Sunteți pe pagina 1din 68

C1.

1 Msura 312

CONTRACT DE FINANARE
Nr. C............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDIIILE PROGRAMULUI NAIONAL PENTRU DE !OLTARE RURAL" ROM#NIA $%r&' AGENIA DE PL"I PENTRU DE !OLTARE RURAL" (I PESCUIT Romnia, cu sediul n str. tirbei Vod, nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.40-22750/ !"40-21315.#7.7$% e&!il' c ! b i n e t ( ! ) d r ) . r o , re)re*ent!t le+!l de .................................., n ,unc-i! de .irector /ener!l, ..................................................... n c!lit!te de Au%)r*%a%& C)$%ra+%a$%, )e de o )!rte, i PERSOAN" JURIDIC" ,PERSOAN" FI IC" AUTORI AT" .............................. n,iin-!t/!utori*!t l! d!t! de.................., 0od 1nic de nre+istr!re/2utori*!-ie ...................................., cu sediul n str. ..........................., 3ude-ul................, cod )ot!l ...................., tel. ....................., ,!". ......................., cod 45.............60od 1nic de 7nre+istr!re in 4e+istrul er&ierilor !loc!t de 28729, re)re*ent!t )rin .....6nu&e9.................................. n ,unc-i! de ....... 6c!lit!te! de re)re*ent!re )otri:it !ctului nor&!ti: )ri:ind or+!ni*!re! i ,unc-ion!re! entit-ii/)erso!nei 3uridice res)ecti:e i con,or& st!tutului/!ctului constituti: !l )erso!nei 3uridice res)ecti:e9, identi,ic!t )rin B.7/0.7/82;; seri! .......... nr. ..............................., 0<8 ................... n c!lit!te de B&$&-*+*ar )e de !lt )!rte, s-! con:enit nc=eiere! )re*entului Contract de Finanare )entru !cord!re! ajutorului financiar nerambursabil )e b!*! 0ererii de ,in!n-!re nr. F ....... n ur&to!rele condi-ii' Ar%*+)/u/ 1 O0*&+%u/ C)$%ra+%u/u* 1619 5biectul !cestui 0ontr!ct l re)re*int !cord!re! ,in!n-rii ner!&burs!bile de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, )entru )unere! n !)lic!re ! 0ererii de ,in!n-!re nr. >>>...>>>. )entru 8roiectul' ?titlul@ 1629 Bene,ici!rului i se :! !cord! ,in!n-!re! ner!&burs!bil n ter&enii i condi-iile st!bilite n !cest 0ontr!ct, c!re este constituit din 0ontr!ctul de in!n-!re i !ne"ele !cestui!, )e c!re Bene,ici!rul decl!r c le cuno!te i le !cce)t. 0erere! de ,in!n-!re de)us de bene,ici!r, &)reun cu to!te docu&entele !ne"!te !cestei!, re*ult!t! n ur&! :eri,icrilor, &odi,icrilor i co&)letrilor e,ectu!te )e )!rcursul tuturor )rocedurilor de e:!lu!re i i&)le&ent!re, ,!ce )!rte inte+r!nt din contr!ct i este obli+!torie )entru bene,ici!r )e ntre!+! )erio!d de :!l!bilit!te ! contr!ctului )re:*ut l! !rt. 2649. Bu+etul indic!ti: din cerere! de ,in!n-!re de:ine 2ne"! 777 l! )re*entul contr!ct. 1639 Bene,ici!rul !cce)t ,in!n-!re! ner!&burs!bil i se !n+!3e!* s i&)le&ente*e )roiectul )e )ro)ri! rs)undere, n con,or&it!te cu )re:ederile cu)rinse n )re*entul 0ontr!ct i cu le+isl!-i! n!-ion!l i co&unit!r n :i+o!re.

8e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!ctului bene,ici!rul trebuie s-i res)ecte to!te !n+!3!&entele !su&!te )rin docu&entele de)use n :edere! ob-inerii !3utorului ,in!nci!r ner!&burs!bil. Ar%*+)/u/ 2 Dura%a 1& r&a/*2ar& a *$3&s%*4*&* 5* *67/&6&$%ar& a 7r)*&+%u/u*. Dura%a 1& &8&+u4*&9 1& 3a/a0*/*%a%& 5* 6)$*%)r*2ar& a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$4ar& 261.19 Durata de execuie i de valabilitate ! )re*entului contr!ct nce)e l! d!t! se&nrii !cestui! de ctre !&bele )r-i. Durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului este de ......................... luni, d!r nu &!i tAr*iu de d!t! de 30 se)te&brie 2015 i re)re*int ter&enul li&it )An l! c!re bene,ici!rul )o!te de)une ulti&! cerere de )l!t. Durata de execuie ! 0ontr!ctului de in!n-!re cu)rinde dur!t! de re!li*!re ! in:esti-iei i i&)le&ent!re ! )roiectului 6inclusi: derul!re! )rocedurii de !c=i*i-ii9 l! c!re se !d!u+ ter&enul de &!"i& $0 de *ile c!lend!ristice )entru e,ectu!re! ulti&ei )l-i. Durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului cu)rinde dur!t! de des,ur!re ! )rocedurii de !c=i*i-ii con,or& )re:ederilor !rt. 3649 i !rt. 36#9 din 2ne"! 7 8re:ederi /ener!le l! c!re se !d!u+ dur!t! de re!li*!re/e"ecu-ie e,ecti: ! in:esti-iei/)roiectului, con,or& &en-iunii din cerere! de ,in!n-!re 6inclusi: )erio!d! de i&)le&ent!re ! st!nd!rdului nou introdus )An l! d!t! de..............., d!c este c!*ul9. 261.29 .ur!t! de e"ecu-ie ! 0ontr!ctului de in!n-!re este de &!"i& 24 luni )entru )roiectele c!re )re:d in:esti-ii cu lucrri de construc-ii &ont!3 i/s!u !d!)t!re! l! st!nd!rde. 261.39 8rin e"ce)-ie de l! )re:ederile !rt. 261.29, dur!t! de e"ecu-ie ! )re*entului contr!ct este de &!"i& 12 luni, )entru )roiectele de in:esti-ii c!re includ !c=i*i-ii si&)le de util!3e, inst!l!-ii, ec=i)!&ente i dotri noi, de &i3lo!ce de tr!ns)ort s)eci!li*!te, )recu& i ! !ltor &i3lo!ce de tr!ns)ort c!re nu sunt !c=i*i-ion!te )rin le!sin+ ,in!nci!r. 2629 .ur!t! initi!l de e"ecutie ! contr!ctului )re:!*ut! l! !line!tul 1 )o!te ,i )relun+it! l! solicit!re! bene,ici!rului )!n! l! d!t! li&it! 31 1&+&60r*& 2:1;. 2639 8entru )roiectele c!re )re:d 6a* 6u/%& %*7ur* 1& *$3&s%*4**9 inclusi: !d!)t!re! l! st!nd!rdele co&unit!re, i!r ter&enul de +r!-ie i&)us de st!nd!rde este n interiorul dur!tei &!"i&e de e"ecu-ie, )re:*ut l! !rt. 2619, bene,ici!rul 7)a%& solicit! )relun+ire! dur!tei ini-i!le de e"ecu-ie ! contr!ctului, ,r ! !,ect! ter&enul/ter&enele de i&)le&ent!re ! st!nd!rdului/st!nd!rdelor. 264< Dura%a 1& 3a/a0*/*%a%& a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$4ar& este de 5 !ni nce)And cu d!t! se&nrii !cestui! de ctre !&bele )r-i i este ,or&!t din dur!t! de e"ecu-ie i dur!t! de &onitori*!re. Dura%a 1& 6)$*%)r*2ar& a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$4ar& este de &ini& 2 !ni i se c!lcule!* de l! d!t! ulti&ei )l-i e,ectu!t de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. Dura%a 1& 3a/a0*/*%a%& a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$4ar& 7&$%ru 6sura N;=> este ,or&!t din dur!t! de e"ecu-ie i dur!t! de &onitori*!re. Dura%a 1& 6)$*%)r*2ar& a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$4ar& este de 5 !ni i se c!lcule!* de l! d!t! ulti&ei )l-i e,ectu!t de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt.

Ar%*+)/u/ 3 !a/)ar&a C)$%ra+%u/u* 3619 V!lo!re! tot!l eli+ibil ! 8roiectului c!re ,!ce obiectul ,in!n-rii ner!&burs!bile de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt este de 6a8*6 ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< /&* ec=i:!lentul ! 6a8*6 ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< &ur). 3629 2utorit!te! 0ontr!ct!nt se !n+!3e!* s !corde o ,in!n-!re ner!&burs!bil de 6a8*6............. ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< /&* ec=i:!lentul ! 6a8*6 ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< &ur). !a/)ar&a -*$a$%ar** $&ra60ursa0*/& a+)r1a%& &s%& -)r6a%a 1*$'
LEI !a/)ar& &/*@*0*/ $&ra60ursa0*/ FEADR TOTAL , din c!re' - )An l! &!"i& ............. - )An l! &!"i& ............... !a/)ar& &/*@*0*/ $&ra60ursa0*/ PERE TOTAL, din c!re' - )An l! &!"i& .......... - )An l! &!"i& .............. !a/)ar& &/*@*0*/ $&ra60ursa0*/ A TOTAL EURO

0ursul de sc=i&b utili*!t este cursul euro-leu de l! d!t! !)robrii 4!)ortului de selec-ie de ctre .irectorul /ener!l !l .irec-iei /ener!le .e*:olt!re 4ur!l B 2utorit!te! de C!n!+e&ent )entru 8<.4, )ublic!t )e )!+in! Deb ! Bncii 0entr!l Euro)ene =tt)'//DDD.ecb.int/inde".=t&l. 3639 8e )!rcursul i&)le&entrii in:esti-iei ,l! ,iec!re tr!n de )l!t, con,or& .ecl!r!-iei de e!lon!re ! cererilor de )l!t de)us de ctre bene,ici!r, se :! c!lcul! :!lo!re! )l!tit n euro i n lei l! cursul B0E din )enulti&! *i lucrto!re ! lunii )recedente e,ecturii )l-ii, !st,el incAt l! ulti&! tr!n de )l!t :!lo!re! su&elor r!&burs!te !cestui! s nu de)!e!sc :!lo!re! n euro i n lei )re:!*ut l! !line!tul 629 din )re*entul !rticol. 3649 ;u&! ,in!l !cord!t Bene,ici!rului se :! st!bili n con,or&it!te cu )re:ederile !rt. 15 din 2ne"! 7 l! )re*entul contr!ct. Ar%*+)/u/ B A3a$sur* 4619 Bene,ici!rul )o!te solicit! !:!ns l! d!t! de)unerii 0ererii de ,in!n-!re s!u )An l! d!t! de)unerii )ri&ului dos!r !l cererii de )l!t l! 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. 4629 2:!nsul se !cord con,or& )re:ederilor 4e+ul!&entului 0onsiliului 60E9 nr. 1#$F/2005 )ri:ind s)ri3inul )entru de*:olt!re rur!l !cord!t din ondul Euro)e!n 2+ricol )entru .e*:olt!re 4ur!l, cu &odi,icrile i co&)letrile ulterio!re, 4e+ul!&entului 0o&isiei 60E9 nr. 1$74/200# de st!bilire ! nor&elor de !)lic!re ! 4e+ul!&entului 60E9 nr. 1#$F/2005, cu &odi,icrile i co&)letrile ulterio!re, i, res)ecti:, !le le+isl!-iei n!-ion!le n :i+o!re. 4639 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te s !corde un !:!ns de &!"i& ................... Csu6a *$ +*-r&D ?/*%&r&< /&* i c!re nu de)!ete .........E 6con,or& le+isl!-iei !)lic!bile n :i+o!re9 din :!lo!re! !3utorului )ublic nscris l! 2rticolul 3 !line!tul 2. 4649 B&$&-*+*aru/ 7r*3a% )o!te )ri&i :!lo!re! !:!nsului nu&!i du) )ri&ire! !:i*ului ,!:or!bil din )!rte! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )entru )rocedur! de !c=i*i-ii )riorit!r &!3orit!r. B&$&-*+*aru/ 7u0/*+ )o!te )ri&i :!lo!re! !:!nsului nu&!i du) )ri&ire! !:i*ului ,!:or!bil din )!rte! 2utorit!-ii 0ontr!ct!nte du) ,in!li*!re! )rocedurii de !c=i*i-ii i nu&!i du) nc=eiere! !ctului !di-ion!l l! 0ontr!ctul de ,in!n-!re )ri:ind !)rob!re! bu+etului n ur&! ,in!li*rii !c=i*i-iilor.

4659 Bene,ici!rul este obli+!t s de)un o +!r!n-ie ,in!nci!r, c!re s !co)ere su&! solicit!t n !:!ns n )rocent de 110G, eliber!t de ctre o institu-ie ,in!nci!r b!nc!r s!u de ctre /04 7 < ;2 s!u de ctre </07CC ;2 7 < 6nu&!i n c!*ul bene,ici!rilor )ublici9. /!r!n-i! ,in!nci!r se de)une od!t cu .os!rul 0ererii de 8l!t ! !:!nsului. 46#9 ;u&! )re:*ut l! !lin. 639 se 3usti,ic de ctre bene,ici!r )e b!* de docu&ente 3usti,ic!ti:e con,or& cerin-elor 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )re*ent!te n 7nstruc-iuni de )l!t, 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. Ar%*+)/u/ ; M)1a/*%a%&a 1& 7/a% 5 619 Bene,ici!rul :! ntoc&i r!)o!rte te=nice i ,in!nci!re )entru ! ,und!&ent! cererile de )l!t n con,or&it!te cu 7nstruc-iunile de )l!t!, 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. 5629 8l!t! se :! e,ectu! )e b!*! cererilor de )l!t !utori*!te de 2+en-ie de)use de bene,ici!ri i nso-ite de docu&ente 3usti,ic!ti:e. 2utori*!re! cererilor de )l!t se ,!ce n ur&! :eri,icrii docu&entelor 3usti,ic!ti:e )re*ent!te de bene,ici!r con,or& cerin-elor 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )re*ent!te n 7nstruc-iuni de )l!t, 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. 2utori*!re! cererilor de )l!t )o!te ,i in:!lid!t ulterior )rin const!t!re! de nere+uli. 5639 Bene,ici!rul )o!te o)t! )entru )l!t! ,in!n-rii ner!&burs!bile n &!"i&u& +*$+* %ra$5&. 5649 2:!nsul nu re)re*int tr!n de )l!t. Ar%*+)/u/ F D*s7)2*4** 1& 7/a% #619 8l!t! se :! e,ectu! )e b!*! decl!r!-iilor de c=eltuieli i ! r!)o!rtelor de e"ecu-ie ,cute de bene,ici!r n con,or&it!te cu 2ne"! V - 7nstruc-iuni de )l!t. #629 8l-ile se :or e,ectu! n /&* n ur&torul cont' $u6r +)$% IBAN ' %*%u/ar +)$%' 1&$u6*r&a s* a1r&sa B$+** sau Tr&2)r&r*&* 1& S%a% ' #639 8entru r!&burs!re! ,iecrei tr!ne de )l!t, ter&enul li&it de e,ectu!re ! !cestei! este de &!"i& $0 de *ile c!lend!ristice 1& /a 1a%a G$r&@*s%rar** +&r&r** 1& 7/a% +)$-)r6&. Ar%*+)/u/ = A$&8& 1r&to!rele docu&ente sunt !ne"!te l! )re*entul 0ontr!ct i sunt )!rte inte+r!nt ! !cestui!, !:And !cee!i ,or- 3uridic' 2ne"! 7 2ne"! 77 2ne"! 777 2ne"! 7V 2ne"! V 8re:ederi /ener!le 8!nouri i !utocol!nte )ublicit!re cu in,or&!-ii )ri:ind ,in!n-!re! )roiectelor )rin 8<.4 Bu+etul indic!ti: i )l!nul ,in!nci!r 1. 7nstruc-iuni )ri:ind !c=i*i-iile )ublice )entru bene,ici!rii 8<.4 2. 7nstruc-iuni de !c=i*i-ii )entru bene,ici!rii )ri:!-i 8<.4 7nstruc-iuni de )l!t

Ar%*+)/u/ > D*s7)2*4** /&@a/& F619 8re*entul contr!ct obli+ )r-ile s res)ecte ntoc&!i i cu bun credin- ,iec!re dis)o*i-ie ! !cestui! n con,or&it!te cu )rinci)iul obli+!ti:it-ii contr!ctului ntre )r-ile contr!ct!nte n te&eiul !rticolului 1270 din 0odul ci:il si re+le&entrilor n :i+o!re. F6298re*entul contr!ct !re n!tur !d&inistr!ti: n condi-iile dis)o*i-iilor le+!le !)lic!bile n &!terie de contencios !d&inistr!ti:, ,iind nc=ei!t n dou e"e&)l!re ori+in!le, n li&b! 4o&An, un ori+in!l ,iind )entru 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i un ori+in!l )entru Bene,ici!r. F639 8re*entul contr!ct constituie titlu e"ecutoriu. F649 2cest contr!ct intr n :i+o!re l! d!t! ulti&ei se&nturi &en-ion!te n contr!ct. F659 .!tele bene,ici!rilor :or ,i ,cute )ublice n con,or&it!te cu 4E/1H2CE<T1H 60E9 <4. 25$/200F 2H 05C7;7E7 din 1F &!rtie 200F de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1 !"# ""$ al Consiliului %n ceea ce prive te publicarea in&ormaiilor re&eritoare la bene&iciarii &ondurilor provenite din 'ondul European de (arantare )gricol* +'E()) i din 'ondul European )gricol pentru Dezvoltare Rural* +'E)DR) i )ot ,i )relucr!te de ctre or+!nis&e de !udit i de in:esti+!re !le 0o&unitilor s!u !le st!telor &e&bre, n :edere! )rote3rii intereselor ,in!nci!re !le 0o&unitilor. In c!*ul d!telor cu c!r!cter )erson!l, in,or&! iile sunt )use l! dis)o*iie n con,or&it!te cu cerinele .irecti:ei $5/4#/0E, i!r bene,ici!rii sunt in,or&! i cu )ri:ire l! dre)turile lor n c!lit!te de )erso!ne :i*!te n te&eiul res)ecti:ei directi:e i cu )ri:ire l! )rocedurile !)lic!bile )entru e"ercit!re! !cestor dre)turi. Ar%*+)/u/ H N)%*-*+r* 5* C)6u$*+r* $619 5rice co&unic!re s!u noti,ic!re !dres!t de un! din )r-i celeil!lte, :! ,i socotit c! :!l!bil nde)linit d!c este tr!ns&is l! !dres!/sediul )re:*ut n )!rte! introducti: ! )re*entului contr!ct. $629 In c!*ul n c!re noti,ic!re!/co&unic!re! se ,!ce )e c!le )ot!l, se :! tr!ns&ite )rin inter&ediul unei scrisori reco&!nd!te, cu con,ir&!re de )ri&ire i se consider )ri&it de destin!t!r l! d!t! &en-ion!t de o,iciul )ot!l )ri&itor )e !ce!st con,ir&!re. $639 .!c noti,ic!re!/co&unic!re! se tri&ite )rin ,!", e! se consider )ri&it n )ri&! *i lucrto!re du) ce! n c!re ! ,ost e")edi!t. $649 <oti,icrile :erb!le nu se i!u n consider!re de nici un! din )r-i, d!c nu sunt con,ir&!te )rin inter&ediul unei! din &od!lit-ile )re:*ute l! !lin 19, !lin. 29 i !lin. 39. $659 In c!*ul n c!re noti,ic!re!/co&unic!re! )rin ,!" s!u )e c!le )ost!l nu este )osibil, din &oti:e nei&)ut!bile 2utorit-ii 0ontr!ct!nte, noti,ic!re!/co&unic!re! se :! re!li*! )rin )ublicit!te. <oti,ic!re!/co&unic!re! )rin )ublicit!te se :! re!li*! )rin !,i!re!, conco&itent, l! sediul 2utorit-ii 0ontr!ct!nte i )e )!+in! de internet ! 2utorit!tii 0ontr!ct!nte, ! unui !nun- n c!re se &en-ione!*! c ! ,ost e&is un !ct !d&inistr!ti: )e nu&ele Bene,ici!rului. 2ctul :! ,i consider!t co&unic!t l! e")ir!re! ter&enului de 15 *ile de l! d!t! !,irii !nun-ului. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! &en-ine !,i!re! !nun-ului ti&) de 15 *ile de l! d!t! l! c!re !ctul este consider!t co&unic!t.

P&$%ru B&$&-*+*ar R&7r&2&$%a$% /&@a/ <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! .irector Econo&ic/0ont!bil ;e, <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur!

P&$%ru Au%)r*%a%&a C)$%ra+%a$% D*r&+%)r G&$&ra/ APDRP <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! Vi*!t 0ontrol in!nci!r 8re:enti: .ele+!t <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! Vi*!t 0ontrol in!nci!r 8re:enti: 8ro)riu <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! .irecti! Juridic! si 0ontencios <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! .irector .irecti! ;elect!re 0ontr!ct!re <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur!

C1.1' Msura 312

CONTRACT DE FINANTARE
Nr. C............................... /................................... PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL N CONDITIILE PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU DE !OLTARE RURALA ROMANIA $%r&' AGENTIA DE PLATI PENTRU DE !OLTARE RURALA SI PESCUIT Romnia, cu sediul n str ;tirbei Vod! nr 43, sector 1, Bucureti, Tel.40-22750/ !"40-21315.#7.7$% e&!il' c ! b i n e t ( ! ) d r ) . r o , re)re*ent!t le+!l de ................................................., n ,unc-i! de .irector /ener!l, 7r*$ 6a$1a%ar ...................................................... B D*r&+%)r G&$&ra/ A1Iu$+% a/ C&$%ru/u* R&@*)$a/ 1& P/4* 7&$%ru D&23)/%ar& Rura/ 5* P&s+u*% ...................................... n c!lit!te de Au%)r*%a%& C)$%ra+%a$%9 )e de o )!rte, si PERSOAN" JURIDIC",PERSOANA FI ICA AUTORI ATA .............................. in,iint!t!/ !utori*!t! l! d!t! de.................., 0od 1nic de inre+istr!re/2utori*!tie ...................................., cu sediul in str. ..........................., 3udetul................, cod )ost!l...................., tel......................, ,!" ......................., cod RO.............(Cod Unic de Inregistrare in Registrul Fermierilor alocat de APIA) re)re*ent!t! )rin .....6nu&e9.................................. n ,unc-i! de ....... 6c!lit!te! de re)re*ent!re )otri:it !ctului nor&!ti: )ri:ind or+!ni*!re! i ,unc-ion!re! entit-ii/)erso!nei 3uridice res)ecti:e i con,or& st!tutului/!ctului constituti: !l )eros!nei 3uridice res)ecti:e9 ....................................., identi,ic!t )rin B.7/0.7/82;; seri! .......... nr ................................, 0<8 ................... in c!lit!te de B&$&-*+*ar )e de !lt! )!rte, s-! con:enit inc=eiere! )re*entului Contract de Finantare )entru !cord!re! ajutorului financiar nerambursabil )e b!*! 0ererii de ,in!nt!re nr. F .......in ur&!to!rele conditii' Ar%*+)/u/ 1 O0*&+%u/ C)$%ra+%u/u* 1619 5biectul !cestui 0ontr!ct l re)re*int !cord!re! ,in!n-rii ner!&burs!bile de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, )entru )unere! n !)lic!re ! 0ererii de ,in!nt!re nr.>>>...>>>. )entru 8roiectul ' ?titlul@ 1629 Bene,ici!rului i se :! !cord! ,in!n-!re! ner!&burs!bil n ter&enii i condi-iile st!bilite n !cest 0ontr!ct, c!re este constituit din 0ontr!ctul de in!nt!re i !ne"ele !cestui!, )e c!re Bene,ici!rul decl!r c le cuno!te i le !cce)t. 0erere! de ,in!nt!re de)us! de bene,ici!r, &)reun cu to!te docu&entele !ne"!te !cestei!, re*ult!t! in ur&! :eri,ic!rilor, &odi,ic!rilor si co&)let!rilor e,ectu!te )e )!rcursul tuturor )rocedurilor de e:!lu!re i i&)le&ent!re, ,!ce )!rte inte+r!nt din contr!ct i este obli+!torie )entru bene,ici!r )e ntre!+! )erio!d de :!l!bilit!te ! contr!ctului )re:*ut l! !rt. 2649. Bu+etul indic!ti: din cerere! de ,in!nt!re de:ine 2ne"! 777 l! )re*entul contr!ct.

1639 Bene,ici!rul !cce)t ,in!n-!re! ner!&burs!bil i se !n+!3e!* s i&)le&ente*e )roiectul )e )ro)ri! rs)undere, n con,or&it!te cu )re:ederile cu)rinse n )re*entul 0ontr!ct i cu le+isl!-i! n!-ion!l i co&unit!r n :i+o!re. 8e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!ctului bene,ici!rul trebuie s-i res)ecte to!te !n+!3!&entele !su&!te )rin docu&entele de)use n :edere! ob-inerii !3utorului ,in!nci!r ner!&burs!bil. Ar%*+)/u/ 2 Dura%a 1& r&a/*2ar& a *$3&s%*%*&* s* *67/&6&$%ar& a 7r)*&+%u/u*. Dura%a 1& &8&+u%*&9 1& 3a/a0*/*%a%& s* 6)$*%)r*2ar& a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$%ar& 261.19 Durata de executie i de valabilitate ! )re*entului contr!ct nce)e l! d!t! se&nrii !cestui! de ctre !&bele )r-i. Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de ......................... luni9 1ar $u 6a* %Jr2*u 1& 1a%a 1& 3: s&7%&60r*& 2:1; si re)re*int! ter&enul li&it! )An l! c!re bene,ici!rul )o!te de)une ulti&! cerere de )l!t. Durata de executie ! 0ontr!ctului de in!nt!re cu)rinde dur!t! de re!li*!re ! in:estitiei si i&)le&ent!re! )roiectului 6inclusi: derul!re! )rocedurii de !c=i*itii9 l! c!re se !d!u+! ter&enul de &!"i& $0 de *ile c!lend!ristice )entru e,ectu!re! ulti&ei )l!tii. Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului cu)rinde dur!t! de des,!sur!re ! )rocedurii de !c=i*itii con,or& )re:ederilor !rt. 3649 si !rt. 36#9 din 2ne"! 7 8re:ederi /ener!le l! c!re se !d!u+! dur!t! de re!li*!re/e"ecu-ie e,ecti: ! in:estitiei/)roiectului, con,or& &entiunii din cerere! de ,in!nt!re 6inclusi: )erio!d! de i&)le&ent!re ! st!nd!rdului nou introdus )!n! l! d!t! de ..............., d!c! este c!*ul9. 261.29 .ur!t! de e"ecu-ie ! 0ontr!ctului de in!n-!re este de &!"i& 24 luni )entru )roiectele c!re )re:d in:esti-ii cu lucrri de construc-ii &ont!3 i/s!u !d!)t!re! l! st!nd!rde. 261.39 8rin e"ce)-ie de l! )re:ederile !rt. 261.29, dur!t! de e"ecu-ie ! )re*entului contr!ct este de &!"i& 12 luni, )entru )roiectele de in:esti-ii c!re includ !c=i*i-ii si&)le de util!3e, inst!l!-ii, ec=i)!&ente i dotri noi, de &i3lo!ce de tr!ns)ort s)eci!li*!te, )recu& i ! !ltor &i3lo!ce de tr!ns)ort c!re nu sunt !c=i*i-ion!te )rin le!sin+ ,in!nci!r. 2629 .ur!t! initi!l de e"ecutie ! contr!ctului )re:!*ut! l! !line!tul 1 )o!te ,i )relun+it! l! solicit!re! bene,ici!rului )!n! l! d!t! li&it! 31 1&+&60r*& 2:1;. 2639 8entru )roiectele c!re )re:!d 6a* 6u/%& %*7ur* 1& *$3&s%*%**9 inclusi: !d!)t!re! l! st!nd!rdele co&unit!re, i!r ter&enul de +r!tie i&)us de st!nd!rde este in interiorul dur!tei &!"i&e de e"ecutie, )re:!*ut l! !rt. 2619, bene,ici!rul 7)a%& solicit! )relun+ire! dur!tei ini-i!le de e"ecutie ! contr!ctului, ,!r! ! !,ect! ter&enul/ter&enele de i&)le&ent!re ! st!nd!rdului/st!nd!rdelor.

2649 .ur!t! de :!l!bilit!te ! contr!ctului de ,in!n-!re este de 5 !ni nce)And cu d!t! se&nrii !cestui! de ctre !&bele )r-i i este ,or&!t din dur!t! de e"ecu-ie i dur!t! de &onitori*!re. .ur!t! de &onitori*!re ! contr!ctului de ,in!n-!re este de &ini& 2 !ni i se c!lcule!* de l! d!t! ulti&ei )l-i e,ectu!t de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. .ur!t! de :!l!bilit!te ! contr!ctului de ,in!n-!re )entru &sur! <57F este ,or&!t din dur!t! de e"ecu-ie i dur!t! de &onitori*!re. .ur!t! de &onitori*!re ! contr!ctului de ,in!n-!re este de 5 !ni i se c!lcule!* de l! d!t! ulti&ei )l-i e,ectu!t de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. Ar%*+)/u/ 3 !a/)ar&a C)$%ra+%u/u* 3619 V!lo!re! tot!l eli+ibil ! 8roiectului c!re ,!ce obiectul ,in!n-rii ner!&burs!bile de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt este de 6a8*6 ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< /&* ec=i:!lentul ! 6a8*6 ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< &ur). 3629 2utorit!te! 0ontr!ct!nt! se !n+!3e!* s !corde o ,in!n-!re ner!&burs!bil de 6a8*6............. ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< /&* ec=i:!lentul ! 6a8*6 ?su6a *$ +*-r&< ?/*%&r&< &ur) !a/)ar&a -*$a$%ar** $&ra60ursa0*/& a+)r1a%& &s%& -)r6a%a 1*$'
LEI !a/)ar& &/*@*0*/ $&ra60ursa0*/ FEADR TOTAL , din c!re' - )An l! &!"i& ............. - )An l! &!"i& ............... !a/)ar& &/*@*0*/ $&ra60ursa0*/ PERE TOTAL, din c!re' - )An l! &!"i& .......... - )An l! &!"i& .............. !a/)ar& &/*@*0*/ $&ra60ursa0*/ A TOTAL EURO

0ursul de sc=i&b utili*!t este cursul euro-leu de l! d!t! !)robrii 4!)ortului de selec-ie de ctre .irectorul /ener!l !l .irec-iei /ener!le .e*:olt!re 4ur!l B 2utorit!te! de C!n!+e&ent )entru 8<.4, )ublic!t )e )!+in! Deb ! Bncii 0entr!l Euro)ene =tt)'//DDD.ecb.int/inde".=t&l. 3639 8e )!rcursul i&)le&ent!rii in:estitiei l! ,iec!re tr!ns! de )l!t! con,or& .ecl!r!-iei de e!lon!re ! cererilor de )l!t de)us! de c!tre bene,ici!r, se :! c!lcul! :!lo!re! )l!tit! in euro i n lei l! cursul B0E din )enulti&! *i lucr!to!re ! lunii )recedente e,ectu!rii )l!tii, !st,el inc!t l! ulti&! tr!ns! de )l!t! :!lo!re! su&elor r!&burs!te !cestui! s! nu de)!se!sc! :!lo!re! in euro si in lei )re:!*ut! l! !line!tul 629 din )re*entul !rticol. 3649 ;u&! ,in!l !cord!t! Bene,ici!rului se :! st!bili n con,or&it!te cu )re:ederile !rt. 15 din 2ne"! 7 l! )re*entul contr!ct. Ar%*+)/u/ B A3a$sur* 4619 Bene,ici!rul )o!te solicit! !:!ns l! d!t! de)unerii 0ererii de ,in!nt!re s!u )!n! l! d!t! de)unerii )ri&ului dos!r !l cererii de )l!t! l! 2utorit!te! 0ontr!ct!nt!. 4629 2:!nsul se !cord con,or& )re:ederilor 4e+ul!&entului 0onsiliului 60E9 nr. 1#$F/2005 )ri:ind s)ri3inul )entru de*:olt!re rur!l !cord!t din ondul Euro)e!n 2+ricol )entru .e*:olt!re 4ur!l, cu &odi,icrile i co&)letrile ulterio!re, !le 4e+ul!&entului 0o&isiei 60E9 nr. 1$74/200# de st!bilire ! nor&elor de !)lic!re ! 4e+ul!&entului 60E9 nr. 1#$F/2005, cu &odi,icrile i co&)letrile ulterio!re, i, res)ecti:, !le le+isl!-iei n!-ion!le n :i+o!re.

4639

2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te s !corde un !:!ns de &!"i&................... ?su&! in ci,re@ 6litere9lei si c!re nu de)!seste .........E 6 con,or& le+isl!tiei !)lic!bile in :i+o!re9 din :!lo!re! !3utorului )ublic inscris l! 2rticolul 3 !line!tul 2.

4649 B&$&-*+*aru/ 7r*3a% )o!te )ri&i :!lo!re! !:!nsului nu&!i du)! )ri&ire! !:i*ului ,!:or!bil din )!rte! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )entru )rocedur! de !c=i*itii )riorit!r &!3orit!r!. B&$&-*+*aru/ 7u0/*+ )o!te )ri&i :!lo!re! !:!nsului nu&!i du)! )ri&ire! !:i*ului ,!:or!bil din )!rte! 2utorit!tii 0ontr!ct!nte du)! ,in!li*!re! )rocedurii de !c=i*itii si nu&!i du)! inc=eiere! !ctului !dition!l l! 0ontr!ctul de ,in!nt!re )ri:ind !)rob!re! bu+etului in ur&! ,in!li*!rii !c=i*itiilor. 4659 Bene,ici!rul este obli+!t s! de)un! o +!r!ntie ,in!nci!r!, c!re s! !co)ere su&! solicit!t! in !:!ns in )rocent de 110G, eliber!t! de c!tre o institutie ,in!nci!r b!nc!r! s!u de c!tre /04 7 < ;2 s!u de c!tre </07CC ;2 7 < 6nu&!i n c!*ul bene,ici!rilor )ublici9. /!r!nti! ,in!nci!r! se de)une od!t! cu .os!rul 0ererii de 8l!t! ! !:!nsului. 46#9 ;u&! )re:*ut l! !lin. 639 se 3usti,ic de ctre bene,ici!r )e b!* de docu&ente 3usti,ic!ti:e con,or& cerin-elor 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )re*ent!te n 7nstruc-iuni de )l!t, 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. Ar%*+)/u/ ; M)1a/*%a%&a 1& 7/a% 5 619 Bene,ici!rul :! ntoc&i r!)o!rte te=nice i ,in!nci!re )entru ! ,und!&ent! cererile de )l!t n con,or&it!te cu 7nstructiunile de )l!t!, 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. 5629 8l!t! se :! e,ectu! )e b!*! cererilor de )l!t !utori*!te de 2+en-ie de)use de bene,ici!ri i nso-ite de docu&ente 3usti,ic!ti:e. 2utori*!re! cererilor de )l!t se ,!ce n ur&! :eri,icrii docu&entelor 3usti,ic!ti:e )re*ent!te de bene,ici!r con,or& cerin-elor 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )re*ent!te n 7nstruc-iuni de )l!t, 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. 2utori*!re! cererilor de )l!t )o!te ,i in:!lid!t ulterior )rin const!t!re! de nere+uli. 5639 Bene,ici!rul )o!te o)t! )entru )l!t! ,in!nt!rii ner!&burs!bile in &!"i&u& +*$+* %ra$s&. 5649 2:!nsul nu re)re*int tr!n de )l!t.

Ar%*+)/u/ F D*s7)2*4** 1& 7/a% #619 8l!t! se :! e,ectu! )e b!*! decl!r!-iilor de c=eltuieli si ! r!)o!rtelor de e"ecutie ,cute de bene,ici!r n con,or&it!te cu 2ne"! V - 7nstructiuni de )l!t!. #629 8l-ile se :or e,ectu! n /&* n ur&torul cont' $u6r +)$% IBAN ' %*%u/ar +)$% ' 1&$u6*r&a s* a1r&sa B$+** sau Tr&2)r&r*&* 1& S%a% ' #639 8entru r!&burs!re! ,iecrei tr!ne de )l!t, ter&enul li&it de e,ectu!re ! !cestei! este de &!"i& $0 de *ile c!lend!ristice 1& /a 1a%a *$r&@*s%rar** +&r&r** 1& 7/a% +)$-)r6&.

Ar%*+)/u/ = A$&8& 1r&to!rele docu&ente sunt !ne"!te l! )re*entul 0ontr!ct i sunt )!rte inte+r!nt ! !cestui!, !:And !cee!i ,or- 3uridic' 2ne"! 7 2ne"! 77 2ne"! 777 2ne"! 7V 2ne"! V 8re:ederi /ener!le 8!nouri i !utocol!nte )ublicit!re cu in,or&!tii )ri:ind ,in!nt!re! )roiectelor )rin 8<.4 Bu+etul indic!ti: si )l!nul ,in!nci!r 1. 7nstructiuni )ri:ind !c=i*itiile )ublice )entru bene,ici!rii 8<.4 2. 7nstructiuni de !c=i*itii )entru bene,ici!rii )ri:!ti 8<.4 7nstructiuni de )l!t!

Ar%*+)/u/ > D*s7)2*4** /&@a/& F619 8re*entul contr!ct obli+ )r-ile s res)ecte ntoc&!i i cu bun credin- ,iec!re dis)o*i-ie ! !cestui! n con,or&it!te cu )rinci)iul obli+!ti:it-ii contr!ctului ntre )r-ile contr!ct!nte n te&eiul !rticolului 1270 din 0odul ci:il si re+le&ent!rilor in :i+o!re. F6298re*entul contr!ct !re n!tur! !d&inistr!ti: n condi-iile dis)o*i-iilor le+!le !)lic!bile n &!terie de contencios !d&inistr!ti:, ,iind nc=ei!t n dou e"e&)l!re ori+in!le, n li&b! 4o&An, un ori+in!l ,iind )entru 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i un ori+in!l )entru Bene,ici!r. F639 8re*entul contr!ct constituie titlu e"ecutoriu. F649 2cest contr!ct intr n :i+o!re l! d!t! ulti&ei se&nturi &en-ion!te n contr!ct. F659 .!tele bene,ici!rilor :or ,i ,cute )ublice n con,or&it!te cu 4E/1H2CE<T1H 60E9 <4. 25$/200F 2H 05C7;7E7 din 1F &!rtie 200F de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE) nr. 1 !"# ""$ al Consiliului %n ceea ce prive te publicarea in&ormaiilor re&eritoare la bene&iciarii &ondurilor provenite din 'ondul European de (arantare )gricol* +'E()) i din 'ondul European )gricol pentru Dezvoltare Rural* +'E)DR) i )ot ,i )relucr!te de ctre or+!nis&e de !udit i de in:esti+!re !le 0o&unitilor s!u !le st!telor &e&bre, n :edere! )rote3rii intereselor ,in!nci!re !le 0o&unitilor. In c!*ul d!telor cu c!r!cter )erson!l, in,or&! iile sunt )use l! dis)o*iie n con,or&it!te cu cerinele .irecti:ei $5/4#/0E, i!r bene,ici!rii sunt in,or&! i cu )ri:ire l! dre)turile lor n c!lit!te de )erso!ne :i*!te n te&eiul res)ecti:ei directi:e i cu )ri:ire l! )rocedurile !)lic!bile )entru e"ercit!re! !cestor dre)turi. Ar%*+)/u/ H N)%*-*+r* 5* C)6u$*+r* $619 5rice co&unic!re s!u noti,ic!re !dres!t de un! din )r-i celeil!lte, :! ,i socotit c! :!l!bil nde)linit d!c este tr!ns&is l! !dres!/sediul )re:*ut n )!rte! introducti: ! )re*entului contr!ct. $629 In c!*ul n c!re noti,ic!re!/co&unic!re! se ,!ce )e c!le )ot!l, se :! tr!ns&ite )rin inter&ediul unei scrisori reco&!nd!te, cu con,ir&!re de )ri&ire i se consider )ri&it de destin!t!r l! d!t! &en-ion!t de o,iciul )ot!l )ri&itor )e !ce!st con,ir&!re. $639 .!c noti,ic!re!/co&unic!re! se tri&ite )rin ,!", e! se consider )ri&it n )ri&! *i lucrto!re du) ce! n c!re ! ,ost e")edi!t. $649 <oti,icrile :erb!le nu se i!u n consider!re de nici un! din )r-i, d!c nu sunt con,ir&!te )rin inter&ediul unei! din &od!lit-ile )re:*ute l! !lin 19, !lin. 29 si !lin. 39.

$659 7n c!*ul in c!re noti,ic!re!/co&unic!re! )rin ,!" s!u )e c!le )ost!l! nu este )osibil!, din &oti:e nei&)ut!bile 2utorit!tii 0ontr!ct!nte, noti,ic!re!/co&unic!re! se :! re!li*! )rin )ublicit!te. <oti,ic!re!/co&unic!re! )rin )ublicit!te se :! re!li*! )rin !,is!re!, conco&itent, l! sediul 2utorit!tii 0ontr!ct!nte si )e )!+in! de internet ! 2utorit!tii 0ontr!ct!nte, ! unui !nunt in c!re se &entione!*! c! ! ,ost e&is un !ct !d&inistr!ti: )e nu&ele Bene,ici!rului. 2ctul :! ,i consider!t co&unic!t l! e")ir!re! ter&enului de 15 *ile de l! d!t! !,is!rii !nuntului. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt! :! &entine !,is!re! !nuntului ti&) de 15 *ile de l! d!t! l! c!re !ctul este consider!t co&unic!t.

P&$%ru B&$&-*+*ar R&7r&2&$%a$% /&@a/ <u&e/)renu&e .!t!' .irector Econo&ic/0ont!bil ;e, <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur!

P&$%ru Au%)r*%a%&a C)$%ra+%a$% D*r&+%)r G&$&ra/ A1Iu$+% CRPDRP <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! Vi*!t 0ontrol in!nci!r 8re:enti: 8ro)riu <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! 0o&)!rti&ent Juridic i 0ontencios <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur! .irector 048.48 <u&e/)renu&e .!t!' ;e&ntur!

C),-R. DE E/CE01.E 0R2CED-R)3) 4 !eclaratie "e "ro"rie ras"undere referitoare la de"unerea######..(se $a transcrie documentului legal de autori%are "entru "ersoanele fi%ice sau a acordului de mediu& du"a ca%) ;ubse&n!tul>>..>>>>re)re*ent!nt le+!l !l >>>>>.. identi,ic!t )rin B.7/0.7/82;; seri! .......... nr ................................, 0<8 ................... decl!r )e )ro)ri! r!s)undere c! od!t! cu de)unere! dos!relor de !c=i*itii in :edere! !:i*!rii de c!tre ;V08-5J8.48 / ;er:iciul 2c=i*itii - 048.48, in ter&enele s)eci,ic!te in c!drul 2rt. 3649 - 2ne"! 7 din 0ontr!ctul de fi%ice sau a acordului de mediu& du"a ca%). 7n c!* de i&)osibilit!te 3usti,ic!t! ! nede)unerii docu&entului>>>>>..&! obli+ s! noti,ic in scris 2utorit!te! 0ontr!ct!nt!. .!c! nu de)un docu&entul >>>>>>.s!u nu instiinte* de int!r*iere decl!r )e )ro)rie r!s)undere c! sunt de !cord cu incet!re! 0ontr!ctului de in!nt!re, ,!r! dre)t de contest!tie. in!nt!re, &! obli+ s! de)unsi docu&entul ............>> (documentul legal de autori%are "entru "ersoanele

4e)re*ent!nt le+!l >>>>>>>.. .!t! >>>>>>>> ;e&n!tur!, st!&)il! >>>>>>>> K s& u%*/*2&a2a $u6a* 7&$%ru +a2ur*/& 1& &8+&7%*& 7r)+&1ura/a9 a-&r&$%& 7r)*&+%&/)r Masura 1219 s&/&+%a%& *$ 0a2a Ra7)r%u/u* 1& s&/&+%*& 1& /a -*$&/& a$u/u* 2::H9 s)/*+*%a$%* s&/&+%a%* +ar& $u au 1&7us 1)+u6&$%&/& /&@a/& 1& -u$+%*)$ar& sau a+)r1u/ 1& 6&1*u.

ANELE A C1.1 7&$%ru Msur*/&'


1219 1229 1239 LS139 LS2>9 N;=>9 12;9 3129 313 s* 322 C1.1 ANELA I A A PRE!EDERI GENERALE Ar%*+)/u/ 1 O0/*@a4** @&$&ra/& 1619 Bene,ici!rul se obli+ s e"ecute 8roiectul n con,or&it!te cu descriere! !cestui! cu)rins n 0erere! de ,in!n-!re !st,el cu& ! ,ost !)rob!t &)reun cu to!te docu&entele !ne"!te i n ur&! :eri,icrilor, &odi,icrilor i co&)letrilor e,ectu!te )e )!rcursul tuturor )rocedurilor de i&)le&ent!re. 1629 4e+ulile )ri:ind !c=i*i-iile re!li*!te de bene,ici!ri sunt e&ise de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, i!r Bene,ici!rul ,in!n-rii ner!&burs!bile este obli+!t s le res)ecte. 1639 Bene,ici!rul :! ,i sin+urul rs)un*tor n ,!-! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )entru i&)le&ent!re! )roiectului. ;ubcontr!ct!re! tot!l s!u )!r-i!l ! )roiectului este strict inter*is. 1649 Bene,ici!rul trebuie s i&)le&ente*e 8roiectul cu &!"i&u& de )ro,esion!lis&, e,icien- i :i+ilen- n con,or&it!te cu cele &!i bune )r!ctici n do&eniul :i*!t i n concord!n- cu !cest contr!ct. 1659 2utorit!te! 0ontr!ct!nt! ii re*er: dre)tul de ! nu nc=ei! un nou contr!ct cu Bene,ici!rul c!re nu i-! res)ect!t obli+!-iile contr!ctu!le sti)ul!te ntr-un 0ontr!ct de in!n-!re, nc=ei!t !nterior cu 28.48. Ar%*+)/u/ 2 O0/*@a4** 7r*3*$1 *$-)r6ar&a 5* ra7)r%ar&a -*$a$+*ar 5* %&M$*+ 2619 Bene,ici!rul este obli+!t s ntoc&e!sc i s !t!e*e l! ,iec!re cerere de )l!t decl!r!-ii de c=eltuieli i r!)o!rte de e"ecu-ie, res)ectAnd 7nstruc-iunile de 8l!t 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. 2629 Bene,ici!rul !re obli+!-i! s ,urni*e*e orice !lte in,or&!-ii de n!tur te=nic s!u ,in!nci!r solicit!te de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. 2639 Bene,ici!rul trebuie s tr!ns&it, se&estri!l, r!)ortul de )ro+res co&)let!t n ,or&!tul ti) a%a5a% /a C)$%ra+%u/ 1& F*$a$4ar& , )rin c!re se :or r!)ort! !cti:it-ile des,ur!te n )erio!d! de i&)le&ent!re, st!diul re!li*rii indic!torilor, re*ult!tele )!r-i!le/,in!le ob-inute l! &o&entul r!)ortrii. B&$&-*+*aru/ Msur** 12; !re obli+!-i! c! &)reun cu 4!)ortul de )ro+res s de)un i 2cordul de Cediu Cediu B n co)ie, con,or& cu ori+in!lul. In ,unc-ie de st!diul de )ro+res tr!ns&is de bene,ici!r i n r!)ort de res)ect!re! ter&enelor sti)ul!te n 0ontr!ctul de ,in!n-!re, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i re*er: dre)tul de ! ncet! 0ontr!ctul de ,in!n-!re n condi-iile !rt. 11639. Ar%*+)/u/ 3 O0/*@a4** 3619 Bene,ici!rul se obli+ s res)ecte )e to!t! dur!t! contr!ctului, criteriile de eli+ibilit!te i de selec-ie nscrise n 0erere! de ,in!n-!re. .e !se&ene!, )e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!tului de ,in!nt!re, Bene,ici!rul se obli+ s nu &odi,ice subst!nti!l )roiectul. Codi,icrile subst!n-i!le sunt !cele! c!re !,ecte!* condi-iile de i&)le&ent!re, res)ecti: de )unere n !)lic!re ! )roiectului s!u cree!* un !:!nt!3 ne3usti,ic!t unei

intre)rinderi s!u unei colecti:it-i )ublice% &odi,icri c!re )ot re*ult! dintr-o sc=i&b!re n n!tur! )ro)riet-ii, ! !&)l!s!&entului, ! unor ele&ente ini-i!le c!r!cteristice )roiectului% ncet!re! s!u deloc!li*!re! !cti:it-ii )entru c!re s-! !cord!t !3utorul ,in!nci!r ner!&burs!bil, etc. .!c 2utorit!te! 0ontr!ct!nt const!t c obiecti:ele ,in!n-!te nu sunt ,olosite con,or& sco)ului destin!t s!u n c!*ul n c!re !ceste! !u ,ost :Andute s!u nc=iri!te )e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!ctului i re*er: dre)tul de ! recu)er! s)ri3inul !cord!t. 3629 Bene,ici!rul c!re )entru re!li*!re! in:esti-iei !re )re:*ut un ter&en )entru !d!)t!re! l! st!nd!rdele co&unit!re, :! de)une un docu&ent e&is de !utorit!te! in do&eniu din c!re s re*ulte c st!nd!rdul co&unit!r )ro)us )rin )roiect ! ,ost i&)le&ent!t, n ter&enul de +r!-ie i&)us de re+le&entrile n :i+o!re. 3639 Bene,ici!rul i :! !su&! inte+r!l rs)undere! )entru )re3udiciile c!u*!te ter-ilor din cul)! s! )e )!rcursul derulrii )roiectului. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! ,i de+re:!t de orice res)ons!bilit!te )entru )re3udiciile c!u*!te ter-ilor din cul)! Bene,ici!rului. 3649 B&$&-*+*aru/ 7r*3a% ! crui in:esti-ie cu)rinde a+M*2*%** s*67/& este obli+!t s de)un l! OJPDRPACA dosarele de ac5iziii n &!"i& 3 /u$* s!u OJPDRPACA cel puin un dosar de ac5iziii +ex.6 dosar ac5iziii prest*ri servicii) i 0roiectul 1e5nic , )entru *$3&s%*4**/& +ar& 7r&31 +)$s%ru+4** 6)$%aI , n &!"i& B /u$* de l! d!t! se&nrii 0ontr!ctului de in!n-!re. 3659 B&$&-*+*aru/ +ar& a7/*+ /&@*s/a4*a 1& a+M*2*4** 7u0/*+& este obli+!t s de)un l! 048.48 B ;er:iciul 2c=i*i-ii docu&ent!-i! de !c=i*i-ii. B&$&-*+*aru/ 7u0/*+9 G$ 6a8*6 1: 2*/& 1& /a 1a%a 7r)+&su/u* 3&r0a/ 1& r&+&7%*& a 7r)*&+%u/u* %&M$*+ G$%)+6*% +)$-)r6 /&@*s/a4*&* G$ 3*@)ar&9 +u r&s7&+%ar&a +&r*$4&/)r /&@*s/a%*3& G$ 1)6&$*u 5* a $)r6a%*3&/)r 1& 7r)*&+%ar& 5* &8&+u4*& s7&+*-*+&9 ar& )0/*@a4*a 1& aA/ 1&7u$& /a $*3&/u/ S!T A CRPDRP G$ 3&1&r&a 3&r*-*+r** 5* a3*2r** a+&s%u*a. B&$&-*+*aru/ 7u0/*+ $u 7)a%& 1&6ara &8&+u4*a /u+rr*/)r -r a3*2u/ -a3)ra0*/ 7r*3*$1 3&r*-*+ar&a 7r)*&+%u/u* %&M$*+. 36#9 B&$&-*+*aru/ 7u0/*+ este obli+!t s ,in!li*e*e n &!"i& 12 /u$* de l! d!t! se&nrii 0ontr!ctului de in!n-!re to!te )rocedurile de !c=i*i-ii )ublice, inclusi: !:i*!re! !cestor!. .u) ,in!li*!re! i !:i*!re! )rocedurii de !c=i*i-ie bene,ici!rul )ublic :! de)une l! ;V0 B 5J8.48 bu+etul !ctu!li*!t. Ar%*+)/u/ B C)$-/*+% 1& *$%&r&s& Bene,ici!rul :! !do)t! o !se&ene! conduit c!re :! e:it! con,lictul de interese, de,init con,or& le+isl!tiei in :i+o!re. Ar%*+)/u/ ; C)$-*1&$4*a/*%a%& 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i Bene,ici!rul se !n+!3e!* s )stre*e con,iden-i!lit!te! r!)o!rtelor i ! oricrui docu&ent, in,or&!-ie s!u !lt &!teri!l de c!re se i! l! cunotin- n e"ecut!re! )re*entului contr!ct. 7n,or&!-iile )ot ,i ,urni*!te do!r !utorit-ilor co&)etente. Ar%*+)/u/ F Pu0/*+*%a%& #619 2utorit!te! 0ontr!ct!nt cere c! )rin orice not s!u )ublic!re ,cut de Bene,ici!r )ri:ind 8roiectul, inclu*And o con,erin- s!u un se&in!r, s s)eci,ice c 8roiectul ! )ri&it ,onduri de l! 1niune! Euro)e!n. Bene,ici!rul trebuie s ,!c

re,eriri l! 8roiect i l! contribu-i! ,in!nci!r ! 0o&unit-ii Euro)ene n in,or&!-i! o,erit, n r!)o!rtele interne i !nu!le i n orice rel!-ie cu &!ss-&edi!. #629 To!te )!nourile/!utocol!ntele :or ,i re!li*!te de ctre bene,ici!r n con,or&it!te cu 2ne"! 77 ! )re*entului contr!ct. Ar%*+)/u/ = Dr&7%u/ 1& 7r)7r*&%a%&,u%*/*2ar& a r&2u/%a%&/)r 5* &+M*7a6&$%&/)r 7619 .re)turile de )ro)riet!te industri!l i intelectu!l re*ult!te din !)lic!re! )roiectului, sunt dre)turi e"clusi:e !le Bene,ici!rului, bene,ici!rul ,iind sin+urul rs)un*tor )entru dre)turile de )ro)riet!te industri!l s!u intelectu!l re:endic!te de ter-e )erso!ne. 7629 8rin dero+!re de l! )re:ederile )ri&ului )!r!+r!,, Bene,ici!rul )o!te !cord! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte dre)tul de ! utili*! n &od liber !! cu& crede de cu:iin-, to!te docu&entele c!re deri: din 8roiect, n orice ,or& ! lor. Ar%*+)/u/ > M)$*%)r*2ar&a 5* E3a/uar&a Pr)*&+%u/u* F619 8e dur!t! de :!l!bilit!te ! )re*entului contr!ct, Bene,ici!rul trebuie s i !su&e obli+!-i! ,urni*rii 2utorit-ii 0ontr!ct!nte, 0o&isiei Euro)ene i/s!u !+en-ilor lor !utori*!-i, ! oricrui docu&ent s!u in,or&!-ie n &sur s !3ute l! re!li*!re! r!)o!rtelor de &onitori*!re i e:!lu!re !le )roiectului i s !d&it dre)turile lor de !cces descrise n !rt.14 629. F629 4e*ult!tul oricrei e:!luri :! ,i )us l! dis)o*i-i! )r-ilor contr!ct!nte. F639 .!c )e )!rcursul )erio!dei de :!l!bilit!te ! contr!ctului se const!t ur&to!rele situ!-ii' obiecti:ele ,in!n-!te nu sunt utili*!te con,or& sco)ului re*ult!t din cerere! de ,in!n-!re s!u sunt nc=iri!te 6d!te n ,olosin-! unei ter-e )erso!ne9, )roiectului i se !duc &odi,icri subst!n-i!le, neres)ect!re! obli+!-iilor st!tu!te )rin !cest contr!ct s!u ! !n+!3!&entelor !su&!te )rin 0erere! de in!nt!re,

2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! so&! cu ter&en bene,ici!rul s re&edie*e de,icien-ele identi,ic!te. Bene,ici!rul !re obli+!-i! de ! re!li*!, l! ter&enele s)eci,ic!te, re&ediere! de,icien-elor identi,ic!te, i&)le&ent!re! reco&!ndrilor re*ult!te n ur&! &isiunilor de control !le 2utorit-ii 0ontr!ct!nte i/s!u 0E. In c!*ul n c!re de,icien-ele nu sunt re&edi!te n ter&enul !cord!t s!u bene,ici!rul nu )rocede!* l! de&!r!re! o)er!-iunilor de re&ediere n &!"i&u& 30 de *ile c!lend!ristice de l! so&!re, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! )roced! l! recu)er!re! inte+r!l ! contr!:!lorii !3utorului ,in!nci!r )ublic ner!&burs!bil )ltit. F649 In c!*ul n c!re, )e )!rcursul )erio!dei de :!l!bilit!te ! contr!ctului se const!t c obiecti:ele/co&)onentele in:esti-iei )entru c!re s-! !cord!t s)ri3inul ,in!nci!r ner!&burs!bil !u ,ost nstrin!te 6)rin orice ti) de !ct 3uridic c!re )roduce e,ectul nstrinrii s!u nc=irierii9, contr!:!lo!re! !3utorului ,in!nci!r )ublic ner!&burs!bil :! ,i recu)er!t inte+r!l. F659 In c!*ul n c!re, )e )!rcursul )erio!dei de :!l!bilit!te ! contr!ctului, se const!t c Bene,ici!rul nu &!i res)ect condi-iile de i&)le&ent!re, res)ecti: nu &!i sunt nde)linite obiecti:ele )roiectului, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! )roced! du) c!* 6,unc-ie de +r!dul de !,ect!re, +r!:it!te! ,!)telor, etc9' !9 ,ie l! recu)er!re! inte+r!l ! !3utorului ,in!nci!r ner!&burs!bil )ltit cu ncet!re! contr!ctului de ,in!n-!re% b9 ,ie l! recu)er!re! )!r-i!l, res)ecti: !,erent co&)onentei/co&)onentelor s!u !c-iunii/!c-iunilor !,ect!te de nere+ul, c!re nu &!i nde)linesc condi-iile

&en-ion!te, ne,iind in,luen-!t inte+r!l eli+ibilit!te! +ener!l ! )roiectului, res)ecti: utilit!te! n consider!re! crei! s-! !cord!t !3utorul ,in!nci!r ner!&burs!bil. F6#9 Bene,ici!rul !re res)ons!bilit!te! c! )e ntre!+! )erio!d de :!l!bilit!te ! contr!ctului s &en-in n ,unc-iune in:esti-i! re!li*!t i s de&onstre*e utilit!te! !cestei! con,or& descrierilor ,or&ul!te si ! !n+!3!&entelor !su&!te )rin 0erere! de in!nt!re. F679 ;)ri3inul !cord!t :! ,i recu)er!t d!c obiecti:ele ,in!n-!te nu sunt utili*!te/,olosite con,or& sco)ului destin!t din obiecti:ul cererii de ,in!n-!re, d!c se &odi,ic subst!n-i!l )roiectul s!u n c!*ul n c!re !ceste! i &odi,ic destin!-i! n )erio!d! de :!l!bilit!te ! )re*entului contr!ct de ,in!n-!re. F6F9 .re)tul de recu)er!re ! !3utorului ,in!nci!r )ublic ner!&burs!bil, con,or& )re:ederilor le+isl!-iei n :i+o!re, se )rescrie n ter&en de 5 !ni de l! d!t! de 1 i!nu!rie ! !nului ur&tor d!tei de nc=idere ! )ro+r!&ului, co&unic!t o,ici!l de ctre 0o&isi! Euro)e!n )rin e&itere! decl!r!-iei ,in!le de nc=idere, cu e"ce)-i! c!*ului n c!re nor&ele euro)ene )re:d un ter&en &!i &!re. Ar%*+)/u/ H A6&$1a6&$% /a C)$%ra+% $619 Bene,ici!rul )o!te solicit! &odi,ic!re! 0ontr!ctului de in!nt!re nu&!i n cursul dur!tei de e"ecu-ie ! !cestui! st!bilit )rin contr!ct i nu )o!te !:e! e,ect retro!cti:. $629 Bene,ici!rul c!re, )entru re!li*!re! in:estitiei, !re )re:*ut un ter&en )entru !d!)t!re! l! st!nd!rdele co&unit!re, !re obli+!-i! de ! de)une n ter&en de &!"i& 15 *ile lucrto!re, docu&entul e&is de institu-iile !bilit!te c!re s !teste c ! nde)linit st!nd!rdul n ter&enul de +r!-ie st!bilit. $639 5rice &odi,ic!re l! contr!ct se :! ,!ce cu !cordul !&belor )r-i contr!ct!nte, cu e"ce)-i! situ!-iilor n c!re inter:in &odi,icri !le le+isl!-iei !)lic!bile ,in!n-rii ner!&burs!bile, cAnd 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! noti,ic! n scris Bene,ici!rul cu )ri:ire l! !ceste &odi,icri, i!r Bene,ici!rul se obli+ ! le res)ect! ntoc&!i. $649 5rice !&end!&ent !l 0ontr!ctului s!u !l !ne"elor s!le trebuie ,cut n scris )rintr-un !ct !di-ion!l/not! de &odi,ic!re. To!te !ctele !di-ion!le/notele de &odi,ic!re :or ,i nc=ei!te n !cele!i condi-ii c! i 0ontr!ctul de in!n-!re. $659 ;co)ul !ctului !di-ion!l trebuie s ,ie strAns le+!t de n!tur! )roiectului !co)erit )rin contr!ctul ini-i!l. $6#9 V!lo!re! !3utorului ,in!nci!r ner!&burs!bil !)rob!t i )re:*ut n contr!ct nu )o!te ,i &!3or!t. $679 Bene,ici!rul )o!te e,ectu! &odi,icri te=nice i bu+et!re, n sensul re!locrilor ntre liniile bu+et!re, d!c !ceste! nu sc=i&b sco)ul )rinci)!l !l )roiectului i &odi,ic!re! se li&ite!* l! tr!ns,erul de &!"i& 10G din su&! nscris ini-i!l n c!drul bu+etului ntre c!)itole bu+et!re de c=eltuieli eli+ibile. Bene,ici!rul :! tr!ns&ite 2utorit-ii 0ontr!ct!nte bu+etul &odi,ic!t, )rin inter&ediul unei noti,icri n c!re 3usti,ic &odi,ic!re!, nso-it de de:i*ul +ener!l i de:i*ul )e obiecte re,cut, n ter&en de &!"i& 10 *ile lucrto!re de l! d!t! &odi,icrii !cestui!, ,r ! ,i neces!r nc=eiere! unui !ct !di-ion!l l! 0ontr!ctul de in!n-!re. $6F9 In c!*ul &odi,icrii !dresei, ! sediului !d&inistr!ti:, ! contului b!nc!r s!u ! b!ncii )entru )roiectul 8<.4, n c!* de nlocuire ! res)ons!bilului le+!l s!u n c!*ul sc=i&brii structurii !c-ion!ri!tului ,r ! se &odi,ic! d!tele de identi,ic!re !le ,ir&ei, Bene,ici!rul se obli+ s noti,ice 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. In c!*ul sc=i&brii structurii !c-ion!ri!tului, Bene,ici!rul se obli+ s noti,ice 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, n scris i )re!l!bil o)errii !cestei &odi,ic!ri.

8entru oric!re din !ceste c!*uri 6cu e"ce)-i! sc=i&brii structurii !c-ion!ri!tului9, noti,ic!re! :! ,i nso-it de docu&ente 3usti,ic!ti:e eliber!te de !utorit-ile co&)etente. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te !)rob! &odi,ic!re! solicit!t de bene,ici!r, c!* n c!re de:ine )!rte inte+r!nt ! contr!ctului. Ar%*+)/u/ 1: I7)%&+ar&a *$3&s%*4*&*N +&s*u$&a *$3&s%*4*&* 10619 0ontr!ctul n inte+r!lit!te! s!, )recu& i to!te dre)turile i obli+!-iile decur+And din !cest! nu )ot ,!ce obiectul cesiunii, ,r !cordul )re!l!bil i n scris !l 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. 10629 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i re*er: dre)tul de ! !)rob! s!u nu cesiune! n ur&! !n!li*rii i :eri,icrii res)ectrii n continu!re ! condi-iilor de selec-ie i eli+ibilit!te !:ute n :edere l! select!re! cererii de ,in!n-!re n )erso!n! noului bene,ici!r. 10639 In c!* de i&)osibilit!te, nei&)ut!bil Bene,ici!rului, de ! e"ecut! )re:ederile contr!ctu!le, !cti:it!te! :! ,i )relu!t de succesorii si n dre)turi, cu !)rob!re! e")res i )re!l!bil ! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. 10649 /!r!n-i! constituit de bene,ici!r n ,!:o!re! unei institu-ii ,in!nci!r b!nc!re sub ,or&! i)otecrii in:esti-iei ce ,!ce obiectul )re*entului contr!ct este )er&is nu&!i cu noti,ic!re! n )re!l!bil i n scris ! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. Ar%*+)/u/ 11 $+&%ar&a +)$%ra+%u/u* 11619 In c!*uri e"ce)-ion!le i te&einic do:edite, inclusi: c!*urile de ,or- &!3or in:oc!te i co&unic!te ntre )r-i n condi-iile le+ii, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te decide ncet!re! 0ontr!ctului )rintr-o noti,ic!re scris, ,r ! ,i cerut )l!t! ,in!n-rii ner!&burs!bile. 11629 8r-ile )ot decide, )rin !cord, ncet!re! 0ontr!ctului, c! ur&!re ! solicitrii scrise din )!rte! bene,ici!rului, !)rob!t de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, c!* n c!re bene,ici!rul :! restitui inte+r!l su&ele )ri&ite c! ,in!n-!re ner!&burs!bil )An l! d!t! ncetrii contr!ctului. 11639 In c!*ul const!trii unei nere+uli cu )ri:ire l! nc=eiere! ori e"ecut!re! 0ontr!ctului, inclusi: n c!*ul n c!re bene,ici!rul este decl!r!t n st!re de inc!)!cit!te de )l!t s!u ! ,ost decl!n!t )rocedur! insol:en-ei/,!li&entului, )recu& i n situ!-i! n c!re 2utorit!te! 0ontr!ct!nt const!t c cele decl!r!te )e )ro)rie rs)undere de bene,ici!r, )rin re)re*ent!n-ii si, nu cores)und re!lit-ii s!u docu&entele/ !utori*!-iile/ !:i*ele de)use n :edere! ob-inerii ,in!n-rii ner!&burs!bile sunt const!t!te c! ,iind ne!de:!r!te/ ,!lse/ inco&)lete/ e")ir!te/ ine"!te/ nu cores)und re!lit-ii, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te ncet! :!l!bilit!te! 0ontr!ctului, de )lin dre)t, )rintr-o noti,ic!re scris !dres!t bene,ici!rului, ,r )unere n ntAr*iere, ,r nicio !lt ,or&!lit!te i ,r inter:en-i! inst!n-ei 3udectoreti. In !ceste c!*uri, bene,ici!rul :! restitui inte+r!l su&ele )ri&ite c! ,in!n-!re ner!&burs!bil, &)reun cu dobAn*i i )en!lit-i n )rocentul st!bilit con,or& dis)o*i-iilor le+!le n :i+o!re, n con,or&it!te cu )re:ederile !rt. 17 din )re*ent! 2ne". 11649 2nterior ncetrii 0ontr!ctului de in!nt!re, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te sus)end! contr!ctul i/s!u )l-ile c! o &sur de )rec!u-ie, ,r o !:erti*!re )re!l!bil. Ar%*+)/u/ 12 M)1*-*+ar&a 1ura%&* 1& &8&+u4*& a C)$%ra+%u/u* 1& F*$a$4ar& 12619 Bene,ici!rul trebuie s in,or&e*e 2utorit!te! 0ontr!ct!nt ,r ntAr*iere des)re orice circu&st!n- )rob!bil s &)iedice s!u s ntAr*ie e"ecut!re!

contr!ctului. Bene,ici!rul )o!te cere, n!inte de s,Aritul dur!tei de e"ecu-ie ! contr!ctului, )relun+ire! dur!tei de e"ecu-ie ! !cestui!. To!te do:e*ile de sus-inere neces!re )entru !)rob!re trebuie s nso-e!sc cerere!. <eres)ect!re! ter&enului de de)unere ! cererii de )relun+ire ! dur!tei de e"ecu-ie ! contr!ctului, con,er 2utorit-iii 0ontr!ct!nte dre)tul de ! nu )relun+i dur!t! de e"ecu-ie i de ! )roced! l! ncet!re! contr!ctului n condi-iile )re:*ute de !rt. 11 !lin. 639 din 2ne"! 7 7! )re*entul contr!ct. 12?2< !urata de e'ecuie a Contractului de Finanare "entru beneficiarii "ri$ai nce)e de l! d!t! se&nrii de ctre !&bele )rti i include dur!t! de re!li*!re ! in:esti-iei i i&)le&ent!re ! )roiectului l! c!re se !d!u+ $0 de *ile c!lend!ristice )entru e,ectu!re! )l-ii 6de l! d!t! de)unerii ulti&ei cereri de )l!t9 9 dar nu mai mult de data limit( de )* decembrie +,*-. !urata de reali%are a in$estiei .i im"lementare a "roiectului cu)rinde dur!t! de des,ur!re ! )rocedurii de !c=i*i-ie de &!"i& 3 luni n c!*ul !c=i*i-iilor si&)le, )entru de)unere! dos!relor de !c=i*i-ii, res)ecti: de &!"i& 4 luni )entru de)unere! ! cel )u-in unui dos!r de !c=i*i-ie i ! )roiectului te=nic con,or& )re:ederilor !rt. 3649 din 2ne"! 7 8re:ederi /ener!le l! c!re se !d!u+ dur!t! de re!li*!re/e"ecu-ie e,ecti: ! in:esti-iei/)roiectului con,or& &en-iunii din cerere! de ,in!n-!re 6inclusi: )erio!d! de i&)le&ent!re ! st!nd!rdului nou introdus d!c este c!*ul9. 12639 !urata de e'ecuie a Contractului de Finanare "entru beneficiarii "ublici nce)e de l! d!t! se&nrii de ctre !&bele )r-i i include durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului 6dur!t! )re:!*ut n cerere! de ,in!n-!re )entru re!li*!re! e,ecti: ! in:esti-iei i dur!t! de des,ur!re i !:i*!re ! )rocedurii de !c=i*i-ie de &!"i& 12 luni9, l! c!re se !d!u+ $0 de *ile c!lend!ristice )entru e,ectu!re! )l-ii, de l! d!t! de)unerii ulti&ei cereri de )l!t, dar nu mai mult de data limit( de )* decembrie +,*-. 1 +7) 8n cazul in care bene&iciarul depaseste durata de execuie de maxim 7 luni respectiv 9: luni, cu respectarea art. 1 + ) si 1 +9), se aplic* o penalitate valoric* %n procent de ",1; pentru bene&iciarii publici i, respectiv de ; pentru bene&iciarii privai, la valoarea eligibil* nerambursabil* r*mas* de pl*tit, 7&$%ru -*&+ar& a$ 1& &8&+u%*& 7r&/u$@*%. Bene,ici!rul !re obli+!-i! de ! !c=it! )en!lit!te! n )rocentul )re:*ut &!i sus n contul 2utorit-ii 0ontr!ct!nte n &!"i& 10 *ile lucrto!re c!lcul!te de l! d!t! )ri&irii noti,icrii de !cce)t!re ! &odi,icrii 0ontr!ctului de in!n-!re. 12659 Bene,ici!rul c!re ! nc!s!t !:!ns, este obli+!t s 3usti,ice )e b!* de docu&ente !co)erire! !:!nsului )An l! e")ir!re! dur!tei de e"ecu-ie ! )roiectului )re:!*ut n 0ontr!ctul de in!n-!re. 126#9 .u) !)rob!re! &odi,icrii dur!tei de e"ecu-ie, bene,ici!rul :! de)une l! 5J8.48 +r!,icul de e"ecu-ie ,i*ic/,in!nci!r i decl!r!-i! de e!lon!re ! de)unerii dos!relor cererilor de )l!t - recti,ic!t. 12679 0ontr!ctul de in!n-!re ncete!* l! d!t! li&it &en-ion!t n !rticolul 2 !l )re*entului 0ontr!ct. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! in,or&! Bene,ici!rul des)re orice &odi,ic!re ! d!tei ,in!le. 126F9 .ur!t! de :!l!bilit!te ! )re*entului contr!ct se )o!te &odi,ic! )este )erio!d! de 5 !ni, c!lcul!-i de l! d!t! se&nrii de ctre !&bele )r-i, cores)un*tor cu dur!t! de )relun+ire ! dur!tei de e"ecu-ie ! 0ontr!ctului de ,in!n-!re )este ter&enul de 3# de luni, !)rob!t )rin !cte !di-ion!le.

PRE!EDERILE FINANCIARE Ar%*+)/u/ 13 E/*@*0*/*%a%&a +M&/%u*&/*/)r 13619 0=eltuielile $&&/*@*0*/& )entru ,in!n-!re! n c!drul 8ro+r!&ului sunt )re:*ute n iele &surilor din 8<.4. Ar%*+)/u/ 1B C)$%a0*/*%a%& 5* +)$%r)a/& %&M$*+& 5* -*$a$+*ar& 14619 Bene,ici!rul trebuie s -in nre+istrri cont!bile siste&!tice i )recise re,erito!re l! e"ecut!re! contr!ctului. ;iste&ul cont!bil utili*!t :! ur&! )rocedurile dict!te de u*!n-ele )ro,esion!le i le+!le. 8entru ,iec!re )roiect trebuie -inut o e:iden- se)!r!t, cu to!te :eniturile i c=eltuielile )e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!ctului. 14629 Bene,ici!rul trebuie s consi&t l! ins)ec-iile )e b!* de docu&ente s!u l! ,!-! locului e,ectu!te de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, 0o&isi! Euro)e!n i orice !lt or+!nis& cu !tribu-ii n do&eniu !su)r! &odului de utili*!re ! ,in!n-rii ner!&burs!bile )e dur!t! de :!l!bilit!te ! contr!ctului. In !cest sco), Bene,ici!rul se !n+!3e!* s !corde )erson!lului 2utorit-ii 0ontr!ct!nte, 0o&isiei Euro)ene s!u !l oric!rui or+!nis& cu !tributii n do&eniu, ori !ltor )erso!ne &!nd!t!te de !ceste institu-ii, dre)tul de !cces l! locurile i s)!-iile unde se i&)le&ente!* )roiectul, inclusi: !cces l! siste&ele in,or&!tice, )recu& i l! to!te docu&entele i ,iierele in,or&!tice )ri:ind +estiune! te=nic i ,in!nci!r ! 8roiectului. .ocu&entele trebuie s ,ie uor !ccesibile i !r=i:!te, !st,el ncAt s )er&it :eri,ic!re! lor. Bene,ici!rul este obli+!t s in,or&e*e 2utorit!te! 0ontr!ct!nt de locul unde sunt !r=i:!te docu&entele. Ar%*+)/u/ 1; Su6a -*$a/ a -*$a$4r** C)6u$*%ar& 15619 V!lo!re! tot!l ! !3utorului ,in!nci!r c!re ur&e!* ! ,i )ltit de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt nu :! de)i su&! ,in!n-rii ner!&burs!bile )re:*ut n lei i n euro l! 2rticolul 3629 din 0ontr!ct. 15629 In c!*ul n c!re l! ulti&! tr!n de )l!t, costurile eli+ibile sunt &!i &ici decAt costul tot!l esti&!t &en-ion!t l! 2rticolul 3629 !l 0ontr!ctului, :!lo!re! contribu-iei ,in!nci!re !cord!t de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt se :! li&it! l! :!lo!re! cores)un*to!re c=eltuielilor eli+ibile e,ecti: re!li*!te de ctre Bene,ici!r. Ar%*+)/u/ 1F A R&1u+&r* 5* &8+/u1&r* 1#619 In con,or&it!te cu 4e+ul!&entul 0E nr. #5/2011 :!lo!re! tot!l ! !3utorului ,in!nci!r c!re ur&e!* ! ,i )ltit de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt se c!lcule!* n ,unc-ie de c=eltuielile eli+ibile. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, bene,ici!ri, st!bilete' ur&!re ! :eri,icrii cererilor de )l!t )ri&ite de l!

6!9 su&! )ltibil bene,ici!rului nu&!i )e b!*! cererii de )l!t% 6b9 su&! )ltibil bene,ici!rului du) :eri,ic!re! eli+ibilit-ii cererii de )l!t. /n ca%ul 0n care suma stabilit( 0n conformitate cu litera (a) de"(.e.te cu "este )1 suma stabilit( 0n conformitate cu litera (b)& se a"lic( o reducere sumei stabilite 0n conformitate cu litera (b). 2aloarea reducerii este dat( de diferena dintre cele dou( sume. Prin e'ce"tie de la aceste "re$ederi& nu se a"lic( nici o reducere 0n ca%ul 0n care 3eneficiarul "oate demonstra c( nu se afl( 0n cul"( "entru includerea sumei neeligibile.

4educerile se !)lic, )e to!t )erio!d! :!l!bilit-ii )re*entului contr!ct, &ut!tis &ut!ndis i c=eltuielilor neeli+ibile identi,ic!te cu oc!*i! contro!lelor e,ectu!te de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. 1#629 In c!*ul n c!re 2utorit!te! 0ontr!ct!nt const!t c un bene,ici!r ! ,cut n &od deliber!t o decl!r!-ie ,!ls, o)er!-iune! n c!u* se e"clude de l! !cord!re! s)ri3inului E2.4, i!r orice su& de3! )ltit )entru o)er!-iune! res)ecti: se recu)ere!* i bene,ici!rul este e"clus de l! !cord!re! !3utorului n con,or&it!te cu !cee!i &sur )e dur!t! !nului E2.4 n c!u* i ! !nului ur&tor. 1#639 ;!nc-iunile )re:*ute l! !line!tele 619 i 629 se !)lic ,r ! !duce !tin+ere s!nc-iunilor su)li&ent!re )re:*ute n )re*entul contr!ct. Ar%*+)/u/ 1= N&r&@u/*9 su6& $&+u3&$*%& 5* r&s%*%u*r&a -*$a$4r** 17619 8rin Knere+ulK n !cce)-iune! )re*entului contr!ct, se n-ele+e orice !b!tere de l! le+!lit!te, re+ul!rit!te i con,or&it!te n r!)ort de dis)o*i-iile n!-ion!le i/s!u euro)ene, )recu& i de )re:ederile contr!ctelor ori ! !ltor !n+!3!&ente le+!le nc=ei!te n b!*! !cestor dis)o*i-ii, ce re*ult dintr-o !c-iune s!u in!c-iune ! bene,ici!rului ori ! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte cu co&)eten-e n +estion!re! ,ondurilor euro)ene, c!re ! )re3udici!t s!u c!re )o!te )re3udici! bu+etul 1niunii Euro)ene i/s!u ,ondurile )ublice n!-ion!le !,erente !cestor! )rintr-o su& )ltit necu:enit. 17629 5rice )l!t e"cedent!r, e,ectu!t de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, constituie )l!t necu:enit, i!r Bene,ici!rul !re obli+!-i! de ! restitui su&ele necu:enite n ter&en de 5 *ile de l! d!t! con,ir&!rii de )ri&ire ! ;crisorii de noti,ic!re cu )ri:ire l! desco)erire! unei )l-i n e"ces din )!rte! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. Ince)And cu ! # ! *i c!lend!ristic se :or c!lcul! )en!lit-i, n )rocentul st!bilit con,or& dis)o*i-iilor le+!le n :i+o!re, l! d!t! res)ecti:, )entru ,iec!re *i de ntAr*iere. 17639 .!c 2utorit!te! 0ontr!ct!nt st!bilete c !ctele/,!)tele Bene,ici!rului !u dre)t sco) ob-inere! unui !:!nt!3 c!re contr!:ine obiecti:elor &surii de s)ri3in !)lic!bile n situ!-i! n c!u*, )rin cre!re! n &od !rti,ici!l ! condi-iilor neces!re )entru obinere! !:!nt!3ului, :! )roced! n consecin-, du) c!*, ,ie ne!cord!re! !:!nt!3ului res)ecti:, ,ie l! retr!+ere! !cestui!. 17649 In c!*ul nre+istrrii unei nere+uli, de,inite l! !lin. 619, bene,ici!rul :! restitui n con,or&it!te cu )re:ederile !rt. F659, :!lo!re! ,in!n-rii necu:enite )ri&ite din )!rte! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte n ter&enele )re:*ute n cu)rinsul !ctelor de noti,ic!re tr!ns&ise de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. .!c Bene,ici!rul nu se con,or&e!* !cestei obli+!-ii, 2utorit!te! 0ont!ct!nt :! st!bili )en!lit-i )entru ntAr*iere i :! )roced! l! recu)er!re! su&ei n con,or&it!te cu )re:ederile dis)o*itiilor le+!le n :i+o!re. .!c Bene,ici!rul ! de)us o +!r!n-ie ,in!nci!r, con,or& !rt. 4649 !l )re*entului contr!ct, l! e")ir!re! ter&enului !cord!t )entru restituire! su&elor !,ect!te de nere+uli, 2utorit!te! 0ont!ct!nt :! )roced! l! e"ecut!re! +!r!n-iei ,in!nci!re, ,r ! &!i ,i neces!r re!li*!re! niciunei !lte ,or&!lit-i. 17659 In c!*ul n c!re nere+ul! s!u )l!t! e"cedent!r este de)ist!t n!inte de e,ectu!re! ulti&ei )l-i con,or& )re*entului contr!ct s!u con,or& oricrui !lt contr!ct de ,in!n-!re nc=ei!t )entru !cord!re! de !3utor ,in!nci!r ner!&burs!bil )rin inter&ediul 8<.4, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! )roced! l! di&inu!re! su&ei r!&burs!te nce)And cu tr!n! ur&to!re !,erent oricrui contr!ct de ,in!n-!re, )An l! stin+ere! inte+r!l ! debitului l! c!re se !d!u+ :!lo!re! )en!lit-ilor. In c!*ul n c!re nere+ul! s!u )l!t! e"cedent!r este de)ist!t du) e,ectu!re! ulti&ei tr!ne de )l!t !,erent )re*entului contr!ct i debitul nu )o!te ,i recu)er!t n tot!lit!te )rin di&inu!re! su&ei !,erent oricrui !lt 0ontr!ct de in!n-!re nc=ei!t

de Bene,ici!r )entru !cord!re! de !3utor ,in!nci!r ner!&burs!bil )rin 8<.4, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! sesi*! institu-i! co&)etent n do&eniu, n :edere! decl!nrii e"ecutrii silite, con,or& )re:ederilor le+isl!-iei n!-ion!le in :i+o!re 176#9 0o&isio!nele b!nc!re oc!*ion!te de r!&burs!re! su&elor d!tor!te 2utorit-ii 0ontr!ct!nte c!d n s!rcin! e"clusi: ! Bene,ici!rului. Ar%*+)/u/ 1> A F)r4 6aI)r 1F619 8rin ,or- &!3or se n-ele+e !cel e:eni&ent i&)re:i*ibil, insur&ont!bil i i&)osibil de nltur!t, inde)endent de :oin-! )r-ilor contr!ct!nte, inter:enit du) d!t! se&nrii contr!ctului, c!re i&)iedic e"ecut!re! contr!ctului i c!re e"onere!*! de rs)undere )!rte! c!re o in:oc. 8ot constitui c!u*e de ,or- &!3or c!l!&it-ile n!tur!le cu& !r ,i' cutre&ure, inund!-ii, !lunecri de teren, r!*boi, re:olutie, e&b!r+ou etc. <u constituie ,or- &!3or un e:eni&ent !se&ene! celor de &!i sus c!re, ,r ! cre! o i&)osibilit!te de e"ecut!re, ,!ce e"tre& de costisito!re e"ecut!re! obli+!-iilor unei! dintre )r-i 1F629 8!rte! contr!ct!nt c!re in:oc or- C!3or !re obli+!-i! de ! noti,ic! celeil!lte )r-i, n ter&en de 5 *ile de l! d!t! !)!ri-iei res)ecti:ului c!* de ,or- &!3or, s tr!ns&it !cte do:edito!re e&ise de !utorit-ile co&)etente n ter&en de cel &ult 15 *ile de l! d!t! )roducerii !cestei! i este obli+!t s-i co&unice d!t! ncetrii c!*ului de ,or-! &!3or, n ter&en de 5 *ile, i de ! lu! orice &suri c!re i st!u l! dis)o*i-ie n :edere! li&itrii consecin-elor. 1F639 .!c )r-ile nu )rocede!* l! !nun-!re, n condi-iile i ter&enele )re:*ute, ! nce)erii i ncetrii c!*ului de ,or- &!3or, )!rte! c!re o in:oc :! su)ort! to!te d!unele )ro:oc!te celeil!lte )r-i )rin li)s! de noti,ic!re. 1F649 iec!re c!* de ,or- &!3or trebuie do:edit i :! constitui obiectul :eri,icrilor ce :or ,i e,ectu!te cu !ce!st! oc!*ie de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. 1F659 Inde)linire! contr!ctului :! ,i sus)end!t )e )erio!d! de !c-iune ! or-ei C!3ore, ,r ! )re3udici! dre)turile ce se cu:in )r-ilor, )An l! !)!ri-i! !cestei!. 1F6#9 In c!*ul n c!re ,or-! &!3or i/s!u e,ectele !cestei! obli+ l! sus)end!re! e"ecutrii )re*entului contr!ct )e o )erio!d &!i &!re de # luni, )r-ile se :or ntAlni ntr-un ter&en de cel &ult 10 *ile de l! e")ir!re! )erio!dei, )entru ! con:eni ,ie !su)r! &odului de e"ecut!re ! contr!ctului, ,ie !su)r! des,iin-rii !cestui!. Ar%*+)/u/ 1H L&@&a a7/*+a0*/ 5* 1*s7)2*4** -*$a/& 1$619 8re*entul 0ontr!ct de in!n-!re este +u:ern!t de le+e! ro&An!. 1$629 In e:entu!lit!te! !)!ri-iei unui di,erend ntre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i Bene,ici!r, sur:enit din nc=eiere! ori e"ecut!re! !cestui 0ontr!ct, se :! ncerc! solu-ion!re! !cestui! )e c!le !&i!bil. In situ!-i! n c!re nu se )o!te !3un+e l! o n-ele+ere )e c!le !&i!bil, )!rte! interes!t se :! !dres! inst!ntelor de contencios !d&inistr!ti: co&)etente )otri:it le+ii, )entru solu-ion!re )otri:it dis)o*i-iilor le+!le !)lic!bile n &!teri! contenciosului !d&inistr!ti:.

C1.1 ANELA I A B PRE!EDERI GENERALE Ar%*+)/u/ 1 O0/*@a4** @&$&ra/& 1619 Bene,ici!rul se obli+ s e"ecute 8roiectul n con,or&it!te cu descriere! !cestui! cu)rins n 0erere! de ,in!n-!re !st,el cu& ! ,ost !)rob!t &)reun cu to!te docu&entele !ne"!te i n ur&! :eri,icrilor, &odi,icrilor i co&)letrilor e,ectu!te )e )!rcursul tuturor )rocedurilor de i&)le&ent!re. 1629 4e+ulile )ri:ind !c=i*i-iile re!li*!te de bene,ici!ri sunt e&ise de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, i!r Bene,ici!rul ,in!n-rii ner!&burs!bile este obli+!t s le res)ecte. 1639 Bene,ici!rul :! ,i sin+urul rs)un*tor n ,!-! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte )entru i&)le&ent!re! )roiectului. ;ubcontr!ct!re! tot!l s!u )!r-i!l ! )roiectului este strict inter*is. 1649 Bene,ici!rul trebuie s i&)le&ente*e 8roiectul cu &!"i&u& de )ro,esion!lis&, e,icien- i :i+ilen- n con,or&it!te cu cele &!i bune )r!ctici n do&eniul :i*!t i n concord!n- cu !cest contr!ct. 1659 2utorit!te! 0ontr!ct!nt! ii re*er: dre)tul de ! nu nc=ei! un nou contr!ct cu Bene,ici!rul c!re nu i-! res)ect!t obli+!-iile contr!ctu!le sti)ul!te ntr-un 0ontr!ct de in!n-!re, nc=ei!t !nterior cu 28.48. Ar%*+)/u/ 2 O0/*@a4** 7r*3*$1 *$-)r6ar&a 5* ra7)r%ar&a -*$a$+*ar 5* %&M$*+ 2619 Bene,ici!rul este obli+!t s ntoc&e!sc i s !t!e*e l! ,iec!re cerere de )l!t decl!r!-ii de c=eltuieli i r!)o!rte de e"ecu-ie, res)ectAnd 7nstruc-iunile de 8l!t 2ne"! V l! )re*entul contr!ct. 2629 Bene,ici!rul !re obli+!-i! s ,urni*e*e orice !lte in,or&!-ii de n!tur te=nic s!u ,in!nci!r solicit!te de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. 2639 Bene,ici!rul trebuie s tr!ns&it, se&estri!l, r!)ortul de )ro+res co&)let!t n ,or&!tul ti) a%a5a% /a C)$%ra+%u/ 1& F*$a$4ar& , )rin c!re se :or r!)ort! !cti:it-ile des,ur!te n )erio!d! de i&)le&ent!re, st!diul re!li*rii indic!torilor, re*ult!tele )!r-i!le/,in!le ob-inute l! &o&entul r!)ortrii. B&$&-*+*aru/ FEADR ar& )0/*@a4*a s 1&7u$ /a s&1*u/ Au%)r*%4** C)$%ra+%a$%& 1)+u6&$%&/& 7r*3*$1 +&r%*-*+ar&a &8*s%&$4&* +)-*$a$4r** G$ %&r6&$ 1& 6a8*6 H: 2*/& +a/&$1ar*s%*+& 1& /a 1a%a +)$-*r6r** 1& 7r*6*r& a $)%*-*+r** 7r*3*$1 s&6$ar&a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$4ar&. B&$&-*+*aru/ FEADR ar& )0/*@a4*a s 1&7u$ /a s&1*u/ Au%)r*%4** C)$%ra+%a$%& a+)r1u/ 1& 6&1*u G$ %&r6&$ 1& 3,F /u$*9 1u7 +a29 1& /a 1a%a +)$-*r6r** 1& 7r*6*r& a $)%*-*+r** 7r*3*$1 s&6$ar&a +)$%ra+%u/u* 1& -*$a$4ar&. B&$&-*+*aru/ Msur** 12; !re obli+!-i! c! &)reun cu 4!)ortul de )ro+res s de)un i 2cordul de Cediu Cediu B n co)ie, con,or& cu ori+in!lul. In ,unc-ie de st!diul de )ro+res tr!ns&is de bene,ici!r i n r!)ort de res)ect!re! ter&enelor sti)ul!te n 0ontr!ctul de ,in!n-!re, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i re*er: dre)tul de ! ncet! 0ontr!ctul de ,in!n-!re n condi-iile !rt. 11639. Ar%*+)/u/ 3 O0/*@a4** 3619 Bene,ici!rul se obli+ s res)ecte )e to!t! dur!t! contr!ctului, criteriile de eli+ibilit!te i de selec-ie nscrise n 0erere! de ,in!n-!re. .e !se&ene!, )e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!tului de ,in!nt!re, Bene,ici!rul se obli+ s nu &odi,ice subst!nti!l )roiectul.

Codi,icrile subst!n-i!le sunt !cele! c!re !,ecte!* condi-iile de i&)le&ent!re, res)ecti: de )unere n !)lic!re ! )roiectului s!u cree!* un !:!nt!3 ne3usti,ic!t unei intre)rinderi s!u unei colecti:it-i )ublice% &odi,icri c!re )ot re*ult! dintr-o sc=i&b!re n n!tur! )ro)riet-ii, ! !&)l!s!&entului, ! unor ele&ente ini-i!le c!r!cteristice )roiectului% ncet!re! s!u deloc!li*!re! !cti:it-ii )entru c!re s-! !cord!t !3utorul ,in!nci!r ner!&burs!bil, etc. .!c 2utorit!te! 0ontr!ct!nt const!t c obiecti:ele ,in!n-!te nu sunt ,olosite con,or& sco)ului destin!t s!u n c!*ul n c!re !ceste! !u ,ost :Andute s!u nc=iri!te )e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!ctului i re*er: dre)tul de ! recu)er! s)ri3inul !cord!t. 3629 Bene,ici!rul c!re )entru re!li*!re! in:esti-iei !re )re:*ut un ter&en )entru !d!)t!re! l! st!nd!rdele co&unit!re, :! de)une un docu&ent e&is de !utorit!te! in do&eniu din c!re s re*ulte c st!nd!rdul co&unit!r )ro)us )rin )roiect ! ,ost i&)le&ent!t, n ter&enul de +r!-ie i&)us de re+le&entrile n :i+o!re. 3639 Bene,ici!rul i :! !su&! inte+r!l rs)undere! )entru )re3udiciile c!u*!te ter-ilor din cul)! s! )e )!rcursul derulrii )roiectului. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! ,i de+re:!t de orice res)ons!bilit!te )entru )re3udiciile c!u*!te ter-ilor din cul)! Bene,ici!rului. 3649 B&$&-*+*aru/ 7r*3a% ! crui in:esti-ie cu)rinde a+M*2*%** s*67/& este obli+!t s de)un l! OJPDRPACA dosarele de ac5iziii n &!"i& 3 /u$* s!u OJPDRPACA cel puin un dosar de ac5iziii +ex.6 dosar ac5iziii prest*ri servicii) i 0roiectul 1e5nic , )entru *$3&s%*4**/& +ar& 7r&31 +)$s%ru+4** 6)$%aI , n &!"i& B /u$* de l! d!t! se&nrii 0ontr!ctului de in!n-!re. 3659 B&$&-*+*aru/ +ar& a7/*+ /&@*s/a4*a 1& a+M*2*4** 7u0/*+& este obli+!t s de)un l! 048.48 B ;er:iciul 2c=i*i-ii docu&ent!-i! de !c=i*i-ii. B&$&-*+*aru/ 7u0/*+9 G$ 6a8*6 1: 2*/& 1& /a 1a%a 7r)+&su/u* 3&r0a/ 1& r&+&7%*& a 7r)*&+%u/u* %&M$*+ G$%)+6*% +)$-)r6 /&@*s/a4*&* G$ 3*@)ar&9 +u r&s7&+%ar&a +&r*$4&/)r /&@*s/a%*3& G$ 1)6&$*u 5* a $)r6a%*3&/)r 1& 7r)*&+%ar& 5* &8&+u4*& s7&+*-*+&9 ar& )0/*@a4*a 1& aA/ 1&7u$& /a $*3&/u/ S!T A CRPDRP G$ 3&1&r&a 3&r*-*+r** 5* a3*2r** a+&s%u*a. B&$&-*+*aru/ 7u0/*+ $u 7)a%& 1&6ara &8&+u4*a /u+rr*/)r -r a3*2u/ -a3)ra0*/ 7r*3*$1 3&r*-*+ar&a 7r)*&+%u/u* %&M$*+. 36#9 B&$&-*+*aru/ 7u0/*+ este obli+!t s ,in!li*e*e n &!"i& 12 /u$* de l! d!t! se&nrii 0ontr!ctului de in!n-!re to!te )rocedurile de !c=i*i-ii )ublice, inclusi: !:i*!re! !cestor!. .u) ,in!li*!re! i !:i*!re! )rocedurii de !c=i*i-ie bene,ici!rul )ublic :! de)une l! ;V0 B 5J8.48 bu+etul !ctu!li*!t. Ar%*+)/u/ B C)$-/*+% 1& *$%&r&s& Bene,ici!rul :! !do)t! o !se&ene! conduit c!re :! e:it! con,lictul de interese, de,init con,or& le+isl!tiei in :i+o!re. Ar%*+)/u/ ; C)$-*1&$4*a/*%a%& 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i Bene,ici!rul se !n+!3e!* s )stre*e con,iden-i!lit!te! r!)o!rtelor i ! oricrui docu&ent, in,or&!-ie s!u !lt &!teri!l de c!re se i! l! cunotin- n e"ecut!re! )re*entului contr!ct. 7n,or&!-iile )ot ,i ,urni*!te do!r !utorit-ilor co&)etente.

Ar%*+)/u/ F Pu0/*+*%a%& #619 2utorit!te! 0ontr!ct!nt cere c! )rin orice not s!u )ublic!re ,cut de Bene,ici!r )ri:ind 8roiectul, inclu*And o con,erin- s!u un se&in!r, s s)eci,ice c 8roiectul ! )ri&it ,onduri de l! 1niune! Euro)e!n. Bene,ici!rul trebuie s ,!c re,eriri l! 8roiect i l! contribu-i! ,in!nci!r ! 0o&unit-ii Euro)ene n in,or&!-i! o,erit, n r!)o!rtele interne i !nu!le i n orice rel!-ie cu &!ss-&edi!. #629 To!te )!nourile/!utocol!ntele :or ,i re!li*!te de ctre bene,ici!r n con,or&it!te cu 2ne"! 77 ! )re*entului contr!ct. Ar%*+)/u/ = Dr&7%u/ 1& 7r)7r*&%a%&,u%*/*2ar& a r&2u/%a%&/)r 5* &+M*7a6&$%&/)r 7619 .re)turile de )ro)riet!te industri!l i intelectu!l re*ult!te din !)lic!re! )roiectului, sunt dre)turi e"clusi:e !le Bene,ici!rului, bene,ici!rul ,iind sin+urul rs)un*tor )entru dre)turile de )ro)riet!te industri!l s!u intelectu!l re:endic!te de ter-e )erso!ne. 7629 8rin dero+!re de l! )re:ederile )ri&ului )!r!+r!,, Bene,ici!rul )o!te !cord! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte dre)tul de ! utili*! n &od liber !! cu& crede de cu:iin-, to!te docu&entele c!re deri: din 8roiect, n orice ,or& ! lor. Ar%*+)/u/ > M)$*%)r*2ar&a 5* E3a/uar&a Pr)*&+%u/u* F619 8e dur!t! de :!l!bilit!te ! )re*entului contr!ct, Bene,ici!rul trebuie s i !su&e obli+!-i! ,urni*rii 2utorit-ii 0ontr!ct!nte, 0o&isiei Euro)ene i/s!u !+en-ilor lor !utori*!-i, ! oricrui docu&ent s!u in,or&!-ie n &sur s !3ute l! re!li*!re! r!)o!rtelor de &onitori*!re i e:!lu!re !le )roiectului i s !d&it dre)turile lor de !cces descrise n !rt.14 629. F629 4e*ult!tul oricrei e:!luri :! ,i )us l! dis)o*i-i! )r-ilor contr!ct!nte. F639 .!c )e )!rcursul )erio!dei de :!l!bilit!te ! contr!ctului se const!t ur&to!rele situ!-ii' obiecti:ele ,in!n-!te nu sunt utili*!te con,or& sco)ului re*ult!t din cerere! de ,in!n-!re s!u sunt nc=iri!te 6d!te n ,olosin-! unei ter-e )erso!ne9, )roiectului i se !duc &odi,icri subst!n-i!le, neres)ect!re! obli+!-iilor st!tu!te )rin !cest contr!ct s!u ! !n+!3!&entelor !su&!te )rin 0erere! de in!nt!re,

2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! so&! cu ter&en bene,ici!rul s re&edie*e de,icien-ele identi,ic!te. Bene,ici!rul !re obli+!-i! de ! re!li*!, l! ter&enele s)eci,ic!te, re&ediere! de,icien-elor identi,ic!te, i&)le&ent!re! reco&!ndrilor re*ult!te n ur&! &isiunilor de control !le 2utorit-ii 0ontr!ct!nte i/s!u 0E. In c!*ul n c!re de,icien-ele nu sunt re&edi!te n ter&enul !cord!t s!u bene,ici!rul nu )rocede!* l! de&!r!re! o)er!-iunilor de re&ediere n &!"i&u& 30 de *ile c!lend!ristice de l! so&!re, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! )roced! l! recu)er!re! inte+r!l ! contr!:!lorii !3utorului ,in!nci!r )ublic ner!&burs!bil )ltit. F649 In c!*ul n c!re, )e )!rcursul )erio!dei de :!l!bilit!te ! contr!ctului se const!t c obiecti:ele/co&)onentele in:esti-iei )entru c!re s-! !cord!t s)ri3inul ,in!nci!r ner!&burs!bil !u ,ost nstrin!te 6)rin orice ti) de !ct 3uridic c!re )roduce e,ectul nstrinrii s!u nc=irierii9, contr!:!lo!re! !3utorului ,in!nci!r )ublic ner!&burs!bil :! ,i recu)er!t inte+r!l. F659 In c!*ul n c!re, )e )!rcursul )erio!dei de :!l!bilit!te ! contr!ctului, se const!t c Bene,ici!rul nu &!i res)ect condi-iile de i&)le&ent!re, res)ecti: nu &!i sunt nde)linite obiecti:ele )roiectului, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! )roced! du) c!* 6,unc-ie de +r!dul de !,ect!re, +r!:it!te! ,!)telor, etc9'

!9 ,ie l! recu)er!re! inte+r!l ! !3utorului ,in!nci!r ner!&burs!bil )ltit cu ncet!re! contr!ctului de ,in!n-!re% b9 ,ie l! recu)er!re! )!r-i!l, res)ecti: !,erent co&)onentei/co&)onentelor s!u !c-iunii/!c-iunilor !,ect!te de nere+ul, c!re nu &!i nde)linesc condi-iile &en-ion!te, ne,iind in,luen-!t inte+r!l eli+ibilit!te! +ener!l ! )roiectului, res)ecti: utilit!te! n consider!re! crei! s-! !cord!t !3utorul ,in!nci!r ner!&burs!bil. F6#9 Bene,ici!rul !re res)ons!bilit!te! c! )e ntre!+! )erio!d de :!l!bilit!te ! contr!ctului s &en-in n ,unc-iune in:esti-i! re!li*!t i s de&onstre*e utilit!te! !cestei! con,or& descrierilor ,or&ul!te si ! !n+!3!&entelor !su&!te )rin 0erere! de in!nt!re. F679 ;)ri3inul !cord!t :! ,i recu)er!t d!c obiecti:ele ,in!n-!te nu sunt utili*!te/,olosite con,or& sco)ului destin!t din obiecti:ul cererii de ,in!n-!re, d!c se &odi,ic subst!n-i!l )roiectul s!u n c!*ul n c!re !ceste! i &odi,ic destin!-i! n )erio!d! de :!l!bilit!te ! )re*entului contr!ct de ,in!n-!re. F6F9 .re)tul de recu)er!re ! !3utorului ,in!nci!r )ublic ner!&burs!bil, con,or& )re:ederilor le+isl!-iei n :i+o!re, se )rescrie n ter&en de 5 !ni de l! d!t! de 1 i!nu!rie ! !nului ur&tor d!tei de nc=idere ! )ro+r!&ului, co&unic!t o,ici!l de ctre 0o&isi! Euro)e!n )rin e&itere! decl!r!-iei ,in!le de nc=idere, cu e"ce)-i! c!*ului n c!re nor&ele euro)ene )re:d un ter&en &!i &!re. Ar%*+)/u/ H A6&$1a6&$% /a C)$%ra+% $619 Bene,ici!rul )o!te solicit! &odi,ic!re! 0ontr!ctului de in!nt!re nu&!i n cursul dur!tei de e"ecu-ie ! !cestui! st!bilit )rin contr!ct i nu )o!te !:e! e,ect retro!cti:. $629 Bene,ici!rul c!re, )entru re!li*!re! in:estitiei, !re )re:*ut un ter&en )entru !d!)t!re! l! st!nd!rdele co&unit!re, !re obli+!-i! de ! de)une n ter&en de &!"i& 15 *ile lucrto!re, docu&entul e&is de institu-iile !bilit!te c!re s !teste c ! nde)linit st!nd!rdul n ter&enul de +r!-ie st!bilit. $639 5rice &odi,ic!re l! contr!ct se :! ,!ce cu !cordul !&belor )r-i contr!ct!nte, cu e"ce)-i! situ!-iilor n c!re inter:in &odi,icri !le le+isl!-iei !)lic!bile ,in!n-rii ner!&burs!bile, cAnd 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! noti,ic! n scris Bene,ici!rul cu )ri:ire l! !ceste &odi,icri, i!r Bene,ici!rul se obli+ ! le res)ect! ntoc&!i. $649 5rice !&end!&ent !l 0ontr!ctului s!u !l !ne"elor s!le trebuie ,cut n scris )rintr-un !ct !di-ion!l/not! de &odi,ic!re. To!te !ctele !di-ion!le/notele de &odi,ic!re :or ,i nc=ei!te n !cele!i condi-ii c! i 0ontr!ctul de in!n-!re. $659 ;co)ul !ctului !di-ion!l trebuie s ,ie strAns le+!t de n!tur! )roiectului !co)erit )rin contr!ctul ini-i!l. $6#9 V!lo!re! !3utorului ,in!nci!r ner!&burs!bil !)rob!t i )re:*ut n contr!ct nu )o!te ,i &!3or!t. $679 Bene,ici!rul )o!te e,ectu! &odi,icri te=nice i bu+et!re, n sensul re!locrilor ntre liniile bu+et!re, d!c !ceste! nu sc=i&b sco)ul )rinci)!l !l )roiectului i &odi,ic!re! se li&ite!* l! tr!ns,erul de &!"i& 10G din su&! nscris ini-i!l n c!drul bu+etului ntre c!)itole bu+et!re de c=eltuieli eli+ibile. Bene,ici!rul :! tr!ns&ite 2utorit-ii 0ontr!ct!nte bu+etul &odi,ic!t, )rin inter&ediul unei noti,icri n c!re 3usti,ic &odi,ic!re!, nso-it de de:i*ul +ener!l i de:i*ul )e obiecte re,cut, n ter&en de &!"i& 10 *ile lucrto!re de l! d!t! &odi,icrii !cestui!, ,r ! ,i neces!r nc=eiere! unui !ct !di-ion!l l! 0ontr!ctul de in!n-!re. $6F9 In c!*ul &odi,icrii !dresei, ! sediului !d&inistr!ti:, ! contului b!nc!r s!u ! b!ncii )entru )roiectul 8<.4, n c!* de nlocuire ! res)ons!bilului le+!l s!u n c!*ul

sc=i&brii structurii !c-ion!ri!tului ,r ! se &odi,ic! d!tele de identi,ic!re !le ,ir&ei, Bene,ici!rul se obli+ s noti,ice 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. In c!*ul sc=i&brii structurii !c-ion!ri!tului, Bene,ici!rul se obli+ s noti,ice 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, n scris i )re!l!bil o)errii !cestei &odi,ic!ri. 8entru oric!re din !ceste c!*uri 6cu e"ce)-i! sc=i&brii structurii !c-ion!ri!tului9, noti,ic!re! :! ,i nso-it de docu&ente 3usti,ic!ti:e eliber!te de !utorit-ile co&)etente. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te !)rob! &odi,ic!re! solicit!t de bene,ici!r, c!* n c!re de:ine )!rte inte+r!nt ! contr!ctului. Ar%*+)/u/ 1: I7)%&+ar&a *$3&s%*4*&*N +&s*u$&a *$3&s%*4*&* 10619 0ontr!ctul n inte+r!lit!te! s!, )recu& i to!te dre)turile i obli+!-iile decur+And din !cest! nu )ot ,!ce obiectul cesiunii, ,r !cordul )re!l!bil i n scris !l 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. 10629 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i re*er: dre)tul de ! !)rob! s!u nu cesiune! n ur&! !n!li*rii i :eri,icrii res)ectrii n continu!re ! condi-iilor de selec-ie i eli+ibilit!te !:ute n :edere l! select!re! cererii de ,in!n-!re n )erso!n! noului bene,ici!r. 10639 In c!* de i&)osibilit!te, nei&)ut!bil Bene,ici!rului, de ! e"ecut! )re:ederile contr!ctu!le, !cti:it!te! :! ,i )relu!t de succesorii si n dre)turi, cu !)rob!re! e")res i )re!l!bil ! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. 10649 /!r!n-i! constituit de bene,ici!r n ,!:o!re! unei institu-ii ,in!nci!r b!nc!re sub ,or&! i)otecrii in:esti-iei ce ,!ce obiectul )re*entului contr!ct este )er&is nu&!i cu noti,ic!re! n )re!l!bil i n scris ! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. Ar%*+)/u/ 11 $+&%ar&a +)$%ra+%u/u* 11619 In c!*uri e"ce)-ion!le i te&einic do:edite, inclusi: c!*urile de ,or- &!3or in:oc!te i co&unic!te ntre )r-i n condi-iile le+ii, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te decide ncet!re! 0ontr!ctului )rintr-o noti,ic!re scris, ,r ! ,i cerut )l!t! ,in!n-rii ner!&burs!bile. 11629 8r-ile )ot decide, )rin !cord, ncet!re! 0ontr!ctului, c! ur&!re ! solicitrii scrise din )!rte! bene,ici!rului, !)rob!t de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, c!* n c!re bene,ici!rul :! restitui inte+r!l su&ele )ri&ite c! ,in!n-!re ner!&burs!bil )An l! d!t! ncetrii contr!ctului. 11639 In c!*ul const!trii unei nere+uli cu )ri:ire l! nc=eiere! ori e"ecut!re! 0ontr!ctului, inclusi: n c!*ul n c!re bene,ici!rul este decl!r!t n st!re de inc!)!cit!te de )l!t s!u ! ,ost decl!n!t )rocedur! insol:en-ei/,!li&entului, )recu& i n situ!-i! n c!re 2utorit!te! 0ontr!ct!nt const!t c cele decl!r!te )e )ro)rie rs)undere de bene,ici!r, )rin re)re*ent!n-ii si, nu cores)und re!lit-ii s!u docu&entele/ !utori*!-iile/ !:i*ele de)use n :edere! ob-inerii ,in!n-rii ner!&burs!bile sunt const!t!te c! ,iind ne!de:!r!te/ ,!lse/ inco&)lete/ e")ir!te/ ine"!te/ nu cores)und re!lit-ii, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te ncet! :!l!bilit!te! 0ontr!ctului, de )lin dre)t, )rintr-o noti,ic!re scris !dres!t bene,ici!rului, ,r )unere n ntAr*iere, ,r nicio !lt ,or&!lit!te i ,r inter:en-i! inst!n-ei 3udectoreti. In !ceste c!*uri, bene,ici!rul :! restitui inte+r!l su&ele )ri&ite c! ,in!n-!re ner!&burs!bil, &)reun cu dobAn*i i )en!lit-i n )rocentul st!bilit con,or& dis)o*i-iilor le+!le n :i+o!re, n con,or&it!te cu )re:ederile !rt. 17 din )re*ent! 2ne". 11649 2nterior ncetrii 0ontr!ctului de in!nt!re, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt )o!te sus)end! contr!ctul i/s!u )l-ile c! o &sur de )rec!u-ie, ,r o !:erti*!re )re!l!bil.

Ar%*+)/u/ 12 M)1*-*+ar&a 1ura%&* 1& &8&+u4*& a C)$%ra+%u/u* 1& F*$a$4ar& 12619 Bene,ici!rul trebuie s in,or&e*e 2utorit!te! 0ontr!ct!nt ,r ntAr*iere des)re orice circu&st!n- )rob!bil s &)iedice s!u s ntAr*ie e"ecut!re! contr!ctului. Bene,ici!rul )o!te cere, n!inte de s,Aritul dur!tei de e"ecu-ie ! contr!ctului, )relun+ire! dur!tei de e"ecu-ie ! !cestui!. To!te do:e*ile de sus-inere neces!re )entru !)rob!re trebuie s nso-e!sc cerere!. <eres)ect!re! ter&enului de de)unere ! cererii de )relun+ire ! dur!tei de e"ecu-ie ! contr!ctului, con,er 2utorit-iii 0ontr!ct!nte dre)tul de ! nu )relun+i dur!t! de e"ecu-ie i de ! )roced! l! ncet!re! contr!ctului n condi-iile )re:*ute de !rt. 11 !lin. 639 din 2ne"! 7 7! )re*entul contr!ct. 12?2< !urata de e'ecuie a Contractului de Finanare "entru beneficiarii "ri$ai nce)e de l! d!t! se&nrii de ctre !&bele )rti i include dur!t! de re!li*!re ! in:esti-iei i i&)le&ent!re ! )roiectului l! c!re se !d!u+ $0 de *ile c!lend!ristice )entru e,ectu!re! )l-ii 6de l! d!t! de)unerii ulti&ei cereri de )l!t9 9 dar nu mai mult de data limit( de )* decembrie +,*-. !urata de reali%are a in$estiei .i im"lementare a "roiectului cu)rinde dur!t! de des,ur!re ! )rocedurii de !c=i*i-ie de &!"i& 3 luni n c!*ul !c=i*i-iilor si&)le, )entru de)unere! dos!relor de !c=i*i-ii, res)ecti: de &!"i& 4 luni )entru de)unere! ! cel )u-in unui dos!r de !c=i*i-ie i ! )roiectului te=nic con,or& )re:ederilor !rt. 3649 din 2ne"! 7 8re:ederi /ener!le l! c!re se !d!u+ dur!t! de re!li*!re/e"ecu-ie e,ecti: ! in:esti-iei/)roiectului con,or& &en-iunii din cerere! de ,in!n-!re 6inclusi: )erio!d! de i&)le&ent!re ! st!nd!rdului nou introdus d!c este c!*ul9. 12639 !urata de e'ecuie a Contractului de Finanare "entru beneficiarii "ublici nce)e de l! d!t! se&nrii de ctre !&bele )r-i i include durata de realizare a investiiei i implementare a proiectului 6dur!t! )re:!*ut n cerere! de ,in!n-!re )entru re!li*!re! e,ecti: ! in:esti-iei i dur!t! de des,ur!re i !:i*!re ! )rocedurii de !c=i*i-ie de &!"i& 12 luni9, l! c!re se !d!u+ $0 de *ile c!lend!ristice )entru e,ectu!re! )l-ii, de l! d!t! de)unerii ulti&ei cereri de )l!t, dar nu mai mult de data limit( de )* decembrie +,*-. 12649 In c!*ul n c!re bene,ici!rul de)ete dur!t! de e"ecu-ie )re:!*ut l! !rt. 2 din contr!ctul de ,in!n-!re, cu res)ect!re! !rt. 12629 si 12639, se !)lic o )en!lit!te :!loric n )rocent de 0,1G )entru bene,ici!rii )ublici i, res)ecti: de 2G )entru bene,ici!rii )ri:!-i, l! :!lo!re! eli+ibil ner!&burs!bil r&!s de )ltit, "entru "relungirea duratei de e'ecuie cu ma'im 4 luni . E"ce)-ie ,!c in:esti-iile c!re )re:d !d!)t!re! l! st!nd!rdele co&unit!re, c!* n c!re !ce!st )relun+ire nu )o!te de)i ter&enul de +r!-ie le+!l i&)us )entru !d!)t!re! l! st!nd!rde, i nu :! de)i d!t! de 30 se)te&brie 2015. Bene,ici!rul !re obli+!-i! de ! !c=it! )en!lit!te! n )rocentul )re:*ut &!i sus n contul 2utorit-ii 0ontr!ct!nte n &!"i& 10 *ile lucrto!re c!lcul!te de l! d!t! )ri&irii noti,icrii de !cce)t!re ! &odi,icrii 0ontr!ctului de in!n-!re. 12659 Bene,ici!rul c!re ! nc!s!t !:!ns, este obli+!t s 3usti,ice )e b!* de docu&ente !co)erire! !:!nsului )An l! e")ir!re! dur!tei de e"ecu-ie ! )roiectului )re:!*ut n 0ontr!ctul de in!n-!re. 126#9 .u) !)rob!re! &odi,icrii dur!tei de e"ecu-ie, bene,ici!rul :! de)une l! 5J8.48 +r!,icul de e"ecu-ie ,i*ic/,in!nci!r i decl!r!-i! de e!lon!re ! de)unerii dos!relor cererilor de )l!t - recti,ic!t. 12679 0ontr!ctul de in!n-!re ncete!* l! d!t! li&it &en-ion!t n !rticolul 2 !l )re*entului 0ontr!ct. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! in,or&! Bene,ici!rul des)re orice &odi,ic!re ! d!tei ,in!le.

126F9 .ur!t! de :!l!bilit!te ! )re*entului contr!ct se )o!te &odi,ic! )este )erio!d! de 5 !ni, c!lcul!-i de l! d!t! se&nrii de ctre !&bele )r-i, cores)un*tor cu dur!t! de )relun+ire ! dur!tei de e"ecu-ie ! 0ontr!ctului de ,in!n-!re )este ter&enul de 3# de luni, !)rob!t )rin !cte !di-ion!le. PRE!EDERILE FINANCIARE Ar%*+)/u/ 13 E/*@*0*/*%a%&a +M&/%u*&/*/)r 13619 0=eltuielile $&&/*@*0*/& )entru ,in!n-!re! n c!drul 8ro+r!&ului sunt )re:*ute n iele &surilor din 8<.4. Ar%*+)/u/ 1B C)$%a0*/*%a%& 5* +)$%r)a/& %&M$*+& 5* -*$a$+*ar& 14619 Bene,ici!rul trebuie s -in nre+istrri cont!bile siste&!tice i )recise re,erito!re l! e"ecut!re! contr!ctului. ;iste&ul cont!bil utili*!t :! ur&! )rocedurile dict!te de u*!n-ele )ro,esion!le i le+!le. 8entru ,iec!re )roiect trebuie -inut o e:iden- se)!r!t, cu to!te :eniturile i c=eltuielile )e )erio!d! de :!l!bilit!te ! contr!ctului. 14629 Bene,ici!rul trebuie s consi&t l! ins)ec-iile )e b!* de docu&ente s!u l! ,!-! locului e,ectu!te de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, 0o&isi! Euro)e!n i orice !lt or+!nis& cu !tribu-ii n do&eniu !su)r! &odului de utili*!re ! ,in!n-rii ner!&burs!bile )e dur!t! de :!l!bilit!te ! contr!ctului. In !cest sco), Bene,ici!rul se !n+!3e!* s !corde )erson!lului 2utorit-ii 0ontr!ct!nte, 0o&isiei Euro)ene s!u !l oric!rui or+!nis& cu !tributii n do&eniu, ori !ltor )erso!ne &!nd!t!te de !ceste institu-ii, dre)tul de !cces l! locurile i s)!-iile unde se i&)le&ente!* )roiectul, inclusi: !cces l! siste&ele in,or&!tice, )recu& i l! to!te docu&entele i ,iierele in,or&!tice )ri:ind +estiune! te=nic i ,in!nci!r ! 8roiectului. .ocu&entele trebuie s ,ie uor !ccesibile i !r=i:!te, !st,el ncAt s )er&it :eri,ic!re! lor. Bene,ici!rul este obli+!t s in,or&e*e 2utorit!te! 0ontr!ct!nt de locul unde sunt !r=i:!te docu&entele. Ar%*+)/u/ 1; Su6a -*$a/ a -*$a$4r** C)6u$*%ar& 15619 V!lo!re! tot!l ! !3utorului ,in!nci!r c!re ur&e!* ! ,i )ltit de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt nu :! de)i su&! ,in!n-rii ner!&burs!bile )re:*ut n lei i n euro l! 2rticolul 3629 din 0ontr!ct. 15629 In c!*ul n c!re l! ulti&! tr!n de )l!t, costurile eli+ibile sunt &!i &ici decAt costul tot!l esti&!t &en-ion!t l! 2rticolul 3629 !l 0ontr!ctului, :!lo!re! contribu-iei ,in!nci!re !cord!t de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt se :! li&it! l! :!lo!re! cores)un*to!re c=eltuielilor eli+ibile e,ecti: re!li*!te de ctre Bene,ici!r. Ar%*+)/u/ 1F A R&1u+&r* 5* &8+/u1&r* 1#619 In con,or&it!te cu 4e+ul!&entul 0E nr. #5/2011 :!lo!re! tot!l ! !3utorului ,in!nci!r c!re ur&e!* ! ,i )ltit de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt se c!lcule!* n ,unc-ie de c=eltuielile eli+ibile. 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, bene,ici!ri, st!bilete' ur&!re ! :eri,icrii cererilor de )l!t )ri&ite de l!

6c9 su&! )ltibil bene,ici!rului nu&!i )e b!*! cererii de )l!t% 6d9 su&! )ltibil bene,ici!rului du) :eri,ic!re! eli+ibilit-ii cererii de )l!t. /n ca%ul 0n care suma stabilit( 0n conformitate cu litera (a) de"(.e.te cu "este )1 suma stabilit( 0n conformitate cu litera (b)& se a"lic( o reducere sumei stabilite 0n conformitate cu litera (b). 2aloarea reducerii este dat( de diferena dintre cele dou( sume.

Prin e'ce"tie de la aceste "re$ederi& nu se a"lic( nici o reducere 0n ca%ul 0n care 3eneficiarul "oate demonstra c( nu se afl( 0n cul"( "entru includerea sumei neeligibile. 4educerile se !)lic, )e to!t )erio!d! :!l!bilit-ii )re*entului contr!ct, &ut!tis &ut!ndis i c=eltuielilor neeli+ibile identi,ic!te cu oc!*i! contro!lelor e,ectu!te de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. 1#629 In c!*ul n c!re 2utorit!te! 0ontr!ct!nt const!t c un bene,ici!r ! ,cut n &od deliber!t o decl!r!-ie ,!ls, o)er!-iune! n c!u* se e"clude de l! !cord!re! s)ri3inului E2.4, i!r orice su& de3! )ltit )entru o)er!-iune! res)ecti: se recu)ere!* i bene,ici!rul este e"clus de l! !cord!re! !3utorului n con,or&it!te cu !cee!i &sur )e dur!t! !nului E2.4 n c!u* i ! !nului ur&tor. 1#639 ;!nc-iunile )re:*ute l! !line!tele 619 i 629 se !)lic ,r ! !duce !tin+ere s!nc-iunilor su)li&ent!re )re:*ute n )re*entul contr!ct. Ar%*+)/u/ 1= N&r&@u/*9 su6& $&+u3&$*%& 5* r&s%*%u*r&a -*$a$4r** 17619 8rin Knere+ulK n !cce)-iune! )re*entului contr!ct, se n-ele+e orice !b!tere de l! le+!lit!te, re+ul!rit!te i con,or&it!te n r!)ort de dis)o*i-iile n!-ion!le i/s!u euro)ene, )recu& i de )re:ederile contr!ctelor ori ! !ltor !n+!3!&ente le+!le nc=ei!te n b!*! !cestor dis)o*i-ii, ce re*ult dintr-o !c-iune s!u in!c-iune ! bene,ici!rului ori ! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte cu co&)eten-e n +estion!re! ,ondurilor euro)ene, c!re ! )re3udici!t s!u c!re )o!te )re3udici! bu+etul 1niunii Euro)ene i/s!u ,ondurile )ublice n!-ion!le !,erente !cestor! )rintr-o su& )ltit necu:enit. 17629 5rice )l!t e"cedent!r, e,ectu!t de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt, constituie )l!t necu:enit, i!r Bene,ici!rul !re obli+!-i! de ! restitui su&ele necu:enite n ter&en de 5 *ile de l! d!t! con,ir&!rii de )ri&ire ! ;crisorii de noti,ic!re cu )ri:ire l! desco)erire! unei )l-i n e"ces din )!rte! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte. Ince)And cu ! # ! *i c!lend!ristic se :or c!lcul! )en!lit-i, n )rocentul st!bilit con,or& dis)o*i-iilor le+!le n :i+o!re, l! d!t! res)ecti:, )entru ,iec!re *i de ntAr*iere. 17639 .!c 2utorit!te! 0ontr!ct!nt st!bilete c !ctele/,!)tele Bene,ici!rului !u dre)t sco) ob-inere! unui !:!nt!3 c!re contr!:ine obiecti:elor &surii de s)ri3in !)lic!bile n situ!-i! n c!u*, )rin cre!re! n &od !rti,ici!l ! condi-iilor neces!re )entru obinere! !:!nt!3ului, :! )roced! n consecin-, du) c!*, ,ie ne!cord!re! !:!nt!3ului res)ecti:, ,ie l! retr!+ere! !cestui!. 17649 In c!*ul nre+istrrii unei nere+uli, de,inite l! !lin. 619, bene,ici!rul :! restitui n con,or&it!te cu )re:ederile !rt. F659, :!lo!re! ,in!n-rii necu:enite )ri&ite din )!rte! 2utorit-ii 0ontr!ct!nte n ter&enele )re:*ute n cu)rinsul !ctelor de noti,ic!re tr!ns&ise de 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. .!c Bene,ici!rul nu se con,or&e!* !cestei obli+!-ii, 2utorit!te! 0ont!ct!nt :! st!bili )en!lit-i )entru ntAr*iere i :! )roced! l! recu)er!re! su&ei n con,or&it!te cu )re:ederile dis)o*itiilor le+!le n :i+o!re. .!c Bene,ici!rul ! de)us o +!r!n-ie ,in!nci!r, con,or& !rt. 4649 !l )re*entului contr!ct, l! e")ir!re! ter&enului !cord!t )entru restituire! su&elor !,ect!te de nere+uli, 2utorit!te! 0ont!ct!nt :! )roced! l! e"ecut!re! +!r!n-iei ,in!nci!re, ,r ! &!i ,i neces!r re!li*!re! niciunei !lte ,or&!lit-i. 17659 In c!*ul n c!re nere+ul! s!u )l!t! e"cedent!r este de)ist!t n!inte de e,ectu!re! ulti&ei )l-i con,or& )re*entului contr!ct s!u con,or& oricrui !lt contr!ct de ,in!n-!re nc=ei!t )entru !cord!re! de !3utor ,in!nci!r ner!&burs!bil )rin inter&ediul 8<.4, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! )roced! l! di&inu!re! su&ei r!&burs!te nce)And cu tr!n! ur&to!re !,erent oricrui contr!ct de ,in!n-!re, )An l! stin+ere! inte+r!l ! debitului l! c!re se !d!u+ :!lo!re! )en!lit-ilor.

In c!*ul n c!re nere+ul! s!u )l!t! e"cedent!r este de)ist!t du) e,ectu!re! ulti&ei tr!ne de )l!t !,erent )re*entului contr!ct i debitul nu )o!te ,i recu)er!t n tot!lit!te )rin di&inu!re! su&ei !,erent oricrui !lt 0ontr!ct de in!n-!re nc=ei!t de Bene,ici!r )entru !cord!re! de !3utor ,in!nci!r ner!&burs!bil )rin 8<.4, 2utorit!te! 0ontr!ct!nt :! sesi*! institu-i! co&)etent n do&eniu, n :edere! decl!nrii e"ecutrii silite, con,or& )re:ederilor le+isl!-iei n!-ion!le in :i+o!re 176#9 0o&isio!nele b!nc!re oc!*ion!te de r!&burs!re! su&elor d!tor!te 2utorit-ii 0ontr!ct!nte c!d n s!rcin! e"clusi: ! Bene,ici!rului. Ar%*+)/u/ 1> A F)r4 6aI)r 1F619 8rin ,or- &!3or se n-ele+e !cel e:eni&ent i&)re:i*ibil, insur&ont!bil i i&)osibil de nltur!t, inde)endent de :oin-! )r-ilor contr!ct!nte, inter:enit du) d!t! se&nrii contr!ctului, c!re i&)iedic e"ecut!re! contr!ctului i c!re e"onere!*! de rs)undere )!rte! c!re o in:oc. 8ot constitui c!u*e de ,or- &!3or c!l!&it-ile n!tur!le cu& !r ,i' cutre&ure, inund!-ii, !lunecri de teren, r!*boi, re:olutie, e&b!r+ou etc. <u constituie ,or- &!3or un e:eni&ent !se&ene! celor de &!i sus c!re, ,r ! cre! o i&)osibilit!te de e"ecut!re, ,!ce e"tre& de costisito!re e"ecut!re! obli+!-iilor unei! dintre )r-i 1F629 8!rte! contr!ct!nt c!re in:oc or- C!3or !re obli+!-i! de ! noti,ic! celeil!lte )r-i, n ter&en de 5 *ile de l! d!t! !)!ri-iei res)ecti:ului c!* de ,or- &!3or, s tr!ns&it !cte do:edito!re e&ise de !utorit-ile co&)etente n ter&en de cel &ult 15 *ile de l! d!t! )roducerii !cestei! i este obli+!t s-i co&unice d!t! ncetrii c!*ului de ,or-! &!3or, n ter&en de 5 *ile, i de ! lu! orice &suri c!re i st!u l! dis)o*i-ie n :edere! li&itrii consecin-elor. 1F639 .!c )r-ile nu )rocede!* l! !nun-!re, n condi-iile i ter&enele )re:*ute, ! nce)erii i ncetrii c!*ului de ,or- &!3or, )!rte! c!re o in:oc :! su)ort! to!te d!unele )ro:oc!te celeil!lte )r-i )rin li)s! de noti,ic!re. 1F649 iec!re c!* de ,or- &!3or trebuie do:edit i :! constitui obiectul :eri,icrilor ce :or ,i e,ectu!te cu !ce!st! oc!*ie de ctre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt. 1F659 Inde)linire! contr!ctului :! ,i sus)end!t )e )erio!d! de !c-iune ! or-ei C!3ore, ,r ! )re3udici! dre)turile ce se cu:in )r-ilor, )An l! !)!ri-i! !cestei!. 1F6#9 In c!*ul n c!re ,or-! &!3or i/s!u e,ectele !cestei! obli+ l! sus)end!re! e"ecutrii )re*entului contr!ct )e o )erio!d &!i &!re de # luni, )r-ile se :or ntAlni ntr-un ter&en de cel &ult 10 *ile de l! e")ir!re! )erio!dei, )entru ! con:eni ,ie !su)r! &odului de e"ecut!re ! contr!ctului, ,ie !su)r! des,iin-rii !cestui!. Ar%*+)/u/ 1H L&@&a a7/*+a0*/ 5* 1*s7)2*4** -*$a/& 1$619 8re*entul 0ontr!ct de in!n-!re este +u:ern!t de le+e! ro&An!. 1$629 In e:entu!lit!te! !)!ri-iei unui di,erend ntre 2utorit!te! 0ontr!ct!nt i Bene,ici!r, sur:enit din nc=eiere! ori e"ecut!re! !cestui 0ontr!ct, se :! ncerc! solu-ion!re! !cestui! )e c!le !&i!bil. In situ!-i! n c!re nu se )o!te !3un+e l! o n-ele+ere )e c!le !&i!bil, )!rte! interes!t se :! !dres! inst!ntelor de contencios !d&inistr!ti: co&)etente )otri:it le+ii, )entru solu-ion!re )otri:it dis)o*i-iilor le+!le !)lic!bile n &!teri! contenciosului !d&inistr!ti:.

Ra7)r% 7r)@r&s %*7


Nr. .. , .... RAPORTUL DE PROGRESK 1. Nu6ru/ ra7)r%u/u* 1& 7r)@r&s'>>>. 2. P&r*)a1a 1& r&-&r*$4' Bene,ici!r' 2dres!' 0od 45 628729' 017/ 0od ,isc!l' 4e)re*ent!nt He+!l' B. D&%a/** 1&s7r& 7r)*&+%' <r. 0ontr!ct de in!n-!re' Titlu )roiect' Hoc!li*!re! +eo+r!,ic ! )roiectului' 6re+iune 3ude-, loc!lit!te9 ;.S%a1*u/ 7r)*&+%u/u*' ;e :! co&)let! cu )re*ent!re! st!diului )roiectului din )unct de :edere ,i*ic. Cen-ion& ,!)tul c, r!)ortul de )ro+res este cerut 6se&estri!l9, c=i!r d!c n )erio!d! )entru c!re este co&)let!t nu s-! re!li*!t nici o c=eltui!l. ;.1. S%a1*u/ a+M*2*4**/)r' Nr. +r%. O0*&+%u/ +)$%ra+%u/u* 7&$%ru r&a/*2ar&a 7r)*&+%u/u* !a/)ar&a &s%*6a% ?L&*< Pr)+&1ura 1& a+M*2*4*& a7/*+a% Da%a &s%*6a% 7&$%ru G$+&7&r&a 7r)+&1ur** Da%a &s%*6a% 7&$%ru -*$a/*2ar&a 7r)+&1ur** S%a1*u/ a7/*+r** 7r)+&1ur** 1& a+M*2*4*& ..,..,.. A ..,.,. 3. Da%& *1&$%*-*+ar& B&$&-*+*ar'

;.2 D&s+r*&r&a s%a1*u/u* 1& *67/&6&$%ar& a 7r)*&+%u/u* 2cti:it!te 8erio!d! de des,ur!re ! !cti:it-ii lun!LLLLLLL! n lun!LLLLLLL! n lun!LLLLLLL! n ;t!diul ,i*ic de re!li*!re ! !cti:it-ilor l! &o&entul r!)ortrii /r!dul de re!li*!re ! !cti:it-ilor c! )rocent cores)un*tor )erio!dei de r!)ort!re 5bser:!-ii

1. 2. 3.

;.3. R&2u/%a%&/& )04*$u%& 7J$ /a 6)6&$%u/ ra7)r%r** ;.B. R&2u/%a%&/& &s%*6a%& 7&$%ru 7&r*)a1a ur6%)ar& ;.;. Pr)0/&6& *1&$%*-*+a%& /a $*3&/u/ 7r)*&+%u/u* ?1a+ &s%& +a2u/< ;.F. M)1*-*+r* -a4 1& +)$%ra+%u/ 1& -*$a$4ar& )7&ra%& /a $*3&/u/ 7r)*&+%u/u* ?1a+ &s%& +a2u/<

F.I$1*+a%)r* 1& r&2u/%a%' I$1*+a%)r I$1*+a%)ru/ s%a0*/*% G$ +)$%ra+%u/ 1& -*$a$4ar& UM ?2< Ca$%*%a%& ?3< I$1*+a%)ru/ )04*$u% 7J$ /a 1a%a ra7)r%r** UM ?B< Ca$%*%a%& ?;< S%a1*u/ 1& 7r)@r&s E FO?;<,?3<K1:: ?F<

R&2u/%a%& ?1<

S&6$%ura ,Da%a,(%a67*/a R&7r&2&$%a$% L&@a/


<ot*6 1. at=t pentru ac5iziii simple c=t i pentru ac5iziii care prev*d construcii monta> Raportul de progres se depune la 2?0DR0-@AC'. . pentru ac5iziiile care se supun procedurii de ac5izie public* Raportul de progres se depune la CR0DR0 B @A1. !is"onibil "e site5ul 666.a"dr".ro

C1.1 ANELA II PANOURI9 PL"CUE (I AUTOCOLANTE INFORMATI!E PRI!IND FINANAREA PROIECTELOR PRIN PNDR Ele&entele de identit!te :i*u!l !le )roiectului, re)re*ent!te de )!nouri, )lcu-e i !utocol!nte in,or&!ti:e, trebuie s !si+ure tr!ns)!ren-! neces!r )ri:ind !loc!re! i utili*!re! ,ondurilor euro)ene ner!&burs!bile !cord!te de ctre 1niune! Euro)e!n i /u:ernul 4o&Aniei n c!*ul )roiectelor c!re !u ,ost !)rob!te )entru ,in!n-!re )rin 8ro+r!&ul <!-ion!l de .e*:olt!re 4ur!l 2007 B 2013 68<.49. .e !se&ene!, trebuie s ,urni*e*e in,or&!-ii cl!re )ri:ind bene,ici!rul, denu&ire! in:esti-iei ,in!n-!te, :!lo!re! )roiectului contr!ct!t, !utorit!te! contr!ct!nt, )roiect!ntul i e"ecut!ntul )roiectului. Ele&entele de identit!te :i*u!l !le )roiectului :or ,i !,i!te )e ntre!+! )erio!d de re!li*!re ! in:esti-iei ,in!n-!te )rin 8<.4 )recu& i )entru o )erio!d obli+!torie de &ini& 5 !ni de l! d!t! se&nrii 0ontr!ctului de ,in!n-!re, &!3or!t cores)un*tor cu )relun+ire! dur!tei de e"ecu-ie ! 0ontr!ctului de ,in!n-!re )este ter&enul de 3# de luni, !)rob!t )rin !cte !di-ion!le i :or res)ect! c!r!cteristicile te=nice de &!i 3os. PANOURI INFORMATI!E 8!nourile in,or&!ti:e :or ,i utili*!te )entru !si+ur!re! tr!ns)!ren-ei !locrii ,ondurilor euro)ene )entru )roiectele ! cror :!lo!re tot!l eli+ibil este &!i &!re de 500.000 de euro. 8!nourile in,or&!ti:e :or ,i re!li*!te de ctre bene,ici!rul contr!ctului de ,in!n-!re )rin 8<.4 i :or ,i !&)l!s!te n i&edi!t! :ecint!te ! s)!-iului n c!re se i&)le&ente!* )roiectul, !st,el ncAt s se !si+ure ur&to!rele' 1. :i*ibilit!te! o)ti& ! )!noului% 2. res)ect!re! nor&elor s)eci,ice circul!-iei )e dru&uri )ublice% 3. n c!*ul )roiectelor de &oderni*!re s!u de*:olt!re ! in,r!structurii rur!le, :or ,i !&)l!s!te &ini& 2 )!nouri in,or&!ti:e !st,el ncAt s ,ie &!rc!t cl!r *on! n c!re se des,o!r in:esti-i! res)ecti:% 8!nourile in,or&!ti:e :or ,i de ti) MoutdoorK !&)l!s!te l! sol, l! o nl i&e reco&!nd!t de 150 c& ,!- de ni:elul solului, :or ,i re!li*!te din t!bl s!u 8V0 i :or res)ect! ur&to!rele di&ensiuni' nl-i&e 150 c&% l-i&e 200 c&. Ele&entele de in,or&!re !,i!te )e )!nou :or ,i ur&to!rele' n )!rte! stAn+! sus, ste&! 4o&Aniei !:And de!su)r! te"tul GU!ERNUL ROM#NIEI, ,ont 2ri!l, bold, &!3uscule, 54 )". ;te&! 4o&Aniei :! !:e! di&ensiunile I' 2$ " H' 20 c&% n )!rte! dre!)t! sus, ste!+ul 1niunii Euro)ene !:And de!su)r! te"tul UNIUNEA EUROPEAN", ,ont 2ri!l, bold, &!3uscule, 54 )". ;te!+ul 1niunii Euro)ene :! !:e! di&ensiunile' I' 1$ " H' 2$ c&% n )!rte! su)erio!r, n &i3loc, ur&to!rele te"te' o M8ro+r!&ul <!-ion!l de .e*:olt!re 4ur!lK i M2007 B 2013K B ,ont 2ri!l2ri!l, bold, &!3uscule, 140 )" i 120 )"% o M8ro+r!& ,in!n-!t de 1niune! Euro)e!n i /u:ernul 4o&Aniei )rinK i M ondul Euro)e!n 2+ricol )entru .e*:olt!re 4ur!l i 8l!nul Euro)e!n de 4edres!re Econo&icK B ,ont 2ri!l2ri!l, bold, 110 )" i F0 )"% c!set! 7 stAn+! :! conine ur&to!rele in,or&!-ii' o Te"tul M8roiect ,in!n-!t cu ,onduri euro)ene ner!&burs!bile )rin 8ro+r!&ul <!-ion!l de .e*:olt!re 4ur!lK i denu&ire! )roiectului B ,ont 0!libri0!libri, 100 )" i 130 )"% o Te"tul MBene,ici!rK i denu&ire! bene,ici!rului B ,ont 0!libri, $0 )" i 100 )"%

o Te"tul MV!lo!re! tot!l eli+ibil ! )roiectuluiK i &en-ion!re! :!lorii res)ecti:e B ,ont 0!libri, $0 )" i 100 )"% o Te"tele Mdin c!reK, M in!n-!re )ublicK i M0o,in!n-!re )ri:!tK cu &en-iune! ,ondurilor ner!&burs!bile !cord!te )rin 8<.4 )entru )roiectul res)ecti: B ,ont 0!libri, it!lic, 100% c!set! 77 dre!)t! sus :! conine ur&to!rele in,or&!-ii' o Te"tele M2utorit!te! 0ontr!ct!ntK, MCinisterul 2+riculturii i .e*:oltrii 4ur!leK i M2+en-i! de 8l-i )entru .e*olt!re 4ur!l i 8escuitK B ,ont 0!libri, bold, 100 )" i 115 )"% o ;i+l! 28.48 B di&ensiuni de I' 1F,5 " H' 17 c&% c!set! 777 dre!)t! 3os :! conine ur&to!rele in,or&!-ii' o Te"tele M8roiect!ntK cu &en-iune! denu&irii )roiect!ntului, ME"ecut!ntK cu &en-iune! denu&irii e"ecut!ntului, M.e&!r!reK cu &en-iune! d!tei l! c!re ! ,ost de&!r!t i&)le&ent!re! )roiectului i M in!li*!reK cu &en-iune! d!tei l! c!re se )re:ede ,in!li*!re! i&)le&entrii )roiectului B ,ont 0!libri, 100% In c!*ul n c!re )roiectul este ,in!n!t )rin 2"! 7V B HE2.E4 ! 8<.4, se :! &enion! ntr-o c!set )e )!nou, ntre c!setele 77 i 777, ur&to!rele' 1. te"tul M8roiect ,in!n!t )rin 2N2 7V - HE2.E4 ! 8<.4 2007 B 2013K% 2. si+l! HE2.E4, !lini!t l! dre!)t!. 8!noul in,or&!ti: trebuie re!li*!t n )olicro&ie 6color9, cu ,und!l !lb, c!r!cterele te"telor ne+re 6cu e"ce)-i! denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i ! 1niunii Euro)ene c!re :or ,i !lb!stre i ! te"telor din c!set! 7, c!re :or ,i !lbe9. 0!set! 7 :! !:e! ,und!l !lb!stru. C!r+ine! e"terio!r de si+ur!n- :! ,i de 5 c& ntre li&it! e"terio!r ! )!noului i ele&ente de con-inut !le !cestui!. .e !se&ene!, )entru ! e:it! dis)ro)orile se reco&!nd c! )!nourile s ,ie e"ecut!te con,or& &odelului )re*ent!t n ,o&!t electronic edit!bil 6.!i9 i n ,or&!t de )re*ent!re 6.3)+9 )e )!+in! de internet ! 28.48 B CCC.apdrp.ro, n do&eniul .n&ormaii utile, seciune! Elemente de .dentitate Aizual*.

PL"CUELE INFORMATI!E 8lcu-ele in,or&!ti:e :or ,i utili*!te )entru !si+ur!re! tr!ns)!ren-ei !locrii ,ondurilor euro)ene )entru )roiectele ! cror :!lo!re tot!l eli+ibil este &!i &!re de 50.000 de euro. 8lcu-ele in,or&!ti:e :or ,i re!li*!te de ctre bene,ici!rul contr!ctului de ,in!n-!re )rin 8<.4 i :or ,i !&)l!s!te )e su)r!,!-! e"terio!r ! obiectului ,in!n-rii )rin 8<.4, !st,el ncAt s se !si+ure :i*ibilit!te! o)ti& ! )lcu-ei. 8lcu-ele in,or&!ti:e :or ,i re!li*!te din t!bl s!u 8V0 i :or res)ect! ur&to!rele di&ensiuni' nl-i&e' 50 c&% l-i&e' 70 c&. Ele&entele de in,or&!re !,i!te )e )lcu- :or ,i ur&to!rele' n )!rte! stAn+! sus, ste&! 4o&Aniei !:And de!su)r! te"tul GU!ERNUL ROM#NIEI, 2ri!l, bold, &!3uscule, 1F. ;te&! 4o&Aniei :! !:e! di&ensiunile I' 10 " H' 7 c&% n )!rte! dre!)t sus, ste!+ul 1niunii Euro)ene !:And de!su)r! te"tul UNIUNEA EUROPEAN", B 2ri!l, bold, &!3uscule, 1F. ;te!+ul 1niunii Euro)ene :! !:e! di&ensiunile' I' 7 " H' 10 c&. n )!rte! su)erio!r, n &i3loc, ur&to!rele te"te' o M8ro+r!&ul <!-ion!l de .e*:olt!re 4ur!lK i M2007 B 2013K B ,ont 2ri!l, bold, &!3uscule, 4F )"% o M8ro+r!& ,in!n-!t de 1niune! Euro)e!n i /u:ernul 4o&Aniei )rinK i M ondul Euro)e!n 2+ricol )entru .e*:olt!re 4ur!l i 8l!nul Euro)e!n de 4edres!re Econo&icK B ,ont 2ri!l, bold, 3# )" i 24 )"% c!set! 7 stAn+! :! con-ine ur&to!rele in,or&!tii' o Te"tul M8roiect ,in!n-!t cu ,onduri euro)ene ner!&burs!bile )rin 8ro+r!&ul <!-ion!l de .e*:olt!re 4ur!lK i denu&ire! )roiectului B ,ont 0!libri, 45 )"% o Te"tul MBene,ici!rK i denu&ire! bene,ici!rului B ,ont 0!libri, 30% o Te"tul MV!lo!re! tot!l eli+ibil ! )roiectuluiK i &en-ion!re! :!lorii res)ecti:e B ,ont 0!libri, 30 )"% o Te"tele Mdin c!reK, M in!n-!re )ublicK i M0o,in!n-!re )ri:!tK cu &en-iune! ,ondurilor ner!&burs!bile !cord!te )rin 8<.4 )entru )roiectul res)ecti: B ,ont 0!libri, it!lic, 30 )"% c!set! 77 dre!)t! sus :! conine ur&to!rele in,or&!-ii' o Te"tele M2utorit!te! 0ontr!ct!ntK, MCinisterul 2+riculturii i .e*:oltrii 4ur!leK i M2+en-i! de 8l-i )entru .e*olt!re 4ur!l i 8escuitK B ,ont 0!libri, bold, 30 )" i 3# )"% o ;i+l! 28.48 B di&ensiuni de I' 5,7 N H' 5,3 c&% c!set! 777 dre!)t! 3os :! conine ur&to!rele in,or&!-ii' o Te"tele M8roiect!ntK cu &en-iune! denu&irii )roiect!ntului, ME"ecut!ntK cu &en-iune! denu&irii e"ecut!ntului, M.e&!r!reK cu &en-iune! d!tei l! c!re ! ,ost de&!r!t i&)le&ent!re! )roiectului i M in!li*!reK cu &en-iune! d!tei l! c!re se )re:ede ,in!li*!re! i&)le&entrii )roiectului B ,ont 0!libri, 30 )"%

In c!*ul n c!re )roiectul este ,in!n!t )rin 2"! 7V B HE2.E4 ! 8<.4, se :! &enion! ntr-o c!set )e )lcu, ntre c!setele 77 i 777, ur&to!rele' 1. te"tul M8roiect ,in!n!t )rin 2N2 7V - HE2.E4 ! 8<.4 2007 B 2013K% 2. si+l! HE2.E4, !lini!t l! dre!)t!. 8lcu-! in,or&!ti: trebuie re!li*!t n )olicro&ie 6color9, cu ,und!l !lb, c!r!cterele te"telor ne+re 6cu e"ce)-i! denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i ! 1niunii Euro)ene c!re :or ,i !lb!stre i ! te"telor din c!set! 7, c!re :or ,i !lbe9. 0!set! 7 :! !:e! ,und!l !lb!stru. C!r+ine! e"terio!r de si+ur!n- :! ,i de 2,5 c& ntre li&it! e"terio!r ! )lcu-ei i ele&ente de con-inut !le !cestui!. .e !se&ene!, )entru ! e:it! dis)ro)orile se reco&!nd c! )lcu-ele s ,ie e"ecut!te con,or& &odelului )re*ent!t n ,o&!t electronic edit!bil 6.!i9 i n ,or&!t de )re*ent!re 6.3)+9 )e )!+in! de internet ! 28.48 B CCC.apdrp.ro, n do&eniul .n&ormaii utile, seciune! Elemente de .dentitate Aizual*. AUTOCOLANTE INFORMATI!E Te"tul !utocol!ntului in,or&!ti: )ri:ind co,in!n-!re! )roiectelor cu )!rtici)!re! 1niunii Euro)ene :! ,i !,i!t )e ,iec!re util!3e, inst!l!-ii s!u !lte !c=i*i-ii &obile ,in!n-!te )rin 8<.4, n *one de :i*ibili!te &!"i&. ;e :or utili*! &!i &ulte !utocol!nte d!c obiectul este de di&ensiuni &!i &!ri de 2 & B n !cest c!* !utocol!ntele se :or !)lic! )e &!i &ulte ,e-e !le obiectului s!u n )r-i o)use, !st,el ncAt s !si+ure :i*ibilit!te! o)ti&. 2utocol!ntul in,or&!ti: :! res)ect! ur&to!rele di&ensiuni' Inl-i&e' 15 c&% H-i&e' 21 c& 6,or&!t 25 l!ndsc!)e9. Ele&entele de in,or&!re !,i!te n !utocol!nt :or ,i ur&to!rele' n )!rte! stAn+! sus, ste&! 4o&Aniei !:And de!su)r! te"tul GU!ERNUL ROM#NIEI, 2ri!l, bold, &!3uscule, F. ;te&! 4o&Aniei :! !:e! di&ensiunile de I' 3,# " H' 2,5 c&. n )!rte! dre!)t! sus, ste!+ul 1niunii Euro)ene !:And de!su)r! te"tul UNIUNEA EUROPEAN", 2ri!l, bold, &!3uscule, F. ;te!+ul 1niunii Euro)ene :! !:e! di&ensiunile' I' 2,3 " H' 3,4 c& n )!rte! su)erio!r, n &i3loc, ur&to!rele te"te' o M8ro+r!&ul <!-ion!l de .e*:olt!re 4ur!lK i M2007 B 2013K B ,ont 2ri!l, bold, &!3uscule, 15 )" i 13 )"% o M8ro+r!& ,in!n-!t de 1niune! Euro)e!n i /u:ernul 4o&Aniei )rinM i M ondul Euro)e!n 2+ricol )entru .e*:olt!re 4ur!l i 8l!nul Euro)e!n de 4edres!re Econo&icK B ,ont 2ri!l, bold, 10,5 )" i F )"% c!set! 7 stAn+! :! con-ine ur&to!rele in,or&!tii' o Te"tul M8roiect ,in!n-!t cu ,onduri euro)ene ner!&burs!bile )rin 8ro+r!&ul <!-ion!l de .e*:olt!re 4ur!lK i denu&ire! )roiectului B ,ont 0!libri, 12 )" i 20 )"% o Te"tul MBene,ici!rK i denu&ire! bene,ici!rului B ,ont 0!libri, 10 )" i 20 )"% o Te"tul MV!lo!re! tot!l eli+ibil ! )roiectuluiK i &en-ion!re! :!lorii res)ecti:e B ,ont 0!libri, 10 )" i 15 )"% o Te"tul M0ontr!ct!t l!K cu &en-iune! d!tei l! c!re ! ,ost nc=ei!t contr!ctul de ,in!n-!re ! )roiectului B ,ont 0!libri, 10 )" i 15 )"%

o Te"tul M in!li*!t l!K cu &en-iune! d!tei l! c!re se )re:ede ,in!li*!re! i&)le&entrii )roiectului B ,ont 0!libri, 10 )" i 15 )"% c!set! 77 dre!)t! :! contine ur&to!rele in,or&!-ii' o Te"tele M2utorit!te! 0ontr!ct!ntK, MCinisterul 2+riculturii i .e*:oltrii 4ur!leK i M2+en-i! de 8l-i )entru .e*olt!re 4ur!l i 8escuitK B ,ont 0!libri, bold, 10 )", 12 )" i 14 )"% o ;i+l! 28.48 B di&ensiuni de I' 3 N H' 2,F c&% In c!*ul n c!re )roiectul este ,in!n!t )rin 2"! 7V B HE2.E4 ! 8<.4, se :! &enion! ntr-o c!set )e !utocol!nt, i&edi!t sub c!set! 77, ur&to!rele' 1. te"tul M8roiect ,in!n!t )rin 2N2 7V - HE2.E4 ! 8<.4 2007 B 2013K% 2. si+l! HE2.E4, !lini!t l! dre!)t!. 2utocol!ntul in,or&!ti: trebuie re!li*!t n )olicro&ie 6color9, cu ,und!l !lb, c!r!cterele te"telor ne+re 6cu e"ce)-i! denu&irii /u:ernului 4o&Aniei i ! 1niunii Euro)ene c!re :or ,i !lb!stre i ! te"telor din c!set! 7, c!re :or ,i !lbe9. 0!set! 7 :! !:e! ,und!l !lb!stru. C!r+ine! e"terio!r de si+ur!n- :! ,i de 0,5 c& ntre li&it! e"terio!r ! !utocol!ntului i ele&ente de con-inut !le !cestui!. .e !se&ene!, )entru ! e:it! dis)ro)orile se reco&!nd c! !utocol!ntele s ,ie e"ecut!te con,or& &odelului )re*ent!t n ,o&!t electronic edit!bil 6.!i9 i n ,or&!t de )re*ent!re 6.3)+9 )e )!+in! de internet ! 28.48 B CCC.apdrp.ro, n do&eniul .n&ormaii utile, seciune! Elemente de .dentitate Aizual* .

INSTRUCTIUNI DE ACPI ITII PENTRU BENEFICIARII PRI!ATI AI PNDR

1. DEFINITII SI PRESCURTARI

E2.4 B ondul Euro)e!n 2+ricol )entru .e*:olt!re 4ur!l! B 0ontributi! ,in!nci!r! co&unit!r! )entru s)ri3inire! de*:olt!rii rur!le, destin!t! ,in!nt!rii )ro+r!&elor de de*:olt!re rur!l! derul!te in con,or&it!te cu le+isl!ti! co&unit!r!% 8E4E - 8l!nul Euro)e!n de 4edres!re Econo&ic!% 28.48 B 2+enti! de 8l!ti )entru .e*:olt!re 4ur!l! si 8escuit, institutie res)ons!bil! cu i&)le&ent!re! te=nic! si ,in!nci!r! ! 8<.4% 0E B 0o&isi! Euro)e!n! 8<.4 B 8ro+r!&ul <!tion!l de .e*:olt!re 4ur!l! C2.4 B Cinisterul 2+riculturii si .e*:olt!rii 4ur!le 048.48 B 0entrul 4e+ion!l de 8l!ti )entru .e*:olt!re 4ur!l! si 8escuit, entit!te re+ion!l! ! 28.48 5J8.48 B 5,iciul Judete!n de 8l!ti )entru .e*:olt!re 4ur!l! si 8escuit, entit!te 3udete!n! ! 28.48 5J8.48-02 - 5J8.48-0o&)!rti&entul 2c=i*itii 048.48-;2 B 048.48-;er:iciul 2c=i*itii

2. SCOP 8re*ent! instructiune descrie et!)ele de ur&!t de c!tre bene,ici!rii )ri:!ti !i 8<.4 )entru !d3udec!re! contr!ctelor de !c=i*itii de ser:icii, bunuri cu s!u ,!r! &ont!3 si de e"ecutie lucr!ri cu ,onduri din E2.4 s!u 8E4E. 3.DOMENIU DE APLICARE I$ 3&1&r&a a+M*2*%*)$ar** 1& s&r3*+**9 0u$ur* sau /u+rar*9 0&$&-*+*ar** 7r*3a%* a* PNDR cu ,onduri din E2.4 s!u 8E4E au 7)s*0*/*%a%&a 1& a )7%a 7&$%ru u$a 1*$ 3ar*a$%&/& 1& 6a* I)s' 1. Pr)+&1ur*/& 1& a+M*2*%** s& 3)r 1&s-asura -*& 7r*$ a7/*+ar&a 7r&2&$%&/)r *$s%ru+%*u$*N 2. Pr)+&1ur*/& 1& a+M*2*%** s& 3)r 1&s-asura -*& 7r*$ a7/*+ar&a /&@*s/a%*&* $a%*)$a/& *$ 1)6&$*u/ a+M*2*%**/)r 7u0/*+&. I$ a+&s% +a2 0&$&-*+*ar** 7r*3a%* 3)r r&s7&+%a +&r*$%&/& APDRP *67us& 7r*$ QI$s%ru+%*u$*/& 7r*3*$1 a+M*2*%**/& 7u0/*+& 7&$%ru 0&$&-*+*ar** PNDRQ ?3)/u6u/ 1 a/ Ma$ua/u/u* 1& 7r)+&1ur* 7&$%ru a%r*0u*r&a +)$%ra+%&/)r 1& a+M*2*%*& 7u0/*+a 7&$%ru 7r)*&+%&/& -*$a$%a%& 7r*$ PNDR M:1A:F< s* 3)r a7/*+a 7r)+&1ur*/& 1& /*+*%a%*& 7r*$ +&r&r& 1& )-&r%a9 /*+*%a%*& 1&s+M*sa &%+. *$ -u$+%*& 1& 7ra@ur*/& 3a/)r*+& *67us& 7r*$ /&@*s/a%*a $a%*)$a/a9 r&s7&+%a$1 +)$1*%**/& 1& 7u0/*+ar& a *$3*%a%**/)r sau a$u$%ur*/)r 1& 7ar%*+*7ar& *$ SEAP9 %&r6&$&/& /*6*%a 1& 1&7u$&r& a )-&r%&/)r9 6)1a/*%a%&a 1& &3a/uar& a )-&r%&/)r9 1& s&6$ar& a +)$%ra+%&/)r9 1& s)/u%*)$ar& a +)$%&s%a%**/)r s* %)a%& +&/&/a/%& 7r&3&1&r* 1*$ OUG $r. 3B,2::F s* PG H2;,2::F ?N)r6& 1& a7/*+ar&< +u 6)1*-*+ar*/& s* +)67/&%ar*/& u/%&r*)ar&. Du7a s&6$ar&a +)$%ra+%&/)r 1& -*$a$%ar& s* *$a*$%&a )r@a$*2ar** 7r*6&* /*+*%a%** 1& a+M*2*%**9 0&$&-*+*ar** 7r*3a%* +ar& 1)r&s+ sa a7/*+& /&@*s/a%*a $a%*)$a/a *$ 1)6&$*u/ a+M*2*%**/)r 7u0/*+& 3)r s)/*+*%a APDRP a7r)0ar&a u$u* a+% a1*%*)$a/ 7&$%ru *$/)+u*r&a A$&8&* I! +u QI$s%ru+%*u$*/& 7r*3*$1 a+M*2*%**/& 7u0/*+& 7&$%ru 0&$&-*+*ar** PNDRQ. B&$&-*+*ar** 7r*3a%* +ar& *$%ra su0 *$+*1&$%a ar%*+)/u/u* $r. H 1*$ OUG 3B,2::F +u 6)1*-*+ar*/& s* +)67/&%ar*/& u/%&r*)ar& 3)r a7/*+a )0/*@a%)r*u /&@*s/a%*a $a%*)$a/a *$ 1)6&$*u/ a+M*2*%**/)r 7u0/*+&9 *ar +)$%ra+%&/& 1& -*$a$%ar& s& 3)r *$+M&*a a3a$1 +a A$&8a I! I$s%ru+%*u$*/& 7r*3*$1 a+M*2*%**/& 7u0/*+& 7&$%ru 0&$&-*+*ar** PNDR I$ +a2u/ a7/*+ar** 1& +a%r& 0&$&-*+*ar** 7r*3a%* a* PNDR a /&@*s/a%*&* $a%*)$a/& *$ 1)6&$*u/ a+M*2*%**/)r 7u0/*+&9 a+&s%*a 3)r 1&7u$& 1)+u6&$%a%*a 1& a+M*2*%** 7&$%ru 3&r*-*+ar& s* a3*2ar& $u6a* /a S&r3*+**/& A+M*2*%** 1*$ +a1ru/ CRPDRP. Es%& $&+&sar +a *$ +a1ru/ 7r)*&+%&/)r PNDR9 +)67)$&$%&/& +ar& s& -*$a$%&a2a 7r*$ PERE sa -*& &3*1&$%*a%& s&7ara%9 a3a$1 a/)+ar& -*$a$+*ara 1*s%*$+%a. A+M*2*%**/& 1& s&r3*+**,0u$ur*,/u+rar* -*$a$%a%& 7r*$ PERE 3)r -* /*+*%a%& 7& /)%ur* 1*s%*$+%& 7&$%ru +ar& s& 3)r *$+M&*a +)$%ra+%& 1& a+M*2*%*& s&7ara%& 1& r&s%u/ /)%ur*/)r -*$a$%a%& 7r*$ FEADR9 +u 7r&+*2ar&a +a 7r)+&1ura a7/*+a%a s& 3a a/&@& *$ -u$+%*& 1& 3a/)ar&a +u6u/a%a a %u%ur)r /)%ur*/)r -*$a$%a%& 7r*$ FEADR s* PERE. P&rs)$a/u/ 1&s&6$a% +u a%r*0u%** *$ a+M*2*%** 1*$ +a1ru/ OJPDRPACA 3a *$%)+6* -*s& 1& a3*2ar& 1*s%*$+%& 7&$%ru +)67)$&$%&/& +ar& s& -*$a$%&a2a 7r*$ PERE.

B. DESCRIEREA ACTI!ITATII B.1. PROCEDURI DE ACPI ITIE B.1.1. S&/&+%*a 1& )-&r%& C)$%ra+%& D 1;.::: EURO, ,!r! TV2, trebuie !d3udec!te )rin )rocedur! de selectie de o,erte cu conditi! )ublic!rii )e site-ul DDD.!)dr).ro ! unei in:it!tii de )!rtici)!re si ! dos!rului cererii de o,erte si )ri&irii de c!tre bene,ici!rul )ri:!t ! cel )utin 3 o,erte con,or&e din )unct de :edere te=nic si ,in!nci!r !l o,ert!ntilor. 5,ertele con,or&e trebuie s! se inc!dre*e in :!lo!re! licit!t! cores)un*!to!re din bu+etul indic!ti:. 7n:it!ti! de )!rtici)!re trebuie inre+istr!t! in 4e+istrul de intr!ri - iesiri !l bene,ici!rului )ri:!t. 2dition!l, bene,ici!rul )ri:!t !re dre)tul de ! tr!ns&ite in:it!tii de )!rtici)!re in &od direct !+entilor econo&ici 6in *iu! )ublic!rii )e site-ul DDD.!)d)r.ro9, in :edere! !si+ur!rii unui +r!d de co&)etitie !dec:!t. Ter&enul li&it! de de)unere ! o,ertelor este de &ini& 10 *ile lucr!to!re de l! d!t! )ublic!rii )e site-ul DDD.!)d)r.ro. B.1.2. O s*$@ura )-&r%a C)$%ra+%& 1;.::: EURO, ,!r! TV2, )ot ,i !d3udec!te ,olosind )rocedur! cu o sin+ur! o,ert! s!u )rocedur! &!i sus &ention!t! d!c! bene,ici!rul )ri:!t doreste !ce!st!. 7n !cest c!* bene,ici!rul )ri:!t de)une s)re :eri,ic!re si !:i*!re nu&!i contr!ctul si 2ne"! 4 .ecl!r!ti! )entru res)ect!re! re+ulilor )ri:ind e:it!re! con,lictului de interese. Este inter*is! di:i*!re! !c=i*itiilor de !cel!s ti) res)ecti: ser:icii, bunuri s!u lucr!ri ! c!ror :!lo!re de)!seste 15.000 de E145, ,!r! TV2, in contr!cte &!i &ici cu sco)ul e:it!rii )rocedurii de selectie de o,erte. 7nitiere! )rocedurilor de !c=i*itie se ,!ce )rin *$3*%a%*a 1& 7ar%*+*7ar& ,or&ul!r 2ne"! 2 c!re trebuie s! contin! ur&!to!rele )re:ederi &ini&!le' - .enu&ire! bene,ici!rului )ri:!t - 0od unic de inre+istr!re 6cu e"ce)ti! )erso!nelor ,i*ice9 - 2dres! - Tele,on/,!"/e-&!il - .enu&ire in:it!tie se :or det!li! ser:iciile/bunurile/lucr!rile eli+ibile se)!r!t ,!t! de cele
neeli+ibile

- 0riteriul de selectie este )retul cel &!i &ic. - 5,ert!ntii :or de&onstr! c! !u do&eniul de !cti:it!te )rinci)!l s!u secund!r inscris in certi,ic!tul 540/institutii ec=i:!lente )entru ,urni*orii e"terni, c!re r!s)unde cererii de o,erte - Ti) contr!ct 6ser:icii, bunuri s!u lucr!ri9 - Ter&enul li&it! de de)unere ! o,ertelor - 2dres! l! c!re se tri&it o,ertele - .!t! si or! desc=iderii o,ertelor - V!lo!re! su)us! licit!tiei 6eli+ibil! O neeli+ibil!9 ;unt consider!te ser:icii, bunuri si lucr!ri de !cel!si ti) ur&!to!rele' @ervicii de acelasi tip +deviz &inanciar cap.9)6 1. @tudii de teren +geote5nice, geologice, 5idrologice, 5idrogeote5nice, &otogrametrice, topogra&ice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza investitia).

. 0roiectare si inginerie +@' # 01D E DDE E Documentatii pentru avize acorduri si autorizatii E expertiza te5nica E audit energetic# Aeri&icare te5nica) 9. Consultanta +consultanta la elaborarea memoriului >usti&icativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de &inantare # Consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie) 7. )sistenta te5nica +)1 din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tari&area proiectului # Diriginte de santier). 3ucrari de acelasi tip6 1. Cap. 1. E 1.9 E 7.1 E 7. E 7.9 E $.1.1 E :. Executie de lucrari. . Cap. )sigurarea utilitatilor necesare obiectivului. Funuri de acelasi tip6 1. Cap. 7.7 -tila>e si ec5ipamente &ara monta>, mi>loace de transport, alte ac5izitii speci&ice. . Cap. 7.$ Dotari. 9. Cap. 7.: )ctive necorporale 6e" )ro+r!&e so,tD!re9 Ti)ul )rocedurii de selectie se st!bileste in ,unctie de :!lo!re! tot!l! ! ser:iciilor s!u bunurilor s!u lucr!rilor din ,iec!re linie bu+et!r! &ention!t!. B.2. PRE!EDERI GENERALE 0o,in!nt!re! din ,onduri )ublice in c!drul 8<.4 se !cord! )entru to!te contr!ctele de !c=i*itii lucr!ri, bunuri si ser:icii, nc=ei!te de bene,ici!rii )ri:!ti c!re nde)linesc ur&!to!rele conditii' 0osturile oric!ror ser:icii, bunuri si lucr!ri, sunt eli+ibile d!c! bene,ici!rii )ri:!ti !u obtinut cel )utin 3 o,erte con,or&e in c!*ul !)lic!rii )rocedurii de selectie de o,erte. 5biectul contr!ctului de !c=i*itii s! cores)und! cerintelor in cee! ce )ri:este )!r!&etrii de )er,or&!nt! - )roducti:it!te )re:!*uti in docu&ent!ti! te=nic! si ,in!nci!r! ! )roiectului.

O-&r%&/& +)$-)r6& r&7r&2*$%a )-&r%& +)67ara0*/&9 +ar& ras7u$1 +&r*$%&/)r 1*$ 7u$+% 1& 3&1&r& a/ 7&r-)r6a$%&/)r s* 7ara6&%r*/)r %&M$*+* 1*$ +a*&%&/& 1& sar+*$*9 7r)*&+%u/ %&M$*+ s* +&r&r&a 1& )-&r%&9 a/ )0*&+%u/u* a+&s%)ra s* 1*$ 7u$+% 1& 3&1&r& -*$a$+*ar s* su$% %ra$s6*s& 1& +a%r& )7&ra%)r* &+)$)6*+* r&a/* s* +ar& *$1&7/*$&s+ +)$1*%**/& 1& +a/*-*+ar&9 3&r*-*+a0*/& 1& +a%r& &87&r%** &3a/ua%)r*. S& +)$s*1&ra +a 7r)+&1ura 1& s&/&+%*& 1& )-&r%& &s%& r&s7&+%a%a *$ s*%ua%*a *$ +ar& s& 7r&2*$%a +&/ 7u%*$ 3 )-&r%& +)$-)r6& 1*$ 7u$+% 1& 3&1&r& %&M$*+ s* -*$a$+*ar. O-&r%&/& -*$a$+*ar& +u 3a/)ar&a ?&/*@*0*/a s* $&&/*@*0*/a< 6a* 6ar& 1&+J% 3a/)ar&a ?&/*@*0*/a s* $&&/*@*0*/a< su7usa /*+*%a%*&* s& r&s7*$@ 1& +)6*s**/& 1& &3a/uar& s* su$% 1&+/ara%& $&+)$-)r6&. O-&r%&/& %r&0u*& sa s& *$+a1r&2& *$ 3a/)ar&a /*+*%a%a ?a%a% &/*@*0*/a +a% s* $&/*@*0*/a< +)r&s7u$2a%)ar& 1*$ 0u@&%u/ *$1*+a%*3. S&r3*+**/&,0u$ur*/&,/u+rar*/& +ar& s& +)67u$ 1*$ +M&/%u*&/* &/*@*0*/& 7/us $&&/*@*0*/& s* su$% *$s&7ara0*/& s& su7u$ 7r)+&1ur*/)r 1& a+M*2*%** +)$-)r6 7r&2&$%u/u* 6a$ua/.

I$ +a2u/ *$ +ar& 7r)+&1ura 1& a+M*2*%*& &s%& $&a3*2a%a 1& +a%r& OJPDRP CA,CRPDRPASA9 +u r&+)6a$1ar&a 1& s)/*+*%ar& 1& +/ar*-*+ar*,*$-)r6a%** su7/*6&$%ar&9 0&$&-*+*aru/ 7r*3a% &s%& )0/*@a% sa 7r&2*$%& r&s7&+%*3&/& +/ar*-*+ar*,*$-)r6a%** su7/*6&$%ar& *$ %&r6&$ 1& 1: 2*/& /u+ra%)ar& +u &8+&7%*a
+a2u/u* *$ +ar& sAa s)/*+*%a% 7r&/u$@*r&a %&r6&$u/u* 1& 1&7u$&r& a 1)sar&/)r 1& a+M*2*%**. I$ +a2 +)$%rar 1)saru/ 3a -* r&s7*$s 1& +a%r& OJPDRP CA *ar

0&$&-*+*aru/ 7r*3a% 3a 1&7u$& u$ $)u 1)sar +)67/&% *$ 3&1&r&a 7r*6*r** a3*2u/u* -a3)ar0*/. O-&r%a$%** %r&0u*& sa $u s& a-/& *$%rA) s*%ua%*& +ar& *$%ra su0 *$+*1&$%a +)$-/*+%u/u* 1& *$%&r&s&. La 3&r*-*+ar&a 1)saru/u* 1& +a%r& r&7r&2&$%a$%u/ /&@a/,+)6*s*a 1& &3a/uar& $u6*%a 1& +a%r& 0&$&-*+*ar 7r*3a% s& 3a s)/*+*%a +&r%*-*+a%u/ ORC *$ )r*@*$a/ sau +)7*& /&@a/*2a%a 7&$%ru %)a%& -*r6&/& 7ar%*+*7a$%& /a /*+*%a%*&. I$ +a2u/ *$ +ar& )-&r%a$%u/ $u 7r&2*$%a +&r%*-*+a%u/ ORC s)/*+*%a% )-&r%a r&s7&+%*3a 3a -* 1&+/ara%a $&+)$-)r6a. C&r%*-*+a%&/& ORC sau +&/& &+M*3a/&$%& 7&$%ru -ur$*2)r** &8%&r$* s& 3)r 7r&2&$%a a%a% 7&$%ru -*r6&/& )-&r%a$%& +a% s* 7&$%ru su0+)$%ra+%a$%* s* %)a%& 7&rs)a$&/& Iur*1*+& ?-*r6&< a+%*)$ar& 7a$a /a 7r)7r*&%ar** -*$a/* a/& a+&s%)ra ?7&rs)a$& -*2*+&< +u &8+&7%*a a+%*)$ar*/)r,as)+*a%*/)r %*7 /*s%a *$ +a2u/ S)+*&%a%*/)r 7& A+%*u$*. B&$&-*+*aru/ 7r*3a% 7)a%& 7r*6* ) su6a *$ a3a$s r&7r&2&$%a$1 u$ 7r)+&$% 6a8*6 asa +u &s%& 7r&+*2a% *$ /&@*s/a%*a *$ 3*@)ar&9 1*$ 3a/)ar&a &/*@*0*/a a +)-*$a$%ar** $&ra60ursa0*/& 1*$ 0u@&%u/ *$1*+a%*3. A3a$su/ 7)a%& -* a+)r1a% 1u7a 7r*6*r&a a3*2u/u* -a3)ra0*/ 1*$ 7ar%&a APDRP a 7r)+&1ur** 1& a+M*2*%** 7r*)r*%ar 6aI)r*%ara A 1& &8&67/u *$ +a2u/ 7r)*&+%&/)r +ar& 7r&3a1 +)$s%ru+%** 1u7a a3*2ar&a a+M*2*%*&* 1& /u+rar* sau *$ +a2u/ 7r)*&+%&/)r 7&$%ru a+M*2*%** 1& 0u$ur* ?0u$ur* s* /u+rar*< 1u7a 7r*6*r&a a3*2ar** a +&/ 7u%*$ ;:E 1*$ 3a/)ar&a &/*@*0*/a a 7r)*&+%u/u*. A+&s% -a7% 3a -* 6&$%*)$a% *$ s+r*s *$ F*sa 1& a3*2ar& a 1)sar&/)r 1& a+M*2*%** 1& +a%r& &87&r%u/ 1 +ar& ) *$%)+6&s%& s* r&+)$-*r6a% &87&r%u/ 2 CAAOJPDRP *$ +&r&r&a 1& 7/a%a 7&$%ru a3a$s. B.3.DEPUNEREA DE CATRE BENEFICIARUL PRI!AT A DOSARULUI DE ACPI ITII .os!rul de !c=i*itii trebuie s! !ib! un o)is si ,iec!re ,il! nu&erot!t!. .os!rul de !c=i*itii se intoc&este in 3 e"e&)l!re, 1 e"e&)l!r ori+in!l, cu docu&ente in ori+in!l r!&!ne l! bene,ici!rul )ri:!t, 1 e"e&)l!r )e su)ort de =!rtie si 1 e"e&)l!r in ,or&!t electronic )e 0. 6co)ii con,or&e cu ori+in!lul9 c!re se de)un l! 5J8.48. .os!rul de !c=i*itii 1 e"e&)l!r )e su)ort de =!rtie si 1 e"e&)l!r in ,or&!t electronic )e 0. :! ,i de)us l! 5J8.48 ,iec!re e"e&)l!r !:And' <u&ele bene,ici!rului )ri:!t% Titlul )roiectului% Ti)ul de !c=i*itie si )rocedur! !)lic!t!.

0on,or&it!te! dintre cele dou! e"e&)l!re 6cel )e su)ort de =!rtie si cel in ,or&!t electronic )e 0.9 !le dos!rului de !c=i*itii se certi,ic! de c!tre bene,ici!rul )ri:!t )rin .ecl!r!ti! de con,or&it!te ,or&ul!r 2ne"! #. D&7u$&r&a 1& +a%r& 0&$&-*+*aru/ 7r*3a% a 1)saru/u* 1& a+M*2*%** /a OJPDRP *$ 3&1&r&a 3&r*-*+ar** s* a3*2ar** s& -a+& *$ 1)ua &%a7&'

E%a7a 1' B&$&-*+*aru/ 7r*3a% 1&7u$& /a OJPDRPACA I$3*%a%*a 1& 7ar%*+*7ar& s* 1)saru/ +&r&r** 1& )-&r%& 7& su7)r% 1& Mar%*& s* *$ -)r6a% &/&+%r)$*+ 7& CD ?7u$+%&/& 19 2 s* 11 1& 6a* I)s<. I$ a+&s% s&$s 0&$&-*+*aru/ 7r*3a% 3a 1&s+ar+a I$3*%a%*a 1& 7ar%*+*7ar& 1& 7& s*%&A u/ RRR.a71r7.r) 9 ) 3a +)67/&%a s* ) 3a +)7*a 7& CD. T)%)1a%a *$3*%a%*a +)67/&%a%a 3a -* 7r*$%a%a9 s&6$a%a 1& r&7r&2&$%a$%u/ /&@a/ s* s+a$a%a *$ -)r6a% Q.71-.Q A%a% I$3*%a%*a 1&s+ar+a%a 1& 7& s*%& +a% s* I$3*%a%*a s+a$a%a s* 1)saru/ +&r&r** 1& )-&r%& s+a$a% *$ -)r6a% Q.71-Q 3)r -* +)7*a%& 7& CDAu/ +ar& s& 3a 1&7u$& /a OJPDRP CA. OJPDRPACA 3&r*-*+a s* a3*2&a2a I$3*%a%*a 1& 7ar%*+*7ar& s* 1)saru/ +&r&r** 1& )-&r%& 7& +ar& /& 7u0/*+a 7& s*%&Au/ RRR.a71r7.r). I$ I$3*%a%*a 1& 7ar%*+*7ar& 0&$&-*+*aru/ 7r*3a% 3a 7r&+*2a 1a%a /*6*%a 1& 1&7u$&r& a )-&r%&/)r /ua$1 *$ +)$s*1&rar& %&r6&$u/ /*6*%a 1& 1&7u$&r& a )-&r%&/)r 1& 6*$*6 1: 2*/& /u+ra%)ar& 7r)+&1ura/& S %&r6&$u/ 1& 3&r*-*+ar& s* a3*2ar& 1& 6*$*6 ; 2*/& /u+ra%)ar&. E%a7a 2' B&$&-*+*aru/ 7r*3a% 1&7u$& /a OJPDRP A$u$%u/ 1& a1Iu1&+ar&9 Ra7)r%u/ 1& s&/&+%*& s* C)$%ra+%u/ *$s)%*%& 1& a$&8&/& a+&s%)ra 7& su7)r% 1& Mar%*& s* *$ -)r6a% &/&+%r)$*+ 7& CD ?7u$+%&/& 3 A 12 1& 6a* I)s<. A+&s%&a 3)r -* 7r&2&$%a%& 7& CD *$ -)r6a% QK.71-Q. OJPDRPACA 3&r*-*+a s* a3*2&a2a Ra7)r%u/ 1& s&/&+%*& s* +)$%ra+%u/. P&$%ru +)67/&%ar&a A$u$%u/u* 1& a1Iu1&+ar& 0&$&-*+*aru/ 7r*3a% 3a 7r)+&1a *1&$%*+ +a 7&$%ru I$3*%a%*a 1& 7ar%*+*7ar&. A$u$%u/ 1& a1Iu1&+ar& 3a -* 7u0/*+a% 7& s*%&Au/ RRR.a71r7.r) 1& +a%r& OJPDRPACA. T&r6&$u/ 1& 3&r*-*+ar& s* a3*2ar& 7&$%ru -*&+ar& &%a7a &s%& 1& ; 2*/& /u+ra%)ar&. 8entru )rocedur! de selectie de o,erte dos!rul de !c=i*itii trebuie s! contin! ur&!to!rele' 1. 7n:it!ti! de )!rtici)!re 2ne"! 2 c!re se )ublic! )e site-ul DDD.!)dr).ro. 2. .os!rul cererii de o,ert!. 3. .eci*i! de nu&ire ! co&isiei de e:!lu!re. 4. .ecl!r!tiile de con,identi!lit!te si i&)!rti!lit!te se&n!te de c!tre &e&brii co&isiei de e:!lu!re l! d!t! desc=iderii o,ertelor 62ne"! 39. 5. 4!)ortul de selectie. #. Pot!r!re! / .eci*i! de !)rob!re ! 4!)ortului de selectie 7. <oti,ic!rile c!tre o,ert!ntii c!sti+!tori si nec!sti+!tori 6inclusi: do:!d! tr!ns&iterii9. F. 0ontr!ctul cu o,ert! te=nic! si ,in!nci!r! si celel!lte o,erte nec!sti+!to!re. $. 2ne"! 4 .ecl!r!tie )entru res)ect!re! re+ulilor )ri:ind e:it!re! con,lictului de interese. 10. 2ne"! 5 .ecl!r!tie )ri:ind res)ect!re! )rocedurii de !c=i*itie. 11. 2ne"! # .ecl!r!ti! de con,or&it!te. 12. 2ne"! 7 2nuntul de !d3udec!re. .os!rul de !c=i*itii trebuie s! contin! obli+!toriu o co)ie din ,il! 4e+istrului de intr!ri - iesiri !l bene,ici!rului )ri:!t in c!re sunt inre+istr!te in:it!tiile de )!rtici)!re si cererile de o,ert! tr!ns&ise. P&$%ru a+M*2*%**/& s*67/& bene,ici!rul )ri:!t este obli+!t s! de)un! l! 5J8.48-02 dos!rele de !c=i*itii in dou! e"e&)l!re, n &!"i& 3 /u$* de l! se&n!re! 0ontr!ctului de ,in!nt!re. 8rin !c=i*itie si&)l! se intele+e dob!ndire!, in ur&! !)lic!rii unei )roceduri de licit!tie, de c!tre bene,ici!rul )ri:!t !l ,in!nt!rii )rin 8<.4 ! unor bunuri 6de e".' tr!cto!re, &!sini, util!3e si inst!l!tii te=nolo+ice ,!r! &ont!39 si ser:icii 6e".' consult!nt! d!c! este c!*ul9 )rin !tribuire! unui contr!ct de !c=i*itie. P&$%ru a+M*2*%**/& +ar& 7r&3a1 +)$s%ru+%** 6)$%aI 6s!u &i"te c!re )re:!d !t!t !c=i*itii cu constructii &ont!3 c!t si !c=i*itii si&)le9 bene,ici!rul )ri:!t este obli+!t s!

de)un! l! 5J8.48-02 cel )utin un dos!r de !c=i*itii 6e".' dos!r !c=i*itii )rest!ri ser:icii9 si 8roiectul te=nic, in dou! e"e&)l!re, in &!"i& B /u$* de l! se&n!re! contr!ctului de ,in!nt!re. 8rin !c=i*itie c!re )re:ede constructii &ont!3 se intele+e dob!ndire!, in ur&! !)lic!rii unei )roceduri de licit!tie, de c!tre bene,ici!rul )ri:!t !l ,in!nt!rii )rin 8<.4 ! unor bunuri 6e".' util!3e si inst!l!tii te=nolo+ice cu &ont!3-c!). 4.2 si 4.3 din bu+etul indic!ti:9, si/s!u lucr!ri de constructii si inst!l!tii 6c!). 4.1 din bu+etul indic!ti:9 si ser:icii )rin !tribuire! unui contr!ct de !c=i*itie. 7n c!*ul in c!re nu sunt res)ect!te ter&enele de &!i sus dos!rele de !c=i*itii nu se !:i*e!*! i!r bene,ici!rii )ri:!ti :or inc=ei! !ct !dition!l l! contr!ctul de ,in!nt!re )entru )relun+ire! !cestor!. 7n c!*ul in c!re se de)un dos!re de !c=i*itii s)re :eri,ic!re in ulti&ele *ile !le )erio!delor de &!i sus !ceste! se )ot !:i*! in ter&enul )rocedur!l de 5 *ile lucr!to!re. 7n c!*ul in c!re nu se !:i*e!*! si se solicit! cl!ri,ic!ri nu este neces!r! intoc&ire! unui !ct !dition!l l! contr!ctul de ,in!nt!re )entru )relun+ire! ter&enului. 2cest! :! ,i ins! neces!r in c!*ul in c!re dos!rul de !c=i*itii este ne!:i*!t cu reco&!nd!re! de !nul!re ! licit!tiei. 7n ,unctie de ti)ul !c=i*itiei, docu&ent!ti! de !c=i*itii )entru )rocedur! )rin selectie de o,erte trebuie s! contin! ur&!to!rele docu&ente'
Nr.+ DOCUMENTATIA COMPLETA DE ACPI ITII r%. .ocu&ent solicit!t )entru ti)ul de !c=i*itie 1 7n:it!ti! de )!rtici)!re si 0erere! de o,ert! c!re trebuie s! cu)rind! d!te re,erito!re l!' !9 instructiunile )entru o,ert!nti% b9 s)eci,ic!tiile te=nice )entru bunuri si lucr!ri s!u ter&enii de re,erint! )entru !c=i*itii de ser:icii% c9 +!r!ntii, d!c! este c!*ul. A+M*2*%** 1&' Bu$ur* S&r3*+**

Lu+rar*

8roiectul te=nic de e"ecutie insotit de c!ietele de s!rcini )e s)eci!lit!ti 6)entru !c=i*itii de bunuri in situ!ti! !c=i*itiei de util!3e te=nolo+ice in ,lu" inte+r!t se :or )re*ent! )iese scrise si desen!te !le sc=e&ele ,lu"ului te=nolo+ic, )l!nul de !&)l!s!re ! util!3elor si )l!nuri )e s)eci!lit!ti du)! c!*9, listele de c!ntit!ti si +r!,icul de e"ecutie ! lucr!rilor 6nu&!i in c!*ul e"ecutiei de lucr!ri constructii s!u &oderni*!ri9. 1n ori+in!l si o co)ie !le o,ertelor !dres!te bene,ici!rului )ri:!t. 4!)ortul/4!)o!rtele de selectie ! o,ertelor 6se&n!t/se&n!te de &e&brii co&isiei de e:!lu!re, ,or&!t! din re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului si/s!u !lti s)eci!listi in do&eniu9 !)rob!t/!)rob!te )rin Pot!r!re! !dun!rii +ener!le ! !soci!tilor/!ction!rilor/.eci*i! !soci!tului unic/.eci*i! 0onsiliului de !d&inistr!tie s!u orice !lt !ct le+!l in !cest sens 6cu e"ce)ti! )erso!nelor ,i*ice !utori*!te9. 0ontr!ctul/contr!ctele si !ne"ele l! contr!ctul/contr!ctele de !c=i*itii se&n!te de !&bele )!rti si celel!lte o,erte nec!sti+!to!re. 0erti,ic!tele 540 )entru bene,ici!rul )ri:!t si to!te )erso!nele 3uridice 6,ir&e9 !ction!re !le !cestui! )!n! l! )ro)riet!rii ,in!li !i !cestui! 6)erso!ne ,i*ice9 cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni. .ecl!r!tiile de con,identi!lit!te si i&)!rti!lit!te 62ne"! 39 se&n!te de c!tre toti &e&brii co&isiei de e:!lu!re c! nu !u

# 7

$ 10

nici un ,el de interese de orice n!tur! cu ,ir&ele o,ert!nte )!rtici)!nte. 0erti,ic!tul const!t!tor e&is de 540 )entru ,ir&ele )!rtici)!nte, inclus in o,ert! te=nic! 6&ini& 39 si certi,ic!tele 540 s!u cele ec=i:!lente )entru ,urni*orii e"terni )entru subcontr!ct!nti si to!te )erso!nele 3uridice 6,ir&e9 !ction!re )!n! l! )ro)riet!rii ,in!li !le !cestor! 6)erso!ne ,i*ice9 cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni. .ecl!r!ti! )entru res)ect!re! re+ulilor )ri:ind e:it!re! con,lictului de interese 62ne"! 49,.ecl!r!ti! )ri:ind res)ect!re! )rocedurii de !c=i*itie 62ne"! 59, .ecl!r!ti! de con,or&it!te 62ne"! #9. 0erti,ic!tul de inre+istr!re )entru toti )!rtici)!ntii, inclus in o,ert! te=nic! 6&ini& 39. 4!)ort de solution!re ! contest!tiilor 6d!c! este c!*ul9

0erti,ic!tele 540 )entru )erso!nele 3uridice ro&!ne s!u cele ec=i:!lente )entru ,urni*orii e"terni nu trebuie s! !ib! o :ec=i&e &!i &!re de # luni de l! d!t! de)unerii o,ertelor. 0erti,ic!tele 540 )entru bene,ici!rul )ri:!t si to!te )erso!nele 3uridice 6,ir&e9 !ction!re !le !cestui! )!n! l! )ro)riet!rii ,in!li !i !cestui! 6)erso!ne ,i*ice9 cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni . nu trebuie s! !ib! o :ec=i&e &!i &!re de # luni de l! d!t! de)unerii o,ertelor. Bene,ici!rii )ri:!ti )ot de)une !ceste certi,ic!te do!r l! )ri&! !c=i*itie d!c! le ,in!li*e!*! si )e celel!lte in ter&enul de # luni. 7n c!* contr!r bene,ici!rii )ri:!ti :or trebui s! de)un! certi,c!tele 540 !ctu!li*!te. D)saru/ +&r&r** 1& )-&r%a 0ererile de o,erte sunt docu&ente obli+!torii c!re trebuie !:ute in :edere l! de)unere! dos!rului cu o,erte. To!te cererile de o,erte trebuie s! ,ie identice intre ele si trebuie s! !ib! ur&!to!rele c!r!cteristici' - s! ,ie inre+istr!te in 4e+istrul de intr!ri - iesiri, )erson!li*!te si se&n!te% s! )reci*e*e )erio!d! de :!l!bilit!te ! o,ertelor% s! nu contin! no&in!li*!ri de ,ir&e c!re s! )o!t! )une in !:!nt!3 !nu&ite ti)uri de bunuri/lucr!ri s!u ser:icii 6s! nu se re+!se!sc! re,erinte l! nu&e de ,ir&e ,urni*o!re de bunuri/ser:icii/lucr!ri9% in c!*ul )roiect!rii !ce!st! :! trebui s! ,ie e")licit!, det!li!t!, si su,icient de cl!r! )entru )roiect!nt%
)entru !c=i*itiile de bunuri se :or !:e! in :edere solicit!re! unor o,erte )rin det!liere! s)eci,ic!tiilor te=nice de b!*!%

)entru !c=i*itiile de lucr!ri 6constructii9 cerere! de o,ert! trebuie s! !ib! !ne"!t c!ietul te=nic de s!rcini, det!li!t, con,or& le+isl!tiei in :i+o!re%
se :or det!li! ser:iciile/bunurile/lucr!rile eli+ibile se)!r!t ,!t! de cele neeli+ibile.

D)saru/ +&r&r** 1& )-&r%a +)$%*$&' A. I$s%ru+%*u$*/& 7&$%ru )-&r%a$%*, trebuie s! contin! ur&!to!rele in,or&!tii neces!re )entru intoc&ire! corect! ! o,ertelor'

o,ert!ntii :or de&onstr! c! !u do&eniul de !cti:it!te )rinci)!l s!u secund!r inscris in certi,ic!tul 540 c!re r!s)unde cererii de o,erte% o,ert!ntii :or de)une certi,ic!te 540 6docu&ente ec=i:!lente )entru o,ert!nti e"terni9 )entru ei si )entru to!te )erso!nele 3uridice !ction!re/!soci!te )!n! l! )ro)riet!rii ,in!li 6)erso!ne ,i*ice9 cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni .. 2ceste certi,ic!te nu trebuie s! !ib! o :ec=i&e &!i &!re de # luni de l! d!t! de)unerii o,ertelor. certi,ic!tul de inre+istr!re cu d!tele de identi,ic!re ! o,ert!ntului% )ro+r!&ul sedintei co&isiei de e:!lu!re ! o,ertelor 6ter&enul li&it! de de)unere ! o,ertelor, d!t! sesiunii de desc=idere ! o,ertelor, loc!ti!9% d!c! se or+!ni*e!*! s!u nu o ins)ectie )e teren s!u o int!lnire )entru cl!ri,ic!ri% d!c! d!, se :! &ention! locul si d!t! !cestor!% red!ct!re! o,ertelor :! ,i in li&b! ro&!n! 6s!u tr!ducere !utori*!t!, s!u o tr!ducere e,ectu!t! )e res)ons!bilit!te! re)re*ent!ntului le+!l9% &oned! ,olosit! l! intoc&ire! o,ertei ,in!nci!re este 45< s!u Euro 6cu )reci*!re! cursului de sc=i&b din bu+etul indic!ti:9% )erio!d! de :!l!bilit!te ! o,ertelor% criteriul de selectie ! o,ertelor este )retul cel &!i sc!*ut.
decl!r!tiile tuturor o,ert!ntilor c! nu se !,l! in con,lict de interese con,or& !rt. 15 din 51/ ##/2011.

conditiile )entru se&n!re! contr!ctului, inclusi: dur!t! de e"ecutie ! contr!ctului% B. S7&+*-*+a%**/& %&M$*+& 7&$%ru 0u$ur* s* /u+rar* sau %&r6&$** 1& r&-&r*$%a 7&$%ru a+M*2*%** 1& s&r3*+** C. Gara$%**9 1a+a &s%& +a2u/ Ra7)r%u/ 1& s&/&+%*& ?)entru )rocedur! de selectie de o,erte9 trebuie s! &entione*e' d!te re,erito!re l! sedint! co&isiei de e:!lu!re ! o,ertelor 6nu&e o,ert!nti, nr de inre+istr!re ! o,ertelor, d!c! o,ertele !u ,ost )ri&ite in ter&en, cine ! )!rtici)!t din )!rte! o,ert!ntilor l! desc=idere! o,ertelor, :!lo!re! o,ertelor ,in!nci!re, d!c! !u e"ist!t obser:!tii scrise din )!rte! o,ert!ntilor )re*enti l! desc=idere! o,ertelor9% certi,ic!re! )rin codul 02E< inscris in certi,ic!tul 540 ! do&eniului de !cti:it!te )re:!*ut in cerere! de o,ert!% inde)linire! cl!u*ei etice )ri:ind !bsent! con,lictului de interese%

res)ect!re! ter&enilor de re,erint!/s)eci,ic!tiilor te=nice )re:!*ute in studiul de ,e*!bilit!te/&e&oriul 3usti,ic!ti: din dos!rul !d&inistr!ti: !l cererii de ,in!nt!re si i&)use )rin cerere de o,ert!% conclu*i! co&isiei de selectie ! o,ertelor. 4!)ortul de selectie :! ,i !)rob!t )rintr-un !ct 6=ot!r!re/deci*ie, etc9 de c!tre or+!nul de conducere !l bene,ici!rului )ri:!t. 7n c!*ul in c!re o o,ert! )re*int! un )ret !)!rent neobisnuit de sc!*ut in r!)ort cu cee! ce ur&e!*! ! ,i ,urni*!t, e"ecut!t s!u )rest!t !tunci c!nd )retul o,ert!t, ,!r! TV2, re)re*int! &!i )utin de F5G din :!lo!re! licit!t!, co&isi! de e:!lu!re !re obli+!ti! de ! e,ectu! :eri,ic!ri det!li!te in sensul c! :! solicit! o,ert!ntului inclusi: docu&ente )ri:ind, du)! c!*, )returile l! ,urni*ori, situ!ti! stocurilor de &!terii )ri&e si &!teri!le, &odul de or+!ni*!re si &etodele utili*!te in c!drul )rocesului de lucru, ni:elul de s!l!ri*!re ! ,ortei de &unc!, )er,or&!ntele si costurile i&)lic!te de !nu&ite util!3e s!u ec=i)!&ente de lucru. 7n c!*ul in c!re o,ert!ntul nu )re*int! in,or&!tiile solicit!te in ter&en de 3 *ile lucr!to!re s!u !ceste in,or&!tii nu )ot 3usti,ic! )retul !)!rent neobisnuit de sc!*ut, o,ert! :! ,i res)ins!. /r!,icul de e"ecutie ! lucr!rilor trebuie s! contin! to!te !cti:it!tile c!re se :or derul! )rin contr!ctul de lucr!ri 6e".' !cti:it!ti de constructii, inst!l!re, &ont!re, etc.9, lun!/lunile in c!re se :or des,!sur! !ceste !cti:it!ti si costurile i&)lic!te de !ceste! 6)ro+r!&!re! c!s=-,loD-ului9. PRETURILE CONTRACTELOR NU SE ACTUALI EA A. ORICE MAJORARE A !ALORII UNUI CONTRACT DE ACPI ITIE SE POATE FACE DOAR IN CONDITIILE DESCRISE LA SECTIUNEA B.;. B.B. ADJUDECAREA CONTRACTELOR DE ACPI ITII 5,ertele ,ir&elor )!rtici)!nte 6ter&enii de re,erint! )entru !c=i*itii de ser:icii, s)eci,ic!tiile te=nice )entru !c=i*itii de bunuri s!u c!ietele de s!rcini )e s)eci!lit!ti/listele de c!ntit!ti din 8roiectul Te=nic de e"ecutie ! lucr!rilor9 trebuie s! contin! to!te d!tele te=nico-,in!nci!re de identi,ic!re ! !c=i*itiei, d!te ce trebuie s! ,ie in concord!nt! cu cerintele te=nico-,in!nci!re din )roiectul select!t de 2+enti! de 8l!ti )entru .e*:olt!re 4ur!l! si 8escuit. Ter&enul li&it! )er&is o,ert!ntilor )entru !-si )re*ent! o,ertele, c!re :! ,i s)eci,ic!t in cerere! de o,ert!, trebuie s! ,ie su,icient )entru ! )er&ite intoc&ire! de o,erte ,und!&ent!te te=nic si ,in!nci!r. 5,ert!ntii trebuie s!-si )!stre*e o,ertele )e )erio!d! s)eci,ic!t! in 0erere! de o,ert!. 2ce!st! )erio!d! trebuie s! )er&it! bene,ici!rului )ri:!t s! e"!&ine*e o,ertele, s! !)robe )ro)unere! de !d3udec!re, s! !nunte o,ert!ntul c!sti+!tor si s! se&ne*e contr!ctul. H! )ri&ire! o,ertelor, bene,ici!rul )ri:!t trebuie s! le inre+istre*e. To!te o,ertele se tr!ns&it )e =!rtie, se&n!te )e ,iec!re )!+in! de re)re*ent!ntul i&)uternicit !l o,ert!ntului. 5,ertele )ri&ite :or ,i consider!te +)$-)r6& d!c! sunt co&)!tibile din )unct de :edere !l )er,or&!ntelor si )!r!&etrilor te=nici din c!ietele de s!rcini, )roiectul te=nic si cerere! de o,erte, !l obiectului !cestor! si se inc!dre!*! in :!lo!re! su)us! licit!tiei 6eli+ibil! si neeli+ibil!9. 5,ertele trebuie de,!lc!te )e co&)onentele si )returile !cestor!. 5,ertele trebuie s! ,ie :eri,ic!bile din )unct de :edere !l e&itentului si !l continutului. 5,ertele trebuie s! ,ie red!ct!te in li&b! ro&!n! s!u s! ,ie insotite de o tr!ducere !utori*!t! in li&b! ro&!n!.

Tr!ducere! :! ,i !utori*!t! s!u :! ,i re!li*!t! de bene,ici!rul )ri:!t, cu &entiune! din )!rte! !cestui!' M.mi asum raspunderea privind corectitudinea traducerii K du)! c!re se :! &ention! nu&ele in cl!r !l re)re*ent!ntului le+!l c!re :! se&n!. Bene,ici!rul )ri:!t :! !le+e o,ert! cu )retul cel &!i sc!*ut c!re cores)unde obiecti:elor )roiectului )ro)use )rin &e&oriul 3usti,ic!ti:/studiul de ,e*!bilit!te/)roiectul te=nic si )l!nului de !,!ceri si c!re este con,or&!. 0ontr!ctul :! ,i inc=ei!t in &od obli+!toriu cu o,ert!ntul c!sti+!tor. 0ontr!ctul trebuie s! &entione*e d!tele de identi,ic!re ! celor dou! )!rti se&n!t!re 6identi,ic!re! !d&inistr!ti:! si identi,ic!re! ,in!nci!r! - sediu soci!l, tele,on, ,!", e&!il, codul unic de inre+istr!re, b!nc!, contul b!nc!r9, obiectul, :!lo!re!, docu&entele contr!ctului, dur!t! si conditiile contr!ctu!le. 0ontr!ctul trebuie s! ,ie se&n!t de !&bele )!rti si d!t!t. 0ontr!ctul trebuie s! ,ie :!l!bil )e o )erio!d! su,icient de &!re, !st,el inc!t s! se )er&it! i&)le&ent!re! )roiectului in con,or&it!te cu d!tele din cerere! de ,in!nt!re, cu docu&entele !ne"!te !cestei!. .!c! o,ert!ntul c!sti+!tor nu se&ne!*! contr!ctul in ter&enii st!biliti, bene,ici!rul )ri:!t )o!te relu! )rocedur! de !c=i*itie. .e !se&ene! in c!*ul re*ilierii contr!ctului, bene,ici!rul )ri:!t )o!te relu! )rocedur! de !c=i*itie i!r d!c! ter&enul de de)unere ! dos!rului de !c=i*itie este de)!sit, este neces!r! intoc&ire! unui !ct !dition!l l! contr!ctul de ,in!nt!re. Bene,ici!rul )ri:!t )o!te re*ili! un contr!ct inc=ei!t cu un ,urni*or de ser:icii, bunuri s!u lucr!ri in c!*ul in c!re nu sunt res)ect!te conditiile contr!ctu!le, )e b!*! unei deci*ii de re*iliere. 7n c!*ul in c!re se re*ili!*! un contr!ct de lucr!ri, noul dos!r !l cererii de o,erte :! contine obli+!toriu e")erti*! te=nic! !utori*!t! )entru lucr!rile e"ecut!te si c!iete de s!rcini !ctu!li*!te )entru lucr!rile r!&!se de e"ecut!t. 7n c!*ul in c!re !c=i*itiile necesit! subcontr!ct!nti, o,ertele ,ir&elor )!rtici)!nte :or decl!r! subcontr!ct!ntii. 0ontr!ctele de subcontr!ct!re insotite de certi,ic!tele const!t!to!re 540 se :or )re*ent! in dos!rul de !c=i*itie c!re se de)une l! 28.48 )entru :eri,ic!re si !:i*!re. 8e )!rcursul derul!rii contr!ctului, contr!ct!ntul nu !re dre)tul de ! nlocui subcontr!ct!ntii no&in!li*!ti n o,ert! ,!r! !cce)tul bene,ici!rului )ri:!t 6)rin !ct !dition!l9, i!r e:entu!l! nlocuire ! !cestor! nu trebuie s! conduc! l! &odi,ic!re! conditiilor initi!le. S)/u%*)$ar&a +)$%&s%a%**/)r' 5rice o,ert!nt ne&ultu&it de re*ult!tul )rocesului de !d3udec!re !re dre)tul de ! de)une contest!tie c!tre bene,ici!rul )ri:!t.Ter&enul de !ste)t!re in :edere! de)unerii unor e:entu!le contest!tii este de &ini& # *ile de l! tr!ns&itere! noti,ic!rilor c!tre o,ert!ntul c!sti+!tor si o,ert!ntii nec!sti+!tori. 7n c!* contr!r contest!tiile nu se :or lu! in consider!tie. 7n c!*ul )ri&irii unei contest!tii bene,ici!rul )ri:!t !re obli+!ti! de ! nu&i )rin =ot!r!re/deci*ie o co&isie de solution!re ! contest!tiei ,or&!t! obli+!toriu din !lti &e&bri dec!t cei c!re !u ,!cut )!rte din co&isi! de e:!lu!re. 0o&isi! :! !n!li*! si solution! contest!ti! in ter&en de &!"i& 10 *ile de l! )ri&ire! !cestei!, c!re se :! ,in!li*! )rintr-un 4!)ort de solution!re ! contest!tiei. 0o&isi! !re dre)tul de ! solicit! cl!ri,ic!ri din )!rte! contest!t!rului, c!* in c!re )erio!d! de solution!re )o!te ,i )relun+it! cu )erio!d! in c!re se )ri&esc cl!ri,ic!rile. 4!)ortul :! ,i se&n!t de c!tre &e&brii co&isiei si de c!tre 4e)re*ent!ntul le+!l de )roiect s)re lu!re l! cunostint! si :! ,i inre+istr!t in 4e+istrul de intr!ri/iesiri du)! c!re :! ,i co&unic!t contest!t!rului. 4e)re*ent!ntul le+!l de )roiect nu !re dre)tul de ! ,!ce )!rte din 0o&isi! de solution!re ! contest!tiilor. 7n c!*ul in c!re e"ist! contest!tii, 4!)ortul de solution!re ! contest!tiilor :! ,!ce )!rte din dos!rul de !c=i*itii c!re :! ,i de)us l! 5J8.48. 2t!t in )erio!d! de !ste)t!re in :edere! de)unerii unor e:entu!le contest!tii de &ini& # *ile c!t si in )erio!d! de solution!re ! contest!tiilor bene,ici!rul )ri:!t nu !re dre)tul de ! inc=ei! contr!ctul de !c=i*itie cu o,ert!ntul c!sti+!tor. 7n c!* contr!r contr!ctul de:ine nul. 7n c!*ul in c!re contest!t!rul nu este &ultu&it nici de re*ult!tul 4!)ortului de solution!re !

contest!tiei !cest! !re dre)tul de ! se !dres! 3ustitiei, n conditiile le+ii contenciosului-!d&inistr!ti: d!r bene,ici!rul )ri:!t :! !:e! dre)tul de ! inc=ei! contr!ctul cu o,ert!ntul c!sti+!tor. 7n )erio!d! de solution!re ! contest!tiilor de c!tre bene,ici!rul )ri:!t se sus)end! )rocesul de :eri,ic!re si !:i*!re ! docu&ent!tiei de !c=i*itii de)us! l! 5J8.48. 7nstructiunile )entru o,ert!nti :or cu)rinde in &od obli+!toriu in,or&!tii )ri:ind ter&enul li&it! de de)unere ! e:entu!lelor contest!tii, ulterior noti,ic!rii re*ult!tului )rocesului de selectie c!tre o)er!torii econo&ici )!rtici)!nti. B.;. MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACPI ITII 0ontr!ctele de !c=i*itii )ot ,i &odi,ic!te )e dur!t! derul!rii lor d!c! in ti&)ul i&)le&ent!rii )roiectului sur:in !nu&ite circu&st!nte te&einic 3usti,ic!te si inde)endente de :oint! bene,ici!rului )ri:!t, c!re &odi,ic! conditiile initi!le din &o&entul se&n!rii contr!ctului de !c=i*itie 6e".' !c=i*itii de ser:icii, bunuri, lucr!ri !dition!le s!u su)li&ent!re )entru c!re e"ist! surse ,in!nci!re in contr!ctul de ,in!nt!re l! c!)itolul di:erse si ne)re:!*ute din bu+etul indic!ti:9. Codi,ic!rile l! contr!ct se re!li*e!*! in b!*! docu&entelor 3usti,ic!ti:e !,erente si ! unui A+% a1*%*)$a/ /a +)$%ra+%u/ *$*%*a/ B 2ne"! 1, se&n!t de !&bele )!rti in!inte de d!t! ,in!li*!rii contr!ctului initi!l si nu trebuie s! cu)rind! ser:icii/lucr!ri/bunuri !nterio!re s!u s! intre in :i+o!re in!inte! d!tei l! c!re ! ,ost se&n!t de )!rti. 2ctele !dition!le :or ,i !:i*!te )rin ,is! de :eri,ic!re 21 si is! de !:i*!re 24 din C!nu!lul 5)er!tion!l de c!tre 5J8.48-02. Trebuie res)ect!te ur&!to!rele )rinci)ii' Codi,ic!ri l! contr!ct se )ot ,!ce do!r in )erio!d! de e"ecutie ! contr!ctului si nu !u e,ect retro!cti:.

;co)ul !ctului !dition!l trebuie s! ,ie str!ns le+!t de n!tur! )roiectului din contr!ctul initi!l, ,!r! ! &odi,ic! criteriile de eli+ibilit!te si c!li,ic!re inscrise in cerere! de o,ert!. 8rin !ctul !dition!l nu se )ot ,!ce &odi,ic!ri c!re !,ecte!*! ter&enii de re,erint! s!u du)! c!* s)eci,ic!tiile te=nice din o,ert!. 8entru contr!ctele de !c=i*itie de bunuri nu se !cce)t! &odi,ic!ri !le s)eci,ic!tiilor te=nice o,ert!te initi!l. 2ctul !dition!l nu trebuie s! &odi,ice conditiile de concurent! st!bilite in )erio!d! !d3udec!rii contr!ctului. C!3or!re! )returilor contr!ctelor de e"ecutie se )o!te ,!ce do!r in b!*! unei noi )roceduri de ne+ociere direct! in c!*ul !c=i*itiilor de lucr!ri ne)re:!*ute )entru c!re e"ist! surse ,in!nci!re in contr!ctul de ,in!nt!re l! c!)itolul di:erse si ne)re:!*ute din bu+etul indic!ti: si )entru c!re !ceste su)li&ent!ri !u ,ost !cce)t!te din )unct de :edere te=nic de c!tre ser:iciile de s)eci!lit!te. 7n !cest c!* se :! intoc&i un r!)ort de ne+ociere de c!tre bene,ici!rul )ri:!t, !cce)t!t si se&n!t de c!tre contr!ct!ntul initi!l. 7n c!*ul unor &odi,ic!ri )rin !ct !dition!l l! contr!ctul de ,in!nt!re in sensul su)li&ent!rii c!ntit!tilor de bunuri/ser:icii/lucr!ri !ceste! :or ,i obiectul unor noi )roceduri de !c=i*itie. 7n c!*ul su)li&ent!rii c!ntit!tilor de bunuri/ser:icii/lucr!ri de !cel!si ti) )rocedur! !)lic!t! :! ,i in ,unctie de

:!lo!re! insu&!t! ! !cestor! cu bunurile/ser:iciile/lucr!rile contr!ct!te !nterior. .!c! :!lo!re! insu&!t! ! !cestor! de)!seste 15.000 de Euro ,!r! TV2 6:!lo!re! initi!l! ,iind sub 15.000 Euro9, licit!ti! initi!l! trebuie !nul!t! si se :! initi! o nou! licit!tie )rin )rocedur! de selectie de o,erte )entru intre!+! :!lo!re ! bunurilor/ser:iciilor/lucr!rilor de !cel!si ti).

1r&!to!rele &odi,ic!ri nu necesit! !:i*!re! unui !ct !dition!l l! contr!ctul de ,urni*!re/)res!t!re ser:icii/e"ecutie lucr!ri' &odi,ic!ri de !dres!, cont b!nc!r, sc=i&b!re! re)re*ent!ntului i&)uternicit !l contr!ct!ntului, )relun+ire! dur!tei de e"ecutie, &odi,ic!ri !le tr!nselor de )l!t!. B.F. CONFLICTUL DE INTERESE

S*%ua%**/& 1& +)$-/*+% 1& *$%&r&s& *$ +a2u/ s&/&+%*&* 1& )-&r%& su$%' I. C)$-/*+%u/ 1& *$%&r&s& *$%r& 0&$&-*+*aru/ 7r*3a% ,+)6*s**/& 1& &3a/uar& s* )-&r%a$%*'

2ction!ri!tul bene,ici!rului )ri:!t 67a$a /a 7r)7r*&%ar** -*$a/*9 cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni, re)re*ent!ntii le+!li !i !cestui!, &e&brii in structurile de conducere !le bene,ici!rului )ri:!t 6!d&inistr!tori, &e&bri in consilii de !d&inistr!tie etc9 si &e&brii co&isiilor de e:!lu!re' - detin !ctiuni din c!)it!lul subscris !l unui! dintre o,ert!nti s!u subcontr!ct!nti% - ,!c )!rte din structurile de conducere 6re)re*ent!nti le+!li, !d&inistr!tori, &e&bri !i consiliilor de !d&inistr!tie etc.9 s!u de su)er:i*!re !le unui! dintre o,ert!nti s!u subcontr!ct!nti% - sunt in rel!tie de rudenie )!n! l! +r!dul 7V s!u !,in cu )erso!ne !,l!te in situ!tiile de &!i sus. II. C)$-/*+%u/ 1& *$%&r&s& *$%r& )-&r%a$%*'

2ction!ri!tului o,ert!ntilor ?7a$a /a 7r)7r*&%ar** -*$a/*< cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni, re)re*ent!ntii le+!li, &e&brii in structurile de conducere !le bene,ici!rului )ri:!t 6consilii de !d&inistr!tie etc9' - detin )!c=etul &!3orit!r de !ctiuni l! celel!lte ,ir&e )!rtici)!nte )entru !cee!si !c=i*itie 6con,or&. P/. 224/200F si 51/ ##/20119% - ,!c )!rte din structurile de conducere 6re)re*ent!nti le+!li, !d&inistr!tori, &e&bri !i consiliilor de !d&inistr!tie etc.9 s!u de su)er:i*!re !le unui !lt o,ert!nt s!u subcontr!ct!nt% - sunt in rel!tie de rudenie )!n! l! +r!dul 7V s!u !,in cu )erso!ne !,l!te in situ!tiile de &!i sus.

A$&8a 1 ACT ADITIONAL $r.....LA CONTRACT $r..... ?MODEL< ? <u&ele co&)let si !dres! Bene,ici!rului )ri:!t @ 7& 1& ) 7ar%&, si ?<u&ele co&)let !l 0ontr!ct!ntului sediul l! ?!dres!, cod ,isc!l si nu&!r de inre+istr!re l! 4e+istrul 0o&ertului@. 7& 1& a/%a 7ar%&, con:in ur&!to!rele' 1r&!to!rele )re:ederi din 0ontr!ctul ? nu&!r de identi,ic!re si titlul contr!ctului @ inc=ei!t intre ?Bene,ici!r )ri:!t @ si ?0ontr!ct!nt@ l! ? d!t!@ sunt inlocuite /co&)let!te !st,el' 2rticol ? nu&!r @ ' ? titlu @ ? te"tul !&end!t @ 2ne"! ? nu&!r @ ' ? titlu @ Q <ou! :ersiune ! 2ne"ei ? nu&!r @ ' ? titlu @ este !t!s!t! l! !cest !ct !dition!lR Toti ceil!lti ter&eni si conditii din 0ontr!ct Q si !ctul !dition!l !nterior R r!&!n ne&odi,ic!te. 2cest !ct !dition!l :! intr! in :i+o!re l! d!t! l! c!re este se&n!t de !&bele )!rti. 8entru ?0ontr!ct!nt@ <u&e' ;e&n!tur!' .!t!' 8entru ?Bene,ici!rul )ri:!t @ <u&e' ;e&n!tur!' .!t!'

A$&8a 3 DECLARATIEK 1& +)$-*1&$%*a/*%a%& s* *67ar%*a/*%a%&

;ubse&n!tul6!9..................................................&e&bru n co&isi! de e:!lu!re )entru !c=i*iti! de....... ...................................., l! )rocedur! de selectie de o,erte or+!ni*!t! de ................ Qse insereaza denumirea Fene&iciarului privat R, decl!r )e )ro)rie r!s)undere, sub s!nctiune! ,!lsului n decl!r!tii ur&!to!rele' !9 nu detin !ctiuni din c!)it!lul subscris !l unui! dintre o,ert!nti s!u subcontr!ct!nti si to!te )erso!nele 3uridice 6,ir&e9 !ction!re )!n! l! )ro)riet!rii ,in!li !le !cestor! 6)erso!ne ,i*ice9 cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni% b9 nu ,!c )!rte din consiliul de !d&inistr!tie/or+!nul de conducere s!u de su)er:i*!re !l unui! dintre o,ert!nti s!u subcontr!ct!nti si to!te )erso!nele 3uridice 6,ir&e9 !ction!re )!n! l! )ro)riet!rii ,in!li !le !cestor! 6)erso!ne ,i*ice9 cu e"ce)ti! !ction!rilor/!soci!tilor ti) list! in c!*ul ;ociet!tilor )e 2ctiuni% c9 nu sunt rud! de +r!dul 7 - 7V s!u !,in cu nici o )erso!n! !,l!t! in situ!tiile de
&!i sus

d9 nu !& nici un interes c!re s! !,ecte*e i&)!rti!lit!te! )e )!rcursul )rocesului de :eri,ic!re/e:!lu!re ! o,ertelor . Totod!t!, &! !n+!3e* c! :oi )!str! con,identi!lit!te! !su)r! continutului o,ertelor, )recu& si !su)r! !ltor in,or&!tii )re*ent!te de c!tre o)er!torii econo&ici ! c!ror de*:!luire !r )ute! !duce !tin+ere dre)tului !cestor! de !-si )rote3! )ro)riet!te! intelectu!l! s!u secretele co&erci!le, )recu& si !su)r! lucr!rilor co&isiei de e:!lu!re. 7ntele+ c! n c!*ul n c!re :oi di:ul+! !ceste in,or&!tii sunt )!sibil de nc!lc!re! )re:ederilor le+isl!tiei ci:ile si )en!le.

Gembru al comisiei de evaluare, HHHHHHHHHH. +@emnatura autorizata)

S 2ce!st! decl!r!tie este obli+!torie )entru ,iec!re &e&bru !l co&isiei de e:!lu!re

A$&8a B

DECLARATIEK

7&$%ru r&s7&+%ar&a r&@u/*/)r 7r*3*$1 &3*%ar&a +)$-/*+%u/u* 1& *$%&r&s&

;ubse&n!tul........................................ re)re*ent!nt le+!l de )roiect decl!r sub s!nctiune! de ,!ls si u* de ,!ls in decl!r!tii, c! !u ,ost res)ect!te re+ulile )ri:ind e:it!re! con,lictului de interese !s! cu& sunt )reci*!te l! c!). 4.# din 7nstructiunile de !c=i*itii )entru bene,ici!rii )ri:!ti !i 8<.4. Intele+ c! n c!*ul n c!re !ce!st! decl!r!tie nu este con,or&! cu re!lit!te! sunt )!sibil de nc!lc!re! )re:ederilor le+isl!tiei )en!le )ri:ind ,!lsul n decl!r!tii.

4e)re*ent!nt le+!l de )roiect ;e&n!tur! .!t!

S 2ce!st! decl!r!tie :! insoti obli+!toriu ,iec!re contr!ct de !c=i*itie.

A$&8a ;

DECLARATIE PR!IND RESPECTAREA PROCEDURII DE ACPI ITIEK

;ubse&n!tul .................................................... re)re*ent!nt le+!l de )roiect decl!r )rin )re*ent! c! docu&ent!ti! !,erent! )rocedurii de !c=i*itie )rin selectie de o,erte initi!t! )entru 8roiectul ........................................................................................................., 6denumirea proiectului9, res)ect! )re:ederile instructiunilor )entru bene,ici!rii )ri:!ti !i 8<.4.

Intele+ c! n c!*ul n c!re !ce!st! decl!r!tie nu este con,or&! cu re!lit!te! sunt )!sibil de nc!lc!re! )re:ederilor le+isl!tiei )en!le )ri:ind ,!lsul n decl!r!tii.

4e)re*ent!nt le+!l de )roiect

;e&n!tur!

.!t!

S 2ce!st! decl!r!tie :! insoti obli+!toriu ,iec!re contr!ct de !c=i*itie.

A$&8a F

DECLARATIE DE CONFORMITATEK

;ubse&n!tul .................................................... re)re*ent!nt le+!l de )roiect decl!r )rin )re*ent! c! docu&ent!ti! !,erent! )rocedurii de !c=i*itie )rin selectie de o,erte initi!t! )entru 8roiectul ........................................................................................................., 6denumirea proiectului9, )e su)ort de =!rtie este con,or&! cu ori+in!lul si cu co)i! in ,or&!t electronic )e 0.. Intele+ c! n c!*ul n c!re !ce!st! decl!r!tie nu este con,or&! cu re!lit!te! sunt )!sibil de nc!lc!re! )re:ederilor le+isl!tiei )en!le )ri:ind ,!lsul n decl!r!tii.

4e)re*ent!nt le+!l de )roiect

;e&n!tur!

.!t!

SS 2ce!st! decl!r!tie :! insoti obli+!toriu in !&bele et!)e de de)unere ! dos!rului de !c=i*itie docu&ent!ti! )e su)ort de =!rtie si in ,or&!t electronic.

INSTRUCIUNI DE PLAT" PENTRU BENEFICIARII MASURII 312


A. INFORMAII CU CARACTER GENERAL .os!rul 0ererii de 8l!t! se de)une de bene,ici!r l! 5,iciul Judete!n de 8l!ti )entru .e*:olt!re 4ur!l! si 8escuit, in dou! e"e&)l!re )e su)ort de =!rtie, l! c!re !t!se!*! )e su)ort &!+netic docu&entele intoc&ite de bene,ici!r. .os!rul 0ererii de 8l!t! trebuie s! cu)rind! ur&!to!rele docu&ente 3usti,ic!ti:e' 1. 0erere! de )l!t! si !ne"! B 7denti,ic!re! ,in!nci!r!% 2. .ecl!r!ti! de c=eltuieli, c!re :! !:e! !t!s!te' - 0o)iile ,!cturilor% - 0o)iile docu&entelor de )l!t!% - 0o)iile e"tr!selor de cont% - 0o)iile 2de:erintei 7;0 0,1G si 2de:erintei 7;0 0,7G 6unde este c!*ul9% - 0o)iile !ltor ti)uri de 2de:erinte 6in c!*ul eliber!rii !cestor! de c!tre consiliile loc!le/3udetene s!u !lte institutii )entru !:i*e, !corduri, !utori*!tii etc9% 3./!r!nti! de bun! e"ecutie )entru lucr!ri/ser:icii 6unde este c!*ul9% 4.0ontr!ctul de !si+ur!re ! lucr!rilor/ bunurilor )e )erio!d! e"ecutiei !cestor! 6)entru bene,ici!rii c!re !u !c=i*itii re!li*!te con,or& 51/ 34/ 200#9% 5.2utori*!ti! de construire 6)entru !c=i*itii de lucr!ri, l! )ri&! cerere de )l!t!, !t!t )entru lucr!rile de b!*! c!t si )entru lucr!rile cu c!r!cter )ro:i*oriu, !colo unde este c!*ul9% #.4!)ortul de e"ecutie% 7.0erti,ic!tele de c!lit!te 6con,or&it!te9 )entru bunurile !c=i*ition!te/ &!teri!lele ,olosite l! lucr!ri% F.0o)iile .ecl!r!tiilor :!&!le 6)entru i&)orturile directe9% $.8ro+r!&ul de ur&!rire si control !l c!lit!tii lucr!rilor 6unde este c!*ul, l! )ri&! cerere de )l!t!9% 10.5rdinul de ince)ere !l lucr!rilor 6unde este c!*ul, l! )ri&! cerere de )l!t!9% 11.8rocesul :erb!l de )red!re !l !&)l!s!&entului si )l!nul de !&)l!s!re !l in:estitiei contin!nd )o*itiile bornelor to)o+r!,ice 6unde este c!*ul, l! )ri&! cerere de )l!t!9 12.8rocesele :erb!le de rece)tie c!lit!ti:!, lucr!ri !scunse, )e ,!*e deter&in!nte 6unde este c!*ul9% 13.8rocesele :erb!le de rece)tie l! ter&in!re! lucr!rilor 6l! ulti&! cerere de )l!t! unde este c!*ul9% 14.8rocesele :erb!le de )red!re B )ri&ire, de rece)tie si de )unere in ,unctiune ! bunurilor !c=i*ition!te 6unde este c!*ul9% 15.8rocese :erb!le de )red!re B )ri&ire ! ser:iciilor !c=i*ition!te 6unde este c!*ul9% 1#.;itu!tiile de )l!t! )entru lucr!rile e"ecut!te si centr!li*!to!rele situ!tiilor de )l!t! 6unde este c!*ul9% 17.Buletinele de !n!li*! ! &!teri!lelor incor)or!te% 1F.Buletinele de incerc!ri% 1$.2+re&entele te=nice% 20..e:i*ele ,in!nci!re )entru ser:icii 6unde este c!*ul9% 21.0ontr!ctul de le!sin+% 22..ocu&entele e&ise de !utorit!tile de &ediu, s!nit!r si s!nit!r :eterin!r% 23..i)lo&! de studii/ certi,ic!tul de ,or&!re !l bene,ici!rului/ re)re*ent!ntului le+!l / unei )erso!ne din c!drul societ!tii 6l! ulti&! cerere de )l!t!9% 24..ecl!r!ti! )e )ro)rie r!s)undere ! bene,ici!rului% 25.2lte docu&ente 3usti,ic!ti:e 6se :or s)eci,ic! du)! c!*9.

Codelele de ,or&ul!re c!re trebuie co&)let!te de bene,ici!r 6.ecl!r!ti! de es!lon!re ! )l!tilor, 0erere! de )l!t!, .ecl!r!ti! de c=eltuieli, 4!)ortul de e"ecutie, .ecl!r!ti! )e )ro)ri! r!s)undere ! bene,ici!rului9 sunt dis)onibile l! 5J8.48 s!u )e site-ul 28.48 6DDD.!)dr).ro9 Bene,ici!rul :! de)une l! ;V08-5J8.48 .ecl!r!ti! de es!lon!re ! de)unerii .os!relor 0ererilor de 8l!t! 28 0.1 in &!"i& 30 de *ile de l! !:i*!re! )ri&ului dos!r de !c=i*itie 6e"ce)t!nd dos!rele de ser:icii9. 5rice &odi,ic!re 6)relun+ire ter&en s!u &odi,ic!re :!lo!re9 ! .ecl!r!-iei de e!lon!re ! de)unerii .os!relor 0ererilor de 8l!t! se :! ,!ce nu&!i in condi-ii e"ce)-ion!le, in b!*! unui Ce&oriu 3usti,ic!ti:. 7n !cest c!*, bene,ici!rul :! de)une o .ecl!r!tie de es!lon!re ! de)unerii .os!relor 0ererilor de 8l!t! 28 0.1 recti,ic!t!. Bene,ici!rii )ot solicit! decont!re! c=eltuielilor e,ectu!te !,erente in:esti-iei de b!*! re!li*!te in cinci tr!nse de )l!t!. 7n c!*ul )roiectelor c!re includ si in:estitii c!re !u c! sco) i&)le&ent!re! noilor )ro:oc!ri 68E4E9, .os!rul cererii de )l!t! trebuie s! cu)rind! dou! .ecl!r!tii de c=eltuieli distincte 6un! )entru in:estiti! ,in!nt!t! din E2.4 si un! )entru in:estiti! ,in!nt!t! din 8E4E9. 0elel!lte docu&ente din .os!rul cererii de )l!t! 6,!cturi, )rocese :erb!le, situ!tii de lucr!ri etc9 trebuie s! ,ie el!bor!te in &od distinct )entru ,iec!re din cele dou! ti)uri de in:estitie, )reci*!ndu-se )e docu&entul res)ecti: ti)ul de in:estitie l! c!re se re,er!.8entru !ceste )roiecte, d!c! bene,ici!rul o)te!*! )entru )l!t! !:!nsului, in 0erere! de )l!t! )entru !:!ns trebuie s! ,ie &ention!t! in &od distinct :!lo!re! !:!nsului )entru ,iec!re ti) de in:estitie 6)entru in:estiti! ,in!nt!t! din E2.4 si )entru in:estiti! ,in!nt!t! din 8E4E9. 2:!nsul se recu)ere!*! l! ulti&! tr!ns! )ro)ortion!l cu ,iec!re ti) de in:estitie, cee! ce )resu)une c! bene,ici!rul s! solicite l! )l!t! c=eltuieli )entru ,iec!re ti) de in:estitie 6)entru in:estiti! ,in!nt!t! din E2.4 si )entru in:estiti! ,in!nt!t! din 8E4E9. 7n c!*ul in c!re bene,ici!rul o)te!*! )entru )l!t! !:!nsului, con,or& contr!ctului de ,in!nt!re/ !ctului !dition!l, !cest! :! de)une' o ,or&ul!rul 0ererii de )l!t! 28 1.1 B 2:!ns si !ne"! B 7denti,ic!re! ,in!nci!r!% o /!r!nti! ,in!nci!r! in ori+in!l eliber!t! de o institutie ,in!nci!r - b!nc!r! s!u neb!nc!r!, in conditiile )re:!*ute de Pot!r!re! nr 224/ 200F/ 51/ nr 7$/ 200$% o .ecl!r!ti! )e )ro)rie r!s)undere ! bene,ici!rului. /!r!nti! ,in!nci!r! trebuie s! !co)ere 110G din :!lo!re! !:!nsului &ention!t in 0ontr!ctul de ,in!nt!re/ !ctului !dition!l. 2ce!st! trebuie e&is! )entru bene,ici!rul ,in!nt!rii, in ,!:o!re! 2+entiei de 8l!ti )entru .e*:olt!re 4ur!l! si 8escuit. /!r!nti! ,in!nci!r! trebuie s! ,ie :!l!bil! )e )erio!d! dur!tei de e"ecutie ! )roiectului, inclusi: ter&enul de $0 *ile !,erent )l!tii ulti&ei tr!nse. 2:!nsul se recu)ere!*! l! ulti&! tr!ns! de )l!t!. 8entru )roiectele c!re !u bene,ici!t de !:!ns, :!lo!re! ,in!nt!rii ner!&burs!bile solicit!t! de bene,ici!r )entru decont!re l! ulti&! tr!ns! de )l!t! trebuie s! !co)ere cel )utin :!lo!re! !:!nsului !cord!t. 7n c!*ul in c!re, l! ulti&! tr!ns! de )l!t!, nu )o!te ,i recu)er!t !:!nsul !cord!t, se e"ecut! ;criso!re! de +!r!ntie )ro)ortion!l cu :!lo!re! !:!nsului ne3usti,ic!t 6nerecu)er!t9. .os!rul 0ererii de 8l!t! trebuie s! !ib! o)is, i!r docu&entele )e c!re le contine trebuie nu&erot!te, se&n!te si st!&)il!te de c!tre bene,ici!r.

4e,erintele din o)is trebuie s! cores)und! cu nu&!rul )!+inii l! c!re se !,l! docu&entele din dos!r. Bene,ici!rul :! ,!ce &entiune! l! s,!rsitul dos!rului' ,,2cest dos!r contine >>. )!+ini, nu&erot!te de l! 1 l! >>.K 8e ,iec!re )!+in! din dos!rul cererii de )l!t! trebuie s! !)!r! &entiune! M8ro+r!& E2.4K. 0o)iile docu&entelor c!re sunt !t!s!te .os!rului 0ererii de 8l!t! trebuie s! ,ie li*ibile, !:!nd &entiune! T0on,or& cu ori+in!lulK% To!te docu&entele din .os!rul cererii de )l!t! c!re !u re+i& de docu&ent ti)i*!t :or ,i in con,or&it!te cu )re:ederile le+!le. 'acturile e&ise trebuie s! inde)line!sc! ur&!to!rele cerinte' s! !ib! ,or&!tul )re:!*ut de !ctele nor&!ti:e in :i+o!re si s! ,ie co&)let!te in con,or&it!te cu !ceste!% d!t! inscris! )e ,!ctur! nu este !nterio!r! d!tei se&n!rii contr!ctului de ,in!nt!re cu 2+en-i! de 8l-i )entru .e*:olt!re 4ur!l i 8escuit, cu e"ce)ti! ,!cturilor e&ise )entru costurile +ener!le !le )roiectului% d!t! inscris! )e ,!ctur! nu este !nterio!r! d!tei se&n!rii contr!ctelor de !c=i*itii% !de:erint! eliber!t! de 7;0 !re !)lic!t! st!&)il! institutiei si este se&n!t! de o )erso!n! !utori*!t!% s! ,ie &ention!te nu&!rul, d!t! si/ s!u obiectul contr!ctului de !c=i*itii )entru ser:icii/bunuri/lucr!ri in b!*! c!ror! !u ,ost e&ise. Bene,ici!rul trebuie s! se !si+ure c! :!lo!re! c=eltuielilor solicit!te s)re r!&burs!re 6:!lo!re! din ,!ctur! ,!r! t!"e recu)er!bile9 se inc!dre!*! in liniile din bu+etul )roiectului, co&)let!nd in .ecl!r!ti! de c=eltuieli !t!s!t! l! dos!rul cererii de )l!t! inc!dr!re! )e linii bu+et!re ! c=eltuielilor solicit!te l! )l!t!. 0=eltuielile c!re de)!sesc :!lo!re! din lini! bu+et!r! sunt consider!te c=eltuieli neeli+ibile )rin 8ro+r!&ul E2.4 si trebuie su)ort!te de bene,ici!r. .!c! se !co)er! cu o ,!ctur! c=eltuielile !,erente &!i &ultor c=eltuieli din c!)itolele bu+etului, se :! s)eci,ic!, !t!t :!lo!re! tot!l! ! ,!cturii, c!t si :!lorile solicit!te )entru ,iec!re ser:iciu )reci*!t in c!)itolul din bu+et. .!c! nu ! ,ost s)eci,ic!t )e ,!ctur!, bene,ici!rul :! !t!s! o !ne"! cu det!liere! !cestor c=eltuieli, c!re trebuie s! contin! d!tele de identi,ic!re !le bene,ici!rului, s! ,ie se&n!t! si st!&)il!t! de e&itentul ,!cturii, )recu& si de bene,ici!r. 7n c!*ul !c=i*itiei de ser:icii, d!c! !u ,ost e&ise &!i &ulte ,!cturi, :!lo!re! tuturor ,!cturilor trebuie s! ,ie e+!l! cu :!lo!re! din de:i*ul ,in!nci!r de ser:icii !,erente tr!nsei de )l!t!. 7n c!*ul !c=i*itiei de lucr!ri, d!c! !u ,ost e&ise &!i &ulte ,!cturi, :!lo!re! tuturor ,!cturilor trebuie s! ,ie e+!l! cu :!lo!re! din situ!ti! centr!li*!torului de lucr!ri !,erente tr!nsei de )l!t!. 8entru ,!cturile )!rti!l !cce)t!te, !ceste! trebuie s! contin!' - su&! )!rti!l !cce)t!t!% - su&! r!&!s! de )l!tit% - st!&)ilele si se&n!turile e")ertilor te=nici. 1til!3ele si ec=i)!&entele ,!r! &ont!3, &i3lo!cele de tr!ns)ort, !lte !c=i*itii s)eci,ice, )recu& si dot!rile trebuie s! ,ie !c=it!te inte+r!l )entru ! )ute! ,i solicit!te l! )l!t! in :edere! decont!rii c=eltuielilor eli+ibile.

Documentele de plata trebuie s! inde)line!sc! ur&!to!rele cerinte' docu&entul de )l!t! con,ir&! c! )l!t! nu s-! e,ectu!t in nu&er!r% docu&entele de )l!t! sunt e&ise ulterior se&n!rii contr!ctului de !c=i*itii% s! !ib! se&n!tur! si st!&)il! b!ncii e&itente si ! bene,ici!rului )roiectului, e"ce)t!nd docu&entele de )l!t! !,erente )l!tilor electronice% s! &entione*e in cl!r nu&!rul ,!cturii s!u contr!ctului )e c!re le !c=it!% contul si b!nc! bene,ici!rului )l!tii cores)und cu d!tele din contr!ctul de !c=i*itii s!u din !dres! ,urni*orului de lucr!ri/ser:icii )ri:ind contul b!nc!r !l !cestui!% 0E0-urile/ biletele l! ordin trebuie s! ,ie e&ise de bene,ici!rul )roiectului, in nu&ele ,urni*orului, ,!r! s! ,ie +ir!te c!tre terti. 7n c!*ul in c!re )l!tile se e,ectue!*! )rin 0E0-uri/ bilete l! ordin, bene,ici!rul trebuie s! )re*inte Borderourile de inc!s!re ! !cestor docu&ente de )l!t!, c!re trebuie s! ,ie st!&)il!te si se&n!te de b!nc!. 7n c!*ul in c!re )l!t! se e,ectue!*! )rin acreditiv extern, trebuie c! l! .os!rul 0ererii de 8l!t! bene,ici!rul s! !t!se*e co)ii du)! to!te docu&entele solicit!te de b!nc! )entru tr!ns,erul su&elor res)ecti:e 6con,or& contr!ctului de credit9. Extrasele de cont trebuie s! inde)line!sc! ur&!to!rele cerinte' s! ,ie d!t!te si st!&)il!te de b!nc! 6tre*oreri!9 bene,ici!rului ,in!nt!rii% s! !teste, :!loric si c! d!t!, e,ectu!re! )l!tilor din docu&entul/docu&entele de )l!t! cores)ondente. 0entru platile e&ectuate prin 1rezorerie de catre bene&iciari se vor atasa doar extrasele de cont. 8l!tile in c!drul unui contr!ct de !c=i*itii trebuie e,ectu!te con,or& cl!u*elor contr!ctu!le l! ter&enele si :!lorile st!bilite. 8entru bunurile din i&)ort!te direct de l! ,urni*or, ,!ctur! trebuie insotit! de .ecl!r!ti! :!&!l!, i!r :!lo!re! in euro din ,!ctur! trebuie s! ,ie !cee!si cu :!lo!re! in euro ! !cestor bunuri din .ecl!r!ti! :!&!l! l! d!t! inre+istr!rii in :!&!. .!tele &ention!te in 4!)ortul de e"ecutie trebuie s! ,ie re!le si s! !ib! !co)erire in situ!ti! e"istent! l! locul de i&)le&ent!re ! )roiectului. Hucr!rile e"ecut!te, bunurile li:r!te s!u ser:iciile )rest!te trebuie s! cores)und! c!ntit!ti:, c!lit!ti: si :!loric o,ertelor c!sti+!to!re c!re !u st!t l! b!*! contr!ctelor inc=ei!te intre bene,ici!r si ,urni*ori. 8entru to!te docu&entele incluse in dos!rul cererii de )l!t!, red!ct!te in !lte li&bi, se :! !ne"! o tr!ducere in li&b! ro&!n! re!li*!t! ,ie de un tr!duc!tor !utori*!t, ,ie de bene,ici!r 6c!* in c!re )e tr!ducere !cest! :! ,!ce &entiune! T7&i !su& r!s)undere! )ri:ind corectitudine! tr!duceriiT, :! se&n! si :! st!&)il!9. 1lti&! cerere de )l!t! trebuie de)us! in!inte de d!t! li&it! )reci*!t! in 0ontr!ctul de ,in!nt!re/ 2ctele !dition!le. <eres)ect!re! cl!u*elor contr!ctu!le si ! ter&enelor de ,in!li*!re ! in:estitiilor, !su&!te )rin contr!ctul de ,in!nt!re, )o!te conduce l! re*iliere! !cestui! si i&)licit l! constituire! de debite )entru su&ele )l!tite )!n! l! &o&entul re*ilierii contr!ctului.

Bene,ici!rul :! ,i in,or&!t in cee! ce )ri:este su&! !utori*!t! l! )l!t! si c=eltuielile res)inse, )recu& si &oti:ul res)in+erii. B. INFORMATII CU CARACTER PUNCTUAL' C&r&r&a 1& 7/a%a trebuie s! ,ie co&)let!t!, d!t!t!, se&n!t! 6cu nu&ele &ention!t in cl!r9 si st!&)il!t! de re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului, !:!nd to!te d!tele de identi,ic!re !le bene,ici!rului )roiectului. Aaloarea c5eltuielilor eligibile solicit!te de bene,ici!r l! ulti&! tr!ns! de )l!t! trebuie s! ,ie de &ini& 20G din :!lo!re! tot!l! eli+ibil! ! )roiectului. 8entru )roiectele c!re !u bene,ici!t de !:!ns, :!lo!re! ,in!nt!rii ner!&burs!bile solicit!t! de bene,ici!r )entru decont!re l! ulti&! tr!ns! de )l!t! trebuie s! !co)ere cel )utin :!lo!re! !:!nsului !cord!t. Aaloarea c5eltuielilor generale ale proiectului , cu& !r ,i' - t!"e )entru !r=itecti, in+ineri si consult!nti, - studii de ,e*!bilit!te/ &e&orii 3usti,ic!ti:e, - t!"e )entru eliber!re! certi,ic!telor, !:i*elor si !utori*!tiilor neces!re i&)le&ent!rii )roiectelor, !s! cu& sunt ele &ention!te in le+isl!ti! n!tion!l!% - !c=i*ition!re! de )!tente si licente, este de &!"i& 10G din :!lo!re! tot!l! eli+ibil! ! )roiectului 6d!c! )roiectul )re:ede si constructii9/ &!"i& 5G din :!lo!re! tot!l! eli+ibil! ! )roiectului 6d!c! )roiectul nu )re:ede constructii9. 2ne"! l! 0erere! de )l!t! B 7denti,ic!re! ,in!nci!r!, trebuie s! ,ie co&)let!t!, d!t!t!, se&n!t! si st!&)il!t! de b!nc!/ tre*oreri! bene,ici!rului ,in!nt!rii, )recu& si d!t!t! si se&n!t! de titul!rul contului D&+/ara%*a 1& +M&/%u*&/* trebuie s! ,ie co&)let!t!, d!t!t!, se&n!t! si st!&)il!t! de re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului. Ra7)r%u/ 1& &8&+u%*& trebuie s! !ib! to!te rubricile co&)let!te, s! ,ie d!t!t, se&n!t si st!&)il!t de re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului. 2cest r!)ort trebuie s! descrie in +ener!l st!diu ,i*ic de re!li*!re !l in:estitiei. Gara$%*a 1& 0u$a &8&+u%*& )entru lucr!ri/ser:icii trebuie constituit! in con,or&it!te cu 0ontr!ctul de lucr!ri/ser:icii 6in ,!:o!re! bene,ici!rului ,in!nt!rii9. /!r!nti! )o!te ,i constituit!, ,ie )rin e&itere! unei scrisori de +!r!ntie b!nc!r!, ! unei )olite de !si+ur!re, ! unui cec etc., ,ie )rin constituire! !cestei! )rin retineri succesi:e din tr!nsele de )l!t!. C)$%ra+%u/ 1& as*@urar& ! lucr!rilor/ bunurilor )e )erio!d! e"ecutiei !cestor! 6)entru bene,ici!rii c!re !u !c=i*itii re!li*!te con,or& 51/ 34/ 200#9 se !,l! in )erio!d! de :!l!bilit!te. Au%)r*2a%*a 1& +)$s%ru*r& s* Au%)r*2a%*a 1& +)$s%ru*r& 7&$%ru /u+rar*/& +u +ara+%&r 7r)3*2)r*u trebuie e&ise in con,or&it!te cu le+isl!ti! in :i+o!re 6He+e! nr. 50/1$$1, cu &odi,ic!rile si co&)let!rile ulterio!re9 si s! ,ie :!l!bile )e to!t! dur!t! e"ecutiei lucr!rilor. Au%)r*2a%*a 1& +)$s%ru*r& 7&$%ru /u+rar*/& +u +ara+%&r 7r)3*2)r*u este neces!r! in :edere! or+!ni*!rii e"ecutiei lucr!rilor de b!*! 6or+!ni*!re de s!ntier9. C&r%*-*+a%&/& 1& +a/*%a%&,+)$-)r6*%a%& )entru bunurile !c=i*ition!te trebuie s! ,ie d!t!te, se&n!te si st!&)il!te de !utorit!te! e&itent!. D&+/ara%**/& 3a6a/& )entru i&)orturile directe de bunuri !c=i*ition!te sunt !t!s!te l! ,!cturi 6!colo unde este c!*ul9. 2ceste docu&ente trebuie se&n!te si st!&)il!te de !utorit!te! e&itent!.67&)ortul re)re*int! intr!re! de bunuri din !,!r! s)!tiului co&unit!r9. Or1*$u/ 1& *$+&7&r& a/ /u+rar*/)r este docu&entul c!re !test! &o&entul ince)erii e"ecut!rii lucr!rilor. .!t! e&iterii !cestui docu&ent trebuie s! ,ie

!nterio!r! oric!ror d!te de inre+istr!re ! buletinelor de !n!li*!, ! intoc&irii )roceselor :erb!le de lucr!ri !scunse si ! )roceselor :erb!le )e ,!*e deter&in!te. 6l! )ri&! cerere de )l!t!9. Pr)+&su/ 3&r0a/ 1& 7r&1ar& a/ a67/asa6&$%u/u* s* 7/a$u/ 1& a67/asar& a/ *$3&s%*%*&* +)$%*$a$1 7)2*%**/& 0)r$&/)r %)7)@ra-*+& trebuie s! ,ie d!t!t, se&n!t 6cu nu&ele &ention!t in cl!r9 si st!&)il!t con,or& 8ro+r!&ului de ur&!rire si control !l c!lit!tii lucr!rilor. .!t! el!bor!rii !cestui docu&ent trebuie s! ,ie ulterio!r! 5rdinului de ince)ere !l lucr!rilor. 6l! )ri&! cerere de )l!t!9. Pr)@ra6u/ 1& ur6ar*r& s* +)$%r)/ a/ +a/*%a%** /u+rar*/)r trebuie :i*!t de 7ns)ecti! de ;t!t in 0onstructii, se&n!t de re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului, de )roiect!nt si e"ecut!nt. 6l! )ri&! cerere de )l!t!9. Pr)+&s&/& 3&r0a/& 1& r&+&7%*& +a/*%a%*3a9 7&$%ru /u+rar* as+u$s& s* -a2& 1&%&r6*$a$%& trebuie s! ,ie el!bor!te, d!t!te si se&n!te con,or& )ro+r!&ului de ur&!rire si control !l c!lit!tii lucr!rilor din )roiectul te=nic. Pr)+&s&/& 3&r0a/& 1& r&+&7%*& /a %&r6*$ar&a /u+rar*/)r )re*ent!te l! ulti&! cerere de )l!t! trebuie co&)let!te, d!t!te, se&n!te si st!&)il!te. Pr)+&s&/& 3&r0a/& 1& 7r&1ar&A7r*6*r&9 1& r&+&7%*& s* 1& 7u$&r& *$ -u$+%*u$& a 0u$ur*/)r a+M*2*%*)$a%& trebuie co&)let!te, d!t!te, se&n!te si st!&)il!te de ,urni*orul de bunuri si bene,ici!r. 7n c!*ul contr!ctelor de le!sin+, )rin 8rocesul :erb!l de )red!re-)ri&ire trebuie s! se tr!ns,ere dre)tul de )ro)riet!te !su)r! bunului de l! ,urni*or l! bene,ici!r. Pr)+&s&/& 3&r0a/& 1& 7r&1ar& 7r*6*r& a s&r3*+**/)r a+M*2*%*)$a%& ' )roiect te=nic, c!iet de s!rcini, det!lii de e"ecutie, trebuie co&)let!te, d!t!te, se&n!te si st!&)il!te. S*%ua%** 1& 7/a%a 7&$%ru /u+rar* s* +&$%ra/*2a%)ar&/& s*%ua%**/)r 1& 7/a%a trebuie se&n!te cu nu&ele &ention!t in cl!r, st!&)il!te si d!t!te de re)re*ent!ntul le+!l, de diri+intele/ins)ector de s!ntier 6)entru c!re s-! )re*ent!t certi,ic!tul de !test!re9 si de e"ecut!ntul lucr!rii. 4e!li*!re! tuturor lucr!rilor trebuie s! se ,!c! in con,or&it!te cu /r!,icul de e"ecutie !l lucr!rilor. .!c! !)!r &odi,ic!ri, trebuie s! se !t!se*e l! .os!rul 0ererii de 8l!t!, !ctul !dition!l de )relun+ire s!u &odi,ic!re ! /r!,icului de e"ecutie. 7n situ!ti! in c!re )e )!rcursul e"ecutiei lucr!rilor se i&)un &odi,ic!ri !le solutiei din 8roiectul Te=nic se :or intoc&i si )re*ent! ur&!to!rele docu&ente' - dis)o*iti! de s!ntier )entru e"ecuti! lucr!rilor intoc&it! de )roiect!nt si se&n!t! ins)ectorul de s!ntier, bene,ici!r si constructor% !ce!st! dis)o*itie de s!ntier este insotit! de &e&oriu 3usti,ic!ti: intoc&it de )roiect!nt si :eri,ic!t de :eri,ic!torul de )roiect, !colo unde este c!*ul% - liste de c!ntit!ti )entru lucr!rile l! c!re se renunt! intoc&ite de )roiect!nt% - listele de c!ntit!ti )entru lucr!ri su)li&ent!re intoc&ite de )roiect!nt% - not! de renunt!re% - not! de co&!nd! su)li&ent!r! c!re trebuie s! ,ie se&n!t! si st!&)il!t! de re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului, de diri+intele de s!ntier, de )roiect!nt% - situ!tiile de )l!t! !,erente notelor de co&!nd! su)li&ent!r! trebuie s! ,ie se&n!te de c!tre constructor, diri+intele de s!ntier si bene,ici!r. C5eltuielile diverse si neprevazute se )ot utili*! do!r )entru &odi,ic!re! c!ntit!tilor de lucr!ri in conditiile )re:!*ute de P/ nr. 2F/ 200F )ri:ind !)rob!re! continutului c!dru !l docu&ent!tiei te=nico B econo&ice !,erente in:estitiilor )ublic, )recu& si ! structurii si &etodolo+iei de el!bor!re ! de:i*ului +ener!l )entru obiecti:e de

in:estitii si lucr!ri de inter:entii si trebuie s! se inc!dre*e in li&it! su&ei dis)onibile in bu+etul )roiectului. 8entru c=eltuieli di:erse si ne)re:!*ute bene,ici!rul trebuie s! )re*inte in .os!rul 0ererii de 8l!t! ur&!to!rele docu&ente' - !ctul !dition!l inc=ei!t intre bene,ici!r si constructor in c!re s! se )reci*e*e su&! su)li&ent!r! )entru re!li*!re! lucr!rilor c!re :! ,i solicit!t! l! )l!t! in li&it! su&ei dis)onibile in bu+etul )roiectului )entru T0=eltuieli di:erse si ne)re:!*uteK% - !ctul !dition!l inc=ei!t intre bene,ici!r si )roiect!nt, d!c! )entru re)roiect!re sunt neces!re su&e su)li&ent!re c!re :or ,i solicit!te l! )l!t! in li&it! su&ei dis)onibile in bu+etul )roiectului )entru T0=eltuieli di:erse si ne)re:!*uteK% - !ne"! l! 8roiectul te=nic cu )!rte! re)roiect!t! 6unde este c!*ul9. 2ne"! trebuie :eri,ic!t! de un :eri,ic!tor !test!t )entru c!te+ori! si cl!s! de i&)ort!nt! ! lucr!rii res)ecti:e c!re !)lic! st!&)il! )e !cest docu&ent. .e !se&ene!, !ne"! :! ,i insotit! de re,er!tul de :eri,ic!re% - dis)o*iti! de s!ntier )entru e"ecuti! lucr!rilor di:erse si ne)re:!*ute intoc&it! de )roiect!nt si se&n!t! de ins)ectorul de s!ntier, bene,ici!r si constructor% !ce!st! dis)o*itie de s!ntier este insotit! de &e&oriu 3usti,ic!ti: intoc&it de )roiect!nt si :eri,ic!t de :eri,ic!torul de )roiect, !colo unde este c!*ul. - !nte&!sur!to!re! si listele de c!ntit!ti )entru lucr!ri su)li&ent!re/ intoc&ite de )roiect!nt% - not! de co&!nd! su)li&ent!re c!re trebuie s! ,ie se&n!t! si st!&)il!t! de re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului, de diri+intele de s!ntier, de )roiect!nt% - situ!tiile de )l!t! distincte )entru lucr!rile di:erse si ne)re:!*ute e"ecut!te c!re trebuie s! ,ie se&n!te de c!tre constructor, diri+intele de s!ntier si bene,ici!r% s! !)!r! distinct )e ,!ctur! de lucr!ri &entiune! re,erito!re l! Tc=eltuielile di:erse si ne)re:!*uteK. - bene,ici!rul trebuie s! )re*inte )rocesul :erb!l de ne+ociere con,or& 51/ nr. 34/200# !rt. 122 lit. i Bu/&%*$&/& 1& a$a/*2a *$+)r7)ra%&9 +&r%*-*+a%&/& 1& +a/*%a%&, +)$-)r6*%a%& a 6a%&r*a/&/)r -)/)s*%& /a /u+rar*, 0u/&%*$&/& 1& *$+&r+ar* s* a@r&6&$%&/& %&M$*+& sunt se&n!te, d!t!te si st!&)il!te de !utorit!te! e&itent!. D&3*2&/& -*$a$+*ar& )entru ser:icii trebuie s! ,ie d!t!te, se&n!te si st!&)il!te de ,urni*orul de ser:icii si de re)re*ent!ntul le+!l !l )roiectului. 2ceste! trebuie s! ,ie in con,or&it!te cu o,ertele ,in!nci!re )re*ent!te de ,urni*orul de ser:icii si decl!r!te c!sti+!to!re. 0=eltuielile de consult!nt! si )entru &!n!+e&entul )roiectului se deconte!*! )ro)ortion!l cu :!lo!re! ,iec!rei tr!nse de )l!t! !,erent! )roiectului. 8rin e"ce)tie, c=eltuielile de consult!nt! )entru intoc&ire! dos!rului cererii de ,in!nt!re se )ot decont! inte+r!l in c!drul unei sin+ure tr!nse de )l!t!. C)$%ra+%u/ 1& /&as*$@ este !,erent bunurilor solicit!te l! )l!t!, !re )reci*!t! :!lo!re! si este se&n!t de !&bele )!rti. D)+u6&$%& &6*s& 1& au%)r*%a%*/& 1& 6&1*u9 sa$*%ar s* sa$*%ar 3&%&r*$ara se :or )re*ent! de c!tre bene,ici!r l! ulti&! cerere de )l!t!, du)! ,in!li*!re! in:estitiei re!li*!t! )rin 8ro+r!& E2.4. 7n con,or&it!te cu )re:ederile le+isl!tiei in :i+o!re si ! 8rotoco!lelor inc=ei!te intre 28.48 si Cinisterul ;!n!t!tii 2utorit!te! <!tion!l! ;!nit!r-Veterin!r! si )entru ;i+ur!nt! 2li&entelor, Cinisterul Cediului si 8!durilor, bene,ici!rii )ro+r!&ului

E2.4 trebuie s! )re*inte l! &o&entul de)unerii ulti&ei cereri de )l!t! 6l! d!t! intr!rii in ,unctiune ! obiecti:ului9 docu&entele e&ise de institutiile &ention!te din c!re s! re*ulte c! )roiectul este in con,or&it!te cu )re:ederile le+isl!tiei in :i+o!re din do&eniul res)ecti:. H! ulti&! cerere de )l!t!, bene,ici!rul/ re)re*ent!ntul le+!l/ o )erso!n! din c!drul societ!tii trebuie s! ,!c! do:!d! detinerii de !)titudini &!n!+eri!le/ &!rUetin+ s!u in !cord cu !cti:it!te! )ro)us! )rin )roiect 6e")erient!, cursuri de ,or&!re )ro,esion!l! !bsol:ite B cel )utin ni:el de initiere, cursuri de c!li,ic!re etc9 )rin )re*ent!re! co)iei 1*7/)6&* 1& s%u1**, +&r%*-*+a%u/u* 1& -)r6ar&. 7n c!*ul )re*ent!rii di)lo&ei de studii/ certi,ic!tului de ,or&!re )entru o )erso!n! din c!drul societ!tii, l! .os!rul 0ererii de 8l!t! trebuie !t!s!t si docu&entul c!re s! certi,ice )o*iti! )erso!nei res)ecti:e in c!drul societ!tii 6E"' c!rte! de &unc!9. D&+/ara%*a 7& 7r)7r*& ras7u$1&r& a 0&$&-*+*aru/u* trebuie co&)let!t!, d!t!t!, se&n!t! si st!&)il!t! de bene,ici!r 6l! ,iec!re cerere de )l!t!9. 2lte 1)+u6&$%& Ius%*-*+a%*3& s)eci,ic!te 6du)! c!*9 in cerere! de )l!t! trebuie d!t!te, se&n!te si st!&)il!te de e&itent. Bene,ici!rul !re obli+!ti! de ! tine o e:ident! cont!bil! !n!litic! )entru )roiectul ,in!nt!t )rin 8ro+r!&ul E2.4. Bene,ici!rul trebuie s! )un! l! dis)o*iti! e")ertilor :eri,ic!tori din c!drul 28.48 docu&ente din cont!bilit!te! !cestui!. .!c! in ur&! :eri,ic!rii .os!relor cererilor de )l!t! bene,ici!rul nu este de !cord cu c=eltuielile decl!r!te eli+ibile si decont!te, !cest! )o!te de)une l! 048.48-ul de c!re !)!rtine, o !dres! )rin c!re s! conteste &odul de :eri,ic!re ! eli+ibilit!tii c=eltuielilor.

S-ar putea să vă placă și