Sunteți pe pagina 1din 35

Detalizarea sarcinilor, ce trebuie s le rezolve studentul n procesul de pregtire ctre lucrarea practic.

Anatomie, fiziologie. Etiologie Patogenez Morfopatologie Clasificarea patologiei Clinica. Diagnostic. Diagnosticul diferenciar ratament. !ezolvarea problemelor de situa"ie.

#$# EM%& A! E!$A& %MA'

Programul.
Date anatomofiziologice ale sistemului vascular. Metodele de e(amenarea pacien"ilor cu patologia aortei )i ramurilor ei *boala a+aias,-, arteriilor periferice. #indromul de isc.emie cronica. Ateroscleroza obliteranta, endarterita obliteranta. /oala !a,nauld. #indromul &eri). Anevrizmele vasculare. Angiopatiile obliterante. 0ipertenzie vazorenal. 1istulile arterio2venoase. Etiologie. Patogeneza. abloul clinic. Diagnosticul. Diagnosticul diferencial. $ndica"ie pentru tratament c.irurgical. Metodele de interven"ii c.irurgicale. E(pertiza capacit"ii de munca.

Argumentarea. Patologie sistemului cardiovascular ocupa primul loc n morbiditatea general. Mai des se nt3lnesc afec"iuni obliterante )i ateroscleroza arterelor, pentru care este caracteristic complica"ii severe )i pierderea capacit"ii de munc n timp ndelungat. 1ie care medic trebuie s cunoasc metodele de baza de diagnostic, principiile de tratament )i profila(ie patologiei arteriale. #copul cursului practic. De a nv"a studentul diagnosticului, tratamentului )i profila(iei patologiei ale arterelor.

$ etap 4.5524.65 n sala de studii aprecierea cuno)tin"elor fundamentale ale studentului la tema dat. #istemul de vasele magistrale )i sistemul de microcircula"ie. !olul acestei sisteme. 'o"iune colateral. Circula"ie adecvat )i redus. Etiologie Patogeneza Morfopatologie Clasificarea maladiilor arterelor *ane(a Metodele de e(plorarea a bolnavilor cu patologie arteriala

Metode instrumentale de investiga"ie7 Capilaroscopia 8 se studiaz func"ia capilarelor tegumentelor umane. Pentru endarterita obliterant este caracteristic7 imagine semitransparent cianotic9 reducere marcat a numrului capilarelor9 anse capilare ondulante9 por"iunea arterial scurt )i ngustat, iar por"iunea venoas dilatat cu flu( sanguin de staz. :scilografia 8 nregistrarea devierilor pulsative ale peretelui arterial. !eovazografia 8 nregistrarea sc.imbrii rezisten"ei electrice ale "esuturilor n raport de circula"ia sanguin e(istent.

ermometria 8 nregistrarea temperaturii tegumentelor gambei *';6<5C- )i plantei *';<=.>5C- cu a?utorul electrotermometrului. $nvestigarea radiologic a arterelor cu substan"e de contras7 aortoarteriografie obi)nuit )i selectiv, aortografia lombar dup Dos #antos, arteriografia arterei femurale dup #eldinger, doplerografie9 floumetrie, scanare duple(a a arterelor, scanare cu radionuclizi.

Aortografia lombar dup Dos #antos

$$ etap 4.652=.55 n salonul bolnavilor. E(amenul clinic al pacien"ilor la tema dat *<26 bolnavi-

$$$ etap =.552@5.55 8 n salonul bolnavilor la tem *ca regul <26 bolnaviPrezentarea pacientului este diri?at de lector cu antrenarea n discu"ie a tuturor studen"ilor, cu analiza posibilelor variante de manifestare clinic a patologiei analizate. An caz de afectarea obliterant cronica a membrilor inferioare n perioada preoperatorie7 @.A efectua e(amenul clinic a pacientului cu patologie arterial. A determinare pulsului la a.a. temporalis, carotis comunis, a(illara, bra.ialis, cubitalis, radialis, aorta abdominala, femoralis, dorsalis pedis, tibialis posterior *des-

Punctele de ausculta"ie ale arterelor


@. a. Carotis9 <. a. Bertebralis9 6. a. #ubcalavia9 C. Aorta9 >. Balvula aortal9 D. Aorta toracoabdominal )i trunc.iul celiac9 E. a. !enal sin.9 4. a. !enal de(tr.9 =. Aorta abdominal9 @5. a. $liac9 @@. a. 1emural

<. A determina dupa manifestrile clinice localizarea ocluziei )i gradul de isc.emie. Manipula"ii )i probe speciale de diagnostic7 #emnul de isc.emie plantar *:ppel, @=@@- 8 bolnavul culcat pe spate, piciorul ridicat perpendicular. Peste c3teva secunde *dup cronometru- tegumentele plantei devin palide sau apar sectoare de paliditate bine marcat. An faza incipient a bolii semnul descris apare peste <>865F, iar n fazele mai avansate 8 peste C8D secunde. Proba #amuels 8 bolnavul culcat pe spate, piciorul ntins sub un ung.i de C>5, efectueaz fle(ii )i e(tensii repetate a plantei. &a o insuficien" vascular sever paliditatea tegumentelor plantei survine peste >8E secunde. #emnul Goldflame 8 bolnavul culcat pe plan orizontal *picioarele ntinse-, fle(ii )i e(tensii ritmice a ambelor plante n articula"ia talo8 crural. Membrul inferior cu insuficien" vascular obose)te mai rapid. Proba la rcire 8 la temperatura odii se dezgolesc picioarele, peste @>H se msoar temperatura tegumentelor. Peste @>H iar se msoar temperatura tegumentelor. &a o afectare important a arterelor temperatura scade cu <86 grade *normalul @8@.> grade-.

6. Crearea ipotezei de prezen"a procesului obliterat cronic baz3nduse pe anamneza )i simptoamele clinice. Cutarea factorilor, ce confirma ipotez. 1ormularea diagnosticului prezumptiv An perioada postoperatorie7 @. De a trage aten"ie la formularea diagnosticului preoperator. <. De a preciza pe baza crora investiga"iilor a fost stabilit diagnosticul )i determinata stadia procesului.

$B etap @5.552@5.C>
n sala de studii. Antocmirea planului de investiga"ie a bolnavului. A descrie angiografie )i a determina gradul dereglrii de perfuzie tisular dup calitatea colateralelor )i rezultatele investiga"iilor instrumentale. Argumentarea diagnosticului clinic Diagnosticul diferencial

DDiagnosticul diferen"iat cu endarterita obliterant se bazeaz pe urmtoarele criterii7 E2 endarterita afecteaz oamenii tineri *<5265 ani-, aterosleroza 8 oameni mai v3rstnici *C52>5 ani-9 22 aterosleroza are o anamnez scurt, endarteriita 8 anamnez ndelungat cu acutizri de sezon )i perioade de remisie9 2 2 ateroscleroza se caracterizeaz printr2o compensare bun a circula"iei sanguine, endarterita 8 prin decompensare accelerat a circuitului sanguin cu dezvoltarea tulburrilor trofice p3n la gangren9 2 2 ateroscleroza mai frecvent lezeaz vasele unilateral, pe c3nd endarteriita 8 bilateral9 2 2 arteriograma n ateroscleroz 8 bloc n vasul magistral, umplerea bazinului arterial distal se realizeaz prin colaterale9 n endarteriit 8 stenozare uniform a arteriilor cu pstrarea conturului liniar a peretelui vascular.

Angiografia c3r?ei aortei7 stenoz la nivelul tr. bra.iocefalic, a.carotid comun )i a.vertebral st3ng

Angiografie c3r?ei aortei7 stenoz la nivelul a.a. carotide )i stenoz a.vertebral st3ng.

Angiografie pacientului cu insuficien"a cerebro2 vascular cronic n rezultatul stenozrii bilateral la nivelul bifurca"iei arterelor carotide

#indromul &eri). :cluzia arterelor iliace pe st3nga *aortografie procedeul #eldinger-

Angiografie procedeul #eldinger7 afectarea aterosclerotic la nivelul a.a. iliace e(terne )i interne bilateral )i permeabilitatea segmentelor femoro2poplitele

Angiograma pacientului cu anevrizm aterosclerotic a segmentului infrarenal, stenoz a. renal dreapt )i aa. iliace bilateral.

Angiograma aortei abdominale *proec"ie lateralla pacient cu isc.emie cronica a organelor tractului digestiv ca rezultatul afectrii aterosclerotic a trunc.iului celiac )i a.mezenterica superioar

AAntrerupere @5.C>2@@.55 B Etap n sala de studii. ratamentul bolii analizate A crea planul tratamentului conservativ. #copurile tratamentului )i procedeele pentru ob"inerea lor. Pregtire preoperatorie A determina indica"iile pentru tratament c.irurgical )i a alege metoda adecvata opera"iilor reconstructive )i paliative. Anestezie. Calea de abord.

ec.nici operatorii cu demonstrarea materialului ilustrativ *ane(a-.

2 intimendarterectomia 8 n cazul ocluziilor localizate cu o e(tindere p3n la > cm )i consta n nlturarea sectorului afectat de intim n bloc cu plac.eta aterosclerotic, urmat de aplicarea suturii vasculare sau plastia peretelui vascular. 2 rezec"ia segmentar a vasului afectat cu plastia defectului *protez- sau mont3nd o anastomoz vascular de ocolire *)untare-. Iane(aI.

Anatomia regiunii a. carotide *A- )i afectarea aterosclerotic la acest nivel */-

Endarterectomie la nivelul bifurca"iei a. carotide

Etapele principale ale opera"iei intimendarterectomie7 $ 8incizie, $$2$$$ 8 endarterectomie, $B 8 aplicarea suturii vasculare

Endarterectomie la nivelul a. poplitee

#c.ema opera"iei de rezec"ie a anevrizmului aortei toracice )i abdominale cu implantare a tuturor ramifica"iilor ei *dup metod Jrauford-

Protezarea aortei n caz de anevrism aortic abdominal

#c.ema opera"iilor n sindromul &eri)7 @. Protezarea aorto2bifemoral <. Kuntarea aorto2bifemoral-

#c.ema opera"iilor de )untare n diferite cazuri de afectare a ramurilor c3r?ei aortei

An perioada postoperatorie De a face cuno)tin"a cu descrierea opera"iei )i de a argumenta alegerea anume acestei metode c.irurgicale. De a aprecia evolu"ia postoperatorie )i eficacitatea opera"iei. Profila(ie complica"iilor postoperatorie7 2 2 tromboza protezei vasculare 2 2 pareza intestinal 2 2 complica"iile trombembolice. , De a crea planul de dispanserizare pacientului dup e(ternare. De a face prognosticul despre decurgerea bolii )i a indica msuri de reabilitare social )i medical

Antrebrile de control. B$ Etap 8 @@.652@@.>5 generalizarea cuno)tin"elor cptate prin7 Analiza problemelor de situa"ie *ane(a estare n scris *ane(a estare la computer Deprinderi practice. @. Determinare pulsului la a.a. temporalis, carotis comunis, a(ilara, bra.ialis, cubitalis, radialis, aorta abdominala, femoralis, dorsalis pedis, tibialis posterior. <. E(plicarea datelor angiografiei. 6. Participarea la punc"ie arterelor magistrale )i contrastarea lor *cabinetul angiografie-.