Sunteți pe pagina 1din 11

CARTEA A CINCEA DREPTUL INTERNATIONAL PRIVAT Titlul I DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTUL INTERNATIONAL PRIVAT

I. Definiia i sarcina dreptului internaional privat Dreptul internaional privat (de init in !en! "n#u!t$ deter%in& ordinea de drept privat 'o%petent& "n 'a(ul raporturilor 'u ele%ent de e)traneitate (de e)* un raport "n 'are un parti'ipant are 'et&enia !tr&in& !au do%i'iliul "n !tr&in&tate+ !&v"r,irea unui a't "n !tr&in&tate$* El 'on!t& din a,a nu%itele nor%e 'on li'tuale (!au nor%e de tri%itere$- 'are 'u a.utorul unor pun'te de le#&tur& deter%inate indi'& dreptul apli'a/il "n 'au(& (art* 0123 alin* (0$$* Da'& nu e!te po!i/il& deter%inarea le#ii apli'a/ile 'on or% nor%elor 'on li'tuale- "n 'alitate de !u/!titut !e apli'& a'el !i!te% de drept- 'u 'are raportul .uridi' are 'ea %ai !tr"n!& le#&tur& (ve(i art* 0123 alin* (4$$* 5n #eneral- pre(u%ia e!te '& nor%a de drept 'on li'tual de!e%nea(& "n 'alitate de drept apli'a/il a'el drept- 'u 'are raportul .uridi' 'u ele%ent !tr&in are 'ea %ai !tr"n!& le#&tur& (prin'ipiul e'6it&ii de drept internaional privat$* A'ea!t& pre(u%ie poate i r&!turnat&- da'& !e de%on!trea(& '& raportul 'u ele%ent !tr&in are le#&turile 'ele %ai !tr"n!e 'u alt !i!te% de drept ('lau(& de e)'epie$* Va i '6e%at la apli'are "ntotdeauna dreptul unui !tat ,i nu tradiiile (u(anele$ unei populaii (etnii$* Coninutul ,i 'alitatea nor%elor %ateriale di!poni/ile pentru ale! r&%"n "n %od prin'ipial ne'on!iderate la %o%entul e e'tu&rii le#&turii* Sar'ina unei nor%e de drept internaional privat nu e!te de a 6ot&r" "n %od dire't "n 'au(&* A'ea!ta e!te !ar'ina dreptului (!i!te%ului de drept$ la 'are a'e tri%itere nor%a de drept internaional privat* Nor%ele 'on li'tuale !unt .u)tapu!e nor%elor %ateriale (lex causae$* Nor%ele %ateriale de'id "n %od dire't "n 'au(&* Nor%ele 'on li'tuale deter%in& da'& "ntr7un raport 'u ele%ent de e)traneitate vor i apli'ate nor%ele %ateriale proprii (de drept intern$ !au ale unui !i!te% de drept !tr&in* Nor%ele %ateriale 'are !"nt '6e%ate la apli'are de '&tre nor%ele 'on li'tuale ,i 'are !"nt apli'a/ile a!upra unui 'o%ple) de pro/le%e or%ea(& a,a nu%itul !tatut %aterial (de e)* !tatutul o/li#aiei- !tatutul /unului- !tatutul %o,tenirii$* Nor%ele i%perative de inite "n art* 0184 pot i 'la!i i'ate !u/ nor%e %ateriale* (Noiuni !i%ilare- 'u% ar i a,a nu%itele nor%e %ateriale autoli%itate- nor%e de apli'are i%ediat&- nor%e de apli'are ne'e!ar&- et'* pot i redu!e la nor%e %ateriale* Coninutul a'e!tor nor%e re#le%entea(& "n %od dire't apli'a/ilitatea lor* Ele au- de'i- o 'o%ponent& %aterial& ,i una 'on li'tual&*$* Dreptul internaional privat 'ir'u%!'rie doar do%eniul de apli'are a nor%elor de drept privat* Nor%ele de drept pu/li' a unui !tat !tr&in nu !e apli'& "n %od prin'ipial* Totu,i- "n unele 'a(uri !pe'iale- atun'i '"nd intere!ele le#iti%e ,i v&dit preponderente (de inite 'on or% dreptului %oldovean$ ale unei p&ri o 'er- in!tana poate apli'a o di!po(iie i%perativ& a le#ii unui alt !tat 'u 'are raportul (!ituaia$ pre(int& o le#&tur& !tr"n!&* Pentru a de'ide "n 'au(&- in!tana va ine 'ont de !'opul di!po(iiei i%perative- pre'u% ,i de 'on!e'inele 'are de'ur# din apli'area a'e!tei di!po(iii* Dreptul internaional privat %oldovean e!te apli'at de '&tre .ude'&tor din o i'iu ( ex officio$ ,i nu doar "n 'a(ul "n 'are p&rile !7au re erit la el* 5n 'a(ul "n 'are prevederile pre(entei '&ri a' tri%itere la un !i!te% de drept !tr&in- a'ea!t& tri%itere e!te &'ut& "n %od prin'ipial doar la nor%ele %ateriale- nu ,i la nor%ele 'on li'tuale (art* 0189$* A'el !i!te% de drept !tr&in !e va apli'a raportului "n 'au(&* Retri%iterea !e e)'lude* De notat- "n!&- 'a e)i!t& nor%e de drept internaional privat %oldovean an'orate "n alte le#i (de e)* nor%e 'on li'tuale "n do%eniul a%iliei prev&(ute "n Codul :a%iliei$ 'are- "n prin'ipiu- a' tri%itere la "ntre#ul !i!te%ul de drept !tr&in- in'lu!iv la nor%ele 'on li'tuale* 5n a'e!t 'a( va i 'on!iderat pun'tul de le#&tur& al di!po(iiei nor%ei 'on li'tuale !tr&ine pertinente- 'are poate retri%ite la !i!te%ul de drept %oldovean !au la un !i!te% de drept al unui !tat ter* Caracterul naional Dreptul internaional privat 'onine re#uli pentru raporturi 'u ele%ent !tr&in* El e!te- "n!&- "n %od prin'ipial- un drept !tatal (intern- naional$- deoare'e %a.oritatea nor%elor 'on li'tuale !e 'onin "n le#i naionale- ,i e!te- de'i- di erit de la !tat la !tat* O uni i'are a dreptului internaional privat "n anu%ite do%enii a avut lo' prin inter%ediul a'ordurilor inter!tatale (/i7 ,i %ultilaterale$* 5n 'a(ul uni i'&rii dreptului %aterial- dreptul internaional privat r&%"ne !uper luu (ve(i a!e%enea noiuni 'u% ar i; dreptul tran!naional ,i lex mercatoria$* Cu toate '& dreptul internaional privat aparine dreptului intern- la %o%entul apli'&rii nor%elor 'on li'tuale ale a'e!tuia e!te inevita/il& 'o%pararea %ai %ultor !i!te%e de drept (drept 'o%parat$- de e)* "n 'a(ul 'ali i'&rii (ve(i 'o%entariu la art* 0122$* 5n %&!ura "n 'are prin inter%ediul dreptului internaional privat va i '6e%at la apli'are dreptul !tr&in- apli'area lui pune 'ondiia unor 'uno,tine 'u privire la dreptul !tr&in pertinent (ve(i 'o%entariul la art* 0128$* (Pentru a7l 'unoa,te- .ude'&torul !e poate !ervi- !pre e)e%plu- de anu%ite !ur!e di!poni/ile "ntr7o li%/& pe 'are o po!ed&$* Domenii nrudite 5n ti%p 'e prin inter%ediul dreptului internaional privat !e deter%in& dreptul pertinent apli'a/il unui raport .uridi'deli%itarea "ntre 'o%petena in!tanei de .ude'at& ('ivil&$ naionale ,i !tr&ine !e a'e prin inter%ediul re#ulilor de drept pro'e!ual 'ivil internaional 'u privire la 'o%petena internaional&* A'e!te re#uli !e 'onin "n Codul de pro'edur& 'ivil& (Titlul IV$- pre'u% ,i "n a'orduri inter!tatale* E!te de &'ut deo!e/irea "ntre re#uli 'u privire la 'o%petena internaional& a in!tanelor naionale "n 'a(urile 'u ele%ent !tr&in ,i re#uli 'u privire la 'o%petena internaional& a in!tanelor !tr&ineulti%ele apli'"ndu7!e %ai ale! "n 'onte)tul re'unoa,terii 6ot&r"rilor !tr&ine* E!te de a!e%enea de &'ut deli%itarea "ntre dreptul internaional privat ,i dreptul 'u privire la !tr&ini (dreptul !tr&inilor$adi'& totalitatea unor prevederi !pe'iale ale dreptului naional %aterial 'u privire la !tr&ini (apatri(i$*

Dreptul interlocal Un nu%&r de !tate nu po!ed& un drept privat uni or%- pe teritoriul lor !e apli'& %ai %ulte !i!te%e de drept* O a!e%enea !'i(iune teritorial& a dreptului !e "nt"lne,te 'el %ai de! "n !tate ederale (de e)* SUA- Canada- Au!tralia- <e)i'$- dar !e "n"lne,te ,i "n altele (de e)* <area =ritanie- Spania$* Ordinea de drept intern& ederat& (a unei unit&i teritoriale$ pertinent& !e deter%in& 'on or% nor%elor 'on li'tuale ale dreptului privat interlo'al* A'e!te nor%e au "n interiorul unui !tat 'u o pluralitate de !i!te%e de drept a'eia,i un'ie pe 'are o are dreptul internaional privat "n raporturile dintre !tate di erite* 5n 'a(ul "n 'are dreptul internaional privat %oldovean tri%ite la dreptul unui !tat 'u %ai %ulte !i!te%e de drept- !i!te%ul de drept pertinent (apli'a/il$ va i deter%inat de '&tre dreptul privat interlo'al al a'e!tuia !au !e va apli'a dreptul a'elui !tat ederat 'u 'are raportul "n 'au(& pre(int& 'ele %ai !tr"n!e le#&turi (ve(i art* 012>$* Al&turi de !'i(iunea teritorial& a dreptului poate i "nt"lnit& ,i !'i(iunea per!onal& a dreptului- "n !pe'ial "n !tatele "n 'are !tatutul per!onal al 'et&enilor a'e!tuia !e !upune dreptului 'o%unit&ii reli#ioa!e re!pe'tive (a,a %ai ale! "n !tatele i!la%i'e- de e)* Indone(ia- Pa?i!tan- E#ipt$* 5n a!e%enea !tate dreptul apli'a/il !e va deter%ina- "n pri%ul r"nd- prin inter%ediul dreptului interreli#io! al !tatului re!pe'tiv* Sursele dreptului internaional privat moldovean a) Normele conflictuale autonome 5n <oldova dreptul internaional privat nu e!te 'odi i'at "ntr7un !in#ur a't nor%ativ* Nor%e 'on li'tuale !e 'onin "n '"teva le#i* Pre(enta 'arte poate i 'on!iderat& 'a un "n'eput de 'odi i'are a dreptului internaional privat* Arti'olele 0123 @ 0183 'onin prevederi #enerale 'u privre la dreptul internaional privat* Arti'olele 0182 @ 014A 'onin nor%e 'on li'tuale 'u privire la raporturi 'ivile re#le%entate "n 'ele patru '&rti pre'edente ale pre(entului 'od* 5n %&!ura "n 'are nu prev&d "n %od e)pre! alt'eva- di!po(iiile #enerale ale pre(entei '&ri (Titlul I$ !e apli'& ,i 'u privire la nor%ele 'on li'tuale 'are !e 'onin "n alte le#i- 'u% ar i nor%ele 'on li'tuale 'u privire la raporturile a%iliale (ve(i ,i 'o%entariu la art* 4 alin* (4$$* Codul a%iliei (Titlul VI$ 'onine nor%e 'u privire la raporturile a%iliale 'u ele%ente de e)traneitate* Nor%e ale dreptului internaional privat !unt di!per!ate ,i "n alte le#i !pe'iale* b) Tratate interstatale Nor%e de drept internaional privat !e 'onin "n %ulte tratate inter!tatale /i7 ,i %ultilaterale* Din 'ele %ultilaterale !unt de %enionat 'onveniile 'on erinei de la Ba#a; Convenia de la 0 %artie 0>1A 'u privire la pro'edura 'ivil& ("n vi#oare pentru <oldova de la 9 noie%/rie 0>>9$- Convenia de la 4> %ai 0>>9 'u privire la prote'ia 'opiilor ,i 'ooperarea "n %aterie de adopie internaional& (<oldova @ 0 au#u!t 0>>8$- Convenia din 41 o'to%/rie 0>8C 'u privire la a!pe'tele 'ivile ale r&pirii internaionale de 'opii ("n vi#oare pentru <oldova la di erite date 'u di erite !tate !e%natare$* Alte tratate %ultilaterale; Convenia CSI privind a!i!tena .uridi'& "n raporturile .uridi'e "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal& din 44 ianuarie 0>>9 (,i Proto'olul la Convenie din 48 %artie 0>>2$+ <ulte din 'onveniile adoptate "n 'adrul Con!iliului Europei in luenea(& dreptul internaional privat (de e)* Convenia european& 'u privire la in or%area a!upra dreptului !tr&in (in vi#oare pentru <oldova de la 01*C3*4CC4$- ,i Proto'olul adiional la Convenie ("n vi#oare pentru <oldova de la 01*C3*4CC4$+ Convenia european& 'u privire la a/olirea le#ali(&rii a'telor !ta/ilite de '&tre a#enii diplo%ati'i !au 'on!ulari ("n vi#oare pentru <oldova de la 90*C8*4CC4$+ Convenia european& 'u privire la !tatutul .uridi' al 'opiilor n&!'ut& "na ara 'a!&toriei ("n vi#oare pentru <oldova de la 01*C3*4CC4$+ Convenia european& 'u privire la re'unoa,terea ,i e)e'utarea de'i(iilor "n %aterie de tutel& a!upra 'opiilor ,i re!ta/ilire a tutelei a!upra 'opiilor ("n vi#oare pentru <oldova de la C0*C1*4CCA$+ Convenia 'u privire la re'unoa,terea 'ali i'&rii re eritoare la !tudiile !uperioare "n re#iunea europen& ("n vi#oare pentru <oldova de la C0*00*0>>>$+ Convenia 'ivil& 'u privire la 'orupie ("n vi#oare pentru <oldova de la C0*C2*4CCA$+ Convenia european& 'u privire la naionalitate ("n vi#oare pentru <oldova de la C0*C9*4CCC$$* Dreptul internaional privat %oldovean tre/uie !& ie adaptat Conveniei pentru prote'ia Drepturilor O%ului ,i Li/ert&ilor unda%entale ("n vi#oare pentru <oldova de la 04*C>*0>>2$ ,i a proto'oalelor adiionale la Convenie (ve(i art* A alin* (4$ al Con!tituiei- pre'u% ,i Bot&r"rea Curii Con!tituionale nr* 11 din 0A*0C*>> privind interpretarea art* A$* Tratatele /ilaterale au de a!e%enea un rol i%portant (unele a'orduri /ilaterale a!u%ate de <oldova datea(& dinainte de independent&- 'u% ar i de e)* a'ordul 'on!ular !ovieto7#er%an din 41*CA*0>1A$* Nor%ele tratatelor internaionale pre'edea(& "n ran# nor%ele 'on li'tuale autono%e (de drept intern$ (ve(i 'o%entariu la art* 0183$* La interpretarea tratatelor inter!tatale nu e!te oportun !e !e olo!ea!'& a''epiunea (!en!ul$ noiunilor de drept intern* <ai 'ur"nd tre/uie !& !e a!pire la o interpretare ,i apli'are unitar& "n toate !tatele %e%/re la tratat* La interpretarea tratatelor !unt de 'on!iderat te)tele "n alte li%/i ale tratatului ,i a''epiunea a'e!tuia din per!pe'tiva ie'&rui !i!te% de drept !tr&in- pre'u% ,i a .uri!prudenei !tatelor %e%/re* E!te de a!e%enea ne'e!ar& o 'ali i'are autono%& a noiunilor de tri%itere &'ut& pe /a(& de drept 'o%parat- in"ndu!e 'ont de i!toria apariiei ,i de !'opul prevederilor din tratat* Constituia i dreptul internaional privat Nor%e de drept internaional privat autono% tre/uie !& 'on'orde 'u Con!tituia- "n %od !pe'ial 'u prevederile Titlului II DDrepturile- li/ert&ile ,i "ndatoririle unda%entaleE* La apli'area prevederilor dreptului !tr&"n deter%inat 'o%petent "n 'au(& 'on or% nor%elor 'on li'tuale tre/uie 'on!iderate drepturile ,i li/ert&ile unda%entale prev&(ute "n Con!tituie* Da'& drepturile ,i li/ert&ile unda%entale pot i le(ate prin apli'are dreptului !tr&in- prote.area lor !e reali(ea(& prin apli'area 'lau(ei de ordine pu/li'& (ve(i 'o%entariul la art* 0180$* 5n a'e!t !'op tre/uie "n!& apli'ate di erite !tandarte de'"t 'ele olo!ite la apli'area dreptului a!upra unui raport de drept intern* Da'& raportul de drept privat are o le#&tur& !tr"n!& !au preponderent& 'u un drept !tr&in (,i de'i o le#&tur& %ai !la/& 'u dreptul %oldovean$- !e vor apli'a !tandarte %ai puin !tri'te* Trsturi principale ale dreptului conflictual reglementat n Cartea I Dreptul internaional privat %oldovean e!te /a(at pe un !i!te% de nor%e 'on li'tuale /ilaterale* El re#le%entea(& nu nu%ai apli'area dreptului %oldovean- 'i a ori'&rui drept !tr&in* El porne,te de la pre%i(a e'6ivalenei ,i inter,an.a/ilit&ii ('apa/il de a i "nlo'uit$ !ite%elor de drept privat naionale*

Cartea IV pune prin'ipiul 'et&eniei la /a(a !tatutului per!onal "n do%eniile dreptului pe!oanelor i(i'e (art* 0182 @ 01>1$ ,i dreptului %o,tenirii (art* 0344$* A! el 'ele %ai i%portante a!pe'te ale e)!itenei unei per!oane i(i'e !unt !upu!e le#ilor &rii a'e!tei per!oane- pe %otivul '& per!oana "n 'au(& are le#&turile 'ele %ai !tr"n!e 'u a'e!t !tat ,i 'u dreptul a'e!tuia* A'olo unde prin'ipiul 'et&eniei e,ua(&- %ai 'u !ea%a "n 'a(ul "n 'are o per!oan& are %ai %ulte 'et&enii- la /a(a !tatutului per!onal !e pune 'riteriul le#&turii 'elei %ai !tr"n!e pe 'are per!oana o are 'u un !tat (art* 0182 alin* (4$$ !au- "n 'a(ul apati(ilor- le#&tura !e a'e "n /a(a do%i'iliului ori re,edinei (art* 0182 alin* (9$$- !au- "n raporturile "n 'are parti'ip& dou& !au %ai %ulte per!oane 'u 'et&enii di erite- pun'tul de le#&tur& e!te autoritatea de!e%natar& (ve(i art* 01>4 alin* (9$$ 'o%pletat de prin'ipiul avori(&rii parii vulnera/ile (ve(i art* 01>4 alin* (9$ propo(* (4$$* La /a(a !tatutului real pre(enta le#e pune 'riteriul lo'ului a l&rii /unului (ve( art* 03C0$* Prin e)'epie- !e apli'& le#ea a'tului .uridi' pentru do/"ndirea ,i tran!%iterea dreptului de proprietate ,i altor drepturi reale a!upra /unului 'are a'e o/ie'tul a'e!tui a't .uridi' (art* 03C4 (4$$- le#ea pavilionului navei !au le#ea naionl& a per!oanei .uridi'e 'are e)ploatea(& ve6i'ulele ero iare ,i auto (art* 03C9 (0$$- le#ea autorit&ii 'are ine re#i!tru (art* 03CA$$* La !ta/ilirea dreptului apli'a/il- dreptul internaional privat %oldovean ine 'ont ,i de voina p&rilor* Po!i/ilitatea ale#erii deptului apli'a/il e!te de!'6i!& nu nu%ai "n 'a(ul o/li#aiilor 'ontra'tuale- dar de a!e%enea "n 'a(ul /unurilor a late "n 'ur! de tran!port ,i "n 'a(ul %o,tenirii te!ta%entare (0349 (0$$* !egtura normelor conflictuale Nor%ele 'on li'tuale !unt or%ate din 'oninut ,i le#&tur&* Ele deter%in& dreptul apli'a/il "n /a(a unor 'riterii tipi'e a unei 'au(e 'on'rete* A'e!te 'riterii indi'& o le#&tur& !tr"n!& 'u un anu%it !i!te% de drept (ordine de drept$* Ele !unt 'uno!'ute !u/ noinea de a,a (i!ele pun'te de le#&tur& (e)* 'et&enia- lo'ul "n'6eierii 'ontra'tului- autoritea 'o%petent&$* Ale#erea a'e!tor pun'te de le#&tur& e!te "n raport de parti'ularitatea do%eniului de drept 'uprin! "n 'oninutul nor%ei 'on lituale (e)* o/li#aii- drepturi reale$- 'are poate i de init 'a o/ie't al le#&turii* De'i pun'tele de le#&tur& varia(& "n raport de o/ie'tul le#&turii* Pun'tele de le#&tur& pot !& depind& de per!oana parti'ipantului (e)* 'et&enia- re,edina o/i,nuit&- !ediul ad%ini!trativ al unei per!oane .uridi'e$- de de'laria de voin& (e)* ale#erea dreptului$- !au de a'iuni (e)* lo'ul "n'6eierii unui a't .uridi'- lo'ul !&v"r,irii a'tului ili'it$ !au de 'ara'teri!ti'ele unui /un (e)* lo'ul a l&rii unui teren$* O %ulti%e de nor%e 'on li'tuale pre(int& "n %od alternativ %ai %ulte punte de le#&tur&- 'are a'e po!i/il o le#&tur& alternativ& 'u di erite !i!te%e de drept* 5n %&!ura "n 'are pun'tele de le#&tur& pre(int& noiuni de drept (e)* re,edin& o/i,nuit&- lo'ul !&v"r,irii a'iunii$- nu e!te ne'e!ar 'a !en!ul a'e!tora !& ie a'ela, "n di erite !i!te%e de drept* Interpretarea noiunilor de drept poate i &'ut& "n %od prin'ipial doar 'on or% !i!te%ului de drept- 'aruia "i aparine nor%a 'on li'tual&* Spre e)e%plu- da'a !e apli'& o nor%& de drept internaional privat autono%- interpretarea !e va a'e 'on or% dreptului %oldovean* Din 'ontrapun'tele de le#&tur& ale nor%elor 'on li'tuale din tratatele inter!tatale tre/uie interpretate unitar* "raudarea legii Dreptul internaional privat de!'6ide parilor anu%ite po!i/ilit&i de in luenare a dreptului apli'a/il- de e)e%plu- prin ale#erea dreptului apli'a/il !au prin %anipularea pun'telor de le#&tur& (!'6i%/"nd re,edina o/i,nuit&- tran! er"nd lo'ul "n'6eierii a'tului ori lo'ul a l&rii /unului$* O re#le%entare le#al& a a'e!tei pro/le%ati'i nu e)i!t&* A'ea!t& pro/le%ati'& nu !e poate dep&,i ni'i prin apli'area ordinii pu/li'e* 5n %od prin'ipial- 'rearea !au !'6i%/area 'u un anu%it !'op a pun'telor de le#&tur& a nor%elor 'on li'tuale e!te vala/il&* Spre e)e%plu- !'6i%/area 'et&eniei e!te vala/il&- indi erent de %otivele pentru 'are a o!t &'ut&* De a!e%enea- da'& parile tran! er& lo'ul "n'6eierii unui 'ontra't pentru a evita apli'area prevederilor dreptului %oldovean 'u privire la or%&lor nu li !e poate o/ie'ta "n %od prin'ipial raudarea le#ii* Ale#erea dreptului apli'a/il "n 'adrul autono%iei de voin& "n dreptul internaional privat e!te re'uno!'ut& p&rilor (nu ,i "n 'a(ul unui a't .uridi' pur intern- "n 'are 'a( apli'area nor%ele de drept i%perative de drept intern (%oldovean$ nu poate i "nl&turat& de '&tre p&ri prin ale#erea unui drept apli'a/il !tr&in$* 5n 'a(ul in luen&rii pun'telor de le#&tur& 'u intenie rauduloa!&- tre/uie %ai "nt"i de !ta/ilit da'& nor%ele 'on li'tuale pot "n #eneral re'unoa,te puntele de le#&tur& a!t el %anipulate (e)* da'& "n 'a(ul r&pirii unui 'opil !e poate .u!ti i'a do%i'iliul !au re,edina lui$* 5n unele 'a(uri tre/uie 'on!iderat !'opul (valorile pe 'are le prote.ea(&$ nor%ei %ateriale raudate 'are poate .u!ti i'a "nl&turarea pun'tului de le#&tur&* #plicarea dreptului strin n practic In!tana .ude'&torea!'& %oldovean& apli'& "n %od prin'ipial doar dreptul pro'e!ual propriu (adi'& le#ea %oldovean&$ (ve(i art* A18 alin* (0$ a Codului de pro'edur& 'ivil&$- "n %od !pe'ial dreptul ad%ini!tr&rii pro/elor (ve(i art* A18 alin* (3$ a Codului de pro'edur& 'ivil&$* Autoritatea le#ii orului a!upra pro'edurii nu e)'lude totu,i apli'area dreptului !tr&in- da'a el e!te 'ali i'at 'a drept %aterial din pun'tul de vedere al dreptului internaional privat %oldovean (e)* "n le#i!laia unor !tate !tr&ine pre!'ripia e!te re#le%entat& de nor%ele pro'e!uale$* Identi i'area 'oninutului dreptului !tr&in !e a'e de a!e%enea 'on or% dreptului pro'e!ual al in!tanei* Fude'&torul %oldovean e!te o/li#at !& !ta/ilea!'& din o i'iu ( ex oficio$ prevederile le#ale !tr&ine ne'e!are pentru a lua 6ot&r"rea "n 'au(&* Partea "n pro'e! nu are o/li#aia de pro/are a 'oninutului dreptului !tr&in- 'u e)'epia 'a(ului "n 'are e!te o/li#at& de in!tan& !& o a'& (ve(i art* 0128 alin* (9$$* A'ea!t& e)'epie pre(int& "n!& re#ula "n 'au(ele patri%oniale* Partea "n pro'e! tre/uie !& a'& pro/a u!anei 'o%er'iale la 'are a'e re erin&* Tre/uie !& !e identi i'e !tarea a'tual& real& a dreptului !tr&in- in"ndu7!e 'ont de .uri!prudena ,i do'trina a'elui !tat (ve(i art* 0128 alin* (0$$* A'ea!ta nu e)'lude o per e'ionare a dreptului !tr&in pentru 'a(uri ne'on!iderate de el* La identi i'area 'oninutului dreptului !tr&in .ude'&torul tre/uie !& utili(e(e !au !& e)ploate(e toate !ur!ele de 'unoa,tere a''e!i/ile* P&rile la pro'e! tre/uie !a a!i!te in!tana pe '"t e po!i/il* Da'& p&rile au a''e! la !ur!ele re!pe'tive- ele tre/uiede re#ul&- !& pre(inte ("n %od 'on'ret$ 'oninutul dreptului !tr&in* In!tana poate- de ru#ul&- !& a''epte 'a verita/ile pre(ent&rile !au pledoariile 'on'ordante ale parilor 'u privire la 'oninutul dreptului !tr&in* 5n 'a(ul pre(ent&rilor !au pledoariilor di!'ordante- in!tana are o/li#aia de inve!ti#are* :elul "n 'are .ude'&torul i,i do/"nde,te 'uno,tinele 'u privire la dreptul !tr&in apli'a/il e!te la latitudinea lui*

5n pra'ti'&- in!tana poate 'el %ai ade!ea 'ere opinia le#al& a unui e)pert de la o in!tituie ,tiini i'& de pro il (e)* univer!itate- A'ade%ia de Gtiine$ (ve(i art* 0128 alin* (4$$* Nu e!te !u i'ient& li%itarea la o opinie a e)pertului /a(at& doar pe prevederile le#ale !tr&ine- &r& 'on!iderarea .uri!prudenei ,i a do'trinei* Poate i nu%it un e)pert "n 'a(ul interpret&rii unei 'lau(e 'ontra'tuale reda'tat& "ntr7o li%/& !tr&in&* O alt& po!i/ilitate de 'unoa,tere a dreptului !tr&in e!te o erit& de %e'ani!%ul Conveniei europene 'u privire la in or%area a!upra dreptului !tr&in de la C2*C3*0>38 (,i Proto'olul adiional la 'onvenie din 01* C9*0>28$* Convenia a intrat "n vi#oare pentru <oldova la 01*3*4CC4* <a.oritatea !tatelor %e%/re ale Con!iliului Europei !unt !e%natare ale 'onveniei* O 'erere de in or%are la 'are !e ata,ea(& o e)punere a aptelor ,i eventual 'opiile unor do'u%ente relvante (ve(i art* A al Conveniei$ "n!oite de tradu'erea ie'&rui do'u%ent "n li%/a o i'ial& a !tatului adre!at !e pre(int& de '&tre in!tan& <ini!terului Fu!tiiei- 'are are rolul or#anului de tran!%itere* In!tana tre/uie !& ia toate %&!urile 'are "i !tau la "nde%"n& pentru a 'uno,te 'oninutul dreptului !tr&in* 5n 'a(ul "n 'are nu !e poate deter%ina "n %od 'ert 'uprin!ul dreptului !tr&in apli'a/il- in!tana poate "n'er'a !ta/ilirea 'u apro)i%aie a !t&rii reale a dreptului !tr&in apli'a/il* 5n a'e!t !'op !7ar putea "n'er'a apli'area di!po(iiilor unui !i!te% de drept "nrudit din a'eia,i a%ilie de drept* Da'& toate !oluiile e,uea(&- in!tana va apli'a "n 'alitate de !u/!titut dreptul %oldovean (ve(i art* 0128 alin* (A$$* Dreptul %oldovean 'a drept !u/!titutiv ar putea i apli'at ,i "n 'a(ul "n 'are 'oninutul dreptului !tr&in apli'a/il nu poate i deter%inat 'u de!tul& rapiditate "n 'au(ele 'u privire la "ntreinerea !au "n#ri.irea 'opilului %inor- "n 'are !e 'er %&!uri a!i#uratorii* A nu !e 'on unda litera ,i !'opul di!po(iiei prev&(ute de art* 0128 alin* (A$ 'u di!po(iia le#al& prev&(ut& art* 0123 alin* (4$* 5n pri%ul 'a( e!te vor/a de i%po!i/ilitatea deter%in&rii !i!te%ului de drept apli'a/il ,i !ituaia !e re(olv& prin apli'area dreptului 'are pre(int& 'ele %ai !tr"n!e le#&turi 'u raportul "n 'au(&* 5n 'el de7al doilea 'a( e!te vor/a de i%po!ilitatea !ta/ilirii 'oninutului unui !i!te% de drept !tr&"n de.a individuali(at ,i ie,irea din !ituaie e!te apli'area dreptului %oldovean* Re(ultatul a%/ilor !ituaii !e poate a!e%en& ade!ea; !e va apli'a dreptul %oldovean* Se pune pro/le%a da'a dreptul !tr&in apli'at de .ude'&tor poate i ata'at 'u re'ur!* O !ituaie di erit& e!te "n!& a'eea "n 'are .ude'&torul nu a apli'at dreptul !tr&in 'o%petent "n 'au(&- nu l7a apli'at "n "ntre#i%e !au l7a inve!ti#at 'u #re,eli* #rticolul $%&'. Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de e(traneitate )$) !egea aplicabil raporturilor de drept civil cu element de e(traneitate se determin n ba*a tratatelor internaionale la care +epublica ,oldova este parte- pre*entului cod- altor legi ale +epublicii ,oldova i cutumelor internaionale recunoscute de +epublica ,oldova. ).) /n ca*ul imposibilitii de a se determina legea aplicabil conform alin.)$)- se aplic legea care are cea mai strns legtur cu raporturile de drept civil cu element de e(traneitate. 0eneraliti Arti'olul 0123 'onine re#ula #eneral& 'u privire la de!e%narea dreptului apli'a/il unui raport 'u ele%ent !tr&in; !e va apli'a totdeauna le#ea 'are are 'ele %ai !tr"n!e le#&turi 'u raportul "n 'au(&- "n %&!ura "n 'are nu e!te po!i/il de!e%narea dreptului apli'a/il 'on or% unei nor%e 'on li'tuale !pe'iale !au da'a o a!e%enea nor%& lip!e,te (aln* (0$$* Da'& ,i "n %&!ura "n 'are a!e%enea nor%e 'on li'tuale !pe'iale e)i!t& ,i e!te po!i/il de!e%narea dreptului apli'a/il "n 'au(& "n 'on or%itate 'u ele- indi erent de !ur!a "n 'are ele !unt prev&(ute- a'e!te nor%e vor i apli'ate (alin* (0$$* Con or% alin* (0$- dreptul apli'a/il e!te de!e%nat "n %od dire't de nor%e 'on li'tuale* In!tana tre/uie !& apli'e dreptul de!e%nat de nor%a 'on li'tual&* 5n 'a(urile '"nd e!te i%po!i/il deter%inarea dreptului apli'a/il- in!tana va apli'a dreptul !tatului 'are pre(int& 'ele %ai !tr"n!e le#&turi 'u raportul "n 'au(&* Le#&tura unui raport 'u un !i!te% de drept e!te deter%inat& "n /a(a pun'telor de le#&tur&* A'tele enu%erate la alin* (0$ 'onin nor%e de drept internaional privat 'are deter%in& le#ea apli'a/il& raporturilor 'u ele%ent !tr&in* Ordinea enu%er&rii a'e!tor a'te !ta/ile,te o !tru'tur& ierar6i'& a lor* Sur!a de drept internaional privat enu%erat& po!terior !e va apli'a doar "n 'a(ul "n 'are e!te e)lu!& de la apli'are o !ur& enu%erat& anterior (ve(i ,i arti'olul 0183$* Ca(ul "n 'are poate e)i!ta un 'on li't "ntre nor%ele 'on li'tuale a %ai %ultor tratate inter!tatale nu e!te re#le%entat de pre(entul 'od* Da'& 'on li'tul de nor%el 'on li'tuale nu e!te re#le%entat de "n!&,i trantatele inter!tatale "n 'au(&- !e vor apli'a prin'ipiile #enerale* A!t el- "n pri%ul r"nd- o re#le%entare inter!tatal& #eneral& va i "nlo'uit& de o re#le%entare inter!tatal& !pe'ial&* 5n al doilea r"nd- "n %&!ura "n 'are alea,i !tate !unt pari la tratatele "n 'au(&- tratatul %ai re'ent are prioritate "n relaiile dintre a'elea,i p&ri* 5n re!t !e apli'& a'el tratat- la 'are a%/ele !tate !unt p&ri 'ontra'tate (ve(i ,i art* 9C alin* (9$ ,i (A$ al Conveniei de la Viena a!upra dreptului tratatelor din 49*1*0>3>$* Sar'ina nor%elor 'on li'tuale nu e!te a'eea de a 6ot&r" "n %od dire't "n 'au(&* Nor%ele 'on li'tuale nu re#le%entea(& "n %od dire't drepturi ,i o/li#aii* A'ea!ta e!te !ar'ina !i!te%ului de drept la 'are a'e tri%itere nor%a de drept internaional privat* Sar'ina nor%elor 'on li'tuale e!te de a deter%ina da'& "ntr7un raport 'u ele%ent de e)traneitate vor i apli'ate nor%ele %ateriale proprii (de drept intern$ !au ale unui !i!te% de drept !tr&in* Nor%ele 'on li'tuale re#le%entea(& indire't drepturi ,i o/li#aii- prin de!e%narea dreptului apli'a/il* "uncia dreptului internaional privat )alineatul $) a) Con or% alineatului (0$ nor%ele dreptului internaional privat !"nt "n#lo/ate "n tratele internaionale- "n Codul 'ivil ,i alte le#i ale Repu/li'ii <oldova- pre'u% ,i "n 'utu%ele internaionale re'uno!'ute "n Repu/li'a <oldova* 5n 'on or%itate 'u !ar'ina dreptului internaional privat- nor%lele a'e!tuia deter%in& dreptul apli'a/il "n 'a(ul raporturilor de drept 'ivil 'u ele%ent de e)traneitate* Ele !e nu%e!' norme de trimitere !au norme conflictuale* A'e!te nor%e nu !e apli'& raporturilor

pure de drept intern* 5n 'a(ul raporturilor de drept intern apli'area dreptului %oldovean nu ne'e!it& a i %otivat& (le#iti%at&$* b) :elurile raporturilor 'ivile 'u ele%ent de e)traneitate !unt l&!ate de!'6i!e* Con or% alin* (0$ raporturile 'ivile !e 'er a i de inite de!tul de lar#* De iniia a'e!tora in'lude un 'er' %ai lar# de raporturi de'"t 'ele re#le%entate de pre(entul 'od (ve(i 'o%entariu la art* 4$* E!te ne'e!ar "n!& 'a a'e!tea !& 'onin& un ele%ent de e)traneitate* c) Alineatul (0$ nu de ine,te- la el 'u% nu a' ni'i alte nor%e "n pre(enta Carte- da'& !u/ Hle#ea apli'a/il&E ar tre/ui de "nele! doar nor%ele de drept privat ale a'e!teia !au ,i nor%ele de drept pu/li'* Furi!prudena ,i do'trina ar i "n !en!ul '& nor%ele de drept pu/li' a unui !tat !tr&in nu !e apli'& "n %od prin'ipial* Dreptul internaional privat e!te dreptul 'on li'tual pentru dreptul privat* 5n anu%ite 'ir'u%!tane- "n!&- dreptul internaional privat poate '6e%a la apli'are ,i prevederi ale dreptului pu/li'- "n %&!ura "n 'are a'e!tea vor i 'uprin!e "n tri%iterea unei nor%e 'on li'tuale %oldovean* A'ea!ta "n!ea%n& '& a'e!tea tre/uie 'ali i'ate "n %od 'ore!pun(&tor din pun'tul de vedere al dreptului %oldovene!'* Ca(urile "n 'are !e apli'& nor%e de drept pu/li' !tr&in !unt 'a(uri !pe'iale- "n 'are inetere!ele le#iti%e ,i v&dit preponderente (de inite 'on or% dreptului %oldovean$ ale unei p&ri o 'er* 5n a'e!te 'a(uri in!tana poate apli'a o di!po(iie i%perativ& a le#ii unui alt !tat 'u 'are raportul (!ituaia$ pre(int& o le#&tur& !tr"n!&* Pentru a de'ide "n 'au(&- in!tana va ine 'ont de !'opul di!po(iiei i%perative- pre'u% ,i de 'on!e'inele 'are de'ur# din apli'area a'e!tei di!po(iii* d) Tri%iterea nor%ei 'on li'tuale 'are !e 'onine "n pre(entul Cod la le#ea apli'a/il& a unui !tat !tr&in e!te o tri%itere doar la nor%ele %ateriale (adi'& la nor%ele %ateriale propriu7(i!e ,i la nor%ele pro'edurale$- nu "n!& ,i la nor%ele 'on li'tuale* A'ea!ta e)'lude retri%iterea !i%pl& de #radul I ("napoi la le#ea orului$ ,i retri%iterea !i%pl& de #radul II (%ai departe la le#ea unui ter !tat$* Tri%iterea nor%ei 'on li'tuale 'are !e 'onine "ntr7un tratat internaional tre/uie de a!e%enea pre(u%at& 'a iind &'ut& doar la le#ea %aterial&- da'& alt'eva nu e!te prev&(ut "n %od e)pre!* Tri%iterea nor%ei 'on li'tuale 'are !e 'onine "n alte le#i (ale Repu/li'ii <oldova$ la le#ea apli'a/il& !tr&in& poate i o tri%itere la "ntre#ul !i!te% de drept ('are in'lude ,i nor%ele 'on li'tuale$ ,i- a!t el- retri%iterea e!te po!i/il&* A!t el- nor%ele 'on li'tuale din Codul a%iliei tri%it la "ntre#ul !i!te% de drept !tr&in* c) Nor%ele i%perative ale dreptului %oldovean !e apli'&- "n 'on!ideraiunea !'opului lor deo!e/it- &r& a ine !ea%a de dreptul %aterial de!e%nat 'on or% unei nor%e 'on li'tuale din pre(enta Carte (ve(i 'o%entariul la art* 0184 alin* (0$$* d) Le#ea apli'a/il& deter%inat& "n 'on or%itate 'u alin* (0$ e!te "nl&turat& de la apli'are- da'& apli'area ei va 'ondu'e la un re(ultat v&dit in'o%pati/il 'u ordinea pu/li'& (ve(i art* 0180$* 5n 'a( de ne'i!itate- "n lo'ul le#ii !tr&ine "nl&turate de la apli'are !e va apli'a nor%a re!pe'tiv& %oldovean* e) Se "nt"lne!' !ituaii "n 'are un raport 'ivil 'u ele%ent !tr&in e!te re#le%entat de '&tre nor%ele %ateriale ale unui tratat inter!tatal ,i- "n paralele- a'ela,i raport e!te !upu! nor%elor 'on li'tuale prev&(ute ie "n alte tratate internaionale- ie "n pre(entul 'od- !au ie "n alte le#i 'are deter%in& dreptul %aterial apli'a/il* 5n a'ea!t& !ituaie nor%ele %ateriale ale tratatului internaional vor i apli'ate- iar nor%ele 'on li'tuale vor i e)'lu!e de la apli'are* #plicarea legii statului cu cele mai strnse legturi )alineatul .) Alineatul 4 pre(int& !oluia !u/!titutiv& pentru toate 'a(urile "n 'are nu !e poate deter%ina le#ea apli'a/il& 'on or% alineatului 0* La /a(a nor%ei din alineatul 4 !t& ,i prin'ipiul 'on or% '&ruia re'la%antului nu i !e poate re u(a prote'ia .uridi'& ("n a'e!t 'a( pe %otiv de i%po!i/ilitate de deter%inare a le#ii apli'a/ile$ (ve(i art* 1 alin* (4$ din Codul de pro'edur& 'ivil&$* Alineatul 4 !e apli'& ,i "n 'a(ul "n 'are lip!e,te o nor%& 'on li'tual& !pe'ial& 'are ar indi'a dreptul apli'a/il pentru un anu%it raport 'ivil de init 'on or% arti'olului 4 al pre(entului Cod* Situaii di!tin'te de prevederile alin* (4$; 0* Apli'area prevederii alin* (4$ nu tre/uie 'on undat& 'u !ituaia "n 'are le#ea 'are are 'ele %ai !tr"!e le#&turi !e apli'& "n virtutea aptului- '& dreptul de!e%nat a i apl'a/il 'on or% unei nor%e a pre(entei C&ri nu e!te "n %od e)'epional apli'a/il- deoare'e raportul 'u ele%ent !tr&in nu are de'"t o le#&tur& oarte !la/& ("ndep&rtat&$ 'u a'e!t drept ( clauz de excepie$* Totu,i- "n 'a(ul ale#erii le#ii apli'a/ile de '&tre p&ri va i apli'at& "ntotdeauna a'ea!t& le#e- '6iar da'& ea nu are 'ele %ai !tr"n!e le#&turi 'u raportul .uridi' 'u ele%ent !tr&in* 4* Nor%a 'are !e 'onine "n alin* (4$ nu tre/uie 'on undat& 'u nor%a prev&(ut& de art* 0128 alin* (A$* Art* 0128 alin* (A$ re#le%entea(& o !ituaie "n 'are nu !e poate a la 'are e!te 'oninutul nor%ei de drept %aterial !tr&in de!e%nat apli'a/il "n 'au(&* Si!te%ul de drept !tr&in e!te de.a individuali(at- !7a deter%inat !tatul '&ruia a'e!t !i!te% de drept aparine- dar din %otive de lip!& de in or%aie !u i'ient&- de i%po!i/ilitate de 'on!ultare dire't& !au indire't& a !ur!elor a'e!tui drept- et'*'oninutul a'etui drept r&%"ne ne'uno!'ut in!tanei* Con!e'ina i%po!i/lit&ii de !ta/ilire a 'oninutului nor%ei !tr&ine va i apli'area nor%ei re!pe'tive de drept %aterial %oldovean*

#rticolul $%&&. Calificarea conceptelor 1uridice )$) !a determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de e(traneitate- se va ine cont de calificarea conceptelor 1uridice efectuat conform dreptului +epublicii ,oldova- dac legea i tratatele internaionale la care +epublica ,oldova este parte nu prevd altfel. ).) /n ca*ul n care conceptele 1uridice care necesit calificare 1uridic nu snt cunoscute dreptului +epublicii ,oldova ori snt cunoscute sub o alt denumire sau cu un alt coninut i nu pot fi determinate prin interpretare conform dreptului +epublicii ,oldova- la calificarea lor 1uridic poate fi aplicat dreptul unui stat strin dac astfel nu se limitea* drepturile civile ori dac nu se stabilesc msuri de rspundere civil. ; Cali i'area !e a'e prin 'o%pararea in!tituiei !au noiunii de drept (or 'on'eptului .uridi'$ a le#ii %ateriale ('are !e a l& "n 'on li't$ 'u 'ate#oria de le#&tur& a nor%ei 'on li'tuale* 5n !en! te6ni'- e!te vor/a de 'ali i'are doar atun'i '"nd e!te 'erut&

apli'area dreptului !tr&in- '"nd e!te de e)a%inat '6e!tiunea- !u/ 'are nor%a 'on li'tuala 'ade o nor%a %aterial& !tr&in&adi'&- "n 'are nor%& 'on li'tual& !pe'ial& tre/uie "n'adrat& o re#le%entare !tr&in&* Cali i'area are lo' in trei etape* (a$ <ai "nt"i !e 'lari i'& "ntinderea ,i un'ia o/ie'tului (adi'& a do%eniului de drept 'uprin! "n 'oninutul nor%ei 'on li'tuale !pe'iale$ le#&turii nor%ei 'onli'tuale %oldovene* Spre e)e%plu- !u/ di!po(iiile 'u privire la pre!'ripie 'ad nu nu%ai nor%ele de drept 'are de'lan,ea(& dreptul de re u( a pre!taiei- dar toate re#ulile 'are per%it redu'erea (!au di%inuarea$ !au '6iar !tin#erea preteniilor "n dependen& de !'ur#erea ti%pului* (/$ Apoi e!te deter%inat& nor%a %aterial& !tr&in& 'are ar i de apli'at* De'i tre/uie de !ta/ilit- 'are nor%& a dreptului !tr&in '6e%at la apli'are !e "n'adrea(& "n li%itele !ta/ilite de nor%a 'on li'tual& %oldovean&* Spre e)e%plu- dreptul evreie!' ,i i!la%i' nu 'unoa,te o/li#aia de "ntreinere a !oilor divorai* Soia divorat& nu e!te "n!& neprote.at&; in!tituia de drept evreie!' H?etu//a6E !au 'ea de drept i!la%i'- a,a nu%itul H'adou de di%inea&E- !unt 'on!iderate 'a prote'ie* ('$ A treia etapa e!te 'ali i'area propriu7(i!& ,i anu%e !e r&!punde la "ntre/area- da'& nor%a de drept !tr&in !au in!tituia de drept !tr&in 'ore!punde 'riteriilor de!'ri!e "n o/ie'tul le#&turii- da'& in!tituia de drept !tr&in de 'on!iderat are unia 'ore!pun(&toare pentru a i 'la!!i i'at& (#rupat&$ "n o/ie'tul le#&turii nor%ei de drept 'on li'tuale %oldovene* Pentru 'ali i'are vor i luate "n 'on!ideraie doar nor%le %ateriale !tr&ine- nu ,i 'ele pro'edurale* E!te totu,i de luat "n 'on!ideraie- '& nor%ele pro'edurale 'u privire la pre!e'ipie din dreptul a%eri'an "ndpeline!' a'eia,i un'ie pe 'are o au nor%ele %ateriale %oldovene 'u privire la pre!'ripie* I%portant de'i e!te 'a din pun't de vedere unional a'e!te nor%e !& ie olo!ite a'olo- unde ele ",i pot "ndeplini !'opul lor* (La el ,i 'u in!tituiile H?etu//a6E !au H'adoul de di%inea&E- 'are din pun't de vedere un'ional au !'opul de a a'orda prote'ie !oiei divorate$* De'i de'i!iv "n a'ea!t& privin& e!te aptul- da'& in!tituia de drept !tr&in e!te un'ional ade'vat& noinuii de tri%itere din dreptul %oldovean* 5n 'alitate de 'riteriu poate !ervi aptul- 'u% ("n 'e lo' "n !i!te%ul de drept$ dreptul %aterial %oldovean ar re#le%enta '6e!tiunea "n 'au(&* Irelevant e!te aptul- da'& dreptul !tr&in 'la!i i'& in!tituia de drept "n alt& parte a !i!te%ului de drept (de e)* pre!'ripia e!te re#le%entat& "n dreptul pro'e!ual$* Cali i'are !e a'e "ntotdeauna pornindu7!e de la nor%ele 'on li'tuale ale orului ( lex fori$ ,i de la o/ie'tul le#&turii a'e!tor nor%e* Cali i'area e!te 'la!i i'area nor%elor de drept !tr&in "n di!po(iiile le#ale ale le#ii orului* Statutul 'ali i'&rii e!te de a'eea le#ea orului ('on or% alin* (0$$* La 'ali i'are pro/le%e apar "n (one %ar#inale- %ai 'u !ea%a atun'i- 'ind le#ea orului nu 'unoa,te re#le%entarea 'are tre/uie 'ali i'at& !au- inver!- '"nd nor%ele %ateriale !tr&ine de apli'at nu 'onin di!po(iii- 'are dup& natura lor- ar 'ore!punde nor%elor le#ii orului* 5n a!e%enea !ituaii- in!tana poate apli'a di!po(iia alin* (4$* Alin* 4 'onine o e)'epie de la prin'ipiul 'ali i'&rii 'on or% le#ii orului* Se are "n vedere !ituaia e)'epional& "n 'are; 0$(a$ !i!te%ul de drept %oldovean nu 'onine (nu a%inte,te$ o in!tituie de drept 'are tre/uie 'ali i'at& "n 'au(& !au 0$(/$ !i!te%ul de drept 'onine o a!e%enea in!tituie de drept- dar !u/ o alt& or%ulare ori 'u un 'oninut di!tin't ,i 4$ nu poate i deter%inat& prin inter%ediul interpret&rii 'on or% dreptului %oldovean* Da'& a%/ele 'ondiii !unt pre(ente- "n pro'e!ul 'ali i'&rii !e poate ine 'ont de dreptul a'elui !tat !tr&in ( lex causae$- '&ruia "i aparine in!tituia de drept* 5n 'a(ul "n 'are 'ali i'area 'on or% le#ii !tr&ine ar li%ita drepturile 'ivile- 'are nu ar putea i li%itate da'& !7ar a'e 'ali i'area 'on or% dreptului %oldovean!au ar i%pune %&!uri de r&!pundere 'ivil&- 'are "n %od nor%al nu ar i i%pu!e da'& !7ar a'e 'ali i'area 'on or% dreptului %oldovean- in!tana va a'e 'ali i'area 'on or% prevederii alin* (0$* Noiunea Hdrepturi 'ivileE e!te de "nele! "n !en!ul lar#* Cali i'area .uridi'& a /unurilor !e deter%in& potrivit le#ii !tatului pe al '&rui teritoriu !e a l& /unurile (ve(i art* 03C0- alin* (4$$* 5n partea "n 'are alin* (0$ prevede '& Htratatele internaionale la 'are Repu/li'a <oldova e!te parte nu prev&d alt elE e!te o repetare a prin'ipiului !ta/ilit la art* 0183* A !e vedea 'o%entariu la a'el arti'ol* #rticolul $%23. 4rincipiul reciprocitii )$) Instana de 1udecat aplic legea strin- indiferent de faptul dac dreptul +epublicii ,oldova se aplic raporturilor analoage n statul strin respectiv- cu e(cepia ca*urilor n care aplicarea normelor de drept strin pe principiul reciprocitii este prev*ut de legea +epublicii ,oldova. ).) /n ca*ul n care aplicarea dreptului strin este condiionat de reciprocitate- e(istenta lui se pre*um pn la dovada contrar. (I$ 5n 'onte)tul pre(entului arti'ol apli'area prin'ipiului re'ipro'it&ii nu are un 'ara'ter !tri't o/li#atoriu- D'u e)'epia 'a(urilor "n 'are apli'area nor%elor de drept !tr&in pe prin'ipiul re'ipro'it&ii e!te prev&(ut& de le#ea Repu/li'ii <oldovaE* Apli'area nor%elor de drept pe prin'ipiul re'ipro'it&ii !au 'urtoa(iei internaionale are lo' "n !'opul 're&rii unui re#i% %ai avora/il 'et&enilor ,i per!oanelor .uridi'e naionale ,i a!i#ur&rii unei prote'ii .uridi'e e e'tive* <eninerea prin'ipiului re'ipro'it&ii prin art*018C de%on!trea(& prudena le#iuitorului ,i apre'ierea '& "n a'tualul !tadiu nu !e poate renuna la a'ea!t& e)i#en&* C6iar da'& aparent e!te o 'ondiie or%al&- ea poate 'on!titui o punte de a!i#urare- vi("nd re'ipro'itatea de trata%ent- "ndeo!e/i "n relaiile 'u unele !tate 'are ,i7au do/"ndit re'ent independena ,i nu au re#le%ent&ri "n do%eniu !au tradiie "n pra'ti'&* Pentru a apre'ia !e%ni i'aia ,i rolul prin'ipiului re'ipro'it&ii- pre'u% ,i 'on!e'inele !oluiilor adoptate "n Codul 'ivil ,i "n le#i!laia "n vi#oare- !e i%pune- pe de o parte relevarea 'au(elor 'are au deter%inat a'ea!t& 'ondiie- iar pe de alt& parte o/!ervarea !'6i%/&rilor "n 'onte)tul a%pli i'&rii relaiilor internaionale din ulti%ele de'enii- 'are au deter%inat pro#re!ele dreptului internaional privat*

Le#ea !tr&in& !e apli'& "n 'ondiiile ,i li%itele nor%ei 'on li'tuale proprii* Da'& o le#e !tr&in& !e apli'& "n unele %aterii !u/ 'ondiia re'ipro'it&ii - pentru a o apli'a e!te ne'e!ar de a veri i'a da'& le#ea proprie orului !e apli'& "n !tr&in&tate* 0* Re'ipro'itatea poate i pretin!& "n %aterie de re#i% .uridi' al !tr&inului* Prin re#i%ul re'ipro'it&ii !e "nele#e '& anu%ite drepturi !"nt 'on erite !tr&inilor !u/ 'ondiia 'a !tatul !tr&in !& a!i#ure- la r"ndul !&u- un trata%ent identi' 'et&enilor Repu/li'ii <oldova* Re#i%ul re'ipro'it&ii !e poate apli'a "%preun& 'u re#i%ul naional- a'ord"ndu7!e !tr&inilor unele drepturi re(ervate naionalilor* 4* Re'ipro'itatea ne intere!ea(& "n le#&tura 'u a'ordarea re'ipro'& a a!i!tenei .uridi'e "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal& (ve(i art*A din Convenie ,i art*4 din Tratate$* 9* Re'ipro'itatea vi(ea(& ,i drepturile pro'edurale 'ivile ale 'et&enilor !tr&ini ,i apatri(ilor- pre'u% ,i 'apa'itatea pro'edural& de olo!in& a or#ani(aiei !tr&ine ,i a or#ani(aiei internaionale- 'on or% prevederilor art*A11 ,i A13 CP Civil& ,i art*02 aln*9 din Le#ea nr*4217III A* Re'ipro'itatea 'erut& "n unele pro/le%e ale pro'e!ului 'ivil internaional- 'a re'unoa,terea ,i e)e'utarea 6ot&r"rilor .ude'&tore,ti !tr&ine (art* A3A CP Civil$- a''e!ul li/er la .u!tiie(art*1 CP Civil$- e#alitatea "n aa le#ii ,i a .u!tiiei (art*44 CP Civil$- dreptul la interpret (art*4A CP Civil$- art*1 aln*9 din Le#ea R< 'u privire la !tatul .uridi' al 'et&enilor !tr&ini ,i al apatri(ilor "n Repu/li'a <oldova nr*4217III din 0C*00*>A (<O al R< din 4>*04*0>>A$ 1* Re'ipro'itatea e)i!t& ,i "n pro/le%e de drept 'on!ular* Sta/ilirea relaiilor 'on!ulare "ntre !tate !e a'e prin 'on!i%&%"nt re'ipro'* Iar %e%/rii po!tului 'on!ular a'ord& a.utor- ,i a!i!ten& 'et&enilor- per!oanelor i(i'e ,i .uridi'e- ai !tatului tri%i&tor (art*1 lit* e $ din Convenia de la Viena 'u privire la relaiile 'on!ulare din 4A aprilie 0>39* (II$ 5n 'a(ul "n 'are !e 'ere 'ondiia re'ipro'it&ii de apt- "n 'e prive,te drepturile de 'are !e /u'ur& !tr&inii"ndeplinirea ei !e pre!upune p"n& la dovada 'ontrar&* A!t el de dovad& !e va !oli'ita <ini!terului Fu!tiiei- prin 'on!ultarea <ini!terului A a'erilor E)terne* Dar- prin'ipiul re'ipro'it&ii - totu,i- are un rol di%inuat - iind'& "n 'a( 'ontrar !7ar "n'&l'a prin'ipiile !uveranit&ii le#i!lative ale !tatelor ,i tradiiile de drept* <enion&% aptul '&- "n prin'ipiu - da'& nu !e prevede alt el- "n privina apli'&rii nor%elor de drept !tr&in nu !e 'ere 'ondiia re'ipro'it&ii- ,i di!po(iiile art*09 din CP Civil& DApli'area le#i!laiilor altor !tateE nu prev&d 'ondiia re'ipro'it&ii pentru apli'area le#i!laiei altor !tate de '&tre in!tana de .ude'at&* Convenia Co%unit&ii Statelor Independente privind a!i!ten& .uridi'& ,i raporturile de drept "n pro'e!ele 'ivile- a%iliale !au penale- din 44 ianuarie 0>>9- "n vi#oare pentru R< din 03*C9*>3* Tratatul de a!i!ten& .uridi'& "ntre R< ,i :ederaia Ru!& "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal&- "n vi#oare pentru R< din 43*C0*>1 Tratatul de a!i!ten& .uridi'& "ntre R< ,i R* Leton& "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal&- "n vi#oare pentru R< 0>*C3*>1 Tratatul de a!i!ten& .uridi'& "ntre R< ,i R* Lituanian& "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal&- "n vi#oare pentru R< din 08*C4*0>>1+ Tratatul de a!i!ten& .uridi'& "ntre R< ,i Ro%Jnia "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal&- "n vi#oare pentru R< din 44*C9*0>>8+ Tratatul de a!i!ten& .uridi'& "ntre R< ,i Tur'ia "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal&- "n vi#oare pentru R< din 49*C4*4CC0+

#rticolul $%2.. #plicarea normelor imperative )$) Dispo*iiile pre*entei cri nu afectea* aciunea normelor imperative de drept ale +epublicii ,oldova care- n virtutea indicrii n norm sau n virtutea importanei lor deosebite pentru asigurarea drepturilor i intereselor subiectelor de drept civil- reglementea* raporturile respective indiferent de dreptul aplicabil. ).) +efu*ul de a aplica norma de drept strin nu poate fi ntemeiat e(clusiv pe deosebirile dintre sistemul de drept- politic i economic al statului strin i- respectiv- cel al +epublicii ,oldova. (I$ Di!po(iiile arti'olului 0184 !unt ne'e!are pentru prote.area or#ani(aiei politi'e- e'ono%i'e ,i !o'iale a Statului* Nor%ele i%perative de drept ale Repu/li'ii <oldova evo'& tran!punerea "n relaiile internaionale a o/ie'tivelor le#i!lative ale orului* Ele !"nt de inite drept le#i apli'a/ile unui raport 'u ele%ent de e)traneitate- nu 'a e e't de!e%nat de re#ula de 'on li't- dar 'a 'oninut* 5n dreptul internaional privat e)'ept"nd 'ara'terul i%perativ ,i di!po(itiv al nor%elor- 'are intr& "n 'o%ponena nor%elor 'on li'tuale ,i a nor%elor uni i'ate apare pro/le%a i%portanei nor%elor i%perative din dreptul intern "n 'a(ul apli'&rii le#ii !tr&ine- la 'are a'e tri%itere nor%a 'on li'tual& !au "nele#erea p&rilor* 5n a'e!t 'a(- e!te ne'e!ar !& !ta/ili% at"t 'oninutul nor%elor i%perative a !tatului le#ea '&ruia 'a ur%are a a'iunii nor%ei 'on i'tuale !e "nl&tur& '"t- ,i a !tatului le#ea '&ruia !e i%pune* Nor%ele i%perative ",i !ta/ile!' unilateral do%eniul de apli'are "n !paiu* Ele e)'lud a'iunea nor%elor 'on li'tuale"nl&tur"nd- "n toate !ituaiile apli'area le#ii !tr&ine* Nor%ele i%perative e)'lud 'on li'tele de le#i- deoare'e le#ea orului !e apli'& nu%ai "n 'on or%itate 'u propriile !ale di!po(iii* Sunt nor%e de drept %aterial 'u apli'are !tri't teritorial&- 'u 'ara'ter unilateral- a'iunea '&rora nu poate i "nl&turat& !au li%itat& prin inter%ediul nor%ei 'on li'tuale apli'a/ile "n 'au(&- 'are a'e tri%ite la le#ea !tr&in&* (II$ Prin drept !tr&in !au le#e !tr&in& apli'a/il&- poate i "nele! "ntre#ul !i!te% de drept al unui !tat- !i!te%ul de drept al unui Stat7 !u/ie't al unei ederaii !au 'on ederaii- an!a%/lul re#le%ent&rilor de drept al unui Stat- di erit de 'el al orului-

indi erent de i(vorul !&u- de or#anele le#i!lative e%itente- 'u toate prin'ipiile !ale- '6iar da'& ele !"nt !tr&ine ,i ne'uno!'ute le#ii orului* Le#i!laia Repu/li'ii <oldova prin inter%ediul art*09 din Codul Pro'e!ual Civil !ta/ile,te nor%ele de apli'are a le#i!laiei altor !tate* Prin ur%are- le#i!laia Repu/li'ii <oldova nu 'onine un te%ei le#al de re u( al apli'&rii le#ii !tr&ine din %otivul ne'unoa,terii ei !au deo!e/irilor dintre !i!te%ul de drept politi' ,i e'ono%i' al !tatului !tr&in ,i re!pe'tiv 'el al Repu/li'ii <oldova* Di!po(iiile art*09 al*4 indi'& o/li#aia in!tanelor .ude'&tore,ti de a 'on!tata e)i!tena le#ii !tr&ine apli'a/ile- de a p&trunde "n e!ena le#i!laiei ,i de a lua 'uno,tin& 'u pra'ti'a apli'&rii a'e!teia* Tratatele "n'6eiate de Repu/li'a <oldova 'u privire la a!i!tena .uridi'& ,i la raporturile .uridi'e "n %aterie 'ivil&- a%ilial& ,i penal& 'onin di!po(iii le#ale 'are indi'& or#anele de !tat 'e au o/li#aia dire't& de a a'orda !pri.in "n o/inerea ,i tran!%iterea de in or%aii privind le#i!laia unui !tat ,i pra'ti'a apli'&rii ei* De e)* Convenia privind a!i!tena .uridi'& ,i raporturile de drept "n pro'e!ele 'ivile- a%iliale ,i penale- !e%nat& la <in!' la 44 ianuarie 0>>9- art*01+ Tratatul 'u Letonia art*01+ Tratatul 'u Lituania art*01+ Tratatul 'u Ru!ia art*01+ Tratatul 'u U'raina art*04+ (ve(i 'o%entariul la art*018C Cod Civil$ In!tana de .ude'at& e!te o/li#at& 'on or% le#ilor proprii !& "ntreprind& toate %&!urile ne'e!are pentru a !ta/ili 'oninutul le#ii !tr&ine apli'a/ile liti#iului* Prin'ipiul D.ura novit 'uriaE ('urtea 'unoa,te dreptul$ a'ionea(& ,i "n 'a(ul apli'&rii le#ii !tr&ine* Noiunea de apli'are a le#ii !tr&ine pre!upune reali(area drepturilor !u/ie'tive ale parti'ipanilor la raportul .uridi' 'u ele%ent de e)traneitate- reali(area e e'telor ,i ur%&rilor .uridi'e n&!'ute din raportul "n 'au(&* Autoritatea le#ii !tr&ine poart& un 'ara'ter derivat ,i o po!ed& "n %&!ura "n 'are le#ea orului i7o atri/uie- ,i !e apli'& "n %&!ur& "n 'are o 'on!i%te autoritatea lo'al&* In!tanele .ude'&tore,ti tre/uie !& in& 'ont de autoritatea le#ii !tr&ine apli'a/ile- dar le#ea !tr&in& !e apli'& nu%ai da'& nor%a 'on li'tual& a Repu/li'ii <oldova a di!pu! apli'area ei* #rticolul $%25. Trimiterea la legea strin 6rice trimitere la legea strin n conformitate cu dispo*iiile pre*entei cri trebuie privit ca trimitere la dreptul material i nu la dreptul conflictual al statului respectiv. Arti'olul 0189 di!pune '& "n 'a(ul "n 'are re#ulile pre(entei '&ri vor de!e%na o le#e !tr&in& "n 'alitate de drept apli'a/il- !e vor apli'a doar nor%ele dreptului intern %aterial al a'elui !tat- e)'lu("ndu7!e re#ulile 'on li'uale* Le#ea de!e%nat& de '&tre nor%ele pre(entei '&ri va i 'on!iderat& doar "n partea 'are 'onine re#uli de drept %aterial- nu "n!& ,i "n partea 'are 'onine re#uli de drept internaional privat* A! tel- retri%iterea le#ii !tr&ine la le#ea %oldovean&(retri%iterea !i%pl& de #radul "nt"i$ !au la o le#e a unui !tat ter (retri%iterea !i%pl& de #radul doi$ nu va i 'on!iderat&* Re#lula din 0189 di!pune '& nu vor i luate "n 'on!ideraie nor%ele 'on li'uale !tr&ine- "n 'a(ul "n 'are nor%ele 'on li'tuale ale pre(entei '&ri de!e%nea(& "n 'alitate de drept apli'a/il un drept !tr&in* Nu !e !pune ni%i' "n a'e!t arti'ol 'u privire la 'a(ul "n 'are nor%ele 'on li'tuale de!e%nea(& "n 'alitate de drept apli'a/il dreptul %oldovean ,i "ntre/area 'are !e pune e!te a'eea- da'& "n a'e!t 'a( vor i luate !au nu "n 'on!ideraie nor%ele 'on li'tuale* R&!pun!ul la a'ea!t& "ntre/are e!te a'ela- '& tri%itea !e a'e "n %od dire't doar la nor%ele %ateriale %oldovene* Noiunea de drept %aterial va i "n a'e!t 'a( interpretat& lar#- in'lu("nd ,i nor%ele interte%porale ale dreptului %oldovean* Re#ula a'e!tui arti'ol "nl&tur& a,adar in'ertitudinea p&rilor '"t prive,te o/li#aiile lor re!pe'tive* 5n 'a(ul "n 'are nu !e poate deter%ina dreptul !tr&in apli'a/il !e va pro'eda 'on or% art* 0123 alin* (4$ (ve(i 'o%entariu la a'e!t arti'ol$* Arti'olul 0189 !e re er& "n %od e)pre!! la e e'tele tri%iterii &'ute 'on or% di!po(iiilor pre(entei '&ri* El nu !e va apli'a "nt7un do%eniul de apli'are a unui a'ord internaional rati i'at de <oldova* Se va deter%ina 'on or% re#ulilor a'ordului internaional da'& o nor%& a a'e!tui a'ord tri%ite "n e)'lu!ivitate la nor%e %ateriale !au ,i la nor%e 'on li'tuale* Pro/le%a tri%iterii nu ar tre/ui !& r&%"n& de!'6i!& intr7un a'ord internaional* 5n 'a(ul "n 'are nu !7a %enionat !oluia "n "n!&,i a'ord- !e va tine la o interpretare unitar& ,i nu la o interpretare /a(at& pe noiunile dreptului intern* De o/i'ei- tri%iterea 'are !e 'onine "ntr7un a'ord internaional e!te &'ut& la dreptul %aterial- deoare'e prin a!e%enea a'ord !tatele in'ear'&- de re#ul&- to'%ai 'rearea unor re#uli 'on lituale unitare* Retri%iterea e!te "n!& po!i/il&- !pre e)e%plu- "n 'a(ul Conveniei de la Ba#a din 41 o'to%/rie 0>8C 'u privire la a!pe'tele 'ivile ale r&pirii internaionale de 'opii- deoare'e 'onine o tri%itere #eneral& la "ntre# !i!te%ul de drept (,i nu nu%ai la dreptul %aterial$* Arti'olul 0189 !e re er& doar la apli'area nor%elor 'on li'tuale ale pre(entei '&ri* Nor%ele 'on li'tuale 'are !e 'onin "n alte le#i nu vor 'ade !u/ in'idena art* 0189* A!t el de nor%e !unt- !pre e)e%plu- nor%ele 'on li'tuale 'are !e 'onin "n Codul a%iliei* C"nd o nor%& 'on litual& din Codul a%iliei a'e tri%itere la o le#e !tr&in&- !e va lua "n 'on!ideraie "ntre# !i!te%ul de drept !tr&in- inl'lu!iv dreptul 'on li'tual !tr&in* A'ea!ta e!te re#ula "n 'u privire la nor%ele 'on li'tuale a%iliale- deoare'e "n Codul a%iliei nu e)i!t& o nor%& !i%ilar& 'elei 'are !e 'onine "n pre(entul arti'ol* 5n lip!a unei a!e%enea nor%e- nu !e poate pre(u%a doar apli'area dreptului !tr&in %aterial* De notat "n!&- '& %ulte din nor%ele 'on li'tuale a%iliale !unt unilaterale ,i tran!%it "n %od dire't la dreptul %oldovean* De a!e%enea de notat- '& atun'i '"nd 'on or% nor%elor 'on li'tuale a%iliale /ilaterale e!te deter%inat 'a drept apli'a/il dreptul %oldovean- el va i 'on!iderat doar "n a''epiunea nor%elor !ale %ateriale- e)'lu("ndu7!e nor%ele 'on li'tuale* 5n 'a(ul "n 'are in!tana %oldovean& va tre/ui- "n 'on or%itate 'u re#ulile de drept internaional privat- !& apli'e le#ea !tr&in&- ea va putea- totu,i- "n 'a( de ur#en& !au de in'onvenien& !erioa!& !& apli'e- 'u titlul provi(oriu- le#ea proprie pentru a a!i#ura prote'ia unei per!oane !au a /unurilor a'e!teia* A'ea!t& !ituaie poate ap&rea doar "n 'a(ul "n 'are per!oana !e #&!e,te pe teritoriul <oldovei !au /unurile tre/uie !& !e #&!ea!'& ai'i* A!t el- dreptul %oldovene!' ar putea i apli'a/il "n !'opul a!i#ur&rii prote'iei unui %inor 'are !e #&!e,te "n <oldova*

#rticolul $%27.+etorsiunea +epublica ,oldova poate stabili restricii similare ) retorsiune ) drepturilor patrimoniale i personale nepatrimoniale ale cetenilor i persoanelor 1uridice ale statelor n care e(ist restricii speciale ale drepturilor patrimoniale i personale nepatrimoniale ale cetenilor i persoanelor 1uridice ale +epublicii ,oldova. Retor!iunea e!te !ituaia "n 'are Repu/li'a <oldova poate !ta/ili prin inter%ediul Guvernului Repu/li'ii <oldova !au unui alt or#an "%puterni'it- re!tri'ii drepturilor patri%oniale ,i per!onale nepatri%oniale ale 'et&enilor ,i per!oanelor .uridi'e !tr&ine din Repu/li'a <oldova* Retor!iunea poate interveni ,i 'u privire la drepturile pro'edurale 'ivile ale per!oanelor !tatelor "n 'are e)i!t& re!tri'ii pentru 'et&enii ,i or#ani(aiile Repu/li'ii <oldova * Di!po(iie prev&(ut& "n 'oninutul art* A1A al* 4 CP Civil&* Apli'area re!tri'iilor !i%ilare !e va e e'tua 'u a'ordul Guvernului Repu/li'ii <oldova- doar 'a r&!pun! la a'iunile autorit&ilor !tatului !tr&in* Re(ult& '&- "n 'a(ul "n 'are re#i%ul naional !au o parte din el nu !e apli'& "ntr7un !tat ("n %od de!'ri%inatoriu$- a& de 'et&enii ,i per!oanele .uridi'e din Repu/li'a <oldova- ori nu !e a'ord& re'ipro'itatea- "n 'a(urile prev&(ute de le#e- !tatul 'are !e 'on!ider& le(at poate re'ur#e la %&!uri de retor!iune- deoare'e !tr&inii- 'et&eni ai unui !tat !e /u'ur& de prote'ia diplo%ati'& a !tatului lor '"nd !e a l& "n !tr&in&tate 'on or% art*08 din Con!tituia R< ,i a prevederilor art*9 Conveniei de la Viena 'u privire la relaiile diplo%ati'e din 08 aprilie 0>30 (Rati i'at& de Parla%entul R< la A au#u!t 0>>4- nr*00917 III* 5n vi#oare pentru R< din 41 e/ruarie 0>>9$ Re'ipro'itatea poate i de dou& eluri ; %aterial&- '"nd dou& !tate a'ord& !tr&inilor ('et&eni ai 'eluilalt !tat$ a'elea,i drepturi+ or%al&- '"nd ie'are !tat a'ord& !tr&inilor drepturile prev&(ute "n le#i!laia !a "n privina !tr&inilor* Re'ipro'itatea or%al& e!te !ta/ilit& prin Le#ea R< 'u privire la !tatul .uridi' al 'et&enilor !tr&ini ,i al apatri(ilor "n Repu/li'a <oldova- 'are "n art*90 prevede D"n 'a(ul "n 'are un alt !tat !ta/ile,te re!tri'ii drepturilor ,i li/ert&ilor 'et&enilor Repu/li'ii <oldova- Guvernul poate !ta/ili re!tri'ie de r&!pun! pentru 'et&enii !tatului re!pe'tivE* 5n 'on'lu(ie- !ta/ili% '& retor!iunea e!te o %&!ur& de repre!alii olo!it& 'a r&!pun! la un trata%ent de!'ri%inatoriu- 'are !erve,te drept !an'iune "n relaiile dintre !tate* Cara'terul de!'ri%inatoriu !e de%on!trea(& prin a'te ,i apte 'on'rete* #rticolul $%2%.+ecunoaterea drepturilor dobndite n alt stat Drepturile dobndite n alt stat snt recunoscute i respectate n +epublica ,oldova dac ele nu contravin ordinii publice. K 0181 are drept o/ie't re'unoa,terea dreptului n&!'ut- !tin! ori %odi i'at 'on or% unei anu%ite le#i ,i re!pe'tarea pe teritoriul Repu/li'ii <oldova a drepturilor re#le%entar do/"ndite pe teritoriul unui alt Stat* Re'unoa,terea unui raport .uridi' or%at "n !r&in&tate !e e)pli'& prin aptul '& dup& dreptul 'on li'tual al &rii orului- le#ea !tr&in& e!te !in#ura 'o%petent& "n 'au(&* Prin e i'a'itatea internaional& a dreptului do/"ndit !e "nele#e '& o !ituaie .uridi'& do/"ndit& !u/ i%periul le#ii unei &ri poate i re'uno!'ut& "ntr7o alt& ar&* Se de!prind %ai %ulte !ituaii; 0* Raportul .uridi' !e 'on!tituie "n !i!te%ul de drept al unei &ri- nee)i!t"nd un 'on li't de le#i- ulterior- dreptul do/"ndit !e invo'& "ntr7o alt& ar&- intervenind un 'on li't de le#i "n ti%p ,i "n !paiu* 4* Raportul .uridi' !e 'on!tituie "n !i!te%ul dreptului internaional privat* :or%area dreptului i%pli'& un 'on li't de le#i 'are !e !oluionea(& dup& nor%ele 'on li'tuale ale &rii orului* Dup& a'e!t %o%ent dreptul !e invo'& "ntr7o alt& ar&* Sunte% "n aa unui 'on li't de le#i "n !paiu ,i 'on li't de le#i "n ti%p ,i !paiu* 7 Con li'tele de le#i "n !paiu apar "ntre dou& le#i "n %o%entul na,terii- %odi i'&rii- tran!%iterii !au !tin#erii unui drept* E)i!tena unui 'on li't de le#i "n !paiu ridi'& pro/le%a !ta/ilirii le#ii apli'a/ile* 7 Con li'tul de le#i "n ti%p ,i !paiu e!te 'on li'tul 'are !e ive,te "ntr7o perioad& po!terioar& na,terii- %odi i'&rii !au tran!%iterii dreptului* Con li'tul apare "ntre le#ea !tr&in&- 'are !7a apli'at na,terii- %odi i'&rii- tran!%iterii !au !tin#erii dreptului ,i le#ea lo'ului unde !e 'ere re'unoa,terea dreptului do/"ndit* Drepturile do/"ndite "n !tr&in&tate !"nt re'uno!'ute "n /a(a nor%elor dreptului internaional privat* Condiiile re'unoa,terii drepturilor do/"ndite* Dreptul !& ie 'on!tituit 'on or% le#ii 'o%petente* 5n un'ie de po(iia ad%i!&- le#ea 'o%petent& poate i indi'at& de nor%ele 'on li'tuale ale !tatului unde !e invo'& dreptul !au ale !tatului "n 'are !7a 'reat dreptul* I* Dreptul '",ti#at "ntr7o alt& ar& va i vala/il - da'& !7a apli'at le#ea %aterial& 'o%petent& ar&tat& de nor%a 'on li'tual& a &rii unde !e invo'& raportul .uridi'* II* Dreptul do/"ndit "n alt& ar& va i re'uno!'ut da'& !7a apli'at le#ea de ond 'o%petent& de!e%nat& de nor%a 'on li'tual& a &rii unde !7a 'on!tituit raportul .uridi'* 5n privina le#ii 'o%petente deo!e/i% dou& !ituaii; Dreptul !e do/"nde,te "n 'adrul dreptului intern* Dreptul !e do/"nde,te "n 'adrul dreptului internaional privat* 7 Dreptul !& ie vala/il do/"ndit 'on or% le#ii !tr&ine 'o%petente

Atun'i '"nd le#ea 'o%petent& e!te !tr&in&- 'ondiiile de e)i!ten& a dreptului !e vor apre'ia dup& le#i!laia a'elui !tat* (E)* in!tituia adopiei$ E e'tele dreptului do/"ndit "n !tr&in&tate !unt 'on i#urate de dou& re#uli; 0* Dreptul do/"ndit va produ'e "n ara "n 'are !e invo'& toate e e'tele 'on or% le#ii !tr&ine 'o%petente*(e)* o '&!&torie poli#a%&- va produ'e "n ara noa!tr& e e'tele .uridi'e re'uno!'ute de le#ea !tr&in&$ 4* Dreptul do/"ndit nu poate produ'e %ai %ulte e e'te "n alt& ar& de'"t 'ele ad%i!e de le#ea !tr&in& !u/ in'idena '&reia !7a 'on!tituit* 7 Dreptul do/"ndit !& nu ie 'ontrar ordinii pu/li'e "n dreptul internaional privat al &rii !oli'itate* Dreptul do/"ndit 'on or% le#ii !tr&ine nu poate produ'e e e'te "n alt& ar& "n %&!ura "n 'are 'ontravine nor%elor unda%entale ale &rii orului 'on or% art*0180 Cod Civil R<*(E)* Bot&r"rea .ude'&torea!'& prin 'are !e inter(i'e !oiei- la opo(iia !oului !& pra'ti'e o anu%it& pro e!iune- nu poate i re'uno!'ut& "n Repu/li'a <oldova- deoare'e 'ontravine ordinii pu/li'e$* #rticolul $%2'. Tratatele internaionale Dispo*iiile pre*entei cri snt aplicabile n ca*ul n care tratatele internaionale nu reglementea* altfel. #. Arti'olul 0183 poate i interpretat a i o nor%& !pe'ial& a& de nor%a !ta/ilit& la arti'olul 2- deoare'e !e re er& nu la di!po(iiile "ntre#ului Cod 'ivil- 'i doar la di!po(iiile C&rii V* Din te)tul pre(entului arti'ol reie!e '& nu !e va apli'a o di!po(iie a C&rii V7a "n %&!ura "n 'are ea vine "n 'on'uren& 'u o di!po(iie a unei 'onvenii internaionale- la 'are <oldova e!te parte- 'are re#le%entea(& a'ela,i raport .uridi'* Se are "n vedere- de'i- dou& nor%e .uridi'e- 'are !unt !i%ilare dup& te)tul literal ,iL!au !'op* 8. Dreptul internaional privat %oldovean !e /a(ea(& "n /un& parte pe acordurile 9inter:statale* Arti'olul de a& !tipulea(& "n %od e)pre!- '& a'e!te a'orduri au prioritate a& de dreptul 'on li'tual %oldovene!' autono%- re#le%entat "n arti'olele 0123 ,i ur%&toarele din pre(enta 'arte* Condiiile a'e!tei priorit&i !"nt 'a acordul internaional )$) !& i intrat "n vi#oare din pun'tul de vedere al dreptului internaional pu/li'- "n %od !pe'ial !& i o!t depu!e nu%&rul ne'e!ar de in!tru%ente de rati i'are- ,i ).) !& !e i tran! or%at "n drept intern apli'a/il "n %od dire't* A'ea!ta din ur%& 'ondiie nu e!te prev&(ut& "ntr7un ,ir de convenii internaionale ,i de'i- a!e%enea 'onvenii nu re#le%entea(& "n %od dire't raporturile prev&(ute la arti'olul 4 din pre(entul Cod* Ele ne'e!it& adoptarea unor le#i !au a'te interne 'are vor a'e apli'a/ile nor%ele 'onveniei internaionale* De!pre a'ea!ta tre/uie !& ie indi'at dire't "n tratatul internaional la 'are <oldova e!te parte* Pe de alt& parte- pro/le%a tran! or%&rii "n drept intern dire't apli'a/il nu !e pune "n 'a(ul unor prevederi ale tratatelor internaionale- 'are !ta/ile!' drepturi ,i o/li#aii doar pentru !tate ('are "n'6eie a'e!te a'orduri$* C. Un tratat internaional 'are 'onine nor%e 'on li'tuale 'e re#le%entea(& raporturi prev&(ute "n arti'olul 4 din pre(entul Cod are prioritate a& de prevederile pre(entei '&ri din %o%entul pu/li'&rii te)tului tratatului ,i a le#ii !au a'tului 'are pune "n apli'are tratatul- 'u e)'epia 'a(ului "n 'are "n te)tul tratatului !au le#ii ori a'tului de punere "n apli'are nu e!te indi'at& "n %od e)pre! o dat& %ai t"r(ie de intrare "n vi#oare a tratatului* Pu/li'area !e a'e "n <onitorul O i'ial* De notat'& "n perioada de dupa De'laraia de Suveranitate (49 iunie 0>>C$ ,i p"n& la 49*C9*4CCC- rati i'area a'ordurilor internaionale !e &'ea prin 6ot&r"re a Parla%entului- iar "n'ep"nd 'u 49*C9*4CCC !e a'e prin le#e (or#ani'&$* D. Se va apli'a te)tul tratatului internaional a,a 'u% a o!t pu/li'at "n <onitorul O i'ial- 'are e!te ie te)tul "n li%/a o i'ial& a tratatului- ie o tradu'ere e e'tuat& de '&tre or#anul 'o%petent al Repu/li'ii <oldova (de re#ul& de '&tre <ini!terul A e'erilor E)terne$* In!tana tre/uie !& apli'e nor%ele tratatului internaional "n 'ora/orare 'u nor%ele le#ii !au a'tului de i%ple%entare a tratatului* ;. O alt& 'ondiie pentru un'ionarea nor%ei prev&(ute "n a'e!t arti'ol e!te apli'area a'ordului internaional de '&tre 'ealalt& parte la a'ord* ". Prioritatea ne'ondiionat& a dreptului 'on li'tual 'are i(vor&,te din tratatele internaionale !ta/ilit& de arti'olul 0183- are nu nu%ai un 'ara'ter de 'lari i'are- dar parial 'ara'ter 'on!titutiv* A!t el- prioritatea !e li%itea(& doar la re#ula prev&(ut& de a'e!t arti'ol (Hdi!po(iiile pre(entei '&riE$ ,i nu !e apli'& 'u privire la nor%ele 'on li'tuale din alte le#i- !pre e)e%plu'u privire la nor%ele 'on li'tuale din do%eniul dreptului %un'ii- nor%ele 'on li'tuale a%iliale ("n!& de v&(ut de ie'are da'& nu 'u%va "n a'ele le#i e!te !tipulat a'ela,i prin'ipiu$* 0. Au prioritate a& de di!po(iiile pre(entei '&ri doar a'ele nor%e 'on li'tuale ale tratalelor internaionale 'are !unt 'on!tituionale* Pentru '& tratatele internaionale "n do%eniului dreptului internaional privat !unt tran! or%ate "n drept intern prin inter%ediul le#ilor or#ani'e- ele !e !itua(& !u/ Con!tituie* Nor%ele a'e!tor tratate internaionale !unt pa!!i/ile de 'ontrol al 'on or%it&ii 'on!tituionale "n a'ela,i volu% 'a ,i nor%ele 'on li'tuale de drept intern* Prin'ipiul de drept internaional pu/li' Hpacta sunt servantaE nu e)'lude 'ontrolul tratatelor internaionale la o/ie'tul 'on or%it&ii nor%elor lor 'u drepturile unda%entale* A'ea!ta- deoare'e ,i prin'ipiile #enerale ale dreptului internaional pu/li' au prioritate doar a& de le#ile interne (ordinare ,i or#ani'e$- nu "n!& ,i a& de Con!tituie* <. Nor%ele 'on li'tuale din a'ordurile internaionale tre/uie interpretate alt el de'"t re#ulile 'on li'tuale autono%e de drept %oldovean* 5n 'a(ul tratatelor inter!tatale tre/uie de n&(uit o interpretare unitar&- "n 'are !& ie 'on!iderate te)tul literal al a'ordului internaional "n di erite li%/i ale a'ordului- i!toria apariiei (#ene(a$ ,i !'opul tratatului internaionalpre'u% ,i pra'ti'a .udi'iar& in 'elelalte !tate %e%/re* 5n 'a(ul nor%elor 'on li'tuale prev&(ute de pre(enta 'artetri%iterea- li%itele tri%iterii- ,i alte noiuni !e vor "nele#e "n !en!ul dreptului %oldovean 'a le#e a orului ( lex fori)* Da'& un tratat internaional nu 'onine nor%e 'on li'tuale #enerale- adi'& !i%ilare 'elor din Titlul I al pre!entei '&ria'ea!ta nu "n!ea%n& 'a vor i olo!ite arti'olele din Titlul I al pre(entei '&ri pentru interpretarea nor%elor din tratat* 5n 'a(ul "n 'are o nor%& 'on li'tual& dintr7un tratat internaional deter%in& dreptul apli'a/il "n dependen& de 'et&enie-

a'ea!ta nu "n!ea%na '& "n 'a(ul unei per!oane 'u %ai %ulte 'et&enii interpretarea !e va a'e "n !en!ul art* 0182* 5n 'a(ul "n 'are tratatul internaional nu 'onine o 'lau(& de drept pu/li'- a'ea!ta nu "n!ea%n& apli'area ,i intrepretarea ei 'on or% art* 0180* Da'& tratatul nu a%inte,te de ordine pu/li'&- a!ta "n!ea%n& '& re'ur!ul la ordinea pu/li'&- "n detri%entul art* 0180- a o!t e)'lu! "n a'e!t tratat* I. Ca(uri de 'on li't "ntre nor%ele 'on li'tuale !e "nt"lne!' atun'i- '"nd !tatul a "n'6eiat %ai %ulte tratate "n a'ela,i do%eniu* Se pot "nt"lni 'on li'te nu nu%ai "ntre nor%ele 'on li'tuale ale a'ordurilor internaionale- dar ,i "ntre nor%ele 'on li'tuale ,i nor%ele %ateriale ale tratatelor internaionale de uni i'are a dreptului (ve(i de e)* art* 0 al Conveniei Naiunilor Unite a!upra 'ontra'telor de v"n(are internaional& de %&r uri "n'6eiat& la Viena la 00 aprilie 0>8C$- ulti%ele deter%in"ndu7,i propriul do%eniu de apli'are "n !paiu* Un pun't de reper i%portant "n deter%inarea priorit&ii "ntre a'ordurile internaionale e!te Convenia de la Viena a!upra dreptului tratatelor din 49*C1*0>3>* Re#ulile 'u privire la prioritatea tratatelor !e 'onin de %ulte ori "n "n!&,i tratatele "n 'au(& (ve(i art* 9C alin* (4$$* 5n lip!a unei re#le%ent&ri re eritoare la 'on li'tul dintre 'onvenii !tipulate "n a'ordurile "n 'au(&- tre/uie de deo!e/it- da'& p&rile unui tratat anterior !unt "n totalitate !au "n parte identi'e 'u parile unui tratat po!terior (ve(i art* 9C alin* (9$ ,i (A$$* 5n 'a(ul "n 'are !unt identi'e- tratatul ulterior are prioritate* 5n dreptul internaional 'utu%iar e!te re'uno!'ut ,i prin'ipiul- 'on or% '&ruia prioritate are un tratat 'are dup& 'oninutul !&u e!te %ai !pe'ial a& de altul 'u un 'oninut 'on'eput %ai #eneral*