Sunteți pe pagina 1din 252

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Universitatea Transilvania Braov Facultatea de tiine Economice Invamnt la distan

CURS
MANAGEMENTUL CRIZELOR
pentru modulul nvmnt la distan

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

BRAOV 2008 CUPRINS Argumen !en ru " u#$u TEMA %. CRIZA ORGANIZA&IONAL' %. Org(n$)(*$( m+#ern,. Ten#$n*e #e e-+.u*$e 1.1. Factorii care determin fle i!ilitatea structurilor or"ani#atorice 1.$. %ipurile moderne de structuri or"ani#atorice 1.&. 'aracteristicile noilor or"ani#aii 1.(. )r"ani#area structural a firmelor multinaionale 1.*. %endine cu privire la evoluia or"ani#aiei i a mediului acesteia 1.*.1. +lo!ali#area mediului de afaceri 1.*.$. ,e#voltarea cunoaterii 1.*.&. 'reterea intensitii mediului concurenial 2. Cr$)(. De.$m$ ,r$ /$ (0+r#,r$ 1+n1e! u(.e $.1. Etimolo"ia conceptului $.$. -odul de a!ordare a cri#ei or"ani#aionale $.&. Factorii care "enerea# cri#ele $.(. %ipolo"ia cri#elor $.(.1. 'ri#a de de#voltare $.(.$. 'ri#a de le"itimitate $.(.&. 'ri#a de onestitate $.(.(. 'ri#a de competen $.(.*. 'ri#a intern $.(... 'ri#a e tern $.(./. 'ri#a politic $.(.0.'ri#a de autoritate $.(.1. 'ri#a economic $.(.12. 'ri#a ener"etic
$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

$.(.11. 'ri#a individual 2. E (!e.e3 1(r(1 er$" $1$.e /$ e4e1 e.e 1r$)e.+r &.1. Etapele cri#ei or"ani#aionale &.$. 'aracteristicile cri#ei or"ani#aionale &.&. Efectele cri#ei or"ani#aionale 5. R$"1ur$.e +rg(n$)(*$+n(.e (.1. Importana renta!ilitii i a riscului mana"eriale. n fundamentarea deci#iilor

(.$.3iscul de firm (.&.'alculul riscului de e ploatare i al riscului de profit (.(.'ontrolul riscurilor 6. M(n(gemen u. 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e *.1.,ia"nosticul cri#ei or"ani#aionale *.$. -ana"erii i celulele de cri# *.&. -ana"ementul cri#ei or"ani#aionale *.&.$. %ipurile de mana"ement al cri#ei or"ani#aionale *.&.&. 4istemul de mana"ement al cri#elor la nivel naional *.&.1. Etapele procesului de mana"ement *.(. 4trate"ia de rspuns n condiii de cri# *.(.1. 5ciuni strate"ice *.(.$. 5ciuni te6nice *.(.&. 5ciuni de evaluare *.(.(. 5ciuni de comunicare *.(.*. 5ciuni psi6olo"ice 7. V$$ +ru. 1r$)e.+r. C+n1.u)$$ 8. S u#$$ #e 1() +r$en ( $-e3 eme #e 1(",3 e9er1$*$$. 8. Te" #e (u +e-(.u(re

&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:. C+n1e! e 1;e$e %0. B$0.$+gr(4$e TEMA 2. ASPECTE PARTICULARE ALE CRIZEI ORGANIZA&IONALE. CRIZA DE IMAGINE. CRIZA DE COMUNICARE %. Cr$)( #e $m(g$ne< #e4$n$re3 n+*$un$3 1+n1e! e 2. Me1(n$"me #e !r+#u1ere ( 1r$)e$ #e $m(g$ne 2. C(u)e.e 1r$)e$ #e $m(g$ne &.1.Incapacitatea or"ani#aiei de a7i crea i "estiona identitatea &.$. 8ipsa de preocupare a mana"ementului pentru a7i promova i "estiona o ima"ine coerent &.&. Imposi!ilitatea or"ani#aiei de a avea controlul asupra mesa9elor care creea# vi#i!ilitatea n spaiul pu!lic &.(.Imposi!ilitatea or"ani#aiei de a compati!ili#a mesa9ele 5. C(r(1 er$" $1$.e 1r$)e$ #e $m(g$ne 6. E4e1 e.e 1r$)e$ #e $m(g$ne 7. An(.$)( 1r$)e$ #e $m(g$ne ..1. Identificarea i evaluarea fa#elor cri#ei ..$. 5nali#a i interpretarea fiecrei fa#e i sta!ilirea conclu#iilor ..&. 5nali#a rolului i implicrii mi9loacelor de comunicare n mas ..(. 4tudierea consecinelor cri#ei de ima"ine 8. Te;n$1$ #e re)+.-(re ( 1r$)e$ #e $m(g$ne /.1. -ana"ementul comunicrii or"ani#aiei /.$. -inimi#area daunelor produse pe durata cri#ei /.&. 3educerea mediati#rii ne"ative n pres /.(. %ransformarea cri#elor n oportuniti /.*. Evitarea rmnerii timp ndelun"at n punctul de ma im al mediati#rii /... Evitarea confruntrii desc6ise cu mass media /./. :romovarea noii identiti a or"ani#aiei "enerat de re#olvarea cri#ei or"ani#aionale 8. Cr$)( #e 1+mun$1(re< #e4$n$re3 n+*$un$ 3 1+n1e! e :. C(u)e.e 1r$)e$ #e 1+mun$1(re 1.1. 'au#e interne 1.$. 'au#e e terne

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%0. E4e1 e.e 1r$)e$ #e 1+mun$1(re %%. M(n(gemen u. 1r$)e$ #e 1+mun$1(re 11.1. 'omunicarea n situaii de cri# 11.$ 4trate"ia de comunicare 11.& 'onstruirea mesa9elor 11.(. :lanul de comunicare n ca# de cri# 11.*. 5ctivitatea de comunicare 11...-onitori#area activitii de comunicare 11./.5ctiviti post 7 cri# 11.0. Evaluarea comportamentului ec6ipei mana"eriale %2. S u#$$ #e 1() +r$en ( $-e3 eme #e 1(",3 e9er1$*$$. %2. Te" #e (u +e-(.u(re %5. C+n1e! e 1;e$e %6. B$0.$+gr(4$e TEMA 2. TE=NICI OPERA&IONALE APLICATE PENTRU OPTIMIZAREA DECIZIILOR I EVITAREA CRIZELOR ORGANIZA&IONALE %. N+*$un$ $n r+#u1 $-e 1.1. ,efinirea cercetrii operaionale 1.$. Etapele cercetrii operaionale 1.&. -etodele cercetrii operaionale 2. A!.$1(*$$ (.e e+r$e$ !r+gr(m,r$$ .$n$(re $.1. )!iectul pro"ramrii liniare $.$. -odelul matematic al pro!lemelor de pro"ramare liniar $.&. -etoda ;ord < =est $.(. -etoda elementului minim pe linie $.*. -etoda elementului minim pe coloan $... -etoda elementului minim din matrice 2. A!.$1(*$$ (.e me +#e$> E" $m,r$$ U $.$ ,*$.+r> &.1. 5l"oritmul metodei &.$. -odelul matematic &.&. 4tudiu de ca# 5. Te+r$( ?+1ur$.+r " r( eg$1e (.1. -atricea 9ocului

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

(.$. 3e#olvarea 9ocului (.&. 'alculul valorii inferioare i superioare a 9ocului 6. Te+r$( !r+0(0$.$ ,*$.+r 7. Te+r$( #e"er-$r$$ ..1. ;oiuni de !a# utili#ate n teoria deservirii ..$. -odelul "eneral al unui sistem de deservire cu pierderi cu un canal ..&. 4tudiu de ca# nr. ..(. 4tudiu de ca# nr. ..*. 4istemul de deservire cu ateptare fr limitri cu un canal .... 4tudiu de ca# ../. 4istemul de deservire cu pierderi cu mai multe canale ..0. 4tudiu de ca# ..1. 'a#ul particular nr1 ..12. 'a#ul particular nr.$ ..11. 'a#ul particular nr. & ..1$. 4istemul de deservire cu ateptare> fr limitri cu mai multe canale ..1&. 4tudiu de ca# 8. S u#$$ #e 1() +r$en ( $-e3 eme #e 1(",3 e9er1$*$$. 8. Te" #e (u +e-(.u(re :. C+n1e! e 1;e$e %0. B$0.$+gr(4$e TEMA 5. CRIZA ECONOMIC'. CRIZA FINANCIAR' %. Cr$)( e1+n+m$1, @ "1ur $" +r$1 2. De4$n$re( 3 +r$g$n$.e /$ 1+n*$nu u. 1r$)e$ e1+n+m$ 2. T$!+.+g$( 1r$)e.+r e1+n+m$1e &.1. 'iclitatea> caracteristic a evoluiei activitii economice &.$. 'iclurile lun"i? @ondratieffA &.&. 'iclul de afaceri ? Bu"larA &.(. 'iclul scurt ?@itc6inA &.*. %ipolo"ia cri#elor economice

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

5. C(u)e.e 1r$)e$ e1+n+m$1e (.1.'au#e de natur o!iectiv (.$. 'au#e de natur su!iectiv 6. E4e1 e.e 1r$)e$ e1+n+m$1e *.1. Inflaia *.$. oma9ul 7. P+.$ $1$ /$ " r( eg$$ #e ge" $+n(re ( 1r$)e.+r e1+n+m$1e 8. C+n1.u)$$ 1u !r$-$re .( 1r$)( e1+n+m$1, 8. Cr$)( 4$n(n1$(r,3 "1ur $" +r$1 :. C+re.(*$( e1+n+m$e A 4$n(n*e 1.1. 'omponenta financiar monetar 1.$. :r"6iile financiare 1.$.1. :olitica financiar 1.$.$. :olitica monetar i a cursului de sc6im! 1.$.&. :olitica !u"etar 1.$.(. :olitica fiscal %0. In" $ u*$$.e /$ +rg(ne.e 1u ( r$0u*$$ Bn #+men$u. 4$n(n1$(r %%. De4$n$re(3 1(u)e.e3 1+n*$nu u. /$ 4+rme.e 1r$)e$ 4$n(n1$(re 11.1. ,efinirea cri#ei financiare internaionale 11.$. 'au#ele cri#ei financiare internaionale 11.&. 'ri#ele pe pieele de aciuni 11.(. 'ri#ele pe pieele de o!li"aii 11.*. 'ri#ele !ancare %2. Cr$)e.e 4$n(n1$(re (.e (n$.+r :0C 1$.1. 'ri#a financiar din 5sia de 4ud < Est ? 111/A 1$.$. ,e#inte"rarea financiar din 3usia ? 1110A 1$.&. 'ri#a me ican ? 111( < 111*A %2. M(n(gemen u. 1r$)e.+r 4$n(n1$(re 1&. 1. -suri care vi#ea# relansarea pe termen lun" a economiei prin politici macroeconomice 1&.$. -suri privind politica monetar i a cursului de sc6im! 1&.&. -suri privind politica comercial 1&.(.+estionarea cri#elor financiare prin msuri financiar monetare administrative %5. C+n1.u)$$ ("u!r( 1r$)e$ 4$n(n1$(re %6. Teme #e 1(",. S u#$$ #e 1() +r$en ( $-e3 e9er1$*$$ %7. Te" #e (u +e-(.u(re %8. Cu-$n e 1;e$e

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%8. B$0.$+gr(4$e

TEMA % CRIZA ORGANIZA&IONAL' I. )BIE'%I=E I ')-:E%E;CE 5. )BIE'%I=ED 7 nele"erea corect a rolului i semnificaiei cri#ei or"ani#aionale n procesul mana"erial modern precum i a consecinelor acesteia asupra re#ultatelor or"ani#aieiE 7 nsuirea principalelor concepte i noiuni referitoare la cri#a or"ani#aional > formarea i de#voltarea unor competene necesare unor adaptri rapide la cerinele spaiului economic concurenial i inte"rat n care> sursele de cri# i conflict se manifest permanent i n care pro!lemele de renta!ilitate i risc devin prioritareE 7 efectuarea cu uurin a unor modele> sc6eme> al"oritmi> pro"rame >cu a9utorul 'E> n scopul identificrii surselor de cri#> a coninutului i efectelor acesteia asupra or"ani#aiei > formulrii i implementrii strate"iilor de rspuns. B. ')-:E%E;CED Cun+(/ ere /$ Bn*e.egere ?cunoaterea i utili#area adecvat a noiunilor specifice %emei 1AD 7 pe !a#a celor mai recente i performante lucrri aprute n domeniu se vor cunoate i utili#a conceptele i noiunile care definesc nucleul tiinific al temei 1 D cri#a> cri#a or"ani#aional> factorii care nsoesc cri#ele> sursele "eneratoare de cri#e> tipolo"ia cri#elor> coninutul i etapele cri#elor> mana"ementul cri#elorE 7 principalele componente ale mana"ementului de cri#> strate"ia de "estionare> te6nicile de re#olvare> profilurile mana"eriale predispuse la situaiile de cri#> dia"no#a stadiului de pre"tire a or"ani#aiei pentru cri#. E9!.$1(re /$ $n er!re (re ?e plicarea i interpretarea unor idei> proiecte> procese> precum i a coninuturilor teoretice i practice ale temei 1AD 7 fenomenul cri#> formele su! care se manifest aceastaD 'ri#a de de#voltare>

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

'ri#a de le"itimitate> 'ri#a de competen> 'ri#a intern> 'ri#a e tern> 'ri#a politic> 'ri#a de autoritate> 'ri#a economic> 'ri#a ener"etic> 'ri#a individualE 7 riscurile i ameninrile la adresa or"ani#aiei> msurarea incertitudinii i riscului or"ani#aional> a!ordarea riscurilor ca surse "eneratoare de cri#eE 7 rolul procesului deci#ional n previ#ionarea i mana"ementul cri#elor. In" rumen (. @ (!.$1( $-e ?proiectarea> conducerea i evaluarea activitilor practice specificeE utili#area unor metode> te6nici i instrumente de investi"are i de aplicareAD 7 previ#ionarea tiinific a evoluiilor or"ani#aionale i aplicarea msurilor adecvate mana"ementului proactiv> reactiv i interactivE 7 utili#area eficient a te6nicilor cercetrii operaionale pentru monitori#area permanent a situaiei> identificarea i evaluarea factorilor de cri#> ela!orarea variantelor de rspuns> de#an"a9area resurselor din starea de cri# i crearea condiiilor de normalitate post < cri#E 7 punerea n practic a strate"iilor privind dia"no#a strii or"ani#aionale> planificarea aciunilor mana"eriale> evaluarea rspunsului la cri# i a9ustarea corespun#toare a planurilorE 7 operaionali#area unui sistem de re"uli i proceduri pe diverse studii de ca# ce urmresc tipolo"ia cri#elor> prin care mana"erul i ec6ipa mana"erial menin starea de normalitate n structurile pe care le conduc. A $ u#$n(.e ?manifestarea unei atitudini po#itive i responsa!ile fa de domeniul tiinific > cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice > promovarea unui sistem de valori culturale> morale i civice > valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice > implicarea n de#voltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice > an"a9area n relaii de parteneriat cu alte persoane < instituii cu responsa!iliti similare > participarea la propria de#voltare profesionalAD 7 a!ordarea temeinic i cu consecven a fenomenului Fcri#G n conte tul inte"rrii i "lo!ali#rii folosind noutile tiinifice i metodolo"ice n domeniuE 7 promovarea responsa!ilitii deci#ionale privind "estionarea cri#elor de la nivel or"ani#aional la nivel internaional avnd ca suport continua perfecionare profesional interdisciplinarE 7 de#voltarea lucrului n ec6ip prin armoni#area scopurilor> susinerea i valorificarea iniiativelor creative direcionate spre meninerea ec6ili!rului

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

or"ani#aional> climatului favora!il> contracararea ameninrilor> asumarea i controlul riscurilor> aplicarea mana"ementului adecvat pentru "estionarea cri#elor.

II. 'U:3I;4U8 %E-EI Argumen !en ru " u#$u %. Org(n$)(*$( m+#ern,. Ten#$n*e #e e-+.u*$e 1.1. Factorii care determin fle i!ilitatea structurilor or"ani#atorice 1.$. %ipurile moderne de structuri or"ani#atorice 1.&. 'aracteristicile noilor or"ani#aii 1.(. )r"ani#area structural a firmelor multinaionale 1.*. %endine cu privire la evoluia or"ani#aiei i a mediului acesteia 1.*.1. +lo!ali#area mediului de afaceri 1.*.$. ,e#voltarea cunoaterii 1.*.&. 'reterea intensitii mediului concurenial 2. Cr$)(. De.$m$ ,r$ /$ (0+r#,r$ 1+n1e! u(.e $.1. Etimolo"ia conceptului $.$. -odul de a!ordare a cri#ei or"ani#aionale $.&. Factorii care "enerea# cri#ele $.(. %ipolo"ia cri#elor $.(.1. 'ri#a de de#voltare $.(.$. 'ri#a de le"itimitate $.(.&. 'ri#a de onestitate $.(.(. 'ri#a de competen $.(.*. 'ri#a intern $.(... 'ri#a e tern $.(./. 'ri#a politic

12

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

$.(.0.'ri#a de autoritate $.(.1. 'ri#a economic $.(.12. 'ri#a ener"etic $.(.11. 'ri#a individual 2. E (!e.e3 1(r(1 er$" $1$.e /$ e4e1 e.e 1r$)e.+r &.1. Etapele cri#ei or"ani#aionale &.$. 'aracteristicile cri#ei or"ani#aionale &.&. Efectele cri#ei or"ani#aionale 5. R$"1ur$.e +rg(n$)(*$+n(.e (.1. Importana renta!ilitii i a riscului mana"eriale. n fundamentarea deci#iilor

(.$.3iscul de firm (.&.'alculul riscului de e ploatare i al riscului de profit (.(.'ontrolul riscurilor 6. M(n(gemen u. 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e *.1.,ia"nosticul cri#ei or"ani#aionale *.$. -ana"erii i celulele de cri# *.&. -ana"ementul cri#ei or"ani#aionale *.&.$. %ipurile de mana"ement al cri#ei or"ani#aionale *.&.&. 4istemul de mana"ement al cri#elor la nivel naional *.&.1. Etapele procesului de mana"ement *.(. 4trate"ia de rspuns n condiii de cri# *.(.1. 5ciuni strate"ice *.(.$. 5ciuni te6nice *.(.&. 5ciuni de evaluare *.(.(. 5ciuni de comunicare *.(.*. 5ciuni psi6olo"ice

11

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7. V$$ +ru. 1r$)e.+r. C+n1.u)$$ 8. S u#$$ #e 1() +r$en ( $-e3 eme #e 1(",3 e9er1$*$$. 8. Te" #e (u +e-(.u(re :. C+n1e! e 1;e$e %0. B$0.$+gr(4$e Argumen !en ru " u#$u 4tudiul cri#elor se constituie ntr7un fenomen recent i> de aceea> acest curs este re#ultatul unei investi"aii e trem de la!orioase pe un teren !i!lio"rafic srac> mai ales n spaiul auto6ton. 5tt coninutul cursului ct i instrumentele de cercetare tiinific> necesare unei a!ordri interdisciplinare> sunt puse la dispo#iia cursanilor pentru a7i narma cu un volum !o"at de cunotinele referitoare la definirea> tipolo"ia> etapele i coninutul cri#elor ct i cu metodele de lucru specifice "estionrii acestora. 4paiul romnesc> la nceputul acestui secol i mileniu> va suporta> cu si"uran> o serie de metamorfo#e care vor proiecta un mediu social n care oportunitile sau eecurile vor fi pre#ente n anumite proporii> n funcie de cantitatea i calitatea formrii profesionale a resursei umane. Este indiscuta!il c avem nevoie de specialiti n domeniile de !a# ale vieii sociale. ,ar e ist momente n evoluia comunitilor umane cnd toate direciile conver" spre un punct temporal n care se rup dinamicile fenomenelor precum i ec6ili!rele anterioare> "enernd situaii "rave de cri#. 4e pune pro!lema dac> n aceste situaii> specialitii n diferite domenii au capacitatea de a re"ulari#a sau sta!ili#a micarea pentru a re"si o dinamic fia!il. Un plus de cunotine i deprinderi n domeniul mana"ementului cri#elor> component de !a# a "ndirii i aciunii economice> suprapus peste o formare iniial profesional> va contri!ui la preluarea mai rapid a controlului asupra a ceea ce nainte prea s fac parte dintr7o ordine a lucrurilor i atunci conductorii> mana"erii sau e perii care vor!esc despre Fre#olvarea cri#eiG nu vor mai enuna propo#iii i dispo#iii fr eficacitate real ci se vor implica cu mai mult profun#ime i cu randament ma im n re#olvarea situaiilor de cri#. Hn cadrul acestui curs am a!ordat ntr7o prim etap cri#ele or"ani#aionale pentru simplul motiv c or"ani#aia repre#int cadrul de !a# n care cri#a se manifest> poate fi studiat i "estionat. Ideal ar fi ca aceast fractur !rutal> care stric unitatea social> identitatea i dinamica unei or"ani#aii> s nu se produc niciodat. I;oile

1$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

modele mana"eriale ncearc s reconcilie#e or"ani#aia ?ntreprindereaA i individul> punnd accent pe ade#iune> pe m!o"irea personal a mem!rilor. )r"ani#aia se produce ca ideal de sine> furni#nd FvaloriG> proiecte de e celen. 5ctorii sociali sunt nvai s interiori#e#e directivele care construiesc identitatea or"ani#aiei. ) identificare ideali#ant ofer su!iectului ansa afirmrii> oca#ia a!andonrii cursei sin"ulare i nlocuirii acesteia> prin cufundarea n Fo!iective comuneG. )r"ani#aia vrea s devin clan> frie> familie.J1 5cest ideal nu se atin"e niciodat deoarece> la nivelul or"ani#aiei> sc6im!rile !rute arunc individul n calea ameninrilor de tot felul cu efecte devastatoare ntre care menionm e clu#iunea social i frica de necunoscut. 'ri#a economic prin !rutalitatea ei provoac panic i ne!unie. ,ere"lrile i distorsiunile pe care specialitii nii nu e#it s le confirme drept iraionale i n faa crora tiinele economice i dovedesc incapa!ilitatea de a aduce coreciile lo"ice> fac ca numeroi ceteni ai planetei s cread c asist la o eclips de raiune i sunt tentai s se refu"ie#e ntr7o ima"ine a lumii iraionale. ,e cele mai multe ori n loc s acione#e asupra cau#elor> din lipsa unei instruiri adecvate> recur" la formele de "ndire preraionalist i se ntorc la superstiii> esoterism i accept s cread n !a"6eta ma"ic capa!il s transforme omul srac n prin. ,in ce n ce mai muli ceteni rmn convini c tiina nu mai poate face nimic nici pentru planet> nici pentru ei i c pro"resul> atunci cnd este diri9at numai de interesul comercial> constituie mama tuturor cri#elor. Un ar"ument n plus pentru lecturarea acestui curs.

%. Org(n$)(*$( m+#ern,. Ten#$n*e #e e-+.u*$e %.%. F(1 +r$$ 1(re #e erm$n, 4.e9$0$.$ ( e( " ru1 ur$.+r +rg(n$)(*$+n(.e
M(n(ger$$ (1+r#, ( en*$e "!+r$ , " ru1 ur$.+r +rg(n$)(*$+n(.e > ca elemente ce tre!uie adaptate cu prioritate> la specificul condiiilor viitoare. Hn esen> structura or"ani#aional pre#int dou componente importanteD " ru1 ur( m(n(ger$(., D4un1*$+n(., "(u #e ge" $une /$ 1+n#u1ereE /$ " ru1 ur( #e !r+#u1*$e D+!er(*$+n(.,E. F'eea ce caracteri#ea# evoluia firmei moderne este creterea dimensiunii i rolului structurii mana"eriale concomitent cu amplificarea inte"rrii structurii de producie n structura or"ani#atoric de ansam!lu> prin elemente or"ani#atorice> informaionale> economice etc.G ?). ;icolescu> I.> =er!oncu> $221> p.$20A.
1

Michel, B., J.; Despraires, G., F.; Ridel, L., Crize abordare psihologic clinic, Edi !ra "oliro#, $a%i, &''(, p.(;

1&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Per4e1*$+n(re( " ru1 ur$$ +rg(n$)(*$+n(.e /$ re+rg(n$),r$$ e$ este un element specific procesului deci#ional modern i este utili#at din necesitatea o!inerii unui profit ma im n or"ani#aii care acionea# permanent ntr7un spaiu conflictual economic> politic i informaional> dominat de provocri i incertitudini> n care modelele funcionale clasice nu mai sunt capa!ile s o!in performanele planificate. -a9oritatea specialitilor n mana"ement identific & factori care impun perfecionarea structurilor or"ani#atoriceD 7 G.+0(.$)(re( i odat cu aceasta> intensificarea competiiei care este pre#ent pe toate pieele lumii> impune or"ani#aiilor s dea dovad de fle i!ilitate i s adopte structuri adecvate pentru fiecare pia. :rin procesul "lo!ali#rii se crea# i se de#volt un sistem informaional i financiar internaional unic> care cuprinde toate or"ani#aiile de pe plan mondial i le racordea# att la informaie ct i la flu urile rapide ale capitalului. Hn aceste condiii succesul unei or"ani#aii depinde de re#ultatul nele"erii profunde a mediului n care aceasta i desfoar activitatea i de implementarea cu succes strate"iilor i structurilor or"ani#atorice adecvate. Fn 1()u. 4$rme.+r mu. $n(*$+n(.e !r+$e1 (re( 1+n1re , ( " ru1 ur$$ +rg(n$)(*$+n(.e se reali#ea# innd cont de situaia specific e istent i de influena factorilor de mediu care acionea# direct sau indirect asupra acestora i anumeD dinamica i densitatea mediului> "radul de diversificare a afacerilor firmei i volumul acestora dispersate n tere ri> numrul filialelor deinute n strintate> cota de participare a acestora la activitatea cooperaiei precum i nivelul de "lo!ali#are al diferitelor domenii de afaceriE A Cre/ ere( r$ mu.u$ !r+gre"u.u$ e;n$13 fenomen ce reclam construcia unor structuri fle i!ile care s asi"ure adaptarea la sc6im!rile te6nolo"ice i procesuale rapide. 5stfel te6nolo"ia prin caracteristicile sale de !a#> comple itatea te6nolo"ic> interdependena te6nolo"ic> conduce la o structur or"ani#atoric difereniat ?producie unicat> serie mic> de masA respectiv un "rad ridicat al sc6im!ului de informaii i materiale ntre entitile or"ani#aieiE A S1;$m0,r$.e #em+gr(4$1e care se reflect n special asupra forei de munc> prin modificarea structurii cate"oriilor de persoane> predominnd numrul lucrtorilor netradiionali ?cu contract de cola!orare> parteneriate furni#oriKvn#toriA. 5ceste sc6im!ri ntresc conceptul de or"ani#aie virtual n care fie e ist an"a9ai ce nu se ntlnesc direct i lucrea# prin intermediul te6nolo"iei> fie mem!ri unei ec6ipe pot s nu fie an"a9aii aceleiai or"ani#aii sau s nu lucre#e n acelai spaiu "eo"rafic. 5ceste trei tendine creea# un mediu economic dinamic> imprevi#i!il i competitiv n care or"ani#aiile tre!uie s "seasc un mod de a se adapta rapid i eficient pentru a face fa concurenei. :rin urmare> structurile or"ani#aionale evoluea# ca urmare a tendinei or"ani#aiilor de a7i proiecta i adapta structurile la noile condiii de pia i mediu care s reacione#e po#itiv la diferitele presiuni economice. S r( eg$( #e !r+$e1 (re ( une$ " ru1 ur$ +rg(n$)(*$+n(.e e" e $n4.uen*( , ( G #e "1+!ur$.e !en ru 1(re "e 1ree(), n+u( " ru1 ur, 1G /$ #e 1, re (num$*$ 4(1 +r$ "!e1$4$1$ me#$u.u$ $n ern /$ e9 ern (. +rg(n$)(*$e$ D 4$g.%E F$g. % Factorii care influenea# 4trate"ia de proiectare a structurii or"ani#aionale

1(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

F5'%)3II '53E I;F8UE;CE5LM 4%3U'%U35 )3+5;IL5CI);58MD misiunile i mrimea or"ani#aieiE caracteristicile mediului de afaceriE politicile economiceE nivelul te6nolo"icE "radul de informati#are cerutE potenialul mana"erialE natura o!iectivelor pe termen mediu i lun"E calitatea resursei umane. 4%35%E+I5 ,E :3)IE'%53E 5 4%3U'%U3II )3+5;IL5CI);58E

4%3U'%U35 )3+5;IL5CI);58M " ru1 ur$.e 4un1*$+n(.e /$ $er(r;$1A4un1*$+n(.eH

" ru1 ur$.e er$ +r$(.e "(u #$-$)$+n(.e

4'):U3I8E :E;%3U '53E 4E '3EE5LM ;)U5 4%3U'%U3MD nivelul i structura re#ultatelor planificate pe etapeE ratele renta!ilitiiE mrimea riscului asumatE cota de piaE "radul de satisfacere a nevoilor de salari#are pre"tire i promovare a personaluluiE "radul de an"a9are la efort a resursei umaneE atractivitatea climatului de munc.

" ru1 ur$.e m( r$1e(.e

;u se poate da un e emplu de structur or"ani#atoric ideal ? perfectA ci diferite variante adaptate att la condiiile de mediu ct i la specificul funciilor acesteia. C+re.(*$( #$n re (1*$une /$ " ru1 ur( +rg(n$)(*$+n(., "e !+( e m( er$(.$)( !r$n urm, +(re.e 1+n1.u)$$< 7 centrali#area e cesiv a creat o !irocraie neperformantE 7 descentrali#area a condus la se"mentarea responsa!ilitilorE 7 comple itatea a condus la reali#area structurilor matricealeE 7 fenomenul "lo!ali#rii a fcut posi!il apariia firmelor reeaE A parteneriatele client7furni#or precum i alianele strate"ice au creat ntreprinderile e tinseE A alianele> cooperrile transfrontaliere au condus la Ffederali#areaG firmelorE

%.2. T$!ur$.e m+#erne #e " ru1 ur$ +rg(n$)(*$+n(.e

1*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

)ricare ar fi structura adoptat> ea tre!uie s respecte principiul unitii o!iectivelor ?or"ani#area este eficient dac reali#ea# siner"ia eforturilor individuale n cadrul ntre"ului pentru atin"erea o!iectivelor ntreprinderiiA i principiul eficienei> care prevede ce o!iective tre!uie ndeplinite cu minimul de efort> deci cu costuri minime> care s asi"ure mar9a de profit la preul pieei. Hn mod specific> compartimentele se !a#ea# sau depind de factorii situaionali cum sunt funciile de lucru care sunt ndeplinite> produsul care este ansam!lat> teritoriul care este acoperit> clienii care sunt vi#ai> precum i procesul care este sta!ilit pentru reali#area produsului. :rincipalele tipuri de structuri asociate firmelor care se adaptea# cel mai eficient la noile condiii de pia> de mediu suntD " ru1 ur$.e 4un1*$+n(.e /$ 1e.e $er(r;$1 @ 4un1*$+n(.e3 er$ +r$(.e D #$-$)$+n(.eE3 " ru1 ur( m( r$1e(.,. S ru1 ur$.e 4un1*$+n(.e /$ 1e.e $er(r;$1A4un1*$+n(.e sunt cele mai adecvate firmelor care acionea# n medii sta!ile i uor previ#i!ile> ale cror produse> !eneficiari i piee nu sunt foarte diversificate. )r"ani#area ierar6ic funcional ?pe funciuniA nu ine seama de diversitatea produciei i dispersia teritorial ci doar de omo"enitatea tipului de activiti aa cum sunt ele definite ca aparinnd uneia sau alteia din funciile ntreprinderii. Este compartimentarea cea mai des folosit pentru nfiinarea compartimentelor n cadrul structurii formale i se !a#ea# pe tipul de funcii de lucru ?activitiA care sunt ndeplinite n cadrul sistemului de mana"ement. Funciile se mpart> n mod specific> n funcii de marNetin"> producie i finane. ) astfel de or"ani"ram se pre#int n fi"ura urmtoareD Fi". $ )r"ani"ram !a#at pe structura ierar6ic7funcional
'onsiliu 'onsiliu de de administraie administraie ,irector ,irector "eneral "eneral

,irector ,irector ad9unct ad9unct pt. pt. producie producie

,irector ,irector ad9unct ad9unct pentru pentru marNetin" marNetin"

,irector ,irector ad9unct ad9unct pentru pentru finane finane

4ecie 4ecie ?atelierA ?atelierA

4ecie 4ecie ?!irouA ?!irouA

4ecie 4ecie ?!irouA ?!irouA

S ru1 ur$.e er$ +r$(.e "(u #$-$)$+n(.e D"egmen (re( re"!+n"(0$.$ ,*$.+r A sunt indicate firmelor foarte mari a cror diversificare se face pre#ent pe mai multe se"mente strate"ice> al cror mediu e tern este foarte dinamic i unde fle i!ilitatea structurii este o necesitate. Este o form de or"ani#are specific firmelor cu dispensie teritorial> uneori cu elemente dispuse la mare distan unele de altele. 'oordonarea elementelor teritoriale este asi"urat de conducerea central> dar acestea pre#int i un anumit "rad de autonomie funcional ?fi". (A.

1.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Fi". & )r"ani"rama pentru structura teritorial


'onsiliu de de 5dministraie 5dministraie 'onsiliu ?,irector "eneralA "eneralA ?,irector

4ecie ?!irouA ?!irouA 4ecie

4ecie ?!irouA ?!irouA 4ecie

4ecie ?!irouA ?!irouA 4ecie

4ecie ?!irouA ?!irouA 4ecie

Lona nr. nr. 1 1 ?re"iuneaA ?re"iuneaA Lona

Lona nr. nr. $ $ ?re"iuneaA ?re"iuneaA Lona

In"inerie In"inerie

:roducie :roducie

3esurse umane umane 3esurse

+estiune +estiune economic economic

=n#ri =n#ri

) parte din funcii sunt meninute su! control centrali#at> la acest nivel fiind re#olvate pro!lemele de armoni#are a unor indicatori ntre elemente i refacerea ima"inii unitare a firmei pentru aciunile de importan ma9or i pe ori#onturi de timp semnificative. 4tructura teritorial "rupea# resursele innd seama de locul n care se ntreprinde activitatea sau pieele "eo"rafice asupra crora se focali#ea# sistemul de mana"ement. ,istana "eo"rafic se ntinde de la valori foarte mici ?distane scurte < ntre dou elemente situate n acelai oraA i pn la valori foarte mari ?ntre dou localiti din acelai stat sau c6iar ntre state diferiteA. :e msur ce #onele i amplasarea activitilor cunosc un proces de e tindere> distana "eo"rafic ntre diverse locuri poate complica foarte mult sarcina mana"ementului. :entru a simplifica procesul mana"erial> resursele pot fi "rupate innd cont de teritoriu. 5cest tip de or"ani#are este specific firmelor cu filiale teritoriale care detaea# n teritoriu n special funciile de in"inerie> producie> conta!ilitate i vn#ri. Un alt e emplu este dat de firmele mari precum re"iile autonome i societile naionale. Elementele teritoriale ale 4;'F3 sunt 3e"ionalele de cale ferat> iar ale 3E;E8 pentru partea de transport i distri!uie sunt dispeceratele re"ionale. Hn urma restructurrilor de la 4;'F3 i 3E;E8 ?');E8A se mai pstrea# n mare msur acest principiu de or"ani#are i n condiiile unei descentrali#ri i divi#ri a acestor re"ii autonome pe principiul omo"enitii activitilor principale ?la 4;'F3 s7au creat companiile deD transport persoane> marf> ntreinere i reparaii> "estiune> iar prin restructurarea ');E8 s7au creat companiile deD producie a ener"iei electrice> de transport a ener"iei electrice> i de distri!uie precum i de producere a ener"iei n centrala nuclear. 5vanta9ele decur" din mai !una stpnire i folosire a condiiilor locale i din caracterul specific al activitii iar de#avanta9ele constau n multiplicarea numrului de persoane care asi"ur aceleai funcii n diferite re"iuni> dar care asi"urate centrali#at ar fi nesatisfctor e ercitate. S ru1 ur$.e m( r$1e(.e corespund cel mai !ine firmelor mari> cu "rad ridicat de diversificare> cu situaii comple e i incerte ale mediului> ce impun acestora capacitate ridicat

1/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de prelucrare a informaiei> de adaptare rapid i de e perien te6nic fr a sacrifica economia de scar> cum este ca#ul firmelor multinaionale. 'ompartimentarea matriceal Este specific activitilor cu durat limitat> n care se formea# "rupe de lucru cu sarcini precise care cuprind diferite specialiti profesionale. 5cest mod de or"ani#are este specific activitii de proiectare> cercetare> informatic> construcii> n "eneral a lucrrilor comple e care presupun resurse de diferite tipuri i o !un coordonare a acestora pe parcursul e ecuiei. Hn aceast form de or"ani#are se m!in cea funcional cu cea de produs. ?fi". 0A. Fi". ( 'ompartimentarea matriceal
Consili! de *d#inis ra+ie Consili! de *d#inis ra+ie ,Direc or general ) ,Direc or general) Dep. & Dep. & Manage#en Manage#en proiec & proiec & Manage#en Manage#en proiec n proiec n Dep. ) Dep. ) Dep. Dep. -

Ec6ipele de lucru pe proiecte sunt conduse de efii de proiecte> dar mem!rii ec6ipei aparin unor departamente funcionale> determinate de tipul activitii de !a# pe care fiecare dintre acestea o prestea# i speciali#rii profesionale. -em!rii ec6ipei de proiect sunt su!ordonai profesional pe durata proiectului su! autoritatea efului de proiect care o depete n acea perioad pe cea a efului departamentului funcional care l7a reparti#at i care a tre!uit s7i dea acordul pentru participarea acestora la ec6ipa de proiect respectiv. eful de proiect este la rndul su su!ordonat conducerii "enerale a firmei> poate fi un mem!ru al ec6ipei mana"eriale de vrf sau poate fi su!ordonat unui mem!ru al ec6ipei mana"eriale dele"at pentru coordonarea tuturor proiectelor sau unui "rup de proiecte. Hn funcie de comple itatea proiectelor pot fi introduse n structur unele moduri intermediare cu rol de coordonare parial> dispecerat material> funcional sau informaional. ) importan esenial n orice tip de structur o are comunicarea> contactul informaional direct sau accesul la informaie> n cadrul unei reele> n 9urul unei !a#e de date corect "estionate. -atricea pe proiecte d efului de proiect autoritate deplin> rolul efului departamentului funcional fiind doar acela de a asi"ura personalul necesar i e perti#a te6nic corespun#toare domeniului de care rspunde. Fn*e.egere( 1+re1 , ( $!ur$.+r #e " ru1 ur$ !+( e 4(1$.$ ( !r+1e"u. .u,r$$ #e1$)$e$ #e !er4e1*$+n(re ( " ru1 ur$$ +rg(n$)(*$+n(.e .( n$-e.u. 4$rme$ /$3 + +#( ,3 !r+1e"u. #e

10

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

e.(0+r(re ( " r( eg$$.+r 1+re"!un), +(re me#$u.u$ #e (4(1er$ Bn 1(re (1*$+ne(), 4$rm( re"!e1 $-,. :entru a soluiona aceste pro!leme comple e> conform teoriei lui O. B. Oarrin"ton ?-ana"ement total n firma secolului PPI> $221> p. &/$A > anali#ele la nivelul firmelor tre!uie efectuate pe trei niveluriD A " r( eg$1 3 prin care se anali#ea# or"ani#aia de sus n 9os fcnd mai nti o anali# a strii curente a or"ani#aiei i a modului n care cooperea# i apoi determin forma "eneral de or"ani#are. 4tructura final poate avea caracterul unei or"ani#aii ori#ontale construit n 9urul ec6ipelor i proceselorE A +!er(*$+n(.3 prin care sunt vi#ate unitile economice strate"ice i se anali#ea# modul n care acestea i pot "rupa activitile pentru a7i susine intenia strate"ic i direcia de activitiE A (1 $13 care presupune o anali# de 9os n sus sta!ilindu7se ec6ipele i atri!uiile fiecrui post. S!e1$(.$/ $$ Bn #+men$u. m(n(gemen u.u$ " r( eg$1 (!re1$(), 1, (1e" e re$ n$-e.ur$ compun aa7#isa structur or"ani#aional iar com!inaia deci#iilor la nivel strate"ic> operaional i tactic constituie !a#a necesar lurii deci#iilor n adoptarea structurilor or"ani#aionale adecvate. :roducerea sc6im!rilor structurale necesit eforturi ma9ore att din partea mana"erului ct i a ec6ipei mana"eriale a firmei care tre!uie s "seasc strate"iile cele mai eficiente de rspuns la aciunea factorilor de risc. O. B. Oarrin"ton susine necesitatea unei restructurri or"ani#aionale >n situaia n care F(1e(" ( 1+n r$0u$e .( Bm0un, ,*$re( "emn$4$1( $-, ( !er4+rm(n*e.+r $(r ( un1$ re0u$e Bn"+*$ , #e un !.(n e4$1$en #e m(n(gemen (. "1;$m0,r$$ G ?-ana"ement total n firma secolului PPI> $221> p. &/&A.

%.2. C(r(1 er$" $1$.e n+$.+r +rg(n$)(*$$


Hn cadrul firmelor viitorului> se aprecia# c deci#iile vor fi luate pe !a#a proceselor> clienilor i ec6ipelor> folosind modele !a#ate pe speciali#area muncii> pe structurile ierar6ice de comand> care folosite adecvat> produc un potenial productiv> eficient. ;oile forme structurale vor cuta com!inaii ntre strate"ii> structuri i procese de mana"ement i c6iar noi concepii de fundamentare a firmei ca urmare a tendinei de "lo!ali#are a pieelor> tur!ulenei mediului> diminurii produciei standardi#ate i e plo#iei te6nolo"iei informaionale. 5cestea nu vor mai accepta sl!iciunile modelelor !irocraiei ci vor lua de !a# urmtoarele caracteristici ?ta!elul 1AD

%a!elul 1 < 'aracteristicile noilor or"ani#aii 5tri!ute "enerale +lo!ali#are Oiperfle i!ilitate Hm!untire continu )rientare ctre staNe6olderi

11

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%oleran pentru incertitudine 4tructur plat ?tendin de aplati#are a piramidei ierar6iceA ,escentrali#are 3eea 'aracteristici 5utoor"ani#are structurale Frontiere permea!ile 5!sena frontierelor interne Frontiere e terne va"i 'oeren ntre structur i procesele de munc :relucrarea Inte"rarea de te6nolo"ii i telecomunicaii informaiei )r"ani#are FelectronicG 3esponsa!ili#area indivi#ilor i a "rupurilor 'onceperea Hnvare continu posturilor -unc interfuncional> pe ec6ipe 8eaders6ip fr controlD mai puin de directivitate i de -ana"ement evaluare> mai mult de facilitare> de comunicaie> de munc n reea %oleran pentru am!i"uitate> ncredere n indivi#i 4ursaD -arcela ;ane> $222> pa". 1$/ %.5. Org(n$)(re( " ru1 ur(., ( 4$rme.+r mu. $n(*$+n(.e F$rme.e mu. $n(*$+n(.e !+ +4er$ m+#e.e Bn 1ee( 1e !r$-e/ e #$-er"$ ( e( 4+rme.+r " ru1 ur(.e (#(! ( e3 4$e Bn 4un1*$e #e 1(r(1 er$" $1$.e .+r 4$e Bn 4un1*$e #e 1e.e (.e me#$u.u$ Bn 1(re e-+.ue(),. A1e" e( 4un1*$+ne(), (#+! Gn# urm, +(re.e $!ur$ #e " ru1 ur$< 7 or"ani#area de filiale semi7autonome su!ordonate direciei "enerale a ntreprinderiiE A crearea unei divi#ii internaionale cuprin#nd ansam!lul activitilor n strintate i coe istnd cu su!divi#iunile funcionale ?departamente> direciiA sau cu cele operaionaleE A construirea unor divi#ii cu responsa!iliti "lo!ale or"ani#ate pe produs> #on "eo"rafic sau a unei com!inaii ntre cele douE A recur"erea la o structur matriceal pentru a e ploata economia de scar> a concepe strate"ii "lo!ale pe produs i a dispune de capaciti de adaptare la mediile localeE A adaptarea structurilor tip reea innd seama de condiiile de de#voltare> de inovaii sau specificitatea diferitelor sectoare de activitate. S ru1 ur( +rg(n$)(*$+n(., +! $m,3 1(!(0$., ", "e (#(! e)e ne1e"$ ,*$.+r +r$1,re$ un$ ,*$ #e (4(1er$ e" e 1+n"$#er( , " ru1 ur( #e 0(), ( 4$rme.+r mu. $n(*$+n(.e. 5ceasta este considerat a fi suficient de fle i!il pentru a permite ec6ili!rarea factorilor situaionaliD competenele firmei> ara n care au loc operaiunile i sfera lor de aciune> piaa concurenial dinamic> procesele economice> oamenii> sistemele de comunicaii etc.

$2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Hn conclu#ie> cele mai !une structuri or"ani#aionale sunt cele care se pot adapta i pot corespunde rapid la sc6im!are pe msur ce factorii situaionali se modific.

%.6. Ten#$n*e 1u !r$-$re .( e-+.u*$( +rg(n$)(*$e$ /$ ( me#$u.u$ (1e" e$(


Fn .u1r,r$.e #e "!e1$(.$ ( e e-+.u*$$.e -$$ +(re (.e +rg(n$)(*$e$ !re1um /$ 1e.e (.e me#$u.u$ e9 ern "un (0+r#( e Bn 1+re.(*$e #$re1 , 1u !r+gre"e.e Bnreg$" r( e #e "$" emu. e1+n+m$e$ #e !$(*,. 4c6im!rile care vor surveni n primii #ece ani ai acestui secol vor afecta omenirea n ansam!lul ei> economia mondial i implicit rolul i activitatea or"ani#aiilor. -a9oritatea specialitilor n domeniul economic nominali#ea# trei factori care vor determina att evoluia or"ani#aiilor ct i principalele caracteristici ale mediului n viitorD $n ern(*$+n(.$)(re( me#$u.u$ #e (4(1er$3 1un+(/ ere( /$ $n en"$4$1(re( "!(*$u.u$ 1+n1uren*$(..

%.6.%.In ern(*$+n(.$)(re( me#$u.u$ #e (4(1er$


5 rmas n urm epoca industrial. Economia Fcoului de fumG> susinut de teoria economic a lui 5dam 4mit6 nc de acum $22 de ani> nu mai este de actualitate. 5st#i economia supra7sim!olic servete o societate de7masificat n care nu mai are prioritate procesul industrial ci procesul coerent n afaceri. 'oerena este neleas n sensul eficienei ma imale ale strate"iilor i flu urilor financiare create din punct de vedere al profitului reali#at. 5ceast coeren a economiilor din al patrulea val nu ine seama de limitri i "ranie politice. 4tatele se afl n competiie pentru a crea un mediu de afaceri sta!il i atractiv. Hn acest conte t se accentuea# internaionali#area mediului de afaceri prin amplificarea i diversificarea activitii firmelor transnaionale i multinaionale> prin accentuarea interdependenelor dintre economiile naionale i a cooperrii statelor n pro!leme economice. 'a o consecin> se amplific fenomenul de internaionali#are a pieelor i de cretere a dimensiunilor> pro!leme ce afectea# procesul mana"erial al firmei. 5cesta tre!uie s proiecte#e i s reali#e#e structuri or"ani#aionale dependente de aceste evoluii> capa!ile s evalue#e att piaa cererii i a ofertei ct i a factorilor care determin creterea sau recesiunea economic de ansam!lu.

%.6.2.Cun+(/ ere(.
5ceast diversitate> su! care evoluea# societatea post industrial> aduce cu sine mult comple itate> care la rndul ei> nseamn c afacerile au nevoie de tot mai multe date> informaii i NnoQ76oQ pentru a funciona. 5stfel> enorme volume de cunotine sunt concentrate n Fcreierele electroniceG tot mai speciali#ate pentru a prelua inteli"ena mana"erial a firmei. 5ceast accelerare a sc6im!rii determin ca toate cunotinele noastre despre te6nolo"ie> piee> furni#ori> monede curente> preferine ale consumatorilor i toate celelalte varia!ile din lumea afacerilor s devin perisa!ile. 'ontrolul procesului de mana"ement al firmei se va afla n minile a dou tipuri de funcionariD specialitii i mana"erii. Funcionarii speciali#ai ai firmei i vor e ercita puterea re#ultat din controlul informaiilor din creierele electronice. -ana"erii i cti" puterea prin controlul informaiilor care se deplasea# prin canalele de informaii. 5cest sistem de putere re#ultat prin contri!uia specialiti7mana"eri va constitui coloana verte!ral a oricrei firme i va "estiona ntre"ul inventar de date> aptitudini i cunotine al acesteia.

$1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%.6.2.In en"$4$1(re( me#$u.u$ 1+n1uren*$(.


5devratele neca#uri pentru firm ncep atunci cnd Ftur!ulena din piaa de desfacere> economie sau societate scoate la iveal pro!leme sau oca#ii de un soi cu totul nou pentru firmG. Hn acest conte t autorii deci#iilor se confrunt cu situaii pentru care nu e ist informaii n !a#a de date privind re#olvarea lor. 'u ct este mai accelerat ritmul sc6im!rii n afaceri cu att mai mult apar asemenea situaii "reu de soluionat. Intensificarea mediului concurenial va determina or"ani#aia s pun accent din ce n ce mai mult pe cercetri ample pe pia> pe factorii de succes pe pia < performanele produselor < serviciilor oferite < i aciuni concertate de marNetin" n scopul cti"rii interesului cumprtorilor> a impactului ma im asupra lor i nu n ultimul supremaia n faa concurenei. Intensificarea cooperrii ntre firme va fi o alternativ la atacul frontal al firmelor concurente pentru a ptrunde pe o pia strin> cooperare ce poate lua forma societilor mi te i sta!ilirea de acorduri de cola!orare pe linia cercetrii7de#voltrii> produciei> comerciali#rii. 'a direcii previ#i!ile i de9a manifestate sunt nc6eierea de aliane strate"ice i fu#iuni ce sc6im! semnificativ raporturile de fore pe pieele internaionale i reconfi"urea# noile piee i sta!ilirea de politici industriale naionale concentrate pe de#voltarea economic i te6nolo"ic naional n direcia do!ndirii de competene distinctive i cti"rii de avanta9e concureniale pe piaa mondial.

2. Cr$)(< #e.$m$ ,r$ /$ (0+r#,r$ 1+n1e! u(.e


2.%. E $m+.+g$( 1+n1e! u.u$ 1r$), Hn toate lucrrile care tratea# cri#a su! diferitele ei aspecte> autorii caut e plicaii asupra noiunii respective fcnd apel la etimolo"ia "reac unde identific e presia F Ir$"$"G ce semnific Fdeci#ieG. :entru discipolii lui :laton ver!ul F Ire$nenG are nelesul de Fa 9udecaG> Fa separaG> Fa discriminaG> Fa decideG. 5ceast etimolo"ie nu atri!uie noiunii de cri# conotaiile pe care ast#i le nele"em n mod o!inuit. %eoria mana"ementului modern punctea# c Fa decideG nseamn a adopta o conclu#ie definitiv asupra unei pro!leme liti"ioase. ,eci#ia implic un fel de mediere> de ar!itra9> o deli!erare ntre dou pri aflate n disput. 5ceste dou componente aflate n opo#iie se afl n dificultatea de a ale"e> un fel de cri#> i atunci este necesar luarea unei deci#ii care s transfere situaia conflictual i s pun capt e#itrii celor dou pri. 5ceasta semnific faptul c situaia de cri# ridic pro!leme duse de supravieuire n coe#iune i de continuitate a or"ani#aiei respective care nu poate reveni la ordinea necesar dect printr7o ale"ere decisiv. :rin urmare> cri#a> ca fenomen specific mediului or"ani#aional> este determinat de durata incapacitii de deci#ie> timp n care structura or"ani#aional ?local> re"ional> naional> internaionalA este compromis. ,eci#ia aduce or"ani#aiei att coe#iunea ct i funcionarea> este elementul final al procesului de evaluare> interpretare i comunicare a modului de re#olvarea unei situaii. 5ceste ar"umente 9ustific ntr7o oarecare msur de ce etimolo"ia cuvntului cri# re#id din noiunea de deci#ie.

$$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:re#ena factorilor istorici con9uncturali a fcut ca termenul "rec FIr$"$"G < F9udecatG sau Fdeci#ieG s evolue#e i astfel l re"sim n latin cteva secole mai tr#iu F 1r$"$nG> n secolul al P=I7lea < F1r$"$"G i n pre#ent F1r$),G. ,efiniiile date cri#ei sunt diverse> n funcie de metodolo"ia de a!ordare i instrumentele specifice de anali#. 4pre e emplu> n Frana> att militarii ct i civilii revendic prioritatea i paternitatea acestora. ;u va trece mult vreme pn cnd i n 3omnia vor fi asemenea dispute> datorit faptului c terenul pe care se efectuea# aceste investi"aii este destul de arid. 8a modul "eneral> 1r$)( #e"emne(), + (men$n*(re .( (#re"( e9$" en*e$ +rg(n$)(*$+n(.e 1(re !r+#u1e + ru! ur, ( #$n(m$1$.+r /$ e1;$.$0re.+r (n er$+(re3 (n rene(), #e)$n egr(re( "$" emu.u$ re"!e1 $- 1u 1+n"e1$n*e $m!re-$)$0$.e. 2.2. M+#u. #e (0+r#(re ( 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e 5!ordarea sociolo"ic a conceptului de cri# definete cri#a ca F+ !er$+(#, Bn #$n(m$1( unu$ "$" em3 1(r(1 er$)( , !r$n (1umu.(re( (11en u( , ( #$4$1u. ,*$.+r3 $)0u1n$re( 1+n4.$1 u(., ( en"$un$.+r3 4(! 1e 4(1e #$4$1$., 4un1*$+n(re( n+rm(.,3 #e1.(n/Gn#uA"e !u ern$1e !re"$un$ "!re "1;$m0(re> .$ Hn acest conte t> semnalm definiia cri#ei dat de '6arles Oermann&. F) cri# este o situaie careD aA amenin o!iective net prioritare ale unitii de deci#ieE !A reduce timpul de rspuns n timp util nainte ca deci#ia s poat fi transformat n aciuneE cA surprinde pe mem!rii unitii de deci#ie prin apariia saG. Un alt autor> BarrR -c. 8on"lin> definete 1r$)( ca fiind Fun e-en$men 3 #e)-,.u$re3 (1u)(*$e "(u "e #e !r+0.eme $n erne /$ e9 erne 1(re (men$n*, $n egr$ ( e(3 re!u (*$( "(u e9$" en*( unu$ $n#$-$# "(u +rg(n$)(*$$>.5 3eferindu7se la climatul or"ani#aional internaional> n 11/(> "eneralul Beaufre vedea n cri# F+ " (re #e en"$une Bn 1ur"u. 1,re$( e9$" , r$"1u. m(9$m (. une$ e"1(.(#,r$ "!re un 1+n4.$1 (rm( 3 Bn 1(re (#-er"(ru. ", 4$e Bm!$e#$1( ", #+0Gn#e("1, un (num$ (-(n (J !+.$ $1 "(u m$.$ (rH (1e" (-(n (J !+.$ $1 "(u m$.$ (rH (1e" (-(n (J re!re)$n , #e1$ m$)( 1r$)e$ !en ru (!,r, +r3 r$"1u. m$n$m>. +eneralul :oirier construiete o definiie mai simplist astfelD F1r$)( re!re)$n , + #e er$+r(re 0ru"1, "(u gr(#u(., ( 4(1 +r$.+r #e e1;$.$0ru 1e ("$gur, Bn m+# +0$/nu$ r(!+r ur$.e #e 1+e9$" en*, Bn re " ( e>. Fostul director al Institutului !ritanic de 4tudii 4trate"ice> 5lastair Buc6an> referindu7se la cri#ele "eostrate"ice formulea# urmtorul enunD F !er$+(#( 1+n4.$1 u(., Bn re #+u, "(u m($ mu. e " ( e 1(re $n er-$ne ( un1$ 1Gn# un( #$n !,r*$ + Bn1+.*e/ e !e 1e(.(. , !e un !un1 !re1$" "(u 1e !+( e 4$ #e4$n$ 1( /$ ( un1$ 1Gn# re0u$e .u( , + ;+ ,rGre ("u!r( r,"!un"u.u$ 1e re0u$e #( (1e" e$ "4$#,r$>. :erioada 3#!oiului 3ece> su!stituent !enefic al variantei r#!oiului clasic> a inspirat mai muli analiti printre care reamintim pe faimosul 3aRmond 5ron care atri!uie cri#ei urmtoarea definiieD A1e( 4+rm, -$+.en , re*$nu , #e $n4+rm(re ne1+n1re $)( ,3 #e" $n( ,
$ &

Dic+ionar de sociologie, Ed. Babel, B!c!re% i, &''-, p. &./; 0er#ann, C., F., Crisis in Foreign "olic1, Ed. Bobs Merril Co, $ndianapolis, &'2'; ( Longlin, B., Ris3 and Crisis Co##!nica ion, Ed. Longlin M!l i#edia "!blishing L d, 4 a5a, &''2, p. &6;

$&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

( 1Gn ,r$ greu Bn 0(.(n*( #e1$)$+n(., ( 1e.u$.(. 3 !en ru (A. 1+n" rGnge ", renun*e .( $n ere"e.e "(.e .eg$ $me /$ ( +0*$ne #e .( e. 1+n1e"$$ 1(re nu 1+re"!un# m$)e$3 !en ru ( e-$ ( r$"1u. r,)0+$u.u$ + (. ... 5nali#a acestor definiii precum i a altora> lun"i i detaliate> conduce la ela!orarea unor puncte de vedere comune referitoare la cri#e i anumeD S ruptura ec6ili!rului interior specific mediului or"ani#aionalE S perceperea cri#ei de ctre prile implicate ca un ansam!lu de ameninri> pericole> riscuriE S frecvente posi!iliti de confruntare> inclusiv de ordin militarE S caracterul relativ i e clusiv a!solut al cri#ei S necesitatea lurii unor deci#ii importante> limitarea accesului la informaii> pre#ena unei atmosfere marcat de n"ri9orare> timpul la dispo#iie e trem de limitat i oscilaii puternice ale strii de tensiune. 5nali#a i interpretarea acestor puncte de vedere comune asupra definirii cri#elor orientea# eforturile de cercetare spre o definire sintetic a cri#eiD 1r$)( e" e un m+men #e ru! ur, Bn $n er$+ru. unu$ "$" em +rg(n$)( . 5pariia i manifestarea fenomenului de cri# solicit factorilor deci#ionali s7i defineasc o po#iie fie n favoarea meninerii ?conservriiA> fie pentru transformarea ?sc6im!areaA sistemului dat n perspectiva reinstalrii ec6ili!rului. Indiferent de natura i anver"ura cri#ei> aceasta poate fi mai mult sau mai puin previ#i!il i ntotdeauna este re#ultatul unei situaii de tensiune. Hn toate situaiile cri#a < fenomen purttor de riscuri att pentru meninerea ec6ili!rului or"ani#aional ct i pentru securitatea naional i internaional 7 invoc cu necesitate adoptarea unor deci#ii rapide i adecvate precum i e istena i aplicarea unor mecanisme i proceduri de "estionare a ei.

2.2. F(1 +r$$ 1(re genere(), 1r$)e.e 'ri#a> ca fenomen social comple > este supus le"ic unor determinri cau#ale care7i definesc esena> i confi"urea# structura i procesualitatea. :rin activitatea lor contient oamenii pot descoperi diferite nlnuiri cau#ale> pot modifica sistemul de condiii sau> mai e act> aciunea factorilor care nsoesc cri#ele n derularea lor> dar nu pot suprima relaiile cau#ale sau introduce ordine cau#al n societate. 8e"ea cau#alitii* se manifest diferit n funcie de varietatea formelor de micare i a nivelelor de or"ani#are a materiei. Hn ca#ul unui raport cau#al> o!iectul sau fenomenul care precede i provoac ?determinA producerea altui o!iect sau fenomen se numete cau#> iar o!iectul sau fenomenul care succede i a crui pondere este provocat ?determinatA de cau# este numit efect. 'onform concepiei deterministe ntre cau# i efect se sta!ilete un raport de necesitate. 'onstana acestui raport este ntotdeauna mediat de condiii> adic de factorii care nsoesc cau#ele n derularea lor. 'au#ele pot provoca aceleai efecte ?tipuri de cri#eA numai dac acionea# n aceleai condiii. )dat aprut> cri#a poate avea un rol activ> prin efectele produse> asupra cau#elor care au "enerat7o> influenndu7le favora!il sau nefavora!il. Indiferent de rolul pe care l 9oac
*

Ca!zali a ea ca egorie a cone7i!nii !ni8ersale care e7pri# corela+ia din re ca!z %i e9ec , s!ccesi!nea gene ic a 9eno#enelor :n 9!nc+ie de ansa#bl!l condi+iilor care :nso+esc dina#ica lor obiec i8. ,Dic+ionar de 9iloso9ie, Ed. "oli ic, B!c!re% i, &';(, p. &6)<

a< factorii interni=

> acele ele#en e, si !a+ii sa! $( condi+ii in erne care prin na !ra lor genereaz e9ec e des abiliza oare pen r! co#ponen ele sis e#!l!i na+ional

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cri#a n raport cu cau#ele care au produs7o> acestea din urm au rolul determinant. tiina contemporan demonstrea# faptul c ntre cau#ele cri#elor i cri#ele propriu7#ise e ist relaii preciseD continuitate> interdependen> corelaie calitativ> autore"lare. 5ceast scurt a!ordare filosofic a raporturilor e istente ntre cau#e i cri#e ?efecteA permite nele"erea fenomenului cri# la nivel individual> or"ani#aional> naional> re"ional ?#onalA i "lo!al. 'ri#ele pot apare ca fenomene sociale att pe plan intern ct i pe plan internaional. Hn am!ele situaii> este a!solut necesar identificarea i definirea factorilor care le "enerea# i care pot fi "rupai astfelD

A posi!ilele evoluii ne"ative n domeniul democrati#rii> respectrii drepturilor omului i al


de#voltrii economice cu efecte desta!ili#atoare pe plan naional> pe #one e tinseE A persistena pro!lemelor "rave de natur economic> financiar i social> "enerate de prelun"irea tran#iiei i ntr#ierea reformelor structuraleE A accentuarea formelor de corupie i de administrare deficitar a resurselor pu!lice care produc adncirea inec6itilor sociale> proliferarea economiei su!terane i fenomenul de e clu#iune socialE A reaciile ineficiente ale instituiilor statului n faa acuti#rii fenomenelor de criminalitate economic i de pertur!are a ordinii pu!lice i si"uranei ceteanului> fenomene care au efecte ne"ative asupra coe#iunii i solidaritii sociale> asupra calitii vieii cetenilorE A meninerea unor surse i cau#e de poteniale conflicte sociale punctuale> de mai mic sau mai mare ntindere> cu efecte asupra consumului inutil al ener"iei> diminurii sau ntreruperii proceselor i activitilor economice propriu7#ise i asupra strii de linite a populaieiE A nerespectarea normelor ecolo"ice n funcionarea unor o!iective industriale> producerea unor de#astre ecolo"ice> catastrofe naturale i procese de de"radare a mediuluiE A e istena unei !irocraii e cesive n administraie> cu efecte asupra sl!irii coe#iunii sociale i civice i scderea nivelului de ncredere a cetenilor n instituiile statuluiE A meninerea unor decala9e de de#voltare ntre re"iunile statuluiE A meninerea la un nivel sc#ut a infrastructurii informaionale i ntr#ieri n reali#area acesteia la standardele impuse de dinamica "lo!ali#riiE A emi"rarea specialitilor din diferite domenii de vrf> fenomen ce afectea# potenialul de de#voltare a societii romnetiE A e istena i funcionarea unui sistem de educaie ri"id i opac care promovea# criterii e"alitariste de or"ani#are i administrare> sensi!il la presiunile i interesele individuale i de "rup.

!A 4(1 +r$$ e9 ern$D

7 acele elemente> situaii sau condiii e terne care prin aciunea lor favori#ea# apariia i de#voltarea cri#elor interne i internaionale ?re"ionale> #onale> "lo!aleA.

$*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:ot fi identificai urmtorii factori e terniD A evoluii ne"ative pe plan re"ional> #onal> n domeniul democrati#rii> respectrii drepturilor omului i al de#voltrii economiceE A limitarea accesului statelor la unele resurse i oportuniti re"ionale importante pentru reali#area intereselor naionaleE A mi"raia clandestin> apariia unor flu uri de refu"iai> e odul creierelorE A proliferarea armelor de distru"ere n mas> a te6nolo"iilor i materialelor nucleare> a armamentelor i mi9loacelor letale neconvenionaleE A proliferarea i de#voltarea reelelor teroriste> a crimei or"ani#ate transnaionale> a traficului ile"al de persoane> dro"uri> armamente i muniie> de materiale radioactive i strate"iceE A aciuni de incitare la e tremism> intolerana> separatism sau enofo!ie> care pot afecta statul i promovarea valorilor democraticeE A e istena unor decala9e ntre nivelurilor de de#voltare> asi"urare a securitii i "radul de sta!ilitate ale statelor din pro imitatea statului n cau#E A terorismul politic transnaional i internaional> inclusiv su! formele sale !iolo"ice i informaticeE A atentatele la si"urana mi9loacelor de transport intern i internaionalE A aciuni destinate n mod premeditat afectrii ima"inii statului n plan internaional> cu efecte asupra credi!ilitii i serio#itii n ndeplinirea an"a9amentelor asumateE A a"resiunea economico7financiarE A provocarea cu intenie a catastrofelor ecolo"ice. Hn conte tul unei aciuni con9u"ate a acestor factori> este tot mai "reu de fcut o disociere net ntre ceea ce se petrece> ca fenomene pe plan intern i ce se ntmpl pe plan internaional. 5ccentuarea interdependenelor multiple dintre aceti factori> "lo!ali#area i li!erali#area sc6im!urilor de la cele comerciale la cele informaionale> fac tot mai dificil o asemenea disociere ntr7un mediu "lo!ali#at n care att factorii interni ct i cei e terni se pot "enera i potena reciproc. Fundalul pe care se proiectea# dinamica acestor interdependene este totui unul po#itiv> fiind susinut de un spirit european i mondial de cooperare i dialo" precum i de implicarea unor or"anisme "lo!ale n "estionarea pro!lemelor comple e "eneratoare de cri#e. :e acest fundal> responsa!ilitatea statului este de a "estiona cu autoritate aciunea factorilor de natur strict intern pentru a oferi un cadru atractiv> economico7social care s po#iione#e n mod favora!il statul respectiv n mediul internaional. 2.5. T$!+.+g$( 1r$)e.+r 'ri#ele sunt fenomene sociale de mare amploare i comple e care suscit interesul mai multor lo"ici disciplinare. 'u toate acestea e perii caut s pun n lumin caracteristicile i mecanismele cri#ei folosind din a!unden ar"umentele specifice propriei discipline. 5stfel e1+n+m$/ $$ atri!uie caracteristicile cri#ei unor fenomene ?constituite n efecteA cum suntD inflaia> oma9ul> sta"narea> recesiunea> lipsa de materii prime etc. P+.$ +.+g$$ aprecia# c acest fenomen este "enerat> cel mai adesea> de tarele implicrii politicului> inconsistena i

$.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

lipsa de coeren a pro"ramelor> lipsa de interes sau incapacitatea factorilor politici de a soluiona conflictele sociale. I" +r$1$$ vd cri#ele ca re#ultat al evoluiei 9ocului politic ntre state> 9oc dominant de tendinele e"oiste de e pansiune. S+1$+.+g$$ /$ !"$;+.+g$$ aprecia# cri#ele ca fenomene care se nscriu n evoluia normal a fiinei umane i corespund unor stadii sau fa#e ale de#voltrii sale "enetice. E perii n psi6o7sociolo"ie anali#ea# att cri#ele individuale ct i cri#ele din unitile socialeD "rupuri> or"ani#aii> instituii. Hn timp ce sociolo"ii identific ori"inea cri#elor n inec6itile sociale> psi6olo"ii consider cri#a drept o destructurare a identitii indivi#ilor> a sistemului lor de evaluare i semnificare "enerat de impulsurile instinctuale. ,atorit faptului c fenomenul cri# este universal i formele su! care se manifest cri#ele sunt comple e i diverse> pentru o a!ordare de specialitate> este necesar o clasificare a cri#elor. 3eali#area unei tipolo"ii a cri#elor este posi!il i acest lucru presupune identificarea unor criterii semnificative fa de care pot fi definite i evaluate principalele caracteristici ale cri#ei. Hn marea lor ma9oritate e perii aprecia# c n reali#area unei tipolo"ii ct mai realiste a cri#elor ar putea fi utili#ate urmtoarele criteriiD tipul de soluii i modul de re#olvareE tipul de mediuE domeniul n care apare cri#aE nivelul la care apareE ur"ena re#olvrii. F$g. % @ T$!+.+g$( 1r$)e.+r (E #u!, $!u. #e "+.u*$$ /$ m+#u. #e re)+.-(re< 7 cri#e de de#voltare 7 cri#e de le"itimitate 7 cri#e de onestitate 7 cri#e de competen cri#e interne cri#e e terne cri#e politice cri#e ideolo"ice cri#e de re"im cri#e de autoritate cri#e economice cri#e culturale cri#e de comunicare cri#e de ima"ine cri#a ener"etic cri#e individuale cri#e or"ani#aionale cri#e locale cri#e naionale cri#e #onale cri#e continentale cri#e mondiale $/ cri#e imediate cri#e ur"ente cri#e susinute

0E #u!, $!u. #e me#$u<

1E #u!, #+men$u. Bn 1(re (!(re 1r$)(<

#E #u!, n$-e.u. .( 1(re (!(re 1r$)(<

eE #u!, urgen*( re)+.-,r$$<

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

2.5.%. Cr$)( #e #e)-+. (re ;oiunea de cri# ar putea fi asociat cu cele de sc6im!are < de#voltare. '6iar dac asocierea dintre cri# i de#voltare nu este receptat imediat> dup un studiu aprofundat> se poate consemna faptul c att sc6im!area ct i de#voltarea sunt fenomene care transform realitatea oamenilor> afectea# o!iectivele> procedurile> relaiile> re#ultatele muncii acestora. 'ri#a de de#voltare apare ca urmare a contradiciei dintre starea de fapt a unui sistem i tendinele de evoluie care cer cu strin"en modificarea parametrilor de stare ai sistemului respectiv. 5ceste tendine de evoluie e ercit presiuni asupra mana"ementului de sistem orientnd ec6ipa mana"erial asupra necesitii a!andonrii vec6iului tip de "estionare social i implementarea noului tip. 'ri#a de de#voltare indic faptul c vec6ile soluii pentru re#olvarea pro!lemelor i7au epui#at resursele i c este necesar construcia i implementarea unor noi tipuri de soluii n concordan cu factorii determinani ai evoluiei sociale. Fn e"en*, 1r$)( #e #e)-+. (re "e 1+n" $ u$e Bn rA+ 1+n4run (re #$n re #+u, (. ern( $-e< 1+n"er-( +(re /$ Bnn+$ +(re. 5cest tip de cri# se manifest n toate sistemele naturale i operea# ca o ruptur cu ordinea precedent pentru a face loc celei noi. )menirea n ansam!lu ct i diferitele tipuri de sisteme sociale> n msura n care dein capa!ilitile necesare pentru a "estiona procesul de reinstaurare a ordinii noi> acest proces se derulea# prin cri#e de de#voltare. 4pre e emplificare> 3evoluia !ur"6e# din Frana ?1/01A> 3evoluia anticomunist din 3omnia ?1101A repre#int> n sensul a!ordat> cri#e de de#voltare. 8a nivelul or"ani#aiei cri#ele de de#voltare apar n perioadele de timp n care soluiile mana"eriale sunt depite de noile capaciti informaionale> mult mai performante> care impun ur"ent proiectarea reor"ani#rii or"ani#aiei. :rin re#olvarea acestei contradicii se asi"ur continuitatea o!iectivelor i structurilor or"ani#aiei> raiunii sociale a activitii mem!rilor si> capacitii sale deci#ionale. 2.5.2. Cr$)( #e .eg$ $m$ ( e Hn mod o!iectiv societatea ?sistemul> or"ani#aiaA ar tre!ui s identifice i s implemente#e soluii via!ile pentru a constitui alternative credi!ile la vec6ea situaie. Hn momentul n care un pac6et de msuri aplicat pe durata unei perioade de timp devine nefuncional> acesta i pierde credi!ilitatea. ,eprecierea soluiilor are loc mai intens atunci cnd n societate ?sistem> or"ani#aieA sunt posi!ile i alte alternative care devin le"itime n efortul de a construi alte modaliti de ieire din cri#. Hn etapa de tran#iie spre economia de pia funcional n 3omnia s7au aplicat ntr7o succesiune pro"rame i pac6ete de msuri

$0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

dintre care unele i7au pierdut credi!ilitatea fiind necesare ela!orarea i implementarea unor pro"rame i soluii alternative. 2.5.2. Cr$)( #e +ne" $ ( e 5cest tip de cri# este caracteristic pentru acele situaii n care oamenii n "eneral sau structurile de deci#ie> dei dispun de un pac6et de mecanisme i proceduri de "estionare a cri#elor de de#voltare> de le"itimitate> folosesc aceste instrumente cu scopuri ascunse> su!versive> care periclitea# or"ani#aia ?sistemulA i afectea# n mod direct capacitatea acesteia de a funciona n re"im normal. ,e cele mai multe ori> multitudinea de interese "rupate n tipuri de vectori de putere ?informaionale> politice> paramilitare> totalitare etc.A urmrind o!inerea unor avanta9e personale sau "rupale> a!at efortul "eneral de "estionare corect i eficient a cri#elor spre folosirea unor metode i te6nici neadecvate. Esena cri#ei de onestitate const n a!andonarea mi9loacelor performante de "estionare a spaiului de conflict informaional> "enerator de cri#e> i utili#area unor mi9loace total necorespun#toare soluiei specifice or"ani#aiei ?sistemuluiA. 2.5.5. Cr$)( #e 1+m!e en*, 'ri#ele de competen definesc acele situaii or"ani#aionale ?sistemiceA "eneratoare de insecuritate i pericole de destructurare. Ec6ipele mana"eriale dei au la dispo#iie> n spaiul de conflict informaional> o serie de posi!iliti de operare n scopul imitrii efectelor de cri#> se dovedesc incapa!ile de a le accesa i utili#a> ca urmare a limitelor profesionale i morale a oamenilor ce formea# aceste ec6ipe. 2.5.6. Cr$)( $n ern, Este tipul de cri# cel mai frecvent ntlnit n societatea contemporan. 3espectivele cri#e sunt curente> se fac simite n rndul salariailor> funcionarilor> conducerii> tuturor acelora care simt efectele cri#ei. 'ri#a intern este specific mediului or"ani#aional ct i mediului e tern n care or"ani#aia funcionea#. 4e poate vor!i de cri#a or"ani#aional> cri#a de nivel departamental> de ramur> precum i cri#e la nivel naional. ,e cele mai multe ori responsa!ili sunt mana"erii i ec6ipele mana"eriale care invoc fenomenul cri# cu titlu de constatare sau avertisment fr s acione#e asupra cau#elor care le "enerea#. Hn aceste situaii> se clatin structurile> se dere"lea# dinamicile> se deteriorea# relaiile n cadrul procesului muncii> apare solidaritatea conflictual i incapacitatea de a continua producerea de !unuri i servicii i> prin urmare> necesitatea sc6im!rii> reae#rii structurilor pe !a#e i principii adecvate. ,atorit faptului c aceste cri#e sunt considerate fenomene conectate la procesul de modernitate> cau#ele lor sunt cantonate n necesitatea corelrii cu sc6im!rile intervenite n raporturile umane> modurile de pra is i de transformare a realitii. 'ri#ele interne> n situaia unei "estionri neadecvate pot de"enera n cri#e e terne. Ele pot influena mediul e tern n care or"ani#aia ?sistemulA funcionea# att n plan or"ani#aional For"ani#aiile din acelai domeniu pe lanul productiv ori#ontal> apoi vecintatea specific ndeprtat> or"ani#aiile din acelai domeniu pe lanul productiv vertical> ca n cele din urm s afecte#e domeniile cone e.G. 5ceste cri#e> dia"nosticate de e peri sau politicieni de diferite orientri> sunt recepionate de indivi#ii care suport consecinele su! forma traumelor n re"istrul psi6ic i somatic. :uine or"ani#aii sau instituii scap unui astfel de e periene care in att de
.

Chici!dean, $., Ges ionarea crizelor de i#agine, Ed. Co#!nicare ro )66), B!c!re% i, )66), p. -(;

$1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

avansarea !rutal a te6nolo"iilor sistemelor de informare ct i de speciali#area actorilor care au n responsa!ilitate "estionarea cri#ei. 2.5.7. Cr$)( e9 ern, 4unt definite acele cri#e care se produc n e teriorul or"ani#aiilor ?instituiilorA> domeniilor specifice> teritoriului naional. ,e cele mai multe ori aceste cri#e au efecte directe asupra funcionrii unor or"ani#aii ?sistemeA producnd cri#e interne. ,in aceste considerente orice cri# aprut n imediata vecintate tre!uie anali#at i evaluate consecinele cu efecte directe asupra or"ani#aiei ?sistemuluiA proprii. %otodat este necesar ela!orarea i implementarea unei strate"ii de securitate a cadrului funcional i am!iental corespun#tor or"ani#aiei. Efectele unei astfel de cri#e sunt simite n funcie de calitatea mana"ementului anticri# adoptat de ec6ipa mana"erial. 2.5.8. Cr$)( !+.$ $1, ,efinete trecerea de la o fa# de sta!ilitate funcional i structural a sistemului politic propriu unei societi la o fa# de insta!ilitate "enerat de sla!a capacitate de adaptare a relaiilor politice> instituiilor politice i conceptelor politice la noile oportuniti oferite de mediul politic planetar. Ieirea din cri# politic este posi!il pe ci diverse> ale"erea acestora depin#nd de a!ilitatea componentelor sistemului politic. / 'a forme concrete de manifestare a cri#ei politice identificmD cri#a de re"im> respectiv cri#a de autoritate> cri#a ideolo"ic. S 'ri#a de re"im este "enerat de deteriorarea raporturilor de fore dintre ceteni> dintre societatea civil i stat> n condiiile n care or"anele de conducere ale puterii politice> or"anele de stat nu acionea# prin consultarea cetenilor> prin respectarea voinei i intereselor acestora. 'ri#a de re"im se manifest cu mai mare intensitate atunci cnd or"anele puterii politice repre#int interesele unui "rup minoritar> n conflict cu interesele "enerale ale societii. 2.5.8. Cr$)( #e (u +r$ ( e 3epre#int o form de manifestare a cri#ei politice n care statul> ca instituie central a sistemului politic> i pierde ec6ili!rul centrului su de deci#ie precum i a pr"6iilor sale e ecutive. 5cest aspect a"ravea# toate celelalte componente ale cri#ei sociale> produce pr!uirea ordinii sociale su! ocul anar6iei i destrmrii. Hn conte tul cri#ei de autoritate sunt favori#ate fenomene destructurale cum suntD e tinderea conflictelor interetnice i interrepu!licaneE descompunerea relaiilor economiceE nclcarea le"ilorE creterea corupieiE

?is e#!l poli ic reprezin par e co#ponen a sis e#!l!i social global care asig!r organizarea %i cond!cerea de ansa#bl! a socie +ii, 9!nc+ionali a ea ei. C!prinde= rela+iile poli ice, ins i !+iile poli ice %i concep+iile poli ice. Rela+iile poli ice= de9inesc acele leg !ri, rapor !ri care se s abilesc :n re di9eri ele ca egorii %i gr!p!ri sociale :n cali a ea lor de agen+i ai !nor ac+i!ni 8iz@nd sa is9acerea in ereselor lor :n rapor c! p! erea de s a . Rela+iile poli ice a! carac er prag#a ic, organiza %i se #ani9es prin in er#edi!l ins i !+iilor poli ice. $ns i !+iile poli ice= s!n 9or#ele de organizare poli ic la !n #o#en da . ? a !l reprezin principala %i cea #ai 8eche ins i !+ie poli ic. *l !ri de s a , din ins i !+iile poli ice #ai 9ac par e= par idele poli ice, organiza+iile poli ice, !nele ins i !+ii poli ice c! carac er in erna+ional. Concep+iile poli ice= e7pri# o an!#i concep+ie de organizare %i cond!cere a socie +ii pe baza !nor principii sa! p!nc e de 8edere.

&2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

a"ravarea condiiilor de traiE escaladarea violenei> crimei or"ani#ateE creterea consumului de dro"uri etc. 'ri#a de autoritate a instituiilor puterii semnific incapacitatea statului de a funciona ca or"anism re"ulator al sistemului social> al asi"urrii sta!ilitii sau prin instaurarea i respectarea le"ilor> a normelor de drept. 2.5.:. Cr$)( e1+n+m$1, Eeste o !oal "rav a or"anismului economic ce reflect o rupere "rav a ec6ili!rului economic mai ales dintre producie i consum> dintre cerere i ofert> cu efecte directe asupra preurilor> "radului de ocupare i de folosire a factorilor de producie. 4e manifest prinD restrn"erea n proporii nsemnate a produciei i afacerilor comercialeE supraproducia relativ de mrfuri> ca urmare a decala9ului mare e istent ntre cantitatea> calitatea i cererea solva!il de mrfuriE scderea !rusc a cursului aciunilorE nmulirea falimentelorE creterea oma9ului i accentuarea procesului de decapitali#are a activitii economice a micilor productori etc. 'ri#a economic poate fi "enerat de urmtorii factoriD 7 mana"ementul or"ani#aional deficitar al societilor i unitilor de producie datorat fie incompetenei fie promovrii unor interese ce nu in de eficienti#area i repre#entarea competitiv a intereselor ntreprinderii respectiveE 7 sla!a capacitate de nfptuire a reproduciei i de participare la circuitul intern sau e tern al pieei de desfacereE 7 tendinele de rete6nolo"i#are rapid i moderni#are a produciei i> ca re#ultat> creterea numrului de omeri. :rin amploare i consecine> cri#a economic influenea# toate celelalte domenii ale vieii unui stat> "rupuri de state sau ntre"ul spaiu planetar. 5mploarea i consecinele cri#ei economice pot fi a"ravate dac anterior au avut loc cri#e financiare> !ancare> valutare> de credit> de !urs sau alte tipuri de cri#e care au le"tur direct cu folosirea resurselor naturale ?ener"etic> ecolo"ic sau de materii primeA. 2.5.%0. Cr$)( energe $1, ,efinit ca un ansam!lu de pertur!aii i efecte ne"ative pe care le "enerea# Finsuficiena resurselor ener"etice clasice cunoscute pn acum n raport cu nivelul te6nicii i te6nolo"iei actuale> cu reparti#area pe "lo! i caracterul e ploatrii acestor resurse.G0 4cderea productivitii n e tracia de petrol i creterea preurilor la iei au "enerat asupra economiilor statelor importatoare de iei ct i asupra economiei mondiale o "rav pertur!are a lu urilor economico7financiare. 'reterea preului la iei a "enerat implicit creterea "eneral a preurilor> la unele restructurri dramatice n confi"uraia pe ramuri a unor economii. Efectele cri#ei ener"etice se resimt diferit de la o ar la alta i pe "rupuri de ri n funcie deD ct de mult este orientat economia respectiv spre consumul de resurse ener"eticeE e istena i cantitatea de resurse ener"etice cu preponderen pe plan naionalE posi!ilitile financiare de a ac6i#iiona aceste resurse. 4oluionarea cri#ei ener"etice depinde n mare msur de implementarea pro"resului te6nic> te6nolo"ic i tiinific precum i de promovarea n relaiile dintre state a unor principii care s nlture discriminrile de orice natur. 2.5.%%. Cr$)( $n#$-$#u(., 8a acest nivel> cri#a semnific o rupere !rusc de ec6ili!ru ce presupune un atac violent asupra prilor vii ale sistemului uman> cu nceput neateptat i sfrit incert. )mul parcur"e>
0

Dic+ionar de econo#ie poli ic, Ed "oli ic, B!c!re% i, &';.;

&1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de7a lun"ul vieii> o serie de etape critice care pot constitui momente favora!ile declanrii unei cri#e individuale. 5nticul Oipocrate> pornind de la concepia lui asupra !olii> ca de#ec6ili!ru> considera cri#a individual ca un re#ultat al unei lupte duse de corp mpotriva a"resiunilor mediului e tern. Boala> ,up Oipocrate> nu este o suferin suportat de om ci un efort de nsntoire> iar cri#ele constituie e presia unui travaliu prin care corpul uman lupt pentru vindecare. Unii e peri n materie> nscriu cri#ele ca fenomene necesare n evoluia normal a fiinei umane care conduc la unele transformri n relaiile individului cu lumea i provoac unele sc6im!ri psi6ice po#itive. 5lte cri#e individuale sunt "enerate de evenimente sociale imprevi#i!ile care pertur! capacitile individului de adaptare> i destructurea# personalitatea i de cele mai multe ori i solicit un efort de redresare aproape imposi!il ?mai ales cnd individul este lipsit de mecanismele de protecie adecvate precum i de o e perien anterioarA. %oate celelalte tipuri de cri#e> ns cu prioritate cri#ele sociale> produc "rave repercursiuni asupra individului afectnd sentimentul de identitate iar uneori ani6ilnd fundamentele "enetice i !io"rafice. ,eoarece scopul propus este de a ncura9a i de#volta cercetarea cri#elor contemporane> am considerat necesar o e tensie a a!ordrii tipolo"iei cri#elor> oferind unele ar"umente sumare pentru nele"erea corect a pro!lematicii care urmea#.

2. E (!e.e3 1(r(1 er$" $1$.e /$ e4e1 e.e 1r$)e.+r


4ituaiile de cri# au o evoluie specific> n funcie de domeniul n care se manifest. )rice cri# are o istorie> ea se produce ntr7un timp. 'ri#a> desemnnd un moment de !ulversare> recepionat i suportat de actorii sociali> de cele mai multe ori> este precedat de o perioad preliminar n care conflictul mocnete. Hn orice tip de sistem e ist o ordine aparent la adpostul creia se reali#ea# o anumit mascare a principalilor indici care anun producerea cri#ei ?posi!ilitatea producerii acesteiaA. ,in acest motiv> fa#a critic propriu7#is a cri#ei surprinde i detonea# ordinea normal a sistemului. 4ituaiile de cri# se pot scurta sau prelun"i n funcie de modul n care mana"ementul de sistem "estionea# procesul cri#ei. 2.%. E (!e.e 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e 'u anumite nuanri> ma9oritatea opiniilor care se refer la definirea etapelor evoluiei cri#elor> evidenia# trei etape i anumeD (n e1r$)( ?etapa preliminarA> 1r$)( e4e1 $-, ?etapa criticA i !+" 1r$)( ?etapa de refacereA. An e1r$)( De (!( !re.$m$n(r,E este varia!il ca durat i poate ncepe n momentul cnd> ntre interaciunile o!inuite ale elementelor unui sistem apar destructurri ce constituie ameninri pentru o!iectivele sistemului. Hn aceast etap se instalea# o anumit stare de vi"ilen mana"erial nsoit de o atmosfer de ncrcare> tensiune i competiii ?demonstraiiA. %otodat> ies n eviden nenele"erile> acu#aiile> pro!lemele diver"ente care apar ntre parteneri> "rupuri> state> avnd sen#aia c cellalt a pus n pericol interesele> o!iectivele comune. 3andamentul sistemului scade pro"resiv iar suprave"6erea mana"erial de rutin nu limitea# evoluia conflictual. Etapa preliminar se termin n momentul n care

&$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cri#a este recunoscut n mod desc6is. Hn cele mai multe situaii> aceast etap nu este perceput> la modul "eneral ?de ctre mem!rii unei or"ani#aii sau populaieA datorit unor evenimente care alimentea# elanul consensual i> care se succed su! forma unor momente critice urmate de relansri mai mult sau mai puin dura!ile. Foarte muli indivi#i resimt etapa preliminar ca o perioad de timp cu efecte protectoare asupra lor aflai ntr7un conte t contradictoriu> comple i e i"ent. Unii speculea#> n aceast etap dinamica relaiilor interne de putere> i e prim ade#iunea fa de polul de putere dominant care7i consolidea# presti"iul i i ascunde propria fra"ilitate. ,e la conducerea statal i pn la mana"ementul or"ani#aional se pot identifica n aceast etap> una din urmtoarele confi"uraii posi!ileD te6nocratic> autocratic> represiv i !irocratic. ,eoarece n lume re"sim puternice interdependene> simultan cu o mare ri"iditate mana"erial ?politic> social> economic etc.A nu se poate construi rapid un scenariu care s accepte diferenele vi#i!ile ntre actorii sociali. :entru c n aceast lume nu este loc pentru al treilea> pentru mediere> intervine cri#a efectiv ?etapa criticA. Cr$)( e4e1 $-, De (!( 1r$ $1,E poate fi mai scurt sau mai ndelun"at> mai violent sau mai calm> ateptat sau inopinat. Hn cele mai multe ca#uri declanarea cri#ei este anunat de un eveniment importantD atacul @uQeituluiE demisia "uvernuluiE dispariia unui persona9 important din structura sistemuluiE mediati#area unui ca# de corupie a polului de putere dominantE modificarea !rusc a discursuluiE scderea drastic i !rusc a valorii monedei naionaleE continuarea unei situaii de risc ma9or ntr7un compartiment> domeniu> re"iune etc. 5cest eveniment pre#entat pu!lic> declanea# adevrata cri# care desc6ide oc6ii celor implicai i afectai i anun c falsa unitate de sistem este prins ntr7un foc al forelor anta"oniste. Hn acest 9oc este prins la ntmplare toat lumea aflat mai aproape sau mai departe. 5u loc o serie de mutaii n cadrul sistemului> unele cu efecte disfuncionale. ,in perspectiv interacionist> putem aprecia c> att la nivel or"ani#aional> naional> ct i la nivel internaional efectele acestei etape pot fi eficiente sau distructive. Unele cri#e> n aceast etap> susin o!iectivele i m!untesc performanele i devin cri#e funcionale iar altele !loc6ea# activitile i devin cri#e distructive. Hn etapa critic se produc urmtoarele evenimenteD A se declanea# conflictul de munc n cadrul raporturilor de munc dintre unitate> pe de o parte> i an"a9atul acesteia pe de alt parteE conflictul vi#ea# numai interesele cu caracter profesional> social i economic care sunt ne"ocia!ile. 5ceasta nseamn c este posi!il s se "seasc o soluie care s satisfac interesele fiecrei pri> cel puin parialE A n ca#ul cri#elor financiare> economice> ener"etice sau de materii prime> au loc transformri violente n starea de normalitate a tuturor sistemelor care afectea# viaa cetenilor su! toate aspectele ei ?educaie> venituri> locuri de munc> sntate etc.AE este nevoie de intervenia e perilor n domeniu care s pun la dispo#iia factorilor de deci#ie politic planuri fundamentale anticri#E A pro!lemele care in de valorile fundamentale> li!ertatea> democraia> identitatea naional> inte"ritatea teritorial> suveranitatea statal sunt declarate pro!leme intan"i!ile> care nu pot fi ne"ociate> declanea# conflicte armate> cu urmri devastatoare pentru aceia care sunt an"a9ai n conflictE de re"ul> n ca#ul cri#elor "eopolitice ?"eostrate"iceA> n etapa critic> sunt puse n pericol valorile i instituiile fundamentale ale statului prin interveniile

&&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

armateE unele structuri speciali#ate n reali#area si"uranei i securitii naionale sunt sau pot fi depite de soluia de cri# creatE A la nivel or"ani#aional> dinamica relaiilor de putere modific rolul polilor> astfel c polul dominant din autoprotector sau !inevoitor devine ostil> ar!itrar> incoerent iar polul dominat nu mai recunoate supremaia i autoritatea primuluiE de#a"re"area relaiilor de putere ale polului dominat antrenea# pr!uiri individuale> depresiuni> alcoolism> violen i n final e clu#iune social. Hn etapa critic mana"ementul tre!uie s fac fa unor provocri diverse i n funcie de capacitatea acestuia de a "estiona conflictul> i efectele cri#ei sunt diferite. P+" 1r$)( De (!( #e re4(1ereE 4e poate aprecia c etapa critic a ncetat n momentul n care fie actorii implicai n cri# declar ei nii cri#a depit> !a#ndu7se pe faptul c practicile o!inuite au fost reluate cu o anumit re"ularitate i c nfruntrile au ncetat> fie c or"ani#aia ?sistemulA s7a de#mem!rat i se proiectea# ntr7un ori#ont de ateptare o nou or"ani#aie. Hn orice ca#> sistemul> care se reface> mai pstrea# sec6elele cri#ei pn la renaterea acestuia> dup o perioad de inerie. 4unt i situaii n care> n etapa de refacere> va apare un lat proiect> o nou le"itimitate n care dinamica relaiilor de putere> le"nd ener"iile ntr7o practic coerent> produc o sc6im!are. ,up o cri# de poate vor!i c polul de putere dominant> !a#at pe principii noi> o!ine un minimum de ade#iune i de utili#are a ener"iilor n pra is. -odul n care polul dominant al sistemului este recepionat de polul dominat> modelea# nou situaie> climatul or"ani#aional. 5m!ii poli trec n aceast etap de la influenare la ne"ocieri. 5nali#a evoluiei situaiei conflictuale n ca#ul unei cri#e arat c declanarea acesteia presupune acumularea treptat a tensiunii n timp. Hn acest sens> pot fi puse n eviden mai multe stadii ale situaiei conflictuale care se caracteri#ea# printr7o serie de provocri crora prile implicate n conflict tre!uie s le fac fa. ?Fi". $A 2.2. C(r(1 er$" $1$.e 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e :rintre caracteristicile comune tuturor cri#elor care permit dia"nosticarea lor reinemD 'omple itatea> intensitatea i severitatea cri#ei. 5ceast caracteristic e prim multitudinea aspectelor> nivelul de violen> "ravitatea i ur"ena unei ameninri la adresa valorilor> o!iectivelor sau a intereselor fundamentaleE ,imensiunea su!iectiv asociat cu sentimentul de ameninare la adresa actorilor sociali care i pierd dominaia asupra propriilor aciuni i su!ordonai. Unii actori sociali intr n panic> alii 9oac totul pe o carte n calitate de eroiE 3uptura unitilor i dinamicilor n care se recunosc i funcionea# actorii sociali. 8a nceput are loc o ruptur structural ?unitile sunt fracturate> se di#olv sau e plodea#A> apoi o ruptur a ec6ili!relor care asi"urau coe istena i sc6im!urile funcionale i n final> o ruptur de sens ?pierderea coereneiA> moment n care modurile de sim!oli#are pe care le ofer or"ani#aia devin inoperante. ;u mai sunt posi!ile ade#iunea> autonomia> le"itimitatea> perspectivaE Hnfruntarea forelor anta"oniste fr mediere Ies la suprafa contradiciile din sistem iar ener"iile sunt cu att mai puternice cu ct fuseser mai mult vreme nerecunoscute ?ascunseA. 'adrul necesar unei posi!ile ne"ocieri> nemaifiind

&(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

asi"urat> violena triumf n de#ec6ili!ru i sta!ilitatea forelor eli!erate. Indivi#i i colective stpnite de repre#entri ne"ative> lovite de sentimentul apropierii unei rupturi imediate> sunt cuprinse de fric. ,in aceast perspectiv> a nfruntrii forelor anta"oniste> al succesiunii evenimentelor care se derulea# ca un caleidoscop ?prin nvrtire i ciocnireA cri#a renvie o e perien uluitoare. Este ceea ce numim o stare de uluire ima"inar le"at de pierderea reperelor> de ter"erea sim!olicului i de rtcirea pe un real devenit indescifra!ilE ;e6otrrea. 4u!iectul social colectiv sau individual se simte de#orientat i lipsit de resurse> el intr n cri# din incapacitatea de a 6otr> de a stpni pro!lemele. 5re sentimentul c orice ale"ere de aciune pre#int un "rad accentuat de risc> de de#inte"rareE :ropa"area. 'ri#a poate porni de la un punct care nu pare a fi att de important> dar atin"e n timp> aproape ntre"ul sistem. ,e o!icei> toate contradiciile ansam!lului drenea# ctre #ona unui compartiment ?serviciuA F!olnavG iar apoi se propa" n celelalte. ,up cum se vede este "reu de apreciat n ce msur cri#a este un sfrit sau un nou nceput. 8a ieirea din cri#> nu toi actorii vor avea aceleai perspective> plini de proiecte> unii se vor ntoarce la o!inuinele lor> alii vor face compromisuri pentru a7i menine investiiile.

2.2. E4e1 e.e 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e


Pr$n e4e1 e.e e$> "$ u(*$( #e 1r$), dintr7un sistem> pune n pericol ec6ili!rul i starea sistemic> n principal prinD A diminuarea capacitii de re#isten a sistemului n faa ameninrilorE A de#an"a9ea# de la efort componentele sistemului i afectea# autoritatea i credi!ilitatea mana"erialE A parali#ea# activitatea n domeniile de !a#E A afectea# interesele vitale ale indivi#ilor> "rupurilor> naiunilorE A produc fenomene secundare cu efecte ne"ative pe plan economic> politic> cultural etc.E A stimulea# aciunile distinctive ale celorlali actori sociali care nu sunt afectai de cri# n scopul promovrii ilicite a propriilor intereseE A parali#ea# sistemele informatice i elementele de infrastructur te6nicE A aduc pre9udicii ima"inii sistemului n mediul intern i internaionalE A uneori produc pierderi de viei omeneti i pa"u!e materiale importante. Hn scopul limitrii acestor efecte ale cri#elor> omenirea a ncercat> mai ales n perioada Fr#!oiului receG> s construiasc sisteme de mana"ement mai nti n #ona strict a pro!lemelor securitii e terne> cu pondere pe aprarea naional.

&*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Fi". $ 7 ,inamica procesului conflictual i etapele cri#ei


In en"$ ( e( 1+n4.$1 u.u$

,eclanarea conflictului 5ccentuarea strii conflictuale 3ecunoaterea strii conflictuale E istena strii tensionale
An e1r$)( Cr$)( e4e1 $-,

4tin"erea situaiei conflictuale


P+" 1r$)(

$m!
ETAPE

5. R$"1ur$.e +rg(n$)(*$+n(.e 5.%. Im!+r (n*( ren (0$.$ ,*$$ /$ ( r$"1u.u$ Bn 4un#(men (re( #e1$)$$.+r m(n(ger$(.e.
3iscul este o cate"orie social> politic> natural sau economic care poate s "enerea# sau nu o pa"u! datorit lurii unor deci#ii. 3iscul se asocia# cu o pro!a!ilitate de apariie a unor evenimente nedorite> cu consecine nedorite.

&.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

=i#iunea i atitudinea mana"erilor fa de risc este diferit. %endina mana"erilor de a7 i asuma riscuri varia# dup indivi#i i conte te> variaiile individuale de comportament provin din e periena i din conte tul e istent n ntreprindere. 5stfel> anumitor indivi#i plcndu7le mai puin riscul dect altora> iar anumite elemente de motivaie asociate riscului sunt parte inte"rant a unei anumite personaliti. 5ceste diferene de la o persoan la alta sunt totui mai puin importante comparativ cu cele care decur" din msurile de incitare i din normele de comportament mana"erial. 5stfel> atitudinea mana"erilor n raport cu riscul i cea a cadrelor n "eneral> poate varia n funcie de condiii> adic asumarea riscului depinde de relaia dintre po#iia la un moment dat i anumite puncte critice de referin> ca de e empluD nivelul profitului> mrimea lic6iditilor i a vn#rilor la un nivel de referin> po#iia actual a or"ani#aiei i eventuala dispariie a sa. 'oncentrat> mana"ementul riscului se desfoar pe trei planuriD A An(.$),D s identificm riscurile e istente i s evalum consecinele posi!ile directe i indirecteE A Re#u1ereD s le prevenim pentru a le diminua sau dac se poate pentru a le eliminaE A F$n(n*(reD s stpnim ansam!lul costurilor i pierderile poteniale acceptate. ,ia"nosticul financiar detectea# eventualele stri de de#ec6ili!ru financiar n scopul detectrii cau#elor care le7au "enerat i pentru a sta!ili msurile de redresare. Hn ansam!lul ei> ntreprinderea comport> n procesul e ploatrii> riscuri economice> n procesul finanrii> riscuri financiare i riscul ma9or> riscul de faliment. +estiunea financiar completea# aceast a!ordare "eneral a pro!lemei riscului> propunnd nite a!ordri mai specifice. 5stfel> ea studia# i caut s controle#e $n" (0$.$ ( e( .eg( , #e (num$ e "$ u(*$$ "(u +!er(*$un$ ?riscul n e ploatare le"at e structura costurilor> riscul ndatorrii le"at de efectul structurii financiare a ntreprinderii> riscul de faliment le"at de o eventual insolva!ilitateA. ,e asemenea> "estiunea financiar caut s controle#e influenele e ercitate asupra ntreprinderii de $n" (0$.$ ( e( $neren , ( un+r -(r$(0$.e (.e me#$u.u$ ?riscul de sc6im! valutar> riscul ratei do!n#iiA> sau de unele r(n"4+rm,r$ #e+"e0$ e 1(re (u .+1 Bn me#$u. $n" $ u*$+n(. ?riscul administrativ i riscul politicA.

&/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

(.$.3iscul de firm )rice afacere la nivelul firmei depinde de cel care o finanea#> cel care o iniia# i de riscul pe care i7l asum fiecare dintre pri. 5a cum inflaia este um!ra !anului i riscul este um!ra cti"ului. 5ctivitatea de investire ntr7o afacere presupune un compromis ntre risc i cti". 'eea ce tre!uie s cunoasc partenerii ?asociaiiA despre o afacere este natura riscului> dimensiunile posi!ile ale acestuia i factorii principali care7l alimentea#. 3iscul include posi!ilitatea apariiei unor consecine defavora!ile afacerii> materiali#ate n deinerea unor performane inferioare celor estimate. Hn ceea ce privete definirea> cuantificarea> previ#iunea i mana"ementul riscului de firm> dei a!ordrile sunt srace> disparate i incomplete> re#ultatele studiilor efectuate vi#ea#> n mod deose!it> fundamentarea i efectele deci#iei mana"eriale. 5stfel> unii autori clasific deci#iile mana"eriale dup riscurile care le nsoesc nD deci#ii luate n condiii de certitudine> adic acelea n care o!iectivele sta!ilite au o pro!a!ilitate ma im de reali#are iar condiiile de reali#are nu ridic pro!leme deose!ite ?sunt ca#uri destul de rareAE deci#ii luate n condiii de incertitudine> n care o!iectivele au de asemenea> o pro!a!ilitate mare de reali#are> ns sunt du!ii serioase asupra modului de reali#are> fiind varia!ile mai "reu controla!ileE deci#ii luate n condiii de risc> n care o!iectivul fi at este posi!il de reali#at> dar e ist o mare nesi"uran privind modalitile de urmat> care pot face ca o!iectivul s nu se reali#e#e. :ornind de la aceste influene ale factorilor de mediu asupra eficacitii deci#iei mana"eriale s7a reali#at o definire a riscului de firm astfelD 3iscul repre#int varia!ilitatea re#ultatelor su! presiunea factorilor de mediu. Hn "eneral> nimeni nu7i asum un risc dac nu are n vedere i posi!ilitatea unui cti" iar msura n care ntre aceti doi parametrii ?risc i cti"A funcionea# o relaie !ine conceput i controlat poate induce la nivelul firmei un ec6ili!ru economic i financiar acceptat. :ro!lema identificrii i definirii riscurilor de firm rmne desc6is datorit unor diferene e istente ntre modalitile de a!ordare. 4unt unele situaii care evidenia#> la nivelul firmei> urmtoarele cate"orii de riscuriD riscuri economiceD inflaia ?do!nda i cursul valutarA> riscul de e ploatare> riscul investiionalE riscuri financiareD lic6iditate> solva!ilitate> ndatorare e cesivE riscuri comercialeD pre> transport> vn#areE de fa!ricaieD calitate> nencadrare n consumuri> nereali#are pro"rameE riscuri politiceD constrn"ere importuri> licene> neacceptarea pe unele piee ?riA> riscul de arE riscuri socialeD demotivarea personalului> creteri salariale insuporta!ile> cultur or"ani#aional antieconomicE

&0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

riscuri 9uridiceD pierderea sau distru"erea mrfii> nencasarea creanelor> pierdere proprietate> !locarea afacerii> !locarea conturilorE riscuri naturaleD incendii> inundaii> cutremure. :entru simplificarea procedurilor de reacie la risc> practicienii ?speciali#ai n domeniul economico7financiarA clasific riscul de firm nD (E riscul economicE 0E riscul de e ploatare i de profitE 1E riscul de falimentE #E riscul politic. 'ea mai mare performan pe care o poate nre"istra un mana"er este inerea su! control a riscului de firm i conducerea acesteia fr tur!ulene ma9ore> pe traiectoria strate"ic fi at. ,up aprecierile noastre> cele mai "rave riscuri cu care mana"erii se pot confrunta sunt douD riscul de a nu reali#a un volum de activitate care s acopere din veniturile proprii> c6eltuielile firmei> risc care poate duce la falimentul firmei?riscul de e ploatareAE riscul de a nu reali#a un volum de activitate care s "enere#e un profit care s acopere dividendele scontate de deintorii de capitaluri ?de acionariA> risc care> de re"ul> antrenea# nemulumiri care duc la nlocuirea mana"erilor?riscul de profitA. Un risc repre#int posi!ilitatea ca o afacere s nu fie derulat conform cu previ#iunile sta!ilite n ceea ce privesc costurile> specificaiile i condiiile e terioare> aceast diferen fa de previ#iuni fiind considerat ca dificil de acceptat sau inaccepta!il. Fiecare afacere are un anumit "rad de incertitudine datorat previ#iunilor asociate mediului n care sunt reali#ate. 3iscurile n afaceri nu pot fi eliminate complet> unele dintre ele pot fi> ns> anticipate i estimate. :entru afacerile mici> medii i mari tre!uie incluse n !u"ete i re#ervele necesare pentru riscurile neanticipate> ca parte a procesului de estimare a !u"etului afacerii. Unii mana"eri ?respectiv ec6ipe mana"erialeA adau" cteva procente la !u"etul afacerii> peste suma estimatD Bac T Be U Fac unde> Bac T !u"etul actuali#at al afaceriiE Be T !u"etul estimat Fac T factorul de actuali#are al !u"etului afacerii. ,e cele mai multe ori FFacG are valori cuprinse ntre *V12W din valoarea lui FBeG. 'ele mai cunoscute te6nici utili#ate> n mana"ementul riscului de firm suntD (E Evitarea ?eliminareaA < const n sc6im!area planului afacerii n vederea eliminrii riscului sau reali#area n condiii de prote9are a o!iectivelor afacerii de impactul risculuiE 0E %ransferarea < semnific procedura de plasare a "estiunii riscului n responsa!ilitatea unui partener ?instituii de asi"urareA. Hn asemenea situaie riscul nu este eliminat ns firma ?afacereaA este asi"urat. 1E 3educerea < implic cunoaterea unor te6nici de msurare i aciunea eficient pentru reducerea sferei de distri!uie a pro!a!ilitilor de producere a acestora. 'u alte cuvinte> aducerea consecinelor unui risc la costuri accepta!ile.

&1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

#E 5cceptarea < presupune deci#ia ec6ipei mana"eriale de a prentmpina efectele riscului care a fost identificat> evaluat i "estionat. eE -onitori#area < de cele mai multe ori se reali#ea# pe !a#a unui plan n care sunt inventariate tipurile de riscuri> locurile i momentele n care acestea apar frecvent att n firm ct i pe timpul derulrii afacerii. 3esponsa!ilitatea deci#iei de a investi ntr7o afacere revine inte"ral finanatorului iar lo"ica afacerii spune c Fmrimea profitului tre!uie s fie pe msura riscului asumatG. (.&. 'alculul riscului de e ploatare i al riscului de profit Hn orice tip de afacere pro!lema esenial este determinarea "radului minim de utili#are a capacitilor de producie care s asi"ure veniturile acoperitoare pentru c6eltuielile care se efectuea#. 4e pornete de la ecuaiaD '5 < ?'=U'FA T 2 unde> '5T cifra de afaceri sau producia ?XAE '= T c6eltuielile varia!ile 'F T c6eltuielile fi e ,in ecuaie ar re#ulta c nu e ist risc de e ploatare n sensul c volumul activitii ?veniturileA acoper toate c6eltuielile. Hn realitate e ist un risc> n sensul c activitatea cuantificat ca atare nu are re#ultatul final al oricrei activiti economice> profitul. :rin urmare> ecuaia ar putea fi mai su"estiv pentru descrierea unei activiti economice astfelD '5 T '=U'F U : unde> : T profitul scontat :entru anali#a riscului de e ploatare sau operaional ?posi!ilitatea de a nu se recupera totalitatea c6eltuielilor efectuate din veniturile o!inuteA se pot utili#a dou modeleD aA modelul de anali# cu a9utorul intervalului de si"uran ?sau indicatorul de po#iieA n careD CAMX CAmn I4 T n care> CAMX I4 T intervalul de si"uran '5-P T cifra de afaceri ma im '5mn T cifra de afaceri minim E empluD '5-PT 12.222 A '5mn T 1.222 Y 3e#ult I4 T
12.222 1.222 122 = 12W 12.222

Un interval de si"uran de 12W care tre!uie interpretat cu discernmnt n funcie de uniformitatea evoluiei cifrei de afaceri i a c6eltuielilor firmei. 4e consider c situarea cifrei de afaceri fa de punctul critic are urmtoarea semnificaieD pn la 12W> firma are o stare sta!ilE ntre 12W 7 $2W> firma are o stare relativ sta!ilE peste $2W situaia firmei este conforta!il

(2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

!A -odelul de anali# cu folosirea coeficientului efectului de levier de e ploatare ?coeficient de pr"6ie de e ploatareA n careD @8 T
CA CV Marja bruta = unde> CF CF

@8 T coeficient de pr"6ie de e ploatareE '5 T cifra de afaceriE '= T costurile varia!ileE 'F T costurile fi e. 5tunci cnd @8 B 1> avem de a face cu risc de e ploatare> n sensul c firma nu i poate acoperi c6eltuielile din veniturile proprii> deci nu i poate recupera factorii de producie> intrnd n #ona riscului de faliment. :entru calculul riscului de profit sau a riscului de a nu se reali#a un volum de activitate care s "enere#e un profit necesar s acopere dividendele ateptate de deintorii de capitaluri se utili#ea# indicatorul Fcifra de afaceri minim pentru plata dividendelorG ?'5minimA. Pen ru #e erm$n(re( KCAm$n> "e !(r1urg urm, +(re.e e (!e. aA determinarea dividendelor pretinse de ctre acionariD ,T
Ks Rd unde> 122

, T volumul dividendelor @s Tcapitalul social 3d T rata dividendului pretins !A ,eterminarea profitului net :n T , U ? ':F T cota din profit care rmne firmei Este necesar s se calcule#e F:nG deoarece dividendul se asi"ur din profitul net. cA ,eterminarea profitului !rut dup relaiaD :B T :n U ? :B T profitul !rut 'I T rata de impo#it pe profit 5cest indicator este necesar deoarece profitul net are ca surs de formare profitul !rut. dA ,eterminarea costurilor astfelD PB RRC 'T n care> 122 ' T costul aferent cifrei de afaceri 33' T rata renta!ilitii la costuri calculat astfelD 33' T
PB Z 122 C CI AZ:n 122 CI CPF A Z 122 n care> 122 CPF

n care>

5cest indicator este necesar pentru calculul cifrei de afaceri minime care s asi"ure profitul necesar reali#rii dividendelor pretinse de acionari. eA ,eterminarea cifrei de afaceri minime ?'5minimA astfelD '5minim T ' U :B

(1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

fA ,eterminarea timpului necesar pentru reali#area cifrei de afaceri minime> astfelD '5lunar pro"ramat T 'ap T cifra de afaceri pro"ramat pe anul respectiv iar timpul necesar pentru reali#area cifrei de afaceri minime ?%A se calculea# astfelD CAmin %T unde> CAL '58 T cifra de afaceri lunar pro"ramat STUDIU DE CAZ Firma FE8E'%3); 4.5.G derulea# pe anul $22* o afacere avnd urmtoarele date de !a#D capitalul social ?@sA T $*22 milioane leiE se cer dividende e"ale cu rata do!n#ii !ancare ?rd T &2WAE cota de profit care rmne firmei ?':FA T /*WE cota de impo#it pe profit ?'IA T $*WE rata renta!ilitii la costuri 33'?:BK'A T $2WE cifra de afaceri anual pro"ramat T &2.222 milioane dividendul pretins ?,AD
CAp unde> 1$

3e#olvareD , T @s Z rd T :n T , U ?
$.*22 &2 = /*2 milioane lei 122

profitul net ?:nAD


CPF /* AZ, T /*2 U ? AZ/*2 T &.222 milioane lei 122 CPF 122 /* CI $* AZ:n T &222 U ? AZ&222 T &112 milioane lei 122 CI 122 $*

profitul !rut ?:BAD

:B T :n U ?

costurile ?'AD PB &112 ' T RRC T $2 T 11.1*2 milioane lei 122 122 '5minim T ' U :B T 11.1*2 U &.112 T $&.1(2 milioane lei %impul n care se reali#ea# '5minim pentru asi"urarea dividendelorD '58 T %T CAmin $&.1(2 = = 1>* luni> deci CAL $.*22 '5minim se reali#ea# la 9umtatea lui octom!rie
CAp &2.222 = = $*22 milioane lei 1$ 1$

($

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

(.(. 'ontrolul riscurilor Hntr7o economie concurenial> unul dintre cele mai importante riscuri controlate este cel al r$"1u.u$ #e 1re#$ . R$"1u. #e 1re#$ Urmrirea> suprave"6erea i controlul acestui risc l repre#int controlul efectuat pe !a#a suprave"6erii i controlului documentaiei financiar7conta!ile relevante pentru le"turile de afaceri dintre partenerii de afaceri. Un criteriu l poate repre#enta clasamentul oferit de Fcompaniile de suprave"6ereG. 'onform clasamentului acestor companii de monitori#are este puin pro!a!il ca o astfel de societate trecut pe lista nea"r a ru7platnicilor s7i mai afle ali parteneri n se"mentul de pia vi#at. E9!er$en*( #e m+n$ +r$)(re se manifest prin monitori#area i evaluarea continu a performanelor anterioare ale societilor comerciale i urmrete evoluia firmei. In egr$ ( e( este un aspect al riscului care presupune un anumit "rad de ncredere n proprii an"a9ai> ct i n partenerii de afaceri> ncredere !a#at pe e periena cola!orrilor anterioare. G(r(n*$$.e se o!in ntre partenerii de afaceri n !a#a unui contract nc6eiat> cu prevederi e plicite referitoare la decontrile ntre pri. ,e e emplu> pentru 4=-7uri> o !anc a clientului unde acesta a depus valori mo!iliare n "a9> poate "aranta n numele clientului c n ca#ul n care acesta nu7i va onora an"a9amentele financiare> !anca i va lic6ida activele depuse drept "a9> transfernd fondurile astfel re#ultate societii de valori mo!iliare. Re"!+n"(0$.$ ,*$.e /$ m+n$ +r$)(re( sunt o!li"aiile pe care conducerile societilor comerciale este necesar s i le asume n domeniul evalurii riscului i acceptrii unui anumit nivel de risc n contractarea afacerilor> ct i sta!ilirea metodelor de control al evoluiei nivelului riscului.

6. M(n(gemen u. 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e 6.%. D$(gn+" $1u. 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e 4e aprecia# c o or"ani#aie este mai aproape de o situaie de cri# dacD a trecut recent printr7o cri# iar ntrea"a ec6ip fiind preocupat de nlturarea urmrilor cri#ei i de prevenirea repetrii sale> ne"li9ea# celelalte riscuri care au aprutE or"ani#aia este supra7re"lementat i> n acest ca#> orice violare a pac6etului de re"uli va "enera o situaie de cri#E or"ani#aia parcur"e o perioad de dificulti financiare i> ca urmare> preocuprile sunt canali#ate spre un anume "en de pro!leme care vi#ea# un se"ment al pu!licului> semn al unei sl!iciuni or"ani#aionaleE or"ani#aia are multe cone iuni cu =I:7urile i ne"li9ea# contactul cu specialiti i instituii> n acest ca#> odat cu sc6im!area ima"inii pu!lice a acestora ?foarte des ntlnitA este antrenat i sc6im!area de ima"ine a or"ani#aiei de cele mai multe ori nefavora!ilE

(&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

or"ani#aia se !ucur de un e ces de atenie care favori#ea#> din pcate> i recepionarea pu!lic a punctelor vulnera!ile cu e a"errile inerenteE or"ani#aiile nou nfiinate> precum i cele care se afl n cretere rapid> conduse de persoane care n7au avut timp s parcur" toate procedurile necesare "estionrii multitudinii de situaii cu care se pot confrunta ?nu au acumulat e periena necesar i pot fi uor depii de evenimenteAE or"ani#aiile acionea# ntr7un mediu e tern nefavora!il cu nivel nalt de stres care influenea# ne"ativ comportamentul unor mem!rii. ,ia"no#a stadiului de pre"tire a unei or"ani#aii pentru cri# este necesar pentru a cunoate care sunt punctele tari i sla!e ale or"ani#aiei> ce tre!uie accentuat pentru ca> la o evaluare final> s se poat admite c aceasta este pre"tit s nfrunte orice situaie neprev#ut. Elementele necesare unei pre"tiri eficiente n vederea "estionrii cri#ei pot fi sta!ilite pe !a#a anali#ei modelului structural de dia"no# a mana"ementului cri#ei.

Nivel 4
? ra egii organiza+ionale

? ra egii, plan!ri %i proced!ri pen r! #anage#en !l crizelor ? r!c !ri %i #ecanis#e pen r! #anage#en !l crizelor Credin+e, si#bol!ri %i con8ingeri la ni8el!l organiza+iilor

Nivel 3
? r!c !ra organiza+ional

Nivel 2
C!l !ra organiza+ional

-ecanisme individuale de aprare

Nivel 1
Carac erele indi8izilor care l!creaz pen r! organiza+ie

4ursaD conf.univ.dr.Ion '6iciudeanG +estionarea cri#elor de ima"ineG>$22$> p. (/

((

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

N$-e.u. e9 er$+r 5 cuprinde strate"iile or"ani#aiei pentru mana"ementul cri#elorD e istena pro"ramelor> procedurilor sau mecanismelor special de#voltate pentru a face fa cri#elor. 5cest nivel poate fi descoperit uor> c6iar i de ctre un nespecialist. N$-e.u. 2 arat n ce msur structura operaional a unei or"ani#aii poate contri!ui #ilnic la creterea sau reducerea riscului de producere a unei cri#e. i acest nivel poate fi v#ut destul de uor de ctre un o!servator e tern. Hn mod ironic> nivelul & este aproape invi#i!il pentru cei care lucrea# #ilnic pentru or"ani#aie. Ei aproape c nu7i dau seama ce influen are structura or"ani#aiei lor att asupra modului n care i desfoar activitatea> ct i asupra eforturilor de "estionare a cri#elor. ;ivelurile $ i 1 sunt cele mai fascinante> pentru c ele repre#int intrrile ctre aspectele invi#i!ile ale unei or"ani#aii. ,in acest motiv> ele sunt de cele mai multe ori "reu de perceput. N$-e.u. 2 se refer la aspectele culturii or"ani#aionaleD re"uli nescrise> coduri de comportament> sistemul credinelor> sistemul permisivitilor i interdiciilor ?ce se poate spune i ce nu> ce se poate face i ce nuA. ,in acest punct de vedere> o modalitate efectiv de a diferenia o or"ani#aie predispus spre cri#e de una pre"tit pentru a face fa cri#elor este studierea modului n care conducerea i an"a9aii vor!esc despre cri#e i "estionarea cri#elor. 4pre e emplu> mana"erii or"ani#aiilor predispuse spre cri#e folosesc cele mai multe 9ustificri. N$-e.u. % se refer la e periena su!iectiv a indivi#ilor care formea# or"ani#aia. Factori cum ar fi predispo#iia de a utili#a diferite mecanisme de aprare n situaii de cri# sau "radul de manifestare a fricii e ercit o influen deose!it asupra tipurilor de efort depuse n "estionarea cri#elor. -odul de suprapunere a nivelurilor nu nseamn c structura unei or"ani#aii influenea# strict strate"iile sale. Interaciunea este reciproc> n cadrul unui proces dinamic i comple . -ai mult dect att> structura unei or"ani#aii tre!uie privit ca fiind mai mult dect un ansam!lu de elemente concrete> cum ar fiD normele sta!ilite> re"ulile privind autoritatea i puterea> precum i o ierar6ie formal. %re!uie s fie luate n consideraie i funciile sim!olice ale unei or"ani#aii> care arat n ce msur structura formal reflect percepiile propriilor mem!ri. ,e e emplu> "radul de formali#are a mecanismelor de control ?numrul de rapoarte i controlori> procedurileA ne poate arta "radul de ncredere care e ist n acea or"ani#aie. Hn conclu#ie> fiecare strat al modelului structurat se refer la un anumit nivel al realitii. ;ivelul 1 se refer la fenomenele descrise de psi6olo"ia e istenial> nivelul $ se refer la fenomenele cuprinse n aria de cercetare a sociolo"iei i antropolo"iei> nivelul & cuprinde aspecte care sunt re#olvate de teoria or"ani#aional> nivelul ( cuprinde aspecte aflate n aria de competen a politicii de afaceri i mana"ementului strate"ic. Hn fapt> toate cele patru niveluri K straturi implic un amestec comple de factori individuali or"ani#aionali> profesionali i te6nolo"ici. ) or"ani#aie care are o puternic orientare te6nico7profesional se poate confrunta cu mari dificulti n "estionarea cri#elor. 5ceste or"ani#aii pot "estiona foarte !ine factorii te6nico7 profesionali> dar tind s fac foarte puin n ceea ce privete factorii umani.

(*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

6.2. M(n(ger$$ /$ 1e.u.e.e #e 1r$), -ana"erii precum i celulele de cri# constituite la nivelul or"ani#aiilor ncearc s previ#ione#e acele situaii de cri# care pot afecta> n viitor or"ani#aiile. 4pre e emplu> ntr7o unitate colar ?coal "eneral < "imna#iuA> celula de cri# a definit urmtoarele eventualiti ale situaiilor de cri#D ur"en medical ?epidemie> otrvireAE comportament violent sau criminal ?crim> suicid> rniri> tl6rie> consum de dro"uri etc.AE evenimente sociale violente ?demonstraii violente n #ona colii> ciocniri de strad etc.AE incidente care au loc n afara colii i afectea# persoanele cu rol deci#ional n or"ani#aieE de#astrele naturale ?incendii> inundaii> cutremure> alunecri de teren etc.AE ameninarea terorist ?telefoane de ameninare> pltirea unor polie> ta e de protecie> etc.A. 5ceste elemente care fac o!iectul previ#ionrii difer de la o or"ani#aie la alta n funcie de misiunile i o!iectivele acesteia. )rice situaie de cri# solicit intervenia ur"ent a unor fore capa!ile s o "estione#e. Fiecare tip de cri# are cau#ele> coninutul i caracteristicile ei i> prin urmare> este destul de dificil s fie ela!orate anticipat Fpac6ete de soluii care s fie aplicate la momentul oportunG. ,ei aceste soluii presta!ilite lipsesc se depun eforturi pentru a se constitui i folosi un lim!a9 comun att conceptual ct i acional precum i un set de instrumente i proceduri de prevenire i rspuns la cri#ele or"ani#aionale. 6.2. M(n(gemen u. 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e. De4$n$re /$ e (!e mana"ementul cri#ei or"ani#aionale un proces> o modalitate de a stopa evoluia unei cri#e> de a implementa o soluie de re#olvare a situaiei e cepionale. Prin urmare managementul ri!ei "rgani!a#i"nale repre!int$ ansamblul strategiil"r% met"del"r% te&ni il"r 'i pr" eduril"r utili!ate de $tre manager sau "mp"nenta u atribu#ii (n a est d"meniu% pentru prevenirea 'i re!"lvarea situa#iei de ri!$% atun i )nd a easta se de lan'ea!$ 'i de men#inere a "rgani!a#iei )t mai departe de peri "lul revenirii ei* 6.2.%. E (!e.e !r+1e"u.u$ #e m(n(gemen al cri#elor sunt urmtoareleD anali#a situaieiE definitivarea o!iectivelorE formularea principiilorE sta!ilirea activitilor principale. An(.$)( "$ u(*$e$ -ana"erul ?ec6ipa mana"erial sau celula de cri#A ela!orea# ipote#ele concrete de lucru n funcie de condiionrile de natur lo"ic dar i de unele elemente de ordin afectiv> volitiv i motivaional. 4e sta!ilesc procedurile de cule"ere a informaiilor pentru reali#area unei cunoateri detaliate i sistematice a aspectelor ce caracteri#ea# situaia respectiv de cri#. 4unt indicate a fi folosite acele te6nici care permit o cunoatere o!iectiv a situaiei n care se afl or"ani#aia> i n mod deose!it> identificarea surselor de cri# precum i a efectelor acestora pe termen scurt i mediu. 5nali#a situaiei este considerat etapa principal a "estionrii cri#ei or"ani#aionale de care depinde eliminarea surselor productoare de tensiune i resta!ilirea ec6ili!rului or"ani#aional.

(.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Ec6ipele speciali#ate n contracararea factorilor "eneratori de cri# definesc opiunile de rspuns printr7o a!ordare de tip matematic care utili#ea#> din plin> mi9loacele informati#ate. 5cest tip de a!ordare facilitea# procesul de ale"ere i implementare a soluiei optime din multitudinea de soluii ela!orate n vederea "estionrii cri#ei. :entru a se reali#a acest de#iderat este necesar o cunoatere foarte !un a o!iectivelor "estionrii cri#ei. De4$n$re( +0$e1 $-e.+r m(n(gemen u.u$ 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e< diminuarea tensiunilor produse n componentele or"ani#aionale ?individ> structur> cultur> strate"ieA astfel nct s se previn escaladarea acestora pn la un nivel critic ce ar putea afecta securitatea sistemuluiE sesi#area i contracararea eficient a unor conflicte aprute n stare incipient pentru a putea preveni transformarea lor n conflicte ma9ore n interiorul sistemului ct i ntre acesta i alte sistemeE evaluarea operativ i permanent a reaciei or"ani#aiei la soluiile implementate> iar n ca#ul declanrii cri#ei prevenirea apariiei unor consecine foarte "raveE promovarea unor elemente de credi!ilitate cu privire la capacitatea proprie de a soluiona favora!il conflictul declanat i impulsionarea eventualilor adversari de a adopta o atitudine po#itivE evaluarea resursei umane privind capacitatea profesional de "estionare a cri#ei i aplicarea unor msuri de corectare a pre"tirii n funcie de evoluiile spaiului de conflictE construirea unui mediu intern optim pentru implicarea n procesele prevenirii i "estionrii cri#ei i adoptarea unor msuri de demo!ili#are a acelora care ntrein sursele de cri#. F+rmu.(re( !r$n1$!$$.+r :rincipiile care stau la !a#a "estionrii unei cri#e> indiferent de tipul acesteia> repre#int reperele oficiale care re"lementea# acest proces i> de o!icei> sunt stipulate n multe documente care re"lementea# domeniul respectiv. 5ceste principii sunt definite astfelD ela!orarea i implementarea operativ a deci#iilor mana"erialeE autenticitatea i oportunitatea informaiilorE coordonarea n timp i spaiu a activitilorE controlul activitilor de "estionareE informarea permanent i desc6is a pu!liculuiE asumarea fr ec6ivoc a eecurilor> re#ultatelor> rspunderilor. S (0$.$re( (1 $-$ ,*$.+r !r$n1$!(.e Hntre primele dou etape> anali#a situaiei> definitivarea o!iectivelor i cea de7a treia> sta!ilirea activitilor principale e ist o determinare conceptual> ns aceasta din urm are un caracter concret> acional. 5ctivitile principale desfurate pentru "estionarea cri#ei or"ani#aionale suntD identificarea i anali#a cri#ei> a surselor care o "enerea# precum i a tendinelor acestoraE componentele cu responsa!iliti n acest domeniu acionea# sistematic pentru ndeplinirea sarcinilor specifice etapelor de derulare a cri#ei ?antecri#a> cri#a> postcri#aA i pentru evaluarea re#ultatelor o!inuteE

(/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

coordonarea unitar a interveniei pentru soluionarea situaiei de cri# implic capacitatea i responsa!ilitatea persoanei sau instituiei autori#ate s "estione#e cri#a n a utili#a la ma imum i n mod eficient resursele aflate la dispo#iieE planificarea interveniei pentru soluionarea cri#ei repre#int opiunea strate"ic constituit raional> concreti#at ntr7un plan specific de aciune i aplicat la momentul oportun pentru "estionarea cri#eiE suprave"6erea procesului de evoluie a situaiei de cri# i de reinstaurare a ec6ili!rului funcional n or"ani#aie simultan cu contracararea tendinelor de rentoarcere la situaia de cri#. -onitori#area situaiei de cri# rmne drept o aciune specific fiecrei etape de cri# precum i fiecrei activiti de "estionare a ei. 'a re#ultat> mana"erul poate actuali#a permanent ima"inea "eneral a or"ani#aiei de la identificarea cri#ei i pn la finalul etapei postcri#. 6.2.2. T$!ur$.e #e m(n(gemen (. 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e Hn ma9oritatea ca#urilor> procesul de mana"ement al unei cri#e cuprinde cinci etape i anumeD semnali#are ?detecieA> pre"tire ?prevenireA> "estionarea cri#ei> reducere ?limitarea daunelorA> recuperare ?refacereA. ,up modul de aciune> mana"ementul cri#elor poate fi anali#at i interpretat pe urmtoarele tipare ?fi". &AD A mana"ementul reactivE A mana"ementul proactivE A mana"ementul interactiv. Fi". & < %ipurile de mana"ement utili#ate n "estionarea cri#ei
M(n(gemen !r+(1 $'ri# 'ri# aa M(n(gemen re(1 $-

,etectarea semnalelor

:re"tire> prevenire Hnvare

8imitarea efectelor

3efacere

M(n(gemen $n er(1 $-

-ana"ementul interactiv este cel mai eficient i poate fi utili#at n toate cele cinci fa#e ale de#voltrii unei cri#e. 5plicarea unui asemenea tip de mana"ement d posi!ilitatea ec6ipei mana"eriale> indiferent de sistem i de nivel ierar6ic> s7i perfecione#e modul de aciune> s nvee din "reelile anterioare i s7i pun la punct strate"ii adecvate situaiilor create. )rice strate"ie tre!uie s fie conceput i pus n practic nc n perioada de normalitate. Hn ela!orarea i punerea n practic a unei strate"ii este necesar parcur"erea urmtoarelor etapeD aA dia"no#a strii sistemului ?or"ani#aieiAE !A planificarea aciunilorE cA comunicareaE dA evaluarea rspunsului la cri# i a9ustarea planurilor.

(0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

,e#voltarea strate"iilor pentru mana"ementul cri#elor precum i a etapelor parcurse n ela!orarea i aplicarea ei se vor trata n capitolele urmtoare. Hntr7o form de ma im "eneralitate definim mana"ementul cri#elor drept un sistem de re"uli i proceduri prin care se menine starea de normalitate n toate componentele vieii sociale. 6.2.2. S$" emu. #e m(n(gemen (. 1r$)e.+r .( n$-e. n(*$+n(. ,atorit domeniilor diferite n care se manifest cri#ele ?politic> economic> militar> social> financiar> moral etc.A e ist i diferene ntre mecanismele i procedurile de "estionare a cri#elor. Hn "eneral> confi"uraia acestor sisteme se menine i n pre#ent> cele mai de#voltate structuri de mana"ement fiind inte"rate> n ma9oritatea statelor n ministerele aprrii. 4tructura orientativ a unui sistem naional de mana"ement a cri#elor propus de "uvern este pre#entat n fi". $. Hn statele cu democraii consolidate> economii puternice i or"ani#are instituionali#at sta!il> mana"ementul cri#elor interne revine aproape n e clusivitate structurilor speciali#ate n meninerea ordinii> societii civile> or"ani#aiilor ne"uvernamentale etc.> fr a e ista nivele nalte de deci#ie ale conducerii statului> structuri special constituite pentru mana"ementul cri#elor. Implicarea factorilor politici> la cel mai nalt nivel> n cri#e interne> este tot mai puin pre#ent> ns devine necesar atunci cnd efectul cri#elor are un mare impact asupra vieii interne. Hn acest sens sunt semnificative e emplele implicrii personalitilor din conducerea 4U5 n tul!urrile din 8os 5n"eles> n prelun"ita cri# din Irlanda de ;ord> n mineriadele romneti> n revoltele fermierilor france#i ori n cri#a din 9ustiia !el"ian declanat de ca#urile de pedofilie> care au scos pe str#i peste un milion de oameni. 'a urmare a proceselor ce au loc n sfera "lo!ali#rii> sistemele de mana"ement din unele state sunt n curs de redefinire> n special su! presiunea autoritilor de comand ale 5lianei ;ord 5tlantice i Uniunii Europene> or"anisme care au pus la punct un cadru or"ani#atoric> mecanisme i proceduri e trem de ri"uroase. -odelul ;5%) i al UE este re#ultatul unor profunde evaluri i e prim doctrina i principiile acestora n domeniul mana"ementului cri#elor care presupuneD A monitori#area permanent a situaieiE A identificarea factorilor de cri#E A ela!orarea variantelor de aciune ?rspunsA la implementarea acestoraE A de#an"a9area forelor i crearea condiiilor unei noi situaii de normalitate postcri#. :rin aciunile ce se ntreprind se urmrete o!inerea i evaluarea informaiilor> anali#area situaiei> sta!ilirea o!iectivelor de reali#at> anali#a reaciei prilor implicate. ,ei nici mem!rii 5lianei i nici cei ai UE nu au a9uns la un punct de vedere comun cu privire la definirea cri#elor i nici a procesului de "estionare a cri#elor> sunt luate n considerare n principal urmtoarele caracteristiciD A ameninarea ca manifestare persistent> ca ur"enE A presiunea timpului ca durat n evoluieE A nesi"urana i insuficiena informaieiE Implicaiile acestora n procesul de mana"ement al cri#elor sunt "ndite din perspectiva formelor de FrspunsG prudent ce tre!uie de#voltate ca aciuni> pe patru nivele de prioritate. 4e

(1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

aprecia# c ;5%) dispune de un sistem de mana"ement al cri#elor care poate constitui un model pentru rile ce i construiesc ori optimi#ea# sistemele naionale. Fi". $ < S$" emu. n(*$+n(. #e m(n(gemen (. 1r$)e.+r GUVERN
:rim ministru 'omitet naional de cri# deci#ie 'entrul )perativ ;aional te6nic 7 5+E;CIE

')-I%E% ,E '3ILM
A -inistere A Au +r$ ,*$ (#m$n$" r( $-e (u +; +ne

'E;%3E ):E35%I=E K'E8U8E ,E '3ILM


7 -inistere 7 Au +r$ ,*$ (#m. (u +; +ne

deci#ie

te6nic

')-I%E%E ,E '3ILM
prefecturi

'E;%3E ):E35%I=E
prefecturi

'E8U8E ,E '3ILM
servicii pondere descentrali#ate

deci#ie
')-I%E%E ,E '3ILM
municipii orae comune

te6nic
'E8U8E ,E '3ILM municipii orae comune te6nic

deci#ie Informaia 6. S r( eg$( #e r,"!un" Bn 1+n#$*$$ #e 1r$),

,eci#ia 'i suplimentare de deci#ie C+n*$nu u. " r( eg$e$ (re urm, +(re( " ru1 ur,< (1*$un$ " r( eg$1e3 (1*$un$ e;n$1e /$ ,e informare " ru1 ur(.e3 (1*$un$ #e e-(.u(re /$ #$(gn+),3 (1*$un$ #e 1+mun$1(re3 (1*$un$ !"$;+.+g$1e /$ 1u. ur(.e. 6.%. A1*$un$ " r( eg$1e< - sc6im!ri drastice n filosofia or"ani#aieiE

*2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

inte"rarea mana"ementului cri#elor n planificarea strate"icE includerea> n consiliul de conducere> a ec6ipei de "estionare a cri#elorE antrenamente i de#!ateri pe linia "estionrii cri#elorE simularea cri#elorE e istena unor planuri pre"tite pentru orice tip de risc identificat. 6.2. A1*$un$ e;n$1e /$ " ru1 ur(.e< - crearea ec6ipei de "estionare a cri#elorE - crearea unui !u"et special pentru "estionarea cri#elorE - de#voltarea i actuali#area politicilor i instruciunilor de "estionare a cri#elorE - reali#area unor documentare privind personalul> resursele i capacitile or"ani#aieiE - crearea unui spaiu special destinat ec6ipei de "estionare a cri#elorE - reducereaKeliminarea serviciilor i produselor periculoaseE - m!untirea desi"nului i a msurilor de securitateE - luarea msurilor pentru asi"urarea surselor de re#erv necesare funcionrii sistemelorE - utili#area consultanei e perilor i a serviciilor de mana"ement al cri#elor din afara or"ani#aiei. 6.2. A1*$un$ #e e-(.u(re /$ #$(gn+),< - acceptarea controalelor financiare i le"islative ?audit e ternAE - modificarea procedurilor de asi"urare a securitii mi9loacelor i personaluluiE - respectarea re"lementrilor privind relaiile cu mass7mediaE - ierar6i#area activitilor stricte ce tre!uie desfurate #ilnicE - identificarea oricror pro!leme care pot semnali#a pericoleE - efectuarea unor studii pentru descoperirea de ameninri ascunseE - evaluarea critic a rspunsului or"ani#aiei> dup trecerea cri#ei. 6.5. A1*$un$ #e 1+mun$1(re< - pre"tirea personalului pentru relaiile cu mass7media pe timpul cri#eiE - amplificarea eforturilor de relaii pu!liceE - amplificarea informrii comunitii localeE - de#voltarea relaiilor cu "rupurile speciale de intervenie ?poliie> pompieri> salvare> mass7 mediaAE - amplificarea cola!orrii cu asociaiile care pot spri9ini or"ani#aiaE - utili#area noilor te6nolo"ii de comunicare ?internet> e7mail> =74atA. 6.6. A1*$un$ !"$;+.+g$1e /$ 1u. ur(.e< - amplificarea cola!orrii cu sindicatele i alte or"ani#aiiE - acceptarea aductorilor de veti proasteE - o mai !un vi#uali#are a impactului cri#elor asupra comportamentului an"a9ailorE - asi"urarea asistenei psi6olo"ice la an"a9aiE - mana"ementul stresului i paniciiE - rememorarea sim!olic a cri#elor pericolelor i succeselor trecuteE

*1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7.V$$ +ru. 1r$)e.+r


'ri#a rmne n permanen pentru indivi#i i sisteme o dram relativ. 4ecolul trecut a fost F!o"atG n diferite tipuri de cri#e care au afectat economia> finanele> ordinea statal> dar i securitatea naional i internaional. %oate aceste cri#e au fost posi!ile datorit lipsei de anticipare i> mai ales> de implicare a "uvernelor n procesul de prevenire a acestora. Hnceputul de secol a pus n eviden o recesiune economic "eneral n cadrul creia lumea triete un du!lu parado D n primul rnd tendina sa de ma imi#are a profiturilor ?economia mondial are nevoie de o pro! n continu e pansiune i de mn de lucru relativ ieftin> din 4ud i EstA iar n al doilea rnd ;ordul are nevoie ca rile sudice i estice s importe i s consume mai mult i inutil pentru a lr"i piaa. 5cest fenomen poate produce n continuare !ulversri n sistemele economice naionale> afectnd funcionarea diferitelor sisteme> inclusiv a firmelor i ridicnd multe i comple e pro!leme sociale. Hn mod cert> re"ulile vec6ii economii sunt oarecum depite iar noul tip de economie ?economia tip reeaA> nscut din noile te6nolo"ii ale informaiei i comunicrii> va an"a9a transformri i de#voltri structurale profunde. Hn acest sens vor apare cliva9e destul de puternice care vor afecta re"ulile 9ocului convenional> aciune actorilor sociali> formele de or"ani#are a muncii> a ntreprinderilor> condiiile de pia i de competiie. :e fondul acestor transformri radicale vor apare i c6iar vor aciona factorii "eneratori de cri#e interne care vor solicita mana"erilor sc6im!ri conceptuale privind viaa privat> proprietatea intelectual> li!ertatea de e primare> protecia consumatorilor> sistemele de impo#itare> dar i tipul de comunitate uman pe care dorim s7l edificm. ,ar acest nceput de secol nu va fi dominat numai de cri#ele economice interne ci ar putea s cunoasc i alte tipuri de cri#e internaionaleD cri#ele de securitate> de interese i de contiin. 'ri#ele sunt fenomene periculoase. +estionarea acestora este un proces delicat i profund. Hn viitor> cri#ele vor fi mai complicate dect cele de ieri. 5ctorii relaiilor sociale interne i internaionale se nmulesc i> n acelai timp> se diversific> iar capacitile lor de aciune sunt> cu adevrat> impresionante. ;imic n lume nu ar funciona dac nu ar e ista or"ani#ate servicii speciali#ate de cule"ere> anali# i interpretare a informaiilor> dac nu ar e ista o dotare te6nic performant> capa!il s impun implicarea cu 6otrre a democraiilor n situaiile de cri#.

7. C+n1.u)$$
Un mana"ement adecvat al cri#elor or"ani#aionale presupune o foarte !un cunoatere a tiinei mana"eriale> e perien i a!iliti n domeniu. )!inerea acestora este dificil n a!sena unui mecanism de instruire i de antrenare !ine fundamentat. 'ele mai adecvate instrumente pentru antrenarea actualilor i viitorilor mana"eri e peri n prevenirea i "estionarea cri#elor or"ani#aionale sunt studiile de ca#> n care predomin modelarea proceselor reale prin simularea unor situaii pro!a!ile de apariie. -ana"ementul cri#ei poate fi neles ca un proces pe care l urmea# mana"erii i ec6ipa mana"erial pentru contracararea aciunii factorilor "eneratori de cri# n scopul prevenirii> limitrii sau lic6idrii efectelor acestora i a asi"urrii funcionrii normale a or"ani#aiei. ,e

*$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

asemenea> mana"ementul cri#ei poate semnifica un sistem de cunotine i metodolo"ii care ofer celor care conduc elemente referitoare la modul n care acetia ar tre!ui s conduc n situaii e cepionale ?de cri#A. 'u sau fr e istena unui plan de cri#> reacia la producerea unor situaii potenial periculoase nu lipsete din atenia mana"erilor> ns eficiena poate fi ma im atunci cnd ideile sunt scrise i re#ultate din e ersrile creative pe scenarii de situaii speciale. :e ln" vi#iunile optimiste> oamenii ?mana"eriiA i ima"inea# i pericole care pot nate o seam de ntre!ri pro!lemD F'e anume ru se poate ntmpla[G F'um s7ar putea ca s se ntmple ct mai puin ru posi!il[G ,ac mana"erul nu poate da un rspuns la ultima ntre!are atunci e ist o premis de vulnera!ilitate care favori#ea# apariia cri#ei or"ani#aionale. i atunci mana"erul anticipea#D Fcare ar putea fi lista cu msurile necesare pentru ca rul posi!il s fie ct mai mic sau poate s nu fie[G. Hnsi ncercarea de anticipare i contracarare a rului posi!il confer mana"erului un alt tonus i o alt capacitate de re#isten. ,eci este nevoie de o list cu msurile de eliminare> limitare> contracarare a cau#elor care "enerea# cri#ele. 5stfel e ist riscul ca situaia de cri# se evolue#e ctre o cri# ma9or. %oate aceste msuri se re"sesc n planul de cri#. 5cesta i merit osteneala mai ales n primele momente ale declanrii cri#ei cnd latura afectiv a procesului mana"erial domin pe cea raional su! aciunea factorilor de stres. i atunci planul de cri# este ca un fel de !usol care orientea# marinarul rtcit atunci cnd pe puntea vasului nimeni nu tie nimic i nici ce este de fcut. 5cest plan l prote9ea# pe mana"er supus pericolului de a lua deci#ii "r!ite nefundamentate> "reite. '6iar dac nu sunt convini de necesitatea planului mana"erii pot apela la e peri pentru c nvatul din e perienele de#astruoase ale altora se dovedete ntotdeauna util. :entru soluionarea corect a unei situaii de cri# or"ani#aional este necesar> n primul rnd> nele"erea corect a termenului Fge" $+n(re( 1r$)e$>. Hn primul rnd F"estionarea cri#eiG repre#int un pac6et de msuri necesare pentru a re#ista n faa unor evenimente e cepionale. 4ocietatea modern se pre#int su! forma unui spaiu de conflict n care or"ani#aiile se confrunt cu o serie de evenimente nedorite care pot afecta structurile or"ani#aionale a9un"nd pn la destructurarea lor. Hn asemenea condiii factorul deci#ional se confrunt cu situaii comple e> nsoite de informaii> uneori contradictorii> care tre!uie "estionate astfel nct s afecte#e ct mai puin or"ani#aia :ac6etul de msuri pe care mana"ementul l aplic pentru contracararea factorilor a"resivi din spaiul de conflict repre#int unul din sensurile prin care de definete termenul Fge" $+n(re( 1r$)e$>. 'el de7al doilea sens atri!uit termenului se refer la K!r+1e"u. #e !.(n$4$1(re3 +rg(n$)(re /$ $m!.emen (re ( m,"ur$.+r " (0$.$ e #e 1, re m(n(ger /$ e1;$!( m(n(ger$(.,3 Bn1(#r( e Bn rA+ 1+n1e!*$e un$ (r,3 Bn "1+!u. (#u1er$$ "$ u(*$e$ #e 1r$), "u0 1+n r+..> 3e#olvarea cu succes a unei situaii de cri# repre#int un test ma9or pentru factorii implicai i de aceea> un mana"ement adecvat al cri#elor or"ani#aionale solicit> din partea factorilor de deci#ie> a e perilor> consilierilor cu e perien> caliti care se pot o!ine numai prin implicarea periodic ntr7un sistem de simulare a cri#elor.

*&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

-a9oritatea specialitilor n domeniul economic evidenia# trei factori care vor determina att evoluia firmelor ct i principalele caracteristici ale spaiului viitor n care acestea vor funcionaD internaionali#area mediului de afaceri> de#voltarea cunoaterii depo#itat tot mai mult n creierele electronice> intensificarea mediului concurenial. 5daptarea structurilor or"ani#aionale i a mana"ementului la specificul condiiilor viitoare> sunt elemente strict necesare pentru funcionarea n !une condiii a or"ani#aieiE ,ei asupra or"ani#aiilor e ercit ameninri o serie de factori> fenomenul care poate pune su! semnul ntre!rii funcionarea acestora sau compromiterea total a lor este cri#a or"ani#aional. Hn acest conte t cri#a or"ani#aional este fenomenul care afectea# am!ele niveluri de structurare ale or"ani#aiei> att cel fi#ic ct i cel sim!olic. Hn ma9oritatea ca#urilor efectele cele mai vi#i!ile ale unei cri#e or"ani#aionale sunt concreti#ate n pa"u!e materiale i financiare> mori> rnii> oma9> poluare> ciocniri violente etc. Hn afar de aceste efecte vi#i!ile orice cri# or"ani#aional mai produce cel puin trei efecte ma9oreD ameninarea ntre"ului domeniu sau a ramurii de activitate n care se manifestE sc6im!area misiunii strate"ice a or"ani#aieiE pertur!area lumii su!iective a indivi#ilor afectai de cri#. 5fectnd i latura e istenial a unei or"ani#aii> situaia de cri# constituie un fenomen de importan e cepional care impune un mana"ement adecvatE -ana"ementul cri#elor or"ani#aionale poate fi neles att ca un sistem de cunotine i metodolo"ii care ofer mana"erilor elemente referitoare la modul n care acetia ar tre!ui s conduc n situaii e cepionale ct i ca un proces pe care l urmea# mana"erii i ec6ipa mana"erial pentru contracararea factorilor "eneratori de cri#e i asi"urarea funcionrii n condiii normale a or"ani#aiei. 'ri#a rmne un fenomen e cepional att pentru indivi#i ct i pentru sisteme> pre#int un "rad de periculo#itate ridicat i> cteodat> se nc6eie cu un final dramatic. ,in aceste considerente identificarea> nele"erea i "estionarea corect a acestui fenomen ar tre!ui s fie re#ultatul unui proces de instruire spri9init pe un suport tiinifico7metodolo"ic. )rice tip de cri# care se produce n viaa unei structuri este amplificat de o serie de factori relaionali> alimentai de interese diver"ente> care pot orienta evoluia or"ani#aiei spre #one periculoase ?sc6im!ri dramatice> catastrofe> pierderi de viei omeneti> pa"u!e materiale> sau c6iar r#!oiA. %otodat> cri#a poate constitui o sum de oportuniti care conduc la a!andonarea elementelor nefavora!ile sc6im!rii ?eficienei performaneiA i relansea#> dup un tipar> capacitatea structurii de a7i continua n mod normal activitatea. ,e re"ul> cri#ele apar prin surprindere. )ameni> or"ani#aii> state i c6iar re"iuni s7 au nvat s triasc su! asaltul lor> ns foarte puini depun eforturi pentru a le ptrunde n univers i a le m!ln#i. Hn reuniuni speciale> oficiale> cri#ele sunt a!ordate ca fenomene deose!it de periculoase i sunt susinute de scenarii posi!ile> ima"inare care> de cele mai multe ori> dau impresia c suntem n posesia unui mana"ement de cri# eficient i complet. Istoria contemporan a umanitii> pre#entul i c6iar viitorul acesteia> demonstrea# c> ori de cte ori> omenirea a trecut printr7o astfel de Feclu#G mana"ementul de cri# a euat> producnd suferine inutile i multiple destructurri pe toate planurile. :e !un dreptate oamenii se ntrea! de ce se ntmpl toate aceste ciudeniiD revoluii> r#!oaie> oma9> !oli> srcie> crim or"ani#at> inflaie> etc.[ i tot ateapt s se sfreasc o lume i s se nceap

*(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

alta nou> mai favora!il reali#rii idealurilor lor. 8un"a perioad de ateptare i de#am"ire le produce mutaii profunde n plan spiritual> diminundu7le ncrederea n factorii de deci#ie. ,in nefericire> ntre an"a9area efectiv n re#olvarea situaiilor de cri# i posi!ilitile reale de implementare a msurilor necesare se interpun indivi#i care> dei investii cu autoritate> n plan teoretic rmn la nivelul ideilor iar> n plan acional> la nivelul inteniilor. 4ecolul trecut a fost F!o"atG n diferite tipuri de cri#e care au afectat economia> finanele> ordinea statal> dar i securitatea naional i internaional. %oate aceste cri#e au fost posi!ile datorit lipsei de anticipare i> mai ales> de implicare a "uvernelor n procesul de prevenire a acestora. Hnceputul de secol a pus n eviden o recesiune economic "eneral n cadrul creia lumea triete un du!lu parado D n primul rnd tendina sa de ma imi#are a profiturilor ?economia mondial are nevoie de o pro! n continu e pansiune i de mn de lucru relativ ieftin> din 4ud i EstA iar n al doilea rnd ;ordul are nevoie ca rile sudice i estice s importe i s consume mai mult i inutil pentru a lr"i piaa. 5cest fenomen poate produce n continuare !ulversri n sistemele economice naionale> afectnd funcionarea diferitelor sisteme> inclusiv a firmelor i ridicnd multe i comple e pro!leme sociale. Hn mod cert> re"ulile vec6ii economii sunt oarecum depite iar noul tip de economie ?economia tip reeaA> nscut din noile te6nolo"ii ale informaiei i comunicrii> va an"a9a transformri i de#voltri structurale profunde. Hn acest sens vor apare cliva9e destul de puternice care vor afecta re"ulile 9ocului convenional> aciune actorilor sociali> formele de or"ani#are a muncii> a ntreprinderilor> condiiile de pia i de competiie. :e fondul acestor transformri radicale vor apare i c6iar vor aciona factorii "eneratori de cri#e interne care vor solicita mana"erilor sc6im!ri conceptuale privind viaa privat> proprietatea intelectual> li!ertatea de e primare> protecia consumatorilor> sistemele de impo#itare> dar i tipul de comunitate uman pe care dorim s7l edificm. ,ar acest nceput de secol nu va fi dominat numai de cri#ele economice interne ci ar putea s cunoasc i alte tipuri de cri#e internaionaleD cri#ele de securitate> de interese i de contiin. 'ri#ele sunt fenomene periculoase. +estionarea acestora este un proces delicat i profund. Hn viitor> cri#ele vor fi mai complicate dect cele de ieri. 5ctorii relaiilor sociale interne i internaionale se nmulesc i> n acelai timp> se diversific> iar capacitile lor de aciune sunt> cu adevrat> impresionante. ;imic n lume nu ar funciona dac nu ar e ista or"ani#ate servicii speciali#ate de cule"ere> anali# i interpretare a informaiilor> dac nu ar e ista o dotare te6nic performant> capa!il s impun implicarea cu 6otrre a democraiilor n situaiile de cri#.

8. TEME DE CAS'. STUDII DE CAZ ORIENTATIVE. ELERCI&II

8.%. TEM' DE CAS' . Te" !en ru (u +e-(.u(re( "(r1$n$.+r #$#(1 $1e .( em( % 1. 'ri#ele sunt fenomene sociale de mare amploare crora e perii n diferite domenii le atri!uie unele cau#e astfelD

**

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

E');)-I%II ............................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. sociolo"ii i psi6olo"iiD ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ................................................................................................................................ ........................................................................................................................2>* :. $. ,up domeniul n care apar cri#ele pot fiD politice> ideolo"ice ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ................................................................................................................................. E plicai n cteva cuvinte cri#a economic ................................................................................................................................ .................................................................................................................................. .........................................................................................................................1 :. &. Enumerai factorii interni "eneratori de cri#e or"ani#aionaleD ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ...................................................................................................2>* : (. ,efinii etapele unei cri#e i detaliai etapa 5;%E'3IL5D ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................1: *. 'ompletai sc6ema cu $!ur$.e #e m(n(gemen u $.$)( e Bn ge" $+n(re( 1r$)e$. E plicai mana"ementul reactivD

*.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

................................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. .........................................................................................................................1:. 7. ) strate"ie pentru mana"ementul cri#elor tre!uie s cuprind aciuni strate"ice>....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ...................................................................................... ,etaliai aciunile te6nice i structurale ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................ /. 'ompletai sc6ema de mai 9os cu e.emen e.e m+#e.u.u$ " ru1 ur(. #e #$(gn+), ( m(n(gemen u.u$ 1r$)e.+r

E plicai nivelul ( ?strate"ii or"ani#aionaleA .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .........................................................................................................................1: 0. 'au#ele care pot "enera apariia unei cri#e de comunicareD interne i e terne .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..........................................................................................................................1:

*/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

/.$. 4tudiul de ca# nr.1


Enun*u. 1()u.u$D 'a urmare a pr!uirii unui avion 5;7$( la %U3,5?ln" '8UBA la data de &2 noiem!rie $22.> toate cele $( de avioane ale firmei FLE;I%G au fost oprite de la #!or. E istena morilor n rndul ec6ipa9ului i al pasa"erilor a atras atenia mass7media i a opiniei pu!lice> dnd natere la o mulime de #vonuri i speculaii ceea ce a fcut ca firma FLE;I%Gs in Fcapul de afiG pentru o lun" perioad de timp n presa central. ,ei raportul pre#entat de comisia 5utoritii 5eronauticii susinea c accidentul nu a fost cau#at de erori de proiectare sau construcie ale aparatului de #!or 5;7$(> n opinia pu!lic s7a de#voltat o puternic cri# de nencredere i nesi"uran n serviciile oferite de firma FLE;I%G. Hn rolul mana"erului firmei FLE;I%G sta!ilii cele mai eficiente msuri pentruD Fminimi#area daunelor produse pe durata cri#ei\. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ..............................................................................$: M % PUNCT DIN OFICIU NOTA OB&INUT'

8.2. STUDIU DE CAZ D ELERCI&IU ORIENTATIV E Firma FE8E'%3); 4.5.G derulea# pe anul $220> o afacere avnd urmtoarele date de !a#D capitalul social ?@sA T $*22 milioane leiE se cer dividende e"ale cu rata do!n#ii !ancare ?rd T &2WAE cota de profit care rmne firmei ?':FA T /*WE cota de impo#it pe profit ?'IA T $*WE rata renta!ilitii la costuri 33'?:BK'A T $2WE cifra de afaceri anual pro"ramat T &2.222 milioane dividendul pretins ?,AD profitul net ?:nAD
CPF /* AZ, T /*2 U ? AZ/*2 T &.222 milioane lei 122 CPF 122 /*

3e#olvareD , T @s Z rd T
$.*22 &2 = /*2 milioane lei 122

:n T , U ?

profitul !rut ?:BAD

*0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:B T :n U ?

CI $* AZ:n T &222 U ? AZ&222 T &112 milioane lei 122 CI 122 $*

costurile ?'AD PB &112 ' T RRC T $2 T 11.1*2 milioane lei 122 122 '5minim T ' U :B T 11.1*2 U &.112 T $&.1(2 milioane lei %impul n care se reali#ea# '5minim pentru asi"urarea dividendelorD '58 T %T CAmin $&.1(2 = = 1>* luni> deci CAL $.*22 '5minim se reali#ea# la 9umtatea lui octom!rie
CAp &2.222 = = $*22 milioane lei 1$ 1$

:. CONCEPTE C=EIE %0. BIBLIOGRAFIE 7 5"lietta> -.> 'rises et cRctes financiearesD une approc6e comparative> 3evue d]Economie
Financi^re> nr. $.> 111& 7 5"lietta> -.> et -outot> :.> 8e ris_ue de sRsteme et sa pr^vention> 'a6iers Economi_ues et mon^taires de la Ban_ue de France> nr. (1> 111& 7 5"lietta> -.> -acroeconomie financiar < 'ri#ele financiare i re"larea monetar> traducere de Ilie Ioana> Ed. 'oresi> Bucureti> $222 7 Brodi> E.> -ana"in" 'ommunication :rocessesE From :lannin" to 'risis 3esponseE ;eQ `orN> :rae"er> 1111 7 Ban_ue mondiale> 3aport sur le development> din lucrarea 'ri#a de sistem a economiei de comand> Bonete> '.> Ed. E pert> 111&> p. /& 7 '6iciudean> I.> +estionarea cri#elor de ima"ine> Ed. 'omunicare ro> Bucureti> $22$ 7 'ornelius> -.> tiina re#olvrii conflictelor> Ed. tiinific i %e6nic> Bucureti> 111. 7 ,ianu> ,.> Hncotro se ndreapt rile postcomuniste[> Ed. :olirom> Iai> $222> p. $2& 7 ,orn!usc6> 3.> -e icoD 4ta!ilisation> reform and no "roQt6> BrooNin"s :apers on Economic 5ctRvitR> 111& 7 ,rucNer> :.> %6e "lo!al economR and ;ation state> Forei"n 5ffairs> 4eptKoct> 111/ 7 ,o!rescu> E.> 3omno"rafia < !ilan i perspective> Ed. 'ompania> $222> p. 0. 7 Eic6en"reen> B.> +lo!ali#in" 'apital 5.> OistorR of t6e International -onetarR 4Rstem> :rinceton UniversitR :ress> :rinceton> 111. 7 +licN> 3.> and 5ndreQ> @. 3.> 'onta"ion and %radeD a6R 5re 'urrencR 'rises 3e"ional[> U.'. BerNeleR aorNin" :aper and :acific Basin aorNin" :aper> ;o. 1072&> 1110 7 Bonete> '.> 'ri#ele din sistemul economiei de comand> Ed. E pert> 111&> p. 1.7$2

*1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7 -andu> :.> -ana"ementul cri#elor> Ed. 8u 8i!ris> Braov> $22* 7 -andu> :.> 'ri#a "lo!al> Ed. 8u 8i!ris> Braov> $22. 7 -andu> :.> 'urs de mana"ementul cri#elor> Ed. Univ. %ransilvania> $22/ 7 -ic6el> B. B.> ,esprairies> F.+.> 3idel> 8.> 'ri#e 7 5!ordare psi6osocial clinic> Ed. :olirom> Iai> 1110

TEMA 2
ASPECTE PARTICULARE ALE CRIZEI ORGANIZA&IONALE. CRIZA DE IMAGINE. CRIZA DE COMUNICARE

.2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

I. )BIE'%I=E I ')-:E%E;CE )BIE'%I=ED nele"erea corect a rolului i semnificaiei cri#elor de ima"ine i de comunicare n procesul mana"erial modern precum i a consecinelor acestora asupra re#ultatelor or"ani#aieiE nsuirea principalelor concepte i noiuni necesare nele"erii> e plicrii i instrumentrii cri#ei de ima"ine i cri#ei de comunicare E Efectuarea cu uurin a unor anali#e> modele> sc6eme> al"oritmi> pro"rame >cu a9utorul 'E> n scopul promovrii identitii or"ani#aiei n spaiul pu!lic> ela!orrii i implementrii strate"iilor de ima"ine i de comunicare> evalurii comportamentului ec6ipei i armoni#rii relaiilor cu mass media. ')-:E%E;CED Cun+(/ ere /$ Bn*e.egere ?cunoaterea i utili#area adecvat a noiunilor specifice %emei $A 7 pe !a#a celor mai recente i performante lucrri aprute n domeniu se vor cunoate i utili#a urmtoarele concepte i noiuniD cri#a de ima"ine> cri#a de comunicare> ima"ine> comunicare> mesa9e funcionale> mesa9e deli!erate> canal de comunicare> proces de reflectare> vi#i!ilitate direct >vi#i!ilitate mediat> ima"ine pu!lic de succes> fi identitar> strate"ie de comunicare> plan de comunicare> sta!ilitate> credi!ilitate> coerenE 7 principalele componente ale mana"ementului cri#elor de ima"ine i ale cri#ei de comunicare> te6nicile de re#olvare ale cri#elor de ima"ine i de comunicare> structura i coninutul mesa9elor> cau#ele interne i e terne ale cri#elor> structura strate"iei de comunicare. E9!.$1(re /$ $n er!re (re ?e plicarea i interpretarea unor idei> proiecte> procese> precum i a coninuturilor teoretice i practice ale temei $A 7 mecanismele de producere ale cri#elor de ima"ine i de comunicareE 7 identificarea i evaluarea fa#elor cri#ei de ima"ineE 7 anali#a rolului i implicrii mi9loacelor de comunicare n masE 7 principalele te6nici de re#olvare a cri#ei de ima"ineE 7 structura strate"iei i a planului de comunicare.

.1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

In" rumen (. @ (!.$1( $-e ?proiectarea> conducerea i evaluarea activitilor practice specificeE utili#area unor metode> te6nici i instrumente de investi"are i de aplicareA 7 previ#ionarea tiinific i aplicarea te6nicilor corespun#toare pentru proiectarea n spaiul pu!lic a unei ima"ini coerente i po#itiveE 7 utili#area eficient a te6nicilor cercetrii operaionale pentru monitori#area permanent a ima"ini> re"larea procesului de comunicare> identificarea i evaluarea factorilor de cri#> ela!orarea strate"iilor de rspuns >de#an"a9area resurselor din starea de cri# i crearea condiiilor de normalitate post < cri#E 7 punerea n practic a strate"iilor de comunicare> ela!orarea planului de comunicare> promovarea identitii or"ani#aiei> minimi#area daunelor produse pe durata cri#ei> transformarea cri#elor n oportuniti> planificarea aciunilor mana"eriale> evaluarea rspunsului la cri# E 7 operaionali#area unui sistem de re"uli i proceduri pe diverse studii de ca# ce urmresc construcia unei ima"ini po#itive i reali#area unui proces de comunicare eficient. A $ u#$n(.e ?manifestarea unei atitudini po#itive i responsa!ile fa de domeniul tiinific > cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice > promovarea unui sistem de valori culturale> morale i civice > valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice > implicarea n de#voltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice > an"a9area n relaii de parteneriat cu alte persoane < instituii cu responsa!iliti similare > participarea la propria de#voltare profesionalA. 7 a!ordarea temeinic i cu consecven a fenomenelor> n scopul reflectrii pu!lice po#itive a reputaiei personalitii i identitii or"ani#aiei E 7 promovarea responsa!ilitii deci#ionale privind "estionarea cri#elor de ima"ine i de comunicare avnd ca suport continua perfecionare profesional interdisciplinarE 7 de#voltarea lucrului n ec6ip prin armoni#area scopurilor> susinerea i valorificarea iniiativelor creative direcionate spre meninerea ec6ili!rului or"ani#aional> climatului favora!il> contracararea ameninrilor> asumarea i controlul riscurilor> aplicarea mana"ementului adecvat> pentru a asi"ura or"ani#aiei o ima"ine pu!lic de succes caracteri#at prin sta!ilitate> credi!ilitate i coeren.

.$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

II. CUPRINSUL TEMEI %. Cr$)( #e $m(g$ne< #e4$n$re3 n+*$un$3 1+n1e! e 2. Me1(n$"me #e !r+#u1ere ( 1r$)e$ #e $m(g$ne 2. C(u)e.e 1r$)e$ #e $m(g$ne 2.%.In1(!(1$ ( e( +rg(n$)(*$e$ #e (A/$ 1re( /$ ge" $+n( $#en $ ( e( 2.2. L$!"( #e !re+1u!(re ( m(n(gemen u.u$ !en ru (A/$ !r+m+-( /$ ge" $+n( + $m(g$ne 1+eren , 2.2. Im!+"$0$.$ ( e( +rg(n$)(*$e$ #e ( (-e( 1+n r+.u. ("u!r( me"(Je.+r 1(re 1ree(), -$)$0$.$ ( e( Bn "!(*$u. !u0.$1 2.5.Im!+"$0$.$ ( e( +rg(n$)(*$e$ #e ( 1+m!( $0$.$)( me"(Je.e 5. C(r(1 er$" $1$.e 1r$)e$ #e $m(g$ne 6. E4e1 e.e 1r$)e$ #e $m(g$ne 7. An(.$)( 1r$)e$ #e $m(g$ne 7.%. I#en $4$1(re( /$ e-(.u(re( 4()e.+r 1r$)e$ 7.2. An(.$)( /$ $n er!re (re( 4$e1,re$ 4()e /$ " (0$.$re( 1+n1.u)$$.+r 7.2. An(.$)( r+.u.u$ /$ $m!.$1,r$$ m$J.+(1e.+r #e 1+mun$1(re Bn m(", 7.5. S u#$ere( 1+n"e1$n*e.+r 1r$)e$ #e $m(g$ne 8. Te;n$1$ #e re)+.-(re ( 1r$)e$ #e $m(g$ne 8.%. M(n(gemen u. 1+mun$1,r$$ +rg(n$)(*$e$ 8.2. M$n$m$)(re( #(une.+r !r+#u"e !e #ur( ( 1r$)e$ 8.2. Re#u1ere( me#$( $),r$$ neg( $-e Bn !re", 8.5. Tr(n"4+rm(re( 1r$)e.+r Bn +!+r un$ ,*$ 8.6. E-$ (re( r,mGner$$ $m! Bn#e.ung( Bn !un1 u. #e m(9$m (. me#$( $),r$$ 8.7. E-$ (re( 1+n4run ,r$$ #e"1;$"e 1u m("" me#$( 8.8. Pr+m+-(re( n+$$ $#en $ ,*$ ( +rg(n$)(*$e$ gener( , #e re)+.-(re( 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e 8. Cr$)( #e 1+mun$1(re< #e4$n$re 3n+*$un$ 3 1+n1e! e :. C(u)e.e 1r$)e$ #e 1+mun$1(re :.%. C(u)e $n erne :.2. C(u)e e9 erne %0. E4e1 e.e 1r$)e$ #e 1+mun$1(re %%. M(n(gemen u. 1r$)e$ #e 1+mun$1(re %%.%. C+mun$1(re( Bn "$ u(*$$ #e 1r$), %%.2 S r( eg$( #e 1+mun$1(re %%.2 C+n" ru$re( me"(Je.+r

.&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%%.5. P.(nu. #e 1+mun$1(re Bn 1() #e 1r$) %%.6. A1 $-$ ( e( #e 1+mun$1(re %%.7.M+n$ +r$)(re( (1 $-$ ,*$$ #e 1+mun$1(re %%.8.A1 $-$ ,*$ !+" A 1r$), %%.8. E-(.u(re( 1+m!+r (men u.u$ e1;$!e$ m(n(ger$(.e %2. TEME DE CAS'. ELERCI&II DSTUDII DE CAZE3 TESTE DE AUTOCONTROL %. Cr$)( #e $m(g$ne< #e4$n$re3 n+*$un$3 1+n1e! e Hn epoca "lo!ali#rii economiei de pia i a concurenei acer!e pentru resurse materiale> financiare i pu!lic ?clieni> parteneri> factori de deci#ie> lideri de opinie etc.A> apar i dispar multe or"ani#aii. Unele au succes> se de#volt i rmn etaloane pe pia> altele nu re#ist concurenei i dispar. 'ercettorii au relevat c> dincolo de aspectele economice> financiare i mana"eriale clasice> una din cau#ele care au dus la insucces a fost ima"inea pu!lic nefavora!il. 4e pune ntre!areaD ct de dependent este o or"ani#aie de ima"inea sa pu!lic i ct de vulnera!il este ea din acest punct de vedere[ Hn plan social> ima"inea unei or"ani#aii este relevant prin "radul de notorietate pu!lic i de ncredere cu care acestea este cotat n mediul n care i desfoar activitatea. 5ltfel spus> $m(g$ne( e" e re4.e1 (re( !u0.$1, ( re!u (*$e$3 !er"+n(.$ ,*$$ "(u $#en $ ,*$$ une$ +rg(n$)(*$$. Fie c vrea sau nu orice or"ani#aie> odat constituit> are o ima"ine n contiina pu!lic. Hn viaa de #i cu #i> oamenii cumpr produse i servicii n funcie de ima"inea pe care i7 au format7o despre acestea sau despre or"ani#aia care le produce i le ofer. ,e foarte multe ori> ei rmn Fa"aiG de aceast ima"ine i refu# s vad i alte produse sau servicii pe care piaa le ofer. Butorii de 'oca 7 'ola sau %u!or"> turitii care cltoresc numai cu compania de transport @8-> investitorii i posesorii de carduri la Banca 3omn pentru ,e#voltare> vor fi convini cu "reu s sc6im!e compania n care au ncredere. i aceasta> deoarece ima"inea acelei companii este propria lor creaie> propria lor repre#entare. Ea devine un !un al or"ani#aiei> un element de patrimoniu> numai dup ce individul din pu!lic i7a e primat 9udecata de valoare. 5r prea atunci c sin"ura atri!uie care i revine or"ani#aiei este s l a9ute pe FclientulG su s7i forme#e o ima"ine coerent sta!il i consistent> care s cuprind scopul> o!iectivele i impactul social al activitii or"ani#aionale.

.(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

O $m(g$ne 1+eren ,3 1u "en" !+)$ $-3 B$ 1+n4er, +rg(n$)(*$e$ " (0$.$ ( e /$ "u11e" Bn 1+m!e $*$( !en ru re"ur"e /$ !u0.$1. Hn plus> ea este mai puin vulnera!il la atacurile concurenei i mai puin e pus riscurilor de a se confrunta cu o situaie de cri#. Hn sens contrar> reducerea compati!ilitii ntre ceea ce face> ce spune i ce crede lumea despre or"ani#aie> precum i sc6im!area polaritii ima"inii spre sensul ne"ativ al evalurilor pu!lice> determin scderea performanelor or"ani#aiei> reducerea cotei de pia i c6iar intrarea ei n cri#. ,in acest punct de vedere> 8evinson compara or"ani#aia cu corpul umanD F#(1, #+re/ $ ", Bn*e.eg$ + !er"+(n,3 + e9(m$ne)$ . P+*$ ", + 4(1$ "$" em( $13 (/( 1um + 4(1 4$)$+.+g$$3 "(u !+*$ Bn1er1( ", (4.$ m($ mu. e #e"!re e( #eA( .ungu. $m!u.u$3 (/( 1um 4(1 !r$e en$$. M($ Bn G$ Bn1er1$ ", (4.$ 1$ne /$ 1e e" e (1e( !er"+(n,. Fn (. #+$.e( rGn#3 Bn1er1$ ", (4.$ 1um "e 1+m!+r , Bn #$4er$ e 1$r1um" (n*e. Fn (. re$.e( rGn#3 #+re/ $ ", / $$ 1e 1re#e /$ 1um + -e#e .ume(3 1um "e !re)$n , .um$$ /$ #e 1e + 4(1e Bn (1e" m+#. D(1, e9$" , m(r$ #$4eren*e Bn re $m(g$ne( !e 1(re + !r+$e1 e(), /$ !er"+(n( 1(re e" e 1u (#e-,r( 3 1+n4.$1 e.e em+*$+n(.e "un $ne-$ (0$.e.G1 3e#ult> deci> c sta!ilitatea i coerena sunt dou dintre trsturile eseniale ale unei ima"ini pu!lice de succes. E ist or"ani#aii a cror dependen de conservare a ima"inii lor pu!lice este vitalD instituiile financiar7 !ancare i or"ani#aiile politice. Ele i !a#ea# funcionarea pe "radul de notorietate ?reputaiaA i de ncredere pu!lic cu care sunt cotate. 5vem destule e emple de fonduri de investiii sau mutuale i !nci de credit care au falimentat datorit pierderii ncrederii investitorilor i creditorilor. Hn mod similar> or"ani#aiile politice care pierd ncrederea ceteanului se confrunt cu o reducere a spri9inului n ale"eri ceea ce are ca re#ultat pierderea cursei pentru o!inerea puterii politice. )r"ani#aiile economice care au ca scop producerea de !unuri sau servicii se pot confrunta cu o cri# de ima"ine ce se poate manifesta n fa#e intermediare. -ai nti pot fi afectate numai unele din produsele sau serviciile or"ani#aiei> care au pierdut n competiia pentru ima"inea pu!lic. Hn acest ca#> ima"inea "lo!al a or"ani#aiei se poate menine ntre limitele adecvate> notorietatea i ncrederea pu!lic asi"urnd funcionarea normal a or"ani#aiei. %otui> nere#olvarea n timp a pro!lemelor> cu impact mare la pu!lic> "enerate de produsele> serviciile a cror ima"ine a fost deteriorat> va produce intrarea ntre"ii or"ani#aii n cri#. Hn aceste condiii> definim 1r$)( #e $m(g$ne 1( 4$$n# (1e. " (#$u #e #e er$+r(re ( gr(#u.u$ #e n+ +r$e ( e3 ( re!u (*$e$ /$ Bn1re#er$$
1

0arr1 Le8inson, 4rganiza ional Diagnosis, Ca#bridge, Massach!se s, 0ar8ard Cni8ersi 1 "!blisher, &';), p.;&

.*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

!u0.$1e 1e !une Bn !er$1+. 4un1*$+n(re( "(u e9$" en*( une$ +rg(n$)(*$$. 5ceasta nseamn c produsele sau serviciile nu mai au aceeai cutare pe pia> iar onestitatea scopurilor> corectitudinea i le"alitatea aciunilor or"ani#aiei devin su!iect de de#!atere pu!lic sau 9uridic. 2. Me1(n$"me #e !r+#u1ere ( 1r$)e$ #e $m(g$ne ,ac ar fi s ne ntre!m care este mecanismul prin care se produce o cri# de ima"ine> un rspuns posi!il poate fi dat> anali#nd procesul de formare a ima"inii sociale a unei or"ani#aii. Hn esen> ima"inea re#ult din procesarea mesa9elor pe care indivi#ii> "rupurile> cate"oriile de pu!lic relevante le percep despre or"ani#aie. -erit su!liniat faptul c> n procesul de formare> ima"inea or"ani#aiei se pre#int ca o succesiune de repre#entri ce se cristali#ea# despre aceasta. Ulterior> prin manifestrile comportamentale ale indivi#ilor ce percep realitile or"ani#aiei> ima"inea se o!iectivea# su! forma notorietii> reputaiei> ncrederii pu!lice. Ima"inea> ca element de patrimoniu> impune eforturi susinute pentru cti"area recunoaterii respectului> !un7voinei i ncrederii pu!licului prin influenarea repre#entrilor acestuia n funcie de interesul or"ani#aiei. :rocesul de formare a ima"inii sociale ncepe odat cu apariia or"ani#aiei i are o evoluie continu pe toat durata e istenei acesteia. Ima"inea se structurea# ca un comple informaional !a#at pe emiterea> recepionarea i evaluarea mesa9elor or"ani#aiei. 5cestea cuprind informaii difu#ate prin canale proprii i instituionali#ate prin mass7media> prin pu!licitate i reclam> prin relaiile cu comunitatea local> prin opiniile e primate pu!lic de ctre mem!rii or"ani#aiei i prin satisfacia K insatisfacia e primat de pu!lic ?clieni> consumatoriA n urma utili#rii produselor i Ksau serviciilor. Hn anali#a procesului de formare a ima"inii sunt eseniale dou tipuri de mesa9eD mesa9ele funcionale i mesa9ele emise deli!erat. (E mesa9ele funcionale re#ult din activitatea or"ani#aiei. ,e re"ul> ele sunt coerente> sta!ile i credi!ile> pentru c se refer la realiti o!serva!ile i verifica!ileD domeniul de activitate> locali#are n spaiu> mrime> structur> cifr de afaceri> tipul i calitatea produselor i serviciilor> importana social i K sau naional> impactul socio7economic asupra comunitii ?locul de munc> #"omote> poluare etc.A. 5ceste mesa9e sunt recepionate de un pu!lic mai restrns format de re"ul din cei care au un interes n relaionarea direct cu or"ani#aia ?furni#ori> clieni> consumatori> parteneri> investitori> decideniA i cei situai n pro imitatea or"ani#aiei a crei funcionare le influenea# ntr7un anume mod e istena. 0E mesa9ele emise deli!erat sunt lansate de re"ul de structurile speciali#ate ale or"ani#aiei ?marNetin"> pu!licitate> reclam> relaii pu!liceA cu scopul de a

..

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

orienta percepia asupra mesa9elor funcionale i a face posi!il recepionarea lor favora!il de ctre toate cate"oriile de pu!lic din sfera de interes a or"ani#aiei. 5ceste mesa9e ndeplinesc urmtoarele funciiD de informare> de e plicare> de potenare> de meninere n atenie i de reducere a impactului ne"ativ pe care funcionarea or"ani#aiei l7ar putea avea n mediul intra i e tra or"ani#aional. -esa9ele emise deli!erat urmresc promovarea identitii i ima"inii de marc a produselor i or"ani#aiei> a idealurilor i scopurilor acesteia> e plicarea !eneficiilor pe care cate"oriile de pu!lic int le au ca urmare a funcionrii or"ani#aiei. Hn sc6ema propus e ist dou spaii eseniale pentru formarea ima"iniiD spaiul de creare a vi#i!ilitii spaiul de "enerare a credi!ilitii i ncrederii %eoretic> spaiul vi#i!ilitii aparine or"ani#aiei> n timp ce spaiul ncrederii aparine pu!licului7int. 'ondiia esenial pentru ca o or"ani#aie s i poat proiecta ima"inea n spaiul de interes este s7i asi"ure vi#i!ilitatea prin emiterea i armoni#area celor dou tipuri de mesa9e. 'oerena i compati!ilitatea acestora fac posi!il proiectarea unei ima"ini de#ira!ile a or"ani#aiei> capa!ile s "enere#e 9udeci de valoare i opinii favora!ile re#ultate din evalurile succesive ale potenialului destinatar. Hn unele lucrri sunt identificate patru situaii n care se pot com!ina cele dou tipuri de mesa9eD aA activitate !un U mesa9 po#itiv coeren> credi!ilitate> succesE !A activitate !un U mesa9 ne"ativ incoeren> erodarea credi!ilitii> pierderiE cA activitate sla! U mesa9 po#itiv incoeren> contradicii> pierderi> manipulare> or"ani#aie n precri#E dA activitate sla! U mesa9 ne"ativ incoeren> pierderi> or"ani#aie n cri#. Hn situaia descris la punctul cA> apare posi!ilitatea ca or"ani#aia s mai pstre#e o perioad de timp ncrederea pu!licului> dar pe termen lun" va pierde. :u!licul va percepe destul de repede ideea de manipulare i va deveni ostil or"ani#aiei manipulatoare. ,in motive didactice sc6ema pre#int ca#ul ideal cnd or"ani#aia i asi"ur sin"ur vi#i!ilitatea> "estionnd total transmiterea mesa9elor. :ractic> datorit comunicrii "lo!ale> vor!im de dou tipuri de vi#i!ilitateD direct i mediat.
Public Public Vizibilitate direct Organizaie Organizaie

Canal de Canal de comunicare comunicare ./ Vizibilitate mediat

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Hn ca#ul -$)$0$.$ ,*$$ #$re1 e> predomin mesa9ele construite i distri!uite de or"ani#aie prin contacte nemi9locite cu pu!licul. +radul de coeren> corectitudine i credi!ilitate al acestora este ridicat. Hns aria de cuprindere numeric> spaial i temporal a pu!licului se restrn"e datorit capacitilor limitate ale or"ani#aiei de a reali#a contacte directe. V$)$0$.$ ( e( me#$( , asi"ur cuprinderea aproape instantanee a tuturor cate"oriilor de pu!lic relevant pentru or"ani#aie> ns comunicarea mediat prin mass7media sau lideri de opinie reduce posi!ilitatea or"ani#aiei de a controla acurateea i corectitudinea construirii i transmiterii mesa9elor. 4imptomele i cau#ele cri#ei de ima"ine apar n cadrul comunicrii mediate. 5ici se manifest elementele> practicile i strile care determin apariia cri#ei. Identificm> astfel> un prim element al mecanismului de apariie a cri#ei de ima"ineD Bn reru!ere( "(u #e4+rm(re( me"(Je.+r n spaiul de creare a vi#i!ilitii. 5cest lucru se datorea# att celor care emit mesa9elor> celor care le recepionea#> ct i mi9loacele care ve6iculea# informaia. Un al doilea element l repre#int 1+ru!ere( Dm+#$4$1(re(E gr$.e$ #e e-(.u(re ( !u0.$1u.u$A*$n ,. Hn mod normal> fiecare individ i orientea# comportamentul dup propria 6art mental. )amenii "ndesc i se comport diferit de la o situaie la alta. Ei pot fi lo"ici> raionali i responsa!ili ntr7o anumit situaie i ilo"ici> iraionali i iresponsa!ili n alt situaie. +rupurile> comunitile or"ani#aionale> naiunile au valori> credine> pre9udeci i opinii diferite> cu semnificaie pentru fiecare mem!ru din interiorul lor. Hn acelai timp> oamenii percep> descoper i construiesc propria realitate < lumea intern i e tern < n modaliti care au sens i semnificaie pentru ei. ,ac n discordan cu valorile or"ani#aiei se modific 6arta mental ?"rila de evaluareA a pu!licului7int prin cultivarea ostilitii fa de aceasta> mesa9ele or"ani#aiei nu vor mai fi compati!ile cu sistemul de valori al indivi#ilor din pu!lic> producnd de#acord> incompati!ilitate> nencredere. Un al treilea punct "enerator de cri# de ima"ine este ne("$gur(re( 1r$ er$u.u$ #e " (0$.$ ( e Bn $m! a ima"inii po#itive. Fluctuaiile de credi!ilitate provoac> n final> apariia nencrederii. 'ompaniile mediatice succesive cu o!iective i scopuri diferite sau puin preci#ate au ca efect> n ultim instan>

.0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

!ulversarea sistemului de referin al individului i modificarea fr discernmnt a "rilei sale de evaluare.

:3)'E4U8 ,E F)3-53E 5 I-5+I;II )3+5;IL5CIEI Imaginea Imaginea organizaiei organizaiei #esaEe 9!nc+ionale $#agine incoeren , $#agine incoeren , con9!z, con9!z, con radic orie con radic orie Genereaz opinii incoeren e, con radic orii DC #esaEe delibera e ?pa+i!l de creare a 8izibili +ii

E7is coeren+ %i co#pa ibili a e :n re #esaEeF

D* $#agine coeren $#agine coeren

Genereaz opinii coeren e Grila de e8al!are a p!blic!l!i>+in

$#agine respins, $#agine respins, neconcl!den neconcl!den

DC

Es e co#pa ibil c! orizon !l de a% ep are al bene9iciarilor ?pa+i!l de generare a credibili +ii G :ncrederii Genereaz con8ingeri

Genereaz ne:ncredere, respingere

D* $#agine credibil, $#agine credibil, accep aa accep

DC

Es e s abil :n .1 F i#p

D* Genereaz :ncredere

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

2. C(u)e.e 1r$)e$ #e $m(g$ne 2.%.In1(!(1$ ( e( +rg(n$)(*$e$ #e (A/$ 1re( /$ ge" $+n( + $#en $ ( e !u ern$13 re.e-(n , ( G Bn $n er$+r 1G /$ Bn 1(#ru. e9 r(+rg(n$)(*$+n(. )rice or"ani#aie> odat nfiinat> tre!uie s7i proiecte#e n spaiul pu!lic propria identitate care s o diferenie#e de alte or"ani#aii de acelai fel sau care acionea# n acelai domeniu de activitate. 5ceast diferen specific tre!uie s fie att de puternic nct pu!licul relevant pentru or"ani#aie> intern i e tern> s o poate identifica n peisa9ul or"ani#aional al spaiului pu!lic. E ist mai multe !nci comerciale sau de credite> mai muli productori de nclminte sau te tile> mai multe ma"a#ine sau depo#ite en7"ros. 4e pune ntre!area dac potenialul !eneficiar al produselor i serviciilor acestor or"ani#aii poate s7i repre#inte i s defineasc diferenele specifice. ,e multe ori liderii or"ani#aiilor> preocupai mai mult de re#olvarea aspectelor financiare i de natur le"al ale nre"istrrii sau structurrii or"ani#aiei> pierd din vedere necesitatea aplicrii unui pro"ram coerent de creare a propriei identiti> care s cuprind n afar de nume> atmosfer> evenimente i idealul sau cultura or"ani#aional. :entru pu!licul intern ?an"a9aiA este esenial s se poate identifica cu idealul or"ani#aiei. 'nd o parte a propriilor mem!ri nu sunt de acord cu ima"inea de sine ideal a or"ani#aiei> ei se transform> de re"ul> n simple pre#ene pe statul de plat i nu vor face altceva dect s rspund solicitrilor minime. Ei vor fi dominai de frustrare> depresie> apatie> alienare i n situaii limit c6iar de furie. 5n"a9aii sunt deose!it de sensi!ili i la modul n care or"ani#aia este perceput de pu!licul e tern. 'ompati!ilitatea K incompati!ilitatea ntre ima"inea de sine i ima"inea social a or"ani#aiei are importante efecte !enefice K malefice pentru starea or"ani#aiei. :entru pu!licul e tern ?clieni> parteneri> investitori> decideniA> este imperios necesar s identifice> la or"ani#aia ctre care i orientea# interesele> suficiente elemente de compati!ilitate cu propria concepie despre ceea ce ar tre!ui s fac sau s fie aceasta astfel nct el s7i poat de#volta ncrederea n produsele i serviciile or"ani#aiei. 'nd pu!licul

/2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

e tern i pu!licul intern au percepii similare despre or"ani#aie> ima"inea acesteia este considerat via!il i consecvent. 3eferitor la anali#a identitii pe care o or"ani#aie o proiectea#> 8evinson utili#ea# urmtoarele elementeD aA ceea ce face 7 aa cum se vede n produsele i serviciile sale i n felul cum i tratea# an"a9aii ?Funiti economice !une pentru a fi cumprate i conduseG sau Foameni capa!ili i maturiGA. !A 1e "!une 7 prin intermediul comunicrii cu an"a9aii ?Fru"minte i persuasiuneG sau Fdefinirea de comun acord a pro!lemelor comuneGA i prin intermediul comunicrii cu cumprtorii K consumatorii si ?Fcineva care s fie atras prin propuneri ce depesc posi!ilitile realeG sau Fpoate a fi pclit printr7un am!ala9 construit cu inteli"enGA. cA 1e 1re# +(men$$ 1, re0u$e ", 4$e +rg(n$)(*$( . 3spunsurile la urmtoarele ntre!ri pot fi relevante pentru o anali# pertinentD 7 dac o or"ani#aia are o ima"ine> este ea la nlimea acesteia[ 4au spune una i face alta[ 7 dac e ist o ima"ine an"a9aii se ridic la nlimea acesteia[ sau e ist cerine conflictuale> salarii mici sau alte motive care i impiedic[ 7 'nd tre!uie sc6im!at ima"inea sunt an"a9aii implicai s fac sc6im!area prin intermediul unui mana"ement participativ[ 7 dac nu e ist o ima"ine distinct a or"ani#aiei> sunt de dorit confu#iile> identificarea limitat i valorile disparate[ &.$.L$!"( #e !re+1u!(re ( m(n(gemen u.u$ !en ru (A/$ !r+m+-( /$ ge" $+n( une$ + $m(g$ne 1+eren , Unele or"ani#aii ale cror produse sau servicii sunt unicat pe pia au tendina s acorde mai puin atenie ima"inilor sociale> atitudinilor propriilor consumatori. Este ca#ul companiilor ?furni#oare de servicii de telefonie fi > ener"ie electric> ap cald etc.A care n lipsa unei concurene reale pe pia> au sta!ilit preurile serviciilor i produselor dup propria "ril> neinnd seama de consecinele ce pot s apar n planul percepiei i al repre#entrii pu!lice a or"ani#aiei. 5ceste or"ani#aii au plecat de la premisa c fiind sin"urele productoare K distri!uitoare pe pia> consumatorii nu vor avea altceva de fcut dect s le cumpere produsele i serviciile. ,incolo de formarea unor ima"ini ne"ative despre firmele menionate> consumatorii au luat msura e trem de a se deconecta de la reeaua telefonic> de ener"ie electric sau ap cald. :rocesul va continua dac politica firmelor nu se va orienta spre nevoile clientului. 'onsumatorii au "sit i variante de re#erv> apelnd la telefonia mo!il i instalndu7i propriile centrale de ncl#ire.

/1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

,ependena oricrei or"ani#aii de ima"inea sa pu!lic> de ncrederea manifestat de pu!licul su relevant o!li" factorii de conducere s acorde o mai mare atenie strate"iei de promovare a identitii> a valorilor i culturii or"ani#aiei. 5ceast strate"ie tre!uie s fie o component permanent a planului de afaceri pe termen lun". 2.2.Im!+"$0$.$ ( e( +rg(n$)(*$e$ #e ( (-e( 1+n r+.u. + (. ("u!r( me"(Je.+r 1(re 1ree(), -$)$0$.$ ( e( Bn "!(*$u. !u0.$1 Hn situaii normale> or"ani#aia "estionea# cu autoritate relativ spaiul de vi#i!ilitate direct. Hn acest spaiu> prin mesa9ele transmise i evenimentele create> or"ani#aia poate controla intensitatea i durata vi#i!ilitii pu!lice. Hn spaiul vi#i!ilitii mediate controlul este foarte redus la ma9oritatea or"ani#aiilor. ;oile condiii impuse de spaiul mediatic nu sunt ntotdeauna favora!ile or"ani#aiilor. Hn conclu#ie orice or"ani#aie care i proiectea# o strate"ie de ima"ine tre!uie s fie contient de urmtoarele aspecteD N pu!licul e tern nu este proprietatea sa e clusiv N n Forc6estraG comunicrii "lo!ale ea este doar o FvoceG pe ln" alteleE N nu este sin"urul Fdistri!uitorG de mesa9e despre activitatea saE N canalele e terne de comunicare> prin politica lor> i vor asi"ura o vi#i!ilitate intens i de lun" durat pentru aspectele ne"ative ale activitii sale i o vi#i!ilitate redus ca intensitate i durat pentru aspectele po#itiveE N de cele mai multe ori> canalele de comunicare urmresc s7i cree#e propria vi#i!ilitate> identitate i distincie prin modul propriu de difu#are a tirilor. 2.5. In1(!(1$ ( e( +rg(n$)(*$e$ #e ( 1+m!( $0$.$)( me"(Je.e 5ceast incapacitate se poate datora e istenei i interaciunii unor factori interni i e terni cum ar fiD lipsa unor strate"ii i politici mana"eriale de "estionare a comunicrii or"ani#aionaleE coordonarea redus ntre structurile de comunicareE ine istena unor structuri speciali#ate n "estionarea ima"inii> sla!a "estionare a cri#elor or"ani#aionaleE pre"tirea redus a structurilor destinate "estionrii ima"inii ?identificarea "reit a nevoii de informare n mediile interne i e terne ale or"ani#aieiE

/$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

sta!ilirea "reit a mesa9elorE proiectarea nerealist a pro"ramelor de "estionare a ima"iniiAE e istena unui mediu comunicaional> puternic pertur!ator pentru comunicarea or"ani#aiei> n care FvoceaG autori#at a acesteia i pierde credi!ilitatea> rolul ei fiind luat de o alt surs din afara or"ani#aieiE intrarea or"ani#aiei n unda de propa"are a unor cri#e e terioare acesteiaE neadaptarea !r+gr(me.+r #e 1re(re ( $#en $ ,*$$ +rg(n$)(*$e$ la sc6im!rile produse n mediul e tra or"ani#aionalE 3ee aminarea identitii tre!uie s ai! loc n urmtoarele circumstaneD - 'nd percepia pu!lic a companiei nu reflect realitatea. +reelile de mana"ement> cti"urile sla!e> pro!lemele de mediu i altele pot avea impact ne"ativE - 'nd competitorii or"ani#aiei se mic cu ncetineal n construirea i proiectarea cu claritate i eficien a ima"inii proprii i K sau a produsului. Hn acest ca#> identitatea or"ani#aiei este oportun i poate deveni> ea nsi un avanta9 n competiie. - 'nd fore e terne> cum ar fi un nou competitor> sau modificarea unor prevederi le"islative necesit contramsuri de identitate. 3ee aminarea ima"inii or"ani#aiei constituie o msur si"ur de a nele"e mai !ine natura pro!lemelor cu care aceasta se confrunt. 5. C(r(1 er$" $1$.e 1r$)e$ #e $m(g$ne aA ;u apare !rusc. 4pre deose!ire de cri#ele or"ani#aionale sau cele mediatice> cri#a de ima"ine are o evoluie mai lent i mai comple . ,e#voltarea ei este influenat de numrul cate"oriilor de pu!lic implicate n proces> de capacitatea de comunicare o or"ani#aiei i de ostilitatea mediului comunicaional. 4c6im!rile la nivelul convin"erilor indivi#ilor sunt mai lente dect la nivelul opiniilor> atitudinilor> iar evaluarea ce are ca re#ultat o ima"ine> este influenat de convin"erile profunde ale indivi#ilor. !A 4e suprapune i este determinat de o cri# de identitate specific culturii or"ani#aionale. :oate determina la rndul ei> apariia unei cri#e de identitate. cA Este mai "reu de identificat dect alte tipuri de cri#e. ;ecesit anali#e i evaluri mai comple e> conduse de structuri speciali#ate care s identifice atitudinile i ncrederea salariailor i pu!licului e tern. Efectele ei pot fi uor confundate cu cele ale unei cri#e or"ani#aionale. dA Efectele cri#ei de ima"ine se manifest pe termen lun". 'redi!ilitatea unei or"ani#aii se o!ine "reu> se menine cu eforturi mari i se recti" i mai "reu>

/&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cu c6eltuieli foarte mari. Efectele cri#ei or"ani#atorice ncetea# odat cu re#olvarea ei prin restructurare> redefinirea scopurilor i o!iectivelor> eliminarea cau#elor incidentelor> accidentelor i conflictelor. 'ri#a de ima"ine este cumulativ i mult mai profund dect alte tipuri de cri#. ,atorit cri#ei de ima"ine> o or"ani#aie poate rmne sti"mati#at pe toat durata e istenei sale> dac nu se ntreprinde nimic pentru refacerea ima"inii pu!lice i e istena ei poate fi foarte scurt. E D ca#ul fondurilor de investiii i mutuale sau al cooperativelor populare de credit ?!nci de creditA. 6E E4e1 e.e 1r$)e$ #e $m(g$ne (E Hn fa#a ei acut> 1r$)( #e $m(g$ne !+( e #e1.(n/( + 1r$), +rg(n$)(*$+n(.,. :ierderea ncrederii depuntorilor la fondurile de investiii i !ncile de credit a produs n prima fa# o cri# de lic6iditi> ca urmare a retra"erilor masive de capital. 47a a9uns astfel la declararea falimentului datorat incapacitii de plat. Instituiile financiare pre#entate nu au putut s7i pstre#e ima"inea de parteneri via!ili> solva!ili i credi!ili> i nu au putut s ofere sta!ilitate i soliditate n "estionarea !anilor populaiei. 5ceeai situaie poate fi relevant i n ca#ul partidelor politice care au pierdut ale"erile ca urmare a deficitului de ima"ine cu care au intrat n campania electoral. 0E Cr$)( #e $m(g$ne ( une$ +rg(n$)(*$$ !+( e (4e1 ( 1re#$0$.$ ( e(3 .eg$ $m$ ( e( /$ #e)-+. (re( Bn reg$$ r(mur$ $n#u" r$(.e "(u ( #+men$u.u$ #e (1 $-$ ( e. 4candalurile care au urmat dup falimentul n lan al unor !nci de credit i fonduri mutuale au pus su! semnul ntre!rii credi!ilitatea i sta!ilitatea domeniului financiar 7 !ancar. 4candalurile politice i deficitul de ima"ine al unor partide politice au dus la creterea a!senteismului politic n viaa pu!lic> precum i la reducerea numrului cetenilor pre#eni la urnele de vot. 1E Cr$)( #e $m(g$ne !+( e "1;$m0( "en"u. m$"$un$$ " r( eg$1e ( une$ +rg(n$)(*$$ Bn !er1e!*$( !u0.$1, 5ciunile minerilor din valea Biului> 9ustificate poate> la nceput> de condiiile economico7sociale din #on i de dificultile muncii n su!teran> au sc6im!at percepia pu!lic despre scopul mineritului i despre onora!ilitatea acestei meseriiE ast#i meseria de miner este asociat de unii ceteni cu "reve> tul!urri a ordinii pu!lice i ncercri de rsturnare a "uvernului> c6iar dac nu toi lucrtorii din mine s7au identificat cu aciunile confrailor lor. 'u "reu se mai poate face asociereaD miner7cr!une7curent electric7cldur7lumin. -ai de"ra! e iste tendina spre asociereaD miner7srcie7ntuneric7revolt7de#odine7team. #E Cr$)( (4e1 e(), 1u. ur( +rg(n$)(*$+n(., /$ .( ur( !"$;+.+g$1, ( "(.(r$(*$.+r /$ 1.$en*$.+r. Indivi#ii au tendina de a refu#a s se mai identifice cu o or"ani#aie n ale crei valori nu mai cred. Hncearc n acest mod s7i prote9e#e

/(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

propria ima"ine> dei > ca mem!ri ai or"ani#aiei sunt rspun#tori solidari de aciunile ei n faa opiniei pu!lice. 'nd s7a declanat scandalul F;I> unii dintre depuntorii c6estionai de reporteri i7au declarat ncrederea n sta!ilitatea financiar a fondului. 5ceasta nu i7a mpiedicat ca n aceeai #i s solicite retra"erea !anilor depui n diferite conturi. Fn 1+n1.u)$e riscul de producere a unei cri#e de ima"ine e ist n fiecare or"ani#aie. Este important ca liderii or"ani#aiei s fie contieni de aceast posi!ilitate i s se pre"teasc pentru a preveni i re#olva cri#ele de ima"ine. Hn ca#ul nere#olvrii la timp> dincolo de aspectele emoionale pentru pu!licul intern i cel e tern> cri#a de ima"ine provoac or"ani#aiei daune pe termen lun". 7. An(.$)( 1r$)e$ #e $m(g$ne 5nali#a cri#ei de ima"ine este deose!it de important pentru orice or"ani#aie. Ea se impune att pentru a face posi!ile aciuni profilactice> ct i pentru a iniia activiti de "estionare a cri#ei i de reducere> pe ct posi!il> a consecinelor ei ne"ative. 5nali#a cri#ei de ima"ine presupune> n primul rnd> modelarea cri#ei n toate etapele i manifestrile ei i> n al doilea rnd> sta!ilirea elementelor implicate n cri#> precum i "radul lor de implicare. 5 modela ns posi!ila apariie i evoluie a unei cri#e de ima"ine> a sc6ia un scenariu pentru a o "estiona este de la nceput o ntreprindere riscant. ,rept consecin> literatura de specialitate a!ordea# destul de restrns aceast tem> mulumindu7se doar s fac recomandri "enerale> validate mai de"ra! de e periena specialitilor n relaii pu!lice dect de o modelare sistematic i coerent. 'a urmare> ncercarea noastr de a propune un al"oritm de anali# a cri#elor de ima"ine nu este ferit de inconsistene> incoerene i un anumit pericol. ,esi"ur> Fstudiul teoretic al situaiilor de cri# este pe 9umtate o utopie> deoarece nu e ist su!stituent al evenimentelor reale de acest "en. ) cri# este o cri# i pentru c nu tim nimic despre ea nainte s apar.G 12 5nali#a cri#ei de ima"ine presupune o serie de activiti care s fac posi!ile conclu#ii pertinente i strate"ii de "estionare via!ile. :rincipalele elemente ale anali#ei suntD AE identificarea i evaluarea fa#elor ?perioadelorA cri#eiE BE anali#a i interpretarea fiecrei fa#e i sta!ilirea conclu#iilor cu privire laD - rolul principalelor evenimenteE
12

Ha ie Milo, ?haron Ioder, "e er Gross, J e9an Dic!lesc!>Maier, $n rod!cere :n rela+ii p!blice, Ed. D$M, B!c!re% i, &''(, p. &)&;

/*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

- implicarea actorilorE - rolul i implicarea structurilorE - rolul i consecinele diferenelorE - rolul i consecinele opo#iiilor i contradiciilorE CE studierea rolului i implicrii mi9loacelor de comunicare n masE DE studierea consecinelor cri#eiD - identificarea modificrilor produse de cri# i a sensului modificrilorE - identificarea perspectivelor desc6ise K nc6ise de cri#. 7.%. I#en $4$1(re( /$ e-(.u(re( 4()e.+r 1r$)e$ Fa#ele ?perioadeleA cri#ei se relev pe timpul constituirii factorilor care determin cri#a i pe timpul desfurrii acesteia n spaiul ei de manifestare. Etapele cri#ei se pot derula succesiv> fa# cu fa#> sau aproape concomitent> n situaia cnd cri#a este de tip e plo#iv i timpul ei de e teriori#are este foarte scurt. 5nali#a fa#elor cri#ei devine posi!il dac identificm fiecare fa# n parte i i sta!ilim coninutul> raportndu7se de fiecare dat la ansam!lul cri#ei. :rincipalele perioade ale cri#ei de ima"ine suntD perioada premer"toare cri#eiE declanarea cri#eiE cri#a propriu7#isE perioada de dup cri# ?postcri#aAE situaia pre#ent ?actualA 7 timpul n care noi studiem cri#a. Per$+(#( !remerg, +(re 1r$)e$ este mai "reu de sta!ilit. Este dificil de identificat cu preci#ie cnd ncepe aceast fa#> ns se poate identifica cu mai mult preci#ie perioada ei de nc6eiere. 4imptomele nc6eierii apar n momentul n care cri#a este recunoscut n mod desc6is de ctre toi mem!rii or"ani#aiei. 5ctorii cri#ei ?an"a9aiiA percep semnele premer"toare cri#ei doar n momentul n care reflectea#> revenind asupra trecutului n lumina cri#ei pre#ente. Hn momentul identificrii cri#ei> anali#a perioadei premer"toare se face printr7un proces de refle ie napoi> care presupuneD - identificarea principalelor evenimente cu semnificaie pentru ima"inea or"ani#aieiE - descrierea acestor evenimente din perspectiv ima"olo"icE - identificarea evenimentelor din trecutul apropiat al or"ani#aiei> cu le"tur ntre ele> care ar putea fi cau#e pentru evenimentele

/.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

pre#ente i care decur" unele din altele ?lanul cau#al al evenimentelorA. De1.(n/(re( 1r$)e$ poate m!rca forme multiple. ,e o!icei> nceputul cri#ei este raportat la un eveniment precis> dei nu ntotdeauna acelai pentru toi mem!rii or"ani#aiei. 5cest eveniment 7 intern sau e tern 7 este ntotdeauna perceput ca fiind semnul evident al unei modificri a ec6ili!rului relaiilor de putere ntre polul dominant ?or"ani#aia ca distri!uitor autori#at de informaie i ca proprietar al informaieiA i polul dominant ?pu!licul n calitate de receptor de informaie i productor de ima"ineA din or"ani#aie. Evenimentul care marc6ea# nceputul cri#ei este le"at> de o!icei> de dou aspecte esenialeD aA mutaia polului dominant !A amestecul instanelor e terioare aA -utaia polului dominant este evident prin nre"istrarea unor modificri nota!ile n manifestarea caracterului comunicriiD erodarea po#iiei or"ani#aiei ca centru de informare veridic i credi!il> sau punerea ei n um!r de ctre un centru de informare e terior or"ani#aieiE modificarea discursului polului dominant ?discursul devine mai a"resiv> lapidar> 9ustificativ i de le"itimareAE modificarea practicii polului dominant ?informarea strict oficial 7 prin liderul or"ani#aiei> purttorul de cuvnt 7 > limitarea accesului la informaie> reducerea contactelor directe cu mem!rii or"ani#aieiAE reducerea vi#i!ilitii or"ani#aiei n spaiul comunicrii pu!lice ?reducerea numrului de tiri n mass7 media> reducerea participrilor or"ani#aiei la manifestri pu!liceA. !A 5mestecul instanelor e terioare ?mass7media ca or"ani#aie> or"ani#aiile concurente> liderii de opinie> elementele mediului 7 sarcinaA se materiali#ea# mai ales n activiti de control oficial i neoficial al comunicrii or"ani#aiei> n manifestarea pu!lic a evalurilor critice> redirecionarea mesa9elor i a interesului pu!lic> orientarea percepiilor i atitudinilor> impunerea temelor de#!aterii pu!lice precum i a sensurilor i a semnificaiilor evenimentelor percepute n spaiul pu!lic avnd consecine evidente n interiorul or"ani#aiei. ,eclanatorul cri#ei este foarte important n evoluia acesteia determinnd erodarea treptat sau !rusc a credi!ilitii or"ani#aiei> punnd su! semnul ntre!rii elementele de identitate ale acesteia. El poate fi evident sau difu#. i n funcie de natura declanatorului evoluea# cri#a nsi. ,ac declanatorul este un eveniment deose!it de ne"ativ va imprima cri#ei o evoluie e plo#iv> accelerat. Iar dac este difu#> starea de cri# este latent> mai puin evident putnd trece c6iar neo!servat pentru muli din mem!rii or"ani#aiei. ,eclanatorul este semnul vi#i!il al unui anta"onism care inau"urea# tul!urarea

//

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

?!ulversareaA ce marc6ea# nceputul cri#ei. El "enerea# discontinuiti n sistemul de valori al or"ani#aiei ?serio#itate> profesionalism> or"ani#are> eficien etc.A determin apariia unor repre#entri ne"ative i focali#ea# atenia pe anumite elemente ale or"ani#aiei care devin mai vi#i!ile i mai distincte. :entru a7l identifica> el tre!uie anali#at> numit ?definitA> apoi descris. ,ei este foarte important n evoluia cri#ei> declanatorul nu tre!uie identificat cu cri#a. Cr$)( !r+!r$uA)$", are manifestri multiple> de aceea i anali#a ei este o ntreprindere comple i riscant. 5nali#a cri#ei tre!uie s evidenie#e aspectele privindD notorietatea i vi#i!ilitatea or"ani#aieiE evoluia credi!ilitii activitilor or"ani#aieiE nivelul de ncredere de care se !ucur or"ani#aia n mediul socialE nivelul de consolidare a identitii or"ani#aieiE "radul de acceptare a or"ani#aiei prin captarea !un7voinei pu!liculuiE succesul de pia ?nivelul de atin"ere a o!iectivelor strate"iceAE controlul asupra pieei ?controlul asupra factorilor care influenea# e istena i sta!ilitatea or"ani#aieiAE controlul asupra informaiilor care intr i ies din or"ani#aieE controlul asupra deci#iilor privind conservarea i reproducerea or"ani#aieiE manifestrile acute n comportamentul pu!licului intern i e tern n momentul contienti#rii cri#ei de ima"ineE manifestarea contradiciilor acute i "enerali#area rupturilor n promovarea i acceptarea valorilor or"ani#aiei. 4fritul acestei etape este marcat de (!(r$*$( une$ #e1$)$$ 1(re r(n/e(), Bn re(g( "$ u(*$e> deci#ie ce constituie evenimentul 7 c6eie care are consecine nota!ile n stoparea cri#ei. 5lte elemente importante necesare anali#ei cri#ei propriu7#ise suntD K sta!ilirea duratei cri#ei cuprins ntre evenimentul declanator i deci#ia tranant care nc6eie cri#aE K identificarea punctelor evenimentelor de ma im ale cri#ei prin denumirea> descrierea i ncadrarea lor n timpE K identificarea punctelor de minim ale cri#ei prin denumirea evenimentelor> descrierea lor i ncadrarea lor n timpE K descrierea momentului apariiei percepiilor po#itive i sc6im!area n sens po#itiv a atitudinilor fa de or"ani#aie ca semn al ieirii din cri#E K sta!ilirea sferei de cuprindere ?e tindereA a cri#ei prin indicarea prilor contaminate ?cri#a poate contamina anumite pri> ansam!lul sau
/0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

structuri care reali#ea# funcia dominant avnd efecte "enerali#atoare> sau poate contamina mana"ementul 7 cri#a vrfuluiA. F()( #e #u!, 1r$), poate fi identificat dup dou criteriiD aA mem!rii or"ani#aiei declar cri#a depit> constatnd m!untirea ima"inii or"ani#aiei i recti"area ncrederii pu!licului. )r"ani#aia i reia activitatea normal> i conserv i consolidea# identitatea> resta!ilete flu urile informaionale interne i e traor"ani#aionaleE !A constatarea erodrii totale a ima"inii or"ani#aiei> a produselor i serviciilor sale> a de#mem!rrii or"ani#aiei i a necesitii crerii unei noi identiti prinD apariia unei noi le"itimiti> a unei noi structuri i elemente de identitate a noii or"ani#aii> reinstaurarea relaiilor de putere> restructurarea polului dominant i funcionarea lui dup principii noi> un nou discurs al polului dominant care ntrunete ade#iunea mem!rilor or"ani#aiei i a cate"oriilor de pu!lic relevante. 7.2. An(.$)( /$ $n er!re (re( 4$e1,re$ 4()e /$ " (0$.$re( 1+n1.u)$$.+r 5nali#a din aceast perspectiv urmrete s sta!ileasc rolul fiecrei componente a cri#ei> "radul de implicare a elementelor active i a elementelor de conte t> consecinele aciunilor sau lipsei de aciune> a manifestrilor locale> #onale sau "enerale ale mediului social n care funcionea# or"ani#aia. 5nali#a evenimentelor presupune inventarierea acestora i ierar6i#area lor dup importan i consecine. Este necesar sta!ilirea relaiei ntre evenimente din perspectiva influenei lor imediate sau ulterioare asupra componentelor de ima"ine sau a ima"inii n ansam!lul ei. Evenimentele n derularea lor succesiv se influenea# reciproc> nu n mod necesar dup sc6ema cau# 7 efect ?conform fi"urii de mai 9osA> potenndu7i sau erodndu7i consecinele n modaliti ce depinde de conte t> de interesele i convin"erile oamenilor> de sistemul de relaii intra i interor"ani#aionale> de repre#entrile despre evenimente> calitatea canalelor de comunicaii> de numrul i semnificaia !arierelor de comunicare etc.
E& C&E& C)E& C-E& CnE& E) ,C-E&< C&E) C)E) C-ECnE) En ,CnEn< C&En C)En C-En CnEn

8e"end E1 7 evenimentul nr. 1 '1E1 7 consecina 1 a evenimentului nr. 1

/1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

E$ ?'&E1A 7 evenimentul nr. $> care este consecina nr. & a evenimentului nr. 1 Implicarea actorilor ?or"ani#aii> instituii> lideri de opinie> personalitiA este fundamental pentru anali#a cri#ei. 4ta!ilirea "radului de implicare tre!uie s scoat n eviden actorii direct implicai> actorii implicai nc de la nceputul cri#ei i cei implicai n diferite etape ale cri#ei. 3olul actorilor n cri# poate fi sta!ilit dac identificm actorii care au declanat cri#a> actorii care au a"ravat cri#a> actorii care au accelerat K cronici#at cri#a> actorii care au reali#at cri#a ?actori care au luat deci#ia c6eie pentru re#olvarea cri#eiA> actorii principali i secundari ai cri#ei> actorii care tre!uiau s se implice i nu s7au implicat ?de ce i consecinele neimplicriiA> o!iectivele declarate ale actorilor sau cele ascunse> diferenele ntre o!iectivele declarate i aciunile actorilor. ) anali# pertinent tre!uie s reflecte po#iia informaional a actorilor ?ce tiu actorii> ce nu tiu> ce pretind c tiu i se constat c nu tiu> prin ce canale se informea# actoriiA ce ascund n mod evident> care este starea psi6olo"ic ?fric> team> nepsare> resemnare etc.A> de ce aciuni poteniale sunt capa!ili ?sacrificiu> violen> atitudini constructive> raionale> iraionale> a!sena> consolareA> la ce fapte> informaii> aciuni sunt sensi!ili actorii ?care este ameninarea trit de actoriA> care este capacitatea lor de reacie> care este nivelul de afectare a lor ?"rupurile afectate imediat> "rupurile care au pierdut cel mai mult> "rupurile care au cti"at cel mai mult> "rupurile afectate indirect sau cele afectate direct> dar cu ntr#iere> "rupurile neafectateA. ) mare atenie tre!uie acordat sta!ilirii rolului actorilor de conte t. -ediatorii sunt de re"ul actori importani. 5nali#a mediatorilor> tre!uie s evidenie#e proveniena lor ?dac sunt din or"ani#aie sau din afara eiA> interesele mediatorilor n or"ani#aie> n anumite evenimente> implicarea direct sau indirect a lor> o!iectivele declarate i cele ascunse> asumarea de ctre mass7 media a rolului de mediator. 3olul i implicarea structurilor sunt definitorii pentru anali#a cri#ei. Este important de cunoscut n ce structuri a aprut cri#a> traseul contaminrii> structurile contaminate> structurile divi#ate de cri#> cele transformate sau desfiinate> cele noi aprute i rolul lor n definirea identitii or"ani#aionale. 5nali#a este posi!il dac se inventaria# nc de la nceput toate structurile or"ani#aiei i se urmresc principalele modificri aprute n fiecare etap a cri#ei mai ales n acele structuri care au un rol definitoriu n sta!ilirea identitii or"ani#aiei ?de e D structura de transport n cadrul unei companii aeriene> feroviare> rutiere etc.A 3olul i consecinele diferenelor n anali#a cri#ei sunt evidente. ,iferenele se amplific n aceast situaie lund o traiectorie imprevi#i!il. Hn ceea ce

02

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

privete funcionarea or"ani#aiei> principalele diferene> care au influen asupra ima"inii or"ani#aiei suntD diferenele de status> de rol> de salariu> de nivel de trai> de putere i de deci#ie. 5cestea se pot transforma n opo#iii> ce pot deveni ireconcilia!ile> mai ales n condiiile supunerii lor de#!aterii pu!lice. 'a urmare> anali#a tre!uie s evidenie#e diferenele dominante> cele acceptate n or"ani#aie i cele neacceptate> diferenele formale ?cele sta!ilite ierar6ic prin norme i le"iA> cele informale ?sta!ilite artificial prin crearea de avanta9e i prin a!u#uriA> cele patolo"ice ?evident anormale> disproporionate i e centriceA> evoluia principalelor diferene i consecinele lor posi!ile. 4e adau" la acestea diferenele informrii interne> cele privind accesul la informaia specific i K sau pu!lic a mem!rilor or"ani#aiei> !locarea flu urilor informaionale pe vertical i ori#ontal. 5nali#a tre!uie s identifice acele diferene care pot avea o evoluie periculoas i se pot transforma rapid n opo#iie> mai ales cele care vi#ea# un numr mare de an"a9ai i a cror aciune poate fi determinat pe timpul cri#ei. %re!uie anali#ate urmtoarele difereneD locul i rolul diferit al or"ani#aiilor n ierar6ia or"ani#aiilor de acelai tipE locul diferit ocupat de or"ani#aii n aprecierea> evaluarea i preferinele pu!licului ?n manifestarea ncrederii> ale"erii etc.AE diferene privind ori#ontul de interpretare i nivelul de profesionali#are a or"ani#aiilorE diferene ntre ori#onturile de ateptare ale pu!licului i oferta or"ani#aionalE diferene privind accesul la informaii> deci#ie> resurse> pu!lic> diferene de interese ale or"ani#aiilor etc. 3olul i consecinele opo#iiilor i contradiciilor n cri# relev elementele de dinamic i escaladare ale acesteia. )po#iiile i contradiciile percepute de ctre mem!rii or"ani#aiei produc repre#entri i ima"ini ne"ative care determin opinii e primate ve6ement> atitudini orientate spre persoane i structuri care devin inde#ira!ile> aciuni care de multe ori sunt scpate de su! control. )po#iiile i contradiciile> ca motiv al aciunii oamenilor> e prim latura distructiv a cri#ei ndreptat mpotriva elementelor de putere i identitate ale or"ani#aiei. 5nali#a tre!uie s duc la identificarea principalelor opo#iii din or"ani#aie i din afara acesteia> actorilor opo#iiilor> consecinelor acestora pe timpul cri#ei i dup cri#. 5nali#a contradiciilor va evidenia rolul dominant al acestora n escaladarea tuturor tipurilor de conflicte ce ies n eviden pe timpul cri#ei. 7.2. An(.$)( r+.u.u$ /$ $m!.$1,r$$ m$J.+(1e.+r #e 1+mun$1(re Bn m(", 5nali#a rolului i implicrii mass7media n cri# nu este un lucru uor. :entru a fi posi!il o astfel de ntreprindere> se impune monitori#area sistematic a presei> identificarea tuturor informaiilor ve6iculate despre or"ani#aie pe

01

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

timpul cri#ei> studierea modului cum a reflectat presa principalele momente ale cri#ei> a modului cum a redat informaiile transmise de la centrele de deci#ie i de "estionare a cri#ei> precum i de ctre liderii de opinie. Este important s se sta!ileasc cadrul favora!il sau defavora!il creat de mi9loacele de comunicare n mas> ima"inile po#itive K ne"ative induse de ctre acestea> pu!licul 7 int vi#at i> dac este ca#ul> tipurile de manipulare i consecinele lor. 7.5. S u#$ere( 1+n"e1$n*e.+r 1r$)e$ 4e impune de la nceput o anali# temeinic pe dou coordonate principaleD aA identificarea modificrilor impuse de cri# i sensul acestoraE !A identificarea perspectivelor desc6ise K nc6ise de cri#E :rima coordonat impune sta!ilirea modificrilor principale de esen> n toate elementele i activitile or"ani#aiei> ct i a celor secundare> de mai mic importan> rolul lor po#itiv sau ne"ativ fiind evaluat pe ntrea"a durat a cri#ei. 4e vor evidenia consecinele pe termen lun" i scurt ale cri#ei anali#nd caracterul lor !enefic K malefic att asupra mana"ementului i personalului ct i asupra funcionalitii structurilor> relaiilor de munc> de conducere i de putere ale or"ani#aiei. 5 doua coordonat va anali#a perspectivele de de#voltare> cele de conservare i de reproducere desc6ise K nc6ise de cri#a or"ani#aiei. :erspectivele desc6ise de cri# vor fi folosite pentru de#voltarea i consolidarea or"ani#aiei n noile condiii de e isten iar perspectivele nc6ise de cri# vor fi studiate pentru evitarea unor "reeli n ela!orarea strate"iilor de de#voltare ulterioar. 8. Te;n$1$ #e re)+.-(re ( 1r$)e$ #e $m(g$ne ( +rg(n$)(*$e$ 'ri#ele de ima"ine nere#olvate pot avea consecine multiple n toate domeniile de activitate i n toate structurile or"ani#aiei. 3e#olvarea eficient a lor depinde n mod esenial de concepia despre cri#e> de teoriile care stau la !a#a acestei concepii i de modalitile concrete de soluionare. Hn situaiile specifice unor or"ani#aii este posi!il ca numai unele te6nici s fie aplica!ile n funcie de comple itatea pro!lemelor cu care acestea se confrunt. ;umai o strate"ie !ine fundamentat i spri9init lo"istic poate asi"ura o!inerea re#ultatelor scontate. 3e#olvarea cri#elor de ima"ine nu este doar responsa!ilitatea liderilor sau a unor departamente ale or"ani#aiei ci a tuturor mem!rilor ei. Hn or"ani#aiile mari> coordonarea aciunilor este asi"urat de ec6ipa de cri# condus de liderul or"ani#aiei sau de o persoan numit de acesta. or"ani#aiile mai mici> datorit resurselor limitate de personal> pot cere spri9inul unor firme speciali#ate n "estionarea cri#elor. 4copul final al tuturor demersurilor n acest domeniu este

0$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

!," r(re( re!u (*$e$ or"ani#aiei i> prin aceasta> 1+n"er-(re( 1(!$ (.u.u$ #e Bn1re#ere al pu!licului relevant pentru or"ani#aie. :rincipalele te6nici de re#olvare a cri#elor de ima"ine suntD aA -ana"ementul comunicrii or"ani#aieiE !A -inimi#area daunelor produse pe durata cri#eiE cA 3educerea mediati#rii ne"ative n presE dA %ransformarea cri#elor n oportunitiE eA Evitarea rmnerii timp ndelun"at n punctul de ma im al cri#eiE fA Evitarea confruntrii desc6ise cu mass7mediaE "A :romovarea noii identiti a or"ani#aiei> "enerat de re#olvarea cri#elor or"ani#aionale. 8.%.M(n(gemen u. 1+mun$1,r$$ +rg(n$)(*$e$ 'nd o or"ani#aie se afl ntr7o cri#a ma9or care i amenin reputaia> att liderii> ct i structura de relaii pu!lice sunt supui unui stres deose!it. 8a pro!lemele de natur economic> financiar> 9uridic> te6nolo"ic> sau de alt natur> se adau" cele le"ate de o masiv solicitare de informaii> din partea att a pu!licului intern> ct i a celui e tern. -odul n care or"ani#aia reuete s "estione#e situaiile dificile i s comunice eficient att n interior> ct i n e terior demonstrea# "radul ei de pre"tire pentru situaii de cri#. %re!uie s fie comunicate pu!licului aciunile care se ntreprind ca el s fie prta la eforturile de re#olvare a pro!lemelor. ,ac or"ani#aia nu va fi n msur s7i comunice propriile mesa9e> atunci aceast funcie va fi preluat de o alt surs e terioar ?mass7media dau ali lideri de opinieA care vor informa pu!licul n conformitate cu propriile interese i> de cele mai multe ori> n detrimentul or"ani#aiei aflate n dificultate. -ai mult dect n situaiile de normalitate> comunicarea pe timpul cri#elor capt o puternic nuan emoional care vine n ntmpinarea n"ri9orrii pu!licului. 8.2. M$n$m$)(re( #(une.+r !r+#u"e !e #ur( ( 1r$)e$ 'ri#ele pot i#!ucni oricnd n ciuda eforturilor de prevenire. Hn primele momente> eforturile liderilor tre!uie s fie orientate pentru locali#area i minimi#area daunelor produse n interiorul i n mediul e tern al or"ani#aiei ce trece prin cri#. )r"ani#aia tre!uie s7i prote9e#e propriul personal> s asi"ure continuarea normal a activitii> s evite e tinderea efectelor cri#ei asupra mediului ncon9urtor> asupra clienilor sau partenerilor. 5ceste efecte pot fi natur politic> economic> financiar> 9uridic> ecolo"ic> psi6olo"ic etc. Indiferent de situaie percepia pu!lic este puternic influenat de altruismul pe

0&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

care or"ani#aia l pro!ea# n aciunile sale. ,ac pu!licul percepe c politicile or"ani#aiei sunt dominate de aa 7 numita psi6olo"ie a Fapariiei reduse n presG i nu de prote9area vieii individuale sau a proprietii> atunci un FincidentG poate lua proporiile unei cri#e. Un eveniment soldat cu rniri> decese cu puternic reflectare ne"ativ n pres> se poate transforma ntr7o campanie mass7media n care atenia este concentrat mai puin asupra incidentului i mai mult asupra aciunilor i politicilor fa de clieni. Incidentele i acu#aiile repetate pot duce la apariia unei percepii care s reliefe#e lipsa de interes a or"ani#aiei fa de opinia pu!lic. 8.2.Re#u1ere( me#$( $),r$$ neg( $-e Bn !re", :e durata unei cri#e e ist tendina ca mass7media s pre#inte cu predilecie> aspectele ne"ative le"ate de activitatea or"ani#aiei. Hn aceste momente> contea# mai puin corectitudinea i le"alitatea aciunilor anterioare> "ri9a fa de !inele pu!lic pe care or"ani#aia le7a pro!at anterior cri#ei. ,e aceea> liderii or"ani#aiei i structurile de relaii pu!lice sunt o!li"ate s "seasc mi9loacele capa!ile s reduc mediati#area ne"ativ> s asi"ure> o informare ec6ili!rat a pu!licului. :entru a avea succes> comunicatorii tre!uie s ai! n vedere cteva aspecte care orientea# activitatea 9urnalitilor pe timpul unei cri#eD K cu ct este mai mare aura de confidenialitate perceput de mass7media cu att mai mari> ndelun"ate i inventive vor fi eforturile acesteia de a afla ceea ce este inter#isE K minciunile K ceea ce este perceput ca minciun> odat ce sunt sesi#ate de mass7media vor fi considerate ca manifestri de cinism de ctre 9urnaliti i pu!licE K eforturile de a opri prin mi9loace oneste> pre#entarea nefavora!il a unui eveniment de ctre mass7media> pot amplifica cu intensitate> durat i inventivitate aceast pre#entare sau c6iar pot conduce la implicarea unei a treia pri v#ut ca stnd n calea aflrii adevruluiE K cu ct presa percepe mai mult c o informaie este inut ascuns> cu att mai mari vor fi eforturile acesteia de a o!ine informaia i de a e tinde cercetarea ctre alte surseE K cu ct presa are posi!ilitatea s e tra" mai multe aspecte noi pe durata desfurrii evenimentului> cu att relatarea va crete n intensitate ?ca spaiu i timp alocat de ctre mass7mediaA i pre#entarea se va face ntr7o form specialE K poate fi ateptat o relaie de tip neliniar ntre situaiile competitive le"ate de accesul mass7media la informaii i intensitatea> durata i cantitatea mediati#riiE
0(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

K cu ct este mai mare competiia ntre mi9loacele de informare n mas> cu att acestea vor fi mai nclinate s accepte informaii neverificate> s fac "reeli i s e tind !a#a cercetrii informaiilorE K cu ct este mai mare competiia ntre mi9loacele de comunicare n mas i ntre acestea i sursele de informaii cu att este mai mare pro!a!ilitatea potenrii situaiilor e plo#ive i de escaladare a conflictului. 5pare posi!ilitatea de nmulire a erorilor i de cretere a parti#anatului din partea am!elor priE K o or"ani#aie poate fi !lamat n prima #i de mediati#are> dup ce a de#vluit prompt> complet i desc6is o informaie important i culpa!ili#atoare. 3elatarea complet a situaiei este mai atractiv pentru mass7media i mai !enefic pentru or"ani#aie dect cea ter"iversat> situaie care amplific i prelun"ete mediati#area ne"ativ. 8.5.Tr(n"4+rm(re( 1r$)e.+r Bn +!+r un$ ,*$ 47au a!ordat pn n pre#ent te6nicile de prevenire a cri#elor> de minimi#are a pa"u!elor la cel mai redus nivel posi!il i de reducere a mediati#rii ne"ative. Uneori ns o cri# poate de#vlui ct de raional este politica unei or"ani#aii> att de raional nct cri#a s ai! o finali#are !enefic pentru or"ani#aie. -ulte cri#e de#vluie posi!iliti de apariie a noii iniiative i oportuniti de consolidare a reputaiei or"ani#aiei. Ele pot ncura9a concentrarea eforturilor pentru atin"erea o!iectivelor finale ale or"ani#aiei proprii sau ale clientului. :rin natura ei> de eveniment pu!lic> cri#a propulsea# !rusc n atenia opiniei pu!lice c6iar i cea mai o!scur or"ani#aie asi"urndu7i o vi#i!ilitate pe care> n starea de normalitate> prin activitatea curent> nu putea s o o!in. )portunitile pe care le ofer cri#a sunt le"ate deD demonstrarea via!ilitii or"ani#aieiE posi!ilitatea mana"ementului de a "estiona cri#aE evidenierea structurilor or"ani#aiei capa!ile s administre#e cri#e i s ai! reacii oportune n asemenea situaiiE posi!ilitatea mo!ili#rii resurselor necesare depirii situaiilor dificile i resta!ilirii strii de normalitate. Hn aceast situaie> personalul or"ani#aiei i poate demonstra ataamentul la valorile or"ani#aiei prin comportament i aciune asi"urnd o atitudine favora!il a mediului social n care acionea# or"ani#aia. Hn aceast situaie> este foarte important cooperarea i comunicarea n interiorul or"ani#aiei> spri9inul pentru re#olvarea strate"iilor mana"eriale i de re#olvare a situaiilor critice> de implementare a msurilor care s produc sc6im!area. 8.6. E-$ (re( r,mGner$$ $m! Bn#e.ung( Bn !un1 u. #e m(9$m (. me#$( $),r$$

0*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

5cceptarea rmnerii timp ndelun"at n punctul de ma im al mediati#rii creea# or"ani#aiei pro!leme deose!ite privind comunicarea intern i e tern. -ass7media sunt a"resive n cererile lor de informare> n special dac nu pot o!ine informaiile din alt parte. ,in dorina de a reduce presiunea asupra or"ani#aiei> departamentele de relaii pu!lice alimentea# mass7media cu informaii ce devin disponi!ile pe msur ce evenimentele se desfoar. 3e#ultatul se concreti#ea# ntr7o me#$( $)(re $n en", /$ #e #ur( , 1(re #e!,/e/ e3 #e 1e.e m($ mu. e +r$3 !r+!+r*$$.e re(.e (.e 1r$)e$ . Benefic pentru or"ani#aie i pentru re#olvarea cri#ei este oferirea de la nceput a ntre"ii cantiti de informaie disponi!il i reducerea> astfel> a mediati#rii intense. ) asemenea practic reduce apetitul presei de a pu!lica> n serial> articole ela!orate> cu elemente de sen#aional care alimentea# curio#itatea i interesul pu!licului pentru evenimentele create de cri#a or"ani#aiei. 'ompetiia dintre repre#entanii mass7media pentru titluri pe prima pa"in i reporta9e !une poate avea ca re#ultat punerea de ntre!ri neltoare> utili#area surselor fr nume sau c6iar proferarea de ameninri. ,ac liderii or"ani#aiei i specialitii de relaii pu!lice sunt cooperani> ei pot pretinde fair 7 plaR i decen de la reporteri> sta!ilind de comun acord re"ulile de !a# ale comunicrii i informrii. 8.7. E-$ (re( 1+n4run ,r$$ #e"1;$"e 1u m(""Ame#$( ,ei o asemenea aciune nu este foarte indicat> o or"ani#aie poate intra ntr7o confruntare desc6is cu mass7media atunci cndD K interesele sale pe termen lun" sunt ameninate de relatrile ne"ative ale unei prese ostile> iar posi!ilitile de a7i transmite mesa9ele proprii sunt o!strucionateE K e ist percepia c o parte a presei s7a coali#at pentru desfurarea unei campanii deni"ratoare> fr o le"tur direct cu realitatea direct din or"ani#aieE K e ist diver"ene evidente de interese ntre or"ani#aie i mass7media ?de natur economicD acordarea K neacordarea de pu!licitate> de sponsori#riE de natur 9uridicD re"lementarea accesului i difu#rii informaiilor> dreptul la prote9area ima"inii pu!lice i a vieii personale etc.A. -i9loacele la care poate apela o or"ani#aie n ca#ul confruntrii directe cu mass7media sunt diverse n funcie de situaia concret. Hn situaii e treme> cnd constat declanarea unei campanii de pres> susinute> care pune n pericol e istena sau interesele sale economice> or"ani#aia poate apela la re#olvarea pe cale 9uridic a conflictului. i n acest ca# ea este o!li"at s fac pu!lice motivele pentru care a apelat la aceast soluie e trem i s continue s

0.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cola!ore#e cu celelalte se"mente ale mass7media pentru a7i asi"ura spri9inul sau atitudinea neutr a acestora. '6iar i n situaii favora!ile or"ani#aiei> opinnd c aceasta nu tre!uie s ai! o confruntare desc6is cu presa. 8.8. Pr+m+-(re( n+$$ $#en $ ,*$ ( +rg(n$)(*$e$3 gener( , #e re)+.-(re( 1r$)e$ +rg(n$)(*$+n(.e Hn ma9oritatea ca#urilor cri#a de ima"ine provoac o cri# or"ani#aional. ;u este suficient s se re#olve numai cri#a de ima"ine> ci se impune cu necesitate re#olvarea cri#ei or"ani#aionale i promovarea noii identiti a or"ani#aiei. Unele companii aflate n cri# au reuit s treac cu succes testul compati!ilitii dintre performanele or"ani#aiei i ima"inea sa pu!lic.

8. Cr$)( #e 1+mun$1(re< #e4$n$re3 n+*$un$3 1+n1e! e Cr$)( #e 1+mun$1(re repre#int o ntrerupere sau o !ulversare a flu urilor informaionale n interiorul or"ani#aiei> ntre or"ani#aia i mediul e traor"ani#aional> care face imposi!il desfurarea dialo"ului i ne"ocierii i are ca finalitate confruntarea n spaiul comunicaional pn la punctul de pierdere a identitii or"ani#aionale i comunicaionale. 'ri#a de comunicare poate fi o component a cri#ei or"ani#aionale. Ea poate preceda> nsoi i amplifica cri#a structural a or"ani#aiei. ) comunicare intern defectuoas privind sc6im!rile i perspectivele or"ani#aiei duce adesea la declanarea unui conflict ma9or ntre mem!rii or"ani#aiei i conducere> de"enerea# de cele mai multe ori> ntr7o cri# or"ani#aional. Hn acelai mod> o comunicare e tern incoerent> am!i"u i contradictorie> privind scopurile i modalitile de ndeplinire a acestora poate pune or"ani#aia ntr7o situaie conflictual cu una sau mai multe or"ani#aii din mediul n care i desfoar activitatea. 'onsecinele strii conflictuale se pot o!iectiva n msuri sau deci#ii drastice> cu urmri ne"ative n funcionarea or"ani#aiei i n promovarea pu!lic a propriilor interese> crendu7se astfel condiii favora!ile pentru intrarea ei n cri#. 'a e emple pot fi luate or"ani#aiile care nu au comunicat pu!lic "radul de risc al funcionrii lor sau al produselorKserviciilor oferite pe pia ?centrale nucleare> fa!riciKu#ine de produse c6imice !iolo"iceA ale cror caracteristici ar afecta mediul> sntatea i si"urana oamenilor. Hn acest ca#> autoritile competente ar putea decide limitarea sau oprirea funcionrii acestor

0/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

ntreprinderi> determinnd intrarea lor n cri#. 'nd o or"ani#aie se afl n cri#> comunicarea sa intern i e tern este mai mult reactiv> neplanificat> incoerent i am!i"u. :e plan e tern> comunicarea se limitea# de re"ul> la reacii de aprare> de 9ustificare i de rspuns la ntre!rile 9urnalitilor. 8ipsa coerenei n comunicare face posi!il pierderea relaiilor pe plan local> naional i c6iar internaional> cu alte or"ani#aii i cate"orii de pu!lic relevante> care ar putea constitui un spri9in important n depirea cri#ei. Efortul mana"erilor pe timpul cri#ei se concentrea# n special pe re#olvarea aspectelor materiale> financiare i te6nolo"ice i mai puin pe implicarea factorului uman> ale crui aciuni pot fi imprevi#i!ile i contraproductive pentru or"ani#aie. Hn plan intern cnd o or"ani#aie se confrunt cu o cri# de sc6im!are> comunicarea ia forma ne"ocierilor pentru re#olvarea conflictelor ntre patronat i sindicate ?ntre conducere i salariaiA. 'ri#a de comunicare are o evoluie neprev#ut> surprin#toare i comple n funcie da factorii care au dus la declanarea ei. Evoluia sa poate fi lent> dac este mascat de succesul de pia al produselor K serviciilor or"ani#aiei sau de ima"inea7mit promovat de liderii acesteia. Hn alte condiii> evoluia cri#ei de comunicare poate fi !rusc i devastatoare> cnd n interiorul or"ani#aiei sau n afara ei ?ntre or"ani#aie i mediul e traor"ani#aionalA apar contradicii i diferene care de"enerea# n conflict. 'ri#a de comunicare se poate manifesta local> la nivelul unei structuri sau ntre dou structuri ale unei or"ani#aii fr a se "enerali#a la nivelul ntre"ii or"ani#aii. Este posi!il ca> n acest ca#> comunicarea e tern a or"ani#aiei s nu fie afectat att de "rav nct s influene#e relaiile e traor"ani#aionale. )dat "enerali#at la nivelul ntre"ii or"ani#aii> cri#a de comunicare intern poate determina apariia i de#voltarea unei cri#e de comunicare e tern. Hn acelai mod> o cri# n comunicarea e tern poate "enera o cri# de comunicare intern. :. C(u)e.e 1r$)e$ #e 1+mun$1(re :.%. C(u)e $n erne Ine9$" en*( "(u nere"!e1 (re( un+r n+rme /$ regu.$ #e 1+mun$1(re $n ern,< pe vertical ? de informare> de transmitere a deci#iilor> de instruire> de creare a ima"inii> de motivare i promovare a culturii or"ani#aionaleA> pe ori#ontal ?de cooperare> de cunoatere reciproc> de ntra9utorareA Fn reru!ere( 1+mun$1,r$$ "(u #$" +r"$+n(re( me"(Je.+r #( +r$ , 1(n(.e.+r #e 1+mun$1(re u $.$)( e

00

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

5le"erea inadecvat a canalelor de comunicare are consecine importante asupra eficienei comunicrii i determinrii unei anumite stri n cadrul or"ani#aiei i n mediul ei e tern. ,ac sistemele de informare procesea# un volum prea mare de informaie> se pot produce !loca9e sau intermitene n flu urile comunicaionale> iar dac ofer o cantitate prea mic de informaie creea# condiii privile"iate i pentru anumii actori din spaiul or"ani#aional. ;umrul prea mare de noduri de transfer n flu ul informaional poate afecta calitatea informaiei n sensul reducerii corectitudinii ei i a vite#ei de propa"are. Informaiile a9un" prea tr#iu i distorsionat la !eneficiari. E9$" en*( un+r 0(r$ere Bn !r+1e"u. #e 1+mun$1(re 7 Bariere datorate ori#onturilor de interpretare i de ateptare. Fiecare individ va interpreta mesa9ele recepionate n funcie de e periena anterioar> care va influena modul de decodificare i de atri!uire a sensurilor i semnificaiilor. ,ac procesul de codificare i decodificare nu are aceleai date de referin> semnificaiile mesa9elor pot fi percepute distorsionat. Fiecare individ manifest o selectivitate proprie a percepiei> care are ca re#ultat !locarea informaiilor noi ce pot intra n conflict cu convin"erile i ateptrile proprii. 5cest fenomen poate s apar i atunci cnd unele informaii sunt percepute ca fiind irelevante pentru oameni i "rupurile sociale din care fac parte. 7 Bariere de lim!a9 ?definite de dr. 8eonard 4aRles> prof. la +rand 4c6ool of Bussiness> Univ. 'olum!iaAD aceleai cuvinte au sensuri diferite pentru persoane diferiteE manifestarea diferenelor ntre pre"tirea emitorului i receptoruluiE starea emoional a receptorului poate deforma mesa9ul au#itE ideile preconcepute i rutina influenea# receptivitateaE dificultile de e primareE utili#area unor cuvinte sau e presii confu#eE utili#area 9ar"onului sau lim!a9ului intra"rup. 7 Bariere de mediuD climatul de munc #"omotos mpiedic o !un comunicareE folosirea unor supori informaionali necorespun#tori inadecvai locului de muncE distanele prea mari ntre emitori i receptoriE practicarea de ctre su!ordonai a filtrrii informaiilor pe linia ascendent a comunicrii ierar6ice n scopul prote9rii fa de situaiile nefavora!ile. 7 Bariere datorate diferenei de statusD sim!olurile nivelurilor ierar6ice superioare sunt percepute ca ameninri de ctre indivi#ii de la nivelurile inferioare> ameninri ce tind s distorsione#e comunicareaE nivelurile mana"eriale superioare n efortul lor de a utili#a eficient timpul> se adresea# ntr7un stil comunicativ precar> prescurtat sau autoritar> fapt ce su!linia# diferena de status i mpiedic comunicarea. ,atorit presiunii timpului comunicarea se poate face prin scurtcircuitarea unor niveluri ierar6ice

01

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

intermediare> fapt ce produce scoaterea acestora din flu urile informaionale interne i i#olarea lor n interiorul or"ani#aiei. S $.ur$.e #e 1+mun$1(re $n er!er"+n(., ( m(n(ger$.+r< K(u +1r( u.> ?comunic puin i nu este interesat de feed7!acNAE K4(."u. #em+1r( > ?facilitea# o!inerea unui numr mare de feed7!acN7uri> dar transmite puine informaiiE K!+.$ $1$(nu.> ?transmite multe informaii dar folosete feed7!acNul numai pentru a selecta ceea ce corespunde ideilor transmise de elE K1+mun$1( +ru.> ?determin o comunicare ec6ili!rat> att pe timpul transmiterii> ct i pe timpul recepionrii de mesa9e. -ana"erul care comunic eficient i modific i adaptea# deci#iile n funcie de informaiile primiteAE E9$" en*( unu$ 1(#ru $n(#e1-( !en ru m(n$4e" (re( 1+mun$1,r$$ $n4+rm(.e Bn re mem0r$$ +rg(n$)(*$e$. ,ac> din cau#e multiple> canalele informale de comunicare devin mai importante pentru mem!rii or"ani#aiei dect canalele oficiale> atunci e ist pericolul ca informaia care circul n interior s se transforme n #von sau !rf cu efecte ne"ative asupra funcionrii de ansam!lu a or"ani#aiei> "enernd de#ordine i de#or"ani#are. 8a e trema cealalt> un cadru prea ri"id> care inter#ice comunicarea informal < cu efect terapeutic n e primarea satisfaciilor i frustrrilor oamenilor i revi"orarea culturii or"ani#aionale 7 > va "enera un e ces de formalism i va amplifica riscul producerii cri#elor de comunicare. E4$1$en*( re#u", "(u $ne9$" en*( !+.$ $1$.+r3 " r( eg$$.+r /$ " ru1 ur$.+r #e#$1( e 1+mun$1,r$$ $n erne /$ e9 erne.

:.2. C(u)e e9 erne E9$" en*( une$ 1(n $ ,*$ !re( m(r$ #e $n4+rm(*$e3 ntr7un interval de timp foarte scurt pe canale multiple> care depete capacitatea de prelucrare> verificare i decelare a informaiilor utile pentru or"ani#aie. Hn acest ca#> se poate produce o stare de F!loca9G la nivelul conducerii or"ani#aiei> avnd ca efect ntr#ierea n luarea deci#iilor sau luarea unei deci#ii "reite. E9$" en*( une$ (1*$un$ $n en*$+n( e #e !er ur0(re( 1+mun$1,r$$ +rg(n$)(*$+n(.e> prin manipularea percepiilor i repre#entrilor oamenilor referitoare la locul i rolul lor n sistemul de producie> deci#ie i control> precum i la identitatea i le"itimitatea or"ani#aiei din care fac parte. A1*$un$.e $n en*$+n( e D(.e unu$ $n#$-$#3 gru!3 +rg(n$)(*$eE #e re#u1ere ( 1re#$0$.$ ,*$$ 1+mun$1,r$$ +4$1$(.e a unei or"ani#aii. :rin declaraii pu!lice mediati#ate> prin ntlnire cu mediul or"ani#aiei sau cu pu!licul din sfera de

12

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

interes a or"ani#aiei se induce nencrederea n corectitudinea i acurateea informaiilor pe care liderii or"ani#aiei ?purttorii de cuvnt> structurile de comunicareA le furni#ea# pu!licului. E9$" en*( une$ +" $.$ ,*$ (11en u( e 4(*, #e + +rg(n$)(*$e3 n plan comunica7ional> sau n mediu pu!lic> ce are ca re#ultat !locarea accesului la sursele de informare i la canalele de comunicare> precum i reducerea receptivitii pu!licului la mesa9ele or"ani#aiei. 4e instituie astfel> un em!ar"o informaional care are consecine "rave asupra or"ani#aiei. )ricare dintre cau#ele enumerate mai sus poate contri!ui la declanarea unei cri#e de comunicare prin potenarea efectelor celorlalte. ;u se poate afirma c e ist o cau# unic pentru producerea cri#ei de comunicare. %0. E4e1 e.e 1r$)e.+r #e 1+mun$1(re 5tunci cnd se de#volt de sine stttor> cri#ele de comunicare pot "enera> n mod deose!it> urmtoarele efecteD re#u1ere( e4$1$en*e$ 1+mun$1,r$$ n interiorul or"ani#aiei pn la !locarea funcionrii acesteia datorit de#voltrii necontrolate a unor canale paralele celor oficiale i proliferarea mesa9elor redundante i a #vonurilor. 8iderii or"ani#aiei nu mai sunt recunoscui ca fiind surse Fcredi!ileG de informaie> locul lor fiind luat de surse informale din interiorul sau din e teriorul or"ani#aiei. ,atorit acestui fapt> ntre conducere i structurile inferioare apare un filtru care !loc6ea#> deformea# sau ntr#ie c6iar i comunicarea de tip administrativ ?deci#ie7raportareA. )r"ani#aia nu mai poate fi condus i intr n cri# mana"erial. 1r$)( #e 1+mun$1(re (4e1 e(), " ru1 ur( "$m0+.$1, ( +rg(n$)(*$e$3 determinnd declanarea conflictelor comunicaionale i sociale. :entru o or"ani#aie aflat n cri# comunicaional> repartiia componentelor i distinciilor ierar6ice nu mai este recunoscut> iar modul de e primare emoional l nlocuiete pe cel raional. Ener"iile eli!erate dau natere unor confruntri i unor raporturi de fore imprevi#i!ile. 'onflictele sunt e acer!ate. :ercepia cri#ei este marcat de o inversiune radical i !rusc a unei stri normale de ec6ili!ru continuu. %oate caracteristicile normalului ?sentimente de linite> de securitate i de mprtire comunicaionalE ela!orarea i asimilarea sim!olic a elementelor noi ale situaieiE capacitatea de a face proiecteE capacitatea de difereniere> de ne"ociere a conflictelor ntr7un spirit care nu #druncin sentimentul de securitate nici la "rup nici la indivi#iE repre#entarea po#itiv a celorlali> a unitii proiectelor comune> a ima"inarului constructiv> compati!il cu ori"inile i o!iectivele or"ani#aiei i avnd ade#iunea mem!rilor or"ani#aieiA se re"sesc

11

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

n contrariul lorD nelinite> insecuritate> i#olare> incapacitate de proiectare> refu#ul de a ne"ocia> structurarea repre#entrilor ne"ative despre ceilali i despre perspectivele or"ani#aiei. :rin sc6im!area polaritii normalului i anormalului> cri#a comunicaional se manifest ca o stare de or!ire> de ilu#ionare comunicaional. 5ceasta determin apariia i de#voltarea unui cerc vicios al conflictelor comunicaionale. ?Fi". &A. Fi".& 7 Cer1u. -$1$+" (. 1+n4.$1 e.+r 1+mun$1(*$+n(.e
Recon9ir#area Recon9ir#area a! oi#aginii a! oi#aginii Rep! a+ia Rep! a+ia personal personal utoa!reciere individ nr" 2 *L*C !rare individ nr" 1

*precierea *precierea per9or#an+elor per9or#an+elor proprii proprii

Con9or#i aa ee c! Con9or#i c! propria propria con% iin+ con% iin+

Desconsiderare Desconsiderare proprie proprie !rare individ nr"2 Re ragere Re ragere

Desconsiderare Desconsiderare aa cel!ilal cel!ilal *L*C utoa!reciere individ nr"1

E7erci E7erci Hn principiu> conflictul se declanea# cnd aprecierile K acu#aiile unui individ presi!ni presi!ni

?nr.1A nu sunt conforme cu autoaprecierea individului nr. $> care este o re#ultant a autoima"inii> a reputaiei personale> a aprecierii performanelor proprii> n conformitate cu propria contiin. 'nd individul constat c i7a fost nclcat cel puin una din valorile enumerate> va trece n aprare. 5prarea poate cuprinde dou etapeD o prim tendin de autoapreciere i retra"ere din faa adversarului> urmat de o evaluare depreciativ a celuilalt i de e ercitare a presiunilor> atacurilor comunicaionale i psi6olo"ice asupra adversarului. 5dversarul ?individul nr.1A va avea acelai comportament ca individul nr. $ < aprarea unuia devin ameninare pentru cellalt < i cercul vicios al conflictului comunicaional se nc6ide. 8a nivelul or"ani#aiilor i "rupurilor sociale> el poate

1$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de"enera n conflict desc6is de tipul "revelor> demonstraiilor> i confruntrilor violente. 1r$)( #e 1+mun$1(re genere(), (!r+(!e !erm(nen 1r$)( #e $m(g$ne ( +rg(n$)(*$e$. )dat declanate> conflictele comunicaionale interne afectea# identitatea or"ani#aiei> mecanismul de formare i promovare a ima"inii de sine fiind astfel ntrerupt. ,e asemenea> prin ntreruperea flu ului de informaii sau deformarea mesa9elor funcionale i deli!erate pe care or"ani#aia le transmite n mediul e tern> se reduce credi!ilitatea aciunilor ei. 'otele de ncredere> notorietate i le"itimitate ale or"ani#aiei stat> crend premisele producerii cri#ei de ima"ine. 'u aceste cote reduse> or"ani#aia nu poate funciona normal> ima"inea ei pu!lic producndu7i pertur!aii ma9ore n toate sferele de activitate. Hn acest ca#> este necesar refacerea ima"inii sociale a or"ani#aiei printr7o aciune de rsturnare ima"olo"ic sau creare unei noi identiti comunicaionale. 1r$)( #e 1+mun$1(re ( +rg(n$)(*$e$ "e !+( e !r+!(g( Bn me#$u. e9 ern3 determinnd intrarea altor or"ani#aii n cri# de comunicare n funcie de "radul lor de dependen fa de or"ani#aie "eneratoare de cri#. 4ituaia este specific pentru companiile i or"ani#aiile care au n su!ordine mai multe firme> a cror funcionare depinde de capacitatea deci#ional i de comunicare a Ffirmei7 mamG. 'u ct le"turile ierar6ice sunt mai strnse> cu att influena cri#ei este mai puternic. E empluD re"iile autonome ?6uil> li"nit> "a#e> petrol> pduriAE !ncile cu filialele lor teritorialeE partidele politice cu filialele locale etc. %%. M(n(gemen u. 1r$)e$ #e 1+mun$1(re %%.%. C+mun$1(re( Bn "$ u(*$$ #e 1r$), este parte component a procesului de mana"ement al cri#ei i cuprinde aciunile de "estionare a strate"iei> mesa9ului> timpului i canalelor de distri!uie necesare pentru comunicarea eficient cu presa> an"a9aii> clienii> consumatorii i factorii de deci#ie. 'omunicarea n ca# de cri# tre!uie s se focali#e#e pe facilitarea de#amorsrii cri#ei prin metode de comunicare eficient i rapid. F(1 +r$$ 1(re $n4.uen*e(), 1+mun$1(re( Bn "$ u(*$$ #e 1r$),< K creterea e ponenial a cererii de informaie din partea mass7media i a pu!liculuiE K lipsa ori cantitatea redus de informaie pentru comunicare> disponi!il la nivelul liderilor or"ani#aiei> la un moment datE K timpul redus aflat la dispo#iia liderilor or"ani#aiei pentru verificarea informaiilor despre starea or"ani#aiei i despre evoluia evenimentelorE

1&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

K necesitatea astrin"ent de asi"urare a unitii de mesa9 la nivelul or"ani#aiei i a informrii coerent i compati!ile a pu!licului ?Fvoce unicG i conducere unitarAE K nevoia de conservare a canalelor de comunicare u#itate de or"ani#aie pn la declanarea cri#ei i desc6iderea unor canale noiE K creterea ncrcturii psi6olo"ice ?emoionaleA a mesa9ului att la nivelul emitorului ct i a receptoruluiE K creterea ritmului de transmitere a mesa9elor peste media normalE K creterea posi!ilitii de distorsionare a mesa9elor prin canalele de comunicare mediatE K creterea vi#i!ilitii comunicatorilor> pn la apariia riscului suprae puneriiE K creterea rolului comunicrii directe i diminuarea rolului comunicrii mediateE K accentuarea necesitii informrii cu prioritate a pu!licului internE K creterea rolului salariailor> clienilor i cola!oratorilor ca multiplicatori de ima"ine po#itiv i canale de comunicare directE K e istena unei diferene vi#i!ile ntre or"ani#aie> mass7media i pu!lic privind percepia asupra riscurilor i modul de a reaciona la ele. Hnele"erea percepiei pu!licului asupra riscului este esenial. -odul cum este perceput riscul difer deseori de riscul msurat o!iectiv. +estionarea percepiei i ateptrilor pu!licului repre#int un factor 7 c6eie pentru o!inerea nele"erii i spri9inului de ctre or"ani#aia care are nevoie n situaii dificile. 4pre deose!ire de alte cri#e> cri#ele de comunicare pot fi prevenite i re#olvate nainte ca ele s afecte#e or"ani#aia i oamenii ei. :entru aceasta> la nivelul or"ani#aiei se pot lua urmtoarele msuriD - e.(0+r(re( un+r !+.$ $1$ /$ " r( eg$$ #e 1+mun$1(re mu. $#$re1*$+n(.e3 mu. $$n" rumen (.e /$ 4.e9$0$.e adaptate la fiecare sector sau tip de activitate care s inte"re#e comunicarea formal i informal. - 1re(re( " ru1 ur$.+r /$ me1(n$"me.+r #e#$1( e #e)-+. ,r$$ 1+mun$1,r$$ +rg(n$)(*$+n(.e ?structurile de relaii pu!liceA> care s de#volte comunicarea intern i e tern prin forme specifice de cti"are a ncrederii> simpatiei> spri9inului politic. - 1+m0( ere( )-+nur$.+r printr7o informare oportun> corect i complet. - men*$nere( 1+mun$1,r$$ $n4+rm(.e n limitele necesare profila iei de "rup i promovrii culturii or"ani#aionale.
1(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

- !re-en$re( /$ 1+m0( ere( m(n$!u.,r$$ $n4+rm(*$+n(.e a mem!rilor or"ani#aiei i a cate"oriilor de pu!lic relevante pentru or"ani#aie. - ge" $+n(re( 1r$)e.+r +rg(n$)(*$+n(.e. :re"tirea i antrenarea mem!rilor or"ani#aiei pentru a face fa riscurilor cu care se poate confrunta or"ani#aia i pentru a preveni apariia conflictelor. - men*$nere( re.(*$$.+r #e !(r ener$( 1u +( e +rg(n$)(*$$.e din sfera de interes pentru evitarea situaiilor de !loca9 informaional. %%.2. S r( eg$( #e 1+mun$1(re ) comunicare eficient> pe timpul situaiilor de cri#> tre!uie s ai! n vedereD K :re"tirea ec6ipei de "estionare a cri#ei. 4ta!ilirea politicii de informare pu!lic i a mesa9elor de !a#. K Informarea pu!licului c6eieD parteneri> clieni> furni#ori> repre#entani ai puterii locale i centrale> politicieni. K 5nticiparea i re#olvarea nevoilor 9urnalitilor. K :re"tirea canalelor prin care pu!licul poate e prima opiniiD linii telefonice "ratuite> reele de calculatoare> sisteme de fa la cerere> ntlniri pu!lice. K 5si"urarea vi#i!ilitii pe timpul cri#ei. %cerea i invi#i!ilitatea sunt semne ale lipsei de voin> ale incompetenei i fricii> care pun su! semnul ntre!rii faptul c respectiva cri# este su! control. K +estionarea mesa9ului. :strarea mesa9ului clar sincer i consistent. ,ac mesa9ul este fals> prematur> ne!a#at pe fapte i informaii care sunt la dispo#iia pu!licului> atunci nu tre!uie difu#at. K +estionarea percepiei care reflect competena> adevrul i transparena. K 'orectarea imediat a relatrilor neadevrate din pres i care sunt orientate pe un drum "reit. K 3eali#area comunicrii interne naintea efecturii declaraiilor pu!lice. K :strarea contactului cu familiile victimelor. K 'omunicarea imediat ce pot fi confirmate a tuturor tirilor. %%.2. C+n" ru$re( me"(Je.+r -esa9ele nu sunt doar o serie de date statistice> comparaii> 9ustificri sau "lume. -esa9ele eficiente sunt re#ultatul unui proces de armoni#are a scopurilor comunicatorului cu nevoile audienei7int. -esa9ele devin semnificative dacD K 4unt simple. 8a televi#iune .2 W din mesa9e vin din surse nonver!ale> &/ W din ton i atitudine i & W din surse ver!ale. K 4unt diversificate. 'u ct sunt implicate mai multe or"ane de sim> cu att mesa9ul este transmis mai clar. )amenii i aduc aminteD 12W din ceea ce citesc>
1*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

$2W din ceea ce aud> &2W din ceea ce vd> i *2W din ceea ce revd. ,e asemenea culorile materialelor de pre#entare mresc atenia i reamintirea de la **W pn la /0W. %a!elul de mai 9os reflect condiiile pe care tre!uie s le ndeplineasc mesa9ele pentru a atra"e atenia> a fi nelese> a fi cre#ute i a fi luate drept plan de aciune de ctre cei care le percepD

-E45BE8E =)3 ...... 5tra"e atenia

,5'M ..... K vor fi acceptate de mass7media K folosesc fra#e memora!ile K nu sunt ncrcate de prea multe cuvinte K sunt comunicate dinamic K sunt a9utate de ima"ini sau un fundal care complementea# mesa9ul Fi nelese K sunt folosite cuvinte simple K sunt relevante pentru situaie n care se afl audiena Fi cre#ute K vin de la o or"ani#aie cu o !un reputaie K sunt transmise de un comunicator credi!il K sunt comunicate ntr7o manier credi!il i cu sinceritate K sunt relatate o!iectiv> cu compasiune i druire sunt transmise ntr7o manier neparti#an Fi luate drept plan de K includ instruciuni clare aciune de ctre audien K sunt urmate de comunicate consistente> clare i frecvente K sunt transmise unei audiene7int pre"tit cu cunotinele i instrumentele necesare aciunii K sunt repetate de cei care au influene asupra audienei %%.5. P.(nu. #e 1+mun$1(re Bn 1() #e 1r$),

1.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Un plan eficient de comunicare n ca# de cri# tre!uie s rspund urmtoarelor cerineD K s defineasc strate"iile de rspuns care pot fi implementate cnd apar cri#eleE K s asi"ure resurse de comunicare i responsa!ilitiE K s permit a9un"erea la audiena 7 int cu mesa9e 7 c6eieE K s permit mana"erilor comunicrii n ca# de cri# s lanse#e informaii pu!lice i campanii de relaii mass7media imediat sau n timpul desfurrii cri#ei I#en $4$1(re( 1r$)e.+r !+ en*$(.e 4e identific i se anali#ea# pro!lemele sau evenimentele care pot "enera o cri#. 4e ntocmesc urmtoarele documenteD 7 liste cu cele mai importante evenimente ?incidente> accidente etc.A care au avut loc n or"ani#aie n ultimii 12 aniE 7 liste cu evenimentele care por s apar n noile condiii de funcionare a or"ani#aiei. An(.$)( (u#$en*e$ 4e sta!ilete pu!licul7int pentru or"ani#aie n timpul cri#ei. 5nali#a va scoate n eviden cate"oriile de pu!lic7int> locul i rolul acestora> sta!ilind o ierar6ie !a#at pe relevan i importan. S (0$.$re( e1;$!e$ #e 1+mun$1( +r$ $n$*$(.$ 5ceast ec6ip este alctuit din personalul speciali#at n relaii pu!lice sau personalul operaional local> specific diferitelor domenii de activitate. -em!rii ec6ipei sunt pre"tii s dea mesa9e limitate i s rspund ntre!rilor iniiale ale presei> nainte de sosirea ec6ipei de comunicare n ca# de cri#. Preg, $re( e1;$!e$ #e 1+mun$1(re Bn 1() #e 1r$), Ec6ipa de comunicare n situaii de cri# tre!uie s ai! o competen mai lar". Ea va cuprinde specialiti din toate domeniile de activitate ale or"ani#aiei i din toate structurile importante ale acesteia. Ea va fi condus de mem!rii ai mana"ementului or"ani#aiei care au putere de deci#ie. De"emn(re( !ur , +ru.u$ #e 1u-Gn

1/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:urttorul de cuvnt poate fi cel sta!ilit nainte de apariia cri#ei sau poate fi numit numai pentru situaii de cri#. El tre!uie s fie un !un specialist n relaii pu!lice i un !un cunosctor al activitii or"ani#aiei. Preg, $re( m$J.+(1e.+r ne1e"(re Este necesar pre"tirea unei varieti de mi9loace pentru a putea reaciona oportun n situaii de cri#. 4unt incluse aiciD comunicate iniiale de pres i mesa9e ?pre"tite pentru toate tipurile poteniale de cri#e> evenimente sau pro!lemeA> anunuri> documentare> foi cu desfurarea evenimentelor> casete video i audio> anunuri pe internet sau email i linii telefonice i fa "ratuite> canale pentru anunuri de ur"en etc. S (0$.$re( 1(n(.e.+r #e #$4u)(re Bn 4un1*$e #e 1( eg+r$$.e #e !u0.$1 *$n , Hn funcie de cate"oriile de pu!lic 7 int tre!uie sta!ilite i canalele de difu#are a informaiilorD canale directe ?!riefin"7uri> adunri pu!lice> telefoane etc.A i canale indirecte ?scrisori> email7uri etc.A. S (0$.$re( 1+n (1 e.+r 1u !re"( 'rearea posi!ilitii de rspuns rapid prin identificarea persoanelor de le"tur la fiecare mi9loc de pres ?#iariti acreditaiA> a numerelor de telefon> sta!ilind> pentru situaiile dificile> pe cine sunai> cnd sunai i cum re#olvai pro!lema. Preg, $re( 1en ru.u$ #e !re", 4e sta!ilesc mem!rii centrului de informare dintre specialitii n domeniul relaiilor pu!lice> n domeniul comunicrii telefonice> al informaticii etc. Ei tre!uie s dispun de linii telefonice> staii de radio porta!ile> telefoane celulare> calculatoare i alte mi9loace necesare informrii n interiorul i e teriorul or"ani#aiei. Preg, $re( un+r .$" e #e e.e4+(ne u $.e 4e pre"tesc liste cu numere de telefon care se actuali#ea# permanent. ) list tre!uie s cuprind pe toi cei care sunt desemnai s rspund n ca#ul unei cri#e> inclu#nd i pe e perii din diferite domenii de activitate. 'um numerele de telefon se sc6im! des> aceste liste tre!uie verificate i aduse la #i cel puin o dat pe lun. =a fi reali#at i un sistem de anunare a personalului n ca#ul ntreruperii liniilor telefonice.

10

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Preg, $re( !er"+n(.u.u$ #e re)er-, /$ (#m$n$" r( $:entru toate structurile implicate n "estionarea cri#ei tre!uie sta!ilit personal de re#erv adecvat. ,ac o cri# durea# mai mult de $( ore> este necesar planificarea nlocuirii personalului. I#en $4$1(re( !(r ener$.+r Bn ge" $+n(re( 1r$)e$ 'apitolul parteneri includeD personalul de intervenie de ur"en ?pompieri> 9andarmi> armat> poliie> etc.A> structuri "uvernamentale> asociaii industriale> "rupuri pentru protecia mediului> "rupuri comunitare> oficiali n domeniul sntii i si"uranei etc. Este esenial sta!ilirea unor le"turi puternice cu aceste or"ani#aii pentru c ele au un rol ma9or n resta!ilirea situaiei normale i pentru c> de o!icei> sunt percepute de pu!lic ca fiind mai credi!ile. Preg, $re( !er"+n(.u.u$ $m!.$1( Bn ge" $+n(re( 1r$)e.+r %oate persoanele care tre!uie s comunice pe timpul cri#ei vor fi instruite. :re"tirea tre!uie s pun accentul pe urmtoarele activitiD K nele"erea riscurilor i a formelor de manifestare a cri#elorE K cunoaterea modalitilor de comunicare cu pu!licul intern i e tern n mod direct sau prin presE K formarea deprinderilor de a rspunde la ntre!ri dificileE K ntocmirea planurilor i reali#area mi9loacelor pentru comunicarea n situaii de cri# ?istoricul or"ani#aiei> rapoarte de mediu> cri i "rafice> date !io"rafice despre lideri> documentare despre mi9loacele de producie> infrastructur i an"a9ai> lista produselor i serviciilor reali#ate de or"ani#aie i caracteristicile acestora etc.A. Te" (re( !.(nur$.+r %oate planurile de comunicare tre!uie s fie testate periodic. 4e va efectua o simulare spontan sau pre"tit. 4e includ repre#entani e terni 7 alte or"ani#aii> presa> "rupuri comunitare. 4e testea# nu numai procedurile> dar i ec6ipamentul i provi#iile care tre!uie s fie ntr7o stare !un i imediat disponi!ile. %%.6. A1 $-$ ,*$ #e 1+mun$1(re aA Bn !r$me.e #+u, +re #e .( !r+#u1ere( 1r$)e$ K ale"erea planului adecvatE K cule"erea informaiilor despre evenimentE K definirea naturii cri#eiE K sta!ilirea purttorului de cuvntE
11

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

K confirmarea faptelor printr7un comunicat iniial de presE K pre"tirea materialelor pentru presE !A urm, +(re( e (!, K intrarea n aciune a ec6ipei de mana"ement al cri#eiE K informarea mass7media prin comunicate de pres ulterioare> documentare> declaraii de pres etc. K anunarea aciunilor pe care le ntreprinde or"ani#aia pentru re#olvarea pro!lemeiE nu tre!uie ascunse lucrurile evidenteE presa poate afla i credi!ilitatea or"ani#aiei poate fi pierdutE K pstrarea evidenei relatrilor ctre pres i a modului cum au fost folosite i interpretate informaiile furni#ateE K anali#a coninutului tirilor aprute n pres la intervale re"ulate> pentru a nele"e tendina informrii prin mass7mediaE K sta!ilirea mesa9elor credi!ile i transmiterea lor prin mass7media. %%.7. M+n$ +r$)(re( (1 $-$ ,*$$ #e 1+mun$1(re Este vital pentru ec6ipa de comunicare n ca# de cri# s urmreasc i s msoare reacia pu!licului i a presei. Este necesar alocarea de personal pentruD K monitori#area tuturor canalelor mass7mediaE K anali#a de coninut a tuturor tirilor de presE K anali#a comentariilor i ntre!rilor puse pe internetE K sta!ilirea tendinelor K direciilor comentariilor i ntre!rilor puse de personaliti i lideri de opinieE K ascultarea activ a opiniilor comunitii i nele"erea pro!lemelor cu care se confrunt datorit cri#ei din or"ani#aie. %%.8. A1 $-$ ,*$ !+" 1r$), Du!, 1e 1r$)( "A( erm$n( > se va trece laD K difu#area unui comunicat final> n care se tra"e conclu#ia asupra celor ntmplate i asupra pailor ce se vor parcur"e pentru resta!ilirea normalitiiE K reali#area unui pro"ram de comunicare intern pentru a mprti nvmintele i conclu#iile re#ultate pe timpul cri#eiE K audiene i scrisori pentru cei care au fost afectai de cri#E K scrisori de mulumire or"ani#aiilor partenere i celor care au participat la "estionarea cri#ei. %%.8. E-(.u(re( 1+m!+r (men u.u$ e1;$!e$ m(n(ger$(.e
122

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

,e ndat ce cri#a a ncetat i atenia presei a sc#ut n intensitate> este necesar anali#a comunicrii pe timpul cri#ei> care s includD K anali#a mesa9elor emiseE K anali#a opiniei i atitudinii pu!liculuiE K reaciile an"a9ailor i su"estiile lor pentru m!untirea comunicriiE K reacia K conclu#iile din partea or"ani#aiilor partenere i a altor cola!oratori. %2. TEME DE CAS'3 ELERCI&IID STUDII DE CAZE3 TESTE DE AUTOCONTROL ,esfurtorul unei pre#entri interne pentru directorul e ecutiv sau pentru an"a9ai n ca# de incident sau ur"enD Ce "A( Bn Gm!.( O K enumer(*$ pur i simplu fapteleE K oferii $n4+rm(*$$ #e 0(),E K canali#ai7v pe incidentele7c6eie care au condus la eveniment> fr a intra ns n posi!ilele cau#e. Un#e "A( Bn Gm!.( O CGn# "A( Bn Gm!.( O CG #e "er$+" este evenimentul> mrimea pa"u!elor etc.[ Cum "A( Bn Gm!.( O K relatai cronolo"ia cunoscut a evenimentelorE K anali#ai dac sunt cunoscute cau#ele> K sta!ilii dac nivelul de cunoatere a cau#elor poate sc6im!a strate"ia de rspunsE Re"!+n"(0$.$ ( e(. K cine este cel care rspunde de pro!lem[ K ( (11e! ( persoana desemnat responsa!ilitateaE K !+( e r,"!un#e persoana desemnat $me#$( [ P Bn -$$ +ru. (!r+!$( P 1u !r+4e"$+n(.$"m[ K care este r+.u. Ju1( #e 4$e1(re mem0ru al ec6ipei de conducere[ R,"!un"u. .( $n1$#en K #e 1e e" e ne-+$e pentru a rspunde[ K 1(re "un 0ene4$1$$.e rspunsului[ K 1(re "un #e4$1$en*e.e n capacitatea de a rspunde[ K 1e m,"ur$ au fost luate[ personalul i ec6ipamentul necesar disponi!il pentru punerea n aplicare a msurilor.
121

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Pr+0.eme.e #e 1+m!en"(*$e /$ r,"!un#ere 4$n(n1$(r, K 1(re "un !re-e#er$.e .eg(.e Bn (1e(" , !r+0.em,O $m!(1 u. /$ re(1*$$.e !r+0(0$.eH K pentru clieni direciE K pentru clieni indireci> pltitori de ta e> acionariE K "rupuri de interes special. Pr+0.eme $n ern(*$+n(.e K care sunt acestea i dac sunt relevanteE Pre"( K care este interesul presei la nivel local> re"ional> naional i internaional[ numrul telefoanelor primite i al interviurilor reali#ateE pre#ena presei la locul evenimentului. K de unde primete presa informaiile[ K au fost articole neadevrate[ dac da> ce s7a ntreprins pentru a fi corectate[ K care sunt pro!lemele pe care este focali#at presa[ > procesul de strn"ere a informaiilorE > identificarea purttorului de cuvntE > declaraii scrise> vor!iteE > documentareE > informri> !riefin"E > interviuriE S (0$.$re( $n4+rm,r$$.+r P 0r$e4$ngur$.+r K cine va participa[ K ce se va comunica[ K unde va avea loc[ K cnd[

12$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

TEMA 2. TE=NICI OPERA&IONALE APLICATE PENTRU OPTIMIZAREA DECIZIILOR I EVITAREA CRIZELOR ORGANIZA&IONALE I. )BIE'%I=E I ')-:E%E;CE )BIE'%I=ED nele"erea corect a rolului i semnificaiei metodelor i instrumentelor mana"eriale de optimi#are a deci#iilor privind afacerile n scopul atenurii factorilor de risc i prevenirea cri#elor or"ani#aionaleE nsuirea principalelor concepte i noiuni necesare nele"erii> e plicrii >instrumentrii i optimi#rii procesului deci#ional Efectuarea cu uurin a unor anali#e> modele> sc6eme> al"oritmi> pro"rame >cu a9utorul 'E> n scopul fundamentrii deci#iilor mana"eriale i aplicrii unui mana"ement interactiv. ')-:E%E;CED Cun+(/ ere /$ Bn*e.egere ?cunoaterea i utili#area adecvat a noiunilor specifice %emei &A 7 pe !a#a celor mai recente i performante lucrri aprute n domeniu se vor cunoate i utili#a urmtoarele concepte i noiuniD ci!ernetic> cercetare operaional> pro"ramare liniar> model matematic> al"oritm> consecin> criteriu> utilitate> matrice deci#ional> ierar6i#are> coeficient de importan> utilitate ponderat> utilitate "lo!al> tip de optim ma im i minim> variant optim> sistem de deservire> sistem de deservire cu un canal > sistem de deservire cu pierderi cu mai multe canaleE 7 principalele etape ale metodelor de optimi#are i modelele matematice specifice acestora. E9!.$1(re /$ $n er!re (re ?e plicarea i interpretarea unor idei> proiecte>
12&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

procese> precum i a coninuturilor teoretice i practice ale temei &A 7 metodele pro"ramrii liniareE 7 teoria pro!a!ilitilorE 7 metoda estimrii utilitilorE 7 teoria 9ocurilor strate"iceE 7 teoria deservirii. In" rumen (. @ (!.$1( $-e ?proiectarea> conducerea i evaluarea activitilor practice specificeE utili#area unor metode> te6nici i instrumente de investi"are i de aplicareA 7 previ#ionarea tiinific i aplicarea te6nicilor corespun#toare pentru eficienti#area procesului deci#ionalE 7 utili#area eficient a te6nicilor cercetrii operaionale pentruD optimi#area proceselor de repartiie i transport> anali#a ameninrilor i oportunitilor> amplasarea corect a firmei> optimi#area raportului ntre renta!ilitate i risc> determinarea utilitilor i msurarea consecinelor> determinarea "radului de an"a9are la efort al or"ani#aiei i pe aceast !a# luarea unei deci#ii optime privind structura acesteiaE 7 punerea n practic a metodelor i te6nicilor operaionale n scopul transformrii cri#elor n oportuniti> planificarea optime a aciunilor mana"eriale> aplicrii corecte a strate"iei de rspuns la cri#E 7 operaionali#area unui sistem de re"uli i proceduri pe diverse studii de ca# ce urmresc construcia i fundamentarea tiinific a procesului mana"erial pentru situaii de cri#. A $ u#$n(.e ?manifestarea unei atitudini po#itive i responsa!ile fa de domeniul tiinific > cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice > promovarea unui sistem de valori culturale> morale i civice > valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice > implicarea n de#voltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice > an"a9area n relaii de parteneriat cu alte persoane < instituii cu responsa!iliti similare > participarea la propria de#voltare profesionalA. 7 a!ordarea temeinic i cu consecven a metodelor cercetrii operaionaleE 7 promovarea responsa!ilitii deci#ionale privind lucrul n ec6ipE 7 de#voltarea unor manifestri comportamentale care s facilite#e armoni#area scopurilor> susinerea i valorificarea iniiativelor creative direcionate spre meninerea ec6ili!rului or"ani#aional> climatul favora!il> contracararea ameninrilor> asumarea i controlul riscurilor> prevenirea cri#elor.

12(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

II. CUPRINSUL TEMEI %. N+*$un$ $n r+#u1 $-e %.%. De4$n$re( 1er1e ,r$$ +!er(*$+n(.e %.2. E (!e.e 1er1e ,r$$ +!er(*$+n(.e %.2. Me +#e.e 1er1e ,r$$ +!er(*$+n(.e 2. A!.$1(*$$ (.e e+r$e$ !r+gr(m,r$$ .$n$(re 2.%. O0$e1 u. !r+gr(m,r$$ .$n$(re 2.2. M+#e.u. m( em( $1 (. !r+0.eme.+r #e !r+gr(m(re .$n$(r, 2.2. Me +#( N+r# @ Ve" 2.5. Me +#( e.emen u.u$ m$n$m !e .$n$e 2.6. Me +#( e.emen u.u$ m$n$m !e 1+.+(n, 2.7. Me +#( e.emen u.u$ m$n$m #$n m( r$1e 2. A!.$1(*$$ (.e me +#e$> E" $m,r$$ U $.$ ,*$.+r> 2.%. A.g+r$ mu. Me +#e$ 2.2. M+#e.u. m( em( $1 2.2. S u#$u #e 1() 5. Te+r$( ?+1ur$.+r " r( eg$1e 5.%. M( r$1e( J+1u.u$ 5.2. Re)+.-(re( J+1u.u$ 5.2. C(.1u.u. -(.+r$$ $n4er$+(re /$ "u!er$+(re ( J+1u.u$ 6. Te+r$( !r+0(0$.$ ,*$.+r 7. Te+r$( #e"er-$r$$ 7.%. N+*$un$ #e 0(), u $.$)( e Bn e+r$( #e"er-$r$$ 7.2. M+#e.u. gener(. (. unu$ "$" em #e #e"er-$re 1u !$er#er$ 1u un 1(n(. 7.2. S u#$u #e 1() nr. 7.5. S u#$u #e 1() nr. 7.6. S$" emu. #e #e"er-$re 1u (/ e! (re 4,r, .$m$ ,r$ 1u un 1(n(. 7.7. S u#$u #e 1() 7.8. S$" emu. #e #e"er-$re 1u !$er#er$ 1u m($ mu. e 1(n(.e

12*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7.8. S u#$u #e 1() 7.:. C()u. !(r $1u.(r nr% 7.%0. C()u. !(r $1u.(r nr.2 7.%%. C()u. !(r $1u.(r nr. 2 7.%2. S$" emu. #e #e"er-$re 1u (/ e! (re3 4,r, .$m$ ,r$ 1u m($ mu. e 1(n(.e 7.%2. S u#$u #e 1()

%. N+*$un$ $n r+#u1 $-e 'i!ernetica este tiina care are ca o!iect studiul matematic al le"turilor> comen#ilor i controlului n sistemele te6nice i n or"anismele vii. 'a tiin are un domeniu teoretic ?teoria informaiei i teoria cercetrii operaionaleA i unul practic ?reali#area sistemelor automate de conducere i reali#area calculatoarelor electroniceA. %eoria informaiei are ca o!iect de studiu prelucrarea informaiilor ?cule"erea> sinteti#area> prelucrarea> pstrarea> codificarea i decodificarea informaiilorA. %eoria cercetrii operaionale are ca o!iect de studiu pro!lema ale"erii soluiilor pentru asi"urarea i conducerea proceselor sau operaiilor precis orientate. 5ceast teorie a aprut din necesitatea perfecionrii mana"eriale ?a conduceriiA. :rimele studii au fost efectuate n 11&/ i au vi#atD anali#a sistemelor de armamentE cercetarea i optimi#area aciunilorE calculul raional. tiinele matematicii au pus la dispo#iia cercetrii operaionale aparatul matematic adecvat. ,up cel de7al II7lea 3#!oi -ondial> metodele cercetrii operaionale s7au e tins i n domeniul economic. Hn anul 11*2> cercetarea operaional a devenit disciplin de studiu n nvmntul superior. %.%.De4$n$re( 1er1e ,r$$ +!er(*$+n(.e 'ercetarea operaional poate fi definit n mai multe varianteD ,1. Este un domeniu al tiinei mana"eriale care studia# pro!lema ale"erii soluiilor pentru asi"urarea i conducerea proceselor sau operaiilor precis orientate. ,$. 3epre#int aplicarea metodelor i te6nicilor reali#ate prin mi9loace tiinifice> la pro!lemele referitoare la un sistem> pentru a pune la dispo#iia mana"ementului> soluiile optime. ,&. 3epre#int aplicarea metodelor tiinifice n studiul alternativelor care apar ntr7o situaie ce descrie o anumit pro!lem> avnd drept scop preci#area

12.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

unor !a#e cantitative pentru a se a9un"e la o soluie optim conform o!iectivelor propuse. :entru domeniul economic> cercetarea operaional este teoria tiinific care pune la dispo#iia mana"erului i ec6ipei mana"eriale> !a#a tiinific necesar unor deci#ii oportune i eficiente ntr7un spaiu de conflict economic ?intensificarea concurenei> internaionali#area mediului de afaceriA. 'ercetarea operaional privete sistemul economic ca un ansam!lu de elemente interdependente a crui siner"ie sistemic se menine prin intervenia mana"erial. Hn domeniul economic> cercetarea operaional poate fi aplicat numai pentru re#olvarea pro!lemelor ce pot fi e primate cifric. 5ceste metode nu in cont deD starea psi6olo"ic> capacitatea productiv> pre"tirea te6nico i te6nolo"ic a resurselor umane. E ist anumite situaii n care> dei cercetarea operaional ofer o variant optim de aciune mana"erial> mana"erul sau ec6ipa mana"erial nu o adopt datorit interveniei 6otrtoare a unor factori pe care metodele tiinifice nu l7au luat n calcul. 3e#ultatele cercetrii operaionale au un caracter orientativ. 5ceasta de#volt la mana"erii i specialitii n economie un nou mod de "ndire. %.2.E (!e.e 1er1e ,r$$ +!er(*$+n(.e "un < (E :re"tirea cercetrii 7 se refer laD cule"erea datelor iniialeE sortarea i sinte#a acestoraE prelucrarea statisticE or"ani#area datelor pe suporturi fi#iceE ale"erea datelor iniiale varia!ile i a celor constante. 0E 'ercetarea teoretic < n care se re#olvD ela!orarea modelului matematicE ntocmirea al"oritmilorE pro"ramul de re#olvare pe calculatorul electronic. Etapa cuprinde dou etapeD 0%E :relucrarea tactic7operaional a pro!lemeiD formularea pro!lemeiE descrierea tactic7operaionalE ntocmirea al"oritmului tactic7 operaional de re#olvare a pro!lemei. 02E :relucrarea matematic a pro!lemeiD ela!orarea modelului matematicE ntocmirea al"oritmului matematic de re#olvareE ntocmirea sc6emelor lo"ice de pro"ram sau sistemE ela!orarea pro"ramului concret pe 'E n lim!a9ul adecvat. %.2. Me +#e.e 1er1e ,r$$ +!er(*$+n(.e 4unt instrumentele de lucru necesare pentru identificarea> anali#a> ela!orarea i optimi#area soluiilor alternative precum i pentru ale"erea variantei optime. 5ceste metode pot fi clasificate n funcie deD coninutul

12/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

metodei ?matematice> intuitiveAE natura deci#iilor ?deterministe> pro!a!ilisticeAE numrul criteriilor ?unicriteriale> multicriterialeA> etc. Formarea dimensiunilor profesionale ale domeniului mana"erial impune ca n pro"ramele de instruire> un loc important s se aloce nsuirii i aplicrii cu eficien a metodelor cercetrii operaionale su! forma unor discipline distincte cum suntD modelarea matematic i simularea proceselor economiceE te6nici cantitative de deci#ieE teoria deserviriiE previ#iune macroeconomic> etc. -odelarea matematic i simularea proceselor economice < este partea component a cercetrii operaionale care are cea mai lar" aplica!ilitate n domeniul economic. 'a instrument o!iectiv de anali# i optimi#are aparatul matematic permite o radio"rafie complet a esenei proceselor economice> de#vluirea le"ilor cantitative ale acestora i "sirea soluiilor i variantelor deci#ionale optime. Folosirea eficient a matematicii n domeniul mana"erial a devenit posi!il datorit utili#rii calculatoarelor electronice capa!ile s re#olve> n timp scurt pro!leme comple e care necesit un volum mare de munc> le"ate de "sirea unor soluii optime. 4copul aplicrii metodelor matematice n procesele mana"eriale economice const n aceea c ncorporndu7se coninutul le"itilor> relaiilor> principiilor economice se produce reducerea duratei de ela!orare i fundamentare tiinific a deci#iilor precum i de cretere a eficienei lor astfel nct s se evite strile de indeci#ie ?de cri#A iar cu forele i mi9loacele e istente ?de cele mai multe ori insuficienteA s se o!in re#ultate ma ime. 5plicarea metodelor matematice ?se mai denumesc> analiticeA i utili#area computerelor permit re#olvarea pro!lemelor economice> asi"urndu7se o pro"no# destul de rapid i de veridic a desfurrii flu urilor mana"eriale n acest domeniu. :entru reducerea duratei de ela!orare i creterea su!stanial a calitii deci#iilor luate este necesar automati#area proceselor de cule"ere i prelucrare a informaiilor despre forele ?componenteleA att ale mediului e tern> care e ercit presiuni i fa de care se concep strate"iile proprii. trecerea de la fenomenul economic la relaiile matematice care redau interdependena dintre laturile lui> precum i le"tura cu alte fenomene definete modelarea matematic iar relaiile matematice care o"lindesc raporturile cantitative din desfurarea fenomenului economic repre#int modelul matematic. :rin model matematic specific pro!lemelor economice se nele"e o descriere formali#at ?e primat su! forma unor raporturi cantitative sau a unor relaii matematice ntre mrimile repre#entate de notaiile adoptateA> analitic sau lo"ic> a unui proces economic astfel nct s reflecte ct mai e act

120

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

particularitile acestuia> s ia n considerare> caracteristicile lui principale i s permit o!inerea re#ultatelor cu preci#ia impus. ,iferii teoreticieni att civili ?Erlan"> :eter Fis6!urn> 'amelia 3aiu> BellmanA ct i militari ?8anc6ester> =oltera> etc.A au apreciat necesitatea aplicrii metodelor matematice pentru anticiparea unor aciuni desfurate n condiii !une determinate. Hn tiin> un model matematic este o mulime de una sau mai multe relaii matematice e istente ntre varia!ile ?care semnific valori numerice ale unor laturi ale fenomenuluiA i una sau mai multe ipote#e admise privind desfurarea fenomenului. -etodele matematice se clasific n dou mari "rupeD deterministe ?condiii certeA i sto6astice ?pro!a!ilistice < condiii incerteA. -etodele matematice deterministe sunt acelea n care parametrii care caracteri#ea# procesul modelat sunt cunoscui cu preci#ia necesar "arantrii vala!ilitii re#ultatelor> iar modelul nu are n structura sa ?funcia scop> restricii> varia!ile> coeficieniA nici un factor aleator ?adic mrimi e primate prin varia!ile aleatoareA. de cele mai multe ori parametrii unui model matematic determinist sunt valori medii ale unor varia!ile aleatoare. varia!ilele de deci#ie ?necunoscuteleA ale modelului iau valori n domeniul restriciilor impuse de structura modelului. soluia o!inut prin re#olvarea modelului satisfac restriciile ?soluiile posi!ileA i corespunde criteriului optim adoptat. aceast soluie are i ea un caracter determinist. -etodele matematice sto6astice ?pro!a!ilisticeA sunt acelea n care unii parametrii sunt varia!ile aleatoare ale cror valori nu pot fi nlocuite cu valori medii corespun#toare ci sunt supuse calculului pro!a!ilistic. adoptarea deci#iilor n condiii de incertitudine ?riscA este o activitate comple i implic utili#area metodelor pro!a!ilistice pentru ale"erea unei deci#ii ct mai aproape de cea optim. 2. A!.$1(*$$ (.e !r+gr(m,r$$ .$n$(re 2.%. O0$e1 u. !r+gr(m,r$$ .$n$(re 8a anali#a factorilor cantitativi o lar" utili#are o are pro"ramarea liniar cu a9utorul creia soluionm o serie de pro!lemeD repartiia optim a resurselor firmeiE efectuarea transportului cu costuri minimeE prospectarea pieei etc.

121

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

)!iectul pro"ramrii liniare l constituie soluionarea> prin intermediul metodelor matematice a pro!lemelor le"ate de anali#a factorilor cantitativi ce influenea# desfurarea unor procese> a corelaiei e istente ntre aceti factori. E primarea unei pro!leme de pro"ramare liniar se face n mod difereniat astfelD -atematicieniiD pro"ramarea liniar repre#int un "rup de metode matematice ce servesc la determinarea minimului sau ma imului unei funcii liniare n anumite condiii pentru varia!ilele ce conin funcia scop. EconomitiiD pro"ramarea liniar repre#int nite procedee te6nice pentru reparti#area ntre diferii consumatori a unor surse materiale limitate innd seama de totalitatea condiiilor impuse re#olvrii pro!lemei. ,efinirea pro"ramrii liniareD domeniu al matematicii care a!ordea# teoria i modelele numerice de re#olvare a pro!lemelor pentru aflarea minimului sau ma imului unei funcii liniare de mai multe varia!ile n condiiile n care e ist o serie de restricii liniare ?e"aliti sau ine"aliti ce fac le"tura ntre varia!ileA. ,eci pro"ramarea liniar face parte din pro"ramarea matematic liniar. 2.2.M+#e.u. m( em( $1 (. !r+0.eme.+r #e !r+gr(m(re .$n$(r, -odelul matematic cuprinde totalitatea relaiilor matematice ?a formulelor de calcul matematicA constituite su! forma unei funcii liniare prin care se e prim i scopul urmrit spre re#olvare precum i prin sistemul de ecuaii sau inecuaii liniare care repre#int restricii impuse n re#olvarea unei pro!leme. 5l"oritmul matematic este o succesiune de activiti ?operaiiA care se respect n procesul de re#olvare i conduce la deinerea re#ultatelor fr a nele"e esena fenomenelor. -odelul matematic pre#int urmtoarele elementeD aA funcia scop ?o!iectivA Fm$n Dm(9E !A condiiile de restricii care apar su! forma unor ecuaii liniare> pentru surse i !eneficiari
J= & #
MiE =ai

condiionri privind e istentul n surse ?aiAE

i= &

MiE =bE

condiionri privind necesarul !eneficiarului ?!9AE

cA condiia de nene"ativitate

112

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

B9 5i 51 5$ 5& !9

B1 6 MiE

i P &, .... # ,res!rse< B$&, .... n ,nr. B& bene9iciari< B( EP

B*

ai a1 a$ a& ai !9

'i9 Pi9 #Nn>&O6 !1 !$ !& !( !*

:entru aplicarea modelului matematic se folosete o matrice deci#ional de formaD

undeD 5i T sursele ?iT1>$>&> ... mA T &?51> 5$> 5&AE B9 T !eneficiarii ?9T 1>$>&> ... nA T*?B1> B$> B&> B(> B*AE ai T e istentul n surse ?a1> a$> a&A> se e prim n uniti de msurE !9 T necesarul !eneficiarilor ?!1> !$> !&> !(> !*A sta!ilit pe !a#a criteriilor de repartiieE 'i9 T criteriile de repartiie ?pot fi distane> timpi> consumuri> nr. de piese etc.A Pi9 T cantitatea ce se reparti#ea# din fiecare surs la fiecare !eneficiarE 'ondiia este caD

111

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

e"al cu necesarul celor * !eneficiari. Fm$n T S 'i9SPi9


i= &
E= &

i= &

bE deci suma resurselor e istente n cele trei surse s fie cel puin ai

E= &

unde FMIN este funcia scop.

2.2.Me +#( NORD @ VEST. S u#$u. #e 1() nr.% EnunD Firma :E:4I7-5P 4.3.8. are * ma"a#ine de desfacere situate n * localiti diferite din 9ude> respectiv B1> B$> B&> B(> B*. 47a luat deci#ia de aprovi#ionare cu resurse din sursele 51> 5$> 5&> 5( situate n #one "eo"rafice diferite. -ana"erul solicit compartimentului aprovi#ionare7transport s i se pre#inte varianta de transport cu costurile cele mai mici ?F m$n s ai! valoarea cea mai micA.,istanele dintre fiecare surs de aprovi#ionare i fiecare !eneficiar> precum i e istentul n fiecare surs i necesarul fiecrui !eneficiar sunt date n matriceaD B9 5i 51 5$ 5& 5( !9 %5 $* 12 1* *2 1( B1 b % B$ b % &* %6 *2 1* 1. 6 (2 12 b 6 $* b 20 $* $2 02 1* %: b $* (2 &* $2 B& (2 b B( &* &2 b B* &2 $2 &* b ai 1* $2 $2 $* 02

:rocedeu de lucruD

se ncepe din colul ;= unde se reparti#ea# FPi9G e"al cu minim dintre e istentul din surse i cantitatea cerut de !eneficiarE

11$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cantitatea se deduce att din e istentul la surs ct i din necesarul la !eneficiar> re#ultnd o diferen P11T min?1*>1(A T 1( P&& T min?$2>1*A T 1* P1$T min? 1>$2A T 1 P&( T min? *>12A T * P$$T min?$2>11A T 11 P(( T min?$*> *A T * P$&T min? 1>1.A T 1 P(* T min?$2>$2A T $2 Efectund operaiile re#ult repartiia ?cifrele !olditeA. 4e calculea# valoarea funciei scopD F-IT S 'i9SPi9 T 1(S$*U1S1*U11S$*U1S&*U1*S*2U*S$* U*S(2U$2 T sau nu s fie optimA ).(6
i= &
E= &

constituie o soluie iniial de !a#

?repartiia poate

2.5. Me +#e e.emen u.u$ m$n$m !e .$n$e

3epartiia ncepe cu lini 51 i se trece la linia urmtoare cnd s7a epui#at complet e istentul n sursa 51E 4e calculea# F-I; B9 5i 51 5$ 5& 5( !9 %5 12 1* *2 1( 6 &* $2 B1 $* %6 1* $* (2 %7 1* 1. B$ B& (2 &* *2 %0 $* (2 12 5 $* $2 02 B( &* &2 7 $2 %0 &* B* &2 ai 1* $2 $2 $* 02 # '$# 1#$# %$&$#

&$#

14$4$#

11&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Efectund operaiile re#ult repartiia ?cifrele !olditeA 2.6. Me +#( e.emen u.u$ m$n$m !e 1+.+(n, B9 5i 51 5$ 5& 5( !9 14 12 1* *2 1( 5 &* $2 B1 $* 15 1* $* (2 16 1* 1. B$ B& (2 &* *2 10 $* (2 12 9 $* $2 02 10,0 0 5,0 0 0 19,10,0 B( &* &2 1 $2 10 &* B* &2 ai 1* $2 $2 $* 02 6,1,0 0

9,0 'a procedeu de lucru nu se trece la repartiia pentru noul !eneficiar pn nu a fost satisfcut complet !eneficiarul anterior. Hn urma aplicrii procedeului re#ult repartiia cu cifre !oldite. 4e calculea# Fmin. 2.7. Me +#( e.emen u.u$ m$n$m #$n m( r$1e

11(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

are aceleai procedee de lucru i conduce la o soluie optim ?de cele mai multe oriA. 4e iau succesiv spre anali# elementele minime din matrice i se fac repartiiile respective. :entru optimi#area soluiilor iniiale de !a# o!inute se folosete metoda ,I4%3IBU%I=M care apropie valoarea lui F-I; de valoarea optim. :entru mana"eri efectuarea repartiiei i calculul lui F-I; prin metodele pro"ramrii liniare repre#int un plus de eficacitate a procesului mana"erial.

2. A!.$1(*$$ (.e Me +#e$ e" $m,r$$ u $.$ ,*$.+r DNeum(nAM+nge" ernE 2.%. A.g+r$ mu. me +#e$ -ana"erul ?ec6ipa mana"erialA folosete metoda pentru a ale"e o variant de aciune dintre mai multe variante posi!ile. 5l"oritmul metodei se !a#ea# pe a iomeleD aA ,ac P i ` sunt consecinele a dou variante de aciune> atunci varianta cu consecina P este preferat variantei cu consecina ` dac i numai dac U?PAcU?`A> unde U?PATutilitatea variantei cu consecina P U?`ATutilitatea variantei cu consecina ` !A ,ac se consider cunoscute utilitile a dou dintre variante din mulimea variantelor posi!ile> n funcie de acestea pot fi determinate utilitile celorlalte funciiE cA ,ac funcia de utilitate are proprietile a i !> atunci ea poate suferi o transformare liniar profitiv. 'onsecina este o valoare numeric care se atri!uie fiecrui criteriu sta!ilit de ctre or"anul care decide corespun#tor fiecrei variante de aciune. 'onsecina se e prim n uniti de msur diferite ?lun"ime> "reutate> timp> cantitate etc.A. Utilitatea este o valoare numeric care permite e primarea unitar ?adimensionalA a consecinei ?pentru a se putea efectua operaii aritmetice cu consecineleA. 58+)3I%-U8 -E%),EI aA 4ta!ilirea variantelor de aciune mana"erial. !A 4ta!ilirea criteriilor dup care se anali#ea# fiecare variant.

11*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cA 4ta!ilirea consecinelor pentru fiecare criteriu i fiecare variant de aciune. dA %ransformarea consecinelor n utiliti. eA Ierar6i#area criteriilor. fA fA'alculul coeficienilor de importan pentru fiecare criteriu. "A 4ta!ilirea funciei utilitate pentru fiecare variant prin ponderea cu valoarea coeficientului de importan. 6A 6A5le"erea variantei optime ?aplicnd a ioma FaGA. 2.2. M+#e.u. m( em( $1 DS u#$u #e 1()E Firma F5+3) 4.3.8.G a prospectat & piee posi!ile pentru lansarea produsului F%);7$222G. 5nali#a pieelor se face n !a#a urmtoarelor criteriiD '1 T calitatea produsuluiE '$ T costul produsuluiE '& T valoarea medie a vn#rilor pe #iE '( T rata de risc 'onsecinele pentru fiecare criteriu i fiecare variant sunt date n matricea de mai 9os ?aceste valori au re#ultat prin msurare> evaluare> calculeAD 4 se sta!ileasc varianta optim de aciune mana"erial pentru firma F5+3) 4.3.8.G 3e#olvareD aA variantele de aciune sunt repre#entate de cele & piee 7 pe care se pot lansa produsele ?=1 T piaa nr. 1> =$ T piaa nr. $> =& T piaa nr. &A !A criteriile dup care se anali#ea# fiecare variant sunt sta!ilite astfel nct s re#ulte consecinele cele mai relevante pentru firm ?calitatea produsului> costul produsului> valoarea medie a vn#rilor pe #i> rata de riscA. cA consecinele re#ultate prin msurare> evaluare> comparare> calculul matematic> sunt determinate de specialiti i trecute pentru fiecare variant i criteriu.

11.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

'i =i =1 =$ =&

'1 1>*K1 1K1 2>1K1

'$ 1>$K1 2>0K1 1>(K1

'& (. 02 &&

'( 2>. 2>( 2>0

Hn ca#ul de fa D '11T 1>*K1 i e prim raportul ntre calitatea produsului propriu ?al firmeiA i calitatea produsului similar> e istent pe piaa nr. 1. '1$T 1K1> e prim raportul dintre costul produsului propriu ?al firmeiA i costul produsului similar e istent pe piaa nr. 1. '1&T (.> repre#int valoarea medie a vn#rilor produsului firmei K #iE '1(T 2>.> coeficientul de risc asumat n situaia n care se ia deci#ia de lansare a produsului firmei pe piaa nr.1. #E :entru transformarea consecinelor n utiliti se folosesc relaiileD U?'i9A T U?'i9A
#in CiE CiE CiE T #a7 CiE

> cnd condiia de optim este -I;I-> > cnd condiia de optim este -5PI->

'i9 T consecina pentru varianta i i criteriul 9> Ui9 T utilitatea pentru varianta i i criteriul 9. :entru a aplica una din relaiile de mai sus este necesar a se nscrie n matricea de lucru tipul de optim n funcie de natura i aciunea criteriului respectiv. 4pre e emplu> pentru '1 7 calitatea produsului> se aplic tipul de optim -5PI-. :entru '( 7 rata de risc 7 tipul de optim este -I;I-. eE Ierar6i#area criteriilor se efectuea# prin comparare unul cu altul ntr7o matrice de comparare de formaD

11/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

'1 7 calitatea produsului '$ 7 costul produsului '& 7 valoarea medie a vn#rilor pe #i '( 7 rata de risc '1d '$ ?este mai important '1 i se trece> n csua corespun#toare> cifra F1GA
'1 '1 '$ '& '( 2 1 1 1 1 1 '$ 1 '& 2 2 '( 2 2 2 8)' III I= II I

'1d '& ?este mai important '& i se trece cifra F2GA fA 'oeficientul de importan F@9G se determin pentru fiecare criteriu cu relaiaD
HE = &

) unde> 9 T nr. criteriuluiE $ T constantE loc T locul criteriului n ierar6ie

loc

110

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

astfelD @1 T

&

& = 6,&) (

E @$ T

&

& = 6,62 &2

@& T

&

& = 6,)/ .

@( T

&

&

= 6,/6

7 se continu pn la final n acest modE 7 prin adunarea punctelor se determin locul criteriului n ierar6ieE gE :entru a se sta!ili funcia utilitate se reia matricea dat> se calculea# cu a9utorul relaiilor de la punctul FdG utilitile> se trec coeficienii de importan i se ponderea# fiecare utilitate cu valoarea coeficientului corespun#tor. ?pre e7e#pl!, C,C&&< P C,C&)< P
CiE & ,/ = =& #a7 CiE & ,/

#in CiE 6,( = = 6,22 CiE & ,)

4e calculea# pentru toate spaiile U?'i9A i re#ult cifrele !oldite.

111

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

=1 =$ =&

@1'1 0,12 1S2>1$T 0,12 0,07 0,07

@$'$ 0,06 0,039 0,06 0,03

@&'& 0,25 0,14 0,25 0,17

@('( 0,50 0,33 0,50 0,25

4uma utilitilor 0,62 0,88 0,52

=1 =$ =& ):%I-

'1 0,12 1>* 1 1 0,66 2>1 0,60 -5P

'$ 0,06 1>$ 0,66 2>0 1 1>( 0,57 -I;

'& 0,25 (. 0,58 02 1 && 0,42 -5P

'( 0,50 2>. 2>( 1 2>0 0,50 -I;

4e reface din nou matricea prin ponderarea utilitilor cu valoarea coeficienilor de importan> re#ultndD

1$2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Hn final> mana"erul firmei ale"e varianta nr. $> deoarece U?=$A c U?=1 i =&A. 2.2. S u#$u #e 1()
T$!u. #e 1()< orientat spre deci#ieE scenariul este construit pn n momentul lurii deci#ieiE cursantului i se cere s ela!ore#e alternativele i s adopte soluia optim. Enun*u. 1()u.u$<

Moise C lin a absol8i c!rs!rile 9ac!l +ii de J iin+e Econo#ice, speciali a ea QManage#en %i in9or#a ic econo#icR :n an!l )66;. La licen+ a ob+in! no a &6 iar #edia pe cei / ani a 9os (,26. Es e !n pasiona al co#p! er!l!i %i, o oda , es e dornic s se realizeze :n speciali a ea da de licen+. Snc din an!l $T al 9ac!l +ii a iden i9ica posibili +ile ce i se po o9eri :n Bra%o8 pen r! a se angaEa :ns, :n acela%i i#p, ar dori s>%i con in!e s !diile prin r>!n c!rs apro9!nda de #as era la !ni8ersi a e. Cneori :l ba e g@nd!l s plece :n s rin a e s l!creze. Es e :ngriEora de condi+iile e7is en e pe plan local de%i i>ar place !n loc de #!nc si !a :n apropiere de do#icili!, sa! !nde s 9ie ranspor !l asig!ra . *r 9i pre9erabil s ! ilizeze %i !n co#p! er %i s aib :n 9i%a de pos a rib!+ii re9eri oare la proiec area !nor sarcini pen r! angaEa+i. Si place s ia decizii %i s cond!c oa#eni. Es e sociabil %i dore% e s>%i 9or#eze o echip. Sl in ereseaz no! +ile :n do#eni! %i con ac ele c! speciali% ii din al e +ri.
Hn timpul pe care7l are la dispo#iie caut s7i perfecione#e pre"tirea n domeniul lim!ilor strine 7 en"le#a. 4m!ta i duminica> din cnd n cnd mer"e la spectacole de teatru. Hn Braov a identificat urmtoarele posi!ilitiD AE F$rm( ROCCO@INTERNA&IONAL IMPORT@ELPORT SRL> avnd ca ofert de activitate comerciali#area de aparatur de msur i control i maini electrice> post de mana"er cu vn#rile pentru tran#aciile firmei> n special> pentru e porturi. Firma se afl la (2 Nm deprtare de Braov> se asi"ur transportul cu trenul dimineaa la .D(2> iar dup7amia#a la 1/D&2. 3etri!uia lunar este de &22 EU3) plus tic6ete de mas. 5re !iroul dotat cu computer conectat la internet. Face deplasri n teritoriu cam o treime din perioada unei luni. Firma l poate an"a9a imediat dup a!solvire pe !a#a unui concurs pu!licat n #iarul local. Este posi!il s fie apro imativ ( candidai pe loc. Hn perspectiv> pe msur ce se o!ine profit> firma i poate pune la dispo#iie telefon mo!il i main precum i mrirea salariului la (22 EU3). 3elaiile firmei cu furni#orii de aparatur i maini electrice se desfoar n condiii normale> sunt relaii de pia> vn#are7cumprare. 4in"ura pro!lem care "revea# relaiile firmei cu fa!ricile furni#oare este neritmicitatea livrrilor> determinat de !loca9ul financiar. %re!uie avute n vedere e i"enele clienilor e terni> nu numai privind calitatea produselor dar i a termenelor de livrare i faptul c propria firm ntlnete pe piaa e tern o concuren

1$1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

puternic cu o intensitate de 1K.. Hn aceast funcie a!solventul are posi!ilitatea s mear" n strintate pentru afaceri> susinut financiar de firm. -a9oritatea an"a9ailor sunt in"ineri> economiti> salariai cu studii medii. Hn total firma are 1*2 de an"a9ai din care 1$W sunt in"ineri. ,irectorul "eneral> d7l Ilie :anait este un om tnr> serios i am!iios i dorete s fac din firm un loc a"rea!il de munc pentru el i an"a9ai. 4trate"ia firmei vi#ea#D 7 de#voltarea firmei prin creterea capitalului pe !a#a profitului o!inut n fiecare an> respectiv prin investiiiE 7 creterea puternic a cifrei de afaceri de la an la anE 7 e tinderea "eo"rafic a activitii firmei n cadrul teritoriului 3omnieiE 7 crearea unui sector propriu de proiectare aparatur de msur i maini electriceE 7 implicarea nemi9locit a firmei n producieE 7 consolidarea financiar a firmei. 'ifra de afaceri anual este de $ milioane EU3)> iar piaa de desfacere cuprinde 3epu!lica -oldova i Ucraina. BE F$rm( DEMAGASRL> filiala Braov> a luat fiin n 111. i este parte component a firmei ,E-5+ cu sediul n Bucureti. 'apitalul social este su!scris n ntre"ime de cei patru asociai. 5cetia au creat o societate comercial care are ca o!iect de activitateD 7 7 producieD aparatur electrocasnic> aparatur de calcul> aparata9 industrialE prestri serviciiD imprimri video> audio> televi#iune> editur> tipo"rafie> pu!licitate> or"ani#are e po#iiiE 7 construciiD este autori#at s construiasc n ar i strintate o!iective civile> industriale sau militare. ,irectorul "eneral este a!solvent al Institutului :olite6nic Bucureti> iar dup terminarea studiilor universitare a lucrat la o ntreprindere de comer e terior> n calitate de consultant te6nic pentru tran#aciile firmei. :re"tirea sa a fost mai tr#iu completat cu dou cursuri post7universitare. Firma se afl n Braov pe strada -i6ai =itea#ul. 5!solventului i se ofer postul de Fmana"er cu implementarea calitii producieiG pentru care primete $*2 EU3). 8ocul se ocup prin concurs apreciindu7se c vor fi 0 candidai pe loc. Firma i ofer posi!ilitatea continurii pre"tirii n domeniul mana"ementului> prile9 cu care va m!ina cunotinele te6nice cu cele economice i deci> va o!ine un avanta9 profesional. Hn perspectiv> e ist posi!ilitatea de a ocupa un loc de implementare a calitii n construcia de o!iective industriale peste 6otare. 4in"ura pro!lem care ar putea afecta relaiile firmei cu clienii este concurena foarte puternic de 1K12> fenomen care ar micora indicele de vn#ri. Firma are n sectorul producie circa &22 de an"a9ai> ma9oritatea cu salarii medii. CE F$rm( CETABRAOV> produce ener"ie termic pentru consumatorii de pe ra#a municipiului Braov. Firma este n administrarea '.8. Braov i are numit un director "eneral i ales un consiliu de administraie. 4ediul firmei este n #ona %ria9> iar deplasarea la firm se face cu mi9loacele de transport n comun. Firma caut mana"er cu implementarea calitii. 3etri!uia este de &22 EU3)Klun i se face serviciul n ture 1$ ore cu (0 ?inclusiv sm!ta i duminicaA. 8ocul se ocup prin concurs ns nu se preconi#ea# o concuren prea mare deoarece sunt scoase la concurs & posturi. 'ondiiile

1$$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de lucru pre#int un anumit "rad de poluare i periculo#itate. 4e lucrea# n ec6ip> cu mem!rii componeni ai turei de serviciu. E ist o perspectiv de privati#are cu un investitor strin> dar numrul mare al de!ranrilor a fcut ca o!iectivul s nu fie att de rvnit la privati#are. 4unt multe restricii privind securitatea muncii> ec6ipamentul de protecie> respectarea re"ulilor. -ana"erul "eneral i consiliul de administraie se "ndesc s relanse#e interesul pentru produsele oferite de firm apelnd la diferite metode de eficienti#are a produciei i la scderea preurilor. Hn acest scop au relansat proiectul F3E4%53%G> n vederea FrenateriiG firmei. 5!solventul poate fi cuprins n acest proiect> iar n ca# de reuit> va rmne n ec6ipa de implementare i va fi retri!uit suplimentar cu *2 EU3) pe lun. Este posi!il i o speciali#are n )landa pentru . luni> finanat de firm. Fn r+.u. (0"+.-en u.u$> anali#ai ca#ul respectiv> ela!orai variantele de o!iune> sta!ilii criteriile dup care anali#ai fiecare variant i luai o deci#ie privind firma la care dorii s mer"eie Su0 Bn#rum(re( !r+4e"+ru.u$ vei parcur"e pas cu pas etapele de optimi#are a deci#iei> n rolul a!solventului> folosind metoda FEstimarea utilitilorG sau F;euman7-on"esternG < succese Me +#( #e re)+.-(re ( 1()u.u$D Estimarea utilitilor aA.4ta!ilirea variantelor de aciuneD =1 T FI3-51? 4' 3)'') I;%E3;5CI);58AE =$T FI3-5 $?4' ,E-5+ 438AE =& T FI3-5 &?4' 'E% B35)=A. !A.4ta!ilirea criteriilorD '1 T retri!uia ?EU3)AE '$ T timpul de munc?oreAE '& T distana fa de domiciliu? NmAE '( T perspective de perfecionare?apreciere cu calificativeAE cA. ,eterminarea consecinelorD ? se efectuea# prin msurare i sunt date n matricea alturatAD '1 '$ '& '( =1 &22 12 (2 0 =$ $*2 0 & / =& &22 1$ 1 $ ):%I-P mn mn -P dA. %ransformarea consecinelor n utilitiD '1 '$ '& '( V% 1 2>0 2>2/ 1 V2 2>0& 1 1 2>0/ V2 1 2>.. 2>&& 2>$* eA. Ierar6i#area criteriilorD '1 '$ '& '1 2 2 1 '$ 1 2 1 '( 2 2 ;3.: 1 $ 8)' & $

1$&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

'& 2 2 2 2 2 '( 1 1 1 2 & fA. ,eterminarea coeficienilor de importanD Q%R 0307H Q2 R 03%2H Q2 R 0302H Q5R0360 "A. =aloarea matricei ponderateD Q%.C% Q2.C2 Q2.C2 V% 0307 03% 03002 V2 0306 03%2 0302 V2 0307 0308 030% Fn 1+n1.u)$e3 -(r$(n ( +! $m, e" e V %. Q5.C5 0360 0352 03%2

( 1

0377 0372 0328

5. Te+r$( J+1ur$.+r " r( eg$1e


(.1. -atricea 9ocului 5doptarea deci#iilor n condiii de incertitudine presupune c decidentul nu dispune de informaiile necesare sta!ilirii pro!a!ilitii de manifestare a fenomenelor ?strilorA iar varia!ilele sunt parial necunoscute. (E 'onsiderente "enerale 5doptarea deci#iei prin teoria 9ocurilor const n determinarea funciei de cti" prin intersectarea a dou strate"ii ?a 9uctorului ma imi#ant i a 9uctorului minimi#antA. :entru orice cate"orie de 9ocuri cu cei doi parteneri cti"ul este e primat printr7o funcie de cti" notat cu FfG numit i nucleul 9ocului. 5cest nucleu tre!uie cunoscut de adversari nainte de nceperea confruntrii. Funcia de cti" FfG este un element al matricei 9ocului i are ca formD 9 P aiE unde> i T 1............ m i repre#int strate"iile pure utili#ate de un 9uctorE 9 T 1 ........... n i repre#int strate"iile pure folosite de cellalt 9uctor. Buctorul fa de care se calculea# cti"ul este 9uctorul ma imi#ant i se notea# cu F5G. 'ellalt 9uctor implicit> se va numi 9uctor minimi#ant. 0E -atricea 9ocului Hnainte de 9oc cei doi parteneri au pe mas matricea n care sunt repre#entate cti"urile ?pierderileA. -atricea are drept element e presia ai9 care repre#int cti"ul reali#at de 9uctorul ma imi#ant F5G i n acelai timp> acest element va repre#enta pierderile suferite de 9uctorul minimi#ant FBG.

1$(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

N 5i T strate"iile pure ale 9uctorului 5 N B9 T strate"iile pure ale 9uctorului B N ai9 T cti"ul reali#at de 9uctorul ma imi#ant 5 n ipote#a
cnd acesta ale"e strate"ia pur FiG i cnd 9uctorul minimi#ant ale"e strate"ia pur F9G ?intersecia celor dou strate"iiA. Hn consecin un 9oc strate"ic la forma cea mai "eneral se caracteri#ea# prin trei elementeD 7 o mulime P T ?P1> P$ ...... PmA care repre#int cele FmG strate"ii ale 9uctorului 5 B9 B1 B$ ............... B9 Bn 5i 51 a11 a1$ ............... a19 a1n 5$ a$1 a$$ a$n 5& f. 5i ai1 ai$ ain 5m am1 am$ amn 7 o mulime ` T ?`1 ............ `nA care repre#int cele FnG strate"ii ale 9uctorului B 7 o funcie f T ai9 ?P 1 `A care poate lua valori reale n spaiul P 1 ` 1E :rincipiul ma imin i minima %eoria 9ocurilor strate"ice urmrete n principal s arate conduita pe care tre!uie s o urme#e prile aflate n conflict ?concurenA. 7 n esen 9uctorul ma imi#ant 5 dorete s acione#e n aa fel nct cel mai mic cti" asi"urat pe care l poate o!ine de la 9uctorul minimi#ant B s fie ct mai mare posi!il fr ca acesta din urm ?BA s7i poat inter#ice acest lucruE 7 9uctorul minimi#ant B dorete s acione#e astfel nct cea mai mare valoare pe care tre!uie s o dea 9uctorului ma imi#ant 5 s fie ct mai mic. A1e" !r$n1$!$u n,"1u #$n !ru#en*, !en ru Ju1, +ru. m(9$m$)(n A R !r. m(9$m$n. Pr$n1$!$u. n,"1u #$n !ru#en*, !en ru Ju1, +ru. m$n$m$)(n B R !r. m$n$m(9.

5.2. Re)+.-(re( J+1u.u$.


,ac 9uctorul 5 ale"e strate"ia pur 5i corespun#toare liniei i din matrice> tre!uie s se atepte ca 9uctorul B s rspund cu una din strate"iile sale pure pentru ca cti"ul lui 5 s fie ct mai mic. 5ceast strate"ie a lui B corespunde numrului ai9 cu valoarea cea mai mic.

1$*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

;otm aceast valoare cu

i =

#in, aiE< E

> unde F9G

repre#int coloana n care fi"urea# cel mai mic element al liniei FiG. ,ac 9uctorul 5 a ales strate"ia pur 5i s nu se atepte s nu se atepte s cti"e mai mult dect valoarea i ?n condiiile n care B ale"e strate"iile cele mai indicateA. ,ac 9uctorul 5 are la dispo#iie FmG strate"ii pure el va cuta s alea" acea strate"ie n care i are valoarea cea mai mare. ,ac se notea# cu T ma i re#ult c
= #a7 #in aiE i E

5ceast valoare este cunoscut drept cti"ul reali#at de 9uctorul ma imi#ant 5 i poart numele de -(.+(re( $n4er$+(r, ( J+1u.u$. Un raionament similar se face i pentru 9uctorul minimi#ant B. El urmrete s reduc pe ct posi!il cti"ul 9uctorului ma imi#ant 5. 5le"nd strate"ia B9 corespun#tor coloanei F9G el este si"ur c va pierde ma im. ,ac se notea# cu B9 T ma im ?ai9A ?elementul cu cea mai mare valoare situat n coloana F9GA aceasta va repre#enta pierderea suferit de 9uctorul minimi#ant B n condiiile n care el a ales strate"ia pur B9 ?nu e ist informaii privind strate"ia aleas de 5A. Buctorul minimi#ant B are la dispo#iie FnG strate"ii pure aa nct va ale"e coloana n care elementul B 9 este cel mai mic. 5dic va cuta un
BE = #in #a7 ,aiE < E i

5ceast valoare constituie pierderea suferit de 9uctorul minimi#ant B i este definit -(.+(re( "u!er$+(r, J+1u.u$.

5.2. C(.1u.u$ -(.+r$$ $n4er$+(re /$ "u!er$+(re ( J+1u.u$ DS u#$u. #e 1()E

EnunD

Firma E8E'%3); 7 4.3.8. nfiinat nc din martie $222> a reuit n civa ani s ocupe $2W din cota de pro! a Braovului n vn#rile de televi#oare> videorecordere> radiocasetofoane> calculatoare> plaRere ,=, i com!ine mu#icale. Hncepnd cu anii $22. competiia s7a intensificat prin apariia firmei 3)- E8E'%3); :3),U'%I);. 5ceasta din urm a reuit s cti"e ntr7un an &*W din cota de pro! a Braovului> pentru produsele menionate mai sus. -ana"erul firme E8E'%)3; 4.3.8. tie c va pierde concurena cu firma nou intrat pe pia. Fiecare din cei doi mana"eri i7au construit mai multe strate"ii cu care s contracare#e aciunea celuilalt. Hn matricea urmtoare sunt pre#entate

1$.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

strate"iile 9uctorului care va cti"a ?5 T 3)- E8E'%3); :3),U'%I);> deci 9uctorul ma imi#antA i strate"iile 9uctorului care va pierde ?B T E8E'%3); .4.3.8.> 9uctorul minimi#antA.

4e consider matriceaD 1( # & 1' % 3 3 4 2 3# # ( & 1 # 2 2# & 2& 2#

N+ ,<

liniile repre#int strate"iile pure ale 9uctorului ma imi#ant 5E coloanele repre#int strate"iile pure ale 9uctorului minimi#ant BE

cifrele repre#int creterea profitului pentru 9uctorul 5 i pierderile pentru 9uctorul B estimate pentru anul $22/ 3e#olvarea const n determinarea lui i astfelD = #a7 #in ,a < iE aA determinarea lui
i E

& = #in ,&(,-,6,)< = 6


E

) = #in ,6,-,(,)6< = 6
E E

- = #in ,/,.,/,/< = . . = #in ,&2,),&,)/< = &


E

/ = #in ,',-,6,)6< = 6
E

1$/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

= #a7 i = #a7,6,6,.,&,6< = i
( T valoarea inferioar a 9ocului b< de er#inarea l!i = #in #a7 ,aiE<
E i

& = #a7 ,&(,6,/,&2,'< = &(


i

) = #a7 ,-,-,.,),-< = .
i i

- = #a7 ,6,(,/,&,6< = (

. = #a7 ,),)6,/,)/,)6< = )/
= #in,&(,.,(,)/ < = . T valoarea superioar a 9ocului

'nd valoarea superioar a 9ocului este e"al cu valoarea inferioar 9ocul strate"ic este cu punct a. Hn acest ca#> teoria 9ocurilor strate"ice recomand am!ilor 9uctori s foloseasc strate"ia astfelD 9uctorul minimi#ant strate"ia $ ?deci coloana $A ,ac nu se ntmpl aaD

9uctorul ma imi#ant strate"ia & ?deci linia &A

s presupunem c 9uctorul ma imi#ant 5 ale"e n loc de strate"ia &> strate"ia 1. ?=a re#ulta un cti" de trei ori mai micA s presupunem c 9uctorul minimi#ant B ale"e n loc de strate"ia $> strate"ia & ?va pierde mai multA Bucnd corect> dup re"ulile impuse de teorie> 9uctorul ma imi#ant va cti"a ma imum posi!il> iar 9uctorul minimi#ant va pierde minimum posi!il.

1$0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

6. Te+r$( !r+0(0$.$ ,*$.+r Hn determinarea le"ilor interne ale fenomenelor ntmpltoare> un rol important l au metodele !a#ate pe anali#a pro!a!ilistic a acestor fenomene> la !a#a crora st teoria pro!a!ilitilor> care are ca o!iect de studiu le"ile proprii fenomenelor ntmpltoare ce se repet de un numr mare de ori. Hn mana"ementul firmei> teoria pro!a!ilitilor este un instrument de luare a deci#iilor folosit n situaii de risc> n care decidenii nu sunt complet si"uri de re#ultatul alternativei implementate. :ro!a!ilitatea> n acest ca#> se refer la posi!ilitatea ca un eveniment s ai! loc sau s se o!in un re#ultat. 5ceasta se e prim prin valoarea ateptat calculat pentru fiecare alternativ luat n considerare. :entru o alternativ> valoarea ateptat ?=5A este calculat n funcie de venitul ?=A pe care7l aduce alternativa i pro!a!ilitatea de o!inere a acelui venit ?:A. ,eci
T* P T "

Hn urma calculrii =5 pentru fiecare alternativ> decidenii ale" i implementea# alternativa cu valoarea ateptat cea mai ridicat. E empluD Un mana"er ncearc s alea" un amplasament pentru un punct de nc6iriere a ec6ipamentului de sNi. 5cesta ia n considerare ( amplasamente posi!ile ?5> B> '> ,A fiecare dintre acestea avnd condiii sensi!il e"ale de instalare i deservire. -ana"erul a pro"no#at c pentru primul se#on de iarn> n condiii ideale firma sa va cti"a *222 de dolari n amplasamentul 5> 12 222 de dolari n B> /222 de dolari n '> .222 de dolari n ,. ,up ce a anali#at starea vremii n se#onul trecut el a conclu#ionat c este necesar s calcule#e pro!a!ilitile ca n amplasamentele sta!ilite s se nre"istre#e condiii ideale n primul an de funcionare i a determinat urmtoarele valoriD pentru 5 7 $2W ?2>$AEpentru B 7 (2W ?2>(AEpentru ' 7 &2W ?2>&AEpentru , 7 *2W ?2>*A. :rin calculul =5 a re#ultat urmtoarea situaie cu care se confruntD 5 d =51 T *222 2>$ T 1222 dolari dolari
1$1

B d =5 $ T 12 222 2>( T (222

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

' d =5& T /222 2>& T $122 dolari dolari

, d =5 ( T .222 2>* T &222

'onform anali#ei sale de pro!a!ilitate mana"erul va tre!ui s desc6id punctul su de deservire n amplasamentul B. 7. Te+r$( #e"er-$r$$ 7.%.N+*$un$ #e 0(), u $.$)( e Bn e+r$( #e"er-$r$$ :ro!lema principal a teoriei deservirii const n o!inerea unei eficiene ma ime n condiiile unei solicitri mari cu ma imum de resurse ?o!inerea unor re#ultate ma ime n condiiile unei solicitri ma ime i a unor mi9loace limitate. :rimele noiuni ale teoriei deservirii aparin lui E385;+ ?1120711$$A i au fost utili#ate n optimi#area funcionrii unei centrale telefonice din oraul 'open6a"a. Ulterior> evoluia tiinelor a contri!uit la ela!orarea modelului matematic al teoriei deservirii ?ateptriiA. TEORIA DESERVIRII ?ateptriiA este un capitol al cercetrii operaionale care studia# procesele le"ate de satisfacerea cererilor de deservire cu caracter de mas> aleator> "eneratoare de ateptare. O0$e1 u. e+r$e$ #e"er-$r$$ l constituie fenomenele de ateptare> acele fenomene de natur te6nic sau social> n care e istena unui mecanism ce e ecut un serviciu de mas implic ateptarea sau a"lomerarea solicitrilor. Pr+1e" #e #e"er-$re 7 poate fi descris ca un ir de operaii ?activitiA prin care se efectuea# o lucrare> un serviciu de ctre un sistem ca urmare a cererilor primite din afar. Cerere #e #e"er-$re ?cerinA 7 este e primarea unei nevoi de deservire. S( $"4(1ere( une$ 1er$n*e "(u 1erer$ 7 este deservirea propriu7#is. 'ererea sau cerina poate veni din partea uneia sau mai multor persoane> din partea unui sistem sau a unui o!iect. ,eservirea poate fi fcut de un om> main sau un sistem comple . %oate mi9loacele care asi"ur deservirea unei cerine poart denumirea de aparatur de deservire ?sisteme te6niceA. C(n(. #e #e"er-$re 7 repre#int sistemul de deservire a unei sin"ure cereri. Un canal de deservire nu poate satisface dect o sin"ur cerere. Hntr7un interval> este posi!il ca n timp ce canalul de deservire este ocupat cu deservirea unei cereri> la intrare s soseasc alte cereri care solicit deservirea. 4e poate deci forma un rnd ?ir> coad de ateptareA. S$" em #e #e"er-$re 7 un ansam!lu compus din mai multe aparate sau canale cu aceiai destinaie. Hn practic e ist situaii cnd o cerere este deservit

1&2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

succesiv de mai multe sisteme de deservire. 5stfel de sisteme alctuiesc reele de deservire. 'ererile sosite n sistem> n funcie de natura lor> pot sau nu s atepte pentru a fi deservite.

S ru1 ur( gener(., ( unu$ "$" em #e #e"er-$re ?ca# particularA


"$" em #e #e"er-$re )niti *n +i+tem Un$ ,*$ .( rGn# RSNDURI Un$ ,*$ .( #e"er-$re Cen ru #e #e"er-$re

Cer$n*e #e #e"er-$re

)niti de+ervite

Un$ ,*$ ne#e"er-$ e

Cerer$ #e #e"er-$re

Canale de #e"er-$re

4tructurile sistemelor de deservire sunt diverse. E ist surse care pot "enera cereri cu caracteristici diferite sau accesul la canalele de deservire se poate face pe !a#a unor re"uli ?este limitat timpul celui care ateapt la rndA. Fun1*$+n(re( unu$ "$" em #e #e"er-$re?model "eneralA 8a intrarea sistemului se pre#int o succesiune de cereri> cerine sau uniti numit 4.u9 #e $n r(re. 5ceste cerine sunt apoi supuse operaiilor care alctuiesc activitatea de deservire i la ieire din sistem se o!ine o succesiune de uniti deservite> iar dup ca# i uniti nedeservite> care> la un loc alctuiesc 4.u9u. #e $e/$re. Hmprirea unitilor aparinnd flu ului de ieire n uniti deservite i uniti nedeservite este determinat de canalele n care este pus s lucre#e sistemul. ,ac nu sunt folosite nici un fel de restricii referitoare la

1&1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

rmnerea unitilor n sistem se presupune c acestea i ateapt rndul pentru a fi deservite. ,ac ns intervin restricii> la ieirea din sistem vom ntlni att uniti deservite ct i uniti nedeservite ?pierderiA. %eoria deservirii a9ut la or"ani#area sistemelor de deservire> urmndu7se asi"urarea satisfacerii ma ime a cerinelor ?unitilorA> cu un consum minim de fore i mi9loace i n termen> ct mai mici posi!ile. 7.2. M+#e.u. gener(. (. unu$ "$" em #e #e"er-$re 1u !$er#er$ 1u un 1(n(. 'aracteristici> ipote#e de lucru> modelul matematic 4istemele de deservire cu pierderi repre#int un ca# particular al sistemelor de deservire i sunt cele mai simple sisteme. 4unt caracteri#ate prin aceea c oricare cerere care intr n sistem n momentul n care toate canalele de deservire sunt ocupate> nu poate fi satisfcut i prsete sistemul fiind considerat pierdere de deservire. 'aracteristicile importante ale acestui tip de sistem suntD au n or"ani#area structural un sin"ur canal de deservireE unitile intrate n sistem n momentul n care este ocupat nu pot fi satisfcute i prsesc sistemul constituind pierderiE Ipote#ele de lucru sunt urmtoareleD Unitile care sosesc la sistem alctuiesc un flu :oissonian caracteri#at de parametrul FG a crei le"e de repartiie poate fi e primat prin relaiaD :N ?tA T
? t A +
+

. e7t

%impul de deservire respect le"ea de repartiie e ponenial caracteri#at de parametrul FgG : ?td htA T 1 < e7gt gT
1 td

;umrul de canale este finit i e"al cu 1 ?n T 1A -odelul matematic care caracteri#ea# funcionarea sistemului (E :ro!a!ilitile strilor sistemului pro!a!ilitatea ca sistemul s fie li!er ?:2A

1&$

MANAGEMENTUL CRIZELOR
+

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:2 T

,ac nu se face preci#area pentru care re"im se efectuea# calculele ?tran#itorii sau sta!ili#atA atunci acestea se efectuea# pentru re"im sta!ili#atE pro!a!ilitatea ca sistemul s fie ocupat :1 T
1 +

;otm produsul . td T i> unde> FiG este factorul de serviciu. 4ensul fi#ic al lui FiG este e primat prin numrul de uniti ce sosesc la sistem ntr7un interval de timp e"al cu timpul de deservire. i T . td T . :2 T
+
=

prin urmare>

1 1 P = 2 +1 +1

:1 T

:1 +1

T 1 < :2

:ro!a!ilitatea de pierderi F :pG ?refu#uluiA este e"al cu pro!a!ilitatea ca o cerere ce sosete la sistem s7l "seasc ocupat :p T : 1 T
+ 1

'apacitatea de deservire a sistemului Eficacitatea unui sistem de deservire cu pierderi cu un canal este determinat de numrul mediu de cereri satisfcute n unitatea de timp i de procentul de cereri satisfcute din totalul de cereri sosite. ;umrul mediu de cereri ce pot fi satisfcute n unitatea de timp repre#int capacitatea a!solut de deservire i este notat cu FXG. :rocentul de cereri deservite din totalul cererilor sosite repre#int capacitatea relativ de deservire i se notea# cu F_G . ,ac anali#m cu atenie definirea capacitii relative F_G constatm c este foarte asemntoare cu definiia pro!a!ilitii F:G> deci> : ?5A T
m nr . a!uri ,av"rabile . n nr. de a!uri p"sibile

1&&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

iar _ T

nr.de ereri deservite (n unitatea de timp nr.de ereri s"site (n unitatea de timp

4e o!serv deci> c numrul de cereri deservite n unitatea de timp poate fi considerat numrul de ca#uri care favori#ea# apariia evenimentului care ne interesea#> iar numrul total de cereri sosite n unitatea de timp este corespun#tor cu numrul total de ca#uri posi!ile. ns evenimentul care ne interesea# este acela ca> cererea s fie deservit imediat> ca sistemul s fie li!er. 4e poate deci e prima c> :2 T _> prin urmare> capacitatea relativ a unui sistem de deservire cu pierderi cu un canal ?41:A este _ T +1 ,in relaia care e prim semnificaia lui F_G se o!serv c> numrul de cereri deservite n unitatea de timp este FXG iar numrul de cereri sosite n unitatea de timp este FG> deci> _ T X T ._ T +1 X T +1 ;umrul mediu de uniti aflate n sistem ,eoarece 41: este un sistem de deservire cu pierderi> numrul mediu de uniti aflate n sistem este e"al cu numrul mediu de canale ocupate> adic> cu valoarea medie a varia!ilei aleatoare> stare a sistemului ?mNA mN T - [N] T mN T mN T

1
+ =2

@ .pN

deci>
1 +

+ =2

@ .pN T 2 . p2 U 1 . p1 T p1 T

deci>

1 +

7.2. S u#$u #e 1() nr. %emaD ,eterminarea indicatorilor ce caracteri#ea# funcionarea sistemelor de deservire cu pierderi cu un canal.

1&(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

EnunD n cadrul departamentului pentru "estionarea situaiilor de risc la firma ;5=3)- < 'onstana >un operator ine la curent situaia operativ a firmei. El este solicitat n medie de (2 de rapoarte pe or. ,urata unui raport> inclusiv prelucrarea lui este de 1>* minute. 4 se determine condiiile n care lucrea# operatorul. 3e#olvareD K este un sistem de deservire cu pierderi cu un canalE K parametrii sistemului suntD , flu ul de intrare este caracteri#at de parametrul T (2K6 i td T1>* minute , se calculea# parametrul timpului de deservire FgG gT
1 td

1 1>*

4e determin i T . T 1>* T 1 raport deci> avem 1 raport la 1>* minute K 'alculul indicatorilor sistemului :ro!a!ilitatea ca sistemul s fie li!er F:2G :2 T + 1 T T T 2>*2 1 +1 $ ?n *2W din ca#uri operatorul nu este ocupat cu prelucrarea rapoartelorA. pro!a!ilitatea ca sistemul s fie ocupat F:1G :1 T 1 < :2 T 1 < 2>*2 T 2>*2 ?n *2W din timp operatorul este ocupat cu prelucrarea rapoartelorA :ro!a!ilitatea de pierdere F:pG :p T :1 T 2>*2 ?*2W din rapoarte sunt pierdere i nu pot fi prelucrateA 5parent acest lucru nu are sens deoarece capacitatea de lucru nominal este X nom. T
.2 1>*

$ & (2 td T .

.2 td T

(2

e plicaia pierderilor const n caracterul aleator al sosirii rapoartelor. 8a acestea se mai adau" i caracterul aleator al lui FtdG. 5cesta este n mediu de 1>* min. dar n realitate poate fi mai lun" sau mai scurt. 'apacitatea de lucru relativ F_G _ T p2 T 2>*2

1&*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

numai n *2W din timp operatorul este ocupat cu prelucrarea rapoartelor. 'apacitatea de lucru a!solut FXG X T . _ T (2 . 2>*2 T $2 raportul pe or ,eci > capacitatea de prelucrare a operatorului scade de la (2 rapoarte pe or la $2 rapoarte pe or ?capacitatea a!solutA din cau#a caracterului aleator al sosirii rapoartelor i al FtdG timpului de prelucrare a acestora. %impul dup care operatorul intr n re"im sta!ili#at j ?:2?tA < :2A T 2>21 Hn acest ca# %
(>* + T (2 + $

(>*

.2

&

(>* 1&>* ( T T ( &

&>&*min.

,eci> dup &>&* minute sistemul intr n re"im sta!ili#at> respectiv operatorul va prelucra un raport n medie la 1>* minute iar sosirile rapoartelor vor sta!ili#a n 9urul valorii de $ rapoarte la & minute. Hnainte de acest termen ?&k $2l A pro!a!ilitatea de pierdere va fi mai mare dect 2>*2 din cau#a lucrului nesta!ili#at al sistemului. 4osirile cererilor vor avea un flu mai mare dect cel mediu pro!a!il iar FtdG ?timpul de prelucrareA va fi mai mare dect cel mediu. 7.5. S u#$u #e 1() nr %emaD ,eterminarea indicatorilor ce caracteri#ea# funcionarea sistemelor de deservire cu pierderi cu un canal. EnunD o ramp de ncrcare materiale de construcii aparinnd firmei F');4%3U'% 4. 5.G asi"ur ncrcarea unor maini pentru nevoile antierului de construcii al firmei respective. ;umrul mediu de nevoi de ncrcare ntr7o or este de 0 maini iar durata medie a unei ncrcri este de * minute. 4 se determine i s se anali#e#e indicatorii de funcionare a rampei de ncrcare. 3e#olvareD T 0 cereri pe orE T 0 td T
1 1$
1 *

6 T * minute
$ 1 0 T T & 1$ 1$

i T . td T 0 . gT :2 T

?ncrcri n * minuteA

1 1 & $ T T + 1 +1 * &

T 2>.2

n .2W din ca#uri sistemul ?rampa de ncrcareA nu este solicitat> este li!er.

1&.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:1 T 1 < : 2 T 1 7

& *

$ *

T 2>(2

n (2W din ca#uri rampa de ncrcare este solicitat> sistemul este ocupat. _ T :2 T 2>.2 > numai .2W dintre maini sunt ncrcate la timp. X T . _ T 0 . 2>.2 T (>0 ncrcri pe or> repre#int capacitatea a!solut de lucru a sistemului. X nom. T
.2 T *

1$ ncrcri pe or i repre#int capacitatea nominal de lucru

a sistemului. ,eci> se o!serv c valoarea capacitii de lucru scade de la 1$ ?capacitatea nominalA la (>0 ?capacitatea de lucru a!solutA> din cau#a caracterului aleator al cererilor de ncrcare i al td. :p T :1 T 2>(2 ,urata re"imului tran#itoriu %T
(>* 0 1 +T +

(>*

.2

(>* 0 T &

1&>*

'apacitatea de lucru relativ este raportul dintre numrul de cereri ?de ncrcareA ce pot fi satisfcute de sistem ?rampa de ncrcareA n unitate de timp i numrul total de cereri sosite la ramp n unitatea de timp dat ?o orA. _ T numrul deQ cereri satisfcute din totalul celor sosite ntr7o or deci> sunt satisfcute (>0 cereri corespun#tor lui :2 T 2>.2. Interpretarea este corect deoarece numai n condiiile n care sistemul este li!er unitile pot fi satisfcute imediat. ntr7o or vor fi efectuate * ncrcri ? X T (>0A cu toate c din calcule capacitatea nominal are valoare 1$ ?X nominalA. ) reducere la (1W din capacitatea nominal se datorea# caracterului aleator al cererilor de ncrcare ?sosirea mainilor la rampA i posi!ilitii ca td > * minute. n primele 1&>* minute se poate ntmpla ca :2 > 2>.2 iar :2 h 2>(2. Este perioada de lucru n re"im tran#itoriu. ,up acest timp cele dou pro!a!iliti se nscriu n 9urul valorilor de :2 T 2>.2 i :1?:pA T 2>(2 7.6. S$" emu. #e #e"er-$re 1u (/ e! (re3 4,r, .$m$ ,r$ 1u un 1(n(. Hn practic> sistemele de deservire cu ateptare sunt mult mai numeroase dect alte tipuri. 'ererile care sosesc n sistem i "sesc toate canalele ocupate se aea# la rnd i ateapt s fie deservite> indiferent ct de mare ar fi durata ateptrii. aAIpote#e de lucru

1&/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

flu ul de intrare este elementar> poissonian caracteri#at de parametrul FmG a crui le"e de repartiie esteD
"3, < = 3 U

( )3

timpul de deservire respect le"ea de repartiie e ponenial caracteri#at prin parametriiD


= & %i an!#e, d

", d < =& e

se admite e istena rndului de ateptare format din FsG unitiE unitatea ?cerereaA dup ce a fost deservit prsete definitiv sistemulE durata ateptrii este nelimitat> deci ta T timpul de ateptare ?ta d A deservirea este individual i fr prioritiE

ne situm n re"im sta!ili#at. :rin urmare h1 astfel rndul ar crete la infinit i sistemul de deservire nu ar face fa niciodat. !A -odelul matematic i determinarea principalilor indicatori

pro!a!ilitatea ca n sistem s fie FNG uniti D pNT ?17AN pro!a!ilitatea ca sistemul s fie li!erD p2 T 17 ?NT2> n sistem sun F2G unitiA numrul mediu de uniti aflate n sistemD
#3 = &

numrul mediu de uniti aflate la rndD

#s = & deci vor re#ulta> #3 = & = # s #3 #s


1&0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

timpul mediu de staionare n sistemD


3=

#3 =

,& <
deci

timpul mediu de ateptare la rndD


a ) # s = =

,& <

) deci = = = d 3 a ,& < ,& <


d = = d

pro!a!ilitatea formrii rndului :?N c mA T $

", a < = e d ,& <

;otD FG repre#int parametrul ?densitatea flu ului elementar 7poissonian7 deci> numrul mediu de cereri care apar ntr7o unitate de timpA. Este considerat factor de serviciu ?sensul fi#ic al acestei mrimi este numrul de uniti ce sosesc ntr7 un sistem> ntr7un interval de timp e"al cu t d 7 timpul necesar deservirii unei cereriA. 7.7. S u#$u #e 1() nr. %emaD ,eterminarea principalilor indicatori ce caracteri#ea# funcionarea unui sistem de deservire> cu ateptare> fr limitri> cu un canal. determinarea lun"imii ma ime a co#ii ?formrii rnduluiA n ca#ul e istenei unei pro!a!iliti de formare a rndului de 1W. EnunD Firma de transport materiale de construcii F-);%5;5 4.5.G are de efectuat un transport ur"ent din localitatea 5 n localitatea B. ,rumul pe care se efectuea# transportul spre localitatea B pre#int la @m (2 un punct o!li"at de

1&1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

trecere printr7un vad de ap. -ainile sunt pro"ramate s soseasc la punctul o!li"at de trecere ntr7un flu de ( maini pe or. 4 se determineD aA %impul de trecere td pentru ca pro!a!ilitatea formrii rndului s nu depeasc : T 2>1.E !A :rincipalii indicatori ai sistemului de deservire ?punctul de trecere prin vadA n ca#ul timpului determinat la punctul FaGE cA 8un"imea ma im a co#ii n ca#ul unei pro!a!iliti de formare a co#ii de 2>1 ?1WA. 3e#olvare 4e cunoate T ( maini K or aA 4e cunoate faptul c n ca#ul unui sistem de deservire cu ateptare fr limitri cu un canal ?punctul o!li"at de trecereA pro!a!ilitatea formrii rndului : ?N>1A T i $ n ca#ul nostru :?N>1A 2>1. deci> i $ 2>1. i T 2>( dar deci td T . minute !A 5vndD T ( maini K or i td T 2>1 ore se pot determina principalii indicatori. %re!uie fcut ns preci#area c sistemul lucrea# n re"im sta!ili#at deoarece 2>( h1 ?condiia fiind ihnA. !1A :ro!a!ilitile strilor sistemuluiD Bn 70T #$n 1()ur$ :2 T 1 < i T 1 < 2>( T 2>. ?pro!a!ilitatea ca sistemul s fie li!erA
!un1 u. +0.$g( #e re1ere nu e" e (ng(J( Bn #e"er-$re( m(/$n$.+r

T . td td T T

2>( (

T 2>1 ore T . minute

:1 ?pro!a!ilitatea ca sistemul s fie ocupat> un canal s fie ocupatA :1 T ?1 < iA . i T 2>. . 2>( T 2>$( (1e(" , !r+0(0$.$ ( e e" e
1+re"!un), +(re 1()u.u$ 1Gn# Bn "$" em "e (4., + "$ngur, 1erere #e #e"er-$re3 #e1$ nu e9$" , 1erer$ .( rGn#

:$ ?pro!a!ilitatea ca n sistem s fie $ unitiD 1 unitate la deservire i 1 unitate la ateptareA > n acest ca#D :N T ?1 < iA . i + :$ T ?1 < iA i $ T 2>. . 2>1. T 2>21.

1(2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:& T 2>. . 2>.( T 2>2&0 .a.m.d. pentru calculul celorlalte pro!a!iliti ?: 2 > :1 >.......:NA 3e#ultD
+= 2

.:N T 1

:ro!a!ilitatea ca numrul unitilor aflate n sistem s fie mai mic de &D : ?N nA T 1 7 n +1 T 1 7 &+1 T 1 < 2>( ( T 1 < 2>2$*. T 2>1/((
Fn :8T #$n 1()ur$ Bn "$" em -+r 4$ m($ !u*$n #e 2 un$ ,*$ Dm(/$n$E P0 M P% M P2 M P2

:ro!a!ilitatea ca numrul unitilor aflate n sistem s fie mai mare dect &D : ?N>nA T 1 < :?N nA T 1 < :?N &A T 1 < 2>1/(( T 2>2$*.
Fn 0302 D2TE 1()ur$ Bn "$" em "e !+ (4.( .( #e"er-$re m($ mu. #e 2 m(/$n$

:ro!a!ilitatea ca la punctul de trecere s fie cel puin 1 mainD :?N>2A T 2 +1 T i T 2>( Fn 0350 D50TE 1()ur$ .( !un1 u. #e
re1ere "e (4., 1e. !u*$n % m(/$n,

;umrul mediu de maini aflate la punctul de trecereD


Bn me#$e .( !un1 u. #e 2>( $ re1ere mN T 1 T 2>. T & T 2>.. 1 "e (4., % m(/$n,

;umrul mediu de maini aflate la rndD ms T


4+rme)e rGn#

Fn 0327 D27TE 1()ur$ e" e !r+0(0$. 2>1. T T 2>$. 1( .( !un1 u. #e re1ere ", "e 2>.2 1

%impul mediu de staionare n sistem tN T ?1 A T (?1 2>(A T $>( T 2>1. ore 12 minute %impul mediu de ateptare la rndD

2>(
2>(

1(1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

ta T ?1 A T ( ?1 2>(A T $>( . .2 T :rin urmare> tN T 12 minute td T . minute ta T ( minute =erificareD tN T ta U td T 12 minute


t

2>( $

2>1.

1>. $>(

T ( minute

:ro!a!ilitatea ca durata medie de ateptare s fie mai mare de ( minuteD :?ta >(A T i . e t d ?1 A 2 2>( e 2>( .e 2>( 2>$/ ?$/WA
( ?12>(A .

Fn 28T #$n 1()ur$ m(/$n$.e -+r (/ e! ( m($ mu. #e1G 5 m$nu e $(r Bn 82T #$n 1()ur$ -+r (/ e! ( 1e. mu. 5 m$nu e

cA 8un"imea ma im a co#ii n ca#ul unei pro!a!iliti de formare a co#ii de 1W ?2>21A D ms T


T 1
2>( $ 1 2>(

2>1. 2>.

T 2>$./

4e cunoate valoarea lui :N T ?17iA . i + i :?1UsA T ?17iA . i1Us E :?1UsA T 2>21 deci 1Us 2>21 T ?17iA . i 2>21 T ?17 2>(A . 2>(1Us 2>2(1Us T
2>21 2>.

T 2>1./

"e .+g(r$ m$)e(), /$ #e-$ne<

1 U s lo". 2>( T lo". 2>21./ 1 U s lo".


( 12

sau

T lo". 2>21./

?1 U sA ?lo". ( < lo". 12A T lo". 1./ < lo". 12.222 ?1 U sA ?7 2>&10A T 7 1>//0 1 U s T 7 2>&10 T (>(./
1>//0

1($

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

4 T (>(./ < 1 T &>(./ maini 'onclu#ieD 5vnd o pro!a!ilitate de 1W ?2>21A de formare a co#iim la coad se vor afla ma imum & ( maini 7.8.S$" emu. #e #e"er-$re 1u !$er#er$ 1u m($ mu. e 1(n(.e 'aracteristicile> ipote#ele de calcul> modelul matematic i indicatorii de eficacitate 4istemele de deservire cu pierderi cu mai multe canale fac posi!il deservirea simultan a unui numr de uniti e"al cu numrul canalelor. Unitile sosite la intrare n sistem n ca#ul n care "sesc toate canalele ocupate se comport ca i n ca#ul sistemului de deservire cu un canal> adic prsesc sistemul i se consider pierdute. Ipote#ele de calcul K flu ul de intrare este un flu :oissonian> elementar> simplu> de parametru F G a crei le"e de repartiie este :N ?tA T T
1 td

t +
+e

e t

K %impul de deservire respect le"ea de repartiie e ponenial de parametru g i anume : ?td tA T 1 7 t E K ;umrul de canale este finit i e"al cu FnGE K ,eservirea se face fr prioriti adic n ordine> primul sosit> primul servitE K 4istemul lucrea# n re"im sta!ili#at. parametrii i indicatorii sistemului se refer la acest re"im de lucru. -odelul matematic al sistemului de deservire cu pierderi cu mai multe canale Funcionarea unui asemenea sistem poate fi descris cu a9utorul unui "raf de forma

A0

A%

AI

An

1(&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:2

:1

:N

:n

4tarea sistemului este o varia!il aleatoare discret cu nU1 valori ce pot fi luate cu nU1 pro!a!iliti corespun#toare i anumeD 52 :2 ?nici un canal ocupatAE 51 :1 ?un canal ocupat cu :1AE 5N 5n :N ?un numr N de canale ocupate cu :NAE :n ?un numr n de canale ocupate> toate> cu :nA.

4istemul poate trece dintr7o stare n alta ?din 5 1 n 5$ sau 52A dar nu poate trece din 51 n 5& sau 5*. 5ceast ipote# re#ult din parametrii flu ului ?natura acestuiaA care nu admit apariia a dou sau mai multe cereri ?uniti de deservireA simultan. :ro!lema care se pune este de a determina pro!a!ilitatea ca la un moment dat FtG sistemul s ai! un numr FNG de canale ocupate> ?n el s se afle FNG cereri la deservire> altele n afar de acestea fiind e cluseA sistemul fiind cu pierderi> n care> N T 2>1 .........n ;otm aceast pro!a!ilitate cu :N ?tA> i re#ult>
+ =2

:N?tA T 1D#e+(re1e " ,r$.e "$" emu.u$ (.1, u$e"1


un 1Gm! 1+m!.e #e e-en$men eE.

Hn urma anali#ei comportrii sistemului i re#olvrii cercetrii difereniale care descrie comportamentul sistemului re#ult>
+

:N ?tA T

+e
n

ecuaia lui E385;+

+ =2 +e

5ceast ecuaie descrie la modul "eneral comportamentul sistemului. Indicatorii de eficacitateD K :ro!a!ilitatea ca sistemul s fie li!erE

1((

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:2 ?tA T :2 T

2e
n

1
+

+ =2 +e

+ =2 +e

K :ro!a!ilitatea ca sistemul s ai! un numr N de canale ocupate


+

:N?tA T :N T

+e
n

+ =2 +e

K :ro!a!ilitatea ca sistemul s ai! toate canalele FnG ocupate ?NTnA


n

:n ?tA T :n T

n +

ne

+ +e

K :ro!a!ilitatea de pierderi apare atunci cnd toate canalele sunt ocupate> prin urmare> :p T : n K :ro!a!ilitatea deservirii imediate este evenimentul opus celui de a avea pierderi deci> :d T 1 7 : p K ;umrul mediu de canale ocupate sau numrul mediu de uniti aflate n sistem repre#int valoarea medie a varia!ilei aleatoare> stare a sistemului adic> mN T -[N] T
+ =2

N . pN

K ;umrul mediu de canale li!ere m2 T

+ =2

?n < NA pN

K 'oeficientul de an"a9are a sistemului

1(*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

"a T

nr. de anale " upate m+ T nr. t"tal de anale n

Hn re#olvarea unor pro!leme ale procesului mana"erial> pentru uurina calculelor> datele i relaiile se "rupea# ntr7un ta!el de formaD @ 1 2 1 UNT $ U2 U1
+
+e

:2 &
1 "l $

:N T

+
+e

:2 ( :2 :1 col $ col.& :n

@ .7 :N *

?n7NA pN .

. col. 1 . ?n7 col. ( col.1A . col. ( mN m2

Un UN

7.8. S u#$u #e 1() nr. %emaD determinarea indicatorilor ce caracteri#ea# funcionarea unui sistem de deservire cu mai multe canale de pierderi EnunD Firma FE8E'%3); 4.5. speciali#at n codificarea> transmiterea i decodificarea informaiilor este structurat pe ( module de prelucrare automat a datelor i informaiilor. -esa9ele sosesc n sistem cu o densitate de ( mesa9e pe minut iar timpul necesar pentru prelucrarea ?decodificarea i transmitereaA unui sin"ur mesa9 de ctre un sin"ur modul este de &2 de secunde. 4e cere s se determine principalii indicatori care caracteri#ea# funcionarea sistemului de prelucrare automat.
1(.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

3e#olvare (E Flu ul de intrare are urmtorii parametriiD T( mesa9eKminut td T &2 de secunde> respectiv 2>* minute gT
1 td

1 T 2>*

i T . td T ( . 2>* T $ mesa9e Una din ipote#ele de calcul pentru sistemele de deservire este aceea c el se situea# n condiiile lucrului sta!ili#at. n "eneral> pentru sistemele de deservire re"imul de lucru sta!ili#at este dat de relaia i h n cu e cepia 41,A ,ac i h n re#ult c F: pG n ca#ul sistemelor cu pierderi> crete proporional cu timpulD ,ecicondiia ar tre!ui s fie pentru sistemul anali#at> i h n $ h ( re"im sta!ili#at 0E 'alculul indicatorilor :entru determinarea valorii indicatorilor de eficacitate ne folosim de urmtorul ta!elD @ 2 1 $ & ( UNT
+
+e

:2
1 -+
1 /

:N T UNpN 2>1(& 2>$0. 2>$0. 2>112 2>21* 1>222

mNTN.pN 2 2>$0. 2>*/$ 2>*/2 2>&02 1>020

1 $ $ 1>&& 2>.. /

2>1(&

m2 T ?n7 NApN 2>*/$ 2>0*0 2>*/$ 2>112 2 $>11$

3e#ultatele din ta!el sunt interpretate astfelD


DBn %5T #$n 1()ur$ "$" emu. nu e" e (ng(J( 1u !re.u1r(re( unu$ me"(JEH 1(/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:2 T 2>1(&
DBn 28T #$n 1()ur$3 un m+#u. #e !re.u1r(re (u +m( , e" e (ng(J( 1u !re.u1r(re( unu$ "$ngur me"(JEH D1u (1ee(/$ !r+0(0$.$ ( e 0328 D28TE "un (ng(J( e #+u, m+#u.e3 re"!e1 $- un "$" em Bn re #+u, me"(JeE

:1 T 2>$0. :$ T 2>$0.

s.a.m.d. pentru :&> :(.

:ro!a!ilitatea de pierdere :p T :n T 2>21*


D"e !$er# Bn me#$e :36T #$n me"(Je #e1$3 5 . 030:6 R 0328 me"(Je !e m$nu 035. De1$3 Bn %0 m$nu e "e !$er# 5 me"(JeE

:ro!a!ilitatea deservirii imediate :d T 1 < :p T 1 < 2>21* T 2>12*


#e1$ Bn :%T #$n 1()ur$ "$" emu. e" e Bn m,"ur, ", #e"er-e("1, $me#$( 4,r, !$er#er$ me"(Je.e

;umrul mediu de canale ocupate mN T mN T


+ =2 (

N . :N N . :N T 1>020

+ =2

Fn me#$e "un +1u!( e #+u, m+#u.e 1u !re.u1r(re( me"(Je.+r

;umrul mediu de canale li!ere m2 T

+ =2

?n7NA :N T

+ =2

?n7NA T $>11$ module

1(0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

mN Um2 T n 1>020 U $>11$ T ( ?nA

Fn me#$e "un .$0ere #+u, m+#u.e

+radul de an"a9are al sistemului "a T


m+ 1>020 T T 2>(*$ ( n
Fn me#$e "$" emu. e" e (ng(J( num($ 1u 56T #$n 1(!(1$ ( e( "(

Hn ca#ul unei solicitri ritmice ?sosirea mesa9elor n intervale ritmiceA fiecare modul poate prelucra cte $ mesa9e pe minut ?&2l pentru fiecareA. ,ar pornind de la valoarea F:dG ?2>12* . ( T &>. mesa9e pe minutA se o!serv c sistemul poate deservi fr pierderi imediate doar ( mesa9e. 4cderea de la 0 la ( mesa9e prelucrate se e plic prin sosirile aleatoare ale mesa9elor ?n intervale de timp e"ale FG nu poate lua valori mai mari sau mai mici dect (A. :utem conclu#iona c "radul de an"a9are a sistemului de prelucrare automat este nesatisfctor. 7.:. C() !(r $1u.(r Nr. % Dn R 2E 4 presupunem c scdem numrul de module de prelucrare de la ( la & i la $ aA :entru T (> td T 2>* > iar g T $ n T & i T $ re#ult ta!elul cu valorileD @ 2 1 $ & UN 1 $ $ 1>&& .>&& :2
1 T2>1 .>&&

:N 2>1*0 2>&1. 2>&1. 2>$12 1>222

mN N .pN 2 2>&1. 2>.&$ 2>.&2 1>*/0

*0

m2 ?n < NA . :N 2>(/( 2>.&$ 2>&1. 2 1>($$

Hn aceste condiii crete F:pG deci> :p T :& T 2>$1 crete "radul de an"a9are

1(1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

"a T

m+ 1>*/0 T & T 2>*$. n

7.%0.C()u. !(r $1u.(r nr. 2 Dn R 2E T ( > g T $ > td T 2>* > ; T $ > i T $ din calculele efectuate re#ult ta!elul cu valorileD

UN

:2

:N 2>$ 2>( 2>( 1

mN T N . pN 2 2>( 2>0 1>$

1 2 1 T * 1 $ 2>$2 $ $ * :p T :$ T 2>(2

m2 T ?n < NA pN 2>( 2>( 2 2>0

"a T

m+ 1>$ T T 2>.2 $ n

)!servaieD ,in punct de vedere al eficienei> creterea "radului de an"a9are a sistemului nu 9ustific reducerea numrului de mesa9e prelucrate de sistem ?ca urmare a creterii pro!a!ilitii de pierderiA. Hn practica mana"erial se pune pro!lema "sirii unei soluii optime privind construcia sistemelor de deservire cu pierderi ?"sirea numrului optim de canale de deservire care s7i asi"ure sistemului eficien ma imA. 5cest numr optim se poate determina prin anali#a comparativ a variaiei pro!a!ilitii de pierderi i a "radului de an"a9are atri!uind mai multe valori numrului de canale de deservire. 7.%%.C() !(r $1u.(r Nr. 2 Dn R 6E 5vnd sc6im!at doar nT* iar celelalte valorii fiind asemntoare ca n ca#urile particulare 1 i $ re#ultD

1*2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

@ 2 1 $ & ( *

UN 1 $ $ 1>&& 2>.. 2>$.. />$..

:2 :2 T
1 T />$.

:N 2>1&/ 2>$/( 2>$/( 2>10& 2>211 2>2&. 1

2>1&/

mNT N . :N 2 2>$/( 2>*(0 2>*(1 2>&.( 2>102 1>11*

m2 T
?n7NA:N

2>.0* 1>21. 2>0$$ 2>&.. 2>211 2 &>22

,up efectuarea calculelor n cele ( ca#uri> centrali#m datele n ta!elul de formaD n $ & ( * :p 2>( 2>$1 2>21* 2>2&. 2>. 2>*$ 2>(* 2>&0& "a
T " a 7 pp

2>$ 2>&$ 2>&* 2>&(/

=alorile respective stau la !a#a ntocmirii unui "rafic de formaD

1*1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

, , ,

variaia "a variaia T "a 7 pp variaia pp

)ptimul se determin n funcie de pp i "a ,eci T "a < pp n T ( ?ma imul difereneiA 8.%2. S$" eme #e #e"er-$re 1u (/ e! (re 4,r, .$m$ ,r$ 1u m($ mu. ( 1(n(.e I!+ e)e #e .u1ru aAFlu ul de intrare este de tip :oissonian> elementar> caracteri#at de parametrul FG a crui le"e de repartiie este> :N ?tA T
?t A + t e +e

!A %impul de deservire respect le"ea de repartiie e ponenial caracteri#at de parametrul gT


1 td

i anumeD

:?td h tA T 1 7 e t cA4e admite e istena rndului de ateptare format din 4 uniti. dA Unitatea ?cererea de deservireA dup ce a fost deservit prsete definitiv sistemul. eA,urata ateptrii este nelimitat ta T timpul de ateptare

1*$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

ta aA,eservirea este individual i fr prioriti. "A 4istemul se afl n re"im sta!ili#at> prin urmare i h 1> altfel> rndul ?4A ar crete la infinit i sistemul nu ar face fa niciodat la cererile de deservire. 6A ;umrul canalelor este finit i e"al cu FnG. -odelul matematic al sistemului de deservire cu ateptare> fr limitri> cu mai multe canale Funcionarea unui asemenea sistem poate fi descris cu a9utorul urmtorului "rafD
52 51 5n 5nU1 5nU$ 5nUs

:nUs :2 :1 :n :nU1 RGn# :nU$ 4trile n care se poate "si sistemulD 52 < nici un canal ocupat> nu e ist rndE 51 7 1 canal ocupat> nu e ist rndE 5N < ?N h nA un numr de canale ocupate> nu e ist rndE 5n < toate canalele ocupate> nu e ist rndE 5nU1 7 toate canalele ocupate> e ist o unitate la rndE 5nUs 7 toate canalele ocupate> e ist FsG cereri la rnd.
,eoarece numrul de cereri FsG ?ce ateaptA poate fi orict de mare se nele"e c sistemul poate avea un numr nelimitat de stri. ,in aceast situaie re#ult un numr nelimitat de ecuaii difereniale ce formea# modelul matematic ce descrie funcionarea sistemului. %otui> s7au formulat cteva relaii de !a# pentru determinarea principalilor indicatori de eficacitate. 3elaia de la care se pleac esteD :N T :2 T
+ +e P 2

ns n acest ca#
1

n + n + . + e n e n + =2

;otm cu FcG e presiaD

1*&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cT

n
ne

i nlocuind n prima> re#ultD

:2 T

n + . + + =2 +e

:entru calculul indicatorilor sistemului alctuim un ta!el identic cu cel ela!orat pentru studiul sistemelor de deservire cu ateptare> fr limitri cu un canal> la care adu"m o linie pentru valoarea lui F' F 7.%2 S u#$u #e 1() nr. %emaD ,eterminarea indicatorilor care descriu condiiile de lucru ale unui sistem de deservire> cu ateptare> fr limitri> cu mai multe canale. EnunD Firma F5U%)3E:G este speciali#at n efectuarea revi#iei te6nice la autoturisme i dispune de trei flu uri de verificare. Firma este solicitat> n medie> de ( maini pe or. %impul mediu de verificare a unei maini este de &2 minute. 4e cereD 4 se determine indicatorii care descriu condiiile de lucru ale flu urilor respective. 3e#olvare :arametrii sistemului de deservire> cu ateptare> fr limitri> cu mai multe canale suntD T ( maini K or td T &2 minute n T& instalaii 4e calculea#D i T ( . 2>* T $ maini K td i hn > $ h & re"im sta!ili#at 'alculele se efectuea# ntr7un ta!el de formaD @ UN :2 :N mNTN.pN -2T ?n7NApN 2 1 2>11 2 2>&& 1 1 $ 2>$$ 2>$$ 2>(( :2 T 1 . $ $ 2>$$ 2>(( 2>$$ 2>11 & 1>&& 2>1* 2>(* 2 ' $>.. 7 7 7
1*(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

1>22 '
n
ne

2>/2 .

1>11

2>11

tim c>

interpretarea re#ultatelor din ta!elD :2 T 2>11 n 11W din ca#uri sistemul este li!er

$ ' T 1>&& . T $>.. & $ n

:1 T 2>$$ n $$W din ca#uri n sistem se afl o unitate la deservire ?este ocupat un flu A :$ T 2>$$ n $$W din ca#uri n sistem sunt ocupate dou flu uri :& T 2>1* n 1*W din ca#uri firma are ocupate toate flu urile 4e o!serv faptul c> cel mai frecvent> firma are ocupate 1 sau & flu uri. Hn /2W din ca#uri n sistem se afl cel mult & maini ? :N T 2>11U2>$$U2>$$U2>1* T 2>/2 5li indicatoriD :ro!a!ilitatea ca la rnd s fie $ maini ?4 T $A D
s

:nUs T pn . :nU$ T :n .

? A$
n

T 2>1* .

$ ? A$ T &

2>1* .

( 1

2>. T 1

2>2.

n .W din ca#uri n rnd se vor afla $ maini. ms ?numrul mediu de maini aflate la rndA ms T
n. ? n A $

. :n T

& $ ?& $A $

. 2>1* T . . 2>1* T 2>1 1 flu uri

m2 ?numrul mediu de flu uri li!ereAD m2 T n 7 i T &7$ T 1 flu uri mN ?numrul mediu de maini aflate m sistemul de deservireAD mN T ms U i T 1U $ T & maini :ro!a!ilitatea formrii rnduluiD

deci n (*W din ca#uri vom avea rnd ta ?timpul mediu de ateptareAD

n . n

:n T

& . & $

2>1* T 2>(*

1**

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

ta T

T n

td T n

2>(* .

2>*..2 1

1& minute.

8. TEME DE CAS'. STUDII DE CAZ ORIENTATIVE. 8. TEST DE AUTOEVALUARE :. BIBLIOGRAFIE 1. ,RNer> 5. ,.> 7 T&e .ur"pean . "n"m/% Ed. 8on"man Oouse> 8ondon> 111$. $. ,rever> B. F.>7 La 0"uvette identite de l1.ur"pe% Ed. :.U.F.> :aris> 111/. &. ,rucNer> :.>7 2" ietatea apitalist$% Ed. Ima"e> Bucureti> 1111. (. ,rucNer> :.>7 T&e gl"bal e "n"m/ and 0ati"n state% Forei"n 5flairs> 4eptKoct> 111/. *. +oldsmit6> E.> -ander> BerrR> 7 Le pr" es de la m"ndialisati"n% FaRard> :aris> $221. .. +uilloc6on> %.> 7 3l"bali!area% " singur$ planet$% pr"ie te divergente% Ed. -ica Enciclopedie 8arousse> $22&. /. Bonete> '.> 4Cri!ele din sistemul e "n"miei de "mand$% Ed. E pert> 111&> p. 1.7$2. 0. 8aville> B. 8.>7 L 1. "n"mie s"lidare* -neperspe tive interna#i"nale% Ed. ,esclee de BrouQer> :aris> 111(. 1. -andu> :.> 4Curs4Ris uri 'i 2e uritate Interna#i"nal$% Braov> $22/. 12. -andu> :.>7 Cri!a gl"bal$% Ed. 8u 8i!ris> Braov> $22.. 11. -aniu> 5.> -itru> '.> =oinea"u> =.> 7 2tatisti a pentru managementul a,a eril"r% Ed. Economic> Bucureti> 1111> p. (1$7*22. 1$. ;icolescu> ).>7 Pr",itul 'i de i!ia managerial$% Ed. %ri!una Economic> Bucureti> 1110. 1&. :opescu> ,.> 4Pr" esul de i!i"nal (n (ntreprinderile mi i 'i mijl" ii% Ed. Economic> Bucureti> $221> p. 1(7*0. 1(. 4oros> +.> 7 Cri!a apitalismului gl"bal% Ed. :olirom> Iai> 1111. 1*. 4troe> 3*%4. "n"mia R"m)niei4(n "tr"5% 678746779% voi. I> Ed. ,ivers7:ress Impe > $222. $$. ,nescu> %.> 7 3esti"narea ,inan iar$ a a,a eril"r% Ed. ,acia> 'lu97 ;apoca> $22&> p. 1*2 7 1/*.

1*.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

1*/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

TEMA 5. CRIZA ECONOMIC'. I. )BIE'%I=E I ')-:E%E;CE )BIE'%I=ED

CRIZA FINANCIAR'

nele"erea corect a rolului i semnificaiei cri#ei economice i a cri#ei financiare n procesul mana"erial modern precum i a consecinelor acestora asupra re#ultatelor or"ani#aieiE nsuirea principalelor concepte i noiuni referitoare la cri#ele economice i financiare> formarea i de#voltarea unor competene necesare unor adaptri rapide la cerinele spaiului economic concurenial i inte"rat n care> sursele de cri# i conflict se manifest permanent i n care pro!lemele de renta!ilitate i risc devin prioritareE Efectuarea cu uurin a unor modele> sc6eme> al"oritmi> pro"rame >cu a9utorul 'E> n scopul identificrii surselor de cri#> a coninutului i efectelor acesteia asupra or"ani#aiei > formulrii i implementrii strate"iilor de rspuns. ')-:E%E;CED Cun+(/ ere /$ Bn*e.egere ?cunoaterea i utili#area adecvat a noiunilor

1*0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

specifice %emei 1A 7 pe !a#a celor mai recente i performante lucrri aprute n domeniu se vor cunoate i utili#a conceptele i noiunile care definesc nucleul tiinific al temei ( D 1r$)( e1+n+m$1,3 1r$)( 4$n(n1$(r,3 1$1.u. e1+n+m$13 1r(;u. 0ur"$er3 4.u1 u(*$$ e1+n+m$1e3 1+n e9 g.+0(.3 ;egem+n$e e1+n+m$1,3 !r(1 $1$ (n $1+n1uren*$(.e3 (11e" .( re"ur"e3 .$m$ (re( re"ur"e.+r3 e1+n+m$e n+rm( $-,3 e1+n+m$e !+)$ $-,3 $n4.(*$e3 /+m(J3 $n#$1e.e gener(. (. !re*ur$.+r3 $n#$1e.e !re*u.u$ #e 1+n"um3 r( ( $n4.(*$e$3 1+re.(*$( e1+n+m$eA 4$n(n*e3 !Grg;$$ 4$n(n1$(re3 !+.$ $1$ 4$n(n1$(re3 !+.$ $1, 0uge (r,3 !+.$ $1, 4$"1(.,3 e1+n+m$e #e !$(*,3 1r$), 4$n(n1$(r, $n ern(*$+n(.,3 1r$), !e !$e*e.e #e (1*$un$3 1r$), !e !$e*e.e #e +0.$g(*$un$3 1r$), 0(n1(r,3 4(.$men 0(n1(r. 7 principalele componente ale mana"ementului de cri#> strate"ia de "estionare> te6nicile de re#olvare> profilurile mana"eriale predispuse la situaiile de cri#> dia"no#a stadiului de pre"tire a or"ani#aiei pentru cri#E E9!.$1(re /$ $n er!re (re ?e plicarea i interpretarea unor idei> proiecte> procese> precum i a coninuturilor teoretice i practice ale temei (A 7 fenomenele cri# economic i cri# financiar> formele su! care se manifest acestea> cau#ele> cra6ul !ursier> etapele caracteristice> ciclurile economice> inflaia i oma9ul> efectele asupra I--7urilor> asupra pieelor de o!li"aiuni i aciuni> falimentele precum i msurile corespun#toare pentru "estionarea lorE 7 riscurile i ameninrile la adresa or"ani#aiei> "enerate de fluctuaiile economice i financiare> rata mare a inflaiei i oma9ului> limitarea resurselor i accesului la resurse> practicile anticoncurenialeE 7 rolul procesului deci#ional n previ#ionarea i mana"ementul cri#elor economice i financiare.. In" rumen (. @ (!.$1( $-e ?proiectarea> conducerea i evaluarea activitilor practice specificeE utili#area unor metode> te6nici i instrumente de investi"are i de aplicareA 7 previ#ionarea tiinific a evoluiilor or"ani#aionale i aplicarea msurilor adecvate mana"ementului proactiv> reactiv i interactivE 7 utili#area eficient a te6nicilor moderne n scopul monitori#rii permanente a situaiei> identificrii i evalurii factorilor de cri#> ela!orrii variantelor de rspuns> de#an"a9rii resurselor din starea de cri# i crearea condiiilor de

1*1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

normalitate post < cri#E 7 punerea n practic a strate"iilor privind dia"no#a strii or"ani#aionale> planificarea aciunilor mana"eriale> evaluarea rspunsului la cri# i a9ustarea corespun#toare a planurilorE 7 operaionali#area unui sistem de re"uli i proceduri pe diverse studii de ca# ce urmresc tipolo"ia cri#elor economice i financiare> prin care mana"erul i ec6ipa mana"erial menin starea de normalitate n structurile pe care le conduc. A $ u#$n(.e ?manifestarea unei atitudini po#itive i responsa!ile fa de domeniul tiinific > cultivarea unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice > promovarea unui sistem de valori culturale> morale i civice > valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile tiinifice > implicarea n de#voltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice > an"a9area n relaii de parteneriat cu alte persoane < instituii cu responsa!iliti similare > participarea la propria de#voltare profesionalA. 7 a!ordarea temeinic i cu consecven a fenomenelor cri# economic i financiar n conte tul inte"rrii i "lo!ali#rii folosind noutile tiinifice i metodolo"ice n domeniuE 7 promovarea responsa!ilitii deci#ionale privind "estionarea cri#elor economice i financiare de la nivel or"ani#aional la nivel naional i internaional> avnd ca suport continua perfecionare profesional interdisciplinarE 7 de#voltarea lucrului n ec6ip prin armoni#area scopurilor> susinerea i valorificarea iniiativelor creative direcionate spre meninerea ec6ili!rului or"ani#aional> climatului favora!il> contracararea ameninrilor> asumarea i controlul riscurilor> aplicarea mana"ementului adecvat pentru "estionarea cri#elor economice i financiare.

II. CUPRINSUL TEMEI

1.2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%. Cr$)( e1+n+m$1, @ "1ur $" +r$1 2. De4$n$re( 3 +r$g$n$.e /$ 1+n*$nu u. 1r$)e$ e1+n+m$1e 2. T$!+.+g$( 1r$)e.+r e1+n+m$1e 2.%. C$1.$ ( e(3 1(r(1 er$" $1, ( e-+.u*$e$ (1 $-$ ,*$$ e1+n+m$1e 2.2. C$1.ur$.e .ung$D Q+n#r( $e44E 2.2. C$1.u. #e(4(1er$ D ?ug.(rE 2.5. C$1.u. "1ur DQ$ 1;$nE 2.6. T$!+.+g$( 1r$)e.+r e1+n+m$1e 5. C(u)e.e 1r$)e$ e1+n+m$1e 5.%.C(u)e #e n( ur, +0$e1 $-, 5.2. C(u)e #e n( ur, "u0$e1 $-, 6. E4e1 e.e 1r$)e$ e1+n+m$1e 6.%. In4.(*$( 6.2. +m(Ju. 7. P+.$ $1$ /$ " r( eg$$ #e ge" $+n(re ( 1r$)e.+r e1+n+m$1e 8. C+n1.u)$$ 1u !r$-$re .( 1r$)( e1+n+m$1, 8. Cr$)( 4$n(n1$(r,3 "1ur $" +r$1 :. C+re.(*$( e1+n+m$e A 4$n(n*e :.%. C+m!+nen ( 4$n(n1$(r m+ne (r, :.2. PGrg;$$.e 4$n(n1$(re :.2.%. P+.$ $1( 4$n(n1$(r, :.2.2. P+.$ $1( m+ne (r, /$ ( 1ur"u.u$ #e "1;$m0 :.2.2. P+.$ $1( 0uge (r, :.2.5. P+.$ $1( 4$"1(., %0. In" $ u*$$.e /$ +rg(ne.e 1u ( r$0u*$$ Bn #+men$u. 4$n(n1$(r

1.1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%%. De4$n$re(3 1(u)e.e3 1+n*$nu u. /$ 4+rme.e 1r$)e$ 4$n(n1$(re %%.%. De4$n$re( 1r$)e$ 4$n(n1$(re $n ern(*$+n(.e %%.2. C(u)e.e 1r$)e$ 4$n(n1$(re $n ern(*$+n(.e %%.2. Cr$)e.e !e !$e*e.e #e (1*$un$ %%.5. Cr$)e.e !e !$e*e.e #e +0.$g(*$$ %%.6. Cr$)e.e 0(n1(re %2. Cr$)e.e 4$n(n1$(re (.e (n$.+r :0C %2.%. Cr$)( 4$n(n1$(r, #$n A"$( #e Su# @ E" D %::8E %2.2. De)$n egr(re( 4$n(n1$(r, #$n Ru"$( D %::8E %2.2. Cr$)( me9$1(n, D %::5 @ %::6E %2. M(n(gemen u. 1r$)e.+r 4$n(n1$(re %2. %. M,"ur$ 1(re -$)e(), re.(n"(re( !e ermen .ung ( e1+n+m$e$ !r$n !+.$ $1$ m(1r+e1+n+m$1e %2.2. M,"ur$ !r$-$n# !+.$ $1( m+ne (r, /$ ( 1ur"u.u$ #e "1;$m0 %2.2. M,"ur$ !r$-$n# !+.$ $1( 1+mer1$(., %2.5.Ge" $+n(re( 1r$)e.+r 4$n(n1$(re !r$n m,"ur$ 4$n(n1$(r m+ne (re (#m$n$" r( $-e %5. C+n1.u)$$ ("u!r( 1r$)e$ 4$n(n(1$(re 1*. %E-E ,E '54M. 4%U,II ,E '5L )3IE;%5%I=E.EPE3'ICII 1.. %E4% ,E 5U%)E=58U53E 1/. 'U=I%E 'OEIE 10. BIB8I)+35FIE %. Cr$)( e1+n+m$1, @ "1ur $" +r$1 5u e istat i mai e ist perioade critice n istoria omenirii. Una din aceste perioade> pe care omul contemporan o resimte din plin> este trecerea de la o epoc la alta. ,e re"ul> n aceste perioade critice> omul simte c totul se pr!uete n 9urul su> c toate dere"lrile i distorsiunile sunt iraionale> c tiinele politice> economice i sociale se dovedesc incapa!ile s aduc coreciile necesare> iar conductorii politici sunt rene"ai. %ot mai muli ceteni aprecia# c aliana dintre capital> industrie i tiin constituie o concepie ne"ustoreasc asupra pro"resului iar aceast concepie este responsa!il> n mare msur> de cele mai "rave fenomene sociale de pe planet. 3ecesiunile economice de la sfritul secolului trecut> n ri puternic industriali#ate> au fost nsoite de fenomene care au #druncinat ncrederea cetenilor n or"anele de deci#ie. Hns aceste state occidentale se pre#int su!

1.$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

forma unor societi desc6ise care au "sit n timp scurt soluii la "ravele deficiene "enerate de propriile cri#e structurale. ,ar cel mai "rav fenomen al sfritului de secol rmne pr!uirea comunismului> pe care> cei mai muli specialiti l aprecia# ca un fenomen de sinucidere> de autodistru"ere. 4pre deose!ire de lumea occidental> unde e istena li!ertilor i drepturilor ceteneti precum i a sistemelor de autore"lare mpiedicau descompunerea societii> n statele foste comuniste aceste e periene tre!uiau cultivate> nsuite dar> mai ales> aplicate. 8umea contemporan traversea# ast#i> incontesta!il tot felul de cri#e. ,in nefericire> aceste cri#e nu sunt specifice unui tip de economie sau de societate. Ele sunt semnele unei lumi care s7a erodat su! aciunea unor factori pe care umanitatea continu s7i i"nore. 5ceast umanitate> trind pe o planet n deriv> continu s asiste la o catastrof ecolo"ic "lo!al> la dispariia pdurilor> distru"erea punilor> ero#iunea pmntului> naintarea deertului> mpuinarea apei dulci> poluarea oceanelor> suprapopularea re"iunilor> e tinderea i amplificarea srciilor. Hn faa unor asemenea fenomene de neneles i attor alte ameninri unii oameni cred c asist la o Feclips de raiuneG i sunt mpini s se refu"ie#e ntr7o lume iraional. :rintre aceste fenomene> 1r$)( e1+n+m$1, provoac efecte de panic i ne!unie. Hn +ermania anilor ]$2> dup nfrn"erea militar a urmat 6iperinflaia i falimentul. 'etenii "ermani traumati#ai de comple itatea cri#ei economice> srcii i de!usolai i a!andonau voina> ncrederea n dimensiunile raionale i ncetul cu ncetul se lsau cuprini de o!scurantism i de cultul pentru conductor. 5a cum aprecia scriitorul %6omas -ann Fterenul era pre"tit pentru credina lui OitlerG. Hn 4U5 panica creat de cra6ul !ursier din 11$1 i cri#a teri!il care i7a urmat au "enerat oma9> salarii n scdere> falimente nenumrate> !ancrute ruintoare> srcie> care s7au a!tut cu o violen nemaintlnit asupra cetenilor americani> ncre#tori i "reu de nvins. Hncetul cu ncetul optimismul lor s7a atenuat i spre "roa#a lor teri!il> au constatat incompetena de necre#ut a conducerii politice i incapacitatea sistemului de a7i prote9a mpotriva furtunii economice. ,ar cri#ele economice pre#int sc6eme diferite de manifestare> de la o epoc la alta> de la o ar la alta. 4pre e emplu> n 5merica anilor ]$1> ]&2> sistemul !ancar a fost acela care a suferit primul eec> antrennd apoi totul n cderea sa. Hn cri#ele din 11(1> 11*&> 11*/ i 11*0 sistemul !ancar american a

1.&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

fost mai vi"uros> fapt ce a atenuat procesul de de"radare economic. Hn anii 11/1711/&> la sfritul unei perioade de cretere i prosperitate> n lumea occidental revine spectrul oma9ului i recesiunii economice> semne c societile industriale treceau printr7o nou i puternic an"oas social. Hns de fiecare dat )ccidentul a reuit s treac peste aceste momente sporind de la an la an nu numai venitul naional dar i venitul pe cap de locuitor. 5cest miracol economic occidental i are suportul raional ntr7o serie de condiii printre careD ec6ili!rul social al structurilor democratice> pro"resele !a#ate pe implementarea unor te6nolo"ii de vrf i mai ales cooperarea economic a unor economii li!ere. Hn Europa de Est a ultimelor dou decenii> noua srcie "enerat de cri#a economic fr precedent a unor societi aflate n tran#iie> a alarmat ntre"ul sistem politic european i l7a determinat s formule#e o strate"ie pe termen lun" pentru a "estiona mai atent aceast provocare ma9or Fe tinderea spaiului economic inte"ratG. ,up ce am asistat la e plo#ia a!solut delirant a 9ocurilor de noroc> la nenumratele emisiuni de televi#iune n care roata norocului se nvrtea su! oc6ii attor oameni amri> dar vistori la ploaia de milioane> ar fi timpul s revenim la realitate i s nele"em corect de ce au loc aceste perioade ciclice economice i care este rolul i misiunea noastr. tiina economic actual> n ciuda te6nici#rii sale e cesive> a rmas o tiin uman> social i istoric> moral i politic. 5ceasta a contri!uit la de#voltarea unor teorii foarte speciali#ate ale consumatorului> pieei> firmei> muncii> capitalului> "lo!ali#rii> te6nolo"iei> informaiei etc.> care stau la !a#a strate"iilor i pro"ramelor de de#voltare. 'u ct se nmulesc i se de#volt cercetrile economice pu!licate> cu att se n"ustea# speciali#rile> dispar vi#iunile "lo!ale> sinteti#atoare> inte"ratoare. %otui paradi"ma economic actual operea# cu cteva elemente eseniale> concepte de !a# cu a9utorul crora i formulea# discursul cum ar fiD economia de pia> a"entul economic> noul ec6ili!ru> optim economic> cri#a economic etc. I#olai n propriile demersuri tiinifice> sunt puini aceia care a!ordea# cri#ele economice. ,in pcate> n studiile teoretice ale cri#elor economice lipsesc acele ar"umente tiinifice determinante care au deturnat esena deci#iilor economice posi!ile i le7au adoptat proceselor i intereselor politice i ideolo"ice. Hn istoria contemporan au fost dese situaiile n care> dei erau indivi#i capa!ili s contri!uie la re#olvarea situaiilor de cri#> cunoaterea economic a fost dominat de ideolo"ii totalitare care au adus n impas att teoria ct i practica de#voltrii economice.

1.(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

5cest lucru a fost posi!il deoarece Fprin dominaia economic oamenii cred c7i pot satisface apetiturile i "ustul lor pentru putere i> prin or"ani#area economic> dorina lor de dreptateG ?+illes +aston +ran"erA. 4u! masca unei anali#e aparent tiinifice> lumea politic a scos la atac pseudo7economiti> care su! aceast form fac n mod disimulat teorie politic. %oate aceste pro!leme> care au atenuat dimensiunea economic a e istenei umane> au nsoit i societatea noastr> care vreme de 1* ani> a plutit n deriv spre un rm am"itor> nc neclar. Istoria cri#elor economice> ca i a economiei> repre#int un mod raional de a e plica viaa. Ea a marcat att contiina ct i aciunea oamenilor> identitatea i devenirea lor. Hn "eneral se cunoate sc6ema "eneral a cri#elor economice care au caracteri#at economia mondial a ultimului secol. :n la 9umtatea secolului al PP7lea cri#ele economice s7au derulat dup o sc6em tipicD apariia cra6ului !ursier11 i !ancarE dificulti economico7financiare pentru numeroase firme industriale> comercialeE panic pe piaa monetar i financiarE deficit "rav de lic6iditi monetareE limitarea drastic a investiiilor ?mai ales n sectoarele productiveAE accelerarea numrului de falimente> ca efect cumulativ ce afectea# ntr7o msur sau alta ansam!lul domeniilor de activitate> ntr7o spiral recesionistE scderea numrului locurilor de munc i creterea masiv a oma9uluiE pr!uirea preurilor cu ridicata i amnuntulE
Hncepnd cu 11$2> preurile aciunilor n 4U5 creteau de la un an la altul. -uli americani intenionau s fac uor avere prin a investi n aciuni. :reurile aciunilor au crescut deoarece companiile au ncura9at oamenii s cumpere pe credit. 'umprarea n rate era uor disponi!il> dar puini i7au dat seama c era foarte prime9dios s continuie cu vn#rile pe credit. Era foarte posi!il ca oamenii s nu mai poat ram!ursa valoarea creditului. =n#area i cumprarea de aciuni n 4U5 erau scpate de su! control. -ulte personae au cumprat aciuni fr a reali#a faptul c puteau pierde toi !anii. Unele companii n care oamenii i investiser !anii erau fictive> nu e istau. 5lte companii nu spuneau adevrul. :entru investitori> situaia era riscant pentru c nu tiau ce cumpr. +uvernul 4U5 precum i preedinii anilor ]$2> aarren Oardin" i 'alvin 'oolid"e erau de prere c nu este de datoria lor s se amestece. Unii americani prevesteau apropierea unei pr!uiri ns cei mai muli credeau c 4U5 era prea !o"at i puternic pentru a i se ntmpla aa ceva. :r!uirea de pe aall 4treet ?'ra6ul financiar al !ursei din ;eQ `orNA urmat de cri#a propriu7#is n economia 4U5> a nenorocit economic i financiar milioane de americani.
11

1.*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

creterea ofertei ?pentru o scurt perioad pe seama distri!uirii stocurilorA urmat de reducerea acesteiaE pr!uirea cererii de satisfactori ?n lipsa unei politici de susinere a veniturilorA i de capitalE influene asupra relaiilor economice internaionale ?repatrierea unei pri din capitalurile investiteAE promovarea politicilor protecioniste> ridicarea ratei do!n#ii etc. 5stfel de cri#e au afectat economiile occidentale i nu numai. Hntre anii 11$1711&& s7a nre"istrat cea mai puternic cri# economic. 4u! aspect economic -area cri# ?aa este denumit n istoria economicA s7a derulat n dou etape distincte i anumeD (E o etap scurt concreti#at i finali#at prin cra6ul financiar al !ursei din ;eQ `orNE 0E cri#a propriu7#is> declanat mai nti n economia 4U5 i apoi e tin#ndu7se rapid la nivelul economiei mondiale. :r!uirea a condus la o mare pierdere de ncredere din partea a milioane de oameni care aveau investiii n !ursa aall 4treet. 'a urmare a scderii credi!ilitii oamenii au nceput s economiseasc. :este tot oamenii i retr"eau !anii din !nci i i ineau acas. -ulte !nci s7au pr!uit ca urmare a acestui fenomen> multe companii au fost falimentate deoarece consumul s7a redus> oamenii ncetaser s mai c6eltuie. 'a umare a concedierilor masive n 11&1> numrul omerilor n 4U5 era apro imativ 1& milioane. oma9ul era ridicat mai ales n industriile "rele ?construcia de nave> minerit> metalur"ie> te tileA. 'onstrucia de nave era afectat deoarece nu au mai fost nc6eiate contracte noi> datorit atenurii drastice a volumului tran#aciilor internaionale i> implicit> a nevoilor de transport naval. 5cest fenomen a afectat la rndul su industriile mineritului i metalur"iei de care depindea industria constructoare de nave. %e tilele> !um!acul i lna> de asemenea> au fost afectate deoarece unele state precum India i Baponia au nceput s produc aceste !unuri mult mai ieftin. Hn unele state a nceput c6iar producerea lor pe cale sintetic ?fi!re sintetice dacron i raRouA care erau mai uor de splat i mai re#istente. :r!uirea acestor ramuri industriale au influenat foarte puternic viaa oamenilor n unele state ?e . -area BritanieA unde aceast industrie era mai pre#ent. Unele orae din -area Britanie au fost afectate de rata oma9ului ?-arRport> a6ite6aven> 5!ertillerRA dar cel mai afectat a fost oraul BaroQ ?oma9ul a atins rata de 02WA. :rin ricoeu> economia "erman a fost puternic afectat. 4e cunoate faptul c economic> +ermania depindea de :lanul ,aQes ?mprumuturi financiare din 4U5 pentru a plti desp"u!irile 6otrte prin %ratatul de la

1..

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

=ersailles < 11$2A. 'nd a nceput cri#a> :lanul ,aQes a fost nlocuit cu :lanul `oun". oma9ul a crescut rapid n +ermania a9un"nd la . milioane n 11&$. 5cest conte t mult ateptat de 5dolf Oitler i -icarea ;a#ist a propulsat doctrina na#ist ca fiind Fultima ansG a +ermaniei i a !eneficiat de un suport uria al maselor n ale"erile "enerale din 11&2 pn n 11&&. :r!uirea de pe aall 4treet ia dat lui Oitler a doua ans. Fr ea poate nu ar fi devenit 'ancelar al +ermaniei. 'ri#a din 11$1711&& declanat mai nti n economia 4U5 i apoi e tin#ndu7se rapid la nivelul economiei mondiale poate fi considerat ca un tip de cri# economic clasic derulat conform sc6emei pre#entate anterior. ,ificultile economice au continuat> reverimentul economic nu a fost att de concludent nici dup depirea cri#ei propriu7#ise> astfel c se poate vor!i de o depresiune economic de7a lun"ul ntre"ului deceniu al (7lea> secolul PP> n care perioada 11$1711&& a repre#entat doar un moment culminant> dramatic. ,up al doilea r#!oi mondial> n rile occidentale nu au mai avut loc cri#e economice ma9ore. %otui> s7au manifestat unele dificulti economice cu impact asupra situaiei economice "enerale dar fr s urme#e sc6ema clasic a unei cri#e economice. :rincipalele fenomene care au afectat economia occidental dup r#!oi au fostD e istana de#ec6ili!relor n domeniul ocuprii forei de muncE tendina "enerali#at de cretere a preurilorE a9ustarea ofertei i a cereriiE de#ec6ili!re financiare> valutareE reducerea nivelului de trai al unor cate"orii socio7profesionaleE unele de#ec6ili!re re"ionaleE 4pre deose!ire de )ccident> n aceeai perioad> rile din centrul i estul Europei> c#ute su! dictatura comunist> s7au scufundat ntr7o permanent cri# economic. Hntre 11*271112> economia romneasc a fost caracteri#at de o supracentrali#are n ceea ce privete planificarea> comanda i controlul> poate cea mai sever dintre rile Europei de Est> foste mem!re ale '.5.E.3. Economia romneasc s7a caracteri#at printr7o de#voltare e tensiv> anacronic> fiind supradimensionat> ener"ointensiv> n cea mai mare parte> dotat sla! din punct de vedere te6nic i te6nolo"ic. 4tructura economiei romneti n aceast perioad s7a !a#at pe piaa de materii prime i de desfacere a 'onsiliul de 59utor 3eciproc ?'.5.E.3.A al crui centru l constituia fosta Uniune 4ovietic. %ot n perioada menionat s7au depus eforturi mari pentru sc6im!area tipului de economie> dintr7o economie preponderent a"rar ?perioada inter!elicA ntr7o

1./

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

economie preponderent industrial. 47au consumat resurse considera!ile pentru aceast industriali#are forat> consumndu7se apro imativ 1K& din venitul naional pentru de#voltare. ,rept re#ultat> a sc#ut permanent ponderea venitului naional n produsul social total ceea ce semnific faptul c fiecare unitate din venitul naional a fost o!inut cu c6eltuieli din ce n ce mai mari. 8a sfritul anului 1101> economia romneasc se caracteri#a printr7o centrali#are e cesiv> planificare ri"id> e istena proprietii de stat i cooperatiste ct i prin eficien economic sc#ut. 3i"iditatea i "randomania sistemului politic comunist au constituit elementele care au stat la !a#a formulrii o!iectivelor economice strate"ice specifice ultimelor dou decenii dinaintea revoluiei din 1101. 5ceste o!iective au fostD industriali#area forat !a#at pe utila9e i te6nolo"ie mari consumatoare de ener"ieE reducerea drastic a importurilor n valutE promovarea cu orice pre a e porturilor n scopul ram!ursrii ct mai "ra!nice a datoriei e terne acumulate ,atorit fundamentrii politice i nu tiinifice a acestor o!iective s7a "enerat o cretere economic srccioas> reflectat n rate de cretere tot mai sc#ute ale produciei> reducerea consumului> de#ec6ili!re i lipsuri tot mai acute att n producie ct i n consum. Hn anii ]02 conducerea politic a aplicat o terapie de oc pentru diminuarea forat i rapid a datoriei e terne fapt ce a dus la declinul competitivitii economiei romneti comparativ cu celelalte ri comuniste i a amplificat de#ec6ili!rele dintre sectoarele economice. ,e remarcat este faptul c aceast cri# de mare comple itate este caracteristica tuturor statelor est7europene n care> dup 1101> s7au intersectat dou tipuri de fenomeneD cele motenite de la re"imurile dictatorialeE cele "enerate de tran#iia spre democraia de tip occidental i spre economia de pia. 3eformarea instituiilor politice nsoit de aplicarea terapiei de oc n economie precum i de convulsiile unor societi civile n cutare de identitate> au adncit considera!il de#ec6ili!rele sociale motenite. Hn cadrul cri#ei "lo!ale> cri#a economic continu s dein o pondere nsemnat "enernd marile pro!leme ale tran#iiei la economia de pia cu efecte parali#ante pentru lar"i se"mente sociale> condamnate la mi#erie i decdere moral. ,ei tran#iia nseamn n mod lo"ic trecerea de la un stadiu de

1.0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de#voltare la altul> printr7o continuitate semnificativ a proceselor i fenomenelor de !a# ale societii> n cele mai multe societi foste comuniste> s7 a produs o ruptur> o destructurare !rusc a vec6ilor raporturi economice> fapt ce a "enerat o cdere !rusc a tuturor indicatorilor economici. Economiile est7 europene au rmas i vor rmne mult vreme terenul de manifestare a unor ciocniri i interese diverse i uneori oculte. ,in acest motiv este necesar reali#area unor raporturi i msuri care s produc eli!erarea forelor creatoare care> n re"imurile totalitare erau limitate de planificarea !irocratic> iar n aa7#isa economie de pia actual sunt ameninate de concurena neloial a unor firme clientelare. ,ac nu se vor crea soluii via!ile pentru protecia i revitali#area economic FHn Europa de Est poporul va iei n strad nu pentru pine> ci pentru demnitate politic> iar perspectiva politic democratic nu va fi corelat doar cu reali#rile materialeG1$. 5ceste atenionri cu privire la posi!ilele consecine ale perpeturii sau c6iar a"ravrii situaiilor de cri# n diferite state ale Europei pot constitui ar"umente raionale7tiinifice pentru de#voltarea opiniei pu!lice a oamenilor politici> instituiilor spre a nu mai tolera o asemenea situaie. -rturie st situaia unor mase mari de oameni rmai fr identitate> fr demnitate i mai ales fr viitor. Unirea Europei nseamn re#olvarea n sistem a tuturor locuitorilor si. Iat de ce este necesar a!ordarea comple a fenomenului Fcri# economicG pentru a7i nele"e semnificaia> cau#ele ce o produc> coninutul> strile ce o caracteri#ea#> dar mai ales> msurile necesare a fi luate pentru prevenirea i "estionarea ei. 2. De4$n$re(3 +r$g$n$.e /$ 1+n*$nu u. 1r$)e$ e1+n+m$1e Hn F,icionarul e plicativ al lim!ii romneG noiunea de cri# este definit dreptD m(n$4e" (re ( un+r #$4$1u. ,*$ De1+n+m$1e3 !+.$ $1e3 "+1$(.e e 1.EH !er$+(#, #e en"$une3 #e u.0ur(re3 #e Bn1er1,r$ D(#e"e( #e1$"$-eE 1(re "e m(n$4e" , Bn "+1$e ( e. L$!"( (1u , D#e m,r4ur$3 $m!3 4+r*, #e mun1,E G1&. ,icionarul lim!ii france#e pre#int cri#a ca F m+men #$4$1$. /$ Bn gener(. #e1$"$- Bn e-+.u*$( une$ "+1$e ,*$3 ( une$ $n" $ u*$$3 !er$+(#, 1Gn# #$4$1u. ,*$.e e1+n+m$1e3 !+.$ $1e3 $#e+.+g$1e "un re"$m*$ e 1( !(r+9$" $1eG1(. Hn dicionarele "ermane cri#a este pre#entat ca F + "$ u(*$e3 !er$+(#, gre(3 1(re re!re)$n , !un1 u. 1u.m$n(n /$ #e r,"1ru1e (. une$ e-+.u*$$
,i :alma> a6R democracR can QorN in Eastern Europa> in Bournal of ,emocracR> nr. $K1111 ,icionarul e plicativ al lim!ii romne> Ed. a III7a> Bucureti> 111.. 1( ,ictionnaire de la lan"ue francaise> Edition a II7a> 111&.
1$ 1&

1.1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

(men$n*, +(re gr(-eG1*. Unii specialiti> mai ales psi6olo"i i sociolo"i> au a!ordat fenomenul cri# prin e plicarea unor fenomene clinice i efectele acestora asupra or"ani#aiilor i indivi#ilor. 4unt lucrri numeroase care teoreti#ea# raporturile interumane i interor"ani#aionale dar nu a!ordea# fenomenul cri# n sine> i mai ales cri#a economic. ,in aceste motive> demersul nostru tiinific va rmne n spaiul teoretic i aplicativ al cri#ei economice. 'ri#a economic1. definete starea de dificultate a activitilor economice> concreti#at n ncetinirea> sta"narea sau scderea activitilor economice cu efecte directe asupra preurilor> "radului de ocupare i folosire a factorilor de producie. Este vor!a de un de#ec6ili!ru ntre capacitatea de producie i capacitatea de consumE de o ruptur ntre masa mrfurilor produse i puterea de cumprare a consumatorilor. 'ri#a economic se manifest prinD restrn"erea n proporii nsemnate a produciei i volumului afacerilor comercialeE supraproducia relativ de mrfuri> ca urmare a decala9ului mare ntre cantitatea> calitatea i cererea solva!il de mrfuriE scderea !rusc a cursului aciunilor> nmulirea falimentelorE ncercarea e cesiv i rapid de a descentrali#a o economie centrali#at de stat sau dimpotriv de a reali#a centrali#area e cesiv a produciei i capitaluluiE creterea oma9ului i accentuarea procesului de decapitali#are a activitii economice a micilor productori etc.
,eutsc6es Universal anrter!uc6 ,udenverla"> -ann6ein> 11/0. ;ICM ,)B3)%M> ,icionar de economie> Ed. Economic> Bucureti> 1111> pa". 1(1. Cr$)( e1+n+m$1,> stare de dificultate a activitilor economice> ruptur> sc6im!are !rusc n activitatea economic> concreti#at n ncetinirea> sta"narea sau scderea activitilor economice. :rin e tensie> con9unctur deprimant pentru economie n ansam!lul ei> pentru unele ramuri> re"iuni etc.> !oal a or"anismului economic ce marc6ea# ruperea "rav a ec6ili!rului economic> mai ales dintre producie i consum> dintre cerere i ofert> cu efecte directe asupra preurilor> "radului de ocupare i de folosire a factorilor de producie. Hn sens strict> cri#a economic este momentul de cotitur a ciclului economic> cnd fa#a de e pansiune ?ascendentA cedea# locul celei de depresiune ?descendentA. ,eclanarea cri#elor economice impune a"enilor economici s acione#e pentru a determina sc6im!ri calitative n condiiile i factorii creterii economice> n structurile economice menite s duc la eliminarea unor de#ec6ili!re> comportamente> instituii i mecanisme caduce> premise ale trecerii la o nou fa# ascendent. ,ei sunt un moment dificil n evoluia economic cu efecte ne"ative asupra unei pri importante a a"enilor economici> cri#ele economice sunt i semnalul declanrii n mas a fenomenului tip Fdistru"ere creatoareG.
1* 1.

1/2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

)ri"inile cri#elor economice se "sesc n condiiile produciei de mrfuri deficitare> n separarea e a"erat i apariia unor ntreruperi contraproductive n timp ntre aciunile de producie> vn#are7cumprare i flu ul circulaiei !neti. 'ri#a economic poate deveni realitate atunci cnd sunt create unele condiii cum suntD or"ani#area deficitar intern a societilor i unitilor de producieE sistemul neperformant de nfptuire a reproduciei i de participare la circuitul intern sau e tern al pieelor de desfacereE tendina de te6nolo"i#are i moderni#are a produciei i creterea numrului de omeriE rapiditatea adaptrii att a te6nolo"iilor de producie ct i a mentalitii productorilor la nevoia continu de sc6im!are a standardelor calitative i de diversificare ale pieei cererii de produseE mana"ementul defectuos datorat fie incompetenei> fie promovrii unor scopuri ce nu in de interesele or"ani#aiei ?sistemului respectivA. 'ri#a economic poate caracteri#a att sectorul industrial ct i cel a"rar i poate fi a"ravat de urmrile altor cri#e ?financiar> !ancar> valutar> de !urs> de creditA sau ale unora care au le"tur direct cu folosirea resurselor naturale ?ener"etic> ecolo"ic sau de materii primeA. 2. T$!+.+g$( /$ 1(u)e.e 1r$)e.+r e1+n+m$1e 2.%. C$1.$1$ ( e( @ 1(r(1 er$" $1, ( e-+.u*$e$ (1 $-$ ,*$$ e1+n+m$1e 5ctivitatea economic nu cere o evoluie liniar ci suport creteri i scderi ale volumului i ritmului activitilor pe o perioad de timp att n diferite sectoare economice ct i n ansam!lu. ,ac lum> spre e emplu> turismul> producia ve"etal i #oote6nic> construciile etc.> vom o!serva c dup o perioad de intens activitate> urmea# o perioad de reduceri importante ale produciei> "radului de ocupare i folosire a mi9loacelor de producie. Hn teoria economic ciclicitatea apare ca trstur de !a# a activitii economice i delimitea# acest fenomen n fluctuaii se#oniere> accidentale i ciclice. Fluctuaiile se#oniere se derulea#> de re"ul> pe parcursul unui an i se e plic prin influena factorilor naturali i evoluia preferinei consumatorilor pe durata unui an. 5ceste tipuri de fluctuaii se reproduc> cu o anumit re"ularitate de la un an la altul.

1/1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Fluctuaiile ntmpltoare ?accidentaleA sunt "enerate de evenimente neateptate ?de#astre> convulsii sociale "rave> deci#ii ale unor a"eni economici> starea de spirit surprin#toare a populaieiA. Fluctuaiile ciclice sau> mai !ine spus> ciclurile economice> sunt determinate de factori ce in de funcionalitatea activitii economice> de interdependenele componentelor sale. Evoluia principalelor fenomene economice este pulsatorie> se derulea# su! form ondulatorie> are un caracter ciclic. Hn caracteri#area ciclicitii> ca form de micare a activitii economice> se pornete de la succesiunea i repeta!ilitatea n timp a unor stri ale economiei care seamn> n linii "enerale> de la un ciclu la altul. 'iclurile economice definesc Falternana fa#elor de e pansiune i a celor de contracie ale activitilor economice de ansam!lu> ce presupun o periodicitate> succesiune i o amplitudine relativ identiceG.1/ ,e re"ul> ciclurile economice cuprind mai multe fa#eD e9!(n"$une(H 1r$)( sau momentul de ntrerupere a micrii ascendenteE #e!re"$une(> adic ncetinirea !rusc a activitii economiceE re.u(re(> respectiv nscrierea afacerilor ntr7o nou tendin ascendent. Fiecare fa# a ciclului economic> dei are o identitate proprie i un coninut specific> se condiionea# reciproc i> n unitatea lor> pre"tesc terenul necesar sc6im!rilor calitative i pro"resului activitilor economice. Hn funcie de criteriile luate ?durat> natur> amploare etc.A ciclurile economice se pot clasifica. 5stfel> dup #ur( ( lor e ist cicluri economice lun"i> medii i scurte. ,up (m!.+(re se distin" cicluri economice a"re"ate ?@);,35%IEFFA i cicluri economice pariale> con9uncturale ?BU+853A i cicluri economice minore> scurte ?@I%'OI;A. 2.2.C$1.ur$.e .ung$%83 DQONDRATIEFF A cu o perioad de (27.2 de ani> n care este dominant un anumit mod te6nic de producie.
;i ,o!rot> ,icionar de economie> Ed. Economic> Bucureti> 1111> pa". 12( C$1.u. QONDRATIEFF ?lun"> secularA fundamentat de economistul rus ;icolas @ondratieff ?101$7 11&2A. El a pus n relaie evoluia a o serie de indicatori ?preurile cu ridicata> producia industrial> a"ricol> comerul e terior etc.A pe perioade lun"i i pentru principalele economii mondiale. El a relevant n 11$$ o prim mare sinte# privind e istena unei evoluii ciclice pe termen lun".
1/ 10

1/$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

) perioad de timp ?$27&2 aniA modul te6nic de producie dominant funcionea# corespun#tor dup care el intr n conflict cu posi!ilitile oferite de sistemul natural ?resurseleA> apar semne de epui#are a capacitilor sale de afirmare> scade eficiena economic prin reducerea randamentelor de scar i creterea costurilor. Hncepe o perioad de tran#iie spre un nou mecanism de producie apt s ridice eficiena economic prin com!inarea factorilor de producie n concordan cu resursele disponi!ile. Este o perioad tot de $27&2 ani> n care limitele vec6iului mod te6nic de producie sunt pre"nante dar> n paralel> are loc e tinderea n economie a noului mod de producie. 'onform acestei teorii> n evoluia oricrei economii se distin" dou fa#e de evoluieD una ascendent ?de cretere a produciei> ocuprii> eficienei a"re"ate> fa#a 5A> i una descendent ?descretere> fa#a BA. Fiecare fa# are o durat de apro imativ un sfert de secol iar ntre"ul ciclu economic se derulea# pe o durat de *27.2 ani. Fa#a ascendent se caracteri#ea# prin preponderena anilor de prosperitate economic i ritmuri relativ nalte de cretere a venitului naional> investiiilor> produciei> desfacerilor> inclusiv de#voltarea nivelului de trai. Hn fa#a descendent are loc ncetinirea ritmurilor de cretere a produciei> investiiilor> a veniturilor> iar "radul de ocupare se diminuea#> anii de recesiune sunt prepondereni> iar n economie se accentuea# persistena unor fenomene ne"ative. :erioada de tran#iie de la vec6iul mod te6nic de producie la cel nou este marcat de o cri# structural a crei durat se prelun"ete pe parcursul fa#ei descendente. :e ln" durata "reu de suportat i efectele imediate de#astruoase> cri#a structural repre#int cadrul unor modificri fundamentale n te6nicile i te6nolo"iile de fa!ricaie> n locul i rolul omului n activitile economice. 5u fost puse n eviden> dup teoria lui @ondratieff> pn n $22*> patru cicluri economice. Evoluia economic n ultimele dou secole se pre#int astfelD
101( ?101.A A B A

10/& B A

11$2 B A

11/& B

1/10 ?1/1&A

10(0 ?10*2A

101.

11(2

$22*

1/&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

5u fost avansate mai multe e plicaii privind ciclurile @ondratieff.11 Hn pre#ent se ve6iculea# tot mai mult te#a dup care cau#a principal a ciclului economic de lun" durat ?secularA o formea# evoluia ciclic a cercetrii tiinifice i inovaiei te6nolo"ice aflat n le"tur cu ciclul sc6im!rilor structurate din economie. 2.2. C$1.u. #e (4(1er$ D ?UGLARE20 ?ciclu de afaceri> !usiness cRcle> ciclu con9unctural> mediuA a fost recunoscut n totalitate de ctre marii economiti> ca instrument de !a# pentru e plicarea evoluiei de ansam!lu a activitii economice n rile industriali#ate> n secolul al PIP7lea i prima 9umtate a secolului PP. :eriodicitatea medie este de 0712 ani iar importana sa decur"e din unele trsturi care i7au fost recunoscuteD re"ularitate ?n medie 0 aniAE simultaneitate ?aproape n toate rile de#voltateAE amplitudine> ecart important ntre ma imul fa#ei de e pansiune i minimul celei de depresiuneE amploare> afectea# ansam!lul domeniilor de activitate> dei n moduri diferite i cu intensiti diferite. 'iclul Bu"lar clasic ?se mai numete ciclul decenal < durata 12 aniA cuprinde patru fa#eD E pansiunea ?fa#a aA> n care con9unctura economic este favora!il. Hn ansam!lu> afacerile sunt prospere> cerera pentru !unuri de consum este dinamic> cu perspective de consolidare> optimismul domin starea de spirit a a"enilor economici. :e fondul preve#iunilor c sporete cantitatea cererilor

E plicaii prin moned ?fundamentate de @ondratieffAD sta!ilesc o le"tur ntre cantitatea de moned ?oferta de anA i dinamica economic. ,escoperirea i atra"erea n producie a unor #cminte de metale preioase "enerea# creterea preurilor i o e pansiune a activitii de ansam!lu ?fa#a 5A. Fa#a B se produce n perioadele de reducere a preurilor "enerate de micorarea cantitii de moned i scumpirea relativ a anului. E plicaii prin pro"res te6nic ?fundamentate de 46umpeterA dup care fa#ele ascendente ?5A au la !a# aplicarea n economie a unor inovaii ma9ore. Fiecrui nou ciclu i corespunde o mare familie de inovaii. E plicaiile prin cau#e comple e < pre"tirea i ducerea r#!oaielor> evoluia raporturilor dintre economia dominant i dominat> descoperirea de noi piee etc. $2 'iclul BU+853 a fost definit astfel de ctre Bosep6 46umpeter> ca oma"iu adus lui 'lement Bu"lar ?10117112*A> cel care l7a fundamentat pornind de la evoluiile produciei> preurilor> "radului de ocupare> veniturilor> factorilor de producie> etc.> pe parcursul secolului al PIP7lea.
11

1/(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de consum i se prelun"ete i n timp> are loc o susinere a procesului investiional pentru moderni#area capacitilor de producie e istente i producerea altora noi. Hn aceast fa# !ncile acord credite cu o relativ uurin> creterea economic este simulat artificial prin mrirea masei monetare i a vite#ei de rotaie a monedei> fapt ce determin o tendin de cretere lent dar de durat a preurilor. 'a urmare are loc o cretere a"re"at a cererii "lo!ale pe fondul e istenei fenomenului inflaionist. 4e creea# treptat un e ces de capaciti care> corelat cu procesul inflaionist i creterea structurilor> are ca efect reducerea ratei efective a profitului ?fa de cea anticipatA> mai ales la investiiile mari cu implicaii ne"ative asupra investiiilor de ansam!lu> "radului de ocupare a forei de munc> produciei. Hn faa fenomenelor inflaioniste se adopt politici economice pentru frnarea cererii "lo!ale> ceea ce determin o frnare a investiiilor. %oate acestea sunt manifestri de cri# ?fa#a !A> situaie dificil sau reluarea activitii ?fa#a cA> perioad fericit. 5tt cri#a ciclic ct i fa#a de reluare a activitii conduc spre ultima fa# a ciclului Bu"lar < recesiunea ?fa#a dA. 3ecesiunea se caracteri#ea# prin sta"narea sau reducerea cererii "lo!ale cu efecte directe asupra ocuprii forei de munc> veniturilor reale> investiiilor> cursului titlurilor> ofertei de credit etc. 5"enii economici sunt o!li"ai s adopte msuri drastice de reducere a costurilor i promovare a vn#rilor> apelnd masiv la rennoirea capitalului fi ?inovaii care stimulea# investiiile de moderni#areA ceea ce repre#int factorul decisiv pentru impulsionarea procesului investiional. 'rete "radul de concentrare a activitii> se refac i cresc profiturile i productivitatea "lo!al. 5stfel se "enerea# un nou moment favora!il n evoluia economiei i apoi o nou fa# de e pansiune a ciclului decenal. 'iclurile decenale se derulea# pe fondul celor lun"i ?seculareA. Hn fa#a ascendent a ciclului lun" ies n eviden> la ciclurile decenale fa#ele de e pansiune. Hn fa#a descendent a ciclului lun"> fa#ele de e pansiune ale ciclului decenal manifest sl!iciune datorit influenei oma9ului persistent> inflaiei ridicate precum i datorit faptului c numeroase ramuri i domenii se afl n proces de redimensionare i restructurare de lun" durat.

2.5. C$1.u. "1ur D QITC=IN A ?scurt> minor> 6ipocicluA repre#int o micare ondulatorie care pe parcursul a circa (2 de luni afectea# ansam!lul ramurilor unei economii> se ncadrea#

1/*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

n interiorul ciclului mediu> ntre dou cri#e i contri!uie la modificarea amplitudinii e pansiunii> respectiv contraciei Bu"lar$1. 'iclul economic scurt se derulea# prin dou fa#e i anumeD e pansiunea i contracia creterii economice. 4pecific este faptul c> trecerea de la e pansiune la contracie nu presupune declanarea unei cri#e. ,esfurarea n timp a ciclului @I%'OI; este su"erat astfelD

Hntr7un ciclu Bu"lar se derulea# $7& cicluri @itc6in. 'iclurilor scurte li se dau dou tipuri de e plicaiiD variaia nivelului stocurilor este cau# i efect al decala9elor periodice dintre cerere i ofert "enerate de nesincroni#rile previ#iunilor firmelor cu con9unctura realE e plicaiile !a#ate pe ponderea investiiilor autonome n investiiile totale i raportul dintre investiiile autonome i cele induse. 5!ordarea teoretico7tiinific a evoluiei ciclice a economiei a fost necesar pentru a nele"e mai corect natura> cau#ele i persistena cri#elor economice. Unii teoreticieni au nceput s caute cau#ele cri#elor economice n afara economiei. ,up marea cri# din anii ]&2> n e plicarea ciclurilor economice
$1

;i ,o!rot> ,icionar de Economie> Ed. Economic> 1111> pa". 12$

1/.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

?mai ales cel decenalA> au aprut ca determinante cau#ele de tip endo"en 7 e o"en. Hn !a#a acestor cau#e s7a conclu#ionat faptul c sistemul economic conine n sine mecanisme desta!ili#ante care "enerea# fluctuaii ciclice iar factorii e o"eni ?condiiile naturale> socialeA pot frna sau favori#a aciunea acestora. 2.6. T$!+.+g$( 1r$)e.+r e1+n+m$1e 'ri#ele economice pot fi ciclice i neciclice . F'ri#ele economice ciclice sunt cele care se repet cu o anumit re"ularitate n funcie de ciclul economic.G $$ 5cest tip de cri#e sunt repre#entative ca fa# n cadrul ciclului economic Bu"lar i ciclului @ondratieff i pot fi "enerate de urmtoarele cau#eD sporirea costurilor datorit atra"erii n circuitul economic a unor factori de producie mai scumpi sau de calitate redusE mrirea stocurilorE "enerarea> n cadrul operaiunilor !ursiere a unui sentiment de nencredere ntre operatoriE !ncile tind s restrn" creditul mrind rata do!n#iiE amplificarea procesului de reducere a investiiilor. :e acest fond are loc reducerea ratei profitului i ca urmare economia intr ntr7o manifestare de cri# ciclic. 'ri#ele economice neciclice nu au o anumit repeta!ilitate. Unele cri#e economice neciclice sunt pariale> altele intermediare. 'ri#ele economice neciclice pariale afectea# una sau cteva ramuri ?domeniiA de activitate ?industria siderur"ic> minier> c6imic> construcii navale etc.A. 5cestea se manifest prin reducerea volumului produciei i ocuprii. ) cate"orie important sunt cri#ele a"rare> cri#ele care produc !unuri intermediare> cri#ele ener"etice> de materii prime i cele financiar 7 valutare. Ele se manifest prin insuficiena unor asemenea resurse n raport cu posi!ilitile de acces spre procurarea i consumul lor de ctre anumite ri i cate"orii de a"eni economici. 'ri#ele economice neciclice intermediare cuprind mai multe ramuri cone e i ntrerup temporar fa#a de e pansiune sau cea de reluare a creterii economice. Hn cadrul ciclului Bu"lar ele nu semnific nceperea unui nou ciclu decenal. Hn sens lar" cri#ele economice includ i pe cele de credit> cri#ele structurale i cri#ele mondiale. ,intre toate tipurile de cri#e structurale> cri#a ener"etic pre#int unele caracteristici specifice. 5cest tip de cri# ca fenomen economico7social comple reflect 7Finsuficiena resurselor ener"etice clasice cunoscute pn
$$

;i ,o!rot> ,icionar de Economie> Ed. Economic> Bucureti> 1111> pa". 1(1.

1//

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

acum n raport cu nivelul te6nicii i te6nolo"iei actuale> cu reparti#area pe "lo! i caracterul e ploatrii acestor resurse.G$& 5cest nou tip de cri# structural a economiei mondiale ne ofer suficiente e plicaii i date cu privire la creterea interdependenelor i dimensiunilor spaiale de manifestare. Hn secolul trecut au avut loc mai multe ocuri petroliere. 5!ia n 11/& cnd a i#!ucnit cri#a petrolului> toate eforturile s7au ndreptat spre reluarea livrrilor de petrol n cantitile i ritmul cerut de nevoile economiei mondiale ?cu preponderen a economiilor occidentaleA. ,ar> pro!lema relurii livrrilor de petrol s7a dovedit a fi numai o poriune din re#olvarea cri#ei ener"etice. 5devrata pro!lem> sesi#at ulterior> era c aceast cerin de cretere necontenit a produciei petrolului> a provocat un masiv transfer de resurse financiare i putere economic rilor productoare de petrol care aveau de9a controlul asupra unui mare numr de ntreprinderi din lumea occidental. 4e cunoate faptul c preul petrolului i creterea puterii unor re"imuri politice dictatoriale n statele din )rientul -i9lociu au "enerat intervenia n +olful :ersic n 1111 i 111& a alianei occidentale i nu numai. 'ri#a ener"etic> form a cri#ei economice se caracteri#ea# prinD ameninarea cu o "rav lips de iei sau "a#e naturaleE creterea !rusc i considera!il a preurilor surselor de ener"ie n special la petrol i "a#e naturaleE apariia unor restricii la producie> livrri i consum n diferite riE intensificarea eforturilor pentru descoperirea i ac6i#iionarea de noi surse de ener"ieE impulsionarea cercetrii tiinifice n vederea producerii ener"iei cu costuri mai mici> diversificarea i utili#area mai economic a acesteia> paralel cu meninerea ec6ili!rului ecolo"ic. Efectele cri#ei ener"etice se resimt de la o ar la alta i pe "rupuri de ri> n mod diferit> n funcie de D nivelul de de#voltare a rii respectiveE "radul de orientare a economiei spre consumul de resurse ener"etice ?persistena ramurilor ener"ofa"eAE e istena ?volumul> cantitateaA sau ine istena resurselor naionale de ener"ieE posi!ilitatea financiar de a ac6i#iiona aceste resurse. 4oluionarea cri#ei ener"etice este le"at or"anic de pro"resul te6nic> te6nolo"ic i tiinific> precum i de promovarea n relaiile dintre state a unor
$&

,icionar de economie politic> Ed. :olitic> Bucureti> 11/(.

1/0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

principii care s nlture discriminrile din viaa internaional i reali#area unor sc6im!uri !enefice pentru toi a"enii participani la circuitul internaional de mrfuri. Iat cum acest tip de cri# economic ?cri# ener"eticA condiionea# cri#a alimentar> financiar> demo"rafic> c6iar cea politico 7 militar> iar efectele acesteia se fac !ine simite pn la individ. Hn conclu#ie> cri#ele economice> indiferent de tipul lor> se pot locali#a ntr7o economie sau n cteva economii naionale> altele domin ansam!lul economiilor avnd caracteristicile unei cri#e economice mondiale. 5. C(u)e.e 1r$)e.+r e1+n+m$1e Hn ciuda accenturii caracterului su superte6nici#at> economia a rmas o tiin uman> social> istoric> moral i politic. 'onstrni de raiunea economic actual sinteti#at n dou cuvinte ma"ice> renta!ilitate i productivitate> ma9oritatea economitilor au renunat la a!ordarea pluridisciplinar i pluridimensional a economiei i s7au cantonat n speciali#ri din ce n ce mai n"uste. 5cest fenomen a contri!uit la de#voltarea unor teorii economice focali#ate pe domenii foarte n"uste care vi#ea#D consumatorul> piaa> firma> munca> capitalul> "lo!ali#area> ocuparea> te6nolo"ia> informaia> inovaia etc. 3ealitatea economic este studiat astfel secvenial> lund amploare unele lucrri teoretice care nu privesc economia n ansam!lul su ci> doar unele componente cum ar fiD domeniul pieelor> producia de !unuri> strate"iile economice> calitatea etc. ;ecesitatea studierii realitilor economice a devenit o prioritate i pentru politicieni care i7au luat consilieri economici de prim ran"> n scopul ale"erii politicilor economice optime i reali#rii unui ec6ili!ru economic "lo!al. 'u toate acestea anali#ele economice sunt srace> ale"erea politicilor economice optime 7 o pro!lem iar ec6ili!rul economic "eneral 7 o necunoscut. Oarta economic a omenirii este #"uduit de cri#ele economice care mresc incertitudinile> ndoiala i nencrederea n realismul politicilor aplicate. :e !un dreptate specialiii n economie ncearc s identifice care sunt cau#ele acestor fenomene> cum evoluea# i> mai ales> care sunt cele mai adecvate proceduri de "estionare a lor. 5u fost identificate o serie de cau#e att de natur o!iectiv ?n procesul ciclic al economieiA ct i de natur su!iectiv care vi#ea# acele erori de politic economic "eneratoare de cri#e. 5.%. C(u)e #e n( ur, +0$e1 $-, 8ipsa de fle i!ilitate i adaptare la conte tul "lo!al

1/1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

E periena economic a ultimelor dou decenii a demonstrat c pasul accelerat al sc6im!rilor "lo!ale impune economiilor naionale s fie adapta!ile. 4e folosete tot mai des i autoritar e presia de ordine economic Fsc6im!area continu i adaptarea permanent la cerinele specifice i particulare ale consumatorilorG. Era produciei de mas a trecut. Firmele se diri9ea# pe centre de profit care sunt amplasate n toat lumea pentru a face fa concurenei declanat deD inte"rarea pieelor i internaionali#area mediului de afaceri. 5m depit Fepoca industrialG fundamentat "enial de economistul en"le# 5dam 4mit6. $( ;e situm la nceputul epocii post industriale n care procesul industrial a cedat ordinea de prioritate procesului coerent al afacerilor. 'oerena n aceast epoc este neleas n sensul eficienei ma imale a structurilor i flu urilor financiare create din punct de vedere al profitului reali#at. 5cest fenomen F!r+1e"u. 1+eren*e$ (4(1er$.+rG implic o coeren a economiilor din al patrulea val$* care nu ine seama de limitri i "ranie politice. Iat de ce statele nu7i pot sta!ili prioritile economice dect n funcie de oportunitile cutate de investitori. 4c6im!rile "lo!ale au acionat i asupra conceptului de cretere a acumulrii de capital necesar formrii :.I.B. ?produsului intern !rutA. Economiile de#voltate ale lumii se !a#ea#> n formarea :.I.B.> n primul rnd> pe contri!uia capitalului uman i a capitalului natural i mai puin pe cel fi#ic creat de om ?maini> utila9e> construcii etc.A astfelD capitalul uman cu .(W ?ponderea n formarea :.I.B.AE capitalul natural cu $2WE capitalul fi#ic cu 1.W.
5dam 4mit6> ilustru economist en"le#> nscut n 4coia ? @irNcaldRA la * iunie 1/$&. 4tudia# la Univesitile din +las"oQ> ) ford> apoi devine profesor de lo"ic la Universitatea din +las"oQ ?1/*17 1/.(A. Hn 1//. i apare la 8ondra lucrarea lui cele!r FBo"ia ;aiunilor. 'ercetare asupra naturii i cau#elor eiG. 8ucrarea este privit ca o adevrat FBi!lieG a colii li!erale> are un coninut comple > e aminnd pe lar" sistemul colonial> re"imul marilor companii comerciale> sistemul mercantilist> sistemul monetar !nesc> impo#itele etc. :rincipalele idei ale "ndirii lui 5dam 4mit6 suntD munca i divi#iunea munciiE ordinea economic spontanE importana a"riculturii n economieE !a#ele teoretice ale economiei industriale li!eraleE mecanismul de adaptare a ofertei la cerereE mna invi#i!il care conduce oamenii n aciunile lorE ideea li!ertii economiceE rolul statului ntr7o economie a concurenei etc. :arti#an al li!ertii comerciale a!solute> teoria economic a lui 5dam 4mit6 a stat la !a#a construciei economiei li!erale en"le#e. $* 'onte tul economic la nceputul secolului al PPI7lea atest c semnificaia muncii s7a modificat iar revoluia informaional a determinat un nou criteriu de evaluare a valorilor structurilor or"ani#atorice productiveD dac n secolele PIP i PP valoarea ntreprinderii tradiionale se msura n funcie de pmnt> materii prime> munc> capital 7 ca principali factori de producie 7 la nceputul secolului PPI valoarea societii comerciale const n capacitatea ei de a do!ndi> a distri!ui> a aplica ?la nivel strate"ic i tactic 7 operaionalA 'U;)5%E3E5.
$(

102

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Elementele care impun aceast adapta!ilitate la conte tul "lo!al e ercit presiuni att asupra statelor ct i asupra firmelor. ,eci#iile privind evoluia economic a societii ar tre!ui ndeprtate de vec6ile teorii> structuri i aran9amente ale economiei tradiionale i adaptate la cerinele pieei "lo!ale de ast#i> n care puterea te6nolo"iilor actuale i capacitatea structurilor de deci#ie n a intui evoluiile viitoare> vor asi"ura fle i!ilitatea necesar. 8ipsa fle i!ilitii i adaptrii la conte tul "lo!al poate "enera pertur!aii "rave n sistemele economice actuale. B. E9er1$ (re( ;egem+n$e$ !+.$ $1e3 e1+n+m$1e /$ m$.$ (re Bn re.(*$$.e $n ern(*$+n(.e Economia politic internaional consider c relaiile internaionale au i o accentuat dimensiune politic i c actorii principali ai acestor relaii sunt statele> i nu productorii sau consumatorii. 4unt diverse curente $. ale "ndirii economice care susin c statele puternice au rol important n or"ani#area i funcionarea economiei mondiale i c6iar imprim o linie ascendent sau descendent evoluiei economiei mondiale. Istoria umanitii cuprinde numeroase e emple de ri care> avnd o mare putere economic i politic> au definit i dominat re"ulile economice ale lumii ?3oma antic> -area Britanie n secolul al PIP7lea> 4U5 dup 11(*A. :rincipiul 6e"emoniei ?e ercitarea puterii de dominaie fr s e iste reacii pe msurA presupuneD influen "eo"raficE supremaia i controlul reelelor economiceE controlul flu urilor financiare> a inovaiilor te6nolo"iceE dominaia sc6im!urilor comercialeE atri!ute militare formida!ile.
'urentual realist este o urmare a "ndirii lui -ac6iavelli i pe care l re"sim n operele lui Friedric6 8ist. 4e acreditea# ideea c puterea unui stat se !a#ea# pe resursele naturale e istente> pe demo"rafie> pe suprafaa teritoriului> pe arsenalul militar. Economia nu este dect un instrument de afirmare a puterii unei ri fa de restul lumii. 4c6im!ul internaional nu poate fi n totalitate po#itiv ?nu toi partenerii cti"A ci se pre#int ca un 9oc cu o sum #ero ?pierderile dominailor sunt e"ale cu cti"urile dominanilorA. 'urentul neoli!eral> n opo#iie cu cel realist> e clude aspectul violent al raporturilor dintre state> afirmnd c acestea nu sunt omnipotente> ci i impart puterea cu ali actori ?firmele multinaionaleA. Introduc n ecuaia relaiilor internaionale posi!ilitatea coaliiilor n condiiile n care acestea pot oferi anse de cti" relativ mem!rilor lor. Friedric6 8ist ?1/01710(.A economist "erman> a devenit cele!ru fiind adeptul protecionismului educativ necesar prote9rii economiei "ermane.
$.

101

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

4pri9init de o economie strlucitoare> 4U5 conduce autoritar politica economic internaional. ,eci> supremaia 6e"emonului nu se afirm ntotdeauna peste tot ?industrie> comer> a"ricultur> te6nolo"ie etc.A> interesul su este de a7i desc6ide frontierele pentru ca anumite state s se apropie de ara 6e"emonic. Hn acest fel> el i poate e ercita mai !ine dominaia te6nolo"ic> poate s ndatore#e n timp aceste state fa de el. Imediat dup cel de7al II7lea r#!oi mondial au fost puse n aplicare noi forme de cola!orare> mai ales n domeniul comercial. :entru or"ani#area i reali#area unei reduceri controlate a o!stacolelor care se situau n faa sc6im!urilor comerciale s7a semnat un acord +5%% ?+eneral 5"reement on %ariffs and %radeA$/ de ctre un numr de state. 4istemul +5%% ar putea s par un fel de model de e"alitate ntre statele lumii. Hn realitate el corespunde unei or"ani#ri ierar6i#ate a lumii n care 4U5 deine un loc dominant. 5ceast putere 6e"emonic este i mai evident n domeniul monetar. '6iar i n cadrul Fondului -onetar Internaional ?F-IA$0 puterea de influen a unei ri este direct proporional cu prile pe care la deine n capitalul instituiei. 4pre e emplu> n $22$> 4U5 deinea 10>&W din capital> +ermania *>/W> Frana *>1W> iar toate rile n curs de de#voltare sau aflate n tran#iie> n ansam!lu $0>.W. ,atorit faptului c 6otrrile adoptate de F-I nu au fost aplicate inte"ral de toate statele mem!re au fost necesare unele intervenii ale or"ani#aiei de monitori#are i orientare a reformelor economice n interiorul unor state. Un asemenea rol 6e"emonic l e ercit i Banca -ondial$1 al crei o!iectiv principal este spri9inirea rilor n curs de de#voltare pentru creterea standardului lor de via prin utili#area resurselor financiare provenind din rile
+5%% < acord semnat n 11(/ ntre $& state i rennoit periodic pn n 111(> cu mult mai multe state contractante. :rincipii de !a#D reciprocitate> nondiscriminarea ?clau#a naiunii celei mai favori#ateA> drepturile de vam sunt preci#ate> tratament naional ?n afara ta rii prin dreptul de vam> !unurile importate tre!uie s !eneficie#e de acelai tratament precum !unurile naionale compara!ileA. $0 F-I> Fondul -onetar Internaional < or"ani#aie speciali#at a );U> nfiinat n 11(* ce cuprinde ma9oritatea statelor mem!er ?ale );UA destinat s asi"ure funcionarea sistemului valutar internaional. F-I este finanat prin contri!uii ale rilor mem!re> sumele asi"urate de fiecare ar fiind determinate de estimarea scopurilor ei. F-I urmrete cooperarea monetar internaional i de#voltarea comerului internaional. F-I "estionea# cooperarea dintre ri n domeniul valutar> corectea# de#ec6ili!rele !alanelor de pli ale rilor mem!re> nlesnete creterea ec6ili!rat a comerului mondial etc. 4ediul F-I este la aas6in"ton. $1 Banca -ondial ?B -A 7 sistem !ancar format dinD Banca Internaional pentru 3econstrucie i ,e#voltare ?B.I.3.,.A> 'orporaia Financiar Internaional ?I.F.'.A> 5sociaia pentru ,e#voltare Internaional ?I.,.5.A i 5sociaia de +arantare -ultilateral a Investiiilor ?-.I.+.5.A. )!iectivul principal l constituie spri9inirea financiar a rilor n curs de de#voltare. 3omnia a aderat la B.-. n 11/&.
$/

10$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de#voltate. :rin finanarea e tern suplimentar pe care o asi"ur> contri!uie la uurarea poverii datoriei e terne a acestor ri. ,e cele mai multe ori asistena te6nic a instituiilor Bncii -ondiale este mai important dect finanarea> astfel c> multe pro"rame de a9ustare au contri!uit la diminuarea pro!lemelor datoriei e terne. 59utorul financiar acordat este nsoit de nite condiii ?restriciiA necesare disponi!ili#rii resurselor pentru investiiile directe i de#voltare. :rin nerespectarea acestor condiii sunt amplificate cau#ele care afectea# ne"ativ structurile economice naionale. 4tarea de dominaie economic mondial i militar a 4U5 ?n $222 producia rii repre#enta &$>*W din producia mondial iar !u"etul militar era mai mare dect suma !u"etelor celorlalte ri la un locA a determinat implicarea acesteia> n plan diplomatic> n dosare e trem de complicateD ne"ocierile de pace din )rientul 5propiat i BalcaniE constrn"erea 3usiei s semne#e un acord cu ;5%) &2 care permitea lr"irea spre est a 5lianeiE asumarea rolului de stat fanion n r#!oiul antiterorist i interveniile armate n 5f"anistan ?$22$A i IraN ?$22&A. 4oluionarea ntr7un anumit mod a acestor dosare a afectat> uneori destul de su!stanial> politica economic mondial dar i economiile naionale i a demonstrat tendina de e tindere a intereselor economice ale 4U5 la scar planetar n conte tul crora comerul i economia rmn prioritile de prim ran". Hn aceast lume !a#at pe o tendin de 6e"emonie> definirea propriilor politici economice ncorporea# deopotriv atitudini conflictuale ?de cri#A i cooperante. C. Pr(1 $1$.e (n $1+n1uren*$(.e E ist un punct de vedere unanim care acreditea# ideea c Ffora re"ulatoare cea mai important a economiei de pia este concurenaG&1. 5!ordat n plan economic> concurena este ntotdeauna le"at de tran#acii pe pia> de cerere i ofert i de procesul sc6im!ului. 5stfel> se poate aprecia c e ist concuren economic dac consumatorul poate ale"e ntre mai multe alternative i are li!ertatea s alea" alternativa cea mai avanta9oas nevoilor
;5%) ?)r"ani#aia %ratatului ;ord 5tlanticA> nfiinat n aprilie 11(1> la aas6in"ton> 5lian de aprare colectiv> conform definiiei de la 53%. *1 al 'artei );U. 3omnia a devenit mem!r a ;5%) n mai $22(. &1 %atiana -oteanu> 'oncurena. 5!ordri teoretice i practice > Ed. Economic> Bucureti> $222> pa". 1&.
&2

10&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

sale. 5cest instrument al pieei li!ere i orientea# pe a"enii economici spre a produce ceea ce ateapt consumatorii> la costuri ct mai reduse n condiiile date> prin urmare> asi"ur productorilor preurile i profilurile ateptate> iar consumatorilor> satisfacerea nevoilor. F'ompetiia conduce la continua perfecionare i eficienti#are a produciei. Ea determin productorul s elimine risipa i s scad costurile> astfel nct s vnd la un pre mai mic dect alii. Hi elimin pe cei ale cror costuri rmn ridicate i face astfel nct s se concentre#e producia n minile acelora ale cror costuri sunt mai miciG.?'lair ailco A. 'oncurena urmreteD satisfacerea cererii consumatorilor> promovarea cercetrii i inovaiei> folosirea eficient a resurselor> limitarea puterii economice i implicit> a celei politiceE distri!uia ec6ita!il a veniturilor. ,e cele mai multe ori ns> n rile cu economie n tran#iie> ntreprinderile caut s7i do!ndeasc o po#iie dominant pe pia i recur" la practici anticoncureniale. :o#iia dominant pe pia ?monopolulA se consider atunci cnd o firm care activea# sin"ur pe piaa respectiv poate s profite din plin de puterea ei fa de distri!uitorii i consumatorii !unurilor sau serviciilor pe care le furni#ea#. ) firm monopol poate 6otr preul de vn#are i poate o!ine cel mai mare profit fr a fi scoas de pe pia prin competiie> prin dou posi!ilitiD prin utili#area unor practici anticoncureniale> ncearc s devin firma cea mai puternic sau unicE nc6eierea unor nele"eri ?cartelA cu concurenii e isteni ?"rupul de firme productoare sau distri!uitoare ale aceluiai produsA n scopul fi rii preului i mpririi pieelorE o!iectul cartelului const n ridicarea preurilor prin nlturarea sau reducerea concurenei. 5stfel> se reduc cantitile de produse vndute> cresc preurile> profiturile se ma imi#ea#> apar serioase dere"lri economice. 5semenea fenomene pot apare atunci cnd frontierele se desc6id pentru mrfurile strine i cnd unele firme auto6tone nu pot ine pasul cu aceste practici anticoncureniale. Hn unele situaii de desc6idere a frontierelor comerciale> c6iar i n condiiile unei concurene reale i le"ale sunt anumite componente economice ?ramuri sau firmeA care nu re#ist i cer intervenia statului pentru prote9area lor. 'a instrument sta!il s7a folosit politica ta elor vamale> adevrate !ariere n calea importurilor. Crile industriali#ate occidentale au a!andonat pro"resiv sistemul protecionist vamal prin ta e i au nc6eiat unele acorduri comerciale su! tutela or"anismelor economice +5%% ?+eneral 5"rement on %ariffs and %radeA i ).-.'. ?)r"ani#aia -ondial a 'omeruluiA.

10(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Hn unele ramuri vulnera!ile ?a"ricultur> siderur"ie> confecii> te tile> nclminteA !arierele vamale s7au pstrat su! o form mascat ?autori#aii> norme sanitare sau te6nice etc.A> ani6ilnd imitaia produsului ori"inal ?mrfurile contrafcuteA> care odat intrate pe pia> pot produce pertur!aii economice "rave. D. L$m$ (re( re"ur"e.+r e1+n+m$1e /$ ( (11e"u.u$ .( re"ur"e )rice activitate uman presupune utili#are de resurse specifice> n cantiti determinate i de calitate corespun#toare. 3esursele economice constau n totalitatea elementelor> premiselor7directe i indirecte7ale aciunii sociale practice> care sunt utili#a!ile> pot fi atrase i sunt efectiv folosite la producerea i o!inerea de !unuri. :remisa primar a satisfacerii nevoilor oamenilor o constituie natura. -ediul natural este acela care ofer resursele economice att de necesare e istenei oamenilor i activitilor acestora. 3esursele natural7materiale cuprindD aA Re"ur"e.e !r$m(re D+r$g$n(reE pot fiD dup durata folosirii lorD nere"enera!ile7epui#a!ile ?#cmintele de com!usti!il fosil i minereuriA i re"enera!ile ?pmntul> aerul> apaAE dup "radul de recuperareD recupera!ile ?materii primeA> parial recupera!ile ?!iolo"iceA> nerecupera!ile ?resursele ener"eticeAE dup cantitatea e istent ?volumAD pot fi a!undente sau deficitare. 5nali#ate la nivel "lo!al> resursele naturale se caracteri#ea# prin raritate i limitativitate.

!A Re"ur"e.e um(ne care includD potenialul demo"rafic ?ponderea populaiei active n totalul populaieiAE "radul de pre"tire profesional i mana"erial a forei de muncE performana sistemului instructiv educaional de formare profesional a forei de munc. Hn afara celor dou tipuri de resurse natural < materiale ?primare i umaneA> activitatea economic mai folosete resursele financiare ?capitalul financiar> veniturile reali#ate i disponi!ile pentru a fi alocate de#voltriiA i resursele informaionale ?toate acele tipuri de resurse folosite de factorul uman n scopuri de cunoatere> deci#ie i aciuneA. )rice activitate economic> anali#at din punct

10*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de vedere practic> este su!ordonat raportului nevoi 7 resurse. Hnc de la apariie> aceasta s7a derulat su! presiunea raritii resurselor. Iat de ce tiina economic a fundamentat F8e"ea raritii resurselorG < le"e care e prim corelaia nevoi < resurseD Fvolumul> structurile i calitatea resurselor economice se modific mai ncet dect volumul> structura i intensitatea nevoilor umaneG. Hn funcie de le"ea raritii resurselor> e1+n+m$( se poate defini astfelD E1+n+m$( n+rm( $-, se caracteri#ea# prin !una folosire a resurselor rare se aprecia# prin "radul de satisfacere a nevoilor> privite ca aspiraii> respectiv ca mo!iluri ale or"ani#rii procesului de o!inere a !unurilor. E1+n+m$( !+)$ $-, se caracteri#ea# prin fi area eficienei activitilor ca punct de pornire n opiunile indivi#ilor i socio7"rupurilor ct i n folosirea resurselor disponi!ile. 'onclu#ionnd> putem susine ideea c> activitatea economic definete procesul comple care reflect faptele> actele> comportamentele i deci#iile oamenilor privitoare la accesul> e ploatarea i utili#area resurselor economice n vederea producerii> circulaiei> repartiiei i consumului de !unuri n funcie de nevoile i interesele economice. ,in aceste considerente s7au intensificat preocuprile> n plan mondial> pentru e ploatarea raional i pstrarea patrimoniului natural i s7au sta!ilit condiiile pe care de#voltarea economic actual i viitoare tre!uie s le respecte pentru ca "eneraiile viitoare s nu suporte consecinele opiunilor economice actuale. 5ceast opiune "lo!al privind e ploatarea i protecia mediului natural se !a#ea# pe un concept nou Fde#voltarea dura!ilG. &$5n"a9area comunitilor umane ntr7un proces de de#voltare dura!il presupune anali#a i proiectarea aciunilor n patru dimensiuniD economic> social> politic> ecolo"ic ?de mediuA. Fiecare dimensiune "enerea#> la rndul su> o multitudine de conflicte i contradicii "eneratoare de cri#e. ,imensiunea economic vi#ea# att cantitatea i calitatea resurselor economice folosite ?natural < materiale i umaneA ct i procesul de transformare al acestora n !unuri i servicii de consum. 5nali#ele re"ionale i locale ale raportului dintre nevoile ener"etice i resursele principale de acoperire ?petrolul i "a#ele naturaleA scot n eviden "ravele pertur!aii economice produse de ocurile petroliere i reflectate n oscilaiile preurilor. ,e asemenea> raportul dintre nevoile alimentare ale populaiei ?care sunt e poneniale determinate de e plo#ia demo"raficA i sursele alimentare tot mai limitate. :rocesul de
,e#voltare dura!il < 'oninutul conceptului este preci#at de 'omisia BruntlandD Fde#voltarea dura!il este o de#voltare care permite "eneraiei pre#ente s rspund nevoilor pre#entului fr a compromite capacitatea "eneraiilor viitoare de a rspunde nevoilor lorG.
&$

10.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

transformare a resurselor n !unuri i servicii de consum constituie> de asemenea> o surs "eneratoare de "rave contradicii. )menirea> dei> a parcurs un drum lun" de la perioada industrial ?valurile I i IIA la perioada post7industrial ?valul I= < epoca cunoateriiA> constituie un ansam!lu 6etero"en> un mo#aic te6nolo"ic. 4istemele economice naionale situate pe 6arta economic a lumii folosesc te6nolo"ii aflate pe scara eficienei economice i deci a productivitii. 5cest fenomen an"a9ea# cantiti de resurse diferite ?unele irositeA precum i efecte economice ine"ale> surse de cri#e economice. ,imensiunea social const n "radul de an"a9are a forei de munc> precum i de satisfacere a nevoilor umane. i n acest plan identificm elemente "eneratoare de cri#e economice. ,eteriorarea raportului dintre populaia activ i pensionari> oma9ul> indicatorii demo"rafici> starea de sntate a populaiei sunt numai cteva elemente care afectea# n mod deose!it resursele umane. 4e pot declana cri#e sociale "rave ce pot afecta sistemul economic naional sau altele ?cum este fenomenul mi"raiei sau crima economic transfrontalierA pot "enera pertur!aii economice re"ionale sau "lo!ale. ,imensiunea politic vi#ea#> pe de o parte> accesul la resurse dar i politicile sociale proiectate i aplicate. 8upta acer! pentru accesul> "estionarea i supremaia asupra resurselor ener"etice ale planetei cunoate o escaladare puternic i se manifest su! formaD invadri de teritorii> sanciuni economice> !loca9e financiare> investiii masive etc. Epui#area treptat a acestora va muta succesiv centrul de "reutate al interesului "eopolitic> va amplifica starea de tensiune att ntre state ct i ntre centrii de putere. Unele forme de confruntare n !tlia pentru resurse ?n afar de petrol> "a#e i ap> elitele intelectuale> informaiileA vor cunoate forme violente ?armateA care vor spori "radul de risc economic n anumite #one i vor desta!ili#a multe sisteme economice. :oliticile sociale vor rmne n competena statelor ct i a marilor ansam!le politico7 economice inte"rate ce vor suporta tot mai "reu costurile acestora. ) "estionarea defectuoas a acestor politici pot aduce pre9udicii serioase n sectoarele strate"iceD nvmnt> sntate> aprare i ordine pu!lic. ,imensiunea ecolo"ic ?de mediuA ,e#!aterile pe tema de"radrii mediului i a condiiilor de via pentru o mare parte din populaia mondial constituie o permanen a conferinelor internaionale.&& 4e tie c pro!lema emisiei de "a#e to ice i cu efect de ser
Hntlnirea la vrf de la 3io ?111$A> 8a %erre de 3io ?111$A rile de#voltate s7au an"a9at s creasc a9utorul pu!lic pentru rile n curs de de#voltare care s7au an"a9at s fac pai serioi n protecia mediului. 5cest a9utor era estimat la 2>/W din :IB7ul rilor !o"ate ns a rmas o promisiune neonorat.
&&

10/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

sunt le"ate de ncl#irea climei i de marile pertur!aii n ec6ili!rul ecolo"ic al planetei. )ri emisiile de "a#e constituie re#ultatul activitilor industriale> transporturilor i a celor mena9ere. 'u toate c a crescut numrul fenomenelor naturale violente ?inundaii> secete> furtuniA> semne tot mai vi#i!ile ale dere"lrii civili#aiei industriale este "reu de presupus o sc6im!are radical a concepiei economice. %otui unele msuri adoptate n cadrul acordurilor internaionale ?@Roto < 111/A risc s produc unele dere"lri ma9ore ale #onelor unde de#voltarea industrial este n plin avnt ?India> '6ina> Indone#ia etc.A iar unele ramuri economice ?industria petro7c6imicA s sufere transformri. 5.2. C(u)e.e #e n( ur, "u0$e1 $-, Hn "eneral> politicile economice ar tre!ui s proiecte#e> n mod tiinific> o!iectivele economice i sociale ale statului pe o perioad de timp i s le pun n aplicare pornind de la premisele e istente. Elementele principale care au stimulat sau restricionat efortul economic al statului re#ult> n cele mai multe situaii> din coninutul orientrilor doctrinare fundamentate i implementate de factorul politic. :rin urmare> cau#ele de natur su!iectiv "eneratoare de cri#e economice se refer tocmai la acele erori de politic economic produse de ctre structurile responsa!ile cu securitatea> coerena> ordinea> performanele i continuitatea sistemului economic. Hn msura n care aceste structuri "uvernamentale situate la nivel central i local sunt ncadrate cu specialiti de marc n domeniile repre#entative> mar9a de eroare n domeniul economic este mai redus iar riscul economic scade. A. Cen r(.$)(re( !u er$$ #e #e1$)$e e1+n+m$1, ,eteriorarea unei economii se produce pe fondul acestui mod supracentrali#at de a lua deci#ii la vrf n !a#a planului unic de de#voltare economico < social. 'onform acestui plan se urmrea punerea n aplicare> pe termen lun"> a unei strate"ii de de#voltare economico < social a ntre"ii ri prin reparti#area resurselor pentru investiii de la nivel ramur pn la nivel sector economic> n funcie de valoarea Fondului de acumulare raportat la cea a
Hntlnirea la nivel nalt de la Bo6annes!ur" ?au"ust $22$A a!ordea# pro!lemele rmase neonorate la 3io dar i unele elemente referitoare la limitarea emisiilor de "a#e ?o!iectul protocolului de la @Roto < 111/A. 5ceast ntlnire ar fi tre!uit s re"lemente#e pro!lemele referitoare la de#voltarea dura!il i mai ales cele sociale. 4u"estiile pre#entate de unele state privind nfiinarea unei autoriti care s impun norme drastice pentru protecia mediului au euat.

100

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Fondului de consum. %otodat> deci#iile la vrf fi au pe termen scurt cantitatea de resurse alocat pentru producia de !unuri i servicii pn la nivel ntreprindere dar i n domenii strate"ice speciale cum suntD nvmntul> cercetarea i cultura. 5cest principiu economic ?i politicAFcentralismul democraticG specific sistemului socialist&( ?comunistA a produs fenomene anacronice cu efecte "rave asupra nivelului de trai i calitii vieii populaiei. ,atorit acestei centrali#ri e cesive a puterii de deci#ie> evoluia fenomenului economic cunoate aspecte "rave cum suntD me"aindustriali#area> planificarea unor ritmuri nalte de cretere n ramurile ener"ofa"e i ener"ointensive ?petroc6imia> siderur"ia> metalur"iaA. Hn aceste condiii apar pierderi mari ?"urile ne"re ale economieiA iar specialitii recur" la artificii de calcul pentru a raporta creterea produciei peste cifrele normal acceptate. Hntr7o asemenea economie> presiunile asupra venitului naional rupeau din valoarea acestuia apro imativ &2W 7 (2W pentru Fondul de de#voltare. ,e cele mai multe ori> pierderile economice se ascund su! sistemul creditelor !ancare pentru c acestea nu mai pot fi acoperite la nc6eierea e erciiilor financiare. B. De)$n4+rm(re( e1+n+m$1, !r$n "$" emu. $n4+rm(*$+n(. 4e cunoate faptul c orice informaie poate fi util dac este real> e act> o!iectiv i credi!il. 5cest de#iderat poate fi reali#at cu condiia ca or"anismele care o!in> prelucrea# i promovea# flu ul informaional s fie autonome. ,e cele mai multe ori ns> structurile a!ilitate prin le"e s "estione#e aceste informaii de natur economic> dependente economic la rndul lor de structurile politice> deformea# adevratul sens al acestora. :rin atri!uirea caracterului secret al datelor i prin limitarea pu!licaiilor statistice> prin impunerea de ctre or"anele de deci#ie economic a unor niveluri nereale indicatorilor economici> se
?pre e7e#pl!, la ni8el!l anilor V(6, regi#!l co#!nis :ncorpora sis e#!l decizional de 8@r9 :n a%a n!#i ele doc!#en e progra# as 9el= &. "rogra#!l direc i8 de dez8ol are econo#ico social a Ro#@niei :n pro9il eri orial :n perioada &'(&>&'(/. ). ). "rogra#!l direc i8 de cerce are % iin+i9ic, dez8ol are ehnologic %i de in rod!cere a progres!l!i ehnic :n perioada &'(&>&''6 %i direc+iile principale p@n :n )666. -. "rogra#!l direc i8 de cerce are %i dez8ol are :n do#eni!l energiei pe perioada &'(&>&''6 %i orien rile generale p@n :n )666. .. "rogra#!l direc i8 de cre% ere a ni8el!l!i de rai :n perioada &'(&> &'(/ %i de ridicare con in! a cali +ii 8ie+ii. %oate aceste documente erau> n mod democratic> nfiate poporului pentru a le cunoate spre a c6i!#ui asupra lor i a le de#!ate venind cu noi propuneri i su"estii.G
-.

101

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

ascund efectele ne"ative ale deci#iilor i se creea# situaia parado al ca noile o!iective s se fundamente#e pe resurse ine istente. 3aportrile unor indicatori sintetici cum suntD producia> preurile> salariul real> rata srciei> produsul intern !rut etc.> ia valori mult amplificate spre sfera po#itiv> conduc la dere"larea ntre"ului sistem informaional> la pierderea credi!ilitii> la deformarea inte"ritii morale a unor ntre"i "eneraii de specialiti i lucrtori. =ec6iul sistem comunist folosea> de asemenea> pentru de#informare> metoda preurilor administrate> sta!ilite n mod centrali#at pe sistemul preurilor i tarifelor unice fi e> pentru perioade ndelun"ate. Fiind vala!ile pentru toate produsele i serviciile> aceste preuri nre"istrau a!ateri denumite i distorsiuni de pre n care se includeau pierderile de producie> de circulaie ale mrfurilor ct i alte pierderi "enerate de su!evaluarea c6eltuielilor de amorti#are ale capitalului fi > re!uturile i pierderile nete6nolo"ice. %oate aceste anomalii pot dere"la orice tip de economie iar unele efecte se fac simite pe termen lun". Economiile sunt e trem de vulnera!ile la aciunea unor factori care nsoesc r#!oaiele> revoluiile sau "ravele conflicte sociale. ,e cele mai multe ori> dup consumarea unui asemenea eveniment are loc i trecerea de la sistemul vec6i ?politic> economic> socialA la cel nou. :erioada de timp necesar unei societi pentru a a!andona vec6iul sistem i a implementa noul sistem este denumit n teoria politic i economic F:erioad de tran#iieG. )menirea a trecut n diferite etape i pe diferite arii "eo"rafice prin mai multe perioade de tran#iie> ns> cu si"uran> perioada de dup 1101 pre#int unele specificiti su! aspectul cau#elor de natur su!iectiv "eneratoare de cri#e economice. C. D$" +r"$un$ m(J+re Bn 4un1*$+n(re( $n" $ u*$+n(., Imediat dup consumarea evenimentului social violent apare o multitudine de dificulti economice "enerate fie de dispariia unor structuri instituionale vec6i fie de distorsiunile "rave e istente n funcionarea acelora care i continu activitatea. :rin dispariia instituiilor de stat ale planificrii fr apariia altora specifice economiei de pia s7a produs o anumit derut n comportamentul or"ani#aional> muli dintre a"enii economici devenind !rusc inopera!ili.

112

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

4cderea masiv a produciei i implicit scderea :.I.B. n primii ani se datorea# destructurrii componentei industriale&*. 5ceast component industrial se deteriorea# "rav su! aspectul performanelor n lipsa unui or"anism de deci#ie care s facilite#e adaptarea ntre"ului sistem> treptat i eficient> la noile condiii ale economiei de pia. Hn unele sisteme economice> a"ricultura constituie> de asemenea> o component foarte important. Un sistem a"ricol> dei dispune de potenial ara!il net superior i soluri de !un calitate> poate intra n cri# datorit sistemului defectuos de e ploatare a terenurilor a"ricole> nentreinerii sau a!andonrii sistemelor de iri"aie> frmirii terenurilor a"ricole> dotrii te6nice sla!e i nvec6ite> resurselor umane m!trnite precum i a resurselor financiare deficitare. -ai adu"m la aceste cau#e i pe cele le"ate de structura proprietii asupra pmntului i nu> n ultimul rnd> interveniile nefaste i diri9ate din e teriorul statului respectiv. -otenirea instituional lsat de re"imul politic comunist a fcut ca n 3omnia> a"ricultura s cunoasc dup 1101 perioade e trem de critice&..
Sn pri#ii ani d!p &'(' :n Ro#@nia a scz! #asi8 prod!c+ia %i i#plici ".$.B. pe 9ond!l scderii br!% e a prod!c+iei ind!s riale. *s 9el, :n &'') prod!c+ia ind!s rial a scz! c! 2-W 9a+ de &'('. Sn 8echea organizare econo#ic, sec or!l ind!s riei era reprezen a , :n #are par e, de :n reprinderile gigan ice ignor@nd!>se o al $.M.M>!rile. Sn &'(', !n n!#r de --2 :n reprinderi ,&2W din o al!l celor e7is en e< c! pes e -666 de angaEa+i ob+inea! pes e /6W din prod!c+ia ind!s rial o al c! !n procen de /-W din o al!l salaria+ilor din ind!s rie. Cn n!#r de ;-' de :n reprinderi ,-/W din o al!l celor e7is en e< c! !n n!#r de angaEa+i :n re &666 -666, o9erea! -/W din prod!c+ia ind!s rial %i oc!pa! -.W din o al!l angaEa+ilor din sec or!l ind!s rial. $.M.M.>!rile c! #ai p!+in de /66 de l!cr ori era! reprezen a e :n r>o pondere o al nese#ni9ica i8, realiza! 2W din prod!c+ia ind!s rial %i oc!pa! .W din o al!l 9or+ei de #!nc din ind!s rie. -2 Sn )66/ :n Ro#@nia, .6W din pop!la+ia ac i8 a +rii es e oc!pa :n agric!l !r. ?!pra9a+a agricol reprezin 2)W din s!pra9a+a o al a 9ond!l!i 9!nciar, dep%ind c! &G- #edia s a elor din CE a cror pondere es e de .-W. Din o al!l s!pra9e+ei agricole -'W es e eren arabil, ;W 9@ne+e, &.W p%!ni, &W 8ii, &W li8ezi. ?!pra9a+a #edie de eren arabil pe cap de loc!i or es e de 6,.& ha co#para i8 c! 6,)6 ha c@ re8in !n!i loc!i or din C.E. De%i disp!ne de !n po en+ial arabil s!perior #!l or +ri e!ropene, #od!l de e7ploa are a eren!rilor es e de ip e7 ensi8, pes e ;6W es e des ina c!l !rilor de cereale care a! !n randa#en econo#ic scz! :n co#para+ie c! plan ele ehnice sa! leg!#ele. Snain e de &'(' era! a#enaEa e pen r! iriga+ii -,) #ilioane ha eren arabil :ns doar o #ic par e din ins ala+ii p! ea! 9i 9olosi e da ori desco#ple rii prin 9!r !ri, abandonrii, lipsei de :n re+inere. Sn r>!n clasa#en al pri#elor )6 +ri e!ropene, Ro#@nia oc!pa loc!l al />lea :n 9!nc+ie de s!pra9a+a arabil iar :n 9!nc+ie de s!pra9a+a iriga , loc!l al )>lea. Cn 9ac or i#por an genera or de criz :l cons i !ie #od!l :n care s!n aplica e legile 9ond!l!i 9!nciar. Sn !r#a aplicrii Legii 9ond!l!i 9!nciar Dr. &(G&''&, :n cel #ai de9ec !os #od posibil, Ro#@nia a de8eni +ara c! agric!l !ra cea #ai 9r@#i+a din E!ropa aE!ng@nd :n r>o si !a+ie si#ilar c! cea din perioada in erbelic ,;6W din
-/

111

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

,istorsiunile ma9ore care apar n funcionarea instituional fac imposi!il proiectarea i aplicarea unei strate"ii economice coerente i consistente> apte s asi"ure condiiile necesare pentru relansarea economiei i pro"resului unei ri. Este de preferat ca anterior consumrii actului revoluionar sau n cel mai ru ca#> imediat dup acesta> instituiile vec6i sau cele nou constituite s clarifice n termeni ct mai concreiD tipul de societate i economie pe care7l urmea# ara respectiv> o!iectivele reformei proiectate pe o perioad de timp> procedura de lic6idare a structurilor centralist7etatiste din economie fr a se distru"e economia> compati!ili#area eficienei economice cu ec6itatea> coe#iunea social i ridicarea nivelului de trai. Hn cadrul acestor activiti> strate"ii i pro"rame> populaia rii respective> ca partener i reali#ator al lor> tre!uie s7i "seasc locul i rolul adecvate. ;u este lipsit de importan i incapacitatea prelun"it a unor instituii nou formate de dimensiona speciali#area i profilarea vec6iului comple economic pe ramuri> su!ramuri i principalele cate"orii de produse n consens cu cererea intern i e tern i punerea n valoare a avanta9elor competitive> n condiiile ideii li!eral7europene de aciune a le"ilor pieii. 8a aceste erori de politic economic> produse de sc6im!rile "uvernamentale mai pot fi adu"ateD
stimularea unor e porturi de mrfuri cu un important coninut de munc

necalificat i importul unor !unuri cu important coninut de munc calificat. 5cest tip de comer antrenea# scderea masiv a numrului locurilor de munc i produce un de#ec6ili!ru ntre munca calificat i cea necalificatE adncirea ine"alitilor interne ?consecin a ine"alitii veniturilorA prin aplicarea unor politici cum suntD 7 stimularea creterii unor activiti importante cu venituri foarte mari i desfiinarea altoraE 7 politici economice difereniate i prefereniale pentru diferite re"iuniE 7 desc6iderea spre e terior pentru unele "rupuri favori#ateE 7 aplicarea unor politici compensatorii firaveE

proprie +i #soar p@n la - ha<. ? r!c !ra proprie +ii as!pra p#@n !l!i ara de ase#enea o si !a+ie genera oare de criz, 2/W din eren!rile agricole se a9l :n proprie a ea 9a#iliilor de pensionari ,ca egorie de9a8oriza c! 8eni !ri #ici %i res!rse 9izice slabe.

11$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

desc6iderea !rusc a frontierelor pentru mrfuri i pentru capitalul strin>

e punnd piaa intern i economia naional unor factori de risc i de vulnera!ilitateE diminuarea ponderii populaiei active n totalul populaiei rii ca urmare a aplicrii unor reclame sau unor restructurri impuse de recomandrile i condiionrile instituiilor economice i financiare mondialeE preocuprile sla!e n ce privete pstrarea patrimoniului natural ct i asi"urarea acelor condiii pe care le solicit conceptul de#voltrii dura!ile ?compromiterea capacitilor "eneraiilor viitoare de a rspunde nevoilor lor. ,e"radrile n"ri9ortoare ale mediului> alimentarea deficitar cu ap pota!il> emisiile de "a#e to ice> activitile iresponsa!ile de despdurire> deteriorarea terenurilor ara!ile> scderea fertilitii pmntului> a!sena colari#rii i a condiiilor propice de munc> toate sunt apana9ul comportamentului mana"erial instituional i umanE practicile frauduloase ale unor mana"eri> afaceriti ntresc sentimentul de nencredere al unei pri a salariailor> acionarilor i societii civile fa de aceia care sunt preocupai numai de m!o"irea personalE ine istena sau aciunea sla! a unor investitori sociali care renun la o parte din veniturile lor pentru a o dona unor cau#e de interes social "eneral> sla!a performan a fondului de pensii fac aproape imposi!il activitatea de investiii sociale i pot produce cri#e "rave att n sistemul de pensii ct i n cel de sntateE promovarea n ierar6ia structurilor "uvernamentale a unor persoane clientelare> incompetente din punct de vedere profesional> ns o!ediente orientrii doctrinare i sistemului politic conductor. 5ceast cau# &/ poate produce pe termen lun" efecte de#astruoase> poate "enera cri#e de proporii n administraia pu!lic central i local. 8a nceputul acestui secol omenirea recunoate> la unison> c trim nc timpul cri#ei. 3omnii ncearc dup 1* ani s ias din tran#iie printr7o sc6im!are radical a concepiei> a atitudinii i a manierei concrete de a aciona n sens reformist. :entru c nu e ist alt alternativ> vrem capitalism> ori capitalismul nseamn un sistem economico7social !a#at pe un ansam!lu de
Un studiu efectuat n anul $222 de ctre un institut american pe un eantion de 12* "uvernatori din diferite ri relev faptul c /1W sunt economiti> din care $(W au ocupat anterior funcii de su!"uvernator> $$W au condus !nci comerciale iar ceilali provin din medii politico7administrative. 'el mai cele!ru dintre ei este 5lan +reenspan> "uvernatorul 4istemului Federal de 3e#erve al 4U5> doctor n economie al Universitii ;eQ `orN> fost consilier economic al lui 3onald 3ea"an> considerat drept arti#anul Fmiracolului americanG din anii ]12> un repre#entant al acestui FneQ7a"eG economic ce promovea# prioritatea pieei> creterea dura!il i dispariia ciclurilor.
&/

11&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

structuri i comportamente capa!ile s atenue#e i s previn c6iar efectele de cri# "enerate de sistemul cau#al n ansam!lul su. A1e" e " ru1 ur$ /$ 1+m!+r (men e "un D structurile economice constituite> n principal> din ntreprinderea privat i pia> structurile mentale i culturale> n primul rnd individualismul> utilitarismul i aa numitul Fspirit al capitalismuluiG ?n sensul dat de -a ae!erA> structurile 9uridice i politice care codific i acompania# ntre"ul Fcele 9uridice !a#ndu7se n mod fundamental pe dreptul de proprietate privat i pe dreptul contractual iar cele politice m!rcnd forma unui stat de drept> nsrcinat cu respectarea ordinii de dreptG&0> structurile sociale ae#ate n 9urul unei clase de mi9loc.

*. E4e1 e.e 1r$)e$ e1+n+m$1e 6.%. In4.(*$( Hn declanarea fenomenului FinflaieG un rol determinant l au cri#ele economice i social7politice> ns inflaia continu s rmn insuficient elucidat. 4pecialitii definesc inflaia ca un de#ec6ili!ru economic monetar care se manifest prinD creterea "enerali#at a preurilor i deprecierea !anilor. Inflaia nu este un fenomen specific #ilelor noastre> ea a e istat i n alte perioade istorice&1.,efinit> inflaia este un de#ec6ili!ru de ansam!lu al economiei care
Bileanu> %.> F0"ua . "n"mie : 2,)r'itul ertitudinil"rG> Ed. Institutul European> Iai> $221> :. $/(E Hn secolul al P=I7lea n Europa a e istat tendina de depreciere a !anilor care s7a manifestat n special prin creterea preurilor. Hn perioada n care e istau monede metalice> fenomenul inflaiei se datora a"lomerrii circulaiei !neti cu monede fr valori depline> monede falsificate care determinau creterea de#ec6ili!relor economice. Hn perioada converti!ilitii n aur> inflaia a disprut dar a reaprut dup primul r#!oi mondial> odat cu apariia !anilor de 6rtie neconverti!ili. Una dintre cele mai dramatice inflaii din istorie a fost cea cunoscut de 3eic6ul "erman dup primul r#!oi mondial. Ea nu s7a manifestat deose!it de spectaculos n timpul r#!oiului. Inflaia de dup r#!oi este cea care a adus cu sine catastrofa. =reme de mai muli ani "ermanii au cre#ut c nu sunt confruntai dect cu o inflaie temporar care nu va intarsia s ncete#e. 5a au cre#ut vreme de nou ani pn n vara lui 11$&. 5poi> n cele din urm au nceput s ai! ndoieli. 'um inflaia continua> oamenii au socotit c este mai nelept s cumpere tot ce era disponi!il> mai !ine dect s pstre#e !anii n !u#unar. -ai mult> i7au spus c nu e !ine s dea !ani cu mprumut ci din contr> c cel mai !un lucru e s fii dator. :rin acest mod de a "ndi i aciona > fenomenul a continuat> inflaia auto7ntreinndu7se. -asele de muncitori luaser !anii re#ultai din inflaie drept !ani adevrai> dar au constatat c situaia era cu totul
&0 &1

11(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

const n apariia sau creterea discrepanei dintre masa monetar i oferta de !unuri fa de situaia e istent anterior. :rocesul iese n eviden prin dou tendine independenteD creterea "enerali#at a preurilor i scderea puterii de cumprare a !anilor. 5ceast diferen dintre masa monetar i oferta de !unuri este considerat un e ces de mi9loace de plat sau de puterea de cumprare nominal fa de cantitatea de !unuri oferite sensi!il mai mic. 5tt natura cau#elor inflaiei ct i msurarea acesteia ridic numeroase pro!leme. Inflaia se manifest printr7un proces de cretere continu a preurilor iar deflaia este procesul invers> de scdere a acestora. Intensitatea sau mrimea inflaiei o putem msura cu a9utorul unor indici care e prim sc6im!area relativ a preurilor> precum i cu a9utorul unor indicatori care e prim creterea masei monetare aflat n circulaie. 'ei mai folosii indici care e prim mrimea inflaiei suntD
Indicele "eneral al preurilor ?:.;.B.Acare caracteri#ea# modificarea

mediei ponderate a preurilor tuturor mrfurilor i este denumit deflatorul :.;.B. Indicele preului de consum ?I.:.'.A care e prim modificarea preurilor de consum> a c6eltuielilor pe care o familie socotit standard n mediul ur!an le face pentru cumprarea !unurilor i serviciilor de consum. 5cest indice ?I.:.'.A se calculea# pe !a#a urmtoarelor metodolo"iiD (. se ncadrea# !unurile i serviciile corespun#toare acestui indice n anumite "rupe caD alimente> locuina> m!rcminte> i"ien> sntate> educaie> transport> a"rementE 0. se sta!ilete ponderea fiecrei "rupe n totalul c6eltuielilor de consum lunare sau anuale ale familieiE 1. se fi ea# modalitile de o!servare a preurilor respective. 5cest indice se calculea# i se suprave"6ea# n toate rile cu economie de pia. %re!uie avut n vedere att interpretarea statistic a acestuia ?de o!servare i de calculare a evoluiei preurilorA ct i coninutul social7economic
alta. 'tre finele anului 11$& fa!ricile "ermane plteau muncitorilor salariul #ilnic n avans> dimineaa. -uncitorul se pre#enta la fa!ric cu soia creia i ncredina pe loc salariul iar aceasta se "r!ea spre cel mai apropiat ma"a#in s cumpere ceva> indiferent ce. 4e nele"ea un lucru> c marca i pierdea de la o #i la alta *2W din puterea de cumprare. Banii se topeau n !u#unarele oamenilor ca ciocolata pe o so! fier!inte. 5ceast ultim fa# a inflaiei "ermane n7a mai durat mult. ,up cteva #ile> la $2 noiem!rie 11$& cnd marca i pierduse orice valoare> o nou moned a tre!uit introdus. Hn #ilele noastre inflaia a devenit pretutindeni un mod de via. ,e !oala aceasta sufer c6iar i unele dintre cele mai !o"ate ri. 4.U.5. sunt ast#i> cu si"uran> cea mai !o"at ar din lume> cu cel mai ridicat nivel de trai. 'ine cltorete n 4.U.5 constat c se vor!ete despre inflaie i despre necesitatea de a7 i pune capt. Hns numai se vor!ete> nu se acionea#.

11*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

?deoarece n le"tur cu el> diferite cate"orii sociale i factori de deci#ie i e prim interesele. 4tatistica internaional utili#ea# I.:.'. ca unul dintre cei mai cunoscui indici de preuri> +uvernele calculea# i pu!lic lunar I.:.'. ca o msur a inflaiei din ara respectiv. Hn contractele colective de munc este prev#ut clau#a compensrii creterii preurilor> cretere care este evideniat de acest indice. :rin urmare att politica fiscal ct i cea monetar sunt afectate de modificrile valorii I.:.'. I.:.'. msoar evoluia de ansam!lu a preurilor mrfurilor cumprate i a tarifelor serviciilor utili#ate de populaie ntre dou perioade. :entru calculul indicelui se folosete o formul de tip 8aspeRres(2. Hn ara noastr calculul indicelui se efectuea# pe !a#a c6eltuialilor pentru cumprarea produselor i serviciilor de ctre familiile cercetate pe !a#a 5nc6etei Inte"rate n +ospodrii ?5.I.+.A i a preurilor nre"istrate n circa *&22 puncte amplasate n toate 9udeele rii. +uvernul pu!lic lunar indici ai preurilor de consum> pe total i pe cate"orii de mrfuri. 5stfel> se calculea# i se pu!licD rata lunar a inflaiei <creterea preurilor de consum ntr7o lun fa de luna precedentE rata medie lunar a inflaiei < e prim media creterii lunare a preurilor. 4e calculea# ca o medie "eometric a indicilor cu !a# n lan din care se scade 122E rata anual a inflaiei < repre#int creterea medie a preurilor de consum ntr7un an fa de anul precedentE rata anual la sfritul anului < creterea preurilor n luna decem!rie fa de decem!rie precedentE
El e prim evoluia medie a preurilor pentru meninerea unei structuri a consumului constant ?din perioada de !a#A i nu e prim evoluia medie curent. :rincipalul ar"ument care st la !a#a adoptrii formulei de tip 8aspeires este cel al uurinei calculului i costului redus. 4e determin structura consumului n perioada de !a#> iar n continuare pentru calculul curent al indicelui este necesar nre"istrarea numai a preurilor astfelD
(2

I.:.'. T

p1 ; 2 I P p 2 ; 2 = = I p ; p2;2 i p2 ;2 p2 ;2

n care>

p2 ;2 p ; 2 2 = ;i p2 ;2

i e prim structura consumului pe cate"orii de !unuri i servicii

determinat pe !a#a c6eltuielilor efectuate n perioada de !a#.

11.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Utili#area indicelui I.:.'. este urmtoareaD (E :entru e primarea nivelului inflaieiD 4pre e emplu> dac n luna fe!ruarie fa de ianuarie valoarea lui I.:.' T 110>*W> re#ult nivelul ?rataA inflaiei n luna fe!ruarie este de 10>*W. 0E :entru calculul consumului real al populaiei 'onsumul populaiei se e prim n preurile perioadei pentru care se face calculul ?consum nominal ';A. 'aracteri#area evoluiei n timp a consumului> nu su! aspect valoric ci> su! aspectul cantitilor de !unuri i servicii consumate> presupune eliminarea influenei modificrii preurilor> deci calculul consumului real ?'3A.
CR = C0 IPC

1E I:' este utili#at n ne"ocierile sociale privind sta!ilirea nivelului salariilor> inde area salariilor> a pensiilor. 5ceste inde ri sunt utili#ate ca "aranie pentru meninerea i creterea puterii de cumprare> respectiv a salariului real i veniturilor reale.

S u#$u #e 1()< 4alariul unui an"a9at a crescut ntr7o perioad de . luni de la 1>$ milioane lei la 1>. milioane lei. Hn aceeai perioad> I.:.'. indic o cretere a preurilor de la 122 la 1$2W. 5n"a9atul respectiv are o cretere a salariului nominal de (22.222 lei dar> o parte din aceast cretere este anulat de inflaie. :entru calculul nivelului i creterii salariului real al persoanei respective tre!uie luat n calcul creterea preurilor cu $2W. 4e utili#ea# relaiaD 4alariul real ?43A T ,eci
salariul nominal ?4;A I:'

1.$22.222 = 1.$22.222 lei 43 2 = 1>22

1..22.222 = 1.&&&.&&& 2R1 = 1>$2

11/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

5stfel> dei salariul nominal a crescut cu (22.222 lei> salariul real a crescut numai cu 1&&.&&& lei. ,iferena fa de cei (22.222 este creterea anulat de inflaie. -odificarea relativ a salariului real se e prim cu a9utorul indiceluiD

I 2R =

2R1 1.&&&.&&& 122 = 120W 122 > deci n ca#ul pre#ent> I 2R =1 .$22.222 2R 2

Indicele salariului real ne indic o cretere a salariului real cu 2>0W n condiiile n care salariul nominal a crescut cu &&W.
1..22.222 122 =1&&W I 20 = 1.$22.222

:rin urmare> I:' e folosit de "uvern drept criteriu de apreciere a reuitei sale politice i mai ales economice i totodat> I.:.'. servete patronatului la ne"ocierea cu sindicatele> deci cu salariaii. 4indicatele urmresc cu deose!it atenie I.:.'.> creterea acestuia afectnd valoarea salariului real> a crei aprare este o!iectivul principal al sindicatelor i salariailor. E9$" , re$ m(r$ 1( eg+r$$ #e $n4.(*$$<
inflaia trtoare sau moderat> treapt inferioar i uor suporta!il a

inflaiei atunci cnd rata anual de cretere a preurilor e pn la .W. Crile din Europa occidental i desfoar i proiectea# evoluiile economice n condiiile unei astfel de inflaiiE inflaia "alopant sau rapid> cnd rata anual a creterii preurilor depete 1271*W i este caracteristic tuturor economiilor aflate n procesul de tran#iie la economia de piaE 6iperinflaie> etap n care rata de cretere a preurilor depete lunar 127 1*W. ) astfel de inflaie a fost suportat de toate rile dup cel de7al doilea r#!oi mondial i mai ales de ctre rile e 7comuniste dup 1101. Inflaia "alopant precum i 6iperinflaia se produc pe fondul declinului economic> scderii produciei naionale> oma9ului n mas> destructurrii vieii economice. se mai ntlnesc n lucrrile de specialitate termenul de sta"flaie> atunci cnd inflaia este nsoit de oma9ul n mas. atunci cnd inflaia este asociat cu recesiunea economic se mai utili#ea# termenul stumflaie. procesul inflaionist are dou cau#e principaleD

110

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

creterea !rusc i dura!il a cererii "lo!ale n condiiile n care oferta

"lo!al rmne nesc6im!at sau scadeE scderea ofertei "lo!ale atunci cnd cererea "lo!al rmne nesc6im!at sau crete. Hn funcie de aceste dou studii se deose!esc dou feluri de inflaieD inflaie prin cerereE inflaie prin costuri sau dur. In4.(*$( !r$n 1erere presupune o cretere mai rapid a cererii "lo!ale dect oferta. 'ererea "lo!al are dou componenteD cererea de consum i cererea de investiii. 5ceste elemente nu depind numai de factorii economici ci i de cei de natur psi6olo"ic i social7politic. Hn creterea inflaiei> un rol important l 9oac nencrederea a"enilor economici n posi!ilitile de valorificare a investiiei. dac nu vor e ista condiii care s le ofere suficient ncredere> ei se vor a!ine de la efectuarea acestor investiii> mai ales n domenii n care recuperarea se face n durate mai lun"i de timp. Factorul psi6olo"ic i spune cuvntul i n ce privete cererea de consum. Individul refu# s mai economiseasc !ani i prefer s7i cumpere !unuri de folosin ndelun"at. 5stfel se mrete consumul i> implicit> cererea "lo!al conlucrnd astfel la creterea preurilor. Inflaia prin cerere este nsoit de supraofert n !ani care va aciona permanent n direcia cererii i deci a preurilor. Unii specialiti consider c sporirea cererii are i o latur po#itiv pentru c aduce creterea venitului macroeconomic> ns acest aspect nu poate compensa latura ne"ativ care este e trem de "rav i "reu de com!tut. $n4.(*$( !r$n 1+" ur$ este acea form a fenomenului inflaionist prin care ntreprinderile> datorit creterii costurilor de fa!ricaie> sunt nevoite s7i diminue#e ieirile ceea ce a"ravea# i mrete de#ec6ili!rul cerere7ofert. !unurile de capital fi e i circulante sunt destinate consumurilor intermediare i se deplasea# ntre ntreprinderi. astfel toate ntreprinderile recepionea# efectele creterii inflaioniste att n calitate de cumprtori ct i n calitate de vn#tori. din creterea preurilor !unurilor de capital> unele ntreprinderi> vor avea profituri suplimentare prin vn#area produciei la preuri mai mari> iar altele vor avea c6eltuieli suplimentare prin cumprarea acestor produse. 8a nivel macroeconomic> ntreprinderile vor suporta urmtoarele elemente de costuriD costuri le"ate de fora de muncE costuri pentru utili#area !unurilor de capital care provin din import.

111

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

,in cele pre#entate re#ult c principalul vinovat pentru creterea preurilor este creterea salariilor> iar acest fenomen are urmtoarele efecteD n primul rnd va contri!ui la creterea cererii de consum a populaiei care> dac nu este nsoit de o cretere corespun#toare a ofertei va determina automat creterea preurilorE n al treilea rnd va duce la creterea costurilor de fa!ricaie a ntreprinderilor care> din acest mediu vor fi nevoite s7i reduc oferta s7i mreasc preul. Unele efecte ale inflaiei moderate i controlate pot !eneficia ns atunci cnd este vor!a despre inflaie "alopant sau 6iperinflaie le putem imediat asocia cu de#or"ani#area economic> respectiv cri#a economic. 5ceste dou forme ne"ative ale inflaiei ?inflaia "alopant i 6iperinflaiaA sunt factorii care nsoesc cri#ele economice i producD
serioase dere"lri n corelaiile dintre preurile mrfurilor complicnd

posi!ilitile de calcul al eficienei i renta!ilitiiE descura9ea# investiiile productive i orientea# resursele !neti spre aciuni speculative> curente accelerea# oscilaiile cursurilor valutare cu efecte ne"ative pentru economiile naionale cu monede neconverti!ile "enernd de#ec6ili!re pe plan mondial i #onalE conduce la de"radarea societii civile> antrenea# srcia clasei de mi9loc> su!minea# sistemul de impunere fiscal> "enerea# corupie i de"radare a instituiilor statului. finanarea aparatului de stat> etc. :entru acoperirea c6eltuielilor sale> statul are dou surse principaleD emisiunea monetar suplimentar i sporirea ncasrilor prin impo#ite i ta e. 5m!ele ci sunt "eneratoare de inflaie. :rin urmare> orice c6eltuieli ale statului> n afara investiiilor n domeniul productiv i al !unurilor economice cu destinaie civil> contri!uie la ncasrile populaiei i implicit la cereri de consum. E cedentul de mas monetar a9un"e la dispo#iia populaiei i repre#int o cerere de consum nesatisfcut care apas asupra cererii "lo!ale> determinnd creterea inflaionist a preurilor. 4porirea ncasrilor statului din impo#ite i ta e duce de asemenea la creterea inflaionist a preurilor pentru c ea contri!uie la ma9orarea costurilor de producie sau de circulaie> ceea ce o!li" firmele la dou alternativeD i reduc intrrile i7i ncetea# activitateaE fie mresc preurile. 5m!ele alternative contri!uie la de#ec6ili!rul dintre cererea i oferta "lo!al.

$22

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

6.2. +m(Ju. D1r$)( .+1ur$.+r #e mun1,E Una din li!ertile fundamentale nscrise n F,eclaraia Universal a ,repturilor omuluiG ?5rt. $&A precum i n F:actul privind drepturile economice> sociale i culturale din 11..G ?5rt. .A o constituie dreptul la munc. ,reptul la munc n"lo!ea# n coninutul su cinci componente dintre care> dou sunt li!erti ?sau drepturi naturaleAD li!ertatea de ale"e o profesieE li!ertatea de a opta pentru locul de muncE $(r 1e.e.(. e re$ 1+m!+nen e "un #re! ur$ !r+!r$uA)$"e 1(re #er$-, #$n (1 u. #e 1+n-en*$+n(.$ ( e< contraprestaia pentru munca depusE protecia social a munciiE dreptul la ne"ocieri colective. Hn !a#a acestui coninut 9uridic al li!ertilor fundamentale ale omului> statele democratice au menionat n le"ile fundamentale dreptul la munc.

Hn Uniunea European> dimensiunea internaional normativ este restrns la responsa!ilitatea U.E.> n ceea ce privete coordonarea planurilor naionale de securitate social i ela!orarea de strate"ii deoarece n domeniul muncii> nu a fost opera!il ?realistA transferul de suveranitate de la fiecare stat n parte ctre U.E.> aceste relaii fiind> n continuare> de competena forurilor naionale. :rivarea de dreptul la munc semnific ceea ce denumim oma9ul(1. Fenomenul respectiv demonstrea# c o societate nu este capa!il s asi"ure ocuparea sau cel puin eficien a forei de munc. 4tatutul de omer a fost definit la 'onferina Internaional a 4tatisticienilor din domeniul -uncii ?n 11*( i 110$A i aparine Biroului Internaional al -uncii.
(1

,o!rot ;.> ,icionar de economie> Ed. Economic> Bucureti> 1111> pa". (*.. 1A oma9ul < de#ec6ili!ru care repre#int un e cedent al ofertei fa de cererea de munc cu niveluri i sensuri de evoluie diferite pe ri i perioade> avnd iniial> caracter temporar> iar n ultimele dou decenii> unul permanent> dar care nu e clude total i definitiv e istena strii de ocupare deplin a forei de munc. $A 4tarea de inactivitate economice total sau parial proprie celor care nu au loc de munc> sunt n cutarea unui loc de munc> nu7i pot "si de lucru ca salariai> au condiia de salariai dar sunt an"a9ai numai o parte din timpul de munc> cu scderea corespun#toare a salariilor. oma9ul poate fi caracteri#at prinD aA mrime < care se e prim att n mod a!solut ca numr ct i relativ ca rat ?nr. omerilor K populaie activ sau nr. omerilor K populaie ocupatAE !A intensitate < ceea ce presupune fie ncetarea total a activitii> fie diminuarea sa nsoit de scderea remunerriiE cA durata sau perioada de oma9 < timpul care se scur"e de la pierderea locului de munc pn la reluarea activitii.

$21

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Un individ ara statutul de omer dac se raportea# la urmtoarele criteriiD nu are loc de muncE este disponi!il pentru lucruE este n cutarea unei slu9!e. Este totodat> notificat i o vrst minim care poate confirma sau nu statutul de omerD

pn n 10(1> vrsta de munc ncepea la 12 aniE n anul 1002 vrsta minim apt de munc a devenit 1& aniE dup 11(* < 1( aniE dup anul 11/* se sta!ili#ea# la 1*71/ ani ?n 3omnia <1. aniA 'alculul nivelului oma9ului se poate efectua n dou moduri> ca numr ?oma9 a!solutA i ca rat ?oma9 relativA.

oma9ul a!solut se e prim prin numrul omerilor> persoane fi#ice active> fr loc de munc> dispuse s lucre#e> aflate n cutarea unui an"a9ament i nscrise la oficiile forei de munc. oma9ul relativ ?rata oma9uluiA se calculea# ca raport procentual ntre numrul omerilor ;4 i totalul populaiei active disponi!ile ;5 i e prim "reutatea specific a celor care caut un loc de munc n cadrul populaiei active.
2= 02 W 0A

Hn orice moment e ist un nivel dat al oma9ului sau o anumit rat a oma9ului. Hn 3omnia statutul de omer este re"lementat de 8e"ea nr.1K1111>8e"ea 0.K111$> 8e"ea /.K$22$. 'onform prevederilor acestor acte normative sunt considerai omeri Fpersoanele apte de munc> ce nu pot fi ncadrate din lips de locuri de munc disponi!ile> corespun#toare pre"tirii lorG. ,e re"ul> n fiecare stat> rata oma9ului este calculat de instituii speciali#ate> o sin"ur dat pe an> ntr7o anumit lun> ceea ce nu ia n calcul evoluia con9unctural a oma9ului> Hn 3omnia> rata oma9ului se cuantific lunar de ctre 5"enia ;aional pentru ocupare i vi#ea# persoanele fr loc de munc> disponi!ile pentru a ocupa unul i care fac demersuri pentru nscrierea n rndurile mem!rilor 5"eniei. oma9ul repre#int un fenomen ne"ativ al economiei ?alturi de inflaieA> un de#ec6ili!ru important al pieei muncii> prin care oferta de for de munc este mai mare dect cererea de for de munc din partea a"enilor economici ?deci

$2$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

e cedentul ofertei fa de cererea de muncA. 'au#ele oma9ului tre!uie identificate n mod deose!it> n coninutul cri#elor economice. 4unt o serie de factori specifici pieelor care n diferite perioade de timp amplific rata oma9uluiD de#ec6ili!rele dintre cerere i ofertE fluctuaiile provocate de ciclitatea economicE lipsa msurilor de revitali#are economic dup cri#E "radul de se#onalitate al unor activitiE cau#e de natur te6nic. Hn afara acestor factori specifici e ist i o seria de factori determinani ai pieei muncii care fac posi!il e istena oma9uluiD

teoria cutrii locului de muncE teoria contractelor impliciteE teoria salariului eficient. Hn rile cu economie de pia funcional activea# att prin politici active ct i prin politici pasive pentru com!aterea oma9ului.

:oliticile active presupun intervenia clar pe piaa muncii prinD serviciile de plasare a forei de muncE calificarea profesional> crearea direct de locuri de munc prin acordarea unor su!venii i faciliti pentru an"a9atoriE alocaii ale ntreprinderilor> etc. :oliticile pasive se refer la acordarea indemni#aiei de oma9E aceste politici nu au efect asupra volumului "lo!al al oma9ului dar scade presiunea financiar care apas asupra omerului i evit tensiunile sociale ma9ore. %ot n cate"oria politicilor pasive intr msura de reducere a populaiei active prin pensionri anticipate ?pre7pensionriA sau creterea perioadei de reconversie profesional a omerilor. 8a nceputul acestui secol> pe fondul cri#ei> lucrurile se complic tot mai mult att n economiile naionale ct i n cele inte"rate. 5pro imativ 10 milioane de oameni cu dreptul la munc nu ocupau un loc de munc n ansam!lul statelor U.E. +radul de neocupare era varia!il de la &>/W n 8u em!ur" la $2>0W n 4pania. ansele de a "si un loc de munc sunt mai mari n ,anemarca> Islanda> )landa> :ortu"alia iar n 4pania i Finlanda mai muci. Biroul de statistic al U.E.> EU3)4%5% a pre#entat pe 11 martie $22( o compilaie de indicatori social7economici ce sc6iea# un portret al U.E. cu $* de

$2&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

mem!rii din care sunt interesani> su! aspectul su!iectului n cau#> dou aspecteD
U.E. $* va avea n comparaie cu U.E. 1* cu aproape $2W mai mult

populaieE rata oma9ului va fi mai mare ci 1W n U.E. $* fa de U.E. 1*. ) pro!lem critic a economitilor este sta!ilirea criteriilor conform crora o economie se afl n condiii de ocupare total a forei de munc ?dup unele teorii ar corespunde unui nivel al oma9ului de (W7.WA. Unii economiti susin ideea c reducerea su! *W7.W nu implic riscuri> n cel mai ru ca# s7ar nre"istra o cretere a inflaiei. Hn unele lucrri de specialitate creterea oma9ului este asimilat cri#ei locurilor de munc. Fiind parte component a cri#ei economice> cri#a locurilor de munc se anun n toat lumea drept un cutremur economic i social de dimensiuni nemaicunoscute pn acum. ,ou cau#e importante conduc ctre un asemenea fenomenD
economia de nalt performan rpete societii de consum munc i arunc

pe strad proprii consumatori. 3e"ulile pieii mondiale fac ca din 4U5 pn n 5ustralia i din -area Britanie pn n Baponia> !unstarea de mas se restrn"e rapid n snul naiunilor care constituie plutonul frunta al economiei mondiale. concurena ntr7o economie "lo!al !rutal creea# o pia "lo!al a muncii. ;ici un 9o! nu mai este si"urE profitorii economiei "lo!ale comentea# cu plcere cri#a ntr7un fel de proces le"ic ?urmare a unei sc6im!ri structurale inevita!ileA. Hn 111.> Oeinric6 von :ierer> eful concernului 4IE-E;4 spunea Fvntul concurenei s7a transformat n furtun> iar adevratul ura"an a!ia ne ateaptA. 'utremurul economic i social poate lua dimensiuni necunoscute fie c este vor!a de automo!ile> c6imie> electronic> telecomunicaii> servicii> comer> finane> n orice loc din lume unde produsele i serviciile se ne"ocia# li!er. ;ici c6iar #iaritii> redactorii> analitii nu mai pot visa la an"a9ri ferme cu salarii "rase cum aveau elitele presei tiprite sau a televi#iunilor pu!lice. %oat lumea recur"e la mn de lucru ieftin c6iar i editorii de cri> filme> etc. sunt afectai de creterea de preuri i de#interesul cetenilor. Hn consecin> cri#a locurilor de munc poate avea urmtoarele efecteD risip i pierderi din punct de vedere social ?rentieri i asistai> coe#iune social fisurat> ceteni mar"inali#ai> aro"ana i cinismul unor politicieni care a!ia alei i renea" propriile promisiuniAE scderea drastic a nivelului de trai> deci creterea ratei srcieiE

$2(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

afectea# resursa uman a economiei naionale i demnitatea uman ?cu ct se prelun"ete durata oma9ului se deteriorea# structura psi6ic uman precum i capacitatea de percepie a propriei utilitiAE apare i se de#volt munca la ne"ru n economia su!teranE se produc de#acorduri ma9ore ntre populaia ocupat i cea neocupatE este afectat democraia prin favori#area e pansiunii e tremelor politice suprapuse peste revolta cetenilor confruntai tot mai intens cu o mare de nedrepti. :entru o !un perioad de timp> cetenii 3omniei vor mai suporta efectele imediate ale aplicrii criteriilor de conver"en sta!ilite prin %ratatul de la -554%3I'O% 111$> o adevrat presiune asupra politicii interne a oricrui stat care aspir la inte"rare n U.E. i anumeD

ndatorire pu!lic redusE conturi e terne fr distorsiuni "raveE inflaie stpnit ?su! controlA. :entru muli romni inte"rarea n U.E. nu va ine locul unei reli"ii care are menirea s umple vidul lsat de epoca comunist.

7. P+.$ $1$ /$ " r( eg$$ #e ge" $+n(re ( 1r$)e$ e1+n+m$1e :entru "estionarea unei cri#e economice tre!uie s e iste cel puin tot attea instrumente de politic economic cte o!iective sunt planificate a se o!ine iar pentru fiecare o!iectiv tre!uie utili#at instrumentul adecvat. ,ac dorim s com!atem inflaia este necesar o politic monetar activ apreciat drept vrful de lance al politicii economice. Hn condiiile n care se dorete o relansare a creterii economice se apelea# la instrumente specificeD o politic fiscal> !u"etar i a veniturilor coerent> consecvent i adaptat la realiti i de ce nu> nsoit de o politic monetar care> prin manevrarea masei monetare i a ratei do!n#ii s descura9e#e tendinele inflaioniste. %rendul cresctor al unei economii se poate declana dac crete i volumul e porturilor economiei respective. :entru reali#area acestui o!iectiv sunt necesare urmtoarele msuriD restructurare economic real ?care este imposi!il pe termen scurtAE aplicarea unor politici sectoriale fermeE crearea unor poli de competitivitateE reali#area condiiilor necesare pentru deinerea unei productiviti mar"inale superioareE reali#area unor avanta9e competitiveE

$2*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

introducerea unor stimulente pentru e portatoriE identificarea i consolidarea unor piee. 3enumitul economist i profesor universitar %i!eriu Brileanu pre#int n lucrarea intitulat F;oua economie < sfritul certitudinilorG Editura Institutul European> Iai> $221> urmtoarele surse ale pro"resului economic i ieirii din cri#a economicD proprietate privatE li!ertate a sc6im!uluiE piee concurenialeE o pia a capitalurilor eficientE sta!ilitate monetarE rate sc#ute ale impo#itriiE comer li!er. ,e re"ul> cri#a economic afectea# ntrea"a economie naional i o nc6istea# ntr7un cerc vicios su! aciunea urmtorilor factoriD volumul mic al investiiilor ?datorit lipsei de performan a creditului pentru investiii i a intrrilor reduse de capital strinAE declinul economic anterior cri#ei i mai ales cel "enerat de cri#a economic care n"reuia# restructurarea produciei i a e portului> descura9ea# investiiile pu!lice($ i private(&. datoria pu!lic n cretere precum i !alana comercial i de pli e terne de#ec6ili!rat ?datorit lipsei mrfurilor cu "rad de prelucrare ridicat i imposi!ilitii acoperirii resurselor pentru restructurarea economiei n ansam!lul su. M(re( !(r e ( " u#$$.+r e4e1 u( e !e "u0$e1 u. 1r$)e$ e1+n+m$1e e-$#en*$(), urm, +(re.e !+.$ $1$ #e ge" $+n(re ( une$ 1r$)e e1+n+m$1e< (E aciunea concomitent a mai multor pr"6ii economiceD rate ale do!n#ii(( reale sc#uteE un curs de sc6im! competitiv i relativ sta!ilE intrri masive de capital strin pe fondul unei retin" ridicat ?riscul de ar sc#utAE deficite !u"etare i cvasi < fiscale reduseE 0E recuperarea economic susinut de efortul formrii de capital auto6ton i orientarea a"enilor economice spre alocarea unui procent mai mare din venituri spre investiii i nu spre economisire ?cum a fost caracteri#at ultimii 1* ani n 3omniaA> iar ponderea investiiilor !rute s o repre#inte investiiile pu!lice n transporturi i telecomunicaii moderneE
investiii pu!lice 7 totalitatea c6eltuielilor care se fac pentru cumprarea de !unuri de capital i sunt efectuate de ctre "uvernE (& investiii private 7 totalitatea c6eltuielilor care se fac pentru cumprarea de !unuri de capital i sunt efectuate de sectorul privatE (( rata do!n#ii < remunerarea ce revine pentru serviciul adus de un capital pe o perioad determinat e primat procentual fa de mrimea capitalului avansat. 3ata do!n#ii se calculea# astfelD IT,K' . 122 unde> I T rata do!n#ii> , T do!nda cuvenit> ' T capitalul avansat sau creditul.
($

$2.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

1E ,e#voltarea unui e port eficace alctuit din !unuri i servicii calitativ superioare> cu valoare adu"at ridicat> prin reali#area unor investiii att private ct i "uvernamentale foarte !ine susinute din punct de vedere te6nic> comercial i economic. #E 3educerea ratei reale a do!n#ii i> implicit> diminuarea semnificativ a serviciului datoriei pu!lice(* i a deficitului !u"etar. :rin diminuarea serviciului datoriei pu!lice s7ar sc6im!a politica !u"etar> n sensul alocrii unei pri tot mai importante din veniturile pu!lice pentru ma9orarea c6eltuielilor de capital cum ar fi investiiile n infrastructur. Efectele acestor investiii s7ar simi asupra populaiei apt de munc> dar mai ales asupra celei ocupate n sensul reducerii ratei oma9ului> creterii "radului de ocupare a forei de munc i nu n ultimul rnd> creterea volumului de resurse financiare necesare asistenei socialeD aceasta ar fi sursa com!aterii srciei pentru c din re#ultatul acestor condiionri se produce ridicarea nivelului de trai i a calitii vieii tuturor cate"oriilor de persoane. :e !a#a politicilor de "estionare a cri#elor se pot aplica urmtoarele strate"ii pentru mana"ementul cri#ei economiceD 'reterea economic> moderni#area i creterea competitivitii economiei auto6tone> inte"rarea economiei romneti ca modul n divi#iunea mondial a creaiei de valori materiale i spirituale. 5ceast politic poate fi implementat prinD reali#area unui sistem !u"etar modern> o reform fiscal adevrat i motivat de tip occidental. 5ceste dou mari domenii strate"ice ale economiei presupune adoptarea unor msuri le"islative eficiente pe domeniileD A reducerea c6eltuielilor administrative ale tuturor a"enilor economiciE A redimensionarea c6eltuielilor !u"etare ale statuluiE A reali#area unei creteri economice dura!ile!a#at pe capitalul auto6ton i strin n domeniile strate"ice ale economieiE A creterea investiiilor profita!ile n societateE o!inerea unei protecii sociale reale pentru toate cate"oriile de populaie> n special> pentru cele defavori#ate. :rivati#area real pe criterii economice de performan pentru a se evita transferul de proprietate fr ec6ivalent. 'onceperea privati#rii drept o cale
datorie pu!lic 7 ansam!lul o!li"aiilor pe care statul i le asum> atunci cnd contractea# mprumuturi interne sau e terne n vederea finanrii economiei cnd aceasta se confrunt cu deficite !u"etare> cu insuficiena resurselor valutare i alte fenomene de de#ec6ili!ru. corespun#tor datoriei interne sau e terne> "radul de ndatorare al unei ri e prim mrimea datoriei pu!lice ,.:. pe unitatea <P <P de produs intern !rut ?:.I.B.AD sau pe cantitatea de produs naional !rutD > ,: este n P0B PIB mare parte re#ultatul deficitului !u"etului de stat pe termen lun".
(*

$2/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

prioritar de constituire i consolidare a capitalului auto6ton> de atra"ere a capitalului strin performant purttor de cretere economic i de pro"res te6nolo"ic. :rin aceast strate"ie ar tre!ui s se urmreascD A privati#area marilor ntreprinderi de ctre noii proprietari care dispun de capacitatea financiar> mana"erial i te6nic de a asi"ura relansarea produciei> recucerirea pieei e terne i aprarea interesului naionalE A selecia investitorilor strini precum i acelor romni innd seama de strate"iile concureniale ale marilor concerne care urmresc prin orice mi9loace protecia propriilor interese pe piaa internaionalE totodat> se poate impune o condiie contractual ca o capacitate industrial din sectoarele strate"ice s nu fie nc6is sau lic6idat de noul proprietar> condiie ce poate constitui una din condiiile de selecie a investitorilorE A n condiiile unor deficite !u"etare i ale unor !alane de pli deficitare se pot lua n calcul posi!ilitile vn#rii sau concesionrii pe diferite termene pn la 11 de ani a activelor importante pe valut forte> sumele astfel deinute intrnd n re#erva valutar a rii sau pot fi investite. 3educerea c6eltuielilor administrative i redimensionarea c6eltuielilor !u"etare prinD A finali#area n timp scurt a procesului de privati#are i restructurarea societilor nerenta!ile cu capital de statE A definirea prioritilor n domeniul c6eltuielilor !u"etare n funcie de sectoarele strate"ice ale economiei naionale> n special n domeniile D sntate> educaie i nvmntul de toate "radeleE A operaionali#area procedurilor privind nfiinarea noilor societi comerciale> simplificarea le"islaiei corespun#toare> declararea veniturilor i controlul acestoraE asanarea le"islaiei i re"lementrilor inutile> confu#e> interpreta!ileE A adoptarea unor acte normative care re"lementea# sistemul pensiilor i asi"urrilor sociale dup unele modele din vest. 3elansarea creterii economice i creterea investiiilor profita!ile prinD 7 4timularea intereselor economice ale contri!ua!ilului printr7un sistem de impo#itare adecvat situaiei ?impo#itare unic> difereniat> trepte de impo#itare a profitului> scutirea a"enilor economice de la plata impo#itului pe profit pe perioade de la &7* ani> dac creea# noi locuri de muncAE 7 4ta!ilirea pentru %.=.5. a unor trepte difereniate n funcie de cate"oria de produse sau servicii> n funcie de numrul de utili#atori i de locul de fa!ricaie al acestoraE 7 Utili#area deficitului !u"etar ca surs de finanare a creterii economice prin atra"erea surselor financiare de la populaie i de la a"enii economiciE

$20

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7 modificarea politicii fiscale privind impo#itarea proprietilor imo!iliare de tipul construcii cu destinaie de locuine> terenuri i construcii cu alt destinaie dect cea de locuinE 7 atra"erea n procesul investiional> a unor persoane fi#ice i 9uridice prin investiii directe n economia naional> prin cumprarea de titluri de valoare sau participaiuni la fonduriE 7 a9ustarea unor cate"orii de ta e i impo#ite pe care a"enii economici sunt o!li"ai s le plteasc i care le afectea# competitivitatea n raport cu concurena internaionalE Eradicarea corupiei din instituiile pu!lice i de pe scena politic prin limitarea i stoparea accesului la resursele statului al unei elite sociale lipsit de scrupule i favori#at de o administraie clientelar prinD A depoliti#area or"anelor de control la toate nivelele ?fr a mai constitui instrumente politiceAE A eradicarea total a presiunilor factorilor politici asupra a"enilor economici mai ales n scopul colectrii de fonduri pentru unele "rupri politice ?"rave a!ateri de la moralAE A independena real a 9ustiiei> finali#area ca#urilor de corupie i pre#entarea elementelor care s repre#inte o consolare pu!lic i o sanciune drastic pentru cei corupiE A diri9area fondurilor de la U.E. i B.-. pe temeiuri raionale ctre comunitile locale> nu pe temeiuri politiceE A adoptarea cadrului le"islativ la cerinele U.E. i aplicarea strict a normelor 9uridice privindD conflictul de interese> pu!licarea averilor demnitarilor> finanarea partidelor politice> etc. :rotecia social modern i eficient aplicnd urmtoarele msuriD A scderea preurilor produselor alimentare fa!ricate n ar din resurse interne care sunt destinate pieei interneE A sta!ilirea unui raport ec6ili!rat ntre salariul minim "arantat pe economie i un nivel minim "arantat prin le"e pentru pensii i asi"urri socialeE A acordarea de a9utoare sociale n !ani> !unuri sau servicii pentru familiile care au n ntreinere persoane care fac parte dintr7o cate"orie defavori#ant. Hn condiiile economiei de pia i n conte tul economiei "lo!ale po#iia statului nu este deloc conforta!il. 4tatul continum s rmn o component a mecanismului de funcionare a economiei de pia dar cei care decid sunt forele pieei i centrele private de deci#ii. +uvernele accept s respecte consemnele "enerale ale politicii impuse de instituiile economice i financiare internaionale ?F.-.I.> B.-.A ns sunt lipsite de pr"6iile necesare modificrii flu urilor de

$21

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

capitaluri sau de a se opune pieelor. 4tatul nu mai poate controla nici sc6im!urile> nici flu urile de !ani> de informaii sau de mrfuri. 'u toate aceste limitri ale suveranitii statului> cetenii> n marea lor ma9oritate> consider c statul rmne cu responsa!iliti n privina pre"tirii profesionale a cetenilor> aprare i ordine pu!lic. ,ar> toate aceste sectoare depind de structura economic a statului respectiv. Hn aceste condiii liderii politici responsa!ili n administraia central i local sunt nevoii s transfere unele proiecte i deci#ii ma9ore ?investiii> locuri de munc> sntate> educaie> cultur> mediuA din sfera pu!lic n sfera privat. Unele state care i7au vndut masiv ntreprinderile pu!lice sectorului privat i oarecum i7au rela at responsa!ilitile pu!lice au constatat c aceste ntreprinderi de !a# au a9uns n proprietatea marilor "rupuri multinaionale. Iat ct de simplu> realitatea noii puteri "lo!ale iese de su! controlul statelor i a"resea# permanent structurile statale. %ot mai muli analiti> economiti susin ideea c Fn era "lo!ali#rii statul n loc s creasc din punct de vedere economic> scade sarcina economic i crete sarcina socialG> prin urmare> statul devine tot mai mult un stat social. %ransferurile sociale au a9uns n unele state la &&W din :4B ?produsul social !rutA. Unele "uverne> pentru a7i menine sau de#volta credi!ilitatea social> de#volt i alte forme de asisten social pe ln" cele de !a#D finanarea pensiilor> indemni#aiile de oma9> n"ri9irea medical. Hn acest fel> statul social> prin asistena social amplificat> cau#ea# mari costuri administrative> favori#ea# pe aceia care nu ar tre!ui s !eneficie#e de ele iar celor cu adevrat nevoiai nu le a9un"> devine un stat social foarte scump. i atunci cine este responsa!il pentru aplicarea unui mana"ement de cri# eficient[ CONCLUZII :olitica este o coordonare contient a tre!urilor pu!lice i este interpretat de ceteni n mod diferitD o competiie> o lupt pentru putereE un mod de re"lementare a vieii sociale. -odalitile de re"lementare a vieii sociale tre!uie re"ndite i aplicate tot de politic. Hn pofida unor sentimente i reacii ne"ative pe care le strnesc uneori politicienii> politica rmne un domeniu prioritar de aciune> necesar i util n "estionarea tuturor tipurilor de cri#e care se produc n societile contemporane precum i n cele viitoareE )rice "uvern democratic folosete un aparat de stat speciali#at pe domenii administrative nu politice> care este responsa!il de "estionarea tuturor fenomenelor care se produc pe teritoriul unde are le"itimitate n e ercitarea autoritiiE Fiecare domeniu e istent ntr7o societate este re"lementat printr7un act normativ i e ist una sau mai multe instituii care "estionea# or"ani#area i

$12

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

funcionarea intern a domeniului respectiv precum i relaiile de interdependen cu celelalte elemente ale mediului e tern. ,rept urmare e ist structuri constituite pe plan intern i e tern capa!ile s sesi#e#e i s corecte#e a!aterile constatate fa de o serie de parametri de referin> su! controlul unui factor de autoritate i cu respectarea unor re"uli 9uridice> metodolo"ice i procedurale. Un asemenea demers vi#ea# respectarea unor corelaii necesare ntre eforturi i re#ultate> ntre venituri i c6eltuieli> ntre inte"ritatea patrimoniului entitii economice i utili#area n propriul interes a resurselor saleE :ro!lematica cri#ei economice tre!ui a!ordat n perspectiv sistemic prin mana"ementul prospectiv ?interactivA i renunarea la cel retroactiv> diminuarea elementelor de control formal n favoarea celor de concepii> trecerea de la promovarea continuitii la "estionarea inteli"ent a sc6im!rilor precum i e tinderea sferei mana"eriale i asupra unor coordonate ale realitii economice cum suntD timpul> informaia> competenele firmelor> nvarea i cunoaterea or"ani#aional> succesul i performanele economiceE Economia politic internaional aprecia# c relaiile interne ct i cele internaionale au o puternic dimensiune politic i c actorii principali> c6iar unici ai acestor relaii sunt statele i nu productorii i consumatorii. :uterea statului se !a#ea# pe resursele naturale e istente> pe demo"rafie> pe suprafaa teritoriului> pe arsenalul militar. Economia nu este dect un mi9loc de afirmare a puterii unui individ fa de alii sau a unei ri fa de restul lumiiE ,in punct de vedere al anali#ei economice contemporane> statul poate fi considerat un a"ent economic de sine stttor ce i asum trei funciiD A alocarea resurselor ?dac piaa este sla!AE A redistri!uirea ?politica fiscal i transferurileAE A sta!ili#area ?msuri con9uncturale pentru a lupta mpotriva oma9ului sau a inflaieiA. :rin urmare> statul este considerat un a"ent economic particular aflat n concuren cu productorii i consumatorii pentru a atin"e anumite o!iective strate"ice specifice pe care piaa nu este n msur s le reali#e#e n mod spontan. Unul din aceste o!iective este "estionarea cri#ei economice> o!iectiv care ar tre!ui s dea de "ndit puterii politice motivate> n principal> de dorina de a fi alese sau realese. 8a nceputul secolului al PPI7lea micarea accelerat de "lo!ali#are a economiei aduce cu sine sperane dar i riscuri. Hn acest conte t> cutarea sistematic de oportuniti transformate n cti" de ctre investitori> motivai de !eneficii imediate i puin preocupai de etica afacerilor> poate "enera nc cri#e "rave i pot pre9udicia mediul natural.

$11

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

8. Cr$)( 4$n(n1$(r,A "1ur $" +r$1 8umea n care trim este monopolar> "lo!alitar i teri!il de dinamic. 'oncepia despre pro!lemele "lo!ale e prim interesul pe care l pre#int fenomenele ce influenea# direct viaa social7economic i politic a naiunilor> prosperitatea material i pro"resul spiritual al tuturor oamenilor. :rin aceste pro!leme "lo!ale viaa fiecrui locuitor al planetei este influenat> ntr7o oarecare msur> de deci#iile luate n afara propriei ri. Hnc din secolul al P=I7 lea s7au constituit cteva lumi economice cu aspect "lo!alitarD )ccidentul> '6ina> comunitatea uman islamo7turc. 4pre sfritul secolului al PIP7lea i nceputul secolului al PP7lea> odat cu e tinderea procesului de industriali#are ?n care -area Britanie are rolul principalA> fenomenul de unificare tinde s se amplifice cu toate !arierele vamale impuse de statele respective. 'ri#a economic din 11$1711&& precum i cele dou r#!oaie mondiale nu au putut opri aceast micare "lo!alitar> aceasta constituind mai departe o modalitate sau un sistem de receptare i a!ordare pe termen lun" a marilor pro!leme contemporane determinate de interaciunea multiplelor procese i fenomene economice> te6nice> politice> sociale> culturale> ecolo"ice> financiare> militare> etc. i proiectarea lor ntr7o lar" perspectiv de ctre comunitatea internaional. ) a!ordare oficial "lo!alist n domeniul economico7social a declanat7o 'lu!ul de la 3oma> un or"anism apolitic fondat n 11.0 care i7a fi at> n centrul su!iectelor de de#!atere> pro!lema "lo!ali#rii. Hncercnd s cree#e o ar"umentaie tiinific asupra fenomenului> 'lu!ul de la 3oma a ela!orat o serie de lucrri su! forma unor rapoarte dup cum urmea#D F8imitele creteriiG711/$> F)menirea la rspntieG711/(> F3estructurarea ordinii internaionaleG711/.> GOrana pentru . miliardeG7110&. Hn anul 111$ a aprut lucrarea F:rima revoluie "lo!alG> autori fiind doi mem!rii marcani ai 'lu!ului de la 3oma> 5le ander @in" i Bertrand 46neider. 'oninutul lucrrii respective a contri!uit su!stanial la nele"erea fenomenului micrii "lo!ale i> mai ales> a desc6is oc6ii "uvernelor statelor lumii> liderilor politici> asupra msurilor de politic economico < social> necesare pentru asi"urarea perspectivelor "lo!ale ale lumii. :ro!lemele cum suntD creterea economic> e plo#ia demo"rafic n anumite

$1$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

re"iuni> alimentaia> su!de#voltarea> poluarea> e ploatarea spaiului planetar> terorismul etc. nu mai pot fi re#olvate conform politicilor tradiionale ci> tre!uie proiectate unele ar"umente tiinifice nnoitoare privind "ndirea spaiului planetar. 5ceste proiecte> care transform lumea treptat ntr7o entitate cu trsturi "lo!ale i un sistem social "lo!al> se !a#ea#> n primul rnd> pe intensificarea relaiilor economice internaionale> mi"raia oamenilor n cutarea de salarii mai !une> accelerarea tran#aciilor pe pieele de sc6im!> apariia i funcionarea unor instituii economice i financiare internaionale> desc6iderea crescnd a economiilor statelor spre mrfuri i capitaluri strine. 5pariia i de#voltarea firmelor multinaionale> cutarea cu mai !une oportuniti de profit> or"ani#area de producii la nivel "lo!al i rapiditatea cu care sunt ve6iculate informaiile au stimulat> permanent> sc6im!urile ntre naiuni. 5ceste realiti economice interdependente la nivel planetar au "enerat suficiente motive s se vor!easc tot mai accentuat despre o "lo!ali#are financiar. Hn perioada de dup 1102 i pn n pre#ent "uvernele statelor naionale au creat faciliti pentru intrrile i ieirile de capital> supunnd anumite !ariere 9uridice. :rin apariia !urselor ?pieelor financiareA s7a creat o mai mare mo!ilitate flu urilor financiare internaionale datorit eliminrii unor o!stacole ?intermediari financiariA care n"reunau comunicarea ntre diferitele #one financiare. Hn urma acestor transformri rapide ale mecanismelor financiare a crescut volumul tran#aciilor de titluri ?aciuni i o!li"aiuniA i au fost create unele instrumente financiare noi> care au atras n 9ocul financiar state cu economii aflate n diferite stadii de de#voltare i susinute de sisteme financiare naionale neadecvate sistemului concurenial mondial. ,rept urmare> n unele state au aprut de#ec6ili!re comerciale mari care au reclamat att a9ustri la !alana de pli ct i impunerea unor restricii la flu urile de capital. :entru a se evita o deteriorare a sistemului financiar internaional> s7au rev#ut unele atri!uii ale or"anismelor financiare i economice internaionale astfelD Banca -ondial i Fondul -onetar Internaional urmau s se ocupe de pro!lematica financiar pe termen scurt ?corectarea !alanei de pliA i lun" ?de#voltarea economicA iar actuala Org(n$)(*$e M+n#$(., ( C+mer*u.u$ DOMCE s se ocupe de ordonarea comerului internaional> de li!erali#area sa. 'u toate aceste intervenii ale or"anismelor menionate> unele "uverne nu au aplicat cele mai eficiente msuri ?reformeA pentru a apra nivelul de curs al monedei naionale> riscnd pierderi considera!ile de re#erve mai ales n condiiile e istenei 6iperinflaiei. 5cesta este motivul principal pentru care Europa a cutat o alternativ instituional care s favori#e#e sta!ilitatea

$1&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

economiilor europene i protecia acestora fa de pertur!aiile spaiului mondial. 5a a luat fiin 4istemul -onetar European ?E-4A ca precursor al mecanismului cursului de sc6im! ?E3-A i al Uniunii -onetare. Hn afara acestor politici de protecie luate la nivel naional i re"ional> n funcionarea mediului economic i financiar au avut loc> n ultimele dou decenii i unele evoluii instituionale(. care au urmrit o sc6im!are de fond i au produs consecine ma9oreD 7 a crescut incertitudinea financiar internaional care a influenat ne"ativ formarea i aplicarea politicilor economice naionale> a fost limitat suveranitatea economic a statului nevoit tot mai mult s se supun dictatului pieelor financiareE 7 datorit presiunii pieelor financiare s7au "enerali#at politicile de austeritate ?!u"ete ec6ili!rate sau cu deficite din ce n ce mai miciA i s7a intensificat concurena ntre "uverne pentru a convin"e pieele financiare e terne de autenticitatea pro"reselor fcute de economiile localeE foarte muli economiti aprecia# c e istena asimetriilor n economia mondial i uniformi#area deflaionist a politicilor macroeconomice poate reali#a un ec6ili!ru nefavora!il la nivel "lo!al i poate conduce la "rave cri#e economice i financiare. 7 micarea rapid i speculativ a capitalului privat mai rapid dect a produciei i comerului a mrit pro!a!ilitatea pentru pr!uirea masiv a preurilor precum i a activitii economiceE relativitatea i incertitudinea ce nsoesc micrile de capital ca i sl!iciunile instituiilor din rile mai puin de#voltate au "enerat "rave cri#e financiareE
(.

5ceste evoluii i au ori"inea n pro"resul te6nolo"ic ?te6nolo"ia informaiei i cea comunicaionalA> inovaiile financiare> creterea economic remarca!il din unele #one ?5sia de 4ud < EstA i spiritul de li!erali#are a pieelor ?accentuat de ,oamna %6atc6er n -area Britanie i 5dministraia 3ea"an n 4.U.5.A. 5cest spirit neoli!eral a fost amplificat de pr!uirea sistemului comunist n 9urul anului 1101> aprnd pe piaa li!er nc cteva sute de milioane de consumatori fapt ce a mrit aria de aciune a capitalului financiar n cutare de amplasamente avanta9oase. Inovaia financiar a fost stimulat prin apariia unor actori instituionali cu mare "reutate pe piaD fondurile de pensii ?cele din 4U5A i alte fonduri private care au modificat compo#iia flu urilor financiare internaionale post!elice. ,up anii ]02 capitalul privat i mrete accelerat ponderea n finanarea unor de#ec6ili!re e terne ?afectnd atri!uiile i contri!uiile F-I> B- i a unor "uverneA. ) alt evoluie de ordin instituional o constituie formarea de asociaii financiare care com!in toate "enurile de operaiuni financiare la scar "lo!al. 5u loc fu#iuni ntre !nci comerciale i de investiii> ntre companii de asi"urri ce dau natere la puternice instituii financiare private. %ot n acest conte t se nscrie i li!erali#area pieelor financiare n unele state care au adoptat sistemul economic al pieei li!ere i care> i7au manifestat dorina> prin politicile i le"islaia proprie> de a atra"e capital pentru de#voltarea economic proprie. 'a re#ultat unele state i7au manifestat interesul politic de a se implica ?4U5> -. Britanie> +ermania> 5ustria> Elveia> etc.A i au cerut celor doritoare de a atra"e capital strin s7i desc6id pieele financiare n cadrul unor ne"ocieri !ilaterale sau multilaterale. Interesul acestor ri !o"ate s7a materiali#at n propunerea fcut ctre )r"ani#aia pentru 'ooperare i ,e#voltare Economic> la 9umtatea anilor ]12> de a adopta re"uli uniforme privind re"imul investiiilor n lume> care s confere protecia 9uridic a acestora> propunere care nu a fost acceptat.

$1(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7 proliferarea cri#elor financiare n plan mondial au produs o diminuare pro"resiv a capacitii F-I de a aciona n calitate de mprumuttor i de a aplica msuri draconice rilor n cau#E din aceste considerente s7au impus interveniile F-I n cri#ele financiare care au avut loc n -e ic <111(> 'oreea de 4ud i %6ailanda <111/> 3usia <1110E a fost> de asemenea> necesar o reconsiderare a procedurilor de intervenie a F-I pentru a elimina ideea potrivit creia> n ca#ul unei cri#e financiare ma9ore> capitalul privat mi#a pe intervenia salvatoare a F-IE 7 politicile economice ale statelor au fost o!li"ate s se desfoare pe !a#a unor reduceri su!staniale ale c6eltuielilor pu!lice afectnd astfel funcia social a acestoraE din aceste considerente n unele state au avut loc reformri repetate i uneori ineficiente ale sistemului de asisten social precum i a ofertei de !unuri pu!liceE au crescut ine"alitile sociale> s7a mrit raportul ntre numrul celor !o"ai i al celor sraci iar "uvernele au fost puse n faa unor dileme de a ale"e politica economic fr a renuna la statutul asistenialE 7 proiectarea i implementarea unor strate"ii financiare care s contracare#e presiunile e ercitate de "lo!ali#are asupra sistemului financiar prin reali#area unor !locuri ?unitiA comerciale i monetare. Uniunea European repre#int unul din modelele de inte"rare re"ional care se adaptea# la cele mai noi tendine de evoluie ntr7o lume supus fra"mentrii i violenelor. 4istemul internaional actual este format din $22 de state suverane. 5n"a9area fiecrui stat n flu ul de capital internaional depinde de starea concret a fiecrei economii ?factorii con9uncturali> condiiile structuraleA. 5stfel se poate e plica de ce o ar care acumulea# datorii e terne foarte mari este e clus de la pro"ramul de finanare e tern c6iar dac ridic preul o!li"aiunilor pe care le lansea#. 5ceasta este una din metodele care conduc la creterea ponderii flu urilor financiare investiionale n ansam!lul micrilor de capital> care au devansat cu mult> comerul internaional. Crile n curs de de#voltare au instituii destul de sla!e> sunt apreciate vulnera!ile i incapa!ile s fac fa unor micri de capital de mare amploare. 5cestor ri li s7a recomandat mai mult pruden n li!erali#area ?desc6idereaA pieelor financiare> a contului de capital. 'u totul altfel> se pune pro!lema cu rile de#voltate care !eneficia# de instituii solide i sisteme financiar 7 !ancare puternice> n care sunt caracteristice micrile li!ere de capital. 'u si"uran> "lo!ali#area aduce profit anumitor state sau cate"orii dar> n unele ca#uri necesit unele politici compensatorii> mai ales> pentru statele

$1*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

?naiunileA ale cror venituri sunt mici iar economia ameninat. Fenomenul "lo!ali#rii va rmne a a de evoluie a lumii contemporane spri9init de a te6nolo"ie mondial informati#at> impunnd pretutindeni o doctrin neoli!eral conform creia> orice pia din lume va fi supus presiunilor de li!erali#are total. 2. C+re.(*$( e1+n+m$e @ 4$n(n*e )rice sistem economic definete ansam!lul modalitilor de or"ani#are i funcionare a activitii economice astfel nct cu resurse de care dispune un stat s se asi"ure ct mai !ine cerinele de consum ale populaiei respective. 4istemul economic optim este considerat acel sistem care asi"ur la nivel ma im ceea ce le este necesar oamenilor. ,e cele mai multe ori> sistemul economic este folosit conceptual pentru a defini o doctrin economic sau o politic economic promovat de un stat. 5lteori conceptul este folosit pentru a desemna un sistem economic7social> o formaiune social economic sau c6iar componenta economic a unui stat. Economitii occidentali n mare parte definesc sistemul economic ca un ansam!lu de trei componente i anumeD o!iectivele activitii economiceE or"ani#area 9uridic socialE te6nica i te6nolo"ia utili#at pentru or"ani#area produciei de !unuri i servicii necesare consumului. 'onform acestor idei de !a# istoria omenirii cunoate urmtoarele cinci sisteme economiceD $. sistemul economiei nc6iseE &. sistemul economiei arti#analeE (. sistemul economiei capitaliste ?de piaAE *. sistemul economiei colectiviste ?socialiste < comunisteAE .. sistemul economiei corporatiste. 5tt la nivelul sistemului economic mondial ct i economiile statelor naionale pre#int unele elemente asemntoare cum suntD forma de proprietate dominantE mecanismul de conducere al economiei ?le"i> principii> planuriAE modul de reparti#are a re#ultatelor muncii ?dup cantitatea> calitatea i importana social a muncii depuseE dup "radul de participare a capitalului socialE alte forme derivateAE

$1.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

doctrine politico < ideolo"ice ?democratice> socialiste> comuniste>

etc.AE inte"rarea n aliane de diferite tipuri> inclusiv uniuni economiceE conver"ena unor interese "eoeconomice impuse de flu ul economic internaional i pieele financiare internaionaleE Hn acelai timp> n economiile statelor precum i n sistemul economiei mondiale sunt identificate o serie de deose!iri "enerate de urmtorii factoriD

cantitatea de resurse de care dispun economiile naionaleE strate"iile economice aplicate> precum i o!iectivele "enerale proiectate pe termen mediu i lun"E "radul de dependen al economiei fa de mediul internaional> n ceea ce privete necesarul de materii prime> resurse ener"etice> specialiti> te6nolo"ii i capitalE stadiul de evoluie al sistemului democratic> structura social> stadiul de evoluie al relaiilor socialeE

:.%.C+m!+nen ( 4$n(n1$(r m+ne (r, 5tt sistemul economiei naionale ct i cel mondial funcionea# avnd la !a# un mecanism economic(/ n cadrul cruia un rol preponderent l ocup componenta financiar7monetar. element constitutiv al mecanismului economic> definete ansam!lul principiilor> structurilor> formelor> metodelor i pr"6iilor economico 7 financiare 7 monetare prin care se reali#ea# politicile financiare> cele monetare i a cursului de sc6im!. 'omponenta financiar7monetar a mecanismului de funcionare a economiei naionale i mondiale cuprinde urmtoarele elementeD (E finaneleE 0E pr"6iile financiare7monetareE 1E instituiile i or"anele cu atri!uii n domeniul finanelorE #E cadrul 9uridic naional i internaional cu caracter normativ n domeniul finanelor. K Finanele sunt definite drept flu uri economice e primate n !ani> prin care Fse formea#> se reparti#ea# i se folosesc resursele !neti necesare
(/

-ecanismul economic < totalitatea principiilor> structurilor> strate"iilor i metodelor aplicate de ctre factorii mana"eriali ai economiei naionale pentru a asi"ura funcionarea optim a acesteia i ndeplinirea o!iectivelor proiectate pe termen mediu i lun".

$1/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

finanrii activitiiG. Finanele au un rol important att n viaa social7economic a statului ct i n plan economic mondial deoarece> proiectele economice de de#voltare viitoare precum i o!iectivele strate"ice ale acestora nu sunt posi!ile n afara corelrii lor cu posi!ilitile de finanare. Formele de manifestare ale finanelor suntD !u"etele internaionale aflate la dispo#iia );U ?prin Banca -ondialA> prin care se acord mprumuturi i a9utoare rilor n curs de de#voltareE !u"etele internaionale "estionate de F-I ?Fondul -onetar InternaionalA folosite pentru asistena financiar a statelor cnd acestea cunosc cri#e financiareE !u"etele de stat> principalul instrument financiar constituit din veniturile mo!ili#ate la dispo#iia statului i reparti#area acestuia pe cate"orii de c6eltuieliE constituie finanele "estionate de administraia central de statE !u"etele locale sunt "estionate de unitile administraiei teritoriale care au personalitate 9uridicD comune> orae> municipii> capitalaE ele sunt constituite din impo#ite i ta e precum i din cota parte din !u"etul de statE asi"urrile sociale de stat definesc acel sistem financiar de spri9in> cu caracter participativ ?contri!uieA> reali#at de stat prin intermediul procesului de redistri!uire. :rin directivele sale i modul de constituire se consolidea# sentimentul de solidaritate uman ntre mem!rii unei societi i constituie o form de contracarare a situaiilor de risc la care sunt e pui mem!rii societii. 5cest sistem financiar de spri9in este mult diversificat dup anumite criterii ns> dup criteriul Fnivelul de reali#areG se clasific n sistem de asi"urri de stat ?de re"ul este o!li"atoriu> re"lementat prin acte normative i "arantat prin !u"etul de statA i sistemul privat care se constituie pe !a# de voluntariat> din surse private. -ecanismul de funcionare a sistemului de asi"urri sociale se !a#ea# pe principiul contri!uiei tuturor participanilor la situaii de risc> dar acordarea spri9inului financiar se face numai acelora care au efectiv nevoie> fiind afectai de riscul produs. 4istemul asi"urrilor sociale cuprindeD pensiile> indemni#aiile> a9utoarele> compensaiile ?acoperirea parial sau total a unor c6eltuieliA. ,e asemenea> n coninutul finanelor mai intrD fondurile speciale e tra!u"etareE creditul pu!lic i !ancarE asi"urrile de !unuri> persoane i rspundere civilE finanele unitilor economice. %oate aceste elemente componente ale finanelor evidenia# o multitudine de relaii economice n e presie valoric. :.2. PGrg;$$.e 4$n(n1$(re

$10

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

sunt acele instrumente ale componentei financiar7monetare prin intermediul crora se constituie> reparti#ea# i utili#ea# fondurile financiare necesare ndeplinirii funciilor i sarcinilor planificate ?la nivel mondial i statalA. :.2.%. P+.$ $1( 4$n(n1$(r, armoni#ea# sta!ilitatea macroeconomic cu directivele creterii dura!ile i stimulea# economisirea i investiia. :rin politica financiar se efectuea# controlul i re"larea deficitului !u"etar (0> se pun n aplicare msurile de a9ustare fiscal ?reformare a fiscalitiiA> sunt raionali#ate opiunile !u"etare n funcie de prioritile sta!ilite i se asi"ur permanent transparena n procesul de folosire a !anului pu!lic. :olitica financiar se constituie n una din pr"6iile importante ale procesului de relansare economic> o!iectiv al politicilor macroeconomice. :.2.2. P+.$ $1( m+ne (r, /$ ( 1ur"u.u$ #e "1;$m0 constituie o pr"6ie important a componentei financiar7monetare care are rolul de a menine credi!ilitatea instituiilor statului ?instituiilor financiare internaionaleAE aplic reformele ?n special cele din sfera a9ustrilor structurale(1 care vor menine procesul inflaionist la cote re#ona!ile ?nepericuloaseA> eventual scderea inflaieiE elimin unele deficite fiscale. :rin intermediul politicii monetare autoritile pu!lice ?statul> instituiile financiareA caut s potene#e condiiile macroeconomice prin creterea sau reducerea ofertei de !ani. 4unt proiectate> fundamentate i e perimentate trei opiuni principale de influenare a condiiilor macroeconomice astfelD suplimentarea ofertei de !ani prin tiprirea de !ancnote ?din ce n ce mai rar utili#atAE suprave"6erea direct asupra deinerilor de !ani de ctre sectorul monetarE efectuarea unor operaii de Fopen7marNetG ?vn#area i cumprarea de titluri de valoare de stat prin operaiuni pe piaa li!erA. :olitica monetar sta!ilete cursul la care se efectuea# operaiunile valutare> raportul valoric ntre monedele statelor> innd cont de perspectivele
(0

,o!rot> ;> ,icionar de economie> Ed. Economic> 1111 p. 1.*. ,eficitul !u"etar este soldul ne"ativ al !u"etului pu!lic ntre veniturile ncasate i c6eltuielile efectuate pn la nc6iderea e ecuiei !u"etare. El reflect acea stare a !u"etului pu!lic n care c6eltuielile depesc veniturile. 5tunci cnd deficitul !u"etar este mai mare sau se cronici#ea# are urmri nefavora!ile> determinnd creterea datoriei pu!lice. (1 59ustri structurale < iniierea i promovarea unor deci#ii economice> de ctre autoritile statului care s influene#e deci#iile proprii ale a"enilor economici pentru a le orienta spre o!iective economice mai favora!ile. Fenomenul vi#ea# adaptarea produciei la structura cererii a"re"ate> moderni#area te6nolo"ic a economiei> eliminarea distorsiunilor sectoriale> reali#area ec6ili!rului ecolo"ic> etc. 59ustarea structural este monitori#at de ctre or"anismele internaionale i implementat n fiecare component a economiei ?industrie> a"ricultur> transporturi> comunicaii> etc.A.

$11

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

evoluiei unei valute fa de alta n funcie deD situaia economic a unei ri> rata inflaiei> ciclul economic. :ro!lematica comple a !alanei de pli e terne aparine> de asemenea> domeniului politicii monetare. :rin acest instrument economico7statistic se includ i se compar ncasrile i plile reali#ate de o ar din relaiile sale economice> financiare i monetare cu alte ri> pe o anumit perioad de timp> de o!icei un an. Balana de pli este ameninat de indicatorul Fdeficit al !alanei de pliG care e prim suma cu care plile ?c6eltuielileA depesc ncasrile ?veniturileA adic soldul ne"ativ al !alanei. 5tunci cnd deficitul !alanei de pli se acumulea# pe mai muli ani> se constituie ntr7un factor e trem de ne"ativ cu efecte "rave asupra economiei naionale. :olitica monetar internaional susinut de Fondul -onetar Internaional impune ?mai ales dup fundamentarea sa la Bretton aoods n 11(( n 4U5A re"ulile i principiile care re"lementea# relaiile monetare internaionale. Hn pre#ent F-I este supus unor ample i profunde reforme care reflect tendinele de restructurare i moderni#are ale economiei mondiale. :entru a se crea o mai mare sta!ilitate i eficienti#are a raporturilor economice> statele UE i7au creat propriul sistem monetar european. 5cest sistem monetar> creat nc din 11/1 a fost constituit pentru a prote9a economiile rilor mem!re> n mod deose!it mpotriva fluctuaiilor cursurilor de sc6im!. Introducerea monedei unice FeuroG ncepnd cu 1 ianuarie 1111> a re#olvat pro!lema unitii valutare europene. :.2.2. P+.$ $1( 0uge (r, este reflectat n concepia i aciunile statului ?or"anismelor i instituiilor internaionaleA privind veniturile i c6eltuielile pu!lice ?internaionaleA> cile i mi9loacele de mo!ili#are a ncasrilor> tipul i dimensiunile c6eltuielilor prin care se poate interveni direct mpotriva ocurilor economice pentru relansarea economic. :olitica !u"etar se reali#ea# prin !u"et. 8a nivel naional> soldul ne"ativ al !u"etului pu!lic ntre veniturile ncasate i c6eltuielile efectuate> calculat pn la nc6iderea e ecuiei !u"etare se definete drept deficit !u"etar. 5cesta reflect acea situaie critic a !u"etului pu!lic n care c6eltuielile depesc veniturile. 5tunci cnd deficitul !u"etar este ridicat i se perpetuea# de la un an la altul> are urmri ne"ative> determinnd creterea datoriei pu!lice.*2 :.2.5. P+.$ $1( 4$"1(.,
*2

,o!rot> ;> ,icionar de economie> Ed. Economic> 1111> p. 1.1. F5nsam!lul o!li"aiilor pe care statul i le asum atunci cnd contractea# mprumuturi interne sauKi e terne n vederea finanrii economiei cnd aceasta se confrunt cu deficite !u"etare> cu insuficiena re#ervelor valutare i alte fenomene de de#ec6ili!ru.

$$2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cuprinde msurile i aciunile statului ?or"anismelor i instituiilor internaionaleA privind impo#itele i rolul lor n formarea veniturilor !u"etare naionale i internaionale precum i n finanarea c6eltuielilor. 5tt statul ct i or"anismele financiare suprastatale folosesc mecanismul impo#itelor ca instrument de stimulare a creterii economice. %0 .In" $ u*$$.e /$ +rg(ne.e 1u ( r$0u*$$ Bn #+men$u. 4$n(n1$(r 4oluionarea tuturor pro!lemelor care apar n or"ani#area i funcionarea sistemului economiei de pia constituie atri!utul instituiilor i or"anelor nfiinate n cadrul democraiei repre#entative. 5spectele care aparin domeniului financiar sunt "estionate de o multitudine de or"ane din autoritatea administrativ> de ctre cele care aparin puterii e ecutive ori compartimentele financiare ale a"enilor economici i instituiilor pu!lice. 5utoritile pu!lice> ale statului precum i cele aparinnd re"iilor autonome i societilor comerciale cu capital de stat> n materie de finane pu!lice> urmresc derularea pro"ramelor economice i modul n care se respect prevederile referitoare la constituirea i reparti#area fondurilor de resurse financiare> corelaiile dintre flu urile materiale i cele !neti> metodele i mi9loacele de reali#are a ec6ili!rului financiar> monetar i valutar. :e plan naional> aceste autoriti pun la dispo#iia mem!rilor societii> prin intermediul !anului pu!lic> o serie de utiliti prin aciuni cu caracter social> economic> de meninere a ordinii interne> de de#voltare a relaiilor internaionale. P(r.(men u. A or"an repre#entativ> unica autoritate le"iuitoare> apro! pro"ramul de "uvernare al "uvernului care conine liniile directoare ale politicii economice i financiare ale statului i controlea# modul n care acestea sunt aplicate. Hn :arlament sunt apro!ate toate le"ile care se refer laD venituri pu!lice> c6eltuieli pu!lice> !u"ete> curtea de conturi> etc. Gu-ernu. < or"anul suprem al administraiei de stat> ela!orea# proiectul !u"etului de stat i al contului "eneral de e ecuie a !u"etului pe care le supune spre apro!are :arlamentului. 5cesta rspunde de reali#area i respectarea prevederilor !u"etare> conduce ntrea"a activitate financiar a statului> e aminea# situaia financiar a economiei> e ecuia !u"etului pu!lic i ia msuri pentru refacerea ec6ili!rului financiar. M$n$" eru. 4$n(n*e.+r este or"anul de specialitate al +uvernului i rspunde de aplicarea pro"ramului de "uvernare n domeniul economiei i finanelor pu!lice. E ercit administrarea finanelor pu!lice> ela!orea# liniile directoare i indicatorii de de#voltare a economiei statului i a sectoarelor acesteia. B(n1( N(*$+n(., ?centralA

$$1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

Este o instituie pu!lic cu un mandat le"al e plicit i constituie or"anul unic de emisiune al statului> sta!ilete re"lementrile n domeniul monetar> de credit valutar i de pli> este denumit adesea F!anca !ncilorG i suprave"6ea# activitatea tuturor societilor !ancare. Banca central conduce politica monetar i de credit n scopul meninerii sta!ilitii monedei naionale n cadrul politicii financiare i economice a statului. 5re n evidenele sale contul "eneral al tre#oreriei statului> poate acorda !u"etului administraiei centrale ?"uvernuluiA n !a#a le"ilor unele mprumuturi pentru acoperirea decala9ului e istent la un moment dat> ntre venituri i c6eltuieli. 'onduce politica valutar a statului> rspunde de ela!orarea !alanei de pli e terne i a !alanei creanelor i an"a9amentelor e terne> de sta!ilirea i pu!licarea cursurilor de sc6im!. Ea poate> de asemenea> cule"e> procesa i anali#a informaii cu privire la economia financiar i cea real. Una din atri!uiile principale se refer la sta!ilirea etalonului monetar> prin emiterea de numerar. Ea mai creea# i re#ervele !ancare care repre#int drepturi asupra !ncii centrale deinute de !ncile comerciale. B,n1$.e 1+mer1$(.e ?cu capital de stat> cu capital privat sau mi tA Hn calitate de intermediari financiari> !ncile comerciale efectuea# operaiuni !ancare i financiare n ar i strintate ndeplinind un rol important n mo!ili#area resurselor financiare dintr7o economie. 5cestea colectea# fonduri de la deponeni i le acord cu mprumut celor care contractea# aceste mprumuturi> diri9nd resursele financiare de la cei care economisesc ctre cei care investesc. -a9oritatea ofertei n moned care este utili#at n economiile moderne o constituie depo#itele aparinnd !ncilor comerciale. C("( #e e1+n+m$$ /$ C+n"emn(*$un$ este tot o !anc cu capital de stat speciali#at n operaiuni financiare cu populaia> care primete spre pstrare i utili#are disponi!ilitile !neti> !onurile de te#aur sau alte titluri emise de stat> avnd rol important n practica mprumutului pu!lic. S+1$e ,*$.e #e ("$gur(re ?cu capital de statA efectuea# operaiuni de asi"urri i reasi"urri astfelD or"ani#ea# asi"urarea de !unuri i persoaneE rspunderea civil prin efectul le"iiE nc6eie asi"urri facultativeE constat dauneleE sta!ilesc i ac6it desp"u!irile la asi"urrile de !unuriE sta!ilesc i ac6it drepturile decur"nd din asi"urrile de persoane i rspundere civil. M$n$" ere.e /$ 1e.e.(. e +rg(ne (.e (#m$n$" r(*$e$ !u0.$1e 1en r(.e au n or"ani"ram compartimente de specialitate ce ndeplinesc atri!uii n domeniul financiarD ela!orea# !u"ete proprii de venituri i c6eltuieliE reparti#ea# creditele !u"etare compartimentelor su!ordonateE efectuea#

$$$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

controlul financiar intern i iau msuri pentru asi"urarea inte"ritii patrimoniului i respectarea disciplinei financiare. Reg$$.e (u +n+me3 "+1$e ,*$.e 1+mer1$(.e 1u 1(!$ (. #e " ( /$ $n" $ u*$$.e !u0.$1e ela!orea# !u"etele proprii de venituri i c6eltuieli> urmresc reali#area acestora precum> ndeplinirea o!li"aiilor fa de stat> utili#area eficient i le"al a resurselor financiare alocate> pstrarea inte"ritii patrimoniului social i respectarea disciplinei financiare. C+n"$.$$.e .+1(.e sunt or"ane ale administraiei pu!lice locale prin care se reali#ea# autonomia local. 5cestea apro! !u"etul local> modul de reali#are a acestuia> utili#area re#ervei !u"etare i virrile de credite> contractarea de mprumuturi> utili#area sumelor ncasate n plus n cursul anului din veniturile proprii> sta!ilesc ta ele i impo#itele locale conform prevederilor le"ii> etc. Pr$m(ru. < pune n aplicare deci#iile 'onsiliului local al unitii administrativ7teritoriale n care a fost ales i rspunde deD pre"tirea !u"etului local> ela!orea# contul de nc6eiere a e erciiului !u"etar pe care le supune apro!rii consiliului. 4upune> de asemenea> apro!rii consiliului virrile de credite !u"etare> pre#int dri de seam> rapoarte> sinte#e cu privire la starea financiar a unitii administrativ7teritoriale. )r"anismele financiare care "estionea# ansam!lul pro!lematicii financiare i monetare pe plan internaional sunt pre#entate n capitolul anterior F'ri#a economicG. dA C(#ru. Jur$#$1 $n ern(*$+n(. /$ n(*$+n(. 1u 1(r(1 er n+rm( $- Bn #+men$u. 4$n(n*e.+r 4istemul -onetar Internaional cuprinde ansam!lul de re"uli i aran9amente internaionale instituite i acceptate de ctre statele i or"anismele internaionale avnd ca scop prevenirea cri#elor monetare> precum i "estionarea acestora n situaiile n care acestea se produc. %oate normele i re"ulile sunt ncorporate n documentele conveniilor internaionale multilaterale precum i n cele !ilaterale nc6eiate ntre state care sunt> n mod direct> autorii i destinatarii normelor 9uridice monetare. 5ceste re"lementri a relaiilor internaionale asi"ur sta!ilitatea relativ a raporturilor valorice dintre monede> constituirea i furni#area lic6iditii internaionale necesar pentru finanarea deficitelor temporare ale !alanei de pli i crearea unor mecanisme de ec6ili!rare n ca#ul unor deficite "rave ale sc6im!urilor economice cu strintatea. 5ceste o!iective se reali#ea# ntr7un sistem oficial care este compus din forme instituionali#ate ?mondiale < F-I> B- sau re"ionale BE,A i sunt spri9inite pe un cadru normativ al relaiilor internaionale < dreptul internaional pu!lic ?dreptul internaional economic fiind parte component a acestuiaA. Hn timp ce la !a#a dreptului

$$&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

internaional pu!lic st suveranitatea statelor> la !a#a dreptului internaional economic st suveranitatea economic. 8ocul important pe care l ocup pro!lemele financiare n cadrul dreptului internaional economic a impus apariia unei ramuri noi < dreptul monetar internaional. 3e"lementrile 9uridice pe plan naional potrivit necesitilor> coninutului i cuprinsului finanelor pu!lice se refer laD constituirea i utili#area fondului !u"etar al statuluiE constituirea i utili#area fondurilor proprii ale re"iilor autonome i instituiilor pu!liceE constituirea i utili#area fondului de asi"urri sociale de stat i a fondului de a9utor de oma9E emisiunea monetarE circulaia monetar cu numerar i fr numerarE re"imul 9uridic al valutelorE politica fiscal a statuluiE controlul financiarE or"ani#area i funcionarea aparatului financiar !ancar i de credit. :entru ndeplinirea sarcinilor sale> statul re"lementea# toate aceste relaii financiare transformndu7le n raporturi 9uridice < financiare> o!iectul dreptului financiar ?totalitatea actelor normative care re"lementea# relaiile de constituire> reparti#are i utili#are a fondurilor !neti ale statului i ale instituiilor pu!lice destinate satisfacerii sarcinilor social7economice ale societiiA. ;ormele 9uridice sunt re"ulile de conduit "enerale cu caracter o!li"atoriu> a cror aplicare este "arantat de autoritatea de stat> sunt e primate ntr7o diversitate de forme> proprii dreptului care poart denumirea "eneric de acte normative i care pot fi clasificate n funcie de or"anul de stat care le promul"D le"i> decrete7le"i> decrete> 6otrri> deci#ii> ordine> instruciuni> norme metodolo"ice. 5ceste acte normative constituie i#voare de drept. Fiecare ramur de drept este alctuit din acte normative specifice care re"lementea# o anumit cate"orie de raporturi 9uridice. %otalitatea actelor normative care re"lementea# raporturile 9uridice financiare formea# i#voarele dreptului financiar*1. ,up cum s7a artat> finanele pu!lice repre#int e presia !neasc a relaiilor economice n procesul repartiiei produsului social i venitului naional n cadrul ndeplinirii funciilor statului. ,eci raporturile economice de formare i reparti#are se pre#int n societate> n form !neasc> su! forma relaiilor financiare ?finanele pu!liceA.
*1

I#voarele comune ale dreptului financiarD 'onstituia < le"ea fundamental care cuprinde dispo#iii referitoare la ela!orarea> apro!area i e ecutarea !u"etului pu!lic naional i a contului de nc6eiere a e erciiului !u"etar> competenele statului cu privire la "estionarea !anului pu!lic> sarcinile referitoare la controlul e ecuiei !u"etare> politica fiscal> monetar i valutar. I#voarele specifice ale dreptului financiar < sunt acele acte normative care se refer la relaiile financiareD 8e"ea finanelor pu!lice ?8e"ea nr. /$K111.> -.). nr. 1*$K1/ iulie 111.AE 8e"ea privind activitatea !ancar ?8e"ea nr.&&K$1 martie 1111A> 4tatutul Bncii ;aionale a 3omniei ?8e"ea nr. &(K$1 martie 1111A> 8e"ea impo#itului pe profit ?).+. nr./2K&1 au"ust 111(A> 8e"ea privind or"ani#area i funcionarea controlului financiar i a +r#ii financiare ?8e"ea nr.&2K$$ martie 1111A> 8e"ea privind impo#itul unic ?decem!rie $22(A.

$$(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

5ceste relaii financiare sunt necesare deoarece> n cadrul produciei de mrfuri i a aciunii le"ii valorii> procesul de producie> reproducie i de circulaie a mrfurilor> repartiia produsului social> relaiile de sc6im!> retri!uirea muncii> precum i relaiile dintre a"enii economici sau dintre acetia i persoanele fi#ice se e prim prin intermediul !anilor> n cadrul unor relaii !neti. ;oiunea de finane sau relaii financiare nu poate fi confundat cu cea de !ani. Banii repre#int o marf> o marf cu caliti speciale n timp ce finanele sunt relaii de constituire> reparti#are i utili#are a mi9loacelor !neti. Finanele pu!lice ndeplinesc dou funciiD Fun1*$( #e re!(r $*$e < se ndeplinete n procesul de formare i reparti#are a mi9loacelor !neti> prin repartiia produsului social total i a venitului naional. 5ceast funcie se ndeplinete n dou momenteD formarea resurselor financiare < prin mo!ili#area unei pri din sumele re#ultate n urma repartiiei primare a venitului naional> contri!uind la formarea mi9loacelor !neti destinate constituirii de fonduri n contul persoanelor 9uridice i persoanelor fi#ice care particip direct sau indirect la reproducia produsului social. reparti#area mi9loacelor !neti n cadrul repartiiei secundare ?redistri!uireA a venitului naional prin intermediul sistemului de preuri i tarife ?la !unuri i serviciiA i prestrile de servicii cu caracter indirect. Fun1*$( #e 1+n r+. < are drept scop aplicarea le"ilor i creterea eficienei economice printr7o mai !un administrare a !anilor pu!lici. :rin control se menine ec6ili!rul monetar> valutar i financiar n economie. Concluzionnd asup a co !la"i!i #CONO$I# % &IN'N(# s! poa)! spun!* (E E1+n+m$( #e !$(*, este un mecanism comple de or"ani#are i funcionare n care statul este implicat att direct ct i indirectE implicarea statului n activitatea economico7financiar se reali#ea# prinD A construcia cadrului 9uridic7le"islativ pentru desfurarea activitii economice n condiiile de manifestare a li!erei iniiative de ctre a"enii economiciE A aplicarea unor msuri de susinere a economiei n ansam!lu sau numai anumite domenii> acordarea unor su!venii> medierea conflictelor de muncE A e istena unor firme aparinnd administraiei de stat ?centrale i localeA care produc !unuri i servicii i funcionea# conform re"ulilor economiei de piaE

$$*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

A plata salariilor pentru personalul care lucrea# n administraie> ncasarea impo#itelor de la a"enii economici> finanarea unor investiii> acordarea unor a9utoareE A consumarea unei cantiti mari de !unuri i servicii pentru administraie i armat. 'u preponderen> n rile cu economie de pia> statul are rol important n mecanismul economic acionnd> pe de o parte> ca autoritate pu!lic iar pe de alt parte ca productor i consumator de !unuri i servicii. 0E Ce( m($ e-$#en , $m!.$1(re ( " ( u.u$ Bn e1+n+m$( #e !$(*, "e re(.$)e(), !r$n resursele sale financiare care se concentrea# n !u"etul central ?ela!orat de "uvernA i !u"etele locale ?ela!orate de administraiile localeA. Hn aceste !u"ete se re"sesc att veniturile ct i c6eltuielile statului. 8a venituri> ponderea cea mai mare o au impo#itele ?pn la /2WA i coti#aiile pentru asi"urri sociale ?pn la 1*WA. 8a c6eltuieli> asi"urrile sociale ocup locul cel mai important ?pn la (/WA dup care urmea# celelalte capitoleD aprarea> nvmntul> sntatea> etc. 1E Se 1+n"$#er, 1, un 0uge e1;$.$0r( nu $n4.uen*e(), n$1$ Bn 0$ne n$1$ Bn r,u e1+n+m$( ci> i confer un cadru "eneral optim fr distorsiuni ma9ore. ,ac ns> c6eltuielile depesc veniturile> !u"etul este deficitar iar statul este nevoit s recur" fie la mprumuturi pentru a susine c6eltuielile ?mprumuturi interne sau e terneA> fie la emisiune de !ani fr acoperire n !unuri i servicii ?inflaieA iar uneori la amndou. %oate mprumuturile fcute pentru acoperirea deficitului !u"etar constituie datoria pu!lic. Hn cadru unei economii> deficitele !u"etare produc efecte diferite n funcie de durata de timp n care se manifest. -a9oritatea e perienelor produse n economiile moderne arat c> atunci cnd deficitele !u"etare se manifest pe termen foarte scurt cu anse de ec6ili!rare pot fi produse efecte po#itive asupra economiei iar atunci cnd se permanenti#ea# produc efecte de#astruoase. '6iar i e cedentul !u"etar produce efecte ne"ative asupra economiei ?peste un pra" considerat minimA> deoarece nu sunt folosite toate resursele financiare importante. #E Fn +( e " ( e.e e9$" , en#$n*( (1 u(., #e ( 1re/ e -+.umu. re"ur"e.+r 4$n(n1$(re m+0$.$)( e /$ u $.$)( e !r$n 0uge ?pr"6ia principal fiind creterea impo#itelorA. Hns impo#itele prea mari afectea# ?diminuea#A resursele alocate de ctre a"enii economici pentru consumul propriu ?procesul investiional i crearea de locuri de muncA. 3ela area fiscal !rusc ar putea afecta reali#area unor pro"rame de "uvernare n cadrul crora> pro"ramele economice i sociale ar fi serios compromise> fenomen ce ar "enera tensiuni sociale i scderea

$$.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

credi!ilitii politicii economice. ,e aceea este necesar un ec6ili!ru ntre dorina a"enilor economici de a o!ine venituri mari i posi!ilitatea temperrii acesteia prin creterea impo#itelor ca surs de !a# a veniturilor !u"etare. eE Hn procesul de reciclare i valorificare a capitalurilor monetare n economie> 0,n1$.e3 Bn 1(.$ ( e( .+r #e $n erme#$(r !r$n1$!(. Bn re.(*$( e1+n+m$$ @ $n-e" $*$$> relaie 6otrtoare n creterea economic> (1+r#, 1re#$ e (gen*$.+r e1+n+m$1$. Hn afara creditelor acordate> !ncile pot oferi clientelei ?a"enilor economiciA servicii speciali#ate n consultan pentruD crearea de noi societi comerciale sau de noi ntreprinderiE "sirea de parteneri pentru afaceriE identificarea posi!ilitilor pentru e portE furni#area de informaii asupra riscurilor investiiei n diferite domenii economice sau #one "eo"raficeE consultan 9uridic fiscal. 4E E4e1 u(re( 1+n r+.u.u$ 4$n(n1$(r ca parte component a controlului economic are ca o!iectiv> cunoaterea de ctre stat a modului cum sunt administrate mi9loacele materiale i financiare de ctre societile comerciale pu!lice> modul de reali#are i c6eltuire a !anului pu!lic> reali#area ec6ili!rului financiar i a eficienei economico < financiare> de#voltarea economiei naionale i creterea nivelului de trai.

5.%. De4$n$re(3 1(u)e.e3 1+n*$nu u. /$ 4+rme.e 1r$)e$ 4$n(n1$(re ,in punct de vedere economic i financiar lumea a devenit un vast cmp unitar de aciune. :retutindeni se vor!ete despre cri#a financiar mondial i despre influenele acesteia asupra economiilor naionale. ,in aceste considerente "uvernele statelor ale" politici macroeconomice naionale care s limite#e pe ct posi!il efectele ne"ative "enerate de factorii e terni i impun restricii> percep suprata e la importuri> sta!ilesc tarife vamale asupra produselor i depun eforturi pentru a7i plti datoria e tern mpovrtoare. %%.%. De4$n$re( Cr$)e$ 4$n(n1$(re $n ern(*$+n(.e este definit ?n sens lar"A dere"larea "rav a sistemului financiar internaional ?finanele la dispo#iia F-I i Bncii -ondialeE sistemul mondial de creditareE circulaia monetar internaionalAE n sens restrns> cri#a financiar internaional const n dere"lri ma9ore produse pe pieele monetare> valutare i de capital cu efecte ne"ative asupra economiilor statelor naionale.

$$/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

:entru prevenirea cri#elor financiare ?monetare> valutare i de capitalA s7a constituit 4istemul -onetar Internaional ?'onferina -onetar i Financiar din 11((> de la Bretton aoods < 4U5A !a#at pe etalonul aur < devi#e> iar n cadrul acesteia> pe dolarul 4U5> ca principal moned de re#erv. 5ceast re"lementare a relaiilor financiare internaionale urmrea trei o!iective punctuale i anumeD 7 asi"urarea sta!ilitii relative a raporturilor valorice ntre monede ?sta!ilitatea ratei de sc6im!E revenirea la converti!ilitate a monedeiAE 7 furni#area lic6iditii internaionale necesar pentru finanarea deficitelor temporare ale !alanei de pli ?a9utorarea unor ri cu deficite temporare ale !alanei de pli curente prin mprumuturi pe termen scurtAE 7 nfiinarea unor mecanisme de refacere a ec6ili!relor n ca#ul unor deficite "rave a sc6im!urilor cu strintatea. Hn paralel cu procesul de re"lementare a relaiilor financiare internaionale> "uvernele statelor occidentale au 6otrt s li!erali#e#e comerul semnnd n 11(/ F5cordul +eneral asupra %arifelor =amale i 'omerului < +5%% ?+eneral 5"reement on %arif and %radeA. ,ei perioada care a urmat 11(*711/* a repre#entat o perioad de "lorie ?producia mondial crete puternic> comerul se de#volt> economiile se desc6id ctre capitalul internaionalA totui ncep s apar unele surse ?cau#eA de insta!ilitate financiar astfelD (E ,u!l funcionare a dolarului american ca moned naional i lic6iditate internaional a fcut ca necesarul de dolari "enerat de sc6im!urile internaionale s depind de politica monetar a 4U5E 0E 5u nceput> de asemenea> s apar ritmuri diferite de inflaie n funcie de ar> fapt ce a introdus un factor pertur!ator i de incertitudine n comerul mondial. 1E 5 avut loc divi#area pieei aurului ntr7o pia oficial ?unde operau numai !ncile centraleA> la preul de &* o uncia i una li!er unde procesul de vn#are < cumprare ntre particulari se sta!ilea pe !a#a raportului cerere < ofertE aceast dedu!lare a pieei aurului a ntrit ideea neconverti!ilitii dolarului i a constituit o !re n funcionarea sistemului !a#at pe etalonul aur7 devi#e*$. Fluctuaiile dolarului american sunt le"ate de consecinele interveniilor militare ale 4U5> ocurile petroliere> politica monetar i !u"etar> semnalele transmise de + 0 ?+/ i 3usia din 111/A precum i de previ#iunile pieei financiare internaionale. Hn aceste condiii> n au"ust 11/1> se constat c dolarul american nu mai poate ndeplini funcia de etalon monetar n cadrul sistemului financiar mondial
*$

3e#ervele de aur ale 4U5 scad> a9un"nd la apro imativ 12 miliarde dolari> fiind e"alate i c6iar depite de cele ale Baponiei i +ermaniei.

$$0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

i se produce oficial suspendarea converti!ilitii n aur a acestuia. 3uptura dintre aur7dolar face inopera!il sistemul etalon aur7devi#e al F-I. #E Hn 11/1> dup 3#!oiul din =ietnam> se nre"istrea# prima devalori#are oficial a dolarului ?preul unciei de aur sare de la &* o la &0 oA iar n 11/& ?dup r#!oiul ara!o7israelianA are loc a doua devalori#are a dolarului> uncia de aur valornd ($>$ o. 5ceste fluctuaii au creat mari dificulti n meninerea cursurilor de sc6im! n limitele convenite> fapt pentru care Fse pr!uete i cel de7al doilea principiu al F-I7 sta!ilitatea cursurilor de sc6im!G i din 11/( se trece la cursurile flotante. eE ,eoarece cursul pieei financiare internaionale avea o evoluie imprevi#i!il> principiul funcionrii converti!ilitii a nceput s fie a!andonat. ,e asemenea s7a fcut simit o lips acut de re#erve monetare n principalele state partenere ale 4U5> iar n altele un e ces inflaionist de re#erve. 5ceast lips acut de lic6iditi manifestat n ma9oritatea statelor a produs de#ec6ili!re "rave n !alana de pli ?multe state inclusiv 4U5A confruntndu7se cu deficite cronice> fenomen ce a amplificat conflictele comerciale> financiare i monetare. :rin urmare> s7a constatat c este imposi!il de a suprave"6ea ec6ili!rul !alanei de pli i n consecin a c#ut i acest important principiu al Fsuprave"6erii !alanei de pliG. 5!andonarea> unul cte unul> a principiilor formulate la constituirea F-I n 11(( a "enerat ideea de reformare i adoptare a sistemului la noile condiii e istente pe plan internaional. Hncepnd din 11/*> 4U5 adopt o nou politic monetar care provoac o cretere a ratei do!n#ilor mondiale i n consecin> o serie de state n curs de de#voltare*& care aveau mprumuturi ?investiiiA intr n incapacitate de plat. Hn anul 110$> ratele do!n#ilor mondiale au crescut !rusc i !rutal plasnd rile n curs de de#voltare ntr7o situaie critic. ,rept urmare> se declanea# o serie de cri#e financiare n 5merica 8atin> 5sia> Europa care au pus n pericol sta!ilitatea sistemului financiar mondial> "enernd cri#a financiar mondial fenomen care a afectat destul de serios> rile n curs de de#voltare. +uvernele rilor industriali#ate i F-I i7au luat msuri pentru ca efectele cri#ei financiare s nu se "enerali#e#e i au pus n aplicare msuri de reealonare a datoriilor dar i de frnare a importurilor rilor de!itoare. Unele manifestri ale cri#ei financiare internaionale se declanea# n 1102 i atin" apo"eul n 1101 cnd se suprapun i factorii care au nsoit revoluiile sociale din statele est7europene
*&

Hnc din 11.2 unele ri n curs de de#voltare i asi"urau finanarea de#voltrii economice> prin mprumuturi e terne. ,up primul oc petrolier din 11/&> e cedentele n petrodolari acumulate de rile situate n +olful :ersic sunt reciclate de !nci prin intermediul mprumuturilor acordate n !un parte rilor n curs de de#voltare. Hns aceste mprumuturi au fost mpovrtoare comparativ cu veniturile naionale ?mai ales n condiiile diri9rii spre sectoare neproductiveA.

$$1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

?foste comunisteA. 5ceste state> ale cror "uverne nou formate erau total de#orientate cu privire la promovarea soluiilor structurale de instituire a economiei de pia> au m!riat foarte rapid Fli!erali#area financiarG la propunerea F-I> drept calea optim de aciune. :rin Fconsensul de la aas6in"tonG> "uvernele marilor puteri economico7financiare au ela!orat doctrina prin care se inteniona depirea unor aspecte ale cri#ei financiare prin mrirea #onei de e pansiune financiar inclu#nd i statele din fostul !loc comunist. Unele state au rspuns cu entu#iasm acestei solicitri iar pieele lor financiare au devenit Fpiee ener"eticeG. 5cestea au intrat n atenia marilor actori financiari internaionali> au contractat acorduri financiare consistente i au atras un mare volum de capital. 5!sena reformelor reale> lipsa performanelor economice> direcionarea investiiilor spre #one neproductive> creterea presiunilor sociale i deturnarea masiv a unor fonduri au constituit ameninri serioase care au creat depresii economice i financiare "rave la nivelul statelor. %%.2.C(u)e.e Cr$)e$ 4$n(n1$(re $n ern(*$+n(.e 4inteti#nd> cau#ele care au "enerat cri#ele financiare internaionale se pot cate"orisi n trei "rupeD (E 1(u)e #e +r#$n $n" $ u*$+n(.D lipsa unui sistem monetar precis i promovarea unei permanente fle i!iliti lsate la dispo#iia mem!rilor F-IE orientarea sistemului monetar internaional spre etalonul sc6im!7aur fundamentat pe dolarul americanE du!lul rol 9ucat de dolar a creat o situaie privile"iat pentru 4U5> anunnd la ori#ont o serie de contradicii cu ceilali mem!rii ?4U5 nu se "seau supuse unei discipline monetare i prin puterea lor de emisiune a unei monede internaionale ei puteau cumpra activele industriale ale rilor sla! de#voltate < un fel de e propriereAE pentru a funciona acest sistem instituit era implicat deficitul !alanei de pli a 4U5> stat care asi"ura esenialul creterii lic6iditilor internaionale necesare pentru a finana volumul n cretere al comerului mondialE acest deficit "enera nencrederea pe care "uvernele statelor partenere o manifestau tot mai ve6ement n soliditatea> converti!ilitatea aur7dolar. 0E 1(u)e gener( e #e " ( e.e !(r $1$!(n e .( "$" emu. m+ne (r $n ern(*$+n(.D statele mem!re ale F-I i n special> celelalte mari puteri economice ale lumii nu au reacionat oportun la de#ec6ili!rele care s7au produs> acestea au pstrat o lun" perioad de timp rate de sc6im! ireale i au adoptat te6nici de manipulare monetar cu destul ntr#iereE politica economic "enera

$&2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

o serie de diver"ene iar a!sena armoni#rii a amplificat aciunea cri#elor monetareE ritmul inflaiei era difereniat de la o ar la alta iar !alanele de pli de asemenea> erau puternic difereniate. 1E 1(u)e gener( e #e 4(1 +r$ e9 ern$D o serie de micri speculative de capital pe termen scurt> ndreptate spre "uvernele cu dificulti n plile e terne au an"a9at cteva #eci de miliarde de dolari n #one neproductive> desta!ili#atoareE r#!oaiele purtate de 4U5 n diferite #one "eostrate"ice de interes au avut o inciden financiar internaionalE finanarea efortului de r#!oi prin creterea indicelui inflaie i nu prin efort fiscal> a condus la creterea deficitului !alanei de pli a 4U5> accelernd devalori#area dolarului i afectnd sistemul monetar internaionalE ocurile petroliere i cri#a petrolului au pertur!at "rav relaiile monetare internaionaleE cri#a iraNian actual continu s deteriore#e i mai mult i c6iar s pr!ueasc sistemul ratelor de sc6im! pus n aplicare n 11((. :ro!lematica referitoare la cau#ele cri#elor financiare i> mai ales> cele referitoare la lo"ica propa"rii lor n sistemul economic mondial este deose!it de comple . ,in aceste motive> nu se pune pro!lema pre#entrii amnunite a acestora ci> evideniate acele cau#e care produc riscul de sistem financiar i definesc coninutul cri#elor locali#ate astfelD (E pe pieele de aciuniE 0E pe pieele de o!li"aiiE 1E cri#ele !ancareE %%.2. Cr$)e.e !e !$e*e.e #e (1*$un$ 'aracteristica unei cri#e financiare autentice este aceea c producerea unui incident se propa" cu rapiditate la nivelul ntre"ului sistem financiar. 'ri#ele de lic6iditi sun cele mai rapide incidente de propa"are n#estrate cu o for devastatoare. ,e cele mai multe ori lipsa de lic6iditi se poate "enerali#a prin intermediul panicii !ancare. 4istemul economiei de pia ofer a"enilor economici mi9loace financiare de pia care le permit s7i "estione#e tre#oreria su! forma unor titluri> dar e ist i mi9loacele financiare ale !ncilor care ofer lic6iditi su! form de depo#ite la vedere. Hn domeniul activitii !ancare> lic6iditatea are importan pentru c o !anc tre!uie s fac fa> n orice moment> retra"erii de fonduri pe care le decid clienii ei. ,in aceste motive orice !anc tre!uie s7i asi"ure permanent o rat de lic6iditi adecvat ?convena!ilA. 'eea ce contea# pentru orice !anc este lic6iditatea real de care ea dispune> adic resursele pe care ea le poate utili#a efectiv pentru a face fa retra"erilor de fonduri.

$&1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

4ecolul al PP7lea a fost marcat n lumea occidental de mai multe cra6uri !ursiere*( care au #"uduit pieele de aciuni i au produs o multitudine de represiuni att n economia "lo!al ct i n economiile naionale. 'ri#ele pe pieele de aciuni au cau#e multipleD unele speculaii !ursiere ?anticipri riscante i creteri artificiale ale cursurilorAE previ#iuni eronate ale investitorilor materiali#ate ntr7o ofert supradimensionat de titluri mai ales pe piaa primarE creterea e a"erat a ofertei creditului de consum i ndatorarea suplimentar a mena9elorE creterea volumului creditelor !ancare pentru investiii> ca urmare a cererii adresate de firme> nsoit de previ#iuni pesimiste asupra eficienei lor> etc. E emple de acest fel pot constitui panica creat de cra6urile !ursiere de pe aall 4treet din ;eQ `orN din 11$1> din octom!rie 110/ i c6iar cel din septem!rie $221. ,e fiecare dat a fost necesar intervenia rapid a !ncilor centrale pentru a se stopa cri#a respectiv. :ericolul mare a constat att n pr!uirea preurilor ct i n evaporarea lic6iditilor. %%.5. Cr$)e.e !e !$e*e.e #e +0.$g(*$$ 4e cunoate faptul c numai societile comerciale importante> cu reputaie !un> cu anumit e perien i al cror capital este li!er au dreptul de a emite o!li"aii**. ,e re"ul emisiunea de o!li"aiuni se face la valori nominale standard i este nsoit de un prospect care e plicitea# condiiile i scopul mprumutului. :ieele de o!li"aii sunt tot att de vulnera!ile ca i cele de aciuni i au strict le"tur cu !ursa. Hn statele care au m!riat li!erali#area financiar> activele financiare ?aciunile> o!li"aiunile> !onurile de tre#orerie> titlurile de valoareA sunt susinute de !nci care 9oac rolul de susintori ai pieelor financiare acordnd linii de credit care> la rndul lor> sunt finanate prin certificate de depo#it. :rin cteva se"mente intermediare conectate i ar!itrate de !ncile comerciale este aprovi#ionat lic6iditatea necesar. 5ceste se"mente
*(

,o!rot> ;> ,icionar de economie> Ed.Economic> Bucureti> 1111> p. 1((. Cr(; 0ur"$er> pr!uirea !rusc i cumulativ a titlurilor cotate la !urs. :n la cel de7al II7lea r#!oi mondial cra6ul !ursier i cel !ancar precedau declanarea cri#elor economice. Hn pre#ent cra6urile !ursiere sunt rare i sunt cau#ate> mai ales> de fenomene social7politice neprev#ute interne i internaionale. ** ,o!rot> ;.> ,icionar de economie> Ed. Economic> Bucureti> 1111> p. &$1. )!li"aiune> valoare mo!iliar> titlu de crean repre#entativ pentru un mprumut contractat de un a"ent economic7persoan 9uridic> pentru o sum i un timp determinat de la diferite persoane fi#ice i Ksau 9uridice. 4e emite n condiii re"lementate prin le"e> pe piaa financiar primarE se revinde pe piaa financiar secundar. ,urata mprumutului an"a9at prin emisiunea de o!li"aii este medie i lun". 3am!ursarea sumelor su!scrise de o!li"atari se poate face prinD aA anuiti constanteE !A anuiti re"resiveE cA rscumprare la !ursE dA rscumprare anticipatE eA conversia o!li"aiunii n aciuni dac a fost prev#ut la emisiune. )!li"aiunea se deose!ete de aciune prin faptul c aceasta din urm este un titlu de proprietate. )!li"aiunile se deose!esc i fa de titlurile de crean pe termen scurt ne"ocia!ile ?!onurile de tre#orerieA pentru c acestea au termen scurt i sunt proprii pieei monetare.

$&$

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

?filiale> 6oldin"7uri !ancareA sau mprumuturi de pe aceste piee> pro!lem care le mrete vulnera!ilitatea ?n perioadele de tensiune a politicii monetare unele ntreprinderi care emit o!li"aiuni ne"ocia!ile pe termen scurt pot falimenta> fenomen ce conduce la de"radarea "eneral a calitii titlurilorA. 4pre e emplu> creterea !rusc a ratei do!n#ii monetare se repercutea# asupra emitenilor de o!li"aii care sunt nevoii s a!orde#e costuri mult mai mari. ) parte dintre acestea neavnd capacitatea de a suporta aceste costuri dau faliment. 'ri#a se propa" instantaneu la nivelul ntre"ii piee. Hntreprinderile devin incapa!ile s7i rennoiasc mprumuturile pe piaa de o!li"aii i> n consecin> i ndreapt atenia spre creditul !ancar> determinnd sporirea !rusc a lic6iditilor pe pia. Hn condiiile n care susintorii pieei financiare ?!ncile comerciale i filialele lorA au temeri n privina unor pierderi importante de capital refu# s fie contrapartida unui vn#tor curent. ) astfel de atitudine apare n situaii de incertitudine macroeconomic> cnd nu se pot previ#iona eventualele evoluii le"ate de pre> pertur!ndu7se piaa specific de lic6iditi. %%.6. Cr$)e.e 0(n1(re 4pecialitii n economie i finane pre#int suficiente ar"umente care atest corelaia strns ntre falimentele !ancare i deflaia macroeconomic. Hn istoria epocii contemporane s7au produs cri#e financiare multiple i profunde prin caracterul lor asimetric i diversitatea cau#elor> ns ma9oritatea acestora au avut un numitor comun 7 falimentele !ancare. Banca este o unitate economic a crei principal funcie este de a colecta> de a transfera i de a reparti#a disponi!ilitile financiare. ) asemenea instituie face le"tura comercial ntre unitile economice care au nevoie de fonduri i formulea# cereri ctre piaa financiar i cele care caut plasamente de fonduri pe pia. Funcia activ a !ncilor este aceea de a acorda mprumuturi solicitanilor n !a#a unor re"lementri care in de !onitatea financiar. :entru acordarea creditelor !ncile au la dispo#iie capitalurile proprii sau acele solduri active reali#ate pe seama diferenei dintre depunerile clienilor i solicitrile de restituire din partea acestora. :rincipala funcie pasiv a !ncilor este depo#itarea i pstrarea economiilor populaiei i ale unitilor economice non!ancare. Bncile s7au

$&&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

de#voltat instituional i funcional*. influennd ansam!lul evoluiei sociale contemporane. Falimentele !ancare se produc pe timpul deflaiei ?recesiuniiA economice. ,in 11$1 i pn n 11&& economia american> aflat ntr7o perioad de recesiune ?cu ma imum n 11&&A a cunoscut mai multe valuri de falimente !ancare ?11&2> 11&1> 11&$A. 5cest fenomen a fost cunoscut i de !ncile din Europa ?11&1A ca un ricoeu al recesiunii economice. )dat ce producia industrial scade !rusc> se produc pertur!aii "rave n or"ani#area intermedierii financiare. Funcia de prim ordin a !ncilor de a "estiona informaiile asupra de!itorilor nu a mai putut fi ndeplinit. 'a re#ultat> creditul a fost destructurat accentund procesul de depresiune economic. S$ u(*$( 4$n(n1$(r, ( 0,n1$.+r !+( e 4$ gr(- (4e1 ( , #e urm, +(re.e "$ u(*$$D solicitarea masiv i !rusc ?n timp scurtA de convertire a depo#itelor n numerarE deficienele re"lementrilor n materie de relaii inter!ancare ?sistemul de pli inter!ancareAE scderea calitii creanelor !ancare ca re#ultat al sl!iciunii lor. ocul pe care7l sufer o !anc se transmite imediat i altor instituii !ancare datorit an"a9amentelor inter!ancare> intercone iunilor structurale ale acestora n cadrul sistemului de pli> precum i a modului n care depuntorii au tendina de a percepe !ncile ca un tot omo"en. Hn funcie de anumite situaii macroeconomice nefavora!ile ec6ili!rul funcional al !ncilor se poate deteriora "rav afectnd depo#itele e istente. 5ceast conta"iune care> ca i n ca#ul cri#elor de lic6iditi pe pia> antrenea# o serie de nea9unsuri ?concreti#ate n valorile nete ne"ative n !ilanA i motivea# att pe depuntori ct i pe acionari s7i ia msuri de recuperare a depo#itelor ?aciunilorA. Efectele acestor msuri depesc cadrul !ncilor i afectea# ntrea"a economie datorit faptului c a"enii economici nu pot avea o atitudine de independen n situaia n care se manifest o do# de nesi"uran asupra valorii nominale a mi9loacelor lor de plat. Ultimele dou decenii ale secolului al PP7lea au adus cu sine i unele semne ru prevestitoare pentru !ncile occidentale fenomen ce a "enerat> n diferite state> cri#e financiare ful"ertoare.
*.

Banca nu mai este o simpl instituie intermediar ntre unitile economice non!ancare> ea nsi a devenit o unitate economic cu o serie de funcii macroeconomice. Una dintre aceste funcii const n faptul c !ncile intermedia# plile i ncasrile ce se efectuea# n economie. Este unitatea economic profesional care "estionea# moneda naional i monitori#ea# relaiile acesteia cu celelalte monede. ,e#voltarea i diversificarea produciei i creterea cantitativ i calitativ a relaiilor economice a solicitat tot mai mult necesarul operaiunilor !ancare> fenomen ce a produs speciali#area lor ntr7o prim etap> apoi universali#area funciilor acestora.

$&(

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

'au#ele principale care au "enerat o anumit fra"ilitate !ncilor au fostD concentrarea acordrii mprumuturilor n domeniul acelorai cate"orii de crediteE lipsa de anticipare a riscurilor !ancare ?riscurilor de creditareA din cau#a ilu#iei de si"uran "enerat de creterea preurilor pe piaa activelor reale finanate prin aceste crediteE e punerea !ncilor la variaiile ratelor do!n#ilor pe termen scurtE creterea creditelor acordate sectorului privat> cretere care s7a concentrat n sectorul imo!iliar fiind finanat prin mprumuturi pe piaa monetar. 4oarta !ncilor a a9uns astfel la discreia speculaiilor imo!iliareE ne"li9ena manifestat de puterea pu!lic> n unele state complicitatea acesteia n privina intereselor financiare circumscrise #onelor falimentare precum i incapacitatea de a "estiona riscurile pieei financiareE ine istena mecanismelor interne de "estionare a riscului de sistem> luarea unor deci#ii formale> lipsa auditului intern independent fa de anumite orientri politiceE opacitatea unor strate"ii care vi#au creterea economic> fluctuaiile preurilor activelor financiare. 5ceste cau#e i nc multe altele au fcut necesar intervenia "uvernamental pe scar lar" pentru a nu se instala de#ordinea financiar "lo!al i a se evita o cri# financiar internaional. Hn urma acestor intervenii "uvernamentale> dei foarte multe !nci au falimentat> !ncile centrale> precum i cele comerciale au continuat s funcione#e fr a crea panic n rndul clienilor ?depuntorilorA. +uvernele au iniiat i aplicat n unele state pac6ete unitare de planuri i msuri pentru a opri procesul de destructurare a instituiilor !ancare. 5numite instituii !ancare> e trem de importante pentru ansam!lul macroeconomic> au fost susinute direct de "uverne prin "arantarea tuturor an"a9amentelor de credit instituind astfel> un climat de si"uran n cercurile creditorilor !ncilor i oprind panica creat n rndul depuntorilor. Hn unele ca#uri a fost "irat asistena financiar a !ncilor prin !u"etul de stat. ,e fiecare dat> au fost luate msuri mpotriva persoanelor> care aflate n structurile mana"eriale de vrf> s7au fcut vinovate de starea falimentar a !ncilor. Unele instituii !ancare aduse n situaii de faliment> au fost supuse procesului de recapitali#are> apoi au intrat su! monitori#are strict> urmnd s fie rscumprate i orientate spre #one specifice de interes. 4fritul secolului al PP7lea i nceputul secolului actual au adus importante sc6im!ri n or"ani#area muncii i o redistri!uire a structurii produciei.

$&*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

%2. Cr$)e.e 4$n(n1$(re (.e (n$.+r U:0 Hn 111$> cnd au constatat c> n prevederile Tr( ( u.u$ #e .( M((" r$1; s7 a introdus sinta"ma Fre$n r+#u1ere( Bn 1() #e ne-+$e3 ( 1+n r+.u.u$ 1$r1u.(*$e$ 1(!$ (.u.u$G !anc6erii i ali adepi ai li!erali#rii pieei financiare au apreciat sinta"ma respectiv drept o "rav ere#ie. 'u toate acestea la nceput de secol> tot mai muli economiti i elite politice ncep s critice F !$(*( 4$n(n1$(r, ne1+n r+.( ,G i s invoce motive serioase pentru aducerea acesteia din nou la ordin. :arlamentul European de la 4tras!our" atenionea# din cnd n cnd asupra necesitii ca Europa s fie apt de a se apra mpotriva li!ertii de micare a capitalului speculativ. 8i!erali#area circulaiei capitalului n anii ]02 a eliminat "raniele dintre pieele naionale i a fcut ca fiecare pia naional s fie le"at de ansam!lul internaional e act dup principiul vaselor comunicante. %ran#aciile cu derivate ?cu ipoteci i o!li"aiuniA a devenit un proces care s7a amplificat de la an la an i a "enerat un volum impresionant de vn#ri la nivel mondial. :rin acest canal secundar de cur"ere a capitalului pe pia s7a mrit vulnera!ilitatea industriei financiare fa de unele evenimente i reacii n lan i s7au dat peste cap strate"ii i politici naionale. ,e#voltarea e plo#iv a comerului cu derivate a mrit riscul tran#aciilor monetare i a adus la faliment unele !nci cu renume. 5tunci cnd o !anc sau societate de investiii intr n incapacitate de plat poate declana prin efectul de domino> falimentul altor !nci> apoi riscul se ntinde la !urse> de aici la cursurile de sc6im! i apoi n lumea real ?lumea economicA. Hn anii ]12> rile n curs de de#voltare au fost cele mai afectate de efectele ne"ative ale li!erali#rii financiare. Economiile statelor respective au cunoscut destructurri "rave i> ca urmare> capitalurile strine au ieit> provocnd pr!uirea !rusc a cursului monedelor i a sistemelor lor productive i financiare. %2.%. Cr$)( 4$n(n1$(r, #$n A"$( #e Su#AE" D%::8E %erapia aplicat de F-I n ca#ul cri#ei asiatice nu a dat re#ultate. 'au#a principal a cri#ei asiatice a fost ndatorarea masiv a sectorului privat fa de !ncile strine> avide la rndul lor s7i de#volte afacerile n cea mai dinamic #on a lumii. 'reditorii au acordat !anii cu oc6ii nc6ii> iar de!itorii i7au folosit ct se poate de imprudent. 5u aprut interesele o!scure care au deturnat sumele alocate pentru investiiile productive ?n industrieA i i7au diri9at n aciuni speculative fapt ce a "enerat o

$&.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

deteriorare accentuat a competitivitii economice i deprecierea !rusc a monedelor din re"iune. Factorii de risc sistemic s7au derulat> n ca#ul cri#ei financiare asiatice> dup un al"oritm o!inuitD aflu masiv al capitalurilor strineE sisteme financiare neadecvate li!erali#rii rapideE insta!ilitatea monedelor naionale n raport cu dolarul. 5cest tip de cri#> caracteri#at printr7o "estiune defectuoas a micrilor de capital nu putea fi "estionat numai prin metode tradiionale de austeritate monetar i fiscal. Era necesar construcia unui sector financiar ro!ust capa!il s foloseasc eficient resursele i s menin funcionale fundamentele unei economii sntoase. Deru.(re( 1r$)e$ 4$n(n1$(re ("$( $1e !re)$n , 1G e-( !(r $1u.(r$ ,*$< A !ncile internaionale au acordat> cu prioritate> !ncilor locale credite n dolari i Reni> precum i unor ntreprinderi mai ales n Indone#iaE S ru1 ur( 4.u9ur$.+r %::5 %::6 %::7 %::8 T$ .ur$ /$ $n-e" $*$$ 1$>$ 1*>* 11>1 7 (>* #$re1 e3 #$n 1(re< 'oreea de 4ud 7 investiii directe (>/ (>1 />2 />$ Indone#ia 7 portofolii />* 12>. 1$>1 7 11>/ -alae#ia Cre(n*e 0$.( er(.e #$n $0>$ .1>1 /&>1 7 />. %6ailanda 1(re< Filipine 7 !nci comerciale $(>2 (1>* **>* 7 $1>& 7 din afara !ncilor (>$ 1$>( 10>( 1&>/ %otal flu net al capitalurilor (2>( //>( 1&>2 7 1$>1 A creditele inter!ancare s7au derulat n etapa urmtoare prin intermedierea !ncilor locale i au fost direcionate nspre sectorul privat su! forma creditelor acordate clienilor pe termen lun" ?flu ul capitalurilor private n cinci ri asiatice se pre#int conform ta!elului urmtorAD S ( e<

$&/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

4umele sunt e primate n miliarde dolari 4ursaD 3adelet at 4ac6s> 1110 A emisiunile de titluri au fost fcute cu prioritate su! form de o!li"aiuni> accentund speculaia imo!iliar i !ursier n profitul actorilor financiari localiE acetia au centrat prin diferite in"inerii financiare s o!in randamente foarte ridicateE veri"a sla! era deci repre#entat de !ncile locale> instituii supuse riscului de sistemE A dup nc6eierea tran#aciilor au nceput mar9ele de manevr att ale celor care au acordat mprumutul ct i ale celor care s7au mprumutat> cutnd randamente nalte i sporind riscul de sistemE aceia care au contractat mprumuturi au fost tentai s adopte comportamente neperformante iar aceia care le7au acordat nu au avut posi!ilitatea s evalue#e calitatea mprumutailor i nici s efectue#e suprave"6erea eficient a modului n care sunt folosite fondurile respectiveE A au aprut riscurile de credite prin "estionarea defectuoas pe plan local> riscurile de scaden datorate insta!ilitii ratelor de sc6im! ale monedelor n raport cu dolarulE n asemenea situaie pasivul !ancar s7a supradimensionat n moned naional i a scos la iveal fra"ilitatea structurii financiare auto6toneE perpetuarea aspectelor ne"ative ale "estionrii creditelor de ctre !ncile locale a tre#it nencrederea actorilor financiari internaionali care au refu#at s7i rennoiasc sQaps7urile*/ i creditele acordate pe termen scurtE n aceast situaie critic !ncile locale i7au acoperit datoriile n devi#e cumprnd dolari de pe piee> fenomen ce a dus la accentuarea scderii sc6im!ului> la deteriorarea !ilanurilor i a ima"inii acestora n faa creditorilor e terniE A diminuarea pasivului a influenat ne"ativ activul !ancar n sensul c !ncile au sistat furni#area creditelor i prin urmare> de!itorii au intrat n mare dificultate devenind insolva!ili*0E insolva!ilitatea a"enilor ne!ancari a sporit ca dimensiuni ntre"ul datoriilor acestor state. 'onclu#ionnd asupra cri#ei asiatice se poate spune c sursa de !a# a cri#ei a constituit7o riscul asumat i prost "estionat de !ncile locale. 5tt de mare a
*/

SV(! @ a face trocuriE sc6im! de datorii> de o!li"aii financiareE aciunea presupune a!iliti de ma im in"inerie financiar pe care numai concurenii de marc le pot reali#a. *0 Insolva!ilitate < situaie n care valoarea activelor de care dispune un a"ent economic este mai mic dect valoarea o!li"aiilor acestuia fa de teri ?creditori> furni#ori> !u"etA.

$&0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

fost ncrederea n creterea economic a rilor asiatice nct au fost i"norate posi!ilele devalori#ri catastrofale ale monedelor naionale ceea ce a condus la vulnera!ilitatea !ilanurilor !ancare> de#ec6ili!rele de sc6im!> cri#a de lic6iditi> devenind inevita!il> retra"erea capitalurilor. %2.2. De)$n egr(re( 4$n(n1$(r, #$n Ru"$( D(ugu" @ +1 +m0r$e %::8E ,eclinul sistemului financiar rusesc s7a accelerat !rusc n urma cri#ei economice i financiare din 5sia ?111/A. Hn prima 9umtate a anului 1110 ca urmare a e perienelor din 5sia de 4ud < Est> cei care deineau investiii de portofoliu*1 au cutat> prin diverse strate"ii> s reduc "radul de vulnera!ilitate al acestora pe pieele financiare ener"etice.2 diminund cererea de titluri i e ercitnd o tensiune "eneral asupra nivelului do!n#ii. Hn 3usia> unde finanarea prin titluri de stat tre!uia s acopere deficitul !u"etar creat datorit lipsei ncasrilor fiscale> s7a procedat la ridicarea ratelor do!n#ilor peste valoarea de 02W ?la sfritul lunii maiA n timp ce inflaia era inut su! control la nivelul de 12W> iar rata sc6im!ului era> de asemenea> sta!il ?ase ru!le la un dolarA. Hncercrile "uvernului rus de a menine cursul monedei naionale s7au destrmat rapid. Bursa de aciuni i o!li"aiile financiare s7au devalori#at> investitorii strini s7au retras de pe piaa de capital> cetenii s7au m!ul#it la "6ieele !ncilor pentru a7i retra"e economiile> drept urmare> n apte #ile ru!la i7a pierdut *2W din valoare. 'u economia "rav afectat> cu sistemul financiar ntr7o stare 9alnic> conductorii politici au apelat la unele msuri care vi#au infu#ii masive de mprumuturi din strintate sau de la F-I. 4cenariul cri#ei financiare ruse se derulea# ntre FreformatoriiG preedintelui Eln care au ncercat s restructure#e economia i sistemul financiar spre o economie de pia i forele oponente> formate n principal> din fostele structuri comuniste i noua oli"ar6ie financiar> care> au reuit s impun un sistem clientelar n interes propriu i n detrimentul economiei naionale i al reformelor.
*1

Investiia de portofoliu const n ac6i#iionarea de ctre investitorii strini de aciuni ale unor firme e istente> repre#int n esen un plasament financiar> o investiie n titluri financiare tran#acionale pe piaa capitalului. Hntre investiia direct ?plasarea de capitaluri de ctre investitorii strini pentru nfiinarea de firmeA i cea de portofolii se poate trasa cu "reu o frontier. 5tt investiia de portofoliu ct i cea direct fac parte din investiia e tern ?investiia strinA. .2 :iee financiare ener"etice 7 etic6et primit de statele n curs de de#voltare ?inclusiv cele scpate de su! re"imul comunistA au acceptat s m!rie#e rapid li!erali#area financiar drept calea de urmat spre economia de pia. Era un rspuns al acestora la solicitrile marilor instituii financiare care au ela!orat noua doctrin de e pansiune < denumit Fconsensul de la aas6in"tonG < 1111.

$&1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

4arcina datoriei a9unsese "reu de ndeplinit n condiiile n care do!n#ile se capitali#au la valori enorme ?9umtate din ncasrile !u"etareA. ,eclinul s7a accentuat n urma celui de7al doilea oc petrolier ?1110A i deci a scderii preului petrolului pe piaa internaional.1. 'ondus de o clas politic ce e ercita o politic falimentar> afectat de micro!ul corupiei> 3usia se #!tea la nivelul supravieuirii. +uvernul nu era n msur s colecte#e mai mult de $2W din impo#ite> salariile !u"etarilor nu erau pltite luni de7a rndul iar o mare parte din tran#aciile industriale se redusese la sc6im!uri nerealiste> improvi#ate. :entru acoperirea deficitului !u"etar "uvernul a apelat la mprumuturi interne i e terne tot mai consistente nsoite de do!n#i mpovrtoare. 'reterea datoriilor statului i ritmul accelerat al deficitelor !u"etare au compromis ncrederea n ru!la ruseasc. :r!uirea ru!lei a fost oarecum ncetinit de ncercarea disperat a "uvernului rus de a cumpra> prin intermediul Bncii 'entrale de la -oscova> ru!le cu dolari mprumutai de la F-I ?n au"ust 1110 s7au irosit ( miliarde de dolari n $ sptmni n ncercarea de a ine ct mai sta!il cursul ru!leiA. Hn 1110 ?au"ustA> dup ineficacitatea msurilor de reducere a c6eltuielilor i de colectare eficient a impo#itelor> rmas fr valut i ru!le> "uvernul rus a acceptat devaluarea ru!lei ?,uma de stat refu#ase s vote#e condiiile impuse de F-I pentru un nou mprumut necesar pltirii datoriilorA. Hncepnd cu 1/ au"ust 1110> ru!la pierde 9umtate din valoarea de sc6im!> !ursa de aciuni s7a devalori#at> !ncile au sistat ac6itarea de datorii e terne> creditul 3usiei n strintate s7a de"radat .$. 'a s7i acopere deficitele !u"etare "uvernul a emis o!li"aii ?titluri de stat < +@)A care au fost cumprate de persoane fi#ice i 9uridice. ,atorit unei politici neperformante> poliele interne ?o!li"aiile < titlurile < +@)A au putut fi vndute numai crescnd do!nda de la $2W ?111/A la 1/2W ?1110A. 3eale"erea preedintelui Boris Eln i noul "uvern condus de premierul Iev"6enii :rimaNov au m!untit ima"inea panic a 3usiei n vest i au nutrit speranele ntr7o rusie li!eral7democrat cu o economie de pia prosper. Hn toamna anului 1110 speranele au fost spul!erate de fosta nomenclatur comunist care> n crdie cu repre#entanii corupi din administraia central au acaparat prin 9af i necinste> !unurile i ntreprinderile profita!ile din patrimoniul statului> ani6ilnd ncercrile reformatorilor de a da consisten economiei de pia. Importurile au sc#ut la 9umtate iar lipsurile de alimente i !unuri de consum au a9uns la nivel critic. :entru a preveni falimentul
.1 .$

3usia < fiind un e portator important de petrol a pierdut apro imativ o treime din veniturile o!inuite n valut. ,in 111$ i pn n 1110 statul rus a fcut mprumuturi e terne de circa 1** miliarde de dolari din care .. miliarde de la !nci i fonduri comerciale iar restul de la "uvernele altor state ?+ermania> 4U5> Frana> 5n"lia> 5ustria> ItaliaA. ,o!n#ile la aceste datorii se ridicau cam la 1/ miliarde de dolari pe an. Hn luna au"ust 1110 3usia nu i7a putut plti inte"ral rata datoriei e terne ?pentru prima dat de la destrmarea U344 n 1111A.

$(2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

"eneral autoritile s7au mprumutat> au tiprit !ancnote fr acoperire> au amnat pltirea salariilor an"a9ailor de stat. :rime9dia pr!uirii economice i politice n 3usia a "enerat sentimente de nelinite pe ntre"ul mapamond> cu preponderen n occident> datorit pericolului real> ca o mare putere nuclear> s a9un" la convulsii sociale i la de#inte"rarea autoritii statale. Hn aceast situaie> premisele pierderii controlului armelor nucleare de ctre autoriti au devenit reale> imprevi#i!ile i periculoase. 5a se e plic reluarea alimentrii Fruletei economiceG ruseti cu fonduri de la F-I i de la !ncile occidentale. ,up Fconsensul de la aas6in"tonG nc6eiat ntre marii actori financiari internaionali> cri#a ruseasc constituie un prim fenomen care a pertur!at serios sistemul financiar internaional. %2.2. Cr$)( 4$n(n1$(r, me9$1(n, D%::5A%::6E Hnc din anul 1102> preedintele -e icului> 4alinas> considerat reformatorul statului me ican> a promovat pe toate cile> li!eralismul economic i financiar nord7american. :rin politicile macroeconomice s7a redus inflaia> au fost privati#ate un mare numr de ntreprinderi> s7au promovat investiiile strate"ice> au fost lansate parteneriate cu sindicatele> a crescut productivitatea. 5u rmas ceva mai n urm reforma politic i democrati#area instituional. ,up 4alinas> nc trei preedini ai -e icului au urmat ndeaproape sfaturile F-I> ale Bprecum i ale "uvernului 4U5. Hn perioada 11127111(> au fost privati#ate aproape toate ntreprinderile economice me icane> au fost nlturate o!stacolele din calea investiiilor strate"ice> s7au micorat ta ele la importuri i a fost acceptat doctrina li!erali#rii capitalului> desc6i#ndu7se piaa intern ctre capitalul internaional. Hn 111( -e icul a semnat mpreun cu 4U5 i 'anada F5cordul de li!er sc6im! nord7americanG ?58E;5A. 'omunitatea internaional a neoli!eralilor "sise n re"imul politic al -e icului Fun elev contiinciosG care7i re#olv destul de prompt temele impuse de F-I i B- i se !ucur de renumele unui stat solid din punct de vedere al politicii financiare. Fondul -onetar Internaional apro!ase n primvara anului 111( politica economic a "uvernului me ican invocnd starea de ec6ili!ru a !u"etului federal ?re#ervele de sc6im! au crescut de la .>& miliarde de dolari n 1101> la $1>$ miliarde de dolari n fe!ruarie 111(A. ,up semnarea acordului de li!er sc6im!> un val de importuri au invadat ara i ca urmare> o mare parte dintre sectoarele economice au fost n"enuc6iate ?construcii de maini> te tile> etc.A. Hntreprinderile mici i mi9locii care asi"urau locurile de munc au devenit nerenta!ile> multe dintre acestea ale"nd calea falimentului. -e icul a fost

$(1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

aruncat ntr7o catastrof economic> n cteva luni re#ultnd peste & milioane de omeri iar puterea de cumprare s7a redus cu o treime. 'u cteva #ile nainte de 'rciun "uvernul me ican a anunat o devalori#are a monedei naionale FpesoG cu 1*W. ,e remarcat faptul c administratorii fondurilor private de investiii de la marile !nci de pe aall 4treet din ;eQ `orN> care investiser sume fa!uloase ?peste *2 de miliarde de dolari ntre 11017111&A n mprumuturile de stat me icane ?aciuni i o!li"aiiA> au fost cuprini de panic. 4ta!ili#area nominal a monedei naionale me icane era punctul de plecare n evaluarea activelor financiare me icane fie c erau notificate n dolari sau n peso> de asemenea> era crucial pentru lic6iditile de pe pieele titlurilor care> dup 1111> repre#entau //W din intrrile de capital. Hn situaia n care moneda me ican a nre"istrat o depreciere !rusc> la sfritul anului 111(> toi a"enii economici care au avut afaceri !a#ate pe relaia peso 7 dolar ?pe piaa titlurilor a creditului !ancar sau pieele derivateA au procedat la cumprarea masiv de dolari. 5celai lucru au fcut i !ncile care au fost o!li"ate s cumpere dolari pe pia> fenomen care a deteriorat re#ervele !ncii centrale precum i ncrederea n convenia sta!ilitii sc6im!ului ndeplinit pn n acel moment. Fractura sc6im!ului peso7dolar s7a "enerali#at> a condus la desta!ili#area tuturor preurilor> provocnd n -e ic o cri# "eneral care a afectat toate sectoarele economiei. 5ceast de#ordine financiar a "enerat o retra"ere masiv a capitalurilor de ctre investitorii strini i a!andonarea ?evitareaA monedei naionale de ctre a"enii economici auto6toni. ,e aici s7au produs prin efectul domino celelalte releD creterea ful"ertoare a nivelului do!n#ilor> scderea re#ervelor de sc6im! de la $1 miliarde la . miliarde de dolari> pr!uirea !ursei> creterea inflaiei cu *2W ntr7 un an> creterea datoriei e terne ?a atins valoarea anului 110$A cu scadene de ram!ursare pe termen scurt. -e icul repre#enta unul dintre cele mai importante proiecte ale administraiei preedintelui 4U5> Bill 'linton i anume Fsta!ili#area economic a vecinului din sud> ara din care an de an milioane de emi"rani lovii de srcie nvlesc n statele federale nord7americaneG.&> fapt pentru care s7au luat msuri ur"ente de ctre ministrul american de finane> de spri9inire a -e icului cu "aranii de credit de (2 miliarde de dolari. 'u tot acest spri9in financiar din partea 4U5 cri#a me ican s7a amplificat la nceputul anului $22*. 'ursul dolarului s7a an"a9at i el pe o cur! descendent> orientnd investitorii spre valutele de calitate> marca "erman i Renul 9apone#. Hn paralel cu epui#area> de ctre "uvernul 4U5> a fondului de investiie de $2 miliarde de dolari ?pe care :reedintele putea s7l ntre!uine#e li!er n
.&

-artin> :.>O.> 4c6umann> O.> 'apcana "lo!ali#rii> %raducere n lim!a romn < :leca> %.> Editura economic> Bucureti> 1111>p./17/$.

$($

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

situaii de ur"enA s7a fcut apel de ctre 5dministraia 4U5> i la alte instituii financiare ?F-I i B-A. ,rept rspuns> F-I a reuit n timp record s treac prin or"anele sale de deci#ie suma de />/ miliarde de dolari ?sum ma im admisA> ca a9utor financiar pentru -e ic i totodat> prin solicitri repetate a mai fost solicitat un credit de intervenie din partea +ermaniei> Franei i 5n"liei> n valoare de 12 miliarde de dolari. Hn salvarea -e icului de la colapsul financiar un rol important l7a avut F-I i "uvernul american. Hn conclu#ie> -e icul i7a putut plti datoriile iar aciunea n cri#a me ican a fost unul dintre cele mai eficiente e emple de prevenire a unei catastrofe consemnate n istoria economiei. Hn acest e emplu> piaa financiar printr7o Fmn invi#i!ilG a o!li"at "uverne> instituii financiare internaionale i !nci renumite s 9oace rolul dup re"ulile ei. Efortul financiar internaional pentru salvarea economiei me icane a fost peste *2 miliarde de dolari> prin acordarea de "aranii creditorilor e terni. Hns populaia -e icului a resimit din plin cri#a din 111*. %2. M(n(gemen u. 1r$)e.+r 4$n(n1$(re 8a nceputul mileniului al III7lea> "lo!ali#area financiar este un fapt concret. Hn aceste condiii "uvernele statelor> instituiile financiare internaionale> oamenii de afaceri vor tre!ui s fac fa unor re"uli mai dure impuse de pia sau> s intervin pentru a direciona> ntr7un anume sens> 9ocul pieei. :e fondul "lo!ali#rii apar ns i unele tendine care ncorporea# o serie de diver"eneD o!inerea unor mari pro"rese dar i rmneri n urm ne9ustificate> ine"aliti ntre ri i re"iuni> srcie mascat prin statistici i via lu oas> frapante ine"aliti ntre !r!ai i femei> etc. ,in anali#a formelor de manifestare a cri#elor financiare se desprind dou idei metodolo"ice de !a#D principala caracteristic a pieelor financiare "lo!ali#ate este considerat insta!ilitatea. 5stfel> elementul care a declanat cri#ele financiare ale anilor ]12 l7a constituit implementarea masiv a capitalurilor pe termen scurt urmat de o retra"ere !rusc a acestuiaE prudena sporit cu care tre!uie a!ordat> de ctre "uverne> desc6iderea pieelor de capital ?li!erali#area financiarA mai ales> a capitalurilor pe termen scurt ?cu tendine speculativeA n condiiile ine istenei unui sistem financiar ri"uros. ;u se cunoate cu e actitate cine vor fi cti"torii i cui vor repre#enta perdanii> dac va nvin"e "lo!ali#area> cu inteniile ei !une sau spiritul faustian. 8umea se pre"tete tot mai mult pentru sc6im!are. ;ici o ar nu se poate sustra"e valului de a9ustri care se deplasea# de la un capt la altul al lumii. Hn

$(&

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

acest comple de interdependene specialitii n "eopolitica mondial susin te#a conform creia tre!uie avut n vedere i pstrat un anumit "rad de independen fa de procesul de internaionali#are> se poate spune c independena economic este acea stare care permite unui actor statal s ias din 9oc atunci cnd climatul n care se derulea# acesta este nefavora!il> pstrnd n acest fel o autonomie de deci#ie ?fundamentul suveranitiiA. Independena este apana9ul interesului naional i ine de calitatea celei mai preioase resurse < capitalul uman. Un stat care nu face eforturi n acest sens n domeniul alimentaiei> mediului> sntii> educaiei> si"uranei ceteanului> calitii vieii n "eneral> risc s dispar ntr7 un anumit conte t temporal din peisa9ul "eopolitic. :entru o mare perioad de timp> "lo!ali#area va fi perceput ca o ans ns suprapus peste aceste percepii> "lo!ali#area este perceput i ca un risc ?flu urile de capital pot fi volatile> e punnd rile la riscul unor cri#e financiareA. ,in aceste considerente "lo!ali#area ar tre!ui "estionat> controlat i> odat cu ea i cri#ele care o nsoesc. 4unt tot mai multa voci care afirm c F-I ar tre!ui s se concentre#e asupra unor politici menite s promove#e sta!ilitatea macroeconomic i creterea economic < cele referitoare la !u"etul "eneral consolidat> politicile monetare> de credit i valutare> pieele financiare i aspectele structurale asociate acestora. 4pri9inind aceste politici> F-I ar a9uta mai eficient statele s devin mai puin vulnera!ile la cri#e. Hn ultima decad a secolului al PP 7 lea s7au produs cri#e financiare peste tot iar aceste cri#e s7au e tins precum !olile i asupra economiilor naionale. Crile post comuniste au o mulime de motive de n"ri9orare n plus fa de celelalte state datorit unor carene manifestate n efortul lor de a crea entiti economice !a#ate pe le"ile pieei i sisteme politice democratice. 'ri#ele financiare> fenomene nocive care ncetinesc evoluia unei economii spre modelul impus de "lo!ali#are> tre!uie prevenite iar n situaia cnd acestea se produc tre!uie aplicate procedurile de "estionare a lor. ,in punct de vedere al riscului financiar se pot defini trei provocri ma9ore care vor influena deci#iile n viitorul imediatD 7 s se asi"ure o finanare e tern ntr7un climat internaionali#at> concurenial i nefavora!ilE 7 s se evite o cri# financiar care ar putea s fie cau#at de un serios ?cantitativA deficit !u"etarE 7 s se evite o cri# !ancar care ar putea fi "enerat de o cri# de ncredereE Fundamentate teoretic i e perimentate pe diverse ca#uri trite n ultimele dou decenii> msurile de "estionare a unei cri#e financiare ?mana"ementul cri#ei

$((

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

financiareA ar putea fi ncorporat ntr7un sistem de msuri avnd dou componente de !a#D (E msuri care vi#ea# relansarea> pe termen lun"> a economiei> prin politici macroeconomiceE 0E msuri financiare administrative.

%2.%. M,"ur$ 1(re -$)e(), re.(n"(re(3 !e ermen .ung3 ( e1+n+m$e$ !r$n !+.$ $1$ m(1r+e1+n+m$1e M,"ur$ !r$-$n# !+.$ $1( 4$n(n1$(r, (E 'ontrolul deficitului !u"etului consolidat prinD 7 dimensionarea c6eltuielilor !u"etare n raport cu sursele de venituri i de finanare neinflaionist ale sectorului pu!licE 7 folosirea veniturilor re#ultate din procesul de privati#are pentru transformarea n realitate> a proiectelor de moderni#are i de#voltare avnd asistena Bncii -ondiale> Uniunii Europene i altor instituii internaionaleE 7 perfecionarea mana"ementului financiar att la nivelul administraiei centrale ct i la nivel localE 7 de#voltarea capacitii instituionale de colectare a impo#itelor prinD asumarea rolului de creditor de ctre statE ndeplinirea cu ri"uro#itate de ctre instituiile pu!lice a o!li"aiilor lor financiareE adoptarea unor atitudini nedifereniate fa de operatorii economiciE ntrirea disciplinei fiscale la nivelul ntreprinderilorE lr"irea !a#ei de impo#itare prin restrn"erea economiei su!teraneE utili#area te6nolo"iei informaiei i comunicaiilor n procesul de moderni#are a sistemului de colectare a impo#itelor. 0E 'onceperea i aplicarea corect a reformei fiscaleD 7 crearea unui sistem modern de impo#ite care s stimule#e munca> economisirea i investiiileE 7 spri9inirea sistemului de impo#itare pe pilonii de !a#D impo#itul pe venitul "lo!al> impo#itele pe proprietate> ta a pe valoarea adu"at> acci#ele> diminuarea treptat a importanei ta elor vamaleE 7 alinierea sistemului impo#itelor directe ? ta a pe valoare adu"at i acci#eleAla e i"enele pieei e terneE

$(*

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7 concentrarea tuturor re"lementrilor de natur fiscal din le"islaia statului n codul de procedur fiscal i codul fiscalE 1E 3aionali#area opiunilor !u"etare n funcie de prioritile sta!ilite n domeniul c6eltuielilorD 7 nlturarea politicii discreionare privind e ecuia !u"etar i nlturarea comportamentului de identificare i reinere a foloaselor personale sau de "rupE acordarea prioritilor acelor c6eltuieli le"ate de investiiile n capitalul uman ?sntate i educaieA n asi"urrile sociale i de asisten socialE 7 sta!ilirea i respectarea prioritilor c6eltuielilor !u"etare prin trecerea la !u"ete pe proiecte> pe domenii specifice> cu o fundamentare ri"uroasE 7 'reterea "radului de transparen fiscal> ca premis pentru amplificarea performanelor "uvernrii> consolidarea finanelor pu!lice i asi"urarea inte"ritii conturilor "uvernamentaleE 7 direcionarea mai eficient i cu consecven a c6eltuielilor pentru protecia social spre "rupurile realmente defavori#ate i reconsiderarea acestora n situaiile n care nu se 9ustific.

%2.2. M,"ur$ !r$-$n# !+.$ $1( m+ne (r, /$ ( 1ur"u.u$ #e "1;$m0 (E Fn #+men$u. !+.$ $1$$ m+ne (re 1e.e m($ e4$1$en e m,"ur$ !+ 4$< 7 refacerea credi!ilitii instituiilor statului pe !a#a accelerrii reformelor> n special n sfera a9ustrilor structurale> care vor asi"ura premisele scderii inflaiei i eliminarea unor surse importante ale deficitelor cvasi7fiscaleE 7 reali#area unei conver"ene reale i nominale prin meninerea unor rate nalte ale creterii economiceE 7 controlul permanent al !a#ei monetare i al masei monetare> meninerea i aplicarea msurilor de pruden al politicii monetareE 7 folosirea instrumentarului analitic dat de indicii a"re"aiD evoluiile a"re"atelor monetare> ale ratelor do!n#ilor> cursului de sc6im! i re#ervelorE remoneti#area economiei cnd situaia o impune prin metode neinflaionisteE 7 de#voltarea i perfecionarea instrumentelor politicii monetare n conformitate cu cerinele de compati!ilitate a acestora cu piaa prinD moderni#area i adaptarea infrastructurii necesareE preponderena operaiunilor de pia n "estionarea lic6iditii i diminuarea rolului instrumentelor de natur administrativ ?ca#ul re#ervelor minime o!li"atoriiAE meninerea sau recti"area rolului Bncii 'entrale a statului de creditor net n raport cu sistemul !ancarE

$(.

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

e ercitarea evoluiei pe termen scurt a ratelor nominale ale do!n#iiE reducerea dominaiei fiscale mare va permite prelun"irea ori#onturilor investiionale i reducerea treptat a ratelor do!n#iiE 0E M,"ur$ !en ru ge" $+n(re( 1ur"u.u$ #e "1;$m0< 7 meninerea competitivitii monedei naionale c6iar n condiiile constrn"erilor e terne sau ale unor influene su!iective determinate de interesele centrelor financiareE 7 asi"urarea sta!ilitii flu urilor financiare c6iar n condiiile e istenei unor influene con9uncturale mondiale nefavora!ileE 7 repo#iionarea cursului real al monedei naionale pe fondul aplicrii> pe termen lun"> a unor strate"ii economice monetare> politice i sociale i al unei finanri e terne sta!ileE 1E M,"ur$ !en ru re(.$)(re( Dmen*$nere(E e1;$.$0ru.u$ 0(.(n*e$ #e !.,*$< 7 meninerea unui ritm adecvat de cretere economic ?n condiiile reali#rii unui ec6ili!ru al cursului de sc6im!A> redimensionarea permanent a cererii de import ?mai ales diminuarea pentru acele industrii sla! restructurateA i o rela are a plafonului care limita capacitatea de e port ? pentru industriile productive i eficiente din sectoarele e portatoareAE 7 finanarea deficitului de cont cuvenit prin raionalitatea reformelor structurale i atra"erea flu urilor de investiii strine directeE 7 a!ordarea direct i avanta9oas a serviciului datoriei e terne pu!lice i pu!lic "arantat ?!a#at pe aran9amentele oficialeA precum i a finanrii e terne n care atra"erea i respectiv> restituirea datoriei s se fac innd seama de posi!ilitile i particularitile economice ale statului respectiv ?stocul datoriei e terne s fie su! control ri"urosAE 7 urmrirea n permanen> a impactului asupra politicii monetare a intrrilor de capital superioare ca dimensiune i dura!ilitate din e teriorE "estionarea costurilor importante "enerate de aceste intrri de capital> anali#a situaiei de de!itor net al !ncii centrale fa de sistemul !ancar> ncetinirea procesului de reducere a do!n#ilor reale ?pentru a nu intra n contradicie cu o!iectivul creterii economice dura!ileAE 7 suprave"6erea li!erali#rii contului de capital i meninerea acestuia n condiii de compati!ilitate cu le"islaia i practicile internaionaleE "estionarea> cu preponderen> att a intrrilor ct i a ieirile i mai ales> a ndatorrii cumulate mde sectorul privat iar tran#aciile aferente de mari dimensiuni s fie supuse avi#rii !ncii centrale. %2.2. M,"ur$ !r$-$n# !+.$ $1( 1+mer1$(.,

$(/

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

7 respectarea an"a9amentelor asumate prin calitatea de mem!ru al )r"ani#aiei mondiale a 'omerului precum i a celor asumate prin 5cordul European> 'EF%5 etc. i consolidarea economiei naionale pentru a re#ista la aciunea factorilor competiionali internaionaliE 7 reali#area i adaptarea le"islaiei interne privind protecia consumatorului> protecia mediului> climatul concurenial ec6ita!il> la normele u#uale n plan internaionalE 7 ameliorarea competitivitii produselor reali#ate pe piaa intern i facilitarea accesului pe piaa e ternD sta!ilitatea i predicti!ilitatea re"imului de e port7importE a!andonarea politicilor de acordare pe parcursul anului de scutiri i reduceri ale nivelului ta elor vamale de import deplasate de la nivelul de !a#E meninerea unui anumit nivel al proteciei vamale fa de importul produselor a"ricole> evitndu7se tentaia de a se instaura ta e vamale pro6i!itiveE refacerea i consolidarea pre#enei produselor naionale pe unele piee aa7#ise tradiionale. %2.5. Ge" $+n(re( 1r$)e.+r 4$n(n1$(re !r$n m,"ur$ 4$n(n1$(rAm+ne (re (#m$n$" r( $-e (E Hn strns corelaie cu reformarea sistemului real al economiei se pune pro!lema ("(n,r$$ /$ re" ru1 ur,r$$ "$" emu.u$ 0(n1(r. )pernd ntr7un mediu economic nefavora!il unele !nci acumulea# n timp> n portofoliul lor> credite neperformante i> ca re#ultat> nu au puterea real de a spri9ini creterea economic. 'reterea creditelor n termeni reali acordate de !nci a"enilor economici> masc6ea# uneori lipsa de performan a acestora i aduc !ncile ntr7o situaie financiar precar. Intervenia Bncii 'entrale a statului asupra !ncilor7pro!lem i c6iar sancionarea cu ridicarea licenei de funcionare> dei fac parte din msurile administrative> ar duce la e cluderea !ncilor neperformante din sistem i la micorarea riscului de credit pe ansam!lu sistemului !ancar ?raportul dintre creditele neperformante i totalul activelor> e primate n procente> s7ar diminuaA. 0E Hntrirea (1 $-$ ,*$$ #e "u!r(-eg;ere a sistemului !ancar de ctre !anca central n perioadele de timp n care se deteriorea# "rav situaia financiar a unor !nci sunt o multitudine de factori care pot provoca distorsiuni serioase sistemului financiar !ancarD 7 erodarea !a#ei de capital su! aciunea distructiv i prelun"it a 6iperinflaiei> efectele resimindu7se mai mult n sectorul financiar unde capitalul se re"sete su! form !neascE n alte sectoare capitalul se afl su! form de

$(0

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

ec6ipamente> construcii> ec6ipa9e> etc. ce i pstrea# valoarea c6iar n aceste condiii inflaionisteE suprave"6erea i intervenia !ncii centrale const n impunerea condiiilor de a menine un capital minim al !ncilor i limitarea procesului de proliferare a unor !nci mici i sla!eE 7 ca urmare a instaurrii unui mediu economic nefavora!il> se deteriorea# performanele a"enilor economici ?clienii !ncilorA i crete riscul creditelor neperformante fapt ce atra"e o monitori#are strict a mana"ementului !ancar i c6iar e cluderea unitii !ancare de pe piaE 7 mana"ementul !ancar deficitar manifestat la unele !nci prin disproporii dintre costurile salariale i performanele reali#ate de unitatea economico7financiar> creterea ne9ustificat a c6eltuielilor de administrare> nerespectarea procedurilor de acordare i urmrire a creditelor> producerea unor fraude nsemnate> sunt suficiente elemente care atra" o supervi#are att din partea -inisterului de 3esort ct i din partea Bncii 'entraleE )!iectivul fundamental al activitii de suprave"6ere a sistemului !ancar l constituie reali#area sta!ilitii i via!ilitii sistemului respectiv prin aplicarea normelor i indicatorilor de pruden !ancar i urmrirea respectrii acestora. 5ceast msur administrativ nu contravine autonomiei fiecrei !nci de a7i or"ani#a i desfura> pe !a#e concureniale> activitile ci previne riscul sistemic !ancar ce poate produce un de#astru financiar i implicit economic. 1E C+n r+.u. " r$1 /$ ge" $+n(re( "er-$1$u.u$ #( +r$e$ e9 erne pe fondul lipsei de performane nota!ile n activitatea economic i al nrutirii condiiilor internaionale. Evoluiile nefavora!ile dintre economia unui stat> mesa9ele confu#e> contradictorii transmise de diferite instituii conductoare ?rela are fiscal simultan cu deficite de finanareA> conduita de pla"iat> aventurist> nefundamentat tiinific a politicii economice> pot antrena scderi ale ratin"7ului riscului de ar.( din partea principalelor a"enii internaionale de profil. 4erviciul datoriei e terne> principala constrn"ere creia tre!uie s7i fac fa economia unui stat> tre!uie meninut la un nivel situat su! pra"ul de atenie
.(

3atin"7ul de ar7indicator prin care se e prim capacitatea unui stat de a face disponi!il valuta necesar serviciului datoriei e terne. :e plan internaional e ist o procedur oficial> mrime acceptat pentru determinarea acestui indicator> de !a# fiind dou cate"orii de criteriiD cele economice i cele politice. 'riteriile economice suntD :.I.B. pe locuitor> ritmul creterii economice> rata inflaiei> situaia !alanei de pli> serviciul datoriei e terne> dependena de e port> "radul de acoperire a importului prin e porturi> situaia re#ervelor valutare n luni de importuri> datoria e tern pe termen scurt> raportul dintre datoria e tern i :.I.B.> raportul dintre serviciul datoriei e terne i e porturi. 'riteriile politice suntD structura social> instituii> corupie> conflicte interne i e terne> tensiuni etnice> politica economic a "uvernului> caracterul democratic al "uvernrii> sta!ilitatea politic> condiiile socio7economice> relaiile internaionale ?cu statele i instituiile internaionaleA.

$(1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

?considerat a se situa la $*W din e portul de !unuri i servicii pro"no#at pentru anul respectivA. #E Re" ru1 ur(re( "e1 +ru.u$ ne!er4+rm(n (. e1+n+m$e$ " ( u.u$ /$ !unere( Bn (!.$1(re ( unu$ !r+gr(m e1+n+m$1 care s rspund constrn"erile e terne ?serviciului datoriei e terneA i s relanse#e creterea economic. 5cest pro"ram economic poate fi proiectat avnd la !a# urmtoarele coordonateD 7 reducerea deficitului consolidat al statului i o!inerea unui surplus primar din care s se constituie resursele de creditarea sectorului economic productiv ?nu cel "uvernamental 7 !u"etat de statAE 7 accelerarea procesului de de#inflaie> prin anticiparea i eliminarea riscurilor din politica monetar c6iar n situaia n care se admite reducerea deficitului e tern prin deprecierea monedei naionaleE 7 reducerea pierderilor din sectorul i instituiile aflate n proprietatea statului prin eliminarea tuturor activitilor nevia!ile i nerenta!ile i meninerea fondurilor de salarii la nivele nominale corespun#toareE 7 corelarea permanent a creterilor salariale cu cele productive7 economice> reducerea arieratelor .* n sectoarele privateE 7 reducerea deficitului e tern la un pra" funcional de la care se poate satisface inte"ral serviciul datoriei e terne> prin derularea simultan a pro"ramului economic eficient i deprecierea su!stanial> n termeni reali a monedei naionale ?se aduce paritatea monedei la un nivel de ec6ili!ru> recunoscut pe pia i se ameliorea# competitivitatea mrfurilor auto6tone att pe piaa intern ct i pe piaa e ternA. 7 utili#area !a#ei monetare ca principal msur antiinflaionist n sensul c proiectatele creteri ale !a#ei monetare s fie corelat cu rata pro"no#at a inflaiei pe an. %5. C+n1.u)$$ ("u!r( 1r$)e$ 4$n(n1$(re 4istemul mana"erial pentru "estionarea cri#elor financiare naionale> re"ionale sau c6iar internaionale poate da re#ultate pe termen mediu i lun" dac msurile care vi#ea# politicile macroeconomice ct i cele administrative se aplic armonios i eficient i dac nu rmn simple declaraii de intenii. 'ea mai sever ameninare pentru sistemul financiar7!ancar al unui stat rmne constrn"erea financiar e tern. 5plicarea unor pro"rame de reform
.*

5rieratele toate tipurile de mprumuturi restante> a cror scaden nu a fost respectat. ;erespectarea condiiilor contractuale ntre unitile economice repre#int principala cau# a producerii arieratelor. perpetuarea acestui fenomen peste anumite limite> poate provoca !loca9e financiare "enerale.

$*2

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

neconvin"toare pentru actorii financiari7!ancari e terni fac i mai dificil pre#ena masiv a unor influ uri de capital i> n cele mai frecvente situaii> poate "enera sau perpetua o cri# financiar ma9or. :entru ieirea din cri# nu e ist soluii economice miraculoase de asemenea nu sunt !inevenite e periene riscante de politic economic ?populisteA cum pot fi creterea deficitului !u"etar sau ma9orarea salariilor fr acoperire n performane productive. )!inuita s in pasul cu durata ciclului electoral> eforturile microeconomice i macroeconomice nu sunt urmrite de ctre autoriti pe ori#onturi de timp care s depeasc aceste durate iar sursele care tre!uie s susin aceste eforturi sunt de cele mai multa ori demo!ili#ate prin aplicarea unor strate"ii i pro"rame ce nu pre#int elemente de continuitate. ,esc6iderea economiei naionale> acceptarea li!erali#rii financiare> parcur"erea etapelor de inte"rare n UE i trecerea la uniunea monetar european este sin"ura opiune via!il pe care o poate adopta un stat european> inclusiv 3omnia> dar aceast opiune tre!uie susinut de ctre toate structurile politice> economice i sociale printr7o serie de politici orientate spre acceptarea i respectarea constrn"erilor impuse de funcionarea i re"ulile economiei de pia. 'u si"uran sistemele financiare i monetare ale statelor lumii vor fi influenate n perspectiva viitorului> de fenomene comple e "reu de anticipat. 4e vor produce de#ec6ili!re care> pro!a!il vor antrena sau declana consecine internaionale importante. 4unt unele mari puteri care menin mari discrepane ntre creterile cererii interne reale i producia real. 4u! acest imperativ al cererii interne> unele "uverne vor continua s se mprumute de la restul lumii ca s7i finane#e consumul e cesiv n raport cu venitul naional. ,ac situaia nu se poate menine la infinit vor sosi vremurile cnd cererea intern real va tre!ui s se reduc. 4unt multe e emple n istoria ultimilor trei decenii .. care demonstrea# c e ist oricnd riscul de a se crea de#ec6ili!re financiare nsoite de cele comerciale. Istoria a demonstrat c sistemul financiar internaional a
..

8a sfritul anilor ]02 a crescut !rusc cererea n #ona Euro ca re#ultat al creterii c6eltuielilor "uvernamentale "ermane n momentul unificrii ?1101A. 5cest fenomen a avut un efect sta!ili#ator la momentul respectiv dar nu putea fi susinut pe termen lun" fapt pentru care au fost provocate pro!leme n sistemul !ancar "erman precum i n industria de construcii "ermane. 'a reacie> pentru a se reveni ct de ct la normalitate a sc#ut> n mod semnificativ> cererea "erman la nivel mondial. ,in multe puncte de vedere i situaia financiar a Baponiei s7a deteriorat n perioada amintit> nct Banca Baponiei a luat msuri radicale pentru a evita o cri# financiar. 5ctualul deficit !u"etar american ?statul cu cea mai mare datorie e tern < peste $.222 miliarde dolariA ar putea de asemenea produce o anumit insta!ilitate potenial> pentru c principala moned n funcie la nivel mondial este dolarul.

$*1

MANAGEMENTUL CRIZELOR

PROF. UNIV. DR. PETRIOR MANDU

cunoscut cea mai mare sta!ilitate a sa> n epoca n care aurul era etalonul mondial> iar -area Britanie conducea cu autoritate real cu o moned dominant. :uternicul deficit !u"etar cu 4U5 i fra"ilitatea dolarului n"ri9orea# multe or"anisme financiare internaionale i> pro!a!il vor constitui sursele multor i comple e fenomene.

1*. %E-E ,E '54M. 4%U,II ,E '5L )3IE;%5%I=E.EPE3'ICII 1.. %E4% ,E 5U%)E=58U53E 1/. 'U=I%E 'OEIE 10. BIB8I)+35FIE 1. 5"lietta> -.> 7 Ma r"e "n"mie ,inan iar$ = Cri!ele ,inan iare 'i reglarea m"netar$% %raducere de Ilie> 8> Ed. 'oresi> Bucureti> $222> p. 11$7$1*. $. Bourninat> O.> 7 L 1. "n"mie m"rale% Ed. 5nlea> :aris> 1110. &. Brileanu> %.> 7 0"ua . "n"mie% s,)r'itul ertitudinil"r% Ed. Institutul European> Iai> $221. (. Brileanu> T*%4> ist"rie a d" trinel"r e "n"mi e% Institutul European> Iai> $222. *. ,o!rot> ;.>7 <i #i"nar de e "n"mie% Ed. Economic> Bucureti> 1111. .. ,nescu> %.>7 3esti"narea ,inan iar $ a a,a eril"r% Ed. ,acia> 'lu97;apoca>

$*$