Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 5

Universitatea POLITEHNICA din Bucureti


coala doctoral ________________________________________________________

Declaraie

Subsemnatul/a
,
candidat la concursul de admitere la doctorat sesiunea Septembrie-Octombrie 2013
pe locurile cu frecven, bugetate n 2013, declar prin prezenta c nu am

fost

nmatriculat nainte la un alt program de studii doctorale, pe locuri bugetate, n cadrul


UPB sau altei instituii organizatoare de studii universitare de doctorat.

Semntura
Data..