Sunteți pe pagina 1din 15

1

Universitatea Transilvania Brasov

Facultatea de Stiinte Economice

Referat la Economia Firmei Tema: Infiintarea unei societati si studiul de fezabilitate

ST TUTU! S"#IET TII COMERCIALE $E%T"& S'R'!

# ('1' )ES(RE )E%U*IRE+ F"R* ,URI)I# + SE)IU! SI )UR T FIR*EI


rt' 1 )enumirea societatii este S'#' $E%T"& S'R'!' si se constituie -rin autentificarea -rezentului statut si a contractului de societate' rt' 2 Societatea comerciala $E%T"& S'R'! este -ersoana .uridica romana+ avand forma .uridica de societate comerciala cu ras-undere limitata+ cu doi asociati fondatori+ astfel: /eor0e "-rea+ cetatean roman+ domiciliat in Brasov+ str' #alea Bucuresti nr' 111 bl'211 sc'B a-'23' )ra0oi *arian+ cetatean roman+ domiciliat in Brasov+ str #losca nr'11' "bli0atiile sociale sunt 0arantate cu -atrimoniul social+ asociatii find obli0ati numai la -lata -artilor sociale' ctivitatea societatii se desfoasoara in conformitate cu le0ile' rt' 2 Societatea comerciala astfel constituita se va numi S# $E%T"& S'R'! in toate actele+ facturile+ anunturile -ublicitare si oricare alte documente le0ate strict de ea' )enumirea firmei va fi urmata de caracteristica formei .uridice+ sediul+ -recum si numarul de inmatriculare din Re0istrul #omertului' rt' 4 Sediul societatii este stabilit in Romania+ st' 5oria nr'12' Sediul societatii -oate fi sc6imbat conform dunarii /enerale a sociatilor+ conform le0ii' rt' 7 )urata societatii este nelimitata de la data inmatricularii in Re0istrul #omertului'

# (' 2' )ES(RE "BIE#TU! )E #TI$IT TE


"biectele de activitate sunt: 18 1921 fabricare de confectii 28 7242 comert+ la -retul cu amanuntul+ a confectiilor 28 :127 trans-orturi rutiere de marfuri' ctivitatil se desfasoara la sediu+ in s-atii inc6iriate+ in tar0uri+ -iete+ oriunde in tara+ in zonele autorizate de autoritatea statala'

# (' 2' # (IT !U! S"#I !


rt': #a-italul initiat si varsat al societatii $E%T"& S'R'! este de ;1'111'111 lei+ divizat in -arti sociale+ re-artizate du-a cum urmeaza:

a8 /eor0e "-rea 71 de -arti sociale de cate 1'111'111 lei+ in valuare de 71'111'111 lei+ a-ort varsat inte0ral in numerar' b8 )ra0oi *arian 21 de -arti sociale a cate 1'111'111 lei+ in valuare de 21'111'111 lei+ a-ort varsat inte0ral in numerar' (artile sociale -ot fi transmise intre asociati' Transmiterea catre -ersoane din afara societatii este -ermisa daca a fost a-robata de dunarea /enerala a sociatilor+ cu ma.oritate absoluta de voturi+ dar numai daca nu e<ista o-tiuni -rivile0iatre ale asociatilor+ si nu se incalca -revederile art'171 din le0ea 21=1991' rt'3 Societatea comerciala isi -oate mari ca-italul social+ -e baza 6otararii dunarii /enerale a sociatiilor+ cu res-ectarea dis-ozitiilor le0ale' *arirea ca-italului social se va face -rin multi-licarea -artilor+ -rin a-ort financiar sau in natura+ din -artea asociatiilor' rt'; Reducerea ca-italului social se va face -e baza 6otararii dunarii /enerale a sociatilor+ se vor s-ecifica motivele si modalitatile de realizare+ cu res-ectarea limitei minime le0ale' rt'9 In cazul unei micsorari a ca-italului social+ fara o 6otarare e<-resa a dunarii /enerale a sociatiilor+ acesta va fi reintre0it inaintea oricarei re-artizari sau distribuiri de beneficii >dividende8' rt' 11 "rice modificare la statut se face -rin act aditional si se inre0istreaza la Re0istrul #omertului'

# (' 4' dunarea /enerala a sociatiilor


rt' 11 dunarea /enerala a sociatilor este cea care 6otareste in toate -roblemele de im-ortanta ma.ora+ care -riveste societatea si este constituita din toate asociatiile care detin una sau mai multe -arti sociale ale societatii comerciale cu ras-undere limitata' rt' 12 5otararile asociatilor se iau in cadrul dunarii /enerale a sociatiilor+ in limitele le0ii si ale contractului de societate' tacarea 6otararilor dunarii /enerale a sociatiilor se va face conform le0ii' Fiecare -arte sociala are dre-tul la vot' )re-tul de vot nu -oate fi cedat' "rice conventie intre cei ce voteaza sau cu tertii+ -rivind e<ercitarea intr?un anumit fel a dre-tului de vot+ este nula' )aca unul din asociati se abtine la votarea unei 6otarari+ atunci votul acestuia va fi considerat 71@ -entru si 71@ contra luarii acelei 6otarari' Un asociat isi va -utea e<-rima votul+ in li-sa+ -rin cores-ondent sau telefonic+ cu confirmarea tele0rafica in ma<im 7 zile' Un asociat nu -oate e<ercita dre-tul sau de vot+ in deliberarile referitoare la a-orturile sale in natura sau in alte acte .uridice inc6eiate intre el si societate+ sau in cazul in care+ intr?o o-eratiune determinata+ are interese contrare societatii+ -e cont -ro-riu sau -e contul altuia' )aca adunarea+ le0al constituita+ nu -oate lua o 6otarare+ din acauza neintrunirii ma.oritatii cerute+ adunarea convocata din nou+ -oate decide asu-re ordinii de zi+ oricare ar fi numarul de asociati si -artea de ca-ital re-rezentata de cei -rezenti'

rt' 12 dunarea /enerala a sociatiilor are urmatoarele obli0atii: a8 a-robarea bilantului financiar+ utilizare beneficiilor+ si re-artizarea -ierderilorA b8 stabileste structura or0anizatorica+ numarul de -osturi+ si limitele minime de salarizare+ modul si cuantumul de remunerare a administratorului si cenzorilorA c8 numeste si revoca admoinistratorul si cenzorii+ si stabileste com-onentele acestoraA d8 a-roba=modifica -ro0ramul de activitate si bu0etul societatiiA e8 6otareste in -rivinta creditelor bancare+ a cum-ararii sau inc6irierii de mi.loace fi<eA f8 6otareste -rivitor la infiintarea de filiale si=sau sucursaleA 08 6otareste -rivitor la actionarea in .ustitie a administratorului sau a cenzorilor+ -entru recu-erarea -a0ubelor aduse de acestia societatiiA 68 desemneaza re-rezentantul societatii -entru solutionarea unor liti0ii+ in fata or0anelor .udecatorestiA i8 a-roba fuziunea+ dizolvarea societatii+ si numeste lic6idatorii in unanimitateA .8 6otareste asu-ra oricaror -robleme de societate ce intra in com-onenta sa+ in conformitate cu le0ea+ contractul de societate si -rezentul statutA rt' 14 dunarea /enerala a sociatiilor se va intruni+ in mod ordinar+ cel -utin o data -e an+ la sediul social al societatii+ -rin 0ri.a administratorului' Un asociat sau un numar de asociati care re-rezinta+ cel -utin 21@ din ca-italul social+ vor -utea cere convocarea adunarii+ aratand si sco-ul acestei convocari' #onvocarea dunarii /enerale a sociatiilor se va face -rin convocator sau -rin scrisoare recomandata+ cu cel -utin 11 zile inainte de ziua fi<ata -entru tinerea acesteia+ aratandu?se ordinea de zi'

# (' 7 FU%#TI"% RE SI )*I%ISTR RE S"#IET TII


rt' 17 In toate actele+ adresele sau -ublicatiile emise de societate se vor mentiona: a8 denumirea com-leta a societatii si forma .uridicaA b8 sediul si localitatile unde e<ista sedii sau sucursaleA c8 ca-italul socialA sociatii au dre-turi si obli0atii e0ale in ceea ce -riveste re-rezentarea societatii /estiunea societatii va fi tinuta de catre administratorul acesteia si va fi controlata de catre asociati+ cu res-ectarea art'143+ din le0ea 21=1991' Societatea va tine evidenta contabila in conformitate cu -revederilel le0ale' E<ercitiul economico?financiar ince-e de la 1 ianuarie si se inc6eie la 21 decembrie ale fiecarui an' (rimul e<ercitiu financiar ince-e la data constituirii firmei' )in veniturile lunare+ un -rocent de ma<im 41@+ stabilit de comun acord intre asociati+ va fi re-artizat -ro-ortional cu -artile sociale+ -entru c6eltuielile -articulare ale asociatilor' #ota -arte din beneficiul societatii ce se va -lati fiecarui asociat va fi -ro-ortionala cu -artici-area la ca-italul social' Societate ava funciona -e baza le0ilor romane'

rt' 1: Societatea comerciala cu ras-undere limitata $E%T"& S'R'!' este administrata de unul sau mai multi administratori tem-orari+ revocabili si numiti de catre dunarea /enerala a sociatilor' In -rimul e<ercitiu economico?financiar+ modalitatea de administrre este cea stabilita -rin contractul de societate' #a administrator -ot fi numite si -ersoane care nu au calitatea de asociat' dministratorul are urmatoarele atributii: a8 a-lica 6otararile dunarii /eneraleA b8 incadreaza si concediaza salariatii+ in conditiile stabilite de dunarea /enerala si de art'212 din le0ea 21=1991A c8 stabileste si a-roba acordarea salariilor si a altor dre-turiA d8 stabileste atributiile+ -ro0ramul de lucru si re0ulamentul intern+ de ordine si functionare -entru -ersonalul salariat' e8 Re-rezinta societatea in relatiile cu tertii+ daca dunarea /enerala nu a 6otarat altfelA f8 #onvoca dunarea /enerala a sociatilorA 08 Tine la zi re0istrul asociatilorA 68 )e-une la Re0istrul #omertului si la dministratia Financiar+ in termenele -revazute de le0e+ toate actele necesareA i8 Ince-e+ atunci cand este cazul+ -rocedura de lic6idare+ res-ectiv -revederile le0ale in acest sens' rt' 13 Ras-underile asociatilor sociatii ras-und solicitar si -ersonal -entru -a0ubele aduse societatii -rin desfasurarea de activitati necores-unzatoare' Ras-underea asociatilor fata de societate este aceeasi+ in cazul in care administratorul se 0aseste in im-osibilitatea de a lua -arte la administrarea societatii+ oricare dintre acestia -oate intocmi acte de ur0enta+ daca li-sa acestora ar cauza -a0ube mari societatii+ cu anuntarea ulterioara obli0atorie+ in termen de ma<im 17 zile calendaristice+ dar nu -entru sume ce de-asesc 37@ din ca-ital' In acest caz este necesara o 6otarare a tuturor asociatilor' sociatul+ care fara consimtamantul scris al celorlalti asociati+ intrebuinteaza ca-italul+ bunurile sau creditul societatii in folosul sau+ sau in acela al altei -ersoane+ este obli0at sa restituie societatii beneficiile ce au rezultata si sa -lateasca des-a0ubiri -entru -a0ubele rezultate' rt' 1; Ras-underea administratorului a8 b8 c8 d8 e8 dministratorul societatii este direct ras-unzator -entru: realitatea varsamintelor efectuateA e<istenta reala a dividentelor -latiteA e<istenta re0istrelor ceruteA e<acta inde-linire a 6otararilor dunarii /enereale si a indatornicirilor -e care le0ea+ contractul de societate si -rezentul statut le im-unA daunele resultate intr?unul din urmatoarele cazuri: nee<ercitarea su-rave06erii -ersonalului incadrat nedenumirea catre asociati a nere0ularitatilor -edecesorilor sai imediati+ atunci cand a luat cunostinta de acestea neinstintarea asociatilor des-re e<istenta unor interese

transmiterea facultatii de re-rezentare a societatii catre alte -ersoane fara a-robarea e<-resa a dunarii /enerale a sociatilor'

# (' :' )ES(RE RETR /ERE S U EB#!U)ERE

S"#I TI!"R

rt'19 sociatii se -ot retra0e din societate du-a trecerea unui an de functionare a acesteia+ situatie in care -lata contravaloarii -artilor se face din beneficii+ du-a inc6iderea bilantului' Un asociat se -oate retra0e si in cazul in care nu este de acord cu modificarile aduse in contractul de societate sau in statutul .uridic' rt'21 (oate fi e<clus din societate asociatul care+ -us in intarziere+ nu aduce a-ortul la care s?a obli0at+ asociatul care care aduce o -a0uba societatii sau comite o frauda in dauna acesteia+ e<cluderea fiind -ronuntata de instanta .udecatoreasca la cererea celorlalti asociati'

# (' 3' )ES(RE FUCI"% RE + FU%#TI"% RE SI !I#5I) RE S"#IET TII'


rt' 21 Fuzionarea societatii se face conform art'134 si 137 din le0ea 21=1991' rt' 22 )izolvarea societatii se face cu res-ectarea -revederilor art'1:9 -ana la art'132 din le0ea 21=1991' In cazul decesului unui asociat societatea -oate sa?si continuie activitatea cu mostenitorii acestuia+ in cazul in care acestia sunt de acord' In cazul in care acestia nu sunt de acord+ -lata contravalorii -arti se face conform art'19 din -rezentul statut' rt'22 !ic6idarea societatii se va face conform le0ii 21=1991 ince-and cu art'13: si -ana la art'1;2 sub directa su-rave06ere a asociatilor' rt'24 )u-a terminarea lic6idarii+ lic6idatorul trebuie sa ceara ster0erea societatii din Re0istrul #omertului'

# (' ;' )ES(RE !ITI/II


rt'2: (revederile -rezentului statut se com-leteaza cu cele -rezente in le0ea 21=1991+ -rivind societatile comerciale+ in #odul #ivil+ in #odul #omercial+ -recum si in contractul de societate' (rezentul statut a fost intocmit in 7 e<em-lare la Brasov' sociati: /eor0e "-rea )ra0oi *arian

CONTRACT DE SOCIETATE CAP. 1. ASOCIATII


Subsemnatii: /eor0e "-rea+ cetatean roman+ domiciliat in Brasov+ str' #alea Bucuresti+ nr'111+ bl'211 sc'B+ a-' 23' )ra0oi *aria+ cetatean roman+ domiciliat in Brasov+ str' #losca nr'11 ' %e asociem si inc6eiem acest contract+ in sco-ul constituirii unei societati comerciale+ cu denumirea: $E%T"& SR! in baza le0ii 21=1991 si in urmatoarele conditii:

CAP . 2. FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII


rt'1 Societatea comerciala $E%T"& SR! se constituie sub forma .uridica de societate comerciala cu ras-undere limitata+ ale carei obli0atii sociale sunt 0arantate cu -atrimoniul social+ asociatii fiind obli0ati doar la -lata -artilor sociale' rt'2 Sediul societatii este in Romania+ .udetul Brasov+ localitatea Brasov+ str' 5oria nr' 12 si va fi sc6imbat ulterior in urma 6otararii dunarii /enerale a asociatilor+ cu res-ectarea -revederilor le0ale' rt'2 )urata societatii este nelimitata de la data inmatricularii in Re0istrul #omertului' "rice asociat se -oate retra0e+ numai du-a un an de zile de la infiintare+ cu conditia de a anunta in scris societatea+ cu 17 zile in avans'

CAP .3. OBIECTUL DE ACTIVITATE


"biectele de activitate sunt: 18 1921 fabricarea de confectii 28 7242 comert la -retul cu amanuntul a confectiilor 28 :127 trans-orturi rutiere de marfuri' ctivitatea se desfasoara la sediu+ in s-atii inc6iriate+ ambulant oriunde in tara in zonele autorizate de autoritatile statale'

CAP .4. CAPITALUL SOCIAL


rt'4 #a-italul social initial si varsat+ al societatii $E%T"& SR! este de ;1'111'111 lei re-artizat in -arti sociale e0ale+ du-a cum urmeaza: a8 /eor0e "-rea subscrie 71 de -arti socuiale a cate 1'111'111 lei+ in valuare de 71'111'111+ a-ort varsat inte0ral in numerar' b8 )ra0oi *arian subscrie 21 de -arti sociale a cate 1'111'111 lei in valoare de 21'111'111 lei+ a-ort varsat inte0ral in numerar' (artile sociale -ot fi transmise intre asociatii' Transmiterea catre -ersoane din afara societatii este -ermisa daca a fost a-robata de dunarea /enerala a sociatilor+ cu ma.oritate absoluta de voturi+ dar numai daca nu e<ista o-tiuni -rivile0iatre ale asociatilor+ si nu se incalca -revederile art'171 din le0ea 21=1991'

Societatea comerciala isi -oate mari ca-italul social+ -e baza 6otararii dunarii /enerale a sociatiilor+ cu res-ectarea dis-ozitiilor le0ale' *arirea ca-italului social se va face -rin multi-licarea -artilor+ -rin a-ort financiar sau in natura+ din -artea asociatiilor'
rt'7

CAP.5. FUNCTIONAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII


rt': In toate actele+ adresele sau -ublicatiile emise de societate se vor mentiona: a8 denumirea com-leta a societatii si forma .uridicaA b8 sediul si localitatile unde e<ista sedii sau sucursaleA c8 ca-italul socialA In -rimul e<ercitiu financiar+ administrarea societatii va fi asi0urata de ambii fondatori' #a administrator -ot fi numite si -ersoane care nu au calitatea de asociat' dministratorul are urmatoarele atributii: a8 a-lica 6otararile dunarii /eneraleA b8 incadreaza si concediaza salariatii+ in conditiile stabilite de dunarea /enerala si de art'212 din le0ea 21=1991A c8 stabileste si a-roba acordarea salariilor si a altor dre-turA d8 stabileste atributiile+ -ro0ramul de lucru si re0ulamentul intern+ de ordine si functionare -entru -ersonalul salariat' e8 Re-rezinta societatea in relatiile cu tertii+ daca dunarea /enerala nu a 6otarat altfelA f8 #onvoca dunarea /enerala a sociatilorA 08 Tine la zi re0istrul asociatilorA 68 )e-une la Re0istrul #omertului si la dministratia Financiar+ in termenele -revazute de le0e+ toate actele actele necesareA i8 Ince-e+ atunci cand este cazul+ -rocedura de lic6idare+ res-ectiv -revederile le0ale in acest sens ' rt'3 dministratorul face toate o-eratiunile cerute de aducerea la inde-linire a obiectului societatii+ in limita valorii de 41@ din ca-italul social' rt'; Ras-underea asociatilor: sociatii ras-und solitar si -ersonal -entru -a0ubele aduse societatii -rin desfasurarea unor activitati necores-unzatoare' Ras-underea asociatilor fata de societate este aceeasi+ in cazul in care administratorul se 0aseste in im-osibilitatea de a lua -arte la administrarea societatii+ oricare dintre acestia -oate intocmi acte de ur0enta+ daca li-sa acestora ar cauza -a0ube mari societatii+ cu anuntarea ulterioara obli0atorie+ in termen de ma<im 17 zile calendaristice+ dar nu -entru sume ce de-asesc 37@ din ca-ital' In acest caz este necesara o 6otarare a tuturor asociatilor' sociatul care contravine dis-ozitiilor rt'12 alineatul 9 din statut+ este ras-unzator de daunele aduse societatii'

11

%ici un asociate nu -oate lua din fondurile societatii mai mult de cat i s?a fi<at -entru c6eltuielile facute+ sau -entru cele ce urmeaza a fi facute in interesul societatii' In caz contrar el este rasounzator de sumele luate si de daunele aduse' rt'9 Ras-underea administratorului: dministratorul societatii este direct ras-unzator -entru: realitatea versamintelor efectuateA e<istenta reala a dividentelor -latiteA e<istenta re0istrelor ceruteA e<acta inde-linire a 6otararilor dunarii /enereale si a indatornicirilor -e care le0ea+ contractul de societate si -rezentul statut le im-unA daunele resultate intr?unul din urmatoarele cazuri: nee<ercitarea su-rave06erii -ersonalului incadrat nedenumirea catre asociati a nere0ularitatilor -edecesorilor sai imediati+ atunci cand a luat cunostinta de acestea neinstintarea asociatilor des-re e<istenta unor interese transmiterea facultatii de re-rezentare a societatii catre alte -ersoane fara a-robarea e<-resa a dunarii /enerale a sociatilor'

a8 b8 c8 d8 e8

CAP. 6. STABILIREA PARTICIPARII LA BENEFICII SI PIERDERI


rt'11 #ota?-arte din beneficii se vor -lati fiecarui actionar -ro-ortional cu cota de -artici-are la ca-italul social' stfel+ asociatii vor -rimi: /eor0e "-rea :2'7@ )ra0oi *arian 23'7 rt'11 (ierderile -rovocate din riscul normal al -roductiei sau al comertului si si -a0ubele -roduse de -ersoanele neidentificate vor fi su-ortate din ca-italul -ro-riu' rt'12 (a0ubele -roduse din vina sau din cul-a unui asociat vor fi recu-erate de la acesta+ c6iar daca -a0uba de-aseste -artea lui sociala'

CAP.7. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII


rt'12 )izolvarea societatii se face cu res-ectarea -revederilor art'1:9 -ana la art'132 din le0ea 21=1991' In cazul decesului unui asociat societatea -oate sa?si continuie activitatea cu mostenitorii acestuia+ in cazul in care acestia sunt de acord' In cazul in care acestia nu sunt de acord+ -lata contravalorii -arti se face conform art'19 din -rezentul statut' rt14' !ic6idarea societatii se va face conform le0ii 21=1991 ince-and cu art'13: si -ana la art'1;2 sub directa su-rave06ere a asociatilor'

11

rt'17 dministratorul societatii isi va continua activitatea -ana la intrarea lic6idatorilor in e<ercitiul functionarii' rt'1: )u-a numirea lic6idatorilor si inde-linirea formalitatilor constand in de-unerea semnaturilor in Re0istrul #omertului+ acestia vor -relua administrarea societatii+ e<ercitand numai o-eratiuni de lic6idare+ in conformitate cu -revederile le0ale'

CAP.8. DISPOZITII FINALE


rt'13 (revederile -rezentului statut se com-leteaza cu cele -rezente in le0ea 21=1991+ -rivind societatile comerciale+ in #odul #ivil+ in #odul #omercial+ -recum si in contractul de societate' sociati: /eor0e "-rea )ra0oi *arian

FILIERA DE AUTORIZARE
Eta-a 1 #onstituirea si autentificarea in -rezenta notarului -ublic+ a contractului si statutului' )u-a autentificare+ actele constitutive+ contractul si statutul se -ublica in monitorul oficial' Eta-a 2 1' 2' 2' 4' 7' :' 3' Se intocmeste un dosar cu urmatoarele documente: actul de constituire al societatii dovada de incasare a ca-italului social intr?un cont la banca+ conform le0ii find necesar sa se verse la banca cel -utin 21@ din valuarea ca-italului social subscris actele -rivind a-orturile in natura daca e<ista actele inc6eiate intre asociati: cazier .udiciar+ certificat de casatorie s' a dovada de retinere a denumirii firmei+ marca firmei etc c6itanta de -lata a ta<elor -entru #amera de #omert cererea de inmatriculare

)osarul se de-une la #amera de #omert+ unde conform ordonantei 22+ .udecatorul e<istent emite o sentinta civila+ aceasta re-rezentand dovada de nastere a firmei e trimisa s-re -ublicare in *onitorul "ficial+ -e c6eltuiala solicitantului' Se intocmeste un dosar -entru )IRE#TI FI% %TE!"R (UB!I#E+ cu urmatoarele documente: 1' actele constitutive autentificate 2' sentinta civila 2' certificatul de inmatriculare 4' dovada de-unerii ca-italului social intr?un cont din banca

12

7' bu0etul de venituri si c6eltuieli al intre-rinderii -e un an (e baza dosarului de-us+ )IRE#TI FI% %TE!"R (UB!I#E+ elibereaza #")U! FIS# ! al firmei+ document ce da dre-tul firmei de a face o-eratiuni financiare

OR ANI RAMA S.C. !VENTO" S.R.L


A#$%&'(& )(%('&*& & &+,-.&/.*,'

D.'(-/,' )(%('&*

A+.+/(%/ 0(%/'$ 0',#$-/.(

A+.+/(%/ 0(%/'$ 1&'2(/.%) A+.+/(%/ 0(%/'$ 3.%&%/(

S$0'&4()5(/,' #( 0',#$-/.( C',./ C$+$/ F.%.+&/ '

12

CAPACITATEA DE PRODUCTIE

#-D Fet=%t

#-D>6=an8=>6=buc8Dbucati=an

FetD>Ftc?Ftn8E%sE)nE>1?-8 #-?ca-acitatea de -roductie Fef?fondul de tim- efectiv %t?tim-ul necesar -t realizarea unui costum>norma de tim-8 Ftc?fondul de tim- calendaristic Ftn?fondul de tim- nelucrator %s?numarul de sc6imburi -e zi )s?durata unui sc6imb FefD6=an %sDsc6imburi=zi )sD6=sc6imburi #alculul ca-acitatii de -roductie S# $E%T"& SR! FtcD2:7 zile=an FtnD17 72E2 sambata si duminica 11 zile de sarboatoare FtcDzile=an -?-rocentul

%sD2 sc6imburi=zi )sD; 6=sc6imb FefD271E2E;E>1?1'18D4111E1'9D2:11 6=an #-D2:11=2D1;11 buc=an S# $E%T"& SR! detine 2 utila.e DF #-D7411 buc=an

14

PRA UL DE RENTABILITATE

S'#' $E%T"& SR! DDDDDDDDDDDDDDD #-? 7411 buc=an (v? -ret vanzareD271'111 lei=buc #a-ital social 71'111'111 %r an0a.atiD11 %umar utila.e 2buc 2<17'111'111 1<11'111'111 #"STURI FIBE ? amortizarea utila.elor TaD11 ani termenul de amortizare D2E17'111'111=11 G1E11'111'111=11D4'111'111 lei=an Salariu director 12'111'111 lei Salariu contabil ;'111'111 lei #6irie 11'111'111 lei -a+ ener0ie+ incalzire 1@E(vE12D127'111'111 =an Trans-ort 741'111'111 =an T"T ! #"STURI FIBE #"STURI $ RI BI!E ?materiale si materii -rime 171'111 lei=buc ?ener0ie electrica 7111 lei=buc ?salariile -ersonalului an0a.at in -roductie 71111 lei=luna E; an0a.ati E12D4;'111'111 lei=an DF 4;'111'111=7411D;411 lei=buc T"T ! #"STURI $ RI BI!E :1:2'411 lei : 1'119'111'111 lei=an

HD#F=>-?#v8D1'119'111'111=271'111?1:2'411D113:: lei=buc

17

INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI

RnD(n=v E111

Rn? rata -rofituluiA (n? -rofitul realizatA $? venit

(nD(vE11@D271'111E11@D27'111 lei=buc #D71'111'111


$aloare $

-rofit

#$G#F

#F -ierderi

113:

7411