Sunteți pe pagina 1din 78

RAPORTUL COMISIEI PARLAMENTARE DE ANCHET PRIVIND EXAMINAREA SITUAIEI PE PIAA FARMACEUTIC

Chiinu, 2013

CUPRINS 1. CONTEXT ENERAL

1.1. Preambul procedural.4 1.2. Lucrrile comisiei de anchet...5 1.3. Repere metodologice ...8 2. POLITICA DE STAT !N DOMENIUL MEDICAMENTELOR !N REPU"LICA MOLDOVA 2.1. Situaia pe piaa armaceutic...! 2.2. "adrul legislati#..1$ 2.3. Producerea medicamentelor............................................................15 2.3.1. %i&ite la productorilor autohtoni1' 2.3.2. (udierea repre&entanilor companiilor armaceutice strine cu repre&entan )n Republica *oldo#a.22 2.4. +mportul..25 2.4.1. 2.5. 2.5.1. 2.'. (specte %i&ite la importatori i distribuitori de produse i la in de importcalitate armaceutice i para armaceutice.28 ,nregistrarea %i&ita ce autori&area (genia i medicamentelor...33 *edicamentului...35 apro#i&ionare.4$ 2.'.1. (udierea "entrelor *edicilor de .amilie43 2.'.2. (udierea +nstituiilor *edico / Sanitare Publice.45 2.'.3. (udierea Ser#iciului %amal.....48 2.0. (chi&iiile Publice ..53 2.8. "ompensarea medicamentelor'$ 2.!. ...'2 3. CONCLU#II I RECOMANDRI 2 Preul

3.1. "onclu&ii.'4 3.2. Recomandri...'8

LISTA A"REVIERILOR AAP $ (genia (chi&iii Publice AM $ (genia *edicamentului CNAM $ "omisia 1aional pentru (sigurri )n *edicin CSI 2 "omunitatea Statelor +ndependente EMA % (genia 3uropean a *edicamentului 43uropean *edicines (genc56 FDA % (gen7ia pentru "ontrolul (limentelor 8i *edicamentelor 4.ood and 9rug (dministration / :S(6 DP % Regulile de ;un Practic de 9istribuie MP $ Regulile de ;un Practic de .abricaie IMSP $ +nstituii medico 2 sanitare publice MS $ *inisterul Sntii OMS $ <rgani&aia *ondial a Sntii RM 2 Republica *oldo#a UE 2 :niunea 3uropean

1. CONTEXT 1.1. PREAM"UL PROCEDURAL

ENERAL

"omisia de anchet pri#ind e=aminarea situaiei pe piaa armaceutic 4)n continuare "omisia6 a ost constituit )n con ormitate cu art. 34 din Regulamentul Parlamentului- prin >otr?rea Parlamentului nr. '! din 5 aprilie 2$12 )n urmtoarea componen@ P&'(')in*' ;R3A( Aheorghe S'+&'*,& .:R9:+ Simion M'-.&i ">+SBR:A( Cinaida 9<*31B+ <=ana *<R"<% Ahenadie %R3*3( +gor AR+D"+:" Simion SBR(B(1 %alentina DB+R;(B3 Petru 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului "omuni8tilor din Republica *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului 9emocrat din *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a. 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a 2 .rac7iunea parlamentar a Partidului Liberal

"omponena "omisiei de anchet- a ost modi icat prin >otr?rea Parlamentului nr. 1'2 din 5 iulie 2$12- prin care deputatul AR+"+:" Simion se e=clude- iar deputatul 9:*+BR+: (natol se include )n componena "omisiei ambii aparin?nd raciunii parlamentare a Partidului Liberal 9emocrat din *oldo#a. Prin >otr?rea Parlamentului nr. 151 din 8 iulie 2$12 cu pri#ire la modi icarea articolului 2 din >otr?rea Parlamentului nr. '! din $5 aprilie 2$12 pri#ind constituirea unei comisii de anchet pentru e=aminarea situaiei pe piaa armaceutic- mandatul de acti#itate a comisiei a ost prelungit p?n la 1 decembrie 2$12- deoarece termenul de !$ de &ile i=at iniial nu a ost su icient- in?ndu/se cont de #olumul considerabil de mare al materialelor care urmau a i solicitate i e=aminate de la )ntreprinderile de stat i pri#ate. Prin >otr?rea Parlamentului nr. 3$2 din 21 decembrie 2$12 cu pri#ire la modi icarea articolului 2 din >otr?rea Parlamentului nr. '! din $5 aprilie 2$12 pri#ind constituirea unei comisii de anchet pentru e=aminarea situaiei pe piaa armaceutic- mandatul de acti#itate a comisiei a ost prelungit p?n la 15 ianuarie 2$13. 1.2. LUCRRILE COMISIEI DE ANCHET ,n cadrul primei edine a "omisiei din 12 aprilie 2$12- a ost stabilit programul de lucruprecum i lista instituiilor de stat i pri#ate care sunt nemiElocit implicate )n asigurarea cu produse armaceutice i para armaceutice a populaiei Republicii *oldo#a. "a urmare- au ost interpelate urmtoarele instituii de stat@ 1. *inisterul Sntii 2. *inisterul .inanelor 3. (genia *edicamentului 4. Ser#iciul %amal 5. +nspectoratul .iscal Principal de Stat '. "amera de Liceniere 0. +nstituiile *edico 2 Sanitare Publice (u ost audiate )n edine urmtoarele instituii@ ,/ !n*&'0&in)'&i 1,&-,+'u*i+' )' 0&2)u+'&' )in R'0u.3i+, M23)24,5 % "entrul de Brans u&ie a S?ngelui % F"arbolemedG SRL % F9octor 2 .armG SRL % F3uro armacoG +"S S( % F.armacoG ,* S( % F.armaprimG SRL 5 % F.lu*ed 2 .armG S" SRL % F.icoteh armG SRL % F*ede erent 2 ArupG SRL % F;alHanPharmaceuticalsG S" SRL % F1eI BoneG S" SRL % FR1P PharmaceuticalsG ,* SRL

% +* F%itaPharmG 2 "om SRL

% F%ermodEeG SRL

./ C2-0,nii 1,&-,+'u*i+' 6*&in' +u &'0&'7'n*,n 8n R'0u.3i+, M23)24,5 % (bbott *oldo#a % (cta#is % ; ;raun % ;a5er % ;erlin 2 "hemie (A % ;ilim Phramaceuticals % 3gis Pharmaceuticals PLS % Aedeon Richter S( +/ C2-0,nii 1,&-,+'u*i+' i-02&*,*2,&' / (mo arm SRL / (#ita arma/* SRL / ;ecor SRL / "araca8/9ental SRL / "atali&/Prim SRL / 9epo/Bri arm SRL / 9idiadi/Prim SRL / 9ita 3st.arm SRL / 3g5ption *edco SRL ,"S / 3sculap/.arm SRL / .armina SRL / AlobalPharm "ompan5 LB9 SRL / >omeo arm SRL / +mahara SRL % Ala=oSmithJline % >o mann 2 La Roche Ltd % JRJ( 99 1o#o *esto % 1o#artis Sando& % S( Ce1B+%( % B3%( % Korld *edicine

'

/ Lismed arm SRL / *aiac/.arm SRL / *ed "are SRL / *edpreparate SRL / *etatron S( / Plimed %g SRL / Prodent/ "om / Re&lo# / *< SRL / Ro5al Pharco ,* / San arm/Prim S.(. / Sangalimed SRL / Sodimed +nternational ,"S SRL / Betis +nternational "< SRL / %aleandr SRL / Lu# Pharm SRL 2 Ber&ina#

)/ In6*i*uii3' M')i+2 $ S,ni*,&' Pu.3i+' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (sociaia *edicilor Beritoriali ;otanica (sociaia *edicilor Beritoriali ;uiucani (sociaia *edicilor Beritoriali "entru (sociaia *edicilor Beritoriali "iocana (sociaia *edicilor Beritoriali R?cani (sociaia *edicilor Beritoriali "riuleni "entrul *edicilor de .amilie (nenii 1oi "entrul *edicilor de .amilie "lrai "entrul *edicilor de .amilie Streni "entrul *edicilor de .amilie "riuleni "entrul "linic *unicipal nr. 1 "entrul 1aional tiini ico 2 Practic *edicin de :rgen 9ispensarul Republican de 1arcologie +nstitutul de "ardiologie +nstitutul de "ercetri tiini ice )n domeniul <crotirii Sntii *amei i "opilului +nstitutul de .ti&iopneumologie F"hiril 9raganiucG +nstitutul de 1eurologie i 1eurochirurgie +nstitutul <ncologic Spitalul "linic de ;oli +n ecioase FBoma "iorbG Spitalul "linic de Psihiatrie Spitalul "linic de Braumatologie i <rtopedie

/ / / / / / / / /

Spitalul "linic *unicipal MS ?ntul (rhanghel *ihailG Spitalul "linic *unicipal MS ?nta BreimeG Spitalul "linic *unicipal de boli contagioase pentru copii Spitalul "linic *unicipal .ti&iopneumologie Spitalul "linic *unicipal nr. 4 Spitalul "linic *unicipal pentru copii F%. +gnatencoG Spitalul "linic *unicipal pentru copii nr. 1 Spitalul "linic Republican Spitalul Republican pentru copii F3milian "oagaG

'/ A62+i,i, F,&-,+i*i32& 1/ A62+i,i, F,&-,+2329i32& "omisia a e ectuat #i&ite de lucru la urmtoarele instituii@ / / / / / / / / (genia *edicamentului 2 14 iunie 2$12N Laboratorul pentru "ontrolul "alitii *edicamentelor al (geniei *edicamentului 4 )n continuare Laboratorul AM6 2 1! iunie 2$12N Laboratorul de microproducere de medicamente S" F;alHan PharmaceuticalsG SRL 2 3 iulie 2$12N .abrica de medicamente F.armaprimG 2 1$ iulie 2$12N .abrica de medicamente F.armacoG 2 1$ iulie 2$12 i 1! septembrie 2$12N "ompania armaceutic importatoare F%iname=G 2 1! septembrie 2$12N 9epo&itul F9istrimedG SRL 2 3 octombrie 2$12N "ompania armaceutic importatoare F9ita3st.armG 2 3 octombrie 2$12N Pentru a asigura e=aminarea legalitii acti#itii companiilor armaceutice de producere a medicamentelor din Republica *oldo#a- companiilor armaceutice importatoare ce ine de producere- pstrare i distribuire a medicamentelor- "omisia a solicitat asistena e=perilor din cadrul (geniei *edicamentului. (st el- pentru participare )n cadrul #i&itelor de lucru- au ost delegai@ dl Li4iu M24i3- e ul Seciei e#aluare armaceutic cu grupul de coordonare )n domeniul medicamentului- industriei armaceutice naionale i implementarea regulilor de bun practic de abricaie- pentru consultare )n #ederea e#alurii acti#itii abricaiei de

medicamenteN dl V3,)i-i& V,3i+,- armacist 2 e=pert- secia e#aluare armaceutic cu grupul de coordonare )n domeniul medicamentului- industriei armaceutice naionale i implementarea regulilor de bun practic de abricaie i dl V,3'&iu D,-,6+hin 2 armacist 2 inspectorconsultare )n domeniul e#alurii acti#itii armaciilor. 9e asemenea- e=peri de la 9irecia Sntate Public din cadrul *inisterului Sntii@ dna E3'n, V,+,&u i dna I&in, &i92&'6+u 2 medici igieniti.

1.3. REPERE METODOLO ICE Raportul "omisiei de anchet a ost elaborat )n ba&a urmtoarelor categorii de in orma7ii@ 1. *ateriale pre&entate la solicitarea "omisiei de ctre@ *inisterul SntiiN (genia *edicamentuluiN Ser#iciul %amalN companii armaceuticeN 2. 9ocumentele licitaiilor pentru anii 2$$0 2 2$11 pre&entate de (genia *edicamentuluiN 3. ,nregistrrile audierilor i #i&itelor de lucru 2 materiale audio 2 5.$0 A; ceea ce constituie 28 ore 45 min de )nregistrri. 4. ,nregistrrile #i&itelor de lucru 2 materiale #ideo 2 1$ A;. (st el- )n total a ost recepionat in ormaie )n #olum de 20$ $$$ oi. 2. POLITICA STAT !N DOMENIUL MEDICAMENTELOR !N REPU"LICA MOLDOVA 2.1. SITUAIA PE PIAA FARMACEUTIC La moment )n Republica *oldo#a acti#ea& 1$!2 uniti de armacii liceniate. ,n municipiul "hiinu sunt amplasate 434 armacii- )n mun. ;li 2 0' armacii- )n centrele raionale 33' armacii i )n localitile rurale 24' armacii. (cti#itatea armaceutic )n Republica *oldo#a se licenia& )n con ormitate cu pre#ederile Legii nr. 145'/O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutic- cu modi icrile ulterioare. :ltimele modi icri la Legea nr. 145'P1!!3- e ectuate prin Legea nr. 50 din $1 aprilie 2$11- )n #igoare din 2! aprilie 2$11- prin care au ost introduse norme cu pri#ire la amplasarea armaciilor nou ondate- )n scopul asigurrii accesului la medicamente a populaiei din mediul rural. *odi icrile pre#edeau ormarea Planului 1a7ional de (mplasare a .armaciilor- ast el )nc?t armaciile 4 ilialele6 nou/ ondate #or i amplasate la o distan7 de cel pu7in 25$ de metri 4cale accesibil6 de la armacia 4 iliala6 e=istent 8i la o distan7 de cel pu7in 5$$ de metri 4cale accesibil6 de la armacia e=istent cu unc7ie de preparare a medicamentelor e=temporale. 9e asemenea pentru )n iin7area armaciei se stabilesc normati#e demogra ice. ,n municipii- ora8e"amera de LiceniereN alte instituii publice de stat i

1$

centre raionale 8i alte localit7i cu statut de ora8 o armacie se )n iin7ea& la un numr de la 3$$$ p?n la 4$$$ de locuitori. (nali&?nd )ns datele pre&entate mai sus de ctre "amera de Liceniere obser#m o mare discrepan compar?nd numrul armaciilor din centrele raionale i localitile rurale. *odi icarea Legii nr. 145'P1!!3- cu aspecte noi pri#ind amplasarea armaciilor nu a a#ut impactul scontat. Situaia )n mediul rural nu s/a schimbat- dimpotri# armaciile noi deschise au ost autori&ate cu )nclcarea legislaiei )n #igoare. Planul 1a7ional de (mplasare a .armaciilor nu a ost elaborat i adoptat de Au#ern- care de apt trebuia s ie adoptat p?n la 2!.$0.2$11. *ai mult- persoane cu uncie de demnitate public- prin depirea atribuiilor legale- au inter#enit )n repetate r?nduri pe l?ng "amera de Liceniere )n a#oarea unor ageni economici cu scrisori de solicitare a licenierii acti#itii armaceutice prin derogare de la pre#ederile legale. Lipsa respecti#ului Plan este utili&at abu&i#- selecti# i inechitabil )n raport cu agenii economici interesai- unora per ect?ndu/li/se scrisori ctre "amera de Liceniere- altora re u&?ndu/le aceasta. ,n aa mod pe parcursului unui an Eumtate- prin demersuri ilegale s/a permis deschiderea a peste 1$$ de armacii- instanele de Eudecat in#oc?nd i demersurile *S- au dat c?tig de cau&. Boate armaciile deschise prin aceast schem- au ost deschise )n "hiinu- centre raionale- orae unde accesul populaiei la medicamente deEa era asigurat i toate sunt armacii de reea. ,n acest conte=t Procuratura Aeneral a ost sesi&at pri#ind e=aminarea legalitii demersurilor )naintate de ctre *S )n adresa "amerei de Liceniere. ,n urma controlului e ectuat Procuratura (nticorupie a intentat trei cau&e penale- dup cum urmea&@ / dou cau&e penale )n pri#ina actorilor de deci&ie din cadrul *inisterului Sntii )n temeiul art. 328- 32!- 332 "od penal- pe aptul depirii )n mod #dit a limitelor i atribuiilor acordate prin lege la remiterea )n adresa "amerei de Liceniere a demersurilor prin care se solicita licenierea acti#itii a trei ageni economici prin derogarea de la Legea nr. 50P2$11 pentru modi icarea Legii nr. 145'P1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutic. / o cau& penal )n pri#ina actorilor de deci&ie din cadrul "amerei de Liceniere )n temeiul art. 32! alin. 416 "od penal- pe aptul atitudinii negliEente i necontiincioase aa de obligaiunile de ser#iciu prin necontestarea hotr?rilor "urii de (pel "hiinu emise pe marginea dosarelor ce #i&ea& procedura de eliberarePreper ectarea contrar pre#ederilor Legii nr. 145'P1!!3 a 41 de licene )n pri#ina a 08 de armacii 4 iliale6 nou2 ondate. "onstatm c )n mediul rural uncionea& un numr oarte redus de armacii- apt )ngriEortor ce ine de accesul populaiei din mediul rural la medicamente.

11

"on orm datelor (geniei *edicamentului- )n Republica *oldo#a- la data de $1 mai 2$12 acti#ea& 20 de productori de medicamente- 4dintre care ceaiuri 2 2N soluii de u& intern i e=tern 2 0N orme solide 11N orme noi 2 2N soluii inEectabile 2 4N tincturi /86- cel de/al 28/lea productor este "entrul 1aional de Brans u&ie a s?ngelui- care produce preparate deri#ate ale s?ngelui 4plasm- mas eritrocitar- albumine .a.6. 9e asemenea )n Republica *oldo#a sunt )nregistrate 2$ de repre&entane ale irmelor strine de medicamente i ali 50 importatori care import de la peste 1$$ de productori strini care nu au repre&entan )n ar. 2.2. CADRUL LE ISLATIV ,n Republica *oldo#a accesul la medicamente i produse armaceutice de ba& este garantat implicit de "onstituie- ca parte a drepturilor cetenilor la sntate- pre#&ut la art. 3'. ,n po ida aptului c e=ist legi )n reglementarea pieei armaceutice- mai e=ist i multe regulamente- >otr?ri de Au#ern i <rdine ale *inisterului Sntii- care deseori contra#in una cu alta i )n aa mod se creea& o incertitudine pe piaa armaceutic. 9e e=emplu- 8n L'9', n&. 1:0;<1;;=, -2)i1i+,* 8n 2010, 3, ,&*i+23u3 3, n2iun', medicament generic medicament care are aceeai compoziie calitativ i cantitativ privind substanele active i aceeai form farmaceutic n comparaie cu medicamentul original i a crei bioechivalen cu medicamentul de referin a fost demonstrarea prin studii corespunztoare de biodisponibilitate. A,),&, 8n 3'9' ' 6*i0u3,* '>0&'6 + 2&i+' 0&2)u6 1,&-,+'u*i+ 9'n'&i+ n'+'6i* 6*u)iu3 )' .i2'+hi4,3'n +u -')i+,-'n*u3 2&i9in,3. T2*2),*, 8n &'9u3,-'n*u3 AM, n'+'6i*,*', 6*u)iu3ui )' .i2'+hi4,3'n nu '6*' in)i+,*. !n ,, -2) 6%, 0'&-i6 +, *2,*' 0&'0,&,*'3' -')i+,-'n*2,6' 9'n'&i+' ,3' 0&2)u+*2&i32& ,u*2h*2ni ?i , un2& 1i&-' 6*&in' 6 1i' 8n&'9i6*&,*' i 03,6,*' 0' 0i, , 1,&-,+'u*i+, 1& 6*u)iu )' .i2'+hi4,3'n. P'n*&u 4'&i1i+,&', ,+'6*2& ),*' ,- 623i+i*,* in12&-,i, )' 3, AM &'1'&i*2& 3, ),*'3' )'60&' 6*u)ii3' )' .i2'+hi4,3'n , 0&'0,&,*'32& -')i+,-'n*2,6' '1'+*u,*' )' 0&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni i +20i, +'&*i1i+,*'32& 6*u)ii32& )' .i2'+hi4,3'n )in )26,&'3' 0&2)u+*2&i32& )in 6*&in*,*'.

12

Pe data de 15 noiembrie 2$12 sub nr. $1$2P32342 am primit urmtorul rspuns@

13

S ,n,3i7- &60un6u3 21i+i,3 ,3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui. Din *'>* $ 8n +2&'60un)'&' +u 0&'4')'&i3' hi)u3ui Eu&20',n +u 0&i4i&' 3, '1'+*u,&', 6*u)ii32& )' .i2'+hi4,3'n ,&*. 1= ,3in. @2/ -')i+,-'n*'3' 12326i*' 8n 6*u)ii3' )' .i2'+hi4,3'n *&'.ui' 6 1i' 1,.&i+,*' 8n +2n12&-i*,*' +u R'9u3i3' )' .un 0&,+*i+ )' F,.&i+,i' @ MP/. P&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni 8n 0&'7'n* nu )'in +'&*i1i+,* An,3i7An) 0&'4')'&i3' MP. hi)u3ui Eu&20',n n&. 1:01<1;;B in*&,* 8n 4i92,&' 8n

i,nu,&i' 2002, +2n6*,*- + ,nu-' ,&*. 1= ,3in. @2/ &'+2-,n) n practic, demonstrarea bioechivalenei este n general metoda cea mai potrivit pentru evidenierea echivalenei terapeutice a dou medicamente, care sunt echivalente farmaceutic sau alternative farmaceutic, dac ele conin e cipieni recunoscui a nu avea influen asupra siguranei i eficacitii, n conformitate cu cerinele etichetrii referitoare la e cipieni, prevzute n art. !". Botodat- articolul 14 din acelai Ahid stipulea&@ #!$ %reocuprile privind diferenele dintre medicamente esenial similare, se refer la utilizarea de e cipieni i metode de fabricaie diferite, care pot afecta sigurana i eficacitatea. #&$ 'tudiul de bioechivalenta este un mi(loc unanim acceptat de a demonstra faptul c aceste diferene nu au impact asupra performanei formulrii n ceea ce privete viteza i mrimea absorbiei, n cazul formelor farmaceutice cu eliberare imediat. 9eci- nici art. 10 alin. 426 la care ace re erin (genia *edicamentului i nici )n articolul 14 nu '6*' in42+,* 1,0*u3 + )medicamentele folosite n studiile de bioechivalen trebuie s fie fabricate n conformitate cu *+%. R'1'&i*2& 3, 0,&*', , 2% , &60un6u3ui 3, 6'+&'*u3 +2-'&+i,3, ,n,3i7An) ,&*. 12 ,3in. @2/ )in L'9', n&. 1=1<1;;: +,&' 6*i0u3',7 n cazul n care autorizarea comercializrii produselor farmaceutice sau a produselor chimice pentru agricultur care conin preparate chimice noi este condiionat de comunicarea de date nedivulgabile rezultate din ncercri sau de alte date nedivulgabile, a cror stabilire cere un efort considerabil, aceste date sunt protejate att contra e ploatrii lor neloiale n comer, ct !i contra divulgrii, cu e cepia cazurilor c,nd divulgarea este necesar pentru protecia publicului sau c,nd sunt luate msuri pentru a asigura prote(area datelor respective contra e ploatrii lor neloiale n comer. " ,- +2n6*,*,* un ,3* 1,36 8n &60un6u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui i, -,i '>,+*5 O&i A9'ni, M')i+,-'n*u3ui nu +un2,*', 2&i nu )2&'*' 6 +un2,6+ 1,0*u3 + 0&2)u6'3' 1,&-,+'u*i+' 9'n'&i+' nu +2nin 0&'0,&,*' +hi-i+' n2i, +i 2 6u.6*,n +hi-i+ )' &'1'&in +,&' 6' 12326'*' 3, 1,.&i+,&', -')i+,-'n*'32& 2&i9in,3' i '6*' +un26+u* )u0 D'nu-i&', C2-un In*'&n,i2n,3. T2*2),*, nu 8n'3'9'- )' +' AM nu 6%, &'1'&i*

14

3, ,&*. 12 ,3in. @2/ )in 3'9', 4i7,* 0An 3, 61A&i* i ,nu-' 3, 0,&*', # cu e cepia cazurilor c,nd divulgarea este necesar pentru protecia publicului sau c,nd sunt luate msuri pentru a asigura prote(area datelor respective contra e ploatrii lor neloiale n comer. AM nu , 6'6i7,* 1,0*u3, +, )'-'&6u3 C2-i6i'i , 126* 1+u* 0'n*&u 0&2*'C,&', +'*'ni32& R'0u.3i+ii M23)24,, )' ,-03,6,&', -')i+,-'n*'32& )' +,3i*,*' 8n)2i'3ni+ 8n +i&+ui*u3 *'&,0'u*i+, )'2,&'+' *2i 0&2)u+*2&ii 6*&ini 6un* 2.3i9,i 6 0&'7in*' +'&*i1i+,* ,3 6*u)iu3ui )' .i2'+hi4,3'n i, +2-i6i, , 623i+i*,* nu-,i +20i, unui +'&*i1i+,* +,&' nu +2nin' ),*' 6'+&'*'. :ltima parte a rspunsului este scris )ntr/o manier de insult@ / n aceste circumstane i cu scopul prote(rii -+ de eventuale pli pentru pre(udicii materiale altor state, .gen ia +edicamentului nu este n drept s divulge informaii privind studiile clinice i de bioechivalen ce cad sub incidena actelor legislative menionate. ,n aceast ordine de idei- atenionm urmtoarele@ / / / / "omisia a solicitat pre&entarea unei copii a certi icatului studiului de bioechi#alen a productorilor autohtoni i strini- r detalii despre studiuN +n ormaia trebuia s ie pre&entat "omisiei de anchet- apt ce nu contra#ine legislaiei )n #igoareN +n ormaia solicitat de "omisie nu este secretN aceast in ormaie orice pacient are dreptul s solicite i s cunoasc- pentru asigurarea securitii #ieii saleN ,n situaia dat- ne )ntrebm ce i pe cine proteEea& (*Q !n -,C2&i*,*', +,7u&i32&, ,*A* ,n9,C,ii AM +A* i 0&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni 3, '*,0, )' 8n&'9i6*&,&' , -')i+,-'n*'32&, 03,6,&', )' )i6*&i.ui&' , 32& 0' 0i, 6' +2n)u+ )' R'9u3,-'n*u3 0&i4in) 0&2+')u&, )' ,u*2&i7,&' )' 0un'&' 0' 0i, , -')i+,-'n*'32& i , ,3*2& 0&2)u6' )' u7 u-,n i ni+i )' +u- nu 6' in42+, 3'9i63,i, 8n 4i92,&'. 3ste un regulament depit )n raport cu necesitile i cerinele actuale. ,n acest regulament i p?n la moment se sublinia& c responsabilitatea re#ine +nstitutului 1aional de .armacie i directorului +nstitutului 1aional de .armacie care nu mai e=ist din data )n iinrii (geniei *edicamentului. La pct. 3.1! este ormulat o cerin@ "$nstitutul %aional de &armacie va elibera 'ertificate de nregistrare provizorii cu valabilitatea de () luni pentru produsele medicamentoase autohtone depuse la autorizare pentru prima dat !i*sau pentru care nu a fost prezentat documentaia de autorizare integral n conformitate cu %ormele privind documentaia necesar pentru autorizarea sau reautorizarea produselor medicamentoase de uz uman+,

15

Permisiunea de producere i plasare a medicamentelor pe piaa armaceutic r a a#ea toate actele )n regul reiese i din pct. 3.2$ unde este stipulat@ "-e perioada de valabilitate a 'ertificatelor de nregistrare provizorii deintorii 'ertificatelor de nregistrare vor face toate demersurile necesare pentru completarea documentaiei de autorizare conform .egulamentului n vigoare+, Putem numai deduce care este moti#ul c acest Regulament- adoptat )n 2$$4- nu a ost modi icat p?n la acest moment- chiar i )n po ida aptului c +nstitutul 1aional de .armacie nu mai e=ist. :nicul ade#r- )n linii mari- )n acest regulament e c (genia *edicamentului nu eliberea& certi icate A*P. *enionm acest apt prin simplu moti# c unii productori autohtoni au in#ocat aptul c dein certi icat A*P naional eliberat de (*. M'ni2n- 8n+ 2 ),* + A9'ni, M')i+,-'n*u3ui 3, -2-'n*u3 ,+*u,3, nu ,&' +,0,+i*,*', i nu 02,*' '3i.'&, 3'9,3 +'&*i1i+,* MP, +i nu-,i +'&*i1i+,* )' 8n&'9i6*&,&' , 0&'0,&,*'32& -')i+,-'n*2,6', , un'i 6u.6*,n' +hi-i+'. "oncomitent- menionm c chiar i )n situaia dat legislaia )n #igoare- cu toate lacunele ei nu se respect- este ignorat de *inisterul Sntii i de (genia *edicamentului care nu o implementea&. (nali&?nd >otr?rea Parlamentului nr. 1352P2$$2 cu pri#ire la aprobarea Politicii de stat )n domeniul medicamentului. Pct. 3.1. din hotr?rea #i&at- statuea& c F Autorizarea medicamentelor / medicamentele elaborate conform .egulilor de bun practic de laborator 01L-2 !i .egulilor de bun practic clinic 01'-2, produse conform .egulilor de bun practic n fabricaie 01M-2 !i nregistrate la organizaiile 3&ood and 4rug Administration3 0&4A2, 35uropean Medicines 5valuation Agenc63 05M5A2 sau 3'olaborator Agreement of 4rug .egulator6 Autorities of 5uropean Associated 'ountries3 0'A4.A5A'27F 3=amin?nd acest alineat- constatm c toate medicamentele )nregistrate i certi icate )n Republica *oldo#a ar trebui s dein certi icate ALP- A"P- A*P- .9(- 3*(- )nc din 2$$2. ,ns anali&?nd lista medicamentelor )nregistrate la (*- de aceste certi icate dispun numai preparatele medicamentoase importate din rile europene i S:(- ceea ce repre&int R5$S. Restul preparatelor medicamentoase importate din rile din (sia- ( rica de 1ord- nu dein certi icate A*P. ,n aa mod- *S i (* nu a implementat >otr?rea Parlamentului timp de 1$ ani- probabil c nu s/a dorit. *oti#ul e c la momentul c?nd sunt importate medicamente ce nu dein certi icat A*P- 3*(- .9( apar multe interese materiale- ce nu/i pot permite irmele europene sau americane.

1'

1orma pre#&ut la pct. 3.3 din aceeai hotr?re pre#ede (sigurarea calit7ii medicamentelor abricate 8i preparate- alineatul 4- statuea& c Fntreprinderile 0unitile2 farmaceutice care fabric !i prepar medicamente vor fi aduse n corespundere cu cerinele .egulilor de bun practic n fabricaie 01M-2 !i .egulilor de bun practic farmaceutic 01--2 n termenele stabilite de legislaie+ 8istemul controlului de stat al calitii medicamentelor efectueaz inspectarea sistematic a sectorului productor de medicamente pentru a verifica !i a asigura ndeplinirea cerinelor 1M- !i 1--+, (adar- timp de 1$ ani *S i (* nu au reali&at pre#ederile >otr?rii Parlamentului nr. 1352P2$$2. 9rept urmare nu a solicitat ca productorii autohtoni s aduc procesul tehnologic la ni#elul A*P. .aptul c (* a recunoscut c productorii autohtoni nu dein certi icate A*P- )nc odat do#edete c at?t *S c?t i (* nu au reali&at sarcinile puse. Pct. 3.5. alin. 436 9Ministerul 8ntii va promova .egulile de bun practic de distribuire a medicamentelor 014-2, prevznd stabilirea unor norme ce vor corespunde reglementrilor specifice ale 'omunitii 5uropene+, La moment nici un distribuitor de medicamente nu deine certi icat A9P. Pct. 3.'. .armaciile 4distribuitorii detaili8ti6- la alineatul 1 "&armacia este o ntreprindere 0unitate2 a sistemului ocrotirii sntii+ Ministerul 8ntii aprob .egulile de bun practic farmaceutic 01--2, care includ prescripii privind personalul scriptic, ncperile, gestiunea, sarcinile !i obligaiile farmaciilor !i farmaci!tilor+, ,n Republica *oldo#a i p?n la moment armaciile nu dispun de certi icate APP. Pct. 3.0. 2 Reeaua armaceutic de stat- alineatul 2 pre#ede c- *inisterul Snt7ii #a elabora programul de organi&are a re7elei armaceutice de stat pe anii 2$$2/2$$5- care #a a#ea drept scop asigurarea accesului popula7iei la medicamente ino ensi#e- e iciente 8i de bun calitate- )ndeosebi )n localit7ile rurale ce nu dispun de asisten7a armaceutic necesar. 9eci programul de amplasare a armaciilor de stat trebuia inisat )nc )n 2$$5. (* i *S prin neimplementarea Legii nr. 145'P2$$3- modi icat prin Legea nr. 50P din $1.$4.2$11- #dit proteEea& armaciile de reea. ,n aa mod am stabilit c aceast lege timp de 1$ ani nu a ost implementat- cu at?t mai mult c la art. 3 este menionat c pre&enta hotr?re intr )n #igoare la data publicrii. 2.3. PRODUCEREA MEDICAMENTELOR "on orm datelor (geniei *edicamentului- )n Republica *oldo#a- la data de $1 mai 2$12 acti#ea& 20 de productori de medicamente. "el de/al 28/lea productor este "entrul

10

1aional de Brans u&ie a s?ngelui- care produce preparate deri#ate ale s?ngelui 4plasm- mas eritrocitar- albumine .a.6. ,n data de 2B.0D.2012, C2-i6i, , ,u)i,* 0&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni )' 0&2)u6' 1,&-,+'u*i+'. 9in cei 28 de productori- au ost pre&eni 2$. *enionm c la audieri a ost i dl %alentin Bo an- preedintele (sociaiei productorilor autohtoni de produse armaceutice i para armaceutice- care a pre&entat un raport e ectuat )n urma adunrii Aenerale a productorilor autohtoni de produse armaceutice. 9in acest raport am constatat urmtoarele@ 16 Din E0B1 de medicamente )nregistrate la (genia *edicamentului produsele autohtone repre&int 18-80S. 26 C2*, 4,32&i+ , -')i+,-'n*'32& ,u*2h*2n' din #olumul total al pieei armaceutice &'0&'7in* =F. Principalele probleme de ordin inanciar apar pe moti# legislati# i anume@ a6 Legea nr. 145'P1!!3- cu modi icrile ulterioare- care limitea& rentabilitatea pentru productorul autohton la 15S. b6 Legea nr. 14$!P1!!0- cu modi icrile ulterioare- care stipulea& Mpreul medicamentelor autohtone nu #a depi preul din "atalogul naional de preuriG. 36 < alt problem este climatul economic@ a6 introducerea impo&itului pe #enit )n #aloare de 12S )ncep?nd cu $1.$1.2$12N b6 anularea cotei pre ereniale de 15Sn 4)n lege era 1$S6 )n cadrul achi&iiilor publiceN c6 ta=ele #amale pe materie prim importat care #aria& )ntre 5S / 15SN d6 scumpirile resurselor energeticeN e6 cri&a economic i srcia populaiei. La capitolul propuneri@ 16 9in Legea nr. 14$!P1!!0 art. ' alin. 436 de e=clus te=tul FPreul medicamentelor autohtone 4originale i generice6 nu #a depi preul din catalogul de preuri.G 26 3=cluderea ta=elor #amale )n ca&ul importului materiilor prime materialelor au=iliare i de ambalaE utili&ate la abricarea industrial a medicamentelor. 36 Restabilirea cotei pre ereniale de 15S achi&iiilor publice. !n u&-, ,u)i'&i32& 0u*'- +2n+3u7i2n, u&-*2,&'3'5 16 Problemele cele mai mari e=ist la (* la )nregistrarea i re)nregistrarea preparatelor. (cestea in de nerespectarea termenelor. Unii ,9'ni '+2n2-i+i 8n&'9i6*&',7 un 0&'0,&,* *i-0 )' = $ 1D 3uni, ,3ii % 0'6*' 100 )' 0&'0,&,*' 8n*&%un ,n. pentru medicamentele autohtone )n cadrul

18

26 Productorii autohtoni solicit e=cluderea ta=ei #amale la materia prim- pentru a putea concura cu productorii strini. 36 3=cluderea marEei pre ereniale de 15S pentru productorii autohtoni )n procesul de licitaie a sc&ut considerabil concurena lor la pre. 46 < alt problem este netransparena *S )n pregtirea actelor i (* la solicitarea actelor pentru licitaii. !n &'7u3*,*u3 ,u)i'&i32&, 6' 02,*' +2n6*,*, + *2i 0&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni ,+*i4',7 8n .,7, unui +'&*i1i+,* )' 8n&'9i6*&,&' , 0&2)u6u3ui -')i+,-'n*26 '3i.'&,* )' A9'n i, M')i+,-'n*u3ui +,&' nu '6*' '+hi4,3'n* +u un +'&*i1i+,* 2.3.1. %+C+B3 L( PR<9:"TB<R++ (:B<>B<1+ Prin deci&ia "omisiei s/a hotr?t de a #i&ita 3 productori autohtoni. "riteriul de selectare a productorilor autohtoni de medicamente a ost #olumul mai mare de producere 2 F.armacoG F;alHan PharmaceuticalsG i F.armaprimGcon orm datelor statistice ale ageniei *edicamentului i ale *inisterului 3conomiei. "ALGAN PHARMACEUTICALS. ,n data de 3 iulie 2$12 am #i&itat laboratorul de microproducere F;alHan PharmaceuticalsG SRL. 3ste de atenionat denumirea laboratorul de microproducere- deoarece de o ast el de licen dispune )ntreprinderea dat- )ns dup #olumul de producere ea corespunde unei abrici de medicamente- apt con irmat de directorul e=ecuti# dl Sil#iu "hiru. "um se poate lmuri 0'&12&-,n, ,+'6*ui uni+,* ,9'n* '+2n2-i+ i 3i06, )' 0'&12&-,n, , *u*u&2& 0&2)u+*2&i32& ,u*2h*2ni, 0&'+u- i , +'32& )' 0'6*' h2*,&' ,8n+'&+,* 6 ,13- 0&in ,+',6* 4i7i*. /aboratorul controlul calitii a ost primul din subdi#i&iunile #i&itate- care- dup prerea membrilor comisiei de anchet- e dotat su icient. ,ns la solicitarea de a pre&enta planul de lucru pe o lun- o sptm?n- ni s/a e=plicat c nu/l au- deoarece &ilnic au edin se hotrte ce anali&e se #or e ectua. 'ecia de pregtire a comprimatelor . ,n aceast secie au ost depistate 5 butoaie cu pra alb 4substane chimice6 cu capacitatea de 25$ 2 3$$ l- neetichetate- r dat de abricare i #alabilitate- semideschise. La )ntrebarea ce conin butoaiele- nimeni nu a putut lmuri. http@PPIII.trilulilu.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/e=amina 0epozitul pentru medicamente finite i i-')i,* )'027i*,*' )u0 +2n*&23u3 4i7u,3. E 2 8n+0'&' un)' 6' 06*&',7 0,6*i3'3' +,3i1i+,*' +, .un' i &'.u*u3, 8n 6,+i n'9&i )' MP.

1!

023i'*i3'n. Unii 6,+i 6un* -,&+,i, ,3ii nu. P'n*&u , &60un)' ),+ ' &'.u* 6,u 0,6*i3' 6*,n),&)i7,*', ,n9,C,ii )'73'9,u 6,+ii i 4'&i1i+,u. Unii 6,+i +u &'.u* ,4',u i +A*' D $ = H9. L, 8n*&'.,&', )' +An) ' ,+'6* &'.u*, )'2,&'+' nu 1un+i2n,i *i-0 )' 1,D 3uni, &60un6 nu ,- 0&i-i*. !n 6+hi-. ,- 0&i-i* un &60un6 12,&*' +3,& )' 3, 1,&-,+i6*,%*'hn2329 +' 6' 8n*A-03 +u ,+'6* &'.u*. Inii,3 6' -,i 4'&i1i+ 2 ),*, ,02i 6' 12&-',7 2 +2-i6i' i ),+ 6' +2n6*,* )'1ini*i4 + ' &'.u*, ,*un+i 6' ,&un+ 8n +3)&i +u ,0, 0'n*&u ,3 u-'7i i )i7234,, )u0 +,&' u&-',7 )'6+&+,&', ,+'6*2& +3)&i 8n 6i6*'-u3 )' +,n,3i7,&'. L, -2-'n*u3 +An) ,- -,i +2n+&'*i7,* 8n+ 2 ),*, 3-u&i&', , 126* i -,i +iu),* $ + )u0 )i7234,&', 8n +3)&i 6' *2,&n 8n .u*2,i' i ,02i 6' 4,&6 8n +,n,3i7,&', 8n6 )i&'+* 8n +,n,3i7,&', )' 3, 6,3u.&i*,*', 'i +An) 6un* in4i*,i 4in i 3' 8n+,&+ i 3' 4,&6 8n +,n,3i7,&'. http:**;;;+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/( Bot la )ntrebarea care este 423u-u3 )' &'.u* )i7234,* i ,&un+,* 8n +,n,3i7,&' rspunsul a ost c '4i)'n, 2 )u+' +2n*,.i3i*,*',, car' nu , 0u*u* 0&'7'n*, ni+iun ,+* )' '4i)'n. Botodat nu ,u ni+i )'027i*' pentru pstrarea -,*'&i'i 0&i-'- )n cldirea respecti#. (u rspuns c -,*'&i, 0&i- 6' ,13 8n ,3* 0,&*' - la tentati#a de a a la unde este amplasat acest depo&it- comisia a primit un rspuns clar / nu cunosc. 'ecia de ambalare a produselor in(ectabile, care- con orm etichetei amplasate pe utilaEnu uncionea& de la 14 aprilie 2$12. (cest lucru a ost con irmat i de armacista 2 tehnolog. Botodat prin utilaEul de do&are a soluiei i capsare a iolelor se scurgea o solu ie uleioas. La )ntrebarea dac nu uncionea& din 14 aprilie 2$12- de ce curge substan uleioas Q depo&iiile imediat au ost schimbate- precum c la ! mai au produs *etotre=at. http@PPIII.trilulilu.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/2 9eci situaia de a ascunde o ilegalitate- a condus la alte )nclcri descoperite i mai gra#e- ast el- e=punem urmtoarele considerente@ 16 soluia de *etotre=at nu este pe ba& de ulei- deci nu este o substan uleioas- aceasta e produs pe ba& de soluie apoasN 26 dac i au produs *etotre=at- atunci )n ba& cror acte- deoarece certi icatul de producere le/a ost eliberat la 12 iunie 2$12 de ctre (*N

2$

36 substana uleioas care curgea la acel moment din utilaEul pentru capsarea iolelor nicidecum nu putea curge din data de $!.$5.2$11- deci timp de peste o lunN 46 anali&?nd cele e=puse mai sus- putem presupune c discuiile inutile i ner#oase )n biroul directorului timp de apro=imati# o or au ost pentru a ascunde urmele ce s/au produs la acel moment. ,n aa mod- poi indica data aleatoriu. < discuie a a#ut loc dup )ntrebarea unui membru al comisiei@ )' +' 0An 8n 3un, iuni' 2012 nu , 126* 3i4&,* 0&'0,&,*u3 IM'*2*&'>,*J, 0' +An) 3i+i*,i, , 126* +A*i9,* 8n n2i'-.&i' 2011K D'+i B 3uni )' 7i3' ,+'6* 0&'0,&,* nu , 126* 3i4&,*. T2*2),*, 3, )'-'&6u3 n26*&u +*&' A9'ni, M')i+,-'n*u3ui ,- 0&i-i* &60un6 + )in = 12&-' , M'*2*&'>,*u3ui i 3 12&-' )' -,*'&i' 0&i- i-02&*,* din "hina )n maEoritatea lor nu au primit certi icat de )nregistrare. A+'6* 1,0* )24')'*' i +'&'&i3' )'0u6' 3, 3,.2&,*2&u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui 0'n*&u +'&*i1i+,*u3 )' 8n&'9i6*&,&' , 0&'0,&,*'32&. An,3i7An) ),*'3' )' 3, A9'ni, M')i+,-'n*u3ui, ,- +2n6*,*,* + 0&i-, +'&'&' 0'n*&u 8n&'9i6*&,&' , 0&'0,&,*u3ui 6u. 12&- )' +2-0&i-,*' , 126* )'0u6 3, 1D )'+'-.&i' 2011 @i-')i,* )u0 +'&'&', )' 8n&'9i6*&,&' , -,*'&i'i 0&i-' $ +,&' ni+i nu , 126* 8n&'9i6*&,*/ i 0' ),*, )' 21 1'.&u,&i' 2012 @8n ,+'',i 7i ,u 8n&'9i6*&,&', -,*'&i'i 0&i-'/ , 126* '3i.'&,* +'&*i1i+,*u3 )' 8n&'9i6*&,&' , 0&'0,&,*u3ui. Ai+i ,0,&' 8n*&'.,&', +An) , 126* 0&2)u6 ,+'6* 0&'0,&,*, ),+ +'&*i1i+,*u3 )' 8n&'9i6*&,&' , -,*'&i'i 0&i-' i +'&*i1i+,*u3ui 0'n*&u +2-0&i-,*' ,u 126* 8n&'9i6*&,*' +u ,+'',i ),* 21.02.2012. P'n*&u , )2u, 12&- )' M'*2*&'>,* 8n +2-0&i-,*' +'&'&', , 126* )'0u6 8n ),*, )' 0B iuni' 2012, 0'6*' B 3uni )' 3, 3i+i*,i' i, 3, ),*, 4i7i*'i +2-i6i'i )' ,n+h'* +'&*i1i+,*u3 8n+ nu '&, '3i.'&,*. A,),&, ,-.'3' 12&-' )' +2-0&i-,*' ni+i nu 0u*',u 1i 3i4&,*' 8n 3un, i,nu,&i' 2012 +2n12&- +'&in'32& 3i+i*,i'i i ni+i nu '&,u 0&'7'n*' 3, )'027i* 1<12 0,&*' +u- 6%, 623i+i*,* 3, 3i+i*,i'. Cu 623uii3' inC'+*,.i3' $ D 12&-', 6i*u,i, '6*' i -,i 9&,4, )'2,&'+' 3, *2,*' +'3' D 12&-' +'&'&i3' ,u 126* )'0u6'5 2$.$1.2$12/ certi icatul nu era eliberat la momentul #i&iteiN 3$.$1.2$12/ certi icatul nu era eliberat la momentul #i&iteiN $2.$2.2$12/ certi icatul nu era eliberat la momentul #i&iteiN 25.$5.2$12 eliberat certi icatul de )nregistrare a preparatelor )n data de 12.$'.2$12. 9eci abia la 12 iuni' 2012 ,u 126* +'&*i1i+,*' 2 12&-' )' M'*2*&'>,* - din 5 care au ost depuse- pe +An) 3i+i*,i, , 126* +A*i9,* 8n 2+*2-.&i' 2011- +u B 3uni 8n u&-.

21

"are a ost moti#ul c (* i ((P au admis la licitaie preparate ine=istente Q "e acte a pre&entat acest agent economic la licitaie Q <ri nu a pre&entat nimic- ori a pre&entat acte alse Q C2n+3u7i, ' + ni+i 0' ,+'6* ,9'n* '+2n2-i+ ni+i AM i ni+i AAP nu i%,u in*'&'6,* 0&2.3'-'3' +20ii32& +u 3'u+'-i' ,+u* i )u&'&', 0&ini32& +,&' ,u -,i i 0&2+u&,* ,+'6*' 0&'0,&,*' 0' .,ni 0&20&ii. *oti#aia c compania F;alHan PharmaceuticalsG nu a participat la licitaie cu aceste preparate )n 2$11- ci a participat irma distribuitoare F9istrimedG- nu ine i agra#ea& situaia din urmtoarele considerente@ 16 .irma F9istrimedG este o irm satelit a companiei F;alHan PharmaceuticalsG- apt ce reiese )n urma #i&ita comisiei de anchet la 9istrimedN 26 ce s i procurat irma M9istrimedG de la compania F;alHan PharmaceuticalsG c s/a pre&entat la licitaie Q 2 un preparat ine=istent Q 36 care au ost relaiile inanciare dintre aceste 2 irme Q L, 8n*&'.,&', +2-i6i'i )' ,n+h'* ),+ -+,& 3, un 0&'0,&,* 9'n'&i+ )in +'3' 21: 0&2)u6' )' ,+',6* 1i&- , 126* '1'+*u,* .i2'+hi4,3'n, )3 )i&'+*2& , +2n1i&-,* + nu, )'2,&'+' 3'9', nu +'&'. A*'ni2n- 8n6, + L'9', n&. 1:0;<1;;= 0&in )'1inii, )' -')i+,-'n* 9'n'&i+ 2.3i9 + 0&'0,&,*'3' 9'n'&i+' *&'.ui' 6 1i' 6u0u6' un'i 6*u)iu )' .i2'+hi4,3'n 0'n*&u , )'-2n6*&, +2&'60un)'&', .i2)i602ni.i3i*ii. 0epozitul produselor medicamentoase finite aa a fost prezentat de reprezentantul firmei+ 9in una din cutiile nesigilate am scos un blister de pastile 'lenbuterol+ La )ntrebarea c?nd a ost abricat- am primit un rspuns oarte clar 2 MdemultG. Pe acest blister nu era indicat nici data de abricare- nici data de e=pirare. http@PPIII.trilulilu.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/ comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/e=amina/3 9rept e=plicaie au spus c ei produc pastile )ntr/o &i- dar le ambalea& mai t?r&iu. La o abric normal de producere a medicamentelor- produsul init la s ?ritul liniei se indic data abricrii i termenul de #alabilitate- deci are loc un proces continuu i ne)ntrerupt. S/a preluat ca prob un blister de "lenbuterol i o iol de Bestosteron. Boate aceste probe au ost adresate Procuraturii Aenerale. *oti#ul este c timpul necesar care se scurge de la data abricrii- ambalare )n blisteretimpul la depo&itul de carantin se )nscrie )n termenul de #alabilitate. ,n carantin preparatele se pot a la i c?te#a luni. C2n+3u7ii5

22

1. Laboratorul de microproducere 4con orm licenei6 este amplasat )n centrul unui cartier de locuit la o distan de 1/1$m de la blocuri. ,n preaEm se a l un teren de Eoac pentru copiiN 2. %olumul de producere a acestui Laborator de microproducere din 2$1$ a depit cu mult capacitatea sa i a aEuns la ni#el de abric. ,n acest ca& amplasarea abricii 4cu o supra a de apro=imati# 45$m26 nu corespunde standardelor legislati#e- )n care este stipulat c o abric de produse de acest gen nu poate i amplasat mai aproape de 5$m de blocurile locati#e. 3. )ntreprinderea dat nu dispune de )ncperi su iciente pentru a a#ea depo&ite pentru materie prim- pentru rebutul care apare )n re&ultatului procesului de producere. ,n consecin- procesul tehnologic de producere nu are loc pe o linie continu ce nu ar permite inter#enia actorului uman )n procesul de abricare- deoarece la iecare etap practic are loc inter#enia )n )ncperile de producereN 4. Lipsa spaiului tehnologic a adus la pstrarea materiei prime )n alt )ncpere- rebutul se pstrea& cu medicamentele care urmea& a i li#rate spre reali&are- stocat )n saci marcai- cu o h?rtie- r dat. 5. :tili&area rebutului prin di&ol#area medicamentelor )n cldri cu ap i #rsarea lor )n sistemul de canali&are- nu este altce#a dec?t o s idare a legii. '. (bsena datei de abricare i a termenului de #alabilitate marcat pe blistere i iole la ieire de pe lu=ul producerii preparatelor i )n depo&itul de carantin este o alt )nclcare. *oti#aia ca data de abricare i termenul de #alabilitate o s ie aplicat dup ce preparatele o s treac depo&itul de carantin i- mai ales la momentul primirii comen&ii- e ce#a gra#. (plicarea datei de abricare pe produs la ieirea de pe lu=ul producerii se e ectuea& la toate abricile care dein A*P- pentru a e#ita oriice )ncruciare a di eritelor produse abricate )n di erii termeni. ,n acest Laborator de microproducere se produc produse anabolice ilegal- precum "lenbuterol- preparat care nu este )nregistrat )n catalogul de medicamente. Reieind din cele e=puse- putem conclu&iona ca la acest laborator de microproducereabric sunt )nclcri gra#e- care de urgen trebuie s ie )nlturate. FARMACO. La 1$ iulie 2$12 "omisia a #i&itat abrica .armaco- cu capital de stat. %i&ita nu a ost anunat- )ns probleme de acces nu am a#ut. .abrica este ondat )n 1!3!- cu R 14$ de angaEai. Porto oliu de 12$ de preparate. ,n 2$$0- 2$$8 i 2$$! au )nregistrat c?te 1$ preparate- )n 2$1$ 2 au )nregistrat doar 4 preparate i 1' preparate au ost re)nregistrate. ,n 2$11 2 3 preparate- din 0 dosare depuse. 9irectorul a a irmat c )nregistrarea unui preparat necesit timp- bani i resurse umane.

23

Pentru a )nregistra mai multe preparate trebuie s cumperi licen de producere de la alte companii ce necesit resurse inanciare. ,n ultimii 5 ani )n medie pot )nregistra ma=im 5 /0 preparate i unul din moti#e este numrul mare de solicitri- iar laboratorul (* nu are aa capacitate. ;ioechi#alena este e ectuat la toate ce alosporinele 4antibiotice6 )n total peste 1$ preparate. T'&-'nu3 )' 4,3,.i3i*,*' i ),*, )' 1,.&i+&ii 6' ,03i+ i-')i,* )u0 ,-.,3,&' , 0,6*i3'32& 8n .3i6*'& i +,06,&', 1i23'32&. 9omnul director a e=plicat c acesta este una din recomandrile europene. Rebutului care apare este dus la secia de distrugere ino ensi# a medicamentului la (*. (m )nceput cu secia de preparare a medicamentelor )n orm de soluii cu capsarea iolelor. P&2+'6u3 ,&' 32+ 8n 13u>, 1& in*'&4'ni, 1,+*2&u3ui u-,n i 3, 1in'3' 0&2)u+'&ii 0&'0,&,*'3' 6un* -,&+,*' +u ),*, )' 1,.&i+,&' i +u *'&-'nu3 )' 4,3,.i3i*,*'. 9up prerea comisiei- procesul tehnologic are loc )n con ormitate cu cerinele actualeapt con irmat i de e=perii de la (*- care au participat ca membri ai comisiei la aceast #i&it. Pretenii la aceste 2 secii nu au a#ut nici repre&entanii "entrului de Sntate Public. Secia de antibiotice 4la aceasta abric este di ereniat6- are loc pe o linie european la un pre de 1 mln. euro- nu uncionea&. T2i ,n9,C,ii 0&'7'ni 3, )i6+uii ,u 623i+i*,* ,Cu*2& 0'n*&u , nu 0'&-i*' 0&i4,*i7,&', ,+'6*'i 8n*&'0&in)'&i. :nicul lucru ce ne/a tre&it o nedumerire este numrul mare de angaEai- probabil ca orice )ntreprindere ce aparine statului. FARMAPRIM. .abrica a ost #i&itat r a i pre)nt?mpinat. +mediat ce ne/am pre&entat persoanei de la securitate am ost )nt?mpina i de dl directorcare i ne/a condus )n incinta abricii. (t?t e=teriorul- c?t i interiorul- dup prerea membrilor comisiei i a presei- care ne/au )nsoit- abrica corespunde unui abrici moderne- europene. .abrica producea produse medicamentoase con orm planului de lucru i comen&ilor de care dispune. 1u uncionea& la capacitate ma=im pentru c e perioada concediilor i muli angaEai se a l )n concediu. "ompania acti#ea& din 1!!8- )ns )n acest local- dup in#estiii de &eci de milioane de eurouncionea& timp de 1-5 ani. Porto oliul de preparate repre&int 1$0 produse. :na din problemele menionate este de ordin legislati#- mai e=act este o contra&icere a pre#ederilor din Legea nr. 14$! i ale hotr?rii de Au#ern )n care se stipulea& c productorii autohtoni sunt pla onai cu marEa pre erenial de 15S )n acti#itatea economic i totodat )nregistrarea preparatelor medicamentoase )n "atalogul de medicamente s ie )n comparaie cu cel mai mic pre.

24

(u menionat c s/a aEuns la parado= @ unele medicamente din ;elarus sunt )nregistrate la un pre mai mic dec?t la ei )n ar. ,n aa mod ei #?nd la noi- iar noi #indem la ei. Preparatele produse la aceast abric sunt e=portate )n 14 ri. Laborator care este dotat de a e ectua tot spectrul de anali&e necesare pentru certi icarea tuturor produselor medicamentoase. 9in spusele directorului- au ost )naintate actele )ntru obinerea certi icatului A*P eliberat de 3*(. Probabil #a i primul laborator pri#at care ar elibera certi icate A*P europene. Bot utilaEul la acest laborator este de producie european. ,n secia de producere- tot procesul este monitori&at automat i #i&ual prin erestre speciale. La inele lu=ului de producere- preparatul este marcat cu data de producere i cu termenul de #alabilitate pe ambalaEul primar. Rebutul constituie sub 1S- i 1u se reproduce- este stocat )ntr/un loc special- marcat cu culoare roie --.5<=>,+ Bot rebutul este transportat la (* pentru distrugerea ino ensi#. (m #i&itat toate depo&itele i nu ne #om opri la iecare dintre ele- deoarece toate corespund cerinelor europene.

2.3.2. (:9+3R3( R3PR3C31B(1+L<R "<*P(1++L<R .(R*("3:B+"3 SBRT+13 ": R3PR3C31B(1T ,1 R3P:;L+"( *<L9<%( (ctualmente- con orm datelor pre&entate de (*- )n Republica *oldo#a au repre&entane 2$ de companii strine productoare de medicamente cu repre&entan )n R*. (lte irme)ndeosebi din spaiul "S+ i din rile asiatice nu au repre&entan )n R*- )ns aceste irme particip la licitaii- plasea& pe piaa armaceutic produsele proprii. (udierile au a#ut loc la 2! mai i la 0 iunie 2$12. / :na din problemele enunate este )nregistrarea preparatelor- care au A*P 3*( i durea& p?n la ' luni )n Laboratorul (*. *enionea& c- dac produsul are A*P 2 3*(- este ca&ul s trecem la o procedur mai simpl- deoarece Laboratorul pentru controlul calitii al (* nu e )n stare s e ectue&e toate testrile la ni#elul unui laborator european. Boate aceste anali&e se e ectuea& deEa dup introducerea preparatului )n ar. / 1u este obiecti# i aptul c (* care se ocup de )nregistrarea medicamentelor- s se ocupe totodat i de achi&iiile publice ale medicamentelor. % 2 ,3* 0&2.3'- '6*' &i6+u3 + &''3'3' 1,&-,+'u*i+' 42& ,6i-i3, 1,&-,+ii3' in)i4i)u,3' i ,*un+i 4, )i60&', +2n+u&'n,, i,& 0&'u&i3' 42& 1i )i+*,*' )' +,&*'3 i nu 42& 1i 0&'u&i &',3'. M2*i4 0'n*&u +,&' 0&'4')'&i3' ,&*. 1; ,3in. @:/ )in L'9', n&. 1:DE<1;;3 , *&'.ui' 6 1i' '>'+u*,*' i i-03'-'n*,*'.

25

/ S/a mai propus de a reduce timpul de e=aminare a dosarelor pentru medicamentele par#enite din :3- care sunt complete i e=perti&ate de organele de control din :3. / < alt problem este armaco#igilena. ,n pre&ent medicii realmente nu )ndeplinesc protocoale cu reacii ad#erse i ar i necesar un cadru legislati# prin care obligatoriu s ie i=ate toate reaciile ad#erse. 9ac #eri icm aceste rapoarte la (* o s #edem c sunt unice i totodat )ntocmite numai de irmele mari europene. ,n aa mod se camu lea& reaciile ad#erse la preparatele medicamentoase de o calitate mai redus i- )n realitate armaco#igilena este la &ero. 9eci armaco#igilena nu este respectat nici de (*- nici de medici- nici de armaciti i a ieit de sub controlul *S. / 9ac anali&m produsele incluse )n lista medicamentelor compensate i procurate pe banii publici #om descoperi oarte multe produse care nu trebuiau incluse i cheltuii bani publici. % O ,3* 623i+i*,&' '6*' )' , in+3u)' ,u*2-,* 8n 3i6*, -')i+,-'n*'32& +2-0'n6,*' -')i+,-'n*'3' in24,*i4', +, 6 1i' '>+3u6' 0&2.3'-'3' )' +2&u0i' i 8n ,, -2) ,& )i60&', 0&2.3'-, +An) 1i'+,&' 3u0* 0'n*&u in*&2)u+'&', 0&'0,&,*'32& 6,3'. % M,&', 0&2.3'- 3, ,+hi7iii3' 0u.3i+' '6*' + -')i+,-'n*'3' 6un* *&,*,*' +, i 2&i+' -,&1 i 6un* 03,6,*' 6u. u-.&'3, +'3ui -,i -i+ 0&' i nu 6' ,0&'+i,7 +,3i*,*', +,&' '6*' +'3 -,i i-02&*,n* ,60'+* 0'n*&u ,0&'+i'&', -')i+,-'n*'32&. % Un -'+,ni6- )' &')u+'&' +2n6i)'&,.i3 , 0&'u&i32& 3, -')i+,-'n*' ,& 1i i in*&2)u+'&', 0&in 3'9' , +2n*&,+*'32& )' 3un9 )u&,* @3 % D ,ni/ , 0&'0,&,*'32& )' +,3i*,*' &'+un26+u*' 0' 0i,, -2n)i,3 i -,i ,3'6 +'3' +' 6' 12326'6+ 8n *&,*,-'n*u3 -,3,)ii32& 62+i,3' in+3u6' 8n 0&29&,-'3' n,i2n,3'. A+'6*' +2n*&,+*' 6' 6'-n',7 8n*&' u4'&n'. / 9ac am pune )n prim plan calitatea i e iciena- nu trebuie s ne a=m pe preuri. Boate medicamentele de pro#enien asiatic i din alte &one trec uor )nregistrarea i se impun la un pre mai mic- moti#ul iind c materia prim este de calitate mai Eoas. / Lipsa pe pia a medicamentelor )n maEoritatea ca&urilor se datorea& sistemului complicat de )nregistrare i re)nregistrare a preparatelor certi icate cu A*P con orm cerinelor 3*( i .9(- care durea& p?n la un an. / 9eseori pacienii- mai ales cei oncologici- cu diabet &aharat- cu B;"- maladii cronice din sistemul cardio #ascular cunosc la ce preparat mai bine reacionea& organismul- deci care preparat are o e icacitate mai mare. ,ns dac acest preparate au un pre mai mare dec?t preparatul din aceeai grup- el nu poate i )nregistrat i- ca urmare- el nu poate i importat. ,n aceste ca&uri pacienii procur aceste medicamente din rile #ecine.

2'

,n acelai timp- tendina spre :3 o s impun reguli dure pentru productorii autohtoni. / "hiar i )n rile "S+- mai ales )n Rusia i )n :craina cerinele s/au schimbat oarte mult i unii productori autohtoni au sc&ut e=portul )n aceste ri pe simplu moti# c calitatea nu corespunde cerinelor din aceste ri. / (ctualmente la (* procedura de )nregistrare i re)nregistrare e=ist numai pe oaie- )n realitate oriice re)nregistrare e tot aceeai )nregistrare cu solicitri de substan acti# cu aceleai dosare i durea& aceeai perioad de timp. / Se impune ca produsele <B" 8i suplimentele alimentare s ie scoase din "atalogul de pre7uri ale medicamentelor. (ceste preparate )n maEoritatea lor nu au studii clinice- nu au nicio e=perti&- )ns se consider medicamente- apt ce nu este normal. L, = iu3i' 2012 ,u ,4u* 32+ ,u)i'&i3' 8n+ , = &'0&'7'n*,nLi ,i 0&2)u+*2&i32& )in 6*&in*,*'. *aEoritatea dintre ei au a#ut acelea8i obiec7ii care le/au adus la cuno8tin7 "omisieiceilal7i 1$ repre&entan7i la audierile din 2! mai 2$12. (u accentuat )n special )nregistrarea 8i re)nregistrarea produselor armaceutice- care- practic s)nt acelea8i- precum 8i tergi#ersarea lor pe moti# c sunt ghidate de un 8ir de ordineregulamente 8i hotr?ri de Au#ern care )n special au aprut )n ultimii ani. / "ompania Ala=oSmithJline a )naintat preten7ii a7 de (gen7ia *edicamentului- precum ca oarte greu- chiar 8i mai mult de un an se )nregistrea& unele preparate. Se solicit unele impurit7i de care laboratorul (gen7iei *edicamentului nu are ne#oie. (st elau 2 preparate pe care nu le pot )nregistra din aprilie 2$11. Putem conclu&iona@ 1. L'9i63,Li, 8n 4i92,&' nu '6*' 8n +2n+2&),n &'+2-,n)&i3' UE 0'n*&u 1,.&i+,&', -')i+,-'n*'32&. 2. A9'nLi, M')i+,-'n*u3ui 6' 9hi)',7 8n ,+*i4i*,*', 6, )' &'9u3,-'n*u3 in*'&n +,&' +2n*&,4in' )'6'2&i 3'9i63,Li'i 8n 4i92,&'. 3. Cu *2,*' + 3'9i63,Li, 8n 4i92,&' ,&' -u3*' 3,+un', )'6'2&i (i ', '6*' i9n2&,* )' A9'nLi, M')i+,-'n*u3ui, ,)-iLAn) ,.u7u&i 8n +' 0&i4'(*' *'6*,&', -')i+,-'n*'32& 0&2)u6' 8n UE, +,&' )'Lin' +'&*i1i+,*' MP%EMA, N2&4'9i,, E34'Li, (i +'&*i1i+,*' FDA 0'n*&u 0&2)u6'3' )in SUA, C,n,),, Au6*&,3i, (i M,02ni,. :. PAn 3, -2-'n* A9'nLi, M')i+,-'n*u3ui nu , '3,.2&,* 2 3i6* 8n +,&' 6 1i' 6*i0u3,* +3,& +,&' 0&'0,&,*' 6un* -')i+,-'n*', +,&' 0&'0,&,*' in*& 8n 9&u0u3 OTC (i +,&' 6un* 6u03i-'n*'3' ,3i-'n*,&'. A+'6* 1,0* &'i'6' )in 0&2)u6'3' 8n&'9i6*&,*' 8n +,*,329u3 )' 0&'Lu&i ,3' -')i+,-'n*'32&, un)' 6un* 8n&'9i6*&,*' ,*A* 0&'0,&,*'3' +' n'+'6i* 0&'6+&i0Li' -')i+,3, +A* (i +'3' )in OTC, un'2&i (i 6u03i-'n*'3' ,3i-'n*,&'. A+'6* 3u+&u 0&242,+

20

-u3*' n'8nL'3'9'&i (i in+2-2)i*Li 0'n*&u ,9'nLii '+2n2-i+i, ,n9,C,Lii 6'&4i+iu3ui 4,-,3 0&242+An) 3i*i9ii in*&' 'i. D. R'6*,nL' -,&i '>i6* 3, +,0i*23u3 )' 8n&'9i6*&,&' (i &'8n&'9i6*&,&', , -')i+,-'n*'32& )'2,&'+' '3' '>i6* nu-,i 0' hA&*i', 8n &',3i*,*' 623i+i*,&', ,+*'32& 3, )26,& (i , 6u.6*,nL'i )' &'1'&inL +u ,n,3i7' &'60'+*i4' 3, &'8n&'9i6*&,&' nu '6*' ,3*+'4, )' +A* 8n&'9i6*&,&',. A+'6* 3u+&u n'+'6i* 2 0'&i2,) -,i -,&' )' *i-0 (i 3, &An)u3 6,u )i60,&iLi, -')i+,-'n*'32&, 0' 2 0'&i2,) )' *i-0, )' 0' 0i,L, 1,&-,+'u*i+. E. O ,3* 0&2.3'- '6*' 623i+i*,&', +,n*i*Li32& -,&i )' 6u.6*,nL )' &'1'&inL (i )' i-0u&i*Li, +,&' +26* 12,&*' -u3*. D24,), '6*' 1,0*u3 + ,+'3',(i ,n,3i7' 8n 3,.2&,*2,&'3' UE 6' '1'+*u',7 +u 2 +,n*i*,*' -u3* -,i -i+. Un'2&i 6' 623i+i* 6u.6*,nL' ,+*i4' (i i-0u&i*Li +,&' 6un* in6*,.i3' 8n *i-0, 3, ,+Liun', 3u-inii (i *'-0'&,*u&ii. A+'6*' 6u.6*,nL' 3, 2 n'93iC'nL -i+ 02* )'4'ni n'+,3i*,*i4', i,& un'3' 02* )'4'ni in,+*i4' (i 0'6*' +A*'4, 2&'. =. O ,3* 0&2.3'- in42+,* )' 0&2)u+*2&i '6*' 8n&'9i6*&,&', 0&'Lu&i32& un2& 0&'0,&,*' 2&i9in,3' ,&*i1i+i,3 &')u6' 3, un 0&'L -i+. C2n+2-i*'n*, 8n&'9i6*&An) un 0&2)u6 2&i9in,3 3, un 0&'L ,&*i1i+i,3 -u3* -,i -i+ )'+A* 8n &',3i*,*', '3 nu '6*' in*&2)u6 0' 0i,L )in 0un+* )' 4')'&' '+2n2-i+ (i .32+h',7 0&'0,&,*'3' 9'n'&i+' )' +,3i*,*'. M2*i4 0'n*&u +,&' 6' 0&20un' &'4i7ui&', 0&'Lu&i32& 3, -')i+,-'n*' 2&i9in,3' +u 0&'L ,&*i1i+i,3 -,i -i+, ),+ '3 nu '6*' 03,6,* 0' 0i,L, *i-0 )' 3%E 3uni. 2.:. IMPORTUL "on orm datelor (gen7iei *edicamentului din 15 mai 2$12- actualmente )n R* sunt )nregistrate 52 de irme importatoare de medicamente i produse para armaceutice- din care 51 de irme )nregistrate )n municipiul "hiinu i o irm )n municipiul Biraspol. (udierile au a#ut loc la data de $8.$'.2$12- 12.$'.2$12 8i 13.$'.2$12. / Repre&entatul, DEPO%TRIFARM SRL a in#ocat problema neachitrii de ctre institu7iile medicale dup li#rare 8i c?te un an- uneori 8i mai mult. 9eci- directorii de spitale nu/8i onorea& angaEamentele stipulate )n contract. 9in aceste moti#e apar probleme cu pri#ire la li#rarea 8i uneori unele institu7ii mediale arti icial duc lips de unele preparate spitalice8ti. / Repre&entantul irmei ,,1armin a men7ionat c anali&ele selecti#e la preparatele cu A*P/3*( 8i .9( durea& )n medie '$ de &ile 8i )n aceast perioad produsul se a la )n carantin la depo&it )nc un moment ce duce la re7inerea de li#rare a mr ii. Au -'nLi2n,* + n2i 6un*'- uni+, L,& )in &'9iun' +,&' nu )i60un' )' un 3,.2&,*2& )' ,3*'&n,*i4 0'n*&u *'6*,&', -')i+,-'n*'32& 8n ,+'3,i *i-0 )i60unAn) nu-,i )' un 3,.2&,*2& nu +hi,& 0'&12&-,n* +' ,& +2&'60un)' &'+2-,n)&i32& UE.

28

E6*' n'+'6,& un 3,.2&,*2& )' ,3*'&n,*i4 +' ,& +2&'60un)' +'&inL'32& UE. D,+ 6*,*u3 nu ,&' 026i.i3i*Li 1in,n+i,&', 6 6' ,0'3'7' 3, un 3,.2&,*2& 0&i4,*, +'&*i1i+,* )' in6*i*uii3' )' 6*,*. / < alt problem discutat- este ta=a #amal i ecologic la produsele medicamentoase importate )n ambalaE de mas plastic. ,n primul r?nd- indi erent de #olumul ambalaEului- ie de 5 ml- ie de 5$$ ml- ta=ele sunt egale- uneori ta=a pentru ecologie este chiar mai mare dec?t preul medicamentului importat. La audierile din 12 iunie 2$12 au participat ! irme distribuitoare- din cele 10 in#itate. 1. HOMEOFARM SRL 2 )n, )i&'+*2& S,-2h4,324, Lu)-i3, , -'ni2n,* + nu ' 0'n*&u 0&i-, ),* +An) 6un*'- in4i*,i 3, ,u)i'&i, 8n6, +u 0&'&' )' &u, 0An 8n 0&'7'n* *2*u3 , &-,6 nu-,i 0' hA&*i' i, *2*2),*, un'2&i n'%,- +&',* 0&2.3'-' )u0 )'+3,&, ii3' n2,6*&'. A*A* 3, 1i&-, n2,6*&, +A* i 3, *2i +23'9ii n2*&i ,4'- 0&2.3'-' 3, *2,*' '*,0'3' )' ,+*i4i*,*'. PAn 3, -2-'n* 6' )'6+hi) 1,&-,+ii nu-,i 3, ni4'3 )' &''3', 1,&-,+ii in)i4i)u,3' ),+ i 6' )'6+hi) i-')i,* 6' +&'',7 6i*u,ii + ,+'6*', 6 1,3i-'n*'7'. MEDPREPARATE SRL AU in#ocat problema preparatelor para armaceutice cu care particip la licitaie. "a regul la licitaie se solicit 3 pachete 2 mostre- )ns aprecierea acestor mostre este e ectuat- ca de obicei- de o asistent de la o instituie medical i- *2*2),*, )'2,&'+' 3, 3i+i*,i' 0&in+i0,3u3 +&i*'&iu '6*' 0&'u3 -i+, *2i i-02&* )in Chin,. !n , , -2) 8n in6*i*uii3' -')i+,3' ,4'- 6'&in9i 3, +,&' 0i6*2nu3 nu +2&'60un)' 8n *2*,3-'n*' +u +i3in)&u3 6'&in9ii, 6i6*'-' )' 0'&1u7ii +u&9 i i-026i.i3i*,*', &'93&ii in1u7i'i +2n12&- 0&'6+&i0 i'i -')i+,3'. / < alt problem la licitaii sunt mnuile chirurgicale. 9eseori se solicit mnui chirurgicale nesterile- ce nu e=ist i distribuitoriiN suntem obligai s solicitm productorilorca la mnuile nesterile s adauge inscripia -- chirurgicale,+ (lteori nu e indicat materialul din care trebuie s ie produse mnuile 2 din "vinil, sau "late ,. 1oti icarea materialului de producere poate a#ea loc cu 2 2 3 &ile )nainte de licitaie- sau rm?ne la discreia grupului de lucru a (*. METATRON SA 2 dna #ice director ;acalu Batiana a menionat c uneori '>i6* +,7u&i +An) )u0 )'6'-n,&', +A*i9*2&u3ui 3i+i*,i'i, 0'6*' 2 0'&i2,) ,+',6*, '6*' ,nu3,* i 6' ,nun ,3* 3i+i*,i'. Nu-,i 0&in in6*,n, )' Cu)'+,* '6*' ,-An,* , )2u, 3i+i*, i', 8n6 0' ,+',6* 0'&i2,) )' *i-0 in6*i*uii3' -')i+,3' &-An 1& -')i+,-'n*'. / < alt problem@ c?tig?nd licitaia- )n septembrie 2 octombrie pentru anul #iitor- uneori contractul se semnea& )n ebruarie martie.

2!

/ :neori la licitaie sunt solicitate preparate care nu sunt necesare. :n e=emplu este c?nd la licitaie au ost solicitate 2$$$$$ lacoane de penicilin. "?nd importatorul le/a importat- s/a comunicat s ie reparti&ate c?te 2$ 2 3$ lacoane la toate spitalele. (u ost reparti&ate pe teritoriul Republica *oldo#a- )ns c?nd le/au li#rat- medicii din spitale au reproat 2 la ce bun au le2ai adus, noi nu avem nevoie de ele. +mportatorul produselor stomatologice susine c angaEaii Ser#iciului #amal modi ic codul- chiar i la produsele importate de S:(- :3- care dispun de cod de la productor. %ameii :3 i S:( recunosc aceste coduri- pe c?nd la noi nu. Solicit ca aceste abu&uri s ie soluionate. T2i ,u 6u6inu* + ,+'6*' *,>' 4,-,3' ,&*i1i+i,3 i-0u6' i *2,*' i-027i*'3' 6u03i-'n*,&' 8n -2) in)i&'+* 3' 6u02&* 0,+i'nii. !n ,+'3,i *i-0, *2i +'i 0&'7'ni 3, ,u)i'n 6u6in + S'&4i+iu3 4,-,3 8i )'0'*' ,*&i.uii3'. / un aspect e c un'2&i 3i+i*,i, ,&' 32+, 6' )'6+hi) 03i+u&i3', 6' 1,+' +un2*in +u *2,*' 21'&*'3', 8n6 0'6*' 2 $ 3 60*-Ani 3i+i*, i, 6' ,nu3',7. A02i 6' 2&9,ni7',7 2 ,3* 3i+i*,i', un)' ,0,&' un n2u ,9'n* '+2n2-i+, +,&' nu , 0,&*i+i0,* 3, 3i+i*, i' i +un2, *' *2,*' 21'&*'3', i-0un' un 0&' +'4, -,i -i+ i +A*i9 3i+i*,i,. P,&*i+i0,n i32& 3, 0&i-, 3i+i*,i' nu 3i 6' +2-uni+ -2*i4u3 ,nu3&ii ,+'6*'i,. % D'6'2&i 6' +&'',7 6i*u,i, +An) in6*i*uii3' -')i+,3' ,u 623i+i*,* -')i+,-'n*' )' 2 6u- 2,&'+,&', ,u *&'+u* 0&in 3i+i*,ii, 8n6 0An 3, u&- CNAM%u3 ,+hi* nu-,i 2 0,&*' )in .,ni, -2*i4An) 3i06, ,+'6*2&,. % T2i )in*&' +'i ,u)i,i 0An 3, -2-'n* 6u6in + 8n +,7u3 +An) 2 6 ,nun ' *2,*' n',Cun6u&i3' i n'&'9u3i3' +,&' 6un* 3, AM, 3i+i*,ii, -')i+,-'n*' +2-0'n6,*', -Ain' 2 6 6' *&'7',6+ +u )i1'&i*' +2-i6ii )in 0,&*' MS, AM, FISC, D'0,&*,-'n*u3ui 4,-,3 i 2 6 ,i. nu-,i 0&2.3'-' i -Ain' ni-i+ nu 2 6 6' &'7234'. Putem conclu&iona c )n acti#itatea economic a acestor ageni economici maEoritatea impedimentelor in de@ ,/ S'&4i+iu3 V,-,3 nu +2n3u+&',7 +u MS, AM, &'1'&i*2& 3, +3,6i1i+,&', 0&2)u6'32& 1,&-,+'u*i+' +u 4i7iuni +3,&' +' 6' &'1'& 3, -')i+,-'n*', 6u03i-'n*' ,3i-'n*,&' i 0&2)u6' 1,&-,+'u*i+' )in 9&u0u3 OTC. b6 )nregistrarea i re)nregistrarea medicamentelor de ctre (* nu se e ectuea& )n termeni clari. ,nt?r&ierea acestor procese durea& uneori i ani de &ile- r a o eri agen ilor economici lmuriri clare din ce moti#e are loc acest enomen. :neori- #erbal- agenii economici sunt in ormai c din lips de cadre- salarii mici- lips de aparataE sau alte moti#e in#ocate arti icial aceste procese sunt tergi#ersateN

3$

c6 solicitarea actelor de ctre (* pentru participare la licitaii nu este una clar i de initi#. Solicitrile pot i modi icate de c?te#a ori- chiar dac data licitaiei i lista medicamentelor este publicat. 9eseori cerinele se modi ic cu 2/3 &ile )nainte de licitaie. (ceste modi icri pro#oac dubii i licitaiile nu sunt transparente- ci sunt )ntocmite pentru unii ageni economici- care din start- este clar- c o s c?tige licitaiaN d6 agenii economici care au participat la licitaie nu sunt in ormai cu pri#ire la moti#ul respingerii o ertei- primind o scrisoare de mulumire c au participat la licitaie- scrisoare standard pentru toi participaniiN e6 uneori are loc licitaia cu deschiderea plicurilor- desemnarea c?tigtorului- )ns peste 3/4 sptm?ni licitaia este anulat- r nici o in ormaie din partea (* pentru participan ii la licitaieN 6 )n maEoritatea ca&urilor #olumul de produse armaceutice solicitate la licitaie nu se respect i )n !$ S din ca&uri este mult mai mare a de posibilitile institu iilor medicale de a achita. ,n ast el de ca&uri achitarea ori are loc parial ori #olumul solicitat este micorat de c?te#a ori i agenii economici rm?n cu mar a importat. 9ac aceste medicamente in strict de u&ul lor )n condiii spitaliceti- atunci aceast mar practic rm?ne la depo&ite- apt ce implic cheltuieli mari. h/ O ,3* 0&2.3'- -,C2& 3, 3i+i*,i' '6*' +2n)ii, 0&'u3ui +'3 -,i -i+ $ +2n12&n2&-'32& 3'9,3' @,&*. D: )in L'9', n&. ;E<200= 0&i4in) ,+hi7iii3' 0u.3i+'/. A+'6* 3u+&u 1,42&i7',7 0&2+u&,&', -')i+,-'n*'32& +'3' -,i i'1*in', ),& nu +'3' -,i +,3i*,*i4', in21'n6i4' i '1i+,+'.

2.:.1. VI#ITE LA IMPORTATORII I DISTRI"UITORII DE MEDICAMENTE Selectarea agenilor economici care au ost #i&itai a ost la deci&ia "omisiei de anchet. VINAMEX 2 la 1! octombrie 2$12 9ispune de depo&itul de ba& i de o ilial a depo&itului de pe str. Bitulescu. 9eine reeaua de armacii )3rient. 9epo&itul/ ilial de pe str. Bitulescu este un depo&it )n care se stochea& mar a importat din %ietnam- dar de la acel depo&it mar a nu se eliberea&. 4ondiiile de pstrare a medicamentelor. ,n po ida aptului c temperatura aerului a ar depea 3$U"- un'3' 1'&'6*&' '&,u )'6+hi6' i *'-0'&,*u&, 8n )'027i* )'0', 2DNC *'-0'&,*u&, &'+2-,n),* 0'n*&u 06*&,&', 0&'0,&,*'32& -')i+,-'n*2,6' . "?nd am 623i+i*,* 6 4'&i1i+- *'-0'&,*u&, 8n in*'&i2&u3 )'027i*u3ui - nu am gsit niciun 8ihometru

31

4termometru care indic temperatura i umiditatea6- e=plicaia a ost c *2,*' 6%,u )'1'+*,* ,7i. La solicitarea s ie conectate aparatele de aer condiionat- e=plicaia a ost aceeai. http@PPIII.5outube.comPIatchQ#VtIc3OI*CJ*cW eatureV5outu.be 0epozitarea medicamentelor. "u toate c e a depo&itului susine c 0&'0,&,*'3' +,&' ,u *'&-'nu3 )' 4,3,.i3i*,*' -,i 0uin )' 2 3uni 6un* '>*&,6' )' 0' &,1*u&i3' un)' 6un* 06*&,*' -')i+,-'n*' 4,3,.i3'- membrii "omisiei- )n pre&ena inspectorilor (*- care au )ntocmit actul de constatare- au constatat contrariul. Pe aceste ra turi ,u 126* )'0i6*,*' 7'+i )' )'nu-i&i )' -')i+,-'n*' +u *'&-'nu3 )' 4,3,.i3i*,*' '>0i&,* 8n*&' 10 7i3' i 3 3uni . Boate aceste medicamente trebuiau amplasate )ntr/un spaiu separat i depuse la (* pentru distrugere ino ensi#. /ivrarea i transportarea medicamentelor ctre farmacii, instituii medicale. "olectarea medicamentelor din depo&it con orm solicitrilor 4comen&ilor6 de la armacii i instituii medicale- de regul- se ace )ntr/un loc special amenaEat )n depo&it- ce nu se respect )ntocmai la acest depo&it. La capitolul transportarea medicamentelor termolabile 4X2U / X8U6 am constatat neregulariti. (st el de -')i+,-'n*' *&'.ui' 6 1i' *&,n602&*,*' 8n +2n*,in'&' i72*'&-i+' +2n12&-'- +,&' 9,&,n*',7 06*&,&', -')i+,-'n*'32& 8n 6*,&' )' .i2'1i+,+i*,*'. A+',6* 0&2+')u& )ns '6*' '1'+*u,* 8n +2n*,in'&' i-0&24i7,*'. http@PPIII.5outube.comPIatchQ#V8bmct>>(HPsW eatureV5outu.be C' 8n6',-n ,+'6* 3u+&u, '6*' 2 n'93iC'n $ 8n +u*ii )' +,&*2n, 8n+3'i,*' +u 023i6*i&'n +u 9&26i-' )' 1 +-, 6' 0un 0un9i )' 9h', +u 2 *'-0'&,*u& )' 0An 3, %10NC i 0' '3' -')i+,-'n*'3'. (ceste medicamente peste o perioad oarte scurt- )nghea apoi pe timpul transportrii lor )n raioane- sub aciunea temperaturii de a ar 4X3$U / X4$U6- pentru c nu dispun de maini speciale- p?n la ;riceni- "ahul- %ulcneti se de&ghea. ,n re&ultat- 3, in6*i*uii3' -')i+,3' 6' 3i4&',7 nu -')i+,-'n*', +i 2 623ui' )' 6u.6*,n' +hi-i+'- care numai are niciun e ect terapeutic- ci chiar poate i o substan to=ic pentru pacient. (st el- medicii- )n re&ultat- sunt #ino#ai c recomand pacienilor medicamente r cunotine )n domeniu. P?n la urm- pacientul are impresia c medicul este incompetent. An9,C,ii )'027i*u3ui n'%,u 3-u&i* + ,+'6* 1'n2-'n 6' 8n*A-03 )in +,u7, 6*&ii 1in,n+i,&', 1,0* +' nu 0'&-i*' 0&2+u&,&', )' +2n*,in'&' i72*'&-i+' +2n12&-' )' *&,n602&*,&' , -')i+,-'n*'32&. Pentru a clari ica situaia au ost solicitate- de la +nspectoratul .iscal Principal de Statdate despre impo&itele pltite la stat i #eniturile acestei irme pentru ultimii 3 ani.

32

"on orm datelor- 4'ni*u&i3' )' 3, 4An7&i 0' ,nii5 200; $ :33.DDE.E11,0 3'i? 2010 $ D0D.01E.=:3,0 3'i? 2011 $ D:B.DDD.3=3,0 3'i. !n +2n12&-i*,*' +u ,+'6*' ),*' +u 0&i4i&' 3, 4'ni*u&i )in 4An7&i, ,+',6* 1i&- '&, 2.3i9,* 6 &'60'+*' 0&'4')'&i3' 3'9ii i 6 0&2+u&' +2n*,in'&' i72*'&-i+' +2n12&-' 0'n*&u *&,n602&*,&', -')i+,-'n*'32& *'&-23,.i3' @O2N % OBN/. (st el constatm, + 0&2)u+*2&ii )' 0'6*' h2*,&', 8n 7,),& 3, *&,n602&*,&', ,+'6*ui *i0 )' -')i+,-'n*', 12326'6+ *&,n602&* 60'+i,3 ,-'n,C,* +u 6'n72&i 8n in*'&i2&, +,&' in)i+ 3, 1i'+,&' 1D -inu*' *'-0'&,*u&, i u-i)i*,*', ,'&u3ui. D'2,&'+' +u un )i6*&i.ui*2& )' , , 9'n )' ,+*i4i*,*', 6' &')u+' *2*u3 3, ni-i+. A+'6*' 1'n2-'n' ,0,& ),*2&i* 1,0*u3ui + ,+' *i )i6*&i.ui*2&i nu &'60'+* &'9u3i3' )' .un 0&,+*i+ )' )i6*&i.ui' @ DP/. La toate aceste nereguli inspectorii (* au )ntocmit actul de constatare i procesul/#erbal cu pri#ire la contra#enie. P&2.,.i3 +, ,03i+,&', +,)&u3ui +2n*&,4'ni2n,3 3, -2-'n*u3 +An), 8n 32+ )' -')i+,-'n*', '6*' 3i4&,* 2 623ui' +u 6u.6*,n' +hi-i+' n'+3,&' i ,nu-' 2,-'ni32& .23n,4i, ' 0&', 0uin, 8n6 ,+'6* 3u+&u 4, 1i in4'6*i9,* )' 2&9,n'3' +2-0'*'n*'. DISTRIMED. La 3 2+*2-.&i' 2012 am #i&itat distribuitorul PDISTRIMEDJ. A- 126* 8n*A3nii 12,&*' P0&i'*'n26J. 9up discuii inutile- cu repre&entantul acestei irme- cu ra&e 9cine sntei, 9ce dorii, 9prezentai/v, legitimai/v, 9nu avei dreptul, noi sntem privai, i multe altele. D'+i , 126* &'+i*,* ,+'',i 02'7i', +, i 3, ",3H,n Ph,&-,+'u*i+,36, +'', +' )24')'*' 8n+ 2 ),* 1,0*u3 + IDi6*&i-')J SRL '6*' 2 1i&-% 6,*'3i* , I",3H,n Ph,&-,+'u*i+,36J SRL. 9up ce am apelat la unul din in#estitori i i/am solicitat s/i impun pe angaEaii s/i s deschid ua- 8n +,7 +2n*&,& 2 6 in4i*- 12&'3' 60'+i,3', 0'6*' 3 %D -in n'%,u 0'&-i6 6 in*&- 0' *'&i*2&iu3 ,+'6*ui P)'027i*J. La depo&it se a lau R1$ cutii cu produse armaceutice- )n maEoritatea lor produse anabolice- de la productorul M;alHan PharmaceuticalsG SRL i 2 2 3 cutii de crbune acti#at. 9in spusele repre&entantului- irma li#rea& medicamente pe tot teritoriul Republicii *oldo#a- )ns la momentul c?nd am solicitat s ne pre&inte containere i&otermice con orme pentru transportarea medicamentelor termolabile- am ost in ormai c momentan e )n teritoriu pentru satis acerea unei comen&i. Botodat- c?nd am solicitat in ormaii despre #?n&rile e ectuate )n ultimele 1$ &ile- ne/ au spus c timp de o lun nu au li#rat nimic din substanele termolabile.

33

3ste de atenionat aptul ca niciunul dintre cei 3 e=peri ai (* care au )nso it "omisia )n aceast #i&it- nu cunoteau depo&itul- )n po ida aptului c aceast irm distribuitoare acti#ea& timp de 2 ani. DITA EST FARM. "omisia a #i&itat i irma Di*, E6* F,&-, o companie cu un #enit din #?n&ri de 05$ mln. lei- con orm datelor +nspectoratului .iscal Principal de Stat. D'in' 2 &''3' )' 1,&-,+ii IF,&-,+i, F,-i3i'iJ i IR'+'*, F,&-J. La intrarea )n depo&it- sub un acoperi- sub aciunea aerului de a ar- a temperaturii i umiditii se a lau loturi de mii de sticle cu soluii intra#enoase- care dup prerea membrilor "omisiei este o )nclcare a modului de pstrare a acestor soluii. ,n prima )ncpere- destinat colectrii mr ii con orm comen&ilor de la armacii i instituii medicale- erau amplasate l&i cu medicamente con orm solicitrilor. !n6 ,u 126* )'0i6*,*' i 0&2)u6' 1,&-,+'u*i+' +u *'&-'n )' 4,3,.i3i*,*' '>0i&,*, 1,0* +' +2n*&,4in' 3'9i63,i'i. La )ntrebarea unui membru a "omisiei de ce soluiile per u&abile nu se li#rea& la timp +*SP- dar cu )nt?r&ieri de 1 2 2 sptm?ni- rspunsul a ost c nu e=ist ast el de situa iideoarece )n "hiinu mar a se li#rea& de 2/ 3 ori pe &i. "?nd membrii "omisiei au adus argumente de )nt?r&iere a li#rrii- atunci ni s/a #oci erat un alt rspuns- c ei import c?te 3$$ 2 4$$ tone de soluii per u&abile din "hina i deseori mar a se reine )n portul de la <dessa c?te 2 /3 luni. A+',6* 0&2.3'- , ,0&u*, )'2,&'+' )'6'2&i 623uii3' 0'&1u7,.i3' 6' 3i4&',7 +u 8n*A&7i'&'. !n ,+'3,i *i-0 *2,*' in6*i*uii3' -')i+,3' 6un* 8-0An7i*' )' Cu& 8-0&'Cu& +u 1,&-,+ii )in &'',, 8n +,7u3 ),* )' M.armacia .amilieiG i MReceta .armG. La momentul c?nd )n spitale lipsesc aceste soluii- pacienii sunt impui s le procure din armaciile care au aceeai proprietari care au c?tigat licitaiile- )ns preul e mult mai mare ca cel de la licitaii. C2n*&23u3 *'-0'&,*u&ii i u-i)i*ii 6' '1'+*u',7 '3'+*&2ni+. %strarea produselor farmaceutice. La #eri icarea produselor armaceutice de pe ra turi0&in*&' 0&2)u6'3' +u *'&-'n 4,3,.i3 6%,u )'0i6*,* i 0&2)u6' +u *'&-'nu3 )' 4,3,.i3i*,*' '>0i&,*- apt con irmat i de e=perii (* )n actul de control. S%, )'0i6*,* -,&1, i-02&*,* 1& in6*&u+iun' 0'n*&u 1i'+,&' ,-.,3,C 0&i-,& 6,u 6'+un),&, 1,0* +' &'0&'7in* 2 8n+3+,&' , 3'9ii. Unii '>0'&i '>03i+ ,+'6* 1'n2-'n +, ' -,i +2n4'n,.i3 '+2n2-i+. 5ransportarea produselor termolabile. (ceeai problem ca i la celelalte irme- s' 12326'6+ 37i )' 3, 0&2)u6' -')i+,-'n*2,6' +u 0in9uini )' 9h', 4pungi de ghea6.

34

N'%,u '>03i+,* + 8n +u*ii 6' 0un +A*' : 0in9uini 3, *'-0'&,*u&, %2NC i ,+',6* *'-0'&,*u& 6' 4, 06*&, *i-0 )' 1: 2&'. T2,*' ,+'6*' '>03i+, ii 6un* nu ,3*+'4, )'+A* 2 Cu6*i1i+,&' , i3'9,3i*ii. http@PPIII.5outube.comPIatchQ#VpscA5I5Bub*W eatureV5outu.be P?n la inele discuiilor au in#ocat problema c au mari pierderi inanciare- c acest business este practic nepro itabil i nu )i pot procura containere speciale i&otermice pentru transportarea preparatelor termolabile. Ai+i 2 6 ,)u+'- +i1&, 4'ni*u3ui )' 3, 4An7&i 0' ,nu3 2011, +2n12&- ),*'32& In60'+*2&,*u3ui 1i6+,3 Q=D0000000 3'i. Probabil c aceti bani nu aEung pentru a procura R1$ containere i&otermice. C2n+3u7ii5 / / T2i )i6*&i.ui*2&ii ,+*i4',7 nu +2n12&- +'&in'32& +'&*i1i+,*'32& DP. T2,*' ,+'6*' 3u+&u&i ,u 32+ ),*2&i* 1,0*u3ui + AM nu -2ni*2&i7',7 ,+'6*' )'027i*' nu-,i +An) 6un* in4i*,i )' 8ni ,n9,C,ii ,+'6*2& )'027i*' $ &'i'6' )in -&*u&ii3' ,n9,C,i32& ,+'6*2& )'027i*'. / / / Unu3 )in )'027i*'3' 4i7i*,*' i -,i '>,+* IDi6*&i-')J $ +,&' ,+*i4',7 *i-0 )' 2 ,ni ni+i +'i 3 '>0'&i ,i AM nu +un2*',u 8n +' 32+,3 ,+*i4',7. AM nu 4'&i1i+ i nu -2ni*2&i7',7 ,+'6*' )'027i*', 026i.i3 )in 3i06 )' +,)&', 026i.i3 + nu )2&'*' 6%i )'&,nC'7' 0' ,+'*i ,9'ni '+2n2-i+i. L, +,0i*23u3 *&,n602&*&ii -')i+,-'n*'32& *'&-23,.i3' '6*' un )'7,6*&u i AM )' u&9'n *&'.ui' 6 6' i-0un i 6%i 2.3i9' 0' ,+'*i ,9'n i '+2n2-i+i 6 &'60'+*' *2,*' &'9u3i3' 0&'0,&,*'. / S0'+u3,ii3' + ,+'6* .u6in'66 '6*' 0&,+*i+ unu3 n'0&21i*,.i3 nu in', 0'n*&u + +i1&'3' 4'ni*u&i32& )' 3, 4An7&i 42&.'6+ )' 3, 6in', i ,+',6*, &'i'6' nu-,i )in +i1&'3' 21i+i,3' )' 3, In60'+*2&,*u3 Fi6+,3 P&in+i0,3 )' S*,*. / Di6*&i.ui*2&ii, +,&' ,u +A*i9,* 3i+i*,ii3' 3, -')i+,-'n*'3' 60i*,3i+'*i i *2*2),* )i60un )' 1,&-,+ii 8n Cu&u3 60i*,3'32&, 0&242,+ ,&*i1i+i,3 )'1i+i* )' -')i+,-'n*' i nu 3i4&',7 60i*,3'32& 0'n*&u +, 0,+i'nii 6 3' 0&2+u&' )in 1,&-,+ii3' 32& 0&20&ii 3, un 0&' -,i -,&'. / / P6*&,&', -')i+,-'n*'32& +u *'&-'n '>0i&,* nu 6' '1'+*u',7 +2n12&+'&in'32&, +i 8-0&'un +u -')i+,-'n*'3' n''>0i&,*'. P6*&,&', -')i+,-'n*'32& 3, )'027i* 8n +2n)iii n'+2n12&-', 1& , 6u0&,4'9h', *'-0'&,*u&, i u-i)i*,*',. DP. !n +,7 +2n*&,&, 8n 7,),& -,i i-02&*- ,+'6*'

35

2.D. !RE ISTRAREA I AUTORI#AREA MEDICAMENTELOR % Din 200= $ 2011 AM , 8n+'0u* 0&2+')u&, )' ,&-2ni7,&' , 3'9i63, i'i 8n +2n12&-i*,*' +u +'&in'3' 'u&20'n', +2n12&- &,02&*u3ui )i&'+*2&u3ui AM 0&'7'n*,* C2-i6i'i. M'ni2n- 8n6 + *2+-,i 8n 2011 6%, 1+u* 2 -i+ *'n*,*i4 )' -2)i1i+,&', , L'9ii n&. 1:0;<1;;= i , L'9ii n&. 1:DE. Nu , 126* -2)i1i+,* ni-i+, +u ,*A* -,i -u3* ,Cu6*,&', 3'9i63,i'i +2n12&- +'&in'32& 'u&20'n' +u- ' 0&'47u* 8n H2*&A&', P,&3,-'n*u3ui n&. 13D2 )in 2002. M,i 1,+' 6 42&.i- )' 3'9i63,i' +An) 8n R'9u3,-'n*u3 )' ,+*i4i*,*' , AM nu , 126* -2)i1i+,* ni+i )'nu-i&',, +edicamentului p,n n &667$ 8n A9'ni'. % O ,3* 1un+i' , AM, +2n12&- &,02&*u3ui, '6*' ,6i9u&,&', 0i' 'i 1,&-,+'u*i+' +u 0&'0,&,*' -')i+,-'n*2,6' '1i+i'n*' i +u .i2)i602ni.i3i*,*'. !n &,02&* ' 6+&i6 .in', 8n6 8n &',3i*,*' 3u+&u&i3' 6un* +u -u3* -,i )'032&,.i3', 0' -2*i4 + .i2)i602ni.i3i*,*', 3, -')i+,-'n*'3' 9'n'&i+' i 0An 3, -2-'n* nu 6' '1'+*u',7. "on orm acestui raport- multe uncii are (genia- )ns nu )i )ndeplinete niciuna pe deplin- mai ales ce se re er la A*P- calitatea produselor )nregistrate- lista produselor )nregistrate- productorii autohtoni- importatorii de produse armaceutice i para armaceuticelicitaii- preuri etc. Boate produsele s)nt )nregistrate la (* )n catalogul de preuri- indi erent ca este medicament- produs din grupul <B" sau supliment alimentar. Boi productorii autohtoni au menionat c suplimentele alimentare- ceaiurile- soluii de u& e=tern i unele preparate din grupul <B" nu trebuie )nregistrate ca medicament. ,n aa mod a#em )nregistrate peste '$$$ de produse- )ns medicamentele constituie cel mult 55S din ele. 9espre care aEustare a legislaiei con orm cerinelor internaionale se #orbete )n acest raport- c?nd- p?n la moment- nu a#em elaborat o list a medicamentelor- preparatelor din grupul <B" i suplimentelor alimentare. '1u3 AM n'%, in12&-,* + L,.2&,*2&u3 AM '6*' 12,&*' 0&26* )2*,* i nu 02* +2n+u&, +u 3,.2&,*2,&'3' 1i&-'32& )' 0'6*' h2*,&' i, 0&'+u- +u 60'+i,3i *ii. Din +,u7 6,3,&ii32& -i+i, n2i 4An- 60'+i,3i*i 0' 3, +,*')&'3' )' +hi-i' i ni+i nu 1,&-,+2329i 6,u 1,&-,+i*i. A+*u,3-'n*' ,4'- 0'6*' 300 0&'0,&,*' +,&' ,*',0* &'7u3*,*'3' 3, *'6*&i + )in In6*i*u* #denumirea veche a .geniei

3'

http:**;;;+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/? !n 0&'7'n* 8n+'&+- 6 ,+&')i*- 3,.2&,*2&u3, ++i 0An 3, -2-'n* nu '6*' ,+&')i*,* i nu 0u*'- '3i.'&, +'&*i1i+,*' MP. La )ntrebarea de ce p?n acum 4din 2$$56 se admite- con orm pct. 3.1! din .egulamentul privind procedura de autorizare de punere pe pia a produselor medicamentoase !i altor produse de uz uman, aprobat prin <rdinul *inisterului Snt7ii nr. 344P2$$4 - plasarea pe piaa armaceutic a produselor medicamentoase- apoi pe parcursul a 12 luni s per ecte&e actele Q R60un6u3 , 126* unu3 623i),& )in 0,&*', *u*u&2& &'0&'7'n*,n i32& AM, 0&'+u- + *2i ,+*i4',7 nu -,i -u3* )' un ,n. !n6 *i-0 )' un ,n, , 0u*u* 1i -2)i1i+,* ,+',6* &'93'-'n*,&' )' 3, 0+*. 3.1; )in &'9u3,-'n*u3 4i7,*, +u ,*A* -,i -u3* + ,+'6*', +2n*&,4in 3'9ii. O ,3* 8n*&'.,&' , 126* +u- 6' '>03i+ 1,0*u3 + unii 0&2)u+*2&i ,u*2h*2ni 8n&'9i6*&',7 0'6*' 100 )' 0&'0,&,*' 8n*&%un ,n, +u un )26,& )' +A*'4, 1i3', 0' +An) ,3 i 0&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni, i 6*&ini in+3u6i4 +'i +,&' )'in +'&*i1i+,*' )26,&' 423u-in2,6', 8n&'9i6*&',7 un 0&'0,&,* 0An 3, un ,n K R60un6u3 , 126* + 6+20u3 0u6 ,+u- '6*' )' , 8n*&'&u0' 0&,+*i+, ,+',6*, n2+i4 i )' , -2)i1i+, -'*2), )' 8n&'9i6*&,&' , 0&'0,&,*'32& ,*A* 0'n*&u 0&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni, +A* i 0'n*&u 0&2)u+*2&ii 6*&ini. C' ,& 1i n'+'6,& )' 8n*&'0&in6 +, )i6*&i.ui*2&ii 6 3i4&'7' 3, *i-0 0&2)u6'3' -')i+,-'n*2,6', +A*i9An) 3i+i*,i, i, *2*2),*, in6*i*uii3' -')i+,3' 6 ,+hi*' 3, *i-0 32*u3 3i4&,*. La aceast )ntrebare a comisiei- repre&entaii (* au atenionat ca este o problem maredeoarece con orm legislaiei- nu sunt p?rghii pentru a schimba ce#a. AM nu ,*,+ ni+iun ,9'n* '+2n2-i+ 8n in6*,n, )' Cu)'+,*, )'2,&'+' nu 6' )2&'*', +A*i9*2& 3, 3i+i*,i' , 126* )'6'-n,* 0&in )i4'&6' -2*i4' )' +*&' AM i nu 0&', '6*' +2-2) 6 ,0'3'7i 3, ,, -6u&i )' +2n6*&An9'&'. C2n+2-i*'n*, ni+iun ,9'n* '+2n2-i+ nu ,*,+ IMSP 8n in6*,n, )' Cu)'+,* @,)i+ 6*,*u3/, -2*i4u3 1iin) + 026i.i3 nu -,i +A*i9 ni+i 2 3i+i*,i, 8n 1'3u3 +u- 6%,u 0'*&'+u* 0An ,+u-. D'+i, *2i +u in*'&'6'3' 32&, nu-,i + *2i ,u ui*,* )' in*'&'6'3' +'* 'ni32&, -,i ,3'6 3' .23n,4i32&. (nali&a selecti# trebuie e ectuat la preparatele care dein A*P 3*( sau .9(- r a bloca lotul. *oti#ul este c laboratorul (* este sub ni#elul laboratoarelor europene i americane- apt con irmat i de directorul (* i timp de 2$ ani nu este acreditat. MP EMA, FDA, +u

30

9espre ce control al calitii poate i #orba la laboratorul (*- c?nd )nsi laboratorul este depit i nu este acreditat. P&2.3'-, )i60,&ii'i )' 0' 0i,, 1,&-,+'u*i+ , 0&'0,&,*'32& +u 6h2&' +,&' nu )'in 6*u)iu )' .i2'+hi4,3'n nu , 0u*u* 1i '>03i+,*. F,0* +2n1i&-,* i 21i+i,3 0&in &60un6u3 AM n&. 0102<32:2 3, )'-'&6u3 +2-i6i'i CA n&. 2;3 )' , ,13, +,&' 1i&-' ,u '1'+*u,* .i2'+hi4,3'n, 0&'0,&,*'32& 9'n'&i+'. A- 0&i-i* &60un6u3 $ I8n +2&'60un)'&' +u 0&'4')'&i3' hi)u3ui 'u&20',n +u 0&i4i&' 3, '1'+*u,&', 6*u)ii32& )' .i2'+hi4,3'n ,&*. 1= @2/, -')i+,-'n*'3' 12326i*' 8n 6*u)ii3' )' .i2'+hi4,3'n *&'.ui' 6 1i' 1,.&i+,*' 8n +2n12&-i*,*' +u &'93'-'n*&i3' R'9u3i32& )' .un 0&,+*i+ )' 1,.&i+,&' @ MP/.J P&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni 8n 0&'7'n* nu )'in +'&*i1i+,* MP. MP, nu A,),&, 0&2)u+*2&ii ,u*2h*2ni i unii )' 0'6*' h2*,&' nu )' in +'&*i1i+,* MP EMA i FDA i ,0,&ii, 0&'0,&,*'32& +u +'&*i1i+,*' n,i2n,3' )in 72n, ,6i,*i+ i )in 72n'3' 211%

'1'+*u',7 6*u)ii )' .i2'+hi4,3'n, 8n6 03,6',7 6u*' )' 0&'0,&,*' 0' 0i, 8n .,7, unui +'&*i1i+,* , AM, +,&' nu 6' *i' +u- 02,*' 1i +3,6i1i+,*, )'+A* +, un +'&*i1i+,* )' ,n,3i7 , un'i 6u.6*,n' +hi-i+', i ni+i)'+u- , -')i+,-'n*u3ui. O,&' )' ,6*1'3 )' -')i+,-'n*' ,u n'42i' +'*'nii n2*&i K L, 8n*&'.,&', ,*un+i 8n +' .,7 ,+*i4',7 unii 0&2)u+*2&i ,u*2h*2ni, )i&'+*2&u3 AM , -&*u&i6i* + 8n .,7, 3,R ni-i+. !n ,+'3,i *i-0, 4i+')i&'+*2&u3 AM )n, S'i+, , 8n+'&+,* 6 6' ,0'&' i , 60u6 + '6*' +'&*i1i+,* 1,.&i+, )' 0&2)u+'&', ),& nu 8n .,7, unui MP, +i 8n .,7, 2&)inu3ui -ini6*&u3ui. h**05<<SSS.*&i3u3i3u.&2<-u7i+,% in6*&u-'n*,3,<&,02&*u3%+2-i6i'i%)'%,n+h'*,%+u%0&i4i&'%3,%'>,-in,%D C2n+3u7ii5 / / / 9eoarece )n ultimii ' ani- de ! ori s/a schimbat conducerea (*- nimeni nu poate rspunde pentru unele aciuni ilegale- care au a#ut locN Legislaia )n #igoare )nregistrea& lacune mari i nu corespunde cerinelor actualeN La moment- unii productori autohtoni i strini acti#ea& r A*P- dar numai )n ba&a ordinului *S i ca re&ultat de la "amera de liceniere se eliberea& licen de acti#itate. / 1iciun preparat generic nu are studiul de bioechi#alen e ectuat i- totodat- nimeni nu le/a solicitat- din moti# c niciun productor at?t autohton c?t i unii de peste hotare de medicamente nu dein A*PN / (cti#itatea productorilor autohtoni poate i pus la )ndoial- deoarece- dup a irmaiile directorului (*- ei acti#ea& )n ba&a la nimic.

38

*odi icarea legislaiei se solicit )n mod de urgen.

2.5.1. %+C+B( L( (A31+( *39+"(*31B:L:+ La 14 iunie 2$12 "omisia a #i&itat (*. Solicit?nd actele la unele licitaii- directorul (* a menionat c tot ce se des oar la aceste licitaii- se des oar )na ara (* i agenia este doar un e=ecutant. (* nu este altce#a dec?t o burs de mr uri i nu are nimic comun cu cerinele solicitate la licitaie- nu ace speci icaii- nu au nimic comun cu contractele. (* este un e=ecutor i nimic mai mult.. 9in cele spuse oarte MtareG- (* are obligaiuni stricte i anume@ 16 autori&aia medicamentelor depuse pe piaN 26 inspectarea 4dar ce este inspectat nu a ost concreti&at6N 36 e ectuarea procesului de achi&iie a medicamentelor. Ciu),* ,0&'+i'&' )in 0,&*', )i&'+*2&u3ui AM, )'2,&'+' AM 2&9,ni7',7 3i+i*,ii3', in4i* '>0'&i 8n 9&u0u3 )' 3u+&u, 1,+' ,0&'+i'&' 3, 0&2)u6'3' 1,&-,+'u*i+' i 0,&,1,&-,+'u*i+', )'6'-n',7 +A*i9*2&ii. %icedirectorii au recunoscut c Legea nr. 14$!/O++ din 10 decembrie 1!!0 cu pri#ire la medicamente este imper ect- deoarece nu mai corespunde cerinelor. La articolul 10 se stipulea& c )+edicamentele se fabric la ntreprinderi persoane fizice i8sau (uridice n baza autorizaiei +inisterului 'ntii, n conformitate cu cerinele actelor normative n acest domeniu. < problem discutat a ost i instruciunile de administrare a preparatelor. Problema const )n aptul c unele nu au instruciuni )n limba rom?n- iar dac i o au este o traducere dubioas- ca e=emplu@ M (dulii i copii peste ' ani )n masa corporal mai mare de 3$ Hg- o dat pe &i 2$$ mg- dac nu este e icient 4$$ mgG. (lteori pe moti#e de economii inanciare instruciile se introduci la depo&ite dup ce se deschid ambalaEele secundare- apt ce este categoric inter&is. (* d #ina pe catedrele de armacologie pentru c ei rspund de acest compartiment. La capitolul )nregistrarea dosarelor pentru produse armaceutice am solicitat c?te#a dosare din anii 2$$0 2 2$11. 1e/au pre&entat c?te 1/ 2 dosare pe iecare an. !n un'3' )26,&' *&,)u+'&', ,+*'32& 8n 3i-., &2-An nu '>i6*, )2,& nu-,i 8n 3i-., &ii )' 2&i9in' i 0,&i,3 *&,)u6' 8n 3i-., 'n93'7. Fi3'3' *&,)u6' 8n 3i-., 'n93'7 nu 6un* 0,&,1,*' ,0,&*', +i nu-,i 0' -,0, )' +,&*2n, 0' 4'&62, +u 2 *,-0i3 u6+,*. L, 8n*&'.,&', )' +' nu '6*' *&,)u6 )26,&u3 8n 3i-., &2-An, n'%,u &60un6 + 'i ,u )&'0*u3 )' , 0&'7'n*, )26,&u3 i 8n 3i-., 'n93'7, i 8n 3i-., &u6, i 0,&,1,&', -,0'i )' +,&*2n +u *,-0i3, u6+,* ' +2&'+*.

3!

!n6 &',3i*,*', '6*' ,3*,5 8n ,6*1'3 )' +2n)iii @8n 3i-., 'n93'7 i ,6*1'3 0,&,1,*'/ )26,&'3' 02* 1i 0&'7'n*,*' nu-,i )' &i3' +,&' ,u &,*i1i+,* C2n4'n i, +u 0&i4i&' 3, 6u0&i-,&', +'&in'i 6u0&,3'9,3i7&ii ,+*'32& 21i+i,3' 6*&in', ,)20*,* 3, H,9, 3, D 2+*2-.&i' 1;E1. D'2,&'+' ,&, @Chin,/ +,&' , 0&'7'n*,* ,+'6* )26,& nu '6*' 0,&*' 3, ,+',6* C2n4'ni', '&, 2.3i9,* 6 *&,)u+ ,+'6* )26,& 2&i 3, &'0&'7'n*,n, C2n6u3,&, 2&i 3, un 21i+iu n2*,&i,3. R'0&'7'n*,nii AM ,u &'+un26+u* + ,4'- )&'0*,*', 8n6 )' +' 0An ,+u- ,9'ni, n%, 8n*&'0&in6 ni-i+. D'+i, +,&' , 126* -2*i4u3 ,)-i*'&ii ,+'6*ui )26,& 3, 8n&'9i6*&,&', 0&2)u6'32& -')i+,-'n*2,6' &-An' nu-,i 6 9hi+i-.

4$

,n

imaginile

de

mai

Eos

pre&entm

unul

dintre

aceste

dosare.

41

(st el de dosare sunt din mai multe ri din &ona asiatic. La momentul c?nd am solicitat s ni se ac copii de pe ele- unele din acestea au disprut. "?nd s/a pus problema tergi#ersrii )nregistrrii preparatelor la maEoritatea productorilorcu e=cepia unora- am ost in ormai c a ost i o comisie interdepartamental care o icial )n

42

conclu&ii a menionat c (* nu dispune de su iciente cadre- ca laboratorul nu corespunde cerinelor actuale i (* nu ace a la solicitrile agenilor economici. Boi #icedirectorii (* au recunoscut acest apt i ca e=emplu ne/au adus apta c directorul (* are un salariu de 3$$$ lei. (m solicitat s anali&m dosarele care au ost pre&entate )n ultima lun. C2n12&- ),*'32&, ,u 126* )'0u6' 111 )26,&' 0'n*&u 8n&'9i6*&,&', 0&'0,&,*'32&. PAn 3, 1: iuni' 2012 @-2-'n*u3 )' 4i7i* , C2-i6i'i/ ,u 126* '3i.'&,*' 32 )' +'&*i1i+,*', +' +2n6*i*ui' -,i 0uin )' 1<3. P' 0,&+u&6u3 , 1D0 $ 1=0 )' 7i3' ,u 126* '3i.'&,*' +'&*i1i+,*' 3, 32 )' 0&'0,&,*', i,& 3, =; nu, 0' +An) 8n 3'9' '6*' 6*i0u3,* + +'&*i1i+,*u3 6' '3i.'&',7 8n ;0 7i3'. S'3'+*i4, ,- 623i+i*,* 3un, iuni' 2011 *2*,3 ,u 126* )'0u6' 133 )' +'&'&i, )in*&' +,&' 3, 2D )' )26,&' nu ,u 126* '3i.'&,*' +'&*i1i+,*'3' )' 8n&'9i6*&,&' i 0An 3, -2-'n*. La solicitarea comisiei de a pre&enta dosarele cu preparatul *etotre=at- directorul (* imediat a declarat s ie solicitat prin demers o icial. L, 8n*&'.,&', )' +' , 126* ,)-i6 +, *i-0 )' = $ B 3uni 0,+i'nii 6 &-An 1& -')i+,-'n*', )i&'+*2&u3 i-')i,* n'%, &i026*,* + 0,+i'nii 4&'2 3 3uni ,u 126* 1& -')i+,-'n*', + i-')i,* +' ,u ,13,*, )in )'-'&6u3 )i&'+*2&u3ui In6*i*u*u3ui On+2329i+, ,u i &u9,* 1i&-, ,u6*&i+ E"TE 6 3i4&'7' 0'n*&u 2 3uni M'*2*&'>,* In6*i*u*u3ui On+2329i+ i ,+',6* 1i&- , i 3i4&,* 0'6*' 10 $ 12 7i3'. 9ot: ;<;=; este o firm care pe parcursul ultimilor (@/() ani a livrat n .M Metortre atum A denumirea comun internaional+ -reparatul este cunoscut cu o eficacitate foarte bun i practic fr complicaii i reacii adverse+ A+',6* 1i&- ,u6*&i,+ , 0,&*i+i0,* 3, 3i+i*,i', 8n6 , 126* &'60in6 3, 3i+i*, i' i, +A*i9 )' +,u7 i%, 126* ),* 1i&-'i PDi6*&i-')J, 2 1i&- 6,*'3i* , 1i&-'i P",3H,n Ph,&-,+'u*i+,36J. D'+i, AM , ,)-i6 3, 3i+i*,i' un 0&'0,&,* 4i&*u,3 , un'i 1i&-' i *2*2),* &'60in9' 0&'0,&,*u3 1i&-'i +,&' , 3i4&,* ,+'6* 0&'0,&,* -,i -u3* )' 10 ,ni i 6%, &'+2-,n),* +, un 0&'0,&,* )' +,3i*,*'. L, 1; iuni' 2012, C2-i6i, , 4i7i*,* 3,.2&,*2&u3 0'n*&u +2n*&23u3 +,3i*ii -')i+,-'n*u3ui ,3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui. Pentru a/i ridica actele per ectate (* nu in ormea& agenii economici- ei de sine stttor trebuie s se pre&inte. 9eci agenii economici s)nt impui s intre )n contact direct cu repre&entanii laboratorului- pentru a/i per ecta actele. 1e/au mai in ormat c aceti termeni nu se respect pe moti# c capacitatea laboratorului este mai mic dec?t solicitrile. 9in aceste considerente per ectarea actelor poate s dure&e i un an.

43

/ ( doua etap este prelucrarea mostrelor. )n aceast )ncpere am depistat l&i mari cu medicamente- care constituie o cantitate e=agerat. / "ondiiile de pstrare a acestor preparate- care #or i supuse anali&elor- nu corespund cerinelor. L&ile sunt puse una peste alta haotic- r respectarea condiiilor de temperatur i umiditate 4 nu e=ist niciun sihometru6- sub in luena direct a luminii. / < alt )ncpere care am #i&itat/o a ost depo&itul de reacti#e. < )ncpere )nchis- r sistem de #entilare- r condiii corespun&toare de pstrare a reacti#elor care o s ie olosite pentru testarea medicamentelor. / 3tapa urmtoare a ost #i&ita laboratorului propriu/&is- care este compus din 2 sec ii@ 1i7i+2 $ +hi-i+ i -i+&2.i2329i+. ,n ambele secii am depistat )nclcri de tipul@ 16 Persistena unui miros )neptor de reacti#e- mai ales de acid- ce in luenea& duntor asupra cilor respiratorii a angaEailor. h**05<<SSS.U2u*u.'.+2-<S,*+hK4VBM.SH09LH19W1',*u&'VU2u*u..' ,n )ncperile unde se lucrea& cu aceste reacti#e nu e=ist dulapuri speciale pentru sistemul de #entilare. e a laboratorului a spus c aceste dulapuri se a l pe hol i acolo se lucrea&- totodat c?nd am in#estigat dulapurile din hol- dac au aerisire- numai unul uncionala o capacitate redus. 2/ ,n toate )ncperile s/au depistat reacti#e care )n maEoritatea lor nu erau marcate cu de iniia reacti#ului- termenul de #alabilitate i data e=pirrii. ;a mai mult- nu erau dispuse pe un ra t special- ci haotic- )mpreun cu documentaia- cu produsele medicamentoase care urmau a i testate. h**05<<SSS.U2u*u.'.+2-<S,*+hK4VLI2U>% hOC;XW1',*u&'VU2u*u..' 36 Produsele medicamentoase care trebuiau supuse anali&elor i la aceast etap se pstrau la o temperatur mai mare dec?t se solicit )n instruciune. :/ *aEoritatea reacti#elor marcate depistate )n toate )ncperile laboratorului erau cu termenul de e=pirare depit de ani de &ile. e a laboratorului a )ncercat s ne e=plice c acestea nu sunt reacti#e- ci substane de re erin a medicamentelor pre&entate de productor. ,n aa ca&- de ce timp de 1/1$ ani se pstrea& )n laborator Q h**05<<SSS.U2u*u.'.+2-<S,*+hK4V614SDEF-,CAW1',*u&'VU2u*u..' *enionm c- (* rspunde )n mod direct i legal de nimicirea ino ensi# a produselor armaceutice i substanelor chimice. 56 (cest laborator a (*- timp de 2$ de ani de c?nd acti#ea&- nu a ost acreditat- apt mrturisit de e a laboratorului. h**05<<SSS.*&i3u3i3u.&2<-u7i+,%in6*&u-'n*,3,<&,02&*u3%+2-i6i'i%)'%,n+h'*,%+u% 0&i4i&'%3,%'>,-in,%E

44

'6 Probabil acest apt este i moti#ul de&astrului care a ost depistat de ctre membrii comisiei. Boi membrii comisiei au rmas indignai de starea actual a laboratorului. 06 < alt problem este c )n toate )ncperile laboratorului s/au depistat aparate care nu uncionea&- utilaE care nu poate i utili&at- rebuturi de substane medicamentoase acumulate )n di erite #ase- care au trecut testul de laborator. i toate acestea adunate timp de ani. 86 Boate reacti#ele- produsele medicamentoase- mai ales substanele de re erin sunt pstrate )n condiii neadec#ate. Re&ultatul testrii de laborator este oarte )ndoielnic )n ca&ul c?nd toate aceste substane acti#e nu sunt pstrate )n condiii respecti#e- deoarece ele sunt e=trem de sensibile la temperatur- umiditate i la aciunea ra&elor solare. M'*2), )' ,0&'+i'&' , i-0u&i*i32& 3, -')i+,-'n*'3' 8n 12&- )' +2-0&i-,*' '6*' 3, ni4'3u3 '4u3ui -')iu, +'3 0uin ,, +'4, , 126* )'0i6*,* 8n *i-0u3 4i7i*'i. L, 2 -,6, 0' +,&' '&, ,*'&nu* 2 +2,3 )' hA&*i', 3An9 1'&',6*&, 6u. ,+iun', )i&'+* , &,7'32& 623,&', 2 ,n9,C,*, &2)', 2 0,6*i3 )' +u32,&' &2i', +u un +ui* &u9ini*, n'6*'&i3. h**05<<SSS.U2u*u.'.+2-<S,*+hK4VI)UhuY%n=3+W1',*u&'VU2u*u..' '1, 3,.2&,*2&u3ui n'%, '>03i+,* + *,&i1'3' 0'n*&u '1'+*u,&', ,n,3i7'32& 6un* 12,&*' -i+i i nu 02* 0&2+u&, @-+,& un 0i6329/ n'+'6,&u3, -2*i4 0'n*&u +,&' 'i 3u+&',7 +u , , -'*2)' 0&i-i*i4'. Bot e a laboratorului ne/a comunicat c nu au posibilitate s nimiceasc produsele chimice. i apare )ntrebarea@ cum (* e ectuea& nimicirea ino ensi# a medicamentelor e=pirate pre&entate de agenii economici- dac ei nici propriile substane chimice nu le pot nimiciQ La momentul c?nd am solicitat s #i&itm depo&itul cu reacti#e procurate de (*- ne/au comunicat c depo&it nu au- c toate reacti#ele c?nd le pre&int agenii economici ei le depo&itea& prin birouri. 1u punem la )ndoial pro esionalismul personalului (*- )ns condiiile )n care acti#ea& s)nt sub orice critic. ,n aceast ordine de idei e=punem urmtoarele argumente@ 1. Pstrarea tuturor reacti#elor- medicamentelor la care s/a solicitat e ectuarea anali&elor nu este )n con ormitate cu cerinele aplicate acestor substane. Boate preparatele medicamentoasesubstanele de re erin necesit condiii speciale de pstrare pe moti# c componena lor se modi ic sub aciunea ra&elor solare- temperaturii- umiditii etc.- pe c?nd )n acest laborator nu se respect nici o condiie.

45

2. .aptul c )n laborator s/au depistat preparate chimice- )n maEoritatea lor cu termenul e=pirat de ani de &ile- destinate pentru testarea medicamentelor- denot aptul c suspiciunea "omisiei despre calitatea acestor testri este corect. 3. (ceste ilegaliti au loc pe parcursul acti#itii acestui laboratorului- dup cum a con irmat i e a laboratorului. 4. Probabil- moti#ul apariiei medicamentelor de calitate Eoas- care duc la reacii ad#erse i complicaii gra#e la pacieni este condiionat de capacitatea acestui laborator de a testa medicamente. (ici am mai aduga c de aceast situaie au pro itat unii productorii din strintate ce nu dein certi icat A*P i totodat productorii autohtoni. (cesta este moti#ul c s/au )nregistrat multe medicamente cu certi icate aa/&ise naionale- care nu corespund cerinelor de biodisponibilitate- e icien i calitate. 9in cele constatate putem conclu&iona c la moment Laboratorul (* nu ace a cerinelor actuale. 2.E. ASPECTE CE IN DE CALITATE La 23 mai 2$12 au ost in#itai pentru discuii preedintele- #icepreedintele i secretarii Societii armacitilor i (sociaiei armacologilor. "on orm regulamentului (geniei *edicamentului i anume pct. 3.1!- se admite amplasarea produselor medicamentoase pe piaa r a pre&enta (geniei *edicamentului toate actele i pe perioada de 12 luni s pre&inte actele integral. (m solicitat o lmurire de la preedintele asociaiei armacologilor. 9l pro esor %ictor Ahica#)i a comentat c -- productorii autohtoni produc preparate generice- prelu?nd dosarele de la irmele de peste hotare- pe care le implementea& la noi i )ncep s produc aceste preparate r bioechi#alen- care ar con irma corespunderea produsului autohton a de cel original. (cest apt este o )nclcare gra# -- (i notri ac numai testarea la laboratorul (geniei *edicamentului M. --<riice schimbare )n tehnologie- ce se )nt?mpl oarte des- conduce la schimbarea e icienei i la apariia reaciilor ad#erse la pacieniG. Botodat- dl pro esor a menionat c --aceste medicamente care sunt preparate la noi trebuie s treac i un e=amen armacochinetic pentru a testa timpul de absorbie )n sistemul sanguin- cile i cantitatea de eliminare a acestui preparat- sub ce orm se elimin- )ntr/un cu#?nt- toi parametrii armacochineticiG. "u prere de ru- aceste lucruri la noi nu se e ectuea& din simplu moti# c de un ast el de laborator (genia *edicamentului nu dispune.

4'

!n *2,*' &i3' )'7423*,*', 1& .i2'+hi4,3'n nu 6' 8n&'9i6*&',7 ni+iun 0&'0,&,*, nu-,i 3, n2i 0&2+')u&, 6' 3i-i*',7 +u *'6*,&', 6u.6*,n'i ,+*i4' 8n 3,.2&,*2&u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui. C'', +' 6' 0'&-i*' 0&in R'9u3,-'n*u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui '6*' 2 8n+3+,&' 9&,4. Pentru a )nregistra un preparat productorii de peste hotare pre&int 3 dosare i anume@ 1. Studiul preclinic armacologic i to=icologicN 2. Studiul clinicN 3. 9ocumentaia studiului analitic. "u prere de ru- productorii autohtoni nu pre&int dosarul cu studiul clinic sau cel puin studiul de bioechi#alen. La )ntrebarea dac se merit ca preparatele cu A*P european- .9(- recunoscute de ani de &ile pe pia- r reacii ad#erse la momentul c?nd se e ectuea& anali&a selecti# s ie stocate )n depo&it sau sa ie li#rate pe piaa i )n paralel s se e ectue&e anali&a selecti# Q --Reiterm 2 toate preparatele cu A*P european i .9( care sunt recunoscute pe piaa ca preparate r reacii ad#erse i complicaii trebuie scutite de aceste anali&e selecti#e cu stocarea lor )n depo&ite. --Se cunoate c depo&itele noastre nu dein certi icat A9P i nu acti#ea& )n con ormitate cu cerinele acestui A9P. ,n ,, +,7u&i 6' 0un' 3, 8n)2i,3 +,3i*,*', 06*&&ii ,+'6*2& 0&'0,&,*' i +,3i*,*', 0&'0,&,*u3ui )u0 2 ,6*1'3 )' 06*&,&', i *&,n602&*,&'. A6*1'3 )' ,*i*u)in' , AM 1, )' ,9'nii '+2n2-i+i )in )2-'niu3 1,&-,+'u*i+ +2n)u+' 3, )'1i+i* )' -')i+,-'n*' i 0,+i'nii )in 6*,i2n,& 0&2+u& 0' +2n* 0&20&iu, +2n)u+' 3, ,0,&ii, -')i+,-'n*'32& )' 2 +,3i*,*' )u.i2,6. i *2,*' ,+'6*' +&'',7 i-0&'6i, + -')i+ii 8i i-0un 0' 0,+i'nii 6 0&2+u&' -')i+,-'n*' 8n +,7u3 )'1i+i*u3ui ,&*i1i+i,3. O ,3* 6i*u,i' 3'9,* )' 0&'0,&,*'3' )' +,3i*,*' )u.i2,6 +2n6* 8n 1,0*u3 + AM nu 623i+i* +, 3, -,*'&i, 0&i- 6 1i' in)i+,* *'&-'nu3 )' 4,3,.i3i*,*' 8n +,7u3 *'&-'nu3ui )' 4,3,.i3i*,*' -i+ )u+' 3, 0&2)u+'&', un2& -')i+,-'n*' )' +,3i*,*' 0&2,6*. O 8n4inui&' n'Cu6*i1i+,* 3, ,)&'6, -')i+i32& '6*' 3, -2-'n*u3 +An) -')i+u3 )' 1,-i3i' )in &,i2n 0&'6+&i' -')i+,-'n*' 4i7An) ,+'',i 1i&-. !n6 +' 02,*' 6 8n*&'0&in) ,+'6* -')i+ +An) 8n 1,&-,+ii3' )in &,i2n, 0&in 8n'3'9'&i )' +,&*'3, 6' 4An) 0&'0,&,*' nu-,i )' 3, 2 1i&- 6,u ,3*,. Preedintele (sociaiei .armacitilor- re erindu/se la modi icarea Legii nr. 145'P1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutic- mai e=act la pre#ederile art.1! alin.446 pri#ind respectarea distanei de cel puin 25$ m dintre armacii- a declarat ca legea trebuie implementat i

40

respectat. (sociaia .armacitilor nu a elaborat o declaraie unic- deoarece aceast legile con#ine celor ce nu au reele de armacii- iar ultimilor nu prea le con#ine. N'%, -&*u&i6i* + ,i+i 6un* in*'&'6' 12,&*' -,&i )in 0,&*', )'in*2&i32& )' 1,&-,+ii )' &'',. A -'ni2n,* + 3, ,)&'6, ,62+i,i'i ,u 0,&4'ni* 12,&*' -u3*' 6'6i7&i, + 3'9', nu 6' &'60'+*. A -,i -'ni2n,* + +,)&u3 3'9,3 8n 0&i4in, ,+*i4i*ii 1,&-,+ii32& '6*' 0&26*, 8n6 '>'+u*,&', 3'9i32& '6*' i -,i 0&2,6*. Nu 6' )2&'*' ,Cu6*,&', 3'9i32& 3, +'&in'3' 'u&20'n'. S*,*u3 ui* +, ,6i9u&,&', +u -')i+,-'n*' '6*' 0&i2&i*,*', 3ui, i ,++'6u3 3, -')i+,-'n* *&'.ui' 6, 1i' 3i.'& 0'n*&u 1i'+,&' +'*',n. 1u se urmrete 6+20u3 )' , 03,6, 0' 0i, -')i+,-'n*' '1i+i'n*', +i 6' 8n&'9i6*&',7 i 6' 03,6',7 0' 0i,, +' )2&'*' 2&ii+' 0&2)u+*2&. (ici se impune aEustarea cadrului legal cu cel european. --*edicul trebuie s aib la )ndem?n tot spectrul de medicamente pentru a scoate pacientul din di erite striG ( pre&entat- ca e=emplu- protocolul clinic pentru preparatele hipertensi#e. <bser#m c nu a#em niciun preparat pentru administrarea parenteral. i )n acest ca& medicul administrea& ce are la )ndem?n 4platinphilin- papa#erin6 i )n re&ultat su er numai pacientul. / (lt problem este i calitatea medicamentelor- care las mult de dorit. %ina o poart at?t distribuitorul- c?t i *inisterul Sntii cu (genia *edicamentului. / (lt actor care contribuie la calitatea medicamentelor este acti#itatea distribuitorilor care nu acti#ea& )n con ormitate cu Regulile bunelor practici de distribuie / A9P. "alitatea medicamentelor depinde i de modul de pstrare- transportare )n aceste depo&ite. ,n po ida aptului c statul dispune de un depo&it enorm a medicamente --Sun .arm PrimG i totodat este i distribuitor- statul nu dispune de armacii. "ei pre&eni au pus )ntrebarea de ce alcoolul- tutunul sunt prerogati#a statului- pe c?nd medicamentele i produsele armaceutice ce in de securitatea populaiei nuQ C'i 0&'7'ni ,u ,.2&),* 0&2.3'-, 0&2)u+*2&i32& ,u*2h*2ni +,&' +u +'&*i1i+,*' '3i.'&,*' )' 3,.2&,*2&u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui 02* &',3i7, -,&1 0' 0i, , n2,6*&, ),& nu 02* &',3i7, -+,& 8n &i3' CSI. R'i'6' + +' nu '6*' .un 0'n*&u ni-'ni '6*' .un 0'n*&u R'0u.3i+, M23)24,. 3liberarea medicamentelor r reet este o )nclcare gra#. S/a menionat )n acest sens c armacistul de la prima mas )i permite de a elibera medicamente nu con orm reetei- ci la dorina proprie i anume promo#ea& produsele unei irme concrete.

2.'.1. (:9+3R3( "31BR3L<R *39+"+L<R 93 .(*+L+3

48

"on orm planului de audieri- la 2$ iunie 2$12 au ost in#itai medicii/ e i ai "entrelor *edicilor de .amilie din "hiinu i raioane )n#ecinate i armacitii dirigini ai acestor instituii. / Prima problem care a ost discutat a ost problema medicamentelor compensate. (nali&?nd lista medicamentelor compensate pre&entat de *inisterul Sntii- am constat c R 3$ S din aceste medicamente nu ar i ca&ul s ie incluse )n aceast list. ;a mai mult- o parte din medicamentele din aceast list unele "*. nici nu le/au primit niciodat. / < problem este i aptul c maEoritatea medicamentelor sunt compensate numai 5$S la sut i numai cele care cad sub incidena persoanelor cu #enitul sub e=isten. "riteriul ar i ca medicamentele s ie compensate cum se compensea& cldura- transportul i alte ser#icii comunale. ,n aa ca& #om a#ea o acoperire mai mare cu necesarul de medicamente pentru pacieni i- totodat- ar aprea posibilitatea de a/i trata pe aceti pacieni. 3 parado=al aptul c )l e=aminm- )ns- c?nd )i prescriem tratamentul- pacientul nu poate procura medicamentele- mai ales )n perioada rece. i mai parado=al e aptul c acest ca& de tratament se consider )ntrerupt. 9ac s/ar aplica alte criterii- atunci am putea asigura tot actul de tratament. / Bot o problem este c medicul de amilie nu poate prescrie medicamente compensate )n sum mai mare de 2$$$ de lei pe lun- deoarece )n ca& contrar #a achita suma depit din bu&unar. / 9ac medicina primar ar dispune de medicamente necesare- atunci i complicaiile i concediile medicale ar i mult mai mici. 1umai dup ce suma pentru preparate hipertensi#e s/a mrit de la 8$ lei pe an la 21! lei pe an- numrul pacienilor cu hipertensiune agresi# a sc&ut de 3 ori. / < alt problem este- c din anul 2$$! s/au lichidat staionrile de &i din incinta policlinicilor. M9ac p?n )n 2$$! tratam p?n la 14$$$ de pacieni )n staionarele de &i- acum practic niciunul. (st el- se pune presiunea pe staionare- care nici nu au aa capacitate i costul unei &ilePpat )n staionar e de c?te#a ori mai mare. 3 necesar de restabilit aceea practic. / "heltuielile pentru asistena medical primar i medicamentele compensate eliberate de *S i "1(* trebuie s ie delimitate- pe c?nd "1(* le comasea& i din aceast sum 0'S s)nt medicamentele compensate- iar 24S sunt pentru asisten medical primar. 9ar este necesar- con orm pre#ederilor legii- 3$S din bugetul "1(*. / < alt problem a "*.- o constituie substanele psihotrope- care se contabili&ea& la contabilitatea "*.- dar reetele se prescriu de medicii de la Spitalul de Psihiatrie i e#iden a practic este imposibil.

4!

L, 8n*&'.,&', -'-.&i32& C2-i6i'i ),+ ,u 0&i-i* 0' 0,&+u&6u3 ,ni32& 0&'0,&,*' 0'n*&u 0&21i3,>i, 26*'202&27'i, 0'n*&u + 6' +h'3*ui'6+ 0' ,n Q E -3n. 3'i, R60un6u3 , 126* -,i -u3* )'+A* +iu),* % +'i )in CMF &,i2n,3' nu ,u 0&i-i* ni+i2),* 0&'0,&,*' )' C,3+iu. T2*2),*, +'i )' 3, CMF -uni+i0,3' n'%,u in12&-,* + *2* 'i 0' *2 i 0,+i'n ii 8i 8n)&',0* 3, &'u-,*2329u3 S0i*,3u3ui C3ini+ R'0u.3i+,n, i,& -,i )'0,&*' nu +un26+ +' 0&i-'6+ 0,+i'nii, )in 6i-03u -2*i4 + ,+'*i 0,+i'ni u3*'&i2& 6' ,*,',7 3, -')i+u3 &'u-,*2329 )' 3, SCR, +u *2,*' + '6*' &'u-,*2329 i 3, CMF. "ele menionate mai sus au ost susinute de toi directorii "*. din municipiul "hiinu- dar i din raioane. O ,3* 0&2.3'- '6*' + 8n )i1'&i*' 1,&-,+ii un'3' i ,+'3', i 0&'0,&,*' +26* )i1'&i*. T2,*' -')i+,-'n*'3' +2-0'n6,*' i 0,&i,3 +2-0'n6,*' 6un* 0'&-i6' nu-,i 8n 1,&-,+ii3' +u +'3 -,i -,&' 0&'. T2*2),*, ),+ 0,+i'n*u3ui i 6' '3i.'&',7 &''* 0'n*&u 30 )' 0,6*i3' 3, 0&'u3 -')i+,-'n*u3ui +2-0'n6,*, 8n6 '3 ,&' n'42i' )' :0 )' 0,6*i3' 0' 3un, ,*un+i +'3'3,3*' 10 0,6*i3' 3' 0&2+u& 3, un 0&' -,i -,&'. M')i+i32& nu 3' '6*' +3,& )' +' *2,*' 1,&-,+ii3' +u 0&' -,&' 3, -')i+,-'n*' ,u +2n*&,+*' +u CNAM i ,nu-' )2,& ,+'6*' 1,&-,+ii. 3i susin c la producerea medicamentelor nu se i=ea& data de e=pirare a materiei prime- ci data de abricare i #alabilitatea produsului init. ,n aa mod se prelungete arti icial termenul de #alabilitate a materiei prime. h**05<<SSS.*&i3u3i3u.&2<-u7i+,%in6*&u-'n*,3,<&,02&*u3%+2-i6i'i%)'%,n+h'*,%+u%0&i4i&'%3,% '>,-in,%= ,n anul 2$11 a ost e ectuat un studiu de apreciere a cheltuielilor suplimentare pentru sntate ale cetenilor R*. 9in acest studiu reiese c cetenii cheltuiesc pentru sntate )nc un buget anual. h**05<<SSS.*&i3u3i3u.&2<-u7i+,%in6*&u-'n*,3,<&,02&*u3%+2-i6i'i%)'%,n+h'*,%+u%0&i4i&'%3,% '>,-in,%B Boi i/au )nchipuit c aceast sum considerabil aEunge )n bu&unarul medicilor- )ns c?nd <*S 4prin repre&entantul dl :rsu6 i "entrul de management 4dl "ecan6 au pre&entat datele acestui studiu s/a stabilit c 05S din aceast sum se cheltuiete pentru procurarea medicamentelor at?t pentru tratamentul de ambulatoriu- c?t i pentru cel staionar. 9in acest studiu reiese c #eriga cea mai slab este asigurarea pacienilor cu medicamente. 9ac lum )n considerare i aptul c unele medicamente de calitate proast nu

5$

sunt acceptate de pacieni dar care totodat procur medicamente de calitate- putem constata c la acest capitol stm oarte i oarte prost. D,+ 6*,*u3 nu 8i 4, ,6u-, ,6i9u&,&', 0,+i'ni32& +u -')i+,-'n*' 0&in 8n1iin ,&', 1,&-,+ii32& 8n -')iu3 &u&,3, ,+*u3 )' *&,*,-'n* 4, 1i +2-0&2-i6 )'1ini*i4 i 42- ,4', 2 020u3,i' .23n,4, 1& , i 6' ,6i9u&, )&'0*u3 3, *&,*,-'n*. ,n situaia c?nd pentru medicamentele compensate pentru anul 2$12 a ost alocat suma de 15$ mln lei- )ns )n aceast list sunt incluse R '$S din medicamente- care nu este ca&ul s ie compensate- suma pentru medicamentele necesare nu este at?t de satis ctoare. "hiar i aceast sum de 15$ mln de lei- dac ar i olosit raional i )n direcia destinat- actul de tratament ar i cu mult mai satis ctor- dec?t este la moment. 3 ectul acestor medicamente este unul simptomatic i nu/i ca tratament de ba&. CA* 0&i4'*' 0&'0,&,*'3' 0'n*&u *&,*,-'n*u3 )i,.'*u3ui 7,h,&,*, )i&'+*2&ii CMF ,u )'+3,&,*, + 8n ,nu3 2012 ,u 126* ,6i9u&,i, 02,*' +hi,& -,i -u3* )'+A* +u n'+'6,&u3, +u in6u3in. !n6 ,u -'ni2n,* i 1,0*u3 + 6un* i-0ui 6 '1'+*u'7' ,+*i4i* i 1,&-,+'u*i+' )in 6i-03u -2*i4 + in6u3in, n'+'6,& 0'n*&u un ,n , 126* '3i.'&,* 8n*&%un 6in9u& 32*. Sun* i-0ui 8n 6i*u,i, 6 0&'9*',6+ 60,ii, 6 0&2+u&' D $ 10 1&i9i)'&' 0'n*&u 06*&,&', in6u3in'i, 2+u0An)u%6' ,6*1'3 +u +'4, +,&' nu '6*' +,&,+*'&i6*i+ 0'n*&u 'i. D,+ MS +&')i*',7 1i&-, 0&2)u+*2,&' )' in6u3in +u 6u-' 'n2&-', ,*un+i )' +' CMF *&'.ui' 6 0&2+u&' 1&i9i)'&' i 6 6' 2+u0' )' )'027i*,&', ),+ 1i&-, +,&' 3i4&',7 ,+'6* 0&'0,&,* *&'.ui' 6%3 )'027i*'7' i *2*2),* 6 3i4&'7' -,&1, 8n +2n12&-i*,*' +u 9&,1i+u3 6*,.i3i* 8n 0&',3,.i3. A6*1'3 6' +&'',7 6i*u,i, +An) CMF 6un* i-0ui 6 +h'3*ui,6+ .,ni 6u03i-'n*,&i. A+'',i 0&2.3'- '6*' i +u 6*u0'1i,n*'3'. T2*2),* CMF &,i2n,3' 6un* +2n*,+*,*' )' &'0&'7'n*,nii +'32& 2 1i&-', +,&' ,u +A*i9,* 3i+i*,ii i 8i i-0un' 6 0&'i, 32*u3. A+'6* 1'n2-'n )u&',7 0' 0,&+u&6u3 , -,i -u3*2& ,ni. 2.'.2. (:9+3R3( +1SB+B:++L3 *39+"</S(1+B(R3 P:;L+"3 (udierea e ilor +*SP- ai +nstituiilor de cercetri tiini ice i a armacitilor/dirigini ai acestor instituii. Un, )in 0&2.3'-' '6*' n'3i4&,&', -')i+,-'n*'32& +2n12&- unui 9&,1i+. Li4&,&',, 0&,+*i+, 6' 1,+' )u0 )2&in i 026i.i3i*i3' ,9'ni32& '+2n2-i+i. Au -'ni2n,* 1,0*u3 + ),+ ,9'n*u3 '+2n2-i+ )'in' 1,&-,+i' 0' 3An9 60i*,3, ,*un+i 3i4&,&', -')i+,-'n*'32& ,&' 32+ 8n +,n*i*i -i+i i 1&,9-'n*,*.

51

O ,3* 0&2.3'- )i6+u*,* , 126* +', , 3i+i*,ii32& 0'n*&u 0&2+u&,&', -')i+,-'n*'32&. La acest capitol s/a discutat modul de des urarea a licitaiilor- perioada e ecturii licitaiilor i calitatea medicamentelor. % T2i ,u -'ni2n,* + 3i+i*,ii3' 6' )'612,& n'*&,n60,&'n*, i,& 3, in6*i*u ii3' -')i+,3' 6' 0&'7in* nu-,i 2 n2* in12&-,*i4 0&i4in) +A*i9*2&u3 3i+i*,i'i i 0&2)u6'3' +,&' 42& 1i 0&2+u&,*' )' +*&' IMSP, +,&' un'2&i nu +2&'60un) +'&in'32& 8n,in*,*' )' in6*i*uii ,*A* +,3i*,*i4, +A* i +,n*i*,*i4. / (u remarcat c )n ultimii 5 /' ani calitatea medicamentelor este de o calitate )ndoielnic- deoarece ca s ai un e ect terapeutic po&iti# este ne#oie s duble&i sau s triple&i do&. ,ns )n maEoritatea ca&urilor sunt obligai s schimbe preparatele medicamentoase cu un produs de calitate i e ectul apare peste 2/3 &ile. % Sun* 0&2.3'-' i 3, +,0i*23u3 0&i4in) 0&2)u6'3' 0,&,1,&-,+'u*i+'. (t?t seringile c?t i sistemele de per u&ii sunt de o calitate Eoas- pistoanele de la seringi nu in presiuneasistemele permanent curg- acele sunt de o calitate proast- mnuile uneori- )n loc s ie din late=- le aduc de #inil. % Nu '6*' n2&-,3 +An) 3i+i*,ii3' 6' 2&9,ni7',7 3, 61A&i*u3 3unii )'+'-.&i', 0'n*&u ,nu3 +u&'n*, 6,u +hi,& 3, 8n+'0u* )' ,n 0'n*&u ,nu3 *&'+u*. !n ,6*1'3 )' +,7u&i 60i*,3'3' 6' +2n1&un* +u 0&2.3'-, 3i06'i -')i+,-'n*'32& 3, 61A&i* i 8n+'0u* )' ,n. D,+ IMSP ,u &'7'&4', ' .in', ),+ nu ,*un+i 0,+i'nii 6un* 2.3i9,i 6 0&2+u&' )' 6in' 6***2& *2* n'+'6,&u3 )' 0&'0,&,*'. PP' ,+'6* -2*i4 n2i ni+i nu 0u*'- u*i3i7, *2* 423u-u3 )' -')i+,-'n*' 0' +,&' 3'%,+2-,n),*.J % P' ,+'6* -2*i4 *2i +'i 0&'7'ni ,u 623i+i*,* )' -2)i1i+,* 3'9i63,i, +u 0&i4i&' 3, '1'+*u,&', 3i+i*,ii32&. Au 623i+i*,* +, 3i+i*,ii3' 3, 0&2)u6'3' 1,&-,+'u*i+' i 0,&,1,&-,+'u*i+' 6 1i' '1'+*u,*' )' 60'+i,3i*i i nu 3, AAP +,&' nu ,&' ni-i+ 8n +2-un +u 0&2)u6'3' )in )2-'niu3 -')i+inii. % 9intre cei pre&eni- muli au in#ocat aptul c se aduc preparate generice ale productorilor strini i autohtoni- care au o calitate Eoas i se rs r?nge asupra sntii pacienilor- mai ales asupra copiilor. / Repre&entanii spitalelor de copii au dat e=emplu cu preparatul Suprastin , care se recomand copiilor )n situaii de alergie- )ns de c?nd le/au prescris Alergostop, care este un produs autohton- au numai probleme.

52

/ (u menionat i calitatea proast a antibioticelor productorilor autohtoni- care trebuie s ie dublate i triplate. / Pentru concreti&are am )ntrebat dac putem a la care antibiotice 2 9(bsolut toate, 4efazolin, 4efato in, .ugmentin, 4eftria on, .mo icilina, toate sunt la el i plasate )ntr/un ambalaE de culoare albastrG+ http:88>>>.?outube.com8>atch@vAB;C>3/0.u5>DfeatureA?outu.be % T2i +'i 0&'7'ni ,u 623i+i*,* '>+3u)'&', )' 3, 3i+i*,ii , 0&'u3ui -i+ )' 0' 0&i-u3 03,n i &',)u+'&', +,3i*ii 0' 0&i-u3 03,n. 3=tras din declaraiile repre&entanilor +*SP@ )problema este c deseori n rezultatul efecturii licitaiilor, c,tigtor este desemnat un preparat necunoscut pe pia, care nu a fost testat niciodat, respectiv preparatele cunoscute pe pia de zeci de ani utilizate n circuitul terapeutic sunt e cluse, i suntem nevoii s utilizm medicamente de &2 E ori mai mult, deoarece efectul terapeutic este sczut. 0eci, ce am c,tigat la licitaie : medicamente de calitate proast, cheltuieli dublate i triplate. 9e2am pus o ntrebare retoric cum poate admite .+ astfel de preparate pe pia @ / ,n conclu&ie au menionat c- )n aa mod- se mresc arti icial cheltuielile spitaliceticare )n realitate puteau i e#itate. T2*2),*, ,u -'ni2n,* + ,+'3,i 3u+&u +u +h'3*ui'3i3' inu*i3' 6' 8n*A-03 i +u &',9'nii )' 3,.23,*2&, 0&2)u6'3' 0,&,1,&-,+'u*i+', -,i ,3'6 6'&in9i3', 6i6*'-'3' )' 0'&1u7ii, *i12nu3. P'n*&u , nu 0i'&)' *i-0 0'n*&u 2&9,ni7,&', un'i n2i 3i+i*, ii, +,&' )u&',7 )' 3, 3 $ E 3uni, 0'&i2,) 8n +,&' IMSP &-An 1& -')i+,-'n*', +A *i9*2& 6 1i' )'6'-n,* u&-*2&u3 +2n+u&'n* )in 3i6*, 0,&*i+i0,ni32& 3, 3i+i*, i', +,&' 8n*&un' *' +2n)i ii3' 6*,.i3i*' )' 3'9'. T2*2),*, 0'n*&u , '>+3u)' 2&i+' ,+* )' +2&u0i', )'2,&'+' ,9'nii '+2n2-i+i 6' 02* 8n'3'9' 8n*&' 'i, '6*' 42&., )' +A*i9*2&u3 3i+i*,i'i i u&-*2&u3 '4'n*u,3 +A *i9*2&, +'3 +' , +A*i9,* 3i+i*,i,, 6 1i' 0'n,3i7,* +u D0F )in +26*u3 +2n*&,+*u3ui 0' 1i'+,&' 0&'0,&,* n'3i4&,*. E6*' 6*&,niu + AM 8i ,6u- &60un)'&', )' 8n&'9i6*&,&', *'6*,&', 0'*&'+'&' , 3i+i*,ii32&, 8n6 nu%i ,6u- &'602n6,.i3i,*,*', 8n +,7 )' +,3i*,*' 0&2,6* , 0&2)u6'32& 1,&-,+'u*i+' i 0,&,1,&-,+'u*i+', +i )2,& 21'& 61,*u&i &'0&'7'n*,ni32& 60i*,3'32& )' , ,*,+, ,9'n*u3 '+2n2-i+ 8n in6*,n, )' Cu)'+,*, 0' +An) &60un)'&', *&'.ui' 6 i%2 ,6u-' AM.

53

O ,3* 0&2.3'- )i6+u*,* , 126* ,+20'&i&', n'+'6i*,i32& 60i*,3i+'*i +u 0&2)u6' 1,&-,+'u*i+' i 0,&,1,&-,+'u*i+'. T2i &'0&'7'n*,nii IMSP ,u &,02&,* + ,+20'&i&', ,Cun9' un'2&i 0An 3, =0 $ B0 F +u *2* +u ,Cu*2,&'3' ,u-,ni*,&' )in n'+'6i*i i *2*2),* ,+'6* )'1i+i* ,0,&' 3, 0&2)u6'3' -')i+,-'n*2,6' +26*i6i*2,&' i 8n ,6*1'3 )' +,7u&i -,C2&i*,*', 0,+i'ni32& 3' 0&2+u& )' 6in' 6***2&. O ,3* 0&2.3'- in42+,* )' +'i 0&'7'ni '6*' + AM 3' in*'&7i+' 6 in)i+' -,*'&i,3u3 )in +,&' 6 1i' 0&2)u6' 0&'0,&,*'3' 0,&,1,&-,+'u*i+', +u- ,& 1i -nu i3' )in 3,*'> 6,u 023i4'ni3, 62n)'3' in*&,4'n2,6' )in 023iu&'*,n 6,u *'132n .,. i +, &'7u3*,* 3i 6' 3i4&',7 0&2)u6' )' +,3i*,*' 0&2,6*. 2.'.3. S3R%+"+:L:+ %(*(L- *+1+SB3R:L:+ ST1TBT++- (A31+3+ *39+"(*31B:L:+ La $4 iunie 2$12 au participat )n edin repre&entanii Ser#iciului %amal- *inistrul Sntii :sat)i (ndrei- directorul (geniei *edicamentului- repre&entantul *inisterului .inanelor. La )ntrebarea noastr de ce se )nt?mpl acest enomen de schimbare a codului mar ar la #am- ministrul Sntii ne/a in ormat c *S nu eliberea& cod mar a la preparatele medicamentoase )n ultimul timp. Bot dl ministru ne/a in ormat c Ser#iciul %amal a aderat la :niunea %amal 3uropean i ei )n permanent sunt conectai la acest sistem i periodic modi ic toate tari ele #amalecon orm codului #amal. Botodat repre&entanii Ser#iciului %amal au obiecii la *S i (* c p?n )n pre&ent nu dispun de o list care ar stipula ce este medicament esenial- preparate din grupul <B" i suplimente alimentare. ,n inal- am aEuns la conclu&ia c repre&entanii *inisterului Sntii- (geniei *edicamentului- *inisterului .inanelor i ai Ser#iciului %amal #or orma o comisie mi=t de lucru i p?n la 15 septembrie 2$12 #or elabora lista preparatelor i codul mar 4de #muire6pentru a elimina toate problemele legate de coduri- #muire .a. La data de 23 octombrie 2$12 a ost stabilit edina comisiei unde au ost in#ita i ministrul sntii- ministrul inanelor- directorul (geniei *edicamentului- directorul Ser#iciului %amal. La edina comisiei de anchet au ost delegai repre&entani ai Ser#iciului %amal- *inisterului Sntii i (geniei *edicamentului- la ni#el de e i de secie- apt pentru care edina a ost am?nat. *enionm c aceti repre&entani nu cunoteau subiectul discuiilor i au recunoscut c grupul de lucru nu a ost ormat.

54

,n data de ' noiembrie 2$11- )n s ?rit s/au pre&entat@ dl ministru al SntiiN directorul (geniei *edicamentului- e a direciei reglementarea contabilitii i auditului )n sectorul corporati# din cadrul *inisterului .inanelorN e Secia clasi icarea mr urilor din cadrul Ser#iciul %amal. La )ntrebarea dac lucrul grupului mi=t- con orm >otr?rii din data $4.$0.2$12- care p?n la 15 septembrie trebuia s elabore&e un plan i o list de acti#itate la importul medicamentelor s/a reali&at Q D2-nu3 -ini6*&u )in 6*,&* , 60u6 + nu ,&' ni-i+ +u ,+'6*' 3u+&u&i i nu 6' 6u0un' )'+i7i'i C2-i6i'i i )u-n',3ui 02,*' 6 03'+' 8-0&'un +u )i&'+*2&u3 AM. A*un+i, &'0'*,* , 126* ,)&'6,* ,+'',i 8n*&'.,&' ),+ MS i AM '3i.'&',7 +2)u&i 4,-,3' 3, 0&2)u6'3' 1,&-,+'u*i+' i 0,&,1,&-,+'u*i+', 3, +,&' , 126* ),* un &60un6 n'9,*i4. I-')i,* &'0&'7'n*,n*u3 S'&4i+iu3ui V,-,3 i%, +2n*&,7i6 i n'%, in12&-,* + ,9'n ii '+2n2-i+i 6' ,)&'6',7 3, MS +,&', 8n*&%,)'4&, 3' '3i.'&',7 +2)u&i 4,-,3'. Un'3' 0&2)u6' )in 9&u0u3 OTC i 6u03i-'n*' ,3i-'n*,&' MS 3' +3,6i1i+ +, -')i+,-'n*', 8n6 ,+',6*, '6*' 2 +3,6i1i+,&' 9&'i*. !n +,7u3 ),*, )3 -ini6*&u i-')i,* , ,0'3,* 3, L'9', n&. 1:0;<1;;3 i 3, L'9', 1:DE<1;;= i n'%, +i*i* +A*'4, ,&*i+23', un)', )u0 0&'&', )u-n',3ui, '6*' 0'&-i6 +, MS 6 '3i.'&'7' +2)u3 4,-,3 3, -')i+,-'n*'. D'+i, )3 -ini6*&u, 8n 61A& i*, &'+un2, *' + MS '3i.'&',7 +2)u&i 4,-,3' ,9'ni32& '+2n2-i+i. 9umnealui a menionat c toate relele se i/au de la Parlament- ba mai mult- dl ministru i directorul (* ne/au spus c )9oi nu ne supunem %arlamentului. 9up toate aceste discuii s/a constatat c comisia mi=t aa i nu a ost ormat i- nu s/ a )ntreprins nimic pentru a elabora listele clare cu medicamente- cu <B" i suplimente alimentare. / 1u este clar de ce )n :3 unele preparate sunt tratate ca medicamente- la (* din R* sunt )nregistrate )n "atalog ca medicament- pe c?nd la #am sunt ignorate prerile institu iilor de stat abilitate i cele europene. / Repre&entantul Ser#iciului %amal a menionat c aceste preparate sunt recunoscute ca medicamente- )ns cad sub incidena altui cod tari ar pe care )l aplic doar #ama. % A- +2n6*,*,* ,6*1'3 + 4,-, ,&' )&'0*u3 6 ,03i+' +2)u3 *,&i1,& 3, -')i+,-'n*' )i1'&i*. L, 8n*&'.,&', +,&' 6un* +&i*'&ii3' )' ,03i+,&' , *,&i1u3ui 4,-,3, ,- 0&i-i* un &60un6 +3,& $ ,+'6* 3u+&u '6*' ,0&'+i,* )' 60'+i,3i*ii )in 6'+ii3' &'60'+*i4'. secie anali&a riscurilor din cadrul +nspectoratul Principal .iscal de StatN director al +nspeciei .inanciareN inspector principal-

55

% T2*2),* &'0&'7'n*,n*u3 S'&4i+iu3ui V,-,3 , -'ni2n,* + 027i ii3' *,&i1,&' 6' +2nin 8n 3'9', )'60&' 023i*i+, .u9'*,&%1i6+,3 +,&' 6' -2)i1i+ 8n 1i'+,&' ,n. S23i+i*,&', 0&2)u+*2&i32& 6*&ini i i-02&*,*2&i32& '6*' + )in 6*,&* ,*A* 0&2)u+*2&u3, +A* i i-02&*,*2&u3 6 1i' 1,-i3i,&i7,* + ,+'6* 0&2)u6 ' -')i+,-'n* 6,u nu, 0'n*&u + nu '6*' n2&-,3 +, inii,3 6 1ii in12&-,* )' MS +, '6*' -')i+,-'n*, 0' +An) 3, 4,- 6 ,13i + nu '6*' -')i+,-'n*. / P' 0,&+u&6u3 ,+*i4i*ii C2-i6i'i, )in -,66%-')i, ,- ,13,* + 3, 4,- ,u 126* 6*20,*' 0&2)u6' 1,&-,+'u*i+' )in 9&u0u3 6*'&2i7i32& ,n,.23i+i +,&', 0&in -'*2)' )' +2n*&,.,n), 6' 6+2*',u )in ,&. (m solicitat de la (* lista acestor preparate clasi icate pe grupuri care se produc la noi i totodat care se import. (nali&?nd lista solicitat a medicamentelor )nregistrate )n 1omenclatorul naional pe grupe- putem constata@ I 9&u0 $ 6*'&2i7i ,n,.23i+i ,n)&29'ni '>29'ni i 'n)29'ni - )n 1omenclatorul de stat sunt )nregistrate !4 de orme. 9in ele 5 sunt de import i 8! de orme de unicul productor autohton 2 SRL F;alHan PahrmaceuticalsG. II 9&u0 $ 0&'0,&,*' -')i+,-'n*2,6' ,3' ,9'ni32& ,n,.23i+i @+3'n.u*'&23, -2)u3,*2&ii &'+'0*2&i32& ,n)&29'ni 6'3'+*i4i @SARM6/, *i.232n, 7'&232n, 7i0,*'&23/ (* ne/a in ormat c )n 1omenclatorul de stat al medicamentelor nu sunt )nregistrate aceste preparate. Nu +un2,*'- )in +,&' -2*i4' AM n'%, in12&-,* + nu 6un* 8n&'9i6*&,*' 8n N2-'n+3,*2&u3 )' 6*,* ,3 -')i+,-'n*'32&, )'2,&'+' 3, -2-'n*u3 4i7i*'i 3, 3,.2&,*2&u3 )' -i+&20&2)u+'&' P",3H,n Ph,&-,+'u*i+,36J, 3, )'027i* ,- )'0i6*,* +u*ii )' C3'n.u*'&23 1& ),*, 1,.&i+&ii i *'&-'n )' 4,3,.i3i*,*'. D&'0* )24,) 6'&4'*' i 1,0*u3 + 3, ,+'3 -2-'n* , 126* 0&'3u,* un .3i6*'& +u 0&'0,&,*u3 C3'n.u*'&23, +,&' , 126* *&,n6-i6 P&2+u&,*u&ii 'n'&,3'. Pu*'- 0&'6u0un' + ,+'6* ,9'n* '+2n2-i+ 3' 0&2)u+' i3'9,3, 8n6 nu 6' +un2,*' un)' 6un* &',3i7,*'. III 9&u0 $ h2&-2nii 0'0*i)i+i, 1,+*2&ii )' +&'*'&' i 6u.6*,n ' 8n&u)i*'. 9in acest grup unele preparate se olosesc rar )n tratament de ctre andrologi- endocrinologi- hematologiginecologi. "antitatea acestor preparate olosite )n tratament anual este mic. IV 9&u0 % H2&-2nii ,n*,92ni*i i -2)u3,*2&i @inhi.i*2&i )' ,&2-,*'7 i -2)u3,*2&i ,i &'+'0*2&i32& )' '6*&29'ni 6'3'+*i4i/. Din cele 51 de orme )nregistrate 3' de orme- )i aparin aceleai companii SRL F;alHan PharmaceuticalsG V 9&u0 % Su.6*,n' ,n*i'6*&29'ni+' i ,9'ni +,&' -2)i1i+ 1un+i, -i26*,*in'i. Unicul productor care are produse )nregistrate este tot ;alHan Pharmaceuticals.

5'

La 9&u0u3 VI 2 produse ce pro#oac cretere arti icial a absorbiei- transportului sau eliberrii de o=igen dup datele (* nu sunt )nregistrate. &u0 VII / Stimulente nonspeci ice i speci ice- preparate care se olosesc )n aneste&iologie i reanimatologie sunt )nregistrate 2' de orme dintre care un preparat sub 3 orme 4productorul autohton .armaco S(6- )n rest sunt ale productorilor din strintate. (nali&?nd cele e=puse mai sus- am decis de a in#ita )n audieri specialiti din domeniile sntii- care- dac chiar i rar olosesc unele preparate din aceste grupuri- pentru a solicita prerea dumnealor i totodat de apreciat care preparate sunt necesare )n procesul de tratament al pacienilor. L, 31 2+*2-.&i' 2012 ,u ,4u* 32+ ,u)i'&i3' &'0&'7'n*,ni32& *u*u&2& 60'+i,3i *i32& +,&' 12326'6+ )n procesul de tratament unele preparate din lista preparatelor descrise mai sus. (u ost pre&eni@ dl *oraru Bihon doctor con ereniar la ciclul armacoterapic al "atedrei de cardiologie al :S*. M1. BestemieanuG- armacolog clinician- specialist (B+- dl pro esor .riptu / e ul catedrei de ginecologie la Spitalul nr. 1- dl pro esor *oin / directorul "entrului de reproducere- dl pro esor Rotaru *arin / e ul catedrei de ginecologie- dna pro esor <lga "ernichi / e a catedrei de ginecologie- #ice rector la :S*.- dl pro esor *ihai Popo#/ con ereniar la catedra (nesteologie i Reanimare- dna doctor )n medicin 9ora ;olun / e a secie de chimioterapie- dna Aaibu 1atalia / e a seciei de endocrinologie de la Spitalul "linic Republican. Printr/o discuie tele onic a ost consultat dl pro esor (. Banase / e ul catedrei urologie i ne rologie a con irmat c )n urologie i ne rologie aceste preparate nu se olosesc. (nali&?nd cu cei pre&eni lista acestor medicamente- pe grupe- dup cum au ost descrise mai sus s/a solicitat ca din *rupul F s ie )nregistrate doar 2 preparate Androgel i %efido. Botodat- au solicitat c aceste preparate s ie de calitate ale productorilor din ;elgia i Aermania- lu?nd )n considerare c #olumul necesar nu e mare. ,n inal- toi au c&ut de acord c restul preparatelor trebuie inter&ise at?t producerea- c?t i comerciali&area. 9in *rupul FFF, toi au e=pus prerea c unele din aceste medicamente sunt necesare )n circuitul terapeutic- )ns doar acele preparate care sunt produse de irme cu e=perien i care garantea& e icacitatea preparatului. ,nlocuirea preparatelor de import- cu preparate care se produc prin subsoluri duce la ine icien i cheltuieli mult mai mari. ,n aa mod- su er pacienii i statul pierde mult mai mult. 9l pro esor .riptu a remarcat@ Mdac este posibil preparatele care se olosesc la reproducere s ie stabilit un pre i=- r mari adaosuri- deoarece acestea i aa sunt oarte scumpe i maEoritatea emeilor le procur din Rom?nia- unde sunt mult mai ie tine- deoarece au un pre i=- r mari adaosuri comerciale.G

50

(nali&?nd lista cu medicamente din *rupul FG prima )ntrebare care a ost pus- de ctre cei pre&eni 'um se produc n .epublica Moldova atia hormoni i mai ales, 5omo imed B http:**;;;+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/C Specialitii din domeniul ginecologiei au remarcat c preparatul >omo ifen se olosete oarte rar- )ns i )n aceste ca&uri se utili&ea& >omo ifenum produs )n :ngaria. Repre&entantul +nstitutului <ncologic ne/a in ormat- p&'0,&,*u3 5omo imed, 0&2)u6 )' 0&2)u+*2&u3 ,u*2h*2n ",3H,n Ph,&-,+'u*i+,36, +')',7 +,3i*,*i4 1, )' 5omo ifenum )in Un9,&i,, -2*i4 0'n*&u +,&' 0,+i'nii, +&2&, 3i 6' 0&'6+&i' 0'n*&u *&,*,-'n* u&-*2&u3 +i+3u, &'1u7 5omo imed i 8i 0&2+u& )' 6in' 6***2& 5omo ifenum. '1ii +,*')&'32& )' 9in'+2329i' ,u +2n6*,*,* + 8n 3i6*, 0&'7'n*,* )' AM 3i06'6+ 0&'0,&,*' +,&' 6' 12326'6+ 8n RM, )'i ,+'6*', 6un* 8n&'9i6*&,*', )in 60u6'3' 32&. 0e ce .+ a prezentat o list incomplet, nu se tie. http:**;;;+trilulilu+ro*muzica/instrumentala*raportul/comisiei/de/ancheta/cu/privire/la/ e amina/(@ R'0&'7'n*,nii In6*i*u*u3ui On+2329i+ ,u 0u6 8n )i6+u i' i 0&2.3'-, +u 6i*u, i, 0&'0,&,*'32& )in ,+',6* 9&u0 +u- ,& 1i An,6*,723 i Li*&2723, +,&' 6' ,)-ini6*&',7 3, *&,*,-'n*u3 +,n+'&u3ui. !n u3*i-ii ,ni In6*i*u*u3 On+2329i+ i 6' 3i4&',7 An,6*,723 i Li*&2723, 0&2)u6 ,u*2h*2n. C2-0,&An) '1'+*u3 *&,*,-'n*u3ui +u ,+'6*' 2 0&'0,&,*', )i1'&'n, ' -,&'. IP2,*' An,6*,723u3 i Li*&2723u3 )' i-02&* 6un* -,i 6+u-0' )'+A* Li*&2723u-u3 i An,6*,723u3 ,u*2h*2n, ),& '6*' 42&., )' *&,*,&', 0,+i'n i32& +u +,n+'& i 0&'u3 nu ,& *&'.ui 6 0&'4,3'7' ,6u0&, +,3i*ii.J Bot repre&entanii +nstitutului <ncologic- ne/au comunicat c )n secia hematologie pentru copii ,u ,4u* 32+ &',+ii ,)4'&6' 9&,4' 3, 3 +20ii )in =, 3, +,&' 6%,u ,)-ini6*&,* M'*2*&'>,*u3. Repre&entanii din domeniul ginecologiei ne/au in ormat c au probleme i cu D itocina care se li#rea& )n staionare. Licitaia au c?tigat/o cei care au propus un pre mai mic- )ns acest preparat nu are niciun e ect )n tratament. http@PPIII.trilulilu.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/11

58

)%e parcursul anului &6!& mai multe centre perinatale din ar au constatat i au informat 4omisia de obstetric i ginecologie a +' despre ineficacitatea medicamentului 3 itocin, produs de firma FSishuiG din "hina. 'ituaia creat provoac dificulti ma(ore n acordarea asistenei obstetrical2 ginecologice urgente, ndeosebi n cazurile de hemoragie uterin, ceea ce ulterior creeaz situaii de pro imitate de deces matern. 0rept urmare, colaboratorii instituiilor obstetricale snt nevoii s procure neoficial, din farmaciile comerciale, medicamentul 3 itocin, produs )*edeon -ichter pentru utilizare n activitatea clinic cotidian, ceea ce este inadmisibil i contravine principiilor de acordare a asistenei medicale n cadrul asigurrilor medicale obligatorii. -eieind din cele e puse, insistm s utilizm n anul &6!E, precum i n continuare n asistena obstetrical ginecologic din ar, preparatul 3 itocin produs de compania ungar )*edeon -ichter unicul preparat efectiv la moment n situaii clinice de hemoragie i distocii uterine. i repre&entanii +nstitutului <ncologic susin c s/au adresat la (* re eritor la >omo imed i au solicitat s li se li#re&e >omo ifen- )ns tot au primit re u& din moti#ul preului. http@PPIII.trilulilu.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/12 L, 9&u0u3 D )in 3i6* $ 6u.6*,n' ,n*i'6*&29'ni+' *2 i '1ii +,*')&'32& ,u 623i+i*,* nu-,i C3,6*i.'9U*, )'2,&'+' *2,*' +'3'3,3*' 12&-' 6un* )' 2 +,3i*,*' C2,6 i nu ,&' &26* )' +h'3*ui* .,nii 0u.3i+i. L, 9&u0u3 = )in 3i6*, 4i7,* $ 6*i-u3'n*'3' n2n 60'+i1i+' i 60'+i1i+', &'0&'7'n*,n ii +,*')&'i )' ,n'6*'7i2329i' i &',ni-,*2329i' n'%,u in12&-,* + *2,*' 0&'0,&,*'3' 68n* n'+'6,&', 8n6 , &'-,&+,* + 0&'0,&,*'3' )in ,+'6* 9&u0 6 1i' ,)-ini6*&,*' 6*&i+* 8n +2n)iii 60i*,3i+'*i, 1& &',3i7,&', 32& 0&in &''3'3' )' 1,&-,+ii. Au -'ni2n,* 1,0*u3 + 8n u3*i-u3 *i-0 F'n*,ni3u3 3i4&,* 8n 60i*,3' '6*' nu-,i )' un 6i-03u 0&2)u+*2& )in U+&,in, i ,u )i60&u* 0&2)u+*2&ii 'u&20'ni. Boi au remarcat c antibioticele care se li#rea& acum )n spitale )n urma a a &iselor licitaii sunt de o calitate oarte i oarte )ndoielnic. http@PPIII.trilulilu.roPmu&ica/instrumentalaPraportul/comisiei/de/ancheta/cu/pri#ire/la/ e=amina/13 < alt problem discutat a ost )n pri#ina medicamentelor din grupul contracepti#elor.

5!

S/a solicitat ca aceste preparate s ie eliberate numai la prescripia medicilor i nu cui dorete. ,n ca&ul c?nd sunt olosite la indicaia medicului- aceste preparate produc complicaii i reacii oarte rar- practic ca oriice preparat medicamentos. !n +2n+3u7i', *2i ,u 623i+i*,* + 0' 0i,, 1,&-,+'u*i+ )in RM 6 1i' 03,6,*' 0&'0,&,*' +u 2 .i2)i602ni.i3i*,*' .un, + 020u3,i, 8n 021i), 1,0*u3ui + ' 6&,+, ),& ' i .23n,4 i +An) 6' *&,*',7 +u -')i+,-'n*' )' +,3i*,*' 0&2,6* )'4in' i -,i .23n,4 i -,i 6&,+. T2*2),*, ,u -'ni2n,* + i )2+*2&ii 6un* 0ui 8n*&%2 6i*u,i' nu 0&', .un ,*A* 8n 1,, 0,+i'ni32&, +A* i 8n 1,, 3'9ii. Ni-'ni )in +'i +' 0&2+u& 3, 3i+i*,ii 0&'0,&,*' )' +,3i*,*' 0&2,6* nu &60un) 8n 1,, 3'9ii i ni+i nu i%,u ,*i*u)in' +2&'+* +An) 6un* 6'6i7, i )'60&' &',+ ii ,)4'&6', 6,u +2-03i+,ii. h**05<<SSS.*&i3u3i3u.&2<-u7i+,%in6*&u-'n*,3,<&,02&*u3%+2-i6i'i%)'%,n+h'*,%+u%0&i4i&'%3,% '>,-in,%1: O ,3* 623i+i*,&' , 126* + *2,*' ,+'6*' 0&'0,&,*' )in 3i6*, 0&'7'n*,* +u = 9&u0u&i, 0'n*&u , )i-inu, &i6+u3, 6 1i' i-02&*,* 3, 623i+i*,&', 62+i'*i32& 0&21'6i2n,3' )' 60'+i,3i*,*' +*&' MS i nu-,i ,02i 6 1i' i-02&*,*' i ni+i)'+u- 6 nu 6' 0'&-i* 0&2)u+'&', 32& 3, n2i 8n RM. 2.=. ACHI#III PU"LICE La solicitarea "omisiei- (* a pre&entat documentele licitaiilor e ectuate )n perioada anilor 2$$0 2 2$11- )n numr de 2!8 de licitaii- pe suport electronic. +n ormaia primit a ost pre&entat neordonat- actele sistemati&ate haotic- in ormaii dublate- ile/uri incorect arhi#ate care nu puteau i deschise. (nali&?nd i e=amin?nd toate licitaiile posibile- presupunem c maEoritatea dintre ele au ost e ectuate cu scopul de a bi a c au ost des urate- )n scopul mimrii e=ecutrii legislaiei. ,n realitate lucrurile sunt alt el. Boi agenii economici depuneau actele cu 1$ / 15 minute )nainte de deschiderea licitaiei din moti#e de securitate. ,n cadrul audierilor toi agenii economici s/au re#oltat de aptul c dup deschiderea plicurilor i dup ce se cunoteau toate o ertele- nu este clar din ce moti# se anula licita iaaceasta e#ident iind o )nclcare a legislaiei. ,n aa mod- o licitaie anunat i publicat )n ;(P 4;uletinul (chi&iiilor Publice6 putea s dure&e i p?n la ' luni- )n po ida aptului c se solicitau produse armaceutice i para armaceutice #itale pentru pacieni. (u e=istat i situaii c?nd licitaiile se des urau )n a

'$

doua Eumtate a lunii decembrie anul curent sau chiar la )nceputul anului curent pentru necesitile spitaliceti pe anul trecut. 9in cele 2!8 de licitaii pre&entate de (* comisiei i anali&ate de noi- # pre&entm c?te#a@ /icitaia nr. !"&H86I din 6I.6J.&66I, )n solicitrile (*- la punctele 8- !- 1$ se solicit 2 "mnui chirurgicale nesterile din late fr pudr, )n #olum total de 321!88$ de mnui. 3ste straniu c solicitarea #ine de la (*- organul de stat care trebuie s cunoasc clasi icarea mnuilor. *nuile chirurgicale pot i doar sterile i destinaia lor direct este pentru inter#eniile chirurgicale. *nui chirurgicale nesterile- nu e=ist nici )ntr/un stat european. "ele nesterile nu sunt chirurgicale- ci sunt destinate in#estigaiilor i unor proceduri e ectuate at?t de medici- c?t i de asisteni medicali. *oti#ul este c mnuilor chirurgicale- la introducerea )n ar- li se aplic eronat codul tari ar 4$15 cu cota de B%( 8S cu toate c urmau a aplica codul tari ar 3!2' unde cota B%( constituie 2$ S diminu?nd )n aa mod B%( la 12S. (ceeai situaie iind stabilit i )n ca&ul calculrii ta=ei #amale unde la codul tari ar 3!2' este '-5S din #aloarea mr urilor importate)ns angaEaii Ser#iciului %amal aplic acelai cod tari ar 4$15 unde ta=a #amal constituie 5Sast el preEudiciind bugetul statului cu sume enorme de bani. Pe acest moti# au ost sesi&ate organele competente pentru a in#estiga aceste apte- care uncionea& de ani de &ile. ,n re&ultat Procuratura (nticorupie a dispus pornirea urmririi penale )n temeiul art. 32! alin. 426 lit. b6 "od penal- pe aptul )ndeplinirii necorespun&toare a obligaiunilor de ser#iciu de ctre angaEaii Ser#iciului %amal ca re&ultat al unei atitudini negliEente i necontiincioase at de ele- care )n perioada anilor 2$$0/2$12 incorect au calculat B%( la importul de mnui pentru e=aminare nesterile. / < alt- 3i+i*,i' n&. 11D1 )in 2D.11.200;. (gentul economic F;ecorG SRL a c?tigat la po&iia nr. 33 ce se re er la medicamentul sol. Lincomicin 3$S / 1.$ ml. CA*i9An) 3i+i*,i,, ,9'n*u3 '+2n2-i+, 0'6*' 3 3uni, 1& , 3i4&, -')i+,-'n*u3, '>0')i,7 2 6+&i62,&' +*&' AM 0' ;.03.2010 0&in +,&' +2-uni+ +, &'1u7 6 3i4&'7' 0&'0,&,*u3 0' -2*i4u3 26+i3&ii n'1,42&,.i3 , +u&6u3ui 4,3u*,&. ,n loc s ie sancionat agentul economic- (genia *edicamentului- )n &iua licitaiei 2 1E -,&*i' 2010- peste 4 luni con orm drii de seam- ,n,3i7',7 2 6+&i62,&' )in 4ii*2&- din 24.$3.2$1$- )n care agentul economic in ormea& c are posibilitatea de a/i onora obligaiile contractuale. Bot )n aceast dare de seam e stipulat c a par#enit 2 ,3* 6+&i62,&' )in 4ii*2& ),*,* +u 7iu, )' 0=.0:. 2010, prin care in ormea& c preparatul , 126* 6u0u6 0&2+')u&ii )' 4-ui&' 8n

'1

),*, )' 0=.0:.2010 i pe data de 0B.0:.2010 #a i depus la Laboratorul pentru "ontrolul "alitii *edicamentului. Reiese c la momentul c?tigrii licitaiei nr. 1151P$! )in 2D.11.200;, ,9'n*u3 '+2n2-i+ I"'+2&J SRL nu )i60un', )' 0&'0,&,*, pentru c ,.i, 0' 0=.0:.2010 , 126* 4-ui*- iar moti#ul in#ocat cu pri#ire la oscilaia cursului #alutar a ost unul absurd. Bot la aceast licitaie la care c?tigtor la 1' po&iii din 34 a ost desemnat distribuitorul F9istrimedG SRL. Li+i*,i, n&. 131=<11 , ,4u* 32+ 3, 2E.0B.2011, 8n6 *'&-'nu3 )' 4,3,.i3i*,*' , 21'&*'32& , 126* 0&'3un9i* 0An 3, 0;.12.2011 0&in 6+&i62,&', n&. 01%02<3==D )in 2D.11.11. LuAn) 8n +2n6i)'&,&' 1,0*u3 + 0' 0,&+u&6u3 ,+*i4i*ii C2-i6i'i 6%,u ,)&'6,* -,i -u3*' -,-' +u +20ii in*'&n,i 3, In6*i*u*u3 On+2329i+ +u )i,9n27, )' 3'u+'-i', 8n 03An9'&i3' 32& ,u in42+,* 1,0*u3 + 0&2+u& 0&'0,&,*u3 M'*2*&'>,*, )'2,&'+' In6*i*u*u3 On+2329i+, nu )i60un' )' ,+'6* 0&'0,&,*, ,- ,n,3i7,* 027iii3' 2E, 2=, 2B, 2; )in ,+',6* 3i6* , +A*i9*2&i32& )' 3, 3i+i*,i'. M'*2*&'>,* 6u. 12&- )' +2-0&i-,*', 3i+i*,i, +A*i9,* 3, 2E.0B.2011. !n6 &'7u3*,*u3 ,n,3i7'32& )' 3, 3,.2&,*2&u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui )'60&' +,3i*,*', ,*A* , -,*'&i'i 0&i-', +A* i 0,6*i3'32& , 126* '3i.'&,* *2+-,i 0' 21.02.2012 0'6*' : 3uni. D'+i 3, 3i+i*,i' ,u 0,&*i+i0,* 1& , )'in' +'&*i1i+,* )' +,3i*,*' ,*A* , -,*'&i'i 0&i-', +A* i , +2-0&i-,*'32&. T2*2),*, ' 6*&,niu + 8n ,+'',i 7i, i-')i,*, , 126* ,*'6*,* ,*A* +,3i*,*', -,*'&i'i 0&i-' @3D01D i 3D01:/, +A* i , +2-0&i-,*'32&. N',4An) ,+'6*' ,+*' 8n ),*, )' 2D.0B.2011, +u *2,*' + 8n +'&in'3' A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui '&,u 623i+i*,*', A9'ni, M')i+,-'n*u3ui 0'&-i*' 0,&*i+i0,&', 3, 3i+i*,i' i )'6'-n',7 )&'0* +A *i9*2& *2+-,i ,+',6* 1i&-. Si*u,i, ' i -,i 9&,4 0&i4in) M'*2*&'>,*u3 6u. 12&- )' 623u i' inC'+*,.i3 $ 1 -3 $ 10 -9, D -3 % D0 -9 i D -3 $ D00 -9. An,3i7An) ),*'3' 0,&4'ni*' )' 3, A9'ni, M')i+,-'n*u3ui 0u*'- +2n6*,*, + +'&'&', +*&' 3,.2&,*2&u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui )' *'6*,&' , -,*'&i'i 0&i-' @11;=D +u 6'&i, 022;D, 0&2)u+*2& Xi,912n 2*2 Ch'-i+,3 C2. L*)/ , 126* )'0u6 0' ),*, )' 1D.0D.2012 0'6*' B 3uni, i,& 0'n*&u 0&'0,&,*u3 0&20&iu%7i6 )' 10 -9 $ 1,0 3, 2D.0D.2012 i '3i.'&,* +'&*i1i+,* 0' 12.0E.2012 0'6*' 2 3uni, 0' +An) 0'n*&u -,*'&i, 0&i- +'&*i1i+,*u3 )' *'6*,&' nu , 126* '3i.'&,*. ,n conclu&ie- constatm c irma F9istrimedG SRL a participat la licitaia nr. 1310P11 din 2'.$8.2$11 i- a ost admis de ctre (genia *edicamentului cu preparate de la productorul F;alHan PharmaceuticalsG- care )n realitate erau ine=istente- chiar i materia prim. susinerea celor in#ocate- aducem urmtoarele argumente@ ,n

'2

% P&i-, 623i+i*,&' +*&' 3,.2&,*2&u3 AM )' *'6*,&' , -,*'&i'i 0&i-' , 126* 8n,in*,* 0' 1=.11.2011 +u 2 6'&ii XCS ED2B; $ 2D )' 3, 0&2)u+*2&u3 I11'+* Ch'-0h,& C2. L*) i &'7u3*,*u3 , 126* '3i.'&,* 0' 21.02.2012 i , 2 6'&i' 022E0, 0&2)u+*2& Xi,912n -,*'&i'i 0&i-' i 0&2)u6u3ui 1ini* ,u 126* '3i.'&,*' 0'n*&u 12&-, 8n +2-0&i-,*'. % O ,3* +'&'&' 0'n*&u *'6*,&', -,*'&i'i 0&i-' +u 6'&i, n&. 022;D, 0&2)u+*2& Xi,912n 2*2 Ch'-i+,3 C2. L*) , 126* )'0u6 *2+-,i 3, 1D.0D.2012, 8n6, 6u.3ini'7, 0'n*&u 0&'0,&,*u3 1ini* ,u 126* )'0u6' 3, 02.02.2012, 30.02.2012, 20.01.2012. % R'i'6' + +'&'&', )' *'6*,&' 3, 3,.2&,*2&u3 A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui 0'n*&u 0&2)u6u3 1ini* , 126* )'0u6 8n,in*', +'&'&ii )' *'6*,&' , -,*'&i'i 0&i-'. % C'&*i1i+,*u3 )' *'6*,&' , -,*'&i'i 0&i-' )' +*&' 3,.2&,*2&u3 A9'n i'i M')i+,-'n*u3ui , 126* '3i.'&,* 3, 12.0E 2012 i 8n ,+'',i 7i i , 0&2)u6u3ui 1ini*. C'4, )u.i26, 8n6 6 0&'6u0un'- + ,, *&'.ui, 6 1i' 1+u* )' +*&' +'i )' 3, A9'n i, M')i+,-'n*u3ui. (adar )n temeiul celor e=puse mai sus- reiese c PDi6*&i-')J SRL , 0,&*i+i0,* 3, 3i+i*,i, n&. 131=<11 )in 2E.0B.2012 +u 0&2)u6'3' P",3H,n Ph,&-,+'u*i+,36J SRL +,&' nu )i60un', ni+i )' -,*'&i' 0&i-, ni+i )' 0&'0,&,*' i , +A*i9,* 3i+i*,i,. Din ,+'6* -2*i4, 0' 0,&+u&6u3 3uni32& 6'0*'-.&i' 2011 0An 8n iuni' 2012% 0&'0,&,*u3 M'*2*&'>,* nu , 126* 3i4&,* +*&' In6*i*u*u3 On+2329i+ i 0&in ii ,+'6*2& +20ii ,u 0&2+u&,* -')i+,-'n*' 0' .,nii 0&20&ii 0'n*&u , 6' *&,*,. !n ,, -2), 6%,u ,)-i6 ,+*' )' +2&u0i' 0&in -i-,&', *&,n60,&'n'i 3, ,+',6* 3i+i*,i' 3, +,&' +A*i9*2&u3 6' +un2*', 8n,in*' )' ,nun,&', 3i+i*,i'i. A+u- 4 0&'7'n*- un,, i +', -,i 6i-03 )' '>0u6, )in 3i+i*, ii3' +,&' +2n1i&- I9&iC, 602&i* , AM i MSJ 1, )' +'*'nii .23n,4i. Li+i*,i, n&. 120<10 )in 23.02.2010, 0u.3i+,* 8n "AP n&. :%10 )in 22.01.10 $ )privind achiziionarea medicamentelor specifice conform necesitilor F+'% Fnstitutul 3ncologic pentru anul &6!6. (rgumentarea desemnrii c?tigtorului@ Lipsa de medicamente la +nstitutul <ncologic o con irm i (genia *edicamentelor )n darea de seam a grupului de lucru- cite&@ )la poziiile !, &, ", 7, H, J, !6, !!, !K, !7 i !H, lu,nd n considerare faptul c a fost singura ofert, s2a hotr,t de a accepta oferta operatorilor economici )0ita ;st 1arm '-/ i )/ismedfarm'-/ av,nd n vedere situa ia critic de la F+'% Fnstitutul 3ncologic, unde lipsesc stocuri la ma(oritatea medicamentelor #scrisoarea nr. 6!2H8!KK din 6&.6E.&6!6$ i unde ma(oritatea produselor sunt nregistrate de 2*2 Ch'-i+,3 C2. L*) i +'&*i1i+,*u3 , 126* '3i.'&,* *2* 3, 21.02,2012. A+'6*' +'&*i1i+,*' ,3'

'3

un singur productor. (st el de moti#aii au ost )nt?lnite- c?nd era ne#oie s c?tige un agent economic sau altul. Li+i*,i, 11D1<0; $ 2D.11.200;. "on orm drii de seam- licitaia a ost anulat )nc din 22.$!.2$$!- deci- pentru o perioad de 3 luni. 9rept moti# (genia *edicamentului aduce scrisori din 22.0;.0;, 2B.0;.0;, 1E.10.0;, 1;.10.0;, 20.11.0; precum c au ost aduse modi icri )n documentele de la licitaie. (nali&?nd data e=pedierii scrisorilor- la iecare sptm?n- se impune )ntrebarea care a ost moti#ul s modi ici at?t de des actele solicitate la licitaie. La alineatul modalitatea e#alurii o ertelor e stipulat@ Fla medicamentele la care nu au par#enit nici o o ert ce asigur cerinele A*P- e#aluarea #a i acceptat la o ertele cu cel mai mic pre r B%(. 9ac anali&m datele- atunci &'i'6' + ),+ nu ,4'- ni+i2 21'&* )' +,3i*,*', 0&2+u&+' '6*', 0&in+i0,3u3 ' 6 0&2+u&-, 6 ,4'-R ;anii publici nu sunt ai notri- sntatea cui#a nu ne interesea&- principalul e s a#em. "on#ingtor a ost moti#at i procurarea medicamentelor la un pre maEorat prin@ 1. oscilarea cursului #alutarN 2. Fsuntem )n data de 24 decembrie i pentru )nceput de an 2$1$ +*SP necesit a i asigurate cu medicamente.G Li+i*,i, n&. 12=1<0; )in 1.12.200;. (u ost deschise plicurile a 0 ageni economici- 8n 021i), 1,0*u3ui + -26*&'3' ,u 126* 0&'7'n*,*' )' 2 1i&-' 49ac Spectro *ed SRL i ;elius SRL6 i ambele cu garania bancar nu )n regul. Studiind tabelul documentelor obligatorii pre&entate de operatorii economici pentru licitaie obser#m c aceste 2 1i&-' nu ,u 0&'7'n*,* ni+i +'&*i1i+,* 0&2)u+*2&. !n &'7u3*,*, ,4'- E 027iii )' 4,++in' 3, +'3 -,i -i+ 0&' i *2*2),* )' +', -,i 0&2,6* +,3i*,*'. ,n po ida aptului c ,u 126* 0&20u6' 4,++inu&i )' +,3i*,*' 6u0'&i2,&, )' 3, 1i&-' +u &'nu-' -2n)i,3 i 3, un 0&' &'72n,.i3, ,- 0&2+u&,* 4,++in' 0'n*&u +20ii )' 2 +,3i*,*' 0&2,6*. I,* )' ,i+i i -2*i4'3' *u*u&2& +2-03i+,ii32&, un'3' +u )'+'6u3 , +20ii32& )u0 4,++in,&'. D' ,i+i ,0,&' i 1&i+, 0&ini32& )' , 4,++in, +20iii. Li+i*,i, n&. 1BDE )in 0=.12.200E 0&i4in) ,+hi7ii2n,&', 'n)20&2*'7'32&. MP, 1,0* +,&' ' 2 8n+3+,&' 9&,4, i,& 1i&-, "'3iu6 SRL ni+i +'&*i1i+,*u3 )' 2&i9in' , 0&2)u6u3ui )' 3,

'4

(nali&?nd aceast licitaie- dar i licitaiile de p?n )n 2$11- "omisia a constatat aptul c din ondurile "1(* se aloc sume mari de bani pentru procurarea prote&elor de old. in?nd cont i de aptul c deputaii- )n special medicii- la )nt?lnirile cu cetenii- deseori s)nt rugai s inter#in pentru urgentarea inter#eniei chirurgicale de genul artroplastiei- "omisia a luat deci&ia de a solicita de la *inisterul Sntii i totodat de la +*SP de pro il numrul de inter#en ii chirurgicale- artroplastii de old- e ectuate )n anii 2$$0 2 2$11- achitate din bugetul de stat. E6*' )' -'ni2n,* + 0,+i'nii n'%,u in12&-,* + -,C2&i*,*', 68n* in+3ui 8n 3i6*, )' ,*'0*,&', 0'n*&u 2 0'&i2,) )' 3, 3 3, D ,ni. Boate )ntrebrile au aprut la momentul c?nd am primit rspunsurile la demersurile "omisiei de la *S i de la +*SP unde au ost e ectuate ast el de operaii. "on orm datelor *S@ T,.'3u3 n&. 1
D'nu-i&', in6*i*ui'i Spitalul "linic de Braumatologie i 143 143 233 222 2'1 313 314 314 35' 3'0 <rtopedie "entrul 1aional tiini ico/practic de *edicin de :rgen Spitalul / / 2'$ !8 2'$ 25' 223 25' 223 25' 200= contractat reali&at 200B contractat reali&at 200; contractat reali&at 2010 contractat reali&at 2011 contractat reali&at

"linic / / 3$ / 3 / 2$ 3$ / ' 2! / 5$ 3$ / 11 3$ / / 3$ '5 / 1:3 / 1:3 / D23 / 323 / D=1 / DDD / ED0 / D=B 3$ =3= / 3$ '5 3$ ==3

*unicipal ;li S.". F;alcombe SRL Aala=iaG Spitalul +nternaional *edparH SRL FAhi elmi=G A5nesourse TOTAL

(adar- pe parcursul acestor 5 ani s/au e ectuat 2302 de artroplastii de old achitate din bugetul "1(*. T,.'3u3 n&. 2 $ S0i*,3u3 C3ini+ R'0u.3i+,n )' T&,u-,*2329i' i O&*20')i' (nul 200= 200B 200; 2010 2011 (rtroplastii de old achitate din bugetul centrali&at a *S 3B 2: 1 31: 3D:

'5

(nali&?nd i datele par#enite de la "entrul 1aional tiini ico/Practic de *edicin de :rgen- constatm urmtoarele@ T,.'3u3 n&. 3
1r. 1 2 3 5 D'nu-i&', 'n)20&2*'7'32& 3ndoprote& necimentat de old 3ndoprote& necimentat 200= 200B '$ 12 2 =: 200; 13$ 48 44 222 2010 8! 3$ '0 1BE 2011 13$ 84 52 2EE

bipolar de old 3ndoprote& monopolar de old T2*,3

Putem constata c sumar- pe parcursul anilor 2$$0/2$11- din articulaiile de old achi&iionate de stat '50 de articulaii nu au ost distribuite con orm destinaiei pentru tratamentul pacienilor- dar pur i simplu au disprut. (adar- banii au ost trans erai i pentru aceste '50 de endoprote&e. Pe acest moti# am decis s ne adresm cu un demers ctre Procuratura (nticorupie- care a dispus pornirea urmririi penale )n pri#ina actorilor de deci&ie ai Spitalului "linic de Braumatologie i <rtopedie din mun. "hiinu )n temeiul art. 1!1 alin. 456 "od penal 2 delapidarea a#erii strinecaracteri&at prin )nsuirea ilegal a bunurilor altei persoane- )ncredinate )n administrarea #ino#atului- s#?rit cu olosirea de ser#iciu- )n proporii deosebit de mari. Li+i*,i, n&. 1;:0<0B )in 02.12.200B. La aceast licitaie aceleai probleme cu nerespectarea legislaiei- con orm drii de seam@ 1/ A)-ii 3, 3i+i*,i' B ,9'ni '+2n2-i+i 1& +'&*i1i+,* )' +,3i*,*' )' 3, 0&2)u+*2& i 1& +'&*i1i+,* )' 8n&'9i6*&,&' 8n ,&, )' 2&i9in' 0'n*&u -')i+,-'n*' n'2-2329,*'. 26 L, -2),3i*,*', '4,3u&ii 21'&*'32& 3, 0+*. " $ 0'n*&u -')i+,-'n*'3' 3, +,&' nu , 0,&4'ni* ni+i2 21'&* +' ,6i9u& +'&in'3' trebuie- procurm ce este. La aceeai licitaie apar preparatele 44$ la numr6 ne)nregistrate )n Republica *oldo#a i se desemnea& c?tigtorii. Li+i*,i, n&. 103;<10 )in 12.10.2010. Licitaia la care (* admite preparatul generic "iproteron la un 0&' )' 3 2&i -,i -,&' )'+A* 0&'0,&,*u3 2&i9in,3 An)&2+u&, 1,0* +' +2n*&,4in' 0&'4')'&i32& L'9ii n&. 1:0;<1;;= 6i MP, '4,3u,&', 4, 1i ,++'0*,* )in 21'&*'3' 0&20u6' $ 3, +'3 -,i -i+ 0&' 1& TVA. (celai principiu- dac nu a#em ce

''

,nu-' ,&*. E ,3in. @:/, un)' '6*' 6*i0u3,* +, 0&'u3 -')i+,-'n*u3ui 9'n'&i+ nu 02,*' )'0i =DF )in 0&'u3 -')i+,-'n*u3ui 2&i9in,3. 2.B. COMPENSAREA MEDICAMENTELOR Lista medicamentelor compensate trebuie s specialitii principali de specialitate a *S. 9e 3 ori "omisia a solicitat lista medicamentelor compensate de la *S- procesele/ #erbale- drile de seam. P?n la urm au ost trimise nite liste neli&ibile .iind solicitate- repetat aa@ i nu am mai primit aceast in ormaie. (m anali&at numai actele care au ost pre&entate- )n orma )n care au ost pre&entate de ctre *S. (m solicitat i lista de medicamente compensate pentru anul 2$13. 9e c?te#a ori dl ministru ne/a promis c #a i pre&entat- moti#?nd c )nc se actuali&ea& cu recomandrile <*S- )ns la ultima )nt?lnire ne/a in ormat c nu au reuit s o actuali&e&e i rm?ne cea de anul trecut. ,n martie 2$11- <*S a publicat lista medicamentelor eseniale recomandate at?t pentru maturi- c?t i pentru copii 4ediia 106. (adar- cu R2 luni )nainte de a publica lista medicamentelor compensate- *S- )n con ormitate cu ordinul *S din 2'.$4.2$11 nr. 330P54/( (u e=istat toate posibilitile de a armoni&a aceast list cu recomandrile <*S. "?nd am comparat aceste liste cu lista recomandat de <*S- nici pe departe nu s/a respectat. Listele <*S s)nt di ereniate- medicamente pentru maturi i medicamente pentru copii ce nu e=ist )n lista *S. <*S ace aceast di ereniere pentru c )n ultimii ani se obser# tendina de a produce medicamentele pentru copii sub orm de bomboane- emulsii i di erite alte orme- pe care le accept copiii. < alt problem este i ordinea clasi icrii acestor medicamente@ dac <*S le clasi ic ca medicamente eseniale- atunci )n lista *S sunt medicamente compensateN deci- se las loc pentru a include oriice medicament dup dorin. *edicamentul esenial este un medicament de ba& )n tratamentul unei maladii- care- pe parcursul anilor- s/a do#edit a i e icient i poate i olosit )n di erite stadii ale unei i aceleiai maladii. P'n*&u +2-0,&,i', 6 3u- 9&u0u3 )' -')i+,-'n*' ,n*ihi0'&*'n6i4'. ie ormat con orm necesitilor programului naional- pentru iecare maladie )n parte- care p?n )n 2$12 era ormat de

'0

!n &'+2-,n)&i3' OMS 3, ,+'6* +2-0,&*i-'n* 3, 0,9. 20 6u. n&. 12.3 $ -')i+in, ,n*ihi0'&*'n6i4, 68n* &'+2-,n),*' 3 0&2)u6' -')i+,-'n*2,6', 0' +An) 8n 3i6*, MS 68n* in+3u6' :E )' 12&-' )' -')i+,-'n*'. !n 3i6*, -')i+,-'n*'32& +2-0'n6,*' &'+2-,n),* )' OMS, *2,*' )'nu-i&i3' )' -')i+,-'n*' 68n* 8n6+&i6' )u0 DCI, 0' +An) 8n 3i6*, MS )u0 )'nu-i&', +2-'&+i,3. i +An) ,n,3i7- ,+'6*' :E )' 12&-' 2.6'&4- + 6un* in+3u6' )in &i3' ,6i,*i+' 0&2)u6' )' ni*' 1i&-' +,&' nu )'in +'&*i1i+,* n,i2n,3. !n6, ),+ -,i '>+3u)'- i 0&'0,&,*'3' +,&' 6un* )in 9&u0, OTC 6,u 6u03i-'n*' ,3i-'n*,&', 6,u un'3' +hi,& )in 9&u0u3 0&2)u6'32& -')i+,-'n*2,6' 0' +,&' 0,+i'n ii 02* 6 3' 0&2+u&' i in)'0'n)'n*, ,*un+i 02,*' ,- ,4', nu-,i 0&2)u6' -')i+,-'n*2,6' +u 2 .i2)i602ni.i3i*,*' 12,&*' .un i ,+20'&i&', 32& ,& 1i -u3* -,i -,&'. Ni+i2 ,& 'u&20',n nu%i 0'&-i*' 6 0&2+u&' 0&'0,&,*' 1& MP EMA 6,u FDA, 0&'0,&,*' 1& 6*u)iu )' .i2'+hi4,3'n. S0'+i,3i*ii 32& *iu + ,6*1'3 )' 0&'0,&,*' i'1*in' 3, 0&i-, 4')'&' 2 6 )u+ 8n 1in,3 *&,*,-'n*u3 3, un +26* -u3* -,i -,&' )'+A* )in 0&i-, +An) 0&2+u& 0&'0,&,*' +'4, -,i 6+u-0', ),& )' +,3i*,*' i '1i+i'n*'. A+',6*, '6*' 6i*u,i, 3, +,0i*23u3 -')i+,-'n*' +2-0'n6,*'. S' 8n*2+-' *' 3i6*,, ),& nu 6' 8n*2+-'*' )' 2&i+in', )'2,&'+' 60'+i,3i*ii 0&in+i0,3i ,u 126* &')u i )' MS? nu 6' +un26+ -2*i4'3' *inui&ii ,+'6*2& 0&2+'6'%4'&.,3' i )&i32& )' 6',-, 8n 3i6* 6' in+3u) 0&'0,&,*' nu )' 0&i- n'+'6i*,*' i, *2*2),*, 0&'0,&,*'3' +' nu )'in ,+20'&i&', +u -')i+,-'n*' '6'ni,3' un'2&i ' i )' D0F. 2.;. PREUL Preurile la medicamente )n Republica *oldo#a se stabilesc )n con ormitate cu >otr?rea Au#ernului nr. '$3 din 2 iunie 1!!0 despre aprobarea Regulamentului pri#ind ormarea pre7urilor la medicamente 8i alte produse armaceutice 8i para armaceutice- )n #ederea e=ecutrii Legii nr.14$!/O+++ din 10 decembrie 1!!0 cu pri#ire la medicamente 8i Legii nr.145'/O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutic. (ctul normati# pre#ede ormarea preului prin aplicarea unui adaos comercial de p?n la 4$S din pre7ul de li#rare de la productorul autohton 4p?n la 15S pentru )ntreprinderile care import 8iPsau distribuie cu ridicata medicamente at?t de import- c?t 8i autohtone i p?n la 25S pentru armacii 8i pentru ilialele acestora6. Preurile medicamentelor )n R* sunt de c?te#a ori mai mari dec?t preurile/etalon internaionale. MP, 0&'0,&,*' +u 2 .i2)i602ni.i3i*,*' C2,6 6,u 1& ,+'6* 6*u)iu. i *2,*' ,6*', 8n 021i), 1,0*u3ui + MP, +i 02,*' nu-,i un +'&*i1i+,* 2,&'+,&'

'8

Problema preurilor ine de *S- care este organul naional ce le )nregistrea& )n "atalogul 1aional de Preuri. *S )nregistrea& deseori preuri la medicamente generice cu mult mai mari dec?t preurile produselor originale. 9rept e=emplu ser#ete "iproteronul- preparat generic care a ost )nregistrat la *S la un pre de R3 ori mai mare dec?t originalul. 9eseori )ns la licitaii se admit preuri de c?te#a ori mai mari dec?t preul )nregistrat )n "atalogul de preuri i acest lucru se ace cu acordul (*. ,n aceast ordine de idei- pre&entm c?te#a e=emple@ / La licitaia nr. 1310din 2$11 se solicit '$ de lacoane de (#astin. ,n "atalogul de preuri acest preparat )n 2$1$ a ost )nregistrat la suma de 1832$ lei per unitate- )n 2$$11 la 10325 lei- )ns la licitaie a c?tigat acest preparat la preul de 2353$ leideci cu R'$$$ lei mai mult dec?t )n "atalog. / / / / / (cet5l cistenum 2 )n "atalogul de preuri )nregistrat cu 2-3'!8 lei cu B%( la licita ie admis cu '-15 lei. (cidum olicum- )nregistrat cu $-$!4' lei cu B%(- la licitaie / cu $-2'0' lei. (tor#astinum 2 1$ mg )nregistrat cu 1-$5 le per pastil la licitaie 2 cu 2-3!0'0 lei. (tor#astinum 2 2$ mg )nregistrat 1-48 lei per pastil- la licitaie 2 cu 4-!0!533 lei. (&ithromuc5num 2 25$ mg- )nregistrat 1-!3'3 lei cu B%( la licitaie 2 cu 15-2283 lei per capsul. :na din problemele preurilor mari este c importatorul este i distribuitor i totodat deine reele de armacii 4%iname= 2 Reeua <rient- 9ita 3st .arm 2 reelele .armacia .amilieiN ;ecor/ reeaua 3lodia i alii6. 9eci una i aceeai persoan negocia& preul de import- distribuie )n reeaua proprie de armacii. ,n ast el de ca&uri discount/ul este egal cu &ero. Botodat aceast persoan nu este cointeresat )n negocierea cu productorul a unui pre mai redus. *oti#ul ca la #am este interesat ca )n in#oice s ie indicat un pre mai mare ca #enitul s ie mai mare c?nd se adaug cele 4$S- con orm legii. ,n iulie 2$12 a ost publicat un raport M(ccesibilitatea medicamentelor i e#aluarea sistemelor de calitate pentru prescrierea medicamentelor )n R*G- acest studiul a ost reali&at sub patronatul <*S. :nele dintre aceste date sunt preluate din raportul respecti#- con orm ane=e. 9up studierea acestei ane=e- putem conclu&iona c apro=imati# 3$S din medicamente particip i c?tig licitaiile cu un pre de c?te#a ori mai mare dec?t e preul )nregistrat )n "atalogul naional de preuri- pentru care poart rspundere angaEaii *S- (* care i des oar licitaiile.

'!

9in acest moti#- deseori la licitaii se propun medicamente neeseniale. (cest lucru a ost descris i )n raportul studiului e ectuat de <*S din 2$12- cite&@ )0eci "6,IJL din toate medicamentele n condiii de spitalizare, care au fost procurate n &6!! erau medicamente eseniale, pe c,nd K!,!L erau medicamente neeseniale. / un ,3* 0,&,)2> '6*' +, 3, 3i+i*,ii )'6'2&i +A*i9*2&u3 '6*' )'6'-n,* +'3 +,&' ,&' 0&'u&i )' 2 6,u +hi,& )' 3 2&i -,i -i+i )'+A* 8n C,*,329u3 n, i2n,3 )' 0&' u&i. A6*1'3 )' &')u+'&i , 0&'u&i32&, nu-,i 0'n*&u , +A*i9, 3i+i*,ii3', 0un' 6u. 6'-nu3 8n*&'.&ii +,3i*,*', ,+'6*2& -')i+,-'n*' i 0&'u3 &',3 , ,+'6*2& -')i+,-'n*'. / A*A* 3, 3i+i*,ii, +A* i 3, -')i+,-'n*'3' +2-0'n6,*' 6' 1,+' un 32..U 0u*'&ni+ )in 0,&*', +'32& +,&' ,u 2.3i9,i, )' , 6u0&,4'9h', i *2*2),* )' , +h'3*ui .,nii 0u.3i+i 0'n*&u 0&2+u&,&', -')i+,-'n*'32& '6'ni,3' i )' +,3i*,*' +u 2 .i2)i602ni.i3i*,*' .un. 3. CONCLU#II I RECOMANDRI 3.1. "<1"L:C++ ,n conte=tul celor e=puse i anali&ate )n cadrul audierilor repre&entanilor instituiilor medicale- productorilor- importatorilor i distribuitorilorarmaceutice- "omisia a aEuns la urmtoarele conclu&ii@ 1. Cu 0&i4i&' 3, 3'9i63,i, 8n 4i92,&' "adrul legal )n domeniul armaceutic nu corespunde necesitilor actuale. :nele pre#ederi din actele normati#e nu sunt aduse )n concordan cu pre#ederile legale- e=ecutarea legislaiei se ace cu mare )nt?r&iere- apt ce a#ori&ea& imposibilitatea de implementare a legii i de respectare a pre#ederilor legale 4un e=emplu clar )n acest sens sunt Legea nr.14$!/O+++ din 10 decembrie 1!!0- modi icat prin Legea nr. '$P2$11 la capitolul bioechi#alena medicamentelor genericeN Legea nr. 145'/ O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutic - modi icat prin Legea nr. 50P2$11. 2. P&2)u+'&'. P6*&,&'. Di6*&i.ui'. / 1u e=ist pre#ederi legale care ar stipula obligati#itatea ralierii productorilor autohtoni la standardele A*P. (ctualmente- toi productorii autohtoni- cu e=cepia a dou abrici- nu respect standardele i nu dein certi icate A*P- apt ce admite pe piaa preparate de o calitate dubioasN )n urma #i&itelor e ectuate la instituiile i companiile implicate )n procesul de abricare- depo&itare i control a produselor

0$

Lipsesc procesele standarde de operare- stabilite prin legislaie- care compun lanul medicamentului de la productor la consumatorul inalN

1u e=ist pre#ederi cu pri#ire la standardele A9P care s)nt obligatorii de respectat pentru pstrarea e icienei- ino ensi#itii i calitii medicamentelorN

/ /

1icio armacie e=istent )n R* nu deine certi icat APPN ,n conte=tul de lips a garantrii calitii la etapele descrise mai sus- celelalte pre#ederi- care presupun utili&area unui medicament considerat din start e icientde#in sterile i ine iciente- apt pe care realitatea )l con irm.

3=ist un numr mare de angrositi care nu sunt speciali&ai )ntr/un anumit domeniu terapeutic- )ns achi&iionea& medicamente comerciali&ate )n Republica *oldo#aast el este creat o situaie arti icial pentru (* )n ceea ce pri#ete controlul calitii sau dublarea testelor pentru aceleai medicamente.

Pe teritoriul Republicii *oldo#a se abric un numr impuntor i necontrolat de substane dopante cu grad mare de risc- acestea ne iind necesare )n scopuri de tratament dec?t )n uniti oarte miciN

3ste ine=plicabil aptul c #olumul de materie prim importat este mai mic dec?t #olumul preparatului init produs din aceast materie primN

1u e=ist cerin legal pentru autori&area persoanelor responsabile liceniate )n armacie la etapa de liceniere a acti#itii de producere i distribuire a preparatelor armaceutice.

3. !n&'9i6*&,&', / 1eacreditarea Laboratorului pentru controlul calitii medicamentelor de ctre instituia naional de resort- pe parcursul acti#itii sale 42$ de ani6- apt ce denot necorespunderea sa cu cerinele esenial necesare de testare a medicamentelornemai#orbind de standardele europeneN / Resurse umane insu iciente )n cadrul (* pentru asigurarea procesului de )nregistrare a produselor armaceutice )n termenii stabilii de legislaieN / "apacitatea tehnic actual a Laboratorului de testare a calitii produselor armaceutice nu este capabil s demonstre&e calitatea acestoraN

01

;ioechi#alena medicamentelor generice nu este e#aluat i nici solicitat de la productorii autohtoniN

3=ist presiuni din partea agenilor economici pentru )nregistrarea rapid a produselor armaceutice- apt con irmat prin a#ori&area e#ident a unor productori demonstrat prin di erena numrului de preparate )nregistrate de iecare )n parteN

Sunt )nregistrate preparate cu documentaie necorespun&toare 4dosare netraduse )n limba de stat6- cu in ormaie insu icient i incompletN

/ /

1u e=ist persoana responsabil de )nregistrare )n cadrul (*N 1u este e=clus actorul contactului direct dintre agenii economici i Laboratorul (*- ce duce la actori de corupie.

:. I-02&*u3 / "ea mai mare parte din materia prim medicamentoas i a produselor armaceutice i para armaceutice importate- introduse )n circuitul terapeutic s)nt abricate )n rile asiatice preparatele nedein?nd un certi icat de calitate atestat de un laborator credibil dintr/un stat :3N / "lasi icarea mr ii 4medicamentului6 la po&iia tari ar corect )n procedura de #muire i atribuire a codului #amal se ace cu gra#e )nclcri- admi?ndu/se schimbarea codul mar ar- clasi icarea di erit a unuia i aceluiai tip de preparatN / / Preul medicamentelor poate determina eliberarea autori&aiei de import- dac acesta este mai mare dec?t preul de )nregistrare- autori&aia de import nu se eliberea&N +mportul medicamentelor de la productorii deintori de certi icate A*P/ 3*( i .9(- are loc )n con ormitate cu regulile internaionale i )n sistemul "+P- atunci de la productorii ce nu dein A*P- transportarea medicamentelor la momentul importului nu este clar. D. C2n*&23u3 i +,3i*,*', / 1u e=ist inspectori su icieni pentru a e ectua controale regulate la toate etapele de #iaa a preparatelor medicamentoase i inspectori instruii periodic )n domeniile A*P- A9P- APPN / 1u e=ist )n legislaie p?rghii de a suspenda acti#itatea abriciiP depo&ituluiP armaciei dac la momentul inspeciei sunt depistate )nclcri gra#eN / Sistemul actual de control este nedurabil- pretinde e ectuarea controlului calitii printr/un numr oarte mare de teste- pe care Laboratorul naional- din cau&a

02

capacitii tehnice insu iciente- nu le poate reali&a e ectu?nd doar unele teste cu un impact dubios asupra calitiiN / 1u se solicit de ctre (* termenul de #alabilitate a materiei prime importate- ce pro#oac producerea unor medicamente cu o biodisponibilitate oarte redusN / Produsele contestate i re u&ate de a i aplicate de ctre doctori )n tratament nu sunt rechemate de pe pia ca i de ectuoaseN / 3=ist multiple ca&uri cu pri#ire la contestarea calitii unor medicamente- )ns despre atitudinea (* sau *S )n ast el de ca&uri nu se cunoate nimicN / / Lipsesc acti#itile ce ar rspunde la problemele de armaco#igilenN Lipsete mecanismul de conlucrare e icient medic 2 armacist- pentru satis acerea necesitailor indi#iduale de sntate ale pacientuluiN E. A+hi7iii3' 0u.3i+' i ,6i9u&,&', +u -')i+,-'n*' / / / "on lictele de interese )n cadrul (*- care este unicul organ responsabil pentru reglementarea i achi&iionarea medicamentelorN Licitaiile se organi&ea& cu mari )nt?r&ieri i deseori sunt am?nate sau chiar anulate din moti#e neobiecti#e i obscureN (genii economici care nu/i )ndeplinesc obligaiunile contractuale ca urmare a c?tigrii unei licitaii nu sunt penali&ai de ctre (* sau neadmii la licitaii pentru o anumit perioad- din contra sunt ca&uri oarte dese c?nd sunt desemnai c?tigtori pentru aceleai preparate neli#rate la timp sau delocN / / / 3ste o problem cronic- deoarece lipsa de preparate poart un caracter se&onier constantN ,nt?r&ieri i de iciene )n asigurarea i apro#i&ionarea instituiilor medicale cu produsele armaceutice i para armaceuticeN "1(* i *S nu are capacitatea de a acoperi )n totalmente cheltuieli pentru medicamentele eseniale i #itale- )ns achi&iionea& medicamente neeseniale )n scop de asigurare a unor #?n&ri anumitor ageni economiciN =. M')i+,-'n*'3' +2-0'n6,*' / / Lipsa total a prioriti&rii i a accesibilitii sporite a medicamentelor eseniale i #italeN Lipsa unei inanri su iciente i gestionarea ine icient a resurselor inanciare e=istente pentru acoperirea necesitilor cu medicamente esenialeN

03

/ /

1etransparena ormrii listelor medicamentelor compensate duce la neincluderea unor preparate eseniale con orm Programului naional de tratament a maladiilorN 1econcordana includerii )n lista medicamentelor compensate )n con ormitate cu recomandrile <*S- apt ce duce actul tratamentului la &ero.

B. P&'u&i3' / / / / "atalogul naional de preuri nu este reactuali&at- adaptat schimbrilorN 1u s)nt prioriti&ate produsele eseniale i #itale de celelalte produseN 1u se stimulea& cele no#ati#eN Sunt stabilite preurile i la preparatele <B" i suplimentelor alimentare- dei aceste preparate sunt impo&itate di erit i mai scump comparati# cu medicamenteleN / / Preurile sunt arti icial stabilite mai mari dec?t )n alte state- chiar i din :3N Se admit la licitaii preparate care sunt de 2 /3 ori mai mari dec?t )nregistrate )n "atalogul naional de preuriN / La licitaii unele preparate se admit cu preuri de 2/3 ori mai mic dec?t )n "atalogul 1aional de preuri- ce denot calitatea acestui produsN / Preuri mrite )n re&ultatul ca una i aceeai persoan este i importator i distribuitor i totodat reali&ea& mar a prin reelele sale de armaciiN / (capararea pieii armaceutice de c?te#a reele de armacii duce la )nelegeri de cartel i e oarte greu de redus preurile la ni#elul lor realN / (dmiterea )nregistrrii preparatelor generice la un pre de c?te#a ori mai mare dec?t originalul.

3.2. R3"<*(19TR+ ,n acest conte=t- "omisia recomand urmtoarele@ u4'&nu3ui5 / Pe termen scurt- s e ectue&e modi icarea i completarea de urgen a Legii nr. 14$!/ O+++ din 10 decembrie 1!!0 cu pri#ire la medicamente i a Legii nr. 145' / O++ din 25 mai 1!!3 cu pri#ire la acti#itatea armaceutic pentru a )nltura lacunele ce a#ori&ea& ilegalitiN

04

Pe termen lung- elaborarea unei legi/cadru pentru re ormarea domeniului sntiicare ar cuprinde toate etapele de la producere p?n la plasarea pe pia i consumpentru armoni&area legislaii la cerinele europene.

Legislaia cu pri#ire la #igilena con ormat cu legislaia :3N

armaceutic ar trebui s ie actuali&at i

1ecesitatea )ntocmirii de ctre *inisterul Sntii )n colaborare cu Ser#iciul %amal a unei liste care s ac di eren dintre medicamente- suplimente alimentare i preparate din grupul <B"- pentru a e#ita situaiile de ilegalitate )ntreprinse la #am prin procedura de modi icare a codului mar arN

(chi&iiile ar trebui s ie independente de (* pentru a e#ita con lictul de intereseprin crearea unei secii )n cadrul (geniei (chi&iii Publice cu specialiti din domeniul pentru achi&iionarea produselor utilaEului medicalN armaceutice- para armaceutice i

/ / /

+mplicarea i consultarea specialitilor din domeniul de pro il clinic la aprecierea produselor armaceutice- para armaceutice i utilaEului medicalN Rolul de coordonare i supra#eghere al (geniei (chi&iii Publice nu trebuie s de#in moti# de tergi#ersare a licitaiilorN Reglementarea )n legislaie a plani icrii licitaiilor pentru e ectuarea acestora )n anul curent pe anul #iitor- cu scopul de a e=clude e ectuarea licitaiilor la s ?rit de an pe anul curent.

Mini6*'&u3ui Sn*ii i A9'ni'i M')i+,-'n*u3ui5 / / +ntroducerea obligati#itii de acreditare a abricilor de producere a medicamentelor )n condiii A*PN +ntroducerea obligati#itii autori&rii acti#itii distribuitorilor de medicamente- )n con ormitate cu standardele A9P- pe o perioad limitat- cu posibilitatea de prelungire )n urma unei noi e#aluri i #eri icri a depo&ituluiN / / / / +ntroducerea obligati#itii de acreditare a armaciilor )n condiiile standardelor APPN +ntroducerea )n legislaie a obligati#itii angaErii )n iecare abric a unei persoane cali icate responsabile de producere i de calitatea medicamentelorN +nter&icerea posibilitii de abricare a medicamentelor de ctre persoane i&iceN +nter&icerea abricrii- utili&rii- transportri- achi&iionrii i #?n&rii pe teritoriul Republicii *oldo#a a substanelor dopante cu grad mare de riscN

05

+ntroducerea posibilitii de retragere a autori&aiei de distribuie )n ca&ul ne)ntrunirii condiiilor necesareN

(creditarea )n regim de urgen a Laboratorului (* de ctre unul din laboratoarele 3*(N

3ste de o importan deosebit s ie implementat sistemul de control al calit ii )n con ormitate cu cerinele A*PN

/ /

+ntroducerea obligatorie a studiilor de bioechi#alen pentru preparatele genericeN Respectarea cu strictee a termenului pentru )nregistrarea medicamentelor )n con ormitate cu cerinelor europeneN

9elegarea- din cadrul (*- prin lege a persoanei responsabile direct de )nregistrarecare s poarte rspundere de )ndeplinirea acestor obligaiiN

+nter&icerea importului de medicamente i materie prim medicamentoas din irmele )nregistrate )n &onele o /shore- r certi icate A*P eliberate de o instituie acreditat de 3*( sau de .9(N

Preul nu trebuie s condiione&e e#aluarea cererilor de import- acesta iind moti#ul crerii arti iciale a lipsei medicamentelor eseniale pe piaN

*rirea numrului de inspectori armaciti i armacologi pentru sporirea capacitii de e ectuare real a controluluiN

Posibilitate de instruire continu a inspectorilor )ntru abilitarea acestora pe domenii )ngusteN

9otarea cu miEloace tehnice necesare pentru asigurarea dinamicii i operati#itii inspeciilor regulate la ni#el republicanN

1ecesitatea crerii unui sistem de rechemare a medicamentelor- iar e icienaino ensi#itatea i calitatea medicamentelor s ie meninut i e#aluat continuuN

+ntroducerea managementului calitii i con ormitii sistemelor A*P- A9P i APPN

"rearea unei liste de laboratoare europene credibile- cu o actuali&are permanent a acesteia- reieind din standardele 3*(- certi icarea crora s ie recunoscut )n spaiul naionalN

0'

Raportarea reaciilor ad#erse sau a complicaiilor la medicamente trebuie s ie acilitat printr/un program onlineN

1ecesitatea crerii unor programe de )ncuraEare at?t a medicilor- c?t i a pacienilor cu pri#ire la raportarea reaciilor ad#erseN

/ /

Penali&area agenilor economici care nu/i )ndeplinesc obligaiunile contractuale i includerea acestor )ntr/o list neagr pentru o perioad de 3/5 aniN "rearea listei medicamentelor eseniale compensate )n corespundere cu necesitile reale- cu scopul de a acoperi segmentele #italeN

/ /

"rearea unui sistem de monitori&are a preurilorN "atalogul naional de preuri trebuie s reglemente&e e=clusi# preurile la medicamenteN

3ste necesar e=cluderea reglementrii preurilor la preparatele <B" i la suplimentelor alimentare.

P&'')in*'3' C2-i6i'i, h'2&9h' "RE A

00