Sunteți pe pagina 1din 5

SE APROB, DIRECTOR EXECUTIV, Drd. ing. RADU R.

JUDELE

Seciunea II CAIET DE SARCINI


NTREINERE M R!C!MINI AS"ALTICE # $LOM !RI DATE %ENERALE &.&. Denu'ire ()iec*i+ NTREINERE M R!C!MINI AS"ALTICE , $LOM !RI, -e dru'uri.e /udeene -reci0a*e 1n 2i3a de da*e a ac4i0iiei &.5. Au*(ri*a*ea c(n*rac*an*a C(n6i.iu. Judeean Ia3i # Direcia Judeian7 de A'ini6*rare a Dru'uri.(r 3i $(duri.(r Ia3i &.8. Sur6a de 2inanare uge*u. C(n6i.iu.ui Judeean Ia3i &.9. Sc(-u. 6i ()iec*i+u. , -re6*aii .ucr7ri DESCRIEREA LUCR!RILOR 5.&. 1n*reinerea curen*a -e *i'- de +ara Realizarea lucrrilor de ntreinere curenta pe timp de vara - plombri, se va e ectua con orm prevederilor !"ormativului privind lucrrile de ntreinere si reparare a drumurilor publice# indicativ A"$ %%&-'((', a re)lementarilor te*nice si standardelor din domeniu in vi)oare+ ,ontractantul va avea n sarcin ntreinerea curenta pe timp de vara a drumurilor -udeene din -udeul .a/i 5.&.&. 1n*reinere -7rii car(6a)i.e 6-eci2ica *i-u.ui de i')raca'in*e Indica*i+ &:&.&# ntreinerea p0rtii carosabile, speci ica tipului de imbracaminte 1strat de rulare2 cuprinde3 - ntreinerea imbracamintei as altice3 4+ Repararea mbrcminilor as altice prin metoda plombrilor e5cutate la cald6 '+ Reparrarea mbrcminilor as altice e5ecutate la cald pentru eliminarea burdu/irilor+ 2.2. Intreinerea periodic 5.5.&. In*reinerea -eri(dic7 a dru'uri.(r Realizarea lucrrilor de ntreinere periodica se va e ectua con orm prevederilor !"ormativului privind lucrrile de ntreinere si reparare a drumurilor publice# indicativ A"$ %%&-'((', precum /i a re)lementarilor te*nice /i standardelor din domeniu in vi)oare+ & .C A I E T D E S A R C I N I Re-ararea 1')r7c7'ini.(r a62a.*ice -rin 'e*(da -.(')7ri.(r e;cu*a*e .a ca.d< &. O)iec* 3i d('eniu de a-.icare 4+4+ Prezentul caiet de sarcini se re er lucrrile de plombare a )ropilor cu mi5tur as altic la cald, e5ecutate n con ormitate cu prevederile 7"ormativului pentru prevenirea /i remedierea de eciunilor la mbrcminile rutiere moderne8 9 indicative A"$ %&:-;< aprobat prin Ordinul $irectorului =eneral al A"$ nr+&<-4;;;+ 4+'+ Prevederile caietului de sarcini se aplic pe timp de var la mbrcminile bituminoase la care au aprut de)radri care pun n pericol si)urana circulaiei+ 5. De2inirea *i-uri.(r de de2eciuni a.e 1')r7c7'ini.(r )i*u'in(a6e 4

'+4+ $e eciunile mbrcmintei bituminoase, prevzute n 7.nstruciunile te*nice departamentale pentru prevenirea /i remedierea mbrcminilor rutiere moderne8 ind+ A"$ %&:-;< sunt urmtoarele3 - )ropi /i pelade6 - vluriri, re ulri, pra)uri6 - aianri, etc+ '+'+ >a e5ecutarea reparaiilor se vor respecta prevederile din standardele, instruciunile /i normativele n vi)oare+ E5ecutantul este obli)at s in evidena zilnic a reparaiilor e5ecutate, speci ic0nd tipul /i urnizorul mi5turii utilizate la e ectuarea reparaiilor+ 8.C(ndiii.e *e4nice de ca.i*a*e -ri+ind rea.i0area .ucr7ri.(r de re-araii 1')r7c7'ini )i*u'in(a6e Prestaiile care ac obiectul prezentului caiet de sarcini vor respecta condiiile te*nice menionate n ?+A+,+ al prestatorului precum /i n cele prevzute n actele normative speci icate mai -os3 > 4(@4;;%3 >e)ea privind calitatea n construcii+ > <'@4;;<3 >e)ea de aprobare a O= nr+&A@4;;: privind re)imul drumurilor+ SR 4:&@4-'(('3 Bmbrcminte bituminoas cilindrat e5ecutat la cald+ ,ondiiile te*nice )enerale de calitate+ SR 4:&@'-;:3 Bmbrcminte bituminoas cilindrat e5ecutat la cald+ ,ondiii te*nice pentru punerea n oper a mi5turilor as altice /i recepia mbrcminilor e5ecutate + SR %A;-:;3 Ciler de calcar, iler de cret /i iler de var stins n pulbere+ SR DD'-'(('3 A)re)ate naturale de balastier+ SR DD:-'((43 A)re)ate naturale /i piatr prelucrat pentru lucrrile de drumuri+ ,ondiii te*nice )enerale de calitate+ A"$ %%'-4;;;3,onditii te*nice ale emulsiilor cationice, olosite pentru lucrrile de drumuri+ A"$ %&:-;<3 "ormativ pentru prevenirea /i remedierea de eciunilor la mbrcmini rutiere moderne+ ?i5tura as altic ce se va utiliza pentru repararea de eciunilor mbrcminilor bituminoase va i con orm normativelor n vi)oare+ 9. Te4n(.(gia de re-arare a degrad7ri.(r Ee*nolo)ia de plombare cuprinde mai multe aze3 In+en*arierea 6u-ra2ee.(r se ace prin3 - marcare cu vopsea n orme )eometrice re)ulate, care s cuprind ntrea)a supra a de)radat ?arcarea /i identi icarea tipului de de eciuni necesare a i reparate, se ace de ctre constructor mpreun cu dele)atul bene iciarului + F Deca-area se ace prin3 - rezare sau i cu alte mi-loace de mic mecanizare6 Se interzice a/ternerea mi5turii n )ropi nedecapate6 F Cur7irea 6u-ra2eei deca-a*e se realizeaz prin su larea cu aer comprimat, dup ce n prealabil a ost ndeprtat din )ropi materialul decapat+ ?aterialul rezultat se ncarc n autove*icule /i se transport la locul indicat de bene iciar F A'(r6area 6u-ra2ee.(r se realizeaz cu emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid (,<-4 G)@m', diluat cu ap curat, nealcalin, n proporie de 434+ Amorsarea se va realiza obli)atoriu cu dispozitive mecanice de pulverizare pentru crearea unei pelicule omo)ene pe toat supra aa stratului suport+ Plombarea )ropilor cu mi5tur cald se ace pe timp uscat, c0nd temperature aerului este peste 4( (,+ Se interzice punerea n oper a mi5turii pe timp de ploaie+ F $unerea 1n (-er7 a mi5turii as altice 1BAP, 4D2se ace prin a/ternere n straturi uni orme cu )rosimea medie de & cm, ast el nc0t dup compactare supra aa reparat s ie la acelasi nivel cu supra aa adiacent+ >a a/ternere /i compactare se va respecta re)imul de temperaturi impus de re)lementrile n vi)oare+ F C('-ac*area se realizeaz compactoare cu rulouri netede+ Operaia de compactare este oarte important pentru etan/eitatea /i durabilitatea lucrrii, de aceea trebuie cut cu mare atenie+ '

F Tran6-(r*u. -e 3an*ier al mi5turii as altice preparate se ace cu autocamioane cu ben termoizolant sau acoperit cu prelat, indi erent de distan /i condiiile meteo+ =. Veri2icarea .ucr7ri.(r Se ace de ctre reprezentatul bene iciarului+ >. Rece-ia .ucr7ri.(r Recepia lucrrilor se ace n dou etape la terminarea e5ecuiei sau la inele lunii, n con ormitate cu re)lementrile n vi)oare privind metodolo)ia de recepionare a lucrrilor+ "ormativ A"$ %4& @ '((:+ Se va urmri ca supra aa reparat s ie la aceea/i nivel cu cota supra eei adiacente, s prezinte planeitatea care s se ncadreze n SR 4:& @4 -'((' at0t n pro il transversal c0t /i n pro il lon)itudinal+ ?i5tura as altic utilizat la plombri va ndeplini caracteristicile prevzute n SR 4:&@4-'((' /i va i veri icat prin analize de laborator+ $e asemenea mi5tura as altic va i nsoit de certi icate de con ormitate con orm prevederilor 7Re)ulamentului pentru certi icarea calitii produselor olosite n construcii8 aprobat prin H= :DD@4;;:+ Proces 9 verbal de recepie a lucrrii e5ecutate, ce va cuprinde $I-ul, poziia Gm, supra aa reparat cu )rosimea real e5ecutat precum /i aprecieri le)ate de calitatea lucrrilor+ Recepia inal se ace dup 4' luni calendaristice de la e5ecuie pe baz de proces verbal+ ?. M76uri de *e4nica 6ecuri*7ii 'uncii 3i $SI Pe toat perioada de preparare /i punere n oper a mi5turilor as altice /i de e5ecutate a lucrrilor de reparaii prevzute n prezentul caiet de sarcini, se vor respecta prevederile din urmtoarele acte normative3 4+ >e)ea A4;@'((D privind securitatea si sanatatea in munca6 '+ "orme metodolo)ice de aplicare a > A4;@'((D6 A+ >e)ea A(:@'((D privind apararea impotriva incendiilor6 &+ 7"orme metodolo)ice privind condiiile de nc*idere a circulaiei /i de instituire a restriciilor de circulaie n vederea e5ecutrii de lucrri n zona drumului public8 aprobate cu Ordinul nr+ 444'@&44 al ?. 9 ?E @ octombrie '(((6 Se atra)e atenia n mod deosebit asupra semnalizrii corecte a punctului de lucru n strict con ormitate cu normele metodolo)ice de la pct+ & n vederea evitrii producerilor unor accidente de circulaie c0t /i pentru prote-area personalului ce e5ecut respectivele lucrri de reparaii, cu indicatoarele rutiere bine i5ate pentru a rezista pe toat durata e5ecutrii lucrrilor+ .nstruciunile menionate mai sus nu sunt limitative, ele put0nd i completate cu msuri suplimentare, speci ice iecrui loc de munc+ 5.CAIET DE SARCINI Re-ararea 1')r7c7'ini.(r a62a.*ice e;ecu*a*e .a ca.d -en*ru e.i'inarea )urdu3iri.(r< &. %ENERALITATI Prezentul caiet de sarcini se re era la lucrarile de reparatii a supra etelor burdusite, e5ecutate in con ormitate cu prevederile 7"ormativului pentru prevenirea si remedierea de ectiunilor la imbracamintile rutiere moderne JK9 indicativ A"$ %&:-;<, aprobat prin Ordinul $irectorului =eneral A"$ nr+ &<-4;;;+ Prevederile caietului de sarcini se aplica pe timp de vara la imbracamintile bituminoase la care au aparut de)radari care pun in pericol si)uranta circulatiei+ 5. O IECT SI DOMENIU DE A$LICARE .n urma in)*etului, prin mi)ratia si acumularea apei in zona de in)*et si ormarea unor lentile de )*eata, comple5ul rutier su era um laturi neuni orme numite burdusiri care atin) '(-A(L din )rosimea in)*etata+ Actiunea in)*etului si dez)*etului duce la micsorarea capacitatii portante a drumurilor si produce sub circulatie unele dintre cele mai insemnate de)radari ale structurii drumului+ Se precizeaza ca in perioada cand pamantul este in)*etat, tra icul nu produce de)radarea sistemului rutier, de)radarile aparand in perioada de dez)*et+ Remedierea de)radarilor din in)*et-dez)*et se va ace in unctie de volumul acestora+ Remedierea de ectiunilor consta in decaparea si re acerea structurii rutiere, inlocuirea pamantului )eliv din patul drumului cu un material )ranular si asi)urarea evacuarii apelor+ A

Eipurile de mi5turi as altice care se utilizeaza pentru repararea de ectiunilor imbracamintilor bituminoase sunt betoanele as altice tip BAP, 4D si BA$P, '%, 8. RE"ERINTE ,onditiile te*nice privind realizarea lucrarilor de asanare a supra etelor burdusite sunt con orm urmatoarelor re)lementari te*nice3 F >e)ea <'@4;;< de aprobare a O= &A@4;;: privind re)imul drumurilor si normele de aplicare a acesteia F >e)ea 4(@4;;% >e)e privind calitatea in constructii F Ordinul ?E@?. nr+ &44@444'@'((( - "orme metodolo)ice privind conditiile de nc*idere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie n vederea e5ecutMrii de lucrMri n zona drumului public si@sau pentru prote-area drumului+ F A"$ %&: 9 4;;< "ormativ pentru prevenirea si remedierea de ectiunilor la imbracamintile rutiere moderne F "=P?@4;;D - "orme )enerale de protectia muncii+ F "SP? nr+ :;@4;;< - "orme privind e5ploatarea si ntretinerea drumurilor si podurilor+ F SR DD'3'((' - >ucrMri de drumuri+ A)re)ate naturale de balastierM+ ,onditii te*nice de calitate+ F SR DD:3'((4 - A)re)ate naturale si piatrM prelucratM pentru lucrMri de drumuri+ ,onditii te*nice de calitate+N F SR :A(-<; - A)re)ate naturale pentru lucrMri de cMi erate si drumuri+ F A"$ %4& 9 '((( 9 ?etodolo)ia privind e ectuarea receptiei lucrarilor de ?etode de ncercare+ intretinere si reparare curenta drumuri,poduri F SR 4:&-4 3'((' 9 .mbracaminte bituminoasa cilindrata, e5ecutata la cald+ ,onditii te*nice )enerale de calitate+ F SR 4:&-' 34;;: - .mbracaminte bituminoasa cilindrata, e5ecutata la cald+ ,onditii te*nice pentru prepararea si punerea in opera a mi5turilor as altice si receptia imbracamintei e5ecutate+ F A"$ %''-4;;;-,onditii te*nice ale emulsiilor cationice olosite la lucrarile de drumuri+ F SR :;:( 3'((4 9 >ucrari de drumuri+ Strat de baza din mi5ture bituminoase cilindrate e5ecutate la cald+ &+ TE@NOLO%IA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Pregatirea suprafetelor: 4+ ?arcarea supra etei a ectate de burdusire necesara a i decapata, se ace prin trasarea unor linii pline la mar)inea acesteia olosindu-se creta sau alte mi-loace adecvate6 se va da o atentie deosebita obtinerii unor patrulatere estetice care sa cuprinda intrea)a supra ata de)radata sau susceptibila de de)radare+ '+ .denti icare si marcarea supra etelor necesare a i reparate, se ace de catre dele)atul bene iciarului /i al constructorului 6 Executia structurii rutiere 4+ $ecaparea imbracamintei bituminoase pe liniile trasate anterior cu creta se ace cu a mi-loace de mica mecanizare+ '+ Saparea sistemului rutier si a terenului de undare se ace cu mi-loace mecanice cu descarcare direct in mi-loacele de transport+ Pentru inisarea casetelor se pot e5ecuta si sapaturi manuale in locurile indicate de bene iciar Structura rutiera cuprinde urmatoarele straturi rutiere3 - 4',(( cm balast - 4% cm strat din piatra sparta 1&( - DA mm2 - %,(( cm BA$P, '% - &,(( cm BAP, 4D =rosimile sunt doar orientative, la e5ecutie se vor olosi )rosimi minim necesare indepartarii cauzei de)radarii si se va intocmi proces verbal de receptie la aza teren undatie /i stratul suport pentru mbrcminte as altic+

&

A+ Peste stratul de undaie, se e5ecuta imbracamintea din mi5tura as altica, alcatuita din % cm strat de le)atura din BA$P, '% si & cm strat de uzura din BAP, 4D, con orm si temperaturi impus de SR 4:&-'3 4;;:+ SR 4:&-43'((', vezi tabel '+ Eransportul mi5turii as altice preparate se ace cu autocamioane cu bena metalica termoizolanta sau acoperita cu prelata pe timpul transportului indi erent de distanta si conditiile meteo+ =. MASURI DE TE@NICA SECURITATII MUNCII SI $SI Pe toat perioada de e5ecutare a lucrrilor de reparaii se vor respecta prevederile din urmtoarele acte normative speci ice3 4+ >e)ea A4;@'((D a securitatii si sanatatii in munca6 '+ "orme metodolo)ice de aplicare a >A4;@'((D6 A+ >e)ea A(:@'((D privind apararea impotriva incendiilor6 &+ "orme metodolo)ice privind condiiile de nc*idere a circulaiei /i de instituire a restriciilor de circulaie n vederea e5ecutrii de lucrri n zona drumului public8 aprobate cu Ordinul nr+ 444'@&44 al ?. 9 ?E @ octombrie '(((+ Se atra)e atenia n mod deosebit asupra semnalizrii corecte a punctului de lucru n strict con ormitate cu normele metodolo)ice de la pct+ & n vederea evitrii producerilor unor accidente de circulaie c0t /i pentru prote-area personalului ce e5ecut respectivele lucrri de reparaii, cu indicatoarele rutiere bine i5ate pentru a rezista pe toat durata e5ecutrii lucrrilor+ .nstruciunile menionate mai sus nu sunt limitative, ele put0nd i completate cu msuri suplimentare, speci ice iecrui loc de munc+ >. Rece-*ia .ucrari.(r >a veri icarea con ormitatii lucrarilor se va urmari ca supra ata reparata sa ie la acelasi nivel cu cota supra etei adiacente iar planeitatea in pro il transversal si in pro il lon)itudinal sa corespunda caracteristicilor din SR 4:& 43'(('+ ?i5tura as altica uilizata la plombari va indeplini caracteristicile te*nice con orm re)lementarilor te*nice mentionate la pct+ %+A+ si va i insotita la livrarea de certi icate de con ormitate con orm prevederilor KKRe)ulamentului pentru certi icarea calitatii produselor olosite in constructiiKK, aprobat prin H= :DD@4;;:+ Receptia lucrarilor e ectuate se va ace in doua etape, ast el3 - la terminarea reparatiilor, dar cel putin o data pe luna cand se va intocmi un proces verbal de receptie semnat de dela)ai bene iciarului /i dele)atul constructorului care va cuprinde3 - in ormatii re eritoare la sectorul pe care s-au e5ecutat reparatiile $I 9 supa eele e5ecutate+ - aprecieri le)ale de calitatea lucrarilor6 - alte observatii+

Bntocmit , .n)+ ?i*ai Ioandrea