Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Dunarea de Jos Facultatea de Stiinte Economice

Lect.dr. Mihai Oana


Galati 2009

Indrumator:

Munteanu Mihaela Roxana

Student:

Cuprins

Cap. 1 Comerul cu amnuntul

1.1. Caracteristici ale comerului cu am nuntul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 1.2. Evaluarea m r#urilor $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% 1.3. Sistemul de conturi utili&ate in evidena conta'il a m r#urilor la (re cu am nuntul!!!!!)
Cap. 2 Organizarea evidenei contabile a mrfurilor la preul cu amnuntul

2.1. *r+ani&area conta'ilit ii m r#urilor la (reul cu am nuntul $$$$$$$$$$,0 2.2. Conta'ilitatea o(eraiilor (rivind m r#urile -n re+im de consi+naie $$$$$$$,2 2.3. .educerile a(licate la cum( r rile de m r#uri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,% 2.4. Inre+istrari conta'ile s(eci#ice comertului cu amanuntul $$$$$$$$$$$!,/ 2.5. Documentaia (rimar #olosit -n conta'ilitatea m r#urilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,)
0i'lio+ra#ie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,9

Capitolul 1 1.1. Caracteristici ale comerului cu amnuntul


Evoluia de ansam'lu a economiei mondiale1 scoate -n eviden c 1 (este tot -n lume1 comerul1 -n +eneral1 2i comerul cu am nuntul1 -n s(ecial1 a devenit1 -n mod (ro+resiv1 un sector economic #oarte dinamic1 a(aratul comercial cunosc3nd (ro#unde mutaii (e toate (lanurile: metode de v3n&are1 #orme de distri'uie1 re(artiie +eo+ra#ic a mana+ementului -ntre(rinderilor! De asemenea1 se constat c res(ectiva activitate 4 comerul cu am nuntul 4 ca ultim veri+ a lanului care duce (e (roduc tor s(re consumatori1 este #oarte sensi'il 2i vulnera'il la evoluia mediului am'iant1 dovedind -ns o mare ca(acitate de a se ada(ta la noile condiii ale (ieei! Un rol im(ortant -n cadrul sistemelor de distri'uie a m r#urilor revine comerului cu am nuntul1 care1 al turi de comerul cu ridicata1 re(re&int o veri+ intermediar -n #lu5ul relaiilor (roduc tor6consumator! 7ntr6o asemenea acce(iune1 cunoa2terea as(ectelor (e care le ridic ansam'lul (roceselor ce dau (ro#ilul acestei activit i o#er at3t orientarea1 c3t 2i instrumentarul de aciune de care au nevoie -ntre(rinderile din domeniul circulaiei m r#urilor! 8a #el cu celelalte domenii care #ormea& structura (rocesului de distri'uie a m r#urilor 2i comerul cu am nuntul (re&int o (ro'lematic deose'it de com(le5 1 at3t su' as(ectul activit ilor economice des# 2urate1 c3t 2i al sistemului de relaii +enerale! 9ceasta #ace ca -nsu2i sistemul de de#inire 2i conturare a coninutului1 a rolului 2i a #unciilor sale s (re&inte unele as(ecte di#icile 2i e5trem de (retenioase din (unctul de vedere al anali&ei lor -n tim(1 cre3nd c:iar eta(i&ari 2i locali&ari (unctuale! ;entru a r s(unde unor asemenea e5i+ene1 s(ecialistul american ;:ili( <otler1 -ntr6o lucrare relativ recent 1 (u'licat -n .om3nia -n anul ,99= 6 >?ana+ementul mar@etin+ului6 -ncearc o conturare mai (ra+matic a res(ectivului conce(t1 (ornind de la ideea (otrivit c reia >noiunea de comer cu am nuntul include toate activit ile im(licate -n v3n&area (roduselor sau serviciilor direct c tre consumatorii #inali1 s(re a #i #olosite -n sco(uri (ersonale1 necomerciale! ;otrivit ( rerii s(ecialistului res(ectiv1 >orice or+ani&aie care (ractic acest +en de comer 6 #ie c este vor'a de (roduc tori1 detaili2ti sau +rosi2ti 6 e#ectuea& comer cu am nuntul1 necont3nd >cum sunt v3ndute m r#urile sau serviciile Ade c tre v3n& tor sau (rin (o2t 1 cu aButorul tele#onului sau (rin utili&area unui automat de v3n&areC 2i nici unde sunt v3ndute acestea A-ntr6un ma+a&in1 (e strad sau la domiciliul consumatoruluiC! <otler (unctea& ast#el (rinci(alele as(ecte (rivind coninutul activit ii1 a+enii economici (osi'il a #i im(licai c3t 2i #ormele de v3n&are -nt3lnite -n comerul cu am nuntul! Se (oate s(une deci1 c 1 -ntr6o asemenea acce(iune1 comerul cu am nuntul re(re&int un ansam'lu de activit i 2i relaii or+ani&ate 2i des# 2urate de unit i s(eciali&ate (e circulaia m r#urilor1 -n sco(ul a(rovi&ion rii consumatorilor sau utili&atorilor #inali! Dat #iind com(le5itatea activit ii care se des# 2oar -n acest domeniu1 (e l3n+ relaiile economice de sc:im'1 comerul cu am nuntul (resu(une 2i relaii Buridice1 'ancare1 (rest ri de servicii1 (recum 2i relaii de munc ! ;rin intermediul unor asemenea relaii1 comerul cu am nuntul se inte+rea& mecanismului de (ia 1 #iind direct conectat cu toate cele (atru com(onente ale (ieei +lo'ale: (iaa 'unurilor 2i serviciilor1 (iaa ca(italurilor1 (iaa sc:im'urilor monetare 2i (iaa #orei de munc ! ;entru a asi+ura o#erta de m r#uri -n cadrul (ieei1 -ntre(rinderile comerciale cu am nuntul1 indi#erent de #orma de (ro(rietate1 a(artenena1 ti(ul1 structura 2i m rimea lor1 se a(rovi&ionea& cu m r#uri de la comercianii cu ridicata sau de la (roduc tori1 constituie -n unit ile lor stocuri de m r#uri 2i a(oi le v3nd c tre consumatori! 9ceasta #ace ca su' as(ect lo+istic comerul cu am nuntul s re(re&inte o unitate a trei (rocese: a(rovi&ionare1 v3n&are1

"

stocare1 unitate -n cadrul c reia v3n& rile de m r#uri constituie activitatea esenial 1 s(eci#ic relaiilor de sc:im' din cadrul res(ectivei #orme de comer!

1.2. Evaluarea mrfurilor


;e traseul (roduc tor6consumator1 m r#urile (arcur+ dou stadii 2i anume: Circulaia cu ridicata a m r#urilor 4 care const -n ac:i&iionarea de m r#uri -n cantit i mari de la (roduc tori sau de la ali #urni&ori -n sco(ul rev3n&arii acestora c tre alte entit i comerciale1 -ndeose'i celor de v3n&are cu am nuntulD Circulaia cu am nuntul a m r#urilor 4 care const -n v3n&area m r#urilor consumatorilor individuali1 (recum 2i unor entit i (entru consumul (ro(riu!

! Evaluarea mrfurilor la intrarea "n patrimoniu se va #ace la dou cate+orii


de costuri:

aC 'C

costuri efective : de ac:i&iie A (entru stocurile cum( rateC de (roducie A(entru stocurile #a'ricateC preuri standard: sta'ilindu6se un (re #i5 de ac:i&iie sau de (roducieD se(arat se -nre+istrea& di#erenele dintre acestea 2i costul e#ectiv1 a'ateri #avora'ile sau ne#avora'ile care se vor re(arti&a cu aButorul unui coe#icient de re(arti&are asu(ra stocurilor ie2ite!

Evaluarea mrfurilor se (oate e#ectua ast#el: #a cost de ac$iziie efectiv Anumai la de(o&iteC cu(rinde1 (e l3n+ (reul de cum( rare1 2i alte c:eltuieli1 cum ar #i : c:eltuieli de trans(ort1 ta5e vamale1 comisioane1 c:eltuieli de des#acere1 (rime de asi+urare etc! #a pre de v%nzare cu ridicata Anumai la de(o&iteC #ormat din costul de ac:i&itie E adaosul comercial (racticat la de(o&it Acalculat ca F din costul de ac:i&itieC1 sta'ilit -n #uncie de nivelul (reurilor de (e (ia la sortimentul res(ectiv de m r#uriD #a pre de v%nzare cu amnuntul Ao'li+atoriu la ma+a&ineC #ormat din costul de ac:i&itie E adaosul comercial Acalculat ca F la costul de ac:i&itie C E GH9 nee5i+i'il Acalculat ,9F la suma (rimelor dou elementeC! Di#erena dintre (reul de v3n&are 2i costul de ac:i&iie al m r#urilor (oart denumirea de adaos comercial sau rabat comercial ! Cu toate c e5(rim aceea2i realitate1 -ntre cele dou noiuni e5ist 1 totu2i1 deose'iri -n ceea ce (rive2te modul de calcul 2i momentul -n care se #ace calculul! o 9daosul comercial se determin -n momentul ac:i&iion rii m r#urilor1 (rin a(licarea cotei de adaos asu(ra costului de ac:i&iie! o .a'atul comercial se sta'ile2te -n momentul scoaterii din +estiune a m r#urilor v3ndute1 (rin a(licarea cotei de ra'at asu(ra (reului de v3n&are al m r#urilor! Grans#ormarea cotei de adaos -n cot de ra'at se reali&ea& a(lic3nd (rocedeul sutei maBorate1 ast#el: Cota de rabat&'! ( &cota de adaos ) 1**! + &cota de adaos , 1**! 8a entit ile comerciale de des#acere a m r#urilor cu am nuntul Aen6detailC se recomand evidena m r#urilor la (reul cu am nuntul1 care se (oate utili&a -n dou variante:

o ;reul cu am nuntul1 care este #ormat din costul de ac:i&iie (lus adaosul comercial (lus GH9 ! 9daosul comercial este suma destinat s aco(ere c:eltuielile comerciantului Ac:eltuieli de circulaieC 2i s asi+ure o'inerea unui (ro#it ! o Detaili2tii ne(l titori de GH9 utili&ea& (reul cu am nuntul com(us din costul de ac:i&itie A-n care se include 2i GH9 din #actur de cum( rareC (lus adaosul comercial ! De re+ul 1 la entit ile comerciale cu am nuntul se consider cost de ac:i&iie (reul de cum( rare re#lectat -n #acturile #urni&orilor1 iar c:eltuielile de trans(ort a#erente intr rilor de m r#uri se re#lect -ntr6un cont analitic distinct! 9cestea se vor include -n c:eltuieli (e m sura v3n& rii m r#urilor! 9cest mod de evaluare se im(une din raiuni (ractice 1 -ntruc3t este di#icil s se recalcule&e (reul de cum( rare al m r#urilor intrate -n #uncie de c:eltuielile de trans(ort6a(rovi&ionare1 av3nd -n vedere marea varietate de sortimente de m r#uri intrate1 -n cantit i 2i la (reuri di#erite! E-emplu (rivind #ormarea (reului cu am nuntul: * entitate mic av3nd ca o'iect (rinci(al de activitate comerciali&area m r#urilor cu am nuntul1 ac:i&iionea& m r#uri con#orm #acturii de cum( rare din care se e5tra+ urm toarele date: o Haloarea la (re de cum( rare # r GH9: ,!000 leiD o GH9: ,!000 5 ,9F I ,90 leiD o Gotalul #acturii: ,!,90 leiD Cota de adaos utili&at este de 20F din costul de ac:i&itie! .arianta 1+ Entitatea nu este pltitoare de /. Calcularea (reului cu am nuntul: ;a I Cost de ac:i&iie ACaC E 9daosul comercial A9cC Costul de ac:i&iie I totalul #acturii I ,!,90 leiD 9daosul comercial I costul de ac:i&iie 5 cota de adaos I ,!,90 5 20F I 2"9 leiD ;reul cu am nuntul I ,!,90E2") I ,!%2) lei! .arianta 2+ Entitatea este pltitoare de /. Calcularea (reului cu am nuntul cu GH9: ;a I Ca E9c E GH9 nee5i+i'il Costul de ac:i&iie I valoarea la (reul de cum( rare # r GH9 I ,!000 leiD 9daosul comercial I costul de ac:i&iie 5 cota de adaos I ,!000 5 20F I 200 leiD GH9 nee5i+i'il I Acostul de ac:i&iie E adaosul comercialC 5 ,9F I 22) leiD ;reul cu am nuntul cu GH9 I ,!000 E 200 E 22) I ,!%2) lei!

0! Evaluarea mrfurilor la ie1irea din patrimoniu se #ace (rin


urm torele metode: 1!2etoda C23 Acostului mediu (onderatC 1 (rin care evaluarea stocurilor ie2ite se #ace la un cost mediu du( #iecare intrare Avarianta ultimei intr riC sau la s#3r2it de lun +lo'al con#orm relaiei: .aloare stoc iniial ,.aloare intrri C23 ( 4444444444444444444444444444444444444444444444444444 Cantitate iniial , Cantitate intrat E-emplu: consider3nd urm toarele date (entru stocul J -n #e'ruarie K : stoc iniial : L00 'uc! 5 20 leiD intr ri: "!02!K 4 ,00 'uc! 5 22 leiD L

,)!02!K 4 200 'uc! 5 2% leiD ie2iri: ,0!02!K 4 "00 'uc! D 2)!02!K 4 %00 'uc! 1atunci: C23 calculat lunar+ AL00 'uc! 5 20C E A,00 'uc! 5 22C E A200 'uc! 5 2%C C?; lunar I 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 I 2,12L lei L00 'uc! E ,00 'uc! E 200 'uc! M costul ie1irilor I "00 'uc! 5 2,12L leiN'uc! I /!"=L lei %00 'uc! 5 2,12L leiN'uc! I )!L00 lei 14.565 lei M iar stocul final I ,00 'uc! 5 2,12L leiN'uc! ( 2.125 lei C23 calculat dup fiecare intrare: AL00 'uc! 5 20C E A,00'uc! 5 22C M intrare (e "!02!K : C?; I 6666666666666666666666666666666666666666 I 201"" leiN'uc L00'uc! E ,00 'uc! Costul ie2irii (e ,0!02!K I "00 'uc! 5 201"" leiN'uc! I /!,00 lei M intrare (e ,)!02!K: A"00 'uc! 5 201""C E A200 'uc! 5 2%C C?; I 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 I 2,1)0 leiN'uc! "00 'uc!E 200 'uc! Costul ie2irii (e 2)!02!K I %00 'uc! 5 2,1)0 leiN'uc! I )!=20 lei o Costul total al ie1irilor$$$$$$$$$$$!!!!! ,%!)20 lei o 7ar stocul final I ,00 'uc! 5 2,1)0 leiN'uc$$$$$!!2!,)0 lei Com(ar3nd cele dou variante ale metodei costului mediu (onderat se constat c evaluarea ie2irilor din stoc du( (rima variant AC?; lunarC (re&int avantaBul unui calcul sim(lu1 dar nu (ermite valori&area ie2irilor -n cursul (erioadei de +estiune! Harianta a doua -ns AC?; calculat du( #iecare intrareC1 o#er (osi'ilitatea evalu rii ie2irilor -n cursul (erioadei de +estiune! 9ceast variant (re&int inconvenientul unui calcul mai com(le51 inconvenient anulat (rin utili&area miBloacelor in#ormatice! 7n ansa'lu1 metoda C?; tinde s anule&e e#ectele cre2terii sau descre2terii (reurilor1 deoarece nivelul costului mediu (onderat 2i al costului stocului #inal calculat con#orm acestei metode este in#luenat de toate (reurile (l tite (e (arcursul e5erciiului 2i de (reul stocului iniial! 2! 2etoda 878O A (rimul intrat 6 (rimul ie2itC 1 (rin care se sta'ile2te1 ca 2i cost de ie2ire1 costul de ac:i&itie al (rimului intrat1 trec3ndu6se cronolo+ic la intr rile urm toare! ?enin3nd datele metodei C?;1 calculul costului stocurilor ie2ite du( metoda FIF* se (re&int ast#el: ie2ire (e ,0!02!K: "00 'uc! 5 20 leiN'uc! I $$$$$$$!!!!!/!000 lei

ie2ire (e 2)!02!K: 200 'uc! 5 20 leiN'uc! I %!000 lei ,00 'uc! 5 22 leiN'uc! I 2!200 lei ,00 'uc 5 2% leiN'uc! I 2!%00 lei$$$$$$$$$!)/00 lei o costul total al ie1irilor $$$$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!!!!!!!14.9** lei o iar stocul final:,00 'uc 5 2% leiN'uc!!!$$$$$$$$$!$!!! 2.4** lei Evaluarea ie2irilor -n metoda FIF* la cele mai vec:i1 adic la cele mai mici costuri1 conduce la o maBorare a re&ultatului e5erciiului A(ro#ituluiC 2i a im(o&itului (e (ro#it! Ca urmare1 -n (erioadele de cre2tere susinut a (reurilor1 metoda FIF* (roduce cea mai mare valoare (osi'il a re&ultatului e5erciiului1 iar costul stocurilor ie2ite este a(ro(iat de nivelul costului la momentul c3nd aceste stocuri au intrat -n +estiune! 7n (erioadele de scadere a (reurilor e#ectele sunt inverse! 3! 2etoda #78O Aultimul intrat 4 (rimul ie2itC con#orm c reia evaluarea cantit ii ie2ite se #ace la costul de ac:i&itie al ultimului lot intrat -n +estiune! Du( e(ui&area #iec rui lot1 se trece la lotul (recedent1 -n ordinea invers intr rii loturilor! ?eninand -n continuare datele metodei C?;1 calcului costului stocurilor ie2ite du( metoda 8IF* se (re&int ast#el: ie2ire (e ,0!02!K: ,00 'uc! 5 22 lei I 2!200 lei 200 'uc! 5 20 lei I %!000 lei$$$$!!%!200 lei ie2ire (e 2)!02!K : 200 'uc! 5 2% lei I %)00 lei 200 'uc! 5 20 lei I %!000 lei$$$$!)!)00 lei o costul total al ie1irilor$$$$$$$$$$$$13.*** lei o iar stocul final: ,00 'uc! 5 20 lei$$$$$$$$!!2.*** lei Evaluarea ie2irilor -n meoda 8IF* la cele mai recente1 adic la cele mai mari costuri1 mic2orea& re&ultatul e5erciiului 2i im(o&itul (e (ro#it! E#ectele sunt accentuate -n (erioadele de in#laie 1 c3nd metoda 8IF* (roduce cea mai mic valoare (osi'il a re&ultatelor1 iar costul stocurilor ie2ite este a(ro(iat de nivelul costului celor mai recente stocuri intrate -n +estiune! 4! 2etoda identificrii specifice 4 utili&at la m r#urile ne#un+i'ile! ;resu(une atri'uirea costurilor s(eci#ice elementelor identi#ica'ile ale stocurilor care #ac o'iectul unor comen&i distincte1 indi#erent dac au #ost cum( rate sau (roduse! 9ceasta -nseamn c #iecare articol sau cate+orie de stocuri se individuali&ea& at3t -n momentul intr rii -n (atrimoniu1 c3t 2i al stoc rii 2i ie2irii din stoc! Identi#icarea s(eci#ic nu (oate #i #olosit -n ca&urile -n care stocurile cu(rind un num r mare de elemente care sunt1 de re+ul 1 #un+i'ile1 -ntruc3t (rin selectarea articolelor sau loturilor care r m3n -n stoc metoda ar (utea re(re&enta o modaliate de aranBare a 'ene#iciului (erioadei! 5! 2etoda preului standard 4 determinat (e 'a& mediei (reurilor de a(rovi&ionare ale (erioadei anterioare! ?etoda (oate #i #olosit (entru sim(li#icare1 dac se consider c re&ultatul acesteia a(ro5imea& costul! C! Evaluarea mrfurilor la inventar se #ace con#orm (revederilor 8e+ii conta'ilit ii la valoarea actual

1.3. :istemul de conturi utilizate in evidena contabil a mrfurilor la pre


cu amnuntul
In cadrul sistemului conturilor de m r#uri se cu(rind urm toarele conturi sintetice de +radul -nt3i: 361 ;2rfuri< 365 ;=iferene de pre la mrfuri< 2rfurile sunt 'unuri ac:i&iionate din a#ara entit ii (entru a #i v3ndute -n aceea2i stare1 # r vreo (relucrare su(limentar ! Sunt asimilate m r#urilor: stocurile ac:i&iionate (entru utili&are (ro(rie Amaterii (rime1 materiale1 o'iecte de inventar etc!C 2i care ulterior1 2i6au sc:im'at destinaia 2i se o#er s(re v3n&are terilorD stocurile (rovenite din (roducie (ro(rie1 care se v3nd (rin ma+a&ine (ro(rii Asemi#a'ricate1 (roduse #inite etc!C Contul 361 <2rfuri< este cont de active circulante materiale1 cu #uncie conta'il de cont de activ! =ebitul acestui cont re#lect intr rile de m r#uri -n +estiunea unit ii (e 'a& de not de intrare6rece(ie1 (roces ver'al de constatare etc!1la (re de -nre+istrare1 (e diverse c i: o ac:i&itionate de la #urni&ori sau din avansuri de tre&orerieD o aduse ca a(ort -n natur de c tre -ntre(rin& toriD o aduse de la teriD o materiile (rime1 materialele au5iliare1o'iectele de inventar1 animalele 2i ( s rile1 alte valori de natura stocurilor v3ndute ca atareD o (lusuri constatate la inventariereD o (rimite (rin donaii cu titlu +ratuitD o valoarea adaosului comercial 2i a ta5ei (e valoare ad u+at nee5i+i'ila1 dac evidena se ine la (reul de v3n&are cu am nuntul1 credit3nd -n acest ca& conturile "=) Di#erene de (re la m r#uri 2i %%2) Ga5a (e valoarea ad u+at nee5i+i'ila! Creditul acestui cont re#lect valoarea la (re de -nre+istrare a m r#urilor ie2ite din +estiune (e 'a& de avi& de e5(ediere 2i #actur 1 (roces ver'al de constatare etc!1 (e diverse c i: o v3n&areD o trimise -n custodie sau consi+naie la teriD o retrase Aca a(ortC de c tre -ntre(rin& toriD o valoarea donatiilor 2i a (ierderilor din calamit i constatate la m r#uriD o li(suri constatate la inventariereD o valoarea adaosului comercial 2i a ta5ei (e valoare ad u+at a#erente m r#urilor v3ndute1c3nd evidena se ine la (re de v3n&are cu am nuntul :oldul re#lect valoarea la (re de -nre+istrare a m r#urilor e5istente -n stoc! Contul 365 ;=iferene de pre la mrfuri< este cont recti#icativ al valorii de intrare a m r#urilor -n ca&ul utili& rii metodei inventarului (ermanent la (re standard 2i la (re de

v3n&are! Se utili&ea& -n s(ecial la unit ile ce des# 2oar comer cu am nuntul! Din (unct de vedere conta'il are #uncia conta'il de cont 'i#uncional! 7n ca&ul metodei inventarului (ermanent1 la pre standard A#i5C are #uncie conta'il de cont de activ! :e debiteaz cu di#erenele #avora'ile sau ne#avora'ile A-n ro2u sau -n ne+ruC -ntre (reul de ac:i&itie 2i (reul de -nre+istrare AstandardC 2i se creditea& cu di#erenele de (re #avora'ile sau ne#avora'ile1 A-n ro2u sau -n ne+ruC a#erente m r#urilor ie2ite din +estiune! ;re&int sold debitor care re#lect di#erenele de (re #avora'ile sau ne#avora'ile A-n ro2u sau -n ne+ruC a#erente stocului de m r#uri e5istent! 7n ca&ul utili& rii metodei inventarului (ermanent la pre de v%nzare1 are #uncie conta'il de cont de pasiv! :e crediteaz cu valoarea adaosului comercial AmarB comercial C a#erent m r#urilor intrate -n +estiune 2i se debiteaz cu valoarea adaosului comercial a#erent m r#urilor ie2ite din +estiune! De'itarea se #ace de o'icei lunar1 -ntruc3t cotele de adaos di#er -n #uncie de +ru(ele de m r#uri1 sursele de a(rovi&ionare1 (erioade etc! :oldul este creditor si re#lect valoarea adaosului comercial a#erent stocului de m r#uri e5istent! 9daosul comercial se -nre+istrea& -ntotdeauna -n negru. >epartizarea adaosului comercial aferent ie1irilor de m r#uri se reali&ea& (e 'a&a unui coeficient de repartizare A<rC calculat con#orm relaiei: ?r ( :iC 365 , >C 365 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 &:i= 361 @ :iC 4425! , &>= 361 @ >C 4425!

.D "=) I.C =0= 5 <r daosul comercial a#erent m r#urilor v3ndute I Haloarea m r#urilor v3ndute 5 <r Contul 4425 ;/. nee-igibil ; ine evidena GH9 a#erent cum( r rilor # r #actur 1 a v3n& rilor # r #actur 1 sau a GH9 a#erent m r#urilor din unit ile comerciale cu am nuntul1 ca element al (reului cu am nuntul! Se include in valoarea m r#urilor1 dar nu #ace (arte din datoria #a de #urni&or! Este un cont 'i#uncional! 9lte conturi s(eci#ice1 utili&ate (entru -nre+istrarea o(eraiilor (rivind m r#urile: 9*6<C$eltuieli privind mrfurile<A 6*6<.enituri din v%nzarea mrfurilor<.

Capitolul 2 2.1. Organizarea contabilitii mrfurilor la preul cu amnuntul


?etode de or+ani&are a conta'ilit ii m r#urilor sunt dou :

1. metoda inventarului intermitent utili&at la societ i mici 2i1 o(ional1 la cele


miBlociiD Inventarul intermitent se caracteri&ea& (rin urm toarele: Stocul la -nce(utul e5erciiului curent este stocul sta'ilit (rin inventariere la s#3r2itul anului (recedentD Ku se -nre+istrea& intr ri de stoc -n tim(ul anului!Cum( r rile de stocuri se -nre+istrea& -n de'itul conturilor +ru(ei >C:eltuieli cu materii (rime1 materiale 2i m r#uri 1 -n cores(onden cu conturile de teri 2i de tre&orerie1 du( ca&D Ku se -nre+istrea& ie2iri de stocuri -n tim(ul anului1 la darea lor -n consum1 2i nici ie2iri de stocuri (entru v3n& riD 8a s#3r2itul anului se #ace inventarierea stocurilor (e #eluri de +ru(e de materii (rime1 materiale1 m r#uri1 semi#a'ricate1 (roduse #inite1 cores(un& tor clasi#ic rii conturilor! Stocurile ast#el sta'ilite se evaluea& con#orm metodolo+iei 2i se -nre+istrea& -n debitul conturilor de stocuri1 cores(un& tor naturii acestora1 -n cores(onden cu conturile din +ru(a >C:eltuieli cu materiile (rime1 materiale 2i m r#uri 1 (entru stocurile cum( rate1 2i -n cores(onden cu contul =,, >Henituri din (roducia stocat 1 (entru stocurile din (roducia (ro(rie o'inut ! Gotodat 1 se #ace 2i anularea stocurilor iniiale (rin de'itarea conturilor de c:eltuieli 2i venituri1 -n cores(onden cu conturile de stocuri! 7n urma acestor -nre+istr ri soldurile conturilor de c$eltuieli reflect stocurile consumate Aie2irileC -n tim(ul (erioadei1 calculate du( relaia: Haloare Ie2iri I Sold iniial E Haloare intr ri 4 Sold #inal 2etoda inventarului intermitent prezint dezavantaBe fa de metoda inventarului permanent1 ast#el: Im(osi'ilitatea e#ectu rii unui control asu(ra +estiunii stocurilor (rin intermediul conta'ilit iiD *rice eroare sau omisiune de -nre+istrare la e#ectuarea inventarului #i&ic duce la in#ormaii #alse -n documentele conta'ile de sinte& ! Se -ncalc deci (rinci(iul ima+inii #ideleD *rice (ierdere sau #urt din +estiune a(are ca o ie2ire din stoc1 #iind inclus -n c:eltuielile e5erciiului!

,0

2. metoda inventarului permanent1 utili&at la maBoritatea societ ilorD (ermite un


control ri+uros asu(ra stocurilor 2i determinarea -n orice moment a stocului! Eta(ele de -nre+istrare s(eci#ice acestei metode sunt: o stocul iniial la -nce(utul lunii Astoc #inal al lunii anterioareC este soldul iniial de'itor al conturilor de clasa a treiaD o toate intr rile -n +estiune din cursul lunii se o(erea& -n conturile din clasa a treia1 constituind rulaBul lor de'itorD o ie2irile din +estiune -n tim(ul lunii se -nre+istrea& -n creditul conturilor din clasa a treia1 re(re&ent3nd rulaBul creditorD o valoarea stocurilor la s#3r2itul lunii se determin du( relaia: .aloare :old final ( .aloare :old iniial , .aloare intrri @ .aloare ie1iri 1 cu cores(ondena -n conta'ilitate ast#el: :old final al contului ( :old iniial al contului , >ulaB debitor al contului @ >ulaB creditor al contului 2etoda inventarului permanent este superioar metodei inventarului intermitent (rin #a(tul c -nre+istrarea1 -n conturile de stocuri1 a #iec rei intr ri sau ie2iri1 (e m sura (roducerii o(eraiilor1 at3t cantitativ1 c3t 2i valoric1 d (osi'ilitatea cunoa2terii -n orice moment a m rimii stocurilor! In cadrul acestei metode1 conta'ilitatea analitic se (oate or+ani&a du( trei (rocedee: (rocedeul o(erativ6conta'il1 (rocedeul cantitativ valoric 2i (rocedeul +lo'al6valoric! 3rocedeul evidenei operativ4contabile A(e solduriC const -n inerea la +estiuni numai a unei evidene cantitative (e >Fi2e de ma+a&ie 2i la conta'ilitate o evidena numai valoric (e >Fi2e de conturi (entru o(eraii diverse ! 8unar se #ace controlul e5actit ii 2i concordanei din evidena cantitativ de la +estiuni cu cea valoric 1 (rin -ntocmirea >.e+istrului stocurilor 1 -n care se evaluea& stocurile e5istente din #i2ele de ma+a&ie (e #eluri1 totali&ate (e +ru(e 2i (e +estiuni! 3rocedeul evidenei cantitativ valorice const -n inerea la +estiuni a unei evidene cantitative (e #eluri de stocuri! Controlul e5actit ii 2i concordanei -nre+istr rilor din cele dou evidene se reali&ea& (rin -ntocmirea >0alanelor analitice 2i sta'ilirea corelaiilor cu sinteticul lor1 (recum 2i (rin (unctaBul direct al cantit ilor -nre+istrate -n cele dou evidene! 3rocedeul evidenei global4valorice const -n inerea evidenei +lo'al6valorice (e >Fi2e de conturi (entru o(eraiuni diverse1 at3t la +estiuni1 c3t 2i la conta'ilitate! 9ceast metod se a(lic (entru evidena m r#urilor -n unit ile de des#acere cu am nuntul 1 (entru evidena 'unurilor!

,,

2.2. Contabilitatea operaiilor privind mrfurile "n regim de consignaie


Comerul de consignaie este o #orm a comerului cu amnuntul care asi+ur des#acerea de m r#uri a(arin3nd unor (ersoane #i&ice sau Buridice! ? r#urile (ot avea sau nu un +rad de u&ur ! Contractul de consignaie este o -nele+ere scris 1 intervenit -ntre dou ( ri1 de re+ul 1 (ersoane Buridice1 (rin care una dintre ( ri1 numit consignant1 -ncredinea& celeilalte ( ri1 numit consignatar1 m r#uri s(re a le vinde! ;entru de(onentii (ersoane #i&ice se -ntocme2te ;0onul de primire "n consignaie<. ? r#urile (rimite sunt -nre+istrate -n ;0orderoul de primire a obiectelor "n consignaie< 2i -n ;Cotele de recepie 1i constatare de diferene<! Entitatea cu (ro#il de consi+naie -nc rc -n +estiune m r#urile (rimite1 -n momentul -n care acestea au #ost v3ndute1 c3nd se -ntocme2te >0orderoul de ie2ire a m r#urilor din consi+naie1 (recum 2i ;0orderoul de programare la plat a deponenilor<! Sumele re&ultate din v3n&area m r#urilor se (rescriu dac nu sunt ridicate de c tre de(onenti -n termen de " ani! Evaluarea m r#urilor se #ace la pre de evaluare 2i la pre de v%nzare! ;reul de evaluare este sta'ilit #ie de (reuitori -n cadrul 'irourilor de (rimire1 #ie de (ro(rietarul m r#urilor1 #ie (rin ne+ociere! Kivelul (reului este corelat cu cel al m r#urilor similare de (e (ia 2i in#luenat de u&ura m r#ii! ;retul de evaluare este (reul (l tit de(onenilor 2i (oate #i redus cu reinerile datorate pstrrii mrfurilor peste termenul normal stabilit sau cu reduceri acceptate de deponent "n cazul nev%nzarii acestora. 3reul de v%nzare ( 3re evaluare , Comision , /. >emarc: 0aza de impozitare se determin di#erit (entru 'unurile (rimite de la a+enii economici 2i (ersoanele #i&ice ast#el: ;entru 'unurile (rimte -n consi+naie de la a+enii economici (l titori de GH91 'a&a im(o&ita'il este #ormat din valoarea m r#ii de(onentului (lus comisionul unit ii de consi+naieD ;entru 'unurile (rimite de la (ersoane #i&ice sau Buridice necu(rinse -n s#era de a(licare sau scutite de GH91 'a&a im(o&ita'il este comisionul a(licat de consi+naie! 7n ca&ul -n care unitatea (rime2te m r#uri -n consi+naie1 acestea vor #i -nre+istrate -n contul e5tra'ilatier 5*33 ;.alori materiale primite "n pstrare sau custodie< ! 7ntre+istrarea lor se va #ace numai du( v3n&are1 concomitent # c3ndu6se 2i destocarea lor! 0ene#iciarii veniturilor o'inute din valori#icarea 'unurilor -n re+im de consi+naie datorea& un impozit "n cot de 1*' din venitul 'rut -ncasat1 cu e5ce(ia 'unurilor (rovenite din (atrimoniul (ersonal al de(onentului! Im(o&itul se calculea& 1 se reine 2i se virea& de c tre consi+naie1 (3n la data de 2L1 inclusiv1 ale lunii urm toare celei -n care se #ace (lata venitului!ACodul #iscal1 actuali&at1 art!L21 alin! A,CD A2CD A"C!C

,2

Operaiile specifice (rivind m r#urile -n re+im de consi+naie sunt re#lectate -n e5em(lul urm tor: Se (rimesc s(re v3n&are -n consi+naie1 de la de(onent (ersoan #i&ic 1 m r#uri -n valoare de L000 lei1 comisionul ,LF1 GH9 ,9F! Se v3nd -n totalitate 2i se descarc +estiunea! a! 3rimirea mrfurilor D 5*33 Halori materiale (rimite -n ( strare sau custodie L000

b! .%nzarea mrfurilor Haloarea m r#urilor la (re de v3n&are I L000 E AL000 5 ,LFC E A=L0 5 ,9FC I L)921L lei Casa -n lei 5311 I ' L)921L 6*6 Henituri din v3n&area m r#urilor L000 6*5 Henituri din activit i diverse =L0 4426 GH9 colectat ,%21L c! Dncarcarea gestiunii dup v%nzare ? r#uri 361 ( ' 492 Creditori diver2i 365 Di#erene de (re la m r#uri 4425 GH9 nee5i+i'il d! :coaterea din activ a mrfurilor v%ndute ' I 361 ? r#uri C:eltuieli cu m r#urile 9*6 Di#erene de (re la m r#uri 365 GH9 nee5i+i'il 4425 C 5*33 Halori materiale (rimite -n ( strare sau custodie e! 3lata deponentului Creditori diver2i 492 I 5311 Casa -n lei f! Dnc$iderea conturilor de venituri 1i c$eltuieli ;ro#it 2i (ierdere 121 I 9*6 C:eltuieli (rivind m r#urile Henituri din L000 Henituri din activit i diverse 6*5 ' I 121 ;ro#it 2i (ierdere v3n&area de L)921L L000 =L0 ,%21L L)921L L000 =L0 ,%21L L000 L000 L000 L=L0 m r#uri6*6 =L0

,"

2.3. >educerile aplicate la cumprrile de mrfuri


.educerile a(licate la cum( r rile de m r#uri sunt de dou cate+orii: >educeri cu caracter comercial : ra'aturile1 remi&ele 2i risturnurile >abatul este o reducere acordat cum( r torului (entru mar#a cu de#ecte de calitate 2i se a(lic asu(ra (reului de v3n&are! >emiza este o reducere acordat cum( r torului (entru v3n&area (este volumul convenit sau (entru (o&iia (re#erenial 2i se a(lic tot asu(ra (reului de v3n&are! >isturnul este o reducere de (re acordat la toate o(eraiile de #urni&ori clientului1 (entru cum( r ri re(etate ce de( 2esc un anumit volum 2i se acord 1 de o'icei1 la s#3r2it de an! De reinut c 1 dintre toate cele trei #orme de reduceri comerciale1 ra'atul 2i remi&a se acord de re+ul -n momentul #actur rii 2i livr rii 'unurilor1 iar risturnul se acord ulterior1 # c3nd o'iectul uneiNunor #acturi distincte! >educeri cu caracter financiar de natura sconturilor de decontareD :conturile sunt reduceri (entru clieni c3nd -2i ac:it o'li+aiile -nainte de termenul scadent! .educerile comerciale nu se -nre+istrea& (entru c -n conta'ilitate se o(erea& m rimea net ! Sconturile se o(erea& la decontarea #acturii1 constituind (entru client un venit din sconturi o'inute1 iar (entru #urni&or o c:eltuial din sconturi acordate! Din (unct de vedere metodolo+ic reducerile se calculea& -n cascad 1 adic (rocentul de reducere se a(lic de #iecare dat asu(ra netului anterior1 iat GH9 asu(ra ultimului net! Di#erena dintre (reul de v3n&are 2i reducerile comerciale (oart denumirea de net comercial1 iar di#erena re&ultat -n urma deducerii scontului de decontare (oart numele de net financiar! Consider3nd o cum( rare de m r#uri la (reul de ,00 lei1 ra'at LF1 remi&a ,0F1 scont de decontare 2F1 GH9 ,9F1 #actura emis de v3n& tor are urm toarea structur : o ? r#uri $$$$$$$!,00 lei o .a'at LF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L lei 9L lei o .emi&a ,0F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9!L lei CE/ CO2E>C7 # EEE.55.5 lei o Scont de decontare 2F!!!!!! ,!= lei CE/ 87C CC7 >$$$!!!!53.6 lei

,%

o GH9 ,9F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,L!9 lei CE/ =E 3# /F$$!!!$$!!GG.6 lei Se (resu(une c #actura a #ost emis (e ,!0/!K1 iar scandena antici(at (erioadei de creditare A"0!0/!KC este la ,0!0/!K1 (erioada de utili&are a scontului #iind deci de ,0 &ile! Contabilitatea stocurilor cu reduceri de pre consemnate "n factura iniial >educerile comerciale consemnate -n #actura iniial nu se conta'ili&ea& D la conturile de stocuri se evidenia& m rimea net comercial ! :conturile (rimite se conta'ili&ea& la (lata acesteia ca venit #inanciar -n contul 696 ;.enituri din sconturi obinute<! 8a #urni&or scontul acordat se conta'ili&ea& ca o c:eltuial #inanciar -n contul 996<C$eltuieli privind sconturile acordate<. Folosind datele din #actura -ntocmit mai sus1 o(eraiile conta'ile sunt: a! 3rimirea mrfurilor A,!0/!KC: ' I 4*1 Furni&ori ? r#uri 361 GH9 nededucti'il 4429 b! 3lata facturii A,0!0/!KC: Furni&ori 4*1 I ' 5121 Conturi la ' nci 696 Henituri din sconturi o'inute ,0,!% lei )L!L lei ,L!9 lei ,0,!% lei 99!= lei ,!= lei

>emarc. Conta'ili&area scontului de decontare (oate #i # cut 2i la (rimirea #acturii! 7n acest ca& o(eraiile conta'ile ar #i: a! 3rimirea mrfurilor A,!0/!KC: ' I 4*1 Furni&ori ? r#uri 361 GH9 nededucti'il 4429 b! Dnregistrarea scontului primit A,!0/!KC: 4*1 Furni&ori I 696 Henituri din sconturi o'inute c! 3lata facturii A,0!0/!KC: 4*1 Furni&ori I 5121 Conturi la ' nci -n lei ,0,!% lei )L!L lei ,L!9 lei ,!= lei 99!= lei

,L

2.4. 7nregistrari contabile specifice comertului cu amanuntul


Societatea comercial 9l#a S9 or+ani&ea& conta'ilitatea o(eraiilor economico6 #inanciare utili&3nd metoda inventarului (ermanent1 (rin (rocedeul evidenei +lo'al6valorice! 7n condiiile -n care unitatea este (latitoare de GH9 ,9 F 2i (ractic un adaos comercial de 20 F1 -n luna martie 200) s6au des# 2urat urm toarele o(eraii: 1! 7n data de ,0!0"!200) s6au cum( rat m r#uri #acturate 2i rece(ionate1 -n valoare de L0!0001 GH9 ,9F1 con#orm Facturii #iscale nr!,00/"/%,N,0!0"!200) 2i Kotei de rece(ie 2i constatare de di#erene nr!,"LN,0!0"!200) Dnregistrarea facturii privind mrfurile ac$iziionate+ ' ( 4*1 Furni&ori ? r#uri 361 GH9 deducti'il 4429 Dncorporarea adaosului comercial 1i a /. nee-igibile: ? r#uri 361 I ' 365 Di#erene de (re la m r#uri 4425 GH9 nee5i+i'il 2,%00 ,0000 ,,%00 L9L00 L0000 9L00

3lata datoriei ctre furnizor 1 la data de ,2!0"!200)1 c# *rdinului de (lat nr!0009)9N,2!0"!200): Furni&ori 4*1 I 5121 0anca in lei 2! L9L00

7n data de ,L!0"!200) unitatea vinde mar# la un (re de v3n&are cu am nuntul de "0!000 con#orm 9vi&ului de -nsoire a m r#ii nr!00002"N,L!0"!200) .%nzare de mrfuri: Clieni6 415 I ' 6Facturi de -ntocmit 6*6 Henituri din v3n&area de m r#uri 4425 GH9 nee5i+i'il "0000 2L2,01, %=)919

3!

7n data de ,)!0"!200) se ac:i&iionea& m r#uri -n valoare de %0!0001 GH9 ,9F con#orm Facturii #iscale nr!0,9"=N,)!0"!200) 2i Kotei de rece(ie 2i constatare de di#erene nr!,%2N,)!0"!200) ,/

Dnregistrarea facturii privind mrfurile ac$iziionate+ ' I 4*1 Furni&ori ? r#uri 361 GH9 deducti'il 4429 %=/00 %0000 =/00

Dnregistrarea adaosului comercial 1i a /. nee-igibile+ ? r#uri 361 I ' 365 Di#erene de (re la m r#uri 4425 GH9 nee5i+i'il ,=,20 )000 9,20

c$itarea facturii ctre furnizor1 la data de 2,!0"!200)1 c#! *rdinului de (lat nr!000990N2,!0"!200) Furni&ori 4*1 I 5121 0anca in lei %=/00

4! 7n data de 2,!0"!200) se -ntocme2te Factura #iscal cu nr!0002"0N2,!0"!2000) a#erent v3n& rii din data de ,L!0"!200): Clieni 4111 I 415 Clieni6Facturi de -ntocmit GH9 nee5i+i'il 4425 I 4426 GH9 colectat "0000 %=)919

5! 7n data de 2,!0"!200) se -ncasea& creana de la client con#orm C:itanei nr!002"N2,!0"!200): Casa in lei 5311 I 4111 Clieni "0000 9! :cderea din gestiune a mrfurilor v%ndute la sf%r1itul lunii+ ' I 361 ? r#uri C:eltuieli cu m r#urile 9*6 Di#erene de (re la m r#uri 365 GH9 nee5i+i'il 4425 :7C 365 , >C 365 ?r ( 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ( &:7= 361 @ :7C 4425! , &>= 361 @ >C 4425! 1**** , 5*** 15*** ( 4444444444444444444 ( 4444444444 ( *.23 G552* 4 2*52* 65*** 9C a#erent v3n& rii I valoare v3n& ri # r GH9 5 <r I 2L2,01, 5 0!2" I 56G5A3 6! Dnc$iderea conturilor de venituri+ "0000 ,9%,,1) L=9)1" %=)919

,=

Henituri din v3n&area de m r#uri 6*6 I 121 ;ro#it 2i (ierdere 5! Dnc$iderea conturilor de c$eltuieli+ ;ro#it 2i (ierdere 121 I 9*6 C:eltuieli cu m r#urile G! >egularizare /. + ' I 4429 GH9 deducti'il GH9 colectat 4426 GH9 de recu(erat 4424

2L2,01,

,9%,,1) ,=,00 %=9)19 ,2",01,

2.5. =ocumentaia primar folosit "n contabilitatea mrfurilor

=ocumente privind evidena mrfurilor+ Contract de v3n&are6cum( rareD Comand D Dele+aie (entru ridicare de m r#uriD Factur #iscal D C:itan D 9vi& de -nsoire a m r#iiD Kot de rece(ie 2i constatare de di#ereneD 0on de consumD 0on de (redare1 trans#er1 restiturire D ! 0on de (rimire a o'iectelor -n consi+naieD 0orderou de ie2ire a o'iectelor din consi+naieD Fi2 de ma+a&ieD .e+istrul stocurilorD 8ist de inventariereD .a(ort de +estiuneD Dis(o&iia de livrareD *rdin de (lat D Kota de conta'ilitate D .e+istru Burnal!

,)

0ibliografie

Iaco' ;etru ;antea 2i G:! 0adea 6 Conta'ilitate #inanciar Directivele Euro(ene1 Editura Intelcre(o1 Deva 1 200/

rom3neasc

c#! cu

Hioleta Isai 6 Conta'ilitate #inanciar 1 Editura Didactic 2i ;eda+o+ic .!9! 0ucure2ti1 2000 Camelia ;asca 6 Conta'ilitate1 (ro#! Camelia ;asca 1 Editura Universit ii din *radea 1 200= ?i:ai .istea 6 Conta'ilitatea #inanciar a -ntre(rinderii1 Editura Universitar 1 200L ?emento le5 1 0uletin le+islativ 1 Editura Ceccar1 200L 0oBian *ctavian 6 Conta'ilitatea -ntre(rinderilor1 Editura Economic 1 0ucure2ti1 ,999 ?i:ai .istea1 Dumitru Corina Gra&iella 6 0a&ele conta'ilit ii1 Editura Universitar 1 200L

,9