Sunteți pe pagina 1din 5

T 6 : FINALITATILE EDUCATIEI CLASIFICARE Educatia (dupa cum demonstreaza inclusi etimolo!

ia ac" concept #lat $educe%educere # a duce% a conduce&' nu este o acti itate des(asurata in sine si pentru sine ci una care urmareste atin!erea anumitor finalitati. Finalitatilie educatiei # orientarile asumate la ni el de politica a educatiei in ederea realizarii acti itatii de (ormare)dez oltare a personalitatii umane con(orm anumitor alori an!a*ate in proiectarea sistemului si a procesului de in atamant Sensul finalist al educatiei se re(era la (aptul ca % in (iecare moment al des(asurarii sale% educatia este orientata si diri*ata in (unctie de (inalitatile (rezultatele' pe care aceasta le urmareste" ( aceste (inalitati sunt determinate preponderent de conte+tul social) istoric in care se des(asoara actiunea educationala si mai putin de dorinele proprii ale ele ului sau ale celui care or!anizeaza% declanseaza si conduce actuinea educati a'" Educatia repr. un sistem de actiuni informativ-formative , desfasurate in mod constient si sistematic asupra subiectului uman in vederea transformarii acestuia in conformitate cu finalitatile educationale urmarite. Finalitatile educatiei se structureaza pe , ni eluri ierar-ice: 1 ideal educational 2 scopuri educationale 3 o.iecti e educationale

Idealul educational

4 5 6 7

e+prima cerintele si aspiratiile unei societati intr)o anumita etapa istorica su. (orma unui model dezira.il de personalitate umana are un ni el ridicat de !eneralitate si se atin!e pe termen lun!% la realizarea sa contri.uind sistemul educati in ansam.lul sau reprezinta le!atura dintre ceea ce este si ceea ce tre.uie sa de ina omul in procesul educatiei oricare ar (i societatea in care (unctioneaza idealul educational% acesta urmareste asadar sa atin!a aspectele de(initorii pentru conte+tul istoric si socio)economic in care acesta urmeaza a se realiza"Ast(el% acesta are aloare orientati a si prezinta !eneralitate descripti a pt tot ceea ce se intreprinde in directia (ormarii si educarii omului"

Scopurile educationale

8 9 10

repr" (inalitati educationale cu ni el mediu de !eneralitate care se realizeaza in inter ale medii de timp sunt anticipari mentale ale di erselor actiuni de (ormare a personalitatii umane si se re(era la rezultatele ce urmeaza sa se o.tina in cadrul unui sir de actiuni educationale detaliaza practic idealul educational la ni elul di erselor situatii instructi ) educati e/ ast(el% daca idealul educ este unul sin!ur% scopurile educationale

11 12 13 14 15

izeaza (inalitati educationale particulare% speci(ice di erselor laturi ale educatiei% di(eritelor ni ele si pro(ile de in atamant si di(eritelor tipuri de scoli 0eissler) 1 perec-i de scopuri (contradictorii dar complementare' sc. materiale (centrate pe asimilarea de in(ormatii' si sc. formale (urm" modelarea aptitudinilor si culti area personalitatii'/ sc" de continut (centrate pe ac-zitionarea de cunostinte punctuale' si sc" comportamentale ((ormarea si interiorizarea unor actiuni sau deprinderi' sc" utilitare (a+ate pe (ormarea deprinderilor si competentelor cerute de acti itatea practica' si sc" nepra!matice ( izeaza (ormarea unor conduite (ara (inalitate practica imediata' sc" speci(ice disciplinelor (caracteristice (iecarei materii' si sc" supradisciplinare (dez " inteli!entei% moti atiei etc"' prin continutul lor% sc" educationale poseda o anumita autonomie in raport cu idealul educational si su.ordoneaza mai multe o.iecti e particulare

2.iecti ele educationale (inalitati educationale cu ni el redus de !eneralitate ce se realizeaza in inter ale scurte de timp% re(erindu)se la lectii sau sec ente de lectii 17 sunt enunturi cu caracter anticipati care descriu in termeni e+acti rezultatele asteptate a (i o.tinute la (inele unei sec ente de instruire 18 Clasi(icare: 19 In (unctie de domeniile vietii psihice: 20 o." co!niti e : izeaza insusirea de cunostinte% deprinderi si capacitati intelectuale 21 o." a(ecti e : se re(era la (ormarea de sentimente% interese% atitudini 22 o." psi-o)motorii : izeaza comportamente de ordin (izic 23 In (ct" de gradul de generalitate: 24 o." !enerale : pot (i identi(icate 3la ni elul intre!ului sist" de in " (dand e+presie directa idealului educational'/ 3 in (ct" de tipul si pro(ilul scolii/ 3 in (ct" de ciclul de in "(o." ale in " primar% !imnazial'/ 3 in (ct" de dimensiunile (ormarii personalitatii( (ormarea pers" morale% estetice% reli!ioase'/ 3 pe discipline de in " (o." ale predarii4in atarii matematicii% muzicii etc'/ 3la ni elul unor sisteme de lectii / 3 la ni elul unei lectii (o." (undamental sau scopul lectiei' 25 o." concrete ce pot (i e+primate operational 5 e+presia anticiparii de catre pro(" a unor comportamente ale ele ului o.ser a.ile si masura.ile intr)un timp scurt(timpul unei lectii'

16

Concl: Idealul izeaza (inalitatea acti " educati e in ansam.lu% la ni elul intre!ii societati % in timp ce scopurile si o.iecti ele orienteaza des(asurarea unor acti itati educati e determinante si concrete

6R2CEDURI DE 26ERATI2NALI7ARE 2.iecti ele sunt (inalitati educationale care au un ni el redus de !eneralitate si se realizeaza in inter ale scurte de timp% re(erindu)se la lectii sau sec ente de lectii A operationaliza un o.iecti inseamna a)l transpune in termeni de comportament concret% direct o.ser a.il si masura.il" 2perationalizarea unui o.iecti educational presupune realizarea unei suite de precizari: precizarea per(ormantei% precizarea autorului per(ormantei% precizarea conditiilor concrete in care a a ea loc realizarea per(ormantei si sta.ilirea unui ni el minimal acceptat de reusita 6roceduri : 26 mai intai transpunerea obiectivului in termeni de actiuni% acte% operatii% mani(estari direct o.ser a.ile 27 enuntarea o.iecti ului su. (orma comportamentelor o.ser a.ile si $masura.ile&% cu a*utorul $ ." de actiune& 28 se precizeaza ceea ce va face elevul% per(ormanta de care a (i capa.il dupa anumite sec ente ale procesului de predare)in atare 29 se precizeaza situatiile de invatare% respecti conditiile care determina modi(icariule educati e preconizate 30 orice o.iecti sa se refere la activitatea de invatare a elevului% nu la acti itatea pro(esorului 31 tre.uie (ormulat in cat mai putine cuvinte si in termeni comportamentali expliciti% care sa izeze o operatie% o actiune sin!ulara 32 criteriul de evaluare ( izeaza ni elul reusitei su. un!-i calitati 4cantitati 'indicand cat de e(icient tre.uie sa (ie comportamentul ele ilor% la ce ni el tre.uie sa se situeze cunostintele acestora DEF: 2perationalizarea 5 acti itatea de transpunere a scopurilor procesului de in atamant in o.iecti e speci(ice si a acestora in o.iecti e concrete% prin precizarea unor comportamente o.ser a.ile si masura.ile ) presupune trans(ormarea unui o.iecti in operatii % mani(estari direct o.ser a.ile% ceea ce pretinde delimitare si sec entiere analitica a o.iecti elor si concretizarea lor Criterii de operationalizare a o.iecti elor: Cezar 8arzea: 9" un o." operational precizeaza o modi(icare calitati a a capacitatii ele ilor :" e necesar ca pt" (iecare o." operational sa se precizeze situatiile de in atare sau conditiile care determina modi(icarile proiectate si asteptate ," ni elul realizarii Dupa sta.ilirea unui o.iecti !eneral% sunt necesari urmatorii pasi:

3 precizarea unor comportamente esentiale care duc la o.iecti ul !eneral 3 (ormularea unor o.iecti e particulare prin er.e care e+prima o actiune o.ser a.ila 3 selectionarea o.iecti elor speci(ice % importante pentru atin!erea o." !eneral 3 descrierea conditiilor in care e pus ele ul cand tre.uie sa demonstreze ca a atins o.iecti ul 3 speci(icarea criteriului de e aluare% respecti speci(icarea per(ormantei minime accepta.ile Alte criterii de operationalizare: a' concretizarea pretinde ca orice o." sa se re(ere la acti itatea ele ului% nu la cea a pro(esorului .' operationalizarea presupune si precizarea conditiilor didactice4psi-olo!ice in care ele ii or do edi sc-im.area calitati a4cantitati a dorita c' e aluarea% criteriile% tipurile si modalitatile de apreciere a rezultatelor Concret% o." operationalizat tre.uie sa raspunde la urm" intre.ari: ; CINE< (ele ul% !rupul de ele i% clasa' ; CE SA FACA< ( a da e+emple% a indica (ormele% a rezol a% a propune% a e+plica' ; IN CE C2NDITII< UNDE< CAND< (la s(arsitul acti itatii4temei4capitolului toti ele ii or putea sa"""% a cauta sin!ur in(ormatii ; CAT DE 8INE< IN CE CANTITATE< ( a rezol a corect , e+ercitii din 1 % dupa cate a ore'

A=ANTA>E SI LI?ITE ALE 26ERATI2NALI7ARII =aloarea operationalizarii o.iecti elor reiese din functiile pe care o.iecti ele le indeplinesc in conte+tul !eneral al instruirii sau in conte+tul unei acti itati: (unctia anticipati a : o." este anticiparea unui rezultat dezira.il si realiza.il intr)un conte+t peda!o!ic (" e aluati a: o." este un reper 4 spri*in pentru e aluare/ raportarea rezultatelor o.tinute la o.iecti e da masura e(icientei acti itatii des(asurate (" a+iolo!ica : o." sunt e+presia unor alori educationale si orienteaza ele ii catre aceste alori (" de or!anizare si re!lare a intre!ului proces peda!o!ic : o." su.nt ade arate criterii de re(erinta ce orienteaza proiectarea% des(asurarea si e aluarea tuturor acti itatilor educati e si permit % in consecinta% controlul si (auto're!larea proceselor peda!o!ice 2perationalizarea prezinta o serie de a anta*e pt pro(esor: 3 (aciliteaza comunicarea peda!o!ica 3constituie !arantia repetarii (inalitatilor educatiei 3 permite o mai .una dia!noza a di(icultatilor de in atare

33 34 35 36

3 (urnizeaza ela.orarea instrumentelor de e aluare 3 sporesc responsa.ilitatile cadrului didactic prin introducerea unor criterii mai (erme in e aluare 0reseli ce insotesc acti itatea de operationalizare: 3 con(undarea o." cu pro!rama sau cu temele de insusit 3 con(undarea o.iecti elor cu intentiile pro(esorului 3 (ormularea o." in termeni de proces (ce tre." sa (aca ele ul pt a a*un!e la rezultat ' in loc de produs (adica ceea ce tre." sa demonstreze pentru a arata ca stie ceea ce are de (acut' 3 incuderea a mai mult de un o." in (ormularea unei etape de in atare 3 e+primarea unui o." printr)un comportament compozit% !reu de e aluat% in loc de o operatie sin!ulara 6ro(" nu tre.uie sa e+a!ereze in operationalizarea o." uitand de (inalitatile ample% cuprinztoare ale procesului didactic" 2." tre.uie ordonate pe a+a simplitate) comple+itate"Tre.uie sa o.ser e reactiile spontane% neasteptate ale ele ilor(pot (i semni(icati e'" In (ct de disciplina% a sta.ili o." operationale cele mai semni(icati e dpd didactic"