Sunteți pe pagina 1din 1

1.1 S a se determine m arimea si pozi tia vectorilor ! v 1 (1; 2; 3) si ! v 2 ( 2; 4; 6) in sistemul de referinta cartezian triortogonal drept Oxyz.

. Sa se calculeze expresiile ! v1+! v 2, ! v1 ! v 2, ! v 1! v 2, ! v1 ! v 2: 1.2 Sa se calculeze unghiul dintre vectorii ! v 1 (2; 4; 4) si ! v 2 (4; 6; 4) precum ! ! ! ! si produsele v 1 v 2 , v 1 v 2: 1.3 Sa se calculeze expresiile E1 = (! v 1! v 2 ) (! v 3! v 4 ) ; E 2 = (! v 1! v 2 ) (! v3 ! v 4) ; ! ! ! ! ! ! E1 = ( v 1 v 2 ) ( v 3 v 4 ) ; E1 = ( v 1 v 2 ) (! v3 ! v 4) ; E1 = ( ! v1 ! v 2 ) (! v3 ! v 4) v 2 = 4j , ! v 3 = 5k , ! v 4 = 6i + 7j pentru vectorii ! v 1 = i + 2j 3k , ! 8k .