Sunteți pe pagina 1din 21

18

MULTIMI
Exercitii (pentru Moduri de definire a unei mulimi)
1. Reprezentai mulimile ce urmeaz utiliznd unul din modurile de
definire a unei mulimi precutate mai sus:
1. A - multimea literelor ce alcatuiesc cuvantul student.
2. B - multimea numerelor naturale pare mai mici decat 1.
!. " - multimea numerelor naturale impare mai mici decat
1#.
$. % - multimea divizorilor naturali ai lui 1&.
. ' - multimea multiplilor mai mici ca !1 ai lui .
#.
{ } 13 , , 2 x N k k x x F

(.
{ } 6 , , 2 , n N n x N x x G
n


&.
{ } 8 1 , , 3 , k N k k x N x x H

2. )olosii dia*ramele pentru a reprezenta mulimile aflate mai sus.
!. 'valuai cardinalul fiecarei multimi de mai sus.
$. Aflati multimea
{ } 1 , x N x x MExercitii (pentru Relaii ntre mulimi)
1. +crieti valoarea de adevar a urmatoarelor propozitii:
a.
{ } { } 6 ; 5 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0 3 ; 2 ; 1
,.
{ } { } 2 ; 4 4 ; 2
c.
{ } { } 5 6 ; 4 ; 2
d.
{ } { } c a b c b a ; ; ; ;
e.
{ } { } 9 ; 7 ; 5 ; 3 ; 1 8 ; 6 ; 4 ; 2
2. +crieti toate su,multimile multimii
{ } 3 ; 2 ; 1 ; 0 A
!. %eterminati multimea A stiind ca
{ } { } { } 12 ; 10 ; 8 ; 6 ; 4 ; 2 ; 8 ; 6 ; 6 ; 4 ; 2 A A A
$. +e dau multimile
{ } 4 ; 3 ; 2 ; 1 A
si
{ } b a B ; 4 ; 3 ;
.%eterminati a si , astfel
incat multimile sa fie e*ale.
. +e dau multimile
{ } a A ; 4 ; 2
si
{ } a x B ;
. +a se afle - astfel incat
A B
#. +e da multimea
{ } k x cifra x x M 2 ;
. +a se scrie multimea . formata
din toate su,multimile multimii /.
(. +a se determine multimile0si cardinalul lor1
{ } 10 , 3 , k k x n x x A
si
{ } 3 ; 6 ; k k x n x x B
.+a se scrie relatia dintre cele doua multimi.
&. +a se determine multimile
{ } 15 ; x N x x A
si
{ } 15 ; 5 ; 3 ; 1 B
.+a se scrie
cardinalul lor si relatia dintre ele.
Exercitii (pentru Operaii cu mulimi)
1. +a se efectueze operatiile dintre multimile date in ta,elul de mai
2os. +a se ilustreze eventual prin dia*rame.
{ } 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0 A

{ } 6 ; 4 ; 2 ; 0 B

{ } 7 ; 6 ; 5 ; 3 ; 2 ; 1 C
B A C A B A C A
) ( C B A ) / ( C B A ) /( C B A C B
C B A / ) ( A C B / ) ( C B A / ) ( A B/
18
( ) C A B / ) / ( B A C C B A A C /
1. +a se afle multimile A si B stiind ca sunt indeplinite simultan
conditiile:
{ }
{ }
{ }

'

7 ; 3 /
8 ; 5 ; 2 ; 1
9 ; 8 ; 7 ; 5 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0
B A
B A
B A

Exercitii (pentru Alte proprieti).


+unt date 2 mulimi - A3B. 4rima component se ia pe a-a
orizontal3 iar a doua se ia pe a-a vertical. + se determine produsul
cartezian
B A
5i s se prezinte pe planul cartezian de coordonate.
A
{ }
1;3;5;15
{ }
1;3;5;15
{ }
8 11 x x
{ }
8 11 x x
{ }
1;3;5;15
{ }
1;3;5;15
{ }
8 11 x x
{ }
8 11 x x
5.Sa se afle cardinalul multimii:

Ra!pun!"

6. Se dau functiile

)ie multimea

+a se afle "ard0/1.
Ra!pun!"
"ard0/161.
7.Suport teoretic: numere reale, relatia de ordine, numere
complexe nereale.

18
I#$U%TIE
Exerciiul 1.
)olosind metoda inductiei matematice 3 sa se demonstreze ca pt.
orice numar natural n3 sunt adevarate e*alitatile :
a).
( )
2
1
..... 3 2 1
+
+ + + +
n n
n ; b).
( )( )
6
1 2 1
......
3 2 1
2 2 2 2
+ +
+ + + +
n n n
n
;
c).
( )
3
1
4
1 2 .....
5 3 1
2
2
2 2 2

+ + + +
n
n n
; d).
18
( )
( )( )
3
1 2 1 2 4
2 4 .....
6 2
2
2 2
+
+ + +
n n n
n ;
e).
( )
1
]
1

+
+ + + +
2
1
......
3 2 1
2
3 3 3 3
n n
n
; f).
( ) ( ) 1
2
1 2 .....
5 3 1
2 2
3
3 3 3
+ + + +
n n
n
;
g). ( )
( )( )
3
2 1
1 ..... 3 2 2 1
+ +
+ + + +
n n n
n n ;
h). ( )( )
( )( )( )
4
3 2 1
2 1 ..... 4 3 2 3 2 1
+ + +
+ + + + +
n n n n
n n n ;
i).
( ) ( ) 1 1 3 ..... 10 3 7 2 4 1
2
+ + + + + + n n n n
;
j). ( )
( )
2
1
1 .....
4 3 2 1
1 2
1
2 2 2 2
+
+ + +

n n
n n
n
n
.
Exerciiul 2.
&a !e demon!tre'e ca "
a).
( )( ) 1 3

1 3 2 3
1
.....
10 7
1
7 4
1
4 1
1
+

+
+ +

+
n
n
n n
;
b).
( )( ) 1 4

1 4 3 4
1
.....
13 9
1
9 5
1
5 1
1
+

+
+ +

+
n
n
n n
;
c).
( ) ( )
( )
( ) 2 1 2
1

1 2 1 2
.....
7 5
3
5 3
2
3 1
1
2 2 2 2
+
+

+
+ +

+
n
n n
n n
n
;
d).
( )( )( )
( )
( )( ) 3 2 1 2 2
1

3 2 1 2 1 2
.....
7 5 3
2
5 3 1
1
+ +
+

+ +
+ +

+
n n
n n
n n n
n
.
Exerciiul 3.
&a !e demon!tre'e ca "
a).
( )( )
1
1 7
1
1 7 6 7
7
.....
22 15
7
15 8
7
8 1
7

+
+
+
+ +

+
n n n
;
b).
( ) ( ) 16
1

1 16
1
4 4 4
1
.....
16 12
1
12 8
1
8 4
1

+
+
+
+ +

+
n n n
.
Exerciiul 4.
&a !e demon!tre'e ca "
a).
n
n
n 2

2
atunci , 5 daca >
; b).
n
n
n 3

2
atunci , 10 daca >
.
18
Exerciiul 5.
&a !e demon!tre'e ine(alitatile urmatoare"
a). 2 pentru ,
24
13

2
1
.....
2
1
1
1
> + +
+
+
+
n
n n n
;
b). 1 natural numar orice pentru , 1
1 3
1
.....
2
1
1
1
>
+
+ +
+
+
+
n
n n n
;
c).
1 orice pentru ,
1 2
1

2
1 2
.....
4
3
2
1

+
<

n
n
n
n
.
Exerciiul 6.
&a !e demon!tre'e ca pt. orice numar natural n a)em "
a)
6 cu divii!il e"te 11
3
n
n
+
; b).
6 cu divii!il e"te 1
7

n
;
c).
7 cu divii!il e"te 1
6
1 2
+
n
; d).
27 cu divii!il e"te 28 18
10
n
n
;
e).
16 cu divii!il e"te 9 8
9
1

+
n
n
; f).
48 cu divii!il e"te 1
7
2

n
.
Exerciiul 7.
&a !e calcule'e !umele urmatoare "
1). 1 2 ... 5 3 1 + + + + n S ; 2). n S 2 ... 6 4 2 + + + + ;
3).
( ) 1 2 ...
5 3 1
2
2 2 2
+ + + + n
S
; 4).
( ) n
S
2 ...
6 4 2
2
2 2 2
+ + + +
;
5).
( ) 1 2 ...
5 3 1
3
3 3 3
+ + + + n
S
. 6). 1 4 ... 9 5 1 + + + + + n S ;
7). 1 3 ... 8 5 2 + + + + n S ; 8). 2 4 ... 10 6 2 + + + + + n S ;
9).
( ) 1 4 ...
9 5 1
2
2 2 2
+ + + + + n
S
; 10).
( ) 1 3 ...
8 5 2
2
2 2 2
+ + + + n
S
;
11).
( ) 2 4 ...
10 6 2
2
2 2 2
+ + + + + n
S
; 12).
( ) 1 4 ...
9 5 1
3
3 3 3
+ + + + + n
S
.
Exerciiul 8.
&a !e calcule'e urmatoarele !ume "
1).
( ) 1 3 ...
8 5 2
3
3 3 3
+ + + + n
S
;
2).
( ) 2 4 ...
10 6 2
3
3 3 3
+ + + + + n
S
;
3). ( ) 1 ... 3 2 2 1 + + + + n n S ;
4). ( ) 2 ... 4 2 3 1 + + + + n n S ;
5). ( ) 3 ... 5 2 4 1 + + + + n n S ;
18
6). ( ) ( ) ( ) n S + + + + + + + + + + + ... 3 2 1 ... 3 2 1 2 1 1 ;
7). ( ) ( ) ( ) n n S + + + + + + + + + + ... 2 1 ... 3 2 1 3 2 1 2 1 ;
8).
( ) n n
S
+ + +

1 ...
3 4 2 3 1 2
2
2 2 2
;
9).
( )
1
... 1
2 1
2 2 2
+ + +
n
n
n S
;
10). ( ) ( ) 2 1 ... 4 3 2 3 2 1 + + + + + n n n S ;
11). ( ) ( ) ( ) 3 2 1 ... 5 4 3 2 4 3 2 1 + + + + + + n n n n S ;
12). ( ) ( ) ( ) ( ) 4 3 2 1 ... 6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 + + + + + + + n n n n n S .
Exerciiul 9.
&a !e calcule'e urmatoarele !ume "
1).
( ) 1
1
...
3 2
1
2 1
1
+
+ +

n n
S
;
2).
( ) ( ) 1 2 1 2
1
...
5 3
1
3 1
1
+
+ +

n n
S
;
3).
( ) ( ) 1 3 2 3
1
...
7 4
1
4 1
1
+
+ +

n n
S
;
4).
( ) ( ) 2 1
1
...
4 3 2
1
3 2 1
1
+ +
+ +

+

n n n
S
;
5).
( ) ( ) ( ) 3 2 1 2 1 2
1
...
7 5 3
1
5 3 1
1
+ +
+ +

+

n n n
S
;
6).
( ) ( ) ( ) 3 2 1
1
...
5 4 3 2
1
4 3 2 1
1
+ + +
+ +

+

n n n n
S
;
7).
( ) ( ) ( ) ( ) 4 3 2 1
1
...
6 5 4 3 2
1
5 4 3 2 1
1
+ + + +
+ +

+

n n n n n
S
.
Exerciiul 10.
&a !e calcule'e urmatoarele !ume "
1). #
2 2
... 2 1

+
+ + + n
n
n
;
2).
#
3 4
1 4
1
2
2

+ +
+ +

n
k
k k
k k
n
;
3). #
...
2 1
... 2 1
2 2 2

+ + +
+ + +
n
n
;
4).
#
...
2 1
...
2 1
3 3 3
2 2 2

+ + +
+ + +
n
n
;
5).
( )
#
2
1 2
1
1 2 ... 5 3 1

+
+ + + + n
n
n
;
18
6). #
1
...
2 1
2 2 2

+ + +
n
n
n n
;
7).
( ) ( )
#
1 4 3 4
1
...
9 5
1
5 1
1

+
+ +

+
n n

Exercitii pentru autoe)aluare
7. +a se demonstreze e*alitatile:
77. +a se demonstreze ine*alitatile
777. +a se demonstreze3 ca pentru orice numar natural3 numarul a
n
se
divide cu b
18
a) an $ 5
n%3
% 11
3n%1
, b $ 17,
!) an $ 11
n%2
% 12
2n%1
, b $ 133,
c) an $ 2n
3
% 3n
2
% 7n, b $ 6,
d) an $ 10
n
% 18n & 28, b $ 27,
e) an $ n
5
& n, b $ 30.
ALTE EXEMPLE
1.Se da matricea:

Sa se demonstreze prin metoda inductiei matematice ca:

2.Sa se demonstreze ca:

3.Sa se afle numarul natural n, astfel incat multimea

sa contina exact 90 de termeni.
Raspuns:
n = 5.
18
%OMI#ATORI%A
1. %emonstrai e*alitile
2. + se simplifice fraciile:
3. %eterminai n3 respectiv x :
*. "alculai:
+. Rezolvai sistemele:
,. %eterminai termenul care-1 contine pe x
#
5i termenul din mi2loc
pentru:
-. + se determine numrul termenilor raionali din dezvoltarea
,inomului:
.. + se determine x, y, n e N astfel nc8t n dezvoltarea ,inomului:
/. + se *seasc suma coeficientilor dezvoltrii:
18
01. + se *seasc ran*ul celui mai mare termen din dezvoltarea:
11. + se descompun n factori e-presia
12. + se determine termenul ce nu-1 contine pe x din
13. %eterminai numerele naturale n > ! pentru care C\ = 19 .
0*. Rezolvai ecuaia

14. + se determine n astfel nc8t n dezvoltarea ,inomului
s apar n termenul al treilea.
0,. %eterminai coeficientul lui x
!
din dezvoltarea e-presiei
0-. Aflai termenul care l conine pe din dezvoltarea .
0.. )ie ,inomul . :tiind c suma coeficienilor ,inomiali este
2#3
aflai coeficientul termenului care-l conine pe .
0/. "are este termenul dezvoltrii care l conine pe ;
21. "are este termenul dezvoltrii ,inomului care nu-l conine
pe x;
20. %eterminai numrul termenilor raionali din dezvoltarea
,inomului

.
22. "alcula<i suma numerelor care satisfac ine*alitatea
23. "alculai 3 unde
2+. %eterminai numrul termenilor raionali din dezvoltarea
,inomului

Alte exemple
1.
18
+a se afle numarul natural nenul n si numarul real -3 stiind ca suma
ultimilor trei coeficienti ,inomiali ai dezvoltarii este e*ala cu 1#3 iar suma
dintre al doilea si al patrulea termen este e*ala cu $.
Ra!pun! :

2.Sa se rezolve ecuatia:

Ra!pun!"
n 6 !.
. Sa se rezolve ecuatia:

Ra!pun!" n6!.
!. Stiind ca numerele sunt in pro*resie *eometrica3 sa se
rezolve inecuatia:

Ra!pun!"

5.Sa se rezolve ecuatia:
-= > 1 6 0- > #1?.
+6@A.
6.Sa se rezolve ecuatia:

Ra!pun!"

7.Sa se afle termenul constant al dezvoltarii "inomului:

Ra!pun! :

#.Sa se calculeze numarul natural n, astfel incat:

Ra!pun!"

$.Sa se afle multimea % a preima&inilor numarului ' prin functia:

Br3 pentru aceasta urmeaza sa se rezolve in multimea numerelor intre*i
ecuatia f0n1 6 o
Ra!pun!"
/ 6 @!A.
Exerciiul 10.
+a se simplifice e-presiile "
18
a).
' 99
' 100
4 5).
' 17
' 19
4 c).
' 42
' 40
4 d).
( )
'
' 1
n
n +
4 e).
( )
'
' 2
n
n +
4 f).
( )
( )' 3
' 1

n
n
4 ().
( )' 3
'
n
n
4 6).
( )
( )' 1
' 1
+

n
n
4 i).
( )' 2
1
'
1
+

n n
.
Exerciiul 11.
+a se rezolve ecuatiile cu necunoscuta n "
a).
( )
30
'
' 2

+
n
n
4 5).
( )
( )
( )
( )' 1
' 1 2
' 1 20
' 2 2

+
+
n
n
n
n
4 c).
( ) 1 1 '
2
+ + n n
4
d).
( ) ( )' 2
' 12
' 4
'

n
n
n
n
4 e).
( ) ( )' 2 ' 1
1
'
1
2
+

n
n
n n
4 f).
( )
72
'
' 2

+
n
n
.
Exerciiul 12.
+a se rezolve inecuatiile :
a).
( )
( )
72
' 3
' 1
<

n
n
C 5).
( )
( )( )
1000
2 1
' 2
<
+ +
+
n n
n
.
Exerciiul 13.
+a se calculeze "
a). #
3
5

A
4 5). #
2
7

A
4 c). #
3
8

A
4
d). #
4
9
5
9
5
10
6
10

A A
A A
4 e). #
1

P
P A
n
k n
k
n
f). #
3
4 5

+
A
A A
n
n n

(). #
1 2

+
+
+
+
+
+
A
A A
k
k n
k
k n
k
k n
.
Exerciiul 14.
+a se rezolve in ( ecuatiile "
a). 56
2

An
4 5). 42
2
4
4

P
P A
n
n n
4 c).
A A n n
4
2
5
18

4
d). 89
5
5 7

A
A A
n
n n
4 e). ( )
A
n
A
n
A n n n
3 4 6
3 11 4 f). p n
A
p
n
+ 4().
18
100
8
8 10

A
A A
n
n n
4 6).
( )
( )
132
'
' 2


+
k n
A
n
k
n
4
Exerciiul 15.
+a se rezolve ecuatia cu necunoscuta x "
a).
A A A
n
x
n
x
n
x
1 1
21 3
+
+ .
Exerciiul 16.
+a se resolve sistemele de ecuatii "
a).
( )

'

A A
y
A A
y
x
y
x
y
x
y
x
2 3
2 3
5 2 8
8
5). ( )
A
y
A
y
A
y
x
y
x
y
x
1
1 1
1
1
6 1

+ +
+
+
+
Exerciiul 17.
+a se calculeze "
a). #
8
10

C
5). #
13
16

C
c). #
1
1

+
+
C
k
n

d). #
99
100
0
100
+
C C
e). #
1

C
k
k n
f). #
8
10
2
10
+
C C
.
Exerciiul 18.
Rezolvati urmatoarele ecuatii cu necunoscuta n # "
a). 45
2

C
n
4 5). 6
2 1
+
C C
n n
4 c).
C C
n n
2 3
2 4
d). 21
1
1

+
C
n
n
4 e). 1
3

C
n
4 f)
A C
n
n
n
3
2
4 2
1 2
4

+
4
(). 19
2
4
2
3
2
2
+ +

C C C
n n n
4 6). C C C n n n
2
2
3
3
1
1
6
13
+ + +
+
4 i).
C C
n n
7 5
.
Exerciiul 19.
+a se afle n 3 daca "
a).
( )
6
3 5
4

n n
Cn 4 5). ( ) 2
4 3
+ n n
C C
n n
4 c).
18
( )
A C
n
n
n
3
7 4
1 4
9 4
5
+
+
+
.
Exerciiul 20.
+a se determine x # astfel ca " a).
C C
x
x
x
9
12
2
4
2

4 5).
378
10
7
2

+
C
x
x
.
Exerciiul 21.
+a se rezolve inecuatiile in n "
a).
C C
n n
5 3
> 4 5).
C C
n
n
n
n
6 5
< 4 c).
C C
n n
10
1
10
<

4
d).
C C
n n
10
1
10
2 >

.
Exerciiul 22.
+a se rezolve sistemele de ecuatii "
a).

'

+
C C
C
y
x
y
x
x
2
2

153
4 5).

'

C C
A A
y
x
y
x
y
x
y
x
1
1
3 2
9
4
c).

'

C C
A A
x
y
x
y
x
y
x
y
1 3
2
3
2
1 3
2
3
2
8 9
8
4 d).

'

C C
A A
y
x
y
x
y
x
y
x
1
1
5 6
7
.
Exerciiul 23.
+a se deduca e*alitatile "
a). ; 2
2
2
1
2 2
C C C C
k
n
k
n
k
n
k
n


+ +
5). ; 3 3
3
3
2
3
1
3 3
C C C C C
k
n
k
n
k
n
k
n
k
n


+ + +
c). . ......
10
21
9
20
9
11
9
10
9
9
C C C C C
+ + + +
)*(+%,- -,* (./0+(

) ( b a
n
+

Cn
0
a
n
7
Cn
1
a
n 1
b
1
7 8.. 7
C
m
n a
m n
b
m
7 8.. 7
18
C
n
n b
n

0). %oeficientii
Cn
0
9
Cn
1
9
Cn
2
9 D 9
C
n
n
din formula lui
.'EFB. se numesc coeficieni bino!iali si sunt in numar de
1 + n
9 cu
unul mai mult decat e-ponentul
n
al puterii 4
2). A !e face "i#incie inre un coeficient ,inomial al unui
termen !i coeficientul numeric al acelui termen "
.xemplu " fie termenul ( ) x
C T
2
1
4 2

- acesta are :- coeficientul ,inomial
C
1
4
C
- coeficientul numeric al lui
2
1
4 C
.
3). In de')oltarea
) ( b a
n
+
9 dupa formula lui .'EFB. 9 sunt
1 + n
termeni ( nr. termenilor fiind e*al cu numarul coeficienilor
bino!iali
Cn
0
9
C
n
1
9
C
n
2
9 8.. 9
C
n
n
) .
*). In for!ula lui NE$%&N e-ponentii puterilor lui
a
descresc
de la
n
la
0
9 iar e-ponentii puterilor lui
b
cresc de la
0
la
n
.
&uma exponentilor puterilor lui
a
!i
b
in orice er!en al
dezvoltarii e#e e'ala cu
n
9 adica e#e e'ala cu e-ponentul puterii
,inomului .
+). 1oeficientii "inomiali din dezvoltare e*al departati de
termenii e-tremi ai dezvoltarii sunt e*ali inre ei 9 deoarece
C
m
n

C
m n
n

( fiind co!binari co!(le!enare ) .


,). $aca e-ponentul puterii este un nu!ar (ar ( adica
k n 2
) 9
atunci coeficienul bino!ial al termenului din mi2loc al dezvoltarii (
adica
C
k
n
) este cel !ai !are .
$aca
n
este i!(ar ( adica
1 2 + k n
) 9 atunci coeficienii
bino!iali ai celor doi termeni de la mi2loc !unt e'ali inre ei ( adica
C
k
n

C
k
n
1 +
) si sunt cei !ai !ari .
-). Un rol important in rezolvarea pro,lemelor le*ate de ,inomul
lui .eGton il 2oaca termenul *eneral de ran*
1 + k
9 adica al (
1 + k
) :
lea termen din e*alitate 9 se numeste er!enul "e ran'
1 + k
si se
noteaza cu
Tk 1 +
avand urmatoarea formula "
18

b a C T
k k n k
n k

+ 1
9
n k 0
.
.). ;ormula de recurenta " intre doi termeni consecutivi
T T k k 2 1
,
+ +
din dezvoltarea ,inomului are loc relatia

T
a
b
k
k n
T k k 1 2
1
+ +
+


E<ER%I=II
Exerciiul 24.
+a se dezvolte "
a).
( )
#
2
2
5

+
x
4 5).
( )
#
7

y x
4 c).
#
1
3
4

,
_

+
x
x
4 d).
( )
#
2 1
8

+

e).
( )
#
1
3
4

x
4 f).
( ) # "in
5
+ x x
.
Exerciiul 25.
+a se determine "
a). termenul al optulea al dezvoltarii "

,
_

x
x
1
2
11
4
5). termenul al cincilea al dezvoltarii :
( ) ab a 2
7
4
c). termenul al zecelea al dezvoltarii :

,
_

3
1
14
x
x
4
d). termenul al cincilea al dezvoltarii :
( )
3
10
x x +
4
e). termenul al treilea al dezvoltarii :
( ) a 1
12
4
f). termenul din mi2loc al dezvoltarii :
( ) y x
6
4
(). cei doi termini din mi2loc ai dezvoltarii :
( )
3
9
b a
4
6). termenul din mi2loc al dezvoltarii :
( ) 1
4
8
+
x
4
18
i). termenii din mi2loc ai dezvoltarii :

,
_

x
x
3
4 3
1
9
4
>). termenul din mi2loc al dezvoltarii :
( ) y
x
2
3
10
+
.
Exerciiul 26.
+a se determine "
a). termenul din dezvoltarea
( ) 1
14
+ x
care il contine pe x
6
4
5). termenul din dezvoltarea

,
_

x
x
1
2
20
care il contine pe x
16
4
c). termenul din dezvoltarea
( ) y x +
9
care il contine pe x

4
d). termenul din dezvoltarea

,
_

+
3
13
3
3
a
a
care il contine pe
a
!
4
e). termenul in care nu apare x din dezvoltarea

,
_

+
x
x
1
5
21
4
f). termenul din dezvoltarea
( )
5 8 3 2
12
x x

care il contine pe
x 3
22
4
(). termenul din dezvoltarea

,
_

+
4
3
22
a
b
b
a
care il contine pe
a
2
1

4
6). termenul din dezvoltarea

,
_

+
7 2
3
1
10
x
x
x
care il contine pe
x 4
i). termenul li,er din dezvoltarea

,
_

x
x
1
3
15
.
18
Exerciiul 27.
+a se determine n 3 daca in dezvoltarea
( ) x
n
+ 1
coeficientii lui
x
5
si x
12
sunt e*ali .
7n dezvoltarea

,
_

+ x
x
n
1
raportul dintre coeficientii ,inomiali
ai celui de-al patrulea si celui de-al saselea termen este e*al cu
18
5

Are dezvoltarea termen li,er ?
)ie dezvoltarea ( )

,
_

+ +
12
l( 1
1
x
x
x
n
. +tiind ca suma coeficientilor
,inomiali de ran* impar este 32 si ca al patrulea termen al dezvoltarii
este 211 3 sa se afle numarul real x .
+e considera dezvoltarea

,
_

+
x
x
n
1
2
.
a). +a se determine n .
H
stiind ca suma primilor trei coeficienti
ai dezvoltarii este $#.
5). 4entru n determinat la punctul a). aflati al treilea termen
+a se *aseasca suma coeficientilor dezvoltarii "
( ) y
x
6
7
3
2
9


"ati termeni rationali contine dezvoltarea "
( )
4
100
3 2+
.
+a se *aseasca termenii rationali ai dezvoltarii "
a).
( )
4
5 3
200
+
4 5).
( )
5 3
2 7
50

.
+a se *aseasca ran*ul celui mai mare termen din dezvoltarea
"
a).

,
_

+
3
1
3
2
100
4 5).

,
_

+
4
3
4
1
200
4 c).

,
_

+
2
1
2
1
100
.
+e considera dezvoltarea :

,
_

x
x
n
3
3
9
3 R x 3 0 > x 3 N n 3
3 n
.
a1. +a se determine
N n
)

3 a.i. coeficientul ,inomial al


18
termenului al treilea sa fie 19 .
,1. 4t.
15 n
3 verificati daca e-ista un termen al dezvoltarii
care contine pe
x
5
.Iustificati raspunsul .
+e considera dezvoltarea :

,
_

x x
n
3
1
2
3
5
3 R x 3 0 > x 3
N n
)

.
a1. +a se determine
N n
)

3 a.i. coeficientul ,inomial al


termenului al treilea sa fie .
,1. 4t.
11 n
3 verificati daca e-ista un termen al dezvoltarii care
nu contine pe
x
.Iustificati raspunsul .
+e considera dezvoltarea :

,
_

+
x
x x
n
4
1
3 R x 3 0 > x 3
N n
)

3
2 n
.
a1. +a se determine
n
a.i. :
44
1 2
+ C C n n
.
,1. 4t.
11 n
3 verificati daca e-ista un termen al dezvoltarii care
nu contine pe
x
. Iustificati raspunsul .
+e considera dezvoltarea :

,
_

+
x
x
n
1
2
3
N n
)

3
0 x
.
a1. +a se determine
N n
)

a.i. suma coeficientilor primilor trei


termeni ai dezvoltarii sa fie J(
,1. 4t.
8 n
3 verificati daca e-ista un termen care contine pe
x
4

.
Iustificati raspunsul .
+e considera dezvoltarea :

,
_

+
4
2
1
y
y
n
3
R y
3
0 > y
3
N n
)

.
a1. +a se determine
n
pntru care coeficientii termenilor 1 3 2 3
respectiv ! ai dezvoltarii formeaza o pro*resie aritmetica .
,1. 4entru
8 n
3 sa se *aseasca termenii dezvoltarii a.i. puterea
lui
y
sa fie un numar natural .
+e considera dezvoltarea :

,
_

+
2
32
8
2
16
16
x
x
n
3
N n
)

3 R x .
a1. %eterminati
n
a.i.
Cn
0
C Cn
1
2
1
C Cn
2
4
1
sa fie termeni
18
succesivi ai unei pro*resii aritmetice .
,1. 4t.
8 n
3 verificati daca e-ista valori ale lui
x
a.i. diferenta
dintre termenii al saselea si al patrulea ai dezvoltarii sa fie # .
+e considera dezvoltarea :

,
_

+
a
a a
n
1
4
3
0 > a
3
N n
)

. +tiind
ca suma coeficientilor ,inomiali de ran* par este 12& 3 sa se
determine termenul care contine pe
a
3
.
+tiind ca suma coeficientilor ,inomiali ai dezvoltarii
( ) ( ) x x
n n
+
+
+
+
1 1
1
3
N n
3 este 1!# 3 sa se determine coeficientul
lui
x
6
.
7n dezvoltarea ,inomului
( ) y x
n
+
3
Z y x ,
3
N n
)

3 termenul al
doilea este e*al cu 2$9 3al treilea cu (29 si al patrulea cu 19&9 . +a se
determine
x
3
y
si
n
.
7n dezvoltarea ,inomului

,
_

+
3
1
x
x
n
suma coeficientilor este mai
mica cu 2$9 decat suma coeficientilor din dezvoltarea ,inomului
( ) b a
n
+
2
. +a se *aseasca termenul al !-lea al primei dezvoltari .
+a se *aseasca termenii rationali ai dezvoltarii ,inomului :
( )
4
2 1
15
+
.
+a se *aseasca termenii rationali ai dezvoltarii ,inomului :
( ) 7 3
10
+

+a se *aseasca termenii rationali ai dezvoltarii ,inomului :
( )
7 5
3 2
24


+a se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii :
( ) 7 2
4
400
+

+a se determine numarul termenilor rationali ai dezvoltarii :
( ) 3 5
4
200
+
Kasiti termenii rationali ai dezvoltarii :
( )
3
2
4
16
x x
+
.
+a se *aseasca suma coeficientilor dezvoltarii :
( ) y
x
8
9
3
4
19

.
18
+a se *aseasca suma coeficientilor dezvoltarii :
( ) y
x
6
8
3
2
8

.
+a se *aseasca suma coeficientilor dezvoltarii :
( ) y
x
n
6
7
5