Sunteți pe pagina 1din 25

CURSUL 2 Mecanismul derulrii operatiunilor de export import

1. DERULAREA UNEI OPERATIUNI DE EXPORT 2. MODALITI DE REALIZARE A EXPORTULUI 3. CONTRACTAREA COMERCIAL INTERNAIONAL

CONTRACTAREA DERULAREA
Derularea operaiunii de export :
ansamblul activitilor prin intermediul crora au loc livrarea mrfii e la v!"#$%r la &'m(r$%r, efe&$'area (l)ii e &$re &'m(r$%r *" +e"efi&i'l v!"#$%r'l'i,

Contractul de v n!are internaional:


creea! "ntre pri raporturi de tipul debitor#creditor
importatorul trebuie s plteasc preul, dob ndind dreptul de proprietate asupra mr$ii% exportatorul este "ndreptit s primeasc preul, av nd obli&aia de a livra mar$a'(

)(*+ODAL,T-.,*DE* REAL,/ARE*A*E01ORTULU,
EXPORT DIRECT, EXPORT INDIRECT

E-(%r$'l ire&$
Ava"$a0e Ce e.$e/ 1roductorul*"nc2eie*3i*execut contractul*de*v n!are* internaional*prin*stabilirea*unei* relaii*nemi4locite*cu*clientul*extern(
%fer (r% '&$%ril%r (%.i+ili$a$ea . (ar$i&i(e la *".'1irea (r%fi$'l'i &%mer&ial2 (r% '&$%rii .e me")i" *" &%"$a&$ ire&$ &' (ia)a3 %fer (%.i+ili$)i e (r%m%vare a (r% '.el%r3 a mr&ii e fa+ri&

De#ava"$a0e
&4el$'ielile e &%mer&iali#are .'"$ ri i&a$e ri.&'rile .(e&ifi&e a&$ivi$)ii e &%mer) e-$eri%r .e r.fr!"5 ire&$ a.'(ra firmei2 e.$e "e&e.ar &%".$i$'irea '"%r .ervi&ii .a' &%m(ar$ime"$e (r%fila$e (e a&$ivi$)ile i"$er"a)i%"ale .

Exportul*indirect
Ce este5 6an!area pe piata interna catre o*$irma*care*la*randul ei exporta produsul Cand il $olosim5

E-(%r$ i" ire&$ Ava"$a0e


(r% '&$%r'l (%a$e *"&a.a &%"$raval%area mrf'ril%r livra$e mai evreme2 (r% '&$%r'l "' are "ev%ie e '" e(ar$ame"$ (r%(ri' e e-(%r$3 el re&'r5e la .ervi&iile '"'i i"$erme iar2 (r% '&$%r'l (%a$e vi" e (r% '.ele (e (ie)ele e-$er"e &' ef%r$'ri 1i ri.&'ri mi"ime2 (r% '&$%r'l 'rmea# i".$r'&)i'"ile a$e e mar&area 1i $ra".(%r$'l mrf'ril%r2 i"$erme iar'l (%a$e reali#a e&%"%mii e .&ar

De#ava"$a0e
(r% '&$%r'l *"&a.ea# '" (r%fi$ mai re '.2 (r% '&$%r'l "' are &%"$a&$ ire&$ &' &%".'ma$%rii2 (r% '&$%r'l (%a$e *"$!m(i"a ifi&'l$)i *" 5.irea firmel%r e &%mer) e-$eri%r2 a&e.$ea 3 *" 5e"eral3 "' a&&e($ (r% '.e &e a' "ev%ie e % &am(a"ie e (r%m%vare &%.$i.i$%are2 (r% '&$%r'l (%a$e (ier e &%"$r%l'l a.'(ra &%mer&iali#rii (r% '.el%r.

3. CONTRACTAREA COMERCIAL INTERNAIONAL


IZ6OARE DE DREPT 7I7TEMUL CONTRACTUAL MODALITI DE CONTRACTARE 7I7TEME DE DREPT

,/6OARE*DE*DRE1T*,N* CO+ERTUL*,NTERNAT,ONAL
TRATATE 7I CON6ENTII INTERNATIONALE UZANTE COMERCIALE LE8EA COMERCIANTILOR 9LEX MERCATORIA:

Convenii internaionale
Contractul de vnzare internaional -Convenia de la Haga privind vnzarea internaional de bunuri mobile corporale (1964 ! - Convenia de la Haga privind "ormarea contractului de vnzare (1964 ! - Convenia de la #iena privind vnzarea internaional de mr"uri (19$%

&repturi de proprietate intelectual n materia drepturilor de autor' Convenia de la (erna (1$$6 )i Convenia de la *eneva (19+, ! n domeniul brevetelor de invenie' Convenia -niunii de la .ari/ (1$$0 1 2ratatul de cooperare n materie de brevete1 de la 3a/4ington (195% ! Convenia de la 6unc4en (1950 1 care a in/tituit o"iciul european de brevete! Convenia de la 7u8embourg (195+ 1 care prevede eliberarea unui brevet comunitar9 2ran/porturi internaionale n materie de tran/porturi aeriene' Convenia de la #ar)ovia (19,9 ! n materie de tran/porturi rutiere' Convenia C6:1 *eneva (19+6 ! n materie de tran/porturi maritime' Convenia de la (ru8elle/ (19,4 1 modi"icat prin protocolul din 196$ (:egulile de la #i/b; ! n materie de mrci de "abric' Convenia -niunii de la .ari/ (1$+0 ! aran<amentul de la 6adrid (1$91 1 care a creat depozitul internaional de mrci! aran<amentul de la =i/a (19+5 1 privind cla/i"icarea internaional a produ/elor )i /erviciilor9

7%l')i%"area &%"fli&$el%r e le5i ;

7&%"ve")iile fi.&ale3 e i&a$e evi$rii '+lei im('"eri 1i *"&4eia$e3 e re5'l3 (e +a#e +ila$erale2 7C%"ve")ia e la <a5a 91=>>:3 (e"$r' .%l')i%"area &%"fli&$el%r e le5i *" v!"#area &' &ara&$er i"$er"a)i%"al a +'"'ril%r m%+ile &%r(%rale2 7C%"ve")ia e la R%ma 91=?@:3 a(li&a+il *" )rile UE3 &are e$ermi" .%l')i%"area &%"fli&$el%r *" &a# e (l'rali$a$e a le5il%r "a)i%"ale 7C%"ve")ia e la <a5a 91=?>: (rivi" le5ea a(li&a+il *" v!"#area i"$er"a)i%"al e mrf'ri3 &are .e &%relea# &' C%"ve")ia e la 6ie"a3 i" 1=?@

C%"ve")ia e la 6ie"a
7*Cara&$er '"ifi&a$%r Convenia*instituie*un*re&im*uni$orm*pentru*v n!area* internaional,*printr#o*re&lementare*unitar,*inspirat*din*norme* provenind*din*di$erite*le&islaii*naionale*3i*sisteme*de*drept(* 7*Cara&$er .'(le$iv Convenia*este*supletiv*de*voin,*"n*sensul*c*ea*se*aplic* numai*dac*prile*nu*au*re&lementat*"n*alt*mod,*"n*contract,*obli&aiile* reciproce*privind*v n!area( Convenia*de*la*6iena*devine*"ns* obli&atorie*atunci*c nd*aplicarea*ei*n#a*$ost*expres*exclus*"n*ca!ul*"n* care*cel*puin*unul*dintre*parteneri*aparine*unui*stat*care*a*rati$icat*8 7*Cara&$er (ra5ma$i& ,nspirat*"n*bun*msur*din*common law britanic*3i,*mai* ales,*din*codul*de*comer*uni$orm*al*9UA,*Convenia*are*o*orientare* pronunat*liberal*3i*se*caracteri!ea!*printr#un*spirit*pra&matic(

Domeniul de aplicare al*Conveniei*este*exclusiv* v n!area*internaional*de*mr$uri( Nu*intr*"ns*"n*s$era*sa*de*re&lementare*mr$urile* reali!ate*pentru*u!ul*personal*sau*$amilial*al* cumprtorului%*cele*v ndute*la*licitaie*3i*cele*a* cror*v n!are*este*ordonat*de*4ustiie(* Convenia*nu*se*aplic*v n!rilor*de*valori* mobiliare,*e$ectelor*de*comer*3i*monedelor%*de* nave*3i*aeronave%*de*electricitate(

Convenia*nu*re&lementea!*dec t* problemele*$ormrii*contractului*de* v n!are,*precum*3i*drepturile*3i* obli&aiile*prilor*"n*contract( Di.(%#i)iile .ale "' (rive.&;


re5'lile e vali i$a$ea a &%"$ra&$'l'i $ra".fer'l e (r%(rie$a$e

U!ante*internationale
,ncoterms*:International Commercial Terms'*sunt* condiii*aplicabile*livrrii*de*mr$uri*"n*v n!rile* internaionale*3i*au*$ost*codi$icate*prima*oar*"n* ;<=>,*ultima*revi!uire*$iind*"n*anul*)?;?% Re&ulile*uni$orme*re$eritoare*la*incasso#ul* documentar*:@1ublicaia*A))B*din*;<CA'% Re&ulile*uni$orme*re$eritoare*la*acreditivul* documentar*:@1ublicaia*>??B*'% Re&ulile*uni$orme*re$eritoare*la*&araniile* contractuale*(

7I7TEMUL CONTRACTUAL

9,9TE+E*DE*DRE1T

Dn*procesul*contractrii*prile*trebuie*s*ia*"n* considerare*existena*mai*multor*sisteme*de*drept,* expresie*a*unor*culturi*4uridice*di$erite*coexistente*pe* plan*mondial(* Dn*literatura*de*specialitate*se*deosebesc,*de*re&ul,* trei mari*sisteme*de*drept:*dreptul*continental*:civil law',*dreptul*an&lo#saxon*:common law' si dreptul* islamic

Erile*cu*drept* codi$icat civil*laF Europa*:$r* UG',*America* Latin,*ri*din* A$rica,*Turcia,* ,ndone!ia cadrul* le&islativ*J*le&e* codi$icat*K* re&uli*supletive% suveranitatea* le&iuitorului* @dreptul* le&islativuluiB*J* exprim*voina* social% contracte* @scurteB% respectarea* le&ii*8 contractul*este* interpretat*"n* spiritul*su

Erile*an&lo# saxone common laF +area*Hritanie,* 9UA,*Canada,* Australia,*,ndia,* A$rica*de*9ud Iurisprudena,* "n*loc*de*le&e# re&ula* precedentelor% importana* 4udectorului*J* @dreptul* 4udectoruluiB% contracte*@lun&iB* J*exprim*voina* prilor% T2e*9anctitL o$* Contracts# contractul*este* interpretat*"n* litera*sa(

Erile*islamice

Extremul*Orient C2ina,*Iaponia*

le&tura*intim* "ntre*drept*3i* reli&ie% re&ulile*de*drept* din*operele* 4uri3tilor*de* autoritate*3i*soluii* la*spee*:$atFa'% tendine*de* adaptare:* promul&area*unor* coduri*:de* comer'%* interpretarea* @po!itivistB*a* textelor*sacre(

abordare* speci$ic*a* dreptului*J* @spaiul*non# dreptuluiB% principiile* morale*de* comportament* sunt*superioare* normelor*de* drept% prevalena* armoniei*asupra* con$lictului% prevalena* $idelitii*asupra* rspunderii(