Sunteți pe pagina 1din 1

POZITIE

SIMBOL 1 W2G02A 2 ACA12B 3 TSC04B11

DENUMIRE UM CANTITATE CABL.EN.EL.ARMAT M CU COND.AL 65 1KV,POZAT IN SANT PE P AT NISIP CU TRACT.MECANICA,SECT.<4X25M MONT.IN PAM.A M TV.DIN POLIET.DE 65 PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUD.MAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D SAP.MEC.CU 100 EXC.DE MC 0,71-1,25MC 0.41 IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT 2 IN COND.G