Sunteți pe pagina 1din 50

T i t l u l III PROPRIETATEA Capitolul I DISPOZITII GENERALE Articolul 315.

Coninutul dreptului de proprietate (1) Proprietarul are drept de posesiune, de folosin i de dispoziie asupra bunului. (2) reptul de proprietate este perpetuu. (3) reptul de proprietate poate fi li!itat prin le"e sau de drepturile unui ter. (#) reptul de folosin include i libertatea persoanei de a nu folosi bunul. Poate fi instituit prin le"e obli"aia de folosire dac nefolosirea bunurilor ar contra$eni intereselor publice. %n acest caz, proprietarul poate fi obli"at fie s foloseasc el &nsui bunul ori s'l dea &n folosin unor teri &n sc(i!bul unei contraprestaii corespunztoare. (5) Particularitile dreptului de folosin a terenurilor a"ricole se stabilesc prin le"e. ()) Proprietarul este obli"at s &n"ri*easc i s &ntrein bunul ce'i aparine dac le"ea sau contractul nu pre$ede altfel. 1. Dreptul de proprietate este principalul drept real i de apt ocup! locul central "n cartea a doua #Drepturile reale$. Dreptul de proprietate de proprietate %ai este considerat ca iind cel %ai co%plet drept real& iindc! "ntrunete "n %'inile proprietarului toate atri(utele acestui drept i anu%e dreptul de posesiune& dreptul de olosin)! i dreptul de dispo*i)ie. Dreptul de proprietate este acel drept su(iecti+ ce con er! titularului e,ercitarea "n putere proprie i "n interes propriu a atri(utelor de posesie& olosin)! i dispo*i)ie asupra (unurilor sale "n li%itele deter%inate de le-e. Ca i alte drepturi& dreptul de proprietate este un drept su(iecti+ care ace parte din cate-oria drepturilor a(solute. .iind un drept a(solut& desi-ur& c! "i sunt caracteristice particularit!)ile acestor drepturi Dreptul de proprietate este a(solut deoarece este recunoscut titularului s!u "n raporturile cu to)i ceilal)i care sunt o(li-a)i s! nu ac! ni%ic de natur! a/l "nc!lca. Ori de c'te ori (unul a lat "n proprietate a unei persoane a0un-e "n de)inerea sau posesia nele-iti%! a altuia& proprietarul are dreptul la ac)iunea "n re+endicare. 1n a ar! de aceasta& dreptul de proprietate este a(solut& dac! "l co%par!% cu celelalte drepturi reale. Dreptul de proprietate este cel %ai a(solut dintre toate drepturile reale& iindc! ea sin-ur! d! o putere co%plet! asupra lucrului. Sin-ur! proprietatea reunete cele trei atri(ute2 0us possidendi3 0us utendi et 0us rudendi3 0us disponendi.. Toate celelalte drepturi reale nu co%port! dec't unul sau dou! din aceste atri(ute& niciodat! "ns! pe toate& c!ci totdeauna le lipsete atri(utul 0us disponendi& acultatea de a dispune de lucru. Do+ad! e,isten)ei caracterului a(solut al dreptului de proprietate& %ai poate i "nte%eiat! i pe aptul c! odat! ce dreptul de proprietate ace parte din cate-oria drepturilor a(solute& atunci ur%ea*! s! ai(! i un caracter a(solut. Caracterul a(solut al dreptului de proprietate nu tre(uie "n)eles "n sensul c! acest drept nu este li%itat& iindc! "n con)inutul s!u& dreptul de proprietate nu este a(solut& ne"n-r!dit& ci di%potri+!& este li%itat& "n-r!dit& potri+it le-ii& lucru pre+!*ut e,pres "n art. 415 alin 4. 6n alt caracter speci ic propriet!)ii este caracterul e,clusi+. Caracterul e,clusi+ al dreptului de proprietate "i per%ite titularului s! ac! sin-ur ce +rea cu (unul s!u& "n li%itele pre+!*ute de le-e. Ast el proprietarul "n e,clusi+itate posed!& olosete i dispune "n 7plena potestas$ aceste atri(ute. 1n +irtutea acestei puteri e,clusi+e& o erite de le-iuitor& proprietarul poate ace asupra (unurilor sale orice act& cu condi)ia c! aceste acte s! nu contra+in! le-ii i s! nu aduc! atin-ere drepturilor unui ter)i. 1n e,ercitarea "%puternicirilor toate celelalte persoane sunt "nl!turate& a+'nd nu%ai o(li-a)ia de a nu "%piedica proprietarului e,ercitarea dreptului de proprietate. Acest caracter nu "%piedic! e,isten)a unor situa)ii c'nd atri(utele dreptului de proprietate +or i e,ercitate "%preun!& de dou! sau %ai %ulte persoane. Ast el apare o %odalitate a dreptului de proprietate i anu%e coproprietate 8dreptul de proprietate co%un!9. Co%parati+ cu alte coduri& Codul ci+il al Repu(licii :oldo+a nu%ete e,pres& "n alin 1 art. 415& cele trei atri(ute 8"%puterniciri9 ce "i apar)in proprietarului. Aadar& "%puternicirile proprietarului& con or% pre+ederilor le-ale sunt2 posesia 80us possidendi9& olosin)a 80us ruendi sau 0us utendi9 i dispo*i)ia 80us a(udendi sau 0us disponendi9. Speci ic pentru dreptul de proprietate este aptul c! "%puternicirile proprietarului au un caracter independent. Aceste "%puterniciri nu se (a*ea*! pe dreptul altor persoane. Posesia& olosin)a i dispo*i)ia pot s!/i apar)in! nu nu%ai proprietarului& ci i altor persoane. De e,e%plu& arendaul se (ucur! de dreptul de a poseda i de a olosi (unurile proprietarului& iar "n unele ca*uri poate c;iar dispune de aceste (unuri 8spre e,e%plu trans%iterea "n su(arend! cu acordul proprietarului9. Depo*itarul posed! (unurile trans%ise de deponent spre a le p!stra 8Codul ci+il& art. 1<=>9. Din cele e,puse& +ede% c! pot poseda& olosi i dispune nu nu%ai proprietarul& ci i alte persoane. De aceea este necesar de a sta(ili care este di eren)a dintre "%puternicirile proprietarului enu%erate %ai sus a)! de "%puternicirile corespun*!toare ale altor persoane neproprietari. 1%puternicirile proprietarului se caracteri*ea*! prin dou! particularit!)i. 1n pri%ul r'nd& con)inutul "%puternicirilor proprietarului este sta(ilit prin le-e& iar "n al doilea r'nd& proprietarul "i e,ercit! de sine st!t!tor "%puternicirile sale i nu se (a*ea*! pe dreptul altor persoane la acest (un. Pentru caracteristica "%puternicirilor proprietarului sunt necesare a%(ele particularit!)i. 1%puternicirile altor persoane 8arenda& depo*itar9 se (a*ea*! at't pe le-e c't i pe +oin)a proprietarului. ?olu%ul "%puternicirilor arendaului& depo*itarului i altor persoane neproprietari este sta(ilit de le-e i de +oin)a proprietarului (unului.

Posesia ca atribut al dreptului de proprietate. Posesia const! "n prero-ati+a titularului dreptului de proprietate de a st!p'ni "n apt (unul. Alt el spus& posesia const! "n posi(ilitatea proprietarului de a st!p'ni (unul ce/i apar)ine "n %aterialitatea sa& co%port'ndu/se a)! de to)i ceilal)i ca iind titularul dreptului de proprietate. Deci& posesia "i o er! proprietarului posi(ilitatea de a st!p'ni "n apt (unul. O ase%enea st!p'nire poate apar)ine direct i ne%i0locit proprietarului& e,ercit'ndu/se "n interes propriu i "n putere proprie. Proprietarul "ns! poate con+eni ca st!p'nirea de apt s! ie !cut! i de o alt! persoan!& dar "n nu%ele i "n interesul s!u. Posesia este un i%portant atri(ut al dreptului de proprietate& iindc! "n ca* c! proprietarul este lipsit de posesie& el este i lipsit de posi(ilitatea de a/i e,ercita dreptul de proprietate. Nea+'nd (unul "n posesie& de re-ul!& nu "l po)i olosi& nici dispune de el. +olosina ca atribut al dreptului de proprietate. .olosin)a este considerat! acea prero-ati+! "n te%eiul c!reia proprietarul poate "ntre(uin)a (unul "n interesul s!u& percep'ndu/i ructele 8naturale& ci+ile& industriale9. Deci prin dreptul de olosin)! acord! proprietarului posi(ilitatea de a sustra-e din (un calit!)ile utile ale acestuia "n scopul satis acerii necesit!)ilor %ateriale i culturale. .olosirea (unurilor poate i e ectuat! at't ne%i0locit de c!tre proprietar c't i de alte persoane la +oin)a proprietarului. 1ns!& trans%iterea c!tre alte persoane a dreptului de olosin)! esteo e,ercitare a dreptului de ad%inistrare. De re-ul!& olosin)a nu poate i separat! de posesie. Pentru a olosi un (un& de apt& este necesar ca s!/l pose*i. O "ntreprindere se +a putea olosi de %ateria pri%! pentru a(ricarea (unurilor nu%ai dac! +a a+ea "n posesie aceast! %aterie pri%!. La el i o persoan! i*ic! se +a putea olosi de (unurile sale nu%ai dac! le +a a+ea pe acestea "n posesie. E,ercit'nd olosirea (unului cu a0utorul altor persoane 8de e,e%plu& prin inter%ediul contractului de %unc!9 proprietarul nu trans%ite olosirea (unurilor altor persoane. Cu at't %ai %ult& proprietarul nu trans%ite "n aceste ca*uri nici posesia (unului. A%(ele aceste "%puterniciri ale sale 8posesia& olosin)a9 proprietarul le e,ercit! cu a0utorul altor persoane. Re lect!% aceasta printr/un e,e%plu2 o erul conduce auto%o(ilul& dar dreptul de posesie nu/i apar)ine lui& ci proprietarului auto%o(ilului. 6lti%ul pri%indu/l la lucru pe o er& nu/i trans%ite acestuia nici dreptul de posesie& nici dreptul de olosin)! asupra auto%o(ilului. Deci& "n conclu*ie& a% putea spune c!& de re-ul!& este posi(il! olosirea (unului nu%ai dac! pose*i acest (un sau& cu alte cu+inte& olosirea ca atri(ut al dreptului de proprietate este insepara(il! de alt atri(ut al dreptului de proprietate / posesia. 1n ca*ul "n care proprietarul trans%ite dreptul de olosin)! altor persoane 8de e,e%plu& arendaului9& el trans%ite odat! cu olosirea (unului i dreptul de posesie asupra acestui (un. Adic! arendaului "i sunt trans%ise de c!tre proprietar at't olosirea (unului c't i posesia asupra acestuia& iindc!& dup! cu% a% ar!tat i %ai sus& este i%posi(il practic s! oloseti un (un !r! ca s!/l pose*i. Dac! trans%iterea olosirii (unurilor& de re-ul!& nu poate i reali*at! !r! trans%iterea posesiei& tre(uie spus c! posesia poate i trans%is! de c!tre proprietar altei persoane i !r! trans%iterea dreptului de olosin)!. Ast el& de e,e%plu& creditorul -a0ist este posesor al (unului trans%is "n -a0& dar nu are dreptul s! se oloseasc! de (unul dat "n -a0. 8Codul ci+il& art. @AA9. 1ntr/o ast el de situa)ie se a l! i depo*itarul 8art. 1<BC din Codul ci+il9 ispoziia ca atribut al dreptului de proprietate. Prin dreptul de dispo*i)ie se "n)ele-e posi(ilitatea sta(ilirii statutului 0uridic al (unurilor 8+'n*are& trans%itere prin %otenire& donare9. Ca re*ultat al e,ercit!rii dreptului de dispo*i)ie& proprietarul intr! "n rela)ii 0uridice cu persoane ter)e. Dreptul de dispo*i)ie este unul din cele %ai i%portante atri(ute ale proprietarului. Anu%e prin aceast! "%puternicire se deose(ete "n %are %!sur! proprietarul de al)i posesori titulari 8de apt "n unele ca*uri i acetia pot dispune de (unuri& dar cu o sin-ur! condi)ie / ca aceast! "%puternicire s! ie trans%is! de c!tre proprietarul (unului9. Deci& proprietarului "i apar)ine dreptul de a poseda (unurile& de a le olosi i dispune de ele. Toate aceste "%puterniciri "i apar)in proprietarului& dar "n anu%ite ca*uri de unele din ele pot s! dispun! i neproprietarii. C.6n alt caracter al dreptului de proprietate& stipulat "n art. 415 alin C& este caracterul perpetuu. Caracterul perpetuu presupune& "n pri%ul r'nd& c! dreptul de proprietate durea*! at'ta ti%p c't e,ist! (unul& iar "n al doilea r'nd& dreptul de proprietate nu se stin-e prin neu*. Perpetuitatea dreptului de proprietate nu tre(uie "n)eleas! "n sensul c! dreptul de proprietate ur%ea*! s! apar)in! "n %od continuu aceluiai titular. Pe parcursul +ie)ii titularul dreptului de proprietate este "n drept s! trans%it! dreptul ce/i apar)ine altor persoane. Speci ic pentru caracterul perpetuu al dreptului de proprietate este durata "n ti%p a o(iectului s!u& indi erent de patri%oniul "n care este cuprins "ntr/un anu%it %o%ent al e,isten)ei sale. Dreptul de proprietate este trans%is de la o persoan! la alta prin s!+'rirea de di erite ac)iuni din partea persoanelor i*ice ori 0uridice& precu% i "n (a*a le-ii. 1n ca* de deces a persoanei i*ice ori "ncetare a acti+it!)ii persoanei 0uridice& dreptul de proprietate& ce i/a apar)inut acestora& trece "n %od o(li-ator la succesorii de drepturi. C'nd spune% c! proprietatea este perpetu! +re% s! spune% c! proprietatea asupra o(iectului& "n ca*ul "nstr!in!rii& se stin-e "n patri%oniul alienatorului nu%ai pentru a renate "n patri%oniul do('nditorului& ast el "nc't "nstr!inarea trans%ite proprietate !r! s/o stin-!3 ea continu! s! e,iste& pri+it! "n calitatea sa a(stract! de drept real& independent! de sc;i%(area succesi+! "n persoana titularilor ei. Deci at'ta ti%p c't +a e,ista (unul +a e,ista i dreptul de proprietate. C'nd (unul nu %ai are iin)! i*ic!& dreptul& lipsit de o(iect& nu %ai are dreptul s! supra+ie)uiasc!.. 4. 1n sensul art.415 alin.4 din Codul Ci+il dreptul de proprietate poate i li%itat prin le-e sau de drepturile unui ter)i. Nu%ai le-ea poate sta(ili unele interdic)ii pri+ind e,ercitarea tuturor atri(utelor sau nu%ai al unuia din atri(ute ce/i apar)in

proprietarului. Spre e,e%plu pot i considerate li%it!ri ale dreptului de proprietate li%it!rile pre+!*ute "n capitolul ? #dreptul de +ecin!tate$& respecti+ art. 4AA D 4B@& din Titlul trei #Proprietatea$ Pornind de la aceste pre+ederi le-ale& a ir%!% c! nici un act nor%ati+ in erior le-ii 8decretele Preedintelui& ;ot!r'rile Gu+ernului etc.9 nu pot con)ine pre+ederi care ar li%ita dreptul de proprietate. Li%it!rile dreptului de proprietate& c;iar stipulate "ntr/o le-e& nu tre(uie s! "n-r!deasc! drepturile proprietarilor de a dispune li(er de (unurile proprietate pri+at!. 1ntr/un ase%enea sens sa pronun)at i Curtea Constitu)ional! "n Eot!r"rea sa din C5 ianuarie 1BB> 8:.o . 1BB>& nr. 1<& art. 11<9& prin care au ost declarate nule unele pre+ederi ale Codului .unciar prin care erau "n-r!dite drepturile proprietarilor de a dispune li(er de terenurile ce le au "n proprietate pri+at!. @. 6n atri(ut al dreptului de proprietate este dreptul de olosin)!& care const! "n posi(ilitatea proprietarului de a sustra-e calit!)ile utile ale (unurilor. Alin. @ din acest articol accentuia*! aptul c! dreptul de olosin)! iclde "n sine i posi(ilitatea persoanei de a nu olosi (unul. Dreptul de a nu olosi (unul reiese din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate care presupune c! dreptul de proprietate nu se stin-e prin neu*& adic! dreptul de proprietate nu se +a stin-e prin ne olosirea (unului. O(li-a)ia de olosire a (unului poate i constituit! doar prin le-e i doar "n ca*urile c'nd ne olosirea (unului ar contra+eni intereselor pu(lice. Interesul pu(lic ur%ea*! a i considerat cel din Le-ea e,proprieri pentru cau*! de utilitate pu(lic! nr. @==F1BBB& art.5. Spre e,e%plu "n Codul .unciar& art.C@ este stipulat! sanc)iunile "n ca* de neculti+are a terenurilor a-ricole. A% putea spune c! din aceast! nor%! reiese o(li-a)ia proprietarului de a culti+a terenul a-ricol& adic! o(li-a)ia de a e,ercitare a dreptului de olosin)!. 5. Le-ea& i nu%ai le-ea& poate sta(ili unele particularit!)i ale olosirii terenurilor a-ricole& principalele dintre acestea iind deduse din Codul .unciar. >. O(li-a)ia de a "ntre)ine (unul a lat "n proprietate poate reiei ie din le-e ie din contractul "nc;eiat de proprietarul (unului. Aa spre e,e%plu& con or% pre+ederilor art. 1@ din Le-ea 154<F1BB4 pri+ind ocrotirea %onu%entelor& proprietarii %onu%entelor cu +aloare istoric! sunt o(li-a)i s! "n-ri0easc! de aceste %onu%ente. Articolul 31). ,arantarea dreptului de proprietate (1) Proprietatea este, &n condiiile le"ii, in$iolabil. (2) reptul de proprietate este "arantat. -i!eni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afar nu!ai pentru cauz de utilitate public pentru o dreapt i prealabil desp"ubire. ./proprierea se efectueaz &n condiiile le"ii. (3) Pentru lucrri de interes "eneral, autoritatea public poate folosi solul oricrei proprieti i!obiliare cu obli"aia de a desp"ubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaiilor sau construciilor, precu! i pentru alte daune i!putabile ei. (#) esp"ubirile pre$zute la alin.(2) i (3) se deter!in de co!un acord cu proprietarul sau, &n caz de di$er"en, prin (otr&re *udectoreasc. %n acest caz, decizia de retra"ere a bunurilor din proprietatea persoanei nu poate fi e/ecutat p0n la r!0nerea definiti$ a (otr0rii *udectoreti. (5) -u pot fi confiscate bunurile dob0ndite licit, cu e/cepia celor destinate sau folosite pentru s$0rirea de contra$enii sau infraciuni. Caracterul licit al dob0ndirii bunurilor se prezu!. 1. Articolul "n cau*! con)ine re-uli de principiu& care "n cea %ai %are parte reies din articolul @> din Constitu)ie. Dac! "n art. @> din Constitu)ie se +or(ete despre dreptul de proprietate pri+at! i protec)ia acesteia& apoi "n Codul Ci+il& se +or(ete despre dreptul de proprietate& !r! a se ace distinc)ie "ntre titularii dreptului de proprietate& "n sensul propriet!)ii pu(lice i celei pri+ate. Pri%ul aliniat al nor%ei co%entate pre+ede c! proprietatea este& "n condi)iile le-ii& in+iola(il!. A% dori aicea s! a ir%!% c! Constitu)ia "n art. @> nu +or(ete de in+iola(ilitatea dreptului de proprietate& ci doar de #-arantarea$ dreptului de proprietate. In+iola(ilitatea propriet!)ii nu tre(uie "n)eleas! "n sensul c! ea este !r! li%ite& iindc! e,erci)iul acestui drept este a ectat de sarcinile ce re+in proprietarului. Con or% pre+ederilor alin. 5 art. @> din Constitu)ie dreptul de proprietate o(li-! la respectarea sarcinilor pri+ind protec)ia %ediului "ncon0ur!tor i asi-urarea (unei +ecin!t!)i& precu% i la respectarea celorlalte sarcini& care potri+it le-ii& re+in proprietarului. Spre e,e%plu& proprietarul este o(li-at s! ac;ite i%po*itele pe i%o(il. La el& dup! cu +o% +edea pu)in %ai 0os& (unurile proprietarului pot i e,propriate "n condi)iile le-ii. In+iola(ilitatea propriet!)ii& deci& ur%ea*! a i "n)eleas! "n sensul c! ni%eni nu +a i "n drept s! inter+in! a(u*i+ "n e,ercitarea dreptului de proprietate& dec't "n ca*urile i "n ordinea sta(ilit! de le-e. In+iola(ilitatea propriet!)ii poate i "nl!turat! prin2 e,proprierea pentru cau*! de utilitate pu(lic! 8art. 41> alin.C93 pentru reali*area unor lucr!ri de interes -eneral 8art. 41> alin. 49. C. Potri+it alin. C art. 41>& dreptul de proprietate este -arantat. 1ntinderea acestei -aran)ii pri+ete orice el de proprietate& i%o(iliar! sau %o(iliar!. E ectele -aran)iei se res r"n- "n %od necesar i asupra altor drepturi reale D dreptul de u*u ruct& dreptul de u*& dreptul de a(ita)ie& dreptul de ser+itute& dreptul de super icie& iindc! e,isten)a acestora presupun ine+ita(il i e,isten)a dreptului de proprietate. Din con)inutul -aran)iei dreptului de proprietate reiese c!2 / nici un (un nu poate i e,clus din s era de cuprindere a dreptului de proprietate pri+at!. Aceasta nu i%piedic! "ns! ca "n scop de protec)ie social! unele (unuri s! ie supuse unui re-i% de circula)ie li%itat 8a se +edea i co%entariu la art. C=>9. / li%itele propriet!)ii nu pot i sta(ilite dec't prin le-e. De cele %ai dese ori li%itele propriet!)ii pri+esc sarcinile ce -re+ea*! proprietatea. Dintre principalele sarcini ce -re+ea*! proprietatea a% enu%!ra2 sarcinile iscale3 cele le-ate de protec)ia %ediului "ncon0ur!tor 8art. @> alin. 5 din Constitu)ie93 sarcinile ce reiese din rela)iile de +ecin!tate 8a se +edea i co%entariu la art. 4AA/4B@9... . / dreptul la desp!-u(ire pre+!*ut la alin. @ al acestui articol& condi)ionea*! e,proprierea sau utili*area pentru lucr!ri de interes -eneral& a solului oric!rei propriet!)i i%o(iliare.

Partea inal! a alin. C se re er! la e,proprierea pentru cau*! de utilitate pu(lic!.. Ter%enul de 7e,propriere pentru cau*a de utilitate pu(lic!$ "ncepe a i utili*at odat! cu adoptarea Constitu)iei din 1BB@. 1n pre*ent& te%eiul le-al& de principiu& al e,proprierii "l constituie art. @> alin. C din Constitu)ia Repu(licii :oldo+a care dispune2$ Ni%eni nu poate i e,propriat dec't pentru o cau*! de utilitate pu(lic!& sta(ilit! potri+it le-ii cu dreapta i preala(ila desp!-u(ire$ i a Le-ii nr. @==F1BBB. Pre+ederi "n acest sens "nt'lni% i "n art. 41> alin. C din Codul Ci+il. At't Constitu)ia& art. @> 8C9 c't i Codul Ci+il 8art. 41> alin C9 sta(ilesc c! e,proprierea poate a+ea loc "n (a*a le-ii. Con or% art. 1 din acest Le-ea @==F1BBB& prin e,propriere se "n)ele-e trans%iterea or)at! a (unurilor cu titlu de proprietate pri+at! "n proprietate pu(lic!& trans%iterea or)at! statului a (unurilor / proprietate pu(lic! ce apar)ine unit!)ii ad%inistrati+/teritoriale sau& dup! ca*& cedarea c!tre stat sau c!tre unitatea ad%inistrati+/teritorial! a drepturilor patri%oniale& care "n scop de utilitate pu(lic! 8de interes na)ional sau local9 este e,ercitat! de or-anele a(ilitate ale autorit!)ilor pu(lice& dup! o dreapt! i preala(il! desp!-u(ire. No)iunea de e,propriere dat! de acest act nor%ati+ ur%ea*! a i pri+it! "n %od critic. Nu pot i e,propriate (unurile a late "n proprietatea pu(lic!& iindc! (unurile i%o(ile a late "n proprietatea pu(lic!& prin "ns!i natura sau destina)ia lor& sunt i pot i oric'nd a ectate unei utilit!)i pu(lice prin actul de putere al autorit!)ii co%petente a statului sau unit!)ii ad%inistrati+/teritoriale c!reia "i apar)ine. Obiectul exproprierii. Potri+it art. C din Le-ea @==F1BBB& o(iect al e,proprierii pot i de interes na)ional i de interes local. Pe l'n-! (unurile i%o(ile& con or% acestei le-i& %ai pot i e,propriate drepturile de olosin)! a (unurilor i%o(ile pe ter%en de p'n! la 5 ani& dac! p!r)ile nu +or con+eni asupra unui alt ter%en3 +alorile cultural/istorice i istorice de o i%portan)! de e,cep)ie pentru senti%entele na)ionale ale poporului3 repre*entan)ii lorei i aunei& pentru care spa)iul natural al Repu(licii :oldo+a este propriu pentru de*+oltare i reproducere& i care se a l! pe cale de dispari)ie total! "n lu%e. Consider!%& c! ulti%ele dou! -rupe de o(iecte datorit! i%portan)ei lor& %ai corect ar i dac! +or i scoase din circuitul ci+il i +or i trecute prin le-e "n proprietatea e,clusi+! pu(lic! i ast el +a dec!dea necesitatea e,proprierii acestor (unuri. Pentru ca (unurile s! ie e,propriate ur%ea*! ca e,proprierea s! ie (a*at! pe %oti+e de utilitate pu(lic!. 6tilitatea pu(lic! se declar! pentru lucr!ri de interes na)ional sau de interes local. Sunt considerate lucr!ri de utilitate pu(lic! de interes na)ional acelea care prin unc)iile sale r!spund o(iecti+elor i interesului "ntre-ii societ!)i sau a %a0orit!)ii ei. Iar lucr!ri de utilitate pu(lic! de interes local sunt acelea care prin unc)iile sale r!spund o(iecti+elor i intereselor unui -rup social sau ale unei localit!)i& unui -rup de localit!)i "n cadrul unit!)ii ad%inistrati+/teritoriale 8art. 5 din Le-ea @==F1BBB9. Aceast! Le-e consider! de utilitate pu(lic! ur%!toarele lucr!ri2 prospec)iunile i e,plor!rile -eolo-ice3 e,trac)ia i prelucrarea *!c!%intelor %inerale3 instala)iile pentru producerea ener-iei electrice3 c!ile de co%unica)ii i cl!dirile a erente lor& trasarea& alinierea i l!r-irea str!*ilor3 siste%ele de teleco%unica)ii& ter%i icare i canali*are& ali%entare cu ener-ie electric!& ap! i -a*e3 instala)ii pentru protec)ia %ediului3 "ndi-uiri i re-ulari*!ri de r'uri& lacuri de acu%ul!ri pentru surse de ap! i atenuarea +iiturilor3 sta)ii ;idro%eteorolo-ie& seis%ice i siste%e de a+erti*are i pre+enire a eno%enelor naturale periculoase i de a+erti*are a popula)iei3 lucr!ri de co%(atere a ero*iunii de ad'nci%e& siste%e de iri-!ri i desec!ri3 terenurile necesare construc)iilor de locuin)e din ondul de stat& edi iciilor de "n+!)!%'nt& s!n!tate& cultur!& sport& protec)ie i asisten)! social! i altor o(iecti+e sociale ce ac parte din proprietatea pu(lic!& precu% i celor de ad%inistra)ie pu(lic!& pentru autorit!)ile 0udec!toreti& a%(asadele& consulatele& repre*entan)ele )!rilor str!ine i unor or-anis%e interna)ionale3 terenurile necesare pentru or-ani*area -r!dinilor pu(lice i ci%itirelor& acu%ularea i "n%or%'ntarea deeurilor3 reconstruirea centrelor ur(ane& *onelor locati+e i industriale ale ansa%(lurilor e,istente& con or% proiectelor de siste%ati*are detaliat!3 sal+area& prote0area i punerea "n +aloare a %onu%entelor& ansa%(lurilor i siturilor istorice& precu% i a parcurilor na)ionale& re*er+a)iilor naturale i a %onu%entelor naturii3 pre+enirea i "nl!turarea ur%!rilor de*astrelor naturale2 cutre%ure& inunda)ii& alunec!ri i pr!(uiri de terenuri& eno%ene %etereolo-ice periculoase3 ap!rarea )!rii& ordinea pu(lic! i securitatea na)ional!3 sal+area i prote0area +alorilor cultural/artistice i istorice de o i%portan)! de e,cep)ie pentru senti%entele na)ionale ale poporului& precu% i ale celor ce atest! statalitatea )!rii sal+area& prote0area i asi-urarea reproducerii speciilor de plante& ani%ale i altor repre*entan)i ai naturii +ii& a late pe cale de dispari)ie. 6tilitatea pu(lic! de interes na)ional se declar! de Parla%entul Repu(licii :oldo+a& iar pentru lucr!rile de interes local de c!tre consiliul local al unit!)ii ad%inistrati+/teritoriale respecti+e. Actul de declarare a utilit!)ii pu(lice de interes na)ional se aduce la cunotin)a pu(lic! prin a iare la sediul consiliului local "n a c!rei ra*! este situat! i%o(ilul i se pu(lic! "n :onitorul O icial al Repu(licii :oldo+a. 1n ca*ul "n care e,propriatul nu este de acord cu e,proprierea (unurilor ce "i apar)in i cu cuantu%ul desp!-u(irilor& e,proprierea pentru cau*! de utilitate pu(lic! +a i !cut! nu%ai prin deci*ia instan)ei de 0udecat! cu dreapta i preala(ile desp!-u(iri. 4. Dac! ca re*ultat al e,proprierii (unurile proprietate pri+at! trec "n proprietate pu(lic!& apoi con or% pre+ederilor alin. 4 din acest articol& pentru lucr!ri de interes -eneral& autoritatea pu(lic! poate olosi solul oric!rei

propriet!)i i%o(iliare. Deci& "n acest ca* dreptul de proprietate nu trece la un alt su(iect& ci autoritatea pu(lic! poate (ene ecia doar de olosin)a solului. Ter%enul #pentru lucr!ri de interes -eneral$ tre(uie "n)eles "n sensul lucr!rilor de utilitatea pu(lic!& acestea iind enu%!rate "n art. 5 din Le-ea @==F1BBB. .olosind solul propriet!)ii i%o(iliare& autoritatea pu(lic! +a i o(li-at! s! desp!-u(easc! proprietarul solului pentru daunele aduse acestuia.& c't i daunele aduse planta)iilor i construc)iilor a%plasate pe acest sol. La el autoritatea care +a olosi solul unei propriet!)i i%o(iliare +a i )inut! i la plata altor daune. Spre e,e%plu& aceasta +a pl!ti i +enitul ratat 8pre)ul roadei neo()inute de proprietarul terenului9& adic! +or i aplica(ile pre+ederile art. 1@. @. 1n alin @ al acestui articol& odat! "n plus se accentuea*! aptul c! ie e,proprierea ie olosirea solului unei propriet!)i i%o(iliare nu poate a+ea loc dect cu dreapta i prealabila despgubire & aceasta iind i o pre+edere constitu)ional! 8art. @> alin. C din Constitu)ie9. :!ri%ile desp!-u(irilor se deter%in! de co%un acord cu proprietarul& iar "n ca* de di+er-en)e prin ;ot!r're 0udec!toreasc!. Este i%portant de %en)ionat c! instan)a 0udec!toreasc!& de drept co%un& nu +a pune "n de*(ateri le-alitatea actului de retra-ere a (unului& ci +a de*(ate doar %!ri%ea desp!-u(irilor& respect'ndu/se art. 14/1A din Le-ea nr. @==F1BBB. La el este i%portant s! re)ine%& c! "n ca* de de*acord cu %!ri%ea desp!-u(irilor& deci*ia de retra-ere a (unurilor din proprietatea persoanei nu poate i e,ecutat! p'n! la r!%'nerea de initi+! a ;ot!r'rii 0udec!toreti. La sta(ilirea cuantu%ului desp!-u(irilor instan)a 0udec!toreasc! +a nu%i o co%isie de e,per)i la care pot participa c'te un e,pert din a%(ele par)i. E,per)ii +or deter%ina desp!-u(irile ce se cu+in proprietarului separat de cele ce se cu+in titularilor de alte drepturi reale 8spre e,e%plu c;eltuielile ce se re+in u*u ructuarului9. 5. Con or% pre*u%)iei instituite "n alin. 5& toate (unurile pe care proprietarul le are "n proprietate& sunt considerate a i do('ndite licit i nu pot i con iscate& aceasta de apt este re-ula din alin 4.art. @> din Constitu)ie. E,cep)ie de la aceast! re-ul! sunt ca*urile c'nd (unurile au ost destinate sau au ost olosite pentru s!+'rirea contra+en)iei sau in rac)iunii. Aceste (unuri +or putea i con iscate& con iscarea !c'ndu/se doar "n condi)iile le-ii. Articolul 311. %ntinderea dreptului de proprietate 2ot ceea ce produce bunul, precu! i tot ceea ce unete bunul ori se incorporeaz &n el ca ur!are a faptei proprietarului, a unei alte persoane ori a unui caz fortuit, re$ine proprietarului dac le"ea nu pre$ede altfel. Dreptul de proprietate asupra (unului se e,tinde i asupra ructelor acestui (un. Re-ula "n acest sens este c! ructele re+in proprietarului (unului& dac! le-ea nu pre+ede alt el. Spre e,e%plu& o e,cep)ie de la aceast! re-ul! este ceea con or% c!reia posesorul de (un!/credin)! do('ndete dreptul de proprietate asupra ructelor (unului pe perioada posesiei sale 8art. 411 alin.1 din Codul Ci+il9. De ase%enea dreptul de proprietate sa +a e,tinde i asupra la tot ce se unete ori se "ncorporea*! "n (un. O ase%enea unire sau "ncorporare poate i re*ultatul ac)iunilor "nsui a proprietarului& a persoanei ter)e sau a unui ca* ortuit. Indi erent de aptul care este sursa unirii sau "ncorpor!rii& tot se +a uni sau se +a "ncorpora "n (un +a i considerat c! apar)ine proprietarului (unului& e,cep)ie !c'nd acele ca*uri c'nd le-ea pre+ede alt el. 6nirea unui (un cu un alt (un se %ai nu%ete accesiune& re-ulile acestui %od de do('ndire a dreptului de proprietate sunt pre+!*ute "n art. 4C=/44< din Codul Ci+il. Articolul 313. 4iscul pierii sau deteriorrii fortuite 4iscul pierii sau deteriorrii fortuite a bunului &l suport proprietarul dac le"ea sau contractul nu pre$ede altfel. Dup! re-ula -eneral!& stipulat! "n articolul de a)!& riscul pieirii sau deterior!rii ortuite "l suport! proprietarul (unului din %o%entul do('ndirii dreptului de proprietate asupra (unului. Pieirea sau deteriorarea ortuit! se datorea*! unor ase%enea e+eni%ente ca inunda)ii& cutre%ure de p!%'nt& incendii ... . E,cep)iile de la re-ula con or% c!reia riscul pieirii sau deterior!rii ortuite a (unului "l suport! proprietarul pot i sta(ilite ie de le-e ie de contract. Spre e,e%plu& "n con)inutul contractului translati+ de proprietate p!r)ile pot pre+edea ca riscul pieirii ortuite a (unului s! ie suportat nu de do('nditor& care a de+enit proprietar al (unului pri%ind (unul de la trans%i)!tor& ci de cel ce a "nstr!inat (unul& adic! de trans%i)!tor. Articolul 315. repturile dob&ndite anterior trans!iterii proprietii 6c(i!barea proprietarului nu afecteaz drepturile terilor asupra bunului, dob0ndite cu bun'credin anterior trans!iterii dreptului de proprietate. Re-ula din aceast! nor%! +a a+ea o aplicare lar-! "n practic!& ori ea este c;e%at! s! apere intereselor persoanelor ter)e "n ca*urile "n care titularul dreptului de proprietate "i e,ercit! unul din atri(utele acestui drept i anu%e dreptul de dispo*i)ie 8+e*i i co%entariul la art. 415 alin.19. 1n con or%itate cu acest i%portant atri(ut& proprietarul (unului poate s! "nstr!ine*e (unul ie cu titlu -ratuit ie cu titlu oneros. Dac! (unul ce ur%ea*! a i "nstr!inat nu este -re+at& atunci do('nditorul& adic! noul proprietar& +a putea poseda& olosi i dispune de (un !r! care+a li%it!ri. 1ns!& dac! (unul a ost -re+at& spre e,e%plu a ost ipotecat& trans%is "n arend!& trans%is "n u*u ruct& etc. & apoi noul proprietar +a i o(li-at s! suporte aceste -re+!ri. Spre e,e%plu& "n con or%itate cu pre+ederile art. @1> nudul proprietar este "n drept s! "nstr!ine*e

(unul& dar "n acest ca* noul proprietar +a i o(li-at s! suporte drepturile u*u ructuarului ce le are asupra acestui (un pe perioada dreptului de u*u ruct. Ast el& u*u ructuarul +a i "n drept s! posede i s! oloseasc! (unul trans%is "n u*u ruct de ostul proprietar& c;iar dup! ce acesta din ur%! +a "nstr!ina (unul& iindc! a do('ndit dreptul de u*u ruct anterior trans%iterii dreptului de proprietate la un nou proprietar. Pentru a i aplica(il! aceast! nor%! este necesar ca ter)ii ce au do('ndit drepturi asupra (unului anterior trans%iterii dreptului de proprietate s! ie de (un!/credin)!& "n ca* contrar ei nu +or putea la protec)ia acordat! de aceast! nor%!. Capitolul II DOGINDIREA SI INCETAREA DREPT6L6I DE PROPRIETATE Sectiunea 1 DOGINDIREA DREPT6L6I DE PROPRIETATE Articolul 327. 8odurile de dob&ndire a dreptului de proprietate (1) reptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de persoan pentru sine se dob0ndete de ctre aceasta dac le"ea sau contractul nu pre$ede altfel. (2) reptul de proprietate se poate dob0ndi, &n condiiile le"ii, prin ocupaiune, act *uridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precu! i prin (otr0re *udectoreasc atunci c0nd aceasta este translati$ de proprietate. (3) %n cazurile pre$zute de le"e, proprietatea se poate dob0ndi prin efectul unui act ad!inistrati$. (#) Prin le"e se pot re"le!enta i alte !oduri de dob0ndire a dreptului de proprietate. 1. 1n acest articol sunt enu%!rate principalele %oduri de do('ndire a dreptului de proprietate& care tradi)ional se clasi ic! "n %oduri ori-inare i %oduri deri+ate. O ase%enea clasi icare a %odurilor de do('ndire a dreptului de proprietate se ace "n unc)ie de situa)ia 0uridic! a (unului "n %o%entul do('ndirii. Pentru %odurile ori-inare este caracteristic aptul c! do('nditorul este pri%ul proprietar al unui (un& adic! anterior (unul nu a apar)inut ni%!nui& de e,e%plu producerea (unului 8alin. 1 al art.4C<9. Consider!% de ase%enea c! %od ori-inar este i ocupa)iunea 8art.4C49. :odurile de do('ndire a drepturilor de proprietate deri+ate au ca o(iect trans%iterea dreptului de proprietate de la o persoan! la alta 8e,. actul 0uridic ci+il9. Toate celelalte %oduri de do('ndire a dreptului de proprietate enu%!rate "n art. 4C< sunt %oduri deri+ate& adic! sunt trans%isiuni ale dreptului de proprietate de la un titular la altul. Alin. 1 re-le%entea*! unul din %odurile ori-inare de do('ndire a dreptului de proprietate i anu%e producerea (unului. Ast el& re-ula este c! cel ce produce (unul pentru sine este proprietarul acestui (un. De la aceast! re-ul! pot i e,cep)ii& acestea iind sta(ilite de le-e sau contract. Aa& spre e,e%plu& "n ca*ul accesiunii i%o(iliare arti iciale& cel ce a construit pe terenul str!in cu %aterialele propriii nu +a de+eni proprietarul acestei construc)ii& proprietar +a i proprietarul terenului unde a ost construit! construc)ia8a se +edea i co%entariul la art. 4CB alin.49. 6na din condi)iile& stipulate "n alin. 1& necesare pentru do('ndirea dreptului de proprietate asupra unui (un nou este ca acesta s! ie # realizat de persoan pentru sine$. Totui& tre(uie s! constat!%& c! i "n ca*ul "n care persoana +a produce (unul pentru ca ulterior s!/l +'nd! sau s!/l done*e& la el +a i aplica(il! re-ula D cel ce produce (unul este considerat proprietarul acesteia. C. 1n alin. C sunt enu%!rate ur%!toarele %oduri de do('ndire a dreptului de proprietate # ocupaiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum i prin hotrre judectoreasc atunci cnd aceasta este translativ de proprietate. Ocupa)iunea& accesiunea i u*ucapiunea sunt re-le%entate "n pre*entul capitol& respecti+ "n art. 4C4& 4C=/ 44< i 445/44>. Actul 0uridic& succesiunea 8"n opina noastr! ur%ea*! s! "n)ele-e% doar succesiunea le-al!& ori succesiunea testa%entar! este tot un act 0uridic ci+il9 i ;ot!r'rea 0udec!toreasc! translati+! de proprietate nu /au -!sit o re-le%entare e,pres! "n acest capitol. Actul 0uridic ci+il este cel %ai r!sp'ndit i de apt cel %ai i%portant %od de do('ndire a dreptului de proprietate. Nu%ai actele 0uridice translati+e de proprietate& cu% sunt +'n*area/cu%p!rarea 8art. A54/=CC9& sc;i%(ul 8art. =C4/=C>9& dona)ia 8art. =CA/ =4=9& contractul de "nstr!inare a (unului cu condi)ia "ntre)inerii pe +ia)! 8art. =4B/=@>9 i succesiunea testa%entar! 8art. 1@@B/1@B=9 se includ "n acest %od de do('ndire a dreptului de proprietate. Eot!r'rile 0udec!toreti se "%part "n dou! cate-orii2 ;ot!r'ri declarati+e de drepturi i ;ot!r'ri constituti+e de drepturi. Eot!r'rile 0udec!toreti declarati+e de drepturi recunosc dreptul de proprietate i deci nu pot i considerate ca %od de do('ndire a dreptului de proprietate. Deci& doar ;ot!r'rea 0udec!toreasc! constituti+! de drepturi poate i considerat! ca %od de do('ndire a dreptului de proprietate. Spre e,e%plu& +o% i "n pre*en)a unui ase%enea %od de do('ndire a dreptului de proprietate "n ca*ul de initi+!rii e,ecut!rii silite a unei ;ot!r'ri 0udec!toreti const'nd "n +'n*area prin licita)ie pu(lic! a (unurilor unei persoane. 4. Actul ad%inistrati+ este considerat ca %od de do('ndire a dreptului de proprietate doar "n ca*urile pre+!*ute de le-e. ?a i considerat %od de do(!ndire a dreptului de proprietate& spre e,e%plu Ordinul :inistrului de interne prin care unii& cola(oratori pentru anu%ite %erite& +or pri%i ar%e personale. @. Dup! cu% a% a ir%at pu)in %ai sus& "n pre*entul articol sunt enu%!rate doar principalele %oduri de do('ndire a dreptului de proprietate. Pot e,ista "ns! i alte %oduri de do('ndire a dreptului de proprietate& cu condi)ia ca acestea s! ie re-le%entate de le-e. Doar le-ea poate con)ine re-le%ent!ri pri+ind %odurile de do('ndirea dreptului de proprietate. Spre e,e%plu& art. 4C5 con)ine condi)iile de do('ndire a dreptului de proprietate asupra (unului -!sit& iar art. 4CA D do('ndirea dreptului de proprietate asupra co%oarei. La el pri+ati*area este un %od de do('ndire a dreptului de proprietate re-le%entat "n Le-ea >CAFB1.

Articolul 321. 8o!entul dob0ndirii dreptului de proprietate (1) reptul de proprietate este trans!is dob0nditorului &n !o!entul predrii bunului !obil dac le"ea sau contractul nu pre$ede altfel. (2) %n cazul bunurilor i!obile, dreptul de proprietate se dob0ndete la data &nscrierii &n re"istrul bunurilor i!obile, cu e/cepiile pre$zute de le"e. 1. Re-ula -eneral! cu pri+ire la %o%entul do('ndirii dreptului de proprietate este D dreptul de proprietate ea naterre din %o%entul trans%iterii (unului. Aceast! nor%! din art. 4C1 alin. 1 poart! un caracter dispo*iti+& ceea ce "nsea%n! c! p!r)ile pot dero-a de la ea. Ast el& p!r)ile unui contract pot stipula ca dreptul de proprietate s! ia natere anterior trans%iterii (unului sau ulterior trans%iterii acesteia. Ase%enea pre+ederi le poate con)ine i o le-e. Spre e,e%plu art. 1= lin. 1 din Le-ea nr. 114@FBA cu pri+ire la societ!)ile cu ac)iuni dispune c! dreptul de proprietate asupra ac)iunilor ia natere din %o%entul "nre-istr!rii ac)iunilor "n re-istrul de)in!torilor ;'rtiilor de +aloare a societ!)ii. Dei& la pri%a +edere sar p!rea c! con)inutul art. 4C1 alin 1 este identic cu cel din art. 14C alin. 1 Codul Ci+il din 1B>@& tre(uie s! constat!% c! "n art. 4C1 alin. 1 se +or(ete nu doar de %o%entul do('ndirii dreptului de proprietate "n (a*! de contract 8aa cu% este pre+!*ut "n Codul Ci+il din 1B>@9& ci se are "n +edere i alte %oduri de do('ndire a dreptului de proprietate. Desi-ur& re-ula con or% c!reia dreptul de proprietate este trans%is do('nditorului "n %o%entul pred!rii& +a i aplica(il! doar %odurilor deri+ate de do('ndire a dreptului de proprietate. Do('ndirea dreptului de proprietate din %o%entul trans%iterii (unului este aplica(il! doar (unurilor %o(ile& (unurilor i%o(ile iind aplica(il! re-ula din art. 4C1 ali.C. C. Re erindu/se la (unurile i%o(ile& Codul Ci+il a instituit re-ula con or% c!reia dreptul de proprietate asupra (unurilor i%o(ile se do('ndete din %o%entul "nscrierii "n re-istrul (unurilor i%o(ile. Aceast! re-ul! ur%ea*! a i pri+it! "n conte,t cu art. CB< din care reiese c! dreptul de proprietate i alte drepturi reale asupra (unurilor i%o(ile& -re+!rile acestor drepturi& apari)ia& %odi icarea i "ncetarea lor s"nt supuse "nre-istr!rii de stat. Dac! re-ula re eritoare la %o%entul do('ndirii dreptului de proprietate asupra (unurilor %o(ile poart! un caracter dispo*iti+& apoi "n ca*ul (unurilor i%o(ile aceasta poart! un caracter i%perati+& deci p!r)ile unui contract nu pot dero-a de la ea. Dero-!ri de la re-ula& con or% c!ruia dreptul de proprietate asupra (unurilor i%o(ile apare din %o%entul "nre-istr!rii "n re-istrul (unurilor i%o(ile& pot i sta(ilite doar de le-e. Articolul 322. Predarea bunului (1) Predare a bunului &nsea!n re!iterea bunului ctre dob&nditor, precu! i ctre cru sau oficiul potal pentru a fi e/pediat, &n cazul &n care acesta este &nstrinat fr obli"aia de a fi transportat. (2) 4e!iterea conosa!entului sau a unui alt act care da dreptul de dispoziie asupra bunului este ec(i$alat cu predarea bunului. 1. Articolul 4CC ur%ea*! a i pri+it "n str'ns! le-!tur! cu art. precedent. 1n art. 4CC -!si% no)iunea pred!rii con or% c!reia predare "nsea%n! re%iterea (unului c!tre do('nditor& precu% i c!tre c!r!u sau o iciul potal pentru a i e,pediat& "n ca*ul "n care acesta estre "nstr!inat !r! o(li-a)ia de a i transportat. 6r%ea*! s! distin-e% dou! situa)ii2 a9 (unul este re%is ne%i0locit do('nditorului3 i (9 (unul nu este re%is do('nditorului ci este predat or-ani*a)iei ce ur%ea*! s!/l e,pedie*e p'n! la do('nditor. 1n pri%a situa)ie do('nditorul +a de+eni proprietar din %o%entul pri%irii (unului& adic! din %o%entul re%iterii (unului de c!tre cel ce "nstr!inea*! (unul. 1n cea de a doua situa)ie do('nditorul +a de+eni proprietar nu din %o%entul c'nd el personal +a pri%i (unul ci din %o%entul re%iterii acestuia c!tre c!r!u sau o iciului potal pentru a i e,pediat. C. Re%iterea conosa%entului& 8docu%ent pentru transportul %!r urilor pe ap!9 este ec;i+alat! cu predarea (unului. La el& este ec;i+alat! cu predarea (unului i re%iterea unui act care d! dreptul de dispo*i)ie asupra (unului. E,e%plu de un ase%enea act poate ser+i recipisa de %a-a*ina0& care "n con or%itate cu pre+ederile art. 11C4 poate i trans%is! unui ter)i prin andosare. Articolul 323. 9cupaiunea (1) Posesorul unui bun !obil fr stp0n de$ine proprietarul acestuia, prin ocupaiune, de la data intrrii &n posesiune &n condiiile le"ii. (2) 6e consider fr stp0n bunurile !obile al cror proprietar a renunat e/pres la dreptul de proprietate, bunurile abandonate, precu! i bunurile care, prin natura lor, nu au proprietar. 1. Ocupa)iunea este un %od ori-inar de do('ndire a dreptului de proprietate care se reali*ea*! prin luarea "n posesie a unui (un care nu apar)ine ni%!nui. Dei acest %od a 0ucat un i%portant "n societ!)ile pri%iti+e& iindc! cel ce pri%ul ocupa (unul era considerat proprietarul (unul& totui tre(uie s! constat!% c! "n pre*ent ocupa)iunea este "nt'lnit! %ai rar& ea li%it'ndu/se la (unurile %o(ile. Deci& dreptul de proprietate poate i do('ndit prin ocupa)iune doar asupra (unurilor %o(ile. O alt! condi)ie a acestui %od de do('ndire a dreptului de proprietate este ca (unul s! ie !r! st!p'n. Nu tre(uie s! con und!% (unurile !r! st!p'n de (unurile pierdute de c!tre proprietar. Gunurile pierdute nu se consider! !r! st!p'n& i "n ca*ul acestora +or i aplica(ile re-ulile din art. 4C@/4C>. La el nu poate i considerat (un !r! st!p'n nici (unurile urate iar

apoi a(andonate de ;o). 1n ca*ul ocupa)iunii dreptul de proprietate ia natere din %o%entul "ntr!rii "n posesie "n condi)iile le-ii. Anu%e pre+ederea le-al! din alin. 1 # n condiiile legii$ per%ite a ace conclu*ia c! un (un urat nu +a putea i do('ndit prin ocupa)iune. 1n spri-inul acestei a ir%a)ii pot i aduse i pre+ederile art. 4A5. C. 1n alin. C le-iuitorul a enu%erat care (unuri ur%ea*! a i considerate !r! st!p'n acestea iind2 a9 (unurile al c!ror proprietar a renun)at e,pres la dreptul de proprietate3 (9 (unurile a(andonate3 i c9 (unurile care prin natura lor nu au proprietar. Pri%ele dou! cate-orii de (unuri adic! bunurile al cror proprietar a renunat expres la dreptul de proprietate i bunurile abandonate "n opinia noastr! sunt unele i aceleai (unuri. Re-ulile renun)!rii la dreptul de proprietate sunt e,puse "n art. 44= 8+e*i co%entariu la acest articol9. 1n principiu sin-urule (unuri care pot i do('ndite prin ocupa)iune sunt bunurile care prin natura lor nu au proprietar . A% putea atri(ui la aceast! cate-orie de (unuri aa (unuri ca ani%alele s!l(atice& ructele de p!dure& ciupercile co%esti(ile din lora spontan!& plantele %edicinale i aro%atice& apa unui i*+or i altele ase%enea. 1ntrarea "n posesie a acestor (unuri tre(uie s! se ac! "n condi)iile le-ii 8spre e,e%plu nu se +a putea do('ndi dreptul de proprietate prin ocupa)iune dac! este inter*is +'natul unor ani%ale s!l(atice9. Articolul 32#. :unul "sit (1) :unul !obil pierdut continu s aparin proprietarului su. (2) Cel care a "sit bunul este obli"at s'l restituie proprietarului sau fostului posesor, ori, dac acesta nu poate fi identificat, s'l predea autoritilor ad!inistraiei publice locale sau or"anului de poliie din localitatea &n care a fost "sit. (3) :unul "sit &ntr'o &ncpere public sau !i*loc de transport public se pred posesorului &ncperii sau !i*locului de transport, care preia drepturile i obli"aiile celui care l'a "sit, cu e/cepia dreptului la reco!pens. (#) Cel care a "sit bunul poart rspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestuia doar &n caz de intenie sau de culp "ra$ i doar &n li!itele preului lui. (5) 9r"anul abilitat cruia i s'a predat bunul "sit afieaz la sediul su un anun despre bunul "sit, a$0nd obli"aia de a'l pstra ti!p de ) luni, fiind aplicabile &n acest sens dispoziiile pri$itoare la depozitul necesar. ()) ac, datorita &!pre*urrilor sau naturii bunului, pstrarea acestuia tinde s'i di!inueze $aloarea ori de$ine prea costisitoare, el este $0ndut confor! le"ii. %n acest caz, drepturile i obli"aiile aferente bunului se e/ercit &n pri$ina su!ei &ncasate din $0nzare. 1. Art. 4C@/4C> deter%in! re-i%ul 0uridic al (unurilor -!site c't i drepturile i o(li-a)iile -!sitorului i proprietarului (unului -!sit. Aceste nor%e se re er! doar la o cate-orie de (unuri i anu%e la (unurile %o(ile. Re-ula -eneral!& stipulat! "n alin. 1& este c! cel ce a pierdut (unul este considerat proprietarul (unului pierdut. A% putea spune c! (unul -!sit este acel (un %o(il pe care proprietarul la pierdut iar alt! persoan! la -!sit. C. Pornind de la aptul c! cel ce a pierdut (unul nu pierde i dreptul de proprietate asupra acestui (un& le-iuitorul a instituit "n alin. C o(li-a)iile -!sitorului. Ast el acesta este o(li-at s! "ntoarc! (unul -!sit proprietarului sau ostului posesor. 1n ca*ul "n care -!sitorul nu poate s! identi ice proprietarul (unului -!sit 8ceea ce la practic! se "nt'%pl! de cele %ai dese ori9& apoi (unul -!sit ur%ea*! s! ie trans%is autorit!)ilor pu(lice locale sau or-anului de poli)ie din acea localitate unde a ost -!sit (unul. G!sitorul la ale-ere poate trans%ite (unul -!sit ie or-anului de poli)ie ie or-anului pu(lic local. 4. 1n alin. 4 sunt instituite unele e,cep)ii de la re-ula -eneral! con or% c!ruia cel ce a -!sit (unul tre(uie s!/l trans%it! or-anului pu(lic local ori or-anului de poli)ie. Aa dac! (unul a ost -!sit "ntr/o "nc!pere sau %i0loc de transport& apoi -!sitorul +a trans%ite (unul -!sit posesorului "nc!perii sau %i0locului de transport. Acestea din ur%! sunt o(li-ate la r'ndul s!u s! trans%it! (unurile -!site or-anului pu(lic local sau or-anului de poli)ie. Aceste persoane nu +or pri%i o reco%pens! de la proprietarul (unului -!sit& "n ca*ul "n care acesta +a i identi icat i nici nu +or do('ndi dreptul de proprietate asupra (unului -!sit "n con or%itate cu pre+ederile art. 4C5. ?a (ene icia de aceste drepturi doar cel ce a -!sit (unul pierdut. @. G!sitorul "n ca* c! +a distru-e sau +a deteriora (unul +a i )inut la plata unei desp!-u(iri "n %!ri%e ce nu dep!ete pre)ul (unului -!sit& i doar dac! (unul a ost distrus sau deteriorat inten)ionat sau din culp! -ra(!. Deci dac! (unul a ost distrus de c!tre -!sitor "ns! acesta s! i ac)ionat nu cu inten)ie sau culp! -ra+!& riscul periei sau deterior!rii (unului +a i suportat de c!tre proprietarul (unului pierdut. 5. Cel c!ruia ia ost trans%is (unul -!sit& adic! or-anul pu(lic local ori or-anul de poli)ie& sunt o(li-ate s! "ntreprind! %!suri pentru a identi ica proprietarul (unului -!sit. 1n acest sens le-ea o(li-! aceste or-ane s! a ie*e la sediul lor un a+i* despre (unul -!sit. La el aceste or-ane sunt o(li-ate s! p!stre*e (unul -!sit ti%p de ase luni iind aplica(ile dispo*i)iile pri+itoare la depo*itul necesar. 1n principiu& aceast! re-ul! stipulat! "n alin. 5 +a i aplica(il! (unurilor neconsu%pti(ile. >. Dac! +or i -!site (unuri consu%pti(ile i perisa(ile& este e+ident c! acestea nu +or putea i p!strate ti%p de ase luni. Aceste (unuri +or i +'ndute de c!tre or-anele pu(lice locale ori de c!tre or-anele de poli)ie. 1n acest ca* pre)ul (unului +'ndut +a lua locul acestuia. Respecti+ acesta ie c! +a i trans%is proprietarului (unului -!sit& respect'ndu/se pre+ederile art. 4C>& ie c! +a i trans%is -!sitorului& respect'ndu/se pre+ederile art. 4C5. Articolul 325. ob&ndirea dreptului de proprietate asupra bunului "sit

(1) ac proprietarul sau o alt persoan &ndreptit nu pretinde, &n ter!en de ) luni, trans!iterea bunului "sit, acesta este re!is, &n baza unui proces'$erbal, celui care l'a "sit. Procesul'$erbal reprezint pentru acesta din ur! titlu de proprietate, opozabil i fostului proprietar. (2) ac persoana care a "sit bunul renun la drepturile sale, acesta trece &n proprietatea statului. (3) ac, &n confor!itate cu prezentul articol, s'a dob0ndit dreptul de proprietate asupra unui ani!al, fostul proprietar poate, &n cazul &n care se $a constata e/istena unei afeciuni &n pri$ina sa din partea ani!alului sau co!porta!entul crud al noului proprietar fa de ani!al, s ceara restituirea acestuia. 1. 1n articolul de a)! este supus re-le%ent!rii %odul de do('ndire a dreptului de proprietate asupra (unului -!sit. Ast el& dac! nu a ost identi icat proprietarul (unului -!sit& i dac! acesta nu pretinde "n ter%en de ase luni trans%iterea (unului -!sit& (unul -!sit este trans%is -!sitorului acesta de+enind proprietarul (unului -!sit. Trans%iterea (unului c!tre -!sitor se ace "n (a*a procesului/+er(al& care se "ntoc%ete de c!tre or-anul pu(lic local sau or-anul de poli)ie c!rora le/a ost trans%is (unul -!sit "n con or%itate cu pre+ederile art. 4C@ alin. C i 4. Le-iuitorul a sta(ilit c! procesul/+er(al de trans%itere a (unului -!sitorului repre*int! pentru acesta din ur%! titlu de proprietate. Acest proces/+er(al este opo*a(il ter)ilor& inclusi+ ostului proprietar. 1n acest conte,t nu tre(uie s! con und!% pre+ederile art. 4A5& care d! posi(ilitatea proprietarului s!/i re+endice (unurile de la posesorul de (un!/credin)! "n ca*ul "n care (unul a ost pierdut. Dac! -!sitorul a respectat pre+ederile art. 4C@ alin. C.& atunci dup! e,pirarea ter%enului de ase luni de *ile i trans%iterea (unului -!sit "n proprietatea lui& ostul proprietar nu +a putea re+endica (unul de la -!sitor "n te%eiul c! el a pierdut (unul. Re-ula pri+ind do('ndirea dreptului de proprietate asupra (unului -!sit& stipulat! "n art. 4C5 dup! cu% pute% o(ser+a di er! de cea din Codul Ci+il din 1B>@& care pre+edea c! dreptul de proprietate asupra (unului -!sit trece "n proprietate statului i nu "n proprietatea -!sitorului. C. Dac! -!sitorul renun)! ie la dreptul de proprietate ie la su%a de (ani& "n ca*ul "n care (unul a ost +'ndut& apoi con or% art. 4C5 alin. C (unul trece "n proprietatea statului. Aceast! nor%!& "n principiu e de presupus& c! +a i aplica(il! doar "n ca*urile "n care c;eltuielile pentru "ntre)inerea (unului +or i %ai %ari dec't costul (unului& -!sitorul iind ne+oit s! renun)e la dreptul de proprietate asupra (unului -!sit. 4. 1n alin. 4 din articolul co%entat "nt'lni% o e,cep)ie de la re-ula con or% c!ruia cel ce a pierdut (unul 8 ostul proprietar9 nu poate s! cear! de la -!sitor (unul dup! ce acestuia ia ost trans%is (unul "n proprietate con or% pre+ederilor art. 4C5 alin. 1. Aceast! e,cep)ie per%ite o dat! "n plus a ar-u%enta necesitatea includeri articolului C=A dispo*i)ia c!reia pre+ede c animalele nu snt lucruri !le snt ocrotite prin legi speciale "n privina animalelor se aplic dispoziiile re#eritoare la lucruri, cu excepia cazurilor stabilite de lege Deci& con or% art.4C5 alin.4& ostul proprietar al unui ani%al poate cere restituirea acestuia de la -!sitor& care a de+enit proprietar al ani%alului -!sit "n con or%itate cu art. 4C5 alin.1. .ostul proprietar +a putea cere restituirea ani%alului de la -!sitor doar "n ur%!toarele ca*uri 2 a9 se +a do+edi e,isten)a unei a ec)iuni "n pri+in)a sa din partea ani%alului3 (9 dac! se +a do+edi c! noul proprietar se co%port! crud cu ani%alul c!reia ia ost trans%is "n proprietate. Articolul 32). 9bli"aia proprietarului bunului "sit de a co!pensa c(eltuielile i de a plti reco!pensa (1) Proprietarul sau fostul posesor al bunului "sit este obli"at s co!penseze c(eltuielile aferente pstrrii lui. %n cazul &n care bunul "sit a fost $&ndut, din su!a &ncasat se rein c(eltuielile de pstrare i co!ercializare. (2) Proprietarul sau fostul posesor al bunului "sit este obli"at s plteasc celui care l'a "sit o reco!pensa &n proporie de cel !ult 17; din preul sau din $aloarea actuala a bunului. (3) ac bunul nu are $aloare co!ercial sau dac plata reco!pensei pentru el nu a putut fi stabilit pe cale a!iabil, cel care l'a "sit are dreptul la o su!a stabilit de instana de *udecat. (#) %n cazul &n care proprietarul a fcut oferta public de reco!pens, cel care a "sit bunul are dreptul de a opta &ntre su!a la care s'a obli"at proprietarul prin ofert i reco!pensa stabilit de le"e ori de instana de *udecat. 1. 1n acest articol se re-le%entea*! situa)iile c'nd proprietarul (unului -!sit este identi icat i (unul -!sit este restituit acestuia. Re-ula "n acest sens este c! proprietarul (unului -!sit ur%ea*! s! suporte toate c;eltuielile le-ate de p!strarea (unului -!sit. Dac! (unul a ost +'ndut& proprietarul +a pri%i pre)ul (unului %inus c;eltuielile de p!strare i co%erciali*are. C;eltuielile de p!strare 8dup! ca* i cele le-ate de co%erciali*area (unului -!sit9 ur%ea*! a i trans%ise celui care le/a suportat& acesta de cele %ai dese ori iind or-anul pu(lic local ori or-anul de poli)ie. Nu este e,clus aptul ca aceste din ur%! or-ane s! trans%it! (unurile -!site la p!strare "nc;eind contracte respecti+e. 1n aceste ca*uri c;eltuielile pentru p!strare +or i pl!tite i depo*itarului. C. Dac! "n alin. 1 se +or(ete despre o(li-a)iile ce re+in proprietarului (unului de a acoperi c;eltuielile ap!rute "n le-!tur! cu p!strarea 8 dup! ca* co%erciali*area (unului9& apoi "n alin. C se +or(ete de o alt! o(li-a)ie ce cade "n sarcina proprietarului (unului -!sit& i anu%e ce a de a acorda o reco%pens!& "n %!ri%e de cel %ult 1<H din pre)ul sau din +aloarea actual! a (unului& -!sitorului. Dei& e,pres nu este indicat& se presupune c! aceast! reco%pens! de p'n! la 1<H +a i sta(ilit! pe cale a%ia(il!. Deci& -!sitorul i proprietarul (unului -!sit +or sta(ili care este %!ri%ea reco%pensei ie CH& ie 5H& ie AH ...& "ns! "n orice ca* aceasta nu poate dep!i su%a de 1<H din pre)ul sau din +aloarea actual! a (unului. De apt aceast! re-ul! +a i aplica(il! ori de c'te ori proprietarul (unului -!sit nu a !cut o reco%pens! pu(lic! de reco%pens!. Dac! -!sitorul +a cere o reco%pens! "n %!ri%e de 1<H& iar proprietarul (unului +a re u*a s! pl!teasc! 1<H i +a c!dea de

acord s! ac;ite doar 4H& in+oc'nd c! "n alin. C este stipulat #... de cel mult $%&$& instan)a +a tre(ui s!/l o(lice pe proprietar s! pl!teasc! o reco%pens! de 1<H i nu de 4H. 4. :a0oritatea (unurilor pot i e+aluate "n (ani i deci nu +or ap!rea di+er-en)e "n sta(ilirea pre)ului (unului i calcularea %!ri%ii reco%pensei. 1ns! sunt o serie de (unuri care nu au o +aloare econo%ic!& spre e,e%plu o scrisoare& o oto-ra ie... . Ii "n aceste ca*uri %!ri%ea reco%pensei +a i sta(ilit! prin acordul de +oin)! a -!sitorului i a proprietarului (unului -!sit. Dac! reco%pensa nu +a i sta(ilit! pe cale a%ia(il! 8at't "n ca*ul (unurilor ce nu au +aloare econo%ic!& c't i "n ca*ul (unurilor ce au +aloarea econo%ic! "ns! e,ist! di+er-en)! pri+itor la %!ri%ea reco%pensei D 1H& @H& AH& .. sau 1<H din pre)ul (unului9 atunci %!ri%ea acesteia +a i sta(ilit! de instan)a 0udec!toreasc!. @. Nu este e,clus aptul c! proprietarul (unului pierdut s! anun)e o reco%pens! pentru cel ce a -!sit (unul. 1n aceste ca*uri -!sitorul este "n drept s! alea-! care reco%pens! s! o pri%easc! D ie pe cea indicat! "n o erta pu(lic!& ie pe cea sta(ilit! de le-e ori de instan)a de 0udecat!. Este de presupus c!& "n principiu& -!sitorul +a ale-e cea %ai %are reco%pens!& i "n aceste ca*uri proprietarul (unului nu +a putea s! alea-! care su%! s! ac;ite. Articolul 321. Co!oara (1) Co!oara este orice bun !obil ascuns sau &n"ropat, c(iar in$oluntar, al crui proprietar nu poate fi identificat sau a pierdut, &n condiiile le"ii, dreptul de proprietate. (2) %n cazul &n care &ntr'un bun i!obil, se descoper o co!oara, ea aparine pe *u!tate proprietarului bunului i!obil &n care a fost descoperit i pe *u!tate descoperitorului dac ei nu con$in altfel. Acestuia din ur! nu i se cu$ine &ns ni!ic dac a ptruns &n bunul i!obil ori a cutat &n el fr consi!!&ntul proprietarului sau al posesorului. Consi!!&ntul proprietarului sau al posesorului se prezu! p&n la proba contrar. (3) %n cazul descoperirii unei co!ori constituite dintr'un bun (bunuri) recunoscut ca !onu!ent al istoriei sau culturii, acesta este trans!is &n proprietatea statului. Proprietarul bunului i!obil &n care a fost descoperit co!oara, precu! i descoperitorul au dreptul de a pri!i o reco!pens &n proporie de 57; din preul co!orii. 4eco!pensa se &!parte e"al &ntre proprietarul bunului i!obil &n care a fost descoperit co!oara i descoperitor dac acordul dintre ei nu pre$ede altfel. 4eco!pensa se pltete &n &ntre"i!e proprietarului dac descoperitorul a ptruns &n bunul i!obil ori a cutat &n el fr consi!!&ntul proprietarului sau al posesorului. (#) ispoziiile prezentului articol nu se aplic persoanelor care au efectuat, &n interesul unor teri, inclusi$ &n cadrul e/ercitrii obli"aiilor de ser$iciu, cercetri ar(eolo"ice, cutri &n ur!a crora a fost descoperit co!oara. 1. Re eritor la de inirea co%orii noul Cod "n principiu a p!strat aceleai caractere& spun'nd c! co%oara este # orice bun mobil ascuns sau ngropat, chiar involuntar, al crui proprietar nu poate #i identi#icat sau a pierdut, n condiiile legii, dreptul de proprietate Dac!& Codul Ci+il din 1B>@ atri(uia la co%oar! doar (anii sau o(iectele de +aloare& apoi dup! cu% lesne pute% o(ser+a din con)inutul art. 4CA alin. 1 reiese c! co%oara este # orice bun mobil$. Deci o(iecte ale co%orii pot i nu doar (anii i o(iectele de +aloare& ci orice (un %o(il& cu condi)ia c! proprietarul (unului nu poate i identi icat. A% putea e+iden)ia ur%!toarele caractere ale co%orii2 a9 o(iect al co%orii poate i orice (un %o(il3 (9 aceste (unuri %o(ile tre(uie s! ie ascunse sau "n-ropate D de cele %ai dese ori co%oara este "n-ropat! "n p!%'nt& "ns! aceasta nu "nsea%n! c! co%oara nu poate s! ie ascuns! "ntr/un (un %o(il3 i c9 proprietarul (unului ascuns sau "n-ropat s! nu poat! s! ie identi icat. C. Dei "n alin.C se +or(ete de descoperirea co%orii "ntr/un (un i%o(il& tre(uie s! spune% c! aceleai consecin)e se +or aplica i ca*urilor descoperirii co%orii "ntr/un (un %o(il. Noul Cod Ci+il& co%parati+ cu cel din 1B>@& sta(ilete alte re-le%ent!ri re eritoare la soarta co%orii. Re-ula -eneral! "n acest sens este c! co%oara se "%parte / jumtate proprietarului bunului imobil n care a #ost descoperit i pe jumtate descoperitorului Aceast! re-ul! are un caracter dispo*iti+& ceea ce per%ite p!r)ilor 8descoperitorului i proprietarul (unului unde se presupune c! s/ar -!si co%oara9 s! sta(ileasc! i o alt! propor)ie& spre e,e%plu =<H la C<H. Co%oara +a apar)ine a%(ilor acestor persoane cu drept de proprietate co%un! pe cote/p!r)i con or% re-ulii indicate %ai sus. 'oncluzia deci ar #i c dac comoara a #ost descoperit de nsui proprietarul #undului, acesta va deveni de unul singur i proprietar al comorii "n schimb, dac comoara este descoperit de o alt persoan, apoi dup cum am a#irmat, ea va aparine proprietarului #ondului i descoperitorului con#orm prevederilor art ()* alin ) Descoperitorul nu +a pretinde nici o parte din co%oar!& dac! a p!truns "n (unul i%o(il ori a c!utat "n el !r! consi%)!%'ntul proprietarului sau al posesorului . La do+edirea e,isten)ei sau lipsei consi%)!%'ntului se pornete de la pre*u%)ia c! consi%)!%'ntul proprietarului a e,istat. Contrariul ur%ea*! s! ie do+edit de c!tre proprietarul (unului. Dreptul asupra co%orii "l are doar proprietarul (unului nu i u*u ructuarul& c;iriaul& depo*itarul i altor persoane ase%!n!toare care de)in (unul !r! a a+ea i dreptul de proprietate. 1n unele ca*uri le-iuitorul e,pres pre+ede acest lucru. Spre e,e%plu art. @1B dispune c! #dreptul uzu#ructuarului nu se extinde asupra drepturilor nudului proprietar cu privire la comoara descoperit n bun.< 4. 1n alin. 4 este sta(ilit! o e,cep)ie de la re-ula con or% c!reia dreptul de proprietate asupra co%orii re+ine descoperitorului i proprietarului (unului unde a ost descoperit!. Aceast! e,cep)ie se re er! la o cate-orie special! de (unuri i anu%e atunci c'nd co%oara constituie un %onu%ent al istoriei sau al culturii. Dac! ase%enea (unuri constituie o(iect al co%orii& atunci (unurile date sunt trans%ise "n proprietatea statului. La r'ndul s!u statul are o(li-a)ia de a pl!ti -!sitorului i proprietarului (unului o reco%pens! "n %!ri%e de 5<H din pre)ul co%orii. Reco%pensa se "%parte e-al "ntre proprietarul (unului i%o(il "n care a ost descoperit! co%oara i descoperitor dac! acordul dintre ei nu pre+ede alt el. Descoperitorul nu +a pri%i ni%ic dac! a p!truns "n (unul i%o(il ori a c!utat "n el !r! consi%)!%'ntul proprietarului sau al posesorului. 1nn acest ca* reco%pensa "n "ntre-i%e +a i acordat! proprietarului (unului unde a ost descoperit! co%oara.

@. Pre+ederile din alin. @ i%pun a ace conclu*ia c! descoperitorul nu +a a+ea dreptul la 0u%!tate din co%oar!& dec't cu condi)ia c! descoperirea s! ie e ectul "nt'%pl!rii. Aceasta condi)ie nu este dec't o condi)ie special! "n +irtutea c!ruia descoperitorul +a putea pri%i 0u%!tatea din co%oar!. Aceast! condi)ie a "nt'%pl!rii nu are nici un rol "n ca*ul "n care co%oara a ost descoperit! de proprietarul (unului. Co%oara +a apar)ine "n "ntre-i%e proprietarului (unului unde ea a ost descoperit! indi erent de aptul dac! co%oara a ost descoperit! din "nt'%plare ori a ost descoperit! "n ur%a unor cercet!ri inten)ionate. Descoperitorul& "ns! +a a+ea un drept asupra co%orii doar atunci c'nd a descoperit/o din "nt'%plare. 1ntrade+!r alin. @ dispune c! dreptul asupra co%orii nu "l +or a+ea persoanele # care au e#ectuat, n interesul unor teri, inclusiv n cadrul exercitrii obligaiilor de serviciu, cercetri arheologice, cutri n urma crora a #ost descoperit comoara <. Deci& a% putea e+iden)ia dou! situa)ii "n ca*ul c'nd descoperitorul descoper! co%oara inten)ionat2 a9 lucr!rile au ost e ectuate la ordinul proprietarului& i respecti+ nu +a putea s! ai(! nici un drept asupra co%orii& aceasta re+enind "n "ntre-i%e proprietarului3 i (9 descoperitorul a "ntreprins ac)iuni ce au dus la descoperirea co%orii !r! acordul proprietarului D ca* "n care le-ea la el nu recunoate nici un drept asupra co%orii la descoperitor. Totui tre(uie s! su(linie% c! descoperitorul nu +a do('ndi nici un (un asupra co%orii doar atunci c'nd proprietarul a ordonat e,pres e ectuarea lucr!rilor de c!utare a acesteia. Dac! "ns! descoperitorul a -!sit o co%oar!& "n ur%a lucr!rilor e ectuate la ordinul proprietarului& dar lucr!rile au ost !cute cu alt scop dec't cel de descoperire a co%ori& atunci descoperitorul +a a+ea dreptul la co%oar! "n condi)iile art. 4CA. Conclu*ia& este deci& c! prin "nt'%plare tre(uie s! "n)ele-e% descoperirea unei co%ori !cut! "n a ar! de cercet!ri e,pres pentru descoperirea acesteia D condi)ia dat! iind aplica(il! doar descoperitorului. Articolul 323. Accesiunea i!obiliar natural (1) Adu"irile de teren la !alurile apelor cur"toare re$in proprietarului terenului ri$eran nu!ai dac ele se for!eaz treptat (alu$iuni). 2erenurile ocupate treptat de albiile apelor cur"toare re$in proprietarului acestor ape. (2) Proprietarul terenului &ncon*urat de r&uri, (eletee, iazuri, canale sau de alte ape nu de$ine proprietar al terenurilor aprute prin scderea te!porar a apelor. Proprietarul acestor ape nu dob&ndete nici un drept asupra terenului acoperit ca ur!are a unor re$rsri sporadice. (3) Proprietarul terenului din care o ap cur"toare a s!uls brusc o parte i!portant, alipind'o la terenul altuia, nu pierde dreptul de proprietate asupra prii desprinse dac o re$endic &n ter!en de un an de la data c&nd proprietarul terenului la care s'a alipit partea a intrat &n posesiune. (#) %n cazul &n care o ap cur"toare, for!&nd un bra nou, &ncon*oar terenul unui proprietar ri$eran, acesta r!&ne proprietarul insulei astfel create. 1. Pe l'n-! noile %oduri de do('ndire a dreptului de proprietate se nu%!r! i accesiunea re-le%entat! "n art. 4C=/44<. Prin accesiune se "n)ele-e "ncorporarea unui (un la altul& cu alte cu+inte accesiunea este o unire a unui lucru cu un alt lucru. Codul Ci+il re-le%entea*! accesiunea i%o(iliar! 8care la r'ndul s!u poate i natural! sau arti icial!9 i accesiunea %o(iliar!. ?or(ind de accesiunea i%o(iliar! tre(uie s! porni% de la principiul -eneral ce predo%in! aceast! %ateria i anu%e D pmntul este considerat ca bun principal, toate lucrurile care se ncorporeaz n el se consider accesorii . 1n principiu aceast! re-ul! poate i dedus! i din art. 41A 8+e*i i co%entariul acestei nor%e9. 1n art. 4C= se +or(ete despre accesiunea i%o(iliar! natural! i anu%e despre accesiunea p!%'nturilor depuse sau create de ape& dar ni%ic nu se spune despre accesiunea ani%alelor 8proiectul codului ci+il a cuprins ase%enea re-le%ent!ri9. Accesiunea p!%'nturilor depuse sau create de ape se re er! la aluviuni+alin $,, avulsiuni +alin (, i insule i albii prsite +alin ),- i parial alin $, .luviunile se nu%esc acele creteri de p!%'nt ce se ac succesi+ i pe nesi%)ite la %alurile apelor cur-!toare. Con or% pre+ederilor alin.1 aceste adausuri re+in proprietarului terenului ri+eran. Prin ad!u-irile de teren stipulate "n art. 4C= alin. 1 tre(uie s! "n)ele-e% nu doar p!%'ntul ci tot ce solul poart! la supra a)! i tot ce apele cur-!toare aduc i las! la )!r%& precu% nisipul& pietriul etc.& acestea din ur%! la el re+enind proprietarului terenului ri+eran. Le-iuitorul a stipulat "n art.4C= alin.1 c! #terenurile ocupate treptat de albiile apelor curgtoare revin proprietarului acestor ape . 1n opina noastr! aceast! pre+edere ur%ea*! a i pri+it! critic& ea c;iar iind contrar! dispo*i)iilor din art.4C= alin. C. Ori& "n alin C& dei ar i tre(uit s! se +or(easc! doar despre apele necur-!toare 8lacuri& ;eletee...9& totui se +or(ete i de apele r'urilor& stipul'ndu/se c! # proprietarul acestor ape +deci i a apelor rurilor +evidenierea ne aparine,, nu dobndete nici un drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revrsri sporadice Deci& cu% tre(uie s! "n)ele-e% aceste pre+ederi contradictorii din alin. 1 i alin. C ale art. 4C=J 1n opina noastr! la solu)ionarea acestei contradic)ii tre(uie s! porni% de la re-ula c! al(iile r'urilor apar)in proprietarilor ri+erani& cu e,cep)ia acelora care potri+it le-ii& apar)in do%eniului pu(lic. Pornind de la aceasta ar tre(ui s! spune% c! proprietarul terenului ri+eran do('ndete terenul l!sat de apele cur-!toare care s/au retras treptat de la terenul respecti+& ceea ce i%pune a ace alt! conclu*ie c! dac! apa cur-!toare se +a re+!rsa asupra terenului ri+eran& atunci proprietarul apei nu +a putea de+eni i proprietarului terenului ocupat de apele cur-!toare re+!rsate. Tre(uie s! spune% c! aceasta este opinia noastr! pri+itor la con)inutul art. 4C= alin. 1 i C.& opinie care nu poate i dedus! din aceast! nor%!& "ns! care +a per%ite o "nl!turare a contradic)iilor e+iden)iate de noi pu)in %ai sus& opinie care sper!% +a uura "n)ele-erea accesiunii p!%'nturilor 8alu+iuni& insule i al(ii p!r!site9. Tot odat! ne/a% oprit la aceast! pro(le%! "n speran)a c! +or i operate %odi ic!rile de ri-oare "n art. 4C=. C. Re-ula stipulat! "n alin.1 se +a re eri doar la alu+iunile i creterile pricinuite de apele cur-!toare& ea ne iind aplica(il! p!%'nturilor descoperite de lacuri& ;eletee& canale i alte cate-orii de ape st!t!toare. 1n acest ca*& proprietarul

terenului "ncon0urat de ape st!t!toare ca ;eletee& ia*uri& canale nu de+ine proprietar al terenurilor ap!rute prin sc!derea te%porar! a apelor. La el proprietarul acestor ape nu do('ndete nici un drept asupra terenului acoperit ca ur%are a unor re+!rs!ri sporadice. Cu alte cu+inte& ni+elul nor%al al apei lacului& ;eleteului etc.& deter%in! li%ita i,! a p!%'ntului ce apar)ine proprietarului lor& independent de creterile sau sc!derile e,cep)ionale ale apei. A% spus de0a& care este po*i)ia noastr! re eritor la includerea apelor r'urilor "n alin. C. 4. Dac! "n alin. 1 se +or(ete despre adausurile lente& apoi alin. 4 se re er! la adausurile (rute. Datorit! unor re+!rs!ri se poate "nt'%pla ca un curs de ap! s/! rup! dintr/o dat! o (ucat! %are dintr/o proprietate& care s! poat! s/! ie recunoscut! i identi icat!& i s/o alipeasc! la alt! proprietate ri+eran!. Ase%enea depuneri 8alipiri9 de teren se nu%esc avulsiuni 1n ca*ul a+ulsiunii& proprietarul ondului din care apa a rupt o por)iune de teren p!strea*! asupra acestei por)iuni dreptul de proprietate& cu condi)ia ca s! re+endice trenul "n decurs de un an de la data c'nd proprietarul terenului la care s/a alipit partea a intrat "n posesiune. Consider!% c! acest ter%en de un an& stipulat "n alin.4& este un ter%en de peri%are. Ast el& dac! proprietarul de la care a ost rupt! o (ucat! de teren nu/l +a re+endica "n acest ter%en el +a pierde dreptul de proprietate asupra acestei por)iuni& respecti+ proprietarul terenului ri+eran la care s/a alipit aceast! por)iune +a de+eni proprietarul ei. @. Aliniatul @& din nor%a co%entat!& re-le%entea*! situa)iile c'nd o ap! cur-!tore "i sc;i%(! "n %od natural cursul. De apt& ar i corect s! spune% c! este +or(a de o sin-ur! situa)ie i anu%e c'nd o ap! cur-!toare # #ormnd un bra nou, nconjoar terenul unui proprietar riveran . Re-ula aicea este c! proprietarul terenului ri+eran r!%'ne a i i proprietarul insulei& create ca re*ultat al sc;i%(!ri cursului r'ului i "ncon0ur!rii terenului ri+eran. Articolul 325. Accesiunea i!obiliar artificial (1) Construciile i lucrrile subterane sau de la suprafaa terenului s&nt prezu!ate a fi fcute de proprietarul terenului pe c(eltuiala sa i &i aparin acestuia p&n la proba contrar. Prin lucrri se &nele" plantarea, precu! i a!ena*rile aduse unui teren care nu se incorporeaz &n !od durabil &n acesta. (2) Proprietarul de teren care a efectuat construcii i alte lucrri cu !ateriale strine este obli"at s plteasc $aloarea !aterialelor. ac lucrrile au fost efectuate cu rea'credin, proprietarul este obli"at s repare i pre*udiciul cauzat. (3) %n cazul &n care construciile sau lucrrile s&nt fcute de un ter, proprietarul terenului are dreptul s le in pentru sine sau s obli"e terul s le ridice pe c(eltuiala proprie i s repare daunele cauzate. ac pstreaz construciile sau lucrrile fcute de un ter, proprietarul este obli"at s plteasc, la ale"ere, $aloarea !aterialelor i costul !uncii ori o su! de bani e"al cu creterea $alorii terenului. (#) %n cazul &n care construciile sau lucrrile s&nt fcute de un ter de bun'credin, proprietarul de teren nu poate cere ridicarea lor i este obli"at s plteasc, la ale"ere, $aloarea !aterialelor i costul !uncii sau o su! de bani ec(i$alent creterii $alorii terenului. (5) %n cazul &n care construcia este ridicat &n parte pe terenul constructorului i &n parte pe un teren &n$ecinat, proprietarul $ecin poate dob&ndi proprietatea asupra &ntre"ii construcii, pltind constructorului o desp"ubire, nu!ai dac cel puin 1=2 din suprafaa construit se afl pe terenul su. %n acest caz, el $a dob&ndi i un drept de superficie asupra terenului aferent pe toat durata de e/isten a construciei. esp"ubirea trebuie s acopere $aloarea !aterialelor i costul !uncii, precu! i contra$aloarea folosinei terenului aferent. ()) Constructorul de rea'credin nu poate pretinde la o desp"ubire !ai !are de o trei!e din su!a calculat confor! alin.(5) dac nu $a do$edi c persoana &ndreptit poart ea &nsi o parte din $ino$ie. 1. Accesiunea i%o(iliar! arti icial! i%o(iliar! re-le%entat! "n art.4CB& se "nt'lnete "n ca*urile c'nd2 a9 se ace o construc)ie sau o planta)ie pe un ond sau (9 se adau-! construc)ii noi unei cl!diri e,istente. 1n a%(ele aceste ipote*e este ne+oie ca ondul sau cl!direa ini)ial! s! apar)in! unei persoane& iar %aterialul construc)iei sau planta)iei s! apar)in! altei persoane. Ii "n ca*ul accesiunii i%o(iliare ur%ea*! s! porni% de la re-ula super#icecies solo cedit, con or% c!reia accesiunea se ace "ntotdeauna "n olosul proprietarului ondului& cu alte cu+inte tot ce este pe teren este considerat c! apar)in proprietarului acestui teren. ?o% +edea c! acesta este re-ula& de la ea put'nd i sta(ilite i dero-!ri. Alin. 1 sta(ilete o du(l! pre*u%)ie& i anu%e c! construc)iile i lucr!rile su(terane sau de la supra a)a terenului s"nt pre*u%ate a i !cute2 a9 de proprietarul terenului i (9 pe c;eltuiala sa. Le-iuitorul pre+!*'nd o ase%enea pre*u%)ie& nu a !cut altce+a de c't s! le-i ere*e situa)iile de cele %ai dese ori "nt'lnite la practic!. Ori& "ntrade+!r "n %a0oritatea ca*urilor construc)iile sau planta)iile !cute pe un ond sunt !cute de c!tre proprietarul ondului i pe c;eltuiala sa. C;iar dac! +aloarea construc)iei sau a planta)iei ar dep!i cu %ult +aloarea p!%'ntului pe care sunt !cute pre*u%)ia pre+!*ut! "n acest aliniat "i -!sete aplica)ia. 1ns!& con or% dispo*i)iilor alin.1& aceast! pre*u%)ie se poate co%(ate prin do+ada contrarie. Ca consecin)!& cel ce pretinde c! a !cut el construc)ia sau planta)ia pe un alt ond& tre(uie s! do+edeasc! acest lucru. Crede% c! "n acest ca* se +a putea utili*a orice %i0loc de pro(!2 "nscrisurile& depo*i)iile %artorilor& etc. . Alin. 1 se re er! la construc)ii i lucr!ri. Dac! ter%enul #construc)ii$ nu ridic! se%ne de "ntre(!ri& apoi re eritor la #lucr!ri$ le-iuitorul a indicat e,pres ce se "n)ele-e prin acestea& atri(uind la ele plantarea, precum i amenajrile aduse unui teren care nu se incorporeaz n mod durabil n acesta . Tre(uie s! preci*!% c! te,tul alin. 1. se re er! doar la lucrri noi& dar nu i unor "%(un!t!)iri !cute anterior. De ase%enea la lucr!ri nu se atri(uie nici repara)iile !cute 8spre e,e%plu "nlocuirea ar(orilor c!*u)i9. 1n art. 4CB le-iuitorul a !cut distinc)ie "ntre dou! situa)ii& "n care are loc accesiunea i%o(iliar! arti icial!& i anu%e2 a9 proprietarul ondului ace el "nsui construc)ii sau planta)ii utili*'nd %ateriale str!ine 8alin. C9 i (9 proprietarul %aterialelor

ace construc)ii sau planta)ii pe terenul ce nu/i apar)ine 8alin. 4 i @9. 1n a%(ele aceste ca*uri le-iuitorul %ai ace distinc)ie dac! cel ce a e ectua lucr!rile sau planta)iile este de (un! sau rea credin)!. C. 1n alin. C este re-le%entat! situa)ia "n care proprietarul ondului a e ectuat construc)ii sau alte lucr!ri cu %ateriale ce nu/i apar)in. Con or% dispo*i)iilor art. 4CB alin. C& proprietarul terenului care a !cut ase%enea construc)ii sau lucr!ri cu %ateriale str!ine de+ine prin accesiune proprietarul lucr!rilor pe cere lea !cut cu acele %ateriale str!ine. Proprietarul %aterialelor "n acest ca* nu le +a putea re+endica& c;iar dac! lucr!rile au ost e ectuate cu rea D credin)!. 1n sc;i%( proprietarul terenului +a i o(li-at s! pl!teasc! o desp!-u(ire proprietarului %aterialelor e-al! cu +aloarea acestora. Dac! proprietarul terenului este de rea/credin)!& apoi el +a %ai i o(li-at s! repare i pre0udiciul cau*at proprietarului %aterialelor. Deci& pornind de la pre+ederile art. 4CB alin. 1& tre(uie s! spune% c! proprietarul terenului +a do('ndi proprietatea construc)iilor sau lucr!rilor& indi erent de aptul dac! era de (un! sau rea / credin)!& adic! indi erent de aptul dac! tia sau nu tia c! %aterialele sunt str!ine. 4. A doua situa)ie re eritoare la accesiunea i%o(iliar! arti icial! este& dup! cu a% spus& e ectuarea lucr!rilor cu %ateriale proprii "ns! pe un teren str!in. Tre(uie s! presupune% c! pentru e,isten)a unei ase%enea situa)ii este ne+oie ca constructorul s! ie posesorul terenului& doar "ntr/un ase%enea ca* el +a putea construi. 1n principiu& i "n acest ca* +a i aplica(il! re-ula -eneral! con or% c!reia proprietarul ondului de+ine prin accesiune proprietarul construc)iilor i lucr!rilor !cute de o ter)! persoan!. Persana ter)!& care a construit cu %aterialele sale nu de+ine proprietar al construc)iilor i lucr!rilor& el put'nd "n unele ca*uri s! pretind! o desp!-u(ire de la proprietarul terenului. Spune% "n unele ca*uri iindc! le-iuitorul a !cut distinc)ie "ntre constructorul de (un! / credin)! i constructorul de rea Dcredin)!. 1n alin. 4 se +or(ete despre constructorul de rea D credin)! care a !cut lucr!ri pe ternul str!in. Este considerat constructor de rea/credin)! persoana care tia ori tre(uia s! tie c! nu este "n drept s! ac! construc)ii i lucr!ri pe terenul str!in. 1n acest ca* proprietarul ondului& poate la ale-ere2 a9 s! p!stre*e construc)ia& ori (9 s! cear! ridicarea construc)iei. Dac! p!strea*! construc)iile sau lucr!rile !cute de un ter)& proprietarul este o(li-at s! pl!teasc!& la ale-ere& +aloarea %aterialelor i costul %uncii ori o su%! de (ani e-al! cu creterea +alorii terenului. Proprietarul terenului este "n drept s! alea-! ce su%! s! ie ac;itat! ter)ului 8constructorului9 ie o su%! ec;i+alent! cu +aloarea %aterialelor i costul %uncii& ie o su%! ec;i+alent! cu creterea +alorii terenului. Este de presupus c! proprietarul terenului desi-ur +a ale-e su%a %ai %ic!& dar nu este e,clus i in+ersul. Dac! proprietarul ondului nu +a re)ine pentru sine construc)iile i lucr!rile e ectuate de ter)a persoan!& atunci constructorul este o(li-at s! ridice construc)ia sau lucr!rile pe c;eltuiala sa. 1n ca* c! de%olarea construc)iei +a cau*a care+a daune apoi acestea +or i reparate de c!tre constructorul de rea D credin)!. Daune pot i cau*ate ie terenului ie proprietarului. Ridicarea construc)iilor i lucr!rilor +a de+eni c;iar un drept al constructorului "n ca*ul "n care proprietarul le +a p!stra dar +a re u*a s! pl!teasc! constructorului +aloarea %aterialelor i costul %uncii ori o su%! de (ani e-al! cu creterea +alorii terenului. @. Co%parati+ cu constructorul de rea/credin)!& situa)ia constructorului de (un!/credin)! este %ai a+ora(il!& el neput"nd i o(li-at s! ridice construc)iile i lucr!rile e ectuate pe terenul str!in. Aceasta este unica di eren)! "ntre constructorul de rea/credin)! i cel de (un!/credin)!. Ii "n acest ca* proprietarul terenului este o(li-at s! ac;ite constructorului o desp!-u(ire ce ec;i+alea*! cu +aloarea %aterialelor i costul %uncii ori o su%! de (ani e-al! cu creterea +alorii terenului. Dup! cu% pute% o(ser+a at't "n ca*ul constructorului de rea/credin)!& c't i "n ca*ul constructorului de (un! D credin)! su%a desp!-u(irii ce ur%ea*! s! ie pl!tit! de proprietarul ternului este aceiai. Dup! cu% a% spus i "n ca*ul constructorului de rea/credin)!& proprietarul terenului +a ale-e totdeauna su%a cea %ai %ic! dintre cele dou! su%e "ntre care poate s! opte*e. Op)iunea l!sat! proprietarului relati+ la desp!-u(irea pe cere tre(uie s! o pl!teasc! constructorului& op)iune e,pres indicat! "n art. 4CB alin. 4 i @& "i -!sete ar-u%entarea "n unul din principiile unda%entale ale dreptului ci+il D nimeni nu se poate mbogi pe nedrept n paguba altuia . Totui& pornind de la aptul c! proprietarul ternului +a ale-e su%a cea %ai %ic!& nu tre(uie s! crede% c! acest principiu se +a "nc!lca. Ori& c'nd proprietarul terenului +a pl!ti +aloarea %aterialelor plus costul %uncii& iindc! acestea sunt in erioare creterii +alorii terenului& este ade+!rat c! proprietarul se "%(o-!)ete& "ns! nu pe nedrept& deoarece constructorul nu su er! nici o pa-u(!& lui iindu/i restituite toate c;eltuielile suportate la e ectuarea construc)iei. Ca consecin)! "n acest ca* ne +o% a la "n situa)ia "n care constructorul se +a "%(o-!)i& dar !r! a pre0udicia pe cine+a& ceea ce nu contra+ine principiului in+ocat de noi pu)in %ai sus. La el nu +a i +iolat acest principiu nici atunci c'nd proprietarul +a pl!ti constructorului o su%! e-al! cu creterea +alorii terenului& iindc!& dei constructorul +a su eri o pa-u(! 8nu +a pri%i inte-ral c;eltuielile suportate la construc)ie9& totui proprietarul terenului nu se "%(o-!)i cu ni%ic& deoarece el +a pl!ti constructorului toc%ai o su%! e-al! cu "%(o-!)irea sa. Deci& i "n acest ulti% ca*& +o% i "n pre*en)a unei pa-u(e a unuia& "ns! !r! o "%(o-!)ire nedreapt! a altuia. Cu% +a i ap!rat constructorul de (un!/credin)! dac! proprietarul terenului +a re u*a s! ac;ite desp!-u(irea corespun*!toare J 1n acest& ca* con or% pre+ederilor art. >4A i >4= constructorul +a a+ea asupra construc)iei un drept de reten)ie. La el constructorul +a a+ea dreptul s! "nainte*e o ac)iune prin care s! cear! su%a corespun*!toare. Desi-ur constructorul de (un!/credin)! +a putea ridica construc)iile pe c;eltuiala doar dac! +a dori acest lucru. 5. Art. 4CB alin. 5 se re er! la o situa)ie special!& i anu%e la aceea c'nd construc)ia este !cut! pe dou! trenuri a+'nd proprietari di eri)i. Dac! alin. precedente se re ereau "n e-al! %!sur! at't la construc)ii c't i la alte lucr!ri& apoi alin. 5 se re er! doar la construc)ii. Dup! cu% pute% o(ser+a aceast! nor%! instituie i o e,cep)ie de la re-ula cons in)it! "n alin. 1 al articolului de a)!. Ast el& dac! construc)ia este ridicat! "n parte pe terenul constructorului i "n parte pe un teren "n+ecinat& proprietarul +ecin poate do('ndi proprietatea asupra "ntre-ii construc)ii& pl!tind constructorului o desp!-u(ire& nu%ai dac! cel pu)in 1FC din supra a)a construit! se a l! pe terenul s!u. Dac! %ai %ult de K din construc)ie se a l! pe terenul constructorului apoi +or i aplica(ile re-ulile din alin. 4 i 4 din acest articol. 1n plus& dac! constructorul +a i de (un! D credin)!& cl!direa se +a a la "n proprietatea co%un! pe cote/p!r)i a titularilor dreptului de proprietate asupra terenurilor. Deci& dac! constructorul 8el iind i proprietarul terenului9 +a construi o construc)ie at't pe terenul s!u c't i pe ternul +ecinului i %ai %ult de K din construc)ie se +a a la pe terenul +ecinului& el nu +a de+eni proprietar asupra p!r)ii din

construc)ie a lat! pe terenul s!u. Acest lucru se +a "nt'%pla doar dac! +ecinul +a dori s! apele*e la alin. 5& adic! doar atunci c'nd +ecinul +a dori s! de+in! proprietarul "ntre-ii construc)ii. Dac! +ecinul +a dori s! de+in! proprietarul "ntre-ii construc)ii& el +a do('ndi un drept de super icie asupra terenului a erent pe toat! durata de e,isten)! a construc)iei& dar +a i o(li-at s! pl!teasc! constructorului o desp!-u(ire. Desp!-u(irea +a include "n sine at't c;eltuielile suportate de constructor 8acestea iind +aloarea %aterialelor plus costul %unci9 c't i contra+aloarea olosin)ei terenului a erent. O ase%enea desp!-u(ire o +a putea pretinde doar constructorul de (un!/credin)!. >. 1n ceea ce pri+ete constructorul de rea/credin)!& el +a putea pretinde doar 1F4 din desp!-u(ire 8+aloarea %aterialelor i ostul %uncii plus contra+aloarea olosin)ei terenului a erent.9. Constructorul de rea/credin)! +a putea pretinde o desp!-u(ire %ai %are& dac! +a do+edi c! proprietarul ternului +ecin este +ino+at 8spre e,e%plu proprietarul terenului pe care se construete inten)ionat tolerea*! construirea construc)iei p'n! la inal "n loc s/! cear! "ncetarea e ectu!rii lucr!rilor .9 Articolul 337. Accesiunea !obiliar (1) %n cazul &n care se unesc dou bunuri !obile a$&nd proprietari diferii, fiecare dintre acetia poate pretinde separarea bunurilor dac cellalt proprietar nu ar suferi astfel un pre*udiciu. (2) ac dou bunuri care aparin diferiilor proprietari s'au unit &nc&t nu se !ai pot separa fr a fi deteriorate sau fr !unc sau c(eltuieli e/cesi$e, noul bun aparine proprietarului care a contribuit cel !ai !ult la constituirea bunului, prin !unc sau prin $aloarea bunului iniial, fiind obli"at s plteasc celuilalt proprietar preul bunului unit cu bunul principal. (3) %n cazul &n care bunul accesoriu este !ai de pre dec&t bunul principal i s'a unit cu acesta fr tirea proprietarului, ulti!ul poate cere desprirea i restituirea bunului accesoriu unit, c(iar dac din separare ar rezulta $t!area bunului principal. (#) ac contractul nu pre$ede altfel, dreptul de proprietate asupra bunului rezultat din prelucrarea !ateriei aparine proprietarului ei, care este obli"at s plteasc $aloarea !anoperei. 6e consider de ase!enea prelucrare scrierea, desenarea, pictarea, i!pri!area, "ra$area sau o alt transfor!are a suprafeei. (5) Persoana de bun'credin care a transfor!at prin !anoper !ateria ce nu &i aparine dob&ndete dreptul de proprietate asupra bunului rezultat dac $aloarea !anoperei este superioar $alorii !ateriei, pltind proprietarului preul !ateriei. ()) Cel care trebuie s restituie bunul rezultat din prelucrarea !ateriei este &n drept s'l rein p&n $a pri!i de la proprietarul noului bun su!a datorat. (1) %n cazul &n care un bun s'a for!at prin a!estecarea !ai !ultor !aterii (confuziunea) ce aparin diferiilor proprietari i nici una nu poate fi considerat ca !aterie principal, proprietarul care nu a tiut despre confuziune poate cere separarea !ateriilor dac este posibil. ac !ateriile a!estecate nu pot fi separate fr pa"ub, bunul for!at aparine proprietarilor !ateriilor proporional cantitii, calitii i $alorii !ateriei fiecruia. (3) %n cazul &n care !ateria unui proprietar de bun'credin depete cealalt !aterie prin $aloare i cantitate, acesta poate cere bunul creat prin a!estecare, pltind celuilalt proprietar preul !ateriei sau &nlocuirea !ateriei cu !aterie de aceeai natur, cantitate, "reutate, !ri!e i calitate sau plata contra$alorii ei. 1. Ii "n ca*ul accesiunii %o(iliare re-ula -eneral! este2 proprietarul lucrului principal de+ine prin accesiune proprietarul noului (un or%at prin "ncorporarea la lucrul principal al unui alt lucru %ai pu)in i%portant. 1n art. 44< sunt re-le%entate trei ca*uri de accesiune %o(iliar!2 adjunciunea +alin $/(,, speci#icaiunea +alin -/0, i con#uziunea +art */1, Adjunciunea const! "n unirea a dou! (unuri& care cu toate c! or%ea*! un sin-ur tot& totui pot i desp!r)ite "n aa el ca dup! aceasta s! ie posi(il! o utili*are nor%al! a lor. Esen)a re-le%ent!rii din alin. 1 const! "n aptul c! dac! sau unit dou! (unuri a+'nd proprietari di eri)i& acestea pot i separate cu condi)ia ca separarea s! nu pre0udicie*e (unul. C. Dac! (unurile& care au or%at un "ntre-& nu pot i separate +a i aplicat! re-ula din alin. C. Le-iuitorul "n acest ca* a sta(ilit dou! situa)ii2 ie c! separarea este i%posi(il! pe %oti+ul c! se +a deteriora (unul& ie c! separarea +a necesita c;eltuieli e,cesi+e. 1n a%(ele aceste ca*uri noul (un +a apar)ine proprietarului care a contri(uit cel %ai %ult la constituirea (unului& prin %unc! sau prin +aloarea (unului ini)ial. Tot odat!& cel ce do('ndete dreptul de proprietate asupra noului (un& la r'ndul s!u& este o(li-at s/! ac;ite pre)ul (unului unit cu (unul principal. Deci& dup! re-ula -eneral! proprietarul (unului %ai pu)in i%portant nu +a putea cere separarea (unului din (unul nou or%at& ci +a putea pretinde doar pre)ul (unului. 4. Este totui posi(il ca proprietarul (unului accesoriu s! cear! separarea (unului s!u din (unul principal c;iar dac! ca re*ultat al separ!rii +a su eri (unul principal. O ase%enea separare +a i posi(il! doar "n ca*ul "n care unirea (unului accesoriu la (unul principal a ost !cut! !r! tirea proprietarului (unului accesoriu. Este de presupus c! proprietarul (unului accesoriu +a putea cere separarea doar dac! aceasta nu +a a ecta i (unul accesoriu. 1n ca* contrar +or i aplica(ile re-ulile din alin. C. @. Alin. @ cuprinde re-le%ent!ri re eritoare la do(!ndirea dreptului de proprietate "n re*ultatul speci#icaiunii D ca* "n care o persoan! ace un o(iect nou cu %ateria str!in!. Spre e,e%plu un pictor pictea*! un portret utili*'nd p'n*a i +opselele altuia. 1n ca*ul speci#icaiunii nu se unesc dou! (unuri %ateriale corporale 8aa cu% este la adjuciune9& ci se unete un (un corporal 8%ateria9 cu nul a(stract 8%unca pictorului "n e,e%plul nostru9. Din con)inutul "n alin. @& a% putea deduce c! (unul principal este %ateria i %anopera este (unul accesoriu. Re-ula "n ca*ul specica)iunii este c! dreptul de proprietate asupra bunului rezultat din prelucrarea materiei aparine proprietarului ei . Aceast! re-ul!& stipulat! e,pres "n alin. @& are un caracter dispo*iti+& p!r)ile 8adic! proprietarul %ateriei i cel ce e ectuea*! %anopera9 pot sta(ili contrariul 8spre e,e%plu noul (un +a apar)ine lucr!torului& acesta iind o(li-at s! pl!teasc! +aloarea %aterialului9 Proprietarul

%aterialului& con or% re-ulii -enerale& este o(li-at s! pl!teasc! +aloarea %anoperei. Prin prelucrare ur%ea*! s! "n)ele-e% de ase%enea scrierea& desenarea& pictarea& i%pri%area& -ra+area sau o alt! trans or%are a supra e)ei. 5. Prin e,cep)ie de la re-ula -eneral! stipulat! "n alin. @& este posi(il ca lucr!torul s! de+in! proprietarul noului (unul& c;iar "n lipsa unei "n)ele-eri cu proprietarul %ateriei. Pentru aceasta este necesar ca lucr!torul s! ie de (un! D credin)!& pe de o parte& i +aloarea %anoperei s! ie superioar! +alorii %ateriei 8spre e,e%plu un pictor renu%it pictea*! un ta(lou pe o p'n*! ce nu/i apar)ine9. Tre(uie s! consider!% c! "n acest ca* %unca este un (un principal iar %ateria un (un accesoriu& respecti+ lucr!torul +a a+ea o(li-a)ia de al desp!-u(i pe proprietarul %ateriei ac;it'ndu/i +aloarea. Deci& pentru a putea i aplica(il art.44< alin 5 sunt necesare a i "ntrunite dou! condi)ii2 19 persoana care a trans or%at prin %anoper! %ateria ce nu/i apar)ine 8lucr!torul9 tre(uie s! ie de (un! D credin)!3 i C9 +aloarea %anoperei tre(uie s! ie superioar! +alorii %ateriei. >. Dup! ca*& ie proprietarul %ateriei ie lucr!torul +or a+ea un drept de reten)ie& adic! +or i "n drept s! re)in! (unul p'n! la ac;itarea su%ei datorate de cel ce do('ndete dreptul de proprietate asupra (unului ap!rut "n re*ultatul speci ica)iunii 8a se +edea "n acest sens i co%entariu la art. >4A9. A. Este posi(il ca un (un s! se or%e*e prin a%estecul a dou! %aterii ce apar)in la doi proprietari di eri)i. O ase%enea situa)ie poart! denu%irea de con#uziune i este re-le%entat! "n alin. A. Din con)inutul alin. A pot i desprinse trei situa)ii2 19 au ost a%estecate %ai %ulte %aterii or%'nd un nou (un "ns! una din %aterii poate i considerat! principal!3 C9 nici una din %aterii nu poate i considerat! principal! dar este posi(il! separarea %ateriilor3 49 %aterialele a%estecate nu pot i separate !r! pa-u(!. ?o% e,a%ina pe r'nd toate aceste trei situa)ii. Dac! una din %aterii poate i considerat! ca principal! i alta ca accesorie 8acest lucru poate i sta(ilit pe di erite criterii D +aloarea iec!ruia3 cantitatea3 calitatea3 etc..9 apoi noul o(iect +a putea apar)ine proprietarului %ateriei principale& respect'ndu/se pre+ederile art. 44< alin. =. Dac! nici una din %aterii nu poate i considerat! principal! dar este posi(il! separarea %ateriilor& atunci proprietarul %ateriei care nu a tiut despre con u*iune poate cere separarea %ateriilor. Ii "n s 'rit dac! %ateriile a%estecate nu pot i separate !r! pa-u(!& (unul or%at apar)ine proprietarilor %ateriilor propor)ional cantit!)ii& calit!)ii i +alorii %ateriei iec!ruia. =. Dup! cu% a% a ir%at pu)in %ai sus dac! +a i posi(il ca o %aterie s! ie considerat! ca principal!& apoi proprietarul %ateriei principale 8%ateria acestuia dep!ete cealalt! %aterie prin cantitate ori +aloare9 poate pretinde ca (unul creat prin a%estec s!/i ie trans%is "n proprietate. Pentru a putea cere acest lucru proprietarul %ateriei principale tre(uie s! ie de (un!/credin)!. La r'ndul s!u proprietarul %ateriei principale +a i o(li-at s! pl!teasc! celuilalt proprietar pre)ul %ateriei sau "nlocuirea %ateriei cu %aterie de aceeai natur!& cantitate& -reutate& %!ri%e i calitate sau plata contra+alorii ei. Articolul 331. reptul dob&nditorului de bun'credin asupra !obilelor (1) -u ob&nditorul de bun'credin dob&ndete dreptul de proprietate asupra bunului !obil i &n cazul &n care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui. e/ist bun'credin c&nd dob&nditorul tia sau trebuia s tie c cel de la care a dob&ndit bunul nu era proprietarul lui. :una'credin trebuie s subziste p&n &n !o!entul intrrii & posesiune inclusi$. (2) ob&nditorul de bun'credin nu dob&ndete dreptul de proprietate asupra bunurilor !obile &n cazul &n care bunul este furat, pierdut sau ieit &n alt !od din posesiunea proprietarului contrar $oinei lui sau dob&nditorul l'a obinut cu titlu "ratuit. Aceast re"ul nu se aplic &n cazul dob&ndirii banilor, a titlurilor de $aloare la purttor sau a bunurilor &nstrinate la licitaie. 1. Art. 441 ur%!rete scopul ap!r!rii intereselor do('nditorilor de (un! D credin)!. Nor%a dat! +a i aplica(il! doar "n ca*urile "n care do('nditorul este de (un!/credin)!& respecti+ nu +a i aplica(il! ca*urilor "n care do('nditorul este de rea/ credin)!. La el nor%a dat! este aplica(il! doar (unurilor %o(ile. Re-ula -eneral! din acest articol este2 d obnditorul de bun/credin dobndete dreptul de proprietate asupra bunului mobil i n cazul n care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui Spre e,e%plu& do('nditorul a procurat un (un de la arendator& acesta ne iind "n drept s! "nstr!ine*e (unul arendat. Do("nditorul +a de+eni proprietar al (unului +'ndut de arenda doar dac! nu +a ti i nici nu putea s! tie c! arendaul nu este proprietarul (unului i deci nu este "n drept s/! "nstr!ine*e (unul. Guna / credin)! a do('nditorului se presupune& contrariul ur%ea*! s! ie do+edit de cel ce "l in+oc!. Guna sau reaua D credin)! a do('nditorului se +a deter%ina "n dependen)! de aptul dac! tia ori nu tia& tre(uia s! tie sau nu tre(uia s! tie& c! cel ce "nstr!inea*! (unul nu este proprietarul acestuia. Reaua credin)! nu poate i acoperit! nici printr/un act. Spre e,e%plu& reaua credin)! nu +a putea i acoperit! prin aptul c! do('nditorul a do('ndit (unul de la licita)ie or-ani*at! de instan)a 0udec!toreasc! "ntru e,ecutarea unei ;ot!r'ri 0udec!toreti& dac! do('nditorul tia c! cel "nstr!inea*! (unul nu este proprietarul (unului 8la licita)ie ade+!ratul proprietar a co%unicat do('nditorului c! (unul este al s!u9. I%portant este ca (una/credin)! tre(uie s! su(*iste p'n! la %o%entul "ntr!rii "n posesie. C. Dac! re-ula este c! dobnditorul de bun/credin dobndete dreptul de proprietate asupra bunului mobil i n cazul n care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui, apoi e,cep)iea de la aceast! re-ul! este pre+!*ut! "n alin. C con or% c!reia dob'nditorul de bun/credin nu dobndete dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile n cazul n care bunul este #urat, pierdut sau ieit n alt mod din posesiunea proprietarului contrar voinei lui sau dobnditorul l/a obinut cu titlu gratuit. Deci do('nditorul de (un!/credin)! nu +a do('ndi dreptul de proprietate asupra (unului %o(il dac! (unul a ieit din posesia proprietarului contrar +oin)ei sale 8 urt& pierdere& alt %od9. La el& el& nu +a de+eni proprietar al (unului %o(il dac! la do('ndit cu titlu -ratuit. Totui do('nditorul de (un!/credin)! +a do('ndi dreptul de proprietate

asupra (anilor& titlurilor da +aloare la purt!tor i asupra (unurilor do('ndite la licita)ie c;iar dac! aceste (unuri au ieit din posesia proprietarului contrar +oin)ei sale. Ganii i titlurile de +aloare la purt!tor nu +or putea i re+endicate de la posesorul de (un! / credin)! nici "ntr/un ca*& ceea ce "nsea%n! c! do('nditorul de (un!/credin)! "n toate ca*urile 8a+e% "n +edere acele ca*uri c'nd cel ce "nstr!inea*! nu este proprietarul acestor (unuri9 +a de+eni proprietar al (anilor i al titlurilor de +aloare la purt!tor. Articolul 332. >zucapiunea i!obiliara (1) ac o persoan, fr s fi dob&ndit dreptul de proprietate, a posedat cu bun'credin sub nu!e de proprietar un bun i!obil pe parcursul a 15 ani, aceasta de$ine proprietarul bunului respecti$. (2) ac un bun i!obil i drepturile asupra lui s&nt supuse &nre"istrrii de stat, dreptul de proprietate se dob&ndete &n te!eiul alin.(1) din !o!entul &nre"istrrii. 1. 6*ucapiunea este un %od nou de do('ndire a dreptului de proprietate& esen)a c!ruia const! "n aptul c! o persoan! poate de+eni proprietar al (unului dac! "l posed! pe o perioad! e,pres sta(ilit! de le-e& "n condi)iile stipulate de le-e. Re eritor la ter%en acesta di er! "n dependen)! de aptul dac! (unul este %o(il sau i%o(il. 1n sc;i%( alte condi)ii necesare u*ucapiunii sunt identice la toate (unurile& ele iind pre+!*ute e,pres "n art. 445. Art. 44C se re er! la u*ucapiunea i%o(ilelor. Pentru ca i%o(ilele s! ie do(!ndite prin u*ucapiune este necesar ca cel ce posed! (unul s/! ie de (un! / credin)! i s! posede (unul i%o(il ti%p de 15 ani. Guna/credin)! presupune c! posesorul s! nu tie i nici s! nu poate ti c! posesia sa este ile-al! 8a se +edea i co%. la art. 4<A9 . Acest ter%en "ncepe s! cur-! din %o%entul "n care posesia "ntrunete toate condi)iile necesare u*ucapiunii& acestea dup! cu% a% spus %ai sus& sunt indicate "n art. 445. Con)inutul art. 44C alin 1 per%ite a ace conclu*ia c! +or putea i do('ndite prin u*ucapiune doar (unurile i%o(ile ne"nre-istrate "n re-istrul (unurilor i%o(ile. Spune% acest lucru& iindc! o dat! ce (unul este "nre-istrat "n re-istrul (unurilor i%o(ile se pre*u%! c! to)i au cunotin)! de acest apt& i ca re*ultat cel ce +a poseda un (un i%o(il "nre-istrat "n re-istrul (unurilor i%o(ile nu +a putea do('ndi dreptul de proprietate asupra acestui (un& iindc! el +a considerat c! este de rea/credin)!. 1n aa el& "ntr/o ase%enea redac)ie art. 44C +a a+ea pu)in! aplica)ie la practic!& ori "n %a0oritatea ca*urilor (unurile i%o(ile se "nre-istrea*! "n re-istrul (unurilor i%o(ile. 1n art. 44C ni%ic nu se +or(ete despre aptul cu% se +a "nre-istra dreptul de proprietate asupra (unului i%o(il "n ca*ul "n care +or i "ntrunite condi)iile necesare u*ucapiunii. Consider!% c! cel care ti%p de 15 ani a posedat su( nu%e de proprietar un (un i%o(il care nu este "nre-istrat "n re-istrul (unurilor i%o(ile& +a putea do('ndi dreptul de proprietate asupra acestui i%o(il "n (a*a unei cereri adresate instan)ei 0udec!toreti. 1n aa el +or i "nl!turate posi(ilele liti-ii ce +or putea ap!rea ca re*ultat al do('ndirii dreptului de proprietate "n ur%a u*ucapiunii. C. 1n con or%itate cu pre+ederile art. CB< dreptul de proprietate i alte drepturi reale asupra (unurilor i%o(ile& -re+!rile acestor drepturi& apari)ia& %odi icarea i "ncetarea lor s"nt supuse "nre-istr!rii de stat. Art.44C alin. C "n principiu spune acela lucru. Pornind de la aptul c! dreptul de proprietate asupra (unurilor i%o(ile tot ti%pul tre(uie "nre-istrat "n re-istrul (unurilor i%o(ile& i "n ca*ul u*ucapiunii dreptul de proprietate ur%ea*! a i "nre-istrat "n re-istrul (unurilor i%o(ile. Articolul 333. >zucapiunea !obilelor Persoana care posed cu bun'credin ti!p de 5 ani un bun !obil al altuia, co!port0ndu'se ca un proprietar, dob0ndete dreptul de proprietate asupra acestui bun. 1. Re eritor la (unurile i%o(ile ter%enul necesar u*ucapiunii este de 5 ani. Ii "n ca*ul (unurilor %o(ile posesorul pentru a putea u*urpa tre(uie s! ie de (un!/credin)!. Dei aceast! re-ul! se pare e,tre% de si%pl!& totui este necesar de a o corela cu cea din art. 441. Ast el& dup! cu% a% putut o(ser+a& "n art. 441 se indic! c! d obnditorul de bun/credin dobndete dreptul de proprietate asupra bunului mobil i n cazul n care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui 1ntre(area& "n acest sens& ar i& care nor%! ur%ea*! s! ie aplicat!& spre e,e%plu "n ca*ul c'nd o persoan! a procurat un (un de la o persoan! care nu a+ea dreptul s!/l "nstr!ine*e& adic! nu era proprietarul (unului J Este oare necesar ca "ntr/o ase%enea situa)ie do('nditorul s! posede (unul pe parcursul a 5 ani de *ile pentru a putea do('ndi dreptul de proprietate& ori +a putea apela la art. 441 i ca re*ultat +a de+eni proprietar al (unului din %o%entul pri%irii (unului "n posesie J Pentru a r!spunde la aceast! "ntre(are ur%ea*! s! apel!% i la con)inutul art. 4<A alin. 1. Respecti+& pornind de la con)inutul art. 4<A alin. 1& conc;ide% c! re-ula din art. 441 +a i aplica(il! ori de c'te ori do('nditorul +a de+eni posesor al (unului %o(il "n (a*a unui act 0uridic 8+'n*are/cu%p!rare3 dona)ie& %otenire testa%entar!& sc;i%( etc.9. 1n sc;i%( "n ca*urile "n care posesorul se poate considera "ndrept!)it s! posede "n ur%a unei e,a%in!ri dili-ente& necesare "n raporturile ci+ile& a te%eiurilor "ndrept!)irii sale& +o% apela la ter%enul de 5 ani pre+!*ut de art. 444& i deci "ntr/o ase%enea situa)ie posesorul unui (un %o(il +a de+eni proprietarul acestui (un dup! e,pirarea ter%enului necesar u*uca!iunii. Articolul 33#. >nirea posesiunilor Pentru a in$oca uzucapiunea, posesorul actual poate s uneasc propria posesiune cu cea a autorului su.

1. 1n literatura de specialitate unirea posesiilor %ai poart! denu%irea de 0onc)iunea posesiilor. Lonc)iunea posesiilor const! "n ad!u-irea la ter%enul posesiei actuale a posesorului& a ter%enului de posesie a autorului s!u& adic! a autorului anterior. Spre e,e%plu& o persoan! a posedat un (un i%o(il *ece& ne"nre-istrat "n re-istrul (unurilor i%o(ile *ece ani& dup! care au prelun-it s! posede acest (un %otenitorii posesorului. Con or% dispo*i)iilor art. 44@ %otenitorii posesorului 8"n e,e%plu nostru9& +or putea uni posesia predecesorului lor cu a lor pentru a putea u*urpa (unul i%o(il. 1n e,e%plu de %ai sus %otenitorii +or putea de+eni proprietar dup! ce +or poseda (unul pe parcursul a 5 ani de *ile& adic! la posesia anterioar! 81< ani9 se %ai adau-! 5 ani necesari "%plinirii ter%enului de u*ucapiune pre+!*ut de art. 44C alin. 1. Re-ula stipulat! "n art. 44@ re eritoare la 0onc)iune posesiilor& poart! un caracter dispo*iti+& l!s'nd posesorului actual posi(ilitatea de a se pre+ala de posesiunea predecesorului s!u. Dup! cu% a% +!*ut pentru ca posesia s! duc! la do('ndirea dreptului de proprietate asupra (unului posedat este necesar ca posesorul s! ie de (un!/credin)! 8art. 44C i 4449. Dei "n art. 445 nu este e,pres indicat acest lucru tre(uie s! spune% c! posesorul actual +a putea uni posesia sa cu cea a predecesorului 8adic! se +a putea pre+ala de posesia acestuia9 s!u& doar "n ca*ul "n care autorul posesiei 8predecesorul9 a posedat (unul cu (un!/credin)!. Posesia de rea/credin)!& con or% codului ci+il& nici "ntr/un ca* unu +a duce la do('ndirea dreptului de proprietate. Pentru ca unirea posesiilor s!& poat! a+ea loc este necesar ca posesorul posterior s! ie un succesor al pri%ului posesor& adic! s! de)in! posesia de la autorul s!u pe (a*a unui raport 0uridic. Aceasta ar "nse%na c! nu +a i posi(il! 0onc)iunea posesiei atunci c'nd posesorul actual a u*urpat (unul de la posesorul anterior& !r! nici un titlu i !r! nici un drept. O ase%enea conclu*ie se (a*ea*! pe aptul c! "ntre aceti doi posesori nu e,ist! nici o le-!tur! 0uridic! care ar ace posi(il! unirea posesiilor. Dac! nu +a e,ista o ase%enea le-!tur! noul posesor +a tre(ui s! "nceap! o nou! posesie. Este de presupus& c! re-ula din art. 445 de cele %ai dese ori +a i aplica(il! u*ucapiunii i%o(ilelor& iindc! "n ca*ul (unurilor %o(ile posesorul& "n ca*urile corespun*!toare& +a a+ea posi(ilitatea s! apele*e la re-ula din art. 441care dispune c! dobnditorul de bun/credin dobndete dreptul de proprietate asupra bunului mobil i n cazul n care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui Articolul 335. Posesiunea necesara uzucapiunii (1) Cu e/cepia cazurilor e/pres pre$zute de le"e, nu poate produce efecte *uridice dec&t posesiunea util. P&n la proba contrar, posesiunea este prezu!at a fi util. (2) -u este util posesiunea discontinu, tulburat, clandestin sau precar. (3) Posesiunea este discontinu at&t ti!p c&t posesorul o e/ercit cu inter!itene anor!ale &n raport cu natura bunului. (#) Posesiunea este tulburat at&ta ti!p c&t este dob&ndit sau conser$at prin acte de $iolen, fizic sau !oral, care nu s&nt pro$ocate de o alt persoan. (5) Posesiunea este clandestin dac se e/ercit astfel &nc&t nu poate fi cunoscut. ()) Posesiunea este precar c&nd nu se e/ercit sub nu!e de proprietar. (1) iscontinuitatea poate fi opus posesorului de ctre orice persoan interesat. (3) -u!ai persoana fa de care posesiunea este tulburat sau clandestin poate in$oca aceste $icii. (5) Posesiunea $iciat de$ine util &ndat ce $iciul &nceteaz. 1. 1n articolul de a)! sunt nu%!rate condi)iile pe care tre(uie s! le "ndeplineasc! posesia pentru a putea produce e ecte 0uridice& "n particular condi)iile necesare u*ucapiunii. Re-ula -eneral!& "n acest sens& este c! +a produce e ecte 0uridice doar posesia util!. Posesia +a i util! dac! +a i continu, netulburat, public i neprecar . Se pre*u%! c! posesia este util!& p'n! la pro(a contrar!. Contrariul ur%ea*! s! ie do+edit de cel ce "l in+oc!. C. ?iciile posesiei sunt contrariul calit!)ilor acesteia i e,pres sunt nu%!rate "n alin. C din articolul co%entat. Ast el& posesia este +iciat! dac! este discontinu, tulburat, clandestin i precar 4. Discontinuitatea posesiei ca +iciu al acesteia este contrariu calit!)ii ca posesia s! ie continu!. Posesia tre(uie s! ie continu!& adic! posesorul tre(uie s! e,ercite acte de st!p'nire asupra (unului cu o rec+en)! nor%al! potri+it naturii (unului. Posesia nu tre(uie s! ie e,ercitat! cu inter+ale prea %ari& adic! actele de posesie tre(uie s! ie !cute la inter+ale nor%ale i "ntr/o succesiune re-ulat!. 1n ca* contrar se +a considera c! posesie este discontinu!. 1n alin. 4 e,pres este indicat c! posesiunea este discontinu att timp ct posesorul o exercit cu intermitene anormale n raport cu natura bunului Gine"n)eles c! continuitatea posesiei +a depinde de natura (unului& iind posi(ile ca*uri c'nd nu +a nu +a i necesar! o interac)iune per%anent! cu (unul. Spre e,e%plu& posesia nu +a i discontinu!& "n ca*ul c'nd o persoana +a poseda o p!une& care& "n principiu& poate i e,ploatat! nu pe tot parcursul anului ci nu%ai se*onier. Deci& actele de posesie tre(uie s! ie !cute la inter+ale nor%ale "n raport cu natura (unului& cu alte cu+inte s! ie e,ercitate "n %o%entele "n care le/ar e,ercita "n %od nor%al ade+!ratul proprietar al (unului. Continuitatea se pre*u%! p'n! la pro(a contrar!. C'nd posesorul do+edete c! a posedat la un %o%ent dat anterior i %ai posed! "n pre*ent& se pre*u%! c! a posedat "n %od continuu "n inter+alul dintre aceste dou! %o%ente. Acest lucru este e,pres pre+!*ut "n art. 4<>. @. O alt! condi)ie necesar! posesiei pentru ca (unul s! ie u*urpat este ca posesia s! ie netul(urat!& adic! s! ie panic!. Dac! posesia este tul(urat! ea nu poate duce la do('ndirea dreptului de proprietate asupra (unului posedat. Alin. @ dispune c! posesiunea este tulburat atta timp ct este dobndit sau conservat prin acte de violen, #izic sau moral, care nu snt provocate de o alt persoan Dup! cu% putea o(ser+a con)inutul acestei nor%e este -reu de "n)eles. 1ntr/ ade+!r& ce "nsea%n! ca posesia este tul(urat! atunci c'nd este dobndit sau conservat prin acte de violen, #izic sau moral, care nu snt provocate de o alt persoan 2 Tre(uie s! "n)ele-e% c! posesia +a i +iciat! atunci c'nd este

do('ndit! sau conser+at! prin acte de +iolen)! ale posesorului. Acest +iciu al posesiei 8adic! +iolen)a9 poate e,ista at't la %o%entul do('ndiri posesiei c't i "n ti%pul e,ercit!rii acesteia. Spune% acest lucru& iindc! "n art. 445 alin. @ se indic! c! posesia este tul(urat! atunci c'nd este dobndit sau conservat prin acte de +iolen)!. Ce "nsea%n! c! posesia s! i dobndit prin acte de violen crede% c! este clar pentru to)i. Dar& ce "nsea%n! ca posesia s! ie conservat prin acte de violen J Dispun'nd "n aa el& le-iuitorul a considerat c! posesorul nu/i +a putea ace sin-ur dreptate atunci c'nd +a i deposedat de (un& respecti+ nu +a a+ea dreptul de a recur-e la acte de +iolen)! pentru ai re"ntoarce posesia asupra (unului& adic a conserva posesia& ci +a putea recur-e la ac)iunile posesorii pentru a o()ine "ncetarea tul(ur!rii. 5. Pentru ca posesia s! ie util la el este necesar ca ea s! ie public& adic! s! nu ie clandestin Lin. 5 din nor%a co%entat! arat! c! posesiunea este clandestin dac se exercit ast#el nct nu poate #i cunoscut Deci& posesorul tre(uie s! e,ercite actele de posesia ca proprietarul& adic! pu(lic !r! a c!uta s! la ascund!. C'nd posesorul caut! s! ascund! actele sale& este natural s! presupune% c! posesia lui este clandestin!. Reieind din aptul c! (unurile i%o(ile prin natura lor nu pot i suscepti(ile de acte de posesie clandestin!& adic! ascunse& ur%ea*! s! ace% conclu*ia c! clandestinitatea posesiei +a i aplica(il! propriet!)ii %o(ilelor. >. Alin. > cere ca posesia s! ie e,ercitat! su( nu%e de proprietar& adic! s! nu ie precar!. Posesia este precar! atunci c'nd posesorul posed! pentru altul i nu pentru el "nsui. Sunt considera)i detentori precari aa posesori ca locatarii& depo*itarii& u*u ructuarii .... . Toate aceste persoane de)in (unul "n (a*a unui titlu& i sunt o(li-ate la e,pirarea ter%enului actului& "n (a*a c!ruia de)in (unul& s!/l restituie proprietarului. Deci& un detentor precar nu poate u*ucapa (unul care "l de)ine "n (a*a unui act 0uridic. A. Discontinuitatea este un +iciu a(solut& "n sensul c! poate i in+ocat "%potri+a posesorului de c!tre orice persoan! care are un interes s! conteste posesia. 6n ase%enea caracter al discotinuit!)ii este e,pres pre+!*ut "n alin A. =. Spre deose(ire de clandestinitate& posesia tul(urat! i posesia clandestin! sunt considerate +icii relati+e. Spre e,e%plu& "n ca*ul posesiei tul(urate& acest +iciu al posesiei +a putea i in+ocat doar de cel care a ost deposedat de (un prin +iolen)! i nu +a putea i in+ocat de late persoane. Cu alte cu+inte doar +icti%a +iolen)ei poate in+oca acest +iciu al posesiei& respecti+ pentru toate celelalte persoane& posesia nu este +iciat!& i ele nu pot in+oca "%potri+a posesorului +iolen)a care nu a ost "ndreptat! "%potri+a lor. Ast el& dup! cu% se e,plic! "n surse de specialitate& cu care sunte% solidare& c'nd posesorul actual& pentru a se pune "n posesia& a "ntre(uin)at +iolen)a "%potri+a unui posesor anterior& care nu era nici acesta ade+!ratul proprietar& nu%ai pri%ul posesor poate opune +iciul de +iolen)! posesorului actual& iindc! doar el a ost +icti%a +iolen)ei. ?iolen)a poate i at't i*ic! c't i %oral! 8art. 445 ali.@9. La el ca i +iolen)a& dup! cu% a% spus& i clandestinitatea este un +iciu relati+. Aceasta "nsea%n! c! posesia clandestin! nu se consider! +iciat! dec't a)! de persoana c!reia posesorul ia ascuns posesia sa. Persoanele& a)! de care posesia a ost e,ercitat! "n %od pu(lic& nu pot in+oca acest +iciu de posesie. Articolul 33). %ntreruperea ter!enului necesar pentru in$ocarea uzucapiunii (1) Cursul ter!enului necesar pentru in$ocarea uzucapiunii (prescripia ac(iziti$) nu poate &ncepe, iar dac a &nceput nu poate continua, &n perioada &n care este suspendat cur"erea ter!enului de prescripie e/tincti$ a aciunii de re$endicare. (2) Cursul ter!enului necesar pentru in$ocarea uzucapiunii se &ntrerupe dac a fost &naintat o aciune de re$endicare fa de persoana care posed sub nu!e de proprietar sau fa de posesorul !i*locit. %n acest caz, cursul prescripiei se &ntrerupe nu!ai fa de persoana care a &naintat aciunea. (3) %n cazul &n care cursul prescripiei e/tincti$e a fost &ntrerupt, ti!pul scurs p&n la &ntrerupere nu se calculeaz. up &ntrerupere poate s &nceap un nou ter!en. 1. Dreptul de proprietate asupra (unurilor se +a do('ndi prin u*ucapiune& doar dac! posesorul +a poseda (unul "ntr/un inter+al de ti%p stipulat de le-e2 15 ani pentru (unurile i%o(ile i 5 ani pentru (unurile %o(ile. Dac! "n!untrul acestui ter%en sur+ine o "%pre0urare& pre+!*ut! e,pres i e,austi+ "n art. 44>& atunci ter%enul necesar pentru in+ocarea u*ucapiunii se "ntrerupe. Din con)inutul art. 44> se desprind dou! te%eiuri de "ntrerupere a ter%enului de prescrip)ie ac;i*iti+!2 a9 temeiurile ce duc la suspendarea termenului de prescripie extinctiv3 i b, naintarea unei aciuni de revendicare a bunului de la posesor. Pentru ca a%(ele aceste te%eiuri s! ai(! e ect de "ntrerupere a ter%enului de prescrip)ie ac;i*iti+e este necesar ca ele s! se petreac! "n!untrul acestui ter%en& adic! "n!untrul ter%enului de 15 ani D "n ca*ul (unurilor i%o(ile i 5 ani "n ca*ul (unurilor %o(ile. 1n alin. 1 e,pres nu sunt nu%ite ca*urile de "ntrerupere& ci se ace tri%itere la ca*urile de suspendare a cur-erii ter%enului de prescrip)ie e,tincti+!. Ca*urile de suspendare a ter%enului de prescrip)ie e,tincti+! sunt nu%!rate "n art. CA@. De ase%enea ur%ea*! s! a+e% "n +edere i te%eiurile de suspendare a ter%enului de prescrip)ie pre+!*ute "n art. CA5 i CA>. Deci& ter%enul necesar pentru in+ocarea u*ucapiunii se +a "ntrerupe dac!2 / "naintarea ac)iunii este i%posi(il! din %oti+e de or)! %a0or!3 / e,ecutarea o(li-a)iilor este a%'nat!3 / creditorul sau de(itorul ace parte din r'ndul or)elor ar%ate puse pe picior de r!*(oi3 / creditorul este incapa(il sau este li%itat "n capacitatea de e,erci)iu i nu are un repre*entant le-al3 / este suspendat actul nor%ati+ care re-le%entea*! raportul 0uridic liti-ios3 / acti+itatea autorit!)ilor 0udec!toreti de a c!ror co%peten)! )ine solu)ionarea liti-iului dintre p!r)i este suspendat!3 / sunt "ntrunite condi)iile stipulate "n art. CA5 i CA>.

C. C'nd un ter) c;ea%! pe posesor "n 0udecat!& "naint'nd o ac)iune de re+endicare& prescrip)ia posesorului se a l! "ntrerupt! prin e ectul "naint!rii cererii "n 0udecat!. Acest te%ei de "ntrerupere a ter%enului de prescrip)ie ac;i*iti+! este pre+!*ut "n alin. C al nor%ei co%entate. Dac! ac)iunea "n re+endicare este satis !cut!& posesorul pierde posesia i nu %ai pute% +or(i de o cur-ere a ter%enului u*ucapiunii. Dac! ac)iunea "n re+endicare a ost respins!& posesorul +a r!%'ne "n posesie i se +a considera c! posesia lui este +ala(il!. Dup! cu% pute% o(ser+a soarta prescrip)iei i e ectul "ntrerupti+ al cererii "n 0udecat! depind de ;ot'r!rea instan)ei 0udec!toreti prin care se +a ad%ite sau se +a respin-e ac)iunea "n re+endicare. Apare "ntre(area dac! si%pla "naintare a ac)iunii de re+endicare +a a+ea e ect de "ntrerupere a prescrip)iei ac;i*iti+e. R!spunsul "l -!si% "n propo*i)ia inal! din alin. C con or% c!reia "n ca*ul "naint!rii ac)iunii de re+endicare& cursul prescripiei se ntrerupe numai #a de persoana care a naintat aciunea. Ce ur%ea*! s! "n)ele-e% prin pre+ederea c! "n ca*ul "naint!rii ac)iunii de re+endicare& cursul prescripiei se ntrerupe numai #a de persoana care a naintat aciunea 2 Aceast! pre+edere le-al! i%pune a ace conclu*ia c! si%pla "naintare a ac)iunii de re+endicare nu +a a+ea e ect de "ntrerupere a ter%enului de prescrip)ie "n toate ca*urile. 1naintarea ac)iunii "n re+endicare +a a+ea e ect doar c!tre cel ce "naintea*! o ase%enea ac)iune& i respecti+ nu +a putea a ecta pe posesorul (unului. Cel ce "naintea*! ac)iunea "n re+endicare +a putea apela la acest te%ei de "ntrerupere a ter%enului de prescrip)ie ac;i*iti+e doar "n ur%!torul ca*. Spre e,e%plu ter%enul& de 5 ani& necesar u*ucapiunii a "nceput s! cur-! pe 1 ianuarie C<<4 i se +a s 'ri pe 1 ianuarie C<<=. Ac)iunea "n re+endicare a ost "naintat! pe 4< noie%(rie C<<A. Eot!r!rea prin care a ost satis !cut! ac)iunea "n re+endicare a de+enit de initi+! i ire+oca(il! la 4< noie%(rie C<<=. O(ser+!% c! "ntre "naintarea ac)iunii i pronun)area ;ot!r'rei a trecut un inter+al de ti%p. Dac! prescrip)ia ar "nceta s! cur-! nu%ai prin e ectul ;ot!r'rei care d! c'ti- de cau*! recla%antului8aa cu% este "n e,e%plul nostru9& se +a "nt'%pla c! ter%enul prescrip)iei ac;i*iti+e s! se "%plineasc! "n cursul procesului& "n inter+alul dintre "naintarea cererii i r!%'nerea de initi+! a ;ot!r!rii 0udec!toreti& "n ca*ul nostru ter%enul necesar u*ucapiunii tre(uia s! se "%plineasc! la 1 ianuarie C<<=& adic! "n perioada "n care ac)iunea de re+endicare se e,a%ina "n instan)ele 0udec!toreti. 1n acest ca*& ;ot!r"rea nu ar %ai a+ea nici un e ect& i recla%antul ar pierde (unul nu%ai din cau*a "ndeplinirii ter%enului prescrip)iei ac;i*iti+e "n ti%pul e,a%in!rii liti-iului& dei ac)iunea lui era ondat! i dei ac)iunea a ost "naintat! p'n! la "%plinirea prescrip)iei. Dispo*i)ia din art. 44> alin. C a "nl!turat acest re*ultat nedrept& i a considerat c! prescrip)ia ac;i*iti+!& "n acest ca*& se +a considera "ntrerupt! c;iar din %o%entul "naint!rii ac)iunii de re+endicare. Tot odat!& dac! "n e,e%plul nostru& ac)iunea +a i respins!& ter%enul de prescrip)ie ac;i*iti+! +a i considerat c! sa "%plinit la 1 ianuarie C<<=& i deci "naintarea cererii la 4< noie%(rie nu +a "ntrerupe cur-erea prescrip)iei. 4. 1n alin. 4 sunt pre+!*ute consecin)ele "ntreruperii ter%enului de prescrip)ie ac;i*iti+e. Principalul e ect al "ntreruperii prscrip)iei este acela de a ter-e& cu caracter retroacti+ ter%enul scurs p'n! atunci. Dup! "ntrerupere "ncepe s! cur-! o nou! prescrip)ie care are aceeai natur! i aceleai caractere& ca i cea "ntrerupt!. Dac! +o% i "n pre*en)a "ntreruperii prescrip)iei datorit! "naint!rii ac)iunii de re+endicare& atunci ;ot!r'rea 0udec!toreasc!& prin care se +a pronun)a asupra acestei ac)iuni& +a a+ea tot ti%pul un caracter retroacti+& iindc! "n ca* c! ac)iunea a ost respins!& se consider! c! ea nu a e,istat& i ca consecin)! prescrip)ia se continu! !r! "ntrerupere& iar "n ca* c! ac)iunea a ost ad%is!& prescrip)ia se consider! "ntrerupt! din *iua "naint!rii ac)iunii. E ectele "ntreruperii prescrip)iei ac;i*iti+e poart! un caracter relati+& adic! se re er! doar la cel ce a "naintat ac)iunea "n re+endicare i posesorul (unului i nu se +or r!s r'n-e asupra altor persoane. Spre e,e%plu dac! se +a "nainta ulterior c!tre posesor o nou! ac)iune de re+endicare& posesorul se +a putea opune in+oc'nd aptul c! o ase%enea cau*! a ost de0a 0udecat!& adic! +a opune puterea lucrului 0udecat. Pe de alt! parte dac! o alt! persoan! +a "nainta c!tre posesor o ac)iune de re+endicare& posesorul nu +a putea opune puterea lucrului 0udecat& iindc! dup! cu% a% a ir%at e ectele ;ot!r'rei prin care sa pronun)at asupra ac)iuni de re+endicare sunt relati+e. S e c t i u n e a a C/a INCETAREA DREPT6L6I DE PROPRIETATE Articolul 331. 2e!eiurile &ncetrii dreptului de proprietate (1) reptul de proprietate &nceteaz, &n condiiile le"ii, &n ur!a consu!rii, pieirii fortuite sau distru"erii bunului, &nstrinrii lui &n te!eiul unui act *uridic, renunrii la dreptul de proprietate, precu! i &n alte cazuri pre$zute de le"e. (2) -i!eni nu poate fi forat s cedeze proprietatea sa, cu e/cepia cazurilor c&nd, confor! le"ii, se efectueaz? a) ur!rirea bunurilor &n le"tur cu obli"aiile proprietarului@ b) &nstrinarea bunurilor pe care, confor! le"ii, persoana nu le poate a$ea &n proprietate@ c) rscu!prarea ani!alelor do!estice &n cazul &nclcrii re"ulilor de co!portare cu acestea@ d) pri$atizarea proprietii de stat@ e) e/proprierea pentru cauz de utilitate public@ f) rec(iziia@ ") confiscarea@ () alte aciuni pre$zute de le"e.

1. 1n acest articol le-iuitorul a enu%!rat principalele %oduri de "ncetare a dreptului de proprietate& lista acestora ne iind e,austi+!. Dei & e,pres nu este indicat& dreptul de proprietate "ncetea*! i prin %odurile de do('ndire re-le%entate "n art. 4C</4C>. Ori& orice %od de do('ndire a dreptului de proprietate este pentru do('nditor un %od de do('ndire a dreptului de proprietate iar pentru cel ce "nstr!inea*! un %od de "ncetare a dreptului de proprietate. Ast el& +'n*area D cu%p!rarea este pentru cu%p!r!tor un %od de do('ndire a dreptului de proprietate iar pentru +'n*!tor un %od de "ncetare a dreptului de proprietate. Con+en)ional& toate %odurile de "ncetare a dreptului de proprietate& nu%!rate "n nor%a co%entat!& pot i clasi icate "n ur%!toarele -rupe2 a9 "ncetarea (ene+ol! a dreptului de proprietate3 (9 "ncetarea dreptului de proprietate ca re*ultat al unor apte o(iecti+e ce nu depind de +oin)a proprietarului3 i c9 "ncetarea dreptului de proprietate contrar +oin)ei proprietarului. Pri%ele dou! -rupe de %oduri de "ncetare a dreptului de proprietare sunt pre+!*ute "n alin.1 din nor%a co%entat!& lista lor ne iind e,austi+!. "ncetarea benevol a dreptului de proprietate poate a+ea loc ca re*ultat al consu%!rii (unului de c!tre proprietar& distru-erii (unului de c!tre proprietar& "nc;eierii unui act 0uridic translati+ de proprietate 8+'n*are D cu%p!rare& donare& sc;i%(& %otenire testa%entar! ...9& c't i "n alte ca*uri pre+!*ute de le-e. La el (ene+ol dreptul de proprietate "ncetea*! i ca re*ultat al renun)!rii la dreptul de proprietate 8+e*i de ase%enea i co%entariul la art. 44=9. 6r%ea*! a i considerat ca %od (ene+ol de "ncetare a dreptului de proprietate i privatizarea proprietii de stat& %od atri(uit de le-iuitor la cate-oria celor or)ate i enu%!rat "n alin.C din aceast! nor%!. "ncetarea dreptului de proprietate ca rezultat al unor #apte obiective ce nu depind de voina proprietarului poate a+ea loc ca re*ultat al pieirii ortuite a (unului. La el a% putea atri(ui la acest %od de "ncetare a dreptului de proprietate i pierderea (unului& dac! au ost respectate pre+ederile art. 4C@ i 4C5& adic! a ost do('ndit dreptul de proprietate asupra (unului pierdut& c't i "n ca*ul do('ndirii dreptului de proprietate "n re*ultatul u*ucapiunii 8a se +edea i co%. la art. 44C/ 44>9. C. 1n alin. C sunt enu%erate modurile de ncetare a dreptului de proprietate contrar voinei proprietarului O ast el de "ncetare a dreptului de proprietate poate a+ea loc doar cu respectarea pre+ederilor art. @> din Constitu)ie con or% c!rora $ 4reptul de proprietate privat, precum i creanele asupra statului sunt garantate ) 5imeni nu poate #i expropriat dect pentru a cauz de utilitate public, stabilit potrivit legii, cu dreapt i prealabil despgubire Cedarea or)at! a dreptului de proprietate poate a+ea loc doar "n ca*urile pre+!*ute de le-e. Ast el de ca*uri pot i2 a9 ur%!rirea (unurilor "n le-!tur! cu o(li-a)iile proprietarului D art. 44B3 (9 "nstr!inarea (unurilor pe care& con or% le-ii& persoana nu le poate a+ea "n proprietate D art. 4@<3 c9 r!scu%p!rarea ani%alelor do%estice "n ca*ul "nc!lc!rii re-ulilor de co%portare cu acestea D art.4@13 d9 pri+ati*area propriet!)ii de stat D con or% Le-ii cu pri+ire la pri+ati*are3 e9 e,proprierea pentru cau*! de utilitate pu(lic! D "n con or%itate cu Le-ea @==F1BBB3 9 rec;i*i)ia D art.4@C3 -9 con iscarea D art. 4@43;9 alte ac)iuni pre+!*ute de le-e. Articolul 333. 4enunarea la dreptul de proprietate (1) Proprietarul poate renuna oric0nd la dreptul de proprietate printr'o declaraie &n acest sens sau &n alt !od care atest cu certitudine c a renunat la bun fr intenia de a pstra dreptul de proprietate asupra lui. (2) 9bli"aiile proprietarului &n le"tur cu bunul la care a renunat &nceteaz atunci c0nd un ter dob0ndete dreptul de proprietate asupra bunului. (3) 4enunarea la dreptul de proprietate asupra bunurilor i!obile se face printr'o declaraie autentificat notarial i &nscris &n re"istrul bunurilor i!obile. 1. 1n acest articol este descris %ecanis%ul renun)!rii la dreptul de proprietate. Renun)area poate i !cut! doar de proprietarul (unului i nu i de alte persoane care de)in (unul cu dreptul de posesie i olosin)!. Nici persoana c!reia ia ost trans%is i dreptul de dispo*i)ie 8spre e,e%plu un arenda care este "%puternicit cu dreptul de a trans%ite (unul "n su(arend!9 tot nu este "n drept s! renun)! la (un. Pot renun)a la dreptul de proprietate asupra (unului at't persoanele i*ice i 0uridice c't i statul i unit!)ile ad%inistrati+ teritoriale. Renun)area la dreptul de proprietate de c!tre stat i or-anele pu(lice locale poate a+ea loc doar dac! acest lucru +a i per%is acestora prin acte nor%ati+e corespun*!toare. Aceste acte nor%ati+e tre(uie s! deter%ine cate-oria de (unuri de la care statul poate renun)a. Renun)area de la dreptul de proprietate poate i !cut! ie printr/o declara)ie & ie prin s!+'rirea de ac)iuni prin care se +a atesta +oin)a proprietarului de a renun)a la dreptul de proprietate aspra (unului concret. Le-iuitorul nu ne +or(ete ni%ic& "n alin. 1 al acestui articol& despre or%a declara)iei de renun)are la dreptul de proprietate& ceea ce ar "nse%na c! declara)ia poate i !cut! at't "n or%! scris! c't i "n or%! +er(al!. Gunurile de la care proprietarul a renun)at la dreptul de proprietate sunt considerate (unuri !r! st!p'n i +or i do('ndite "n proprietate con or% pre+ederilor art. 4C4. C. I%portant este c! renun)area propriu *is! la dreptul de proprietate nu are drept e ect direct i stin-erea dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate +a apar)ine celui ce a renun)at la dreptul de proprietate p'n! "n %o%entul "n care o persoan! ter)! nu +a do('ndi dreptul de proprietate asupra (unului. 1n aa el& proprietarul (unului ce a renun)at la dreptul de proprietate +a "ndeplini toate o(li-a)iile ap!rute "n le-!tur! cu (unul de la care a renun)at D +a ac;ita i%po*itele& +a r!spunde pentru pre0udiciul cau*at de (un ... . Pe de alt! parte proprietarul care a renun)at la dreptul de proprietate poate "n orice %o%ent s!/i sc;i%(e inten)ia i s! preia (unul "n posesie& olosin)! i dispo*i)ie. Acest drept poate i e,ercitat p'n! "n %o%entul do('ndirii dreptului de proprietate de c!tre o persoan! ter)! asupra (unului de la care proprietarul a renun)at. 4. Alin. 4 ace o e,cep)ie de la re-ula stipulat! "n alin. 1 din pre*entul articol& i cere ca renun)area la dreptul de proprietate asupra (unurilor i%o(ile s! "%(race or%a autentic! i s! ie "nscris! "n re-istrul (unurilor i%o(ile. 1ns!& i "n ca*urile (unurilor i%o(ile& "nre-istrarea renun)!rii de la dreptul de proprietate "n re-istrul (unurilor i%o(ile nu +a stin-e acest drept din %o%entul "nre-istr!rii renun)!rii. Ii "n ca*ul (unurilor i%o(ile +a i aplica(il! re-ula stipulat! "n art. 44=

alin. C. Dreptul de proprietate "n acest ca* +a "nceta& "n persoana celui ce renun)!& din %o%entul do('ndirii acestuia de o alt! persoan!. :ecanis%ul do('ndirii dreptului de proprietate asupra (unurilor i%o(ile de la care proprietarul a renun)at ur%ea*! s! ie pre+!*ut "n Le-ea cadastrului (unurilor i%o(ile. Totui& ar i posi(il& ca i "n cod s! ie "nserat! re-ula& con or% c!reia& dac! %ai %ulte persoane ter)e doresc s! do('ndeasc! dreptul de proprietate asupra (unurilor i%o(ile de la care proprietarul a renun)at& prioritate tre(uie s! ai(! cel ce posed! (unul la %o%entul renun)!rii. Iar& dac! nici o persoan! ter)! nu este posesor& prioritate ur%ea*! s! ai(! cel ce pri%ul a "naintat cererea acceptare i de "nre-istrare a dreptului de proprietate. Articolul 335. >r!rirea bunurilor &n le"tur cu obli"aiile proprietarului (1) %nstrinarea bunurilor proprietarului prin aplicarea procedurii de ur!rire a proprietii &n le"tur cu obli"aiile acestuia poate fi efectuata doar &n te!eiul unei (otr0ri *udectoreti dac o alt !odalitate nu este stabilita prin le"e sau contract. (2) Proprietarul pierde dreptul de proprietate asupra bunurilor ur!rite &n !o!entul dob0ndirii dreptului de proprietate asupra acestora de ctre persoana &ndreptit creia &i s&nt trans!ise bunurile. 1. Gunurile do%eniului pri+at pot ace o(iectul ur%!rii& e,cep)ie !c'nd acele (unuri care con or% le-isla)iei nu pot i ur%!rite. Dieci& proprietarul r!spunde pentru o(li-a)iile sale cu (unurile ce le are "n proprietate. Gunurile proprietarului pot i "nstr!inate ie prin acordul proprietarului ie "n (a*a unei ;ot!r'ri 0udec!toreti. Procedura ur%!ririi (unurilor proprietarului "n le-!tur! cu e,ecutarea o(li-a)iei poate i !cut! or)at doar "n (a*a unei ;ot!r'ri 0udec!toreti dac! o alt! %odalitate nu este sta(ilit! prin le-e sau contract. 1n alin. 1 este stipulat! posi(ilitatea p!r)ilor de a sta(ili o %odalitate de ur%!rire a (unurilor "n le-!tur! cu e,ecutarea o(li-a)ilor. Spre e,e%plu& p!r)ile con or% pre+ederilor art. >>5 pot stin-e o o(li-a)ie prin "nlocuirea ei cu alta 8a se +edea i co%entariul art. >>59. 1nstr!inarea or)at! a (unurilor are loc "n con or%itate cu pre+ederile CPC 8acestea se +or anali*a dup! pu(licarea noului CPC9 . C. 1n alin. C se speci ic! aptul c! din %o%entul ce do('nditorul +a do('ndi dreptul de proprietate aspra (unurilor "nstr!inate con or% procedurii de ur%!rire a propriet!)ii "n le-!tur! cu o(li-a)iile proprietarului& acesta din ur%! +a pierde dreptul de proprietate asupra acestor (unuri. Dac! se "nstr!inea*! un (un i%o(il +or i aplica(ile re-ulile re-istrului (unurilor i%o(ile& adic! dreptul de proprietate +a ap!rea la do('nditor din %o%entul "nre-istr!rii. Articolul 3#7. %nstrinarea bunurilor pe care, confor! le"ii, persoana nu le poate a$ea &n proprietate (1) aca, in te!eiurile pre$zute de le"e, persoana a dob&ndit dreptul de proprietate asupra unui bun care, confor! le"ii, nu poate s'i aparin cu drept de proprietate, proprietarul este obli"at s &nstrineze bunul ti!p de un an din !o!entul dob&ndirii dreptului de proprietate sau &n alt ter!en stabilit de le"e. (2) ac proprietarul nu &nstrineaz bunul &n ter!enul stabilit la alin.(1), instana de *udecat, la cererea autoritii ad!inistraiei publice locale, poate dispune, dup caz, &nstrinarea bunului i re!iterea su!ei obinute ctre fostul proprietar, cu reinerea c(eltuielilor de &nstrinare, sau trans!iterea bunului &n proprietate statului i desp"ubirea proprietarului &n cuantu!ul stabilit de instana de *udecat. (3) Pre$ederile alin.(1) i (2) se aplic i &n cazurile &n care persoana a dob&ndit &n proprietate, &n te!eiurile pre$zute de le"e, un bun pentru care este ne$oie de o autorizaie special i i'a fost refuzat eliberarea unei atare autorizaii. 1. Nor%a dat! se re er! la o anu%it! cate-orie de (unuri care au un circuit li%itat& spre e,e%plu ar%ele de +'n!toare se a l! "n circuitul ci+il cu respectarea unor cerin)e ale Le-ii 11<F1BB@& 8a se +edea i co%. la art. C=>9. La el ea este aplica(il! la o anu%it! cate-orie de persoane& care nu pot a+ea "n proprietate o nu%it! cate-orie de (unuri. Spre e,e%plu& con or% dispo*i)iilor art. 4= din Le-ea @5BF1BB1& "n Repu(lica :oldo+a se ad%ite proprietatea cet!)enilor i a persoanelor 0uridice ale altor state ..... cu e,cep)ia propriet!)ii asupra trenurilor cu destina)ie a-ricol! i ale ondului sil+ic. Totui& se poate "nt'%pla ca o persoan! "n te%eiurile pre+!*ute de le-e s! do('ndeasc! dreptul de proprietate asupra unui (un care con or% le-ii nu poate s!/i apar)in! 8spre e,e%plu un cet!)ean str!in +a %oteni un teren a-ricol9. 1n aceste ca*uri& con or% dispo*i)iilor art. 4@< alin. 1& persoanele care au do('ndit dreptul de proprietate asupra (unurilor pe care nu le pot a+ea "n proprietate& ur%ea*! s! "nstr!ine*e (unurile date "n decurs de un an de *ile din %o%entul do('ndirii dreptului de proprietate. Printr/o le-e poate i sta(ilit i un alt ter%en& care poate i %ai %are sau &%ai %ic de un an. C. 1n alin. C sunt sta(ilite consecin)ele nerespect!rii pre+ederilor alin. 1. Ast el& dac! proprietarul nu "nstr!inea*! (unul "n decurs de un an de *ile& acesta poate i "nstr!inat printr/o ;ot!r're a instan)ei 0udec!toreti. Doar instan)a 0udec!toreasc! este "n drept s! dispun! "nstr!inarea (unurilor. Instan)a 0udec!toreasc! poate dispune "nstr!inarea (unului prin petrecerea licita)iei. Su%a o()inut! din reali*area (unului +a i re%is! ostului proprietar cu re)inerea c;eltuielilor de "nstr!inare. La el instan)a 0udec!toreasc! poate dispune trans%iterea (unului "n proprietatea statului. 1n acest ca* statul +a i o(li-at s! ac;ite o desp!-u(ire "n %!ri%ea sta(ilit! de instan)a 0udec!toreasc!. La adoptarea unei ase%enea "nc;eieri instan)a 0udec!toreasc! +a )ine cont i de pre+ederile art. @> din Constitu)ie& adic! desp!-u(irea tre(uie s! ie corespun*!toare 8s! re lecte +aloarea real! a (unului9 i preala(il!.

4. Dup! cu% a% %ai %en)ionat la alin. 1& unele cate-orii de (unuri au un circuit li%itat. Ast el& con or% art. C> alin 1 din Le-ea 11<F1BB@& persoana i*ic! care dorete s! ai(! "n proprietate o ar%! de +'n!toare se adresea*! or-anului de poli)ie la do%iciliu& care "n decurs de dou! luni decide asupra eli(er!rii autori*a)iei de ac;i*i)ionare a ar%elor i %uni)iilor a erente. Dac!& persoana i*ic! +a procura o ar%! de +'n!toare cu "nc!lcarea acestei dispo*i)ii le-ale& adic! !r! a pri%i autori*a)ia special!& pe %oti+ul c! ia ost re u*at! eli(erarea acestei autori*a)ii 8Le-ea 11<F1BB@ "n art. C> alin. C enu%!r! cate-oriile de persoane c!rora nu li se +a eli(era autori*a)ia de ac;i*i)ionare a ar%ei9& atunci +or i aplica(ile pre+ederile alin. 1 i C din nor%a co%entat!. Persoana "n cau*! +a tre(ui "n decurs de un an s! "nstr!ine*e ar%a& "n ca* contrar ea +a i "nstr!inat! printr/o dispo*i)ie a instan)ei 0udec!toreti. Articolul 3#1. 4scu!prarea ani!alelor do!estice &n cazul &nclcrii re"ulilor de co!portare cu ele %n cazul &n care proprietarul de ani!ale do!estice se co!port cu ele &nclc&nd e$ident re"ulile stabilite prin le"e sau prin nor!ele de co!portare u!an cu ani!alele, orice persoan are dreptul s solicite predarea ani!alelor. Preul se stabilete prin acordul prilor sau prin (otr&re *udectoreasc. 1n art. C=A este stipulat c! ani%alele nu sunt lucruri& ele iind ocrotite prin le-i speciale. O pre+edere le-al!& "n acest sens& ce ur%!rete protec)ia ani%alelor este i nor%a co%entat!. Aceast! nor%!& iind nou! le-isla)iei& are drept scop prote0area ani%alelor& "n ca*urile c'nd st!p'nii lor se co%port! cu cru*i%e a)! de ele. Pre+ederile art. 4@1 +or i aplica(ile doar ani%alelor do%estice& i nu se +a aplica "n ca*ul ani%alelor s!l(atice. Totui& aceast! nor%! poate i aplica(il! "n ca*ul ani%alelor& care dei nu sunt considerate do%estice& totui le/a ost "n-r!dit! posi(ilitatea de a se %ica li(er 8spre e,e%plu ani%alele din -r!dinile *oolo-ice& sau ani%alele s!l(atice ce sunt dresate9. Pentru ca aceast! nor%! s! ie aplica(il!& este necesar ca proprietarul ani%alelor s! "ncalce re-ulile sta(ilite prin le-e sau prin nor%ele de co%portate u%an! cu ani%alele. Dac! proprietarul ani%alelor +a considera c! nu "ncalc! re-ulile de co%portare cu ani%alele& liti-iul +a i solu)ionat de instan)a de 0udecat! la cererea persoanelor ce doresc s! r!scu%pere ani%alele do%estice. Acest drept "l are orice persoan!. Persoana care se +a adresa cu ase%enea cereri +a i o(li-at! "n edin)ele 0udiciare s! do+edeasc! c! proprietarul ani%alelor se co%port! cu cru*i%e a)! de ani%ale i "ncalc! e+ident re-ulile de co%portare cu ani%alele. Pre)ul de r!scu%p!rare se sta(ilete prin acordul p!r)ilor& iar "n ca* de di+er-en)e prin ;ot!r're 0udec!toreasc!. Articolul 3#2. 4ec(iziia (1) %n caz de cala!itate natural, epide!ie, epizootie sau &n o alt situaie e/cepional, proprietarul poate fi deposedat de bun &n te!eiul unei decizii a autoritii publice, &n !odul i &n condiiile stabilite de le"e. (2) Persoana al crei bun a fost rec(iziionat poate cere restituirea lui dac, dup &ncetarea situaiei e/cepionale, acesta s'a pstrat &n natur. (3) Preul bunului sau preul folosirii lui, &n cazul &n care s'a pstrat &n natur i a fost restituit proprietarului, se stabilete prin acordul prilor, iar &n caz de di$er"en, prin (otr&re *udectoreasc. 1. Rec;i*i)ia este un %od de "ncetare a dreptului de proprietate& con or% c!reia (unurile proprietarului se retra- "n interesul societ!)ii "n %odul i "n condi)iile sta(ilite de actele le-islati+e. Particularit!)ile acestui %od de "ncetare a dreptului de proprietate constau "n aptul c! (unurile proprietarului se retra- pentru a i olosite "n olosul societ!)ii "n ca*uri e,cep)ionale. Principalele ca*uri& care pot ser+i drept te%ei de rec;i*i)ie a (unurilor sunt enu%!rate "n art. 4@C alin. 1& de re-ul! acestea iind cala%it!)i naturale& epide%ii& epi*ootii. Scopul rec;i*i)iei este de a -aranta securitatea cet!)enilor& de a sal+a (unuri sau de a distru-e care+a (unuri "n ca* de epide%ii sau epi*ootii. 1n ca*ul rec;i*i)iei (unurile proprietarului se retra- "n (a*a unei ;ot!r'ri a or-anului co%petent. :odul i condi)iile rec;i*i)iei& c't i or-anul a(ilitat de a decide rec;i*i)ia& ur%ea*! s! ie deter%inate prin le-e& care ur%ea*! s! ie adoptat! de Parla%ent. C. Gunurile retrase proprietarului "n re*ultatul rec;i*i)iei sunt olosite de stat "n perioada necesar!. Dac!& dup! ce situa)ia e,cep)ional! care a ser+it drept te%ei de rec;i*i)ionare a (unurilor& a "ncetat& iar (unurile rec;i*i)ionate sau p!strat "n natur! i %ai pot i olosite dup! destina)ie& atunci persoana al c!rei (un a ost rec;i*i)ionat este "n drept s! cear! restituirea (unului. 4. 1n alin. 4 din nor%a co%entat! sunt stipulate consecin)ele retra-erii (unului "n re*ultatul rec;i*i)iei. Pot e,ista dou! situa)ii2 a9 (unul nu sa p!strat D "n acest ca* statul ur%ea*! s! ac;ite costul (unului rec;i*i)ionat3 (9 (unul sa p!strat i a ost restituit celui de la care a ost rec;i*i)ionat / "n acest statul ur%ea*! s! ac;ite o plat! pentru olosirea (unului. 1n a%(ele aceste ca*uri %!ri%ea pl!)ii este deter%inat! prin acordul p!r)ilor& iar "n ca* de di+er-en)e de instan)a 0udec!toreasc!. La sta(ilirea pre)ului instan)a tre(uie s! reias! din pre)ul real al (unului rec;i*i)ionat& put'nd nu%i i o e,perti*! pentru deter%inarea pre)ului (unului rec;i*i)ionat. Articolul 3#3. Confiscarea (1) Confiscarea bunurilor se per!ite printr'o (otr&re *udectoreasc &n cazurile i &n condiiile pre$zute de le"e.

(2) %n cazurile pre$zute de le"e, bunurile proprietarului pot fi confiscate printr'un act ad!inistrati$. Actul ad!inistrati$ cu pri$ire la confiscare poate fi atacat &n instana de *udecat. 1. Prin con iscare se "n)ele-e trecerea !r! plat! c!tre stat a unui (un ca sanc)iune pentru s!+'rirea unei apte ilicite& "n (a*a deci*iei instan)ei 0udec!toreti sau altui or-an de stat co%petent. Ca*urile i condi)iile con isc!rii (unurilor pot i stipulate doar "n le-e. Poate i con iscat! doar a+erea do('ndit! ilicit. Gunurile do('ndite licit& con or% art. @> alin.4 din Constitu)ie& nu pot i con iscate& iar caracterul licit al do('ndirii se pre*u%!. Codul Penal 8din C<<C9 "n art. 1<> enu%!r! cate-oriile de (unuri ce pot i supuse con isc!rii c't i persoanele c!tre care poate i aplicat! aceast! sanc)iune. La el art. C= din Codul cu pri+ire la contra+en)iile ad%inistrati+e sta(ilete ca sanc)iune con iscarea o(iectului care a constituit instru%entul co%iterii sau o(iectul ne%i0locit al contra+en)iei ad%inistrati+e. Ca sanc)iune ci+il! con iscarea a+erii este pre+!*ut! "n art. @< alin. @ i 5 din Le-ea =4AF1BB>& care dispune c! (unurile asocia)iei o(teti lic;idate prin ;ot!r'rea instan)ei 0udec!toreti& datorit! te%eiurilor indicate le art. @< alin. @ din le-ea sus nu%it!& r!%ase dup! satis acerea crean)elor creditorilor& pot i trecute cu titlu -ratuit "n proprietatea statului. C. Gunurile proprietarului pot i con iscate i "n (a*a unui act ad%inistrati+ doar "n ca*urile pre+!*ute de le-e. 6n ase%enea ca* este pre+!*ut de Codul ?a%al& care ad%ite con iscarea (unurilor "n condi)iile i "n ordinea sta(ilit! de acest act nor%ati+. Dac! proprietarul (unului nu este de acord cu actul ad%inistrati+ de con iscare& acesta poate i atacat "n instan)a de 0udecat!. Capitolul III PROPRIETATEA CO:6NA Sectiunea 1 DISPOZITII GENERALE Articolul 3##. Proprietatea co!una. 2e!eiurile apariiei ei (1) Proprietatea este co!un &n cazul &n care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau !ai !uli titulari. (2) Proprietatea co!un poate aprea &n te!eiul le"ii sau &n baza unui act *uridic. 1 Dreptul de proprietate co%un! este acea %odalitate 0uridic! a dreptului de proprietate care se caracteri*ea*! prin aceea c! toate prero-ati+ele con erite "n acest drept apar)in "%preun! i conco%itent %ai %ultor titulari. .iind cea %ai i%portant! %odalitate a dreptului de proprietate& proprietatea co%un! se caracteri*ea*! prin aceea c! prero-ati+ele dreptului apar)in "%preun! i conco%itent la %ai %ul)i titulari 8coproprietari9. Su(iec)i ai dreptului de proprietate co%un! pot i persoanele i*ice i persoanele 0uridice. O(iecte ale dreptului de proprietate co%un! pot i at't (unurile %o(ile c't i cele i%o(ile. Su(iec)ii dreptului de proprietate co%un!& ca i orice proprietar& posed!& olosete i dispun la propria dorin)! de (unurile pe care le au "n proprietate. 1ns! posesia& olosin)a i dispo*i)ia (unurilor le e,ercit! "n co%un. Dreptul de proprietate co%un! se caracteri*ea*! prin ur%!toarele tr!s!turi2 a9 titulari ai dreptului de proprietate sunt cel pu)in dou! persoane3 (9 "ntinderea dreptului iec!rui titular este precis deli%itat! su( or%a cotei D p!r)i "n ca*ul propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i iar "n ca*ul propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie& aceasta este deter%inat! nu%ai cu oca*ia "%p!r)iri (unurilor co%une3 c9 (unul ce constituie o(iectul dreptului de proprietate co%un! nu este di+i*at "n %aterialitatea sa& i ca consecin)! drepturile coproprietarilor se e,tind asupra "ntre-ului (un. Cu alte cu+inte& "n ca*ul dreptului de proprietate co%un!& dreptul iec!rui coproprietar se r!s r'n-e asupra celei %ai %ici p!r)i co%ponente ale (unului& "nt'lnindu/se "n iecare din aceast! parte cu drepturile concurente ale celorlal)i coproprietari. C. Te%ei de apari)ie a dreptului de proprietate co%un! poate ser+i at't le-ea c't i actul 0uridic ci+il. De re-ul!& dreptul de proprietate co%un! pe cote D p!r)i apare "n (a*a actului 0uridic ci+il& printre care cele %ai rec+ente sunt2 succesiunea& +'n*area D cu%p!rarea& donarea ... Re-ula este dia%etral opus! "n ca*ul propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie& care de re-ul! apare "n (a*a le-ii. Spre e,e%plu art. 4A1 dispune c! (unurile do('ndite de so)i "n ti%pul c!s!toriei sunt proprietatea lor co%un! "n de+!l%!ie dac! contrariul nu reiese din le-e sau contractul "nc;eiat "ntre ei. Pre+ederi ase%!n!toare "nt'lni% i "n Codul .a%iliei art. C<. Ii proprietatea co%un! "n de+!l%!ie poate lua natere "n (a*a actului 0uridic ci+il& "ns! acest lucru este %ai rar "nt'lnit. Articolul 3#5. +or!ele proprietii co!une (1) Proprietatea co!un poate fi caracterizat prin deli!itarea cotei fiecrui proprietar (proprietate pe cote' pri) sau prin nedeli!itarea cotelor'pri (proprietate &n de$l!ie). (2) aca bunul este co!un, proprietatea pe cote'pri se prezu! p&n la proba contrar. (3) Coproprietarii de$l!ai pot atribui bunurilor co!une re"i!ul proprietii co!une pe cote'pri. 1. Codul Ci+il cunoate dou! or%e ale propriet!)ii co%une2 proprietatea co%un! pe cote/p!r)i i proprietatea co%un! "n de+!l%!ie.

Speci ic pentru proprietatea co%un! pe cote/p!r)i este aptul c! o(iectul r!%'ne ne rac)ionat "n %aterialitatea sa& pe c'nd dreptul de proprietate se rac)ionea*! pe cote/p!r)i arit%etice ideale& e-ale sau ine-ale. Iar "n ca*ul propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie dreptul de proprietate co%un! apar)ine ne rac)ionat tuturor titularilor de+!l%ai i au ca o(iect (unuri co%une. 1n raporturile 0uridice ci+ile ale dreptului de proprietate co%un! a+e% at't rela)ii interne "ntre coproprietari c't i rela)ii e,terne. Rela)iile e,terne poart! un caracter a(solut& adic! coproprietarilor unui (un le apar)ine dreptul de proprietate asupra acestui (un i ni%eni nu este "n drept de a "nc!lca dreptul acestor coproprietari "n e,ercitarea dreptului de proprietate. 1n dependen)! de rela)iile l!untrice dintre coproprietari a+e% dreptul de proprietate pe cote/p!r)i i "n de+!l%!ie. Deci& e,ist! dou! or%e ale dreptului de proprietate co%un!2 a9 proprietatea co%un! pe cote D p!r)i i (9 proprietatea co%un! "n de+!l%!ie 8 !r! sta(ilirea cotelor / p!r)i9. 4reptul de proprietate comun pe cote 6 pri . Dreptul de proprietate co%un! pe cote / p!r)i& este acel drept de proprietate care apar)ine la dou! sau %ai %ulte persoane& e,pri%at "n cote ideale& 8o 0u%!tate& o trei%e& o p!tri%e etc.9 asupra unui (un ne rac)ionat "n %aterialitatea sa. Dreptul de proprietate co%un! pe cote/p!r)i se caracteri*ea*!& "n pri%ul r'nd& prin aptul c! nici unul dintre coproprietari nu este titular e,clusi+ al unei rac)iuni %ateriale din (un. Aceasta "nsea%n! c! (unul nu este rac)ionat "n %aterialitatea lui& "n ca* contrar nu +a e,ista proprietate co%un! pe cote/p!r)i& ci +a e,ista o proprietate e,clusi+!. 1n al doilea r'nd& iecare dintre coproprietari este titular e,clusi+ al cotei p!r)i ideale& a(stracte din dreptul de proprietate. 7elurile proprietii comune pe cote/pri. Codul Ci+il enu%!r! dou! eluri de proprietate co%un! pe cote/p!r)i2 proprietatea co%un! pe cote/p!r)i o(inuit! sau te%porar! i proprietatea co%un! pe cote/p!r)i or)at! i perpetu!. Criteriul ce st! la (a*a acestei clasi ic!ri este durata e,isten)ei dreptului de proprietate co%un! pe cote/p!r)i. 1n ca*ul propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i o(inuite se ad%ite "ncetarea acesteia prin "%p!r)eal! 8parta09& iar "n unele ca*uri i prin separare. 1n sc;i%( proprietatea co%un! pe cote/p!r)i or)at! nu poate i "%p!r)it! "ntre coproprietari datorit! destina)iei pe care o are (unul a lat "n coproprietate. Cea %ai r!sp'ndit! or%! a proprietatea co%un! pe cote/p!r)i este proprietatea co%un! pe cote/p!r)i o(inuit! sau te%porar!. 1n cea ce pri+ete proprietatea co%un! pe cote/p!r)i or)at!& aceasta este "nt'lnit! %ai rar i de re-ul! te%ei de apari)ie a acesteia ser+ete le-ea. Ase%enea pre+ederi le-ale e,ist! i "n codul ci+il. Spre e,e%plu art. 455 alin. 1 dispune c! dac ntr/o cldire exist spaii cu destinaie de locuin sau cu o alt destinaie avnd proprietari di#erii, #iecare dintre acetia deine drept de proprietate comun pe cote/pri, #orat i perpetu, asupra prilor din cldire, care, #iind destinate #olosinei spaiilor, nu pot #i #olosite dect n comun Proprietatea co%un! pe cote p!r)i or)at! %ai poate e,ista i "n ur%!toarele ca*uri2 a9 coproprietatea loturilor co%une necesare sau utile pentru olosirea a dou! i%o(ile co%une& te%ei de apari)ie a acesteia iind acordul p!r)ilor3 (9 coproprietatea desp!r)iturilor dintre dou! i%o(ile 8*idul& an)ul i -ardul D art. 45>Arti93 c9 coproprietatea asupra unor (unuri considerate de a%ilie 8ta(louri de a%ilie& ca+ouri i alte lucr!ri unerare9. 4reptul de proprietate comun pe cote/pri obinuit sau temporar O(iecte ale dreptului de proprietate co%un! pe cote/p!r)i a cet!)enilor pot i orice (un& "n a ar! de acelea care& con or% le-ii& nu pot i "n proprietatea acestora. De o(icei& ast el de (unuri sunt2 casele de locuit& +itele& di erite o(iecte pre)ioase. De re-l! "n proprietatea c%un! pe cote D p!r)i se a l! (unuri indi+i*i(ile. Raporturi de proprietate co%un! pe cote/p!r)i e,ist! "ntre persoane i*ice& "ntre persoane 0uridice& "ntre persoane i*ice i persoane 0uridice& "ntre persoane i*ice i stat sau unit!)i ad%inistrati+/teritoriale. 1ntre persoane i*ice i stat coproprietatea poate s! apar! "n %ai %ulte situa)ii2 cota/parte a unui coproprietar a trecut la stat ca ur%are a ine,isten)ei %otenitorilor sau acetia au renun)at la succesiune3 do('ndirea prin con iscare sau act 0uridic a cotei/ p!r)i a unui coproprietar etc. 4reptul de proprietate comun n devlmie. Dreptul de proprietate "n de+!l%!ie este cea de a doua or%! su( care se "n !)iea*! dreptul de proprietate co%un!. Aceast! or%! a dreptului de proprietate se caracteri*ea*! prin aceea c! titularii acestui drept nu cunosc nici "ntinderea dreptului lor de proprietate asupra (unului co%un i nici (unurile "n %aterialitatea lor ce apar)in iec!ruia "n parte 8a se +edea i co%entariu la art. 4>>9. C. 1n alin. C din aceast! nor%! se instituie pre*u%)ia con or% c!reia& dac! (unul este co%un& apoi el apar)ine titularilor cu drept de proprietate co%un! pe cote/p!r)i. Aceast! dispo*i)ie poart! un caracter dispo*iti+& ceea ce "nsea%n! c! le-ea sau acordul p!r)ilor pot s! dero-e de la aceast! re-ul!. Spre e,e%plu& con or% pre+ederilor art. 4A1 alin. 1& "n ca*ul (unurilor so)ilor do('ndite "n ti%pul c!s!toriei& se pre*u%! c! ele apar)in cu drept de proprietate co%un! "n de+!l%!ie p'n! la pro(a contrarie. 4. 1n ca*ul propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie coproprietarii& pot prin acord co%un& s! decid! ca asupra (unurilor lor& s! se aplice re-i%ul propriet!)ii co%une pe cote D p!r)i. O ase%enea "n)ele-ere poate i !cut! "n orice or%!& ie scris ie +er(al. Dac! +or e,ista di+er-en)e re eritor la atri(uirea (unurilor din proprietatea co%un! "n de+!l%!ie re-i%ul 0uridic al propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i& atunci liti-iul se +a solu)iona de c!tre instan)a 0udec!toreasc!. S e c t i u n e a a C/a PROPRIETATEA CO:6NA PE COTE/PARTI Articolul 3#). Cota'parte &n proprietatea co!un pe cote'pri

(1) +iecare coproprietar este proprietarul e/clusi$ al unei cote'pri ideale din bunul co!un. Cotele'pri s&nt prezu!ate a fi e"ale p&n la proba contrar. ac bunul a fost dob&ndit printr'un act *uridic, nu se $a putea face proba contrar dec&t prin &nscrisuri. (2) Coproprietarul care a fcut din contul sau, cu acordul celorlali coproprietari, bunului co!un &!buntiri inseparabile are dreptul s cear !odificarea respecti$ a cotelor'pri sau co!pensarea c(eltuielilor. 1. 1n cadrul propriet!)ii co%une (unul apar)ine la %ai %ul)i titulari& !r! ca (unul "nsui s! ie rac)ionat "n %aterialitatea sa& "n sc;i%( dreptul de proprietate este di+i*at "n cote D p!r)i. .iecare coproprietar "n ca*ul propriet!)ii co%une pe cote/ p!r)i "i cunoate %!ri%ea cotei / p!r)i. Asupra cotei D p!r)i coproprietarul are un drept e,clusi+& ceea ce "nsea%n! c! dreptul de a dispune cu aceast! cot! parte "i apar)ine "n e,clusi+itate coproprietarului. :!ri%ea cotelor D p!r)i din proprietatea co%un! este deter%inat! ie prin le-e ie prin acordul proprietarilor. 1n lipsa unei pre+ederi le-ale& sau lips! a acordului dinte coproprietari pri+ind %!ri%ea cotelor/p!r)i& +a i aplica(il! pre*u%)ia stipulat! "n art. 4@> alin. 1& con or% c!reia cotele D p!r)i +or i considerate e-ale. Aceast! pre*u%)ie +a putea i "nl!turat! prin pro(a contrariului. O ase%enea pro(! poate i le-ea sau actul 0uridic "nc;eiat "ntre coproprietari. Dac! (unul a ost do('ndit "n (a*a unui act 0uridic& apoi %!ri%ea cotelor D p!r)i din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i& +a putea i do+edit! doar prin "nscrisuri. Aceast! pre+edere le-al!& stipulat! "n alin. 1& +a i aplica(il! i "n ca*urile "n acre actul prin care a ost do('ndit (unul "n proprietate& a ost "nc;eiat "n or%! +er(al!. Aceasta "nsea%n!& c! "n toate ca*urile c'nd "n (a*a unui act 0uridic& se +a do('ndi un (un "n proprietate co%un! pe cote/p!r)i& & coproprietarii printr/un "nscris ur%ea*! s! deter%in! %!ri%ea cotelor / p!r)i. 1n lipsa unui ase%enea "nscris +a i aplicat! pre*u%)ia D %!ri%ea cotelor D p!r)i sunt e-ale. C. .iecare coproprietar poate aduce care+a "%(un!t!)iri (unului& care pot i separa(ile sau insepara(ile i care pot i !cute cu sau !r! acordul celorlal)i coproprietari. Dac! "%(un!t!)irile pot i separate& atunci cel ce le/a !cut le poate separa& !r! a i necesar acordul celorlal)i coproprietari. Coproprietarii pot decide ca "%(un!t!)irile separa(ile& s! nu ie separate i celui ce le/a !cut s! i se restituie c;eltuielile& !r! a i %odi icate %!ri%ea cotelor D c!r)i. La el coproprietarii pot decide a %!ri corespun*!tor cota D parte celui care a !cut aceste "%(un!t!)iri. Alta +a i soarta "%(un!t!)irilor insepara(ile. Dac! acestea au ost !cute cu acordul celorlal)i coproprietari& atunci cel care le/a !cut din contul s!u& poate cere %odi icarea corespun*!toare a %!ri%ii cotelor/p!r)i sau co%pensarea c;eltuielilor. 1n ca* de liti-iu& %!ri%ea cotelor/ p!r)i 8%!ri%ea co%pensa)iilor ce ur%ea*! s! ie ac;itate celui ce a !cut "%(un!t!)iri9 +a i deter%inat! de instan)a 0udec!toreasc!. Dac!& "%(un!t!)irile sunt insepara(ile i au ost !cute !r! acordul celorlal)i coproprietari& apoi cel ce a e ectuat ase%enea "%(un!t!)iri nu +a i "n drept s! cear! nici %odi icarea cotelor/p!r)i i nici nu +a i "n drept s! cear! co%pensarea c;eltuielilor. Articolul 3#1. +olosina bunului proprietate co!un pe cote'pri (1) +iecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate co!un pe cote'pri &n !sura care nu sc(i!b destinaia lui i nu aduce atin"ere drepturilor celorlali coproprietari. (2) 8odul de folosire a bunului co!un se stabilete prin acordul coproprietarilor sau, &n caz de di$er"ene, prin (otr&re *udectoreasc &n baza unei aprecieri ec(itabile a intereselor tuturor coproprietarilor. (3) Coproprietarul este &n drept s cear &n posesiune i folosin o parte din bunul co!un corespunztor cotei sale, iar &n caz de i!posibilitate, s cear coproprietarilor care posed i folosesc bunul plata unei co!pensaii ec(itabile. (#) Coproprietarul care e/ercit &n !od e/clusi$ folosina bunului co!un fr acordul celorlali coproprietari poate fi obli"at la plata unei desp"ubiri. 1. Atri(utul olosin)ei& care intr! "n con)inutul 0uridic al dreptului de proprietate co%un! pe cote/p!r)i& const! "n dreptul coproprietarilor de a utili*a (unul co%un "n propriul lor interes. :odul de e,ercitare a dreptului de olosin)! a (unului co%un este sta(ilit "n art. 4@A. Anu%e prin inter%ediul acestui atri(ut coproprietarii "i satis ac necesit!)ile proprii pe care le poate produce (unul proprietate co%un!. Re-ula -eneral! re eritoare la olosirea (unului proprietate co%un! pe cote/ p!r)i este pre+!*ut! "n alin. 1& care i%pune la respectarea ur%!toarelor dou! condi)ii2 a9 cel ce olosete (unul proprietate co%un! pe cote/p!r)i nu este "n drept s! sc;i%(e destina)ia (unului3 i (9 acest coproprietar olosind (unul proprietate co%un! nu tre(uie s! aduc! atin-ere drepturilor celorlal)i coproprietari& adic! nu este "n drept s! "%piedice e,erci)iul concurent i si%ultan al atri(utului de olosin)! al celorlal)i coproprietari. C. Dac! "n alin. 1 se pre+ede posi(ilitatea iec!rui coproprietar de a olosi (unul co%un& apoi "n alin. doi este re-le%entat %odul de olosin)! a (unurilor co%une. Re-ula -eneral!& "n acest sens este& c! %odul de olosin)! este sta(ilit prin acordul coproprietarilor. Dispo*i)ia din alin. C& i%pune a conclu*iona c! la sta(ilirea %odului de olosin)! este necesar s! e,iste acordul tuturor coproprietarilor& adic! tre(uie s! e,iste consens. Dei aceast! re-ul! pare a a+ea un caracter i%perati+& ur%ea*! s! spune% c! Le-ea B14FC<<< 8condo%iniului9& con)ine alte pre+ederi re eritoare la %odul de olosire a (unurilor co%une. :odul de olosire a (unurilor co%une din condo%iniu% nu se sta(ilete cu acordul tuturor coproprietarilor ci cu %a0oritatea din cei pre*en)i la adunarea -eneral! a %e%(rilor asocia)iei de proprietari. Ast el art. CA din aceast! le-e sta(ilete c! # adunarea general este deliberativ dac la ea sunt reprezentate cel puin )8( din numrul total de voturi$. De co%peten)a adun!rii -enerale a %e%(rilor asocia)iei de proprietari )ine i sta(ilirea %odului de olosire a (unurilor co%une 8a se +edea i art. C> din Le-ea B14FC<<<9. Dac! coproprietarii nu +or a0un-e la un nu%itor co%un re eritor la sta(ilirea %odului de olosire a (unului co%un& acesta +a i sta(ilit prin ;ot!r're 0udec!toreasc!& la cererea oric!rui coproprietar. Instan)a 0udec!toreasc! la adoptarea ;ot!r'rei +a )ine cont de aptul c! olosirea (unului co%un tre(uie s! ie ec;ita(il! i s! corespund! intereselor tuturor coproprietarilor.

4. Gunul proprietate co%un! pe cote/p!r)i poate i olosit de coproprietari propor)ional %!ri%ei cotelor D p!r)i. Spre e,e%plu& o cas! cu patru od!i& care a trecut prin %otenire la doi %otenitori& poate i olosit! propor)ional %!ri%ei cotelorDp!r)i D a%(ii %otenitori +or olosi c'te dou! od!i. Dac! (unul ce alc!tuiete o(iectul dreptului de proprietate co%un! pe cote/p!r)i este olosit "n e,clusi+itate de c!tre un sin-ur coproprietar apoi ceilal)i coproprietari sunt "ndrept!)i)i s! cear! ec;i+alentul lipsei de olosin)! con or% cotei lor p!r)i . Co%pensa)ia pentru ne olosirea (unului tre(uie s! ie ec;ita(il!. O ase%enea co%pensare coproprietarii pot cere "n ca*ul c'nd (unul nu poate i olosit de c!tre to)i coproprietarii. Dac! (unul poate i olosit de c!tre to)i coproprietarii propor)ional %!ri%ei cotei lor p!r)i& atunci iecare coproprietar poate olosi "ntr/un ase%enea %od (unul co%un. Cel ce de unul sin-ur olosete (unul +a i o(li-at s! ac;ite o co%pensa)ie celorlal)i coproprietari& c;iar dac! olosin)a "n co%un a (unului este posi(il!& dar el a acceptat olosirea de unul sin-ur a "ntre-ului (un. 1n aceste ca*uri "ntre coproprietari tre(uie s! ie "nc;eiate acte cu pri+ire la %odul de olosire a (unului co%un. 1n aceste acte 0uridice ci+ile ur%ea*! s! se indice %!ri%ea co%pensa)iilor. @. Din con)inutul alin. 1/4& reiese c! olosin)a (unului co%un de un sin-ur coproprietar poate a+ea loc cu acordul celorlal)i coproprietar& iar "n ca* de di+er-en)e rin ;ot!r're a instan)ei 0udec!toreti. Dac!& totui unul din coproprietari +a olosi (unul de unul sin-ur& !r! a a+ea acordul celorlal)i coproprietari& atunci el +a i )inut i la plata unei desp!-u(iri. Articolul 3#3. +ructele produse de bunul proprietate co!un pe cote'pri (1) +ructele produse de bunul proprietate co!un pe cote'pri se cu$in tuturor coproprietarilor proporional cotei'pri deinute dac acetia nu au stabilit altfel. (2) Coproprietarul care a suportat sin"ur c(eltuielile de producere sau de cule"ere a fructelor are dreptul la co!pensarea acestor c(eltuieli de ctre coproprietari proporional cotei lor pri. 1. Art. 4@= ur%ea*! a i pri+it "n concordan)! cu 1rt. CBB 8a se +edea i acest co%entariu9. 1n art. 4@= alin. 1 este "nt!rit! re-la con or% c!ruia ##ructele produse de bunul proprietate comun pe cote/pri se cuvin tuturor coproprietarilor proporional cotei/pri deinute 1ns! aceast! re-ul! poart! un caracter dispo*iti+& coproprietarii put'nd dero-a de la ea. Ast el coproprietarii pot decide ca ructele s! ie reparti*ate "n %od e-al tuturor !r! s! se )in! cont de %!ri%ea cotei/p!r)i a iec!rui coproprietar& sau s! ie reparti*ate "ntr/un alt %od& spre e,e%plu toate ructele +or re+eni celor ce nu posed! i olosesc (unul. C. De re-ul! pentru a o()ine care+a ructe este necesar i de suportat care+a c;eltuieli. C;eltuielile pot ap!rea ie la producerea ructelor ie la cule-erea lor& i pot i suportate de to)i coproprietarii sau doar de unul. C;eltuielile suportate la producerea sau cule-erea ructelor (unurilor co%une ur%ea*! s! ie "%p!r)ite "ntre to)i coproprietarii propor)ional cotei lor p!r)i. Dac! aceste c;eltuieli au ost suportate doar de un sin-ur coproprietar& atunci el este "n drept s! cear! de la ceilal)i coproprietari co%pensarea acestora. Articolul 3#5. :eneficiile i sarcinile proprietii co!une pe cote'pri Coproprietarii $or &!pri beneficiile i $or suporta sarcinile proprietii co!une pe cote'pri proporional cotei lor pri. Gunul co%un poate aduce +enituri i poate i%pune care+a sarcini. Gene iciile aduse de (unul co%un +or i "%p!r)ite "ntre coproprietari propor)ional %!ri%ei cotei/p!r)i. Acela principiu +a i aplicat i sarcinilor care +or ap!rea "n le-!tur! cu "ntre)inerea i ad%inistrarea (unului co%un. Ast el& iecare din coproprietarii unei propriet!)i co%une pe cote/p!r)i are o(li-a)ia de a participa la e ectuarea pl!)ii i%po*itelor& ta,elor i altor pl!)i o(li-atorii& precu% i la acoperirea c;eltuielilor pentru "ntre)inerea i p!strarea (unurilor co%une. Aceste c;eltuieli sunt propor)ionale cotelor/p!r)i ce apar)in iec!rui coproprietar. Articolul 357. Actele de conser$are a bunului proprietate co!una pe cote'pri +iecare coproprietar poate s efectueze acte de conser$are a bunurilor proprietate co!un pe cote'pri fr acordul celorlali coproprietari i s le pretind co!pensarea c(eltuielilor proporional cotei lor pri. Re-le%ent!rile din art. 45< nu au ost cunoscute le-isla)iei ci+ile anterioar! pre*entului cod. De apt pentru pri%a dat! codul ci+il deter%in! natura 0uridic! a actelor de conser+are& stipul'nd e,pres "n art. 1B= alin. 1 c! # act juridic de conservare este actul prin care se urmrete prentmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil $. Actele de conser+are au ca scop de a sal+a un (un de la un pericol i%inent& adic! se ur%!rete %en)inerea (unului "n starea lui actual!. Aa spre e,e%plu& +a i un act de conser+are& %!surile "ntreprinse de coproprietari pentru repararea unei case de locuit & care a%enin)! s! se pr!(ueasc! dac! ase%enea repara)ii nu +or i e ectuate. Tre(uie s! preci*!%& c! %!ri%ea c;eltuielilor ce ur%ea*! s! ie suportate la repara)ia casei de locuit tre(uie s! ie in i%e "n raport cu pre)ul casei de locuit. Sunt& de ase%enea acte de conser+are i actele prin care se "ntrerupe o prescrip)ie& cererea de in+entar& "nscrierea unei ipoteci 8-a0ul (unului i%o(il9.

Pentru a ti dac! un act este sau nu act de conser+are este necesar ca el s! "ntruneasc! "n sine ur%!toarele condi)ii2 a9 s! e,iste un pericol care a%enin)! pieirea unui (un sau "ncetarea unui drept3 (9 actul s!+'rit s! necesite o c;eltuial! %ini%! "n raport cu +aloarea (unului sau dreptului sal+at. Prin natura lor& aceste acte sunt indispensa(ile pentru "ns!i e,isten)a (unului i de ele (ene icia*! to)i coproprietarii. Anu%e din aceste considerente& le-iuitorul "n nor%a co%entat! & a pre+!*ut c! actele de conser+are pot i !cute de un sin-ur coproprietar& !r! a se cere acordul celorlal)i coproprietari. 1n art. 45< este pre+!*ut nu doar dreptul oric!rui coproprietar de a ace acte de conser+are !r! a cere acordul celorlal)i coproprietari& ci i dreptul celui ce a !cut ase%enea acte s! pretind! de la ceilal)i coproprietari co%pensarea c;eltuielilor. Aceste c;eltuieli +or i suportate de coproprietari propor)ional cotei lor p!r)i. Articolul 351. Actele de dispoziie pri$ind bunurile proprietate co!una pe cote'pri (1) %n pri$ina bunurilor proprietate co!un pe cote'pri nu se pot &nc(eia acte de dispoziie dec&t cu acordul tuturor coproprietarilor. (2) Actele de dispoziie &nc(eiate &n lipsa unani!itii s&nt lo$ite de nulitate relati$a dac se de!onstreaz c terul este de rea'credin. %n acest caz, prescripia dreptului la aciune &ncepe s cur" de la data c&nd coproprietarul care nu i'a dat acordul a cunoscut sau trebuia s cunoasc e/istenta cauzei de nulitate. (3) Coproprietarul poate s &nstrineze cota sa parte, respect&nd dreptul de pree!iune al celorlali coproprietari. 1. Re erindu/ne la dreptul de dispo*i)ie asupra (unului proprietate co%un! tre(uie s! distin-e% "ntre dispo*i)ia "ntre-ului (un i dispo*i)ia cu cota/parte din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i. Alin. 1 i C din nor%a de a)! se re er! la dispo*i)ia "ntre-ului (un& pe c'nd alin 4 din art. 45C i art. 454 se re er! la dispo*i)ia cotei/p!r)i din proprietatea co%un! pe cote p!r)i. Pornind de la aptul c! "n ca*ul propriet!)ii co%une& (unul nu se rac)ionea*!& le-iuitorul a instituit "n alin. 1 re-ula con or% c!reia actele de dispo*i)ie asupra (unurilor co%une pot i "nc;eiate doar dac! a ost acordul tuturor coproprietarilor. Instituirea unei ase%enea re-uli se 0usti ic! prin aceea c! iecare coproprietar a+'nd asupra (unului co%un nu%ai o cot!/parte din dreptul de proprietate& nu poate s! dispun! de p!r)ile din (un ce nu/i apar)in. Prin "nc;eierea actelor de dispo*i)ie coproprietarii pot "nstr!ina (unul co%un 8+'n*are/cu%p!rare& sc;i%(& donare9& "l pot trans%ite "n olosin)!& pot institui un drept de u*u ruct. C. De cele %ai dese ori (unul co%un se a l! "n posesia unui sin-ur coproprietar. .iind unicul posesor al (unului co%un & coproprietarul "nc!lc'nd pre+ederile alin. 1 din acest articol& poate s! dispun! de (unul co%un. Deci& +o% i "n pre*en)a actelor de dispo*i)ie e ectuate de un sin-ur coproprietar asupra (unului co%un& !r! consi%)!%'ntul celorlal)i coproprietari. Ase%enea acte de dispo*i)ie sunt pasi(ile de a i lo+ite de nulitate. 1n art. 451 alin. C se instituie o re-ul! special! de nulitate a actului 0uridic. Ast el& actele de dispo*i)ie& pri+ind (unul co%un& "nc;eiate "n lipsa unani%it!)ii pot i lo+ite de nulitate relati+a dac! se de%onstrea*! c! ter)ul este de rea/credin)!. ?ala(ilitatea sau nulitatea unui ase%enea act +a depinde de aptul dac! do('nditorul +a i de (un! sau de rea credin)!. Dac! do('nditorul este de (un!/credin)! 8nu tia i nici putea s! tie c! (unul este co%un i nu este acordul tuturor coproprietarilor la "nstr!inare 9 & actul de dispo*i)ie a (unului co%un& nu +a i lo+it de nulitate. 1n acest ca*& ceilal)i coproprietari +or i "n drept /! "nainte*e preten*iile c!tre acel coproprietar& care a "nstr!inat (unul cu "nc!lcarea dispo*i)iilor art. 451 alin. 1. Dac! "ns! do('nditorul este de rea/credin)!& actul de dispo*i)ie +a i lo+it de nulitate& (unul "nstr!inat iind restituit coproprietarilor. O alt! re-ul! special! cuprins! "n art. 451 alin. C& se re er! la "nceperea cursului ter%enului de prescrip)ie e,tincti+!& acesta "ncep'nd s! cur-! de la data c'nd coproprietarul care nu i/a dat acordul a cunoscut sau tre(uia s! cunoasc! e,istenta cau*ei de nulitate. Dreptul de a cere nulitatea actului de dispo*i)ie& care a ost "nc;eiat cu "nc!lcarea pre+ederilor art. 451. alin. 1& "l au oricare din coproprietari& "n decurs de trei 8ter%enul de prescrip)ie -eneral pre+!*ut de art. C>A alin.19 ani de *ile din %o%entul c'nd au a lat sau tre(uia s! a le c! (unul a ost "nstr!inat. 4. Cota parte din dreptul de proprietate co%un! pe co/p!r)i repre*int! %!sura "n care dreptul de proprietate al iec!rui coproprietar se "ntinde asupra "ntre-ului (un. Deoarece cota/parte repre*int! o rac)iune din dreptul de proprietate asupra (unului co%un& dreptul de dispo*i)ie al iec!rui coproprietar se +a r!s r'n-e doar asupra cotei sale p!r)i. .iecare coproprietar al unei propriet!)i co%une pe cote/p!r)i are dreptul de a "nstr!ina& cu titlu -ratuit sau oneros& unei alte persoane cota sa din (unul co%un. O ase%enea "nstr!inare nu necesit! acordul celorlal)i coproprietari. Ast el cote parte +a putea i donat!& sc;i%(at!& iind destul doar acordul celui ce dorete s! "nc;eie un ase%enea act. De ase%enea cota/parte poate i -re+at! cu drepturi reale 8spre e,e%plu cota/parte poate i -a0at!9. Dac! cota/parte se +inde& ceilal)i coproprietari au un drept pre eren)ial "n condi)iile stipulate la art. 45C. Articolul 352. reptul de pree!iune (1) %n cazul $&nzrii unei cote'pri din bunurile proprietate co!un pe cote'pri, cu e/cepia $&nzrii la licitaie, ceilali coproprietari au dreptul preferenial de a cu!pra cota la preul cu care se $inde i &n aceleai condiii. (2) A&nztorul cotei'pri este obli"at s notifice ceilali coproprietari c intenioneaz s'i $&nd cota, indic&nd preul i celelalte condiii de $&nzare. ac ceilali coproprietari renun s'i e/ercite dreptul de pree!iune sau nu &l e/ercit &n decursul unei luni din ziua notificrii &n cazul bunului i!obil i &n decursul a 17 zile

&n cazul bunului !obil, $&nztorul are dreptul s $&nd oricrei persoane cota sa parte. ac !ai !uli coproprietari &i !anifest intenia de a dob&ndi cota'parte, $&nztorul are dreptul s alea" dintre acetia cu!prtorul. (3) C&nd cota'parte se $inde fr respectarea dreptului de pree!iune, oricare coproprietar poate intenta, &n decursul a 3 luni, aciune &n instana de *udecat pentru a i se atribui drepturi i obli"aii de cu!prtor. (#) Cesiunea dreptului de pree!iune la cu!prarea unei cotei'pri din proprietatea co!una nu se ad!ite. 1. O particularitate a dreptului de proprietate co%un! pe cote/p!r)i const! "n aceea c! ea presupune e,isten)a raporturilor 0uridice at't cu participarea persoanele ter)e c't i cu participarea coproprietarilor. De re-ul!& proprietatea co%un! apare "ntre su(iecte (ine cunoscute& care au rela)ii %ai +ec;i& i de acea lor nu le este indi erent cine +a lua locul celui coproprietar care dorete s! "nstr!ine*e cota/parte. Pornind de la aceast! particularitate& a ost instituit dreptul pre eren)ial al coproprietarilor de a cu%p!ra cota Dparte din dreptul de proprietate co%un! pe cote p!r)i. 1n ca*ul +'n*!rii unei cote/p!r)i din proprietatea co%un! c!tre o persoan! str!in!& ceilal)i coproprietari ai propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i (ene icia*! de dreptul pre eren)ial de a cu%p!ra cota la pre)ul la care se +inde aceasta& "n aceleai condi)ii& cu e,cep)ia ca*ului de +'n*are la licita)iile pu(lice. Coproprietarii au dreptul pre eren)ial doar "n ca*ul "nstr!in!rii cotei/p!r)i prin +'n*are& "n toate celelalte ca*uri de "nstr!inare dreptul pre eren)ial nu +a i aplicat. La el nu se +a aplica dreptul pre eren)ial "n ca*ul "n care (unul proprietate co%un! se +a +inde la licita)ie. C. Coproprietarul cotei/p!r)i din proprietatea co%un! pe cote p!r)i& care dorete s! +'nd! cota/parte& este o(li-at s! "ntiin)e*e "n scris pe ceilal)i coproprietari ai propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i c! inten)ionea*! s! +'nd! cota sa unei persoane str!ine indic'nd pre)ul& precu% i celelalte condi)ii de +'n*are. 1n ca*ul "n care ceilal)i coproprietari ai propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i +or renun)a s!/i e,ercite dreptul de cu%p!rare pre eren)ial sau nu +or e,ercita acest drept "n curs de o lun! din *iua "ntiin)!rii& "n ca*ul "nstr!in!rii unui (un i%o(il& i "n curs de *ece *ile& "n ca*ul unui (un %o(il& +'n*!torul are dreptul s!/i +'nd! cota/parte oric!rei alte persoane. Ter%enele de 4< de *ile i de 1< *ile este un ter%ene de peri%are i nu pot i suspendate& "ntrerupte i nici repuse "n ter%en.. Coproprietarul poate s! (ene icie*e de dreptul pre eren)ial doar "n ca*urile "n care el este de acord s! procure cota/parte la condi)iile indicate "n noti icare. Anu%e "n aceste condi)ii el are a)! de persoanele ter)e un drept pre eren)ial. Dac! coproprietarul nu +a i de acord cu pre)ul propus& atunci cota pate +a putea i +'ndut! persoanei ter)e. Tot odat!& dac! coproprietarul +a nu%i un pre) ireal& nedorind ca cota parte s! ie procurat! de un alt coproprietar& iar ulterior& dup! ce coproprietarul a re u*at s! o procure& o +a +inde persoanei ter)e& acest apt +a ser+i drept te%ei pentru aplicarea %!surilor indicate la alin. 4 din aceast! nor%!. Dac! un proprietar +a dori s!/i +'nd! cota/parte unuia dintre coproprietari& acesta& "n calitate de +'n*!tor& poate nu%i pe oricine dintre coproprietari. Le-ea nu pre+ede care+a priorit!)i pentru coproprietari "n acest ca*. 4. C'nd cota/parte se +inde !r! respectarea dreptului de cu%p!rare pre eren)ial& oricare coproprietar al propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i poate s! intente*e& "n decurs de trei luni& o ac)iune la instan)a 0udec!toreasc!& cer'nd s! i se atri(uie drepturile i o(li-a)iile de cu%p!r!tor. Dreptul pre eren)ial poate i "nc!lcat prin ne"ntiin)area celorlal)i coproprietar& prin +inderea cotei/p!r)i "nainte de e,pirarea ter%enului de 4< sau 1< *ile& prin +inderea cotei/p!r)i c!tre o persoana ter)! "n condi)ii %ai a+ora(ile dec't cele propuse coproprietarilor. Ter%enul de trei luni de *ile& "n!untrul c!ruia poate i ap!rat dreptul de pree%)iune& este un ter%en de prescrip)ie. Acest ter%en de prescrip)ie "ncepe s! cur-! din %o%entul c'nd coproprietarii au a lat sau tre(uia de "nc!lcarea acestui drept. .iind un ter%en de prescrip)ie el poate i suspendat& "ntrerupt i repus "n ter%en "n condi)iile stipulate a art. CA/CAB. @. Pornind de la aptul c! dreptul pre eren)ial de cu%p!rare a cotei/p!r)i din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i& se re er! doar la coproprietari& cesiunea dreptului de pree%)iune la cu%p!rarea unei cotei/p!r)i din proprietatea co%una nu se ad%ite. 1n ca*ul "n care se +a ad%ite cesiunea dreptului de pree%)iune la cu%p!rarea unei cotei/p!r)i& +or i ne-ate drepturile celorlal)i coproprietari. Articolul 353. >r!rirea cotei'pri din bunurile proprietate co!un pe cote'pri (1) Creditorii unui coproprietar pot ur!ri cota'parte ideal a acestuia din bunurile proprietate co!un pe cote'pri sau pot cere instanei de *udecat &!prirea bunului, caz in care ur!rirea se face asupra prii din bun sau, dup caz, asupra su!ei de bani cu$enite debitorului. (2) %n cazul $&nzrii silite a unei cote'pri, e/ecutorul *udectoresc $a notifica pe ceilali coproprietari cu cel puin 17 zile &nainte de data $&nzrii. Ba pre e"al, coproprietarii $or a$ea dreptul de pree!iune la ad*udecarea cotei'pri. (3) Creditorii care au un drept de "aranie asupra bunului proprietate co!un pe cote'pri ori cei a cror crean s'a nscut &n le"tur cu conser$area sau ad!inistrarea acestuia au dreptul s ur!reasc silit bunul co!un ori su!ele rezultate din &!prire. (#) Actele de suspendare a &!pririi pot fi opuse creditorilor dac s&nt autentificate sau, dup caz, s&nt &ndeplinite for!alitile de publicitate pre$zute de le"e. (5) Creditorii personali ai unui coproprietar pot, de ase!enea, s inter$in pe c(eltuiala lor la &!prirea cerut de coproprietari ori de un alt creditor. .i nu pot &ns ataca o &!prire s$&rit, dec&t &n cazul c&nd aceasta a a$ut loc &n lipsa lor, fr a se ine sea!a de opoziia pe care au fcut'o i &n cazul c&nd &!prirea este si!ulat ori se efectueaz astfel &nc&t creditorii nu pot face opoziie. ()) ispoziiile alin.(5) s&nt aplicabile i &n cazul creditorilor care au drept de "aranie asupra bunului proprietate co!un pe cote'pri ori al celor a cror crean s'a nscut &n le"tur cu conser$area sau ad!inistrarea bunului.

1. Cota/parte din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i poate i "nstr!inat!& respect'ndu/se dreptul pree%)iune& cu alte cu+inte ea se a l! "n circuitul ci+il. Ca i alte (unuri& cota/parte din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i& iind "n circuitul ci+il poate i ur%!rit! pe (a*a preten)iilor creditorilor. Creditorii unui coproprietar& "n ca*ul "n care crean)ele lor au a0uns la scaden)!& pot ie s! cear! "nstr!inarea cotei/p!r)i& ce apar)ine coproprietarului de(itor& ie sunt "n drept s! cear! instan)ei 0udec!toreti "%p!r)irea (unului din coproprietatea co%un!. 1%p!r)irea (unului co%un +a putea a+ea loc doar dac! nu se cau*ea*! pre0udicii acestuia. Dac! +a i posi(il! "%p!r)irea atunci crean)ele creditorilor +or i satis !cute din aceast! parte a (unului& care nu %ai ace parte din (unul co%un& ci de+ine o proprietate e,clusi+! a de(itorului. C. 1n alin. C este re-le%entat! procedura "nstr!in!rii silite a cotei/p!r)i. 1n ca*ul unei ase%enea "nstr!in!ri e,ecutorul 0udec!toresc este o(li-at s! noti ice pe to)i ceilal)i coproprietari c! +a a+ea loc +'n*area cote/p!r)i. Coproprietarii tre(uie "ntiin)a)i cu cel pu)in 1< *ile "nainte de petrecerea +'n*!rii. E,ecutorul 0udiciar ur%ea*! de ase%enea s! "ntiin)e*e coproprietarii i despre condi)iile +'n*!rii& "n deose(i ur%ea*! s! indice pre)ul +'n*!rii cotei/p!r)i. 1n condi)ii e-ale coproprietarii +or a+ea un drept pre eren)ial a)! de persoanele ter)e. 4. Gunul proprietate co%un! poate i -a0at& ipotecat. Ga0area (unului proprietate co%un! are loc con or% pre+ederilor art. @5@/@B5. Con or% dispo*i)iilor art. @5A alin. 5 (unurile care se a l! "n proprietatea co%un! pot i depuse "n -a0 doar cu acordul tuturor coproprietarilor. Creditorii care au un drept de -aran)ie asupra (unului a lat "n proprietatea co%un! pe cote/ p!r)i& "n +irtutea dreptului pe care "l de)in sunt "n drept s! ur%!reasc! silit ie (unul co%un& ie su%ele re*ultate din "%p!r)ire. Le-iuitorul a acordat aceste drepturi i acelor creditori a c!ror crean)! s/a n!scut "n le-!tur! cu conser+area sau ad%inistrarea (unului co%un. Natura 0uridic! a actelor de conser+are i a actelor de ad%inistrare este deter%inat! "n art. 1B= 8a se +edea co%entariu la aceast! nor%!9. @. Proprietatea co%un! pe cote/p!r)i poate "nceta prin "%p!r)ire "n con or%itate cu pre+ederile 45A/4>5. 1%p!r)irea pate i a%'nat!& adic! suspendat!& "n condi)iile art.45B. Alin. @ din nor%a co%entat! dispune& c! contractul pri+ind a%'narea "%p!r)irii& "nc;eiat "ntre coproprietari& +a i opo*a(il creditorilor doar dac! a ost autenti icat& iar "n ca*urile pre+!*ute de le-e au %ai ost "ndeplinite i or%alit!)ile de pu(licitate. Spre e,e%plu& "n ca*ul (unurilor i%o(ile& "n)ele-erea pri+ind a%'narea "%p!r)irii ur%ea*! s! ie "nre-istrat! "n re-istrul (unurilor i%o(ile. 5. Le-iuitorul a acordat creditorilor personali ai unui coproprietar s! inter+in! la "%p!r)irea (unului proprietate co%un!& "%p!r)ire care poate a+ea loc "n condi)iile art. 45A/4>5. C;eltuielile le-ate de inter+en)ia la "%p!r)irea (unului co%un +or i suportate de creditorii personali. Creditorii personali ai unui proprietar nu +or putea contesta o "%p!r)ire care de0a a a+ut loc. Totui& ei +or putea contesta o "%p!r)ire s!+'rit! "n ur%!toarele dou! ca*uri2 a9 "%p!r)irea (unului co%un a a+ut loc "n lipsa lor& !r! a se )inea sea%a de opo*i)ia pe care au !cut/o la "%p!r)ire. Acesta "nsea%n! c! creditorii personali& "n ca*ul "n care +or dori s! inter+in! la "%p!r)ire ur%ea*! s! co%unice coproprietarilor despre op)iunile lor re eritoare la "%p!r)irea (unului co%un. Dac! nu se +a )ine sea%! de aceste op)iuni i creditorii personali ai unui coproprietar nu au participat la "%p!r)irea (unului co%un& atunci ei +or i "n drept s! conteste o ase%enea "%p!r)ire. (9 "%p!r)irea este si%ulat! ori se e ectuea*! ast el "nc't creditorii nu pot ace opo*i)ie. 1%p!r)irea +a i considerat! ca iind si%ulat! atunci c'nd a ost !cut! cu inten)ia de a ascunde un alt act 0uridic ci+il 8a se +edea i co%entariu la art. CC19. >. Creditorii care au drept de -aran)ie asupra (unului proprietate co%un! pe cote/p!r)i ori al celor a c!ror crean)! s/a n!scut "n le-!tur! cu conser+area sau ad%inistrarea (unului& sunt "n drept la el ca i creditorii personali ai unui coproprietar s! inter+in! la "%p!r)irea cerut! de coproprietari sau de un alt creditor& "n condi)iile pre+!*ute la alin. 5 din acest articol. Articolul 35#. ./cluderea coproprietarului (1) Coproprietarii pot solicita instanei de *udecat e/cluderea coproprietarului care, prin fapta sa, prin fapta celor crora le'a cedat folosina bunului ori a celor pentru care este inut s rspund, &ncalc &n !od "ra$ drepturile celorlali coproprietari. (2) %n cazul pre$zut la alin.(1), coproprietarul este obli"at la &nstrinarea cotei sale. %n caz de refuz, $&nzarea ei silit se dispune prin (otr&re *udectoreasc. 1. 1n art. 45@ -!si% o sanc)iune care poate i aplicat! c!tre un coproprietar al propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i. Aceast! sanc)iune poate i aplicat! doar c!tre un coproprietar din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i i nu poate i aplicat! "n ca*ul propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie. Coproprietarul care prin apta sa& sau prin apta celor c!rora le/a cedat olosin)a (unului ori a celor pentru care este )inut s! r!spund!& "ncalc! "n %od -ra+ drepturile celorlal)i coproprietari& poate i e,clus din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i la cererea oric!rui coproprietar. Cererea pri+ind e,cluderea coproprietarului se "naintea*! instan)ei 0udec!toreti& care este unicul or-an co%petent de a decide e,cluderea. 1nc!lcarea drepturilor coproprietarilor tre(uie s! ie do+edit! de cei ce cer e,cluderea. 1nc!lcarea drepturilor coproprietarilor poate a+ea loc prin s!+'rirea de apte ne%i0locit de c!tre coproprietar& ie prin s!+'rirea de acte& de c!tre persoana c!tre care coproprietarul ia cedat olosin)a& care pre0udicia*! starea (unului co%un. C. Dac! "n edin)a 0udiciar! se +a do+edi c! coproprietarul "ncalc! -ra+ drepturile celorlal)i coproprietari& atunci el +a i silit s! "nstr!ine*e cota sa parte. 1nstr!inarea tre(uie s! ie !cut! cu titlu oneros la pre)ul real al cotei/p!r)i. Dac! coproprietarul +a re u*a s! "nstr!ine*e cota sa parte& atunci instan)a 0udec!toreasc! +a dispune +'n*area ei silit!.

Articolul 355. Proprietatea asupra prilor co!une din cldirile cu !ulte eta*e sau cu aparta!ente (1) ac &ntr'o cldire e/ist spaii cu destinaie de locuin sau cu o alt destinaie a$0nd proprietari diferii, fiecare dintre acetia deine drept de proprietate co!un pe cote'pri, forat i perpetu, asupra prilor din cldire, care, fiind destinate folosinei spaiilor, nu pot fi folosite dec0t &n co!un. (2) 4aporturile pre$zute la alin.(1) se re"le!enteaz prin le"e. 1. Articolele 455 i 45> se re er! la cea de/a doua or%! a propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i i anu%e D proprietatea co%un! pe cote/p!r)i or)at! i perpetu!. Aceast! or%! a propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i are ca o(iect un (un& care prin natura sa poate i olosit "n %od per%anent de %ai %ul)i proprietari& iind i%posi(il de al "%p!r)i. Articolul 455 instituie o re-ul! cu caracter -eneral& care se re er! la proprietatea asupra p!r)ilor co%une din cl!dirile cu %ulte eta0e sau cu aparta%ente& i const! "n aceea c! p!r)ile din cl!dire& care& sunt destinate olosin)ei spa)iilor& nu pot i olosite dec't "n co%un. Con or% art. 5 din Le-ea B14FC<<<& ast el de p!r)i/co%une din cl!dirile cu %ulte eta0e sunt2 *idurile& acoperiul& terasele& courile de u%& casele sc!rilor& ;olurile& su(solurile& pi+ni)ele i eta0ele te;nice& tu(ulaturile de -unoi& ascensoarele& utila0ele i siste%ele in-inereti din interiorul sau e,teriorul locuin)elor. Asupra acestor p!r)i co%une proprietarii aparta%entelor& au un drept de proprietate co%un! pe cote/p!r)i or)at! i perpetu!. C. :odul de posesie& olosin)! i dispo*i)ie cu (unurile ce ac o(iect al propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i or)at! i perpetu! se sta(ilete prin Le-ea B14FC<<<. Articolul 35). Proprietatea co!un pe cote'pri asupra despriturilor co!une (1) 9rice zid, an sau alt despritur &ntre dou terenuri care se afl &n intra$ilan este prezu!at a fi &n proprietatea co!un pe cote'pri a $ecinilor dac nu rezult contrariul din titlu, dintr'un se!n de neco!unitate confor! re"ula!entelor de urbanis! ori dac proprietatea co!un nu a de$enit proprietate e/clusi$ prin uzucapiune. (2) Cota'parte din drepturile asupra despriturilor co!une se $a considera un bun accesoriu. %nstrinarea sau ipotecarea cotei'pri nu se poate face dec&t o dat cu dreptul asupra terenului. 1. O cate-orie special! de coproprietate or)at! constituie coproprietatea desp!r)iturilor co%un! . 1n con or%itate cu pre+ederile art. 45> ter%enul #desp!r)ituri co%une$ se re er! la *idul& an)ul i alte desp!r)ituri ce separ! dou! propriet!)i "n+ecinate& cu alte cu+inte se re er! la se%nele ce sunt ae*ate pe ;otarul a dou! propriet!)i +ecine. Zidul& an)ul i alte desp!r)ituri ce separ! dou! propriet!)i "n+ecinate sunt pre*u%ate a se a l! "n proprietatea co%un! pe cote/p!r)i or)at! i perpetu!. Aceast! re-ul! se re er! doar la desp!r)iturile dintre dou! i%o(ile a late "n intra+ilan. Pre*u%)ia sta(ilit! de art. 45> poate i co%(!tut! prin pro(a contrar!& i anu%e prin acte 0uridice din care s! re*ulte c! *idul apar)ine unui sin-ur proprietar. Aceast! pre*u%)ie poate i co%(!tut! i printr/un # semn de necomunitate con#orm regulamentelor de urbanism$. Prin se%n de neco%unitate se "n)ele-e acel se%n c'nd cul%ea *idului este dreapt! i perpendicular! despre peretele de o parte& iar despre cealalt! "n !)iea*! un plan "nclinat. 1n acest ca*& *idul se presupune c! apar)ine e,clusi+ proprietarului despre care e,ist! planul "nclinat. Cu o ase%enea re-le%entare ur%ea*! s! ie co%pletat Re-ula%entul -eneral de ur(anis% 8EG nr. 5di 1BB= D :O nr nr.1@/15F1BB=9. Ii "n s 'rit pre*u%)ia de co%unitate a desp!r)iturilor %ai poate i r!sturnat! i prin u*ucapiune& dac! se do+edete c! un sin-ur proprietar le/a do("ndit pe aceast! cale. C. 1n proprietatea co%un! asupra desp!r)iturilor co%une iecare coproprietar are o cot!/parte& %!ri%ea c!reia este sta(ilit! con or% art. 4@>. Proprietatea co%un! asupra desp!r)iturilor co%une este o proprietate co%un! pe cote/p!r)i or)at! i perpetu!& de aceea cota/parte se +a putea "nstr!ina doar dat! cu "nstr!inarea dreptului asupra (unului co%un& "n particular& dat! cu "nstr!inarea dreptului asupra terenului. La el ipotecarea unei ase%enea cote/p!r)i +a putea a+ea loc doar odat! cu ipotecarea "ntre-ului (un Articolul 351. %ncetarea proprietii co!une pe cote'pri prin &!prire (1) &ncetarea proprietii co!une pe cote'pri prin &!prire poate fi cerut oric&nd dac le"ea, contractul sau (otr&rea *udectoreasc nu pre$ede altfel. (2) %!prirea poate fi cerut c(iar i atunci c&nd unul dintre coproprietari a folosit e/clusi$ bunul, afar de cazul c&nd l'a uzucapat, &n condiiile le"ii. (3) %!prirea poate fi fcut prin &nele"ere a prilor sau prin (otr&re *udectoreasc. 1. 6nul din cele %ai r!sp'ndite %oduri de "ncetare a dreptului de proprietate co%un! pe cote D p!r)i este "%p!r)irea. 1n ca*ul "%p!r)irii (u nul a lat "n proprietate co%un! pe cote/p!r)i se "%parte %aterial%ente "ntre cop!rtai& iecare dintre acetia de+enind proprietarul e,clusi+ asupra unei anu%ite p!r)i deter%inate din (unul care a or%at o(iectul propriet!)ii co%une pe cote/p!r)i. Ca re*ultat al "%p!r)irii (unului se ace o reparti*are concret! a unor p!r)i din (unul co%un& adic! iecare coproprietar pri%ete o parte deter%inant! din (un "n locul p!r)ii nedeter%inante. 1%p!r)irea (unului co%un poate i cerut! oric'nd dac! le-ea& contractul sau ;ot!r'rea 0udec!toreasc! nu pre+ede alt el. Aceasta "nsea%n!& c! "n lipsa unor pre+ederi le-ale& sau "n lipsa unei "n)ele-eri dintre coproprietari& sau "n lipsa unei

;ot!r'ri 0udec!toreti care ar inter*ice sau a%'na "%p!r)irea& acesta poate i !cut! oric'nd. Cererea de "%p!r)ire poate i "naintat! at't de coproprietari c't i de creditorii unuia din coproprietar 8a se +edea i co%entariul la art. 4549. C. 1%p!r)irea (unului co%un poate i cerut! c;iar dac! (unul a ost olosit "n e,clusi+itate de un sin-ur coproprietar. .olosirea (unului de un sin-ur coproprietar poate a+ea loc "n (a*a "n)ele-erii dintre coproprietar cu respectarea pre+ederilor art. 4@>. Dac!& un coproprietar& +a poseda (unul proprietate co%un!& "ntrunind condi)iile necesare u*ucapiunii& el +a de+eni proprietar e,clusi+ al "ntre-ului (un. 1n acest ca*& nu se +a putea cere "%p!r)irea (unului& iindc! acesta nu %ai este un (un co%un ci apar)ine "n e,clusi+itate unui sin-ur proprietar. 4. Proprietatea co%un! pe cote/p!r)i poate "nceta prin dou! or%e de "%p!r)eal!2 a9 prin "n)ele-erea p!r)ilor& adic! pe cale a%ia(il!3 i (9 prin ;ot!r're 0udec!toreasc!. 1%p!r)irea a%ia(il! se e ectuea*! "n (a*a unui act 0uridic "nc;eiat "ntre to)i coproprietarii& act care poate i "nc;eiat "n orice or%!2 scris sau +er(al. 6n ase%enea act de "%p!r)ire +a i +ala(il doar& dac! la el +or participa to)i coproprietarii i to)i +or c!dea de acord cu reali*area "%p!r)irii pe aceast! cale& precu% i cu clau*ele actului de "%p!r)ire. Dac! unul din coproprietar este li%itat sau lipsit "n capacitatea de e,erci)iu& atunci "%p!r)irea +oluntar! se +a putea reali*a nu%ai cu "ncu+iin)area autorit!)ii tutelare& precu% i a ocrotitorului le-al& dup! ca* 8a se +edea i co%entariul la art. 4><9 . 1%p!r)irea 0udec!toreasc! se e ectuea*! de c!tre instan)ele 0udec!toreti la cererea persoanei "ndrept!)ite de a cere parta0ul& ase%enea persoane dup! cu% a% %en)ionat& pot i coproprietarii i creditorii acestora. Dac! (unul a ost parta0at (ene+ol& atunci cererea de parta0 +a i respins! de c!tre instan)a de 0udecat! ca inad%isi(il!. Parta0ul 0udiciar de cele %ai dese ori poate a+ea loc "n ur%!toarele ca*uri3 a9 la "%p!r)ire nu sunt pre*en)i to)i titularii dreptului de proprietate co%un!3 (9 coproprietarii nu a0un- la o "n)ele-ere pri+ind "%p!r)irea (unului co%un3 c9 unul din coproprietari este lipsit sau li%itat "n capacitatea de e,erci)iu i autoritatea tutelar!& dup! ca* a ocrotitorului le-al& a re u*at "ncu+iin)area unui parta0 +oluntar. Articolul 353. Cnad!isibilitatea &!pririi (1) %!prirea este inad!isibil &n cazurile la care se refera art. 355 i 35), precu! i &n alte cazuri pre$zute de le"e. (2) %!prirea poate fi efectuat &n cazul prilor co!une din cldirile cu !ai !ulte eta*e sau aparta!ente atunci c&nd e/ist acordul tuturor coproprietarilor ori c&nd bunurile &n cauz nu !ai s&nt destinate folosirii &n co!un. 1. 1n principiu& toate (unurile de orice natur! pot ace o(iectul unei "%p!r)iri. E,cep)iile de la aceast! re-ul! pot i stipulate doar "n le-e. 1n alin. 1 e,pres sunt nu%!rate dou! cate-orii de (unuri care nu pot ace o(iectul "%p!r)iri2 a9 p!r)ile co%une din cl!dirile cu %ulte eta0e sau cu aparta%ente D art. 4553 i (9 desp!r)iturile co%une ale dou! i%o(ile +ecine D art/ 45>. Le-ea poate sta(ili i alte ca*uri "n care "%p!r)irea +a i inad%isi(il!. C. Este posi(il ca p!r)ile co%une din cl!dirile cu %ai %ulte eta0e sau aparta%ente s! ie "%p!r)ite& doar dac! este acordul tuturor coproprietarilor ori dac! aceste (unuri nu %ai sunt destinate olosin)ei co%une. I%portant este c! dac! nu +a i acordul unuia din coproprietari& "%p!r)irea p!r)ilor co%une din cl!dirile cu %ai %ulte eta0e sau aparta%ente nu +a putea a+ea loc. Este de presupus c! "n lipsa acordului de +oin)! a unuia din coproprietari& "%p!r)irea nu +a putea a+ea loc nici "n (a*a ;ot!r'rei 0udec!toreti. Articolul 355. A!&narea &!pririi (1) Contractele pri$ind a!&narea &!pririi nu pot fi &nc(eiate pentru o perioada !ai !are de 5 ani. %n cazul i!obilelor, contractele trebuie &nc(eiate &n for! autentic i &nscrise &n re"istrul bunurilor i!obile. (2) Pentru !oti$e te!einice, instana de *udecat poate dispune, la cererea oricrui coproprietar, &!prirea c(iar &nainte de perioada stabilita prin contract. (3) Cnstana de *udecat poate dispune a!&narea &!pririi dac aceasta s'ar i!pune &n $ederea proteciei intereselor celorlali coproprietari. Cnstana poate dispune &!prirea dac &!pre*urrile a$ute &n $edere la data pronunrii (otr&rii de a!&nare s'au !odificat. 1. Coproprietarii unei propriet!)i co%une pe cote/p!r)i pot "nc;eia un contract prin care s! a%'ne "%p!r)irea (unului co%un. Pe l'n-! condi)iile -enerale de +ala(ilitate a contractelor& contractul de a%'nare a "%p!r)iri %ai tre(uie s! cuprind! o condi)ie special! i anu%e cea re eritoare la ter%en. 1n alin. 1 se indic! c! ter%enul contractului de a%'nare a "%p!r)iri nu poate i %ai %are de 5 ani. Dac!& un ase%enea contract& +a i "nc;eiat pe un ter%en %ai %are de 5 ani apoi el +a lo+it de nulitate. Contractul de re"nnoire a a%'n!rii "%p!r)irii poate i "nc;eiat doar dup! e,pirarea pri%ului ter%en. .or%a contractul de a%'nare a "%p!r)irii depinde de aptul dac! (unul co%un este %o(il sau i%o(il. Dac! (unul co%un este %o(il apoi contractul de a%'nare a "%p!r)irei poate i "nc;eiat at't "n or%! scris! c't i "n or%! +er(al!. 1n sc;i%( dac! (unul co%un este i%o(il& contractul de a%'nare a "%p!r)irii +a putea i "nc;eiat doar "n or%! autentic!. 1n ca*ul (unurilor i%o(ile contractul de a%'nare a "%p!r)irii +a i opo*a(il ter)elor doar din %o%entul "nre-istr!rii "n re-istrul (unurilor i%o(ile. C. Dac! coproprietarii au "nc;eiat u contract prin care au a%'nat "%p!r)irea& apoi "%p!r)irea nu +a putea a+ea loc dec't dup! e,pirarea ter%enului acestui contract. Cu toate acestea& oricare din coproprietari poate cere instan)ei 0udec!toreti s! dispun! "%p!r)irea (unului c;iar i "naintea e,pir!rii ter%enului contractului de a%'nare a "%p!r)irii. Instan)a 0udec!toreasc! +a dispune "%p!r)irea (unului& "naintea e,pir!rii ter%enului contractului de a%'nare a "%p!r)irii& dac! +a

considera c! e,ist! %oti+e "nte%eiate. Le-iuitorul& "n alin. C nu a nu%it e,pres care %oti+e sunt considerate "nte%eiate& de acea "n iecare ca* concret instan)a 0udec!toreasc! +a tre(ui s! reias! din circu%stan)ele cau*ei i s! anali*e*e dac! %oti+ele in+ocate de unul 8sau c')i+a9 coproprietari pot i considerate ca te%einice sau nu. 4. A%'narea "%p!r)irii poate a+ea loc prin "nc;eierea unui acord dintre to)i coproprietarii& ie prin ;ot!r're 0udec!toreasc!. A%'narea "%p!r)irii +a a+ea loc prin ;ot!r're 0udec!toreasc! "n ca*urile "n care unul sau c')i+a coproprietari +or cere "%p!r)irea (unului co%un& "n con or%itate cu pre+ederile art. 45A alin. 4. Instan)a de 0udecat! +a putea dispune& la cererea unuia din coproprietari& a%'narea "%p!r)irii& doar dac! +a constata c! o ase%enea a%'nare +a a+ea drept e ect o protec)ie a intereselor celorlal)i coproprietari. Totui& dac! la dat! pronun)!ri ;ot!r!rei de a%'nare a "%p!r)irii& se +or %odi ica te%eiurile in+ocate pentru a%'narea "%p!r)irii& instan)a 0udec!toreasc! +a i "n drept s! dispun! "%p!r)irea (unului co%un. Articolul 3)7. %!prirea &n cazul &n care coproprietarul este lipsit de sau li!itat &n capacitatea de e/erciiu ac un coproprietar este lipsit de sau li!itat &n capacitatea de e/erciiu, &!prirea poate fi fcut prin &nele"erea prilor nu!ai cu &ncu$iinarea autoritii tutelare, precu! i a ocrotitorului le"al, dup caz. Nor%a co%entat! instituie o cerin)! supli%entar! a)! de "n)ele-erea cu pri+ire la "%p!r)irea (unului co%un "n ca*ul "n care un coproprietar este lipsit 8art. C@9 sau li%itat 8art.C59 "n capacitatea de e,erci)iu. Aceste re-uli +or i aplica(ile i persoanelor care nu au "%plinit +'rsta de 1= ani& adic! persoanelor care nu au capacitate de e,erci)iu deplin!& e,cep)ie iind cei care au "nc;eiat c!s!toria p'n! la atin-erea %a0oratului 8art. C<alin. C9 i persoanele e%ancipate 8art. C< alin.49. Dac! ase%enea persoane +or i coproprietari atunci "%p!r)irea poate i !cut! prin "n)ele-erea p!r)ilor nu%ai cu "ncu+iin)area autorit!)ii tutelare& precu% i a ocrotitorului le-al& dup! ca*. Dac! aceste persoane a(ilitate s! "ncu+iin)e*e "%p!r)irea +or i contra "%p!r)irii (unului co%un& acesta +a putea i "%p!r)it doar prin ;ot!r're 0udec!toreasc! la cererea oric!rui coproprietar. Instituirea unor ase%enea re-le%ent!ri "i -!sete ar-u%entul i "n aptul c! "n principiu "%p!r)irea (unului constituie un act de dispo*i)ie. Articolul 3)1. 8odul de &!prire a bunului proprietate co!un pe cote'pri (1) %!prirea bunului proprietate co!un pe cote'pri se face &n natur, proporional cotei'pri a fiecrui coproprietar. (2) ac bunul proprietate co!un pe cote'pri este indi$izibil ori nu este parta*abil &n natur, &!prirea se face prin? a) atribuirea &ntre"ului bun, &n sc(i!bul unei sulte, &n fa$oarea unui ori a !ai !ultor coproprietari, la cererea lor@ b) b) $&nzarea bunului &n !odul stabilit de coproprietari ori, &n caz de ne&nele"ere, la licitaie i distribuirea preului ctre coproprietari proporional cotei'pri a fiecruia dintre ei. (3) %n cazul &n care unui dintre coproprietari &i este atribuit o parte reala !ai !are dec&t cota sa parte, celorlali coproprietari li se atribuie o sult. (#) %!prirea se efectueaz &n !odul stabilit de le"e. (5) Prile reale stabilite de instana de *udecat pot fi distribuite prin tra"ere la sori, dup caz. 1. 1n ca*urile "n care (unul proprietate co%un! pe cote/p!r)i este di+i*i(il& "%p!r)irea se ace "n natur!. La "%p!r)irea "n natur! a (unului co%un tre(uie s! se )in! cont de %!ri%ea cotei/p!r)i ce apar)ine iec!rui proprietar. Drept re*ultat al "%p!r)iri (unului "n natur!& iec!rui coproprietar i se poate atri(ui o parte din (un care poate coincide cu %!ri%ea cotei/ p!r)i& dar se poate "nt'%pla ca parte ce "i re+ine din (unul co%un s! nu corespund! cu %!ri%ea cotei/p!r)i. 1n acest ulti% ca* +or i aplica(ile pre+ederile art. 4>1 alin. 4. C. A% +!*ut c! dac! (unul este di+i*i(il el se +a "%p!r)i "n natur!. Dar& dac! (unul este indi+i*i(il sau dac! nu este co%od parta0a(il atunci "%p!r)irea (unului se +a ace pe alte c!i. 1n opinia noastr!& parta0area "ntr/un alt %od dec't cel pre+!*ut la alin. 1& poate a+ea loc "n ur%!toarele dou! ca*uri2 a9 (unul este indi+i*i(il3 sau (9 (unul dei este di+i*i(il& "ns! nu poate i comod parta0a(il "n natur!. Dup! cu% pute% o(ser+a "n alin. C se indic! doar o sin-ur! situa)ie& iindc! ter%enii #indivizibil$ i #nu este partajabil$ au acelai sens. De aceea consider!% cu+intele # nu este partajabil din pri%a propo*i)ie a alin. C tre(uie "n)elese "n sensul # nu este comod partajabil . Deci& dac! (unul co%un este indi+i*i(il ori nu este co%od parta0a(il& el poate i atri(uit "n proprietatea e,clusi+! a unuia din coproprietari. O ase%enea atri(uire poate i !cut! doar cu acordul coproprietarilor. Acel coproprietar& care +a de+eni proprietar e,clusi+ al (unului& +a i )inut la plata unei sulte celorlal)i coproprietar. Le-iuitorul nu a re-le%entat situa)ia "n care to)i coproprietarii +or dori ca (unul s! ie atri(uit lor "n natur!. Crede% c! "ntr/un ase%enea ca* liti-iul ur%ea*! a i solu)ionat de instan)a 0udec!toreasc!& care poate aplica pre+ederile art. 4>1 alin. 5. O alt! posi(ilitate de "%p!r)ire a (unului indi+i*i(il sau a (unului care nu este co%od parta0a(il& este +'n*area (unului. :odul de +'n*are a (unului este sta(ilit de coproprietari& iar dac! acetia nu +or a0un-e la un nu%itor co%un& (unul co%un +a i +'ndut la licita)ie. Pre)ul o()inut +a i distri(uit "ntre coproprietari )in'ndu/se cont de %!ri%ea cotelor/p!r)i.

4. Ca re*ultat al "%p!r)irii (unului "n natur! se poate "nt'%pla ca partea ce "i re+ine unui coproprietar s! ie %ai %are sau %ai %ic! dec't cota sa parte. 1n aceste ca*uri& cl ce a pri%it o parte %ai are dec't cota sa parte +a tre(ui s! co%pense*e pe acei coproprietari car au pri%it real o parte %ai %ic! dec't cota lor parte. @. Pentru unele cate-orii de (unuri prin le-e poate i sta(ilit %odul de "%p!r)ire a (unului co%un. Ase%enea (unuri de re-ul! sunt (unurile i%o(ile. 5. 1%p!r)irea (unului co%un "n natur! poate i e ectuat! i pe cale 0udec!toreasc!. 1n acest ca* iec!rui coproprietar "i +a i reparti*at! o parte real! din (unul co%un. Dac! +or i di+er-en)e pri+itor la aceea care parte i cui tre(uie reparti*at! instan)a 0udec!toreasc! poate s! distri(uie p!r)ile din (unul co%un prin tra-ere la sor)i. 6n ase%enea procedeu este nou& i nu a ost cunoscut le-isla)iei& dar poate i util "n ca*urile c'nd& spre e,e%plu la o parte din (unul co%un +or pretinde %ai %ul)i coproprietari. Tra-erea la sor)i poate a+ea loc doar dac! la ea particip! to)i coproprietarii. Articolul 3)2. 6tin"erea datoriilor &n cazul &!pririi (1) 9ricare dintre coproprietari poate cere stin"erea datoriilor, nscute &n le"tur cu proprietatea co!un pe cote'pri, care s&nt scadente ori de$in scadente &n cursul anului &n care are loc &!prirea. (2) 6u!a necesar stin"erii obli"aiilor care decur" din alin.(1) $a fi preluat, &n lipsa unei stipulaii contrare, din preul $&nzrii bunului co!un cu ocazia &!pririi i $a fi suportat de ctre coproprietari proporional cotei' pri a fiecruia. 1. 1n le-!tur! cu e,ercitarea dreptului de proprietate co%un! pe cote/p!r)i pot ap!rea care+a c;eltuieli de "ntre)inere sau p!strare a (unului co%un. La el coproprietarii sunt o(li-a)i s! participe la plata i%po*itelor& ta,elor i a altor pl!)i o(li-atorii necesare a i pl!tite pentru unele cate-orii de (unuri 8spre e,e%plu i%po*itul pe (unurile i%o(ile9. Toate aceste pl!)i pot i ac;itate de c!tre to)i coproprietarii& dar unul din coproprietar poate ac;ita su%a inte-ral ca ulterior s! cear! de la ceilal)i pl!)ile respecti+e care sunt propor)ionale %!ri%ei cotelor lor p!r)i. Dac! coproprietarii +or decide "%p!r)irea (unului& ei sunt "n drept s! cear! i stin-erea tuturor datoriilor& n!scute "n le-!tur! cu proprietatea co%un! pe cote/p!r)i& care s"nt scadente ori de+in scadente "n cursul anului "n care are loc "%p!r)irea. Aceste datorii +or i suportate de c!tre to)i coproprietarii propor)ional %!ri%ei cotelor lor p!r)i 8a se +edea i art. 4@B9. C. Dac! coproprietarii nu au stins datoriile& n!scute "n le-!tur! cu proprietatea co%un! pe cote/p!r)i& care s"nt scadente ori de+in scadente "n cursul anului "n care are loc "%p!r)irea& p'n! la "%p!r)irea (unului co%un& apoi aceste su%e +or i ac;itate din pre)ul +'n*!rii (unului co%un& +'n*are care +a a+ea loc "n le-!tur! cu "%p!r)irea (unului co%un. Coproprietarii pot sta(ili prin acordul co%un i o alt! %odalitate de stin-ere a datoriilor n!scute "n le-!tur! cu proprietatea co%un! pe cote/p!r)i. Articolul 3)3. .fectele &!pririi proprietii co!une (1) +iecare coproprietar de$ine proprietarul e/clusi$ al bunului sau al su!ei de bani atribuite nu!ai de la data &!pririi, cu e/cepia bunurilor i!obile asupra crora dreptul de proprietate apare la data &nscrierii &n re"istrul bunurilor i!obile. (2) Actele &nc(eiate, &n condiiile le"ii, de un coproprietar asupra bunului proprietate co!una pe cote'pri r!&n $alabile i s&nt opozabile celui care a dob&ndit bunul &n ur!a &!pririi. (3) ,araniile constituite de un coproprietar asupra cotei sale pri se str!ut de drept asupra bunului sau a su!ei de bani atribuite prin &!prire. (#) %!prirea care a a$ut loc &naintea ter!enului stipulat &n acordul coproprietarilor nu este opozabil creditorului care deine o ipoteca asupra unei cote'pri dac acesta nu a consi!it la &!prire sau dac debitorul su nu conser$a dreptul de proprietate a cel puin asupra prii respecti$e din bun. 1. Re-ula& consacrat! e ectelor "%p!r)irii& din art. 4>4 alin. 1& pre+ede c! din %o%entul "%p!r)irii iecare coproprietar de+ine proprietarul e,clusi+ al (unului sau al su%ei de (ani atri(uite. Actul de "%p!r)ire a (unului co%un este un act declarati+ de drepturi& aceasta "nsea%n! c! "n ca*ul "%p!r)irii nu are loc un trans er de drepturi "ntre titularii dreptului de proprietate co%un! pe cote/p!r)i& ci acestora le este recunoscut dreptul pe care ei l/au a+ut "n proprietatea co%un!. Dup! re-ula -eneral! instituit! "n alin. 1& coproprietarul +a de+eni proprietar e,clusi+ al (unului %o(il din %o%entul "%p!r)irii (unului. Dac! sunt "%p!r)ite (unurile i%o(ile& atunci dreptul de proprietate asupra p!r)ii din (unul co%un& apare din %o%entul "nre-istr!rii "%p!r)irii "n re-istrul (unurilor i%o(ile& respecti+ o ase%enea "%p!r)ire +a i opo*a(il! ter)elor din %o%entul "nre-istr!rii "n re-istrul (unurilor i%o(ile. C. Gunul proprietate co%un! poate i trans%is "n olosin)! persoanelor ter)e& sau c;iar poate i -a0at cu respectarea pre+ederilor le-isla)iei. Ase%enea acte de "nstr!inate a (unului co%un +or i considerate +ala(ile doar dac! a ost acordul tuturor coproprietarilor 8a se +edea i art. 4519. 1n a ar! de aceasta iecare coproprietar "n con or%itate cu pre+ederile art. 45< poate s! e ectue*e acte de conser+are a (unului proprietate co%un!. Dac! aceste acte "nc;eiate de un coproprietar 8sau de %ai %ul)i coproprietari9 sunt +ala(ile apoi ele +or i opo*a(ile i pentru acele persoane care +or do('ndi (unul "n ur%a "%p!r)irii. Aceast! re-ul! +a i aplica(il! at't "n ca*urile c'nd (unul a ost do('ndit "n proprietate e,clusi+! de unul din coproprietari& c't i "n ca*urile c'nd (unul ca re*ultat al "%p!r)irii +a i +'ndut persoanelor ter)e 8art. 4>1 alin.C lit. a9. 4. Dac! (unul proprietate co%un! poate i "nstr!inat doar cu acordul tuturor coproprietarilor& apoi cota/parte din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i& poate i "nstr!inat! !r! a i necesar acordul celorlal)i coproprietari. Coproprietarul poate

s! -arante*e cu cota sa o o(li-a)ie proprie c't i o o(li-a)ie str!in!. 1n alin. 4 din nor%a co%entat!& se indic!& c! odat! cu "%p!r)irea (unului co%un& nu se +a stin-e -aran)ia constituit! de un coproprietar asupra cotei sale p!r)i. Aceast! -aran)ie se +a str!%uta de drept asupra (unului sau a su%ei de (ani atri(uite prin %otenire. Spre e,e%plu& dac! un coproprietar a -a0at cota sa parte din proprietatea co%un! pe cote/p!r)i& atunci& dup! ce (unul co%un a ost "%p!r)it& dreptul de -a0 al creditorului -a0ist +a trece asupra (unului sau a su%ei de (ani atri(uite prin "%p!r)ire. @. Coproprietari prin acord co%un pot a%'na "%p!r)irea (unului co%un 8a se +edea i art. 45B9. 1n ca*ul i%o(ilelor& contractele de a%'nare a "%p!r)irii& tre(uie "nc;eiate "n or%! autentic! i "nscrise "n re-istrul (unurilor i%o(ile. 1n ca*urile "n care coproprietarii +or decide de a "%p!r)i (unul co%un "nainte de e,pirarea ter%enului indicat "n acordul de "%p!r)ire& ei +or tre(ui s! )in! sea%a de e,isten)a -aran)iilor reale constituite de unul 8unii9 coproprietari asupra cotelor p!r)i ce le apar)in. Pentru ca "%p!r)irea (unului co%un e ectuat! "naintea ter%enului stipulat "n acordul coproprietarilor& s! ai(! e ect 0uridic& este necesar ca s! e,iste acordul creditorului care de)ine o ipoteca asupra unei cote/p!r)i din (unul proprietate co%un!. Dac! un ase%enea acord nu +a e,ista& apoi "%p!r)irea care a a+ut loc "naintea ter%enului stipulat "n acordul coproprietarilor nu +a i opo*a(il! acestui creditor. Totui& "%p!r)irea& care a a+ut loc "naintea ter%enului stipulat "n acordul coproprietarilor& +a i +ala(il! i respecti+ +a i opo*a(il! i creditorului care de)ine o ipotec! aspra unei cote/p!r)i& c;iar dac! nu a ost acordul lui la "%p!r)ire& dac! de(itorul s!u +a conser+a dreptul de proprietate a cel pu)in asupra p!r)ii respecti+e din (un. Articolul 3)#. 9bli"aia de "aranie a coproprietarilor (1) Coproprietarii &i datoreaz, &n li!ita cotelor'pri, "aranie pentru e$iciune i $icii ascunse, dispoziiile pri$itoare la obli"aia de "aranie a $&nztorului aplic&ndu'se &n !odul corespunztor. (2) +iecare din coproprietari este obli"at s desp"ubeasc pe coproprietarul pre*udiciat prin efectul e$iciunii sau al $iciului ascuns. ac unul dintre coproprietari este insol$abil, partea datorat de acesta se $a suporta proporional de ceilali coproprietari. (3) Coproprietarii nu datoreaz "aranie dac pre*udiciul este ur!area faptei s$&rite de un alt coproprietar sau dac au fost scutii prin actul de &!prire. 1. A+'nd "n +edere aptul c! "n re*ultatul "%p!r)irii "ncetea*! dreptul de proprietate co%un! pe cote/p!r)i i ca re*ultat dreptul de proprietate asupra (unului co%un trece "n e,clusi+ "n proprietatea unei sin-ure persoane& coproprietarii sunt o(li-a)i s! -arante*e trans erul unui drept de proprietate nea ectat. Ast el& le-iuitorul "n art. 4>@ a sta(ilit o(li-a)ia& iec!rui coproprietar& "n li%ita cotelor lor p!r)i& de -aran)ie pentru e+ic)iune 8pierderea dreptului de posesie asupra (unului9 i pentru +iciile ascunse. Coproprietari (unului co%un "n ca*ul "%p!r)irii& iind considera)i +'n*!tori& +or a+ea i o(li-a)iile de -aran)ie ce apar)in acestuia i care "n special sunt pre+!*ute "n art. A5=/A>A. C. Dac! o(li-a)ia de -aran)ie a coproprietarilor& pre+!*ut! la alin. 1& nu +a "ndeplinit!& atunci coproprietarul& care nu i/a "ndeplinit aceast! o(li-a)ie& +a i o(li-at s! desp!-u(easc! pe coproprietarul pre0udiciat prin e ectul e+ic)iunii sau al +iciului ascuns. Aa& spre e,e%plu& dac! un ter)i "n te%eiul dreptului s!u asupra (unului co%un& +a intenta o ac)iune de e+ic)iune& atunci coproprietarul care a constituit "n a+oarea ter)ului dreptul ce "i per%ite acestuia s! "nainte*e o ac)iune de e+ic)iune& +a desp!-u(i pe coproprietarul pre0udiciat prin e+ec)iune. Dac! unul dintre coproprietari este insol+a(il& partea datorat! de acesta se +a suporta propor)ional de ceilal)i coproprietari. 4. Dac! pre0udiciu& pentru care coproprietarul con or% alin. 1 i C este o(li-at s! r!spund!& a ost cau*at de un alt coproprietar& atunci coproprietarul nu +a datora o -aran)ie. De ase%enea coproprietarul nu +a datora o -aran)ia& dac! prin actul de "%p!r)ire& el a ost scutit de o ase%enea -aran)ie. Articolul 3)5. -ulitatea &!pririi (1) %!prirea poate fi desfiinat pentru aceleai cauze ca i actele *uridice. (2) %!prirea fcut fr participarea tuturor coproprietarilor este lo$it de nulitate absolut. (3) %!prirea este $alabil c(iar dac nu cuprinde toate bunurile proprietate co!un pe cote'pri. Pentru bunurile o!ise se poate face oric&nd o &!prire supli!entar. (#) -u poate in$oca nulitatea relati$ a &!pririi coproprietarul care, cunosc&nd cauza de nulitate, &nstrineaz total sau parial bunurile atribuite. 1. Actul de "%p!r)ire a (unului proprietate co%un! pe cote/p!r)i& este un act 0uridic ci+il& care este -u+ernat de re-ulile re eritoare la actul 0uridic& cu e,cep)iile pre+!*ute "n art. 45A/4>5. Re eritor la nulitatea actului de parta0 8"%p!r)ire 9 +or i aplica(ile aceleai te%eiuri ca i la actele 0uridice 8a se +edea i C1>/C449. Deci& actul de "%p!r)ire a (unului co%un& poate i lo+it de nulitate a(solut! i relati+! con or% dispo*i)iilor art. C1>/C44. C. 1n alin. C se con)ine o cau*! special! de nulitate a(solut! a actului de "%p!r)ire& care nu se con)ine "n art. C1>/C44. Actul de "%p!r)ire este considerat un act de dispo*i)ie& la "nc;eierea c!ruia con or% pre+ederilor art. 451 alin. 1 tre(uie s! ie acordul tuturor coproprietarilor. Dac! la "%p!r)irea (unului co%un nu +or participa to)i coproprietarii& atunci o ase%enea "%p!r)ire este lo+it! de nulitate a(solut!. Totui& "%p!r)irea !cut! prin ;ot!r're 0udec!toreasc!& +a i +ala(il!& c;iar i "n ca*urile "n care unul din coproprietari nu +a i de acord cu "%p!r)irea (unului co%un. 1n aceste ca*uri +o% i "n pre*en)a situa)iilor "n care un coproprietar 8sau %ai %ul)i9 au participat la "%p!r)irea (unului co%un& "ns! nu au ost de acord cu deci*ia celorlal)i coproprietari pri+itori la "%p!r)irea (unului co%un 8a se +edea i art. 45A alin.49.

4. Alin. 4 re-le%entea*! situa)iile "n care "n proprietatea co%un! pe cote/p!r)i sunt %ai %ulte (unuri i nu toate au ost supuse "%p!r)iri. Dac! la "%p!r)irea unor (unuri co%une au ost respectate toate cerin)ele le-ale& apoi ase%enea "%p!r)ire +a i considerat! +ala(il!& c;iar dac! ea nu a cuprins toate (unurile proprietate co%un!. Gunurile care nu au ost "%p!r)ite +or putea i ulterior "%p!r)ite prin "n)ele-erea p!r)ilor sau prin ;ot!r're 0udec!toreasc!. @. Dup! cu% a% spus i %ai sus& ca re*ultat al "%p!r)irii& (unul poate i trans%is "n proprietatea e,clusi+! a unuia din coproprietari. Dac! acest coproprietar la %o%entul "%p!r)irii cunotea care+a te%eiuri care pot duce la nulitatea "%p!r)irii& apoi el poate cere ca o ase%enea "%p!r)ire s! ie des iin)at! pentru cau*! de nulitate. Totui acest coproprietar nu +a putea cere nulitatea "%p!r)irii& dac! a "nstr!inat total sau par)ial (unul co%un& care ia ost atri(uit "n proprietate e,clusi+! ca re*ultat al "%p!r)irii. Deci& coproprietarul care cunotea cau*a de nulitate +a putea cere des iin)area pentru aceast! cau*!& doar dac! nu a "nstr!inat total sau par)ial (unul co%un& care ia ost atri(uit "n proprietate e,clusi+! ca re*ultat al "%p!r)irii. S e c t i u n e a a 4/a PROPRIETATEA CO:6NA IN DE?AL:ASIE Articolul 3)). ispoziii "enerale cu pri$ire la proprietatea co!un &n de$l!ie (1) %n cazul &n care dreptul de proprietate aparine conco!itent !ai !ultor persoane fr ca $reuna dintre ele s fie titularul unei cote'pri ideale din bunul co!un, proprietatea este co!un &n de$l!ie. (2) Proprietii co!une &n de$l!ie se aplic &n !odul corespunztor dispoziiile cu pri$ire la proprietatea co!una pe cote'pri dac prezenta seciune nu pre$ede altfel. 1. A doua or%! a dreptului de proprietate co%un! este dreptul de proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Pornind de la pre+ederile art.4@@& 4@5& 4>>& a% putea spune c! dreptul de proprietate co%un! "n de+!l%!ie& este acel drept ce apar)ine la dou! sau %ai %ulte persoane asupra (unurilor ce le de)in "n proprietate& acestea r!%'n'nd ne rac)ionate "n %aterialitatea lor& de ase%enea ne iind deter%inat! nici cota/parte ideal! din dreptul de proprietate. Drept or%! a propriet!)ii co%une& proprietatea "n de+!l%!ie se destin-e prin aceea c! apar)ine ne rac)ionat tuturor titularilor de+!l%ai i are ca o(iect (unuri co%une ne rac)ionate "n %aterialitatea lor. 1n ca*ul acestei or%e de proprietate co%un! titularii nu au deter%inat! nici %!car o cot!/parte ideal!& %ate%atic! "n dreptul de proprietate. Caracteristica principal! a dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie o constituie aptul c! titularii acestui drept nu cunosc nici "ntinderea dreptului lor de proprietate asupra (unului co%un i nici (unurile "n %aterialitatea lor& ce apar)in iec!ruia "n parte. De+!l%!ia )ine de anu%ite rela)ii e,istente "ntre titularii dreptului& "n pri%ul r'nd rela)ii de a%ilie. De o(icei& odat! cu "ncetarea rela)iilor ce au deter%inat/o "ncetea*! i proprietatea co%un! "n de+!l%!ie. 1n ceea ce pri+ete te%eiurile de do('ndire a dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie& apoi aceasta poate ap!rea at't "n (a*a le-i& lucru cel %ai des "nt'lnit& spre e,e%plu proprietatea so)ilor& c't i "n (a*a actului 0uridic ci+il. Deci& de+!l%!ia poate re*ulta din le-e i din con+en)ia p!r)ilor. Apari)ia propriet!)ii de+!l%ae "n (a*a actului ci+il& pentru pri%a dat! a ost e,pres pre+!*ut! "n art. 4@@ alin.C. Ast el& (a*'ndu/ne pe pre+ederile le-ale i pe principiul c! este per%is tot ce nu este inter*is a% putea conc;ide c! p!r)ile "nc;eind un act 0uridic ci+il pot decide ca (unurile do('ndite s! le apar)in! cu drept de proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Dei Codul Ci+il ad%ite posi(ilitatea apari)iei propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie "n (a*a unui act 0uridic ci+il& totui tre(uie s! a ir%!%& c! a+'nd "n +edere aptul c! "n ca*ul propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie nu este cunoscut! nici %!car cota ideal! din dreptul de proprietate& ea poate ap!rea "ntre persoane oarte apropiate. C. 1n ceea ce pri+ete e,ercitarea dreptului de posesie& olosin)! i dispo*i)ie asupra (unurilor a late "n proprietatea co%un! "n de+!l%!ie c't i "%p!r)irea i "ncetarea acesteia& +or i aplica(ile re-ulile de la proprietatea co%un! pe cote/ p!r)i& )in'ndu/se cot de re-le%ent!rile speciale re eritoare la proprietatea co%un! "n de+!l%!ie cuprinse "n art. 4>>/4A4. Articolul 3)1. +olosina bunului proprietate co!una &n de$l!ie +iecare coproprietar de$l!a are dreptul de a folosi bunul co!un potri$it destinaiei acestuia, fr a li!ita dreptul celorlali coproprietari dac &n contract nu este pre$zut altfel. O(iectul dreptului de repre*entare al proprietarilor de+!l%ai "l constituie atri(utele de olosin)!& posesie i dispo*i)ie. Atri(utul olosin)ei& care "ntr! "n con)inutul 0uridic al dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie& d! posi(ilitatea titularilor dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie s! utili*e*e (unul "n propriul lor interes& do('ndind "n proprietate ructele pe are le pot o()ine de la acest (un. E,ercitarea atri(utului de olosin)! poate i !cut! de oricare din proprietarii de+!l%ai& cu condi)ia ca o ase%enea e,ercitare s! nu li%ite*e dreptul celorlal)i coproprietari de+!l%ai. Re-ula dat!& stipulat! e,pres "n art. 4>A& poart! un caracter dispo*iti+& d'nd posi(ilitate coproprietarilor de+!l%ai s! sta(ileasc! i un alt %od de olosire a (unului co%un. Spre e,e%plu acetia prin "nc;eierea unui act 0uridic pot sta(ili c! olosin)a (unului co%un s! ie e,ercitate "n e,clusi+itate de un sin-ur coproprietar de+!l%a. .olosin)a ca atri(ut al dreptului de proprietate pre*int! o i%portan)! deose(it!& prin inter%ediul s!u asi-ur'ndu/se "nsui procesul de utili*are a "nsuirilor (unului pentru satis acerea ne+oilor de ordin patri%onial ale proprietarilor de+!l%ai. Anu%e din aceste considerente& le-iuitorul "n art. 4>A a stipulat c! olosin)a (unului co%un tre(uie s! se ac! potrivit destinaiei acestuia.

Dac! ca re*ultat al e,ercit!rii atri(utului de olosin)!& (unului co%un i/au ost produse de-rad!ri sau i/a ost sc;i%(at! destina)ia& apoi iecare din titularii dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie este "n drept s! cear! repararea daunelor cau*ate. Articolul 3)3. Actele de conser$are i ad!inistrare a bunului proprietate co!una &n de$l!ie 9ricare dintre proprietarii de$l!ai este prezu!at a a$ea consi!!&ntul celorlali pentru efectuarea oricror acte de conser$are i ad!inistrare a bunului proprietate co!una &n de$l!ie dac le"ea sau contractul nu pre$ede altfel. Pentru a asi-ura o olosire %ai e icient! a (unurilor co%une i pentru a "nl!tura pericolul pieirii (unului co%un& titularii dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie sunt "ndrept!)i)i s! e ectue*e acte de conser+are. Actele de conser+are au drept scop de a sal+a (unul co%un de la un pericol i%inent& "n sc;i%(ul unor c;eltuieli de i%portan)! redus!& adic! au scopul de a %en)ine (unul "n starea actual!. De aceste acte (ene icia*! to)i titularii dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie& de acea "n art. 4>= a ost instituit! re-ula con or% c!ruia oricare di proprietarii de+!l%ai pot e ectua acte de conser+are. Acordul celorlal)i proprietari de+!l%ai& la s!+'rirea actelor de conser+are& este pre*u%at. E,cep)ii de la re-ula dat! se pot con)ine "n le-e ori "n contractul "nc;eiat "ntre proprietarii de+!l%ai. Cele co%entate la aceast! nor%! se re er! "n e-al! %!sur! i la actele de ad%inistrare care pot i e ectuate de oricare din proprietarii de+!l%ai. Actele de ad%inistrare sunt acele opera)iuni 0uridice de e,ploatare nor%al! a (unurilor& %enite s! la ac! producti+e& !r! a le di%inua sau co%pro%ite +aloarea lor printr/o olosire nera)ional!. A% putea atri(ui la aceast! cate-orie de acte ad%inistrati+e aa acte ca perceperea ructelor i a +eniturilor aduse de (un3 e ectuarea de repara)ii3 +alori icarea unor (unuri perisa(ile3 -ospod!rirea i "ntre(uin)area (unurilor pentru satis acerea ne+oilor de trai. Articolul 3)5. Actele de dispoziie asupra bunurilor proprietate co!un &n de$l!ie (1) +iecare din coproprietarii de$l!ai poate dispune de bunul !obil proprietate co!una &n de$l!ie dac acordul &nc(eiat &ntre ei nu pre$ede altfel. (2) Pentru actele de dispoziie asupra bunurilor i!obile proprietate co!un &n de$l!ie este necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor de$l!ai. (3) Actul *uridic de dispoziie &nc(eiat de unul dintre coproprietarii de$l!ai poate fi declarat nul dac se face do$ada c cealalt parte tia sau trebuia s tie despre acordul care li!iteaz dreptul de dispoziie, despre faptul ca ceilali coproprietari de$l!ai s&nt &!potri$a &nc(eierii actului *uridic sau c nu a fost cerut acordul la &nstrinarea i!obilelor. 1. Re eritor la e,ercitarea actelor de dispo*i)ie asupra (unurilor proprietate co%un! "n de+!l%!ie& art. 4>B ace distinc)ie dup! cu% acestea se re er! la (unuri %o(ile sau la (unuri i%o(ile. 1n con or%itate cu pre+ederile alin. 1& oricare dintre coproprietarii de+!l%ai poate s!+'ri acte de dispo*i)ie cu pri+ire la (unurile proprietate co%une& %o(ile& dac! acordul "nc;eiat "ntre ei nu pre+ede alt el. O preci*are pe care tre(uie s! o ace% "n le-!tur! cu actele de dispo*i)ie& pe care le poate ace oricare din coproprietarii de+!l%ai& se re er! la aceea c! aceste acte tre(uie s! ie cu titlu oneros. Dei din te,tul art. 4>B alin.1 nu re*ult! o atare preci*are& totui& natura 0uridic! a acestor acte i%pune a ace ase%enea conclu*ii& iindc! %andatul pre*u%at tre(uie e,ercitat "n toate ca*urile nu%ai "n interesele co%unit!)ii de (unuri ce apar)in coproprietarilor de+!l%ai. O ase%enea pre+edere le-al! o "nt'lni% "n art. C1 alin. 4 din Codul .a%iliei con or% c!reia actul 0uridic prin care se %icorea*! ori se supri%! co%unitatea de (unuri a so)ilor este declarat! nul! de c!tre instan)a de 0udecat!. Respecti+& "n ceea ce priete actele de dispo*i)ie cu titlu -ratuit& acestea +or putea i !cute de unul din coproprietarii de+!l%ai doar cu consi%)!%'ntul celorlal)i& indi erent de aptul dac! aceste se re er! la (unuri %o(ile sau i%o(ile. Coproprietarii de+!l%a pot s! sta(ileasc! prin acord co%un i un alt %od de s!+'rire a actelor de dispo*i)ie asupra (unurilor proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Spre e,e%plu& coproprietarii de+!l%ai pot decide ca toate actele de dispo*i)ie +or putea i "nc;eiate doar cu acordul tuturor& acord care poate i& ie "n or%! scris!& ie "n or%! +er(al!. C. Dispo*i)iile alin. C pre+!d unele cerin)e speciale pentru actele de dispo*i)ie asupra (unurilor i%o(ile proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Pentru ca aceste acte de dispo*i)ie s! ie +ala(ile este necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor de+!l%ai. Consi%)!%'ntul e,pres la care se re er! dispo*i)iile le-ale din art. 4>B alin.C& se poate reali*a& ie prin participarea personal! a tuturor coproprietarilor de+!l%ai la "nc;eierea actului 0uridic de dispo*i)ie& ie "n (a*a unui %andat special prin care coproprietarul de+!l%ai "%puternicete o persoan! ter)! 8ori un alt coproprietar9 s! "nc;eie acte de dispo*i)ie& ie prin eli(erarea unei recipise din con)inutul c!reia s! reias! acordul la s!+'rirea actelor de dispo*i)ie asupra (unurilor i%o(ile proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Lipsa consi%)!%'ntului unuia din coproprietarii de+!l%ai la "nc;eierea unui act 0uridic de dispo*i)ie cu pri+ire la (unuri i%o(ile co%une nu poate i suplinit! nici c;iar printr/o ;ot!r're 0udec!toreasc!. 4. Alin. 4 sta(ilete consecin)ele "nc;eierii actelor de dispo*i)ie asupra (unurilor proprietate co%un! "n de+!l%!ie contrare pre+ederilor art. 4>B alin.1 i C. Pro(le%a +ala(ilit!)ii actelor de dispo*i)ie asupra (unurilor proprietate co%un! "n de+!l%!ie este pus! "n dependen)! de aptul dac! cealalt! parte a acestui act tia sau tre(uia s! tie c! coproprietarul de+!l%ai nu are dreptul s! "nstr!ine*e (unul proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Re-ula cuprins! "n alin. 4 este c!& dac!

cealalt! parte a acestui act tia sau tre(uia s! tie c! coproprietarul de+!l%ai nu are dreptul s! "nstr!ine*e (unul proprietate co%un! "n de+!l%!ie& atunci actul de dispo*i)ie "nc;eiat de unul din coproprietarii de+!l%ai este lo+it de nulitate relati+!. Coproprietarul care in+oc! nulitatea actului de dispo*i)ie asupra (unurilor proprietate co%un! "n de+!l%!ie tre(uie s! do+edeasc! c! cealalt! parte& a actului de dispo*i)ie "nc;eiat de c!tre unul dintre coproprietarii& tia sau tre(uia s! tie despre acordul care li%itea*! dreptul de dispo*i)ie& despre aptul ca ceilal)i coproprietari de+!l%ai s"nt "%potri+a "nc;eierii actului 0uridic sau c! nu a ost cerut acordul la "nstr!inarea i%o(ilelor. P'n! la pro(a contrar! se +a considera c! cel ce a "nc;eiat actul de dispo*i)ie asupra (unurilor proprietate co%un! "n de+!l%!ie cu nul din coproprietarii de+!l%ai este de (un! D credin)!& adic! nu tia i nici nu putea s! tie c! coproprietarul de+!l%ai nu este "n drept s! "nc;eie actul de dispo*i)ie. Deci& sanc)iunea pre+!*ut! de art. 4>B alin. 4& ce tre(uie s! se aplice actelor de dispo*i)ie& "nc;eiate contrar pre+ederilor art. 4>B alin. 1 i C& este nulitatea relati+!& nulitate ce poate i con ir%at! de ceilal)i coproprietari2 / care au li%itat dreptul de dispo*i)ie "nc;eind "n acest sens un acord3 care au ost "%potri+a "nc;eieri actului de dispo*i)ie& precu% i de cei de la care nu sa cerut acordul la "nstr!inarea i%o(ilelor. Articolul 317. %!prirea bunului proprietate co!un &n de$l!ie %!prirea bunului proprietate co!un &n de$l!ie &ntre coproprietarii de$l!ai se $a face proporional aportului fiecruia la dob&ndirea bunului. P&n la proba contrar, aportul coproprietarilor de$l!ai este prezu!at a fi e"al. La "%p!r)irea (unului proprietate co%un! pe cote p!r)i +or i aplica(ile re-ulile "%p!r)irii (unurilor proprietate co%un! cote/p!r)i& )in'ndu/se cont de particularit!)ile stipulate "n art. 4>>/4A4. Ast el la "%p!r)irea (unului proprietate co%un! "n de+!l%!ie "ntre coproprietarii de+!l%ai se +a porni de la pre*u%)ia / aportul coproprietarilor de+!l%ai este e-al. Acei coproprietari de+!l%ai& care +or considera c! aporturile coproprietarilor la do('ndirea (unului nu au ost e-ale& +or tre(ui s! ac! aceast! do+ad!. 1n aceste ca*uri "%p!r)irea (unului proprietate co%un! "n de+!l%!ie "ntre coproprietarii de+!l%ai se +a ace propor)ional aportului iec!ruia la do('ndirea (unului. Articolul 311. Proprietatea co!un &n de$l!ie a soilor (1) :unurile dob&ndite de soi &n ti!pul cstoriei s&nt proprietatea lor co!un &n de$l!ie dac, &n confor!itate cu le"ea sau contractul &nc(eiat &ntre ei, nu este stabilit un alt re"i! *uridic pentru aceste bunuri. (2) 9rice bun dob&ndit de soi &n ti!pul cstoriei se prezu! proprietate co!un &n de$l!ie p&n la proba contrar. 1. Dreptul de proprietate co%un! "n de+!l%!ie al so)ilor este de natur! le-al!. Re-ulile stipulate "n art. 4A1 i 4AC ur%ea*! a i aplicate )in'ndu/s cont i de capitolele 5 i > din Codul .a%iliei& respecti+ art. 1B/4C& care deter%in! re-i%ul 0uridic al (unurilor so)ilor. Codul Ci+il din 1B>@ nu cuprindea re-le%ent!ri e,prese re eritor la proprietatea co%un! "n de+!l%!ie a so)ilor& "n sc;i%( re-le%enta proprietatea -ospod!riei de col;o*nic& care la el era considerat! proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Noul Cod Ci+il cuprinde re-le%ent!ri e,prese doar a propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie a so)ilor. Acest cod& "n principiu& a p!strat re-i%ul 0uridic al (unurilor so)ilor. Re-ula -eneral! pri+ind re-i%ul 0uridic al (unurilor so)ilor o desprinde% din art. 4A1 alin. 1 con or% c!ruia (unurile do('ndite de so)i "n ti%pul c!s!toriei s"nt proprietatea lor co%un! "n de+!l%!ie. Aceast! re-ul! poart! un caracter dispo*iti+& d'nd posi(ilitate so)ilor s! sta(ileasc! un alt re-i% al (unurilor co%une. Ast el pute% distin-e dou! re-i%uri al (unurilor so)ilor2 a9 re-i%ul le-al al (unurilor so)ilor i (9 re-i%ul contractual al (unurilor so)ilor. Art. 4A1 a preluat re-le%ent!rile din Codul .a%iliei& care la el distin-e "ntre aceste dou! re-i%uri al (unurilor so)ilor D Capitolul 5 #Re-i%ul le-al al (unurilor so)ilor$ i Capitolul > #Re-i%ul contractual al (unurilor so)ilor $. Codul .a%iliei a dat posi(ilitate so)ilor s! "nc;eie contract %atri%onial& contract ca le +a per%it! s! dero-e de la re-i%ul le-al a (unurilor so)ilor. Contractul %atri%onial poate i "nc;eiat p'n! la "nre-istrarea c!s!toriei c't i "n ti%pul c!s!toriei. Contractul %atri%onial se "nc;eie "n or%! autentic!& nerespectarea c!reia duce la nulitatea unui ase%enea contract. Dac! contractul %atri%onial a ost "nc;eiat p'n! la "nre-istrarea c!s!toriei& atunci el +a a+ea putere 0uridic! doar din %o%entul "nre-istr!rii c!s!toriei. Deci& re-la -eneral! re eritoare la proprietatea co%un! "n de+!l%!ie a so)ilor este c!& ( unurile dobndite de soi n timpul cstoriei snt proprietatea lor comun n devlmie dac, n con#ormitate cu legea sau contractul ncheiat ntre ei, nu este stabilit un alt regim juridic pentru aceste bunuri Este considerat (un co%un i salariul so)ilor. Spune% acest lucru iindc! "n art. 4AC salariul nu este enu%erat la cate-oria (unurilor proprii ale iec!ruia din so)i. Pro(le%a care se pune& "n acest sens& este dac! salariul neincasat constituie (un co%un. Pornind de la aptul c! o(iect al dreptului de proprietate sunt (unurile corporale& consider!% c! salariul constituie o(iect al dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie din %o%entul incas!rii lui& iindc! din acest %o%ent el se trans or%! "ntr/un (un corporal suscepti(il de a i apropriat su( or%a dreptului de proprietate. E,ercitarea dreptului de proprietate co%un! "n de+!l%!ie a so)ilor& adic! posesia olosin)a i dispunerea cu (unurile proprietate co%un! "n de+!l%!ie& se +a ace "n con or%itate cu pre+ederile art. 4>>/4A<. C. Re-le%ent!rile din alin. C constituie o e,cep)ie de la re-ula din art. 4@5 alin.C& con or% c!ruia dac! (unul este co%un& proprietatea se pre*u%! a i pe cote/p!r)i. 1n ca*ul propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie a so)ilor pre*u%)ia este c! orice (un do('ndit de so)i "n ti%pul c!s!toriei +a i supus re-i%ului propriet!)ii de+!l%ae. Aceast! pre*u%)ie +a putea i

"nl!turat! dac! se +a ace do+ada contrariului. Do+ada contrar! so)ii o pot ace cu a0utorul contractului %atri%onial. La el nu +or ace parte din proprietatea co%un! "n de+!l%!ie (unurile enu%!rate la art. 4AC. Articolul 312. Proprietatea personala a fiecruia dintre soi (1) :unurile care au aparinut soilor &nainte de &nc(eierea cstoriei, precu! i cele dob&ndite de ei &n ti!pul cstoriei &n baza unui contract de donaie, prin !otenire sau &n alt !od cu titlu "ratuit, s&nt proprietatea e/clusi$ a soului cruia i'a aparinut sau care le'a dob&ndit. (2) :unurile de folosin indi$idual (&!brc!inte, &ncl!inte i altele ase!enea), cu e/cepia bi*uteriilor i a altor obiecte de lu/, s&nt bunuri personale ale soului care le folosete, c(iar dac s&nt dob&ndite &n ti!pul cstoriei din contul !i*loacelor co!une ale soilor. (3) :unurile fiecruia dintre soi pot fi declarate proprietate a lor co!un &n de$l!ie dac se constat c &n ti!pul cstoriei s'au fcut din !i*loacele lor co!une in$estiii care au sporit si!itor $aloarea acestor bunuri. 1. Ca dero-are de la re-ula instituit! "n art. 4A1& "n art. 4AC sunt pre+!*ute cate-oriile de (unuri ce constituie proprietatea personal! a iec!ruia din so)i. O parte din aceste din ur%! (unuri& dei sunt do('ndite "n ti%pul c!s!toriei& sunt& totui& prin e,cep)ie& (unuri proprii& caracterul de e,cep)ie al acestora ur%'nd a i do+edit. Gunurile proprietate personal! a iec!ruia din so)i nu ac parte din co%unitatea de (unuri& i iecare din so)i pot dispune li(er de ele& !r! a i necesar consi%)!%'ntul celuilalt so). Cate-oriile de (unuri care ac o(iectul propriet!)ii personale a iec!ruia din so)i sunt e,pres i e,austi+ enu%erate "n art. 4AC alin.1 i C. Con+en)ional& toate (unurile proprietate personal! a iec!ruia din o)o pot i clasi icate "n ur%!toarele trei -rupe2 a9 (unuri do('ndite de so)i "nainte de "nc;eierea c!s!toriei3 (9 (unurile do('ndite de ei "n ti%pul c!s!toriei "n (a*a unui act cu titlu -ratuit3 i c9 (unurile de olosin)! indi+idual!. 9unurile dobndite de soi nainte de ncheierea cstoriei sunt constituie proprietate personal a #iecruia dintre soi . Dup! re-ula -eneral!& stipulat! "n art. 4A1& (unurile do('ndite de so)i "n ti%pul c!s!toriei sunt proprietatea lor co%un! "n de+!l%!ie. Pornind de la aptul c! (unurile care au apar)inut so)ilor "naintea de "nc;eierea c!s!toriei nu au ost dobndite n timpul cstoriei& acestea nu ac parte din co%unitatea de (unuri. Dac! anterior so)ii au tr!it "n concu(ina0& (unurile do('ndite "n aceast! perioad! sunt (unuri propriii ale acelui care le/a ac;i*i)ionat& a ar! de ca*ul c'nd la do('ndirea lor au contri(uit a%(ii concu(ini& ca* "n care iecare dintre ei are o cot!/parte din dreptul de proprietate& %!ri%ea c!ruia depinde de aportul iec!rui concu(in. 9unurile dobndite de soi n timpul cstoriei n baza unui contract de donaie, prin motenire sau n alt mod cu titlu gratuit la el sunt proprietatea e,clusi+! a celui so)i care le/a do('ndit. Do+ada don!rii (unului unuia din so)i poate i !cut! prin orice %i0loc de pro(!. Darurile de nunt! tre(uie s! ie considerate (unuri co%une& dac! nu se +a ace do+ad! c! ele au ost adresate doar unuia din so)i. Dona)iile !cute de unul din so)i celuilalt& at't "naintea c!s!toriei& c't i "n ti%pul c!s!toriei& +or i (unuri proprii ale so)ului c!rui/a iau ost o erite. 1n a ar! de %otenire i dona)ie se %ai consider! acte cu titlu -ratuit i pri+ati*area (unurilor 8"n cat*ul "n care aceasta are loc cu titlu -ratuit9& precu% i do('ndirea dreptului de proprietate asupra (unului -!sit& i asupra co%orii. C. De ase%enea& nu ac parte din proprietatea de+!l%a! lucrurile de olosin)! indi+idual!. Din cate-oria (unurilor de u* personal ac parte aa (unuri ca o(iectele de "%(r!c!%inte& cele necesare i-ienei personale& (unuri a ectate e,clusi+ p!str!rii sau "%(un!t!)irii s!n!t!)ii unui din so)i 8o prote*! dentar! de aur9etc. Aceste lucruri ac parte din proprietatea acelui so) care le olosete. 1ns! (unurile 8(i0uteriile i alte o(iecte de lu,9& procurate "n ti%pul c!s!toriei pe %i0loace co%une& sunt considerate (unuri "n de+!l%!ie& indi erent de aptul cine le olosete. Le-ea nu sta(ilete ce se atri(uie la o(iecte de lu,& de apt acest lucru este cu neputin)!. 1n sta(ilirea caracterului de (un propriu ori co%un o(iectelor de lu, ce constituie (un de u* personal tre(uie a+ut! "n +edere "n a ara destina)iei i +aloarea acestora raportat! la +eniturile so)ilor i la ni+elul lor de +ia)!. Pentru o a%ilie un (un poate i socotit o(iect de lu,& iar pentru alt! a%ilie nu. Aceasta depinde de starea %aterial! a iec!rei a%ilii. 1n ca* de liti-ii& pro(le%a e solu)ionat! "n dependen)! de starea %aterial! concret! a a%iliei 4. 1n alin. 4 sunt cuprinse condi)iile necesare a i "ntrunite pentru declararea (unurilor proprii a iec!ruia din so)i (unuri proprietate co%un! "n de+!l%!ie. Aceste condi)ii sunt cuprinse i "n art. C4 din Codul .a%iliei. Ast el& ( unurile iec!ruia dintre so)i +or putea i declarate proprietate a lor co%un! "n de+!l%!ie dac! se +a do+edi c! "n ti%pul c!s!toriei s/au !cut din %i0loacele lor co%une in+esti)ii care au sporit si%)itor +aloarea acestor (unuri 8repara)ie capital!& reconstruc)ie reutilare& etc.9. 1n ca* de liti-iu& acesta +a i de co%peten)a instan)ei 0udec!toreti& care +a sta(ili dac! in+esti)iile !cute "n (unurile proprii din %i0loacele co%une au sporit si%)itor +aloarea (unurilor proprii. Articolul 313. eter!inarea prilor din proprietatea co!un &n de$l!ie a soilor &n caz de &!prire a bunurilor (1) %n cazul &!pririi bunurilor proprietate co!un &n de$l!ie a soilor, prile lor se consider e"ale. (2) :unurilor proprietate co!un &n de$l!ie a soilor pot fi &!prite at&t la di$or, c&t i &n ti!pul cstoriei. %!prirea bunurilor co!une &n ti!pul cstoriei nu afecteaz re"i!ul *uridic al bunurilor care $or fi dob&ndite &n $iitor.

Reglementrile din art. 373 urmeaz a fi privite n strns legtur cu cele din art. 2526 C dul !amiliei" care" n principiu" nu difer esen#ial. $mpr#irea %unuril r pr prietate c mun n devlm&ie va fi guvernat de regulile cuprinse n art.357-365" lundu-se n c nsidera#ie particularit#ile pr priet#ii c mune n devlm&ie a s #il r. 'nele din aceste particularit#i le gsim n art. 373. (stfel" n cazul mpr#irii %unuril r pr prietate c mun n devlm&ie a s #il r" pr#ile l r se c nsider egale. )rin c ntractul matrim nial s #ii p t sta%ili c la mpr#irea %unuril r pr prietate c mun" pr#ile s nu fie egale. $n acest caz" la mpr#irea %unuril r c mune" se va avea n vedere prevederile c ntractului matrim nial. C. 1ncetea*! proprietatea co%un! "n de+!l%!ie a so)ilor odat! cu des acerea c!s!toriei. Des acerea c!s!toriei are ca e ect i "%p!r)irea (unurilor co%une. Dar e posi(il! "%p!r)irea (unurilor co%une i "n ti%pul c!s!toriei2 "n pri%ul r'nd& la cererea oric!ruia dintre so)i3 "n al doilea r'nd& la cererea creditorilor personali ai oric!ruia dintre so)i3 "n al treilea r'nd& "n ca*ul con isc!rii a+erii unuia dintre so)i. 1n ti%pul c!s!toriei& la cererea oric!ruia dintre so)i& pot i "%p!r)ite (unurile co%une care e,ist! la data c'nd a a+ut loc parta0ul. Gunurile ce +or i do('ndite de so)i dup! "%p!r)ire se +or considera (unuri co%une. 1n ca*ul "n care nu se a0un-e la un parta0 +oluntar al (unurilor co%une& se +a sesi*a instan)a de 0udecat!& ie odat! cu ac)iunea de di+or)& ie dup! des acerea c!s!toriei prin di+or). Deci& instan)a de 0udecat! +a sta(ili cota iec!rui so)& cot! ce se presupune a i e-al!. 1ns!& "n unele ca*uri& instan)a 0udec!toreasc! poate s! se a(at! de la principiul p!r)ilor e-ale ale so)ilor& a+'nd "n +edere interesele copiilor %inori sau interesele& ce %erit! aten)ie& ale unuia dintre so)i 8art. C> alin.C din Codul a%iliei9. Decesul unuia dintre so)i are drept e ect "ncetarea propriet!)ii co%une "n de+!l%!ie. 1n acest ca*& (unurile so)ului decedat trec la %otenitori Capitolul I? APARAREA DREPT6L6I DE PROPRIETATE Articolul 31#. 4e$endicarea de ctre proprietar a bunurilor sale (1) Proprietarul este &n drept s'i re$endice bunurile aflate &n posesiunea nele"iti!a a altuia. (2) Posesorul poate refuza s predea bunul dac el sau posesorul !i*locit pentru care poseda are dreptul preferenial de posesiune &n raport cu proprietarul. 4e$endicarea bunului poate fi aplicat &n raport cu cel care are un drept superior dac acesta a obinut bunul prin $iolen sau prin dol. (3) e la !o!entul &ncetrii bunei'credine, iar &n cazul posesorului de rea'credin de la !o!entul dob&ndirii posesiunii, posesorul rspunde fa de proprietar pentru pre*udiciul cauzat prin faptul c din $ina lui bunul s'a deteriorat, a pierit sau nu poate fi restituit din alt !oti$. (#) %n le"tur cu re$endicarea bunului proprietarului se $or aplica &n !odul corespunztor pre$ederile art. 371, 317'312. (5) ac a dob&ndit posesiunea prin sa!a$olnicie sau prin s$&rirea unei infraciuni, posesorul rspunde fa de proprietar &n confor!itate cu nor!ele pri$ind rspunderea delictual. 819 Ap!rarea dreptului de proprietate se reali*ea*! printr/o serie de %i0loace 0uridice. Prin %i0loace de ap!rare a dreptului de proprietate se "n)ele- acele ac)iuni& prin care proprietarul tinde s! "nl!ture atin-erile ce sunt aduse dreptului s!u i asi-ur! e,ercitarea lui "n condi)ii nor%ale. 1n unc)ie de caracterul "nc!lc!rilor dreptului de proprietate& %i0loacele ci+ile de ap!rare a dreptului de proprietate sunt de dou! eluri2 %i0loace 0uridice nespeci ice 8sau indirecte9 i %i0loace 0uridice speci ice 8sau directe9. :i0loacele 0uridice speci ice sau directe de ap!rare a dreptului de proprietate constau "n acele ac)iuni care "i au unda%entul direct pe dreptul de proprietate. 1n ca* de "nc!lcare ne%i0locit! a dreptului de proprietate 8de e,e%plu& urtul (unurilor proprietarului9 intr! "n +i-oare ap!rarea a(solut! de la orice atentare& care are ca i dreptul de proprietate un caracter a(solut. A+'nd ca te%ei "nsui dreptul de proprietate& ca drept real& ac)iunile din aceast! cate-orie sunt ac)iuni reale. 1n r'ndul acestor ac)iuni locul central "l ocup! ac)iunea "n re+endicare. 1n a ar! de ac)iunea "n re+endicare 8art. 4A@ i 4A59& le-isla)ia noastr! %ai cunoate i ac)iunea ne-atorie 8art.4A>9& ca ac)iune real! cu a0utorul c!ruia se ap!r! dreptul de proprietate. Ac)iunea "n re+endicare este unul din cele %ai r!sp'ndite %i0loace de ap!rare a dreptului de proprietate& prin care proprietarul& care a pierdut posesia (unului s!u& cere restituirea acestui (un de la posesorul neproprietar. Deci& ac)iunea "n re+endicare este ac)iunea& prin care o persoan! cere "n 0usti)ie s! i se recunoasc! dreptul de proprietate asupra unui lucru de care a ost deposedat!. Ac)iunea proprietarului neposesor c!tre posesorul neproprietar 8ac)iunea "n re+endicare9 este "ndreptat! spre resta(ilirea dreptului de posesie ce/i apar)ine proprietarului i de care acesta a ost lipsit. Proprietarului "i apar)ine din totdeauna dreptul de posesie asupra (unurilor sale& dar el nu/i poate e,ercita "%puternicirile& deoarece (unul se a l! "n posesia altor persoane. Anu%e "n +irtutea acestei "%puterniciri 8dreptul de a poseda9 proprietarul are dreptul s! "nainte*e ac)iunea "n re+endicare. 1n ca*ul satis acerii ac)iunii& proprietarului 8recla%antului9 i se restituie (unurile& "nl!tur'nd ast el "nc!lc!rile dreptului de posesie. Odat! cu ap!rarea dreptului de posesie& ac)iunea "n re+endicare ap!r! i dreptul de olosin)! i de dispo*i)ie& "ntruc't proprietarul& nea+'nd "n posesie (unul& nu are posi(ilitatea de a/l olosi i a dispune de el.

1. 2.

Dreptul de a "nainta ac)iunea "n re+endicare "l are proprietarul. De ase%enea& are dreptul de a "nainta ac)iunea "n re+endicare i posesorul neproprietar& care posed! (unurile proprietarului pe un te%ei 0uridic 8depo*itarul& arendaul& c!r!uul9. Recla%a)i "n aceste cau*e sunt posesorii ile-ali& care posed! (unul la %o%entul "naint!rii ac)iunii !r! a a+ea +reun drept asupra (unului. O(iect al re+endic!rii pot i nu%ai (unurile indi+idual deter%inate i care sunt "n natur! la %o%entul "naint!rii ac)iunii de re+endicare. Nu pot i o(iect al re+endic!rii lunurile deter%inate -eneric. Aceast! te*! reiese din con)inutul ac)iunii "n re+endicare& care const! "n resta(ilirea posesiei asupra (unului& i nu "n "nlocuirea (unului cu altul ase%!n!tor. De ase%enea& nu pot i o(iect al re+endic!rii acele (unuri care nu s/au p!strat "n natur! ori au su erit sc;i%(!ri esen)iale. 1n toate aceste ca*uri 8c'nd nu e,ist! o(iectul re+endic!rii9 se poate "nainta o ac)iune de reparare a daunei. Ac)iunea "n re+endicare este prescripti(il!& ea put'nd i "naintat! "n decurs de trei ani& din %o%entul "n care proprietarul a cunoscut sau tre(uia s! cunoasc! despre "nc!lcarea dreptului s!u Deci& "naintarea ac)iunii "n re+endicare presupune ur%!toarele condi)ii2 a9 pierderea de c!tre proprietar a posesiei asupra (unului3 (9 deter%inarea indi+idual! a (unului3 c9 a larea (unului "n posesie str!in! i neap!rat ile-al!. 1n ca*ul "n care sunt "ntrunite toate aceste condi)ii& proprietarul este "n drept s!/i re+endice (unul de la acel care l/ a lipsit ne%i0locit de posesie. Dar de cele %ai %ulte ori "ns! pro(le%a se co%plic! prin aceea c! (unul ce ur%ea*! a i re+endicat nu se a l! "n posesia persoanelor care l/au deposedat ne%i0locit pe proprietar. Aceste (unuri pot i +'ndute unor ter)e persoane& deci ac)iunea "n re+endicare tre(uie "naintat! respecti+ c!tre aceste persoane& care de apt de)in (unul. Re+endicarea (unurilor proprietarului ieite din posesia acestuia depinde de aptul dac! do("nditorul este de (un!/credin)! sau de rea/credin)!. De la posesorul 8do('nditorul9 de rea/credin)! (unurile se re+endic! "n toate ca*urile. Do('nditorul de rea/credin)! este recunoscut de c!tre instan)a de 0udecat!& cu e,a%inarea tuturor acelor condi)ii "n care a ost "nc;eiat! con+en)ia. La solu)ionarea pro(le%ei& dac! posesorul este de (un! credin)! ori de rea credin)!& or-anul co%petent +a reiei din pre*u%)ia c! posesia este de (un!/credin)! p'n! la %o%entul c'nd +a i do+edit contrariul 8 art. 4<A alin.C9. Do+ada posesiunii ile-ale 8de (un! ori de rea/credin)!9 tre(uie s! ie do+edit! de c!tre recla%ant& adic! de proprietarul acestui (un. 1n a ar! de aceasta& proprietarul este o(li-at s! do+edeasc! aptul c! anu%e lui "i apar)ine dreptul de proprietate asupra (unului re+endicat. De la do('nditorul de (un! credin)! (unurile pot i re+endicate doar "n ca*urile e,pres pre+!*ute "n art. 4A5. 8C9 Ac)iunea "n re+endicare +a putea i satis !cut! doar dac! (unurile proprietarului se a l! "ntr/o posesiune nele-iti%!. Dac! posesia este le-iti%!& adic! posesorul posed! (unul "n (a*a unui act 0uridic 8spre e,e%plu contract de arend!& -a0& u*u ruct...9& atunci proprietarul nu +a putea cere restituirea (unului "n proprietate "n (a*a ac)iunii "n re+endicare. 1n pri%a propo*i)ie din alin. C este utili*at ter%enul # drept pre#erenial de posesie& care consider!%& c! nu corespunde esen)ei i scopului re-le%ent!rilor din alin. C. Drept pre eren)ial "nsea%n! a a+ea pre erin)!& "n unele i aceleai condi)ii& a)! de cine+a& spre e,e%plu& de un ase%enea drept (ene icia*! coproprietarii unei propriet!)i co%une pe cote/p!r)i 8a se +edea i co%entariul la art. 45C9. 1n art. 4A@ alin. C este +or(a nu de un drept pre eren)ial de posesie ci de un drept de posesie a)! de proprietar& ori arendaul nu are un drept pre eren)ial de posesie& ci are doar un drept de posesie "n raport cu proprietarul. Deci& posesorul care are un drept de posesie "n raport cu proprietarul& +a putea re u*a s! trans%it! (unul "n ca*ul "n care proprietarul +a "nainta o ac)iune "n re+endicare. 1n ase%enea ca*uri instan)a de 0udecat! tre(uie s! re u*e "n satis acerea ac)iunii "n re+endicare. Cu toate acestea& ac)iunea "n re+endicare ur%ea*! s! ie satis !cut!& dac! se +a do+edi& c! posesorul 8arendaul& depo*itarul& u*u ructuarul& creditorul -a0ist ...9& care are un drept de posesie "n raport cu proprietarul 8drept superior9 a o()inut posesia asupra (unului prin +iolen)! sau prin dol. 849 Le-iuitorul o(li-! at't do("nditorul de (un!/credin)!& c"t i cel de rea/credin)! s! asi-ure inte-ritatea (unurilor a late "n posesia lor. O(li-a)ia respecti+! ia natere pentru do("nditorul de (un!/credin)! din %o%entul "ncet!rii (unei/credin)e. Guna/credin)! "ncetea*! "n %o%entul "n care acesta a a lat sau tre(uia s! a le c! posesiunea este nele-iti%! sau c'nd a pri%it o cita)ie "n ur%a ac)iunii intentate de c!tre proprietar prin care i se cere restituirea (unurilor. Pentru do("nditorul de rea/credin)! o(li-a)ia de a asi-ura inte-ritatea (unurilor sur+ine din %o%entul do('ndirii posesiunii. Dac! posesorul de (un!/credin)! sau de rea/credin)! sunt culpa(ili de nee,ecutarea o(li-a)iei de asi-urare a inte-rit!)ii (unurilor& atunci ei r!spund a)! de proprietar pentru deteriorarea& pieirea (unului& precu% i de sur+enirea altor consecin)e datorit! c!rora (unul nu poate i restituit. 8@9 Intentarea ac)iunii de re+endicare de c!tre proprietar creea*! anu%ite e ecte 0uridice& "n dependen)! de aptul dac! este sau nu ad%is!. 1n ca*ul respin-erii ac)iunii "n re+endicare p'r'tul posesor al (unului +a continua s!/l de)in!& ast el "nc't ac)iunea "n re+endicare intentat! nu +a produce nici un e ect 0uridic. 1n ca*ul "n care ac)iunea +a i satis !cut!& se +a recunoate dreptul de proprietate al recla%antului asupra (unului %o(il sau i%o(il. 1n acest& al doilea& ca* +a tre(ui ;ot!r't! soarta +eniturilor o()inute sau care ar i putut i o()inute& ca re*ultat al olosirii (unului re+endicat. De ase%enea& "n ca*ul satis acerii ac)iunii "n re+endicare ur%ea*! s! se decid! i soarta tuturor c;eltuielilor necesare pentru "ntre)inerea i repara)ia (unului& precu% i soarta "%(un!t!)irilor !cute de posesor e perioada posesiei. Co%parati+ cu Codul Ci+il din 1B>@& "n acest act nor%ati+ nor%ele respecti+e sunt cuprinse nu "n capitolul dedicat ap!r!rii dreptului de proprietate ci "n cadrul capitolului dedicat posesiei ca stare de apt& respecti+ "n art. 41</41C 8a se +edea co%entariul articolelor 41</ 41C9. 859 Cel ce a do('ndit posesia prin sa%a+olnicie sau prin s!+'rirea unei in rac)iuni este un posesor de rea/credin)!& de acea r!spunderea unui ase%enea posesor a)! de proprietar este %ai dur!. Le-iuitorul a sta(ilit posi(ilitate de a cere de la posesorul& care a do('ndit posesia prin sa%a+olnicie sau prin s!+'rirea unei in rac)iuni& i repararea tuturor pre0udiciilor "n con or%itate cu nor%ele pri+ind r!spunderea delictual!. Ast el& de la un ase%enea posesor& proprietarul poate cere i repararea +enitului ratat.

Articolul 315. 4e$endicarea de ctre proprietar a bunurilor aflate &n posesiunea unui dob&nditor de bun'credin (1) ac un bun a fost dob&ndit cu titlu oneros de la o persoana care nu a a$ut dreptul s'l &nstrineze, proprietarul poate sa'l re$endice de la dob&nditorul de bun'credin nu!ai &n cazul &n care bunul a fost pierdut de proprietar ori de persoana creia bunul a fost trans!is de proprietar &n posesiune sau dac i'a fost furat unuia ori altuia, sau a ieit &n alt !od din posesiunea acestora, fr $oia lor. (2) ac bunurile au fost dob&ndite cu titlu "ratuit de la o persoana care nu a$ea dreptul s le &nstrineze, proprietarul este &n drept s'i re$endice bunurile &n toate cazurile. (3) :anii, titlurile de $aloare la purttor i bunurile dob&ndite la licitaie nu pot fi re$endicate de la un dob&nditor de bun'credin. 819 Re+endicarea (unurilor de la do("nditorul& care a "nc!lcat dreptul de proprietate 8de e,e%plu a urat (unul de la proprietar& i/a "nsuit (unul -!sit& care a ost pierdut de c!tre proprietar etc.9& adic! de la do('nditorul de rea/credin)!& se ad%ite "n toate ca*urile. Dar de cele %ai dese ori& (unurile ieite din posesia proprietarului trec ulterior de la o persoan! la alta. 1n acest ca* posi(ilitatea de re+endicare depinde de aptul dac! ulti%ul do("nditor este de (un!/credin)! sau de rea/ credin)!. Prin ur%are& le-iuitorul "n-r!dete dreptul proprietarului de a/i re+endica (unurile sale. Necesitatea introducerii unor ase%enea li%it!ri este condi)ionat! de asi-urarea protec)iei intereselor participan)ilor la circuitul ci+il i anu%e "l prote0ea*! pe do("nditorului de (un!/credin)!. Do("nditor de (un!/credin)! este considerat! persoana care "ntrunete condi)iile art. 4<A. :odalitatea de re+endicare a (unurilor de la do('nditorii de (un!/credin)! este "n dependen)! de caracterul cu care a ost do("ndit (unul& ie cu titlu oneros& ie cu titlu -ratuit. Dac! (unul a ost do("ndit cu titlu oneros& ap!rarea dreptului de proprietate se deter%in! "n dependen)! de aptul dac! (unul a ieit din posesiune cu +oia sau !r! +oia proprietarului sau din posesiunea persoanei c!reia i s/a "ncredin)a (unul. Le-iuitorul "n art. 4A5 a considerat c! (unurile au ieit din posesiunea lor !r! +oia acestora "n ur%!tarele trei ca*uri2 / (unul a ost pierdut de c!tre proprietar sau de persoana c!reia acesta i/a ost trans%is de proprietar "n posesie3 / (unul a ost urat de la unul sau de la altul3 / (unul a ieit din posesia acestora "n alt %od& !r! +oia lor. Ieirea (unurilor din posesia proprietarului sau din posesia persoanei c!reia acest (un i/a ost trans%is de proprietar cu +oin)a lor& e,clude posi(ilitatea re+endic!rii (unurilor de la do("nditorul de (un!/credin)! care l/a do("ndit cu titlu oneros. Dac! ini)ial (unul a ieit din posesia proprietarului cu acordul lui 8de e,e%plu& a ost trans%is "n arend!& iar pe ur%! +'ndut de arenda unei ter)e persoane ile-al& adic! nea+'nd acordul proprietarului9& el nu poate i o(iect al re+endic!rii& deoarece proprietarul "n situa)ia dat! a -reit "n ale-erea contra-entului 8"n e,e%plu nostru / "n ale-erea arendaului9& i "n acest ca* proprietarul poart! personal r!spundere de consecin)ele ne-ati+e care au sur+enit ca re*ultat al ac)iunilor s!+'rite 8darea "n arend!9. Do('nditorul de (un!/credin)!& procur'nd (unul de la arenda "n %od ireproa(il. Ast el& conc;ide% c! dac! proprietarul a trans%is (unul "n posesie altei persoane "n (a*a unui contract de arend! sau de depo*it& iar ulti%ul a a(u*at de "ncrederea proprietarului i a "nstr!inat (unul unei persoane care este do("nditor de (un!/ credin)!& atunci proprietarul nu poate s!/i re+endice (unul din posesia do("nditorului. 1n acest ca*& proprietarul este "n drept s! intente*e ac)iune "n 0udecat! i s! cear! de la persoana c!reia i/a "ncredin)at (unul recuperarea pre0udiciului cau*at. 8C9 Prin inter%ediul alin. C le-iuitorul a instituit re-ula de re+endicare a (unurilor din posesia do("nditorului de (un!/ credin)!& care le/a do("ndit cu titlu -ratuit. Ast el& dac! "n ca*ul do('ndirii (unurilor cu titlu oneros re+endicare este posi(il! doar "n anu%ite ca*uri strict sta(ilite "n le-e& pentru (unurile do('ndite cu titlu -ratuit 8cu% ar i prin %otenire& donare etc.9 este instituit! o alt! re-ul!. Re-ula const! "n aptul c! (unurile do('ndite cu titlu -ratuit de la o persoan! care nu a+ea dreptul s!/l "nstr!ine*e& pot i re+endicate de c!tre proprietar& c;iar dac! do("nditorul este de (un!/credin)!. Deci& posesorul de (un!/credin)!& care a do('ndit (unul cu titlu -ratuit este o(li-at "n toate ca*urile& cu respectarea ter%enelor de prescrip)ie& s! restituie (unul proprietarului. 849 Con or% pre+ederilor alin.4 sunt pre+!*ute te%eiurile c'nd proprietarului i se inter*ice re+endicarea (unurile sale de la do("nditorul de (un!/credin)!. I%posi(ilitatea de re+endicare de c!tre proprietar a (unurilor sale de la do("nditorul de (un!/credin)! operea*! nu%ai "n pri+in)a ur%!toarelor (unuri2 / (anii3 / titlurile de +aloare la purt!tor3 / (unurile do("ndite la licita)ie. Re+endicarea (anilor i titlurilor de +aloare la purt!tor este ad%is! nu%ai "n ca*urile "n care aceste (unuri sunt indi+iduali*ate. Indi+iduali*area acestor (unuri se ace prin i,area nu%!rului& seriei sau altor date de identi icare. 1n acest ca* re-i%ul 0uridic al (anilor i titlurilor de +aloare la purt!tor este analo-ic re-i%ului 0uridic al (unurilor indi+idual/ deter%inate. Prin ur%are& dac! (anii i titlurilor de +aloare la purt!tor n/au ost indi+iduali*ate& ele nu pot i re+endicate& dar proprietarul este "n drept s! cear! repararea pre0udiciului. Tre(uie de accentuat c! i%posi(ilitatea de re+endicare de c!tre proprietar a acestor (unuri are loc nu%ai "n ca*ul "n care do("nditorul este de (un!/credin)!& indi erent de %odalitatea de do('ndire a acestora& ie cu titlu oneros ie cu titlu -ratuit. Guna/credin)! se pre*u%! p'n! la pro(a contrarie. Sarcina pro(a)iunii re+ine recla%antului& adic! proprietarului "n ca*ul intent!rii ac)iunii "n re+endicare. Articolul 31). Cererea pri$ind &nlturarea &nclcrilor care nu s&nt le"ate de pri$area de posesiune

(1) ac dreptul proprietarului este &nclcat &n alt !od dec&t prin uzurpare sau pri$are ilicit de posesiune, proprietarul poate cere autorului &ncetarea &nclcrii. .l poate cere, de ase!enea, desp"ubiri pentru pre*udiciul cauzat. Pot fi solicitate desp"ubiri i &n cazul &n care nu se cere &ncetarea &nclcrii sau e/ecutarea acestei cerine este i!posibil. (2) ac e/ist te!ei de a presupune ca se $or face &nclcri ulterioare, proprietarul poate intenta o aciune ne"atorie. (3) ispoziiile alin.(1) i (2) nu se aplic dac proprietarul trebuie, &n te!eiul le"ii i al drepturilor unor alte persoane, s ad!it influen asupra bunului. 819 Dreptul de proprietate poate i "nc!lcat nu nu%ai ca re*ultat al lipsirii proprietarului de posesia (unului s!u. Persoanele ter)e pot s!+'ri ase%enea ac)iuni care& dei nu/l lipsesc pe proprietar de posesia (unului& totui "l "%piedic! pe ulti%ul s!/i e,ercite "n deplin!tate prero-ati+ele dreptului de proprietate. 1n con or%itate cu pre+ederile articolului co%entat& proprietarul este "n s! cear! "nl!turarea "nc!lc!rilor dreptului de proprietate c;iar dac! ase%enea "nc!lc!ri nu au ca e ect lipsirea proprietarului de posesie. Ap!rarea dreptului de proprietate "n aceste ca*uri se ace cu a0utorul ac)iunii ne-atorie& prin care se "n)ele-e cerin)a proprietarului posesor al (unului c!tre persoanele ter)e pri+ind "nl!turarea piedicilor pri+ind& olosin)a i dispo*i)ia asupra (unurilor ce "i apar)in. Ac)iunea ne-atorie ca i ac)iunea "n re+endicare este o ac)iune real!. Ac)iunea ne-atorie +a putea i "naintat! nu%ai atunci c'nd "ntre proprietarul (unului i persoana ter)! nu e,ist! un raport o(li-a)ional. 1n ca*ul e,isten)ei unui ase%enea raport o(li-a)ional& ac)iunea ne-atorie nu +a %ai putea i "naintat!. 1n ca*ul ac)iunii ne-atorii& recla%ant este proprietarul (unului. De ase%enea& au dreptul de a "nainta ac)iunea ne-atorie i persoanele& care& dei nu sunt proprietari& "ns! de)in "n posesie (unurile "n (a*a le-ii sau a unui contract. Iar p'r')ii sunt considerate persoanele care "%piedic! e,ercitarea olosirii i dispo*i)iei (unurilor proprietarului. Pentru ca ac)iunea ne-atorie s! ie satis !cut!& este destul aptul s!+'ririi ac)iunilor ce "%piedic! e,ercitarea olosirii i dispo*i)iei (unurilor i ca aceste ac)iuni s! ie ile-ale& "n ca* contrar proprietarul nu este "n drept s! "nainte*e ac)iunea ne-atorie. De e,e%plu& nu se +a putea "nainta o ac)iune ne-atorie "n ca*ul "n care l'n-! o cas! de locuit a ost s!pat& "n con or%itate cu ;ot!r'rea or-anului de resort& un an). 1n acest ca* poate i contestat! le-alitatea ;ot!r'rii or-anului de resort& dar nu prin ac)iunea ne-atorie& ci printr/o alt! ac)iune. 1n aceste ac)iuni& o(iectul re+endic!rilor const! "n "nl!turarea piedicilor aduse proprietarului& ca re*ultat al s!+'ririi ac)iunilor ile-ale din partea persoanelor ter)e. Aceste "nc!lc!ri tre(uie s! e,iste la %o%entul "naint!rii ac)iunii ne-atorii. De aceea ac)iunea ne-atorie este i%prescripti(il!& adic! ter%enul de prescrip)ie nu are e ect asupra acestor raporturi 0uridice. Proprietarul (unului +a i "ndrept!)it de ase%enea s! cear! i repararea pre0udiciului cau*at "n le-!tur! cu "nc!lc!rile dreptului de proprietate. Desp!-u(irile pot i cerute c;iar i "n ca*urile "n care ac)iunea ne-atorie nu se "naintea*!& ori "naintarea acestea nu este posi(il! 8spre e,e%plu ac)iunile ce pre0udiciau e,ercitarea nor%al! a dreptului de proprietate au "ncetat9. 8C9 Ac)iunea ne-atorie poate i intentat! nu nu%ai "n ca*urile "n care piedicile sunt de0a real create& dar i "n ca*urile "n care sunt create ase%enea situa)ii care dau te%ei de a presupune c! ulterior +or i create piedici "n e,ercitarea dreptului de proprietate. Ast el& ac)iunea ne-atorie este "ndreptat! i asupra e+entualelor "nc!lc!ri care pot ap!rea pe +iitor. Ase%enea ac)iune poate i intentat! spre e,e%plu "n te%eiul art. 4=<& c"nd proprietarul poate cere +ecinului s! ia %!surile necesare pentru pre+enirea pericolului de pr!(uire a construc)ia pe terenul proprietarului. 849 Proprietarul nu este "ndrept!)it s! recur-! la intentarea ac)iunii ne-atorii "n ca*urile "n care con or% le-ii i a drepturilor unor persoane proprietarul este o(li-at s! ad%it! in luen)a asupra (unurilor sale& precu% ar i "n ca*ul dreptului de +ecin!tate art. 4A=& 4=1/4=5& 4B1/4BC etc. Capitolul ? DREPT6L DE ?ECINATATE Articolul 311. 9bli"aia de respect reciproc Proprietarii terenurilor $ecine sau ai altor bunuri i!obile &n$ecinate, pe l0n" respectarea drepturilor i obli"aiilor pre$zute de le"e, trebuie s se respecte reciproc. 6e consider $ecin orice teren sau alt bun i!obil de unde se pot produce influene reciproce. Dreptul de proprietate este dup! con)inutul s!u cel %ai lar- drept real& care con er! titularului do%ina)ia total! asupra (unurilor sale& iind un drept a(solut& perpetuu i e,clusi+. Con or% alin. 1 al art. 415& proprietarul are dreptul de posesiune& de olosin)! i de dispo*i)ie asupra (unurilor sale i le e,ercit! "n %od e,clusi+& "n nu%e i interes propriu& !r! inter+en)ia altor persoane. 1n +irtutea dreptului de proprietate& proprietarul este "ndrept!)it s! e ectue*e cu (unurile sale& "n principiu& orice ac)iuni. Dar reali*area prero-ati+elor proprietarului "n deplin!tatea lor poate s! se re lecte ne-ati+ asupra intereselor altor %e%(ri ai societ!)ii& precu% i asupra societ!)ii "n "ntre-i%e. Din aceste considerente le-iuitorul a recurs la sta(ilirea unor "n-r!diri "n e,ercitarea dreptului de proprietate. Ast el& te%elia "n-r!dirilor dreptului de proprietate se con)ine la art. @> alin. 5 din Constitu)ie& con or% c!ruia proprietarul este o(li-at la respectarea sarcinilor pri+ind protec)ia %ediului "ncon0ur!tor i asi"urarea bunei $ecinti& precu% i la respectarea celorlalte sarcini care& potri+it le-ii& re+in proprietarului& precu% i la art. 415 alin. 4& care pre+ede c! dreptul de proprietate poate i li%itat prin le-e sau de drepturile

unui ter). Scopul principal "n sta(ilirea "n-r!dirilor dreptului de proprietate const! "n crearea condi)iilor necesare pentru a ace posi(il! o conlocuire a %e%(rilor societ!)ii. Printre "n-r!dirile dreptului de proprietate se enu%!r! i dreptul de +ecin!tate& care repre*int! o li%itare le-al! a dreptului de proprietate i cu o s er! de aplicare redus!. Acesta se e,plic! prin aptul c! nor%ele dreptului de +ecin!tate sunt aplica(ile nu%ai "ntre proprietarii terenurilor sau (unurilor i%o(ile +ecine. ?ecin!tatea este o stare de apt care -enerea*! anu%ite drepturi i o(li-a)ii pentru proprietarii terenurilor sau altor (unuri i%o(ile de unde se pot produce in luen)e reciproce. Pentru ase%enea situa)ii le-ea instituie pentru proprietarii terenurilor +ecine sau a altor (unuri i%o(ile o(li-a)ia -eneral! de a se respecta reciproc. Articolul 313. Cnfluena $ecin ad!isibil (1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun i!obil nu poate interzice influena pe care o e/ercit asupra bunului su "azul, aburul, !irosul, funin"inea, fu!ul, z"o!otul, cldura, $ibraia sau o alt influen si!ilar pro$enit din terenul $ecin dac nu &!piedic proprietarul &n folosirea bunului sau dac &ncalc nese!nificati$ dreptul acestuia. (2) ispoziiile alin.(1) se aplic i &n cazul &n care influena este considerabil, dar este produs de folosirea obinuit a unui alt teren i nu poate fi &nlturat prin !suri *ustificate econo!ic. ac este obli"at s suporte o ase!enea influen i dac aceasta depete folosirea recunoscut obinuit &n localitatea respecti$ i li!itele econo!ice ad!isibile, proprietarul poate cere proprietarului de teren care cauzeaz influen o co!pensaie corespunztoare &n for! bneasc. 819 1n con or%itate cu pre+ederile aliniatului 1 al articolului 4A= le-iuitorul o(li-! proprietarul terenului sau a altui (un i%o(il s! suporte in luen)a pe care o e,ercit! asupra (unului s!u o serie de actori& precu%2 -a*ul& a(urul& %irosul& unin-inea& u%ul& *-o%otul& c!ldura& +i(ra)ia sau o alt! in luen)! si%ilar! pro+enit! din terenul +ecin& dar nu%ai cu condi)ia c! aceste in luen)e nu "%piedic! proprietarul "n olosirea lucrului. Totodat!& proprietarul terenului sau a unui alt (un i%o(il +a i o(li-at s! suporte aceste in luen)e i "n ca*ul "n care acestea "ncalc! dreptul lui& dar "nc!lcarea este nese%ni icati+!. Adic! proprietarul are posi(ilitate "n continuare s! posede i s! oloseasc! lucrul s!u& iindu/i create unele inco%odit!)i nese%ni icati+e. 8C9 Proprietarul terenului sau altui (un i%o(il este o(li-at s! suporte in luen)ele pe care le e,ercit! asupra (unului actorii %en)iona)i la alin. 1 din pre*entul articol i "n ca*ul "n care in luen)a este considera(il!& dar este produs! de olosirea o(inuit! a unui alt teren i nu poate i "nl!turate prin %!suri 0usti icate econo%ic& ca e,e%plu poate ser+i a larea terenului sau i%o(ilului proprietarului "n apropierea unei u*ine care acti+ea*! per%anent i pro+oac! *-o%ot puternic "n procesul de lucru. Dar esen)ial este aptul c! *-o%otul este pro+ocat de e,ploatarea o(inuit! a u*inei i nu poate i "nl!turat ca re*ultat al unor %!suri econo%ic 0usti icate& iindc! "n ca* contrar ar i i%posi(il! sau di icil! unc)ionarea u*inei. Proprietarul de teren sau alt (un i%o(il este o(li-at s! suporte i acele in luen)e considera(ile care dep!esc olosirea recunoscut! o(inuit! "n localitatea respecti+!& precu% i li%itele econo%ice ad%isi(ile. Dar "n sc;i%(ul suport!rii unor ase%enea in luen)e el poate cere de la proprietarul care cau*ea*! in luen)ele respecti+e o co%pensa)ie corespun*!toare "n or%! (!neasc!. Cali icarea in luen)elor ca iind nese%ni icati+e sau considera(ile& precu% i sta(ilirea cuantu%ul co%pensa)iei re+ine instan)ei de 0udecat!& ca re*ultat al cercet!rii circu%stan)elor cau*ei& precu% i a ar-u%entelor aduse de p!r)i. Articolul 315. Atentarea inad!isibil (1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicrii sau e/ploatrii unor construcii sau instalaii despre care se poate afir!a cu certitudine c prezena i utilizarea lor atenteaz &n !od inad!isibil asupra terenului su. (2) ac construcia sau instalaia a fost ridicat respect&ndu'se distana de la (otar stabilit de le"e, de!olarea sau interzicerea e/ploatrii acestora poate fi cerut doar &n cazul &n care afectarea inad!isibil s'a produs &n !od e$ident. 819 1n te%eiul pre+ederilor aliniatului 1 al art. 4AB& proprietarul terenului sau altui (un i%o(il nu este o(li-at s! suporte in luen)a pro+enit! din terenul +ecin& cu condi)ia c! aceast! in luen)! atentea*! "n %od inad%isi(il asupra utili*!rii terenului s!u. Prin ur%are& proprietarul este "n drept s! cear! inter*icerea ridic!rii sau e,pluat!rii unor construc)ii sau instala)ii despre care se poate a ir%a cu si-uran)! c! at"t pre*en)a acestora c"t i utili*area lor atentea*! "n %od inad%isi(il asupra terenului s!u. Proprietarul poate cere inter*icerea ridic!rii sau e,pluat!rii unor construc)ii sau instala)ii prin "naintarea unui a+i* celui care inten)ionea*! s! ridice sau s! e,ploate*e construc)ii sau instala)ii& iar "n ca*ul "n care a+i*ul este l!sat !r! r!spuns i ac)iunile nu sunt "ncetate& proprietarul este "n drept s! recur-! la intentarea unei ac)iuni ne-atorii "n con or%itate cu pre+ederile alineatului C al art. 4A>. Ast el& a%plasarea unui atelier de tinic;i-erie& "%preun! cu o ra%p! de repara)ie auto& "n i%ediata apropriere a locuin)ei +ecinului i e,ploatarea acestuia& cu e ectul producerii unor *-o%ote& -a*e i %irosuri poluante sunt apte care "ntrec li%itele unei +ecin!t!)i tolera(ile i ca consecin)! instan)a de 0udecat! +a dispune des iin)area construc)iilor. 8C9 Ridicarea unei construc)ii sau instala)ii cu respectarea distan)ei de la ;otar nu pot i respecti+ de%olat! sau inter*is! e,ploatarea& c;iar dac! se e,ercit! o in luen)! inad%isi(il!& cu e,cep)ia ca*urilor c"nd a ectarea inad%isi(il! s/a produs "n %od e+ident 8+!dit9. 1n ca*ul "n care a ectarea dei este inad%isi(il!& dar nu s/a produs "n %od e+ident& proprietarul nu +a i "n drept s! cear! de%olarea construc)iei sau inter*icerea e,ploat!rii instala)iilor.

Articolul 337. Cererea de &nlturare a pericolului de prbuire ac e/ist pericolul prbuirii construciei de pe terenul $ecin peste terenul su, proprietarul poate cere $ecinului s ia !surile necesare pentru pre$enirea acestui pericol. 1n te%eiul pre+ederilor articolului co%entat& proprietarul este "n dreptul& "n ca*ul e,isten)ei pericolului pr!(uirii construc)iei de pe terenul +ecin& s! cear! +ecinului s! ia %!surile necesare pentru a pre+eni acest pericolul. Le-iuitorul i/a con erit proprietarului acest drept pentru a/i da posi(ilitate s! se apere "%potri+a unor e+entuale pre0udicieri. Din con)inutul nor%ei re*ult! c! le-iuitorul acord! posi(ilitate +ecinilor s! solu)ione*e di erendele pe cale a%ia(il!& iar "n ca*ul "n care nu se a0un-e la un nu%itor co%un D s! recur-! la inter+en)ia instan)ei de 0udecat!. Ast el& "n ca*ul "n care proprietarul a cerut +ecinului s! ia %!surile necesare pentru a pre+eni pericolului de pr!(uire& dar +ecinul nu a "ntreprins nici o ac)iune "n acest sens& proprietarul este "n drept s! se adrese*e "n instan)a de 0udecat! cu a ac)iune ne-atorie con or% pre+ederilor alin. C al art. @A>. Prin inter%ediul ac)iunii ne-atorii proprietarul are posi(ilitate s! se apere nu nu%ai "n ca*ul "n care "i sunt create piedici "n e,ercitarea dreptului de proprietate& dar i atunci c"nd e,ist! te%ei a presupune c! se +or ace "nc!lc!ri ulterioare ale dreptului de proprietate. Articolul 331. +olosirea apelor (1) Cursurile de apa i p&nza freatic din !ai !ulte terenuri nu pot fi de$iate sau !anipulate de proprietarul oricrui teren astfel &nc&t cantitatea sau calitatea apei s fie !odificat &n deza$anta*ul proprietarului unui alt teren. (2) Proprietarul terenului inferior nu poate &!piedica &n nici un fel cur"erea fireasc a apelor pro$enite de pe terenul superior. (3) ac cur"erea apei de pe terenul superior cauzeaz pre*udicii terenului inferior, proprietarul acestuia din ur! poate cere autorizarea instanei de *udecat de a face pe terenul su lucrrile necesare sc(i!brii direciei apelor, suport&nd toate c(eltuielile aferente. Ba r&ndul su, proprietarul terenului superior este obli"at s nu efectueze nici o lucrare de natur s a"ra$eze situaia terenului inferior. 819 Pre+ederile alin. 1 instituie interdic)ia pentru proprietarul oric!rui teren s! e ectue*e ase%enea lucr!ri care ar duce la de+ierea sau %anipularea cursurile de ap! i a p"n*ei reatic! 8apa care se a l! pe pri%ul strat i%per%ia(il de la supra a)a p!%"ntului i care ali%entea*! rec+ent i*+oarele& "nt"nile& etc.9 din %ai %ulte terenuri i ca re*ultat s! se %odi ice cantitatea sau calitatea apei "n de*a+anta0ul proprietarului unui alt teren. 8C9 Proprietarul terenului in erior nu este o(li-at s! suporte scur-erea apelor pro+enite de pe terenul superior dec"t dac! cur-erea este fireasc& adic! este re*ultatul unui eno%en natural. Prin cur"ere fireasc a apelor se au "n +edere apele care re*ult! din con i-ura)ia locurilor& cu% ar i scur-erea apelor re*ultate din ploi& din topirea *!pe*ii& din in iltra)ie& apele re*ultate dintr/un i*+or natural& adic! cur-erea apelor s! nu ie re*ultatul acti+it!)ii proprietarului terenului superior& "n ca* contrar se +or aplica pre+ederile art. 4=C. Prin ur%are& pentru ca scur-erea s! ie ireasc! 8natural!9 sunt necesare reali*area ur%!toarelor condi)ii2 a9 apele s! ie naturale& adic! s! pro+in! din ploaie sau din i*+oare. Apele %urdare sau %ena0ere nu sunt ape naturale. (9 apele naturale s! i c!*ut pe terenul superior i nu%ai apoi s! se scur-! & !r! inter+en)ia o%ului& pe terenul in erior& datorit! pantei naturale a terenului. Proprietarul tre(uie s! su ere nu nu%ai scur-erea apelor& dar i a %aterialelor duse de ap!2 nisip& n!%ol etc. Le-iuitorul o(li-! proprietarul terenului in erior s! pri%easc! cur-erea apelor naturale. 1n scopul reali*!rii acestei o(li-a)ii el nu are dreptul s! pun! +reun o(stacol la scur-erea natural! a apelor din ondul superior. Proprietarul terenului in erior nu poate prin lucr!rile care le/ar ace nici s! "%piedice& nici s! "n-reuie*e scur-erea "n pa-u(a terenului superior. Dac! proprietarul terenului in erior u*ea*! de dreptul de a se "n-r!di& el este o(li-at s! lase "n *id sau "n-r!dire desc;ideri su iciente pentru trecerea apei. Proprietarul terenului in erior nu are nici o o(li-a)ie po*iti+!& cu% ar i cea de a ace lucr!ri pentru asi-urarea scur-erii. Dac!& contrar pre+ederilor le-ii& proprietarul terenului in erior creea*! o(stacole la cur-erea natural! a apelor de pe terenul superior& proprietarul terenului superior are dreptul s! cear! "nl!turarea o(stacolelor& piedicilor pe c;eltuiala proprietarului terenului in erior& precu% i o(li-area acestuia la daune/interese& dac! este ca*ul. 1n ca*ul "n care pe terenul superior este un ia*& care se re+ars! pe terenul in erior prin creterea apelor "n ca* de ploaie& proprietarul terenului in erior are dreptul s! ac! lucr!rile necesare pentru a "%piedica re+!rsarea& cu condi)ia c! aceste lucr!ri s! nu pro+oace re+!rs!ri pe terenurile +ecine. Nu este e,clus aptul producerii anu%itor piedici naturale pe terenul in erior care opresc scur-erea apelor de pe terenul superior. 1n acest ca* piedicile tre(uie "nl!turate de pe terenul in erior de c!tre proprietarul terenului in erior& dac! ele sunt ur%!ri ale unui apt i%putat acestuia. 1n ca* contrar& el este o(li-at s! per%it! proprietarului terenului superior s! "nl!ture piedicile. Terenurile care ac parte din do%eniul pu(lic tot sunt o(li-ate s! suporte po+ara scur-erii apelor naturale. 849 Proprietarul in erior are dreptul s! ac! pe terenul s!u orice lucrare pentru a uura sarcina sa& cu condi)ia de a nu +!t!%a +ecinii s!i sau pe proprietarul terenului superior. Cu at"t %ai %ult& proprietarul terenului in erior are dreptul de a e ectua lucr!rile necesare pentru a sc;i%(a direc)ia apelor "n ca*ul "n care cur-erea apei de pe terenul superior cau*ea*! pre0udicii terenului in erior. Sc;i%(area direc)iei cursului apei se e ectuea*! doar cu per%isiunea preala(il! a instan)ei de 0udecat!. Toate c;eltuielile le-ate de sc;i%(area cursului apelor sunt suportate de proprietarul terenului in erior. Dac!

proprietarul terenului in erior este o(li-at s! nu "%piedice scur-erea "n dauna terenului superior& la r"ndul s!u proprietarul terenului superior nu poate ace nici o lucrare pentru a a-ra+a po+ara terenului in erior. Aceasta este o consecin)! a caracterului natural al li%it!rii2 o%ul nu poate inter+eni "n crearea sau a-ra+area acestei po+eri. De aici re*ult! i consecin)a& c! proprietarul superior nu poate nici in ecta apa& nici %odi ica cursul ei& aa "nc"t s! pro+oace scur-erea& pe ondul in erior& a unui +olu% %ai %are sau a unui curent %ai puternic de ap!. 1n ase%enea situa)ii proprietarul in erior este "n drept s! re u*e pri%irea unei ase%enea a-ra+!ri a sarcinii sale& o(li-"nd pe proprietarul superior s!/i pun! cap!t sau ar putea s! cear! desp!-u(iri. Articolul 332. 4e"ulile speciale de folosire a apei (1) Proprietarul terenului inferior nu poate &!piedica cur"erea pro$ocat de proprietarul terenului superior sau de alte persoane, aa cu! este cazul apelor care &nesc pe acest din ur! teren, datorit unor lucrri subterane &ntreprinse de proprietarul terenului superior, cazul apelor pro$enite din secarea terenurilor !ltinoase, al apelor folosite &ntr'un scop casnic, a"ricol sau industrial, &ns nu!ai dac aceast cur"ere preced $rsarea &ntr'un curs de ap sau &ntr'un an. (2) %n cazul pre$zut la alin.(1), proprietarul terenului superior este obli"at s alea" calea i !i*loacele de scur"ere care ar aduce pre*udicii !ini!e terenului inferior, r!&n&nd obli"at la plata unei desp"ubiri *uste i prealabile ctre proprietarul acestuia din ur!. (3) Pre$ederile alin.(1) i (2) nu se aplic atunci c&nd pe terenul inferior se afl o construcie, &!preun cu "rdina i curtea aferent, sau un ci!itir. 819 Art.4=C ace e,cep)ie de la pre+ederile art. 4=1 i se re er! nu la cur-erea ireasc! a apelor& ci la scur-erea pro+ocat! de c!tre proprietarul terenului superior. 1n te%eiul pre+ederilor aliniatului 1 al articolului 4=C proprietarul terenului in erior este o(li-at s! suporte i s! nu "%piedice cur-erile de ap! pro+ocate at"t de proprietarul terenului superior& c"t i de alte persoane& precu% ar i de e,e%plu u*u ructuarul. Proprietarul terenului in erior este o(li-at s! suporte cur-erea apelor care )"nesc la supra a)! de pe terenul superior care re*ultat al unor lucr!ri su(terane e ectuate de persoanele indicate& precu% i cursurile de ap! care au pro+enit ca re*ultat al sec!rii terenurilor %l!tinoase& al apelor olosite "n scop casnic& a-ricol sau industrial. Proprietarul terenului in erior este o(li-at s! suporte aceast! po+ar! dar nu%ai "n ca*ul "n care cur-erea preced! +!rsarea apelor "ntr/un curs de ap! sau "ntr/un an). 1n ca* contrar& proprietarul terenului in erior nu este o(li-at s! suporte po+ar! scur-erilor de ap! pro+ocate de proprietarul terenului superior. 8C9 Dac! se reali*ea*! condi)iile aliniatului 1 al articolului dat& proprietarul terenului superior este o(li-at s! "ntreprind! o serie de ac)iuni care ar di%inua po+ara proprietarului terenului in erior. Ast el& proprietarul terenului superior este o(li-at s! alea-! calea i %i0loacele de scur-ere care ar aduce pre0udicii %ini%e proprietarului terenului in erior& iind o(li-at s!/i pl!teasc! ulti%ului desp!-u(iri 0uste i preala(ile. Cuantu%ul desp!-u(irilor se sta(ilete la acordul co%un al proprietarilor& iar "n ca* de di+er-en)e prin ;ot!r"re 0udec!toreasc!. 849 Prin inter%ediul alin. 4 se instituie e,cep)ia de la re-ulile speciale de olosire a apelor. Ast el& c;iar dac! se reali*ea*! condi)iile alineatelor 1 i C& proprietarul terenului in erior nu +a i o(li-at s! suporte po+ara scur-erii apelor "n ca*ul "n care pe terenul in erior este a%plasat! o construc)ie "%preun! cu -r!dina i curtea a erent! sau un ci%itir. Articolul 333. Captarea apei Proprietarul care $rea s foloseasc pentru iri"area terenului su apele naturale i artificiale de care poate dispune &n !od efecti$ are dreptul ca, pe c(eltuiala sa e/clusi$, s fac pe terenul ri$eran opus lucrri utile de captare a apei. 1n con or%itate cu pre+ederile art. 4=4& proprietarul unui teren este in+estit cu dreptul a e ectua unele lucr!ri pe terenul +ecin ri+eran pentru a olosi c"t %ai e ecti+ terenul s!u. Proprietarul (ene icia*! de acest drept "n ca*ul "n care +rea s! oloseasc! apele naturale sau arti iciale de care poate s! dispun! "n %od e ecti+ pentru iri-area terenului s!u. Pentru aceasta el este "n drept s! ac! pe terenul ri+eran opus& e,clusi+ pe c;eltuiala sa& lucr!rile utile pentru captarea apei. Articolul 33#. 6urplusul de apa (1) Proprietarul cruia &i prisosete apa pentru necesitile curente este obli"at ca, &n sc(i!bul unei *uste i prealabile desp"ubiri, s ofere acest surplus proprietarului care nu poate procura apa necesar terenului su dec&t cu o c(eltuial e/cesi$. (2) Proprietarul nu poate fi scutit de obli"aia !enionat la alin.(1) pretinz&nd c ar putea da surplusului de apa o alt destinaie dec&t satisfacerea necesitilor curente. .l poate &ns cere proprietarului aflat la ne$oie desp"ubiri supli!entare cu condiia c $a do$edi e/istena real a destinaiei pretinse. 819 Con or% pre+ederilor alin.1 al art. 4=@& proprietarul& care are surplus de ap! utili*ate pentru necesit!)ile curente& este o(li-at s! o ere acest surplus proprietarului care nu poate procura apa necesar! terenului s!u dec"t cu c;eltuieli e,cesi+e. Proprietarul este o(li-at s! o ere surplusul de ap!& dar aceast! o erire nu este -ratuit!& deoarece cel care +a

(ene icia de acest surplus este o(li-at s!/l desp!-u(easc! "n %od preala(il i 0ust pe proprietar. Pre+ederile acestei nor%e se aplic! nu%ai "n pri+in)a apelor& utili*area c!rora este le-at! de necesit!)ile curente. 6tili*area apei pentru necesit!)i curente se are "n +edere olosirea acestora "n calitate de ap! pota(il!& pentru ad!patul +itelor etc.& adic! pentru necesit!)ile -ospod!reti. 8C9 Proprietarul este o(li-at s! o ere surplusul de ap! utili*at pentru necesit!)ile curente i "n ca*ul "n care are posi(ilitatea s! dea surplusului de ap! o alt! destina)ie& dec"t cea de satis acere a necesit!)ilor curente. 1n acest ca*& proprietarul are dreptul s! cear! de la proprietarul care duce lips! de ap! pentru necesit!)ile curente desp!-u(iri supli%entare. Proprietarul +a i "ndrept!)it la desp!-u(iri supli%entare pentru o erirea surplusului de ap! nu%ai cu condi)ia c! +a do+edi e,isten)a real! a destina)iei pretinse. Articolul 335. Conser$area drepturilor dob&ndite ale proprietarului terenului inferior (1) Proprietarul poate acorda orice &ntrebuinare iz$orului de pe terenul su cu condiia de a nu aduce atin"ere drepturilor dob&ndite de proprietarul terenului inferior. (2) Proprietarul terenului pe care se afl iz$orul nu poate s'i sc(i!be cursul dac prin aceast sc(i!bare ar lipsi locuitorii unei localiti de ap pentru necesitile curente. 819 Alin. 1 al art. 4=5 dispune c! cel ca are un i*+or pe proprietatea sa poate ace orice "ntre(uin)are cu el. Este +or(a despre o si%pl! c;estiune de proprietate2 proprietarul terenului are un drept de proprietate asupra i*+orului. Ast el& el este proprietarul a(solut al i*+oarelor a late pe proprietatea sa i a apelor care i*+or!sc din ele. Art. 4=5 alin. 1 re lect! principiul potri+it c!ruia proprietarul este i proprietarul a tot ce se -!sete ascuns "n p!%"nt. Proprietarul care are un i*+or pe proprietatea sa "l poate "ntre(uin)a dup! (unul s!u plac. C;iar dac! apele i*+oarelor nu i/ar olosi la ni%ic& nici c;iar pentru a-re%ent& proprietarul are dreptul s! dispun! de ele cu% +a crede de cu+iin)!. Proprietarul are dreptul s! "ntre(uin)e*e apele lui la orice lucr!ri a-ricole sau industriale& "ns! dac! apoi le d! dru%ul s! cur-! pe ondul in erior el nu are dreptul s! le altere*e& ci s! le dea dru%ul "n starea lor de cur!)enie ini)ial!& su( sanc)iunea "n ca* contrar de a repara pre0udiciul cau*at. 1ns! e,ercit! acestor drepturi asupra i*+orului s!u nu este neli%itat!& deoarece proprietarul terenului nu poate pre0udicia drepturile pe care un proprietar le/a putut do("ndi asupra i*+orului& prin titluri sau prescrip)ie. Restric)ia introdus! )ine de do%eniul re-le%ent!rii unei ser+itu)i do("ndite prin titlu sau prescrip)ie& adic! prin apta o%ului& i nu se re er! la instituirea unei li%it!ri a dreptului de proprietate. 8C9 Alin. C al art. 4=5 se re er! propriu/*is la o li%itare& restric)ie a dreptului de proprietate. Con or% pre+ederilor acestui alineat& proprietarul terenului pe care se a l! i*+orul nu poate s!/i sc;i%(e cursul dac! prin aceast! sc;i%(are ar lipsi locuitorii unei localit!)i de apa necesar! pentru necesit!)ile curente. Re-ula instituit! tre(uie interpretat! "n %od lar-& aa "nc"t proprietarul nu +a putea nu nu%ai s! sc;i%(e cursul& dar "n -enere& nu +a putea ace ni%ic pentru i/a lipsi pe locuitori de olosin)a apei& in ect"nd/o de e,e%plu cu su(stan)e +!t!%!toare. Prin necesit!)i curente se are "n +edere aptul ca apa s! ie de a(solut! tre(uin)!& necesar! pentru tre(uin)ele casnice ale locuitorilor i pentru ad!patul +itelor& nu i pentru alte necesit!)i. Locuitorii unei localit!)i nu +or putea in+oca pre+ederile alin. C art. 4=5 su( %oti+ul c! apa le este necesar! pentru propriet!)ile ei curati+e. Pre+ederile alin. C se aplic! i "n ca*ul "n care locuitorii localit!)ii ar putea s!/i procure apa necesar! prin s!parea unei "nt"ni. Dispo*i)ia alin. C are "n +edere orice el de i*+oare& indi erent de de(itul lor i se re er! nu%ai la apa cur-!toare& dar nu se re er! la apele de "nt"ni& ia*uri& %latini etc. Ast el& le-iuitorul a instituit o li%itare a proprietarului cu scopul prote0!rii intereselor unei colecti+it!)i. Prin ur%are& dreptul de a se olosi de apele i*+orului nu +a putea i re+endicat de c!tre unul sau %ai %ul)i locuitori i*ola)i nu%ai "n olosul lor. Articolul 33). Pictura streinii Acoperiul trebuie s fie construit astfel &nc&t apa, zpada sau "(eaa s cad e/clusi$ pe teritoriul proprietarului. Con or% pre+ederilor art. 4=> proprietarul este o(li-at s!/i construiasc! acoperiul ast el "nc"t streaina s! nu per%it! ca apa& *!pada sau -;ea)a s! cad! pe teritoriul +ecin. Re*ult! c! un proprietar nu are dreptul s! ac! ca streaina s! intre pe teritoriul +ecinului. Pentru a se con or%a cerin)ei le-ale& el tre(uie s! lase "ntre peretele s!u i ondul +ecin o (ucat! de teren su icient! pentru a ace posi(il ca apa& *!pada sau -;ea)a s! cad! de pe streain! e,clusi+ pe teritoriul s!u. Odat! ce apa& *!pada sau -;ea)a au c!*ut de pe streain! pe terenul s!u& proprietarul nu %ai este )inut de care+a o(li-a)ii& precu% ar i o(li-a)ia de a "%piedica r!sp"ndirea lor pe terenul +ecin. Aceast! conclu*ie re*ult! din pre+ederile alin. C al art. 4=1& prin care proprietarul terenului in erior nu poate "%piedica "n nici un el cur-erea ireasc! a apelor pro+enite de pe terenul superior& adic! este o(li-at s! suporte scur-erea natural! a apelor. 1n sc;i%(& proprietarul tre(uie s! ia %!suri ca apa& *!pada sau -;ea)a prin in iltrare s! nu cau*e*e +reun pre0udiciu construc)iei +ecinului s!u 8de e,e%plu pa+area spa)iului pe care se scur-e apa de pe streain!9. Proprietarul are dreptul s! ac! s! cad! apa& *!pada sau -;ea)a de pe streaina sa pe un teren care este coproprietatea sa i a +ecinului s!u. Proprietarul unei cl!diri este pre*u%at c! este i proprietarul terenului cuprins "ntre *idul casei sale i linia +ertical! ce cade de la cap!tul strainei casei p"n! la p!%"nt. 1ns! aceasta este o pre*u%)ie si%pl! care poate i co%(!tut! prin pro(a contrar!.

Nu este e,clus aptul c! proprietarul s! lase ca apa& *!pada sau -;ea)a s! cad! pe proprietatea +ecin!& aceasta iind posi(il doar nu%ai "n ca*ul "n care proprietarul ini)ial a do("ndit acest drept prin titlu& adic! prin "n)ele-ere cu proprietarul +ecin constituie o ser+itute de scur-ere a apelor. Pre+ederile art. 4=> au o aplicare -eneral!& "n sensul c! sunt aplica(ile at"t localit!)ilor rurale c"t i celor ur(ane& iindc! te,tul le-ii nu ace nici o deose(ire. Prin pris%a pre+ederile articolul 4=> le-iuitorul a re lectat unul din principiile -enerale "n %aterie de proprietate& con or% c!ruia cine+a are dreptul s! ac! orice pe proprietatea sa cu unica condi)ie ca s! nu le*e*e drepturile +ecinilor. Articolul 331. +ructele czute +ructele czute din po!i sau arbuti pe terenul $ecin se consider fructe de pe acel teren. Con or% pre+ederilor art. 4=A le-iuitorul recunoate dreptul de proprietate asupra ructelor c!*ute din po%i sau ar(uti dup! proprietarul terenului pe care acestea au c!*ut. Solu)ia dat! de le-e "n situa)ia respecti+! re*ult! din principiul accesiunii "n te%eiul c!ruia tot ceea ce unete (unul ori se "ncorporea*! "n el re+ine proprietarului. E,cep)ia de la aceast! re-ul! re*ult! din pre+ederile alin. 4 al art. 4B1& "n te%eiul c!ruia proprietarul terenului +ecin tre(uie s! per%it! accesul pe terenul s!u pentru ridicarea ructelor care datorit! unei or)e naturale sau %a0ore au c!*ut pe terenul +ecin. Pre+ederile articolului dat se aplic! doar ructelor c!*ute& deoarece ructele care at"rn! pe ra%urile care trec pe proprietatea +ecinului& apar)in proprietarului ar(orelui. Dac! proprietarul terenului nu recur-e "n acest ca* la prero-ati+ele con erite de art. 4==& el este o(li-at& "n condi)iile pre+!*ute la alin. 1 al art. 4B1& s! per%it! accesul proprietarului planta)iei pe terenul s!u pentru ca acesta s! e ectue*e lucr!rile necesare& adic! cule-erea ructelor. Articolul 333. 4dcinile i ra!urile de pe terenul $ecin (1) Proprietarul terenului poate s taie i s'i opreasc rdcinile de arbori i de arbuti care au ptruns la el de pe terenul $ecin. Aceeai re"ul se aplic i ra!urilor de arbori i de arbuti ce at&rn de pe terenul $ecin. (2) reptul pre$zut la alin.(1) nu se acord proprietarului &n cazul &n care rdcinile i ra!urile nu &!piedic folosirea terenului su. 819 Pre+ederile articolului 4== se aplic! "n ca*ul "n care proprietarul +ecin cu toate c! a respectat distan)a de s!dire a ar(orilor pre+!*ut! la alin.C art. 4=B sau c;iar dac! nu este pre+!*ut! +reo distan)!& dar nu a dep!it linia de ;otar 8de e,e%plu pentru s!direa ar(orilor %ai %ic de doi %etri& a planta)iile sau -ardurile +ii9& dar totui ra%urile i r!d!cinile acestora trec la proprietarul terenului. 1n aceast! situa)ie proprietarul terenului este "n*estrat cu dreptul de a t!ia i a/i %en)in! r!d!cinile de ar(ori i de ar(uti care au p!truns de pe terenul +ecin& precu% i ra%urile ar(orilor i ar(utilor care at"rn! de pe terenul +ecin. 8C9 Le-iuitorul condi)ionea*! e,ercitarea acestuia drept de c!tre proprietarul terenului. Ast el& proprietarul +a putea s! taie r!d!cinile i ra%urile nu%ai dac! acestea nu/i "%piedic! s! oloseasc! terenul s!u. Articolul 335. istana pentru construcii, lucrri i plantaii (1) 9rice construcie, lucrare sau plantaie se poate face de ctre proprietarul terenului nu!ai cu respectarea unei distane !ini!e fa de linia de (otar, confor! le"ii, re"ula!entului de urbanis! sau, &n lips, confor! obiceiului locului, astfel &nc&t s nu se aduc atin"ere drepturilor proprietarului $ecin. (2) Arborii, cu e/cepia celor !ai !ici de doi !etri, a plantaiilor i a "ardurilor $ii, trebuie sdii la distana stipulat de le"e, de re"ula!entul de urbanis! sau de obiceiul locului, dar care s nu fie !ai !ic de 2 !etri de linia de (otar. (3) %n caz de nerespectare a distanei pre$zute la alin. (1) i (2), proprietarul $ecin este &ndreptit s cear scoaterea ori tierea la &nli!ea cu$enit a arborilor, plantaiilor ori "ardurilor pe c(eltuiala proprietarului terenului pe care acestea s&nt ridicate. 819 1n +irtutea dreptului de proprietate care con er! cele %ai lar-i prero-ati+e& titularul dreptului de proprietate poate oric"nd s! construiasc! ca+a pe terenul s!u& s! e ectue*e anu%ite lucr!ri sau s! ac! planta)ii. E,ist! doar o sin-ur! restric)ie la reali*area acestui drept& i anu%e aceea de a nu aduce atin-eri drepturilor proprietarilor +ecini. 1n acest conte,t le-iuitorul o(li-! proprietarul s! e ectue*e construc)iile& lucr!rile sau planta)iile cu respectarea distan)ei %ini%e a)! de linia de ;otar& "n con or%itate cu pre+ederile le-ii& re-ula%entului de ur(anis%& iar "n lipsa acestora& con or% o(iceiului locului. O(iceiul locului presupune e,isten)a "n localitatea respecti+! a unor tradi)ii constante& recunoscute de %a0oritatea i aplicate a perioad! "ndelun-at! de ti%p. Do+ada e,isten)ei o(iceiurilor constante i recunoscute se ace prin %!rturii. O(iceiuri constante i recunoscute sunt tradi)ii care se repet! de %ai %ulte ori i sunt respectate ca o re-ul! de drept& dar nu nu%ai "n-!duite. Dac! "ntr/o localitatea e,ist! o(iceiul de a nu respecta nici o distan)!& se +a aplica pre+ederile le-ii. 8C9 Proprietarul este o(li-! s! s!deasc! ar(orii& ie ei ructi eri& ie ne ructi eri la distan)a pre+!*ut! de le-e& re-ula%entul de ur(anis% sau o(iceiul locului& distan)! care s! nu ie %ai %ic! de C %etri de linia de ;otar. E,cep)ie de la re-ula -eneral! a constituie ar(orii %ai %ici de C %etri& planta)iile i -ardurile +ii& pentru care le-iuitorul nu instituie

o(li-ati+itatea respect!rii distan)ei %ini%e de la ;otar. Ast el& ar(orii %ai %ici de C %etri& planta)iile i -ardurile +ii pot i s!dite c;iar la ;otar. Distan)a %ini%! de C %etri este o(li-atorie nu%ai "n %od su(sidiar& adic! "n lips! de alte pre+ederi le-ale& de re-ula%entul de ur(anis% sau de o(iceiul locului. Constatarea e,isten)ei unor o(iceiuri locale constante& adic! cunoscute i aplicate ca o re-ul! -eneral!& )ine de co%peten)a instan)ei de 0udecat!. O(li-a)ia de a respecta distan)a dispare c"nd proprietarul terenului a do("ndit o ser+itute contrarie& adic! dreptul de a s!di ar(ori la o distan)! in erioar!. Aceast! ser+itute "ncetea*! i +or i aplica(ile pre+ederile alin. C al art. 4=B c"nd ar(orii se usuc! sau sunt scoi. 849 Alineatul 4 con)ine sanc)iunea nerespect!rii de c!tre proprietarul terenului a pre+ederilor aliniatelor 819 i 8C9. 1n acest ca* proprietarul +ecin la discre)ia sa are dreptul c! cear! ie scoaterea& ie t!ierea la "n!l)i%ea cu+enit! a ar(orilor& planta)iilor ori -ardurilor +ii la "n!l)i%ea cu+enit!. Proprietarul nu are ne+oie s! do+edeasc! c! su er! +reun pre0udiciu pentru a in+oca dreptul de a cere scoaterea ori t!ierea ar(orilor& planta)iilor& -ardurilor +ii. C;eltuielile suportate "n le-!tur! cu e ectuarea acestor lucr!ri sunt puse "n sarcina proprietarului terenului pe care sunt a%plasate. Articolul 357. epirea (otarului terenului &n$ecinat &n cazul construciei (1) ac proprietarul unui teren, cu ocazia ridicrii unei construcii, a construit dincolo de li!ita terenului su, fr a i se putea i!puta pre!editarea sau culpa "ra$, $ecinul trebuie s tolereze &nclcarea (otarului dac nu a obiectat p&n sau i!ediat dup depirea li!itei. (2) Aecinul pre*udiciat prin situaia pre$zut la alin.(1) trebuie desp"ubit cu o rent &n bani, pltit anual, cu anticipaie. (3) Cel &ndreptit la rent poate pretinde oric&nd ca debitorul su s'i ac(ite preul poriunii de teren pe care s'a construit &n sc(i!bul trans!iterii proprietii asupra acesteia. 819 Pre+ederilor alineatului 1 o(li-! +ecinul s! tolere*e "nc!lcarea ;otarului "n ca*ul "n care acesta a ost dep!it de c!tre proprietarul unui teren cu oca*ia ridic!rii unei construc)ii. ?ecinul este o(li-at s! suporte aceast! po+ar! nu%ai "n ca*ul "n care proprietarul terenului care a ridicat construc)ia este de (un!/credin)!& adic! nu poate i "n+inuit de pre%editare sau de culp! -ra+!& iar +ecinul& la r"ndul s!u este de rea/credin)!& iindc! a o(ser+at dep!irea ;otarului& dar nu a !cut o(iec)ii "nainte sau i%ediat dup! dep!irea li%itei pentru a/i co%unica constructorului dep!irea li%itei i a stopa construc)ia. 8C9 Dac! totui proprietarul terenului cu (un!/credin)! a dep!it li%ita terenului cu oca*ia ridic!rii unei construc)ii& iar +ecinul a tolerat aceast! "nc!lcare. 1n aceste condi)ii proprietarul terenului care a ridicat construc)ia se olosete de terenul +ecinului "n te%eiul dreptului de super icie& pentru o plat! corespun*!toare drept desp!-u(iri su( or%a unei rente (!neti& pl!tit! anual& cu anticipa)ie. 849 ?ecinul o(li-at s! suporte po+ara proprietarului care a construit peste li%ita de teren are la dispo*i)ie i alt! alternati+!. Ea const! "n posi(ilitatea acestuia ca oric"nd s! cear! de la de(itor s! ac;ite pre)ul por)iunii de teren pe care s/a construit "n sc;i%(ul trans%iterii propriet!)ii asupra acestuia. 1n acest conte,t se pune pro(le%a care +a i pre)ul por)iunii de teren& care poate i acceptat& pre)ul de pia)!& care ar i pl!tit. 1n +i*iunea unor practicieni& pre)ul de pia)! nu poate i acceptat& deoarece el poate -enera o %odalitate de "nstr!inare ascuns! a terenurilor. Din acest considerent +"n*area acestei por)iuni ar tre(ui s! poarte i un caracter de pedeaps! pentru cel care a dep!it ;otarul& de aceea ar i oportun! ideea ca pre)ul de +"n*are s! ie e-al cu pre)ul du(lu celui de pia)!. Dar deoarece le-iuitorul nu speci ic! e,pres care+a "n-r!diri re eritor la pre)ul terenului& re*ult! c! pre)ul terenului este acel pre) la care au con+enit p!)ile. Articolul 351. Accesul pe terenul altuia (1) 9rice proprietar este obli"at ca, dup pri!irea unui a$iz scris sau $erbal, s per!it $ecinului accesul pe teritoriul su, dup caz, pentru efectuarea i &ntreinerea unei construcii, plantaii i efectuarea unor alte lucrri pe terenul $ecin. (2) Proprietarul care este obli"at s per!it accesul pe teritoriul su are dreptul la co!pensarea pre*udiciului cauzat doar prin acest fapt i la restabilirea terenului &n starea anterioar. (3) %n cazul &n care, datorit unei forte naturale sau forte !a*ore, un bun a ptruns pe un teren strin sau a fost transportat acolo, proprietarul terenului trebuie s per!it cutarea i ridicarea bunului, dac nu a purces el &nsui la cutare sau nu'l restituie. :unul continu s aparin proprietarului su, cu e/cepia cazului c&nd acesta renun la el. Proprietarul terenului poate cere ridicarea bunului strin i aducerea terenului &n situaia anterioar. (#) Proprietarul terenului care efectueaz i &ntreine construcii, plantaii sau e/ecut alte lucrri pe teritoriul su nu are dreptul s pericliteze terenul $ecin sau s co!pro!it trinicia construciilor, lucrrilor sau plantaiilor situate pe acesta. 819 Pentru a ace posi(il! conlocuirea +ecinilor& "n con or%itate cu pre+ederile alin. 1& proprietarul este o(li-at s! per%it! accesul +ecinului pe teritoriul s!u. O(li-area proprietarului de a per%ite +ecinului accesul pe terenul s!u este posi(il! doar nu%ai dup! ce proprietarul a ost "ntiin)a printr/un a+i* ie +er(al& ie "n scris prin care +ecinul solicit! accesul pentru a "ndeplini anu%ite lucr!ri& precu% e ectuarea i "ntre)inerea unei construc)ii& planta)ii sau alte lucr!ri pe terenul +ecin.

8C9 Accesul +ecinului pe terenul unui alt proprietar constituie o prero-ati+! pe care pri%ul o e,ercit! "n %od -ratuit. Doar nu%ai "n ca*ul "n care proprietarului terenului i se cau*ea*! care+a pre0udicii ca re*ultat al accesului pe terenul s!u& el +a putea cere co%pensarea pre0udiciului& precu% i resta(ilirea terenului "n starea anterioar!. 849 Con or% pre+ederilor art. 41A& care constituie re-ula -eneral!& tot ce produce (unul& precu% i tot ceea ce unete (unul ori se "ncorporea*! "n el ca ur%are a aptei proprietarului& a unei alte persoane ori a unui ca* ortuit& re+ine proprietarului& dac! le-ea nu pre+ede altce+a. Ast el& con)inutul alin. 4 din articolul co%entat constituie e,cep)ia de la re-ula -eneral!& deoarece dac! un (un din cau*a or)ei naturale sau or)ei %a0ore a p!truns sau a ost trans erat pe terenul unui alt proprietar& acesta continu! s! apar)in! proprietarului s!u& cu condi)ia c! acesta nu a renun)at la el. Prin ur%are& proprietarul terenului pe care se a l! (unurile altui proprietar este o(li-at "n pri%ul r"nd el "nsui s!/l caute sau s!/l restituie proprietarului (unului& sau s!/i per%it! ulti%ului sin-ur c!utarea i ridicarea (unului. 8@9 1n te%eiul dreptului de proprietate& titularul dreptului de proprietate "n +ederea e,ercit!rii prero-ati+elor sale& este "n drept pe terenul s!u s! e ectue*e i s! "ntre)in! construc)ii& planta)ii sau alte lucr!ri. 1ns!& con or% pre+ederile alin. @ al articolului co%entat& proprietarul terenului este o(li-at s! respecte dreptul +ecinilor. O(li-a)ia proprietarului terenului care "ntreprinde ase%enea ac)iune este de a nu pune "n pericol 8pereclita9 terenul +ecin sau a nu co%pro%ite tr!inicia construc)iilor& lucr!rilor sau planta)iilor situate pe acesta. Articolul 352. 2recerea prin proprietatea strin (1) ac terenul este lipsit de co!unicaie prin orice cale de acces de folosin co!un, conducte de ali!entare cu ap, conducte de ener"ie electric, "aze, teleco!unicaii i altele ase!enea, proprietarul poate cere $ecinilor s'i per!it utilizarea terenurilor lor pentru instalarea co!unicaiei necesare. (2) 2recerea ur!eaz a se face &n condiii de natur s aduc o !ini! atin"ere e/ercitrii dreptului de proprietate asupra terenului. Aecinului al crui teren este folosit pentru acces trebuie s i se plteasc o *ust i prealabil desp"ubire care, prin acordul prilor, poate fi efectuata sub for! de plat unic. (3) esp"ubirea datorat confor! alin.(2) se dubleaz atunci c&nd lipsa accesului este o ur!are a faptei proprietarului care pretinde trecerea. 819 Art. 4BC alin. 1 re-le%entea*! dreptul de trecere prin proprietatea str!in!& care constituie o restric)ie a dreptului de proprietate& 0usti icat! de o utilitate -eneral!. Necesitatea instituirii unui ase%enea drept pentru proprietarul unui terenului i o(li-area +ecinilor s! suporte aceast! po+ar! este dictat! de situa)ia natural! a terenului i anu%e situarea acestuia "ntr/un loc "n undat. Prin teren &nfundat se are "n +edere un lot care este "ncon0urat din toate p!r)ile de alte loturi i care nu are nici o ieire direct! la calea de acces co%un! pentru olosirea conductelor de ali%entare cu ap!& conductelor de ener-ie electric!& -a*e& teleco%unica)ii& precu% i alte instala)ii ase%!n!toare. 6n teren se consider! "n undat nu nu%ai atunci c"nd nu are nici o ieire la calea de acces co%un!& ci i atunci ieirea este insu icient! pentru necesit!)ile e,ploat!rii terenului sau c"nd ieirea nu se poate ace direct !r! incon+eniente -ra+e& precu% ar i de e,e%plu suportarea unor c;eltuieli e,cesi+e. Aprecierea -ra+it!)ii incon+enientelor re+ine instan)ei de 0udecat!. Proprietarul a c!rui trecere este inco%od!& nu poate o()ine dreptul de trecere. Dreptul de trecere poate i cerut nu%ai de c!tre proprietarul terenului "n undat sau cel pu)in de c!tre cel care are asupra terenului un drept real. Ast el& u*u ructuarul& u*uarul unui teren "n undat are dreptul s! cear! o ase%enea trecere. Arendaul nu are dreptul s! cear! trecere prin proprietatea str!in!. El are nu%ai o ac)iunea "%potri+a proprietarului pentru ca ulti%ul s!/i cree*e condi)iile de trecere& "n ca* contrar arendaul are dreptul s! cear! re*ilierea contractului de arend! sau plata daune/interese. Proprietarul terenului "n undat nu do("ndete proprietatea terenului pe care e,ercit! trecere. Proprietarul terenului pe care se e,ercit! trecerea la un teren "n undat& are dreptul de a "n-r!di terenul& de a dispune de el& dar cu respectarea condi)iei de a nu crea piedici "n e,ercitarea trecerii. Pre+ederile alin. 1 se aplic! la oricare teren "n undat& ie el "n-r!dit sau ne"n-r!dit& cl!dit sau necl!dit& ur(an sau rural. Po+ara suport!rii trecerii poate e,ista de ase%enea "n sarcina oric!rui ond al!turat cu un loc "n undat& c;iar i "n sarcina unui ond care apar)ine do%eniului pu(lic. 8C9 Trecerea tre(uie s! se ac! ast el "nc"t s! cau*e*e c"t %ai pu)ine inco%odit!)i& tul(ur!ri proprietarului terenului pe care se e,ercit!. Aceasta "nsea%n! c! trecerea tre(uie s! ie !cut! pe traseul cel %ai scurt "ntre locul "n undat i calea pu(lic!. Dac! trecerea pe traseul cel %ai scurt cau*ea*! %ai %ulte pa-u(e proprietarului terenului +ecin& atunci trecerea ar tre(ui s! se ac! prin locul pe unde se pricinuiesc %ai pu)ine pa-u(e& c;iar dac! traseul ar i %ai lun-. Trecerea pe proprietatea str!in! nu este -ratuit!. Ast el& proprietarul care solicit! trecerea pe proprietatea str!in! este o(li-at s! desp!-u(easc! proprietarul& terenul c!ruia este olosit pentru trecere. Desp!-u(irea tre(uie s! corespunde anu%itor cerin)e i anu%e2 ea tre(uie s! ie 0ust! i preala(il!& care poate i ac;itat! ealonat "n ti%p& iar prin acordul p!r)ilor poate i e ectuat! su( or%! de plat! unic!. 849 Pentru solicitarea dreptului de trecere pe terenul +ecinilor este necesar ca proprietarul s! ie lipsit de accesul la co%unica)iile de olosin)! co%un!& lipsirea dat! tre(uie s! ie str!in! proprietarului care solicit! trecerea& adic! s! nu pro+in! din +ina lui. Dac! "n undarea terenului se datorea*! aptului proprietarului "nsui 8e,.2 a cl!dit dea cur%e*iul ieirii& a "nstr!inat o parte din teren9& el +a putea solicita trecerea& dar +a i o(li-at la plata unei desp!-u(iri du(le. De e,e%plu un teren nu era "n undat& dar s/a "%p!r)it "ntre %ai %ul)i proprietari prin +"n*area lui. Ca re*ultat al "%p!r)irii unul din terenuri este lipsit de ieire la dru%. 1n ase%enea condi)ii& proprietarul terenului are la dispo*i)ie dou! alternati+e2 ie s! solicite trecerea de la +ecin& iind o(li-at "n acest ca* la plata unei desp!-u(iri du(le3 trecerea nu +a putea i solicitat! de la +ecini& ci nu%ai cop!rtailor& care o +or datora !r! dreptul de desp!-u(ire i !r! a o pune "n sarcina celorlal)i +ecini&

iindc! ceilal)i cop!rtai sunt o(li-a)i s!/i -arante*e reciproc deplina olosin)! a ondului. Nu%ai dac! trecerea pe ondul cop!rtailor nu este su icient!& se +a putea recla%a trecerea prin terenurile +ecinilor. Articolul 353. Cnstalarea liniei de de!arcare a (otarului (1) Proprietarul de teren poate cere proprietarului de teren $ecin s ia parte la instalarea unui (otar stabil de de!arcare sau la restabilirea unui (otar deteriorat. (2) C(eltuielile pentru de!arcare se &!part &ntre $ecini &n !od e"al dac din raporturile e/istente &ntre ei nu reiese altfel. 819 Gr!ni)uire sau ;ot!rnicie& i,area ;otarului& adic! i,area& prin se%ne e,terioare i +i*i(ile& a liniei de separa)ie dintre dou! propriet!)i +ecine. .i,area ;otarului este o opera)ie util!& deoarece per%ite deter%inarea cu preci*ie a supra e)ei terenului& se pune cap!t di+er-en)elor ap!rute sau c;iar "%piedic! i pre+in con lictele "ntre +ecini. Din cau*a utilit!)ii -r!ni)uirii i a interesului pe care ea o repre*int! pentru orice proprietar& art. 4B4 alin. 1 sta(ilete c! orice proprietar de teren poate cere de la proprietarul de teren +ecin s! participe la instalarea unui ;otar sta(il sau la resta(ilirea celui deteriorat. Gr!ni)uirea este "n acelai ti%p un drept i o o(li-a)ie pentru iecare proprietar a)! de +ecinul s!u. C;iar statul poate i o(li-at s! procede*e la -r!ni)uire. Dreptul iec!rui proprietar de a o(li-a pe +ecinul s!u s! participe la instalarea liniei de de%arcare este o pur! acultate& pe care proprietarul poate s! o e,ercite sau s! n/o e,ercite "n orice %o%ent. Din acest considerent acest drept nu se prescrie& c;iar dac! proprietarul nu +a u*a de el un ti%p "ndelun-at. Acesta se datorea*! aptului c! proprietatea nu se stin-e prin neu*& iar -r!ni)uirea nu este alt ce+a dec"t un atri(ut al propriet!)ii i este i%prescripti(il! ca i proprietatea. Dreptul de a o(li-a pe +ecin la instalarea liniei de de%arcare ;otarului apar)ine proprietarului terenului& precu% i u*u ructuarului& care posed! i olosete (unul "ntoc%ai ca i proprietarul. Acest drept nu apar)ine locatarilor& care pot nu%ai s! cear! de la proprietar crearea condi)iilor necesare pentru e,ercitarea dreptului de loca)iune. Gr!ni)uirea poate s! ie e ectuat! prin (una "n)ele-ere a +ecinilor. C"nd "ns! unul din proprietari re u*! s! ia parte la -r!ni)uire& cel!lalt poate s! recur-! la instan)a de 0udecat! i s! o(li-e pe +ecinul s!u s! participe instalarea ;otarului. 1n acest ca* se e,ercit! ac)iunea "n -r!ni)uire. Scopul ac)iunii "n -r!ni)uire const! "n sta(ilirea ;otarului i de re-ul! nu ridic! c;estiunea de re+endicare de proprietate. Eot!r"rea pronun)at! de instan)a de 0udecat! "ntr/o cau*! de -r!ni)uire este declarati+!& i nu atri(uti+! de drepturi. Ea nu are puterea de a pre0udeca c;estiuni de proprietate. Dar un proprietar poate& c;iar "n ur%a unei -r!ni)uiri& s! porneasc! ulterior o ac)iune "n re+endicare& p'r'tul neput"nd in+oca autoritatea lucrului 0udecat "n ac)iunea "n -r!ni)uire& o(iectul re+endic!rii iind di erit de acel al -r!ni)uirii. 8C9 Instalarea liniei de de%arcare a ;otarului& adic! ae*area se%nelor desp!r)itoare& co%port! o serie de opera)iuni2 e,a%inarea titlurilor de proprietate pentru a sta(ili "ntinderea terenurilor3 %!surarea3 tra-erea ;otarului pe teren& care necesit! suportarea anu%itor c;eltuieli. 1n acest scop le-iuitorul a sta(ilit c! c;eltuielile pentru de%arcare se "%part "ntre +ecini "n %od e-al& indi erent de "ntinderea co%parati+! a terenurilor& dac! din raporturile dintre +ecini nu re*ult! alt el. 1n ca*ul "n care -r!ni)uirea i%plic! i o c;estiune de proprietate& re-ula sta(ilit! la alineatul C nu %ai este +ala(il!. 1n acst ca* este necesar s! se deter%ine "n preala(il supra a)a e,act! a iec!rei propriet!)i prin arpenta0 8"ntoc%irea planurilor topo-ra ice& e+aluarea supra e)ei de teren9. C;eltuielile acestor opera)iuni pot i oarte ridicate& care sunt propor)ionale cu supra a)a ondului Articolul 35#. Biti"ii pri$ind (otarul (1) ac &n ur!a unei dispute este i!posibil deter!inarea (otarului ade$rat, atunci pentru de!arcare este decisi$ posesiunea de fapt a $ecinilor. ac posesiunea de fapt nu poate fi deter!inat, fiecrui teren &i este ane/ata o *u!tate din poriunea disputat. (2) ac deter!inarea (otarului &n confor!itate cu pre$ederile alin.(1) duce la un rezultat ce contra$ine faptelor stabilite, &n particular aduce atin"ere !ri!ii stabilite a terenului, (otarul se stabilete, la cererea unei pri, de ctre instana de *udecat. 819 1n ca*urile "n care "ntre +ecini apar di+er-en)e re eritor la deter%inarea ;otarului terenurilor acestora& +ecinii au posi(ilitate sin-uri s! solu)ione*e di+er-en)ele ap!rute "n +irtutea pre+ederilor alineatului respecti+. Ast el& "n condi)iile "n care este i%posi(il! deter%inarea ;otarului ade+!rat& pri%a solu)ie care inter+ine este deter%inat! de posesiunea de apt. Adic! decisi+! este posesiunea de apt a +ecinilor i ;otarul se +a sta(ili "n dependen)! de aptul care +ecin a posedat de apt terenul disputat "n calitate de li%it! de ;otar. Dar dac! nu poate i deter%inat! posesiunea de apt a +ecinului& inter+ine alt! solu)ie i anu%e cea de ane,are la iecare teren a o 0u%!tate din por)iunea de teren disputat!. 8C9 ?ecinii au posi(ilitate s! apele*e la instan)a de 0udecat! "n ca*ul "n care deter%inarea ;otarului con or% pre+ederilor alinatului 819 duc ie la un re*ultat care contra+in aptelor sta(ilite& ie aduc atin-ere %!ri%ii sta(ilite a terenului. 1n acest ca* instan)a de 0udecat! este co%petent! s! pronun)e pe %ar-inea liti-iului corespun*!tor.