Sunteți pe pagina 1din 143

Anex/Anexa nr.la ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. /.

2011

METODOLOGIE CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR N ANUL COLAR 2012-2013
Capi !"#" I Di$p!%i&ii '()(*a"( Art. 1. Prezenta Metodolo ie este ela!orat "n !aza pre#ederilor art. 1$, 1%, &1, &2, &', &$, $%, %0, %', %(, %), %*, %%, 100, 1(% alin. +',, 2'(, 2(*, 2($ alin. +',-+&,, 2)2, 2)', 2)(, 2)), 2&2, 2&$, 2*%, 2$0, 2$1, 2$2 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Art. 2. - Prin #)i +&i ,( -).+&+/0) , "n sensul prezentei Metodologii, se au "n #edere. unitile de "n#m/nt 1# p(*$!)a"i a ( 2#*i,i1+ "a ,a a ,( 1 $(p (/3*i( 20124 care se or anizeaz i 0uncioneaz con0orm art.19 din Legea educaiei naionale nr.1/2011, unitile de "n#m/nt conexe ale "n#m/ntului preuni#ersitar i unitile de "n#m/nt pentru acti#iti extracolare, care se or anizeaz i 0uncioneaz con0orm art. 99-100 din Legea educaiei naionale nr.1/2011. 1a decizia unitilor de "n#m/nt i a autoritilor administraiei pu!lice locale se pot "n0iina consorii colare, con0orm art. 62 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Art. '. - +1, 2tatutul de cadru didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar, con0orm art. 252 alin. (1) i (2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, este do#edit prin documentele de numire/trans0erare/repartizare pe post/catedr - ordine de ministru, decizii ale inspectorului colar eneral, dispoziii de repartizare - emise de instituii a!ilitate "n acest sens. Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului, inspectorate colare, comisii naionale de repartizare. +2, 4adrele titularizate "n !aza Instruciunii nr. /2011 !entru !unerea "n a!licare a art. 25 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 au statut de cadre didactice titulare ale unitilor de "n#m/nt, an a6ate cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat. +', 4adrele didactice care au promo#at examenul de de0initi#are "n "n#m/nt au do!/ndit titlul de pro0esor cu drept de practic "n "n#m/ntul preuni#ersitar.

Art. (. - +1, 3tapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei didactice de predare-"n#are-e#aluare pentru personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt i personalul didactic titular al unitilor de "n#m/nt, an a6at cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat, sta!ilire a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate i de micare a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar se or anizeaz i se des0oar con0orm prezentei Metodologii. +2, 3tapele de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar sunt, "n ordine, urmtoarele. a, constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de "n#m/nt i a apro!rii planurilor de colarizare7 !, constituirea normei didactice de predare-"n#are-e#aluare pentru personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt i personalul didactic titular al unitilor de "n#m/nt, an a6at cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat cu ore la ni#el de unitate de "n#m/nt sau "n uniti de "n#m/nt din aceeai localitate ori la ni#elul consoriilor colare7 c, "ntre irea normei didactice de predare-"n#are-e#aluare pentru personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt i personalul didactic titular al unitilor de "n#m/nt, an a6at cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat "n dou sau mai multe uniti de "n#m/nt7 d, sta!ilirea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate i pu!licarea acestora "n #ederea ocuprii7 e, trans0erarea personalului didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt disponi!ilizat prin restr/n ere de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare ori des0iinarea unor uniti de "n#m/nt7 0, ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate #acante/rezer#ate de unitile de "n#m/nt, prin concurs or anizat la ni#elul unitilor de "n#m/nt, consoriilor colare ori asocierilor temporare de uniti de "n#m/nt la ni#el local/6udeean7 , completarea normei didactice, la ni#elul inspectoratului colar, pentru personalul didactic titular cruia nu i se poate constitui catedra la ni#elul unitii de "n#m/nt ori "n uniti de "n#m/nt din aceeai localitate sau al consoriului colar7 8, repartizarea candidailor rmai nerepartizai dup concursul or anizat la ni#elul unitilor/consoriilor colare ori prin asocieri temporare de uniti de "n#m/nt la ni#el local/6udeean, "n edin pu!lic or anizat la ni#elul inspectoratului colar7
2

i, ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate prin plata cu ora7 6, ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate prin detaare7 9, ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate prin plata cu ora sau detaare pe tot parcursul anului colar. +', Prezenta Metodologie re lementeaz. a, condiiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n "n#m/ntul preuni#ersitar7 !, or anizarea i des0urarea etapelor de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar pre#zute la alin. (1)7 c, an a6area personalului didactic "n "n#m/ntul preuni#ersitar, precum i eli!erarea din 0uncie a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar7 +', 1ista posturilor didactice/catedrelor declarate #acante/rezer#ate "n "n#m/ntul preuni#ersitar se aduc la cunotin persoanelor interesate, cu cel puin '0 de zile "naintea declanrii procedurilor de selecie i an a6are pe aceste posturi didactice/catedre, prin pu!licarea pe internet i prin a0iarea la unitile de "n#m/nt respecti#e i la inspectoratele colare. +(, :rdinea ocuprii posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar este urmtoarea. a, trans0erarea pe posturi didactice/catedre #acante a personalului didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt disponi!ilizat prin restr/n ere de acti#itate sau prin des0iinarea unor uniti de "n#m/nt7 !, ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate, "n #ederea an a6rii personalului didactic cu contract indi#idual de munc, con0orm prezentei Metodologii7 c, completarea normei didactice pentru personalul didactic titular cruia nu i se poate constitui catedra la ni#elul unitii de "n#m/nt/consoriului colar/uniti de "n#m/nt din aceeai localitate, la ni#elul inspectoratului colar7 d, repartizarea, "n edin pu!lic, la ni#elul inspectoratului colar a candidailor rmai nerepartizai dup concursul or anizat la ni#elul unitilor/consoriilor colare ori prin asocieri temporare de uniti de "n#m/nt la ni#el local/6udeean7 e, ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate prin plata cu ora7 0, ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate prin detaare7

'

, ocuparea posturilor/catedrelor #acante/rezer#ate prin plata cu ora sau detaare pe tot parcursul anului colar. +), Pre#ederile prezentei Metodologii se aplic at/t unitilor de "n#m/nt preuni#ersitar de stat c/t i unitilor de "n#m/nt preuni#ersitar particular acreditate sau autorizate. Art. ). - 3li!erarea din 0uncie a personalului didactic "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar se 0ace de ctre directorul unitii, cu apro!area consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt, iar la unitile de "n#m/nt particulare de ctre persoana 6uridic 0ondatoare, "n urmtoarele situaii. a, la "ncetarea de drept a contractului indi#idual de munc, con0orm pre#ederilor le ale7 !, la solicitarea cadrului didactic7 c, prin des0acerea disciplinar a contractului indi#idual de munc, potri#it pre#ederilor art. 2#0 alin. (2) lit. $) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011

Capi !"#" II C!)$ i #i*(a4 -)1a,*a*(a 5i .a1a) a*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!* ,i) #)i +&i"( ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a*61!)$!*&ii 51!"a*(4 1a #*/a*( a ap"i1+*ii p"a)#*i"!*-1a,*# ,( -).+&+/0) S(1&i#)(a I N!*/a ,i,a1 i1+7 C!)$ i #i*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1( 5i 1!),i&ii ,( !1#pa*( a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1( -) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* Art. &. +1, 4onstituirea posturilor didactice/catedrelor din "n#m/ntul preuni#ersitar se realizeaz pe !aza normati#elor "n #i oare pri#ind 0ormaiunile de studiu, a planurilor de colarizare propuse de unitile de "n#m/nt i a planurilor-cadru de "n#m/nt a0late "n #i oare, "n concordan cu norma didactic de predare-"n#are-e#aluare sta!ilit con0orm art. 262 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +2, Acti#itatea personalului didactic de predare este sta!ilit con0orm art. 262 alin. (1)(2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011.

Art. *. - Planurile de colarizare propuse de unitile de "n#m/nt, con0orm Metodologiei a!ro%ate !rin ordin al &inistrului, educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului , sunt a#izate de inspectoratul colar cu respectarea normelor le ale "n #i oare, p/n la data de 3 ia)#a*i( 2012. Art. $. - +1, ;orma didactic a personalului didactic din unitile de "n#m/nt de predare-"n#are, de instruire practic i de e#aluare curent a precolarilor i a ele#ilor "n clas, constituit con0orm art. 262 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 , cuprinde ore pre#zute "n planul de "n#m/nt la disciplinele corespunztoare specializrii sau specializrilor "nscrise pe diploma/diplomele de licen sau de a!sol#ire, pe diploma/diplomele de a!sol#ire a ciclului << de studii uni#ersitare de masterat, pe diploma de a!sol#ire a unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice sau pe diploma/diplomele/certi0icatul/certi0icatele de a!sol#ire a unor cursuri postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, "n pro0ilul postului ori pe certi0icatul de a!sol#ire a unui modul de minimum %0 de credite trans0era!ile care atest o!inerea de competene de predare a unei discipline din domeniul 0undamental a0erent domeniului de specializare "nscris pe diplom. =iplomele de a!sol#ire a studiilor postuni#ersitare de masterat, diplomele de doctor i certi0icatele de a!sol#ire a cursurilor de per0ecionare postuni#ersitare nu se iau "n considerare la sta!ilirea normei didactice. +2, Prin excepie, "n norma didactic predare-"n#are-e#aluare pre#zut la alin. (1) se pot include i ore la disciplinele sta!ilite prin prezenta Metodologie, cu meninerea drepturilor salariale. +', ;orma didactic a personalului din ser#iciile specializate a0late "n su!ordinea direciilor 6udeene de asisten social i protecia copilului, trans0erat con0orm (rdonanei de urgen' a )u*ernului nr. 26/199+ !ri*ind !rotecia co!ilului a$lat "n di$icultate, a!ro%at' cu &odi$ic'ri !rin Legea nr. 10#/199#, este de 2) de ore pe sptm/n, "n raport cu care se sta!ilesc drepturile salariale. +(, Personalul didactic din ser#iciile specializate a0late "n su!ordinea direciilor 6udeene de asisten social i protecia copilului, trans0erat con0orm (rdonanei de urgen' a )u*ernului nr. 26/199+ !ri*ind !rotecia co!ilului a$lat "n di$icultate , apro!at cu modi0icri prin Legea nr. 10#/199#, !ene0iciaz de toate drepturile personalului didactic pre#zute "n Legea educaiei naionale nr. 1/2011.
)

Art. %. - +1, Posturile didactice de educator-puericultor pot 0i ocupate de a!sol#enii cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice, ai unei coli ec8i#alente sau studii superioare, "n pro0ilul postului, "n con0ormitate cu ,entrali-atorul !ri*ind disci!linele de "n*''&.nt, do&eniile i s!eciali-'rile, !recu& i !ro%ele de concurs *ala%ile !entru "ncadrarea !ersonalului didactic din "n*''&.ntul !reuni*ersitar, numit "n continuare ,entrali-ator, precum i a!sol#irea unui curs "n domeniul psi8opeda o ic i metodic speci0ic, do#edit prin 0oaia matricol sau certi0icat de a!sol#ire. +2, Posturile didactice din "n#m/ntul precolar pot 0i ocupate de. a, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen cu specializarea >Peda o ia "n#m/ntului primar i precolar? "ncadrai "n 0uncia didactic de pro0esor pentru "n#m/nt precolar7 !, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea educatoare sau educator, "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care, p/n la intrarea "n #i oare a Legii educaiei naionale nr. 1/2011, au 0inalizat cu diplom de licen i studii uni#ersitare lun durat sau ciclul < de studii uni#ersitare de licen ori au 0inalizat cu diplom de a!sol#ire ciclul << de studii uni#ersitare de masterat sau studii postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, a#/nd "nscris pe diploma de licen sau de a!sol#ire a ciclului << de studii uni#ersitare de masterat ori de a!sol#ire a studiilor postuni#ersitare una din specializrile cuprinse "n ,entrali-ator, "ncadrai "n 0uncia didactic de pro0esor pentru "n#m/nt precolar, con0orm art. 2/# alin. (/) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. c, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea educatoare sau educator "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care au 0inalizat cu diplom i studii uni#ersitare de scurt durat, a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire una din specializrile cuprinse "n ,entrali-ator i care i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "ncadrai "n 0uncia didactic de pro0esor pentru "n#m/nt precolar7
&

d, a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul, care i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar realizat prin cole iul uni#ersitar peda o ic, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "ncadrai "n 0uncia didactic de pro0esor pentru "n#m/nt precolar7 e, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea educatoare sau educator "n concordan cu ,entrali-atorul care au do!/ndit atestatul de recunoatere i ec8i#alare a competenelor pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "ncadrai "n 0uncia didactic de pro0esor pentru "n#m/nt precolar7 0, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea educatoare sau educator "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care au 0inalizat cu diplom i studii uni#ersitare de scurt durat, a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire una din specializrile cuprinse "n ,entrali-ator i care nu i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, "ncadrai "n 0uncia didactic de institutor7 , a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul, care nu i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar realizat prin cole iul uni#ersitar peda o ic, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, "ncadrai "n 0uncia didactic de institutor7 8, a!sol#eni cu diplom a unei instituii de "n#m/nt superior i a unui curs speci0ic "n domeniul psi8opeda o ic i metodic pentru "n#m/ntul precolar, "ncadrai "n 0uncia de institutor7 i, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea educatoare sau educator "n concordan cu ,entrali-atorul care nu i-au recunoscut i ec8i#alat competenele pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor pentru "n#m/ntul precolar, "ncadrai "n 0uncia de educatoare. +', Posturile didactice de pro0esor "n "n#m/ntul primar, clasa pre titoare i clasele <-<@, pot 0i ocupate de.
*

a, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen cu specializarea >Peda o ia "n#m/ntului primar i precolar?, "ncadrai "n 0uncia de pro0esor pentru "n#m/ntul primar7 !, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea "n#toare sau "n#tor "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care, p/n la intrarea "n #i oare a Legii educaiei naionale nr. 1/2011, au 0inalizat cu diplom de licen i studii uni#ersitare de lun durat sau ciclul < de studii uni#ersitare de licen ori au 0inalizat cu diplom de a!sol#ire ciclul << de studii uni#ersitare de masterat sau studii postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, a#/nd "nscris pe diploma de licen sau de a!sol#ire a ciclului << de studii uni#ersitare de masterat una din specializrile cuprinse "n ,entrali-ator, "ncadrai "n 0uncia de pro0esor pentru "n#m/ntul primar, con0orm art. 2/# alin. (/) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. c, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea "n#toare sau "n#tor "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care au 0inalizat cu diplom i studii uni#ersitare de scurt durat, a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire una din specializrile cuprinse "n ,entrali-ator i care i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "ncadrai "n 0uncia de pro0esor pentru "n#m/ntul primar7 d, a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul, care i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar realizat prin cole iul uni#ersitar peda o ic, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "ncadrai "n 0uncia de pro0esor pentru "n#m/ntul primar7 e, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea "n#toare sau "n#tor "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni ai cole iului uni#ersitar
$

peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care au do!/ndit atestatul de recunoatere i ec8i#alare a competenelor pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "ncadrai "n 0uncia de pro0esor pentru "n#m/ntul primar7 0, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire specializarea "n#toare sau "n#tor "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care au 0inalizat cu diplom i studii uni#ersitare de scurt durat, a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire una din specializrile cuprinse "n ,entrali-ator i care nu i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, "ncadrai "n 0uncia de institutor7 , a!sol#eni cu diplom ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul, care nu i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar realizat prin cole iul uni#ersitar peda o ic, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, "ncadrai "n 0uncia de institutor7 8, a!sol#eni cu diplom a unei instituii de "n#m/nt superior i a unui curs speci0ic "n domeniul psi8opeda o ic i metodic pentru "n#m/ntul primar, "ncadrai "n 0uncia de institutor7 i, a!sol#eni cu diplom ai liceului peda o ic, ai colii postliceale peda o ice sau ai unor coli ec8i#alente a#/nd "nscrise pe diploma de a!sol#ire specializarea "n#toare sau "n#tor "n concordan cu ,entrali-atorul ori de a!sol#eni ai cole iului uni#ersitar peda o ic cu specializri "n concordan ,entrali-atorul care nu i-au recunoscut i ec8i#alat competenele pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, "n #ederea do!/ndirii statului de pro0esor pentru "n#m/ntul primar, "ncadrai "n 0uncia de "n#tor. +(, An "n#m/ntul precolar i primar alternati# tre!uie "ndeplinite, dup caz, condiiile de studii menionate la alin. (2), respecti# alin. ( ), precum i parcur erea i 0inalizarea, cu diplom/certi0icat a modulului peda o ic speci0ic alternati#ei educaionale. +), Pentru cadrele didactice titulare cu studii medii/postliceale care ocup posturi didactice "n "n#m/ntul precolar i primar se recomand ec8i#alarea competenelor pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor pentru "n#m/ntul precolar sau de pro0esor pentru "n#m/ntul primar.
%

Pentru cadrele didactice titulare care au 0inalizat cole iul uni#ersitar peda o ic i ocup posturi didactice "n "n#m/ntul precolar i primar se recomand s-i continue studiile pentru a do!/ndi "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare de licen specializarea >Peda o ia "n#m/ntului primar i precolar? sau s-i ec8i#aleze studiile do!/ndite prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011"n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor pentru "n#m/ntul precolar sau de pro0esor pentru "n#m/ntul primar. Pentru cadrele didactice titulare care au 0inalizat cu diplom liceul peda o ic, coli postliceale peda o ice sau coli ec8i#alente ori cole iul uni#ersitar peda o ic i care au 0inalizat cu diplom i studii uni#ersitare de scurt durat, a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire una din specializrile cuprinse "n ,entrali-ator i ocup posturi didactice "n "n#m/ntul precolar i primar, dar nu i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, se recomand s-i continue studiile pentru a do!/ndi "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare de licen specializarea >Peda o ia "n#m/ntului primar i precolar? sau s-i ec8i#aleze studiile do!/ndite prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor pentru "n#m/ntul precolar sau de pro0esor pentru "n#m/ntul primar. +&, Posturile didactice/catedrele de pro0esor din "n#m/ntul imnazial, clasele @-@<<<, din palatele i clu!urile copiilor i ele#ilor i din "n#m/ntul pro0esional pot 0i ocupate de. a, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat cu specializri "n pro0ilul postului7 !, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen cu specializarea sau ai studiilor uni#ersitare de lun durat, cu specializri "n pro0ilul postului7 c, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen urmate de ciclul << de studii uni#ersitare de masterat, cu specializri "n pro0ilul postului7 d, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen sau ai studiilor uni#ersitare de lun durat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii

10

academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului7 e, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen urmate de ciclul << de studii uni#ersitare de masterat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului7 0, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare de specializare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului7 , a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de scurt durat, cu specializri "n pro0ilul postului. +*, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor "n "n#m/ntul imnazial i pro0esional, a!sol#enii cu studiile pre#zute la alin. (6) lit. a)-g) tre!uie s 0ac i do#ada a!sol#irii pro ramului de pre tire psi8opeda o ic do#edit prin 0oaie matricol, "n care este consemnat parcur erea disciplinelor psi8opeda o ice i metodice sau prin certi0icat de a!sol#ire a pro ramului de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic ori a certi0icatului care atest deinerea a minimum '0 de credite trans0era!ile din pro ramul de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic. +$, Pentru cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre de pro0esor "n "n#m/ntul imnazial i pro0esional, care au 0inalizat cu diplom studii uni#ersitare de scurt durat, se recomand s-i continue studiile pentru a do!/ndi "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare de licen specializarea necesar ocuprii postului didactic/catedrei sau s-i ec8i#aleze "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +%, Posturile didactice/catedrele de pro0esor "n "n#m/ntul liceal, clasele
11

<B-B<</B<<</B<@, precum i "n "n#m/ntul postliceal pot 0i ocupate de. a, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, cu specializri "n pro0ilul postului7 !, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen, urmat de a!sol#irea cu diplom a ciclului << de studii uni#ersitare de masterat, cu specializri "n pro0ilul postului7 c, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare de specializare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului7 d, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen, urmat de a!sol#irea cu diplom a ciclul << de studii uni#ersitare de masterat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare de specializare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului7 +10, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor "n "n#m/ntul liceal, a!sol#enii cu studiile pre#zute la alin. (9) lit. a)-d) tre!uie s 0ac i do#ada a!sol#irii pro ramului de pre tire psi8opeda o ic do#edit prin 0oaie matricol, "n care este consemnat parcur erea disciplinelor psi8opeda o ice i metodice sau prin certi0icat de a!sol#ire a pro ramului de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic ori a certi0icatului care atest deinerea a minimum &0 de credite trans0era!ile din pro ramul de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic. +11, ) /!, (81(p&i!)a", "n lipsa cadrelor didactice care "ndeplinesc condiiile de studii pre#zute la alin. (9) 0 (10), !*("( ,i) -).+&+/0) #" "i1(a" !3"i'a !*i#4 1"a$("( a I9-a 5i a 9-a, pot 0i predate pe p(*i!a,+ ,( (*/i)a + de a!sol#eni ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen cu specializri "n pro0ilul postului, cu condiia deinerii a minimum '0 de credite trans0era!ile din pro ramul de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic7 +12, 4atedrele de pre tire/instruire practic "n "n#m/ntul liceal, clasele <B-B<</B<<</B<@, "n "n#m/ntul pro0esional, precum i "n "n#m/ntul postliceal pot 0i
12

ocupate de. a, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat cu specializri "n pro0ilul postului7 !, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen cu specializarea sau ai studiilor uni#ersitare de lun durat cu specializri "n pro0ilul postului7 c, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen urmate de ciclul << de studii uni#ersitare de masterat cu specializri "n pro0ilul postului7 d, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen sau ai studiilor uni#ersitare de lun durat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului7 e, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen urmate de ciclul << de studii uni#ersitare de masterat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului7 0, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de scurt durat cu specializri "n pro0ilul postului, care i-au ec8i#alat "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/20117 , a!sol#eni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri "n pro0ilul postului care i-au recunoscut i ec8i#alat competenele pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor de instruire practic, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/20117 8, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de scurt durat cu specializri "n pro0ilul postului7 i, a!sol#eni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri "n pro0ilul postului.
1'

+1', Pentru ocuparea catedrelor de pre tire/instruire practic "n "n#m/ntul liceal, clasele <B-B<</B<<</B<@, "n "n#m/ntul pro0esional, precum i "n "n#m/ntul postliceal, a!sol#enii cu studiile pre#zute la alin. (12) lit. a)-i) tre!uie s 0ac i do#ada a!sol#irii pro ramului de pre tire psi8opeda o ic do#edit prin 0oaie matricol, "n care este consemnat parcur erea disciplinelor psi8opeda o ice i metodice sau prin certi0icat de a!sol#ire a pro ramului de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic ori a certi0icatului care atest deinerea a minimum '0 de credite trans0era!ile din pro ramul de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic. +1(, Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de pre tire/instruire practic, "n !aza studiilor 0inalizate "n cadrul colilor postliceale sau colilor de maitri "n pro0ilul postului, se recomand s-i ec8i#aleze competenele pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor de instruire practic. Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de pre tire/instruire practic care au 0inalizat studii uni#ersitare de scurt durat "n pro0ilul postului, se recomand s-i ec8i#aleze "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 sau s-i continue studiile pentru a do!/ndi "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare de licen specializarea necesar ocuprii postului didactic/catedrei. +1), Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din "n#m/ntul special personalul didactic tre!uie s "ndeplineasc, dup caz, condiiile de studii pre#zute la alin. (1)-(1/), iar pentru alte specializri dec/t cele psi8opeda o ice este necesar un sta iu atestat de pre tire teoretic i practic "n educaie special, con0orm art. 2/# alin. (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011. A!sol#enii cu diplom ai "n#m/ntului superior a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire/licen una din specializrile. psi8opeda o ie special, psi8opeda o ie, psi8olo ie, peda o ie, peda o ie social, peda o ie special, psi8osociolo ie, 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$-1%%(,, a!sol#enii cu diplom ai cole iilor peda o ice cu specializrile educator de psi8opeda o ie special sau educator i psi8opeda o ie special, a!sol#enii cu diplom ai colilor postliceale care pre tesc "n#tori-educatori pentru "n#m/nt special i ai liceelor peda o ice, a!sol#enii "n#m/ntului superior care au parcurs "n 0ormarea iniial cursuri de psi8opeda o ie special sau "n domeniul educaiei
1(

speciale de cel puin )& ore ori a!sol#eni ai colilor postliceale cu pro0il peda o ic, specializarea "n#tor/educatoare, care au parcurs "n 0ormarea iniial un curs de psi8opeda o ie special sau "n domeniul educaiei speciale de cel puin '& ore, pot ocupa posturi didactice/catedre "n "n#m/ntul special - "n concordan cu ,entrali-atorul, precum i a!sol#enii ciclului << de studii uni#ersitare de masterat "n domeniile psi8olo ie sau tiinele educaiei, "n concordan cu ,entrali-atorul !entru "n*''&.nt s!ecial, 0r s mai 0ie necesar un sta iu atestat de pre tire teoretic i practic "n educaie special e0ectuat separat, "n a0ara pre tirii iniiale. +1&, Posturile de pro0esor "n centre i ca!inete de asisten psi8opeda o ic normate la uniti de "n#m/nt precolar, primar, imnazial sau pro0esional pot 0i ocupate de. a, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, a#/nd "nscris pe diploma de licen una din specializrile. psi8olo ie, psi8opeda o ie, psi8opeda o ie special, psi8osociolo ie, peda o ie, sociolo ie sau 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$-1%%(,, "n concordan cu ,entrali-atorul7 !, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen, care ulterior au 0inalizat cu diplom, "n pro0ilul postului, ciclul << de studii uni#ersitare de masterat, "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. g) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. c, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. g) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. d, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen, urmat de ciclul << de studii uni#ersitare de masterat, care ulterior au 0inalizat cu diplom i pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. g) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011.
1)

e, a!sol#eni cu diplom ciclului < de studii uni#ersitare de licen a#/nd "nscris pe diploma de licen una din specializrile. peda o ie, psi8opeda o ie special, psi8olo ie sau sociolo ie, "n concordan cu ,entrali-atorul1 0, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. g) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. , a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de scurt durat cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul. +1*, Posturile de pro0esor "n centre i ca!inete de asisten psi8opeda o ic normate la uniti de "n#m/nt liceal, uniti de "n#m/nt a#/nd clase <-B<</B<<</B<@ sau clase @-B<</B<<</B<@ pot 0i ocupate de a!sol#eni cu specializri "n pro0ilul postului, care "ndeplinesc condiiile de studii pre#zute la alin. (16) lit. a)-d). +1$, Pentru cadrele didactice titulare pe posturi de pro0esor "n centre i ca!inete de asisten psi8opeda o ic de ni#el precolar, primar, imnazial sau pro0esional, care au 0inalizat cu diplom studii uni#ersitare de scurt durat, se recomand s-i ec8i#aleze "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 sau s-i continue studiile pentru a do!/ndi licena, "n pro0ilul postului ocupat, "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare. +1%, Pentru ocuparea posturilor didactice de pro0esor-lo oped din centrele lo opedice intercolare i din ca!inetele colare/intercolare. a, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, a#/nd "nscris pe diploma de licen una din specializrile. psi8olo ie, psi8opeda o ie, psi8opeda o ie special, psi8osociolo ie, peda o ie sau 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$1%%(,, "n concordan cu ,entrali-atorul7 !, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen care ulterior au 0inalizat ciclul << de studii uni#ersitare de masterat "n pro0ilul postului, "n con0ormitate cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. 2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011.
1&

c, a!sol#eni cu diplom ciclului < de studii uni#ersitare de licen a#/nd "nscris pe diploma de licen una din specializrile. peda o ie, psi8opeda o ie special sau psi8olo ie, "n concordan cu ,entrali-atorul1 d, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. 2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. e, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen, urmat de ciclul << de studii uni#ersitare de masterat, care ulterior au 0inalizat cu diplom i pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. 2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. 0, a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare licen, care ulterior au 0inalizat cu diplom pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate "n acest scop de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor art. 2/+ lit. 2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. , a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de scurt durat cu specializri "n pro0ilul postului, "n concordan cu ,entrali-atorul. +20, Pentru cadrele didactice titulare pe posturi de pro0esor-lo oped, care au 0inalizat cu diplom studii uni#ersitare de scurt durat, se recomand s-i ec8i#aleze "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 sau s-i continue studiile pentru a do!/ndi licena, "n pro0ilul postului ocupat, "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare.
1*

+21, Posturile didactice/catedrele din clu!urile sporti#e colare i din unitile de "n#m/nt "n care sunt or anizate clase cu pro ram sporti# pot 0i ocupate de. a, pro0esori care se "ncadreaz "n condiiile pre#zute la alin. (6)-(+) sau alin. (9)-(10), cu specializarea "n educaie 0izic, precum i "ndeplinirea condiiei suplimentare a specializrii, "n cadrul studiilor uni#ersitare, "n ramura de sport/disciplina sporti# solicitat7 !, antrenori, "n clu!urile sporti#e colare, a!sol#eni cu diplom ai unui liceu i ai unei coli de antrenori ori ai unei instituii de "n#m/nt postliceal sau superior de pro0il autorizate s 0uncioneze pro#izoriu / acreditate, cu specializarea "n ramura de sport/disciplina sporti# solicitat i a!sol#irea unui curs "n domeniul psi8opeda o ic i metodic. c, pro0esori antrenori care se "ncadreaz "n condiiile pre#zute la alin. (6)-(+) sau alin. (9)-(10), cu specializarea "n educaie 0izic i care au do!/ndit specializarea "n ramura de sport/disciplina sporti# solicitat prin a!sol#irea unei coli de antrenori autorizate s 0uncioneze pro#izoriu/acreditate ori a unei instituii de "n#m/nt postliceal sau superior de pro0il autorizate s 0uncioneze pro#izoriu/acreditate. +22, Posturile didactice de pro0esor documentarist pot 0i ocupate de a!sol#eni ai "n#m/ntului superior, care se "ncadreaz "n condiiile pre#zute la alin. (6)-(+) sau alin. (9)-(10), cu specializri "n pro0ilul postului "n concordan cu ,entrali-atorul. +2', =isciplina >Celi ie? poate 0i predat numai de a!sol#eni ai "n#m/ntului superior cu specializri "n concordan cu ,entrali-atorul, "n !aza a#izului emis de cultele reli ioase recunoscute o0icial de stat, con0orm pre#ederilor art. 1# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +2(, Personalul didactic, care solicit ocuparea unei catedre constituite din ore existente la rupe sau clase cu predare "n alt lim! dec/t cea "n care i-a e0ectuat studiile, tre!uie s 0ac do#ada competenei predrii "n lim!a respecti#, "n !aza unui test de cunoatere a lim!ii "n care urmeaz s 0ac predarea, or anizat la ni#elul unitii de "n#m/nt. +2), Pentru personalul didactic care a 0inalizat cu diplom liceul peda o ic cu specializarea educatoare sau "n#tor sau un cole iu uni#ersitar peda o ic se consider "ndeplinit condiia deinerii a minimum '0 de credite de studii trans0era!ile din pro ramul de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic. Art. 10. - +1, Acti#itatea i norma didactic a personalului didactic din centre, ca!inete colare i intercolare de asisten psi8opeda o ic se constituie con0orm 3egula&entului de organi-are i $uncionare a centrelor 4udeene/al &unici!iului 5ucureti de resurse i

1$

asisten' educaional', a!ro%at !rin ordin al &inistrului, educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. +2, Acti#itatea i norma didactic a personalului didactic a cadrelor didactice "ncadrate la 4asa 4orpului =idactic este re lementat de 3egula&entul de organi-are i $uncionare a caselor cor!ului didactic, a!ro%at !rin ordin al &inistrului, educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. +', ;orma didactic de predare-"n#are-e#aluare a personalului didactic din clu!urile sporti#e colare. pro0esor, antrenor, pro0esor-antrenor este de 1$ ore pe sptm/n i se constituie con0orm 3egula&entului !ri*ind organi-area "n*''&.ntului s!orti*, a!ro%at !rin ordin al &inistrului, educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. +(, ;orma didactic de predare-"n#are-e#aluare a personalului didactic din palatele i clu!urile copiilor i ele#ilor/Palatul ;aional al 4opiilor se sta!ilete "n 0uncie de ni#elul studiilor, dup cum urmeaz. a, 2( de ore pe sptm/n pentru a!sol#enii studiilor medii, postliceale sau colilor de maitri cu diplom de a!sol#ire "n pro0ilul postului i salarizarea corespunztoare ni#elului de studii medii/postliceale7 !, 2( de ore pe sptm/n pentru a!sol#enii studiilor medii, postliceale sau colilor de maitri cu diplom de a!sol#ire "n pro0ilul postului i cu diplom de a!sol#ire sau de licen ai "n#m/ntului superior "ntr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunztoare ni#elului de studii de institutor cu studii superioare de lun sau scurt durat7 c, 1$ ore pe sptm/n pentru a!sol#enii cole iilor uni#ersitare de institutori cu diplom de a!sol#ire "n pro0ilul postului, cu salarizarea corespunztoare de ni#elului de studii de institutor cu studii superioare de scurt durat7 d, 1$ ore pe sptm/n pentru a!sol#enii cole iilor uni#ersitare de antrenori cu diplom de a!sol#ire "n pro0ilul postului, "ncadrai "n 0uncia didactic de antrenor, cu salarizarea corespunztoare de ni#elului de studii superioare de scurt durat7 e, 1$ ore pe sptm/n pentru a!sol#enii "n#m/ntului superior cu diplom de a!sol#ire sau de licen "n pro0ilul postului, cu salarizarea corespunztoare de ni#elului de studii pro0esor cu studii superioare de scurt durat sau studii superioare de lun durat. Pentru cadrele didactice an a6ate "n palate i clu!uri ale copiilor i ele#ilor/Palatul ;aional al 4opiilor, "n !aza studiilor medii sau postliceale se recomand s-i ec8i#aleze competenele pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor. =up recunoaterea i ec8i#alarea competenelor pro0esionale
1%

do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, pentru aceast cate orie de cadre didactice, norma didactic de predare"n#are-e#aluare se sta!ilete la 1$ ore pe sptm/n. Pentru cadrele didactice titulare care au 0inalizat studii uni#ersitare de scurt durat an a6ate "n palate i clu!uri ale copiilor i ele#ilor/Palatul ;aional al 4opiilor se recomand s-i continue studiile pentru a o!ine diploma de licen, "n pro0ilul postului ocupat, "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare sau s-i ec8i#aleze studiile do!/ndite prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +), Acti#itatea i norma didactic a pro0esorilor documentariti se sta!ilete con0orm 3egula&entului de organi-are i $uncionare a %i%liotecilor colare i a centrelor de docu&entare i in$or&are, a!ro%at !rin ordin al &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. Art. 11. - An unitile de "n#m/nt cu predare simultan normarea personalului didactic se 0ace cu respectarea pre#ederilor le ale. Art. 12. - +1, 4atedrele de lim!i strine din "n#m/ntul primar se atri!uie ast0el. a, pro0esorilor titulari ai sistemului naional de "n#m/nt i pro0esorilor an a6ai cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat, con0orm actului de numire/trans0er/repartizare pe post/catedr7 !, pro0esorilor titulari ai sistemului naional de "n#m/nt i pro0esorilor an a6ai cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat care au specializri "n pro0ilul catedrei, "n concordan cu ,entrali-atorul. c, pro0esorilor pentru "n#m/ntul primar/institutorilor/"n#torilor de la rupa sau clasa respecti#, "n cadrul acti#itilor postului, dac 0ac do#ada cali0icrii prin diploma de studii ori prin certi0icatul de competen7 d, pro0esorilor pentru "n#m/ntul primar/institutorilor/"n#torilor de la alt rup sau clas, dac 0ac do#ada cali0icrii prin diploma de studii ori prin certi0icatul de competen, "n re im de plata cu ora. +2, An unitatea de "n#m/nt "n care nu exist personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de lim! matern la "n#m/ntul primar, consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt decide, dup consultarea responsa!ilului comisiei metodice/de catedr de specialitate, care dintre pro0esorii pentru "n#m/nt primar/institutorii/"n#torii

20

cunosctori ai lim!ii materne respecti#e pot preda i la alte clase din ciclul primar, "n re im de plata cu ora. :rele respecti#e se pltesc "n con0ormitate cu pre#ederile le ale "n #i oare. +', An unitile de "n#m/nt "n care nu exist personal didactic cali0icat pentru predarea disciplinei >Celi ie? la "n#m/ntul primar, consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt decide, dup consultarea responsa!ilului comisiei metodice/de catedr de specialitate, care dintre pro0esorii pentru "n#m/nt primar/institutorii cali0icai i a!ilitai "n !aza protocoalelor "nc8eiate "ntre Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului i cultele reli ioase recunoscute o0icial de stat, pot preda >Celi ia? la clase din ciclul primar, "n re im de plata cu ora. :rele respecti#e se pltesc "n con0ormitate cu pre#ederile le ale "n #i oare. +(, 1a "n#m/ntul primar, orele de educaie 0izic pre#zute "n planurile-cadru de "n#m/nt sunt predate de pro0esori cu studii superioare de specialitate con0orm art. 26 alin. (+) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +), An unitile de "n#m/nt "n care, la ni#el imnazial, nu exist personal didactic pentru predarea unei lim!i moderne, a curriculum-ului de lim! matern, a reli iei, a educaiei plastice, a educaiei muzicale sau a educaiei 0izice, consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt decide, dup consultarea responsa!ilului comisiei metodice/de catedr de specialitate, care dintre pro0esorii pentru "n#m/ntul primar/institutorii, care 0ac do#ada cali0icrii prin diploma de studii, pot preda aceste discipline "n re im de plata cu ora. :rele respecti#e se pltesc "n con0ormitate cu pre#ederile le ale "n #i oare. +&, =isciplina cultur ci#ic 0ace parte din norma de predare a personalului didactic, care a 0inalizat ciclul < de studii uni#ersitare de licen ori studii uni#ersitare de lun sau scurt durat, a#/nd "nscris pe diploma de a!sol#ire/licen una din specializrile. 0iloso0ie, istorie, drept, drept comunitar, tiine 6uridice, tiine 6uridice i administrati#e, cultur i reli ie, tiine politice, tiine politice i administrati#e, tiine politico-economice, tiine administrati#e, administraie pu!lic, administraie european, peda o ie, peda o ie social, psi8olo ie, sociolo ie, psi8osociolo ie, politici sociale, comunicare i relaii pu!lice, comunicare social i relaii pu!lice, studii europene, etnolo ie, asisten social, "n concordan cu ,entrali-atorul. =isciplina cultur ci#ic este predat i de a!sol#eni cu diplom ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat sau ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori ai studiilor postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii,
21

5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, a#/nd una din specializrile pre#zute "n ,entrali-ator. Pentru cadrele didactice titulare cu studii uni#ersitare de scurt durat repartizate pe catedre de cultur ci#ic se recomand s-i continue studiile pentru a o!ine diploma de licen "n cadrul ciclului < de studii uni#ersitare ori s-i ec8i#aleze studiile do!/ndite prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +*, =isciplina studii sociale din "n#m/ntul liceal intr "n norma de predare a a!sol#enilor cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori ai studiilor postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat, a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile pre#zut "n ,entrali-ator. +$, =isciplina lo ic, ar umentare i comunicare este predat de a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat care au "nscris pe diploma de licen specializarea 0iloso0ie, ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat sau ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori ai studiilor postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile pre#zut "n ,entrali-ator. 4adrele didactice titulare care au 0inalizat cu diplom studii uni#ersitare de lun durat, care au "nscris pe diploma de licen specializarea 0iloso0ie, a0late "n imposi!ilitatea constituirii catedrelor cu ore "n specialitate, con0orm actului de numire/trans0er/repartizare, "i pot completa norma didactic i cu ore de sociolo ie, psi8olo ie sau economie i economie aplicat, cu condiia s 0i a#ut "n "ncadrare, "n anii ulteriori titularizrii, ore la aceste discipline. 4adrele didactice titulare pe catedre sociolo ie sau sociolo ie-studii sociale a0late "n imposi!ilitatea constituirii catedrelor cu ore "n specialitate, con0orm actului de numire/trans0er, "i pot completa norma didactic i cu ore de 0iloso0ie, psi8olo ie sau lo ic, ar umentare i comunicare.
22

4adrele didactice titulare pe catedre psi8olo ie sau psi8olo ie-studii sociale a0late "n imposi!ilitatea constituirii catedrelor ore "n specialitate, con0orm actului de numire/trans0er, "i pot completa norma didactic i cu ore de 0iloso0ie, sociolo ie sau lo ic, ar umentare i comunicare. +%, An situaia "n care pentru disciplinele socio-umane nu se pot constitui catedre dintr-o sin ur disciplin, pro0ilul acestora se sta!ilete "n 0uncie de disciplina cu numrul predominant de ore i acestea pot 0i predate de a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat sau ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori ai studiilor postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare , a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile pre#zute "n ,entrali-ator. +10, =isciplinele economie, economie aplicat i educaie antreprenorial sunt predate de a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori ai studiilor postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile pre#zut "n ,entrali-ator la aria curricular >(& i societate?, disciplinele economie, economie aplicat i educaie antreprenorial. =isciplinele educaie antreprenorial i economie aplicat pot 0i predate i de a!sol#enii "n#m/ntului uni#ersitar de lun durat care au "nscris pe diploma de licen specializarea 0iloso0ie. +11, =isciplina istoria i tradiiile minoritii ma 8iare este predat de a!sol#eni ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen ori ai studiilor uni#ersitare de lun sau scurt durat care au "nscris pe diploma de licen una dintre specializrile. istorie sau etnolo ie linia de studiu "n lim!a ma 8iar ori lim!a i literatura matern ma 8iar, "n concordan cu ,entrali-atorul. Pentru celelalte minoriti naionale, la disciplina istoria i tradiiile minoritilor naionale se "ncadreaz cu prioritate a!sol#eni ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen ori ai studiilor uni#ersitare de lun sau scurt durat care au "nscris pe diploma de licen specializarea istorie - linia de studiu "n lim!a matern a minoritii naionale respecti#e i numai "n cazuri speciale "n lipsa acestora pot 0i "ncadrai i a!sol#eni ai ciclului
2'

< de studii uni#ersitare de licen ori ai studiilor uni#ersitare de lun sau scurt durat care au "nscris pe diploma de a!sol#ire/licen una dintre specializrile. lim!a i literatura matern a minoritii naionale respecti#e sau etnolo ie linia de studiu "n lim!a matern a minoritii naionale respecti#e. =isciplina istoria i tradiiile minoritilor naionale este predat i de a!sol#eni cu diplom ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat sau ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori ai studiilor postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, a#/nd una din specializrile pre#zute "n ,entrali-ator. Pentru cadrele didactice titulare cu studii uni#ersitare de scurt durat repartizate pe catedre de istoria i tradiiile minoritii ma 8iare se recomand s-i ec8i#aleze studiile do!/ndite prin cole iul cu durata de ' ani sau institutul peda o ic cu durat de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +12, =isciplina tiine "n "n#m/ntul liceal este predat de a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat care au "nscris pe diplom una din specializrile pre#zut "n ,entrali-ator la aria curricular >Matematic i tiine? pentru disciplinele 0izic, c8imie sau !iolo ie, precum i de a!sol#eni ai studiilor postuni#ersitare de specializare >Predarea inte rat a tiinelor? cu durata de cel puin trei semestre. +1', =isciplina literatur uni#ersal "n "n#m/ntul liceal este predat de a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de lun durat, ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori unor cursuri postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat care au "nscris pe diplom una din specializrile pre#zut "n ,entrali-ator la aria curricular >1im! i comunicare? pentru disciplinele lim!a i literatura rom/n, lim!i clasice sau lim!i moderne/materne. +1(, =isciplinele in0ormatic, in0ormatic-te8nolo ii asistate de calculator, te8nolo ia in0ormaiei i a comunicaiilor, din "n#m/ntul liceal/anul de completare, intr "n norma de predare a personalului didactic cu studii uni#ersitare de lun durat, ai unor pro rame de
2(

con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori unor cursuri postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat a#/nd "nscris pe diploma de licen/a!sol#ire a ciclului << de studii uni#ersitare de masterat una dintre specializrile pre#zute "n ,entrali-ator. =isciplinele opionale "n domeniul in0ormaticii/te8nolo ia in0ormaiei i a comunicaiilor din "n#m/ntul primar i imnazial, intr "n norma de predare a personalului didactic cu studii uni#ersitare de lun sau scurt durat, ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori unor cursuri postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat, a#/nd "nscris pe diploma de licen/a!sol#ire a ciclului << de studii uni#ersitare de masterat una dintre specializrile pre#zute "n ,entrali-ator. =isciplina te8nolo ia in0ormaiei i a comunicaiilor constituie o disciplin opional pentru ele#ii din clasele <-<@ i este disciplin o!li atorie "n "n#m/ntul imnazial, clasele a @-a i a @<-a, precum i "n "n#m/ntul liceal, con0orm art. 6# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Art. 1'. - +1, 1a clasele cu predare !ilin # lim!ile moderne se predau pe rupe. +2, 1a clasele cu predare intensi# lim!ile moderne i in0ormatica se predau, de re ul, pe rupe, cu condiia "ncadrrii "n costul standard per ele# i "n numrul maxim de Art. 1(. - +1, Acti#itile speci0ice 0unciei de diri inte se or anizeaz i se des0oar la toate clasele i 0ormele de "n#m/nt din "n#m/ntul preuni#ersitar, "n con0ormitate cu precizrile Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. +2, <ndemnizaia pentru acti#itatea de diri enie se acord con0orm re lementrilor "n #i oare. 1a 0orma de "n#m/nt cu 0rec#en redus indemnizaia pentru acti#itatea de diri enie, con0orm pre#ederilor le ale "n #i oare, se acord numai pentru lunile "n care se or anizeaz sesiunile de predare-e#aluare. +', Personalul didactic de conducere, de "ndrumare i control nu poate "ndeplini 0uncia de diri inte i nu poate e0ectua ore de consiliere i orientare #ocaional i nici ore de diri enie. ) $i #a&ii (81(p&i!)a"(, c/nd la ni#elul unei uniti de "n#m/nt nu exist
2)

norme/posturi didactice apro!at la ni#elul inspectoratului colar.

su0iciente cadre didactice cu contract de munc pe perioad nedeterminat sau determinat, cu studii corespunztoare postului/catedrei, personalul didactic de conducere poate "ndeplini 0uncia de diri inte cu apro!area consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt. Art. 1). - +1, Posturile didactice/catedrele de specialitate din unitile de "n#m/nt cu clase de arte plastice, decorati#e, am!ientale, ar8itectur, desi n se constituie a#/nd "n #edere 0inalitile educaionale i specializrile 0ilierei #ocaionale. =isciplinele 0undamentale, care se predau la clasele a <B-a i a B-a, studiul 0ormelor i desenul, studiul 0ormelor i al culorii, studiul 0ormelor i al #olumului, studiul compoziiei, croc8iuri, elemente de perspecti#, desen proiecti#, interdependene 0uncionale "n relaia om 0orm am!ient sunt discipline complementare strict necesare 0ormrii lim!a6ului plastic i a percepiei #izuale, ce constituie o 0orm de pre-orientare, "n cunotin de cauz, spre una din specializrile pro0ilului. 1a unitile de "n#m/nt cu clase de arte plastice, decorati#e, am!ientale, ar8itectur, desi n )# $( 1!)$ i #i( 1a (,*( .a1a) ( )#/ai 1# !*( ,i) ,i$1ip"i)("( :#),a/() a"( ,( $p(1ia"i a ( 1a*( $( p*(,a# "a 1"a$("( a I9-a 5i a 9-a. +2, =isciplina educaie artistic este predat de a!sol#enii "n#m/ntului superior de lun durat, ai unor pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice ori unor cursuri postuni#ersitare, cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile pre#zut "n ,entrali-ator la aria curricular >Arte?, disciplinele. arte #izuale, muzic, teatru sau core ra0ie. +', Personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt pe un post/catedr de corepetitor/acompaniament, din liceele #ocaionale i din unitile cu "n#m/nt inte rat i suplimentar de art, precum i cel din palatele i clu!urile copiilor i ele#ilor/Palatul ;aional al 4opiilor rm/ne "ncadrat ca personal didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt, "n con0ormitate cu actul de numire/trans0er pe post/catedr, "n aceeai unitate de "n#m/nt i !ene0iciaz de toate drepturile personalului didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt. Art. 1&. - +1, 4atedrele de educaie te8nolo ic la clasele @-@<<< pot 0i ocupate de. a, a!sol#eni cu diplom ai "n#m/ntului superior cu specializarea >educaie te2nologic'?, "n concordan cu ,entrali-atorul. !, a!sol#eni cu diplom ai "n#m/ntului superior cu specializri "n pro0ilul te8nic,
2&

sil#ic, economic sau a ricol. +2, Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt pe catedre de educaie te8nolo ic care au 0inalizat studii uni#ersitare de scurt durat "n pro0ilul te8nic, sil#ic, economic sau a ricol, se recomand s-i ec8i#aleze "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +', Pe catedrele de educaie te8nolo ic, a!sol#enii cu diplom ai "n#m/ntului superior cu specializarea "n pro0ilul te8nic, sil#ic, economic sau a ricol pot 0i "ncadrai cu contract de munc pe perioad determinat sau "n re im de plata cu ora, numai "n lipsa a!sol#enilor "n#m/ntului superior cu specializarea >educaie te8nolo ic?. +(, :rele de educaie te8nolo ic la clasele @-@<<< se des0oar pe clase. +), =isciplinele te8nolo ice/modulele din cadrul 0ilierei te8nolo ice pot 0i predate dup cum urmeaz. a, "n "n#m/ntul liceal, clasele <B-B<</B<<</B<@ i pro0esional disciplinele te8nolo ice/modulele din cadrul 0ilierei te8nolo ice pot 0i predate de a!sol#eni cu diplom ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat "n domeniul te8nic, sil#ic, economic i a ricol sau de a!sol#eni cu diplom de pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice, studii academice postuni#ersitare, cu diplom de studii apro0undate sau studii postuni#ersitare de specializare cu durata de cel puin un an i 6umtate - "n concordan cu ,entrali-atorul, precum i a!sol#enii cu diplom de licen ai "n#m/ntului uni#ersitar de lun durat "n domeniile te8nic, sil#ic, economic i a ricol, "n pro0ilul postului, care "ndeplinesc i condiiile pre#zute la art. 9 alin. (10) din !re-enta Metodologie. !, -) /!, (81(p&i!)a", "n lipsa a!sol#enilor cu diplom ai "n#m/ntului superior pre#zui la lit. a), disciplinele/modulele te8nolo ice din -).+&+/0) #" "i1(a" !3"i'a !*i#4 1"a$("( a I9-a 5i a 9-a, pot 0i predate p( p(*i!a,+ ,( (*/i)a + de a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen "n domeniile te8nic, sil#ic, economic i a ricol, "n pro0ilul postului, 1# 1!),i&ia ,(&i)(*ii a /i)i/#/ 30 ,( 1*(,i ( *a)$:(*a3i"( ,i) p*!'*a/#" ,( p*('+ i*( p$i;!p(,a'!'i1+ !:(*i ,( ,(pa* a/() ("( p() *# p*('+ i*(a p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i17 c, "n "n#m/ntul pro0esional disciplinele te8nolo ice/modulele pot 0i predate de a!sol#eni cu diplom ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat "n domeniul te8nic, sil#ic, economic i a ricol ori de a!sol#eni cu
2*

diplom de pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice, de studii academice postuni#ersitare, de studii apro0undate sau studii postuni#ersitare de specializare cu durata de cel puin un an i 6umtate - "n concordan cu ,entrali-atorul, precum i a!sol#enii cu diplom de licen ai "n#m/ntului uni#ersitar de lun sau scurt durat "n domeniile te8nic, sil#ic, economic i a ricol, "n pro0ilul postului, care "ndeplinesc i condiiile pre#zute la art. 9 alin. (+) din !re-enta Metodologie. +&, Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de discipline te8nolo ice care au 0inalizat studii uni#ersitare de scurt durat "n pro0ilul postului, se recomand s-i continue studiile prin studii uni#ersitare de licen i de masterat pentru a do!/ndi specializri "n concordan cu postul didactic/catedra ocupat+, sau s-i ec8i#aleze "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale. +*, An "n#m/ntul postliceal, "ncadrarea personalului didactic pe discipline/module se realizeaz cu respectarea pre#ederilor art. 9 alin. (9)-(10) din !re-enta Metodologie. Art. 1*. - +1, 1a disciplina pre tire/instruire practic, "ncadrarea cadrelor didactice se 0ace "n 0uncie de modul de or anizare a acestei acti#iti pe ni#eluri de "n#m/nt, cu respectarea pre#ederilor art. 9 alin. (12)-(1 ) din !re-enta Metodologie. Pre tirea/instruirea practic se e0ectueaz pe clase la a eni economici sau pe clase/ rupe constituite "n condiiile le ii, "n atelierele proprii, "n 0uncie de resursele materiale existente i de pre#ederile din con#eniile/protocoalele de parteneriat "nc8eiate "ntre unitile de "n#m/nt i a enii economici, cu "ncadrarea "n numrul de posturi didactice apro!at la ni#elul inspectoratului colar. An unitile de "n#m/nt preuni#ersitar, pre#zute "n ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. ('*/200*, asistate "n cadrul pro ramelor de modernizare a "n#m/ntului pro0esional i te8nic PDAC3 @35 C: %(0), PDAC3 5@35 C: 2001-200' i PDAC3 5@35 C: 200(-200&, precum i "n unitile de "n#m/nt implicate "n proiectele Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului de cola!orare !ilateral cu Austria 34:;35 i 5:ECC3F prin GE15ECG:;5AG5 Austria i de cola!orare !ilateral cu Hrana pre tirea/instruirea practic se or anizeaz la a eni economici pe clase/ rupe constituite "n condiiile le ii, cu "ncadrarea "n numrul de posturi didactice apro!at la ni#elul inspectoratului colar sau "n atelierele proprii, pe rupe de ele#i constituite "n condiiile le ii.

2$

An unitile de "n#m/nt preuni#ersitar "n care se or anizeaz sta ii de pre tire practic pentru do!/ndirea cali0icrii pro0esionale de ni#el 2, "ncadrarea cadrelor didactice care realizeaz pre tirea/instruirea practic se 0ace "n 0uncie de specializarea acestora i pre#ederile planului de "n#m/nt. :rele de la!orator te8nolo ic i de instruire practic predate "n cadrul sta iilor de pre tire practic pentru do!/ndirea cali0icrii pro0esionale de ni#el 2 sunt incluse "n norma didactic, "n cumul sau "n plata cu ora, dup caz. Pe parcursul unui an colar, un cadru didactic poate a#ea "n "ncadrare cel mult o clas/ rup de ele#i care e0ectueaz sta iul de pre tire practic pentru do!/ndirea cali0icrii pro0esionale de ni#el 2. An structura catedrelor de discipline te8nolo ice i de pre tire/instruire practic #acante pentru an a6are pe perioad nedeterminat nu se includ ore normate la clasele/ rupele de ele#i care e0ectueaz sta ii de pre tire practic pentru do!/ndirea cali0icrii pro0esionale de ni#el 2. :rele #acante de la!orator te8nolo ic i de instruire practic din cadrul sta iilor de pre tire practic pentru do!/ndirea cali0icrii pro0esionale de ni#el 2 se ocup numai pe perioad determinat, de cel mult un an colar, prin completare de norm sau "n re im de plata cu ora. Art. 1$. - +1, Posturile didactice/catedrele din "n#m/ntul special pot 0i ocupate dup cum urmeaz. a, posturile de pro0esor pentru "n#m/nt precolar special i de pro0esor itinerant/de spri6in din "n#m/ntul precolar special pot 0i ocupate de a!sol#eni care "ndeplinesc condiiile pre#zute la art. 9 alin. (2) i alin. (15) din !re-enta Metodologie. !, posturile de pro0esor-educator din "n#m/ntul special, pentru acti#itatea de dupamiaz la clasele <-B, pot 0i ocupate de a!sol#eni care "ndeplinesc condiiile pre#zute la art. 9 alin. ( ) sau alin. (6)- (+) ori alin. (9)-(10) din !re-enta Metodologie , indi0erent de specializarea/specializrile "nscrise pe diploma/diplomele de studii, precum i condiiile pre#zute la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie7 c, posturile de pro0esor psi8opeda o ie special pentru o catedr de educaie special, precum i posturile de pro0esor itinerant/de spri6in, de pro0esor-psi8opeda o psi8opeda o din "n#m/ntul special primar i i de imnazial i din cadrul structurilor de

"n#m/nt special inte rat pot 0i ocupate numai de a!sol#eni ai "n#m/ntului superior care se "ncadreaz "n condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (6)- (+) ori alin. (9)-(10) din !re-enta Metodologie, a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile. psi8opeda o ie special, psi8opeda o ie, psi8olo ie, peda o ie, peda o ie social, peda o ie special, psi8osociolo ie, 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$-1%%(, - "n concordan cu
2%

,entrali-atorul ori lim!a rom/n, lim!a i literatura rom/n, cu respectarea condiiilor pre#zute la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie7 d, posturile de pro0esor-psi8olo colar, pro0esor-lo oped, psi8olo , lo oped, pro0esor de psi8odia noz din "n#m/ntul special primar i imnazial i din cadrul structurilor de "n#m/nt special inte rat pot 0i ocupate numai de a!sol#eni ai "n#m/ntului superior care se "ncadreaz "n condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (6)-(+) ori alin. (9)-(10) din !re-enta Metodologie, a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile. psi8opeda o ie special, psi8opeda o ie, psi8olo ie, peda o ie, peda o ie social, peda o ie special, psi8osociolo ie, 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$-1%%(, - "n concordan cu ,entrali-atorul7 e, posturile de pro0esor itinerant/de spri6in, de pro0esor-psi8opeda o i de psi8opeda o din "n#m/ntul special liceal/postliceal pot 0i ocupate numai de a!sol#eni ai "n#m/ntului superior care se "ncadreaz "n condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (9)(10) din !re-enta Metodologie, a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile. psi8opeda o ie special, psi8opeda o ie, psi8olo ie, peda o ie, peda o ie social, peda o ie special, psi8osociolo ie, 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$-1%%(, "n concordan cu ,entrali-atorul ori lim!a rom/n, lim!a i literatura rom/n, cu respectarea condiiilor pre#zute la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie7 0, posturile de pro0esor-psi8olo colar, psi8olo , pro0esor de psi8odia noz din "n#m/ntul special liceal/postliceal pot 0i ocupate numai de a!sol#eni ai "n#m/ntului superior care se "ncadreaz "n condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (9)-(10) din !re-enta Metodologie, a#/nd "nscris pe diplom una din specializrile. psi8opeda o ie special, psi8opeda o ie, psi8olo ie, peda o ie, peda o ie social, peda o ie special, psi8osociolo ie, 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$-1%%(, - "n concordan cu ,entrali-atorul7 , posturile de pro0esor preparator +ne#ztor, din "n#m/ntul special imnazial pot 0i ocupate de pro0esori ne#ztori care "ndeplinesc condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (6)-(+) ori alin. (9)-(10) din !re-enta Metodologie coro!orate cu pre#ederile art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie. 8, posturile de pro0esor preparator +ne#ztor, din "n#m/ntul special liceal pot 0i ocupate de pro0esori ne#ztori care "ndeplinesc condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (9) i (10) din !re-enta Metodologie coro!orate cu pre#ederile art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie7
'0

i, "n mod excepional, "n lipsa a!sol#enilor care "ndeplinesc condiiile pre#zute la lit. 2), posturile de pro0esor preparator +ne#ztor, din "n#m/ntul special liceal o!li atoriu pot 0i ocupate pe perioad determinat de pro0esori ne#ztori, a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de licen, care "ndeplinesc i condiiile pre#zute la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie, cu condiia deinerii a minimum '0 de credite trans0era!ile din pro ramul de pre tire psi8opeda o ic o0erit de departamentele pentru pre tirea personalului didactic7 6, disciplinele din aria curricular te8nolo ii la clasele @-@<<< din "n#m/ntul special, acti#itile de pre-pro0esionalizare i instruirea practic "n "n#m/ntul special pot 0i des0urate de cadrele didactice care "ndeplinesc condiiile pre#zute la art. 9 alin. (12)-(1 ) din !re-enta Metodologie, coro!orate cu pre#ederile art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie. +2, Pentru cadrele didactice titulare cu studii medii/postliceale i ocup posturi didactice "n "n#m/ntul special precolar i primar se recomand s-i ec8i#aleze competenele pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor pentru "n#m/ntul precolar special, de pro0esor itinerant/de spri6in "n "n#m/ntul precolar sau primar/ imnazial sau de pro0esor-educator. Pentru cadrele didactice titulare care au 0inalizat cole iul uni#ersitar peda o ic an a6ate "n "n#m/ntul special precolar i primar au o!li aia se recomand s-i ec8i#aleze studiile, do!/ndite prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen, con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor pentru "n#m/ntul precolar special, de pro0esor itinerant/de spri6in "n "n#m/ntul precolar sau primar/ imnazial sau de pro0esor-educator. +', 4adrele didactice titulare pe catedre de pro0esor itinerant/de spri6in sau de pro0esor psi8opeda o ie special pentru o catedr de educaie special, care nu se "ncadreaz "n condiiile de studii pre#zute la alin. (1) au o!li aia de a urma pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice, studii uni#ersitare sau postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n. psi8opeda o ie special, psi8olo ie, peda o ie ori studii uni#ersitare de masterat "n

'1

domeniile psi8olo ie sau tiinele educaiei, "n concordan cu ,entrali-atorul !entru "n*''&.nt s!ecial. +(, 4adrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt pe catedre de pro0esor-psi8opeda o care au "nscris pe diploma de studii specializrile lim!a rom/n sau lim!a i literatura rom/n au o!li aia de a urma pro rame de con#ersie pro0esional pentru do!/ndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi 0uncii didactice, studii uni#ersitare sau studii postuni#ersitare cu durata de cel puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului - studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu specializri "n. psi8opeda o ie special, psi8olo ie, peda o ie ori studii uni#ersitare de masterat "n domeniile psi8olo ie sau tiinele educaiei, "n concordan cu ,entrali-atorul !entru "n*''&.nt s!ecial. Pe posturile de pro0esor-psi8opeda o din "n#m/ntul special, a!sol#enii "n#m/ntului superior care au "nscris pe diplom specializrile lim!a rom/n sau lim!a i literatura rom/n pot 0i "ncadrai pe perioad determinat sau "n re im de plata cu ora, numai "n lipsa a!sol#enilor "n#m/ntului superior cu studii corespunztoare postului "n concordan cu ,entrali-atorul. +), Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de acti#iti de pre-pro0esionalizare i pre tire/instruire practic "n "n#m/ntul special, "n !aza studiilor 0inalizate "n cadrul colilor postliceale sau colilor de maitri "n pro0ilul postului, se recomand s-i ec8i#aleze competenele pro0esionale do!/ndite 0ormal, non0ormal sau in0ormal, con0orm art. 2/# alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n #ederea do!/ndirii statutului de pro0esor de instruire practic. Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt pe catedre de acti#iti de pre-pro0esionalizare i pre tire/instruire practic "n "n#m/ntul special care au 0inalizat studii uni#ersitare de scurt durat "n pro0ilul postului, se recomand s-i ec8i#aleze "n#m/ntul uni#ersitar de scurt durat, realizat prin cole iul cu durata de ' ani, cu ciclul < de studii uni#ersitare de licen , con0orm art. 1/9 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +&, ) /!, (81(p&i!)a", "n lipsa a!sol#enilor care se "ncadreaz "n pre#ederile alin. (1) lit. e) sau lit. $), posturile didactice/catedrele din -).+&+/0) #" $p(1ia" "i1(a" !3"i'a !*i# pot 0i ocupate p( p(*i!a,+ ,( (*/i)a + de a!sol#eni cu diplom ai studiilor uni#ersitare de licen, cu specializri "n pro0ilul postului, care "ndeplinesc i condiiile pre#zute la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie, 1# 1!),i&ia ,(&i)(*ii a /i)i/#/ 30 ,( 1*(,i (
'2

*a)$:(*a3i"( ,i) p*!'*a/#" ,( p*('+ i*( p$i;!p(,a'!'i1+ !:(*i ,( ,(pa* a/() ("( p() *# p*('+ i*(a p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i17 +*, An situaia "n care nu exist nici un candidat ne#ztor, postul de pro0esor preparator +ne#ztor, poate 0i ocupat pe perioad determinat i de alte cadre didactice care "ndeplinesc condiiile de studii. +$, 4adrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre "n "n#m/ntul special, care nu "ndeplinesc condiia pre#zut la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie, au o!li aia ca "n termen de cel mult doi ani de la intrarea "n #i oare a prezentei Metodologii s 0inalizeze un sta iu atestat de pre tire teoretic i practic "n educaie special. S(1&i#)(a a II-a C!)$ i #i*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!* 5i -)1a,*a*(a i #"a*i"!* ,i) #)i +&i"( ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a*61!)$!*&ii 51!"a*(4 1a #*/a*( ap"i1+*ii p"a)#*i"!* 1a,*# Art. 1%. - 4adrele didactice care au o!inut de0initi#area "n "n#m/nt i care ocup prin concurs un post didactic/o catedr #acant+, pu!licat pentru an a6are pe perioad nedeterminat, "n urma concursului #alidat, de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt, este titular an a6at cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat pe postul didactic/catedr la ni#elul unitilor de "n#m/nt, "n condiiile prezentei Metodologii, con0orm art. 25/ alin. (1 ) din Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011. Art. 20. - +1, 2tatutul de titular, prin concurs, an a6at cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat pe postul didactic/catedra ocupat+, "n unitatea/unitile de "n#m/nt pentru care a concurat este do#edit prin decizia i prin contractul indi#idual de munc, "nc8eiat pe perioad nedeterminat "ntre directorul unitii de "n#m/nt cu personalitate 6uridic din "n#m/ntul preuni#ersitar de stat sau al unitii de "n#m/nt particular i cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. +2, Pentru pro0esorii de!utani, care nu au do!/ndit de0initi#area "n "n#m/nt, i care au ocupat prin concurs un post didactic/catedr #acant+, pu!licat "n #ederea an a6rii pe perioad nedeterminat, "n condiiile prezentei Metodologii, ,#p+ p*!/!.a*(a (8a/()#"#i p() *# ,(:i)i i.a*(a -) -).+&+/0) , calitatea de titular an a6at cu contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat este do#edit prin decizia i prin contractul indi#idual de munc, "nc8eiat pe perioad nedeterminat "ntre directorul unitii de "n#m/nt cu personalitate 6uridic din "n#m/ntul preuni#ersitar de stat sau al unitii de "n#m/nt
''

particular i cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra, prin concurs. Art. 21. - <nspectoratele colare dau pu!licitii, p/n la data de 3 ia)#a*i( 2012, pentru anul colar urmtor, reeaua colar a unitilor de "n#m/nt preuni#ersitar de stat i particular autorizate/acreditate, con0orm art. 61 alin. (5) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 Art. 22. - +1, An situaia "n care, ca urmare restructurrii reelei colare, "ncep/nd cu data de 1 $(p (/3*i( 2012, urmeaz s 0ie des0iinate uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, se procedeaz dup cum urmeaz. a, "n situaia comasrii prin a!sor!ie a unei uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic cu o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "ncep/nd cu data de 1 $(p (/3*i( 2012, dac la data la care se e0ectueaz e#aluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate, nu a intrat "nc "n #i oare actul administrati# cu pri#ire la restructurarea reelei colare i exist dou persoane 6uridice distincte, atunci e#aluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate se realizeaz o!li atoriu la ni#elul 0iecrei catedre din 0iecare unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, de ctre aceeai comisie de e#aluare, numit de consiliul de administraie, al crei preedinte este directorul, con0orm art. /6 din !re-enta Metodologie, din care 0ac parte directorii am!elor uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic7 la ni#elul inspectoratului colar, pentru 0iecare post didactic/catedr, se "ntocmete o list comun cu rezultatele e#alurii cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate din cele dou uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic care urmeaz s se comaseze, urm/nd s 0ie propuse pentru completare de norm didactic sau restr/n ere de acti#itate, "ncep/nd cu data de 1 $(p (/3*i( 2012, cadrele didactice cu puncta6ul cel mai mic din lista comun, cu respectarea pre#ederilor art. Metodologie7 !, "n situaia comasrii prin 0uziune a dou uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "ncep/nd cu data de 1 $(p (/3*i( 2012, toate cadrele didactice titulare din am!ele uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic intr "n restr/n ere de acti#itate i se soluioneaz cu prioritate "n noua unitate creat "n urma 0uziunii. c, "n situaia des0iinrii prin lic8idare a unei uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "ncep/nd cu data de 1 $(p (/3*i( 2012, toate cadrele didactice titulare din unitatea de "n#m/nt cu personalitate 6uridic propus pentru des0iinare prin lic8idare intr "n restr/n ere de acti#itate. +(, 4a urmare a restructurrii reelei colare, a trans0ormrii unor uniti de "n#m/nt
'(

alin. ( )-(5) i art. /6 alin. (1) lit. d) din !re-enta

"n uniti de alt ni#el i a sc8im!rii denumirii unitilor de "n#m/nt, inspectoratele colare re#izuiesc deciziile de restructurare a reelei colare i, "n !aza acestora i a art. 95 alin. (1), lit. n) din Legea educaiei naionale nr.1/2011, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt a0ectat de aceste sc8im!ri. Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt numite/trans0erate pe ni#el imnazial/coala de arte i meserii "n uniti cu clase

@-B<</B<<</B<@ sau <-B<</B<<</B<@, care "ndeplinesc condiiile pre#zute la art. 9 alin. (9)-(10), res!ecti* la art. 9 alin. (12)-(1 ) din !re-enta Metodologie , la solicitarea acestora, inspectoratele colare, "n !aza acestora emit noi documente de numire "n care se precizeaz ni#elul cel mai "nalt de "n#m/nt al unitii, "n 0uncie de postul/catedra ocupat+,. Art. 2'. - +1, An0iinarea i des0iinarea consoriilor colare pentru anul colar 2012-201', re lementate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, se realizeaz i se transmite inspectoratelor colare p/n la data de 31 ,(1(/3*i( 2011. +2, <nspectoratele colare i unitile de "n#m/nt "n cauz dau pu!licitii, p/n la data de 3 ia)#a*i( 2012, pentru anul colar urmtor lista consoriilor colare, cu menionarea explicit a unitilor de "n#m/nt cu personalitate 6uridic ce intr "n alctuirea 0iecrui consoriu. +', =up data de 3 ia)#a*i( 2012 componena consoriilor i lista pu!licat poate 0i modi0icat numai cu a#izul Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului +(, 1a ni#elul consoriilor colare se pot constitui catedre #acante din ore existente la dou sau mai multe uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, catedre ce #or 0i ocupate con0orm pre#ederilor prezentei Metodologii. Art. 2(. - +1, 4onstituirea posturilor didactice/catedrelor se 0ace pe !aza planurilor de colarizare propuse, p/n la data de 3 ia)#a*i( 2012 pentru anul colar urmtor, de ctre unitile de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, dup consultarea autoritilor administraiei pu!lice locale i a operatorilor economici. +2, Propunerile planurilor de colarizare se a#izeaz pro#izoriu de ctre inspectoratele colare p/n la data de 22 ,(1(/3*i( 2011 i se transmit Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului pentru apro!area de ctre Fu#ern a ci0rei de colarizare . Art. 2). - +1, An "n#m/ntul preuni#ersitar 0ormaiunile de studiu se or anizeaz con0orm le ii i a ordinelor ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului re0eritoare la 0uncionarea "n#m/ntului cu predare simultan sau la or anizarea acti#itii pe rupe
')

pentru predarea lim!ilor strine la clasele !ilin #e, la pre tirea/instruirea practic, precum i la acti#itile des0urate "n clu!urile sporti#e colare, "n palate i clu!urile copiilor/ Palatul ;aional al 4opiilor. +2, ) 1a%#*i (81(p&i!)a"(, 3i)( /! i.a (, 0ormaiunile precolari din rupa mare sau de ele#i pot 0unciona su! e0ecti#ul minim, cu apro!area inspectoratelor colare, cu "ncadrarea "n costul standard per ele# i "n numrul maxim de posturi apro!at pentru "n#m/ntul preuni#ersitar la ni#elul 6udeului/municipiului Iucureti. Art. 2&. - +1, 4onstituirea posturilor didactice/catedrelor i "ncadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre "n "n#m/ntul preuni#ersitar de stat i particular se realizeaz, asi ur/ndu-se cu prioritate, continuitatea acti#itii didactice de predare la aceleai clase sau rupe de ele#i. +2, 4ontinuitatea acti#itii didactice de predare la aceleai clase sau rupe de ele#i poate 0i "ntrerupt ca urmare a trans0errii prin restr/n ere de acti#itate a cadrului didactic, "n situaia rezer#rii/de re#rii postului didactic/catedrei sau la "ncetarea de drept a contractului indi#idual de munc, potri#it le ii, precum i "n alte situaii speciale apro!ate de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt. Art. 2*. - +1, An unitile de "n#m/nt preuni#ersitar "ncadrarea personalului didactic titular se realizeaz de directorul unitii de "n#m/nt, "n !aza documentelor de numire/trans0er/repartizare, cu respectarea pre#ederilor art. # alin. (1) din !re-enta Metodologie i a principiului pri#ind continuitatea acti#itii didactice de predare la aceleai clase sau rupe de ele#i. +2, Cepartizarea cadrelor didactice la structurile unitii de "n#m/nt cu personalitate 6uridic se 0ace prin 8otr/rea consiliului de administraie al unitii cu personalitate 6uridic. +', An situaia "n care un post didactic dintr-o structur sau din unitatea de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, ,#p+ ap"i1a*(a p*i)1ipi#"#i 1!) i)#i +&ii a1 i.i +&ii ,i,a1 i1( ,( p*(,a*( "a a1("(a5i 1"a$( $a# '*#p( ,( ("(.i , este solicitat de dou sau mai multe cadre didactice titulare de aceeai specialitate, pentru departa6are se aplic criteriile i puncta6ele pentru e#aluarea personalului didactic, pre#zute "n ane6a nr. 2 din !re-enta Metodologie . =ac rezultatul e#alurii o!iecti#e nu conduce la departa6are, se aplic, "n ordine, urmtoarele criterii socioumanitare. apropierea de domiciliu7 soul/soia s lucreze "n "n#m/nt "n aceeai localitate7 so/soie cu domiciliul "n localitate7 prini cu domiciliul "n localitate7 moti#e de sntate care nu permit prsirea localitii7 soul/soia s lucreze "n "n#m/nt, alte cauze o!iecti#e do#edite cu acte, ca de exemplu. minori "n "ntreinere, prini !olna#i,
'&

proprieti imo!iliare "n localitate. Art. 2$. - 4adrelor didactice titulare, cu contract de munc "nc8eiat pe perioad nedeterminat a0late "n situaiile pre#zute la art. 255, art. 26# alin. (1), art. 2+9 din Legea educaiei naionale nr.1/2011 li se rezer# postul didactic/catedra, "n condiiile le ii. Pentru personalul didactic titular detaat "n condiiile prezentei Metodologii, se rezer# postul didactic/catedra. Art. 2%. - +1, A#/nd "n #edere speci0icul acti#itii "n unitile de "n#m/nt, personalul didactic poate 0i pensionat, de re ul, la data "nc8eierii anului colar. +2, Personalul didactic care "ndeplinete condiiile le ale de pensionare !ene0iciaz de acest drept i pe parcursul anului colar. Dotr/rea pri#ind pensionarea "n timpul anului colar se ia de ctre consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt, pe !aza documentelor 6usti0icati#e, anexate cererii de pensionare, cu cel puin '0 de zile "nainte de data pensionrii. +', Personalul de conducere, "ndrumare i control care "ndeplinete condiiile le ale de pensionare nu mai poate "ndeplini 0uncia ocupat i re#ine la postul didactic/catedra pe care este titular. Art. '0. - 4adrele didactice titulare "n dou sau mai multe uniti de "n#m/nt/specializri pot 0ormula cereri de "ntre ire a normei didactice de predare-"n#aree#aluare "ntr-o unitate de "n#m/nt/specializare con0orm specializrii/specializrilor de pe diploma/diplomele de studii in/nd seama de pre#ederile art. 26 "ntre ire a normei didactice de predare-"n#are-e#aluare alin. (1) din Legea se soluioneaz de educaiei naionale nr. 1/2011, !re-entei Metodologii i ale ,entrali-atorului. 4ererile de consiliul/consiliile de administraie ale unitii/unitilor de "n#m/nt la care cadrele didactice sunt titulare. An !aza apro!rii cererii 0ormulate de cadrul didactic de ctre consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de "n#m/nt, directorul/directorii emite/emit decizia/deciziile de "ntre ire a normei didactice de predare-"n#are-e#aluare "ntro unitate de "n#m/nt/specializare, dup care se "nc8eie actul adiional la contractul indi#idual de munc al cadrului didactic care a solicitat "ntre irea normei didactice. Art. '1. - +1, 4adrelor didactice titulare a cror norm didactic de predare-"n#aree#aluare nu poate 0i alctuit din "n ore totalitate, de la "n !aza documentului de numire/trans0er/repartizare, disciplinele corespunztoare

specializrii/specializrilor "nscrise pe diploma de studii, li se constituie norma didactic la ni#elul unitii de "n#m/nt, unitilor de "n#m/nt din aceeai localitate sau al consoriului colar, cu acordul cadrului didactic, "n ordine, ast0el.
'*

a, cu ore "n specialitate la disciplina/disciplinele pe care este titular "n con0ormitate cu actul de numire/trans0er/repartizare, care sunt #acante/rezer#ate "n acel moment, corespunztoare specializrii/specializrilor "nscrise pe diploma/diplomele de studii, "n alte uniti de "n#m/nt din cadrul consoriului/uniti de "n#m/nt din aceeai localitate, "n concordan cu ,entrali-atorul7 !, cu ore "n specialitate, la alte discipline pe care poate s le predea "n unitatea/unitile de "n#m/nt la care este titular, care sunt #acante/rezer#ate "n acel moment, corespunztoare specializrii/specializrilor "nscrise pe diplom/ diplome, "n concordan cu ,entrali-atorul7 c, cu acti#iti de educaie, complementare procesului de "n#m/nt, con0orm art. 26 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr.1/2011. +2, Prin excepie de la pre#ederile alin. (1), norma didactic de predare-"n#aree#aluare a pro0esorilor din "n#m/ntul imnazial, care conine doar 2/' norm alctuite din ore corespunztoare specializrilor de !az i care nu poate 0i constituit "n proporie de 1/' cu ore corespunztoare disciplinelor sta!ilite de ,entrali-ator i nici prin acti#iti complementare procesului de "n#m/nt, se poate constitui cu a" ( !*( ,i) a1((a5i a*i( 1#**i1#"a*+ dec/t cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse "n planurile de "n#m/nt, cu meninerea drepturilor salariale, con0orm art. 26 alin. (9) din Legea educaiei naionale nr.1/2011. +', Prin excepie de la pre#ederile alin. (1), norma didactic de predare-"n#aree#aluare a pro0esorilor din "n#m/ntul imnazial din mediul rural, care conine doar 1/2 ore de la specialitatea/ specialitile de !az, care nu poate 0i constituit "n proporie de 1/2 cu ore corespunztoare disciplinelor sta!ilite de ,entrali-ator i nici prin acti#iti complementare procesului de "n#m/nt, se constituie i cu alte ore dec/t cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse "n planurile de "n#m/nt, cu meninerea drepturilor salariale, con0orm art. 26 educaiei naionale nr.1/2011. Art. '2. - Pentru un cadru didactic titular se poate menine norma didactic de predare"n#are-e#aluare constituit "n "ntre ime din acti#iti de educaie, complementare procesului de "n#m/nt, pentru o perioad de un an colar, cu posi!iliti de prelun ire, cu acordul consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt, pentru "nc cel mult doi ani colari consecuti#i. Art. ''. - +1, Acordul cadrului didactic se exprim "n scris, prin cererea pentru
'$

alin. (9) din Legea

constituirea normei didactice de predare-"n#are-e#aluare con0orm art. 1 sau art. 2 din !re-enta Metodologie, "nsoit de documentele do#editoare solicitate, "nre istrat la secretariatul unitii de "n#m/nt. +2, An !aza apro!rii cererii de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt i al acordului scris al cadrului didactic, directorul emite decizia de constituire a normei didactice de predare-"n#are-e#aluare, dup care "nc8eie actul adiional la contractul indi#idual de munc al cadrului didactic a0lat "n aceast situaie. Art. '(. - +1, 1a ni#elul unitilor de "n#m/nt sunt #izate, cu prioritate, de constituirea normei didactice con0orm art. 1 sau art. 2 din !re-enta Metodologie. a, cadrele didactice titulare care au o!inut consecuti# cali0icati#ul nesatis0ctor la e#alurile anuale din ultimii doi ani colari "nc8eiai7 !, cadrele didactice titulare sancionate disciplinar "n ultimii doi ani colari "nc8eiai sau "n anul colar curent7 c, cadrele didactice titulare care nu dein a#izele i atestatele necesare ocuprii postului didactic, con0orm prezentei Metodologii1 d, cadrele didactice titulare ale cror studii nu sunt "n concordan cu ni#elul cel mai "nalt al unitii de "n#m/nt corespunztor postului didactic ocupat7 d, cadrele didactice titulare care au decizia de numire/trans0er/repartizare "n mai multe uniti de "n#m/nt sau pe mai multe specializri, "n cazul "n care la ni#elul uneia dintre uniti/specializri se reduce numrul de ore7 e, cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre ale cror specializri do!/ndite prin studii nu sunt "n concordan cu ,entrali-atorul7 0, cadrele didactice titulare la clasele/ rupele cu predare intensi#/!ilin # sau "n lim!ile minoritilor naionale care nu au a!sol#it studiile "n lim!a "n care se 0ace predarea, "n situaia reducerii numrului de ore la aceste clase/ rupe. +2, An cazul existenei a dou sau mai multe cadre didactice titulare la aceeai specialitate, dup aplicarea pre#ederilor alin. (1), pentru sta!ilirea cadrului didactic cruia i se constituie norma didactic la ni#elul unitii de "n#m/nt, con0orm pre#ederilor art. 1 sau art. 2 din !re-enta Metodologie, se aplic criteriile de puncta6 de la restr/n erile de acti#itate, pre#zute "n ane6a nr. 2 care 0ace parte inte rant din prezenta Metodologie, inclusi# pentru cadrele didactice titulare "n "n#m/ntul preuni#ersitar care ocup 0uncii de conducere, "ndrumare i control p/n la or anizarea concursului. Hac excepie cadrele didactice care se a0l "n restr/n ere total de acti#itate i cele care se "ncadreaz "n condiiile
'%

pre#zute la art. 255 alin. (1)-(6) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +', An cazul "n care cadrul didactic re0uz constituirea normei didactice de predare"n#are-e#aluare con0orm art. 1 sau art. 2 din !re-enta Metodologie , dar are asi urat cel puin o 6umtate de norm de predare-"n#are-e#aluare "n specialitate, con0orm actului de numire/trans0er/repartizare pe post/catedr, potri#it art. 2+ alin. (1) din !re-enta Metodologie, i se completeaz norma didactic la ni#elul localitii/6udeului/municipiului Iucureti, con0orm art. 25/ alin. (1+) lit. a) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. 4adrele didactice a0late "n aceast situaie particip, potri#it ,alendarului &ic'rii !ersonalului didactic din "n*''&.ntul !reuni*ersitar !entru anul colar 2012-201 , numit "n continuare ,alendar, la sesiunea de completare a normei didactice or anizat de inspectoratul colar. +(, An situaia "n care cadrul didactic re0uz constituirea normei didactice de predare"n#are-e#aluare con0orm art. 1 sau art. 2 din !re-enta Metodologie i nu are asi urat cel puin o 6umtate de norm de predare-"n#are-e#aluare "n specialitate ori postul didactic nu se mai "ncadreaz "n sistemul de normare pri#ind e0ecti#ele minime de precolari sau de ele#i pre#zute de le e, con0orm actului de numire/trans0er/repartizare pe post/catedr, potri#it art. 2+ alin. (1) din !re-enta Metodologie , cadrul didactic respecti# se a0l "n situaia de restr/n ere de acti#itate. 4adrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt a0late "n situaia de restr/n ere de acti#itate !ene0iciaz de soluionarea restr/n erii de acti#itate, "n perioada pre#zut de ,alendar, con0orm pre#ederilor prezentei Metodologii. Art. '). - +1, Proiectul de "ncadrare, alctuit de director, este apro!at de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt, care totodat sta!ilete lista posturilor didactice/catedrelor/orelor #acante/rezer#ate. +2, 4onsiliul de administraie sta!ilete modaliti de ocupare i condiii speci0ice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor #acante/rezer#ate, con0orm art. 25/ alin (5) din Legea educaiei naionale nr.1/ 2011. Art. '&. =eclararea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate complete/incomplete se sta!ilete dup asi urarea normelor didactice de predare-"n#aree#aluare a titularilor potri#it art. 2+ alin. (1), art. 1- 2 din !re-enta Metodologie , precum i dup soluionarea "ntre irilor de norm didactic predare-"n#are-e#aluare a titularilor, con0orm art. 0 din !re-enta Metodologie. Art. '*. - Proiectul de "ncadrare, apro!at de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, este prezentat de directorul unitii de "n#m/nt
(0

comisiei de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar constituite la ni#elul inspectoratului colar, prin decizia inspectorului colar eneral. Art. '$. - +1, Posturile didactice/catedrele #acante pentru an a6are cu contract de munc pe perioad nedeterminat propuse pentru ocuparea prin concurs tre!uie s ai! o #ia!ilitate estimat de cel puin ( +patru, ani. +2, An situaia "n care unitile de "n#m/nt nu se rupeaz "n consorii colare, catedrele #acante pentru an a6are cu contract de munc pe perioad nedeterminat prin concurs se pot constitui din ore existente "n 1-2 uniti de "n#m/nt de pe raza aceleiai localiti ur!ane sau rurale ori din localiti apropiate existente "n acelai re im de mediu. +', An structura catedrelor #acante pentru an a6are cu contract de munc pe perioad nedeterminat nu se includ ore din cadrul sta iilor de pre tire practic pentru do!/ndirea cali0icrii pro0esionale de ni#el 2, ore din disciplinele 0undamentale de specialitate care se predau la clasele a <B-a i a B-a cu pro0il de arte plastice, decorati#e, am!ientale, ar8itectur, desi n i ore opionale, precum i orele #acante de la clasele/ rupele de ele#i cu 0rec#en redus. An structura catedrelor #acante pentru an a6are cu contract de munc pe perioad nedeterminat pot 0i incluse cel mult ( +patru, ore opionale. +(, An unitile colare din "n#m/ntul preuni#ersitar, cu mai multe ni#eluri de "n#m/nt, rupuri colare, uniti de "n#m/nt a#/nd clasele <-B<</B<<</B<@ posturile didactice/catedrele #acante se pu!lic pentru ni#elul cel mai "nalt corespunztor unitii de "n#m/nt i postului didactic. ) /!, (81(p&i!)a", pentru soluionarea restr/n erilor de acti#itate, "n unitile de "n#m/nt cu mai multe ni#eluri de "n#m/nt pot 0i pu!licate catedre #acante de ni#el imnazial, clasele @-@<<<. +), Posturile #acante/rezer#ate de pro0esor "n ca!inete de asisten psi8opeda o ic se pu!lic la unitile de "n#m/nt la care sunt normate, con0orm 3egula&entului de organi-are i $uncionare a centrelor 4udeene/al &unici!iului 5ucureti de resurse i asisten' educaional', a!ro%at !rin ordin al &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. +&, 5oate posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate se pu!lic "n con0ormitate cu ,entrali-atorul. +*, 1ista, cuprinz/nd posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate complete i incomplete, pentru concurs, se aduce la cunotin persoanelor interesate ast0el. a, unitatea de "n#m/nt a0ieaz lista la a#izier, o pu!lic "n presa local i pe site-ul propriu "n termen de cel mult ' +trei, zile lucrtoare de la a#izarea o0ertei de posturi
(1

#acante/rezer#ate de ctre inspectoratul colar. !, inspectoratul colar alctuiete lista tuturor posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate, complete i incomplete transmise de unitile de "n#m/nt i o pu!lic, cu cel puin '0 de zile "nainte de rezol#area restr/n erilor de acti#itate, prin a0iare la a#izierul instituiei, pe site-ul instituiei, pe site-ul Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. Art. '%. - =irectorii unitilor de "n#m/nt cu personalitate 6uridic i comisia de mo!ilitate a personalului didactic au o!li aia de a reactualiza, dup 0iecare etap a micrii personalului didactic, lista a0iat. Art. (0. - 4onsiliul de administraie i directorul unitii de "n#m/nt cu personalitate 6uridic rspund de constituirea corect a catedrelor, de "ncadrarea titularilor i de #acantarea posturilor didactice/catedrelor complete i incomplete, rmase neocupate.

(2

Capi !"#" III O*'a)i%a*(a 5i ,($:+5#*a*(a *a)$:(*+*ii p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 i #"a* a" $i$ (/#"#i )a&i!)a" ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a* ,i$p!)i3i"i%a p*i) *($ *0)'(*( ,( a1 i.i a ( $a# p*i) *($ *#1 #*a*(a *(&("(i 51!"a*( S(1&i#)(a I Di$p!%i&ii '()(*a"( Art. (1. - 1a sesiunea de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante prin trans0er pentru soluionarea restr/n erii de acti#itate, or anizat "n !aza pre#ederilor art.252 alin. ( ) din Legea educaiei naionale nr.1/2011, pot participa. +1, cadre didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar de stat a0late "n situaia de restr/n ere de acti#itate7 +2, cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar "n uniti de "n#m/nt preuni#ersitar particulare acreditate, "n !aza concursului or anizat con0orm Metodologiei de organi-are i des$'urare a concursului !entru ocu!area !osturilor/catedrelor didactice *acante "n unit'ile de "n*''&.nt !articular din "n*''&.ntul !reuni*ersitar a!ro%at' !rin ordinul &inistrului educaiei i cercet'rii nr. 5656/200/, cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare, "n !aza concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante "n "n#m/ntul preuni#ersitar de stat sau a concursului or anizat la ni#elul unitilor de "n#m/nt preuni#ersitar de stat/ rupurilor de uniti de "n#m/nt preuni#ersitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante, a0late "n situaia de restr/n ere de acti#itate7 +', cadre didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar trans0erate din "n#m/ntul preuni#ersitar de stat, "n uniti de "n#m/nt preuni#ersitar particular acreditate/autorizate, prin trans0er pentru restr/n ere de acti#itate/pretrans0er, a0late "n situaia de restr/n ere de acti#itate7 +(, cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar trans0erate din "n#m/ntul preuni#ersitar de stat con0orm (rdonanei de urgen' a )u*ernului nr. 26/199+ !ri*ind !rotecia co!ilului a$lat "n di$icultate, a!ro%at' cu &odi$ic'ri !rin Legea nr. 10#/199#, care 0uncioneaz "n structurile specializate din su!ordinea

('

direciilor

enerale pentru asisten social i protecia copilului, a0late "n situaia de

restr/n ere de acti#itate. Art. (2. - +1, 4adrele didactice titulare care se "ncadreaz "n pre#ederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n perioada soluionrii restr/n erilor de acti#itate, nu intr "n restr/n ere de acti#itate, dec/t la solicitarea i cu acordul persoanelor "n cauz. +2, =e pre#ederile alin. (1) nu !ene0iciaz personalul de conducere, "ndrumare i control numit "n 0uncie p/n la or anizarea concursului. Art. ('. - 5rans0erarea prin restr/n ere de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare a personalului didactic titular din "n#m/ntul preuni#ersitar se realizeaz in/nd seama de pre#ederile art. 2/+, 2/#, 262 i 26 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 i de condiiile enerale i speci0ice din prezenta Metodologie. Art. ((. - 5rans0erarea prin restr/n ere de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare a personalului didactic titular din "n#m/ntul preuni#ersitar se 0ace pe posturi didactice/catedre "n uniti de "n#m/nt ec8i#alente, "ntr-o treapt superioar sau in0erioar de "n#m/nt, potri#it studiilor do!/ndite "n concordan cu ,entrali-atorul, cu respectarea pre#ederilor prezentei Metodologii. Art. (). - Prin uniti de "n#m/nt preuni#ersitar ec8i#alente, "n sensul !re-entei Metodologii, se "nele e. a, "n#m/nt anteprecolar, or anizat "n cree, "n rdinie i centre de zi7 !, "n#m/nt precolar. rdinie, rdinie speciale, structurile specializate din su!ordinea direciilor enerale pentru asisten social i protecia copilului7 c, "n#m/nt primar. clasa pre titoare i clasele <-<@, "n#m/nt special +clasele <<@,, structurile specializate din su!ordinea direciilor enerale pentru asisten social i protecia copilului7 d, "n#m/nt secundar in0erior. imnaziu, clasele @-B, "n#m/nt special secundar in0erior sau imnazial, Palatul ;aional al 4opiilor, palate i clu!uri ale copiilor i ele#ilor, structurile specializate din su!ordinea direciilor enerale pentru asisten social i protecia copilului, centre i ca!inete de asisten psi8opeda o ic colare/intercolare, centre i ca!inete lo opedice colare/intercolare, centre 6udeene/al municipiului Iucureti de resurse i asisten educaional, "n#m/nt pro0esional7 e, "n#m/nt secundar superior. clasele B<-B<</B<<</B<@, "n#m/nt secundar superior special, clu!uri sporti#e colare7
((

0, "n#m/nt postliceal. coli postliceale i coli de maitri. Art. (&. - +1, An cazul restr/n erii de acti#itate a personalului didactic la ni#elul unei uniti de "n#m/nt, se renun "n ordine la. a, acti#itatea prestat de personalul didactic care "ndeplinete condiiile le ale de pensionare, lu/nd "n calcul limita de #/rst i sta iul de cotizare7 !, acti#itatea prestat de personalul didactic "n re im de plata cu ora7 c, acti#itatea des0urat de personalul didactic "n !aza unui contract indi#idual de munc pe perioad determinat7 d, acti#itatea prestat de personalul didactic titular care solicit plecarea din unitate pe moti#ul restr/n erii de acti#itate7 "n cazul "n care dou sau mai multe persoane de aceeai specialitate solicit plecarea din unitate, #a pleca persoana care a "ntrunit, "n urma e#alurii o!iecti#e, puncta6ul cel mai mare7 e, acti#itatea prestat de personalul didactic titular care a o!inut consecuti# cali0icati#ul nesatis0ctor la e#alurile anuale din ultimii doi ani colari "nc8eiai7 0, acti#itatea prestat de personalul didactic sancionat disciplinar "n anul colar curent sau "n ultimii doi ani colari "nc8eiai7 , acti#itatea prestat de personalul didactic titular care nu deine a#izele i atestatele necesare ocuprii postului didactic, con0orm prezentei Metodologii7 8, acti#itatea prestat de personalul didactic titular ale crui studii nu sunt "n concordan cu ni#elul cel mai "nalt al unitii de "n#m/nt corespunztor postului didactic ocupat7 i, acti#itatea prestat de personalul didactic titular ale crui specializri do!/ndite prin studii nu sunt "n concordan cu postul didactic ocupat, con0orm ,entrali-atorului1 6, acti#itatea prestat de personalul didactic titular numit/trans0erat/repartizat "n mai multe uniti de "n#m/nt preuni#ersitar sau pe mai multe specializri, "n cazul "n care la ni#elul uneia dintre uniti/specializri exist restr/n ere de acti#itate. +2, 1a clasele/ rupele cu predare intensi#/!ilin # sau "n lim!ile minoritilor naionale sunt #izate de restr/n ere de acti#itate, cadrele didactice titulare care nu au a!sol#it studiile "n lim!a "n care se 0ace predarea. +', 1a catedrele de psi8opeda o ie special de la clasele/ rupele de ele#i/tineri cu de0iciene ra#e, se#ere, pro0unde sau asociate, precum i de la clasele/ rupele de ele#i cu de0iciene moderate sau uoare, sunt #izate de restr/n ere de acti#itate, cadrele didactice titulare care nu au 0inalizat studii uni#ersitare sau studii postuni#ersitare cu durata de cel
()

puin un an i 6umtate, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului studii apro0undate, studii academice postuni#ersitare, studii postuni#ersitare de specializare, cu una din specializrile. psi8opeda o ie special, psi8opeda o ie, psi8olo ie, peda o ie, peda o ie social, peda o ie special, psi8osociolo ie, 0iloso0ie-istorie +a!sol#eni ai promoiilor 1%*$-1%%(, - "n concordan cu ,entrali-atorul ori studii uni#ersitare de masterat "n domeniile psi8olo ie sau tiinele educaiei, "n concordan cu ,entrali-atorul !entru "n*''&.ntul s!ecial. +(, =ac restr/n erea de acti#itate #izeaz dou sau mai multe persoane de aceeai specialitate la ni#elul unei uniti de "n#m/nt, ne0iind soluionat prin aplicarea pre#ederilor alin. (1)-( ), desemnarea cadrului didactic titular a0lat "n restr/n ere de acti#itate se poate 0ace prin or anizarea unui concurs sau prin e#aluare o!iecti# con0orm criteriilor din ane6a nr. 2 din !re-enta Metodologie. +', Dotr/rea pri#ind modalitatea de e#aluare se sta!ilete de ctre consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt. +(, An cazul "n care desemnarea cadrului didactic a0lat "n restr/n ere de acti#itate se 0ace prin concurs, acesta este realizat de o comisie sta!ilit i apro!at de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt. 4omisia este alctuit din preedinte, care este directorul unitii de "n#m/nt dac nu se a0la "n situaia de restr/n ere sau un alt cadru didactic mem!ru al consiliului de administraie "n situaia "n care directorul este #izat de restr/n ere, doi mem!ri e#aluatori, unul dintre ei 0iind reprezentantul inspectoratului, cellalt un pro0esor cu radul didactic <, de la alt unitate colar, a#/nd specializarea corespunztoare disciplinei la care este restr/n erea, i un secretar, mem!ru al consiliului de administraie. 3#aluarea const "ntr-o inspecie la clas i o lucrare scris din pro rama de concurs speci0ic disciplinei. 3#aluarea pentru 0iecare pro! se 0ace prin note, acordate de cei doi pro0esori e#aluatori. ;ota 0iecrei pro!e se sta!ilete ca medie aritmetica a notelor acordate de cei doi pro0esori e#aluatori. Cezultatul 0inal se o!ine ca medie aritmetica a celor doua note. 4oncursul se anun "n maximum ($ de ore de la a#izarea proiectului de "ncadrare cu personal didactic al unitii de "n#m/nt de ctre inspectoratul colar i se susine "n perioada pre#zut "n ,alendar. +), 3#aluarea o!iecti# este realizat de ctre o comisie sta!ilit i apro!at de ctre consiliul de administraie al unitii colare a#/nd urmtoarea componen. preedinte directorul unitii dac nu se a0l "n situaia de restr/n ere sau un alt cadru didactic mem!ru al consiliului de administraie "n situaia "n care directorul este #izat de restr/n ere de
(&

acti#itate, doi mem!ri - cadre didactice cu contract de munc pe perioad nedeterminat ale unitii de "n#m/nt. 3#aluarea o!iecti# se realizeaz "n perioada pre#zut "n ,alendar i const "n puncta6ul atri!uit criteriilor sta!ilite "n ane6a nr. 2 din prezenta Metodologie. =ac rezultatul e#alurii o!iecti#e nu conduce la departa6are, se aplic, "n ordine, urmtoarele criterii social-umanitare. soul/soia cu acti#itate "n "n#m/nt "n aceeai localitate7 so/soie cu domiciliul "n localitate7 prini cu domiciliul "n localitate7 moti#e de sntate care nu permit prsirea localitii +situaie demonstrat prin certi0icat medical eli!erat de comisia de expertiz a capacitii de munc,, soul/soia "ncadrai "n "n#m/nt "n 0uncii didactice sau nedidactice, alte cauze o!iecti#e do#edite cu acte +unic "ntreintor de 0amilie, minori "n "ntreinere, prini !olna#i, proprieti imo!iliare "n localitate etc., +&, Ceprezentantul/reprezentanii or anizaiilor sindicale reprezentati#e la ni#el de ramur "n#m/nt particip ca o!ser#atori la toate etapele restr/n erii de acti#itate. S(1&i#)(a a II-a C!),i&ii"( $p(1i:i1( ,( *(a"i%a*( a *a)$:(*+*ii p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 i #"a* a" $i$ (/#"#i )a&i!)a" ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a* ,i$p!)i3i"i%a p*i) *($ *0)'(*( ,( a1 i.i a ( $a# p*i) *($ *#1 #*a*(a *(&("(i 51!"a*( Art. (*. - 5rans0erarea personalului didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar disponi!ilizat prin restr/n ere de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare se poate realiza din mediul rural "n cel ur!an, dac persoana respecti# a o!inut nota/media minim *+apte, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante "n !aza cruia s-a trans0erat/titularizat "n "n#m/ntul preuni#ersitar sau dac a a#ut media minim *+apte, la repartiia u#ernamental. Art. ($. - 4adrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar care au decizia +actul, de numire/trans0er/repartizare "n uniti de "n#m/nt preuni#ersitar situate "n medii di0erite, "n ur!an i "n rural, se pot trans0era pentru restr/n ere de acti#itate pe catedre "n mediul ur!an sau rural. Art. (%. - +1, A!sol#enii cu diplom ai "n#m/ntului superior cu specializarea "n pro0ilul te8nic, sil#ic, economic sau a ricol, titulari ai sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar pe catedre de educaie te8nolo ic, pot participa la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate i "n #ederea ocuprii unei catedre de educaie te8nolo ic.

(*

+2, 4adrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar "n "n#m/ntul special pot participa la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate "n #ederea ocuprii unui post didactic/catedr con0orm specializrii, cu respectarea pre#ederilor art. /+ din !re-enta Metodologie. +', A!sol#enii cu diplom ai "n#m/ntului superior care au "nscris pe diploma de licen/a!sol#ire specializarea lim!a rom/n sau lim!a i literatura rom/n, care "ndeplinesc i condiiile pre#zute de art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie , titulari ai sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar pe posturi de pro0esor psi8opeda o , pot participa la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate "n #ederea ocuprii unui post de pro0esor psi8opeda o . +(, 4adrele didactice titulare care solicit trans0erul pentru restr/n ere de acti#itate pe un post didactic/catedr "n uniti de "n#m/nt a#/nd clase speciale de lim!i strine cu pro ram intensi# i/sau !ilin # ori clase cu predare "n alt lim! dec/t cea "n care cadrele didactice i-au 0cut studiile, clase/ rupe de 8ipoacuzici si surzi, precum i "n uniti de "n#m/nt a#/nd clase cu pro0il sporti# sau artistic +corepetiie, muzic, arta actorului, core ra0ie, arte plastice, arte decorati#e, arte am!ientale, ar8itectur i desi n,, pe catedre de in0ormatic, de te8nolo ia in0ormaiei i comunicrii, de in0ormatic-te8nolo ii asistate de calculator +pentru pro0il te8nic i ser#icii,, de instruire practic sau de acti#iti de prepro0esionalizare, pe catedre/posturi didactice din clu!uri colare sporti#e sau din palatele i clu!urile copiilor, susin o pro! practic/oral eliminatorie, "n pro0ilul postului didactic solicitat. Hac excepie cadrele didactice titulare trans0erate de pe posturi didactice/catedre similare. +), 3#aluarea pro!ei practice/orale se realizeaz de ctre o comisie, numit prin decizia inspectorului colar eneral, 0ormat din. p*(5(,i) ( < inspector de specialitate/metodist7 /(/3*i - c/te doi pro0esori cu radul didactic < sau << cu specializarea "n pro0ilul postului/inspectori de specialitate/metoditi ai inspectoratului colar/responsa!ili ai comisiilor metodice7 $(1*( a* < directorul unitii de "n#m/nt "n care se or anizeaz pro!a practic/oral. Cezultatul pro!ei practice/orale eliminatorii "n pro0ilul postului se consemneaz prin >a,/i$= sau >*($pi)$=. 1a aceste pro!e nu se admit contestaii, 8otr/rea comisiei pentru e#aluarea pro!ei practice/orale rm/n/nd de0initi#. Pro!ele practice/orale eliminatorii "n pro0ilul postului se or anizeaz i se des0oar con0orm ane6elor nr. /-11 din !re-enta Metodologie.

($

+&, Personalul didactic titular care a 0ost trans0erat "n etapa de restr/n ere de acti#itate 2012 #a re#eni pe postul didactic/catedra a#ut+, anterior, "n situaia "n care, p/n la 1 $(p (/3*i( 2012, se constat c postul didactic/catedra a 0ost #acantat+, sau re"n0iinat+, ori s-a re"n0iinat cel puin 6umtate de norm din catedra respecti#, directorul unitii colare a#/nd o!li aia s comunice "n scris cadrului didactic decizia de re#enire pe postul/catedra deinut+, anterior. Posturile didactice/catedrele eli!erate se ocup "n etapele ulterioare ale micrii personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar, cu respectarea pre#ederilor prezentei Metodologii. +*, 4adrele didactice titulare participante la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate pot ocupa i posturi didactice/catedre #acante "n uniti de "n#m/nt preuni#ersitar particular acreditate/autorizate, cu condiia pu!licrii acestora pentru aceast sesiune la data pre#zut "n ,alendar. 1a propunerea unitilor de "n#m/nt preuni#ersitar particular posturile didactice/catedrele #acante din aceste uniti pot 0i ocupate de ctre cadrele didactice participante la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate 1# a.i%#" #)i +&ii $a# :+*+ )i1i ! *($ *i1&i(, cu respectarea pre#ederilor prezentei Metodologii. Posturile didactice/catedrele #acante din unitile de "n#m/nt preuni#ersitar particular autorizate pot 0i ocupate "n sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate i de cadre didactice titulare, a0late "n restr/n ere de acti#itate, trans0erate din "n#m/ntul preuni#ersitar de stat sau prin concurs, "n uniti de "n#m/nt preuni#ersitar particulare autorizate, "n !aza Metodologiei de organi-are i des$'urare a concursului !entru ocu!area !osturilor/catedrelor didactice *acante "n unit'ile de "n*''&.nt !articular din "n*''&.ntul !reuni*ersitar a!ro%at' !rin ordinul &inistrului educaiei i cercet'rii nr. 5656/200/, cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare, "n !aza concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante "n "n#m/ntul preuni#ersitar de stat sau a concursului or anizat la ni#elul unitilor de "n#m/nt preuni#ersitar de stat/ rupurilor de uniti de "n#m/nt preuni#ersitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante, cu a#izul unitilor de "n#m/nt preuni#ersitar particular autorizate care au posturi didactice/catedre #acante sau 0r nici o restricie, cu respectarea pre#ederilor !re-entei Metodologii.

(%

S(1&i#)(a a III-a O*'a)i%a*(a 5i ,($:+5#*a*(a a1&i#)i"!* ,( *a)$:(*a*( p() *# *($ *0)'(*( ,( a1 i.i a ( a p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 i #"a* a" $i$ (/#"#i )a&i!)a" ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a* Art. )0. - +1, 5rans0erarea pentru restr/n ere de acti#itate este or anizat si coordonat la ni#elul inspectoratelor colare de comisia de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar, numit prin decizia inspectorului colar eneral. 4omisia de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar are urmtoarea componen. a, p*(5(,i) ( - inspector colar mana ementului resurselor umane7 !, .i1(p*(5(,i) ( - inspector colar cu atri!uii re0eritoare la mana ementul resurselor umane/inspector colar cu implementarea descentralizrii instituionale/inspector colar de specialitate +dup caz,7 c, $(1*( a*i - inspectori colari cu atri!uii re0eritoare la mana ementul resurselor umane/inspectori colari cu implementarea descentralizrii instituionale /inspectori colari de specialitate/directori de liceu7 d, /(/3*i - inspectori colari de specialitate/inspectori colari/pro0esori metoditi, c/te unul pentru 0iecare specialitate, inspector responsa!il pentru "n#m/ntul "n lim!ile minoritilor naionale, consilierul 6uridic i analistul pro ramator de la inspectoratul colar 6udeean/al municipiului Iucureti. +2, I)$p(1 !*#" 51!"a* '()(*a" 5i p*(5(,i) ("( 1!/i$i(i ,( /!3i"i a ( a p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a*4 "a )i.("#" i)$p(1 !*a #"#i 51!"a* 2#,(&(a)6a" /#)i1ipi#"#i B#1#*(5 i 5i ,i*(1 !*ii #)i +&i"!* ,( -).+&+/0) 4 *+$p#), ,( 1!*(1 i #,i)(a !*'a)i%+*ii 5i ,($:+5#*+*ii *a)$:(*+*ii p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 i #"a* a" $i$ (/#"#i )a&i!)a" ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a* ,i$p!)i3i"i%a p*i) *($ *0)'(*( ,( a1 i.i a ( $a# p*i) *($ *#1 #*a*(a *(&("(i ,( -).+&+/0) 7 +', Ceprezentanii or anizaiilor sindicale reprezentati#e la ni#el 6udeean/al municipiului Iucureti particip ca o!ser#atori la toate etapele micrii personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar. An aceast calitate au acces la documentele comisiei de
)0

eneral ad6unct cu atri!uii "n domeniul

mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar, au dreptul de a semnala preedintelui comisiei de mo!ilitate a personalului didactic e#entualele nerespectri ale pre#ederilor le ale i semneaz "mpreun cu mem!rii comisiei documentele 0inale. Art. )1. - +1, 4onsiliile de administraie ale unitilor de "n#m/nt sta!ilesc, con0orm art. /6 din !re-enta Metodologie, lista cadrelor didactice a0late "n restr/n ere de acti#itate i o transmit inspectoratului colar. +2, 4omisia de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar alctuiete, pe discipline, cu precizarea tuturor specializrilor do!/ndite prin studii, lista cadrelor didactice a0late "n restr/n ere de acti#itate i o pu!lic prin a0iare la a#izier i postare pe site-ul instituiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor #acante menionat la art. # alin. (+), lit. %) din !re-enta Metodologie. +', 1ista posturilor didactice/catedrelor #acante cuprinde meniunile din ane6a nr. 1 a care 0ace parte inte rant din Metodologie. +(, An unitile de "n#m/nt cu mai multe ni#eluri de "n#m/nt, rupuri colare, uniti de "n#m/nt a#/nd clasele <-B<</B<<</B<@ sau @-B<</B<<</B<@ posturile didactice/catedrele #acante se pu!lic pentru ni#elul cel mai "nalt corespunztor unitii de "n#m/nt i postului didactic. +), An mod excepional, "n unitile de "n#m/nt cu mai multe ni#eluri de "n#m/nt pentru etapa de soluionare a restr/n erilor de acti#itate pot 0i pu!licate i catedre #acante de ni#el imnazial. Art. )2. - 2oluionarea restr/n erilor de acti#itate a cadrelor didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar se realizeaz "n edina or anizat de inspectoratul colar, "n perioada pre#zut de ,alendar. Art. )'. - +1, Pentru trans0erarea ca urmare a restr/n erii de acti#itate prin consimm/nt "ntre unitile de "n#m/nt, personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar depune, la unitatea de "n#m/nt unde se solicit trans0erarea, cererea tip, con0orm ane6ei nr. 1 din !re-enta Metodologie , "nsoit de documentele menionate "n aceasta, precum i aprecierea sintetic a consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt la care a intrat "n restr/n ere de acti#itate. +2, 4omisia de mo!ilitate constituit, "n acest sens, la ni#elul unitii de "n#m/nt #eri0ic dosarele, realizeaz, dac sunt mai multe cereri, ierar8izarea candidailor con0orm puncta6ului sta!ilit potri#it ane6ei nr. 2 din !re-enta Metodologie i selecteaz candidatul a crui restr/n ere se realizeaz prin trans0er prin consimm/nt "ntre uniti. 1a selectarea
)1

candidatului, comisia tre!uie s in seama dac persoana selectat "ndeplinete cerinele de studii i deine a#izele i atestatele necesare ocuprii postului. +', Propunerea comisiei de mo!ilitate constituite la ni#elul unitii de "n#m/nt, este "naintat consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt prin raport scris i este #alidat de acesta. +(, An !aza #alidrii 0cute de consiliul de administraie, directorul emite acordul pri#ind trans0erul cadrului didactic "n unitatea respecti#. +), =irectorii unitilor de "n#m/nt care au emis acorduri pentru trans0erul cadrelor didactice a0late "n restr/n ere de acti#itate, prin consimm/nt "ntre uniti, "ntiineaz "n scris inspectoratul colar. Art. )(. - +1, An #ederea soluionrii restr/n erii de acti#itate personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar depune, la inspectoratul colar, o cerere tip, con0orm ane6ei nr. 1 din !re-enta Metodologie, "nsoit de documentele menionate "n aceasta i o ade#erin eli!erat de conducerea unitii de "n#m/nt unde este titular "n care se menioneaz cauzele pentru care postul didactic/catedra a a6uns "n aceast situaie, precum i acordul/acordurile conducerii/conducerilor pri#ind trans0erul consimit "ntre uniti, dup caz. +2, En cadru didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar se poate "nscrie la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare, numai "ntr-un sin ur 6ude sau numai "n municipiul Iucureti. Art. )). - +1, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din "n#m/ntul alternati#, cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar, care particip la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare, anexeaz la cererea de "nscriere a#izul eli!erat de 0ederaiile, asociaiile, centrele care or anizeaz alternati#e educaionale "n Com/nia, precum i documentul care atest parcur erea modulului de peda o ie speci0ic, eli!erat de 0ederaiile, asociaiile, centrele care or anizeaz alternati#e educaionale "n Com/nia. Jaldor0, 2tep !K 2tep, Montessori, Hreinet, Planul Lena, peda o ie curati# etc. +2, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante la disciplina reli ie, cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar, care particip la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare, anexeaz la cererea de "nscriere a#izul cultului respecti#.

)2

Pentru posturile didactice/catedrele #acante de la seminariile/liceele teolo ice i disciplinele teolo ice de specialitate, cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar, care particip la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare, anexeaz la cererea de "nscriere a#izul special al cultului respecti#, "n !aza 7rotocolului semnat cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. An unitile de "n#m/nt "n care 0uncioneaz i clase cu pro0il teolo ic, a#izul cultului se solicit numai pentru disciplinele teolo ice de specialitate. +', Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante de la liceele militare, "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar din sistemul de aprare, in0ormaii, ordine pu!lic i securitate naional, unitile de "n#m/nt su!ordonate Ministerului Lustiiei, cadrele didactice titulare care particip la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare anexeaz, la cererea de "nscriere a#izul Ministerului Aprrii ;aionale, Ministerului Administraiei i <nternelor, respecti# al Ministerului Lustiiei, ca instituii care, "n acest sens, au "nc8eiat protocoale cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. +(, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante de la clasele/ rupele din pro0ilul peda o ic, de la liceele cu pro0il peda o ic, cali0icarea educatoare-"n#tor, cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar care particip la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare anexeaz, la cererea de "nscriere, a#izul inspectorului de specialitate i al directorului liceului peda o ic, cu pri#ire la competenele de "ndrumare a practicii peda o ice. +), Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante din unitile de "n#m/nt particular care necesit a#iz, cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar care particip la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare anexeaz, la cererea de "nscriere, a#izul eli!erat de conducerea unitilor de "n#m/nt particular. Art. )&. 2oluionarea cererilor de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare se realizeaz "n edin pu!lic or anizat de ctre comisia 6udeean/a municipiului Iucureti de mo!ilitate a personalului didactic, "n perioada pre#zut de ,alendar. <erar8izarea cadrelor didactice, care particip la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare se realizeaz pe !aza puncta6ului rezultat din e#aluarea acti#itii, con0orm art./6 alin. (5) din !re-enta
)'

Metodologie pe !aza criteriilor menionate "n ane6a nr. 2, care 0ace parte inte rant din prezenta Metodologie. 4adrul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar, care nu poate participa la edina pu!lic de soluionare a trans0errilor prin restr/n ere de acti#itate are dreptul s desemneze, prin procur notarial "n ori inal, un "mputernicit care s-i reprezinte interesele. Art. )*. - +1, An edina pu!lic, or anizat de ctre comisia de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar, soluionarea cererilor de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate se realizeaz, cu respectarea condiiilor din prezenta Metodologie, "n urmtoarea ordine. a, trans0er consimit "ntre unitile de "n#m/nt preuni#ersitar, "n !aza acordurilor emise de conducerile unitilor de "n#m/nt pri#ind trans0erul consimit "ntre uniti, "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 !, soluionarea restr/n erii de acti#itate "n cadrul unitii de "n#m/nt, "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 c, soluionarea restr/n erii de acti#itate la ni#elul consoriului colar, cu respectarea pre#ederilor alin. ( ), "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 d, soluionarea restr/n erii de acti#itate la ni#elul aceleiai localiti/municipiul Iucureti, cu respectarea pre#ederilor alin. ( ), "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 e, soluionarea restr/n erii de acti#itate la ni#elul 6udeului, cu respectarea pre#ederilor cu respectarea pre#ederilor alin. ( ), "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 0, -) $i #a&ia -) 1a*( *($ *0)'(*(a )# p!a ( :i $!"#&i!)a + "a )i.("#" 2#,(&#"#i6/#)i1ipi#"#i B#1#*(5 i, restr/n erea de acti#itate se soluioneaz la uniti de "n#m/nt din alte 6udee, cu respectarea pre#ederilor alin. ( ), "n ordinea descresctoare a puncta6ului. +2, Cestr/n erea de acti#itate "n cadrul unitii de "n#m/nt se soluioneaz prin trans0erarea cadrelor didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar pe o alt catedr "n aceeai unitate de "n#m/nt, con0orm specializrilor o!inute prin studii in/nd seama de pre#ederile art. 2/+, art. 2/# ( )-(6), art. 262, art. 26 din Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011, pre#ederile ,entrali-atorului i prezentei Metodologii. +', 1a ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante, ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare, "n situaiile pre#zute la alin. (1) lit. c) 0 $), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare ale sistemului naional de "n#m/nt "n

)(

specialitatea

postului/catedrei

solicitat+e,

con0orm

actului

+deciziei,

de

numire/trans0er/dispoziiei de repartizare "n "n#m/nt. +(, 4adrul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar care solicit soluionarea restr/n erii de acti#itate la uniti de "n#m/nt din alte 6udee anexeaz la cererea de "nscriere ade#erina eli!erat de inspectoratul colar al 6udeului/municipiului Iucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat+,, "n anul colar 2012-201', este restr/n ere de acti#itate i )# (8i$ + p!$i3i"i a (a $!"#&i!)+*ii a1($ (ia "a )i.("#" 2#,(&#"#i *($p(1 i.6/#)i1ipi#"#i B#1#*(5 i , cu precizarea numrului de cadre didactice a0late "n restr/n ere de acti#itate i numrului de posturi didactice/catedre #acante la specialitatea respecti#, iar cererea de trans0er pentru restr/n ere de acti#itate "n alt 6ude a solicitantului a 0ost luat "n e#iden. 4adrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar a0late "n situaia de la alin. (1) lit.$) tre!uie s 0ac do#ada domiciliului "n 6udeul "n care solicit trans0erul pentru restr/n ere de acti#itate p/n la data depunerii dosarelor, con0orm ,alendarului, cu !uletin, carte sau ade#erin de identitate. 4adrele didactice care solicit soluionarea restr/n erii de acti#itate "n municipiul Iucureti, titulare "n alte 6udee, 0ac do#ada domiciliului "n municipiul Iucureti, p/n la data depunerii dosarelor, con0orm ,alendarului, cu !uletin, carte sau ade#erin de identitate. A* 7 >?7 +1, Cepartizarea pe posturi didactice/catedre #acante se 0ace, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii, "n ordinea pre#zut la art. 5+ alin. (1) din !re-enta Metodologie. :piunea 0iecrui cadru didactic titular din edina pu!lic se exprim "n scris con0orm cererii tip i se consemneaz "n procesul-#er!al al edinei, cu certi0icare prin semntura solicitantului sau "mputernicitului, acesta din urm prezent/nd procura notarial "n ori inal. +2, An cazul "n care dou sau mai multe cadre didactice titulare, care particip la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate au acelai puncta6 i opteaz pentru acelai post didactic/catedr #acant+,, postul didactic/catedra #a 0i ocupat+, "n !aza criteriilor socioumanitare, con0orm art. /6 alin. (5) din prezenta Metodolo ie. +', An cazul "n care cadrul didactic titular nu este prezent personal sau printr-un "mputernicit la edina pu!lic de trans0erare prin restr/n ere de acti#itate, comisia "i atri!uie din o0iciu un post didactic/catedr #acant+, la 0inalul sesiunii de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate din lista a0iat, con0orm puncta6ului, cu respectarea condiiilor din prezenta Metodologie.

))

An cazul "n care un cadru didactic titular a0lat "n restr/n ere de acti#itate re0uz s-i "ntocmeasc dosarul, conducerea unitii de "n#m/nt "ntocmete dosarul acestuia, iar comisia de mo!ilitate a inspectoratului colar "i atri!uie din o0iciu un post didactic/catedr #acant+, la 0inalul sesiunii de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate din lista a0iat, con0orm puncta6ului, cu respectarea condiiilor din prezenta Metodologie. 4adrului didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar a0lat "n restr/n ere de acti#itate cruia i s-a atri!uit un post didactic/catedr din o0iciu i care nu se prezint la postul/catedra atri!uit+, i se aplic, "n mod corespunztor, dispoziiile le ale pri#ind sancionarea disciplinar. A* 7 >@7 +1, Cestr/n erile de acti#itate nesoluionate prin trans0er la ni#elul localitii/municipiului Iucureti i al 6udeului, se rezol# prin repartizare pe perioad determinat de cel mult un an colar pentru nesoluionarea restr/n erii de acti#itate, "n perioada pre#zut de ,alendar, con0orm prezentei Metodologii. +2, Pentru cadrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar a cror restr/n ere de acti#itate, datorit comasrii claselor/unitilor de "n#m/nt sau des0iinrii unor uniti de "n#m/nt, a 0ost rezol#at, dup etapa de soluionare a restr/n erilor de acti#itate i a pretrans0errilor, prin detaare "n interesul "n#m/ntului pentru nesoluionarea restr/n erii de acti#itate pe posturi/catedre din "n#m/ntul precolar, primar, imnazial, constituite din discipline con0orm actului de numire/trans0er/repartizare, "n condiiile "n care la ni#elul unitii/unitilor de "n#m/nt exist post/catedr #acant+,, inspectoratul colar emite decizii de trans0er "n unitatea/unitile de "n#m/nt "n care au 0ost detaate, "n specialitatea postului didactic/catedrei restr/ns+e,, "ncep/nd cu 1 septem!rie 2012, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de "n#m/nt i apro!area consiliului de administraie al inspectoratului colar. +', 4adrele didactice titulare a0late "n situaia de la alin. (2) se adreseaz "n scris conducerii unitii/unitilor de "n#m/nt p/n la data de 11 ia)#a*i( 20124 care comunic acordul/re0uzul pentru trans0er la inspectoratul colar, p/n la data de 2> ia)#a*i( 20127 4onsiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de "n#m/nt comunic "n scris cadrelor didactice solicitante i inspectoratului colar moti#ele acordului/re0uzului trans0erului. 2ituaiile transmise de unitile de "n#m/nt la inspectoratul colar sunt analizate "n consiliul de administraie al inspectoratului colar, p/n la data de ? :(3*#a*i( 2012, care
)&

sta!ilete lista 0inal a cadrelor didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar pentru care se emit decizii de trans0er "n unitatea/unitile de "n#m/nt "n care au 0ost detaate, "n specialitatea postului/catedrei restr/ns+e,, "ncep/nd cu 1 $(p (/3*i( 2012. +(, 4adrele didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar, a cror restr/n ere de acti#itate nu a 0ost soluionat prin trans0er "n anii precedeni, nu 0ac o!iectul restr/n erii de acti#itate la ni#elul unitii de "n#m/nt la care sunt titulare i particip la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate la ni#elul inspectoratului colar, cu puncta6ul reactualizat, 1# (81(p&ia 1a,*("!* ,i,a1 i1( p() *# 1a*( $-a# (/i$ ,(1i%ii ,( *a)$:(* -) 1!),i&ii"( alin. (3)-(4). Art. &0. - Dotr/rile comisiei 6udeene/ a municipiului Iucureti de mo!ilitate, luate "n edina pu!lic pot 0i contestate "n termen de 2 +dou, zile lucrtoare de la comunicarea acestora. 4ontestaiile se "nre istreaz la secretariatul inspectoratului colar/ al municipiului Iucureti i se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar/ al municipiului Iucureti, "n termen de 2 +dou, zile de la "nre istrarea acestora. Dotr/rea consiliului de administraie este de0initi# i poate 0i atacat numai la instana de contencios administrati#, contestaia reprezent/nd pl/n erea preala!il re lementat de art. + din Legea contenciosului ad&inistrati* nr. 55//200/. Art. &1. - +1, =up soluionarea contestaiilor, inspectorul colar eneral emite decizia de repartizare pentru soluionarea restr/n erii de acti#itate, cu precizarea unitii/unitilor de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, postului didactic/catedrei, ni#elului de "n#m/nt indi0erent de ni#elul de "n#m/nt din care pro#ine solicitantul, precum i a re imului de mediu. An decizia de repartizare pentru soluionarea restr/n erii de acti#itate nu se precizeaz #ia!ilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de "n#m/nt cu personalitate 6uridic se precizeaz numai "n situaia "n care re imul de mediu al structurii/structurilor este di0erit de re imul de mediu al unitii de "n#m/nt cu personalitate 6uridic. +2, An !aza deciziei de repartizare pentru soluionarea restr/n erii de acti#itate, directorul/directorii unitii/ unitilor cu personalitate 6uridic "nc8eie, cu cadrul didactic repartizat, contractul de munc pe perioad nedeterminat. +', 4adrele didactice repartizate "n etapa de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate "i pstreaz statutul anterior.

)*

Capi !"#" IV O*'a)i%a*(a 5i ,($:+5#*a*(a 1!)1#*$#"#i p() *# !1#pa*(a p!$ #*i"!*61a (,*("!* ,(1"a*a ( .a1a) (6*(%(*.a ( -) #)i +&i"( ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a* ,( $ a S(1&i#)(a I Di$p!%i&ii '()(*a"( Art. &2. - +1, 4oordonarea metodolo ic a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar de stat i particular este asi urat de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. 4oncursul pentru ocuparea posturilor didactice #acante/rezer#ate cu personal ci#il "n liceele militare, unitile de "n#m/nt preuni#ersitar din sistemul de aprare, in0ormaii, ordine pu!lic i securitate naional, respecti# din unitile de "n#m/nt preuni#ersitar su!ordonate Ministerului Lustiiei, este coordonat metodolo ic de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului "n cola!orare cu Ministerul Aprrii ;aionale, Ministerul Administraiei i <nternelor i Ministerul Lustiiei. +2, <nspectoratele colare asi ur consiliere i asisten unitilor de "n#m/nt "n estionarea resurselor umane i a posturilor didactice, precum i monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/ rezer#ate din unitile din "n#m/ntul preuni#ersitar de stat i particular, con0orm art. 95 lit. l) i &) din Legea 8ducaiei nr. 1/2011 +', :r anizarea i des0urarea concursurilor este realizat de unitile de "n#m/nt cu personalitate 6uridic/consorii colare sau prin asocieri temporare la ni#el local ori 6udeean/la ni#elul municipiului Iucureti, con0orm art. 25/ alin. ( ) i (9) din Legea educaiei naionale nr.1/ 2011. +(, 4oncursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate #acante/rezer#ate const "n pro! practic sau inspecie special la clas i pro! scris din didactica specialitii, potri#it pro ramelor speci0ice pentru concurs, apro!ate prin ordin al &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului, con0orm art. 25/ alin. (#) din Legea
)$

educaiei naionale nr.1/ 2011. +), <nspecia special la clas se des0oar pe durata unei ore de curs i se e#alueaz prin note de la 10 la 1. 1a aceast pro! nu se admit contestaii. +&, Pro!ele practice de pro0il, pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de pro!a practic, se des0oar con0orm ane6elor /-11 din !re-enta Metodologie si se e#alueaz prin note de la 10 la 1. 1a aceste pro!e nu se admit contestaii. ;ota o!inut la pro!a practic sau la inspecia special la clas are o pondere de 2)M "n media de repartizare. +*, 4andidaii care nu o!in la inspecia special la clas sau la pro!a practic minimum nota ) +cinci, nu pot participa la pro!a scris. 4andidaii care nu o!in la inspecia special la clas sau la pro!a practic minimum nota * +apte, nu pot ocupa posturi didactice/catedre #acante pu!licate pentru an a6are pe perioad nedeterminat. +$, Pro!ele scrise se dau pe !aza su!iectelor ela!orate de comisia de ela!orare a su!iectelor, !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise constituit la ni#elul unitii de "n#m/nt/consoriului/ rupului de uniti de "n#m/nt care s-au asociat temporar, "n concordan cu pro ramele speci0ice pentru concurs "n specialitatea postului didactic, apro!ate prin ordin al &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului si se e#alueaz prin note de la 10 la 1. 4omisiile de ela!orare a su!iectelor, !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise asi ur, la cererea candidailor i traducerea acestora "n lim!ile minoritilor naionale. ;ota o!inut la pro!a scris are o pondere de *)M "n media de repartizare. +%, Pentru an a6area pe perioad nedeterminat candidaii tre!uie s o!in minimum nota * +apte, at/t la pro!a scris, c/t i la pro!a practic/inspecia special la clas, iar media de repartizare se calculeaz ast0el. N+nota o!inut la pro!a scrisa,O'P+nota o!inut la pro!a practic/inspecia special la clas,Q/(. +10, Pentru an a6area pe perioad determinat candidaii tre!uie s o!in minimum nota ) +cinci, at/t la pro!a scris, c/t i la pro!a practic/inspecia special, iar media de repartizare se calculeaz ast0el. N+nota o!inut la pro!a scris,O'P+nota o!inut la pro!a practic/inspecia special la clas,Q/(. +11, Pentru pro!a scris se sta!ilesc, de ctre comisia de ela!orare a su!iectelor i a !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise, minimum ' +trei, #ariante de su!iecte, din care comisia de or anizare i des0urare a concursului ale e, prin tra ere la sori, numrul #ariantei pentru pro!a scris i al #ariantei de rezer#. +12, 4oncursul pentru ocuparea
)%

posturilor

didactice/catedrelor

declarate

#acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar de stat i particular se or anizeaz o sin ur dat, "ntr-un an, "n perioada pre#zut de ,alendar. +1', 4adrul didactic titular, care se prezint la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/catedr declarat #acant/rezer#at "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar de stat, care nu ocup post/catedr sau o!ine o medie de repartizare mai mic de ) +cinci, "i pstreaz calitatea de titular "n unitatea/unitile de "n#m/nt din care pro#ine. +1(, An cazul mediilor de repartizare e ale o!inute la concurs, departa6area candidailor se 0ace "n urmtoarea ordine, dup. a, domiciliul "n localitatea "n care se a0l postul7 !, radul didactic. candidatul cu radul < +sau doctorat ec8i#alat cu radul didactic <, are prioritate 0a de candidaii cu radul <<, 0a de candidaii cu de0initi#at i 0a de candidaii 0r rad. En candidat cu radul didactic << are prioritate 0a de candidaii cu de0initi#at i 0a de candidaii 0r rad. En candidat cu de0initi#at are prioritate 0a de candidaii 0r rad. 4/nd candidaii au rade didactice identice sau nu dein rade didactice sunt considerate cazuri de e alitate. c, media de departa6are calculat ast0el. +i, media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de licen/stat/a!sol#ire, pentru a!sol#enii studiilor superioare de lun durat/ scurt durat/ ciclului < de studii superioare de licen7 +ii, media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de dizertaie, pentru a!sol#enii ciclului << de studii uni#ersitare de masterat7 +iii, media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de a!sol#ire pentru a!sol#enii cole iilor peda o ice/colilor ec8i#alente/colilor postliceale/colilor de maitri7 +i#, media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de !acalaureat, pentru a!sol#enii liceelor peda o ice. d, media o!inut la examenul de !acalaureat. +1), 4andidaii care nu prezint documente pri#ind mediile anilor de studii nu !ene0iciaz de criteriul de departa6are pre#zut la art. 1 alin. (c). 4alculul mediei de departa6are "n cazul mediilor e ale, pentru a!sol#enii care au 0inalizat studiile "n alte ri i au o!inut diplome ec8i#alate de ctre Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului din Com/nia este pre#zut "n ane6a nr. 1/ parte inte rant din prezenta Metodologie.
&0

A* 7 A37 +1, 4onsiliul de administraie al unitii de "n#m/nt 8otrte, la propunerea directorului, p/n cel mai t/rziu la data de 30 martie 2012, dac or anizeaz concursul independent, "n consoriu sau "n asociere temporar cu alte uniti de "n#m/nt i transmite 8otr/rea inspectoratului colar. +2, 4oncomitent cu a0iarea listei posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate pentru concurs inspectoratele colare pu!lic lista unitilor de "n#m/nt care or anizeaz concursul indi#idual, lista consoriilor colare care or anizeaz concursul indi#idual i lista centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de uniti de "n#m/nt, cu enumerarea unitilor componente, precum i ra0icele de des0urare a concursurilor +', Enitile de "n#m/nt care or anizeaz indi#idual concursul numesc comisiile de concurs, "nscriu, examineaz, selecteaz candidaii i an a6eaz candidaii reuii la concurs pe posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate pu!licate, "n con0ormitate cu pre#ederile prezentei Metodologii. +(, Enitile de "n#m/nt care 0ac parte din consorii colare sta!ilesc unitatea de "n#m/nt la care se 0ace "nscrierea candidailor, examinarea i selectarea candidailor. 4omisiile de concurs se alctuiesc la ni#elul consoriilor colare, iar an a6area candidailor reuii se 0ace pe posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate existente la unitatea/unitile de "n#m/nt din cadrul consoriului colar, con0orm pre#ederilor prezentei Metodologii. +), Enitile de "n#m/nt care au decis s or anizeze concursul "n asocieri temporare propun centrul de concurs. Propunerea #a 0i analizat i a#izat de inspectoratul colar, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs. 4andidaii se #or "nscrie la centrul sta!ilit, unde #or susine pro!ele de concurs, con0orm prezentei Metodologii. 4omisiile de concurs se or anizeaz la ni#elul centrului, candidaii declarai reuii 0iind repartizai i "ncadrai pe posturi/catedre pu!licate #acante/rezer#ate de la unitile de "n#m/nt care alctuiesc asocierea temporar, con0orm pre#ederilor prezentei Metodologii. Art. &(. - +1, 1istele cuprinz/nd posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate, complete i incomplete se reactualizeaz dup rezol#area restr/n erilor de acti#itate prin. a, ocuparea posturilor ca urmare a prelun irii contractelor pentru anul colar urmtor, respecti# p/n la re#enirea titularului la postul/catedra rezer#at+,, dar nu mai t/rziu de s0/ritul anului colar urmtor, pentru cadrele didactice an a6ate pe perioad determinat, "n !aza rezultatelor o!inute la concursul din iulie 2010 i/sau iulie 2011, precum i a prelun irii contractelor pe perioad nedeterminat pentru cadrele didactice netitulare cali0icate care au o!inut cel puin nota * +apte, la unul din concursurile de ocupare a posturilor
&1

didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n "n#m/ntul preuni#ersitar de stat susinute "n specialitatea postului didactic/catedrei, "n iulie 2010, iulie 200% sau iunie-iulie 200$, dac se certi0ic #ia!ilitatea postului didactic/catedrei, con0orm 8otr/rii consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt, cu #otul a dou treimi din totalul mem!rilor7 !, adu area de noi posturi/catedre #acante/rezer#ate aprute p/n la reactualizarea listei. +2, ).+&+ !*#"4 p*!:($!*#" p() *# -).+&+/0) p*i/a* $a# i)$ i # !*#" ,i) -).+&+/0) #" p*i/a*4 -)1a,*a p*i) $#p"i)i*(4 "a 1 $(p (/3*i( 200@4 "a 1"a$a I4 -) 3a%a *(%#" a #"#i !3&i)# la concursul naional din iulie 200%4 iar "n perioada 1 septem!rie 2010'1 au ust 2012 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de ele#i, poate !ene0icia de prelun irea contractului "n anul colar 2012-201' pentru 0inalizarea ciclului primar la aceeai clas de ele#i, "n !aza rezultatelor o!inute la concursul din iulie 200%. +', Ca,*("( ,i,a1 i1( 1a*( $( -)1a,*(a%+ -) p*(.(,(*i"( alin. (1) lit. a) i alin. (2) se adreseaz "n scris consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de "n#m/nt unde sunt "ncadrate cu contract pe perioad determinat "n anul colar 2011-2012, p/n la data de 21 martie 2012. C*i (*ii"( p() *# prelun irea contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor, con0orm alin. (1) lit. a) i alin. (2), se sta!ilesc de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt, cu #otul a dou treimi din totalul mem!rilor. +(, Ancep/nd cu 1 septem!rie 2012, poate de#eni titular pe postul didactic/catedra ocupat/ 1# 1!) *a1 ,( /#)1+ pe perioad determinat "ntr-o unitate sau dou uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic "n anul colar 2011-2012, 1a,*#" ,i,a1 i1 )( i #"a* 1a"i:i1a 1a*(4 "a ,a a $!"i1i +*ii4 -),(p"i)(5 ( 1#/#"a i. #*/+ !a*("( 1!),i&ii $p(1i:i1(B a, a 0ost repartizat "n anul colar 2011-2012 la ni#elul unui sin ur 6ude/municipiului Iucureti pe un post didactic/catedr #acant/rezer#at prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, "n una sau dou uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "n !aza notei de cel puin * +apte, o!inut la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n "n#m/ntul preuni#ersitar de stat susinute "n specialitat(a p!$ #"#i ,i,a1 i161a (,*(i4 -) i#"i( 20104 i#"i( 200@ $a# i#)i(-i#"i( 200?4 -) 5(,i)&+ p#3"i1+ !*'a)i%a + p0)+ "a ,a a -)1(p(*ii 1#*$#*i"!* a)#"#i 51!"a* 2011-2012C !, a do!/ndit de0initi#area "n "n#m/nt7 c, postul didactic/catedra $!"i1i a D+E )# a :!$ !1#pa D+E -) ( ap("( a) (*i!a*( a"( /!3i"i +&ii p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i14 ($ ( 1!/p"( D+E4 ($ ( 1!)$ i #i D+E 1!):!*/ art. 38 alin.
&2

(3) din prezenta Metodologie4 )# ($ ( *(%(*.a D+E 5i a*( ! .ia3i"i a ( ($ i/a + ,( 1(" p#&i) F a)iC d, respect condiiile de ocupare a postului didactic/catedrei 4 1!):!*/ prezentei Metodologii; e, are a#izele i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, con0orm p*(%() (i Metodologii. +>E ) $i #a&ia -) 1a*( #) p!$ ,i,a1 i16! 1a (,*+ ($ ( $!"i1i a D+E ,( /ai /#" ( 1a,*( ,i,a1 i1( )( i #"a*( 1a*( -),(p"i)($1 1#/#"a i. 1!),i&ii"( p*(.+%# ( "a alin. (4)4 p() *# ,(pa* a2a*( $( .a "#a -) 1a"1#" )! a 1(a /ai /a*( ,( "a 1!)1#*$#"61!)1#*$#*i"( $#$&i)# ( -) i#)i(-i#"i( 200?4 i#"i( 200@ 5i6$a# i#"i( 20107 La )! ( ('a"(4 p() *# ,(pa* a2a*(4 $( :!"!$($1 1*i (*ii"( 5i p#)1 a2("( ,i) anexa nr. 2 din prezenta Metodologie7 +AE ) $i #a&ia -) 1a*( )i1i ap"i1a*(a 1*i (*ii"!* ,( "a alin. (5) )# 1!),#1( "a ,(pa* a2a*( $( ap"i1+ -) !*,i)( #*/+ !a*("( 1*i (*ii ,( ,(pa* a2a*(B a, media aritmetic, cu patru zecimale, calculat prin trunc8iere, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de licen/stat/a!sol#ire. Pentru a!sol#enii liceelor peda o ice/colilor ec8i#alente, departa6area se 0ace pe !aza mediei aritmetice cu patru zecimale, calculat prin trunc8iere, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de !acalaureat/a!sol#ire7 !, domiciliul "n localitatea unde se a0l postul didactic/catedra #acant+,. =ac un candidat are domiciliul "n localitatea "n care se a0l postul didactic/catedra, atunci este a#anta6at. =ac postul didactic/catedra este "ntr-un sat ce aparine de o comun/ora, candidatul din comun/ora este a#anta6at. =ac postul didactic/catedra este "ntr-un sat ce aparine de o comun/ora, candidatul cu domiciliul "ntr-un alt sat ce aparine de acea comun/ora este a#anta6at. =ac postul didactic/catedra este "ntr-o comun/ora, candidatul cu domiciliul "ntr-o localitate ce aparine de localitatea postului este a#anta6at. 5oate celelalte cazuri sunt cazuri de e alitate. +*, 4adrele didactice care se "ncadreaz "n pre#ederile alin. (/) se adreseaz, "n scris, consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de "n#m/nt unde sunt "ncadrate 1# 1!) *a1 p( p(*i!a,+ ,( (*/i)a + -) a)#" 51!"a* 2011-20124 p*i) ,(p#)(*(a #)(i 1(*(*i ip con0orm ane6ei nr. parte inte rant a prezentei Metodologii, p/n la data de 21 /a* i( 20127 C!)$i"i#"61!)$i"ii"( ,( a,/i)i$ *a&i( a)a"i%(a%+ 1(*(*i"( i),i.i,#a"( 5i 1!/#)i1+ i)$p(1 !*a #"#i 51!"a* a1!*,#"6*(:#%#"4 p0)+ "a ,a a ,( 2? /a* i( 20127

&'

+$, 4onsiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de "n#m/nt comunic "n scris, p/n la data de '0 /a* i( 2012, cadrelor didactice solicitante moti#ele acordului/re0uzului acordrii titularizrii pe postul didactic/catedra ocupat+, prin suplinire "n anul colar 2011-2012. Art. &) - +1, 1istele cuprinz/nd posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate complete i incomplete reactualizate se aduc la cunotin persoanelor interesate cu cel puin '0 de zile "naintea des0urrii pro!elor de concurs, la data pre#zut de ,alendar, prin a0iare la unitile de "n#m/nt/centrele de concurs, la inspectoratele colare i prin pu!licare pe siteurile acestor instituii. 1istele cuprinz/nd posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate pu!licate #or conine in0ormaiile speci0icate la ane6a nr. 1 % din prezenta Metodologie. 5oate posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate se pu!lic "n concordan cu ,entrali-atorul. +2, 1a unitile de "n#m/nt cu mai multe ni#eluri de "n#m/nt, rupuri colare, uniti de "n#m/nt a#/nd clasele <-B<</B<<</B<@ posturile/catedrele #acante/rezer#ate pentru concurs se pu!lic pentru ni#elul cel mai "nalt corespunztor unitii de "n#m/nt i postului didactic "n concordan cu ,entrali-atorul. +', Posturile didactice/catedrele #acante pentru an a6are pe perioad nedeterminat sunt posturi/catedre complete "n concordan cu ,entrali-atorul, care au #ia!ilitate estimat de cel puin ( +patru, ani, "n a cror structur pot 0i incluse maximum ( +patru, ore opionale, constituite, de re ul, "ntr-o sin ur unitate de "n#m/nt, cu respectarea pre#ederilor art. # din !re-enta Metodologie. +(, An situaia "n care unitile de "n#m/nt sunt constituite "n consorii colare/asocieri temporare se pot constitui i catedre #acante/rezer#ate din ore existente la mai multe uniti de "n#m/nt din cadrul consoriului. +), An unitile de "n#m/nt imnaziale se pot constitui catedre #acante/rezer#ate 0ormate din ore compuse din dou discipline +lim!a rom/n-lim! strin, lim! strin Alim! strin I, eo ra0ie-lim! strin, istorie-lim! strin, matematic-0izic, 0iziceo ra0ie-istorie etc.,, "n concordan cu c8imie, c8imie-!iolo ie, istorie- eo ra0ie,

,entrali-atorul, prima disciplin, a#/nd ponderea cea mai mare de ore "n catedr, constituind i disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor #acante/rezer#ate constituite din dou discipline, candidaii cu du!l specializare +lim!a rom/n-lim! strin, lim! strin Alim! strin I, eo ra0ie-lim! strin, istorie-lim! strin, matematic-0izic, 0izicc8imie, c8imie-!iolo ie, istorie- eo ra0ie, eo ra0ie-istorie etc., susin "n cadrul concursului
&(

pro!a scris la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore "n catedr. +&, Pentru disciplinele. lo ic, ar umentare i comunicare, 0iloso0ie, psi8olo ie, sociolo ie, cultur ci#ic, studii sociale, economie aplicat, economie, educaie antreprenorial, lim!a latin, lim!a reac #ec8e, lim!a neo reac, educaie muzical, recoeducaie plastic, educaie artistic, istoria i tradiiile minoritilor naionale, reli ie !aptist, reli ie ad#entist, reli ie penticostal, reli ie re0ormat, reli ie unitarian, reli ie catolic, reli ie romano-catolic, tiine se pot constitui catedre #acante/rezer#ate pentru concurs "n dou sau mai multe uniti de "n#m/nt sau din dou sau mai multe discipline, pentru orice ni#el de "n#m/nt, "n concordan cu ,entrali-atorul, prima disciplin, a#/nd ponderea cea mai mare de ore "n catedr, constituind i disciplina de concurs . Pentru ocuparea catedrelor #acante/rezer#ate constituite din dou discipline, candidaii tre!uie s ai! specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respecti#e con0orm ,entrali-atorului i susin "n cadrul concursului pro!a scris la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore "n catedr. +*, Posturile #acante de pro0esor "n ca!inete de asisten psi8opeda o ic se pu!lic la unitile de "n#m/nt la care sunt normate con0orm 3egula&entului de organi-are i $uncionare a centrelor 4udeene/al &unici!iului 5ucureti de resurse i asisten' educaional', a!ro%at !rin ordin al &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. +$, Posturile didactice/catedrele #acante din mediul rural, sta!ilite de inspectoratul colar, pentru a 0i ocupate de a!sol#enii instituiilor de "n#m/nt superior, care au "nc8eiat contracte cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului pentru mediul rural, #or 0i pu!licate cu meniunea >contract M.E. .!.".?. A!sol#enii instituiilor de "n#m/nt superior care au contract cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului pentru mediul rural, ocup, cu prioritate, "n !aza rezultatelor o!inute la concurs, posturile didactice/catedrele #acante sta!ilite de inspectoratul colar. An cazul "n care acetia #or 0ace alte opiuni +"n mediul ur!an, sunt o!li ai s ram!urseze !ursa acordat de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului, con$or& 9or&elor &etodologice de a!licare a :ot'r.rii )u*ernului nr. +69/2005 !ri*ind acordarea unor %urse de studii unor studeni cu do&iciliul "n &ediul rural, a!ro%ate !rin ordinul &inistrului educaiei i cercet'rii nr. /92 /2005, cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare. A!sol#enii/studenii a0lai "n ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului pentru mediul rural, au o!li aia de a se
&)

prezenta la inspectoratele colare, p/n la data de 1 /a* i( 2012, pentru a-i exprima intenia de a participa la concursul or anizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar, con$or& 9or&elor &etodologice de a!licare a :ot'r.rii )u*ernului nr. +69/2005 !ri*ind acordarea unor %urse de studii unor studeni cu do&iciliul "n &ediul rural, a!ro%ate !rin ordinul &inistrului educaiei i cercet'rii. nr. /92 /2005, cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare. <nspectoratele colare au o!li aia de a asi ura posturi didactice/catedre #acante, la concurs, cu meniunea >contract M.E. .!.".? pentru a!sol#enii "n#m/ntului superior care au "nc8eiat contracte cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului pentru mediul rural, pentru o perioad cel mult e al cu perioada studiilor, inclusi# pentru a!sol#enii care nu s-au prezentat la inspectoratele colare, p/n la data de 1 /a* i( 2012. S(1&i#)(a a II-a )$1*i(*(a 1a),i,a&i"!* 5i ,i$1ip"i)("( ,( 1!)1#*$ Art. &&. - +1, 4ererile de "nscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar, "nsoite de copii de pe documentele solicitate, se "nre istreaz la secretariatul unitii de "n#m/nt sau la centrul care or anizeaz concursul, con0orm ,alendarului. 4andidaii au o!li aia de a respecta cu strictee ra0icul a0iat de 0iecare unitate de "n#m/nt/centru care or anizeaz concurs. Actele de studii se depun "n copie le alizat, iar celelalte documente sunt certi0icate, pentru Rcon0ormitate cu ori inalul? de ctre un mem!ru al comisiei de or anizare i des0urare a concursului. Pe cererea de "nscriere la concurs, candidatul precizeaz disciplina de concurs i specialitatea postului didactic pentru care opteaz. Mem!rii comisiei de or anizare i des0urare a concursului i con#ilier$l %$ridic al in#pectorat$l$i &colar au o!li aia de a #eri0ica le alitatea documentelor anexate la cererea de "nscriere la concurs. 4omisia 6udeean de monitorizare a concursului are o!li aia de a consilia permanent mem!rii comisiei de or anizare i des0urare a concursului "n le tur cu orice pro!lem care pri#ete le alitatea des0urrii concursului, inclusi# despre le alitatea documentelor anexate cererii. +2, 1a concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar au dreptul s participe persoanele care "ndeplinesc condiiile de studii pre#zute de !re-enta Metodologie, "n concordan cu ,entrali-atorul.
&&

+', ;u au dreptul s participe la concurs persoanele care au 0ost "nlturate din "n#m/nt printr-o 8otr/re 6udectoreasc de0initi# de condamnare penal, precum i persoanele care nu prezint un document medical din care sa reias 0aptul c nu exist incompati!iliti de ordin medical cu 0uncia didactic. +(, 4andidaii au dreptul de a se "nscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din unitile de "n#m/nt preuni#ersitar "ntr-un centru sau mai multe centre de concurs, "n msura "n care ,alendarul permite acest lucru. (5) 'atele din (i&a de )n#criere a candida*ilor #$nt introd$#e )n #i#tem$l in(ormatizat. +n perioada de ,alidare a (i&elor de )n#criere candidat$l prime&te (i&a martor pe care e#te o-ligat #. o #emneze, al.t$ri de reprezentant$l comi#iei de )n#criere, pentr$ con(ormitate. /n exemplar #e )nm0neaz. candidat$l$i, cel.lalt r.m0n0nd la centr$l $nde are loc )n#crierea. 1eprezentarea candidat$l$i #a$ a $n$i )mp$ternicit al ace#t$ia de#emnat prin proc$r. notarial. )n original la ,alidare, )n perioada pre,.z$t. de #ine an$larea )n#crierii candidat$l$i la conc$r#. Art. &*. +1, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din "n#m/ntul alternati#, candidaii anexeaz la cererea de "nscriere la concurs a#izul pri#ind parcur erea modulului de peda o ie speci0ic, eli!erat de ctre 0ederaiile, asociaiile, centrele care or anizeaz alternati#e educaionale "n Com/nia. Jaldor0, 2tep !K 2tep, Montessori, Hreinet, Planul Lena, peda o ie curati# etc. +2, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate la disciplina reli ie, candidaii anexeaz, la cererea de "nscriere, a#izul cultului respecti#, "n !aza 7rotocolului semnat cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. +', Pentru posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate de la seminariile/liceele teolo ice i disciplinele teolo ice, candidaii anexeaz, la cererea de "nscriere, a#izul special al cultului respecti#, "n !aza 7rotocolului semnat cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. +(, An unitile de "n#m/nt "n care 0uncioneaz i clase cu pro0il teolo ic, a#izul cultului respecti# se solicit numai pentru disciplinele teolo ice. +), Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate de la clasele/ rupele din pro0ilul peda o ic, de la liceele cu pro0il peda o ic, cali0icarea educatoare-"n#tor, candidaii anexeaz, la cererea de "nscriere, a#izul inspectorului de specialitate i al directorului liceului peda o ic, cu pri#ire la competenele de "ndrumare a practicii peda o ice.
&*

alendar, atrage d$p.

+&, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante de la liceele militare i unitile de "n#m/nt su!ordonate Ministerului Lustiiei, cadrele didactice titulare care particip la sesiunea de trans0erare ca urmare a restr/n erii de acti#itate sau prin restructurarea reelei colare anexeaz, la cererea de "nscriere a#izul Ministerului Aprrii ;aionale, respecti# al Ministerului Lustiiei, ca instituii care, "n acest sens, au "nc8eiat protocoale cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. Art. &$. - +1, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din unitile de "n#m/nt preuni#ersitar se pot "nscrie la concurs a!sol#eni cu diplom ai "n#m/ntului superior, postliceal sau mediu care au "nscrise pe diplom/diplome specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respecti#e con0orm ,entrali-atorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, pro!a scris se susine "n specializarea/specializrile postului/catedrei, con0orm ,entrali-atorului, dup pro ramele #ala!ile, speci0ice pentru concurs. (2) 2entr$ oc$parea po#t$rilor didactice3catedrelor ,acante3rezer,ate de ed$catorp$eric$ltor, pro-a #cri#. #e #$#*ine la lim-a &i literat$ra rom0n., pedagogia )n,.*.m0nt$l$i antepre&colar &i metodica acti,it.*ilor ed$cati,e #peci(ice )n $nit.*ile de ed$ca*ie timp$rie antepre&colar.. +', Pentru ocuparea posturilor didactice #acante/rezer#ate de pro0esor pentru peda o ia "n#m/ntului precolar, pro!a scris se susine la lim!a i literatura rom/n, peda o ia "n#m/ntului precolar i metodica predrii acti#itilor instructi#-educati#e "n rdinia de copii, dup pro rama speci0ic pentru concurs. +(, Pentru ocuparea posturilor didactice #acante/rezer#ate de pro0esor pentru "n#m/ntul primar, pro!a scris se susine la lim!a i literatura rom/n, peda o ia "n#m/ntului primar i metodica predrii "n "n#m/ntul primar, dup pro rama speci0ic pentru concurs. +), Pentru ocuparea catedrelor #acante de >educaie te8nolo ic? se pot "nscrie numai a!sol#eni cu diplom ai "n#m/ntului superior cu specializarea >educaie te8nolo ic?. Pentru ocuparea acestor catedre pro!a scris se susine la disciplina educaie te8nolo ic, dup pro rama speci0ic pentru concursul naional. +&, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din "n#m/ntul special se pot "nscrie la concurs a!sol#enii care "ndeplinesc condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie. Pentru ocuparea posturilor de pro0esor preparator +ne#ztor, candidaii susin pro!a
&$

scris la disciplina de concurs "n concordan cu specializarea/specializrile "nscris/"nscrise pe diplom/diplome, con0orm ,entrali-atorului, dup pro ramele speci0ice concursului. :cuparea posturilor #acante/rezer#ate de pro0esor preparator +ne#ztor,, din "n#m/ntul special se realizeaz "n ordinea descresctoare a notelor o!inute, indi0erent de disciplina de concurs la care s-a susinut pro!a scris. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate de specialitate de la unitile de "n#m/nt special pentru de0icieni de #edere se pot "nscrie la concurs i candidai ne#ztori care "ndeplinesc condiiile de studii pre#zute la art. 9 alin. (15) din !re-enta Metodologie, a#/nd "nscrise pe diplom specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respecti#e, con0orm ,entrali-atorului, dup pro ramele speci0ice concursului. +*, Pentru ocuparea posturilor didactice #acante/rezer#ate de pre tire/instruire practic i acti#iti de pre-pro0esionalizare se pot "nscrie la concurs a!sol#eni cu diplom ai unei coli postliceale/coli de maitri sau a!sol#eni cu diplom ai "n#m/ntului superior care au "nscrise pe diplom/diplome specializarea/specializrile corespunztoare catedrelor respecti#e con0orm ,entrali-atorului. Pentru ocuparea posturilor didactice #acante/rezer#ate de pre tire/instruire practic i acti#iti de pre-pro0esionalizare, pro!a scris se susine la disciplina pre#zut "n ,entrali-ator, dup pro ramele speci0ice de concurs #ala!ile pentru maitrii-instructori. 4atedrele de pre tire/instruire practic din domeniul >5ransporturi/4onducerea auto#e8iculelor? pot 0i ocupate de a!sol#eni ai "n#m/ntului superior/postliceal cu a#iz <FP/ACC, cu oricare din specializrile care le con0er dreptul de a ocupa catedre de pre tire/instruire practic, "n concordan cu ,entrali-atorul !entru !reg'tire i instruire !ractic'. 4andidaii care solicit ocuparea unui post de pre tire/instruire practic din domeniul >5ransporturi/4onducerea auto#e8iculelor? susin pro!a practic speci0ic domeniului >5ransporturi/5ransporturi rutiere? i pro!a scris din pro rama speci0ic de concurs pentru >5ransporturi +pro0esori de instruire practic,?. +$, Pentru ocuparea posturilor didactice #acante/rezer#ate de pro0esor pentru "n#m/ntul precolar/ primar din unitile de "n#m/nt, clase sau rupe cu predare "n lim!ile minoritilor naionale, concursul const "n susinerea unei pro!e scrise cu su!iecte mixte de lim!a i literatura rom/n i lim!a i literatura matern "n care urmeaz s se 0ac predarea, "n pondere e al, dup pro ramele speci0ice pentru concurs, pentru educatoare i "n#tori. 4andidaii care susin o ast0el de pro! scris i o!in cel puin nota ),00 +cinci,
&%

sunt repartizai numai pe posturi didactice #acante/rezer#ate de pro0esori pentru "n#m/ntul precolar/primar la uniti de "n#m/nt, clase sau rupe cu predare "n lim!ile minoritilor naionale. Art. &%. - +1, 4andidaii care solicit, prin concurs ocuparea de posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate "n uniti de "n#m/nt a#/nd clase speciale de lim!i strine cu pro ram intensi# i/sau !ilin #, clase cu pro0il sporti# sau artistic +corepetiie, muzic, arta actorului, core ra0ie, arte plastice, arte decorati#e, arte am!ientale, ar8itectur i desi n,, clase/ rupe de 8ipoacuzici i surzi precum i ocuparea de catedre #acante/rezer#ate de in0ormatic, de te8nolo ia in0ormaiei i comunicrii, de in0ormatic-te8nolo ii asistate de calculator +pentru pro0il te8nic i ser#icii,, de instruire practic sau de acti#iti de pre-pro0esionalizare, posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate din clu!uri colare sporti#e sau din palatele i clu!urile copiilor, susin o pro! practic "n pro0ilul postului didactic/catedrei solicitat+e,. Cezultatul pro!ei practice "n pro0ilul postului se e#alueaz prin note de la 10 la 1. 1a aceste pro!e nu se admit contestaii, 8otr/rea comisiei de concurs rm/n/nd de0initi#. +2, 4andidaii care solicit ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate la clase/ rupe cu predare "n alt lim! dec/t cea "n care i-au 0cut studiile susin o pro! oral eliminatorie de cunoatere a lim!ii "n care urmeaz sa se 0ac predarea. Hac excepie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidaii care susin pro!a scris speci0ic pentru ocuparea unui post de educatoare/"n#tor sunt exceptai de la susinerea pro!ei eliminatorii orale la lim!a "n care urmeaz s se realizeze predarea. Cezultatul pro!ei orale eliminatorii de cunoatere a lim!ii contestaii, 8otr/rea comisiei de concurs rm/n/nd de0initi#. +', Pentru ocuparea catedrelor #acante/rezer#ate i a posturilor didactice de specialitate din unitile cu pro0il artistic +specializrile muzic, corepetiie, core ra0ie i arta actorului,, pro!a practic "n pro0ilul postului se des0oar con$or& ane6ei nr. /, parte inte rant din prezenta Metodologie. +(, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din unitile de "n#m/nt a#/nd clase speciale de lim!i strine cu pro ram intensi# i !ilin #, precum i pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante din unitile de "n#m/nt a#/nd clase cu predare "n alt lim! dec/t aceea "n care candidaii i-au 0cut studiile pro!a practic "n pro0ilul postului se des0oar con$or& ane6ei nr. 5, parte inte rant din prezenta Metodologie.
*0

"n care urmeaz sa se 0ac

predarea se consemneaz prin >a,/i$= sau >*($pi)$=. 1a aceste pro!e nu se admit

+), Pentru ocuparea catedrelor #acante/rezer#ate de in0ormatic, te8nolo ia in0ormaiei, in0ormatic-te8nolo ii asistate de calculator, pro!a practic "n pro0ilul postului se des0oar "n specialitatea postului con$or& ane6ei nr. 6, parte inte rant din prezenta Metodologie. +&, Pentru ocuparea catedrelor #acante/rezer#ate din palatele i clu!urile copiilor/Palatul ;aional al 4opiilor, pro!a practic "n pro0ilul postului se des0oar "n specialitatea postului con$or& ane6ei nr. +, care 0ace parte inte rant din prezenta Metodologie. +*, Pentru ocuparea catedrelor #acante/rezer#ate de instruire practic i acti#iti de pre-pro0esionalizare, pro!a practic "n pro0ilul postului se des0oar "n specialitatea postului, con$or& ane6ei nr. #, care 0ace parte inte rant din prezenta Metodologie. +$, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate de specialitate din unitile de "n#m/nt cu pro0il sporti# i din clu!urile sporti#e colare, pro!a practic "n pro0ilul postului se des0oar "n specialitatea postului con$or& ane6ei nr. 9, parte inte rant din prezenta Metodologie. +%, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate de specialitate din unitile de "n#m/nt cu pro0il de arte plastice, decorati#e, am!ientale, ar8itectur, desi n, pro!a practic "n pro0ilul postului se des0oar "n specialitatea postului con$or& ane6ei nr. 10, parte inte rant din prezenta Metodologie. +10, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate de specialitate din unitile de "n#m/nt, clase Metodologie. S(1&i#)(a a III-a C!/i$ii"( ,( 1!)1#*$ C!/i$ia ,( !*'a)i%a*( 5i ,($:+5#*a*( a 1!)1#*$#"#i Art. *0. - +1, Pentru or anizarea i des0urarea concursului la ni#elul unei uniti de "n#m/nt, consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt sta!ilete comisia de concurs, con0orm art. 25/ alin.(10) din Legea educaiei naionale nr.1/ 2011 . 4omisia de or anizare i des0urare a concursului, numit prin decizia directorului unitii de "n#m/nt, are urmtoarea componen. a, preedinte - directorul ad6unct sau un cadru didactic mem!ru al consiliului de
*1

rupe pentru 8ipoacuzici sau surzi, pro!a practic "n

pro0ilul postului se des0oar con0orm ane6ei nr. 11, parte inte rant din prezenta

administraie7 !, mem!ri - pro0esori, de re ul, cu radul didactic < sau <<7 c, un reprezentant al inspectoratului colar7 d, in0ormatician/a6utor analist pro ramator/personal al unitii de "n#m/nt cu competene "n utilizarea calculatorului7 e, secretar un cadru didactic titular. +2, 4omponena comisiei de or anizare i des0urare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate cu personal ci#il "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar din sistemul de aprare, in0ormaii, ordine pu!lic i securitate naional este sta!ilit potri#it precizrilor Ministerului Aprrii ;aionale, Ministerului Administraiei i <nternelor i Ministerului Lustiiei. +', An situaia "n care unitile de "n#m/nt sunt or anizate "n consorii colare, comisia de or anizare i des0urare a concursului se constituie la ni#el de consoriu colar, 0iind #alidat de 0iecare consiliu de administraie al unitilor de "n#m/nt. 4omisia de or anizare i des0urare a concursului, numit prin decizia directorului unitii de "n#m/nt care coordoneaz acti#itatea consoriului colar, are urmtoarea componen. a, preedinte - un director al unei uniti de "n#m/nt din cadrul consoriului colar7 !, mem!ri - directori, directori ad6unci, pro0esori, de re ul, cu radul didactic < sau <<, titulari ai oricrei uniti colare din consoriu7 c, un reprezentant al inspectoratului colar 6udeean7 d, in0ormatician/a6utor analist pro ramator/personal din cadrul consoriului cu competene "n utilizarea calculatorului7 e, secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate colar din consoriu. +(, An situaia "n care concursul se des0oar pe centre constituite "n !aza unor asocieri temporare, comisia de concurs, #alidat de consiliul de administraie al 0iecrei uniti de "n#m/nt, numit prin decizia inspectorului colar eneral, are urmtoarea componen. a, preedinte - un director al unei uniti colare din cadrul asocierii temporare7 !, mem!ri - directori, directori ad6unci, pro0esori, de re ul, cu radul didactic < sau <<, titulari ai oricrei uniti colare din cadrul asocierii temporare7 c, un reprezentant al inspectoratului colar 6udeean7 d, in0ormatician/a6utor analist pro ramator/personal cu competene "n utilizarea calculatorului7 e, secretar un cadru didactic titular la oricare unitate colar din cadrul asocierii
*2

temporare. +), An cazul "n care, "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar care or anizeaz concurs, nu exist su0icieni mem!ri, directori sau pro0esori cu "n#m/nt #a apela la metoditii de specialitate radul didactic < sau <<, ai inspectoratului colar, in0ormaticieni/analiti pro ramatori/a6utori analiti pro ramatori, conducerea unitii de in0ormaticieni/analiti pro ramatori/a6utori analiti pro ramatori sau directori din alte uniti de "n#m/nt. Aceste situaii sunt soluionate de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt cu spri6inul inspectoratului colar. +&, An situaia "n care concursul se des0oar la ni#elul unei uniti de "n#m/nt, pro!a practic/oral "n pro0ilul postului sau inspecia special la clas se susine "n 0aa unei comisii, apro!at de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt, numit prin decizia preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului, alctuit din. a, preedinte - directorul unitii de "n#m/nt7 !, mem!ri - c/te doi pro0esori, cu radul didactic < sau <<, cu specializarea "n pro0ilul postului/responsa!ili ai comisiilor metodice cu specializarea "n pro0ilul postului/inspectori colari de specialitate/ metoditi ai inspectoratului colar pentru 2) de candidai7 c, secretar un cadru didactic titular. +*, An situaia "n care concursul se des0oar la ni#elul consoriilor colare/centrelor de concurs, pro!a practic/ oral "n pro0ilul postului sau inspecia special la clas se susine "n 0aa unei comisii, #alidate de 0iecare consiliu de administraie al unitilor colare, numit prin decizia preedintelui comisiei de or anizare i des0urare a concursului, alctuit din. a, preedinte - directorul unei unitii de "n#m/nt7 !, mem!ri - c/te doi pro0esori, cu radul didactic < sau <<, cu specializarea "n pro0ilul postului/responsa!ili ai comisiilor metodice cu specializarea "n pro0ilul postului/inspectori colari de specialitate/ metoditi ai inspectoratului colar pentru 2) de candidai7 c, secretar - un cadru didactic titular. Art. *1. - Mem!rii comisiei de or anizare i des0urare a concursului au urmtoarele atri!uiiB a, 2re&edintele4 1. Asi ur corectitudinea "nscrierii candidailor la concurs i ia deciziile corespunztoare "n aceast direcie, "n raport cu precizrile i ordinele Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. 2. <a msurile necesare pentru asi urarea cu material lo istic a centrului de concurs.
*'

'. 2e adreseaz, "n scris, direciei 6udeene de sntate pu!lic pentru a asi ura prezena personalului medical "n unitile i centrele de concurs, precum i consiliilor locale, operatorilor de ener ie electric, de ca!lu, de tele0onie etc. pentru asi urarea condiiilor corespunztoare des0urrii examenului. (. 2e adreseaz, "n scris, or anelor locale i 6udeene, i, dup caz, Ministerului Administraiei i <nternelor de poliie i 6andarmerie, de la ni#elul 6udeului, pentru a asi ura pstrarea ordinii pu!lice la unitile i centrele de concurs. ). Sine permanent le tura cu preedintele comisiei 6udeene/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului i raporteaz datele solicitate sau orice alt e#eniment important. &. Antocmete i a0ieaz ra0icul des0urrii pro!elor practice/orale "n pro0ilul postului sau a inspeciilor speciale la clas. *. @eri0ic slile de examen, "ncperea "n care se 0ace multiplicarea su!iectelor i ec8ipamentele necesare pentru des0urarea optim a concursului. $. A0ieaz pe uile slilor de examen i la a#izierul unitii i centrului, "mpreun cu secretarul i ceilali mem!ri ai comisiei, listele cu candidaii repartizai pe sli i disciplinele la care susin concursul. %. <a toate msurile necesare pentru "nceperea concursului la ora 0ixat. <denti0ic e#entualii candidai care nu s-au re sit pe liste i "i repartizeaz la sli. 10. Antocmete listele cu personalul didactic ce #a asi ura supra#e 8erea candidailor, #eri0icarea identitii candidailor i si ilarea lucrrilor scrise. ;umete, prin tra ere la sori, pentru 0iecare sal, 2-' supra#e 8etori, din care unul este numit responsa!il de sal, care au alt specialitate dec/t candidaii din sala de concurs i care nu au printre candidai *#,( $a# a:i)i p0)+ "a '*a,#" IV i)1"#$i. . An acest sens, supra#e 8etorii depun o declaraie scris. Enul dintre ei este numit responsa!il de sal. 2upra#e 8etorii sunt selectai din r/ndul personalului didactic, "n urmtoarea ordine. pro0esori, institutori, "n#tori, educatoare, maitri instructori. 11. <nstruiete, "mpreun cu ceilali mem!ri ai comisiei, supra#e 8etorii i sta!ilete atri!uiile acestora "n concordan cu pre#ederile prezentei Metodologii. 12. Asi ur, "mpreun cu secretarul i ceilali mem!ri ai comisiei, multiplicarea su!iectelor i le distri!uie, "n deplin si uran, pe sli. 1'. 2emneaz lucrrile candidailor din centrul de concurs. 1(. Preia lucrrile pe !az de proces-#er!al tip de la responsa!ilii de sal. @eri0ic dac
*(

numrul lucrrilor i numrul pa inilor acestora, predate de candidai supra#e 8etorilor de sal, corespund "nscrisurilor din !orderoul de predare a lucrrilor. 1). Pred, pe !az de proces-#er!al, preedintelui comisiei de ela!orare a su!iectelor i !aremelor de e#aluare, lucrrile scrise ale candidailor, "nsoite de un !orderou pe discipline de concurs, menion/nd numrul acestora i numrul de pa ini pentru 0iecare lucrare scris. 1&. Asi ur a0iarea !aremelor la centrul de concurs. 1*. Antocmete i a0ieaz ta!elul nominal cu rezultatele concursului, "n ordinea descresctoare a notelor, pe discipline de concurs. 1$. Primete contestaiile i le transmite, su! semntur, comisiei de rezol#are a contestaiilor. 1%. =up primirea rezultatelor la contestaii, pe !aza rezultatelor concursului, "ntocmete clasi0icarea 0inal a candidailor, pe discipline de concurs i propune inspectoratului colar lista pentru #alidarea rezultatelor. 20. Antocmete i a0ieaz ra0icul edinelor pu!lice de repartizare a candidailor pe discipline de concurs. 21. Caporteaz operati# toate datele care i se solicit precum i orice e#eniment deose!it. 22. 2emneaz adresele pentru plata persoanelor implicate "n concurs i pred copiile acestor documente ser#iciului 0inanciar-conta!il din unitate. 2'. Cspunde din punct de #edere material i 0inanciar de or anizarea i des0urarea concursului. !, "ecretar$l4 1. A0ieaz la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate sta!ilit de comisia de mo!ilitate i apro!at "n consiliul de administraie al inspectoratului colar cu cel puin '0 de zile "naintea concursului, con0orm art.25/ alin. (+) din Legea educaiei naionale nr.1/ 2011. =eoarece ($ ( i) (*%i$+ /!,i:i1a*(a #" (*i!a*+ a "i$ (i, in0ormeaz preedintele comisiei 6udeene/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului asupra oricrei tentati#e de sc8im!are a acesteia. 2. @eri0ic cererile candidailor "nscrii la concurs, documentele anexate necesare "nscrierii i alctuiete lista acestora pe discipline de concurs. '. A0ieaz, "mpreun cu ceilali mem!ri ai comisiei, listele cu candidaii admii la concurs +pe sli i la a#izierul centrului,. (. Alctuiete lista disciplinelor pentru care sunt necesare su!iecte de concurs.
*)

). Ampreun cu preedintele centrului de concurs, #eri0ic slile de concurs i sala de multiplicare a su!iectelor i ia msurile necesare pentru amena6area corespunztoare a acestora. &. Cepartizeaz, nominal, candidaii "n slile de concurs, pe discipline. *. <nstruiete, "mpreun cu ceilali mem!ri ai comisiei, supra#e 8etorii i sta!ilete atri!uiile acestora "n con0ormitate cu pre#ederile prezentei Metodologii. $. Ampreun cu preedintele centrului i ceilali mem!ri ai comisiei asi ur multiplicarea su!iectelor. %. Particip la distri!uirea su!iectelor pe sli i, prin intermediul supra#e 8etorilor de pe culoare, realizeaz, numeric, pe discipline, p/n la ora 10.1), situaia prezenei la concurs +a!seni/prezeni, pe care o transmite p/n la ora 10.'0 secretarului comisiei 6udeene/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului. 10. Aplic tampila centrului de concurs pe lucrrile candidailor. Pentru tampil se utilizeaz tuul al!astru. 11. Asi ur a0iarea, la loc #izi!il, a !aremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a susinut concurs. 12. Asi ur a0iarea listei, "n timp util, cu rezultatele o!inute de candidai. 1'. Primete contestaiile i transmite ta!elul nominal comisiei de rezol#are a contestaiilor. 1(. Alctuiete i a0ieaz lista cu rezultatele de0initi#e. 1). Cspunde, "mpreun cu preedintele centrului, de materialele de concurs primite. 1&. <n0ormeaz "n permanen preedintele comisiei de concurs despre e#enimentele importante sau nepre#zute care se petrec pe perioada des0urrii pro!elor de concurs. 1*. 4ompleteaz i, "mpreun cu preedintele comisiei unitii/centrului, "nm/neaz supra#e 8etorilor ade#erinele de normare a acti#itii depuse. 1$. Antocmete procesele - #er!ale la edinele pu!lice de repartizare pe posturi a candidailor admii la concurs. c, Mem-rii4 1. @eri0ic, "mpreun cu secretarul comisiei, corectitudinea "nscrierii candidailor la concurs i propun preedintelui comisiei deciziile corespunztoare "n aceast direcie, "n raport cu precizrile i ordinele Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. 2. @eri0ic modul "n care centrul de concurs este or anizat pentru des0urarea concursului +am!ientul din slile de concurs, 0uncionarea aparatelor de multiplicat,
*&

tele0onului, 0axului, conexiunii la <nternet, 0uncionarea camerelor #ideo de supra#e 8ere, asi urarea asistenei medicale de specialitate, asi urarea cu materiale de concurs i consuma!ile. 0oi tipizate, toner, 8/rtie, pixuri, capse, capsatoare etc.,. '. Asi ur diri6area candidailor ctre slile de concurs. (. Asi ur multiplicarea su!iectelor, #eri0ic concordana dintre su!iecte i specializarea candidailor, introduce su!iectele "n plicuri i le pred secretarului comisiei de concurs. ). Particip la distri!uirea su!iectelor "n sli. &. @eri0ic 0uncionarea camerelor #ideo de supra#e 8ere pe perioada des0urrii pro!ei scrise. *. Particip, alturi de preedintele i secretarul comisiei de concurs la preluarea lucrrilor, a proceselor #er!ale, a copiilor ade#erinelor de salarizare a personalului didactic an renat "n concurs, precum i a materialelor ne0olosite. $. Particip la alctuirea ta!elelor cu rezultatele o!inute de candidai la concurs. %. Particip la primirea i "nre istrarea contestaiilor. 10. <n0ormeaz "n permanen preedintele comisiei de concurs despre e#enimentele importante sau nepre#zute care se petrec pe perioada des0urrii pro!elor de concurs. 11. Particip la edinele pu!lice de repartizare pe posturi a candidailor admii la concurs. d, 5n(ormatician$l3anali#t$l programator3a%$tor anali#t programator4 1. Cspunde de corectitudinea datelor introduse "n sistemul in0ormatic. 2. Cealizeaz toate lucrrile necesare or anizrii i des0urrii concursului la termen. liste cu posturi, lista candidailor "nscrii, lista candidailor admii, ta!elele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea candidailor, deciziile/ adresele de repartizare, situaiile statistice. '. Asi ur lo istica necesar pentru "nre istrarea i stocarea ima inilor preluate de camerele #ideo de supra#e 8ere pe toat perioada "n care candidaii sunt prezeni "n slile de concurs. (. <n0ormeaz "n permanen preedintele comisiei de concurs despre e#enimentele importante sau nepre#zute care se petrec pe perioada des0urrii concursului. Art. *2. - Mem!rii comisiei de or anizare i des0urare a concursului, care au asi urat multiplicarea su!iectelor, nu #or prsi "ncperea unde a 0ost asi urat multiplicarea, dec/t dup o or de la "nceperea e0ecti# a pro!ei scrise. 5oi mem!rii comisiei de or anizare i
**

des0urare a concursului, "nainte de "nceperea concursului, depun o declaraie prin care se an a6eaz s pstreze secretul su!iectelor de concurs, p/n la a0iarea !aremului de corectare. ;erespectarea con0idenialitii atra e dup sine sanciuni administrati#-disciplinare, ci#ile sau penale, dup caz. C!/i$ia ,( ("a3!*a*( a $#3i(1 ("!*4 a 3a*(/("!* ,( (.a"#a*( 5i ,( (.a"#a*( a "#1*+*i"!* $1*i$( Art. *'. - +1, An situaia "n care concursul se or anizeaz de ctre o unitate de "n#m/nt, comisia de ela!orare a su!iectelor, a !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise se apro! de consiliul de administraie al unitii de "n#m/nt, la propunerea directorului, prin decizia preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului i are urmtoarea componen. a, preedinte - directorul ad6unct sau un cadru didactic, mem!ru al consiliului de administraie7 !, mem!ri - c/te doi pro0esori de specialitate din "n#m/ntul preuni#ersitar a#/nd radul didactic < sau <</metoditi/ inspectori colari pentru 0iecare disciplin de concurs/ $0 de candidai7 c, in0ormaticianul/a6utor analist pro ramator7 d, secretar - un cadru didactic titular. +2, An situaia "n care concursul este or anizat la ni#elul consoriilor colare/asocieri temporare de uniti, comisia de ela!orare a su!iectelor, a !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise este propus i #alidat de consiliile de administraie ale unitilor colare care au posturi pu!licate pentru concurs din cadrul consoriului/asocierii temporare de uniti, numita prin decizia preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului, are urmtoarea componen. a, preedinte temporara7 !, mem!ri - c/te doi pro0esori de specialitate din "n#m/ntul preuni#ersitar a#/nd radul didactic < sau <</metoditi/inspectori colari pentru 0iecare disciplin de concurs/ $0 de candidai7 c, in0ormaticianul / a6utor analist pro ramator7 d, secretar un cadru didactic titular7
*$

un director al unei uniti de "n#m/nt din consoriu/asociere

+(, ) /!, (81(p&i!)a", pentru disciplinele la care nu se identi0ic pro0esori e#aluatori din "n#m/ntul preuni#ersitar a#/nd concursului. +), =in comisiile de e#aluare nu pot 0ace parte persoane care au "n r/ndul candidailor *#,( $a# a:i)i p0)+ "a '*a,#" IV i)1"#$i.7 Mem!rii comisiei semneaz "n acest sens o declaraie pe proprie rspundere. Art. *(. - +1, =ecizia de numire a comisiei de ela!orare a su!iectelor, a !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise se emite cu cel mult ($ de ore "nainte de "nceperea pro!ei scrise. +2, Mem!rii comisiei de ela!orare a su!iectelor, a !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise declar "n scris c pstreaz secretul asupra su!iectelor. An cazul di#ul rii su!iectelor suport consecinele le ii. +', 2u!iectele i !aremele de corectare pentru pro!a scris sunt alctuite de mem!rii comisiei "n incinta unitii, la care se des0oar concursul, "ntr-un spaiu separat de zona de redactare a lucrrilor scrise, "ntr-un inter#al orar adec#at. +(, Preedintele comisiei de ela!orare a su!iectelor, a !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise pred plicurile si ilate cu #ariantele ela!orate preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului p/n la ora %.00 din ziua de des0urare a pro!ei scrise. 1a predarea/ primirea plicurilor si ilate cu su!iecte i a !areme de e#aluare secretarii celor dou comisii "ntocmesc un proces-#er!al. +), 2u!iectele i !aremele de e#aluare sunt ela!orate i traduse "n lim!ile minoritilor, dac este cazul, de ctre mem!rii comisiei de ela!orare a su!iectelor, a !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise, "n dimineaa concursului. +&, An cazul "n care, la pro!a scris, se constat "n maximum de '0 min. de la "nceperea pro!ei scrise 0aptul c su!iectul/ su!iectele a/ au 0ost 0ormulat/e reit sau "n a0ara pro ramei de concurs, se #a utiliza #arianta de rezer# la decizia preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului, dup consultarea mem!rilor comisiei de ela!orare a su!iectelor a !aremelor de e#aluare si de e#aluare a lucrrilor scrise. An situaia "n care, dup '0 min. de la "nceperea pro!ei scrise, se constat c su!iectul/su!iectele a/au 0ost 0ormulat/e reit sau "n a0ara pro ramei de concurs, candidaii primesc puncta6ul inte ral a0erent su!iectului 0ormulat reit. Art. *). - +1, 3#aluarea i notarea lucrrilor scrise se des0oar "n sli presta!ilite, "n
*%

radul didactic < sau <<, preedintele comisiei de

or anizare si des0urare a concursului solicit spri6inul comisiei 6udeene de monitorizare a

care nu este permis accesul altor persoane, "n a0ara mem!rilor comisiei de e#aluare a lucrrilor scrise. Hiecare lucrare scris este #eri0icat independent, "n sli separate, de cei doi mem!ri ai comisiei i apreciat separat, cu note de la 10 la 1, incluz/nd i punctul din o0iciu, con0orm !aremului de e#aluare. Hiecare pro0esor e#aluator trece punctele acordate pentru 0iecare su!iect, precum i nota 0inal, "n !orderoul de notare, dup terminarea e#alurii. 1a e#aluare, nu se 0ac "nsemnri pe lucrare. En corector nu are acces la !orderoul celuilalt. +2, Preedintele comisiei #eri0ic !orderourile i semnaleaz di0erenele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi pro0esori e#aluatori. An aceast situaie, cei doi pro0esori e#aluatori re#eri0ic "mpreun lucrarea i acord o nou not care se "nre istreaz "ntr-un alt !orderou. Aceast not tre!uie s 0ie cuprins "ntre notele iniiale. An caz de di#er ene "ntre cei doi pro0esori e#aluatori, lucrarea este recorectat de un al treilea pro0esor e#aluator, numit de inspectorul colar eneral, la propunerea preedintelui comisiei de e#aluare. ;ota acestuia este de0initi# i #a 0i semnat de cei trei pro0esori e#aluatori. +', 4/nd nu s-au semnalat di0erene mai mari de un punct, 0iecare pro0esor e#aluator "i "nscrie propria not pe lucrare, semneaz "n dreptul notei, iar preedintele calculeaz nota 0inal ca medie aritmetic cu dou zecimale, 0r rotun6ire, o trece pe lucrare i semneaz. +(, 1ucrrile candidailor, "mpreun cu !orderourile de corectare i procesele #er!ale cu mediile o!inute, sunt predate preedintelui comisiei de e#aluare. +), =up sta!ilirea mediei, preedintele comisiei de e#aluare desc8ide lucrrile "n prezena pro0esorilor e#aluatori i consemneaz mediile "ntr-un proces #er!al tip, ce cuprinde numele candidailor, numrul lucrrii i media o!inut. +&, 3#aluarea lucrrilor de concurs si a0iarea rezultatelor se realizeaz "n perioada pre#zut de ,alendar, "n termen de maximum ($ de ore de la 0inalizarea pro!ei scrise. Art. *&. - 1ucrrile scrise, pentru care se depun contestaii "n perioada pre#zut de ,alendar, "n termen de ($ de ore de la a0iarea rezultatelor, se resi ileaz, "n #ederea ree#alurii, secretiz/ndu-se i nota/notele acordate la prima e#aluare. C!/i$ia ,( *(%!".a*( a 1!) ($ a&ii"!* Art. **. - +1, 4omisia de rezol#are a contestaiilor #a 0i 0ormat, "n "ntre ime, din alte cadre didactice dec/t cele din comisia ela!orare a su!iectelor i !aremelor de e#aluare i de e#aluare a lucrrilor scrise. +2, An unitile de "n#m/nt care or anizeaz indi#idual concursul, comisia este
$0

sta!ilit de consiliul de administraie, numit prin decizia preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului i are urmtoarea componen. a, preedinte - directorul unitii de "n#m/nt7 !, mem!ri - c/te doi pro0esori de specialitate din "n#m/ntul preuni#ersitar a#/nd radul didactic < sau << pentru 0iecare disciplin de concurs/$0 de candidai7 c, in0ormaticianul/a6utor analist pro ramator/personal din cadrul unitii cu competene "n utilizarea calculatorului7 d, secretar - un cadru didactic titular7 +', An situaia "n care concursul este or anizat la ni#elul consoriilor colare/ asocieri temporare de uniti, comisia de contestaii este propus i #alidat de consiliile de pu!licate pentru concurs din cadrul administraie ale unitilor colare care au posturi

consoriului/asocierii temporare de uniti, numita prin decizia preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului, are urmtoarea componen. a, preedinte - un alt director al unei uniti de "n#m/nt din consoriu, altul dec/t cei nominalizai "n comisiile anterioare7 !, mem!ri - c/te doi pro0esori din "n#m/ntul preuni#ersitar a#/nd radul didactic < sau << / $0 de candidai7 c, in0ormaticianul/a6utor analist pro ramator/personal din cadrul consoriilor cu competente "n utilizarea calculatorului7 d, secretar - un cadru didactic titular. Art. *$. - +1, Cecorectarea lucrrilor se 0ace con0orm procedurii pre#zute la art. +9 alin (1) din prezenta Metodologie, "n termenul pre#zut de ,alendar. +2, An cazul "n care di0erena dintre nota 0inal acordat de comisia de rezol#are a contestaiilor i nota 0inal acordat de comisia de e#aluare este de cel mult 0,) puncte, di0eren care poate 0i "n plus sau "n minus, rm/ne de0initi# nota 0inal acordat de comisia de e#aluare. +', =ac di0erena dintre nota 0inal acordat de comisia de rezol#are a contestaiilor i nota 0inal sta!ilit "n urma e#alurii iniiale este mai mare de 0,) puncte, nota 0inal acordat de comisia de rezol#are a contestaiilor este de0initi#. An situaia lucrrilor cu nota 0inal sta!ilit "n urma e#alurii iniiale "ntre (,)0 (,%%, respecti# &,)0 &,%%, inclusi# notele de (,)0 i (,%%, respecti# cele de &,)0 i &,%% sau o not cel puin e al cu %,)0, nota de0initi# este nota 0inal atri!uit la recorectare. +(, Dotr/rile comisiei de rezol#are a contestaiilor se a0ieaz la data pre#zut de
$1

,alendar. Dotr/rile comisiei de rezol#are a contestaiilor sunt de0initi#e i se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrati#, contestaia reprezent/nd pl/n erea din cadrul procedurii preala!ile re lementate de art. + din Legea contenciosului ad&inistrati* nr. 55//200/, cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare. +), =ac di0erena "ntre nota 0inal sta!ilit de comisia de e#aluare a lucrrilor scrise i nota 0inal sta!ilit de comisia de rezol#are a contestaiilor este mai mare de 1 !unct, se constituie o nou comisie de recorectare, prin decizia preedintelui comisiei de or anizare si des0urare a concursului, 0ormat din ali mem!ri dec/t cei din comisiile anterioare. Cezultatul acestei ultime corectri este de0initi#. <nspectorul colar concursului. +&, Elterior e#alurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului poate desemna, dup caz, comisii de ree#aluare prin sonda6 a unui numr de lucrri, urmrindu-se corectitudinea respectrii !aremelor. An cazul constatrii unor nere uli 0la rante, conducerea Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului propune, conducerii inspectoratelor colare, s ia msuri de sancionare a persoanelor care nu i-au "ndeplinit atri!uiile "n cadrul concursului, potri#it pre#ederilor le ale. Cee#aluarea nu conduce la modi0icarea notelor candidailor. C!/i$ii"( ,( /!)i !*i%a*( a 1!)1#*$#"#i Art. *%. - +1, <nspectoratul colar monitorizeaz concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar de stat. <nspectoratul colar, prin inspectorul eneral i conducerile unitilor de "n#m/nt rspund inte ral de !una des0urare a concursului, potri#it prezentei Metodologii. +2, 4omisia 6udeean/municipiului Iucureti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate se constituie, "n !aza deciziei inspectorului colar eneral, "n urmtoarea componen. p*(5(,i) ( un inspector colar eneral ad6unct7 A-12 /(/3*i - inspectori colari/inspectori colari de specialitate7 1-A $(1*( a*i - inspectori colari pentru mana ementul resurselor umane7 i):!*/a i1ia)6a)a"i$ p*!'*a/a !*6a2# !* a)a"i$ p*!'*a/a !*C 1!)$i"i(*#" 2#*i,i1 a" i)$p(1 !*a #"#i7 +', 4omisia 6udeean/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din unitile de "n#m/nt
$2

eneral #a dispune

aplicarea msurilor le ale asupra celor care nu i-au "ndeplinit atri!uiile "n cadrul

preuni#ersitar de stat are urmtoarele atri!uii. a, instruiete preedinii comisiilor de or anizare i des0urare a concursului din centre7 !, controleaz modul "n care "i des0oar acti#itatea comisiile de or anizare i des0urare a concursului din centre, comisiile de e#aluare a lucrrilor scrise i comisia de rezol#are a contestaiilor7 c, analizeaz des0urarea i rezultatele concursului pe !aza rapoartelor ela!orate de comisiile de or anizare i des0urare a concursului din centre i prezint concluziile conducerii Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. Art. $0. - +1, 4oordonarea metodolo ic a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din "n#m/ntul preuni#ersitar este asi urat de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului, prin ,o&isia naional' de &onitori-are a concursului, nu&it' !rin ordin al &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. +2, 4omisia naional de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate din unitile de "n#m/nt preuni#ersitar are urmtoarele atri!uii. a, instruiete preedinii comisiilor 6udeene/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului7 !, controleaz modul "n care "i des0oar acti#itatea comisiile 6udeene/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului7 c, analizeaz des0urarea i rezultatele concursului pe !aza rapoartelor ela!orate de comisiile 6udeene/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului i prezint concluziile conducerii Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului7 d, emite, din proprie iniiati# sau la solicitarea preedinilor comisiilor 6udeene/a municipiului Iucureti de monitorizare a concursului, recomandri, dispoziii, note sau precizri, "n #ederea aplicrii pre#ederilor prezentei Metodologii7 e, ela!oreaz i comunic procedurile speci0ice pentru or anizarea i des0urarea concursului, e#aluarea lucrrilor scrise, rezol#area contestaiilor i repartizarea candidailor7 0, poate dele a reprezentani "n #ederea monitorizrii concursului. +', 1a toate etapele concursului particip, cu statut de o!ser#ator, din reprezentantul/reprezentanii or anizaiei/or anizaiilor sindicale reprezentati#e

unitatea/unitile de "n#m/nt preuni#ersitar care or anizeaz concurs. Acetia au acces la


$'

toate documentele comisiei i pot consemna, "n procesul #er!al, propriile o!ser#aii. S(1&i#)(a a IV-a D($:+5#*a*(a 1!)1#*$#"#i Art. $1. - +1, =up #alidarea dosarelor de concurs i a0iarea listei candidailor admii pentru susinerea pro!elor de concurs, comisia de or anizare a concursului a0ieaz, respect/nd perioada pre#zut "n calendarul de mo!ilitate, ra0icul de des0urare a pro!elor practice/ orale i a inspeciei speciale la clas. +2, Pro!ele practice/orale i inspecia special la clas se des0oar cu cel puin trei zile "naintea pro!ei scrise, con0orm art. 69 i art.+0 alin. (+) din !re-enta Metodologie. +', =up des0urarea i e#aluarea pro!elor practice/ orale i a inspeciei speciale la clas se alctuiete lista candidailor admii pentru susinerea lucrrii scrise. Aceast list #a 0i a0iat la a#izierul unitii/ centrului de concurs cu cel puin 2( de ore "nainte de data 0ixat pentru des0urarea pro!ei scrise. 4andidaii care s-au "nscris la dou sau mai multe uniti colare/consorii colare/asocieri temporare i care au 0ost declarai admii dup des0urarea pro!elor practice/orale #or 0i ura "n listele acelor uniti, c8iar dac pro!a scris se des0oar "n acelai timp. Art. $2. - +1, =up primirea #ariantelor de su!iecte, preedintele comisiei de or anizare i des0urare a concursului, la ora %,00, tra e la sori, "n prezena "ntre ii comisii, #arianta de su!iect pentru redactarea lucrrii scrise i se "nc8eie un proces-#er!al. +2, Mem!rii comisiei de or anizare si des0urare a concursului realizeaz multiplicarea su!iectelor i le introduc "n plicuri p/n la ora %,(). Pe plicurile si ilate se aplic tampila centrului de concurs. +', 5ransmiterea su!iectelor "n slile de concurs se 0ace de ctre preedinte i secretarul comisiei de concurs. +(, Mem!rii comisiei de or anizare care au multiplicat su!iectele, precum si mem!rii comisiei de ela!orare a su!iectelor, a !aremelor de e#aluare si de e#aluare a lucrrilor scrise nu prsesc "ncperile "n care s-au e0ectuat aceste operaiuni dec/t dup o or de la "nceperea pro!ei scrise. Art. $'. - +1, 1ucrarea scris se des0oar la data pre#zut de gra$ic, "ncep/nd cu orele 10.00. 4andidaii #or 0i prezeni "n sala de concurs, cel mai de#reme la orele $.00 i cel mai t/rziu la orele %.00, "nainte de a 0i desc8is plicul cu su!iecte. =up primirea su!iectelor
$(

de concurs de ctre candidai, durata de redactare a lucrrilor este de ( +patru, ore, timp ce nu poate 0i depit. +2, Pentru redactarea lucrrilor se 0olosete cerneal sau pix de culoare al!astr7 desenele/ ra0icele se pot executa i cu creionul ne ru. +', 4andidaii i supra#e 8etorii nu pot a#ea asupra lor, "n sala de concurs, cri, caiete, tele0oane mo!ile sau alte mi6loace de comunicare la distan. 4andidaii pot a#ea dicionare pentru disciplinele latin sau >economic, administrati#, pot?. +(, An #ederea des0urrii pro!elor scrise, se asi ur supra#e 8erea 0iecrei sli de ctre 2-' supra#e 8etori, care #eri0ic identitatea candidailor, prin !uletinul/cartea/ade#erina de identitate sau paaport. An toate slile de concurs #or 0i instalate camere #ideo de supra#e 8ere. +), 1a a#izierul centrului de concurs se a0ieaz repartizarea pe sli a candidailor cu 2( de ore "nainte de des0urarea pro!ei scris, iar pe ua 0iecrei sli, se a0ieaz ta!ele nominale cu candidaii repartizai "n sli i disciplina la care susin concurs. An 0iecare sal de concurs se recomanda sa 0ie repartizai candidai care susin concursul la cel puin dou discipline di0erite. +&, Cesponsa!ilii de sli primesc, su! semntur, de la secretariatul comisiei, ta!elul nominal cu candidaii repartizai "n sala respecti#, precum i 0oile tipizate de examen i ciornele necesare, "n 0uncie de numrul concurenilor. +*, Mem!rii comisiei de or anizare i des0urare a concursului, desemnai pentru multiplicare, asi ur numrul necesar de exemplare care se introduc "n plicuri i se #or secretiza. +$, Preedintele comisiei de or anizare i des0urare a concursului, "mpreun cu secretarul comisei, distri!uie la slile de concurs plicurile secretizate cu su!iecte, ast0el "nc/t la ora 10,00 s se poat des0ace "n prezena candidailor. +%, =in momentul desc8iderii plicului cu su!iecte, nici un candidat nu mai poate intra sau prsi sala, dec/t dac pred lucrarea i semneaz de predare. +10, 4andidaii, care nu se a0l "n sal "n momentul desc8iderii plicului cu su!iecte, pierd dreptul de a mai susine pro!a respecti#. +11, =up "nm/narea su!iectelor candidailor, un mem!ru al comisiei de or anizare i des0urare a concursului, "nsoit de preedintele sau secretarul acestei comisii, #eri0ic dac toi candidaii au primit su!iectul corespunztor specializrii/disciplinei de concurs, #eri0ica
$)

reac #ec8e i planurile de conturi pentru disciplina

prezenta candidailor si o transmite comisiei 6udeene de monitorizare pana la ora 10.'0. +12, An timpul des0urrii pro!ei, responsa!ilul de sal i ceilali supra#e 8etori nu discut "ntre ei i nu rezol# su!iectele. Enul dintre supra#e 8etori se aeaz "n 0aa clasei i altul "n spatele clasei i nu au alte preocupri dec/t supra#e 8erea. +1', Anscrierea numelui candidailor "n a0ara spaiului care se si ileaz, precum i orice alte semne distincti#e pe 0oile de concurs, destinate lucrrilor scrise sau pe ciorne, determin anularea lucrrilor scrise. 4andidaii care doresc s corecteze o reeal taie 0iecare r/nd din pasa6ul reit cu o linie orizontal iar sc8emele/desenele cu o linie o!lic. +1(, 4andidaii, care "n timpul des0urrii pro!elor de concurs sunt surprini copiind sau transmi/nd soluii cu pri#ire la su!iecte, sunt eliminai din concurs, "nc8eindu-se un proces #er!al "n acest sens, de ctre supra#e 8etori sau mem!ri comisiei de concurs. Aceeai msur se aplic i pentru orice tentati# de 0raud. +1), 4andidaii, care din moti#e de sntate sunt o!li ai s prseasc sala de concurs, pot solicita anularea lucrrii, pe !aza unei declaraii. +1&, 4andidaii, care renun din proprie iniiati# la concurs, pot solicita anularea lucrrii, pe !aza unei declaraii i prsesc sala dup cel puin o or de la desc8iderea plicului cu su!iecte. +1*, An situaiile de la alin. (15) i (16) lucrrile scrise nu sunt e#aluate, iar "n statistici candidaii respecti#i se consider retrai. +1$, An cazuri excepionale, dac un candidat se simte ru i solicit prsirea temporar a slii, el este "nsoit de unul dintre supra#e 8etori p/n la "napoierea "n sala de examen. An aceast situaie timpul alocat rezol#rii su!iectelor nu se prelun ete. +1%, 4adrele didactice supra#e 8etoare, care 0urnizeaz soluii ale su!iectelor de concurs, 0alsi0ic lucrri sau au mani0estri de ne li6en "n "ndeplinirea atri!uiilor de supra#e 8etor +tolerarea unor aciuni sau intenii de 0raud ale candidailor, prsirea ne6usti0icat a slii de concurs etc.,, rspund disciplinar, con0orm Legii educaiei naionale nr. 1/ 2011, potri#it dispoziiilor ,odului ci*il sau penal con0orm dispoziiilor ,odului !enal, "n 0uncie de ra#itatea 0aptei. +20, 2i ilarea lucrrilor scrise se e0ectueaz de ctre candidai, "n prezena responsa!ilului de sal, dup care se aplic 5 a/pi"a 1() *#"#i ,( 1!)1#*$ i semntura preedintelui comisiei. Pentru tampil se utilizeaz tuul al!astru. Procedura speci0ic de si ilare i securizare a lucrrilor scrise se sta!ilete de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului si se comunic inspectoratelor colare.
$&

+21, =up ce "i "nc8eie lucrrile, candidaii numeroteaz 0oile de concurs, numai cu ci0re ara!e, "n partea de 6os a pa inii, "n colul din dreapta, indic/nd pa ina curent i numrul total de pa ini scrise, de exemplu su! 0orma '/), pentru pa ina a treia, "n situaia "n care candidatul a scris "n total cinci pa ini. 2e #or numerota toate pa inile pe care candidatul a scris, inclusi# acelea pe care sunt scrise doar c/te#a r/nduri, partea nescris 0iind !arat de ctre supra#e 8etori. +22, =up ce termin redactarea lucrrilor, candidaii le predau responsa!ilului de sal, semneaz "n !orderoul de predare a lucrrilor, menion/nd numrul de pa ini scrise. 2paiile li!ere ale "ntre ii lucrri se anuleaz cu linie 0r/nt "n 0orma literei >T?, de ctre un supra#e 8etor, "n 0aa candidatului. An sal rm/n cel puin ' +trei, candidai p/n la predarea ultimei lucrri. +2', 4iornele se predau separat, odat cu lucrarea, responsa!ilului de sal, 0r s ai! #ala!ilitate "n e#aluarea lucrrii i la e#entualele contestaii. 4iornele se pstreaz, "n ar8i#a unitii de "n#m/nt care or anizeaz concursul, timp de un an de zile. +2(, Iaremele de corectare #or putea 0i consultate, dup 0inalizarea pro!ei scrise, a0iate la loc #izi!il. +2), =up ieirea candidailor din sala "n care s-a des0urat pro!a, supra#e 8etorii de sal #or preda comisiei lucrrile candidailor, !orderourile de predare a lucrrilor, tipizatele anulate i cele ne0olosite. +2&, 1ucrrile scrise, pe discipline de "n#m/nt, sunt amestecate de ctre preedintele comisiei de or anizare i des0urare a concursului i apoi sunt depozitate, dac este cazul, "n condiii de securitate maxim, ast0el "nc/t o sin ur persoan, acion/nd independent, s nu poat a#ea acces la lucrrile scrise, p/n la predarea acestora cu proces-#er!al preedintelui comisiei de ela!orare a su!iectelor i !aremelor de e#aluare a lucrrilor scrise din cadrul unitii/ centrului de concurs "n aceeai zi. Cezultatele concursului se a0ieaz la sediul unitii de "n#m/nt unde s-a des0urat pro!a scris i la inspectoratele colare, la data pre#zut de ,alendar. +2*, 4ontestaiile se depun la unitatea/ centrul de concurs 0iind "nre istrate de secretarul comisiei de rezol#are a contestaiilor "n termenul pre#zut de ,alendar. +2$, 4omisiile de or anizare i des0urare a concursului asi ur condiii de e alizare a anselor pentru candidaii cu de0iciene, prin adaptarea procedurilor de examinare la su!iectele de concurs unice, "n 0uncie de particularitile indi#iduale i de cele speci0ice de0icienei respecti#e, cum ar 0i.
$*

a, asi urarea posi!ilitii de comunicare prin utilizarea sistemului Iraille de candidaii ne#ztori, respecti# a lim!a6ului mimico- estual de candidaii cu de0iciene de auz +inclusi# posi!ilitatea asi urrii, dup caz, a unui interpret autorizat,7 !, mrirea cu 1-2 ore a timpului destinat e0ecturii lucrrii scrise de ctre candidaii cu de0iciene #izuale ra#e7 c, asi urarea scrisului cu caractere mrite pentru candidaii am!liopi7 d, transmiterea prin dictare candidailor cu anumite de0iciene a in0ormaiilor corespunztoare su!iectelor de examen a0iate/prezentate #izual7 e, realizarea pro!ei scrise prin dictarea coninutului acesteia, de ctre candidatul cu de0iciene, ctre un supra#e 8etor, de alt specialitate dec/t cea la care se des0oar pro!a respecti#. +2%, 4omisia 6udeean/municipiului Iucureti de monitorizare a concursului a#izeaz procedurile de susinere a concursului de ctre candidaii cu de0iciene/imo!ilizai, la propunerea comisiilor de or anizare i des0urare a concursului i in0ormeaz Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului asupra situaiilor pri#ind candidaii cu de0iciene/imo!ilizai. S(1&i#)(a a V-a Va"i,a*(a 1!)1#*$#"#i 5i *(pa* i%a*(a 1a),i,a&i"!* p( p!$ #*i ,i,a1 i1(61a (,*( -) #)i +&i ,( -).+&+/0) Art. $(. - +1, =up soluionarea tuturor contestaiilor comisia de or anizare i des0urarea a concursului alctuiete un raport sintetic i listele 0inale, "n ordinea descresctoare a notelor, pentru 0iecare disciplin de concurs. +2, Caportul sintetic i listele 0inale sunt prezentate consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt "n #ederea #alidrii, con0orm art. 25/ alin. (11) din Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011. An cazul unitilor or anizate "n consorii/asocieri temporare, 0iecare consiliu de administraie al unitilor colare din consoriu/asocieri temporare #alideaz raportul i listele 0inale. @alidarea concursului se 0ace "n perioada pre#zut "n ,alendar. +', An "n#m/ntul particular, #alidarea concursurilor i an a6area pe post se 0ac de ctre conducerea unitii de "n#m/nt particular i se comunic, "n scris, inspectoratului colar. Art. $). - +1, =up #alidarea concursului de ctre consiliul de administraie posturile
$$

didactice/ catedrele #acante/rezer#ate, pentru 0iecare unitate de "n#m/nt preuni#ersitar de stat/unitate de "n#m/nt particular care nu au solicitat a#izul la ocuparea posturilor didactice/centru de concurs, se ocup "n edin pu!lic or anizat de comisia de or anizare i des0urare a concursului la ni#elul unitii de "n#m/nt/centrului de concurs, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii. :cuparea posturilor/catedrelor se 0ace "n ordinea descresctoare a notelor o!inute, "n limita numrului de posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate din lista a0iat pentru concurs. Cepartizarea pe un post didactic/catedr pu!licat pentru an a6are cu contract de munc pe perioad nedeterminat se 0ace cu condiia o!inerii cel puin a mediei de repartizare *,00 +apte,, "n condiiile art. 62 alin. (9) din !re-enta Metodologie, iar repartizarea pe un post didactic/catedr pu!licat, "n #ederea "nc8eierii unui contract de munc pe perioad determinat, cu condiia o!inerii cel puin a mediei de repartizare ),00 +cinci,, "n condiiile art. 62 alin. (10) din !re-enta Metodologie. +2, An cazul mediilor de repartizare e ale o!inute la concurs se aplic pre#ederile art.62. alin.(1/) din !re-enta Metodologie. +', An cadrul edinei pu!lice de repartizare, opiunea 0iecrui candidat se exprim "n scris con0orm cererii tip i se consemneaz "n procesul-#er!al al edinei, cu certi0icare prin semntura solicitantului sau "mputernicitului, acesta din urm prezent/nd procura notarial "n ori inal. +(, Cepartizarea candidailor pe posturi se realizeaz, "n ordine, ast0el. a, candidai cu media de repartizare de minimum * +apte,, pe posturi didactice/catedre #acante pu!licate pentru an a6are cu contract de munc pe perioada nedeterminat, "n ordinea descresctoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii7 !, candidai cu media de repartizare de minimum ) +cinci, pe posturi didactice/catedre pu!licate ramase neocupate, "n #ederea "nc8eierii unui contract de munc pe perioad determinat, "n ordinea descresctoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii. (5) andida*ii care a$ promo,at conc$r#$l organizat )n mai m$lte $nit.*i de )n,.*.m0nt3centre de conc$r# &i care a$ (o#t repartiza*i pe po#t$ri didactice3catedre complete n$ mai pot ren$n*a la opti$nea (.c$t. pentr$ a #e prezenta la alt. repartizare din alt. $nitate3centr$ de conc$r#. +&, <mediat dup consemnarea "n procesul #er!al al opiunii 0cute, comisia de or anizare i des0urare a concursului eli!ereaz adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat, speci0ic/ndu-se 0oarte clar statutul postului (pentr$ anga%are pe perioad. nedeterminat.3determinat., ,acant3rezer,at,. An !aza acestei adrese directorul
$%

unitii de "n#m/nt emite decizia de numire. +*, Posturile didactice/catedrele #acante titulariza!ile din mediul rural pu!licate cu meniunea >contract M.E. .!.".? se ocup cu prioritate de a!sol#eni ai instituiilor de "n#m/nt superior care au contract pentru mediul rural "nc8eiat cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. Posturile didactice pu!licate cu meniunea > contract M.E. .!.".?, neocupate, "i pstreaz meniunea i pentru etapele urmtoare. +$, Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor pu!licate pentru concurs care necesit pro! practic/oral candidaii tre!uie s 0i promo#at aceasta pro!a. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor pu!licate pentru concurs care necesit atestate/a#ize suplimentare candidaii tre!uie s posede atestatele/a#izele necesare, a)(8a ( "a 1(*(*(a ,( -)$1*i(*( -) p(*i!a,a ,( -)$1*i(*( con0orm ,alendarului +%, 4andidatul, care nu poate participa la edina pu!lic de repartizare, are dreptul s desemneze, prin procur notarial prezentat "n ori inal, un "mputernicit care s "i reprezinte interesele. An cazul "n care candidatul nu este prezent personal sau printr-un "mputernicit la edina pu!lic de repartizare, cererea acestuia nu se poate soluiona. Art. $&. - +1, An !aza adresei de repartizare emis de comisia de or anizare i des0urare a concursului, directorul unitii emite decizia de numire, "ncep/nd cu 1 septem!rie. +2, =up emiterea deciziei de numire, directorul unitii de "n#m/nt "nc8eie cu candidaii repartizai contracte indi#iduale de munc pe perioad nedeterminat sau determinat, dup caz, "ncep/nd cu 1 septem!rie, cu respectarea art. 9 i art. 25/ alin. (1 )(15) din Legea educaiei naionale nr.1/2011, dup cum urmeaz. a, contract indi#idual de munc pe perioad nedeterminat pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre #acante pentru an a6are pe perioad nedeterminat care au do!/ndit de0initi#area "n "n#m/nt7 !, contract indi#idual de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate care nu au do!/ndit de0initi#area "n "n#m/nt, indi0erent de statutul postului pe care au 0ost repartizai. c, contract indi#idual de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai pe posturi #acante/rezer#ate pentru an a6are pe perioad determinat care au do!/ndit de0initi#area "n "n#m/nt. +', 4andidaii repartizai au o!li aia de a se prezenta la post/catedr "ncep/nd cu 1 septem!rie. An cazul neprezentrii la post, "n termen de ' +trei, zile, pentru "nc8eierea contractului
%0

de munc, se re#oc repartizarea. 2unt exceptate situaiile de neprezentare la post din moti#e neimputa!ile candidailor +moti#e medicale, calamiti naturale etc,, care pot 0i 6usti0icate cu documente. Art. $*. - +1, =irectorul unitii de "n#m/nt transmite inspectoratului colar lista posturilor didactice/catedrelor rmase #acante/rezer#ate, lista candidailor rmai nerepartizai, precum i lista candidailor repartizai, potri#it modelului din ane6a nr. 15 parte inte rant a prezentei Metodologii, con0orm art. 25/ alin (16) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 +2, 4andidaii rmai nerepartizai #or 0i ierar8izai pe o list unic "n ordinea descresctoare a notelor o!inute la unul din concursurile or anizate de unitile de "n#m/nt preuni#ersitar, urm/nd s 0ie repartizai "n edin pu!lic or anizat la ni#el 6udeean/al municipiului Iucureti, con0orm pre#ederilor prezentei Metodologii. +', Posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate ramase neocupate dup operaiunile pre#zute la art. #5 din prezenta Metodologie se ocup "n etapele ulterioare ale mo!ilitii personalului didactic, "n condiiile prezentei Metodologii. Art. $$. - Ceprezentanii 0ederaiilor sindicale reprezentati#e particip, cu statut de o!ser#ator, la toate lucrrile i etapele de repartizare a candidailor pre#zute "n prezenta Metodologie i, "n aceast calitate, au drept de acces la toate documentele i de a-i consemna o!ser#aiile "n procesele #er!ale. S(1&i#)(a a VI-a Di$p!%i&ii :i)a"( Art. $%. - 48eltuielile pentru lucrrile concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar sunt suportate de ctre or anizatori, con0orm art. 10/ alin. (2), lit. a) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. 2alarizarea cadrelor didactice care 0ac parte din comisiile de concurs se realizeaz con0orm pre#ederilor le ale "n #i oare. Art. %0. - 1a or anizarea/des0urarea concursului nu pot participa persoanele care concureaz sau care au "n r/ndul candidailor *#,( $a# a:i)i p0)+ "a '*a,#" IV i)1"#$i.. Art. %1. - +1, Anscrierea numelui candidailor "n a0ara spaiului care se si ileaz, precum i orice alte semne distincti#e pe 0oile tipizate, destinate lucrrilor scrise, determin anularea lucrrilor.
%1

+2, 1ucrrile de concurs i !orderourile de corectare se pstreaz "n ar8i#a centrelor de concurs, timp de ' +trei, ani, iar celelalte documente, con0orm normati#elor "n #i oare. +', =osarele candidailor repartizai se transmit "mpreun cu adresa de repartizare unitilor colare unde #or "nc8eia contractele de munc. Art. %2. - Preedinii comisiilor de or anizare i des0urare a concursului, "nainteaz inspectoratelor colare 6udeene/al municipiului Iucureti, ta!ele nominale cu candidaii care nu au 0ost repartizai, cu rezultatele concursului i dosarele candidailor care nu au 0ost repartizai, "n termen de cel mult ' +tei, zile de la repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre. Art. %'. - Pentru 0iecare cadru didactic, care "n urma concursului ocup post didactic/catedr #acant, preedintele comisiei de or anizare i des0urare a concursului menioneaz, "n ta!elul care se "nainteaz la inspectoratul colar, situaia repartizrii candidatului, con0orm ane6ei nr. 15 din !re-enta Metodologie. Art. %(. - +1, Preedinii comisiilor de or anizare i des0urare a concursului, ai comisiilor de e#aluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezol#are a contestaiilor i directorii unitilor de "n#m/nt care or anizeaz concurs sunt direct rspunztori de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea des0urrii concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de ctre candidaii cu studii corespunztoare postului/catedrei, precum i de transmiterea la inspectoratele colare 6udeene/<nspectoratul Ucolar al Municipiului Iucureti a documentelor pre#zute "n prezenta Metodologie. +2, ;erespectarea pre#ederilor din prezenta Metodologie, de ctre persoanele care 0ac parte din comisiile de concurs pre#zute "n prezenta Metodologie, atra e dup sine rspunderea disciplinar, con0orm Legii educaiei naionale nr. 1/2011, ci#il potri#it dispoziiilor ,odului ci*il sau penal con0orm dispoziiilor ,odului !enal, "n 0uncie de ra#itatea 0aptei.

%2

Capi !"#" V O*'a)i%a*(a 5i ,($:+5#*a*(a ( ap(i ,( 1!/p"( a*( a )!*/(i ,i,a1 i1( ,( p*(,a*(-).+&a*(-(.a"#a*( p() *# p(*$!)a"#" ,i,a1 i1 i #"a* 1+*#ia )# i $-a p# # 1!)$ i #i )!*/a ,i,a1 i1+ -) #)i a (a ,( -).+&+/0) 6#)i +&i"( ,( -).+&+/0) -) 1a*( ($ ( i #"a*4 -) #)i +&i ,( -).+&+/0) ,i) a1((a5i "!1a"i a ( $a# "a )i.("#" 1!)$!*&ii"!* 51!"a*( Art. %). - An perioada 0ixat de ,alendar, directorii unitilor de "n#m/nt/ centrelor de concurs transmit electronic i "n scris, situaiile solicitate la art. #+ din prezenta Metodologie. +2, <nspectoratul colar 6udeean/al municipiului Iucureti reactualizeaz i pu!lic, prin a0iare la a#izier i postare pe site-ul instituiei, lista posturilor didactice i catedrelor #acante/ rezer#ate, complete i incomplete, rmase neocupate dup des0urarea concursului. Art. %&. - +1, 4ompletarea normei didactice se 0ace pentru cadrele didactice titulare "n uniti de "n#m/nt cu personalitate 6uridic a0late "n situaia pre#zut la art. / alin. ( ) din !re-enta Metodologie, con0orm art. 25/ alin. (1+) lit. a) din Legea educaiei naionale nr.1/2011. +2, Prioritate la completarea normei didactice au cadrele didactice titulare care !ene0iciaz de continuitate i cadrele didactice care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate or anizat de unitile de "n#m/nt cu personalitate 6uridic/consorii colare sau prin asocieri temporare la ni#el local ori 6udeean/la ni#elul municipiului Iucureti i au o!inut cel puin media ) +cinci,. +', 4ompletarea normei didactice se 0ace, la cerere, cu acordul cadrului didactic, prin decizia inspectorului colar eneral, pe durata unui an colar, "n ordine, ast0el. a, pentru asi urarea continuitii acti#itii de predare7 !, la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "n aceeai localitate, "n ordinea descresctoare a mediilor o!inute la concurs, cu ore corespunztoare disciplinei la care a susinut concursul7 c, la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "n aceeai localitate, "n ordinea descresctoare a mediilor o!inute la concurs, cu ore "n alt specialitate do!/ndit
%'

prin studii, con0orm ,entrali-atorului1 d, la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "n aceeai localitate, "n ordinea descresctoare a puncta6ului, "n specialitate, con0orm ,entrali-atorului7 e, la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, din alt localitate, "n ordinea descresctoare a mediilor o!inute la concurs, cu ore "n specialitatea "n care a susinut concursul7 0, la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, din alt localitate, "n ordinea descresctoare a mediilor o!inute la concurs, cu ore "n alt specialitate do!/ndit prin studii, con0orm ,entrali-atorului1 , la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, din alt localitate, "n ordinea descresctoare a puncta6ului, "n specialitate, con0orm ,entrali-atorului7 8, la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, "n aceeai localitate, "n ordinea descresctoare a puncta6ului, "n alt specialitate, cu meninerea drepturilor salariale numai "n "n#m/ntul naionale nr. 1/20117 i, la o alt unitate de "n#m/nt cu personalitate 6uridic, din alt localitate, "n ordinea descresctoare a puncta6ului, "n alt specialitate, cu meninerea drepturilor salariale numai "n "n#m/ntul imnazial, cu respectarea art. 26 alin. (9) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +(, An mediul rural completarea normei didactice a cadrelor didactice titulare ale sistemului naional de "n#m/nt preuni#ersitar, con0orm specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome "n alte uniti de "n#m/nt, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an colar ori pe durat nedeterminat, 0apt consemnat "n decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. 4ompletarea normei didactice pe durat nedeterminat "n uniti de "n#m/nt din mediul rural se realizeaz in/nd seama de pre#ederile !re-entei Metodologii i ,entrali-atorului. +), 1ista cadrelor didactice titulare care au catedra incomplet con0orm alin. (1) se alctuiete pe discipline, la ni#elul 6udeului/municipiului Iucureti, "n ordinea descresctoare a mediilor o!inute la concurs, respecti# a puncta6ului o!inut dup aplicarea criteriilor i puncta6elor la ane6a 2 din prezenta Metodologie. +&, Pentru alctuirea listei, cadrele didactice titulare care nu au norma complet depun la inspectoratul colar 6udeean/al municipiului Iucureti cererea tip, "nsoit de documentele do#editoare, "n perioada pre#zut de ,alendar.
%(

imnazial, cu respectarea art. 26

alin. (9) din Legea educaiei

Art. %*. - +1, 4ompletarea normei didactice "n alte uniti de "n#m/nt se realizeaz "n edin pu!lic or anizat de ctre comisia de mo!ilitate 6udeean/ a municipiului Iucureti, "n perioada pre#zut de ,alendar. +2, 4adrul didactic titular cruia i s-a completat norma didactic pe un an colar, "n alt/alte uniti de "n#m/nt, pe catedre/ore rezer#ate !ene0iciaz de continuitate "n anul colar urmtor pe aceleai ore, dac acestea rm/n neocupate, cu acordul acestuia. +', 4adrul didactic, care nu poate participa la edina pu!lic de soluionare a completrilor de norm didactic, are dreptul s desemneze, prin procur notarial "n ori inal, un "mputernicit care s-i reprezinte interesele. An cazul "n care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un "mputernicit la edina pu!lic, comisia "i atri!uie din o0iciu un post didactic/catedr din lista a0iat, con0orm puncta6ului. +(, 4adrele didactice titulare care "ndeplinesc 0uncii de conducere, de "ndrumare i control i nu sunt numite prin concurs, care au catedra incomplet particip la sesiunea de completare a normei didactice. +), 4adrele didactice titulare care !ene0iciaz de rezer#area catedrei, con0orm art. 255 alin. (1)-(6) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, nu sunt a0ectate de completarea normei dac la ni#elul unitii de "n#m/nt, "n situaia "n care la aceeai catedr sunt mai multe cadre didactice titulare. +&, =up emiterea deciziei inspectorului colar eneral de completare a catedrei, directorul unitii de "n#m/nt unde cadrul didactic este titular "nc8eie cu acesta actul adiional la contractul de munc. 'irector$l3directorii $nit.*ii3$nit.*ilor de )n,.*.m0nt $nde i #-a completat norma didactic. de predare )nc6eie c$ pro(e#or$l repartizat $n contract de m$nc..

%)

Capi !"#" VI O1#pa*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!* .a1a) (6*(%(*.a ( ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* p( p(*i!a,+ ,( (*/i)a + ,( 1a),i,a&i *+/a5i )(*(pa* i%a&i ,#p+ 1!)1#*$#" !*'a)i%a "a )i.("#" #)i +&i"!* ,( -).+&+/0) 61!)$!*&ii"!* 51!"a*(6'*#p#*i"!* ,( #)i +&i ,( -).+&+/0) 5i -) *('i/ ,( p"a a 1# !*a S(1&i#)(a I Di$p!%i&ii '()(*a"( Art. %$. - +1, <nspectoratele colare estioneaz !aza de date pri#ind cadrele didactice cali0icate, con0orm art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, a#/nd "n #edere principiul asi urrii e alitii de anse pentru toi candidaii, in/nd seama de 0aptul c dup or anizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate, unele uniti de "n#m/nt rm/n cu posturi neocupate, iar unii candidai cu rezultate remarca!ile rm/n nerepartizai. +2, <nspectoratele colare 6udeene/al municipiului Iucureti, prin comisia de mo!ilitate, centralizeaz posturile didactice, catedrele i orele rmase neocupate dup sesiunea de rezol#are a completrilor de norm didactic i le repartizeaz, "n ordine, candidailor rmai nerepartizai dup concursul or anizat la ni#elul unitii de "n#m/nt sau al consoriilor colare ori prin asocieri temporare de uniti de "n#m/nt la ni#el local sau 6udeean, con0orm art. 25/ alin. (1+) lit. c) din Legea educaiei naionale nr.1/2011 +', 2esiunea de repartizare a posturilor didactice/catedrelor i orelor rmase neocupate, dup rezol#area completrilor de norm didactic pentru cadrele didactice titulare, se des0oar "n dou etape. An prima etap sunt repartizai candidaii rmai nerepartizai care au susinut concursul la uniti colare/centre de concurs de pe raza 6udeului/municipiului Iucureti i au o!inut minimum media ),00 +cinci,, iar "n etapa a doua candidai care au susinut concursul "n alte 6udee, rmai nerepartizai, care au o!inut minimum media ),00 +cinci,. An aceste condiii repartizarea se 0ace "n urmtoarea ordine, ast0el. a, candidai rmai nerepartizai dup concursul or anizat la ni#elul unitilor de
%&

"n#m/nt/centrelor de concurs din 6ude, "n ordinea descresctoare a mediilor, cu respectarea prezentei Metodologii7 !, candidai rmai nerepartizai dup concursul or anizat la ni#elul unitilor de "n#m/nt/centrelor de concurs din alte 6udee, "n ordinea descresctoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii7 c, candidai care au susinut concurs "n iulie 2011 i/sau "n iulie 2010 i au o!inut media minimum ),00 +cinci,. +), Hiecare inspectorat colar 6udeean/al municipiului Iucureti are dreptul, "n perioada pre#zut de ,alendar, s 0ixeze propriile date de or anizare i des0urare a acestei sesiuni de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor rmase neocupate. S(1&i#)(a a <II-a O1#pa*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!*4 !*("!* .a1a) (6*(%(*.a ( ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* 1# 1a),i,a&ii *+/a5i )(*(pa* i%a&i ,#p+ 1!)1#*$#" !*'a)i%a "a )i.("#" #)i +&i"!* ,( -).+&+/0) 61() *("!* ,( 1!)1#*$ Art. %%. - 1ista posturilor didactice/catedrelor/orelor #acante/rezer#ate se reactualizeaz dup soluionarea completrilor de norm didactic i se pu!lic la data pre#zut "n ,alendar, prin a0iare la a#izierul inspectoratului i pe site-ul instituiei. 5oate posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate din aceast list sunt pentru an a6are cu contract de munc pe perioad determinat. Art. 100. - An !aza documentelor transmise "n scris i a in0ormaiilor transmise electronic de directorii unitilor de "n#m/nt/preedinii centrelor de concurs, inspectoratul colar 6udeean/al municipiului Iucureti alctuiete lista candidailor din 6ude participani la concursul or anizat de unitile de "n#m/nt/centrele de concurs i care au rmas nerepartizai. Art. 101. - 4andidaii care au promo#at concursul i au rmas nerepartizai depun la inspectoratul colar unde doresc s 0ie repartizai dosarul de concurs sau o copie a acestuia, cu documentele autenti0icate de conducerea unitii unde a susinut concursul, "nsoit de ade#erina, "n ori inal, din care reiese media o!inut. 4andidaii care au susinut concursul la uniti de "n#m/nt/centru de concurs din 6ude se ierar8izeaz, pe discipline, "n ordinea descresctoare a notelor, p/n la minimum media ),00 +cinci,. An cazul "n care au participat la mai multe concursuri i la toate a o!inut minimum media ),00 +cinci, se ale e media cea mai mare.
%*

Art. 102. - 4andidaii care au susinut concursul "n alte 6udee depun, la inspectoratul colar unde doresc s 0ie repartizai, dosarul de concurs sau o copie a acestuia, cu documentele autenti0icate de conducerea unitii unde a susinut concursul, "nsoit de ade#erina, "n ori inal, din care reiese nota o!inut. 4andidaii care au susinut concursul la uniti de "n#m/nt/centre de concurs din alte 6udee se ierar8izeaz, pe discipline, "n ordinea descresctoare a mediilor, p/n la minimum media ),00 +cinci,. An cazul "n care au participat la mai multe concursuri i la toate a o!inut minimum media ),00 +cinci, se ale e media cea mai mare. Art. 10'. - 4andidaii rmai nerepartizai dup concursul or anizat la ni#elul unitii/centrului, susinut "n alt 6ude, care nu au primit post at/t dup repartizarea e0ectuat "n unitile/centrele de concurs, c/t i dup repartizarea e0ectuat de inspectoratul colar 6udeean, #or 0i repartizai dup candidaii din 6ude, con0orm pre#ederilor art. 102 din prezenta Metodologie. Art. 10(. - Cepartizarea candidailor se 0ace "n edin pu!lic, respect/ndu-se pre#ederile art.101-102 din prezenta Metodologie. Art. 10). - +1, An edina pu!lic ce se des0oar "n perioada pre#zut de ,alendar, con0orm pro ramrii sta!ilite de 0iecare inspectorat, candidaii ierar8izai con0orm art. 101-102 din prezenta Metodologie sunt repartizai, pe discipline, "n ordinea descresctoare a mediilor, respect/ndu-se concordana dintre ni#elul postului/catedrei/orelor i ni#elul studiilor, con0orm ,entrali-atorului7 +2, An cazul mediilor e ale se aplic criteriile de departa6are pre#zute la art. 62 alin. (1/) din prezenta Metodologie. Art. 10&. - 4andidaii, care nu particip la edinele pu!lice de repartizare, au dreptul s desemneze, prin procur notarial prezentat "n ori inal, un "mputernicit care s le reprezinte interesele. An cazul "n care candidaii nu sunt prezeni personal sau printr-un "mputernicit la edina pu!lic de repartizare, acetia nu #or 0i repartizai. Art. 10*. - An cadrul edinei pu!lice, opiunea 0iecrui candidat se exprim "n scris, "n 0ormularul special i se consemneaz "n procesul #er!al al edinei, cu certi0icare prin semntura solicitantului sau "mputernicitului, acesta din urm prezent/nd procura notarial "n ori inal. Art. 10$. - +1, =up exprimarea opiunii i asumarea ei prin semntur "n procesul#er!al al edinei pu!lice, inspectorul colar eneral emite decizia de repartizare. +2, An !aza deciziei de repartizare, directorul unitii de "n#m/nt "nc8eie contract de munc pe perioad determinat cu candidatul repartizat, de re ul pentru perioada 01.0%%$

'1.0$ a 0iecrui an colar sau p/n la re#enirea titularului la post/catedr, dar nu mai t/rziu de '1.0$ a 0iecrui an colar, con0orm art. 25/ alin. (1/) din Legea educaiei naionale nr.1/2011. +', 4ontractul de munc se "nc8eie "n maximum ' +trei, zile lucrtoare de la data emiterii deciziei de repartizare. An cazul neprezentrii la post "n perioada menionat pentru "nc8eierea contractului, repartizarea se re#oc, iar postul/catedra de#in+e, #acant+e,. S(1&i#)(a a <IV-a O1#pa*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(6 1a (,*("!*4 !*("!* .a1a) (6 *(%(*.a ( ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* 1# 1a),i,a&ii -) 3a%a )! ("!* !3&i)# ( "a 1!)1#*$#*i"( ,i) i#"i( 2011 5i6$a# 2010 A* 710@7 =up 0inalizarea operaiunilor pre#zute la art. 99-10# din !re-enta Metodologie pe posturile didactice/catedrele ramase neocupate se repartizeaz "n ordine de ctre. a, cadre didactice cali0icate rmase nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 2010 i/sau iulie 2011 "n 6udeul/municipiul Iucureti "n care solicit postul/catedra #acant+, i au o!inut cel puin nota ),00 +cinci,, ierar8izate pe o list unic, "n ordinea descresctoare a notelor, cu respectarea pre#ederilor de la art. 62 alin. (1/) din prezenta Metodologie1 !, cadre didactice cali0icate cu a doua specializare, alta dec/t aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 "n uniti/centre de concurs din 6udeul/municipiul Iucureti "n care solicit postul/catedra #acant+, i care au o!inut cel puin nota ),00 +cinci,, "n ordinea descresctoare a notelor7 c, cadre didactice cali0icate cu a doua specializare, alta dec/t aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 "n 6udeul/municipiul Iucureti "n care solicit postul/catedra #acant+, i care au o!inut cel puin nota ),00 +cinci,, ierar8izate pe o list unic, "n ordinea descresctoare a notelor7 d) a-#ol,en*i ai colegiilor $ni,er#itare de in#tit$tori c$ a do$a #pecializare, care a$ participat conc$r#$l din #e#i$nea 2012 &i a$ o-*in$t cel p$*in media 5,00 (cinci), ierar6iza*i pe o li#t. $nic., )n ordinea de#cre#c.toare a mediilor, )n %$de*$l3m$nicipi$l 7$c$re&ti )n care #olicit. po#t$l didactic3catedra ,acant(.) )n a do$a #pecializare4 ed$ca*ie

%%

pla#tic., ed$ca*ie m$zical., ed$ca*ie (izic., religie, po#t$ri )n #pecialitate din palatele &i cl$-$rile copiilor &i ele,ilor; e) a-#ol,en*i ai colegiilor $ni,er#itare de in#tit$tori c$ a do$a #pecializare, care a$ participat conc$r#$l din i$lie 2011 #a$ la conc$r#$l din i$lie 2010 &i a$ o-*in$t cel p$*in nota 5,00 (cinci), ierar6iza*i pe o li#t. $nic., )n ordinea de#cre#c.toare a notelor )n %$de*$l3m$nicipi$l 7$c$re&ti )n care #olicit. po#t$l didactic3catedra ,acant(.) )n a do$a #pecializare4 ed$ca*ie pla#tic., ed$ca*ie m$zical., ed$ca*ie (izic., religie, po#t$ri )n #pecialitate din palatele &i cl$-$rile copiilor &i ele,ilor; 0, cadre didactice cali0icate cu a doua specializare, alta dec/t aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2012 "n uniti/centre de concurs din alte 6udee i care au o!inut cel puin nota ),00 +cinci,, "n ordinea descresctoare a notelor7 , cadre didactice cali0icate cu a doua specializare, alta dec/t aceea la care au participat la concursul din iulie 2011 sau iulie 2010 "n alte 6udee i care au o!inut cel puin nota ),00 +cinci,, ierar8izate pe o list unic, "n ordinea descresctoare a notelor7 6) a-#ol,en*i ai colegiilor $ni,er#itare de in#tit$tori c$ a do$a #pecializare, care a$ participat conc$r#$l din #e#i$nea 2012 &i a$ o-*in$t cel p$*in media 5,00 (cinci), ierar6iza*i pe o li#t. $nic., )n ordinea de#cre#c.toare a mediilor, )n alte %$de*e &i care #olicit. po#t$l didactic3catedra ,acant(.) )n a do$a #pecializare4 ed$ca*ie pla#tic., ed$ca*ie m$zical., ed$ca*ie (izic., religie, po#t$ri )n #pecialitate din palatele &i cl$-$rile copiilor &i ele,ilor; i) a-#ol,en*i ai colegiilor $ni,er#itare de in#tit$tori c$ a do$a #pecializare, care a$ participat conc$r#$l din i$lie 2011 #a$ la conc$r#$l din i$lie 2010 &i a$ o-*in$t cel p$*in nota 5,00 (cinci), ierar6iza*i pe o li#t. $nic., )n ordinea de#cre#c.toare a notelor )n alte %$de*e &i care #olicit. po#t$l didactic3catedra ,acant(.) )n a do$a #pecializare4 ed$ca*ie pla#tic., ed$ca*ie m$zical., ed$ca*ie (izic., religie, po#t$ri )n #pecialitate din palatele &i cl$-$rile copiilor &i ele,ilor. +2, Cepartizarea a!sol#enilor cu diplom ai cole iilor uni#ersitare de institutori cu a doua specializare, con0orm alin. (1) lit. d), e), 2) i i) se realizeaz numai pe catedre #acante/rezer#ate "n specialitate din "n#m/ntul primar sau imnazial ori "n palate i clu!uri ale copiilor i ele#ilor, cu salarizarea corespunztoare 0unciei de institutor. A!sol#enii cu diplom ai cole iilor uni#ersitare de institutori cu a doua specializare repartizai "n palate i clu!uri ale copiilor i ele#ilor, con0orm alin. (1) lit. d), e), 2) i i) susin la ni#elul unitii de

100

"n#m/nt "n care au 0ost repartizai, p/n la data "nceperii cursurilor, o pro! practic speci0ic "n pro0ilul postului. +', 1a note/medii e ale departa6area se 0ace con0orm art. 62 alin. (1/) din prezenta Metodologie.

S(1&i#)(a a V-a O1#pa*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!* .a1a) (6*(%(*.a ( ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* -) *('i/ ,( p"a a 1# !*a7 Art. 110. - +1, =up "nc8eierea contractelor de munc cu personalul didactic repartizat con0orm dispoziiilor art. 9#-109 din !re-enta Metodologie, directorul unitii de "n#m/nt "ncadreaz posturile didactice/catedrele/orele rmase neocupate prin plata cu ora, con0orm art. 25/, alin. (1) i (1+) din Legea educaiei naionale nr. 1/ 2011. +2, =irectorul unitii poate "ncadra prin plat cu ora at/t personalul didactic titular existent "n unitatea colar c/t i personal didactic asociat, con0orm art. 2/+ lit. n) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. +', 1ista posturilor/catedrelor/orelor ramase neocupate dup aplicarea alin. (2) se pu!lic prin a0iare la a#izierul unitii i pe site-ul instituiei "n perioada pre#zut de ,alendar. +(, Personalul didactic titular "n alt unitate de "n#m/nt, personalul didactic pensionat i specialitii consacrai "n domeniul de specialitate al curriculei colare depun, pentru a 0i "ncadrai prin plata cu ora, la secretariatul unitii o cerere "nsoit de curriculum #itae i de copiile documentelor solicitate +"n mod o!li atoriu copiile actelor de studii, "n perioada pre#zut de ,alendar. +), Ancadrarea prin plat cu ora a personalului menionat la alin. (/) se 0ace dup susinerea inter#iului cu directorul unitii i #alidarea acestuia de consiliul de administraie. Art. 111. - +1, =irectorii unitilor de "n#m/nt comunic "n scris i electronic, inspectoratului colar lista cadrelor didactice asociate "ncadrate "n re im de plata cu ora, lista posturilor didactice/catedrelor/orelor #acante/rezer#ate rmase "n continuare neocupate i lista cadrelor didactice asociate rmase ne"ncadrate. 1istele se alctuiesc potri#it modelelor transmise de 0iecare inspectorat colar.

101

+2, Pe !aza in0ormaiilor transmise de directorii unitilor de "n#m/nt inspectoratul colar 6udeean/al municipiului Iucureti realizeaz lista posturilor didactice/catedrelor/orelor #acante/rezer#ate rmase ne"ncadrate pe care o pu!lic prin a0iare la a#izier i postare pe site-ul instituiei "n perioada pre#zut "n ,alendar. +', Pe !aza in0ormaiilor transmise de directorii unitilor de "n#m/nt, inspectoratul colar 6udeean/al municipiului Iucureti, realizeaz, pe discipline lista personalului didactic asociat care a solicitat "ncadrarea la uniti de "n#m/nt i care a rmas ne"ncadrat. Aceast list poate 0i completat cu cererile ce se #or adresa direct inspectoratului colar. +(, <nspectoratele colare repartizeaz, "n edin pu!lic, art. 25/ alin. (1+) lit. d) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, "n ordine. a, personalul didactic titular care a solicitat "ncadrarea "n re im de plata cu ora, rmas ne"ncadrat, "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 !, specialiti consacrai "n domeniul de specialitate al curriculei colare care au solicitat "ncadrarea "n re im de plata cu ora, rmai ne"ncadrai, "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 c, personalul didactic pensionat rmas ne"ncadrat, care nu depete cu cel mult ' ani #/rsta le al de pensionare, "n ordinea descresctoare a puncta6ului7 !, personalul didactic pensionat depete cu ' ani #/rsta le al de pensionare, rmas ne"ncadrat, "n ordinea descresctoare a puncta6ului. +), An a6area personalului didactic pensionat "n re im de plata cu ora, repartizat de inspectoratul colar, se #a 0ace de ctre directorul unitii de "n#m/nt, dup susinerea inter#iului i apro!area consiliului de administraie al unitii de "n#m/nt. +&, Ancadrarea "n re im de plata cu ora a personalului didactic titular din aceeai unitate de "n#m/nt i a personalului didactic asociat se 0ace pe durata cursurilor sau p/n la re#enirea titularului la post/catedr "n timpul anului colar. 8rt. 112. - (1) 2o#t$rile didactice3catedrele3orele ,acante3rezer,ate r.ma#e neoc$pate la )ncep$t$l an$l$i &colar, prec$m &i po#t$rile3catedrele3orele care #e ,or ,acanta )n timp$l an$l$i &colar #e atri-$ie candida*ilor repartiza*i de in#pectoratele &colare #a$ )n regim de plata c$ ora de director$l $nit.*ii de )n,.*.m0nt, $rm.toarelor categorii de per#onal, )n $rm.toarea ordine4 a) candida*ilor participan*i la conc$r#$rile din 2012, 2011, 2010 care a$ o-*in$t cel p$*in nota3media 5, r.ma&i nerepartiza*i, pentr$ care #e )nc6eie contract de m$nc. pe

102

perioad. determinat. de cel m$lt $n an &colar #a$ p0n. la re,enirea tit$lar$l$i la po#t, dar n$ mai m$lt de $n an &colar; -) )n lip#a candida*ilor de la lit. a), tit$larilor $nit.*ii de )n,.*.m0nt, )n regim de plata c$ ora; c) per#onal$l$i didactic a#ociat )n regim de plata c$ ora, con(orm art. 111 alin. (4) din prezenta Metodologie. +2, =up "nceperea cursurilor, lista posturilor didactice/catedrelor/orelor #acante, precum i lista candidailor rmai nerepartizai se reactualizeaz lunar i se a0ieaz pe site-ul inspectoratelor colare. Capi !"#" VII O1#pa*(a p!$ #*i"!*6 1a (,*("!* .a1a) (6 *(%(*.a ( ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* ,( $ a p*i) ,( a5a*( Art. 11'. - +1, An situaii !ine moti#ate personalul didactic titular poate 0i detaat potri#it pre#ederilor art. /5-/# din Legea 5 /200 (,odul &uncii) &odi$icat' i co&!letat'. +2, 2ituaiile "n care se dispune detaarea sunt. a, "ncadrarea, p/n la or anizarea concursului, a unor 0uncii de conducere la ni#elul inspectoratelor colare, Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului7 !, "ncadrarea, p/n la or anizarea concursului, a unor 0uncii de "ndrumare i control la ni#elul inspectoratelor colare sau ale Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului7 c, soluionarea unor restr/n eri de acti#itate rmase nerezol#ate pe catedre rezer#ate, "n specialitate, sau, "n mod excepional, pe posturi/catedre #acante/rezer#ate pentru care personalul didactic a0lat "n aceast situaie nu are studii corespunztoare7 d, sc8im!area, prin ordinul instituiilor a!ilitate, a locului de munc al soului/soiei care implic concomitent i sc8im!area temporar a domiciliului. Art. 11(7 - +1, =etaarea personalului didactic titular se realizeaz cu acordul scris al persoanei, pe durata unui an colar sau p/n la re#enirea titularului la post. 1a expirarea perioadei de un an, detaarea poate 0i prelun it con0orm art. /6 lit. %) din Legea 5 /200 (,odul &uncii) &odi$icat' i co&!letat'.

10'

+2, Pentru e0ectuarea detarii este o!li atoriu acordul unitii colare la care cadrul didactic este titular. Acest acord este dat de consiliul de administraie, "ntrunit "nainte de e0ectuarea detarii. +', =etaarea se e0ectueaz cu in0ormarea inspectoratului colar. +(, 4ererea de detaare, "nsoit de documentele solicitate, se "nre istreaz la unitatea/ instituia la care se 0ace detaarea. =etaarea se apro! "n consiliul de administraie al unitii/conducerea instituiei, la propunerea directorului/conductorului instituiei. +), =up apro!area detarii "n consiliul de administraie al unitii primitoare, directorul unitii unde este titular emite decizia de detaare a cadrului didactic i transmite un exemplar la unitatea de "n#m/nt unde s-a detaat i la inspectoratul colar. +&, Enitatea colar unde cadrul didactic s-a detaat "nc8eie contractul de munc pe perioada determinat, iar unitatea colar de unde s-a detaat alctuiete decizia de suspendare temporar a contractului indi#idual de munc, potri#it art. /5-/+ din Legea nr. 5 /200 (,odul &uncii), cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare. +*, <nspectoratele colare, pe !aza deciziilor de detaare transmise de unitile de "n#m/nt de la care cadrele didactice se detaeaz, in e#idena, la ni#el 6udeean a detarilor i semnaleaz "n scris "nclcarea pre#ederilor le ale "n materie i propune anularea detarile care nu sunt con0orme cu pre#ederile acestei Metodologii. Capi !"#" VIII Di$p!%i&ii :i)a"( Art. 11). - +1, 1a sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate, precum i la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar pot 0i "nscrii, "n !aza ade#erinei de a!sol#ire, anexate "n copie le alizat, a!sol#enii care au susinut examenul de a!sol#ire/licen "ncep/nd cu luna au ust 2011, cu condiia prelun irii #ala!ilitii ade#erinelor de a!sol#ire i pentru anul 2012. A!sol#enii care au susinut examenul de a!sol#ire/licen p/n "n iulie 2011 +inclusi#, pot 0i "nscrii la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar de stat numai dac anexeaz "n copie le alizat la cererea de "nscriere diploma de a!sol#ire/licen i 0oaia matricol. +2, 2pecializrile a!sol#enilor cu studii uni#ersitare de lun /scurt durat, care se
10(

"nscriu la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate, precum i la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar de stat care au "nceput studiile p/n "n anul 1%%', tre!uie s se re seasc "n ,entrali-ator. +', 2pecializrile a!sol#enilor cu studii uni#ersitare de lun /scurt durat sau care au 0inalizat ciclul < de studii uni#ersitare de licen, care se "nscriu la sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate, precum i la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar de stat sau la concursul pentru suplinire, care au "nceput studiile dup intrarea "n #i oare a Legii nr. ##/1+.12.199 !ri*ind acreditarea instituiilor din "n*''&.ntul su!erior i recunoaterea di!lo&elor, re!u%licat', tre!uie s se re seasc at/t "n ,entrali-ator, c/t i "n 2ot'r.rile de )u*ern !ri*ind autori-area de $uncionare !ro*i-orie sau acreditarea s!eciali-'rilor din cadrul instituiilor de "n*''&.nt su!erior de stat i !articular, !ro$ilurile, s!eciali-'rile, durata studiilor, !recu& i titlurile o%inute de a%sol*enii "n*''&.ntului uni*ersitar, no&enclatorul do&eniilor i al s!eciali-'rilor uni*ersitare din cadrul instituiilor de "n*''&.nt su!erior de stat i !articular, structurile i s!eciali-'rile uni*ersitare acreditate sau autori-ate s' $uncione-e !ro*i-oriu din instituiile de "n*''&.nt su!erior emise dup 1* decem!rie 1%%' care cuprind $p(1ia"i%+*i"( a# !*i%a ( $+ :#)1&i!)(%( p*!.i%!*i#6a1*(,i a (4 p*(1#/ 5i :!*/a ,( -).+&+/0) p() *# 1a*( a# :!$ a# !*i%a ( $+ :#)1&i!)(%( p*!.i%!*i#6a1*(,i a (. Pro ramele de studii uni#ersitare de masterat acreditate 5i :!*/a ,( -).+&+/0) p() *# 1a*( a# :!$ a1*(,i a ( $#) ap*!3a ( p*i) !*,i) a" /i)i$ *#"#i (,#1a&i(i4 1(*1( +*ii4 i)(*( #"#i 5i $p!* #"#i7 +(, 1ista cuprinz/nd 8otr/rile de Fu#ern pri#ind autorizarea de 0uncionare pro#izorie sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de "n#m/nt superior de stat i particular, pro0ilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile o!inute de a!sol#enii "n#m/ntului uni#ersitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor uni#ersitare din cadrul instituiilor de "n#m/nt superior de stat i particular, structurile i specializrile uni#ersitare acreditate sau autorizate s 0uncioneze pro#izoriu din instituiile de "n#m/nt superior i ordinele de ministru prin care au 0ost apro!ate pro ramele de studii uni#ersitare de masterat se comunic de ctre Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului cu cel puin '0 de zile "nainte de depunerea dosarelor pentru prima etap de mo!ilitate a personalului didactic.
10)

Art. 11&. - +1, 4omisia 6udeean/a municipiului Iucureti de mo!ilitate a personalului didactic "i des0oar acti#itatea pe durata unui an calendaristic, "n con0ormitate cu pre#ederile ,alendarului i este a!ilitat s ia decizii i "n a0ara perioadelor pre#zute de acesta, pentru rezol#area tuturor situaiilor care pot s apar. co&!letare de nor&' !e !erioada deter&inat', detaare, re$acerea docu&entelor de nu&ire/trans$er/re!arti-are !entru !ersonalul didactic titular, ca ur&are a restructur'rii reelei colare, a trans$or&'rii unor unit'i de "n*''&.nt "n unit'i de alt ni*el i a sc2i&%'rii denu&irii unit'ilor de "n*''&.nt !e !arcursul anului colar. +2, 4adrele didactice titulare a cror restr/n ere de acti#itate nu a 0ost soluionat "n etapele pre#zute de ,alendar pot 0i detaate pentru nesoluionarea restr/n erii de acti#itate pe posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate pentru care nu au studii corespunztoare, 0iind salarizate ca personal didactic 0r studii corespunztoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice "n cauz. Art. 11*. - 4ontestaiile pri#ind mo!ilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adreseaz instituiei or anizatoare la termenele pre#zute de ,alendar sau "n termen de cel mult ($ de ore de la a0iarea rezultatelor "n a0ara termenelor pre#zute "n ,alendar i se rezol# de consiliul de administraie al acesteia. Dotr/rile consiliului de administraie sunt de0initi#e i pot 0i atacate numai prin procedurile contenciosului administrati#. Art. 11$. - +1, Micarea personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar particular se des0oar con0orm pre#ederilor Legii educaiei naionale nr.1/ 2011 i Metodologii. +2, Ancadrarea personalului didactic "n unitile de "n#m/nt preuni#ersitar particular se realizeaz cu respectarea pre#ederilor Legii educaiei naionale nr.1/2011 i prezentei Metodologii. +', Posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/nt particular se ocup cu a#izul unitilor sau 0r nici o restricie +(, Enitile de "n#m/nt preuni#ersitar particulare autorizate pot propune pentru an a6are pe perioad nedeterminat i catedre #acante incomplete p/n la cel puin 1/2 norm. An unitile de "n#m/nt preuni#ersitar particulare autorizate, "n sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate, pot 0i ocupate i catedre #acante incomplete p/n la cel puin 1/2 norm. Art. 11%. - +1, 4etenii din $ a ("( /(/3*( a"( U)i#)ii E#*!p()(4 ,i) $ a ("(
10&

a prezentei

$(/)a a*( a"( A1!*,#"#i p*i.i), Spa&i#" E1!)!/i1 E#*!p(a)4 p*(1#/ 5i *(%i,()&ii p(*/a)()&i p( (*i !*i#" R!/0)i(i, care "ndeplinesc condiiile necesare de studii, precum i celelalte condiii pre#zute de prezenta Metodologie i au actele de studii recunoscute/ec8i#alate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului sau au studiat "n Com/nia, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate "n unitile de "n#m/ntul preuni#ersitar i, "n !aza rezultatelor o!inute la concurs, pot 0i "ncadrai cu statut de cadru didactic titular sau suplinitor. +2, 4etenii strini care au dreptul de 0i "ncadrai "n munc pe teritoriul Com/niei, con0orm (rdonanei de urgen' nr. 56 din 20 iunie 200+ !ri*ind "ncadrarea "n &unc' i detaarea str'inilor !e teritoriul 3o&.niei, a!ro%at' cu &odi$ic'ri !rin Legea nr. 1 //200# , "ndeplinesc condiiile studii necesare, precum i celelalte condiii pre#zute de prezenta Metodologie i au actele de studii recunoscute/ec8i#alate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului sau au studiat "n Com/nia, pot participa la concursul pentru suplinire din au ust 2011, urm/nd a 0i repartizai pe posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate "n "n#m/ntul preuni#ersitar, prin suplinire, "n 0uncie de rezultatele o!inute, dup "ncadrarea pe posturi a personalului didactic asociat/pensionat "n re im de plata cu ora. Art. 120. - Anexele nr. 1 - 1& 0ac parte inte rant din prezenta Metodologie. Art. 121. - Plata personalului care 0ace parte din comisiile pre#zute "n prezenta Metodologie se re lementeaz prin ordin al &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului. Art. 122. - Ceprezentanii 0ederaiilor sindicale reprezentati#e particip la toate etapele de micare a personalului didactic, au drept de acces la toate documentele, pot sesiza e#entualele nere uli i "i pot consemna poziia "n procesele-#er!ale. Art. 12'. - +1, 3tapele mo!ilitii personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar pentru anul colar 2011-2012 se des0oar con0orm Metodologiei !ri*ind &icarea !ersonalului didactic din "n*''&.ntul !reuni*ersitar, a!ro%at' !rin ordinul &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului nr. 5616 /2010. +2, 4u data de 1 septem!rie 2012 Metodologia !ri*ind &icarea !ersonalului didactic din "n*''&.ntul !reuni*ersitar, a!ro%at' !rin ordinul &inistrului educaiei, cercet'rii, tineretului i s!ortului nr. 5616 /2010, pu!licat "n Monitorul :0icial, Partea < nr. **0 !is din 1) noiem!rie 2010, se a!ro . +', Prezenta Metodologie intr "n #i oare la data pu!licrii "n Monitorul :0icial,
10*

Partea <.

10$

81E98 1:. 1 la Metodologie 1ista care se a0ieaz #a conine urmtoarele in0ormaii . a, Sp(1ia"i a (a VVVVVVVV +;r. posturi didactice/catedre #acante pentru sesiunea de trans0erare pentru restr/n ere de acti#itate la ni#elul 6udeului,

;r. crt.

1ocalitate ;Mediu<

Enitatea de "n#m/ nt ;=nitatea de "n*''&. nt cu statut 4uridic ;>lte unit'i de "n*''&. nt cu statut 4uridic<

;i#el de "n#m/nt

=isciplin

;umr ore trunc8i comun / opionale

=etalii

2tatut

@ia!ilitate

Post. 1. complet 2. pentru ne#ztori

Pro! practic

Pro!e orale la l!. de predare

A#ize i atestate. 1. de culte 2. de alternati# '. al unit. de "n#. mil. (. seminar teolo ic ). <FP/ ACC &. ed. special *. D<@

!, Sp(1ia"i a (a VVVVVVVV +;r. posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate pentru ocupare prin concurs,

;r. crt.

1ocalitate ;Mediu<

Enitatea de "n#m/ nt ;=nitatea de "n*''&. nt cu statut 4uridic ;>lte unit'i de "n*''&. nt cu statut 4uridic<

;i#el de "n#m/nt

=isciplin

;umr ore trunc8i comun / opionale

=etali i

2tatut

@ia!ilitat e

Modalitatea de ocupare. 1. pentru an a6are pe perioada determinata 2. pentru an a6are pe perioada nedeterminat a

Post. 1. complet 2. pentru ne#z tori

Pro! practic

Pro!e orale la l!. de predare

A#ize i atestate. 1. de culte 2. de alternati# '. al unit. de "n#. mil. (. seminar teolo ic ). <FP/ ACC &. ed. special *. D<@

10%

c, Sp(1ia"i a (a VVVVVVVV +;r. posturi didactice/catedre ocupate "n urma soluionrii restran erilor de acti#itate si prin prelun irea contractului pe perioada determinata pentru anul scolar urmator,

;r. crt.

1ocalitate ;Mediu<

Enitatea de "n#m/ nt ;=nitatea de "n*''&. nt cu statut 4uridic ;>lte unit'i de "n*''&. nt cu statut 4uridic<

;i#el de "n#m/nt

=isciplin

;umr ore trunc8i comun / opionale

=etali i

2tatut

@ia!ilitat e

Moti#ul ocuparii 1. pentru solutionarea restran erilor de acti#itate 2. prin prelun irea contractului pe perioada determinata

Post. 1. complet 2. pentru ne#z tori

Pro! practic

Pro!e orale la l!. de predare

A#ize i atestate. 1. de culte 2. de alternati# '. al unit. de "n#. mil. (. seminar teolo ic ). <FP/ ACC &. ed. special *. D<@

110

81E98 1:. 2 la Metodologie CRITERII I PUNCTAGE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC I7 Ni.("#" $ #,ii"!* A7 A!sol#eni ai colii normale/liceu peda o ic sau ai colii postliceale peda o ice cu diplom/certi0icat de a!sol#ire Ap B7 A!sol#eni ai colii normale/liceu peda o ic sau ai colii postliceale peda o ice cu diplom/certi0icat de a!sol#ire care si-au ec8i#alat studiile con0orm art. 2($ alin. +', din 1e ea educaiei naionale nr. 1/2011 A4> p C7 A!sol#eni ai cole iului peda o ic uni#ersitar +institutori, cu diplom de a!sol#ire si a!sol#eni ai colii normale/liceu peda o ic sau ai colii postliceale peda o ice si studii uni#ersitare de scurta durata ?p D7 A!sol#eni ai cole iului peda o ic uni#ersitar +institutori, cu diplom de a!sol#ire si a!sol#eni ai colii normale/liceu peda o ic sau ai colii postliceale peda o ice si studii uni#ersitare de scurta durata care si-au ec8i#alat studiile con0orm art. 1(% alin. +', din 1e ea educaiei naionale nr. 1/2011 ?4> p E7 A!sol#eni ai cole iului peda o ic uni#ersitar +institutori, cu diplom de a!sol#ire si a!sol#eni ai colii normale/liceu peda o ic sau ai colii postliceale peda o ice si studii uni#ersitare de scurta durata care si-au ec8i#alat studiile con0orm art. 1(% alin. +', din 1e ea educaiei naionale nr. 1/2011 ?4> p H7 A!sol#eni ai colii normale/liceu peda o ic sau ai colii postliceale peda o ice cu diplom/certi0icat de a!sol#ire sau ai cole iului peda o ic uni#ersitar +institutori, si studii uni#ersitare de lun a durata sau ciclul < de studii uni#ersitare de licenta sau ciclul << de studii uni#ersitare de masterat @p G7 Pro0esori de instruire practica, a!sol#eni de. 1. coala postliceal/coala de maitri cu diplom /certi0icat de a!sol#ire/certi0icat de competene pro0esionale >p 2. coala postliceal/coala de maitri cu diplom/ certi0icat de a!sol#ire/certi0icat de competene pro0esionale >p
111

'. coala postliceal/coala de maitri cu diplom/certi0icat de a!sol#ire/certi0icat de competene pro0esionale care si-au care si-au ec8i#alat studiile con0orm art. 2($ alin. +', din 1e ea educaiei naionale nr. 1/2011 I7 A!sol#eni "n specialitate ai "n#m/ntului uni#ersitar de scurt durat sau ai institutului peda o ic cu diplom de a!sol#ire. ?p I7 A!sol#eni "n specialitate ai "n#m/ntului uni#ersitar de scurt durat sau ai institutului peda o ic cu diplom de a!sol#ire care si-au ec8i#alat studiile con0orm art. 1(% alin. +', din 1e ea educaiei naionale nr. 1/2011 ?4> p G7 A!sol#eni "n specialitate, cu diplom, ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen. @p J7 A!sol#eni "n specialitate, cu diplom, ai ciclului < de studii uni#ersitare de licen si cu studii postuni#ersitare cu durata de cel puin ' semestre @4> p L7 A!sol#eni "n specialitate ai "n#m/ntului uni#ersitar de lun durat cu diplom de licen sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat. 10 p M7 A!sol#eni cu diplom "n specialitate ai "n#m/ntului uni#ersitar de lun durat sau ai ciclului << de studii uni#ersitare de masterat si cu. 1. o alt licen Fp 2. studii postuni#ersitare de specializare cu durata de cel puin ' semestre 3p '. studii academice postuni#ersitare cu durata de cel puin ' semestre 3p (. studii apro0undate de specialitate cu durata de cel puin ' semestre 24> p ). masterat "n sistem postuni#ersitar 2p &. cursuri de per0ecionare postuni#ersitar cu durata de cel puin ' semestre 2p *. studii postuni#ersitare de specializare, academice postuni#ersitare cu durata mai mic de ' semestre 2p $. studii apro0undate de specialitate, cursuri de per0ecionare postuni#ersitar cu durata mai mic de ' semestre 1p NOTB 7entru !ro$esorii !entru "n*''&.ntul !recolar/!ri&ar care solicit' trecerea !rin trans$er !entru restr.ngere de acti*itate "n s!eciali-area do%.ndit' ulterior !rin studii su!erioare se acord' !uncta4ul cores!un-'tor studiilor su!erioare de lung'/ciclului I de studii uni*ersitare de licen'/ciclului II de studii uni*ersitare de &asterat. 2. 7uncta4ul de la literele >-L nu se cu&ulea-'.
112

. 7uncta4ul de la literele L-M se cu&ulea-' i se acord' !entru $iecare $or&' de !reg'tire, $inali-at', uni*ersitar'/!ostuni*ersitar' de la litera M !unctele 1-#. II7 D1E G*a,#" ,i,a1 i1 a, =e0initi#at - F pC !, Fradul didactic << - K pC c, Fradul didactic < sau doctorat ec8i#alat cu radul didactic < - 10 p7 d, Frad didactic < o!inut pe !az de examene, urmat de doctorat "n domeniul specializrii/specializrilor "nscrise pe diploma de licen - 1F p7 D2E Ca ('!*ii p() *# a) *()!*i a, 4ate oria a <@-a - F pC !, 4ate oriile a <<-a i a <<<-a - K pC c, 4ate oria < - 10 p. D3E M(,ia ,( a3$!".i*( p() *# ,(3# a)&i +0 2 ani, sau antrenori cate oria a @-a, con0orm art. 1 alin. (5) din Legea nr. 12#/199+ !ri*ind ?tatutul !ersonalului didactic, cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare. W Media 10 - 3 pC W Media % - %,%% - 24> pC W Media $ - $,%% - 2 pC W Media * - *,%% - 14> pC W Media & - &,%% - 1 pC NOTB 1. 7uncta4ul !entru grade didactice i categorii !entru antrenori nu se cu&ulea-'. 2. ?e !unctea-' ulti&ul grad didactic/doctorat do%.ndit, res!ecti* ulti&a categorie do%.ndit'. . La !uncta4ul cores!un-'tor gradului didactic &ai sus &enionat #e ada$g. c0te 2 (do$.) p$ncte pentr$ (iecare grad didactic la care #-a o-*in$t media 10 (de$initi*at, gradul didactic II, res!ecti* gradul didactic I). /. 7ersonalului didactic c'ruia i s-a acordat gradul didactic I !e %a-a cali$icati*ului @ad&isA i se ec2i*alea-' acest cali$icati* cu &edia 10. III7 R(%#" a ("( !3&i)# ( -) a1 i.i a (a ,i,a1 i1+ Ca"i:i1a i.("( !3&i)# ( -) #" i/ii ,!i a)i 51!"a*i -)1;(ia&i D200@62010 5i 201062011E 5i (1;i.a"() #" a1($ !*a -) p#)1 (B - Hoarte !ine - 10 pC - Iine - K pC - 2atis0ctor - 2 pC - ;esatis0ctor - 0 p7 NOTB a) 7entru a%sol*enii !ro&oiei 2011 i de%utanii a$lai "n !ri&ul an de acti*itate se ia "n considerare cali$icati*ul !arial din anul colar 2011-2012. %) 7entru a%sol*enii !ro&oiei 2010 i de%utanii a$lai "n al doilea an de acti*itate se iau "n considerare cali$icati*ul !entru anul colar 2010-2011 i cali$icati*ul !arial din anul colar 2011-2012. c) Bn ca-ul "ntreru!erii acti*it'ii la catedr', "n !erioada ulti&ilor doi ani colari, se iau "n considerare cali$icati*ele !entru ulti&ii doi ani colari "n care cadrul didactic i-a des$'urat acti*itatea.
11'

d) Bn cererea $iec'rui cadru didactic se *a trece &edia !uncta4ului celor dou' cali$icati*e, cu e6ce!ia situaiilor de la !unctul a). IV7A1 i.i a (a /( !,i1+ 5i 5 ii)&i:i1+ ,!.(,i + p*i) ,!1#/() ( 2#$ i:i1a i.(7 1, 2e puncteaz acti#itatea din ultimii 2 ani colari "nc8eiai +200%/2010 i 2010/2011, la ni#elul. a, unitii de "n#m/nt +de exemplu. acti#itate "n comisia metodic, "n structuri consultati#e de dialo social, rezultate la concursuri i olimpiade colare, alte acti#iti i responsa!iliti,7 /a87 A p !, 6udeului/municipiului Iucureti +de exemplu. metodist al inspectoratului colar 6udeean/al municipiului Iucureti/4asei 4orpului =idactic, 0ormator local, mem!ru al comisiei consultati#e pe discipline, mem!ru al consiliului consultati#, mem!ru "n comisii de ela!orare de su!iecte i de e#aluare "n cadrul concursurilor colare/de ocupare a posturilor #acante/rezer#ate or anizate la ni#el local/6udeean, rezultate la concursuri i olimpiade colare locale/6udeene, altele,7 /a87 ? p c, naional +de exemplu. 0ormator naional, mem!ru al comisiei naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii naionale menionate "n Legea "n*''&.ntului nr. #//1995, re!u%licat', cu &odi$ic'rile i co&!let'rile ulterioare sau "n Legea educaiei naionale nr. 1/2011, rezultate la concursuri i olimpiade colare, altele,. /a87 10 p d, internaional +per0ormane pro0esionale, lucrri pu!licate, rezultate la concursuri i olimpiade colare, participri la seminarii, simpozioane, con0erine, con rese sau or anizarea de seminarii, simpozioane, con0erine, altele,. /a87 12 p NOTB a) 7entru a%sol*enii !ro&oiei 2011 i de%utanii a$lai "n !ri&ul an de acti*itate se ia "n considerare acti*itatea &etodic' i tiini$ic' din anul colar 2011-2012. %) 7entru a%sol*enii !ro&oiei 2010 i de%utanii a$lai "n al doilea an de acti*itate se ia "n considerare acti*itatea &etodic' i tiini$ic' din anul colar 2010-2011. c) La ni*elul colii se acord' 1 !unct su!li&entar, cadrelor didactice care au lucrat "n ulti&ii doi ani colari "nc2eiai la gru!'/clas' cu co!ii/ele*i integrai !ro*enii din "n*''&.ntul s!ecial, $a' de !uncta4ul acordat la !unctul C.1.a). d) Bn ca-ul "ntreru!erii acti*it'ii la catedr', "n !erioada ulti&ilor doi ani colari, se ia "n considerare acti*itatea &etodic' i tiini$ic' din ulti&ii doi ani colari "n care cadrul didactic i-a des$'urat acti*itatea. 2, Participare "n colecti#e de ela!orare a unor acte normati#e i le islati#e #iz/nd calitatea acti#itii speci0ice domeniului "n#m/nt, "n ultimii ) +cinci, ani calendaristici +la data depunerii dosarului la inspectoratul colar,. a, metodolo ii, re ulamente, instruciuni apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului +participarea "n colecti#e de ela!orare, /a87 A p p() *# !a ( a1 ("( )!*/a i.( a, pro rame colare, apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului +participarea "n colecti#e de ela!orare, /a87 F p p() *# !a ( p*!'*a/("( !, manuale colare apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului7 K p 6 /a)#a" 6 -/p+*&i ( "a )#/+*#" ,( a# !*i
11(

c, mono ra0ii/lucrri tiini0ice "nre istrate <2I;7 > p 6 "#1*a*( 6 /!)!'*a:i( 6 -/p+*&i ( "a )#/+*#" ,( a# !*i ,a* )# /ai /#" ,( 10 p p() *# !a ( /!)!'*a:ii"(6"#1*+*i"( d, 8iduri metodolo ice sau alte auxiliare curriculare/de spri6in 1 p p() *# :i(1a*( ';i, 6 a#8i"ia* 1#**i1#"a* 6 -/p+*&i ( "a )#/+*#" ,( a# !*i4 ,a* )# /ai /#" ,( F p p() *# !a ( ';i,#*i"( 6 a#8i"ia*( 1#**i1#"a*( e, articole de specialitate/studii de specialitate, pu!licate "n re#iste de specialitate, la ni#el 6udeean sau naional "nre istrate cu <22;. 04> p 6 a* i1!"6 -/p+*&i ( "a )#/+*#" ,( a# !*i a* i1!"4 ,a* )# /ai /#" ,( 3 p p() *# !a ( a* i1!"("( 1 p 6$ #,i# 6 -/p+*&i "a )#/+*#" ,( a# !*i $ #,i#4 ,a* )# /ai /#" ,( F p p() *# !a ( $ #,ii"( 0, cri "n domeniul educaional/de specialitate, pu!licate cu <2I;, cu re0erent tiini0ic din domeniu. > p p() *# :i(1a*( 1a* ( p#3"i1a + 6-/p+*&i ( "a )#/+*#" ,( a# !*i4 ,a* )# /ai /#" ,( 10 p p() *# !a ( 1+*&i"( , mi6loace de "n#m/nt omolo ate de ctre Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului. /a87 > p 6 -/p+*&i ( "a )#/+*#" ,( a# !*i ', Acti#iti des0urate "n cadrul pro ramelor de re0orm coordonate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului "n ultimii ) +cinci, ani calendaristici +la data depunerii dosarului la inspectoratul colar,. 0ormator A31, P8are-@35, P8are, Ianca Mondial, 2ocrates, 1eonardo da @inci, 4omenius, Frundt#i , Arion, proiecte 0inantate din 0onduri structurale si de coeziune,, altele dec/t cele punctate anterior. /a87 > p (, Participarea la acti#iti des0urate "n cadrul pro ramelor de 0ormare continu acreditate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului "n ultimii ) +cinci, ani calendaristici +la data depunerii dosarului la inspectoratul colar,, 0inalizate cu 4erti0icat de competen pro0esional sau ade#erin ec8i#alent. a, pro ram de lun durat +%0 de credite, - 3 pC !, pro ram de durat medie +&0 de credite, - 2 pC c, pro ram de scurt durat +'0 de credite, - 1 pC d, pro ram cu mai puin de '0 credite < 04> p7 N! +7 P#)1 a2("( ,( "a p#)1 #" F "i 7 aE-,E p! :i 1#/#"a (7 ), Participarea la acti#iti des0urate prin 4asa 4orpului =idactic, "n cadrul pro ramelor de 0ormare continu apro!ate de Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului sau alte instituii a!ilitate +<nstitutul Hrancez, Iritis8 4ouncil, <nstitutul Foet8e .a.,, 0inalizate "n ultimii ) +cinci, ani calendaristici +la data depunerii dosarului la inspectoratul colar, cu ade#erin/certi0icat/diplom 04> p 6 1#*$4 ,a* )# /ai /#" ,( > p7 NOTB 7entru cadrele didactice care solicit' trans$erul !entru restr.ngere de acti*itate "n alt' s!eciali-are se e*aluea-' acti*itatea &etodic' i tiini$ic' !entru s!ecialitatea !ostului didactic/catedrei solicitate. ,adrele didactice care au des$'urat acti*itate &etodic' i tiini$ic' !e dou' sau &ai &ulte s!eciali-'ri sunt e*aluate !entru "ntreaga acti*itate.
11)

Detalierea !uncta4elor !re*'-ute la !unctul C din !re-enta ane6' se *a $ace "n edina consiliului de ad&inistraie al ins!ectoratului colar i se a$iea-' odat' cu a$iarea listei !osturilor didactice/catedrelor *acante !entru eta!a de trans$erare !entru restr.ngere de acti*itate. V7 C*i (*ii ,( .(1;i/(B - #ec8ime e0ecti# la catedr, inclusi# perioada rezer#rii catedrei 10 ( 041 p 6 p() *# :i(1a*( a) -) *(' ,( -).+&+/0) NOT ?e recunoate *ec2i&ea la catedr' !entru !erioada acti*it'ii des$'urate ca !ersonal didactic cali$icat. Du!' totali-area !uncta4ului, "n ca- de egalitate, se *or lua "n considerare, !entru de!arta4are, criterii social-u&anitare, "n ur&'toarea ordineE a) so (soie) cu acti*itatea "n "n*''&.nt, "n aceeai localitate1 %) so (soie) cu do&iciliul "n localitate1 c) !'rini cu do&iciliul "n localitate1 d) starea de s'n'tate care nu !er&ite !'r'sirea localit'ii (certi$icat &edical de la co&isia de e6!erti-' a ca!acit'ii de &unc')1 e) soul/soia s' lucre-e "n "n*''&.nt1 $) alte cau-e o%iecti*e do*edite cu acte (de e6e&!luE unic "ntrein'tor de $a&ilie i cu do&iciliul "n localitatea res!ecti*', &inori "n "ntreinere, !'rini %olna*i, !ro!riet'i i&o%iliare "n localitate).

11&

81E98 1:. 3 la Metodologie


Se certific exactitatea datelor Director _____________________________________________ (numele i prenumele) DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _, nscut() la data de _________________________________, COD NUMERIC PERSONAL: cu domiciliul n localitatea ______________________________________________________, judeul (sectorul) ________________________, strada____________________ nr ____, bloc______, sc ____, ap ____, !"L"#$%:___________________, posesor al & ' (carte de identitate seria_______, nr __________, eliberat() de )oliia ___________, la data de _________, * ro+ s,mi aprobai ncadrarea ca TITULAR ncep-nd cu anul colar ./0.,./01, pe postul didactic(catedra_______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___ de la (unitatea(unitile de n*m-nt)____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________________________ _, localitatea ______________________________n ba2a notei ______________ i a re2ultatului 3admis4 la proba practic(oral de (55)__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___,obinute la concursul naional din iulie .//6 sau la concursul or+ani2at pentru ocuparea posturilor didactice(catedrelor *acante n unitile de n*m-nt preuni*ersitar din judeele nominali2ate n 7 8 nr 09:.(.//: din iunie,iulie .//6, la concursul de ocupare a posturilor didactice(catedrelor *acante(re2er*ate din 0; iulie .//9 i(sau la concursul din 0: iulie ./0/ )re2int urmtoarea situaie: 0) Studii finali2ate cu examen de absol*ire(licen(bacalaureat: a) <ni* , 'nstitutul, =cademia, ' ) 1 ani, >ole+iul, ?c postliceal, ?c de maitri, Lic )ed etc __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___, #acultatea_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___ni*elul studiilor (medii, postliceale, uni*ersitare de scurt durat, ciclul ' de studii uni*ersitare de licen, uni*ersitare de lun+ durat, ciclul '' de studii uni*ersitare de masterat)_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _, cu durata studiilor de _____ ani (2i, seral, f f) promoia ______ cu specialitatea principal__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___, secundar ______________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)(absol*ire ________________________, media de departajare (555) _______________________@ b) <ni* , 'nstitutul, =cademia, ' ) 1 ani, >ole+iul, ?c postliceal, ?c de maitri, Lic )ed etc __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

11*

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ____, #acultatea_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___ni*elul studiilor (medii, postliceale, uni*ersitare de scurt durat, ciclul ' de studii uni*ersitare de licen, uni*ersitare de lun+ durat, ciclul '' de studii uni*ersitare de masterat)_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _, cu durata studiilor de _____ ani (2i, seral, f f) promoia ______ cu specialitatea principal__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___, secundar ______________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)(absol*ire ________________________, media de departajare (555) _______________________@ c) <ni* , 'nstitutul, =cademia, ' ) 1 ani, >ole+iul, ?c postliceal, ?c de maitri, Lic )ed etc __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ____, #acultatea_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___ni*elul studiilor (medii, postliceale, uni*ersitare de scurt durat, ciclul ' de studii uni*ersitare de licen, uni*ersitare de lun+ durat, ciclul '' de studii uni*ersitare de masterat)_________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _, cu durata studiilor de _____ ani (2i, seral, f f) promoia ______ cu specialitatea principal__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___, secundar ______________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)(absol*ire ________________________, media de departajare (555) _______________________@ .) Dup absol*irea cu diplom de licen a studiilor uni*ersitare de lun+ durat am absol*it cursuri postuni*ersitare (studii aprofundate, studii academice postuni*ersitare, studii postuni*ersitare de speciali2are), dup cum urmea2: a) 'nstituia ( <ni* , 'nstitutul, =cademia)__________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________________________ _ speciali2area_______________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absol*ire _______, media de departajare(555) _____________ @ b) 'nstituia ( <ni* , 'nstitutul, =cademia)__________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________________________ _ speciali2area_______________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absol*ire _______, media de departajare(555) _____________ @ b) 'nstituia ( <ni* , 'nstitutul, =cademia)__________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _ __________________________________________________________________________________________ _ speciali2area_______________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absol*ire _______, media de departajare(555) _____________ @ 1) =m obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul I n anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la

11$

specialitatea________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __

:) Categorii dobndite (pentru antrenori): anul__________cate+oria___________disciplina sporti*________________________________________________@ anul__________cate+oria___________disciplina sporti*________________________________________________@ anul__________cate+oria___________disciplina sporti*________________________________________________@ anul__________cate+oria___________disciplina sporti*________________________________________________@ anul__________cate+oria___________disciplina sporti*________________________________________________@ ;) An anul colar ./00,./0. sunt ncadrat() cu contract pe perioad determinat pe(la postul(catedra de __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ de la_______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __ __________________________________________________________________________________________ _ B) La 0 septembrie ./00 am a*ut _________ ani ntre+i __________ *ecCime n n*m-nt D) =*i2e i atestate:

!ipul a*i2ului de culte:______________________________________________ !ipul a*i2ului de alternati*: _________________________________________ !ipul a*i2ului unitii de n*m-nt militar:______________________________ =testat educaie special: =*i2 '8) ( =EE: =*i2ul liceului peda+o+ic:
6) >=L'#'>=!'F<L obinut n anul colar .//9(./0/_________________________ i n anul colar ./0/(./00 _________________________@
NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2011-2012. b) Pentru absolvenii promoiei 2010 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2010-2011 i calificativul parial din anul colar 2011-2012.

9) =m ntrerupt acti*itatea n n*m-nt pentru moti*ul _____________________________, cu (fr) acordul 'nspectorului ?colar ____________________________________________________, prin deci2ia nr ____________, conform art ___________ din >odul Guncii 0/) Sunt(nu sunt unic ntreintor de familie =m ______ copii n ntreinere Soul(soia este(nu este an+ajat() n munc 00) )re2int a*i2ul medical nr ______, din data ____________, emis de_____________________ ________________________________, din care re2ult c sunt apt() pentru a preda n n*m-nt i c ndeplinesc condiiile pre*2ute la art .1: din Le+ea educaiei naionale nr 0(./00, pentru a fi ncadrat() n n*m-nt
(**) Se completeaz numa !e ca!"ele ! !act ce ca"e au #u#$ nut p"o%e p"act ce&o"ale 'n ca!"ul concu"#ulu (

R)SPUND !e e*act tatea !atelo" 'n#c" #e 'n acea#t ce"e"e + !ecla" c ,o #upo"ta con#ec n$ele !ac am comun cat !ate e"onate( Data ____________ Semntura____________

11%

=%"H"I, A% <EGJ!$=E"= $ED'%", actele >"E!'#'>=!" pentru conformitate cu ori+inalul de ctre directorul unitii unde funcione2 n anul colar ./0/,./00: 0) >opie de pe deci2ia de reparti2are pe postul didactic de la unitatea de n*m-nt la care funcione2 ca suplinitor n anul colar ./00,./0.@ .) >opie de pe buletinul(carte de identitate din care s reias domiciliul@ 1) =cte do*editoare n situaia scCimbrii numelui (dac este ca2ul)@ :) >opii le+ali2ate de pe actele de studii (inclusi* foaia matricol)@ ;) >opii de pe certificatele de +rade didactice dob-ndite(cate+orii pentru antrenori, respecti* a*i2e i atestate@ B) =de*erine pri*ind calificati*ele acordate pentru anii colari .//9(./0/ i ./0/(./00 (conform fiei de e*aluare) =de*erin pri*ind calificati*ul parial acordat pentru anul colar ./00,./0. pentru absol*enii promoiilor ./00 i ./0. i debutanii n primii doi ani de acti*itate D) #ia(fiele de e*aluare a acti*itii metodice i tiinifice la ni*el de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificati*e 6) >opii ale pro+ramelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, +Cidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor publicate, documentele prin care s,au omolo+at materialele didactice 9) >opii ale ade*erinelor(diplomelor din care reiese participarea la acti*iti desfurate n cadrul pro+ramelor de reform coordonate de Ginisterul "ducaiei, >ercetrii, !ineretului i Sportului i(sau participarea la acti*iti desfurate n cadrul pro+ramelor de formare continu 0/) =de*erina de *ecCime n n*m-nt@ 00) Documentele care s ateste punctajul acordat, e*entual pentru criteriile social,umanitare 0.) =cordul Ginisterului "ducaiei, >ercetrii, !ineretului i Sportului, inspectoratului colar, ntreprinderii de ntrerupere a acti*itii (dac este ca2ul)@ 01) >opie de pe carnetul de munc i(sau copia filei corespun2toare din re+istrul +eneral de e*iden a salariailor@ 0:) =*i2ul medical din care s re2ulte c sunt apt() pentru a preda n n*m-nt

120

81E98 1:. 4 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE6CATEDRELOR VACANTE6RELERVATE EDUCAIE ARTISTIC SPECIALILAT SPECIALILRILEB MULIC4 COREGRAHIE I ARTA ACTORULUI Dp!$ #*i ,i,a1 i1(61a (,*( ,i) 51!"i"( 5i "i1(("( ,( a* +E MULIC INSTRUMENTAL4 ART VOCAL DCANTO CLASICE4 MULIC DE CAMER4 ANSAMBLURI INSTRUMENTALE6VOCALE4 MULIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC DCANTO POPULARE4 STUDII TEORETICE4 COREGRAHIE4 ARTA ACTORULUIB 17 MULIC INSTRUMENTAL6ART VOCAL6MULIC DE CAMERM4 ANSAMBLURI INSTRUMENTALE6VOCALE4 COREGRAHIE A7 MULIC INSTRUMENTAL6ART VOCAL6MULIC DE CAMERM a, 3la!orarea unui proiect de lecie. comisia #a 0ace pu!lic, cu ($ de ore "nainte, repertoriul ele#ului/ ele#ilor sta!ilit prin pro rama colar "n #i oare i ni#elul de "n#m/nt pe !aza cruia candidatul #a concepe proiectul didactic7 proiectul #a 0i prezentat comisiei "nainte de "nceperea pro!ei7 !, 2usinerea proiectului de lecie +lecia de instrument/de muzic de camer/ ansam!luri instrumentale/ #ocale, core ra0ie, art #ocal +canto clasic,7 pe !aza proiectului didactic prezentat, candidaii #or susine lecia cu ele#ul/ ele#ii nominalizai de comisie7 asi urarea prezenei ele#ilor #a 0i 0cut de directorul unitii de "n#m/nt7 pro!a nu #a depi '0 de minute7 c, Pro! de recital instrumental/#ocal ce #a conine ' lucrri la ale ere. un studiu i 2 lucrri di0erite ca stil, caracter, 0orm, cel puin la ni#elul pro ramei de liceu. M Pro!a de recital pentru candidaii care opteaz pentru postul de pro0esor de muzic de camer, #a 0i susinut la instrumentul a!sol#it. La toate !ro%ele, candidaii tre%uie s' o%in' cali$icati*ul ad&is. Dac' la una din !ro%e candidatul nu este ad&is, atunci acesta nu &ai !artici!' la !ro%ele ur&'toare i este declarat res!ins.

121

B7 PROBA PRACTICN PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE6VOCALE a, 3la!orarea unei uniti de "n#are, "n 0uncie de ni#elul de "n#m/nt la care urmeaz s predea candidatul i prezentarea oral a acesteia7 !, Analiza unei lucrri muzicale din repertoriul ales de candidat, din pro rama colar "n #i oare7 Analiza lucrrii #a consta "n . desci0rarea lucrrii din punct de #edere ritmic, ritmico-melodic i intonarea tuturor #ocilor cursi# +dup caz,7 sta!ilirea liniei diri6orale prin marcarea acesteia pe partitur i intonarea ei +dup caz,7 analiza 0ormei prin delimitarea unitilor de "nsuire dup auz +#ocal, sau de citire instrumental +repetate, contrastante etc., i sta!ilirea 0ormei "n care se "ncadreaz lucrarea7 pro!leme de interpretare prin precizarea te8nicii #ocale/ instrumentale interpretati#e +poziie 0uncional, acorda6, respiraie, emisie, dicie, omo enizare etc, i sta!ilirea pro!lemelor de 0razare i expresi#itate a textului muzical +e#idenierea unor cu#inte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.,, tempoul i nuanele adec#ate7 "ncadrarea lucrrii "n opera compozitorului i a lucrrii "n epoca/ stilul din care 0ace parte. Enitatea de "n#are se ale e de ctre candidat, con0orm pro ramei colare "n #i oare, anterior pro!ei. La toate !ro%ele, candidaii tre%uie s' o%in' cali$icati*ul ad&is. Dac' la una din !ro%e candidatul nu este ad&is, atunci acesta nu &ai !artici!' la !ro%ele ur&'toare i este declarat res!ins. C7 PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAHIE7 =ans clasic. ) #ariaii clasice alese de candidat, din care comisia #a indica prezentarea a ' dintre ele. =ans contemporan/ modern. ' core ra0ii la ale ere, din ) core ra0ii consacrate pre tite de candidat. Pro!a de recital instrumental, #ocal +canto, i core ra0ie nu #a depi '0 de minute. La toate !ro%ele, candidaii tre%uie s' o%in' cali$icati*ul ad&is. Dac' la una din !ro%e candidatul nu este ad&is, atunci acesta nu &ai !artici!' la !ro%ele ur&'toare i este declarat res!ins. 27 STUDII TEORETICE D (!*i(-$!":('i#-,i1 (#4 a*/!)i(4 i$ !*ia /#%i1ii4 :!*/( /#%i1a"(E a. E"a3!*a*(a #)#i p*!i(1 ,( "(1&i( 1a*( $+ .i%(%( 1!)&i)# #*i a"( ,i$1ip"i)("!* (!*ia /#%i1ii4 a*/!)i(4 i$ !*ia /#%i1ii4 :!*/( /#%i1a"( 5i p*(%() a*(a !*a"+ a a1($ #iaC !.1. Ci i*(4 "a p*i/a .(,(*( a #)#i $!":('i# ,( 1A /+$#*i ,( 36F4 F6F4 >6F4 >6?4 A6?4 126?4 p0)+ "a F a" (*a&ii 1!)$ i # i.(4 -) 1;(i"( S!" 5i HaC !.2. Ci i*(a4 "a p*i/a .(,(*(4 "a pia) a #)#i ,i1 (# /("!,i1 5i a #)#i ,i1 (# a*/!)i1 ,( 12 /+$#*i ,( 36F4 F6F4 >6F4 >6?4 A6?4 126?4 p0)+ "a F a" (*a&ii 1!)$ i # i.(4 -) 1;(i"( S!" 5i Ha7
122

4omisia #a pre ti !iletele de examen, 0iecare cuprinz/nd c/te un sol0e iu un dicteu melodic i un dicteu armonic. ;umrul !iletelor de examen #a 0i e al cu numrul candidailor plus X din numrul lor. 7roiectul de lecie se ela%orea-' de c'tre candidat, con$or& !rogra&ei colare "n *igoare, anterior !ro%ei. !.'. A*/!)i%a*(a #)(i (/( ,( 1A /+$#*i D? /+$#*i $!p*a) 5i ? /+$#*i 3a$ ,a 4 )(1i:*a (EC !.(. Ci i*(a4 "a p*i/a .(,(*(4 "a pia)4 1# a)a"i%+ a*/!)i1+ a #)!* :*a'/() ( /#%i1a"( ,( 12-1A /+$#*i4 ,i) "i (*a #*a #)i.(*$a"+ 5i *!/0)(a$1+7 4omisia #a pre ti !iletele de examen, 0iecare cuprinz/nd c/te o tem de armonizat i c/te un 0ra ment muzical. ;umrul !iletelor de examen #a 0i e al cu numrul candidailor plus X din numrul lor. 1. Cecunoaterea i comentarea unor lucrri din creaia uni#ersal i rom/neasc7 pe !aza audiiei, candidailor li se cere recunoaterea i comentarea a ( lucrri din epoci stilistice di0erite +cel puin una #a 0i din creaia rom/neasc, alese de comisie dintr-o list de '0 (0 de lucrri pus la dispoziia candidailor de ctre direciunea unitii de "n#m/nt, cu cel puin 2 sptm/ni "nainte de susinerea pro!ei7 comentariul #a cuprinde elemente le ate de epoc, stil, compozitor, en, 0orm, interpretare etc., precum i aspecte interdisciplinare. La toate !ro%ele, candidaii tre%uie s' o%in' cali$icati*ul ad&is. Dac' la una din !ro%e candidatul nu este ad&is, atunci acesta nu &ai !artici!' la !ro%ele ur&'toare i este declarat res!ins. 37 PROBA PRACTIC PENTRU MULIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC DCANTO POPULARE Pro!a practic const "ntr-o pro! de *(1i a" .!1a" care cuprinde interpretarea a trei lucrri di0erite, speci0ice enului, cu sau 0r acompaniament, din zona de pro#enien a candidatului. La $iecare inter!retare, candidaii tre%uie s' o%in' cali$icati*ul ad&is. Dac' la una din inter!ret'ri candidatul nu este ad&is, atunci acesta nu &ai continu' !ro%a i este declarat res!ins. F7 ARTA ACTORULUI Dp() *# a3$!".()&ii -).+&+/0) #"#i $#p(*i!* ,( "#)'+ ,#*a +61i1"#" II ,( $ #,ii #)i.(*$i a*( ,( /a$ (*a 4 1a (,*(6p!$ #*i ,i) 51!"i 5i "i1(( ,( a* +E a, 4andidatul #a ela!ora un set de exerciii de iniiere actoriceasc "n cadrul unei lecii cu ' - ) ele#i. !, 1ucru pe text. 5extul #a 0i la ale erea candidatului din literatura +proz/poezie, uni#ersal sau rom/neasc. Asi urarea prezenei ele#ilor #a 0i 0cut de directorul unitii de "n#m/nt. Pro!a nu #a depi '0 de minute. La toate !ro%ele, candidaii tre%uie s' o%in' &ini&u& nota 5. Dac' la una din !ro%e candidatul nu o%ine &ini&u& nota 5, atunci acesta nu &ai !artici!' la !ro%ele ur&'toare i este declarat res!ins.
12'

NOT. aE Enitile de "n#m/nt unde candidaii #or susine pro!a practic, #or 0i sta!ilite de inspectoratele colare 6udeene/al municipiul Iucureti. Pentru susinerea pro!ei practice, inspectoratele colare i unitile de "n#m/nt desemnate s asi ure des0urarea pro!elor practice #or pre ti i #or asi ura toate condiiile necesare des0urrii optime a acestora. Pentru candidaii care opteaz pentru un post de corepetiie core ra0ie, din comisia de e#aluare a pro!ei practice 0ace parte o!li atoriu i un pro0esor de specialitate core ra0ie. 3E Prezenta anex, parte inte rant din Metodologie, este #ala!il pentru a!sol#enii care opteaz pentru un post/catedr din coli enerale, licee de cultur eneral, coli i licee de art, cu specializrile muzic, arta actorului i core ra0ie, cu pro ram inte rat i suplimentar de art. 1E 4andidaii care opteaz pentru ocuparea unui post/catedr pre#zut la punctul 2"t$dii teoretice, #or susine toate pro!ele pre#zute la acest punct, indi0erent dac postul/catedra pre#ede ore numai pentru una/ dou din cele patru discipline. ,E Ca),i,a&ii a3$!".()&i ai -).+&+/0) #"#i $#p(*i!* ,( "#)'+ ,#*a +61i1"#"#i II ,( $ #,ii #)i.(*$i a*( ,( /a$ (*a 5i 1a*( a# pa*1#*$ 5i a3$!".i i un mod$l de (olclor, pot preda i disciplina m$zic. ,ocal. tradi*ional. rom0nea#c. (canto pop$lar) din liceele de muzic +clasele <B-B<<,. (E Pentru posturile/ catedrele de an#am-l$ri m$zicale ,ocale &i in#tr$mentale #a$ orc6e#trale, respecti# diri%at an#am-l$ coral sau diri%at an#am-l$ in#tr$mental #a$ orc6e#tral, sunt #ala!ile pro!ele practice de la punctul 1.I. +adaptate dup caz,. Pentru ansam!lu #ocal, instrumental sau orc8estral, lucrrile muzicale #or 0ace parte din o0erta de repertoriu pentru clasele a @<<-a- a B<<-a ale pro ramei colare "n #i oare pentru ansam!lu #ocal, respecti# ansam!lu instrumental sau orc8estra < coli i licee de muzic. :E 4andidaii a!sol#eni ai "n#m/ntului superior de lun durat care au studiat i a!sol#it un instrument sau au studiat i au a!sol#it un mod$l de in#tr$ment, pot preda i instrumentul respecti# la colile i liceele de art. Acetia #or putea susine pro!ele practice pre#zute la punctul 1.A. - Ed$ca*ie m$zical. #pecializat. ; M$zic. in#tr$mental.7 'E Prezenta anex este #ala!il i pentru candidaii aparin/nd minoritilor naionale.

12(

81E98 1:. 5 la Metodologie I7 PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE6CATEDRELOR VACANTE6RELERVATE DIN UNITILE DE NVMNT CU CLASE SPECIALE < LIMBI STRINE CU PROGRAM INTENSIV I BILINGV SAU DIN UNITI DE NVMNT AVND CLASE6GRUPE CU PREDARE N ALT LIMB DECT ACEEA N CARE CANDIDAII I-AU HCUT STUDIILE I7 Pentru predarea lim!ii moderne la clasele cu pro0il intensi#, !ilin # sau a lim!ii materne, pro!a practic/oral const din. 1. En inter#iu "n lim!a de predare pentru care se or anizeaz aceast pro!, care s re0lecte competenele de receptare i comunicare ale candidatului, "n lim!a respecti#, cel puin la ni#elul 41 din 4adrul 3uropean 4omun de Ce0erin pentru 1im!i +434C1,7 2. En proiect didactic, pe o tem propus de comisie, speci0ic pro ramei colare a claselor la care #a preda candidatul. 4andidatul ar umenteaz o!iecti#ele propuse, strate iile i te8nicile de predare/"n#are a!ordate 6usti0ic ale erea materialelor auxiliare/ a manualelor colare pe care le utilizeaz "n des0urarea leciei7 II7 Pentru predarea disciplinelor non-lin #istice din aria curricular Y:m i societateY "n alt lim! dec/t aceea "n care candidaii i-au 0cut studiile. 1. En inter#iu "n lim!a de circulaie internaional/lim!a matern pentru care se or anizeaz aceast pro!, care s re0lecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la ni#elul Il din 4adrul 3uropean 4omun de Ce0erin pentru 1im!i +434C1,7 2. 4apacitatea de a utiliza lim!a6ul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s 0ie predat "n de circulaie internaional/lim!a matern. III7 Pentru predarea disciplinelor non-lin #istice din celelalte arii curriculare "n alt lim! dec/t aceea "n care candidaii i-au 0cut studiile. 1. En inter#iu "n lim!a de circulaie internaional/lim!a matern pentru care se or anizeaz aceast pro!, care s re0lecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la ni#elul A2 din 4adrul 3uropean 4omun de Ce0erin pentru 1im!i +434C1,7 2. 4apacitatea de a utiliza lim!a6ul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s 0ie predat "n de circulaie internaional/lim!a matern.

12)

81E98 1:. < la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI P3;5CE :4EPAC3A P:25EC<1:C =<=A45<43/4A53=C31:C @A4A;53/C3T3C@A53 Di$1ip"i)a INHORMATIC Pro!a practic const din. 1. Cealizarea practic a su!iectelor "nscrise pe !iletul de examinare. 2. Iiletul de examinare #a conine cinci su!iecte care trateaz. W : aplicaie "n mediul de pro ramare Pascal sau 4PP +cap. (O al pro ramei,. - 2e #or testa a!ilitile candidatului "n utilizarea mediului de pro ramare, depanarea pro ramului/aplicaiei7 W : aplicaie de !aze de date +cap. % al pro ramei, - 2e #or #eri0ica a!ilitile candidatului "n utilizarea unui 2FI= din pro ramele colare de liceu7 W Etilizarea unui sistem de operare +cap. 2O al pro ramei, - 2e #or #eri0ica a!ilitile candidatului "n utilizarea unui 2:7 W <mplementarea unei aplicaii de !irotic +din cap. 10 al pro ramei, W Etilizarea ser#iciilor reelei de <nternet +cap. 11 O al pro ramei, - 2e #or testa a!ilitile candidatului "n utilizarea ser#iciilor <nternet '. Cealizarea practic a su!iectelor "nscrise pe !iletul de examinare nu #a depi &0 minute.

1=!>E

12&

7re*ederile !re-entei ane6e, !arte integrant' din &etodologia de concurs, sunt *ala%ile i !entru candidaii care *or o!ta !entru un !ost/catedr' *acant/' din !alate i clu%uri ale co!iilor i ele*ilor.

81E98 1:. ? la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI P3;5CE :4EPAC3A P:25EC<1:C =<=A45<43/4A53=C31:C @A4A;53/C3T3C@A53 PALATELE I CLUBURILE COPIILOR I ELEVILOR Pro!a practic la palate i clu!uri ale copiilor i ele#ilor se des0oar dup cum urmeaz. 1. PC:H<1E1 53D;<4:-AP1<4A5<@ U< U5<<;S<H<4 A. 53:C35<4 4unoaterea Ce ulamentului de or anizare i 0uncionare a palatelor i clu!urilor copiilor7 :perarea cu computerul i utilizarea ser#iciilor internet7 5est minimal de prezentare a acti#itii din domeniul cercului "ntr-o lim! strin de circulaie internaional Prezentarea o0ertei didactice +pro ram i acti#iti extra-cerc, a cercului +catedrei, pentru care candideaz7 3la!orarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului7 Proiectarea interdisciplinar a coninutului unei acti#iti de cerc prin metode interacti#e7 Prezentarea porto0oliului personal care s ateste experiena "n domeniul educaiei non-0ormale. I. PCA45<4 3la!orarea unei sc8ie pentru un anumit model ce urmeaz a 0i construit "n domeniul cercului7 4onstruirea unui su!ansam!lu din componena unui aparat/model din domeniul cercului7 :perarea cu aparatur/pro rame pentru realizarea unui produs 0init7 Proiectarea unei competiii/concurs la ni#el local/ 6udeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz7 Aciuni i strate ii proiectate pentru atra erea ele#ilor la cerc i promo#area cercului/catedrei pentru care candideaz. 2. PC:H<1E1 2P:C5<@ - 5EC<25<4
12*

A. 53:C35<4 4unoaterea Ce ulamentului de or anizare i 0uncionare a palatelor i clu!urilor copiilor7 :perarea cu computerul i utilizarea ser#iciilor internet7 5est minimal de prezentare a acti#itii din domeniul cercului "ntr-o lim! strin de circulaie internaional Prezentarea o0ertei didactice +pro ram i acti#iti extra-cerc, a cercului +catedrei, pentru care candideaz7 3la!orarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului7 Proiectarea interdisciplinar a coninutului unei acti#iti de cerc prin metode interacti#e7 Prezentarea porto0oliului personal care s ateste experiena "n domeniul educaiei non-0ormale. I. PCA45<4 Pro! de miestrie "n domeniul cercului7 Modaliti de selecie a copiilor la acti#itatea de cerc i de participare la competiii7 :perarea cu materialul didactic +ec8ipament , dotri, "n atin erea o!iecti#elor speci0ice cercului pentru care candideaz, propuse spre realizare7 Proiectarea unei competiii/concurs la ni#el local/ 6udeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz7 Aciuni i strate ii proiectate pentru atra erea ele#ilor la cerc i promo#area cercului/catedrei pentru care candideaz. '. 4E15ECA1 - AC5<25<4 A. 53:C35<4 4unoaterea Ce ulamentului de or anizare i 0uncionare a palatelor i clu!urilor copiilor7 :perarea cu computerul i utilizarea ser#iciilor internet7 5est minimal de prezentare a acti#itii din domeniul cercului "ntr-o lim! strin de circulaie internaional Prezentarea o0ertei didactice +pro ram i acti#iti extra-cerc, a cercului +catedrei, pentru care candideaz7 3la!orarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului7 Proiectarea interdisciplinar a coninutului unei acti#iti de cerc prin metode interacti#e7 Prezentarea porto0oliului personal care s ateste experiena "n domeniul educaiei non-0ormale. I. PCA45<4 Pro! de specialitate "n pro0ilul cercului+ex. recital instrumental/#ocal/core ra0icO, interpretare unui 0ra ment, la prima #edere, dintr-o oper artistic, compoziie plastic/ar8itectural, am!iental/desi n, cultur i ci#ilizaie rom/neasc/strin, studii europene, comunicare i 6urnalism, te8nici/practici de iniiere "n arta teatral/cinemato ra0ic etc., Cecunoatere i comentarea unor lucrri artistice din creaia uni#ersal i rom/neasc7
12$

Adaptarea unui 0ra ment, la prima #edere, dintr-o oper artistic, la ni#elul unei rupe de cerc7 Propunerea de repertorii muzicale i core ra0ice/!i!lio ra0ii adec#ate cercului7 Proiectarea unei competiii/concurs la ni#el local/ 6udeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz7 Aciuni i strate ii proiectate pentru atra erea ele#ilor la cerc i promo#area cercului/catedrei pentru care candideaz. O3e!ertoriul &u-ical, coregra$ic este identic cu cel sta%ilit !entru colile i liceele de art'.

81E98 1:. 8 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI P3;5CE :4EPAC3A P:25EC<1:C =<=A45<43 @A4A;53/C3T3C@A53 Di$1ip"i)("( INSTRUIRE PRACTIC4 ACTIVITI DE PRE-PROHESIONALILARE < MAITRI INSTRUCTORI 1. Pro!a practic se susine "n ca!inete, ateliere, la!oratoare de specialitate, sli de demonstraie din unitile de "n#m/nt, sta!ilite de comisia de examinare, su! supra#e 8erea permanent a mem!rilor acesteia7 2. Pro!a practic const "n executarea unei lucrri/produs/ser#iciu/te8nici de "n ri6ire con0orm pro0ilului postului7 '. 2u!iectele pentru pro!a practic se ela!oreaz de comisia de examinare a 0iecrui centru de examen, "n ziua examenului7 (. =urata pro!ei practice #ariaz "ntre '0-1$0 minute pentru 0iecare candidat, "n 0uncie de complexitatea lucrrii7 ). 3#aluarea pro!ei practice se realizeaz pe !aza unei 0ie de o!ser#aii ela!orat de comisia de examinare7 &. Hia de o!ser#aii #a cuprinde urmtoarele criterii de e#aluare. amena6area er onomic a locului de munc7 respectarea normelor de i ien, de protecia muncii i pre#enirea i stin erea incendiilor7 ale erea materialelor, produselor, instrumentelor i aparatelor necesare executrii lucrrii7
12%

respectarea al oritmului de execuie7 respectarea procesului te8nolo ic +operaiilor, 0azelor, trecerilor, m/nuirilor, micrilor,7 0inisarea, aspectul lucrrii/produsului/ser#iciului/te8nici de "n ri6ire7 atitudinea 0a de client/pacient7 redactarea unui re0erat pentru pro!ele de la!orator.

81E98 1:. @ la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI P3;5CE :4EPAC3A P:25EC<1:C =<=A45<43/4A53=C31:C @A4A;53/C3T3C@A53 =<; E;<5ZS<13 4E A;@ZSZM[;5 2P:C5<@ <;53FCA5 U< 2EP1<M3;5AC +licee, coli i clase cu pro ram sporti#/clu!uri sporti#e colare, Di$1ip"i)a EDUCAIE HILIC I SPORT 1a concurs particip a!sol#enii "n#m/ntului superior de specialitate, de lun i scurt durat, cu specializare "n disciplina sporti# pentru care s-au "nscris. Pro!a practic se des0oar dup cum urmeaz. 1. 2u!iectele, pentru p*!3a p*a1 i1+4 sunt ela!orate de comisia de examinare "n preziua examenului i a#izate de inspectorul colar de specialitate. 2. 3xplicarea i/sau demonstrarea pailor metodici de "n#are/consolidare/ per0ecionare a elementelor/procedeelor solicitate "n !iletul de examen extras. =urata pro!ei practice nu #a depi '0 minute/concurent. Pe parcursul des0urrii pro!ei practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenii pot repeta unele sec#ene. 9ot'E 7entru susinerea !ro%ei !ractice, "n &od o%ligatoriu, candidaii se !re-int' "n ec2i!a&ent s!orti* adec*at. ,andidaii nu sunt !ri&ii "n concurs $'r' ade*erina &edical' eli%erat' de !oliclinica teritorial', "n care se &enionea-' Aapt pentr$ #$#*inerea pro-ei practiceB.

1'0

81E98 1:. 10 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI P3;5CE :4EPAC3A P:25EC<1:C =<=A45<43/4A53=C31:C @A4A;53/C3T3C@A53 =isciplinele. ARTE PLASTICE4 DECORATIVE4 AMBIENTALE4 ARIITECTUR4 DESIGN Pro!a practic #a consta dintr-un inter#iu prin care comisia #a e#alua. 7reg'tirea &etodic' pe !aza unui proiect de lecie/unitate de "n#are, susinut de candidat "n 0aa comisiei, la ale ere, din coninuturile disciplinei ?tudiul ,o&!o-iiei, disciplin 0undamental din cadrul curriculumului di0ereniat, speci0ic "n#m/ntului de arte #izuale VVVVVVVVVV max. 5 p$ncte7 - se #or puncta at/t aspectele 0ormale in/nd de ru!ricaia aleas de candidat precum i aspectele calitati#e i de coninut pri#ind operaionalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, e#idenierea strate iilor de e#aluare, etc. dup cum urmeaz. - pentru o ru!ricaie adec#at +care conine in0ormaii detaliate pri#itoare la acti#itatea de predare "n#are e#aluare,VVVVVVVVVVVVVVVVVV1 !unct7 - pentru o corect relaionare "ntre o!iecti#e, strate ii didactice, i modul de utilizare a resurselor +ori inalitate i #arietate,VVVVVVVVVVVVVV 2 !uncte7 - pentru precizarea calitii e#alurii, precum i aspecte #iz/nd acti#itile destinate ele#ilor cu ne#oi speciale VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV2 !uncte7 >cti*itatea "n s!ecialitate pe !aza prezentrii unui porto0oliu de acti#itate. 4omisia #a puncta 0iecare mani0estare artistic sau contri!uie teoretic pu!licat, de ni#el naional sau internaional , premiile anuale acordate de uniunile de creaie artistic sau 0ilialele acestora din Com/nia, premiile internaionale, coordonarea de proiecte naionale sau internaionale, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte murale, sau edi0icii ma6ore de ar8itectur, participri la expoziiile anuale, !ienale, trienale, etc. naionale i internaionale, creaii sceno ra0ice inclusi# de costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii sau lucrri de ra0ic pu!licitar, proiecte de ar8itectur realizate indi#idual sau "n colecti#, creaii omolo ate "n di0erite domenii ale desi nului +desi n de produs, inclusi# desi nul #estimentar, ceramic, sticl, metal, desi nul ra0ic sau desi nul am!iental,, creaii
1'1

0oto ra0ice sau #ideo omolo ate, lucrri de restaurare certi0icate de comisii de specialitate, articole pu!licate "n literatura de specialitate, precum i orice alt acti#itate creati# din domeniul artelor #izuale pentru care pot 0i do#edite o!inerea drepturilor de autor, dup cum urmeaz. - pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaie sau 0ilialele acestora, precum i premii internaionale acordate de instituii culturale de presti iu, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte am!ientale, sau edi0icii ma6ore de ar8itectur, pentru coordonare de proiecte naionale sau internaionale.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV !uncte7 (!entru !re&iile anuale sau internaionale !recu& i !entru $iecare !roiect coordonat $inali-at se acord' !uncta4ului &a6i&)1

max. 2 p$ncte pentru. - participare la mani0estri expoziionale indi#iduale sau de rup "n spaii administrate de uniuni de creaie4 de muzee de art, sau de instituii de cultur sau "n alte locaii aparin/nd spaiului pu!lic VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 6 !uncte1 - participarea la mani0estri expoziionale periodice sau ocazionale, creaii sceno ra0ice de 0ilm, teatru sau tele#iziune i/sau de costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii sau lucrri de ra0ic pu!licitar, proiecte de ar8itectur realizate indi#idual sau "n colecti#, creaii omolo ate "n di0erite domenii ale desi nului +desi n de produs, inclusi# desi nul #estimentar, ceramic, sticl, metal, desi nul ra0ic sau desi nul am!iental,, creaii 0oto ra0ice sau #ideo omolo ate, lucrri de restaurare certi0icate de comisii de specialitateVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 6 !uncte1 - participare "n cadrul unor proiecte naionale sau internaionale VVVVVVVVVVVVVVV/ !uncte1 - participarea la mani0estri artistice sau expoziionale ocazionale des0 urate "n spaiul pri#at, contri!uii teoretice "n domeniu +articole pu!licate "n presa, comunicri tiini0ice "n cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc, VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV &a6. 2 !uncte1 - des0urarea oricror altor acti#iti "n domeniul artelor #izuale pentru care pot 0i do#edite inclusi# prin o!inerea drepturilor de autorO VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV &a6.2 !uncte. ;:5A An porto0oliul de acti#itate #or 0i depuse 0otocopii ale documentelor do#editoare autenti0icate de unitatea colar unde se des0oar pro!a practic. An cazurile aprecierii prin maximum sau minim de puncte a acti#itii artistice se #or a#ea "n #edere de importana, ori inalitatea i radul de #izi!ilitate a acti#itilor sau de importana articolelor de pres. OHac excepie produsele de art decorati# sau icoanele, comercializate prin alerii comerciale, mrioarele sau 0elicitrile.

1'2

81E98 1:. 11 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI P3;5CE :4EPAC3A P:25EC<1:C =<=A45<43/4A53=C31:C @A4A;53/C3T3C@A53 1A 41A2313/FCEP313/E;<5ZS<13 =3 A;@ZSZM[;5 4AC3 U4:1AC<T3ATZ 313@< 4E =3H<4<3;S3 =3 AET

Pro!a practic const "n. 1. En inter#iu care s re0lecte competenele de receptare i de comunicare ale candidatului, "n lim!a6 mimico- estual. 2. En proiect didactic, pe o tem propus de comisie, speci0ic pro ramei colare a disciplinei. 4andidatul #a ar umenta o!iecti#ele, strate iile i te8nicile de predare/"n#are/e#aluare raport/ndu-se la speci0icul de0icienei de auz.

1''

81E98 1:. 12 la Metodologie 1ista posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate care se a0ieaz #a conine urmtoarele in0ormaii . 4odul 6udeului7 4odul postului7 =enumirea localitii7 4odul 2iruta al localitii7 Ce imul de mediu al localitii7 =enumirea unitii/unitilor de "n#m/nt7 ;i#elul unitii/unitilor de "n#m/nt7 =enumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra7 =etalii suplimentare pri#ind structura postului/catedrei7 @ia!ilitatea postului7 1im!a de predare7 2tatutul postului +#acant/rezer#at, cu contract pe perioad determinat/nedeterminat,7 4ondiiile speci0ice pentru ocuparea postului/catedrei. - pro!a practic7 - pro!a la lim!a de predare7 - a#izul de culte7 - a#izul special al cultului7 - a#izul de alternati#7 - a#izul unitii de "n#m/nt militar7 - a#izul liceului peda o ic7 - a#izul unitii de "n#m/nt particular7 - a#izul <.F.P./A.C.C +Autoritatea Cutier Com/n,7 - atestat de educaie special7 - post/catedr pentru !ursierii care au "nc8eiat contracte cu Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului pentru mediul rural7 - post pentru pro0esor preparator +ne#ztor,.
1'(

81E98 1:. 13 la Metodologie MODELE DE CERERI

1')

81E98 1:. 14 la Metodologie

Ca"1#"#" /(,i(i ,( ,(pa* a2a*( -) 1a%#" /(,ii"!* ('a"(4 p() *# a3$!".()&ii 1a*( a# :i)a"i%a $ #,ii"( -) a" ( &+*i 5i a# !3&i)# 1(* i:i1a p() *# (1;i.a"a*(a $ #,ii"!* ("i3(*a ,( Mi)i$ (*#" E,#1a&i(i4 C(*1( +*ii4 Ti)(*( #"#i 5i Sp!* #"#i ,i) R!/0)ia 1. An con0ormitate cu (.M.8d.,. nr. //5/ din /.0+.2005, anexa 2, media eneral de a!sol#ire se calculeaz dup 0ormula - MGE O MGA 8 10 B N/a8 - unde. MGE reprezint media eneral de a!sol#ire ec8i#alat "n Com/nia7 MGA reprezint media eneral de a!sol#ire din ara "n care s-au 0inalizat studiile7 N/a8 reprezint nota maxim din sistemul de notare din ara "n care a a!sol#it. 2. An cazul "n care a!sol#enii "nscrii la concurs pro#in din ri cu sistem de notare pe !az de cali0icati#e, con#ersia acestora se realizeaz ast0el. - 4ali0icati#ul > 0oarte !ine? nota ) pentru rile "n care se aplic alte sisteme de notare di0erite de sistemul de notare M.3.4.5.2.7 - 4ali0icati#ul > !ine? nota ( - pentru rile "n care se aplic alte sisteme de notare di0erite de sistemul de notare M.3.4.5.2.7 - 4ali0icati#ul > satis0ctor? nota ' - pentru rile "n care se aplic alte sisteme de notare di0erite de sistemul de notare M.3.4.5.2.7 Pentru o!inerea mediei enerale de a!sol#ire ec8i#alat "n Com/nia, dup con#ersia mai sus menionat, se #a aplica 0ormula de la pct.1. '. Media de departa6are se #a calcula ca media aritmetic dintre media eneral de a!sol#ire ec8i#alat "n Com/nia i media o!inut la examenul de licen/diplom/stat/a!sol#ire. (. Media o!inut la examenul de licen/diplom/stat/a!sol#ire, menionat la pct.' se calculeaz dup aceeai 0ormul +e#entual con#ersie, de la pct. 1 i 2.
1'&

An consecin, pentru a!sol#enii care au 0inalizat studiile "n Ecraina, Cepu!lica Moldo#a sau alte ri i au o!inut diplome ec8i#alate de ctre Ministerul 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului din Com/nia, "n urma precizrilor de mai sus, cali0icati#ele sunt ec8i#alate dup cum urmeaz. 4ali0icati#ul > 0oarte !ine? nota 10 "n sistemul de notare M.3.4.5.2. 4ali0icati#ul > !ine? nota $ "n sistemul de notare M.3.4.5.2. 4ali0icati#ul > satis0ctor? nota & "n sistemul de notare M.3.4.5.2.

8nexa nr. 15 la Metodologie

U)i a (a ,( -).+&+/0) 6C() *#" PPPPPPPPPP


Tip#" ,( *(pa* i%a*(B Cezultatul o!inut la pro!a practic/ oral "n pro0ilul postului - pentru an a6are pe perioad nedeterminat7 :!ser#aii - pentru an a6are pe perioad determinat7 - plata cu ora

;r. crt.

;umele i prenumele candidatului repartizat

;ota o!inut la concurs

Enitatea de "n#m/nt

1ocalitatea

Post/ catedr

4od post

Preedintele comisiei de or anizare i des0urare a concursului, VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


+;umele i prenumele, 1.2.

1'*

81E98 1:. 1< la Metodologie CALENDARUL /!3i"i +&ii p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* p() *# a)#" 51!"a* 2012 - 2013 1ucrrile pri#itoare la mo!ilitatea personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar de stat se monitorizeaz/or anizeaz/auditeaz la ni#elul inspectoratelor colare i sunt coordonate de comisia de mo!ilitate a personalului didactic din "n#m/ntul preuni#ersitar numit, prin decizia inspectorului colar eneral, p/n la data de 3 ia)#a*i( 20124 "n urmtoarea componen. a, p*(5(,i) ( - inspector colar eneral ad6unct cu atri!uii "n domeniul mana ementului resurselor umane7 !, .i1(p*(5(,i) ( - inspector colar cu atri!uii re0eritoare la mana ementul resurselor umane/inspector colar cu mana ementul instituional/inspector colar de specialitate7 c, $(1*( a*i - inspectori colari cu atri!uii re0eritoare la mana ementul resurselor umane/inspectori colar cu mana ementul instituional/inspectori colari de specialitate/directori de uniti de "n#m/nt de ni#el liceal7 d, /(/3*i - inspectori colari de specialitate/inspectori colari/inspector responsa!il pentru "n#m/ntul "n lim!ile minoritilor naionale/pro0esori metoditi, c/te unul pentru 0iecare specialitate, consilierul 6uridic i analistul pro ramator de la inspectoratul colar 6udeean/al municipiului Iucureti. 4omisia, menionat mai sus, "i des0oar acti#itatea con0orm prezentului ,alendar i este a!ilitat s ia decizii i "n a0ara perioadei pre#zute de acesta, pentru rezol#area tuturor situaiilor care pot s apar, "n !aza 8otr/rii comisiei paritare de la ni#elul inspectoratului colar, cu in0ormarea i a#izul Ministerului 3ducaiei, 4ercetrii, 5ineretului i 2portului, cu excepia trans$er'rii !entru restr.ngere de acti*itate. 4omisia 6udeean/a municipiului Iucureti de mo!ilitate a personalului didactic "i des0oar acti#itatea pe durata unui an calendaristic. Ceprezentanii or anizaiilor sindicale reprezentati#e la ni#elul 6udeului/municipiului Iucureti particip ca o!ser#atori la toate etapele micrii personalului didactic de predare i pre tire/instruire practic din "n#m/ntul preuni#ersitar. An aceast calitate au acces la
1'$

documentele comisiei de mo!ilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala preedintelui comisiei e#entualele nerespectri ale pre#ederilor le ale i semneaz alturi de mem!rii comisiei documentele 0inale. I7 4a urmare a restructurrii reelei colare, a trans0ormrii unor uniti de "n#m/nt "n uniti de alt ni#el i a sc8im!rii denumirii unitilor de "n#m/nt, inspectoratele colare re#izuiesc deciziile de restructurare a reelei colare i "n !aza acestora emit noi documente de n$mire pentru personalul didactic titular al sistemului naional de "n#m/nt a0ectat de aceste sc8im!ri. Pentru cadrele didactice titulare pe ni#el imnazial/coala de arte i meserii "n uniti cu clase @-B<</B<<< sau <-B<</B<<<, care "ndeplinesc condiiile de ocupare a unui post didactic de ni#el liceal, la solicitarea acestora, inspectoratele colare emit noi documente de numire "n care se precizeaz ni#elul cel mai "nalt de "n#m/nt al unitii, "n 0uncie de postul/catedra ocupat+,. 2erioada4 3-< ian$arie 2012 II7 O*,i)(a ,($:+5#*+*ii ( ap("!* /i51+*ii p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 ,i) -).+&+/0) #" p*(#)i.(*$i a* p() *# a)#" 51!"a* 2012-2013 ($ ( #*/+ !a*(aB 17 ) !1/i*(a ,( 1+ *( #)i +&i"( ,( -).+&+/0) "i$ ("!* 1#p*i)%0), p(*$!)a"#" ,i,a1 i1 i #"a* 1a*( -),(p"i)(5 ( 1!),i&ii"( "('a"( ,( p()$i!)a*( "a 1 $(p (/3*i( 2012 $i 1!/#)i1a*(a "!* "a i)$p(1 !*a #" 51!"a*B a, pentru limit de #/rsta7 !, la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial. 2erioada4 5-10 ian$arie 2012 27 C!)$ i #i*(a 1a (,*("!* 5i -)1a,*a*(a p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 i #"a* -) -).+&+/0) 1!):!*/ p*(%() (i M( !,!"!'ii p() *# a)#" 51!"a* 2012-2013B a, la ni#elul unitilor de "n#m/nt7 2erioada4 11 -25 ian$arie 2012 !, analiza, corectarea i a#izarea proiectului de "ncadrare i a o0ertei de posturi didactice/catedre #acante/rezer#ate de ctre inspectoratul colar. 2erioada4 2< ian$arie-8 (e-r$arie 2012 37 T*a)$:(*a*(a p(*$!)a"#"#i ,i,a1 i1 i #"a* a" $i$ (/#"#i )a&i!)a" ,( -).+&+/0) ,i$p!)i3i"i%a p*i) *($ *0)'(*( ,( a1 i.i a ( $a# p*i) *($ *#1 #*a*(a *(&("(i 51!"a*(B a, a0iarea la inspectoratul colar a listei cuprinz/nd posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate7 !ermen4 15 (e-r$arie 2012 !, a0iarea la inspectoratele colare a listei cadrelor didactice care intr "n restr/n ere de acti#itate, "ncep/nd cu 1 $(p (/3*i( 20127 !ermen4 15 (e-r$arie 2012 c, depunerea solicitrilor de ctre cadrele didactice a0late "n restr/n ere de acti#itate pentru o!inerea consimm/ntului "n #ederea soluionrii restr/n erii de acti#itate7 2erioada4 1<-22 (e-r$arie 2012 d, analiza "n consiliul de administraie al unitilor de "n#m/nt a solicitrilor si comunicarea 8otr/rii cu pri#ire la acordarea / neacordarea consimm/ntului7 2erioada4 23-2? (e-r$arie 2012
1'%

e, "nre istrarea cererilor personalului didactic care solicita soluionarea restr/n erii de acti#itate la comisia de mo!ilitate a inspectoratului colar7 2erioada4 28 (e-r$arie - < martie 2012 0, des0urarea pro!elor practice/orale7 2erioada4 ?-@ martie 2012 , a0iarea la inspectoratul colar a listelor cu puncta6ele cadrelor didactice care solicita soluionarea restr/n erii de acti#itate7 2erioada4 ?-@ martie 2012 8, "nre istrarea contestaiilor la puncta6ele acordate 2erioada4 12-13 martie 2012 i, soluionarea contestaiilor "n consiliul de administraie al inspectoratului colar i a0iarea puncta6elor 0inale7 !ermen4 14 martie 2012 6, soluionarea cererilor de restr/n ere de acti#itate "n edin pu!lic7 2erioada4 15-1< martie 2012 9, "nre istrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu pri#ire la modul de soluionare a restr/n erilor7 2erioada4 1@-20 martie 2012 l, soluionarea contestaiilor "n consiliul de administraie al inspectoratului colar7 !ermen4 21 martie 2012 m, emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. !ermen4 22 martie 2012 F7 O1#pa*(a p*i) 1!)1#*$ a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!* ,(1"a*a ( .a1a) (6*(%(*.a ( -) #)i +&i"( ,( -).+&+/0) p*(#)i.(*$i a*B a, a0iarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restr/n erilor de acti#itate i ca urmare a acordrii prelun irii contractelor pe perioad nedeterminat/determinat pentru anul colar urmtor la unitile de "n#m/nt i la inspectoratele colare7 !ermen4 28 martie 2012 !, a0iarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate pentru concurs la unitile de "n#m/nt i la inspectoratele colare7 !ermen4 28 martie 2012 c, #eri0icarea i pu!licarea listei 0inale reactualizate cu posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate pentru concurs, a centrelor de concurs i a ra0icului de des0urare a pro!elor la unitile de "n#m/nt si la inspectoratele colare7 !ermen4 30 martie 2012 d, "nre istrarea cererilor de "nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate la secretariatul unitii de "n#m/nt/centrului care or anizeaz concurs i p() *# 1a),i,a&ii 1a*( $!"i1i + a)'a2a*( -) 3a%a )! ("!* ,( "a 1!)1#*$#" ,i) i#"i( 2010 5i6$a# "a 1!)1#*$#" ,i) i#"i( 20117 2erioada4 2-12 aprilie 2012 e, #eri0icarea i a#izarea dosarelor candidailor de ctre comisia de or anizare i des0urare a concursului i con#ilier$l %$ridic al in#pectorat$l$i &colar7 2erioada4 18-2? aprilie 2012 0, #alidarea -)$1*i(*ii, prin semntur, de ctre candidai sau -/p# (*)i1i&ii a1($ !*a p*i) p*!1#*+ )! a*ia"+ -) !*i'i)a" , con0orm ra0icului sta!ilit de comisia de or anizare i des0urare a concursului7 )(p*(%() a*(a "a .a"i,a*( a *a'( ,#p+ $i)( a)#"a*(a -)$1*i(*ii "a 1!)1#*$7
1(0

, a0iarea listei candidailor "nscrii si a practice/orale si a inspeciilor la clas7

2erioada4 20-28 aprilie 2012 ra0icului pri#ind susinerea pro!elor

!ermen4 30 aprilie 2012 8, or anizarea i des0urarea pro!elor practice/orale si a inspeciilor la clas7 2erioada4 2 mai-8 i$nie 2012 i, des0urarea pro!elor scrise, e#aluarea lucrrilor scrise, rezol#area contestaiilor si a0iarea rezultatelor 0inale7 2erioada4 15 i$nie-5 i$lie 2012 F717 Etapa 5 de repartizare - *(pa* i%a*(a -) 5(,i)&+ p#3"i1+4 "a )i.(" ,( 1() *# ,( 1!)1#*$6#)i a ( ,( -).+&+/0) 4 a 1a),i,a&i"!* 1a*( a# !3&i)# 1(" p#&i) /(,ia ,( *(pa* i%a*( K400 D5ap (E "a 1!)1#*$#" ,i) i#)i(-i#"i( 20124 p( p!$ #*i"( ,i,a1 i1(61a (,*("( .a1a) ( p#3"i1a ( -) .(,(*(a a)'a2+*ii p( p(*i!a,a )(,( (*/i)a aB a, repartizarea "n edin pu!lic, la ni#elul centrului de concurs/unitate de "n#m/nt, a candidailor care au o!inut cel puin nota *,00 +apte,, pe posturile didactice/catedrele #acante p#3"i1a ( -) .(,(*(a a)'a2+*ii p( p(*i!a,a )(,( (*/i)a a7 2erioada @-11 i$lie 2012 !, reactualizarea i a0iarea listei posturilor didactice/catedrelor ramase #acante/rezer#ate pentru an a6are pe perioada determinata la centrele/unitile de "n#m/nt care or anizeaz concurs7 !ermen4 12-1< i$lie 2012 c, emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. !ermen4 1< i$lie 2012 F727 Etapa a 55-a de repartizare - *(pa* i%a*(a -) 5(,i)&+ p#3"i1+4 "a )i.(" ,( 1() *# ,( 1!)1#*$6#)i a ( ,( -).+&+/0) 4 a 1a),i,a&i"!* 1a*( a# !3&i)# 1(" p#&i) /(,ia ,( *(pa* i%a*( >400 D1i)1iE "a 1!)1#*$#" ,i) i#)i(-i#"i( 2012 $i a 1a),i,a&i"!* 1a*( $!"i1i + a)'a2a*( -) 3a%a )! ("!* ,( "a 1!)1#*$#" ,i) i#"i( 2010 5i6$a# "a 1!)1#*$#" ,i) i#"i( 20114 p( p!$ #*i"( ,i,a1 i1(61a (,*("( .a1a) (6*(%(*.a ( p#3"i1a ( -) .(,(*(a a)'a2+*ii p( p(*i!a,a ,( (*/i)a aB a, repartizarea "n edin pu!lic, la ni#elul centrului de concurs/unitate de "n#m/nt, a candidailor care au o!inut cel puin media ),00 +cinci, la concursul din iunie-iulie 2012 si a candidailor care solicit an a6are "n !aza notelor de la concursul din iulie 2010 i/sau la concursul din iulie 20114 pe posturile didactice/catedrele #acante/rezer#ate pu!licate "n #ederea an a6rii pe perioad determinat, pe posturile didactice/catedrele #acante pu!licate "n #ederea an a6rii pe perioad determinat7 2erioada 1?-18 i$lie 2012 !, emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. !ermen4 1@ i$lie 2012 c, transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidailor repartizai si a listei candidailor rmai nerepartizai !ermen4 1@ i$lie 2012 d, pu!licarea listei posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate complete si incomplete ramase neocupate, a listei candidailor repartizai si a listei candidailor rmai nerepartizai !ermen4 23 i$lie 2012
1(1

>7 O1#pa*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!* *a/a$( .a1a) (6*(%(*.a ( "a )i.("#" i)$p(1 !*a #"#i 51!"a* a, depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice si a cererilor candidailor care au susinut concurs "n alte 6udee si au rmas nerepartizai 2erioada 24-25 i$lie 2012 !, a0iarea puncta6elor !ermen42< i$lie 2012 c, depunerea contestaiilor la puncta6e 2erioada42<-2? i$lie 2012 d, soluionarea contestaiilor si a0iarea listelor 0inale !ermen430 i$lie 2012 >717 Etapa a 555-a de repartizare - *(pa* i%a*(a p( p!$ #*i ,i,a1 i1(61a (,*( .a1a) (6*(%(*.a (4 -) 5(,i)&+ p#3"i1+4 "a )i.(" 2#,(&(a)4 a 1a,*("!* ,i,a1 i1( i #"a*( p() *# 1!/p"( a*( ,( )!*/+ ,i,a1 i1+ 5i a 1a),i,a&i"!* *+/a5i )(*(pa* i%a&i ,#p+ 1!)1#*$#" ,i) i#)i(-i#"i( 20124 p*(1#/ 5i a 1a),i,a&i"!* 1a*( $!"i1i + a)'a2a*( -) 3a%a )! ("!* ,( "a 1!)1#*$#" ,i) i#"i( 2010 5i6$a# la concursul din iulie 2011 a, numirea pe 0unciile de conducere, "ndrumare si control neocupate prin concurs7 !ermen4 13 a$g$#t 2012 3E *(a1 #a"i%a*(a "i$ (i p!$ #*i"!* ,i,a1 i1( !ermen4 20 a$g$#t 2012 c, soluionarea completrilor de norm didactic7 !ermen4 21 a$g$#t 2012 ,E *(a1 #a"i%a*(a "i$ (i p!$ #*i"!* ,i,a1 i1( !ermen4 22 a$g$#t 2012 e, repartizarea p*!:($!*i"!* ,(3# a)&i a:"a&i -) $ a'i#" p*a1 i1 $i a 1a),i,a&i"!* *+/a5i )(*(pa* i%a&i ,#p+ 1!)1#*$#" ,i) i#)i(-i#"i( 20124 p*(1#/ $i a 1a),i,a&i"!* 1a*( $!"i1i + a)'a2a*( -) 3a%a )! ("!* ,( "a 1!)1#*$#" ,i) i#"i( 2010 5i6$a# "a 1!)1#*$#" ,i) i#"i( 2011 2erioada4 23-2? a$g$#t 2012 6, emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. !ermen4 31 a$g$#t 2012 A7 O1#pa*(a p!$ #*i"!* ,i,a1 i1(61a (,*("!* *a/a$( .a1a) (6*(%(*.a ( p*i) p"a a 1# !*a "a )i.("#" #)i +&i"!* ,( -).+&+/0) a, depunerea dosarelor pentru plata cu ora la ni#elul unitilor de "n#m/nt 2erioada 24-25 i$lie 2012 !, a0iarea puncta6elor !ermen42< i$lie 2012 c, depunerea contestaiilor la puncta6e 2erioada42<-2? i$lie 2012 d, soluionarea contestaiilor si a0iarea listelor 0inale !ermen430 i$lie 2012 e, atri!uirea orelor "n plata cu ora la ni#elul unitilor de "n#m/nt !ermen42@ a$g$#t 2012 0, transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor #acante/rezer#ate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor ocupate prin plata cu ora, a listei candidailor care au solicitat plata cu ora rmai nerepartizai si a listei posturilor didactice/catedrelor
1(2

#acante/rezer#ate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentrii la post a candidailor repartizai "n etapele anterioare !ermen4 < #eptem-rie 2012 , a0iarea listei posturilor #acante/rezer#ate !ermen4 10 #eptem-rie 2012 8, repartizarea candidailor con0orm art.112 din prezenta Metodolo ie 2erioada4 11-13 #eptem-rie 2012 III7 T*a)$/i (*(a "a Mi)i$ (*#" E,#1a&i(i4 C(*1( +*ii4 Ti)(*( #"#i 5i Sp!* #"#i a $i #a&i(i $ a i$ i1( '"!3a"( p*i.i), *(pa* i%a*(a 1a),i,a&i"!* p( p!$ #*i ,i,a1 i1(61a (,*( .a1a) (6*(%(*.a (7 !ermen4 1< #eptem-rie 2012

1('