Sunteți pe pagina 1din 2

Ctre,

..
CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism
Subsemnatul __________________________________, CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cu
1

domiciliul/sediul n judeul_____________________,municipiul/oraul/comuna____________________________,
2

satul__________________, sectorul___,cod potal________, str.____________________________,nr.________,


bl.____, sc.____,et.____,ap.____, telefon/fax__________________e-mail________________________________, n
calitate de / reprezentant al_______________________________________CUI_______________________, n

conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii , republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism in scopul:______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Elaborarea
documentaiei pentru

1.
autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
e) lucrri de foraje
i excavri necesare pentru
n conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) din
efectuarea studiilor geotehnice
i a prospeciunilor
Lege, privind:
geologice, proiectarea
i deschiderea exploatrilor de

1.1 Lucrri de construire


cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum
i a altor exploatri de suprafa sau subterane.

1.2 Lucrri de desfiinare


f) lucrri, amenajri
i construcii cu caracter
a)
lucrri de
construire,
reconstruire,
provizoriu,
necesare
n
vederea
organizrii
executrii
consolidare,
modificare,
extindere,
reabilitare,
schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor
lucrrilor, n condiiilor prevzute la art. 7 alin, (1 ) din
de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora
Legea nr. 50/1991;
cu exceptia celor prevazute la cert. 12 din Legea nr.
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau
50/1991;
rulote;
b) lucrri de construire, reconstruire,
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu,
extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe
conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de
cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme
valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la i
reclame, precum
si anexe
gospodaresti ale
constructii, reprezentand monumente istorice, stabilite
exploatatiilor agricole situate in extravilan;
potrivit legii;
i) cimitire noi i extinderi.
c) lucrri de
construire,
reconstruire,
modificare, extindere,
reparare, modernizare
si
2.Operaiuni notariale privind circulaia imobiliar:
reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel,
vanzari, cumparari,
concesionari,
drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile
cesionari,
dezmembrari,
parcelari,
tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de
comasari,
partaje,
succesiuni etc.
alibi, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de
instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti
de producere, transport, distributie a energiei electrice
3. Adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor
si/sau
termice
precum si
de
reabilitare
si publice (denumire)*___________________________
retehnologizare a celor existente;
____________________________
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de
4. Cereri n justiie.
spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a
5. Alte scopuri prevzute de lege (definire)*______
spaiilor publice;
____________________________________________
1

pentru imobilul
teren i/sau
construcii, situate n judeul ______________________________________
municipiul/oraul/comuna_____________________, satul__________________________, sectorul_____________,
cod potal____________, str. ___________________________ nr._____bl._____,sc._____,et._______,ap.______,
sau identificat prin __________________________________________________________________________.
n sprijinul identificrii imobilului anexez:
- planul cadastral/topograpic actualizat la zi, scara 1:___________, precum i extrasul de carte funciar
pentru informare, eliberate de OCPI ;
- ____________________________________________________________________________________________
Suprafaa terenului i/sau construciei pentru care solicit certificatul de urbanism este de _________m2.
3

Semntura
..
L.S.
5

Data..