Sunteți pe pagina 1din 66

REM Masini Unelte S.R.L.

Plan de afaceri pentru perioada 2010 - 2014

Versiunea 4.0 01 martie 2010

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Cuprins 1. Introducere 1.1 Sumarul executiv 1.2 Misiunea companiei 1.3 irectiile pentru succes 2. Pre!entarea companiei 2.1 Informatii #enerale 2.2 Ima#ine de ansam$lu a te%nolo#iei si a produselor 3. Produsele 3.1 'eneralitati despre produse si te%nolo#ii 3.1.1 ivi!ia de masini unelte 3.1.1.1 Strun#urile verticale seria S() 3.1.1.2 Masinile de fre!at seria *+P 3.1.1.3 Masinile ori!ontale de ale!at si fre!at ,,--.M si ,--.M 3.1.1.4 Strun#uri paralele 3.1.1.0 Masini de ale!at si fre!at cu montant deplasa$il 3.1.1.& Mesele rotative parti componente din masinile unelte 3.1.2 ,urnatoria 4. 1nali!ei pietei 4.1 Se#mentarea pietei 4.2 Strate#ia asupra pietelor tinta 4.2.2 2evoile pietei 4.2.3 3stimarile cresterii pietei 4.3 1nali!a industriei de masini #rele 4.3.1 (oncurenta directa si indirecta 4.3.2 Solutiile de succes in fata concurentei 0. Strate#ia si implementarea 0.1 Valoarea adau#ata oferita de )3M Masini 4nelte 0.2 1vanta5ele competitionale 0.3 Strate#ia de mar6etin# 0.3.1 Pro#rame de mar6etin# 0.3.2 Strate#ia de pret 0.4. Strate#ia de van!ari 0.4.1 Pro#no!e de van!ari &. ,urnatoria &.1 Pre!entarea turnatoriei &.2 Planul de investitii initial &.3 Investitiile reali!ate &.4 &.0 'eneralitati despre productie7 te%nolo#ii si produse &.& 1nali!a pietei &.7 1nali!a financiara a investitiei &." imensionarea personalului aferent turnatoriei

pag. 4 4 7 7 " " 11 1& 1& 1& 17 1" 1/ 20 21 22 22 23 24 24 20 20 2" 2/ 2/ 31 31 32 32 33 34 34 3& 42 42 43 4/ 4/ 04 0& 0/

Versiunea 4.0

Pa#ina 2 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 &./ Strate#ia de van!ari &.10 Profita$ilitatea turnatoriei 7. Informatii despre mana#ement ". Proiectia de cas% flo8 /. 1nexe /.1 Modelarea cas%-flo8-ului 93xcel: &0 &1 &2 &3

Versiunea 4.0

Pa#ina 3 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Sectiunea 1 - Introducere 1.1 Su arul e!ecuti" )3M Masini 4nelte 9;)3M< sau ;(ompania<: este o companie romaneasca cu un capital 100= privat7 furni!or #lo$al de top in sectorul masini-unelte si a solutiilor performante pentru industria de prelucrare a metalului din intrea#a lume. >$iectivul )3M Masini 4nelte este sa construiasca masini-unelte cit mai rapid si la cele mai inalte standarde te%nolo#ice si de calitate care sa fie din ce in ce mai $une7 mai rapide si mai fia$ile7 in concordanta cu toate cerintele clientilor. Pe lan#a acest lucru7 respectarea standardelor internationale de calitate si un excelent serviciu post-van!are repre!inta atuurile companiei. Satisfactia clientilor repre!inta c%eia de!voltarii )3M Masini 4nelte7 iar continuarea van!arii productiei la export este solutia cresterii profita$ilitatii si in urmatorii ani. Infiintata in anul 20007 )3M Masini 4nelte a parcurs mai multe etape de de!voltare a infrastructurii7 sistemelor si personalului. S-a lucrat intens la de!voltarea infrastructurii necesare productiei de masini unelte prin moderni!area %alelor de productie7 ac%i!itia de ec%ipamente moderne7 infiintarea unui departament de proiectare si cercetare. In plus7 compania a pus un accent deose$it pe formarea si de!voltarea unei ec%ipei multidisciplinare. 1ceasta are o vasta experienta in productia de masini unelte7 iar compania continua investitia in capitalul uman. )3M Masini 4nelte proiectea!a si construieste masini cu comanda numerica livrate la c%eie pentru clienti internationali din diferite industrii7 cum ar fi? industria de masini #rele7 industria ener#etica7 industria c%imica si industria aeronautica. Inca de la infiintare )3M Masini 4nelte a de!voltat relatiile cu clientii si isi pastrea!a o$iectivul de a oferi acestora masini unelte cu valoare adau#ata mare prin productivitatea lor si costurile sca!ute de operare. Inte#rarea activitatilor companiei cum ar fi proiectarea7 turnarea si prelucrarea interna a

Versiunea 4.0

Pa#ina 4 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 componentelor principale din fonta repre!inta de asemenea modul in care se vor atin#e o$iectivele. )3M Masini 4nelte are o ec%ipa mana#eriala cu o experienta foarte vasta in industrie. 1ceasta consta in oameni cu experienta in domeniul productiei7 automati!ari7 export si investitii si este compusa din domnul (laudiu *lorin ,ampu7 ma5oritar7 domnul 3milian Popa7 domnul Sorin @ipa7 irector de Van!ari. irector 'eneral si asociat irector *inanciar7 si irector 3xecutiv7 domnul )adu Pop7

Veniturile companiei intre 2000 si 200/ au avut o evolutie ascendenta? 2000? 200&? 2007? 200"? 200/? 3.7 mil 34) 4.7 mil 34) &.4 mil 34) ".0 mil 34) ".0 mil 34)

Pentru a continua cresterea cifrei de afaceri7 )3M Masini 4nelte a investit intr-o turnatorie proprie pentru piese din fonta7 va continua de!voltarea relatiiei cu clientii existenti7 va atra#e o $a!a mai mare de clienti din pietele in care de5a reali!ea!a exporturi si nu in ultimul rand va intra intr-un numar de piete noi. )3M Masini 4nelte de!volta parteneriate cu institutii financiare de credit pentru finantarea urmatoarelor o$iective? 9i: )efinantarea investitiei in turnatoria proprieA 9ii: *inantarea capitalului circulant pentru derularea contractelor. 9i: In ceea ce priveste turnatoria7 )3M Masini 4nelte ia in considerare refinantarea unui credit de investitii existent pentru construirea turnatoriei cu scopul finali!arii si punerii in functiune a investitiei. )efinantarea creditului de investitii inseamna finali!area si punerea in functiune a ,urnatoriei cu capacitatea lunara proiectata de &00 tone7 care are in dotare te%nolo#ii de ultima #eneratie la nivel mondial7 iar fluxul de fa$ricatie este #andit sa asi#ure

Versiunea 4.0

Pa#ina 0 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 in final profita$ilitatea intre#ii afaceri. 1ceasta turnatorie este unica in )omania si ofera )3M Masini 4nelte un avanta5 te%nolo#ic ma5or prin reducerea costurilor de productie in comparatie cu alte companii similare constructoare de masini unelte. e asemenea7 prin noua capacitate de turnare si de prelucare a pieselor turnate7 )3M Masini 4nelte devine producator de piese turnate pentru industria #rea7 furni!or la cel mai ridicat nivel te%nolo#ic pentru companii importante din 3uropa de Vest. Prin aceasta turnatorie7 )3M Masini 4nelte va #enera atat economii in costurile de productie pentru reali!area masinilor unelte7 pe care le produce la un cost de productie semnificativ mai mic7 cat si venituri din van!area efectiva a productiei de piese turnate catre terti. 1ceasta este o oportunitate strate#ica de crestere a companiei pe termen lun#. 9ii: 1 doua coordonata este repre!entata de finantarea productiei comen!ilor existente. )3M Masini 4nelte a casti#at un numar important de contracte7 iar trei dintre acestea urmea!a sa fie lansate in productie pe $a!a comen!ilor ferme de la clienti. 1stfel7 este necesara finantarea productiei7 ceea ce inseamna "0= din valoarea contractelor. )3M Masini 4nelte ia in considerare o$tinerea unei linii de credit pentru finantarea necesarului de capital de lucru sau finantarea executiei contractelor. In momentul de fata exista 7 contracte nefinantate? #r crt 1 2 3 4 0 & 7 Client
.-3+ .-3+ .-3+ .-3+ .-3+ SIS,32C1 ,3-2IC1 SIS,32C1 ,3-2IC1

$aloare Contract %euro&


B 1.12&.000 B 1.1"0.000 B 1.202.40& B /07.000 B 2.&&0.000 B "00.000 B 2.000.000

#ecesar 'inantare (anca


B /00."00 B /44.000 B 1.001./20 B 720.&00 B 2.12".000 B &"0.000 B 2.040.000 + ..420./2,

)otal *

+ 10.,2,.40-

Versiunea 4.0

Pa#ina & din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

1.2 Misiunea co paniei Misiunea )3M Masini 4nelte este sa se impuna pe piata internationala a masinilor unelte prin orientare catre maximi!area satisfactiei clientului7 inovare si utili!area de te%nolo#ie avansata. 1./ 0irectiile pentru succes 3ste foarte important ca )3M Masini 4nelte sa atra#a clienti pentru turnatoria proprie7 sa de!volte in continuare relatiile deose$ite cu clientii existenti si sa livre!e la standardele de calitate cele mai ridicate contractele in derulare. In paralel7 succesul viitor al companiei este le#at de livrarea comen!ilor catre clientiii actuali7 cresterea numarului de comen!i din partea lor si patrunderea pe noi piete. 3volutia in ultimii trei ani a cifrei de afacrei7 re!ultatului exercitiului si profitului net

Milioane R1# /0 2, 20 1, 10 , 0
Cifra de afaceri Re3ultat din e!ploatare Profit #et

200-

2002

200.

Versiunea 4.0

Pa#ina 7 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Sectiunea 2 4 Pre3entarea co paniei 2.1 Infor atii generale enumire? Sediu? >$iectul principal de activitate? (apital Social? 2umar de Inre#istrare? 1sociati? S.(. )3M M1SI2I 423+,3 S.).+. .1(14 Strada 1// )epu$licii7 &003047 .acau7 )omania DProductia de masini unelte pentru industria de prelucrare a metalului< 9(132 2"41: /70007000 )>2 @04E407E2&.07.2000 (laudiu *lorin ,ampu /0.&= .ernard ,emea 4.4=

REM Masini Unelte are 4 di"i3ii5


a. (.

0i"i3ia Masini Unelte - este divi!ia care construieste propriu-!is masini unelte. 0i"i3ia Constructii Sudate - executa su$ansam$le sudate fara a fi necesara prelucrarea. 0i"i3ia Prelucrari - foloseste masini-unelte de preci!ie cu (2( pentru a prelucra piese pentru necesarul propriu si diferite alte industrii. Se prelucrea!a piese prismatice precum $atiuri7 coloane7 traverse7 carcase7 pistoane si la#are.

c.

d.

)urnatoria - este speciali!ata in turnarea de piese #rele din fonta si fonta cu #rafit nodular cu o #reutate $ruta maxima de 00 de tone la o capacitate finala estimata de &00 toneEluna.

Versiunea 4.0

Pa#ina " din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

>r#ani#rama )3M Masini 4nelte este pre!entata mai 5os?

)3M Masini 4nelte a fost infiintata anul 2000 ca societate cu raspundere limitata romana. Sediul central este in .acau7 Strada. Republicii Nr. 199, 600304, judetul Bacau, Telefon: +40 34 06010, !a": +40 34 # $39, %&'ail: re'(re'&'ac)inetool*.co'

In .acau7 compania ocupa 4700 metri patrati din care 3200 metri patrati %ale pentru productie ce includ $irouri pentru personalul administrativ7 proiectare si cercetare si 1000 metri patrati de platforme industriale.

Versiunea 4.0

Pa#ina / din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 In orasul 2e#resti >as7 )3M Masini 4nelte a ac%i!itionat compania Mecanica 2e#resti >as in care a decis sa construiasca o turnatorie noua de ultima #eneratie cu capacitate de turnare de &00 toneEluna. Suprafata construita a turnatoriei este in aceasta fa!a de 107000 metri patrati7 dintr-o suprafata totala de "07000 metri patrati ai proprietatii din 2e#resti >as. *iliala )3M Masini 4nelte .acau - ,urnatoria )3M este situata in Strada Salcamului 2r. 3$7 4402007 2e#resti >as. I agini din 6alele de productie din 7acau ale REM Masini Unelte

Versiunea 4.0

Pa#ina 10 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Versiunea 4.0

Pa#ina 11 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

2.2 I agine de ansa (lu a te6nologiei si a produselor 0i"i3ia de asini unelte

)3M Masini 4nelte a fost infiintata pentru a construi masini unelte cu comanda numerica de ultima #eneratie livrate la c%eie si solutiil performante pentru industria de prelucrare a metalului. )3M Masini 4nelte a primit premiul de cel mai $un producator de masini unelte din )omania pentru anul 2007.

Versiunea 4.0

Pa#ina 12 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 )3M Masini 4nelte produce masini unelte pe $a!a Sistemului de Mana#ament al (alitatii IS> /001? 200" certificat de ,4V (3), )o%land.

Versiunea 4.0

Pa#ina 13 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 ,ipurile diverse de masini unelte produse7 particularitatea asam$larii masinilor unelte din piese si ec%ipamente livrate de furni!ori internationali7 personalul si facilitatile de productie proprii determina capacitatea fa$ricii de productie din .acau de a opera independent. 3xperti!a )3M Masini 4nelte in industria masinilor unelte a determinat profita$ilitatea companiei inca din primul an de functionare. Pe parcursul ultimilor 3 ani compania si-a continuat de!voltarea si si-a consolidate po!itia de piata7 inre#istrand re!ultate financiare foarte $une. 0i"i3ia )urnatorie a REM Masini Unelte Intre 200&-200"7 o data cu cresterea numarului de comen!i7 )3M Masini 4nelte a atins nivelul de productie de 10-20 de masini unelte pe an. +a acest nivel al productiei nevoia de fier si fonta turnate este de 1000 F 1200 toneEan. 1cesta cantitate repre!enta productia pe doua luni a celei mai mari turnatorii din )omania F Saturn 1l$a Iulia. atorita acestei cereri foarte mari de piese turnate din fier si fonta din partea )3M Masini 4nelte7 datorita timpului indelun#at de livrare din parte furni!orilor 910-12 luni:7 precum si a preconi!atei inc%ideri a turnatoriei Saturn 1l$a Iulia pentru neconformitatile cu standardele de mediu ale 437 )3M Masini 4nelte a decis sa cumpere compania Mecanica 2e#resti >as si sa construiasca o turnatorie noua de ultima #eneratie cu capacitate de turnare de &00 toneEluna. )3M Masini 4nelte va folosi 30= din capacitatea lunara de turnare pentru productia proprie de masini unelte7 restul de 70= al capacitatii va fi contractat catre terti. Procesul de productie de capitalului circulant. Pentru finali!area comen!ilor de masini unelte in curs de executie7 compania are nevoie de un credit de ".420.320 euro. e asemenea7 compania are un necesar de finantare a capitalului circulant pentru acoperirea comen!ilor in urmatorii 0 ani7 in functie de comen!ile estimate. 1cest lucru este datorat specificului procesului de productie cu un ciclu relativ lun#7 intre 3 si 12 luni7 in functie de tipul masinii. Intrucat specificul industriei presupune asini unelte este relati" lung si necesita finantarea

Versiunea 4.0

Pa#ina 14 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 incasarea dupa livrarea masinilor7 compania tre$uie sa finante!e. capitalul circulant prin resurse proprii si credite de la institutii financiare. Productia )3M Masini 4nelte se $a!ea!a pe comen!i ferme de la clienti. 1cestea sunt lansate in productie in momentul in care clientul furni!ea!a scrisoare de credit in favoarea )3M Masini 4nelte sau la momentul primirii comen!ii 7 ceea ce inseamna #arantarea platii la termenul scadent a#reat contractual. +ansarea in productie inseamna finantarea materiilor prime si ec%ipamentelor ce intra in componenta masinilor unelte7 pe un ciclu de recuperare al investitiei relativ lun#. eoarece este vor$a de valori mari7 ce depasesc 5umatate de milion de euro pentru fiecare masina produsa7 )3M Masini 4nelte are nevoie sa suplimente!e finantarea proprie a capitalului circulant cu finantari externe7 de la institutii financiare. Indicatori financiari 3volutia performantei si a po!itiei financiare a )3M Masini 4nelte in ultimii 4 ani? 200& in mil. )>2 Indicatori de $ilant 1ctive imo$ili!ate ,>,1+ 1ctive circulante ,>,1+7 din care
Stocuri +reante +a*a *i conturi la banci

2007 in mil. )>2 30.&2 14.02


".04 0.04 0./4

200" in mil. )>2 47.41 3".74


22.&& 12.00 4.03

200/ in mil. )>2 &2.34 40./3


23.00 22.42 0.00

/.22 12.&0
0./& 4.21 2.44

)1)8L 8C)I$E (apitaluri proprii (apital social su$scris si varsat atorii pe termen scurt atorii pe termen lun# )1)8L C8PI)8LURI SI 08)1RII )e!ultate financiare

21..2 7.0& 0.34 &.1& ".2& 21.4"

4,.1, 21.73 3.00 12.72 13.01 47./&

.-.1, 2/.47 /.00 23.0& 3&.07 "/.10

10..2. 30.0& /.00 1&.0/ 0&."2 10".4"

Versiunea 4.0

Pa#ina 10 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 (ifra de afaceri Venituri totale (%eltuieli totale Profitul $rut al exercitiului Profitul net al exercitiului 1&./2 1/.&0 12.32 7.2" &.0& 23.0" 27.0& 1/.77 7.2/ &.10 2/.37 4&.3/ 37.2& /.13 7.74 30.&/ 37.30 31.13 &.17 &.0/

Versiunea 4.0

Pa#ina 1& din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Sectiunea / 4 Produsele /.1 9eneralitati despre produse si te6nologii /.1.1 0i"i3ia de asini unelte

)3M Masini 4nelte produce strun#uri verticale si strun#uri ori!ontale: masini ori!ontale de ale!at si fre!at: mese rotative: masini de fre!at de tip portal si alte tipuri de masini-unelte. Vi!iunea )3M Masini 4nelte este sa construiasca masini-unelte cat mai rapid care sa fie din ce in ce mai performante7 mai rapide si mai fia$ile7 in concordanta cu toate cerintele clientilor. Pe lan#a acest lucru7 respectarea standardelor internationale de calitate si un excelent serviciu post-van!are repre!inta atuurile )3M Masini 4nelte. )3M Masini 4nelte isi propune sa produca ec%ipamente de cel mai inalt nivel te%nolo#ic. Procesul te%nolo#ic se compune din trei etape ma5ore? turnarea pieselor componente de mari dimensiuni ce repre!inta structura masinii unelte7 lansarea in fa$ricare a altor elemente componente cum ar fi panourile electrice7 ac%i!itia altor componente si sisteme precum sistemul de comanda numerica. )3M Masini 4nelte isi propune sa creasca vite!a de productie prin turnarea pieselor de structura in turnatoria proprie si prelucrarea lor in cadrul filialei 2e#resti >as. 1ceste piese vor fi transportate rutier catre sectiile de asam$larea din .acau unde se montea!a toate celelalte componentele. 1 fost construita o ec%ipa de profesionisti cu experienta in industrie si pe aceaste fluxuri de productie. Pentru a construi masini unelte competitive la nivel international7 )3M Masini 4nelte foloseste ec%ipamente si su$ansam$le de nivel te%nolo#ic si calitativ foarte ridicat furni!ate de producatori internationali precum? 1tos7 .1++4**7 ,im6en7 Vo#el7 J*7 etc. 34.+I27 '3 *anuc7 ')13SS23)7 -1G3 -H )14+IC7 -H 1( 7-3I 32-1I27 )3I)>,-7 )omani 'roup7 SC*7 Siemens7

Versiunea 4.0

Pa#ina 17 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

/.1.1.1 Strungurile "erticale seria SCR sunt create pentru fre!are7 #aurire si alte operatiuni precum accesorii $i-rotative. #aurire si strun5ire7 strun5ire la /0 de #rade7 fre!are si #aurire cu

Strun#urile seria S() sunt proiectate pentru o inalta acuratete de prelucrare7 o foarte $una ri#iditate si o foarte $una sta$ilitate7 in conditii de prelucrari #rele. Seria S() are un numar

Versiunea 4.0

Pa#ina 1" din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 de avanta5e. Structura masinii ii permite sa fie folosita atat la prelucrari usoare cat si de finete7 in conditii termice foarte $une si de sta$ilitate a vi$ratiilor in timpul procesului. Printre aceste avanta5e7 cele mai importante sunt fia$ilitatea si versatilitatea. In functie de confi#uratia sta$ilita7 masina poate reali!a operatiuni precum? fre!are7 #aurire7 strun5ire7 taiare etc. In afara de strun#urile verticale standard7 )3M Masini 4nelte a creat si o #ama speciala de strun#uri care poate prelucra piese pentru mori de vant7 inele si roti dintate. 1ceste masini au o inaltime de prelucrare de doar 1 metru si traversa mo$ile de "00 mm. Marele avanta5 al acestei masini este posi$ilitatea de a prelucra piese ce au o inaltime mica7 ceea ce inseamna o mare preci!ie in executie. /.1.1.2 Masinile de fre3at seria 'LP sunt reali3ate pentru operatiuni ela(orate

Masinile de fre!at de tip portal din seria *+P sunt construite pentru operatiuni de prelucrare a pieselor din otel turnat sau for5at7 a pieselor sudate7 prelucrate $rut7 cu finisari si superfinisari de diverse forme si marimi7 prin fre!are7 strun5ire7 #aurire si lovire.

Versiunea 4.0

Pa#ina 1/ din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 /.1.1./ Masinile ori3ontale de ale3at si fre3at includ seriile ))-;7M si )-;7M

Seriile ,,--.M si ,--.M - masini ori!ontale de ale!at si fre!at - sunt reali!ate pentru a procesa piese de dimensiuni medii reali!ate din fier7 otel7 aluminiu si alte materiale. Piesele pot fi lucrate prin fre!are7 strun5ire7 #aurire si lovire. (ontrolul masinii este reali!at cu a5utorul urmatoarelor axe? Seria ,,--.M
1xa I7 deplasarea transversala a mesei rotative 1xa J7 deplasarea lon#itudinala a mesei rotative 1xa .7 rotatia mesei 1xa H7 deplasarea verticala a carcasei port$rosa 1xa G7 deplasarea axiala a capului de fre!are

Seria ,--.M
1xa I7 deplasarea transversala a mesei rotative 1xa J7 deplasare sanie su$montant 1xa .7 rotatia mesei 1xa H7 deplasarea verticala a carcasei port$rosa 1xa G7 deplasarea axiala a capului de fre!are

Versiunea 4.0

Pa#ina 20 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

/.1.1.4 Strunguri paralele +a fel ca masinile ori!ontale de ale!at si fre!at sau ca strun#urile verticale7 strun#urile paralele seria -+ sunt concepute pentru a prelucra piese de o mare complexitate7 din fier7 otel7 otel for5at si metale neferoase.

>peratiunile acestor strun#uri sunt? - strun5ire interna si externa - strun5ire a suprafetelor verticale - #aurire si fre!are 9radiala si axiala: - rectificare externa 9folosind ec%ipamente aditionale:

Versiunea 4.0

Pa#ina 21 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

/.1.1., Masini de ale3at si fre3at cu

ontant deplasa(il

1ceste masini unelte sunt reali!ate pentru fre!area7 #aurirea si filetarea pieselor mari.

Seria 1*P este repre!entata de masini de ale!at si fre!at cu diametre diferite ale $roselor. 1ceste masini sunt reali!ate pentru fre!area7 #aurirea si filetarea unor piese mari reali!ate din fier7 fier for5at sau metale neferoase. Sistemul de #%ida5 pentru axurile x7 K si ! este %idrostatic.

Versiunea 4.0

Pa#ina 22 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

/.1.1.- Mesele rotati"e sunt parti co ponente din

asinile unelte

Mesele rotative seria ), sunt reali!ate din fier si elemente sudate. 1ceste mese rotative deplasa$ile pot fi atasate strun#urilor ori!ontale si masinilor de fre!at cu control de tip (2(. )3M Masini 4nelte poate reali!a mese rotative deplasa$ile cu 3 axe (2(.

/.1.2 )urnatoria ,urnatoria are ca principal o$iectiv turnarea de piese din fonta destinate constructiei de masini unelte. ,urnatoria va produce de asemenea piese turnate din fonta medii si #rele cu #reutatea $rut tumata intre 1.0 si 00.0 tone. 1ceste piese turnate sunt reali!ate catre terti pe $a!a solicitarii acestora. (ererea de produse industriale turnate din fonta a inre#istrat o crestere seminficativa in ultimii ani pe fondul numarului redus de turnatorii din 3uropa de Vest si al orientarii companiilor puternice catre externali!area acestei activitati.

Versiunea 4.0

Pa#ina 23 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Sectiunea 4 4 8nali3a pietei Masinile unelte repre!inta o industrie uriasa si este de asemenea un element fundamental pentru industria $unurilor deoarece furni!ea!a ec%ipamentele industriale de $a!a pentru domeniul productiei. 1stfel7 industria producatoare la nivel #lo$al are la $a!a masinile unelte. 3xista o corelatie foarte puternica intre industria masinilor unelte si cresterea economica7 pietele cu de!voltarea cea mai mare a cererii de masini unelte fiind tarile care se afla in de!voltare industriala si economica. Productia si cererea de masini unelte sunt concentrate re#ional. 3uropa si 1sia domina #lo$al productia si cererea de masini unelte. @aponia7 'ermania si (%ina sunt principalii producatori de masini unelte pe ansam$lu. In domeniul masinilor unelte mari7 asemeni celor produse de )3M Masini 4nelte7 'ermania si (%ina sunt liderii in productia acestor masini unelte. In ultimii ani aproximativ un numar important din companiile #ermane speciali!ate au fost ac%i!itionate de companii c%ine!e. 1sftel7 (%ina detine &0= din productia de masini unelte mare7 dar repre!inta si principalul lor consumator. @aponia7 Italia7 Statele 4nite ale 1mericii si fostele tari comuniste asi#ura 40= din productie. In privinta consumului7 principalul utili!ator de masini unelte este (%ina7 urmata de 'ermania si @aponia. In ultimii doi ani India inre#istrea!a cresteri constante datorita de!voltarii economice. 3xista caracteristici ale pietei si in ceea ce priveste utili!area masinilor unelte versus productia lor. ,ari precum 'ermania si @aponia exporta ma5oritatea productiei7 in timp ce exporturile (%inei de masini unelte sunt foarte sca!ute datorita cresterii economice7 ceea ce determina utili!ararea ec%ipamentelor pe piata interna. Importurile de masini unelte in @aponia sunt foarte sca!ute7 ceea ce indica o incredere ridicata in productia proprie7 in timp ce importurile de masini unelte in Statele 4nite sunt la un nivel foarte ridicat. In privinta industriilor care folosesc masinile unelte de dimensiuni mari7 in ciuda cri!ei

Versiunea 4.0

Pa#ina 24 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 economice7 nu se inre#istrea!a scaderi ale cererii datorita industriilor care utili!ea!a aceste ec%ipamente cum ar fi? industria ener#etica7 industria de masini #rele7 industria ec%ipamentelor eoliene. In sc%im$7 datorita cri!ei economice cererea de masini unelte de dimensiuni mici inre#istrea!a scaderi semnificative. 1cestea se folosesc pentru productia de piese de dimensiuni reduse7 prelucrarea componentelor in industria auto7 componente pentru electronice si electrocasnice7 etc. Pe $a!a raportului din luna au#ust D1nali!a Pietei 'lo$ale de Masini 4nelte< exista estimari certe de crestere a industriei pe ansam$lu. 4.1 Seg entarea pietei )3M Masini 4nelte produce masini unelte mari folosite pentru productia de ec%ipamente si instalatii industriale. Masinile 4nelte sunt confi#urate pe nevoile clientilor si sunt folosite in urmatoarele industrii? - Industria tur$inelor eoliene - Industria ener#etica7 inclusiv domeniul nuclear - Industria c%imica - Industria aeronautica - Industria de masini #rele - Industria navala 4.2 Strategia asupra pietelor tinta )3M Masini 4nelte isi pastrea!a orientarea catre clientii din industriile aflate de5a in portofoliu deoarece acestia repre!inta se#mentul cu nevoile cele mai mari de masini unelte. >ferta )3M Masini se orientea!a catre trei #rupuri tinta? 1. (lienti ce solicita masini unelte cu productie de serie. 2. (lienti ce solicita solutii de prelucarera a metalului de!voltate punctual pentru nevoi speciale. 3. (lienti ce solicita piese turnate de fonta si prelucrate primar. Studiile de piata si experienta )3M Masini 4nelte arata ca aceste trei se#mente de piata

Versiunea 4.0

Pa#ina 20 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 sunt cele mai importante in ceea ce priveste volumul comen!ilor si valoarea adau#ata mare data de nivelul te%nolo#ic ridicat7 sistemele de automati!ari si asistenta te%nica. )3M Masini 4nelte se orientea!a catre clienti care solicita ec%ipamente si solutii de prelucarere a metalului cu valoare adau#ata mare7 precum si catre produse de serie ce #enerea!a volume de van!ari. 4.2.2 #e"oile pietei *iecare piata tinta are nevoie sa ac%i!itione!e masini unelte de un nivel te%nolo#ic inalt la un pret competitiv. )3M Masini 4nelte produce masini unelte proiectate individual pe specificatiile clientilor7 ofera acestora un raport calitate-pret foarte competitiv si se incadrea!a in termene de livrare su$ media altor producatori. 4.2./ Esti arile cresterii pietei In masura in care industria #rea7 respectiv industria ener#iilor re#enera$ile repre!inta motorul revenirii economiei mondiale se aprecia!a o crestere a consumului de masini unelte mari cu 10= conform raportului >M(. e altfel infu!ia de $ani europeni in centrul si estul 3uropei va crea necesitatea de investitii in infrastructura cu aport direct in industria #rea si cea ener#etica .Se aprecia!a ca necesarul de masini si structuri #rele pe aceasta piata va creste cu 00-&0=. Politica europeana de a salv#arda importurile din (%ina si India va conduce la o reorientare a cererii pe pietele emer#ente. Industria de masini unelte pre!inta o crestere importanta in ultimii ani7 condusa de inovatia te%nolo#ica. In 200" productia #lo$ala a crescut cu "= pana la 24.& miliarde de euro.

Versiunea 4.0

Pa#ina 2& din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 3volutia pietei de masini unelte 1/"0-200"?

Se#mentul de piata in care acrivea!a )3M7 repre!entat de masini le unelte mari $eneficia!a de piete mai putin afectate de cri!a economica datorita sectoarelor industriale care le folosesc? Industria eoliana >$iectivul strate#ic propus in (artea 1l$a a (omisiei 3uropene pentru o Strate#ie (omunitara ;3ner#K for t%e future? rene8a$le sources of ener#K< consta in cresterea7 pana in anul 20107 a aportului surselor re#enera$ile de ener#ie al tarilor mem$re ale 4niunii 3uropene7 care tre$uie sa a5un#a treptat7 de la & = in anul 1//07 la 33 = pana in 2010. 1cest procent tre$uie sa a5un#a la 3"= pana in anul 2020. 4na din masurile anti cri!a luate de #uvernele din tarile de!voltate este investitia si extinderea sectorului de ener#ie eoliana. 1cest lucru duce la cresterea productiei de flanse si implicit la o cerere crescanda de masini unelte7 strun#uri verticale in principal7 cu a5utorul carora sa fie prelucrate.

Versiunea 4.0

Pa#ina 27 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 (a un exemplu de de!voltare al acestei industrii poate fi punctat proiectul companiei ce%e (3J din o$ro#ea care investe in 3 ani peste 171 miliarde de euro in constructia unui parc eolian de &00 'GE%7 ec%ivalentul unui reactor de nuclear de la (ernavoda. In anul 2007 productia )omaniei de ener#ie eoliana a fost de 3'GE%. Piata Indiana Piata din India cunoaste in acest moment cea mai importanta crestere la nivel mondial. (ompania de stat .-3+ are ca o$iectiv cresterea ratei de electrificare a Indiei de la 00= in pre!ent la "0= pana in 2020. )3M Masini 4nelte a a$ordat piata India inca din anul 200& si a reusit sa o$tina in procent de 100= toate cele / comen!i de strun#uri verticale lansate de .-3+ in ultimii 2 ani. atorita po!itiei casti#ate pe piata7 )3M Masini 4nelte este in ne#ociere pentru comen!i de strun#uri verticale cu o valoare estimata de peste 20 milioane de euro. )3M Masini 4nelte a o$tinut un re!ultat foarte $un in urma auditului efectuat de catre repre!entantii .-3+ in )omania7 care su$ tutela #uvernamentala au evaluat capacitatile de productie ale )3M Masini 4nelte. )aportul de audit a fost inre#istrat la Sediul (entral .-3+ din 2e8 el%i si transmis tuturor unitatilor din India pentru certificarea )3M Masini 4nelte ca furni!or a#reat. Piata europeana in punctul de vedere al pietei masinilor unelte7 piata europeana poate fi impartita in tarile de!voltate si cele nou aderate. In tarile de!voltate ale 4niunii 3uropene cererea de masini unelte nu mai inre#istrea!a cresteri semnificative7 exceptie facand 'ermania. In #rupul noilor tari mem$re din 4niunea 3uropeana sectorul industrial #reu inre#istrea!a un spri5in important din partea institutiilor europene. e asemenea in se#mentul masinilor #rele piata europeana este practic inc%isa pentru (%ina datorita lipsei de certificari si calitate a masinilor produse7 in ciuda unui pret mic. Piata ger ana 'ermania repre!inta unul dintre principalii parteneri de comert ai )omaniei in industria de masini-unelte.

Versiunea 4.0

Pa#ina 2" din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 +a 5umatatea lunii septem$rie7 la -anovra7 a avut loc expo!itia de profil7 care repre!inta principala poarta de lansare a producatorilor de masini-unelte pe piata mondiala. )3M Masini 4nelte a fost sin#ura companie din )omania pre!enta cu stand propriu si utila5 expus la acest eveniment. (onform unui sonda5 facut de or#ani!atori7 circa "1= din participantii la tar#ul precedent7 au considerat ca evenimentul de la -anovra repre!inta cea mai directa modalitate de sta$ilire a unui contact in aceasta industrie. *irmele romanesti producatoare de masini unelte au exportat in 'ermania in anul 2007 masini unelte in valoare de 1/.& milioane de euro7 cu &&= mai mult decat in 200&. 12."= din total. Ponderea importurilor #ermane de masini-unelte din )omania a urcat in 2007 pana la 07"=7 de la 070= cat repre!enta cu un an in urma. (a distri$utie7 exporturile romanesti de piese s-au ridicat la 14.2 mil. euro7 in timp ce pe se#mentul de masini acestea s-au du$lat anul trecut7 a5un#and la 0.4 mil. euro. 4./ 8nali3a industriei de asini grele in aceasta suma exporturile )3M au fost in valoare de aproximativ 2.0 milioane euro7 adica

Inainte de 1/"/ in topul exportatorilor de masini unelte7 )omania se situa pe locul 10 cu un venit de 000 mil 4S . 1cum )omania se situea!a pe locul 207 iar in contextul 4niunii 3uropene se poate o$serva potentialul foarte mare de crestere al industriei de masini #rele. Ln perioada 2003-2007 exportul de masini si ec%ipamente a crescut cu 0"7/= fatM de cel reali!at Nn perioada 1//7-1///. 3xportul ramurii repre!intM 1&703 = din totalul exportului industriei prelucrMtoare si 107/2 = din total export industrie.

Versiunea 4.0

Pa#ina 2/ din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 4./.1 Concurenta directa si indirecta Concurenta in do eniul productiei de (ompetitori din )omania - 4M1)> S1 - GMG S1 - 3msil S)+ - 1 M1I Ploiesti S1 - Popeci S1 - ,I,12 .ucuresti S1 - 2apomar S1 asini unelte (ompetitori din afara )omaniei - Mario (arna#%i Italia - ,>S-4+I2 (e%ia - Pietro (arna#%i Italia - Hou5i @aponia - -an6oo6 (oreea - (C .lans6o (e%ia - *emco S41 - S tec%nolo#ie 'ermania Concurenta in do eniul turnatoriei Co petitori din Ro ania - S1,4)2 S1 F 1+.1 I4+I1 - 4P3,)>M S1 F P+>I3S,I - ,4)21,>)I1 (32,)1+1 - (1MPI21 4./.2 Solutiile de succes in fata concurentei Succesul )3M Masini 4nelte se $a!ea!a pe urmatoarele criterii ?

Performanta masinilor unelteA PretulA Serviciile si suportul catre clientiA ,ermenul de livrareA

)espectarea standardelor de calitate si a cerintelor clientilor sunt elemente c%eie ale succesului )3M Masini 4nelte. Pentru satisfacerea cerintelor clientilor7 departamentul de proiectare al )3M Masini 4nelte

Versiunea 4.0

Pa#ina 30 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 ofera solutii constructive de cel mai inalt nivel te%nolo#ic ce sunt puse in practica in procesul de asam$lare prin folosirea de componente ale unor producatori renumiti la nivel mondial7 precum Siemens si 'eneral 3lectric. )3M Masini 4nelte a inteles si a pus in aplicare o strate#ie orientata catre nevoile clientilor7 astfel incat masinile unelte produse sa a5ute clientii prin nivelul te%nolo#ic avansat al masinilor7 ce determina vite!a si calitate a prelucrarii metalului la un cost de ac%i!itie su$ cel al furni!orilor din 3uropa de Vest.

Versiunea 4.0

Pa#ina 31 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Sectiunea , - Strategia si i ple entarea Strate#ia de piata a )3M Masini 4nelte se $a!ea!a pe capitali!area experientei proprii si prin po!itionarea companiei in sfera atra#erii de parteneriate cu clienti din piete c%eie care pot asi#ura comen!i constante pe termen lun#. Planurile sunt le#ate de asi#urarea in acest an a comen!ilor pentru urmatorii 2 ani7 2011 si 20127 iar in urmatorii 0 ani sa duca mai departe strate#ia de de!voltare7 inclusiv prin anali!a oportunitatilor de ac%i!itie a altor 5ucatori din piata producatorilor de masini unelte. ,.1 $aloarea adaugata oferita de REM Masini Unelte Produsele si serviciile )3M Masini 4nelte ofera clientilor urmatoarele avanta5e? 1. )er ene sca3ute de li"rare 1cestea se se vor reduce la 5umatate prin punerea in functiune a turnatoriei proprii. )3M Masini 4nelte livrea!a ec%ipamentele conform cerintelor clientilor7 avand capacitatea sa onore!e rapid comen!ile clientilor. 1cest lucru #enerea!a clientilor o reducere a costurilor lor de investitii7 precum si avanta5ul rula5ului mai rapid al capitalurilor. 2. Calitate Masinile unelte produse au cel mai inalt nivel calitativ certificat de Sistemului de Mana#ament al (alitatii IS> /001? 200" certificat de ,4V (3), )o%land si ofera clientilor atri$ute exceptionale de fia$ilitate. )3M Masini 4nelte a fost audiata si de experitii clientilor7 asa cum este ca!ul contractelor pentru clientii din India. /. Pretul Pretul masinilor unelte produse este foarte competitiv7 fiind compara$il cu cel al producatorilor c%ine!i7 de aceea clientii au posi$ilitatea sa isi maximi!e!e eficienta financiara a investitiilor. Prin comparatie cu masinile unelte construite de competitorii europeni7 ec%ipamentele produse de )3M Masini 4nelte au un pret cu aproximativ 30= mai mic.

Versiunea 4.0

Pa#ina 32 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 ,.2 8"anta<ele co petitionale )3M masini 4nelte are cateva avanta5e competitive semnificative? Productia inte#rata a masinilor unelte. 3xista putini producatori de masini unelte care au capacitatea de a produce inte#rat atat $atiurile 9cadre metalice de mari dimensiuni pe care se montea!a mecanismele masinilor unelte: cat si mecanisme si sisteme ce intra in componenta masinilor unelte. )3M Masini 4nelte produce o parte din mecanismele si sistemele ce intra in componenta masinilor unelte7 cum ar fi automati!arile electrice. > alta parte din aceste mecanisme si sisteme sunt furni!ate de producatori de presti#iu la nivel mondial. Prin finali!area ,urnatoriei7 )3M Masini 4nelte are de5a posi$ilitatea sa execute si $atiurile. (apacitatea de executie a pieselor turnateA 4tili!area componentelor de la producatori de presti#iu7 cum sunt sistemele de comanda si cele electroniceA (apacitatea de inte#rare a oricarui tip de automati!areA (apa$ilitati te%nice si in#ineresti ridicate7 cum sunt experienta si pre#atirea te%nica a personaluluiA 3c%ipe multidisciplinare orientate catre inovareA epartament propriu de proiectareA Suportul post van!are si service oferit clientilorA Sistemele de calitate monitori!ate permanent. ar=eting

,./ Strategia de

Strate#ia de mar6etin# )3M Masini 4nelte consta in continuarea promovarii ec%ipamentelor produse7 precum si a serviciilor de turnatorie catre terti. In domeniul masinilor unelte accentul se pune pe continuarea cola$orarilor cu clientii existenti si casti#area in continuare a licitatiilor la acesti clienti7 precum si intrarea pe piete noi cu necesar de masini unelte mari. In domeniul turnatoriei accentul este pus pe atra#erea companiilor din 3uropa de Vest cu

Versiunea 4.0

Pa#ina 33 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 nevoie de turnare si prelucrare de piese mari. 1ceasta se#ment tinta da posi$ilitatea )3M Masini 4nelte sa se impuna prin capacitatea te%nolo#ica de turnare a pieselor mari la o calitate exceptionala datorata liniei te%nolo#ice de ultima #eneratie a turnatoriei. (apacitatea de turnare efectiva a pieselor si de prelucrare primara a acestora la un pret cu aproximativ 30= mai mic decat competitia7 recomanda turnatoria )3M Masini 4nelte catre clientii ce uitili!ea!a in acest moment sin#urele turnatorii similare existente7 aflate in ,urcia si India. >rientarea )3M Masini 4nelte catre inte#rararea procesului de productie turnareprelucrare-productie de masini unelte repre!inta valoare adau#ata mare atat pentru companie7 cat si pentru clienti. ,./.1 Progra e de ar=eting

)3M Masini 4nelte are un departament dedicat de mar6etin# si van!ari. Strate#ia de!voltata si experienta acestei ec%ipei au determinat cresterea van!arilor de masini unelte. In anul 200" mana#ementul )3M Masini 4nelte a decis initierea unui proiect de re$randin#. 1cesta este finali!at si a constat in de!voltarea identitatii corporatiste printr-un nou site de internet si noi $rosuri de pre!entare a companiei si produselor7 precum si pe o a$ordare mai activa a pietei. In cadrul acestui proiect s-a insistat de asemenea pe cresterea pre!entei companiei in spatiul virtiual7 pe site-uri de internet internationale dedicate atat industriei producatoare de masini unelte cat si pe site-uri de comert online. 1stfel7 )3M Masini 4nelte este pre!enta prin standuri virtuale pe site-uri precum 888.ali$a$a.com si 888.mac%ine-tool.com. Pre!entarile in pu$licatiile de specialitate din 4S17 'ermania si India si campaniile de direct mailin# au fost de asemenea mi5loace uitil!ate de )3M Masini 4nelte pentru a-si atin#e o$iectivele de mar6etin#. )3M Masini 4nelte isi propune sa duca mai departe strate#ia de a fi pre!enta la tar#urile internationale dedicate industriei de masini unelte. Principalele doua manifestari sunt 3xpo!itia Mondiala de Masini 4nelte ce se desfasoara la Milano 9 3M> Milano: o data la doi ani si (%ica#o IM,S. Pre!enta )3M Masini 4nelte din ultimii ani cu stand propriu si pre!entarea efectiva in stand a unor masini unelte repre!entative au determinat atat sta$ilirea de noi contacte ce s-au transformat ulterior in clienti7 cat si van!area efectiva a

Versiunea 4.0

Pa#ina 34 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 masiniilor unelte pre!entate. ,./.2 Strategia de pret )3M Masini 4nelte isi propune sa produca masini de inalt nivel te%nolo#ic ce in#lo$ea!a componente de la cei mai importanti producatori internationali la un pret cu aproximativ 30 = mai mic fata de firmele competitoare din 3uropa de Vest. 1ceasta strate#ie s-a dovedit de5a una de succes prin casti#area tuturor licitatiilor din India la care )3M Masini 4nelte a participat7 licitatii in care principalii competitori au fost companii din 'ermania si Italia. ,.4 Strategia de "an3ari Produsele )3M Masini 4nelte sunt vandute catre clienti din Mexic precum *risa *or5ados7 'ermania precum *lans%en8er6 ,%al 'm$-7 Masc%inen$au Sc%olt! 'm$-7 I,1' Valves O >ilfield Products 'm$-7 anemarca precum 1.-. .ol%te7 *ranta precum MecaniPue et ,ec%niPue7 S41 precum Summit Mac%inetools7 ).( .earin#s7 .rad *oote 'ear Gor6s7 3lvetia precum .oss%ard 1'7 India precum .%arat -eavK 3lectricals ltd. )omania7 precum Miro S17 ,ur$omecanica S17 Independenta S17 3lnav S1.

Versiunea 4.0

Pa#ina 30 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 Strategia de "an3ari a REM Masini Unelte Portofoliul de clienti multumiti de performantele masinilor unelte constuite de )3M Masini 4nelte si pre!enta pe piete importante constituie premisele cresterii van!arilor. 'rafic al numarului de masini vandute de la infiintarea )3M Masini 4nelte pana in pre!ent?

Strate#ia de van!ari a )3M Masini 4nelte se $a!ea!a pe exportul masinilor produse. In ultimii 0 ani7 "0= din productie a fost vanduta pe pietele internationale atat prin identificarea clientilor direct de catre departamentul de va!ari al )3M Masini 4nelte7 dar mai ales prin partenerii a#reati. >$iectivul principal este continuarea extinderii retelei de parteneri prin identificarea de companii speciali!ate in distri$utia masinilor unelte in tarile in care )3M Masini 4nelte nu este pre!enta. 1cest lucru se va reali!a prin de!voltarea de relatii de lucru si participarea la licitatii asemeni modelului de succes aplicat pietei India. >data de!voltat acest sistem de van!ari prin parteneri7 )3M Masini 4nelte va de!volta impreuna cu noii parteneri strate#ia de van!ari specifica fiecarei piete pentru o$tinerea unui numar cat mai mare de comen!i.

Versiunea 4.0

Pa#ina 3& din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 Motivarea partenerilor $a!ata pe comision la van!are este considerata de catre )3M Masini 4nelte varianta propice de de!voltare a retelei. )3M Masini 4nete aloca intre &-10 procente din valoarea ec%ipamentelor pentru motivarea partenerilor. ,.4.1 Progno3e de "an3ari Pietele preponderente pe care )3M Masini 4nelte va lucra in urmatorii 0 ani sunt? a& India Pre!enta este asi#urata de catre compania Multitec Services7 ce 5oaca rolul de dealer al )3M Masini 4nelte pe piata indiana. 1ceasta firma asi#ura lo#istica participarii la licitatii7 mana#ementul relatiei cu clientii si serviciile post van!are aferente masinilor de5a livrate. (el mai important client pana in present este .%arat -eavK 3lectricals +td 9.-3+:. .-3+ este cea mai mare companie de in#inerie si productie din India din sectorul ener#etic si infrastructura. .-3+ este o companie cu capital de stat ce a fost infiintata acum mai $ine de 40 de ani si inre#istrea!a profit an de an incepand cu 1/72. Veniturile .-3+ in 200" au depasit 000 milioane euro la un numar de 42.&00 de an#a5ati. .-3+ produce peste 1"0 de produse incadrate in 30 de #rupe pentru industriile de $a!a ale economiei indiene? productia si transportul de electricitate7 transporturi7 telecomunicatii si ener#ii re#enera$ile. )eteaua .-3+ cuprinde 14 divi!ii de productie7 4 centre re#ionale de productie a electricitatii7 mai mult de 100 de statii de productie7 " centre de service si 1" repre!entante re#ionale. .-3+ detine ec%ipamente instalate ce produc /0.000 MG7 a furni!at peste 220.000 de ec%ipamente destinate transportului de electricitate7 a furni!at peste 20.000 motoare catre industria pertoc%imica7 cimentului7 rafinarii si metalur#iei si a furni!at ec%ipamente electrice pentru o retea de aproximativ 12.000 6m de cale ferata. .-3+ se $a!ea!a pe cel mai inalt nivel de calitate si fia$ilitate si se orientea!a catre te%nolo#ii de ultima #eneratie. .-3+ urmea!a standarde internationale de calitate si are implementat un sistem de acceptanta al furni!orilor a#reati pe $a!a auditurilor de calitate desfasurate la furni!ori.

Versiunea 4.0

Pa#ina 37 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 )3M Masini 4nelte a participat in ultimul an la licitatiile or#ani!ate de .-3+ pentru furni!area de masini unelte7 pe care le-a casti#at in totalitate. In luna iunie 200/ pe $a!a politicilor de licitatii ale .-3+7 repre!entantii din India ai clientului au desfasurat la sediile )3M Masini 4nelte un audit de productie si calitate7 )3M primind certificarea de furni!or a#reat de catre concernul .-3+. Parteneriatul )3M Masini 4nelte cu .-3+ India este unul si#ur si pe termen lun# si consta in? 1. Participarea )3M Masini 4nelte la licitatiile internationale or#ani!ate in India de .-3+. 2. Primirea de catre )3M Masini 4nelte din partea .-3+ a unei scrisori de intentie7 care conform termenilor #enerali de participare in licitatie repre!inta (omanda primara. 3. Primirea ordinului de ac%i!itie in ori#inal. 4. 0. epunerea 'arantiei .ancare de .una 3xecutie 9(3.' - (ontract 3xecution .an6 'uarantee: de 0= din valoarea masinilor unelte ce urmea!a a fi livrate. esc%iderea de catre .-3+ a "0= din +E( in favoarea )3M Masini 4nelte. si certificatului de acceptarea a masiniilor unetle in momentul livrarii. 7. )eturnarea 'arantiei .ancare de .una 3xecutie ". /. esc%iderea de catre .-3+ a 20= din +E( in favoarea )3M Masini 4nelte epunerea 'arantiei .ancare de Performanta 9P.' - Performance .an6 'uarantee: de catre )3M Masini 4nelte in favoarea .-3+ de 10= cu vala$ilitate pentru perioada de #arantie. 10. Incasarea de catre )3M Masini 4nelte a 20= din +E( contra certificatului de punere in functiune a masinii si depunerii 'arantiei .ancare de Performanta. 11. )eturnarea 'arantiei .ancare de Performanta. Plata de catre $eneficiar a masinilor unelte livrate de )3M Masini 4nelte catre .-3+ este asi#urata cu acreditiv7 plata fiind facuta la &0 de !ile de la livrarea masinilor. Pe $a!a acestor parteneriate7 )3M Masini 4nelte continua in India participarea la licitatiile or#ani!ate de .-3+7 precum si catre alti potentiali clienti7 comen!ile vi!ate ridicandu-se pana in 2011 la aproximativ 40 milioane euro. In pre!ent sunt in curs de executie contracte ferme in valoare &. Incasarea de catre )3M Masini 4nelte a "0= din +E( contra documentelor de transport

Versiunea 4.0

Pa#ina 3" din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 de 13.3 milioane euro. Pre!entare comen!i India
Contract Contracte fer e .-3+ -1) G1) .-3+ -H 3)1.1 .-3+ -H 3)1.1 .-3+ -H 3)1.1 - ,ender 2o.137 - ,ender 2o.13"S( 00 )>-2S-3.0S( 70 (2(-1S-1MS-0S(27-(2(-1S*-1MS*-3S(27-(2(-1S-1MS-3S(30-(2(-1S-1MS-3S(43-(2(-1S-3.0S(&0-(2(-1S-1MS-4S(17-(2(-1S*-1MS*-P S( &0 (2( 171&/7000 370317000 1712&7000 /2&7000 1704/7000 171"07000 277"07000 /417000 2.71".000 11.200/ 31.03.2010 20.03.2010 20.03.2010 31.0&.2010 10.0/.2010 10.12.2010 30.11.2010 30.07.2011 0escriere contract $aloare contract %EUR& 0ata li"rare

.-3+ ,)I(-H - 2I, 4&47 - 2.0m V,+ .-3+ .->P1+ - ,ender 2o.0"-0/E01-3.0m V,+ .-3+ )12IP3, ,ender 2o.42"1.1PE>,-13E13 &m V,+ .-3+ )12IP3, ,ender 2o.42"1.1PE>,-13E121.&m V,+ .%el

Contract Contracte in curs de negociere .-3+ @1' ISP4)- 2I, 40"& - 4.0m V,+ .-3+ @1' ISP4)- 2I, 40"/ - 2.0m V,+ 1+S,>M P)>@3(,S I2 I1 +, 1+S,>M P)>@3(,S I2 I1 +, .-3+ -ard8ar7 India tender no. (E&410E200/E033&, .-3+ -ard8ar (E&410E"E717/, .-3+ ,ric%K ,ender no? 2&20/00023 .-3+ -Kdera$ad 2I,Q&/1/ .-3+ -Kdera$ad 2I,Q&/1"

0escriere contract

$aloare contract %EUR&

0ata li"rare

S(03- )>-1S-4S(27- )>-1S-2S( 22-(2(-1S*-1MS*-P S() 30-(2(-1S*-1MS*-P S()40-(2(-1S-1MS-4S(22-(2(-1S-1MS S()40-(2(-1S*-1MS*-3.0S()70-(2(-1S-1MS-0S()40-(2(-1S-1MS-4-

171007000 /277000 /207000 171007000 170007000 7/07000 17"007000 27/007000 17"/07000

04.2011 04.2011 00.2011 0&.2011 0&.2011 07.2011 03.2011 12.2011 01.2011

Versiunea 4.0

Pa#ina 3/ din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

.-3+ -Kdera$ad 2I,Q&/17 .-3+ -Kdera$ad 2I,Q&/1& .-3+ -Kdera$ad 2I,Q&/0/ .-3+ -Kdera$ad 2I,Q&/00

S()30-(2(-1S*-MS*-2.0S(22-(2(-1S-1MS S()30-(2(-1S*-1MS* S()40-(2(-1S*-1MS*-4-

173007000 "007000 170007000 17//07000

01.2011 02.2011 02.2011 03.2011

(& Rusia )3M Masini 4nelte va intra pe piata rusa prin intermediul firmei )3I1 din +uxem$ur# speciali!ata pe identificarea de parteneri in Moscova7 San6t Peters$ur# si re#iunile industriale. Potentialul pietei ruse este foarte ridicat deoarece industria #rea din )usia necesita moderni!are completa datorita vec%imii ec%ipamentelor7 ce este estimata intre 40 si &0 de ani. Prin contractul cu )3I17 )3M Masini 4nelte va avea asi#urata patrunderea in pieta rusa7 existand #arantia contractuala din partea )3I1 ca la interval de 3 luni de la data a#reerii de catre )3M Masini 4nelte a distri$uitorului7 acesta va plasa cel putin o comanda. 1vand in vedere valoarea ridicata de piata a masinilor unelte produse7 )3M Masini 4nelte mi!ea!a ca in primele 3 luni de la intrarea in piata rusa sa primeasca minim o comanda in valoare de aproximativ 1.3 milioane euro. In urma ne#ocierii parteneriatului cu )3I1 costul serviciilor furni!ate este de 10.000 euro pentru serviciile se identificare a distri$uitorului si asistenta in ne#ocieri si 2= din valoarea masinilor comandate de catre distri$uitor7 livrate si incasate de catre )3M Masini 4nelte. )3I1 va oferi de asemenea serviciul de certificare a produselor )3M Masini 4nelte pentru piata )usa7 cerificare necesara oricarui produs care este vandut in )usia. Pentru urmatorii 0 ani )3M Masini 4nelte mi!ea!a pe o$tinerea de comen!i din piata rusa pentru minim 3 masini pe an7 ceea ce inseamna o valoare cuprinsa intre 4 F " milioane euro. c& )urcia: C6ina: )ai>an: $ietna : si Ucraina 1celasi model de $usiness se afla in fa!a de de!voltare pentru piete noi din spatiul extra comunitar precum ,urcia7 (%ina7 ,ai8an7 Vietnam7 si 4craina.

Versiunea 4.0

Pa#ina 40 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

d& Statele Unite ale 8 ericii )3M Masini 4nelte se orientea!a catre cresterea cola$orarii cu principalul client din S417 compania ).( .31)I2'S careia )3M Masini 4nelte i-a livrat de5a doua strun#uri verticale7 unul S( 33-(2(-2S-2MS7 iar al doilea S( 43-(2(-2S-2MS si o Masina de #aurit M' 43(2(-2'-2M*. In ultimii doi ani7 )3M Masini 4nelte a cotat peste "0 de masini prin dealerul a#reat )P Mac%ines si S4MMI, Mac%ine ,ools7 estimandu-se o rata de succes de 20=. 1ceste 1& masini unelte de care sunt interesati clienti din Statele 4nite depind de eli$erarea su$ventiilor de catre 'uvernul 1merican. Partenerul )3M Masini 4nelte din S41 va avea un tar#et de van!ari anual de 3 masini7 ceea ce repre!inta un venit de aproximativ 0 milioane euro pe an in 2013-2014.
Contract Contracte in curs de negociere - SU8 S4MMI, M1(-I23 ,>>+ Mf# 4S1 S4MMI, M1(-I23 ,>>+ Mf# 4S1 SP3(I1+IS, >I+*I+3 S3)VI(3S C4G1I, S() 70-(2(-1S*-1MS*4.0S() 110-1S*-1MS*4.0-S( 33-(2(-2S-2.03.300.000 3./00.000 704.000 12.2011 12.2011 00.2011 0escriere contract $aloare contract 0ata li"rare

e& 9er ania: 8ustria: El"etia Pentru *lansc%en8er6 ,%al 'm$- )3M Masini 4nelte a livrat de asemenea doua strun#uri verticale7 primul S( 00-70 (2( F 2S* F 2MS* F ,* avand comanda numerica Siemens7 iar al doilea S( 03 (2( F 2S avand comanda numerica *anuc. diametru al masinii. Pentru Masc%inen$au S(->+J 'm$- O(>. C'7 )3M Masini 4nelte a livrat un strun# S( 03 (2( F 2S ec%ipat cu ec%ipament de comanda numerica *anuc. Pentru I,1' Valves O >ilfield Products 'm$%7 )3M Masini 4nelte a livrat o masina S( 33 (2( - 1S-1MS - 3-. Pentru 3lin-Motoren 'm$-7 )3M Masini 4nelte a livrat o masina S( 27 (2( - 1S-1MS 2.0-. Pentru .>SS-1) 7 )3M Masini 4nelte a livrat un strun# S( 27 (2( 1S* 1MS*. e asemenea7 pentru acest client )3M Masini 4nelte a construit cea mai mare masina %ot $endin# din lume F 7 metri

Versiunea 4.0

Pa#ina 41 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 Pentru SIS,32C1 ,3-2IC1 )3M Masini 4nelte va livra 4 strun#uri S( 40 (2(. Pe $a!a acestui portofoliu7 )3M Masini 4nelte mi!ea!a pe continuarea cola$orarii pentru productia si van!area de masini unelte in aceste piete. Partenerul actual al )3M Masini 4nelte pentru aceste piete va avea tar#et de " mil euro pentru 2011 si 2012. Impunandu-se prin calitatea si pretul foarte competitiv al masinilor livrate in 'ermania7 1ustria si 3lvetia7 lucru certificat prin feed$ac6-ul clientilor7 )3M Masini 4nelte isi propune cola$orarea cu parteneri pentru intrarea pe noi piete europene precum *ranta7 anemarca7 >landa si 2orve#ia. Intrarea pe aceste piete va fi un proces de durata7 estimand din partea clientilor din cele 4 tari pe comen!i totale in urmatorii 0 ani in valoare de 7 milioane de euro. )3M Masini 4nelte a livrat in ultimii " ani masini unelte si in tari precum Mexic catre *risa *or5ados 942 de strun#uri verticale de la 174 metri la 7 metri diametru al masinii:7 *ranta si Italia.
Progno3a de "an3ari pe piete % il. EUR& India )usia ,urcia7 (%ina7 ,ai8an7 Vietnam7 si 4craina Statele 4nite ale 1mericii 3uropa $aloarea totala a asinilor

200? - 2010 7.30 1.3& ..--

2010 - 2011 1&.07 4.00 20.02

2011 - 2012 ".20 2.00 3.00 2.00 ".00 2/.2,

2012 - 201/ 7.20 4.00 4.00 3.00 ".00 2-.2,

)3M Masini 4nelte va utili!a numarul mare de contacte proprii cu potentiali clienti pentru van!ari directe si pre!entari ale masinilor unelte. 4n numar important din aceste companii si-au aratat intentia de a ac%i!itiona direct masini unelte7 ca re!ultat al strate#iei de mar6etin# si van!ari. 1ceeasi strate#ie este in curs de desfasurare si pentru productia turnatoriei pentru a atra#e comen!i pentru executia pieselor industriale de mari dimensiuni.

Versiunea 4.0

Pa#ina 42 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Sectiunea - 4 )urnatoria -.1 Pre3entarea turnatoriei Scurt Istoric al turnatoriei Intre 200&-200"7 o data cu cresterea numarului de comen!i7 )3M Masini 4nelte a atins nivelul de productie de 10-20 de masini pe an. +a acest nivel al productiei nevoia de fier si fonta turnate este de 1000 F 1200 toneEan. 1cesta cantitate repre!inta productia pe doua luni a celei mai mari turnatorii din )omania F Saturn 1l$a Iulia. atorita acestei cereri foarte mari de piese turnate din fier si fonta din partea )3M Masini 4nelte7 datorita timpului indelun#at de livrare din parte furni!orilor 910-12 luni:7 precum si a preconi!atei inc%ideri a turnatoriei Saturn 1l$a Iulia pentru neconformitatile cu standardele de mediu ale 437 )3M Masini 4nelte a decis sa cumpere compania Mecanica 2e#resti >as si sa construiasca o turnatorie noua de ultima #eneratie cu capacitate de turnare de &00 toneEluna.

Locatie

+ocatia in care s-a facut investitia este parte din Mecanica 2e#resti cu o suprafata de / %ectare. ,urnatoria este situata in orasul 2e#resi >as7 in partea de nord-vest a )omaniei7 foarte aproape de #ranita cu 4n#aria si 4craina. 1ceasta este o po!itie strate#ica datorita? - )esurselor de materii prime din 4crainaA

Versiunea 4.0

Pa#ina 43 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 - 1ccesului foarte facil la infrastructura rutiera si feroviara a 4niunii 3uropene7 autostrada catre 3uropa de Vest fiind situata in 4n#aria la 70 de 6m de 2e#resti >as. - 3xistentei resurselor umane calificate in mediul industrial

I agine de ansa (lu asupra te6nologiei si a produselor ,urnatoria are ca principal o$iectiv turnarea de piese din fonta destinate constructiei de masini unelte. (onform standardelor aflate in vi#oare in )omania marca de fonta folosita este *cx 9similar cu fonta M3-122I,3 R dupa standardele #ermane:. Pentru #arantarea compo!itii c%imice si a structurii metalo#rafice se vor utili!a softuri pentru calculul de sar5a in functie de marca de fonta dorita a fi o$tinuta. Pentru asi#urarea calitatii piesei turnate la proiectarea te%nolo#iei de formare F turnare7 se vor folosi softuri pentru simularea solidificarii. ,urnatoria va produce piese turnate din fonta medii si #rele cu #reutatea $rut tumata intre 1.0 si 00.0 tone. -.2 Planul de in"estitii initial )3M Masini 4nelte a construit o turnatorie de ultima #eneratie cu ec%ipamente furni!ate de cei mai importanti producatori international in domeniu cum sunt? Inductot%erm 3urope si IM* Italia. ,urnatoria intruneste toate standardele de mediu si re#ulamentele de functionare din 4niunea 3uropeana. 3c%ipamentele de ridicare sunt produse de Conecranes.

Versiunea 4.0

Pa#ina 44 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 Planurile de investitie in turnatorie au cuprins? - (uptor de frcventa medie prin inductie cu capacitate maxima de F 2" t - (uptor de frcventa medie prin inductie cu capacitate maxima de F 23 t - Poduri rulante de 10 tone cu electroma#net pentru sar5are - Poduri rulante de 00E20 ,one si "0E20 ,one pentru turnare si formare - Masa vi$ranta de mari dimensiuni pentru de!$atere 911m x 4m x 0m:7 capacitate maxima de 120 t - Silo!uri cu capacitate de 000 t amestec formare - sa$lare ptr curatare 912m x 7m x 7m: capacitate 0& t - mixer continuu pentru formare de &0 tE% - mixer continuu pentru formare mie!uri de 10 tE% - turn de re#enerare capacitate 10 F 20 t - la$oratoare specifice? receptie materie prima7 anali!or spectral7 anali!or metalo#rafic de structura si teste mecanice7 inspectie ultrasonica.

Versiunea 4.0

Pa#ina 40 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Investitia s-a reali!at pe o locatie existenta care cuprindea? %ala industriala acoperita cu dimensiunile + S 17" mA 1S 24 mA % S 12 m cu suprafata totala de 47272 mp dotata cu poduri de ridicat de 00 t si 37 tA pentru asi#urarea spatiilor de depo!itare7 a mai fost alocat alaturat o platforma $etonata desc%isa dotata cu pod de 00 t si cu dimensiunile + S 17" mA l S 31 mA % S 12 m cu suprafata totala de 0701" mp. Suprafata construita a turnatoriei este in aceasta fa!a de 107000 metri patrati. 4n capitol de c%eltuieli de care s-a tinut cont a fost rea$ilitarea %alei si a dotarilor existente pe locatia atri$uita investitiei.

Versiunea 4.0

Pa#ina 4& din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

Planul de investii initial de investitii cuprinde?


1. 4tila5e specifice activitatilor din ,urnatorie (uptoare ela$orare oferta I2 4(,>,3)M - > capacitate de 20 t. - > capacitate de 20 t. 1mestecator cotinuu &0 tE% oferta IM* 1mestecator cotinuu 10 tE% oferta IM* 1mestecator cotinuu 10 tE% oferta IM* Masa vi$ranta 3m x "m - 40t oferta IM* 4scator mo$il oferta IM* Manipulator pentru intors forme oferta IM* e!$atator 3m x "m F "0 t oferta IM* Sistem transport pneumatic al amestecului oferta IM* Instalatie re#enerare amestec 20 tE% oferta IM* (uptor detensionare 10m x 3m x 3m oferta de la ,%erm (oncept 'ermania ,>,1+ 4,I+1@3 1"07000B /07000B /07000B 1077000B 447000B 1207000B 4107000B 1707000B 4107000B 3007000B 374017000 B 17&"07000 B ,otal investitie cu dotarile necesare

.. 4tila5e de transport si ridicare F ofarta ' motostivuitor capacitate 3 t I2 #rinda cu electroma#net capacitate 10 t macara capacitate "0 t macara capacitate 00 t macara capacitate 32 t ,>,1+ 4,I+1@3 ,)12SP>), SI )I I(1)3 (. +a$oratoare si dispo!itive specifice >ale turnare 10 $uc. >ferte - *14) .ucuresti (antar electronic 00 t

,otal investitie cu dotarile necesare 3&7000 B 12&7000B 01/7000B 1007000B "07000B /117000B ,otal investitie cu dotarile necesare &07000B 27000B

Versiunea 4.0

Pa#ina 47 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 ,ermocuple pentru masurat temperatura )ame formare " seturi Suporti rame formare 3 seturi Placi portmodel & $uc (ontra#reutati 40 $uc ispo!itiv7 vopsire forme si mie!uri +a$oratoare ,>,1+ +1.>)1,>1)3 SI ISP>JI,IV3 37000B 2007000B "07000B 307000B 307000B &7000B 1107000B 0207000B ,otal investitie cu dotarile necesare "77000B &007000B &"77000B

. +ucrari cu montarea si punerea in functie a utila5elor (osturi cu furni!orii de utila5e pentru punere in functie +ucrari pentru reali!are flux te%nolo#ic care cad in sarcina )3M ,>,1+ +4()1)I

3. )ea$ilitare %ala industriala 1c%i!itie ,erenT(ladiri +ucrari de reparatii si moderni!ari Proiect ,urnatorie T 1utori!ari ,>,1+ I2V3S,I,I3 3S,IM1)3 I2I,I1+1 in 2007 ,>,1+ I2V3S,I,I3 F V1+>1)3 1(,41+IJ1,1 I2 200/

,otal investitie cu dotarile necesare 27"007000B 7007000B 1007000B &730/7000B &77007000B

Versiunea 4.0

Pa#ina 4" din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014

-./ In"estitiile reali3ate Pana in luna martie 2010 s-au reali!at investitii in valoare de 0.14 mil. 34). repre!entand 77= din totalul investitiei. -., 9eneralitati despre productie: te6nologii si produse ,urnatoria este alcatuita din sectoare te%nolo#ice specifice fiecarei activitati care impreuna concura la o$tinerea produsului finit7 in ca!ul nostru semifa$ricat turnat din fonta cenusie7 si fonta cu #rafit nodular cu destinatia constructiei de masini unelte. )e#imul de lucru al turnatoriei este in trepte7 care se caracteri!ea!a printr-o decalare a fa!elor te%nolo#ice in timp? mie!uire7 formare7 asam$alare7 turnare7 de!$atere7 curatire. 1cest re#im de lucru este specific turnatoriilor pentru piese turnate de serie mica si unicate. 1vand in vedere destinatia tumatoriei7 se vor avea in vedere criterii te%nico F economice? (riteriul cantitativ care determina? constructia #arniturilor de model7 metoda de formare capa$ila sa asi#ure productia ceruta7 #radul de mecani!are al productiei. (riteriul calitativ care impune? metode de formare si mie!uire care sa asi#ure o preci!ie determinata a pieselor turnate7 ela$orarea fontei cu caracteristicile fi!icomecanice presta$ilite7 tratamente termice aplicate functie de cerinte. (riteriul economic care sta$ileste7 renta$ilitatea optima a proceselor te%nolo#ice alese tinind cont de materiile prime si auxiliare disponi$ile7 de resursele ener#etice mana de lucru calificata si necalificata din !ona. intre solutiile te%nolo#ice posi$ile care pot sa corespunda primelor doua criterii7 rolul de deci!ie il are in final criteriul economic. (riteriile mai sus mentionate indreptatesc presta$ilirea urmatoarelor solutii te%nice de satisfacere a acestora? - sistem de formare 2> - .1C3? folosirea atat la formare cat si la executarea mie!urilor a amestecului pe $a!a de rasini furanice cu autointarire la rece din urmatoarele considerente ? asi#ura executia de piese cu complexitate ridicata7 productivitate

Versiunea 4.0

Pa#ina 4/ din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 corespu!atoare tipurilor de piese cerute7 raspund cerintelor te%nice pentru executia acestor tipuri de piese. - ela$orarea fontei in cuptoare cu inductie de medie frecventa ? asi#ura calitatea necesara a fontei ela$orate7 productivitate ridicata7 consumuri ener#etice mult diminuate7 si#uranta in exploatare. - adoptarea celor mai noi te%nolo#ii in domeniul curatirii pieselor pentru asi#urarea calitatii dorite si a unei productivitati ridicate7 in coditiile folosirii unei maini de lucru putin calificata - asi#urarea din proiect a masurilor de protectie a muncii si a mediului conform ceritelor europene . - asi#urarea din proiect cu la$oratoare de control a calitatii conform cerintelor te%nice.

Versiunea 4.0

Pa#ina 00 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 0i ensionarea )urnatoriei ,urnatoria va fi alcatuita din urmatoarele sectoare te%nolo#ice? %1& Sector Ela(orare - repre!inta !ona delimitata in care se executa urmatoarele activitati? stocarea materialelor si materiilor prime necesare o$tinerii fontei lic%ide7 ela$orarea fontei necesare7 pre#atirea oalelor pentru turnare. otare necesara? 1#re#ate pentru ela$orarea fontei in calculul de sar5a re!ulta? necesar fonta lic%ida pentru 1 t piesa $una 2ecesar !ilnic fonta lic%ida Productie !ilnica re!ultata Productia lunara dorita Performata ceruta turnatoriei 1.4&3 t 31 x 1.4&3 S 407303 t 31 t piesa $una &00 t piesa $una 00 t 9#reutatea $ruta maxima a piesei care se poate turna: 1vand in vedere cerintele de mai sus se 5ustifica ale#erea a doua cuptoare cu inductie de medie frecventa? (uptorul I cu capacitate de 20 t fonta lic%ida (uptorul II cu capacitate de 20 t fonta lic%ida.

1ceste cuptoare au randamentul de topire foarte mare asi#urand necesarul de 40 t fonta lic%ida in "% de functionare la putere maxima 94000 C8:. In plus se pot ela$ora 2 sar5e la sc%im$ul III cand pretul la ener#ia electrica este mai sca!ut. Instalatii de ridicat? Pentru incarcarea cuptoarelor este necesara o instalatie de ridicare tip mono#rinda actionata de la sol cu electroma#net de 0-10 t capacitate7 care vor asi#ura transferul si cantarirea incarcaturii metalice din $a!a de sar5are pe incarcatoarele cuptoarelor imensionare Sector 3la$orare?

Versiunea 4.0

Pa#ina 01 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 &00 x 1.010 S /"1.0 tEluna /"1.0 E 1." tEmc S 040 mc 4 #ropi - 11m x 4m x 3m 1/m x 1&m x 7m 10m x &m x 7m 3&m x 21m S 700 mp

,otal incarcatura metalica necesara Spatiu necesar pentru sar5are Spatiu necesar amplasare a#re#ate ela$orare Spatiu necesar pre#atire oale turnare ,otal spatiu Sector 3la$orare

Pe locatia existenta s-a alocat spatiu pentru reali!are investitie ,urnatorie Piese din *onta7 %ala industriala acoperita cu dimensiunile? 17"m x 24m x 12m. Pentru sector ela$orare se aloca un spatiu de? 3&m x 24m. 2ecesar masa stampare? (uptoarele necesita un volum de masa de stampare de 7000 C# pentru (uptorul I si &000 C# pentru (uptorul II. Se prevede necesarul de stampare o data la 2 luni7 re!ulta un consum de masa de stampare de? 13.000 C# masa E 1.300 to piese $une S 1073" 6#Eto piesa $una S 0701 6# E 6# piesa $una %2& Sector 'or are - repre!inta !ona delimitata in care se desfasoara urmatoarele activitati? stocarea materialelor si materiilor prime necesare o$tinerii formelor7 executarea amestecului de formare7 pre#atirea ansam$lului suport transport - placa portmodel F model - rama formare. Prin formare se intele#e executarea formei in rama de formare7 care asi#ura confi#uratia exterioara a piesei turnate. %/& Sector Mie3uire - repre!inta !ona delimitata in care se desfasoara urmatoarele activitati? stocarea materialelor si materiilor prime necesare o$tinerii mie!urilor7 executarea amestecului de formare necesar pentru mie!uire7 pre#atirea cutiilor de mie!. Prin mie!uire se intele#e executarea tuturor mie!urilor necesare pentru ansam$lare in formele de5a executate7 care asi#ura confi#uratia interioara a piesei turnate. Pentru ale#erea dotarii si dimensionarea sectorului se ale#e piesa repre!entativa si piesa de performanta sta$ilite la

Versiunea 4.0

Pa#ina 02 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 formare. %4& Sector 8sa (lare: )urnare: Racire? repre!ita !ona delimitata in care se executa urmatoarele activitati? stocarea materialelor si materiilor prime necesare asam$larii si inc%iderii formelor7 asi#urarea prin in#reunare a formelor7 turnarea formelor7 racirea formelor. %,& Sector 0e3(atere - Sa(lare - Regenerare a estec - Curatire ? repre!inta !ona delimitata in care se executa activitatile ? stocare materiale si materii prime necesare curatirii pieselor turnate7 re#enerare amestec turnare7 de!$atere forme turnate7 de!$atere rame de formare7 sa$lare piese turnate si recirculate7 indepartare retele de turnare scoarte si $avuri7 curatire - poli!are piese turnate. Prin de formare. %-& Instalatii de ridicat si transport5 repre!inta totalitatea instalatiilor de transport e!$atere se intele#e activitatea in care amestecul de formare este desprins atat de pe piesa turnata 9 la exterior si la interior :7 cat si din ramele

materiale si ridicare din intrea#a ,umatorie. Sunt necesare instalatii de transport pneumatic al amestecului de formare pe circuitul? de!$atator R instalatie re#enerare R $uncar tampon R $uncar amestecator formare R $uncare amestecatoare mie!uire. %2& La(oratoare si 0ispo3iti"e specifice ispo!itive specifice? repre!inta totalitatea sculelor si dispo!itivelor necesare activitatii. - >ale turnare - (antar electronic R 00 t - ,ermocuple pentru masurat temperatura - )ame de formare - Suporti rame formare - Placi portmodel - (ontra#reutati - Instalatie mo$ila pentru uscare forme si mie!uri ispo!itive vopsire forme si mie!uri

Versiunea 4.0

Pa#ina 03 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 - +a$orator anali!a spectrala a compo!itiei c%imice - +a$orator incercari mecanice si structuri metalo#rafice - +a$orator receptie materiale si materii prime -.- 8nali3a pietei > turnatorie are valoare adau#ata mare daca exista si capacitate de prelucrare a pieselor turnate. 1stfel )3M Masini 4nelte va instala in aceeasi locatie din 2e#resti >as masini pentru prelucrarea pieselor turnate. ,ermenul folosit este e$osare si consta in prelucrarea la rece a produsului turnat prin strun5ire7 fre!are7 #aurire sau alte metode. 1c%i!itia pieselor mari de la furni!ori costa )3M Masini 4nelte 1.0 34)E6#. (alitatea medie a produselor turnate ac%i!itionate mai adau#a din partea )3M Masini 4nelte activitati de prelucrare suplimentare in valoare de 0.4 34)E6#. 8"anta<ele turnatoriei proprii Punerea in functiune a turnatoriei inseamna pentru )3M Masini 4nelte reducerea la 5umatate a timpului de executie a masinilor unelte. In acest moment o masina unelata cu o valoare de van!are de 1.2 milioane de euro se executa in aproximativ 12 luni7 iar o masina cu o valoare de 3.0 milioane euro se executa in aproximativ 24 luni. Prin reducerea la 5umatate a timpului de executie7 va creste si ritmul de recuperare al investitiei in turnatorie din procesul de fa$ricare al masinilor unelte. )educe timpului de livrare al masinilor unelte cu aproximativ 00= de la 12-14 luni la &-7 luni va duce de asemenea la reducerea costurilor de finantare cu aprox 4= si a necesarului de finantare pe contract de la 70= la 00= implicit la cresterea profita$ilitatii. Seg entarea pietei Se#mentul de piata destinat a fi deservit de produsele reali!ate in turnatorie si anume industria constructoare de masini unelte7 se afla la $a!a tuturor industriilor? industria constructoare de masini7 industria autove%iculelor7 constructii metalice7 industria ener#etica7 industria extractiva7 constructii industriale si cai de comunicatii7 industria c%imica etc. In plus produsele turnatoriei pot avea si destinatii specifice pentru asi#urarea cu semifa$ricate

Versiunea 4.0

Pa#ina 04 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 turnate a diferirelor sectoare industriale? minerit7 ener#etic7 constructii navale7 etc si in special semifa$ricate pentru sectorul prelucrarilor mecanice. 3xecutarea de piese turnate pentru utili!area interna in productia de masini unelte va ocupa aproximativ 30= din capacitatea turnatoriei7 restul de 70=7 aproximativ 400 toneEluna urmea!a sa fie vanduta catre terti. Pe fondul inc%iderii turnatoriilor din 3uropa de Vest din ultimii 10 ani si a externali!arii acestor activitati in ,urcia7 (%ina si India7 companiile din industria #rea7 industria ener#etica7 industria c%imica7 industria ener#iilor re#enere$ile repre!inta principalul se#ment de piata caruia i se adresea!a turnatoria )3M Masini 4nelte cu serviciile sale de turnare a pieselor de fonta catre terti. Strategia asupra pietelor tinta Investitia in turnatoria )3M Masini 4nelte s-a axat pe ac%i!itia de ec%ipamente de cel mai inalt nivel te%nolo#ic7 pentru a o$tine produse turnate la o calitate superioara. Pretul cu aproximativ 30= mai mic in comparatie cu turnatoriile concurente din 3uropa si capacitatea companiei de prelucrare a pieselor repre!inta7 pe lan#a calitate7 elementele c%eie ale succesului de piata al turnatoriei. #e"oile pietei 2evoile pietei sunt le#ate de turnarea pieselor de fonta si prelucrarea primara pieselor intr-un porces inte#rat desfasurat in cadrul aceleiasi locatii. 3xista putine companii care au de!voltat cele doua activitati in sistem inte#rat7 ceea ce ofera un avanta5 competitiv semnificativ pentru )3M Masini 4nelte. 2ecesarul international de piese turnate prelucrate poate fi exploatat favora$il prin investitii in domeniu cu te%nolo#ii de productivitate ridicata si consumuri reduse.

Esti arile de pret ale pietei Strate#ia de pret pentru productia de piese cu utili!area interna in productia de masini unelte s-a orientat catre reducerea costurilor fata de pretul actual de ac%i!itie si cresterea calitatii acestora. Pretul va fi de 1 34)E6#7 ceea ce inseamna o reducere cu 00= a

Versiunea 4.0

Pa#ina 00 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 costurilor actuale aferente ac%i!itiei pieselor #ata turnate si prelucrate. Pentru intocmirea $u#etului de venituri si c%eltuieli tre$uiesc estimate veniturile si c%eltuielile efectuate de turnatorie pentru reali!area unei productii de &00 toEluna. Preturile practicate momentan pe piata ne conduc la ale#erea cu si#uranta a pretului tinta de 1.40 34)EC# pentru fonta cenusie si 1.& 34)EC# pentru fonta cu #rafit nodular. aca consideram ponderea in productie &0= fonta cenusie si 40= fonta nodulara re!ulta un pret mediu de 1.02 34)EC#. -.2 8nali3a financiara a in"estitiei $enituri din "an3area productiei Productia lunara transformata in piese finite repre!inta valoare adau#ata mare7 deoarece 6ilo#ramul de piesa finita se vinde la 0 34). Valoarea adau#ata cea mai mare consta in van!area productiei turnatoriei transformata in masini unelte produse de catre companie7 ceea ce inseamna un pret de 10 34) pe 6#. 1stfel7 )3M Masini 4nelte se orientea!a catre a #asi un ec%ili$ru intre utili!area turnatoriei pentru productia catre terti si utili!area pentru productia interna de masini unelte. ,ip de productie Productia lunara fonta turnata &00 tone I 170 34)Et Productia lunara piese finite din fonta turnata &00 tone I 0 34)Et Productia lunara transformata in masini &00 tone I 10 34)Et Media celor 3 cate#orii de produse Costuri de productie (ontrolarea costurilor se va face prin ale#erea surselor de aprovi!ionare cu materii prime si materiale dupa un studiu intensiv al ofertantilor7 ale#erea te%nolo#iilor de formare - turnare potrivite consumurilor si productivitatii optime7 dotarea permanenta a turnatoriei cu utila5e care sa confere o reducere permanenta a consumurilor te%nolo#ice si de utilitati7 asi#urarea unei productivitati tot mai ridicate prin dotari cu te%nolo#ii noi de ultima #enerate. Se vor calcula costurile de productie tinandu-se cont de productia turnatoriei si necesarul de materii prime7 materiale7 manopera si utilitati. (alculul costurilor se va face la C# piesa $una Venit lunar /707000 B 372007000 B /77007000 B 470&"7000 B

Versiunea 4.0

Pa#ina 0& din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 turnata. (alculul economic se face la preturile pietii pentru materii prime si utilitati7 amorti!are in 7 ani si durata ram$ursarii creditului de 7 ani. Perioada estimata de recuperare a investitiei este de 0 ani. Materii prime utili!ate *onta noua - 07142C# x 0730B *onta vec%e - 07&4/C# x 0723B *ier vec%i - 072&3C# x 071"B )ecirculat - 07470C# x 0714B Material car$urare - 171&= *eSi - 0747 = *eMn - 072= ,>,1+ I - M1,3)II P)IM3 Materiale utili!ate 2isip - 070 6# x 0702B Masa stampare - 0702 C# x 073"B Materiale refractare - 0701C# x 2B Materiale curatire S 0703C# x 1B ,>,1+ II - M1,3)I1+3 4tilitati 3ner#ie 3lectrica - 171 C8 x 0712B 1pa 0702m3 x 073B ,>,1+ III F 4,I+I,1,I (%eltuiala salariala (%eltuieli cu intretinerea (,1 ,axe si impo!ite Pret pe 6# 0.04/B 0.14/B 0.047B 0.0&&B 0.007B 0.00/B 0.002B 0.330B Pret pe 6# 0.01B 0.007B 0.020B 0.030B 0.0&7B Pret pe 6# 0.14B 0.00&B 0.2/&B 0.22 B 0.010B 0.010B 0.010B

Versiunea 4.0

Pa#ina 07 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 1morti!ari )ata ram$ursare imprumut o$inda la imprumut ,>,1+ (>S,4)I Venituri lunare reali!ate &00.000C# x 17011 BEC# (%eltuiala lunara reali!ata &00.000C# x 171/4 BEC# 0.12B 0.12B 0.00&B 1.044 B /"27100B 77&7100B

Versiunea 4.0

Pa#ina 0" din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 -.. 0i ensionarea personalului aferent turnatoriei Planul de Resurse U ane Personal muncitor la formare si mie!uire? Categorii posturi 4 ec%ipe? 3 la formare asam$lareA 3 la mie!uire Personal muncitor la ela$orare? Personal muncitor la de!$atere curatire? 2 pe sc%im$uri la Personal intretinere? re#enerare 0 electricieni 0 lacatusi Macara#ii? ,3S1 ,otal personal an#a5at Productivitatea pe salariat &00 tone lunar E /0 Productivitatea pe salariat direct productiv &00 tone lunar E &/ 2 x 3 sc%im$uri 1 la depo!itare 7 / /0 7.22 to piesa $una E salariat /.42 to piesa $una E salariat 12 3 sar5are - 2 la ela$orare 0 x 1.1 S & 931 E 4: x 1.1 S 10 24 x 1.1 S 41 2010

Versiunea 4.0

Pa#ina 0/ din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 -.? Strategia de $an3ari Strate#ia de van!are a produselor turnatoriei se $a!ea!a pe van!area productiei cu valoare adau#ata cat mai mare7 fie productia transformata in masini unelte7 fie productia de piese turnate prelucrate. Strate#ia de van!ari a serviciilor turnatoriei are in vedere contractarea turnarii de piese si pentru terte firme din 3uropa de Vest. 70= din capacitatea turnatoriei va fi vanduta catre terti7 restul de 30= va fi utili!at de catre )3M pentru producerea componentelor masinilor unelte din productia proprie. In ultimii ani nu au fost reali!ate investitii in turnatorii 3uropa de Vest7 tendinta companiilor occidentale fiind de externali!are a turnarii si prelucrarii pieselor in special catre ,urcia7 India si (%ina. ,urnatoria )3M Masini 4nelte se va impune prin calitatea turnarii7 capacitatea de prelucrare a pieselor7 costuri reduse de transport catre 3uropa de Vest din 2e#resti >as si un pret de van!are cu 20= mai mic fata de competitorii in ,urcia si India. In acest moment companiile occidentale lucrea!a cu turnatorii din ,urcia si India la pretul de 2 34)>E6#. Se desprinde conclu!ia ca turnatoria are o $una perspectiva privind asi#urarea desfacerii intre#ii capacitati de productie. Pentru van!area capacitatii de turnare catre terti7 )3M Masini 4nelte are de5a discutii avansate cu firme din 3uropa de Vest7 cum ar fi 1lstom 'rup. Sunt purtate de asemenea ne#ocieri avansate cu un $eneficiar din S41 care a solicitat comanda anuala de 20.000 de tone7 India care a solicitat o comanda anuala 30.000 tone7 'ermania si )omania 91000 de tone:.

Versiunea 4.0

Pa#ina &0 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 -.10 Profita(ilitatea turnatoriei Venituri lunare reali!ate &00.000 C# x 17011 BEC# (%eltuiala lunara reali!ata &00.000 C# x 171/4 BEC# Profit $rut lunar Profit net Venit anual (%eltuieli anuale Profit net anual

/"27100B 77&7100B 20&7000B 17370"2B 1177"07"00B /73137200B 2707&7/"4B

upa cum se poate vedea7 investitia se va recupera intr-un interval de 0 ani in varianta pesimista. ,urnatoria a fost preva!uta cu dotari cu utila5e noi de ultima #eneratie care au un timp de u!ura fi!ica si morala de aproximativ 0 ani. Se poate aloca dupa primii 0 ani de functionare un procent de 30 = din profitul net #enerat de aceasta investitie pentru dotarea turnatoriei cu utila5e de ultima #eneratie. 2.07&./"4 B x 30 = S &20.000 B profit anual reinvestit pentru rete%nolo#i!ari. &20.000 B x 0 ani S 3.100.000 B Se poate tra#e conclu!a ca o data la 0 ani turnatoria poate fi in intre#ime rete%nolo#i!ata. +uand in considerare ca rete%nolo#i!area turnatoriei va conduce la diminuarea consumurilor te%nolo#ice si cresterea productivitatii7 se estimea!a o crestere a profitului net anual cu aproximativ 10=? 2.07&./"4 x 10= S 207.700 B Ean F crestere suplimentara in urma rete%nolo#i!arii.

Sectiunea 2 - Infor atii despre

anage ent

Versiunea 4.0

Pa#ina &1 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 Claudiu )a pu irector 'eneral. 1re o experienta relevanta de peste 13 ani in productia de masini unelte7 van!ari si mar6etin# E ilian Popa irector 3xecutiv. 1re o expoerienta relevanta de peste 30 de ani in productia si exportul de masini unelte7 precum si in industria metalur#ica Radu Pop irector *inanciar. 1re o experienta relevanta de peste 20 de ani in domeniul financiarconta$il7 atat in cadrul companiilor7 cat si in mediul universitar. Sorin @ipa irector de Mar6etin# si Van!ari. 1re o experienta de peste 10 ani in van!ari directe7 de!voltarea de retele de van!ari prin parteneri si strate#ii de mar6etin#. activitate. I ple entare siste ului integrat de anage ent Matri! e asemenea compania $eneficia!a de consultanta din partea companiilor speciali!ate pe diverse arii de

)3M Masini 4nelte pune un accent deose$it pe mana#ementul productiei. +a ora actuala se are in vedere implementarea unui sistem inte#rat de mana#ement al productiei. Sunt estimate oportunitati semnificative de crestere a profita$ilitatii prin optimi!area fluxului de productie si a capacitatii mana#ementului de urmarire a productivitatii. 1stfel7 pana in luna aprilie 2010 )3M Masini 4nelte va implementa sistemul inte#rat de mana#ement Matrix . Prin implementarea sistemului7 )3M Masini 4nelte mi!ea!a pe o$tinerea unei mar5e de profit cu aproximativ 0= mai mari7 in principal datorita reducerii costurilor prin planificarea productiei7 planificarea ac%i!itiilor7 mana#ementul van!arilor7 comen!ilor si facturarilor7 planificarea necesarului de piese si componente7 mana#ementul aftersales.

Versiunea 4.0

Pa#ina &2 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014 Sectiunea . 4 Proiectia de cas6 flo> 2010 - 2012 2010 - 2011
Specificatie Sold iniial TOTAL INCASARI: 57.250 din livrri masini unelte 57.250 executie piese turnate pentru terti contracte in curs de licitatie executie piese pentru terti TOTAL PLATI: materii prime i materiale servicii piese turnate salarii i asimilate investi ii utilit i do!"n#i si comisioane o!li$a ii curente ctre !u$et leasin$ alte o!li$a ii DIFERENE DE FLUX %xcedent de &ncasri '() 1.263 *ecesar de pl i '-) 1.299.10 0 0 0 57.487 8.056 0 22.853 12.013 4.762 9.803 0 0 0 0 0 1.300.37 2 722.370 25.832 127.785 62.000 66.951 8.457 225.886 7.985 53.106 0 1.299.10 9 0 feb.10 1.500 mar.10 1.263 apr.10 268.753 2.687.85 1 2.610.10 7 0 0 77.744 1.156.52 0 679.841 26.027 106.478 62.000 113.995 7.927 107.133 10.714 42.405 mai.10 340.181 95.090 95.090 0 0 0 1.280.81 4 746.720 15.959 80.443 62.000 116.974 7.195 81.131 107.143 63.250 iun.10 172.344 21.444 0 0 0 21.444 1.080.07 3 621.699 14.920 73.300 62.000 140.159 7.195 104.483 0 56.318 iul.10 200.715 815.240 815.240 0 0 0 893.338 471.352 3.671 73.300 62.000 115.418 7.195 107.583 0 52.818 aug.10 195.085 258.400 258.400 0 0 0 571.366 191.627 8.000 88.300 62.000 63.685 7.100 100.417 0 50.238 sep.10 249.119 632.220 632.220 0 0 0 1.072.33 2 669.822 8.000 73.300 62.000 67.455 7.100 134.417 0 50.238 oct.10 1.857.14 3 0 0 0 0 0 622.270 291.268 8.000 107.824 62.000 0 7.100 85.667 10.174 50.238 nov2010 1.234.87 3 2.749.35 5 2.708.88 0 0 0 40.475 460.555 160.000 10.000 73.300 62.000 8.000 97.017 0 50.238 dec.10 1.140.84 3 1.647.20 0 1.647.20 0 0 0 0 493.379 159.024 20.000 98.300 62.000 10.000 68.817 25.000 50.238 ian.11 2.294.66 4 0 0 0 0 0 447.264 149.100 10.000 97.110 62.000 10.000 68.817 0 50.238 feb.11 1.847.40 0 0 0 0 0 0 400.855 126.500 10.000 73.300 62.000 10.000 68.817 0 50.238

-237

1.531.33 1 1.800.08 4

-845.543 -845.543

-886.285 -886.285

-78.098

-117.881

-190.993

-622.270

2.288.80 0

1.153.82 1 2.294.66 4

-447.264 1.847.40 0

-400.855 1.446.545

Versiunea 4.0

Pa#ina &3 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014


9 CREDITE 0 +old la alte an$a,amente -cordri credit solicitat-productie -cordari credit investitie .am!ursri din care din alte credite in sold 0 rate credit investitie in sold rate credit investitie solicitat din creditul solicitat Sold la +f,-.it/l pe-ioadei 0 0 282.138 !"#$%"%0 & !"0!'"(( ' !"0('"00 0 ')"#*( &*'"000 )"0#("!& * 0 )"&()"(& 0 0 0 0

1.850.00 0

250.000 1.709.90 3 1.662.88 0 47.023

1.100.00 0

1.200.00 0 0

1.000.00 0

600.000 9.000.00 0 6.951.86 4 330.000 6.621.86 4 2.382.83 0 2.382.83 0 0

282.138

82.113 35.090 47.023

113.000 0 113.000

927.532 814.532 113.000

233.000 120.000 113.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

!")*&

)*("'$&

&#0"!(!

!')"&##

)00"'!$

!%$"0($

)#%"!!%

!"($'"!# &

!")&#"(' &

!"!#0"(# &

)")%#"** #

!"(#'"#0 0

!"##*"$#$

2011 4 2012
Specificatie Sold iniial TOTAL INCASARI: 0 din livrri masini unelte 0 executie piese turnate pentru terti contracte in curs de licitatie executie piese pentru terti 0 0 0 mar.11 1.446.545 apr.11 878.215 2.090.50 4 2.090.50 4 0 0 0 mai.11 1.369.152 312.500 0 312.500 0 0 iun.11 892.18 5 312.50 0 0 312.50 0 0 0 iul.11 339.053 2.432.50 0 2.120.00 0 312.500 0 0 aug.11 1.869.80 0 625.481 250.481 375.000 0 0 sep.11 1.652.96 0 2.775.00 0 0 375.000 2.400.00 0 0 oct.11 3.559.92 6 408.250 33.250 375.000 0 0 nov2011 3.026.25 5 1.040.00 0 540.000 500.000 0 0 dec.11 3.158.33 4 1.097.00 0 0 500.000 597.000 0 ian.12 3.311.70 0 573.420 73.420 500.000 0 0 feb.12 2.977.19 9 500.000 0 500.000 0 0 mar.12 2.569.27 8 500.000 0 500.000 0 0

Versiunea 4.0

Pa#ina &4 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014


TOTAL PLATI: 568.331 materii prime i materiale servicii piese turnate salarii i asimilate investi ii utilit i do!"n#i si comisioane o!li$a ii curente ctre !u$et leasin$ alte o!li$a ii DIFERENE DE FLUX %xcedent de &ncasri '() 878.215 *ecesar de pl i '-) CREDITE 0 +old la alte an$a,amente -cordri credit solicitat-productie -cordari credit investitie .am!ursri din care din alte credite in sold rate credit investitie in sold rate credit investitie solicitat 0 0 0 !"000"00 0 0 !0#"!* * !0#"!** !0#"!** !0#"!** !0#"!** !0#"!** !0#"!** !0#"!** !0#"!** !0#"!** 268.262 10.000 88.300 62.000 10.000 68.817 10.714 50.238 599.567 153.962 10.000 244.550 62.000 10.000 68.817 0 50.238 789.467 199.762 10.000 244.550 62.000 10.000 62.917 150.000 50.238 761.46 7 306.76 2 10.000 259.55 0 62.000 10.000 62.917 0 50.238 448.96 7 443.21 9 797.587 309.432 10.000 293.000 62.000 10.000 62.917 0 50.238 738.155 250.000 10.000 293.000 62.000 10.000 62.917 0 50.238 763.869 250.000 10.000 308.000 62.000 10.000 62.917 10.714 50.238 837.755 250.000 10.000 392.600 62.000 10.000 62.917 0 50.238 803.755 250.000 10.000 358.600 62.000 10.000 62.917 0 50.238 839.469 250.000 10.000 383.600 62.000 10.000 62.917 10.714 50.238 803.755 250.000 10.000 358.600 62.000 10.000 62.917 0 50.238 803.755 250.000 10.000 358.600 62.000 10.000 62.917 0 50.238 829.469 250.000 10.000 373.600 62.000 10.000 62.917 10.714 50.238

-568.331

1.490.93 7 2.369.15 2

-476.967 892.185

1.634.91 3

-112.674

2.011.13 1

-429.505

236.245

257.531

-230.335

-303.755

-329.469

1.000.00 0 0 0

0 0 0

104.16 6 0 0 104.16 6

104.166 0

104.166 0

104.166 0

104.166 0

104.166 0

104.166 0

104.166 0

104.166 0

104.166 0

104.166

104.166

104.166

104.166

104.166

104.166

104.166

104.166

104.166

Versiunea 4.0

Pa#ina &0 din &&

Plan de afaceri pentru perioada 2010-2014


din creditul solicitat Sold la +f,-.it/l pe-ioadei 1.000.00 0 !"&*%"!$ )

('(")!$

(%)"!($

&&%"0$ &

!"(*%"(0 0

!"*$)"%* 0

&"$$%"%) *

&"0)*")$ $

&"!$("&& #

&"&!!"'0 0

)"%''"!% %

)"$*%")' (

)"!&$"*##

Versiunea 4.0

Pa#ina && din &&