Sunteți pe pagina 1din 15

Aprobat prin Hotrrea Plenului Consiliului Concurenei nr.

13 din 30 august 2013

REGULAMENTUL

privind evaluarea acordurilor verticale anticoncureniale


Prezentul regulament este elaborat n baza art.6 alin.(3), art.46 alin.(6) lit.c) din Legea Concurenei nr.183 din 11. !." 1" (n continuare Lege) i trans#une #re$ederile %egulamentului (&') nr. 33 (" 1 al Comisiei din " . 4." 1 #ri$ind a#licarea articolului 1 1 aliniatul (3) din )ratatul #ri$ind *uncionarea &niunii 'uro#ene, categoriilor de acorduri $erticale i #ractici concertate #ublicat n +urnalul ,*icial al &niunii 'uro#ene (+,) L 1 " din "3. 4." 1 - .i trans#une #arial Comunicarea Comisiei " 1 (C 13 ( 1 / ,rient0ri #ri$ind restriciile $erticale, #ublicat0 n +, C 13 din 11. 2." 1 - Comunicarea Comisiei " 4(C 1 1(1 8 / ,rient0ri #ri$ind a#licarea articolului 81 aliniatul (3) din )ratat, #ublicat0 n +, C 1 1(1! din "!. 4." 4- Comunicarea Comisiei din 18.1".11!8 #ri$ind e$aluarea anumitor acorduri de subcontractare a$3nd n $edere dis#oziiile articolului 82 alineatul (1) din )ratatul Comunit0ii 'conomice 'uro#ene, #ublicat0 n +, C 1 din 31. 1.11!1. I. Dispoziii generale 1. Prezentul %egulament se a#lic0 la4 1) stabilirea acordurilor $erticale care nu intr0 sub incidena art.2 din Legea Concurenei nr.183 din 11. !." 1" (n continuare Lege)") e$aluarea acordurilor $erticale, #re$0zute la art.2 al Legii3) e5ce#tarea indi$idual0 a acordurilor $erticale n temeiul art.6 alin.(1) din Lege 4) e5ce#tarea #e categorii a acordurilor $erticale n temeiul art.6 alin.(3) din Lege2) retragerea e5ce#t0rii #e categorii a acordurilor $erticale n temeiul art.6 alin. (6) din Lege. . 6ene*iciul e5ce#t0rii #e categorii stabilit #rin #rezentul %egulament se limiteaz0 doar la acordurile $erticale care nde#linesc condiiile #re$0zute la art. 6 alin. (1) din Lege.

II. Noiuni principale !. 7n sensul #rezentului %egulament, se $or *olosi urm0toarele noiuni4 agent 8 #ersoan0 *izic0 sau 9uridic0 m#uternicit0 s0 negocieze i(sau s0 nc:eie contracte #e seama altei #ersoane (#rinci#al), *ie n nume #ro#riu, *ie n numele #rinci#alului, n $ederea4 1) ac:iziion0rii de #roduse de c0tre #rinci#al, sau ") $3nz0rii de #roduse *urnizate de #rinci#al. acord de su"contractare 8 acord nc:eiat sau nu ca urmare a unei comenzi $enite din #artea unui ter, n temeiul c0rora o ntre#rindere numit0 ;contractor; ncredin eaz0 unei alte ntre#rinderi numite ;subcontractor; ca, n con*ormitate cu instruc iunile acestuia, *abricarea de bunuri, #restarea de ser$icii sau e5ecutarea de lucr0ri, destinate contractorului sau e5ecutate n numele luicu#p$r$tor 8 se re*er0 inclusi$ la o ntre#rindere care, n cadrul unui acord $ertical care intr0 sub incidena art.2 din Lege, $inde #roduse n numele altei ntre#rindericlient al cu#p$r$torului 8 ntre#rinderea care nu este #arte la acord i care ac:iziioneaz0 #rodusele contractuale de la un cum#0r0tor care este #arte la acordconsu#ator %inal 8 #ersoan0 *izic0 sau 9uridic0 care #rocur0 #roduse n sco#uri #ersonale, *0r0 sco# de a le re$indedrepturi de proprietate intelectual$ & dre#turi de #ro#rietate industrial0, <no=8:o=, dre#turi de autor .i dre#turi cone5ei#punerea preului de rev'nzare 8 acordurile sau #racticile concertate al c0ror obiect direct sau indirect este stabilirea unui #re de re$3nzare *i5 sau minim ( #re minim de re$3nzare) sau a unui ni$el ma5im sau sub acest #rag ma5im, #rin care cum#0r0torul este obligat s08l a#lice ( #re ma5im de re$3nzare)preul reco#andat de rev'nzare 8 #reul #e care *urnizorul(re$3nz0torul l recomand0 $3nz0torului cu am3nuntul s08l a#licei#port paralel 8 situaia c3nd un #rodus #rote9at #rintr8o marc0 comercial0, destinat $3nz0rii ntr8o anumit0 ar0, dar care este $3ndut *0r0 autorizarea autorului m0rcii comerciale, ntr8o alt0 ar0, cu #reuri mai mari. >st*el de situaie ar #resu#une cazul c3nd bunurile cum#0rate de la un distribuitor e5clusi$, destinate comercializ0rii ntr8o ar0 n care bunurile sunt mai ie*tine sunt im#ortate ntr8o ar0 n care bunurile sunt mai scum#e .i ast*el, concureaz0 cu bunurile comercializate de distribuitorii e5clusi$i n ara ?scum#0;(ntreprindere n sensul Legii, )%urnizor* i )cu#p$r$tor* includ .i ntre#rinderile de#endente res#ecti$e"

+no,&-o, 8 ansamblu secret, substanial i identi*icat de in*ormaii #ractice, nebre$etate, rezultate din e5#eriena *urnizorului i testate de acesta4 n acest conte5t, ?secret; nseamn0 c0 <no=8:o=8ul nu este n general cunoscut sau uor accesibil?substanial; nseamn0 c0 acest <no=8:o= este semni*icati$ i util cum#0r0torului #entru utilizarea, $3nzarea sau re$3nzarea bunurilor sau ser$iciilor contractuale?identi*icat; nseamn0 c0 <no=8:o=8ul este descris de o manier0 su*icient de cu#rinz0toare ast*el nc3t s0 se #oat0 #ermite $eri*icarea condiiilor de ?secret; i ?substanial;o"ligaia de neconcuren$ 8 orice obligaie direct0 ori indirect0 #rin care i se interzice cum#0r0torului s0 #roduc0, s0 cum#ere, s0 $3nd0 sau s0 re$3nd0 #roduse care concureaz0 cu #rodusele contractuale sau orice obligaie direct0 sau indirect0 #rin care i se im#une cum#0r0torului s0 cum#ere de la *urnizor sau de la alt0 ntre#rindere desemnat0 de *urnizor #este 8 @ din ac:iziiile sale totale anuale de #roduse contractuale i de #roduse substituibile #e #iaa rele$ant0, calculate #e baza $alorii ac:iziiilor sale realizate n anul calendaristic #recedent sau, n cazul n care e5ist0 o #ractic0 ntr8un anumit sector de acti$itate, #e baza $olumului ac:izi iilor sale realizate n anul calendaristic #recedentparte ec-ita"il$ & #resu#une c0 transmiterea bene*iciilor trebuie cel #uin s0 com#enseze im#actul negati$ real sau #robabil asu#ra consumatorilor cauzat de m#iedicarea, restr3ngerea sau denaturarea concurenei, constatat n temeiul art. 2 din Legerestricie vertical$ a concurenei 8 m#iedicarea, restr3ngerea sau denaturarea concurenei ntr8un acord $ertical care cade sub incidena art.2 din Legerestricii verticale grave ale concurenei 8 restriciile $erticale gra$e sunt4 im#unerea #reului minim de re$3nzare- anumite restricii cu #ri$ire la cercul de consumatori sau teritoriul unde cum#0r0torul #oate $inde #roduse- restricii adresate membrilor unei sistem de distribuie selecti$0 sau c0tre consumatorii *inali #ri$ind li$r0rile ncruci.ate .i restriciile #ri$ind $3nzarea #ieselor com#onente ca #iese de sc:imb c0tre consumatorii *inalireele si#ilare paralele de acorduri verticale 8 reele #aralele de acorduri $erticale ce conin restricii care #roduc e*ecte similare #e #ia0siste# de distri"uie selectiv$ 8 sistem de distribuie #rin care *urnizorul se oblig0 s0 $3nd0 #rodusele contractuale, direct sau indirect, numai anumitor distribuitori selectai #e baza unor criterii stabilite i #rin care aceti distribuitori se oblig0 s0 nu $3nd0 aceste #roduse unor distribuitori neagreai, #e teritoriul rezer$at de c0tre *urnizorsiste# de distri"uie e.clusiv$ 8 sistem de distribuie #rin care *urnizorul acce#t0 s08 i $3nd0 #rodusele unui singur distribuitor, n $ederea re$3nz0rii #e un teritoriu
3

determinat. 7n acelai tim#, $3nz0rile acti$e ale distribuitorului n alte teritorii (alocate e5clusi$) sunt, de regul0, limitatev'nz$ri active & $3nz0ri realizate #rin abordarea acti$0 a unei clientele determinate sau a unor clieni dintr8un teritoriu s#eci*ic, alocat n mod e5clusi$ unui alt distribuitor, #rin intermediul reclamei i al #ublicit0ii n mass media sau #rin alte mi9loace de #romo$are, destinate gru#ului res#ecti$ de clieni sau clienilor din teritoriul dat- stabilirea unui de#ozit sau a unui #unct de $3nzare n teritoriul e5clusi$ al altui distribuitorv'nz$ri pasive 8 $3nz0ri #e baza unor cereri ne*ormulate, din #artea unor clieni indi$iduali-$3nz0rile generate de orice #ublicitate sau aciune #romoional0, *ie #rin media, *ie #e Anternet, rece#tate de clienii stabilii #e teritoriile e5clusi$e ale altor distribuitori sau care a#arin unei clientele alocate altor distribuitori, dar care sunt i un mi9loc rezonabil de a a9unge la clieni situai n a*ara acestor teritorii sau a unei asemenea clientele. /. Boiunile nede*inite la #ct.3 au nelesul dat de Lege. III. Acorduri verticale care nu intr$ (n s%era de aplicare a alin. 011 al art. 2 din Lege

2. Pre$ederile art.2 alin.(1) din Lege nu se a#lic0 acordurilor $erticale de im#ortan0 minor0 care cad sub incidena art.8 din Lege, contractelor de agenie .i contractelor de subcontractare. 3. '5ce#tarea e5#us0 la #ct.4 al #rezentului %egulament #entru acordurile $erticale de im#ortan0 minor0 #re$0zute la art.8 din Lege, se a#lic0 in3ndu8se cont de #re$ederile art.1 din Lege. 4. 7n sensul a#lic0rii art.2 alin.(1) din Lege, un acord este considerat contract de agenie #ro#riu8zis n cazul n care #ro#rietatea bunurilor contractuale cum#0rate sau $3ndute nu a#arine agentului, sau n cazul n care agentul nu #resteaz0 el nsui ser$iciile contractuale i agentul4 1) nu contribuie la costurile legate de *urnizarea(ac:iziia bunurilor sau ser$iciilor contractuale, inclusi$ costurile de trans#ort a*erente bunurilor. >ceasta nu m#iedic0 agentul s0 e*ectueze ser$iciul de trans#ort, cu condiia ca res#ecti$ele costuri s0 *ie su#ortate de #rinci#al") nu deine, #e c:eltuiala #ro#rie sau #e #ro#riul risc, stocuri de bunuri contractuale i, n s#ecial, nu su#ort0 costurile de *inanare a stocurilor i #oate returna #rinci#alului, *0r0 c:eltuieli, bunurile ne$3ndute, cu e5ce#ia cazurilor n care este #re$0zut0 r0s#underea #entru cul#0 a agentului3) nu i asum0 res#onsabilitatea *a0 de teri #entru #re9udicii #ro$ocate de #rodusul $3ndut, cu e5ce#ia cazului n care, n calitate de agent este #re$0zut0 r0s#underea #entru cul#0 n acest sens4

4) nu i asum0 r0s#underea #entru nee5ecutarea contractului de c0tre clieni, mai #uin #ierderea comisionului s0u, cu e5ce#ia cazului n care este #re$0zut0 r0s#underea #entru cul#0 a agentului2) nu este obligat, direct sau indirect, s0 in$esteasc0 n aciuni de #romo$are a $3nz0rilor, cum ar *i contribuiile la bugetul de #ublicitate al #rinci#alului 6) nu realizeaz0 in$estiii s#eci*ice #ieii n ec:i#amente, incinte sau *ormarea #ersonalului!) nu ntre#rinde acti$it0i #e aceeai #ia0 de #roduse, solicitate de c0tre #rinci#al, cu e5ce#ia cazului n care aceste acti$it0i sunt rambursate n totalitate de c0tre #rinci#al. 5. '5ce#tarea #re$0zut0 la #ct.4 se a#lic0 contractelor de agenie doar #entru clauzele considerate a *i inerente unui contract de agenie, i anume4 1) limitarea teritoriului n care agentul #oate s0 $3nd0 #roduse") limitarea clientelei c0reia agentul #oate s08i $3nd0 #roduse3) #reurile i condiiile n care agentul trebuie s0 $3nd0 sau s0 cum#ere #roduse 6i doar n cazul n care riscurile a*erente acestei acti$it0i sunt #e seama #rinci#alului i se re*er0 la4 4) riscurile directe, legate de contractele nc:eiate i(sau negociate de agent #e seama #rinci#alului2) riscurile legate de in$estiii s#eci*ice #ieii. >cestea sunt in$estiiile cerute n mod s#ecial de ti#ul de acti$itate care agentul a *ost desemnat de c0tre #rinci#al, i anume care sunt necesare #entru a #ermite agentului s0 nc:eie i(sau s0 negocieze acest ti# de contract6) riscurile legate de alte acti$it0i des*0urate #e aceeai #ia0 de #roduse, n m0sura n care #rinci#alul cere agentului s0 ntre#rind0 ast*el de acti$it0 i, dar nu ca agent n numele comitentului, ci #e #ro#riul risc. 7. '5ce#tarea #re$0zut0 la #ct.4 se a#lic0 clauzelor din acordul de subcontractare care #re$0d c04 1) te:nologia sau ec:i#amentele *urnizate de c0tre contractor nu #ot *i utilizate n alte sco#uri dec3t n sco#ul acordului de subcontractare") te:nologia sau ec:i#amentele *urnizate de c0tre contractor nu #ot *i #use la dis#oziia terilor3) #rodusele rezultate din utilizarea te:nologiei sau ec:i#amentelor n cauz0 #ot *i *urnizate numai contractorului sau e5ecutate numai n numele lui, cu condiia ca i, n m0sura n care res#ecti$a te:nologie sau res#ecti$ele ec:i#amente sunt necesare #entru a8i #ermite subcontractorului, n condiii rezonabile, s0 #roduc0 #roduse n con*ormitate cu instruciunile contractorului. 7n aceast0 m0sur0, subcontractorul *urnizeaz0 bunuri, ser$icii sau lucr0ri #entru care nu a#are ca *urnizor inde#endent #e #ia0-

Condiiile menionate mai sus sunt nde#linite atunci c3nd e5ecutarea acordului de subcontractare im#une utilizarea de c0tre subcontractor4 4) a unor dre#turi de #ro#rietate industrial0 deinute de contractor sau a*late la dis#oziia sa, sub *orm0 de bre$ete, modele de utilitate, desene i modele #rote9ate de dre#turi de autor, desene i modele nregistrate sau alte dre#turi- sau 2) a unor cunotine te:nice sau #rocedee de *abricaie cu caracter secret (<no=8:o=) deinute de contractor sau la dis#oziia acestuia- sau 6) a unor studii, #lanuri sau altor documente care nsoesc in*ormaiile o*erite, elaborate de c0tre sau #entru contractor- sau !) a unor matrie, ti#are, utila9e i ec:i#amente accesorii a*late n #ro#rietatea contractorului, care, c:iar i *0r0 s0 *ac0 obiectul unor dre#turi de #ro#rietate industrial0 sau *0r0 s0 aib0 un caracter secret, #ermit *abricarea unor #roduse care se deosebesc #rin *orm0, *uncie sau com#oziie de alte #roduse *abricate sau *urnizate #e #ia0. I8. Evaluarea acordurilor verticale

19. Pre$ederile art.2 alin.(1) din Lege se a#lic0 doar acordurilor $erticale care au ca obiect sau e*ect m#iedicarea, restr3ngerea sau denaturarea concurenei #e #iaa %e#ublicii Coldo$a sau #e o #arte a acesteia. 11. Pentru a e$alua dac0 acordurile menionate la #ct.1 , m#iedic0, restr3ng sau denatureaz0 concurena este necesar s0 se e5amineze concurena n conte5tul n care aceasta ar a#0rea n absena acordului res#ecti$. Pe #arcursul e$alu0rii trebuie s0 se in0 cont de im#actul acordului n cauz0 asu#ra concurenei ntre m0rci (ntre *urnizori de m0rci concurente) .i asu#ra concurenei intra#arc$ 0(ntre distri"uitorii aceleia6i #$rci1. 1 . La a#licarea #re$ederilor e5#use la #ct.11 trebuie s0 se in0 seama de *a#tul c0 art.2 alin.(1) din Lege distinge acordurile care au ca obiect restr3ngerea concurenei .i acordurile care au ca e*ect restr3ngerea concurenei. 1!. Pentru a determina dac0 un acord are ca obiect restr3ngerea concurenei trebuie s0 se ia n consideraie c3i$a *actori, n s#ecial, coninutul acordului .i sco#urile obiecti$e ale acestuia. De asemenea, este #osibil s0 *ie necesar s0 se e5amineze conte5tul n care acordul se a#lic0. Codalitatea concret0 de #unere n a#licare a unui acord #oate indica o restricie #rin obiect c:iar .i n cazul n care aceasta nu este sti#ulat0 n mod e5#res n acord. Do$ada inteniei a #0rilor de a restr3nge concurena constituie un *actor rele$ant, dar nu o condiie necesar0. 1/. Dac0 s8a stabilit c0 un acord $ertical are ca obiect restr3ngerea concurenei, e5istena unor e*ecte anticoncureniale nu trebuie demonstrat0. 12. 7n cazul c3nd un acord $ertical nu are ca obiect restr3ngerea concurenei, atunci
6

trebuie de analizat dac0 are e*ecte de restr3ngere a concurenei, in3ndu8se seama de e*ectele reale .i #oteniale. Pentru ca un acord s0 *ie restricti$ #rin e*ectele sale, trebuie s0 se aduc0 atingere concurenei actuale sau #oteniale n a.a m0sur0 nc3t e*ectele negati$e asu#ra #reurilor, #roduciei, ino$aiei sau $ariet0ii sau cantit0ii #roduselor de #e #iaa rele$ant0 s0 *ie determinate cu su*icient0 #recizie. 13. 7n $ederea analiz0rii e*ectelor restricti$e ale unui acord $ertical este necesar s0 se de*ineasc0 #iaa rele$ant0. De asemenea, du#0 caz, este necesar s0 se e5amineze .i e$alueze, #oziia #e #ia0 a #0rilor, #oziia e5istent0 a concurenilor, #oziia #e #ia0 a cum#0r0torilor, e5istena concurenilor #oteniali, natura #rodusului, maturitatea #ieei i ni$elul barierelor la intrare. Cu toate acestea, n anumite cazuri, este #osibil, ca e*ectele anticoncureniale s0 reias0 direct din analiza conduitei #e #ia0 a #0rilor la acord. 14. Ca9oritatea restriciilor $erticale genereaz0 #robleme de concuren0 numai atunci c3nd concurena ntre m0rci este insu*icient0, ntr8una sau mai multe eta#e comerciale, i anume atunci c3nd e5ist0 o anumit0 #utere de #ia0 la ni$elul *urnizorului, al cum#0r0torului sau la ambele ni$eluri. 8. E.ceptarea acordurilor verticale anticoncureniale (n te#eiul art.3 alin.011 din Lege 15. '5ce#t0rile #re$0zute la art.6 alin.(1) din Lege se a#lic0 doar n cazul c3nd s8a demonstrat c0 acordul m#iedic0, restr3nge sau denatureaz0 concurena n sensul art.2 alin.(1) din Lege. 17. '$aluarea restriciilor $erticale #rin #risma condiiilor stabilite la art.6 alin.(1) din Lege, (n continuare denumite condiii) se re*er0 la e$aluarea e*ectelor economice #oziti$e ale restriciilor $erticale. >tunci c3nd e*ectele *a$orabile concureniale ale unui acord $ertical de#0.esc e*ectele anticoncureniale ale acestuia, acordul $ertical este *a$orabil concurenei, n cele din urm0, este com#atibil cu obiecti$ele Legii. 9. '$aluarea cores#underii condiiilor se e*ectueaz0 n mod rezonabil .i *le5ibil, a$3nd n $edere circumstanele s#eci*ice *iec0rui caz. 1. La e$aluarea ntrunirii condiiilor nu se *ace distincie ntre acordurile $erticale al c0ror obiect este m#iedicarea, restr3ngerea sau denaturarea concurenei .i acordurile $erticale al c0ror e*ect este m#iedicarea, restr3ngerea sau denaturarea concurenei. . '$aluarea bene*iciilor care decurg din acordurile $erticale restricti$e se *ace n *uncie de #iaa rele$ant0 la care se re*er0 acordul. Cu toate acestea, atunci c3nd dou0 #iee sunt cone5e, cre.terile n e*icien0 #ot *i luate n considerare, cu condiia c0 gru#ul de consumatori a*ectai de restricie .i cel care bene*iciaz0 de aceste cre.teri n e*icien0 s0 *ie n mare #arte acela.i. !. '$aluarea acordurilor $erticale restricti$e n temeiul art.6 alin.(1) din Lege se *ace n conte5tul real n care acestea a#ar .i #e baza *a#telor e5istente ntr8un anumit moment determinat de urm0torii *actori4 domeniul .i obiecti$ul coo#er0rii, relaia
!

de concuren0 dintre #0ri .i m0sura n care acestea .i unesc acti$it0ile, care, cumulati$, *ormeaz0 natura acordului. '$aluarea ine seama de sc:imb0rile ma9ore ale situaiei. 7n cazul n care acordul $ertical restricti$ este ire$ersibil, e$aluarea trebuie *0cut0 de la data #unerii n a#licare a acestuia. /. '5ce#ia #re$0zut0 la art.6 alin.(1) din Lege se a#lic0 at3ta tim# c3t cele #atru condiii sunt nde#linite cumulati$. Deoarece cele #atru condiii sunt cumulati$e, atunci c3nd se costat0 c0 una din ele nu este nde#linit0, nu mai este necesar0 e5aminarea celorlalte trei. 2. 7n sensul #rezentului regulament, ordinea e5#unerii cadrului de e$aluare a celei de a doua condiii, este in$ersat cu cea de a treia, abord3ndu8se ast*el #roblema caracterului indis#ensabil nainte de cea a transmiterii c0tre consumatori. 3. La evaluarea contri"uiei la (#"un$t$irea producerii sau distri"uiei de produse ori pro#ovarea progresului te-nic sau econo#ic, denumite n continuare categorii de e*icien0, se ine seama numai de bene*iciile obiecti$e, cea ce nseamn0 c0 e*iciena nu se e$alueaz0 din #unctul de $edere subiecti$ al #0rilor. 4. Pentru a determina care sunt bene*iciile obiecti$e #roduse de acordul $ertical .i care este im#ortana economic0 a *iec0rei dintre categoriile de e*icien0 #retinse este necesar de a $eri*ica urm0toarele4 1) natura e*icienei #retinse") leg0tura direct0 dintre acordul $ertical .i e*icien03) #robabilitatea .i im#ortana e*icienei #retinse4) cum .i c3nd ar #utea *i realizat0 e*iciena #retins0. 5. Deoarece e5ist0 o ntre#0trundere semni*icati$0 ntre di*eritele categorii de e*icien0, menionate la #ct."2 din #rezentul regulament, se $a *ace distincie ntre e*icien0 realizat0 din costuri .i e*iciena de natur0 calitati$0 care creeaz0 $aloare sub *orm0 de #roduse noi sau mbun0t0ite, o $arietate mai mare de #roduse ..a. 7. 7n cazul c3nd se in$oc0 e*iciena realizat0 din costuri, ntre#rinderile care solicit0 bene*iciul art.6 alin.(1) din Lege, trebuie s0 calculeze sau s0 estimeze $aloarea e*icienei .i s0 descrie detaliat modul de calcul, n acela.i r3nd cu metodele #rin care e*iciena res#ecti$0 a *ost sau $a *i obinut0. An*ormaiile enumerate trebuie s0 *ie $eri*icabile #entru a #utea stabili cu certitudine c0 aceste cre.teri n e*icien0 au *ost sau $or *i obinute. !9. 7n cazul n care e*iciena ia *orma de #roduse noi sau mbun0t0ite sau a altor ti#uri de natur0 calitati$0, ntre#rinderile care in$oc0 bene*iciul art.6 alin.(1) din Lege trebuie s0 descrie .i s0 e5#lice detaliat natura e*icienei .i de ce acestea constituie un bene*iciu economic obiecti$. !1. 7n cazul n care un acord $ertical nu a *ost nc0 a#licat integral, #0rile trebuie s08.i 9usti*ice orice #re$iziune re*eritoare la data de la care e*iciena $a a$ea im#act #oziti$ semni*icati$ #e #ia0. ! . Evaluarea caracterului indispensa"il al restriciilor verticale ine de
8

constatarea *a#tului c0 acordul $ertical restricti$ nu im#une restricii care nu sunt indis#ensabile dob3ndirii e*icienei aduse de realizarea acordului $ertical res#ecti$. >st*el e$aluarea se $a e*ectua cu considerarea, n #rimul r3nd, a condiiei c0 acordul $ertical restricti$ trebuie s0 *ie necesar #entru obinerea e*icienei- n al doilea r3nd, m#iedicarea, restr3ngerea sau denaturarea concurenei care decurg din acord trebuie s0 *ie necesare #entru dob3ndirea acesteia. Eactorul decisi$ este de a determina dac0 acordul restricti$ .i restriciile res#ecti$e #ermit sau nu e*ectuarea acti$it0ii n cauz0 mai e*icient dec3t ar *i *ost n absena acordului sau a restriciei n cauz0. !!. Pentru a realiza e$aluarea descris0 la #ct.3", trebuie s0 se in0 seama de condiiile de #ia0 .i realit0ile comerciale la care sunt e5#use #0rile la acord, n s#ecial de structura #ieii, de riscurile economice legate de acord .i de stimulentele la care sunt e5#use #0rile. 'ste rele$ant s0 se $eri*ice dac0 a$3nd n $edere m#re9ur0rile cauzei, #0rile4 1) ar *i #utut obine e*iciena #otri$it #rimei condiii de la art.6 alin.(1) lit.a) din Lege, #rintr8un alt ti# de acord mai #uin restricti$, .i, dac0 da, la ce moment ar *i #utut obine e*iciena #retins0") ar *i #utut obine e*iciena #e cont #ro#riu. 7n acest sens, #0rile la acord trebuie s0 e5#lice .i s0 9usti*ice de ce aceia.i e*icien0 nu ar *i #utut *i obinut0 #rin cre.tere intern0. La e$aluarea condiiei c0 acordul $ertical restricti$ trebuie s0 *ie necesar n mod #entru obinerea e*icienei este im#ortant s0 se determine care este ni$elul minim de e*icien0 de #e #iaa res#ecti$0, adic0 ni$elul de #roducie necesar #entru minimizarea costurilor .i e#uizarea economiilor de scar0. Cu c3t ni$elul minim de e*icien0 este mai mare n com#araie cu dimensiunea actual0 a uneia din #0rile la acord, cu at3t mai #robabil obinerea e*icienei $a *i considerat0 s#eci*ic0 acordului. !/. 7n cazul n care se constat0 c0 acordul $ertical n cauz0 este necesar #entru obinerea e*icienei, trebuie s0 se demonstreze caracterul indis#ensabil al *iec0rei restr3ngeri a concurenei care decurge din acordul $ertical. 7n acest conte5t trebuie s0 se e$alueze dac0 restriciile indi$iduale sunt necesare #entru obinerea e*icienei. P0rile la acord trebuie s0 .i 9usti*ice a*irmaia, at3t n ce #ri$e.te natura restriciei, c3t .i intensitatea acesteia. !2. , restricie $ertical0 este indis#ensabil0 n cazul n care absena ei ar elimina sau ar reduce semni*icati$ e*iciena care decurge din acordul $ertical sau ar *i mult #rea #uin #robabil ca ele s0 se materializeze. '$aluarea soluiilor alternati$e trebuie s0 ia n consideraie mbun0t0irea real0 .i #otenial0 n domeniul concurenei #rin eliminarea unei anumite restricii sau a#licarea unei alternati$e mai #uin restricti$e. !3. 7n anumite situaii o restricie #oate *i indis#ensabil0 numai #entru o #erioad0 de tim#, situaie n care e5ce#ia #re$0zut0 la art.6 alin.(1) din Lege se a#lic0 numai #e #erioada res#ecti$0.
1

!4. Eactorul decisi$, la evaluarea asigur$rii consu#atorilor cu o parte ec-ita"il$ din "ene%iciul o"inut: este im#actul global asu#ra consumatorilor #roduselor de #e #iaa rele$ant0 .i nu im#actul asu#ra membrilor indi$iduali ai acestei categorii de consumatori. !5. Consumatorii nu trebuie s0 #rimeasc0 n mod obligatoriu o #arte din *iecare categorie de e*icien0 identi*icat0 n temeiul #rimei condiii. 'ste su*icient sa le *ie transmise bene*icii su*iciente #entru a com#ensa e*ectele negati$e ale acordului $ertical restricti$. 7n cazul n care un acord restricti$ ar #utea s0 duc0 la cre.terea #reurilor, atunci consumatorii trebuie s0 *ie integral com#ensai #rintr8o calitate su#erioar0 sau alte bene*icii. 7n caz contrar a doua condiie #re$0zut0 la art.6 alin. (1) din Lege nu este nde#linit0. Cu c3t este mai mare m#iedicarea, restr3ngerea sau denaturarea concurenei constatat0 n temeiul art.2 alin.(1) din Lege, cu at3t trebuie s0 *ie mai mare e*iciena .i transmiterea de bene*icii com#ensatorii c0tre consumatori. !7. 7n anumite situaii este necesar0 o anumit0 #erioad0 de tim# #3n0 la materializarea e*icienei. 7nainte de aceast0 dat0 acordul #oate a$ea numai e*ecte negati$e. Ea#tul, c0 transmiterea c0tre consumator inter$ine cu nt3rziere nu e5clude n sine a#licarea art.6 alin.(1) din Lege. Cu toate acestea, cu c3t nt3rzierea este mai mare, cu at3t trebuie s0 *ie mai mare e*iciena #entru a com#ensa #ierderile consumatorilor #e #erioada care #recede transmiterea. >st*el, #entru e*ectuarea e$alu0rii, trebuie s0 se in0 seama de *a#tul c0, #entru consumatori, $aloarea unui c3tig $iitor nu este aceea.i cu cea a unui c3tig actual. 7ntru asigurarea unei com#araii obiecti$e, $aloarea c3tigurilor $iitoare trebuie s0 *ie actualizat0. %ata de actualizare a#licat0 trebuie s0 re*lecte rata in*laiei, du#0 caz, .i dob3nda #ierdut0. /9. 7n alte situaii, acordul $ertical #ermite #0rilor s0 obin0 e*icien0 mai de$reme dec3t ar *i #osibil alt*el, *a#t ce im#une s0 se in0 seama de in*luena negati$0 asu#ra consumatorului de #e #iaa rele$ant0 du#0 e5#irarea acestui termen. /1. 7n caz de a#0rare, ntre#rinderile trebuie doar s08.i 9usti*ice a*irmaiile #un3nd la dis#oziie estim0ri .i alte in*ormaii, in3nd seama de circumstanele *iec0rui caz4 transmiterea e*icienei rezultate din costuri .i(sau transmiterea altor ti#uri de e*icien0, n s#ecial e5istena #roduselor mbun0t0ite noi. / . &ltima condiie #re$0zut0 la art.6 alin.(1) lit.d) din Lege consider0 e.istena rivalit$ii (ntre (ntreprinderi un %actor i#portant al e%icienei econo#ice , inclusi$ al e*icienei dinamice sub *orm0 de ino$aii. /!. Ea#tul de a *i sau nu eliminat0 concurena n sensul ultimei condiii de#inde de gradul de concuren0 care e5ist0 nainte de nc:eierea acordului .i de im#actul acordului restricti$ asu#ra concurenei, .i anume reducerea concurenei n urma acordului. >#licarea acestei condiii necesit0 o analiz0 a di*eritelor constr3ngeri de concuren0 de #e #ia0, ni$elul constr3ngerilor concureniale #e care le im#un #0rile la acord .i im#actul acordului asu#ra acestei constr3ngeri concureniale, n s#ecial e5aminarea in*luenei acordului asu#ra di*eritor #arametri ai concurenei.
1

//. De.i cotele de #ia0 sunt rele$ante, im#ortana altor surse de concuren0 actual0 nu #oate *i e$aluat0 e5clusi$ #e baza cotelor de #ia0. )rebuie e5aminat0 ca#acitatea concurenilor e5isteni de a concura .i stimulentele lor de a #roceda a.a. /2. La e$aluare trebuie s0 se ia n consideraie concurena actual0 .i cea #otenial0. '$aluarea concurenei #oteniale necesit0 o analiz0 a barierelor la intrare #e care le nt3m#in0 ntre#rinderile care nu concureaz0 nc0 #e o #ia0 rele$ant0. 7n s#ri9inul oric0rei a*irmaii a #0rilor #otri$it c0rora barierele la intrarea #e #ia0 sunt reduse, trebuie aduse in*ormaii #rin care se identi*ic0 sursele de concuren0 #otenial0, iar #0rile trebuie s0 demonstreze de ce res#ecti$ele constr3ngeri constituie o #resiune concurenial0 asu#ra #0rilor. 8I. Aplicarea e.cept$rii pe categorii de acorduri (n te#eiul art.3 alin.0!1 din Lege

/3. Prezentul regulament creeaz0 o #rezumie de legalitate #entru acordurile $erticale care cad sub incidena art.2 alin.(1) din Lege, n *uncie de cota de #ia0 a *urnizorului i a cum#0r0torului, cu condiia ca acordul $ertical res#ecti$ s0 nu conin0 restricii gra$e ale concurenei, care sunt restricii de concuren0 #rin obiect. /4. Cota de #ia0 #e care o deine *urnizorul #e #iaa #e care i $inde #rodusele contractuale i cota de #ia0 deinut0 de cum#0r0tor #e #iaa #e care i ac:iziioneaz0 #rodusele contractuale este cea care determin0 a#licabilitatea e5ce#t0rii #e categorii #re$0zut0 la #ct.46. Pentru a#licarea e5ce#t0rii #e categorii, cota de #ia0 a *urnizorului, c3t i cea a cum#0r0torului trebuie s0 *ie in*erioar0 sau egal0 cu 3 @. /5. 7n sensul #ct.46, n cazul n care ntr8un acord multi#artid o ntre#rindere cum#0r0 #rodusele contractuale de la o ntre#rindere #arte la acord i $inde #rodusele contractuale unei alte ntre#rinderi #arte la acord, cota de #ia 0 a #rimei ntre#rinderi trebuie s0 res#ecte #ragul cotei de #ia0 #re$0zut la #ct.4!, at3t n calitate de cum#0r0tor, c3t i de *urnizor n $ederea a#lic0rii e5ce#t0rii #re$0zute #ct. 46. /7. '5ce#tarea #re$0zut0 la #ct.46 se a#lic0 acordurilor $erticale care conin dis#oziii care se re*er0 la cesionarea c0tre cum#0r0tor sau la utilizarea de c0tre cum#0r0tor a dre#turilor de #ro#rietate intelectual0, cu condiia ca aceste dis#oziii s0 nu constituie obiectul #rinci#al al acordurilor res#ecti$e i s0 *ie direct legate de utilizarea, $3nzarea sau re$3nzarea de #roduse de c0tre cum#0r0tor sau clienii acestuia. '5ce#tarea se a#lic0 dis#oziiilor res#ecti$e, cu condiia ca, n ceea ce #ri$ete #rodusele contractuale, dis#oziiile s0 nu conin0 restricii gra$e. 29. '5ce#tarea #re$0zut0 la #ct.46 nu se a#lic0 acordurilor $erticale nc:eiate ntre ntre#rinderi concurente. Cu toate acestea, e5ce#tarea se a#lic0 atunci c3nd ntre#rinderile concurente nc:eie ntre ele un acord $ertical nereci#roc i dac04 1) *urnizorul este un #roduc0tor i un distribuitor de bunuri, n tim# ce cum#0r0torul este un distribuitor i nu o ntre#rindere concurent0 care
11

acioneaz0 n calitate de #roduc0tor, ori ") *urnizorul este un #restator de ser$icii la mai multe ni$eluri comerciale, n tim# ce cum#0r0torul *urnizeaz0 bunurile sau ser$iciile sale la ni$elul comercializ0rii cu am0nuntul i nu re#rezint0 o ntre#rindere concurent0 la ni$elul comercial la care i ac:iziioneaz0 ser$iciile contractuale. 21. Prezentul regulament nu se a#lic0 acordurilor $erticale care *ac obiectul unui alt regulament de e5ce#tare #e categorii, cu e5ce#ia cazului n care se #re$ede alt*el ntr8un ast*el de regulament. 8II. Aplicarea pragului cotei de pia$

2 . 7n sensul a#lic0rii #ct.4! de*inirea #ieei rele$ante se $a *ace n con*ormitate cu #re$ederile ca#itolului F din Lege. 2!. Cota de #ia0 a *urnizorului se calculeaz0 #e baza datelor #ri$ind $aloarea $3nz0rilor #e #ia0, iar cota de #ia0 a cum#0r0torului se calculeaz0 #e baza $alorii ac:iziiilor #e #ia0. 7n cazul n care nu sunt dis#onibile in*ormaii #ri$ind $alorile $3nz0rilor #e #ia0 sau ale ac:iziiilor #e #ia0, se #ot utiliza estim0ri bazate #e alte in*ormaii $eridice #ri$ind #iaa, inclusi$ $olumul $3nz0rilor .i ac:iziiilor #e #ia0, #entru a stabili cota de #ia0 a ntre#rinderii n cauz0. 2/. Cotele de #ia0 se calculeaz0 #e baza datelor anului calendaristic #recedent. 22. Cota de #ia0 a *urnizorului include orice #roduse *urnizate distribuitorilor integrai $ertical #entru $3nzare. 23. 7n cazul n care cota de #ia0 nu este iniial mai mare de 3 @ dar cre.te ulterior #este acest ni$el, *0r0 a de#0.i 32@, e5ce#tarea #re$0zut0 la ca#itolul FA din #rezentul regulament continu0 s0 se a#lice #e o #erioad0 de doi ani calendaristici consecuti$i care urmeaz0 du#0 anul n care a *ost #rima dat0 de#0.it #ragul de 3 @ al cotei de #ia0. 24. 7n cazul n care o cot0 de #ia0 nu este iniial mai mare de 3 @, dar cre.te ulterior #este 32@, e5ce#tarea #re$0zut0 la ca#itolul FA din #rezentul regulament, continu0 s0 se a#lice #e durata unui an calendaristic care urmeaz0 du#0 anul n care a *ost #rima oar0 de#0.it #ragul de 32@. 25. 6ene*iciul de la #unctul 26 .i 2! din #rezentul regulament nu #oate *i combinat ast*el nc3t s0 de#0.easc0 o #erioad0 de doi ani calendaristici. 8III. Restriciile grave care eli#in$ "ene%iciul e.cept$rii pe categorii

27. '5ce#t0rile #re$0zute la ca#itolul FA din #rezentul regulament, nu se a#lic0 acordurilor $erticale care, direct sau indirect, se#arat sau n combinaie cu ali *actori a*lai sub controlul #0rilor, au ca obiect4 1) restr3ngerea ca#acit0ii cum#0r0torului de a8i stabili #reul de $3nzare, *0r0 a aduce atingere #osibilit0ii *urnizorului de a im#une un #re de $3nzare ma5im sau de a recomanda un #re de $3nzare, cu condiia ca acestea din urm0 s0 nu
1"

ec:i$aleze cu un #re de $3nzare *i5 sau minim stabilit ca rezultat al #resiunii e5ercitate ori al stimulentelor o*erite de oricare dintre #0ri") restr3ngerea teritoriului n care, ori a clienilor c0rora, un cum#0r0tor #arte la acord le #oate $inde #rodusele contractuale *0r0 a aduce atingere unei restric ii asu#ra locului n care este stabilit, cu e5ce#ia4 a) restr3ngerii $3nz0rilor acti$e n teritoriul e5clusi$ sau c0tre un gru# de clieni rezer$at *urnizorului sau alocat de *urnizor altui cum#0r0tor, atunci c3nd o asemenea restricie nu limiteaz0 $3nz0rile e*ectuate de clienii cum#0r0toruluib) restr3ngerii $3nz0rilor c0tre utilizatorii *inali de c0tre un cum#0r0tor care acioneaz0 #e #ia0 n calitate de comerciant cu ridicatac) restr3ngerii $3nz0rilor de c0tre membrii unui sistem de distribuie selecti$0 c0tre distribuitori neagreai #e teritoriul rezer$at de c0tre *urnizor #entru a#licarea acestui sistemd) restr3ngerii ca#acit0ii cum#0r0torului de a $inde com#onente, *urnizate cu sco#ul de a *i asamblate, c0tre clienii care le8ar utiliza la #roducerea acelorai ti#uri de bunuri ca i cele #roduse de *urnizor3) restr3ngerea $3nz0rilor acti$e sau #asi$e c0tre utilizatorii *inali de c0tre membrii unui sistem de distribuie selecti$0 care acioneaz0 #e #ia0 n calitate de $3nz0tori cu am0nuntul, *0r0 a aduce atingere #osibilit0ii de a interzice unui membru al sistemului s0 i des*0oare acti$it0ile dintr8un loc neautorizat4) restr3ngerea li$r0rilor ncruciate ntre distribuitori n interiorul unui sistem de distribuie selecti$0, inclusi$ ntre distribuitorii care acioneaz0 la ni$eluri de comercializare di*erite2) restr3ngerea con$enit0 ntre un *urnizor de com#onente i un cum#0r0tor care asambleaz0 aceste com#onente, care limiteaz0 #osibilitatea *urnizorului de a $inde aceste com#onente ca #iese de sc:imb utilizatorilor *inali, unor #restatori de re#araii sau altor #restatori de ser$icii c0rora cum#0r0torul nu le8a ncredinat re#ararea sau ntreinerea bunurilor sale. 39. Am#unerea #reurilor de re$3nzare #oate *i e*ectuat0 n mod direct sau indirect. 31. Am#unerea direct0 a #reurilor de re$3nzare are loc n cazul unei stabiliri directe a #reurilor de re$3nzare n acorduri $erticale sau #rin intermediul #racticilor concertate. 3 . Am#unerea indirect0 a #reurilor de re$3nzare are loc atunci c3nd4 acordurile $erticale sau #racticile concertate stabilesc mar9a de distribuie sau ni$elul ma5im al reducerilor #e care le #oate acorda un distribuitor *a0 de un ni$el #rede*init al #reului- condiioneaz0 acordarea de rabaturi sau rambursarea c:eltuielilor #romoionale de c0tre *urnizor, de res#ectarea unui anumit ni$el de #re condiioneaz0 #reul de $3nzare #re$0zut de #reul de re$3nzare ale concurenilor, #recum i amenin0rile, intimid0rile, a$ertiz0rile, #enaliz0rile, nt3rzierea sau
13

sus#endarea li$r0rilor ori rezilierea acordului n cazul neres#ect0rii unui anumit ni$el de #re. 3!. Politica de restr3ngere a im#orturilor #aralele #rin care $3nz0torul restr3nge dre#tul distribuitorului la $3nz0ri acti$e sau #asi$e n di*erite 0ri, este considerat0 interzis0. Ge #ermite doar restr3ngerea $3nz0rilor acti$e ntr8un anumit teritoriu alocat n mod e5clusi$ unui distribuitor. Prezentul regulament e5ce#teaz0 acordurile $erticale care cad sub incidena art.2 alin.(1) din Lege cu condiia ca acestea s0 nu conin0 nici o restricie gra$0 #re$0zute la #ct.21 din #rezentul regulament, .i ca nici o ast*el de restricie s0 nu *ie e5ercitat0 #rin aceste acorduri. 7n cazul n care e5ist0 cel #uin una din restriciile gra$e, bene*iciul a#lic0rii e5ce#t0rii #e categorii se #ierde #entru acordul $ertical res#ecti$ n ntregime. Bu este #osibil0 nici o se#arabilitate #entru restriciile gra$e. I;. Restricii e.cluse

3/. '5ce#t0rile #re$0zute la ca#itolul FA din #rezentul regulament nu se a#lic0 urm0toarelor obligaii coninute n acordurile $erticale4 1) orice obligaie direct0 sau indirect0 de neconcuren0 a c0rei durat0 este nedeterminat0 sau de#0ete cinci ani") orice obligaie direct0 sau indirect0 care interzice cum#0r0torului, du#0 ncetarea acordului, s0 #roduc0, s0 cum#ere, s0 $3nd0 sau s0 re$3nd0 #rodusele3) orice obligaie direct0 sau indirect0 care im#une membrilor unui sistem de distribuie selecti$0 s0 nu $3nd0 m0rcile anumitor *urnizori concureni. 32. 7n sensul #ct.64 sub#unctul 1) o obligaie de neconcuren0 care #oate *i rennoit0 tacit du#0 o #erioad0 de cinci ani este considerat0 ca *iind nc:eiat0 #e o durat0 nedeterminat0. 33. Prin derogare de la #ct.64 sub#unctul 1), limitarea tem#oral0 de cinci ani nu se a#lic0 atunci c3nd #rodusele contractuale sunt $3ndute de cum#0r0tor din s#aii sau terenuri a*late n #ro#rietatea *urnizorului sau nc:iriate de *urnizor de la ter i care nu au leg0tur0 cu cum#0r0torul, cu condiia ca durata obligaiei de neconcuren0 s0 nu de#0easc0 #erioada de ocu#are a s#aiilor sau a terenurilor de c0tre cum#0r0tor. 34. Prin derogare de la #ct.64 sub#unctul ") e5ce#tarea #re$0zut0 ca#itolul FA din #rezentul regulament, se a#lic0 oric0rei obligaii directe sau indirecte care interzice cum#0r0torului, du#0 ncetarea acordului, s0 #roduc0, s0 cum#ere, s0 $3nd0 sau s0 re$3nd0 bunurile sau ser$iciile n cazul n care sunt res#ectate urm0toarele condiii4 1) obligaia #ri$ete #roduse care concureaz0 cu #rodusele contractuale") obligaia este limitat0 la s#aiile i terenurile de #e care a acionat cum#0r0torul n cursul #erioadei contractuale3) obligaia este indis#ensabil0 #entru #rote9area <no=8:o=8ului trans*erat de *urnizor cum#0r0torului14

4) durata unei ast*el de obligaii este limitat0 la o #erioad0 de un an du#0 e5#irarea acordului. 35. Pct.64 sub#unctul ") nu aduce atingere #osibilit0ii de im#unere a unei restricii nelimitate n tim# asu#ra utiliz0rii i di$ulg0rii unui <no=8:o= care nu este n domeniul #ublic. ;. <rocedura e.cept$rii pe categorii 6i e.cluderea din s%era de aplicare a e.cept$rii pe categorii 37. Prezumia de legalitate con*erit0 de ca#itolul FA din #rezentul %egulament, se retrage n cazul n care un acord $ertical, luat se#arat sau n combinaie cu acorduri similare #use n a#licare de *urnizori sau cum#0r0tori concuren i, intr0 n s*era de a#licare a art.2 alin.(1) din Lege i nu nde#linete cumulati$ toate condiiile #re$0zute la art.6 alin.(1) din Lege. 49. Condiiile de e5ce#tare #re$0zute la art.6 alin.(1) din Lege #ot s0 nu *ie nde#linite n s#ecial atunci c3nd accesul #e #iaa rele$ant0 sau concurena de #e aceasta sunt restr3nse semni*icati$ #rin e*ectul cumulati$ al unor reele #aralele de acorduri $erticale similare #racticate de *urnizori sau de cum#0r0tori concureni. 41. 7n a#recierea necesit0ii ca bene*iciul e5ce#t0rii #e categorii s0 *ie retras, sunt de o im#ortan0 deosebit0 e*ectele anticoncureniale care ar #utea rezulta din e5istena reelelor #aralele de acorduri $erticale a$3nd e*ecte similare care limiteaz0 semni*icati$ accesul la o #ia0 rele$ant0 sau concurena #e #ia a res#ecti$0. 4 . Plenul Consiliului Concurenei #oate decide de a e5clude din s*era de a#licare a ca#itolului FA din #rezentul regulament, reelele #aralele de restricii $erticale similare, atunci c3nd acestea aco#er0 #este 2 @ dintr8o #ia0 rele$ant0. 4!. %0s#underea #entru e*ectul cumulati$ anticoncurenial #oate *i atribuit0 numai ntre#rinderilor care contribuie n mod semni*icati$ la acest e*ect. >cordurile nc:eiate de ntre#rinderi a c0ror contribuie la e*ectul cumulati$ este nesemni*icati$0 nu intr0 sub incidena interdiciei #re$0zute la art.2 alin.(1) din Lege i, #rin urmare, nu sunt su#use mecanismului de retragere a bene*iciului de a#licare a e5ce#t0rii. 4/. 7n cadrul a#lic0rii #rocedurii de retragere, Consiliului Concurenei i re$ine sarcina de a demonstra c0 acordul intr0 n s*era de a#licare al art.2 alin.(1) din Lege i c0 acordul nu nde#linete cumulati$ toate cele #atru condiii #re$0zute la art.6 alin.(1) din Lege. , decizie de retragere a e5ce#t0rii #oate s0 aib0 numai e*ect e5 nunc, ceea ce nseamn0 c0 statutul de acord e5ce#tat nu este a*ectat dec3t de la data la care retragerea intr0 n $igoare.

12