial sau a secretului %iscal :ivulgarea in%ormaiilor ce constituie secret comercial sau secret %iscal de c tre o persoan c reia aceste in%ormaii i8au %ost !ncredinate sau i8au devenit cunoscute !n leg tur cu serviciul sau munca sa 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la cinci2eci la /apte2eci /i cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncie de r spundere 8 !n m rime de la /apte2eci /i cinci la o sut cinci2eci unit i convenionale.
*+rt.174#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"4-XV !in #8."7."5, ,n 4igoare 1#."8."51 *+rt.174#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.1103-XV !in #7."0.#""#1 *+rt.174#1 intro!'$ %rin Legea nr.34"-XV !in "0."7.#""11

22.*+&rticolul 12/22. nc lcarea legislaiei cu privire la pu0licitate nc lcarea legislaiei cu privire la pu0licitate. mani%estat prinE 1< pu0licitatea m r%urilor /i serviciilor supuse certi%ic rii sau licenierii !n ca2ul c!nd produc torii lor nu dispun de certi%icatul sau licena cuvenit . precum /i pu0licitatea m r%urilor /i serviciilor inter2ise producerii /i comerciali2 rii. 2< pre2entarea. producerea sau di%u2area pu0licit ii neoneste. neautentice. amorale de c tre %urni2orul de pu0licitate. produc torul de pu0licitate sau de c tre di%u2orul de pu0licitate. 3< pu0licitatea m r%urilor /i serviciilor cu %olosirea neautori2at a sim0olurilor statului. a denumirilor sau a0revierilor de %irme. companii. !ntreprinderi. instituii /i organi2aii. 4< amplasarea pu0licit ii exterioare prin v t marea sau nimicirea de ar0ori. !n 2onele de protecie a monumentelor de ar5itectur . istorie /i cultur . precum /i % r autori2aia sta0ilit legal. 5< pre2entarea. producerea sau di%u2area pu0licit ii destinate pu0licului larg a /edinelor medicale !n mas cu %olosirea metodelor de in%luen psi5ic sau 0ioenergetic % r autori2aia respectiv . atrage aplicarea %a de cet eni a unei amen2i de la 2ece la trei2eci de unit i convenionale. iar %a de persoane cu %uncie de r spundere 8 de la o sut la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.174## intro!'$ %rin Legea nr.1188-XV !in "4."7.#""#1

23.*+&rticolul 12/23. nc lcarea legislaiei cu privire la repre2entarea statului !n societ ile comerciale nc lcarea de c tre repre2entantul statului a legislaiei cu privire la repre2entarea statului !n societ ile comerciale. mani%estat prinE 1< !nc lcarea drepturilor /i intereselor legale ale statului !n procesul de constituire. de activitate. de reorgani2are /i de lic5idare a societ ii. prin care statului i se atri0uie rolul de participant cu r spundere nelimitat sau suplimentar ori i se diminuea2 cota de participare !n capitalul social. !n ca2ul !n care legea inter2ice acest lucru? 2< t inuirea in%ormaiei privind activitatea economic /i %inanciar a societ ii. a altei in%ormaii pe care autoritatea pu0lic competent este !n drept s o cear ?

3< ne!ndeplinirea altor %uncii atri0uite prin actele normative din domeniu !n ca2ul le2 rii intereselor statului. atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale. 7 inuirea de c tre repre2entantul statului %a de autoritatea pu0lic competent a %aptului c are sau a do0!ndit un interes patrimonial !n societatea comercial . atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou mii la trei mii de unit i convenionale.
*+rt.174#3 intro!'$ %rin Legea nr.88-XV !in #5."3."4, ,n 4igoare #3."4."41

24.*+&rticolul 12/2/. nc lcarea regulilor privind declararea veniturilor /i a propriet ii de c tre demnitarii de stat. 6udec tori. procurori. %uncionari pu0lici /i unele persoane cu %uncie de conducere (epre2entarea declaraiei cu privire la venituri /i proprietate. !n termenele sta0ilite. de c tre persoanele o0ligate s o pre2inte 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale.
*+rt.174#4 intro!'$ %rin Legea nr.130-XV !in "0."5."4, ,n 4igoare 11."0."41

25.*+&rticolul 12/25. nc lcarea modului de p strare /i utili2are a in%ormaiilor din declaraiile cu privire la venituri /i proprietate ale demnitarilor de stat. 6udec torilor. procurorilor. %uncionarilor pu0lici /i ale unor persoane cu %uncie de conducere nc lcarea modului de p strare /i utili2are a in%ormaiilor din declaraiile cu privire la venituri /i proprietate de c tre persoanele c rora aceste in%ormaii le8au devenit cunoscute !n procesul !ndeplinirii atri0uiilor de serviciu sau al exercit rii controlului 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.174#5 intro!'$ %rin Legea nr.130-XV !in "0."5."4, ,n 4igoare 11."0."41

2".*+&rticolul 12/20. (epre2entarea sau re%u2ul de a se pre2enta !n %aa executorului 6udec toresc (epre2entarea sau re%u2ul persoanei. % r motive !ntemeiate. de a se pre2enta !n %aa executorului 6udec toresc !n ca2ul !n care este citat !n modul sta0ilit. !n leg tur cu cau2ele /i materialele care se examinea2 sau se execut . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci la 2ece unit i convenionale. mpiedicarea pre2ent rii cet eanului !n %aa executorului 6udec toresc de c tre o persoan cu %uncii de r spundere 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.174#0 intro!'$ %rin Legea nr.04-XV !in 3"."3."0, ,n 4igoare #8."4."01

&rticolul 125. Samavolnicia Samavolnicia.adic exercitarea !n mod ar0itrar a unui drept real sau presupus prin !nc lcarea ordinii sta0ilite de lege. % r cau2area daunei su0staniale unor cet eni ori unor organi2aii de stat sau o0/te/ti. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la trei unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.175 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1751 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

2.*+&rticolul 1252. Aciunile ilegale %a de distinciile de stat

#urtarea ordinului. medaliei. insignei la titlul onori%ic ale ,epu0licii >oldova ori a 0arelor de ordine /i de medalii de c tre o persoan . care nu are dreptul la aceasta. precum /i p strarea ilegal a ordinului. medaliei. insignei la titlul onori%ic ale ,epu0licii >oldova.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.175# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.175# intro!'$ %rin 3(az'l !in "5."9.851

3.*+&rticolul 1253. n%iinarea unei ar5ive clandestine n%iinarea de c tre o persoan cu %uncii de r spundere a unei ar5ive clandestine a c rei %uncionare nu este anunat !n mod pu0lic /i la care nu au acces cercet torii pentru lucrul cu documentele 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i de la 2ece la trei2eci unit i convenionale.
*+rt.1753 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

4.*+&rticolul 125/. mpiedicarea accesului cet enilor la documentele din 4ondul Ar5ivistic mpiedicarea de c tre o persoan cu %uncii de r spundere a accesului cet enilor la documentele din 4ondul Ar5ivistic 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.1754 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

5.*+&rticolul 1255. (epre2entarea la 4ondul Ar5ivistic a in%ormaiei (epre2entarea de c tre o persoan cu %uncii de r spundere la 4ondul Ar5ivistic a in%ormaiei cu privire la componena /i coninutul documentelor ce se p strea2 !n ar5ivele de stat. !n alte depo2ite de stat /i !n ar5ivele persoanelor 6uridice ale c ror documente %ac parte din 4ondul Ar5ivistic o0/tesc. precum /i pre2entarea in%ormaiei cu !nc lcarea termenului /i modului sta0ilit de legislaie. 8 atrage dup /ine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.1755 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

".*+&rticolul 1250. :istrugerea documentelor din 4ondul Ar5ivistic :istrugerea % r autori2aia respectiv de c tre o persoan cu %uncii de r spundere a documentelor din 4ondul Ar5ivistic. ce se p strea2 !n ar5ivele de stat. !n alte depo2ite de stat /i !n ar5ivele persoanelor 6uridice.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci2eci unit i convenionale.
*+rt.1750 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

$.*+&rticolul 1252. :eteriorarea documentelor din 4ondul Ar5ivistic :eteriorarea documentelor din 4ondul Ar5ivistic. s v!r/it prin extirparea textului sau a imaginii din document sau prin inserarea !n text sau !n imagine a unor modi%ic ri ori complet ri. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1757 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.170 a7rogat %rin Legea nr.1#77-X !in 18."7.971 *+rt.170 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 122. 7ransmiterea ilegal a unor o0iecte inter2ise persoanelor deinute !n instituiile de corectare prin munc . !n preventoriile de educaie prin munc . de tratament /i munc /i !n cele de tratament /i educaie

7ransmiterea prin ascunderea de control sau !ncercarea de a transmite prin orice mi6loc 0 uturi alcoolice. su0stane medicamentoase /i alte su0stane. ce au e%ect stupe%iant. precum /i alte o0iecte inter2ise spre transmitere persoanelor deinute !n instituiile de corectare prin munc . !n preventoriile de educare prin munc . de tratament /i munc /i !n cele de tratament /i educaie.8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale cu con%iscarea o0iectelor inter2ise.
*+rt.177 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.177 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#.11.871

&rticolul 128. nc lcarea sau nerespectarea regulilor de securitate contra incendiilor nc lcarea sau nerespectarea regulilor de securitate contra incendiilor la !ntreprinderi. !n instituii. organi2aii. col5o2uri. !n locuri pu0lice. !n depo2ite. !n c mine /i !n case de locuit. !n gara6e cooperatiste /i individuale /i !n alte cl diri auxiliare din curi. precum /i la proiectarea /i construirea o0iectivelor respective. sau !nc lcarea regulilor de %olosire /i de !ntreinere a te5nicii pentru stingerea incendiilor. a inventarului antiincendiar. a utila6elor. mi6loacelor automate de descoperire /i de stingere a incendiilor 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la ).1 la cinci unit i convenionale /i un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou la 2ece unit i convenionale.
*+rt.178 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.178 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in 31."3.871

1.*+&rticolul 1281. nc lcarea legislaiei cu privire la ap rarea civil (erespectarea normelor /i cerinelor. prev 2ute de legislaia cu privire la ap rarea civil . la proiectarea. construcia /i exploatarea instalaiilor /i o0iectivelor de c tre !ntreprinderi. instituii. organi2aii /i de alte persoane 6uridice /i %i2ice. precum /i neluarea de m suri pentru utili2area /i !ntreinerea !n modul cuvenit a !nc perilor. te5nicii. ec5ipamentelor de protecie. mi6loacelor de comunicaii /i de !n/tiinare 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de p!n la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.1781 intro!'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 129. nc lcarea regulilor cu privire la standardi2are. metrologie /i calitatea produciei nc lcarea regulilor cu privire la standardi2are. metrologie /i calitatea producieiE 1< lansarea sau livrarea ;reali2area< produciei. acordarea serviciilor ce nu corespund cerinelor standardelor o0ligatorii. documentaiei te5nico8normative /i mostrelor ;etaloanelor<? 2< v!n2area m r%urilor ce nu corespund cerinelor o0ligatorii. documentaiei te5nico8 normative /i mostrelor ;etaloanelor<? 3< livrarea ;reali2area< produciei % r marcare. % r indicarea m rimilor %i2ice corespun2 toare ale masei. volumului /i !nc lcarea a0aterilor maximal8admisi0ile? 4< transmiterea c tre 0ene%iciar sau pentru producie a documentaiei de construcii. te5nologie /i de proiectare. ce nu corespunde cerinelor standardelor o0ligatorii? 5< nerespectarea standardelor /i a documentaiei te5nico 8 normative la transportare. p strarea /i %olosirea ;exploatarea< produciei. dac aceasta a avut drept urmare reducerea calit ii. deteriorarea produciei sau pierderii supranormative de producie? "< punerea !n circulaie ;v!n2area. exploatarea. !nc5irierea< a mi6loacelor de m surat care n8 au trecut !n modul sta0ilit !ncerc rile. apro0area tipului. a celor necontrolate ori cu termenul de control expirat? $< con%ecionarea. !ncercarea. repararea. !nc5irierea. v!n2area /i cali0rarea mi6loacelor de m surat de c tre persoanele 6uridice /i %i2ice. care n8au primit !n modul sta0ilit permis special ;licen < cu drept de a e%ectua aceste lucr ri. precum /i !nc lcarea regulilor metrologice?

&< nerespectarea sistemului sta0ilit al unit ilor de m rimi %i2ice? '< %alsi%icarea mi6loacelor de m surat. a re2ultatelor m sur rii pro0elor. controlului /i a altor lucr ri metrologice 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.179 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.179 &o!i)i(at %rin Legea nr.981-X !in 19."9.901 *+rt.179 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.179 &o!i)i(at %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1

1.*+&rticolul 1291. nc lcarea actelor normative privind comerul cu am nuntul. recepionarea. p strarea /i evidena metalelor preioase /i pietrelor preioase sau a articolelor. care le conin. precum /i colectarea /i predarea !n 4ondul de stat al metalelor preioase /i pietrelor preioase a resturilor /i de/eurilor lor nc lcarea de c tre persoanele cu %uncie de r spundere de la societ ile comerciale. cooperativele. !ntreprinderile de stat /i municipale. organi2aiile necomerciale. care prelucrea2 . aplic /i %olosesc metale preioase /i pietre preioase su0 toate %ormele /i articolele. care le conin. a actelor normative privind comerul cu am nuntul. recepionarea. p strarea /i evidena metalelor preioase /i pietrelor preioase sau a articolelor. care le conin. precum /i colectarea /i predarea !n 4ondul de stat al metalelor preioase /i pietrelor preioase a resturilor /i de/eurilor lor. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la o mie la trei mii de unit i convenionale. cu con%iscarea 0unurilor ce constituie o0iectul contraveniei.
*+rt.1791 ,n re!a(-ia Legii nr.49"-XV !in "5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41 *+rt.1791 &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.1791 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1791 intro!'$ %rin 3(az'l !in 31."1.801

&rticolul 180. nc lcarea regulilor cu privire la desc5iderea !ntreprinderilor poligra%ice. de /tampile 8 gravare. la procurarea. des%acerea. %olosirea. evidena /i p strarea te5nicii de multiplicare nc lcarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a regulilor cu privire la desc5iderea !ntreprinderilor poligra%ice. de /tampile8gravare. la procurarea /i des%acerea utila6elor poligra%ice. a aparatelor de multiplicare. caracterelor literelor /i matrielor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale. nc lcarea regulilor de %olosire. eviden /i p strare a utila6elor poligra%ice. aparatelor de multiplicare.literelor /i matrielor de c tre persoanele responsa0ile pentru respectarea acestor reguli 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. , sp!ndirea ediiilor tip rite cu !nc lcarea modului sta0ilit /i neav!nd colo%oniu.al c ror coninut este !ndreptat spre cau2are de daune ordinii de stat /i o0/te/ti. drepturilor /i intereselor legitime ale cet enilor. 8 atrage dup sine o averti2are sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cincispre2ece unit i convenionale cu con%iscarea ediiilor.
*+rt.18" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.18" intro!'$ %rin 3(az'l !in 11."1.9"1

&rticolul 181. nc lcarea modului de !nstr inare a armelor individuale nstr inarea de c tre cet eni8proprietari de arme individuale /i muniii a%erente persoanelor care nu au autori2aie de ac5i2iionare a armelor 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.181 ,n re!a(-ia Legii nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.181 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 182. nc lcarea regulilor de deinere. port. transport. %olosire sau aplicare a armelor individuale nc lcarea regulilor de deinere. port sau transport al armelor individuale /i al muniiilor a%erente de c tre cet eni8proprietari ai armelor 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la trei unit i convenionale sau ridicarea contra ec5ivalent a armei /i a muniiilor. nc lcarea regulilor de deinere. port sau transport al armelor individuale /i al muniiilor a%erente de c tre lucr torii !ntreprinderilor. instituiilor /i organi2aiilor. indi%erent de tipul de proprietate. 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la cinci unit i convenionale. 4olosirea armelor individuale /i a muniiilor a%erente contrar destinaiei 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la /apte unit i convenionale sau ridicarea contra ec5ivalent a armelor /i a muniiilor. :ep /irea !mputernicirilor !n aplicarea armei individuale 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la 2ece unit i convenionale cu sau % r con%iscarea armei. Acelea/i aciuni s v!r/ite de persoana supus unei sanciuni administrative pentru !nc lcarea prev 2ut la alineatele !nt!i. doi sau trei ale pre2entului articol 8 atrag aplicarea unei amen2i de la trei la 2ece unit i convenionale cu sau % r con%iscarea armei.
*+rt.18# ,n re!a(-ia Legii nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.18# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 183. nc lcarea termenelor de !nregistrare ;re!nregistrare< a armelor individuale nc lcarea termenelor sta0ilite de !nregistrare ;re!nregistrare< a armelor individuale !n organele de poliie8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la trei unit i convenionale pentru cet eni /i de p!n la /apte unit i convenionale pentru persoanele cu %uncie de r spundere.
*+rt.183 ,n re!a(-ia Legii nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.183 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 18/. Esc5ivarea de la comerciali2area armelor individuale Esc5ivarea de la comerciali2area armelor individuale /i a muniiilor a%erente de c tre cet enii c rora le8a %ost anulat autori2aia pentru deinerea lor 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la cinci unit i convenionale cu con%iscarea contra ec5ivalent a armelor /i muniiilor.
*+rt.184 ,n re!a(-ia Legii nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.184 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 18/1. (erespectarea termenului de depunere a declaraiei cu privire la na/tere (erespectarea % r motiv !ntemeiat de c tre p rini sau persoanele care !i !nlocuiesc a termenului de depunere !n seciile o%iciului st rii civile a declaraiei cu privire la na/tere 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1841 intro!'$ %rin Legea nr.1"98-X !in "4."#.971 *+rt.185 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 180. :omicilierea % r pa/aport :omicilierea % r pa/aport sau cu un pa/aport nul al cet enilor. care s!nt o0ligai s ai0 pa/apoarte. precum /i esc5ivarea de la !nregistrare. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale.

*+rt.180 &o!i)i(at %rin Legea nr.#03-X V !in #4.1#.981 *+rt.180 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 182. :eteriorarea intenionat a pa/aportului sau pierderea lui din negli6en :eteriorarea intenionat a pa/aportului. precum /i p strarea negli6en a pa/aportului. av!nd drept urmare pierderea lui. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).1 la o unitate convenional .
*+rt.187 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 188. Admiterea domicilierii % r pa/aport Admiterea de c tre persoane responsa0ile pentru respectarea regulilor regimului de pa/apoarte. domicilierii cet enilor % r pa/apoarte sau cu pa/apoarte nule sau % r !nregistrare special . precum /i admiterea de c tre cet eni. ca !n !nc perile de locuit.pe care ei le ocup . s domicilie2e persoane % r pa/apoarte sau % r !nregistrare. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la cinci la cincispre2ece unit i convenionale.
*+rt.188 &o!i)i(at %rin Legea nr.#03-X V !in #4.1#.981 *+rt.188 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.189 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 190. ,idicarea ilegal a pa/apoartelor /i luarea lor !n ga6 ,idicarea ilegal de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a pa/apoartelor de la cet eni. precum /i luarea de c tre ele a pa/apoartelor !n ga6. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.19" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1901. nc lcarea regulilor de %olosire a pa/apoartelor diplomatice /i de serviciu ale ,epu0licii >oldova :einerea ilegal de c tre cet enii ,epu0licii >oldova a pa/apoartelor diplomatice /i de serviciu ale ,epu0licii >oldova 8 trage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale. Eli0erarea ilegal de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a pa/apoartelor diplomatice /i de serviciu ale ,epu0licii >oldova 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la cinci sute de unit i convenionale.
*+rt.19"1 intro!'$ %rin Legea nr.339-XV !in "0."7.#""11

&rticolul 191. nc lcarea regulilor de trecere a %rontierei de stat 7recerea %rontierei de stat prin punctele de trecere % r pa/aportul sta0ilit sau % r autori2aie din partea autorit ilor respective 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou 2eci la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere de la o sut la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
#ot=> Aciunea pre2entului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale tra%icului de %iine umane. speci%icate la articolele 1"5 /i 2)" din Codul penal al ,epu0licii >oldova. *+rt.191 (o&%letat %rin Legea nr.370-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare 31."1."01 *+rt.191 &o!i)i(at %rin Legea nr.15#4-XV !in 1#.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31 *+rt.191 ,n re!a(-ia Legii nr.1"33-X !in 1".1#.901 *+rt.191 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#11-X !in "1.1#.9#1

1.*+&rticolul 1911. nc lcarea de c tre cet eni str ini sau apatri2i a regulilor de /edere !n ,epu0lica >oldova :omicilierea % r acte de identitate sau cu acte al c ror termen de vala0ilitate a expirat. a%larea pe teritoriul ,epu0licii >oldova cu o vi2 de intrare cu termen expirat sau cu dep /irea termenului de /edere de trei luni !n ca2ul !n care vi2a nu este necesar 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale. Esc5ivarea de la ie/irea din ,epu0lica >oldova dup expirarea termenului de /edere sta0ilit ori de la examenul medical pentru depistarea virusului imunode%icitar ;B1-< sau declararea unor date %alse !n scopul o0inerii vi2ei de intrare. a permisului de /edere sau a 0uletinului de identitate pentru apatri2i 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la /apte2eci /i cinci la o sut de unit i convenionale.
#ot=> Aciunea pre2entului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale tra%icului de %iine umane. speci%icate la articolele 1"5 /i 2)" din Codul penal al ,epu0licii >oldova. *+rt.1911 &o!i)i(at %rin Legea nr.3#4-XV !in 15.1#."5, ,n 4igoare "0."4."01 *+rt.1911 (o&%letat %rin Legea nr.370-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare 31."1."01 *+rt.1911 intro!'$ %rin Legea nr.15#4-XV !in 1#.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31

&rticolul 192. nc lcarea regulilor de !nregistrare a actelor de identitate. de !ntocmire a actelor cet enilor str ini sau apatri2ilor pentru dreptul de /edere sau tran2itare a teritoriului ,epu0licii >oldova nc lcarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a regulilor sta0ilite de !nregistrare a actelor de identitate. de !ntocmire a actelor cet enilor str ini sau apatri2ilor pentru dreptul de /edere sau de tran2itare a teritoriului ,epu0licii >oldova 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou sute la trei sute de unit i convenionale. (eluarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere a m surilor de asigurare a modului sta0ilit de !nregistrare a actelor de identitate ale cet enilor str ini sau ale apatri2ilor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.19# &o!i)i(at %rin Legea nr.3#4-XV !in 15.1#."5, ,n 4igoare "0."4."01 *+rt.19# ,n re!a(-ia Legii nr.15#4-XV !in 1#.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31 *+rt.19# &o!i)i(at %rin Legea nr.#03-X V !in #4.1#.981 *+rt.19# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#11-X !in "1.1#.9#1

1.*+&rticolul 1921. nc lcarea regulilor de !ncadrare !n c!mpul muncii a cet enilor str ini /i a apatri2ilor pe teritoriul ,epu0licii >oldova ncadrarea !n c!mpul muncii a cet enilor str ini sau apatri2ilor. a%lai provi2oriu !n ,epu0lica >oldova. % r autori2aie de !ncadrare !n c!mpul muncii eli0erat !n modul sta0ilit de legislaia !n vigoare. 8 atrage aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere de la dou sute la dou sute cinci2eci de unit i convenionale pentru %iecare anga6at ilegal. :es% /urarea activit ii de munc de c tre cet enii str ini sau apatri2i. a%lai provi2oriu !n ,epu0lica >oldova. % r autori2aie de !ncadrare !n c!mpul muncii eli0erat !n modul sta0ilit de legislaia !n vigoare. 8 atrage aplicarea unei amen2i cet enilor str ini sau apatri2ilor de la trei2eci la cinci2eci de unit i convenionale. 90inerea autori2aiei de !ncadrare !n c!mpul muncii la cererea persoanei cu %uncie de r spundere. emis pe numele cet eanului str in sau apatridului. a%lat provi2oriu !n ,epu0lica >oldova. % r antrenarea acestuia !n activitatea de munc pe teritoriul ,epu0licii >oldova.8

atrage aplicarea unei amen2i cet enilor str ini sau apatri2ilor neanga6ai de la patru2eci la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou sute la dou sute cinci2eci de unit i convenionale pentru %iecare persoan neantrenat !n activitatea de munc . S v!r/irea repetat !n decurs de un an a unei !nc lc ri din num rul celor prev 2ute la alineatele !nt!i. doi /i trei ale pre2entului articol /i pentru care persoana a %ost de6a supus unei sanciuni administrative.8 atrage aplicarea unei amen2i cet enilor str ini sau apatri2ilor de la patru2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 de la dou sute cinci2eci la trei sute de unit i convenionale.
#ot=> Aciunea pre2entului articol nu se extinde asupra persoanelor victime ale tra%icului de %iine umane. speci%icate la articolele 1"5 /i 2)" din Codul penal al ,epu0licii >oldova. *+rt.19#1 (o&%letat %rin Legea nr.370-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare 31."1."01 *+rt.19#1 intro!'$ %rin Legea nr.14"0-X V !in "7.1#.#"""1

2.*+&rticolul 1922. nc lcarea regulilor regimului %rontierei de stat. regimului de %rontier /i ale regimului punctelor de trecere a %rontierei de stat nc lcarea regulilor regimului %rontierei de stat. regimului de %rontier . ale regimului punctelor de trecere a %rontierei de stat 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.19## intro!'$ %rin Legea nr.03-XV !in #8."4."5, ,n 4igoare #7."5."51

&rticolul 193. nc lcarea regulilor vamale (eoprirea mi6locului de transport ;inclusiv a mi6locului de transport de u2 individual<. ce traversea2 %rontiera de stat ;vamal < a ,epu0licii >oldova !n locul de a%lare a organului vamal de la %rontiera de stat ;vamal <. precum /i pornirea /i admiterea pornirii mi6locului de transport ;inclusiv a mi6locului de transport de u2 individual< a%lat su0 controlul vamal. % r autori2aia organului vamal 8 atrage dup /ine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci de unit i convenionale. Acostarea la nava a%lat su0 controlul vamal a altor nave /i altor mi6loace navigante % r autori2aia organului vamal 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la patru unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte unit i convenionale. mpiedicarea accesului persoanei cu %uncii de r spundere a organului vamal !n timpul !ndeplinirii !ndatoririlor sale de serviciu la m r%urile. o0iectele /i alte valori a%late su0 control vamal 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci de unit i convenionale. (epre2entarea organului vamal !n termenul sta0ilit a actelor necesare controlului vamal asupra m r%urilor. o0iectelor /i altor valori a%late su0 controlul vamal ;indi%erent de pre2entarea declaraiei !n scris< 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci de unit i convenionale. (eaducerea la organul vamal !n termenul sta0ilit a m r%urilor. o0iectelor /i altor valori a%late su0 controlul vamal /i transportate de la un organ vamal la altul. precum /i a actelor vamale /i a altor acte asupra acestor m r%uri. o0iecte /i alte valori primite pentru a %i !nm!nate organului vamal !n termenul sta0ilit 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci de unit i convenionale.

nc rcarea. desc rcarea. transportarea. repararea am0ala6ului deteriorat. de2am0alarea. am0alarea. ream0alarea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori a%late su0 controlul vamal sau sc5im0area semnelor de identi%icare sau de marcare de pe aceste m r%uri. o0iecte /i alte valori sau de pe am0ala6ul lor % r autori2aia organului vamal. precum /i deteriorarea sau pierderea plum0urilor. /tampilelor sau altor garanii aplicate de organul vamal. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci de unit i convenionale. Eli0erarea % r autori2aia organului vamal a m r%urilor. o0iectelor /i altor valori a%late su0 controlul vamal. sau pierderea lor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. (escoaterea de pe teritoriul vamal al ,epu0licii >oldova a m r%urilor. mi6loacelor de transport auto. o0iectelor /i altor valori introduse cu o0ligaia de a le scoate !napoi. %ie ne!ntoarcerea pe teritoriul vamal al ,epu0licii >oldova a m r%urilor. mi6loacelor de transport auto. o0iectelor /i altor valori scoase cu o0ligaia de a le re!ntoarce !n termenele sta0ilite de aceste o0ligaii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci unit i convenionale cu con%iscarea m r%urilor. mi6loacelor de transport auto. o0iectelor /i altor valori ce constituie o0iectul !nc lc rii sau cu !ncasarea costului lor. (escoaterea dincolo de %rontiera de stat ;vamal < a ,epu0licii >oldova a m r%urilor. o0iectelor /i altor valori introduse cu scopul de a le tran2ita prin teritoriul ei !n termenele sta0ilite de organul vamal 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la /apte unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la paispre2ece unit i convenionale. 7recerea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori peste %rontiera de stat ;vamal < a ,epu0licii >oldova. elud!nd controlul vamal ;adic nu prin locurile de a%lare a organelor vamale sau !n a%ara orelor de control vamal< sau t inuindu8le de el ;adic cu %olosirea ascun2i/urilor sau prin alte metode care !mpiedic descoperirea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori< !n lipsa componenei de contra0and sau a altei in%raciuni. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale cu con%iscarea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori care constituie o0iectul !nc lc rii. precum /i a mi6loacelor de transport /i a altor mi6loace destinate pentru transportarea /i t inuirea acestora. # strarea. transportarea sau procurarea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori. introduse pe teritoriul vamal al ,epu0licii >oldova. elud!nd controlul vamal sau t inuindu8le de el.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale cu con%iscarea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori ce constituie o0iectul !nc lc rii. (edeclararea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori transportate peste %rontiera de stat ;vamal < a ,epu0licii >oldova. inclusiv tran2itarea acestora prin teritoriul ei ;adic nepre2entarea !n modul sta0ilit a in%ormaiilor precise despre aceste m r%uri. o0iecte /i alte valori<. precum /i declararea lor su0 alt denumire.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale cu sau % r con%iscarea m r%urilor. o0iectelor /i altor valori ce constituie o0iectul !nc lc rii.

4olosirea % r autori2aia organelor vamale a m r%urilor. o0iectelor /i altor valori. %a de care au %ost acordate !nlesniri la impunerea vamal !n alte scopuri dec!t cele !n care au %ost acordate asemenea !nlesniri8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale. (eac5itarea taxei vamale /i a !ncas rilor vamale !n termenul sta0ilit. precum /i alte aciuni drept re2ultat al c rora pl ile vamale n8au %ost ac5itate !n m rime deplin . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la cinci2eci de unit i convenionale. (esupunerea dispo2iiilor sau cerinelor legale ale persoanei cu %uncii de r spundere a organului vamal. insultarea acestei persoane 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la dou 2eci de unit i convenionale.
*+rt.193 &o!i)i(at %rin Legea nr.#07-XV !in #8."7.#""0, ,n 4igoare "1."9.#""01 *+rt.193 &o!i)i(at %rin Legea nr.99-X V !in ##."7.981 *+rt.193 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.193 ,n re!a(-ia Legii nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.193 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#11-X !in "1.1#.9#1

1.*+&rticolul 1931. nc lcarea modului de exportare a m r%urilor /i serviciilor nc lcarea modului de exportare a m r%urilor /i serviciilor pe 0a2 de licen . % r a le !nregistra. !n volum mai mare dec!t cel prev 2ut !n licen . precum /i celor neindicate !n licen . 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale /i con%iscarea m r%urilor.
*+rt.1931 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#11-X !in "1.1#.9#1 *+rt.1931 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

2.*+&rticolul 1932. Eli0erarea ilegal a licenei pentru exportarea m r%urilor /i serviciilor /i re%u2ul ilegal de a eli0era asemenea licen Eli0erarea ilegal de c tre o persoan cu %uncii de r spundere a licenei pentru exportarea m r%urilor /i serviciilor. precum /i re%u2ul ilegal de a eli0era asemenea licen 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la trei2eci la cinci2eci unit i convenionale.
*+rt.193# intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.194 e2(l'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.194 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#11-X !in "1.1#.9#1

&rticolul 195. :egradarea intenionat sau ruperea sigiliului ;plum0ului< :egradarea intenionat sau ruperea sigiliului ;plum0ului<.pus de c tre o persoan !mputernicit cu %uncii de r spundere. cu excepia ca2urilor prev 2ute de partea a doua a articolului 135. de partea !nt!i a articolului 13" /i de punctul ' al articolului 1'3 din pre2entul Cod. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la /apte unit i convenionale.
*+rt.195 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.190 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 192. ,ecepionarea produciei v!natului ilicit ,ecepionarea produciei v!natului ilicit de c tre persoane cu %uncii de r spundere de la organi2aiile de colect ri 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale.
*+rt.197 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 1921. (epre2entarea la c5emarea organului local al administr rii militare (epre2entarea cet enilor la c5emarea organului local al administr rii militare. % r motive !ntemeiate. pentru !nregistrarea la sectorul de recrutare. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la ).5 din unitatea convenional .
*+rt.1971 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.1971 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1971 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

2.*+&rticolul 1922. Sustragerea de la !ncorporare !n serviciul de alternativ Sustragerea de la !ncorporare !n serviciul de alternativ 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la unu p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.197# intro!'$ %rin Legea nr.1143-X !in "4."8.9#1

&rticolul 198. nc lcarea regulilor de eviden militar nc lcarea de c tre supu/ii serviciului militar /i de c tre recrui a regulilor de eviden militar . sta0ilite prin Legea despre o0ligaiunea militar /i serviciul militar al cet enilor ,epu0licii >oldova. precum /i nepre2entarea la c5emarea organului local al administr rii militare. % r motive !ntemeiate. ori deteriorarea intenionat sau p strarea negli6ent a documentelor de eviden militar ;a livretelor militare /i a certi%icatelor de !nregistrare la sectoarele de recrutare<. av!nd drept urmare pierderea lor. necomunicarea la timp organului de eviden . unde ei s!nt luai la evidena militar . a datelor despre sc5im0area domiciliului. a studiilor a locului de lucru /i a %unciei.8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).2 la o unitate convenional . S v!r/irea a doua oar !n decursul unui an a unei !nc lc ri din num rul celor prev 2ute !n partea !nt!i a pre2entului articol. pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.198 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.198 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.198 ,n re!a(-ia 3(az'l'i !in #9.11.851

1.*+&rticolul 1981. (epre2entarea la organele locale ale administr rii militare a listelor tinerilor. care urmea2 s %ie !nregistrai la sectoarele de recrutare (epre2entarea. !n termenul sta0ilit. la organele locale ale administr rii militare de c tre conduc torii sau de c tre alte persoane. care poart r spundere pentru evidena militar . de la organi2aiile de exploatare a locuinelor. de la !ntreprinderi. instituii. organi2aii. de la a/e2 mintele de !nv m!nt /i de c tre proprietarii de case a listelor de tineri. care urmea2 s %ie !nregistrai la sectoarele de recrutare. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale. S v!r/irea a doua oar !n decurs de un an a !nc lc rii menionate. pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.1981 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.1981 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1981 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

2.*+&rticolul 1982. #rimirea la lucru a supu/ilor serviciului militar /i a recruilor. care nu s!nt luai la evidena militar de la locul de trai

#rimirea la lucru ;la !nv tur < de c tre conduc torii sau de c tre alte persoane cu %uncii de r spundere de la !ntreprinderi. instituii. organi2aii. din col5o2uri /i de la a/e2 mintele de !nv m!nt a supu/ilor serviciului militar /i a recruilor. care nu s!nt luai la evidena militar de la locul de trai. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. S v!r/irea a dou oar !n decurs de un an a !nc lc ri menionate. pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.198# &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.198# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.198# intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

3.*+&rticolul 1983. (easigurarea !n/tiin rii supu/ilor serviciului militar /i a recruilor despre c5emarea lor la organele locale ale administr rii militare ori !mpiedicarea pre2ent rii la timp a cet enilor la centrele de concentrare sau la sectoarele de recrutare (easigurarea de c tre conduc torii sau de c tre alte persoane. care poart r spundere pentru eviden militar . de la !ntreprinderi. instituii.organi2aii.din col5o2uri /i de la a/e2 mintele de !nv m!nt a !n/tiin rii supu/ilor serviciului militar /i a recruilor. la cererea organelor locale ale administr rii militare. despre c5emarea lor la organele locale ale administr rii militare ori !mpiedicarea pre2ent rii la timp a cet enilor la centrele de concentrare sau la sectoarele de recrutare 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. S v!r/irea a dou oar !n decurs de un an a unei !nc lc ri din num rul celor prev 2ute !n partea !nt!i a pre2entului articol /i pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.1983 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.1983 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1983 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

4.*+&rticolul 198/. (epre2entarea la timp la organele locale ale administr rii militare /i la comitetele executive ale organelor autoadministr rii locale a c rilor de imo0il. a %i/elor de !nregistrare /i a documentelor de eviden militar (epre2entarea la timp de c tre conduc torii sau de c tre alte persoane care poart r spundere pentru evidena militar . de la organi2aiile de exploatare a locuinelor. de la !ntreprinderi. instituii /i organi2aii. ce e%ectuea2 exploatarea caselor. precum /i de c tre proprietarii de case la organele locale ale administr rii militare /i la organele executive ale autoadministr rii locale. c rora le revine s 8i in la eviden pe supu/ii serviciului militar /i pe recrui. a c rilor de imo0il. a %i/elor de !nregistrare /i a documentelor de eviden militar ;a livretelor militare. a certi%icatelor de !nregistrare la sectoarele de recrutare< privind locatarii. care s!nt supu/i ai serviciului militar sau recrui. pentru a %i luai sau sco/i de la evidena militar . precum /i ne!n/tiinarea lor despre c5emarea la organele locale ale administr rii militare 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. S v!r/irea a doua oar !n decurs de un an a unei !nc lc ri din num rul celor prev 2ute !n partea !nt!i a pre2entului articol /i pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative.8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.1984 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.1984 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1984 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 199. (ecomunicarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere din cadrul consiliilor medicale de experti2 a capacit ii vitale a datelor despre supu/ii serviciului militar /i despre recruii. considerai invali2i (ecomunicarea datelor de c tre persoanele cu %uncii de r spundere din cadrul consiliilor medicale de experti2 a capacit ii vitale. c rora le revine o0ligaia de a comunica la organele locale ale administr rii militare despre toi supu/ii serviciului militar /i recruii. considerai invali2i. indi%erent de grupa lor de invaliditate.8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. S v!r/irea a dou oar !n decurs de un an a unei !nc lc ri din num rul celor prev 2ute !n partea !nt!i a pre2entului articol /i pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.199 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.199 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.199 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

1.*+&rticolul 1991. (ecomunicarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere de la organele de stare civil a datelor privitoare la supu/ii serviciului militar /i la recrui (ecomunicarea de c tre persoanele cu %uncii de r spundere de la organele de stare civil organelor locale ale administr rii militare a datelor despre sc5im0area de c tre supu/ii serviciului militar /i de c tre recrui a numelui de %amilie. a prenumelui. a numelui dup tat . despre introducerea !n actele de stare civil a unor modi%ic ri re%eritoare la data /i locul lor de na/tere. precum /i despre ca2urile de !nregistrare a morii unor supu/i militari /i a unor recrui 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou unit i convenionale. S v!r/irea a dou oar !n decurs de un an a unei !nc lc ri din num rul celor prev 2ute !n partea !nt!i a pre2entului articol /i pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la trei unit i convenionale.
*+rt.1991 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.1991 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.1991 intro!'$ %rin 3(az'l !in #9.11.851

2.*+&rticolul 1992. nc lcarea legislaiei cu privire la statistic (epre2entarea la timp a datelor statistice. comunicarea unor date eronate sau !n volum !ncomplet de c tre persoane cu %uncii de r spundere. 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la dou 2eci la /apte2eci de unit i convenionale. S v!r/irea a doua oar !n decurs de un an a unei !nc lc ri din num rul celor prev 2ute !n alineatul !nt!i al pre2entului articol. pentru care persoana a %ost de acum supus unei sanciuni administrative 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.199# &o!i)i(at %rin Legea nr.351-XV !in #1.1"."4, ,n 4igoare 1#.11."41 *+rt.199# &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.199# intro!'$ %rin Legea nr.114#-X !in "4."8.9#1

3.*+&rticolul 1993. nc lcarea legislaiei cu privire la petiii nc lcarea de c tre persoana cu %uncie de r spundere a modului sta0ilit de examinare a petiiilor cet enilor sau ale organi2aiilor legal constituite adresate !n numele colectivelor pe care le repre2int . re%u2ul ne!ntemeiat de a examina petiia sau t r g narea examin rii ei. luarea unor deci2ii pe marginea lor care contravin legislaiei !n vigoare. divulgarea datelor despre persoana sau viaa particular a petiionarului % r acordul lui 8

atrage aplicarea unei amen2i de la 2ece p!n la cinci2eci de unit i convenionale.


*+rt.1993 ,n re!a(-ia Legii nr.4"9-X V !in 14."5.991 *+rt.1993 intro!'$ %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941

4.*+&rticolul 199/. nc lcarea cerinelor legislaiei cu privire la 5!rtiile de valoare re%eritoare la d rile de seam (epre2entarea sau pre2entarea cu !nt!r2iere Comisiei de stat pentru piaa 5!rtiilor de valoare de c tre emiteni /i de c tre participanii pro%esioni/ti la piaa 5!rtiilor de valoare a d rilor de seam . sta0ilite de legislaie. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de p!n la cinci2eci de unit i convenionale. S v!r/irea repetat !n decurs de un an a unei contravenii din num rul celor prev 2ute la alineatul !nt!i al pre2entului articol. pentru care persoana a %ost de6a sancionat administrativ. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la cinci2eci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.1994 intro!'$ %rin Legea nr.8#7-X !in "3."5.901

5.*+&rticolul 1995. (erespectarea termenelor de pre2entare a d rilor de seam Ageniei de Stat pentru ,e2ervele >ateriale /i A6utoarele @manitare (erespectarea termenelor sta0ilite de pre2entare a d rilor de seam Ageniei de Stat pentru ,e2ervele >ateriale /i A6utoarele @manitare. precum /i denaturarea datelor d rii de seam de c tre conduc torii de !ntreprinderi /i organi2aii sau depo2itarii responsa0ili. 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1995 &o!i)i(at %rin Legea nr.4#5-XV !in 3".1"."3, ,n 4igoare "5.1#."31 *+rt.1995 intro!'$ %rin Legea nr.1"9"-X !in "4."#.971

".*+&rticolul 1990. nc lcarea ordinii /i termenelor de pre2entare a in%ormaiei despre utili2area /i ram0ursarea mi6loacelor din !mprumuturile de stat sau garantate de stat (epre2entarea sau pre2entarea cu !nt!r2iere >inisterului 4inanelor. de c tre 0ene%iciarii de mi6loace din !mprumuturile de stat sau garantate de stat. a in%ormaiei despre utili2area /i ram0ursarea acestor mi6loace. precum /i pre2entarea in%ormaiei incomplete sau neveridice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere !n m rime de la 2ece la cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1990 intro!'$ %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971

$.*+&rticolul 1992. nc lcarea legislaiei privind accesul la in%ormaie nc lcarea de c tre o persoan cu %uncii de r spundere a dispo2iiilor legale privind ap rarea /i asigurarea dreptului de acces la in%ormaie 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la o sut cinci2eci de unit i convenionale.
*+rt.1997 intro!'$ %rin Legea nr.31#-XV !in #8."0.#""11

&.*+&rticolul 1998. nc lcarea regulilor de inere a ,egistrului gospod riilor r ne/ti ;de %ermier< nc lcarea regulilor de inere a ,egistrului gospod riilor r ne/ti ;de %ermier< 8 atrage un avertisment sau aplicarea unei amen2i persoanelor cu %uncii de r spundere de la cinci la 2ece unit i convenionale.
*+rt.1998 intro!'$ %rin Legea nr.757-XV !in #1.1#.#""11

'.*+&rticolul 1999. nc lcarea legislaiei cu privire la a6utoarele umanitare :istri0uirea /i utili2area a6utoarelor umanitare contrar destinaiei 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor !n m rime de la trei2eci /i cinci la patru2eci de unit i convenionale sau persoanelor cu %uncii de r spundere de la cinci2eci /i cinci la /apte2eci de unit i convenionale.

Comerciali2area ilegal a 0unurilor care constituie a6utoare umanitare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor !n m rime de la patru2eci /i cinci la cinci2eci de unit i convenionale sau persoanelor cu %uncii de r spundere de la /apte2eci /i cinci la o sut de unit i convenionale.
*+rt.1999 intro!'$ %rin Legea nr.4"1-XV !in "#.1#."4, ,n 4igoare #4.1#."41

1).*+&rticolul 19910. :istrugerea sau deteriorarea semnelor de %rontier :istrugerea sau deteriorarea st!lpilor de %rontier /i a altor semne de %rontier 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la cinci2eci la /apte2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.1991" intro!'$ %rin Legea nr.03-XV !in #8."4."5, ,n 4igoare #7."5."51

1).*+&rticolul 200. nc lcarea legislaiei cu privire la culte Constr!ngerea de a practica sau de a nu practica exerciiul religios al unui sau altui cult. de a contri0ui sau nu la c5eltuielile vreunui cult 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la 2ece unit i convenionale. 1ntolerana con%esional . mani%estat prin acte care st!n6enesc li0erul exerciiu al unui cult recunoscut de stat. 8 atrage aplicarea unei amen2i de la cinci la cincispre2ece unit i convenionale. Exercitarea. !n numele unui cult !nregistrat sau ne!nregistrat. %ie !n nume propriu. a unor practici /i ritualuri. care contravin legislaiei !n vigoare 8 atrage aplicarea unei amen2i de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. :ivulgarea tainei m rturisirii de c tre un slu6itor al cultelor 8 atrage aplicarea unei amen2i de la 2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. 9rgani2area de partide politice dup criteriul con%esional 8 atrage aplicarea unei amen2i de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci unit i convenionale. Anga6area cet enilor str ini pentru activit i religioase. precum /i exercitarea unor activit i /i ritualuri religioase de c tre cet eni str ini % r acordul autorit ilor pu0lice. 8 atrage aplicarea unei amen2i de p!n la 2ece unit i convenionale cu expul2area din ar a acestor cet eni str ini. nc lcarea dreptului exclusiv al cultelor la tip rituri /i o0iecte de cult 8 atrage aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de la dou 2eci /i cinci la trei2eci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere de la o sut la o sut cinci2eci de unit i convenionale. Acelea/i aciuni s v!r/ite de o persoan supus unei sanciuni administrative pentru una din contraveniile prev 2ute de alineatele !nt!i. doi. trei. patru. cinci. /ase sau /apte ale pre2entului articol 8 atrag aplicarea unei amen2i cet enilor de la patru2eci la cinci2eci de unit i convenionale. iar persoanelor cu %uncii de r spundere de la dou sute la trei sute de unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la trei2eci de 2ile.
*+rt.#"" &o!i)i(at %rin Legea nr.1570-X !in #0."#.981 *+rt.#"" ,n re!a(-ia Legii nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.#"" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 2001. nc lcarea legislaiei electorale (e%urni2area de c tre persoanele o%iciale a datelor /i a materialelor necesare comisiilor electorale. precum /i ne!ndeplinirea 5ot r!rilor acestora 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de trei unit i convenionale. :istrugerea. murd rirea. deteriorarea prin orice alt mod a listelor electorale. a programelor /i plat%ormelor a%i/ate sau a oric ror alte a%i/e sau anunuri de agitaie electoral 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. A%i/area materialelor de agitaie electoral !n alte locuri dec!t cele sta0ilite 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. 9rgani2area de c tre %actori de deci2ie a adun rilor electorale cu v!n2area /i consumarea 0 uturilor alcoolice /i neluarea de m suri pentru des% /urarea normal a adun rilor respective 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i %actorilor de deci2ie !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. nscrierea cu 0un /tiin !n listele electoral a persoanelor care nu au drept de vot !n con%ormitate cu legislaia !n vigoare. a unor persoane %ictive sau !nscrierea intenionat a unei persoane !n mai multe liste. precum /i re%u2ul ne6usti%icat de a !nregistra /i soluiona contestaiile privind operaiunile electorale 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. Acceptarea persoanei de a %i !nscris !n mai multe liste de candidai 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. (eaducerea la cuno/tin pu0lic de c tre mem0rii comisiilor electorale a propunerilor de candidai 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. 4olosirea %ondurilor venite din str in tate sau nedeclarate pu0lic 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i persoanelor. care au %olosit aceste %onduri. !n m rime de p!n la trei2eci de unit i convenionale cu con%iscarea sumelor la 0ugetul de stat. mpiedicarea accesului !n localul de votare a persoanelor investite cu acest drept 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i %actorilor de deci2ie !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. ,e%u2ul de a !ndeplini dispo2iiile pre/edintelui comisiei electorale a seciei de votare privind asigurarea ordinii !n localul de votare /i pe teritoriul din 6urul lui 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. (e!nm!narea ne6usti%icat a 0uletinului de vot aleg torului !nscris !n list sau !nm!narea unei persoane a mai multor 0uletine dec!t cele prev 2ute de lege 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i %actorilor de deci2ie !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. # r sirea nemotivat a localului de votare !nainte de constatarea re2ultatelor alegerilor /i desemnarea procesului8ver0al de c tre mem0rii comisiei electorale a seciei de votare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. Continuarea agitaiei electorale !n 2iua imediat anterioar 2ilei vot rii /i !n 2iua vot rii 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de la 2ece la dou 2eci de unit i convenionale. Scoaterea 0uletinului de vot !m!nat pentru votare din localul seciei de votare 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i %actorilor de deci2ie !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale. 4alsi%icarea semn turilor !n listele susin torilor candidatului independent 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i %actorilor de deci2ie !n m rime de la cincispre2ece la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale.
*+rt.#""1 &o!i)i(at %rin Legea nr.083-XV !in #9.11.#""11 *+rt.#""1 ,n re!a(-ia Legii nr.1010-X !in 19.1".931 *+rt.#""1 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""1 intro!'$ %rin 3(az'l !in 11."1.9"1 *+rt.#""# e2(l'$ %rin Legea nr.1010-X !in 19.1".931 *+rt.#""# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

3.*+&rticolul 2003. nc lcarea egalit ii !n drepturi a lim0ilor 4aptele !ndreptate spre propagarea du/m niei. desconsiderarea lim0ii oric rei naionalit i. crearea de o0stacole pentru %uncionarea lim0ii de stat /i a altor lim0i pe teritoriul repu0licii. precum /i le2area !n drepturi a cet enilor din motive de lim0 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.#""3 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""3 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

4.*+&rticolul 200/. (erespectarea cerinelor Legii ,epu0licii >oldova cu privire %uncionarea lim0ilor pe teritoriul ,epu0licii >oldova (erespectarea de c tre conduc torii organelor puterii de stat. administraiei de stat /i organi2aiilor o0/te/ti. precum /i de c tre conduc torii !ntreprinderilor. instituiilor organi2aiilor. a%late pe teritoriul ,epu0licii >oldova a Legii ,epu0licii >oldova cu privire %uncionarea lim0ilor pe teritoriul ,epu0licii >oldova 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.#""4 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""4 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

la ai /i la

5.*+&rticolul 2005. :istrugerea. deteriorarea sau murd rirea %irmelor /i t 0lielor :istrugerea. deteriorarea sau murd rirea %irmelor cu denumirea organelor puterii de stat. ale administraiei de stat /i organi2aiilor o0/te/ti. a !ntreprinderilor.instituiilor /i organi2aiilor.a t 0lielor cu denumirea pieelor. str 2ilor. localit ilor /i a altor o0iecte geogra%ice 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la cinci unit i convenionale.
*+rt.#""5 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""5 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

".*+&rticolul 2000. :istrugerea sau deteriorarea a%i/elor. avi2elor pu0lice. anunurilor. reclamelor :istrugerea sau deteriorarea a%i/elor. avi2elor pu0lice. anunurilor reclamelor /i altor in%ormaii vi2uale 8 atrage dup sine un avertisment sau aplicarea unei amen2i !n m rime de la ).1 la o unitate convenional .
*+rt.#""0 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""0 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

1?@C& "%'LUL 1/1 C'#%!&+E#*"" &(,"#"$%!&%"+E1 CE &%E#%E&)L& 3#5- %U"!E& 4U$%"*"E"


*8a%itol'l 141 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

$.*+&rticolul 2002. >ani%estarea lipsei de respect %a de 6udecat >ani%estarea lipsei de respect %aa de 6udecat . exprimat prin s v!r/irea de c tre oricine a unor %apte care denot desconsiderare v dit %a de 6udecat sau %a de regulile sta0ilite !n instana 6udec toreasc 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la dou 2eci /i cinci de unit i convenionale sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile.
*+rt.#""7 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#""7 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""7 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

&.*+&rticolul 2008. 9%ensa adus 6udec torului 9%ensa adus 6udec torului !n leg tur cu activitatea lui de !n% ptuire a 6ustiiei 8

atrage dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale. sau arest administrativ pe un termen de p!n la cincispre2ece 2ile.
*+rt.#""8 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *+rt.#""8 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""8 &o!i)i(at %rin Legea nr.990-X !in "1."4.9#1 *+rt.#""8 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911 *+rt.#""9 e2(l'$ %rin Legea nr.990-X !in "1."4.9#1 *+rt.#""9 intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

1).*+&rticolul 20010. (eluarea de m suri !n 0a2a deci2iei ;5ot r!rii< interlocutorii a instanei 6udec tore/ti sau propunerii 6udec torului (eexaminarea de c tre persoana o%icial a deci2iei ;5ot r!rii< interlocutorii a instanei 6udec tore/ti sau a propunerii 6udec torului ori neluarea de m suri pentru eliminarea contraveniilor indicate !n ele precum /i r spunsul !nt!r2iat la deci2ia ;5ot r!rea< interlocutorie sau la propunere 8 atrag dup sine aplicarea unei amen2i !n m rime de p!n la 2ece unit i convenionale.
*+rt.#""1" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#""1" intro!'$ %rin Legea nr.034-X !in 1"."7.911

11.*+&rticolul 20011. (eexecutarea deci2iei instanei 6udec tore/ti (eexecutarea !n termenul sta0ilit a sentinei. 5ot r!rii sau deci2iei instanei 6udec tore/ti de%initive !mpiedicarea execut rii lor 8 atrage dup sine aplicarea unei amen2i cet enilor !n m rime de p!n la cinci2eci unit i convenionale /i persoanelor cu %uncii de r spundere 8 p!n la trei sute unit i convenionale.
*+rt.#""11 &o!i)i(at %rin Legea nr.1190-XV !in "4."7.#""#1 *+rt.#""11 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

%"%LUL """ '!G&#ELE1 3, U%E!#"C"%E $- E8&,"#E)E C&)U!"LE CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E C& "%'LUL 15 ("$ ')"*"" 5U#(&,E#%&LE &rticolul 201. 9rganele ;persoanele cu %uncii de r spundere< !mputernicite s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative Ca2urile cu privire la contraveniile administrative s!nt examinate deE 1< comisiile administrative de pe l!ng organele executive ale autoadministr rii locale? 2< 6udec toriile de sector. municipale? 3< organele a%acerilor interne. organele departamentelor. inspectoratelor de stat /i alte organe ;persoane cu %uncii de r spundere< !mputernicite pentru aceasta.
*+rt.#"1 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#"1 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#"1 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#"# e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 203. >odul de %ormare a comisiilor administrative Comisiile administrative de pe l!ng organele executive ale autoadministr rii locale se %ormea2 de c tre consiliile acestor organe !n componena pre/edintelui. vicepre/edintelui. secretarului responsa0il /i a 481) mem0ri. 90ligaiunile pre/edintelui. vicepre/edintelui /i secretarului responsa0il se sta0ilesc de ,egulamentul comisiilor administrative.
*+rt.#"3 ,n re!a(-ia Legii nr.1#7-X !in #7."5.941 *+rt.#"3 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 20/. Competena comisiilor administrative Comisiile administrative examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute de articolele 4584$. 1)1. 1)5. 1)". 11&. 13'. 14&. 14'. 1"2 13. 1"&. 1$2. 1$5. 1&". 1&$. 1'$. 1'&81''1 1''& din pre2entul cod. Comisiile administrative s!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative !n pre2ena simplei ma6orit i din num rul total al mem0rilor lor. :eci2iile comisiilor administrative se adopt prin ma6oritatea simpl de voturi ale mem0rilor comisiei pre2eni la /edin .
*+rt.#"4 &o!i)i(at %rin Legea nr.757-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.#"4 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"98-X !in "4."#.971 *+rt.#"4 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 205. mputernicirile persoanelor cu %uncii de r spundere #ersoanele cu %uncii de r spundere. !mputernicite s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative. pot aplica sanciunile administrative. prev 2ute de partea special din pre2entul Cod. !n limitele !mputernicirilor. acordate lor /i numai !n exerciiul %unciunii.
*+rt.#"5 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

C& "%'LUL 10 C', E%E#*& 3# C&)U!"LE CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E


*+rt.#"0 - #"81 e2(l'$e %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 209. 1nstanele 6udec tore/ti 1nstanele 6udec tore/ti examinea2 toate ca2urile cu privire la contraveniile administrative. cu excepia celor atri0uite prin pre2entul cod la competena altor organe. Ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute de articolele 2)) $ /i 2))& din pre2entul Cod se examinea2 de c tre instana de 6udecat !n privina c reia au %ost comise contraveniile. iar ca2urile cu privire la contravenia administrativ prev 2ut de articolul 2)) 11 se examinea2 de instana de 6udecat !mputernicit cu executarea 5ot r!rii.
*+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"98-X !in "4."#.971 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"37-X !in 17.1#.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.919-X !in 11."7.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.9"9-X !in "4."7.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.8#7-X !in "3."5.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.8#0-X !in "3."5.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.8##-X !in #0."4.901 *+rt.#"9 ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.735-X !in #"."#.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.7##-X !in "#."#.901 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"3-X !in 13."5.941 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1010-X !in 19.1".931 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.148#-X !in 1"."0.931 *+rt.#"9 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1144-X !in "4."8.9#1 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.730-X !in "3.1".911 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.499-X !in 15."#.911 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911 *+rt.#"9 &o!i)i(at %rin Legea nr.70-X !in "5."0.9"1

&rticolul 210. 9rganele a%acerilor interne 9rganele a%acerilor interne examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de alineatele !nt!i. doi. patru /i cinci ale articolului 111. articolele 1128114. 12)8122. 123 alineatele 1 /i 3. 124 alineatele 1 /i 4. 1241. 125. 12&81311. 1328135. 14). 15). 152. 1523. 1525. 152&. 152'. 1521). 15211. 15212. 15213. 153. 1531. 155. 1551. 15". 15"2. 15"3. 15'. 1"). 1"12. 1"2 alineatele 1. 4. 5 /i $. alineatele !nt!i. doi /i patru ale articolului 1"$. articolul 1$1 alineatul 2. Sunt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor a%acerilor interne. comisarii sau ad6uncii comisarilor de poliie. /e%ul :ireciei poliiei economice sau ad6uncii lui. /e%ii serviciilor poliiei economice !n municipii. comisarii sau ad6uncii comisarilor de poliie !n transport. /e%ii sau ad6uncii /e%ilor seciilor de linie ale poliiei !n transport. /e%ul :ireciei poliiei rutiere sau ad6uncii lui. /e%ii serviciilor /i seciilor poliiei rutiere. iar cu privire la contraveniile administrative prev 2ute de articolele 15). 152. 153. 155 15". alineatele unu. doi /i patru al articolului 1"$ 8 /e%ii seciilor de poliie. /e%ii sectoarelor de poliie. /e%ii posturilor de poliie. inspectorii de sector superiori /i inspectorii de sector ai poliiei.
*+rt.#1" (o&%letat %rin Legea nr.#77-XV !in "4.11."5, ,n 4igoare "#.1#."51 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.0#-XV !in #8."4."5, ,n 4igoare #7."5."51 *+rt.#1" (o&%letat %rin Legea nr.1319-XV !in #0."7.#""#1 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.1140-XV !in #"."0.#""#1 *+rt.#1" (o&%letat %rin Legea nr.9"7-XV !in 14."3.#""#1 *+rt.#1" (o&%letat %rin Legea nr.518-XV !in "5.1".#""11 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.39"-XV !in #"."7.#""11 *+rt.#1" (o&%letat %rin Legea nr.388-XV !in 19."7.#""11 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.3"8-XV !in #8."0.#""11 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.#1" (o&%letat %rin Legea nr.#"#-XV !in #5."5.#""11 *+rt.#1" (o&%letat %rin Legea nr.145-X V !in #4."9.981 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.310-X !in "9.1#.941 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#1" ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911 *+rt.#1" &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

1.*+&rticolul 2101. 9rganele Centrului pentru Com0aterea Crimelor Economice /i Corupiei 9rganele Centrului pentru Com0aterea Crimelor Economice /i Corupiei examinea2 ca2urile privind contraveniile administrative prev 2ute la art.152. 152 2. 1525. 152&. 152'. 15211. 153. 1531. 15'. 1"11. 1"12. 1"21. 1"2&. 1"21). 1"211. 1"215. 1"3. 1"31. 1"32. 1$41). 1$41$. 1$41&. 1$424. 1$425. 1'32. 1'5. 1''". S!nt !n drept s examine2e ca2urile privind contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor Centrului pentru Com0aterea Crimelor Economice /i CorupieiE directorul. vicedirectorii centrului 8 pe toate ca2urile prev 2ute la alin.1. iar /e%ii organelor teritoriale /i ad6uncii lor 8 pe ca2urile prev 2ute la art.152. 1522. 1525. 152&. 152'. 15211. 153. 1531. 15'. 1"11. 1"12. 1"21. 1"211. 1"215. 1"3. 1"31. 1"32. 1$41). 1$41$. 1$41&. 1'32. 1'5.
*+rt.#1"1 (o&%letat %rin Legea nr.#43-XV !in 10.11.#""7, ,n 4igoare 14.1#.#""71 *+rt.#1"1 &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.#1"1 &o!i)i(at %rin Legea nr.43#-XV !in #4.1#."4, ,n 4igoare "7."#."51 *+rt.#1"1 (o&%letat %rin Legea nr.130-XV !in "0."5."4, ,n 4igoare 11."0."41 *+rt.#1"1 intro!'$ %rin Legea nr.1140-XV !in #"."0.#""#1

&rticolul 211. 9rganele supraveg5erii de stat a m surilor contra incendiilor 9rganele supraveg5erii de stat a m surilor contra incendiilor examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 11' /i 1$& din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor supraveg5erii de stat a m surilor contra incendiilor /e%ul :ireciei pompieri /i salvatori a :epartamentului #roteciei Civile /i Situaiilor Excepionale /i ad6uncii acestuia. /e%ii deta/amentelor. unit ilor /i posturilor paramilitare /i militare de pompieri din su0ordinea direciei. precum /i /e%ii su0unit ilor speciali2ate.
*+rt.#11 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981 *+rt.#11 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 212. 9rganele >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor 9rganele >inisterului 7ransporturilor /i Comunicaiilor examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolele 111 alineatul 1. 115. 133. 134. 1341 /i 1342. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor >inisterului 7ransporturilor /i ComunicaiilorE 1< !n transportul %eroviarE /e%ii de staii /i de g ri /i lociitorii lor. /e%ii depourilor de locomotive ;de vagoane<. /e%ii trenurilor de c l tori. controlorii8revi2ori ai trenurilor de c l tori 8 pentru contraveniile administrative prev 2ute de articolele 111 alineatul 1. 133 alineatul 2. 134 alineatul 1 su0alineatele 1 /i 2 /i alineatele 2 /i 3? 2< !n transportul %luvialE c pitanii de nave. inspectorii superiori /i inspectorii de la inspectoratele navale 8 pentru contraveniile administrative prev 2ute de articolele 133 alineatul 1 /i 134 alineatul 1 su0alineatul 3 /i alineatele 2 /i 3? 3< !n transportul aerianE comandanii de nave aeriene 8 pentru contraveniile administrative prev 2ute de articolele 115 /i 134 alineatul 1 su0alineatul " /i alineatele 2 /i 3? 4< !n transportul auto /i transportul electricE /e%ii /i ad6uncii serviciilor a0ilitate cu %uncii de control de c tre >inisterul 7ransporturilor /i Comunicaiilor 8 pentru contraveniile administrative prev 2ute la art.133 alin.3 /i 4. art.134 alin.1 su0alin.4 /i 5 /i alin.2 /i 3. art.134 1 /i 1342. iar inspectorii /i controlorii8revi2ori 8 pentru contraveniile administrative prev 2ute la art.133 alin.3 /i 4 /i la art.134 alin.1 su0alin.4 /i 5 /i alin.3.
*+rt.#1# &o!i)i(at %rin Legea nr.4"7-XV !in "#.1#."4, ,n 4igoare #4.1#."41 *+rt.#1# &o!i)i(at %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.#1# intro!'$ %rin Legea nr.1"37-X !in 17.1#.901 *+rt.#1# e2(l'$ %rin Legea nr.9"9-X !in "4."7.901 *+rt.#1# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#13-##1 e2(l'$e %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 212. Curtea de Conturi Curtea de Conturi examinea2 ca2urile de contravenii administrative prev 2ute la articolul 1"211. S!nt !n drept s examine2e ca2urile de contravenii administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele Curii de Conturi pre/edintele /i vicepre/edinii ei.
*+rt.#17 &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.#17 intro!'$ %rin Legea nr.1#8-X V !in 3"."7.981

&rticolul 218. 9rganele supraveg5erii miniere de stat 9rganele supraveg5erii miniere de stat examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 4&. 5$. '3 /i '4 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor supraveg5erii miniere de stat directorul general al :epartamentului Standarde. >etrologie /i Supraveg5ere 7e5nic /i ad6uncii lui. /e%ul Serviciului pentru supraveg5ere minier de stat /i ad6uncii lui.
*+rt.#18 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981

&rticolul 219. 1nspecia >uncii 1nspecia >uncii examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la art.41. 412 ;re%eritor la plata salariilor< /i 414 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative. !n numele 1nspeciei >uncii. inspectorul general de stat al muncii /i ad6uncii lui. inspectorii8/e%i ai inspectoratelor teritoriale de munc /i ad6uncii lor.
*+rt.#19 intro!'$ %rin Legea nr.11"-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare "1."7."51

&rticolul 221. 9rganele vamale 9rganele vamale examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolul 1521) /i la articolul 1'3 alineatele !nt!i 8 paispre2ece din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor vamale /e%ii v milor /i ad6uncii lor.
*+rt.##1 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981 *+rt.##1 e2(l'$ %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.##1 ,n re!a(-ia Legii nr.51-X !in 14."4.941

1.*+&rticolul 2211. 9rganele de control %inanciar /i %iscal 9rganele de control %inanciar /i %iscal examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolul 152'. articolul 1551 alineatul 2. articolul 15"2. 1"2 alineatele 1. 2. 4. 5 /i $. articolele 1"21. 1"22. 1"23. 1"2$. 1"2&. 1"21). 1"211. 1"3. 1"32. 1"33. 1"34. 1"35. 1"3". 1$41). 1'5 /i 1''" din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative su0 %orm de amen2i !n numele organelor de control %inanciar /i %iscal. reie/ind din %unciile atri0uite /i din inadmisi0ilitatea dep /irii de c tre acestea a !mputernicirilor acordateE 1< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1"2$. 1"2& /i 1''" 8 ministrul /i vicemini/trii %inanelor? 2< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolul 152& alineatele 1 /i 4 /i articolul 1$41) 8 directorul general al -istieriei de Stat /i ad6uncii lui? 3< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1"2 alineatul 4. articolele 1 1"2 . 1"21). 1"211 /i 1$41) 8 conduc torii direciilor generale %inane ale unit ilor administrativ8 teritoriale /i ad6uncii lor? 4< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolul 152'. 1551 alineatul 2. articolul 15"2. 1"2 alineatele 1. 2. 4. 5 /i $. articolul 1"2 1 alineatele 1. 2. 3. $ /i &. articolele 1"2 2. 1"23. 1"3. 1"32. 1"33. 1"34. 1"35. 1"3". 1$41) /i 1'5 8 /e%ii inspectoratelor %iscale de stat de toate nivelurile /i ad6uncii lor? 5< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1"11. 1"21. 1"211. 1$41) 8 conduc torii Serviciului Control 4inanciar /i ,evi2ie din su0ordinea >inisterului 4inanelor /i ai su0divi2iunilor lui teritoriale. precum /i ad6uncii acestora.
*+rt.##11 &o!i)i(at %rin Legea nr.154-XV !in #1."7."5, ,n 4igoare "1."1."01 *+rt.##11 &o!i)i(at %rin Legea nr.0#-XV !in #8."4."5, ,n 4igoare #7."5."51 *+rt.##11 &o!i)i(at %rin Legea nr.43#-XV !in #4.1#."4, ,n 4igoare "7."#."51 *+rt.##11 (o&%letat %rin Legea nr.549-XV !in #5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41 *+rt.##11 (o&%letat %rin Legea nr.144"-XV !in "8.11."#, ,n 4igoare "1."1."31 *+rt.##11 &o!i)i(at %rin Legea nr.1140-XV !in #"."0.#""#1 *+rt.##11 (o&%letat %rin Legea nr.9"7-XV !in 14."3.#""#1 *+rt.##11 ,n re!a(-ia Legii nr.39"-XV !in #"."7.#""11 *+rt.##11 (o&%letat %rin Legea nr.#"#-XV !in #5."5.#""11 *+rt.##11 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#8-X V !in 3"."7.981 *+rt.##11 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981 *+rt.##11 e2(l'$ %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.##11 intro!'$ %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951

&rticolul 222. 9rganele >inisterului Ap r rii al ,epu0licii >oldova 9rganele >inisterului Ap r rii al ,epu0licii >oldova examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute de partea a doua a articolului 124 ;comise de c tre conduc torii mi6loacelor de transport ale 4orelor Armate ale ,epu0licii >oldova 8 militari /i supu/i ai serviciului militar. c5emai la concentrare<. de articolele 1'$1 /i 1'& din pre2entul Cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor >inisterului Ap r rii al ,epu0licii >oldovaE 1< pentru contraveniile administrative. prev 2ute de articolele 1'$ 1 /i 1'& din pre2entul Cod. 8 comisarii seciilor administrativ 8 militare? 2< pentru contraveniile administrative.prev 2ute de partea a doua a articolului 124 din pre2entul Cod. 8 persoanele cu %uncii de r spundere din inspecia auto militar E /e%ul sau lociitorul /e%ului. pre/edintele comisiei militare de cali%icare. inspectorul superior. inspectorul. precum /i o%ierii. prapor/cicii /i micimanii. numii !n modul sta0ilit. !n calitate de inspectori netitulari ai inspeciei auto militare. 8 su0 %orm de avertisment. >aterialele cu privire la !nc lc rile. s v!r/ite de c tre conduc torii mi6loacelor de transport ale 4orelor Armate ale ,epu0licii >oldova 8 militari /i supu/i ai serviciului militar. c5emai la concentrare. dac pentru asemenea !nc lc ri este prev 2ut ca sanciune administrativ numai o amend . se transmit de c tre inspecia auto militar . !n modul sta0ilit de >inisterul Ap r rii al ,epu0licii >oldova. comandanilor ;/e%ilor< respectivi pentru a soluiona c5estiunea privind tragerea celor vinovai la r spundere con%orm ,egulamentului disciplinar al 4orelor Armate ale ,epu0licii >oldova. #rocesele8ver0ale cu privire la !nc lc rile s v!r/ite de c tre conduc torii mi6loacelor de transport ale 4orelor Armate ale ,epu0licii >oldova 8 militari /i supu/i ai serviciului militar. c5emai la concentrare. dac pentru asemenea !nc lc ri poate %i aplicat o sanciune administrativ su0 %orm de privare de dreptul de a conduce mi6locul de transport. se transmit de c tre inspecia auto militar 1nspeciei auto de stat !n modul. sta0ilit la >inisterul Ap r rii al ,epu0licii >oldova !n comun cu >inisterul A%acerilor 1nterne al ,epu0licii >oldova.
*+rt.### &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.### &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.### &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1 *+rt.### &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

1.*+&rticolul 2221. Casa (aional de Asigur ri Sociale Casa (aional de Asigur ri Sociale /i casele teritoriale de asigur ri sociale examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute !n articolul 1"2 alineatul 3. articolul 1"3 alineatele &. '. 1). 11. 12 /i 13 /i !n articolul 1"34 din pre2entul cod. :reptul de a examina ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i de a aplica sanciuni administrative !n numele Casei (aionale de Asigur ri Sociale !l au pre/edintele /i vicepre/edinii Casei (aionale de Asigur ri Sociale. directorii caselor teritoriale de asigur ri sociale /i ad6uncii acestora.
*+rt.###1 ,n re!a(-ia Legii nr.338-XV !in "0."7.#""11 *+rt.###1 intro!'$ %rin Legea nr.895-X !in #0."0.901

2.*+&rticolul 2222. Compania (aional de Asigur ri !n >edicin Compania (aional de Asigur ri !n >edicin /i ageniile teritoriale examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la art.1"2 alin.1) /i la art.1"3 5 /i 1"3" din pre2entul cod. :reptul de a examina ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i de a aplica sanciuni administrative !n numele Companiei (aionale de Asigur ri !n >edicin !l au directorul general /i vicedirectorii Companiei (aionale de Asigur ri !n >edicin . directorii ageniilor teritoriale ale Companiei (aionale de Asigur ri !n >edicin /i ad6uncii acestora.
*+rt.#### intro!'$ %rin Legea nr.549-XV !in #5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41

&rticolul 223. 9rganele supraveg5erii sanitaro8epidemiologice de stat 9rganele supraveg5erii sanitaro8epidemiologice de stat examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 42. 421. 423. 424. 425. 42". 42$. 42&. 42'. 421). 4211. 43. 53. 5&. 1551 alineatul 1 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor supraveg5erii sanitaro8epidemiologice medicul8/e% sanitar de stat al ,epu0licii >oldova /i ad6uncii lui. medicii8/e%i sanitari de stat ai raioanelor /i ora/elor ;municipiilor<.
*+rt.##3 (o&%letat %rin Legea nr.3#-XV !in #4."#."0, ,n 4igoare 17."3."01 *+rt.##3 (o&%letat %rin Legea nr.9"7-XV !in 14."3.#""#1 *+rt.##3 &o!i)i(at %rin Legea nr.089-XV !in #9.11.#""11 *+rt.##3 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981 *+rt.##3 e2(l'$ %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.##3 intro!'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.##3 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.##4 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 225. 9rganele supraveg5erii veterinare de stat 9rganele supraveg5erii veterinare de stat examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1)$ /i 1551 alineatul 1 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor supraveg5erii veterinare de stat inspectorul veterinar principal de stat /i inspectorii veterinari de stat.
*+rt.##5 (o&%letat %rin Legea nr.9"7-XV !in 14."3.#""#1 *+rt.##5 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981 *+rt.##5 e2(l'$ %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.##5 intro!'$ %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.##5 e2(l'$ %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 2251. 9rganele controlului de stat !n 2oote5nie 9rganele controlului de stat !n 2oote5nie examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele &' /i 1)$1 8 1)$4 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative. !n numele organelor controlului de stat !n 2oote5nie. inspectorul principal de stat /i inspectorii de stat !n 2oote5nie.
*+rt.##51 intro!'$ %rin Legea nr.143-XV !in 1"."5.#""11

&rticolul 220. 9rganele de protecie a mediului !ncon6ur tor 9rganele de stat pentru protecia mediului !ncon6ur tor examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolele 5'. "1. "2 1. alineatele 2 /i 3 ale articolului "5. articolele $). $5 /i $" din pre2entul Cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor de protecie a mediului !ncon6ur tor inspectorul principal de stat pentru ecologie. lociitorii lui /i inspectorii superiori de stat pentru ecologie.
*+rt.##0 &o!i)i(at %rin Legea nr.334-XV !in "7.1"."4, ,n 4igoare #9.1"."41 *+rt.##0 &o!i)i(at %rin Legea nr.089-XV !in #9.11.#""11 *+rt.##0 ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.##0 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.##7-#311 e2(l'$e %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 228. 9rganele gospod riei silvice

9rganele gospod riei silvice examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele "3. "4. alineatul 1 al articolului "5. articolele ""8$$ din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor gospod riei silvice directorul general al Asociaiei de Stat pentru Silvicultur *>oldsilva* /i ad6uncii lui. /e%ul :ireciei g r2ii silvice /i /e%ii seciilor silvice teritoriale.
*+rt.##8 &o!i)i(at %rin Legea nr.334-XV !in "7.1"."4, ,n 4igoare #9.1"."41 *+rt.##8 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981

2.*+&rticolul 2312. 9rganele statistice de stat 9rganele statistice de stat examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolul 1''2 alineatul 1 din pre2entul Cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele :epartamentului Statistic /i Sociologie directorul general al :epartamentului Statistic /i Sociologie sau primul ad6unct al lui /i /e%ii organelor teritoriale de statistic .
*+rt.#31# &o!i)i(at %rin Legea nr.351-XV !in #1.1"."4, ,n 4igoare 1#.11."41 *+rt.#31# &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.#31# &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#31# intro!'$ %rin Legea nr.114#-X !in "4."8.9#1

3.*+&rticolul 2313. 1nspecia de Stat !n Construcii 1nspecia de Stat !n Construcii exercit controlul de stat asupra aplic rii unitare a prevederilor legislaiei !n domeniul calit ii !n construcii. constat contraveniile administrative prev 2ute !n articolele 14'. 14'1 /i 14'2 din pre2entul Cod. sistea2 lucr rile executate necorespun2 tor. Aplicarea sanciunilor nu eli0erea2 persoana sancionat de !ndeplinirea prescripiilor date.
*+rt.#313 &o!i)i(at %rin Legea nr.437-XV !in #7."7.#""11 *+rt.#313 intro!'$ %rin Legea nr.7##-X !in "#."#.901

4.*+&rticolul 231/. 9rganele care e%ectuea2 controlul !n domeniul telecomunicaiilor. in%ormaticii. audiovi2ualului /i activit ii po/tale 9rganele care e%ectuea2 controlul !n domeniul telecomunicaiilor. in%ormaticii. audiovi2ualului /i activit ii po/tale examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 142. 14218142". 143. 1431. 1433. 1434. 14481444. 14581454 /i 14"814"3 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative. !n numele organelor care e%ectuea2 controlul !n domeniul telecomunicaiilor. in%ormaticii. audiovi2ualului /i activit ii po/taleE 1< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolele 142. 142 181424. 143. 1431. 1433. 14481443. 14581453 /i 14"814"3 din pre2entul cod. !n limitele competenei sta0ilite prin lege 8 directorul 1nspectoratului de Stat al Comunicaiilor /i ad6uncii lui? 2< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1428142 " din pre2entul cod. !n limitele competenei sta0ilite prin lege 8 directorul Ageniei (aionale pentru ,eglementare !n 7elecomunicaii /i 1n%ormatic /i ad6uncii lui? 3< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolele 143 4. 1444. 14581453 /i 14"8 3 14" din pre2entul cod 8 conduc torul autorit ii administraiei pu0lice centrale de specialitate /i ad6uncii lui? 4< pentru contraveniile administrative prev 2ute la articolul 1421 din pre2entul cod 8 pre/edintele Consiliului Coordonator al Audiovi2ualului.
*+rt.#314 &o!i)i(at %rin Legea nr.307-XV !in #3.1#."5, ,n 4igoare #7."1."01 *+rt.#314 &o!i)i(at %rin Legea nr.#95-XV !in #8."7."4, ,n 4igoare 13."8."41

*+rt.#314 &o!i)i(at %rin Legea nr.5##-XV !in 18.1#."3, ,n 4igoare 3"."1."41 *+rt.#314 ,n re!a(-ia Legii nr.740-XV !in #1.1#.#""11 *+rt.#314 &o!i)i(at %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.#314 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981

5.*+&rticolul 2315. 9rganele de control asupra pieei 5!rtiilor de valoare 9rganele de control asupra pieei 5!rtiilor de valoare examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1"24. 1"25. 1"2" /i 1''4 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor de control asupra pieei 5!rtiilor de valoare pre/edintele /i vicepre/edinii Comisiei de Stat pentru #iaa B!rtiilor de -aloare.
*+rt.#315 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981

".*+&rticolul 2310. 9rganele care e%ectuea2 !nregistrarea de stat a !ntreprinderilor 9rganele care e%ectuea2 !nregistrarea de stat a !ntreprinderilor examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolul 1"2 alineatul /ase /i la articolul 1"2 ' din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor care e%ectuea2 !nregistrarea de stat a !ntreprinderilor pre/edintele /i vicepre/edinii Camerei nregistr rii de Stat a >inisterului :e2volt rii 1n%ormaionale.
*+rt.#310 &o!i)i(at %rin Legea nr.37#-XV !in #9.1#."5, ,n 4igoare #7."1."01 *+rt.#310 &o!i)i(at %rin Legea nr.448-XV !in 3".1#."4, ,n 4igoare "4."#."51 *+rt.#310 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981

$.*+&rticolul 2312. 9rganele Serviciului de Stat de Ar5iv 9rganele Serviciului de Stat de Ar5iv examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1$53. 1$55. 1$5" /i 1$5$ din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor Serviciului de Stat de Ar5iv directorul Serviciului de Stat de Ar5iv /i ad6uncii lui.
*+rt.#317 intro!'$ %rin Legea nr.1581-X !in #7."#.981

&.*+&rticolul 2318. 9rganele controlului de stat al calit ii !n construcii 9rganele controlului de stat al calit ii !n construcii examinea2 ca2urile privind contraveniile administrative prev 2ute la articolele "2 /i 14'2 din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele organelor controlului de stat al calit ii !n construcii /e%ul 1nspeciei de Stat !n Construcii /i ad6uncii lui. /e%ii de direcii din cadrul 1nspeciei de Stat !n Construcii /i ad6uncii lor. /e%ii inspeciilor teritoriale !n construcii /i ad6uncii lor.
*+rt.#318 &o!i)i(at %rin Legea nr.089-XV !in #9.11.#""11 *+rt.#318 intro!'$ %rin Legea nr.5"9-X V !in 15."7.991

'.*+&rticolul 2319. Agenia (aional pentru ,eglementare !n Energetic Agenia (aional pentru ,eglementare !n Energetic examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolul 1)11 din pre2entul cod. Este !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice amen2i !n numele Ageniei (aionale pentru ,eglementare !n Energetic Consiliul de administraie al acesteia.
*+rt.#319 intro!'$ %rin Legea nr.1#91-X V !in "0.1".#"""1

1).*+&rticolul 23110. 9rganele controlului de stat !n domeniul producerii seminelor 9rganele controlului de stat !n domeniul producerii seminelor examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolul 1)22 din pre2entul cod.

S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative. !n numele organelor controlului de stat !n domeniul producerii seminelor. /e%ul 1nspectoratului de Stat pentru Semine /i ad6uncii lui. precum /i /e%ii inspectoratelor teritoriale pentru semine /i ad6uncii lor.
*+rt.#311" intro!'$ %rin Legea nr.3"7-XV !in #8."0.#""11

11.*+&rticolul 23111. 9rganele controlului de stat !n domeniul proteciei plantelor 9rganele controlului de stat !n domeniul proteciei plantelor per%ectea2 materialele privind contraveniile administrative prev 2ute la articolele 531. 532. 533. 534. 1)35 /i 1)54 ale pre2entului cod /i le transmit spre examinare instanelor 6udec tore/ti.
*+rt.#3111 intro!'$ %rin Legea nr.385-XV !in 19."7.#""11

12.*+&rticolul 23112. Agenia de Stat pentru ,e2ervele >ateriale /i A6utoarele @manitare Agenia de Stat pentru ,e2ervele >ateriale /i A6utoarele @manitare examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la articolele 1''5 /i 1''' din pre2entul cod. S!nt !n drept s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative /i s aplice sanciuni administrative !n numele Ageniei de Stat pentru ,e2ervele >ateriale /i A6utoarele @manitare directorul general al ageniei /i ad6uncii lui.
*+rt.#311# intro!'$ %rin Legea nr.4"1-XV !in "#.1#."4, ,n 4igoare #4.1#."41

%"%LUL "+ !'CE(U!& 3# C&)U!"LE CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E C& "%'LUL 12 ("$ ')"*"" 5U#(&,E#%&LE &rticolul 232. Sarcinile procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative Sarcinile procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative s!ntE clari%icarea la timp. su0 toate aspectele. deplin /i o0iectiv a !mpre6ur rilor %iec rui ca2. soluionarea lui !n strict con%ormitate cu legislaia. asigurarea !ndeplinirii 5ot r!rii adoptate. precum /i sta0ilirea cau2elor /i condiiilor. care au contri0uit la comiterea contraveniilor administrative. prevenirea contraveniilor. educarea cet enilor !n spiritul respect rii legilor. !nt ririi legalit ii.
*+rt.#3# &o!i)i(at %rin .ot. /arl.nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 233. >odul de e%ectuare a procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative >odul de e%ectuare a procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative de c tre instanele 6udec tore/ti /i organele ;persoanele cu %uncii de r spundere< !mputernicite s examine2e ca2urile cu privire la contraveniile administrative se sta0ile/te de pre2entul Cod /i de alte acte legislative.
*+rt.#3# &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#33 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 23/. mpre6ur rile. ce exclud procedura !n ca2ul cu privire la contravenia administrativ #rocedura !n ca2ul cu privire la contravenia administrativ nu poate %i !nceput .iar cea !nceput urmea2 a %i !ncetat !n ca2ul existenei urm toarelor circumstaneE 1< lipsa %aptului contraveniei administrative? 2< neatingerea de c tre persoan a v!rstei de /aispre2ece ani p!n la momentul comiterii contraveniei administrative? 3< iresponsa0ilitatea persoanei. care a comis o aciune sau inaciune ilicit ? 4< acionarea persoanei !ntr8o situaie de extrem necesitate sau de legitim ap rare? 5< emiterea unui act de amnistie. dac el suprim aplicarea sanciunii administrative?

"< a0rogarea actului. care sta0ile/te r spunderea administrativ ? $< expirarea termenelor. prev 2ute de articolul 3$ din pre2entul Cod p!n !n momentul examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ ? &< existena pe acela/i %apt. !n privina persoanei trase la r spundere administrativ . a 5ot r!rii unui organ competent ;unei persoane cu %uncii de r spundere< de aplicare a sanciunii administrative ori existena 5ot r!rii neanulate de a se clasa ca2ul cu privire la contravenia administrativ . precum /i existena pe %aptul dat a unui dosar penal? '< decedarea persoanei. %a de care s8a !nceput procedura !n ca2ul respectiv.
*+rt.#34 &o!i)i(at %rin Legea nr.141-X !in "7."0.941

&rticolul 235. Examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ pe 0a2a principiului egalit ii cet enilor Examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ se e%ectuea2 pe 0a2a principiului egalit ii tuturor cet enilor !n %aa legii /i a organului care examinea2 ca2ul. % r deose0ire de originea lor. de starea social /i material . de ras /i naionalitate. de sex. studii. lim0 . de atitudinea %a de religie. de %elul /i caracterul ocupaiei. de domiciliu /i de alte !mpre6ur ri. &rticolul 230. Examinarea pu0lic a ca2ului cu privire la contravenia administrativ Ca2ul cu privire la contravenia administrativ se examinea2 !n mod pu0lic. n scopul sporirii rolului educativ /i preventiv al procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative asemenea ca2uri se pot examina nemi6locit !n cadrul colectivelor de munc . la locul de !nv tur sau de trai al contravenientului. &rticolul 232. Supraveg5erea exercitat de procuratur asupra execut rii legilor !n cadrul procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative Con%orm Legii cu privire la #rocuratura ,epu0licii >oldova procurorul. exercit!nd supraveg5erea asupra execut rii legilor !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative e !n dreptE s porneasc procedura cu privire la o contravenie administrativ ? s ieie cuno/tin de materialele din dosar? s controle2e legalitatea aciunilor e%ectuate de organele ;persoanele cu %uncii de r spundere< !n cadrul procedurii? s participe la examinarea ca2ului? s %ormule2e demersuri. s %ormule2e conclu2ii !n pro0lemele. ce apar !n timpul examin rii ca2ului. s controle2e 6usteea aplic rii de c tre organele ;persoanele cu %uncii de r spundere< respective a m surilor de in%luen pentru contraveniile administrative? s atace 5ot r!rea /i deci2ia asupra pl!ngerii !n leg tur cu ca2ul cu privire la contravenia administrativ ? s suspende executarea deci2iei. precum /i s e%ectue2e alte aciuni. prev 2ute de lege.
*+rt.#37 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 238. #ro0ele n ca2ul cu privire la contravenia administrativ constituie pro0e orice date concrete. pe 0a2a c rora organele ;persoanele cu %uncii de r spundere< sta0ilesc. !n modul prev 2ut de lege. dac s8a comis sau nu o contravenie administrativ . vinov ia persoanei respective de a %i comis8 o /i alte circumstane. ce pre2int importan pentru 6usta soluionare a ca2ului. Aceste date se sta0ilesc prin urm toarele mi6loaceE prin procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ . prin explicaiile persoanei trase la r spundere administrativ . prin depo2iiile p rii v t mate. ale martorilor. prin conclu2ia expertului prin corpurile delicte. prin procesul8ver0al cu privire la ridicarea unor lucruri /i documente. precum /i prin alte documente. &rticolul 239. Aprecierea pro0elor 9rganul ;persoana cu %uncii de r spundere< aprecia2 pro0ele dup intima sa convingere. 0a2at pe cercetarea su0 toate aspectele. complet /i o0iectiv a tuturor circumstanelor ca2ului !n ansam0lul lor. c l u2indu8se de lege.
*+rt.#39 &o!i)i(at %rin .ot. /arl.nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 2/0. 7ransmiterea materialelor c tre procuror. c tre o%ierul de urm rire penal :ac !n cadrul examin rii ca2ului organul ;persoana cu %uncii de r spundere< va a6unge la conclu2ia. c !nc lcarea conine elemente de in%raciune. el !i transmite materialele procurorului. o%ierului de urm rire penal .
*+rt.#4" &o!i)i(at %rin Legea nr.3-XV !in "5."#."4, ,n 4igoare 1#."3."41

C& "%'LUL 18 !'CE$UL6+E!7&L CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+&rticolul 2/1. ntocmirea procesului 8 ver0al cu privire la contraveniile administrative ,e%eritor la comiterea contraveniilor administrative se !ntocme/te un proces 8 ver0al de c tre cola0oratorii organelor a%acerilor interne /i persoanele cu %uncii de r spundere ale Curii de Conturi. ministerelor. departamentelor. inspectoratelor /i instituiilor de stat autori2ate pentru aceasta. #rocesul8ver0al nu se !ntocme/te !n ca2urile prev 2ute de articolul 244 din pre2entul Cod.
*+rt.#41 &o!i)i(at %rin Legea nr.891-X !in #1."0.901 *+rt.#41 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 2/2. Coninutul procesului8ver0al cu privire la contravenia administrativ n procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ se indic E data /i locul !ntocmirii lui. %uncia. numele de %amilie. prenumele. numele dup tat al persoanei. care a !ntocmit procesul8ver0al? date re%eritoare la persoana contravenientului? locul. timpul comiterii /i esena contraveniei administrative? actul normativ. care prevede r spunderea pentru contravenia respectiv ? numele de %amilie. adresele martorilor /i ale p rilor v t mate. dac ele exist ? explicaiile contravenientului? alte date necesare pentru soluionarea ca2ului. #rocesul8ver0al este semnat de persoana care l8a !ntocmit. /i de persoana. care a comis contravenia administrativ ? dac exist martori /i p ri v t mate. procesul8ver0al poate %i semnat /i de aceste persoane. n ca2ul c!nd persoana. care a comis contravenia. re%u2 s semne2e procesul8ver0al !n el se %ace meniunea despre aceasta. #ersoana. care a comis contravenia. este !n drept s ata/e2e la procesul8ver0al explicaiile /i o0servaiile asupra coninutului procesului8ver0al. precum /i s expun motivele re%u2ului s u de a8l semna. La !ntocmirea procesului8ver0al i se l muresc contravenientului drepturile /i o0ligaiunile lui.prev 2ute de articolul 254 din pre2entul Cod. % c!ndu8se re%eritor la aceasta o meniune !n procesul8ver0al. &rticolul 2/3. 7rimiterea procesului8ver0al #rocesul8ver0al se trimite ne!nt!r2iat organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. !mputernicit s examine2e ca2ul cu privire la contraveniile administrative. &rticolul 2//. Ca2urile !n care nu se !ntocme/te proces8ver0al #rocesul8ver0al nu se !ntocme/te !n ca2urile c!nd persoana nu contest comiterea contraveniei administrative /i aplicarea sanciunii administrative la locul comiterii contraveniei su0 %orm de amend !n m rime de p!n la o unitate convenional sau su0 %orm de avertisment precum /i !n ca2urile prev 2ute de articolele 2))$. 2))&. 2))1). 2))11 din pre2entul Cod. n ca2ul !n care persoana contest comiterea contraveniei administrative sau sanciunea ce i se aplic la locul comiterii contraveniei. precum /i !n toate ca2urile de comitere a contraveniilor administrative prev 2ute de articolele 12)8131. se !ntocme/te un proces8ver0al !n con%ormitate cu articolul 241 din pre2entul cod. (u se !ntocme/te proces8ver0al nici !n ca2urile adopt rii de c tre organele competente a 5ot r!rii de re%u2 de a intenta proces penal sau de clasare a procesului penal cu propunerea de a trage persoana la r spundere administrativ . n ca2urile indicate !n loc de proces8ver0al se

!ntocme/te o ordonan a procurorului privind intentarea procesului cu privire la contravenia administrativ .


*+rt.#44 &o!i)i(at %rin Legea nr.111-XV !in "#."0."5, ,n 4igoare #4."0."51 *+rt.#44 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.#44 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#44 &o!i)i(at %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#44 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#44 ,n re!a(-ia 3(az'l'i nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 2/5. Aducerea contravenientului n scopul !ntocmirii procesului8ver0al cu privire la contravenia administrativ !n ca2ul c!nd el nu poate %i !ntocmit la %aa locului /i dac !ntocmire procesului 8 ver0al este o0ligatoare. contravenientul poate %i adus la poliie sau la comandamentul dru6inei populare 8 voluntare de c tre un lucr tor al poliiei sau de c tre un dru6inar popular. La !nc lcarea regulilor de comer. a modului de e%ectuare a operaiunilor economice /i de decontare impo2a0ile. ce decurg din activitatea de !ntreprin2 tor. contravenientul poate %i adus de persoana !mputernicit la poliie. !n localul organului executiv al administraiei pu0lice locale ori a organului care e%ectuea2 controlul. dac acesta nu are asupra sa acte de identitate. sau nu are martori care pot comunica despre el date necesare. n ca2ul comiterii unor !nc lc ri ale regulilor de %olosire a mi6loacelor de transport. ale regulilor de meninere a ordinii /i a securit ii circulaiei. ale regulilor !ndreptate spre asigurarea integrit ii !nc rc turilor !n transporturi. ale regulilor de securitate contra incendiilor. ale regulilor sanitaro8igienice /i sanitaro8 antiepidemice !n transporturi contravenientul poate %i adus la poliie de c tre persoana !mputernicit pentru aceasta. dac el n8are cu sine documente ce8i atest identitatea /i dac nu s!nt martori. care pot comunica datele necesare despre d!nsul. n ca2ul comiterii unor delicte silvice sau !nc lc rii regulilor de v!n toare. a regulilor de pescuit /i de protecie a re2ervelor piscicole /i !n ca2ul comiterii altor !nc lc ri ale legislaiei cu privire la protecia /i %olosirea regnului animal. dac persoana contravenientului nu poate %i identi%icat la %aa locului. el este adus. pentru a se !ntocmi un proces8ver0al. la poliie sau la sediul organului executiv al autoadministr rii locale de c tre lucr torii pa2ei silvice de stat sau departamentale. iar dac contraveniile au %ost comise !n p durile col5o2nice 8 de c tre lucr torii pa2ei silvice a col5o2urilor. sov5o2urilor sau asociaiilor intergospod re/ti. precum /i de c tre persoanele cu %uncii de r spundere. !mputernicite pentru aceasta. de la organele care exercit supraveg5erea de stat asupra respect rii regulilor de v!n toare. de la organele de protecie a pe/telui. de c tre persoanele cu %uncii de r spundere de la celelalte organe. care exercit controlul de stat sau departamental asupra proteciei /i %olosirii regnului animal. de c tre persoanele cu %uncii de r spundere din re2ervaiile naturale /i de la alte teritorii. !n mod special ocrotite. precum /i de c tre dru6inarii populari. de c tre inspectorii pe 0a2e o0/te/ti pentru ocrotirea naturii. de c tre inspectorii pe 0a2e o0/te/ti !n domeniul v!n torii. de c tre inspectorii pe 0a2e o0/te/ti de la organele de protecie a pe/telui /i de c tre inspectorii pe 0a2e o0/te/ti pentru protecia p durii. n ca2ul comiterii unor contravenii. legate de un atentat la o0iectivele a%late su0 pa2 . la alte 0unuri de stat sau o0/te/ti contravenientul poate %i adus de c tre lucr torii pa2ei militari2ate !n localul administrativ al pa2ei militari2ate sau la poliie pentru reprimarea contraveniilor. sta0ilirea identit ii contravenientului /i !ntocmirea procesului8ver0al cu privire la contravenie. Aducerea contravenientului tre0uie e%ectuat !ntr8un termen c!t mai scurt. #ersoana adus la comandamentul dru6inei populare voluntare nu se poate a%la acolo mai mult de o or .
*+rt.#45 &o!i)i(at %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.#45 &o!i)i(at %rin .ot./arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#45 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#45 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

C& "%'LUL 19

!E*"#E!E& &(,"#"$%!&%"+-1 C'#%!'LUL LUC!U!"L'!1 !"("C&!E& '7"EC%EL'! ." & ('CU,E#%EL'! &rticolul 2/0. > surile de asigurare a procedurii !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative n ca2urile prev 2ute de pre2entul Cod /i !n scopul curm rii contraveniilor administrative. c!nd s8au epui2at celelalte m suri de in%luen . !n scopul sta0ilirii identit ii persoanei. !ntocmirii procesului8ver0al cu privire la contravenia administrativ . care nu poate %i !ntocmit la %aa locului. /i dac !ntocmirea procesului8ver0al este o0ligatoare. !n scopul asigur rii la timp /i 6uste a examin rii ca2urilor /i executarea deci2iilor asupra ca2urilor cu privire la contraveniile administrative se admite reinerea administrativ a persoanei. controlul corporal. controlul o0iectelor. mi6loacelor de transport /i ridicarea o0iectelor. mi6loacelor de transport /i a documentelor. >odul reinerii administrative. controlului corporal. controlului o0iectelor. mi6loacelor de transport /i ridic rii o0iectelor. mi6loacelor de transport /i a documentelor !n scopurile. prev 2ute de pre2entul articol se sta0ile/te de pre2entul Cod /i de alte acte legislative.
*+rt.#40 &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.#40 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 2/2. ,einerea administrativ Cu privire la reinerea administrativ se !ntocme/te un proces8ver0al. !n care se arat E data /i locul !ntocmirii lui. %uncia. numele de %amilie. prenumele /i numele dup tat ale persoanei. care a !ntocmit procesul8ver0al? datele re%eritoare la persoana reinut . timpul /i motivele reinerii. #rocesul8ver0al este semnat de persoana cu %uncii de r spundere.care l8a !ntocmit. /i de persoana reinut . n ca2ul. c!nd persoana reinut re%u2 s semne2e procesul8ver0al. !n el se %ace meniunea despre aceasta. La rug mintea persoanei. reinute pentru comiterea unei contravenii administrative. locul a%l rii ei se aduce la cuno/tina rudelor ei. administraiei de la locul de lucru sau de !nv tur . #rivitor la reinerea unui minor !n/tiinarea p rinilor lui sau a persoanelor care !i !nlocuiesc. este o0ligatorie. &rticolul 2/8. 9rganele ;persoanele cu %uncii de r spundere< !mputernicite s e%ectue2e reinerea administrativ ,einerea administrativ a persoanei care a comis o contravenie administrativ poate %i e%ectuat numai de c tre organele ;persoanele cu %uncii de r spundere< !mputernicite pentru aceastaE 1< de c tre organele a%acerilor interne 8 !n toate ca2urile c!nd se constat o !nc lcare a legislaiei cu privire la contraveniile administrative? 2< de c tre trupele de gr niceri 8 !n ca2urile !nc lc rii regimului de %rontier sau a regimului punctelor de trecere a %rontierei de stat? 3< de c tre persoanele cu %uncii de r spundere ale ministerelor. departamentelor. inspectoratelor /i instituiilor de stat !n limitele !mputernicirilor lor. ,einerea administrativ se e%ectuea2 de c tre persoanele cu %uncii de r spundere indicate !n alineatul !nt!i al pre2entului articol dac !ntocmirea procesului8ver0al cu privire la contraveniile administrative este o0ligatorie. iar toate m surile de in%luen !n scopul sta0ilirii identit ii contravenientului /i !ntocmirii procesului8ver0al au %ost epui2ate.
*+rt.#48 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#48 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#48 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911 *+rt.#48 &o!i)i(at %rin Legea nr.70-X !in "5."0.9"1

&rticolul 2/9. 7ermenele reinerii administrative

,einerea administrativ a persoanei. care a comis o contravenie administrativ poate dura nu mai mult de trei ore. n ca2urile excepionale. !n leg tur cu o necesitate deose0it pot %i sta0ilite prin acte legislative ale ,epu0licii >oldova alte termene de reinere administrativ . #ersoanele. care au !nc lcat regulile de /edere a cet enilor str ini /i a apatri2ilor !n ,epu0lica >oldova. regimul de %rontier sau regimul din punctele de trecere a graniei de stat a ,epu0licii >oldova. pot %i reinute pe un termen de p!n la trei ore pentru !ntocmirea procesului8 ver0al sau. prin deci2ia instanei 6udec tore/ti. pe un termen de p!n la /apte2eci /i dou de ore dac persoana nu a %ost identi%icat /i nu au %ost clari%icate circumstanele contraveniei. #ersoanele. care au comis un act 5uliganic nu prea grav. care au !nc lcat premeditat modul de %olosire a sim0olurilor naional8statale. au atentat la ordinea pu0lic !n condiiile regimului st rii excepionale. care nu execut cu rea8voin dispo2iiile sau cererile legitime ale lucr torului poliiei. care au opus re2isten cola0oratorului poliiei. care au ultragiat un cola0orator al poliiei. care au adresat un apel %als poliiei. !nc lcarea ordinii de organi2are /i de des% /urare a adun rilor. mitingurilor. procesiunilor de strad /i mani%estaiilor. care v!nd !n locuri inter2ise m r%urile ;produsele< cu termenul de v!n2are expirat. de proast calitate. % r certi%icat ori % r semnul con%irmit ii sau care au !nc lcat regulile operaiunilor valutare. pot %i reinute p!n la examinarea ca2ului !n instana competent de c tre instana 6udec toreasc respectiv . /e%ul ;ad6unctul /e%ului< organului de poliie sau de c tre alte persoane cu %uncii de r spundere care au asemenea !mputerniciri. #ersoanele care au !nc lcat modul de organi2are /i de des% /urare a adun rilor. mitingurilor. procesiunilor /i demonstraiilor de strad .pot %i reinute p!n la examinarea ca2ului de c tre instana 6udec toreasc respectiv . 7ermenul reinerii administrative se calculea2 din momentul aducerii contravenientului pentru !ntocmirea procesului8ver0al. iar a persoanei. care s8a a%lat !n stare de e0rietate.8 din momentul tre2irii ei din starea de 0eie.
*+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.15#4-XV !in 1#.1#."#, ,n 4igoare #1."1."31 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin Legea nr.70-X !in "5."0.9"1 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9."3.9"1 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #1."0.891 *+rt.#49 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#."8.881

&rticolul 250. Controlul corporal /i controlul o0iectelor Controlul corporal /i controlul o0iectelor poate %i e%ectuat de persoanele cu %uncii de r spundere ale organelor indicate !n articolul 24& din pre2entul Cod. Controlul corporal poate %i e%ectuat de c tre persoana. !mputernicit pentru aceasta. de acela/i sex cu cel supus controlului /i !n pre2ena a doi martori asisteni de acela/i sex. Controlul o0iectelor. uneltelor de v!n toare /i de pescuit. produciei c p tate /i al altor o0iecte ce e%ectuea2 . de regul . !n pre2ena persoanei. !n proprietatea sau !n posesia c reia se a%l . n ca2urile ce nu su%er am!nare. o0iectele. lucrurile menionate pot %i supuse controlului cu participarea a doi martori asisteni !n lipsa proprietarului ;posesorului<. :espre controlul corporal /i controlul o0iectelor se !ntocme/te un proces8ver0al sau se %ace meniunea corespun2 toare !n procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ ori !n procesul8ver0al cu privire la reinerea administrativ . La instituiile vamale controlul corporal /i controlul o0iectelor se e%ectuea2 de c tre cola0oratorii :epartamentului de Stat pentru Controlul -amal !n modul sta0ilit de legislaia !n vigoare.
*+rt.#5" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 251. ,idicarea mi6loacelor de transport. a o0iectelor /i documentelor 90iectele /i documentele. care s!nt un instrument sau o0iectiv direct al contraveniei. care au %ost descoperite !n momentul reinerii. controlului corporal sau controlului o0iectelor. s!nt ridicate de c tre persoanele cu %uncii de r spundere ale organelor indicate !n articolul 24& din pre2entul Cod. 90iectele /i documentele ridicate se p strea2 p!n la examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ !n locurile. sta0ilite de organele ;persoanele cu %uncii de r spundere< c rora li s8a acordat dreptul de a e%ectua ridicarea o0iectelor /i a documentelor. iar dup examinarea ca2ului. !n dependen de re2ultatele examin rii lui. ele se con%isc !n modul sta0ilit sau i se restituie posesorului ori se distrug. iar !n ca2ul ridic rii lucrurilor contra ec5ivalent 8 se reali2ea2 . 9rdinul. medalia. insigna la titlul onori%ic al ,epu0licii >oldova. retrase de la contravenient. urmea2 s %ie restituite posesorului. iar dac acesta nu este cunoscut. se trimit #re/edintelui ,epu0licii >oldova. n ca2ul reinerii o0iectelor de contra0and pentru asigurarea perceperii amen2ii se admite ridicarea o0iectelor ;valorilor< de la persoana. care a comis contra0anda. dac ea nu are domiciliu sta0il !n ,epu0lica >oldova. n ca2ul comiterii contraveniilor prev 2ute la alineatul 4 al articolului 12). de articolele 123. 125. 12". precum /i !n ca2urile esc5iv rii conduc torilor mi6loacelor de transport de la examinarea st rii de e0rietate. prev 2ute de articolul 12$. /i !n ca2urile cre rii de o0stacole pentru circulaia rutier . prev 2ute la articolul 13$. lucr torii de poliie s!nt !n drept de a ridica mi6loacele de transport. cu p strarea lor ulterioar !n locurile sta0ilite de organele a%acerilor interne. n ca2ul ridic rii mi6loacelor de transport unor o0iecte /i documente se !ntocme/te re%eritor la aceasta un proces8ver0al ori se %ace meniunea corespun2 toare !n procesele8ver0ale cu privire la contravenia administrativ . cu privire la controlul lucrurilor sau cu privire la reinerea administrativ . n ca2ul comiterii contraveniei. pentru care. !n con%ormitate cu pre2entul Cod. poate %i aplicat o sanciune administrativ su0 %orm de privare de dreptul de a conduce mi6loace de transport. o nav %luvial sau o am0arcaie. conduc torului auto sau conduc torului de nav i se retrage permisul de conducere auto ;permisul de conducere a navei %luviale sau a am0arcaiei< p!n la adoptarea deci2iei asupra ca2ului respectiv /i i se eli0erea2 un permis provi2oriu de conducere a mi6locului de transport a navei %luviale sau a am0arcaiei. % c!ndu8se meniunea respectiv !n procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ . n ca2ul adopt rii deci2iei cu privire la privarea de dreptul de conducere a mi6locului de transport. a navei de transport sau a am0arcaiei permisul de conducere auto ;permisul de conducere a navei %luviale sau a am0arcaiei< nu se restituie. iar termenul de aciune al permisului provi2oriu se prelunge/te p!n la expirarea termenului sta0ilit pentru !naintarea reclamaiilor. sau p!n la adoptarea deci2iei pe marginea reclamaiei. n ca2ul comiterii contraveniilor. prev 2ute de articolele 1"5. 1$52. 1&1. de p rile !nt!i /i a doua ale articolului 1&2. de articolele 1&3 /i 1&4 din pre2entul Cod. lucr torii poliiei. s!nt !n drept s retrag !nainte de examinarea ca2ului ordinul. medalia. insigna la titlul onori%ic al ,epu0licii >oldova. arma de %oc. precum /i muniiile. % c!ndu8se !n procesul8ver0al o meniune. !n care se indic denumirea /i num rul ordinului. medaliei. denumirea deplin a medaliei. la care nu exist num r. a insignei la titlul onori%ic al ,epu0licii >oldova. marca sau modelul. cali0rul. seria /i num rul armei luate. cantitatea /i %elul muniiilor. 7otodat %a de persoana. care a comis o contravenie !n exerciiul %unciunii. ridicarea o0iectelor. controlul corporal /i controlul o0iectelor se aplic numai !n ca2urile ce nu su%er am!nare.
*+rt.#51 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.#51 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#51 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#51 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9."3.9"1

&rticolul 252. nl turarea de la conducerea mi6locului de transport /i examinarea st rii de e0rietate Conduc torii mi6loacelor de transport sau alte persoane. care conduc asemenea mi6loace. %a de care s!nt destule temeiuri de a presupune. c ei se a%l !n stare de e0rietate. urmea2 s %ie !nl turai de la conducerea mi6loacelor de transport /i s %ie supu/i. !n modul sta0ilit. examin rii st rii de e0rietate. 7rimiterea persoanelor menionate pentru a %i supuse examin rii st rii de e0rietate /i examinarea lor se %ac !n modul sta0ilit de >inisterul A%acerilor 1nterne. >inisterul S n t ii /i >inisterul Custiiei.
*+rt.#5# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 253. #l!ngerea !mpotriva reinerii administrative. a controlului. a ridic rii mi6loacelor de transport. o0iectelor /i documentelor mpotriva reinerii administrative. a controlului corporal. a controlului o0iectelor /i a ridic rii mi6loacelor de transport. o0iectelor /i documentelor persoana interesat poate s depun pl!ngere organului ;persoanei cu %uncii de r spundere< ierar5ic superior sau procurorului.
*+rt.#53 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11

C& "%'LUL 20 E!$'&#ELE1 C&!E &!%"C" - L& !'CE(U!& 3# C&)UL CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+&rticolul 25/. :repturile /i o0ligaiunile persoanei. care este tras la r spundere administrativ #ersoana. care este tras la r spundere administrativ . are dreptul s ee cuno/tin de materialele din dosar. s dee explicaie. s pre2inte pro0e. s %ormule2e cereri? s se %oloseasc !n timpul examin rii ca2ului de asistena 6uridic a avocatului? s ee cuv!ntul !n lim0a matern /i s se %oloseasc de serviciile traduc torului? dac nu cunoa/te 0ine lim0a. !n care se des% /oar procedura? s conteste deci2ia asupra ca2ului. Ca2ul cu privire la contravenii administrative se examinea2 !n pre2ena persoanei. care este tras la r spundere administrativ . n lipsa acestei persoane ca2ul poate %i examinat numai atunci. c!nd exist date despre anunarea la timp a persoanei despre locul /i timpul examin rii ca2ului /i dac din partea ei n8a %ost primit nici un demers de a se am!na examinarea ca2ului. La examinarea ca2urilor cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolele 1 4$ 84$3. 51. articolul 124 alineatele 2 /i 3. articolele 142. 143. 1432. 152. 15". 15"2. 15"3. 1"4. de partea a treia a articolului 1"$. de articolele 1$4. 1$4 581$4' /i 1$" din pre2entul Cod pre2ena persoanei. trase la r spundere administrativ e o0ligatorie. n ca2ul esc5iv rii ei de a se !n% i/a la c5emarea organului a%acerilor interne sau a 6udec torului popular persoana aceasta poate %i supus de c tre organul a%acerilor interne ;poliiei< aducerii silite. #rin legislaia ,epu0licii >oldova pot %i prev 2ute /i alte ca2uri. c!nd !n% i/area persoanei. trase la r spundere administrativ !naintea organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. care soluionea2 ca2ul este o0ligatorie.
*+rt.#54 &o!i)i(at %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.#54 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#54 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#54 &o!i)i(at %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.#54 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#54 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9."3.9"1 *+rt.#54 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #1."0.891 *+rt.#54 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 255. #artea v t mat #artea v t mat este persoana. c reia i s8a pricinuit prin contravenia administrativ o daun moral . %i2ic sau material .

#artea v t mat are dreptul s ee cuno/tin de toate materialele din dosar. s %ormule2e demersuri. s atace 5ot r!rea asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ . #artea v t mat poate s %ie audiat !n calitate de martor !n con%ormitate cu articolul 25& din pre2entul Cod.
*+rt.#55 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901

&rticolul 250. ,epre2entanii legali 1nteresele persoanei. trase la r spundere administrativ . /i ale p rii v t mate. care s!nt minori sau persoane ce nu pot. !n virtutea de%ectelor lor %i2ice sau psi5ice. s 8/i exercite singure drepturile !n ca2urile cu privire la contraveniile administrative. s!nt !n drept s le repre2inte repre2entanii lor legali ;p rinii. !n%ietorii. tutorii. curatorii<. &rticolul 252. Avocatul Avocatul. care particip la examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ . are dreptul s ee cuno/tin de toate materialele din dosar? s %ormule2e demersuri? din !ns rcinarea persoanei care l8a invitat. s depun !n numele ei pl!ngeri !mpotriva deci2iei asupra ca2ului respectiv. mputernicirile avocatului s!nt certi%icate prin ordonana. emis de 0iroul de asisten 6uridic . &rticolul 258. >artorul n calitate de martor !n ca2ul cu privire la contravenia administrativ poate %i c5emat orice persoan . care poate avea cuno/tin de vreunele !mpre6ur ri. ce urmea2 s %ie sta0ilite !n ca2ul respectiv. La c5emarea organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. care cercetea2 ca2ul.martorul este o0ligat s se pre2inte !n timpul indicat. s %ac depo2iii drepte? s comunice tot ce /tie !n leg tur cu ca2ul /i s r spund la !ntre0 rile puse. &rticolul 259. Expertul Expertul este numit de c tre organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care cercetea2 ca2ul cu privire la contravenia administrativ . c!nd apare necesitatea unor cuno/tine speciale. Expertul este o0ligat s se !n% i/e2e la c5emare /i s pre2inte o conclu2ie o0iectiv asupra c5estiunilor. ce i se pun. Expertul are dreptulE 1< s ee cuno/tin de materialele din dosar. re%eritoare la o0iectul experti2ei? 2< s %ormule2e demersuri de a i se pune la dispo2iie materiale suplimentare. care s!nt necesare pentru pre2entarea conclu2iei? 3< cu permisiunea organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. care cercetea2 ca2ul cu privire la contravenia administrativ . s pun persoanei. trase la r spundere administrativ . p rii v t mate. martorilor !ntre0 rile ce se re%er la o0iectul experti2ei? 4< s asiste la examinarea ca2ului. &rticolul 200. 7raduc torul 7raduc torul este numit de c tre organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care cercetea2 ca2ul cu privire la contravenia administrativ . 7raduc torul este o0ligat s se !n% i/e2e la c5emarea organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. /i s e%ectue2e complet /i exact traducerea ce i s8a !ncredinat. &rticolul 201. Sumele care urmea2 a %i pl tite p rilor v t mate. repre2entanilor lor legitimi. martorilor. experilor /i traduc torilor # rile v t mate. repre2entanii lor legitimi. martorii. experii /i traduc torii. citai !n organ ;la persoana cu %uncii de r spundere<. !n a c rui executare se a%l dosarul cu privire la

contravenia administrativ . au dreptul la recompens pentru sustragerea de la ocupaia lor o0i/nuit . 7otodat . persoanele indicate au dreptul la restituirea c5eltuielilor suportate !n leg tur cu pre2entarea. Expertul /i traduc torul au dreptul la o recompens pentru !ndeplinirea o0ligaiunilor lor. !n a%ar de ca2urile !n care le8au !ndeplinit !n cadrul unei !ns rcin ri de serviciu. ,estituirea c5eltuielilor suportate !n leg tur cu pre2entarea /i pl tirea recompensei se e%ectuea2 din mi6loacele organului !n a c rui executare ;sau persoanei cu %uncie de r spundere< se a%l dosarul privind contravenia administrativ . #ersoanele menionate !n alineatul !nt!i al pre2entului articol au dreptul s atace 5ot r!rile re%eritor la c5eltuielile 6udiciare cuvenite lor.
*+rt.#01 (o&%letat %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#01 ,n re!a(-ia Legii nr.1147-X !in "4."8.9#1

C& "%'LUL 21 E8&,"#&!E& C&)U!"L'! CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*""LE &(,"#"$%!&%"+E &rticolul 202. #reg tirea pentru examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ n cadrul preg tirii pentru examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ organul ;persoana cu %uncii de r spundere< re2olv urm toarele c5estiuniE 1< dac examinarea ca2ului respectiv este de competena lui? 2< dac au %ost !ntocmite 6ust procesul8ver0al /i celelalte materiale din dosarul cu privire la contravenia administrativ ? 3< dac persoanelor. care particip la examinarea ca2ului. li s8au comunicat timpul /i locul examin rii lui? 4< dac au %ost cerute materialele suplimentare necesare? 5< c5estiunile privind demersurile persoanei trase la r spundere administrativ . p rii v t mate. repre2entanilor legali. avocatului. &rticolul 203. Locul examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ Ca2ul cu privire la contravenia administrativ se examinea2 la locul comiterii lui. Ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute la art.134 /i 134 1 din pre2entul cod pot %i examinate. de asemenea. la locul unde !/i are sediul agentul economic. Ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolele 12)8131. 13$. p rile !nt!i. a doua /i a treia ale articolului 1"$. de articolele 1$4 1. 1$4581$4& din pre2entul Cod. se examinea2 la locul comiterii lor sau la locul de trai al contravenientului. Comisiile administrative examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative la locul de trai al contravenientului. #rin legislaia ,epu0licii >oldova poate %i prev 2ut /i un alt loc pentru examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ .
*+rt.#03 (o&%letat %rin Legea nr.341-XV !in "0."7.#""11 *+rt.#03 &o!i)i(at %rin Legea nr.#53-XV !in 15."0.#""11 *+rt.#03 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#03 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#03 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#."3.891 *+rt.#03 (o&%letat %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 20/. 7ermenele examin rii ca2urilor cu privire la contraveniile administrative Ca2urile cu privire la contraveniile administrative se examinea2 !n termen de cincispre2ece 2ile din 2iua !n care organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. !mputernicit s examine2e ca2ul. a primit procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ /i celelalte materiale re%eritoare la ca2ul dat. Ca2urile cu privire la contraveniile administrative prev 2ute de articolele 15'. 1"4. p rile !nt!i. doi /i trei ale articolului 1"$. articolul 1$4 din pre2entul Cod. se examinea2 !n decurs de

dou 2eci /i patru de ore. prev 2ute de articolele 142. 143. 143 2. 152. 15". 15"2. 15"4. 1$418 1$4' din pre2entul Cod 8 !n termen de trei 2ile. iar de articolul 51 din pre2entul Cod 8 !n termen de cinci 2ile. #rin legislaia ,epu0licii >oldova pot %i prev 2ute /i alte termene de examinare a ca2urilor cu privire la contraveniile administrative.
*+rt.#04 &o!i)i(at %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin Legea nr.70-X !in "5."0.9"1 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9."3.9"1 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #1."0.891 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#."8.881 *+rt.#04 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 205. >odul de examinare a ca2ului cu privire la contravenia administrativ Examinarea ca2ului !ncepe cu anunarea componenei organului colegial sau cu pre2entarea persoanei cu %uncii de r spundere. care examinea2 ca2ul respectiv. #re/edintele /edinei organului colegial sau persoana cu %uncii de r spundere. care examinea2 ca2ul. anun . ce ca2 urmea2 s %ie examinat. cine este tras la r spundere administrativ . sta0ile/te identitatea contravenientului. explic persoanelor participante la examinarea ca2ului drepturile /i o0ligaiunile lor. d citire procesului8ver0al cu privire la contravenia administrativ . n cadrul /edinei s!nt audiate persoanele. care particip la examinarea ca2ului. se cercetea2 pro0ele /i se soluionea2 demersurile. :ac la examinarea ca2ului particip procurorul. se audia2 conclu2ia lui. 1.*+&rticolul 2051. ,ecu2area #ersoana cu %uncii de r spundere sau 6udec torul care examinea2 ca2ul cu privire la contravenia administrativ . gre%ierul. traduc torul /i expertul nu pot participa la examinarea ca2ului /i urmea2 a %i recu2ai. dac ace/tia direct sau indirect s!nt interesai !n re2ultatul examin rii ca2ului sau dac exist alte circumstane ce tre2esc !ndoieli !n privina nep rtinirii lor. #ersoana cu %uncii de r spundere sau 6udec torul care examinea2 ca2ul nu pot participa la cercetarea ca2ului /i urmea2 a %i recu2ai dac E 1< se a%l !n relaii de rudenie !ntre ei sau cu participanii la ca2ul ce se examinea2 ;soi. p rini. copii. !n%ietori /i !n%iai. %rai. surori. 0unei. nepoi<? 2< au participat la examinarea ca2ului dat !n calitate de persoan ce a pronunat 5ot r!rea. traduc tor. expert. martor sau asistent? 3< !mpotriva lor au %ost !naintate circumstane ce tre2esc !ndoieli !n privina nep rtinirii lor. Dre%ierul. traduc torul /i expertul nu pot participa la examinarea ca2ului /i urmea2 a %i recu2ai dac au %ost descoperite circumstanele ar tate !n alineatul doi punctul 1< al pre2entului articol. n a%ar de aceasta expertul nu poate participa la examinarea ca2ului. dac el s8a a%lat sau se a%l !n dependen de serviciu de careva dintre participanii la examinarea ca2ului.
*+rt.#051 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

&rticolul 200. Circumstanele. ce urmea2 a %i clari%icate !n timpul examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ 9rganul ;persoana cu %uncii de r spundere< !n timpul examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ este o0ligat s clari%iceE dac a %ost comis o contravenie administrativ . dac persoana respectiv este vinovat de comiterea ei. dac ea tre0uie s %ie tras la r spundere administrativ . dac exist circumstane ce atenuea2 /i ce agravea2 r spunderea. dac a %ost pricinuit o pagu0 material . dac exist temeiuri de a transmite materialele privind contravenia administrativ spre examinarea organi2aiei o0/te/ti.

colectivului de munc . precum /i s clari%ice alte circumstane. ce au !nsemn tate pentru soluionarea 6ust a ca2ului.
*+rt.#00 &o!i)i(at %rin Legea nr.141-X !in "7."0.941 *+rt.#00 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#00 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 202. #rocesul8ver0al asupra examin rii ca2ului cu privire la contravenia administrativ La examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ se !ntocme/te un proces8 ver0al dac !n /edin s!nt ascultai partea v t mat . martorii. expertul. precum /i dac aceasta o cere persoana !n privina c reia se examinea2 ca2ul. #rocesul8ver0al se semnea2 de c tre persoana cu %uncii de r spundere care examinea2 ca2ul. de c tre conduc torul /i secretarul organului colegial sau de c tre 6udec tor /i gre%ier. n procesul8ver0al se indic E 1< data /i locul /edinei? 2< denumirea /i componena organului. numele de %amilie al persoanei cu %uncii de r spundere sau al 6udec torului care examinea2 ca2ul? 3< coninutul ca2ului examinat? 4< persoanele care particip !n ca2ul respectiv? 5< participarea traduc torului. dac acesta a participat la examinarea ca2ului? "< explicaiile persoanelor care particip la examinarea ca2ului. demersurile %ormulate de ele /i re2ultatele examin rii demersurilor? $< documentele /i corpurile delicte. cercetate !n procesul examin rii ca2ului? &< date despre pronunarea 5ot r!rii /i explicarea termenului /i modului de atacare a acesteia.
*+rt.#07 ,n re!a(-ia Legii nr.51-X !in 14."4.941

&rticolul 208. :eci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ :up ce a examinat ca2ul cu privire la contravenia administrativ . organul ;persoana cu %uncii de r spundere< pronun deci2ia asupra ca2ului. :eci2ia comisiei administrative asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ se adopt su0 %orm de 5ot r!re. :eci2ia tre0uie s conin E denumirea organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia. data examin rii ca2ului? date re%eritoare la persoana. al c rei ca2 este examinat? expunerea circumstanelor. sta0ilite !n cadrul examin rii ca2ului? re%erirea la actul normativ. ce prevede r spunderea pentru contravenia administrativ respectiv ? 5ot r!rea adoptat asupra ca2ului? meniunea despre explicarea drepturilor /i o0ligaiilor persoanei al c rei ca2 a %ost examinat. precum /i e%ectele neexecut rii deci2iei !n mod 0enevol. :ac la examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ a participat persoana asupra c reia s8a luat deci2ia de tragere la r spundere administrativ sau ap r torul ei. iar proces8 ver0al al /edinei nu a %ost !ntocmit. deci2ia va tre0ui s conin conclu2iile /i demersurile acestora /i re2ultatele examin rii demersurilor. :ac la re2olvarea c5estiunii cu privire la aplicarea unei sanciuni pentru contravenia administrativ de c tre organele ;persoanele cu %uncii de r spundere<. enumerate !n punctele 1< 8 3< ale articolului 2)1 din pre2entul Cod. se re2olv totodat c5estiunea cu privire la repararea de c tre vinovat a pagu0ei materiale. atunci !n deci2ia asupra ca2ului se indic suma pagu0ei. ce urmea2 a %i urm rit . termenul /i modul repar rii pagu0ei. n deci2ia asupra ca2ului tre0uie s %ie soluionat c5estiunea cu privire la o0iectele /i documentele ridicate. :eci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ se semnea2 de c tre persoana cu %uncii de r spundere. care examinea2 ca2ul. iar deci2ia organului colegial. de c tre pre/edintele /edinei /i de c tre secretar.

n ca2urile. prev 2ute de legislaia ,epu0licii >oldova. despre sanciunea aplicat se %ace meniunea corespun2 toare !n procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ sau deci2ia se consemnea2 !ntr8un alt mod sta0ilit.
*+rt.#08 (o&%letat %rin Legea nr.04-XV !in 3"."3."0, ,n 4igoare #8."4."01 *+rt.#08 &o!i)i(at %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#08 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 209. 4elurile deci2iilor :up ce a examinat ca2ul cu privire la contravenia administrativ . organul ;persoana cu %uncii de r spundere< pronun una din urm toarele deci2iiE 1< cu privire la aplicarea unei sanciuni administrative? 2< cu privire la clasarea ca2ului? 3< cu privire la trimiterea materialelor organului care a !ntocmit procesul8ver0al. n ca2ul c!nd organul care a !ntocmit procesul8ver0al a !nc lcat cerinele articolului 242 din pre2entul Cod care nu pot %i !nl turate la examinarea ca2ului. organul care examinea2 ca2ul trimite materialele organului care a !ntocmit procesul8ver0al pentru a !nl tura !nc lc rile legii. :eci2ia cu privire la clasarea ca2ului se pronun . dac se %ace o o0servaie ver0al . dac materialele se transmit spre examinarea organi2aiei o0/te/ti sau colectivului de munc ori procurorului. o%ierului de urm rire penal . precum /i dac exist circumstanele. prev 2ute de articolul 234 din pre2entul Cod.
*+rt.#09 &o!i)i(at %rin Legea nr.3-XV !in "5."#."4, ,n 4igoare 1#."3."41 *+rt.#09 (o&%letat %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#09 &o!i)i(at %rin Legea nr.141-X !in "7."0.941 *+rt.#09 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#09 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 220. Anunarea deci2iei asupra ca2ului /i !nm!narea copiei deci2iei :eci2ia asupra ca2ului se pronun imediat dup !nc5eierea examin rii lui. Copia deci2iei !n decurs de trei 2ile se !nm!nea2 sau se expedia2 !n mod o0ligatoriu persoanei %a de care a %ost pronunat . organului sau persoanei cu %uncii de r spundere. care a !ntocmit procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ . iar celorlali participani la proces 8 la rug mintea lor. Copia deci2iei se !nm!nea2 contra semn tur . n ca2ul c!nd copia de pe deci2ie se expedia2 . se %ace meniunea respectiv !n dosar. n ca2urile cu privire la !nc lcarea regulilor vamale /i la contra0and copia deci2iei se !nm!nea2 sau se expedia2 !n modul sta0ilit de Codul vamal persoanei. %a de care ea a %ost pronunat . n ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolul 1"5 /i de p rile !nt!i /i a doua ale articolului 1&2 din pre2entul Cod. re%eritor la persoana. c reia arma de %oc. precum /i muniiile i8au %ost !ncredinate !n leg tur cu exercitarea o0ligaiunilor de serviciu sau i8au %ost transmise spre %olosin temporar de c tre o !ntreprindere. instituie. organi2aie. copia deci2iei se expedia2 !ntreprinderii.instituiei sau organi2aiei respective spre cuno/tin /i organului a%acerilor interne pentru examinarea c5estiunii cu privire la inter2icerea. ca aceast persoan s se %oloseasc de arma de %oc.
*+rt.#7" &o!i)i(at %rin Legea nr.19#-X !in #"."7.941 *+rt.#7" &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 221. Aducerea la cuno/tina o0/timii a deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative 9rganul ;persoana cu %uncii de r spundere< care examinea2 ca2urile cu privire la contravenia administrativ . prev 2ute de articolele 51. 123. 1"4. de p rile !nt!i. a doua /i a treia ale articolului 1"$ din pre2entul Cod. aduce la cuno/tina administraiei sau a organi2aiei o0/te/ti de la locul de lucru. de !nv tur sau de trai al contravenientului. iar !n ca2urile prev 2ute de articolele 1'& /i 1'' din pre2entul Cod 8 la cuno/tina conduc torului !ntreprinderii.

instituiei. organi2aiei. col5o2ului /i instituiei de !nv m!nt de la locul de lucru ;de !nv tur < despre sanciunea. ce i8a %ost aplicat . n ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolul 51 din pre2entul Cod. 5ot r!rea adoptat se aduce de asemenea la cuno/tina administraiei !ntreprinderii. instituiei. organi2aiei sau organului a%acerilor interne. care au trimis instanei 6udec tore/ti procesul8ver0al cu privire la sustragerea de 0unuri !n mici proporii. #ersoanele cu %uncii de r spundere. care examinea2 ca2urile cu privire la contraveniile administrative. prev 2ute de articolele 43. 111811". 121. de partea !nt!i a articolului 132. de p rile !nt!i /i a doua ale articolului 133. de p rile !nt!i. a doua. a treia /i a patra ale articolului 134. comise de c tre contravenieni !nveterai. aduc la cuno/tina administraiei sau a organi2aiei o0/te/ti de la locul de lucru. de !nv tur sau de trai al contravenientului !nveterat despre sanciunea ce i s8a aplicat.
*+rt.#71 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#71 &o!i)i(at %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.#71 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#.11.871 *+rt.#71 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #7."7.871

&rticolul 222. #ropunerile cu privire la lic5idarea cau2elor /i a condiiilor. care au contri0uit la comiterea contraveniilor administrative 9rganul ;persoana cu %uncii de r spundere< care examinea2 ca2ul sta0ilind cau2ele /i condiiile. care au contri0uit la comiterea contraveniilor administrative. pre2int !ntreprinderilor. instituiilor organi2aiilor respective /i persoanelor cu %uncii de r spundere propuneri cu privire la luarea m surilor pentru lic5idarea acestor cau2e /i condiii. 9rgani2aiile /i persoanele menionate s!nt o0ligate. ca !n termen de o lun din 2iua primirii propunerii s comunice organului ;persoanei cu %uncii de r spundere< care a pre2entat propunerea. despre m surile luate. C& "%'LUL 22 L3#GE!E& ." !'%E$%UL 3, '%!"+& (EC")"E" &$U !& C&)ULU" CU !"+"!E L& C'#%!&+E#*"& &(,"#"$%!&%"+&rticolul 223. :reptul de a ataca deci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ :eci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ poate %i atacat de c tre persoana %a de care a %ost luat deci2ia. precum /i de partea v t mat sau de repre2entantul acesteia.
*+rt.#73 &o!i)i(at %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#73 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"9"-X V !in #3."0.#"""1 *+rt.#73 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#73 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#73 ,n re!a(-ia Legii nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#73 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 22/. >odul de depunere a pl!ngerii !mpotriv deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ :eci2ia organului ;persoanei cu %uncie de r spundere< asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ poate %i atacat de persoana %a de care a %ost luat deci2ia. de partea v t mat sau de repre2entantul acesteia. de organul care a !ntocmit procesul8ver0al cu privire la contravenia administrativ /i de procuror !n cau2ele pornite de el. #l!ngerea se depune organului ;persoanei cu %uncii de r spundere< care a pronunat deci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ . n termen de trei 2ile pl!ngerea primit se trimite. !mpreun cu dosarul. 6udec toriei de sector. municipale. :e la persoana. care a % cut o pl!ngere !mpotriva deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative taxa de stat nu se percepe.
*+rt.#74 &o!i)i(at %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71

*+rt.#74 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#74 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#74 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 225. 7ermenul pentru depunerea pl!ngerii !mpotriv deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ #l!ngerea !mpotriv deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ poate %i depus !n decurs de 2ece 2ile din 2iua pronun rii deci2iei. n ca2ul omiterii acestui termen din motive !ntemeiate. termenul acesta. la cererea persoanei. %a de care a %ost pronunat deci2ia. poate %i resta0ilit de c tre organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. !mputernicit s examine2e pl!ngerea. &rticolul 220. naintarea protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ poate !nainta un protest procurorul sectorului sau municipiului !n termen de 2ece 2ile de la data pronun rii ei.
*+rt.#70 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#70 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901

&rticolul 222. Suspendarea execut rii deci2iei !n leg tur cu depunerea pl!ngerii sau cu !naintarea protestului :epunerea !n termenul sta0ilit a pl!ngerii suspend executarea deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative p!n la examinarea pl!ngerii sau a protestului cu excepia deci2iilor cu privire la aplicarea sanciunilor. prev 2ute de articolele 25 /i 31 din pre2entul Cod. precum /i !n ca2urile aplic rii amen2ii. percepute la locul comiterii contraveniei administrative. #re/edintele instanei de 6udecat care 6udec pl!ngerea sau protestul asupra 5ot r!rii cu privire la aplicarea sanciunii administrative are dreptul s suspende executarea 5ot r!rii p!n la examinarea pl!ngerii sau protestului /i !n ca2ul aplic rii sanciunii prev 2ute de articolul 31 din pre2entul Cod.
*+rt.#77 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901

&rticolul 228. 7ermenul de examinare a pl!ngerii /i a protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ #l!ngerea /i protestul !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ se examinea2 de c tre 6udec toria de sector. municipal . !ntr8un termen de 2ece 2ile din 2iua primirii lor.
*+rt.#78 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#78 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#78 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 229. Examinarea pl!ngerii /i a protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ Cudec toria de sector. municipal veri%ic !n cadrul examin rii pl!ngerii sau protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ . legalitatea /i temeinicia deci2iei pronunate.
*+rt.#79 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#79 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#79 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 280. Bot r!rea instanei 6udec tore/ti. care examinea2 pl!ngerea sau protestul 1nstana 6udec toreasc . !n cadrul examin rii pl!ngerii sau protestului !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ . adopt una din urm toarele 5ot r!riE 1< las deci2ia nesc5im0at . iar pl!ngerea sau protestul 8 nesatis% cute? 2< anulea2 deci2ia /i examinea2 dosarul !n %ond?

3< anulea2 deci2ia /i clasea2 ca2ul? 4< sc5im0 sanciunea !n limitele. prev 2ute de actul normativ cu privire la r spunderea pentru contravenia administrativ . % r s agrave2e sanciunea. :ac se va constata. c deci2ia a %ost pronunat de un organ ;de o persoan cu %uncii de r spundere<. care nu este !mputernicit s re2olve ca2ul. o asemenea deci2ie se anulea2 /i dosarul se ia spre examinare !n %ond. Copia 5ot r!rii !n leg tur cu pl!ngerea sau protestul !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ se trimite !n decurs de trei 2ile persoanei. %a de care ea a %ost pronunat . iar p rii v t mate 8 la rug mintea ei. ,e2ultatele examin rii protestului se comunic procurorului.
*+rt.#8" ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 281. Atacarea deci2iei 6udec toriei de sector. municipale :eci2ia 6udec toriei de sector. municipale. asupra ca2urilor cu privire la contraveniile administrative poate %i atacat pe cale procedural !n instana 6udec toreasc ierar5ic superioar . depun!ndu8se o pl!ngere. sau printr8un protest al procurorului. :eci2ia 6udec toriei de sector. municipale asupra ca2urilor cu privire la contraveniile administrative poate %i atacat cu recurs de c tre persoana %a de care a %ost luat deci2ia. de c tre partea v t mat sau de c tre repre2entantul acesteia. precum /i de c tre organul ;persoana cu %uncii de r spundere< care a adoptat deci2ia de tragere la r spundere administrativ .
*+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.#08-XV !in #8."7.#""0, ,n 4igoare "8."9.#""01 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"9"-X V !in #3."0.#"""1 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.1010-X !in 19.1".931 *+rt.#81 ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.1158-X !in "4."8.9#1 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911 *+rt.#81 &o!i)i(at %rin Legea nr.70-X !in "5."0.9"1

&rticolul 282. 7ermenul /i modul de depunere a pl!ngerii sau a protestului !n recurs !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ #l!ngerea sau protestul !n recurs se depune la 6udec toria de sector municipal . care a adoptat deci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ . !ntr8un termen de 2ece 2ile din 2iua adopt rii ei. #l!ngerea sau protestul primit se expedia2 !n termen de trei 2ile !n instana de recurs. persoanelor interesate li se comunic data c!nd se va examina ca2ul. #l!ngerea sau protestul depus dup expirarea termenului ar tat la alineatul !nt!i al pre2entului articolul. se restituie persoanei care a depus pl!ngerea sau protestul. :ac dep /irea termenului a %ost determinat de un motiv !ntemeiat. persoana care a depus pl!ngerea sau protestul poate cere repunerea !n termen. C5estiunea repunerii !n termen o re2olv instana care a adoptat deci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ . :eci2ia instanei 6udec tore/ti cu privire la respingerea cererii de repunere !n termen poate %i atacat !n con%ormitate cu normele unanim recunoscute !n instana ierar5ic superioar . care poate repune !n termen /i examina pl!ngerea sau protestul !n %ond. #ersoana care a depus pl!ngerea sau protestul !mpotriva deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ este !n drept s le retrag . #rotestul poate %i retras /i de procurorul ierar5ic superior. Cererea de retragere a pl!ngerii sau a protestului se %ace !n scris /i se anexea2 la materialele dosarului. ,etragerea pl!ngerii lipse/te persoana care a depus8o de dreptul de a mai depune !n aceea/i instan o asemenea pl!ngere. #re/edintele /edinei explic persoanei !n cau2 consecinele indicate. pentru care aceasta din urm semnea2 .

1nstana 6udec toreasc ierar5ic superioar examinea2 pl!ngerea sau protestul !n termen de 2ece 2ile /i adopt o deci2ie. care este de%initiv .
*+rt.#8# &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#8# &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8# ,n re!a(-ia Legii nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8# ,n re!a(-ia Legii nr.1#95-X !in #3."#.931

1.*+&rticolul 2821. Examinarea !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ #l!ngerile /i protestele !mpotriva deci2iilor instanei 6udec tore/ti asupra ca2urilor cu privire la contraveniile administrative !n recurs se examinea2 de un complet de 6udecat din trei 6udec tori ai tri0unalului !n a c rui circumscripie se a%l 6udec toria care a examinat ca2ul !n %ond !n /edina pu0lic . 1nstana 6udec toreasc de recurs veri%ic . !n cadrul examin rii ca2ului. legalitatea /i temeinicia deci2iei pe 0a2a materialelor din dosar /i a celor pre2entate suplimentar. 1nstana nu este legat de motivele pl!ngerii sau protestului !n recurs /i examinea2 ca2ul su0 toate aspectele. adopt!nd una din 5ot r!rile prev 2ute de articolul 2&25 din pre2entul Cod.
*+rt.#8#1 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#1 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

2.*+&rticolul 2822. 7ermenele examin rii !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ 1nstana 6udec toreasc de recurs examinea2 ca2ul !n 2iua %ixat de 6udec toria de sector. municipal . :ac este nevoie. instana de recurs poate s am!ne examinarea ca2ului. dar nu mai mult dec!t cu 2ece 2ile. n aceste ca2uri persoanelor interesate li se comunic din timp data examin rii ca2ului.
*+rt.#8## &o!i)i(at %rin Legea nr.70#-X V !in #4.1#.991 *+rt.#8## &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8## intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

3.*+&rticolul 2823. #ersoanele care particip la examinarea !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ La examinarea !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ pot s participeE persoana !n privina c reia se examinea2 ca2ul cu privire la contravenia administrativ . partea v t mat . ap r torul. (epre2entarea persoanelor indicate. de/i acestea au %ost !n/tiinate din timp despre data examin rii ca2ului. nu constituie o piedic pentru examinarea lui. #articiparea procurorului la examinarea cau2elor atacate de el este o0ligatorie.
*+rt.#8#3 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#3 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

4.*+&rticolul 282/. >odul de examinare !n recurs a ca2ului cu privire la contravenia administrativ #re/edintele /edinei desc5ide /edina /i anun ce ca2 de pe rol ;!n leg tur cu ce pl!ngere sau protest /i asupra c rei deci2ii< se examinea2 . Apoi pre/edintele constat cine s8a pre2entat la proces. dup care instana decide cu privire la posi0ilitatea examin rii ca2ului. :up aceasta pre/edintele anun completul de 6udecat . numele procurorului. traduc torul /i8i !ntrea0 pe cei ce s8au !n% i/at la proces dac nu au de %ormulat cereri de recu2are. #re/edintele /edinei !ntrea0 pe cei ce s8au !n% i/at la proces dac au de depus demersuri. Asupra demersurilor %ormulate instana ia o deci2ie. Apoi pre/edintele /edinei o%er cuv!ntul procurorului. persoanei !n %olosul c reia a %ost declarat protestul sau. dup ca2. persoanei care a depus pl!ngerea. intimatului ;persoanei !mpotriva c reia este declarat pl!ngerea sau protestul< /i repre2entanilor lor. n ca2ul c!nd

persoanele indicate s!nt asistate de ap r tori. acestora li se o%er cuv!ntul dup persoanele pe care le asist . dac ele s!nt pre2ente. sau !n locul lor. dac acestea lipsesc. :ac au %ost pre2entate materiale suplimentare. pre/edintele /edinei d citire acestor materiale. dup care completul de 6udecat se retrage pentru a adopta 5ot r!rea.
*+rt.#8#4 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#4 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

5.*+&rticolul 2825. Competena instanei de recurs la examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ Examin!nd ca2ul cu privire la contravenia administrativ . instana de recurs adopt una din urm toarele 5ot r!riE 1< menine 5ot r!rea atacat /i respinge pl!ngerea sau recursul? 2< casea2 toate 5ot r!rile /i clasea2 procedura cu privire la contravenia administrativ sau trimite cau2a pentru o nou examinare? 3< modi%ic 5ot r!rile atacate.
*+rt.#8#5 ,n re!a(-ia Legii nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#5 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#5 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

".*+&rticolul 2820. 7emeiurile pentru anularea deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ :rept temeiuri pentru anularea deci2iei asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ servesc !nc lcarea esenial a normelor dreptului procedural /i aplicarea gre/it a legii. :eci2ia corect !n %ond nu poate %i anulat din motive %ormale. cu excepia ca2urilor ar tate !n alineatul doi al pre2entului articol. :eci2ia asupra ca2ului cu privire al contravenia administrativ urmea2 a %i anulat !n ca2ul !n careE 1< ca2ul a %ost examinat de un complet de 6udecat %ormat contrar prevederilor legii? 2< deci2ia a %ost semnat nu de 6udec torul care a examinat ca2ul sau a %ost semnat de un 6udec tor care nu a participat la examinarea ca2ului? 3<deci2ia a %ost pronunat nu de 6udec torul care a examinat ca2ul? 4< lipse/te procesul8ver0al al /edinei 6udiciare de/i potrivit legii !ntocmirea lui este o0ligatorie? 5< ca2ul a %ost examinat % r participarea traduc torului de/i potrivit legii participarea lui este o0ligatorie.
*+rt.#8#0 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

$.*+&rticolul 2822. :eci2ia instanei de recurs asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ :up examinarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ instana de recurs !/i pronun deci2ia. :eci2ia poate s nu conin argumente. adic s se !ntocmeasc !n %orm de re2oluie.
*+rt.#8#7 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

&.*+&rticolul 2828. Coninutul deci2iei instanei de recurs asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ n ca2ul !n care instana de recurs !/i pronun deci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ su0 %orm de re2oluie aceasta va cuprindeE 1< denumirea instanei care pronun deci2ia? 2< data /i locul pronun rii re2oluiei? 3< completul de 6udecat care pronun re2oluia? 4< deci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ ;o0iectul examin rii<? 5< invocarea legii?

"< deci2ia instanei de recurs. n ca2ul !n care instana de recurs consider necesar a pronuna o deci2ie motivat . aceasta va cuprinde. !n a%ar de datele indicate !n alineatul !nt!i al pre2entului articol. /i motivele.
*+rt.#8#8 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#9 e2(l'$ %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"-XV !in 13."5."5, ,n 4igoare "3."0."51 *+rt.#8#9 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"9"-X V !in #3."0.#"""1 *+rt.#8#9 ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#9 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#1" e2(l'$ %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#1" ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#1" intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#11 e2(l'$ %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#11 &o!i)i(at %rin Legea nr.1"9"-X V !in #3."0.#"""1 *+rt.#8#11 ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#11 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#1# e2(l'$ %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#1# ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#1# intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#13 e2(l'$ %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#13 ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#13 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#14 e2(l'$ %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#14 ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#14 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#15 e2(l'$ %rin Legea nr.7"-XV !in ##."3.#""7, ,n 4igoare "0."7.#""71 *+rt.#8#15 ,n re!a(-ia Legii nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#15 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941 *+rt.#8#10 e2(l'$ %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *+rt.#8#10 intro!'$ %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

&rticolul 283. E%ectele anul rii deci2iei odat cu clasarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ Anularea deci2iei odat cu clasarea ca2ului cu privire la contravenia administrativ atrage dup sine restituirea sumelor de 0ani percepute. a o0iectelor ridicate contra ec5ivalent /i a celor con%iscate precum /i anularea celorlalte restricii. legate de deci2ia pronunat anterior. n ca2ul imposi0ilit ii restituirii o0iectului se compensea2 costul lui. ,epararea pre6udiciului pricinuit cet eanului prin aplicarea unei sanciuni administrative ilegale su0 %orm de arest se e%ectuea2 !n modul. sta0ilit de legislaie.
*+rt.#83 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981

1.*+&rticolul 2831. :emersul !n interesul legii ntru interpretarea /i aplicarea unitar a legislaiei cu privire la contraveniile administrative. #re/edintele Curii Supreme de Custiie /i #rocurorul Deneral au dreptul s sesi2e2e #lenul Curii Supreme de Custiie pentru a se pronuna asupra c5estiunilor de drept care au %ost soluionate !n mod di%erit de c tre instanele de recurs. Bot r!rea prin care se soluionea2 demersul !n interesul legii se adopt de #lenul Curii Supreme de Custiie /i se aduce la cuno/tin instanelor.

Bot r!rile se adopt numai !n interesul legii. nu au e%ect asupra 5ot r!rilor ce se examinea2 /i nici asupra situaiei persoanelor din procesele respective.
*+rt.#831 intro!'$ %rin Legea nr.1"9"-X V !in #3."0.#"""1

%"%LUL + E8ECU%&!E& (EC")""L'! CU !"+"!E L& & L"C&!E& $&#C*"U#"L'! &(,"#"$%!&%"+E C& "%'LUL 23 ("$ ')"*"" 5U#(&,E#%&LE &rticolul 28/. 90ligativitatea deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative :eci2ia cu privire la aplicarea sanciunii administrative este o0ligatoare pentru a %i executat de c tre organele. !ntreprinderile. instituiile. organi2aiile de stat /i o0/te/ti. de c tre persoanele cu %uncii de r spundere /i de c tre cet eni. &rticolul 285. #unerea !n executare a deci2iei :eci2ia cu privire la aplicarea sanciunii administrative urmea2 a %i executat din momentul pronun rii ei dac pre2entul Cod /i alt legislaie a ,epu0licii >oldova nu sta0ilesc altceva. n ca2ul unei pl!ngeri sau al unui protest !mpotriva deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative deci2ia urmea2 a %i executat . dup ce pl!ngerea sau protestul au r mas nesatis% cute. cu excepia deci2iilor de aplicare a sanciunii su0 %orm de avertisment precum /i !n ca2urile aplic rii amen2ii. percepute la locul comiterii contraveniei administrative. :eci2ia cu privire la aplicarea sanciunii administrative su0 %orm de amend urmea2 a %i executat prin constr!ngere dup expirarea termenului. sta0ilit de partea !nt!i a articolului 2'2 din pre2entul Cod pentru executarea 0enevol . :eci2ia cu privire la aplicarea sanciunii administrative se pune !n executare de c tre organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia.
*+rt.#85 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 280. >odul de executare a deci2iilor cu privire la aplicarea sanciunilor administrative :eci2iile cu privire la aplicarea sanciunilor administrative s!nt aduse la !ndeplinire de c tre organele !mputernicite pentru aceasta !n modul sta0ilit de pre2entul Cod /i de alt legislaie a ,epu0licii >oldova. :eci2ia cu privire la arestul administrativ se aduce la !ndeplinire de c tre organele a%acerilor interne !n modul sta0ilit de legislaia ,epu0licii >oldova. n ca2ul pronun rii c!torva deci2ii cu privire la aplicarea sanciunilor administrative %a de aceea/i persoan %iecare deci2ie se aduce la !ndeplinire !n mod independent.
*+rt.#80 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 282. Am!narea execut rii deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative n ca2ul existenei unor !mpre6ur ri !n virtutea c rora executarea imediat a deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative su0 %orm de arest administrativ sau de amend ;cu excepia perceperii amen2ii la locul comiterii contraveniei administrative< este imposi0il organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia. poate s am!ne executarea deci2iei pe un termen de p!n la o lun .
*+rt.#87 &o!i)i(at %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981

&rticolul 288. ncetarea execut rii deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative 9rganul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia cu privire la aplicarea sanciunii administrative. !ncetea2 executarea deci2iei !n ca2urileE

1< emiterii unui act de amnistie. dac el suprim aplicarea sanciunii administrative? 2< anul rii actului. care sta0ile/te r spunderea administrativ ? 3< decesului persoanei. %a de care a %ost pronunat deci2ia. &rticolul 289. #rescripia execut rii deci2iilor cu privire la aplicarea sanciunilor administrative (u poate %i executat deci2ia cu privire la aplicarea sanciunii administrative. dac ea n8a %ost pus !n executare !n decurs de trei luni din 2iua pronun rii ei. n ca2ul suspend rii execut rii deci2iei !n con%ormitate cu articolul 2$$ din pre2entul Cod prescripia execut rii se suspend p!n la examinarea pl!ngerii sau a protestului. n ca2 de am!nare a execut rii deci2iei !n con%ormitate cu articolul 2&$ din pre2entul Cod prescripia execut rii se suspend p!n la expirarea termenului de am!nare. #rin legislaia ,epu0licii >oldova pot %i sta0ilite alte termene. de mai lung durat . pentru executarea deci2iilor asupra ca2urilor cu privire la unele categorii de contravenii administrative.
*+rt.#89 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 290. Soluionarea c5estiunilor. legate de executarea deci2iilor C5estiunile. legate de executarea deci2iilor cu privire la aplicarea sanciunii administrative. se soluionea2 de c tre organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia. Controlul asupra execut rii 6uste /i la timp a deci2iei cu privire la aplicarea sanciunii administrative se pune sarcina organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia. C& "%'LUL 2/ !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" (E (&!E & U#U" &+E!%"$,E#% &rticolul 291. >odul de executare a deci2iei de dare a unui avertisment :eci2ia de aplicare a sanciunii administrative su0 %orm de avertisment se aduce la !ndeplinire de c tre organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care a pronunat anunarea deci2iei dup !nc5eierea examin rii ca2ului. n ca2ul c!nd deci2ia cu privire la aplicarea sanciunii administrative su0 %orm de avertisment se pronun !n lipsa contravenientului. i se !nm!nea2 copia deci2iei !n modul. prev 2ut de articolul 2$) din pre2entul Cod. n ca2ul aplic rii sanciunii administrative su0 %orm de avertisment la locul comiterii contraveniilor prev 2ute de partea !nt!i a articolului 11$. de partea a doua a articolului 12). de partea a doua a articolului 124. de partea !nt!i a articolului 12& /i de articolul 124 1 din pre2entul Cod. %ormele se !ndeplinesc !n modul sta0ilit respectiv de c tre >inisterul A%acerilor 1nterne. >inisterul Serviciilor Comunale /i de Exploatare a 4ondului de Locuine /i :irecia de (avigaie pe (istru.
*+rt.#91 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#91 &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

C& "%'LUL 25 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" CU !"+"!E L& & L"C&!E& U#E" &,E#)" &rticolul 292. 7ermenele /i modul de executare a deci2iei de aplicare a unei amen2i Amend tre0uie s %ie pl tit de c tre contravenient nu mai t!r2iu dec!t dup cincispre2ece 2ile din 2iua !nm!n rii deci2iei cu privire la aplicarea amen2i. iar !n ca2ul depunerii pl!ngerii sau a protestului !mpotriva acestei deci2ii 8 nu mai t!r2ui dec!t dup cincispre2ece 2ile din 2iua. c!nd a %ost in%ormat. c pl!ngerea sau protestul n8au %ost satis% cute. n ca2ul c!nd persoanele !n v!rst de la /aispre2ece p!n la optspre2ece ani. care au comis un act 5uliganic nu prea grav. n8au c!/tig do0!ndit prin munca lor. amenda se percepe de la p rini sau de la persoanele. care !i !nlocuiesc.

Concomitent cu amenda. !n ca2urile prev 2ute de articolele 133. 134 /i 1'3 alineatul 14 din pre2entul cod. se va !ncasa respectiv /i taxa pentru 0aga6. costul 0iletului /i taxa vamal /i !ncas rile vamale. Amenda. aplicat pentru comiterea unei contravenii administrative se pl te/te de c tre contravenient la instituia A ncii de economii a ,epu0licii >oldova. except!nd amenda !ncasat la locul comiterii contraveniei. dac legislaia ,epu0licii >oldova nu prevede altceva. Amen2ile aplicate pentru s v!r/irea contraveniilor administrative se percep !n venitul 0ugetului de stat. cu excepia ca2urilor. c!nd legislaia prevede un alt mod de %olosire a lor. Amen2ile aplicate pentru s v!r/irea contraveniilor administrative ar tate la articolul 1"2 alineatul 3. articolul 1"3 alineatul & /i la articolul 1"3 4 din pre2entul Cod se percep !n venitul 0ugetului asigur rilor sociale de stat. Amen2ile aplicate pentru s v!r/irea contraveniilor administrative. menionate la art.1"2 alin.1) /i la art.1"35 /i 1"3" din pre2entul cod se %ac venit la %ondurile asigur rii o0ligatorii de asisten medical . n ca2ul !n care amenda nu a %ost pl tit !n termenele prev 2ute la alineatul 1. copia de pe deci2ia de aplicare a amen2ii se trimite de organul ;persoana cu %uncii de r spundere< care a pronunat deci2ia !n organi2aia unde persoana tras la r spundere administrativ lucrea2 . !nva sau prime/te pensia. la unitatea militar !n care militarul !n termen !/i !ndepline/te serviciul. pentru reinerea amen2ii din salariu sau dintr8un alt c!/tig. din pensie sau din 0urs . n ca2ul !n care amenda a %ost reinut sau !n ca2ul concedierii persoanei trase la r spundere administrativ . sau !n ca2ul imposi0ilit ii reinerii amen2ii din salariul ei sau dintr8 un alt c!/tig. din pensie sau din 0urs . administraia organi2aiei. !n termen de trei 2ile din 2iua apariiei circumstanei. remite copia de pe deci2ia de aplicare a amen2ii organului ;persoanei cu %uncii de r spundere< care a pronunat deci2ia. cu meniunea despre reinere sau cu expunerea motivelor imposi0ilit ii e%ectu rii reinerii. Controlul asupra execut rii deci2iei de aplicare a amen2ii se exercit de organul ;persoana cu %uncii de r spundere< care a pronunat deci2ia respectiv .
*+rt.#9# (o&%letat %rin Legea nr.04-XV !in 3"."3."0, ,n 4igoare #8."4."01 *+rt.#9# (o&%letat %rin Legea nr.549-XV !in #5.1#."3, ,n 4igoare "1."1."41 *+rt.#9# (o&%letat %rin Legea nr.1"37-X !in 17.1#.901 *+rt.#9# (o&%letat %rin Legea nr.895-X !in #0."0.901 *+rt.#9# (o&%letat %rin Legea nr.479-X !in "0."0.951 *+rt.#9# &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#9# &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 293. Executarea silit a deci2iei cu privire la aplicarea amen2ii :ac amenda nu a %ost pl tit !n modul prev 2ut la articolul 2'2 din pre2entul cod sau dac persoana supus amen2ii nu lucrea2 ori dac perceperea amen2ii din salariul ei sau dintr8un alt c!/tig. din pensie sau din 0urs este imposi0il din alte motive. deci2ia de aplicare a amen2ii se trimite de organul ;persoana cu %uncii de r spundere< care a pronunat deci2ia executorului 6udec toresc pentru urm rirea 0unurilor ce8i aparin contravenientului. !n condiiile legii. :ac pe adresa indicat de organul ;persoana cu %uncii de r spundere< care a pronunat deci2ia de aplicare a amen2ii persoana tras la r spundere administrativ nu domicilia2 . nu lucrea2 sau nu !nva ori nu se a%l 0unurile acesteia. care pot %i supuse urm ririi. executorul 6udec toresc. !n termen de trei 2ile. remite deci2ia de aplicare a amen2ii organului ;persoanei cu %uncii de r spundere< care a pronunat deci2ia. pentru preci2area in%ormaiei despre domiciliul sau re/edina persoanei ori despre locul a%l rii 0unurilor. Amenda nu se poate percepe prin urm rirea 0unurilor. care !n con%ormitate cu legislaia ,epu0licii >oldova nu pot %i urm rite pe 0a2a titlurilor executorii. Se inter2ice. ca amen2ile. aplicate persoanelor cu %uncii de r spundere.s %ie puse pe contul !ntreprinderilor. instituiilor. organi2aiilor.

n ca2ul c!nd se descoper o0iectele de contra0and !n mi6loacele de transport. ai c ror posesori n8au domiciliu !n ,epu0lica >oldova. amenda se percepe potrivit regulilor din Codul vamal.
*+rt.#93 &o!i)i(at %rin Legea nr.04-XV !in 3"."3."0, ,n 4igoare #8."4."01 *+rt.#93 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 29/. Executarea deci2iei cu privire la aplicarea unei amen2i. care se percepe pe loc n ca2ul c!nd amenda se percepe !n con%ormitate cu articolul 244 din pre2entul Cod la locul comiterii contraveniei administrative contravenientului i se d o c5itan de modelul sta0ilit. care este un document de dare de seam %inanciar strict . :ac amenda nu a %ost pl tit la locul comiterii contraveniei administrative. procedura !n ca2ul dat. iar dup aceasta executarea deci2iei se e%ectuea2 !n modul. prev 2ut de pre2entul Cod.
*+rt.#94 &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 295. nc5eierea procedurii de executare a deci2iei de aplicare a amen2ii :eci2ia de aplicare a amen2ii. !n urma c reia amenda a %ost perceput complet. se restituie. !mpreun cu meniunea de executare. organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia. C& "%'LUL 20 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" CU !"+"!E L& !"("C&!E& C'#%!& EC9"+&LE#% & U#U" '7"EC% &rticolul 290. Executarea deci2iei cu privire la ridicarea contra ec5ivalent a unui o0iect 90iectele ridicate !n temeiul deci2iei de ridicare contra ec5ivalent se predau de c tre organele ;persoanele cu %uncii de r spundere<. care au pronunat deci2ia. pentru reali2are unui maga2in de consignaie sau maga2inelor. special reparti2ate !n acest scop. din comerul de stat sau cooperatist de la locul a%l rii 0unurilor. ce urmea2 a %i ridicate. :eci2ia cu privire la ridicarea contra ec5ivalent a armei de %oc /i a muniiilor se execut de organele a%acerilor interne. Sumele !ncasate de pe urm reali2 rii o0iectului ridicat contra ec5ivalent !n con%ormitate cu articolul 2$ din pre2entul Cod se transmit %ostului proprietar. rein!ndu8se c5eltuielile pentru reali2area o0iectului ridicat. #rin legislaia ,epu0licii >oldova poate %i sta0ilit un alt mod de executare a deci2iilor privind ridicarea contra ec5ivalent a unui o0iect.
*+rt.#90 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

C& "%'LUL 22 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" CU !"+"!E L& C'#5"$C&!E &rticolul 292. 9rganele. care execut deci2ia de con%iscare :eci2ia cu privire la con%iscarea o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectul nemi6locit al contraveniei administrative. se aduce la !ndeplinireE de c tre executorii 6udec tore/ti. !n ca2ul comiterii contraveniilor prev 2ute de articolele 421. 422. 4$ alineatele 3 /i 4 articolul 512 alineatul 3. articolele 513. 53 alineatul 1. articolele &$ ;cu excepia ca2urilor cu privire la !nc lcarea regulilor de v!n toare. de pescuit /i de protecie a re2ervelor piscicole<. &&. 1)&2 1)&$. 142 alineatele 1 /i 3. articolele 143 2. 152 punctele 2< /i 3<. articolele 1522. 1524. 1525. 152$. 1521). 15211. 153 alineatul 1. articolele 15"2. 15"4. 1$1 alineatul 1. articolele 1$14. 1$15. 1$$. 1&) alineatul 3. articolul 1'3 alineatele & /i 1). articolele 1'3 1. 2))1 alineatul & din pre2entul cod? de c tre persoanele. !mputernicite pentru aceasta. de la organele a%acerilor interne 8 !n ca2ul comiterii contraveniilor. prev 2ute de articolele 15212. 155. 15". 15'. 1"). 1"12. 1"5. 1&2 alineatele 4 /i 5 din pre2entul Cod?

de c tre persoanele. !mputernicite pentru aceasta. de la organele care exercit supraveg5erea de stat a respect rii regulilor de v!n toare 8 !n ca2ul comiterii contraveniilor. prev 2ute de articolele &$ /i &$1 ;pentru !nc lcarea regulilor de v!n toare< din pre2entul Cod? de c tre persoanele. !mputernicite pentru aceasta. de la organele de protecie a pe/telui 8 !n ca2ul comiterii contraveniilor. prev 2ute de articolul &$ din pre2entul Cod ;pentru !nc lcarea regulilor de pescuit /i de protecie a re2ervelor piscicole<? de c tre persoanele a0ilitate ale organelor de control %inanciar /i %iscal. !n ca2ul comiterii contraveniilor prev 2ute de articolele 152$ /i 1"12 din pre2entul cod? de c tre persoanele. !mputernicite pentru aceasta. de la organele vamale 8 !n ca2ul comiterii contraveniilor. prev 2ute de articolul 1'3 alineatele 11 /i 12 din pre2entul Cod? de c tre persoanele. !mputernicite pentru aceasta. de la organele transportului aerian 8 !n ca2ul comiterii contraveniilor. prev 2ute de articolul 114. de partea a doua a articolului 115 din pre2entul Cod.
*+rt.#97 &o!i)i(at %rin Legea nr.388-XV !in 19."7.#""11 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #7."7.871 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in 17."0.801 *+rt.#97 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in #9.11.851

&rticolul 298. >odul de executare a deci2iei cu privire la con%iscare Executarea deci2iei cu privire la con%iscarea o0iectului. care a constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative. se e%ectuea2 prin ridicarea o0iectului con%iscat /i trecerea silit /i gratuit a acestui o0iect !n proprietatea statului. Executarea deci2iilor asupra contraveniilor administrative !n ca2urile prev 2ute de articolul 1'3 alineatele 11 /i 12 din pre2entul Cod se e%ectuea2 !n modul sta0ilit de Codul vamal.
*+rt.#98 &o!i)i(at %rin Legea nr.13#0-X !in #5."9.971 *+rt.#98 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 299. >odul de reali2are a o0iectelor con%iscate ,eali2area o0iectelor con%iscate. care au constituit instrumentul comiterii sau o0iectivul nemi6locit al contraveniei administrative. se e%ectuea2 !n modul sta0ilit. >aterialul con%iscat !n con%ormitate cu articolul 1)&2 /i mi6loacele radioelectronice. con%iscate !n con%ormitate cu articolul 142 alineatele unu /i trei /i cu articolul 143 2. ce nu pot %i utili2ate !n scopuri civile. se nimicesc.
*+rt.#99 &o!i)i(at %rin Legea nr.34#-XV !in "0."7.#""11 *+rt.#99 (o&%letat %rin Legea nr.759-X !in "0."3.901

&rticolul 300. nc5eierea procedurii de executare a deci2iei cu privire la con%iscare :eci2ia cu privire la con%iscarea o0iectului se restituie. !mpreun cu meniunea de executare. organului ;persoanei cu %uncii de r spundere<. care a pronunat deci2ia. C& "%'LUL 28 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" !"+&%"+E (E U# (!E % $ EC"&L &rticolul 301. 9rganele. care execut deci2ia privat de un drept special :eci2ia privativ de dreptul de a conduce mi6loace de transport se aduce la !ndeplinire de c tre persoanele cu %uncii de r spundere de la organele a%acerilor interne. menionate !n articolul 21) din pre2entul Cod.

:eci2ia privativ de dreptul la v!n toare se aduce la !ndeplinire de c tre persoanele cu %uncii de r spundere ale organelor de protecie a mediului !ncon6ur tor.indicate !n articolul 22" din pre2entul Cod.
*+rt.3"1 &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931

&rticolul 302. >odul de executare a deci2iei privative de dreptul de a conduce mi6loace de transport Executarea deci2iei privative de dreptul de a conduce mi6loace de transport se e%ectuea2 prin retragerea permisului de conducere. dac conduc torul mi6locului de transport este privat de dreptul de a conduce mi6loace de transport de toate tipurile. :ac conduc torul mi6locului de transport este privat de dreptul de a conduce mi6loace de transport nu de toate tipurile.atunci !n permisul de conducere se menionea2 . ce %el de mi6loace de transport nu are dreptul de a conduce. :ac conduc torul mi6locului de transport. privat de dreptul de a conduce mi6locul de transport. se esc5ivea2 de predarea organelor 1nspeciei auto de stat a permisului de conducere /i continu s conduc mi6locul de transport !n perioada pentru care a %ost privat de dreptul de a conduce. perioada de privare de acest drept poate %i prelungit de c tre persoanele o%iciale ale organelor a%acerilor interne ;ale poliiei<. menionate !n articolul 21) din pre2entul Cod. cu perioada %olosirii nelegale a permisului de conducere. >odul de retragere a permiselor de conducere a mi6loacelor de transport se sta0ile/te de >inisterul A%acerilor 1nterne.
*+rt.3"# &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.3"# &o!i)i(at %rin Legea nr.1#95-X !in #3."#.931 *+rt.3"# &o!i)i(at %rin 3(az'l nr.38"3 !in #9."3.9"1

&rticolul 303. >odul de executare a deci2iei privative de dreptul la v!n toare #ersoanei private de dreptul la v!n toare i se retrage 0iletul de v!n tor. n ca2ul esc5iv rii persoanei private de dreptul la v!n toare. de la depunerea 0iletului de v!n tor. organele. care exercit supraveg5erea de stat asupra respect rii regulilor de v!n toare. e%ectuea2 retragerea 0iletului de v!n tor !n modul sta0ilit. &rticolul 30/. 7emeiul /i modul reducerii termenului priv rii de un drept special :ac persoana privat pe un anumit termen de dreptul de a conduce mi6loace de transport sau de dreptul la v!n toare. d dovad de atitudine con/tiincioas %a de munc /i de comportare exemplar . organul ;persoana cu %uncii de r spundere<. care a aplicat sanciunea poate. dup expirarea a nu mai puin de o 6um tate din termenul %ixat. s reduc . !n urma unui demers din partea organi2aiei o0/te/ti. a colectivului de munc . termenul priv rii de dreptul menionat. &rticolul 305. Calcularea termenelor priv rii de drept special Conduc torii de mi6loace de transport /i persoanele. care au !nc lcat regulile de v!n toare. s!nt considerate ca %iind private de drept special din 2iua !n care a %ost pronunat deci2ia privativ de acest drept. :up expirarea termenului priv rii de un drept special. precum /i !n ca2ul reducerii lui !n con%ormitate cu articolul 3)4 din pre2entul Cod persoanei supuse sanciunii administrative respective i se restituie !n modul sta0ilit documentele ce i8au %ost retrase. C& "%'LUL 29 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" (E & L"C&!E & ,U#C"" C'!EC*"'#&LE
*8a%itol'l #9 e2(l'$ %rin Legea nr.#"5-X V !in #5.11.981 *8a%itol'l #9 &o!i)i(at %rin Legea nr.8"9-X !in 1"."4.901 *8a%itol'l #9 &o!i)i(at %rin Legea nr.51-X !in 14."4.941

C& "%'LUL 30

!'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E" (E &!E$% &(,"#"$%!&%"+ &rticolul 310. Executarea sentinei de arest administrativ :eci2ia de arest administrativ se aduce la !ndeplinire imediat dup pronunarea ei. 7ermenul de reinere administrativ se include !n termenul arestului administrativ. &rticolul 311. >odul de executare a arestului administrativ #ersoanele supuse arestului administrativ s!nt inute su0 arest !n locurile. sta0ilite de organele a%acerilor interne. #ersoanele supuse arestului administrativ pentru contraveniile. prev 2ute de articolul 1"4. de partea a treia a articolului 1"$. de articolele 1$4. 1$4 1 8 1$4$ din pre2entul Cod s!nt %olosite la munci %i2ice. 9rgani2area %olosirii la munc a persoanelor supuse arestului administrativ se pune !n sarcina organelor executive ale autoadministr rii locale. #ersoanelor. supuse arestului administrativ. nu li se pl te/te la locul permanent de lucru salariu pentru timpul a%l rii su0 stare de arest. Executarea arestului administrativ se e%ectuea2 potrivit regulilor sta0ilite de legislaia ,epu0licii >oldova.
*+rt.311 &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931 *+rt.311 &o!i)i(at %rin Legea nr.5"#-X !in 15."#.911 *+rt.311 &o!i)i(at %rin Legea nr.495-X !in 15."#.911 *+rt.311 &o!i)i(at %rin Legea nr.70-X !in "5."0.9"1 *+rt.311 &o!i)i(at %rin 3(az'l !in "#."8.881

C& "%'LUL 31 !'CE(U!& 3# C&(!UL E8ECU%-!"" (EC")"E"1 !"+"#( !E &!&!E& &GU7E" ,&%E!"&LE !"C"#U"%E &rticolul 312. >odul /i termenele execut rii deci2iei. privind repararea pagu0ei materiale pricinuite :eci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ . privind repararea pagu0ei materiale pricinuite. se aduce la !ndeplinire !n modul sta0ilit de pre2entul Cod /i de legislaia de procedur civil . :eci2ia asupra ca2ului cu privire la contravenia administrativ privind repararea pagu0ei materiale pricinuite. este titlul executoriu. #agu0a material pricinuit tre0uie s %ie reparat de contravenient nu mai t!r2iu de cincispre2ece 2ile din 2iua !n care i s8a !nm!nat deci2ia ;articolul 2$) din pre2entul Cod<. iar !n ca2ul !naint rii pl!ngerii sau a protestului !mpotriva acestei deci2ii 8 nu mai t!r2iu dec!t de cincispre2ece 2ile din 2iua in%orm rii c pl!ngerea sau protestul n8au %ost satis% cute.
*+rt.31# &o!i)i(at %rin .ot. /arl. nr.10""-X !in ##."9.931

&rticolul 313. E%ectele neexecut rii deci2iei. privind repararea pagu0ei materiale pricinuite n ca2ul c!nd deci2ia. privind repararea pagu0ei materiale pricinuite n8a %ost executat !n termenul. sta0ilit de partea a treia a articolului 312 din pre2entul Cod. ea este trimis pentru repararea pagu0ei pe calea procedurii executive.prev 2ute de legislaia de procedur civil .
Titlul II CONTRAVENIA ADMINISTRATIV I RSPUNDEREA ADMINISTRATIV I. PARTEA GENERAL CAPITOLUL 2 CONTRAVENIA ADMINISTRATIV I RSPUNDEREA ADMINISTRATIV Articolul 9. Noiunea e !ont"a#enie a $ini%t"ati#& Cont"a#enie a $ini%t"ati#& %e !on%i e"& 'a(ta )a!iunea %au

ina!iunea* ili!it& !e atentea+& la (e"onalitate, la "e(tu"ile -i la inte"e%ele le.iti$e ale (e"%oanelo" 'i+i!e -i /u"i i!e, la ("o("ietate, la o"0n ui"ea e %tat -i la o" inea (u1li!&, ("e!u$ -i alte 'a(te ili!ite (ent"u !a"e le.i%laia ("e#e e "&%(un e"e a $ini%t"ati#&. R&%(un e"ea a $ini%t"ati#& (ent"u !ont"a#eniile ("e#&+ute e ("e+entul Co a(a"e, a!& ("i$ !a"a!te"ul lo" a!e%te !ont"a#enii nu at"a. u(& %ine, 0n !on'o"$itate !u le.i%laia 0n #i.oa"e, "&%(un e"ea (enal&.
[Art.9 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 10. Co$ite"ea ("e$e itat& a !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e Cont"a#enia a $ini%t"ati#& %e !on%i e"&,!& a 'o%t !o$i%& ("e$e itat a!& (e"%oana, !a"e a !o$i%2o, 0-i & ea %ea$a e !a"a!te"ul ili!it al a!iunii %au al ina!iunii %ale, a ("e#&+ut u"$&"ile ei &un&toa"e -i le2a o"it %au a $itea 0n $o !on-tient %u"#eni"ea a!e%to" u"$&"i. Articolul 11. Co$ite"ea !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e in i$("u en& Cont"a#enia a $ini%t"ati#& %e !on%i e"&, !& a 'o%t !o$i%& in i$("u en&, a!& (e"%oana, !a"e a !o$i%2o, a ("e#&+ut (o%i1ilitatea %u"#eni"ii u"$&"ilo" &un&toa"e ale a!iunii %au ale ina!iunii %ale, a" !on%i e"a 0n $o ne!3i1+uit, !& ele #o" (utea 'i e#itate, %au n2a ("e#&+ut (o%i1ilitatea %u"#eni"ii uno" a%e$enea u"$&"i, e-i t"e1uia -i (utea %& le ("e#a &. Articolul 11/1. R&%(un e"ea (ent"u tentati#& e !ont"a#enie a $ini%t"ati#& Tentati#& e !ont"a#enie a $ini%t"ati#& %e !on%i e"& a!iunea intenionat& 0n "e(tat& ne$i/lo!it %("e %&#0"-i"ea !ont"a#eniei, !a"e, in !au+e in e(en ente e #oina !ont"a#enientului, n2a 'o%t u%& la !a(&t. Pe ea(%a (ent"u tentati#a e !ont"a#enie %e %ta1ile-te !on'o"$ a"ti!olului in (a"tea %(e!ial& in ("e+entul Co , !a"e ("e#e e "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enia "e%(e!ti#&.
[Art.11/1 introdus prin !"!a nr.990-XII din 01.0#.92]

Articolul 12. V0"%ta, la !a"e a(a"e "&%(un e"ea a $ini%t"ati#& La "&%(un e"ea a $ini%t"ati#& (ot 'i t"a%e (e"%oanele, !a"e (0n& 0n $o$entul !o$ite"ii !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e au atin% #0"%t& e -ai%("e+e!e ani. Articolul 13. R&%(un e"ea $ino"ilo" 4a& e (e"%oanele 0n #0"%t& e la -ai%("e+e!e (0n& la o(t%("e+e!e ani, !a"e au !o$i% !ont"a#enii a $ini%t"ati#e, %e a(li!& $&%u"ile, ("e#&+ute e Re.ula$entul !o$i%iilo" (ent"u $ino"i, a("o1at e P"e+i iul Pa"la$entului. 5n !a+ul !0n (e"%oanele 0n #0"%t& e la -ai%("e+e!e (0n& la o(t%("e+e!e ani, !a"e au !o$i% !ont"a#enii a $ini%t"ati#e, ("e#&+ute e a"ti!olele 6789 2 678:, ;9, 92< 2 92=, 9;6, 9>6, 9>;, 976, 9768; 29768=, 9=929=6 in ("e+entul Co , ele u"$ea+& a 'i t"a%e la "&%(un e"e a $ini%t"ati#& !on'o"$ i%(o+iiilo" .ene"ale. in0n %ea$a e !a"a!te"ul !ont"a#eniei !o$i%e -i e (e"%oana !ont"a#enientului, !a+u"ile "e'e"itoa"e la (e"%oanele $enionate )!u e?!e(ia (e"%oanelo", !a"e au !o$i% !ont"a#enia, ("e#&+ut& e a"ti!olul 976 in ("e+entul Co * (ot 'i t"an%$i%e, ia" !ele "e'e"itoa"e la (e"%oanele !a"e au !o$i% !ont"a#eniile ("e#&+ute e a"ti!olul ;9 in ("e+entul Co , e "e.ul&, u"$ea+& a 'i t"an%$i%e %("e e?a$ina"e !o$i%iilo" (ent"u $ino"i e %e!to" )$uni!i(ale*. Pe"%oanele 0n #0"%t& e la -ai%("e+e!e (0n& la o(t%("e+e!e ani (ot 'i t"a%e la "&%(un e"e a $ini%t"ati#& !on'o"$ i%(io+iiilo" .ene"ale -i 0n alte !a+u"i, ("e#&+ute 0n $o i"e!t e a!tele le.i%lati#e.
[Art.13 [Art.13 [Art.13 [Art.13 [Art.13 modificat modificat modificat modificat modificat prin !"!a nr.$62-XI% din 2#.12.99] prin !"!a nr.&09-XIII din 10.0#.96] prin Hot.Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] prin !"!a nr.'02-XII din 1'.02.91] prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 14. Noiunea e (e"%oan& !u 'un!ii e "&%(un e"e -i "e%(on%a1ilitatea a!e%teia Pe"%oan& !u 'un!ii e "&%(un e"e, (ot"i#it ("e+entului !o , e%te !on%i e"at& (e"%oana !&"eia 0n auto"it&ile (u1li!e, 0nt"2o 0nt"e("in e"e, in%tituie, o".ani+aie, in i'e"ent e ti(ul e ("o("ietate -i 'o"$a /u"i i!& e o".ani+a"e, i %e a!o" & (e"$anent %au ("o#i+o"iu 2 0n #i"tutea le.ii, ("in nu$i"e, ale.e"e %au ("in 0n!"e ina"ea unei 0n%&"!in&"i, 2 anu$ite "e(tu"i -i o1li.aii 0n #e e"ea e?e"!it&"ii 'un!iilo" auto"it&ii (u1li!e %au a a!iunilo" a $ini%t"ati#e e i%(o+iie o"i o".ani+ato"i!o2e!ono$i!e. Pe"%oana !u 'un!ii e "&%(un e"e %e t"a.e la "&%(un e"e a $ini%t"ati#& (ent"u ne"e%(e!ta"ea ("e#e e"ilo" a!telo" /u"i i!e a !&"o" 0n e(lini"e int"& 0n 0n ato"i"ile ei e %e"#i!iu.
[Art.1# modificat prin !"!a nr.13$'-XIII din 19.11.9$] [Art.1# *n r!dac+ia !"ii nr.103-XIII din 13.0'.9#]

Articolul 15. R&%(un e"ea $ilita"ilo" -i alto" (e"%oane, a%u("a !&"o"a %e e?tin e a!iunea "e.ula$entelo" i%!i(lina2 "e, (ent"u !o$ite"ea !ont"a#eniilo" a $ini%t"ati#e Milita"ii -i %u(u-ii %e"#i!iului $ilita", !3e$ai la !on!ent"a"e, ("e!u$ -i (e"%oanele in e'e!ti#ul e %ol ai -i in (e"%onalul e !o$an & ale o".anelo" a'a!e"ilo" inte"ne, (oa"t& "&%(un e"e (ent"u !ont"a#enii a $ini%t"ati#e !on'o"$ "e.ula$entelo" i%!i(lina"e. Pent"u 0n!&l!a"ea "e.ulilo" !i"!ulaiei "utie"e, ("e!u$ -i (ent"u !elelalte !ont"a#enii a $ini%t"ati#e ("e#&+ute e a"ti!olul 2<@ in ("e+entul Co a!e%te (e"%oane (oa"t& "&%(un e"e !o'o"$ i%(o+iiilo" .ene"ale. 4a& e (e"%oanele $enionate nu (oate 'i a(li!at -i a"e%tul a $ini%t"ati#. A'a"& e (e"%oanele $enionate 0n ("i$a (a"te a ("e+entului a"ti!ol, !elelalte (e"%oane, a%u("a !&"o"a %e e?tin e a!iunea "e.ula$entelo" i%!i(lina"e %au a i%(o+iiilo" %(e!iale !u ("i#i"e la i%!i(lin&, 0n !a+u"ile, ("e#&+ute i"e!t e ele, (oa"t& (ent"u !o$ite"ea !ont"a#eniilo" a $ini%t"ati#e "&%(un e"e i%!i(lina"&, ia" 0n !elelalte !a+u"i 2 "&%(un e"e a $ini%t"ati#& !on'o"$ i%(o+iiilo" .ene"ale. 5n !a+u"ile,$enionate 0n ("i$a (a"te a ("e+entului a"ti!ol, o".anele )(e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e*, !&"o"a li %2a a!o" at "e(tul e a a(li!a %an!iuni a $ini%t"ati#e, (ot, 0n lo! e a a(li!a %an!iuni, %& t"an%$it& $ate"ialele "e'e"itoa"e la !ont"a#enii o".anelo" "e%(e!ti#e, (ent"u a "e+ol#a !3e%tiunea t"a.e"ii !elo" #ino#ai la "&%(un e"e i%!i(lina"&.
[Art.1' modificat prin [Art.1' modificat prin !"!a nr.1090-XI% din 23.06.2000] !"!a nr.&09-XIII din 10.0#.96]

Articolul 16. R&%(un e"ea !et&enilo" %t"&ini -i a (e"%oanelo" '&"& !et&enie Cet&enii %t"&ini -i (e"%oanele '&"& !et&enie, !a"e %e a'l& (e te"ito"iul Re(u1li!ii Mol o#a, (ot 'i t"a%e la "&%(un e"e a $ini%t"ati#& !on'o"$ i%(o+iiilo" .ene"ale la 'el !a -i !et&enii Re(u1li!ii Mol o#a. C3e%tiunea ("i#in "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enii a $ini%t"ati#e, !o$i%e (e te"ito"iul Re(u1li!ii Mol o#a e !&t"e !et&eni %t"&ini, !a"e, !on'o"$ le.ilo" -i t"atatelo" inte"naionale 0n #i.oa"e ale Re(u1li!ii Mol o#a, %e 1u!u"& e i$unitatea 'a& e /u"i% i!ia a $ini%t"ati#& a Re(u1li!ii Mol o#a, %e "e+ol#& (e !ale i(lo$ati!&.
[Art.16 modificat prin Hot.Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 17. E?t"e$a ne!e%itate Nu u"$ea+& a 'i t"a%& la "&%(un e"e a $ini%t"ati#& (e"%oana, !a"e e-i a %&#0"-it o a!iune, ("e#&+ut& e ("e+entul Co %au e alte a!te no"$ati#e, !e %ta1ile%! "&%(un e"e a $ini%t"ati#& (ent"u !ont"a#enii a $ini%t"ati#e, a a!ionat 0n%& 0n %ta"e e e?t"e$& ne!e%itate, a i!& (ent"u 0nl&tu"a"ea unui (e"i!ol, !e a$enina o" inea e %tat %au (u1li!& ("o("ietatea, "e(tu"ile -i li1e"t&ile !et&enilo", $o ul %ta1ilit e a $ini%t"a"e, a!& (e"i!olul a!e%ta 0n 0$("e/u"&"ile ate nu (utea 'i 0nl&tu"at ("in alte $i/loa!e -i a!& ("e/u i!iul !au+at e%te $ai $i!

[Art.1$ modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

e!0t !el e#itat.

Articolul 18. Le.iti$a a(&"a"e Nu u"$ea+& a 'i t"a%& la "&%(un e"e a $ini%t"ati#& (e"%oana, !a"e e-i a %&#0"-it o a!iune, ("e#&+ut& e ("e+entul Co %au e alte a!te no"$ati#e, !e %ta1ile%! "&%(un e"e a $ini%t"ati#& (ent"u !ont"a#enii a $ini%t"ati#e, a a!ionat 0n%& 0n %ta"e e le.iti$& a(&"a"e, a i!& (ent"u a(&"a"ea o" inii e %tat %au (u1li!e, a ("o("iet&ii, a "e(tu"ilo" -i li1e"t&ilo" !et&enilo",a o" inii e a $ini%t"aie %ta1ilite, o(un0n u2%e atentatului ili!it ("in !au+a"ea unui ("e/u i!iu atentato"ului, a!& 0n a!e%te !a+u"i n2au 'o%t e(&-ite li$itele le.iti$ei a(&"&"i.
[Art.1& modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 19. I"e%(on%a1ilitatea Nu u"$ea+& a 'i t"a%& la "&%(un e"e a $ini%t"ati#& (e"%oana, !a"e 0n ti$(ul !o$ite"ii a!iunii ili!ite %au a ina!iunii %e a'la 0n %ta"e e i"e%(on%a1ilitate, a i!& nu (utea %&2-i ea %ea$a e a!iunile %ale %au %& le !on u!&, in !au+a unei 1oli (%i3i!e !"oni!e, unei tul1u"&"i te$(o"a"e a a!ti#it&ii (%i3i!e, e1ilit&ii $intale %au a unei alte %t&"i (atolo.i!e.
[Art.20 !,clus prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 21. Po%i1ilitatea a1%ol#i"ii e "&%(un e"e a $ini%t"ati#& in !a+ul !0n !ont"a#enia e%te ne0n%e$nat& -i !la%a"ea ("o!e%ului 0n !a+ul 0$(&!&"ii 5n !a+ul !0n !ont"a#enia a $ini%t"ati#& e%te ne0n%e$nat&, o".anul )(e"%oana !u 'un!ii e "&%(un e"e*,0$(ute"ni!it %& "e+ol#e !a+ul, (oate %&2l a1%ol#ea%!& (e !ont"a#enient e "&%(un e"ea a $ini%t"ati#& -i %& %e li$ite+e la o1%e"#aie #e"1al&. Se !on%i e"& nee%enial& !ont"a#enia a $ini%t"ati#&, !a"e 0n #i"tutea !a"a!te"ului %&u at"a.e u(& %ine, !on'o"$ ("e+entului Co , 0n !alitate e %an!iune a(li!a"ea unui a#e"ti%$ent %au unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e. 5n !a+ul 0$(&!&"ii (&"ii #&t&$ate !u (e"%oana !a"e a !o$i% !ont"a#eniile a $ini%t"ati#e ("e#&+ute e a"ti!olele 67892678: in ("e+entul Co in%tana e /u e!at& !la%ea+& ("o!e%ul.
[Art.21 modificat prin [Art.21 compl!tat prin !"!a nr.&09-XIII din 10.0#.96] !"!a nr.#$9-XIII din 06.06.9']

CAPITOLUL : SANCIUNEA ADMINISTRATIV Articolul 22. elu"ile %an!iunilo" a $ini%t"ati#e San!iunea a $ini%t"ati#& e%te o $&%u"& e "&%(un e"e -i %e a(li!& 0n %!o(ul e u!&"ii (e"%oanei,!a"e a !o$i% o !ont"a#enie a $ini%t"ati#&, 0n %(i"itul "e%(e!t&"ii le.ilo", ("e!u$ -i 0n %!o(ul e a %e ("e#eni !o$ite"ea uno" noi !ont"a#enii at0t e !&t"e !ont"a#enientul 0n%u-i, !0t -i e alte (e"%oane.
[Art.22 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 23. 4elu"ile %an!iunilo" a $ini%t"ati#e Pent"u !o$ite"ea !ont"a#eniilo" a $ini%t"ati#e (ot 'i a(li!ate u"$&toa"ele %an!iuni a $ini%t"ati#eA 9* a#e"ti%$entulB 2* a$en aB :* "i i!a"ea !ont"a e!3i#alent a o1ie!tului, !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#eB 6* !on'i%!a"ea o1ie!tului, !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#eB ;* ("i#a"ea e "e(tul %(e!ial, a!o" at !et&eanului "e%(e!ti# ) e "e(tul e a !on u!e $i/loa!ele e t"an%(o"t, e "e(tul e #0n&toa"e*B
[Pct.6 !,clus prin !"!a nr.20'-XI% din 2'.11.9&]

[Art.23 modificat prin [Art.23 modificat prin

7* a"e%tul a $ini%t"ati#B =* e?(ul+a"ea.

!"!a nr.1'2#-X% din 12.12.02- *n .i"oar! 21.01.03] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 24. San!iunile a $ini%t"ati#e ("in!i(ale -i !ele !o$(le$enta"e Ri i!a"ea !ont"a e!3i#alent -i !on'i%!a"ea o1ie!telo" (ot 'i a(li!ate at0t !a %an!iuni a $ini%t"ati#e ("in!i(ale, !0t -i !a !ele !o$(le$enta"e. E?(ul+a"ea (oate 'i a(li!at& nu$ai !a %an!iune a $ini%t"ati#& !o$(le$enta"&. Celelalte %an!iuni a $ini%t"ati#e (ot 'i a(li!ate nu$ai !a %an!iuni a $ini%t"ati#e ("in!i(ale. Pent"u o !ont"a#enie a $ini%t"ati#& (oate 'i a(li!at& 'ie %an!iune ("in!i(al&, 'ie %an!iune ("in!i(al& -i !o$(le$enta"&.
[Art.2# modificat prin !"!a nr.1'2#-X% din 12.12.02- *n .i"oar! 21.01.03]

Articolul 25. A#e"ti%$entul A#e"ti%$entul !a %an!iune a $ini%t"ati#& %e a(li!& 0n %!"i%. 5n !a+u"ile ("e#&+ute e le.i%laie a#e"ti%$entul %e (e"'e!tea+& 0n alt $o %ta1ilit.
[Art.2' modificat prin (ca)ul nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 26. A$en a A$en a !e %e a(li!& !et&enilo" (ent"u !ont"a#eniile a $ini%t"ati#e nu (oate e(&-i, e "e.ul&, !in!i+e!i, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e, t"ei %ute e %ala"ii $ini$e, 0n $&"i$ea %ta1ilit& e le.i%laie la $o$entul %&#0"-i"ii !ont"a#eniei. A$en a !e %e a(li!& !et&enilo" -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e (ent"u !ont"a#enii a $ini%t"ati#e %&#0"-ite 0n %!o(ul o1ine"ii e ("o'it nu (oate e(&-i t"ei $ii e %ala"ii $ini$e, 0n $&"i2 $ea %ta1ilit& e le.i%laie la $o$entul %&#0"-i"ii !ont"a#eniei. A$en a !e %e a(li!& !et&enilo" -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e (ent"u !ont"a#enii a $ini%t"ati#e nu (oate 'i $ai $i!& e!0t un %ala"iu $ini$, 0n $&"i$ea %ta1ilit& e le.i%laie la $o$entul %&#0"-i"ii !ont"a#eniei, a!& o alt& $&"i$e $ini$& nu e%te %ta1ilit& e le.i%laie. 5n !a+ e %u%t"a.e"e !u "ea2#oin& e la a!3ita"ea a$en+ii a(li!ate (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#& %&#0"-it&, in%tana /u e!&to"ea%!& (oate 0nlo!ui a!ea%t& %an!iune !u a"e%t a $ini%t"ati#, !al!ul0n u2%e +e!e +ile e a"e%t (ent"u un %ala"iu $ini$, te"$enul 'iin !el $ult t"ei+e!i e +ile. A!tele le.i%lati#e (ot %ta1ili,0n !on'o"$itate !u ("e+entul Co -i !u alte a!te le.i%lati#e ("i#in !ont"a#eniile a $ini%t"ati#e o a$en & $ai $a"e e!0t !ea ("e#&+ut& 0n alineatul unu al ("e+entului a"ti!ol, 0n !a+u"i e?!e(ionale, 0n le.&tu"& !u 0n e(lini"ea o1li.aiilo" !e e!u". in t"atatele inte"naionale ale Re(u1li!ii Mol o#a -i in ne!e%itatea %(e!ial& e a $&"i "&%(un e"ea a $ini%t"ati#&.
[Art.26 [Art.26 [Art.26 [Art.26 [Art.26 modificat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] compl!tat prin !"!a nr.&22-XIII din 26.0#.96] compl!tat prin !"!a nr.'1-XIII din 1#.0#.9#] *n r!dac+ia !"ii nr.990-XII din 01.0#.92] modificat prin !"!a nr.#9'-XII din 1'.02.91]

Articolul 27. Ri i!a"ea !ont"a e!3i#alent a o1ie!tului, !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e Ri i!a"ea !ont"a e!3i#alent a o1ie!tului, !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e, !on%t& 0n lua"ea %ilit&, -i "eali+a"ea lui ulte"ioa"&, !u "e%titui"ea 'o%tului ("o("ieta" a %u$ei !&(&tate, !u "eine"ea !3eltuielilo" (ent"u "eali+a"ea o1ie!tului "i i!at. Mo ul e "i i!a"e !ont"a e!3i#alent -i 'elu"ile o1ie!telo" !e (ot 'i "i i!ate %e %ta1ile%! e ("e+entul Co -i e alte a!te le.i%lati#e ale Re(u1li!ii Mol o#a.
[Art.2$ modificat prin Hot.Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 28. Con'i%!a"ea o1ie!tului, !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e Con'i%!a"ea o1ie!tului, !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e, !on%t& 0n t"an%'o"$a"ea %ilit& -i 0n $o ."atuit a a!e%tui o1ie!t 0n ("o("ietate a %tatului. Poate 'i !on'i%!at nu$ai o1ie!tul, !a"e %e a'l& 0n ("o("ietate (e"%onal& a !ont"a#enientului, a!& a!tele le.i%lati#e ale Re(u1li!ii Mol o#a nu ("e#& alt!e#a. Con'i%!a"ea a"$ei e 'o!, a alto" unelte e #0n&toa"e -i a $uniiilo" nu %e (oate a(li!a 'aa e (e"%oanele, (ent"u !a"e #0n&toa"ea e%te ("in!i(ala %u"%& e e?i%ten&. Mo ul e a(li!a"e a !on'i%!&"ii, li%ta o1ie!telo" !e nu (ot 'i !on'i%!ate %e %ta1ile%! e ("e+entul Co -i e alte a!te le.i%lati#e ale Re(u1li!ii Mol o#a.
[Art.2& modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.2& compl!tat prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 29. P"i#a"ea e "e(tul %(e!ial, a!o" at !et&eanului "e%(e!ti# P"i#a"ea e "e(tul %(e!ial, a!o" at !et&eanului "e%(e!ti# ) "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t, "e(tul la #0n&toa"e*, %e a(li!& (e un te"$en e (0n& la t"ei ani (ent"u 0n!&l!a"ea ."a#& %au %i%te$ati!& a $o ului e 'olo%i"e a a!e%tui "e(t. Te"$enul ("i#&"ii e a!e%t "e(t (oate 'i $ai $i! e !in!i%("e+e!e +ile, a!& a!tele le.i%lati#e ale Re(u1li!ii Mol o#a nu ("e#& alt!e#a. P"i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t nu (oate 'i a(li!at& 'a& e (e"%oanele !a"e %e 'olo%e%! e a!e%te $i/loa!e 0n le.&tu"& !u in#ali itatea, !u e?!e(ia !a+u"ilo", !0n !on u! $i/loa!ele e t"an%(o"t 0n %ta"e e e1"ietate. P"i#a"ea e "e(tul la #0n&toa"e nu %e (oate a(li!a 'aa e (e"%oanele, (ent"u !a"e #0n&toa"ea e%te ("in!i(ala %u"%& e e?%i%ten&.
[Art.29 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.29 compl!tat prin (ca)ul din 29.11.&'] [Art.30 !,clus prin !"!a nr.20'-XI% din 2'.11.9&] [Art.30 modificat prin !"!a nr.&09-XIII din 10.0#.96] [Art.30 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 31. A"e%tul a $ini%t"ati# A"e%tul a $ini%t"ati# %e %ta1ile-te -i %e a(li!& nu$ai 0n !a+u"i e?!e(ionale (ent"u unele !ate.o"ii e !ont"a#enii a $ini%t"ati#e (e un te"$en e (0n& la t"ei+e!i e +ile. A"e%tul a $ini%t"ati# %e %ta1ile-te e in%tana e /u e!at&. A"e%tul a $ini%t"ati# nu (oate 'i a(li!at 'a& e 'e$eile ."a#i e, 'a& e 'e$eile, !a"e au !o(ii 0n #0"%t& e (0n& la oi%("e+e!e ani,'a& e (e"%oanele !a"e n2au atin% #0"%ta e o(t%("e+e!e ani, 'a& e in#ali+ii e ."u(ele 0nt0ia -i a oua, 'a& e $ilita"i -i %u(u-ii %e"#i!iului $ilita" !3e$ai la !on!ent"a"e, ("e!u$ -i 'a& e (e"%oanele in e'e!ti#ul e %ol ai -i in !o"(ul e !o$an & al o".anelo" a'a!e"ilo" inte"ne.
[Art.31 modificat prin [Art.31 modificat prin !"!a nr.&09-XIII din 10.0#.96] !"!a nr.#9'-XII din 1'.02.91]

Articolul 31/1. E?(ul+a"ea E?(ul+a"ea !on%t& 0n 0n e(&"ta"ea %ilit& e (e te"ito"iul Re(u1li!ii Mol o#a a !et&enilo" %t"&ini %au a a(at"i+ilo" !a"e au 0n!&l!at "e.ulile e -e e"e 0n Re(u1li!a Mol o#a -i a"e "e(t %!o( 0nl&tu"a"ea unei %t&"i e (e"i!ol -i ("e#eni"ea %&#0"-i"ii (e #iito" e !&t"e a!e-tia a uno" 'a(te %o!ial$ente (e"i!uloa%e. E?(ul+a"ea, !a %an!iune !o$(le$enta"&, (oate 'i a(li!at& 0n !a+ul %&#0"-i"ii !ont"a#eniilo" ("e#&+ute la a"t.6289 , 66, 6;, 6789, 9>6 alin.9, 9>;, 97989, 97982, 9798;, 976, 97689 alin.6, ; -i >, 97682 2 9768>, 97682< , 9@9, 9@989 alin.2 -i :, 2<< alin.2. 5n !a+ul 0n !a"e e?(ul+a"ea 0n%oe-te a"e%tul a $ini%t"ati#,

a u!e"ea la 0n e(lini"e a e?(ul+&"ii a"e lo!


[Art.31/1 introdus prin

!"!a nr.1'2#-X% din 12.12.02- *n .i"oar! 21.01.03]

u(& e?e!uta"ea (e e(%ei.

CAPITOLUL 6 APLICAREA SANCIUNII ADMINISTRATIVE Articolul 32. Re.ulile .ene"ale e a(li!a"e a %an!iunii (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#& San!iunea (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#& %e a(li!& 0n li$itele, %ta1ilite e a!tul no"$ati#, !a"e ("e#e e "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enia !o$i%&, 0n %t"i!t& !on'o"$itate !u ("e+entul Co -i !u alte a!te !u ("i#i"e la !ont"a#eniile a $ini%t"ati#e. La a(li!a"ea %an!iunii %e ine !ont e !a"a!te"ul !ont"a#eniei !o$i%e, e (e"%oana !ont"a#enientului, e ."a ul #ino#&iei lui, e %ta"ea $ate"ial&, e !i"!u$%tanele, !e atenuea+& -i !e a."a#ea+& "&%(un e"ea.
[Art.32 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 33. Ci"!u$%tane, !e atenuea+& "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#& Ci"!u$%tane, !e atenuea+& "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#&, %e !on%i e"&A 9* !&ina %in!e"& a #ino#atuluiB 2* ("e#eni"ea e !&t"e #ino#at a u"$&"ilo" &un&toa"e ale !ont"a#eniei, "e(a"a"ea 1ene#ol& a ("e/u i!iului %au 0nl&tu"a"ea aunei ("i!inuiteB :* !o$ite"ea !ont"a#eniei %u1 in'luena unei (ute"ni!e e$oii %u'lete-ti o"i 0n #i"tutea unui !on!u"% e ."a#e 0$("e/u"&"i (e"%onale %au 'a$ilialeB 6* !o$ite"ea !ont"a#eniei e !&t"e un $ino"B ;* !o$ite"ea !ont"a#eniei e !&t"e o 'e$eie ."a#i & %au e !&t"e o 'e$eie, !a"e a"e !o(il 0n #0"%t& e (0n& la un an. Le.i%laia Re(u1li!ii Mol o#a (oate ("e#e ea -i alte !i"!u$%tane, !e atenuea+& "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#&. O".anul )(e"%oana !u 'un!ii e "&%(un e"e*, !a"e e?a$inea+& !a+ul !u ("i#i"e la !ont"a#enia a $ini%t"ati#& (oate e!la"a "e(t atenuante -i !i"!u$%tanele ne("e#&+ute 0n le.i%laie.
[Art.33 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 34. Ci"!u$%tane, !e a."a#ea+& "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#& Ci"!u$%tane, !e a."a#ea+& "&%(un e"ea (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#&, %e !on%i e"&A 9* !ontinua"ea !o$(o"t&"ii ili!ite, !ont"a" !e"e"ii (e"%oanelo", 0$(ute"ni!ite (ent"u a!ea%ta, e a 0n!eta a!ea%t& !o$(o"ta"eB 2* !o$ite"ea a oua oa"& 0n e!u"%ul unui an a unei !ont"a#enii %i$ila"e, (ent"u !a"e (e"%oana a 'o%t e a!u$ %u(u%& unei %an!iuni a $ini%t"ati#eB !o$ite"ea !ont"a#eniei e !&t"e o (e"%oan&, !a"e a %&#0"-it $ai 0nainte o in'"a!iuneB :* at"a.e"ea 0n !ont"a#enie a unui $ino"B 6* !o$ite"ea !ont"a#eniei e un ."u( e (e"%oaneB ;* !o$ite"ea !ont"a#eniei 0n !on iiile uno" !ala$it&i natu"ale %au 0n alte 0$("e/u"&"i e?!e(ionaleB >* !o$ite"ea !ont"a#eniei 0n %ta"e e e1"ietate. O".anul )(e"%oana !u 'un!ii e "&%(un e"e*,!a"e a(li!& %an!iunea a $ini%t"ati#&, (oate, 0n e(en en& e !a"a!te"ul !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e, %& nu !on%i e"e !i"!u$%tana "e%(e!ti#& !a a."a#ant&. Articolul 35. A(li!a"ea %an!iunilo" a $ini%t"ati#e 0n !a+ul !o$ite"ii !0to"#a !ont"a#enii a $ini%t"ati#e 5n !a+ul !o$ite"ii e !&t"e una -i a!eea-i (e"%oan& a ou& %au $ai $ulto" !ont"a#enii a $ini%t"ati#e %an!iunea %e a(li!& (ent"u 'ie!a"e !ont"a#enie 0n (a"te. Da!& o (e"%oan& a !o$i% !0te#a !ont"a#enii a $ini%t"ati#e, ("i#ito"

la !a"e !a+u"ile %e e?a$inea+& e unul -i a!ela-i o".an ) e una -i a!eea-i (e"%oan& !u 'un!ii e "&%(un e"e*, %an!iunea %e a(li!& 0n li$itele !elei %ta1ilite (ent"u !ont"a#enia $ai ."a#&. 5n a%e$enea !a+ la %an!iunea ("in!i(al& (oate 'i a &u.at& una in %an!iunile !o$(le$enta"e, ("e#&+ute e a"ti!olele ("i#itoa"e la "&%(un e"ea (ent"u o"i!a"e in !ont"a#eniile !o$i%e. Articolul 36. Cal!ula"ea te"$enelo" %an!iunii a $ini%t"ati#e Te"$enul e a"e%t a $ini%t"ati# %e !al!ulea+& 0n +ile, e ("i#a"e "e(t %(e!ial 2 0n ani, 0n luni %au 0n +ile.
!"!a nr.20'-XI% din 2'.11.9&]

un

[Art.36 modificat prin

Articolul 37. Te"$enele e a(li!a"e a %an!iunii a $ini%t"ati#e San!iunea a $ini%t"ati#& (oate 'i a(li!at& nu $ai t0"+iu e t"ei luni e la !o$ite"ea !ont"a#eniei, ia" 0n !a+ul !ont"a#eniei !ontinue 2 nu $ai t0"+iu e t"ei luni e la e%!o(e"i"ea ei. 5n !a+ul !ont"a#eniilo" 0n o$eniul i$(o+itelo", ta?elo", ("i$elo" e a%i.u"a"e -i i%!i(linei 'inan!ia"e, %an!iunea %e a(li!& nu $ai t0"+iu e un an e la ata !o$ite"ii !ont"a#eniei. 5n !a+ul "e'u+ului e a intenta ("o!e% (enal %au 0n !a+ul !la%&"ii ("o!e%ului (enal, a!& 0n a!iunile (e"%oanei e?i%t& in i!ii ale !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e, %an!iunea a $ini%t"ati#& (oate 'i a(li!at& nu $ai t0"+iu e t"ei luni e la ata a o(t&"ii 3ot&"0"ii !u ("i#i"e la "e'u+ul e a intenta ("o!e% (enal %au e a2l !la%a. Te"$enele ("e#&+ute la alineatele unu -i t"ei ale ("e+entului a"ti!ol %e %u%(en & in $o$entul 0n!3eie"ii e?a$in&"ii 0n 'on a !au+ei (0n& la ("onuna"ea e !&t"e in%tana e /u e!at& a 3ot&"0"ii e'initi#e, a" nu (ot e(&-i un an e la ata !o$ite"ii !ont"a#eniei. Te"$enele ("e#&+ute 0n ("e+entul a"ti!ol nu %e e?tin a%u("a !a+u"ilo" e a(li!a"e, 0n 1a+a Co ului #a$al, a !on'i%!&"ii o1ie!telo" e !ont"a1an &.
[Art.3$ [Art.3$ [Art.3$ [Art.3$ [Art.3$ modificat prin !"!a nr.$9'-X% din 2#.01.2002] *n r!dac+ia !"ii nr.206-X% din 2'.0'.2001] modificat prin !"!a nr.1090-XI% din 23.06.2000] compl!tat prin !"!a nr.'1-XIII din 1#.0#.9#] modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93]

Articolul 38. Te"$enul, u(& e?(i"a"ea !&"uia %e !on%i e"&, !& (e"%oana n2a 'o%t %u(u%& %an!iunii a $ini%t"ati#e Da!& (e"%oana %u(u%& unei %an!iuni a $ini%t"ati#e n2a !o$i%, 0n e!u"% e un an u(& e?e!uta"ea %an!iunii, o nou& !ont"a#enie a $ini%t"ati#&, %e !on%i e"&, !& a!ea%t& (e"%oan& n2a 'o%t %u(u%& %an!iunii a $ini%t"ati#e. Articolul 39. O1li.aia e a "e(a"a (a.u1a ("i!inuit& Da!& 0n u"$a !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e %2a ("i!inuit a (a.u1& $ate"ial& unei (e"%oane 'i+i!e %au /u"i i!e, o".anul )(e"%oana !u 'un!ii e "&%(un e"e*, "e+ol#0n !3e%tiunea !u ("i#i"e la a(li!a"ea %an!iunii (ent"u !ont"a#enia a $ini%t"ati#&, e%te 0n "e(t %& %oluione+e !on!o$itent !3e%tiunea "e(a"&"ii e !&t"e !el #ino#at a (a.u1ei $ate"iale a!& %u$a ei nu e(&-e-te $&"i$ea unui %ala"iu $ini$, ia" in%tana /u e!&to"ea%!& 2 in i'e"ent e $&"i$ea (a.u1ei. 5n !elelalte !a+u"i !3e%tiunea !u ("i#i"e la "e(a"a"ea (a.u1ei $ate"iale, ("i!inuite ("in !ont"a#enia a $ini%t"ati#& %e "e+ol#& (e !alea ("o!e u"ii /u i!ia"e !i#ile.
[Art.39 modificat prin !"!a nr.'1-XIII din 1#.0#.9#]

Articolul 40. E?e!uta"ea o1li.aiei, (ent"u ne0n e(lini"ea !&"eia a 'o%t a(li!at& %an!iunea a $ini%t"ati#& A(li!a"ea %an!iunii a $ini%t"ati#e nu a1%ol#e-te (e"%oana, !a"e a !o$i% !ont"a#enia a $ini%t"ati#&, e e?e!uta"ea o1li.aiei (ent"u ne0n e(lini"ea !&"eia a 'o%t a(li!at& %an!iunea a $ini%t"ati#&.

II. PARTEA SPECIAL CAPITOLUL ; CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL PROTECIEI MUNCII I AL OCROTIRII SNTII POPULAIEI Articolul 41. 5n!&l!a"ea le.i%laiei $un!ii 5n!&l!a"ea e !&t"e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e a le.i%laiei $un!ii -i a a!telo" no"$ati#e ("i#in ("ote!ia $un!ii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. A!elea-i a!iuni %&#0"-ite a%u("a $ino"ilo" 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.#1 modificat prin !"!a nr.11#6-XIII din 09.0#.9$] [Art.#1 modificat prin !"!a nr.919-XIII din 11.0$.96] [Art.#1 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 41/1. De!la"a"ea ."e#ei nele.iti$e De!la"a"ea ."e#ei '&"& a %e "e%(e!ta !on iiile ("e#&+ute e le.i%laie, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea 'a& e o".ani+ato"ii ."e#ei a unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.#1/1 modificat prin !"!a nr.919-XIII din 11.0$.96] [Art.#1/1 introdus prin !"!a nr.'1-XIII din 1#.0#.9#]

Articolul 41/2. 5n!&l!a"ea te"$enului %ta1ilit e (lat& a %ala"iilo", (en%iilo", 1u"%elo" -i a alto" (l&i !u !a"a!te" (e"$anent, %ta1ilite ("in le.i%laie 5n!&l!a"ea, in intenia (e"%oanei !u 'un!ie e "&%(un e"e, (e un te"$en e (0n& la ou& luni a te"$enului %ta1ilit e (lat& a %ala"iilo", (en%iilo", 1u"%elo", in e$ni+aiilo", e a!3ita"e a !ont"i1uiilo" e a%i.u"&"i %o!iale e %tat o1li.ato"ii -i e a%i.u"a"e o1li.ato"ie e a%i%ten& $e i!al&, ("e!u$ -i a alto" (l&i !u !a"a!te" (e"$anent, %ta1ilite ("in le.i%laie, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la o %ut& !in!i+e!i la ou& %ute e %ala"ii $ini$e.
[Art.#1/2 [Art.#1/2 [Art.#1/2 [Art.#1/2 compl!tat prin !"!a nr.'#9-X% din 2'.12.03- *n .i"oar! 01.01.0#] *n r!dac+ia !"ii nr.10$1-X% din 23.0'.2002] modificat prin !"!a nr.919-XIII din 11.0$.96] introdus prin !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#]

Articolul 41/3. Ant"ena"ea $ino"ilo" la $un!i !e ("e+int& (e"i!ol (ent"u %&n&tatea lo" Ant"ena"ea $ino"ilo" la e?e!uta"ea o"i!&"o" $un!i !e ("e+int& (e"i!ol (ent"u %&n&tatea lo" o"i %e"#e%! "e(t (ie i!& 0n ("o!e%ul e in%t"ui"e, o"i ("e/u i!ia+& e+#olta"ea lo" 'i+i!&, intele!tual&, %(i"itual& -i %o!ial& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.#1/3 introdus prin !"!a nr.11#6-XIII din 09.0#.9$]

Articolul 42. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i a no"$elo" %anita"o2i.ieni!e -i %anita"o2antie(i e$i!e 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i a no"$elo" %anita"o2i.ieni!e -i %anita"o2 antie(i e$i!e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la (at"u+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la o %ut& la o %ut& ou&+e!i e %ala"ii $ini$e89.
[Art.#2 modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] [Art.#2 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 42/1. 4a1"i!a"ea, !ole!ta"ea %au !o$e"!iali+a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* -i ("e%ta"ea %e"#i!iilo" (e"i!uloa%e (ent"u #iaa

-i %&n&tatea !on%u$ato"ilo" 4a1"i!a"ea, !ole!ta"ea %au !o$e"!iali+a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* !e !onin %u1%tane (e"i!uloa%e (ent"u #iaa -i %&n&tatea !on%u$ato"ilo" -i ("e%ta"ea %e"#i!iilo" (e"i!uloa%e (ent"u #iaa -i %&n&tatea !on%u$ato"ilo", in!lu%i# ali$enta"ea !u a(& (ota1il& !e nu !o"e%(un e no"$elo" %anita"o2i.ieni!e -i, !a u"$a"e, ("e/u i!ia+& %&n&tatea !et&enilo", 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la ou& %ute !in!i+e!i la t"ei %ute -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un "e 2 e la !in!i %ute la -a(te %ute (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.#2/1 [Art.#2/1 [Art.#2/1 [Art.#2/1 [Art.#2/1 modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] *n r!dac+ia !"ii nr.6&9-X% din 29.11.2001] compl!tat prin !"!a nr.11#'-XIII din 09.0#.9$] *n r!dac+ia !"ii nr.192-XIII din 20.0$.9#] modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 42/2. P"o u!e"ea %au !o$e"!iali+a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* ne!alitati#e, ne!o$(lete %au ne!on'o"$e %tan a" elo" P"o u!e"ea %au !o$e"!iali+a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* ne!alitati#e, ne!o$(lete %au ne!on'o"$e %tan a" elo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la ou& %ute la t"ei %ute !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la (at"u %ute !in!i+e!i la -a(te %ute ou&+e!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.#2/2 modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] [Art.#2/2 introdus prin !"!a nr.11#'-XIII din 09.0#.9$]

Articolul 43. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i %anita"o2i.ieni!e -i %anita"o2antie(i e$i!e 0n t"an%(o"tu"i 5n!&l!a"ea "e.ulilo" %anita"o2i.ieni!e -i %anita"o2antie(i e$i!e, %ta1ilite 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia", ae"ian, 'lu#ial -i auto 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.#3 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 43/1. 5n!&l!a"ea le.i%laiei ("i#in ona"ea e %0n.e Su%t"a.e"ea %0n.elui -i a e"i#atelo" e %0n.e, alte"a"ea lo" neintenionat& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. 4olo%i"ea %0n.elui onat, a e"i#atelo" e %0n.e -i a ("e(a"atelo" in el 0n %!o(ul o1ine"ii e ("o'it 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. S!oate"ea ili!it& in "e(u1li!& a %0n.elui onat %au a e"i#atelo" e %0n.e -i a ("e(a"atelo" in el 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. Nea%i.u"a"ea (&%t"&"ii %0n.elui onat, a e"i#atelo" e %0n.e -i a ("e(a"atelo" in el 2 at"a.e u(& %ine a(l!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. T&inui"ea intenionat& e !&t"e onato"ii e %0n.e a atelo" !u ("i#i"e la a'e!iunile ante!e ente 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.#3/1 introdus prin !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#]

Articolul 44. P"o!u"a"ea %au (&%t"a"ea ile.al& e $i/loa!e na"!oti!e %au (%i3ot"o(e 0n !antit&i $i!i o"i !on%u$a"ea e $i/loa!e na"!oti!e %au

(%i3ot"o(e '&"& ("e%!"i(ia $e i!ului P"o!u"a"ea %au (&%t"a"ea ile.al& '&"& %!o( e #0n+a"e a $i/loa!elo" na"!oti!e %au (%i3ot"o(e 0n !antit&i $i!i, ("e!u$ -i !on%u$a"ea e $i/loa!e na"!oti!e %au (%i3ot"o(e '&"& ("e%!"i(ia $e i!ului, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e, ia" 0n !a+u"i e?!e(ionale, a!& 0n #i"tutea !i"!u$%tanelo" !au+ei -i in0n u2%e !ont e (e"%oana !ont"a#enientului a(li!a"ea a!e%tei $&%u"i #a 'i !on%i e"at& !a 'iin in%u'i!ient&, 2 a"e%t a $ini%t"ati# (e un te"$en e (0n& la !in!i%("e+e!e +ile. Not&. Pe"%oana, !a"e a ("e at 1ene#ol $i/lo!ul na"!oti! %au (%i3ot"o( !e2l a#ea 0nt"2o !antitate $i!&, (e !a"e l2a ("o!u"at %au l2a (&%t"at '&"& %!o( e #0n+a"e, ("e!u$ -i !a"e %2a a "e%at 1ene#ol la o in%tituie $e i!al& (ent"u a i %e a!o" a a%i%ten& $e i!al& 0n le.&tu"& !u !on%u$a"ea $i/loa!elo" na"!oti!e %au (%i3ot"o(e '&"& ("e%!"i(ia $e i!ului, e%te %!utit& e "&%(un e"ea a $ini%t"ati#& (ent"u a!iunile, ("e#&+ute e ("e+entul a"ti!ol.
[Art.## [Art.## [Art.## [Art.## modificat prin !"!a compl!tat prin !"!a modificat prin !"!a *n r!dac+ia (ca)ului nr.20'-XI% din 2'.11.9&] nr.1326-XIII din 2'.09.9$] nr.129'-XII din 23.02.93] din 2$.0$.&$]

Articolul 44/1. P"e%ta"ea %e"#i!iilo" $e i!ale '&"& !on%i$&$0ntul (a!ientului P"e%ta"ea %e"#i!iilo" $e i!ale ("o'ila!ti!e, e ia.no%ti!a"e, te"a(euti!e, "e!u(e"ato"ii '&"& !on%i$&$0ntul (a!ientului 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.##/1 introdus prin !"!a nr.'6-XI% din 10.06.9&]

Articolul 44/2. E%!3i#a"ea 1olna#ilo" e tu1e"!ulo+&, eli$inato"i e 1a!ili, e la t"ata$ent %au 0n!&l!a"ea e !&t"e a!e-tia a "e.i$ului ("e%!"i% E%!3i#a"ea 1olna#ilo" e tu1e"!ulo+&, eli$inato"i e 1a!ili, e la t"ata$ent %au 0n!&l!a"ea e !&t"e a!e-tia a "e.i$ului ("e%!"i% 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.##/2 introdus prin !"!a nr.'6-XI% din 10.06.9&]

Articolul 45. E%!3i#a"ea 1olna#ilo", !a"e %u'e"& e o 1oal& #ene"i!&, e la e?a$enul $e i!al -i e la t"ata$enul ("e#enti# E%!3i#a"ea e la e?a$enul $e i!al a (e"%oanelo", 0n ("i#ina !&"o"a e?i%t& e%tule ate, !& ele %u'e"& e o 1oal& #ene"i!&, %au e la t"ata$ent a (e"%oanelo",!a"e,a'l0n u2%e 0n !onta!t !u !ei !e %u'e"& e o 1oal& #ene"i!& -i au ne#oie e un t"ata$ent ("e#enti#, 0n !a+ul !0n e%!3i#a"ea !ontinu& u(& %o$aia '&!ut& lo" e o in%tituie a o!"oti"ii %&n&t&tii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e.
[Art.#' modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 46. T&inui"ea intenionat& a %u"%ei e !onta$ina"e !u o 1oal& #ene"i!& T&inui"ea intenionat& e !&t"e !ei !e %u'e"& e 1oal& #ene"i!& a %u"%ei e !onta$ina"e, ("e!u$ -i a (e"%oanelo", !a"e au a#ut !u ei !onta!te, !e !"ea+& (e"i!olul unei !onta$in&"i !u o 1oal& #ene"i!&, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la (at"u %ala"ii $ini$e.
[Art.#6 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 47. P"a!ti!a"ea ili!it& a a!ti#it&ii $e i!ale -i 'a"$a!euti!e P"a!ti!a"ea, !a ("o'e%ie, a a!ti#it&ii $e i!ale -i 'a"$a!euti!e e !&t"e o (e"%oan& !a"e nu a"e %tu iile $e i!ale -i 'a"$a!euti!e !o"e%(un+&toa"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la

!in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. P"a!ti!a"ea e !&t"e (e"%oana auto"i+at& %& e%'&-oa"e a!ti#it&i 'a"$a!euti!e a uno" .enu"i e a!ti#itate nein i!ate 0n li!en& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii 'a"$a!euti!e 0n lo!u"i neauto"i+ate e Mini%te"ul S&n&t&ii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. P&%t"a"ea ne!on'o"$& a $e i!a$entelo", (&%t"a"ea, utili+a"ea, (u1li!itatea -i !o$e"!iali+a"ea $e i!a$entelo" neauto"i+ate (ent"u utili+a"e e Mini%te"ul S&n&t&ii, a !elo" !u te"$enul e #ala1ilitate e?(i"at, ("e!u$ -i '&"& o!u$entul -i8%au in'o"$aia !e ate%t& !alitatea -i $a"!a 'a1"i!ii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("e%!"ie"e a "eetelo" -i e eli1e"a"e a $e i!a$entelo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. P"o u!e"ea, $o i'i!a"ea 'o"$ulei e ("o u!ie -i a 'lu?ului te3nolo.i!, a $a"!&"ii $e i!a$entelo", alto" ("o u%e 'a"$a!euti!e -i (a"a'a"$a!euti!e, ("e!u$ -i a o!u$entaiei te3ni!o2no"$ati#e e !&t"e 0nt"e("in e"ile !a"e ("o u! $e i!a$ente, alte ("o u%e 'a"$a!euti!e -i (a"a'a"$a!euti!e, '&"& auto"i+a"ea "e%(e!ti#& a Mini%te"ului S&n&t&ii 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.#$ modificat prin !"!a nr.10#-X% din 13.03.03- *n .i"oar! 23.0'.03] [Art.#$ *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] [Art.#$ *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 47/1. Cau+a"ea le+iunilo" !o"(o"ale Cau+a"ea ("e$e itat& a le+iunilo" !o"(o"ale u-oa"e, $alt"ata"ea, a(li!a"ea lo#itu"ilo" -i a alto" a!iuni #iolente !a"e au ("o#o!at u"e"i 'i+i!e, 2 at"a. a(li!a"ea unei a$en+i e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e %au a"e%t a $ini%t"ati# (e un te"$en e (0n& la !in!i%("e+e!e +ile. Cau+a"ea ("e$e itat& a le+iunilo" !o"(o"ale u-oa"e, !a"e au ("o#o!at o e"e.la"e e %!u"t& u"at& a %&n&t&ii %au o (ie" e"e ne0n%e$nat& a" %ta1il& a !a(a!it&ii e $un!&, 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e %au a"e%t a $ini%t"ati# (e un te"$en e (0n& la t"ei+e!i e +ile.
[Art.#$/1 introdus prin !"!a nr.316-XIII din 09.12.9#]

Articolul 47/2. Calo$nia Calo$nia, a i!& "&%(0n i"ea !u 1un& -tiin& a uno" %!o"ni"i $in!inoa%e !e e'&i$ea+& o alt& (e"%oan&, 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e %au a"e%t a $ini%t"ati# (e un te"$en e (0n& la t"ei+e!i e +ile.
[Art.#$/2 introdus prin !"!a nr.316-XIII din 09.12.9#]

Articolul 47/3. In/u"ia In/u"ia, a i!& 0n/o%i"ea ("e$e itat& a onoa"ei -i e$nit&ii unei (e"%oane ("in a!iune, #e"1al %au 0n %!"i%, 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e la -a(te la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e %au a"e%t a $ini%t"ati# (e un te"$en e (0n& la !in!i%("e+e!e +ile. In/u"ia a u%& 0nt"2o (u1li!aie %au 0nt"2o lu!"a"e $ulti(li!at& 0n alt $o , ("e!u$ -i in/u"ia a u%& e o (e"%oan& %u(u%& unei %an!iuni a $ini%t"ati#e (ent"u a!eea-i 0n!&l!a"e,2

at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e %au a"e%t a $ini%t"ati# (e un te"$en e (0n& la t"e+e!i e +ile.
[Art.#$/3 introdus prin !"!a nr.316-XIII din 09.12.9#]

Ca(itolul > CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE, CE ATENTEAC LA PROPRIETATE


[/!numir!a modificat0 prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 48. 5n!&l!a"ea "e(tului ("o("iet&ii e %tat a%u("a %u1%olului 4olo%i"ea %a$a#olni!& a %u1%olului, 0n!3eie"ea uno" t"an+a!ii, !e 0n!al!& 0nt"2o 'o"$& i"e!t& %au !a$u'lat& "e(tul ("o("iet&ii e %tat a%u("a %u1%oluli, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei %ute e %ala"ii $ini$e.
[Art.#& modif. prin !"!a nr.1'&-X% din 03.0#.03- *n .i"oar! 1&.0#.03] [Art.#& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 48/1. 5n!&l!a"ea "e(tului e ("o("ietate a%u("a te"enului 5n!&l!a"ea %u1 'o"$& i"e!t& %au in i"e!t& a "e(tului e ("o("ietate a%u("a te"enului )!u$(&"a"e, #0n+a"e, i(ote!a"e, onaie, %!3i$1 -i a.*, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.#&/1 introdus prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 49.nclcarea "e(tului ("o("iet&ii e %tat a%u("a a(elo" O!u(a"ea %a$a#olni!& a o1ie!ti#elo" a!#ati!e, 'olo%i"ea %a$a#olni!& a a(elo", !e%iunea "e(tului e 'olo%i"e a a(elo", ("e!u$ -i 0n!3eie"ea alto" t"an+a!ii, !e 0n!al!& i"e!t %au 0nt"2o 'o"$& !a$u'lat& "e(tul ("o("iet&ii e %tat a%u("a a(elo",2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!tii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.#9 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 50. 5n!&l!a"ea "e(tului ("o("iet&ii e %tat a%u("a (& u"ilo" Ce%iunea %a$a#olni!& a "e(tului e e?(loata"e a (& u"ilo",("e!u$ -i 0n!3eie"ea alto" t"an+a!ii, !e 0n!al!& i"e!t %au 0nt"2o 'o"$& !a$u'lat& "e(tul ("o("iet&ii e %tat a%u("a (& u"ilo", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.'0 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 50/1. 5n!&l!a"ea "e(tului ("o("iet&ii e %tat a%u("a "e.nului ani$al Ce%iunea %a$a#olni!& a "e(tului e 'olo%i"e a o1ie!telo" "e.nului ani$al, ("e!u$ -i 0n!3eie"ea alto" t"an+a!ii, !a"e 0nt"2o 'o"$& e%!3i%& %au !a$u'lat& 0n!al!& "e(tul ("o("iet&ii e %tat a%u("a "e.nului ani$al, ("e!u$ -i 'olo%i"ea %a$a#olni!& a o1ie!telo" "e.nului ani$al, (ent"u 'olo%i"ea !&"o"a %e !e"e o auto"i+aie, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.'0/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.'0/1 introdus prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 51. Su%t"a.e"ea 0n ("o(o"ii $i!i

in a#utul

("o("ieta"ului Su%t"a.e"ea 0n ("o(o"ii $i!i in a#utul ("o("ieta"ului, ("in 'u"t, 0n%u-i"e, ela(i a"e, a1u+ e %e"#i!iu %au ("in e%!"o!3e"ie, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i %ala"ii $ini$e. Su%t"a.e"ea in a#utul ("o("ieta"ului %e !on%i e"& e $i!i ("o(o"ii a!& !o%tul 1unu"ilo" %u%t"a%e, e#aluat 0n 1ani, nu e(&-e-te $&"i$ea a !in!i %ala"ii $ini$e, %ta1ilite e le.i%laie la $o$entul %&#0"-i"ii !ont"a#eniei.
[Art.'1 modificat prin !"!a nr.$$$-XIII din 13.03.96] [Art.'1 *n r!dac+ia !"ii nr.990-XII din 01.0#.92]

Articolul 51/1. E%!3i#a"ea e la "e(a"a"ea (a.u1ei $ate"iale, ("i!inuite ("in in'"a!iune 0nt"e("in e"ilo", in%tituiilo", o".ani+aiilo" E%!3i#a"ea e la "e(a"a"ea (a.u1ei $ate"iale, ("i!inuite ("in in'"a!iune 0nt"e("in e"ilo", in%tituiilo", o".ani+aiilo", e !&t"e o (e"%oan&, !a"e e%te o1li.at& ("in %entina %au ("in 3ot&"0"ea in%tanei /u e!&to"e-ti %& "e(a"e o a%t'el e (a.u1&, 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ie e "&%(un e"e e (0n& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e.
[Art.'1/1 [Art.'1/1 [Art.'1/1 [Art.'1/1 modificat prin !"!a modificat prin !"!a modificat prin !"!a introdus prin (ca)ul nr.1196-X% din 0#.0$.2002] nr.20'-XI% din 2'.11.9&] nr.129'-XII din 23.02.93] din 1$.06.&6]

Articolul 51/2. 5n!&l!a"ea "e(tului e auto" -i a "e(tu"ilo" !one?e a%u("a o(e"elo" -i 'ono."a$elo" Con'e!iona"ea, i'u+a"ea %au alt& #alo"i'i!a"e ile.al& a o(e"elo" %au a 'ono."a$elo", in!lu%i#A 0n!&l!a"ea !on iiilo" e #alo"i'i!a"e a o(e"elo" -i8%au a 'ono."a$elo", ("ote/ate e "e(tul e auto" -i e "e(tu"ile !one?e, %au in i!a"ea (e e?e$(la"ele e o(e"e %au e 'ono."a$e a in'o"$aiei 'al%e e%("e a(a"tenena -i li$itele e?e"!it&"ii "e(tului e auto" -i a "e(tu"ilo" !one?e, ("e!u$ -i a altei in'o"$aii !a"e (oate in u!e 0n e"oa"e 1ene'i!ia"ul, %au $o i'i!a"ea, 0nl&tu"a"ea e (e e?e$(la"ele e o(e"e %au e 'ono."a$e a %i$1olu"ilo" -i %e$nelo" e ("ote!ie a "e(tului e auto" -i a "e(tu"ilo" !one?e, in i!ate e titula"ul "e(tu"ilo" "e%(e!ti#e, %au 0nl&tu"a"ea e (e e?e$(la"ele e o(e"e %au e 'ono."a$e a in'o"$aiei e%("e a $ini%t"a"ea "e(tului e auto" -i a "e(tu"ilo" !one?e, %au 0nl&tu"a"ea e (e e?e$(la"ele e o(e"e %au e 'ono."a$e a $i/loa!elo" te3ni!e e ("ote!ie a "e(tului e auto" -i a "e(tu"ilo" !one?e, %au #alo"i'i!a"ea e?e$(la"elo" e o(e"e %au e 'ono."a$e, 0n o"i!e $o -i %u1 o"i!e 'o"$&, '&"& $a"!a/ e !ont"ol, %au 0n%u-i"ea (ate"nit&ii %au !on%t"0n.e"ea la !o(ate"nitate, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la 9;< la 2<< e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la 2<< la :<< e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea o1ie!tului !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e. 4al%i'i!a"ea o"i ("o u!e"ea, i%t"u.e"ea, utili+a"ea %au !o$e"!iali+a"ea ili!it& a $a"!a/elo" e !ont"ol 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la 9;< la 2<< e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la 2<< la :<< e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea o1ie!tului !a"e a !on%tituit in%t"u$entul !o$ite"ii %au o1ie!ti#ul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e. Di%t"u.e"ea o"i.inalului o(e"ei -tiini'i!e, lite"a"e, e a"t& (la%ti!&, e %!ul(tu"&, e a"3ite!tu"&, a $anu%!"i%ului %au a #a"iantei e'initi#e a o"i.inalului 'ono."a$ei %au al o(e"ei au io#i+uale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la

9<< la 2<< e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e la 2<< la ;<< e %ala"ii $ini$e.
[Art.'1/2 *n r!dac+ia !"ii nr.63-X% din 2$.02.03- *n .i"oar! 1#.03.03] [Art.'1/2 introdus prin !"!a nr.'1-XIII din 1#.0#.9#]

e "&%(un e"e 2

Articolul 51/3. Viola"ea "e(tului e?!lu%i# a%u("a o1ie!telo" ("o("iet&ii in u%t"iale 4a1"i!a"ea, 'olo%i"ea, i$(o"tul, e?(o"tul, o'e"i"ea %("e #0n+a"e #0n+a"ea, o"i!e alt $o e (une"e 0n !i"!ulaie e!ono$i!& %au %to!a"ea 0n a!e%t %!o( a o1ie!telo" ("o("iet&ii in u%t"iale ("ote/ate %au a ("o u%ului, o1inut ("in a(li!a"ea a!e%to" o1ie!te, ("e!u$ -i 0n e$na"ea te"ilo" la e'e!tua"ea a!e%to" a!iuni '&"& auto"i+aia ein&to"ului titlului e ("ote!ie 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i e la +e!e la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ("o u%ului o1inut 0n $o ili!it.
[Art.'1/3 introdus prin !"!a nr.$3'-XIII din 20.02.96]

Articolul 51/4. De%!o$(leta"ea %au ete"io"a"ea utila/ului in u%t"ial, a $i/loa!elo" e t"an%(o"t -i e %e$nali+a"e De%!o$(leta"ea %au ete"io"a"ea utila/ului in u%t"ial, a $i/loa!elo" e t"an%(o"t -i e %e$nali+a"e 0n %!o(ul !ole!t&"ii -i ("e &"ii e-eu"ilo" e $etale 'e"oa%e -i ne'e"oa%e -i a alia/elo" lo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la t"ei+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ouD %ute !in!i+e!i la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea e-eu"ilo" e $etale 'e"oa%e -i ne'e"oa%e -i a alia/elo" lo" !a"e au !on%tituit o1ie!tul ne$i/lo!it al !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e.
[Art.'1/# modificat prin !"!a nr.23#-X% din 0$.06.2001] [Art.'1/# introdus prin !"!a nr.1109-XIII din 20.02.9$]

Articolul 51/5. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !ole!ta"e, a!3i+iiona"e, ("elu!"a"e, e(o+ita"e, t"an%(o"ta"e -i utili+a"e a e-eu"ilo" e ("o u!ie -i e !on%u$ 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !ole!ta"e, a!3i+iiona"e, ("elu!"a"e, e(o+ita"e, t"an%(o"ta"e -i utili+a"e a e-eu"ilo" e ("o u!ie -i e !on%u$ 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei+e!i la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea e-eu"ilo" e ("o u!ie -i e !on%u$, !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.'1/' introdus prin !"!a nr.23#-X% din 0$.06.2001]

Articolul 51/6. 4olo%i"ea ne/u%ti'i!at& a 1unu"ilo" 0nt"e("in e"ii, in%tituiei %au o".ani+aiei 4olo%i"ea ne/u%ti'i!at& e !&t"e (e"%oanele !u 'un!ie e "&%(un e"e a 1unu"ilo" unei 0nt"e("in e"i, in%tituii %au o".ani+aii 0n inte"e% (e"%onal %au 0n inte"e%ul uno" te"i, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.'1/6 introdus prin !"!a nr.12#6-X% din 1&.0$.2002]

CAPITOLUL 7 CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL OCROTIRII MEDIULUI NATURAL 5NCONEURTOR, A MONUMENTELOR DE ISTORIE I CULTUR Articolul 52. 5n!&l!a"ea le.i%laiei 'un!ia"e O!u(a"ea neli.iti$& a te"enu"ilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Con%t"u!ia nele.iti$& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e

e 2 e 2

(0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Polua"ea te"enu"ilo" e%tinate a."i!ultu"ii -i a alto" te"enu"i 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Polua"ea te"enu"ilo" !u %u1%tane !3i$i!e -i "a ioa!ti#e, !u e-eu"i in u%t"iale, !u a(e e %!u".e"e i$(u"i'i!ate !u o".ani+$e 1a!te"iolo.i!e -i (a"a+ita"e -i !u alte o".ani+$e &un&toa"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Ni$i!i"ea %t"atului 'e"til al %olului, e!o(e"ta"ea ne%ele!ti#& ("e!u$ -i 'olo%i"ea lui nu u(& e%tinaie,2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&%("e+e!e %ala"ii $ini$e. Nelua"ea $&%u"ilo" e ("e0nt0$(ina"e a e"o+iunii %olului, a alto" ("o!e%e !e 0n"&ut&te%! %ta"ea %olului,("e!u$ -i ne0n i(lini"ea $&%u"ilo" o1li.ato"ii (ent"u 0$1un&t&i"ea !alit&ii lui, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea te"$enului e "e0ntoa"!e"e a te"enu"ilo" te$(o"a" o!u(ate, ne0ntoa"!e"ea lo" 0n %ta"ea e e%tinaie %(e!ial& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. A$(la%a"ea, !on%t"u!ia -i a"ea 0n e?(loata"e a o1ie!ti#elo" !e ("o#oa!& e'e!te e (olua"e a %olului 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. A1ate"ea %a$o#olni!& e la ("oie!tele e o".ani+a"e a te"ito"iului, e a$elio"a"e -i e alt& natu"&, ("e!u$ -i 'olo%i"ea te"enu"ilo", nein0n u2%e %ea$a e %!o(u"ile (ent"u !a"e au 'o%t "e(a"ti+ate, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. 4al%i'i!a"ea in'o"$aiei e%("e %ta"ea -i 'olo%i"ea te"enu"ilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea te"$enelo" e e?a$ina"e a !e"e"ilo" !et&enilo" ("i#in at"i1ui"ea te"enu"ilo" -i t&inui"ea in'o"$aiei e%("e 'on ul 'un!ia" i%(oni1il 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Di%t"u.e"ea 1o"nelo" e 3ota" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.'2 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 53. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e#i en&, (&%t"a"e -i a(li!a"e a %u1%tanelo" "a ioa!ti#e, 1iolo.i!e, !3i$i!e -i a alto" %u1%tane 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e#i en&, (&%t"a"e -i a(li!a"e a %u1%tanelo" "a ioa!ti#e, ("e(a"atelo" 1iolo.i!e -i !3i$i!e, 0n."&-&$intelo" $ine"ale -i o".ani!e, %u1%tanelo" $elio"ati#e, (e%ti!i elo", %ti$ulenilo" e !"e-te"e a (lantelo", a$e%te!u"ilo" e ("e(a"ate -i a alto" %u1%tane to?i!e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&eilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea %u1%tanelo" "a ioa!ti#e -i a %u1%tanelo" to?i!e.

5n!&l!a"ea no"$ati#elo", "e.ulilo" -i %tan a" elo", !e %ta1ile%! o" inea -i li$itele a(li!&"ii %u1%tanelo" in i!ate in alineatul 0nt0i al ("e+entului a"ti!ol 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e. A(li!a"ea $i/loa!elo" !3i$i!e -i a alto" $i/loa!e e ("ote!ie a (lantelo" ("in inte"$e uil a#iaiei, ("e!u$ -i int"o u!e"ea lo" 0n %ol a &(o%tit, 0n +onele %anita"e -i e ("ote!ie a a(elo" 0n (e"ioa a e toa$n&2ia"n& )!u e?!e(ia lu(tei !u "o+&toa"ele*, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e,ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e a(li!a"e a %u1%tanelo" in i!ate 0n alineatul 0nt0i al ("e+entului a"ti!ol, !e a u% la 0$1oln&#i"ea -i into?i!a"ea oa$enilo", ani$alelo", in%e!telo" 'olo%itoa"e, i%t"u.e"ea !o$(let& %au (a"ial& a %e$&n&tu"ilo", (lantaiilo" -i a altei #e.etaii at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.'3 modificat prin !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#] [Art.'3 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 53/1. I$(o"tul -i !o$e"!iali+a"ea (e%ti!i elo" -i ("e(a"atelo" 1iolo.i!e e ("ote!ie a (lantelo" '&"& auto"i+aia "e%(e!ti#& I$(o"tul -i !o$e"!iali+a"ea (e%ti!i elo" -i ("e(a"atelo" 1iolo.i!e e ("ote!ie a (lantelo" '&"& auto"i+aia "e%(e!ti#& 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" ne!o$e"!iali+ate.
[Art.'3/1 introdus prin !"!a nr.3&'-X% din 19.0$.2001]

Articolul 53/2. P"o u!e"ea, i$(o"tul, !o$e"!iali+a"ea -i utili+a"ea $i/loa!elo" e ("ote!ie a (lantelo", ne%u(u%e te%t&"ii -i !e"ti'i!&"ii e %tat P"o u!e"ea, i$(o"tul, !o$e"!iali+a"ea -i utili+a"ea $i/loa!elo" e ("ote!ie a (lantelo", !a"e nu au 'o%t %u(u%e, 0n $o ul %ta1ilit, te%t&"ii -i !e"ti'i!&"ii e %tat, ("e!u$ -i a !elo" !u te"$ene e #ala1ilitate e?(i"ate, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" "e%(e!ti#e.
[Art.'3/2 introdus prin !"!a nr.3&'-X% din 19.0$.2001]

Articolul 53/3. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e#i en&, (&%t"a"e, t"an%(o"ta"e -i utili+a"e a (e%ti!i elo" -i ("e(a"atelo" 1iolo.i!e e ("ote!ie a (lantelo" 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e#i en&, (&%t"a"e, t"an%(o"ta"e -i utili+a"e a (e%ti!i elo" -i ("e(a"atelo" 1iolo.i!e e ("ote!ie a (lantelo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou& %ute e %ala"ii $ini$e.
[Art.'3/3 introdus prin !"!a nr.3&'-X% din 19.0$.2001]

Articolul 53/4. Ne0n e(lini"ea %au 0n e(lini"ea nea e!#at& a ("e%!"i(iilo" o".anelo" !ont"olului e %tat 0n o$eniul ("ote!iei (lantelo" Ne0n e(lini"ea %au 0n e(lini"ea nea e!#at& a ("e%!"i(iilo" o".anelo" !ont"olului e %tat 0n o$eniul ("ote!iei (lantelo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e.

[Art.'3/# introdus prin [Art.'#-'6 !,clus! prin

!"!a nr.3&'-X% din 19.0$.2001] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 57. 5n!&l!a"ea le.i%laiei ("i#in %u1%olul 4olo%i"ea neauto"i+at& a %u1%olului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei %ute e %ala"ii $ini$e. Stu ie"ea -i !e"!eta"ea %u1%olului '&"& ("oie!te %(e!iale, ("e!u$ -i %tu ie"ea in!o$(let& -i ne"aional& a %u1%olului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e. P"e+enta"ea in'o"$aiei ne#e"i i!e ("i#in !antitatea -i !alitatea $ate"iei ("i$e e?t"a%e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e t"ei %ute e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e ou& $ii e %ala"ii $ini$e. Ne"e%(e!ta"ea ("in!i(alelo" !e"ine ("i#in ("oie!ta"ea, !on%t"ui"ea -i a"ea 0n e?(loata"e a 0nt"e("in e"ilo", o1ie!ti#elo" -i !on%t"u!iilo" 0n ("o!e%ul 'olo%i"ii %u1%olului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" e e%'&-u"a"e 0n !on iii e %e!u"itate a lu!"&"ilo" le.ate e 'olo%i"ea %u1%olului, ("e!u$ -i a !e"inelo" ("i#in ("ote!ia %u1%olului -i a $e iului 0n!on/u"&to" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Nea%i.u"a"ea inte."it&ii o1ie!ti#elo" -i !on%t"u!iilo", ("e!u$ -i a te"ito"iilo" -i o1ie!ti#elo" $e iului 0n!on/u"&to" o!"otite 0n $o eo%e1it 0n ti$(ul %tu ie"ii -i 'olo%i"ii %u1%olului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea $o ului e e#i en& -i ine"e a 1alanei $i-!&"ii "e+e"#elo" e %u1%tane utile -i e-eu"ilo" ("o u!iei e?t"a!ti#e, a !e"inelo" ("i#in ine"ea !a a%t"elo" e %tat -i 1alanelo" "e+e"#elo" e %u1%tane utile 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e. Nea!3ita"ea (l&ilo" (ent"u 'olo%i"ea %u1%olului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 t"ei %ute e %ala"ii $ini$e. Ne0n e(lini"ea $&%u"ilo" ("i#in a u!e"ea te"enu"ilo" a'e!tate 0n ti$(ul 'olo%i"ii %u1%olului 0nt"2o %ta"e !e nu ("e+int& (e"i!ol !a"e a" a%i.u"a 'olo%i"ea lo" ulte"ioa"& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei %ute e %ala"ii $ini$e. Ne0n e(lini"ea !e"inelo" ("i#in a u!e"ea 0nt"e("in e"ilo" e?t"a!ti#e e %u1%tane utile 0n !u"% e li!3i a"e %au !on%e"#a"e, a .ale"iilo" %u1te"ane -i %on elo" e 'o"a/ 0nt"2o %ta"e !a"e a" a%i.u"a %e!u"itatea (o(ulaiei, ("e!u$ -i a !e"inelo" #i+0n inte."itatea +&!&$intelo", .ale"iilo" %u1te"ane -i %on elo" e 'o"a/ (ent"u 0nt"ea.a (e"ioa & e !on%e"#a"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la -a(te %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 0n."o(a"e ) e(o+ita"e* 0n %u1%ol a %u1%tanelo" -i e-eu"ilo" no!i#e, e e#a!ua"e a a(elo" "e+i uale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"i $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e (0n& la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.

5n!&l!a"ea "e.ulilo" e "i i!a"e a !on%t"u!iilo" (e %u("a'eele !u +&!&$inte e %u1%tane utile -i (e te"ito"iile ea%u("a o1ie!ti#elo" -i !on%t"u!iilo" $inie"e, ("e!u$ -i e a%u("a lo!u"ilo" e 0n."o(a"e ) e(o+ita"e* 0n %u1%ol a %u1%tanelo" -i e-eu"ilo" no!i#e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Co$e"!iali+a"ea -i !i"!ulaia %u1%tanelo" $ine"ale utile %oli e '&"& a!te le.ale e ("o#enien& )a!te e li#"a"e !on'o"$ o!u$entaiei e e#i en& !onta1il&* 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei %ute e %ala"ii $ini$e.
[Art.'$ modif. prin !"!a nr.1'&-X% din 03.0#.03- *n .i"oar! 1&.0#.03] [Art.'$ *n r!dac+ia !"ii nr.192-XIII din 20.0$.9#] [Art.'$ modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 58. Ne0n e(lini"ea o1li.aiei e a 'a!e (u1li!e in'o"$aiile #e"i i!e e%("e !alitatea a(ei (ota1ile Ne0n e(lini"ea o1li.aiei e a 'a!e (u1li!e in'o"$aiile #e"i i!e e%("e !alitatea a(ei (ota1ile 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. A!eea-i !ont"a#enie !a"e a !au+at 0$1oln&#i"ea !et&enilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.'& introdus prin !"!a nr.6&9-X% din 29.11.2001] [Art.'& !,clus prin !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#] [Art.'& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 59. Ne"e%(e!ta"ea ("e#e e"ilo" a!telo" no"$ati#e #i+0n ("ote!ia a(elo" Ne"e%(e!ta"ea ("e#e e"ilo" a!telo" no"$ati#e #i+0n ("ote!ia a(elo", !a"e %2a %ol at !u (olua"ea 1a+inelo" 3i "o."a'i!e, a la!u"ilo", ia+u"ilo" -i a a(elo" %u1te"ane, in!lu%i# a %u"%elo" e ali$enta"e !u a(& (ota1il&, !u (olua"ea, e"o+iunea -i %alini+a"ea %olu"ilo", !u alune!&"i e te"en %au !u inun a"ea !on%t"u!iilo", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea 'a& e !et&eni a unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, ia" 'a& e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Pune"ea 0n 'un!iune a 0nt"e("in e"ilo", o1ie!ti#elo" !o$unale -i a alto" o1ie!ti#e '&"& !on%t"u!iile -i in%talaiile !a"e %& ("e#in& (olua"ea a(elo" -i alte in'luene &un&toa"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea 'a& e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e a unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.'9 *n r!dac+ia !"ii nr.6&9-X% din 29.11.2001] [Art.'9 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 60. Ne0n e(lini"ea o1li.aiilo" e 0n"e.i%t"a"e 0n o!u$entele e 1o" a o(e"aiilo" !u %u1%tane -i a$e%te!u"i &un&toa"e Ne0n e(lini"ea e !&t"e !&(itan %au e !&t"e alte (e"%oane in (e"%onalul e !o$an & a unei na#e %au al unui alt $i/lo! e na#i.aie a o1li.aiilo", ("e#&+ute e le.i%laia 0n #i.oa"e, ("i#in 0n"e.i%t"a"ea 0n o!u$entele e 1o" a o(e"aiilo" !u %u1%tane &un&toa"e (ent"u %&n&tatea oa$enilo" %au (ent"u "e%u"%ele #ii ale $&"ii, o"i a$e%te!u"i, !e !onin a%t'el e %u1%tane (e%te no"$ele %ta1ilite, int"o u!e"ea 0n o!u$entele e 1o" e !&t"e (e"%oanele %u%a"&tate, a uno" $eniuni 'al%e "e'e"itoa"e la a!e%te o(e"aii %au "e'u+ul nele.iti$ e a ("e+enta a%e$enea o!u$ente (e"%oanelo" "e%(e!ti#e !u 'un!ii e "&%(un e"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.60 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 61. 5n!&l!a"ea ("e#e e"ilo" a!telo" no"$ati#e #i+0n o$eniul e 'olo%i"e a a(ei 5n!&l!a"ea li$itelo" %ta1ilite e !a(ta"e -i e 'olo%i"e a a(ei, 'olo%i"ea a(ei 0n %!o(u"i neauto"i+ate )ne%an!ionate*, ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" e#i enei ("i$a"e -i e %tat a 'olo%i"ii a(ei 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea 'a& e !et&eni a unei a$en+i 0n $&"i$e e !in!i %ala"ii $ini$e, ia" 'a& e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.61 *n r!dac+ia [Art.61 *n r!dac+ia !"ii nr.6&9-X% din 29.11.2001] !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 62. Dete"io"a"ea !on%t"u!iilo" -i in%talaiilo" 3i "ote3ni!e, e .o%(o &"i"e -i e ("ote!ie a a(elo" Dete"io"a"ea !on%t"u!iilo" -i in%talaiilo" 3i "ote3ni!e, e .o%(o &"i"e -i e ("ote!ie a a(elo", in!lu%i# a "eelelo" -i in%talaiilo" %i%te$elo" e ali$enta"e !u a(& (ota1il&, at"a.e u(& %ine a(li!a"ea 'a& e !et&eni a unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e, ia" 'a& e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.62 *n r!dac+ia !"ii nr.6&9-X% din 29.11.2001] [Art.62 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 62/1. Ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" -i in%t"u!iunilo" !e %e "e'e"& la e?(loata"ea !on%t"u!iilo" -i in%talaiilo" 3i "ote3ni!e, e .o%(o &"i"e -i e ("ote!ie a a(elo" Ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" -i in%t"u!iunilo" !e %e "e'e"& la e?(loata"ea !on%t"u!iilo" -i in%talaiilo" 3i "ote3ni!e, e .o%(o &"i"e -i e ("ote!ie a a(elo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea 'a& e !et&eni a unei a$en+i 0n $&"i$e e +e!e %ala"ii $ini$e, ia" 'a& e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la ou&+e!i la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.62/1 introdus prin !"!a nr.6&9-X% din 29.11.2001]

Articolul 63. 4olo%i"ea ile.al& a (&$0ntu"ilo" in 'on ul 'o"e%tie" al %tatului 4olo%i"ea lotului e (&$0nt in 'on ul 'o"e%tie" al %tatului (ent"u e'"i-a"e, !on%t"ui"ea e !l& i"i, ("elu!"a"ea le$nului, o".ani+a"ea e e(o+ite -.a.$. . '&"& auto"i+aia !o"e%(un+&toa"e (ent"u 'olo%i"ea a!e%to" lotu"i 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Ri i!a"ea %t"atului 'e"til %u(e"io" al %olului e (e (&$0ntu"ile 0$(& u"ite -i ne0$(& u"ite, (ent"u 'olo%i"ea lui 0n %!o(u"i, nele.ate e !ulti#a"ea (& u"ii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.63 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 64. 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit e 'olo%i"e a 'on ului e e?(loata"e, e "e!olta"e -i t"an%(o"ta"e a le$nului, e "e!olta"e a "&-inii 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit e 'olo%i"e a 'on ului e e?(loata"e, e "e!olta"e -i t"an%(o"ta"e a le$nului -i e "e!olta"e a "&-inii2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Ci"!ulaia ("o u%elo" le$noa%e '&"& a!te le.ale e ("o#enien& )a!te e li#"a"e !on'o"$ o!u$entaiei e e#i en& !onta1il&* 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e.

[Art.6# compl!tat prin [Art.6# modificat prin

!"!a nr.1'&6-X% din 26.12.02- *n .i"oar! 21.01.03] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 65. T&ie"ea ile.al& -i #&t&$a"ea a"1o"ilo" -i a"1u-tilo", i%t"u.e"ea -i #&t&$a"ea !ultu"ilo" e (& u"e -i a a"1o"ilo" tine"i T&ie"ea ile.al& -i #&t&$a"ea a"1o"ilo" -i a"1u-tilo", i%t"u.e"ea %au #&t&$a"ea !ultu"ilo" e (& u"e, a (uieilo" %au a"1o"ilo" tine"i in (e(inie"ele %il#i!e -i (lantaii, ("e!u$ -i a a"1o"ilo" tine"i e o"i.ine natu"al& -i a %e$ini-ului natu"al (e %u("a'eele, e%tinate "e.ene"&"ii (& u"ii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.6' modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 66. Di%t"u.e"ea %au #&t&$a"ea %u1a"1o"etului in (& u"i Di%t"u.e"ea %au #&t&$a"ea %u1a"1o"etului in (& u"i 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.66 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 67. E'e!tua"ea uno" e?(loat&"i 'o"e%tie"e ne!o"e%(un2 +&toa"e %!o(u"ilo" %au !e"inelo", ("e#&+ute 0n auto"i+aia ) i%(o+iia * e t&ie"e a (& u"ii o"i 0n 1iletul %il#i! E'e!tua"ea uno" e?(loat&"i 'o"e%tie"e ne!o"e%(un+&toa"e %!o(u"ilo" %au !e"inelo",("e#&+ute 0n auto"i+aia ) i%(o+iia* e t&ie"e a (& u"ii o"i 0n 1iletul %il#i!,2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 2 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.6$ modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 68. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" !u ("i#i"e la "e.ene"a"ea -i 0$1un&t&i"ea %t&"ii (& u"ilo", !u ("i#i"e la 'olo%i"ea "e%u"%elo" e a"1o"et e?(loata1il 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i a in%t"u!iunilo" !u ("i#i"e la "e.ene"a"ea, 0$1un&t&i"ea %t&"ii -i %t"u!tu"ii e%enilo" (& u"ilo", la !"e-te"ea ("o u!ti#it&ii lo", ("e!u$ -i !u ("i#i"e la 'olo%i"ea "e%u"%elo" e a"1o"et e?(loata1il, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.6& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 69. De."a a"ea '0nau"ilo" -i a (&-unilo" e (e te"enu"ile 'on ului 'o"e%tie" e %tat De."a a"ea '0nau"ilo" -i a (&-unilo" e (e te"enu"ile 'on ului 'o"e%tie" e %tat 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 2 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.69 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 70. Co%itul %a$a#olni! al '0nului -i (&-unatul %a$a#olni! al #itelo", %t"0n.e"ea %a$a#olni!& a '"u!telo" %&l1ati!e, nu!ilo", !iu(e"!ilo", (o$u-oa"elo" Co%itul %a$a#olni! al '0nului -i (&-unatul %a$a#olni! al #itelo" 0n (& u"i -i (e (&$0ntu"ile 'on ului 'o"e%tie" al %tatului, nea!o(e"ite !u (& u"i, %t"0n.e"ea %a$a#olni!& a '"u!telo" %&l1ati!e, nu!ilo", !iu(e"!ilo", (o$u-oa"elo" -.a. (e %e!toa"ele, un e a!e%t lu!"u e%te

inte"+i% %au e%te a $i% nu$ai (e 1a+a 1iletelo" %il#i!e, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e,-i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e.
[Art.$0 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 71. Da"ea 0n e?(loata"e a o1ie!ti#elo" e ("o u!ie '&"& in%talaii,!a"e %& ("e#in& in'luen& &un&toa"e a%u("a (& u"ilo" Da"ea 0n e?(loata"e a 0nt"e("in e"ilo", %e!iilo", a."e.atelo", !&ilo" e t"an%(o"t, o1ie!ti#elo" !o$unale -i a alto" o1ie!ti#e noi -i a !elo" "e!on%t"uite, nea%i.u"ate !u in%talaii, !a"e %& ("e#in& in'luena &un&toa"e a%u("a %t&"ii -i "e.ene"&"ii (& u"ilo", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.$1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 72. De."a a"ea (& u"ii !u a(e e %!u".e"e, !u %u1%tane !3i$i!e, !u e.a/&"i, e-eu"i -i "e+i uu"i &un&toa"e De."a a"ea (& u"ii !u a(e e %!u".e"e, !u %u1%tane !3i$i!e, !u e.a/&"i, e-eu"i -i "e+i uu"i in u%t"iale, !o$unale -i $ena/e"e, !a"e u! la u%!a"ea %au 0$1oln&#i"ea ei, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.$2 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 73. Mu" &"i"ea (& u"ilo" !u e-eu"i -i "e+i uu"i $ena/e"e Mu" &"i"ea (& u"ilo" !u e-eu"i -i "e+i uu"i $ena/e"e, a"un!a"ea .unoiului -i a "e%tu"ilo" e !on%t"u!ie 0n (& u"i 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e e %ala"ii $ini$e.
[Art.$3 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.$3 modificat prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 74. Di%t"u.e"ea %au ete"io"a"ea -anu"ilo" e e%e!a"e in (& u"i, a %i%te$elo" e "ena/ -i a "u$u"ilo" e (e te"enu"ile 'on ului 'o"e%tie" al %tatului Di%t"u.e"ea %au ete"io"a"ea -anu"ilo" e e%e!a"e in (& u"i, a %i%te$elo" e "ena/ -i a "u$u"ilo" e (e te"enu"ile 'on ului 'o"e%tie" al %tatului 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.$# modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 75. Di%t"u.e"ea %au ete"io"a"ea 0n (& u"i a in i!atoa"elo" e eli$ita"e, a (an!a"telo", (anou"ilo" -i a alto" o1ie!te e a.itaie #i+ual& Di%t"u.e"ea %au ete"io"a"ea 0n (& u"i a in i!atoa"elo" e eli$ita"e a (an!a"telo", (anou"ilo" -i a alto" o1ie!te e a.itaie #i+ual& 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.$' modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 76. Ni$i!i"ea 'aunei 'olo%itoa"e Ni$i!i"ea 'aunei 'olo%itoa"e (ent"u (& u"e at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii

(ent"u (& u"e 2 a(li!a"ea unei a$en+i $ini$e -i un a#e"ti%$ent

%au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii !in!i %ala"ii $ini$e.


[Art.$6 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

e "&%(un e"e 2 (0n& la

Articolul 77. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate !ont"a in!en iilo" 0n (& u"i 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate !ont"a in!en iilo" 0n (& u"i 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Di%t"u.e"ea %au e."a a"ea (& u"ii !a u"$a"e a in!en ie"ii %au (u"t&"ii ne.li/ente !u 'o!ul, ("e!u$ -i 0n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate !ont"a in!en iilo" 0n (& u"i, !a"e a"e "e(t u"$a"e i+1u!ni"ea unui in!en iu 0n (& u"e %au "&%(0n i"ea lui (e %u("a'ee $a"i, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.$$ modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 78. De.a/a"ea e %u1%tane (oluante 0n at$o%'e"& (e%te no"$ati#e %au '&"& auto"i+aie -i a!iunea 'i+i!& &un&toa"e a%u("a ae"ului at$o%'e"i! De(&-i"ea no"$ati#elo" ."a ului a $i%i1il e e.a/a"e a %u1%tanelo" (oluante %au e e.a/a"e ("o#i+o"iu !on#enit& a a!e%to" %u1%tane 0n at$o%'e"&B e(&-i"ea no"$ati#elo" ."a ului a $i%i1il e a!iuni 'i+i!e &un&toa"e ae"ului at$o%'e"i!B e.a/a"ea %u1%tanelo" (oluante 0n at$o%'e"& '&"& auto"i+aia o".anelo" e %tat %(e!ial 0$(ute"ni!ite (ent"u a!ea%taB a!iunea 'i+i!& &un&toa"e ae"ului at$o%'e"i! '&"& auto"i+aia o".anelo" e %tat %(e!ial 0$(ute"ni!ite (ent"u a!ea%ta 0n !a+u"ile, !0n o1ine"ea unei a%e$enea auto"i+aii e%te ne!e%a"& 0n !on'o"$itate !u le.i%laia Re(u1li!ii Mol o#a, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.$& modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.$& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 79. Da"ea 0n e?(loata"e -i utili+a"ea o1ie!ti#elo" !u 0n!&l!a"ea no"$elo" -i !e"inelo" e ("ote!ie a $e iului 0n!on/u"&to" Da"ea 0n e?(loata"e a 0nt"e("in e"ilo", !a%elo" e lo!uit, alto" o1ie!ti#e -i in%talaii, ("e!u$ -i utili+a"ea lo" !u 0n!&l!a"ea no"$elo" -i !e"inelo" e ("ote!ie a $e iului 0n!on/u"&to", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.$9 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 79/1. 4a1"i!a"ea -i !o$e"!iali+a"ea ("o u%elo" 0n li(%a ela1o"&"ilo" te3ni!e -i te3nolo.i!e !a"e a%i.u"& ("elu!"a"ea lo" u(& (ie" e"ea !alit&ilo" e !on%u$ 4a1"i!a"ea -i !o$e"!iali+a"ea ("o u%elo" 0n li(%a ela1o"&"ilo" te3ni!e -i te3nolo.i!e !a"e a%i.u"& ("elu!"a"ea lo" u(& (ie" e"ea !alit&ilo" e !on%u$ 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.$9/1 introdus prin !"!a nr.1109-XIII din 20.02.9$]

Articolul 80. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e?(loata"e, ("e!u$ -i ne'olo%i"ea in%talaiilo" (ent"u (u"i'i!a"ea e.a/&"ilo" e (oluani 0n at$o%'e"& 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e?(loata"e, ("e!u$ -i ne'olo%i"ea in%talaiilo", utila/elo", a(a"atelo" (ent"u (u"i'i!a"ea -i !ont"olul e.a/&"ilo" e (oluani 0n at$o%'e"&, 2

at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&0 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 81. Da"ea 0n e?(loata"e a $i/loa!elo" e t"an%(o"t -i a alto" $i/loa!e e lo!o$oie, !a"e e(&-e%! no"$ati#ele a $i%e e e.a/a"e a %u1%tanelo" (oluante Da"ea 0n e?(loata"e a auto$o1ilelo", a#ioanelo", na#elo" -i alto" $i/loa!e -i in%talaii e lo!o$oie, !a"e e(&-e%! no"$ati#ele a $i%e e e.a/a"e a %u1%tanelo" (oluante, ("e!u$ -i no"$ati#ele a $i%e ale %.o$otului, ("o u% e ele 0n ti$(il 'un!ion&"ii, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 82. E?(loata"ea $i/loa!elo" e auto$otot"an%(o"t -i a alto" $i/loa!e e lo!o$oie, !a"e e(&-e%! no"$ati#ele a $i%e e e.a/a"e a %u1%tanelo" (oluante E?(loata"ea e !&t"e !et&eni a $i/loa!elo" e auto$otot"an%(o"t -i a alto" $i/loa!e -i in%talaii e lo!o$oie, !a"e e(&-e%! no"$ati#ele a $i%e e e.a/a"e a %u1%tanelo" (oluante, ("e!u$ -i no"$ati#ele a $i%e ale %.o$otului, ("o u% e ele 0n ti$(ul 'un!ion&"ii, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.&2 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 83. Ne"e%(e!ta"ea !e"inelo" ee ("ote!ie a ae"ului at$o%'e"i! la %to!a"ea -i a" e"ea e-eu"ilo" in u%t"iale -i a "e%tu"ilo" $ena/e"e 5n!&l!a"ea "e.uli e %to!a"e a e-eu"ilo" in u%t"iale -i a "e%tu"ilo" $ena/e"e, ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" e ("ote!ie a ae"ullui 0n ti$(ul a" e"ii e-eu"ilo" $enionate 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&3 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 84. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e, (&%ta"e -i 'olo%i"e a $i/loa!elo" (ent"u ("ote!ia (lantelo" -i alto" ("e(a"ate 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e, (&%t"a"e -i 'olo%i"e a $i/loa!elo" (ent"u ("ote!ia (lantelo", %ti$ulato"ilo" !"e-te"ii lo", 0n."&-&$intelo" $ine"ale -i alto" ("e(a"ate, !a"e au ("o#o!at %au %0nt 0n %ta"e %& ("o#oa!e (olua"ea ae"ului at$o%'e"i!, ("e!u$ -i !a"e a ("i!inuit o aun& "e.nului ani$al, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&# modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.&# modificat prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 85. Ne0n e(lini"ea i%(o+iiilo" o".anelo", !a"e e?e"!it& !ont"olul a%u("a ("ote!iei ae"ului at$o%'e"i! Ne0n e(lini"ea i%(o+iiilo" o".anelo", !a"e e?e"!it& !ont"olul a%u("a ("ote!iei ae"ului at$o%'e"i!, e%("e li!3i a"ea 0n!&l!&"ii "e.ulilo" !u ("i#i"e la ("ote!ia ae"ului at$o%'e"i! 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&' modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 85/1. Ne0n e(lini"ea %au 0n e(lini"ea ina e!#at& a i%(o+iiilo" E?(e"ti+ei e!olo.i!e e %tat -i ale In%(e!to"atului e!olo.i! e %tat Ne0n e(lini"ea %au 0n e(lini"ea ina e!#at& a i%(o+iiilo" E?(e"ti+ei e!olo.i!e e %tat -i ale In%(e!to"atului e!olo.i! e %tat 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. E'e!tua"ea lu!"&"ilo" e ("oie!ta"e '&"& auto"i+a"ea o".anelo" e %u("a#e.3e"e e!olo.i!& -i e'e!tua"ea lu!"&"ilo" e !on%t"u!ie -i e alt& natu"& !on'o"$ ("oie!telo" !e n2au t"e!ut e?(e"ti+a e!olo.i!& e %tat 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Nea!3ita"ea (l&ii (ent"u (olua"ea $e iului, ne#&"%a"ea ei 0n #olu$ e(lin -i 0n te"$en 0n !ontu"ile 'on u"ilo" e!olo.i!e 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&'/1 modificat prin !"!a nr.$30-XI% din 16.12.99] [Art.&'/1 introdus prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 85/2. Nea $ite"ea in%(e!t&"ii o1ie!ti#elo" %au nea!o" a"ea in'o"$aiei e%("e %ta"ea $e iului 0n!on/u"&to" Nea $ite"ea in%(e!to"ilo" e %tat (ent"u e!olo.ie la in%(e!ta"ea o1ie!ti#elo", ("e!u$ -i "e'u+ul e a a!o" a in in'o"$aii %au a!o" a"ea unei in'o"$aii enatu"ate e%("e %ta"ea $e iului 0n!on/u"&to" 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 20n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.&'/2 introdus prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 85/3. 5n!&l!a"ea le.i%laiei -i a o!u$entelo" no"$ati#e ("i#in e?(e"ti+a e!olo.i!& A#i+a"ea -i !oo" ona"ea o!u$entaiei e ("oie!t -i (lani'i!a"e, a o!u$entaiei ("i#in e#alua"ea i$(a!tului a%u("a $e iului 0n!on/u"&to" !u 0n!&l!a"ea le.i%laiei 0n #i.oa"e %au a o!u$entelo" no"$ati#eB ne"e%(e!ta"ea ("e$e itat& a te"$enelo"2li$it& e e'e!tua"e a e?(e"ti+ei e!olo.i!e e %tat, %ta1ilite e le.i%laia -i e o!u$entele no"$ati#e 0n o$eniuB o1%t"u!iona"ea ("e$e itat& %au inte"+i!e"ea e?(e"ti+ei e!olo.i!e e %tatB ne("e+enta"ea ("e$e itat& (ent"u e?(e"ti+a e!olo.i!& e %tat a o!u$entelo" -i a $ate"ialelo" ("e#&+ute e le.i%laie %au e o!u$entele no"$ati#e 2 at"a. a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la ; la 9< %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la 9; la 2< e %ala"ii $ini$e.
[Art.&'/3 introdus prin !"!a nr.'9-X% din 21.02.03- *n .i"oar! 2&.03.03]

Articolul 86. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("ote!ie -i e 'olo%i"e a "e.nului ani$al 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("ote!ie a $e iului e t"ai -i a !&ilo" e $i."a"e a ani$alelo", %t"&$uta"ea, a!li$ati+a"ea -i 0n!"u!i-a"ea %a$a#olni!& a ani$alelo", 0n!&l!a"ea "e.ulilo" e !"ea"e, !o$(leta"e, (&%t"a"e, 'olo%i"e -i e#i en& a !ole!iilo" +oolo.i!e, "e.ulilo" e !o$e" !u !ole!iile +oolo.i!e, ("e!u$ -i a "e.ulilo" e e?(e ie"e -i e t"an%(o"ta"e (e%te 3ota"e a o1ie!telo" "e.nului ani$al -i a !ole!iilo" +oolo.i!e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&6 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.&6 modificat prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 87. 5n!&l!a"ea "e.ulilo"

e #0n&toa"e,

e (e%!uit,

("ote!ie a "e+e"#elo" (i%!i!ole -i a "e.ulilo" e e'e!tua"e a alto" 'elu"i e 'olo%i"e a "e.nului ani$al 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e #0n&toa"e, (e%!uit -i e ("ote!ie a "e+e"#elo" (i%!i!ole, ("e!u$ -i a "e.ulilo" e e'e!tua"e a alto" 'elu"i e 'olo%i"e a "e.nului ani$al, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea a"$elo" -i a alto" unelte e #0nat ani$ale -i a alto" o1ie!te,!a"e %e a'l& 0n ("o("ietate (e"%onal& a !ont"a#enientului, !on%tituin in%t"u$entul !o$ite"ii !ont"a#eniilo" $enionate.
[Art.&$ modificat prin !"!a nr.11&-X% din 22.0#.0#- *n .i"oar! 1#.0'.0#] [Art.&$ modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.&$ *n r!dac+ia (ca)ului din 29.11.&']

Articolul 87/1. 5n!&l!a"ea ."a#& a "e.ulilo" e #0n&toa"e 5n!&l!a"ea ."a#& a "e.ulilo" e #0n&toa"e )#0natul '&"& auto"i+aia "e%(e!ti#& %au 0n lo!u"ile inte"+i%e o"i 0n te"$enele inte"+i%e !u unelte %au ("in $eto e inte"+i%e*, ("e!u$ -i 0n!&l!a"ea %i%te$ati!& a alto" "e.uli e #0n&toa"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2(0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea a"$elo" -i alto" unelte e #0natoa"e, !a"e %e a'l& 0n ("o("ietatea (e"%onal& a !ont"a#enientului o"i ("i#a"ea e "e(tul la #0n&toa"e (e un te"$en e (0n& la t"ei ani !u !on'i%!a"ea a"$elo" -i a alto" unelte e #0n&toa"e.
[Art.&$/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.&$/1 introdus prin (ca)ului din 29.11.&']

Articolul 88. Ni$i!i"ea ani$alelo", 0n"e.i%t"ate 0n Ca"tea Ro-ie Ni$i!i"ea ani$alelo" "a"e -i a !elo" a'late 0n (e"i!ol e i%(a"iie !a"e 'a! (a"te in %(e!iile e ani$ale, 0n"e.i%t"ate 0n Ca"tea Ro-ie, %au ni$i!i"ea (ontelo" lo", ou&lo", lo!u"ilo" lo" e t"ai -i a alto" !on%t"u!ii, %au %&#0"-i"ea alto" a!iuni, !a"e (ot u!e la (iei"ea, la "e u!e"ea e'e!ti#ului %au e."a a"ea $e iului e t"ai al uno" a%e$enea ani$ale, o"i #0na"ea a!e%to" ani$ale !u 0n!&l!a"ea !on iiilo", $enionate 0n auto"i+aia e #0n&toa"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea o1ie!telo" a'late 0n ("o("ietatea ("i#at& a !ont"a#enientului, !a"e au %e"#it "e(t unelte (ent"u !o$ite"ea !ont"a#eniilo" $enionate.
[Art.&& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.&& *n r!dac+ia (ca)ului din 29.11.&']

Articolul 88/1. I$(o"tul ile.al al uno" ani$ale %au (lante I$(o"tul ile.al al ani$alelo" %au (lantelo", !on%i e"ate !& a u! aune (&%t"&"ii %(e!iilo" e ani$ale 0n"e.i%t"ate 0n Ca"tea Ro-ie, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e (0n& la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&&/1 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.&&/1 introdus prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 88/2. 5n!&l!a"ea $o ului e e?e"!ita"e a 'olo%i"ii "e.nului ani$al 0n "e+e"#aiile natu"ale -i (e alte te"ito"ii 0n $o %(e!ial o!"otite 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit e e?e"!ita"e a 'olo%i"ii "e.nului ani$al 0n "e+e"#aiile natu"ale -i (e alte te"ito"ii 0n $o %(e!ial o!"otite 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.&&/2 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.&&/2 introdus prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 89. C"u+i$ea 'a& e ani$ale C"u+i$ea 'a& e ani$ale ("in nea%i.u"a"ea !on iiilo" e +ooi.ien& e 0nt"eine"e a lo" !e (oate (e"i!lita #iaa %au %&n&tatea ani$alelo", a1ata/ul -i ("elu!"a"ea ani$alelo" ("in $eto e ne("e#&+ute 0n no"$ele te3nolo.i!e e a1ata/ -i ("elu!"a"e a ani$alelo", 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.&9 *n r!dac+ia !"ii nr.1231-XI% din 21.09.2000] [Art.&9 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 90. St"0n%ul (lantelo", 0n"e.i%t"ate 0n Ca"tea Ro-ie St"0n%ul %a$a#olni! al (lantelo", 0n"e.i%t"ate 0n Ca"tea Ro-ie o"i a "& &!inilo", 'lo"ilo", '"u!telo", uno" a%t'el e (lante, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la !in!i la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.90 modificat prin [Art.90 modificat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 91. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("ote!ie -i a "e.i$ului o1ie!ti#elo" natu"ale, a'late %u1 ("ote!ia %(e!ial& a %tatului 5n!&l!a"ea "e.i$ului e ("ote!ie a o1ie!ti#elo" natu"ale, a'late %u1 ("ote!ia %(e!ial& a %tatului (e te"ito"iul Re(u1li!ii Mol o#a, -i a "e.ula$entelo" e o" ine inte"ioa"& ale "e+e"#aiilo" natu"ale, "e+e"#aiilo" %(e!iale, +onelo" 'o"e%tie"e, (a"!u"ilo" naionale -i natu"ale o"i ni$i!i"ea %au ete"io"a"ea o1ie!ti#elo" natu"ale ("ote/ate2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. A!iunele !e (ot u!e la i%t"u.e"ea %au %!3i$1a"ea %t&"ii iniiale a "e+e"#aiilo" natu"ale, 1"ani-tilo" -i a alto" o1ie!ti#e natu"ale ("ote/ate 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.91 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.91 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 92. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e o!"oti"e -i 'olo%i"e a $onu$entelo" e i%to"ie -i !ultu"& 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e o!"oti"e -i 'olo%i"e a $onu$entelo" e i%to"ie -i !ultu"& 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.92 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 92/1. 5n!&l!a"ea le.i%laiei !u ("i#i"e la 1i1liote!i 5n!&l!a"ea $o ului e ("e a"e Fi1liote!ii Naionale -i alto" !ent"e 1i1liote!ono$i!e a e?e$(la"elo" e(o+itului le.al (ent"u !ont"olul 1i1lio."a'i! naional -i e#i ena %tati%ti!& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Di%t"u.e"ea %au ete"io"a"ea 'on ului 1i1liote!ii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.92/1 introdus prin !"!a nr.1'&3-XIII din 2$.02.9&]

CAPITOLUL = CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL INDUSTRIEI,

4OLOSIRII ENERGIEI TERMICE I ELECTRICE Articolul 93. 5n!&l!a"ea "e.ulilo", no"$elo" -i a in%t"u!iunilo" !u ("i#i"e la e'e!tua"ea 0n !on iii e %e!u"itate a lu!"&"ilo" 5n!&l!a"ea "e(etat& e !&t"e (e"%oane !u 'un!ii e "&%(un e"e a "e.ulilo", no"$elo" -i a in%t"u!iunilo" !u ("i#i"e la e'e!tua"ea 0n !on iii e %e!u"itate a lu!"&"ilo" 0n "a$u"ile in u%t"iei -i la o1ie!ti#ele a'late %u1 !ont"olul o".anelo" (ent"u %u("a#e.3e"ea e %tat a e'e!tu&"ii 0n !on iii e %e!u"itate a lu!"&"ilo" 0n in u%t"ie -i (ent"u in%(e!ia $inie"& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.93 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 94. 5n!&l!a"ea "e.ulilo", no"$elo" -i a in%t"u!iunilo" !u ("i#i"e la (&%t"a"ea, 'olo%i"ea -i e#i ena $ate"ialelo" e?(lo+i#e 5n!&l!a"ea e !&t"e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e a "e.ulilo" no"$elo" -i a in%t"u!iunilo" !u ("i#i"e la (&%t"a"ea, 'olo%i"ea -i e#i ena $ate"ialelo" e?(lo+i#e 0n "a$u"ile in u%t"iei -i la o1ie!ti#ele a'late %u1 !ont"olul o".anelo" (ent"u %u("a#e.3e"ea e %tat a e'e!tu&"ii 0n !on iii e %e!u"itate a lu!"&"ilo" 0n in u%t"ie -i (ent"u in%(e!ia $inie"& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.9# modificat prin [Art.9' !,clus prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 96. Con%u$a"ea e?!e%i#& a ene".iei ele!t"i!e -i te"$i!e Con%u$a"ea e?!e%i#& a ene".iei ele!t"i!e -i te"$i!e, a i!& 'olo%i"ea %i%te$ati!& in!o$(let&, '&"& ne!e%itate i!tat& e ("o u!ie, %au 0n .ol a $otoa"elo" ele!t"i!e, a !u(toa"elo" ele!t"i!e -i a alto" utila/e ele!t"i!e -i te"$i!eB (ie" e"ea %i%te$ati!& i"e!t& e ae" !o$("i$at, e a(& -i e !&l u"& !a "e+ultat al e'e!t&"ii a"$&tu"ii, !on u!telo", i+olaiei te"$i!e in !on u!te, !u(toa"elo" -i a utila/elo" !e !on%u$& !&l u"&B 'olo%i"ea, '&"& (e"$i%iunea o".ani+aiei e ali$enta"e !u ene".ie, a ene".iei ele!t"i!e (ent"u 0n!&l+i"ea 0n!&(e"ilo" e %e"#i!iu -i a alto" 0n!&(e"i, ("e!u$ -i 0n %!o(u"i ne("e#&+ute e ("o!e%ul e ("o u!ieB 'olo%i"ea '&"& %(i"it .o%(o &"e%! a ene".iei ele!t"i!e (ent"u ilu$inat 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !on u!&to"ilo" e 0nt"e("in e"i, in%tituii, o".ani+aii, in.ene"ilo" 2 -e'i, ene".eti!ienilo" 2 -e'i )$e!ani!ilo" 2 -e'i* e la 0nt"e("in e"i, -e'ilo" e %e!ii, !on u!&to"ilo" e %e"#i!ii e!ono$i!o 2 a $ini%t"ati#e e la in%tituii -i o".ani+aii 0n $&"i$e e o %ut& e %ala"ii $ini$e.
[Art.96 modificat prin [Art.96 modificat prin [Art.96 modificat prin !"!a nr.3#1-X% din 06.0$.2001] !"!a nr.$$&-XIII din 13.03.96] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 96/1. De!one!ta"ea neauto"i+at& a ene".iei ele!t"i!e De!one!ta"ea neauto"i+at& a ene".iei ele!t"i!e li#"ate !on%u$ato"ilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Not&A 5n ("e+entul a"ti!ol, ("in e!one!ta"e neauto"i+at& a ene".iei ele!t"i!e li#"ate !on%u$ato"ilo" %e 0nele.e 0n!&l!a"ea e !&t"e lu!"&to"ii %i%te$ului ele!t"oene".eti!, ("e!u$ -i e !&t"e (e"%oane neauto"i+ate e (e"%onalul a $ini%t"ati#2te3ni! -i o(e"ati# al a!e%tui %i%te$, a $o ului e ali$enta"e !u ene".ie ele!t"i!& %ta1ilit e a!tele no"$ati#e te3ni!e, !u e?!e(ia !a+u"ilo" !0n ata"e a!iuni %2au e'e!tuat 0n %!o(ul a%i.u"&"ii %e!u"it&ii #ieii o$ene-ti, a !a+u"ilo" e a#a"ie %au 0n %ituaii e 'o"& $a/o"&.
[Art.96/1 introdus prin !"!a nr.11##-XIII din 09.0#.9$]

Articolul 97. P"o#o!a"ea unui e"an/a$ent 0n "eelele ele!t"i!e !u ten%iunea e (0n& la 9<<< e #oli P"o#o!a"ea unui e"an/a$ent 0n "eelele ele!t"i!e !u ten%iunea e (0n& la 9<<< e #oli )la liniile ae"iene, %u1te"ane -i %u1a!#ati!e e t"an%(o"t e ene".ie ele!t"i!&, la in%talaiile e "a!o" -i e i%t"i1uie*, a#0n "e(t u"$a"e o (an& e !u"ent 0n a%i.u"a"ea !on%u$ato"ilo" !u ene".ie ele!t"i!&, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la o %ut& e %ala"ii $ini$e.
[Art.9$ modificat prin [Art.9$ modificat prin [Art.9$ modificat prin !"!a nr.3#1-X% din 06.0$.2001] !"!a nr.$$&-XIII din 13.03.96] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 98. 5n!&l!a"ea Re.ulilo" e ("ote!ie a "eelelo" ele!t"i!e !u ten%iunea $ai $a"e e 9<<< #oli 5n!&l!a"ea Re.ulilo" e ("ote!ie a "eelelo" ele!t"i!e !u ten%iunea $ai $a"e e 9<<< #oli, a("o1ate e Gu#e"n a#0n "e(" u"$a"e %au (ut0n %& ai1& "e(t u"$a"e o (an& e !u"ent 0n a%i.u"a"ea !on%u$ato"ilo" !u ene".ie ele!t"i!&, o ete"io"a"e a "eelelo" ele!t"i!e %au !au+a"ea unei aune e alt& natu"& e!ono$iei naionale,2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la o %ut& e %ala"ii $ini$e.
[Art.9& [Art.9& [Art.9& [Art.9& modificat modificat modificat modificat prin !"!a nr.3#1-X% din 06.0$.2001] prin !"!a nr.$$&-XIII din 13.03.96] prin Hot.Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 99. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" e 'olo%i"e a .a+elo" De1ita"ea .a+elo" (ent"u in%talaiile !e 'un!ionea+& !u .a+e '&"& aut"o"i+aia o".anelo" (ent"u %u("a#e.3e"ea e %tat 0n o$eniul 'olo%i"ii .a+elo", o"i e(&-i"ea 'on u"ilo" alo!ate (ent"u .a+e %au ne"e%(e!ta"ea "e.i$ului %ta1ilit e 'olo%i"e a .a+elo", o"i 'olo%i"ea .a+elo" la in%talaiile !e 'un!ionea+& !u .a+e '&"& a("o1a"ea no"$elo" %(e!i'i!e e 'olo%i"e a .a+elo" %au e(&-i"ea a!e%to" no"$e %(e!i'i!e 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !on u!&to"ilo", lo!iito"ilo" e !on iu!&to"i, ene".eti!ienilo"2-e'i )$e!ani!ilo" 2 -e'i*, -e'ilo" e %e!ii -i %e"#i!ii e la 0nt"e("in e"i, a%o!iaii,in%tituii -i o".ani+aii 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.99 modificat prin [Art.99 modificat prin !"!a nr.$$&-XIII din 13.03.96] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 100. E?(loata"ea in%talaiilo" !e 'un!ionea+& !u .a+e '&"& a %e ine !ont e !on%u$ul e .a+e E?(loata"ea in%talaiilo" !e 'un!ionea+& !u .a+e '&"& a %e ine !ont e !on%u$ul e .a+e %au '&"& a %e ine !ont e ene".ia te"$i!& -i e ("o u!ia, o1inute (e 1a+a 'olo%i"ii .a+elo", %au li(%a ) e'e!iunea* $i/loa!elo" e "e.le$enta"e auto$at&, ("e#&+ute e ("oie!tul in%talaiei !e 'un!ionea+& !u .a+e, a ("o!e%elo" e a" e"e a .a+elo", %au a a(a"atelo" e !ont"ol te"$ote3ni!, o"i a utila/elo" !e 'olo%e%! ene".ia te"$i!&,!a"e %& a%i.u"e 'olo%i"ea "aional& -i e'i!ient& a .a+elo", 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !on u!&to"ilo", lo!iito"ilo" e !on u!&to"i, ene".eti!ienilo"2-e'i )$e!ani!ilo"2-e'i*,-e'ilo" e %e!ii -i e %e"#i!ii e la 0nt"e("in e"i, a%o!iaii, in%tituii -i o".ani+aii 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.100 modificat prin [Art.100 modificat prin !"!a nr.$$&-XIII din 13.03.96] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 100/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo"

e 'olo%i"e a

ene".iei %au a .a+elo" e !&t"e !on%u$ato"i 4olo%i"ea neauto"i+at& 0n %!o( e ("o'it a ene".iei ele!t"i!e o"i te"$i!e %au a .a+elo", ("e!u$ -i 0n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a ene".iei ele!t"i!e o"i te"$i!e %au a .a+elo" e !&t"e !on%u$ato"i, '&"& a %e 'i ("i!inuit o aun& e%enial&, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la e la +e!e la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.100/1 [Art.100/1 [Art.100/1 [Art.100/1 modificat prin !"!a modificat prin !"!a modificat prin !"!a introdus prin (ca)ul nr.3#1-X% din 06.0$.2001] nr.$$&-XIII din 13.03.96] nr.129'-XII din 23.02.93] din 1$.06.&6]

Articolul 100/2. Dete"io"a"ea .a+o u!telo" la e'e!tua"ea lu!"&"ilo" Dete"io"a"ea .a+o u!telo" -i a utila/elo" lo" la e'e!tua"ea lu!"&"ilo" 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.100/2 modificat prin !"!a nr.$$&-XIII din 13.03.96] [Art.100/2 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.100/2 introdus prin (ca)ul din 31.03.&$]

Articolul 101. Nelua"ea $&%u"ilo" e ("e.&ti"e 0n #e e"ea 'un!ion&"ii in%talaiilo" e "e+e"#& !u !o$1u%ti1il Nelua"ea $&%u"ilo" e ("e.&ti"e 0n #e e"ea 'un!ion&"ii 0nt"e("in e"ii, a%o!iaiei, in%tituiei -i o".ani+aiei, !e 'olo%e%! .a+e, a in%talaiilo" e "e+e"#& !u !o$1u%ti1il ("e#&+ute %au ne("e.&ti"ea in%talaiilo" !e 'un!tionea+& !u .a+e 0n #e e"ea 'un!ion&"ii lo" (e 1a+a ti(u"ilo" %ta1ilite ale !o#1u%ti1ilului e "e+e"#& 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !on u!&to"ilo", lo!iito"ilo" e !on u!&to"i, ene".eti!ienilo"2-e'i )$e!ani!ilo" 2 -e'i*, -e'ilo" e %e!ii -i e %e"#i!ii e la 0nt"e("in e"i, a%o!iaii, in%tituii -i o".ani+aii 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.101 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 101/1. Ne"e%(e!ta"ea !on iiilo" %ta1ilite 0n li!enele (ent"u .enu"ile e a!ti#itate in %e!to"ul ene".eti! Ne"e%(e!ta"ea !on iiilo" %ta1ilite 0n li!enele (ent"u .enu"ile e a!ti#itate in %e!to"ul ene".eti!, eli1e"ate e A.enia Naional& (ent"u Re.le$enta"e 0n Ene".eti!&, 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e e la o %ut& la !in!i %ute e %ala"ii $ini$e.
[Art.101/1 introdus prin !"!a nr.1291-XI% din 06.10.2000]

CAPITOLUL @ CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE DIN AGRICULTUR. 5NCLCAREA REGULILOR SANITARO2VETERINARE Articolul 102. St"i!&!iunea a u%& %e$&n&tu"ilo", (lantaiilo" %au "e!oltei e !ultu"i a."i!ole St"i!&!iunea a u%& %e$&n&tu"ilo",(lantaiilo" %au "e!oltei %t"0n%e e !ultu"i a."i!ole !e %e a'l& 0n !0$( e !&t"e #ite %au (&%&"i,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i ("o("ieta"ului %au (e"%oanei "e%(on%a1ile e #ite %au (&%&"i 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. St"i!&!iunea "e(etat& %au %i%te$ati!& a %e$&n&tu"ilo", (lantaiilo" %au "e!oltei %t"0n%e e !ultu"i a."i!ole !e %e a'l& 0n !0$( 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i ("o("ieta"ului %au (e"%oanei, "e%(on%a1ile e #ite %au (&%&"i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i %ala"ii $ini$e.

T"e!e"ea (e %u("a'eele %e$&n&tu"ilo" %au ale (lantaiilo" !u auto$o1ilul, t"a!to"ul %au !u o alt& $a-in& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.102 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 102/1. 5n!&l!a"ea no"$elo" te3ni!e ("i#in ("o u!e"ea -i !o$e"!iali+a"ea %e$inelo" P"o u!e"ea -i8%au !o$e"!iali+a"ea %e$inelo" ne!on'o"$e, u(& !alitate, %tan a" elo" 0n #i.oa"e %au '&"& a!tele e !on'i"$a"e a !alit&ilo" e %oi -i !ultu"ale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ute !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea o1ie!ti#ului !ont"a#eniei a $ini%t"ati#e.
[Art.102/1 introdus prin !"!a nr.30$-X% din 2&.06.2001]

Articolul 102/2. P"o u!e"ea -i !o$e"!iali+a"ea %e$inelo" '&"& li!en& P"o u!e"ea -i8%au !o$e"!iali+a"ea %e$inelo" '&"& li!en& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e.
[Art.102/2 introdus prin !"!a nr.30$-X% din 2&.06.2001]

Articolul 103. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !o$1ate"e a &un&to"ilo" e !a"antin&, a 1olilo" e (lante -i a 1u"uienilo" 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !o$1ate"e a &un&to"ilo" e !a"antin&, a 1olilo" e (lante -i a 1u"uienilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.103 modificat prin [Art.103 modificat prin !"!a nr.110&-XIII din 20.02.9$] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 103/1. I$(o"tul -i 0n$uli"ea neauto"i+at& a %oiu"ilo" -i ti(u"ilo" e (o"taltoi ne"aionateB ("o u!e"ea -i !o$e"!iali+a"ea neauto"i+at& a $ate"ialului e 0n$uli"e -i %& ito" (o$i!ol -i 1a!i'e" %au '&"& o!u$entaia "e%(e!ti#&B 'al%i'i!a"ea $ate"ialului e 0n$uli"e -i %& ito" (o$i!ol -i 1a!i'e" I$(o"tul -i 0n$uli"ea neauto"i+at& a %oiu"ilo" -i ti(u"ilo" e (o"taltoi ne"aionateB ("o u!e"ea -i !o$e"!iali+a"ea neauto"i+at& a $ate"ialului e 0n$uli"e -i %& ito" (o$i!ol -i 1a!i'e", '&"& o!u$entaia "e%(e!ti#& %au !u o!u$entaia 0nto!$it& !u 0n!&l!a"ea !e"inelo" %ta1iliteB 'al%i'i!a"ea $ate"ialului e 0n$uli"e -i %& ito" (o$i!ol -i 1a!i'e" 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.103/1 introdus prin !"!a nr.110&-XIII din 20.02.9$]

Articolul 103/2. 5n'iina"ea (lantaiilo" !u %u("a'a& e (e%te <,; 3e!ta"e '&"& ("oie!t, !u $ate"ial %& ito" ne!e"ti'i!at %au e %oiu"i -i ti(u"i e (o"taltoi ne"aionate 5n'iina"ea (lantaiilo" !u %u("a'aa e (e%te <,; 3e!ta"e '&"& ("oie!t, !u $ate"ial %& ito" ne!e"ti'i!at %au e %oiu"i -i ti(u"i e (o"taltoi ne"aionate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.103/2 introdus prin !"!a nr.110&-XIII din 20.02.9$]

Articolul 103/3. De'"i-a"ea neauto"i+at& a (lantaiilo" (o$i!ole -i 1a!i'e"e

De'"i-a"ea neauto"i+at& a (lantaiilo" (o$i!ole -i 1a!i'e"e !u %u("a'a& e (e%te <,; 3e!ta"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. Neauto"i+a"ea e'"i-&"ii (lantaiilo" (o$i!ole -i 1a!i'e"e 0n !on'o"$itate !u a!tele no"$ati#e ("i#in e?(loata"ea lo" e'i!ient& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.103/3 introdus prin !"!a nr.110&-XIII din 20.02.9$]

Articolul 103/4. Ne"e%(e!ta"ea "e.i$ului 'ito%anita" -i e !a"antin&B 0n!&l!a"ea te3nolo.iei e !ulti#a"e a (lantaiilo" (o$i!ole -i 1a!i'e"e Ne"e%(e!ta"ea "e.i$ului 'ito%anita" -i e !a"antin&B 0n!&l!a"ea te3nolo.iei e !ulti#a"e a (lantaiilo" (o$i!ole -i 1a!i'e"e, %ol at& !u (ie" e"i $ate"iale !on%i e"a1ile %au !u i%t"u.e"ea (lantaiilo", 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.103/# introdus prin !"!a nr.110&-XIII din 20.02.9$]

Articolul 103/5. Nee?e!uta"ea %au 0n!&l!a"ea "e.ulilo" ("i#in e%'&-u"a"ea $&%u"ilo" o1li.ato"ii e !o$1ate"e a o".ani%$elo" &un&toa"e, 'a(t !e a !on iionat a(a"iia -i "&%(0n i"ea lo" 0n $a%& Nee?e!uta"ea %au 0n!&l!a"ea "e.ulilo" ("i#in e%'&-u"a"ea $&%u"ilo" o1li.ato"ii e !o$1ate"e a o".ani%$elo" &un&toa"e, 'a(t !e a !on iionat a(a"iia -i "&%(0n i"ea 0n $a%& a 1olilo", #&t&$&to"ilo" -i 1u"uienilo", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la (at"u+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la ou& %ute !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.103/' introdus prin !"!a nr.3&'-X% din 19.0$.2001]

Articolul 104. S!oate"ea $ate"ialelo", !a"e n2au t"e!ut !ont"olul e !a"antin& -i n2au 'o%t %u(u%e t"at&"ii !u#enite S!oate"ea e la (o"tu"ile 'lu#iale ) e1a"!a e"e* e '"ontie"&, e la %taiile e !ale 'e"at&, e la .&"ile )%taiile* auto, e la ae"o(o"tu"i -i e la alte (un!te e '"ontie"& a $ate"ialelo" a u%e in &"i %t"&ine, '&"& %& 'i t"e!ut !ont"olul e !a"antin& -i %& 'i 'o%t %u(u%e t"at&"ii !u#enite, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.10# modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 105. Nelua"ea e $&%u"i e !&t"e ein&to"ii e te"enu"i (ent"u %t0"(i"ea 1u"uienilo" Ne0n e(lini"ea la ti$( %au 0n!&l!a"ea e !&t"e ein&to"ii e te"enu"i a $&%u"ilo" o1li.ato"ii, !e %e 0n'&(tuie%! (ent"u !o$1ate"ea 1u"uienilo", a &un&to"ilo" -i a 1olilo" e (lante a."i!ole, a!& %e %&#0"-e-te ("i$a oa"&, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e, "e%(on%a1ile (ent"u 0n'&(tui"ea $&%u"ilo" e ("ote!ie a (lantelo", 2 (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e. Co$ite"ea a oua oa"& 0n e!u"%ul unui an a !ont"a#eniei, ("e#&+ute e (a"tea 0nt0ia a ("e+entului a"ti!ol,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e, $enionate 0n (a"tea 0nt0i a ("e+entului a"ti!ol, 2 (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.10' modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 105/1. Nelua"ea e $&%u"i (ent"u %t0"(i"ea !0ne(ei %&l1ati!e Nelua"ea e !&t"e 1ene'i!ia"ii 'olo%inei (&$0ntului a $&%u"ilo" (ent"u %t0"(i"ea !0ne(ei %&l1ati!e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.10'/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.10'/1 introdus prin (ca)ul din 0$.0'.&$]

Articolul 105/2. Nelua"ea e $&%u"i (ent"u a%i.u"a"ea ("ote!iei %e$&n&tu"ilo" !a"e au un !oninut na"!oti! Nelua"ea e $&%u"i (ent"u a%i.u"a"ea "e.i$ului %ta1ilit e ("ote!ie a %e$&n&tu"ilo" e !0ne(& -i e $a! (ent"u ulei,a lo!u"ilo" e (&%t"a"e -i ("elu!"a"e a "e!oltei a!e%to" !ultu"i, ("e!u$ -i nelua"ea e $&%u"i (ent"u i%t"u.e"ea "e%tu"ilo" "&$a%e u(& "e!olta"e -i a e-eu"ilo" e ("o u!ie, !a"e !onin %u1%tane na"!oti!e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.10'/2 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.10'/2 introdus prin (ca)ul din 2$.0$.&$]

Articolul 105/3. Se$&natul %au !"e-te"ea ile.al& e $a! (ent"u ulei %au e !0ne(& Se$&natul %au !"e-te"ea ile.al& e $a! (ent"u ulei, ("e!u$ -i a !0ne(ei, 0n a'a"& e !ea a !&"ei !ulti#a"e e%te inte"+i%& 2 in iene, %u 2$an!iu"iene -i in Ciuia 2 e2Su , in A"3onul2 e2Su -i in %u ul inutului G"a%no a", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.10'/3 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.10'/3 introdus prin (ca)ul din 2$.0$.&$]

Articolul 105/4. 5$(ie i!a"ea !ola1o"ato"ilo" Se"#i!iului e Stat (ent"u P"ote!ia Plantelo" e a e?e"!ita %u("a#e.3e"ea 'ito%anita"& 5$(ie i!a"ea, 0n o"i!e $o , a !ola1o"ato"ilo" Se"#i!iului e Stat (ent"u P"ote!ia Plantelo" e a2-i e?e"!ita 'un!iile e %u("a#e.3e"e 'ito%anita"& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e.
[Art.10'/# introdus prin !"!a nr.3&'-X% din 19.0$.2001]

Articolul 106. 5n!&l!a"ea ."a#& a "e.ulilo" e e?(loata"e te3ni!& a $a-inilo" !u auto("o(ul%ie -i a te3ni!ii %e!u"it&ii 5n!&l!a"ea ."a#& a "e.ulilo" e e?(loata"e te3ni!& a t"a!toa"elo", !o$1inelo", alto" $a-ini a."i!ole !u auto("o(ul%ie -i e !on%t"u!ie a "u$u"ilo", ("e!u$ -i a "e.ulilo" e te3ni!& a %e!u"it&ii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.106 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 107. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" %anita"o2#ete"ina"e 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" %anita"o2#ete"ina"e, ne"e%(e!ta"ea !e"inelo" e !a"antin&, antie(i+ooti!e,alto" $&%u"i %anita"o2#ete"ina"e -i in i!aii ale %(e!iali-tilo" #ete"ina"i ("i#in a%i.u"a"ea o!"oti"ii %&n&t&ii ani$alelo", 'olo%i"ea, 0nt"eine"ea -i 3"&ni"ea lo" !o"e!t& o!"oti"ea %&n&t&ii o$ului !ont"a ant"o("o+oono+elo", ("e!u$ -i a alto" !e"ine ale Statutului #ete"ina" -i ale o".anelo" e autoa $ini%t"a"e lo!al& 0n !3e%tiunile $e i!inei #ete"ina"e, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la (at"u+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la o %ut& la o %ut& ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10$ modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03]

[Art.10$ *n r!dac+ia

!"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 107/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" e "e("o u!e"e a ani$alelo" E'e!tua"ea 0n%&$0n&"ii a"ti'i!iale a ani$alelo" %au a t"an%'e"ului e e$1"ioni e !&t"e (e"%oane !a"e nu au a!e%t "e(t, ne"e%(e!ta"ea no"$elo" te3nolo.i!e -i in%t"u!iunilo" la e'e!tua"ea 0n%&$0n&"ii a"ti'i!iale 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e. 4olo%i"ea $ate"ialului 1iolo.i! e "e("o u!ie e i$(o"t )ani$alelo", e$1"ionilo", $ate"ialului %e$inal !on.elat, ou&lo" (ent"u in!u1aie, ."enelo"* '&"& te%ta"ea -i o$olo.a"ea lui !on'o"$ no"$elo" 0n #i.oa"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Monta !lan e%tin&, 'olo%i"ea "e("o u!&to"ilo" neauto"i+ai (ent"u 0n%&$0na"ea a"ti'i!ial& %au $onta ne i"i/at& 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e. Co$e"!iali+a"ea (ent"u %a!"i'i!a"e a 'e$elelo" .e%tante e o"i!e %(e!ie, !u e?!e(ia !a+u"ilo" ("e#&+ute e le.i%laia #ete"ina"& 0n #i.oa"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e -a(te+e!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" e !"e-te"e a (e-telui 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e +e!e %ala"ii $ini$e. Utili+a"ea !3i$i!alelo" (ent"u ("ote!ia !ultu"ilo" a."i!ole -i %il#i!e, 0n !on'o"$itate !u no"$ele 0n #i.oa"e, '&"& a#e"ti+a"ea ein&to"ilo" e al1ine 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e#i en& a ani$alelo" ("in 'al%i'i!a"ea 0n%!"ie"ilo" 0n !e"ti'i!atul e o"i.ine, !e"ti'i!atul e ("o u!ti#itate %au 0n alte e#i ene o'i!iale, ne("e+enta"ea -i ne e!la"a"ea ani$alelo" (e"%oanelo" !a"e e'e!tuea+& "e!en%&$0ntul a."i!ol 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10$/1 introdus prin !"!a nr.1231-XI% din 21.09.2000]

Articolul 107/2. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" e e?(loata"e a (&-unilo" -i 1a+inelo" e a(& (i%!i!ole 4olo%i"ea (&-unilo" e !&t"e (e"%oane neauto"i+ate e ("i$&"iile lo!alit&ilo", (&-unatul ani$alelo" 0n alt& (e"ioa & e!0t !ea %ta1ilit& e auto"it&ile a $ini%t"aiei (u1li!e lo!ale 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e ou&%("e+e!e %ala"ii $ini$e. P&-unatul !o$un al i'e"itelo" %(e!ii e ani$ale, (&-unatul ani$alelo" 1olna#e -i %(e!iilo" e ani$ale nein i!ate 0n !ont"a!t 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e +e!e %ala"ii $ini$e. Ne"e%(e!ta"ea ("e#e e"ilo" a$ena/a$entelo" (&%to"ale -i a (lanu"ilo" anuale ("i#in lu!"&"ile e 0nt"eine"e, a$elio"a"e -i e?(loata"e "aional& a (&-unilo" 2

at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e +e!e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e utili+a"e -i t"ata"e a a(elo" in 1a+inele e a(& (i%!i!ole 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10$/2 introdus prin !"!a nr.1231-XI% din 21.09.2000]

Articolul 107/3. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("o u!e"e -i !o$e"!iali+a"e a nut"eu"ilo" 5n!&l!a"ea "e.ula$entului -i in%t"u!iunilo" la ("o u!e"ea -i !o$e"!iali+a"ea nut"eu"ilo" e o"i.ine #e.etal&, ani$al& -i $ine"al& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10$/3 introdus prin !"!a nr.1231-XI% din 21.09.2000]

Articolul 107/4. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" te3nolo.i!e la a("e!ie"ea #alo"ilo" !alitati#e ale ani$alelo" -i !alit&ii ("o u%elo" ani$ale !o$e"!iali+ate 5n!&l!a"ea "e.ulilo" -i no"$elo" te3nolo.i!e la a("e!ie"ea #alo"ii !alitati#e a ani$alelo" (ent"u "e("o u!e"e %au %a!"i'i!a"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e nou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. 4al%i'i!a"ea in i!ilo" e !o$(onen& 'i+i!&, !3i$i!& %au 1iolo.i!& a ("o u%elo" ani$ale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e o(t+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10$/# modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] [Art.10$/# introdus prin !"!a nr.1231-XI% din 21.09.2000]

Articolul 108. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 0nt"eine"e a !0nilo" -i (i%i!ilo" 5n!&l!a"ea Re.ulilo" e 0nt"eine"e a !0nilo" -i (i%i!ilo" 0n o"a-e -i 0n alte lo!alit&i, a("o1ate e Gu#e"n, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. A!elea-i !ont"a#enii, a#0n "e(t u"$a"e !au+a"ea unui ("e/u i!iu %&n&t&ii %au a#e"ii !et&enilo", 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.10& modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.10& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 108/1. 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit e 0n!e"!a"e -i "aiona"e a %oiu"ilo" e #i& e #ie 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit e 0n!e"!a"e -i "aiona"e a %oiu"ilo" e #i& e #ie 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.10&/1 introdus prin !"!a nr.$'9-XIII din 06.03.96]

Articolul 108/2. Co$e"!iali+a"ea $ate"ialului e 0n$uli"e -i %& ito" #iti!ol ne!o"e%(un+&to" no"$elo" te3ni!e Co$e"!iali+a"ea $ate"ialului e 0n$uli"e -i %& ito" #iti!ol ne!o"e%(un+&to" no"$elo" te3ni!e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea $ate"ialului ne!o"e%(un+&to" no"$elo" te3ni!e.
[Art.10&/2 introdus prin !"!a nr.$'9-XIII din 06.03.96]

Articolul 108/3. 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit

0n'iina"e a (lantaiilo" #iti!ole 5n'iina"ea e (lantaii #iti!ole (e o %u("a'a& e (e%te <,9; 3a !u %oiu"i ne"aionate %au !u $ate"ial %& ito" #iti!ol ne!o"e%(un+&to" no"$elo" te3ni!e 'ie '&"& ("oie!t %au auto"i+aia "e%(e!ti#&, 'ie %& i"ea e noi (lantaii #iti!ole 0n lo!ul !elo" e'"i-ate (0n& la e?(i"a"ea a t"ei ani e la e'"i-a"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10&/3 introdus prin !"!a nr.$'9-XIII din 06.03.96]

Articolul 108/4. 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit e t"e!e"e la (ie" e"i -i e e'"i-a"e a (lantaiilo" #iti!ole 5n!&l!a"ea $o ului %ta1ilit e t"e!e"e la (ie" e"i -i e e'"i-a"e a (lantaiilo" #iti!ole 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10&/# introdus prin !"!a nr.$'9-XIII din 06.03.96]

Articolul 108/5. 5n!&l!a"ea no"$elo" te3nolo.i!e -i te3ni!e la ("e(a"a"ea #inu"ilo" -i alto" ("o u%e #ini!ole 5n!&l!a"ea no"$elo" te3nolo.i!e -i te3ni!e la ("e(a"a"ea #inu"ilo" -i alto" ("o u%e #ini!ole, ("e!u$ -i a Re.ula$entului e ("e(a"a"e a #inu"ilo" !u enu$i"e e o"i.ine, %au a o!u$entelo" no"$ati#e -i %tan a" elo" e $a"!a"e, a$1ala"e, eti!3eta"e -i t"an%(o"t al ("o u%elo" #ini!ole 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10&/' introdus prin !"!a nr.$'9-XIII din 06.03.96]

Articolul 108/6. Eli1e"a"ea o!u$entelo" ("i#in !alitatea ("o u%elo" #ini!ole !u in i!i 'al%i'i!ai 0n $o intenionat Eli1e"a"ea o!u$entelo" ("i#in !alitatea ("o u%elo" #ini!ole !u in i!i 'al%i'i!ai 0n $o intenionat, ("e!u$ -i 'al%i'i!a"ea o!u$entelo" ("i#in !alitatea ("o u%elo" #ini!ole, !a"e a !au+at aune ne0n%e$nate, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.10&/6 introdus prin !"!a nr.$'9-XIII din 06.03.96]

Articolul 108/7. 5n!&l!a"ea $o ului -i !on iiilo" %ta1ilite e !o$e"!iali+a"e -i e?(o"t al #inu"ilo" -i alto" ("o u%e #ini!ole 5n!&l!a"ea $o ului -i !on iiilo" %ta1ilite e !o$e"!iali+a"e -i e?(o"t al #inu"ilo" -i alto" ("o u%e #ini!ole 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" ne#0n ute.
[Art.10&/$ introdus prin !"!a nr.$'9-XIII din 06.03.96] [Art.109-110 !,clus! prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

CAPITOLUL 9< CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE DIN TRANSPORTURI, DIN DOMENUIL GOSPODRIEI RUTIERE I AL TELECOMUNICAIILOR Articolul 111. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e $enine"e a o" inii -i e %e!u"itate a !i"!ulaiei 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia" C&l&to"ia %a$a#olni!& 0n t"enu"i $a"'a"e, u"!a"ea -i !o1o"0"ea 0n ti$(ul $e"%ului t"enului, !&l&to"ia (e %!&"ile -i (e a!o(e"i-ul

#a.oanelo", o("i"ea %a$o#olni!&, '&"& ne!e%itate a t"enului, ("e!u$ -i e(une"ea (e liniile 'e"ate a uno" o1ie!te, !e (ot %& u!& la e"an/a"ea !i"!ulaiei t"enu"ilo", 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,; la (at"u %ala"ii $ini$e. Dete"io"a"ea liniei 'e"ate, a (e" elelo" 'o"e%tie"e e ("ote!ie, a (a"a#anelo" e ("ote!ie !ont"a +&(e+ii -i a alto" o1ie!ti#e,!on%t"u!ii e e%e"#i"e a !&ilo" 'e"ate -i a in%talaiilo" e %e$nali+a"e -i e tele!o$uni!aii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Ne"e%(e!ta"ea .a1a"itelo" %ta1ilite la 0n!&"!a"ea -i e%!&"!a"ea 0n!&"!&tu"ilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la (at"u %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"e!e"e a t"an%(o"tului !u t"a!iune ani$al& -i e $0na"e a #itelo" (e%te liniile 'e"ate, ("e!u$ -i e (&-una"e a #itelo" 0n a("o(ie"ea liniilo" 'e"ate 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la <,; la t"ei %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. T"a#e"%a"ea liniilo" 'e"ate 0n lo!u"i nein i!ate 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,2 la un %ala"iu $ini$.
[Art.111 modificat prin !"!a nr.30&-X% din 2&.06.2001] [Art.111 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.111 *n r!dac+ia (ca)ului din 02.11.&$]

Articolul 112. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a $i/loa!elo" e t"an%(o"t 'e"o#ia" Dete"io"a"ea e!3i(a$entului inte"io" al #a.oanelo" e (a%a.e"i, a (l&!ilo" e %ti!l& in lo!o$oti#e -i #a.oane 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. A"un!a"ea .unoiului -i a alto" o1ie!te in 'e"e%t"ele -i u-ile #a.oanelo" e t"enu"i, ("e!u$ -i 'u$atul 0n #a.oanele )in!lu%i# 0n ta$1u"ele* t"enu"ilo" %u1u"1ane, 0n lo!u"ile nein i!ate (ent"u 'u$at in t"enu"ile e t"a'i! lo!al -i 0n !ele e lun. (a"!u"% 2 at"a. u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,2 la <,; %ala"ii $ini$e.
[Art.112 modificat prin !"!a nr.30&-X% din 2&.06.2001] [Art.112 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.112 *n r!dac+ia (ca)ului din 02.11.&$]

Articolul 113. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate a +1o"u"ilo" L&%a"ea 0n +ona ae"o "o$ului a uno" in i!atoa"e -i in%talaii, !e %e a%ea$&n& !u in i!atoa"ele -i in%talaiile e $a"!a/, !a"e %e 'olo%e%! (ent"u i%tin.e"ea ae"o "o$u"ilo", %au a("in e"ea uno" $ate"iale (i"ote3ni!e '&"& (e"$i%iunea a $ini%t"aiei ae"o(o"tului, ae"o "o$ului, %au in%tala"ea uno" o1ie!te, !e !ont"i1uie la a.lo$e"a"ea 0n $a%& a (&%&"ilo", !a"e ("e+int& un (e"i!ol (ent"u +1o"u"ile na#elo" ae"iene, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" ("i#in a$(la%a"ea in i!atoa"elo" -i a in%talaiilo" e $a"!a/ e noa(te -i e +i (e !l& i"i -i (e !on%t"u!ii2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Dete"io"a"ea utila/elo" e ae"o "o$, a in i!atoa"elo" e ae"o "o$, a na#elo" ae"iene -i a utila/elo" lo", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. T"e!e"ea %au !&l&to"ia '&"& (e"$i%iunea !u#enit& ("in te"ito"iul

ae"o(o"tu"ilo" )0n a'a"& e ae"o.&"i*, ae"o "o$u"ilo", o1ie!ti#elo" e "a io%e$nali+a"e -i e %e$nali+a"e o(ti!& a +1o"u"ilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,9 la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.113 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 114. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e 0n t"an%(o"tul ae"ian a %u1%tanelo" -i o1ie!telo" (e"i!uloa%e 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e 0n t"an%(o"tul ae"ian a %u1%tanelo" %au o1ie!telo" (e"i!uloa%e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e !u %au '&"& "i i!a"ea !ont"a e!3i#alent o"i !on'i%!a"ea %u1%tanelo" -i o1ie!telo" $enionate -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.11# modificat prin [Art.11# modificat prin !"!a nr.30&-X% din 2&.06.2001] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 115. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !on uit& (e na#a ae"ian& Ne0n e(lini"ea e !&t"e (e"%oanele, !e %e a'l& (e na#a ae"ian&, a i%(o+iiilo" !o$an antului na#ei 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'oto."a'ie"e, 'il$a"e -i e 'olo%i"e a $i/loa!elo" e "a iotele!o$uni!aie la 1o" ul na#ei ae"iene 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea (eli!ulei.
[Art.11' modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 116. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e +1o"u"i inte"naionale 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e +1o"u"i inte"naionale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.116 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

la

Articolul 117. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e?(loata"e a na#elo" -i "e.ulilo" e %e!u"itate a !i"!ulaiei 0n t"an%(o"tul 'lu#ial 5n!&l!a"ea "e.ulilo", %ta1ilite 0n t"an%(o"tul 'lu#ial, e na#i.aie (e !&ile e !o$uni!aie (e a(& inte"ne, t"an%(o"ta"ea (a%a.e"ilo" !u na#e,!e nu %0nt e%tinate e'e!tu&"ii a!e%to" t"an%(o"t&"i, ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo", !e a%i.u"& %e!u"itatea (a%a.e"ilo", la 0$1a"!a"ea (e na#e,(e (a"!u"% -i la e1a"!a"ea lo" e (e na#e, 'olo%i"ea na#elo" la lu!"&"i, (ent"u !a"e nu e%te ("e#&+ut& 'olo%i"ea i"e!t&, 0n!&l!a"ea $o ului e 0n"e.i%t"a"e a na#elo", li(%a (e na#e a o!u$entelo" !o"e%(un+&toa"e, !e ate%t& %ta"ea te3ni!& 1un&, !on u!e"ea na#elo" !u e'e!iuni,0n !a+ul !&"o"a e%te inte"+i%& e?(loata"ea lo",%au !a"e au 'o%t "eutilate '&"& auto"i+aia !o"e%(un+&toa"e, 0n!&l!a"ea "e.ulilo" e 0n!&"!a"e, e%!&"!a"e -i e(o+ita"e a 0n!&"!&tu"ilo", (e na#e -i 0n (o"tu"i, ete"io"a"ea !on%t"u!iilo" 3i "ote3ni!e, ne0n."& i"ea in%talaiilo", %ituate (e !&ile e na#i.aie !u in i!atoa"ele !o"e%(un+&toa"e e na#i.a1ilitate ) e +i -i e noa(te* 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e. Di%t"u.e"ea, ete"io"a"ea, %$ul.e"ea, ("e!u$ -i $uta"ea %e$nelo" %ituati#e -i in i!atoa"elo" (lutitoa"e -i "i#e"ane '&"& (e"$i%iunea lu!"&to"ilo" e linie, in%tala"ea uno" .a" u"i -i a alto" i%(o+iti#e (ent"u (e%!uit in!olo e lo!u"ile, %ta1ilite 0n a!e%t %!o( '&"& !oo" ona"ea !u %e"#i!iile te3ni!e ale !&ii 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. E'e!tua"ea '&"& (e"$i%iunea !u#enit& a lu!"&"ilo" %!a'an "ie"e, e "ena/ -i e 'o"a/ 0n a(ele (o"tua"e, ("e!u$ -i ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" e %e$nali+a"e 0n ti$(ul a!e%to" lu!"&"i 2

at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.11$ modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.11$ *n r!dac+ia (ca)ului din 02.11.&$]

'un!ii

Articolul 118. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 0n"e.i%t"a"e, e e#i en& -i a "e.ulilo" e 'olo%i"e a a$1a"!aiilo" 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 0n"e.i%t"a"e -i e e#i en& a a$1"a!aiilo", a'late %u1 !ont"olul In%(e!iei e Stat (ent"u a$1a"!aii a Re(u1li!ii Mol o#a, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a a$1a"!aiilo" -i a 1a+elo" )!on%t"u!iilo"* (ent"u %taiona"ea lo" 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e o"i ("i#a"ea e "e(tul e !on u!e"e a a$1a"!aiilo" (e un te"$en e (0n& la t"ei ani -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.11& modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.11& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 119. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate !ont"a in!en iilo" 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia", ae"ian, 'lu#ial, auto -i 0n t"an%(o"tul ele!t"i! 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate !ont"a in!en iilo" 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate !ont"a in!en iilo", %ta1ilite 0n t"an%(o"tul ae"ian, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e %e!u"itate !ont"a in!en iilo", %ta1ilite 0n t"an%(o"tul 'lu#ial, auto -i 0n t"an%(o"tul ele!t"i!, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.119 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.119 modificat prin (ca)ul din 02.11.&$]

Articolul 120. 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e e?(loata"e a $i/loa!elo" e t"an%(o"t 4olo%i"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t, !a"e %0nt ete"io"ate 0n %i%te$ul e '"0na"e %au 0n $e!ani+$ul e i"e!ie, o"i %0nt "eutilate '&"& auto"i+aia "e%(e!ti#&, o"i !a"e nu au t"e!ut !ont"olul te3ni! e %tat, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou& la !in!i %ala"ii $ini$e. 4olo%i"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, !a"e %0nt ete"io"ate -i !a u"$a"e e?(loata"ea lo" e%te inte"+i%& e "e.ulile e !i"!ulaie "utie"&,e?!e(t0n e'e!tele $enionate 0n (a"tea 0nt0i a ("e+entului a"ti!ol, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la unu la ou& %ala"ii $ini$e. 4olo%i"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a $i/loa!elo" e t"an%(o"t !a"e nu au 'o%t 0n"e.i%t"ate 0n $o ul %ta1ilit -i8%au li(%a (oliei e a%i.u"a"e o1li.ato"ie e "&%(un e"e !i#il& a ein&to"ilo" $i/loa!elo" e t"an%(o"t auto 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la unu la t"ei %ala"ii $ini$e. 4olo%i"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a

$i/loa!elo" e t"an%(o"t !u nu$&"ul e 0n$at"i!ula"e 'al% %au a%!un%, %au %!3i$1at 0n alt $o , ("e!u$ -i 'olo%i"ea a!e%to" $i/loa!e '&"& nu$&"ul e 0n$at"i!ula"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!ele e t"an%(o"t (e un te"$en e un an. Not&. P"in $i/loa!e e t"an%(o"t 0n a"ti!olele 92<29:9 in ("e+entul Co %e %u10nele. toate ti(u"ile e auto$o1ile, e t"a!toa"e -i alte $a-ini auto("o(ul%ate, t"olei1u+ele, ("e!u$ -i $oto!i!letele -i alte $i/loa!e e t"an%(o"t $e!ani!.
[Art.120 [Art.120 [Art.120 [Art.120 modificat prin !"!a modificat prin !"!a modificat prin !"!a *n r!dac+ia (ca)ului nr.2'3-X% din 1'.06.2001] nr.192-XIII din 20.0$.9#] nr.129'-XII din 23.02.93] nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 121. De(&-i"ea #ite+ei e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t De(&-i"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a #ite+ei e !i"!ulaie %ta1ilite e la +e!e (0n& la ou&+e!i H$8o"& 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou& la !in!i %ala"ii $ini$e. De(&-i"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a #ite+ei e !i"!ulaie %ta1ilite e la ou&+e!i (0n& la (at"u+e!i H$8o"& 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e. De(&-i"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a #ite+ei e !i"!ulaie %ta1ilite $ai $ult e (at"u+e!i H$8o"& 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.121 *n r!dac+ia !"ii nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.121 *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.121 *n r!dac+ia (ca)ului nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 121/1. Ne"e%(e!ta"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a !e"inelo" in i!atoa"elo" "utie"e, 0n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e a oa$enilo" -i alto" "e.uli ale !i"!ulaiei "utie"e Ne"e%(e!ta"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a !e"inelo" in i!atoa"elo" "utie"e e ("io"itate, ale i i!atoa"elo" "utie"e e inte"+i!e"e -i e %en% o1li.ato"iu, a $a"!a/ului (&"ii !a"o%a1ile a "u$u"ilo" ("i#in "e(tul ("io"ita" e !i"!ulaie, 0n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e a oa$enilo", e e(&-i"e a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, e t"e!e"e a lo!u"ilo" e o("i"e a t"an%(o"tului e u+ (u1li! %au a (a%a/elo" (ent"u (ietoni, e 'olo%i"e a i%(o+iti#elo" e ilu$inat la !& e"ea 0ntune"i!ului %au 0n !on iii e #i+i1ilitate "e u%&, e !i"!ulaie (e auto%t"&+i, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la unu la t"ei %ala"ii $ini$e. Nea!o" a"ea e !&t"e !on u!&to"ii uno" $i/loa!e e t"an%(o"t a (o%i1ilit&ii e t"e!e"e alto" $i/loa!e e t"an%(o"t !u 'a"u"ile e %e$nali+a"e !u lu$ina al1a%t"& %au !u i%(o+iti#ele e %e$nali+a"e %ono"& %(e!ial& 0n 'un!iune, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e un an. Ne.li/a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a %e$nalului e inte"+i!e"e al %e$a'o"ului %au a .e%tului e inte"+i!e"e al a.entului e !i"!ulaie 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou& la !in!i %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e -a%e luni.
[Art.121/1 modificat prin [Art.121/1 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#]

[Art.121/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.121/1 introdus prin (ca)ul nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 121/2. 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e !i"!ulaie "utie"& !a"e a .ene"at o %ituaie e a#a"ie 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e !i"!ulaie "utie"&,("e#&+ute 0n a"ti!olele 929 -i 92989 in ("e+entul Co , !a"e a .ene"at o %ituaie e a#a"ie, a i!& i2a ete"$inat (e ali (a"ti!i(ani la t"a'i! %& %!3i$1e 1"u%! #ite+a %au %en%ul !i"!ulaiei o"i %& ia alte $&%u"i (ent"u a%i.u"a"ea ("o("iei %e!u"it&i %au a %e!u"it&ii alto" !et&eni, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la -a(te la +e!e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e -a%e luni.
[Art.121/2 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.121/2 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.121/2 introdus prin (ca)ul nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 121/3. Pa"ti!i(a"ea !on u!&to"ilo" $i/loa!elo" e t"an%(o"t la e(la%a"ea 0n ."u( Pa"ti!i(a"ea !on u!&to"ilo" $i/loa!elo" e t"an%(o"t la e(la%a"ea 0n ."u( )$ai $ult e oi*,!e .ene"ea+& i$(e i$ente !i"!ulaiei "utie"e,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou& la !in!i %ala"ii $ini$e. A!eea-i 0n!&l!a"e !e a .ene"at o %ituaie e a#a"ie,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la -a(te la +e!e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!ele e t"an%(o"t (e un te"$en e -a%e luni.
[Art.121/3 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.121/3 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.121/3 introdus prin (ca)ul nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 122. 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e t"a#e"%a"e la ni#el !u !ale 'e"at& 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e t"a#e"%a"e la ni#el !u !alea 'e"at& )int"a"ea 0n (a%a/ !0n 1a"ie"a e%te 0n!3i%& %au 0n!e(e %& %e 0n!3i &, e%!3i e"ea neauto"i+at& a 1a"ie"ei %au o!oli"ea ei, t"a#e"%a"ea !&ilo" 'e"ate 0n lo!u"i nein i!ate -i alte 0n!&l!&"i ale "e.ulilo" e t"a#e"%a"e a (a%a/elo" e ni#el*, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la -a(te la +e!e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e -a%e luni.
[Art.122 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.122 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.122 *n r!dac+ia (ca)ului nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 123. Con u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t 0n %ta"e e e1"ietate Con u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t 0n %ta"e e e1"ietate,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei+e!i -i !in!i la (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"e e "e(tul e a !on u!e o"i!e $i/lo! e t"an%(o"t (e un te"$en e un an. Co$ite"ea "e(etat& 0n e!u"%ul unui an a a!elo"a-i a!iuni 2 at"a.e u(& %ine ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e o"i!e $i/lo! e t"an%(o"t (e un te"$en e t"ei ani. P"e a"ea !on u!e"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t unei (e"%oane !a"e %e a'l& 0n %ta"e e e1"ietate, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.123 modificat prin [Art.123 modificat prin [Art.123 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] !"!a nr.192-XII din 20.0$.9#] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

[Art.123 *n r!dac+ia (ca)ului nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 124. 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e !i"!ulaie "utie"&, 0n2 !&l!a"e !a"e a at"a% u(& %ine ete"io"a"ea $i/2 loa!elo" e t"an%(o"t o"i a alto" 1unu"i, ("e!u$ -i 0n!&l!a"ea alto" "e.uli e !i"!ulaie "utie"& 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e !i"!ulaie "utie"&, 0n!&l!a"e !a"e a at"a% u(& %ine ete"io"a"ea ne0n%e$nat& a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, a 0n!&"!&tu"ilo", a "u$u"ilo", a in%talaiilo" "utie"e -i a alto" in%talaii o"i a alto" 1unu"i,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e un an. 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a "e.ulilo" e !i"!ulaie "utie"&, !a"e a !on u% la !au+a"ea e le+iuni !o"(o"ale u-oa"e #i!ti$ei, 'ie ete"io"a"ea !on%i e"a1il& a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, a 0n!&"!&tu"ilo", a "u$u"ilo", a in%talaiilo" "utie"e -i e alt& natu"& o"i a alto" 1unu"i,2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e (0n& la oi ani. 5n!&l!a"ea, ("e#&+ut& la alineatul oi al ("e+entului a"ti!ol, %&#0"-it& 0n %ta"e e e1"ietate 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e la ou&+e!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e !u ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e t"ei ani. 5n!&l!a"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a alto" "e.uli e !i"!ulaie "utie"&, e?!e(t0n !ele ("e#&+ute e ("e+entul Co , at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,; la un %ala"iu $ini$.
[Art.12# [Art.12# [Art.12# [Art.12# modificat prin !"!a modificat prin !"!a modificat prin !"!a *n r!dac+ia (ca)ului nr.2'3-X% din 1'.06.2001] nr.316-XII din 09.12.9#] nr.129'-XII din 23.02.93] nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 124/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a !entu"ilo" e %i.u"an&, ("e!u$ -i a !&-tilo" (ent"u $oto!i!li-ti 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a !entu"ilo" e %i.u"an&, ("e!u$ -i a !&-tilo" (ent"u $oto!i!li-ti 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,; la un %ala"iu $ini$.
[Art.12#/1 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.12#/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.12#/1 introdus prin (ca)ul nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 125. Con u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t e !&t"e (e"%oanele !a"e nu au (e"$i% e !on u!e"e Con u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t e !&t"e (e"%oanele !a"e nu au (e"$i% e !on u!e"e, ("e!u$ -i ("e a"ea $i/lo!ului e t"an%(o"t unei (e"%oane !a"e nu a"e (e"$i% e !on u!e"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la -a(te la +e!e %ala"ii $ini$e. Con u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t e !&t"e (e"%oane ("i#ate e "e(tul e a !on u!e a%e$enea $i/loa!e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!&"ile ("e#&+ute e (&"ile 0nt0i -i a oua ale ("e+entului a"ti!ol, !a"e au !on u% la ete"io"a"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t, a 0n!&"!&tu"ilo", a "u$u"ilo", a in%talaiilo" "utie"e -i alto" in%talaii o"i a alto" 1unu"i, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.12' modificat prin [Art.12' modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

[Art.12' *n r!dac+ia (ca)ului nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 126. Con u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t e !&t"e (e"%oanele !a"e nu au (e"$i% e !on u!e"e -i !a"e %e a'l& 0n %ta"e e e1"ietate Con u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t e !&t"e (e"%oanele !a"e nu au (e"$i% e !on u!e"e a a!e%to" $i/loa!e -i !a"e %e a'l& 0n %ta"e e e1"ietate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la (at"u+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Co$ite"ea "e(etat& oa"& 0n e!u"%ul unui an a a!elo"a-i a!iuni 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la -ai+e!i la -ai+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.126 [Art.126 [Art.126 [Art.126 modificat prin !"!a compl!tat prin !"!a modificat prin !"!a *n r!dac+ia (ca)ului nr.2'3-X% din 1'.06.2001] nr.192-XII din 20.0$.9#] nr.129'-XII din 23.02.93] nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 127. Ne0n e(lini"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a in i!aiilo" $oti#ate e a o("i $i/lo!ul e t"an%(o"t, (le!a"ea e la lo!ul un e %2a ("o u% a!!i entul "utie" %au e%!3i#a"ea e la t"e!e"ea e?a$in&"ii %t&"ii e e1"ietate Ne0n e(lini"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a in i!aiilo" $oti#ate ale lu!"&to"ului (oliiei a'late 0n e?e"!iiul 'un!iunii e a o("i $i/lo!ul e t"an%(o"t, (le!a"ea, 0n!&l!0n a%t'el "e.ulile %ta1ilite, e la lo!ul un e %2a ("o u% a!!i entul "utie" 0n !a"e au 'o%t i$(li!ai %au e%!3i#a"ea !on u!&to"ilo" $i/loa!elo" e t"an%(o"t e la t"e!e"ea, 0n !on'o"$itate !u $o ul %ta1ilit, a e?a$in&"ii %t&"ii e e1"ietate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la t"ei+e!i -i !in!i la (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e %au ("i#a"ea e "e(tul e a !on u!e o"i!e ti( e $i/loa!e e t"an%(o"t (e un te"$en e t"ei ani. S&#0"-i"ea a!elo"a-i a!iuni e !&t"e (e"%oanele !a"e nu au (e"$i% e !on u!e"e a $i/loa!elo" e t"an%(o"t 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i -i !in!i la -ai+e!i e %ala"ii $ini$e. Not&. In i!aia lu!"&to"ului (oliiei 0$1"&!at 0n unin'o"$& ("i#in o("i"ea $i/lo!ului e t"an%(o"t %e & ("in %e$nali+a"ea !u $0na %au !u 1a%tonul e %e$nali+a"e, ("e!u$ -i !u a/uto"ul unui $e.a'on, (ent"u a e#ita %ituaia e a#a"ie.
[Art.12$ [Art.12$ [Art.12$ [Art.12$ modificat modificat modificat modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] prin (ca)ul nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 127/1. Re'u+ul e a t"an%(o"ta 1olna#ul a !&"ui #ia& e%te 0n (e"i!ol Re'u+ul !on u!&to"ului $i/lo!ului e t"an%(o"t e a t"an%(o"ta ne!on iionat, la !e"e"ea $e i!ului %au a altui lu!"&to" $e i!al, 1olna#ul a !&"ui #ia& e%te 0n (e"i!ol la unitatea $e i!o2%anita"& ("o?i$& 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.12$/1 introdus prin !"!a nr.'6-XI% din 10.06.9&]

Articolul 127/2. Ne0n e(lini"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t a in i!aiilo" lu!"&to"ului a1ilitat al Mini%te"ului T"an%(o"tu"ilo" -i Co$uni!aiilo" Ne0n e(lini"ea e !&t"e !on u!&to"ii $i/loa!elo" e t"an%(o"t, a!ti#itatea !&"o"a ne!e%it& li!enie"e %au auto"i+a"e la t"a'i! in (a"tea Mini%te"ului T"an%(o"tu"ilo" -i Co$uni!aiilo" %au a o".anului a1ilitat e el, a in i!aiilo" lu!"&to"ului a1ilitat al Mini%te"ului T"an%(o"tu"ilo" -i Co$uni!aiilo", a'lat 0n e?e"!iiul 'un!iunii, e a

o("i $i/lo!ul e t"an%(o"t, "e'u+ul a!e%to"a e a ("e+enta o!u$entele e 0n%oi"e %au nea $ite"ea e'e!tu&"ii !ont"olului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Not&. In i!aia lu!"&to"ului a1ilitat al Mini%te"ului T"an%(o"tu"ilo" -i Co$uni!aiilo", 0n uni'o"$&, ("i#in o("i"ea $i/lo!ului e t"an%(o"t %e 'a!e !u 1a%tonul e %e$nali+a"e.
[Art.12$/2 introdus prin !"!a nr.3#1-X% din 06.0$.2001]

Articolul 128. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !i"!ulaie e !&t"e (ietoni -i e !&t"e ali (a"ti!i(ani la !i"!ulaia "utie"& Ne.li/a"ea e !&t"e (ietoni a %e$nalelo" e i"i/a"e a !i"!ulaiei "utie"e, t"a#e"%a"ea (&"ii !a"o%a1ile a "u$ului %au e(la%a"ea (e ea 0n lo!u"ile nein i!ate, ("e!u$ -i ne.li/a"ea %e$nalelo" e i"i/a"e a !i"!ulaiei "utie"e, ne"e%(e!ta"ea !e"inelo" in i!atoa"elo" "utie"e, e ("io"itate ale in i!atoa"elo" e inte"+i!e"e -i e %en% o1li.ato"iu, a "e.ulilo" e e(la%a"e (e auto%t"&+i a (e"%oanelo", !a"e !on u! $o(e e -i 1i!i!lete, a #i+itiilo" -i a alto" (e"%oane !e %e 'olo%e%! e "u$, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,; la un %ala"iu $ini$. 5n!&l!a"ea e !&t"e a!elea-i (e"%oane a "e.ulilo" e !i"!ulaie "utie"&, !a"e a .ene"at o %ituaie e a#a"ie,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la unu la t"ei %ala"ii $ini$e.
[Art.12& modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.12& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.12& *n r!dac+ia (ca)ului nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 129. A $ite"ea ie-i"ii (e t"a%eu a $i/loa!elo" e t"an%(o"t !a"e au e'e!te -i alte 0n!&l!&"i ale "e.ulilo" e e?(loata"e A $ite"ea ie-i"ii (e t"a%eu a $i/loa!elo" e t"an%(o"t !a"e au e'e!te !e inte"+i! e?(loata"ea lo" %au "eutilate '&"& auto"i+aia "e%(e!ti#&, %au !a"e nu %0nt 0n"e.i%t"ate 0n $o ul %ta1ilit, %au nu au t"e!ut !ont"olul te3ni! e %tat 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e, "e%(on%a1ile e %ta"ea te3ni!& -i e e?(loata"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t 0n $&"i$e e la t"ei la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.129 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.129 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.129 *n r!dac+ia (ca)ului nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 130. A $ite"ea la !on u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t %au a na#elo" a !on u!&to"ilo" e $i/loa!e e t"an%(o"t %au a !0"$a!ilo",!a"e %e a'l& 0n %ta"e e e1"ietate, %au a (e"%oanelo", !a"e nu au (e"$i% e !on u!e"e a $i/lo!ului e t"an%(o"t %au a na#ei A $ite"ea la !on u!e"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t %au a na#elo" 'lu#iale -i a$1a"!aiilo" a !on u!&to"ilo" e $i/loa!e e t"an%(o"t %au a !0"$a!ilo", !a"e %e a'l& 0n %ta"e e e1"ietate, %au a (e"%oanelo", !a"e nu au (e"$i% e !on u!e"e a $i/lo!ului e t"an%(o"t %au a na#ei,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e,"e%(on%a1ile (ent"u %ta"ea te3ni!& -i e?(loata"ea $i/loa!elo" e t"an%(o"t %au a na#elo" 0n $&"i$e e la ou&+e!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.130 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.130 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.130 *n r!dac+ia (ca)ului din 02.11.&$]

Articolul 131. 4olo%i"ea neauto"i+at& a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, a $a-inilo" o"i a $e!ani%$elo" 4olo%i"ea neauto"i+at& 0n %!o( e ("o'it a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, a $a-inilo" o"i a $e!ani%$elo", !e a(a"in 0nt"e("in e"ilo", in%tituiilo", o".ani+aiilo", 2

at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e, ia" !on u!&to"ilo" $i/loa!elo" e t"an%(o"t 2 a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e.
[Art.131 modificat prin !"!a nr.'1-XIII din 1#.0#.9#] [Art.131 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.131 *n r!dac+ia (ca)ului din 1$.06.&6]

Articolul 131/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a $i/loa!elo" e t"an%(o"t ele!t"i!, auto -i e t"an%(o"t 'lu#ial Dete"io"a"ea e!3i(a$entului inte"io" -i a (l&!ilo" e %ti!l& in t"olei1u+e, t"a$#aie, auto1u+e, ta?iu"i !u intine"a" 'i? %au in na#ele 'lu#iale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei la !in!i %ala"ii $ini$e. A"un!a"ea .unoiului -i a alto" o1ie!te in 'e"e%t"ele -i u-ile t"olei1u+elo", t"a$#aielo", auto1u+elo", ta?iu"ilo" $a"-"uti+ate %au ale na#elo" 'lu#iale 2 at"a.e u(& %ine un a#e"%ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la unu la t"ei %ala"ii $ini$e. 4u$atul 0n %aloanele t"olei1u+elo", t"a$#aielo", auto1u+elo", ta?iu"ilo" $a"-"uti+ate %au ale na#elo" 'lu#iale e (a%a.e"i 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la unu la t"ei %ala"ii $ini$e.
[Art.131/1 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.131/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.131/1 introdus prin (ca)ul din 02.11.&$]

Articolul 132. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e a uno" %u1%tane -i o1ie!te (e"i!uloa%e 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia", 'lu#ial -i auto -i 0n t"an%(o"tul ele!t"i! 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e t"an%(o"ta"e 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia" -i 'lu#ial !u 1a.a/ul e $0n&, a uno" %u1%tae -i o1ie!te in'la$a1ile ot"&#itoa"e, u-o" in'la$a1ile, e?(lo+i#e -i to?i!e 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e. T"an%(o"ta"ea !u t"olei1u+ul, t"a$#aiul, auto1u+ul, ta?iul !u intine"a" 'i?, ("e!u$ -i ("e a"ea la 1a.a/e %au 0n !a$e"a e (&%t"at 1a.a/e 2 %u1%tanelo" e?(lo+i#e, u-o" in'la$a1ile, ot"&#itoa"e -i to?i!e at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e.
[Art.132 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.132 modificat prin (ca)ul din 02.11.&$]

Articolul 133. T"an%(o"ta"ea 1a.a/ului e $0n& (e%te no"$ele %ta1ilite -i a 1a.a/ului neta?at T"an%(o"ta"ea 0n t"an%(o"tul 'lu#ial a 1a.a/ului e $0n& (e%te no"$ele %ta1ilite 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e <,<; in %ala"iul $ini$. T"an%(o"ta"ea 1a.a/ului e $0n& (e%te no"$ele %ta1ilite 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e <,<; in %ala"iul $ini$. T"an%(o"ta"ea neta?at& a 1a.a/ului !u t"olei1u+ul, t"a$#aiul, !u auto1u+ul o"&-ene%! -i %u1u"1an -i !u ta?i$et"ul !u itine"a" 'i? 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e <,<2; in %ala"iul $ini$ (ent"u 'ie!a"e lo! e 1a.a/. T"an%(o"ta"ea neta?at& a 1a.a/ului !u auto1u+ul inte"u"1an 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e <,<; in %ala"iul $ini$.
[Art.133 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.133 modificat prin (ca)ul din 02.11.&$]

Articolul 134. C&l&to"ia '&"& 1ilet

C&l&to"ia (e"%oanelo" '&"& 1ilet %au '&"& a!3ita"ea ta?ei 0n%oito"ului t"an%(o"tului )0n%oito"ului e t"en, #a.on, ta?ato"ului*A !u t"enu"ile %u1u"1ane 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la <,; %ala"ii $ini$eB !u t"enu"ile e !o$uni!aie lo!al& -i e !u"%& lun.& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou& %ala"ii $ini$e. !u na#ele t"an%(o"tului 'lu#ial 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la un %ala"iu $ini$B !u t"an%(o"tul u"1an 0n !o$un 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la <,: in %ala"iul $ini$B !u auto1u+ele e !u"%& inte"u"1an& -i inte"naional& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la un %ala"iu $ini$B !u na#ele ae"iene 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e. Ne0n$0na"ea 1iletului e !&t"e 0n%oito"ul t"an%(o"tului !ont"a ta?ei a!3itate %au 0n$0na"ea 1iletelo" la un !o%t $ai $i! e!0t %u$a "eal& a!3itat& e !&t"e !&l&to"i 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e. Du!e"ea !o(iilo" 0n #0"%t& e la !in!i la +e!e ani in t"an%(o"tu"i '&"& 1ilet %au '&"& a!3ita"ea ta?ei 0n%oito"ului t"an%(o"tului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n ("o(o"ie e 986 in a$en a %ta1ilit& (ent"u !&l&to"ia '&"& 1ilet a unui (a%a.e" a ult.
[Art.13# [Art.13# [Art.13# [Art.13# modificat prin !"!a nr.3#1-X% din 06.0$.2001] modificat prin !"!a nr.132#-XIII din 2'.09.9$] modificat prin !"!a nr.103$-XIII din 1$.12.96] *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 134/1. Ne"e%(e!ta"ea 0n t"an%(o"tul auto a !on iiilo" %ta1ilite 0n li!en& %au 0n auto"i+aie Ne"e%(e!ta"ea 0n t"an%(o"tul auto a !on iiilo" %ta1ilite 0n li!en& %au 0n auto"i+aie, eli1e"ate e Mini%te"ul T"an%(o"tu"ilo" -i Co$uni!aiilo" %au e o".anul a1ilitat e $ini%te", 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.13#/1 introdus prin !"!a nr.3#1-X% din 06.0$.2001]

Articolul 135. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e a%i.u"a"e a inte."it&ii 0n!&"!&tu"ilo" 0n t"an%(o"tul 'e"o#ia", 'lu#ial -i auto Dete"io"a"ea $ate"ialului "ulant, a !ontaine"elo", $i/loa!elo" 'lotante -i a alto" $i/loa!e e t"an%(o"t, e%tinate t"a'i!ului e 0n!&"!&tu"i, ("e!u$ -i a i%(o+iti#elo" e t"a'i!, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e. Dete"io"a"ea (lu$1u"ilo" -i a i%(o+iti#elo" e 0n!3i e"e ale #a.oanelo" e $a"'&, auto$o1ilelo", "e$o"!ilo" e auto$o1ile, !ontaine"elo", !alelo" -i alto" $a.a+ii e alte $i/loa!e 'lotante, "u(e"ea (lu$1u"ilo" e (e eleB ete"io"a"ea uno" unit&i e 0n!&"!&tu"i -i a a$1ala/ului lo", a uno" (a!3ete, a ."ila/elo" e la (un!tele e $ani(ula"e, a $&"'u"ilo" e la %taiile e !ale 'e"at&, e la %taiile e auto!a$ioane, e la (un!tele )"a$(ele* e !ontaine"e, e la (o"tu"i ) e1a"!a e"e* -i e(o+ite, !e %e 'olo%e%! (ent"u e?e!uta"ea o(e"aiilo" le.ate e t"a'i!ul e $&"'u"i, ("e!u$ -i a'la"ea, '&"& (e"$i%iunea !u#enit&, (e te"ito"iul (un!telo" e $ani(ula"e a $&"'u"ilo", al (un!telo" )"a$(elo"* e !ontaine"e al +onelo" )%e!toa"elo"* e $ani(ula"e a $&"'u"ilo" in (o"tu"i ) e1a"!a e"e*, al e!lu+elo" -i al e(o+itelo" %u%2$enionate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la <,9 (0n& la

!in!i %ala"ii $ini$e.


[Art.13' modificat prin

!"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 136. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" 0n "e(tate %("e a%i.u"a"ea inte."it&ii 0n!&"!&tu"ilo" 0n t"an%(o"tul ae"ian Dete"io"a"ea (lu$1u"ilo" -i a i%(o+iti#elo" e 0n!3i e"e, ale !ontaine"elo", "u(e"ea (lu$1u"ilo" e (e ele, ete"io"a"ea uno" unit&i e 0n!&"!&tu"i -i a a$1ala/ului lo", a (a!3etelo", ("e!u$ -i a ."ila/elo" e (e e(o+itele, !e %e 'olo%e%! (ent"u e?e!uta"ea o(e"aiunilo" le.ate e t"a'i!ul e $&"'u"i 0n t"an%(o"tul ae"ian,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. Dete"io"a"ea !ontaine"elo" -i a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, e%tinate t"a'i!ului e $&"'u"i 0n t"an%(o"tul ae"ian, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.136 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 137. Dete"io"a"ea "u$u"ilo", (a%a/elo" e ni#el -i a alto" in%talaii "utie"e Dete"io"a"ea "u$u"ilo", (a%a/elo" e ni#el, a alto" in%talaii "utie"e %au a $i/loa!elo" te3ni!e e i"i/a"e a !i"!ulaiei "utie"e, ("e!u$ -i !"ea"ea e o1%ta!ole (ent"u !i"!ulaia "utie"&, in!lu%i# ("in $u" &"i"ea 0$1"&!&$intei "utie"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.13$ modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] [Art.13$ modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.13$ *n r!dac+ia (ca)ului nr.3&03 din 29.03.90]

Articolul 137/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a "u$u"ilo" Ci"!ulaia (e "u$u"ile naionale a $i/loa!elo" e t"an%(o"t !u -enile, !u t"a!iune ani$al&, ("e!u$ -i a !elo" nee!3i(ate !o"e%(un+&to", !a"e t"an%(o"t& 0n!&"!&tu"i a !&"o" %!u".e"e (oate ("o#o!a a!o(e"i"ea !u .3ea& a 0$1"&!&$intei "utie"e 0n (e"ioa a e ia"n& -i i$inua"ea %i.u"anei !i"!ulaiei "utie"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.13$/1 introdus prin !"!a nr.909-XIII din 0#.0$.96]

Articolul 138. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("ote!ie a 1en+ii e eli$ita"e a "e.ulilo" e 'olo%i"e a te"enu"ilo" +onei e ("ote!ie a "u$ului A"atul uno" (o"iuni e te"en, !o%itul ie"1ii, t&ie"ea -i #&t&$a"ea (lantaiilo", 0ntoa"!e"ea %t"atului 0nelinit -i e?!a#a"ea %olului e#a!ua"ea a(elo" e !anali+aie, in u%t"iale,a$elio"ati#e -i e %!u".e"e 0n in%talaii e e"i#aie a a(ei -i 0n "e+e"#e, a!& %e e'e!tuea+& (e 1an a e eli$ita"e a auto "u$u"ilo" '&"& !oo" ona"e !u o".anele "utie"e, ("e!u$ -i a0a"ea 'o!ului (e 1an a e eli$ita"e -i $ai a("oa(e e 9<< e $et"i e (o u"ile e le$n, 'u$atul (e (o u"ile e le$n -i (e (o u"ile !u (a" o%eal& e le$n 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. E?e!uta"ea, 0n +ona e ("ote!ie a "u$ului, e 0$("e/$ui"i %au (lantaii !a"e (ot ("o#o!a 0n+&(e+i"ea "u$ului o"i 0$(ie i!a #i+i1ilitatea, ("e!u$ -i a$(la%a"ea, 0n a!ea%t& +on&, e !on%t"u!ii, in%talaii -i (anou"i (u1li!ita"e, '&"& auto"i+a"ea "e%(e!ti#& a o".anului e a $ini%t"a"e a "u$ului,2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e. E?e!uta"ea 0n +ona e ("ote!ie a "u$ului a uno" lu!"&"i !a"e a" (e"i!lita %ta1ilitatea, inte."itatea, a" #i!ia a%(e!tul e%teti! al "u$ului %au a" $o i'i!a "e.i$ul a(elo" %u1te"ane, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.

[Art.13& modificat prin [Art.13& modificat prin

!"!a nr.909-XIII din 0#.0$.96] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 139. 5n!&l!a"ea e !&t"e ein&to"ii e te"enu"i a "e.ulilo" e ("ote!ie a auto "u$u"ilo" -i a !on%t"u!iilo" "utie"e Ne0n e(lini"ea e !&t"e ein&to"ii e te"enu"i a o1li.aiunilo" e a$ena/a"e, "e(a"a"e -i !u"&i"e "e.ulat& a (i%telo" (ent"u (ietoni -i a (unilo" e t"e!e"e 0n li$itele (o"iunilo" e te"en, ate 0n %ea$a lo", 'iin $&".ina-e !u 1an a e eli$ita"e a auto "u$u"ilo" -i a'l0n u2%e 0n +ona !ent"elo" (o(ulate, %ituate e2a lun.ul "u$u"ilo" e i$(o"tan& "e(u1li!an& -i lo!al&, ("e!u$ -i ne0n e(lini"ea o1li.aiunilo" e 0nt"eine"e 0n %ta"e te3ni!& 1un& -i 0n !u"&enie a 1a"ie"elo" e la $a".inea (o"iunilo" e te"ene, ate 0n %ea$a lo", %au a !&ilo" e a!!e% la auto "u$ul e 'olo%in& .ene"al&, in!lu%i# (unile e t"e!e"e, 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e.
[Art.139 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.139 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 139/1. E%!3i#a"ea e la (a"ti!i(a"ea la !on%t"u!ia -i "e(a"aia auto "u$u"ilo" E%!3i#a"ea !ol3o+u"ilo", %o#3o+u"ilo", 0nt"e("in e"ilo" in u%t"iale, e t"an%(o"tu"i, e !on%t"u!ii -i a alto" 0nt"e("in e"i -i o".ani+aii e!ono$i!e e la (a"ti!i(a"ea la !on%t"u!ia -i "e(a"aia auto "u$u"ilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea te"$enelo" e e?e!uta"e a lu!"&"ilo", e 0nl&tu"a"e a e"an/a$entelo" ("i!inuite "u$ului 0n u"$a e?e!ut&"ii lu!"&"ilo" in i!ate 0n auto"i+aia eli1e"at& e o".anul e a $ini%t"a"e a "u$ului2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. Su%t"a.e"ea e la 0n e(lini"ea lu!"&"ilo", e la 0nl&tu"a"ea e"an/a$entelo" ("i!inuite "u$ului 0n u"$a e?e!ut&"ii lu!"&"ilo", in i!ate 0n auto"i+aia eli1e"at& e o".anul e a $ini%t"a"e a "u$ului, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.139/1 compl!tat prin !"!a nr.909-XIII din 0#.0$.96] [Art.139/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.139/1 introdus prin (ca)ul din 29.11.&']

Articolul 140. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 0nt"eine"e a "u$u"ilo", (a%a/elo" e ni#el -i a alto" in%talaii "utie"e 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 0nt"eine"e a "u$u"ilo", (a%a/elo" e ni#el -i a alto" in%talaii "utie"e 0n %ta"e e %i.u"an& (ent"u !i"!ulaie %au nelua"ea e $&%u"i (entu inte"+i!e"ea la ti$( o"i (ent"u li$ita"ea !i"!ulaiei (e unele (o"iuni ale "u$u"ilo", !0n 'olo%i"ea lo" (e"i!litea+& %e!u"itatea !i"!ulaiei, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e, "e%(on%a1ile (ent"u %ta"ea "u$u"ilo", a (a%a/elo" e ni#el -i a alto" in%talaii "utie"e, 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#0 modificat prin [Art.1#0 modificat prin !"!a nr.2'3-X% din 1'.06.2001] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 141. 5n!&l!a"ea Re.ulilo" e ("ote!ie a !on u!telo" $a.i%t"ale 5n!&l!a"ea Re.ulilo" e ("ote!ie a !on u!telo" $a.i%t"ale 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la t"ei %ala"ii $ini$e -i a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 142. A!ti#itatea 0n o$eniul tele!o$uni!aiilo" '&"& li!en& %au auto"i+aie o"i 0n !a+ul %u%(en &"ii %au 0n!et&"ii a!iunii lo" De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii 0n o$eniul tele!o$uni!aiilo" %au utili+a"ea '"e!#enelo" "a io '&"& li!en& o"i '&"& auto"i+aia eli1e"at& e o".anul a1ilitat2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e !u %au '&"& !on'i%!a"ea e!3i(a$entului. I$(o"tul, 'u"ni+a"ea %au !o$e"!iali+a"ea e!3i(a$entelo" -i !a1lu"ilo" (ent"u ne!e%it&ile tele!o$uni!aiilo", in'o"$ati!ii -i a!ti#it&ii (o-tale ne!e"ti'i!ate -i8%au ne$a"!ate 0n !on'o"$itate !u ("o!e u"a e !e"ti'i!a"e e !&t"e o".ani%$ul e !e"ti'i!a"e a ("o u%elo" in o$eniul tele!o$uni!aiilo", in'o"$ati!ii -i a!ti#it&ii (o-tale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e e la t"ei+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. In%tala"ea %au utili+a"ea e!3i(a$entelo" e "a io!o$uni!aii 0n $i/loa!ele e t"an%(o"t '&"& auto"i+aia eli1e"at& e In%(e!to"atul e Stat al Co$uni!aiilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e !u %au '&"& !on'i%!a"ea e!3i(a$entului.
[Art.1#2 [Art.1#2 [Art.1#2 [Art.1#2 [Art.1#1 modificat prin !"!a nr.'22-X% din 1&.12.03- *n .i"oar! 30.01.0#] modificat prin !"!a nr.$#6-X% din 21.12.2001] modificat prin !"!a nr.3#2-X% din 06.0$.2001] *n r!dac+ia !"ii nr.9&$-XIII din 1'.10.96] modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 142/1. Ne"e%(e!ta"ea !on iiilo" %ta1ilite 0n li!en& %au auto"i+aie Ne"e%(e!ta"ea !on iiilo" %ta1ilite 0n li!ena %au auto"i+aia, eli1e"ate e A.enia Naional& (ent"u Re.le$enta"e 0n Tele!o$uni!aii -i In'o"$ati!&, o"i 0n li!ena %au auto"i+aia, eli1e"ate e Con%iliul Coo" onato" al Au io#i+ualului, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e. Ne"e%(e!ta"ea !on iiilo" -i no"$elo" e i'u+a"e a ("o."a$elo" au io#i+uale, %ta1ilite e Con%iliul Coo" onato" al Au io#i+ualului -i Co$i%ia Ele!to"al& Cent"al& (ent"u (e"ioa a !a$(aniei ele!to"ale, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la ou& %ute !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. E$ite"ea (e alt& '"e!#en& %au !anal, ne"e%(e!ta"ea atelo" te3ni!e, a +onei %au a (a"a$et"ilo" te3ni!i, ("e#&+ui 0n li!ena e e$i%ie, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la ou& %ute la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e. Di'u+a"ea (u1li!it&ii !u 0n!&l!a"ea ("e#e e"ilo" le.ale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la ou& %ute !in!i+e!i la !in!i %ute e %ala"ii $ini$e. Continua"ea a!ti#it&ii u(& %u%(en a"ea %au "et"a.e"ea li!enei e e$i%ie %au a e!i+iei e auto"i+a"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e t"ei $ii e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#2/1 [Art.1#2/1 [Art.1#2/1 [Art.1#2/1 [Art.1#2/1 modificat prin !"!a nr.'22-X% din 1&.12.03- *n .i"oar! 30.01.0#] modificat prin !"!a nr.$#6-X% din 21.12.2001] compl!tat prin !"!a nr.3#2-X% din 06.0$.2001] compl!tat prin !"!a nr.116&-XI% din 26.0$.2000] introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 142/2. T"an%$ite"ea '"e!#enei "a io a%i.nate, li!enei %au auto"i+aiei unei alte (e"%oane T"an%$ite"ea '"e!#enei "a io a%i.nate, ("e!u$ -i a li!enei %au auto"i+aiei eli1e"ate e A.enia Naional& (ent"u Re.le$enta"e 0n Tele!o$uni!aii -i In'o"$ati!& unei alte (e"%oane /u"i i!e %au 'i+i!e 2

at"a.e !in!i la "&%(un e"e $ini$e.

u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e 0n $&"i$e e la ou&+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii

[Art.1#2/2 modificat prin !"!a nr.$#6-X% din 21.12.2001] [Art.1#2/2 compl!tat prin !"!a nr.3#2-X% din 06.0$.2001] [Art.1#2/2 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 142/3. Utili+a"ea %au !one!ta"ea la "eelele e tele2 !o$uni!aii a e!3i(a$entelo" -i !a1lu"ilo" e tele!o$uni!aii ne!e"ti'i!ate -i ne$a"!ate Utili+a"ea %au !one!ta"ea la "eelele e tele!o$uni!aii a e!3i(a$entelo" -i !a1lu"ilo" e tele!o$uni!aii ne!e"ti'i!ate -i ne$a"!ate e Mini%te"ul T"an%(o"tu"ilo" -i Co$uni!aiilo" %au e o".anul a1ilitat e $ini%te" 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e e la ou&+e!i la -ai+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#2/3 modificat prin !"!a nr.$#6-X% din 21.12.2001] [Art.1#2/3 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 142/4. Cone!ta"ea neauto"i+at& %au a $ite"ea !one!t&"ii neauto"i+ate la "eelele e tele!o$uni!aii Cone!ta"ea neauto"i+at& %au a $ite"ea !one!t&"ii neauto"i+ate a a(a"atelo" tele'oni!e %au alto" e!3i(a$ente te"$inale la liniile e a1onat %au la ta?o'oane -i a a(a"atelo" e "a io, tele#i+oa"elo" -i a alto" $i/loa!e e tele!o$uni!aii la "eelele e tele!o$uni!aii "a io'oni!e %au tele#i+ate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e e la !in!i%("e+e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Cone!ta"ea neauto"i+at& %au a $ite"ea !one!t&"ii neauto"i+ate a "eelei e tele!o$uni!aii a unui ("o("ieta" la "eeaua e tele!o$uni!aii a altui ("o("ieta" %au la "eeaua (u1li!& e tele!o$uni!aii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e e la ou&+e!i la ou& %ute !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#2/# introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 142/5. Re'u+ul ne0nte$eiat al titula"ului e li!en& e a !one!ta la "eeaua %a e tele!o$uni!aii a "eelei e tele!o$uni!aii a unui alt titula" e li!en& Re'u+ul ne0nte$eiat al titula"ului e li!en& e a !one!ta, !on'o"$ !on iiilo" %ta1ilite 0n li!en&, la "eeaua %a e tele!o$uni!aii a "eelei e tele!o$uni!aii a unui alt titula" e li!en& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la o %ut& -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#2/' introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 143. 5n!&l!a"ea no"$elo" e e$i%ie "a ioele!t"i!& -i e (e"tu"1aii in u%t"iale a $i%i1ile (ent"u "a io"e!e(2 ie, 0$(ie i!a"ea "e!e(ion&"ii ("o."a$elo" au io#i2 +ualului %au a 'un!ion&"ii e!3i(a$entelo" -i linii2 lo" ("o."a$elo" au io#i+ualului %au a 'un!ion&"ii e!3i(a$entelo" -i liniilo" e tele!o$uni!aii 5n!&l!a"ea no"$elo" e e$i%ie "a ioele!t"i!& -i e (e"tu"1aii in u%t"iale a $i%i1ile (ent"u "a io"e!e(ie, 0$(ie i!a"ea "e!e(ion&"ii ("o."a$elo" au io#i+ualului %au a 'un!ion&"ii e!3i(a$entelo" -i liniilo" e tele!o$uni!aii at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#3 *n r!dac+ia !"ii nr.9&$-XIII din 1'.10.96] [Art.1#3 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 143/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("ote!ie a liniilo" -i in%talaiilo" e tele!o$uni!aii 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("ote!ie a liniilo" -i in%talaiilo" e tele!o$uni!aii ("in 'i" -i !a1lu 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#3/1 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 143/2. C"ea"ea -i o(e"a"ea $i/loa!elo" e tele!o$uni!aii %u%!e(ti1ile %& !au+e+e ("e/u i!ii %&n&t&ii oa$enilo" C"ea"ea -i o(e"a"ea $i/loa!elo" e tele!o$uni!aii %u%!e(ti1ile %& !au+e+e ("e/u i!ii %&n&t&ii oa$enilo" !a"e lo!uie%! 0n +ona e in'luen& &un&toa"e a lo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e !u %au '&"& !on'i%!a"ea e!3i(a$entului.
[Art.1#3/2 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 143/3. T"an%$ite"ea 0n t"a'i!ul %e"#i!iilo" e "a ioa$ato" a in'o"$aiilo" inte"+i%e T"an%$ite"ea 0n t"a'i!ul %e"#i!iilo" e "a ioa$ato" a in'o"$aiilo" inte"+i%e e Re.ula$entul "a ioa$ato"ilo" -i e alte a!te no"$ati#e 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#3/3 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 143/4. 4"an!a"ea t"i$ite"ilo" (o-tale !u $&"!i (o-tale utili+ate %au neauto"i+ate 4"an!a"ea t"i$ite"ilo" (o-tale !u $&"!i (o-tale utili+ate %au neauto"i+ate e Mini%te"ul T"an%(o"tu"ilo" -i Co$uni!aiilo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.1#3/# modificat prin !"!a nr.$#6-X% din 21.12.2001] [Art.1#3/# introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 144. E?e!uta"ea lu!"&"ilo" 0n o$eniul tele!o$uni!aiilo" '&"& a!o" ul ("o("ieta"ului 'un!ia" %au e o1ie!te o"i '&"& 3ot&"0"ea in%tanei e /u e!at& ("i#in e?e!uta"ea a!e%to" lu!"&"i E?e!uta"ea lu!"&"ilo" 0n o$eniul tele!o$uni!aiilo" '&"& a!o" ul ("o("ieta"ului 'un!ia" %au e o1ie!te o"i '&"& 3ot&"0"ea in%tanei e /u e!at& ("i#in e?e!uta"ea a!e%to" lu!"&"i 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e o %ut& !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1## *n r!dac+ia [Art.1## *n r!dac+ia !"ii nr.9&$-XIII din 1'.10.96] !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 144/1. E?e!uta"ea lu!"&"ilo" e a$ena/a"e -i e t"an2 %'e"a"e a "eelelo" e tele!o$uni!aii la !on2 %t"u!ie )"e!on%t"u!ie* '&"& !on iii te3ni!e %au '&"& a le "e%(e!ta E?e!uta"ea lu!"&"ilo" e a$ena/a"e -i e t"an%'e"a"e a "eelelo" e tele!o$uni!aii la !on%t"u!ia )"e!on%t"u!ia* !l& i"ilo", "u$u"ilo", (o u"ilo" -i alto" o1ie!te '&"& !on iiile te3ni!e %ta1ilite e ("o("ieta"ii "eelelo" e tele!o$u ni!aii %au '&"& a le "e%(e!ta 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i e la !in!i la o %ut& !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1##/1 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 144/2. E?e!uta"ea lu!"&"ilo" e !on%t"u!ie 0n +onele e ("ote!ie a liniilo" -i in%talaiilo" e tele!o$uni!aii '&"& auto"i+aie E?e!uta"ea lu!"&"ilo" e !on%t"u!ie 0n +onele e ("ote!ie a liniilo" -i in%talaiilo" e tele!o$uni!aii '&"& (e"$i%iunea

("o("ieta"ului liniilo" -i in%talaiilo" e tele!o$uni!aii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e +e!e la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii "&%(un e"e e la t"ei+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1##/2 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

la e

Articolul 144/3. 5$(ie i!a"ea 0nt"e("in e"ilo" e tele!o$uni!aii e a in%tala "eele e tele!o$uni!aii 5$(ie i!a"ea 0nt"e("in e"ilo" e tele!o$uni!aii e a in%tala "eele e tele!o$uni!aii 0n, (e, ea%u("a %au %u1 te"ito"iul ("o("iet&ii 'un!ia"e, (o u"i, %t"&+i, tunelu"i, !l& i"i, !ole!toa"e, +one 0n!3i%e, (& u"i, a(e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i la o %ut& !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1##/3 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 144/4. 5$(ie i!a"ea ne0nte$eiat& a in%tal&"ii i%(o+i2 ti#elo" -i !on%t"u!iilo" (ent"u %e"#i!ii e (o-t& 5$(ie i!a"ea ne0nte$eiat& a in%tal&"ii !utiilo" (o-tale,auto$ate2 lo" (o-tale,!&%uelo" (o-tale, alto" i%(o+iti#e -i !on%t"u!ii (ent"u %e"#i!ii e (o-t& 0n lo!u"ile !oo" onate !u o".anele a $ini%t"aiei (u1li!e lo!ale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1##/# introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 145. Re'u+ul ne0nte$eiat e a ("e%ta %e"#i!ii (u1li!e e tele!o$uni!aii %au (o-tale Re'u+ul ne0nte$eiat e a ("e%ta %e"#i!ii (u1li!e e tele!o$uni!aii %au (o-tale utili+ato"ului !a"e %e a'l& 0n +ona e a!iune a o(e"ato"ului 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#' *n r!dac+ia !"ii nr.9&$-XIII din 1'.10.96] [Art.1#' modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 145/1. Di%!"i$ina"ea la ("e%ta"ea %e"#i!iilo" (u1li!e e tele!o$uni!aii %au (o-tale Di%!"i$ina"ea e o"i!e natu"& a utili+ato"ului la ("e%ta"ea %e"#i!iilo" (u1li!e e tele!o$uni!aii %au (o-tale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la !in!i la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#'/1 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 145/2. Nea!3ita"ea (l&ilo" (ent"u '"e!#enele "a io a!o" ate %au a(li!a"ea e ta"i'e i%!"i$inato"ii la ("e%ta"ea %e"#i!iilo" (u1li!e e tele!o$uni!aii %au (o-tale Nea!3ita"ea (l&ilo" (ent"u '"e!#enele "a io a!o" ate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e. A(li!a"ea e ta"i'e i%!"i$inato"ii la ("e%ta"ea %e"#i!iilo" (u1li!e e tele!o$uni!aii %au (o-tale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#'/2 *n r!dac+ia !"ii nr.$#6-X% din 21.12.2001] [Art.1#'/2 modificat prin !"!a nr.3#2-X% din 06.0$.2001] [Art.1#'/2 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 145/3. 5$(ie i!a"ea a!!e%ului la %e"#i!iile (u1li!e e tele!o$uni!aii %au (o-tale 5$(ie i!a"ea a!!e%ului utili+ato"ului la %e"#i!iile (u1li!e tele!o$uni!aii %au (o-tale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e.

e la

[Art.1#'/3 introdus prin

!"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 145/4. 5$(ie i!a"ea ne0nte$eiat& a a!!e%ului la "eeaua e tele!o$uni!aii %au la %e"#i!iile (u1li!e e tele!o$uni!aii 5$(ie i!a"ea ne0nte$eiat& e !&t"e o(e"ato" a a!!e%ului !on!u"enilo" la "eeaua e tele!o$uni!aii %au la %e"#i!iile (u1li!e e tele!o$uni!aii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la o %ut& !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#'/# introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 146. Flo!a"ea %au e!one!ta"ea ("e$e itat& a in%talaiilo" e tele!o$uni!aii Flo!a"ea %au e!one!ta"ea ("e$e itat& a in%talaiilo" tele!o$uni!aii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e ou&+e!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#6 *n r!dac+ia !"ii nr.9&$-XIII din 1'.10.96] [Art.1#6 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

e la

Articolul 146/1. Dete"io"a"ea liniilo", in%talaiilo" -i e!3i(a$entelo" e tele!o$uni!aii Dete"io"a"ea liniilo" e tele!o$uni!aii ("in 'i" -i !a1lu, ula(u"ilo" "e(a"titoa"e, ta?o'oanelo", !a1inelo" tele'oni!e, auto$atelo" e %!3i$1at $one e -i alto" in%talaii -i e!3i(a$ente e tele!o$uni!aii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la ou& %ute !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#6/1 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 146/2. Dete"io"a"ea %au e%!3i e"ea neauto"i+at& a i%(o+iti#elo" -i a !on%t"u!iilo" (ent"u %e"#i!ii e (o-t& Dete"io"a"ea %au e%!3i e"ea neauto"i+at& a !utiilo" (o-tale, auto$atelo" (o-tale, !&%uelo" (o-tale, alto" i%(o+iti#e -i !on%t"u!ii (ent"u %e"#i!ii e (o-t& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#6/2 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

Articolul 146/3. P"e a"ea %("e e?(e ie"e a o1ie!telo" !a"e ("e2 +int& (e"i!ol %au a o1ie!telo" !u !a"a!te" o1%!en P"e a"ea %("e e?(e ie"e ("in o"i!e t"i$ite"e (o-tal& a o1ie!telo" '&"& a e!la"a natu"a "eal& a lo", !a"e (un 0n (e"i!ol la $ani(ula"e %au t"an%(o"t %&n&tatea oa$enilo",-i a o1ie!telo" !u !a"a!te" o1%!en 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i a unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e e la ou&+e!i -i !in!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#6/3 introdus prin !"!a nr.9&$-XIII din 1'.10.96]

CAPITOLUL 99 CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL GOSPODRIEI COMUNALE I DE LOCUINE I CEL DE AMENAERI Articolul 147. 5n!&l!a"ea $o ului e lua"e la e#i en& a !et&enilo" -i te"$enelo" e in%tala"e a lo!ata"ilo" 0n !a%ele e lo!uit -i 0n 0n!&(e"ile e lo!uit 5n!&l!a"ea e !&t"e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e a $o ului e lua"e la e#i en& a !et&enilo", !a"e au ne#oie e 0$1un&t&i"ea !on iiilo" e lo!uit, a $o ului e %!oate"e e la e#i en& -i e a!o" a"e a 0n!&(e"ilo" e lo!uit !et&enilo", ne"e%(e!ta"ea te"$enelo" %ta1ilite e in%tala"e a lo!ata"ilo" 0n !a%ele e lo!uit -i

0n 0n!&(e"ile e lo!uit 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea %ala"ii $ini$e.


[Art.1#$ modificat prin

unei a$en+i 0n $&"i$e

e (0n& la

+e!e

!"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 148. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a !a%elo" e lo!uit -i a 0n!&(e"ilo" e lo!uit 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a !a%elo" e lo!uit -i a 0n!&(e"ilo" e lo!uit, e 0nt"eine"e %anita"& a lo!u"ilo" e 'olo%in& 0n !o$un, a (alie"elo", a%!en%oa"elo", %!&"ilo", a %(aiilo" e l0n.& i$o1ile, 0n!&l!a"ea "e.ulilo" e e?(loata"e a !a%elo" e lo!uit, a 0n!&(e"ilo" e lo!uit -i a in%talaiilo" te3ni!e, 0nt"eine"ea lo" '&"& %(i"it .o%(o &"e%!, ("e!u$ -i "ea$ena/a"ea -i "e%i%te$ati+a"ea %a$o#olni!& a !a%elo" e lo!uit -i a 0n!&(e"ilo" e lo!uit, 'olo%i"ea lo" !ont"a" e%tinaiei lo", ete"io"a"ea !a%elo" e lo!uit, a 0n!&(e"ilo" e lo!uit a in%talaiilo" -i a o1ie!telo" lo" e a$ena/a"e 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la <,9 la t"ei %ala"ii $ini$e -i a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.1#& modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 149. Con%t"u!ii neauto"i+ate E?e!uta"ea !on%t"u!iilo" e o"i!e !ate.o"ie, in i'e"ent e ti(ul e ("o("ietate, a lu!"&"ilo" e $o i'i!a"e, "ea$ena/a"e, !on%oli a"e -i "e(a"aie !a(ital& a !l& i"ilo" -i e i'i!iilo" '&"& !e"ti'i!atul e u"1ani%$ -i auto"i+aia e !on%t"ui"e, ("e!u$ -i a !on%t"u!iilo" !e !a %u1 in!i ena le.i%laiei ("i#in !alitatea 0n !on%t"u!ii '&"& li!ena eli1e"at& 0n $o ul %ta1ilit 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la ou& %ute la !in!i %ute e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la !in!i %ute la o $ie e %ala"ii $ini$e, !u e$ola"ea !on%t"u!iilo" neauto"i+ate. 22222222222222222 Not&A Se !on%i e"& neauto"i+ate !on%t"u!iile e o"i!e !ate.o"ie, in i'e"ent e ti(ul e ("o("ietate, ("e!u$ -i lu!"&"ile e $o i'i!a"e, "ea$ena/a"e, !on%oli a"e -i "e(a"aie !a(ital& a !l& i"ilo" -i e i'i!iilo", e?e!utate '&"& !e"ti'i!atul e u"1ani%$ -i auto"i+aia e !on%t"ui"e. De$ola"ea !on%t"u!iilo" neauto"i+ate %e e?e!ut& e !&t"e ("o("ieta" (e !ont ("o("iu %au, 0n $o 'o"at, e !&t"e auto"it&ile a $ini%t"aiei (u1li!e lo!ale 2 in !ontul ("o("ieta"ului.
[Art.1#9 *n r!dac+ia !"ii nr.#3$-X% din 2$.0$.2001] [Art.1#9 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 149/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !on%t"ui"e a !&%uelo" e #a"& in li#e+i, ("e!u$ -i e o".ani+a"e -i !on u!e"e a (o$i!ultu"ii !ole!ti#e 5n'&(tui"ea e !&t"e !et&eni a !on%t"u!iei !&%uelo" e #a"& in li#e+i '&"& !oo" ona"ea !u#enit& a ("oie!tului %au ("in e#ie"ea e la no"$ele, ("e#&+ute in le.i%laia, !a"e e"a 0n #i.oa"e la 0n!e(utul !on%t"u!iei, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("i$i"e 0n "0n u"ile $e$1"ilo" 0nto#&"&2 -i"ii !ole!ti#eB #alo"i'i!a"ea lotului e (&$0nt, "e(a"ti+at (ent"u li#a & !ole!ti#&, '&"& ("oie!tul e o".ani+a"e a te"ito"iului ei -i e "i i!a"e e !on%t"u!ii (e el o"i ("in 0n!&l!a"ea a!e%tui ("oie!tB (e"$ite"ea !on%t"u!iei !&%uelo" e #a"& in li#e+i '&"& !oo" ona"ea !u#enit& a ("oie!tului %au ("in e#ie"ea e la no"$ele ("e#&+ute e le.i%laia, !a"e e"a 0n #i.oa"e la 0n!e(utul !on%t"u!iei, lua"ea 0n ("i$i"e (ent"u e?(loata"e a uno" a%t'el e !&%ueB 0n'&(tui"ea e !on%t"u!ii (e te"ito"iul li#e+ii !ole!ti#e a uno" !l& i"i -i in%talaii e 'olo%in& .ene"al& '&"& !oo" ona"ea !u#enit& a ("oie!tului o"i ("in e#ie"ea e la elB eli1e"a"ea nele.al& a

$ate"ialelo" e !on%t"u!ie, 'olo%i"ea nele.al& a $i/loa!elo" e t"an%(o"t, a $e!ani%$elo", a 'o"ei e $un!&, at"a.e"ea nele.al& a o".ani+aiilo", ne%(e!iali+ate e !on%t"u!ii la !on%t"ui"ea o1ie!ti#elo" 0nto#&"&-i"ii (o$i!ole 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#9/1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.1#9/1 introdus prin (ca)ul din 20.11.&6]

Articolul 149/2. 5n!&l!a"ea le.i%laiei -i o!u$entelo" no"$ati#e 0n !on%t"u!ii Su%t"a.e"ea e la o1li.aia 'u"ni+&"ii e ate -i in'o"$aii, ne!e%a"e a!ti#it&ii e a$ena/a"e a te"ito"iului -i e u"1ani%$, !e %e !onin 0n 1&n!ile e ate -i %i%te$ele in'o"$aionale, ("e!u$ -i 'u"ni+a"ea e ate -i in'o"$aii neautenti!eB li(%a ne$oti#at& e la #e"i'i!a"ea lu!"&"ilo" a/un%e 0n 'a+e ete"$inante, u"$a"e !on#o!&"ii '&!ute e e?e!utant, ("e!u$ -i !on#o!a"ea ne/u%ti'i!at&, e !&t"e a!e%ta, a 'a!to"ilo" inte"e%aiB ne%oli!ita"ea e !&t"e in#e%tito" %au e?e!utant a %oluiilo" e "e$e ie"e a e'e!telo" a(&"ute 0n ti$(ul e?e!uiei "e'e"itoa"e la e?i.enele e%enialeB ne0n e(lini"ea o1li.aiei ("oie!tantului e a %ta1ili %oluii (ent"u "e$e ie"ea e'e!telo" %e%i+ate 0n ("oie!t, "e'e"itoa"e la e?i.enele e%enialeB nea(li!a"ea e !&t"e e?e!utant a %oluiilo" %ta1ilite e ("oie!tant %au e?(e"t (ent"u "e+ol#a"ea ne!on'o"$it&ilo", e'e!telo" %au ne!on!o" anelo" a(&"ute 0n ti$(ul e?e!uieiB ne("e!i+a"ea 0n ("oie!t a !ate.o"iei e i$(o"tan& a !on%t"u!iei -i ne%ta1ili"ea 'a+elo" ete"$inante ale e?e!uiei %u(u%e !ont"olului !alit&iiB ("e#e e"ea 0n ("oie!t %au utili+a"ea uno" ("o u%e ne!e"ti'i!ate %au (ent"u !a"e nu e?i%t& a."e$ente te3ni!e la lu!"&"i la !a"e t"e1uie %& %e a%i.u"e ni#elul e !alitate !o"e%(un+&to" e?i.enelo" e%enialeB ne!on#o!a"ea 'a!to"ilo" !a"e t"e1uie %& (a"ti!i(e la #e"i'i!a"ea lu!"&"ilo" a/un%e 0n 'a+e ete"$inante ale e?e!uiei -i nea%i.u"a"ea !on iiilo" e #e"i'i!a"eB ne%e%i+a"ea 0n te"$en e 26 e o"e a In%(e!iei e Stat 0n Con%t"u!ii 0n !a+ul ("o u!e"ii uno" a!!i ente te3ni!e la !on%t"u!iile 0n e?e!uie, ("e!u$ -i la !ele 0n e?(loata"eB a#i+a"ea -i a("o1a"ea o!u$entaiei e ("oie!t, e a$ena/a"e a te"ito"iului -i e u"1ani%$ -i auto"i+a"ea lu!"&"ilo" e $o e"ni+a"e, $o i'i!a"e, t"an%'o"$a"e, !on%oli a"e -i "e(a"aii ale !on%t"u!iilo" !u 0n!&l!a"ea le.i%laiei 0n #i.oa"e %au a o!u$entelo" no"$ati#eB 0n!&l!a"ea ("e#e e"ilo" in o!u$entele no"$ati#e "e'e"itoa"e la e?i.enele e%enialeB "e!e(iona"ea !on%t"u!iei !u 0n!&l!a"ea ("e#e e"ilo" le.ale %au e?(loata"ea a!e%teia '&"& "e!e(ieB ne!o$(leta"ea -i ne(&%t"a"ea !&"ii te3ni!e a !on%t"u!iei !on'o"$ ("e#e e"ilo" le.aleB ne0n e(lini"ea te"$enelo"2li$it& ("e#&+ute e le.i%laia 0n #i.oa"e 0n o$eniul u"1ani%$ului %au ne0n e(lini"ea la te"$enul %ta1ilit a $&%u"ilo" !u("in%e 0n a!tele e !ont"ol, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la +e!e la (at"u+e!i e %ala"ii $ini$e. Sta1ili"ea, 0n !a "ul e?(e"ti+ei te3ni!e a uno" ("oie!te %au lu!"&"i e !on%t"u!ii a uno" %oluii !a"e (ot ete"$ina ne"eali+a"ea ni#elului e !alitate al !on%t"u!iilo" !o"e%(un+&to" e?i.enelo" e%enialeB nea$ena/a"ea te"enu"ilo" o!u(ate te$(o"a" (ent"u a u!e"ea lo" la %ta"ea iniial&, la te"$ina"ea lu!"&"ilo" e !on%t"u!iiB nea%i.u"a"ea #e"i'i!&"ii e?e!uiei lu!"&"ilo" e !on%t"u!ii ("in i"i.ini e -antie" ate%tai !on'o"$ ("e#e e"ilo" le.aleB inte"+i!e"ea %au o1%t"u!iona"ea e'e!tu&"ii !ont"olului !alit&ii 0n !on%t"u!ii, ne("e+enta"ea o!u$entelo" -i a!telo" %oli!itate e (e"%oane !u at"i1uii e !ont"ol, !on'o"$ ("e#e e"ilo" le.aleB ("oie!ta"ea, #e"i'i!a"ea, e?(e"ti+a"ea %au "eali+a"ea !on%t"u!iilo" o"i e?e!uta"ea e $o i'i!&"i ale a!e%to"a '&"& "e%(e!ta"ea o!u$entelo" no"$ati#e ("i#in "e+i%tena -i %ta1ilitatea !on%t"u!iilo"B e?e!uta"ea e $o i'i!&"i o"i e$ola"ea inte."al& %au (a"ial& a !on%t"u!iilo" !u 0n!&l!a"ea ("e#e e"ilo" "e'e"itoa"e la auto"i+a"ea -i e?e!uta"ea

a!e%to"a, ("e!u$ -i nee?e!uta"ea o1li.aiilo" ("i#in u"$&"i"ea !o$(o"t&"ii 0n e?(loata"e a !on%t"u!iilo", "e'e"itoa"e la "e+i%ten& -i %ta1ilitate, nee?e!uta"ea lu!"&"ilo" e 0nt"eine"e, "e(a"aii -i !on%oli a"e !a"e e!u". in a!ea%t& u"$&"i"eB "eali+a"ea e !on%t"u!ii '&"& ("oie!t %au (e 1a+a ("oie!telo" ne#e"i'i!ate e %(e!iali-ti #e"i'i!ato"i, e ("oie!te ate%tai !on'o"$ ("e#e e"ilo" le.aleB "eali+a"ea e $o i'i!&"i, t"an%'o"$&"i, $o e"ni+&"i, !on%oli &"i !a"e (ot a'e!ta e?i.enele e%eniale '&"& ("oie!t #e"i'i!at e %(e!iali-ti #e"i'i!ato"i e ("oie!te ate%tai !on'o"$ ("e#e e"ilo" le.aleB o".ani+a"ea ne!o"e%(un+&toa"e -i nea(li!a"ea %i%te$ului e !on u!e"e -i a%i.u"a"e a !alit&ii, in!lu%i# "eali+a"ea e !on%t"u!ii '&"& "e%(on%a1ili te3ni!i ate%tai !on'o"$ ("e#e e"ilo" le.aleB 'al%i'i!a"ea %au 0nto!$i"ea ne!o"e!t& a o!u$entelo" e e?e!uie -i a !elo" ("i#in 0n!e"!&"ile -i anali+ele 0n !on%t"u!ii, 'a1"i!a"ea -i !o$e"!iali+a"ea $ate"ialelo" -i a"ti!olelo" e !on%t"u!ie '&"& o!u$entele e !on'i"$a"e a !alit&iiB ne.li/a"ea %au ne0n e(lini"ea ("e%!"i(iilo" In%(e!iei e Stat 0n Con%t"u!ii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la (at"u+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1#9/2 modificat prin !"!a nr.#3$-X% din 2$.0$.2001] [Art.1#9/2 introdus prin !"!a nr.$22-XIII din 02.02.96]

Articolul 150. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e a$ena/a"e a o"a-elo" -i a alto" !ent"e (o(ulate 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e a$ena/a"e a te"ito"iilo" in o"a-e -i in alte !ent"e (o(ulate, ("e!u$ -i ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" e a%i.u"a"e a !u"&eniei -i o" inii 0n o"a-e -i 0n alte !ent"e (o(ulate 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la <,9 la un %ala"iu $ini$ -i a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e.
[Art.1'0 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 151. V&t&$a"ea %au t&ie"ea %a$o#olni!& a (lantelo" in +onele #e"+i ale o"a2 -elo" -i ale alto" !ent"e (o(ulate V&t&$a"ea (lantelo" in %(aiile #e"+i, t&ie"ea %au %t"&$uta"ea lo" %a$o#olni!& 0n alte lo!u"i 0n ti$(ul e'e!tu&"ii !on%t"u!iilo" (e unele (o"iuni e te"en,!a"e 0n $o$ent"ul !on%t"u!iei au +one #e"+i '&"& (e"$i%iunea o".anului e?e!uti# al autoa $ini%t"&"ii lo!ale, ("e!u$ -i nelua"ea e !&t"e !et&eni -i e !&t"e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e a uno" $&%u"i (ent"u ("ote!ia +onelo" #e"+i, a'late 0n a $ini%t"a"ea lo", atitu inea ne.li/ent& 'aa e ele 2 at"a.e u(& %ine un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i %ala"ii $ini$e -i un a#e"ti%$ent %au a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'1 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.1'1 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

CAPITOLUL 92 CONTRAVENIILE ADMINISTRATIVE DIN DOMENIUL COMERULUI, 4INANELOR I INDUSTRIEI METEUGRETI Articolul 152. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !o$e" 5n!&l!a"ea la 0nt"e("in e"ile !o$e"!iale -i e ali$entaie (u1li!&, in i'e"ent e ti(ul e ("o("ietate -i 'o"$a /u"i i!& e o".ani+a"e, ("e!u$ -i e !&t"e (e"%oanele 'i+i!e !a"e ("a!ti!& !o$e"ul, a "e.ulilo" e !o$e", !on%t0n 0nA 9* 0n-ela"ea !u$(&"&to"ilo" la $&%u"at, la !0nta", la a!3ita"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$eB

2* #0n+a"ea $&"'u"ilo" '&"& in i!a"ea atei 'a1"i!&"ii, a te"$enului e #ala1ilitate %au !u te"$enul e #ala1ilitate e?(i"at 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea $&"'u"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#enieiB :* ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" e 'olo%i"e a a(a"atelo" e $&%u"at -i e !0nt&"it %au utili+a"ea uno" a(a"ate e $&%u"at -i e !0nt&"it e'e!tate, ne#e"i'i!ate %au ne(lu$1uite 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea a(a"atelo" e $&%u"at -i !0nt&"it !e nu (ot 'i "e(a"ateB 6* 0n!&l!a"ea "e.i$ului e lu!"u, %ta1ilit e auto"it&ile a $ini%t"aiei (u1li!e lo!ale, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$eB ;* 0n!&l!a"ea $o ului e 'o"$a"e -i a(li!a"e a ("eu"ilo" li1e"e ) e (ia&* -i a !elo" e %tat !u a$&nuntul, ("e!u$ -i a ta"i'elo", ne"e%(e!ta"ea $o ului %ta1ilit e "otun/i"e a ("eu"ilo" !u a$&nuntul 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$eB >* li(%a in i!atoa"elo" e ("eu"i %au a $eniu"ilo" la $&"'u"ile e%tinate !o$e"!iali+&"ii o"i 0nto!$i"ea lo" !u 0n!&l!a"ea "e.ulilo" %ta1ilite 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i e %ala"ii $ini$eB 7* 0n!&l!a"ea $o ului e "e!e(iona"e, e 0nto!$i"e a o!u$entelo" %au e e!onta"e (ent"u $&"'u"ile ("i$ite 0n !on%i.naie e la (o(ulaie2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i e %ala"ii $ini$eB =* !o$e"!iali+a"ea $&"'u"ilo" e 'olo%in& 0n elun.at& '&"& in i!a"ea 0n o!u$entele e 0n%oi"e a te"$enelo" e .a"anie, '&"& (a-a(o"t te3ni! %au alt o!u$ent e $o el %ta1ilit !e 0l 0nlo!uie-te, ("e!u$ -i '&"& t"a u!e"ea 0n li$1a $ol o#enea%!& %au 0n alte li$1i, 0n $o ul %ta1ilit e le.i%laie, a in'o"$aiei ("i#in !on iiile e 'olo%i"e e'i!ient& -i ino'en%i#& a $&"'u"ilo" e i$(o"t, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'2 [Art.1'2 [Art.1'2 [Art.1'2 [Art.1'2 [Art.1'2 modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] *n r!dac+ia !"ii nr.11#'-XIII din 09.0#.9$] modificat prin !"!a nr.#$9-XIII din 06.06.9'] modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] *n r!dac+ia !"ii nr.11'&-XII din 0#.0&.92]

Articolul 152/1. P"e+enta"ea unei in'o"$aii neautenti!e %au in!o$(lete ("i#in !a"a!te"i%ti!ile ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* -i %e"#i!iilo" P"e+enta"ea !on%u$ato"ului a unei in'o"$aii neautenti!e %au in!o$(lete ("i#in !a"a!te"i%ti!ile ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* -i %e"#i!iilo", t"e!e"ea %u1 t&!e"e a in i!ilo" !alitati#i, a ("o("iet&ilo" ("o u%elo" )$&"'u"ilo"*, a "e.ulilo" e 'olo%i"e a lo" 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'2/1 [Art.1'2/1 [Art.1'2/1 [Art.1'2/1 modificat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] introdus prin !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#] !,clus prin !"!a nr.11'&-XII din 0#.0&.92] introdus prin !"!a nr.#99-XII din 1'.02.91]

Articolul 152/2. 4al%i'i!a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"*, 'olo%i"ea ili!it& a e$1le$ei !o$e"!iale %t"&ine 4al%i'i!a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"*, 'olo%i"ea ili!it& a e$1le$ei !o$e"!iale %t"&ine 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e !u %au '&"& !on'i%!a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.1'2/2 modificat prin !"!a nr.9&1-XIII din 19.09.96] [Art.1'2/2 introdus prin !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#]

Articolul 152/3. Co$e"!iali+a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"*, %u(u%e !e"ti'i!&"ii o1li.ato"ii, '&"& !e"ti'i!at %au $a"!a e !on'o"$itate Co$e"!iali+a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"*, %u(u%e !e"ti'i!&"ii o1li.ato"ii, '&"& !e"ti'i!atul, eli1e"at e o".anul !o$(etent, %au $a"!a e !on'o"$itate !e a" !on'i"$a !& ("o u%ul !o"e%(un e !e"inelo" 0naintate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'2/3 [Art.1'2/3 [Art.1'2/3 [Art.1'2/3 modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] modificat prin !"!a nr.10#-X% din 13.03.03- *n .i"oar! 23.0'.03] modificat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] introdus prin !"!a nr.192-XIII din 20.0$.9#]

Articolul 152/4. 4olo%i"ea ile.al& a !o ului linia" 4olo%i"ea ile.al& a !o ului linia" la $a"!a"ea ("o u%ului at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i e la +e!e la -a(te+e!i !in!i e %ala"ii $ini$e, !u %au '&"& !on'i%!a"ea ("o u%ului $a"!at a!e%t %e$n.
[Art.1'2/# introdus prin !"!a nr.$3'-XIII din 20.02.96]

2 -i !u

Articolul 152/5. P"o u!e"ea, !o$e"!iali+a"ea, t"an%(o"ta"ea %au (&%t"a"ea 1&utu"ilo" al!ooli!e 'al%i'i!ate P"o u!e"ea, !o$e"!iali+a"ea, t"an%(o"ta"ea %au (&%t"a"ea 0n %!o( e !o$e"!iali+a"e (ent"u o1ine"ea e ("o'it a 1&utu"ilo" al!ooli!e 'al%i'i!ate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i (0n& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" )$&"'u"ilo"* !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.1'2/' modificat prin !"!a nr.1#'-XI% din 2#.09.9&] [Art.1'2/' introdus prin !"!a nr.&22-XIII din 26.0#.96]

Articolul 152/6. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("e%!3i$1a"e a $&"'u"ilo" neali$enta"e ("o!u"ate 0n "eeaua e !o$e" !u a$&nuntul 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e ("e%!3i$1a"e a $&"'u"ilo" neali$enta"e ("o!u"ate 0n "eeaua e !o$e" !u a$&nuntul, in i'e"ent e ti(ul e ("o("ietate -i 'o"$a o".ani+ato"i!o2/u"i i!& a unit&ii "e%(e!ti#e, !e %e e?("i$& ("in "e'u+ul ne0nte$eiat e a (e"$ite !on%u$ato"ului %&2-i "eali+e+e "e(tul e a ("e%!3i$1a %au 0na(oia $a"'a ne!alitati#&, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'2/6 introdus prin !"!a nr.11#'-XIII din 09.0#.9$]

Articolul 152/7. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !la%i'i!a"e a 0nt"e("in e"ilo" e ali$entaie (u1li!& (e !ate.o"ii e 0n!a "a"e u(& ni#elul e %e"#i"e 5n!&l!a"ea e !&t"e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e a "e.ulilo" e !la%i'i!a"e a 0nt"e("in e"ilo" e ali$entaie (u1li!& (e !ate.o"ii e 0n!a "a"e u(& ni#elul e %e"#i"e, in i'e"ent e ti(ul e ("o("ietate -i 'o"$a o".ani+ato"i!o2/u"i i!&, !e %e e?("i$& ("inA 9* e%'&-u"a"ea a!ti#it&ii 0n %'e"a ali$entaiei (u1li!e e !&t"e %u1ie!ii a!ti#it&ii !o$e"!iale '&"& !e"ti'i!atul e !la%i'i!a"e 0n !ate.o"ia "e%(e!ti#&, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$eB 2* ne"e%(e!ta"ea !e"inelo" i$(u%e e !ate.o"ia at"i1uit& %u1ie!tului a!ti#it&ii !o$e"!iale, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$eB :* nea'i-a"ea la lo! #i+i1il a !e"ti'i!atului e !la%i'i!a"e a %u1ie!tului a!ti#it&ii !o$e"!iale 0n !ate.o"ia "e%(e!ti#&, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'2/$ introdus prin !"!a nr.11#'-XIII din 09.0#.9$]

Articolul 152/8. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e a!3i+iiona"e e la (o(ulaie a $etalelo" -i (iet"elo" ("eioa%e 0n a"ti!ole -i e-eu"i -i e !o$e"!iali+a"e a lo" !u a$&nuntul A!3i+iiona"ea e la (o(ulaie a $etalelo" ("eioa%e )0n lin.ou"i, $etal nati#, -li!, %0"$&, (l&!i -i etalii*, a %e$i'a1"i!atelo" (ent"u ("o u!e"ea .iu#aie"i!alelo" -i ("ote+elo" enta"e, a a"ti!olelo" in $etale ("eioa%e e%tinate ("o u!iei -i lu!"&"ilo" e la1o"ato", a e-eu"ilo" e ("o u!ie -i a (iet"elo" ("eioa%e )0n %ta"e ne("elu!"at&*, ("e!u$ -i a ia$antelo" 1"ute -i a %e$i'a1"i!atelo" in ele, a ia$antului te3ni! 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i %ute la o $ie e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea 1unu"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. Le.ali+a"ea #alo"ilo" a!3i+iionate e la (o(ulaie '&"& eli1e"a"ea !&t"e ("e &to" a unei !3itane ti(i+ate %au !u eli1e"a"ea !3itanei '&"& a %e in i!a, 0n $o ul %ta1ilit, atele !o"e%(un+&toa"e e%("e #alo"ile ("e ate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la o %ut& la t"ei %ute e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea 1unu"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. Ne"e%(e!ta"ea ("eu"ilo" e %tat e a!3i+iie la $etalele ("eioa%e 0n a"ti!ole -i e-eu"i 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou& %ute la !in!i %ute e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea 1unu"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. Utili+a"ea 0n alte %!o(u"i, '&"& auto"i+aia "e%(e!ti#& a o".anului e %tat a1ilitat, a #alo"ilo" a!3i+iionate !e u"$ea+& %& 'ie t"an%$i%e Vi%tie"iei e Stat 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la (at"u %ute la o $ie ou& %ute e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea 1unu"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. Co$e"!iali+a"ea !u a$&nuntul a a"ti!olelo" in $etale ("eioa%e '&"& a a#ea i$("i$at $a"!a/ul e %tat al Re(u1li!ii Mol o#a %au '&"& !e"ti'i!at e !on'o"$itate (ent"u unele ti(u"i e .iu#aie"i!ale, a alto" a"ti!ole e u+ !u"ent in $etale -i (iet"e ("eioa%e, ("e!u$ -i !o$e"!iali+a"ea a"ti!olelo" e .iu#aie".e"ie '&"& eti!3ete $a"!ate )!u e?!e(ia !elo" ("i$ite 0n !on%i.naie* 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i %ute la o $ie !in!i %ute e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea 1unu"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.1'2/& modificat prin !"!a nr.#90-X% din 0'.12.03- *n .i"oar! 01.01.0#] [Art.1'2/& modificat prin !"!a nr.12&-XI% din 30.0$.9&] [Art.1'2/& introdus prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$]

Articolul 152/9. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e?(loata"e a $a-inilo" e !a%& -i !ont"ol E?(loata"ea $a-inilo" e !a%& -i !ont"ol '&"& $e$o"ie 'i%!al&, e'e!tate, ne%i.ilate, ne0n"e.i%t"ate, 0n $o ul %ta1ilit, la o".anele 'i%!ale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e. De'e!ta"ea intenionat& a $e$o"iei 'i%!ale a $a-inii e !a%& -i !ont"ol %au 0nlo!ui"ea ei '&"& a!o" ul o".anului 'i%!al 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Li(%a "e.i%t"ului $a-inii e !a%& -i !ont"ol (ent"u 0n"e.i%t"a"ea !"onolo.i!& a atelo" 'i%!ale %to!ate 0n $e$o"ia 'i%!al& %au !o$(leta"ea lui ne"e.ulat& at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. E'e!tua"ea e!ont&"ilo" !u !on%u$ato"ii '&"& utili+a"ea $a-inii e !a%& -i !ont"ol %au e$ite"ea 1onului e !a%& (e !a"e nu %0nt i$("i$ate

toate ele$entele o1li.ato"ii, %au ne("e a"ea intenionat& a 1onului e !a%& !on%u$ato"ului at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. P&%t"a"ea 0n %e"ta"ul (ent"u 1ani al $a-inii e !a%& -i !ont"ol a unei %u$e $ai $a"i e ;< e lei ne0n"e.i%t"ate 0n $a-in& 0n $o ul %ta1ilit at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. Nei$("i$a"ea 1en+ilo" e !ont"ol %au ni$i!i"ea lo" (0n& la e?(i"a"ea te"$enului e (&%t"a"e )a"3i#a"e* 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'2/9 modif. prin !"!a nr.163-X% din 0#.0#.03- *n .i"oar! 2'.0#.03] [Art.1'2/9 modificat prin !"!a nr.2'&-X% din 1'.06.2001] [Art.1'2/9 introdus prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$]

Articolul 152/10. T"an%(o"ta"ea, (&%t"a"ea %au !o$e"!iali+a"ea $&"'u"ilo" %u(u%e a!!i+elo", '&"& $a"!a"ea lo" !u ti$1"e e !ont"ol %au !u ti$1"e e a!!i+ T"an%(o"ta"ea, (&%t"a"ea %au !o$e"!iali+a"ea $&"'u"ilo" %u(u%e a!!i+elo", '&"& $a"!a"ea lo" !u ti$1"e e !ont"ol %au !u ti$1"e e a!!i+ e $o el %ta1ilit 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea $&"'u"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.1'2/10 compl!tat prin !"!a nr.109-X% din 2$.0#.2001] [Art.1'2/10 modificat prin !"!a nr.1#'-XI% din 2#.09.9&] [Art.1'2/10 introdus prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$]

Articolul 152/11. 5n!&l!a"ea $o ului e ("o!u"a"e, t"an%(o"ta"e, (&%t"a"e -i !o$e"!iali+a"e a ti$1"elo" e !ont"ol %au a ti$1"elo" e a!!i+ 5n!&l!a"ea $o ului e ("o!u"a"e, t"an%(o"ta"e, (&%t"a"e -i !o$e"!iali+a"e a ti$1"elo" e !ont"ol %au a ti$1"elo" e a!!i+ 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la o %ut& la ou& %ute e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ti$1"elo" e !ont"ol.
[Art.1'2/11 compl!tat prin !"!a nr.109-X% din 2$.0#.2001] [Art.1'2/11 introdus prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$]

Articolul 152/12. Co$e"ul !u $&"'u"i -i o1ie!te a !&"o" !o$e"!iali+a"e e%te inte"+i%& %au li$itat& Co$e"ul !u $&"'u"i -i o1ie!te a !&"o" !o$e"!iali+a"e e%te inte"+i%& %au li$itat& e le.i%laie 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea $&"'u"ilo" -i o1ie!telo" !o$e"!iali+ate.
[Art.1'2/12 introdus prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$]

Articolul 153. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !o$e"!iali+a"e !u a$&nuntul a 1&utu"ilo" al!ooli!e Co$e"!iali+a"ea uno" ti(u"i e ("o u%e !e !onin al!ool, inte"+i%e 0n "eeaua e !o$e" !u a$&nuntulA al!ool ali$enta", in!lu%i# e i$(o"t, al!ool etili!, ("o u%e al!ooli+ate 'a"$a!o(ei!e, al!ool etili! "e!ti'i!at, 1"ut %au 'a1"i!at in $ate"ie ("i$& neali$enta"& )%inteti+at ("in 3i "oli+&*, #inu"i 1"ute al!ooli+ate in '"u!te -i (o$u-oa"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, !u !on'i%!a"ea ("o u%elo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. Co$e"!iali+a"ea 1&utu"ilo" al!ooli!e '&"& o $a"!a"e !la"&, !a"e %& (e"$it& i enti'i!a"ea 0nt"e("in e"ii ("o u!&toa"e, %au a !elo" "e!e(ionate e la ("o u!&to"ul %au 'u"ni+o"ul !a"e nu i%(une e li!en& (ent"u ("o u!e"ea, (&%t"a"ea -i !o$e"!iali+a"ea 1&utu"ilo" al!ooli!e 2

at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. Co$e"!iali+a"ea 1&utu"ilo" al!ooli!e 0n !a "ul !o$e"ului a$1ulant in $0n&, la ta"a1& -i in $i/loa!e e t"an%(o"t 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'3 [Art.1'3 [Art.1'3 [Art.1'3 [Art.1'3 *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] modificat prin !"!a nr.9&1-XIII din 19.09.96] modificat prin !"!a nr.&26-XIII din 03.0'.96] modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] *n r!dac+ia (ca)ului din 29.03.90]

Articolul 153/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !o$e"!iali+a"e !u a$&nuntul a ("o u%elo" (et"olie"e Co$e"!iali+a"ea ("o u%elo" (et"olie"e ne$i/lo!it in auto!i%te"ne, ("e!u$ -i in !ani%t"e -i in alte a$1ala/e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e -i !on'i%!a"ea ("o u%elo" (et"olie"e !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. E?(loata"ea !oloanelo" e i%t"i 1uie a ("o u%elo" (et"olie"e e'e!tate, ne%i.ilate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. Li(%a la %taiile e ali$enta"e !u !o$1u%ti1il )PECO* a "e.i%t"ului e e#i en& a ("o u%elo" (et"olie"e "e!e(ionate, ("e!u$ -i a "a(o"tului e %!3i$1 e 'o"$a %ta1ilit&, 'ie 0nto!$i"ea lo" ne%i%te$ati!&, 'ie 0n%!"ie"ea 0n ele a uno" ate ne#e"i i!e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. Re!e(iona"ea ("o u%elo" (et"olie"e 0n 1a+a o!u$entelo" 0n%oitoa"e -i e t"an%(o"t -i e?(e iie 0nto!$ite in!o"e!t 'ie 0n !a+ul $an!o al ("o u%elo" (et"olie"e, 'ie !u utila/ele e %!u".e"e e'e!tate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e. Li#"a"ea ("o u%elo" (et"olie"e '&"& a t"e!e in i!aiile e (e !onto"ul !oloanei e i%t"i1uie a !o$1u%ti1ilului la ."a aia +e"o 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'3/1 introdus prin !"!a nr.202-X% din 2'.0'.2001]

Articolul 154. 5n!&l!a"ea $o ului e #0n+a"e a a"$elo" in i#i uale V0n+a"ea e !&t"e lu!"&to"ii $a.a+inelo" %(e!iali+ate a a"$elo" in i#i uale -i a $uniiilo" a'e"ente (e"%oanelo" !a"e nu au auto"i+aia e a!3i+iiona"e a a"$elo" 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e la !in!i la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'# modificat prin !"!a nr.1$6-X% din 1$.0#.03- *n .i"oar! 23.0'.03] [Art.1'# *n r!dac+ia !"ii nr.316-XIII din 09.12.9#] [Art.1'# modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 155. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !o$e" 0n (iee Co$e"!iali+a"ea '&"& a!3ita"ea ta?ei e (ia&, a ta?ei (ent"u a$(la%a"ea unit&ilo" !o$e"!iale, ("e!u$ -i a ta?elo" (ent"u %e"#i!iile ("e%tate, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e. Co$e"!iali+a"ea $&"'u"ilo" a !&"o" #0n+a"e (e te"ito"iul (ieei e%te inte"+i%& 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i !on'i%!a"ea $&"'u"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. Co$e"!iali+a"ea $&"'u"ilo" (e"i%a1ile -i !u (e"i%a1ilitate %(o"it& '&"& o!u$entele !a"e !e"ti'i!& !alitatea -i te"$enele lo" e !o$e"!iali+a"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei+e!i -i

!in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e -i !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.


[Art.1'' [Art.1'' [Art.1'' [Art.1''

!on'i%!a"ea

$&"'u"ilo"

!e

modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] compl!tat prin !"!a nr.3&&-X% din 19.0$.2001] *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 155/1. Nea%i.u"a"ea "e%(e!t&"ii !e"inelo" a!telo" no"$ati#e !e "e.le$entea+& !o$e"ul 0n (iee Nee?e!uta"ea e !&t"e (e"%oanele !u 'un!ii e "&%(un e"e in a $ini%t"aia (ieelo" a at"i1uiilo" le.ate e a%i.u"a"ea 0n (iee a !ont"olului a%u("a !alit&ii ("o u!iei e'e!tuat ("in inte"$e iul la1o"atoa"elo" (ent"u e?(e"ti+& #ete"ina"2%anita"& -i a e?a$enului $e i!al la te"$en al %ala"iailo" (ieei !a"e "e!e(ionea+&, !o$e"!iali+ea+&, t"an%(o"t& -i (&%t"ea+& ("o u%e ali$enta"e, ("e!u$ -i al %ala"iailo" !a"e e'e!tuea+& ("elu!"a"ea %anita"& a utila/elo" -i a in#enta"ului 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la (at"u+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. A $ite"ea e !&t"e a $ini%t"aia (ieelo" a !o$e"!iali+&"ii 0n (iee a $&"'u"ilo" in u%t"iale neali$enta"e -i ali$enta"e e !&t"e (e"%oane 'i+i!e -i /u"i i!e !a"e nu %0nt 0n"e.i%t"ate !on'o"$ le.ii 0n !alitate e %u1ie!i ai a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" %au !a"e nu (o%e & (atent& (ent"u "e(tul e a e%'&-u"a a!ti#itate !o$e"!ial& 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e in a $ini%t"aia (ieelo" 0n $&"i$e e la o(t+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e. A!iunile $enionate la alineatele 9 -i 2 in ("e+entul a"ti!ol, %&#0"-ite 0n $o "e(etat 2 at"a. a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la o %ut& la o %ut& !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1''/1 introdus prin !"!a nr.90$-X% din 1#.03.2002]

Articolul 156. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e !o$e" a$1ulant O".ani+a"ea !o$e"ului in $0n& 0n lo!u"ile neauto"i+ate e auto"it&ile a $ini%t"aiei (u1li!e lo!ale 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la !in!i la +e!e %ala"ii $ini$e. 4un!iona"ea unit&ii e !o$e" !u a$&nuntul '&"& auto"i+aia auto"it&ilo" a $ini%t"aiei (u1li!e lo!ale (ent"u a$(la%a"ea a!e%tei unit&i 0n lo!ul %(e!ial "e+e"#at -i '&"& o!u$ente !e a" !on'i"$a ("o#eniena $&"'ii !o$e"!iali+ate 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i !on'i%!a"ea $&"'u"ilo" !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei. V0n+a"ea $&"'u"ilo" (e"i%a1ile -i !u o (e"i%a1ilitate %(o"it&, 0n li(%a utila/ului '"i.o"i'i!, '&"& o!u$ente !a"e a" !e"ti'i!a !alitatea -i te"$enele lo" e !o$e"!iali+a"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. V0n+a"ea a"ti!olelo" te3ni!e !o$(li!ate '&"& !"ea"ea !on iiilo" (ent"u #e"i'i!a"ea !a(a!it&ii lo" e 'un!iona"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'6 [Art.1'6 [Art.1'6 [Art.1'6 modificat prin !"!a nr.#12-X% din 23.10.03- *n .i"oar! 1#.11.03] *n r!dac+ia !"ii nr.3&&-X% din 19.0$.2001] *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] *n r!dac+ia !"ii nr.11'&-XII din 0#.0&.92] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

[Art.1'6/1 !,clus prin

Articolul 156/2. A!ti#itatea !o$e"!ial& ili!it& A!ti#itatea !o$e"!ial& ili!it&, a i!& in'&(tui"ea t"an+a!iilo" !u$(&"a"e -i #0n+a"e a $&"'u"ilo" !u e%!3i#a"ea e la 0n"e.i%t"a"ea %tat 0n $o ul %ta1ilit 0n %!o(ul o10n i"ii #enitului ne!ont"olat %tat 0n $&"i$e e (0n& la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e, 2

e e e

at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i !on'i%!a"ea a!ti#it&ii !o$e"!iale ili!ite -i a #enitu"ilo" ili!ite.
[Art.1'6/2 *n r!dac+ia !"ii nr.11'&-XII din 0#.0&.92] [Art.1'6/2 introdus prin (ca)ul din 21.06.&9]

(0n& la o1ie!telo"

Articolul 156/3. A!3i+iiona"ea -i "e#in e"ea $&"'u"ilo" A!3i+iiona"ea $&"'u"ilo" -i a ("o u%elo" in "eeaua e !o$e" !u a$&nuntul, e la 0nt"e("in e"ile ali$entaiei (u1li!e -i unit&ile 'a"$a!euti!e -i "e#in e"ea lo" la 0nt"e("in e"ile -i unit&ile %i$ila"e 0n "a+a a!eleia-i lo!alit&i, 'a(t !e a !on u% la $a/o"a"ea ("eu"ilo" la a!e%te $&"'u"i -i ("o u%e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la +e!e la o %ut& e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'6/3 *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] [Art.1'6/3 introdus prin !"!a nr.11'&-XII din 0#.0&.92]

Articolul 156/4. Cu$(&"a"ea -i "e#in e"ea 1iletelo" -i alto" o!u$ente e (lat& Cu$(&"a"ea -i "e#in e"ea 0n %!o( e ("o'it a 1iletelo" -i a alto" o!u$ente e (lat&, !e o'e"& "e(tul e a 1ene'i!ia e %e"#i!iu 0n %'e"a t"a'i!ului e (a%a.e"i -i altui 'el e t"an%(o"t, 2 at"a.e a(li!a"ea unei a$en+i e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea 1iletelo" -i a alto" o!u$ente e (lat&.
[Art.1'6/# introdus prin [Art.1'$ !,clus prin [Art.1'& !,clus prin !"!a nr.316-XII din 09.12.9#] !"!a nr.11'&-XII din 0#.0&.92] !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 158/1. Su%t"a.e"ea e la ("i$i"ea 1iletelo" F&n!ii Naionale a Mol o#ei Su%t"a.e"ea ne0nte$eiat& e la ("i$i"ea %("e (lat&, ("e!u$ -i 0n e(une"ile (o(ulaiei a 1iletelo" F&n!ii Naionale a Mol o#ei, ("e!u$ -i a alto" 1an!note utili+ate o'i!ial 0n "e(u1li!& 0n !alitate e $i/loa!e 1&ne-ti, !o$i%& e lu!"&to"ii e la 0nt"e("in e"i, in%tituii -i o".ani+aii in i'e"ent e 'o"$& e ("o("ietate -i ti(ul a!ti#it&ii, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e la t"ei la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e.
[Art.1'&/1 introdus prin !"!a nr.11##-XII din 0#.0&.92]

Articolul 159. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" ("i#in o(e"aiile #aluta"e 5n!&l!a"ea "e.ulilo" ("i#in o(e"aiile #aluta"e 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e (0n& la +e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'unii e "&%(un e"e e la !in!i la ou&+e!i -i !in!i %ala"ii $ini$e !u %au '&"& !on'i%!a"ea #alo"ilo" #aluta"e.
[Art.1'9 *n r!dac+ia !"ii nr.'1-XIII din 1#.0#.9#] [Art.1'9 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 160. V0n+a"ea ile.al& a o!u$entelo" e (lat&, !e %e ("o!u"& !u #alut& %t"&in& '&"& "e(t e !on#e"ti"e a lo" 0n a%e$enea #alut& V0n+a"ea ile.al& a o!u$entelo" e (lat&, e$i%e 0n lei, !a"e %e ("o!u"& !u #alut& %t"&in& '&"& "e(t e !on#e"ti"e a lo" 0n a%e$enea #alut&, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i 0n $&"i$e e (0n& la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea o!u$entelo" e (lat&.
[Art.160 modificat prin !"!a nr.316-XIII din 09.12.9#] [Art.160 modificat prin Hot. Parl. nr.1600-XII din 22.09.93] [Art.160 modificat prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93] [Art.161 !,clus prin !"!a nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 161/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e e!onta"e a $i/loa!elo" 1&ne-ti E'e!tua"ea e!ont&"ilo" 0n nu$e"a" !u 0n!&l!a"ea "e%t"i!iilo" %ta1ilite e le.i%laie, ("e!u$ -i e!onta"ea 0n nu$e"a" %au ("in

#i"a$ent a $i/loa!elo" 1&ne-ti ("in inte"$e ia"i 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii "&%(un e"e 0n $&"i$e e la ou&+e!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.161/1 *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] [Art.161/1 introdus prin !"!a nr.#$9-XIII din 06.06.9']

Articolul 161/2. 5n!&l!a"ea $o ului e a!3i+iiona"e, (&%t"a"e, t"an%(o"ta"e, e%'a!e"e %au !o$e"!iali+a"e a #alo"ilo" $ate"iale A!3i+iiona"ea, (&%t"a"ea, t"an%(o"ta"ea, e%'a!e"ea %au !o$e"!iali+a"ea e !&t"e 0nt"e("in+&to"i a $&"'u"ilo", ("o u%elo" %au a $ate"iei ("i$e '&"& o!u$entele "e%(e!ti#e la $o$entul e(i%t&"ii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e !u !on'i%!a"ea $&"'u"ilo", ("o u%elo" %au $ate"iei ("i$e !e !on%tituie o1ie!tul !ont"a#eniei.
[Art.161/2 compl!tat prin !"!a nr.1##-X% din 10.0'.2001] [Art.161/2 compl!tat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] [Art.161/2 introdus prin !"!a nr.#$9-XIII din 06.06.9']

Articolul 162. De%'&-u"a"ea ile.al& a a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" '&"& 0n"e.i%t"a"ea !o"e%(un+&toa"e la Ca$e"a 5n"e.i%t"&"ii e Stat a De(a"ta$entului Te3nolo.ii In'o"$aionale 'ie !u !e"ti'i!atul e 0n"e.i%t"a"e a 0nt"e("in e"ilo" e!la"at ne#ala1il 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la !in!i%("e+e!e la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" '&"& a %e 0n"e.i%t"a la o".anul 'i%!al (ent"u at"i1ui"ea !o ului 'i%!al %au '&"& in i!a"ea 0n o!u$ente a !o u"ilo" 'i%!ale, a!& in i!a"ea lo" e%te ("e#&+ut& e le.i%laie 'ie !u 'olo%i"ea unui !o 'i%!al %t"&in %au unui !o (la%to."a'iat 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i -i !in!i la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" '&"& 0n"e.i%t"a"e !a (l&tito" e !ote e a%i.u"a"e %o!ial& e %tat o1li.ato"ie 0n $o ul %ta1ilit e le.i%laie 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" "e%(on%a1ile e 0n"e.i%t"a"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea unei a!ti#it&i e 0nt"e("in+&to" inte"+i%e, 'ie a unei a!ti#it&i e 0nt"e("in+&to" !e ne!e%it& ("i$i"ea li!enei %au auto"i+aiei ("i#in a$(la%a"ea unit&ii e !o$e", eli1e"at& e !&t"e auto"it&ile a $ini%t"aiei (u1li!e lo!ale %au e%te (e"$i%& e?!lu%i# 0nt"e("in e"ilo" e %tat, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i -i !in!i la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" ("in inte"$e iul 'ilialelo", "e("e+entanelo", %u!u"%alelo", %e!iilo", $a.a+inelo", e(o+itelo", unit&ilo" !o$e"!iale et!. ne0n"e.i%t"ate 0n $o ul %ta1ilit e le.i%laie 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la ou&+e!i -i !in!i la !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" !u 0n!&l!a"ea "e(tului la 'i"$& ) enu$i"e*, %ta1ilit e le.i%laie, -i a $o ului e utili+a"e a a!e%teia 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la !in%("e+e!e la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e.

De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" '&"& utili+a"ea e$1le$ei !o$e"!iale %au a $&"!ii e ("o u!ie e !&t"e 0nt"e("in+&to"ii, !a"e %0nt o1li.ai ("in le.e %& a%i.u"e 'olo%i"ea a!e%to"a, 'ie !u utili+a"ea unei e$1le$e !o$e"!iale %au unei $&"!i e ("o u!ie %t"&ine, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. P"e+enta"ea (ent"u 0n"e.i%t"a"e a a!telo" -i in'o"$aiei neautenti!e )'al%e* 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la ou&+e!i la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la !in!i+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" '&"& 0n"e.i%t"a"ea, 0n te"$enele %ta1ilite, a $o i'i!&"ilo" o(e"ate 0n a!tele e !on%titui"e -i a atelo" ("i#in %!3i$1a"ea !on u!&to"ului )$ana.e"ului*, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i la t"ei+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. De%'&-u"a"ea a!ti#it&ii e 0nt"e("in+&to" '&"& 0n"e.i%t"a"e !a (l&tito" e ("i$e e a%i.u"a"e o1li.ato"ie e a%i%ten& $e i!al&, 0n $o ul %ta1ilit e le.i%laie, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" "e%(on%a1ile e 0n"e.i%t"a"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.162 [Art.162 [Art.162 [Art.162 [Art.162 [Art.162 [Art.162 [Art.162 [Art.162 compl!tat prin !"!a nr.'#9-X% din 2'.12.03- *n .i"oar! 01.01.0#] modificat prin !"!a nr.1163-X% din 2$.06.2002] modificat prin !"!a nr.$6&-X% din 2$.12.2001] modificat prin !"!a nr.$'$-X% din 21.12.2001] compl!tat prin !"!a nr.3&&-X% din 19.0$.2001] modificat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] compl!tat prin !"!a nr.&9'-XIII din 26.06.96] *n r!dac+ia !"ii nr.#$9-XIII din 06.06.9'] *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93]

Articolul 162/1. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e o".ani+a"e -i ine"e a !onta1ilit&ii, e 0nto!$i"e -i ("e+enta"e a &"ilo" e %ea$& 'inan!ia"e 5n!&l!a"ea $o ului e o".ani+a"e a !onta1ilit&ii -i !ont"olului a%u("a ine"ii ei, a i!& ne0n e(lni"ea !e"inelo" le.ilaiei "e'e"ito" la ale.e"ea 'o"$ei e o".ani+a"e a !onta1ilit&ii -i ine"ii ei, la %ta1ili"ea %au $o i'i!a"ea (oliti!ii e e#i en&, ("e!u$ -i nea%i.u"a"ea !ont"olului a%u("a 0nto!$i"ii o!u$enta"e a o(e"aiunilo" e!ono$i!e -i "e'le!t&"ii lo" 0n !onta1ilitate, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" "&%(un+&toa"e e o".ani+a"ea unei a%t'el e e#i ene %au !ont"ol 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea $o ului e ine"e a !onta1ilit&ii, a i!& ne"e%(e!ta"ea "e.ulilo" %ta1ilite e le.i%laie ("i#in "e'le!ta"ea 0n !ontu"i -i 0n "e.i%t"ele !onta1ile a o(e"aiunilo" e!ono$i!e -i 'inan!ia"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la t"ei la !in!i %ala"ii $ini$e, ia" (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea $o ului e (e"'e!ta"e o!u$enta"& a o(e"aiunilo" e!ono$i!e -i 'inan!ia"e, a i!& ne0nto!$i"ea o!u$entelo" ("i$a"e -i ne"e%(e!ta"ea !e"inelo" e (e"'e!ta"e a o(e"aiunilo" in i!ate ("in o!u$ente ("i$a"e ti(i+ate e %t"i!t& e#i en&, (e"'e!ta"ea in!o$(let& %au ina e!#at& a a!e%to" o(e"aiuni ("in o!u$ente ("i$a"e o"i ("e+enta"ea lo" 0n !onta1ilitate !u 0nt0"+ie"e,2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" "e%(on%a1ile e 0nto!$i"ea, %e$na"ea -i ("e+enta"ea o!u$entelo" ("i$a"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea $o ului e 0nto!$i"e -i ("e+enta"e a &"ii e %ea$& 'inan!ia"e, a i!& ("e+enta"ea 0n o".anul 'inan!ia" a unei &"i e %ea$& 'inan!ia"e !a"e nu !o"e%(un e 'o"$ei %ta1ilite e le.i%laie %au !a"e nu "e'le!t& toate atele %ta1ilite (ent"u a!ea%t& 'o"$&, 'ie ("e+enta"ea %etului e a!te %au a unei (&"i e a!te ale &"ii e %ea$& 'inan!ia"e

!u 0n!&l!a"ea te"$enului e ("e+enta"e a a!e%teia, %ta1ilit e le.i%laie, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la t"ei la +e!e %ala"ii $ini$e. E%!3i#a"ea e la ("e+enta"e Ia %etului e a! %au a unei (&"i e a!te ale &"ii e %ea$& 'inan!ia"e, a i!& ne0n e(lini"ea ("e$e itat&, u(& e?(i"a"ea te"$enului %ta1ilit e le.i%laie (ent"u ("e+enta"ea &"ii e %ea$& 'inan!ia"e, a i%(o+iiei %!"i%e a o".anului 'inan!ia" ("i#in ("e+enta"ea ei 0n te"$enul %ta1ilit e a!e%ta, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Int"o u!e"ea !u 1un& -tiin& 0n a!tele &"ii e %ea$& 'inan!ia"e a uno" in i!i enatu"ai 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. 5n!&l!a"ea "e.ulilo" e (&%t"a"e a o!u$entelo" !onta1ile -i ne0n e(lini"ea !e"inelo" e "e%ta1ili"e a lo", a i!& e."a a"ea, (ie" e"ea, ni$i!i"ea lo" (0n& la e?(i"a"ea te"$enului e (&%t"a"e a o!u$entelo" !onta1ile, %ta1ilit e "e.ulile o".ani+&"ii a"3i#i%ti!ii e %tat, %au ne"e%ta1ili"ea lo" 0n te"$enul e ou& luni, %ta1ilit e le.i%laie, in $o$entul !on%tat&"ii 'a(tului "e%(e!ti# 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la +e!e la !in!i%("e+e!e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la ou&+e!i la t"ei+e!i e %ala"ii $ini$e. A!iunile, ("e#&+ute e alineatul 7 al ("e+entului a"ti!ol, %&#0"-ite ("e$e itat 'ie u(& a(li!a"ea %an!iunii a $ini%t"ati#e (ent"u !ont"a#enie %i$ila"&, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 2 e la !in!i+e!i la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.162/1 [Art.162/1 [Art.162/1 [Art.162/1 [Art.162/1 modificat prin !"!a nr.390-X% din 20.0$.2001] modificat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] *n r!dac+ia !"ii nr.#$9-XIII din 06.06.9'] *n r!dac+ia !"ii nr.129'-XII din 23.02.93] introdus prin (ca)ul din 1$.06.&6]

Articolul 162/2. 5n!&l!a"ea $o ului -i te"$enelo" e 0nto!$i"e -i ("e+enta"e a &"ilo" e %ea$& 'i%!ale 5n!&l!a"ea $o ului -i te"$enelo" %ta1ilite e le.i%laie (ent"u 0nto!$i"ea -i ("e+enta"ea &"ilo" e %ea$& ne!e%a"e (ent"u !al!ula"ea -i #&"%a"ea i$(o+itelo", ta?elo", !ont"i1uiilo" e a%i.u"&"i %o!iale -i a alto" (l&i o1li.ato"ii la 1u.etul (u1li! naional 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" "e%(on%a1ile e 0nto!$i"ea -i ("e+enta"ea &"ilo" e %ea$& 'i%!ale 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i e %ala"ii $ini$e. Nee?e!uta"ea i%(o+iiei %!"i%e a o".anului 'i%!al ("i#in ("e+enta"ea, 0n te"$enul %ta1ilit e a!e%ta, a &"ilo" e %ea$& in i!ate la alineatul )9*, !a"e nu au 'o%t ("e+entate 0n te"$enul %ta1ilit e le.i%laie, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" "e%(on%a1ile e 0nto!$i"ea -i ("e+enta"ea &"ilo" e %ea$& 'i%!ale 0n $&"i$e e la !in!i%("e+e!e la ou&+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.162/2 [Art.162/2 [Art.162/2 [Art.162/2 modificat prin !"!a nr.1163-X% din 2$.06.2002] modificat prin !"!a nr.390-X% din 20.0$.2001] *n r!dac+ia !"ii nr.1326-XIII din 2'.09.9$] introdus prin !"!a nr.#$9-XIII din 06.06.9']

Articolul 162/3. 5n!&l!a"ea $o ului e ("e+enta"e a atelo" nea'e"ente !al!ul&"ii -i #&"%&"ii i$(o+itelo" 0n 1u.et Ne("e+enta"ea o".anelo" 'i%!ale e !&t"e 0nt"e("in+&to"i 0n te"$enul %ta1ilit e le.i%laie a in'o"$aiei ("i#in %e iul o"i %!3i$1a"ea %e iului 0nt"e("in e"ii, al unit&ilo" %t"u!tu"ale %au %u1 i#i+iunilo" a!e%teia )'iliale, "e("e+entane, %u!u"%ale, %e!ii, $a.a+ine, e(o+ite, unit&i !o$e"!iale et!.*, un e %e ("o u!e, %e (&%t"ea+& %au %e #in e

("o u!ia )$&"'u"ile* %e e?e!ut& lu!"&"i %au %e ("e%tea+& %e"#i!ii, ("e!u$ -i ("i#in !ontu"ile 1an!a"e e%!3i%e 0n a"& -i 0n %t"&in&tate, 'ie ("e+enta"ea uno" in'o"$aii ne#e"i i!e !u !a"a!te"ul in i!at 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la +e!e la ou&+e!i -i !i!ni e %ala"ii $ini$e. Ne!o$uni!a"ea o".anelo" !o"e%(un+&toa"e, 0n te"$enele %ta1ilite e le.i%laie, a in'o"$aiei ("i#in li!3i a"ea %au "eo".ani+a"ea 0nt"e("in e"ii 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i !et&enilo" 'on ato"i -i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la t"ei+e!i la o %ut& e %ala"ii $ini$e.
[Art.162/3 modificat prin !"!a nr.390-X% din 20.0$.2001] [Art.162/3 compl!tat prin !"!a nr.1326-XIII din 2'.09.9$] [Art.162/3 introdus prin !"!a nr.#$9-XIII din 06.06.9']

Articolul 162/4. A1u+u"ile la e$ite"ea 30"tiilo" e #aloa"e In!lu e"ea 0n ("o%(e!tul e$i%iei %au 0n alte o!u$ente, 0n te$eiul !&"o"a %e 0n"e.i%t"ea+& e$i%ia 30"tiilo" e #aloa"e, a in'o"$aiilo" neautenti!e %au !a"e (ot in u!e 0n e"oa"e, a("o1a"ea ("o%(e!tului e$i%iei !a"e !onine in'o"$aii intenionat neautenti!e %au !a"e (ot in u!e 0n e"oa"e, ("e!u$ -i a("o1a"ea "e+ultatelo" e$i%iei intenionat neautenti!e, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e ale e$itentului 0n $&"i$e e (0n& la o %ut& e %ala"ii $ini$e. P"e+enta"ea in'o"$aiei neautenti!e %au t&inui"ea in'o"$aiei e'e!ti#e %oli!itate e Co$i%ia e %tat (ent"u (iaa 30"tiilo" e #aloa"e 0n ("o!e%ul a!o" &"ii li!enei, 0n"e.i%t"&"ii e$i%iei %au ("o%(e!tului e$i%iei 30"tiilo" e #aloa"e, ("e!u$ -i a 3ot&"0"ilo" e$itentului, !e at"a. u(& %ine $o i'i!a"ea atelo", int"o u%e ante"io" 0n Re.i%t"ul e %tat al 30"tiilo" e #aloa"e, 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la o %ut& e %ala"ii $ini$e. A$(la%a"ea %au #0n+a"ea (u1li!& a 30"tiilo" e #aloa"e )a "e(tu"ilo" a%u("a 30"tiilo" e #aloa"e* '&"& (u1li!a"ea 0n $o ul %ta1ilit a ("o%(e!tului e$i%iei, ("e!u$ -i ne("e+enta"ea in#e%tito"ilo" a in'o"$aiei !a"e u"$ea+& a 'i e+#&luit& 0n $o o1li.ato"iu !on'o"$ le.i%laiei !u ("i#i"e la 30"tiile e #aloa"e -i alto" a!te no"$ati#e 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la -a(te+e!i -i !in!i e %ala"ii $ini$e. A!elea-i a!iuni, %&#0"-ite e o (e"%oan& !a"e a 'o%t 0n e!u"%ul unui an %an!ionat& a $ini%t"ati# (ent"u una in !ont"a#eniile ("e#&+ute la alineatele oi %au t"ei ale ("e+entului a"ti!ol, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la -a(te+e!i la o %ut& !in!i+e!i e %ala"ii $ini$e.
[Art.162/# introdus prin !"!a nr.&2$-XIII din 03.0'.96]

Articolul 162/5. A1u+u"ile la "e!la$a 30"tiilo" e #aloa"e Ga"anta"ea 0n (u1li! a $&"i$ii #enitului (ent"u a!iunile %i$(le %au (ent"u alte 30"tii e #aloa"e, (ent"u !a"e la e$ite"e nu %e %ta1ile-te un i#i en )("o!ent* 'i?, in!lu%i# a $&"i$ii #enitu"ilo" ("o#enite in $a/o"a"ea #alo"ii 30"tiilo" e #aloa"e, o"i a u!e"ea la !uno-tina unui !e"! (otenial neli$itat e in#e%tito"i a in'o"$aiei ("i#in #enitu"ile ("o1a1ile ale a!e%to" 30"tii e #aloa"e, ("i#in .a"aniile lo" 0n !o$(a"aie !u alte 30"tii e #aloa"e -i alte a!ti#e, ("e!u$ -i !o$uni!a"ea uno" in'o"$aii intenionat 'al%e %au neautenti!e !a"e (ot in u!e %au au in u% 0n e"oa"e (otenialii in#e%tito"i "e'e"ito" la 30"tiile e #aloa"e (e !a"e le ("o!u"&, 2 at"a. u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la nou&+e!i e %ala"ii $ini$e. S&#0"-i"ea "e(etat& 0n e!u"% e un an a unei !ont"a#enii in nu$&"ul !elo" $enionate (ent"u !a"e (e"%oana 0n !au+& a 'o%t e/a %an!ionat& a $ini%t"ati# 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e la nou&+e!i la o %ut& !in!i+e!i e %ala"ii

$ini$e.

[Art.162/' introdus prin

!"!a nr.&2$-XIII din 03.0'.96]

Articolul 162/6. Cont"a#enii 0n a!ti#it&ile !u 30"tii e #aloa"e A$(la%a"ea 30"tiilo" e #aloa"e )a "e(tu"ilo" la 30"tiile e #aloa"e* !a"e nu au 'o%t %u(u%e 0n"e.i%t"&"ii e %tat 2 at"a.e u(& %ine a(li!a"ea unei a$en+i (e"%oanelo" !u 'un!ii e "&%(un e"e 0n $&"i$e e (0n& la -a(te+e!i e %ala"ii $ini$e. E'e!tua"ea o(e"aiunilo" !u 30"tii e #aloa"e, ("i