Sunteți pe pagina 1din 144

275

3. Compresorul aerodi nami c,


axi al
Compresorul axial face parte din categoria compresoarelor cinetice la
care comprimarea static a fluidului este rezultatul transformrii energiei
mecanice n lucru mecanic, a lucrului mecanic n energie cinetic #i, n final,
a energiei cinetice n energie poten&ial. Pentru a face posibil acest multiplu
proces de transformare a energiilor n compresor este necesar s existe o
serie ntreag de re&ele de palete capabile s transmit lucrul mecanic
aerului. Deoarece direc&ia de curgere a fluidului prin compresor este aproape
axial compresorul se nume#te compresor axial. Transformarea energiei
cinetice n energie poten&ial n compresor se realizeaz sub efectul unui
cmp de for&e aerodinamice. For&ele aerodinamice sunt cele n msur s
oblige fluidul s treac printre canalele dintre palete. n aceste condi&ii,
transformarea energiei cinetice n energie poten&ial presupune o anumit
form a canalului ntre dou palete consecutive, care s permit frnarea
fluidului. Prin urmare, canalele vor trebui s fie divergente, dac regimul de
curgere este subsonic #i convergente dac regimul de curgere este transonic
sau supersonic. Rezult, clar c, de fapt, compresorul axial este un
compresor aerodinamic.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
276
3.1. Avantajele compresorului axial
Printre avantajele compresorului axial se enumer urmtoarele:
a. Transport debite de aer cu mult mai mari dect compresorul
centrifugal, ele putnd fi de ordinul sutelor de kg/s.
b. Asigur grade de comprimare static a aerului, care pot
atinge valori de pn la 30, fr interven&ia vreunui sistem de rcire.
c. Randamentul compresorului axial este cu mult mai mare
dect cel al compresorului centrifugal. Astfel, o treapt de compresor axial
subsonic poate realiza un raport de comprimare n gama 1.11.4, cu un
randament de 0.90.92, comparativ cu o treapt de compresor centrifugal al
crei randament este 0.70.8.
d. Sec&iunea frontal a compresorului axial este mai mic dect
cea a compresorului centrifugal. Acest fapt, impune folosirea compresorului
axial n construc&ia sistemelor de propulsie care echipeaz avioane de mare
vitez.
3.2. Dezavantajele compresorului axial
Ca dezavantaje se men&ioneaz urmtoarele:
a. Este foarte sensibil la varia&iile regimului de func&ionare al
motorului dar #i al regimului de zbor al aeronavei. Aceast sensibilitate este
strns legat de realizarea portan&ei pe profilele aerodinamice.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
277
b. Dimensiunile de gabarit sunt mult mai mari dect cele ale
compresorului centrifugal. Astfel, lungimea compresorului provoac o
alungire a sistemului de propulsie, cu (20-25)%.
c. Greutatea sa este mai mare dect cea a compresorului
centrifugal, (2-4) ori.
d. Tehnologia de execu&ie este mult mai complex.
e. Pre&urile de cost #i de exploatare sunt mai ridicate.
3.3. Clasificarea compresoarelor axiale
1. Din punctul de vedere al regimului de curgere al aerului, n raport
cu un sistem de referin& mobil, deci cu un sistem legat de rotor, exist
compresoare subsonice;
compresoare transonice;
compresoare supersonice.
n cazul compresoarelor supersonice, comprimarea aerului se face n
dou moduri. Astfel, pe lng comprimarea dinamic, realizat n canalul
dintre palete, care este continu, are loc #i o comprimare prin sistemul de
unde de #oc, conoidale care este o comprimare discontinu. Rezult c,
gradele de comprimare n treptele supersonice vor fi mult mai mari dect
gradele de comprimare n treptele subsonice. Ca urmare, lungimea
compresorului axial supersonic este mult mai mic, dect cea a
compresorului subsonic, de circa (2-3) ori.
2. Din punctul de vedere al modificrii geometriei re&elelor
componente ale compresorului, se ntlnesc:
compresoare cu re&ele nereglabile, fixe;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
278
compresoare cu re&ele reglabile. Geometria variabil
presupune fie re&ele fixe reglabile, fie re&ele mobile reglabile.
3.4. Compresorul axial subsonic
Schema de principiu a unui compresor axial este prezentat n
figura nr. 3.1.
c 1
1
c 1
4
5
c 2
2
I
c 2
n
TR
2
TR
1
TR
i
TR
II
6
3

Fig. 3.1
n figur se definesc:
I. Rotorul compresorului (partea mobil).
II. Statorul (partea fix).
1. Re&ele de palete mobile alternante.
2. Tamburul sau discuri de care se fixeaz paletele mobile.
3. Arborele compresorului.
4. Aparatul director.
5. Re&ele de palete fixe alternante.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
279
6. Carcasa.
I. Rolul pr&ii mobile este de a prelua energia mecanic de la arbore #i
de a o transfera paletelor mobile, unde are loc transformarea energiei
mecanice n lucru mecanic. Acest proces are ca rezultat apari&ia unor for&e
aerodinamice sub efectul crora aerul se va deplasa. Re&elele mobile
transform lucrul mecanic, pe de o parte, n energie poten&ial #i, pe de alt
parte, n energie cinetic. Respectiv, n mi#care relativ lucrul mecanic se
transform n energie poten&ial, iar n mi#care absolut lucrul mecanic se
transform n energie mecanic.
Astfel,
n mi#carea relativ, LE
p
, comprimarea realizndu-se n
canalele dintre palete;
n mi#carea absolut, LE
c
(comportament de elice) #i
E
c
E
p
, deci se realizeaz comprimarea.
II. Statorul are n componen& dou elemente fundamentale:
carcasa;
re&elele fixe de palete.
Rolul re&elelor fixe de palete este de a transforma energia cinetic a
aerului, care prse#te rotorul, n mi#care absolut, n energie poten&ial.
Deci, statorul continu procesul de comprimare a aerului nceput n rotor.
Din punctul de vedere fizic rotorul accelereaz aerul, n mi#care
absolut, genernd o for& de reac&iune.
Deoarece fluidul se comprim, apar for&e axiale de presiune att pe
re&elele fixe de palete ct #i pe cele mobile care, nsumate, vor da o for& de
trac&iune direc&ionat n sensul deplasrii motorului. Astfel, for&a de
trac&iune va avea dou forme:
F
R,
for& de trac&iune dinamic (reac&ia);
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
280
F
p
, for& de presiune cu componentele:
F
pr
, for&a de presiune n rotor;
F
ps
, for&a de presiune n stator.
For&a de trac&iune, de pe rotor, se transmite la celul prin tambur sau
discuri, arbore #i lagrele rotorului compresorului #i apoi, structurii de
rezisten& a motorului. For&a de presiune se transmite celulei prin carcasa
compresorului, #i tot prin lagre, apoi, structurii de rezisten& a motorului.
Ansamblul format dintr-o re&ea fix #i una mobil reprezint treapta
compresorului axial.
Elementele componente ale primei trepte de compresor sunt
reprezentate n figura nr. 3.2.
. D . A
R
S
1
TR
0 1 2
0 1 2
3
3

Fig. 3.2
Aparatul director, (AD), caracteristic treptelor subsonice are sarcina
de a imprima aerului o component tangen&ial, n scopul modificrii
lucrului mecanic transmis de rotor aerului. n func&ie de regimul de zbor,
pentru a pstra inciden&a vitezei relative n rotor, n limitele normale, este
necesar s se modifice pozi&ia aparatului director.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
281
3.5. Bazele fizice ale comprimrii aerului
Exist dou modele care pot exprima fizic procesul de comprimare al
aerului n treapta compresorului axial:
a. Modelul cinematic.
b. Modelul aerodinamic.
3.5.1. Modelul cinematic
Dac se face o sec&iune cilindric, avnd axa paralel cu axa de
simetrie a treptei, prin treapta nti, #i se desf#oar n plan, rezult imaginea
din figura nr. 3.3.
Indicii reprezint direc&iile axial, a, #i tangen&ial, u.
Aparatul director are sarcina de a imprima o devia&ie fluxului de aer n
scopul realizrii unei componente tangen&iale a vitezei. La ie#ire,
componenta C
1u
este orientat n sensul de rota&ie al pr&ii mobile, n scopul
modificrii lucrului mecanic transmis de rotor fluidului. Datorit
componentei C
1u
fluxul de aer este deviat de la direc&ia axial. Prin urmare,
canalul dintre dou palete de aparat director asigur o devia&ie a aerului.
Deoarece, canalul de lucru dintre dou palete este convergent #i ntruct
regimul de curgere este subsonic aerul se accelereaz. Ca atare, un prim rol
al aparatului director este de a accelera aerul, n mi#care absolut. Al doilea
rol al su este de a devia fluxul de aer, prin intermediul for&elor
aerodinamice care apar pe palete. Fluidul de lucru, aerul, este deviat cu un
unghi
1 AD
90 .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
282
0
C
0
a 1
W
a 1
C
1
W
u 1
W
u 1
C
R
2
W
1

u 2
W
a 2
W
2

a 2
C
u 2
C
S
2
3
3
C
a 3
C 3

a
AD
U
U
U
2
C
1
C
1

0
1 1
1 1
2
2
u 3
C

Fig. 3.3
Dac, din viteza
1
C
uur
se scade viteza U
ur
de transport, a pr&ii mobile, se
ob&ine viteza
1
W
uur
, adic viteza relativ a aerului la intrarea n re&eaua mobil.
ntruct, rotorul are sarcina fundamental de a comprima fluidul de lucru, n
condi&iile unui regim de curgere subsonic, canalul dintre dou palete trebuie
s fie divergent. Aceast divergen& se ob&ine, efectiv, deviind aerul n
sensul apropierii direc&iei lui de direc&ia axial. Deci, n mi#carea relativ
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
283
rotorul frneaz fluidul, asigurnd totodat #i comprimarea lui. n acela#i
timp, rotorul deviaz fluidul cu
1 2
.
Dac, viteza
1
W
uur
se compune cu U
ur
, viteza de transport, se ob&ine
viteza
2
C
uur
care este viteza absolut a aerului la ie#ire din rotor. Ca urmare, n
mi#carea absolut fluidul de lucru se accelereaz, adic
2 1
C C >
uur uur
#i totodat
este deviat cu
rot 1 2
.
Deoarece statorul trebuie s continue procesul de comprimare a
aerului, nceput n rotor, atunci acesta este obligat s-l frneze n mi#care
absolut. Deci, n regim de curgere subsonic canalul de lucru va fi
divergent. Aceast divergen& se ob&ine, fizic, curbnd paletele astfel ca
fluidul de lucru s se apropie de direc&ia axial. n stator, fluidul de lucru
este frnat,
3 2
C C <
uur uur
#i totodat deviat cu unghiul
2 3 stat
.
Viteza cu care aerul prse#te statorul nu este axial #i, ca urmare,
statorul respectiv joac rolul aparatului director al treptei urmtoare. Dac
viteza
3
C
uur
este identic n modul #i direc&ie cu viteza, adic 1 3 C C

, atunci
treapta se nume#te treapt! periodic!. n general, compresoarele axiale au n
componen& trepte periodice. Singura re&ea din compresorul axial, n care
aerul se accelereaz, este re&eaua de aparat director.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
284
3.5.2. Modelul aerodinamic
n figura nr. 3.4 este prezentat schema de for&e a modelului
aerodinamic de comprimare.
1
1
p a
R

p a u
F

p a a
F

a p a
F

a p a
F

a p a
F


a p u
F

1
C
U
1
W
ROT
a
2
2
u

Fig. 3.4
Se disting urmtoarele for&e:

p a
R

rezultanta ac&iunii aerului asupra paletei;

p a a
F

este for&a care mpinge aerul spre avalul re&elei n
direc&ie axial;

p a a
F

este for&a de trac&iune a re&elei;

a p a
F

este for&a care mpinge aerul n canalul de lucru;

a p a
F

reprezint for&a care deviaz curentul de aer.
Se face observa&ia c toat aceast schem este valabil numai dac
profilul este aerodinamic.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
285
Evident, for&a
a p a
F

este for&a care face ca aerul s ptrund n
canalul de lucru (divergent) unde se comprim, iar for&a
a p a
F

este cea care
asigur devierea curentul de aer, ctre direc&ia axial.
3.6. Evolu#ia aerului n treapta compresorului axial
n coordonate entalpie-entropie, evolu&iile aerului, n cele dou re&ele,
arat ca n figura nr. 3.5.

p
2
*
p
3
*
i
2
*
3
*


2
2
3
C

p
3

3
l
TR
*
=l
r
*
l
TR id
*
3
id
l
TR id
*

2
l
TR


1
*


2
2
1
C
P
1
1


s
s
2
id
3
id
`
3
id
*
2
id
*
i
s
i
r
P
1
*

Fig. 3.5
n figur,
r
i #i
s
i reprezint varia&iile statice de entalpie,
corespunztoare, din rotor #i stator.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
286
3.7. Performan#ele treptei compresorului axial
n cele ce urmeaz, sunt prezentate principalele performan&e ale
treptei.
3.7.1. Lucrul mecanic
Dac
u tr
l l

reprezint energia mecanic transmis, de arborele


treptei, re&elei mobile, atunci
u 1 1 u 2 2 tr
C U C U l

.
Caracteristica treptei axiale este c
U U U
1 2
.
nlocuind, se ob&ine
( )
u u 1 u 2 tr
C U C C U l

. (3.1)
Avnd n vedere c
u 2 u 2
W U C #i
u 1 u 1
W U C
atunci
u u 2 u 1 u
W W W C ,
iar lucrul mecanic devine

u tr
W U l

. (3.2)
Pe baza triunghiului de viteze, n general,
2
C C
2
W W
2
U U
l
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
tr

+


sau, n ipoteza curgerii axiale

2 2 2 2
1 2 2 1
tr
W W C C
l
2 2


+ . (3.3)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
287
Pe de alt parte
( )
2
1
2
2 r 1 2 tr
C C
2
1
i i i l +


sau
( )
2
1
2
2 r tr
C C
2
1
l l +

, (3.4)
ntruct
r r
i l

.
Ca atare,

tr
l este folosit pentru:
comprimarea static a aerului n rotor;
accelerarea fluidului n mi#care absolut.
Rela&ia
2
W W
l
2
2
2
1
r

explic, din punct de vedere fizic, procesul de
comprimare static a aerului n rotor. Aceasta se face, n condi&iile frnrii
aerului n mi#care relativ, n canalul divergent dintre paletele mobile.
'innd seama c

2
W W
l
2
2
2
1
r

(3.5)
#i
1 2 r r
i i i l ,
atunci
( )
2
2
2
1 1 2
W W
2
1
i i
sau
2
W
i
2
W
i
2
1
1
2
2
2
+ + .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
288
Dac se define#te entalpia frnat n mi#care relativ prin
2
w
W
2
1
i i +

, atunci se poate scrie


1 w 2 w
i i

, adic entalpia total n
mi#carea relativ se conserv n re&eaua mobil. La acela#i rezultat se poate
ajunge pe baza defini&iei rotalpiei
( )
2 2
r
1
h i W U
2
+ .
Aceasta se mai poate scrie

2
r w
1
h i U
2

. (3.6)
Cum ns h
r
=ct., rezult

2
2 w
2
1 w
U
2
1
i U
2
1
i

(3.7)
sau, n final,

w1 w2
i i

. (3.8)
Evolu&ia n stator, ntr-un sistem de referin& fix, este izentalpic,
adic
2
C
i
2
C
i
2
2
2
2
3
3
+ +
sau
( )
2
3
2
2 2 3
C C
2
1
i i . (3.9)
La o alt scar, rela&ia (3.9) se mai poate exprima prin
( )
2
3
2
2 s
s
C C
2
1
i
p

,
_

.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
289
n general, ( )
kg
kJ
28 15 l
tr

, unde 5 . 0 2 . 0 l
u

.
3.7.2. Gradul de reaciune al treptei
O mrime extrem de interesant, prin implica&iile pe care le are, este
gradul de reac&iune al treptei,
tr
. El exprim fizic modul de repartizare a
comprimrii pe cele dou re&ele componente ale treptei.
Mai general, el ar putea reprezenta ct din for&a de trac&iune a treptei
F
tr
se ob&ine n rotor F
rot
, adic

tr
rot
F
F
R . (3.10)
Foarte cunoscute, n literatura de specialitate, sunt defini&iile date prin
expresiile
1 3
1 2
. incomp tr
p p
p p

sau
1 3
1 2
. comp tr
i i
i i

.
'innd seama c
( )
2
2
2
1 1 2
W W
2
1
i i
iar
( )
2
3
2
1 1 3 1 3
C C
2
1
i i i i +

#i


tr 1 2 1 3
l i i i i ,
atunci
( )
2
3
2
1 tr 1 3
C C
2
1
l i i +

. (3.11)
nlocuind rela&ia (3.11), n rela&ia de defini&ie, se ob&ine formula
general pentru
tr
:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
290

( )
( )
2
3
2
1 tr
2
2
2
1
tr
C C
2
1
l
W W
2
1
+

. (3.12)
nlocuind n rela&ia (3.12) lucrul mecanic se poate scrie

( )
2
1
2
3 u
2
1
2
2
tr
C C
2
1
W U
W W
2
1
+

. (3.13)
Dac treapta este periodic, adic C
1
=C
3
atunci (3.12) devine

2 2
1 2
tr
u
W W 1
2 U W

. (3.14)
Pentru treapta periodic, unde
u
2
2
2
1
tr
W U
W W
2
1

,
se poate scrie

u
2
a 2
2
a 1 u 1 u 2
u
2
a 2
2
a 1
u
2
u 2
2
u 1
tr
W U
W W
2
1
U
W W
2
1
W U
W W
2
1
W U
W W
2
1

+
+

.(3.15)
A doua ipotez care se face este c, n re&eaua mobil, componenta
axial poate fi considerat constant, adic
a 1 a 2
W W .
n aceast ipotez, gradul de reac&iune devine

U
W W
2
1
u 1 u 2
tr
+
. (3.16)
Dac se define#te o vitez medie tangen&ial
mu
W , prin
( )
u 2 u 1 mu
W W
2
1
W + ,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
291
atunci
mu
mu
tr
W
U
W
. (3.17)
Prin urmare, din punct de vedere fizic, gradul de reac&iune reprezint
viteza medie total relativ raportat la viteza tangen&ial U.
Din triunghiurile de viteze rezult
u 2 u 2
C U W
#i
u 1 u 1
C U W .
nlocuind n (3.16) se ob&ine

U 2
C C
1
u 1 u 2
tr

+
(3.18)
sau

mu tr
C 1 . (3.19)
Din punct de vedere al gradului de reac&iune treptele se mpart n trei
grupe:
a. Treapta n care rotorul asigur o devia&ie a fluxului de aer, fr a-l
frna, n mi#carea relativ, adic
1 2
W W ,
ceea ce nseamn c
0
tr
.
O asemenea treapt se nume#te treapt! activ!, deoarece comprimarea
static a aerului are loc numai n re&eaua fix. ntruct divergen&a canalul
dintre paletele fixe nu poate dep#i o anumit valoare, care corespunde
desprinderii aerului de pere&i, rezult o comprimare static a fluidului,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
292
redus. Deci, o treapt activ, se caracterizeaz printr-un grad mic de
comprimare a aerului.
b. Treapta n care re&eaua fix este aceea care deviaz fluxul de aer
fr ns a-l frna, adic
2 3
C C .
Cum ns
3 2
i i

, atunci
3 2
i i
#i
1 2 1 3
i i i i .
nlocuind, n rela&ia fundamental a gradului de reac&iune,
1
i i
i i
1 3
1 2
tr

.
O asemenea treapt se nume#te treapt! total reactiv!, deoarece
ntregul proces de comprimare a fluidului are loc n re&eaua mobil. (i, n
acest caz, gradul de divergen& al canalului este limitat #i, prin urmare,
comprimarea static va fi, #i ea, redus. Rezult c treapta reactiv, ca #i cea
activ, va avea un grad de comprimare mic.
c. Treapta normal, n care comprimarea aerului are loc n cele dou
re&ele. Dac se reprezint grafic varia&ia gradului de comprimare al treptei
tr
, n func&ie de
tr
se ob&ine imaginea din figura nr. 3.6.
tr
1 tr

tr


Fig. 3.6
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
293
Se observ c exist o anumit valoare a gradului de reac&iune, situat
ntre 0 #i 1, pentru care gradul de comprimare a fluidului, n treapt, este
maxim. Teoretic, se poate afirma c, la o valoare a gradului de reac&iune
5 . 0
tr
, gradul de comprimare
tr
este maxim. Dac se repartizeaz n
mod egal (n condi&ii ideale), comprimarea pe cele dou re&ele (R, S),
performan&ele treptei (
tr
,
. compr
) devin maxime. De regul,
6 . 0 4 . 0
tr
.
3.7.3. Coeficientul de nc!rcare al treptei compresorului axial
Prin defini&ie, coeficientul de ncrcare al treptei este

2
*
tr *
tr
U
l
l , (3.20)
n care acesta ia valori ntre 0.2 #i 0.5.
3.7.4. Coeficientul de debit al treptei
Se define#te prin
U
C
C
a
a un parametru care, din punct de vedere
fizic, exprim debitul de fluid care traverseaz treapta #i care ia, uzual,
valori n domeniul 0.40.6. Pentru 5 . 0 Ca , debitul care trece prin treapt
poate avea o valoare extrem (maxim).
3.7.5. Gradul total de comprimare al fluidului n treapt!
Prin defini&ie,


1
2
2
3
1
3
tr
p
p
p
p
p
p
, (3.21)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
294
n care

r
1
2
p
p
#i

s
2
3
p
p
.
Ca atare,
tr r s


.
ntruct 1
*
s
< , atunci
*
r
*
tr
< . n general, o treapt subsonic
asigur 4 . 1 1 . 1
*
tr
, mai mare, pentru primele trepte ale compresorului.
3.7.6. Gradul de comprimare static! a fluidului n treapt!
Evident,

3 3 2
tr
1 2 1
p p p
p p p
, (3.22)
n care
3
p este presiunea static la ie#irea din stator, iar
1
p este presiunea
static la intrarea n rotor.
Notnd cu
r
1
2
p
p
#i
s
2
3
p
p
, gradele de comprimare ale aerului n
rotor, respectiv stator, atunci
s r tr
, unde

<
tr tr
.
3.7.7. Randamentul adiabatic total al treptei compresorului
axial
Randamentul adiabatic total al treptei de compresor se exprim prin
rela&ia

tr
id tr
tr
l
l
, (3.23)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
295
acesta lund valori n gama 0.880.92.
3.7.8. Randamentul adiabatic static al treptei compresorului
axial
Similar, se define#te n condi&ii statice, randamentul adiabatic al
treptei compresorului, prin expresia

tr
id tr
tr
l
l
, (3.24)
cu valori situate n intervalul 0.770.80.
3.8. Legtura dintre parametrii termodinamici $i
aerodinamici ai treptei
n continuare, se face un calcul al circula&iei vitezei n jurul unui profil
din re&ea.
Se consider o re&ea oarecare, ca n figura nr. 3.7.

dS
1
V
a 1
V
u 1
V
a
d
t
c
b
2
V
a 2
V
u 2
V
1 2
1 2
0
C
median . c . L
median . c . L

Fig. 3.7
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
296
Prin defini&ie, circula&ia n jurul profilului
0
C este


0
0
C
C
dS V . (3.25)
n ipoteza n care curgerea este ideal, izentropic, se poate considera
mi#carea ca fiind poten&ial. n acest caz, circula&ia pe conturul
0
C este
constant #i, va fi egal cu circula&ia pe un contur ales convenabil astfel
nct s includ conturul
0
C .
Prin urmare

+ + +
da cd bc ab abcd
abcd C
dS V dS V dS V dS V dS V
0
.
Cum circula&iile pe liniile ab, cd sunt egale, atunci
0 dS V dS V
ab cd
+

.
Deci,

+
da bc
C
dS V dS V
0
, n care t V dS V
u 2
bc

#i
t V dS V
u 1
da

.
nlocuind, se ob&ine
( )
u u 1 u 2 C
V t V V t
0
, (3.26)
adic
( )
u C
V , t f
0
.
Dac t , atunci 0 ' V
u
, deoarece
0
C
exist, este finit #i
constant.
Deci, pentru un profil izolat,
u 1 u 2
' V ' V , adic un profil nu deviaz
curentul de aer.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
297
Se presupune un volum constant care are ca baz abcd #i h=1. Din
ecua&ia conservrii debitului,
2 1
M M
& &
rezult
a 2 2 a 1 1
V t V t sau
a 2 2 a 1 1
V V .
Dac se face ipoteza c densitatea aerului nu se modific fundamental,
adic
2 1
, atunci curgerea este incompresibil #i

a 2 a 1
V V . (3.27)
ntr-o curgere compresibil, cre#terea densit&ii aerului prin
comprimarea realizat n canalul dintre palete, este atenuat prin
modificarea sec&iunii canalului de lucru n plan axial,
1 2
A A < , astfel nct
din A ct. va rezulta o condi&ie similar
1 a 2 a
V V .
Dac se modific sec&iunea de curgere, n plan axial, astfel nct
canalul s fie convergent, atunci se poate men&ine viteza axial constant.
Ca urmare, o caracteristic fundamental a canalului de lucru al
compresorului, este convergen&a sa, n plan axial.
3.9. For#ele ce ac#ioneaz asupra profilului n re#ea
Datorit distribu&iei de presiuni pe profil se ob&ine o for& rezultant,
aplicat n centrul de presiune al profilului, care pe cele dou axe are
componentele F
u
#i F
a
, figura nr. 3.8.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
298
R
Fu
Fa
2
1
1
2
a
u

Fig. 3.8
Aceste componente se pot afla pe baza teoremei impulsului
( ) 1 2 V V M F

&
. (3.28)
Astfel:
pe axa u-u se poate scrie
( )
u 1 u 2 u
V V M F
&
,
n care
a
V 1 t M
&
.
nlocuind, se ob&ine
( )
u a 2u 1u a
F t V V V V . (3.29)
pe axa a-a exist rela&ia
( ) 0 V V M 1 t p 1 t p F
a a 2 1 a
+
&
,
adic
( ) p t p p t F
a

2 1
. (3.30)
Dac se consider curgerea incompresibil, din ecua&ia Bernoulli
rezult
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
299
2
V
p
2
V
p
2
2
2
2
1
1
+ +
sau
( )
2
u 1
2
u 2 2 1
V V
2
1
p p p .
Atunci, diferen&a de presiune va fi
( )
u u 2 u 1
V V V
2
1
p +
sau

u mu
V V p . (3.31)
nlocuind, rezult

u mu a
V V t F sau
mu a
V F . (3.32)
n final, rezultanta este
+ +
m
2
mu
2
a
2
u
2
a
V V V F F R , (3.33)
rela&ie similar teoremei KuttaJukovski pentru un profil izolat.
Prin urmare, un profil aerodinamic n re&ea se comport ca un profil
izolat, aflat ntr-un curent de aer a crui vitez este media vitezelor de la
infinit amonte #i infinit avalul re&elei.
3.10. Corela#ia dintre coeficientul de ncrcare $i
coeficien#ii aerodinamici ai profilului din re#ea
Se consider un profil izolat, din re&eaua mobil, plasat ntr-un curent
de aer cu o vitez medie W
m
, ca n figura nr. 3.9.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
300
P
a
W
m
W
mu
W
m

BA
a
F
u
F
R
x
b
u
mediu

BE
a
R
2a
W
2
W
2u
W
1
2
1
2

Fig. 3.9
Proiectnd for&ele pe direc&ia u se ob&ine

,
_

+ +
m m m m u
ctg
P
R
1 sin P cos R sin P F ,
n care
z
2
m
C W b
2
1
P #i
x
2
m
C W b
2
1
R .
nlocuind, F
u
devine

x
u m m
z
C
F P sin 1 ctg
C

_
+

,
, (3.34)
unde

u a a u
W t W W F . (3.35)
Pe baza rela&iilor (3.34) #i (3.35), se ob&ine

,
_

+
m
z
x
m z
2
m u a
ctg
C
C
1 sin C W b
2
1
W t W
sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
301

,
_

+
m
z
x
m z
m
2
2
a
u a
ctg
C
C
1 sin C
sin
W
b
2
1
C t W

. (3.36)
nlocuind
U W W a
a

#i
u
u tr
C C U l U

, deoarece
U
C
l C
U
l
u
tr u
2
tr


,
atunci, rela&ia (3.36) devine

,
_m
z
x
z
m
2
2
a
tr
a ctg
C
C
1 C
sin
U W
b
2
1
U l U t W

,
de unde

,
_

m
z
x
z
m
a
tr
ctg
C
C
1 C
sin
W
t
b
2
1
l

. (3.37)
Rela&ia (3.37) exprim faptul c

tr
l , ceficientul de ncrcare pe treapt,
depinde de urmtorii parametrii

,
_

z
x
z m
a
tr
C
C
, C , , W ,
t
b
f l .
Ceea ce intereseaz, n mod deosebit, sunt factorii care duc la
cre#terea coeficientul de ncrcare,

tr
l . Astfel,

tr
l cre#te dac
b/t cre#te, adic re&eaua este mai deas #i comprimarea
aerului este mai puternic. Desimea re&elei are o limit deoarece, sub o
anumit valoare maxim, pierderile de presiune cresc;
a W scade. Intuitiv, un debit mic de aer asigur o comprimare
mare;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
302
C
z
cre#te;
C
z
/C
x
scade. C
z
/C
x
reprezint fine&ea profilului.
Dac se dore#te un
max tr

, atunci
4
m

sau 1 ctg
m
.
Ca urmare,

,
_

z
x
z
a
tr
C
C
1 C
2
2
W
t
1
2
1
l
sau
( )
x z
a
tr
C C
2
1
W
t
1
l +

.
Cum ns
z
C <<
x
C ,
atunci
2
1
C W
t
1
l
z
a
tr

.
Pentru o re&ea normal, n care 1 t ,
2
1
Wa #i 1 C
max z
,
rezult
35 . 0
4
2
2
1
1
2
1
1 l
max tr

.
Acestui coeficient de ncrcare i corespunde un lucru mecanic de
comprimare de
) aer ( kg
kJ
14 U 35 . 0 l
2

,
pentru o vitez tangen&ial medie de
s
m
200 U
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
303
3.11. Corela#ia dintre parametrii energetici ai re#elei $i
parametrii cinematici
Procesul de comprimare #i curgerea, prin re&ea, sunt perfect
determinate dac se precizeaz triunghiurile de viteze, n sec&iunile
fundamentale ale re&elei mobile (intrare/ie#ire), figura nr. 3.10, considerate
n ipoteza
a a 2 a 1
C C C .
1 W
1
2 W
2
2
w
u

2
w
u

u w
m W
U
0
1
a C
1 C
2
u C
2 C


Fig. 3.10
Pentru a stabili corela&iile dintre diferi&i parametrii n re&ea, se
porne#te de la ecua&ia fundamental a lucrului mecanic (Euler):
( )
u 2 u 1 u u tr
W W U W U C U l

,
n care
1 a u 1
ctg C W #i
2 a u 2
ctg C W .
Prin urmare,
( )
2 1 a tr
ctg ctg C U l


sau, mpr&ind cu U
2
,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
304
( ) a
tr 1 2
l C ctg ctg

. (3.38)
'innd seama c
u 1 u 1
C W U + ,
atunci
( )
1 1 a
ctg ctg C U +
sau
( )
1 1
a ctg ctg C 1 + ,
de unde
a
1 1
C
1
ctg ctg +
#i
1
a
1
ctg
C
1
ctg .
nlocuind, se ob&ine

,
_

2
a
1
a
a
tr
ctg
C
1
ctg
C
1
C l
sau, n final,
( )
1 2
a
tr
ctg ctg C l

. (3.39)
Dac se dore#te
( )
2 1 tr
, f l

,
se are n vedere c

,
_

2 1
a
a
tr
ctg ctg
C
1
C l
sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
305
( ) a
tr 1 2
l 1 C ctg ctg

+ .
Ct prive#te gradul de reac&iune
( )
2 1 a
u 2 u 1
tr
ctg ctg C
U 2
1
U
W W
2
1
+

+

sau
( )
2 1
a
tr
ctg ctg
2
C
+ . (3.40)
Pe de alt parte,

,
_


2
a
1
a
a
tr
ctg
C
1
ctg
C
1
2
C
,
adic
( )
2 1
a
tr
ctg ctg
2
C
1 + . (3.41)
Rezult clar c, dac se cunosc parametrii cinematici ai curgerii,
2 1
a
2 1
, , C , , , se pot stabili performan&ele treptei adic,
tr tr
, l

.
Se poate pune #i problema invers, adic, se cunosc a
tr tr
C , , l

#i se
urmre#te stabilirea geometriei re&elei.
Se pleac de la rela&iile cunoscute
a
tr
2 1
C
l
ctg ctg


#i
a
tr
2 1
C
2
ctg ctg+ .
Se ob&ine, imediat,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
306

,
_

+

tr tr
a
1
l
2
1
C
1
ctg (3.42)
#i

,
_

2
l
C
1
ctg
tr
tr
a
2
. (3.43)
n mod analog,
( )
1
1
]
1

2
l
1
C
1
ctg
tr
tr
a
1
(3.44)
respectiv
( )
tr
2 tr
a
l 1
ctg 1
2 C

1
+ 1
1
]
. (3.45)
Din punct de vedere fizic,
m
a
tr
2 1
ctg 2
C
2
ctg ctg

+
sau

m
a
tr
ctg
C

. (3.46)
n aceste condi&ii, rela&ia (3.37) devine

,
_

a
tr
z
x
m
a
z tr
W C
C
1
sin
1
W C
t
1
2
1
l

.
Pe de alt parte,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
307

a
mu
a
mu
a
mu
m
C
W
U
C
U
W
C
W
ctg . (3.47)
n baza rela&iilor (3.46) #i (3.47) se ob&ine
a
mu
a
tr
C
W
C

,
adic

mu
W
tr
. (3.48)
Aceast rela&ie permite o interesant explica&ie fizic pentru gradul de
reac&iune.
Astfel, dac se construiesc triunghiurile vitezelor adimensionalizate
(viteze raportate la U), se ob&ine imaginea din figura nr. 3.11. Prin urmare,
gradului de reac&iune i corespunde segmentul
u
m
W AB orientat n sens
invers lui U.
W
1
u w
0
1
tr
2
W
2
C
a
A
C
1
1
u=1
tr 1
u C
2
C
2
l
tr
/2
l
tr
/2 l
tr
/2
l
tr
/2
C
B D G E
F
W
mu

Fig. 3.11
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
308
n aceste triunghiuri, rela&iile de forma

,
_

+
2
W
C
1
ctg
u
tr
a
1

,
se ob&in imediat. 'innd seama c, n general, direc&ia vitezei medii
m
W
corespunde cu direc&ia corzii
m
, figura nr. 3.12 a #i,
a
tr
m
C
ctg

,
atunci, o treapt activ, va avea profilele orientate pe direc&ie axial,
figura nr. 3.12 b, deoarece imaginea fizic a lui
tr
este unghiul
m
.
m

o
90 0
m tr


Fig. 3.12
Prin urmare, cunoscnd
tr
l

#i
a
C se determin imediat
a u
*
tr
C , l l .
Alegnd apoi o valoare a lui
tr
, construc&ia triunghiurilor este simpl,
figura nr. 3.13.
Astfel, se alege punctul O #i segmentul etalon de lungime 1 #i apoi se
determin pozi&ia punctelor A, B, C, D, E, F, #i G.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
309
W
1
0
tr

W2
a C
A
C1
C
2
C
B
2
l
tr

D
2
l
tr

G
1
E
2
2
l
tr

2
l
tr

F
1

2

Fig. 3.13
Pe imaginea construit rezult parametrii cinematici, deoarece
, W OD
; ODA
; OCA
; W OC
2
2
1
1

<
<


cu ajutorul crora se determin profilul corespunztor re&elei.
3.12. Studiul coeficientului de portan# al unui profil n
re#ea
Coeficientul de portan& se poate determina, fie prin metode directe,
care au la baz msurarea for&elor care apar pe profil n re&ea, fie prin
metode indirecte. Acestea presupun determinarea unei distribu&ii de presiuni
n jurul unui profil, proiectarea acesteia pe o anumit direc&ie iar, n final,
integrarea acestei noi distribu&ii de presiuni (metoda experimental-analitic).
Dac distribu&ia de presiuni se proiecteaz pe axa u, tangen&ial, #i se
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
310
integreaz, se ob&ine for&a F
u
adic for$a tangen$ial! pe unitatea de nl&ime
a paletei. Dac se proiecteaz distribu&ia pe direc&ia axial #i se integreaz,
se ob&ine for$a unitar! F
a
. Dac se proiecteaz pe o direc&ie perpendicular
pe viteza medie, W
m,
se ob&ine for$a portan$! P, figura nr. 3.14.
P
t
2
W
F
A
1
W
2
W
m
W
b
x
P
2
1
W
2
1

E
B
C
2
2
W
2
1

D
u
a
1
p
2
p

Fig. 3.14
Direc&ia corzii este aproape paralel cu W
m
. Aria din interiorul curbei
este for&a portant, P.
'innd seama c

z
2
m
C W 1 b
2
1
P (3.49)
#i, din figur,
P A
BCDE
> ,
n care
1 b W
2
1
A
2
m BCDE
,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
311
atunci
z
2
m
2
m
C W 1 b
2
1
b W
2
1
> ,
adic
1 C
z
< .
Rezult c, n cazul unui profil n re&ea, valoarea maxim a
coeficientului de portan& este 1. Acest maxim a fost validat pe baza testelor
de tunel pentru o gam foarte larg de profile. Spre deosebire de profilul
izolat, la care coeficientul de portan& maxim este circa 1.3, n cazul
profilului n re&ea coeficientul de portan& este 1. Fizic, acest lucru se
explic prin aceea c apropierea dintre profile influen&eaz distribu&iile de
presiuni uniformizndu-le pe cele dou suprafe&e, extrados #i intrados.
Valoarea acestui coeficient de portan& se poate calcula dac se
utilizeaz cele dou expresii ale for&ei portante, pe de o parte,
z
2
m
C W 1 b
2
1
P
#i, pe de alt parte,
u m
W t W P .
Rezult
z
2
m u m
C W 1 b
2
1
W t W sau
m
u z
W
1
W
b
t
2 C ,
respectiv

( )
( )
0 m
0 m m
z
i sin p
i i sin
b
t
2 C
+

, (3.50)
unde:

m
i este inciden&a vitezei medii, W
m
;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
312
p este ordonata la origine a caracteristicii universale a re&elei
de profile;

0 m
i reprezint inciden&a la portan& nul.
Rela&ia (3.50), de fapt, aproximeaz varia&ia real a coeficientului de
portan& cu inciden&a, figura nr. 3.15.
1
max z
C
5 . 0
5
5 10
m
i
0
opt
m
i
z
C
0 m
i
cr m
i

Fig. 3.15
Aceast curb poart numele de caracteristica de portan$! a
profilului.
3.13. Caracteristica de portan#
Caracteristica de portan& se poate defini ca fiind curba de ecua&ie
( )
m z
i f C , n condi&iile n care parametrii geometrici ai re&elei sunt
constan&i #i cunoscu&i.
Pe marginea caracteristicii se pot face urmtoarele observa&ii:
exist ntotdeauna o inciden& a vitezei medii la care portan&a
este zero, i
m0
;
exist o inciden& la care portan&a este maxim, i
m opt
;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
313
exist o inciden& critic la care portan&a dispare, i
m cr
;
n domeniul de inciden& uzual, [-28], pentru profile n
re&ea, caracteristica de portan& se poate aproxima printr-o dreapt;
pentru valori uzuale ale parametrilor geometrici ai re&elei
( )
t , , ct .
, caracteristica de portan& nu se modific esen&ial. Deci, practic,
ea nu depinde de parametrii geometrici ai re&elei.
Ceea ce influen&eaz foarte mult ns caracteristica de portan& este
regimul de curgere, respectiv num!rul Mach. O asemenea influen& este
prezentat n figura nr. 3.16.
1
3 . 0 M
8 . 0
7 . 0 M
6 . 0 9 . 0 M
4 . 0
4 2 2 4 6 8 10
0
z
C
m
i

Fig. 3.16
Astfel:
pentru un numr Mach, mai mic de 0.3, regimul este
incompresibil;
pentru M[0.30.7] regimul este compresibil, 0.7 corespunde
regimului critic;
pentru M[0.91.4], regimul este transonic.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
314
Se constat c:
numrul Mach influen&eaz puternic caracteristica de portan&
a profilului.
pentru aceea#i inciden&, portan&a profilului scade pe msur
ce cre#te viteza de curgere a aerului n re&ea.
Se poate face o compara&ie interesant, figura nr. 3.17, ntre
caracteristicile de portan& ale celor dou profile.
1 Z C
Z C
izolat profil
max Z C
5
0 m i
0 5
10 cr m i
cr i
( )
i i m
i
opt
profil n re&ea
i
m opt
i
0

Fig. 3.17
Dac se compar caracteristicile de portan&, pentru cele dou profile,
rezult c indiferent de inciden&a vitezei, la intrare n re&ea sau n profilul
izolat, portan&a profilului izolat este ntotdeauna mai mare dect portan&a
profilului n re&ea. Fizic acest lucru se explic prin aplatisarea distribu&iei de
presiuni n re&ea. Totodat, i
cr
>i
m cr
, deoarece n re&ea, desprinderea aerului
se face mult mai repede dect n cazul profilului izolat ntruct, n cazul
profilului n re&ea gradientul de presiune favorizeaz desprinderea stratului
limit.
O rela&ie, similar cu (3.50), este
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
315
( )
0 z
i i sin 2 C
1
,
care aproximeaz caracteristica de portan& pentru profilulul izolat.
3.14. Caracteristica universal a re#elei
3.14.1. Diagrama universal! a reelelor de palete
Dac se face abstrac&ie de influen&a numerelor M #i Re asupra curgerii
ntr-o re&ea, atunci regimurile de func&ionare ale ei depind de un singur grad
de libertate. Ca urmare, regimul se poate reprezenta printr-un punct ntr-un
sistem de axe n care coordonatele sunt parametrii universali ai re&elei.
Pentru a stabili parametrii universali, se mparte triunghiul de viteze
adimensional prin coeficientul de ncrcare al re&elei. Se ob&in,
astfel,ordonata
m
C C
W
u
tr
u
mu

(3.51)
#i abscisa
n
C
C
C
W
u
a
u
a


. (3.52)
Se poate reprezenta un regim de func&ionare, ca n figura nr. 3.18.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
316
M
1

B
1
5 . 0
0
5 . 0 1
2

5 . 0
m
1
A
5 . 1
II
n
I

Fig. 3.18
Se disting dou domenii fundamentale:
I, m>0, 0
tr
< , care este domeniul corespunztor re&elelor de
compresor;
II, m<0, 0
tr
> , care reprezint domeniul re&elelor de
turbin.
Triunghiul MAB este triunghiul universal al tuturor re&elelor de
compresor care au ca regim de func&ionare punctul M. Astfel:
MA indic direc&ia vitezei W
2
;
MD indic direc&ia vitezei W
1
;
MO indic direc&ia vitezei W
m
.
Pe baza triunghiului dublu adimensionalizat MAB se pot ob&ine,
triunghiul adimensionalizat precum #i triunghiul absolut.
Astfel:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
317
dac MAB se nmul&e#te cu u C se ob&ine triunghiul
adimensional de viteze ale aerului prin re&ea;
dac se face U C MAB u se ob&ine triunghiul absolut de
viteze.
n domeniul re&elelor de compresor se fac men&iunile urmtoare:
m>1, re&elele sunt normale;
m=1, regimurile de func&ionare ale unei re&ele sunt optime,
din punctul de vedere al comprimrii;
m=n, regimurile de func&ionare sunt optime, din punctul de
vedere al randamentului comprimrii;
m[0,1], regimurile de func&ionare ale re&elelor sunt
anormale.
3.14.2. Caracteristica universal! a reelei de compresor axial
Dac se reprezint locul geometric al tuturor regimurilor de
func&ionare ale unei re&ele de compresor axial, n coordonate mn, se ob&ine
caracteristica universal a re&elei, figura nr. 3.19.
m
0
I
M
1
8
6
4
2
0 i
0 m

2
6 . 0
2

5 . 0
m

0
5 . 0
1 5 . 1
n
5 . 0
1
1

A
B


Fig. 3.19
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
318
n imagine, direc&ia dreptei OI
0
d inciden&a vitezei medii la portan&a
0, i
m0
.
n domeniul valorilor uzuale ale inciden&ei [-25], caracteristica
universal se poate aproxima cu o dreapt. Aceast dreapt are ordonata de
origine 0.6 #i poate fi exprimat prin ecua&ia unei drepte m=p+qn. Ecua&ia
reprezint caracteristica universal simplificat a re&elei #i corespunde unui
regim ideal de curgere prin re&ea. Abaterile, n condi&ii reale, de la
caracteristica simplificat sunt datorate pierderilor care au loc n re&ea, ca
urmare a desprinderii stratului limit, att n domeniul inciden&elor mari,
pozitive ct #i al celor mici, negative. Caracteristica universal este foarte
util deoarece pe aceasta se pot reprezenta principalele criterii de ncrcare
ale unei re&ele de compresor axial.
3.15. Criteriile de ncrcare ale unei re#ele de
compresor axial
Se cunosc n prezent, n literatura de specialitate, urmtoarele criterii
de ncrcare:
a. Criteriul frnrii (criteriul De Haller), specific #colii Engleze
(minim).
b. Criteriul portan&ei (criteriul Keller), specific #colii Franceze
(maxim).
c. Criteriul pasului relativ (criteriul Howell), specific #colii
Americane (minim).
d. Criteriul difuziei (criteriul Lieblein), specific #colii
Americane (maxim).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
319
Indiferent de criteriu, toate dau o ncrcare maxim a re&elei
compresorului axial.
3.15.1. Criteriul frn!rii
Este cunoscut c, la trecerea unui fluid prin re&ea, o parte din energia
mecanic a sa se transform n cldur ceea ce confer procesului un
caracter ireversibil.
'innd seama c, pe de o parte,

1
1
p
p
2
1
dp
2
W


iar, pe de alt parte,


+

2
1
p
p
2
1
dp
l
2
W

,
atunci

1
2
p
p
dp
l

. (3.53)
Dac se determin la bancul de prob

l , se constat c

a
u 2
u
2
m
W
W
W
12
1
W l

,
_

, (3.54)
n care:
reprezint coeficientul mediu de disipare a energiei n
re&ea, similar celui caracteristic profilului izolat
z
x
C
C
.
Avnd n vedere c
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
320
2
u
W
l
m


#i
s
m m m + ,
atunci rela&ia (3.54) devine

2 2
1 1
m m n
n 12

_
+ +

,
, (3.55)
deoarece
2 2
m mu a
W W W + .
Pentru a reprezenta
( )
ct .
m f n

,
se &ine seama c
2 2
s
1 1
m m m n
n 12

_
+ + +

,
.
Se ob&ine familia de curbe din figura nr. 3.20.
2
5 . 1
1
5 . 0
0
1 2
% 5 . 3
% 2
% 5 . 1
n
m

Fig. 3.20
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
321
Se constat c, pentru . ct , exist ntotdeauna o valoare a lui m la
care n=max., ceea ce nseamn c exist un grad de reac&iune la care debitul
prin re&ea este maxim. Interesant este faptul c toate aceste curbe pot fi
aproximate prin arce de cerc. Aceste arce de cerc, n coordonate m #i n, ar fi
imaginea unui raport W
2
/W
1
=ct. Se consider c procesul de comprimare
maxim ntr-o re&ea coincide unui coeficient de pierdere maxim de 2%.
Arcul de cerc, care aproximeaz curba % 2 , are ecua&ia
2
1
W 2
W 3
.
Ca urmare, criteriul de ncrcare va fi

2
1
min
W 2
DH
W 3
_


,
. (3.56)
Astfel, se apreciaz c o re&ea func&ionez bine dac are 3 2 W W
1 2
> .
Deoarece raportul celor dou viteze este o imagine a frnrii fizice a
fluidului n re&ea acesta se nume#te criteriul frn!rii.
Din triunghiurile de viteze
2
a
2
sin
W
W

#i
1
a
1
sin
W
W

.
nlocuind, n rela&ia (3.56), rezult

3
2
sin
sin
min
2
1

,
_

. (3.57)
n proiectare, criteriul se aplic astfel:
rotor
stator
DH 0.7;
DH 0.67.


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
322
n diagrama universal, criteriul frnrii este un cerc cu centrul n
punctul de coordonate (0,1).
Toate punctele din interiorul cercului sunt regimuri cu pierderi mari,
respectiv toate punctele din afara cercului reprezint regimuri normale de
func&ionare, n raport cu criteriul De Haller.
3.15.2. Criteriul portanei
Studii experimentale, efectuate pe o gam larg de re&ele, au artat c
2
t
b
C
z
< . (3.58)
Se poate defini, astfel, criteriul de maxim, al portan&ei, ca fiind

z
max
b
K C 2
t
_


,
. (3.59)
Se consider c toate re&elele sunt proiectate bine dac 2
t
b
C
z
.
Pentru a stabili imaginea acestui criteriu, n diagrama universal, se
apeleaz la rela&ia
m
u
z
W
W
b
t
2 C


sau
t
b
C
1
2
W
W
z
m
m

.
mpr&ind prin U, se ob&ine

t
b
C
1
2
W
W
z
u
m

. (3.60)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
323
Cum ns
2
a
2
mu m
W W W +
sau
2
a
2
mu m W W W + ,
atunci
2 2
u
m
n m
W
W
+

,
Ca urmare, rela&ia (3.60) devine

t
b
C
1
2 n m
z
2 2

+ . (3.61)
Aceast expresie nu este altceva dect ecua&ia unui cerc cu centrul n
origine, de raz ( ) ( ) b t C 2 r
z
, dac ( ) . ct t b C
z

Raza minim a cercului corespunde situa&iei n care ( ) 2 t b C
z
.
Ca urmare, toate punctele din interiorul cercului ( ) 2 t b C
z
> sunt
defavorabile, n timp ce toate punctele din exteriorul su corespund
cazurilor reale de proiectare.
3.15.3. Criteriul pasului relativ
Acest criteriu are la baz observa&iile pe care le-a facut Howell n
legtur cu pasul relativ b t t . n realitate, comprimarea maxim ntr-o
re&ea, corespunde momentului n care se produce desprinderea stratului
limit de pe palete. Prin urmare, exist ntotdeauna o devia&ie maxim a
fluidului, n re&ea,
max
, care corespunde desprinderii stratului limit.
Lund, ca regim de calcul (notat cu *), regimul la care
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
324

max
8 . 0

, (3.62)
Howell a stabilit c

( ) 2
f t, ,Re

. (3.63)
Grafic, dependen&a ( )
t
b
b
ct t
2
f


, pentru
5
10 3 Re > , este cea din
figura nr. 3.21.


40
30
20
10
0
20 40 60 80 90 100

2

( ) 4 . 0 t 5 . 2
t
b

( ) 1 t 1
t
b

( ) 5 . 0 t 2
t
b

( ) 2 t 5 . 0
t
b


Fig. 3.21
Howell a observat c, pentru [ ]
*
2
40 90 , curba poate fi
aproximat printr-o expresie de forma

t 5 . 1 1
55 . 1
ctg ctg
2 1
+
+

. (3.64)
Mai mult chiar, pentru
o o
90 40
2
, ecua&ia (3.64) se poate scrie
( ) ( ) t 3 2 2 . 0
2


. (3.65)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
325
'innd seama c
( )


2 1
a
tr
ctg ctg C l ,
atunci

u
a a
u
2 1
W
C
1
C
C
ctg ctg. (3.66)
Din rela&iile (3.64) #i (3.66) se ob&ine
55 . 1
t 5 . 1 1
n
+
care, pentru
. ct t , d n=ct.
Deci, n diagrama universal, criteriul pasului, H, reprezint o dreapt.
La limit, pentru n=1, 55 . 1 t 5 . 1 1 min + , adic pasul minim este
36 . 0
5 . 1
55 . 0
t min .
Pasului minim al re&elei de 0.36 i corespunde o desime maxim
72 . 2 bmax .
Se poate admite c, pentru o proiectare ra&ional, din punctul de
vedere al lui Howell, este necesar ca
36 . 0 t > . (3.67)
3.15.4. Criteriul difuziei
Lieblein a observat c ntre distribu&ia de viteze pe profil,
figura nr. 3.22, #i ncrcarea maxim a re&elei exist o legtur.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
326
max
V
1
V
min
V
V
x

Fig. 3.22
Utiliznd vitezele caracteristice ale distribu&iei se define#te factorul de
difuzie prin

1
2
1
max
1
2 max
V
V
V
V
V
V V
D

. (3.68)
Se constat experimental c
F
t
b
V
V
E 1
V
V
1
u
1
max
+

, (3.69)
n care
e 4 . 0 E +
#i
F 0.03 0.7 e + ,
unde e este grosimea maxim relativ a profilului ( ) 1 . 0 e .
Dac se presupune c
E F <<
#i
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
327
2 1 E
atunci

u 2
1 1
V V 1 1
D 1
V 2 V t

+ . (3.70)
Se consider c 6 . 0 D
max
, coincide cu momentul desprinderii
stratului limit de pe profil. Se recomand, prin urmare, D<0.6 sau, n
general, 5 . 0 D
b
max
#i, n particular, 4 . 0 D
v
max
.
Pornind de la varia&ia

,
_

2
max
xx
V
V
f
b

, n care

este grosimea de
impuls a stratului limit, figura nr. 3.23, Lieblein a redefinit factorul de
difuzie introducnd factorul de difuzie echivalent, D
ech
,
04 . 0
03 . 0
02 . 0
01 . 0
2 . 1 4 . 1 6 . 1 8 . 1 2 . 2 6 . 2 2
0
b

2
max
V
V
2
V
V
35 . 2
V
V
max
2
max
2
max

,
_

,
_


Fig. 3.23
prin rela&ia

2
max
ech
V
V
D . (3.71)
Se observ c,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
328
( ) 35 . 2 D
max ech
.
n proiectare se admite
( ) 2 D
max ech
. (3.72)
3.16. Caracteristica re#elei mobile a compresorului
axial
Prin caracteristica re&elei mobile se n&elege ansamblul de curbe
care cuprinde varia&iile devia&iei #i ale coeficientului , ca func&ie de
inciden&, pentru o geometrie #i un regim de curgere cunoscute.
Prin defini&ie, reprezint

2
1
p
1
W
2


, (3.73)
n care varia&ia presiunii totale este


2 1
p p p .
n figura nr. 3.24, este reprezentat caracteristica unei re&ele mobile de
compresor axial, a#a cum a fost stabilit de Howell.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
329
40
30
20
10
max

max
8 . 0

1 . 0
075 . 0
05 . 0
025 . 0
min

10
5
0
opt
i

i
5
cr
i
10
i

MAX R.
NOM R.
OPT R.


Fig. 3.24
Pe aceast caracteristic se pot defini trei regimuri de func&ionare:
1. Regimul maxim, R. MAX al re&elei, cnd are valoarea
maxim
max
, care se atinge n momentul desprinderii stratului limit;
2. Regimul nominal, R. NOM sau de calcul, la care devia&ia
max
8 . 0

;
3. Regimul de pierderi minime R. OPT la care pierderea de
presiune este minim,
min
.
3.17. Determinarea curgerii ntr-o re#ea de
compresor
n general, curgerea ntr-o re&ea de compresor se prezint schematic ca
n figura nr. 3.25
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
330
A
gA
T
i
1

1
W

gF
T

2
W
f 1

f 2

F

Fig. 3.25
n figur se definesc
unghiurile gazodinamice , , i ,
2 1
excesul unghiular;
unghiurile geometrice , ,
f 2 f 1
unghiul de curbur al
profilului;
A determina curgerea ntr-o re&ea nseamn a stabili aceste mrimi,
ntre care exist urmtoarele rela&ii de legtur:

1 f 1
i , (3.74)

2 f 2
(3.75)
#i

f 1 f 2
. (3.76)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
331
3.17.1. Regimul nominal
La regimul nominal, rela&iile anterioare devin1 f 1
i , (3.77)2 f 2
, (3.78)

f 1 f 2
. (3.79)
Totodat, la acest regim, conform schemei

2 1
tr
a
u
tr
, C
C
l

, se
determin


1 2
.
Pe de alt parte, conform observa&iilor lui Howell
( )
. ct t 2
f


. (3.80)
Rela&ia lui Howell (3.80) care face legtura ntre
*
2
*
, t , , reprezint
a patra ecua&ie a sistemului anterior. La aceasta se adaug expresia excesului
unghiular la regimul de calcul. Prin ncercri, la standul de probe, Howell a
stabilit c ntre excesul unghiular,

, unghiul de curbur , #i pasul relativ


t , exist urmtoarea rela&ie empiric:

n
t m

, (3.81)
n care n=1, pentru re&ele fixe #i 1/2 pentru re&ele mobile. Ct prive#te m, el
poate fi
26 . 0 . ct m ;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
332

500
1 . 0
b
x
2 23 . 0 m
2
2
f

+

,
_(3.82)
unde x
f
/b reprezint pozi&ia grosimii maxime a profilului iar

2
se introduce
n grade, sau
( ) f m .
Cea mai folosit valoare pentru m este cea dat de rela&ia (3.82).
Prin urmare,

b
t
m

, (3.83)
care reprezint rela&ia lui Howell pentru re&ele mobile.
n general, la regimul normal, se pot impune:

i , n gama de valori uzual (-25) sau din condi&iile de


optim ale curgerii prin re&ea;
t , pasul relativ, din condi&iile de rezisten& ale paletelor de
compresor, la ntindere, sub efectul for&elor centrifuge;
care, potrivit teoriei lui Howell, nu influen&eaz n mare
msur devia&ia curentului n re&ea, adic ( ) f

.
3.17.2. Regimul nenominal
Dac se modific regimul de func&ionare, adic se analizeaz
curgerea la un regim nenominal, parametrii geometrici rmn neschimba&i,
n condi&iile n care re&eaua este nereglabil.
Prin urmare, sistemul devine

'2 f 2
1 f 1
i


,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
333
pentru a crui rezolvare se utilizeaz o a doua rela&ie a lui Howell, de forma

,
_

*
*
*
i i
f


.
Pe baza figurii nr. 3.26 se poate admite, n prima aproxima&ie,

+

i i
k 1 , unde
3
2
k . (3.84)
2 . 1
1
8 . 0
4 . 0
2 . 0


i i
6 . 0
6 . 0 4 . 0 2 . 0
0
2 . 0 4 . 0 6 . 0

Fig. 3.26
Sistemul se poate rezolva #i, n acest mod, curgerea este perfect
determinat.
3.18. Corec#ia curgerii
Meritele lui Howell, recunoscute n literatura de specialitate, se
datoreaz celor trei observa&ii fundamentale:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
334
a. Devia&ia maxim a fluidului
max
%& n re&ea se atinge n
momentul desprinderii stratului limit.
b. Devia&ia fluidului, la regimul nominal, depinde numai de
t ,
2

, pentru
5
10 5 Re > , adic
( ) t , f
2

.
c. ( ) f

.
n condi&ii reale, se impun anumite corec&ii legate de Re , t .
n principiu, Howell admite c

, (3.85)
unde:
reprezint func&ia de corec&ie cu numrul Reynolds

( )
5
10 3 Re . pt; (3.86)
este func&ia de corec&ie cu pasul relativ

( ) 1 t . pt; (3.87)
( )
*
2
f .
Alurile de varia&ie ale celor trei func&ii sunt cele din figurile nr. 3.27 a,
b #i c.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
335
2 . 1
1
8 . 0
6 . 0
4 . 0
2 3 4 5
Re
a
5
10


2 . 1
1
8 . 0
6 . 0
4 . 0
5 . 0 1 5 . 1
t
b

30
20
10
40 60
80

c

Fig. 3.27
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
336
3.19. Profilarea radial a re#elelor treptei
compresorului axial
Pentru a stabili ecua&iile de baz ale profilrii radiale se face referire la
cele prezentate n partea I-a a lucrrii. Ecua&iile fundamentale ale mecanicii
fluidelor au la baz trei tipuri de ecua&ii #i rela&ii generale:
I. Primul tip este reprezentat de ecua&iile de conservare care, de fapt,
sunt exprimri ale principiilor fizicii de conservare ale masei, impulsului #i
energiei. Astfel, principiul de conservare pentru:
mas, a condus la ecua&ia de continuitate;
impuls, a generat ecua&ia de mi#care;
energie, a dat ecua&ia energiei.
II. Al doilea tip de ecua&ii se refer la propriet&ile fizice
termodinamice ale fluidului:
ecua&ia de stare;
principiile termodinamice (I, II) care au generat ecua&ia
entropiei;
ecua&iile transferului de mas #i energie.
III. Al treilea tip sunt rela&iile constitutive care fac legtura dintre
tensiunile din fluid #i vitezele de deforma&ie.
3.19.1. Ecuaia de continuitate (A)
Ecua&ia de continuitate, n form diferen&ial #i conservativ, care se
aplic ntr-un punct fix din spa&iu, are expresia
( ) 0 V
t
+

. (3.88)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
337
Pentru a exprima ecua&ia, n forma integral, se apeleaz la cele trei
tipuri de volum de control:
a. Volum de control fix, 0 V
*
,
*
V este viteza volumului.
b. Volum de control oarecare, V V
*
, V fiind viteza fluidului.
c. Volum material, V V
*
.
Formele conservative sunt acele forme diferen&iale ale ecua&iei care se
ob&in din formele integrale #i con&in termeni de genul V , adic mrimi
fizice.
Formele neconservative au, n componen&, derivate totale, de tipul
( ) D
Dt
sau
( ) d
dt
.
Astfel, forma diferen&ial, neconservativ a ecua&iei de continuitate
este
( ) 0 V
dt
d
+

. (3.89)
n forma Lagrange, ecua&ia devine
J
0
, (3.90)
n care Jacobianul J reprezint deforma&ia unui volum de fluid.
3.19.2. Ecuaia de mi$care (B)
Ecua&ia fundamental de mi#care, pentru un fluid real, are forma

z
P
y
P
x
P
f
dt
V d
z
y
x

+ , (3.91)
denumit ecua&ia de mi#care n tensiuni.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
338
n ecua&ia (3.91)
x x xy xz
y yx y yz
z zx zy z
P i j k
P i j k
P i j k


+ +

+ +
'

+ +

uur r r r
uur r r r
uur r r r
,
n care

'

,
_,
_

,
_

,
_

,
_,
_


z
u
y
w
V
3
2
p
z
w
2
y
w
z
v
V
3
2
p
y
v
2
x
v
y
u
V
3
2
p
x
u
2
xz zx
z
zy yz
y
yx xy
xiar
p este presiunea n sens termodinamic;
reprezint vscozitatea de dilatare a fluidului.
n rela&ia (3.91), f
ur
reprezint for&a specific pe unitatea de mas a
tuturor for&elor exterioare care ac&ioneaz asupra fluidului, adic

5
i
i 1
f f

ur ur
(3.92)
unde f
i
reprezint:

1
f , for&a electric;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
339

2
f , for&a magnetic;

3
f , for&a de natur chimic;

4
f , for&a de greutate;

5
f , for&e concentrate generate de corpuri care se afl n fluid.
Ct prive#te vscozitatea, se ntlnesc urmtoarele op&iuni:
0 , 0 cu , ' variabile;
variabil, ' constant;
'=0, variabil;
'=constant #i = constant. n acest caz, ecua&ia de mi#care
se poate scrie sub o form vectorial, denumit ecua&ia Navier-Stokes,
( ) V
3
1
V
3
p
1
f
dt
V d

,
_

+ + +

(3.93)
sau, dac '=0,
( ) V
1
3
V
3
p
f
dt
V d
+ +

. (3.94)
Mai departe, pentru =0 rezult ecua&ia lui Euler,

dV 1
f p
dt


ur
ur
. (3.95)
3.19.3. Ecuaia energiei (C)
n form diferen&ial, ecua&ia energiei are forma
( ) + V p T k
dt
du
, (3.96)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
340
unde
u este energia intern;
( ) T k reprezint termenul care define#te transferul de
cldur prin conductibilitate;
V p este nclzirea fluidului prin comprimare;
este func&ia de disipa&ie care caracterizeaz nclzirea prin
frecare

( ) ( ) ( )
{ }
( )
2 2
2
V V 2 V V 2 V V
2
V .
3


1
+
]
_
+

,
ur ur ur ur ur ur
ur
(3.97)
3.19.4. Ecuaia entropiei (D)
Ecua&ia entropiei are forma
( )
ds 1 1
k T
dt T T


+

. (3.98)
3.19.5. Ecuaia de stare (E)
Aceasta este, pentru gaze perfecte,
T R p . (3.99)
Sistemul fundamental de ecua&ii (AE) se poate transforma n anumite
ipoteze.
1. Astfel: 0 #i

p
u i + , el devine S
1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
341
( )

'

+ +

E E
D D
dt
dp
T k
dt
di
: C
B B
A A
S
1
1
1
1
1
1
. (3.100)
2. 'innd seama c ( ) 2 V i i
2
+

atunci se ob&ine sistemul S


2


( ) ( )
2 1
2
2 2 1
2 1
2 1
A A
V 1
B : i f T s V V F ,V
t
S C C
D D
E E

+ +

'

ur
ur ur ur ur
. (3.101)
3. Se presupune c fluidul este ideal, adic =0.
Sistemul S
2
se transform n sistemul S
3


( )
( )
( )
( )
3
V 0
t
V
i f T s V V
t
di 1 1 p
S k T V f
dt t
ds 1
k T
dt T
p R T


+ +


+ +
'

ur
ur
ur ur ur
ur ur
. (3.102)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
342
4. Considernd mi#cri sta&ionare ale fluidului ideal, 0
t

, atunci se
ob&ine sistemul S
4


( )
( )
( )
( )
4
V 0
i f T s V V
di 1
S k T V f
dt
ds 1
k T
dt T
p R T

+ +

+
'

ur
ur ur ur
ur ur
. (3.103)
5. n cazul unei ma#ini cu palete, evolu&iile sunt adiabatice, k=0,
atunci S
4
devine S
5


( )
( )
deoarece pe linia de curent iar
5
V 0
i f V V
S
di
V f
dt
ds
0 s ct. s 0
dt

'

ur
ur ur ur
ur ur . (3.104)
Din acest moment, ecua&iile se pot rescrie &innd seama c n ma#inile
cu palete, mi#carea se poate studia ntr-un sistem fix, cnd C V

( )
( )

'

f C
dt
di
C C f i
0 C
(3.105)
sau, ntr-un sistem mobil, cnd W V
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
343

( )
( )
R
R r
R r
W 0
h f W W 2 W
d h
W f
dt

+ +
'

ur uur uur ur uur


uur ur
. (3.106)
n intersi&iul dintre cele dou re&ele de palete, 0 f , sistemul devine
n sistem fix

( )
( )

'

0
dt
di
C C i
0 C
. (3.107)
n sistem mobil

( )
( )
n
R r
R r
W 0
h W W 2 W
d h
0
dt

+ +
'

uur
uur uur ur uur
. (3.108)
Sistemul (3.107), n cazul n care . ct i

pe linia de curent, sau


0 i

, conduce la ( ) 0 C C . Deoarece 0 C , atunci 0 C . Ca
atare, mi#carea este irota&ional deoarece 0
ur
.
Sistemul (3.108), cnd h
R
=ct. pe o linie de curent, conduce la
0 h
r R
sau
( )
W W 2 W
uur uur uur ur
, deci W 2
uur ur
, adic mi#carea
este rota&ional.
n condi&ii ideale, n domeniul ocupat de re&eaua de rotor
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
344
f W
sau
0 f W .
Cum ns
U C W ,
atunci
( ) 0 U C f ,
adic
r f U f C f
u
.
Din ecua&ia de mi#care
( )
u u
C r
dt
d
r f , (3.109)
a#a nct, sistemul (3.109) devine
( )
( )
( )

'

dt
C r d
dt
di
C C f i
0 C
u
.
Ultima ecua&ie, ( )

u
C r d di , se mai poate scrie ( )
u
C U i


adic
u 1 1 u 2 2 1 2 tr
C U C U i i l

, respectiv se regse#te ecua&ia lui Euler.
Din sistemul (3.108)
0
dt
h d
r R


sau
. ct h
r

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
345
Evident, un interes deosebit l prezint ecua&ia
( ) C C f i +

. (3.110)
n cazul n care curgerea este axialsimetric, rezult c derivatele n
raport cu ' sunt zero, adic
0

.
ntr-un sistem de coordonate cilindrice r, u, a, viteza absolut C
are componentele ( )
a u r
C , C , C C .
'innd seama c
0
u

,
componenetele ecua&iei (3.110) devin
( )
( ) ( )
( )
(3.111)
(3.112)

u u a r
r a
u u
u r a
u a r r
a r
d r C C C C i
f C
r r dr r a
r C r C
1
0 f C C
r r a
d r C
C C C i
f C
a r da a r

_
+ +


,
1
+
1

]

_
+ +


,
(3.113)

'


Ecua&ia (3.113) exprim modul cum paleta preia energia mecanic #i o
transfer aerului pe direc&ia axial.
Din ecua&ia (3.112) rezult, rela&ia utilizat anterior (3.109)
( )
dt
C r d
f r
u
u

.
Prima ecua&ie a sistemului, (3.111), ofer varia&ia
( ) r f i

.
n cazul n care f
r
=0, ecua&ia se poate rescrie astfel
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
346

2
u u a r
u a
C C C C i
C C
r r r r a

_
+ +


,
. (3.114)
'innd seama c
2
C
i i
2
+


atunci, prin derivare pe direc&ie radial, se ob&ine

r
C
C
r
C
C
r
C
C
r
i
r
i
r
r
u
u
a
a


, (3.115)
deoarece
2
r
2
u
2
a
2
C C C C + + .
n baza primului principiu al termodinamicii

dp
di
se poate scrie

r
p 1
r
i

. (3.116)
Din rela&iile (3.116), (3.115) #i (3.114) rezult
2
a u u u a r r
a u r u a a
C C C C C C C 1 p
C C C C C C
r r r r r r r a

+ + + + +

,
adic

u
2
r r
r a
C
C C 1 p
C C
r r r a. (3.117)
Aceast rela&ie, denumit ecua&ia echilibrului radial, stabile#te legtura
dintre distribu&ia de viteze #i varia&ia presiunii aerului pe raz, adic
p=f(r).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
347
n ipoteza n care curgerea are loc pe suprafe&e cilindrice
0 C
r

sau, dac se consider treapta cilindric, atunci rela&ia (3.117) devine

r
C
dr
dp 1
2
u

, (3.118)
denumit ecua&ia echilibrului radial simplificat.
Ecua&iile (3.115) #i (3.118), caracteristice curgerii ntr-o treapt
cilindric, se mai pot scrie

'


+ +

r
C
dr
dp 1
dr
dC
C
dr
dC
C
r
C
dr
di
2
u
a
a
u
u
2
u

. (3.119)
Admi&nd c . ct i
*
, pe raz, atunci ( ) 0 dr di
*
#i (3.119) se
transform n
0
dr
dC
C
dr
dC
C
r
C
a
a
u
u
2
u
+ +
sau

( )
0
dr
dC
C
dr
C r d
r
C
a
a
u u
+

. (3.120)
n func&ie de mrimile care se impun se disting, practic, dou
probleme fundamentale:
a) Problema indirect, n care se impune distribu&ia de viteze
( ) r f C
u
.
Din (3.120) se calculeaz
( ) r f C
a
,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
348
apoi se ob&in ceilal&i parametri geometrici ( ) r f ( #i, evident, cei
termodinamici, ( ) p, ),T f r .
b) Problema direct, n care se impune forma paletei prin
( ) r f
#i se stabilesc distribu&iile de viteze
( ) ( )
u a
C f r ,C f r #i ( ) C f r .
3.20. Studiul problemei indirecte
n acest caz, se impune o distribu&ie a vitezei C
u
n func&ie de raz.
n prezent, exist trei legi fundamentale de profilare radial a paletelor
de compresor.
1. Circula&ia constant sau vrtej liber.
2. Grad de reac&iune constant.
3. Legea corpului solid sau vrtej for&at.
3.20.1. Profilarea treptei cu circulaie constant!
3.20.1.1. Caracteristicile legii circula#ie constant
Pentru a stabili, din punct de vedere fizic, ce caracteristici are aceast
lege de profilare se consider schema din figura nr. 3.28.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
349
u u
C dC +
c
b
dr
a
u
C
d
r
d

Fig. 3.28
Circula&ia elementar
d C dS
ur ur
,
pe conturul abcd devine
( ) ( ) d C r d dr r dC C d
u u u
+ +
sau
( ) d C r d d
u
.
Prin defini&ie, ct. sau d 0 , adic ( )
u
d r C 0 #i, n final,
u
r C ct.
Prin urmare, ct. conduce la observa&ia c produsul
u
r C este
constant pe raz.
Pe de alt parte, teorema lui Stokes, aplicat conturului abcd,
d d A
ur ur

conduce la 0 A d sau 0 respectiv rotC 0
ur
.
Ca atare, mi#carea, n acest caz, este irota&ional, asemntoare unui
vrtej liber.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
350
Deci, circula&ie constant nseamn, de fapt, vrtej liber cu

u
r C ct. (3.121)
Pentru a stabili o alt caracteristic a legii se porne#te de la ecua&ia
entalpiei pe raz, aplicat n sec&iunea 11
( )
1u
1u 1a 1
1a
d r C
C dC di
C
dr r dr dr

+ ,
n care se consider
1
i ct.


Prin urmare,
( )
1u
1u 1a
1a
d r C
C dC
C 0
r dr dr

+
unde
1u
r C ct.
Rezult
1a
dC
0
dr

adic
C
1a
=ct. (3.122)
Sintetiznd, caracteristicile legii de profilare circula&ie constant sunt

'


.
.
ct C
ct C r
a
u

3.20.1.2. Distribu#iile radiale ale parametrilor cinematici,
geometrici, energetici $i termodinamici
Se face ipoteza c treapta este curent, adic n cele dou sec&iuni se
utilizeaz aceea#i lege de profilare, respectiv
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
351

1 1u
r C ct. (3.123)
#i

2 2u
r C ct. (3.123)
a. Calculul sec&iunii 1-1 (intrarea n rotor)
n acest caz,
1u 1
r C ct.
1
i ct.


#i

1a
C ct.
Ca urmare, lucrul mecanic
( )
tr 2u 1u
l U C C


devine
( ) ( )
tr 2u 1u 2 1
l r C r C ct.


O caracteristic fundamental a legii este aceea c ea pstreaz lucru
mecanic de comprimare constant pe raz, adic
. ct l
tr

(3.124)
Din punct de vedere cinematic se ob&in
1u 1a
C ,C #i ( )
1
C f r .
Totodat, deoarece
1u 1u
W U C
#i
1a 1a
W C
atunci, rezult
( )
1
W f r .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
352
Din punct de vedere geometric
1u 1u 1
1
1a 1a 1a
C r C 1
ctg
C r C C r


sau
1
1
ctg ct.
r
.
n acela#i timp,
1
1a
U
ctg ctg
C

sau

1
1a
r 1 1
ctg ct. ct. r ct.
C r r


. (3.125)
b. Calculul sec&iunii 2-2 (ie#irea din rotor)
Deoarece
2 1 tr
i i l

+ ,
atunci .
2
ct i

iar, din ecua&ia fundamental (2.324), se ob&ine la ie#ire2a
C ct. (3.126)
ntruct
( )
2u
C f r
#i
( )
2a
C f r
rezult ( ) r f C
2
, ( ) r f M
C

2
, respectiv din W
2a
#i W
2u
, se ob&in ( ) r f W
2

#i ( ) r f M
W

1
.
Se pot reprezenta grafic aceste distribu&ii, figurile nr. 3.29 a #i b.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
353
vf

1
8 . 0
7 . 0
6 . 0
30 50
b

70 90 2 2
1 1
,
,


1

1
2

a
v
r r
1
8 . 0
6 . 0
4 . 0
2 . 0
1 . 0
5 . 0
6 . 0 7 . 0 8 . 0 1
M M M
W C
, ,
1 2
1
W
M
2
C
M
b
v
r r

Fig. 3.29
Pe baza celor prezentate se pot stabili urmtoarele concluzii:
1. &
1
#i (
1
au varia&ii foarte mari pe raz #i, ca urmare, paletele
respective vor fi torsionate, n lungul razei.
2. Varia&ia %& este, de asemenea, foarte mare pe raz, fiind
maxim la baza paletei mobile. Aceasta nseamn c pentru a asigura
devia&ia dorit, desimea re&elei la baz va trebui s fie maxim.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
354
3. Unghiul (
2
variaz pe raz mai pu&in dect &
2
. Ca urmare,
rsucirea re&elei fixe este mai mic, ceea ce nseamn, c nu sunt probleme
legate de realizarea practic a acestei devia&ii.
4. M
W1
cre#te pe raz, fiind maxim la vrful re&elei mobile. Prin
urmare, exist pericolul ca, la vrful re&elei, Mach-ul relativ s egaleze #i
chiar s dep#easc valoarea critic de 0.93. Ca atare, la vrful re&elei se vor
lua msuri speciale, deoarece regimul de curgere poate fi transonic sau chiar
supersonic. Realizarea unui regim supersonic, ntr-o re&ea de palete profilate
subsonic, duce la pierderi de energie #i, evident, randament sczut la vrful
paletelor.
Faptul c %& este maxim la baz iar M
W1
este maxim la vrf atunci, n
cele dou sec&iuni, baz #i vrf, randamentul comprimrii aerului n treapt
are valori mai mici. Ca urmare, profilarea cu circula&ie constant conduce la
o distribu&ie neuniform a randamentului pe raz.
Ct prive#te M
C2
, acesta scade pe raz fiind maxim la baza rotorului.
Valorile lui M
C2
sunt mai mici dect cel critic #i, ca urmare, nu exist
pericolul realizrii unor regimuri transonice sau supersonice, la vrful re&elei
de stator.
3.20.1.3. Gradul de reac#iune
O caracteristic important a legii ct. o constituie gradul de
reac&iune.
Dac se consider ntre vitezele axiale rela&ia C
1a
=C
2a
, pe aceea#i linie
de curent, atunci la o raz oarecare
2u 1u
tr
C C
1
2 U


sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
355
2u 1u 1 2
tr 2 2 2
r C r C 1 k
1 1 1
2 r 2 r r


+ +


.
Evident,
( )
2
tr
k r 1 ,
rela&ie care, aplicat la raza medie, devine
( )
2
m m
tr
k r 1 .
Egalnd constantele
( ) ( )
2
2 m m
tr tr
r 1 r 1
sau
( )
2
m
m
tr tr
r
1 1
r

_


,
,
de unde

( )
2
m
m
tr tr
r
1 1
r

_


,
. (3.127)
Se observ c
m
tr
tr m
ct
r
f
r


,
, varia&ia lui fiind cea din
figura nr. 3.30.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
356
0
4 . 1
2 . 1
1
8 . 0
6 . 0
2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0
m
tr
0.7
m
tr
0.9
m
tr
0.5
m
r r
tr


Fig. 3.30
Se constat c la o valoare . ct
m
tr
, gradul de reac&iune cre#te
continuu pe raz, fiind maxim la vrf #i minim la baz. Exist pericolul ca,
pentru anumite valori ale gradului de reac&iune la raza medie, la baza paletei
mobile, gradul de reac&iune s se anuleze sau chiar s devin negativ.
Pericolul este cu att mai mare cu ct
m
tr
este mai mic. Din punct de vedere
fizic un grad de reac&iune negativ ar reprezenta modificarea fundamental a
rolului re&elei de compresor care n loc s comprime aerul la baz, l
destinde. Rezult, astfel, c re&eaua de compresor se comport la baz ca #i o
re&ea de turbin. Deoarece, prin destinderea aerului, apar curgeri secundare
importante, dar #i ntoarceri ale fluxului de aer, o asemenea situa&ie nu este
recomandabil, n timpul func&ionrii.
Dac se pune condi&ia ca
b
tr
0 atunci

( )
2
m
m
tr b
r
1 1
r

_


,
. (3.128)
Rezult c:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
357
dac se impune un grad de reac&iune la raza medie
m
tr
, din
condi&ia 0
b
tr
, se ob&ine o alungire maxim a re&elei,
max
d ;
dac d este impus, se gse#te o valoare minim a gradului de
reac&iune la raza medie care trebuie luat n considerare,
min
tr
.
3.20.1.4. Varia#ia radial a parametrilor termodinamici
Acest studiu porne#te de la ecua&ia echilibrului radial simplificat
2
u
C 1 dp
dr r
,
n care
u
C
r

,
respectiv
2
3
1 dp
dr r

.
'innd seama c
1
k
a p ,
atunci
2
1 3 3
k
1 dp K
a
dr r r
p

,
unde
2
K a
sau
1 3
k
dp dr
K
r
p
.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
358
Integrnd aceast ecua&ie diferen&ial cu variabile separate, rezult

1
1
2
k
p r
ct. K
1
2
1
k
+

+
(3.129)
sau

k 1
k
2
k 1 1
p ct. C
k r

+ , (3.130)
unde constanta C este
k 1 1
C K
k 2

.
Se aplic rela&ia (3.130) la raza medie
2
k 1
m
k
m
k 1 C
p ct.
k
r


+ ,
#i apoi se elimin termenul constant, adic
2
k 1 k 1
m
k k
2
m
1 1
p p C
r
r

_


,
.
Rezult
2
k 1 k 1
m
k k
2
m
1 1
p p C
r
r

_
+

,

sau, n final,

2
k
k 1
k 1
m
k
2
m
1 1
p p C
r
r_
+
' ;

,

. (3.131)
Rela&ia (3.131), se poate aplica n sec&iunea 11 pentru ( )
1
p f r , a
crei varia&ie este redat n figura nr. 3.31,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
359
0
1
p
r
v
r

Fig. 3.31
sau, n sec&iunea 2-2, pentru ( ) r f p
2
, a crei alur este cea din
figura nr. 3.32.
0
v
r
2
p

Fig. 3.32
n concluzie, prin profilarea cu circula&ie constant, distribu&iile de
presiuni #i densit&i, au valorile maxime care se ating la vrful re&elei
mobile. Distribu&ia neuniform a densit&ii, pe raz, conduce la o distribu&ie
neuniform a debitului de aer deci, la o ndesire a liniilor de curent ctre
vrful re&elei mobile.
Trebuie fcut o men&iune foarte important, #i anume, c toate aceste
aspecte sunt valabile n cazul cnd, la o raz oarecare,
1a 2a
C C .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
360
n condi&ii reale de studiu, situa&ia este perfect valabil pentru o
curgere bidimensional incompresibil, dar nu mai este valabil n cazul
curgerii bidimensionale compresibile. Ca urmare, va trebui s se fac o
corec&ie a profilrii, n cazul cnd vitezele sunt diferite, mai ales, n ceea ce
prive#te distribu&ia gradului de reac&iune pe raz. Aceast corec&ie are la
baz expresia general a gradului de reac&iune
2 2
2u 1u 1a 2a
tr
tr
C C C C
1
2 U l

,
n care termenul
2 2
1a 2a
tr
C C
l

este constant pe raz #i ( ) r f


tr
.
Prin urmare, avnd n vedere cele artate, legea de profilare este
frecvent aplicat, avnd #i marile avantaje ale simplit&ii calculului #i
simplit&ii constructive a paletei. Exist un dezavantaj major prin aceea c
paleta este foarte rsucit pe raz, ceea ce face, ca aceast lege, s nu poat
fi aplicat re&elelor rcite n interior cum este cazul re&elelor de turbin.
3.20.2. Profilarea radial! a treptei cu grad de reaciune constant
3.20.2.1. Caracteristicile legii de profilare
Se &ine seama c
( )
m
tr tr
tr 2u 1u
2u 1u
tr
ct.
l U C C
C C
1
2 U


dac
2a 1a
C C .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
361
Se presupune c legea trebuie s realizeze lucru mecanic constant pe
raz #i, ca atare, se pot determina cele dou viteze tangen&iale avnd n
vedere sistemul

( )
tr
2u 1u
m
2u 1u tr
l
C C
U
C C 2 U 1 .

'

(3.132)
Rezult, imediat,
( )
m tr
1u tr
l
C U 1
2 U


#i
( )
2u
C
m tr
tr
l
U 1
2 U

.
nlocuind pe U se ob&ine
( )
m tr
1u tr
l 1
C 1 r
2 r

.
Dac se noteaz cu
( )

tr
tr
l
a 1 , b
2

,
rezult

1u
b
C a r
r
, (3.133)
respectiv

2u
b
C a r
r
+ . (3.134)
a. Calculul sec&iunii 11,
Deoarece
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
362
1
i ct.


atunci
( )
1u
1u 1a
1a
d r C
C dC
C
r dr dr


sau
( )
2
1u 1u 1a
d r C
C C d
r dr dr 2
_


,
.
nlocuind
1u
2
C b
a
r r

#i
2
1u
r C a r b ,
respectiv
( )
1u
d r C
2 r a
dr

,
atunci
2
1a
2
C d b
2 r a a
dr 2 r
_
_


,
,
.
Se separ variabilele, n ecua&ia anterioar,
1a
C b
d 2 a a r dr
2 r
_ _


, ,

#i se integreaz
2 2
1a
C r
ct. 2 a a b lnr
2 2
_


,

sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
363

2
2
1a
r
C ct. 4 a a b lnr
2
_


,
. (3.135)
La raza medie rela&ia (3.135) devine
2
2
m
m m
1a
r
C ct. 4 a a b lnr
2
_,
.
Eliminnd, constanta ntre ultimele dou rela&ii, rezult
( )
2 2
m
2 m m 2
1a 1a
a r
C C 4 a r r b ln
2 r
1 _
+
1
,
]
.
Substituind pe a n b se ob&ine
( )
( )

2 2
2
2
2 m 2 m m
1a 1a tr m
m
m tr
tr
r
C C 2 1 r 1
r
l r
4 1 ln
2 r

1
_
+
1

,
1
]
_

,

sau, n final,

( )
( )
2 2
2
2
2 m m m
1a 1a tr m
m
tr tr
r
C C 2 1 U 1
r
r
2 1 l ln
r


1
_
+
1

,
1
]
_


,
. (3.136)
nlocuind n rela&ia (3.136), b cu b, se ob&ine ( )
2a
C f r #i, cu
ajutorul acesteia, vor rezulta
( ) ( ) ( ) ( ) , , ,
1
1a 1u 1 W
C f r C f r f r M f r ,
respectiv
( ) ( ) ( )
2a 2u 2
C f r , C f r , f r .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
364
Varia&iile acestor mrimi sunt cele din figurile nr. 3.33 a #i b, respectiv
figura nr. 3.34 a #i b.
u
C
u
C
2
0
0
a
b
1

1u
C
r
r

Fig. 3.33
Se constat c unghiurile scad pe raz #i variaz mult mai pu&in pe
raz, dect n cazul profilrii cu circula&ie constant #i, ca urmare, paletele
sunt mai pu&in torsionate radial.
1
W
M
0
a
r

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
365
1a
C
2a
C
0
b
r
a
C

Fig. 3.34
Totodat, vitezele scad ctre vrf. Aceste scderi sunt foarte
pronun&ate astfel c exist pericolul ca, la vrful paletei mobile, vitezele
axiale s se anuleze sau chiar s devin negative. Din punct de vedere fizic o
vitez axial negativ reprezint o curgere inversat n compresor #i, ca
atare, exist #anse ca re&eaua de compresor s intre n pompaj.
Ct prive#te gradul de reac&iune, acesta variaz pe raz ca n
figura nr. 3.35.
tr

r
0

Fig. 3.35
Un caz particular interesant este treapta care are
tr
0.5 , respectiv,
treapta cu randament maxim al comprimrii aerului. n privin&a parametrilor
termodinamici, ecua&ia echilibrului radial simplificat
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
366
2
u
C 1 dp
dr r
,
permite determinrile legilor de varia&ie ale presiunilor pe raz,
( ) ( )
1 2
p f r , p f r
#i a gradului de comprimare, n rotor
( )
rot
f r .
Evident, prin defini&ie
2
rot
1
p
p
.
Grafic, aceste distribu&ii arat ca n figurile nr. 3.36 a #i b.
r
2
p
1
p
0
a

r
rot

0 b

Fig. 3.36
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
367
Din figura nr. 3.36 b, se observ c
rot
este aproximativ constant pe
raz.
Pe baza figurii nr. 3.34 b se observ c
1a 2a
C C . Ca atare, ntr-o
curgere real, distribu&iile de parametri se ob&in mult mai greu, deoarece
( )


2 2
1u 2u 1a 2a
tr tr
tr
2
1u 1u 1a
1
C C C C
1 , ct.
2 U 2 l
d r C C C d
0, i ct.
r dr dr 2

+
+

_
+

,

#i
( )
2
2u 2u 2a
d r C
C C d
0
r dr dr 2
_
+

,
,
ntruct
2
i ct.

,
tr
l ct.


3.20.3. Profilarea radial! cu legea corp solid
n acest caz, . ct
r
C
u
respectiv,
1u
1
C
ct. k
r
#i
2u
2
C
ct. k
r
, unde
constantele sunt
m
1u
1 m
C
k
r
#i
m
2u
2 m
C
k
r
.
a. Sec&iunea 11
Deoarece
1
i ct.

,
atunci
( )
2
1u 1u 1a
d r C
C C d
r dr dr 2
_


,
,
n care
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
368
r k C
1 u 1

#i
2
1u 1
r C k r .
Evident,
( )
1u
1
d r C
2 r k
dr


#i
2
2 1a
1
C d
k 2 r
dr 2
_


,
.
Separnd variabilele
2
2 1a
1
C
d 2 k r dr
2
_


,
,
apoi integrnd, se ob&ine
2
2 2 1a
1
C
ct. k r
2

#i, la raza medie,
2
3
m
2 m 1a
1
C
ct. k r
2
.
Eliminnd constanta, rezult
( )
2 2
2 m 2 m 2
1a 1a 1
C C 2 k r r
unde

( )
2 2
2 m 2 m 2
1a 1a 1
C C 2 k r r , (3.137)
sau
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
369
2
m
2 m
1a 1a 2
2 r
C C 1
r r
1
_
1

1 ,
]
.
Cunoscnd ( )
1u
C f r #i C
1u
se determin ( )
1 1
, f r .
b. Sec&iunea 22,
Notnd
( )
2 1
k k k ,
atunci
( ) ( )
2
tr 2u 1u 2 1
l U C C r k k


sau

2
tr
l k r

. (3.138)
Ca atare, lucrul mecanic nu mai este constant pe raz, el are o varia&ie
parabolic #i este maxim la vrful re&elei mobile. Entalpia frnat, la ie#irea
din rotor, este
2
2 1 tr 1
i i l i k r

+ + .
Prin urmare,
2
2a
2 2
C d
2 k r k 2 k r K r
dr 2
_


,

n care constanta K este
2
2
K 2 k 2 k
sau
2
2a
C
d K r dr
2
_


,
.
Integrnd se ob&ine

2 2
2a
C ct. K r + . (3.139)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
370
Ct prive#te gradul de reac&iune, se utilizeaz expresia general
2 2
2u 1u 1a 2a
tr
tr
C C C C
1
2 U 2 l


+
+


din care, nlocuind vitezele, rezult
( )
tr
f r ct.
Din punct de vedere practic, legea vrtej for&at (corp solid) este mai
pu&in folosit, din dou motive:
1. Lucrul mecanic variaz pe raz.
2. Gradul de reac&iune nu este constant.
3.20.4. Observaii n leg!tur! cu legile de profilare
Interesant este faptul c aceste legi se pot analiza unitar dac se
impune o lege general de profilare n care

n
1u
b
C a r
r
(3.140)
#i

n
2u
b
C a r
r
+ , (3.141)
n fiind variabil sau constant pe raz. n particular:
pentru n=1,
tr
ct. ;
pentru n=-1, ct. ;
ambele legi asigurnd . ct l
tr


Aceast lege de profilare se aplic re&elelor care trebuie s realizeze un
lucru mecanic constant pe raz. Legea de profilare pe raz cu exponent
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
371
variabil are #i marele avantaj c se poate profila aceea#i palet, utiliznd
simultan combina&ii ntre legile de profilare definite.
3.21. Studiul problemei directe
Prin problema direct se impune forma paletei #i se calculeaz
distribu&iile radiale de viteze. Deci, din problema indirect rezult o
proiectare nominal a treptei, anteproiect, iar prin problema direct, se
studiaz comportarea re&elei la regimuri nenominale.
Practic, se impune, unghiul
( )
1
f r , (3.142)
n care
1u
1
1a
C
ctg
C
.
Se urmre#te determinarea distribu&iei de viteze, avnd n vedere c
1
i ct.


Ecua&ia vitezelor
( )
1u
1u a
1a
d r C
C dC
C 0
r dr dr

+ ,
se poate scrie
2
1u 1u 1a
1u 1a
C dC dC
C C 0
r dr dr
+ +
sau
2 2
1u 1
C C d
0
r dr 2
_
+

,

respectiv
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
372
2
1u 1
1
C dC
C 0
r dr
+ .
Deoarece
1u 1 1
C C cos
atunci
2 2
1 1 1
1
C cos dC
C 0
r dr

+
sau, simplificnd prin C
1
,
2
1 1 1
C cos dC
r dr

,
adic
2 1
1
1
dC dr
cos
C r
.
Integrnd, rezult

2
1 1
dr
lnC cos ct.
r
+

(3.143)
Din punct de vedere fizic,
1
ct. , nseamn c bordul de fug al
re&elei fixe, precedente rotorului, este cilindric, adic netorsionat pe raz.
Dac
m
1 1
, atunci rela&ia (3.143) devine
m
1 1
dr
lnC cos . ct.
r


sau
2 m
1 1
lnC cos lnr ct. +
La raza medie
m 2 m m
1 1
lnC ct. cos lnr
#i, eliminnd constanta,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
373
( )
m 2 m
1 1 1
lnC lnC cos lnr lnr .
Grupnd termenii
2 1
1 m m
1
C r
ln cos ln
C r

#i, eliminnd logaritmul,

2
1
cos
1
m m
1
C r
C r

_


,
sau
2
1
cos
m
1 1 m
r
C C
r

_


,
. (3.144)
Din rela&ia (3.144), se ob&ine
2 m
1
cos
m
1 1
m m m
1 1
C cos r
C cos r

,
,
adic

2 m
1
cos
m
1u 1u m
r
C C
r

_


,
, (3.145)
componenta tangen&ial n func&ie de raz. Similar se gse#te,

2 m
1
cos
1a
m m
1a
C r
C r

_


,
sau
2 m
1
cos
m
1a 1a m
r
C C
r

_


,
, (3.146)
componenta axial n func&ie de raz.
3.22. Legi speciale de profilare
Pe lng legile prezentate, pn acum, se gsesc #i alte legi de
profilare, denumite speciale, care se folosesc, n mod concret, n func&ie de
destina&ia compresorului.
Astfel, se pot defini urmtoarele legi:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
374
1.
a
C ct. , legea care asigur o distribu&ie radial uniform
a debitului de fluid.
2.
iu
C ct.
3.
ia
C ct.
4. Palete netorsionate:
i
d
0
dr

.
5.
r
f ct. sau legea de profilare a paletelor cilindrice, n care
for&ele radiale sunt zero.
6. ( )
1
W
M f r , care se aplic, n special, pentru compresoare
transonice sau supersonice.
3.23. Studiul func#ionrii treptei de compresor la
regimuri nenominale
Acest studiu conduce la definirea caracteristicii de func&ionare a
treptei.
Caracteristica treptei de compresor poate fi analizat n dou moduri:
a. Teoretic, cnd se define#te o caracteristic simplificat a
treptei.
b. Practic, cnd se define#te o caracteristic de debit a treptei
compresorului axial.
3.23.1. Caracteristica simplificat! a treptei
Deosebirea fundamental, ntre treapta compresorului axial #i o treapt
de compresor centrifugal, const n faptul c debitul de fluid #i, respectiv
coeficientul de debit, iau valori mai mari. Aceasta, deoarece gradul de
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
375
comprimare al treptei, cuprins ntre 1.141.4, este mic, n compara&ie cu
gradul de comprimare al compresorului centrifugal. n aceste condi&ii,
efectul compresibilit&ii n treapta de compresor axial poate fi neglijat, ntr-o
prim aproxima&ie. Uneori se consider c procesul de curgere se realizeaz
la un Mach aproape constant, ceea ce nseamn c procesul se
automodeleaz n raport cu Mach.
Prin defini&ie, caracteristica simplificat, CS, reprezint ansamblul de
curbe care cuprinde:

( )
( )
u a
tr a
n ct .
l f C
f C

'

(3.147)
Pentru a stabili influen&a debitului asupra lucrului mecanic se poate
apela la argumente de ordin fizic. Astfel, se analizeaz modificrile
triunghiurilor de viteze, la intrare #i la ie#ire din re&eaua mobil, care au loc
la varia&ii ale debitului de aer.
Se presupune c debitul de aer scade, n condi&iile n care n ct.
Aceste modificri sunt prezentate n figura nr. 3.37.
1

'
2

'
1

O
U
U
2

'
1

'
2

2
C
1
W
2
W
u
W
a
C
1
C
u
C
1
W
2
W
u
W
1
C
2
C
u
C
a0
C

Fig. 3.37
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
376
Se poate observa c
u u
W W >
sau
u u
U W U W > ,
respectiv
u u
l l > .
n consecin&, dac debitul scade, lucrul mecanic de comprimare va
cre#te. ntreg studiul a fost fcut n condi&iile n care cele dou re&ele, mobil
#i fix, sunt nereglabile. Ca urmare, direc&iile vitezelor C
1
#i W
1
, respectiv
unghiurile
1
#i
1
, sunt aproape nemodificate, indiferent de varia&iile
debitului de fluid.
Prin scderea debitului de fluid, cre#te varia&ia componentei
tangen&iale W
u
. O evaluare precis a acestor varia&ii se ob&ine pornind de la
expresia lucrului mecanic
u u
l U W ,
n care
u 1u 2u
W W W .
'innd seama c
1u 1u
W U C ,
atunci
u 1u 2u
W U C W ,
unde
1u 1a 2
C C ctg .
Ca atare,
( )
u a 1 2
W U C ctg ctg +
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
377
sau
( )
u
u a 1 2
W
l 1 C ctg ctg
u

+ .
n ipoteza n care grosimile paletelor sunt nereglabile,
2
,
1 1 f 2 f
,
atunci
1 f 2 f
ctg ctg ct. k ,
iar

u a
l 1 C k . (3.148)
Deci, pentru o curgere fr frecare ntr-o re&ea nereglabil,
u
l variaz
liniar cu
a
C , ca n figura nr. 3.38.
1
8 . 0
4 . 0
2 . 0
8 . 0 6 . 0 4 . 0 2 . 0
0
u
l
k 0 <
k 0
k 0 >
1a
C

Fig. 3.38
n condi&ii ideale, k>0, adic
u
l #i
tr
, au varia&iile din
figurile nr. 3.39 a #i b.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
378
u
l
a
C
a

tr

1a
C
b

Fig. 3.39
Practic, constanta k se calculeaz dac se aplic rela&ia (3.148) la
regimul nominal, unde
n
u u
l l 0.2 0.5
#i
a an
C C .
Se ob&ine
un an
l 1 C k ,
de unde
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
379
un
an
1 l
k
C

.
nlocuind n rela&ia (3.148) rezult

( )
a
u un
an
C
l 1 1 l
C
. (3.149)
3.23.2. Caracteristica real! a treptei
n condi&ii reale de func&ionare, n care se iau n considerare pierderile
ce au loc n re&ea, alurile de varia&ie ale coeficien&ilor de ncrcare #i
randamentul treptei se modific substan&ial. Aceste aluri se ob&in din
valorile ideale sczndu-se pierderile care au loc.
Se ob&in, astfel, curbele din figurile 3.40 a #i b.

1 . 0
2 . 0
3 . 0
2 . 0
4 . 0 6 . 0 8 . 0
a
tr
l

f
l
S
l

1a C
0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
380
9 . 0
8 . 0
7 . 0
2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0
0
b
c

X f
C
X i
C
X p
C
1a C

Fig. 3.40
Dac se neglijeaz efectul compresibilit&ii curgerii, prin modificarea
tura&iei treptei, se constat c, aceste curbe, nu se modific substan&ial ca
pozi&ie , ceea ce nseamn c pentru curgeri incompresibile, caracteristica de
debit cuprinde doar dou curbe reprezentnd coeficientul de ncrcare #i
randamentul. n cazul n care se introduce efectul compresibilit&ii, atunci
influen&a tura&iei este mult mai pregnant #i, ca urmare, pentru fiecare tura&ie
se gse#te o familie de curbe. Rezult, astfel, c o caracteristic de debit se
reprezint printr-o dubl infinitate de curbe.
3.24. Regimul de func#ionare $i performan#ele unei
trepte
Pentru a stabili performan&ele treptei, la un regim dat, va trebui s se
analizeze curgerea prin treapt, n cazul n care treapta este inclus ntr-un
ansamblu (instala&ie) ce cuprinde pe lng compresor #i alte componente.
Toate aceste elemente alctuiesc instala&ia de exploatare a treptei, care va
avea #i ea o caracteristic proprie, denumit caracteristic de exploatare. Ea
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
381
este determinat de pierderile care au loc pe aceste canaliza&ii,
figura nr. 3.41.
u
l
B
1a C
0

Fig. 3.41
n general, caracteristica, CE, are expresia

2
u a
l B C , (3.150)
unde B reprezint un coeficient de pierderi n canaliza&ii.
La intersec&ia celor dou caracteristici, CE #i CS, se ob&ine regimul
comun de func&ionare al treptei #i al instala&iei de utilizare, A
0
,
figura nr. 3.42.
2
A
0
1
A
CS
0
A
u
l

( )
2
B
CE
( )
0
B
( )
1
B
tr
l

( )
a
M
&
1a
C

Fig. 3.42
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
382
Dac, printr-un mijloc oarecare, se poate modifica pozi&ia
caracteristicii de exploatare sau exterioar, regimul de func&ionare se
modific din A
0
n A
1
sau A
2
, dup cum pierderile n canaliza&ii sunt mai
mici sau mai mari.
Odat cunoscut acest regim de func&ionare, performan&ele treptei sunt
foarte bine precizate. Se determin
lucrul mecanic;
debitul de fluid.
Regimul de func&ionare, A
1
, se mai poate modifica, n condi&iile n
care caracteristica exterioar este aceea#i, dac se modific pozi&ia
caracteristicii simplificate a treptei, figura nr. 3.43. Aceast modificare a CS
se poate face prin schimbarea geometriei re&elei compresorului.
' CS
" CS
CS
A
0
" A
tr
l

1a
C
' A
CE

Fig. 3.43
Dac, dintr-o cauz oarecare, se modific una din cele dou
caracteristici de func&ionare, sau de debit #i de exploatare, regimul de
func&ionare al ventilatorului se schimb.
Exist, astfel, posibilitatea de a ob&ine un regim de func&ionare A n
cmpul celor dou caracteristici, fie prin modificarea pozi&iei uneia din cele
dou caracteristici, fie prin modificarea simultan a lor.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
383
Cel mai interesant caz l constituie acela n care se va modifica pozi&ia
caracteristicii de func&ionare a treptei fr a afecta regimul de tura&ie, prin
schimbarea pozi&iei paletelor componente n re&ea, deci, altfel spus, prin
modificarea geometriei canalului de lucru.
Sunt posibile mai multe situa&ii:
modificarea pozi&iilor paletelor de aparat director,
modificarea pozi&iilor paletelor mobile,
modificarea pozi&iilor paletelor din stator,
modificarea simultan a paletelor din cele trei re&ele.
Se vor trata, n continuare, cele mai utilizate variante de adaptare a
func&ionrii treptei de ventilator prin modificarea canalului de lucru.
3.25. Studiul treptei reglabile
O prim posibilitate de a influen&a considerabil performan&ele unei
trepte de ventilator este plasarea, n amontele acesteia, a unei re&ele reglabile
de aparat director. Paletele se pot roti n jurul unei axe radiale situate n zona
bordului de atac BA.
Structura unghiurilor caracteristice curgerii este reprezentat n
figura nr. 3.44.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
384
0
BF
1
1

0
BA
B' A'
B' F'

Fig. 3.44

n figura nr. 3.44 s-au notat prin:

f
, unghiul de fixare al profilului, respectiv unghiul dintre
coard #i o direc&ie tangen&ial;

1
, unghiul gazodinamic, fcut de viteza cu care fluidul
prse#te re&eaua de aparat director #i linia bordurilor de fug;
, unghiul de rmnere n urm a vitezei sau excesul
unghiular;
, unghiul geometric dintre coard #i tangenta la fibra medie
a profilului n bordul de fug, BF.
Evident, aceste unghiuri sunt dependente ntre ele, conform rela&iei

1 f
(3.151)
sau

1 f
+ .
Se admite o varia&ie a unghiului de fixare, notat prin
f f f 0
.
n condi&iile n care ct. , #i variaz foarte pu&in, rezult,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
385

f 1 1 10
. (3.152)
S-a notat cu indicele 0, mrimile corespunztoare unui regim de
referin&.
Se n&elege, de la sine, c o modificare a aparatului director provoac
varia&ii importante ale curgerii #i, inevitabil, ale performan&elor treptei, deci,
n final, ale regimului de func&ionare, prin modificarea pozi&iei caracteristicii
de debit.
Aceste implica&ii se vor trata n continuare.
3.25.1. Implicaiile modific!rii poziiei reelei de aparat director
asupra caracteristicii de debit
Se &ine seama, n continuare, de expresia coeficientului de ncrcare al
re&elei mobile
( ) a
u 1 2
l C ctg ctg , (3.153)
unde
1
#i
2
sunt unghiurile gazodinamice ale vitezelor relative, cu
direc&ia tangen&ial, n sec&iunile de intrare #i, respectiv, ie#ire din re&eaua
mobil.
La regimul de referin&, expresia devine
( ) a0
u0 10 20
l C ctg ctg . (3.154)
mpr&ind cele dou ecua&ii se ob&ine

a
u 1 2
a0
u0 10 20
l ctg ctg C
l ctg ctg C

. (3.155)
Pe de alt parte, din ecua&ia general a caracteristicii de utilizare,
aplicat celor dou grupuri, oarecare #i de referin&,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
386

2
a
u
a0
u0
l C
l C
_


,
. (3.156)
Egalnd termenii din stnga, ai rela&iilor (3.155) #i (3.156), rezult

a
1 2
a0
10 20
ctg ctg C
ctg ctg C

. (3.157)
n ultima expresie,
10
,
20
sunt constante. Deci, notnd

1 10 20
k ctg ctg
se ob&ine, eviden&iind unghiul
1
,

a
1 2 1
a0
C
ctg ctg k
C
+ . (3.158)
Dac n re&eaua mobil nu apar desprinderi, ea fiind nereglabil,
atunci
2
ct. Ca atare,

a
1 2 1
a0
C
ctg k k
C
+ . (3.159)
Se pot, u#or, observa urmtoarele schimbri de regim:
dac
'
'
a a0
1 10
C C , < > , atunci inciden&a vitezei relative
scade,
' '
1 0
i i < #i, prin urmare, regimul de func&ionare trece din
1
A n
'
1
A , pe o
subcaracteristic, figura nr. 3.45;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
387
0
1
A
''
1
A

''
1
A
o
u
l
u
l
a
C
'
1
A
'
1
A

0
a C

Fig. 3.45

dac
" ' "
a a0 1 10 1 10
C C , , i i > < > , regimul
1
A trece pe o
caracteristic de debit, n starea
"
1
A .
Deoarece, scderea #i cre#terea coeficientului de debit, corespund,
nchiderii respectiv, deschiderii re&elei de aparat director, este clar c, prin
reglarea acesteia rezult modificarea pozi&iei caracteristicii de debit a treptei.
Semnifica&iile acestor schimbri sunt mult mai profunde #i au n vedere, pe
de o parte, posibilitatea apari&iei desprinderilor, prin dep#irea valorilor
limit ale inciden&ei iar, pe de alt parte, dep#irea ncrcrii admisibile, la
deschiderea aparatului director, cu ne#ansa distrugerii re&elei mobile.
Se dispune de o cale de a men&ine inciden&a, n limite rezonabile, chiar
constant, prin modificarea simultan a celor dou caracteristici. n aceast
situa&ie

0 0
u a
u a
l C
,
l C
(3.160)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
388
adic acele regimuri sunt pe dreapta care trece prin originea sistemului de
coordonate, #i punctele
1
A respectiv
1
'
A

#i
1
"
A

.
3.25.1.1. Implica#iile modificrii pozi#iei re#elei de aparat
director asupra debitului de aer
Se propune, acum, stabilirea dependen&ei
( )
a f
C f unde, se
reaminte#te c

f 1

#i

1 10 f
+ . (3.161)
Totodat, n re&eaua mobil

1 1 f
10 1 f 0
i
i

sau, notnd cu

0
i i i
se ob&ine

1 10
i . (3.162)
Din triunghiul de viteze, la intrarea n re&eaua mobil
( ) a
1 1
U C ctg ctg +
sau, adimensionaliznd,
( ) a
1 1
1 C ctg ctg + . (3.163)
Aplicnd rela&ia anterioar la cele dou regimuri, oarecare #i de
referin&, se ob&ine, prin mpr&ire
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
389

0
a 10 10
a 1 1
C ctg ctg
C ctg ctg


+

+

sau

( ) ( )
0
a 10 10
a 10 f 10
C ctg ctg
C ctg a ctg i


+

+ +
, (3.164)
adic

( )
a
f
a0
C
f , i
C
.
Reprezentnd grafic aceste dependen&e se ob&in curbele din
figura nr. 3.46.
0
v
D
10 15
F
10
1
5 5
0,6
0,8
1,2
0
a
a
C
C
RN
B
f
D
E
f

Desprindere
extrados
( )
Desprindere
intrados
infundare
C
i 5
o
i 0
o
i 5
o

Fig. 3.46

Se obsev c, dac geometria re&elei de aparat director este fix,
invariabil, exist posibilitatea de a ob&ine o modificare a debitului,
corespunztoare segmentului BC.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
390
Prin modificarea unghiului de deschidere a aparatului director, n
domeniul ( ) 10, 10 +
o
, se lrgesc posibilit&ile treptei care poate asigura
debite n gama EF.
3.25.1.2. Implica#iile modificrii pozi#iei re#elei de aparat
director asupra ncrcrii treptei
Se porne#te de la rela&ia (3.155) n care se nlocuiesc unghiurile ,
#i raportul
0
a
a
C
C
, din rela&ia (3.164). Rezult, dependen&a

( )
0
u
f
u
l
f , i
l
,
de forma

( ) ( )
( )
0 0
0 0
u 10 10
u
10 f 1
10 20
2 2
l ctg ctg
l
ctg ctg ctg i
ctg i ctg
,
ctg ctg
+

+ +

(3.165)
unde, s-a admis suplimentar,
2 20
ct . Ca #i, n cazul anterior, se poate
reprezenta grafic aceast dependen& figura nr. 3.47.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
391
0 10 15
'
F
10
1
5 5
0,6
0,8
1,2
0
u
u
l
l
RN
'
B
'
E
f

'
C
Min Max
i 5
o
i 0
o
Desprindere
extrados
Desprindere
intrados
i 5
o

Fig. 3.47

Este evident avantajul treptei cu aparat director reglabil, fa& de treapta
cu geometrie fix, din punct de vedere al ncrcrii energetice. n condi&ii
reale, se ob&in diferen&e de (34)%.
Caracteristica de debit, real, are aspectele din figurile nr. 3.48 #i
nr. 3.49.
0
15
15
a
C
30
0,5 0,6
0
0,4 0,3 0,2 0,1
0,4
0,6
0,8
f
30
*
tr


Fig. 3.48
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
392
0,04
0
u
l
a
C
15
f
30
15
0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
0,12
0,2
30

Fig. 3.49
3.25.2. Studiul influenei poziiei aparatului director asupra
distribuiilor radiale ale parametrilor $i performanelor
treptei
Schimbarea pozi&iei aparatului director are o influen& considerabil
asupra performan&elor radiale ale treptei.
n mod normal, re&elele mobile au fost proiectate, astfel nct, s
asigure o distribu&ie uniform a lucrului mecanic pe raz. n acest scop, au
fost stabilite anumite legi de varia&ie ale componentelor axiale #i tangen&iale
ale vitezelor pe raz, fie de tipul circula&iei constant
u
r C ct. , fie de
tipul grad de reac&iune constant pe raz.
Orice schimbare a acestora, a#a cum se ntmpl n cazul modificrii
pozi&iei paletelor de aparat director, afecteaz performan&ele radiale ale
treptei.
Este necesar s se cunoasc aceste modificri pentru a aprecia, la
adevrata valoare, performan&ele radiale ale treptei.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
393
n condi&iile n care entalpia fluidului la intrare n rotor este aceea#i,
*
1
i ct. , pe raz, atunci componentele vitezelor verific ecua&ia diferen&ial

2
1a 1u 1u
1a
dC dC C
C 0
dr dr r
+ + , (3.166)
n care

1u 1a 1
C C ctg .
nlocuind #i prelucrnd expresia anterioar, se ob&ine

2 2 1a 1
1 1
1a 1
dC dtg dr
cos cos 0
C tg r

+ . (3.167)
Dar, din cele prezentate anterior,

1 10 f
+
sau

10 f
1
10 f
tg tg
tg
1 tg tg


.
Prin diferen&iere #i prelucrri succesive se ajunge la

( )
( )( )
2
f 10
1
1 10 f 10 f
1 tg dtg
dtg
tg tg tg 1 tg tg

+
, (3.168)
n care, evident,

f
ct.
#i
( )
10
f r .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
394
nlocuind, n expresia diferen&ial a vitezei axiale, rezult ecua&ia
diferen&ial

( ) ( )
( )
( )( )
2 2 1a
10 f 10 f
1a
2
f 10
10 f 10 f
dC dr
cos cos
C r
1 tg dtg
0
tg tg 1 tg tg+ + +
+

+
(3.169)
Prin rezolvarea acesteia se ob&ine
( )
f
1a
ct .
C f r


care conduce, imediat, la distribu&ia

( )
1u 1a 1a f
C C ctg + ,
#i, implicit, ( )
f
1
ct .
C f r


Fiind cunoscut legea de distribu&ie a vitezei tangen&iale, la ie#irea din
re&eaua mobil, ( )
2u
C f r , se poate stabili, fr dificultate, influen&a lui
f
asupra distribu&iei radiale a lucrului mecanic.
Spre exemplificare, se dau dou cazuri particulare, mai des ntlnite
a) Treapta profilat cu
1
ct. pe raz
n acest caz,

( )
10
1 10 f
1 1
ct.
ct.
d
tg ct., tg 0.
dr

+


Prin urmare, ecua&ia diferen&ial se reduce la
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
395

2 1a
1
1a
dC dr
cos 0
C r
,
care conduce, imediat, la rela&ia

2
1
cos
1a
C ct. r

, (3.170)
n care constanta se ob&ine aplicnd rela&ia (3.170) la raza medie, unde
componenta
m
1a 1a
C C ct. este cunoscut.
Evident,

2
1
cos
1u
C ct. r


deoarece
1u 1a 1
C C ctg .
b) Treapta profilat cu circula&ie constant
u
r C ct. pe
raz
n aceast situa&ie,

1a 1a
10
1u 1u
C C
tg r K r
C r C


n care constanta K este

m
1a
m
1u
C
K
r C
_

,
.
Prin urmare,
( )
10
arctg K r
#i
( )
1 f
cos cos arctg K r 1 +
]
.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
396
Se &ine seama c
( )
2
1
cos arctg
1

+

#i
( )
2
sin arctg
1

+
,
respectiv

1 f f
2 2 2 2
1 K r
cos cos sin
1 K r 1 K r

+
+ +
,
adic

( ) ( )
1 f f
2 2
1
cos cos K r sin f r
1 K r

+
.
Pe de alt parte,

10
10 2
10
d 1
dtg K dr
cos dr

.
nlocuid, n ecua&ia fundamental, se ob&ine
( ) ( )
( ) ( )
2 2 1a 1
1a 2 1
dC K K dr dr
f r f r 0,
C r K r K 1 K r K
_
+

+
,

n care constantele
1
K #i
2
K sunt

2
1 f
2 f
K 1 tg ,
K tg

+


iar
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
397
( )
( ) ( )
( )
2
2
2
2 2 2
2
1
f r 1 K K r
1 K 1 K r
+
+ +
.
Prin urmare, nlocuind din nou
( )
( ) ( )
( )
2
2 1a 1
2 2 2
1a 2 2 2
1 K K r dC K K 1
dr 0
C r K r K 1 K K 1 K 1 K r

1 +
+
' 1;
+ + +
1
]

(3.171)
sau
( )
1a
1a
dC
F r dr 0
C
+
n care
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2 1
2 2 2
2 2 2
1 K K r K K 1
F r
r K r K 1 K K r 1 K 1 K r
1 +

1
+ + +
]
.
Ca atare, ecua&ia se poate rescrie sub forma
( )
1a
1a
dC
F r dr
C
(3.172)
#i, integrnd, rezult
( )
1a
lnC ct. F r dr


sau

( ) F r dr
1a
C ct. e

,
n care constanta se ob&ine aplicnd rela&ia la raza medie, unde componenta
1a
C este cunoscut. n continuare, tehnica de determinare a celorlalte
distribu&ii este prezentat anterior.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
398
3.25.3. Studiul treptei cu rotor reglabil
O variant mbunt&it de treapt este aceea n care rotorul este
reglabil, adic #i poate modifica geometria.
Din punct de vedere constructiv #i cinematic structura curgerii poate fi
reprezentat ca n figura nr. 3.50.
2
W
2

1 f

2 f

1
W
1
2

2
2
1

g
T
BA
i

1

Fig. 3.50
n aceast figur s-au notat prin:

1
#i
2
unghiurile gazodinamice fcute de vitezele relative
1 2
W , W , cu linia bordurilor de atac #i de fug;

f
1
#i
f
2
unghiurile de fixare fcute de tangente, n bordul
de atac, respectiv n bordul de fug, cu liniile bordurilor de atac;
, unghiul de curbur al profilului, unghiul dintre tangente;
, excesul unghiular;
i, inciden&a vitezei relative, la intrarea n canalul de lucru;
, unghiul de a#ezare al profilului n re&ea.
ntre aceste unghiuri exist rela&iile de dependen& (3.173)
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
399

sau
f
f
f f
f f
1 1
2 2
2 1
1 2 2
1 2
i
.

+
'

(3.173)
Evident,
f f
1 2 1 2
, , , , #i sunt unghiuri geometrice iar
1 2
, ,i #i
sunt unghiuri gazodinamice, care depind de regimul de func&ionare n
cazul re&elei fixe, nereglabile.
La regimul de referin&, care poate fi regimul de calcul, unghiurile
devin
Unghiurile geometrice

f f
0 0
1 2 0
, , ,
care depind de pozi&ia profilului n re&ea, adic de
0
;
Unghiurile gazodinamice

10 20 0 0
, ,i ,
care depind #i ele de ;
Unghiurile constante
1 2
, , .
Evident, toate aceste unghiuri, la regimul de calcul, sunt perfect
determinate.
Pentru a determina valorile acestor unghiuri, n cazul n care se
modific pozi&ia profilului, cu unghiul
0
, se noteaz celelalte
varia&ii cu
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
400

f f f
0
f f f
0
0
0
1 1 1
2 2 2
i i i
.'

(3.174)
n baza rela&iilor (3.173) se pot scrie urmtoarele rela&ii

f
f
f f
f f
1 10 1
2 20 2
2 1
1 2
i
,

n care varia&iile sunt date de rela&iile (3.174). Din aceste expresii rezult
sistemul

1 10
2 20
0
0
i
i i i+

'
+

(3.175)
care are patru ecua&ii #i urmtoarele 7 necunoscute:
1 2
, , , i, ,i, .
Se pesupune, n continuare, c este o mrime cunoscut, ea
dictnd o pozi&ie nou a profilelor n re&ea, n raport cu linia de fug, sau
linia bordurilor de atac.
Pe de alt parte, coeficientul de ncrcare al re&elei, care permite
evaluarea lucrului mecanic, este
( )
u a 1 2
l C ctg ctg . (3.176)
n acela#i timp, rela&iile lui Howell dau ( )
2 1
f i #i ct. .
Sistemul se simplific fundamental, devenind
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
401

( )
( )
1 10
2 20
0
2 1
u a 1 2
i
i i i
f i
l C ctg ctg ,+
'

(3.177)
n care necunoscute sunt
1 2 u
, , i,i,l , iar
a
,C sunt mrimi cunoscute.
Deci, dac rotorul este reglabil #i aparatul director este fix, problema
determinrii performan&elor re&elei mobile este rezolvat, deoarece
1 10
,
adic i .
Din ecua&ia a doua se stabile#te
2
, din ecua&ia a treia inciden&a i, iar
ultima ecua&ie d coeficientul de ncrcare.
O situa&ie de acest gen se ntlne#te mai pu&in n construc&ia treptelor
de compresor.
Cazul uzual este acela n care att aparatul director ct #i rotorul sunt
reglabile.
Se trateaz, n continuare, acest caz mult mai ntlnit n practic.
3.25.4. Studiul caracteristicii de debit a treptei reglabile
Cele dou situa&ii analizate pn acum, n paragrafele 3.25.1. #i 3.25.3.
se pot suprapune, rezultnd un caz mult mai complex care presupune o
analiz mai atent.
Se reaminte#te c, n cazul treptei cu aparat director reglabil, s-au
ob&inut urmtoarele rela&ii fundamentale, ntre parametrii cinematici #i
energetici:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
402

( ) ( )
( )
a 10 10
a0 10 f 10
10 2 u a
u0 a0 10 20
C ctg ctg
,
C ctg ctg i
ctg i ctg l C
,
l C ctg ctg
+

+ +
+


la care s-au adaugat rela&iile specifice rotorului reglabil,

1 10
i +

2 20
+
( )
2 1 20 10
3
f i i
4
+
Se presupun necunoscute
a u
f 1 2
a0 u0
C l
i, , , , , ,
C l
, n cazul n care
se dispune de cinci ecua&ii. Rezult, necesitatea impunerii a dou mrimi
pentru ca problema s aib finalitate.
Condi&ia rezonabil, care se poate introduce suplimentar, ar fi ca
randamentul treptei s rmn, teoretic, constant sau s varieze foarte pu&in,
adic i 0 .
n acest caz, sistemul capt forma

( )
1 10
2 20
a 10 10
a0 10 f 10
u a a 10 2
u0 a0 a0 10 20
C ctg ctg
C ctg ctg
l C C ctg ctg
l C C ctg ctg


+

'
+ +

(3.178)
sau, ntr-o form concret, restrns,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
403

( )
( )
10 20 u 10 10
u0 10 20 10 f 10
ctg ctg l ctg ctg
l ctg ctg ctg ctg


+ +

+ +


( )
a 10 10
a0 10 f 10
C ctg ctg
C ctg ctg


+

+ +
.
Prelucrnd trigonometric, aceste ecua&ii se ob&in rela&iile

( ) ( )
( )
( )
( )
( )
10 f 10
10 10 10 20 u
u0 10 10 10 20 10 10 f
10 20
10 20
sin sin
sin sin l
l sin sin sin sin sin
sin sin

sin

+
+

+ + +


#i, respectiv,

( ) ( )
( )
10 f 10
10 10 a
a0 10 10 10 f 10
sin sin
sin C
C sin sin sin+
+

+ +
.
Dup simplificri #i regrupri convenabile, rezult

( )
( )
( )
( )
( )
( )
10 f
10 10 u
u0 10 20 10 10 f
10 20 0
20 10
sin
sin l
l sin sin
sin sin

sin sin

+
+

+ +


+
, (3.179)
#i

( ) ( )
( )
10 f
10 10 a
a0 10 10 10 f
sin
sin C
C sin sin+
+

+ +
.
Evident,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
404

( )
( )
( )
( )
10 f
10 20 u
1
u0 20 10 10 f
sin
sin l
C
l sin sin+


+ + +
,

( )
( )
10 f
a
2
u0 10 10 f
sin
C
C
C sin


+

+ +
,
n care constantele C
1
#i C
2
sunt

( )
( )
10 10 20
1
10 10 20
sin sin
C
sin sin


+


#i

( )
10 10
2
10
sin
C
sin

+
.
Ca atare,

( )
a
f
a0
C
f
C

iar

( )
1
u
f
u0
l
f ,
l
.
Prin urmare, modificarea pozi&iei aparatului director afecteaz, n mod
direct, debitul de aer, iar modificarea pozi&iei re&elei mobile afecteaz,
conjugat cu pozi&ia aparatului director, lucru mecanic realizat de treapt.
'innd seama c

( )
10 20 u a
u0 a0 10 20
ctg ctg l C
l C ctg ctg


+

,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
405
atunci

( )
( )
( )
10 20 u 20 a
u0 10 20 20 a0
sin l sin C
l sin sin C
+
.
Notnd cu

( )
20
3
10 20
sin
C
sin


se ob&ine o expresie interesant a caracteristicii de debit a treptei
compresorului, total reglabil, n care comprimarea fluidului se face cu
randament maxim, de forma

( )
( )
10 20 u0
u 3 a
a0 20
sin l
l C C
C sin
+
,
respectiv

( )
( )
10 20
u 4 a
20
sin
l C C
sin
+
, (3.180)
unde

u0
4 3
a0
l
C C
C
.
Sintetiznd, acest ultim rezultat, se poate trasa imediat, fr dificultate,
caracteristica n forma
( )
u a
ct .
l f C

.
Se observ c, dependen&a este liniar #i panta dreptei pozitiv,
deoarece
3
C 0 < respectiv
20 10
> .
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
406
3.25.5. Calculul performanelor treptei cu randament maxim
Odat rezolvat problema caracteristicii de debit, n continuare, se
stabile#te un algoritm de calcul al performan&elor treptei, total reglabil,
(aparat director #i rotor reglabil) care, n esen&, se reduce la determinarea
coeficientului de debit, pentru o pozi&ie a re&elei mobile.
Ecua&iile fundamentale ale modelului au fost prezentate separat, n
paragrafele precedente. Ceea ce rmne de fcut este de a le cuprinde ntr-o
schem, cu posibilitatea rezolvrii pe cale matematic.
Prin urmare, ecua&iile de baz sunt urmtoarele:
( )
( )
( )
relatia lui Howell
caracteristica de exploatare
1 10 f
1 10
2 20
2 1 20 10
u a 1 2
2
u a
1
a 1 1
i
3
i
4
l C ctg ctg
l B, C
C ctg ctg .

+
'

(3.181)
Sistemul de 7 ecua&ii prezentat are urmtoarele 8 necunoscute
1
,
f
,
1
,
2
, , i ,
u
l ,
a
C . Rezolvarea integral a lui presupune
cunoa#terea unei mrimi. Evident, dat fiind importan&a pozi&iei rotorului, n
stabilirea valorii lucrului mecanic de comprimare realizat, se ia ca parametru
.
Prin urmare, algoritmul cuprinde urmtorii pa#i:
din ecua&ia a treia se calculeaz

2 20
+ ;
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
407
din ecua&iile a doua #i a patra se determin
1
#i i ;
din ecua&iile a cincea #i a #aptea se stabilesc
u
l #i
a
C ;
din ecua&ia a #aptea rezult,
1
;
din prima ecu&ie se ob&ine, imediat,
f
, deci pozi&ia
aparatului director.
O rela&ie a lucrului mecanic, reprezentat de coeficientul de ncrcare,
este
( ) ( )
2
u 10 20
1
l ctg ctg
B
+ + 1
]

sau

( )
( ) ( )
2
10 20
u 2 2
10 20
sin 1
l
B sin sin


+ +
. (3.182)
Ct prive#te coeficientul de debit el devine

( )
( ) ( )
10 20
a
10 20
sin 1
C
B sin sin


+ +
. (3.183)
Pozi&ia aparatului director, dat prin
f
, se stabile#te din

f 1 10
,
unde
( )
1 10
a
1
arctg ctg
C

1
+
1
]
. (3.184)
Rela&iile (3.180)(3.184) permit cteva aprecieri att de ordin calitativ
ct, mai ales, cantitativ.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
408
O deschidere a re&elei mobile de palete, care fizic nseamn 0 > ,
conduce imediat la:
scderea lucrului mecanic de comprimare;
mic#orarea debitului de fluid care traverseaz re&eaua, ca o
consecin& a nchiderii re&elei de aparat director,
f
0 < . Evident,
mi#crile celor dou re&ele, n sens contrar, sunt limitate din considerente
mecanice.
Se poate concluziona c, solu&ia reglrii totale, simultane, a re&elelor
fixe #i mobile ale unei trepte de ventilator sau compresor axial subsonic,
este o modalitate eficient de a realiza lucruri mecanice mari de comprimare
cu randament maxim, de a adapta func&ionarea treptei la regimurile de
exploatare #i de func&ionare, cerute de practic.
3.26. Regimuri stabile $i instabile de func#ionare
Pentru a stabili caracteristica unui regim de func&ionare va trebui s se
analizeze, n detaliu, regimurile, stabil #i instabil, ale treptei compresorului
axial. Pentru aceasta se &ine seama c, n timpul func&ionrii unei trepte,
tura&ia ei se modific n mod continuu ntr-o gam bine precizat, sau bine
determinat, de legea de reglare automat a motorului. Aceste influen&e ale
tura&iei determin, prin caracteristicile lor, cele dou regimuri, stabil #i
instabil. Caracteristicile acestor regimuri depind de formele #i pantele celor
dou caracteristici, de exploatare #i simplificat. Pentru a analiza
particularit&ile fiecrui regim de func&ionare se face o observa&ie de ordin
fizic, fundamental. Astfel, datorit compresibilit&ii aerului, ntre varia&ia
debitului de fluid al treptei #i varia&ia presiunii fluidului, n instala&ia de
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
409
utilizare, exist un decalaj de timp. Ca urmare, exist un t n care
presiunea aerului nu se schimb chiar dac s-a modificat debitul treptei.
3.26.1.1. Regim stabil
Se consider un regim de func&ionare ini&ial, A
0
, situat pe ramura
descendent, AD, a unei caracteristici simplificate, ca n figura nr. 3.51.
2
A
1
A
3
A
0
A
6
A
4
A
5
A
4 a M
o
3 a M
o
0
n
CE
A
CS

C
a
M
&
0
A a retea a
M M
& &

0
1
n
D 2
n

Fig. 3.51
Se admit dou situa&ii:
a. Se consider situa&ia n care tura&ia cre#te,
1 0
n n > . Debitul
de aer cre#te n timp ce presiunea aerului rmne constant. Regimul va
trece din A
0
n A
1
. Debitul compresorului este mai mare dect cel din re&ea #i
regimul A
1
trece n A
2
, n care se restabile#te echilibrul debitelor
compresorului #i re&elei. La scderea tura&iei, debitul compresorului scade,
presiunea rmne constant iar regimul trece din A
2
n A
3
. n acest regim,
debitul compresorului
3 2
A A
M M <
& &
#i, ca urmare, presiunea scade n re&eaua
de utilizare, regimul A
3
revine n A
0
.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
410
b. n situa&ia n care tura&ia scade,
2 0
n n < , atunci debitul scade,
presiunea este constant, regimul de func&ionare al compresorului trece din
A
0
n punctul A
4
. n acest moment, debitul compresorului este mai mic dect
retea a
M
&
, iar presiunea scade pn regimul A
4
ajunge n A
5
. La cre#terea
tura&iei de la n
2
la n
0
, debitul compresorului cre#te, presiunea este constant,
deci regimul de func&ionare trece n A
6
. Deoarece presiunea cre#te, regimul
A
6
se deplaseaz din nou n A
0
.
n concluzie, dac regimul de func&ionare al treptei se afl pe
ramura descendent a caracteristicii, la varia&ii mici ale tura&iei se produc
varia&ii ale performan&elor treptei, varia&ii de debit sau varia&ii ale gradului
de comprimare care, n final, nu afecteaz pozi&ia regimului de func&ionare,
adic regimul revine n starea ini&ial. Un asemenea regim se nume#te regim
stabil de func$ionare.
3.26.1.2. Regim instabil
Se consider un regim, C
0
, pe ramura descendent a caracteristicii de
exploatare CE'.
Astfel:
a. Dac tura&ia cre#te,
'
1 0
n n > , presiunea rmne constant #i
regimul C
0
trece n regimul C
1
, ca n figura nr. 3.52. Debitul compresorului
n C
1
este mai mic dect debitul de utilizare
0
C
M
&
, deci presiunea va scdea
#i debitul de fluid va tinde ctre 0, punctul D.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
411
E C
'
1
n
1
C
0
C
3
C
D
0
n
'
2
n

C
a
M
&
A
A
D
0 0 C
a
M
&
1 C
a
M
&
2 C
a
M
&
2
C

Fig. 3.52
b. Dac tura&ia scade,
'
2 0
n n < , regimul C
0
trece n C
2
,
presiunea fiind constant. Deoarece
2 0
C C
M M >
& &
, atunci presiunea cre#te, iar
C
2
trece n C
3
. ntruct presiunea este maxim, se va produce o scdere
brusc a debitului, la presiune constant, care va provoca o anulare a
debitului de aer al compresorului.
Prin urmare, dac regimul de func&ionare se afl pe ramura ascendent
a caracteristicii de debit, AE, varia&ii mici ale tura&iei treptei, conduc la
varia&ii ale debitului #i ale presiunii #i, n final, la anulare debitului. Acesta
se nume#te regim instabil de func$ionare al treptei de compresor.
Dintre regimurile instabile cel mai interesant este regimul de pompaj.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
412
3.27. Studiul pompajului treptei compresorului axial
Pompajul se poate explica pe baza a dou modele:
modelul mecanic;
modelul aerodinamic.
3.27.1. Modelul mecanic al pompajului
Se are n vedere schema cinematic din figura nr. 3.53.

C
4
A
D
r
P
C
C
P
1
A
0
B
E C
CE
5
A
0
A
CD
retea a M
o
0
A a M
o
E C
a
M
&
3
A

max
C

min
C

0
"
a
M
&

"
a
M
&


Fig. 3.53
n practic, se ntlnesc dou situa&ii:
1. Varia&ii mici de debit;
2. Varia&ii mari de debit.
1. Se presupune c, dintr-o cauz exterioar, are loc o scdere
mic a debitului de aer, cu
a
M
&
. Aceasta, fizic, se poate ob&ine prin
reducerea unei sec&iuni de curgere n canaliza&ia de exploatare a
compresorului. Noua caracteristic a canaliza&iei este CE'. Presiunea aerului,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
413
n primele momente, nu se modific, rmne constant, fapt ce face ca ntre
debitul compresorului #i debitul instala&iei de utilizare s se creeze un
dezechilibru. Presiunea n treapta compresorului cre#te iar cele dou debite
se modific pn cnd devin egale, A
0
trece n B
0
.
2. Dac are loc o scdere brusc a debitului de aer, n condi&iile
n care noua caracteristic este CE", se creeaz un mare dezechilibru ntre
debitul compresorului #i cel al instala&iei de utilizare rezultnd astfel
cre#terea gradului de comprimare al compresorului pn la
max
*
c
,
corespunztor punctului C. n punctul C, debitul compresorului este mai
mare dect cel de utilizare, care corespunde regimului A
3
. Mai mult chiar, se
creeaz o diferen& de presiune ntre presiunea de refulare #i presiune din
instala&ia de utilizare.
Ca urmare, aerul va ptrunde n compresor iar regimul
compresorului se va deplasa, n sensul scderii debitului, pn se atinge
punctul A
4
. n punctul A
4
, debitul compresorului este cu mult mai mic dect
debitul de utilizare. Va rezulta o scdere a presiunii, pn n D, unde
*
c
este
minim. Ca atare, presiunea va rmne constant #i datorit diferen&ei de
presiune dintre compresor #i re&ea, aerul va ncepe din nou s intre n
compresor, regimul D trece n A
5
. Deci, ansamblul intr ntr-un ciclu de
func&ionare A
5
CA
4
DA
5
, n care au loc varia&ii mari de debit #i presiune.
Acest proces ciclic se nume#te pompaj. Procesul de pompaj este nso&it de
varia&ii mari de presiune, care produc varia&ii mari de for&e #i varia&ii de
debit, ce genereaz #ocuri #i vibra&ii.
Perioada ciclului de pompaj depinde de capacitatea re&elei de utilizare,
adic de volumul instala&iei de utilizare. Cu ct volumul este mai mic, cu
att perioada ciclului de pompaj este mai mic. Ca urmare, frecven&a
ciclului cre#te #i procesul este mai pu&in periculos. Se men&ioneaz c
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
414
pompajul se poate genera #i prin varia&ii mari de presiune sau de
temperatur.
3.27.2. Modelul aerodinamic al pompajului
Schema care explic pompajul este prezentat n figura nr. 3.54.
1
W
1
W
1
C
1
C
0
1
W
a 1
C
1
W
a
C
1
1
1
2
2

Fig. 3.54
La scderea componentei axiale,
'
1a 1a
C C < , va cre#te inciden&a vitezei
relative
'
1
W .
Se produce, astfel, desprinderea stratului limit pe extrados, cre#te
rezisten&a la naintare, scade tura&ia re&elei mobile #i, evident,
1
W

. n acest
caz, curgerea se restabile#te n re&ea #i, totodat, comprimarea, deoarece
triunghiul de viteze este asemenea cu cel ini&ial. Scderea tura&iei provoac
o scdere a debitului cu apari&ii ale desprinderii aerului pe intradosul
profilului, deci apar pierderi importante de debit #i de presiune.
Cile de reducere #i eliminare ale pompajului pornesc de la ideea
fundamental de a pstra inciden&a vitezei relative la valoarea ei de calcul,
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
415
indiferent de modificarea triunghiului de viteze. Astfel, se pot folosi re&ele
mobile reglabile. Se poate modifica direc&ia vitezei C
1
, folosind un aparat
director reglabil.
n fine, se poate mpiedica viteza
1
W

s treac de W
1
, prin
utilizarea unui compresor polirotor.
Cea mai ntlnit metod este ns prelevarea unei mase de aer din
compresor, figura nr. 3.55.
( ) a g
M
&
pr
M
&
a
M
&

Fig. 3.55
Ca urmare, treptele predispuse pompajului func&ioneaz la debite
normale
a
M
&
, excesul de aer,
pr
M
&
, fiind prelevat prin supape antipompaj.
3.28. Compresorul axial polietajat
ntruct gradul de comprimare al unei trepte este limitat, 1.11.4,
pentru o treapt subsonic, #i respectiv 1.52.5 pentru o treapt supersonic
atunci, realizare unui

c
mare presupune cuplarea mai multor trepte de
comprimare.
Un compresor polietajat trebuie s realizeze o comprimare cu pierderi
de energie ct mai mici. O pondere mare, n pierderile din compresor, o are
pierderea provocat de schimbarea direc&iei de curgere a fluidului n
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
416
sistemul absolut de referin&. Ca urmare, pentru a elimina aceast curgere
sinuoas a aerului, se proiecteaz compresorul cu trepte periodice, adic

3i 1i 1

+
(3.185)
#i se mic#oreaz varia&ia relativ a vitezei tangen&iale

3u 1u
u
1u
C C
C
C


, (3.186)
pn la valori cuprinse n gama (35)%, aceasta n condi&iile n care
( )
a
C 5 10 % ,
pe fiecare treapt de comprimare.
Proiectarea unui astfel de compresor trebuie s solu&ioneze patru
probleme fundamentale ale compresorului:
1. Alegerea configura&iei geometrice a canalului de lucru n
lungul compresorului
( )
i
A f x ;
2. Repartizarea lucrului mecanic de comprimare pe trepte
( )
tri
l f n

;
3. Varia&ia vitezei axiale n lungul compresorului
( )
1a
C f x ;
4. Varia&ia gradului de reac&iune al treptelor compresorului n
lungul acestuia
( )
tri
f x .
ntre cele patru mrimi geometrice, energetice #i cinematice exist o
dependen& datorit men&inerii constante a debitului de aer, deoarece
a
A C ct.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
417
Se &ine seama c, ) este influen&at de distribu&iile:
ncrcrii pe trepte, n lungul comprimrii;
gradului de reac&iune;
1. Forma canalului de lucru, de obicei, se alege n func&ie de
destina&ia motorului. Exist, astfel, variantele:
compresor cu D
v
=ct., cea mai convenabil solu&ie,
figura nr. 3.56 a;
compresor cu D
m
=ct., figura nr. 3.56 b;
compresor cu D
b
=ct., figura nr. 3.56 c.
. ct D
vf

. ct D
m

. ct D
b

1
1
2
a
1
1 2
1
1
2
2
c
2
b
2

Fig. 3.56
Alegerea uneia sau alteia dintre solu&ii este determinat de destina&ia
compresorului. Din punct de vedere energetic, cea mai bun solu&ie este a.
Ct prive#te randamentul comprimrii cea mai avantajoas este varianta b.
Dimensiunile de gabarit cele mai mari se ob&in n cazul variantei c.
Ca atare, alegerea solu&iei este op&iunea proiectantului.
2. n legtur cu repartizarea lucrului mecanic pe trepte, se
aproximeaz reparti&ia real, figura nr. 3.57, cu una teoretic (linia
punctat).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
418
Rezult clar o reducere a ncrcrilor, n primele trepte #i n ultima
treapt, sub valoarea medie.
tr
l

n
1 2 4 3 5 6

Fig. 3.57
3. Varia&ia vitezei axiale C
1a
, se alege astfel nct s fie
constant la primele trepte #i apoi s scad ctre ultima treapt. Aceast
alegere este necesar realizrii unui canal de lucru cu o form convenabil
curgerii.
4. De fapt, varia&ia gradului de reac&iune al treptelor determin
geometria intern a canalului de lucru al acestora. Ca urmare, n proiectare,
se alege o varia&ie a gradului de reac&iune, n lungul compresorului, n sensul
cre#terii lui odat cu n.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com