Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE MANAGEMENT

Imbunatatirea resurselor umane in Spitalul Municipal Dorohoi

Indrumator: Violeta Apalaghiei

Anul III, Specializarea AMF

Membrii proiectului:
Amaraie Elena Iasincovschi Ana-Maria Taradaciuc Cristina Taradaciuc Paula

Domeniul in care se inscrie proiectul:


Orele de curs ca aplicatie a Managementului Proiectelor in cadrul Scolii F E G ! ED"CATION FI IA A DORO#OI

Moti$area proiectului:
!alitatea actului medical ar tre"ui sa de#ina punctual central al tuturor acti#itatilor care se des$asoara intr%un spital&Acesta depinde de mai multi $actori, printer care enumeram: dotarea tehnica a spitalului, pregatirea si specializarea personalului medical, numar necesar de cadre medicale pentru asigurarea actului medical in conditii optime& !onsideram ca de$icitul de personal medical si au'iliar e'istent la aceasta data in cadrul spitalului Municipal impiedica "una des$asurare a acti#itatii medicale si calitatea actului medical des$asurat &(e aceea am ales ca su"iect im"unatatirea resurselor umane prin recrutarea de personal medical de specialitate&

De%inirea obiectului &e acti$itate


Spitalul este unitatea sanitara cu paturi care asigura asistenta completa curati#e, pre#enti#a si de recuperare& In cazuri de urgenta , spitalul acorda asistenta medico%chirurgicala tuturor persoanelor a caror stare necesita acest lucru& Pentru pacientii internati spitalul asigura si raspunde de calitatea actului medical, conditii de cazare, alimentatie, igiena si pre#enire a in$ectiilor nosocomiale con$orm normelor apro"ate de Ministerul Sanatatii&

Tipul spitalului
Spitalul Municipal (orohoi este un spital general pa#ilionar, care *i%a +nceput acti#itatea la 1 octom"rie 1,-. din dorin/a domnitorului Ale'andru Ioan !uza prin +n$iin/area a 10 paturi de "olna#i& (e%a lungul anilor, spitalul a cunoscut o e#olu/ie $a#ora"il1, dup1 cum urmeaz1: % +n 1,,0 % .2 paturi, % +n 1,,3 % 02 paturi, % +n 1,3- se +n$iin/eaz1 pa#ilionul de "oli in$ec/ioase cu )2 paturi4 % +n 13)- se construieste pa#ilionul sec/iei de chirurgie4 % +n 1352 % 152 paturi4 % +n 135, se +n$iin/eaz1 o sec/ie de pediatrie *i un la"orator de analize medicale4 % din perioada 1302%13-2 cre*te spa/iul de spitalizare, ast$el +ncat la $inele anului 13,3 nr& paturilor a6unge la 333, dup1 care descre*te: % +n )221 % -)5 paturi4 % +n )22) % 0)2 paturi4 % +n )22. % .52 paturi spitalizare continu1 *i )0 paturi spitalizare de zi4 % +n )22, % .5. paturi de spitalizare continu1, .2 paturi spitalizare de zi *i un am"ulatoriu integrat spitalului4 % din iulie )212 dispunem de .., paturi de spitalizare continu1, .2 paturi spitalizare de zi *i am"ulatoriu integrat spitalului&

7n perspecti#1, conducerea spitalului urmare*te dez#oltarea spitalului *i +m"un1t1/irea modului de acordare a ser#iciilor medicale a#8nd ca o"iecti#e: % Modernizarea pa#ilioanelor +n care +*i des$1*oar1 acti#itatea sec/iile spitalului, precum *i am"ulatoriul de specialitate al spitalului prin e$ectuarea de dotari *i repara/ii capitale +n #ederea sporirii gradului de con$ort al pacien/ilor& % O mai "un1 implicare +n o"/inerea de spri6in din partea M&S&, (&S&P& *i a !onsiliului ocal (orohoi +n $inan/area cu aparatur1 medical1 precum *i a unor cheltuieli de rea"ilitare *i modernizare a spitalului, precum *i spri6in din partea Prim1riei +n $inan/area unor cheltuieli de repara/ii, e'tindere *i modernizare necesare des$1*ur1rii acti#it1/ii&

Structura sectiilor clinice cu numarul &e paturi


' SEC(II)COMPARTIMENTE % Sec*ia me&icin+ intern+ I: % !ompartiment reumatologie4 % !ompartiment dia"et, "oli meta"olice4 % Sec*ia me&icin+ intern+ II4 % Sec*ia neurolo,ie4 - Sec*ia car&iolo,ie4 - Sec*ia chirur,ie ,eneral+: % !ompartiment ortopedie *i traumatologie4 % !ompartiment O9 4 % !ompartiment o$talmologie4 - Sec*ia obstetric+ . ,inecolo,ie/ - Sec*ia Pe&iatrie/ % !ompartiment neonatologie4 - Sec*ia ATI: % o"stetric1 % ginecologie4 % chirurgie general14 - Sec*ia psihiatrie/ - Sec*ia boli in%ec*ioase/ % !amere de gard14 % !ompartiment primire urgen/e& : O : A .., paturi

0 CA1INETE 2N AM1"3ATORI": % !a"inet medicin1 intern1 % !a"inet chirurgie general1 % !a"inet reumatologie % !a"inet pediatrie % !a"inet cardiologie % !a"inet o"stetric1 % ginecologie % !a"inet neurologie % !a"inet O9 % !a"inet o$talmologie % !a"inet pneumologie % !a"inet dia"et zaharat, nutri/ie *i "oli meta"olice % !a"inet asisten/1 social1 % (ispensar :;! % !ompartiment ;<

Caracteristici ale populatiei &eser$ite


Adresa"ilitatea spitalului este $oarte "una& In urma comasarii Spitalului (ara"ani cu cel din (orohoi, acesta din urma deser#este atat populatia din (orohoi si din impre6urimi, cat si populatia din (ara"ani si impre6urimile acestuia&

Resurse umane
Managementul 9= din sanatate constituie una dintre cele mai importante si mai costisitoare resurse din acest sector, ele determanand utilizarea celorlalte resurse& Principalele teluri ale M9= din sistemul sanitar pri#esc mo"ilizarea , moti#area si dez#oltarea capacitatilor personalului & Spitalul are un numar de 5., de posturi, personalul $iind structurat ast$el:

Tabelul ': Structura personalului Personal


Medici Medic Medici primari
0

>r&
1 1?

>r&total

Alt personal superior

Medici specialisti Medici rezidenti ;iolog !himisti Farmacisti

1? )2 1 0 ) 5 1 1?, ?. .2 )1 -0

00

15

@conomisti Aurist Personal sanitar mediu Asistenti medicali Personal sanitar au'iliar In$irmieri ingri6itori Personal tehnic administrati# Muncitori

1?, 12. )1 -0

Mentionam ca spitalul nu are anga6at in prezent nici un "iochimist& @'ista doua posturi #acante pentru medici, dintre care unul pentru specialist psihiatrie si unul pentru specialist stomatolog& @'ista, deasemeni si un post #acant de "iochimist& !onstatam o de$icienta a numarului de in$irmieri&

Acti$itatea spitalului Acti#itatea spitalului poate $i redata cu a6utorul indicatorilor cuprinsi in ta"elul )&
Tabel 0: Indicatori de acti#itate a Spitalului, anul )212 Indicatorul >umar e'ternari (9B >umar e'ternari spitalizare de zi >umar consultatii in am"ulatoriu >umarul 1-)-0 5.20?310

Situatia %inanciara
Sursele de $inantare sunt: %asigurarile sociale de sanatate prin !AAS ;otosani4 %trans$erurile de la "uget prin (SP ;otosani4 %plata directa a ser#iciilor de catre pacienti neasigurati sau in cazul ser#iciilor o$erite la cerere4 %donatii si sponsorizari
-

Planul &e imbunatatire a resurselor umane


Scopul planului
cresterea calitatii ser#iciilor medicale prin dez#oltarea 9esurselor umane

Obiecti$e $i4ate
!resterea numarului de medici specialisti Anga6area unui "iochimist !resterea numarului de personal mediu sanitar !resterea numarului de in$irmieri Selectarea personalului (ez#oltarea pro$esionala a anga6atilor prin programe

Acti$itati necesare
Planificarea recrutarii
=na din acti#itatile cele mai importante pentru managementul resurselor umane in sanatate o constituie plani$icarea $ortei de munca, adica determinarea numarului necesar de anga6ati a#and o pregatire corespunzatoare, in #ederea realizarii per$ormantei in conditiile de concurenta& Anga6atul, ca resursa umana reprezinta cea mai sensi"ila resursa intr%o organizatie, el $iind recrutat, utilizat si remunerat in cadrul comple' al $ortelor economice si sociale& In cadrul plani$icarii $ortei de munca tre"uie sa se tina cont atat de latura cantitati#a, cat si de cea calitati#a a procesului de dez#oltare a
?

resurselor umane& In domeniul sanitar, plani$icarea necorespunzatoare sau lipsa plani$icarii pot determina aparitia unui dezechili"ru intre cererea si o$erta de personal, sau chiar lipsuri in asigurarea acti#itatii medicale, deoarece $ormarea personalului medical se $ace intr%o perioada indelungata de timp, iar resursele umane nu pot $i stocateC si utilizate ulterior& In etapa de $ormulare a o"iecti#elor organizatiei se #a determina numarul de anga6ati care sunt necesari pentru atingerea o"iecti#elor, $ormulandu%se programe de recrutare, $ormare, dez#oltare si redistri"uire, alcatuindu%se planul de personal& Planul &e personal cuprinde: % % % % posturile ce se #or in$iinta, des$iinta sau trans$orma4 recrutarea de personal, surplusul sau pensionarea4 redistri"uirea sau reorientarea anga6atilor in caz de ne#oie4 pregatirea personalului& Planul de personal se re#izuieste permanent deoarece o"iecti#ele organizatiei sunt in continua schim"are& Acest plan tre"uie sa $ie comunicat si negociat cu $iecare departament inainte de a $i pus in aplicare& Sunt descrise patru categorii de personal necesar in procesul de plani$icare a resurselor umane: % % % personalul e'istent4 personalul nou recrutat4 personalul potential4 personalul pierdut Dconcedieri, demisii, pensionariE

In Spitalul Municipal plani$icarea resurselor umane se $ace in "aza solicitarilor si necesitatilor sectiilor, la"oratoarelor si compartimentelor, in limita normati#elor de personal apro"ate& Tabelul 5% Situatia posturilor $acante Personal Personal medical Specialisti psihiatri Specialist stomatolog Asistenti medicali Alt personal "iochimist superior >r posturi #acante 1 1 12 1

(esi spitalul are ne#oie si de in$irmieri nu este nici un post #acant&!on$orm organigramei spitalului ar mai $i ne#oie de )2 in$irmieri& (e aceea tre"uie sa cerem la Ministerul Sanatatii suplimentarea posturilor&:otodata se #a cere si suplimentarea postului de "iochimist&

Recrutare &e personal


9ecrutarea este prima etapa de ocupare a unui post #acant si consta in #eri$icarea, cercetarea postului, a surselor de pro#enienta a candidatilor, sta"ilirea contactului cu acestia, o$erirea unui $ormular de solicitare tentant& Scopul principal al procesului de recrutare consta in strangerea de personal corespunzator si selectarea acestuia& Pentru ca recrutarea sa se poata realiza cu succes, tre"uie analizate o serie de pro"leme inaintea scoaterii la concurs a $iecarui post #acant& !ele mai importante elemente care pot contri"ui la atragerea unui personal cat mai corespunzator sunt: prezentarea organizatiei DspitaluluiE, salariul o$erit, conditiile si continutul muncii, anga6area pe perioada determinata sau nedeterminata, posi"ilitatile de per$ectionare&

Stabilirea responsabilitatilor In a$ara (epartamentului 9=, se$ii de sectie unde urmeaza sa $ie anga6at personalul sanitar #or $i implicati in recrutarea personalului&(e asemeni si comitetul director al spitalului se #a implica in acest proces de recutare& Stabilirea deciziilor 9ecrutarea de pesonal se poate $ace din surse interne sau e'terne pentru a o"tine un numar mare de candidati pentru un post si pentru a alege pe cel mai potri#it: surse interne recrutarea din aceste surse este larg acceptat deoarece prin promo#area personalului din aceeasi organizatie e'ista posi"ilitatea ramanerii in#estitiilor acute, ca $ormarea personalului in acea organizatie4 % se recompenseaza si stimuleaza propriul personal4 % pot aparea con$licte intre persoanele din aceeasi organizatie, in cazul e'istentei mai multor persoane pentru acelasi post4 sursele e6terne au a#anta6ul de a aduce in institutie oameni ale caror noi idei sunt "ene$ice pentru organizatie4 % $olosirea acestor surse depinde de marimea organizatiei si de speci$icul postului& In acest caz sursa de recrutare #a $i : e'terna sta"ilirea tipului de personal: permanent Stabilirea metodelor de recrutare Personalul sanitar #a $i anga6at in urma scoaterii la concurs a posturilor #acante& Posturile #acante #or $i anuntate cu .2 zile inaintea datei de sustinere a concursului prin urmatoarele surse de in$ormare: anunturi intr%un ziar central4 anunturi pe postul local de tele#iziune4 anunt intern la poarta spitalului4 anunt pe internet 9ecrutarea prin Internet constituie o cale de acces rapid1 *i ie$tin1 a managerilor de resurse datorit1 mul/imii utilizatorilor *i utilizeaz1 cea mai +nalt1 rat1 cost%e$ecti# de candida/i cu o per$orman/1 semni$icati#1 In anunt #a $i speci$icat de unde se pot o"tine in$ormatii cu pri#ire la concursuri&
12

Procesele &e selectie a R"


Selec/ia resurselor umane presupune e'aminarea mai multor su"iec/i pentru a alege pe cei mai "uni dintre ei, la care se constat1 concordan/1 +ntre calit1/ile personale *i cerin/ele pro$esiunii& Potri#it1 +n sens larg, selec/ia se realizeaz1 +n dou1 momente importante *i anume: selec/ia candida/ilor pentru intrarea +ntr%o $orm1 de preg1tire pro$esional1, selec/ia unui candidat pentru un anumit post F $unc/ie +n cadrul unei anumite organiza/ii, dup1 ce indi#idual are de6a o anumit1 preg1tire pro$esional1& @'amenul de selec/ie presupune o analiz1 a compati"ilit1/ii +ntre e'igen/ele posturilor sau pro$esiunilor *i aptitudinilor particularit1/ile indi#iduale ale candida/ilor Procesul de selectare a 9esurselor umane se #a des$asura dupa urmatoarele etape: #eri$icarea cererilor de solicitare a postului, precum si a !V%urilor4 trierea cererilor pe "aza datelor personale sr redactarea listei cu candidatii selectati pentru concurs4 pro"a scrisa su" $orma unui test grila, a#and ca timp de rezol#are . ore4 pro"a orala care consta intr%un inter#iu al candidatilor4 @tapa propriu zisa de selectie este inter#iul, care, daca este condus cum tre"uie, o$era date cu ade#arat rele#ante& Inter#iul de selectie constituie un schim" $ormal de pareri, opinii intre anga6ator si candidat& a inter#iu, nu numai inter#ie#atorul a$la in$ormatii despre potentialul anga6at, ci si candidatul a$la in$ormatii despre unitatea in care #rea sa intre, despre tipul de conducere si despre oamneii cu care #a lucra& In acest caz #om $olosi inter#iul structurat in care #om adresa candidatilor un set de intre"ari standardizate&Scopul este acela de a o"tine date similare de la toti candidatii in #ederea realizarii unei cat mai corecte e#aluari& Fiecare candidat #a $i notat de mem"rii comisiei de e'aminare cu note de la 1 la 12 atat pentru po"a scisa , cat si pentru cea orala&Pentru a $i declarat admis candidatul tre"uie sa o"tina la $iecare pro"a cel putin nota ?& Intr%un proces #er"al, care #a $i semnat de toti mem"rii comisiei, se #a consemna rezultatele concursului& uarea deciziei asupra alegerii candidatilor:
11

Pe "aza notelor o"tinute de candidati se #a sta"ili ordinea reusitei la concurs4 Pasul $inal +n procesul de selec/ie +l reprezint1 alegerea candidatului care s1 ocupe postul #acant& (e*i este o etap1 distinct1 procesului de recrutare, decizia de anga6are se inter$ereaz1 cu etapa anterioar1, cea de selec/ie a candida/ilor& Aceasta poate $i interpretat1 ca un ultim moment al acesteia, c8nd r1m8n +n #izorul inter#ie#atorilor un num1r redus de candida/i D. sau 5 ma'imE& !a urmare este necesar1 realizarea unei e#alu1ri a tuturor in$orma/iilor o"/inute anterior, +n procesul de selec/ie, +n scopul select1rii candidatului care corespunde cel mai "ine cerin/elor postului& & (e regul1 decizia $inal1 +n procesul de selec/ie, respecti# decizia de anga6are, este luat1 de c1tre se$ul ierarhic al postului #acant& Acesta utilizeaz1 toate in$orma/iile o$erite de ceilal/i participan/i la selectarea candida/ilor si care particip1 la inter#iul $inal de selec/ie& Aceast1 procedur1 se deruleaz1 +n aceast1 manier1 deoarece superiorii ierarhici ai postului #acant cunosc cel mai "ine mediul +n care urmeaz1 s1 se e'prime poten/ialul candidatului *i ei sunt cei care #or tre"ui s1 lucreze cu candidatul care a $ost ales& Instiintarea candidatilor asupra deciziei luate: la sediul spitalului se #a a$isa lista cu candidatii admisi& !ontestatiile se pot depune in termen de . zile&Acestea se #or solutiona si #or $i comunicate petitionarului in 0 zile& Incheierea contractului de anga6are: candidatii declarati admisi au o"ligatia de a se prezenta la spital, la post, in ma'im 10 zile de la data luarii la cunostinta4 Anga6area candidatului se $ace pe "aza legislatiei in #igoare si se incheie cu un contract de munca in care se tine seama de aspectele sta"ilite la inter#iu& @ste necesara instruirea anga6atului cu pri#ire la siguranta in munca& Integrarea pro$esionala este procesul de acomodare la conditiile speci$ice locului de munca& @'ista mai multe procedee: manualul noului anga6at, sedinte de indrumare, instructa6e, lucru su" tutela& a incadrarea $iecarui anga6at, se sta"ilesc sarcinile pe care le tre"uie sa le indeplineasca, salariul, normele de disciplina ce tre"uie respectate, drepturile si o"ligatiile salariatului& (upa cele trei luni de pro"a, se anga6eaza pe post ca de"utant timp de - luni& a $inele perioadei, se analizeaza acti#itatea des$asurata de catre medicul se$ si asistenta se$a pentru e#aluare, con$orm $isei de e#aluare& In $unctie de procentul o"tinut, anga6atului i se acorda o marire de salariu ce nu poate

1)

depasi limita ma'ima a $unctiei& (e mentionat este ca, in sistemul sanitar se remunereaza personalul pe "aza unui sistem % grila&

Perioa&a &e timp


(eoarece pentru a putea $ace anga6ari spitalul tre"uie sa ceara o suplimentare de posturi de la Ministerul Sanatatii , perioada de timp estimata #a $i de . luni& !u a6utorul gra$icului Bantt #om sta"ili timpul necesar des$asurarii proiectului si ordinea in care se #or des$asura sarcinile&

Gra%ic Gantt
anul )21) perioada ianuarie%martie acti#itati Plani$icarea recrutarii Sta"ilirea responsa"ilitatilor Sta"ilirea deciziilor Anuntul in mass%media Veri$icarea dosarelor :rierea cererilor Pro"a scrisa Inter#iul de selectie A$isarea rezultatelor (epunerea contestatiilor Solutionarea contestatiilor A$isarea rezultatelor $inale Incheierea contractului de munca Ian Fe" mar %%%%%%% %%% %% %% %%%%%% %%% %%% %% %% !ine raspunde (epartament 9= (epartament 9= (epartament 9= (epartament 9= !omisia de e'aminare !omisia de e'aminare !omisia de e'aminare Managerul spitalului si comisia de e'aminare %% (epartament 9= %%%% !omisia de e'aminare %%%% !omisia de e'aminare %%% Iasinco#schi si Amariei %%%% (epartament 9=

Resurse necesare
9esursele necesare des$asurarii proiectului sunt: resurse umane sunt reprezentate de managerul unitatii, departamentul 9esurse =mane, se$ii de sectii cu de$icit de personal4

1.

resurse $inanciare insumeaza costurile e$ectuate cu pu"licarea anunturile in mass%media cu pri#ire la concursurile care #or a#ea loc pentru ocuparea posturilor #acante si costurile la ni#el de cheltuieli salariale pentru $iecare nou anga6at

Re4ultatele asteptate si in&icatorii care se $or imbunatati


Prin cresterea numarului de medici specialisti #a creste calitatea ingri6irilor medicale&!resterea numarului de medici #a duce implicit si la cresterea timpului acordat unui pacient, ceea ce #a duce la im"unatatirea relatiilor interpersonale& Prin anga6area in$irmierilor #a creste ponderea personalului au'iliar pe total anga6ati& O data cu cresterea numarului de in$irmieri #a creste calitatea ingri6irilor acordate pacientilor, $iind posi"ila o supra#eghere mai atenta a lor& !resterea numarului de asitenti medicali #a a#ea ca urmare o im"unatatire a calitatii actului medical cu scopul cresterii gradului de satis$actie a pacientilor, cresterea standardelor in practica medicala& Prin anga6area unui "iochimist #a creste calitatea analizelor medicale e$ectuate in cadrul a"oratorului spitalului&

15