Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) .........., domiciliat(a) in ..........., chem in judecata si personal la interogatoriu pe


paratul(a) ............, domiciliat(a) in ........, pentru
ANULAREA CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR
nr. ....... din ........ eliberat de Notarul public ............, pentru ca ................
Cer obligarea paratului(ei) la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
Motivele actiunii:
In fapt, la data de ........... a decedat ............, cu ultimul domiciliu in .............., ca mostenitori
ramanand ................., iar masa succesoriala este alcatuita din urmatoarele
bunuri: ............................
Notarul public ........., unde s-a deschis si s-a dezbatut succesiunea, a eliberat certificatul de
mostenitor a carui anulare o cer, pentru ca ..........
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 88 alin. 1 din Legea nr. 36/1995.
Dovada actiunii o fac cu interogatoriul paratului(ei), acte si
martorii: ............... ................ .................
Depun actiunea in dublu exemplar, pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata taxei
de timbru in valoare de ........ lei si timbrul judiciar in valoare de ........ lei.
Data depunerii
..............
Semnatura,
..........
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ..............