Sunteți pe pagina 1din 16

O

r
r
A
C
B
M
N
O
r
O
r
CERCUL
Definitie:Cercul cu centrul in O si de raza r este multimea tuturor
punctelor din plan situate la distanta r fata de O. Se noteaza
C(O,r).
Daca A este un punct al cercului, distanta
dintre punctul A si O este raza cercului.
Daca M si N sunt doua puncte ale unui
cerc, segmentul
[ ] MN
se numeste coarda.
O coarda ce contine centrul cercului se
numeste diametru.
In figura,
[ ] AC
,
[ ] MN
sunt coarde, iar
[ ] AB

este diametru.
Cercurile care au raze egale se numesc
cercuri congruente.
Daca doua cercuri au acelasi centru si
aceeasi raza, ele coincid.
Cercurile care au acelasi centru se numesc
cercuri concentrice.


Fiind dat cercul C(O,r), multimea punctelor M din plan pentru
care OM r se numeste interiorul cercului si se noteaza! IntC(O,r).
Multimea punctelor N din plan pentru care ON " r, se numeste
exteriorul cercului si se noteaza! #$tC(O,r).
%e numeste disc de centru O si raza r, r "&, multimea C(O,r)

IntC(O,r) si se noteaza D(O,r).


'
O
(
O
A B
d
PROPOZITII.
1.Fiind date doua puncte distincte A si B, exista o infinitate de
cercuri ce contin punctele A si B .

Fie d mediatoarea segmentului
[ ] AB

)unctele mediatoarei d au proprietatea
ca sunt egal departate de capetele
segmentului
[ ] AB
. Atunci orice cerc
care are centrul pe mediatoarea
segmentului
[ ] AB
contine punctele A si
B.
(. Oricare trei puncte distincte ale unui cerc sunt necoliniare.
*. Prin trei puncte necoliniare trece un cerc.
+. Daca A, B, C sunt trei puncte distincte ale unui cerc, atunci
centrul cercului se afla la intersectia mediatoarelor triun!iului
ABC.
,. Daca doua cercuri au trei puncte distincte comune, atunci ele
coincid.
EXERCITII
%a se construiasca triung-iul ABC si apoi cercul circumscris
triung-iului.
a) AB./cm0 AC.1cm0 BC.2cm0
3) AB.AC.4cm0 BC.'&cm
c) AB.4cm0 AC.1cm0

BAC.
&
2&
d) AB.AC.BC.1cm
%e dau punctele A si B asfel incat AB.,cm.
a) #$ista cercuri de raza (cm care sa contina punctele A si B5
Dar de (,,cm5
3) Cate cercuri de raza +cm trec prin punctele A si B5
C
O
A
B
&
a
O
A
D
B
C
UNGHI LA CENTRU. ARCE DE CERC.
"n un!i care are #arful in
centrul cercului se numeste
un!i la centru.
Multimea punctelor de pe
cerc situate in interiorul
ung-iului

AOB reunite cu A
si B se numeste arc mic si se
noteaza
AB

.
Multimea punctelor de pe cerc situate in e$teriorul ung-iului

AOB, reunite cu A si B se numeste arc mare si noteaza


ACB

,
unde
AOB $nt C
.
)unctele A si B se numesc capetele arcelor.
Daca A si B sunt capetele unui diametru, arcele se numesc
semicercuri.
Masura arcului mic este egala cu
&
a 0 masura arcului mare este
egala cu
& &
*4& a 0 masura unui semicerc este
&
'1& .
doua arce sunt congruente daca au aceeasi masura.
TEOREMA 1.
%a arce conruente corespund coarde conruente&in acelasi cerc
sau in cercuri conruente).
%e dau arcele AB si CD congruente.
6riung-iurile
COD AOB
cazul 787
[ ] [ ]
[ ] [ ]

'

COD AOB
DO BO
CO AO
9ezulta ca
[ ] [ ] CD AB
9eciproca.
A B C
O
M
N
O
A
B
C
D
M
N
A
M
B
%a coarde conruente corespund arce mici conruente& in acelasi
cerc sau in cercuri conruente)
TEOREMA 2.
Daca A si B sunt doua puncte distincte ale unui cerc, atunci
diametrul perpendicular pe coarda AB imparte coarda si arcele in
doua parti conruente.
Diametrul
[ ] MN
este perpendicular pe
coarda
[ ] AB
.
AOB
este isoscel,
[ ] OA
si
[ ] OB
fiind
raze.OC face parte din diametrul
cercului, deci este inaltime in triung-i.
9ezulta ca OC este si mediana, deci
[ ] [ ] CB AC
. Dar
[ ] OC
este si 3isectoare,
deci
COB AOC
de unde rezulta ca
si arcele sunt egale.
TEOREMA 3.
Daca doua coarde ale unui cerc sunt conruente, atunci distantele
de la centru la coarde sunt eale.
6riung-iurile
COD AOB
a:and
toate laturile congruente , rezulta ca si
inaltimile
[ ] ON
si
[ ] OM
sunt
congruente.
TEOREMA 4.
Daca A si B sunt doua puncte distincte ale unui cerc si punctul M
apartine arcului determinat de ele, atunci masura arcului
AB


este eala cu masura arcului
AM

plus masura arcului


MB

.
A B
C D
M
N
TEOREMA 5.
Daca
[ ] AB
si
[ ] CD
sunt doua coarde paralele ale unui cerc, iar
punctele A si C sunt situate de aceeasi parte a diametrului
perpendicular pe coarde atunci' arcele mici AC si BD sunt
conruente ( coardele AC si BD sunt conruente.
MN este diametrul perpendicular pe
coardele
[ ] AB
si
[ ] CD
deci M este
mi;locul arcului
AB

iar N este
mi;locul arcului
CD

. De aici rezulta
ca arcele
AC

si
BD

sunt
congruente ca fiind diferente de arce
congruente. Arcele fiind congruente si
coardele sunt congruente.
PROLEME
'. Care este masura ung-iului format de acele unui ceas la
ora 2 si (, de minute5 Dar la ora 2 si ', minute5
(. %e considera intr<un cerc o coarda
[ ] AB
si diametrul
[ ] MN
perpendicular pe ea.8ng-iul AOB este de
&
,, . %a
se afle masurile arcelor AM, AN, MB, BN.
*. %e da cercul cu raza de 4cm.)unctele A si B sunt pe
cerc si determina arcul AB cu masura de
&
4& .%a se
calculeze marimea coardei AB si distanta de la punctul
B la OA.
+. Intr<un cerc se iau coardele paralele
[ ] AB
si
[ ] CD
.
Diametrul
[ ] MN
le intersecteaza in punctele ) si 6
astfel incat
[ ] [ ] OP O)
. %a se arate ca !
a)
[ ] [ ] CD AB
.
3) Arcele AB si CD sunt congruente.
c) )unctele C, O, si B sunt coliniare.
d) ABDC este un dreptung-i.
O
A
B
O M
d
O 6
d d
') () *)
,. Intr<un cerc de centru O coarda
[ ] CD
intersecteaza
diametrul
[ ] AB
intr<un punct # astfel incat ung-iul
o
C*B *& . Fie
[ ] F+
diametrul perpendicular pe CD,
punctul F fiind de aceeasi parte a lui CD ca si A. Daca
A#.(cm si #B.4cm!
a) sa se calculeze distanta de la O la CD0
3) sa se calculeze masurile arcelor mici AF, FB si B=0
c) sa se demonstreze ca arcele mici FB si A= congruente0
POZITIILE RELATI!E ALE UNEI DREPTE "ATA DE UN
CERC.

') Dreapta secanta fata de un cerc este dreapta care
are doua puncte comune cu cercul! A si B.
() Dreapta tanenta la cerc este dreapta care are un
singur punct comun cu cercul! 6. Dreapta
tangenta la cerc este perpendiculara pe raza in
punctul de intersectie al ei cu cercul.
*) Dreapta exterioara cercului este dreapta care nu
are puncte comune cu cercul.
PROLEME
1. Fie ABC un triung-i ec-ilateral cu latura de 4cm, iar C un
cerc cu centrul in A si raza (cm. %ta3iliti pozitia dreptei BC
fata de C(A,(cm).
2. Fie M, N doua puncte pe dreapta d astfel incat MN.1cm, iar
O un punct e$terior dreptei d astfel incat OM.'&cm si
d ON
O O O
A
B
C
M
)
>
%
6
?
. %ta3iliti pozitia dreptei d fata de cercul C(O,r) daca r este
egal cu! a) 4cm0 3) (cm0 c)1cm0 d) *cm.
UNGHI IN#CRI# IN CERC
DE"INITIE
"n!iul

BAC se numeste un!i inscris in cercul C&o,r) daca


A,B si C apartin cercului C&o,r).
8ng-iurile BAC, M)> si %6? sunt ung-iuri inscrise in cerc.
Arcele mici BC, M>, respecti: %? sunt arce cuprinse intre laturile
ung-iurilor inscrise.
DE"INITIE
%punem ca triung-iul ABC este inscris in cerc daca :arfurile sale
apartin cercului.
TEOREMA I
Masura unui un!i inscris in cerc este ,umatate din masura
arcului cuprins intre laturile sale.
In figurile de mai sus a:em!

( )
,
_BC
m BAC m
(
'
( )

,
_

M-
m MP- m
(
'
( )
,
_S.
m S). m
(
'
A
O
B
C
B
A
C
B
A
C
O O
O
A
B
C
D
6
TEOREMA II
Masura unui un!i cu #arful pe cerc, a#and una din laturi
secanta, iar cealalta latura tanenta cercului, este ,umatate din
masura arcului de cerc inclus in interiorul un!iului.
I
II III
Cazul I! ung-iul BAC este ascutit.
(
A arcB
BACCazul II! ung-iul BAC este o3tuz.
(
A arcB
BAC


Cazul III! ung-iul BAC este drept.
&
2&
(

A arcB
BAC

UNGHI CU !AR"UL IN INTERIORUL CERCULUI
"n!iul cu #arful in interiorul cercului

A)C & care este conruent cu

D)Bfiind un!iuri opuse la #arf) are ca


masura ,umatate din suma masurilor
arcelor cuprinse intre laturile sale.
A)C
(
B arcD C arcA

+
A:em aceeasi relatie pentru
C)B A)D
( opuse la :arf)
O
A
B
C
D
)

(
B arcC D arcA
A)D

+

UNGHI CU !AR"UL IN EXTERIORUL CERCULUI
"n!iul cu #arful in exteriorul cercului,

APB are ca masura ,umatate di


diferenta arcelor cuprinse intre laturile sale.
(
D arcC B arcA
APB


)9OB7#M#
'. )unctele A,B,C,D,# se afla in aceasta ordine pe cercul C(O,r)
astfel incat
&
4& ) ( ) ( ) ( D arcC m C arcB m B arcA m

iar
&
,& ) ( D arc* m

.
a) Calculati masurile ung-iurilor
ACB ADB A*B , ,
3)Aratati ca (DB este 3isectoarea
ADC
.
c)Aratati ca A, O, D sunt coliniare.
(. In triung-iul ABC
&
'&& ) ( A m
iar
&
,& ) ( B m
. Fie O centrul
cercului circumscris triung-iului ABC.
a) Calculati masurile arcelor mici AC,AB,BC.
3) Aratati ca
ABC $nt O
.
c) Calculati ung-iurile triung-iului AOC.
d) Fie D un punct situate de aceeasi parte a dreptei BC ca si
punctul A astfel incat
&
,& ) ( DCA m
. Demonstrati ca DC este
tangenta la cerc.
*. In triung-iul ABC,
&
4& A ,
&
/, B . 6angenta in A la cercul
circumscris triung-iului intersecteaza BC in D. Calculati masurile
ung-iurilor triung-iurilui ADB.
O O
M
O
O
M
B
A
O O
A
O
O
A
B
POZITIILE RELATI!E A DOUA CERCURI.
Fie doua cercuri
) , (
' ' '
/ O C
si
) , (
( ( (
/ O C
. Distanta dintre centrele
celor doua cercuri este ( '
O O
. A:em urmatoarele cazuri!
1.
( '
O O
" ( '
/ / +
0 fie
) , (
( ( (
/ O C M
0
( (
/ M O
!
Atunci
' ( ( ' ( ( ' '
) ( / / / / M O O O M O + >
In acest caz cercurile
se numesc exterioare.
2.

( ' ( '
/ / O O +
0 cercurile au
un singur punct comun A.
Daca ar mai a:ea un punct
comun B, atunci !
( ' ( '
/ / B O B O + +
si ( '
O O B
, insa ( ' ( ' ( '
/ / O O B O B O + > +
, contradictie.
Cercurile se numesc
tanente exterior.
3.
( ' ( '
/ / O O
In acest caz cercurile sunt
tot tangente dar, sunt
tanente interior.
)unctele
A O O , ,
( ' sunt
coliniare.
4.
( ' ( ' ( '
/ / O O / / + < <
O
O
A
B
M
In acest caz cercurile au
doua puncte comune si ele
se numesc secante.
5. ( ' ( '
/ / O O <
In acest caz cele doua cercuri nu au
puncte comune. #le se numesc
interioare.
TEOREMA 1
Prin orice punct exterior unui cerc trec doua drepte tanente la
cerc.
TEOREMA 2
)anentele duse dintr0un punct exterior unui cerc sunt conruente.
AM si BM sunt tangentele duse
din punctul M la cerc.
6riung-iurile OAM si OBM
sunt dreptung-ice in punctele
A, respecti:e B deoarece stim
ca tangenta este
perpendiculara pe raza.
Cele doua triung-iuri sunt
congruente!

') (ipotenuza muna OMlaturaco
OB OA
OBM OAM De
aici rezulta ca
BM AM
PROLEME
O
'. Doua cercuri secante de raze (cm, respecti: ,cm, au distanta
dintre centre egala cu ($<',cu $

@. Calculati $.
(. Doua cercuri sunt secante in punctele A si B.
%a se arate ca ( '
O O AB
unde '
O
si (
O
sunt centrele cercurilor.
*. Fie A un punct e$terior cercului C&O,r).%a se demonstreze ca
(AO este 3isectoarea ung-iului determinat de tangentele duse din
A la cerc.
POLIGOANE REGULATE
DE"INITIE
"n polion con#ex cu toate laturile si toate un!iurile conruente
se numeste polion reulat.
(#$emple cunoscute patratul, triung-iul ec-ilateral.)
Daca printr<un procedeu oarecare impartim cercul in n arce
congruente, si unim succesi: punctele de di:iziune, o3tinem un
poligon cu n laturi congruente.
7aturile sunt congruente deoarece
su3intind arce de cerc de aceeasi masura!
n
&
*4&
( masura ung-iului la centru
corespunzator)
8ng-iurile poligonului sunt ung-iuri
inscrise in cerc care cuprind intre laturi arce de masura!
) ( (
'1&
&
n
n
.
6#O9#MA
Orice polion reulat se poate inscrie intr0un cerc.
D#FINI6I#
Sementul dus din centrul cercului circumscris unui polion
reulat, perpendicular pe latura polionului, se numeste apotema
CA7C8787 #7#M#N6#7O9 IN )O7I=OAN# 9#=87A6#
O
'
A
(
A
*
A
+
A
)
9
?om calcula latura n
l
si apotema
n
a
in functie de raza 9 a cercului
circumscris.
8ng-iul la centru corespunzator
fiecarei laturi este!
n
&
*4&
6riung-iul ( '
A OA
este isoscel.
In triung-iul '
OPA
dreptung-ic in ) ( ( '
A A OP
, O) apotema)
a:em!
n
/ l POA OA PA
OA
PA
POA
n
&
' ' '
'
'
'
'1&
sin ( sin sin
n
/ a POA OA OP
OA
OP
POA
n
&
' '
'
'
'1&
cos cos cos
Aria poligonului este!
n
/
n
n
/ / n
OA A OA OA
n OA A A n A
n
&
(
&
( ' ( '
( '
*4&
sin
(
*4&
sin
(
'
(
sin
) (


Deci !
n
/
n
A
n
/ a
n
/ l
n
n
n
&
(
&
&
*4&
sin
(
'1&
cos
'1&
sin (

7atura Apotema Aria )erimetrul


6riung-i
ec-ilateral
* /
(
/
+
*
*
(
/
* */
)atrat
( /
(
( /
(
(/
( +/
Ae$agon
regulat
/
(
* /
(
*
*
(
/
/ 4
Inaltimea Apotema Aria 9aza
6riung-i
ec-ilateral
(
* l
4
* l
+
*
(
l
*
* l
)atrat
(
l
(
l
(
( l
Ae$agon
(
* l
(
* *
(
l
l
regulat
)9OB7#M#
%a se completeze ta3elul urmator!
/
*
l
*
a
*
A /
+
l
+
a
+
A /
4
l
4
a
4
A
4 '& *
'( 1 4
+
( ,
4 (
* * '&& /(
LUNGIMEA CERCULUI #I ARIA
DI#CULUI
1. LUNGIMEA CERCULUI. LUNGIMEA ARCULUI DE
CERC.
?aloarea raportului dintre lungimea unui cerc si lungimea
diametrului sau se noteaza cu

. Acesta este un numar irrational


pe care il apro$imam cu *,'+.
Deci!

/
%
(
7ungimea cercului este deci!
/ % (
)entru calcului lungimii unui arc de cerc se foloseste regula de trei
simpla admitand ca lungimea arcului este direct proportionala cu
masura arcului.
Masura arcului in grade 7ungimea arcului de cerc
&
*4& BBBBBBBBBBB
/ (
O
&
n
9
9
&
' BBBBBBBBBBBB
& &
'1& *4&
( / /

&
n BBBBBBBBBBBB
n
/

&
'1&

(.A9IA DI%C878I. A9IA %#C6O9878I D# C#9C.


Aria unui cerc de raza r se calculeaza cu formula!
(
/ A
Se numeste sector de cerc o portiune
din interiorul unui cerc cuprinsa intre
doua raze.
Fiecarui sector de cerdc ii corespunde
un arc pe cerc.
)entru calculul ariei sectorului de cerc,
de raza 9, care corespunde unui arc de
cerc de masura
&
n , folosim regula de
trei simpla, aria sectorului fiind
proportionala cu masura arcului.
Masura arcului in grade Aria sectorului de cerc
&
*4& BBBBBBBBBB
(
/
&
' BBBBBBBBBBB
'
*4&
&
(

/
&
n BBBBBBBBBBB
n
/

&
(
*4&

Aria sectorului de cerc de raza 9 se calculeaza cu formula


n
/
A
&
(
*4&

)9OB7#M#
'. %a se afle lungimea unui cerc pentru fiecare caz in parte, daca
AB este coarda si se cunosc!
a)
cm culuiAB lunimeaar arcAB m 4 , +, ) (
&

3)
( &
('4 min det , sec , 4& ) ( cm sicoardaAB atdecentru er torului aria arcAB m

c)
( &
*& sec , /, ) ( cm torului aria arcAB m
(. Intr<un cerc de centru O se da coarda AB. %a se afle masura
arcului AB in fiecare caz in parte!
a) aria cercului de
cm e arculuiABd silunimea cm 1 (,4
(
3) lungimea cercului de
(
(/ sec *4 cm de espunzator toruluicor cmsiaria