Sunteți pe pagina 1din 1

AGENIA MUNICIPAL PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC BUCURESTI

Strada: Spatarul Preda nr. 12, Sector 5, Bucureti / Tel: (021) 316.29.03 Fax: (021) 316 22 45 / Web site: www.bucuresti.anofm.ro / E-mail: amofm@buc.anofm.ro Operator de date cu caracter personal nr. 542

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DEBUTANT Birou R.U.S., Comunicare si Secretariatul C.C. Legea nr. 202/2006, privind organizarea si functionarea A.N.O.F.M., cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 188 / 1999, privind statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 7 / 2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici; Legea 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 76 / 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 174 / 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare ; Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

DIRECTOR EXECUTIV, FLORENTINA RADULESCU

SEF BIROU R.U.S., COMUNICARE SI SECRETARIATUL C.C. EUGENIA TIRU

COMPARTIMENT JURIDIC SI RELATII CU PUBLICUL LETITIA SEBE

S-ar putea să vă placă și