Sunteți pe pagina 1din 38

www.referat.

ro

CUPRINS

Not introductiv.......................................................................................3 CAPITOLUL I Caracteristica general a ntreprinderii ..................4 CAPITO U II !iagnosticul econo"ico#$inanciar ............................% CAPITO U III Anali&a activit'ii de "ar(eting..............................)* Constatri +i reco"andri.....................................................................3, -i.liogra$ie.................................................................................................3/ Ane0e............................................................................................................33

Introducere n perioada de la 5 septembrie - 30 septembrie curent, am petrecut practica de producie n cadrul ntreprinderii SRL anif- rofit! din or. "dine,sub coordonarea directorului ntreprinderii d-nul Laico a#el,fapt confirmat prin a$enda practicii %&ne'a ((). Scopul d*rii de seam* l constituie pre+entarea comple'* a acti#it*ii ntreprinderii, precum ,i elucidarea propriilor acti#it*i n cadrul practicii de producie. Sarcinile lucr*rii de fa* sunt urm*toarele &nali+a domeniului de profilare si speciali+are a ntreprinderii, &nali+a situaiei economico-financiare a ntreprinderii, &nali+a acti#it*ii de mar.etin$, "'aminarea corelaiei indicatorilor referitori la pro$ramul de producie ,i comerciali+are. n timpul practicii de producie petrecut* n perioada nominali+at*,s-au l*sat e#ideniate un ,ir de obstacole ale acti#it*ii ntreprinderii precum- problema colect*rii materiei prime, - moderni+area seciei de producere, - desc/iderea unor noi puncte de desfacere, - atra$erea in#estiiilor in cadrul departamentului de mar.etin$,etc. Lucrarea de fa* cuprinde materiale colectate pe parcursul practicii de producie,ba+ate pe a$enda care se ane'ea+*. n elaborarea d*rii de seam* au fost utili+ate o serie de metode de cercetare cacercetarea actelor oficiale %sinteti+area pe #ectori de acti#itate), deducia, obser#aia, anali+a unor indicatori ,i elemente specifice ramurii de acti#itate a ntreprinderii SRL ! &012- R3214!. CAPITO U I.

CARACT1RISTICA 21N1RA 3 A 4NTR1PRIN!1RII SR 5PANI6# PRO6IT7. ntreprinderea SRL anif- rofit!este o ntreprindere foarte tn*ra,a fost fondat* de c*tre alu,ina 4amara ,i nre$istrat* la 53 iulie 5006, la 7amera nre$istr*rii de Stat a 8inisterului 9e+#olt*rii 1nformaionale, a#nd un capital statutar de 5:00 lei,atribuinduse conform le$islaiei n #i$oare,certificatul de nre$istrare cu 0r.(006;0:003(;;.4otodat*,la 53 iulie 5006 a fost aprobat ,i statutul ntreprinderii elaborat n conformitate cu pre#ederile 7odului 7i#il al Republicii 8oldo#a nr.((0<-=> din 0; iunie 5005,a Le$ii Republicii 8oldo#a pri#ind Societ*ile cu r*spundere limitat* ,i a Le$ii Republicii 8oldo#a din 03.0(.(665 cu pri#ire la antreprenoriat ,i ntreprinderi.Societatea are statut de persoan* ?uridic* de drept pri#at,cu scop comercial.Societatea dispune de bilan autonom ,i conturi bancare,are ,tampil* cu denumirea sa ,i ima$inea emblemei, are un patrimoniu distinct ,i r*spunde pentru obli$aiile sale cu acest patrimoniu, are dreptul s* nfiine+e filiale ,i repre+entane n Republica 8oldo#a. 9enumirea complet* a Societ*ii este - Socitatea cu Rspundere Limitat PanifProfit. Adresa 8uridic Or.Edine ! Str. "os.#uco$inei!%& ap'! Repu()ica *o)do$a *+ , -./0 ntreprinderea anif- rofit! este situat* n partea de nord a Republicii 8oldo#a, la periferia ora,ului "dine,amplasat* pe auto-ma$istrala 7ern*ui-"dine-@*li-7/i,in*u3desa,cu o lun$ime de peste (000 .m,care are o importana comercial* foarte mare.4otodat* se afl* la o distan* de 5< .m fa* de calea ferat* %staia 3cnia), ,i distana pn* la 7/i,in*u de 505 .m. ntreprinderea este amplasat* n re$iunea de nord ,i se caracteri+ea+a printr-o clim* temperat-continental*, cu o iarn* scurt* ,i relati# blnd*, ,i o #ar* lun$*, calduroas*. 4emperatura medie a celei mai reci luni %ianuarie) este de %-5,507) A %-(B07), iar a celei mai calde luni %iulie) este de %C5(07) - %C3(07).

ntreprinderea anif- rofit!, la debutul s*u are o producere rentabil*,,i onorea+* obli$aiunile fa* de fondul social ,i colecti#ul de munc*. acti#itate0. 1a(ricarea p2inii "i a produse)or de patiserie proaspete '. Comer u) cu amnuntu) a) p2inii! produse)or de patiserie "i de cofetrie. Scopul principal al acestei ntreprinderi este producerea produselor proprii ,i comerciali+area lor pentru a obine un profit ma'im cu minim de c/eltuieli, utili+nd raional resursele umane, materiale ,i financiare, etc. Societatea are o structur* intern* ce presupune e'istena unui or$an suprem de deliberare ,i deci+ie, a unui or$an e'ecuti# ,i a unui or$an de control, dup* cum urmea+*- Adunarea 3enera) 4+eci5ia asociatu)ui unic67 - Administratoru) 4or3an e8ecuti$67 - Cen5oru) 4or3an de contro)6. 9e competena e'clusi#* a asociatului in un ,ir de obli$aii ,i priorit*i,cum ar fi- 8odificarea ,i completarea statutuluiD - &probarea bilanului contabilD - &probarea planului de afaceriD - &probarea re$ulamentelor interne ale Societ*iiD - nfiinarea filialelor ,i repre+entanelor Societ*ii,etc. &cti#itatea ntreprinderii este condus* de &dministrator. &dministratorul este n drept s*- S* efectue+e actele de $estiune ale Societ*iiD - S* repre+inte f*r* procur* Societatea n raporturile cu or$anele statuluiD - S* e'ercite alte mputerniciri faa de asociatD - S* nc/eie contracte,s* elibere+e procuri,s* desc/id* conturi n banc*D entru ca s*-,i reali+e+e sarcinile asumate, n pre+ent,ntreprinderea ,i desf*,oar* urm*toarele $enuri de

- S* poarte r*spundere material* pentru e'ecutarea sau nee'ecutarea obli$aiilor stabilite prin contract,etc. 7en+orul Societ*ii este ales pe o perioad* de 3 ani ,i e'ercit* re$ulat controlul $estiunii,acti#itatea economico-financiar* ,i in#entarierea bunurilor materiale ale ntreprinderii. 7adrele de conducere repre+int* totalitatea lucr*torilor ocupai cu munca de conducere. 3rice proces de acti#itate, n special eficacitatea lui n cea mai mare m*sur* depinde de conduc*tor, de pre$*tirea lui, de capacitatea lui de a lucra cu personalul, de a se mobili+a la re+ol#area practic* a problemelor ce stau n faa colecti#elor de munc*. 7onducerea reu,it* a oric*rei ntreprinderi, ct ,i a ntreprinderii anif- rofit!, depinde n mare parte cum este or$ani+at* din punct de #edere structural,adic* depinde de structura de conducere ,i de structura de producie. Resursele u"ane repre+int* una din cele mai importante in#estiii ale unei ntreprinderi, ale c*rei re+ultate de#in tot mai e#idente n timp.

Resursele de munc* a ntreprinderii conin lucr*tori din acti#itatea de ba+* %conduc*tori, mana$eri, contabili, operatori)D lucr*tori din alte sfere %cofetari, brutari, ,oferi, /amali, muncitori, #n+*tori)D

7olecti#ul de munc* este calificat ,i cuprinde ((; an$a?ai. &ici predomin* spiritul de colaborare, respectul, cunoa,terea ,i ndeplinirea con,tiincioas* a funciilor,a re$imului de lucru ,i de odi/n*. 9e succesele ,i insuccesele colecti#ului de munc* depind indicii calitati#i ai acti#it*ii ntre$ii ntreprinderi.%&ne'a () entru a obser#a treptele cadrelor de conducere e necesar de construit structura or$ani+atoric* de conducere.Structura or$ani+atoric* de conducere a fost elaborat* pe ba+a listei de salariai %&ne'a ;) 9in conducerea S.R.L anif- rofit! fac parte 9irector Eeneral A Laico a#elD 9irector secia roducere A 4rinca &lionaD

9irector comercial A 7u#ae# @orisD 7ontabil-,ef A Ela#acaia 0ataliaD 8ana$er $eneral A @e?enaru 3le$D 8ana$er n industrie A8ansuro# &le'andruD 8ana$er comercial A 8ansuro# >italiiD 4e/nolo$ A F?a 1rinaD &$ent comercial A E*ina RuslanD Gefa e'pediiei A @ala/ina >alentina.

4oate aceste persoane menionate formea+* #eri$a de sus a ntreprinderii, ei r*spund de luarea deci+iilor importante ,i de or$ani+area lucrului. >eri$a de mi?loc ,i cea de ?os sunt mai numeroase din cau+a #olumului mare de lucru. ersonalul de munc* este responsabil ,i sr$uincios, iar conducerea ntreprinderii are $ri?* ca fiec*rui salariat s* i se acorde remunerarea cu#enit*, pe ba+a muncii efectuate ,i a timpului petrecut n cadrul procesului de producere. ntreprinderea este speciali+at* pe producerea unui asortiment bo$at de pine ,i produse de patiserie din diferite sorturi de f*in* de $ru, de secar* sau din amestec de $ru ,i secar*, cu adaosul unui spectru lar$ de di#erse in$rediente naturale, care mbun*t*esc $ustul ,i aroma articolelor de patiserie. rodusele snt mbo$*ite cu nuci, fructe uscate, semine olea$inoase, susan. SRL ! anif- rofit! produce ,i un asortiment lar$ de torturi %inclusi# ,i la comand*), pr*?ituri, rulade din pandi,pan ,i alte produse de cofet*rie, cruasane, c/ecuri. 4orturile ,i pr*?iturile snt produse pe ba+a semifabricatelor de urmatoarele tipuri- din pandi,pan, din miere, din albu, de ou b*tut, foita?, etc.

entru ornare se ntrebuinea+* creme din unt, fri,c*, sufleu, lapte condensat, produse din fructe ,i pomu,oare. 7ofetarii profesioni,ti reali+ea+* ,i torturi la comand*, create n concordan* cu dorinele clienilor n ceea ce pri#e,te forma, ornarea ,i compo+iia tortului. &cestea poate fi ,i tort de nunt*, tort pentru copii sau ?ubileu ,i desi$ur tort cu foto. 3rnamentate cu fri,c*, sufleu, crem* pe ba+* de unt, flori din mastic de +a/*r, fructe proaspete ,i conser#ate redau torturilor la comand* un $ust de neuitat ,i aspect fermec*tor. 4oate acestea prefac torturile SRL H anif- rofit! capodoper* a artei cofetare, care #a delecta $ustul ,i pri#irile in#itailor. rodusele aparin standardelor de calitate E3S4 5BB06 pentru c/ifle ,i cruasane, S8 (<3 pentru torturi, E3S4 5BB0< pentru pine n diferite asortimente. rodusele aparin cerinelor stabilite n Re$lement*rile te/nice aprobate de Eu#ernul Republicii 8oldo#a,au certificate i$ienice ,i a#i+ sanitar.%&ne'a <) ntr-o ade#*rat*

Capitolul II. !iagnosticul econo"ico # $inanciar al ntreprinderii S.R. 5Pani$#Pro$it7. &nali+nd pe scurt de+#oltarea ntreprinderii SRL anif- rofit! n capitolul 1, nu este ndea?uns pentru a determina ni#elul de de+#oltare al acestei ntreprinderi ,i tendinele ei pe #iitor, de aceea pentru o caracteristic* mai ampl* este necesar de anali+at situaia economico-financiar* a ei. 9ia$nosticul economico - financiar const* ntr-un ansamblu de instrumente ,i metode care permit aprecierea situaiei financiare ,i a performanelor unei ntreprinderi. Scopul dia$nosticului financiar este de a aprecia situaia financiar* a ntreprinderii.

e ba+a acestui dia$nostic are loc elaborarea strate$iilor de meninere ,i de+#oltare n mediul specific economiei locale. entru o anali+* mai ampl* a situaiei economico A financiar* se folosesc o serie de indicatori. Fnul din indicatorii de ba+* a oric*rei ntreprinderi , indiferent de $enul de acti#itate este fondul funciar. 2ondul funciar este cea mai important* surs* a bo$*iei naionale. Suprafaa total* de care dispune ntreprinderea la moment este de ((;00,(5 m5 pre+entat* n tabelul ce urmea+*-

Ta.elul ). Caracteristica te9nico # productiv a ntreprinderii SR 5Pani$ : Pro$it7 Anii Co"ponentele $ondului $unciar Suprafaa total* a ntreprinderii,m5 Secia de producere 7/io,c cu $/eret* 3ficiul central 9epo+ite Spaiu pentru parcare Sursa-7aracteristica ntreprinderii /,,% ;
/

/,), < (00 <0.5 0.B 5;.3 (.< ;


/

< (00 ;;.6 0.;: 0.B5 5B.; 3.0:

(:;00 (0550 ((;.B 3B36.B 5:B.5

(5B00.: (05<0.:; (0(.(5 (56.5;. :5(B.6( :B0.3

&nali+nd datele tabelului de mai sus putem afirma c* n SRL anif- rofit! fondul funciar sufer* unele sc/imb*ri, si anume- ntreprinderea ,i-a ma?orat #i+ibil suprafata total* a ntreprinderii, astfel n anul 50(0 faa de anul 5006 teritoriul a fost e'tins cu (500.: m5 , suprafaa seciilor de producere s-au ma?orat cu 350 m 5. Fn element impotant care a lipsit n anul 5006 ,i a fost inclus n 50(0 este c/io,cul cu $/eret*. Suprafaa depo+itelor s-a m*rit n anul 50(0 fa* de anul 5006 cu ;<6 m 5 , iar spaiul de parcare s-a ma?orat cu 535.( m5,cel mai puin ma?orat a fost teritoriul ocupat de oficiul central care a crescut cu (5.<; m5,n anul 50(0 fa* de anul 5006. Ta.elul / Anali&a propor'iei +i a activit'ii de produc'ie a ntreprinderii SR 5Pani$#Pro$it7 Indicatorii A I.Principa)i 4direc i6 (.>aloarea produciei fabricate,lei 5.>enitul din #n+*ri, lei 1nclusi#5.( >n+area produselor finite, lei 5.5 restarea ser#iciilor, lei 5.3 #n+area m*rfurilor,lei 11 Secundari %indireci) 3. 0um*rul total de salariai,pers. 3.( salariati din sfera de producere 3.5 mecanici,,oferi 3.3 pa+a, /amali 3.5 departamentul comercial 3.; mana$ementul operaional :.Suprafaa total* a ntreprinderii,m5 :.( secia de producere :.5 c/io,c cu $/eret* :.3 oficiu central :.: depo+ite (:0B55; 63B5(0 355656B ((; ;5 55 (; 5 B (:;00 (0550 ((;,B 3B36,B /,,% Anii /,),

*=>?,?4

=*3,

B530 (0B ;( 5( (3 5 B (5B00,5 (05<0,:; (0(,(5 (56,5; :5(B,6(

:.5 loc pentru parcare

5:B,5

:B0,3

5.8i?loace fi'e n ntreprindere <0500 Sursa@Raport $inanciarAcaracteristica ntreprinderiiAlista salaria'ilor n ba+a datelor din tabel am efectuat anali+a proporiei ,i a acti#it*ii de producie n cadrul ntreprinderii SRL anif - rofit! .3bser#*m c* #aloarea produciei fabricate a crescut considerabil n anul 50(0 fa* de anul 5006,au crescut num*rul de salariai n cadrul ntreprinderii, ,i s-a sc/imbat c/iar ,i structura fondului funciar. 3 alt* condiie de crestere a eficienei produciei a$ricole este speciali+area . >orbind despre proporia ,i m*rimea ntreprinderii este important de acordat atenie unui a,a factor de de+#oltare a comerului care e'prim* direcia de producere A speciali+area. Speciali+area nseamn* reducerea direciilor de producere mai mici, mai puin profitabile pentru ntreprindere ,i m*rimea #olumului de producie a unei sau doua cate$orii de produse,nsemn*tatea economic* a speciali+*rii const* n aceea, c* ea desc/ide posibilit*i mari pentru or$ani+area produciei finite n mas*. determinarea speciali+*rii ntreprinderii se i-a n consideraie producia marf*. entru

Speciali+area ntreprinderii n anul 50(0 este redat* n tabelul urmator-

4abelul 3 !eter"inarea speciali&rii ntreprinderii su. aspectul ra"urii preponderente !enu"irea ra"urilor A -rutria Arenda Co$etria Benitul din vn&riA"ii lei ) )*,, 4%3>=*4 %3=/4, Structura venitului din vn&ariA< / ,.,3 =*.4> )4.*

Total Sursa@Raport $inanciar

*=>>*%4

),,

7onform datelor tabelului anali+at ntreprinderea SRL anif- rofit! are o speciali+are n$usta, si anume, brut*ria care deine cea mai nalt* pondere din #enituri, ,i anume de B5.:<I. 9esf*,urarea procesului de producie este le$at de utili+area factorilor de producie. 2actorii de producie repre+int* totalitatea elementelor care particip*, ntr-un fel sau altul, la producerea de bunuri ,i ser#icii %fora de munc*, mi?loace fi'e). &nali+a eficienei principalilor factori de producie snt redai n urm*torul tabel-

Ta.elul4 Anali&a e$icien'ei utili&rii $actorilor de produc'ie n SR 7Pani$# Pro$it7 1ndicatorii 5006 &nii 50(0 &baterea %CD-) 50(0 faa de 5006

roducti#itatea medie anual*,a unui muncitor din 5::0B 55(53 35355 industrie, lei roducti#itatea medie pe or* a unui muncitor 5B,55 (;,35 ((,6 Randamentul mi?loacelor fi'e producti#e cu B,3< :,3 :,0< destinaie industrial* Randamentul materialelor (<,:; B,6; B,5 7ostul la ( leu a #enitului din #in+ari 0.<6 0,(5 0,;: Sursa@Raportul $inanciar &nali+nd datele din tabel constat*m c* factorii de producie n anul 50(0 au fost utili+ai mai eficient fa* de anul 5006,de aceea ,i re+ultatele obinute difer* de la un an la altul redate prin abaterea 50(0 faa de 5006.

Capitolul III. Anali&a activit'ii de "ar(eting n cadrul ntreprinderii SR CPani$#Pro$it7 n societatea contemporan*,importana mar.etin$ului este esenial* pentru supra#ieuirea firmelor,a#nd n #edere faptul c* acestea ,i desf*,oar* acti#itatea ntr - un mediu concurenial. 3dat* cu aprofundarea speciali+*rii, cu apariia a noi sortimente de produse, acti#itatea de mar.etin$ de#ine tot mai solicitat*. n ba+a faptului c* ntrprinderea SRL H anif- rofit este foarte tn*r*, la moment nu are secie de mar.etin$. n sc/imb, secia de #n+*ri din cadrul firmei ocup* un rol foarte important n totalitatea proceselor de reali+are, promo#are ,i comerciali+are a produselor.7ompartimentul de mar.etin$ %secia #n+*ri) se or$ani+ea+* pe $rupe care trebuie s* asi$ure 3mo$enitate ,i operati#itate n desf*,urarea diferitelor acti#it*i specificeD 7onducerea ,i coordonarea unui ntre$ process de cercetare, producer, li#rare- #n+areD Sporirea responsabilit*ilor lucr*torilor pentru satisfacerea prompt a tuturor cerinelor ,i solicit*rilor emise de clieni,n re+ol#area reclamaiilor ,i colectarea su$estiilor, propunerilor transmise de partenerii reali ,i poteniali, de cump*ratorii i utili+atorii produselor. &stfel secia #n+*ri are un rol primordial n cadrul ntreprinderii SRL H anif- rofit!, acest lucru l putem urm*ri n cadrul or$ani$ramei.3r$ani$rama ntreprinderii este e'pus* n ima$inea de mai ?os-

Organigra"a SR CPani$#Pro$it7

Adunarea Generala

Administratorul

C omisia de cenzori

Director General

S ectia contabilitate

Director sectia producere

Director management

Director Comercial

Tehnolog

S ectia aprovizionare

Manager industrial

S ectia vinzari

S ectia Panificatie

Manager comercial

S ectia Cofetarie

S ectia expeditie

Agent comercial

n urma anali+*rii or$ani$ramei obser#*m c* secia #n+*ri ocup* un loc destul de important, n cadrul ntreprinderii, astfel n colaborare cu alte subdi#i+iuni ale companiei ,i cu conducerea acesteia, are rolul de a elabora scopurile ,i strate$iile acti#it*ii comerciale, referitoare la politica de pre, ale$erea canalelor de distribuie ,i cele de promo#are a produselorD >erificarea te/nolo$ic* ,i bacteriolo$ic* se efectuia+* la fiecare etap* ncepnd cu ac/i+iionarea materie prime, pn* la depo+itarea produciei $ata, asi$ur* respectarea strict a normelor sanitare ,i onorific* o calitate nalt* a produselor. ntreprinderea dispune de certificate de conformitate a produselor,are la ba+* a#i+ sanitar ,i certificate i$ienice. &ne'a < SRL H anif- rofit!, are o $am* de produse foarte #ariat*, a#nd o l*r$ime sortimental* de < linii - linia(- pine ,i co+onaci, linia 5-fran+ele, linia 3- biscuii, linia :rulade, linia 5- torture, linia ;- cruasane, linia- < pl*cinte. &sortimentul produselor ,i capacitatea liniilor snt pre+entate n ane'a :. 2iecare linie este constituit* dintr-un anumit num*r de produse , produsele cuprinse n aceste linii se de+#olt* pe seama unui anumit produs de ba+*. 2iecare produs este multiplicat pe ba+a unor anumite te/nici de preparare sau de utili+are a te/nicii de producie, de form*, de ambala?. &precierea $radului de di#ersitate ,i nnoire a ofertei de produse se face cu a?utorul a doi indicatori() R.a.l.s J nr.sortimente noi- nr sortimente retrase K $ama sortimental* iniial* K $ama sortimental* 5) R.a..s J sortimental* n cadrul SRL H anif- rofit! a#em() R.a.l.s J (B-((K55L(00IJ (3,:;I 5) R.a..s J (BK5<L(00IJ3(,5<I nr.sortimente noi K $ama sortimental* la sfr,it de an K $ama

&sortimentul de produse, denumit ,i mi'ul de produse, are o anumit* l*r$ime, lun$ime, profun+ime ,i $rad de omo$enitate. &ceste : dimensiuni ale mi'ului de produse i permit fabricii s*-,i e'tind* acti#itatea n : moduri S* adu$e linii noiD S* prelun$easc* fiecare linieD S* adau$e mai multe #ariante ale fiec*rui produs, sporind astfel profun+imea mi'ului de produse n fine, poate s* urm*reasc* un $rad mai mare de omo$enitate la liniile de produse. n SRL H anif- rofit! se duce o politic* pri#ind lansarea de produse noi pe pia*, aceasta fiind cau+at* fie de o modificare a produsului sau de o ino#aie. rocesul de nnoire este abordat de ntreprindere nu ca un scop n sine, ci n concordan* cu noile produse, este un pro$ram speciali+at de secia #n+*ri ,i presupune re+ol#area urm*toarelor probleme Stabili+area perioadei de lansareD 2i'area +onei teritoriale pentru lansareD &le$erea canalelor de distribuieD re$*tirea pieiiD Selectarea modalit*ilor de comerciali+areD &doptarea produsului nou de c*tre consumator.

La etapa actual* S.R.L anif- rofit! nu este unica ntreprindere din +ona nordic* ce produce produse de panificaie ,i de patiserie, astfel ar fi bine de menionat faptul, c*ci la moment concurena unor $rupe de produse este destul de mare. 7oncurenii re$ionali principali ai ntreprinderii SRL anif- rofit! snt .1 &stra!, SRL 8arc/itan!, .1 7uptorul fermecat!, 7ombinatul de pine de la 9roc/ia S.&. &ceste ntreprinderi produc diferite asortimente de pine, produse de fran+el*rie ,i

de cofet*rie.La ni#el republican cel mai nsemnat concurent este 2ran+elua! S.&. n faa c*ruia ntreprinderea ntlne,te obstacole foarte mari, deoarece aceast* firm* este speciali+at* n domeniul producerii de mai muli ani ,i folose,te te/nolo$ii moderne ,i a#ansate de producere. 7oncurenii pot doar s* modifice piaa produselor de panificaie, ad*u$nd produse ,i asortimente noi. 3r$ani+area ,i desf*,urarea politicii de mar.etin$ n cadrul ntreprinderii are loc prin ansamblul politicilor de produs, pre, de distribuie, de promo#are. olitica de produs este politica pe care o adopt* ntreprinderea cu pri#ire la dimensiunile, structura, ,i e#oluia $amei de produse ,i ser#icii care fac obiectul acti#it*ii sale.&ceasta este o atitudine ce se raportea+* permanent la cerinele mediului e'tern, ,i n special la tendinele manifestate de c*tre concureni . n cadrul acestui compartiment ntreprinderea SRL anif- rofit! simte necesitatea de a de+#olta n continuare $ama sortimental* de produse care nu necesit* utila? nou de producere, dar de utili+at utila?ul e'istent, ns* de modificat totodat* ,i receta de preparare a unui anumit produs, asta #a duce la m*rirea de denumiri a produselor ,i #a atra$e ,i mai muli clieni. 1nc* un factor important care trebuie de+#oltat n cadrul politicii de produs este calitatea ambala?ului. &mbala?ul a de#enit n ultima perioad* unul dintre cele mai impotante criterii de ac/i+iionare a produselor. 3 pre+entare bun* a produselor comerciali+ate creea+* o prima ima$ine care are un rol esenial n deci+ia de cump*rare. 2irma SRL anif - rofit! necesit* mari in#estiii pentru calitatea ,i desi$n-ul potri#it al ambala?ului. n acti#itatea oric*rei ntreprinderi produc*toare, preul deine un rol special, de ma'im* importan* pentru atin$erea obiecti#ului final pe care acesta ,i-l propune A ma'imi+area profitului. n ntreprinderea SRL anif- rofit! preul produselor fabricate este calculat pe ba+a a dou* strate$ii combinate reul de cost D

reul de pia* .

Stabilirea preurilor n cadrul ntreprinderii se face reie,ind din c/eltuielile de producere ad*u$nd profitul necesar ,i obinnd astfel preul de reali+are. La stabilirea preului de reali+are se i-a n consideraie ,i preul de pia*, astfel nct preul produselor stabilite de SRL anif- rofit! s* nu dep*,easc* ni#elul preurilor firmelor concurente. ntreprinderea are de luat n consideraie muli factori atunci cnd ,i stabile,te politica de pre, dar mai nti de toate se ba+ea+* pe c/eltuielile suportate n timpul producerii ,i comerciali+*rii .

Lista preurilor de #n+are a unor produse de cofet*rie sunt redate n tabelul de mai ?os4abelul ; Anali&a pre'urilor de vn&are a produselor de co$etrie n SR 5Pani$ #Pro$it7 9enumirea produsului 4ort 0apoleon! 7antitatea (.$ reul f*r* 4>&, %lei) 3<,53 reul cu 4>&,%lei) 50,00

4ort 8adona! Rulad* cu /al#a 4ort "dincean.a! Rulad* S.a+.a! l*cint* cu cartofi l*cint* cu brn+* l*cinte cu mere Sursa- Lista de preuri

(.$ (.$ (.$ (.$ (50$r (50$ (50$r

5(,3( 30,0( 5B,5: 33,5; 5,0: 3,5B 5,0:

;5,00 :0,00 ;5,00 :5,00 5,;0 :,00 5,;0

&nali+nd tabelul de mai sus obser#*m c* preurile produselor SRL anif- rofit ! se po+iionea+* pe se$mentul produselor de mas* care se adresea+* consumatorilor cu #enituri medii, cu un stil de #ia* dinamic ,i s*n*tos utili+nd un raport calitate Kpre ct mai corespun+*tor. n ca+ul produselor de panificaie mai apare o cate$orie de pre care include felierea ,i ambala?ul. reurile unor astfel de produse sunt pre+entate n urm*torul tabel -

4abelul < Anali&a pre'urilor de vn&are a produselor de Pani$ica'ie n SR 5Pani$ #Pro$it7 reul ce include 9enumirea produsului ine mpletit* n forme *ne mpletit* n 5 ine @orodins.ii! ine mpletit* n 5 ine Mirpici 7antitatea, .$ 0,650 0,B(0 0,:00 0,<00 0,535 reul f*r* 4>&,%lei) <,56 ;,B; 5,0; 5,55 5,3( :,3( reul cu 4>&, %lei) B,50 B,50 5,;0 ;,00 5,50 5,00 feliarea ,i ambala?ul,%lei) B,00 6,00 5,60 ;,50 5,<0 5,50

buterbrodni! ine cu mac ,i susan 0,5:0 Sursa-Lista de preuri

&nali+nd datele din tabel obser#*m c* la moment preurile sunt ce#a mai sc*+ute comparati# cu preul altor produc*tori, ns* includ ,i un cost aparte pentru consumurile de ambala? ,i feliere. n economia modern*, producia ,i consumul nu mai snt practic posibile f*r* pre+ena distribuiei. rin intermediul distibuiei se finali+ea+* acti#itatea economic* a ntreprinderilor, se nc/eie ciclul economic al produselor, de la produc*tor la consumator. SRL anif A rofit ! are $ri?* ca produsele s* fie distribuite la timpul ,i locul necesar. 9istribuia produselor SRL H anif- rofit! se reali+ea+* prin reeaua comercial* proprie ct ,i cu a?utorul intermediarilor. 7ea mai practicat* metod* este metoda canalelor directe n care relaia produc*tor-consumator este nemi?locit*, deci nu apare intermediarul. Sc/ematic aceast* metod* este urm*toarea-

SRL anif- rofit!

Ftili+atorul

Reeaua produc*tor A consumator este una din metodele cele mai frec#ente ,i mai eficiente n cadrul ntreprinderii SRL anifrofit! . n acest ca+ locul consumatorului final l poate deine att persoanele fi+ice ct ,i persoanele ?uridice. 7a consumator final snt $r*diniele ,i ,colile din raionul "dine. 3 alt* metod* este metoda canalului scurt A n care apare intermediarul , acesta este un canal indirect, cu un sin$ur intermediar- detailistul - considerat canal tradiional. n acest ca+ produc*torul ,i asum* funcia distribuiei fi+ice, pn* la ma$a+ine sau alt loc. &#anta?ele acestui tip de canal se reflect* n reducerea c/eltuielilor, reali+area relaiei cu consumatorii sau m*rirea #ite+ei de rotaie. 9istribuitorul este acel care ,i asum* riscul comercial ,i funcia de promo#are. n cadrul ntreprinderii SRL anif- rofit! , acest canal de distribuie poate fi repre+entat n felul urm*tor-

SRL anifrofit!

7/io,c cu $/eret*

7onsumatorul final

&nali+nd canalele de distribuie n cadrul SRL H anif - rofit! , obser#*m c* pentru a transporta produsele c*tre consumatorii finali, ntreprinderea folose,te att canalul direct ct ,i canalul scurt de distribuie. Ninnd cont de faptul c* ntreprinderea are doar doi ani de acti#itate, putem meniona cu ferma con#in$ere c* are ,anse reale s* se menin* pe pia*. &cest lucru ne este do#edit de aria pieii de e'tindere. SRL H anif- rofit! ,i-a creat de?a un se$ment lar$ de consumatori, datorit* calit*ii produselor fabricate, ,i a $ustului des*#r,it. 9ireciile principale de e'tindere ale produselor distribuite, starea drumului ,i distanele de la ntreprindere pna la punctele comerciale re$ionale snt redate n urm*torul tabel 4abelul B Le3turi)e administrati$o-economice "i caracteristica ci)or de comunicare a SRLPanif-Profit Denumirea direciilor de legtur Administrativoteritorial: Regional Centru Administrativoteritorial: Regional #ord Denumirea punctelor de livrare Chiinu Tipul i calitatea cilor de livrare asfaltat Distana , km !"

@*li Elodeni R,cani 3cnia Sn$erei Lipcani 7ri#a 9ondu,eni

asfaltat asfaltat asfaltat asfaltat asfaltat asfaltat asfaltat asfaltat

<<,( <(,; :;,( :B,; (05 55,6 ;; :(,5

Sursa-7ontractele de #n+are- cump*rare %&ne'aB)

&nali+nd datele tabelului obser#*m c* SRL anif- rofit! a cucerit piaa produselor de panificaie din re$iunea de nord a *rii. ntreprinderea are nc/eiate contracte cu mai multe localit*i. &ne'a : n cadrul bunurilor de consum din ara noastr* industria panificaiei ocup* un loc nsemnat, pinea constituind alimentul ce se consum* +ilnic.7onsumatorii produselor SRL anifrofit! snt persoane de toate #rstele ,i de diferite cate$orii sociale. ntreprinderea SRL anif- rofit! are consumatori fideli, care ac/i+iionea+* produse de panificaie ,i de patiserie n numele or$ani+aiilor pe care le repre+int* %,coli, $r*dinie, cafenele, ma$a+ine alimentare,etc.) ntreprinderea colaborea+* cu parteneri noi pe ba+* de contracte reciproc profitabile. 9atorit* unei ba+e bune de producere firma acumulea+* e'perine considerabile. SRL anif- rofit! acord* o mare atenie conlucr*rii cu clientela, adic* cu cump*r*torii en-detail ,i en-$ros. 2urni+area re$ulat* a produselor, respectarea strict* a obli$aiunilor contractuale ,i a $raficelor de li#rare, lucrul indi#idual cu clientela A snt factorii care menin aria pieilor cucerite de SRL anif- rofit! ,i c/iar $*sirea unor noi parteneri. olitica promoional* n$lobea+* ansamblul aciunilor de informare, atra$erea ,i p*strarea clienilor poteniali ,i tradiionali spre o anumit* ofert*, de stimulare a deci+iei de cump*rare, prin tre+irea interesului ,i crearea con#in$erii c* oferta respecti#* le satisface la cel mai nalt ni#el anumite trebuine.La moment SRL anif - rofit! nu are de+#oltat* politica promoional*, din moti# c* lipse,te departamentul de mar.etin$. Lipsa compartimentului de mar.etin$ %care este ncadrat n departamentul de #n+*ri) din structura or$ani+atoric* a ntreprinderii, afectea+* acti#itatea societ*ii, deoarece f*r* un mar.etin$ eficient desf*,urarea acti#it*ilor este practic parali+at*. &#nd n #edere c* n #iitor ntreprinderea #a trebui s* se confrunte cu o concuren* n continu* cre,tere, lipsa persoanelor speciali+ate n probleme de mar.etin$ #a a#ea influiene ne$ati#e asupra profitabilit*ii, stabilit*ii ,i elasticit*ii funcionale a firmei. romo#area produciei finite se efectuia+* prin urm*toarele metode rin pres* %3bser#atorul de 0ord, 0ord -1nfo)

rin participarea la tr$uri ,i e'po+iii %&ne'aB)

&stfel, clienilor trebuie s* li se reaminteasc* a#anta?ele produselor, pentru a-i mpiedica s*-,i sc/imbe preferinele, mai ales atunci cnd firmele concurente ,i rennoiesc asortimentul de produse. entru a a#ea o #i+iune mai clar* din partea consumatorului a fost or$ani+at* o anc/et* pilot %&ne'a(0), n ideea obinerii unor informaii pertinente care s* ne poat* demonstra atitudinea consumatorilor fa* de produsele SRL anif- rofit!. 8etodolo$ia cercet*rii pe ba+a c/estionarului %anc/etei) ofer* urm*toarele a#anta?e-inter#ie#area a unui e,antion de (5 persoane, care reduce costurile implicate ,i durata cercet*rii comparati# cu o in#esti$aie complet* a tuturor a$enilor economici implicai. &nc/eta a fost efectuat* ncepnd cu 06.06-50.06 anul 50(0 n ma$a+inul La Rascruce! din or."dine. Scopul principal l-a constituit dia$nosticarea pieii produselor de panificaie. rincipalele obiecti#e create pentru cercetare create pe ba+a c/estionarului au fost formulate pentru a identifica 9ac* sunt solicitate produsele de panificaie n or."dineD 9ac* sunt cunoscute produsele SRL anif - rofit! D 2actorii care determin* consumatorii s* procure produsele SRL anif- rofit!D entru a m*ri competiti#itatea produselor SRL anif - rofit! D entru a afla opiniile ,i su$estiile consumatorilorD

Re+ultatele anc/et*rii sunt pre+entate n urm*torul tabel-

Nu"rul ) ntre.rii Nu"ele +i prenu"ele participantului Un3ureanu 9 & A)(u I & Rusu * & Lo5iuc : & ;a)o(a E 7 *o"ne3u a O & 1u)3a + & +opca S & Luca C & Cio(anu R & A)e8a * & +iordie$ A & Ca5ac E & ;u"ca A & Enac<e 9 7

>

),

@ & & 7 7 @ 7 @ & & & & & 7 @

& @ @ & @ @ & & @ @ @ 7 & @ @

& & & & & & @ & & & @ 7 & & &

& & & & & & & & 7 & & & & & &

@ @ @ 7 @ 7 @ @ 7 7 @ @ @ @ @

@ @ @ @ @ & @ @ @ & & & @ @ @

& & @ @ @ 7 7 & @ @ 7 @ @ 7 @

& & & & & & & @ 7 & & & @ & 7

7 7 7 7 7 @ 7 7 7 7 & 7 7 @ @

7onstat*ri ,i recomand*ri &nali+nd minuios toate cele 3 capitole n care este caracteri+at* ntreprinderea SRL ! anif- rofit! putem deduce urm*toarele constat*rintreprinderea n scurta perioad* a e'istenei sale se bucur* de succes, a reu,it s* cucereasc* un areal nsemnat de consumatori, are mari ,anse s*-,i de+#olte acti#itatea cucerind noi piee, ns* pentru aceasta e necesar s* foloseasc* canale diferite.

"ste necesar de a de+#olta n continuare $ama sortimental*, de a in#esti ,i a perfeciona utila?ul, de a introduce noi te/nici mai moderne care s* facilite+e procesul de producie, astfel mic,ornd c/eltuielile att pentru consumurile de munc* ct ,i pentru obinerea unor re+ultate financiare mai bune. e #iitor ntreprinderea trebuie s*-,i l*r$easc* aria de acoperire a pieii de desfacere, astfel nct produsele SRL anif- rofit! s* fie cunoscute ,i de celelalte raioane ale *rii sau c/iar sa aib* tendina de a fi e'portate. entru aceasta SRL anifrofit! trebuie s*-,i cree+e departamentul de mar.etin$ care s* se ocupe de problemele promo#*rii produselor, de $*sire a potenialilor consumatori,de ima$inea ntreprinderii, ambala?e, etic/ete, petrecerea de$ustaiilor, participarea la ct mai multe tr$uri ,i e'po+iii naionale ,i internaionale. 9e asemeni n rndul mi?loacelor promoionale, al*turi de aceste acti#it*i mai fac parte- preul ,i distribuia,dar n mod indirect deoarece n-au menirea specific* de con#in$ere sau influienare a consumatorului. 2irma caut* posibilit*i de a spori eficiena acti#it*ilor prin intermediul c*rora s* obin* a#anta?e economice mai mari. n procesul de ale$ere se i-au n consideraie factorii ca natura produsului,ciclul de #ia* a lui,se$mentele de pia*,etc. &dic*, pentru produsele ambulate destinate publicului lar$,trebuie s* apele+e mai mult la reclam* i promo#area #n+*rilor,n timp ce pentru produsele de folosin* ndelun$at*, se apelea+* la reclam* ,i #n+area personal*.

Sporirea #n+*rilor poate a#ea loc prin romo#area anumitor produse sau a tuturor produselor ntreprinderiiD 1ntensificarea comunicaiilor promoionale cu un se$ment de clieni pentru a-i determina s* cumpere mai multD Stimularea #n+*rilor n anumite perioade de timpD 7rearea unui climat fa#orabil pentru #iitoarele #n+*riD 7rearea unor diferenieri a produsului,prin desi$nul acestuia ,i al ambala?ului .

Un produs .unA un canal adecvatA un pre' corespun&tor +i o puternic politic de pro"ovare asigur viitorul unei ntreprinderi de succes.

-I- IO2RA6I1 (. 7/iran &, Eindu "., *ar=etin3 a3rar, "ditura eriscop, 1a,i (66< 5. 7roitoru 7. *ar=etin3u) produse)or a3rico)e."ditura 7eres, @ucure,ti ,500( 3. 9iaconescu 8! *ar=etin3, "ditura Fni#ersitar* @ucure,ti 5005 :. 2lorescu 7., *ar=etin3, @ucure,ti (665

5. 7onstantin 8.A *ar=etin3u) produc iei a3roa)imentare, "ditura 9idactic* ,i eda$o$ic*, 500: Surse internet DDD.conta.ili&at.ro DDD.regielive.ro DDD.co"unicare.ro Surse@ Statutul 4ntreprinderii SC CPani$#Pro$it7 SR Raport 6inanciar SC CPani$#Pro$it7 SR

C<estionar (. 9#s consumai produse de panificaieO a) da b) nu c) uneori

5. 7nd procurai produsele de panificaie atra$ei atenia la produc*torO a) da b) nu c) uneori

3. >* ru$*m s* indicai n ce m*sur* #* snt cunoscute produsele SRL anif - rofit! a) foarte bine b) bine c) puin

:. 9e obicei procurai pine de laa) ma$a+ine alimentare b) $/erete c) pia*

5. >* ru$*m s* indicai care este starea 9#s emoional* pro#ocat* de consumarea produciei SRL anif- rofit!O a) po+iti#* b) ne$ati#* c) nu se sc/imb*

;. 7um credei ce ar trebui s* sc/imbe ntreprinderea pentru a spori #n+*rileO a) calitatea produselor b) ambala?ul c) preul

9ate $enerale despre 9#s<. Se'ul a) 8 b) 2

B. >rsta a) (5-55 b) 55-:0 c) :0 ,i mai mult

6. 0um*rul membrilor familiei

a) (-3 b) 3-5 c) 5Pmai mult

(0. >enitul lunar a) P:00lei b) :00-B00lei c) B00Pmai mult

>* mulumim pentru recepti#itateQ !i"ensiunile ga"ei de produse a ntreprinderii SR CPani$#Pro$it7 An perioada anului /,),#/,)) 2a"a de produse Linia I P2ine si co5onac i Pine i"pletit n $or"e Pine pentru tartine 6ran&el C2orodscoi 7 6ran&el CNare&noi7 -iscui'i Cla ceai7 cu vanilie Rulad cu 9alva +i ciocolat C2ugu'7 -iscui'i Cla ceai7 Rulad cu 9alva CNapoleon 7 Cruasane cu "agiun Cruasane cu cre" Linia II 1ran5e)e Linia III #iscui i Linia I9 Ru)ade Linia 9 Torturi Linia 9I Cruasane Linia 9II P)cinte Plcinte cu carto$i Plcinte cu var&

Pine tiat

6ran&el C-eli'(ii7

-iscui'i Cla ceai7 cu ciocolat -iscui'i Cla ceai7 cu cara"el

Rulad cu "agiun Rulad CS(a&(a 7

CTira"iss u7

Cruasane cu ciocolat

Plcinte cu vi+ine Plcinte cu .rn&a

Co&onac cu "ac

6ran&el C-uter.rod ni7

C-iatul cre'7

Cruasane n ciocolat cu "agiun

Co&onac cu "ac +i cu $loriA Pine C-orodi ns(iiE Pine 7!ietice s(ii7 Pine CFirpici 7 Co&onac cu "ac +i cu cre" Co&onac cu "ac

-iscui'i Cla ceai7 cu lapte -iscui'i 76ante&ie 7 cu cocos -iscui'i Cvis7 cu cocos -iscui'i CBis C cu "ac -iscui'i C!e sr.tori7 -iscui'i C!e sr.tori7 cu sta$ide

CClasic7

CSilvia7

C;adonna 7

C10otic7

C!iplo"at 7

C2ana+7

Pro$un&i"e

Pine rotund "pletit n * Pine rotund "pletit Acu susan Pine rotund "pletit cu "ac Pine rotund "pletit cu "ac +i cu susan Pine CRo"a+ (a7

-iscui'i C!e sr.tori7 cu "ac

CTropican ca7

CCapriciu 7

C1dincean (a7

Tort pentru nunt cu $lori vii

Tort pentru nunt cu &a9r cristali&at rgi"e G > ungi"e G *>

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate