Sunteți pe pagina 1din 8

PSIHOLOGIE

PROIECT DE TEHNOLOGIE
DIDACTICA

CLASA: a X-a
OBIECTUL: Psihologie
SUBIECTUL: descrierea tipurilor temperamentale
TIPUL LECTIEI: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe (lecţie pe bază de
exerciţii aplicative);
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: dobândirea unui set de cunoştinţe despre
temperament, formarea capacităţii de a opera cu informaţii, cunoştinţe despre
temperament în situaţii diverse;
OBIECTIVE OPERATIONALE:
1.
să precizeze locul temperamentului în sistemul de personalitate;
2.
sa caracterizeze tipurile temperamentale (după tipologia lui Hippocrate);
3.
să identifice propriul temperament şi al altor colegi;
4.
să recunoască temperamentul după indicii comportamentali (motricitate, vorbire,
afectivitate);
5. să argumenteze importanţa cunoaşterii temperamentului pentru ameliorarea
relaţiilor interpersonale;
6. să participe cu interes la activităţile individuale şi de grup;
METODE/PROCEDEE: conversaţia, învăţarea prin descoperire, lucrul cu
manualul, exerciţiul, explicaţia didactică, brainstorming,
lucrul în grup, joc de rol, test docimologic;
MIJLOACE DIDACTICE:
Video-proiector, laptop
Prezentare Power Point: „Temperamentul”
Fişe de lucru cu sarcini diferite pentru fiecare grup;
Fişe de evaluare;
BIBLIOGRAFIE: Psihologie-manual pentru clasa a X-a, Editura Polirom;
Psihologie-manual pentru clasa a X-a, Editura Humanitas;
„Personaliatate Plus” - Florence Littauer

Propunator: Lungu Daniela

1
PSIHOLOGIE

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
(1) CAPTAREA ATENŢIEI ELEVILOR;
Propun elevilor să începem lecţia cu un exerciţiu de creativitate (de tip brainstorming)
Spuneţi tot ce vă trece prin minte în legătură cu un cuvânt propus: temperament. Este
important sa respectăm principiile brainstorming –ului şi anume:
Nu criticati ideile altora!
Daţi frâu liber imaginaţiei!
Produceţi o cantitate cât mai mare de idei!
Preluaţi ideile celorlalţi si amplificaţi-le!
Ideile elevilor sunt notate.

(2) COMUNICAREA TITLULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR LECŢIEI;

Am vorbit în lecţia trecută despre definirea temperamentelor, despre tipologia lui


Hippocrate , Pavlov, Jung, Eysenck. Astăzi veţi descoperi, lucrând împreună, cum
puteţi identifica tipurile temperamentale şi ce importanţă are cunoaşterea
temperamentului pentru ameliorarea relaţiilor interpersonale. Elevii notează titlul
lecţiei: Descrierea tipurilor temperamentale. Cu ajutorul exerciţiilor de grup veţi putea
identifica temperamentul vostru şi al colegilor de clasă. Dacă veţi fi foarte atenţi veţi
putea obţine o notă mare la testul grilă de la sfârşitul lecţiei.

(3) ACTUALIZAREA SAU ÎNSUŞIREA UNOR CUNOŞTINŢE NECESARE


DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII;

Diferenţele temperamentale pot fi sesizate la elevi după felul în care se comportă


ei în diferite situaţii şcolare. Urmăriţi cu atenţie descrierile temperamentale (pagina 7) şi
identificaţi temperamentul vostru şi al colegului de bancă. Discutaţi şi comparaţi
rezultatele obţinute.
Pornind de la definiţia temperamentului realizata de Nicolae Mărgineanu:
„Temperamentul este aspectul formal al afectivităţii şi reactivităţii motorii specifice
unei persoane.” Comentaţi.
Putem concluziona că indicii comportamentali ai temperamentului se referă la
motricitate, vorbire, reacţii afective.

2
PSIHOLOGIE

(4) ANTRENAREA ELEVILOR ÎN REALIZAREA ACTIVITĂŢII


(EXERCIŢII);
Elevii sunt grupaţi câte patru-cinci si rezolva exerciţiile propuse (lucrul în grup).

GRUPUL NR.1

1. Studiaţi temperamentul coleric. (lucrul cu manualul-pagina 72);


2. Completaţi tabelul (motricitate, vorbire, afectivitate) prezentat pe tablă;
3. Identificaţi toţi elevii din clasa voastră care au acest temperament.
4. Un elev din acest grup va descrie pe scurt acest temperament.
5. Alt elev va nota lista cu elevii, la tablă.
Împărţiţi sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 10 minute.

GRUPUL NR.2

1. Studiaţi temperamentul sangvinic. (lucrul cu manualul-pagina 72);


2. Completaţi tabelul (motricitate, vorbire, afectivitate) prezentat pe tablă;
3. Identificaţi toţi elevii din clasa voastră care au acest temperament.
4. Un elev din acest grup va descrie pe scurt acest temperament.
5. Alt elev va nota lista cu elevii, la tablă.
Împărţiţi sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 10 minute.

GRUPUL NR.3

1. Studiaţi temperamentul flegmatic. (lucrul cu manualul-pagina 72);


2. Completaţi tabelul (motricitate, vorbire, afectivitate) prezentat pe tablă;
3. Identificaţi toţi elevii din clasa voastră care au acest temperament.
4. Un elev din acest grup va descrie pe scurt acest temperament.
5. Alt elev va nota lista cu elevii, la tablă.
Împărţiţi sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 10 minute.

GRUPUL NR.4

1. Studiaţi temperamentul melancolic. (lucrul cu manualul-pagina 72);

3
PSIHOLOGIE

2. Completaţi tabelul (motricitate, vorbire, afectivitate) prezentat pe tablă;


3. Identificaţi toţi elevii din clasa voastră care au acest temperament.
4. Un elev din acest grup va descrie pe scurt acest temperament.
5. Alt elev va nota lista cu elevii, la tablă.
Împărţiţi sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 10 minute.

GRUPUL NR.5

1. Identificaţi şi notaţi aspectele negative (defecte) ale temperamentelor coleric şi


flegmatic.
2. Imaginaţi un dialog în care un elev COLERIC intră in conflict cu un profesor cu
temperamentul FLEGMATIC.
3. Studiaţi cele doua temperamente (lucrul cu manualul –pagina72);
4. Intraţi în acest joc de rol, prezentaţi dialogul în faţa clasei astfel încât colegii
voştri să identifice aceste temperamente.
5. Elevii vor fi atenţi observând: vorbire, gestica, mimică, reacţii emoţionale…
Împărţiţi sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 10 minute.

GRUPUL NR. 6

1. Identificaţi şi notaţi aspectele negative (defecte) ale temperamentelor sangvinic şi


melancolic.
2. Imaginaţi un dialog în care un copil SANGVINIC intră in conflict cu un părinte
cu temperament MELANCOLIC.
3. Studiaţi cele doua temperamente (lucrul cu manualul –pagina72);
4. Intraţi în acest joc de rol, prezentaţi dialogul în faţa clasei astfel încât colegii
voştri să identifice aceste temperamente.
5. Elevii vor fi atenţi observând: vorbire, gestica, mimică, reacţii emoţionale…
Împărţiţi sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 10 minute.

După ce vor fi rezolvate exerciţiile, vor fi notate câteva concluzii:


 Temperamentele sunt neutre din punct de vedere valoric (nici un temperament nu
e bun sau rău, fiecare are şi aspecte pozitive şi aspecte negative);

4
PSIHOLOGIE

 Temperamentele nu sunt pure, se găsesc adesea nuanţe temperamentale,


amestecuri (80%);
 Sunt înnăscute, fiind dependente de tipul de A.N.S.
 Trăsăturile de temperament pot fi compensate prin dezvoltarea la nivelul
caracterului a unor însuşiri care sa suplinească (de exemplu, un nivel energetic
mai scazut poate fi compensat printr-o bună organizare a acţiunilor, prin
dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor necesare. Exista mecanisme de
compensare învăţate în timpul vieţii care pot constitui indici falşi asupra
temperamentului unei persoane. De exemplu, exista persoane care prezinta
caracteristicile temperamentului melancolic, dar care să ascundă în realitate un
temperament coleric.
 Sunt educabile, pot fi modelate aspectele negative prin voinţă, exerciţiu, mijloace
educaţionale;
Un exemplu de automodelare a trăsăturilor temperamentale ni-l oferă TITU
MAIORESCU care l-a facut pe Serban Cioculescu să afirme:
„nu s-a născut olimpian, ci a devenit ca atare printr-o muncă laborioasă de
modelare conştientă a propriei sale personalităţi. Cel care a trecut in ochii
contemporanilor săi ca un om rece, impasibil (glacial), a fost în adolescenţă şi
tinereţe un neliniştit, un anxios, un pasionat.”(cf. Comănescu, 1996, p.137)
Concluzie: Trebuie să aveţi mai multe informaţii, să nu va lăsaţi călăuziţi de o
singură categorie de indici sau doar de prima impresie atunci când vreţi să-I
cunoaşteţi pe ceilalţi.

(5) APRECIEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SI PRECIZĂRI


PRIVIND MODUL DE CONTINUARE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN
TIMPUL OREI;
Elevii sunt rugaţi sa completeze corect testul docimologic, iar corectarea se
va face imediat (corectare reciprocă).
Elevii se vor gândi la următoarea situaţie - problemă: Cum putem utiliza
cunoaşterea temperamentului la evitarea conflictelor şi ameliorarea relaţiilor
interpersonale?
Tema pentru acasă: Realizaţi autoportretul temperamental. Identificaţi
temperamentul persoanelor apropiate (prieteni, familie, profesori, etc.);

5
PSIHOLOGIE

NUME ŞI PRENUME:
LICEUL:
CLASA:

TEST DOCIMOLOGIC

1. Care este semnificaţia originară a temperamentului?


a)însuşire
b)energie
c)amestec

2. Care dintre temperamente are un nivel mai înalt de nevrozism?


a)coleric b)sangvinic
c)flegmatic d)melancolic

3. Care dintre caracteristicile următoare aparţin temperamentului melancolic?


a)optimist c)vorbăreţ
b)întristat d)nesociabil

4. Care dintre caracteristicile următoare aparţin temperamentului sangvinic?


a)sociabil b)agresiv
c)pesimist d)hazliu

5. Temperamentul flegmatic este superior colericului?


a) DA b) NU

6. Care dintre cele patru temperamente prezintă o mai mare emotivitate?


a) coleric b)sangvinic
c)flegmatic d)melancolic

7. Care dintre cele doua temperamente este mai calm?


a)flegmatic b)sangvinic

8. Rearanjaţi fraza: puternice, suferă, colericului, oscilaţii, emoţiile;

9.Care dintre temperamente se caracterizează prin extraversiune?


a)coleric b)sangvinic
c)flegmatic d)melancolic

6
PSIHOLOGIE

Cum se comportă un elev aparţinând unuia dintre cele patru


temperamente?

Elevul coleric este agresiv, gălăgios; nu-şi poate stăpâni


furia atunci când se simte nedreptăţit, dar nici veselia râzând în
hohote în chiar mijlocul lecţiilor. Ajunge frecvent în faţa
dirigintelui şi directorului pentru răbufnirile şi violenţele sale. Îi
place să se impună celorlalţi colegi, este încăpăţânat şi nesăbuit în
actele sale, riscând adesea.

Elevul sangvinic molipseşte şi pe ceilalţi cu veselia sa; este


mereu neastâmpărat, pus pe glume, bravează cu succes atunci
când ia note proaste, greşeşte din grabă şi superficialitate, dar e
dispus să-şi ceară scuze şi să se împace cu toată lumea; se
entuziasmează cu uşurinţă, vorbeşte neîntrebat şi bârfeşte fără
mari reţineri, nu poate păstra mult timp un secret.

Elevul flegmatic este reţinut în tot ceea ce face şi spune;


îşi alege cu grijă cuvintele atunci când trebuie să vorbească,
analizează problemele din diverse puncte de vedere, cântăreşte
îndelung orice răspuns, este conştiincios şi se ţine întotdeauna de
cuvânt, de aceea este, în general, respectat şi apreciat de ceilalţi
care sunt totuşi intrigaţi de conservatorismul şi conformismul
său.

Elevul melancolic tremură veşnic de teama celor din jur,


colegi si profesori, roşeşte uşor, se sperie de tot ceea ce ar putea fi
o ameninţare pentru el, se îmbolnăveşte (mai mult subiectiv,
imaginar) atunci când trebuie să dea lucrări, plânge cu uşurinţă
când e şicanat sau din cauza tensiunii afective.

7
PSIHOLOGIE

Margareta Modrea, „Psihologia în exemple şi modele


explicative”, pagina 171-172