Sunteți pe pagina 1din 8

Acatistul Sfantului Vasile cel Mare Vasile cel Mare - Sfant Ierarh !

(1 ianuarie) Rugaciunile incepatoare, apoi Condacul 1 Pe tine, tra !ita cea cu du ne"eiasca glasuire si cereasca al!ina, care din florile in#ataturilor ai adunat ierea cea facatoare de #iata a dog elor $rei ii si o ai lasat %isericii lui &ristos !ogatie nei putinata, din care gusta noi toti, cu dulce cantare te lauda , cantand tie ' %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Icosul 1 Cel ce prin curatia intii tale cea ase enea cu ingerii te-ai ridicat la du ne"eiestile inalti i si, stra!atand printre cetele heru#i ilor, ai descoperit dog ele $rei ii, pe care le-ai lasat %isericii co oara ne(efuita, Sfinte Vasile, pri este de la noi ne#rednicii laudele acestea ' %ucura-te, lauda cea stralucita a arhiereilor) %ucura-te, du ne"eiescule in#atator al dog elor) %ucura-te, ur atorul apostolilor cel credincios) %ucura-te, stalpul %isericii cel prealu inos) %ucura-te, al $rei ii aparatorule) %ucura-te, de cele ceresti aratatorule) %ucura-te, ocar uitorul cora!iei celei duho#nicesti) %ucura-te, indreptatorul #redniciei arhieresti) %ucura-te, lu inatorul ceresc al preotiei) %ucura-te, po#atuitorul preaintelept al pustniciei) %ucura-te, desteptatorul pacatosilor catre pocainta) %ucura-te, angaietorul celor ce ador intru dreapta credinta) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul * Al Pastorului pastorilor de aproape sluga facandu-te, Sfinte Vasile, ai i !ogatit %iserica cu inteleptele tale in#ataturi) pentru care canta lui +u ne"eu ' Aliluia ! Icosul * Ai fost, preasfinte parinte, totdeauna la inalti ile #redniciei arhieresti si intru adancul s ereniei) pentru care noi inunadu-ne canta tie '

%ucura-te, cel ce te #eselesti in %iserica !iruitoare) %ucura-te, cel ce de la I paratul &ristos pri esti !inecu#antare) %ucura-te, turn preainalt al pri#irilor ceresti) %ucura-te, inteleptul talcuitor al celor teologicesti) %ucura-te, agistrul stiintelor fru oase) %ucura-te, ca ti-ai ales pe cele ne incinoase) %ucura-te, cu serafi ii liturghisitorule) %ucura-te, cu heru#i ii de +u ne"eu #a"atorule) %ucura-te, prietenul apostolilor) %ucura-te, intaistatatorul arhiereilor) %ucura-te, cu ucenicii i preuna-se"atorule) %ucura-te, cu proorocii !ine-#or!itorule) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul , Pusu-te-a pe tine, Sfinte Vasile, +u ne"eu-Cu#antul, tarie !una %isericii Sale, cel ce cu tunetul cu#intelor tale a utesti gurile ereticilor) iar noi credinciosii, !ucurandu-ne, canta lui +u ne"eu ' Aliluia ! Icosul , I potri#indu-te, parinte, lui Iulian prea paganul i parat si arturisind +u ne"eirea lui &ristos, ai rusinat paganatatea lui, facandu-te ucenic de !una#oie) pentru care au"i de la noi ' %ucura-te, sa!ie ascutita cu focul +uhului) %ucura-te, arturisitor fara de frica al ade#arului) %ucura-te, propo#aduire puternica a $rei ii) %ucura-te, luptator tare i potri#a nedu ne"eirii) %ucura-te, predicator are al +u ne"eirii) %ucura-te, gura adanc-graitoare a $rei ii) %ucura-te, catre Sfinta $rei e al credinciosilor i(locitor) %ucura-te, al %isericii a toata lu ea lu inator) %ucura-te, ca pe cei "garciti, spre indurare i-ai plecat) %ucura-te, cel ce pe popor de foa e l-ai scapat) %ucura-te, al iu!irii de argint sagetatorule) %ucura-te, la ilostenie inde natorule) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul Va"ut-ai, are ierarhe Vasile, pe .ascatoarea de +u ne"eu incon(urata de cetele ingeresti si poruncind ucenicului Mercurie sa ni iceasca pe paganul Iulian, #ra( asul /iului sau) iar dupa ce te-ai incredintat ca ai fost ascultat, indata ai cantat lui +u ne"eu ' Aliluia !

Icosul Pe Valent cel or!it cu eresul lui Arie, care tul!ura %iserica lui &ristos, cu l-ai ustrat, preaintelepte parinte) pentru care te lauda pe tine, "icand ' %ucura-te, ochiul %isericii cel patrun"ator) %ucura-te, de plea#a cle#etirilor #anturator) %ucura-te, al #iei lui &ristos intelept lucratorule) %ucura-te, al tainelor are in#atatorule) %ucura-te, unte aspru al pocaintei) %ucura-te, cetate ne(efuita a credintei) %ucura-te, pri#ighetoarea %isericii cea cu dulce glasuire) %ucura-te, #ulturul teologiei, cel cu inalta suire) %ucura-te, al preotiei po#atuitorule) %ucura-te, al dascalilor in#atatorule) %ucura-te, are in#atator al fecioriei) %ucura-te, gradina cea i podo!ita a curatiei) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 0 Venit-a la tine, Sfinte Ierarhe Vasile, fe eia ce fusese nedreptatita de eparhul cetatii, cerand de la tine a-i face ilocire) iar tu, infricosandu-l cu (udecata lui +u ne"eu , l-ai plecat a-i face dreptate) de care ea, !ucurandu-se, ti-a adus ultu ire, cantand lui +u ne"eu ' Aliluia ! Icosul 0 1r ator facandu-te Mantuitorului, preaintelepte parinte, te-ai aratat nedreptatiti) pentru care "ice ' %ucura-te, aparatorul #adu#elor) %ucura-te, parintele saracilor) %ucura-te, spri(initorul celor nedreptatiti) %ucura-te, !ogatia celor lipsiti) %ucura-te, cel ce pe i paratii cei fara de lege i-ai %ucura-te, ca pe eparhul spre ila l-ai plecat) %ucura-te, cel ce cununa uceniceasca ai dorit) %ucura-te, ca arturisitor a fi te-ai in#rednicit) %ucura-te, cel ce !ogatie pier"atoare n-ai adunat) %ucura-te, ca intru saracie lui &ristos ai ur at) %ucura-te, ase enea lui Ilie ra#nitor) %ucura-te, ca Isaia are glasuitor) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! are aparator celor ulta !ar!atie

ustrat)

Condacul 2 Pri it-ai, are arhipastorule Vasile, putere de la +u ne"eu asupra dia#olului, incat l-ai silit a tri ite prin #a"duh "apisul tanarului prin care se #anduse) de care inune spai antandu-ne, canta lui +u ne"eu, Celui ce te-a prea arit pe tine, cantare ' Aliluia ! Icosul 2 Se ingro"esc ulti ile dia#olilor nu ai au"ind de nu irea ta, parinte al parintilor Vasile) iar noi credinciosii cantand, aduce tie laudele acestea ' %ucura-te, fulger care ar"i pe duhurile satanei celei spurcate) %ucura-te, tunetul care risipesti sfaturile cele necurate) %ucura-te, cel ce cu ar ele duhului te-ai i !racat) %ucura-te, ca prin acelea pe puterile cele potri#nice le-ai sfara at) %ucura-te, cel ce pe fiul i paratului l-ai #indecat) %ucura-te, ca pe ulti din adancul pacatului ai ridicat) %ucura-te, ca pe cel lepros l-ai ta aduit) %ucura-te, ca pe cei cu fapte !une prin +uhul i-ai cunoscut) %ucura-te, ingerul cel pa antesc) %ucura-te, o ul cel ceresc) %ucura-te, sare tainica a in#ataturii) %ucura-te, lu inat po#atuitor al antuirii) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 3 +escoperindu-i +u ne"eu #iata ta cea plina de sfintenie, parinte Vasile, cu#iosul 4fre in pustie #edea un stalp de foc care se inalta la cer si a au"it glas "icand ' 5 In acest fel este Vasile 56 +e care inunandu-se, a cantat lui +u ne"eu ' Aliluia ! Icosul 3 A#ut-ai, preasfinte parinte, ini a ta din pruncie locas curat Sfantului +uh, prin care te-ai facut are intre alesii lui +u ne"eu) pentru care canta tie ' %ucura-te, sfesnicul lu inii celei neinserate) %ucura-te, fantana scripturilor celor de +u ne"eu insuflate) %ucura-te, poru !ul +o nului cel cu aripi aurite) %ucura-te, al teologului 7rigorie prietene iu!ite) %ucura-te, cu 7ura de Aur intru +u ne"eu unire) %ucura-te, cu a andoi a lor pecetluire) %ucura-te, u"a de credinta in#atatoare) %ucura-te, intelepciunea %isericii tre!uitoare) %ucura-te, ca de intelepciunea ta s-au irat i paratii)

%ucura-te, ca de fru oasa ta graire au a utit ereticii) %ucura-te, rau de apele #ietii re#arsator) %ucura-te, crin ca de ireasa i podo!itor) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 8 Precu cand erai in #iata aceasta aduceai (ertfa cea fara de sange pentru pacatele poporului, asa acu , prealaludate ierarhe, stand langa scaunul +u ne"eirii, inalta ca o (ertfa rugaciunile tale cele !ine-pri ite pentru noi, care te lauda pe tine cantand lui +u ne"eu ' Aliluia ! Icosul 8 Stalp lu inator ai fost pe pa ant %isericii lui &ristos, Vasile, si indra"neala ta catre &ristos o ai do#edit si dupa oarte) pentru care au"i-ne pe noi care "ice tie ' %ucura-te, cu nu ele i paratiei nu ite) %ucura-te, al %isericii are parinte) %ucura-te, dia antul credintei cel ne"dro!it) %ucura-te, aparatorul dog elor cel ne!iruit) %ucura-te, oglinda descoperirilor celor du ne"eiesti) %ucura-te, paharul tainelor celor ceresti) %ucura-te, cer! la i"#orul ne uririi alergator) %ucura-te, celor credinciosi catre aceea po#atuitor) %ucura-te, crinul arhiereilor cel cu du ne"eiasca irosire) %ucura-te, faclia cu#antatorilor de +u ne"eu cea cu cereasca stralucire) %ucura-te, secera apostoleasca, de neghinele eresurilor taietoare) %ucura-te, roua cereasea de arsita pacatelor racoritoare) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 9 :is-ai, preaintelepte parinte, ca 5 filo"ofia cea ade#arata este gandirea la oarte 56 +a-ne deci noua cu rugaciunile tale cele !ine-pri ite la +u ne"eu sa trece fara pri e(die prin portile ortii si, a(ungand la #iata cea fericita, sa canta i preuna cu tine lui +u ne"eu cantare ' Aliluia ! Icosul 9 I podo!it-ai, prea inunate, scaunul arhieriei cu intelepciunea ta preainalta si cu du ne"eiasca sfintenie) pentru care aduce tie laudele acestea ' %ucura-te, ostasul cel ager al ar elor celor duho#nicesti) %ucura-te, slu(itorule cu puterile cele ceresti) %ucura-te, cel ce intru i podo!irea %isericii pe ulti ai intrecut)

%ucura-te, ca #estirea ta la argini a stra!atut) %ucura-te, cel ce in norul pri#irilor ai intrat) %ucura-te, ca teologului Ioan ai ur at) %ucura-te, piatra cea scu pa a arhieriei) %ucura-te, podoa!a cea lu inoasa a preotiei) %ucura-te, noule +a#id de la tur ele pustnicilor che at) %ucura-te, ca prin usa oilor in staul ai intrat) %ucura-te, cel ce tur a la #erdeata Scripturilor o ai pascut) %ucura-te, ca a pastoriei icoana #ie te-ai #a"ut) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 1; Venit-a la tine, parinte, fe eia cea pacatoasa si dandu-ti hartia cea pecetluita in care erau scrise pacatele sale, pe care se rusina a le arturisi, tu degra!, alergand la rugaciune catre +u ne"eu, ai facut prin inune a se sterge pacatele ei6 Pentru aceea noi, inunandu-ne de indra"neala ta cea are catre +u ne"eu, canta ' Aliluia ! Icosul 1; $e-ai aratat lui &ristos, prealu inate parinte, "id ne!iruit ridicat prin intelepciunea <ui la inalti e) pentru care cu laude ca si cu niste flori te incununea"a pe tine, "icand ' %ucura-te, #ioara +uhului cea dulce rasunatoare) %ucura-te, al!ina6 raiului cea de #iata adunatoare) %ucura-te, u"a de cele ceresti cantatoare) %ucura-te, gradina Scripturilor cea #eselitoare) %ucura-te, al doilea Moise care area eresurilor despartesti) %ucura-te, ca a trece prin aceasta pe noul Israel il po#atuiesti) %ucura-te, stalpul credintei cel de #iata purtator) %ucura-te, fagure de iere din i"#orul cel incepator) %ucura-te, hranitorui celor saraci de cunostinta) %ucura-te, a(utatorul gra!nic celor ce te chea a cu credinta) %ucura-te, cel intai in trei ea arhiereilor) %ucura-te, ca i podo!esti ceata pastorilor) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 11 A#ut-ai Sfinte Parinte Vasile, se n inunat #a"ut de #enirea Sfantului +uh, in sfintirea du ne"eiestilor $aine6 Pentru aceasta, infruntand neluarea a inte a diaconului, ai facut a se desparti prin perdele altarul de adunarea credinciosilor) de care inunandu-ne canta lui +u ne"eu Celui inunat intru sfintii Sai ' Aliluia ! Icosul 11

Minune are s-a #a"ut la trecerea ta din #iata aceasta, !ine-placutule al lui +u ne"eu Vasile, caci sculandu-te de pe patul ortii, ai !ote"at pe e#reul Ioasaf cu toata casa lui) pentru care te lauda , "icand ' %ucura-te, ca dupa a ta cerere, +u ne"eu a pri it a-ti prelungi #iata) %ucura-te, ca ti s-a incredintat ca e#reul sa do!andeasca credinta) %ucura-te, cel ce co oara cea din 4#anghelie ai aflat) %ucura-te, ca pe aceasta prin ostenelile arhieresti o ai scapat) %ucura-te, cer!ul cel sprinten al untilor ceresti) %ucura-te, inger iu!it al puterilor ingeresti) %ucura-te, cela ce haina cea de nunta prin infranare ti-ai i podo!it) %ucura-te, ca #e"i pe Acela pe care <-ai dorit) %ucura-te, ca acu au"i cantarile ce nu se pot grai cu li !i o enesti) %ucura-te, ca acu te desfate"i in cantari du ne"eiesti) %ucura-te, spic ceresc cel cu insutita rodire) %ucura-te, cel ce insete"i de a noastra antuire) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 1* Prealu inate ierarhe Vasile, cauta cu ilosti#ire din inalti ea untilor ceresti spre noi care lupta cu ulte neca"uri in area acestei #ieti si, pri ind icile noastre laude, dane a(utor cu rugaciunile tale, ca, antuindu-ne, sa ne in#rednici a canta i preuna cu tine lui +u ne"eu ' Aliluia ! Icosul 1* Aratandu-ti-Se Insusi Mantuitorul cu Sfantii Apostoli, #rednicule de laude parinte, te-a in#atat lucrarea du ne"eiestii <iturghii, pe care o ai lasat %isericii podoa!a de are cu#iinta) pentru care, cu s erenie laudandu-te, "ice tie ' %ucura-te, al altarului dia ant nepretuit) %ucura-te, al pastorului fluier aurit) %ucura-te, cunoscatorul dog elor si al canoanelor) %ucura-te, lu inatorul pastorilor si al so!oarelor) %ucura-te, s irna cea cu du ne"eisca ireas a a <iturghiei) %ucura-te, #rednicia cea ingereasca a preotiei) %ucura-te, a %isericii faclie lu inatoare) %ucura-te, a celor lenesi tri !ita desteptatoare) %ucura-te, ca Pa#el %isericii lu inator) %ucura-te, ca Petru de ceresca i paratie descuietor) %ucura-te, gura Cu#antului din cer tunatoare) %ucura-te, #apaia +uhului de eretici istuitoare) %ucura-te, are ierarhe Vasile ! Condacul 1,

=, prea inunate parinte al parintilor, Sfinte Ierarhe Vasile, pri ind putina noastra cantare, precu Mantuitorul !anii #adu#ei, soleste pentru noi trecere fara pri eidii in ceasul ortii, ca in#rednicindu-ne a intra in ca ara du ne"eiestii i paratii, sa canta cu tine i preuna cantare lui +u ne"eu' Aliluia ! (acest condac se "ice de trei ori) Apoi se "ice iarasi Icosul intai si Condacul intai6

S-ar putea să vă placă și