Sunteți pe pagina 1din 7

Beneficiile aderarii Romaniei la UE Respectarea conditiilor impuse de UE, atat anterior cat si post aderare, duce la aparitia anumitor

efecte pozitive. Prin statutul sau de tara membra Romania urmareste, in primul rand, indeplinirea criteriilor de la Copehaga, respectiv "stabilirea unei economii de piata functionale care sa aiba capacitatea de a rezista presiunii competitive si fortelor pietei din cadrul Uniunii Europene"1. Aderarea la UE aduce o imbunatatire a mediului de afaceri romanesc, prin cadrul legislativ mai stabil si practici de afaceri mai transparente. Au fost de a eliminate barierele in calea liberei circulatii a serviciilor si a marfurilor. Cadrul legislativ comun furnizat de piata unica va creste eficienta generala a economiei romanesti prin imbunatatirea alocarii resurselor, cresterea gradului de specializare si incura area concurentei. !arimea beneficiilor simtite de Romania depinde, in mare masura, de capacitatea de a folosi eficient fondurile nerambursabile oferite de Uniunea Europeana, atat inainte cat si dupa aderare. Principalele beneficii ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se pot clasifica astfel" 1. suplimentarea si diversificarea resurselor financiare . Uniunea Europeana asigura Romaniei, ca stat membru, accesul la fondurile structurale si la fondurile de coeziune. #. beneficii derivate din statutul de membru . Ca membru al Uniunii, Romania va avea acces liber la o piata unica, iar cetatenii si firmele romanesti vor beneficia de cele patru libertati economice " libera circulatie a fortei de munca, a serviciilor, a bunurilor si capitalului. Astfel, Romania accede la o zona de stabilitate si crestere economica pe termen lung. $e asteapta ca UE sa devina cel mai mare e%portator din lume. &e asemenea va creste comertul intra'comunitar si comunitar datorita inlaturarii barierelor tarifare si non'tarifare. (n acest sens, este vitala cresterea competitivitatii produselor romanesti, fapt ce se va datora cresterii concurentei. ) piata mai mare va determina cresterea nivelului de productie si va conduce la crearea economiilor de scara. *. accelerarea reformelor si sustinerea tranzitiei prin furnizarea elementelor de baza pentru definirea politicilor economice nationale. Implicatiile procesului de integrare asupra sectorului corporatist
1

&aianu &., Castigatori si perdanti in procesul de integrare europeana. O privire asupra Romaniei , +ucuresti " Centrul Roman de Politici Economice, #,,1

Adoptarea standardelor de calitate in ceea ce priveste comportamentul firmelor aduce beneficii imediate la nivelul consumatorilor prin deschiderea accesului catre piata europeana. Un efect important al acestor reglementari vizeaza contracararea asimetriei de informatie e%istente in mod natural intre producatori si clienti. Astfel, clientul nu cunoaste detaliile procesului de productie si daca anumite conditii nu ar fi reglementate, producatorii care le respecta ar fi necompetitivi in raport cu cei care le ignora. Pentru a realiza bunuri si servicii la calitatea europeana este nevoie, pe langa disciplina impusa de Uniune, si de mobilizarea unor resurse necesare noului model de productie. E%ista riscul, insa, ca agentii economici sa nu poata aduna aceste resurse din mai multe motive " accesul limitat la capital lipsa personalului cu e%perienta sau cu calificari necesare infrastructura insuficient dezvoltata incapacitatea de administrare in conditiile unei comple%itati crescute Unul din beneficiile procesului de aderare la UE il reprezinta o crestere a investitiilor straine directe -($&.. "/umeroase studii arata ca e%ista o corelatie intre anuntul privind e%tinderea Uniunii Europene si evolutia ($&. Astfel anuntul Consiliului de la Essen din 1001 a fost urmat de cresterea semnificativa a ($& in tarile cu cele mai multe sanse de aderare -Ungaria, Cehia, Polonia.. &e asemenea, decizia UE din 1002 de a deschide negocierile cu cinci dintre tarile candidate a condus la ma orarea ($& in aceste tari, stimuland cercul virtuos al cresterii economice si restructurarii"#. Principalele beneficii pe care le aduc ($& " crearea de noi locuri de munca cresterea concurentei pe orizontala transfer tehnologic, de 3no4'ho4 managerial si de mar3eting acces la pietele in care companiile investitoare activeaza o pregatire superioara a personalului si un impact mai redus asupra mediului &atorita imbunatatirii mediului de afaceri, Romania a inceput sa devina o tinta atractiva pentru investitiile straine. Atragerea unui volum mai mare de investitii straine va asigura rapid si direct accesul la un management eficient, la tehnologii moderne si la noi segmente de piata. (ntrarile de
#

(nstitutul European din Romania, $tudiul nr 1#" Evaluarea costurilor si beneficiilor aderarii Romaniei la UE, +ucuresti, #,,1, pag 15

capital strain in Romania se ma oreaza si datorita cresterii increderii investitorilor straini intr'o tara care aplica regulile de functionare ale $patiului Unic European. &ezvoltarea infrastructurii reprezinta unul din factorii cheie ai succesului in realizarea saltului pe care firmele trebuie sa il realizeze la modelul european de productie. (n aceasta privinta Romania trebuie sa actioneze pe doua directii ma ore " o infrastructura de transport o infrastructura informationala -tehnologia informatiilor si comunicatii. (n calitate de tara membra, Romania beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila ce are drept obiectiv dezvoltarea infrastructurii de cai ferate, porturi si aeroporturi. Agricultura si politica agricola Pentru Romania, agricultura constituie unul din domeniile sensibile ale negocierilor de aderare, dat fiind in principal numarul mare al populatiei care lucreaza in acest domeniu, precum si productivitatea foarte scazuta. Productia realizata de Romania in acest sector se alfa sub influenta PAC -Politica Agricola Comuna.. +eneficiile adoptarii politicii agricole comunitare sunt evidente pe termen medi si lung si deriva din " sustinerea financiara din bugetul comunitar a politicii agricole in Romania. (n perioada de preaderare s'a desfasurat programul $APAR& -$pecial Pre'Accession Programme for Agriculture and Rural &evelopment. finantat de Uniunea Europeana si cofinantat de 6uvernul Romaniei, program special destinat sustinerii agriculturii si dezvoltarii rurale. Dezvoltarea zonelor rurale. &ezvoltarea rurala este declarata ca fiind unul dintre domeniile prioritare ale polticii agricole ale Romaniei pentru urmatorii ani, ceea ce este perfect in acord cu prioritatile Politicii Agricole Comune. &ezvoltarea rurala are ca scop reducerea decala elor dintre sat si oras pentru a absorbi forta de munca de la tara in sectoare non' agricole, dezvoltarea infrastructurii, pentru a asigura un nivel de trai cat mai ridicat locuitorilor din mediul rural. Cresterea productiei agricole, determinata de cresterea preturilor produselor agricole dupa aderare va constitui un puternic stimulent pentru producatorii agricoli.

Crearea si dezvoltarea mecanismelor de piata. Crearea unor institutii similare celor din UE, precum cresterea rolului asociatiilor profesionale vor uca un rol e%trem de important in functionarea si organizarea pietelor, printr'un mai bun management si control, ducand astfel la beneficii atat pentru producatori, cat si pentru consumatori. Beneficii derivate din libera circulatie a produselor agricole si din mecanismul UE de garantare a preturilor. Pentru aceasta, produsele romanesti trebuie sa satisfaca normele sanitare si de calitate similare cu cele ale UE si doar unitatile de productie acreditate de UE vor putea vinde produsele pe piata europeana. Comertul exterior &upa aderare, se impun doua directii ma ore de modificare a politicii comerciale comune. Pe de'o parte, eliminarea barierelor comerciale in interiorul Uniunii 7amale largite a UE si adoptarea 8arifului E%terior Comun -8EC. al UE, care vor duce la modificarea protectiei tarifare si implicit a importurilor, iar pe de alta parte, negocierea unei 9iste de Anga amente Comune la )rganizatia !ondiala a Comertului. Astfel, Romania va retrage lista de anga amente la )!C si va negocia impreuna cu UE o noua lista, valabila pentru toti membrii noii uniuni vamale. +eneficiile, in plan comercial, implicate de aderarea la Uniunea Europeana sunt legate de " valorificarea oportunitatilor de acces pe piete terte derivte din participarea la acordurile comerciale preferentiale ale UE imbunatatirea pozitiei in cadrul rundelor de negocieri in cadrul )!C si cu alti parteneri comerciali derivata din apartenenta la gruparea europeana efectul producerii de profit care apare in special in sectoarele in care pretul intern este mai mare decat costul mediu de productie. (n acest caz, cresterea volumului productiei va genera cresterea venitului atata vreme cat venitul marginal adus de fiecare unitate produsa suplimentar va fi mai mare decat costul marginal. $caderea costurilor ca urmare a cresterii dimensiunilor productiei prin largirea pietei. Concurenta

:Prevederile comunitare in domeniul concurentei urmaresc asigurarea unor conditii concurentiale egale in cadrul Pietei Unice. &intre prevederile comunitare, relevante pentru Romania sunt cele legate de acordarea a utorului de stat. +eneficiile derivate din adoptarea acestor masuri pot fi sintetizate astfel" accelerarea restructurarii beneficiarilor de a utoare de stat, reducerea cheltuielilor bugetare.;* Educatia si dezvoltarea resurselor umane Resursele umane constituie un factor important al cresterii economice si al cresterii competitivitatii firmelor pe piata europeana. Educatia si formarea profesionala sunt, in primul rand, de competenta statelor membre. Rolul Uniunii Europene consta in crearea premiselor necesare pentru asigurarea calitatii in educatie, dezvoltarea unei politici care sa sustina eforturile statelor membre, intrucat obiectivul final al politicii UE in domeniul formarii profesionale vizeaza cresterea ratei anga arilor. Unul din beneficiile implicate de adoptarea politicii comunitare in ceea ce priveste educatia este cresterea gradului de corelare dintre abilitatile pe care le dezvolta sistemul educational si cele cerute pe piata muncii, fapt ce contribuie la cresterea gradului de utilizare a potentialului uman. &e asemenea, printre beneficii se numara si cresterea nivelului mediu de educatie, precum si asigurarea unui cadru uniform al calificarilor si standardelor ocupationale, ceea ce va crea premisele unei bune functionari a libertatii de circulatie a fortei de munca. (n ceea ce priveste capitalul uman, un beneficiu in urma integrarii il reprezinta migratia temporara pentru munca. "!igratia temporara este determinata de caracteristicile capitalului social si uman ale celor care migreaza " este vorba mai ales de persoane calificate, tineri din zone cu venituri ridicate, avand legaturi familiale sau etnice in strainatate, si care dispun de mi loacele materiale pentru a se deplasa."1 Tehnologia informatiei si comunicatii (n ceea ce priveste telecomunicatiile, la nivelul UE, primele masuri de adoptare a politcilor comune au vizat asigurarea competitiei in cadrul pietei

(nstitutul European din Romania, $tudiul nr 1#" Evaluarea costurilor si beneficiilor aderarii Romaniei la UE, +ucuresti, #,,1, pag 5< 1 $tudiul PA($" ibera circulatie a persoanelor si serviciilor! implicatii pentru Romania si procesul de negociere, pag 1#

unice si convergenta dintre telecomunicatii, media si tehnologia informatiilor. +eneficii " $caderea tarifelor la serviciile de comunicatii si tehnologie ca urmare a intensificarii concurentei Cresterea ratelor de penetrare a telefoniei si (nternetului ca urmare a reducerii tarifelor Reducerea coruptiei -datorita cresterii transparentei. (ntensificarea concurentei datorita cresterii vizibilitatii actorilor economici Cresterile de productivitate a muncii prin utilizarea tehnologiei si comunicatiilor (n concluzie, sectoarele care par a avea de castigat in urmatorii ani, datorita proceselor specifice pre sau post'aderarii sunt serviciile de piata, agricultura, datorita eforturilor concentrate de restructurare pe care Romania le va face cu un a utor financiar important din partea UE, precum si sectoarele foarte e%puse competititiei internationale care au supravietuit impactului concurential initital. &ezvoltarea e%porturilor si importurilor va continua in rimt sustinut, ceea ce va mari suplimentar competitivitatea e%terna a acestor sectoare.

"ibliografie ! &inu !, $ocol C, !arinas !, Economie Europeana. O prezentare sinoptica# Editura Economica, +ucuresti, #,,1 (nstitutul European din Romania, $tudiul nr %& ! Evaluarea costurilor si beneficiilor aderarii Romaniei la UE# #,,1 444.euractiv.ro 444.infoeuropa.ro

S-ar putea să vă placă și