Sunteți pe pagina 1din 1

Ideologii i aciuni politice n secolul XX.

Tipuri de ideologii n secolul XX. a)democratice: conservatorism, liberalism (statul de drept, pluripartidism, parlamentarism) b)totalitare: comunism, fascism, nazism, dictaturi despotice (specifice secolului XX, n contradicie cu principiile democratice). c)teocraie: 19 9, !ran (islamism). "scensiunea spre putere prin: revoluie, alegeri, demonstraii, lovituri de stat, presiuni e#terne, r$zboi civil%favorizat$ de idei filosofice, crize economice, propagand$. 1.&omunismul (bol'evismul):principii egalitariste. (.!.)enin, ).*.Tro+i, !.(.,talin. -desfiinarea claselor, dictatura proletariatului, desfiinarea propriet$ii private, economie de stat planificat$,partid unic, cultul personalit$ii, cenzur$, poliie politic$, dispariia statului. -.omintern (!nternaionala a !!!-a, 1919-19/0). -e#tindere dup$ 19/1 (2uropa de 2st, &uba, (ietnam, &ongo, &ambodgia, )aos). -contestarea regimului comunist, aciuni reformatoare (3.,.4orbaciov). -5.6.,.,.: stalinism (197/-1910) -6.8.&9inez$: maoism (19/9-19 :), revoluie cultural$, ;revoluie permanent$<. 7.=ascismul: principii corporatiste.>enito 3ussolini (;*octrina fascismului<), &9arles 3aurras, 8rimo da 6ivera, =ranco, ,alazar, T9eodoros 8angalas, !oanis 3eta#as, *olfuss, ,c9usc9nigg, ?ort9@, ?lin+a, Tiso. -naionalism, violen$, demagogie, corporatism. 0.Aazismul: principii rasiste."dolf ?itler, ;3ein .ampf< -rasa superioar$, spaiul vital. -8artidul Aaional-,ocialist al 3uncitorilor din 4ermania% 0B ianuarie 1900. -79C0B iunie 190/:<Aoaptea cuitelor lungi<% sept.1901: legile de la Aurnberg. /.*ictaturi despotice: Dair (3obutu), ?aiti (*uvalier), 6epublica &entrafrican$ (>o+assa), !ra+ (,adam ?ussein), ,iria (?afez el "ssad). 1.,tatul de drept: ,tataele 5nite ale "mericii, 3area >ritanie.

Tem$.
1."nalizai 'i comentai te#tul: ;"cest r$zboi nu mai e ca n trecut% cine cE'tig$ un teritoriu acela 'i aduce 'i sistemul lui social.=iecare 'i introduce propriul sistem social pEn$ unde au intrat armatele sale.Au poate fi altfel< (!.(.,talin c$tre 3ilovan *Filas, 19/1). 7.,criei pe caiete statele comuniste din 2uropa 'i "sia.