Sunteți pe pagina 1din 2

Copyright http://www.oricereferat.com/ AVENTURILE LUI TO !A"#ER $E AR% T"AIN &&RE'U AT&& A(tor() ar* Twai+ +e po,e-te.

e.te /e-pre a,e+t(ri)e (+(i 01iat +12/ra,a+ +(mit Tom !awyer. A,ea (+ frate pe +(me !i/ care era (+ 01iat tare )i+i.tit. E) mai tot timp() )(a /i+ gem() m1t(.ii 3o))y .i -e /(cea 4mpre(+1 c( priete+ii )a g5r)1 -1 -e -ca)/e6 )(cr(ri care 4i p)1cea( ce) mai m()t. 7+tr&o 2i m1t(.a 3o))y 4) p(-e pe Tom -1 ,1r(ia-c1 gar/() /e )a -tra/1 6 ceea ce +& () 4+c5+t16 )(i -t5+/(i g5+/() +(mai )a g5r)1 .i )a 8oac1. Nea,5+/ /e a)e- e) a 4+cep(t -1 ,1r(ia-c1 gar/()6 r(g5+/(&) pe frate)e -1( !i/6 -1&) a8(te6 /ar e) ref(21. 9ii+/ (+ 01iat /e.tept +( prea 4i p)1cea .coa)a6 -i+g(r() )(cr( ce) atr1gea era priete+a )(i :ec*y )a care ;i+ea foarte m()t. 3riete+() )(i Tom pe +(me <(c*)e0erry 9i++ era (+ 01iat 66a) -tr12ii== f1r1 p1ri+;i c( care 4.i petrecea mai tot timp(). 3rima +12/r1,1+ie pe care a( fac(t&o 4mpre(+1 a fo-t ,i2ita cimitir()(i pe timp /e +oapte a)at(ri /e o pi-ic1 +eagr1 .i moart1 a/(-1 /e <(c*)e0erry. C( acea-t1 pi-ic1 ei -pera( -1 -cape /e +egi pri+ a+(mite /e-c5+tece. A8(+g5+/ 4+ cimitir 6 a( a,(t o -(rpri21 +ea.teptat1. Trei i+/i,i2i pe +(me I+8(+ >oe6 $r. Ro0i+-o+ .i (ff 3oter care c1(ta( (+ morm5+t pe care -1&) /e2groape. 7+ tot ace-t timp Tom 4mpre(+a c( <(c*)e0erry -t1tea( a-c(+.i pe+tr( a +( fi ,12(;i 6 c5+/ /eo/at1 4+tre acei i+/i,i2i -&a i-cat o ceart1 (rmat1 /e a-a-i+area /octor()(i Ro0i+-o+.9ii+/ 4+gro2i;i /e ceea ce a( ,12(t6 cei /oi 01ie;i a( f(git -pre ca-1.A /o(a 2i /imi+ea;a oame+ii a( g1-it ori0i)a crim1. To;i /i+ ora. 4) 4+,i+(ia( pe (ff 3oter6 iar e) fii+/ are-tat. Tom 4mpre(+1 c( <(c* a( 8(rat c1 +( ,or -p(+e +im1+(i ceea ce a( ,12(t.Tom .i <(c* era( foarte 4+gro2i;i . 'i)e)e a( trec(t iar )(i Tom 4i ar/ea /e +oi a,e+t(ri6 a.a c1 4+tr&o 2i 4+t5)+i+/(-e c( >oe <arper .i c( <(c*)e0erry 9i++6 )e&a prop(- -1 -e fac1 pira;i.7+tr&o +oapte fiecare a a/(- /e m5+care .i a( p)ecat 4mpre(+1 pe o i+-()1 /i+ apropierea or1.e)()(i. C5t timp ei a( -tat pe i+-()1 oame+ii /i+ or1.e) 4i c1(ta( +e4+cetat. $ar acea-t1 c1(tare a fo-t 4+ 2a/ar /eoarece +( i&a( g1-it. To;i a( cre2(t c1 01ie;i a( m(rit a.a c1 mat(.a 3o))y 4mpre(+1 c( /oam+a <arper -&a( hot1r5t -1 )e fac1 proho/() /(mi+ica. 7+ timp ce -e oficia -)(80a cei trei copii a( i+trat pe (.a 0i-ericii. Toat1 )(mea -&a 0(c(rat6 mai a)e- m1t(.a 3o))y .i /oam+a <arper6care .i& a( 4m0r1;i.at copiii chiar .i pe <(c*e)0erry. $(p1 c5te,a 2i)e a fo-t 8(/ecata )(i (ff 3oter. La 8(/ecat1 a( ,e+it I+8(+ >oe .i Tom. Tom a fo-t chemat -1 /e&a /ec)ara;ie.E) -e (it1 )a I+8(+ >oe .i a 4+cep(t -1&i fie fric16 /ar 4+ fi+a) a -p(- tot ce a ,12(t6 iar 4+tre timp I+8(+ >oe a /i-p1r(t. $e at(+ci Tom +( mai /ormea )i+i.tit +oaptea /e frica )(i I+8(+ >oe. A trec(t ce,a timp /e c5+/ a fo-t 8(/ecata )(i (ff 3oter6 iar Tom 4mpre(+1 c(

<(c* a( 4+cep(t -1 ca(te comori. Tom era -ig(r c1ci comori)e -e g1-e-c (+/e -(+t copaci -cor0(ro.i -a( 4+ ca-e)e c( -tafii.A( c1(tat 4+ )oc(ri)e c( copaci -cor0(ro.i /ar +( a( g1-it6 iar 4+ fi+a) ei a( hot1r5t -1 ca(te 4+tr&o ca-1 c( -tafii.C5+/ a( 4+cep(t -1 ca(te /(p1 comoar1 )a o ca-1 c( -tafii6 ei a( a(2it 2gomote a.a c1 -&a( a-c(+- 4+ po/() ca-ei. Cei care a( pro/(- 2gomot() a( fo-t I+8(+ >oe 4mpre(+1 c( (+ prite+ /e&a) -1(.Ei a( ,e+it 4+ acea ca-1 pe+tr( a a-c(+/e o comoar1.A( ,12(t (+e)te)e )1-ate /e Tom .i <(c* .i -&a( ga+/it -1 4+groape comoara 4+ a)t1 parte. :ec*y fata /e care 4i p)1cea )(i Tom6 a orga+i2at o mic1 e?c(r-ie. C5+/ a( mer- i+ e?c(r-ie ei a( ,i2itat o pe.ter1 care era prec(m (+ )a0iri+t. Tom .i :ec*y -&a( pier/(t iar ei a( -tat 4+ pe.ter1 timp /e /o(16trei 2i)e.C( to;ii 4i c1(ta( pe :ec*y .i pe Tom. C5t timp copiii a( -tat 4+ pe.ter1 Tom )a ,12(t pe I+8(+ >oe.Oame+ii +( i& a( g1-it /ar Tom a g1-it ie.irea /i+ pe.ter1. Ie.irea g1-it1 /e Tom era pri+ apropierea f)(,i()(i i--i--ipi. C( to;ii -&a( 0(c(rat foarte m()t /e apari;ia copii)or.Tat1) )(i :ec*y pe+tr( a fi -ig(r c1 +ime+i +( ,a mai i+tra 4+ pe.ter1 -&a hot1r5t -1 o 4+chi/1. C5+/ Tom a a(2it c1 pe.tera a fo-t 4+chi-1 )e&a -p(- t(t(ror c1 aco)o -e af)1 I+8(+ >oe. Aproape to;i oame+i a( por+it -pre pe.ter1 4+ c1(tarea )(i6 /ar c5+/ pe.tera a fo-t /e-chi-1 )a( g1-it pe >oe mort )a i+trarea 4+ pe.ter1. Tom .i <(c* -&a( /(- 4+ pe.ter1 /(p1 comoara a-c(+-1 /e I+8(+ >oe. A.a ei a( /e,e+it cei mai 0oga;i /i+ or1.e) /(pa ce a( g1-it comoara .i aprecia;i /e tot1 )(mea. Copyright http://www.oricereferat.com/

S-ar putea să vă placă și