Sunteți pe pagina 1din 113

ANNE RICE

VAMPIRUL VITTORIO
Seria NOILE CRONICI ALE VAMPIRILOR Dedic acest roman lui Stan, Christopher, Michele i o!ard" lui Rosario i lui Patrice" Pamelei i lui Elaine" i lui Niccolo# Vittorio dedic$ acest roman cet$%enilor oraului &loren%a, Italia

Cine sunt eu, de ce scriu i ce urmea'$# Pe c(nd eram copil, am a)ut un )is *n+ro'itor# Se ,$cea c$ %ineam *n -ra%e capetele rete'ate ale surorii i ,ratelui meu mai mici# Erau inerte i t$cute, cu ochii tremur(n'i lar+ deschii i cu o-ra.ii roii" eu eram at(t de *n+ro'it, *nc(t r$m$sesem ,$r$ +rai, la ,el ca ei# Visul meu s/a ade)erit# 0i totui nimeni nu *i )a pl(n+e, tot aa cum nimeni nu m$ )a pl(n+e nici pe mine# Au ,ost *n+ropa%i ,$r$ nume, iar amintirea lor a ,ost tears$ de cinci secole# Eu sunt un )ampir# Numele meu este Vittorio, iar aceste r(nduri le atern *n turnul cel mai *nalt al ruinelor castelului de pe munte, adic$ locul *n care m/am n$scut, *n nordul e1trem al 2oscanei, cel mai ,rumos %inut din centrul Italiei# Dup$ criteriile +enerale, sunt un )ampir remarca-il i ,oarte puternic, deoarece am tr$it cinci sute de ani, *nc$ din 'ilele m$re%e ale lui Cosimo de Medici" chiar i *n+erii stau m$rturie pentru puterile mele nem$surate, dac$ ti%i cum s$ *i ,ace%i s$ )$ )or-easc$# 3n aceast$ pri)in%$ tre-uie s$ proceda%i cu mult tact# Nu am nici o le+$tur$ cu 4Adunarea Celor cu 5rai M$iastru6, acel +rup straniu de )ampiri romantici din oraul Ne! Orleans, a,lat *n partea de sud a Lumii Noi, care )/au d$ruit de.a at(tea cronici i po)estiri# Nu am nimic de/a ,ace cu aceti eroi care au s$)(rit ,apte *n+ro'itoare, pe care apoi le/au po)estit su- masca ,ic%iunii# Nu am nimic de/a ,ace cu paradisul lor ademenitor situat *n mlatinile din Louisiana# Nu )e%i descoperi nimic *n aceste pa+ini care s$ ai-$ le+$tur$ cu ei# De aici *nainte, nici m$car nu *i )oi mai men%iona )reodat$# 0i totui ei au ,ost cei care m/au pro)ocat s$ )$ po)estesc despre *nceputurile mele 7 para-ola 4naterii6 mele 7 i s$ trans,orm aceast$ parte a )ie%ii *ntr/un roman care s$ apar$ *n lumea lar+$, unde ar putea intra *n contact ,ie *nt(mpl$tor, ,ie inten%ionat, cu tomurile lor ,aimoase# Am dedicat secole din e1isten%a mea de )ampir o-ser)a%iei atente i studiului concentrat, ,$r$ a pro)oca )reodat$ ,uria semenilor mei i ,$r$ a le tre'i suspiciunile sau contiin%a# Dar aceasta nu )a ,i o po)este despre a)enturile mele#

Dup$ cum )/am mai spus, )a ,i po)estea *nceputurilor mele# Am con)in+erea c$ dest$inuirile mele )or ,i cu totul ori+inale pentru )oi# Poate c$ atunci c(nd )oi ,i terminat de scris cartea, )oi de)eni i eu, *ntr/o oarecare m$sur$, un persona. din acel m$re% roman/,lu)iu *nceput de al%i )ampiri din San &rancisco sau din Ne! Orleans# Deocamdat$, nu tiu ce )a urma i nici nu/mi pas$# C(nd *mi petrec nop%ile linitite aici, printre ruinele c$minului unde am ,ost at(t de ,ericit *n copil$rie, printre pere%ii surpa%i i d$r$p$na%i, printre tu,e spinoase de mure i p$duri -o+ate de ste.ari i castani, nu pot s$ nu retr$iesc cele *nt(mplate, c$ci s/ar p$rea c$ am a)ut o soart$ di,erit$ de a tuturor celorlal%i )ampiri# Nu s$l$luiesc mereu *n acest loc# Dimpotri)$, *mi petrec cea mai mare parte a timpului *n acel ora pe care *l consider a ,i perla tuturor oraelor 7 &loren%a 7 pe care l/am iu-it din primul moment *n care l/am )$'ut cu ochi de copil pe )remea c(nd Cosimo cel 8$tr(n conducea chiar el puternicul clan Medici, dei era cel mai -o+at om din Europa# Su- protec%ia lui Cosimo de Medici tr$ia marele sculptor Donatello, care ,$cea statui de marmur$ i -ron', al$turi de nenum$ra%i pictori i poe%i, scriitori *ntr/ale ma+iei i creatori de mu'ic$# Marele 8runelleschi, cel care construise minunata cupola a domului din &loren%a, mai proiecta o catedral$ pentru Cosimo *n )remea aceea, iar Michelo''o reconstruia nu doar M$n$stirea San Marco, ci *ncepuse de.a palatul lui Cosimo, care a)ea s$ ,ie cunoscut *n timp sunumele de Pala''o Vecchio# Oamenii cutreierau toat$ Europa pentru Cosimo, c$ut(nd operele clasicilor uita%i ai 5reciei i ai Romei *n li-r$rii pr$,uite, pentru a ,i transpuse apoi de c$tre *n)$%a%ii s$i *n lim-a noastr$ matern$, italiana, lim-a pe care Dante o alesese, cu *ndr$'neal$, cu mul%i ani *n urm$ pentru a scrie Di)ina Comedie# Su- acoperiul lui Cosimo i/am )$'ut, pe )remea c(nd eram un copil muritor al destinului i al )isurilor m$re%e, pe marii oaspe%i ai Conciliului din 2rent, care )eniser$ din 8i'an%ul *ndep$rtat pentru a remedia schisma dintre 8iserica R$s$ritean$ i cea Occidental$9 Papa Eu+eniu de la Roma, Patriarhul Constantinopolului i *mp$ratul r$s$ritean, Ioan al VIII/lea Paleolo+ul# Da, i/am )$'ut cu ochii mei pe aceti oameni m$re%i intr(nd pe por%ile oraului, *n timpul unei ,urtuni n$prasnice, *ncununa%i de o aur$ ine,a-il$ de +lorie i tot pe aceti oameni i/am )$'ut osp$t(ndu/se la masa lui Cosimo# Poate c$ )/am plictisit# 0i a)e%i dreptate# Aceasta nu este o istorie a ,amiliei de Medici# Da%i/mi )oie doar s$ )$ mai spun c$ acela care sus%ine c$ mem-rii acestei ,amilii minunate erau nite tic$loi este un ne-un# Ei au ,ost cei care i/au luat su- protec%ia lor pe Leonardo da Vinci, pe Michelan+elo i pe ceilal%i artiti importan%i# 0i toate acestea numai pentru c$ un -ancher, pute%i chiar s$/i spune%i c$m$tar, a dorit s$ con,ere m$re%ie i ,rumuse%e oraului &loren%a# Voi re)eni la Cosimo la momentul potri)it i doar pentru a ad$u+a c(te)a cu)inte, dei tre-uie s$ recunosc c$ mi/e +reu s$ )or-esc pe scurt despre acest su-iect" am s$ )$ mai spun doar at(t9 Cosimo ,ace parte dintre cei )ii# Eu um-lu al$turi de cei mor%i *nc$ din anul :;<=# V$ )oi spune cum a *nceput totul, dar da%i/mi )oie s$ mai ,ac o sin+ur$ parante'$# S$ nu )$ atepta%i s$ ,olosesc e1presii arhaice# Nu )e%i descoperi aici acea lim-$ preten%ioas$ menit$ s$ impresione'e 'idurile castelelor printr/o dic%ie ri+id$ i printr/un )oca-ular auster# Eu *mi )oi spune po)estea natural, -ucur(ndu/m$ de cu)inte, pentru c$ le iu-esc cu ade)$rat# &iind nemuritor, le/am cunoscut pe parcursul a patru secole *n care lim-a s/a schim-at, de la piesele lui Christopher Marlo!e i ale lui 8en >onson p(n$ la cu)intele t$ioase i coloc)iale dintr/un ,ilm cu S?l)ester Stallone#

Ve%i )edea c$ sunt ,le1i-il, cura.os, iar pe alocuri chiar ocant# Ce altce)a a putea ,ace, dec(t s$ *mi ,olosesc pe deplin capacit$%ile lin+)istice# Eu sunt un om al Renaterii# Aadar, locuin%a mea este *ntre+ul uni)ers, accept totul ,$r$ pre.udecat$ i tre-uie s$ cred c$ e1ist$ o ,$r(m$ de -ine dincolo de ceea ce ,ac# 3n ceea ce pri)ete lim-a mea matern$, italiana, o )e%i +hici atunci c(nd *mi )e%i pronun%a dulce numele, Vittorio, i ea )a a)ea un par,um deose-it *n compara%ie cu celelalte nume pres$rate *n te1t# Nu a e1istat )reodat$ o lim-$ mai melodioas$ pe p$m(nt# Eu )or-esc toate celelalte lim-i cu accentul italian pe care *l pute%i au'i *n 'ilele noastre pe str$'ile &loren%ei# Pentru mine este o surs$ de nes,(rit$ -ucurie ,aptul c$ )ictimele mele care )or-esc lim-a en+le'$ +$sesc de'mierd$rile mele at(t de pl$cute datorita accentului italian i a pronun%iei dulci i ele+ante# Dar nu sunt ,ericit# S$ nu )$ ima+ina%i una ca asta@ Nu a scrie o carte pentru a )$ spune c$ un )ampir poate ,i ,ericit# Am *n aceeai m$sur$ i ra%iune, i su,let i am o ima+ine eterica despre mine, ima+ine creat$ pro-a-il de o entitate superioar$" aceast$ complicat$ %es$tur$ a chipului meu eteric este ceea ce oamenii *n%ele+ prin su,let# Da, am un su,let# Oric(t s(n+e a -ea, su,letul meu r$m(ne )iu, ,$c(ndu/m$ s$ ,iu mai mult dec(t un -iet stri+oi# Da, a)e%i dreptate@ V$ mul%umesc pentru r$-darea )oastr$@ Este momentul s$ *ncepem po)estirea# Vreau doar s$ )$ mai o,er un citat dintr/un scriitor o-scur, dar minunat, Sheridan Le &anu" sunt c(te)a cu)inte rostite *ntr/o stare de e1trem$ an1ietate de un persona. -(ntuit din nenum$ratele lui po)eti cu ,antome, scrise cu at(ta m$iestrie# Acest autor, n$scut la Du-lin, a murit *n :ABC, dar )$ ro+ s$ o-ser)a%i c(t de nou este lim-a.ul s$u i c(t de teri,iant$ este e1primarea c$pitanului 8arton din po)estirea intitulat$ Cele ce ne sunt cunoscute# Oric(t m/a *ndoi de autenticitatea celor despre care ni se spune c$ sunt re)ela%ii, e1ist$ totui un lucru *n+ro'itor *n care cred cu toat$ con)in+erea9 dincolo de lumea noastr$ e1ista o lume a spiritelor 7 un sistem ale c$rui meteu+uri ne sunt, de o-icei, ascunse, printr/o mare +enero'itate 7 un sistem care uneori ar putea s$ ni se arate, iar alteori chiar o ,ace# Sunt si+ur, de ,apt tiu cu certitudine, c$ e1ist$ un Dumne'eu, un Dumne'eu apri+, c$ dup$ r$'-unare apar ine)ita-il remuc$rile, *n mod uimitor i misterios, dar *n aceeai m$sur$ ine1plica-il i *n,rico$tor# E1ist$ un ast,el de uni)ers spiritual# Dumne'eule Atotputernic, c(t de mult am cre'ut *n acest uni)ers@ Dn uni)ers male,ic i implaca-il, cu puteri nelimitate, ale c$rui -lesteme m/au urm$rit i m$ urm$resc i acum, ,$c(ndu/m$ s$ su,$r de chinurile celor damna%i@ Ce 'ice%i de aceste r(nduriE 0i pe mine m$ impresionea'$ la ,el ca pe un simplu muritor# Nu cred c$ sunt *n stare s$ )or-esc despre Dumne'eu ca ,iind 4apri+6, i nici despre uni)ersul nostru ca ,iind 4male,ic6, dar e1ist$ totui o urm$ sinistr$ de ade)$r *n aceste cu)inte, care nu sunt dec(t ,ic%iune, dar sunt scrise din ad(ncul su,letului# Pentru mine sunt importante, deoarece eu port po)ara unui -lestem *n+ro'itor i unic din punctul meu de )edere, ,iindc$ sunt un )ampir# Ceilal%i nu au cum s$ *mi *mp$rt$easc$ su,erin%a# Cred c$ noi to%i 7 oameni sau )ampiri, to%i cei care sim%im i putem pl(n+e 7 su,erim de pe urma unui -lestem 7 acela de a ti mai multe dec(t putem *ndura, dar nu putem ,ace a-solut nimic *mpotri)a puterii de atrac%ie a acestei cunoateri# La s,(rit, putem s$ relu$m aceast$ discu%ie# P(n$ atunci, )$ las s$ )$ ,ace%i o p$rere despre po)estea mea# Dm-rele serii a-ia au ap$rut# Ruinele ,alnice ale celui mai *nalt turn din castelul tat$lui meu *nc$ se *nal%$ *ndr$'ne%e spre cerul *mp(n'it de stele i ast,el pot )edea de la ,ereastr$

dealurile *m-$indu/se *n lumina lunii, )$ile 2oscanei i )alurile sclipitoare ale m$rii care se *ntinde ce)a mai .os de minele din Carrara# Adulmec )e+eta%ia *n,lorit$ a drumurilor a-rupte i tainice de %ar$, unde iriii de 2oscana ,ormea'$ nite p$turi luminoase al-e sau de un rou )iolent, pentru ca eu s$ le pot admira *n *ntunericul de m$tase al nop%ii# Ast,el prote.at, scriu, pre+$tindu/m$ pentru momentul c(nd luna plin$, dar palid$, se )a ascunde *n nori, l$s(ndu/m$ s$ aprind cele ase lum(n$ri ascunse de lucr$tura -o+ata a s,enicului de ar+int ce st$tea odinioar$ pe -iroul tat$lui meu# Pe )remea aceea, el era un senior ,eudal de moda )eche, care st$p(nea acest munte i satele din .ur, un aliat neclintit al &loren%ei i al conduc$torului ei neo,icial *n )reme de pace, dar i de r$'-oi# Pe atunci eram -o+a%i i ne*n,rica%i" curio'itatea noastr$ nu a)ea limite i eram mul%umi%i de )ia%$# Acum )reau s$ )$ po)estesc despre ceea ce am pierdut# Scurta mea )ia%$ de muritor, ,rumuse%ea oraului &loren%a i splendoarea micii noastre cur%i 7 lucrurile pe care le/am pierdut# A)eam :F ani c(nd am murit# Eram *nalt, iar pletele dese i castanii *mi a.un+eau p(n$ la umeri# A)eam ochii c$prui i at(t de )ulnera-ili, *nc(t a-ia *mi puteai *n,runta pri)irea, pentru c$ *mi d$deau aspectul unui andro+in, cu un nas *nc(nt$tor de *n+ust i n$ri tipice, i cu nite -u'e potri)ite ca m$rime, nici prea )oluptoase, nici prea su-%iri# Eram un -$iat ar$tos pentru acele )remuri# Dac$ n/a ,i ,ost ,rumos, nu a mai ,i *n )ia%$ acum# Aa se *nt(mpl$ cu to%i )ampirii, chiar dac$ al%ii m$ )or contra'ice# &rumuse%ea este cea care ne duce la pier'anie# Ca s$ )$ e1plic mai clar, suntem trans,orma%i *n nemuritori de c$tre cei care nu pot re'ista ,armecelor noastre# Nu am un chip copil$ros, ci mai de+ra-$ an+elic# Spr(ncenele mele puternice i *nchise la culoare se arcuiesc *nalt deasupra ochilor, sco%(ndu/le *n e)iden%$ toat$ str$lucirea# &runtea ar ,i prea *nalt$ dac$ nu ar ,i at(t de dreapt$ i dac$ nu ar ,i *ncununat$ de -ncle -o+ate alc$tuind un ,el de cadru al *ntre+ii ima+ini# Am -$r-ia pu%in prea ,erm$ i prea p$trat$ ,a%$ de restul tr$s$turilor mele# Am chiar i o +ropi%$# 2rupul meu este -ine ,$cut, puternic, cu pieptul lat, iar -ra%ele )(n.oase las$ impresia unui -$r-at *n toat$ ,irea# Ele, al$turi de ma1ilarul meu ne*ndur$tor, *mi permit s$ m$ dau drept un -$r-at matur, cel pu%in de la distan%$# Datore' acest ,i'ic -ine de')oltat antrenamentelor asidue cu o sa-ie +rea de lupt$ pe care le/am ,$cut *n ultimii ani de )ia%$, precum i )(n$torilor apri+e din mun%i, *n care m$ *nso%eau oimii mei i *n care de o-icei mer+eam pe .os, dei la )(rsta aceea primisem de.a patm cai, inclu'(nd acel e1emplar maiestuos, de ras$, crescut special pentru a/mi suporta +reutatea c(nd eram *n)em(ntat cu armura# Armura mea se a,l$ *n+ropat$ i acum su- acest turn# N/am ,olosit/o niciodat$ *n lupt$# Italia ,ier-ea de at(tea r$'-oaie pe )remea mea, dar toate erau purtate de mercenari# 2ot ce a)ea tat$l meu de ,$cut era s$ *i declare loialitatea a-solut$ ,a%$ de Cosimo i s$ nu permit$ nici unui repre'entant al S,(ntului Imperiu Roman, al ducelui de Milano sau al Papei din Roma s$ treac$ *mpreun$ cu trupele prin mun%ii notri sau s$ se opreasc$ *n satele noastre# Eram nite oameni neo-inui%i# Aceasta *ns$ nu repre'enta o pro-lem$# Str$moii *ntreprin'$tori construiser$ castelul cu C== de ani *n urm$# &amilia noastr$ e1ista din timpurile lom-ar'ilor sau ale acelor -ar-ari )eni%i din nordul Italiei i cred c$ s(n+ele lor cur+ea i prin )enele noastre# Dar cine tieE De la c$derea )echii Rome, at(tea tri-uri in)adaser$ Italia# P$rin%ii mei adunaser$ numeroase relic)e p$+(ne# Morminte str$ine, ma.oritatea ,oarte )echi, erau descoperite adeseori pe c(mpuri, al$turi de statuete micu%e de piatr$ ale unor 'ei%e pe care %$ranii *nc$ le/ar mai ,i adorat dac$ nu le/am ,i con,iscat noi# Su- turnurile noastre se a,lau

te'aure despre care se spunea c$ erau mai )echi dec(t ristos pe acest p$m(nt, iar acum tiu c$ acestea nu erau )or-e *n )(nt# Aceste %inuturi apar%inuser$ unor oameni cunoscu%i *n istorie sunumele de etrusci# &amilia noastr$, de tip ,eudal, se ocupa cu ne+o%ul i a)ea ne)oie ca -$r-a%ii s$ ,ie cute'$tori i ne*n,rica%i# Castelul era plin de comori str(nse de/a lun+ul r$'-oaielor ,$r$ a li se mai %ine socoteala9 candela-re i s,enice )echi de ar+int, cu,ere +rele de lemn cu desene -i'antine *ncrustate, tapiserii ,lamande, cantit$%i impresionante de dantel$, perdele de -aldachin -rodate de m(n$ cu aur i nestemate, toate inima+ina-il de ,ine# 2at$l meu, mare admirator al ,amiliei Medici, cump$ra ,el i ,el de articole de lu1 *n timpul c$l$toriilor sale *n &loren%a# A-ia se mai *ntre'$rea c(te un petic de perete +ol *n camerele mari ale palatului, totul ,iind acoperit cu co)oare *n,lorate de l(n$, iar culoarele i alco)urile erau pline de dulapuri ce con%ineau armurile 'orn$itoare ale eroilor netiu%i# Eram peste m$sur$ de -o+a%i# Acesta era un lucru pe care *l au'isem ,$r$ )oia mea pe c(nd eram copil# De asemenea, *n%elesesem c$ -o+$%ia noastr$ a)ea de/a ,ace *n e+al$ m$sur$ cu )ite.ia *n lupt$ i cu descoperirea unor comori p$+(ne ascunse# Secole de/a r(ndul, ,amilia noastr$ se luptase cu alte orae i ,orturi de pe dealurile din .ur, asediase alte castele, )$'use cum 'idurile erau d$r(mate de *ndat$ ce ,useser$ ridicate, iar din mi.locul &loren%ei se ridicaser$ +uel,ii i +hi-elinii mereu cert$re%i i setoi de s(n+e# Vechea conducere a &loren%ei trimisese armate care s$ distru+$ ,ort$re%ele aidoma castelului nostru i s$ reduc$ la t$cere orice st$p(nitor prime.dios# 2impurile acelea trecuser$ *ns$ de mult# Supra)ie%uiser$m datorita iste%imii i -unelor ale+eri, precum i datorit$ ,aptului c$ eram i'ola%i *ntr/un %inut ostil i plin de st(nci, care *ncorona un munte )a.nic, *n locul *n care Alpii co-orau *n 2oscana, iar castelele din prea.ma noastr$ erau nite ruine a-andonate# Cel mai apropiat )ecin al nostru st$p(nea propria sa encla)$ *n mun%i, pe deplin supus$ ducelui de Milano# Dar el nu *i ,$cea +ri.i din cau'a noastr$, tot aa cum nici noi nu ne ,$ceam +ri.i din cau'a lui# Era o pro-lem$ politic$ a,lat$ la mare dep$rtare# Gidurile noastre erau *nalte de nou$ metri i ,oarte +roase, erau chiar mai )echi dec(t castelul i dependin%ele, mai )echi dec(t po)etile romantice despre timpuri apuse, a)(nd ne)oie *n permanen%$ s$ ,ie *nt$rite i reparate# Ele m$r+ineau i trei c$tune, care se ocupau cu *n+ri.irea unor )ii -o+ate, d$ruindu/ne un minunat )in rou, dar, pe l(n+$ acesta, i mure, +r(u i alte cereale, al$turi de pui i )aci, care creteau *n apropierea +ra.durilor imense ce ne ad$posteau caii# Nu am tiut niciodat$ c(%i oameni munceau *n micul nostru uni)ers# Casa era plin$ de oameni care se *n+ri.eau de toate cele necesare, iar tat$l meu era ,oarte rar solicitat pentru a re'ol)a )reo pro-lema sau )reun ca' de orice ,el, tot aa cum ,oarte rar se *nt(mpla ca aceste chestiuni s$ ,ie pre'entate *n ,a%a tri-unalului ,lorentin# 8iserica noastr$ ,usese desemnat$ ca ,iind -iserica tuturor *mpre.urimilor, ast,el *nc(t aceia care locuiser$ *n c$tunele mai pu%in prote.ate din .osul muntelui 7 i nu erau pu%ini la num$r 7 )eneau la noi pentru -ote'uri i nun%i, iar noi am a)ut pentru *ndelun+ate perioade de timp *n mi.locul nostru un preot dominican care o,icia slu.-a pentru noi *n ,iecare diminea%$# 3n timpurile trecute, p$durile ,useser$ de,riate masi) pe muntele nostru, pentru ca in)adatorii s$ nu/i poat$ croi drum pe po)(rniuri, dar pe )remea mea nu mai era ne)oie de ast,el de m$suri de precau%ie# Ast,el c$ p$durile au crescut din nou puternice i pl$cute *n )(lcelele i pe drumurile mai )echi, tot at(t de -o+ate c(t sunt i a'i, a.un+(nd p(n$ aproape de 'iduri# Din turnurile noastre se distin+eau clar oraele micu%e care co-orau spre )ale, cu peticele de c(mpii -o+ate, de li)e'i sau

de pilcuri de m$slini ori )ii# 2oate acestea se a,lau su- c(rmuirea noastr$ i ne erau loiale# Dac$ ar ,i ,ost )reun r$'-oi, to%i ar ,i )enit *n ,u+$ la por%ile noastre, aa cum ,$cuser$ i str$moii lor, i pe -un$ dreptate# Se or+ani'au numeroase 'ile de t(r+, ,esti)aluri or$eneti, 'ile ale s,in%ilor i c(te un mic spectacol de alchimie din c(nd *n c(nd" oca'ional se mai i)ea i c(te un miracol# Era, *ntr/ade)$r, un loc -inecu)(ntat# Clericii care )eneau *n )i'it$ r$m(neau pentru mult timp# Nu era un lucru neo-inuit s$ a)em doi sau trei preo%i *n di)erse turnuri ale castelului sau *n edi,iciile mai noi, mai .oase i mai moderne ale reedin%ei# Eu ,usesem trimis la &loren%a pentru studii pe c(nd eram ,oarte t(n$r" locuiam *ntr/un palat lu1os i primitor al unchiului mamei mele care murise *nainte ca eu s$ a.un+ la )(rsta de treispre'ece ani" pe )remea aceea 7 pe c(nd casa era *nchis$ 7 am ,ost adus *napoi la castel, al$turi de dou$ m$tui mai *n )(rst$ i, dup$ aceast$ perioad$, a)eam s$ re)in la &loren%a doar oca'ional# 2at$l meu era un om de mod$ )eche, un st$p(nitor apri+ i ne*m-l(n'it, dei mul%umit s$ p$stre'e distan%a ,a%$ de luptele din capital$, s$ ai-$ conturi imense *n -$ncile Medici i s$ tr$iasc$ *n stilul -$tr(nesc de curte pe propriul domeniu, )i'it(ndu/l pe Cosimo de Medici c(nd mer+ea la &loren%a, *n c$l$torii de a,aceri# Dar c(nd )enea )or-a de ,iul s$u, el dorea ca eu s$ ,iu crescut ca un prin%, ca un st$p(n, ca un ca)aler, aadar a tre-uit s$ *n)$% toate meteu+urile i secretele unui ca)aler, iar la treispre'ece ani puteam s$ c$l$resc *n armur$, cu coi,ul pe cap, +alop(nd cu suli%a *ndreptat$ c$tre %inta de paie# &$ceam toate acestea ,$r$ nici o di,icultate# 3mi pl$cea la ,el de mult ca )(n$toarea sau *notul *n i')oarele de munte, sau cursele de cai pe care le *ncin+eam cu -$ie%ii din sat# Nu m$ *mpotri)eam niciodat$ acestor *ndeletniciri# Eram totui o ,iin%$ dual$# Intelectul meu ,usese educat *n &loren%a, de c$tre pro,esori e1celen%i de latin$, +reac$, ,iloso,ie i teolo+ie, i *mi pl$cea mult s$ particip la concursurile -$r-$teti i s$ .oc *n piesele re+i'ate *n ora, a)(nd adesea rolul principal *n drame pre'entate de ,r$%ia mea *n casa unchiului" tiam e1act cum s$ *l *ntruchipe' pe -i-licul Isaac, care urma s$ ,ie sacri,icat de supusul A)raam, precum i pe ,ermec$torul *n+er 5a)riil, descoperit de suspiciosul S,(nt Iosi, cu &ecioara Maria# Mi/e dor de toate acestea, de c$r%i, de prele+erile din catedrale, pe care le ascultam cu un interes precoce, de minunatele nop%i din casa unchiului meu din &loren%a, c(nd adormeam *n sunetele unor opere ,antastice, cu spiritul plin de sclipirea chipurilor minunate care se n$pusteau asupra )iorilor, l$utelor i to-elor ce r$sunau ,renetic, *n timp ce dansatorii se micau asemenea unor acro-a%i, iar )ocile se uneau *ntr/o armonie minunat$# Am a)ut o copil$rie uoar$# 3n ,r$%ia de -$ie%i din care ,$ceam parte am cunoscut i copiii mai s$raci ai &loren%ei, ,iii ne+ustorilor, or,anii i -$ie%ii din m$n$stiri i coli, deoarece aa era o-iceiul pe )remea mea9 seniorul tre-uia s$ *i cunoasc$ supuii# M$ ,uriam din cas$ de nenum$rate ori pe c(nd eram copil, tot aa cum, ce)a mai t(r'iu, m$ strecuram *n a,ara 'idurilor palatului# 3mi amintesc prea -ine de ,esti)aluri, de 'ilele s,in%ilor i de procesiunile din &loren%a, cu detalii pe care un copil ascult$tor nu le/ar ,i remarcat# M$ separam adesea de mul%ime, uit(ndu/m$ la coroanele plutitoare care *i onorau pe s,in%i i r$m(n(nd cu +ura c$scat$ *n ,a%a solemnit$%ii celor care mer+eau *ncet, *n t$cere deplin$, duc(nd lum(n$ri, ca i cum ar ,i ,ost purta%i *n trans$ de de)o%iunea lor# Eram un pierde/)ar$# Acesta e ade)$rul# Ieeam din cas$ prin -uc$t$rie, mituind ser)itorii# A)eam prea mul%i prieteni care erau nite haimanale ,$r$ pereche sau nite mici s$l-atici# Intram *n *ncurc$turi i apoi ,u+eam acas$# Ne .ucam cu min+ea *n pie%e i st(rneam *nc$ier$ri, iar preo%ii

ne i'+oneau cu -(te i cu amenin%$ri# Eram i -un, i r(u, dar niciodat$ n/am ,ost crud *n ade)$ratul sens al cu)(ntului# C(nd am murit pentru lumea aceasta, la )(rsta de :F ani, n/am mai )$'ut lumina 'ilei nici *n &loren%a, nici *n alt$ parte# Pot spune c$ am *ncercat s$ )$d latura po'iti)$ a acestei e1perien%e# 3mi pot ima+ina ,$r$ +reutate spectacolul or+ani'at de s$r-$toarea S,(ntului Ioan, c(nd ,iecare pr$)$lie din &loren%a tre-uia s$ scoat$ la )(n'are toate articolele de pre% pe care le de%inea, iar c$lu+$rii c(ntau cele mai dulci imnuri pe drumul spre catedral$, mul%umindu/i lui Dumne'eu pentru prosperitatea cu care -inecu)(ntase oraul# A putea s$ continuu aa la nes,(rit# Nu )oi conteni cu laudele )or-ind despre &loren%a aa cum era pe )remea aceea, un ora al ne+ustorilor i al artitilor deopotri)$, al politicienilor )icleni i al s,in%ilor ade)$ra%i, al poe%ilor ad(nc sim%itori, dar i al tic$loilor ne*n,rica%i# Cred c$ &loren%a tia de.a pe )remea aceea lucruri care urmau s$ se a,le mult mai t(r'iu *n &ran%a i *n An+lia, iar *n alte %(ri nu sunt cunoscute nici p(n$ ast$'i# Pe atunci dou$ lucruri erau ade)$rate# Cosimo era cel mai puternic om din lume, iar &loren%a era condus$ de popor# Dar s$ re)enim la castel# Eu mi/am continuat studiile i lecturile acas$, trans,orm(ndu/m$ *ntr/o clipit$ din ca)aler *n c$rturar# Dac$ e1ista ce)a care s$/mi um-reasc$ e1isten%a, era ,aptul c$ la )(rsta de :F ani eram destul de mare pentru a mer+e la o uni)ersitate ade)$rat$, i chiar a ,i )rut s$ mer+, dar pe de alt$ parte creteam la castel nite oimi tineri, pe care *i antrenam chiar eu pentru )(n$toare, iar %inuturile *ncon.ur$toare erau ire'isti-ile# La )(rsta de :F ani, eram considerat a ,i mai de+ra-$ studios de c$tre mem-rii mai *n )(rst$ ai clanului care se adunau *n ,iecare sear$ la masa p$rin%ilor mei" mai to%i erau unchi de/ai p$rin%ilor mei, care tr$iser$ pe )remea c(nd 4lumea nu era condus$ de -ancheri6 i care tiau po)eti minunate despre cruciade, la care participaser$ *n tinere%e# &useser$ martori ai -$t$liei de la Acre sau ai luptelor din Cipru i Rodos# 0tiau cum era )ia%a pe mare i cunoteau ca/n palm$ porturile e1otice, unde ,useser$ c(nd)a spaima ta)ernelor i a ,emeilor# Mama mea era ,rumoas$ i spiritual$" a)ea p(rul castaniu i ochii de un )erde pro,und i adora )ia%a c(mpeneasc$, dar nu cunoscuse niciodat$ &loren%a dec(t din interiorul unei m$n$stiri# Credea c$ era ce)a *n nere+ul$ cu mine pentru c$ *mi pl$cea s$ citesc lirica lui Dante i pentru c$ scriam at(t de mult# Nu tr$ia dec(t pentru a primi oaspe%i cu o +ra%ie des$)(rit$, a)(nd +ri.$ ca podelele s$ ,ie pres$rate cu la)and$ i cu alte ier-uri par,umate, iar )inul s$ ,ie -ine aromati'at# Conducea dansul ea *ns$i, al$turi de un unchi care se pricepea ,oarte -ine, deoarece tat$l meu re,u'a cu *nc$p$%(nare s$ o *nso%easc$# Via%a aceasta era prea -anal$ i plictisitoare pentru mine, dup$ ce )$'usem &loren%a# Dar s$ trec la po)etile de r$'-oi# Pro-a-il c$ ,usese ,oarte t(n$r$ pe )remea c(nd se c$s$torise cu tat$l meu, pentru c$ *n noaptea *n care a murit era *ns$rcinat$, iar copilul a murit o dat$ cu ea# Voi a.un+e *n cur(nd i la acest episod# M$ ro+, c(t de cur(nd se poate# Nu prea m$ pricep s$ )or-esc pe scurt# &ratele meu, Matteo, era cu patru ani mai mic dec(t mine i era un ele) str$lucit, dei nu ,usese *nc$ trimis la nici o coal$, din p$cate, iar sora mea 8artola se n$scuse la mai pu%in de un an dup$ mine" eram at(t de apropia%i ca )(rst$, *nc(t 2at$l meu se ruina pu%in din cau'a aceasta# Pentru mine, Matteo i 8artola erau cei mai interesan%i oameni din lume# 3mpreun$ a)eam parte de o distrac%ie pro)incial$, dar i de o li-ertate pe m$sur$# Aler+am prin p$duri, cule+eam mure, pierdeam )remea pe l(n+$ %i+anii care depanau po)estiri p(n$ c(nd erau prini i i'+oni%i# Ne iu-eam ,oarte mult# Matteo aproape c$ m$ )enera pentru c$ )or-eam mai mult dec(t 2at$l nostru# El nu a apucat s$ o-ser)e ,or%a ascuns$ a p$rintelui nostru i nici manierele lui de mod$ )eche# Se pare c$ eu am ,ost ade)$ratul pro,esor al lui Matteo *n toate domeniile# C(t despre

8artola, ea era prea s$l-atic$ pentru ca mama s$ o poat$ controla# Mama era mereu uluit$ de starea *n care se a,la p(rul lun+ al 8artolei, plin de petale, ,run'e uscate i noroi din p$durile pe care le cutreieram# 8artola a ,ost totui o-li+at$ s$ *n)e%e s$ -rode'e, tia s$ c(nte, s$ spun$ poe'ii i *n)$%ase toate ru+$ciunile cu)enite# Era prea aleas$ i prea -o+at$ pentru a putea ,i o-li+at$ s$ ,ac$ ce)a ce nu dorea# 2at$l meu o adora i nu de pu%ine ori %inea s$ se asi+ure c$ o supra)e+heam *n permanen%$ *n timpul hoin$relilor noastre prin p$dure# 0i chiar aa ,$ceam# A ,i ucis pe oricine ar ,i *ndr$'nit s$ o atin+$@ Amintirile m$ copleesc@ Nu mi/am dat seama c$ *mi )a ,i at(t de +reu@ 8artola# A ,i ucis pe oricine ar ,i atins/o@ Comarurile se n$pustesc asupra mea, ca nite spirite *naripate i amenin%$ s$ alun+e toate lumini%ele t$cute i tot mai *ndep$rtate ale raiului# Dar s$ re)in la ,irul po)estirii# Pe mama n/am *n%eles/o niciodat$ cu ade)$rat" pentru ea nu p$reau s$ conte'e dec(t ele+an%a i manierele, ceea ce tat$l meu i cu mine consideram, cu ironie, a ,i teri-il de amu'ant# Dincolo de toate +lumele i po)etile pe care le in)enta, tata era destul de cinic, dar era i -un la su,let totodat$" el )edea dincolo de pre,$c$toria celor din .ur, -a chiar dincolo de propria *n+(m,are# Considera condi%ia uman$ ca ,iind lipsita de orice speran%$# R$'-oiul i se p$rea o comedie lipsit$ de eroi, dar plin$ de -u,oni, i i'-ucnea *n r(s chiar *n mi.locul tiradelor unchiului meu sau *n mi.locul poemelor mele daca erau prea lun+i# Nu cred c$ i/a adresat )reodat$ un cu)(nt ,rumos mamei mele# Era un om impun$tor, mereu -ine -$r-ierit i cu p$rul lun+" a)ea de+ete neo-inuit de lun+i i su-%iri pentru un om de statura sa, mai cu seam$ c$ toate rudele sale mai *n )(rst$ a)eau m(ini mai +rosolane# Eu am m(inile e1act ca el# 2oate inelele pe care o-inuia s$ le poarte *i apar%inuser$ mamei lui# 2at$l meu se *m-r$ca mai lu1os dec(t ar ,i *ndr$'nit *n &loren%a, *n cati,ea ti)it$ cu perle, i purta mantii imense +arnisite cu hermin$# M(nuile sale erau ,$cute din piele de )ulpe, iar ochii ad(nci, mai *n,unda%i *n or-ite dec(t ai mei, erau )enic plini de -at.ocur$, ne*ncredere i sarcasm# 2otui n/a ,ost niciodat$ r(u cu nimeni# Sin+urul )iciu modem pe care *l c$p$tase era acela c$ *i pl$cea s$ -ea din pocale ,ine de sticl$, i nu din cupele )echi de lemn, aur sau ar+int# Aadar, masa noastr$ era )enic plin$ de nenum$rate pahare sclipitoare# Mama mea *i '(m-ea mereu atunci c(nd *i spunea lucruri cum ar ,i9 4Milord, te ro+ s$/%i dai picioarele .os de pe mas$@6 sau 4*%i )oi r$m(ne recunosc$toare dac$ nu m$ atin+i p(n$ nu %i/ai sp$lat m(inile de +r$sime@6, sau 4Chiar inten%ione'i s$ intri *n cas$ *n halul acestaE6 Dar dincolo de manierele ei *nc(nt$toare, cred c$ mama *l ura din toat$ inima# Sin+ura dat$ c(nd am au'it/o ridic(nd )ocea la el a ,ost pentru a/i reproa *n termeni c(t se poate de clari ,aptul c$ .um$tate din copiii din satele *ncon.ur$toare erau odraslele lui i c$ ea *ns$i pierduse )reo opt prunci care nu apucaser$ s$ )ad$ lumina 'ilei, ,iindc$ el nu *i putea *n,r(na po,tele, asemenea unui arm$sar nest$p(nit# El a ,ost at(t de uimit de aceast$ ieire 7 ce a a)ut loc *n intimitatea unei od$i *nchise 7 *nc(t a ieit din dormitor palid i emo%ionat i mi/a spus9 4Vittorio, s$ tii c$ mama ta nu e at(t de s$rac$ cu duhul cum credeam eu# Nici pe departe# Cred c$, de ,apt, e doar plictisitoare6# 3n *mpre.ur$ri o-inuite, n/ar ,i spus niciodat$ un lucru at(t de ur(t despre ea, dar acum tremura de ,urie# C(t despre mama, c(nd am *ncercat s$ intru s$ o )$d, a aruncat *n mine cu o cara,$ de ar+int#

Atunci i/am stri+at9 4Mam$, sunt eu, Vittorio@6, iar ea s/a aruncat *n -ra%ele mele# A pl(ns amarnic timp de un s,ert de or$# N/am schim-at nici o )or-$ *n tot acest timp# Am stat *mpreun$ *n dormitorul ei micu% cu pere%i de piatr$, a,lat destul de sus *n cel mai )echi turn al castelului, *mpodo-it cu multe mo-ile aurite mai noi sau mai )echi# 0i/a ters lacrimile i mi/a spus9 4Are +ri.$ de toat$ lumea# Are +ri.a de unchii i de m$tuile mele# Dnde ar ,i ei acum dac$ n/ar ,i elE Nu mi/a re,u'at niciodat$ nimic6# Apoi a )or-it *n continuare, modul(ndu/i at(t de ,in )ocea ei -l(nd$9 4Dit$/te la casa aceasta# E plin$ de -$tr(ni a c$ror *n%elepciune a ,ost -ene,ic$ pentru )oi, copiii, iar asta se datorea'$ tat$lui )ostru, care e at(t de -o+at, *nc(t ar ,i putut pleca oriunde *n lume, dar a ,ost at(t de -un cu mine# Doar at(t i/am cerut, Vittorio@ S$ nu m$ *nele cu ,etele din sat@6 Din dorin%a de a o liniti, aproape c$ i/am m$rturisit ,aptul c$ eu nu a)eam dec(t un sin+ur prunc din ,lori, care o ducea ,oarte -ine din c(te tiam eu, dar mi/am dat seama c$ aceasta )este ar ,i c$'ut ca un tr$snet, aa c$ am t$cut# Cred c$ aceasta a ,ost sin+ura con)ersa%ie ade)$rat$ pe care am purtat/o cu mama# Dar nici m$car nu a ,ost o con)ersa%ie propriu/'is$, pentru c$ eu n/am scos un cu)(nt# 0i totui a)ea dreptate# 2rei m$tui ale ei i doi unchi locuiau cu noi la castel# Aceti -$tr(ni tr$iau -ine, se *m-r$cau ele+ant *n materialele la mod$ aduse din ora i se -ucurau de cea mai simpla )ia%$ la %ar$ pe care )/o pute%i ima+ina# Era imposi-il s$ nu pro,i%i de pe urma lor, ascult(ndu/le discu%iile, aa cum ,$ceam eu, c$ci ei cunoteau multe po)eti despre lume# 2ot aa era i cu unchii tat$lui meu, dar, din moment ce era p$m(ntul ,amiliei lor, se sim%eau mai *ndrept$%i%i s$ ,ie acolo, ,iindc$ participaser$ la toate luptele eroice din Hara S,(nt$, i se certau cu tata din orice moti), de la +ustul pl$cintelor cu carne ser)ite la cin$ i p(n$ la stilul modem al pictorilor pe care *i an+a.ase din &loren%a pentru a decora micu%a noastr$ capel$# Acesta era un alt lucru tipic modern pe care *l a+rea tata9 pictorii# Pro-a-il c$ aceasta era sin+ura lui pl$cere modern$, *n a,ara paharelor de cristal# Capela r$m$sese nedecorat$ de/a lun+ul secolelor# Asemenea celor patru turnuri ale castelului i pere%ilor din .ur, era construit$ din piatr$ al-$, ,oarte des *nt(lnit$ *n 'ona de nord a 2oscanei# Nu este )or-a despre piatra aceea *nchis$ la culoare pe care o )ede%i mereu *n &loren%a, care este +ri i pare mereu murdar$, ci, dimpotri)$, este asem$n$toare nuan%ei celor mai sua)i tranda,iri ro'# Pe c(nd eram ,oarte mic, 2at$l meu adusese ucenici din &loren%a, pictori ,oarte -uni, care studiaser$ cu Piero della &rancesca i al%ii ca el, pentru a acoperi pere%ii capelei cu picturi *mprumutate din minunatele po)eti despre s,in%i i persona.e -i-lice, din c$r%i precum Le+endele de Aur# Cum nu a)ea o ima+ina%ie prea -o+at$, tata urmase modelul -isericilor din &loren%a i *i instruise pe aceti oameni s$ ilustre'e po)estea S,(ntului Ioan 8ote'$torul, patronul oraului, *nrudit cu Dumne'eu" aadar, *n ultimi ani ai )ie%ii mele, capela noastr$ a ,ost decorat$ cu repre'ent$ri ale S,intei Elisa-eta, ale S,(ntului Ioan, ale S,intei Ana, ale &ecioarei, ale lui Gaharia i ale altor *n+eri, to%i *n)em(nta%i *n portul )remii, dup$ moda cea mai ,in$ a &loren%ei# Dnchii i m$tuile mele mai *n )(rst$ o-iectau *mpotri)a acestor picturi 4moderne6, at(t de deose-ite de lucr$rile tradi%ionale ale lui 5iotto sau Cima-ue# 3n ceea ce/i pri)ete pe s$teni, cred c$ nici ei nu *n%ele+eau prea -ine aceste lucruri, dar erau at(t de impresiona%i c(nd se a,lau *n capel$ cu oca'ia )reunei nun%i sau a )reunui -ote', *nc(t nu mai a)ea nici o importan%$# Eu eram ,oarte ,ericit s$ )$d aceste picturi, s$/mi petrec timpul *n compania artitilor, care erau de mult pleca%i atunci c(nd )ia%a mea a ,ost curmat$ de o ,or%$ demonic$#

V$'usem o mul%ime de picturi minunate *n &loren%a i a)eam sl$-iciunea de a pierde )remea r$t$cind prin ora i admir(nd minunatele ima+ini cu *n+eri i s,in%i *n capelele somptuoase ale catedralelor" odat$, *n timpul unei c$l$torii la &loren%a *n compania tat$lui meu, reuisem chiar s$/l )$d *n ,u+$, *n casa lui Cosimo, pe impetuosul pictor &ilippo Lippi, care era %inut atunci *ncuiat su- pa'$ strict$ pentru a termina un ta-lou# Eram ,ascinat de acest om simplu, dar ire'isti-il, de modul s$u de a ar+umenta i de a ela-ora planuri ,elurite pentru a sc$pa din palat# Era capa-il de orice, chiar i de cri'e de ner)i, dar Cosimo *i '(m-ea i, cu un ton sc$'ut i plin de solemnitate, *l a.uta s$ dep$easc$ acele cri'e de isterie, *ndemn(ndu/l s$ re)in$ la lucru i asi+ur(ndu/l c$ )a ,i ,ericit c(nd )a termina# &ilippo Lippi era c$lu+$r, dar nu putea tr$i ,$r$ ,emei, iar acesta era un lucru de notorietate# A%i putea spune c$ era asemenea acelor persona.e ne+ati)e dintr/o carte care s,(resc prin a/%i de)eni simpatice# Din cau'a ,emeilor dorea s$ scape din palat" mai t(r'iu, la masa +a'delor noastre, chiar s/a su+erat ,aptul c$, dac$ ar ,i ,ost i c(te)a ,emei *ncuiate cu el *n odaie, &ilippo ar ,i ,ost ,ericit# Dar Cosimo n/ar ,i ,$cut niciodat$ aa ce)a# Dac$ ar ,i ,$cut un ast,el de +est, dumanii s$i l/ar ,i trans,ormat *n ultima -(r,$ a &loren%ei# 2re-uie s$ )$ spun un lucru care este ,oarte important pentru mine9 nu am uitat niciodat$ cele c(te)a clipe c(nd l/am *ntre'$rit pe +enialul &ilippo, pentru c$ el asta a *nsemnat cu ade)$rat pentru mine9 un +eniu# I Ce %i/a pl$cut la elE M/a *ntre-at tat$l meu# I &aptul c$ e i -un, i r(u, e am-i)alent# Eu desluesc o lupt$ care se duce *n su,letul lui# Am )$'ut c(nd)a nite lucr$ri de/ale lui, pe care le ,$cuse *mpreun$ cu &ra 5io)anni 7 acesta este acelai om pe care oamenii *l )or numi mai t(r'iu &ra An+elico 7 i d$/mi )oie s$/%i spun c$ *l consider +enial# De ce altce)a ar suporta Cosimo ast,el de sceneE Doar l/ai au'it@ I 0i )rei s$ 'ici c$ &ra 5io)anni e un s,(ntE I P$i, da# Ai )$'ut ce ,iin%$ tul-urat$ e &ra &ilippoE Mi/a pl$cut acest lucru# 2at$l meu *i ridic$ spr(ncenele# 3n urm$toarea noastr$ c$l$torie la &loren%a, care a ,ost de alt,el i ultima, m/a dus s$ )$d picturile lui &ra &ilippo# Am ,ost uimit s$ )$d c$ nu uitase interesul meu pentru acest om# Am mers din cas$ *n cas$ pentru a admira cele mai ,rumoase opere, apoi am )i'itat chiar atelierul lui &ilippo# Acolo se a,la o pictur$ pentru altarul unei -iserici ,lorentine, comandat$ de &rancesco Marin+hi" pictura *ncoronarea &ecioarei era aproape terminat$, iar eu am amu%it de uimire c(nd am )$'ut/o, at(t de mult mi/a pl$cut# Nu puteam s$/mi iau ochii de la ea# O,tam i pl(n+eam# Nu mai )$'usem niciodat$ ce)a at(t de ,rumos, ca acea adunare de chipuri atente i nemicate, o ade)$rat$ colec%ie de s,in%i i *n+eri, de ,emei ml$dioase, pline de +ra%ie, i de -$r-a%i cu tr$s$turi nep$m(ntene# M/am *ndr$+ostit pe loc de aceast$ pictur$# 2at$l meu m/a dus s$ mai )$d *nc$ )reo dou$ lucr$ri ale lui, am-ele *n,$%i(nd 8una/ Vestire# V/am spus de.a c$, pe c(nd eram copil, .ucasem rolul *n+erului 5a)riil care se co-ora pentru a/i )esti &ecioarei Maria e1isten%a Pruncului pe care *l purta *n p(ntece" dup$ cum o-inuiam noi s$ .uc$m piesa, acesta era un *n+er atr$+$tor i )iril, iar c(nd ap$rea Iosi,, *l descoperea pe acest -$r-at chipe al$turi de so%ia sa cea pur$, 8inecu)(ntata &ecioar$ Maria# Eram nite tineri petrec$re%i i ne pl$cea s$ condiment$m pu%in piesa# Mai *n,loream lucrurile ici i colo# Nu cred c$ e scris nic$ieri *n 8i-lie c$ S,(ntul Iosi, ar ,i ,ost implicat *ntr/o *nt(lnire romantic$ de acest ,el# 0i totui acesta a ,ost rolul meu pre,erat i de aceea *mi pl$ceau *n mod special picturile ce *n,$%iau 8una/Vestire# Iar ta-loul pe care l/am )$'ut *nainte de a p$r$si &loren%a, pictat de &ilippo prin anii :;;=, dep$ea puterea mea de ima+ina%ie#

3n+erul a)ea o *n,$%iare cu ade)$rat eteric$, dar aspectul s$u ,i'ic era ,$r$ cusur# Aripile erau din pene de p$un# Eram copleit de e)la)ie i de dorin%$# A ,i )rut s$ putem cump$ra pictura i s$ o putem duce acas$# Nu era posi-il# Lucr$rile lui &ilippo nu erau pe pia%$ *n )remea aceea# 3n cele din urm$, 2at$l meu m/a smuls de l(n+$ ta-lou i *n c(te)a 'ile ne/am *napoiat acas$# A-ia mai t(r'iu mi/am dat seama cu c(t$ aten%ie ascultase ceea ce/i spusesem despre &ra &ilippo9 I Este delicat, ori+inal, dar i s,id$tor, dac$ ne raport$m la re+ulile o-inuite# 3n asta sta sclipirea lui de +eniu9 s$ tii cum s$ aduci o schim-are nu prea mare, doar at(t c(t s$ de)ii inimita-il, dar s$ ,ii accesi-il tuturor# El a reuit s$ ,ac$ acest lucru, tat$@ Ascult$/m$ ce/%i spun@ Nimeni nu m$ putea opri# I Acestea sunt +(ndurile mele despre el# Sen'ualitatea lui, pasiunea pentru ,emei, re,u'ul lui *nc$p$%(nat de a/i respecta .ur$mintele# Modul *n care se lupt$ mereu cu c$lu+$rul din el, i totui *i poart$ )em(ntul preo%esc# Din cau'a acestui con,lict, pe chipurile pe care le pictea'$ se r$s,r(n+e un sentiment teri-il de a-andon# 2at$l meu m$ asculta# I Asta este, continuam eu, persona.ele sale re,lect$ compromisul pe care *l ,ace mereu cu ,or%ele pe care nu le poate *mp$ca, r$m(n(nd mereu triste, *n%elepte, niciodat$ inocente# 3ntotdeauna re,lect(nd un '-ucium t$cut i meditati)# Pe drumul spre cas$, pe c(nd c$l$ream prin p$dure, de/a lun+ul unei c$r$ri destul de a-rupte, tat$l meu m/a *ntre-at *n treac$t dac$ pictorii care decoraser$ capela noastr$ erau pricepu%i sau nu# I 2at$, cred c$ +lumeti, erau minuna%i@ I/am r$spuns# I N/a)eam de unde s$ tiu# Eu i/am an+a.at pe cei mai -uni, dar# A ridicat din umeri, iar eu am '(m-it# A r(s apoi din toat$ inima# Eu nu l/am mai *ntre-at c(nd a mai putea pleca de acas$ pentru a m$ dedica studiului sau m$car dac$ aa ce)a urma s$ se mai *nt(mple pe )iitor# M/am +(ndit c$ aa ar ,i mai -ine# Cred c$ ne/am oprit de )reo dou$'eci i cinci de ori pe acel ultim drum *napoi de la &loren%a# Am ,ost osp$ta%i la toate castelele pe care le/am *nt(lnit, am )i'itat moii noi, lu1oase i pline de str$lucire, ne/am -ucurat de +r$dinile lor -o+ate# Nu m/am ataat de nimic *n mod special, c$ci aa credeam c$ )a ,i toat$ )ia%a mea, cu um-rare acoperite de +licina purpurie, cu )ii ce se *ntindeau de/a lun+ul unor dealuri *n)er'ite i cu ,ete ,rumoase care m$ in)itau *n lo+iile *m-ietoare# &loren%a era, de ,apt, s,(iat$ de r$'-oi pe )remea c(nd noi ,$ceam acea c$l$torie# Se aliase cu puternicul i ,aimosul &rancesco S,or'a pentru a cuceri oraul Milano, al$turi de acesta lupt(nd Napoli i Vene%ia# A ,ost un r$'-oi +roa'nic, dar care pe noi nu ne/a a,ectat de,el# Se lupta *n locuri *ndep$rtate, cu mercenari pl$ti%i, iar su,erin%a cau'at$ de acest r$'-oi *i ,$cea au'ite ecourile doar pe str$'ile oraelor, nu i *n mun%ii notri# 3mi amintesc *ns$ dou$ persona.e remarca-ile care au ,ost implicate *n acest con,lict# Primul era ducele de Milano, &ilippo Maria Visconti, un -$r-at care era dumanul nostru ,ie c$ doream, ,ie c$ nu, ,iind dumanul &loren%ei# Dar s$ )$ po)estesc c(te ce)a despre acest om9 se spunea c$ era *n+ro'itor de +ras i c$ a)ea o natur$ spurcat$, iar uneori o-inuia s$/i scoat$ toate hainele i s$ se rosto+oleasc$ prin noroiul din +r$din$# 3l *nsp$im(nta )ederea unei s$-ii i urla de spaim$ dac$ )edea o spad$ scoas$ din teac$" de asemenea, *l *n+ro'ea ideea de a i se picta portretul, pentru c$ era mult prea ur(t# Dar asta nu e tot# Picioarele lui prea sla-e nu *l puteau sus%ine, ast,el c$ pa.ii tre-uiau s$ *l care

peste tot# Dar a)ea sim%ul umorului# Pentru a speria oamenii, *i pl$cea uneori s$ scoat$ c(te un arpe din m(nec$@ 3nc(nt$tor, nu/i aaE 0i lotui a condus ducatul Milano timp de trei'eci i cinci de ani, iar mercenarul s$u, &rancesco S,or'a, a ,ost cel care l/a tr$dat *n acest r$'-oi# Pe acesta din urm$ )reau s$/l descriu pe scurt, pentru c$ era un persona. pitoresc din alt punct de )edere# Era ,iul chipe i puternic al unui %$ran care, r$pit pe c(nd era copil, reuise s$ a.un+$ conduc$torul -andei de r$pitori" &rancesco a a.uns la r(ndul lui conduc$torul -andei atunci c(nd tat$l s$u s/a *necat eroic *ntr/un p(r(u pe c(nd *ncerca s$ sal)e'e )ia%a unui pa.# C(t cura.@ Ce inim$ pur$@ Ce talent irosit@ Nu l/am )$'ut pe &rancesco S,or'a dec(t dup$ ce am murit pentru cei din .ur, r$m(n(nd doar un )ampir *n c$utare de prad$" el era *ntru totul aa cum l/am descris, un -$r-at impun$tor i eroic# Poate c$ n/o s$ )$ )in$ s$ crede%i, dar acestui %$ran -astard, n$scut pentru a ,i soldat, a pre,erat ne-unul duce de Milano s$ i/o dea pe ,iica lui de so%ie" tre-uie s$ )$ mai spun c$ ,iica nu/i ,usese d$ruit$ ducelui de so%ia sa, care '$cea *nchis$ *n temni%$, ci de amanta lui# De ,apt, aceast$ c$s$torie constituie pricina r$'-oiului# La *nceput &rancesco lupta plin de )ite.ie pentru ducele &ilippo Maria, apoi ducele, cu natura sa ciudat$ i impre)i'i-il$, a murit pe neateptate" +inerele s$u, chipeul &rancesco, care/i ,ermecase pe to%i italienii, *ncep(nd cu Papa i p(n$ la Cosimo, a )rut s$ de)in$ ducele oraului Milano@ 2oate acestea sunt ade)$rate# Nu/i aa c$ e interesantE Dac$ nu m$ crede%i, n/a)e%i dec(t s$ )$ in,orma%i chiar )oi# Am uitat s$ )$ spun c$ ducele &ilippo Maria era at(t de speriat de tunete, *nc(t se 'ice c$ i/ar ,i construit o camer$ i'olat$ ,onic *n palat# Dar *nc$ nu )/am po)estit tot# S,or'a a tre-uit s$ sal)e'e oraul Milano de al%ii care doreau s$ *l cucereasc$, iar Cosimo a tre-uit s$ *l sus%in$, alt,el &ran%a i/ar ,i *ndreptat atacurile *mpotri)a noastr$# Situa%ia mi s/a p$rut mai de+ra-$ amu'ant$, c(ci, dup$ cum )/am spus de.a, eu eram pre+$tit de la o )(rst$ ,ra+ed$ s$ m$ arunc *n lupt$ sau s$ m$ pre'int la curte dac$ mi s/ar ,i cerut# Aceste dou$ persona.e e1istau pentru mine doar *n cadrul discu%iilor de la cin$, iar, ori de c(te ori cine)a po)estea despre ducele cel ne-un din Milano i despre mecheriile sale cu arpele din m(nec$, tat$l meu *mi ,$cea cu ochiul i *mi optea9 4Nu/i nimic mai de pre% dec(t un prin% cu s(n+e al-astru, -$iete6# Apoi r(dea# 3n ceea ce/l pri)ete pe romanticul i cura.osul &rancesco S,or'a, tat$l meu nu a)usese nimic de 'is despre el c(t timp acesta luptase pentru dumanul nostru, ducele, dar o dat$ ce to%i am *ntors armele *mpotri)a oraului Milano, atunci tata l/a elo+iat i pe &rancesco, cel care se reali'ase prin propriile puteri, i pe tat$l acestuia, %$ranul cel cura.os# A mai e1istat un mare e1centric care -(ntuia prin Italia *n acele )remuri, un pirat tic$los pe nume Sir >ohn a!J!ood, care *i conducea mercenarii *n lupt$ *mpotri)a oricui, inclusi) *mpotri)a ,lorentinilor# 3n cele din urm$, el a r$mas loial &loren%ei, -a chiar a de)enit cet$%ean al oraului, iar c(nd a murit i s/a construit un monument super- *n catedral$# Ce )remuri@ Era o perioad$ potri)ita pentru a ,i soldat, c(ci puteai s$/%i ale+i ce lupt$ doreai s$ por%i i c(t de mult doreai s$ te implici# Pe de alt$ parte, erau nite timpuri minunate pentru a citi poe'ie, pentru a admira ta-louri i pentru a tr$i *n con,ort i *n si+uran%$ ap$rat de 'iduri str$)echi sau r$t$cind pe str$'ile oraelor *n ,loare# Dac$ a)eai un dram de educa%ie, puteai ale+e ce doreai s$ ,aci *n )ia%$# Era, de asemenea, o epoc$ *n care tre-uia s$ ,ii cu mare +ri.$# Seniori de m$sura tat$lui meu au ,ost adui la ruin$ *n ast,el de r$'-oaie# Re+iunile montane care ,useser$ li-ere i ne*n+r$dite puteau cu uurin%a s$ ,ie in)adate i distruse# Din c(nd *n c(nd, cine)a care nu prea se

amestecase *n tre-urile cet$%ii se ridica *mpotri)a &loren%ei, i atunci inter)eneau mercenarii cei ,loroi i -ine *narma%i pentru a solu%iona pro-lema# S,or'a a c(ti+at r$'-oiul *mpotri)a ducatului Milano, iar, par%ial, acesta a ,ost moti)ul pentru care Cosimo i/a *mprumutat -anii pe care acesta i/a cerut# Ce s/a *nt(mplat dup$ aceea a ,ost iadul pe p$m(nt# A putea s$ continuu s$ )$ descriu aceast$ %ar$ de -asm a 2oscanei i n/a mai termina niciodat$# M$ umple de ,iori i de *ntristare e,ortul de a/mi ima+ina ce s/ar ,i *nt(mplat cu noi dac$ r(ul nu s/ar ,i a-$tut asupra noastr$# Nu *l )oi )edea pe tat$l meu *m-$tr(nind, nici pe mine nu m$ pot ima+ina ca pe un om *n )(rst$" n/am s$ o )$d niciodat$ pe sora mea c$s$torindu/se cu un aristocrat din ora, aa cum speram eu, iar nu cu un -aron pro)incial# M$ *n+ro'ete i m$ -ucur$ deopotri)$ ,aptul c$ *nc$ mai sunt sate i c$tune prin aceti mun%i care d$inuie *nc$ de pe )remea aceea, supra)ie%uind celor mai n(pra'nice r$'-oaie moderne, cu str$du%ele lor *n+uste i pietruite i cu +hi)ecele de mucate roii la ,erestre# Sunt pretutindeni castele care au re'istat, sporindu/i ,or%ele cu ,iecare nou$ +enera%ie# Aici nu a mai r$mas dec(t *ntunericul# Nu mai e1ist$ dec(t Vittorio, care scrie la lumina stelelor# Capela de dedesu-t este n$p$dit$ de ru+i de mure i de m$r$cini" picturile nu se mai )$d, iar relic)ele sacrului altar de piatr$ 'ac *n+ropate su- mun%i de pra,# Aceti spini prote.ea'$ ruinele c$minului meu# Eu i/am l$sat s$ creasc$ *n )oie# Am l$sat drumurile s$ se piard$ printre copacii p$durii sau le/am distrus chiar eu# 2re-uie s$/mi r$m(n$ o ,$r(m$ din ceea ce a ,ost odinioar$@ Nu se poate alt,el# M$ scu' mereu pentru di)a+a%ii ,$r$ s,(rit i totui nu m$ pot a-%ine# Acest capitol tre-uie s$ se *ncheie# A)eam ne)oie de recu'ita ca *n piesele pe care o-inuiam s$ le .uc$m *n casa unchiului meu sau, cele pe care le/am )$'ut *n ,a%a domului lui Cosimo din &loren%a# 2re-uia s$ dispun de para)ane pictate, de coloane ele+ante, de ca-luri pre+$tite pentru ca actorii s$ poat$ '-ura i, -ine*n%eles, de costume, pentru ca eu s$ *mi pun persona.ele la trea-$ i s$ )$ pot istorisi po)estea trans,orm$rii mele# Nu am de ales# Am s$ *nchei acest eseu despre m$re%ia anilor :;== spun(ndu/)$ e1act ce a 'is marele alchimist &icino ce)a mai t(r'iu9 4A ,ost o epoc$ de aur6# Acum )$ )oi )or-i despre tra+icul e)eniment# 3n care nenorocirea se po+oar$ asupra noastr$# S,(ritul s/a a-$tut asupra noastr$ *n prim$)ara urm$toare# Eu *mi s$r-$torisem cei aispre'ece ani chiar *n mar%ea dinainte de *nceperea postului, c(nd to%i s$tenii participau la carna)al# S$r-$toarea c$'use la o dat$ destul de timpurie anul acela i era destul de ,ri+, dar atmos,era era )esel$# 3n noaptea dinainte de Miercurea cenuii: am a)ut acel comar *n+ro'itor *n care m/am )$'ut %in(nd *n -ra%e capetele rete'ate ale ,ratelui i surorii mele# M/am tre'it transpirat, *n+ro'it de acest )is# Mi/am notat detaliile *n cartea mea de )ise, apoi am uitat de el# Era ce)a o-inuit pentru mine, doar c$ era totui cel mai ori-il comar pe care/l a)usesem )reodat$# 3ns$ ori de c(te ori le po)esteam mamei sau tat$lui meu despre comarurile mele, ei *mi r$spundeau la ,el9 4Vittorio, este doar )ina ta, pentru c$ citeti acele c$r%i *n+ro'itoare# 2u sin+ur *%i pro)oci aceste )ise6# Dar s$ re)in# Aadar, uitasem de acel comar# Pe la Pati, %inutul era *n,lorit, iar primele semne ale nenorocirii ce urma s$ )in$, dei eu nu tiam acest lucru pe atunci, s/au )$dit *n p$r$sirea -rusc$ a satelor a,late mai spre poalele muntelui nostru#

3mpreun$ cu tat$l meu i doi )(n$tori, un pa'nic i un soldat, am c$l$rit *n .osul muntelui i am )$'ut cu ochii notri c$ s$tenii plecaser$, lu(ndu/i i animalele cu ei# Ima+inea satelor pustii, at(t de mici i ne*nsemnate, era ,oarte stranie# Ne/am *ntors pe munte chiar c(nd *ntunericul se l$sa *n .urul nostru, dar, *n satele prin care treceam, casele a)eau ,erestrele i por%ile -aricadate, a-ia dac$ se '$rea un lic$r de lumin$ printre storuri sau un ,ir timid de ,um ce se ridica din )reun horn# 8ine*n%eles c$ )echiul administrator al tat$lui meu s/a *n,uriat +ro'a), spun(nd c$ )asalii tre-uie s$ ,ie +$si%i, -$tu%i i o-li+a%i s$ munceasc$ p$m(ntul# 2at$l meu, mai *n+$duitor i mai calm, st$tea la -iroul s$u, spri.inindu/se *ntr/un cot la lumina lumin$rii, e1plic(nd c$ acetia erau to%i nite oameni li-eri" nu erau le+a%i de el *n nici un ,el dac$ nu mai doreau s$ locuiasc$ pe acest munte# Aa mer+eau lucrurile *n lumea modern$" at(ta doar c$ i/ar ,i dorit s$ tie care era moti)ul plec$rii lor# Apoi m/a o-ser)at st(nd i urm$rindu/l, m/a pri)it ca i cum nu m/ar ,i )$'ut p(n$ atunci i a *ntrerupt *ntrunirea, renun%(nd la *ntrea+a discu%ie# Apoi, nu m/am mai +(ndit la toate astea# Dar de/a lun+ul 'ilelor ce/au urmat, unii dintre s$tenii din c$tunele de mai .os au )enit s$ locuiasc$ pe p$m(nturile moiei, *n ca-inetul tat$lui meu se %ineau mereu *ntruniri, au'eam discu%iile aprinse din spatele uilor *nchise# 3ntr/o sear$, la cin$, se l$sase o linite sum-r$ peste to%i mesenii c(nd, *n cele din urm$, tata s/a ridicat din .il%ul lui masi) pe care edea ca un ade)$rat senior la masa lui, i a declarat, ca i cum ar ,i ,ost acu'at *n t$cere de cine)a9 I Nu )oi persecuta nite -$tr(ne pentru c$ au *n,ipt ace *n p$pui de cear$ sau pentru c$ au ars t$m(ie i au spus incanta%ii prosteti care n/au nici o semni,ica%ie# Vr$.itoarele astea -$tr(ne au tr$it dintotdeauna pe muntele nostru# Mama p$rea ,oarte *n+ri.orat$, i, dup$ ce ne/a adunat pe to%i 7 eu eram cel mai neascult$tor 7 ne/a luat deoparte pe mine, pe 8artola i pe Matteo i ne/a pus s$ mer+em de)reme la culcare# I S$ nu stai s$ citeti p(n$ t(r'iu, Vittorio@ Mi/a 'is ea# I Dar ce/a )rut tata s$ spun$E A *ntre-at 8artola# I E )or-a de )r$.itoarele -$tr(ne din sat, i/am e1plicat eu, ,olosind cu)(ntul italian stre+a# Din c(nd *n c(nd, una dintre ele mer+e prea departe cu ,armecele i se isc$ certuri, dar, de o-icei, nu e )or-a dec(t de nite desc(ntece care )indec$ ,e-ra sau alte nimicuri dintr/astea# M$ ateptam ca mama s$/mi spun$ s$ tac, dar ea st$tea pe scara *n+ust$ de piatr$ a turnului uit(ndu/se cu o e1presie de uurare la mine i apoi mi/a spus9 I Da, Vittorio, ai dreptate# 3n &loren%a oamenii r(d de ,emeile acestea# Doar o cunoti i tu pe 5aetana# N/a ,$cut niciodat$ altce)a dec(t s$ )(nd$ leacuri de dra+oste ,etelor# I Doar n/o s/o ducem la tri-unal pentru asta@ Am ad$u+at eu ,oarte *nc(ntat c$ mama *mi d$duse aten%ie# 8artola i Matteo erau prini de con)ersa%ie# I Nu pe 5aetana# Cu si+uran%$ c$ nu# 5aetana a disp$rut, a ,u+it# I 5aetanaE Am *ntre-at eu *n timp ce mama se *ntorcea, re,u'(nd, pe c(t se pare, s$ mai adau+e )reun cu)(nt i ,$c(ndu/mi semn s$ *i *nso%esc pe ,ratele i pe sora mea *n dormitor# A-ia atunci am *n%eles +ra)itatea situa%iei# 5aetana era cea mai temut$, dar i cea mai amu'ant$ dintre -$tr(nele )r$.itoare# Dac$ ea ,u+ise, dac$ p(n$ i ei i se ,$cuse ,ric$, era clar c$ se *nt(mpla ce)a important, c$ci de o-icei ea era cea de care ,u+eau to%i# Gilele urm$toare au ,ost pl$cute i netul-urate pentru mine, Matteo i 8artola, dar, c(nd mi/am amintit mai t(r'iu de ele, mi/am dat seama c(t de tare m$ *nelaser$ aparen%ele#

3ntr/o sear$, am urcat la cea mai *nalt$ ,ereastr$ din )echiul tum, unde un str$.er c$ruia i se spunea 2ori st$tea s$ a%ipeasc$, i am cuprins cu pri)irea *ntre+ %inutul nostru# I De+ea-a te ui%i, nu mai ai ce s$ )e'i, m/a pre)enit el# I Cum aaE I Nu se mai ridic$ ,um din nici un horn# Nu mai e nimeni *n sat# A c$scat i s/a re'emat de 'id, *n+reunat de )esta lui *n)echit$ de piele i de sa-ie# I Nu/i nimic, a continuat el c$sc(nd din nou# Dac$ le place )ia%a la ora sau dac$ )or s$ lupte al$turi de &rancesco S,or'a pentru ducatul de Milano, n/au dec(t# a-ar n/au ei ce )ia%$ -un$ au dus p(n$ acum# Mi/am *ntors pri)irea de la el i m/am uitat din nou spre p$duri, dincolo de )$i, c(t de departe puteam '$ri, p(n$ la cerul al-astru *nne+urat de ce%uri# Ade)$rul era c$ timpul p$rea s$ ,i *n+he%at *n satele de .os, dar cine putea ti cu ade)$ratE Era destul de *nnorat# 0i *n plus, *n c$minul nostru toate mer+eau -ine# 2at$l meu o-%inea ulei de m$sline, le+ume, lapte, unt i multe alte -unuri de la locuitorii acestor sate, dar nu a)ea ne)oie de toate acestea# Dac$ tre-uia s$ renun%e la ele, o ,$cea ,oarte simplu# 2otui, dou$ seri mai t(r'iu, la cina, care s/a des,$urat *n t$cere deplin$, mi/a ,ost clar c$ toat$ lumea era ,oarte tul-urat$" mama era cuprins$ de o a+ita%ie stranie i nu se mai implica *n )enicele ei sporo)$ieli mondene# Con)ersa%ia nu era imposi-il$, dar ce)a se schim-ase# Pe l(n+$ cei -$tr(ni, care erau pro,und *n+ri.ora%i din moti)e netiute, mai erau i al%ii care nu a)eau ha-ar de aceste pro-leme, iar pa.ii se micau )eseli *n .urul nostru ser)indu/ne m(ncarea, *n timp ce un mic +rup de mu'icieni care )enise cu o 'i *nainte c(nta o serie de melodii pl$cute la )ioar$ i l$ut$# 2otui, nimeni n/a putut/o con)in+e pe mama s$ ne delecte'e cu unul dintre dansurile ei, aa cum ,$cea alteori# Era ,oarte t(r'iu c(nd a ,ost anun%at un )i'itator neateptat# Nimeni nu p$r$sise *nc$ salonul, *n a,ar$ de 8artola i Matteo, care ,useser$ dui mai de)reme la culcare de -$tr(na noastr$ doic$, Simonetta# C$pitanul +$r'ii tat$lui meu a intrat *n sal$, a -$tut din pinteni i s/a *nclinat *n ,a%a lui, spun(ndu/i9 I St$p(ne, se pare c$ un domn de ran+ *nalt a sosit la castel, i nu dorete s$ )i se *n,$%ie'e *n lumin$ sau cel pu%in aa pretinde# De aceea, )$ cere s$ mer+e%i Domnia )oastr$ la el# 2o%i cei de la mas$ s/au alarmat imediat, iar mama a p$lit de sup$rare i din cau'a +(ndurilor ne+re# Nimeni nu *i 4cerea6 niciodat$ nimic tatei# De asemenea, c$pitanul nostru, un o,i%er *ncercat care )$'use multe -$t$lii la )ia%a lui, se ar$ta din cale/a,ar$ de precaut i destul de impresionat de ceea ce )$'use# 2ata s/a ridicat *n picioare# N/a )or-it i nici nu s/a micat din loc# I St$p(ne, )rei s$ *l *nt(mpini sau s$ *i spun s$ plece acestui domnE L/a *ntre-at c$pitanul# I Spune/i c$ e -ine )enit *n casa mea ca musa,ir i c$ *n numele lui Iisus ristos *l primim cu toat$ ospitalitatea de care putem da do)ada# Vocea lui a p$rut s$ ai-$ un e,ect calmant asupra tuturor celor de la mas$, cu e1cep%ia mamei, care nu tia ce s$ ,ac$# 8$tr(nul c$pitan s/a uitat cu su-*n%eles la tata, ca i cum ar ,i )rut s$/i spun$ c$ acest mesa. n/a)ea s$ ,ie de a.uns, dar s/a *ndep$rtat pentru a lansa in)ita%ia# 2ata nu s/a ae'at la loc# St$tea *n picioare uit(ndu/se *n +ol, apoi a ridicat capul, ca i cum ar ,i ascultat ce)a# S/a r$sucit i a pocnit din de+ete, atr$+(nd aten%ia celor dou$ +$r'i care mo%$iau la cap$tul coridorului#

I R$scoli%i castelul, *n+ri.i%i/)$ de toate@ Cred c$ aud nite p$s$ri care au p$truns *n cas$# E cald i se poate s$ ,i uitat ,erestrele deschise# Cei doi au plecat i al%ii s/au pre'entat imediat *n locul lor# Acest lucru era neo-inuit, c(ci *nsemna c$ erau mai mul%i oameni de pa'$# C$pitanul s/a *ntors i s/a mai *nclinat o dat$# I St$p(ne, nu )rea s$ )i se *n,$%ie'e *n lumin$, dar 'ice c$ Domnia )oastr$ tre-uie s$ iei%i i c$ n/are timp s$ )$ atepte# A ,ost pentru prima dat$ c(nd l/am )$'ut pe tat$l meu cu ade)$rat m(nios# Chiar i atunci c(nd m$ -$tea pe mine sau pe )reun -$iat de %$ran, nu punea su,let# Acum ridurile alt$dat$ ,ine *i schimonosiser$ chipul din cau'a ,uriei# I Cum *ndr$'neteE A murmurat el# 0i totui a ocolit masa i s/a *ndep$rtat al$turi de c$pitanul +$r'ii, care a +r$-it pasul *n urma lui# Eu m/am ridicat imediat de pe scaun pentru a/l urma# Am au'it/o apoi pe mama stri+(nd cu -l(nde%e9 I Vittorio, *ntoarce/te@ Dar eu m$ repe'isem de.a pe sc$ri dup$ tata i a.unsesem *n curte c(nd s/a oprit, s/a *ntors i i/a proptit m(na *n pieptul meu# I R$m(i aici, ,iule# M$ )oi ocupa eu de pro-lema aceasta, mi/a spus cu -l(nde%ea lui o-inuit$# A)eam o po'i%ie a)anta.oas$, chiar la ua turnului, de unde puteam supra)e+hea curtea, p(n$ la por%ile care erau luminate de tor%ele aprinse# Ast,el l/am )$'ut pe acest domn ciudat care re,u'a s$ )in$ la lumin$, dei lumina arti,icial$ de a,ar$ nu p$rea s$/l deran.e'e# Por%ile imense ale intr$rii -oltite erau ,erecate noaptea# Doar mica poart$ c(t statul unui om era deschis$# 3n cadrul acestei por%i se a,la omul, cu c(te o tor%$ incandescent$ de ,iecare parte, str$lucind *n )em(ntul minunat de cati,ea roie ca s(n+ele# Era *m-r$cat *n aceast$ culoare din cap p(n$/n picioare# ainele sale nu erau deloc la mod$, dar *ncep(nd de la pieptarul -$tut cu +iu)aieruri i p(n$ la m(necile de satin cu dun+i de cati,ea, toate a)eau aceeai tent$, ca i cum ar ,i ,ost )opsite *n cele mai de seam$ ateliere din &loren%a# Chiar i nestematele %esute pe +ulerul lui sau cele ce/i at(rnau la +(t pe un lan% +reu de aur erau de un rou/s(n+eriu 7 cu si+uran%a erau ru-ine sau chiar sa,ire# P$rul lui des i ne+ru *i at(rna li-er pe umeri, dar nu *i puteam deslui chipul, care *i era um-rit de cati,eaua *n care era *n)em(ntat# 2ot ce am putut '$ri a ,ost pielea ne,iresc de al-$ de pe ma1ilarele i de pe +(tul s$u, c(ci nimic altce)a nu era )i'i-il# Purta un palo imens i un pumnal antic, iar pe un um$r a)ea o mantie din aceeai cati,ea roie *mpodo-it$ cu sim-oluri aurite# M/am str$duit s$ desluesc aceste semne i mi s/a p$rut c$ *ntre'$resc o stea i o lun$ a,lat$ *n ultimul p$trar, dar eram prea departe pentru a ,i si+ur# 8$r-atul a)ea o *n$l%ime impun$toare# 2at$l meu s/a oprit la o distan%$ considera-il$ de el, dar a )or-it cu o )oce sc$'ut$ i n/am putut au'i ce i/a spus# Omul cel misterios, care nu *i ar$ta de,el chipul, l$s(nd la )edere doar o +ur$ '(m-itoare i nite din%i al-i, a rostit ce)a pe un ton dulce, care p$rea deopotri)$ aro+ant i ,ermec$tor# I Piei din casa mea, *n numele lui Dumne'eu i al M(ntuitorului nostru@ I/a stri+at tat$l meu dintr/o dat$# Cu un +est rapid, a p$it *nainte i l/a *mpins pe acest persona. neo-inuit a,ar$ pe poart$# Am r$mas uimit#

Dar din h$ul *ntunecos din spatele 'idului s/a au'it un r(s ca de m$tase, un r(s -at.ocoritor, care p$rea s$ ai-$ nenum$rate ecouri, i am au'it '+omotul copleitor al copitelor, ca i cum mai mul%i c$l$re%i ar ,i pornit *n +alop *n acelai timp# 2at$l meu a tr(ntit chiar el poarta *n urma lor# Apoi i/a ,$cut semnul crucii i i/a *mpreunat m(inile ca pentru ru+$ciune# I Dumne'eule, cum de *ndr$'nesc una ca astaE A stri+at el pri)ind c$tre cer# A-ia c(nd s/a *ntors *n +ra-$ spre mine i spre turn, l/am o-ser)at pe c$pitanul +$r'ilor, care r$m$sese parali'at de +roa'$# Pri)irea tat$lui meu s/a *ntret$iat cu a mea atunci c(nd a a.uns *n lumina sc$rilor# Eu am ,$cut un +est nedumerit spre c$pitan i tata s/a *ntors spre el# I R$scoli%i casa@ A poruncit apoi# C$uta%i peste tot, chema%i solda%ii i aprinde%i mii de tor%e@ A%i *n%elesE S$ ,ie oameni *n toate turnurile i pe 'iduri@ Porni%i *ndat$@ Vreau ca oamenii mei s$ ai-$ linite@ Nu a.unseser$m *nc$ *napoi *n sala de mese, c(nd un preot -$tr(n care locuia cu noi, un erudit c$lu+$r dominican pe nume &ra Diamonte, a co-or(t la noi cu p$rul s$u al- r$)$it, cu sutana pe .um$tate descheiata i cu o carte de ru+$ciuni *n m(n$# I Ce s/a *nt(mplat, st$p(neE Pentru numele lui Dumne'eu, ce s/a *nt(mplatE I P$rinte, *ncredin%ea'$/te *n m(inile lui Dumne'eu i )ino s$ te ro+i cu mine *n capel$@ I/a spus tata# Apoi s/a adresat unei +$r'i care se apropia rapid de noi9 I Aprinde luminile i lum(n$rile *n capel$, pentru c$ )reau s$ m$ ro+# Cheam$/i i pe *n)$%$cei s$/mi c(nte mu'ic$ reli+ioas$# Apoi ne/a prins pe mine i pe preot de m(n$# I Nu e nimic +ra), tre-uie s$ *n%ele+e%i acest lucru# Nu sunt dec(t prostii i supersti%ii, dar orice moti) care *l *ntoarce pe un pro,an ca mine spre Dumne'eu e un moti) -un# aide, Vittorio, s$ ne ru+$m al$turi de &ra Diamonte, dar te ro+ s$ pari mai )esel, de dra+ul mamei tale# Eu eram cu mult mai calm de.a, dar perspecti)a de a sta trea' toat$ noaptea *n capel$ era *n e+al$ m$sur$ tentant$ i *n+ri.or$toare# M/am dus s$ *mi caut c$r%ile de ru+$ciune, ,$cute din per+ament su-%ire, imprimate cu litere aurite i cu ilustra%ii minunate, toate aduse din &loren%a# 2ocmai ieeam din camera mea c(nd l/am )$'ut pe tata spun(ndu/i mamei9 I S$ nu lai copiii sin+uri nici o clip$@ Nu )oi tolera ca tu s$ treci prin ast,el de prime.die, mai cu seam$ c$ te a,li *n starea asta# Atunci ea i/a atins uor -urta# Mi/am dat seama c$ era din nou *ns$rcinat$ i c$ tat$l meu era ,oarte *n+ri.orat de ce)a# Ce putea s$ *nsemne ,aptul c$ nu tre-uia s$ lase copiii sin+uri nici o clip$E Capela era destul de con,orta-il$# 2ata instalase de mult$ )reme nite sc$unele de ru+$ciuni comode, capitonate cu cati,ea, dei *n 'ilele de s$r-$toare toat$ lumea tre-uia s$ stea *n picioare# Pe )remea aceea nu e1istau strane# Noaptea aceea mi/a ar$tat +rota de su- -iseric$, la care se a.un+ea printr/o trap$ *ncastrat$ *n podea# Chiar i m(nerul ei se *n+ropa per,ect *n ceea ce p$rea s$ ,ie doar unul dintre nenum$ratele ornamente *n marmur$ ale podelei# 0tiam de e1isten%a acestor cripte, dar primisem nite -$t$i 'dra)ene pentru c$ m$ ,uriasem acolo pe c(nd eram copil" ,usese prima dat$ c(nd tat$l meu *mi spusese c(t de tare *l de'am$+isem pentru c$ nu ,usesem *n stare s$ p$stre' un secret de ,amilie# Admonestarea aceea m$ duruse mult mai mult dec(t -$taia i nu l/am mai ru+at niciodat$ s$ m$ ia cu el c(nd co-ora, dei tiam c$ mai intr$ acolo din c(nd *n c(nd# Eu cre'usem c$ acolo se a,lau comori i alte secrete p$+(ne#

Acum am -$+at de seam$ c$ nu era o ca)ern$ *nalt$ su- p$m(nt, cu 'idurile pietruite i plin$ de di)erse comori# Se a,lau acolo doar cu,ere )echi i teancuri de c$r%i antice# Am mai )$'ut i dou$ ui ,erecate# I Aceste ui duc spre )echiul ca)ou al ,amiliei *n care nu tre-uie s$ intri niciodat$, dar tre-uie s$ cunoti locul acesta i s$ %ii minte despre e1isten%a lui# Apoi am urcat *napoi *n capel$, el a *nchis trapa, a *mpins m(nerul *n locaul s$u, a pus la loc -ucata de marmura, i ca)erna a rede)enit in)i'i-ila# &ra Diamonte s/a pre,$cut c$ n/a o-ser)at nimic# Mama dormea al$turi de copii# Am adormit i noi *nainte de r$s$rit *n capel$# 2ata a ieit *n curte c(nd s/a i)it soarele cam pe )remea c(nd to%i cocoii din satele *ncon.ur$toare *ncepuser$ s$ c(nte, s/a *ntins, s/a uitat spre cer i apoi a ridicat din umeri# Doi dintre unchii mei au aler+at la el, *ntre-(ndu/l cine era str$inul care *ndr$'nise s$ ne amenin%e cu asediul i c(nd urma s$ se poarte lupta# I A ,ost doar o ne*n%ele+ere, le/a spus tata# Mer+e%i *napoi s$ )$ odihni%i# A-ia rostise aceste cu)inte, c$ un urlet *n,rico$tor ne/a str(ns pe to%i la un loc" printre por%ile deschise a intrat una dintre ,etele din sat, care era apropiat$ de ,amilia noastr$ i la care %ineam tare mult# Ea stri+a c(t putea de tare9 I A disp$rut copilul@ Mi/au luat copilul@ Restul 'ilei n/a ,ost dec(t o c$utare ne*ncetat$ a copilului pierdut, pe care totui nu l/a putut +$si nimeni# 3n cur(nd am descoperit c$ mai disp$ruse ,$r$ urm$ *nc$ un -$iat# Era )or-a de una dintre acele ,iin%e s$race cu duhul pe care le iu-ea toat$ lumea, c(ci a)eau o ,ire tare -l(nd$# Spiritul s$u era at(t de a,ectat, *nc(t a-ia putea mer+e, ast,el c$ tuturor le era ruine s$ recunoasc$ ,aptul c$ nu -$+aser$ de seam$ de c(t timp lipsea -ietul copil# Pe la apus, a)eam sen'a%ia c$ *mi )oi pierde min%ile dac$ nu reuesc s$ stau de )or-$ *ntre patru ochi cu tat$l meu# 2re-uia doar s$ m$ strecor *n camerele *ncuiate unde se certa cu unchii mei i cu preo%ii# 3n cele din urm$, am -$tut at(t de tare *n u$, *nc(t m/a l$sat s$ intru# 3ntrunirea era pe s,(rite, iar tata s/a aplecat spre mine cu o pri)ire m(nioas$ i mi/a spus9 I Ai )$'ut ce au ,$cutE Au luat chiar tri-utul pe care mi/l ceruser$ mie# L/au luat@ Eu m/ am opus, iar ei l/au luat oricum@ I Ce tri-utE 2e re,eri la copiiE Ochii s$i str$luceau de ,urie# 0i/a ,recat -$r-ia neras$, apoi a lo)it cu pumnul *n -irou, d(nd pe .os toate instrumentele pentru scris# I Cine se cred de *ndr$'nesc s$ )in$ noaptea s$/mi cear$ s$ le *ncredin%e' lor aceti copii ne,erici%i pe care nu *i dorete nimeniE I 2at$, despre ce este )or-aE 2re-uie s$ *mi spui# I Vittorio, m(ine diminea%$ c(nd se crap$ de 'iu$ )ei pleca la &loren%a cu scrisorile pe care le )oi scrie *n seara aceasta# Am ne)oie de mai mult dec(t de nite preo%i de %ar$ pentru a m$ lupta cu aceste ,iin%e# Pre+$tete/te de c$l$torie# Apoi i/a ridicat -rusc pri)irea# 3nt(i a p$rut s$ asculte, apoi s/a uitat *n .ur# M/am uitat pe ,ereastr$ i am )$'ut c$ lumina 'ilei se stinsese# Noi *nine nu mai eram dec(t nite siluete *ntunecate, iar el aruncase pe .os s,enicul# L/am ridicat# L/am urm$rit pie'i *n timp ce am luat o lum(nare i am aprins/o de la tor%a de l(n+$ u$, aduc(nd/o apoi *n camer$ i aprin'(nd cu ea i celelalte lum(n$ri# El *nc$ mai asculta, nemicat i atent, apoi, ,$r$ s$ scoat$ un sunet, s/a ridicat *n picioare, i'-ind -iroul cu pumnii, ,$r$ a mai %ine seama de lumina pe care o aruncau lum(n$rile asupra chipului s$u *nsp$im(ntat i o-osit# I Ce au'i, senioreE L/am *ntre-at eu, ,$r$ s$/mi dau seama c$ ,olosisem o ,ormul$ de adresare at(t de o,icial$#

I Creaturile r(ului# Mi/a r$spuns *n oapt$# Nite ,iin%e tic$loase c$rora Dumne'eu le *n+$duie s$ e1iste numai din cau'a p$catelor noastre# 3narmea'$/te -ine@ 2re-uie s$/i duci pe mama, ,ratele i pe sora ta *n capel$@ 5r$-ete/te@ Solda%ii *i cunosc de.a ordinele# I S$ poruncesc s$ li se aduc$ acolo i o cin$ ,ru+al$E Poate nite p(ine i ce)a -ereE 2at$l meu a dat a-sent din cap, a)(nd +ri.i mai importante *n acel moment# 3n mai pu%in de o or$, toat$ ,amilia era adunat$ *n capel$, inclusi) cei cinci unchi i cele patru m$tui" al$turi de noi mai erau dou$ doici i &ra Diamonte# Micul altar era *mpodo-it ca pentru litur+hie, cu posta)ul cel mai ,rumos -rodat i cu cele mai mari s,enice de aur, *n care ardeau lum(n$rile# Ima+inea lui Iisus ristos cruci,icat str$lucea *n lumin$# Era o sculptur$ )eche *n lemn i at(rna pe perete de pe )remea S,(ntului &rancisc, care se spune c$ ar ,i ,$cut un popas la castelul nostru cu dou$ secole mai *nainte# Era un Iisus neacoperit, o repre'entare o-inuita pe )remea aceea, un sim-ol al sacri,iciului i al su,erin%ei, nici pe departe at(t de ro-ust sau de sen'ual cum sunt cruci,i1urile care se ,ac *n 'ilele noastre" ieea puternic *n e)iden%$, contrast(nd cu suita de s,in%i a-ia picta%i pe pere%i i podoa-ele lor -o+ate, roii i aurii# St$team pe -$ncile maronii, simple, care ,useser$ aduse special pentru noi i nimeni nu scotea o )or-$, ,iindc$ &ra Diamonte %inuse litur+hia *n acea diminea%$ i depusese *n am)on Corpul i S(n+ele Domnului nostru su- ,orma ana,urei, iar capela era acum plin$ de duhul lui Dumne'eu# Am m(ncat p(inea i am -$ut pu%in$ -ere *n ,a%$, aproape de ieire, dar am p$strat t$cerea# Sin+urul care ieea mai tot timpul din capel$ era tat$l meu, p$ind plin de cura. *n curtea luminat$ de tor%e i stri+(ndu/i otenii din turnuri i de pe 'iduri" din c(nd *n c(nd urca chiar el pentru a )eri,ica dac$ toate 'idurile erau -ine ap$rate# 2o%i unchii mei erau *narma%i# M$tuile spuneau ru+$ciuni ar'$toare# &ra Diamonte p$rea con,u', iar mama era palid$ i *i era r(u, poate din cau'a copilului pe care *l purta *n p(ntece" *i %inea str(ns de m(n$ pe ,ratele i pe sora mea, care erau de.a ,oarte speria%i# P$rea c$ )om petrece o noapte ,$r$ incidente# Cred c$ mai erau )reo dou$ ceasuri p(n$ la r$s$rit, c(nd am ,ost tre'it din picoteal$ de un urlet *n+ro'itor# 2at$l meu a %(nit *n picioare, ca i unchii mei, care i/au scos c(t au putut de repede s$-iile, cu m(inile lor -$tr(ne# Stri+$tele au umplut linitea nop%ii, iar solda%ii au dat alarma# Clopotele )echi din ,iecare turn ,$ceau o h$rm$laie *n+ro'itoare# 2at$l meu m/a *n,$cat de -ra%# I Vino, Vittorio@ A tras imediat de m(nerul trapei, a deschis/o i apoi mi/a *mpins *n m(n$ o lum(nare mare luat$ de pe altar# I Ia/i pe mama, m$tuile, sora i pe ,ratele t$u i du/i pe to%i .os chiar *n acest moment i s$ nu care cum)a s$ iei, orice ai au'i@ S$ nu iei de/acolo orice ar ,i# 3ncuie trapa i s$ r$m(i acolo@ &$ imediat cum %i/am 'is@ Am ,$cut *ntocmai, i/am *n,$cat pe Matteo i pe 8artola i i/am *mpins pe treptele de piatr$ din ,a%a mea# Dnchii mei se *m-ul'iser$ a,ar$ *n curte pe por%ile capelei, sco%(nd )echile lor stri+$te de lupt$, *n timp ce m$tuile mele se *mpiedicau i leinau, a+$%(ndu/se de altar i re,u'(nd s$ se mite de l(n+$ el, iar mama se %inea str(ns de tat$l meu# 2ata era *n pra+ul ne-uniei# M/am *ntins spre cea mai -$tr(n$ dintre m$tui, dar ea leinase l(n+$ altar# 2ata a %ipat la mine, o-li+(ndu/m$ s$ co-or *n cript$, i apoi a *nchis trapa#

Nu a)eam altce)a de ,$cut dec(t s$ o *ncui cu '$)orul, aa cum *mi ar$tase, i s$ m$ *ntorc cu lum(narea care p(lp(ia *n m(na mea spre Matteo i spre 8artola, care erau de/a dreptul *n+ro'i%i, i s$ le spun9 I Co-or(%i p(n$ a.un+e%i la cap$t@ Se *mpiedicau la ,iecare pas *n timp ce mer+eau cu spatele pe scara *n+ust$, care nu era prea uor de co-or(t dac$ st$teau cu chipurile *ntoarse spre mine# I Ce s/a *nt(mplat, Vittorio, de ce )or s$ ne ,ac$ r(uE M/a *ntre-at 8artola# I Vreau s$ m$ lupt cu ei@ A s$rit Matteo# Vittorio, d$/mi pumnalul t$u@ 2u ai i sa-ie# Nu e corect# I 0t@ Sta%i liniti%i, aa cum )/a *n)$%at tata@ Crede%i c$ eu n/a )rea s$ mer+ a,ar$, cu ceilal%i -$r-a%iE Linite@ Mi/am re%inut lacrimile# Mama era acolo sus, *mpreun$ cu m$tuile mele@ Aerul era rece i umed, dar nu era nepl$cut# Am *nceput s$ transpir, iar -ra%ul m$ durea din cau'a s,enicului de aur care era prea +reu# 3n cele din urm$ ne/am ae'at +r$mad$ *n cap$tul *nc$perii i atin+erea pietrei reci a a)ut un e,ect linititor asupra mea# 3n t$cerea deplin$, puteam au'i prin ta)anul +ros urletele de deasupra, stri+$te *n+ro'itoare de ,ric$ i de panic$, apoi '+omotul unor pai care +oneau i neche'atul cailor, care *mi d$dea ,iori# P$rea c$ o mul%ime de cai intraser$ *n capel$, deasupra noastr$, ceea ce nu era deloc imposi-il# M/am ridicat i m/am +r$-it spre celelalte dou$ ui ale criptei, care duceau spre camerele mortuare sau ce/or ,i ,ost ele@ Nu/mi mai p$sa de nimic# Am tras '$)orul uneia dintre ui, dar nu se '$rea dec(t un culoar mic, nu destul de *nalt i nici destul de lat c(t s$ *ncap prin el# M/am *ntors %in(nd *n continuare lum(narea i i/am )$'ut pe copii, care *ncremeniser$ de spaim$ i st$teau cu pri)irile ,i1ate *n ta)an, *n timp ce stri+$tele *n,ior$toare continuau# I Simt miros de ,oc, Vittorio, a optit dintr/o dat$ 8artola# 3l sim%i i tu, VittorioE Eu aud ,ocul ar'(nd# Au'eam i eu ,ocul ar'(nd i sim%eam mirosul *nec$cios# I S$ ne *nchin$m i s$ ne ru+$m@ Le/am spus# A)e%i *ncredere *n mine@ O s$ sc$p$m de aici# Dar sunetul luptei a continuat, urletele nu au *ncetat, iar apoi, dintr/o dat$, s/a aternut linitea# At(t de -rusc s/a *nt(mplat totul, *nc(t t$cerea aceasta m/a *n+ro'it i mai tare dec(t tot '+omotul de p(n$ atunci# Nu era o linite care s$ pre)esteasc$ )ictoria# 8artola i Matteo se %ineau str(ns de mine# Apoi am au'it un huruit deasupra noastr$# Cine)a tr(ntise uile capelei, apoi a deschis -rusc trapa din podea, iar *n lumina tor%elor am reuit s$ )$d o siluet$ *ntunecat$ i ml$dioas$, cu p(rul lun+# Lum(narea mea s/a stins din cau'a curentului# 3n a,ara sc(nteii *n,ior$toare care se '$rea deasupra, eram condamna%i ,$r$ sc$pare la un *ntuneric in,ernal# Am '$rit iar aceast$ siluet$ *nalt$ de ,emeie, cu cosi%e lun+i i cu o talie at(t de su-%ire, *nc(t a ,i putut/o cuprinde cu m(inile, care p$rea s$ pluteasc$ pe sc$ri spre mine, ,$r$ s$ scoat$ un sunet# Pentru numele lui Dumne'eu, cum putea aceast$ ,emeie s$ e1iste cu ade)$ratE 3nainte s$ *mi dau seama ce se *nt(mpl$ i *nainte s$ *mi treac$ prin cap c$ a putea scoate sa-ia *mpotri)a unei ,emei, i/am sim%it s(nii moi care se ,recau de pieptul meu, *n timp ce -ra%ele ei p$reau s$ se str(n+$ *n .urul meu# A e1istat un moment ine1plica-il i sen'ual de con,u'ie c(nd par,umul pletelor i al rochiei ei mi s/a *ntip$rit *n n$ri i mi s/a p$rut c$ *i )$d ochii str$lucind *n timp ce se apropia de mine# Am au'it/o pe 8artola stri+(nd, apoi l/am au'it i pe Matteo# Am ,ost aruncat la p$m(nt# &ocul se *nte%ea deasupra noastr$# Silueta *i prinsese cu un -ra% de o aparen%$ ,oarte ,ra+il$ pe

am(ndoi copiii care se '-$teau i urlau" apoi ea s/a oprit, pentru a se uita la mine, cu o sa-ie *n m(na pe care o %inea ridicat$, i *n cele din urm$ a pornit/o *n sus pe trepte, spre )(l)$taia *n+ro'itoare# Mi/am tras sa-ia cu am-ele m(ini i m/am repe'it *n sus pe urmele ei, p(n$ c(nd am a.uns *n capel$ i am o-ser)at c$, prin cine tie ce ,or%$ necurat$, a.unsese de.a la u$, purt(ndu/i pe copiii care m$ stri+au pe nume9 I Vittorio@ Vittorio@ 2oate ,erestrele de sus ale capelei erau luminate de incendiu, la ,el ca i ro'eta de deasupra cruci,i1ului# Nu *mi )enea s$ cred c$ aceast$ ,emeie *i r$pea de l(n+$ mine pe sora i pe ,ratele meu# I Oprete/te, pentru numele lui Dumne'eu@ Lao@ oa%$ ce eti@ Am ,u+it pe urmele ei, dar, spre uimirea mea, s/a oprit i s/a *ntors ca s$ se mai uite o dat$ spre mine i am )$'ut/o *n deplin$tatea ,rumuse%ii ei ra,inate# Chipul era de un o)al per,ect, cu ochi -l(n'i i ,umurii, iar pielea ei a)ea culoarea celui mai ,in por%elan chine'esc# A)ea -u'ele roii, at(t de per,ecte, *nc(t nici un pictor nu ar ,i reuit s$ le desene'e ast,el, iar pletele ei lun+i de un -lond cenuiu c$p$tau aceeai culoare ca i ochii *n str$lucirea ,ocului, ,$c(nd/o s$ arate ca un nor plutitor# Vem(ntul, dei p$tat cu ce)a ce p$rea s$ ,ie s(n+e, era de aceeai culoare *nchis$ a )inului pe care o mai )$'usem la musa,irul nepo,tit din cealalt$ sear$# Mi/a aruncat o pri)ire mai *nt(i curioas$, apoi p$trun'$toare# M(na ei dreapt$ %inea sa-ia ridicata, dar nu s/a micat deloc, apoi le/a dat drumul din str(nsoare ,ratelui i surorii mele# Am(ndoi s/au rosto+olit suspin(nd pe podea# I Demon@ Stre+a@ Am stri+at c$tre ea# Am s$rit s$/i ap$r, apoi m/am *ndreptat spre ea, ,lutur(nd sa-ia# S/a ,erit at(t de repede, *nc(t nici n/am o-ser)at/o# Nu/mi )enea s$ cred c$ era at(t de aproape de mine, cu sa-ia plecat$, uit(ndu/se la mine i la copiii care *nc$ mai pl(n+eau# Apoi i/a *ntors -rusc capul# S/a au'it un uierat, apoi *nc$ unul i *nc$ unul# Prin ua capelei, din chiar ,l$c$rile iadului, a ap$rut o alt$ siluet$ *n)em(ntat$ *n cati,ea roie i *nc$l%at$ cu ci'me -rodate cu aur" *n timp ce *ncercam s$ *l atac cu sa-ia, el m/a aruncat *ntr/o parte i i/a rete'at *ntr/o clipit$ capul 8artolei i apoi pe/al lui Matteo, care urla din r$sputeri# Eu am sim%it cum m$ cuprinde ne-unia i am *nceput s$ r$cnesc# Silueta s/a *ntors spre mine, dar ,emeia s/a *mpotri)it cu hot$r(re# I Las$/l *n pace, a stri+at ea cu o )oce care era pe c(t de dulce, pe at(t de limpede# Atunci criminalul a disp$rut, r$m(n(nd doar ecoul acestei ,antasme o-scure *n ci'mele lui aurite, care stri+a9 I aide, Drsula@ Hi/ai pierdut min%ileE Dit$/te la cer@ Vino odat$@ Ea nici nu s/a clintit# Se uita la mine la ,el ca mai *nainte# Eu pl(n+eam *n hohote i -lestemam, apoi, apuc(ndu/mi sa-ia, m/am repe'it iar spre ea i am )$'ut cu ochii mei cum i/am t$iat -ra%ul drept, chiar deasupra colului# Mem-rul ei al-, care p$rea la ,el de ,ra+il ca *ntrea+a ei ,iin%a, a c$'ut pe podeaua pardosit$ *mpreun$ cu sa-ia ei# S(n+ele a *nceput s$ %(neasc$ din ran$, dar n/a ,$cut dec(t s$/i arunce o pri)ire# Apoi m/a pri)it din nou, cu aceeai e1presie amar$ i disperat$# Mi/am ridicai din nou sa-ia# I Stre+a@ Am stri+at scr(nind din din%i, *ncerc(nd s$ m$ uit la ea printre lacrimi# Dar cu o putere demonic$, s/a dat *napoi, *ndep$rt(ndu/se de mine, ca i cum ar ,i ,ost tras$ de o ,or%$ in)i'i-il$, %in(ndu/i cu st(n+a m(na dreapt$, care *nc$ mai era *ncletat$ pe sa-ie, de parc$ nu ,usese rete'ata# &emeia a *nlocuit -ra%ul pe care i/l t$iasem, iar eu am )$'ut totul# Am urm$rit/o cum i/a pus -ra%ul la loc, r$sucindu/l i potri)indu/l p(n$ a a.uns *n po'i%ia lui ,ireasc$, iar rana de pe pielea ei al-$ s/a cicatri'at imediat chiar su- pri)irile mele uluite# M(neca lar+$

*mpodo-it$ cu clopo%ei a rochiei ei de cati,ea a alunecat apoi peste -ra%, acoperindu/l p(n$ la *ncheietur$# Apoi, c(t ai clipi, a ieit din capel$# Nu mai era dec(t o siluet$ care se pro,ila pe ,undalul ,ocurilor *ndep$rtate ce ardeau *n turnuri# Am au'it/o optind9 I Vittorio# Apoi a disp$rut# 0tiam c$ e inutil s$ o urm$resc# 0i totui am aler+at *n urma ei i mi/am rotit sa-ia cu putere, url(nd de ,urie i de disperare ,elurite amenin%$ri la adresa *ntre+ului uni)ers, cu ochii plini de lacrimi i cu +(tul *necat de suspine# Nimic nu se mai mica# 2o%i erau mor%i# Dcii# O tiam prea -ine# Curtea era pres$rat$ cu nenum$rate cada)re# M/am *napoiat *n capel$ i am luat *n -ra%e capul lui Matteo i pe cel al 8artolei# M/am ae'at i le/am %inut *n poal$, pl(n+(nd amarnic# Cele dou$ capete rete'ate p$reau s$ ,ie *nc$ *n )ia%$" ochii lor *nc$ mai str$luceau, iar -u'ele se micau *ntr/o *ncercare disperat$ de a )or-i# Doamne Dumne'eule@ Era peste puterea omeneasc$ de *ndurare# Nu ,$ceam dec(t s$ pl(n+ *n hohote# Le/am ae'at unul l(n+$ celalalt i le/am m(n+(iat pe p(r i pe o-ra.i, optindu/le cu)inte de *ncura.are# Le/am spus c$ Dumne'eu este aproape, c$ El ne este al$turi i c$ )a a)ea +ri.a de noi pentru totdeauna, duc(ndu/ne *n rai# M/am ru+at din r$sputeri ca ei s$ nu mai simt$ nimic, iar trupurile lor s$ ,ie complet ne*nsu,le%ite# Nu a ,i putut suporta +(ndul c$ su,er$# 2e ro+, Doamne@ Diminea%$, c(nd soarele a *nceput s$ se arate plin de tru,ie prin ua capelei, c(nd p$s$rile au *nceput s$ c(nte de parc$ nimic nu s/ar ,i *nt(mplat, capul inocent al lui Matteo i cel al 8artolei erau nemicate i lipsite de )ia%$, iar su,letele lor nemuritoare le p$r$siser$ cu si+uran%$ trupurile, dac$ nu cum)a acestea disp$ruser$ chiar din momentul c(nd sa-ia le curmase -rusc )ia%a# Am +$sit/o pe mama ucis$ *n curte# 2at$l meu, acoperit de r$ni pe palme i pe -ra%e, ca i cum ar ,i apucat *n m(n$ sa-ia care *l ataca, '$cea ,$r$ )ia%$ pe treptele ce duceau la turn# 2otul se petrecuse neo-inuit de repede# Erau +(turi t$iate peste tot i numai rareori se '$reau urme de re'isten%$, ca *n ca'ul tat$lui meu, care purtase o lupt$ apri+$# Nu ,usese ,urat nimic# Dintre m$tuile mele, dou$ erau moarte *ntr/un col% al capelei, iar celelalte dou$ erau *n curte, dar toate a)eau *nc$ inelele, colierele i diademele lor# Nici un nasture nu lipsea de la locul lui# Lucrurile st$teau la ,el cu to%i cei ucii# Caii disp$ruser$, )itele ,u+iser$ *n p$dure, iar p$s$rile din curte '-uraser$# Am deschis coli)ia *n care se a,lau oimii mei de )(n$toare, le/am *ndep$rtat +lu+ile cu care *i %ineam acoperi%i i le/am dat drumul s$ '-oare *n copaci# Nu mai r$m$sese nimeni care s$ m$ poat$ a.uta s$ *n+rop mor%ii# P(n$ la amia'$, *i t(r(sem pe to%i mem-rii ,amiliei mele *n cript$, unul c(te unul, *mpin+(ndu/i ,$r$ nici o ceremonie pe sc$ri, apoi *i ae'asem c(t de -ine putusem, unul l(n+$ celalalt# &usese o munc$ s,(ietoare# Eram aproape leinat c(nd am *ncercat s$ readuc la locul lor mem-rele ,iec$ruia, l$s(ndu/l ultimul pe tat$l meu# 0tiam c$ nu )oi reui s$ ,ac asta pentru nimeni altcine)a din cetate# Era imposi-il# 3n plus, nenorocirea care se a-$tuse asupra noastr$ *n noaptea trecut$ putea s$ re)in$, deoarece un demon cu chipul acoperit ,usese martor la cru%area mea, un asasin tic$los care ucisese ,$r$ mil$ doi copii ne)ino)a%i# Nu tiam care ar ,i putut ,i natura acestui *n+er al mor%ii, aceast$ ra,inat$ Drsula cu o-ra.ii al-i ca '$pada, cu +(tul prelun+ i cu umerii ml$dioi# Poate c$ urma s$ se *ntoarc$ chiar ea, pentru a r$'-una insulta ce i/o adusesem#

2re-uia s$ p$r$sesc muntele# Sim%eam instincti) c$ ei nu erau nic$ieri prin apropiere *n acel moment# Nu numai inima *mi spunea asta, ci i lumina -l(nd$ a soarelui# Doar ,usesem martor la ,u+a lor, au'isem uier$turile pe care i le adresau unii altora i cu)intele de r(u au+ur pe care le rostise -$r-atul c$tre Drsula, *ndemn(nd/o s$ se +r$-easc$# Erau cu si+uran%$ creaturi ale nop%ii# 2re-uia s$ m$ urc *n turn pentru a arunca o pri)ire asupra drumului de %ar$# Aa am i ,$cut# 8$nuiala mea se )$dea ade)$rat$9 nu mai era nimeni care s$ ,i putut )edea ,umul de la incendiu# Cel mai apropiat castel era o ruin$, dup$ cum )/am mai spus, iar c$tunele de mai .os erau de mult p$r$site# Cel mai apropiat sat era la distan%$ de o 'i de mers pe .os i tre-uia s$ plec chiar atunci dac$ )oiam s$ a.un+ la o ascun'$toare *nainte de c$derea nop%ii# Mii de +(nduri m$ chinuiau# 0tiam prea multe lucruri# Eram prea t(n$r@ Nu puteam trece drept un -$r-at@ A)eam o a)ere *n -$ncile ,lorentine, dar era o s$pt$m(n$ de mers p(n$ acolo# M$ con,runtam cu nite demoni care reuiser$ s$ intre *ntr/o -iserica# &ra Diamonte ,usese omor(t pe loc# Dn sin+ur +(nd m$ chinuia ,$r$ *ncetare# R$'-unarea@ 2re-uia s$ le iau urma# Dac$ ei nu puteau iei la lumina 'ilei, aceasta era calea pe care tre-uia s/o urme' ca s$ le )in de hac@ Eram hot$r(t s$ m$ r$'-un# Pentru 8artola, pentru Matteo, pentru mama i pentru tata, pentru cel mai umil dintre copiii care ,useser$ ,ura%i de pe muntele nostru# C(ci, *ntr/ade)$r, r$piser$ mai mul%i copii# M/am con)ins de acest lucru chiar *nainte s$ plec, ,iindc$ +ri.ile m$ ,$ceau s$ +(ndesc mai lent# Nu era nici un cada)ru de copil *n .ur# Doar -$ie%ii de )(rsta mea ,useser$ ucii, dar cei mai tineri ,useser$ lua%i# Nu/mi puteam ima+ina pentru ce ,el de orori *i r$piser$@ Sim%eam c$ *mi pierd min%ile# A ,i r$mas acolo, *n turn, cu pumnii str(ni, .ur(nd r$'-unare, dac$ o pri)elite -ine )enit$ nu mi/ar ,i atras aten%ia# 3n .osul celei mai apropiate )$i am )$'ut trei dintre caii mei care r$t$ceau ,$r$ %int$, atept(nd parc$ s$ ,ie rechema%i acas$# 3n s,(rit, puteam s$ c$l$resc unul dintre cei mai -uni cai pe care *i a)eam, dar tre-uia s$ pornesc la drum# Cu a.utorul unui cal, puteam a.un+e *ntr/un ora *nainte de c$derea nop%ii# Nu cunoteam %inuturile din nord# Era o re+iune montan$, dar au'isem c$ e1ista un ora destul de mare *n apropiere# 2re-uia s$ m$ re,u+ie' acolo pentru a +$si un preot *n)$%at care s$ cunoasc$ mai multe despre demoni# Dltima mea *ndatorire a ,ost re)olt$toare i nepl$cut$, dar tre-uia s$ o ,ac# Am str(ns toate -o+$%iile pe care le puteam lua cu mine# M/am dus mai *nt(i *n camera mea i m/am *m-r$cat ca i cum ar ,i ,ost o 'i ca oricare alta, *n cel mai -un costum de )(n$toare din cati,ea )erde i din m$tase, mi/am pus ci'mele cele mai *nalte i mi/am luat m(nuile" apoi am co-or(t *n cript$ cu desa+ii de piele pe care *i puteam at(rna de aua calului i am luat cele mai de pre% inele, coliere, -roe i catarame de aur i ar+int ale rudelor mele, toate aduse din Hara S,(nt$# Dumne'eu s$ m$ ierte@ Mi/am umplut +eanta cu duca%i i ,lorini de aur pe care i/am luat din cu,erele tat$lui meu, de parc$ a ,i ,ost un ho% care pro,ana morminte" ridic(nd apoi po)ara cea +rea, am mers s$ *mi iau calul, l/am *neuat, i/am pus c$p$strul i am pornit la drum, ca un om de ran+ *nalt, *narmat, *n)em(ntat cu capa mea ti)it$ cu -lan$ de nurc$ i cu o p$l$rie ,lorentin$ de cati,ea )erde# Ast,el m/am a)(ntat *n p$dure# 3n care descop$r noi mistere, sunt sedus i *mi umplu su,letul de un amarnic cura.# Eram at(t de *n)erunat, *nc(t nu +(ndeam limpede, dup$ cum )/am spus de.a, dar m$ )e%i *n%ele+e cu si+uran%$# Nu a ,ost inteli+ent din partea mea s$ pornesc c$lare sin+ur i *n haine at(t de ra,inate prin p$durile 2oscanei, -(ntuite de -andi%i#

Pe de alt$ parte, nu mi se p$rea o ale+ere -un$ s$ m$ pre,ac a ,i un *n)$%$cel s$rac# Nu pot pretinde c$ am ,$cut cu ade)$rat o ale+ere# Sin+urul sentiment care m$ m(na era dorin%a de a m$ r$'-una pe demonii care *mi uciseser$ ,amilia# Aadar, pe la amia'$, c$l$ream *ntr/un ritm constant, str$duindu/m$ s$ mer+ numai pe drumurile din )ale, p(n$ am pierdut din )edere turnurile castelului nostru, i *ncerc(nd s$ nu mai pl(n+ ca un copil# Drumurile de munte m$ atr$+eau mereu spre ele# Capul mi se *n)(rtea, iar peisa.ul nu/mi l$sa timp s$ +(ndesc# Nu )$'usem )reodat$ o pri)elite mai de'olant$# Imediat dup$ ce am pornit la drum, am *nt(lnit dou$ castele mari *n ruin$" mi/am dat seama c$ aceste r$m$i%e pierdute *n h$%iurile )er'i ale p$durii erau nite urme ale )echilor seniori care ,useser$ at(t de nes$-ui%i *nc(t s$ opun$ re'isten%$ puterii oraului Milano sau &loren%ei# 5(ndurile acestea erau de/a.uns pentru a *ncepe s$ m$ *ndoiesc de s$n$tatea mea mintal$ i s$ m$ *ntre- dac$ nu ,usese totul o pl$smuire a min%ii mele, iar asaltul nimicitor ,usese totui opera unor inamici umani# Era deprimant$ ima+inea parape%ilor *n ruin$ care se proiectau pe ,undalul cerului de un al-astru )esel i str$lucitor, ca i ima+inea satelor p$r$site, cu oproanele c$'ute i cu altarele de la r$scruci uitate, unde &ecioare sau s,in%i de piatr$, cu,unda%i *n um-r$, erau acoperi%i cu p(n'e de p$ian.en# C(nd am '$rit *n s,(rit un ora ,orti,icat *n dep$rtare, mi/am dat seama c$ era )or-a despre Milano, iar eu n/a)eam nici o inten%ie de a mer+e acolo# Eram pierdut@ C(t despre -andi%i, m/am *nt(lnit doar cu o ceat$ de 'dren%$roi pe care i/am p$c$lit imediat cu )or-$ria mea# Cel pu%in, datorit$ lor m/am mai destins pu%in# S(n+ele *mi cur+ea prin )ine la ,el de repede pe c(t *mi mic$m -u'ele9 I 3n spatele meu )in o sut$ de oameni# Suntem *n c$utarea unei -ande de neispr$)i%i care pretind c$ lupt$ pentru S,or'a, dar nu sunt dec(t nite )iolatori i nite ho%i# I/a%i )$'ut cum)aE V$ dau ,iec$ruia c(te un ,lorin dac$ *mi spune%i ce)a# 3i )om omor* pe loc# Sunt o-osit i m/am s$turat de urm$rirea asta# Le/am aruncat nite monede, iar ei s/au *ndep$rtat imediat, nu *nainte de a/mi spune c$ oraul ,lorentin cel mai apropiat era Santa Maddalana, care se a,la la dou$ ore de mers, dar noaptea *i *nchidea por%ile i nimeni nu putea intra ,$r$ un moti) serios# M/am pre,$cut c$ tiu i eu aceste lucruri i i/am l$sat s$ cread$ c$ m$ *ndreptam spre o m$n$stire ,aimoas$ despre care tiam c$ se a,l$ *n nord, unde n/a)eam oricum )reme s$ a.un+" le/ am mai aruncat nite -ani peste um$r pe m$sur$ ce m$ *ndep$rtam, spun(ndu/le s$ mear+$ mai departe pentru a se *nt(lni cu ceata care m$ urma i a)ea s$/i pl$teasc$ pentru ser)iciile lor# 0tiu si+ur c$ se +(ndeau dac$ nu cum)a ar ,i mai -ine s$ m$ omoare i s$ *mi ia tot ce a)eam# 2otul %inea de pri)iri, de c(t de -ine reueam s$/mi .oc rolul i de c(t de repede )or-eam" *n de,initi), erau nite nele+iui%i, dar am reuit, p(n$ la urm$, s$ scap de ei# Am pomii mai departe c(t de repede am putut, p$r$sind drumul principal i apuc(nd/o pe po)(miurile de unde puteam s$ )$d *n dep$rtare contururile )a+i ale oraului Santa Maddalana# Era un ora mare# Se )edeau patru turnuri masi)e, toate situate *n apropierea por%ilor uriae, iar al$turi de ele se *ntre'$reau i mai multe turle de -iseric$# Sperasem s$ mai ,ie ce)a *nainte de Santa Maddalana, un ora mai mic i cu mai pu%ine ,orti,ica%ii# Dar nu/mi aminteam nici un ,el de denumiri sau poate eram prea con,u' pentru a mai c$uta *n continuare# Lumina soarelui de amia'$ era puternic$, dar *ncepea s$ scad$# 2re-uia s$ m$ *ndrept spre Santa Maddalana# C(nd am a.uns la muntele pe care era construit oraul, am cotit/o -rusc pe c$r$rile *n+uste ,olosite de p$stori# Lumina p$lea cu rapiditate# P$durea era prea deas$ pentru a m$ sim%i *n

si+uran%$ *n apropierea unui ora cu 'iduri at(t de +roase# I/am -lestemat pentru c$ nu se +(ndiser$ s$ de,rie'e muntele, dar, pe de alt$ parte, p$durea m$ ap$ra de pri)irile nedorite# Au ,ost momente c(nd mi s/a p$rut imposi-il s$ mai a.un+ *n )(r,ul muntelui, *n timp ce *ntunericul se ad(ncea *n .urul meu# Stelele luminau cerul de culoarea sa,irului, ceea ce ,$cea ca )echiul ora s$ par$ i mai inaccesi-il *n toat$ m$re%ia sa# 3n cele din urm$, noaptea s/a l$sat nep$s$toare peste trunchiurile ar-orilor, iar eu am a.uns s$ *mi ale+ drumul -a'(ndu/m$ pe instinctele calului, i nu pe )ederea mea, care nu m$ mai a.uta prea mult# Secera palida a lunii p$rea s$ se simt$ mai -ine *n nori *n seara aceea# Nici cerul nu *l )edeam prea -ine din cau'a ,run'iului des de deasupra capului# M/am tre'it ru+(ndu/m$ la 2at$l meu, ca i cum el s/ar ,i a,lat unde)a deasupra mea, al$turi de *n+erii mei p$'itori" -a chiar am sen'a%ia c$ am cre'ut cu mai mult$ putere *n el dec(t am cre'ut )reodat$ *ntr/un *n+er# M/am ru+at ast,el9 42e ro+, tat$, a.ut$/m$ s$ a.un+ acolo@ A.ut$/m$ s$ a.un+ *n si+uran%a, pentru ca demonii s$ nu *mi *mpiedice r$'-unarea@6 Am str(ns cu putere sa-ia# Mi/am adus aminte de pumnalele pe care le a)eam ascunse *n ci'me, *n m(nec$, *n hain$ i la curea# M$ chinuiam s$ )$d *n lumina palid$, dar a tre-uit s$ m$ *ncred *n calul meu care *i ale+ea sin+ur drumul printre trunchiurile +roase ale copacilor# Au ,ost momente c(nd m$ opream i r$m(neam nemicat# Nu se au'ea nimic neo-inuit# Cine altcine)a ar ,i ,ost destul de ne-un, *nc(t s$ ias$ noaptea *n aceste p$duriE La un moment dat, ,oarte aproape de s,(ritul c$l$toriei, am descoperit drumul principal, iar p$durea a *nceput s$ se r$reasc$, d(nd la i)eal$ c(mpii i pa.iti line# De/aici *ncolo am mers numai *n +alop# 3n cele din urm$, oraul s/a i)it -rusc *n ,a%a mea, ca atunci c(nd a.un+i la cap$t de drum dup$ o ultim$ cotitur$ i %i se pare c$ ai ,ost aruncat la por%ile unei cet$%i ma+ice" am tras aer ad(nc *n piept i am mul%umit *n +(nd, chiar dac$ por%ile +i+antice erau ,erecate, de parc$ o armat$ de dumani ar ,i ,ost *n apropiere# Aici se a,la sal)area mea# 8ine*n%eles c$ str$.erul, un soldat somnoros care stri+a de unde)a de sus, dorea s$ tie cine sunt# 3nc$ o dat$, e,ortul de a n$scoci o po)este credi-il$ mi/a a-$tut +(ndul de la ima+inea *n+ro'itoare a demonului Drsula, pe care nu mi/o puteam alun+a din minte, al$turi de ima+inea -ra%ului ei rete'at i a trupurilor decapitate ale ,ratelui i surorii mele, c$'ute pe podeaua capelei# Am stri+at pe un ton umil, dar ,olosind un )oca-ular preten%ios, c$ eram un *n)$%$cel an+a.at de Cosimo de Medici, )enit *n Santa Maddalana *n c$utarea unor c$r%i, mai cu seama a unor c$r%i )echi de ru+$ciune, care apar%inuser$ s,in%ilor, i c$ eram interesat de apari%iile S,intei &ecioare *n aceast$ re+iune# Ce prostii@ I/am mai spus c$ )enisem s$ )i'ite' -isericile, colile i pe -$tr(nii pro,esori din ora i c$ inten%ionam s$ *i duc maestrului meu din &loren%a orice puteam achi'i%iona *n cetatea lor contra -anilor mei ,lorentini# I Dar spune/mi numele t$u@ A insistat soldatul, cr$p(nd pu%in poarta cea mica i *ndrept(nd lanterna spre mine pentru a m$ cerceta mai -ine# 0tiam c$ am ,$cut o impresie -un$ pe cal# I De 8ardi# Antonio De 8ardi, din neamul lui Cosimo, i/am r$spuns eu cu o *ndr$'neal$ nemai)$'ut$# Am pronun%at numele so%iei lui Cosimo pentru c$ a ,ost sin+urul care mi/a )enit *n cap *n acel moment# I 2e ro+ s$ primeti acest tri-ut din partea mea, s$ cine'i pe s$turate al$turi de so%ia ta, ca in)ita%i ai mei# Ia/i, te ro+, i las$/m$ s$ intru, c$ci sunt tare o-osit@

Poarta s/a deschis# A tre-uit s$ descalec i s$/mi *ndemn calul s$ intre cu capul plecat prin poarta .oas$# Am p$truns *mpreun$ *n pia%eta pietruit$ din interiorul cet$%ii, unde ecoul pailor notri r$suna *n linitea deplin$# I Pentru numele lui Dumne'eu, ce c$utai sin+ur *n p$dure la ora astaE Nu tii c(t e de periculosE 0i eti at(t de t(n$r# Ce s/a *nt(mplat cu ,amilia 8ardi de *i las$ *n)$%$ceii s$ um-le ne*nso%i%i prin %inuturile asteaE Str$.erul a -$+at -anii *n -u'unar# I Dit$/te la tine@ Nu eti dec(t un copil@ Oricine te/ar ,i putut omor* ca s$/%i ,ure -anii@ Nu/%i dai seamaE Era o pia%et$ imens$, din care porneau mai multe str$'i# Ce noroc pe mine@ Dar dac$ i demonii erau aiciE a-ar n/a)eam unde o-inuiau s$ stea ascunse asemenea creaturi@ Dar am continuat s$ )or-esc9 I E )ina mea# M/am r$t$cit# Dac$ )ei spune tuturor po)estea mea, m$ )ei -$+a *n -ucluc# Du/m$ la han@ Sunt at(t de o-osit@ Dite, ia -anii acetia@ I/am dat i mai mul%i -ani# I M/am r$t$cit pentru c$ n/am urmat instruc%iunile primite# Sunt la cap$tul puterilor# Am ne)oie de un pahar de )in, de o mas$ -un$ i de odihn$# Om -un, te ro+ s$ mai iei i -anii acetia@ Insist@ &amilia 8ardi nici n/ar )rea s$ aud$ c$ i/ai re,u'at# Nu mai a)ea unde s$ *n+hesuie -anii primi%i, dar i/a *ndesat cum a putut mai -ine *n c$ma$ i apoi m/a condus c$tre han la lumina tor%ei sale# A -$tut i *n poart$ s/a i)it o -$tr(n$ cu un chip -l(nd, care m/a condus *ntr/o camer$, recunosc$toare pentru monedele pe care i le/am d$ruit imediat# I A )rea o camer$ situat$ c(t mai sus, din care s$ )$d toat$ )alea, dac$ se poate, i ce)a de m(ncare# Nu/mi pas$ dac$ m(ncarea e rece# I N/o s$ +$seti nici un ,el de c$r%i *n oraul acesta, m/a a)erti'at sir(.erul, care m$ urm$rea *n timp ce urcam treptele *n urma ,emeii# I 2o%i tinerii ,u+ de/aici# E un loc panic, plin de ne+ustori ,erici%i# 2inerii se duc s$ studie'e la uni)ersitate# Dar e un loc minunat *n care s$/%i petreci )ia%a# I C(te -iserici a)e%i aiciE Am *ntre-at/o pe ,emeie c(nd am a.uns *n camer$# I/am spus c$ tre-uie s$ %in lum(narea aprins$ toat$ noaptea# I Dou$ -iserici dominicane i una carmelit$, a r$spuns str$.erul, +(r-o)indu/se *n pra+ul uii prea .oase# I Mai e i o ,rumoas$ -iseric$ ,ranciscan$, unde mer+ eu# Aici nu se *nt(mpl$ niciodat$ nimic r(u# 8$tr(na a dat din cap i i/a 'is s$/i %in$ +ura# A l$sat .os lum(narea i mi/a dat de *n%eles prin +estul ei c$ o puteam p$stra# Stt(.erul a continuat s$ p$l$)r$+easc$, dar eu st$team pe pat ,$r$ a scoate un cu)(nt, p(n$ c(nd ,emeia mi/a adus o -ucat$ de ,riptur$ rece de miel, p(ine i o cara,$ cu )in# I 0colile noastre sunt ,oarte se)ere, a continuat -$r-atul# 8$tr(na l/a *ndemnat din nou s$ tac$# I Nimeni nu *ndr$'nete s$ ,ac$ neca'uri pe/aici, a mai ad$u+at el, apoi au plecat am(ndoi# M/am repe'it ca un animal ,lamand asupra ,ar,uriei cu m(ncare# Nu doream dec(t s$/mi recap$t puterile# Nu m$ puteam +(ndi la alte pl$ceri din cau'a su,erin%ei mele# M/am uitat pentru un timp la un petic de cer pres$rat cu stele, ru+(ndu/m$ cu disperare ,iec$rui *n+er sau s,(nt pe care *l tiam, apoi am ,erecat -ine ,ereastra i am *ncuiat ua#

Asi+ur(ndu/m$ c$ lum(narea era -ine ad$postit$ *n col%ul ei i c$ era destul de mare *nc(t s$ *mi a.un+$ p(n$ diminea%a, m/am ae'at pe patul mic i plin de cocoloae, prea o-osit pentru a/mi mai scoate ci'mele, sa-ia, pumnalele sau hainele# Credeam c$ )oi c$dea *ntr/un somn ad(nc, dar st$team %eap$n, plin de ur$ i cu inima ,r(nt$ de su,erin%$, uit(ndu/m$ %int$ *n *ntuneric, a)(nd +ustul amar al mor%ii, pe care *l sim%isem din plin# Au'eam din dep$rtare cum cine)a *mi conducea calul *n +ra.d i '+omotul unor pai sin+uratici pe strad$# Eram *n si+uran%$ sau, cel pu%in, aa mi se p$rea# 3n cele din urm$, am adormit# A ,ost un somn ad(nc i dulce" to%i acei ner)i care m$ men%inuser$ *n micare i care *mi *ntre%inuser$ sup$rarea s/au rela1at, iar eu am alunecat *ntr/o -e'n$ ,$r$ )ise# Am trecut mai *nt(i prin momentul *n care nimic nu mai contea'$, dec(t s$ dormi pentru a te *ntrema, ,$r$ team$ de )ise, apoi n/am mai sim%it nimic# Dn '+omot m/a ,$cut apoi s$ tresar# M/am tre'it imediat# Lum(narea se stinsese# Am dus m(na la sa-ie chiar *nainte s$ deschid ochii# St$team pe patul *n+ust, cu spatele la perete, cu ,a%a spre camera, *n atmos,er$ plutind o lumin$ ce aparent nu )enea de nic$ieri# Nu deslueam dec(t ua *ncuiat$, iar ,ereastra de deasupra mea nu o puteam )edea dec(t dac$ *mi r$suceam capul" ,$r$ s$ m$ uit, eram con)ins c$ ,ereastra, pe care o ,erecasem chiar eu, era acum deschis$# Lumina ,ira)$ din *nc$pere )enea de a,ar$, prelin+(ndu/se de/a lun+ul 'idului i d(nd camerei aspectul unei temni%e# Sim%eam adierea rece a aerului pe +(t i pe o-ra.i# Am str(ns m(nerul s$-iei, ascult(nd i atept(nd# Se au'ea un sc(r%(it uor i am sim%it salteaua patului mic(ndu/se ca i cum cine)a s/ ar ,i ae'at pe ea# Nu puteam s$ desluesc nimic *n .ur# 3ntunericul *mi ascundea totul, dar dintr/o dat$, *n ,a%a mea s/a ridicat o siluet$ care s/a aplecat spre mine# Era o ,emeie care m$ ,i1a cu pri)irea *n timp ce p(rul ei *mi m(n+(ia o-ra.ii# Era Drsula# Chipul ei era la c(%i)a centimetri de al meu# M(na ei, ,oarte rece i neted$, a acoperit/o pe a mea, care se a,la pe m(nerul s$-iei, cu o ,or%$ impresionant$" +enele ei mi/au atins tandru o-ra'ul, apoi m/a s$rutat pe ,runte# 8l(nde%ea ei m$ *n)$luise, oric(t de mare ar ,i ,ost *mpotri)irea mea# O sen'a%ie ar'$toare mi/a in)adat m$runtaiele# I Stre+a@ Am -lestemat/o eu# I Nu i/am ucis eu, Vittorio@ P$rea s$ m$ implore, dar cu demnitate i plin$ de o ,or%$ ne-$nuita, dei a)ea o )oce su-%ire, a unei persoane ,oarte tinere, i cu un tim-ru ,eminin# I Voiai s$/i r$peti@ Am *ncercat printr/o micare )iolent$ s$ m$ eli-ere', dar m(na ei m/a oprit, ,erm$" c(nd am *ncercat s$ *mi eli-ere' m(na st(n+$, ea m/a prins de *ncheietur$, *mpiedic(ndu/m$ s$ m$ mic, apoi m/a s$rutat# Am sim%it par,umul acela minunat pe care *l r$sp(ndea i pe care *l mai sim%isem i mai *nainte, iar atin+erea p$rului ei pe ,a%$ i pe +(t mi/a transmis ,iorii p$catului prin tot corpul# Am *ncercat s$ *ntorc capul, dar ea m/a s$rutat uor, aproape cu respect, pe o-ra'# Am sim%it ap$sarea corpului ei, cu s(nii -ine contura%i prin materialul scump# Coapsa ei era lipit$ de a mea, iar cu lim-a *mi atin+ea, )oluptuos, -u'ele# Eram imo-ili'at de ,iorii care m$ cutremurau, umilindu/m$ i aprin'(nd ,ocul pasiunii# I Pleac$, )r$.itoareo@ Am optit# Plin de m(nie, nu mi/am mai putut opri *n,l$c$rarea# Nu puteam st$p(ni ,iorii e1tatici care *mi str$-$teau ira spin$rii, a.un+(nd p(n$ la picioare#

Ochii ei str$luceau deasupra mea, iar pleoapele i se micau ,in, ca o p$rere" m/a s$rutat iar pe +ur$, +ust(ndu/mi cu )oluptate -u'ele i *nt$r(t(ndu/m$, apoi s/a retras -rusc, l$s(ndu/i o-ra'ul peste o-ra'ul meu# Pielea ei, care *mi p$ruse a ,i de por%elan, era mai m$t$soas$ dec(t o pan$" *ntrea+a ei ,iin%$ era ca o p$pu$, ,$urit$ dintr/un material seduc$tor i ma+ic, iar ,armecul ei mer+ea dincolo de corpul ei" %inea mai de+ra-$ de ,ocul ce p$rea s$ o str$-at$, c(ci emana o c$ldur$ ce m$ tul-ura *ntr/un '-ucium ritmic, dei de+etele ce m$ m(n+(iau pe *ncheieturi erau reci" apoi am sim%it iar arsura lim-ii ei pe -u'e, *mpotri)a )oin%ei mele, dar nu m/am putut ap$ra *n nici un ,el de puterea ei delicioas$ i )ehement$ totodat$# 3n mintea mea a prins contur ideea c$ ea se ,olosise de dorin%a mea aprins$ pentru a m$ l$sa ,$r$ ap$rare, iar delirul carnal ,$cuse din mine un corp construit din ,i-re care nu ,$ceau dec(t s$ conduc$ mai departe ,ocul pe care ea *l )$rsa *n +ura mea# 0i/a retras lim-a i m/a s$rutat din nou# Chipul *mi era cuprins de ,urnic$turi# M(inile mele *ncercau s$ o respin+$, dar pe de alt$ parte t(n.eau s$ o m(n+(ie" m$ luptam s$/i re'ist, dar o *m-r$%iam totodat$# Ea putea s$ simt$ su- corpul s$u do)ada clar$ a dorin%ei mele de nest$p(nit# Nu a)eam cum s$ o ascund# O uram# I De ceE@ De ceE@ Am stri+at eu, desprin'(ndu/mi -u'ele din s$rutul ei# Pletele i s/au re)$rsat, *ncadr(ndu/i chipul, c(nd i/a ridicat capul# A-ia mai puteam respira din cau'a pl$cerii nep$m(nteti pe care o sim%eam# I Las$/m$ *n pace i *ntoarce/te *n iadul t$u@ De ce mi/ai ar$tat mil$E De ce m$ chinui acum *n acest ,elE I Nu tiu@ Poate c$ nu )reau s$ mori, mi/a r$spuns cu )ocea ei dulce, tremur(nd$# 3i sim%eam r$su,larea pe piept, iar )or-ele *i erau a+itate, ca i pulsul ei *n,ier-(ntat# I Vreau s$ pleci# Mer+i *n sud, la &loren%a, i uit$ tot ce s/a *nt(mplat, spune/%i c$ totul a ,ost un comar sau o )ra.$ rea# Pleac$ din acest ora@ I Nu/mi mai spune minciunile tale .osnice@ Am stri+at *nainte s$ m$ pot a-%ine# Cre'i c$ m$ po%i alun+aE Mi/a%i ucis ,amilia, tu i semenii t$i, creaturi -lestemate@ 0i/a aplecat capul spre mine, iar pletele ei m/au prins *n mre.ele lor# M/am luptat *n 'adar s$ m$ eli-ere'# Era imposi-il# Nu puteam s$ m$ desprind din str(nsoarea ei# 3n .urul nostru domnea *ntunericul, dar totul era de o dulcea%$ nes,(rit$# Am sim%it apoi o durere uoar$ *n 'ona +(tului, ca o *n%ep$tur$, iar mintea mi s/a umplut de cea mai linitit$ ,ericire# A)eam sen'a%ia c$ m$ a,lam pe o pa.ite plin$ de ,lori, departe de hanul acela i de orice nenorociri, iar ea era *ntins$ al$turi de mine, peste corole stri)ite i petale de irii# Drsula, cu cosi%ele ei cenuii, *mi '(m-ea cu ochi ,ermec$tori i plini de dorin%a, de parc$ *ntre noi se n$scuse o pasiune spirituala, dincolo de atrac%ia trupeasc$ ce ne le+a# Ea s/a urcat peste trupul meu, pri)indu/m$ cu -u'ele str(nse *ntr/un '(m-et delicat, i i/a des,$cut *ncet picioarele pentru ca eu s$ o pot p$trunde# Locaul umed dintre picioarele ei era un amestec necunoscut de elemente, care m$ aduseser$ *ntr/un delir al sim%urilor, *mpreun$ cu eloc)en%a pri)irii ei t$cute care m$ *n)$luia cu tandre%e# 8rusc, totul s/a oprit# Eram ame%it# 3n c(te)a clipe i/am sim%it -u'ele pe +(t# M/am str$duit din r$sputeri s$ o dau la o parte de pe mine# I 2e )oi distru+e@ >ur@ Chiar de )a ,i s$ te urme' pe por%ile iadului@ I/am optit# M/am '-$tut at(t de tare s$ scap din str(nsoarea ei, *nc(t a)eam sen'a%ia c$ trupul *mi lua ,oc, dar nu mi/a dat drumul# Am *ncercat s$ *mi limpe'esc mintea, s$ alun+ )isele de ,ericire# I Las$/m$ *n pace, )r$.itoareo@

I 0t@ 2aci# Mi/a spus *ntristat$# Eti at(t de t(n$r, at(t de *nd$r$tnic i de cura.os# Am ,ost i eu ca tine# Dn model de ,ermitate i de per,ec%iune# I Nu/mi adresa mie )or-ele tale murdare@ I 2aci@ Vei tre'i toat$ casa@ La ce *%i )a ,olosiE Vocea ei era at(t de *ndurerat$, de atr$+$toare i de onest$# Ar ,i putut s$ m$ seduc$ cu aceast$ )oce ,$r$ s$ o ,i )$'ut )reodat$# I 3n cur(nd nu )ei mai ,i *n si+uran%$ orice a ,ace eu# Pleac$, Vittorio@ S/a retras, ast,el c$ i/am putut )edea mai -ine ochii lar+ deschii i sinceri# Era des$)(rit$# O ast,el de ,rumuse%e, replica per,ect$ a duhului pe care *l )$'usem o+lindit *n lum(n$rile din capel$, nu a)ea ne)oie de )r$.i sau de po%iuni pentru a m$ con)in+e# Era minunat$ i ,$r$ cusur# I 2e +$sesc at(t de ,rumos, *nc(t mi se ,r(n+e inima, mi/a m$rturisit ea# E nedrept# Cum )oi putea suporta acest chin, al$turi de toate celelalteE M/am *mpotri)it# Nu doream s$/i r$spund i s$ hr$nesc aceast$ ,lac$r$ in,ernal$ i misterioas$# I Vittorio, tre-uie s$ pleci de aici@ Ai c(te)a nop%i, poate nici at(t# Dac$ mai )in s$ te )$d, *i pot conduce la tine# Vittorio, s$ nu po)esteti lucrurile acestea nim$nui *n &loren%a# Vor r(de de tine, a ad$u+at ea co-or(ndu/i )ocea, )or-ind pe un ton mai delicat, dar mai amenin%$tor# Apoi a disp$rut# Patul sc(r%(ia i se le+$na# Eram *ntins pe spate, iar *ncheieturile m$ dureau de la str(nsoarea m(inilor ei" deasupra mea, ,ereastra se deschidea spre lumina palid$ de a,ar$, iar 'idul de l(n+$ han se ridica spre cerul pe care nu *l puteam )edea prea -ine din cau'a po'i%iei de'a)anta.oase pe care o a)eam# Eram sin+ur *n camer$# Ea disp$ruse ,$r$ urm$# Dintr/o dat$, am reuit s$ *mi mic mem-rele, dar, *nainte s$ m$ ridic, ea a reap$rut *n cadrul ,erestrei, )i'i-il$ de la talie *n sus, uit(ndu/se la mine# 0i/a rupt cu m(na corsetul -rodat al rochiei i i/a de'+olit s(nii al-i *n ,a%a mea 7 s(nii ei mici, rotun'i i plini, cu s,(rcurile *ntunecate# Cu m(na dreapt$ s/a '+(riat pe s(nul st(n+, chiar deasupra s,(rcului, p(n$ a *nceput s$ s(n+ere'e# I Vr$.itoareo@ Am urlat la ea# M/am ridicat i am *ncercat s$ o prind i s$ o ucid, dar am sim%it m(na ei care mi/a cuprins capul, *mpin+(ndu/mi s(nul '+(riat *n +ur$# Era at(t de ,ra+il, i totui at(t de ,erm@ 3nc$ o dat$, tot ce era real *n .urul meu s/a topit i am ,ost purtat departe, ca ,umul ce se ridic$ dintr/o ,lac$r$" eram din nou *mpreun$ pe pa.itea care ne apar%inea doar nou$, sin+uri *ntr/o *m-r$%iare pasional$ i ,$r$ s,(rit# Am sor-it laptele pe care mi l/a o,erit, ca i cum ar ,i ,ost i ,ecioar$, i mam$, i neprih$nit$, i p$c$toas$, iar eu am p$truns/o *nc$ o dat$, distru+(nd ,loarea ,eminit$%ii ei# M/a l$sat apoi s$ cad# Lipsit de a.utor, incapa-il s$ ridic m(na, ca s$ o *mpiedic s$ '-oare, am c$'ut sla- i inutil pe pat, cu ,a%a leoarc$ de sudoare i cu mem-rele tremur(nd# Nu m$ puteam ridica, nu puteam s$ ,ac nici m$car un +est# Vedeam ima+ini ,u+iti)e ale pa.itii noastre cu irii al-i i roii, cele mai ,rumoase ,lori ale 2oscanei, iriii s$l-atici ai %inuturilor noastre, care se ml$diau *n iar-a )erde, apoi am )$'ut/o pe ea *ndep$rt(ndu/se de mine# 2oate aceste ima+ini erau transparente, colorate doar pe .um$tate, iar camera asem$n$toare unei celule nu disp$rea nici o clip$ din ,a%a ochilor mei aa cum se *nt(mplase mai *nainte" era *n permanen%$ pre'ent$, ca un )$l a,lat peste chipul meu, cu sin+urul scop de a m$ chinui cu atin+erea sa m$t$soas$ i imaterial$#

I Vr$.i@ Doamne, dac$ mi/ai h$r$'it )reodat$ *n+eri p$'itori, trimite/i acum, s$ m$ *n)$luie *n aripile lor@ Am ne)oie de ei@ 3n cele din urm$, tremur(nd i cu )ederea *nce%oat$, m/am ridicat# Mi/am ,recat +(tul# &iorii mi/au str$-$tut iar ira spin$rii, p(n$ *n )(r,ul de+etelor# Corpul meu era *nc$ plin de dorin%$# Mi/am *nchis ochii, re,u'(nd s$ m$ +(ndesc la ea, *ncerc(nd s$ m$ a+$% de orice alt +(nd care s$ stimule'e i s$ potoleasc$ aceast$ ne)oie *n+ro'itoare# M/am *ntins din nou i am r$mas nemicat p(n$ c(nd aceast$ ne-unie carnal$ m/a p$r$sit# Rede)enisem -$r-at, c$ci, mai de)reme, *n pre'en%a ei, )oin%a m$ p$r$sise# M/am ridicat, cu lacrimi *n ochi, i am pornit cu lum(narea *n m(n$ spre *nc$perea principal$ a hanului, str$duindu/m$ s$ nu ,ac nici un '+omot pe sc$rile erpuitoare de piatr$# Am aprins lum(narea de la o alta a,lat$ *n coridor, suspendata *ntr/un c(rli+, i am urcat *napoi, c$l$u'it de aceast$ lumin$ ,ira)$ care *mi d$dea *ncredere, ap$r(nd ,lac$ra cu c$uul palmei# 3nc$ m$ mai ru+am c(nd am ae'at lum(narea pe mas$ i m/am str$duit s$ scrute' cu pri)irea, prin *ntuneric, pri)elitea de la ,ereastra camerei# Nu se '$rea nimic, a-solut nimic, *n a,ara 'idului neted pe care nici o ,ecioar$ ade)$rat$, *n carne i oase, nu s/ar ,i putut urca" deasupra se )edea cerul nemicat i t$cut, pe care cele c(te)a stele ,useser$ acoperite de nori pu,oi, care parc$ doreau s$/mi spun$ c$ nimeni nu d$dea aten%ie ru+ilor sau su,erin%ei mele# Eram aproape si+ur c$ urma s$ mor *n cur(nd, prad$ acelor demoni# Ea a)usese dreptate# Cum a ,i putut eu s$ *mplinesc r$'-unarea *mpotri)a lorE Cum a ,i putut s$ o ,acE 0i totui hot$r(rea luat$ era de nestr$mutat# Credeam *n r$'-unare la ,el de mult cum credeam *n ea, *n aceast$ )r$.itoare pe care o atinsesem chiar eu, care *ndr$'nise s$ semene un con,lict s,(ietor *n su,letul meu i care se i)ise *n mie'ul nop%ii pentru a/mi m$cel$ri ,amilia# Nu puteam s$ *ndep$rte' din mintea mea ima+inile nop%ii trecute, c(nd o )$'usem st(nd *n ua capelei# Nu puteam *ndep$rta +ustul ei de pe -u'e# Nu tre-uia dec(t s$ m$ +(ndesc la s(nii ei, iar corpul meu *i pierdea toat$ t$ria, de parc$ ea m$ hr$nise cu o dorin%$ de nestins# M$ ru+am ca acest chin s$ *ncete'e# 4Nu po%i ,u+i, *mi spuneam eu *n +(nd# Nu po%i ,u+i la &loren%a, nu po%i tr$i pe )ecie cu amintirea m$celului inima+ina-il la care ai ,ost martor@ E imposi-il@6 M/au podidit lacrimile c(nd mi/am dat seam$ c$, dac$ n/ar ,i ,ost ea, n/a mai ,i ,ost *n )ia%$ *n acel moment# 2ocmai acea ,at$ cu p(rul -$lai pe care o -lestemam din ad(ncul su,letului *l *mpiedicase pe *nso%itorul ei s$ m$ ucid$# Atunci demonii ar ,i a)ut parte de o )ictorie completa@ Linitea m/a cuprins dintr/o dat$# Dac$ tot era s$ mor, dac$ nu a)eam de ales, m$car s$ tiu c$ eu )oi a.un+e primul la ei ca s$ m$ r$'-un# 0tiam c$ )oi reui *ntr/un ,el sau altul# Imediat ce a r$s$rit soarele, m/am tre'it i eu i am pornit s$ m$ plim- prin ora, cu des(+ile pe um$r, ca i cum n/a ,i purtat o a)ere *n ele# Am )$'ut o mare parte din Santa Maddalana, cu str$'ile sale *n+uste i pietruite, ,$r$ nici un ,el de copaci, construite cu secole *n urm$" unele dintre cl$diri, cu dalele lor de piatr$ ne,(nisat$, datau poate chiar de pe )remea romanilor# Era un ora ,oarte linitit i prosper# Atelierele *i *ncepuser$ de.a lucrul, la ,el i arti'anii i meterii care ,$ceau eile de cal" erau c(%i)a ci'mari care lucrau *n e+al$ m$sur$ panto,i ele+an%i i ci'me de lucru, precum i o droaie de -i.utieri i oameni speciali'a%i *n lucrul cu ,elurite metale pre%ioase, armurieri i ,$uritori de chei, al$turi de pielari i -l$nari# Am trecut pe l(n+$ prea multe ma+a'ine de lu1 pentru a le mai putea %ine socoteala# Puteai s$ cumperi %es$turi pre%ioase, aduse, dup$ cum -$nuiam, direct din &loren%a, dantele din nord i din sud sau mirodenii orientale# M$celarii a)eau de munc$ datorit$ a-unden%ei de carne

proasp$t$# Erau, de asemenea, multe )inarii, c(%i)a notari ocupa%i, scri-i i al%ii ca ei, medici sau poate mai de +ra-$ ,armaciti# 2r$surile se plim-au *ncoace i/ncolo pe por%ile principale, -a din c(nd *n c(nd puteai )edea chiar i un mic accident, *nainte ca soarele s$ ai-$ )reme s$ se ridice deasupra acoperiurilor de %i+l$ i s$ -at$ cu putere pe pietrele +olae pe care eu m$ t(ram cu +reu la deal# Clopotele -isericilor sunau chem(nd oamenii la litur+hie# Mul%i copii de coal$ treceau *n +oan$ pe l(n+$ mine" to%i p$reau destul de cura%i i de -ine *m-r$ca%i, apoi am o-ser)at dou$ mici +rupuri pe care c$lu+$rii le *ndemnau s$ intre *n cele dou$ -iserici" am-ele erau lipsite de ornamente i p$reau destul de )echi# Nu am reuit s$ '$resc dec(t c(te)a statui ascunse -ine *n nie, chipurile unor s,in%i care *i pierduser$ demult orice tr$s$tur$, *n rest nu deslueam dec(t pietrele mari ale ,a%adelor, care trecuser$ cu si+uran%$ prin numeroasele cutremure speci,ice re+iunii# 3n ora e1istau dou$ li-r$rii o-inuite, *n care nu prea +$seai mare lucru *n a,ara o-inuitelor c$r%i de ru+$ciuni, iar acestea a)eau nite pre%uri e1or-itante# Doi ne+ustori )indeau )ase ,ine aduse din Orient# 3n a,ar$ de acetia, mai erau i )(n'$torii de co)oare, care o,ereau o )arietate impresionant$ de m$r,uri ,$cute chiar *n %inutul nostru sau aduse din 8i'an%, care mai de care cu modele mai complicate# 8anii treceau rapid de la un st$p(n la altul# Oamenii -ine *m-r$ca%i *i etalau hainele ra,inate# P$rea a ,i un loc *n care oamenii a)eau tot ce le tre-uia, dei am o-ser)at totui i nite c$l$tori care co-orau dealul, iar potcoa)ele cailor *i re)er-erau ecoul printre 'idurile +oale ale caselor# Am reuit s$ depiste' i o m$n$stire cam ne*n+ri.it$, cu ,orti,ica%ii puternice# Am mai trecut pe l(n+$ )reo dou$ hanuri i, tot plim-(ndu/m$ pe aleile *n+uste ale oraului, am constatat c$ erau trei str$'i principale, paralele, care te purtau *n susul i *n .osul dealului# La cap$tul *ndep$rtat se a,lau por%ile prin care p$trunsesem *n cetate, iar *n pia%eta aceea se deschisese acum un t(r+ al ,ermierilor# 3n cap$tul de sus al cet$%ii se a,la castelul ruinat unde locuise c(nd)a seniorul oraului, din care nu mai r$m$sese dec(t o mas$ de pietre )echi, dintre care doar o parte erau )i'i-ile din strad$, iar *n partea de .os a oraului se a,lau cancelariile +u)ernatorilor# Oraul era *mp(n'it de pia%ete i ,int(ni )echi, aproape d$r(mate, dar din care continua s$ %(neasc$ ap$# 8$tr(nele treceau pe strad$ ocupate cu courile lor de cump$r$turi, *n,$urate *n aluri *n ciuda c$ldurii de a,ar$# Mai multe ,ete m/au m$surat din pri)iri, toate *ns$ erau ,oarte tinere# Nu doream s$ ,ac parte din aceast$ comunitate# Imediat ce s/a terminat litur+hia i a *nceput coala, m/am *ndreptat spre -iserica dominican$, cea mai mare i mai impresionant$ dintre cele trei pe care le )$'usem, i am cerut la casa parohial$ s$ )$d un preot, pentru c$ doream s$ m$ con,ese'# A ap$rut un preot ,oarte t(n$r, chipe i -ine ,$cut, cu un aspect s$n$tos i e)la)ios, *n)em(ntat *n ro-a sa nea+r$ cu al- ce p$rea ,oarte curat$# S/a uitat la %inuta mea, la sa-ie, i m/a m$surat din pri)iri cu respect, dar curios, presupun(nd *n mod e)ident c$ eram o persoan$ important$, i m/a in)itat *n con,esionalul micu%# Era mai de+ra-$ ama-il dec(t ser)il# V(r,ul capului s$u era acoperit de un p(r -lond tuns ,oarte scurt i a)ea ochii mari, aproape timi'i# S/a ae'at, iar eu am *n+enuncheat l(n+$ el pe podeaua +oal$ i i/am istorisit sum-ra mea po)este# Cu capul plecat, am continuat s$ )or-esc, trec(nd de la un lucru la altul, de la primele *nt(mpl$ri tic$loase care *mi st(rniser$ curio'itatea i *n+ri.orarea, p(n$ la cu)intele lapidare i misterioase ale tat$lui meu i, *n cele din urm$, la atacul *n sine i la uciderea ,$r$ mil$ a *ntre+ii

mele ,amilii# P(n$ c(nd am a.uns s$/i po)estesc despre moartea surorii i a ,ratelui meu, +esticulam ca un ne-un i *i ar$tam ,orma capetelor celor doi cu m(inile, +(,(ind, incapa-il s$ *mi tra+ su,larea# Doar c(nd am terminat tot ce a)eam de 'is mi/am ridicat pri)irea i mi/am dat seama c$ t(n$rul preot se uita la mine uimit i totodat$ *n+ro'it# Nu tiam ce s$ *n%ele+# Puteai s$ )e'i ce)a similar pe chipul unui om care s/a speriat de o insect$ sau de un -atalion de uci+ai s(n+eroi# Pentru numele lui Dumne'eu, oare la ce m$ ateptasemE I Dite ce e, p$rinte, nu tre-uie dec(t s$ trimi%i pe cine)a pe munte i te )ei con)in+e# Asta/i tot# 2rimite pe cine)a s$ cercete'e@ Nu a ,ost ,urat nimic, p$rinte, *n a,ar$ de ce am luat eu cu mine# Nimic nu a ,ost deran.at de la locul s$u, *n a,ar$ de stric$ciunile ,$cute de cor-ii sau de uliii care a.un+ p(n$ acolo# Nu mi/a r$spuns nimic# S(n+ele *i pulsa *n o-ra.ii lui tineri, r$m$sese cu +ura c$scat$, iar *n ochi a)ea o lic$rire trist$ i r$t$cit$# Era minunat@ Dn preot t(n$r, pro-a-il a-ia ieit din seminar, o-inuit s$ le asculte pe c$lu+$ri%e )or-ind despre +(nduri rele, i pe -$r-a%i discut(nd 7 o dat$ pe an 7 plini de nemul%umire despre patimile trupeti, ca i cum so%iile lor i/ar ,i o-li+at s$ *i *ndeplineasc$ datoria# M/am m(niat# I 2e a,li su- .ur$m(ntul con,esiunii, i/am spus eu, str$duindu/m$ s$ nu/mi pierd r$-darea cu el i s$ nu *l supar prea tare pe Dumne'eu, c(ci era ,oarte simplu s$ m(nii un preot dac$ nu eram atent# M$ *n,uriau at(t de tare c(nd erau s$raci cu duhul# I 3%i dau pemiisiunea, dei te a,li su- .ur$m(nt, s$ trimi%i un mesa+er pe munte pentru a )eri,ica cele ce %i/am spus# I &iule, nu *n%ele+iE Este posi-il ca *ns$i ,amilia Medici s$ ,i trimis aceast$ -and$ de r$u,$c$tori, mi/a r$spuns el cu o )oce surprin'$tor de ,erm$ i de hot$r(t$# I Nu, p$rinte, mi/am pledat eu cau'a# Am )$'ut m(na ei c$'(nd# I/am t$iat m(na, crede/ m$# Am )$'ut/o cu ochii mei cum a pus/o la loc# Erau demoni# Este )or-a de )r$.itoare )enite din iad i sunt prea multe creaturi pentru a m$ putea lupta sin+ur cu ele# Am ne)oie de a.utor# Nu mai e )reme s$ te *ndoieti# Nu mai e timp pentru re'er)e ra%ionale# Am ne)oie de dominicani@ A scuturat din cap# Nici m$car nu a e'itat# I 3%i pier'i min%ile, ,iule# Hi s/a *nt(mplat ce)a *n+ro'itor, nu m$ *ndoiesc de acest lucru, i tu chiar cre'i *n toate aceste po)eti, dar ele nu s/au *nt(mplat cu ade)$rat# Hi le/ai ima+inat# Dite, sunt pe aici multe ,emei -$tr(ne care sus%in c$ ,ac )r$.i# I 0tiu asta# Pot s$ deose-esc un alchimist o-inuit de o )r$.itoare, dar aici nu era )or-a nici despre ma+ie i nici despre -lesteme# Demonii acetia i/au m$cel$rit pe to%i locuitorii castelului i ai satului din apropiere# Nu *n%ele+iE Am *nceput s$ intru iar *n detalii *n+ro'itoare# I/am po)estit cum a )enit demonul la ,ereastra camerei mele, dar c(nd am a.uns cam la .um$tatea *nt(mpl$rii mi/am dat seama c$ *nr$ut$%eam situa%ia spun(ndu/i despre Drsula# 8$r-atul acesta a)ea s$ cread$ c$ a)usesem un )is erotic, c$ ima+ina%ia mea era de )in$# Era inutil# Inima *mi -$tea s$/mi spar+$ pieptul# 2ranspiram a-undent# 2otul ,usese o pierdere de )reme# I De'lea+$/m$ de p$cate, atunci@ I Vreau s$ te *ntre- ce)a# Preotul mi/a atins m(na i atunci am sim%it c$ tremura# P$rea a ,i i mai uimit, i mai n$ucit dec(t p(n$ acum# Pro-a-il c$ *l *n+ri.ora s$n$tatea mea mintal$# I Despre ce este )or-aE L/am *ntre-at eu pe un ton rece#

Nu/mi doream dec(t s$ plec de acolo# 2re-uia s$ +$sesc o m$n$stire@ Sau m$car un alchimist# 2re-uia s$ e1iste alchimiti *n acest ora# Dac$ a ,i +$sit pe cine)a care s$ ,i citit )echile lucr$ri, pe cele ale lui ermes 2risme+istul sau pe ale lui Lactantius i pe ale S,(ntului Au+ustin# Cine)a care s$ tie c(te ce)a despre demoni# I Ai citit scrierile S,(ntului 2oma dKALuinoE L/am *ntre-at eu ale+(ndu/l pe cel mai notoriu demonolo+ pe care *l tiam# El )or-ete despre demoni# Cre'i c$ eu mi/a ,i ima+inat aa ce)a acum un anE Credeam c$ )r$.itoria este doar arlatanie# Dar demonii e1ist$ cu ade)$rat@ Nimic nu m$ putea opri din a)(ntul meu# I P$rinte, *n Summa 2heolo+iae, *n prima carte, S,(ntul 2oma )or-ete despre *n+erii c$'u%i" el spune c$ unora dintre ei li se permite s$ r$m(n$ totui pe P$m(nt, ,$r$ s$ ,ie scoi cu totul din lumea noastr$# Ei se a,la printre noi" li se permite s$ *i ,ac$ meteu+ul lor ne)olnic, s$ tente'e oamenii i s$ poarte ,ocul iadului cu ei@ Aa spune S,(ntul 2oma# Se spune c$ au corpuri a c$ror structur$ noi nu o putem *n%ele+e# Aa scrie *n Summa# Aa este i ,emeia despre care %i/ am )or-it# M/am str$duit s$/mi aduc aminte de la ce pornisem# I &iin%a aceasta este un corp limitat i ea, dar nu o pot *n%ele+e# 0i totui a ,ost aie)ea l(n+$ mine, tiu asta i *mi aduc aminte ,oarte clar ac%iunile ei# Mi/a ,$cut semn cu m(na s$ m$ opresc# I &iule, te ro+@ D$/mi )oie s$ *ncredin%e' cele ce mi/ai spus pastorului# 3n%ele+i doar c$ i el )a respecta acelai .ur$m(nt al con,esiunii pe care tre-uie s$ *l respect i eu# D$/mi )oie s$ *l chem i s$/i po)estesc toate acestea, apoi *l )oi ru+a s$ stea de )or-$ cu tine# Nu pot ,ace nimic din toate acestea ,$r$ permisiunea ta# I 0tiu asta, dar la ce -unE Am s$ accept totui s$ m$ *nt(lnesc cu acest pastor# 3i )or-eam de.a pe un ton prea seme% i plin de tru,ie, dar eram epui'at# Aplicam )echiul truc de a trata un preot de %ar$ ca pe un persona. in,erior# Acesta era un om al lui Dumne'eu, iar eu tre-uia s$ *mi re)in# Poate c$ pastorul citise mai mult i tia mai multe# Cine ar putea s$ *n%elea+$ totui aa ce)a ,$r$ s$ ,i )$'ut +ro'$)iaE Chipul *nsp$im(ntat al tat$lui meu din noaptea *naintea atacului mi/a re)enit clar *n minte# Durerea era mult prea mare# I 3mi pare r(u, p$rinte@ Am *ncercat s$ alun+ aceste amintiri, aceast$ de'n$de.de *n+ro'itoare@ M/am *ntre-at de ce oare mai tr$iam noi, oamenii# Atunci mi/au re)enit *n minte cu)intele c$l$ului meu, )ocea ei su+rumata de acum o noapte, c(nd *mi spusese c$ i ea ,usese c(nd)a t(n$r$# Oare la ce se re,erise c(nd )or-ise cu at(ta amarE Operele lui dKALuino mi/au re)enit *n minte# 2ot el spunea c$ demonii ne ur$sc cu toat$ ,iin%a# C$ sunt m(ndri de p$catul s$)(rit# Creatura minunat$ care m$ )i'itase pe mine nu era aa# Dar tot ce se *nt(mplase era o ade)$rat$ ne-unie# Eu *ncepusem chiar s$ o comp$timesc, ceea ce m$ ,$cu s$ cred c$ m$ adusese unde dorea ea# Nu a)eam la dispo'i%ie dec(t c(te)a ore de lumin$ pentru a pl$nui i des$)(ri distru+erea ei# I 8ine, p$rinte, procedea'$ cum doreti, dar, *nainte de toate, -inecu)(ntea'$/m$@ Aceste cu)inte l/au tre'it din medita%ia sa tul-urat$# S/a uitat la mine de parc$ l/a ,i speriat# M/a -inecu)(ntat imediat i m/a de'le+at de p$cate# I Po%i ,ace ce doreti cu pastorul# Cheam$/l i *ntrea-$/l dac$ m$ primete# Dite o contri-u%ie pentru -iseric$# I/am dat c(%i)a duca%i# 8$r-atul s/a uitat la -ani, dar nu i/a luat# Se uita ,i1 spre aurul str(ns ca i cum ar ,i ,ost c$r-uni ,ier-in%i#

I Ia/i, p$rinte@ Este )or-a despre o mic$ a)ere@ Ia/i@ I Ateapt$ aici sau, i mai -ine, )ino *n +r$din$@ 5r$dina era *nc(nt$toare, o mic$ +rot$ din care se putea )edea oraul care se *ntindea pe partea dreapt$ p(n$ sus, la castel, iar peste 'idurile cet$%ii puteai deslui mun%ii din dep$rtare# Acolo se a,lau o statuie antic$ a S,(ntului Dominic, o ,(nt(n$ i o -anc$, iar cine)a d$ltuise *n piatr$ c(te)a cu)inte re,eritoare la un miracol de demult# M/am ae'at pe -anc$# Mi/am ridicat pri)irile spre cerul al-astru i spre norii de un alimaculat care mi/au t$iat r$su,larea# Oare eram ne-unE Ce ridicol@ Pastorul m/a speriat# A ap$rut -rusc pe su- arcada .oas$ a uii" era un om *n )(rst$, aproape chel, cu un nas mic i -orc$nat i cu ochi amenin%$tori# Preotul cel t(n$r aler+a pentru a %ine pasul cu el# I Pleac$ de/aici, mi/a optit pastorul# P$r$sete imediat oraul@ Pleac$ i s$ nu mai spui nim$nui po)etile tale, ai au'itE I Ce ,el de alinare e aceastaE Preotul era din cale/a,ar$ de m(nios# I 2e/am pre)enit@ I Despre ceE Nici nu m/am deran.at s$ m$ ridic de pe -anc$# Preotul se uita cu asprime la mine# I Eti su- .ur$m(ntul con,esiunii# Ce *mi )ei ,ace dac$ nu plecE I Nu e ne)oie s$ ,ac eu nimic@ Pleac$ i ia/%i po)etile ne,ericite cu tine@ S/a oprit *ncurcat, poate pu%in .enat, de parc$ ar ,i 'is ce)a re+reta-il# A scr(nit din din%i, i/a *ntors pri)irea, apoi s/a uitat din nou spre mine# I E spre -inele t$u s$ pleci# Pleac$ i las$/m$ s$ )or-esc cu el@ I/a spus celuilalt preot# Pastorul cel t(n$r era at(t de speriat, *nc(t a disp$rut imediat# Mi/am ridicat pri)irea# I Pleac$@ Mi/a spus pe un ton sc$'ut i r$ut$cios# 8u'a de .os *i tremura, l$s(ndu/i la i)eal$ din%ii# I Pleac$ din Santa Maddalana@ Pleac$ din oraul nostru@ M/am uitat la el cu un dispre% rece# I 3i cunoti ,oarte -ine, nu/i aaE L/am *ntre-at *ncet# I Eti ne-un de le+at@ Dac$ )or-eti oamenilor de aici despre demoni, )ei ,i ars pe ru+# 2o%i )or crede c$ eti )r$.itor# Ce, cre'i c$ nu se poate *nt(mpla aa ce)aE 3n ochii lui se citea o ur$ neruinat$# I 8iet preot damnat# 2e/ai *nh$itat cu Dia)olul# I Iei@ M/am ridicat *n picioare i m/am uitat *n ochii lui -ul-uca%i# 5(,(ia at(t de tare, *nc(t a-ia *i mai tr$+ea respira%ia prin +ura *ntredeschisa# I Nici prin cap s$ nu/%i treac$ s$ *nc(lci sanctitatea con,esiunii@ Dac$ o )ei ,ace, te omor@ A r$mas ca tr$snit, pri)indu/m$# I/am '(m-it rece i m/am *ndreptat spre pre'-iteriu, apoi am ieit din m$n$stire# El aler+a *n urma mea, uier(nd ca un ceainic care d$ *n clocot# I Nu ai *n%eles nimic@ Eti ne-un, ai halucina%ii@ 3ncerc s$ te sal)e' de la persecutare i umilire# La poarta -isericii, m/am r$sucit i l/am pri)it *n t$cere apoi i/am spus9 I Hi/ai p$tat m(inile# Eti nemilos# Hine minte ce %i/am 'is# Dac$ *nc(lci .ur$m(ntul, te omor@

Era acum la ,el de speriat ca i preotul cel t(n$r# Am r$mas uit(ndu/m$ la altar pentru mult$ )reme, uit(nd de el, ima+in(ndu/mi c$ +(ndesc, c$ uneltesc un plan, c(nd de ,apt tot ce mai puteam ,ace era s$ su,$r# Apoi m/am *nchinat i am plecat# Eram disperat# M/am *n)(rtit un timp prin ora# Era cu ade)$rat cel mai pl$cut ora pe care *l )$'usem )reodat$# 2o%i munceau ,erici%i, str$'ile pietruite erau curate, iar la ,erestre se *niruiau +hi)ece cu ,lori# Oamenii -ine *m-r$ca%i *i )edeau de tre-urile lor# Era cel mai curat loc pe care *l )$'usem p(n$ acum, iar locuitorii s$i erau cei mai mul%umi%i dintre oameni# Erau to%i ner$-d$tori s$/mi )(nd$ m$r,urile lor, dar nu erau nicidecum insisten%i# 3ntr/un ,el, era teri-il de plicticos oraul# Nu *nt(lneai deloc tineri de )(rsta mea# Nici copii nu prea erau# Ce s$ ,acE Dnde s$ mer+E Ce ateptamE Nu tiam s$ r$spund propriilor *ntre-$ri, dar eram atent la orice do)ad$ re,eritoare la le+$tura dintre acest ora i demoni# A)eam con)in+erea secreta c$ nu Drsula m$ +$sise pe mine, ci eu pe ea# Amintirea ei m/a copleit cu o dorin%$ nest$p(nit$# I/am re)$'ut sinii, i/am sim%it +ustul, am )$'ut ca prin )is pa.itea *n,lorit$@ Nu@ Mai -ine s$ nu/mi mai amintesc@ S$ n$scocesc un plan# 3n ceea ce pri)ete oraul, orice ar ,i ascuns preotul acela, oamenii erau prea panici pentru a ad$posti demoni# Pre%ul linitii i pre%ul r$'-un$rii# Atunci c(nd c$ldura a *nceput s$ se *nte%easc$, m/am re,u+iat la han pentru a lua masa de pr(n' i m/am ae'at sin+ur su- +licinele care *n,loriser$ *n toat$ splendoarea lor peste '$-rele# Acest loc era de aceeai parte a oraului ca i -iserica dominican$ i *mi o,erea, de asemenea, o pri)elite minunat$ a mun%ilor# Am *nchis ochii, mi/am pus coatele pe mas$, mi/am *mpreunat m(inile i am *nceput s$ m$ ro+9 I Doamne, spune/mi, 2e ro+, ce s$ ,ac@ Arat$/mi ce tre-uie s$ ,ac# Apoi spiritul meu a r$mas t$cut, atept(nd# Ce a)eam de alesE S$ mer+ cu po)etile mele la &loren%aE Cine m/ar ,i cre'utE S$ mer+ chiar la Cosimo pentru a/i po)esti totulE Oric(t i/a ,i admirat pe cei din ,amilia Medici i oric(t$ *ncredere a ,i a)ut *n ei, tre-uia s$ ,iu contient de un lucru# Nimeni din ,amilia mea nu mai tr$ia# Mai r$m$sesem doar eu# Doar eu mai puteam cere -o+$%iile noastre de la -anca Medici# Era pu%in pro-a-il ca el s$ nu/mi recunoasc$ semn$tura sau chipul# Cu si+uran%$ mi/ar ,i dat ceea ce mi se cu)enea, ,ie c$/i eram rud$, ,ie c$ nu# Dar o po)este cu demoni era mai +reu de cre'ut# A ,i putut s,(ri *nchis *ntr/un spital de ne-uni din &loren%a@ Ca s$ nu mai )or-im despre posi-ilitatea de a ,i ars pe ru+# Nu era pro-a-il, dar era posi-il# Se putea *nt(mpla -rusc i spontan *ntr/un ora de acest +en" nu era ne)oie dec(t s$ se adune mul%imea, s$ m$ denun%e preotul, iar oamenii s$ *ncepe s$ stri+e i s$ se *n+hesuie s$ )ad$# Lucruri din acestea se mai *nt(mplau din c(nd *n c(nd# De data aceasta, masa mea era pre+$tit$" era o mas$ -o+at$, cu multe ,ructe proaspete, cu miel -ine +$tit, +arnisit cu sos# Pe c(nd *ncepusem s$ *nmoi p(inea *n sos ca s$ m$n(nc, au ap$rut doi oameni care mi/au cerut )oie s$ se ae'e l(n+$ mine i s$ *mi o,ere un pahar cu )in# Mi/am dat seama c$ unul din ei era c$lu+$r ,ranciscan, cu un aspect ,oarte -l(nd, mai s$rac dec(t dominicanii, ceea ce -$nuiesc c$ era i lo+ic, iar cel mai *n )(rst$ a)ea ochii sclipitori i nite spr(ncene lun+i i stu,oase care p$reau a ,i ,alse i aplicate cu lipici# Parc$ era un spiridu )esel costumat anume pentru a amu'a copiii#

I 2e/am )$'ut intr(nd la dominicani, mi/a spus pe un ton sc$'ut i politicos c$lu+$rul ,ranciscan# Nu p$reai prea ,ericit c(nd ai plecat# De ce nu *ncerci s$ )or-eti i cu noi, m/a *ntre-at ,$c(ndu/mi cu ochiul# Apoi a r(s din toat$ inima# 2otui era ce)a mai mult dec(t o +lum$ -un$, iar eu tiam acest lucru" cunoteam ,oarte -ine ri)alitatea dintre cele dou$ ordine# I Eti un t(n$r pre'enta-il# Vii din &loren%aE I Da, p$rinte# C$l$toresc, dei nu tiu e1act *ncotro s$ m$ *ndrept# Ae'a%i/)$# Vor-eam cu +ura plin$, dar mi/era prea ,oame# M/am ridicat de pe scaun *n semn de in)ita%ie, dar ei s/au ae'at imediat# Am mai cerut o cara,$ de )in pentru masa noastr$# I N/ai ,i putut ale+e un loc mai -un# De/aceea sunt ,ericit c$ Dumne'eu mi l/a trimis pe ,iul meu aici, ca s$ slu.easc$ *n -iserica noastr$ i s$/i duc$ 'ilele al$turi de ,amilie, mi/a spus -$tr(nul, care p$rea a ,i ,oarte atent la cei din .ur# I Deci sunte%i tat$ i ,iu# I Da# Niciodat$ n/am cre'ut c$ )oi tr$i at(t de mult, *nc(t s$ a.un+ s$ )$d c(t de prosper a a.uns acest ora, spuse 2at$l# E un miracol# I 3ntr/ade)$r# E -inecu)(ntat de Dumne'eu# O ade)$rat$ minune, a ad$u+at cu inocen%$ i sinceritate preotul# I SeriosE Mai po)esti%i/mi despre asta, le/am cerut eu i am *mpins ,ar,uria cu ,ructe *nspre ei# Dar am(ndoi spuser$ c$ de.a m(ncaser$# I Pe )remea mea a)eam mul%i dumani, sau cel pu%in aa mi se p$rea mie, 'ise tat$l# Dar acum toat$ lumea e ,ericit$# Aici nu se *nt(mpl$ niciodat$ nimic# I Aa e, inter)eni preotul# 3mi aduc aminte de leproii care tr$iau *n a,ara 'idurilor oraului pe )remuri# Acum au disp$rut to%i# Mai erau i tinerii care ,$ceau ,el i ,el de neca'uri, pun+ai de cea mai .oas$ spe%$# Sunt c(%i)a *n ,iecare ora# Dar acumE Nu mai +$seti nici picior de om r(u *n Santa Maddalana i nici *n satele din .ur# E ca i cum oamenii s/ar ,i *ntors c$tre Dumne'eu din toat$ inima# I Da, l/a apro-at -$tr(nul, care p$rea un spiridu, d(nd din cap# Dumne'eu a ,ost milosti) cu noi din multe puncte de )edere# Am sim%it iar cum m$ trec ,iorii de/a lun+ul irei spin$rii, ca atunci c(nd eram cu Drsula, dar de data aceasta nu erau ,iori de pl$cere# I Din ce puncte de )edereE L/am *ntre-at# I P$i, uit$/te *n.ur# Ai )$'ut )reun olo+ pe str$'ile noastreE Ai )$'ut )reun ne-unE C(nd)a erau c(%i)a ne,erici%i care se n$teau cu mal,orma%ii sau care erau *napoia%i mintal i tre-uia s$ ai +ri.$ de ei# Hin minte c$ *ntr/o )reme por%ile oraului erau asaltate de ceretori# N/au mai e1istat ceretori pe/aici de ani de 'ile# I Dimitor@ Am e1clamat# I Ade)$rat, con,irm$ preotul, +(nditor# 2oat$ lumea e s$n$toas$# De aceea c$lu+$ri%ele au plecat de at(ta timp# Ai )$'ut )echiul spital care s/a *nchisE M$n$stirea din ora e de mult a-andonat$# Cred c$ acum tr$iesc oi *n$untru# &ermierii ,olosesc *nc$perile )echi# I Nu se *m-oln$)ete nimeni niciodat$E I 8a da, mi/a r$spuns preotul sor-ind *ncet din )in# Dar nimeni nu su,er$# Nu mai e ca pe )remuri# Dac$ se *m-oln$)ete cine)a +ra), atunci moare repede# I Aa e, mul%umit$ lui Dumne'eu, adau+a -$tr(nul# I Iar ,emeile au mare noroc la natere aici# Nu tre-uie s$ poarte po)ara prea multor copii# Sunt mul%i pe care Dumne'eu *i cheam$ la el *n primele c(te)a s$pt$m(ni 7 tii cum e, e

-lestemul mamelor# Dar, din ,ericire, ,amiliile noastre sunt, *n +eneral, mici# 8iata mea mam$ a a)ut dou$'eci de copii# Nu se mai *nt(mpl$ lucruri de ,elul acesta acum# 8$tr(nul s/a lo)it cu palma *n piept i a '(m-it plin de m(ndrie# I Da, dou$'eci de copii# Mul%i au luat/o pe drumurile lor, nici nu tiu ce s/a mai *nt(mplat cu ei# Dar asta nu mai are importan%$# Acum ,amiliile sunt ,oarte restr(nse# Preotul p$rea a ,i uor *ncurcat# I &ra%ii mei, poate c$ Dumne'eu m$ )a a.uta s$ a,lu c(nd)a c(te ce)a despre ei# I Nu prea mai are importan%$, ad$u+at -$tr(nul# I Erau cum)a mai neast(mp$ra%iE Am *ntre-at eu *ncet, uit(ndu/m$ ,i1 la ei i *ncerc(nd s$ par c(t mai natural# I Erau tare r$i# Asta/i -inecu)(ntarea noastr$# Oamenii r$i ne p$r$sesc# I Chiar aaE 8$tr(nelul se scarpin$ *n cretetul capului# P(rul lui al- era lun+ i rar i crescuse *n toate direc%iile, ca i spr(ncenele# I 0tii, *ncercam s$/mi amintesc ce s/a *nt(mplat cu -$ie%ii aceia in)ali'i, *i mai %ii minteKE Erau doi ,ra%i pe care nu/i a.utau deloc picioarele# Aa se n$scuser$# I Da, 2omasso i &eli1, a r$spuns preotul# I E1act# I I/au dus la 8olo+na pentru tratament# Ca i -$iatul 8ettinei, cel care s/a n$scut ,$r$ m(ini# 3l mai %ii minte pe -ietul copilE I Si+ur c$ da# A)em mai mul%i doctori aici# I DaE P$i m$ *ntre- ei ce mai au de ,$cut# Am murmurat eu# Dar un consiliu al oraului a)e%iE A)e%i un +on,alonierE 5on,alonier era denumirea pentru +u)ernator *n &loren%a, iar +u)ernatorul era cel care conducea oraul, cel pu%in cu numele# I A)em un -orsellino, 'ise preotul# Ale+em ase sau opt nume noi din c(nd *n c(nd, dar aici nu prea se *nt(mpl$ nimic# Nimeni n/are nimic de *mp$r%it# Ne+ustorii *i pl$tesc ta1ele# 2oate lucrurile se des,$oar$ *n linite# 8$tr(nelul a i'-ucnit *n r(s# I Dar n/a)em ta1e@ &iul s$u, preotul, se uit$ la -$tr(n de parc$ acesta ar ,i di)ul+at un secret, apoi a a-ordat o m(n$ surprins$# I Nu este ade)$rat, tat$# Pur i simplu sunt ,oarte mici ta1ele# P$rea s$ ,ie uluit# I 3n ca'ul acesta, sunte%i -inecu)(nta%i cu ade)$rat, le/am spus eu pe un ton ama-il, *ncerc(nd s$ ,ac lumin$ *n aceast$ situa%ie ce nu p$rea deloc )erosimil$# I 3l mai %ii minte pe -$r-atul acela *n+ro'itor, O)isoE Se adres$ preotul tat$lui s$u, apoi *mi e1plic$ i mie9 Era cu/ade)$rat un om -olna)# Aproape c$ i/a omor(t ,iul# 3i ieise din min%i i urla ca un animal *n.un+hiat# A trecut pe/aici un medic care ne/a spus c$ aceste ca'uri se )indec$ *n Pado)a# Sau poate *n AssisiE I M$ -ucur c$ nu s/a mai *ntors, a,irm$ -$tr(nul# Ne *nne-unea pe to%i# I/am studiat pe am(ndoi# Oare )or-eau seriosE Sau )or-eau cu su-*n%eles, special pentru mineE Nu *mi p$reau a ,i prea )icleni, dar preotul era cuprins de melancolie# I Necunoscute sunt c$ile Domnului@ Poate c$ nu e cel mai potri)it pro)er-, dar# I Nu/l m(nia pe Atotputernicul@ Adau+$ 2at$l s$u, +olindu/i paharul# Le/am mai turnat repede )in# I 0i -$iatul acela mut, se au'i o )oce#

Mi/am ridicat pri)irile i l/am )$'ut pe han+iu, cu m(inile *n olduri" or%ul st$tea s$ pocneasc$, *ntins peste -urdihanul lui, iar el cara o ta)$ *n m(n$# I L/au luat c$lu+$ri%ele cu ele, nu/i aaE I S/au *ntors dup$ el, aa cred# Preotul p$rea preocupat de/a -inelea, -a era chiar cam nec$.it# an+iul mi/a luat ,ar,uria +oal$# I Cea mai mare sperietur$ a ,ost cu ciuma# Acum s/a dus, crede%i/m$, alt,el nici n/a *ndr$'ni s$ pronun% cu)(ntul# Nu e1ist$ ce)a care s$ +oleasc$ un ora mai a-itir ca aceast$ molim$# I 2oate ,amiliile au disp$rut c(t ai -ate din palme, spuse -$tr(nul# Noroc cu c$lu+$rii notri i cu cei a,la%i *n )i'it$# 2o%i au ,ost dui la spitalul din &loren%a# I 8olna)ii de cium$E Gice%i c$ au ,ost dui la &loren%aE M$ *ntre- cine p$'ea por%ile oraului i pe care poart$ au ,ost l$sa%i s$ intre# Am *ntre-at eu ne*ncre'$tor# C$lu+$rul ,ranciscan m/a pri)it intens pentru o clip$, ca i cum ce)a l/ar ,i deran.at pro,und# an+iul l/a -$tut amical pe um$r# I 2r$im *n )remuri -une, 'ise el# 3mi e dor de procesiunile de la m$n$stire, care nu se mai %in, dar ade)$rul e c$ nu ne/a mers niciodat$ mai -ine ca acum# Mi/am mutat pri)irile de la han+iu la preot i mi/am dat seama c$ acesta din urm$ m$ pri)ea drept *n ochi# Col%ul -u'elor *i tremura# Era prost -$r-ierit i r$m$sese cu +ura *ntredeschis$# Chipul lui ridat a)ea dintr/o dat$ un aspect deprimat# 8$tr(nul po)estea cum, nu demult, o *ntrea+$ ,amilie se *m-oln$)ise de cium$, dar ,useser$ to%i dui la Lucca# I Datorit$ +enero'it$%i lui# Cum *l chema, ,iule, c$ nu mai %in minte# I Ce importan%$ mai areE R$spunse repede han+iul# Domnule, da%i/mi )oie s$ )$ mai ser)esc cu )in# I Ser)ete/i pe oaspe%ii mei# Eu tre-uie s$ plec# N/o s$ am pace p(n$ c(nd nu )$d ce c$r%i sunt de )(n'are# I Hi/ai +$sit un loc -un *n care s$ poposeti, spuse pe un ton con)in+$tor preotul, cu o )oce moale# E un loc ,oarte potri)it pentru tine# Am mai a)ea ne)oie de un om *n)$%at# Dar# Continua s$ m$ pri)easc$ insistent, cu spr(ncenele *ncruntate# I Da, dar eu sunt destul de t(n$r# M/am pre+$tit s$ m$ ridic# Chiar nu sunt tineri de )(rsta mea *n oraE I Pleac$ to%i# Sunt c(%i)a, dar to%i sunt ocupa%i s$ se *n+ri.easc$ de a,acerile p$rin%ilor# Nemernicii nu r$m(n mult pe/aici# Nu, tinere, dintr/$tia n/ai s$ +$seti la noi@ Preotul m$ studia de parc$ nici nu au'ea )ocea tat$lui s$u# I 2u eti un t(n$r *n)$%at# Se )ede# Dup$ )oce *mi dau seama c$ eti inteli+ent i citit# S$ *n%ele+ c$ )ei pleca *n cur(nd, nu/i aaE M/a *ntre-at el, e)ident tul-urat# I Cre'i c$ ar tre-ui s$ plecE Sau ar ,i mai -ine s$ r$m(nE Am *ntre-at eu pe un ton -l(nd# El mi/a r$spuns cu un '(m-et stin+her9 I Nu tiu# Mer+i cu Dumne'eu# Apoi *i relu$ aspectul mohor(t, aproape tra+ic# M/am aplecat spre el# an+iul, )$'(nd c$ m$ ,eresc de el, s/a *ndep$rtat i i/a ,$cut de lucru *n alt$ parte# 8$tr(nul cu aspect de spiridu morm$ia sin+ur spre pahar# I Ce e, p$rinteE L/am *ntre-at *n oapt$# Lucrurile mer+ prea -ine *n oraul acesta, nu/i aaE I Ve'i/%i de dramul t$u, ,iule# A ).rea s$ pot )eni i eu cu tine# Dar eu sunt le+at de .ur$m(ntul meu de supunere i de ,aptul c$ 2at$l meu tr$iete aici# 2o%i ceilal%i s/au *mpr$tiat *n

lume# Vocea *i de)eni -rusc aspr$# Sau, cel pu%in, aa se pare# Dac$ a ,i *n locul t$u, n/a '$-o)i aici prea mult timp# Am dat apro-ator din cap# I Ar$%i ciudat, ,iule, mi/a optit el cu capul aproape lipit de al meu# Iei prea mult *n e)iden%$# Eti ar$tos i *m-r$cat *n cati,ea# 0i mai e i )(rsta ta# Nu eti tocmai un copil# I Am *n%eles# 3n oraul acesta nu prea sunt tineri# 2inerii sunt prea curioi# Au r$mas doar -$tr(nii care se complac *n aceast$ situa%ie i care nu )$d p$durea de copaci# Nu mi/a r$spuns la aceast$ r$-u,nire retoric$ i atunci am re+retat cu)intele rostite# Poate c$ su,erin%a i m(nia mea m$ ,$ceau s$ )or-esc aiurea# De'+ust$tor@ Eram sup$rat pe mine *nsumi# Preotul i/a mucat -u'a, ner$-d$tor# I De ce ai )enit aiciE De unde )iiE Se 'ice c$ ai )enit noaptea# S$ nu pleci tot noaptea# Vor-ea at(t de *ncet, *nc(t a-ia *l mai puteam au'i# I Nu/%i ,ace +ri.i pentru mine, p$rinte# Roa+$/te pentru mine# At(ta tot# 3l cuprinsese o ,ric$ la ,el de puternic$ ca i pe t(n$rul preot de mai de)reme, dar era chiar i mai inocent$, *n ciuda )(rstei pe care i/o ar$ta prin riduri i *n ciuda )inului -$ut# P$rea s$ ,ie epui'at de aceste lucruri pe care nu le *n%ele+ea# 2ocmai c(nd m$ ridicam de la locul meu, m/a apucat de m(n$# Mi/am aplecat urechea spre el# I &iule# S$ tii c$ e ce)a acolo# I 0tiu, p$rinte# I 8a nu tii# C(nd pleci, ia/o spre sud, chiar dac$ nu e *n drumul t$u# Nu mer+e *n nord# N/o apuca pe poteca *n+ust$ *nspre nord# I De ceE Dar p$rintele *i *ntorsese capul# I Din cau'a -andi%ilor# Ei controlea'$ drumul# 2e )or pune s$ pl$teti dac$ )rei s$ treci# Ia/o spre sud# S/a *ntors apoi -rusc spre tat$l s$u c$ruia a *nceput s$/i adrese'e nite mustr$ri -l(nde, ca i cum eu a ,i plecat de.a# Am p$r$sit hanul i am descoperit cu uimire o strad$ +oal$# 48andi%iE6, m/am mirat *n +(nd# Ma.oritatea ma+a'inelor erau *nchise, c(ci aa era o-iceiul dup$ masa de pr(n', dar mai r$m$seser$ c(te)a deschise# Sa-ia *mi c(nt$rea +reu la old# Vinul -$ut *mi d$dea ,risoane, iar de')$luirile acestor oameni m$ ame%iser$ de/a -inelea# Cu o-ra.ii ar'(nd, am *nceput s$ medite' asupra celor a,late# Aadar, eram *ntr/un ora unde nu e1istau tineri, olo+i, ne-uni sau copii nedori%i# Iar drumul spre nord era p$'it de -andi%i periculoi# Am pornit *n .osul dealului, mer+(nd din ce *n ce mai repede, i am ieit direct *n c(mp pe cele dou$ por%i mari ce st$teau lar+ deschise# Am sim%it dintr/o dat$ -ri'a pl$cut$ i -ine)enit$# De .ur *mpre.urul meu se *ntindeau c(mpii -o+ate i -ine *n+ri.ite, li)e'i i ,erme 7 toate erau ,ertile i pline de roade, o pri)elite pe care nu o )$'usem c(nd sosisem aici pe *ntuneric# Iar *n ceea ce pri)ete drumul spre nord, nu puteam s$ )$d nimic, din cau'a imensit$%ii oraului, care a)ea cele mai *nalte ,orti,ica%ii pe latura nordic$# Puteam s$ desluesc, ce)a mai .os, pe coama unui deal, ruinele m$n$stirii de maici i, mult mai departe, la )est, m$n$stirea de c$lu+$ri# Nu mi/a tre-uit dec(t o or$ s$ mer+ p(n$ la dou$ dintre ,erme i s$ -eau ap$ rece al$turi de ,ermieri# 0i ei spuneau aceleai po)eti ,eerice, rupte din paradis# Aici nu e1ista oroarea e1ecu%iilor, era cel mai linitit loc de pe p$m(nt, iar copiii erau to%i -ine crescu%i#

2recuser$ mul%i ani de c(nd -andi%ii *ndr$'niser$ s$ se arate prin p$durile lor# 8ine*n%eles, nu puteai niciodat$ s$ tii cine trecea prin *mpre.urimi, dar oraul lor era puternic i linitit# I Nici m$car pe drumul spre nord nu sunt -andi%iE Niciunul dintre ,ermieri nu tia nimic despre drumul spre nord# C(nd i/am *ntre-at despre -olna)i, despre olo+i, despre cei r$ni%i, r$spunsul a ,ost acelai# Vreun doctor, ori )reun preot, sau cine tie ce ordin de c$lu+$ri%e sau de c$lu+$ri *i dusese pe cei mai pu%in norocoi unde)a la ora sau la o uni)ersitate, unde puteau ,i lecui%i# Niciunul dintre ei nu *i amintea de ca'uri dintre acestea prea -ine# M/am *ntors *n ora cu mult *nainte de amur+# Am pomit/o din pr$)$lie *n pr$)$lie, cercet(ndu/i cu aten%ie pe to%i cei pe care *i *nt(lneam, str$duindu/m$ totui s$ nu atra+ prea multe pri)iri# 8ine*n%eles c$ nu a)eam nici o ans$ s$ cercete' tot oraul, dar eram hot$r(t s$ a,lu c(t mai multe# 3n li-r$rii, am r$s,oit Ars 5rammatica i Ars Minor, precum i 8i-liile ,rumoase care erau de )(n'are, pe care le puteam pri)i doar cer(ndu/i )(n'$torului s$ mi le scoat$ din dulapurile *n care st$teau *ncuiate# I Pe unde tre-uie s$ o iau spre nord de aiciE L/am *ntre-at pe un -$r-at plictisit care st$tea cu capul spri.init *n palm$ i m$ pri)ea adormit# I La nordE Nimeni nu mer+e la nord, mi/a r$spuns el c$sc(nd# Purta haine de -un$ calitate, cu %es$tur$ ,in$, i panto,i din piele aleas$# I Dite, am c$r%i mult mai de pre% dec(t acelea# M/am pre,$cut interesat, apoi i/am e1plicat politicos c$ le a)eam pe toate, dar c$/i mul%umeam pentru e,ort# Nu m$ mai sim%isem niciodat$ at(t de sin+ur ca *n clipele acelea c(nd m$ plim-am prin acel ora i *i ascultam pe to%i )or-ind la nes,(rit despre acest ora -inecu)(ntat i linitit# Numai c(nd m$ +(ndeam la c$derea nop%ii *mi *n+he%a s(n+ele *n )ine# 0i apoi, ce era tot misterul acesta care *n)$luia drumul spre nordE Nimeni *n a,ar$ de preot nu *ndr$'nea s$ discute despre acest lucru# Cam la )reo or$ dup$ c$derea *ntunericului, s/a *nt(mplat s$ m$ a,lu *ntr/un ma+a'in unde propriet$reasa, care )indea m$t$suri i dantele aduse din &loren%a i Vene%ia, nu era cu mine la ,el de r$-d$toare precum ceilal%i, dei era e)ident c$ a)eam mul%i -ani# I De ce pui at(tea *ntre-$riE M/a *ntre-at ea# P$rea a ,i o-osit$ i epui'at$# I Cre'i c$ e uor s$ ai +ri.$ de un copil -olna)E Ia uit$/te aici@ M/am uitat la ea de parc$ ar ,i ,ost ne-un$# Dar, cur(nd, cu)intele ei m/au luminat i mi/ au *n+he%at su,letul# Mi/am dat seama e1act ce )oia s$ spun$# Mi/am -$+at capul printr/o u$ ascuns$ de o draperie +rea i am )$'ut un copil -olna) i do-or(t de ,e-r$ care mo%$ia *ntr/un pat *n+ust i murdar# I Cre'i c$ e uorE An dup$ an, starea ei s/a *nr$ut$%it# I 3mi pare r$u# 0i ce r$m(ne de ,$cutE &emeia a l$sat %es$tura la o parte i a pus .os acul# 3i pierduse orice r$-dare cu mine# I Ce r$m(ne de ,$cutE@ Vrei s$ 'ici c$ nu tiiE Dn -$r-at *n)$%at ca tine@ 3i muc$ -u'a# I De ,iecare dat$, -$r-atul meu 'ice c$ *nc$ nu/i momentul# 0i aa ne chinuim mereu# S/a *ntors apoi la lucrul ei, morm$ind pentru sine, iar eu, oripilat, dar str$duindu/m$ s$ nu/mi ar$t sentimentele, am plecat mai departe# Am mai intrat *n c(te)a pr$)$lii# N/am +$sit nimic deose-it# Apoi, *n cea de/a treia, am +$sit un -$tr(n ne-un pe care cele dou$ ,ete ale sale se str$duiau s$/l con)in+$ s$ nu/i rup$ hainele de pe el# I Da%i/mi )oie s$ )$ a.ut@ M/am o,erit imediat#

L/am ae'at *napoi pe scaunul lui, l/am *m-r$cat la loc i, *n cele din urm$, a *ncetat s$ mai scoat$ '+omotele acelea incoerente# S/a potolit -rusc i a r$mas t$cut, sali)(nd a-undent# I Sla)$ Domnului c$ nu )a mai dura mult chinul acesta# Va ,i o ade)$rat$ -inecu)(ntare, a spus una din ,ete, ridic(nd din spr(ncene# I De ce nu )a mai duraE S/a uitat la mine i atunci a *n%eles# I Sunte%i str$in de oraul nostru, si+nore@ V$ ro+ s$ m$ ierta%i@ 0i sunte%i at(t de t(n$r# Nu m/am uitat cu aten%ie la domnia )oastr$# Vreau s$ spun c$ Dumne'eu )a ,i milosti) cu el# E ,oarte -$tr(n# I Mda, )$d# S/a uitat la mine cu o pri)ire )iclean$ i de nep$truns# Am ,$cut o plec$ciune i am ieit# 8$tr(nul *ncepuse din nou s$/i scoat$ c$maa, iar cealalt$ sor$, care t$cuse m(lc p(n$ acum, l/a lo)it cu putere# Am tres$rit, dar am plecat mai departe# Voiam s$ ies i s$ )$d c(t mai multe# 2rec(nd pe l(n+$ nite croitorii micu%e, am a.uns *n cele din urm$ pe strada ne+ustorilor de por%elanuri, unde doi oameni se certau pentru o ta)$ ,rumos meteu+it$# Aceste t$)i erau ,olosite odinioar$ pentru a primi copilul c(nd ieea din p(ntecele mamei, dar *n )remea mea de)eniser$ un cadou preten%ios, care se o,erea dup$ naterea pruncului# Erau nite talere *ntinse, *mpodo-ite cu ima+ini domestice ,oarte pl$cute, iar aceast$ pr$)$lie o,erea nenum$rate modele# Am au'it 'ar)a *nainte s$ m$ poat$ )edea cine)a# Dnul din -$r-a%i era de p$rere c$ ar tre-ui s$ cumpere ta)a, iar cel$lalt credea c$ pruncul nu )a tr$i, i darul era inutil" cel de/al treilea sus%inea c$ ,emeia se )a -ucura oricum de ta)a aceasta at(t de minunat$# Cei trei au amu%it c(nd am intrat eu pentru a m$ uita la )asele importate, dar c(nd m/am *ntors cu spatele, unul dintre cei trei a optit9 I Dac$ are )reun pic de minte, o s/o ,ac$@ Aceste cu)inte m/au marcat at(t de tare, *nc(t m/am repe'it i am luat o ta)$ de pe un ra,t i m/am pre,$cut a ,i ,oarte impresionat de lucr$tura acesteia# I E at(t de ,rumoas$@ Am spus eu ca i cum nu i/a ,i au'it )or-ind# Ne+ustorul s/a ridicat i a *nceput s$ laude articolele pe care le a)ea de )(n'are# 8$r-a%ii s/au topit *n *ntunericul de a,ar$# Eu m/am uitat ,i1 la )(n'$tor# I E -olna) copilulE L/am *ntre-at eu pe cel mai ne)ino)at i mai copil$ros ton pe care *l puteam adopta# I Nu, nu cred, dar tii cum e# E cam micu%# I Adic$ sla-E I Da, sla-, a con,irmat el cu st(n+$cie# G(m-etul s$u era cam arti,icial, dar el a)ea impresia c$ ,ace ,a%$ ,oarte -ine situa%iei# Am(ndoi ne/am apucat s$ discut$m despre )ase# Am cump$rat o ceac$ micu%$ de por%elan, ,oarte ,rumos pictat$, pe care sus%inea c$ a cump$rat/o de la un )ene%ian# 0tiam prea -ine c$ ar ,i tre-uit s$ plec ,$r$ s$ mai rostesc un cu)(nt, dar nu m/am putut a-%ine s$ nu/i pun o *ntre-are *n timp ce pl$team9 I Cre'i c$ )a tr$i -ietul copilE Ne+ustorul a r(s r$+uit *n timp ce num$r$ -anii# I Nu@ Apoi s/a uitat la mine ca i cum ar ,i a)ut o re)ela%ie# I Nu )$ mai ,ace%i +ri.i, si+nore@ A%i )enit s$ locui%i aiciE I Nu# Sunt *n trecere spre nord#

I Spre nordE A *ntre-at el speriat i ironic totodat$# A tr(ntit capacul sei,ului i a r$sucit cheia# Scutur(nd din cap, a pus cutia cu -ani *ntr/un dulap i a *nchis ua# I Spre nord, 'iciE Atunci *%i ure' s$ ai noroc, -$iete@ E un drum )echi# Ai ,ace -ine s$ c$l$toreti c(t mai repede i s$ porneti imediat dup$ r$s$ritul soarelui# I Mul%umesc pentru s,at, domnule# Noaptea se apropia# M/am +r$-it s$ ies *ntr/o alee i m/am re'emat de un perete, str$duindu/m$ s$ *mi tra+ su,letul, de parc$ m/ar ,i ,u+$rit cine)a# Am l$sat ceaca s$/mi cad$ din m(n$ i aceasta s/a spart cu '+omot# Ecoul cio-urilor s/a r$s,r(nt *n 'idurile cl$dirilor *nalte# Aproape c$ *mi ieisem din min%i# Apoi, pe deplin contient de situa%ia *n care m$ a,lam i de ororile pe care le descoperisem, am luat o deci'ie ,erm$# Nu eram *n si+uran%$ la han, aa c$ mai a)ea )reo importan%$E 2re-uia s$ ,ac e1act ce m$ t$ia capul i s$ )$d cu ochii mei care era ade)$rul# 0i chiar aa am procedat# &$r$ a m$ *ntoarce la han, pentru a *ncheia conturile, am pomit/o *n susul dealului, unde um-rele erau at(t de +rele, *nc(t m$ *n+hi%eau cu totul, i am urcat pe str$'ile *n+uste c$tre castelul *n ruin$# 2oat$ 'iua admirasem pri)elitea impun$toare a 'idurilor d$r(mate i puteam )edea c$ erau distruse complet i p$r$site# Poate doar p$s$rile cerului se mai a)enturau *n$untru# 0i totui castelul mai a)ea dou$ turnuri r(mase *n picioare, unul cu ,a%a spre ora, iar cel$lalt, mult mai d$r(mat, se a,la mai departe, pe mar+inea st(ncii, dup$ cum )$'usem i eu mai de)reme din c(mpiile de .os# M/am *ndreptat spre tumul care d$dea spre ora# 2oate cl$dirile o,iciale erau *nchise, iar solda%ii care d$deau stin+erea a)eau s$ adoarm$ *n cur(nd" sin+urele '+omote care se mai au'eau pro)eneau de la nite ta)erne r(mase deschise *n ciuda le+ii# Pia%a din ,a%a castelului era pustie i, din cau'$ c$ str$'ile oraului erau at(t de *ntortocheate, nu puteam s$ desluesc nimic *n a,ar$ de )reo c(te)a tor%e aprinse# Cerul era totui senin i luminos, acoperit doar de c(%i)a nori micu%i i rotun'i, pe ,undalul nop%ii de un al-astru *nchis, iar stelele erau din cale/a,ar$ de multe# Am +$sit nite sc$ri )echi, erpuite i ,oarte *n+uste, care se *ncol$ceau *n .urul )echii citadele, duc(nd sus, la prima plat,orm$ de piatr$, chiar *naintea intr$rii *n turn# 8ine*n%eles c$ aceast$ arhitectur$ nu *mi era deloc str$in$# Pietrele a)eau o consisten%$ mai dur$ dec(t cele din care ,usese construit )echiul meu castel i erau mai *nchise la culoare, dar tumul era *nc$p$tor i ,oarte -ine cl$dit# 0tiam c$ locul era destul de )echi *nc(t s$ +$sesc nite trepte de piatr$ care s$ m$ poarte p(n$ sus i chiar aa a ,ost# Am a.uns *ntr/o *nc$pere *nalt$, care *mi o,erea o pri)elite asupra *ntre+ului ora *ntins la picioarele mele# Camerele erau *nalte, dar *n secolele trecute se a.un+ea aici prin intermediul unor sc$ri de lemn care puteau ,i retrase pentru a *mpiedica dumanii s$ urce# Puteam s$ aud p$s$rile ciripind, e)ident deran.ate de pre'en%a mea# Se mai au'ea i -ri'a care adia uor# 3mi pl$cea c$ m$ a,lam la *n$l%ime# Puteam s$ pri)esc prin toate cele patru ,erestre ale *nc$perii, care *mi o,ereau o ima+ine complet$ a *mpre.urimilor#

Mai cu seam$, puteam s$ )$d *ntre+ oraul# A)ea ,orma unui ochi ciclopic 7 un o)al cu capetele ascu%ite 7 cu tor%e aprinse ici i colo, cu c(te o ,ereastr$ a-ia luminat$, iar pe una dintre str$'i se '$rea cine)a a)(nd *n m(n$ un ,elinar# A-ia apucasem s$ o-ser) lumini%a, c$ s/a i stins# Str$'ile p$reau pustii# &erestrele s/au *ntunecat i ele, iar tor%ele s/au mistuit *n noapte# 3ntunericul a)ea un e,ect calmant asupra mea# C(mpul *ntins se contopea cu linia al-$strie a ori'ontului, acolo unde pro-a-il se a,lau por%ile raiului" *mpre.ur se puteau deslui p$durile care n$p$diser$ p$m(ntul arat, a)(nt(ndu/se din ce *n ce mai sus, pe dealurile ce se ridicau unele *n spatele celorlalte sau se pr$)$leau -rusc *n )$ile ne+uroase# Paii mei r$sunau ad(nc *n pustietatea din turn# Nu se sim%ea nici o micare, nici m$car p$s$rile nu mai erau prin prea.m$# Eram cu des$)(rire sin+ur# A ,i putut au'i cel mai mic '+omot pe sc$rile care co-orau# Nimeni nu tia c$ eu eram acolo# 2otul era *ncremenit# Eram prea disperat pentru a mai sim%i ,rica# Ca s$ ,iu sincer, eram +ata s$ o *n,runt pe Drsula *n acest loc, -a chiar pre,eram ca *nt(lnirea noastr$ s$ ai-$ loc aici, i nu *n *nc$perea str(mt$ a hanului# Nu a)eam team$ de nimic *n timp ce *mi rosteam ru+$ciunile, odihnindu/mi m(na pe m(nerul s$-iei, ca de o-icei# Ce ateptam s$ )$d *n oraul acesta adormitE A ,i )rut s$ )$d tot ce se *nt(mpla pe ascuns# Dar oare ce *mi ima+inam eu c$ ar ,i de )$'utE Oricum n/a ,i putut spune nim$nui# Dar, pe m$sur$ ce m$ *n)(rteam prin *nc$pere i m$ uitam spre cele c(te)a lumini *mpr$tiate mai .os de cetate i la 'idurile +reoaie de ap$rare, care se pr$)$leau la )ale su- cerul luminos de )ar$, locul a *nceput s$ capete un aspect de'+ust$tor, plin de *nel$torie i de )r$.itorie" un loc *nchinat Dia)olului# 4Crede%i c$ nu tiu unde se duc copiii nedori%iE Crede%i c$ to%i ciuma%ii sunt primi%i cu -ra%ele deschise *n oraele dimpre.urE6 Am r$mas surprins de ecoul propriei mele )oci *ntre pere%ii reci# 4Dar ce ,ace%i cu ei, DrsulaE Ce a%i ,$cut cu ,ratele i cu sora meaE6 5(ndurile mele erau pro-a-il doar la un pas de ne-unie sau poate c$ doar p$reau ast,el# Dar am *n)$%at un lucru9 r$'-unarea te ,ace s$ mai ui%i de durere# R$'-unarea e ademenitoare i are o mare putere, chiar dac$ e ,$r$ speran%$# 4O lo)itur$ de sa-ie e de/a.uns s$/i rete' capul, m/am +(ndit eu, i s$/l arunc pe ,ereastra aceea# Apoi nu )a mai ,i dec(t un demon r$mas ,$r$ puterile sale lumeti#6 Din c(nd *n c(nd, *mi scoteam sa-ia pe .um$tate, apoi o *mpin+eam la loc# Am scos pumnalul cel mai lun+ pe care/l a)eam i i/am *ncercat uor t$iul *n palma m(inii st(n+i# 0i toate acestea ,$r$ s$ m$ opresc )reo clip$ din mers# Dintr/o dat$, *n mie'ul uneia dintre cu+et$rile mele plictisitoare, am '$rit unde)a, pe un munte a,lat *n dep$rtare, nu tiam prea clar *n ce direc%ie se a,la 7 dar cu si+uran%$ nu *n direc%ia de unde )enisem eu o lumin$ puternic$ ce p(lp(ia *n *ntunericul p$durii# La *nceput m/am +(ndit c$ ar putea ,i un ,oc, at(t era de mare )al)$taia, dar, mi.indu/mi ochii i concentr(ndu/m$ mai -ine, mi/am dat seama c$ aceast$ posi-ilitate era e1clus$# Acea lumin$ de'm$%at$ nu se r$s,r(n+ea asupra norilor i, oric(t de mare mi/ar ,i p$rut mie, pornea parc$ dintr/un sin+ur loc, ca i cum o )ast$ con+re+a%ie str(ns$ laolalt$ ar ,i aprins nenum$rate lum(n$ri# Aceast$ or+ie luminoas$ era imo-il$ i totui pulsa *n *ntuneric# Am sim%it un ,ior rece *n oase i m/am uitat mai -ine# Era o locuin%$@ M/am aplecat peste per)a'ul ,erestrei# Puteam s$/i )$d contururile complicate# Ieea *n e)iden%a *n mi.locul acestor p$m(nturi, un castel cu lumin$ lu1uriant$, sin+uratic i )i'i-il din orice parte a oraului9 un

spectacol *n mi.locul p$durii, o s$r-$toare ce impunea ca ,iecare tor%$ i ,iecare lum(nare s$ ,ie aprinse, iar ,erestrele, parape%ii i crenelurile s$ ,ie *mpodo-ite cu ,elinare# La nord@ Acolo se a,la castelul@ Adic$ *n direc%ia *n care ,usesem pre)enit s$ nu mer+# Era imposi-il ca or$enii s$ nu cunoasc$ acest loc i totui nimeni nu/mi pomenise de el, *n a,ar$ de cele c(te)a oapte *nsp$im(ntate ale c$lu+$rului ,ranciscan care se osp$tase la masa mea# Dar ce )edeam de ,aptE Ce era de )$'utE P$durile erau ,oarte dese# Castelul era situat unde)a sus, dar era ascuns de p$duri -o+ate, iar luminile sale pulsau c(nd i c(nd printre copaci, ca o amenin%are implaca-il$# Dar ce era de ,apt acea micare pe care mai mult o -$nuiam *n *ntuneric, de/a lun+ul pantelor care co-orau dinspre acel promontoriu misteriosE Ce miuna *n noapteE Se *ndreptau dinspre castel spre oraE Erau nite siluete ,$r$ ,orm$, ca nite imense p$s$ri ne+re ce urmau linia erpuit$ a muntelui, ,$r$ s$ calce totui pe p$m(nt# Oare se *ndreptau spre mineE Poate c$ eram su- e,ectul unei )r$.i# Nu, nu era o halucina%ie# Sau eraE P$reau s$ ,ie 'eci de siluete, care se apropiau din ce *n ce mai mult@ Nu erau nite siluete *nalte, ci dimpotri)$# 3mi p$ruser$ at(t de mari pentru c$ erau *mp$r%ite *n +rupuri i, pe m$sur$ ce se apropiau, +rupurile se sp$r+eau i le )edeam a+$%(ndu/se de 'iduri i urc(nd din toate p$r%ile, ca nite ,luturi de noapte +i+antici# M/am r$sucit pe c$lc(ie i am ,u+it spre ,ereastr$# Se po+or(ser$ ca un roi de )iespi asupra oraului# 3i puteam )edea cum co-orau i se pierdeau *n *ntuneric# Ce)a mai .os, *n pia%et$, se )edeau dou$ ,orme *ntunecate, doi -$r-a%i *n pelerine unduitoare, care aler+au sau mai de+ra-$ ,$ceau nite salturi uriae i se pierdeau pe str$'i, l$s(nd s$ li se prelin+$ de pe -u'e un r(s '+omotos i plin de *ndr$'neal$# Noaptea s/a umplut de pl(nsete i de suspine# Apoi s/a au'it un +eam$t sla- i un )aiet *n$-uit# Oraul r$m(nea cu,undat *n -e'n$# &iin%ele acestea male,ice au ap$rut din nou pe metere'ele 'idurilor, aler+(nd direct spre mar+ine i arunc(ndu/se *n +ol# I Dumne'eule@ Dar )$ pot )edea@ &i%i -lestema%i@ Am optit# Am au'it un '+omot puternic, am sim%it atin+erea unui material moale, i apoi silueta unui -$r-at s/a i)it chiar l(n+$ mine# I 0i ce dac$ ne )e'i, -$ieteE Eti prea curios@ Vocea lui era )esel$ i ener+ic$# Era prea aproape pentru a/mi mai putea scoate sa-ia# Nu puteam s$ )$d dec(t )emintele lui -o+at ornate# Pun(ndu/mi toat$ puterea *n -ra%, m/am str$duit s$/l *n.un+hii *n )intre# R(sul lui sonor a r$sunat *n turn# I Nu m$ po%i r$ni, -$iete@ Dac$ eti at(t de curios, prea -ine, atunci te )om lua cu noi, ca s$ )e'i ceea ce doreti s$ )e'i# M/a cuprins *n mantia lui, *n,$ur(ndu/m$ ca pe un prunc i aproape su,oc(ndu/m$, apoi am sim%it cum m/a ridicat de pe p$m(nt i am tiut c$ am p$r$sit turnul@ Capul *mi at(ma *n .os i mi se ,$cuse r(u# P$rea s$ '-oare c$r(ndu/m$ *n spate, iar r(sul lui era at(t de puternic, *nc(t )(ntul nu/l putea acoperi# 3mi era imposi-il s$/mi eli-ere' -ra%ele# Sim%eam sa-ia, dar n/a)eam cum s$ a.un+ la m(nerul ei# M/am chinuit disperai s$ *mi scot pumnalul, nu cel pe care *l pierdusem pro-a-il c(nd m$ surprinsese el, ci cel$lalt, pe care/l %ineam *n ci'm$" dup$ ce l/am +$sit, m/am r$sucit spre spatele osos al celui care m$ transporta m(r(ind i '+uduind/se i am *n,ipt cu sete pumnalul prin material# A scos un urlet *nsp$im(nt$tor# L/am *n.un+hiat iar# Corpul meu a ,ost apoi proiectat prin aer, departe de el#

I Eti un mic monstru@ Copil nes$-uit@ Am c$'ut -rusc, am sim%it cum m/am lo)it de p$m(ntul dur acoperit cu iar-$ i m/am rosto+olit s,(iind cu cu%itul materialul su,ocant# I Nenorocitule@ I Eti r$nit, dia)ol sc(r-osE Am stri+at c(t m/au %inut puterile# M$ chinuiam s$ rup materialul, pier'(ndu/m$ *n el, r$sucindu/m$ *ntruna, pip$ind iar-a umed$ cu m(inile# 3n cele din urm$, am )$'ut stelele, p(n'a a ,ost smuls$ de pe mem-rele mele care se '-$teau s$ se eli-ere'e# G$ceam la picioarele lui, dar totul n/a durat dec(t o clip$# Curtea Pocalului de Ru-in# Nimic nu mi/ar ,i putut smul+e pumnalul din m(n$# L/am *n,ipt cu putere *n piciorul lui, smul+(ndu/i alt$ cascad$ de urlete# M/a ridicat i m/a a')(rlit *n aer" am c$'ut ame%it pe p$m(ntul acoperit de rou$# Aa am a)ut oca'ia s$/l )$d ce)a mai -ine, dei a)eam pri)irea *nce%oat$# O lumin$ de culoarea s(n+elui p$rea s$/l str$-at$ din cap p(n$/n picioare# Era *m-r$cat ca un ca)aler, cu mantie i +lu+$, *ntr/o tunic$ de mod$ )eche cu m(neci din 'ale lucitoare# 0i/a r$sucit trupul# Pletele aurii *i *ncadrau chipul i se )edea c$ rana pe care i/o ,$cusem *n spate *i cau'a un rictus de durere" *n plus, mai i chiop$ta din cau'a r$nii de la picior# M/am rosto+olit de dou$ ori, %in(nd str(ns pumnalul, eli-er(ndu/m$ at(t c(t s$ pot tra+e sa-ia din teac$# Eram de.a *n picioare *nainte ca el s$ apuce s$ ,ac$ )reo micare" mi/am ,luturat sa-ia ne*ndem(natic, cu o sin+ur$ m(n$, dar cu toat$ ,or%a, i am au'it/o intr(nd *n m$runtaiele lui cu un '+omot de'+ust$tor de carne s,(iat$# 0u)oiul de s(n+e care a %(nit *n lumina str$lucitoare a ,ost o ima+ine ori-il$ i monstruoas$# Atunci a scos cel mai cutremur$tor urlet i a c$'ut *n +enunchi# I Im-ecililor, a.uta%i/m$@ E un ne-un@ A stri+at el# 5lu+a i/a c$'ut de pe cap# Am aruncat o pri)ire spre ,orti,ica%iile *nalte care se ridicau pe partea dreapt$, la turnurile crenelate pe care ,luturau stea+uri *n lumina o)$itoare a lumin$rilor, pe care le o-ser)asem de la distan%$, din ora# Era un castel ,antastic, cu turle ascu%ite, cu ,erestre arcuite i metere'e *nalte, populat de siluete *ntunecate care se ,oiau urm$rind lupta noastr$# Atunci a ap$rut pe iar-a ud$ silueta Drsulei, *n)em(ntat$ *ntr/o rochie roie, ,$r$ +lu+$ de data aceasta, cu p(rul *mpletit *n co'i lun+i le+ate cu pan+lici roii# Venea *n ,u+$ spre mine# I Nu/l r$ni%i, )$ inter'ic@ A urlat ea# Nu/l atin+e%i@ Dn +rup de siluete masculine, toate *m-r$cate dup$ moda )eche, *n tunici care le a.un+eau p(n$ la +enunchi, cu coi,uri ascu%ite din o%el, o urmau# 2o%i purtau -ar-$ i a)eau pielea de o paloare nep$m(nteasc$# Ad)ersarul meu s/a *ntins pe iar-$, scuip(nd un u)oi de s(n+e# I Dita%i/)$ ce mi/a ,$cut@ Mi/am *n,ipt pumnalul *n teac$, am *n,$cat sa-ia cu am(ndou$ m(inile i m/am repe'it la +(tul lui, l$s(nd un urlet s$/mi scape printre din%i i apoi i/am )$'ut capul rosto+olindu/se *n .osul dealului# I Acum eti mort de/a -inelea@ Duh necurat, eti mort@ Du/te i ia/%i capul dac$ po%i@ S$ te )$d cum *l pui la loc# Drsula m/a *ncon.urat cu -ra%ele i i/a lipit s(nii de spatele meu# M(na ei m/a apucai cu putere de -ra% i m/a silit s$ plec )(r,ul s$-iei# I Nu/l atin+e%i@ Nu )$ apropia%i, )$ ordon@ A stri+at ea amenin%$tor# Dnul dintre ei a adus capul *ncununat de plete -londe al dumanului meu i l/a ridicat *n timp ce restul pri)eau trupul care se ')(rcolea i se '-$tea#

I E prea t(r'iu, a spus unul dintre ei# I 8a nu, pune%i/l la loc@ A stri+at altul# I D$/mi drumul, Drsula@ Las$/m$ s$ mor cu onoare@ &$/mi m$car -inele acesta@ Spuneam eu '-$t(ndu/m$# I Nici nu m$ +(ndesc@ Mi/a optit cu )ocea *n,ier-(ntat$# Eram complet neputincios c$ci m$ str(n+ea cu putere, oric(t ar ,i ,ost de moi s(nii ei i oric(t de ,ira)e *i p$reau a ,i de+etele reci# Eram complet su-.u+at de ea# I S$ mer+em la 5odric, s/a au'it )ocea unuia dintre -$r-a%i# Al%ii doi au ridicat trupul celui decapitat, care *nc$ se mai '-$tea# I Duce%i/l la 5odric@ Doar el poate s$ decid$ ce ,acem@ A ad$u+at cel care adusese capul# Drsula scoase un urlet prelun+9 I 5odric@ Era mai de+ra-$ urletul )(ntului sau al unei ,iare, at(t de ascu%it a ,ost %ip$tul ei care s/a r$s,r(nt *n pere%ii castelului# Dnde)a sus, *n ua arcuit$ a citadelei, cu spatele la lumin$, se )edea silueta su-%ire a unui -$r-at *n )(rst$, cu mem-rele *nco)oiate su- po)ara -$tr(ne%ii# I Aduce%i/i pe am(ndoi@ A poruncit# Drsula, linitete/te, ai s$ sperii pe toat$ lumea@ Am ru+at/o repede s$ m$ eli-ere'e, dar ea m/a str(ns i mai tare# Apoi am sim%it *n%ep$tura din%ilor ei pe +(t# I Drsula, las$/m$ s$ )$d ce se *nt(mpl$@ O imploram eu# Am sim%it norii *ntunecoi ridic(ndu/se deasupra mea, ca i cum aerul s/ar ,i *n+roat dintr/o dat$, iar puterea ei sen'uala m$ *n)$luia *n miresme i sunete nep$m(nteti# Da, o iu-eam i o doream, nu puteam s$ ne+ acest lucru# M$ )edeam %in(nd/o *n -ra%e, pe pa.itea acoperit$ de ier-uri *nalte i umede# Ea se a,la al$turi de mine, dar acesta nu era dec(t un )is# Nu eram *ncon.ura%i de ,lori roii, aa cum mi se p$rea mie, ci eram dus unde)a, iar ea *mi sl$-ise spiritul, de parc$ mi/ar ,i smuls inima din piept cu puterile ei dia)oleti# Am *ncercat s$ o -lestem, dar )edeam *n .urul nostru numai ,lori i o au'eam *ndemn(ndu/m$ s$ ,u+# Nu era dec(t o ,ante'ie, ca i -u'ele ei care m$ s$rutau i m(inile ei care m$ *nl$n%uiau ca un arpe# Dn castel ,ran%u'esc# P$rea c$ ,usesem transportat *n nord# Am deschis ochii# 3n .urul meu deslueam *m-r$c$minte speci,ic ,ran%u'easc$# Chiar i mu'ica di,u'$ pe care o au'eam m$ ,$cea s$ m$ +(ndesc la melodiile ,ran%u'eti pe care le c(ntam la )remea cinei c(nd eram copil# M/am tre'it# Eram pr$-uit pe un co)or, cu picioarele *ncruciate# C(nd mi/am re)enit, mi/am ,recat uor +(tul i am *nceput s$ caut cu disperare armele care *mi ,useser$ luate# Mi/am pierdut echili-rul i am c$'ut pe spate# Mu'ica era o-sedant$, plictisitoare i prea '+omotoas$# P$rea s$ se ridice de unde)a din ad(ncuri, poate din cau'a sunetului *n$-uit al to-elor i din cau'a t(n+uirii na'ale a cornului# Nu distin+eam nici o melodie# Mi/am ridicat pri)irile# Arcadele ascu%ite care d$deau *ntr/un -alcon erau tot ,ran%u'eti, iar unde)a dedesu-t se au'ea '+omotul unei mari petreceri# 2ot ,ran%u'eti erau i tapiseriile cu ,emei care purtau p$l$rii *nalte, conice, i unicornii, de un al- imaculat# 2otul a)ea un i' antic, asemenea ilustra%iilor din )echile c$r%i de ru+$ciuni care *n,$%iau poe%i citind audien%ei plictisitorul Roman de la Rose sau ,a-ulele cu )ulpea i cor-ul# &ereastra era drapat$ *n satin al-astru i acoperit$ cu ,lori de crin# Dn ,ili+ran *n)echit se co.ea de pe ancadramentul *nalt al uii i de pe tocul ,erestrei# Dulapurile erau aurite i pictate *n stil ,ran%u'esc" totul era ri+id i d$r$p$nat#

M/am r$sucit# Am )$'ut doi -$r-a%i, cu tunici lun+i p$tate cu s(n+e i mineri de 'ale +roase i aspre# 3i scoseser$ coi,urile ascu%ite i se uitau la mine cu nite ochi *n+he%a%i i apoi# Am(ndoi a)eau -ar-$, iar lumina ,$cea s$ le sclipeasc$ pielea de un al- ne,iresc# Apoi am )$'ut/o i pe Drsula, ca o -i.uterie des$)(rit$ de ar+int, st(nd *n um-r$ i uit(ndu/se la mine# Purta o rochie cu talia *nalt$ care se unduia pl$cut pe trupul ei, la ,el de demodat$ ca i )emintele celorlal%i, de parc$ ar ,i sosit tocmai din re+atul &ran%ei de odinioar$, cu s(nii ei al-i ca laptele de'+oli%i aproape p(n$ la s,(rcuri i cu trupul *n,$urat *ntr/o cati,ea -o+at$, roie cu auriu# La o mas$, pe un scaun *n ,orma de M, st$tea 8$tr(nul" *i +hicisem destul de -ine )(rsta mai de)reme, c(nd *i '$risem silueta pe ,undalul luminilor din palat# Era i el la ,el de palid ca i ceilal%i, a)ea acelai ten care *mi amintea de paloarea mor%ii i aceeai *n,$%iare dual$ de o ,rumuse%e monstruoas$# Camera era luminat$ de candela-re turceti at(mate de lan%uri din ta)an, care str$luceau cu putere, *mpr$tiind o lumin$ ce/mi r$nea ochii# Se sim%ea o mireasm$ de tranda,iri i de c(mpii *n)er'ite total str$ina de atmos,era din .ur# 8$tr(nul a)ea un craniu pleu), la ,el de ur(t ca +lo-ul unui ochi scos din or-it$" chipul *i era luminat de ochii cenuii, iar -u'ele su-%iri i lun+uie%e se *ncletau *ntr/un rictus indi,erent# I Aadar, ai ucis pe unul dintre noi# 3n%ele+i ce *nseamn$ asta, nu/i aaE Mi s/a adresat el cu o )oce domoal$, ridic(nd din spr(ncenele care a-ia se distin+eau ca un rid pe pielea lui str$lucitor de al-$# Liniile o-ra.ilor lui se ad(nceau mult *n interior# I Aa sper# M/am ridicat *n picioare, dar aproape c$ mi/am pierdut echili-rul# Drsula s/a *ntins spre mine, apoi s/a retras, ca i cum micarea ei ar ,i stricat decorul din .ur# M/am *ndreptat din nou, uit(ndu/m$ cu ur$ la ea i apoi la 8$tr(nul cel pleu), care m$ pri)ea netul-urat# I Vrei s$ )e'i ce/ai ,$cutE I De ce m/ar interesaE 0i totui, am )$'ut# Pe o mas$ de sc(ndur$ '$cea ho%ul cel -lond care *mi r$pise corpul i su,letul pentru a m$ aduce aici# 3mi pl$tisem cu )(r, i *ndesat datoria# G$cea nemicat i parc$ se micorase cu mult, ca i cum mem-rele i/ar ,i ,ost desc$rnate# Capul, din care se scursese tot s(n+ele, a)ea ochii *nce%oa%i lar+ deschii i era ae'at al$turi de +(tul lui rupt# Ce pri)elite *nc(nt$toare pentru mine@ M/am uitat la m(na scheletic$ a ,iin%ei, care at(rna peste mas$9 era al-$ i sco,(lcit$ de parc$ ar ,i ,ost o creatur$ a m$rii p$r$sit$ ,$r$ mil$ *n lumina soarelui, pe nisipul ,ier-inte# I Minunat@ Omul acesta, care a *ndr$'nit s$ m$ r$peasc$ i s$ m$ aduc$ aici cu ,or%a, e mort@ V$ mul%umesc pentru aceast$ des,$tare@ Onoarea mi/a impus s$/l omor, ca s$ nu mai )or-esc de ra%iune@ Pe cine a%i mai luat din satE Pe -$tr(nul care/i rupea hainele de pe elE Pe copilul n$scut prea micE Pe cei sla-i i in,irmi sau pe oricine )$ dau eiE Voi ce le o,eri%i *n schim-E I 2e ro+ s$ taci, tinere# Ai mai mult cura. dec(t onoare sau ra%iune, asta e clar, mi/a spus 8$tr(nul pe un ton solemn# I 8a nu@ P$catele pe care le/a%i ,$cut *mpotri)a mea m$ o-li+$ s$ lupt *mpotri)a )oastr$ p(n$ la ultima su,lare# M/am r$sucit *n loc i m/am uitat la ua deschis$# Mu'ica aceea +reoaie m$ sc(r-ea i a)eam sen'a%ia c$ mi se )a ,ace r(u din cau'a numeroaselor lo)ituri i c$'$turi pe care le su,erisem# I Ce '+omot se aude din ad(ncuriE Ce e aici, o curte princiar$E

Cei trei -$r-a%i au i'-ucnit cu to%ii *n r(s# I Aproape c$ ai nimerit/o, spuse unul dintre solda%ii -$r-oi, pe un ton +ra)# Aceasta este Curtea Pocalului de Ru-in# Acesta e numele nostru i te po,tim s$/l rosteti cum se cu)ine, *n ,rance'a sau *n latin$, aa ca noi# I Curtea Pocalului de Ru-in@ Sunte%i nite para'i%i, nite )ampiri care se hr$nesc cu s(n+e@ Pentru ce e Pocalul de Ru-in, dac$ nu pentru s(n+eE Mi/am amintit de *n%ep$tura din%ilor ei pe +(tul meu, care *mi *mpr$tiase o )ra.$ *n trup, dar amintirea c(mpiei *n)er'ite i a sinilor ei dulci *mi tul-ura mintea# M/am scuturat din )isare# I Sunte%i nite )ampiri@ Asta ,ace%i cu to%i cei pe care/i lua%iE Le -e%i s(n+eleE 8$tr(nul se uit$ insistent spre Drsula# I Ce *mi ceri, DrsulaE Cum *mi po%i cere s$ ,ac o ast,el de ale+ereE I 5odric, dar este t(n$r, puternic i ,rumos@ Dac$ tu accep%i, nimeni nu se )a *mpotri)i# Nimeni nu )a pune la *ndoial$ deci'ia ta# 2e ro+, te implor# C(nd %i/am mai cerut eu# I Ce s$ ceriE S$ m$ cru%eE Asta/i ceriE Mai -ine spune/i s$ m$ omoare@ M$ uitam c(nd la chipul ei *ndurerat, c(nd la 8$tr(n, care *mi cunotea de.a ale+erea# Nu tre-uia s$/i mai spun nimic# Nu mai era posi-il s$ mi se arate mil$, pentru c$ eu i/a ,i atacat *ntruna, *ncerc(nd s$ *i ucid r(nd pe r(nd# 8rusc, de parc$ s/ar ,i m(niat, pier'(ndu/i r$-darea, 8$tr(nul s/a ridicat i m/a *n,$cat de +uler, tr$+(ndu/m$ dup$ el, *ntr/o )iitoare de material s(n+eriu, de parc$ nu c(nt$ream mai mult dec(t un ,ul+# M/a dus p(n$ la mar+inea -alustradei de piatr$# I Pri)ete Curtea noastr$@ Sala era imens$# 8alconul unde ne a,lam se *ntindea de .ur/*mpre.ur, iar dedesu-t a-ia dac$ se '$rea un petic de 'id ne*mpodo-it *n draperiile de un rou -o+at aurit# La masa lun+$ de .os erau ae'a%i domni i doamne, to%i *n)em(nta%i *n haine ,$cute din acelai material s(n+eriu# La *nceput cre'usem c$ era culoarea )inului de 8ur+undia, dar mai apoi mi/am dat seama c$ era culoarea s(n+elui# 2o%i edeau la masa +oal$, ,$r$ o ,ar,urie sau un pahar dinainte# Erau )eseli i sporo)$iau, pri)ind la cei care dansau, ocup(nd spa%iul *ntins al s$lii, pe co)oarele +roase, plac(ndu/le s$ simt$ moliciunea %es$turii su- picioare# Erau o mul%ime de siluete care se micau *n cerc, *n ritmul mu'icii, descriind *n aer ara-escuri complicate# Costumele lor erau de o mare )arietate, *ncep(nd de la stilul ,ran%u'esc, p(n$ la noua mod$ ,lorentin$# Peste tot se '$reau m$t$suri roii *mpodo-ite cu ,el i ,el de ,lori sau alte desene, care sem$nau ,oarte mult cu nite stele sau cu semicercul lunii *n ultimul p$trar, dei nu puteam distin+e totul cu claritate# Era o ima+ine sum-r$, dar care *%i st(rnea curio'itatea9 toate aceste ,iin%e, *m-r$cate *n culoarea aceea somptuoas$, unde)a *ntre nuan%a *n+ro'itoare a s(n+elui i splendoarea staco.ie a ru-inelor# Am remarcat mul%imea de candela-re, tor%e i ,elinare# C(t de uor ar ,i ,ost s$ dai ,oc s$lii *mpodo-ite cu at(tea draperii# M/am *ntre-at dac$ ardeau i ei, ca )r$.itoarele sau ca al%i eretici# Am au'it/o pe Drsula sco%(nd un murmur alarmat9 I Vittorio, ,ii *n%elept@ La oapta ei, -$r-atul care st$tea la centrul mesei de .os 7 cel care edea pe scaunul cu sp$tarul cel mai *nalt, ca semn de distinc%ie, pe care la noi acas$ ar ,i e'ut tata 7 s/a uitat la mine# A)ea p$rul la ,el de -lond ca i demonul pe care/l ucisesem, dar co'ile lun+i erau *n+ri.ite i *i c$deau m$t$soase pe umeri# A)ea chipul t(n$r# Era mai t(n$r dec(t tat$l meu, dar mai *n )(rst$ dec(t mine# Chipul s$u a)ea aceeai paloare cu a celorlal%i, iar ochii al-atri m$ ,i1au cu intensitate# Dup$ ce m/a studiat, s/a *ntors *napoi s$ admire dansatorii#

3ntre+ul spectacol mi se perinda prin ,a%a ochilor, tremur(nd ca ,umul pe care *l *mpr$tiau tor%ele" ochii au *nceput s$/mi l$crime'e i mi/am dat seama c$ siluetele de pe tapiserii nu erau deloc ,emeile -l(nde i unicornii din camera micu%a prin care trecuser$m, ci nite dia)oli care dansau *n iad# 3ntr/ade)$r, erau nite ar$t$ri hidoase, sculptate *n cel mai crud i mai )iolent stil, care *mp(n'eau toat$ )eranda de su- noi, ale c$ror capete *mpodo-eau )(r,urile coloanelor ce sus%ineau ta)anul# Peste tot, erau numai creaturi demonice i *naripate, cioplite *n piatr$# Aceste repre'ent$ri ale r(ului str$.uiau to%i pere%ii# Pe o tapiserie de .os, puteam deslui cercurile in,ernului lui Dante care p$reau s$ se suprapun$ unul peste cel$lalt, *n$l%(ndu/se din ce *n ce mai sus# M/am uitat iar la masa +oal$# Eram ame%it i sim%eam c$ mi se )a ,ace r(u, c$ o s$/ mi pierd cunotin%a# I Vrea s$ te ,acem mem-ru al Cur%ii noastre, mi/a r$spuns 8$tr(nul, ,$r$ s$/mi dea drumul i *mpin+(ndu/m$ cu putere *n -alustrad$ pentru a m$ *mpiedica s$ m$ *ntorc# Vocea lui era domoal$ i indi,erenta# I Vrea s$ te r$spl$tim pentru c$ l/ai ucis pe unul dintre noi# Aa +(ndete ea# Mi/a aruncat o pri)ire meditati)$ i rece# Nu m$ %inea de +uler cu -rutalitate sau cu duritate# 3ncepusem s$ pro,ere' o cascad$ de in.urii i de cu)inte rostite doar pe .um$tate din cau'a ,uriei, c(nd, dintr/o dat$, am sim%it cum m$ pr$-uesc# 3ncerc(nd s$ m$ eli-ere' din str(nsoarea 8$tr(nului, am c$'ut peste -alustrad$ i *ntr/o clip$ '$ceam *ntins pe co)oarele +roase, de unde m/am pomenit smucit i ridicat, *n timp ce dansatorii se d$deau la o parte pentru a ne ,ace loc# Ne a,lam chiar *n ,a%a st$p(nului acestor creaturi, cel din .il%ul cu sp$tar *nalt, i am o-ser)at c$ ,i+urinele de lemn sculptate pe tronul lui *n,$%iau, -ine*n%eles, animale i dia)oli# >il%ul era din lemn ne+ru, at(t de -ine lustruit *nc(t puteam sim%i mirosul de ulei, ce se amesteca dulcea+ *n atmos,era *ncins$ cu ,umul ,$cliilor aprinse# Mu'icienii se opriser$ din c(ntat# Nici m$car nu reueam s$/i )$d# Apoi, c(nd i/am o-ser)at, am )$'ut +rupul a,lat *ntr/un mic -alcon de la eta. i mi/am dat seama c$ i ei a)eau aceeai piele al-$ ca de por%elan i aceiai ochi ,atali de ,elin$# Erau to%i -$r-a%i, *m-r$ca%i modest, i p$reau a ,i destul de speria%i# M/am uitat la st$p(n# Nu se micase i nici nu +r$ise deloc# Era un -$r-at chipe, cu un aspect maiestuos, cu pletele -londe piept$nate peste cap i *mpletite cu aten%ie, ast,el *nc(t s$/i cad$ pe umeri# ainele lui erau tot de mod$ )eche9 purta o tunic$ de cati,ea, nu din aceea sold$%easc$, ci una mai lun+$, aproape ca o mantie, *mpodo-it$ cu -lan$ de o culoare *nchis$, care se asorta cu paloarea o-ra.ilor, iar pe su- aceasta, a)ea o c$ma$ cu m(neci lun+i i ,rumos lucrate, care *i at(rnau de la umeri p(n$ la *ncheieturile su-%iri# A)ea la +(t un lan% +ros cu mai multe medalioane9 ,iecare )eri+$ de aur lucrat cu mare meteu+ era *mpodo-it$ cu c(te un ru-in la ,el de rou ca i )em(ntul s$u# 3i %inea o m(n$ su-%ire pe mas$# Cealalt$ nu i/o )edeam# M$ pri)ea cu ochii lui al-atri# M(na lui a)ea un aer puritan, ,iind ra,inat$ i curat$, ca de sa)ant# Drsula s/a apropiat *n +ra-$, p$ind pe co)oarele +roase i %in(ndu/i ,ustele cu m(inile ei delicate# I &lorian, te implor pentru acest om@ A *nceput ea, ,$c(nd o plec$ciune ad(nc$# 2e ro+ s$ %ii cont de )ite.ia i de caracterul lui i s$/l ,aci mem-ru al Cur%ii noastre@ Pentru mine, pentru su,letul meu@ E at(t de simplu@ Dei )ocea *i tremura, p$rea totui si+ur$ pe ea# I Mem-ru al acestei Cur%iE Am *ntre-at eu#

Am sim%it cum *mi iau ,oc o-ra.ii# Am pri)it de la dreapta la sl(n+a# M/am uitat la -u'ele i la o-ra.ii lor pali'i i *ntuneca%i care p$reau s$ ai-$ culoarea s(n+elui proasp$t# M/am uitat la chipurile lor +olite de orice e1presie, care m$ studiau la r(ndul lor# Oare ochii lor erau plini de ,ocul acela demonic sau era din cau'$ c$ nu mai a)eau nimic uman *n eiE Mi/am )$'ut propria m(n$ c(nd mi/am plecat pri)irea, pumnii *ncleta%i, *nroi%i i umani i, dintr/odat$, mi/am sim%it mirosul de transpira%ie amestecat$ cu pra,ul de pe drum, care ,ormau un i' speci,ic, uman# I Da, eti numai -un pentru osp$%ul nostru, iar sala asta s/a umplut de mirosul t$u, a remarcat el# E prea de)reme pentru noi# O-iceiul nostru e s$ ne osp$t$m ,$r$ +re dup$ ce sun$ ora dou$spre'ece# A)ea o )oce ,rumoas$ i clar$, cu accent ,ran%u'esc, at(t de *nel$tor# Se e1prima cu o tru,ie i o re%inere tipic ,ran%u'ete# Mi/a '(m-it, iar '(m-etul s$u a ,ost -l(nd, ca i al Drsulei" dei lipsit de mil$, nu era deloc crud sau sarcastic# Nu a)eam ochi dec(t pentru el# 0tiam doar c$ erau mul%i cei ae'a%i de/a dreapta i de/a st(n+a lui, c$ erau -$r-a%i i ,emei" ,emeile erau coa,ate dup$ )echea mod$ ,ran%u'easc$ i mi s/a p$rut c$ )$d cu coada ochiului un -$r-at *m-r$cat ca un -u,on# I Drsula, un ast,el de pas necesit$ o medita%ie *ndelun+at$# I Chiar aaE Vre%i s$ m$ ,ace%i mem-ru al Cur%ii )oastreE Nu/i ne)oie s$ )$ +(ndi%i deloc@ I aide, -$iete@ Aici moartea, dec$derea sau -oala nu ne pot atin+e# 2u eti ca o momeal$ at(rnat$ *n c(rli+, soarta %i/e pecetluit$ i nici m$car nu/%i dai seama de asta# I St$p(ne, eu nu doresc s$ ,ac parte din Curtea )oastr$@ Nu/%i irosi milostenia i s,aturile pe mine@ Nu/mi )or-i mie de osp$%ul )ostru, i/am spus pri)ind *n .ur# Creaturile *ncremeniser$ toate, a-ord(nd o pri)ire *n+he%at$, amenin%$toare i nep$m(ntean$# Am sim%it cum m$ cuprinde un )al de repulsie# Sau poate era panica pe care *ncercasem s$ o reprim, oric(t de *n+ro'itoare i lipsit$ de speran%$ era situa%ia *n care m$ a,lam, sin+ur *n mi.locul lor# Chipurile pe care le )edeam la masa ar ,i putut ,i de por%elan, at(t erau de imo-ile# 3ns$i aceast$ imo-ilitate per,ect$ p$rea s$ ,ac$ parte din natura lor# I Dac$ a ,i a)ut un cruci,i1# Am optit eu, ,$r$ s$/mi dau seama# I Asta n/ar *nsemna nimic pentru noi, mi/a r$spuns st$p(nul pe un ton calm# I 0tiu prea -ine# &emeia aceasta a p$truns *n capela mea i mi/a r$pit ,ratele i sora@ 3ntr/ ade)$r, crucile nu *nseamn$ nimic pentru )oi@ Dar ar ,i *nsemnat ce)a pentru mine@ Spune/mi, )e'i *n+eri *n .urul meu care m$ ap$raE Voi sunte%i mereu )i'i-iliE Sau din c(nd *n c(nd )$ topi%i *n noapte i disp$re%iE Dac$ acesta e ade)$rul, po%i s$/i )e'i pe *n+erii care m$ ap$raE St$p(nul a '(m-it# 8$tr(nul care m$ %inuse de +uler i care acum m$ eli-erase din str(nsoare, +est pentru care/i eram recunosc$tor, a r(s *ncet# Dar nimeni altcine)a nu m/a mai luat *n r(s# Am pri)it/o pe Drsula# P$rea at(t de *ndr$+ostit$ i de disperat$, dar se uita plin$ de cura. c(nd la mine, c(nd la acest st$p(n pe care *l numise &lorian# 0i totui nici ea nu era cu nimic mai uman$ dec(t ceilal%i# Era um-ra str$)e'ie a unei tinere ,emei, ,rumoas$ i plin$ de +ra%ie, dar atins$ de paloarea mor%ii, asemenea celorlal%i# Pocalul acesta de Ru-in era unul cu totul neo-inuit@ I Asculta%i/i +lasul, *n ciuda cu)intelor pe care le rostete@ A trecut at(ta timp de c(nd nu s/a mai au'it o )oce nou$ su- -ol%ile acestea@ O )oce care s$ r$m(n$ al$turi de noi@ I Da, dar el crede *n *n+eri p$'itori, iar tu *%i ima+ine'i c$ el e ,oarte inteli+ent@ 2inere Vittorio, d$/mi )oie s$ te asi+ur c$ nu e1ist$ *n+eri p$'itori# Iar noi suntem )i'i-ili mereu, dup$

cum tii i tu, pentru c$ ne/ai )$'ut i *n cele mai -une, dar i *n cele mai rele momente ale noastre# M$ ro+, poate c$ nu *n cele mai -une dintre momente, dar# I A-ia atept s$ )$d una ca asta, st$p(ne, p(n$/ntr/at(t *mi place de mult semin%ia )oastr$ i ,elul )ostru de a m$cel$ri# 8ine*n%eles, mai e i putre'iciunea pe care a%i *mpr$tiat/o *n ora# A%i reuit s$ murd$ri%i chiar i su,letele preo%ilor# I Linite@ O s$ %i se ,ac$ r(u@ Mirosul t$u *mi umple n$rile ca o delicates$@ A putea s$ te s,(ii, copile@ S$ te spintec i s$ *%i arunc or+anele pe masa aceasta, pentru a ,i de)orate c(t timp s(n+ele e ,ier-inte i ochii *nc$ mai clipesc# C(nd l/am au'it rostind aceste cu)inte, am cre'ut c$ *mi pierd min%ile# M/am +(ndit la ,ratele meu i la sora mea, care erau acum mor%iM/am +(ndit la e1presia hidoas$ i dulce totodat$ a capetelor lor rete'ate# Nu puteam s$ mai suport aceast$ ima+ine# Mi/am str(ns pleoapele, c$ut(nd *n amintirea mea ce)a care s$ alun+e aceste orori# M/am +(ndit la *n+erul 5a)riil al lui &ra &ilippo Lippi, *n+enuncheat *n ,a%a &ecioarei# Da, Doamne, trimite/mi *n+eri@ I 2e -lestem, dia)ol mieros, pe tine i Curtea ta@ Cum de ai a.uns *n %inutul acestaE Am deschis ochii, dar nu )edeam dec(t *n+erii lui &ra &ilippo re)$rs(ndu/se unii dup$ al%ii, ,iin%e radiind lumin$ i pline de c$ldura carnal$ amestecat$ cu cea i')or(nd din rai# I A a.uns *n iad demonul c$ruia i/am t$iat capulE Arde *n ,ocurile iaduluiE Dac$ t$cerea ar putea ,i at(t de pro,und$ *nc(t s$ r$sune i s$ ,ie *n+hi%it$ de ea *ns$i, atunci aa s/a *nt(mplat i *n acea sal$" nu se mai au'ea nimic *n a,ar$ de r$su,larea mea +reoaie# 0i totui st$p(nul acestor creaturi a r$mas impertur-a-il# I Drsula, ne mai putem +(ndi la asta# I Nu@ Niciodat$ nu m$ )oi al$tura )ou$@ Nu )reau s$ de)in unul dintre )oi@ M(inile 8$tr(nului se *ncletaser$ pe +(tul meu i m$ ,$ceau neputincios# Era inutil s$ m$ '-at# Dac$ ar ,i str(ns mai tare, m/ar ,i omor(t pe loc# Poate c$ aa ar ,i ,ost mai -ine# Dar mai a)eam ce)a s$/i spun9 I Niciodat$ nu )oi accepta aa ce)a# Cum *ndr$'neti s$/%i ima+ine'i c$ su,letul meu e at(t de ie,tin, *nc(t nu/i ne)oie dec(t s$/l ceriE I Su,letul t$uE Ce ,el de su,let ai tu, dac$ nu )rea s$ petreac$ secole su- cerul *nstelat i se mul%umete doar cu c(%i)a aniE Ce su,let e acela care nu )rea s$ a,le ade)$rul etern i se re'um$ la o )ia%$ comun$E 3ncet, *n ,onetul surd al hainelor sale -o+ate, s/a ridicat *n picioare, l$s(nd la i)eala pentru prima dat$ o -o+at$ mantie roie care s/a rosto+olit la picioarele lui, l$s(nd o pat$ s(n+erie *n urma sa# 0i/a *nclinat uor capul" l$mpile *i ,$ceau p(rul s$ arate ca de aur, iar pri)irea cea al-astr$ parc$ s/a mai *m-l(n'it# I Noi am ,ost aici *naintea ta i a semenilor t$i# Am ,ost aici cu secole *nainte s$ )eni%i )oi pe munte# Suntem aici de pe )remea c(nd mun%ii erau ai notri# Voi sunte%i in)adatorii# Vocea lui r$suna puternic, dar tonul lui nu i/a pierdut nici o clip$ ele+an%a i ra,inamentul# Dup$ o scurt$ pau'$, i/a reluat cu)(ntarea9 I Voi sunte%i cei care )/a%i tot apropiat, construind ,erme, sate, ,ort$re%e i castele, su,oc(ndu/ne, ocup(nd p$durile care erau ale noastre, o-li+(ndu/ne s$ ,im )icleni i rapi'i *n e+al$ m$sura, adic$ ceea ce E)an+helia *n%ele+e prin 4ho%ii din noapte6# I De ce mi/ai ucis tat$l i *ntrea+a ,amilieE L/am *ntre-at# Nu mai puteam p$stra t$cerea# Nu/mi pasa de eloc)en%a lui ademenitoare, nici de cu)intele lui *nel$toare sau de chipul ,rumos# I 2at$l t$u i tat$l lui, precum i st$p(nul dinaintea lor, au *nceput s$ taie copacii care le um-reau castelul# 2re-uia aadar s$ %in oamenii i'ola%i de partea mea de p$dure# Din c(nd *n c(nd, tre-uie s$ re+le' conturile pe cale )iolent$, ceea ce am i ,$cut# 2at$l t$u ar ,i putut s$/mi

dea tri-utul cerut i ar mai ,i tr$it i acum# Ar ,i putut s$ depun$ .ur$m(ntul secret, care nu *l o-li+a cu nimic# I Doar nu %i/ai ima+inat c$ %i/ar ,i *ncredin%at copiii# Pentru ce, ca s$ le -e%i s(n+ele sau s$/i sacri,ica%i Dia)oluluiE@ I Vei )edea *n cur(nd, ,iindc$ eu cred c$ i tu tre-uie s$ ,ii sacri,icat, mi/a r$spuns# I Nu, &lorian, te implor@ A suspinat Drsula# I D$/mi )oie s$ *%i adrese' o *ntre-are, st$p(ne, din moment ce istoria i dreptatea au at(ta )aloare pentru tine# Dac$ aceasta este o Curte, una ade)$rat$, de ce nu m$ repre'int$ nici un omE De ce nu sunt i semeni de/ai mei aiciE De ce nu e nici un om care s$ m$ apereE 3ntre-$rile mele au p$rut s$/l descump$neasc$, apoi a +r$it9 I Noi suntem Curtea, ,iule, iar tu nu eti nimic# 0tii ,oarte -ine acest lucru# L/am ,i l$sat i pe tat$l tu s$ tr$iasc$, tot aa cum l$s$m cer-ul din p$dure s$ tr$iasc$, pentru a se *mperechea cu ciuta# Este ,oarte simplu@ I Sunt oameni aiciE I Niciunul care s$ te poat$ a.uta *n )reun ,el# I Nu a)e%i +$r'i umane pe timpul 'ileiE I Nu# Cre'i c$ a)em ne)oie de aa ce)aE Cre'i c$ mica noastr$ coli)ie nu e un loc si+ur 'iuaE De ce am a)ea ne)oie de +$r'i umane aiciE I 8ine*n%eles c$ a)e%i ne)oie# Iar tu eti ne-un dac$ *%i ima+ine'i c$ m/a al$tura )reodat$ Cur%ii tale# &$r$ +$r'i, c(nd mai .os se *ntinde un sat *ntre+ care tie ce sunte%i i *i d$ seama c$ sunte%i neputincioi 'iuaE Mi/a '(m-it r$-d$tor# I Ei nu sunt dec(t nite para'i%i# 3mi irosesc )remea )or-indu/%i de nite ,iin%e care au dec$'ut at(t de mult, *nc(t nici m$car dispre%ul nu mai e destul# I 2e nedrept$%eti pe tine *nsu%i cu aceast$ .udecat$ aspr$# Cred c$, *ntr/un ,el sau altul, *i iu-eti, st$p(ne@ 8$tr(nul a i'-ucnit *n r(s# I Poate s(n+ele lor *l iu-im@ S/a mai au'it un r(s stin+her de unde)a din sal$, care s/a stins imediat# St$p(nul a )or-it iar9 I Drsula, am s$ m$ +(ndesc, dar nu cred# I Nu, pentru c$ eu nu )reau acest lucru@ Chiar dac$ tiu c$ sunt condamnat, nu m$ )oi al$tura )ou$@ I 2aci@ M/a pre)enit calm st$p(nul# I Sunte%i ne-uni dac$ nu )/a%i +(ndit c$ s$tenii )a )or ataca 'iua i )or deschide ascun'$toarea )oastr$, pentru a l$sa lumina s$ p$trund$# Dn ,ream$t nedesluit a cutremurat *ntrea+a sal$, dar nu s/a au'it nici un cu)(nt, cel pu%in niciunul pe care s$/l pot distin+e eu# Era ca i cum aceti montri cu chipul li)id comunicau telepatic sau poate din pri)iri, scutur(ndu/i ,rumoasele lor podoa-e# I Sunte%i or-i%i de propria )oastr$ prostie@ V/a%i ,$cut cunoscu%i oamenilor i crede%i c$ ei )or suporta pe )ecie aceast$ Curte a Pocalului de Ru-in# I M$ insul%i, aadar# 3%i cer s$ ai polite%ea de a nu mai rosti nici un cu)(nt, mi/a replicai st$p(nul, ai c$rui o-ra.i se *mpurpuraser$ pu%in# I 2e insultE D$/mi )oie mai -ine s$/%i dau un s,at@ Sunte%i nea.utora%i 'iua# 0tiu c$ aa este# Nu pute%i ataca dec(t noaptea, *mi aduc aminte de cetele )oastre c(nd a%i atacat castelul tat$lui meu# 3mi aduc aminte de a)ertisment9 4Pri)i%i spre cer6# St$p(ne, ai tr$it prea mult *n

p$durea ta# Ar ,i tre-uit s$ urme'i e1emplul tat$lui meu, s$ trimi%i c(%i)a *n)$%$cei la ,iloso,ii i preo%ii din &loren%a# I Nu m$ -at.ocori@ M/a implorat el cu aceeai re%inere cu)iincioas$# Vittorio, m/ai m(niat i nu e -ine# I 2impul care %i/a mai r$mas e scurt, -$tr(ne demon, aa c$ )eselete/te *n castelul t$u d$r$p$nat c(t mai po%i@ Drsula m/a a)erti'at *ncet, dar nimic nu m/ar ,i putut opri# I Poate c$ ai cump$rat +enera%ia de nemernici care conduce acum oraul, dar &loren%a, Vene%ia i Milano se apropie de )oi mult mai repede dec(t )$ pute%i ima+ina# Dac$ nu a%i *n%eles acest lucru, sunte%i ne-uni@ Nu -$r-a%ii ca 2at$l meu sunt cei care )$ )or )eni de hac, ci *n)$%a%ii" astrolo+ii i alchimitii )$ )or *n)in+e# Este )or-a despre era nou$, despre care nu ti%i nimic# V$ )or )(na i )$ )or omor*, ca pe nite -estii dintr/o le+end$ )eche# O s$ )$ scoat$ din culcuul )ostru *n lumina soarelui i or s$ )$ taie capetele la to%i@ I Omor(%i/l@ S/a au'it )ocea unei ,emei# I Omor(%i/l acum@ A stri+at un -$r-at# I Nu are ce s$ caute *n coli)ie, a urlat un altul# I Nu merit$ s$ r$m(n$ aici@ Nici m$car nu merit$ s$ ,ie sacri,icat@ S/a de'l$n%uit un cor s$l-atic de urlete care *mi cereau moartea# I Nu@ &lorian, te implor@ A stri+at Drsula, *ncon.ur(ndu/l cu -ra%ele pe st$p(n# I 2ortur$, tortur$, tortur$@ A *nceput s$ scande'e toat$ adun$tura# I St$p(ne, e doar un copil# S$/l ducem *n coli)ie, cu to%i ceilal%i# 3n c(te)a nop%i nici n/o s$ mai tie cum *l cheam$# O s$ ,ie la ,el de -l(nd i de ascult$tor ca i ceilal%i, a pledat 8$tr(nul, dar )ocea a-ia i se au'ea# I Omor(%i/l acum@ 2ermina%i cu el@ Drla mul%imea din ce *n ce mai tare# I S,(ia%i/l@ Smul+e%i/i mem-rele@ Chiar acum@ I Da@ Incanta%iile lor a)eau ritmul amenin%$tor al to-elor ce anun%$ lupta# Coli)ia# 5odric, 8$tr(nul, le ordon$ s$ ,ac$ linite chiar *n momentul *n care mai multe m(ini reci ca +hea%a m$ *n,$caser$ cu putere# Mai demult, *n &loren%a, )$'usem un om linat de mul%ime# M$ nimerisem *ns$ mult prea *n ,a%$ i aproape c$ ,usesem c$lcat *n picioare de cei care, asemenea mie, doriser$ s$ se retra+$# Nu mi se p$rea imposi-il s$ mi se *nt(mple i mie acelai lucru chiar acum# M$ resemnasem cu acest +(nd, ca de alt,el cu orice ,el de moarte, cre'(nd cu toat$ puterea *n dreptatea mea, tot aa cum credeam i *n moarte# 5odric i/a *ndep$rtat totui pe )ampiri i *ntrea+a +rupare de siluete cada)erice s/a retras cu o plec$ciune ce p$rea aproape timid$, dar de'+ust$toare pentru ochii mei, cu capetele plecate, de parc$ nici nu a)useser$ +(nduri uci+ae ce)a mai de)reme# M/am uitat ,i1 la st$p(nul +loatei, al c$rui chip era at(t de *m-u.orat, *nc(t p$rea aproape uman# S(n+ele *i pulsa *n o-ra.i, iar -u'ele ar$tau ca o cicatrice pe care se *nche+ase s(n+ele, *n ciuda ,ormei lor pl$cute# P(rul lui -lond/*nchis acum p$rea aproape cenuiu, iar ochii al-atri erau plini de +(nduri i de *n+ri.orare# I Eu 'ic s$/l ducem al$turi de ceilal%i, a spus 5odric cel 8$tr(n# Suspinele Drsulei s/au de'l$n%uit dintr/o dat$, ca i cum nu s/ar mai ,i putut a-%ine# M/am uitat la ea9 st$tea cu capul plecat i *ncerca s$/i acopere chipul cu m(inile, iar printre de+ete i se prelin+eau pic$turi de s(n+e *n loc de lacrimi#

I Nu pl(n+e, Drsula# 2u ai ,$cut tot ce puteai pentru mine# Eu am atras nenorocirea aceasta, i/am spus ,$r$ s$ m$ +(ndesc# 5odric s/a *ntors spre mine cu o sprincean$ ridicat$# De data aceasta eram destul de aproape *nc(t s$ )$d c$ pe capul pleu) erau totui c(te)a ,ire de p$r c$runte, iar *n spr(ncenele rare, ,ire +roase i ur(te, ca nite achii su-%iri# Drsula a scos o -atist$ de culoarea tranda,irilor dintre ,aldurile rochiei ei -o+ate, o -ucat$ de material de un ro' palid, care a)ea %esute pe mar+ini ,run'e )er'i i ,lori ro'" i/a ters lacrimile s(n+erii i s/a uitat la mine, cu inima s,$r(mat$ de iu-ire# I Durerea mea e ,$r$ s,(rit# Ai ,$cut tot ce puteai pentru a m$ sal)a# Dac$ a putea, te/a *m-r$%ia pentru a/%i uura durerea, dar monstrul acesta m$ %ine ostatic# Am au'it murmure i e1clama%ii re)oltate din r(ndurile pri)itorilor notri cu )eminte *nchise la culoare i, ca prin )is, am desluit chipurile osoase i cada)erice care se aliniau de o parte i de alta a st$p(nului lor" erau doamne cu capetele acoperite dup$ moda ,ran%u'easc$, cu nite )oaluri roii care nu l$sau s$ ias$ la i)eal$ nici m$car un ,ir de p(r# A)eau un aspect delicat i ridicol *n e+al$ m$sur$ i -ine*n%eles c$ erau demoni# 8$tr(nul 5odric a r(s satis,$cut# I O *ntrea+$ adun$tur$ de demoni# Am remarcat# I S$/l ducem *n coli)ie, st$p(ne, a spus 5odric, al$turi de ceilal%i# Apoi d$/mi )oie s$/%i spun dou$ cu)inte *ntre patru ochi# 2re-uie s$ st$m de )or-$ i cu Drsula# Durerea ei este nem$surat$# I Aa este@ 2e ro+, &lorian@ Nu %i/am mai cerut niciodat$ nimic de +enul $sta, tii -ine asta@ L/a implorat Drsula# I 0tiu, ,rumoasa mea ,loare@ I/a r$spuns el cu cea mai calm$ i mai delicata )oce# Dar acest -$iat este un *nd$r$tnic, iar ,amilia lui i/a distrus pe to%i ,ra%ii notri care au a)ut nenorocul s$ *i cada *n m(n$, pe c(nd se a,lau la )(n$toare# 0i au ,ost destul de mul%i@ I Minunat@ Mi/ai ,$cut un dar minunat po)estindu/mi despre )ite.ia lor@ I/am stri+at mul%umit# St$p(nul a r$mas uimit i sup$rat de ieirea mea# Drsula a ,$cut un pas *nainte, *ntr/un ,onet de cati,ele *ntunecate i s/a aplecat peste masa l$cuit$, apropiindu/se de el# Nu/i mai puteam )edea dec(t p(rul *mpletit *n co'i lun+i, prinse cu pan+lici ra,inate de cati,ea roie, i -ra%ele delicate, at(t de su-%iri i de )i+uroase *n acelai timp, care m$ umpleau de *nc(ntare *mpotri)a )oin%ei mele# I 2rimite/l *n coli)ie, st$p(ne@ 2e ro+@ Las$/m$ s$/l am m$car c(te)a nop%i, p(n$ *mi *mpac su,letul cu +(ndul acesta# Las$/l s$ ,ie primit la Slu.-a de la mie'ul nop%ii# Eu n/am r$spuns de,el la aceste ru+i, ci doar i/am memorat cu)intele# Doi -$r-a%i din audien%$, proasp$t -$r-ieri%i i *n haine de curteni, au ap$rut -rusc de/o parte i de alta, ca i cum ar ,i )rut s$/l a.ute pe 5odric s$ m$ duc$ unde)a# 3nainte s$ apuc s$/mi dau seama ce se *nt(mpl$, mi/au acoperit ochii cu un material moale i n/am mai )$'ut nimic# I Nu, l$sa%i/m$ s$ )$d@ Am *nceput s$ stri+# I &ie, atunci *l )oi trimite *n coli)ie, am au'it )ocea st$p(nului i am sim%it cum m/au scos din *nc$pere, at(t de repede de parc$ picioarele celor care m$ *nso%eau nici nu atin+eau p$m(ntul# Mu'ica a pornit iar *ntr/un crescendo eteric, dar, din ,ericire, pe mine m$ duceau departe de ea# Doar )ocea Drsulei m$ *nso%ea *n timp ce eram purtat *n sus pe nite sc$ri# Picioarele mi se lo)eau cu -rutalitate de trepte, iar de+etele celor care m$ sus%ineau m$ str(n+eau )iolent, r(nindu/ mi trupul# I &ii linitit, Vittorio, nu te opune, te ro+@ &ii cura.os i nu spune nimic#

I De ce, iu-itoE Am *ntre-at/o# De ce te/ai *ndr$+ostit tocmai de mineE M$ po%i s$ruta i ,$r$ muc$tura ta mortal$E I Da, da@ Mi/a optit la ureche# Cei doi m$ t(rau de/a lun+ul unui culoar# Se au'ea un amestec de )oci, o discu%ie o-inuit$, com-inat$ cu )uietul )(ntului de a,ar$ i cu o mu'ic$ total di,erita# I Ce se *nt(mpl$E Dnde m$ duce%iE Am au'it nite ui *nchi'(ndu/se *n spatele meu, apoi le+$tura mi/a ,ost smulsa de la ochi# I Aceasta este coli)ia, Vittorio# Aici sunt p$strate )ictimele p(n$ c(nd este ne)oie de ele, mi/a r$spuns ea optit# Ne a,lam pe o plat,orm$ *nalt$ de piatr$, cu trepte care duceau c$tre curtea imens$ de .os, unde se des,$urau acti)it$%i at(t de -i'are, *nc(t nu le/am putut *n%ele+e imediat sensul# 3nc$ ne a,lam la ad$postul 'idurilor castelului, de acest lucru eram si+ur# Curtea era complet *nchis$ pe toate cele patru laturi" pri)ind 'idurile, am o-ser)at c$ acestea erau ,$cute din marmur$ al-$ i c$ erau str$punse peste tot de ,erestre *n+uste i arcuite, dup$ moda ,ran%u'easc$# Deasupra, cerul a)ea o str$lucire puternic$, dat$ de nenum$ratele tor%e care ardeau pe acoperi i pe metere'ele castelului# Aceast$ pri)elite nu *mi spunea altce)a dec(t c$ e)adarea era imposi-il$, deoarece ,erestrele cele mai apropiate erau ,oarte sus, iar marmura era prea neted$ pentru a putea ,i escaladat$# Deasupra, se '$reau multe -alcoane micu%e, dar i acestea erau mult prea *ndep$rtate# 3n -alcoane se a,lau demoni li)i'i, *m-r$ca%i *n rou, care m$ urm$reau, de parc$ ar ,i asistat la un spectacol# Mai e1istau, de asemenea, i nite )erande *ntinse, de unde se *n,$%iau *ns$ ,i+uri la ,el de nemiloase i pline de o -ucurie r$ut$cioasa# 4&i%i -lestema%i@6, am e1clamat *n +(nd# Ceea ce m/a ocat i m/a ,ascinat a ,ost amestecai de ,iin%e umane i de locuin%e *n+hesuite *n curtea ce se *ntindea *n ,a%a ochilor mei# Era i mai -ine luminat$ dec(t teri-ila Curte unde ,usesem .udecat i era o mic$ lume *n sine# Era o curte dreptun+hiular$, plin$ de m$slini, portocali i l$m(i, to%i *n ,loare i to%i *mpodo-i%i cu ,elinare# 2o%i cei de/acolo p$reau a ,i -e%i i ,oarte ame%i%i# Corpurile lor, unele pe .um$tate +oale, altele *m-r$cate *n straie -o+ate, mer+eau *mpiedic(ndu/se sau '$ceau *ntinse, ,$r$ nici un scop# 2o%i erau murdari, r$)$i%i i de'+ust$tori# Peste tot ,useser$ *n$l%ate nite cocioa-e, precum )echile coli-e %$r$neti ,$cute din paie, sau -ar$ci de lemn, pe alocuri erau chiar construc%ii de piatr$ i +r$dini *ncon.urate de +ratii, prin care erpuiau nenum$rate poteci# Pri)elitea care mi se *n,$%ia ochilor pe ,undalul nop%ii senine era un la-irint ame%itor *ntr/o +r$dina a ne-unilor# Pomii creteau *n pilcuri, dar pe alocuri l$sau la i)eal$ nite petice de iar-$, pe care oamenii '$ceau *ntini uit(ndu/se la stele# P$reau s$ ,ie adormi%i, i totui ochii lor erau lar+ deschii# Nenum$rate )i%e *n ,loare se *ncol$ceau pe +ratiile din .ur, nea)(nd alt scop dec(t cel de a crea mici spa%ii intime# Peste tot se o-ser)au cuti imense *n care se '-$teau p$s$ri +rase# Locul era pres$rat cu ,ocuri aprinse i cu ca'ane imense care s,(r(iau peste paturi de c$r-une# Din ele se ridica o arom$ *n%ep$toare# Da, a%i *n%eles -ine# Erau nite ca'ane pline de o ,iertur$ stranie# Am )$'ut )reo patru demoni care se *n)(rteau prin curte 7 puteau ,i i mai mul%i la ,el de sla-i i de li)i'i ca i st$p(nul lor, to%i *m-r$ca%i *n )eminte roii, care de data aceasta erau doar nite 'dren%e9 straie pentru ple-e#

Doi dintre demoni se ocupau de ,iertura care clocotea, altul ,$cea curat cu o m$tur$ )eche, iar cel de/al patrulea se plim-a c$r(nd *n -ra%e cu indi,eren%$ un prunc uman sc(ncind, cu capul -$l$n+$nindu/i/se pe +(tul prea ,ira)# Pri)elitea aceasta era cu mult mai +rotesc$ i mai *nsp$im(nt$toare dec(t cea a Cur%ii de .os, populat$ de aristocra%ii aceia cada)erici i r$ut$cioi# I M$ ustur$ ochii@ E de la ,umul din ca'ane@ Am e1clamat# Era un amestec iute i delicios de arome# Puteam s$ identi,ic mirosul unora dintre mirodeniile ce ,ier-eau, precum i i'ul c$rnii de oaie i de )ac$, dar mai erau i alte miresme e1otice# 2o%i oamenii dimpre.ur p$reau a ,i cuprini de o )ra.$# Copii, ,emei -$tr(ne, olo+ii care disp$ruser$ din ora, cocoa%i, micu%i cu corpuri chinuite i nede')oltate, dar i -$r-a%i *nal%i, -$r-oi i oachei, -$ie%i de )(rsta mea sau poate ce)a mai mari 7 to%i se ,oiau *n loc sau '$ceau pe .um$tate adormi%i, uit(ndu/se la noi, clipind i '$-o)ind cu pri)irea asupra noastr$, de parc$ *i d$deau seama c$ pre'en%a noastr$ a)ea o semni,ica%ie anume, dar ,$r$ a o putea deslui# M/am de'echili-rat c(nd m/au l$sat .os, iar Drsula m/a prins de -ra%# C(nd a-urii +rei au *nceput s$/mi p$trund$ *n n$ri, mi/am dat seama c$ eram h$mesit# Era o ,oame cum nu mai sim%isem )reodat$ p(n$ atunci# Era o po,t$ *n+ro'itoare pentru ,iertura aceea, de parc$ nu ar mai ,i e1istat alt$ m(ncare pe lume# Deodat$, cei doi -$r-a%i su-%irei i distan%i, care m$ le+aser$ la ochi i m$ t(r(ser$ p(n$ acolo, s/au r$sucit i au pomit/o *n .os pe trepte# Ci'mele lor r$sunau pe dalele de piatr$# Din adun$tura aceea neuni,orm$ s/au ridicat c(te)a %ipete ner$-d$toare# 2oate capetele s/ au *ntors# Corpurile neputincioase *ncercau s$ se ridice din toropeala aceea himeric$# Cei doi st$p(ni, cu m(necile lor lun+i i cu %inuta lor %eap$n$, mer+eau unul l(n+$ cel$lalt, ca i cum ar ,i ,ost *n+em$na%i, apropiindu/se de primul ca'an# I/am urm$rit pe muritorii -e%i cum se *n+hesuiau, str(n+(ndu/se *n .urul celor doi *n)em(nta%i *n rou care p$reau s$ se des,ete cu e,ectul pe care/l a)eau asupra celorlal%i# I Ce ,acE Ce )or ,aceE Mi se ,$cuse r(u# Sim%eam c$ o s$ cad, dar nu *ncetasem s$ t(n.esc dup$ ,iertura aceea cu miros at(t de dulce# I Drsula@ Am stri+at, ,$r$ s$ tiu ce doream s$ mai *ntre-# I Sunt l(n+$ tine, iu-ire@ Dit$/te *n .ur@ Eti *n coli)ie, )e'iE Ca prin )is, i/am )$'ut pe st$p(ni trec(nd printre ramurile pline de spini ale portocalilor *n,lori%i, *n care ,ructele at(rnau nemicate, de parc$ niciunul dintre amara%ii aceia letar+ici nu sim%ise ne)oia s$ m$n(nce o portocal$ proasp$t$ i s$n$toas$# St$p(nii s/au ae'at de/o parte i de alta a primului ca'an i ,iecare din ei, *ntin'(nd m(na dreapt$, i/a t$iat *ncheietura cu un cu%it, pe care/l %ineau *n m(na st(n+$, i au l$sat s(n+ele s$ se scur+$ din a-unden%$ *n ,iertur$# Dn stri+$t ,ira) de -ucurie s/a ridicat din mi.locul oamenilor care se str(nseser$ timora%i *n .urul lor# I 8lestema%i s$ ,ie@ 8ine*n%eles c$ e s(n+ele lor@ Am e1clamat# &iertura e dreas$ cu s(n+ele lor@ Dac$ nu m/ar ,i sus%inut Drsula, a ,i c$'ut cu si+uran%$# Dnul din st$p(ni s/a *ntors, de parc$ a-urul i ,umul l/ar ,i sc(r-it, dar a continuat s$ lase s(n+ele s$ cur+$ *n ,iertur$# Apoi, *ntorc(ndu/se rapid, a *n,$cat -ra%ul unui demon sla- i al-icios, *m-r$cat *n nite haine 'dren%$roase# L/a apucat str(ns i l/a *mpins spre ca'an# Demonul cel ne*nsemnat se .eluia i se ru+a s$ ,ie eli-erat, dar *ncheieturile lui au ,ost t$iate am(ndou$ i, dup$ ce i/a *ntors chipul osos, a ,ost l$sat s$ s(n+ere'e din plin *n ,iertur$#

I L/a%i *ntrecut pe Dante cu cercurile in,ernului@ I/am stri+at# Apoi mi/a p$rut r(u c$ *i )or-isem pe un ast,el de ton, dei nu mi/a ,$cut nici un repro# I Nu sunt dec(t nite %$rani care )isea'$ s$ de)in$ st$p(ni" dac$ sunt ascult$tori, poate c$ )or e)olua c(nd)a# Mi/am reamintit imediat c$ demonii solda%i care m$ aduseser$ la castel nu ,useser$ dec(t nite )(n$tori neciopli%i# C(t de pl$cut era s$ m$ simt *ncon.urat de -ra%ele moi ale iu-itei mele i s$/i pri)esc chipul p$tat de lacrimi# Era o ade)$rat$ doamn$@ I Vittorio, *mi doresc at(t de mult s$ tr$ieti@ I 3ntr/ade)$r, iu-itoE Am *m-r$%iat/o# Nu mai puteam re'ista ,$r$ spri.inul ei# Vederea *mi era de.a mai sla-$# Cu capul re'emat de um$rul ei i cu pri)irea *ntoars$ spre mul%ime, am )$'ut oamenii apropiindu/ se de ca'ane i umpl(ndu/i cetile cu licoarea amestecat$ cu s(n+e" *nainte s$ o soar-$ cu l$comie, se str$duiau s$ o r$ceasc$ su,l(nd *n ea# Dn r(s delicat, dar *n,rico$tor s/a re)er-erat *ntre pere%ii din .ur# Mi/am ima+inat c$ pro)enea de la spectatorii ae'a%i la -alcoane# 3ns$ chiar atunci, *ntr/un nor roiatic, asemenea unui stea+ uria, o doamn$ s/a po+or(t din *n$l%imi chiar *n mi.locul hoardei supuse din coli)ie# 2o%i s/au plecat *n ,a%a ei i au salutat/o, *ndep(rt(ndu/i/se din cale i e1clam(nd '+omotos c(nd ea s/a apropiat de ca'an i, cu un r(s r$')r$tit, i/a crestat *ncheietura pentru a o l$sa s$ s(n+ere'e *n ,iertur$# I Dra+ii mei copii# Murmur$ ea uit(ndu/se la noi# I aide, Drsula, )ino l(n+$ mine# &ie/%i mil$ de -ie%ii oameni *n,ometa%i# &ii darnic$ *n seara aceasta# Aadar, nu e noaptea ta +eneroas$# Nu )rei s$/%i d$ruieti s(n+ele nici *n onoarea noii noastre achi'i%iiE Drsula p$rea s$ se ruine'e i m/a str(ns uor cu de+etele ei lun+i# M/am uitat *n ochii ei i i/am spus9 I Mireasma aceasta m/a *m-$tat@ I S(n+ele meu nu e dec(t pentru tine@ Mi/a optii# I D$/mi s$ -eau atunci, c$ci t(n.esc dup$ el@ Sunt at(t de sl$-it, *nc(t )oi muri@ 2u m/ai adus *n situa%ia aceasta@ 8a nu, sin+ur m/am n$p$stuit@ I 2aci, iu-itule, scumpul meu@ M/a linitit ea# 8ra%ul ei s/a *ncol$cit *n .urul taliei mele, apoi i/am sim%it -u'ele moi s$rut(ndu/m$ chiar su- lo-ul urechii, pre+$tind parc$ locul, transmi%(ndu/i c$ldura lim-ii ei, pentru a/l putea str$pun+e apoi cu din%ii# S$rutul ei mi/a r$)$it sim%urile i am cuprins/o cu am-ele -ra%e" ima+ina%ia m$ purta iar al$turi de ea c$tre pa.itea ce ne apar%inea doar nou$, unde nimeni nu a)ea )oie s$ p$trund$# I O, iu-ire pur$@ Mica mea iu-ire pur$@ A e1clamat ea *n timp ce se *n,rupta din s(n+ele meu# Am sim%it o ,lac$r$ *n+he%at$ *n rana de la +(t i am a)ut sen'a%ia c$ un para'it delicat cu tentaculele sale lun+i s/a cui-$rit *n ad(ncul ,iin%ei mele, r()(indu/mi m$runtaiele# Pa.itea se *ntindea iar$i *n .urul nostru, r$coroas$ i nes,(rit$, *mp(n'it$ de crini ce se le+$nau *n -$taia )(ntului# Oare ea era al$turi de mineE Am a)ut la un moment dat sen'a%ia c$ eram sin+ur, apoi i/ am au'it suspinele *n spatele meu# 3n mi.locul acestui )is e1tatic, plin de r$coare, de ceruri al-astre i de corole delicate de ,lori, am )rut s$ m$ *ntorc pentru a m$ *ndrepta spre ea# 3ns$ am prins cu coada ochiului ima+inea ,u+ar$ a unor splendori m$re%e care *mi ,$ceau su,letul s$ tresalte# I Pri)ete@ Ve'iE

Apoi, capul mi s/a pr$)$lit *ntr/o parte# Visul luase s,(rit# Gidurile *nalte de marmur$ ale temni%ei mele se ridicau *mpre.ur, r(nindu/mi pri)irile# Ea m$ sus%inea i m$ pri)ea uluit$, cu -u'ele *ns(n+erate# M$ le+$na *n -ra%e de parc$ a ,i ,ost un copil nea.utorat# M/a purtat *n .os pe sc$ri, c(ci eu nu puteam su- nici o ,orm$ s$/mi mic mem-rele# Din to%i cei de deasupra nu mai distin +eam dec(t nite siluete micu%e, *mpr$tiate *n -alcoane i pe metere'e, care r(deau i ar$tau spre noi cu m(inile *ntinse, um-re *ntunecate scoase *n e)iden%$ de tor%ele aprinse# Mirosea a s(n+e# I Ce s/a *nt(mplatE Ai )$'ut i tu pa.itea aceeaE I Nu@ A stri+at ea *nsp$im(ntat$# G$ceam pe o +r$mad$ de ,in, un pat impro)i'at, iar c(%i)a demoni tineri, s,ri.i%i i 'dren%$roi, se uitau t(mp la mine cu ochii in.ecta%i" ea pl(n+ea, acoperindu/i chipul cu m(inile# I Nu *l pot l$sa aici# Dar parc$ se *ndep$rta din ce *n ce mai tare de mine# Am au'it apoi oamenii din .urul meu care *ncepuser$ s$ %ipe# Oare se pornise o re)olt$ *ntre damna%ii aceia a,la%i su- puterea ,ierturii misterioaseE Mi/am dat seama apoi c$ mul%i dintre ei pl(n+eau# I 8a )ei ,ace aa cum %i s/a spus, dar mai *nt(i )ino aici i o,er$/ne s(n+ele t$u@ Cine )or-eaE Nu tiam# I A sosit )remea litur+hiei noastre# I Nu/l lua%i *n seara asta@ I De ce pl(n+ oameniiE I/ai au'it, DrsulaE Pl(n+ to%i# Dnul dintre -$ie%ii cei costeli)i s/a uitat drept *n ochii mei# Cu o m(n$ *mi sus%inea capul, iar cu cealalt$ *mi dusese o ceac$ de ,iertura la -u'e# Nu )oiam ca lichidul s$ mi se prelin+$ pe -$r-ie# Am -$ut cu l$comie, umpl(ndu/mi +ura# I Nu *n seara aceasta@ Am desluit atunci )ocea Drsulei# Am sim%it s$rut$rile ei pe ,runte, pe +(t# Cine)a a smuls/o de l(n+$ mine# M(na ei s/a *ncletat cu putere de a mea, apoi s/a *ndep$rtat cu totul# I aide, Drsula, las$/l@ I Dormi, iu-itule@ Vittorio, tre-uie s$ dormi@ &usta ei m/a atins uor# Am aruncat ceaca i am pri)it con,u' cum *ntre+ con%inutul acesteia s/a )$rsat, *nne+rind la culoare +r$mada de ,in# Ea a *n+enuncheat l(n+$ mine, cu -u'ele ei moi i roii *ntredeschise# Mi/a cuprins chipul cu m(inile ei reci# S(n+ele se prelin+ea cu repe'iciune din +ura ei *n +ura mea# I Iu-ito, )reau s$ )$d pa.itea@ Du/m$ acolo@ 3mi doream at(t de mult s$ )$d din nou pa.itea, dar *mi era imposi-il@ Nu a)eam *n ,a%a ochilor dec(t ima+inea ocant$ a chipului ei, apoi o lumin$ di,u'$ i, *n cele din urm$, totul s/a cu,undat *n *ntuneric i *n t$cere# Nu m$ mai puteam *mpotri)i# Nu mai puteam s$ )or-esc i nici s$ *mi aduc aminte# Dar cine)a *mi spusese ce)a# Apoi am au'it iar pl(nsetele# 2otul era at(t de trist@ Se au'eau nite suspine *ndurerate, nea.utorate# N/am mai deschis ochii p(n$ diminea%a# Soarele *mi ,$cea r(u, iar capul m$ durea insuporta-il de tare# Dn -$r-at st$tea aplecat deasupra mea, *ncerc(nd s$ m$ de'-race# Dn -iet ne-un@ M/am r$sucit, ame%it i de'+ustai, aproape )$rs(nd, i l/am aruncat c(t colo, lo)indu/l cu putere p(n$ c(nd i/a pierdut cunotin%a# Am *ncercat s$ m$ ridic, dar n/am reuit# 5rea%a era insuporta-il$# 2o%i cei din .urul meu dormeau# Ochii m$ dureau din cau'a soarelui, iar lumina *mi ardea pielea#

M/am cui-$rit *n ,in# C$ldura soarelui m$ lo)ea *n moalele capului, iar c(nd mi/am trecut m(na prin p(r, am a)ut sen'a%ia unei arsuri# Durerea care *mi s,(ia t(mplele *mi pulsa *n urechi# I Vino *n ad$post@ Vino *n$untru, unde e r$coare, s/a au'ii o )oce# Aceasta *i apar%inea unei -$tr(ne care m$ ademenea su- un acoperi de paie# I &i%i -lestema%i@ I/am r$spuns# Apoi am adormit iar sau poate mi/am pierdut cunotin%a# 2(r'iu, dup$/amia'a, mi/am re)enit *n sim%iri# M/am tre'it *n+enuncheat *n ,a%a unuia dintre ca'ane# 8eam cu l$comie dintr/un castron cu ,iertur$# 8$tr(na de mai de)reme mi/l d$duse# I Demonii dorm# Am putea s$# I/am spus eu# Mi/am dat seama apoi de inutilitatea cu)intelor mele# A ,i )rut s$ arunc ceaca, dar n/am putut# Am -$ut ,iertura ,ier-inte# I Nu e doar s(n+e# E )in@ E un )in ,oarte -un@ Mi/a 'is -$tr(na# 8ea/l, -$iete, i nu )ei mai sim%i nici o durere@ Oricum te )or ucide *n cur(nd# Nu e chiar at(t de *n+ro'itor# Am tiut imediat c(nd s/a *ntunecat din nou# Puteam s$ deschid ochii i nu m$ dureau ca *n timpul 'ilei# Pierdusem toat$ lumina soarelui dormind, cuprins de toropeala aceasta ,atal$# M$ l$sasem atras *n .ocul lor# Nu ,usesem de nici un a.utor, c(nd ar ,i tre-uit s$/i *ndemn pe cei din .ur s$ se re)olte al$turi de mine# Cum de putusem l$sa s$ mi se *nt(mple una ca asta@ Apoi m/a toropit iar triste%ea aceea *ndep$rtat$# 0i *n cele din urm$ m/am l$sat copleit de somnul cel dulce# I 2re'ete/te, -$iete@ S/a au'it o )oce demonic$# 2e )or *n seara aceasta# I Cine m$ )rea i pentru ceE Am *ntre-at# Mi/am ridicat pri)irea# 2or%ele erau aprinse# 2otul str$lucea *n .urul meu de at(ta lumin$, iar ,run'ele )er'i de deasupra ,oneau *m-ietor9 mirosul dulce/acrior al portocalelor a.un+ea p(n$ la mine# Deasupra capului se %esea un model complicat, alc$tuit din dansul ,l$c$rilor i din ,run'ele *nne+urate# Nu sim%eam dec(t o ,oame de nepotolit i o sete ar'$toare# &iertura clocotea, iar mirosul pe care *l *mpr$tia m$ *mpiedica s$ m$ mai +(ndesc la altce)a# Mi/am deschis +ura ca s$/mi primesc por%ia, dei nu a)eam nici un ca'an prin prea.ma# I O s$/%i dau ceea ce )rei, dar mai *nt(i ridic$/te# 2re-uie s$ te sp$l# 2re-uie s$ ar$%i -ine *n seara aceasta# I Pentru ceE 2o%i sunt mor%i@ I CineE I &amilia mea# I Nu mai ai nici o ,amilie# Acum te a,li la Curtea Pocalului de Ru-in# Eti *n puterea st$p(nului Cur%ii, iar eu am )enit s$ te pre+$tesc# I Pentru ceE I Pentru litur+hie# Ridic$/te, tre-uie s$ mer+i cu mine@ Demonul st$tea plictisit l(n+$ mine, spri.inindu/se *n m$tur$, cu chipul *ncadrat de o claie de p(r str$lucitor# I Ridic$/te, -$iete@ O s$ te )rea *n cur(nd# E aproape mie'ul nop%ii# I Nu, nu e mie'ul nop%ii@ Am urlat# Nu@ I Nu/%i ,ie ,ric$@ Mi/a r$spuns el rece i indi,erent# N/are nici un rost@ I Nu *n%ele+i nimic@ 3mi pare r(u pentru timpul pierdut@ 3mi pare r(u c$ mi/am pierdut capacitatea de a .udeca at(tea ore@ Spiritul meu a ,ost adormit at(ta timp@ Nu mi/e ,ric$, demon de nimic@ M/a *mpins pe +r$mada de ,in i m/a sp$lat pe ,a%$# I Ia te uit$@ Eti unul dintre aia ar$toi@ Pe $tia ca tine *i sacri,ic$ imediat@ Eti prea puternic# Ar$%i prea -ine, *i ispiteti# 8iata Lad? Drsula te )isea'$ i pl(n+e pentru tine# Au dus/o de aici#

I Ah, dar i eu am )isat# Ce se *nt(mplase cu mine de a.unsesem s$ )or-esc cu acest ser)itor netre-nic de parc$ ar ,r ,ost prietenul meuE Dnde erau toate )isele mele minunate, cu toat$ m$re%ia lor luminoas$E I Po%i s$/mi )or-eti@ De ce nuE@ O s$ mori *n e1ta', tinere st$p(n# O s$ )e'i -iserica luminat$ *n *ntre+ime i slu.-a# 2u o s$ ,ii o,randa# I Nu, eu am )isat o pa.ite# Am )$'ut ce)a pe pa.itea aceea, dar nu pe Drsula# Vor-eam sin+ur, *ncerc(nd s$/mi tre'esc la realitate spiritul adormit# I Pe pa.ite, am )$'ut pe cine)a, cine)a at(t de# Nu mai tiu# I 3%i pro)oci sin+ur at(ta durere# Dite, %i/am *ncheiat toate cataramele i to%i nasturii# Cred c$ ai ,ost un st$p(n tare m(ndru c(nd)a# C(nd)a# C(nd)a# C(nd)a# I Ai au'itE I Nu aud nimic# I E ceasul care -ate@ Mai e un s,ert de or$# E aproape timpul pentru litur+hie# Nu da aten%ie +$l$+iei# Ceilal%i care )or ,i sacri,ica%i ,ac at(ta '+omot@ Dar tu s$ nu/%i pier'i cura.ul# Pl(nsul e pentru oameni ne*nsemna%i# Rec)iem sau s,(ntul sacri,iciu al Litur+hiei, aa cum nu mi/a ,i *nchipuit/o niciodat$# Nu )$'usem nicic(nd o capel$ mai ,rumoas$# Niciodat$ marmura al-$ nu ,usese ,olosit$ cu mai mult$ *n%elepciune@ Din ce ,(nt(n$ nesecat$ de aur %(niser$ aceste minunate ornamente erpuitoare i stranii, aceste ,erestre ascu%ite, luminate de ,$clii apri+e, care des$)(reau per,ec%iunea )itraliilor, *n,$%i(nd ima+ini solemne i sacreE Dar nu erau nici pe departe ima+ini sacre, cum cre'usem# St$team *n lo.a corului, deasupra s$lii *nalte, i m$ uitam *n .os spre naosul impresionant i spre altarul din cap$tul cel$lalt# M/am tre'it *nc$ o dat$ *ncon.urat de st$p(nii aceia maiestuoi, cuprini de importan%a *ndatoririi lor, care m$ %ineau str(ns de -ra%e# Mintea mi se limpe'ise pu%in# Mi/au pus din nou materialul acela umed pe ochi i pe ,runte# Apa era at(t de rece *nc(t parc$ tocmai ,usese adus$ dintr/un i')or de munte sau pro)enea din '$pada pur$ a mun%ilor# Dei eram copleit de +rea%$ i de ,e-r$, deslueam tot ce se *nt(mpla *n .ur# I/am )$'ut pe demonii *n)em(nta%i de +al$ st(nd *n cadrul ,erestrelor luminate, acoperi%i *n straie roii, aurii i al-astre, ca nite *n+eri sau nite s,in%i# Le/am )$'ut chipurile lacome *n timp ce pri)eau *n .os spre *ntrea+a con+re+a%ie@ Nite montri *n+ro'itori, cu aripile lor in)i'i-ile i m(inile lor ca nite +heare# Dedesu-t, *mp$r%it$ *n dou$, pentru a l$sa un culoar lar+ la mi.loc, se str(nsese *ntrea+a Curte a Pocalului de Ru-in, cu mem-rii s$i *n straie s(n+erii" to%i erau *ndrepta%i spre culoarul lun+ i -o+at *mpodo-it pentru comuniune i spre altarul din spate# Nia din spatele altarului era *mpodo-it$ cu picturi# 2oate *n,$%iau demoni care dansau *n iad, plini de +ra%ie printre ,l$c$rile amenin%$toare, de parc$ ar ,i ,ost *n)$lui%i *ntr/o lumin$ -inecu)(ntat$# Deasupra lor, pe stea+uri ce ,luturau *n )(nt, se )edeau *nscrise cu aur cu)intele S,(ntului Au+ustin, at(t de ,amiliare mie din timpul orelor de studiu, care spuneau c$ acele ,l$c$ri nu erau ,ocul cel ade)$rat, ci doar a-sen%a lui Dumne'eu# Demonii *nlocuiser$ *n schimcu)(ntul 4a-sen%$6 cu termenul latin ce *nsemna 4li-ertate6# Pe pere%ii *nal%i de marmur$ al-$ era cioplit cu)(ntul latin ce *nsemna 4li-ertate6, iar *ntr/ o ,ri'$ ce se *ntindea pe su- -alcoane, de .ur *mpre.urul -isericii, la acelai ni)el cu lo.a *n care m$ a,lam eu, *ntrea+a Curte admira spectacolul# Lumina a inundat apoi arcadele *nalte ale acoperiului# Ce ,el de spectacol era acestaE

Altarul *nalt era drapat *n cati,ele purpurii, cu ti) aurit, care l$sau s$ se *ntre)ad$ ima+inea siluetelor al-e care %op$iau *n iad, dei, de la distan%$, este posi-il s$ nu le ,i perceput *n totalitatea ,ri)olit$%ii lor# Ceea ce deslueam ,oarte -ine erau s,enicele +roase puse *naintea unui Luci,er cioplit *n piatr$, a,lat acolo unde *n mod normal ar ,i ,ost un cruci,i1# Luci,er, *n+erul c$'ut, a)ea pletele lun+i cuprinse de ,l$c$ri i era *n)em(ntat *n *ntre+ime *ntr/o )al)$taie imortali'at$ *n marmur$, iar *n m(inile ridicate %inea sim-olurile mor%ii9 *n dreapta, secera necru%$toare i *n st(n+a, sa-ia c$l$ului@ Aceast$ )i'iune mi/a t$iat respira%ia@ Era o apari%ie monstruoas$, amplasat$ chiar unde m$ ateptam s$/l )$d pe Iisus r$sti+nit pe cruce" *ntr/un moment de delir i an1ietate, am sim%it cum -u'ele mi s/au str(m-at *ntr/un '(m-et i mi/am au'it propria )oce r$sun(ndu/mi cu )iclenie *n cap, spun(ndu/mi c$ nimic n/ar ,i ,ost mai +rotesc i mai nepotri)it *n acest loc dec(t un cruci,i1# Pa'nicii mei m$ %ineau str(ns# Oare m$ cl$tinamE Din mi.locul mul%imii str(nse *n .urul meu, din r(ndurile celor pe care nici m$car nu apucasem s$/i pri)esc, s/a ridicat sunetul surd al to-elor, amenin%$tor i lent ca un c(ntec de *nmorm(ntare, o .elanie de o ,rumuse%e cuceritoare prin simplitatea sa# A urmat imediat sunetul )i-rant al cornului, %es(nd o melodie minunat$ i dulce, at(t de di,erit$ de mu'ica o-sedant$ pe care o au'isem cu o sear$ mai *nainte@ Era un amestec de sunete t(n+uitoare ce se .eluiau cu at(ta triste%e, *nc(t inima *mi era s,(iat$, iar ochii mi se umpluser$ de lacrimi# Ce )r$.itorie era aceast$ mu'ic$E Ce era melodia aceasta nede,init$, dar at(t de -o+ata, care m$ *ncon.ura inund(nd naosul, s,$r(m(ndu/se de marmura satinat$ i re)er-er(nd apoi spre mine, care o ascultam *mpietrit, uit(ndu/m$ la silueta *ndep$rtat$ a lui Luci,erE La picioarele lui, *n )ase de aur i de ar+int, se a,lau -uchete mari de tranda,iri i +aroa,e roii, irii s(n+erii i alte ,lori s$l-atice al c$ror nume nu *l tiam" altarul p$rea s$ ,i re*n)iat su- po)ara ornamentelor sale de o culoare at(t de intens$, *n nuan%a aceea maiestuoas$, sin+ura care *l mai putea readuce la )ia%a din *ntunericul ,$r$ s,(rit la care era condamnat# Am au'it apoi )aierul sonor i r$+uit al o-oiului, apoi +lasul dulce al %iterei, c$rora li s/au al$turat armoniul *nso%it de ,luier" toate acestea au ,ost *ncununate de tonalitatea ce)a mai strident$ a trom-onului de alam$ i de sunetele ,ira)e ale ciocanelor care lo)eau delicat coardele *ntinse ale %am-alului# Mu'ica aceasta m$ transporta, *mi cucerise su,letul" toate aceste sunete di,erite se *ntre%eseau, armoni'(ndu/se i apoi descompun(ndu/se din nou# Nu mai a)eam puterea s$ )or-esc, i nici nu m$ mai puteam concentra asupra altor lucruri# Am remarcat totui statuile demonilor care se *niruiau *n st(n+a i *n dreapta ,i+urii Dia)olului i care erau at(t de asem$n$tori cu domni%ele i cu seniorii pe care *i )$'usem seara trecut$ la masa re+easc$ a Cur%ii# Cu si+uran%$ c$ to%i erau )ampiri, aceti *n+eri c$'u%i din iad, ciopli%i *n mahon rou, acoperi%i *n ornamentele lor complicate i *n )emintele aninate pe nite corpuri str$)e'ii, cu ochii pe .um$tate *nchii, cu +urile *ntredeschise, l$s(nd la i)eal$ doi col%i micu%i i al-i# 4O, catedral$ a ororilor@6 am +(ndit, *ncerc(nd s$/mi *ntorc capul, s$ *nchid ochii, dar monstruo'itatea din .ur m$ su-.u+ase# 5(ndurile mele .alnice nu apucau s$ *mi p$r$seasc$ -u'ele# 5lasul cornului s/a stins, iar ,luierul a t$cut# Numai de nu m/ar ,i p$r$sit aceast$ dulce mu'ic$@ De nu m/ar ,i l$sat sin+ur aici@ 0i totui ceea ce a urmat a ,ost un cor al celor mai pl$cute )oci de tenor pe care le/am au'it )reodat$# 3nc(ntau nite cu)inte *n latin$ pe care nu le *n%ele+eam, imnuri pentru cei mor%i, despre e,emeritatea tuturor lucrurilor" s/a au'it apoi un cor uimitor de soprani, at(t -$r-a%i c(t i

,emei, care se armoni'au cu tonurile .oase ale -ailor i -aritonilor" to%i c(ntau cu entu'iasm, d(ndu/le replica tenorilor sin+uratici9 I Acum mer+ la Domnul, pentru c$ El a *n+$duit acestor creaturi ale *ntunericului s$ r$spund$ ru+ilor mele# Ce ,el de cu)inte de comar erau acesteaE Apoi am au'it *nc$ o dat$ corul -o+at al tuturor acelor )oci, care punea *n )aloare c(ntul tenorilor# I Cei care/mi )or aduce moartea m$ ateapt$ *ntr/un s$rut cald i sincer i, *n corpurile lor, prin )oin%a Domnului, )or lua s(n+ele meu i ,iin%a mea, iar su,letul meu se )a ridica *ntru spiritul lor, pentru a cunoate mai -ine raiul i iadul ca slu.itori al *ntunericului# Armoniul *i incanta melodia solemn$# 3n sanctuarul -isericii p$trunsese o procesiune de siluete preo%eti, chiar atunci c(nd acordurile a.unseser$ la punctul culminant al ,armecului lor copleitor# L/am )$'ut pe &lorian *ntr/o s,it$ roie, de parc$ ar ,i ,ost *nsui episcopul &loren%ei" pe acest )em(nt -o+at purta, *n -$taie de .oc, crucea Domnului r$sucit$ cu susul *n .os, ,$r$ *ndoial$ pentru a/l onora pe st$p(nul s$u cel -lestemat# Pe capul s$u *ncununat de plete -londe purta o coroan$ de aur, asemenea unui monarh ,rance', *n acelai timp ser)itorul Celui *ntunecat# Notele puternice i ascu%ite ale cornului dominau melodia, *ncepuse un mar# 2o-ele se au'eau *n ,undal, *ntr/o tonalitate stins$ i *ntr/un ritm constant# &lorian *i ocupase locul *n ,a%a altarului, cu ,a%a spre con+re+a%ie, iar al$turi de el se a,la Drsula, mai ,ra+il$ ca oric(nd, cu p(rul despletit" arata ca Maria Ma+dalena, *n,$urat$ *ntr/un )oal purpuriu care at(ma p(n$ la ti)ul rochiei ei cu croial$ conic$# Chipul ei era *ntors spre mine i puteam )edea chiar de la distan%$ c$ m(inile ei cele su-%iri, pe care le %inea *mpreunate, tremurau ca )ar+a# De cealalt$ parte a marelui preot &lorian se a,la -$tr(nul cel pleu), *m-r$cat i el *n haine -isericeti, cu m(neci lar+i -rodate cu dantele, un a.utor preo%esc mai neo-inuit# Acoli%ii )eneau din toate p$r%ile, demoni tineri i *nal%i, cu chipul sculptat parc$ *n ,ilde, *m-r$ca%i *n straiele simple ale celor care doar asist$ la slu.-$# &iecare i/a ocupat po'i%ia cu)enita, aliniindu/se *n +enunchi de/a lun+ul -alustradei de marmur$# 3nc$ o data am ,ost copleit de minunatul cor din .urul meu, *n care se amestecau sopranii cu cei care c(ntau *n ,alset, apoi r$sunetul )ocilor de -ai, la ,el de intense ca i )aierul cornului, iar peste toate acestea se *n$l%a tonul +reu al al$murilor# Oare ce inten%ionau s$ ,ac$E Ce *nsemna imnul acesta pe care *l c(ntau tenorii i ce repre'enta r$spunsul pe care *l *nc(ntau )ocile din .urul meuE Cu)intele din latin$ *i de')$luiau doar pe alocuri *n%elesul pentru mine9 I Doamne, m$ a,lu *n apropierea mor%ii" am a.uns la s,(ritul chinului meu" Doamne, eli-er(ndu/m$, le dau )ia%a acelora care ar '$cea *n iad dac$ nu ar urma planul di)in# Su,letul meu s/a re)oltat# M$ de'+usta acest spectacol, dar nu/mi puteam lua ochii de la el# Am *ncon.urat cu pri)irea toat$ -iserica# Am )$'ut pentru prima dat$ demonii ,antomatici ridica%i pe piedestalurile lor, st(nd *n dreptul ,erestrelor *n+uste" totul era *n)$luit *n lumina a mii i mii de lum(n$ri# Mu'ica s/a oprit iar, pentru ca tenorii s$/i poat$ ,ace au'it$ incanta%ia9 I Apa s$ ,ie adus$ *nainte, pentru ca aceia care )or ,i sacri,ica%i s$ ,ie cur$%a%i@ 0i aa s/a *nt(mplat# 0iruri de tineri demoni, cu aspectul unor -$ie%i de altar, a p$it *n ,a%$, duc(nd cu ei un )as de -ote' minunat, din marmur$ ro' de Carrara, pe care l/au l$sat cam la trei metri *n ,a%a locului destinat comuniunii# I Ce chip ,rumos au dat p$catului# Mi/am 'is#

I Linite, tinere, mi/a optit +arda re+al$ de l(n+$ mine# Pri)ete, c(ci ceea ce )e'i aici n/ai s$ mai re)e'i )reodat$, nici *n rai, nici *n iad" oricum )ei a.un+e la Domnul ,$r$ s$ te spo)edeti, aa c$ )ei ,i *ncredin%at *ntunericului pentru totdeauna# P$rea s$ cread$ cu ardoare cele spuse# I Nu a)e%i nici o putere s$/mi damna%i su,letul, am optit eu, *ncerc(nd s$ *mi limpe'esc pri)irea i s$ m$ desprind din pl$cuta toropeal$ care m$ ,$cea s$ m$ spri.in de ei# Adio, Drsula@ Am murmurat trimi%(nd o s$rutare din )(r,ul -u'elor# Dar *n acel moment intim i miraculos, care a trecut neo-ser)at de c$tre restul adun$rii, am )$'ut/o cl$tin(nd din cap *n semn de ne+a%ie# Nu a mai )$'ut nimeni *n a,ar$ de mine, c$ci to%i ochii erau *ntori spre cel$lalt spectacol, mult mai tra+ic dec(t ritualul ordonat i lent la care asistasem# De/a lun+ul culoarului ce ducea spre altar, condui de demoni *n)em(nta%i *n tunici cu m(neci de dantela roie i aurie, )eneau *mpleticindu/se c(te)a dintre su,letele pierdute din coli)ie9 ,emei -$tr(ne, -$r-a%i -e%i i copii care se spri.ineau cu *ncredere de cei care/i conduceau la moarte, ca nite )ictime demne de mil$ ale unui proces nedrept, unde condamna%ii sunt condui spre plutonul de e1ecu%ie chiar de p$rin%ii lor# Ce oroare@ I &i%i -lestema%i@ Doamne, ,$ dreptate@ Cur$%$ aceste p$cate cu lacrimile tale@ Pl(n+i pentru noi, Doamne@ Ochii parc$ mi se a,undau din ce *n ce mai mult *n or-ite# Am )$'ut din nou pa.itea cea )erde, iar Drsula se *ndep$rta *n ,u+$ de mine" pe m$sur$ ce silueta ei t(n$r$ disp$rea *n 'are, dincolo de c(mpul acoperit de ier-uri i de crini, *n ,a%a mea a ap$rut alt chip, at(t de cunoscut, dar# I 2e )$d@ Am stri+at eu *n )is# Dar imediat ce am recunoscut )i'iunea at(t de ,amiliar$, aceasta a i disp$rut, i *n acel moment mi/a ,u+it din memorie i silueta at(t de cunoscuta, i semni,ica%ia at(t de puternica pe care o a)ea pentru mine# N/am mai tiut nimic# L/am )$'ut pe &lorian pri)ind *n sus, m(nios i t$cut# M(inile celor din .urul meu se *ncletaser$ neiert$tor *n carnea mea# I Linite@ Au stri+at *n acelai timp cei doi +ardieni ai mei# Mu'ica aceea minunat$ a crescut din ce *n ce mai mult *n intensitate" )ocile sopranilor i tunetul puternic al cornului *mi cereau parc$ s$ tac i s$ acord respectul cu)enit -ote'ului p$+(n# 0i ast,el a *nceput -ote'ul# Prima )ictim$, o ,emeie -$tr(n$ i usc$%i)$, cu spatele *nco)oiat, ,usese de'-r$cat$ de 'dren%ele ei i sp$lat$ din a-unden%$ cu apa din )as, apoi a ,ost condus$ spre locul comuniunii, at(t de ,ra+il$ i lipsit$ de ap$rare, p$r$sit$ de semeni i de *n+erii ei p$'itori# Apoi au ,ost de'-r$ca%i i copiii, cu picioarele lor micu%e, cu umerii osoi i cu spatele lor at(t de pl$p(nd, din care p$rea s$ ,i crescut odat$ aripi in)i'i-ile de *n+er# Au ,ost sp$la%i i l$sa%i apoi s$ tremure pe culoar, *nirui%i de/a lun+ul -alustradei de marmur$# 2otul s/a *nt(mplat at(t de repede# I 8estii -lestemate@ Asta sunte%i, nite animale, nu nite demoni@ 0i )oi, creaturi lae, i pe )oi )$ -lestem, pentru c$ lua%i parte la acest de'm$%@ Am morm$it eu, str$duindu/m$ s$ scap din str(nsoarea +$r'ilor# Mu'ica *mi acoperea ru+$ciunile# I Doamne, trimite/mi *n+erii mei, trimite/mi *n+erii r$'-un$rii@ 2rimite/i *narma%i cu sa-ia ta puri,icatoare@ Nu pot suporta ast,el de chinuri@ Culoarul era acum plin de )ictime, toate de'-r$cate i tremur(nd" culoarea pielii lor, at(t de uman$, ieea puternic *n e)iden%$ la lumina lumin$rilor, ,a%$ de al-ul pere%ilor de marmur$ i

de paloarea preo%ilor# Lum(n$rile p(lp(iau sla-, re,lect(ndu/se pe statuia +i+antic$ a lui Luci,er, cu aripile sale ca o p(n'$ de p$ian.en, care domina *nc$perea# Lord &lorian a co-or(t pentru a/l lua pe primul dintre cei destina%i pentru comuniune i i/ a plecat capul, pentru a se *n,rupta# 2o-ele -$teau apri+, dar *ndep$rtat, iar )ocile se amestecau i se urcau la ceruri# Dar aici, su- -ol%ile acestea al-e i arcuite, raiul n/a)ea ce s$ caute# Aici nu era dec(t moarte# 2o%i mem-rii Cur%ii se or(nduiser$ pe dou$ iruri pe cele dou$ laturi ale capelei, m$r$luind *n t$cere c$tre locul de unde *i puteau ale+e o )ictim$ dintre cei care st$teau acolo pre+$ti%i i lipsi%i de ap$rare" domni%ele i domnii *i ale+eau )ictima dorit$, -a unii chiar *mp$r%eau acelai ne,ericit care trecea de la unul la celalalt" aceasta era esen%a acestei comuniuni s(n+eroase 7 o -$taie de .oc la adresa di)init$%ii# Drsula era sin+ura care nu se mica de la locul s$u# Oamenii a+oni'au, al%ii muriser$ de.a# Nici unii nu apucau s$ cad$ pe podea# Mem-rele lor ,$r$ )la+$ erau apucate imediat de demoni ser)itori, care *i *ndep$rtau imediat, plini de *ndem(nare i *ntr/o t$cere deplin$# Demonii *m-$iau noi )ictime# Al%i oameni erau purta%i de/a lun+ul culoarului# Ceremonia se des,$ura *n continuare# Lord &lorian -ea cu nesa%9 i se aduceau mereu al%i copii, iar de+etele sale prelun+i *nl$n%uiau +(tul ,ra+il i *l sus%ineau, *n timp ce se apleca deasupra pr$'ii# M$ *ntre- ce )or-e *n latin$ *ndr$'nea s$ incante'e# 3ncet, mem-rii Cur%ii ieeau din sanctuar i porneau pe culoar spre locurile lor# Erau s$tui# 2oate chipurile li)ide din *nc$pere erau acum *m-u.orate, iar ochii mei *nce%oa%i i spiritul meu ame%it de c(ntecul minunat *i )edea aproape umani# I 3ntr/ade)$r, tinere prin%, ai *n%eles# Suntem din nou oameni doar pentru o clip$, acum c(nd s(n+ele celor )ii cur+e prin )inele noastre, mi s/a adresat &lorian, calm i si+ur, din naosul *ndep$rtat# I Dar, st$p(ne, asta nu m$ ,ace s$ )$ iert p$catul# Atunci s/a aternut t$cerea# 3n cele din urm$, o )oce de tenor s/a ,$cut au'it$9 I E timpul@ Mie'ul nop%ii n/a trecut *nc$@ M(inile si+ure care m$ sus%inuser$ p(n$ acum m$ *mpin+eau *ntr/o parte# Am p$r$sit lo.a i am co-or(t pe treptele erpuite de marmur$ al-$# Pe m$sur$ ce *mi )eneam *n sim%iri, *nc$ sus%inut de demoni, am pri)it spre centrul culoarului i mi/am dat seama c$ nu mai r$m$sese dec(t )asul de -ote'# Victimele disp$ruser$# 3n sal$ ,usese adus$ o mare cruce, care ,usese ae'at$ cu susul *n .os, pe o parte a altarului, *ndreptat$ spre locul destinat comuniunii# Lord &lorian mi/a ar$tat cinci cuie mari de ,ier pe care le a)ea *n palm$, apoi m/a in)itat s$ m$ al$tur lui# Crucea ,usese ,i1at$ -ine pe loc i p$rea s$ ,ie adus$ des *n locul acela# Era ,$cut$ dintr/un lemn dur, ,oarte +ros i -ine lustruit, dar *nc$ mai purta semnele cuielor ce ,useser$ *n,ipte *n ea i urmele unor pete care erau ne*ndoios de s(n+e# Partea de .os a acesteia se spri.inea de -alustrada de marmur$, ast,el *nc(t cel cruci,icat a)ea s$ at(rne la un metru de podea, *n )$'ul tuturor adoratorilor# I Necredincioilor@ Ple-e necurat$@ Am *nceput s$ r(d# I/am mul%umit lui Dumne'eu c$ ochii p$rin%ilor mei erau plini de lumina raiului i nu puteau )edea acest spectacol de+radant i crud# 8$tr(nul a dat la i)eal$ cele dou$ pocale pe care le a)ea *n m(n$# 0tiam ce semni,ica%ie a)eau# 3n ele urma s$ se str(n+$ s(n+ele ce %(nea din r$nile mele# 0i/a plecat capul#

Am ,ost *mpins pe culoar# Statuia lui Luci,er se pro,ila imens$ *n spatele siluetei ponti,icale a lui &lorian# Picioarele mele nici nu atin+eau marmura# 3n .urul meu, mem-rii Cur%ii s/au *ntors pentru a asista la sacri,icarea mea, dar nu *l sl$-eau nici o clip$ din ochi pe st$p(nul lor# Chipul mi/a ,ost sp$lat cu apa din )asul de -ote'# Mi/am smucit capul, r$sucindu/mi +(tul, stropindu/i cu ap$ pe cei care *ncercau s$ m$ *m-$ie'e# Acoli%ii p$reau s$ se ,i speriat de mine# S/au apropiat reticen%i pentru a/mi des,ace cataramele# I De'-r$ca%i/l@ Le/a ordonat st$p(nul, ridic(nd *nc$ o dat$ cuiele pentru ca eu s$ le pot )edea# I Le )$d ,oarte -ine, laule@ Nu *nseamn$ nimic s$ cruci,ici un -$iat ca mine@ Sal)ea'$/ %i su,letul, st$p(ne, i *ntrea+a ta Curte se )a minuna@ Mu'ica s/a r$sp(ndit din lo.a de deasupra# Corul s/a ,$cut au'it din nou, r$spun'(nd imnului tenorilor# Nu mai a)eam nimic de 'is# Nu mai sim%eam dec(t lumina lumin$rilor i tiam si+ur c$ urmau s$ m$ de'-race, iar cruci,icarea aceasta *ntru *ntuneric era ine)ita-il$, c$ci crucea r$sturnat$ nu putea ,i dec(t un semn al Necuratului# 8rusc, m(inile tremur(nde ale acoli%ilor s/au retras# Cornul a *nceput s$ sune ,$c(nd i mai amar$ cea mai ,rumoas$ melodie# 2enorii stri+au cu putere o *ntre-are, cu )ocile lor ,$r$ cusur9 I Oare nu poate ,i sal)at acestaE Oare nu poate ,i eli-eratE Corul se uni i el cu incanta%ia tenorilor9 I Nu poate s$ ,ie eli-erat de puterea SataneiE Drsula a p$it atunci *nainte i i/a dat .os )oalul lun+ care/i at(rna p(n$ la c$lc(ie, d(ndu/ i drumul la picioarele ei, unde s/a adunat ca un nor dia,an# Al$turi de ea a ap$rut un acolit care %inea *n m(n$ sa-ia i pumnalele mele# 3nc$ o dat$ s/a au'it )ocea de tenor implor(nd9 I Dn su,let eli-erat s$ purcead$ *n lume, -iet ne-un care )a depune m$rturie despre puterea Dia)olului celor care tiu s$ asculte# Corul a erupt *ntr/un c(nt puternic, care p$rea a ,i o con,irmare a celor spuse de tenori# I CumE@ S$ nu morE Am *ntre-at# Am *ncercat s$ pri)esc chipul st$p(nului *n m(inile c$ruia '$cea )ia%a mea, dar nu am reuit# 5odric cel 8$tr(n se interpusese *ntre noi# S/a *ndreptat spre mine i mi/a ridicat pocalul de aur la -u'e# I 8ea i uit$, Vittorio, sau inima i su,letul ei )or ,i pierdute@ I Atunci )or ,i pierdute@ I Nu@ A stri+at ea# Apoi s/a repe'it i a luat trei dintre cuiele pe care le a)ea &lorian *n m(na st(n+$ i le/a aruncat pe dalele de marmur$# C(ntul s/a *n$l%at cu i mai mult$ putere su- arcadele *nalte, ast,el *nc(t nu am au'it cuiele c$'(nd# Imnul corului era trium,$tor i ,esti)# 2onalit$%ile *ndoliate disp$ruser$# I Doamne, dac$ )rei s$/i sal)e'i su,letul, atunci du/m$ pe mine pe cruce@ Pocalul de aur mi/a ,ost dus cu ,or%a la -u'e# M(na Drsulei mi/a descletat ma1ilarele, iar lichidul mi/a ,ost turnat pe +(t# Am )$'ut sa-ia mea ridic(ndu/se *n ,a%a ochilor, de parc$ ar ,i ,ost o cruce, din cau'a pl$selelor i a t$iului lun+# Dn hohot de r(s stins i -at.ocoritor s/a amestecat cu ,rumuse%ea indescripti-il$ a imnului intonat de cor# Voalul ei rou s/a *n,$urat *n .urul meu# Am )$'ut materialul plutind *n .urul meu, apoi i/am sim%it atin+erea ca o m(n+(iere )r$.it$, plin$ de par,umul i de -l(nde%ea ei# I Drsula, )ino cu mine# Am optit# Acestea au ,ost ultimele mele cu)inte#

I S$ ,ie i'+onit@ S$ ,ie i'+onit@ Stri+au )ocile de deasupra mea, iar corul le r$spundea la ,el# Curtea *ntrea+$ p$rea s$ c(nte al$turi de cor9 4S$ ,ie i'+onit@6 Ochii mi s/au *nchis atunci c(nd materialul cel rou mi/a atins chipul, acoperindu/l ca o p(n'$ de p$ian.en i lipindu/se de +ura mea deschis$# Cornul r$suna m(nios9 I Iertat@ I'+onit@ I Eti i'+onit *n lume unde )ei ,i luat drept ne-un@ 2ot restul 'ilelor )ei ,i un -iet ne-un@ C(nd te +(ndeti c$ ai ,i putut ,i unul dintre noi@ Mi/a optit 5odric# I Da, unul dintre noi# A repetat i &lorian# I Nes$-uitule@ Ai ,i putut ,i nemuritor@ I Dnul dintre noi, un nemuritor@ Ai ,i putut domni aici acoperindu/te de +lorie@ I Eternitatea sau moartea@ Ce ale+ere re+easca ai a)ut@ Vei aler+a prin lume, ne-un i -at.ocorit@ A continuat 5odric# I Ne-un i -at.ocorit@ A repetat o )oce copil$roas$ *n urechea mea, c$reia i s/au al$turat apoi multe altele# Corul continua s$ c(nte, indi,erent la ironia din cu)intele celor din .ur, iar imnul acela delirant era ampli,icat de toropeala ce m$ cuprinsese# I Dn ne-un dispre%uit de oameni@ A spus iar 5odric# Or-it de )oalul moale, ame%it din cau'a -$uturii pe care o primisem, nu le/am mai putut r$spunde# Cred totui c$ am '(m-it# Cu)intele lor se amestecau *n mod ira%ional cu )ocile maiestuoase ale corului# Ne-unii erau ei, c(ci nu/i d$duser$ seama de lucrul cel mai important9 cu)intele lor n/a)eau )aloare pentru mine# I Ai ,i putut s$ ,ii t(n$rul nostru prin%@ Oare &lorian era cel de l(n+$ mineE Cura.osul i ne*n,ricatul &lorianE I 2e/am ,i iu-it i noi tot at(t de mult c(t te iu-ete ea@ I Dn t(n$r prin% care s$ domneasc$ aici pentru totdeauna# I Acum )ei de)eni -u,onul alchimitilor i al )r$.itoarelor@ A ad$u+at &lorian pe un ton solemn# I Ai ,ost un prost c$ ne/ai p$r$sit@ A spus din nou )ocea copil$roas$# Imnurile acelea erau minunate, c(ci p(n$ i cu)intele lor *mi sunau mai dulce# Cred c$ am sim%it s$rutul ei prin m$tase# Cred, dar nu tiu si+ur# Mi/a optit apoi cu )ocea ei dulce i ,eminin$, pe un ton simplu i ,$r$ ceremonie9 I Iu-irea mea, cu)intele ei ,iind *n e+al$ m$sur$ un adio i o e1presie a trium,ului ei# Atunci m/am cu,undat ad(nc *n cel mai -ine,$c$tor somn pe care ni/l poate da Dumne'eu# Mu'ica *mi insu,la )ia%$ *n corp i aer *n pl$m(ni, dar sim%urile mele adormiser$# 0i *n+erii mi/au )or-it# Ploua cu +$leata# 8a nu, ploaia se oprise# 2ot nu reueau s$ m$ *n%elea+$# Eram *ncon.urat de nite -$r-a%i# Ne a,lam chiar l(n+$ atelierul lui &ra &ilippo# Cunoteam strada, c(ci ,usesem acolo cu tat$l meu doar cu un an *n urm$# I Vor-ete mai *ncet@ Nu *n%ele+ nimic@ I Vrem s$ te a.ut$m@ Spune/mi numele tat$lui t$u, dar )or-ete mai clar@ Mi/a spus alt -$r-at# Cl$tinau din cap# Credeam c$ )or-esc ,oarte clar, m$ au'eam per,ect9 Loren'o di Raniari# Ei de ce nu m$ au'eauE Le/am spus c$ eu sunt ,iul lui i c$ m$ numesc Vittorio di Raniari# 3mi sim%eam *ntr/ade)$r -u'ele ,oarte um,late# 0tiam c$ eram murdar de noroi, din cau'a ploii# I Duce%i/m$ la atelierul lui &ra &ilippo, i/am ru+at# Pe cei de/acolo *i cunosc#

Marele meu pictor, artistul cel *mp$timit i ,r$m(ntat, sau m$car ucenicii lui a)eau s$ m$ recunoasc$# 8a poate c$ el n/a)ea cum, dar a.utoarele lui, care m$ )$'user$ pl(n+(nd *n ,a%a picturilor sale, m$ tiau cu si+uran%$# Apoi aceti oameni a)eau s$ m$ duc$ la casa lui Cosimo, *n Via del Lar+o# I Ce tot )or-eti acoloE Se str$duiau s$ m$ *n%elea+$, repet(nd -(l-(ielile mele# Nu reuisem s$ m$ ,ac *n%eles nici de data aceasta# M/am *ndreptat spre atelier, dar m$ cl$tinam i aproape c$ am c$'ut din picioare# Acetia erau nite oameni cinsti%i# A)eam aruncate pe um$rul drept pun+ile cu -ani, sa-ia o a)eam la -r(u, c(ci o sim%eam at(rn(nd at(t de +reu *nc(t m$ de'echili-ra# Gidurile *nalte ale &loren%ei m$ su,ocau# Aproape c$ m$ lo)eam de ele# I Cosimo@ Am stri+at c(t m/au %inut puterile# I Nu te putem duce la Cosimo *n halul $sta@ N/o s$ te primeasc$# I A, deci m$ *n%ele+e%i@ M/a%i au'it@ 8$r-atul p$rea din nou nedumerit# Era un ne+ustor cinstit, ud leoarc$ din cap p(n$/n picioare, ,$r$ *ndoiala din cau'a mea# Nu )oiam s$ m$ ad$postesc de ploaie# N/a)ea nici un sens# M$ +$siser$ '$c(nd *n ploaie *n Pia''a della Si+noria# I 3mi aduc aminte@ 2otul de)ine limpede@ Drept *n ,a%$ era intrarea *n atelierul lui &ra &ilippo# Cine)a ridica o-loanele care ,useser$ trase din cau'a ,urtunii" str$'ile pietruite *ncepeau s$ se usuce, iar oamenii ieeau pe str$'i# I Oamenii de/acolo@ Am stri+at# I Ce e, ce tot spuiE 2o%i ridicau din umeri, dar )oiau s$ m$ a.ute# I Ar tre-ui s$/l ducem la San Marco, s$/l l$s$m *n +ri.a c$lu+$rilor# I Nu@ Vreau s$ )or-esc cu Cosimo@ Am insistat# Iar au ridicat din umeri i au dat din cap# 8rusc, m/am oprit# M$ cl$tinam, aa c$ am *ncercat s$/mi recap$t echili-rul apuc(nd )iolent um$rul -$r-atului mai t(n$r# Pri)eam insistent spre atelierul ce se '$rea la distan%$# Strada era, de ,apt, o alee, pe care a-ia *nc$pea un cal ,$r$ a/i r(ni pe trec$tori# &a%adele *nalte de piatr$ *mi ascundeau aproape *n *ntre+ime ima+inea cerului *nnorat# &erestrele erau deschise i a)eai sen'a%ia c$ o ,emeie a,lat$ la eta., *ntin'(ndu/se, putea atin+e cu m(na casa de peste drum@ Dar iat$ ce se a,la acolo, chiar *n ,a%a atelierului@ I/am )$'ut# Erau doi dintre ei@ I Dita%i/)$@ 3i )ede%iE I/am *ntre-at# 8$r-a%ii nu )edeau nimic# Dumne'eule, cele dou$ siluete din ,a%a ma+a'inului str$luceau de parc$ erau luminate din interiorul corpului i al ro-elor lar+i# Mi/am pus desa+ii pe um$rul st(n+ i am apucat sa-ia# Puteam s$ stau *n picioare, dar cred c$ ochii mei erau lar+ deschii, i pro-a-il c$ m$ hol-am cu o e1presie t(mp$ la spectacolul ce mi se o,erea# Cei doi *n+eri se certau# Aripile lor se micau uor *n ritmul schim-ului de replici" se certau chiar acolo, *n ,a%a ma+a'inului# Ei i+norau oamenii care treceau pe l(n+$ ei i care nu/i puteau o-ser)a, )$'(ndu/i de disputa lor" am(ndoi erau -lon'i, iar eu *i cunoteam prea -ine din picturile lui &ra &ilippo, le au'eam )ocile at(t de clar@ Cunoteam -uclele unuia din ei, care purta o cunun$ de ,lori, o mantie purpurie, iar pantalonii a'urii *i erau ti)i%i cu aur# 3l tiam i pe cel$lalt, cu capul descoperit i cu p(rul tuns scurt, cu +ulerul aurit, cu stele pe mantie i cu ornamente -o+ate la manete# Mai presus de toate le cunoteam chipurile tranda,irii i inocente, cu ochii senini i mi+dala%i# Lumina se topea,

sum-ra i *n)$luit$ de ,urtun$, dei soarele *nc$ ardea pe cerul cenuiu# Ochii au *nceput s$/mi l$crime'e# I Pri)i%i/le aripile@ Am optit# Dar -$r-a%ii aceia nu )edeau nimic# I Le cunosc aripile# 3i cunosc pe am(ndoi, uit$/te la *n+erul cu p(rul auriu, cu capul *ncununat de -ucle, este din 8una/Vestire@ Iar aripile lui sunt ca acelea ale unui p$un, de un al-astru sclipitor@ Iar aripile celuilalt sunt *nmuiate *n aurul cel mai pur@ 3n+erul cu cununa de ,lori a ,$cut un +est ner$-d$tor c$tre cel$lalt# Pentru un muritor, +esturile i %inuta lor ar ,i denotai m(nie, dar nu era nici pe departe aa# 3n+erul nu dorea dec(t s$ se ,ac$ *n%eles# M/am micat *ncet, desprin'(ndu/m$ uor din str(nsoarea *nso%itorilor mei, care nu puteau )edea ceea ce )edeam eu@ Oare la ce credeau c$ m$ uitamE Poate la atelierul deschis, la ucenicii ad$posti%i de *ntunericul din$untru, la ima+inile ,u+are ale p(n'elor i ale e)aletelor sau la ,e%ele plictisite din spate, atept(nd cu ner$-dare )enirea serii# Cel$lalt *n+er scutur$ *ncruntat din cap# I Nu sunt de acord# Nu putem s$ ,acem una ca asta# Cre'i c$ pe mine nu m$ *nduioea'$ acest lucruE Spuse el cu cea mai pur$ i mai senin$ )oce# I Ce te *nduioea'$E Am stri+at eu# Am(ndoi *n+erii s/au *ntors# S/au uitat ,i1 la mine# 0i/au str(ns *n acelai timp l(n+$ trup aripile *ntunecate, colorate i spectrale, de parc$ ast,el ar ,i putut s$ de)in$ in)i'i-ili, dar eu *i )edeam la ,el de clar9 sclipeau am(ndoi at(t de puternic, *nc(t era imposi-il s$ nu/i recunoti# Se uitau la mine cu ochii plini de uimire# Oare de ce erau at(t de surpriniE I 5a)riil@ 2e recunosc din 8una/Vestire@ Sunte%i am(ndoi 5a)riil@ 0tiu prea -ine picturile@ V/am )$'ut doar@ 5a)riil i 5a)riil@ Cum e posi-il una ca astaE I Ne poate )edea, a spus *n+erul care p(n$ acum +esticulase at(t de insistent# Vor-ea *n oapt$, dar *l au'eam ,$r$ e,ort, )ocea lui p(rindu/mi at(t de -l(nd$# Ne aude@ Repet$ el i uimirea de pe chip p$ru s$ sporeasc$# Se uita *n .ur inocent i r$-d$tor i, *n acelai timp, plin de *n+ri.orare# I Pentru numele lui Dumne'eu, ce tot spui acolo, -$ieteE M/a *ntre-at -$tr(nul de l(n+$ mine# I Vino/%i *n ,ire@ Por%i o a)ere asupra ta@ M(inile *%i sunt pline de inele# Vor-ete clar@ 2e )oi duce la ,amilia ta, dar tre-uie s$/mi spui cum se numesc ai t$i@ Am '(m-it# Am dat apro-ator din cap, dar am continuat s$ m$ hol-e' la cei doi *n+eri uimi%i# Vemintele lor p$reau a ,i %esute din lumin$, erau aproape translucide, imateriale, ca i pielea lor incandescent$# 2r$s$turile str$)e'ii ale chipului lor p$reau *ntre%esute cu ra'e de lumin$# Erau nite ,iin%e eterice i totui reale 7 oare cu)intele lui 2oma dKALuino erau cele care *mi )eneau acum *n mine, acele cu)inte din Summa 2heolo+iae pe care le *n)$%asem *n timpul orelor de latin$E C(t de ,rumoi erau i c(t de detaa%i de tot ce se *nt(mpla *n .urul lor@ St$teau *ncremeni%i pe strada, at(t de departe de tot ceea ce se *nt(mpla *n .urul lor, cump$nind situa%ia *n timp ce m$ pri)eau nemica%i, cu compasiune i interes# Dnul din el, cel care purta cununa de ,lori i manete a'urii, cel care *mi umpluse inima de duioie c(nd *l )$'usem *mpreun$ cu tat$l meu *n 8una/Vestire, cel pe care *l iu-eam cu toat$ ,iin%a mea, s/a apropiat de mine# Pe m$sura ce se apropia, p$rea mai *nalt i mai impun$tor dec(t o ,iin%a o-inuita# Pur i simplu emana iu-ire# &onetul hainelor care se *n,oiau +ra%ios *n .urul s$u *l ,$ceau s$ par$ mai

imaterial i totodat$ mai +randios ca oric(nd# Era e1presia cea mai pur$ a crea%iei lui Dumne'eu al c$rui har se re)$rsase asupra lui mai mult dec(t asupra oric$rei ,iin%e umane *n carne i oase# A scuturat din cap i mi/a '(m-it# I Nu e ade)$rat# Chiar tu eti una dintre cele mai ,rumoase crea%ii ale lui Dumne'eu, mi/ a spus *n oapt$, )ocea lui reuind s$ a.un+$ p(n$ la mine *n ciuda 'ar)ei din .ur# P$ea asemenea unui muritor, cu picioarele descul%e pe caldar(mul murdar al str$'ii ,lorentine, ,$r$ a da aten%ie oamenilor care nu *l puteau )edea# Se apropiase de mine, deschi'(ndu/i aripile i apoi *nchi'(ndu/le la loc, ast,el *nc(t acum nu li se mai )edeau dec(t mar+inile de sus, deasupra umerilor, care erau la ,el de ,ra+ili ca ai unui copil# Chipul lui era luminos i *m-u.orat e1act ca *n pictura lui &ra &ilippo# C(nd '(m-ea, sim%eam cum *ntre+ trupul mi se cutremur$ de ,ericire# I Oare am *nne-unit, Arhan+heleE Oare s/a *mplinit -lestemul lor i nu pot )or-i coerent atr$+(ndu/mi dispre%ul oamenilor *n)$%a%iE Am i'-ucnit *n r(s# I/am speriat pe cei care se str$duiser$ at(t s$ m$ a.ute, iar ei au de)enit ,oarte a+ita%i# I Ce spuiE Mai 'i o dat$@ Dar dintr/o dat$ m/a str$,ul+erat o amintire, umpl(ndu/mi inima i spiritul de lumin$, de parc$ ra'ele soarelui ar ,i reuit s$ str$-at$ *ntunericul de nep$truns i plin de de'n$de.de al unei temni%e# I Pe tine te/am )$'ut pe pa.itea )erde atunci c(nd ea mi/a -$ut s(n+ele# M/a pri)it calm *n ochi, cu chipul *ncununat de -ucle -londe i inocente i cu o-ra.ii s$i ca de copil# I 8ietul meu -$iat, spuse -$tr(nul ne+ustor# Nu este nici un *n+er aici@ Ascult$/m$, te ro+@ I Ei nu ne pot )edea, m/a a)erti'at *n+erul# 0i iar$i mi/a '(m-it, simplu i cu -l(nde%e# 3n ochii s$i se o+lindea lumina ce se po+ora din cerul str$lucitor, iar el m$ pri)ea de parc$ de ,iecare dat$ scruta i mai pro,und *n ad(ncurile spiritului meu# I Eu tiu asta, dar ei nu@ I/am r$spuns# I Eu nu sunt 5a)riil# Nu tre-uie s$ *mi mai spui aa, a ad$u+at el calm i re%inut# Eu mai am mult p(n$ s$ a.un+ la ran+ul Arhan+helului 5a)riil# Numele meu este Setheus i nu sunt dec(t un *n+er p$'itor# A)ea nes,(rit$ r$-dare cu mine, cu lacrimile mele i cu adunarea de muritori *n+ri.ora%i, dar netiutori din .urul nostru# St$tea at(t de aproape de mine *nc(t a ,i putut s$/l atin+, dar n/am *ndr$'nit# I Eti *n+erul meu p$'itorE S$ ,ie oare ade)$ratE I Nu sunt *n+erul t$u p$'itor# Pe *n+erii t$i tre-uie s$ %i/i +$seti sin+ur# Ai )$'ut *n+erii p$'itori ai altcui)a, dar nu tiu cum s/a putut *nt(mpla una ca asta# I Nu te mai ru+a@ Mai -ine spune/ne cine eti, -$iete@ Mai de)reme ai rostit numele tat$lui t$u@ Mai spune/l o dat$@ Mi/a cerut -$tr(nul# Cel$lalt *n+er, care p$rea prea ocat pentru a se mai putea mica din loc, s/a smuls dintr/o dat$ din re)erie i a ,$cut uor un pas *nainte# Era i el descul%, dar pietrele ascu%ite, ume'eala i murd$ria nu p$reau s$ *l atin+$# I S$ ,ie acesta un lucru -un, SetheusE A *ntre-at el# 3i a%intise asupra mea ochii de un al-astru iri'at, cu aceeai aten%ie iu-itoare, cu acelai interes iert$tor# I 2u eti din cealalt$ pictur$, i pe tine te tiu i te iu-esc din toat$ inima#

I Cu cine )or-eti, ,iuleE M/a *ntre-at -$r-atul mai t(n$r# Pe cine iu-eti din toat$ inimaE I Aadar m$ pute%i au'iE M$ *n%ele+e%iE M/am *ntors spre el# I Da@ Acum spune/ne cum te numeti# I Vittorio di Raniari, prieten i aliat al ,amiliei Medii i, ,iul lui Loren'o di Raniari, st$p(n al palatului Raniari din nordul 2oscanei# 2at$l meu este mort# 2oate rudele mele au pierit# Dar# Cei doi *n+eri st$teau al$turi de mine, cu capetele apropiate, i m$ pri)eau# Oamenii de l(n+$ mine, *n ciuda ,aptului ca nu/i puteau )edea, nu se puteau interpune *ntre mine i *n+eri# Dac$ m$car a ,i a)ut cura.ul s$/i atin+ aa cum *mi doream@ Aripile *n+erului care *mi )or-ise primul s/au ridicat i mi s/a p$rut c$ )$d un pra, auriu scutur(ndu/se din penele adormite, care tremurau uor, dar nimic nu putea ri)ali'a cu chipul lui +(nditor# I Las$/i s$ te duc$ la San Marco, mi/a spus *n+erul pe nume Setheus# Las$/i s$ te duc$ acolo# Inten%iile lor sunt -une# 2e )or duce *ntr/o chilie i )ei ,i *n+ri.it de c$lu+$ri# Nu po%i s$ a.un+i *ntr/un loc mai -un de/at(t9 este o -iseric$ a,lat$ su- patrona.ul lui Cosimo, iar tu tii prea -ine c$ &ra 5io)anni *nsui a decorat chilia *n care )ei sta# I Setheus, el tie de.a lucrurile acestea@ A spus cel$lalt *n+er# I Da, dar nu )reau dec(t s$ *l *ncura.e', a r$spuns primul *n+er, ridic(nd simplu din umeri i pri)indu/i *ntre-$tor *nso%itorul# Aerul acesta )enic mirat era cea mai )i'i-il$ caracteristic$ a celor doi# I Setheus@ Pot s$ te stri+ pe nume, nu/i aaE Nu/i l$sa%i s$ m$ ia de l(n+$ )oi@ Nu se poate@ V$ ro+ s$ nu pleca%i@ V$ implor# Nu m$ l$sa%i sin+ur# I 2re-uie s$ plec$m# Nu suntem *n+erii t$i p$'itori# De ce nu *%i po%i )edea propriii *n+eri p$'itoriE I Ateapt$ pu%in, *%i cunosc numele# Parc$ *l aud# I Nu, a e1clamat *n+erul cu un aer de'apro-ator, amenin%(ndu/m$ uor cu de+etul, de parc$ a ,i ,ost un copil neascult$tor# Dar pe mine nu m$ putea opri nimeni# I 3%i tiu numele# L/am au'it c(nd )$ certa%i# 3mi r$sun$ *n urechi, numai c(nd m$ uit la tine# 2e cheam$ Ramiel# Sunte%i am(ndoi *n+erii p$'itori ai lui &ra &ilippo# I Acesta este un ade)$rat de'astru@ A murmurat Ramiel, pe un ton disperat# Cum s/a putut *nt(mpla acest lucruE Setheus s/a mul%umit s$ dea din cap, apoi a '(m-it din nou cu +enero'itate# I 2re-uie s$ ,ie un lucru -un# N/are cum s$ ,ie alt,el# 8ine*n%eles c$ tre-uie s$ *l urm$m# I AcumE S$ plec$m acumE A *ntre-at Ramiel# 0i de aceast$ dat$, *n ciuda insisten%ei sale, nu a)ea nici urm$ de m(nie *n )oce# Era ca i cum su,letele lor ,useser$ puri,icate de toate pasiunile i sentimentele .osnice# 8ine*n%eles c$ aa era# Setheus s/a aplecat spre -$tr(n, care nu *l putea au'i sau )edea, i i/a optit la ureche9 I Duce%i/l pe -$iat la San Marco# Duce%i/l *ntr/o chilie -un$ c(ci are -ani mul%i i l$sa%i/l acolo, ca s$ primeasc$ *n+ri.iri p(n$ se )a *ns$n$toi# Apoi s/a uitat spre mine i mi/a spus9 I Vom mer+e cu tine# I Nu putem ,ace una ca asta# Nu ne putem l$sa deoparte misiunea# Cum am putea ,ace aa ce)a ,$r$ permisiuneE A ad$u+at Ramiel#

I Aa a ,ost scris# Chiar ,aptul c$ s/a *nt(mplat acest lucru e permisiunea noastr$# 0tiu acum c$ aa stau lucrurile# Nu *n%ele+i ce s/a *nt(mplatE Ne/a )$'ut, ne/a au'it i %i/a re%inut numele# Dac$ nu i l/a ,i spus eu, l/ar ,i a,lat i pe al meu# 8ietul Vittorio, suntem al$turi de tine# Am *ncredin%at din cap# Eram c(t pe ce s$ i'-ucnesc *n lacrimi c(nd mi/am au'it numele rostit de ei# Strada pe care m$ a,lam se *ntunecase i se *ndep$rta din ce *n ce mai mult" eu nu a)eam ochi dec(t pentru siluetele lor *nalte, t$cute i pure, accen tuate de )emintele care se *n,oiau *n .urul lor de parc$ ar li ,ost imateriale, ca i aerul pe care *l respir$m, dar nu/l putem sim%i# I Acestea nu sunt numele noastre ade)$rate@ Mi s/a adresat Ramiel pe un ton mustr$tor i totodat$ -l(nd, ca i cum ar ,i mutruluit un copil# Setheus a '(m-it# I Sunt nite nume ,oarte -une i tu po%i s$ le ,oloseti, Vittorio, mi/a spus el# I Da, s$/l ducem la San Marco# S$ mer+em@ O s$/i l$s$m pe c$lu+$ri s$ se descurce cu el# 8$r-a%ii m/au *mpins +r$-i%i spre cap$tul str$'ii# I O s$ ,ii -ine *n+ri.it la San Marco, m/a asi+urat Ramiel, de parc$ i/ar ,i luat r$mas/ -un de la mine, dar cei doi *n+eri ne *nso%eau, doar c$ r$m$seser$ un pic *n urm$# I S$ nu m$ p$r$si%i niciunul din )oi@ Nu pute%i s$ m$ l$sa%i sin+ur@ P$reau am(ndoi uimi%i, *n ro-ele lor minunate pe care ploaia nu le murd$rea, care r$m$seser$ pure i sclipitoare, ca# 0i cum nu ar ,i atins caldar(mul, iar picioarele lor descul%e erau i ele la ,el de curate i +in+ae, dei p$eau *n urma noastr$# I Nu/%i mai ,ace at(tea +ri.i, Vittorio@ Venim cu tine# I Nu ne putem p$r$si misiunea *n ,a)oarea altui om, e imposi-il, a continuat Ramiel s$ proteste'e# I E )oin%a lui Dumne'eu# Nu poate e1ista alt$ e1plicate# I 0i MastemaE Nu tre-uie s$/l *ntre-$m pe MastemaE I De ce s$/l *ntre-$m pe MastemaE De ce s$/l *n+ri.oramE Pro-a-il c$ el tie de.a# 0i iat$ c$ se certau iar, mer+(nd *n spatele meu i al celor care m$ purtau cu repe'iciune de/a lun+ul str$'ii# Cerul o%elit sclipea, apoi dintr/o dat$ a p$lit i *n cele din urm$ s/a colorat *ntr/un al-astru intens c(nd am a.uns cu to%ii *ntr/o pia%et$# Soarele m/a luat prin surprindere i mi s/a ,$cut r(u, dei *i sim%isem lipsa i *mi dorisem s$/i simt ra'ele# 2otui, *mi ,$cea r(u, iar lumina m$ -iciuia neiert$tor# Mai era doar pu%in de mers p(n$ la San Marco, dar picioarele mele a)eau s$ cede'e cur(nd# Pri)eam *ntruna *napoi# Cele dou$ siluete luminoase alunecau t$cute, iar Setheus *mi ,$cea semne, *ndemn(ndu/m$ s$ mer+ mai departe# I Suntem cu tine, spunea el# I Nu tiu dac$ e -ine ce ,acem, a ad$u+at Ramiel# &ilippo nu a a)ut niciodat$ neca'uri mai mari dec(t acum# Nu a mai ,ost supus unor ast,el de tenta%ii i unor ast,el de m(ra)ii# I 2ocmai de aceea am ,ost *ndep$rta%i de el# Nu tre-uie s$ ne amestec$m *n ceea ce tre-uie s$ se *nt(mple cu &ilippo# 0tii -ine c$ am ,ost c(t pe ce s$ intr$m *n *ncurc$tur$ din cau'a lui &ilippo i a ,aptelor sale# Eu )$d totul ,oarte clar acum, )$d rostul lucrurilor@ I Despre ce tot )or-escE I/am *ntre-at pe -$r-a%ii de l(n+$ mine# Am au'it ce)a despre &ra &ilippo# I Pe cine ai au'it )or-ind, -$iete, dac$/mi dai )oie s$ te/ntre-E A spus -$tr(nul, cl$tin(nd de'apro-ator din cap# Pentru el nu eram dec(t un t(n$r ne-un, *narmat cu o sa-ie#

I 2aci, -$iete# Acum *n%ele+em ce )or-eti, dar n/are nici un sens ce spui tu acolo# Vor-eti cu nite oameni pe care noi nu/i )edem i nici nu/i au'im# I Ce s/a *nt(mplat cu &ra &ilippo, pictorulE Cred c$ are neca'uri# I Este insuporta-il@ E de neconceput c$ s/a putut *nt(mpla aa ce)a@ Mi/a r$spuns *n+erul Ramiel# Dac$ m$ *ntre-a%i pe mine, nu c$ a%i ,i a)ut inten%ia s$ o ,ace%i, cred c$, dac$ &loren%a i Vene%ia nu erau *n r$'-oi, Cosimo i/ar ,i prote.at pic torul *ntr/o ast,el de situa%ie# I De ce s$/l prote.e'eE Am *ntre-at eu uit(ndu/m$ *n ochii -$tr(nului# I &iule, ascult$/m$@ Mer+i drept i nu m$ mai lo)i cu sa-ia aia@ Eti un mare domn, am )$'ut asta, iar numele di Raniari din mun%ii 2oscanei *mi e ,oarte cunoscut# Inelele de aur pe care le por%i pe m(na dreapta )alorea'$ mai mult dec(t 'estrea celor dou$ ,iice ale mele la un loc, asta ca s$ nu mai )or-esc i de pietrele pre%ioase# Dar asta nu *nseamn$ c$ po%i s$ %ipi la mine@ I 3mi pare r(u# Nu am )rut, dar *n+erii nu )or s$ *mi spun$ clar ce s/a *nt(mplat# Cel$lalt -$r-at, care m$ conducea cu -l(nde%e i care m$ a.utase cu desa+ii con%in(nd toat$ a)erea mea, ,$r$ a *ncerca s$ m$ .e,uiasc$, *ncepu s$ )or-easc$9 I Dac$ *ntre-i despre &ra &ilippo, s$ tii c$ are iar neca'uri mari# Este supus la ca'ne# I Nu i se poate *nt(mpla aa ce)a lui &ilippo Lippi@ M/am oprit *n loc i am *nceput s$ stri+9 I Cine ar putea s$/i ,ac$ aa ce)a unui mare pictorE M/am *ntors, iar cei doi *n+eri i/au acoperit chipurile, cu tot at(ta -l(nde%e ca i Drsula, apoi au *nceput s$ pl(n+$# Lacrimile lor erau limpe'i i cristaline# A-ia m$ mai pri)eau# 4O, Drsula, am spus *n +(nd, s,(iat de o su,erin%a insuporta-il$, c(t de ,rumoase sunt aceste creaturi@ Dar tu dormi ascunsa *n cine tie ce morm(nt a,lat su- Curtea Pocalului de Ru-in i nu *i po%i )edea cum str$-at *n t$cere str$'ile oraului#6 I Este ade)$rat@ Mi/a spus Ramiel# Acesta este ade)$rul *n+ro'itor# Ce ,el de *n+eri p$'itori am ,ost noi, dac$ &ilippo a intrat *ntr/un ast,el de neca', pro)oc(nd un asemenea scandal i pun(nd la cale ast,el de *nel$toriiE De ce am ,ost at(t de nea.utora%iE I Ramiel, noi suntem doar nite *n+eri# Nu/l putem acu'a pe &ilippo# Noi nu suntem .udec$torii, suntem p$'itorii lui# De dra+ul -$iatului acestuia care %ine at(t de mult la el, nu mai )or-i ast,el de lucruri# I Nu se poate s$ *l torture'e pe &ra &ilippo Lippi@ Pe cine a *nelatE I 0i/a ,$cut/o sin+ur, a r$spuns -$tr(nul# De data asta a ,$cut ,rauda# A )(ndut altcui)a o *ns$rcinare pe care o primise# Oricum tia toat$ lumea c$ unul dintre ucenicii lui *i picta ma.oritatea lucr$rilor# A ,ost pus pe scaunul de tortur$, dar nu l/au r$nit cu ade)$rat# I Nu i/au ,$cut r(u@ El este un artist minunat, iar tu *mi spui c$ l/au torturat@ Cine poate .usti,ica un +est at(t de stupidE Este o ade)$rat$ insult$ pentru ,amilia Medici# I 2$cere, copile@ Mi/a 'is t(n$rul# Chiar el a m$rturisit# Aproape c$ am a.uns# Dup$ p$rerea mea, nici nu po%i s$/l numeti c$lu+$r pe &ra &ilippo Lippi# C(nd nu alear+$ dup$ ,emei, e amestecat *n )reo *nc$ierare# A.unseser$m la San Marco# Ne a,lam *n Pia%a San Marco, chiar *n ,a%a por%ilor m$n$stirii, care erau la ,el de curate ca i str$'ile i toate celelalte cl$diri din &loren%a, de parc$ r(ul Amo nu ieea niciodat$ din matc$, ceea ce nu era ade)$rat# Eram at(t de ,ericit c$ a.unsesem *n acest col% de rai@ Dar mintea mea r$t$cea pe c$r$ri netiute# Amintirile despre demoni i despre crimele *n+ro'itoare se estompaser$ pentru c(te)a clipe, c(t timp ,usesem oripilat la +(ndul c$ artistul meu preaiu-it ,usese pus pe scaunul de tortur$ ca un t(lhar de r(nd# I P$i, uneori se comport$ chiar ca# Dn t(lhar# Mi/a spus Ramiel# I O s$ scape el@ O s$ pl$teasc$ o amend$, a r$spuns i -$tr(nul, sun(nd la poarta#

M/a m(n+(iat apoi cu o m(na lun+$ i usc$%i)$, ,oarte o-osita# I Nu mai pl(n+e, copile, *ncetea'$@ &ilippo e o pacoste, toat$ lumea tie asta# Dac$ s/ar ,i re+$sit *n el ce)a din cucernicia lui &ra 5io)anni, c(t de pu%in# &ra 5io)anni# 8ine*n%eles@ Mi/am dat seama imediat@ Se re,ereau de ,apt la &ra An+elico, pictorul care i *n secolele ce a)eau s$ )in$ urma s$ uluiasc$ *ntrea+a lume cu operele sale@ Nu mai era mult i lumea a)ea s$ *n+enunche'e *n ,a%a picturilor sale# &ra 5io)anni tr$ise i lucrase chiar *n aceast$ m$n$stire# El pictase pere%ii chiliilor pentru Cosimo# Ce le/a ,i putut r$spundeE I Da, dar &ra 5io)anni# Nu *mi place# 8ine*n%eles c$ *mi pl$cea, *l cinsteam i *i pre%uiam operele minunate" dar nu *l iu-eam ca pe &ilippo, pictorul pe care nu/l '$risem dec(t o dat$# Cine poate e1plica aceste lucruri ciudateE Dn )al de +rea%$ m/a ,$cut s$ m$ aplec p(n$ la p$m(nt# M/am *ndep$rtat de cei care m$ a.utau cu at(ta -un$tate# Am )$rsat chiar acolo, *n strad$9 era un u)oi s(n+eriu din licoarea murdar$ pe care mi/o d$duser$ demonii# Am )$'ut/o scur+(ndu/se pe strad$ i i/am sim%it duhoarea respin+$toare# Am )$'ut acest amestec de s(n+e i )in pe .um$tate di+erat cum s/a in,iltrat *n cr$paturile dintre pietrele caldar(mului# 2oate ororile pe care le )$'usem la Curtea Pocalului de Ru-in erau ,oarte )ii *n mintea mea *n acel moment# M/am sim%it dintr/o dat$ nea.utorat, am au'it demonii optindu/mi *n ureche9 4ne-un i -at.ocorit6# Atunci m/am *ndoit de tot ceea ce )$'usem, de ceea ce eram, de tot ce a,lasem cu c(te)a momente mai de)reme# Parc$ eram din nou *ntr/o p$dure de )is, c$l$ream al$turi de tat$l meu i discutam despre picturile lui &ilippo# Eram student, un t(n$r domn c$ruia i se o,erea *ntrea+a lume, iar mirosul puternic i pl$cut al cailor *mi umplea n$rile, al$turi de i'urile p$durii# 4Ne-un i -at.ocorit# Ne-un, c(nd ai ,i putut s$ ,ii nemuritor#6 C(nd m/am ridicat din nou, m/am re'emat de 'idul m$n$stirii# Lumina cerului a'uriu era at(t de puternic$ *nc(t m$ ,$cea s$ *nchid ochii, i totui m$ l$sam *n)$luit *n c$ldura ei# 3ncet, pe m$sur$ ce stomacul meu *i re)enea, am *ncercat s$ pri)esc drept *nainte, s$ m$ lupt cu durerea pe care mi/o cau'a lumina, s$ *n)$% s/o iu-esc i s$ am *ncredere *n ea# Dar nu )edeam dec(t chipul *n+erului Setheus, care st$tea chiar *n ,a%a mea, ,oarte aproape, li1(ndu/m$ cu mare *n+ri.orare# I Doamne, chiar sunte%i aici@ Am optit eu# I Da, doar %i/am promis# I Nu m$ )e%i p$r$si, nu/i aaE Am *ntre-at# I Nu# Peste um$rul lui, Ramiel se uita *ndeaproape la mine, de parc$ m$ studia *n )oie i cu interes pentru prima dat$# P(rul lui scurt *l ,$cea s$ arate mai t(n$r, dei ast,el de lucruri nu au nici o importan%$# I Nu, chiar nici o importan%$# A optit el i mi/a '(m-it pentru prima dat$# &$ ce *%i spun aceti oameni de ispra)$, mi/a 'is Ramiel# Las$/i s$ te duc$ *n$untru# Apoi tre-uie s$ dormi un somn -un, iar c(nd te )ei tre'i, noi )om ,i al$turi de tine# I Dar am r$mas *n cap cu ima+ini de comar, o po)este de +roa'$# &ilippo nu a pictat niciodat$ ast,el de orori# I Noi nu suntem nite picturi, mi/a r$spuns Setheus# Vom a,la *mpreuna ce ne/a re'er)at Dumne'eu9 tu, Ramiel i cu mine# Acum tre-uie s$ intri# Au sosit c$lu+$rii# 2e l$s$m *n +ri.a lor, iar c(nd te )ei tre'i, *%i )om ,i al$turi# I Ca o ru+$ciune# Am optit eu# I Da, e1act, mi/a r$spuns Ramiel#

0i/a ridicat m(na# 3nt(i am '$rit um-ra, apoi am sim%it de+etele sale cati,elate atin+(ndu/ m$ pe c(nd *mi *nchidea ochii# 3n care stau de )or-$ cu ,iii cei neprih$ni%i i puternici ai lui Dumne'eu# Am dormit ad(nc, dar nu prea mult# S/a po+or(t asupra mea un nor dulce de ima+ini protectoare# Am ,ost purtat de un c$lu+$r )oinic i de a.utoarele sale *n M$n$stirea San Marco# 3n &loren%a nu putea e1ista un loc mai -un pentru mine dec(t M$n$stirea Dominican$ San Marco, poate doar casa lui Cosimo# Eu tiu multe cl$diri des$)(rite *n &loren%a, at(t de m$re%e, *nc(t nici pe/atunci, c(nd eram un copil, nu puteam cuprinde *n mintea mea toate -o+$%iile ce mi se *n,$%iau# 0i totui nu e1ist$ nic$ieri o m$n$stire mai linitit$ dec(t cea de la San Marco, care ,usese reno)at$ recent de umilul i modestul Michelo''o, din porunca lui Cosimo cel 8$tr(n# Aceasta cl$dire a)ea o istorie lun+$ i )enera-il$ *n &loren%a, dar ea ,usese *ncredin%at$ dominicanilor doar de cur(nd i era minunat *n'estrat$, cum nu mai era nici o alt$ m$n$stire# Dup$ cum tia *ntrea+a &loren%a, Cosimo cheltuise o a)ere cu San Marco, poate pentru a/ i r$scump$ra p$catele pentru -anii pe care *i c(ti+a din c$m$t$rie# 3n calitate de -ancher, el percepea do-(nd$, deci era un c$m$tar, dar atunci i noi a)eam acelai statut, depun(nd -ani *n -anca sa# Oricare ar ,i ,ost ade)$rul, Cosimo, il capo, conduc$torul nostru cel ade)$rat, iu-ise acest loc i *i d$ruise multe comori, dintre care poate cele mai )aloroase erau noile cl$diri# 5urile rele, c(rcotaii, cei care nu *n,$ptuiesc niciodat$ nimic m$re% i se *ndoiesc mereu de ceea ce nu e decadent i *n)echit, to%i acetia o-inuiau s$ spun$9 4Omul $sta *i pune -la'onul i *n chiliile c$lu+$rilor6# 8la'onul lui Cosimo este un scut pe care ies *n relie, cinci min+i, a c$ror semni,ica%ie a ,ost discutat$ intens# Ceea ce aceti dumani )oiser$ s$ spun$ era, de ,apt, c$ acesta *i e1pusese 4-i.uteriile6 personale *n chiliile c$lu+$rilor# Vor-e *n )(nt@ Dumanii lui ar ,i ,ost norocoi s$ ai-$ ast,el de chilii sau at(ta cura.@ 3n loc s$ *l pone+reasc$, cle)etitorii ar ,i tre-uit s$ *i aminteasc$ de numeroasele momente pe care Cosimo le petrecea chiar el la m$n$stire, ad(ncit *n medita%ie i ru+$ciune" ,ostul stare%, &ra Antonino, prietenul i s,$tuitorul lui Cosimo, era acum Arhiepiscop al &loren%ei# Dar am )or-it destul despre aceti i+noran%i, care continu$ s$ cle)eteasc$ pe seama lui Cosimo chiar i dup$ sute de ani de la moartea sa# C(nd am intrat pe poart$, m$ +(ndeam ce le/a putea spune acelor su,lete din casa lui Dumne'eu# A-ia prinsese contur acest +(nd, pe care m$ tem c$ -u'ele mele, ame%ite de toropeal$, l/au rostit cu )oce tare, c$ l/am i au'it pe Ramiel r('(nd *n urechea mea# Am *ncercat s$ )$d dac$ era al$turi de mine, dar *ncepusem s$ -$lm$.esc iar lucruri ne*n%elese de nimeni, mi/era r(u i eram ame%it# Sin+urul lucru de care *mi d$deam seama era c$ urma s$ p$trund *n cel mai linitit i mai pl$cut re,u+iu din lume# Soarele *mi s,redelea ochii cu at(ta putere, *nc(t nu puteam s$/i mul%umesc lui Dumne'eu pentru ,rumuse%ea +r$dinii *n)er'ite din mi.locul acestui loca, dar puteam s$ *ntre'$resc cu +reutate dulcea%a arcadelor .oase create de Michelo''o, care ,ormau )o Iute ,ira)e i -l(nde deasupra capului meu# Linitea coloanelor pure, ornate cu capiteluri ionice, *mi sporeau sentimentul de linite i si+uran%$# Sim%ul propor%iilor a ,ost *ntotdeauna darul lui Michelo''o# El nu construia dec(t spa%ii )aste, deschise# Aceste lo+ii spa%ioase erau semnul lui distincti)# Nimic nu )a putea s$ tear+$ )reodat$ din mintea mea ima+inea arcadelor +otice ale castelului ,rance' din nord, cu creneluri ,ili+ranate din piatr$, care p$reau s$ se *nal%e s,id$tor spre *mp$r$%ia celui Atotputernic# Dei tiam c$ .udecasem +reit aceast$ arhitectur$ i inten%ia cu

care ,usese creat$ 7 c$ci, *nainte de a c$dea su- st$p(nirea lui &lorian i a Cur%ii Pocalului de Ru-in, ,usese, cu si+uran%a, cl$dita din de)otament de ,rance'i i +ermani# Cu toate acestea, nu *mi puteam scoate din minte ima+inea ei de'+ust$toare# Str$duindu/m$ cu disperare s$ *mi reprim sentimentul de +rea%$, m/am rela1at la )ederea acestei construc%ii ,lorentine# C$lu+$rul cel )oinic m$ purta *n -ra%ele lui )(n.oase, ocolind m$n$stirea i +r$dina i arunc(ndu/mi, din c(nd *n c(nd, o pri)ire plin$ de -l(nde%e, *n timp ce al%ii, *n)em(nta%i *n aceleai ro-e al-e i ne+re, se apropiau cu chipurile '(m-itoare, *ncon.ur(ndu/ne rapid# Nu/i mai puteam )edea pe *n+erii mei# 0i totui aceti oameni din .urul meu erau mai apropia%i de *n+eri dec(t oricine altcine)a din lume# Mi/am dat seama imediat 7 datorit$ )i'itelor pe care le mai ,$cusem *n acest loc plin de spiritualitate 7 c$ nu urma s$ ,iu dus la ospiciu, unde se *mp$r%eau medicamente pentru -olna)ii &loren%ei, sau la re,u+iul pentru pelerini, care era )enic plin de cei care )eneau s$ dea de poman$ i s$ se roa+e" pe mine m$ duseser$ *n sus pe sc$ri, pe culoarul unde se a,lau chiliile c$lu+$rilor# St$p(nit de r(ul ce m$ cuprinsese, ima+inea ,rumuse%ii mi/a pus un nod *n +(t9 *n capul sc$rii, *ntins$ pe perete, se des,$ura ,resca lui &ra 5io)anni, 8una/Vestire# Pictura mea, 8una/Vestire@ Pictura mea pre,erat$, care *nsemna pentru mine mai mult dec(t orice alt laitmoti) reli+ios@ 0i nu era )or-a despre +eniul impetuosului meu &ilippo Lippi, nici )or-$@ Era pur i simplu pictura mea pre,erat$ i do)ada )ie c$ nici un demon nu poate condamna un su,let la dec$dere ,or%(ndu/l s$ -ea s(n+e otr$)it@ 40i s(n+ele Drsulei l/ai -$ut tot pentru c$ ai ,ost o-li+atE 3n+ro'itor +(nd# Dit$ de+etele ei moi, c(nd a ,ost smuls$ de l(n+$ tine, copil ne-un@ Dit$ -u'ele ei i ,iricelul de s(n+e ce s/a scurs *n +ura ta deschis$@6 I Dita%i/)$@ Am stri+at ar$t(nd cu m(na tremur(nd$ pictura# I Da, a)em at(t de multe, mi/a r$spuns '(m-ind c$lu+$rul cel )oinic# Pictorul era, -ine*n%eles, &ra 5io)anni# Cine nu i/ar ,i dat seama dintr/o sin+ur$ pri)ireE Oricum, eu tiam de.a acest lucru# Iar &ra 5io)anni 7 da%i/mi )oie s$ )$ reamintesc *nc$ o dat$ c$ este unul i acelai cu &ra An+elico 7 'u+r$)ise *n+erul i &ecioara *n tonuri so-re, pl$cute, pline de tandre%e i simplitate, cre(nd o pictur$ copleita de umilin%$ i ,$r$ nici un ,el de ornamente dearte# Era *n deplin$ concordan%a cu locul unde era e1pus$, *ntre arcadele .oase i rotun.ite ale m$n$stirii# 3n timp ce c$lu+$rul cel )oinic m$ purta de/a lun+ul coridorului spa%ios, auster i at(t de curat, *nc(t a)ea o ,rumuse%e ,$r$ seam$n pentru mine, am *ncercat s$ *mi e1prim +(ndurile inspirate de ima+inea *n+erului pe care o purtam *n su,let# Doream s$ le *mp$rt$esc lui Ramiel i lui Setheus, dac$ acetia mai erau al$turi de mine, +(ndul c$ aripile *n+erului 5a)riil erau doar nite um-re simple de culoare, iar )em(ntul lui se des,$ura *n ,alduri simetrice# Puteam s$ *n%ele+ toate acestea, aa cum putusem s$ percep m$re%ia lor, dar )or-eam iar ,$r$ noim$# I Dnde sunte%iE alourile plutesc deasupra capetelor )oastre@ Le/am )$'ut cu ochii mei# Le/am )$'ut i pe strad$, i *n ta-louri# Dar *n pictura lui &ra 5io)anni, haloul este plat i *ncon.oar$ chipul celui care/l poart$, este ca un disc auriu i ri+id a,lat chiar *n centrul picturii# C$lu+$rii au r(s de mine# I Cu cine )or-eti, si+nore Vittorio di RinariE I 2aci, copile@ Mi/a spus c$lu+$rul cel masi) cu o )oce +ra)$# I Acum te a,li *n +ri.a noastr$# 2re-uie s$ p$stre'i linitea# Ve'i tu, acolo este -i-lioteca, iar c$lu+$rii studia'$#

Erau m(ndri de menirea lor, nu/i aaE Chiar i *n incursiunea noastr$, c(nd eu a ,i putut )$rsa *n orice clip$ pe podeaua imaculat$, c$lu+$rul s/a oprit pentru a m$ l$sa s$ pri)esc prin ua *ntredeschis$ *n camera lun+$ plin$ de c$r%i i de c$lu+$ri care lucrau# 2ot ceea ce am )$'ut eu a ,ost ta)anul -oltit pictat de Michelo''o, care nu se ridica *nalt i distant, ci p$rea a se apleca protector peste cretetele c$lu+$rilor, l$s(nd aerul i lumina s$ pluteasc$ deasupra lor# Mi se p$rea ca am )i'iuni# Vedeam chipuri ce se multiplicau, dei ar ,i tre-uit s$ ,ie unul sin+ur# 3n ame%eala con,u'$ ce pusese st$p(nire pe mine, )edeam numai aripi de *n+er i chipuri care m$ pri)eau prin )$lul transparent al misterelor supranaturale# I Vede%iE Doar at(t mai puteam rosti# 2re-uia s$ p$trund *n -i-lioteca aceea, s$ +$sesc te1tele care )or-eau despre demoni# Nu renun%asem@ Nici pomeneal$@ Nu mai eram ne-unul care se -(l-(ia@ A)eam de partea mea *n+erii Domnului@ 2re-uia s$ intru cu Ramiel i Setheus acolo i s$ le arat te1tele# 40tim, Vittorio, ter+e/%i aceste ima+ini din su,let, c(ci le )edem i noi#6 I Dnde sunte%iE I Linite@ M/au admonestat c$lu+$rii# I M$ )e%i a.uta s$ m$ *ntorc i s$/i omorE I Vor-eti aiurea@ Cosimo era patronul -i-liotecii# C(nd murise -$tr(nul Niccolo de Niccoli, un minunat colec%ionar de c$r%i cu care discutasem de nenum$rate ori la li-r$ria lui Vaspasiano, toate )olumele reli+ioase ale acestuia, i poate chiar mai mult de at(t, au ,ost donate de Cosimo m$n$stirii# Le puteam +$si acolo, *n -i-lioteca aceea, i nu *mi r$m(nea dec(t s$ +$sesc *n )olumele S,(ntului Au+ustin sau ale lui 2oma dKALuino do)e'i despre demonii cu care m$ con,runtasem# Nu eram ne-un i nici nu renun%asem@ Nu mai eram idiotul ne*n%eles# Ar ,i ,ost minunat dac$ soarele ce p$trundea prin micu%ele ,erestre ale acestui loc at(t de aerisit nu mi/ar mai ,i r$nit pri)irea i nu mi/ar mai ,i ars pielea# I Linite@ A spus iar c$lu+$rul cel masi), '(m-indu/mi# Parc$ ai ,i un copil# 2u nu au'i ce/%i spunE 8i-lioteca e plin$# A'i e deschis$ pentru pu-lic# 2oat$ lumea este ocupat$# S/a *ndep$rtat apoi c(%i)a pai de -i-liotec$ pentru a m$ duce *ntr/o chilie# I aide, uurel# Mi s/a adresat el de parc$ eram un copil mic# I Mai ai doar c(%i)a pai p(n$ la chilia stare%ului# Cine cre'i c$ se a,l$ acolo chiar *n aceast$ clip$E Arhiepiscopul# I Antonino, am murmurat eu# I Chiar aa# A ,ost c(nd)a Antonino al nostru# Acum se a,l$ aici i te las pe tine s$ +hiceti de ce# Eram prea ame%it pentru a mai putea r$spunde# Ceilal%i calu +$ri m/au *ncon.urat# M/au ters cu nite c(rpe reci i mi/au nete'it p(rul# Era o chilie spa%ioasa i curata# Numai de/a ,i sc$pat de lumina soarelui@ Oare ce/mi ,$cuser$ demoniiE Eram i eu demon pe .um$tateE S$ *ndr$'nesc s$ cer o o+lindaE 3ntins pe un pat moale, *n acest loc curat i c$lduros, mi/am pierdut controlul asupra mem-relor# Mi s/a ,$cut r(u *nc$ o dat$# C$lu+$rii mi/au adus imediat un li+hean de ar+int# Lumina soarelui se r$s,r(n+ea sclipitoare *ntr/o ,resc$, dar nu puteam suporta s$ pri)esc ,i+urile str$lucitoare, care *mi r$neau ochii# Chilia p$rea a ,i plin$ de siluete# Oare erau *n+eriE Vedeam nite ,iin%e transparente, care pluteau i se ,oiau *n .ur, dar nu puteam s$ desluesc nimic clar# Doar ,resca de pe perete p$rea a ,i real$, tan+i-il$# I Oare ochii mei sunt a,ecta%i pentru totdeaunaE

Mi s/a p$rut apoi c$ )$d o ,i+ur$ an+elic$ *n ua chiliei, dar nu era nici Setheus, nici Ramiel# Ce ,el de aripi a)eaE Erau aripi de demonE M/am ridicat cuprins de +roa'$, dar disp$ruse# Am au'it ,onete i oapte# 4Noi tim#6 I Dnde sunt *n+erii meiE Am *ntre-at# Am stri+at numele tat$lui meu i al tat$lui s$u, precum i numele tuturor celor din neamul di Rinari de care *mi mai aduceam aminte# I 0t@ Cosimo tie c$ eti aici# Aceasta este o 'i *n+ro'itoare# Ne amintim de tat$l t$u# Las$/ne s$/%i scoatem hainele astea murdare@ Sim%eam c$ plutesc# Camera se estompa *n dep$rtare# 3mi era somn i parc$ o *ntre'$ream ca prin )is pe Drsula, sal)atoarea mea# Aler+a *nspre pa.itea *n,lorit$# Dar cine o urm$rea, *ndep$rt(nd/o de ,lorile ce se le+$nau *n -$taia )(ntuluiE Irii purpurii o *ncon.urau, stri)i%i la picioarele ei# Iar ea s/a *ntors# Nu, Drsula@ Nu te *ntoarce@ Nu )e'i lucirea s$-ieiE M/am tre'it *ntr/o -aie cald$# Oare m$ a,lam *n )asul *n care se -ote'au demonii cei -lestema%iE Nici )or-$# Am *ntre'$rit *nt(i siluetele monahale *n .urul meu, apoi c$lu+$rii *n carne i oase m/au *ncon.urat, *n+enunchind pe dalele de piatra, cu m(necile lor lar+i su,lecate, ca s$ m$ poat$ sp$la *n apa c$ldu%$, ce *mpr$tia un i' dulce# I Cum a putut &rancesco S,or'a s$ ,ac$ una ca asta@ 3i opteau ei *n latin$# I S$ intre ast,el *n Milano i s$ ia *n st$p(nire ducatul@ De parc$ -ietul Cosimo n/ar ,i a)ut destule pro-leme i ,$r$ +ro'$)iile lui S,or'a@ I A cucerit MilanoE Am *ntre-at# I Ce spuiE Si+ur c$ da, -$iete, a *nc$lcat pactul de pace# &amilia ta a ,ost m$cel$rit$ de aceti nele+iui%i@ S$ nu cre'i *ns$ c$ nu )or ,i pedepsi%i# Aceti nenoroci%i de )ene%ieni nu pot mer+e li-eri prin %ar$ s$ *i s$)(reasc$ .a,urile# I 2re-uie s$ *i spune%i lui Cosimo c$ nu ,ost ei cei care mi/au ucis ,amilia@ Nu erau ,iin%e omeneti@ I 2aci, copile@ M(inile lor neprih$nite m$ sp$lau pe umeri, *n timp ce st$team re'emat de metalul *nc$l'it al c$'ii# I Cei din ,amilia di Raniari au ,ost mereu loiali, mi/a spus unul dintre c$lu+$ri# &ratele t$u urma s$ )in$ s$ studie'e cu noi, -l(ndul t$u ,rate, Matteo@ Atunci am l$sat s$/mi scape un urlet *n,rico$tor# O m(n$ -l(nda mi/a atins -u'ele pentru a m$ liniti# I S,or'a *i )a pedepsi chiar el# Va cur$%a %inutul de nele+iui%i# Eu pl(n+eam ,$r$ *ncetare# Nimeni nu m$ putea *n%ele+e# Nu )oiau s$ m$ asculte# C$lu+$rii m/au ridicat *n picioare# Eram *m-r$cat *ntr/un halat moale de p(n'$# Parc$ eram pre+$tit de e1ecu%ie, m/am +(ndit eu# Dar trecuser$ )remurile de prime.die# I Nu sunt ne-un@ Le/am spus calm# I Nicidecum@ Dar su,eri amarnic@ I M$ *n%ele+iE I Eti tare o-osit@ I Patul acesta moale a ,ost adus special pentru tine# 2aci, nu mai )or-i aiureli@ I Demonii mi/au ucis ,amilia@ Nu erau solda%i# I 0tiu, -$iete# R$'-oiul e ce)a *n+ro'itor# E lucrarea Dia)olului# Dar nu e )or-a de nici un r$'-oi@ De ce nu )re%i s$ m$ asculta%iE

42aci, sunt eu, Ramiel@ Nu %i/am spus s$ dormiE De ce nu ne ascul%iE Am au'it tot ce ai +(ndit i tot ce ai spus#6 G$ceam *ntins pe -urt$ *n patul meu# C$lu+$rii *mi piept$nau i *mi uscau p(rul, care *mi crescuse mult# Eram ne*n+ri.it, ca un mic -oierna de %ar$# Era, *n schim-, o mare uurare s$ ,iu *m-$iat i s$ ,iu iar curat, ca un domn ade)$rat# I Lumina )ine de la lum(n$riE A apus soareleE I Da, ai dormit p(n$ acum# I S/ar putea s$ *mi aduce%i mai multe lum(n$riE I 3%i )oi aduce ne+reit# St$team cu,undat *n *ntuneric# Clipeam i *ncercam s$ *mi amintesc o ru+$ciune# Dintr/o dat$ au ap$rut multe lumini%e *n cadrul uii, )reo ase/apte, care a)eau toate aceeai ,orm$ per,ect$# P(lp(iau pe m$sur$ ce c$lu+$rul se *ndrepta spre mine# L/am )$'ut clar c(nd a *n+enuncheat i a ae'at s,enicul l(n+$ patul meu# Era *nalt i ,ira) i se ml$dia ca o salcie *n straiele sale preo%eti# A)ea m(inile at(t de curate@ I 2e a,li *ntr/o chilie speciala@ Cosimo m/a trimis s$ *%i *nmorm(nte' mor%ii# I Sl$)it ,ie Domnul@ Acum puteam )or-i@ I Ei *nc$ mai discut$ despre asta, dar e t(r'iu# Cosimo e *n+ri.orat# Va petrece noaptea aici# 3ntre+ oraul e plin de a+itatori )ene%ieni care st(mesc popula%ia *mpotri)a lui Cosimo# I 0t@ Se au'i un c$lu+$r care ap$ruse pe nesim%ite# S/a aplecat spre mine i mi/a mai aran.at o pern$ su- cap# Ce -inecu)(ntare@ M/am +(ndit la to%i acei -ie%i -lestema%i *ncuia%i *n coli)ia demonilor# I Ce orori@ E noapte, iar ei ateapt$ s$ se *n,$ptuiasc$ *n+ro'itoarea comuniune@ I Despre cine )or-eti, copileE Ce comuniuneE Am *nceput iar s$ '$resc siluete, care m$ amenin%au din um-r$# Dar au disp$rut imediat# Sim%eam c$/mi )ine s$ )$rs# Am c$utat din pri)iri li+heanul# C$lu+$rii mi/au *ndep$rtat p(rul ce/ mi c$dea pe ,a%a# Oare au )$'ut s(n+ele la lumina lumin$rilorE 0u)oiul de s(n+e care mi se scur+ea de pe -u'eE Mirosea a putre'iciune# I Cine poate supra)ie%ui unor otr$)uri at(t de puterniceE A optit un c$lu+$r *n latin$# Oare e -ine s$/i cur$%$m or+anismulE I 3l )e%i speria@ Nu mai )or-i%i@ Nici nu are ,e-r$# I V$ *nela%i dac$ crede%i c$ a%i reuit s$ m$ *nne-uni%i@ Am stri+at eu, adres(ndu/m$ lui &lorian, lui 5odric i *ntre+ii cete de nele+iui%i# C$lu+$rii s/au uitat la mine uimi%i, dar eu r(deam# I Vor-eam cu cei care au )rut s$/mi ,ac$ r(u, am e1plicat eu# &iecare cu)(nt pe care/l rosteam suna alt,el, de parc$ a ,i )or-it alt$ lim-$# C$lu+$rul cel sla- cu m(inile curate a *n+enuncheat l(n+$ mine i m/a m(n+(iat pe ,runte# I Cu sora ta cea ,rumoas$, cea care urma s$ se c$s$toreasc$, ce s/a# I 8artola@ S$ se c$s$toreasc$E Eu nu tiam@ A a.uns ,ecioar$ la Dumne'eu# Viermii lucrea'$ *n *ntuneric# Demonii dansea'$ *n )(r,ul dealului, iar or$enii *nchid ochii la +ro'$)ia din .ur# I Care or$eniE I Iar aiure'i, ,iule, mi/a spus un c$lu+$r care edea l(n+$ lum(n$ri# Ar$ta alt,el dec(t ceilal%i i *l distin+eam -ine, dei se a,la *n spatele luminii# A)ea umerii rotun.i%i, un nas *nco)oiat i spr(ncene +roase# I Nu mai )or-i ne-unii, copile#

A ,i )rut s$ proteste', dar am )$'ut dintr/o dat$ o arip$ moale, ale c$rei pene erau ti)ite cu aur, po+or(ndu/se asupra mea i acoperindu/m$# Moliciunea penelor m$ +(dila pl$cut# Ramiel mi/a )or-it9 4Ce tre-uie s$ ,acem ca s$ taci din +ur$E &ilippo are ne)oie de noi *n acest moment" las$/ne un strop de linite s$ a)em +ri.$ de &ilippo, c(ci suntem *n+erii lui p$'itori# Nu/mi mai r$spunde, doar ascult$/m$@6 Aripa aceea *ndep$rtase toate )i'iunile i toat$ su,erin%a# 3n .ur nu mai e1ista dec(t un *ntuneric deplin i cuprin'$tor# Lum(n$rile se a,lau unde)a *n spatele meu, situate la *n$l%ime# M/am tre'it i m/am ridicat *n capul oaselor# Capul mi se limpe'ise# O lumin$ -l(nd$ tremura pl$cut, umpl(ndu/mi chilia# Prin ,ereastra *nalt$ se )edea luna# Sclipirea ei se re)$rsa asupra ,rescei de pe perete, pictat$, -ine*n%eles, de &ra 5io)anni# Ochii mei o puteau deslui cu o claritate uimitoare# Oare era din cau'a s(n+elui demonic din mineE Dintr/o dat$ mi/a )enit o idee ciudat$# Contiin%a *mi r$suna cu claritatea unui clopo%el de aur# Eu nu a)eam *n+eri p$'itori@ 3n+erii mei m$ p$r$siser$@ Se *ndep$rtaser$ de mine pentru c$ a)eam un su,let damnat@ Nu a)eam *n+eri# 3i )$'usem pe/ai lui &ilippo din cau'a puterii pe care mi/o d$duser$ demonii i a ,aptului c$ am(ndoi se certau at(t de mult# De/aceea *i )$'usem@ Mi/au )enit *n +(nd c(te)a cu)inte# S$ ,i ,ost ale lui 2oma dKALuino sau ale lui Au+ustinE Citisem at(tea lucr$ri ale am(ndurora, pentru a *n)$%a latina, iar di+resiunile lor ,$r$ s,(rit m$ *nc(ntaser$ de at(tea ori# Demonii sunt plini de pasiune, *n+erii nu# 0i totui aceti doi *n+eri erau ,oarte temperamentali# De aceea *mi *ndep$rtaser$ )$lul care/mi *ntunecase mintea# Am *mpins p$turile i mi/am pus picioarele +oale pe podeaua de piatr$# Era r$coare i pl$cut, deoarece camera ,usese luminat$ de soare toat$ 'iua i *nc$ mai p$stra c$ldura# Podeaua era curat$ i lustruit$" nimic nu o *ntina# 0edeam *n ,a%a picturii de pe perete# Nu eram deloc ame%it, nu mi/era r(u i nici nu sim%eam c$ m$ pr$-uesc# Eram din nou *n apele mele# Ce su,let neprih$nit i linitit tre-uie s$ ,i ,ost cel al lui &ra 5io)anni# 2oate chipurile lui erau lipsite de r$utate# Deslueam chipul lui Iisus *n ,a%a unui munte, *ncununat de un nim- auriu, cu -ra%ele *nroite, purt(nd crucea# Al$turi de el se a,lau *n+eri p$'itori# Dnul dintre ei purta o p(ine pentru el, iar cel$lalt, al c$rui chip era ascuns din cau'a uii t$iate *n perete, i ale c$rui aripi a-ia se )edeau, purta )in i carne# Deasupra, pe munte, se a,la tot Iisus# Era o pictur$ ce *n,$%ia alte e)enimente, iar sus, ristos st$tea *n mantia Lui moale cu nenum$rate ,alduri, dar era a+itat, pe c(t de a+itat *l putuse *n,$%ia &ra 5io)anni, i *i ridicase m(na st(n+$ cu m(nie# Silueta care se *ndep$rta de el era Dia)olul# Era o creatur$ ori-il$ cu aripi palmate, asem$n$toare celor pe care cre'usem c$ le '$resc mai de)reme, cu picioare la ,el de *n+ro'itoare# Pe la-ele de la picioare a)ea nite +heare *n+ro'itoare# Cu chipul '-(rcit, *ntr/o mantie +ri i murdar$, ,u+ea din ,a%a lui ristos, care se *n$l%a ,erm *n mi.locul deertului, re,u'(nd s$ se lase tentat" numai dup$ aceast$ con,runtare ap$ruser$ *n+erii p$'itori, iar ristos *i luase locul cu m(inile *mpreunate# Mi/am %inut respira%ia c(nd am )$'ut ima+inea aceasta a demonului# Apoi, un sentiment de uurare m/a str$-$tut, ,$c(ndu/m$ s$ m$ *n,ior din cap p(n$ *n picioare# Eu *i *ndep$rtasem pe demoni, re,u'asem darul nemuririi lor# Chiar i *n ,a%a supliciului, a)usesem t$ria de a re,u'a@ Iar sim%eam ne)oia s$ )$rs# Durerea m/a cuprins dintr/o dat$, de parc$ m$ lo)ise cine)a *n stomac# M/am *ntors# Li+heanul se a,la acolo, curat i lustruit, ae'at cuminte pe podea# Am c$'ut *n +enunchi i am )$rsat iar murd$ria pe care o -$usem# Nu a)eam chiar nici un strop de ap$E

M/am uitat *n .ur# Am o-ser)at o cara,$ i o cup$# Aceasta era plin$, aa c$ am )$rsat pu%in$ ap$ atunci c(nd am ridicat/o la -u'e# Apa a)ea un +ust r(nced i *n+ro'itor, aa c$ am aruncat cupa pe podea# I M/a%i otr$)it@ Nu/mi mai sunt pe plac lucrurile naturale, montrilor@ Dar nu )e%i c(ti+a@ Cu m(inile tremur(nde, am ridicat cupa, am umplut/o *nc$ o dat$, i am *ncercat iar s$ -eau, dar a)ea un +ust ne,iresc# Cu ce l/a ,i putut comparaE Nu era de'+ust$tor, cum tre-uie s$ ,ie urina" era ca o ap$ plin$ de minerale i de metal, care *%i las$ calcar *n +(t i te *neac$# A)ea un +ust r(u@ Am l$sat/o deoparte# Prea -ine@ Era momentul s$ m$ apuc de studiat# Era timpul s$ iau lum(n$rile, ceea ce am i ,$cut, i s$ ies din chilie# Coridorul era +ol i sc$ldat *n lumina palid$ care p$trundea pe ,erestrele micu%e s$pate *n 'id deasupra chiliilor .oase# M/am *ntors spre dreapta i m/am apropiat de uile -i-liotecii# Erau descuiate# Am intrat cu s,enicul# 3nc$ o dat$, ima+inea plin$ de pace pictat$ de Michelo''o m/a umplut de c$ldur$ i de credin%$# Dou$ r(nduri de arcade i de coloane ionice se *niruiau p(n$ *n mi.locul camerei, m$r+inind un culoar lar+ spre u$, iar de/o parte i de alta se a,lau mese de studiu# Lipite de pere%i erau ra,turi pline de codici i de per+amente# Am mers pe dalele de piatr$ dispuse *n 'i+'a+, ridic(nd lum(narea mai sus, ast,el *nc(t lumina s$ umple -olta ta)anului# Eram at(t de ,ericit s$ m$ a,lu sin+ur acolo@ &erestrele de pe ,iecare parte l$sau s$ intre *n$untru o lumin$ palid$ printre ra,turile *n+hesuite# 2a)anul *nalt a)ea un aspect di)in i linititor# Cu c(t cura. reuise el s$ trans,orme o -i-liotec$ *ntr/o -iseric$# Cum a ,i putut eu s$ tiu, ne,iind dec(t un copil, c$ acest stil a)ea s$ ,ie imitat *n toat$ Italia pe care o iu-eam at(t de mult# Erau at(tea lucruri minunate pe )remea aceea care *nc(ntau ochii celor )ii i care a)eau s$ ,ie eterne# Dar euE Ce sunt euE Eu sunt )iu sau mer+ al$turi de cei mor%i, )enic *ncremenit *n timpE Am r$mas nemicat, cu lum(n$rile *n m(n$# Ochii mei erau *nc(nta%i de splendoarea sc$ldata *n lumina lunii# A ,i r$mas acolo pentru totdeauna, pierdut *n )isare, at(t de apropiat de cele spirituale, at(t de departe cu +(ndul de nenorocitul ora *nl$n%uit pe muntele sau, al$turi de castelul din apropiere, care pro-a-il c$ *n acest moment era *ncon.urat de lumina sa *nsp$im(nt$toare# Puteam oare s$ *mi dau seama *n ce ,el erau r(nduite aceste c$r%i, care erau nite ade)$rate comoriE Cel care ordonase c$r%ile *n aceast$ -i-liotec$, cel care *ntocmise cataloa+ele de/aici, *n)$%$celul de odinioar$ era acum papa tuturor cretinilor, Nicola al V/lea# M/am deplasat de/a lun+ul ra,turilor de pe dreapta, %in(ndu/mi lum(n$rile# Oare erau *n ordine al,a-etic$E M/am +(ndit la ALuino pentru c$ *l cunoteam mai -ine, dar l/am +$sit *n schim- pe Au+ustin, care *mi pl$cuse dintotdeauna prin stilul s$u colorat i e1centric, precum i prin modul s$u dramatic de a scrie# 42u ai scris mai mult despre demoni, tu eti cel mai potri)it@6, m/am +(ndit# Cetatea lui Dumne'eu@ Am )$'ut )olumul acesta, care se +$sea acolo *n nenum$rate e1emplare# Erau chiar dou$'eci de manuscrise din aceast$ capodoper$, ca s$ nu mai )or-esc despre celelalte opere ale marelui s,(nt, Con,esiunile sale, care m$ %inuser$ cu su,letul la +ur$, ca i o pies$ de teatru roman$ i at(tea altele# Dnele dintre aceste c$r%i erau antice, ,$cute din per+amente acum deteriorate, altele erau le+ate *n coperte e1tra)a+ante, iar altele erau simple i aproape noi# Plin de admira%ie i respect, a)eam s$ ale+ cel mai solid dintre aceste tomuri, dei un ast,el de )olum putea con%ine erori# Dumne'eu tie c(t de tare se str$duiau c$lu+$rii s$ nu ,ac$

+reeli@ 0tiam e1act ce )olum doresc# Cunoteam cartea despre demoni, deoarece c(nd)a o +$sisem ,oarte amu'ant$ i ,ascinant$ i, e)ident, nerealist$# Ce nes$-uit ,usesem@ Am apucat cartea imens$ i +rea, )olumul N, am luat/o la su-ra%, m/am dus la primul pupitru i am pus cu aten%ie s,enicul *n ,a%a mea, de unde *mi putea lumina pa+inile ,$r$ a arunca um-re din cau'a de+etelor mele" a-ia apoi am deschis cartea# I 2otul se a,l$ aici@ Am optit eu# Spune/mi, Au+ustin, *n ce ,el *i pot con)in+e pe Ramiel i Setheus s$ m$ a.ute sau cum *i pot con)in+e pe ,lorentinii moderni, c$rora nu le pas$ dec(t de r$'-oaiele cu mercenarii Vene%iei din nord# A.ut$/m$, S,inte@ 3%i )oi po)esti %ie totul# Capitolul :=, )olumul N# 0tiam# Au+ustin *l cita pe Plotin sau *l e1plica cititorilor9 &aptul c$ omul este muritor se datorea'$ milosteniei lui Dumne'eu, care nu ne/a l$sat s$ ne chinuim pe )ecie *n durerile acestei )ie%i# R$utatea demonilor nu a ,ost considerata demn$ de aceast$ milostenie, iar *n condi%ia lor nenorocit$ de su,lete tul-urate de pasiuni, lor nu li s/a *ncredin%at un corp muritor, ca i omului, ci unul etem# I 3ntr/ade)$r@ Asta mi/a o,erit &lorian@ S/a l$udat c$ ei nu *m-$tr(nesc i nu decad, nu se *m-oln$)esc nicic(nd# A ,i putut tr$i cu ei pentru totdeauna@ Erau repre'entan%ii r(ului, iar do)ada se a,l$ *n aceast$ carte, pe care le/o pot ar$ta c$lu+$rilor# Am citit mai departe, r$s,oind pentru a +$si pasa.ele care mi/ar da dreptate# Aa am a.uns la capitolul ::9 Apuleius spune c$ su,letele oamenilor sunt nite demoni# Atunci c(nd p$r$sesc corpul uman, de)in lari dac$ au ,ost -uni, iar dac$ au ,ost r$i de)in lemuri sau lar)e# I Da, lemuri# Cunosc acest cu)(nt# Lemuri sau lar)e# Drsula mi/a spus c$ i ea a ,ost la ,el de t(n$r$ ca i mine# 2o%i au ,ost oameni, iar acum sunt lemuri# Dup$ Apuleius, lar)ele sunt demoni r$i care au ,ost c(nd)a oameni# Eram copleit de emo%ie# A)eam ne)oie de un per+ament i de o pan$# 2re-uia s$ marche' acest pasa.# 2re-uia s$ marche' ce descoperisem# Drm$torul pas era s$ *i con)in+ pe Ramiel i pe Setheus c$ se implicaser$ *n cea mai mare# 5(ndurile mele s/au oprit -rusc aici# Cine)a intrase *n -i-liotec$ *n spatele meu# Au'isem paii +rei, dar stini, apoi *n spatele meu s/a *ntins o um-r$ mare, de parc$ ar ,i ,ost acoperite toate ra'ele su-%iri ale lunii ce p(tmn deau prin ,ereastra de sus# M/am r$sucit *ncet i m/am uitai peste um$r# I De ce ai ales st(n+aE M/a *ntre-at persona.ul# S/a ridicat *n ,a%a mea, imens i *naripat, uit(ndu/se *n .os spre mine, cu chipul luminat de p(lp(irea lumin$rilor, cu spr(ncenele ridicate -l(nd, dar *ntr/o e1presie plin$ de se)eritate# A)ea p$rul auriu i ciu,ulit al *n+erilor picta%i de &ra &ilippo, cu -uclele neor(nduite su- coi,ul rou de lupt$, iar aripile sale erau *n)elite *n aur# Era *m-r$cat *n armur$# Pieptarul era *mpodo-it, iar umerii erau acoperi%i de ap$r$toare imense# 3n .urul taliei a)ea le+at$ o ear,$ de m$tase al-astr$# A)ea sa-ia *n teac$, iar *n m(n$ purta scutul, pe care era pictat$ o cruce roie# Nu mai )$'usem niciodat$ aa ce)a# I Am ne)oie de tine@ Am stri+at# M/am ridicat *n picioare d$r(m(nd -anca# M/am *ntins s/o apuc, s$ nu cad$ pe podea# I Ai ne)oie de mine@ Mi/a 'is el m(niat# Ai ne)oie de mine, tu care i/ai *ndep$rtat pe Ramiel i pe Setheus de &ra &ilippo Lippi# Ai ne)oie de mineE Dar tii tu cine suntE A)ea o )oce minunat$, +ra)$, cati,elat$, )iolent$ i r$sun$toare# I V$d c$ ai o sa-ie, i/am r$spuns# I 0i pentru ce cre'i c$ esteE I Ca s$/i omori pe to%i@ Ca s$ mer+i cu mine 'iua, la castelul lor@ 0tii despre cine )or-escE

A dat a,irmati) din cap# I 0tiu ce ai )isat i ce ai -$lm$.it *ntruna, tiu i ce au a,lat Ramiel i Setheus din cu+et$rile min%ii tale ,e-rile# 8ine*n%eles c$ tiu# Spui c$ ai ne)oie de mine, iar *n tot acest timp, &ra &ilippo Lippi 'ace *n pat al$turi de o t(r,$ care *i satis,ace toate po,tele trupului s$u tul-urat# I Ce )or-e sunt astea pe -u'ele unui *n+erE I Nu m$ -at.ocori, c$ci *%i )a p$rea r$u@ Aripile sale s/au ridicat i apoi au c$'ut la loc, ca *ntr/un o,tat sau *ntr/o mani,estare de de'apro-are# I N/ai dec(t s$/mi ,aci ce )rei, dar )ino cu mine *n mun%i s$/i omor(m# Ochii mei se des,$tau a)i'i cu ,rumuse%ea sa sclipitoare, cu mantia de m$tase roie prins$ de tunica ce se '$rea deasupra armurii, cu ,rumuse%ea chipului s$u# I De ce nu mer+i sin+urE I Cre'i c$ potE L/am *ntre-at# Chipul lui era calm# 0i/a *ncre%it uor -u'ele *ntr/o e1presie *m-u,nata i *n+(ndurat$# A)ea ma1ilarele i +(tul puternice, era mult mai )oinic dec(t Setheus i Ramiel, care p$reau a ,i mai tineri# Cel din ,a%a mea *mi p$rea a ,i ,ratele lor mai mare# I Sper c$ nu eti *n+erul C$'ut, nu/i aaE I Cum *ndr$'netiE A optit el, tre'indu/se din toropeala# S/a *ncruntat m(nios spre mine# I Atunci tu eti Mastema# Hi/au rostit numele# 2u tre-uie s$ ,ii# A dat din cap i a pu,nit9 I Si+ur c$ mi/au rostit numele# I Ce *nseamn$ astaE C$ te pot chema, c$ am puterea de a/%i spune ce s$ ,aciE M/am *ntors i am luat cartea S,(ntului Au+ustin# I Pune cartea .os@ Mi/a ordonat el ner$-d$tor, dar calm# 3n ,a%a ta se a,l$ un *n+er, copile@ 2e ui%i la mine atunci c(nd *%i )or-esc@ I Vor-eti ca &lorian, demonul din castelul *ndep$rtat# Ai acelai mod impun$tor de a )or-i, aceleai modula%ii ale )ocii# Ce )rei de la mineE De ce ai )enitE Era t$cut, de parc$ nu mi/ar ,i putut da un r$spuns# Apoi mi/a adresat o *ntre-are9 I 2u de ce cre'i c$ am )enitE I Pentru c$ m/am ru+atE I Da, mi/a r$spuns el cu r$ceal$# 0i pentru c$ ei au )enit la mine *n numele t$u# Ochii mei s/au deschis lar+ i am sim%it lumina# Dar de data aceasta nu *mi ,$cea r(u# Dn amal+am de '+omote pl$cute mi/au in)adat au'ul# De/o parte i de alta a *n+erului au ap$rut Ramiel i Setheus, cu chipurile lor -l(nde *ndreptate spre mine# Mastema s/a *ncruntat i s/a uitat spre mine# I &ra &ilippo Lippi e -eat# C(nd se )a tre'i, se )a *m-$ta din nou p(n$ c(nd durerea ce/l *ncearc$ )a disp$rea# I 2o%i cei care chinuie un artist at(t de mare sunt ne-uni, am spus# Dar ti%i prea -ine care sunt +(ndurile mele *n aceast$ pri)in%$# I Sunt aceleai cu +(ndurile tuturor ,emeilor din &loren%a i +(ndurile tuturor celor care pl$tesc pentru picturile lui" dar acum to%i acetia se +(ndesc la r$'-oi, a spus Mastema# I Aa este, i/a r$spuns Ramiel arunc(ndu/i o pri)ire ru+$toare# Cei doi erau de aceeai *n$l%ime, dar Mastema nu s/a *ntors spre el, iar Ramiel a p$it *nainte, de parc$ ar ,i )rut s$/i atra+$ aten%ia# I Dac$ n/ar ,i to%i at(t de prini cu r$'-oiul# I R$'-oiul e *n ,irea lor# 2e/am mai *ntre-at o dat$, Vittorio di Raniari# 0tii cine suntE

Eram pro,und impresionat, dar nu de *ntre-area pe care mi/o adresase, ci de ,aptul c$ cei trei se a,lau *mpreun$, eu m$ a,lam l(n+$ ei, iar lumea *ntrea+a p$rea s$ doarm$ *n .urul nostru# De ce nu co-or(se nici un c$lu+$r s$ )ad$ cine optete *n -i-liotecaE De ce nu )enise pa'nicul de noapte s$ )ad$ de ce era lumin$ pe culoar i ce se *nt(mplase cu -$iatul cel ne-unKE Oare chiar eram ne-unE Am a)ut dintr/o dat$ sen'a%ia ridicol$ c$, dac$ reueam s$/i r$spund corect lui Mastema, *nsemna c$ nu eram ne-un# 5(ndul acesta l/a ,$cut s$ r(d$, nu cu r$utate, dar nici cu -l(nde%e# Setheus se uita la mine plin de compasiune# Ramiel nu scotea nici un cu)(nt, doar se uita la Mastema# I 2u eti *n+erul c$ruia Domnul i/a dat )oie s$ poarte sa-ie# Eti *n+erul care l/a omor(t pe primul n$scut *n E+ipt# Eti *n+erul r$'-un$rii# A dat din cap a,irmati), dar mai mult m/a apro-at din ochi, pe care i/a *nchis i apoi i/a redeschis# Setheus s/a apropiat de el, optindu/i la ureche9 I A.ut$/l, Mastema# Las$/ne pe noi s$/l a.ut$m# Lui &ilippo nu/i suntem de nici un ,olos acum# I De ceE L/a *ntre-at Mastema pe *n+erul de l(n+$ el# Apoi s/a *ntors spre mine# I Dumne'eu nu mi/a dat ordin s$/i pedepsesc pe demonii $tia ai tai# Nu mi/a 'is niciodat$9 4Mastema, omoar$ )ampirii, lemurii, lar)ele, pe to%i cei care -eau s(n+e de om6# Nu mi/a 'is niciodat$ Dumne'eu s$ ridic sa-ia pentru a cur$%a lumea de aceti demoni# I 2e implor# Eu, un muritor de r(nd, te implor# Omoar$/i@ Distru+e/le cui-ul cu sa-ia ta@ I Nu pot ,ace aa ce)a# I 8a po%i, Mastema, i/a stri+at Setheus# I Dac$ spune ca nu poate, atunci nu poate, a insistat Ramiel# De ce nu/l ascul%iE I Pentru c$ tiu c$ poate ,i *nduplecat# 0tiu asta@ 2ot aa cum i Dumne'eu poate ,i *nduplecat@ Setheus a p$it cu *ndr$'neala *n ,a%a lui Mastema# I Ia cartea, Vittorio, mi/a spus el# C(nd a p(it *nainte, pa+inile mari de per+ament au *ncepui s$ tremure# Mi/a *ntins cartea i mi/a ar$tat cu de+etul sau palid un pasa., a-ia atin+(nd scrisul ne+ru i m$runt# Am citit cu )oce tare9 Aadar, Dumne'eu care a *n,$ptuit toate minunile ce se pol )edea *n Ceruri i pe P$m(nt, nu re,u'$ a ,ace miracole )i'i-ile *n Ceruri i pe P$m(nt prin care *ndreapt$ su,letul, p(n$ atunci preocupat de lucrurile imediate, spre adorarea celor di)ine# De+etul lui s/a mutat, iar eu l/am urm$rit cu ochii i am citit despre Dumne'eu9 Pentru El, nu este nici o di,eren%$ *ntre momentele *n care ne )ede c(nd suntem pe cale s$ ne ru+$m i momentele c(nd ne ascult$ ru+$ciunile, c(ci i atunci c(nd *n+erii ne ascult$, El ne ascult$ prin ei# M/am oprit cu ochii plini de lacrimi# Mi/a luat cartea din m(ini, pentru a o prote.a de lacrimile mele# Dn '+omot ne/a a.uns dintr/o dat$ la urechi# Veniser$ c$lu+$rii# I/am au'it optind pe coridor, apoi ua s/a dat de perete i au intrat *n -i-liotec$# Pl(n+eam, iar c(nd mi/am ridicat pri)irile, i/am )$'ut uit(ndu/se ,i1 la mine# Erau doi c$lu+$ri pe care nu/i cunoteam, de care nu/mi aminteam# I Ce ai p$%it, tinereE De ce stai aici sin+ur i pl(n+iE I Las$/ne s$ te ducem *napoi *n pat# 3%i )om aduce m(ncare# I Nu poate m(nca, 'ise primul# 2ot *i mai este r(u# Dar se poate odihni#

M/am *ntors# Cei trei *n+eri str$luceau *n linite, uit(ndu/se la c$lu+$rii care nu/i )edeau i ha-ar n/a)eau de e1isten%a lor# I Doamne, spune/mi te ro+, am *nne-unitE Au c(ti+al demoniiE M/au spurcat at(t de tare cu s(n+ele i cu otr$)urile lor, *nc(t am halucina%ii sau am darul pe care l/a a)ut i Maria, iar *n+erii pe care/i )$d sunt ade)$ra%iE I ai sa te ducem *n pat@ Au spus c$lu+$rii# I Nu# L$sa%i/l s$ mai stea# L$sa%i/l sa citeasc$ pentru a/i liniti spiritul# E un -$iat educat# Ast,el a +r$it Mastema adres(ndu/se c$lu+$rului care nici nu/l )edea, nici nu/l au'ea# Atunci celalalt c$lu+$r a spus9 I Mai -ine *l l$sam s$ stea aici# E un -$iat educat# Poate s$ citeasc$ *n linite# Cosimo a spus c$ tre-uie s$ *i o,erim tot ce *i dorete# I Pleca%i acum, a ad$u+at Setheus# I 2aci# Las$/l pe Mastema s$ le )or-easc$, a replicat Ramiel# Eram prea copleit de triste%e i de -ucurie totodat$ pentru a mai putea )or-i# Mi/am acoperit chipul, iar +(ndurile mele s/au *ndreptat spre -iata Drsula, r$mas$ pe )ecie la curtea demonilor# Mi/am adus aminte cum pl(nsese pentru mine# I Cum e posi-ilE Am optit# I A ,ost i ea om c(nd)a i are inima de om, mi/a r$spuns Mastema# Cei doi c$lu+$ri se +r$-eau s$ ias$# 3n+erii au ,ost pentru o clip$ str$)e'ii ca lumina i am )$'ut prin ei siluetele celor doi care *nchideau uile# Mastema se uita la mine cu pri)irea sa puternic$ i nemicat$# I S/ar putea citi orice pe chipul t$u, am 'is# I Aa sunt to%i *n+erii# I 2e ro+, )ino cu mine@ A.ut$/m$@ Spune/mi ce s$ ,ac, aa cum ai ,$cut cu c$lu+$rii acetia# Acesta e un lucru pe care/l po%i ,ace, nu/i aaE 3n+erul a dat a,irmati) din cap# I Dar mai mult de/at(t nu putem ,ace, s$ tii, mi/a spus Setheus# I Las$/l pe Mastema s$ )or-easc$, l/a admonestat spuse Ramiel# I 3ntoarce/te *n Rai@ A 'is Setheus# I 2$ce%i am(ndoi@ Vittorio, eu nu *i pot omor*# Nu mi s/a ce rut asta# Dar tu po%i ,ace acest lucru cu sa-ia ta# I Dar )ei )eni cu mine# I 2e duc acolo# C(nd r$sare soarele, c(nd ei dorm ascuni su- lespe'i# Dar tre-uie s$/i omori, s$/i e1pui la lumin$ i s$/i eli-ere'i pe to%i acei pri'onieri nenoroci%i# 2re-uie s$ *n,run%i oraul sau s$/i eli-ere'i pe to%i cei in)ali'i# I Am *n%eles# I Putem s$ d$m lespe'ile la o parte de pe ascun'iul unde se odihnesc ei, nu/i aaE A *ntre-at Setheus, ridic(nd m(na spre a/l liniti pe Ramiel *nainte ca acesta s$ apuce s$ spun$ ce)a# 2re-uie s$/l a.ut$m# I Asta putem s/o ,acem# 2ot aa cum am putea opri o +rind$ ce st$ s$/l stri)easc$ pe &ilippo# Putem ,ace asta, dar nu/i putem omor*# Nici pe tine, Vittorio, nu te putem a.uta s$ mer+i p(n$ la cap$t, dac$ se )a *nt(mpla *n )reun moment s$/%i pier'i cura.ul# I Nu cre'i c$ miracolul de a putea s$ )$ )$d m$ )a a.utaE I OareE M/a *ntre-at Mastema# I 2e re,eri la ea, nu/i aaE I Aa cre'i tuE

I Voi mer+e p(n$ la cap$t, dar tre-uie s$/mi spui# I Ce tre-uie s$/%i spunE I Su,letul ei )a mer+e *n iadE I Nu/%i pot spune asta, mi/a replicat Mastema# I 2re-uie@ I Eu nu tre-uie s$ ,ac nimic altce)a dec(t ceea ce am ,osi creat s$ ,ac# Eu nu stau s$ re'ol) misterele la care a cu+etat Au+ustin toat$ )ia%a# Nu asta este trea-a mea i nici nu )reau s$ ,ac aa ce)a# Mastema a ridicat cartea# 3nc$ o dat$, pa+inile s/au micat la dorin%a sa# Sim%eam o adiere ce se r$s,r(n+ea din ele# 3n+erul a citit cu +las tare9 Ve%i *n)$%a c(te ce)a din te1tele pline de har ale 8i-liei# I Nu/mi citi aceste cu)inte care nu m$ a.ut$# Poate s$ ,ie eli-erat$E Se mai poate sal)a su,letul eiE Mai are su,letE Este la ,el de puternic$ pe c(t sunte%i i )oiE Voi pute%i s$ c$de%i din *mp$r$%ia CerurilorE Poate Dia)olul s$ *i *ntoarc$ din nou ,a%a spre Dumne'euE Mastema a l$sat cartea .os cu o micare at(t de rapid$, *nc(t a-ia am apucat s$/l o-ser)# I Eti pre+$tit pentru aceast$ lupt$E M/a *ntre-at# I Vor '$cea ,$r$ a.utor *n lumina 'ilei# Chiar i ea# 0i ea )a ,i la ,el de nea.utorat$# 2re-uie s$ deschi'i lespe'ile ce/i acoper$# 0tii prea -ine ce tre-uie s$ ,aci# Mastema a scuturat din cap# S/a *ntors i le/a ,$cut semn s$ se dea la o parte din calea lui# I 2e ro+@ 2e implor@ &$/o pentru el@ Pe &ilippo nu/l mai putem a.uta c(te)a 'ile -une de/ acum *ncolo, i/a stri+at Ramiel# I Nu ai de unde s$ tii asta# I Dar nu pot *n+erii mei s$/l p$'easc$ pe elE Eu nu am nici un *n+erE Imediat ce am rostit aceste cu)inte, mi/am dat seama c$ *nc$ dou$ entit$%i prinseser$ contur chiar l(n+$ mine, de/o parte i de alta, iar c(nd m$ uitam de la st(n+a la dreapta, *i )edeam, doar c$ erau ,oarte *ndep$rta%i de mine i nu deslueam *n ei ,lac$ra aceea care/i *nsu,le%ea pe *n+erii lui &ilippo# Nu erau dec(t o pre'en%$ a-ia )i'i-il$, dar imposi-il de ne+at# M/am uitat *ndelun+ c(nd la unul, c(nd la cel$lalt, dar nu i/a ,i putut descrie *n nici un ,el# Chipurile lor erau imo-ile i r$-d$toare i t$ceau# Erau *nal%i i a)eau aripi, asta )$'usem i eu, dar mai mult de/at(t n/a ,i tiut ce s$ spun# Nu le )edeam splendoarea, indi)idualitatea sau spiritul, nu purtau ornamente i p$reau *ncremeni%i# Nu/i puteam asocia cu ce)a dra+ mie# I Ce se/nt(mpl$E De ce nu/mi )or-escE De ce se uita ast,el la mineE I Ei te cunosc# I Eti doritor de r$'-unare i eti plin de patim$# Ei tiu acest lucru# Au ,ost al$turi de tine mereu# Hi/au m$surat dure rea i m(nia# I Dar demonii mi/au ucis ,amilia@ 0ti%i )oi, oare, ce se )a *nt(mpla cu su,letul meuE I 8ine*n%eles c$ nu, mi/a r$spuns Mastema# Am mai ,i aici dac$ am tiE Dac$ ar ,i sta-ilit dinainte, n/am mai a)ea ce c$uta aici# I Ei nu tiu c$ a ,i pre,erat s$ mor dec(t s$ -eau s(n+ele demonilorE Pentru a m$ r$'-una nu ar ,i tre-uit s$ -eau *nt(i ca s$ pot c$p$ta puteri e+ale cu ale lor i apoi s$/i distru+E 3n+erii mei s/au apropiat de mine# I Dnde era%i atunci c(nd am ,ost at(t de aproape de moarteE I Nu/i nec$.i@ Nu ai cre'ut niciodat$ cu ade)$rat *n ei# Pe noi ne/ai iu-it de c(nd ne/ai )$'ut ima+inile, iar c(nd ai -$ut s(n +ele demonilor, ai )$'ut ce)a ce puteai iu-i# Acesta este pericolul ade)$rat# Po%i omor* ceea ce iu-etiE I 3i )oi distru+e pe to%i# 3ntr/un ,el sau altul, *i )oi distru+e# >ur pe su,letul meu@

M/am uitat spre *n+erii mei pali'i care nu p$reau sa m$ .u dece deloc pentru cele spuse, apoi m/am uitat la ceilal%i care *mi ardeau pri)irea prin contrast cu um-rele din -i-lioteca, cu un an%ele *ntunecate ale# Ra,turilor i cu c$r%ile *n+hesuite# I 3i )oi distru+e pe to%i# Am *nchis ochii# Mi/am ima+inat/o pe ea, '$c(nd nea.utorat$ *n lumina 'ilei i m/am )$'ut pe mine aplec(ndu/m$ i s$rut(ndu/i ,runtea al-$# Suspinele mele erau *n$-uite, iar corpul mi se scutura din cau'a lor# Am dat din cap iar i iar# Puteam s$ ,ac asta@ I La r$s$rit, c$lu+$rii *%i )or da haine curate, un costum de cati,ea roie, iar armele tale le )ei primi proasp$t cur$%ate, la ,el ca i ci'mele# 2otul se )a ,i terminat p(n$ atunci# Nu *ncerca s$ m$n(nci# E prea de)reme# S(n+ele cel r$u *nc$ ,ier-e *n tine# Pre+$tete/te i te )om duce *n nord, s$ *mplineti ceea ce tre-uie s$ ,aci la lumina 'ilei# 0i lumina luminea'$ *n *ntuneric, i *ntunericul nu a cuprins/o# E)an+helia dup$ Ioan, :9< C$lu+$rii se tre'esc de)reme, asta *n ca'ul *n care dorm )reodat$ cu ade)$rat# Mi/am deschis -rusc ochii i am )$'ut lumina dimine%ii acoperind ,resca# Voalul de *ntuneric disp$ruse i a-ia atunci mi/am dat seama c(t de ad(nc dormisem# C$lu+$rii um-lau *ncoace i/ncolo prin chilia mea# 3mi aduseser$ tunica de cati,ea roie, e1act aa cum spusese Mastema# 2ocmai *ntindeau toate hainele# A)eam o pereche de pantaloni roii de l(n$, o c$ma$ de m$tase aurie, alta de m$tase al-$ care se purta peste prima, apoi o cin+$toare nou$ i +roas$ pentru tunic$# Armele mele erau lustruite 7 aa cum *mi spusese c$ )or ,i 7 sa-ia mea *mpodo-it$ str$lucea de parc$ tat$l meu ar ,i lustruit/o *n .oac$ *ntr/o sear$ linitit$ *n lumina ,ocului# Pumnalele erau +ata# M/am dat .os din pat i am *n+enuncheat pentru a m$ ru+a# M/am *nchinat# I Doamne, d$/mi t$rie s$/i trimit *n m(inile tale pe cei care tr$iesc din moartea altora, am optit *n latin$# Dnul dintre c$lu+$ri a '(m-it i m/a atins pe um$r# Oare Marea 2$cere nu se s,(rise *nc$E Nu tiam# Mi/a ,$cut semn spre masa pe care *mi puseser$ m(ncare 7 p(ine i lapte# Laptele a)ea spum$ deasupra# Am dat din cap i i/am '(m-it la r(ndul meu, apoi el i *nso%itorul s$u au ,$cut o plec$ciune i au p$r$sit *nc$perea# M/am tot r$sucit uit(ndu/m$ *n .ur# I Sunte%i to%i aici, tiu -ine# Dar n/am mai '$-o)it# Dac$ ei nu mai )eneau, *nseamn$ c$ *mi re)enisem *n sim%iri i c$ aceste lucruri nu erau ade)$rate, tot aa cum +(ndul c$ tat$l meu tr$ia era doar o ilu'ie# Pe mas$, l(n+$ m(ncare, su- s,enic, se a,lau nite documente proasp$t scrise i semnate cu un scris *n,lorit# Le/am citit *n +ra-a# Erau chitan%ele pentru to%i -anii mei i pentru -i.uteriile mele, lucrurile pe care le purtasem *n desa+i# 2oate aceste documente purtau si+iliul ,amiliei Medici# Era acolo i o pun+$ cu -ani, pe care a)eam s/o le+ la -r(u# 2oate inelele mele erau acolo, cur$%ate i lustruite# Ru-inele i -riliantele erau sclipitoare, iar smaraldele a)eau un luciu ,$r$ seam$n# Aurul str$lucea cum nu mai str$lucise de luni de 'ile, din cau'a ne+li.en%ei mele# Mi/am piept$nat p(rul, iritat de lun+imea la care a.unsese# Nu era timp s$ mai chem pe cine)a care s$ m$ tund$# Cel pu%in era destul de lun+ *nc(t s$ stea dat peste cap i s$ nu/mi mai alunece pe ,runte# Era un ade)$rat lu1 s$ ,iu at(t de curat# M/am *m-r$cat repede# Ci'mele *mi erau cam str(mte, ,iindc$ ,useser$ uscate l(n+$ ,oc dup$ ploaia prin care trecusem# Mi/am prins toate armele la cin+$toare i mi/am ae'at sa-ia cum se cu)ine#

2unica de cati,ea roie era ti)it$ pe mar+ine cu ,ir de aur i de ar+int, iar *n ,a%$ era decorat$ cu ornamente -o+ate *n,$%i(nd ,lori de crin, cel mai )echi sim-ol al &loren%ei# O dat$ ce mi/am prins str(ns cin+$toarea, tunica nu/mi mai a.un+ea nici la .um$tatea coapsei# Erau haine pentru cei care a)eau picioare ,rumoase# Vemintele erau nepotri)ite pentru lupt$, dar ce lupta m$ atepta, de ,aptE Dn masacru# Mi/am pus mantia scurt$ pe care mi/o d$duser$, str(n+(nd/o *n cataramele de aur, dei tiam ca *mi )a ,i cald *n ora# A)ea un ti) moale din -lan$ de )e)eri%$# N/am dat aten%ie acestor detalii# Mi/am le+at pun+a cu -ani i mi/am pus toate inelele, p(n$ c(nd m(inile mele s/au trans,ormat ele *nsele *n arme, din cau'a +reut$%ii lor# Mi/am pus m(nuile cu c$ptueal$ moale de -lan$# Am +$sit nite m$t$nii din chihlim-ar pe care nu le '$risem p(n$ acum# A)eau un cruci,i1 de aur, pe care l/am s$rutat i l/am pus *n -u'unarul tunicii# Mi/am dat seama c$ m$ uitam ,i1 spre podea i c$ *n .urul meu se a,lau mai multe perechi de picioare descul%e# Mi/am ridicat *ncet pri)irea# 3n+erii se a,lau al$turi de mine, *n+erii mei p$'itori, *n mantii plutitoare de un al-astru *nchis, care p$reau a ,i ,$cute dintr/un material mai uor dec(t m$tasea# Chipurile lor a)eau culoarea ,ildeului i luceau sla-, iar ochii *i a)eau lar+ deschii, de culoarea opalelor# A)eau p(rul *nchis la culoare sau p$rea a ,i ,$cut numai din um-re# St$teau *n picioare pri)indu/m$ cu capetele apropiate# P$reau a/i *mp$rt$i +(nduri *n t$cere# M$ copleea aceast$ pri)elite# Mi se p$rea at(t de intim ,aptul c$ *i puteam )edea at(t de -ine, at(t de aproape de mine, i s$ tiu c$ *mi ,useser$ mereu al$turi# Cel pu%in aa mi se d$duse de *n%eles# Erau ce)a mai *nal%i dec(t oamenii, ca i ceilal%i *n+eri pe care/i )$'usem, dar nu a)eau chipurile -l(nde pe care le )$'usem la ceilal%i, ci mai de+ra-$ o e1presie senin$ i -u'e mai mari, dei de o ,orm$ des$)(rit$# I Nici acum nu cre'i *n noiE M/a *ntre-at unul din ei *n oapt$# I Nu/mi spune%i cum )$ cheam$E Am(ndoi au scuturat din cap *n semn de ne+a%ie# I M$ iu-i%iE I/am *ntre-at# I Dnde scrie c$ tre-uie s$ te iu-imE Mi/a r$spuns cel care nu mai )or-ise p(n$ acum# Vocea lui nu a)ea un tim-ru special, era doar o oapta distinct$# E posi-il ca am(ndoi s$ ,i a)ut aceeai )oce# I 2u ne iu-eti pe noiE M/a *ntre-at cel$lalt *n+er# I De ce m$ p$'i%iE I Pentru c$ am ,ost trimii s$ a)em +ri.$ de tine i )om ,i al$turi de tine p(n$ la moarte# I Aa, ,$r$ s$ m$ iu-i%iE Au scuturat din nou din cap *n semn de ne+a%ie# Lumina p$trundea uor *n camer$# M/am *ntors rapid s$ m$ uit spre ,ereastra# Credeam c$ e lumina soarelui i m$ -ucuram c$ soarele nu *mi mai ,$cea r(u# Dar nu era aa# Era Mastema, care ap$ruse *n spatele meu ca un nor de aur, iar de/o parte i de alta a lui se a,lau cei doi *n+eri ai mei care se certau mereu, cei care *mi sus%inuser$ cau'a, Ramiel i Setheus# Camera sclipea i )i-ra de sunete# 3n+erii luceau minunat *n ro-ele lor al-e cu al-astru# M/am uitat spre silueta cu coi, a lui Mastema# S/a au'it un sunet mu'ical, de parc$ un stol de p$s$ri micu%e s/ar ,i tre'it i s/ar ,i lansat *n aer de pe cren+ile lor sc$ldate de soare# Pro-a-il c$ am *nchis ochii# Mi/am pierdut echili-rul, iar aerul a de)enit mai r$coros# Vederea mea era *nce%oat$ de pra,# Am scuturat capul i m/am uitat *n .ur# Ne a,lam chiar *n interiorul castelului#

Locul era umed i ,oarte *ntunecos# Lumina se prelin+ea *n$untru prin cr$p$turile unui pod mo-il imens, care era ridicat i -locat la locul sau# De am-ele p$r%i se *ntindeau pere%i rustici de piatr$, pe care at(rnau c(rli+e i lan%uri ru+inite, ne,olosite de ani de 'ile# M/am *ntors i am intrat *n curtea *ntunecoas$# 3n$l%imea 'idurilor ce se ridicau spre cerul al-as tru mi/a t$iat r$su,larea# Aceasta era una dintre cur%i, cea de la intrare, c(ci *naintea noastr$ se mai deslueau nite por%i imense, destul de *nalte *nc(t s$ poat$ intra cele mai mari c$leti ima+ina-ile sau cine tie ce main$rie de r$'-oi# P$m(ntul era plin de +unoaie# La o mare *n$l%ime se a,lau ,erestrele, r(nduri peste r(nduri de ,erestre cu arcade du-le, toate ap$rate de +ratii# I Am ne)oie de tine acum, Mastema# M/am *nchinat din nou# Am scos m$t$niile i am s$rutat cruci,i1ul, uit(ndu/m$ pentru o clip$ la trupul micu% al lui ristos *ntins pe cruce# Dile imense din ,a%a mea s/au deschis# S/a au'it un sc(r%(it prelun+, apoi )aierul '$)oarele metalice, iar por%ile au +emut din -alamale, l$s(nd la i)eal$ o curte interioar$ *nsorit$, de mari dimensiuni# Gidurile printre care mer+eam erau *nalte de N/:= metri# De/o parte i de alta se a,lau ui, cu arcade *nalte din piatr$ ornat$# Acestea erau primele elemente mai *n+ri.ite pe care le/am o-ser)at de c(nd p$trunsesem *n acest loc# I Creaturile acestea nu ies i intr$ ca altele, mi/am 'is# M/am +r$-it s$ a.un+ la curtea plin$ de soare# Aerul de munte era prea r$coros i umed *n acest culoar de trecere# Aici, st(nd *n picioare, puteam s$ )$d ,erestrele de care *mi amintisem, de care at(rnau materiale +rele i ,elinare ce urmau s$ ,ie aprinse noaptea# Am )$'ut tapiseriile aruncate cu ne+li.en%$ peste mar+inea ,erestrelor, de parc$ ploaia nu le putea a,ecta# Sus de tot, am )$'ut crenelurile i ornamentele ,ine de marmur$ al-$# Dar nici m$car aceasta nu era curtea cea mare pe care o tiam eu# Gidurile erau prea rustice# Pietrele erau murdare i ni meni nu p$rea s$ mai ,i trecut pe aici de ani de 'ile# Ici i colo se *ntindeau -$l%i de ap$# Ier-urile %(neau din cr$p$turile 'idurilor, -a se '$reau chiar i ,lori s$l-atice pe care le/am pri)it cu tandre%e i m/am apropiat s$ le atin+# M/am minunat c$ puteau crete acolo# 3n ,a%a noastr$ se a,lau alte por%i de lemn" acestea erau imense i ,erecate cu lac$te de ,ier# Se *n$l%au spre arcada de marmur$# S/au deschis, l$s(ndu/ne s$ trecem de un alt 'id# 0i ce +r$din$ ne/a *nt(mpinat de partea cealalt$@ Pe m$sura ce ne str$duiam s$ ne continu$m drumul *n *ntuneric, am )$'ut pilcurile de portocali *n ,a%$ i am au'it %ip$tul p$s$rilor# M/am *ntre-at dac$ nu erau cum)a prinse aici, pri'oniere, sau oare se puteau a)(nta p(n$ sus, *n )(r,, pentru a e)adaE Da, puteau cu si+uran%a# Era un spa%iu destul de lar+# Aici se a,la ,a%ada de marmur$ al-a de care *mi aminteam eu, p(n$ sus, *n )(r,# 3n timp ce ne croiam drum spre +r$din$, c(nd am p$it pe prima dal$ a potecii care trecea printre straturile de )iolete i tranda,iri, am )$'ut p$s$rile care '-urau *ncoace i/ncolo, din turnurile maiestuoase care se ridicau at(t de sus spre cer# M/a copleit par,umul ,lorilor care plutea peste tot *n aer# Crinii i iriii erau amesteca%i *n straturi, iar portocalele erau coapte i aproape roii la culoare# L$m(ile erau tari i *nc$ )er'i# Plante a+$%$toare i l$stari de )ie se c$%$rau pe pere%i# 3n+erii s/au str(ns *n .urul meu# Mi/am dat seama c$ p(n$ acum deschisesem drumul, eu luasem ini%iati)e i m$ oprisem acum, *n +r$dina, iar ei m$ ateptau *n timp ce st$team cu capul plecat# I Ascult s$ )$d dac$/i aud pe pri'onieri# Dar n/aud nimic#

M/am uitat *n sus la -alcoanele lu1os ornamentate i la ,erestre, la arcadele +emene, la lo+iile lun+i, cu ,ili+ranuri at(t de deose-ite de stilul construc%iilor noastre# Am )$'ut stindarde ce ,luturau, toate de un rou/*nchis ca s(n+ele, de parc$ ar ,i ,ost p$tate de atin+erea mor%ii# M/am uitat *n .os pentru prima dat$ i am remarcat c$ i hainele mele erau de un rou/intens, sclipitor# I Ca s(n+ele proasp$t, am optit# I Ia/le pe toate pe r(nd, mi/a 'is Mastema# La pri'onieri, po%i a.un+e i dup$ apus, dar c$utarea pr$'ii tre-uie s$ o *ncepi acum# I Dnde suntE 3mi )ei spuneE I 3ntr/un +est pro,anator deli-erat i/au ,$cut culcu su- -iseric$, urm(nd ritualurile )echi ale semin%iei lor# S/a au'it un '+omot puternic, asur'itor 7 *i scosese sa-ia# A *ndreptat/o *nainte, cu capul *ntors, cu coi,ul cel rou aprins de sclipirea soarelui care se re,lecta *n 'idurile de marmur$# I Da de/acolo i apoi treptele din spatele ei# 8iserica se a,l$ la eta.ul trei, *n st(n+a noastr$# M/am *ndreptat spre u$ ,$r$ *nt(r'iere# M/am repe'it pe trepte# Ci'mele mele r$sunau pe dalele de piatr$# Nici nu m$ uitam s$ )ad daca ei m$ urmau, nu m$ *ntre-am cum +hiciser$# 0tiam pur i simplu c$ erau al$turi de mine# Le sim%eam pre'en%a, tot aa cum le puteam +hici respira%ia chiar i atunci c(nd nu se sim%ea nici o adiere *n aer# 3n s,(rit am p$truns *n holul spa%ios care se deschidea pe dreapta spre curtea de mai .os# 3n ,a%a noastr$ se *niruiau nenum$rate co)oare -o+ate, decorate cu ,lori persane pe un ,ond al-astru/*nchis, ,lori ce n/a)eau s$ se o,ileasc$ niciodat$ i n/a)eau s$ ,ie culese )reodat$# Culoarul se continua drept p(n$ c(nd, *n cele din urm$, s/a ,$cut o cotitura *n ,a%a noastr$# La s,(ritul holului se '$rea cerul super- i o parte din muntele *n)er'it# I De ce te/ai opritE M/a *ntre-at Mastema# S/au materiali'at apoi to%i *n .urul meu, cu )emintele lor )aporoase i cu aripile a,late *n permanen%a *n micare# I Aceasta este ua spre -iseric$, tii prea -ine acest lucru# I Am )rut doar s$ m$ uit la cer, Mastema# S$ m$ uit la cerul al-astru# I La ce te +(ndetiE M/a *ntre-at unul dintre *n+erii mei *ntr/o oapt$ pe care am desluit/o at(t de clar# M/a apucat -rusc de um$r i am a)ut oca'ia s$/i )$d de+etele imateriale, al-e ca h(rtia# I 2e +(ndeti la o pa.ite care nu e1ist$ i la o t(n$r$ ,emeie care este moart$E I Nu ai mil$ deloc de mineE M/am apropiat de el, ast,el *nc(t ,runtea mea se atin+ea de a lui, +estul surprin'(ndu/m$ ca de alt,el i ,aptul c$/i puteam distin+e at(t de clar ochii opalini# I Nu sunt nemilos, sunt )ocea care *%i )a aduce mereu aminte de menirea ta# M/am *ntors spre uile capelei# Am tras de '$)oarele imense p(n$ le/am au'it cum cedea'$, apoi le/am deschis lar+" nu tiu de ce am sim%it ne)oia s$ *mi asi+ur un spa%iu at(t de +eneros de e)adare# Poate c$ n/am )rut dec(t s$ ,ac un culoar de trecere pentru a.utoarele mele di)ine# Naosul spa%ios i p$r$sit se *ntindea *n ,a%a ochilor mei# Noaptea trecut$ ,usese cu si+uran%$ plin de mem-rii Cur%ii cei setoi de s(n+e# Deasupra capului meu se a,la lo.a corului din care se re)$rsaser$ sunetele eterice# Soarele p$trundea a+resi) prin ,erestrele s$laului demonic# Am r$mas uimit s$ )$d spiritele cu aripile lor palmate re,lect(ndu/se ca nite -la'oane *n ,ra+mentele s,$r(mate de sticl$ lucioas$# C(t de +roas$ era sticla, cu nenum$ratele sale ,a%ete, i c(t de amenin%$toare erau

e1presiile montrilor *naripa%i care se uitau chior( la noi, *nc(t parc$ urmau s$ prind$ )ia%$ *n lumina or-itoare a 'ilei i s$ ne opreasc$ din misiunea noastr$# Nu a)eam altce)a de ,$cut dec(t s$ *mi desprind pri)irile de la ei i s$ m$ uit *n .os, urm$rind modelul podelei din dale de marmur$ ce se des,$ura *naintea mea# Am )$'ut m(nerul, identic cu acela din capela tat$lui meu# Era *n+ropat 3ntr un cerc s$pat *n piatr$, un inel de aur lustruit i lucios, -ine inca trat *n podea, ast,el *nc(t nimeni s$ nu se poat$ *mpiedica *n el Nu era acoperit# Era un marca. clar al intr$rii principale *n cript$# O t$ietur$ p$trat$ *n marmur$, situat$ chiar *n mi.locul -isericii# M/am *n dreptat *ntr/acolo, paii mei r$sun(nd *n -iserica pustie" m/am dus s$ ridic inelul# Ce m/a oprit oareE Am )$'ut altarul# Chiar *n acel moment, ra'ele soarelui s/au re)$rsat asupra chipului lui Luci,er, *n+erul cel rou care se ridica deasupra +r$me'ilor de ,lori roii, care erau tot at(t de proaspete ca *n noaptea c(nd ,usesem adus prima data *n acel loc# L/am '$rit i i/am )$'ut ochii +al-eni i *ncr(ncena%i care m$ ardeau, dou$ nestemate ,ine *ncastrate *n marmura roie, am )$'ut col%ii cei al-i de ,ilde care se i)eau de su- -u'a de sus, ridicata *ntr/un rictus# Am )$'ut to%i demonii cu col%i -lestema%i, care se *niruiau de/a lun+ul pere%ilor *n dreapta i *n st(n+a lui, iar ochii lor din pietre pre%ioase str$luceau lacomi i seme%i *n lumin$# I Cripta, mi/a spus Mastema# Am tras cu toat$ puterea, dar n/am putut ridica lespedea de marmur$# Nici o ,iin%$ omeneasc$ n/ar ,i reuit# Ar ,i ,ost ne)oie de c(%i)a cai 'dra)eni de po)ar$ pentru aceasta# Mi/am *ncletat m(inile mai -ine pe inel, tr$+(nd i mai tare, dar tot nu l/am putut mica# Era ca i cum a ,i *ncercat s$ mut 'idurile din loc# I S$/l a.ut$m@ aide s$ ridicam noi lespedea, i/a ru+at Ramiel# I Nu *nseamn$ nimic, Mastema, e ca i cum i/am deschide por%ile# Mastema m/a *mpins cu -l(nde%e la o parte, *nc(t m/am de'echili-rat uor, dar mi/am re)enit imediat# 2rapa lun+$ i *n+usta de marmura s/a ridicat *ncet# Am )$'ut uluit c(t de +rea era# A)ea o +rosime de peste o .um$tate de metru# Doar partea e1terioar$ era de marmura, restul ,iind dintr/o piatr$ mai +rea i mai *ntunecata la culoare# Nici o ,iin%$ omeneasc$ n/ar ,i putut s/o ridice# Din deschi'$tura de dedesu-t a %(nit o suli%$ ce p$rea aruncat$ de un arc in)i'i-il# Am ,$cut un salt *napoi, dei nu ,usesem nici o clip$ at(t de aproape *nc(t s$ m$ a,lu *ntr/un pericol real# Mastema a l$sat trapa s$ cad$ pe spate# 8alamalele s/au mpt imediat su- propria +reutate# Lumina a inundat locaul de dedesu-t# 0i mai multe suli%e m$ ateptau, sclipind *n soare, %intite *ntr/un un+hi -ine sta-ilit, de parc$ ar ,i ,ost ,i1ate paralel cu treptele# Mastema s/a *ndreptat spre capul sc$rii# I 3ncearc$ s$ le dai la o parte, Vittorio# I Nu are cum# Dac$ se *mpiedic$, )a c$dea *n )reo capcan$ de/a lor# Mastema, mic$/le tu, l/a ru+at Ramiel# I Las$/m$ pe mine s$ le dau la o parte, a inter)enit Setheus# Mi/am scos sa-ia# Am lo)it prima suli%$, rup(ndu/i )(r,ul de metal, dar ti.a 'im%at$ de lemn a r$mas la locul ei# Am p$it *n cript$ i am sim%it r$coarea ridic(ndu/se i cuprin'(ndu/mi picioarele# Am crestat i ti.a de lemn i am mai rupt o -ucat$ din ea# Apoi am p$it dincolo de ea, ca s$ descop$r cu m(na st(n+$ c$ mai multe suli%e m$ ateptau *n lumina di,u'$# Am ridicat iar sa-ia, iar +reutatea ei mi/a transmis un ,ior de durere *n -ra%# Am distrus cele dou$ suli%e cu lo)ituri rapide, p(n$ c(nd )(r,ul de metal a c$'ut cu '+omot de pe ti.a de lemn# Am co-or(t mai departe, %in(ndu/m$ -ine cu m(na dreapt$ ca s$ nu alunec pe trepte, apoi, dintr/o dat$, cu un

stri+at puternic, am alunecat dincolo de mar+ine, c(ci treptele se opreau chiar *n acel loc# M/am prins cu am-ele m(ini de ti.a suli%ei rupte, sa-ia c$'(nd cu '+omot unde)a dedesu-t# I E de/a.uns, Mastema# Nici un om nu poate ,ace acest lucru, i/a spus Setheus# At(rnam cu am-ele m(ini prinse de -$%ul plin de achii i m$ uitam la ei cum stau *n cerc la intrarea *n cript$# Dac$ a)eam s$ cad, muream cu si+uran%$, pentru c$ mai era mult p(n$ .os# Dac$ nu muream din cau'a c$'$turii, oricum nu a)eam cum s$ ies )iu de acolo# Am ateptat ,$r$ s$ scot un cu)(nt, dei -ra%ele m$ dureau *n+ro'itor# Apoi, *n+erii au co-or(t ,$r$ '+omot, aa cum s$)(reau ei toate lucrurile, *ntr/o sclipire de m$tase i aripi, alunec(nd to%i o dat$ *n cripta, *ncon.ur(ndu/m$, purt(ndu/m$ *n -ra%e p(n$ pe podeaua camerei *ntr/un '-or pl$cut# Acolo mi/au dat drumul imediat# Am or-ec$it prin *ntuneric p(n$ mi/am +$sit sa-ia# M/ am ridicat +(,(ind, %in(nd/o str(ns *n m(n$, apoi m/am uitat *n sus spre p$tratul clar de lumina# Mi/am *nchis ochii, am plecat capul i i/am deschis din nou *ncet, pentru a m$ o-inui cu *ntunericul pro,und i umed# Castelul era construit direct *n munte, c(ci aceasta camer$, dei )ast$, p$rea a ,i ,$cut$ doar din p$m(nt# Cel pu%in aa mi se p$rea, pri)ind 'idurile dinaintea mea, apoi, c(nd m/am *ntors, mi/am '$rit prada, dup$ cum *i numise Mastema# Vampirii, acele lar)e nenorocite, erau ad(nci%i *n somn" nu erau *nchii *n sicrie sau *n cripte, ci erau *nirui%i unul l(n+$ altul# &iecare corp *m-r$cat *n aceleai )eminte pre%ioase era acoperit *ntr/un +iul+iu su-%ire de aur# Ast,el, '$ceau de/a lun+ul a trei pere%i ai criptei# 3n cap$tul cel mai *ndep$rtat al camerei at(mau treptele/capcan$ deasupra h$ului# Am clipit i mi/am mi.it ochii, iar lumina de.a p$rea s$ se re,lecte mai -ine asupra lor# M/am apropiat de prima siluet$ p(n$ am putut deslui panto,ii ,ini i roii, pantalonii de un rou/ca,eniu su- +iul+iul per,ect i ,in, de parc$ ar ,i ,ost %esut *n ,iecare noapte de un )ierme de m$tase# Dar nu era nimic ma+ic la mi.loc# Era doar unul dintre cele mai ,ine )aluri pe care le pot coase ,$pturile lui Dumne'eu# &usese %esut de -$r-a%i i ,emei *n carne i oase i a)ea un ti) so,isticat# Am s,(iat )alul# M/am apropiat de -ra%ele *ncruciate ale creaturii i, cu oroare, am constatat c$ tr$s$turile sale au prins )ia%$# A deschis ochii i -ra%ul lui a %(nit )iolent spre mine# Am ,ost smuls *napoi din prinsoare chiar la timp# M/am *ntors i l/am )$'ut pe Ramiel care m$ %inea i care apoi a *nchis ochii i i/a re'emat ,runtea de um$rul meu# I Acum tii care le este .ocul# Ai +ri.$@ Acum i/a *ncruciat -ra%ele la loc# Crede c$ se a,l$ din nou *n si+uran%$# 0i/a *nchis ochii# I Cum s$ ,acE 2re-uie s$/l omor@ Smul+(nd )alul cu m(na st(n+$, am ridicat sa-ia cu dreapta# Am *naintat spre monstrul adormit, dar, atunci c(nd a ridicat -ra%ul, i l/am prins cu )alul, *n,$ur(nd materialul *n .urul s$u, iar cu sa-ia mi/am *ndeplinit misiunea de c$l$u# Capul s/a pr$)$lit imediat pe podea# S/a au'it un '+omot *n+ro'itor, pro-a-il c(nd s/a ,r(nt +(tul# 8ra%ul s/a cl$tinat# La lumina 'ilei nu mi se putea *mpotri)i ca pe timp de noapte, c(nd *l decapitasem pe primul meu atacator# C(ti+asem@ Am ridicat capul, pri)ind s(n+ele ce i se scur+ea din +ur$# Ochii erau *nchii, dar poate c$ nu ,useser$ niciodat$ deschii cu ade)$rat# Am aruncat capul *n mi.locul camerei, *n dreptul conului de lumin$, care a *nceput s$ ard$ imediat carnea# I Dita%i/)$ la el cum arde@ Am e1clamat# Dar nu m/am oprit# M/am dus la urm$torul monstru, am smuls )alul transparent i am constatat c$ era o ,emeie cu co'i *mpletite, care trecuse pra+ul mor%ii *n ,loarea )ie%ii, i, prin'(ndu/i -ra%ul, i/am rete'at capul cu aceeai m(nie# Apoi am apucat/o de co'i i am aruncat/o al$turi de to)ar$ul ei# Cel$lalt cap se sco,(lcea i se *nne+rea *n lumina care se re)$rsa din trapa de deasupra# I Luci,er, m/ai )$'utE Am stri+at#

Ecoul se r$s,r(n+ea de pere%i i re)enea dispre%uitor la mine# I Ai )$'utE Ai )$'utE M/am repe'it la urm$torul# I &lorian@ Am stri+at c(nd am smuls )$lul# Mare +reeala@ C(nd i/a au'it numele, a deschis ochii *nainte s$ m$ pot apropia de el# S/ ar ,i ridicat ca o marionet$ pe care o tra+i de s,ori dac$ nu l/a ,i lo)it cu putere i nu i/a ,i despicat pieptul *n dou$# &$r$ nici o e1presie pe chip, a c$'ut *napoi la locul s$u# Am *ndreptat sa-ia spre +(tul lui su-%ire# P(rul lui -lond era n$cl$it de s(n+e, ochii i s/au stins i a murit chiar su- pri)irea mea# &usese conduc$torul lor, un duh cu +rai meteu+it# Am apucat capul de pletele lun+i i l/ am aruncat *n +r$mada care ,ume+a *mpr$tiind o duhoare +roa'nic$# Am mers mai departe, spre st(n+a# Nu tiu de am ales aceasta direc%ie, tiu doar c$, de ,iecare data c(nd smul+eam )alul, s$ream *nainte cu o )ite'$ ,eroce apuc(nd -ra%ul demonic dac$ acesta se ridica, dei de multe ori eram at(t de *n)erunat, *nc(t montrii nu apucau s$ ai-$ nici o reac%ie, apoi rete'am capul at(t de repede, *nc(t de)enisem ne+li.ent, iar lo)iturile mele erau ur(te, i le 'dro-eam ma1ilarele, sau chiar i cla)icula, dar *i omoram ,$r$ *ndoial$# 3i omoram pe to%i# Le smul+eam capetele i le aruncam *n +r$mada, care ,ume+a at(t de tare *nc(t parc$ *n ea ardeau ,run'e )etede# Din ,oc se ridicau ,ire su-%irele de cenu$, dar *n +eneral, capelele se o,ileau i se *nne+reau, +r$mada se m$rea din ce *n ce mai mult, iar cenua r$m(nea la ,el de pu%in$# Oare su,ereauE Oare tiau ce li se *nt(mpl$E Dnde '-uraser$ oare su,letele lor *n acest moment crunt *n care Curtea lor pierea, c(nd eu *mi *ndeplineam misiunea pl(n+(nd p(n$ c(nd n/ am mai )$'ut clar printre lacrimiE Omor(sem )reo dou$'eci# Sa-ia era at(t de plin$ de s(n+e i de murd$rie, *nc(t am ,ost ne)oit s$ o ter+# Am ters/o chiar de trupurile lor, pe c(nd *mi croiam drumul spre cealalt$ parte a criptei, am ters/o pe pieptarele lor, minun(ndu/m$ de modul *n care li se )ete.eau i li se uscau m(inile *ncletate pe piept i de u)oiul de s(n+e ne+ru care %(nea )(scos din +(turile lor *n lumina 'ilei# I Sunte%i mor%i@ 0i totui unde au '-urat su,letele )oastreE Lumina sc$dea *n intensitate# Respiram cu +reutate# M/am uitat spre Mastema# I Soarele e sus pe cer, mi/a spus el cu -l(nde%e# Era neatins de murd$ria din .ur, dei st$tea at(t de aproape de capetele car-oni'ate i ur(t mirositoare# &umul p$rea s$ ,ie emanat, de ,apt, de ochii lor, de parc$ acetia s/ar ,i topit i s/ar ,i trans,ormat *n p(cl$# I Lumina din -iseric$ e sla-$, dei e doar mie'ul 'ilei# 5r$-ete/te@ Mai ai *nc$ dou$'eci pe partea asta, tii -ine# 2re-uie s$ te +r$-eti# Ceilal%i *n+eri st$teau *ncremeni%i, str(ni la un loc# Ramiel i Setheus erau minuna%i *n mantiile lor -o+ate, iar ceilal%i doi erau nite spirite mai simple, mai sum-re 7 to%i se uitau la mine cu r$su,larea t$iat$# I aide, -iet Vittorio, +r$-ete/te@ I Ai putea s$/i omori tuE I Nu# I 0tiu c$ nu ai )oie# Eu te *ntte- dac$ ai ,i *n stare# Ai puteaE Pieptul m$ durea de at(ta e,ort# 3mi era +reu s$ i )or-esc# I Eu nu sunt o ,$ptur$ din carne i oase, Vittorio, mi, i ras puns Setheus# Dar a putea ,ace ce *mi spune Dumne'eu s$ ,ac#

Am trecut pe l(n+$ ei# M/am uitat *napoi la splendoarea loi di)in$, mai cu seam$ la Mastema, pe a c$rui armur$ sclipitoare se re)$rsau ra'ele soarelui i care *i %inea sa-ia la -r(u# Nu spu nea nimic# M/am *ntors# Am smuls primul )$l# Era Drsula# I Nu@ Am ,$cut un salt *napoi, l$s(nd )alul s$ cad$# M/am *ndep$rtat destul de mult, dar ea nu p$rea s$ se tre'easc$# Nu se mica deloc# 8ra%ele ei delicate st$teau *ncruciate pe piept, *n aceeai po'i%ie mortuar$ +ra%ioas$ *n care '$ceau to%i, doar ca ea a)ea o dulcea%$ aparte, de parc$ o mare nenorocire ar ,i r$pus/o *n ,loarea tinere%ii, ,$r$ a/i atin+e o sin+ur$ cosi%$ aurie din pletele/i ondulate, care *i *n)$luiau *ntr/un -oran+ic auriu capul, umerii i +(tul de le-$d$# 3mi au'eam propria respira%ie at(t de +rea# Am l$sat )(r,ul s$-iei s$ se t(r(ie pe dalele de piatr$, scr(nind un c(ntec netiut# Mi/am ume'it -u'ele uscate# Nu *ndr$'neam s$ m$ uit la ei, dei tiam c$ se a,lau la c(%i)a pai de mine, pri)indu/m$# 3n t$cerea nemicat$, se au'eau capetele damna%ilor s,(r(ind i ar'(nd# Am -$+at m(na *n -u'unar i am scos m$t$niile# M(na *mi tremura *n+ro'itor c(nd le/am ridicat, l$s(nd cruci,i1ul s$ se le+ene, apoi l/am aruncat spre ea# A lo)it/o chiar deasupra m(inilor micu%e, pe pielea al-$ a sinilor aproape de'+oli%i# Cruci,i1ul '$cea acolo, cui-$rit *n ad(ncitura pielii ei palide, iar ea nici nu s/a micat# Lumina se a+a%a de pleoapele ei de parc$ ar ,i ,ost materie solid$# &$r$ alte e1plica%ii, m/am repe'it la urm$torul demon, nu tiu de era ,emeie ori -$r-at, am smuls )alul i l/am atacai cu un urlet teri-il# Am apucat capul rete'at de pletele castanii i l/am aruncat pe l(n+$ *n+eri, *n +r$mada de scursuri de la picioarele lor# Apoi am trecut la urm$torul# 5odric@ Doamne, ce dulce )a ,i r$'-unarea mea@ I/am )$'ut capul pleu) *nainte s$ ridic )alul, iar c(nd l/am rupt din neaten%ie, am ateptat mai *nt(i s$ deschid$ ochii, s$ se ridice pe .um$tate, ca s$ m$ )ad$ -ine# I M$ mai tiiE M$ recunotiE Am urlat# Sa-ia i/a rete'at +(tul# Capul al-icios a c$'ut pe podea, iar eu am *n,ipt sa-ia *n +(tul *ns(n+erat# I M$ recunotiE Am urlat iar spre ochii ce se '-$teau i spre +ura din care se scur+ea un u)oi roiatic# M/am *ndreptat cu el spre +r$mada de capete i l/am ae'at deasupra, ca pe un tro,eu# I M$ recunotiE Am hohotit *nc$ o dat$, apoi m/am *ntors cu ,urie la misiunea mea# 3nc$ doi, apoi trei, cinci, apte, nou$, apoi al%i ase" aa am ispr$)it toat$ Curtea, cu to%i dansatorii, cu to%i domnii i cu toate doamnele sale# Cl$tin(ndu/m$ ame%it, i/am nimicit pe ser)itorii umili, care nu erau acoperi%i cu )$luri i care erau at(t de *n,ometa%i, *nc(t nu a)eau nici o putere s$ se apere# I Dnde sunt )(n$toriiE I 3n cap$tul cel$lalt# E aproape *ntuneric aici# Ai mare +ri.$@ I 3i )$d# M/am *ndreptat i mi/am tras su,letul# Erau ase, ae'a%i *n r(nd, ca i ceilal%i, dar ,oarte aproape unul de cel$lalt# Erau di,icil de *n)ins# Am r(s, d(ndu/mi seama c(t de simplu era# Am smuls primul )al i i/am s,(rtecat picioarele# Cada)rul s/a ridicat i atunci am )$'ut cu uurin%$ unde tre-uia s$ aplic lo)itura, c(nd s(n+ele *ncepuse de.a s$ %(neasc$# Celui de/al doilea i/am t$iat am-ele picioare dintr/o lo)itur$, apoi l/am despicat *n dou$ i i/am t$iat capul chiar *nainte ca m(na lui s$/mi apuce sa-ia# Mi/am smuls arma *napoi i i am t$iat m(na#

I Mori, demon nenorocit care m/ai r$pit *mpreun$ cu prie tenul t$u@ S$ nu cre'i c$ te/am uitat# Am a.uns *n cele din urm$ la ultimul, ridic(ndu/i cu o m(n$ capul -$r-os# M/am *ntors cu capul demonului *n m(n$, *mpiedic(ndu/m$ de trupurile celorlal%i pe care nu a)usesem puterea de a le arunca prea departe# Le/am lo)it cu piciorul cu at(ta ur$, p(n$ au a.uns toate *n conul de lumin$# Acum era lumin$ *n$untru# Soarele de dup$/amia'$ a.unsese *n partea de )est a -isericii# 2rapa l$sa s$ p$trund$ *n$untru o c$ldur$ teri-ila# Mi/am ters *ncet ,a%a cu dosul palmei st(n+i# Am l$sat .os sa-ia i am c$utat -atistele pe care mi le puseser$ *n -u'unare c$lu+$rii# Mi/am cur$%at cu ele ,a%a i m(inile# Apoi mi/am ridicat sa-ia i m/am *ntors la ea# Nu se micase din loc# Lumina nu o a.un+ea la ea# Acolo unde st$tuser$ ei *ntini, lumina nu i/ar ,i atins pe niciunul dintre ei# Ea era *n si+uran%$ pe patul ei de piatr$, cu m(inile *ncremenite ca mai de)reme, cu de+etele *ncletate +ra%ios, cu m(na dreapt$ peste cea st(n+$# Pe s(nii ei se odihnea cruci,i1ul de aur# Pletele i se a+itau uor din cau'a curentului de aer ce p$rea s$ intre prin trapa de sus, cre(nd un nim- auriu *n .urul chipului ei lipsit de )ia%a# P(rul despletit, ,$r$ ,undele sau perlele pe care le purtase, se r$s,irase *n a,ara cata,alcului, ca i ,aldurile rochiei -rodate cu aur# Nu era acelai )em(nt pe care *l purtase c(nd o )$'usem eu# Roul aprins era acelai, dar rochia era alta, cu ornamente noi i minunate, de parc$ ar ,i ,ost o prin%es$, atept(nd s$rutul lui &$t/&rumos# 4Pot eu s$ trimit *n iad o asemenea ,rumuse%eE6, m$ *ntre-am cuprins de remucare# M/am apropiat c(t de mult am *ndr$'nit# Nu a ,i putut suporta +(ndul ca -ra%ul ei s$ se ridice ca i *n ca'ul celorlal%i, n/a ,i )rut s$/i )$d de+etele *nclet(ndu/se *n aer sau ochii deschi'(ndu/i/se# V(r,ul panto,ilor ei a-ia se '$rea de su- ti)ul rochiei# C(t de delicat se *ntinsese ea la r$s$rit pentru a se odihni# Cine *nchisese oare trapaE Cine pusese suli%ele la intrare *ntr/un mecanism despre care *nc$ nu tiam cum ,unc%ionaE Pentru prima dat$ am '$rit *n *ntuneric o cununa mic$ de aur pe capul ei, care era prins$ *n .urul coroanei pe care o purta i care era ,i1ata cu a.utorul unor minuscule a+ra,e *n cosi%ele ei, ast,el *nc(t pe ,runte at(rna o perl$ micu%a# Oare i su,letul ei era at(t de micE Oare iadul l/ar primi, tot aa cum ,ocul i/ar *n+hi%i trupul sau cum soarele i/ar arde chipul imaculatE C(nd)a dormise i ea *n p(ntecul unei mame i ,usese purtat$ pe -ra%e de tat$l ei# Care era tra+edia care o adusese *n acest morm(nt putre'it, unde capetele semenilor ei ucii '$ceau arse *n lumina indi,erenta i *ndep$rtat$ a soareluiE M/am *ntors spre ei# 3mi %ineam sa-ia pe l(n+$ corp# I Doar pe ea s/o cru%$m@ Doar pe ea@ I/am ru+at# Ramiel i/a acoperit chipul i s/a *ntors cu spatele la mine# Setheus a continuat s$ m$ pri)easc$, dar a cl$tinat din cap# 3n+erii mei p$'itori m$ pri)eau cu r$ceal$, ca i p(n$ acum# Mastema se uita ,i1 la mine ,$r$ a scoate un sunet, ascun'(ndu/i +(ndurile *n spatele e1presiei senine pe care o a,ia mereu# I Nu, Vittorio# Cre'i ca *n+erii lui Dumne'eu te/au trecut de aceste o-stacole pentru ca tu s$/l lai pe unul dintre ei s$ tr$iasc$E I Dar ea m/a iu-it# 0i eu o iu-esc la r(ndul meu@ Ea mi/a d$ruit )ia%a# Mastema, te implor *n numele iu-irii@ Aici s/a ,$cut dreptate# Dar ce )a spune Dumne'eu daca o ucid pe ea# Care m/a iu-it i pe care o iu-escE

E1presia lui nu s/a schim-at deloc# M/a pri)it cu calmul Im o-inuit# Am au'it un '+omot +roa'nic9 Ramiel i Setheus plin +eau# 3n+erii mei p$'itori s/au *ntors cu -l(nde%e s$/i pri)easc$, surprini de aceast$ reac%ie, ,i1(ndu/i apoi ochii )is$tori din nou asupra mea# I 3n+eri ,$r$ mil$@ Le/am stri+at# Nu, nu e corect s$ )$ )or-esc aa@ Ierta%i/m$@ I 2e iert$m, dar tre-uie s$ ,aci ceea ce ai promis# I Mastema, dar nu poate ,i sal)ataE Dac$ ea renun%a la# Poate c$ su,letul ei mai este uman# Nu mi/a dat nici un r$spuns# I 2e ro+, r$spunde/mi@ Nu *n%ele+iE Dac$ poate ,i sal)ata, eu )oi sta aici cu ea# Voi scoate otra)a asta din ea" tiu si+ur c$ are o inim$ -un$ i t(n$r$# Spune/mi, Mastema# Poate ,i sal)ata o creatur$ ca eaE Din nou, n/am primit r$spuns# Ramiel *i plecase capul pe um$rul lui Setheus# I 2e ro+, Setheus, spune/mi@ Poate ,i sal)at$E Chiar tre-uie s$ moar$ de m(na meaE Dac$ r$m(n aici cu ea i scot otra)a din su,letul eiE Dac$ mi se con,esea'$ i *mi m$rturisete tot ce a ,$cutE Nu e1ist$ nici un preot care s$ o poat$ a-sol)i de p$cateE I Vittorio# De ce nu )or urechile tale s$ ne asculteE Nu/i au'i pe pri'onierii *n,ometa%i cum pl(n+E Nu i/ai eli-erat *nc$# Vei ,ace acest lucru noapteaE I Pot s/o ,ac# 3nc$ mai am timp# Dar nu pot r$m(ne aici al$turi de ea# Iar c(nd se )a tre'i i )a )edea c$ este sin+ura, ca semenii ei au pierit, c$ promisiunile lui 5odric i ale lui &lorian au ,ost )or-e +oale, n/ar putea s$/i d$ruiasc$ su,letul lui Dumne'euE Mastema s/a *ntors *ncet cu spatele, ,$r$ nici o schim-are *n pri)irea lui +lacial$# I Nu, nu pleca@ I/am stri+at# L/am apucat de -ra%ul puternic *n)$luit *n m$t$suri# I/am sim%it ,or%a de ne*n)ins sumaterialul acela ciudat i ne,iresc# S/a uitat spre mine# I De ce nu/mi r$spun'iE I Pentru numele lui Dumne'eu, Vittorio@ Chiar nu *n%ele+iE Nu tim@ Mi/a m$rturisit cu o )oce al c$rei ecou a umplut *ntrea+a cript$# S/a scuturat din prinsoarea mea, uit(ndu/se i mai m(nios la mine, cu spr(ncenele *ncruntate, cu pumnul str(ns pe m(nerul s$-iei# I Noi nu pro)enim dintr/o specie care s$ ,i cunoscut iertarea# Noi nu suntem umani, iar pe t$r(mul nostru lucrurile sunt ,ie ale Luminii, ,ie ale *ntunericului# Asta e tot ce tim noi@ Plin de ,urie, s/a *ntors i s/a *ndreptat spre ea# M/am +r$-it pe urmele lui, incapa-il s$/l re%in# 0i/a po+or(t m(na asupra ei i i/a *n,$cat +(tul su-%ire# Ochii ei *l pri)eau cu e1presia aceea +oal$, de or-# I Are su,let uman *n ea@ A optit el# Apoi s/a *ndep$rtat imediat, de parc$ n/ar mai ,i )rut s/o atin+$ sau nu mai suporta s$ ,ac$ asta, *mpin+(ndu/m$ i pe mine *napoi# Am *nceput s$ pl(n+# Soarele se *ndrepta spre apus, iar *ntunericul cretea *n interiorul criptei# Peticul de lumin$ de deasupra era din ce *n ce mai palid# Era auriu i radiant, dar palid# 3n+erii st$teau str(ni la un loc, urm$rindu/m$ i atept(nd# I R$m(n cu ea aici# Se )a tre'i *n cur(nd# O s/o a.ut s$ se roa+e pentru iertarea di)in$# Mi/am dat seama de ce spuneam doar atunci c(nd )or-ele mi/au p$r$sit -u'ele# I R$m(n cu ea# Dac$ renun%$ la a tr$i *n p$cat pentru iu-irea lui Dumne'eu, atunci poate r$m(ne cu mine, iar c(nd moartea )a )eni, nu )om ,ace nimic ca s$ o +r$-im# Dumne'eu ne )a accepta pe am(ndoi# I Cre'i c$ ai puterea s$/%i *n,$ptuieti dorin%aE Cre'i c$ ea )a putea ,ace acelai lucruE A *ntre-at Mastema#

I 3i sunt dator# Sunt le+at de ea# Nu )/am min%it niciodat$ i nici pe mine nu m/am min%it# Mi/a ucis ,ratele i sora# Am )$'ut/o cu ochii mei# Sunt si+ur c$ a ucis mul%i semeni de/ai mei# Dar pe mine m/a sal)at de dou$ ori# E uor s$ uci'i, dar s$ sal)e'i e mult mai +reu# I Aa este@ Mi/a r$spuns Mastema de parc$ l/a ,i lo)it *n moalele capului# I Voi r$m(ne# Nu atept nimic de la )oi# 0tiu ca nu mai pot pleca de/aici# Poate c$ nici ea nu are cum# I 8ine*n%eles c$ ea poate, mi/a r$spuns Mastema# I Nu/l l$sa aici, ia/l *mpotri)a )oin%ei lui, l/a ru+at Setheus# I Niciunul dintre noi nu poate ,ace asta, tii prea -ine# I S$/l scoatem din cript$ m$car# Ca i cum l/am ridica dintr/o pr$pastie, se ru+$ i Ramiel# I Dar nu a c$'ut *ntr/o pr$pastie# Nu/l putem a.uta# I Atunci las$/ne s$ st$m cu el, a spus Ramiel# I Da, las$/ne@ I s/au al$turat *ntr/un +las *n+erii mei p$'itori, cu aceleai e1presii imo-ile pe chip# I Las/o i pe ea s$ ne )ad$# I De unde tim c$ ne poate )edeaE De unde tim astaE De c(te ori se *nt(mpl$ s$ ne )ad$ o ,iin%$ uman$E I/a *ntre-at Mastema# A ,ost pentru prima dat$ ca l/am )$'ut m(nios# S/a uitat la mine# I Cum s/a .ucat Dumne'eu cu tine, Vittorio@ Ce dumani i ce alia%i %i/a dat@ I 0tiu, i/L )oi implora cu toat$ puterea mea i din ad(ncul su,erin%ei mele pentru su,letul ei# Nu am )rut s$ *nchid ochii# 0tiu c$ n/am *nchis ochii# Dar decorul s/a schim-at dintr/o dat$# 5r$mada de c$p$%(ni '$cea ca mai *nainte, usc(ndu/se i '-(rcindu/se, ,umul ustur$tor *nc$ se mai ridica, iar amur+ul )enea cu pai repe'i de unde)a, de dincolo de treptele stricate i de suli%ele rupte" asistam la ultima '-atere a dup(/ amie'ei# Iar *n+erii mei m$ p$r$siser$# 0i nu m$ duce *n ispit$# 3n ciuda ,aptului c$ eram *n ,loarea )(rstei, corpul meu nu mai putea re'ista# Cum puteam s$ r$m(n *n cripta aceasta, atept(nd/o pe ea s$ se tre'easc$, ,$r$ s$ *ncerc s$ iesE Nu am '$-o)it s$ m$ +(ndesc la ,aptul c$ *n+erii mei m$ a-andonaser$# O meritam, dar eram con)ins de corectitudinea ansei pe care )oisem s$ i/o o,er ei, de a se l$sa *n )oia lui Dumne'eu, pentru ca noi s$ putem p$r$si aceast$ cript$ i, dac$ era necesar, s$ +$sim un preot care s$ *i m(ntuie su,letul uman de p$cate# Dac$ nu putea s$ ,ac$ o con,esiune deplin$ numai din iu-ire de Dumne'eu, atunci a-sol)irea de p$cate a)ea s/o sal)e'e cu si+uran%$# M/am uitat de .ur/*mpre.ur prin cript$, p$ind printre cada)rele uscate# Lumina care se mai *ntre'$rea str$lucea peste -$l%ile de s(n+e *nche+at pe laturile cata,alcurilor# 3n cele din urm$, am +$sit ceea ce c$utam, o scar$ care putea ,i spri.init$ de perete p(n$ spre ta)an# Dar cum puteam eu s/o ridicE Am t(r(t/o p(n$ *n centrul criptei, d(nd la o parte din calea mea capetele care nu erau putre'ite *n totalitate, am l$sat/o .os i, p$ind la mi.loc, chiar *ntre dou$ trepte, am *ncercat s/o ridic de acolo# Dar era imposi-il# Nu a)eam at(ta putere# Dei *n+ust$, scara era mult prea +rea, pentru c$ era ,oarte lun+$# 2rei sau patru oameni puternici ar ,i putut/o ridica p(n$ la ti.ele rupte ale suli%elor, ca s$ o prind$ de acestea, dar sin+ur nu a)eam nici o ans$# Mai era o sin+ur$ posi-ilitate# Dn lan% sau o ,r(n+hie care putea ,i aruncata spre suli%ele de mai sus# Am c$utat aa ce)a *n lumina as,in%itului, dar nu am +$sit nimic#

Nici lan%uri, nici ,r(n+hii# Oare )ampirii mai tineri erau capa-ili de ast,el de s$rituriE Am mers de/a lun+ul pere%ilor, c$ut(nd un c(rli+ sau orice alt indiciu care ne/ar ,i putut ar$ta o deschidere spre alt$ camer$ sau, Doamne ,erete, o intrare *ntr/o alt$ cript$ cu ast,el de creaturi, dar n/am +$sit nimic# 3n cele din urm$, m/am *ntors cl$tin(ndu/m$ spre centrul camerei# Am str(ns toate capetele, chiar i pe cel pleu) al lui 5odric, care era acum ne+ru ca t$ciunele i *n loc de ochi a)ea dou$ +$uri +al-ene, i le/am adunat *ntr/un loc *n care lumina putea s$/i continue lucrarea distructi)$# Apoi, *mpiedic(ndu/m$ de scar$, am c$'ut *n +enunchi la picioarele Drsulei# M/am *ntins pe .os# Voiam doar s$ dorm pu%in# Nu, nu tre-uia s$ dorm# Doar s$ m$ odihnesc un pic# &$r$ s$ )reau, tem(ndu/m$ de consecin%e i re+ret(nd ale+erea ,$cut$, mi/am sim%it mem-rele rela1(ndu/ se i m/am *ntins pe podeaua de piatra# Am *nchis ochii i m/am cu,undat *ntr/un somn recon,ortant# Ce straniu era@ Credeam c$ m$ )a tre'i stri+$tul ei, atunci c(nd urma s$ se tre'easc$ ca un copil speriat *n *ntunericul cata,alcului i a)ea s$ descopere c$ este sin+ur$ *ntre at(%ia mor%i# Cre'usem c$ +r$mada de capete a)ea s/o sperie *n+ro'itor# Dar nu a ,ost aa# Amur+ul umplea spa%iul de deasupra *n nuan%e de )iolet, ca i ,lorile de pe pa.ite, iar ea era aplecata deasupra mea# 3i pusese m$t$niile *n .urul +(tului, ceea ce nu era un lucru o-inuit, i le purta ca pe un ornament minunat# Cruci,i1ul se r$sucea i sclipea *n lumin$, ca un +r$unte de aur care se potri)ea cu lumini%ele din ochii ei# 3mi '(m-ea# I Eroul meu cel cura.os@ S$ ,u+im din acest loc al mor%ii@ Ai reuit@ 2e/ai r$'-unat pe to%i# I Ai )or-it ,$r$ s$/%i miti -u'eleE I Dar m$ *n%ele+i i aa# Am sim%it un ,ior c(nd m/a a.utat s$ m$ ridic *n picioare# M$ ,i1a cu pri)irea, iar m(inile *i erau *ncletate pe umerii mei# I &ii -inecu)(ntat, Vittorio# Apoi, apuc(ndu/m$ de talie, m/a ridicat trec(nd printre suli%ele rupte, ,$r$ a se atin+e m$car de )(r,urile lor rete'ate, i am a.uns *n capel$, unde ,erestrele erau *ntunecate, iar luminile re,lectau .ocuri +ra%ioase *n .urul altarului# I Iu-ita mea@ 0tii ce au ,$cut *n+eriiE 0tii ce au spusE I ai s$ eli-er$m pri'onierii, dup$ cum %i/e )oia@ M$ sim%eam at(t de *mprosp$tat i de plin de )ia%$, de parc$ n/a ,i ,$cut munca aceea e1tenuant$, de parc$ lupta nu m/ar ,i epui'at, de parc$ n/a ,i tr$it p(n$ atunci numai pentru r$'-unare# Am pornit *n +ra-$ prin castel# Am deschis una dup$ alta uile care/i ,erecau pe nenoroci%ii din coli)ie# Ea aluneca pe c$r$rile de su- portocali i printre coli)iile de p$s$ri cu pasul ei uor de ,elin$, r$sturn(nd )asele cu ,iertur$, stri+(ndu/le pri'onierilor c$ sunt li-eri, c$ nimeni nu/i mai %inea *nchii# 3ntr/o clipit$ am i a.uns *n -alconul *nalt# Am pri)it dedesu-t ne,ericitul corte+iu *n lumina sla-$, am )$'ut irul lun+ de oameni ce erpuia pe munte su- cerul purpuriu i sulucea,$rul de sear$# Cei sla-i *i a.utau pe cei mai puternici, cei -$tr(ni *i c$rau pe cei mai tineri# I Dnde se )or duceE 3napoi *n acel ora nenorociiE 3napoi la montrii care i/au o,erit spre sacri,iciuE Aceia tre-uie s$ ,ie pedepsi%i@ Am e1clamat m(niat# I 2oate la )remea lor, Vittorio# I/ai eli-erat pe ne,erici%i# Acum e momentul nostru, al t$u i al meu#

&ustele i se *n,oiau *n .urul taliei, pe m$sur$ ce '-uram pe l(n+$ ,erestre, apoi i mai .os, pe l(n+$ 'iduri, p(n$ c(nd picioarele mele au reuit s$ simt$ din nou p$m(ntul# I O, Doamne, pa.itea@ O pot )edea la ,el de limpede su- luna care r$sare, aa cum o )edeam i *n )isele mele# O toropeal$ m/a cuprins dintr/o data# Am str(ns/o *n -ra%e, trec(ndu/mi de+etele *n pletele ei -uclate# Lumea p$rea s$ dispar$ din .urul meu9 eram prins *n dansul ei, iar adierea pl$cuta a )(ntului care *n,iora coroanele copacilor ne c(nta *n timp ce ne *m-r$%iam# I Nimic nu ne mai poate desp$r%i )reodat$, Vittorio@ Mi/a spus desprin'(ndu/se apoi de mine i lu(ndu/mi/o *nainte# I Ateapt$, Drsula@ Am stri+at dup$ ea# Am *ncercat s/o prind din urm$, dar co)orul de iar-$ i de irii era *nalt i +reu# Nu era ca *n )is i asta pentru c$ totul *n .urul meu era plin de )ia%$ i purta mirosul *n)er'it al s$l-$ticiei, iar p$durile *i unduiau uor ramurile *n )(ntul ce aducea cu sine un par,um pl$cut# Am c$'ut epui'at i am l$sat ,lorile s$ m$ acopere# Iriii cei roii r$s$reau pe l(n+$ chipul meu# Ea a *n+enuncheat l(n+$ mine9 I M$ )a ierta, Vittorio@ M$ )a ierta c$ci mila Lui este nes,(rit$# I Da, iu-ita mea, ,rumoasa mea iu-ita@ Sal)atoarea mea@ 2e )a ierta@ Micul cruci,i1 at(rna la +(tul meu# I Dar tre-uie s$ ,aci un lucru pentru mine, pentru c$ m/ai l$sat s$ tr$iesc mai de)reme, m/ai cru%at i ai adormit *ncredin%(ndu/te mie# 2re-uie s$ m$ a.u%i# I Ce, iu-itoE Voi ,ace tot ce/mi ceri# I Roa+$/te *nt(i s$ ai putere, apoi tre-uie s$ -ei s(n+ele meu demonic, s$/l lai s$ p$trund$ *n corpul t$u curat i -ote'at@ 2re-uie s$ -ei s(n+ele meu, ca s$/mi eli-ere'i su,letul de )ra.$@ Dup$ aceea *l )ei )$rsa, aa cum ai )$rsat po%iunile pe care %i le/am dat i care nu %i/au ,$cut r(u# Vei ,ace acest lucru pentru mineE Vei scoate otra)a din mineE Mi/am amintit de sen'a%ia de +rea%$, de su-stan%a de'+ust$toare pe care o )$rsasem la m$n$stire# Mi/am amintit de -(l-(iala mea *n+ro'itoare i de ne-unie# I &$ acest lucru pentru mine@ Era lipit$ de mine, aa *nc(t puteam s$/i simt inima cum i se '-$tea *n piept" *mi sim%eam i propriile -$t$i ale inimii i p$rea c$ nu mai ,usesem cuprins niciodat$ de o toropeal$ at(t de pl$cut$# De+etele mi/au ,ost str$-$tute de un ,ior# A)eam sen'a%ia c$ eram *ntins pe o st(nc$ *n pa.itea noastr$ i palmele mele ar ,i descoperit pietriul dur, dar apoi am sim%it ti.ele stri)ite ale ,lorilor i am desluit straturile de irii roii i al-i# 0i/a ridicat capul# I Pentru numele lui Dumne'eu, pentru sal)area ta, o s$ -eau orice otra)$ *mi dai# O s$ scot tot s(n+ele aa cum se scoate puroiul dintr/o ran$ in,ectat$, ca s$ te scap de aceast$ po)ar$ *n+ro'itoare ca o -oal$# D$/mi s(n+ele t$u@ M$ pri)ea cu o e1presie *mpietrit$ pe chipul ei at(t de ,ira) i de al-# I 2re-uie s$ ai cura., iu-irea mea@ Ai cura., c(ci mai *nt(i tre-uie s$ ,acem loc pentru aceast$ otra)$@ S/a cui-$rit *n -ra%ele mele i i/am sim%it muc$tura pe +(t# I Mai re'ist$ *nc$ pu%in@ I 3nc$ pu%inE Am optit# Drsula, pri)ete *n sus, spre rai i iad, pri)ete spre cer@ Stelele sunt ca nite +lo-uri de ,oc aninate acolo de *n+eri@

Dar cu)intele mele erau ne,ireti i ,$r$ sens" parc$ nu r$suna dec(t ecoul *n urechile mele# 3ntunericul m$ *n)$luise, iar c(nd mi/am ridicat m(na a)eam sen'a%ia c$ era *n,$urat$ *ntr/ o plas$ aurie, iar eu parc$ *mi '$ream din dep$rtare de+etele *n,$urate *n %es$tura aurie# Pa.itea a ,ost apoi inundat$ dintr/o dat$ de lumina soarelui# A ,i )rut s$ m$ smul+ din loc, s$ m$ ridic *n picioare, s$/i ar$t c$ a r$s$rit soarele i c$ ea nu a p$%it nimic# Dar eram contopit de )aluri de pl$ceri di)ine i copleitoare care m$ cutremurau, ridic(ndu/se din m$runtaiele mele, culmin(nd *ntr/un sentiment ma+ni,ic i ame%itor# C(nd din%ii ei s/au desprins din carnea mea, era ca i cum su,letul ei mi/ar ,i p$truns *n toat$ ,iin%a, *n toate or+anele, care ,useser$ c(nd)a ale unui copil, iar acum erau ale unui -$r-at# I Nu te opri, iu-ito@ Soarele dansa or-itor *ntre ramurile castanilor# Ea a deschis +ura i un u)oi de s(n+e s/a prelins printre -u'ele ei, ca un s$rut *ntunecat# I 8ea, Vittorio@ I Iau toate p$catele tale asupra mea, copilul meu di)in@ Dumne'eu s$ m$ a.ute# Dumne'eu s$ ai-$ mil$ de mine, Mastema@ Dar cu)intele mi s/au oprit *n +(t# 5ura mi/era plin$ de s(n+e, care nu se asem$na deloc cu ,iertura cunoscut$, ci a)ea dulcea sa)oare pe care mi/o d$duse ea pentru prima dat$ *ntr/un s$rut copleitor# Doar c$ de data aceasta s(n+ele )enea ca un torent# 8ra%ele ei erau str(nse *n .urul meu i m/au ridicat# S(n+ele acesta p$rea c$ nu circula prin )ene, ci se dispersase *n *ntre+ul meu trup, *n mem-re, *n umeri, *n piept, ,$c(ndu/mi inima s$ -ata cu putere# M/am uitat spre soarele care sclipea .uc$u i i/am sim%it pletele m$t$soase m(n+(indu/mi pleoapele, dar am reuit s$ pri)esc printre cosi%ele ei -londe# A-ia r$su,l$m# S(n+ele mi s/a scurs spre picioare, pana *n )(r,ul de+ele lor# Corpul *mi era plin de ener+ie# M$dularul meu era lipit de corpul ei, i i/am sim%it *nc$ o data +reutatea delicat$ de ,elin$, -ra%ele arcuite care m$ *m-r$%iau, *nl$n%uindu/m$, -u'ele lipite de ale mele# Ochii mei s/au '-$tut pu%in, apoi am reuit s$/i deschid lar+# Lumina mi/a in)adat )$'ul, apoi am a)ut sen'a%ia c$ *ncepe s$ se estompe'e# S/a estompat, iar suspinele mele se au'eau din ce *n ce mai tare, inima -$t(ndu/mi puternic s$/mi spar+$ pieptul# 2oate sunetele care ieeau din corpul meu trans,ormat i mult mai puternic, plin de s(n+ele ei, re'onau *n ecou de parc$ nu ne/ am ,i a,lat pe pa.ite, ci *ntre pere%ii de piatr$# Pa.itea disp$ruse sau poate nu e1istase niciodat$# Lumina nu r$'-$tea dec(t dintr/un petic, de unde)a de sus# G$ceam *n cripta# M/am ridicat, arunc(nd/o la o parte, iar ea a %ipat de durere# Am s$rit *n picioare i m/am uitat la m(inile mele ne,iresc de al-e# M/am sim%it cuprins de o ,oame *n+ro'itoare, de o putere de ne*n)ins, de o dorin%$ s$ urlu# M/am uitat spre lumina purpurie de deasupra i am stri+at# I M/ai trans,ormat@ M/ai ,$cut asemenea %ie@ Drsula suspina# M/am *ntors spre ea# Ea s/a dat *napoi, duc(ndu/i m(na la +ur$, pl(n+(nd i ,erindu/se din calea mea# &u+ea de mine ca un o-olan, *n .urul criptei, %ip(nd# I Nu, Vittorio@ Nu/mi ,ace r$u@ Am ,$cut/o pentru noi@ Acum suntem li-eri@ Dumne'eu s$ m$ a.ute@ Apoi a '-urat spre trap$, trec(nd chiar printre -ra%ele mele *ntinse# G-urase *n capela de deasupra# I Vr$.itoare, monstru ce eti@ M/ai p$c$lit cu )i'iunile tale, cu ,armecele tale@ M/ai ,$cut asemenea %ie@ Drletele mele r$sunau amarnic *n timp ce or-ec$iam *n *ntuneric s$/mi +$sesc sa-ia, apoi lu(ndu/mi a)(nt am ,$cut i eu saltul printre suli%e, a.un+(nd deasupra, pe podeaua -isericii unde

ea '$cea cu ochii *n lacrimi *n ,a%a altarului# S/a dat *napoi spre mald$rul de ,lori roii care a-ia se '$reau *n lumina lunii ce p$trundea prin ,erestrele *ntunecate# I Vittorio, nu m$ ucide, te ro+@ Sunt un copil ca i tine@ Am lo)it/o cu ,urie, iar ea s/a rosto+olit p(n$ la cap$tul cel$lalt al sanctuarului# Cuprins de m(nie am lo)it statuia lui Luci,er cu sa-ia# S/a cl$tinat, apoi s/a pr$-uit pe dalele de marmur$ ale l$caului -lestemat# I Nu m$ ucide@ Dac$ o ,aci, m$ )ei trimite *n iad@ I Vr$.itoare@ Acum sunt *nsetat ca tine i simt mirosul scla)ilor din coli)ia )oastr$# Simt mirosul s(n+elui@ 8lestemat$ s$ ,ii@ 3n+enuncheasem al$turi de ea# G$ceam pe lespe'ile de marmur$, *mpin+(nd la o parte ,ra+mentele s,$r(mate ale hidoasei statui# Am s,(iat cu sa-ia dantela posta)ului i am d$r(mat ,lorile roii care s/au pr$)$lit peste mine, *n+rop(ndu/mi ,a%a *n petalele lor de cati,ea# S/a l$sat o linite dureroas$, s,(iat$ doar de suspinele mele# Sim%eam noua putere pe care o do-(ndisem chiar i *n tim-rul )ocii, iar -ra%ele mele %ineau acum sa-ia cu uurin%$ ,$r$ a mai sim%i o-oseala# Nu mai sim%eam nici o durere, iar marmura care ar ,i tre-uit s$ par$ rece era o -inecu)(ntare r$coroas$ pentru trupul meu# Drsula *mi d$ruise aceast$ putere# M/a copleit dintr/o dat$ o mireasm$ i am pri)it *n sus# Era chiar al$turi de mine, tandr$ i iu-itoare, cu ochii sclipitori ca dou$ stele, t$cut$ i incapa-il$ s$ m$ .udece# Hinea *n -ra%e un copil cu min%ile r$t$cite, care nu tia *n ce pericol se a,l$# 3mi p$rea la ,el de ,ra+ed i ademenitor asemenea unui purcel ,ript odinioar$# S(n+ele s$u p$rea a pulsa *n )ene doar pentru mine# Drsula l/a ae'at *n ,a%a mea# Era +ola i *i spri.inea coapsele de c$lc(ie" pieptul ro'aliu i se '-$tea rapid, iar p(rul lun+ i ne+ru *i *ncon.ura chipul ne)ino)at# P$rea s$ )ise'e sau poate scruta *ntunericul, c$ut(ndu/i *n+erii# I 8ea, iu-itule, -ea s(n+ele lui@ Apoi )ei a)ea puterea de a m$ duce la preot pentru con,esiune@ Am '(m-it# Dorin%a de a s,(ia copilul pe care mi/l adusese drept o,rand$ era insuporta-il$# Dar de/aici *nainte tre-uia s$ +$sesc o nou$ m$sur$ pentru puterea mea de *ndurare, nu/i aaE M/am ridicat, spri.inindu/m$ *n coate, i am pri)it/o# I La preotE Acolo cre'i tu c$ )om mer+eE Aa, pur i simpluE Lacrimile pornir$ a/i cur+e iar pe o-ra.i# I Nu chiar acum, nu@ A scuturat ea descura.at$ din cap# L/am apucat i i/am sucit +(tul, sor-ind cu nesa%# Nu a scos nici un sunet# Nu a sim%it nici o durere, nu a sc$pat un sin+ur suspin# 4Oare po%i uita )reodat$ prima )ictimaE6, m$ +(ndeam# M/am preum-lat toat$ noaptea prin coli)ie, de)or(nd, osp(l(ndu/m$ i s,(iindu/le +(turile ,ra+ede, lu(nd ceea ce/mi tre-uia de la ,iecare, trimi%(ndu/i *n rai sau *n iad" eram le+at de ea i de acest p$m(nt, iar ea se osp$ta al$turi de mine cu +ra%ie, ascult(ndu/mi +emetele i suspinele, s$rut(ndu/m$ i *ncerc(nd s$ m$ *nduplece cu lacrimile ei c(nd m$ )edea cuprins de ,urie# I Iei de/acolo@ Am stri+at# Era chiar *nainte de r$s$ritul soarelui# I/am spus c$ nu )reau s$ mai petrec nici o clip$ suacele turnuri ascu%ite, *n acel loca al +roa'ei, al r(ului, *n care m$ n$scusem *ntru p$cat# I 0tiu o peter$, departe, *n .osul muntelui, dincolo de p$uni# I Dnde)a unde se a,l$ i o pa.ite ade)$rat$E

I Sunt pa.iti nenum$rate *n acest %inut, iu-itule@ Sunt *mpodo-ite cu ,lori care str$lucesc *n lumina lunii pentru ochii notri tot aa cum str$lucesc i 'iua, *n ra'ele soarelui, pentru to%i muritorii# Nu uita c$ luna e a noastr$# Iar m(ine noapte, tre-uie s$ te +(ndeti la preot# I Nu m$ ,ace s$ r(d# 3n)a%$/m$ s$ '-or# 3ncon.oar$/m$ cu -ra%ele tale i arat$/mi cum s$ m$ arunc *n +ol de pe 'iduri ,$r$ s$ p$%esc nimic# Nu/mi mai )or-i de preo%i@ Nu m$ mai -at.ocori@ I 2re-uie s$ te +(ndeti la un preot, la con,esiune@ Ne )om *ntoarce *n Santa Maddalana c(nd to%i dorm i )om da ,oc oraului@ A continuat ea cu ochii *not(nd *n lacrimi de iu-ire# Mireasa/,ecioar$# Nu am incendiat Santa Maddalana# 2enta%ia )(n$torii a ,ost prea mare# 3n cea de/a treia noapte, *ncetasem s$ mai pl(n+ la r$s$ritul soarelui, c(nd ne *nchideam *mpreun$, *m-r$%ia%i, *n petera noastr$ ascuns$# 2ot atunci, locuitorii oraului tiau de.a ce n$past$ se a-$tuse asupra lor" *n%eleseser$ c$ pactul *ncheiat cu Dia)olul se *ntorsese *mpotri)a lor i erau cuprini de panic$# Mare mi/a ,ost pl$cerea s$/i p$c$lesc *ntr/un .oc ,$r$ s,(rit, s$ m$ ascund *n um-ra str$'ilor *ntortocheate i s$ deschid ,$r$ +reutate cele mai complicate lac$te# La orele dimine%ii, c(nd nimeni nu *ndr$'nea s$ mite, iar -unul preot ,ranciscan se a,la *n+enuncheat *n chilia sa, ru+(ndu/se la Dumne'eu pentru a putea *n%ele+e ce se *nt(mpla 7 doar nu l/a%i uitat pe preotul cu care m$ *mprietenisem la han, care m(ncase *mpreuna cu mine i care m$ pre)enise de r$ul ce m$ atepta, dar cu -l(nde%e, nu cu r$utate ca ,ratele s$u dominican 7 atunci m$ strecuram i eu *n -iserica ,ranciscan$ i m$ ru+am# 3mi spuneam *n ,iecare noapte ceea ce/i spune ,iecare -$r-at c(nd se *ntinde al$turi de amanta sa des,r(nat$9 4*nc$ o noapte, Doamne, i m$ duc s$ m$ spo)edesc@ 3nc$ o noapte de ,ericire i m$ )oi *ntoarce la so%ia mea@6 Oamenii din Santa Maddalana nu a)eau nici o ans$ *n ,a%a noastr$# Deprinderile pe care nu le c$p$tasem *n mod natural sau prin e1perien%$ mi le inocula iu-ita mea Drsula, cu r$-dare i +ra%ie# Puteam s$ citesc *n mintea celor din .ur, puteam s$ descop$r un p$c$tos i s$/l distru+ *ntr/ o clipit$, e1act aa cum sor-eam s(n+ele unui ne+ustor prea lene, care *i d$ruise copiii neprih$ni%i misteriosului Lord &lorian, pentru a p$stra pacea# 3ntr/o noapte am descoperit c$ oamenii p$trunseser$ 'iua *n castelul a-andonat# Am +$sit urmele celor care intraser$ *n mare +ra-$, ,$r$ a ,ura sau deran.a ce)a de la locul s$u# Cu si+uran%a *i speriaser$ *n+ro'itor di)init$%ile teri,iante care se ridicau de/o parte i de alta a altarului lui Luci,er# Nu luaser$ nici s,enicele de aur, nici )echiul ta-ernacul, *n care am di-uit cu m(na o inim$ omeneasc$ uscat$# La ultima noastr$ )i'it$ la Curtea Pocalului de Ru-in, am luat capetele arse ale )ampirilor din pi)ni%a cea ad(nc$ i le/am aruncat ca pe nite pietre prin )itraliile colorate# Secretul teri-il al castelului a disp$rut cu des$)(rire# Am r$t$cit al$turi de Drsula prin dormitoarele castelului, pe care nu le mai )$'usem p(n$ atunci i nici n/a ,i putut s$ mi le ima+ine', iar ea mi/a ar$tat camerele *n care adep%ii Cur%ii se adunau s$ .oace 'aruri sau ah i s$ asculte mu'ic$# Am mai )$'ut ici i colo do)e'i ale unor ,urturi ne*nsemnate 7 o p$tur$ smuls$ de pe un pat sau c(te o pern$ c$'ut$ pe podea# Dar era clar c$ teama oamenilor ,usese mai mare dec(t l$comia lor# Luaser$ prea pu%ine din castel# Am continuat sa *i )(n$m, *n)in+(ndu/i cu iste%ime, p(n$ c(nd au *nceput s$ p$r$seasc$ Santa Maddalana# Am descoperit ma+a'inele deschise c(nd ne plim-am noaptea pe str$'ile pustii" ,erestrele nu mai erau ,erecate, lea+$nele erau +oale# 8iserica dominican$ ,usese de)astat$ i p$r$sit$, iar altarul de piatr$ disp$ruse# Preo%ii cei lai, c$rora nu le acordasem pri)ile+iul unei mor%i rapide, *i p$r$siser$ turma#

>ocul de)enise cu at(t mai pl$cut pentru mine# Cei care r$m$seser$ erau pui pe har%$ i erau prea a)ari pentru a renun%a la a)u%ia lor# Era uor s$/i deose-eti pe cei inocen%i, care credeau *n puterea luminii de )e+he sau a s,in%ilor, de cei care *ncheiaser$ pactul cu Dia)olul i acum se p$'eau pe *ntuneric cu sa-ia *n m(n$# 3mi pl$cea s$ le )or-esc, s$ *i pro)oc, *n timp ce *i omoram# I Credeai c$ .ocul t$u )a dura la nes,(ritE Credeai c$ demonii pe care *i hr$neai nu s/ar hr$ni niciodat$ din carnea taE C(t despre Drsula, ea nu era *n stare s$ suporte )(n$toarea mea# Nu suporta spectacolul su,erin%ei# Comuniunea S(n+elui prin care trecea odinioar$ la castel *i ,usese suporta-il$ datorit$ mu'icii, a mirosului de t$m(ie i a autorit$%ii supreme a lui &lorian i a lui 5odric, care o conduceau pas cu pas# Noapte de noapte, pe m$sur$ ce oraul se +olea, iar ,ermele r$m(neau a-andonate, pe m$sur$ ce Santa Maddalana, locul *n care *mi ,$cusem ucenicia, dec$dea din ce *n ce mai mult, Drsula a c$p$tat o-iceiul de a/i des,$ta pe copiii or,ani# Adeseori o +$seam ae'at$ pe treptele -isericii, cu un copil *n -ra%e, c(nt(ndu/i i spun(ndu/i po)eti *n ,rance'$# Alteori le c(nta *n latin$, c(ntece )echi ale )remurilor sale, )echi de peste dou$ sute de ani, sau *mi po)estea despre luptele din &ran%a i 5ermania, ale c$ror nume nu *nsemnau nimic pentru mine# I Nu te mai .uca cu copiii@ 3i )or aminti@ Ne )or %ine minte@ Au trecut )reo dou$ s$pt$m(ni p(n$ c(nd comunitatea a ,ost distrus$ pentru totdeauna# Au mai r$mas doar or,anii i c(%i)a -$tr(ni, al$turi de c$lu+$rul ,ranciscan i de tat$l s$u, omul m$run%el care st$tea noaptea *n camera sa i .uca c$r%i de unul sin+ur, de parc$ nu ar ,i tiut ce se *nt(mpl$ *n .urul s$u# 3n cea de/a cincispre'ecea noapte, c(nd am a.uns *n ora, ne/am dat seama c$ nu mai r$m$seser$ dec(t dou$ persoane# 3l au'eam pe -$tr(nel c(nt(nd de unul sin+ur *n hanul pustiu care r$m$sese cu por%ile lar+ deschise# Era -eat, iar %easta lui pleu)$ i ro'alie str$lucea *n lumina unei lum(n$ri# 3mp$r%ea c$r%ile pe mas$, arunc(ndu/le *n cerc" era un .oc numit 4ceasul6# Preotul ,ranciscan se a,la al$turi de el# Ne/a pri)it ,$r$ team$ c(nd am intrat *n han# Eram copleit de ,oame i sim%eam tenta%ia puternic$ a s(n+elui lor# I Nu %i/am spus niciodat$ cum m$ numesc, nu/i aaE M/a *ntre-at# I Nu, p$rinte, nu mi/ai spus# I &ra >oshua este numele meu# &ra%ii mei din comunitate s/au *ntors la Assisi i au luat i copiii cu ei# E o c$l$torie lun+$ spre sud# I 0tiu, p$rinte# Am ,ost la Assisi# M/am ru+at la altarul S,(ntului &rancisc# Spune/mi, p$rinte, )e'i *n+eri *n .urul meu atunci c(nd m$ pri)etiE I De ce s$ )$d *n+eriE V$d ,rumuse%e i o tinere%e *mpietrit$ pe chipurile )oastre al-e ca ,ildeul# Dar *n+eri nu )$d# N/am )$'ut niciodat$, mi/a r$spuns uit(ndu/se c(nd la mine, c(nd la Drsula# I Eu am )$'ut c(nd)a *n+eri# Pot s$ m$ ae'E I &$ ce doreti# Ne/a urm$rit, ae'(ndu/se mai -ine pe scaunul s$u tare de lemn" eu m/am ae'at *n ,a%a lui, ca *n 'iua aceea de odinioar$, doar c$ acum nu ne mai a,lam *n -$taia soarelui, ci *n$untru, chiar *n han, unde lum(n$rile d$deau mai mult$ lumin$ i mai mult$ c$ldur$# Drsula s/a uitat la mine uluit$# Nu tia ce +(nduri am# Nu o )$'usem niciodat$ )or-ind cu o ,iin%$ uman$ cu e1cep%ia mea i a copiilor cu care se .uca, cu alte cu)inte )or-ea doar cu aceia pentru care sim%ise compasiune sau pe care nu inten%iona s$/i omoare#

Nu puteam +hici ce p$rere a)ea despre preotul ,ranciscan i despre ,iul acestuia# 8$tr(nul c(ti+a la .ocul de c$r%i# I Dite, )e'iE Hi/am spus@ Norocul nostru# A str(ns c$r%ile slinoase pentru a *ncepe un nou .oc# Preotul s/a uitat la el cu ochii lar+ deschii, de parc$ nu se putea recule+e, nici m$car pentru a/l p$c$li sau pentru a/l liniti pe tat$l s$u, apoi s/a uitat la mine# I Am )$'ut *n+erii acetia *n &loren%a# I/am de'am$+it, mi/am rupt le+$m(ntul pe care/l ,$cusem, mi/am pierdut su,letul# S/a *ntors -rusc spre mine# I De ce prelun+eti aceste clipeE I Nu )reau s$ )$ ,ac r$u# Nici *nso%itoarea mea nu )$ )a r$ni# Am suspinat# Acesta era momentul c(nd, *ntr/o ast,el de con)ersa%ie, m/a ,i *ntins i mi/ a ,i umplut paharul# Dar acum o sete nepotolit$ m$ de)ora# M$ *ntre-am dac$ i Drsula su,erea la ,el de mult# M/am uitat la )inul preotului, care pentru mine nu mai repre'enta nimic, apoi m/ am uitat la chipul lui, care transpira la lumina lum(n$rii i am continuat9 I Vreau s$ tii c$ am )$'ut aceti *n+eri i le/am )or-it# Au *ncercat s$ m$ a.ute s$/i distru+ pe montrii care puseser$ st$p(nire peste ora i peste su,letele locuitorilor# Vreau s$ tii tot, p$rinte@ I De ce ,iuleE De ce *mi spui mie aceste lucruriE I Pentru c$ i ei au ,ost c(nd)a ,rumoi i au ,ost la ,el de ade)$ra%i ca mine i ca tine# Doar ne/ai )$'ut# Ai )$'ut multe lucruri i')or(te din iad# Ai )$'ut tr(nd$)ie, tr$dare, laitate i *nel$ciune# Ceea ce )e'i acum *n ,a%a ta sunt nite )ampiri damna%i# Vreau s$ tii c$ eu am )$'ut c(nd)a *n+eri ade)$ra%i, ma+ni,ici, care erau mai minuna%i dec(t *i )oi putea descrie eu )reodat$# M/a pri)it +(nditor c(te)a clipe, apoi s/a uitat la Drsula care st$tea tul-urata al$turi de mine, tem(ndu/se c$ )oi su,eri din nou ,$r$ rost, apoi a spus9 I De ce i/ai de'am$+itE De ce au )enit cu tine i, dac$ ai primit a.utor de la *n+eri, de ce ai euatE Am ridicat din umeri i am '(m-it# I Din cau'a iu-irii# Nu mi/a r$spuns# Drsula i/a plecat capul pe -ra%ul meu# Am sim%it pletele ei atin+(ndu/m$ c(nd s/a re'emat cu toat$ +reutatea de mine# I Iu-irea@ A repetat preotul# I Da, i pentru onoare@ I Onoare, 'ici@ I Nimeni nu m$ )a *n%ele+e# Dumne'eu nu m$ )a ierta, dar este ade)$rat# Ce ne desparte, p$rinte, pe mine i pe ,emeia de l(n+$ mine de lumea taE Ce h$u se casc$ *ntre tine, preotul cel cinstit, i noi, cei doi demoniE 8$tr(nelul a *nceput dintr/o dat$ s$ chicoteasc$# A)ea un r(nd -un de c$r%i# I Ia te uit$@ A stri+at el, plesnind c$r%ile cu dosul de+etelor# S/a uitat la mine cu ochii s$i inteli+en%i# I Eu tiu r$spunsul la *ntre-area ta# I Chiar aaE 0tii r$spunsulE L/a *ntre-at preotul# I 8ine*n%eles, a r$spuns el t$(+(nd *nc$ o carte# Ceea ce *i desparte pe ei acum de o con,esiune ade)$rat$ este sl$-iciunea i ,rica de iad, *n ca'ul *n care )or renun%a la )ie%ile lor# Preotul s/a uitat uluit la tat$l s$u, cum, de alt,el, am ,$cut i eu# Drsula nu a rostit nici un cu)(nt# Apoi m/a s$rutat pe o-ra'#

I ai s$ plec$m acum@ Santa Maddalana nu mai e1ist$# S$ mer+em@ Am pri)it *n .ur, *n camera *ntunecat$ a hanului# Am '$rit -utoaiele cele )echi# M/am uitat uimit i cu o triste%e nes,(rit$ la toate lucrurile pe care le puteau atin+e i le puteau ,olosi oamenii# Am surprins cu pri)irea m(inile mari ale preotului, care st$teau *mpreunate pe mas$ *n ,a%a mea, ,irele de p$r de pe m(inile lui, apoi -u'ele sale +roase i ochii s$i melancolici i ume'i# I Vei primi acest secret al meuE Secretul *n+erilor mei pe care i/am )$'utE 2u )e'i -ine ce sunt eu i *%i dai seama c$ tiu ce )or-esc# Le/am )$'ut aripile i halourile, i chipurile al-e, i sa-ia lui Mastema cel puternic# Ei m/au a.utat s$ p$trund *n castel i s$/i distru+ pe to%i demonii, mai pu%in aceast$ mireas$/,ecioar$ care *mi apar%ine# I Mireas$/,ecioar$# A optit ea# Cu)intele mele i/au ,$cut o nespus$ pl$cere# S/a uitat la mine melancolic$, murmur(nd *ncet o arie demodat$, un c(ntecel de pe )remea ei# Apoi mi/a optit hot$r(t$, str(n+(ndu/m$ de -ra%9 I aide, Vittorio, las$/i pe aceti oameni *n pace@ Vino s$/%i po)estesc cum am ,ost, *ntr/ ade)$r, o mireas$/,ecioar$# Aa a ,ost, s$ tii# Au )enit la castelul tat$lui meu i m/au cump$rat# Au 'is c$ tre-uie s$ ,iu o ,ecioar$# Moaele au )enit cu o c$ldare de ap$ cald$, iar ei m/au cercetat i au hot$r(t c$ eram *ntr/ade)$r ,ecioar$# Doar atunci m/a acceptat &lorian# Am ,ost mireasa lui# Preotul se uita ,i1 la ea, de parc$ ar ,i r$mas %intuit *n loc# 8$tr(nul ridica din c(nd *n c(nd pri)irea, cu o e1presie )esel$, d(nd din cap pe m$sur$ ce ea *i dep$na po)estea, i continua s$ .oace c$r%i# I V$ pute%i da seama c(t de *n+ro'it$ am ,ostE S/a uitat la mine scutur(ndu/i pletele i despletindu/i p$rul din co'ile *n care i/l prinsese mai de)reme# I M/am urcat *n patul con.u+al i mi/am )'ut mirele, acea creatura palid$, un mort, la ,el de ur(t pe c(t )$ p$rem noi acum@ Preotul nu i/a r$spuns nimic# Ochii ei s/au umplut de lacrimi# Era un spectacol uman *nduio$tor# Lacrimile p$reau nite ornamente cristaline pe chipul ei cati,elat, cu +ura c$rnoas$ i o-ra.ii plini# I Am ,ost dus$ *ntr/o capela p$r$sit$, plin$ de p$ian.eni i de )iermi" m/a de'-r$cat i m/a posedat chiar acolo, *n ,a%a altarului de)astat" ast,el am de)enit mireasa lui# Mi/a dat drumul -ra%ului, *m-r$%i(ndu/m$ apoi +ra%ios# I Am a)ut un )oal lun+, ,oarte ,rumos, i o rochie din cea mai ,in$ m$tase, pe care a rupt/o de pe mine# M/a posedat mai *nt(i cu m$dularul s$u sterp, apoi cu col%ii s$i de )ampir, asem$n$tori cu acetia pe care *i am i eu acum# Ce nunt$ am a)ut@ Iar tat$l meu m/a )(ndut ,$r$ remucare@ Lacrimile se prelin+eau ,$r$ oprire pe o-ra.ii preotului# M/am uitat la chipul ei care se trans,ormase din cau'a durerii i a ,uriei, ,urie *mpotri)a demonului pe care *l omor(sem de.a, ,urie care speram s$ a.un+$ p(n$ la el, *n str$,undurile *nne+urate ale iadului, i s$/l *n,iere'e ,$r$ mil$# Nu am rostit nici un cu)(nt# Ea i/a *n$l%at capul, ridic(nd din spr(ncene# I S/a plictisit de mine dup$ un timp, dar niciodat$ n/a *ncetat s$ m$ iu-easc$# Era nou la Curtea Pocalului de Ru-in pe )remea aceea9 era un t(n$r senior care nu pierdea nici o oca'ie de a/i spori puterile i de a a)ea a)enturi noi# Mai t(r'iu, c(nd i/am cerut s$/l cru%e pe Vittorio, nu m/a putut re,u'a din cau'a .ur$mintelor pe care le/am schim-at pe altarul de piatr$# Dup$ ce l/a l$sat pe Vittorio s$ plece, dup$ ce l/a alun+at *n &loren%a, con)ins c$ )a *nne-uni i c$ )a ,i pierdut, &lorian mi/a *nchinat c(ntece de nunta# Mi/a c(ntat )echi poeme, de parc$ ar ,i )rut s$ re*n)ie iu-irea noastr$#

Mi/am acoperit ,runtea cu m(na dreapt$# Nu mai suportam lacrimile de s(n+e ce mi se prelin+eau pe o-ra.i# Nu mai suportam s$/mi ima+ine' po)estea pe care o spunea i pe care parc$ o )edeam ilustrat$ de &ra &ilippo# Preotul a ,ost cel care a rupt t$cerea9 I Nu sunte%i dec(t nite copii# I Da, )om ,i )enic copii# Dar i &lorian a ,ost c(nd)a doar un t(n$r# I L/am )$'ut o dat$# Doar o dat$, a continuat preotul cu )ocea sa t(n+uitoare# I 0i ai tiut cine esteE I Am tiut c$ n/am nici o putere asupra lui i c$ toat$ credin%a mea era *n )an# Am tiut c$ erau la mi.loc nite le+$turi pe care eu nu le puteam rupe# I S$ mer+em, Vittorio@ S$ nu/l mai ,acem s$ pl(n+$@ ai s$ mer+em@ Nu a)em ne)oie de s(n+e *n seara asta i nu )rem s$ le ,acem r(u# I Da, iu-ito@ P$rinte, am )rut s$/%i d$ruiesc m$rturia mea# Primete, p$rinte, sin+urul lucru neprih$nit pe care/l mai posed9 m$rturia c$ mi/am )$'ut *n+erii p$'itori i c$ m/au a.utat c(nd am ,ost sla-# I Dar nu )re%i iertarea p$catelorE Vittorio, Drsula, primi%i iertarea p$catelor de la mine@ I Nu, p$rinte, nu putem s/o primim# Nu )rem, i/am r$spuns# I De ceE I Pentru c$ inten%ion$m s$ p$c$tuim din nou c(t de cur(nd, m/a completat cu -l(nde%e Drsula# Prin ,ereastra *ntunecat$# Drsula nu min%ise# 3n noaptea aceea ne/am dus la castelul tat$lui meu# Pentru noi c$l$toria n/a ,ost di,icila, dar pentru un muritor era o distan%$ de mul%i Jilometri# Acolo nu a.unsese )estea c$ amenin%area nop%ii, )ampirii lui &lorian, disp$ruse, *ntr/ade)$r, ,ermele noastre erau *nc$ p$r$site, din cau'a po)etilor de +roa'$ care se r$sp(ndiser$ din om *n om, spuse de cei care ,u+iser$ peste dealuri din Santa Maddalana# Nu mi/a luat mult s$/mi dau seama c$ m$re%ul palat al ,amiliei mele ,usese ocupat# O hoarda de solda%i i ,unc%ionari *l luase *n st$p(nire# C(nd ne/am strecurat noaptea dincolo de 'idurile *nalte, am constatat ca mem-rii ,amiliei mele ,useser$ *n+ropa%i cum se cu)ine sau ,useser$ ae'a%i su- lespe'i de piatr$, *n cripta de su- capel$# 2oate -unurile +ospod$riei, toate -o+$%iile ,useser$ luate# Mai r$m$seser$ prea pu%ini dintre cei care pro-a-il c$ porniser$ de.a spre sud# Cei c(%i)a oameni care dormeau *n o,iciul intendentului tat$lui meu erau cei care administrau conturile la -anca Medici" mer+(nd pe )(r,uri *n lumina sla-$, am e1aminat cele c(te)a documente pe care le l$saser$ a,ar$ pentru a se usca cerneala# 2oat$ motenirea lui Vittorio di Raniari ,usese str(ns$ i catalo+at$ i urma s$ ,ie dus$ la &loren%a pentru a ,i *ncredin%at$ lui# Cosimo, p(n$ c(nd Vittorio a)ea s$ *mplineasc$ O; de ani i *i putea purta sin+ur de +ri.$ ca un -$r-at ade)$rat# 3n -ar$ci dormeau c(%i)a solda%i, iar *n +ra.duri erau cai# C(%i)a scutieri i ser)itori dormeau aproape de st$p(nii lor# Castelul, ne,iind punct strate+ic pentru autorit$%ile milane'e, +ermane, ,rance'e sau papale, nu urma s$ mai ,ie reno)at, ci *nchis# 3nainte de r$s$rit, dup$ ce mi/am p$r$sit c$minul copil$riei, am mers la morm(ntul tat$lui meu# 0tiam c$ m$ )oi *ntoarce c(nd)a aici# 0tiam c$ p$durea a)ea s$ se *ntind$ pe )ersan%ii muntelui# 0tiam c$ iar-a )a crete *nalt$ printre cr$p$turile pietrelor# 0tiam c$ oamenii )or ocoli castelul, aa cum se *nt(mpl$ *ntotdeauna cu locurile a,late *n ruin$# 0tiam c$ a)eam s$ m$ *ntorc aici# 3n noaptea aceea, am c$utat *mpreun$ cu Drsula t(lhari care se ascundeau, de o-icei, *n p$dure# I/am prins i i/am dat .os de pe cai, apoi a urmat un osp$% destr$-$lat#

I Dnde mer+em acum, senioreE M/a *ntre-at mireasa mea spre diminea%$# 5$siser$m o peter$ *n care s$ ne ad$postim, un loca ascuns, plin de m$r$cini care a-ia ne '+(riau pielea re'istent$, *n spatele unui mare tu,i de a,ine, care ne ascundea de pri)irile nedorite i de lumina soarelui# I Mer+em la &loren%a, iu-ito# 2re-uie s$ mer+ acolo# Pe str$'ile marelui ora nu )om su,eri niciodat$ de ,oame i )om descoperi multe i minunate lucruri, pe care tre-uie s$ le )edem cu ochii notri# I Ce lucruri, VittorioE I Picturi, iu-ito# 2re-uie s$ )$d *n+erii din picturi# 2re-uie s$ *i *n,runt# Era -ucuroas$# Nu )$'use niciodat$ &loren%a# 3n tot acest timp *n care i se impuseser$ ritualuri antice i or(nduirea curteneasc$, ea nu p$r$sise mun%ii niciodat$" al$turi de mine, )isa la li-ertate, la nuan%e str$lucitoare de al-astru, )erde i auriu, care s$ s,ide'e hainele de un rou/ *nchis pe care *nc$ le mai purta# Ea st$tea cu toat$ *ncrederea al$turi de mine, dar eu nu mai credeam *n nimeni i *n nimic# M$ mul%umeam doar s$ sor- ,iecare pic$tur$ de s(n+e uman de pe -u'ele mele i m$ *ntre-am c(t )a mai dura p(n$ c(nd cine)a a)ea s$/mi rete'e capul cu o lo)itur$ precis$ de sa-ie# Concep%ia imaculat$# &loren%a era *n ,ier-ere# 4De ceE6, m/am *ntre-at# Era trecut de ora stin+erii, pe care nimeni nu o respecta cu ade)$rat, iar *n ,a%a la Santa Maria Ma++iore se str(nseser$ o mul%ime de studen%i care ascultau discursul unui umanist care sus%inea c$ &ra &ilippo nu era un mare p$c$tos# 2receam neo-ser)a%i# Ne hr$niser$m mai *nainte *n %inuturile din prea.m$ i purtam mantale +rele 7 nu eram dec(t nite chipuri palide# Am intrat *n -iserica# Mul%imea se str(nsese p(n$ aproape de ui# I Ce s/a *nt(mplatE Ce s/a *nt(mplat cu marele pictorE I Acum chiar c$ a dat de neca'@ Mi/a r$spuns un -$r-at care nici m$car nu s/a uitat la mine sau la silueta su-%iratic$ a Drsulei care se spri.inea de mine# 8$r-atul era preocupat s$/l asculte pe )or-itorul a,lat *n ,a%$, a c$rui )oce r$suna cu putere asupra naosului ,oarte spa%ios# I Ce a ,$cutE Neprimind nici un r$spuns, mi/am ,$cut loc *n mi.locul mul%imii al c$rei miros m$ *m-$ta, tr$+(nd/o i pe Drsula dup$ mine# Era *nc$ sperioas$ *ntr/un ora at(t de mare i nu mai )$'use o catedral$ at(t de impun$toare de )reo dou$ sute de ani# Am adresat aceeai *ntre-are i unor studen%i care s/au *ntors pe dat$ s$/mi r$spund$, doi -$ie%i -ine *m-r$ca%i, cam de :A ani, +io)ani, cum ar ,i numi%i ei *n &loren%a, adic$ o )(rst$ di,icil$, c(nd eti prea mare ca s$ mai ,i copil, dar prea t(n$r pentru a ,i -$r-at# I I/a cerut unei c$lu+$ri%e ,rumoase s$/i po'e'e pentru altarul pe care *l picta, ima+in(nd/o pe &ecioar$, asta a ,$cut, mi/a spus primul, un -$iat cu p$rul ne+ru i ochi mari, pri)indu/m$ cu un '(m-et *n col%ul +urii# A dorit/o ca model, a cerut m$n$stirii s$ o alea+$ *n numele s$u, pentru a picta o &ecioar$ per,ect$ i# I 0i a ,u+it cu ea@ L/a *ntrerupt cel$lalt# A ,urat/o din m$n$stire i a ,u+it cu ea i cu sora ei de s(n+e# Apoi s/a instalat *mpreun$ cu ele chiar deasupra atelierului lui# Adic$ un c$lu+$r i dou$ c$lu+$ri%e# 2r$iete cu Lucre'ia 8uti *n p$cat, o pictea'$ ca &ecioar$ pe altar i nu/i pas$ de nimeni# Mul%imea din .urul nostru se a+ita i se *n+hiontea# Ne cereau s$ t$cem# Studen%ii r(deau *n hohote#

I Dac$ nu/l a)ea pe Cosimo de partea lui# A *nceput primul student, co-or(ndu/i )ocea *ntr/o oapt$ supus$, dar r$u inten%ionat$# I 3l arestau p(n$ acum@ &amilia ei l/ar ,i tras cu si+uran%$ la r$spundere, dac$ nu i c$lu+$rii carmeli%i, al$turi de *ntre+ul ora# Cel$lalt student a cl$tinat din cap i i/a *n$-uit r(sul cu dosul palmei# Vor-itorul care se a,la departe, *n ,a%$, *i s,$tuia pe to%i s$/i p$stre'e calmul, s$ lase re'ol)area acestui scandal re)olt$tor pe seama autorit$%ilor, pentru c$ se tia c$ *n *ntre+ul ora nu s/ar mai ,i +$sit un pictor de talia lui &ra &ilippo, iar Cosimo a)ea s$ se ocupe de aceast$ pro-lem$ la timpul potri)it# I A ,ost mereu un om chinuit@ I Chinuit, am optit# Chipul lui mi/a re)enit deodat$ clar *n minte9 era c$lu+$rul pe care/l '$risem cu c(%i)a ani *nainte *n )ila lui Cosimo din Via Lar+a, omul care se str$duise cu at(ta patima s$ ,ie li-er, s$ ,ie cu ,emeia iu-ita pentru un scurt timp# Eram s,(iat de un con,lict interior i de cea mai *ntunecata spaim$9 4Numai de nu i/ar ,ace nici un r$u6# I Nu po%i dec(t s$ te *ntre-i# Am au'it o )oce dulce *n ureche# M/am *ntors, dar n/am )$'ut pe nimeni care mi/ar ,i putut )or-i# Drsula s/a uitat i ea *n .ur# I Ce se *nt(mpl$, VittorioE 0oapta s/a au'it din nou, imaterial$ i intim$9 I Nu po%i dec(t s$ te *ntre-i unde erau *n+erii lui p$'itori *n 'iua *n care a comis o ast,el de ne-unie@ M/am r$sucit *ntr/un +est ne-un, c$ut(nd s$ a,lu de unde pro)enea )ocea# Oamenii se *ndep$rtau de mine, +esticul(nd irita%i# Am apucat/o pe Drsula de m(n$ i ne/am repe'it spre ui# Doar c(nd am a.uns a,ar$ *n pia%eta, inima mea a re)enit la ritmul ei normal# Nu tiam c$ dup$ ce primisem acest s(n+e nou, mai puteam sim%i nelinitea, durerea i teama# I Au'i@ S$ ,u+$ cu o c$lu+$ri%$ ca s$ picte'e &ecioara@ Am urlat eu# I Nu pl(n+e, Vittorio@ I Nu/mi )or-i de parc$ a ,i ,ratele t$u mai mic@ Dup$ ce i/am adresat aceste cu)inte, m/am sim%it cuprins de ruine# Ea a r$mas tr$snit$, de parc$ i/a ,i tras o palm$# I/am str(ns de+etele i le/am s$rutat# I 3mi pare r$u, Drsula, *mi pare r$u@ Am tras/o apoi dup$ mine# I Dnde mer+emE I La casa lui &ra &ilippo, la atelierul lui# Nu *mi mai pune *ntre-$ri acum@ 3n c(te)a clipe am +$sit drumul" ecoul pailor notri r$suna pe strada +oal$# Am a.uns *n ,a%a unor ui *nchise, iar lumin$ nu se '$rea dec(t la eta.ul trei, de parc$ ar ,i )rut s$ o ascund$ la *n$l%ime pe iu-ita lui# Aici nu se adunase nici o mul%ime# Din *ntuneric, cine)a a aruncat cu o m(n$ de noroi *n uile ,erecate, apoi altcine)a a lansat o sal)$ de pietre# Eu m/am dat *napoi, prote.(nd/o pe Drsula, i am urm$rit cum un trec$tor s/a repe'it *nainte, pre,erind insulte c$tre ma+a'in# 3n cele din urm$, m/am re'emat de peretele opus, uit(ndu/m$ *n +ol, i am au'it clopotul +ra) al -isericii sun(nd de trei ori la ora :: noaptea, ceea ce *nsemna c$ toat$ lumea tre-uia s$ p$r$seasc$ str$'ile# Drsula m$ atepta ,$r$ s$ rosteasc$ un cu)(nt, o-ser)(nd *n t$cere c$ am pri)it *n sus i am )$'ut i ultima lumin$ de la ,ereastra lui &ra &ilippo stin+(ndu/se# I Eu sunt )ino)at# Eu i/am r$pit *n+erii de l(n+$ el# De/aceea a ,$cut aa o ne-unie# 0i pentru ceE Ca s$ te am pe tine, aa cum el o are pe c$lu+$ri%a aceeaE

I Nu tiu ce )rei s$ spui, Vittorio# Pentru mine preo%ii i c$lu+$ri%ele nu repre'int$ nimic# Eu nu %i/am spus niciodat$ )reun cu)(nt care s$ te r$neasc$, dar )oi spune acum# Nu tiu de ce stai i pl(n+i pentru aceti muritori pe care i/ai iu-it# Acum suntem uni%i i nici un le+$m(nt -isericesc sau preo%esc nu ne desparte# S$ plec$m de aici, iar c(nd )ei dori s$/mi ar$%i ta-lourile acestui pictor la lumina lumin$rii, doar atunci s$ m$ aduci aici, s$/i )$d picta%i pe p(n'$ pe *n+erii despre care mi/ai )or-it# Am ,ost uimit de ,ermitatea ei# I/am s$rutat m(na i am ru+at/o s$ m$ ierte, str(n+(ndu/i palma la piept# Nu tiu c(t am stat acolo *mpreun$# S/au scurs multe clipe# Am au'it susurul apei, apoi am desluit nite pai *n dep$rtare, dar erau lucruri ,$r$ importan%$, petrecute pe ,undalul nop%ii *n a+lomerata &loren%a, cu palatele sale *nalte, cu turnurile pe .um$tate d$r(mate, cu -isericile sale i cu miile de su,lete adormite# O lumin$ m/a tre'it din )isare# S/a re)$rsat asupra mea *n ra'e +al-ene str$lucitoare# Mai *nt(i am )$'ut o sclipire care a tra)ersat silueta Drsulei, apoi alta, care a luminat strada pe care ne a,lam i mi/am dat seama c$ se aprinseser$ luminile *n atelierul lui &ra &ilippo# M/am r$sucit chiar c(nd '$)orul a prins s$ alunece cu un sc(r%(it prelun+# G+omotul s/a r$s,r(nt *n pere%ii *ntuneca%i# Deasupra noastr$ nu str$lucea nici o lumin$, *n spatele ,erestrelor cu +ratii# Deodat$ uile s/au deschis i, re'emat de perete, *n t$cere deplin$, am )$'ut interiorul, o camer$ plin$ cu p(n'e minunate, toate luminate de numeroase lum(n$ri, ca *ntr/o -iserica# Mi s/a t$iat respira%ia# Am str(ns/o tare *n -ra%e, apoi i/am ar$tat cu m(na ta-loul# I Dite/i@ Sunt am(ndoi *n 8una/Vestire@ Ve'i *n+erii care *n+enunchea'$ acoloE 3n+erii *n+enunchea%i *n ,a%a &ecioarelor@ I 3i )$d, mi/a r$spuns ea plin$ de respect# Sunt mai ,rumoi dec(t a ,i cre'ut# S$ nu pl(n+i, Vittorio, dec(t de dra+ul ,rumuse%ii lor# I E un ordin, DrsulaE Am *ntre-at/o# Ochii mei erau de.a plini de lacrimi, *nc(t a-ia distin+eam siluetele *n+enuncheate ale lui Ramiel i Setheus# Am *ncercat s$/mi ter+ ochii, s$/mi limpe'esc mintea i s$ alun+ nodul ce mi se pusese *n +(t, c$ci miracolul de care m$ temusem cel mai tare, dar pe care mi/l dorisem din toat$ inima, tocmai prinsese contur# Din p(n'a ta-loului, ei s/au materiali'at *mpreun$, *n+erii mei cu plete -londe i nim-uri aurii# S/au desprins din ta-lou, uit(ndu/se mai *nt(i la mine, apoi au prins a se mica, de)enind siluete ro-uste i p$ind pe dalele de piatr$ din ,a%a atelierului# Au'ind stri+$tul Drsulei, mi/am dat seama c$ i ea o-ser)ase aceeai serie de +esturi miraculoase# 0i/a dus m(na la +ur$# Pe chipurile lor nu se citea nici o urm$ de triste%e sau de m(nie# S/au uitat la mine, iar pri)irea lor -l(nd$ a ,ost sin+ura acu'$ pe care mi/au adus/o )reodat$# I Pedepsi%i/m$, am optit# Pedepsi%i/m$ lu(ndu/mi )ederea, ca s$ nu mai )$d niciodat$ at(ta ,rumuse%e# Ramiel a cl$tinat din cap, urmat de Setheus# St$teau unul al$turi de cel$lalt, ca *ntotdeauna, cu )emintele lor -o+ate plutind uor, *n timp ce ei nu ,$ceau dec(t s$ m$ pri)easc$# I Atunci, spune%i/mi ce se *nt(mpl$@ Ce merit am de )/a%i ar$tat din nouE Cum se ,ace c$ )$ )$d, *n toat$ splendoarea )oastr$E Pl(n+eam iar ca un copil chiar dac$ Drsula m$ pri)ea, chiar dac$ reproul ei t$cut *mi spunea s$ m$ comport ca un -$r-at# Nu *mi puteam opri lacrimile# I Cum de )$ mai pot )edeaE I Ne )ei )edea mereu, mi/a r$spuns Ramiel cu -l(nde%e#

I Ori de c(te ori te )ei uita la una dintre picturile lui, ne )ei )edea pe noi sau pe semenii notri# Nu m$ .udecau deloc pentru ,aptele mele# 3mi )or-eau cu aceeai senin$tate i -l(nde%e cu care m$ trataser$ mereu# 0i *nc$ nu )/am spus tot# 3n spatele lor, prin'(nd un contur *ntunecat, i/ am )$'ut pe propriii mei *n+eri p$'itori, cu chipurile lor ca ,ildeul, *n)$lui%i *n mantiile al-astre# C(t de pro,und$ i de dispre%uitoare le era pri)irea@ 0i totui, le lipsea intensitatea care *nso%ete la oameni aceste pasiuni# Pri)iri str$ine, ca de +hea%$# Dn stri+$t aproape c$ mi/a sc$pat printre -u'e# N/am a)ut totui *ndr$'neala de a tul-ura linitea nop%ii care domnea deasupra miilor de acoperiuri acoperite cu indril$, deasupra dealurilor i p$unilor, su- cerul *nstelat# 3ntrea+a cl$dire a p$rut s$ prind$ )ia%$# P(n'ele sclipitoare *n corola de lumin$ ce le *ncon.ura p$reau a ,i scuturate de un cutremur# Mastema a ap$rut dintr/o dat$ *n ,a%a mea, iar camera s/a *ndep$rtat i s/a estompat, *n timp ce to%i *n+erii mai mici au disp$rut de l(n+$ el, de parca ar ,i ,ost lua%i de )(nt# Valul de lumin$ i/a aprins minunatele aripi aurii pe m$sur$ ce se *ntindeau, umpl(nd spa%iul )ast i con,erindu/i amploare, iar coi,ul s$u rou sclipea de parc$ ar ,i ,ost *n ,l$c$ri" Mastema i/a scos sa-ia din teac$# M/am dat *napoi i am *mpins/o pe Drsula *n spatele meu# Am lipit/o de peretele umed i am %inut/o acolo, *n si+uran%$, cu -ra%ele lar+ *ntinse ast,el *nc(t s$ nu mi/o poat$ r$pi nimeni# I Aha, deci mai de+ra-$ ai mer+e *n iad dec(t s$ o lai s$ moar$@ Mi/a '(m-it Mastema, d(nd din cap# I Aa este@ Nu am de ales@ I 8a da@ I Nu o lua pe ea@ Omoar$/m$ pe mine i trimite/m$ *n iad, dar ei mai acord$/i o ans$@ Drsula *mi pl(n+ea pe um$r, cu de+etele *ncletate *n p$rul meu, de parc$ n/ar ,i )rut s$/ mi dea drumul niciodat$# I Omoar$/m$ acum@ 2aie/mi capul i trimite/m$ la >udecata de Apoi, *n ,a%a Domnului, ca s$ *l implor s$ o ierte@ 2e ro+, Mastema, nu o ucide pe ea@ Ea nu tie s$ cear$ iertare# 3nc$ nu a *n)$%at cum# Hin(nd sa-ia ridicat$, s/a *ntins i m/a apucat de +uler, tr$+(ndu/m$ spre el# Am sim%it/o i pe ea )enind dup$ mine# El m/a pri)it m(niat, cu ochii sclipind# I C(nd )a *n)$%aE Dar tu c(nd )ei *n)$%aE Ce/a ,i putut spuneE Ce/a ,i putut ,aceE I 2e )oi *n)$%a eu, Vittorio, ca s$ tii cum s$ ceri iertare *n ,iecare noapte a )ie%ii tale# 2e )oi *n)$%a eu, mi/a optit m(nios Mastema# Am sim%it cum sunt ridicat *n aer, )emintele *mi ,luturau *n )(nt, iar m(inile ei micu%e se prinseser$ de mine# Ast,el, eram purta%i pe str$'i, c(nd, dintr/o dat$, *n ,a%a noastr$ s/a i)it un +rup de oameni care ieeau -e%i dintr/un ma+a'in de )inuri, un amestec de chipuri o-inuite i de )eminte cenuii# I 3i )e'i, VittorioE 3i )e'i pe cei cu care te hr$netiE I 3i )$d, Mastema# Am *ncercat s$ *i +$sesc m(na, s$ o iau *n -ra%e pentru a o prote.a# 3i )$d# I 3n ,iecare dintre ei, Vittorio, se a,l$ un su,let uman, pe care *l )$d i *n tine, i *n ea# 0tii despre ce )or-esc, VittorioE Po%i s$/%i dai seamaE Nu am *ndr$'nit s$ r$spund# 5rupul s/a *mpr$tiat *n pia%eta sc$ldata *n lumina lunii i s/a apropiat totodat$ de noi#

I O sc(nteie din ,or%a di)in$ care ne/a creat pe to%i se re+$sete *n ,iecare dintre ei# O sc(nteie de mister, de di)initate, o sc(nteie de crea%ie# I Ah, Doamne@ Am stri+at# Pri)ete/i, Drsula@ &iecare dintre ei, -$r-at, ,emeie, t(n$r sau -$tr(n, era *n)$luit *ntr/o puternic$ lumin$ aurie# Lumina emana din$untrul lor i *ncon.ura ,iecare siluet$9 era un *n)eli luminos care lua ,orma ,iin%ei respecti)e, independent de aceasta# 3ntrea+a pia%et$ era plin$ de ast,el de lumini%e aurii# M/am uitat la propriile m(ini, care erau i ele *ncon.urate de acest *n)eli supranatural de lumin$, ca o pre'en%$ hr$nitoare i pl$cut$, o )(l)$taie pre%ioas$, imposi-il de stins# M/am r$sucit, *mpiedic(ndu/m$ *n propriile )eminte, i am )$'ut aceast$ sc(nteie *n)$luind/o pe Drsula# Am )$'ut/o respir(nd i )ie%uind *n interiorul acestui *n)eli luminos, apoi, *ntorc(ndu/m$ spre mul%ime, i/am )$'ut pe to%i *n)$lui%i *n lumini%ele lor, i am tiut pe dat$ c$ aa *i )oi )edea pe )ecie# Nu )oi mai )edea niciodat$ nite simple ,iin%e umane, ,ie ele monstruoase sau cinstite, ,$r$ s$ '$resc aceast$ aur$ or-itoare, de ,oc, a su,letului lor# I 3ntr/ade)$r, o )ei )edea mereu@ Ori de c(te ori te )ei hr$ni precum cea mai netre-nic$ -estie a lui Dumne'eu, ori de c(te ori )ei s,(ia o -ere+at$ cu col%ii t$i -lestema%i, ori de c(te ori le )ei -ea s(n+ele, )ei )edea aceast$ lumin$ p(lp(ind i lupt(ndu/se, iar c(nd inima se )a opri, iar tu *%i )ei satis,ace ,oamea, )ei )edea lumina stin+(ndu/se# M/a l$sat s$ m$ *ndep$rte' de el# Am ,u+it %in(nd/o de m(n$ pe Drsula# Am aler+at spre Arno, spre pod, spre ta)ernele care puteau s$ mai ,ie *nc$ deschise, dar *nainte de a )edea ,lac$ra su,letelor de acolo, am )$'ut lumini%ele su,letelor care se ascundeau *n spatele miilor de ,erestre sau al uilor ,erecate# Am tiut atunci c$ el +r$ise ade)$rul# Voi )edea pe )ecie acea lumin$# Voi )edea mereu lumina Creatorului *n ,iecare om care a)ea s$/mi ias$ *n cale, *n ,iecare om pe care a)eam s$/l ucid# A.uns la r(u, m/am *ntins peste -alustrada de piatr$# Am pl(ns, iar pl(nsul meu i/a +$sit ecoul peste ape, p(n$ la 'idurile cet$%ii# Eram copleit de durere, iar prin *ntuneric am '$rit *ndrept(ndu/se spre mine un copil care mer+ea a+ale, un ceretor care dorea s$/mi cear$ -ani sau m(ncare sau orice ,el de a.utor a ,i ,ost dispus s$/i dau" lumina lui sc(nteia i dansa nepre%uit$ *n noapte# Iar *ntunericul nu l/a putut cuprinde# De/a lun+ul anilor, ori de c(te ori )edeam una dintre crea%iile minunate ale lui &ra &ilippo, *n+erii prindeau )ia%$ pentru mine# Dura doar o clip$, destul c(t s$ simt o *mpuns$tur$ *n inim$, destul c(t s$/mi s(n+ere'e su,letul ca str$puns de un ac# Mastema nu a ap$rut *n picturile lui &ra &ilippo dec(t c(%i)a ani mai t(r'iu, pe c(nd acesta lucra la ,el de *n)erunat i de -$t$ios ca *ntotdeauna pentru Piero, ,iul lui Cosimo, trecut *n lumea celor drep%i# &ra &ilippo nu a renun%at niciodat$ la iu-ita lui c$lu+$ri%$, Lucre'ia 8uti, i s/a spus c$ ,iecare &ecioar$ pe care a pictat/o 7 i au ,ost multe la num$r 7 a a)ut chipul ei minunat# Lucre'ia i/a n$scut lui &ra &ilippo un ,iu, care a de)enit pictor su- numele de &ilippino i ale c$rui lucr$ri, la ,el de minunate, e)ocau tot *n+eri, *n+eri care *mi *nt(lneau pentru o clip$ pri)irea atunci c(nd c$deam *n medita%ie *n ,a%a p(n'elor, trist i de'am$+it, plin de iu-ire i de team$# &ilippo a murit, *n :;FN, *n oraul Spoleto i aa a luat s,(rit )ia%a unuia dintre cei mai mari pictori din lume, cel care a ,ost la )remea sa torturat pentru ,raud$, cel care a ,$cut or+ii *ntr/ o m$n$stire, cel care a pictat/o pe Maria ca &ecioara *nsp$im(ntat$, ca Madona nop%ii de Cr$ciun sau ca Re+ina raiului, Re+ina tuturor s,in%ilor#

Iar eu, cinci sute de ani mai t(r'iu, nu m/am *ndep$rtat niciodat$ prea mult de oraul unde se n$scuse &ilippo, iar epoca )ie%ii lui este numit$ i acum V(rsta de Aur# Aurul pe care *l )$d atunci c(nd m$ uit la tine, cititorule# Aurul pe care *l )$d *n ,iecare -$r-at, ,emeie sau copil# V$d aurul celest *n)$p$iat pe care Mastema mi l/a de')$luit# V$d aceast$ aur$ ce te *ncon.oar$, sus%in(ndu/te, prote.(ndu/te i dans(nd cu tine, chiar dac$ tu nu o )e'i sau nu *%i pas$ de ea# Din acest turn al 2oscanei pri)esc p$m(nturile i '$resc *n dep$rtare, dincolo de )$i, str$lucirea de aur a ,iin%elor umane, )italitatea sclipitoare a su,letelor )ii# Aceasta este po)estea mea# Ce p$rere a)e%iE Vede%i straniul con,lict care m$ s,(ieE A%i *n%eles care este dilema meaE Da%i/mi )oie s$ )$ e1plic# Aminti%i/)$ de momentele *n care )/am po)estit despre tat$l meu, despre cum c$l$ream *mpreun$ *n p$dure i discutam despre &ra &ilippo, iar tata m/a *ntre-at ce anume m$ atr$+ea la c$lu+$rul acela# I/am spus c$ m$ atr$+ea natura lui dual$ i '-uciumul lui, deoarece acestea aduceau o e1presie ine+ala-ila de su,erin%$ pe chipurile pictate de el# &ilippo a ,ost ca o ,urtun$ de'l$n%uit$# La ,el i eu# 2at$l meu, un -$r-at cu +(ndirea mai simpl$ i spiritul echili-rat, a '(m-it# Dar ce le+$tur$ au aceste lucruri cu po)estea meaE Dup$ cum )/am spus, sunt un )ampir" sunt o creatur$ care se hr$nete cu )ia%a muritorilor# 2r$iesc *n *ntuneric, *n %inutul meu de -atin$, *n um-rele castelului *n care m/am n$scut, iar Drsula este mereu al$turi de mine, c$ci cinci sute de ani nu *nseamn$ prea mult pentru o iu-ire at(t de puternic$ precum este a noastr$# Suntem demoni# Suntem damna%i# Dar oare nu am )$'ut i nu am *n%eles lucruri )aloroase, pe care %i le/am pre'entat aiciE Nu %i/am descris un con,lict at(t de plin de '-ucium, *nc(t am creat o ima+ine plin$ de str$lucire i de culoare, asemenea lucr$rilor lui &ra &ilippoE Oare nu am -rodat, %esut i poleit lucrarea mea pentru tineE Oare nu am s(n+eratE Citete po)estea mea i apoi s$/mi spui c$ nu te/a *m-o+$%it cu nimic# Nu te )oi crede# C(nd m$ +(ndesc la &ilippo i la Lucre'ia, precum i la celelalte p$cate nes$-uite ale sale, m$ *ntre- cum le/a putea separa de +randoarea picturilor lui# Cum pot i+nora *nc$lcarea .ur$mintelor, *nel$ciunile i cioro)$ielile sale +(ndindu/m$ la splendoarea pe care a o,erit/o lumiiE Nu )reau s$ spun c$ sunt i eu un pictor minunat# Nu sunt at(t de nes$-uit# Dar )reau s$ spun c$, din durerea mea, din ne-unia i din pasiunile mele, s/a n$scut o )i'iune, pe care o )oi purta mereu cu mine i pe care %i/o d$ruiesc %ie# Este o )i'iune asupra ,iec$rei ,iin%e omeneti, plin$ de ,oc i mister, o )i'iune pe care nu o pot ne+a, e)ita sau uita# O )i'iune care nu )a disp$rea niciodat$ i care m$ )a urm$ri pe )ecie# Dnii scriu despre *ndoieli i *ntuneric# Al%ii, despre lipsa de noim$ i despre linite# Eu scriu despre ine,a-ila ,lac$r$ celest$ care arde *n ,iecare dintre )oi# Eu scriu despre o sete de s(n+e care nu se ostoiete niciodat$, despre cunoatere i despre pre%ul acesteia# Lua%i aminte9 lumina se a,l$ *n$untrul )ostru# Eu o )$d# O )$d *n ,iecare dintre )oi i aa )a ,i mereu# O )$d atunci c(nd sunt *n,ometat, c(nd m$ lupt, c(nd ucid# O )$d p(lp(ind i stin+(ndu/se *n -ra%ele mele c(nd m$ *n,rupt# Ima+ina%i/)$, aadar, ce ar *nsemna pentru mine s$ )$ omor pe unul dintre )oi@

Ru+a%i/)$ s$ pute%i )edea lumina *n cei din .urul )ostru i asta nu cu pre%ul crimei sau al de'onoarei# V$ doresc s$ nu a)e%i de pl$tit un pre% at(t de scump# L$sa%i/m$ pe mine s$ isp$esc i p$catele )oastre@ 8i-lio+ra,ie selectat$ i adnotat$# Am mers la &loren%a ca s$ primesc acest manuscris direct de la Vittorio di Raniari# M$ a,lam pentru a patra oar$ *n ora i *mpreun$ cu Vittorio m/am decis s$ cite' aici c(te)a c$r%i pentru aceia dintre dumnea)oastr$ care ar dori s$ tie mai multe despre V(rsta de Aur din &loren%a i despre &loren%a *ns$i# Da%i/mi )oie s$ )$ recomand prima i cea mai important$ dintre toate, super-a Pu-lic Li,e *n Renaissance &lorence PVia%a pu-lic$ *n &loren%a renascentist$Q de Richard C# 2re1ler, pu-licat$ de Cornell Dni)ersit? Press# Pro,esorul 2re1ler a mai scris i alte c$r%i minunate despre Italia, dar aceasta este deose-it de am$nun%it$ i d$t$toare de inspira%ie, cel pu%in pentru mine, deoarece anali'ele i detaliile o,erite de pro,esorul 2re1ler pri)ind &loren%a m/au a.utat s$ *n%ele+ propriul meu ora, Ne! Orleans, din Louisiana, mai -ine dec(t orice alt$ lucrare scris$ special despre acest su-iect# Ne! Orleans, la ,el ca &loren%a, este un ora al spectacolelor pu-lice, al ritualurilor i al 'ilelor de s$r-$toare, al ,esti)it$%ilor comune i al credin%ei# Este aproape imposi-il de descris, *n mod realist, celor care nu au ,ost niciodat$ aici, Ne! Orleans/ul, cu s$r-$torile lui de Mardi 5ras, de Giua S,(ntului PatricJ i cu ,esti)alul anual de .a''# Erudi%ia deose-it$ a pro,esorului 2re1ler mi/a dat instrumentele necesare s$ adun opinii i o-ser)a%ii despre lucrurile la care %in cel mai mult# Printre alte lucr$ri ale pro,esorului 2re1ler se num$r$ i >ourne? o, the Ma+i9 Meanin+s *n istor? o, a Christian Stor? PC$l$toria ma+ilor9 semni,ica%iile istorice ale unei po)eti cretineQ, o lucrare pe care am descoperit/o recent# Cititorii ,amiliari'a%i cu romanele mele anterioare *i pot aminti rela%ia intens$ i -las,ematoare dintre persona.ul meu, )ampirul Armand, i ta-loul ,lorentin Procesiunea ma+ilor pictat de 8eno''o 5o''oli pentru Piero de Medici, care poate ,i )$'ut ast$'i *n toat$ splendoarea sa la &loren%a# 3n ceea ce/l pri)ete pe marele pictor &ra &ilippo Lippi, )$ recomand -io+ra,ia lui scris$ de pictorul V$sari, care con%ine am$nunte -o+ate, dei autenticitatea lor nu a ,ost sta-ilit$# De asemenea, mai e1ist$ i minunata carte &ilippo Lippi, pu-licat$ de Scala, cu un te1t de 5loria &ossi, care se +$sete tradus$ *n numeroase lim-i *n &loren%a i *n alte orae din Italia# Sin+ura carte pe care o mai tiu dedicat$ *n e1clusi)itate lui &ilippo este uriaa &ra &ilippo Lippi de >e,,re? Ruda, care are ca su-titlu 4Via%a i crea%iile, cu un catalo+ complet6# Este pu-licat$ de Phaidon Press *n Marea 8ritanie i distri-uit$ *n Statele Dnite de arr? N# A-rams# Cele mai pl$cute c$r%i pentru marele pu-lic pe care le/am citit despre &loren%a i despre ,amilia Medici sunt cele ale lui Christopher i--ert, printre care se num$r$ &lorence9 2he 8io+raph? o, a Cit? P&loren%a9 -io+ra,ia unui oraQ, pu-licat$ de Norton, i 2he ouse o, Medici9 Its Rise and &all PCasa de Medici9 m$rirea i dec$derea eiQ, pu-licat$ de Morro!# Alte lucr$ri9 2he Medici o, &lorence9 A &amil? Portrait PMedici din &loren%a9 un portret de ,amilieQ de Emma Micheletti, pu-licat$ de 8ecocci Editore" 2he Medici P&amilia MediciQ de >ames Cleu+h, pu-licat$ ini%ial *n :NB<, este disponi-il$ prin 8arnes No-le# E1ist$ numeroase c$r%i populare despre &loren%a i 2oscana .urnale de c$l$torie, amintiri dra+i i oma+ii aduse acestor orae# Sursele primare ale traducerilor 7 adic$ scrisori, .urnale i po)estiri scrise *n timpul Renaterii *n &loren%a 7 se +$sesc pretutindeni *n -i-lioteci i pe ra,turile li-r$riilor# 3n *ncercarea de a reda corect citatele date de Vittorio din 2oma dKALuino, am ,olosit traducerea lucr$rii Summa 2heolo+i'e ,$cut$ de P$rin%ii Eparhiei Dominicane An+licane# 3n ceea

ce/l pri)ete pe S,(ntul Au+ustin, am utili'at traducerea c$r%ii 2he Cit? o, 5od PCetatea lui Dumne'euQ a lui enr? 8ettenson, pu-licata de Pen+uin 8ooJs# Vreau s$/i a)erti'e' pe cititori s$ e)ite lucr$rile a-re)iate ale operelor S,(ntului Au+ustin# Au+ustin a tr$it *ntr/o lume p$+(n$ unde cei mai e1i+en%i cretini credeau *nc$ *n e1isten%a demonic$ a 'eilor p$+(ni c$'u%i# Pentru a *n%ele+e &loren%a i romantismul ei de secol al MV/lea cu -ucuria i li-ertatea unei moteniri clasice, S,(ntul Au+ustin i 2oma dKALuino tre-uie *n%elei *n conte1tul deplin al epocii lor# Pentru cei care doresc s$ citeasc$ mai multe despre ,a-ulosul mu'eu din San Marco, e1ist$ nenum$rate lucr$ri despre &ra An+elico, cel mai ,aimos pictor al m$n$stirii, cu descrieri i detalii re,eritoare la cl$dire# De asemenea, se +$sesc c$r%i despre arhitectura *ntre+ii &loren%e# Sunt ,oarte recunosc$toare at(t pentru e1isten%a mu'eului din San Marco, care ad$postete operele arhitectonice minunat conser)ate ale lui Michelo''o, at(t de pre%uit *n acest roman, c(t i pentru pu-lica%iile despre arta i arhitectura m$n$stirii, care se +$sesc la li-r$ria din acest mu'eu# 3n ,inal, da%i/mi )oie s$ adau+ un lucru9 dac$ lui Vittorio i s/ar ,i cerut s$ numeasc$ o *nre+istrare de mu'ica renascentist$ care surprinde cel mai -ine atmos,era Litur+hiei Mari i a Comuniunii la care a ,ost martor la Curtea Pocalului de Ru-in, ar ,i indicat ,$r$ *ndoial$ All Souls Vespers PVecernia tuturor su,letelorQ, mu'ica rec)iemului de la Catedrala din Cordo-a, interpretat$ de Orchestra Renascentist$ diri.at$ de Richard Cheetham 7 dei, tre-uie s$ recunosc, aceast$ mu'ic$ este descris$ ca dat(nd din .urul anului :<B=, la c(%i)a ani dup$ *n,ior$torul supliciu al lui Vittorio# 3nre+istrarea se +$sete su- marca Veritas, prin intermediul Vir+in Classics din Londra i Ne! RorJ# 3n *ncheierea acestor note, da%i/mi )oie s$ pre'int un ultim citat din Cetatea lui Dumne'eu a S,(ntului Au+ustin9 Pentru c$ Dumne'eu nu ar ,i creat niciodat$ omul, ca s$ nu mai )or-im de *n+er, dac$ ar ,i tiut ce soart$ sum-r$ *l ateapt$ sau dac$ nu ar ,i tiut, *n acelai timp, *n ce ,el )a da acestor creaturi un ,olos, *m-o+$%ind ast,el cursul istoriei lumii, aa cum antite'a *n,rumuse%ea'$ un poem# Eu, personal, nu tiu dac$ S,(ntul Au+ustin are sau nu dreptate# Dar cred un lucru9 merit$ s$ *ncerc$m s$ ,acem un ta-lou, un roman# Sau un poem#

S&SR0I2