Sunteți pe pagina 1din 2

Index cursuri

Biblioteca

Home

MANAGEMENT PUBLIC
col.dr. IOAN CONSTANTIN PETCA

CUPRINS CUVNT INAINTE INTRODUCERE 1. INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL PUBLIC 1.1. Continutul si caracteristicile managementului public 1.1.1. Despre administratia publica si necesitatea managementului public 1.1.2. Conceptul de management public 1.1.3. Evolutii si orientari in managementul public 1.1.4. Abordari in teoria si practica managementului public 1.2. Principiile managementului public 1.3. Functiile managementului public 2. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.1. Consideratii generale despre organizare 2.1.1. Conceptul de organizare 2.1.2. G ndirea !ormalista cu privire la organizarea administratiei publice 2.1.3. "tructura administratiei publice 2.2. "tructurile speci!ice administratiei publice 2.2.1. Autoritatile publice centrale 2.2.2. Autoritatile publice locale 3. SISTEMUL INFORMATIONAL AL MANAGEMENTULUI PUBLIC 3.1. "istemul in!ormational managerial si componentele sale 3.2. Functiile sistemului in!ormational al managementului din administratia publica 3.3. Principiile sistemului in!ormational al managementului public 3.4. #endinte privind modernizarea sistemului in!ormational al managementului public 4. DECIZIA IN MANAGEMENTUL PUBLIC 4.1. Fundamentarea deciziilor administrative

4.2. Clasi!icarea deciziilor administrative 4.3. Procesul de !undamentare a deciziilor administrative 4.4. Abordari contemporane privind !undamentarea deciziilor administrative 5. CONTROLUL ACTIVITATII ORGANELOR ADMINISTRATIEI PUBLICE $.1. %otiunea si obiectul controlului $.2. Conditiile de e!icienta ale controlului $.3.Controlul e&ercitat de organele autoritatii legislative $.4. Controlul e&ercitat de organele administratiei publice $.$. Controlul specializat. 'rgane specializate de control 6. METODE SI TEHNICI UTILIZATE IN MANAGEMENTUL PUBLIC (.1. Conceptul de metoda si te)nica manageriala administrativa (.2. *etode si te)nici utilizate in administratia publica (.2.1. *etode de organizare si !unctionare (.2.2. *etode de e&ecutie (.2.3. *etode de cercetare 7. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN ADMINISTRATIA PUBLICA +.1. Functionarul public, concept- clasi!icare +.1.1. Conceptul de !unctionar public +.1.2. Clasi!icarea !unctionarilor publici +.1.3. Cariera !unctionarilor publici +.1.4. Drepturile si indatoririle !unctionarilor publici +.2. *anagementul !unctiilor publice si al !unctionarilor publici +.2.1. Agentia %ationala a Functionarilor Publici +.2.2. Politica de resurse umane in administratia publica +.2.3. Formarea resurselor umane din administratia publica +.2.4. "electia si numirea in !unctie a !unctionarilor publici +.2.$. *odi!icarea si incetarea raporturilor de munca in administratia publica BIBLIOGRAFIE