Sunteți pe pagina 1din 3

The Experiment D: Adrien Brody, Forest Whitaker R: Paul Scheurin Theatrical Release: !

"#" Durat$: # h %& min' (en: Dram$ The Experiment este un remake al unui )ilm erman cu acela*i nume, dar care poart$ semn$tura cele+rului creator al )enomenului Prison Break, Paul Scheurin ' ,u o distri+u-ie excelent$ care are .n prim plan doi actori c/*ti $tori ai premiului 0scar 1 Adrien Brody si Forest Whitaker, The Experiment ne reaminte*te .nc$ odat$ c/t de )als este omul .n mediu social *i c/t de di)erit poate )i atunci c/nd cine2a .i con)er$ autoritatea de a pedepsi' 3 PRE45657AR55' A4E(EREA S8B5E,9540R Experimentul a )ost plani)icat s$ se des)$*oare pe o perioad$ de dou$ s$pt$m/ni'Ale erea su+iec-ilor experimentului s:a )$cut printr:un anun- .n ;iarele locale .n care s:au promis #< dolari pentru participarea la un studiu re)eritor la 2ia-a .n .nchisoare' Din cele aproximati2 #"" de persoane care au r$spuns la mesa=ul din ;iare au )ost selectate : .n urma unor e2alu$ri psiholo ice *i a unor inter2iuri : !> de studen-i' ?n urma selec-iei au )ost accepta-i doar indi2i;i care erau c/t mai aproape de medie din punct de 2edere al pro)ilului psiholo ic, )$r$ antecedente penale, )$r$ pro+leme de ordin psihic' Din cei !>, #@ au participat e)ecti2 la experiment, A ca ardieni, A ca de-inu-i' ARESTAREA B5 57TRAREA ?7 P8B,CR5E Pentru ca experimentul s$ par$ c/t mai credi+il, cei A studen-i desemna-i aleator s$ )ie pri;onieri au )ost adu*i su+ acu;a-iile de )urt *i =a) armat' Dup$ ce au )ost adu*i la D.nchisoareD, pri;onierii au )ost de;+r$ca-i, perche;i-iona-i *i da-i cu spray depara;itant, a*a cum se .nt/mpl$ cu pri;onierii reali' Ace*tia au primit o c$ma*$ lun $, li s:a inter;is len=eria intim$, le:a )ost le at un lan- de le;na dreapt$ *i au primit un num$r de identi)icare unic : totul pentru a crea discon)ortul pe care pri;onierii .l resimt de o+icei la arestare' Pri;onierilor li s:a inter;is s$ )oloseasc$ numele real, impun/ndu:se re ula de a se pre;enta doar cu num$rul de identi)icare primit' Pe cap li s:a pus un )el de casc$ de plastic transparent$, care a2ea rolul de elimina tr$s$turile de personalitate pe care, de re ul$, le pune .n e2iden-$ )ri;ura' ?nchisoarea a )ost or ani;at$ pe trei celule, )iecare a2/nd % pri;onieri' (ardienii nu au primit nici o pre $tire special$ despre ce .nseamn$ a )i ardian, )iind

li+eri s$ ac-ione;e cum doreau pentru reu*ita misiunii, )iindu:le inter;is$ totu*i lo2irea Dde-inu-ilorD' A )ost sta+ilit un set de #E re uli ce tre+uia memorat de )iecare de-inut, urm/nd ca din c/nd .n c/nd ace*tia s$ )ie chestiona-i pe aceast$ tem$' PR56A 70APTE 4a orele !'%" a'm' pri;onierii au )ost tre;i-i .ntr:un mod +rutal pentru e)ectuarea apelului' Acesta a2ea rolul, pe de o parte, de a )amiliari;a pri;onierii cu num$rul de identi)icare primit, dar era *i un +un prile= pentru exercitarea puterii ardienilor asupra pri;onierilor' ?n prima noapte o parte dintre pri;onieri nu au luat lucrurile .n serios, lumind pe alocuri, con*tien-i .nc$ de )aptul c$ totul este un =oc' De asemenea, parte dintre ardieni au tratat deocamdat$ lucrurile cu deta*are, dar nu pentru mult$ 2reme''' ?n cur/nd, pe )ondul acumul$rii de o+oseal$ *i sc$derii pra ului de re;isten-$ la stres, 2or ap$rea semne de re2olt$ din partea pri;onierilor la care ardienii 2or r$spunde cu pedepse, ca de pild$ )lot$rile' PR56A REF04TC B5 8R6CR54E 4uni diminea-$ Gexperimentul a .nceput duminic$H o parte dintre de-inu-i Go celul$H s:au +aricadat *i nu au mai 2rut s$ ias$ din camera lor, ca r$spuns la comportamentul considerat neprietenesc al ardienilor din timpul nop-ii' Dup$ o anali;$ rapid$ a situa-iei, ardienii au decis s$ apele;e la )or-$ *i resta+ilirea ordinii .n .nchisoare: au )olosit un extinctor pentru a:i dep$rta pe cei trei de u*$ *i a intra .n celula +aricadat$' ?n urma acestui e2eniment ardienii au hot$r/t c$ tre+uie s$ sta+ileasc$ pri2ile ii pentru cei care se comport$ +ine, acord/nd drepturi suplimentare pentru .nceput pentru trei de-inu-i, a)la-i .ntr:una dintre celule, cel mai pu-in implica-i .n re2olt$' 8lterior, )$r$ moti2e clare, pri;onieri Dnepri2ile ia-iD sunt muta-i .n celula celor D+uniD, cre/ndu:se ast)el con)u;ie .n r/ndul pri;onierilor' 0dat$ cu re2olta, s:au consolidat anta onisme e2idente .ntre participan-ii la experiment, ardienii pri2indu:i pe pri;onieri ca pe ni*te )iin-e pro+lematice ce le .n reunau acti2itatea, iar pri;onierii, su)erind de=a di2erse pedepse, au .nceput s$ ai+$ comportamente mani)este de dispre- *i ur$ )a-$ de ardieni' 8n e)ect al re2oltei a )ost acela c$ ardienii au impus un control *i mai strict al acti2it$-ilor o+i*nuite ale de-inu-ilor, sta+ilind ca )iind un pri2ile iu inclusi2 mersul la toalet$I dup$ orele #"'"" p'm' unii pri;onieri erau ne2oi-i s$ )oloseasc$ pentru ne2oi o $leat$, .n interiorul celulei' T5P8R54E DE (ARD5E75 0 prim$ cate orie de ardieni care s:a )ormat pe timpul experimentului este aceea a ardienilor Done*tiD, care respectau re ulile *i executau sarcinile cu ri oare, dar )$r$ a )i in2enti2i, )$r$ a ac-iona cu scopul .nr$ut$-irii 2ie-ii pri;onierilor' A doua cate orie este aceea a ardienilor Domeno*iD, care nu .i pedepseau pe pri;onieri, D.ndurauD mici ironii ori acte de nesupunere ale acestora *i, mai mult, le )$ceau mici )a2oruri pri;onierilor'

A treia cate orie este cea a ardienilor ce se +ucurau de exercitarea puterii pe care o de-ineau, care erau ima inati2i .n crearea unor noi re uli .n scopul umilirii *i spre discon)ortul pri;onierilor' ,07,48J55 F0R9A ,0P4EB5T0ARE A ,07TEKT8485 De*i la .nceputul experimentului nu existau di)eren-e nota+ile .ntre rupul ardienilor *i cel al pri;onierilor, dup$ mai pu-in de o s$pt$m/n$ cele dou$ rupuri erau complet di)erite' For-ele contextului special .n care au )ost pu*i au enerat aceste di)eren-e' Pro+a+il c$ .n-ele erea acestui )apt ar conduce la schim+$ri )undamentale la ni2elul societ$-ii, unde, ca re ul$, se crede c$ indi2i;ii sunt cei 2ino2a-i, p$c$to*i, ira-ionali, c$ 2ina este a lor .n mod exclusi2, iar in)luen-a mediului este i norat$' 4a s)/r*itul celui de:al doilea r$;+oi mondial psiholo ii s:au .ntre+at cum este posi+il ca indi2i;i DnormaliD .nainte de r$;+oi, s$ de2in$ ulterior criminali cu s/n e rece' Experimente ulterioare au ar$tat c$ este 2or+a de natura uman$, de implaca+ilul e*ec al acesteia .n )a-a autorit$-ii, de )or-a )ormida+il$ a contextului asupra indi2idului'

Filmul lui Scheurin nu este r$u *i ne arat$ c/t de u*or se trans)orm$ omul atunci c/nd .i este con)erit$ autoritate *i puterea de a pedepsi' ?ntotdeauna .ntre dou$ ta+ere 2or ap$rea lideri pe care ceilal-i .i 2or copia sau .i 2or urma cu stricte-e' 8nul care 2a .ncerca s$ p$stre;e ordinea prin aproape orice mi=loc iar umilirea *i anularea umanit$-ii de2in armele pre)erate *i altul ra-ional *i inteli ent care se 2a opune acestui proces de de radare uman$ chiar dac$ de-inu-ii nu +ene)icia;$ de toate drepturile ci2ile'

6i:a pl$cut acest )ilm datorit$ interpret$rii o)erite .n mod special de Whitaker, care se trans)orm$ extrem de rapid dintr:un om calm reli ios .ntr:un dement psihopat ca c$rui sin ur scop este umilirea celuilalt *i impunerea )ricii' Expresi2itatea actorului pare at/t de real$, .nc/t uneori am )ost tentat s$ cred c$ acest actor chiar este dus cu plut$' 6ai tre+uie spus c$ *i Brody )ace un rol +un dup$ mult timp G excelent$ scena c/nd persoan=ul s$u este .nchis .ntr:o conduct$ *i ne este pre;netat printr:o camer$ cu sen;ori de c$ldur$H' 8n )ilm +un, care ne arat$ latura .ntunecat$ a naturii umane, dar care are ni*te st/n $cii care pot )i puse pe seama lipsei de experein-e a re i;orului'