Sunteți pe pagina 1din 3

8.4.

2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/9

REGULAMENTUL (UE) NR. 259/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 3 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei rilor tere ai cror resortisani trebuie s dein viz pentru trecerea frontierelor externe i a listei rilor tere ai cror resortisani sunt exonerai de aceast obligaie
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 77 alineatul (2) litera (a), avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (1), ntruct:
(1)

Coninutul listelor rilor tere care figureaz n anexele I i II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului (2) ar trebui s fie i s rmn conform criteriilor menionate n regulamentul respectiv. rile tere a cror situaie s-a modificat n ceea ce privete aceste criterii ar trebui s fie transferate dintr-o anex n cealalt. n conformitate cu Declaraia comun aprobat cu ocazia Summitului Parteneriatului Estic de la Praga din 7 mai 2009 i cu finalizarea de ctre Republica Moldova a Planului de aciuni privind liberalizarea regimului de vize, Comisia consider c Republica Moldova a ndeplinit obiectivele de referin prevzute n Planul de aciuni privind liberalizarea regimului de vize. Dat fiind c ntrunete toate obiectivele de referin, Republica Moldova ar trebui s fie transferat n anexa II la Regulamentul (CE) nr. 539/2001. Aceast exonerare de obligaia de a deine viz ar trebui s se aplice titularilor de paapoarte biometrice eliberate de Republica Moldova n conformitate cu standardele Organizaiei Aviaiei Civile Internaionale (OACI). n ceea ce privete Islanda i Norvegia, prezentul regulament reprezint o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului Schengen, n sensul Acordului ncheiat ntre Consiliul Uniunii Europene i Republica Islanda i Regatul Norvegiei n ceea ce privete asocierea acestor dou state n vederea punerii n aplicare, a asigurrii respectrii i dezvoltrii acquis-ului Schengen (3), care intr sub incidena articolului 1 punctul B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (4). n ceea ce privete Elveia, prezentul regulament reprezint o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului Schengen, n sensul Acordului ntre Uniunea European, Comunitatea European i Confederaia Elveian privind asocierea Confederaiei Elveiene la punerea n aplicare, asigurarea respectrii i dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care intr sub incidena articolului 1 punctele B i C din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (6).

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Poziia Parlamentului European din 27 februarie 2014 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 14 martie 2014. (2) Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei rilor tere ai cror resortisani trebuie s dein viz pentru trecerea frontierelor externe i a listei rilor tere ai cror resortisani sunt exonerai de aceast obligaie (JO L 81, 21.3.2001, p. 1). (3) JO L 176, 10.7.1999, p. 36. (4) Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modaliti de aplicare a Acordului ncheiat ntre Consiliul Uniunii Europene i Republica Islanda i Regatul Norvegiei n ceea ce privete asocierea acestor dou state n vederea punerii n aplicare, a asigurrii respectrii i dezvoltrii acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31). (5) JO L 53, 27.2.2008, p. 52. (6) Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind ncheierea, n numele Comunitii Europene, a Acordului ntre Uniunea European, Comunitatea European i Confederaia Elveian cu privire la asocierea Confederaiei Elveiene la punerea n aplicare, respectarea i dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 53, 27.2.2008, p. 1).

L 105/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

8.4.2014

(6)

n ceea ce privete Principatul Liechtenstein, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului Schengen, astfel cum se prevede n Protocolul ntre Uniunea European, Comunitatea European, Confederaia Elveian i Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul ntre Uniunea Euro pean, Comunitatea European i Confederaia Elveian privind asocierea Confederaiei Elveiene la punerea n practic, aplicarea i dezvoltarea acquis-ului Schengen (1), care intr sub incidena articolului 1 punctul A din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2011/350/UE a Consiliului (2). Prezentul regulament reprezint o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu particip, n conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului (3); prin urmare, Regatul Unit nu particip la adoptarea prezentului regulament, nu i revin obligaii n temeiul acestuia i acesta nu i se aplic. Prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispoziiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu particip, n conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului (4); prin urmare, Irlanda nu particip la adoptarea prezentului regulament, nu i revin obligaii n temeiul acestuia i acesta nu i se aplic. n ceea ce privete Cipru, prezentul regulament constituie un act care se ntemeiaz pe acquis-ul Schengen sau care se raporteaz la acesta, n nelesul articolului 3 alineatul (1) din Actul de aderare din 2003. n ceea ce privete Bulgaria i Romnia, prezentul regulament constituie un act care se ntemeiaz pe acquis-ul Schengen sau care se raporteaz la acesta, n sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2005. n ceea ce privete Croaia, prezentul regulament constituie un act care e ntemeiaz pe acquis-ul Schengen sau care se raporteaz la acesta, n sensul articolului 4 alineatul (1) din Actul de aderare din 2011. Regulamentul (CE) nr. 539/2001 ar trebui, prin urmare, s se modifice n consecin,

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 se modific dup cum urmeaz: 1. n partea 1 din anexa I, trimiterea la Moldova se elimin. 2. n partea 1 din anexa II se introduc urmtoarele meniuni: Republica Moldova (*) ___________ (*) Aceast exonerare de viz se aplic numai titularilor de paapoarte biometrice eliberate n conformitate cu standardele Organizaiei Aviaiei Civile Internaionale (OACI).
(1) JO L 160, 18.6.2011, p. 21. (2) Decizia 2011/350/UE a Consiliului din 7 martie 2011 privind ncheierea, n numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea European, Comunitatea European, Confederaia Elveian i Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea European, Comunitatea European i Confederaia Elveian privind asocierea Confederaiei Elveiene la punerea n aplicare, respectarea i dezvoltarea acquis-ului Schengen, n ceea ce privete eliminarea controalelor la frontierele interne i circulaia persoanelor (JO L 160, 18.6.2011, p. 19). (3) Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43). (4) Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispoziiile acquisului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20).

8.4.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/11

Articolul 2 Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n statele membre n conformitate cu tratatele. Adoptat la Bruxelles, 3 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European Preedintele


M. SCHULZ

Pentru Consiliu Preedintele


D. KOURKOULAS