Sunteți pe pagina 1din 19

Functions & icons of LEA-826 plus 2 way remote unit

Pa%er Telec$man a

1. 2. 3. . #. 6. ). 8. ..

Mod alerta audio Mod alerta silentioasa Armat !e"armat $ort%a&a' desc(is Motor pornit *ndicator stare %aterie Mod +alet ,Mod alerta +i%ratie

12. 1apota desc(isa 13. 1 . 1#. 16. 1). 18. 1.. 2/. 21. 22. *ndicator lumini parcare Functie anti-car'ac2 acti+ata $rima treapta sen"or soc A doua treapta sensor soc Autostart "ilnic ,*ndicator apel intern din auto 3emperatura auto start ,4eceptie in stand%y 3ransmisie in stand%y *ndicatorul ra"ei de actiune

23. 2 . 2#. 26. 2). 28. 2.. 3/. 31.

*ndicator transmisie Modul economic Modul cronometru Mod alarma ceas *ndicator AM *ndicator $M *ndicator ore5 minute *ndicator temperatura interioara. Mod de afisare 1elsius6Fa(ren(eit

1/. 0sa desc(isa 11. *ndicator frina de mana

REMOTE CONTROL QUICK OPERATION GUIDE Functii alarma


*nc(is6Armat

Semne reprezentan nr! e apa"ari pe #ut$n


I e$%rama #ut$n

Starea ma"inii "au a "i"temului


1ontact luat Armat

7ypassare sensor soc la armare- & ,!esc(is 6!e"armat 7uton 9 3 $ornire motor ,-6,FF $ro&ramare timp funct. motor ;erificare timp ramas funct. motor ;erificare temperatura (a%itaclu !esc(idere port%a&a' <7uton 9 1= Apasat >irena ,-6,FF 1(annel 9 2 1autare in parcare 6 locali"are Modul panica Mod anti-car'ac2 ,-6 ,FF Autostart controlat de temperatura ,FF Autostart controlat de temperatura ,-1& Apasat Apasat & & & Apasat & Apasat & & Apasat

1ontact luat :old *ndiferent 1ontact luat

8 8
:old Motor pornit

*ndiferent :old *ndiferent 1ontact luat :old *ndiferent *ndiferent 1ontact luat :old 1ontact pus 1ontact luat

8 8 8 8 8
:old

1ontact luat

Autostart "ilnic ,FF Autostart "ilnic ,Mod +alet ,FF Mod valet ON

& & Apasat & & & & Apasat

8 8 8 8 8
:old

1ontact luat 1ontact luat 1ontact luat :old 1ontact luat

Functii
1. *nc(idere usi6armare 16. $anica si a+erti"are 1). Acti+ea"a canalul 92 18. 1ar locator6searc( 1.. 7y passarea sen"orului de soc 2/. Mod alarmare si a+erti"are 21. !eclansare din telecomanda a modului panica 22. 1omutator anti-car'ac2 ,-6,FF 23. Anti-car'ac2 ,-6,FF din telecomanda sau comutator 2 . ;alet ,- 6,FF din telecomanda 2#. Apel manual catre pa&er din auto 26. Functii pro&rama%ile din comutatorul o+er-ride 2). Armare si de"armare manuala 28. *n+atare cod telecomen"i 2.. 3elecomen"i cu cod saritor 3/. $*- >witc( test pentru L E ! 31. LE! indicator de stare 32. Mod economic pentru telecomanda 33. *ndicate*ndicator %aterie consumata 3 . *ndicator de iesire din ra"a de actiune a telecomen"ii 3#. $ro&rammin& of remote control unit 1.1. Autoinc(idere &eamuri 1.2. !efecti+e "one %ypass 2. !esc(idere usi6de"armare 2-1. !ome li&(t 2-2. >ecurity dia&nostic report 2-3. Auto rearmare 2- . *ncuiere usi dupa punerea contactului 3. . #. 6. ). 8. .. Auto armare dupa inc(iderea ultimei usi *nc(idere centrali"ata $ornire motor din telecomanda $entru cutie de +ite"e manuala 3imp functionare motor ,prire motor din telecomanda Armare cu motorul pornit

1/. 3imer motor mod ?3047,@ 11. Mod imo%ili"are dupa luarea contactului 12. $ornire comandata de temperatura ,-6,FF 13. 3imp autostart "ilnic ,-6,FF 1 . ;erificare temperatura (a%itaclu de la distanta 1#. Acti+area %utonului 91 pentru desc(iderea port%a&a'ului

'! Inc(i ere u"i)armare


1. 2. 3. . ,priti motorul 5 inc(ideti toate usile masinii si asi&urati+a ca port%a&a'ul si capota sunt inc(ise5 iar frana de mina este trasa. Apasati si eli%erati sirena +a suna o data si luminile se +or aprinde de doua ori5 usile masinii sunt incuiate sialarma este in modul armat. Aeamurile se autoinc(id!upa ce alarma a fost armata ele se inc(ed automat <este necesar in acest scop un dispo"iti+ de inc(idere electrica a &eamurilor =. B3A7EL $4,A4AM 4F C 7ypassarea "onelor defecteD *n ca"ul in care sirena scoate sunete sau pa&erul intra in alarmare5 inseamna ca unitatea centrala a detectat o "ona cu pro%leme de &enul usa neinc(isa cum tre%uie <pa&erul +a indica pe L1! care sensor a fost tri&erat=. >istemul +a %ypassa automat "ona cu pro%leme si +a intra in modul armat. !upa ce pro%lema "onei respecti+e a fost eliminate sistemul +a intra in armare completa. #. 6. $a&erul are urmatoarele manifestari referitor la modul armatD !aca alarma este in modul alerta audio pe L1! +or aparea insotit de un sunet melodic. insotit de un sunet melodic !aca alarma este in modul alerta silentioasa pe L1! +or aparea

-2-

*! De"c(i ere u"i) ezarmare


1. 2. 3. $entru a acti+e aceasta functie masina tre%uie sa fie in modul inc(is6armat. Apasati si eli%erati >istemul +a descuia usile si semnali"atoarele +or clipi de doua ori. D$me li%(t!upa ce sistemul intra in modul de"armat6usile desc(ise sau cat mai este in modul armat5 daca alarma este tri&erata ?dome li&(t@ +a fi automat aprinsa. Aceasta poate ilumina interiorul masinii pentru ca proprietarul sa poata +edea inauntru si de asemenea este si un a+ertisment pentru (oti.B3A7EL $4,A4AM 4F C . #. ,! Rap$rt re+erit$r la z$nel$r tri%erate1and de"armam din telecomanda5 daca sirena scoate ori5 atunci inseamna ca eEista "one tri&erate <aceste "one +or aparea pe ecranul L1!=. Aut$rearmarea!aca portiera nu a fost desc(isa timp de 3/ sec. dupa de"armarea din telecomanda5 sistemul se +a autoarma automat si +a incuia usile. Inc(i erea) e"c(i erea u"il$r in timpul p$rnirii m$t$rului 1= !aca sunteti in masina in modul de"armat si c(eia este pe po"itia ?contact@5 toate usile se +or inc(ide imediat sau in 1/63/ sec.B 3A7EL $4,A4AM 4FC 2= *nainte sa parasiti masina5 1and contactul +a fi luat5 toate usile masinii se +or descuia. 3= sunete sau pa&erul +i%rea"a de

-! Aut$armare upa inc(i erea ultimei u"i


1. 2. 3. 1ontactul pe po"itia ,FF. Autoar8marea dupa inc(iderea ultimei usi se +a acti+a la 1/ sec dupa inc(iderea ultimei portiere*nsotita de a+erti"area sirenei. B$4,A4AMA7*L 4FC 1um puteti anula aceasta functie 1= !aca portiere este desc(isa cat timp contactul este pus. 2= *nc(iderea portierei de doua ori +a anula aceasta functie. -ota *f !aca sistemul este instalat pe o masina cu cutie de +ite"e manuala si pro&ramata in mod ?>AFE@ functia auto armare nu actionea"a !aca aceasta functie este in stand%y sau acti+ata este afisat pe pa&er- icon-ul

.! Inc(i ere) e"c(i ere u"i


1. 2. 1and motorul este pornit si c(eia este de contact este pe po"itia ,-. !aca apasati sistemul de alarma +a incuia6descuia automat usile masinii cu confirmarea luminilor de parcare cind usile sunt desc(ise si +a afisa cand usile sunt inc(ise

$a&erul +a afisa

/! P$rnirea m$t$rului in telec$man a pentru ma"inile cu cutie aut$mata B;e"i cap. 6 pentru modul cutie
manualaC 1. 2. 3. Apasati si eli%erati.pentru pornirea sau oprirea motorului.>istemul +a semnali"a de 3 ori cu luminile de parcare ca motorul este pornit. $ornirea motorului din telecomanda este posi%ila cu auto armare6inc(idere sau nu3A7EL $4,A4AM 4F $ornirea motorului din telecomanda nu este posi%ila in urmatoarele conditiiD 1= 2= 3= = #= 1= >c(im%atorul de +ite"e nu este la punctual mort. 1ontactul este pus $ort%a&a'ul este desc(is Frana de mana nu este trasa. *n acest ca" pa&erul +a arataSP. $e perioada primei fa"eD pa&erul afisa"a starea curentului impreuna cu pe durata fa"ei de pre-pornire si se +a au"i o

$a&erul 3(e remote L1! responses refer icon #.as %elow

-3-

melodie 2= 3= $e perioada celei de a doua fa"eD cand motorul este pornit5 pa&erul afisa"a impreuna cu timpul cat +a mer&e motorul5 de eEemplu r 1/si se +a au"i o melodie. 1and timpul setat pentru functionarea motorului se +a termina motorul se +a opri automat.B pa&erul +a afisa r /1la inceputul ultimului minut de functionareC$a&erul +a afisa r // cand motorul se +a opri5 apoi +a dispare.

,! P$rnirea "i $prirea m$t$rului in cazul ma"inil$r cu cutie e 0iteze manuala!


Pentru ma"inile cu cutie e 0iteze manuala1 e2i"ta * 0ariante 3A4 "i 354 pentru p$rnirea m$t$rului in telec$man a! Urmati cu "trictete in"tructiunile in"talat$rului! -ota 1= 2= 1. 2. 3. !aca alarma este instalata pe o masina cu cutie de +ite"e manuala functia de autoarmare la inc(iderea ultimei usi nu +a mai putea fi folosita. !aca alarma este instalata pe o masina cu cutie de +ite"e manuala si +a fi pro&ramata functia tur%o nu +a putea fi folosita. A MODUL SMART Lasati motorul sa mear&a dup ace ati oprit. $uneti c(eia de contact pe ,FF in timp ce motorul continua sa mear&a< motorul +a continua sa mear&a in aceasta fa"a prin intermediul sistemului de alarma=. !esc(ideti portiere masinii.1o%orati si inc(ideti portiera. Apasati si eli%eratipentru a arma6incuia si motorul se +a oprit in acest moment. A= $ornirea motor este opera%ila dupa aceste proceduri. !aca eEista +reo &resala in procedura pornirea motorului de la distanta nu mai este posi%ila. 7= !aca sistemul este de"armat la modul ?desc(ide si inc(ide usa@ pornirea motor de la distanta nu mai este posi%ila. . 1. 2. 3. Apasati si eli%eratipentru a porni sau opri motorul. 5 MODUL SAFE Lasati motorul sa mear&a cu c(eia de contact pe ,-. Apasati si eli%erati. Apoi puneti c(eia de contact pe ,FF in timp ce motorul continua sa mear&a < motorul +a continua sa mear&a in aceasta fa"a prin intermediul sistemului de alarma=. !esc(ideti portiere masinii.1o%orati si inc(ideti portiere. Apasati si eli%eratipentru a arma6incuia si motorul se +a oprit in acest moment. A= $ornirea motor este opera%ila dupa aceste proceduri. !aca eEista +reo &resala in procedura pornirea motorului de la distanta nu mai este posi%ila. 7= !aca sistemul este de"armat la modul ?desc(ide si inc(ide usa@ pornirea motor de la distanta nu mai este posi%ila. . Apasati si eli%eratipentru a porni sau opri motorul.

6! C$man area in telec$man a a timpului cat 0a mer%e m$t$rul "i a+larea timpului rama" pana la $prirea ace"tuia
1.. !upa ce s-a eEecutat cu success pornirea motorului de la distantaD apasati am%ele & simultan fiecare aloca # min de functionare5 deci maEim 2/ min. $e afisa'ul L1! +a aparea timpul de mers alocat. !e eEemplu pe L1! +a aparea r 1#adica durata de functionare a motorului +a fi de 1# min. 2. !upa ce s-a eEecutat cu success pornirea motorului de la distantaD apasati si mentineti apasat am%ele & simultan pentru a +erifica cat timp mai are de mers motorul. !e eEemplu L1!-ul afisa"a r /8 ceea ce inseamna ca timpul ramas este de 8 min.

7! Oprirea m$t$rului in telec$man a


1. 2. 1at timp motorul functionea"a. Apasati si eli%erati motorul se +a opri cu 2 sunete de sirena si luminile de parcare se +oraprinde de doua ori. $icto&rama de pe ecranul L1! +a dispare si acesta +a afisa starea masinii si se +a au"i o melodie. - -

8! Armarea cu m$t$rul p$rnit <aceasta functie e disponi%ila doar pentru masini cu cutie de +ite"e automata=
1. 2. 3. . #. $orniti motorul cu c(eia de contact. Apasati si eli%erati %utonul <motorul tre%uie sa mear&a in continuare= Luati contactul scoateti c(eia si co%orati din masina. !upa aceea inc(ideti ultima usa <%ineinteles mai intai inc(ideti capota si port%a&a'ul= Apasati si eli%erati %utonul sistemul tre%uie sa intre automat in modul ?armat cumotorul pornit@. *ntrarea de contact si sen"orul de soc tre%uie %ypassate.

'9! Tur#$ en%ine timer


1. 3ur%o timer-ul are scopul de a prelun&i +iata motorului <deoarece oprirea %rusca a motorului ii daunea"a acestuia= . !aca este ales modul 3ur%o timer5 motorul +a mer&e pe toata durata tur%o time pro&ramata cand motorul +a fi oprit de c(eia de contact. 3A7EL $4,A4AM 4F 2. $entru a renunta la acest mod apasati si eli%erati %utonul sau calcati o data pedala de frana. -ota!aca sistemul este instalat pe o masina cu cutie de +ite"e manuala si este pro&ramat in modul "a+e functia tur%o nu +a putea fi folosita. ''! 1. posi%ila. 2. $entru a iesi din acest mod apasati si eli%erati %utonul de pe telecomanda de doua ori5 sau puneti contactul pe ,FF si apoi apasati o data %utonul o+er-ride3A7EL $4,A4AM 4F

M$ ul im$#ilizare up ace c$ntactul a +$"t luat


>istemul +a intra automat in modul imo%ili"are dupa 3/ sec de cand contactul a fost pus pe ,FF. 1and contactul este pus5 in acest mod5 +a fi indicat de clipirile LE!-ului. *n acest mod pornirea motorului cu c(eia de contact nu mai este

'*! P$rnirea m$t$rului in +unctie e temperatura ON)OFF


'! $ornirea motorului in functie de temperatura ,-D apasati si mentineti apasate am%ele %utoane 8 pentru a acti+e aceasta functie <luminile de parcare se +or aprinde=. 0rmea"a acti+area acestei functii. Motorul +a porni atunci cand temperature +a fi e&ala cu cea preselectata si se +a opri automat cand timpul preselectat +a fi eEpirat. *! $ornirea motorului in functie de temperatura ,FFD apasati si eli%erati am%ele %utoane & pentru a acti+e pornirea motorului in functie de temperatura ,FF 3. $a&erul +a raspunde conform celor de mai 'os !aca pornirea motorului in functie de temperatura ,- este acti+ataF pa&erul +a afisa pentru a confirma ca functiat este acti+ate si ideo&rama pentru presetarea temperaturii temperatura . #. motorul +a porni automat. +a dispare si pa&erul +a emite o melodie +a aparea pe display. $a&erul +a emite o melodie.1and sistemul +a sesi"a

!aca pornirea motorului in functie de temperature ,- este acti+ata F ideo&rama total de 6 cicluri repetate

1ind aceste optiuni sunt pro&ramate pornirea motorului in functie de temperatura +a functiona timp de 2 ore de fiecare data cu un

Nota: 3(e 3emperatura poate fi pro&ramata la -#G-1/G-2/G-3/G depinde de cerintele dumnea+oastra pentru pornirea motorului BF0-13** $4,A4AMA7*LE 4FC

'-! Aut$:"tart zilnic "au la ' * . '* $re ON)OFF


1. 2. Auto pornire "ilnica ,-D Apasati si mentineti apasat am%ele %utoane & simultanmotorul +a porni la timpul real introdus incepand cu urmatoarea data si insotit de 6 flas(-uri ale luminilor de parcare. !aca in # sec de la pornirea motorului faceti urmatoarele +eti o%tine diferite inter+ale de pornire -#-

1= Apasati %utonul 2= Apasati %utonul 3= Apasati %utonul = Apasati %utonul 3. . #.

pentru a o%tine un inter+al intre pornirile motorului de 1 ora. L1!-ul +a afisa 1 a o%tine un inter+al intre pornirile motorului de 2 ore. L1!-ul +a afisa 2 a o%tine un inter+al intre pornirile motorului de ore. L1!-ul +a afisa a o%tine un inter+al intre pornirile motorului de 12 ore. L1!-ul +a afisa 12

Auto pornire "ilnica ,FFD apasati si eli%erati am%ele %utoane & simultan pentru a anula aceasta functie. Auto-start "ilnic ,- D L1!-ul +a afisa am%ele si se +a au"i o melodie daca acest mod +a fi ales. Auto-start "ilnic ,FFD +a dispare de pe L1! dar se +a au"i o melodie din pa&er daca acest mod este selectat.

$a&erul +a raspunde conform celor de mai 'os D

'.! Rem$te Temperature)Statu" c(ec;


1. Apasati si eli%erati pentru a +erifica temperature din interiorul masinii si starea curenta a acesteia. Luminile de parcare clipesc de 3 ori. L1!-ul afisa"a starea curenta a masinii si temperatura din interior si se +a au"i o melodie. !e eEemplu temperature in &rade 1elsius Nota: 3emperatura afisata de L1! poate fi in &rade 1elsius sau Fa(ren(eit .B 3A7EL $4,A4AM 4FC semnifica

'/! Acti0area c(analului < ' pentru e"c(i erea p$rt#a%a=ului


1. 2. ,ricum ar fi sistemul armat sau de"armat desc(iderea port%a&a'ului din telecomanda poate fi facuta folosind acest %uton<masina tre%uie sa ai%a dispo"iti+ electronic de desc(idere=. Apasati si mentineti apasatsimultan pentru a desc(ide port%a&a'ul. Luminile de parcare +or clipi de 3 ori. impreuna cu starea masinii si un sunet melodic. !aca port%a&a'ul se +a desc(ide L1!-ul +a afisa

',! M$ alarmare Smart Siren ON)OFF


1. 2. 1and sistemul de alarma este incuiat6armatF apasati si eli%erati pentru a selecta >Smart Siren? sau alerta silentioasa. !aca sistemul este in modul ?Smart Siren? 1= 2= 3= 3. . !aca sistemul este armat sirena +a semnali"a o data. *n mod ?>MA43@ se +or au"i $a&erul raspunde in modul urmatorD si se +a au"i o melodie. si se +a au"i o melodie. semnale. La de"armare semnali"ea"a normal sau cu mai multe semnale functie de modul ales si stare .

!aca este ales modul cu alerta sonora L1!-ul arata

!aca este ales modul cu alerta silentioasa L1!-ul arata

'6! Acti0area canalului < *


Apasati si mentineti apasatpentru a acti+e canalul 9 2. >irena +a suna o data si luminile de parcare +or clipi.

'7! Acti0area canalului < 1. 2. !aca sistemul este setat pe modul canal 9 3 mode Hse cer accesorii aditionaleI. Apasati si mentineti apasatsistemul +a acti+e iesirea canalului 9 3 si luminile +or clipi de 3 ori L1!-ul +a arata starea curenta a masinii si +a fi insotit de 3 %ip-uri scurte.

'8! L$calizarea ma"inii)cautare in parcare


1. Apasati si eli%erati am%ele %utoane & simultanF sirena +a suna de 6 ori si luminile de parcare se +or aprinde de 6 ori. L1!-ul +a indica starea curenta a masinii si se +a au"i o melodie.

-6-

*9! 5@ pa""area "enz$rului e "$c


1. 2. 3. . #. 6. Alarma poate fi in modul incuiat6armat sau descuiat6de"armat. Aceasta functie poate fi acti+ate in scopul de a e+ita alarmele false in special cand masina este parcata in apropierea liniilor de tram+ai. Apasati si eli%erati o data am%ele %utoane &simultan si numai prima treapta a sen"orului de soc +a fi in(i%ata. !aca mai apasati o data am%ele %utoan si le eli%erati & simultan si sen"orul de soc +a fi in(i%at complet5 celelalte functii cum ar fi incuiere6armare sunt opera%ile. *n timpul cat alarma este armata5 dupa ce sen"orul de soc a fost tri&erat de 8 oriFsistemul +a %y passa sen"orul de soc. Apasati %utonul $a&erul +a indica pentru a readuce sen"orul de soc la o functionare normala. si si +a scoate cu un %eep.

*'! M$ ul alarmare "i a0ertizare


1. *n modul armatdaca masina sufera un impact5 prima treapta a sen"orului de soc +a fi tri&erata si luminile de parcare se +or aprinde de doua ori. L1!-ul +a afisa si +a scoate un %eep lun&. 2. !aca masina +a suferi un impact mai dur cea de-a doua treapta a sen"orului de soc +a fi tri&erata. >irena +a suna timp de 1# secunde si luminile de parcare se +or aprinde in tot acest timp. $a&erul +a indica si +a alerta sonor timp de 1# sec. 3. !aca tri&erarea este &enerata de alte cau"e cum ar fi o usa desc(isa port%a&a'6capota desc(ise sau contact pus in timp ce alarma este armata5 sirena +a suna timp de 3/ sec5 luminile de parcare se +or aprinde tot atata timp si circuitul de pornire a motorului este interrupt. $a&erul +a indica ideo&rama "onei tri&erate si +a suna 3/ sec. N$taA .. *n timp ce alarma este tri&erata5 apasati si eli%erati o data pentru a intrerupe tri&erarea. A doua apasare +a face ca sistemul sa intre in starea descuiat6de"armat. #. >istemul +a intra in modul armat in timpul sau dup ace "ona tri&erata +a fi inc(isa. *n ca" ca "ona tri&erata este inca desc(isa sistemul o +a i"ola5 dar sistemul +a prote'a celelalte "one.

**! M$ ul Panica
1and opriti motorul5 apasati si eli%erati am%ele %utoane & simultanluminile de parcare luminea"a de 3 ori5 sirena +a suna de 3 ori si masina intra in modul armat6incuiat. L1!-ul +a indica starea curenta a masinii si se +a au"i o melodie.

*-! Functia anti:car=ac; in m$ ul "tan #@ acti0ata prin interme iul "Bitc(:ului


Functia anti:car=ac; acti0ate in m$ ul "tan #@ *n timp ce contactul este pus daca apasati %utonul anti-car'ac2 sistemul +a intra in anti-car'ac2 modul stand%y. M$ ul anti:car=ac; "tan #@ *n timp ce sistemul este in acest mod si contactul este pus pe ,n5 daca usa se desc(ide sistemul +a intra in starea anti-car'ac2. Dezacti0area m$ ului anti:car=ac; "tan #@ 1at sistemul este in acest mod5 daca contactul este luat aceasta functie +a fi acti+ata.

-)-

*.! C$ntr$lul +unctiei anti:car=ac; ON)OFF in telec$man a "au in "Bitc(


1. *n timp ce motorul este pornitF apasati si mentineti apasate am%ele %utoane & simultan pentru a acti+e aceasta functie sau apasati switc(-ul anti-car'ac25 aceasta functie +a fi urmata de 2 stadii de acti+itate a modului anti-car'ac2. <A= <7= *n primul sta&iuF luminile de parcare se +or semnali"a timp de 3/ de secunde. *n cel de-al doilea sta&iuF in urmatoarele 3/ sec dupa primul sta&iu5 +or mai fi inca 3/ de sec de alerta timp in care <a= luminile de parcare continua sa clipeasca <%= sirena +a suna5 <c= circuitul de pornire este interrupt pana la iesirea din acest mod 2. $entru a de"acti+a oricare din sta&iile alertei5 apasati si tineti apasat timp de # sec switc(-ul anti-car'ac2 sau apasati pe telecomanda. L1!-ul pa&erului +a afisa si se +a au"i o alerta.

*/! M$ ul 0alet ON )OFF


1. Apasati si tineti apasat toate %utoanele urmatoare simultan & & pentru a intra in modul +alet ,-. >irena +a suna de trei ori si luminile de parcare +or clipi de doua ori. *n timpul mpdului +alet ,-5 toate functiile sunt in(i%ate cu eEceptia controlului din telecomanda al usilor si port%a&a' care raman acti+e. 2. Apasati si eli%erati simultan & & pentru a iesi din modul +alet si in acelasi timp sistemul si restaurea"a toate functiile aducandule la normal. L1!-ul afisa"a urmatoareleD 3. . 1ind alarma este in modul +alet5 L1!-ul pa&erului afisa"a si +a suna o melodie. 1and modul +alet nu este functional5 L1!-ul nu afisa"a dar se +a au"i o melodie.

*,! Apel manual in aut$ catre pa%er


1. !aca este apasat %utonul ?$AAE ,03@ lampile +or clipi de 3 ori si se +a trimite semnal catre pa&er. L1!-ul pa&erului +a afisa $une-ti aprinderea pe ,FF Apasati si eli%erati %utonul o+er-ride de 3 ori si intrati in sc(im%are mod +aletitc( 3 times enter c(an&e +alet mode $uneti aprinderea pe ,-. 1= Apasati si eli%erati %utonul o+er-ride o data pentru a acti+e modul +alet. 2= Apasati si eli%erati %utonul o+er-ride de 2 ori pentru a iesi din modul +alet. si se +a au"i o melodie.

*6! Functie pr$%rama#ila in "Bitc(:ul $0er:ri e


1. 2. 3.

*7! Armare "i ezarmare manuala3*n ca" ca telecomanda este pierduta=


3a4 Armare manuala 1. 2. 3. $uneti c(eia de contact pe ,-. B Motorul nu tre%uie sa mear&a in acest timpC Apasati si eli%erati %utonul o+er-ride de 8 ori $uneti c(eia de contact pe po"itia ,FF Hsirena +a suna o data si luminile de parcare +or lumina o data I !upa 2/ sec sistemul +a intra in modul armat. 3#4 Dezarmare manuala 1. 2. 3. . $uneti c(eia de contact pe ,-. B Motorul nut re%uie sa functione"e in acest timp C Apasati si eli%erati %utonul o+er-ride de de"armat. *n modul armare manuala F daca sistemul este tri&&erat 5 sistemul +a intra initial in alerta < sirena +a suna de 3ori iar luminile de parcare +or clipi de 3 ori =. 2/ sec mai tar"iu sistemul intra in modul alarmare si in modul atentionare. B3ri&&erarea alarmei in acest ca" poate fi oprita de proprietarul masiniiC. #. *n modul armat sau de"armat manual toate functiile sistemului pot fi apelate din telecomandar. -8ori. $uneti c(eia de contact pe ,FF Hsirena +a suna de 2 ori si luminile de parcare +or clipi de 2 oriI. >istemul +a intra in modul

*8! Cum "e p$t in0ata telec$menzile


>istemul poate min+ata pana la telecomen"i diferite 1. 2. $uneti c(eia de contact pe ,-<motorul tre%uie san u mear&a= Apasati si mentineti apasat %utonul o+er-ride timp de 6 sec si opriti-l dup ace sirena a sunat de ori ceea ce inseamna ca sistemul a intrat in modul de in+atare. Apasati si mentineti apasat & simultan pana cand sirena +a suna o data confirmand ca sistemul a terminat procesul de in+atare. 0rmand aceiasi pasi cu alte telecomen"i5 una dupa alta5 pentru a permite in+atarea fiecareia..< MaEimum 3. . 1odul memorat inainte de intrarea in modul i+atare +a fi sters. *n acest ca" rean+atati telecomanda. !aca mai multe telecomen"i se folosesc pentru acelasi system5 starea masinii +a fi afisata de catre un sin&ur pa&er5 cel care trimite ultimul semnal spre system. telecomen"i pot fi in+atate de LEA-82#= .>istemul +a iesi automat din modul in+atare daca nu +a primi niciun semnal in 6 sec. de la ultimul semnall.

-9! C$ ul "arit$r
Aces system foloseste te(nolo&ia codului saritor care este 1//J prote'ata la scanarea codului.

-'! SBitc(:ul e te"t pentru L E D


1. 2. Alarma tre%uie sa fie de"armata si contactul pe ,-. !aca toate switc(-urile sunt in re&ula5 desc(iderea oricarei usi5 port%a&a' sau capota pot face LE!-ul sa clipeasca. LE!-ul se stin&e can dele sunt inc(ise.

-*! In icatiile LED:ului in +$rma e liniuta


Montati LE!-ul indicator intr-o locatie cu +i"i%ilitate maEima in interiorul masinii.. 1um +a clipi LE!-ul in functie de diferitele moduri stand%y cand c(eia de contact este pe ,FF Moduri diferite de stand%y Motorul este pornit din telecomanda !e"armat Mod armat Auto pornire "ilnica motor ,M$ uri e +uncti$nare LED L E !-ul sta aprins L E !-ul nu luminea"a * * * * * * * * ** ** ** ** ** ** **

Auto-start in functie de temperature din interior ,- *** *** *** *** *** Auto-start "ilnic ,- 8 Auto-start fct. !e temp.,- **** **** **** **** Mod +alet ,Modul imo%ili"at on 1u $*- switc( acti+ ***** ***** ***** ***** Mod clipire LE! in diferite moduri L E !-ul sta aprins KKKKKKKKKK

--! M$ ul ec$n$mic al pa%erului


!aca acest mod a fost selectat ideo&rama apare pe L1!-ul pa&eruluidupa 6/ sec.de la momentul de cand sistemul a fost de"armat5 telecomanda intrerupe comunicarea pana cand este apasat unul din %utoane. <acest mod a'uta la prelun&irea +ietii %ateriei=

-.! In icat$rul e #aterie terminata


1and apare pe afisa'ul pa&erului5 inseamna ca %ateriile acestuia sunt pe terminate. *ntroduceti noile %aterii 7ateriile se recomanda

-.-

sa fie tipul AAA

-/! In icat$r e ie"ire in raza e actiune


1and %utonul telecomen"ii este apasat daca nu sunteti in ra"a de actiune a masinii ideo&rama antenii de pe display dispare.

-,! Pr$%ramarea telec$menzii


$a&erul are functii de %a"a di+erse <a= luminarea L1!-ului <%= modul economic <c= audio sau alerta prin +i%ratii <d= diferite functii de timp cum ar fitimpul real5 alarma ceas5 timer .

Actionare %utoane

Functii !ome li&(t ,- < oprire a luminii automat dupa cate+a sec.=

4emarci

8 8

*ntrare6iesire din modul economic Ale&erea intre alerta >onora sau +i%ratii 0nder any time ad'ustment modeD Apasati pentru a'ustarea functiei de mai sus sau optati pentru modul ,Apasati si mentineti apasat pentru a'ustare rapida Apasati pentru ?in 'os@ sau ?,FF@ Apasati si mentineti pentru ?repede in 'os@

Apasata si tineti apasat *ntrare6iesire a modului de a'ustare a timpului 1 data 2 ori 3 ori ori # ori 6 ori ) ori 1 data 2 ori 3 ori ori *n*ntrare in modul de a'ustare a minutelor Mod alarma ceas5 a'ustarea minutelor Mod alarma ceas5 a'ustarea orelor Mod alarma ceas ,-6,FF Mod numaratoare in+ersa5a'ustarea orelor Mod numaratoare in+erse5 a'ustarea minutelor Mod numaratoarea in+erse ,-6,FF *ntrare6iesire mod a'ustare alarma -umaratoare in+erse 1/ min -umaratoare in+erse 2/ min -umaratoare in+erse 3/ min -umaratoare in+erse 6/ min -umaratoare in+erse ./ min -umaratoare in+erse 12/ min

8 8 8 8 8 8 8

#ori 6ori

GCID DE INSTALARE
In"talarea +irel$r
Acest sistem de alarma interactionea"a cu autoturismul in acelasi fel cu c(eia de contact. !eoarece circuitul de pornire difera de la masina la masina5 tre%uie +erificat inainte de montarea alarmei. ATENTIE Te"t rapi e in"talare

*nainte de montarea alarmei5 faceti acest test. ;edeti mai intai daca puteti porni motorul din c(eia de contact fara sa apasati pe pedala de acceleratie. !aca motorul porneste puteti incepe instalarea. !aca motorul nu porneste +erificati motorul si sistemul de car%uratie. Aceasta alarma are multiple functii si circuite care necesita eEperienta din partea instalatorului. *nstalarea sistemului cu pornire motor din telecomanda poate fi relati+e dificila. $entru a re"ol+a rapid pro%lemele te(nice ce pot aparea la montarea alarmei pe masini care functionea"a cu %en"ina5 cu transmisie automata sau manuala5 +a ru&am urmati pasii instalarii cator+a fire dedicate si +edeti daca functionea"a pornirea motorului de la distanta. Apoi5 daca aceasta reuseste incepeti instalarea celorlalte fire. 1. Aducetii sc(im%atorul de +ite"e la punctual mort. 2. 1ompletati conectarea firelor unitatii centrale cu firele corespun"atoare ale masinii -1/-

3. 1onectati :3 $*- 1 si 16 la ne&ati+ <-= . 1onectati :6 cu transcei+erul *ncercati sa porniti motorul din telecomanda. Asi&urati+a ca motorul poate fi pornit de la distanta.5 re-instalati primul si al saispre"ecelea fir si celelalte fire conform manualului de instalare. !aca eEista erori de conectare intre :1 si switc(-ul contactului tre%uie sa consultati manualul de instalare cu atentie. *n ca"ul in care pornirea motor nu poate fi facuta D !aca in timp ce incercati sa porniti motorul5 %ordul este luminat <in acelasi mod ca atunci cand se incearca pornirea cu c(eia de contact= si este actionat de marorul5 dar motorul nu porneste5 eEista urmatoarele posi%ilitatiD 1. !aca imo%ili"atorul este instalat a= c= *ntroduceti c(eia de contact si puneti-o pe po"itia @A11@ nu pe cea de demara' !aca pornirea de la distanta reuseste este clar ca pe masina este pre-instalat un imo%ili"ator. 3rimitere la firul ne&ru6rosu din mufa 18 $*-. 2. !aca :1 este ca%lat corectD a= *ntoduceti c(eia in contact si asteptati. %= 1u telecomanda5 incercati sa porniti motorul din telecomanda cind %ordul este iluminat si imediat puneti c(eia pe po"itia pornire apoi sistemul +a actiona demarorul. c= !aca motorul porneste5 firul mufei :1 este conectat incorect. ;a ru&am +erificati cu &ri'a mufa :1 ;a su&eram sa remediati aceasta pro%lema mai intai5 apoi sa continuati instalatia %= *ncercati sa porniti din telecomanda.

C' mu+a e alimentare cu , PINiA

'! Firul ne%ru)%al#en A ie"ire c$nectare pentru "tarterul m$t$r Aceasta furni"ea"a current pentru pornirea motorului. Locali"ati firul demarorului5 acesta tre%uie sa ai%a <8= 12 + cand c(eia de contact este pus ape po"itia ?start@ . 1onectati acest fir cu cel ne&ru6&al%en. *! Firul al#a"truA ie"ire pentru c$nectare +ir pentru ACC Acesta furni"ea"a curentul necesar pentru A11. Locali"ati firul switc(-ului demarorului care arata <8= 12 + cand c(eia de contact este pusa pe ?A11@ si pe po"itia aprindere. 1onectati acest fir cu firul al%astru. !ar acest fir tre%uie sa masoare ?/@ +olti cand c(eia de contact este pus ape po"itia ? start@. 3. Firul r$"u in mi=l$cA & '* 0 "ur"a e ten"iune < *! Acest fir furni"ea"a tensiune pentru sistem. .! Firul r$"u A & '* 0 "ur"a e ten"iune < ' Locali"ati firul de 12+ al switc(-ului contactului si conectatil cu acesta. Acesta alimentea"a cu<8= 12;cu peste / amp. Acesta alimentea"a A115 pornire 9 1 5 pornire 9 2 5 firul de start si releele acestora.start wires and t(eir relays. /! Firul %al#en A ie"ire c$nectare +ir pentru p$rnire < ' Acesta furni"ea"a curentul cerut pentru pornirea motor. Locali"ati firul switc(-ului pornirii care arata <8= 12 + cand c(eia de contact este pus ape contact si start. 1onectati acest fir cu firul &al%en. ,! Firul 0er eA ie"ire c$nectare +ir pentru p$rnire < * Locali"ati firul switc(-ului pornirii care arata <8= 12 + cand c(eia de contact este pusa pe po"itia contact si start. 1onectati firul cu firul +erde. -otaLa unele masini acest fir arata ?/@ +olti cand motorul este pornit sau demarea"a. !ar la unele masini acesta furni"ea"a 812 +. $ro&ramati aceasta dupa ca". B trimitere la 4F Features $ro&ram 3a%le 15 linia a )-a C

C* Mu+a cu , PINi pentru incuiere) e"cuiere


1at timp sistemul operea"a incuierea6descuierea.aceasta mufa controlea"a releele care fac incuierea si descuierea. $ro&ramati iesirea de current pentru dupa ca".Btrimitere la 4F Features $ro&ram 3a%le 5linia a .-a C Releul e inc(i ere are c$ne2iunile upa cum urmeazaA 1. $*- Firul al%astru este 1om. pentru terminalul 9 3/ al releului 2. $*- Firul al%astru6&ri este pinul -6, pentru terminalul 9 8) al releuluiof 3. $*- Firul al%astru6ne&ru este pinul -61 pentru terminalul 9 8)al releului Releul e e"cuiere are c$ne2iunile upa cum urmeazaA . $*- Firul +erde este pinul 1om. pentru terminalull 9 3/ al releului #. $*- Firul +erde6&ri este pinul -6, pentru terminalul 9 8) al releului 6. $*- Firul +erde6ne&ru este pinul -61 pentru terminalul 9 8)al releului -11-

C- Mu+a cu '7 PINi inrare)ie"ire

' Firul Ne%ruA intrare ma"a 1onectati firul la masa. Acesta este firul de masa al sistemului. *! Firul al#a"truA Di"p$ziti0ul "uplimentar tip $me li%(t "au inc(i ere %eamuri ie"ire -99ma 3:4 iesire poate fi acti+a pe perioada cat mer& semnalele5 deoarece in acest ca" iesirea +a fi folosita pentru dome li&(t. -ota3 $entru inc(idere &eamuri iesirea este acti+a timp de 2/s sau 3/s dupa armare. , perioada de 2/s sen"orul de soc tre%uie %ypasat. Aceasta iesire poate sa nu fie acti+a pe perioada semnalelor de alerta5 deoarece in acest ca" iesirea +a fi folosita la inc(iderea &eamurilor . *n acest ca" se cere un modul suplimentar de inc(idere &eamuri. Btrimitere la 4F Features $ro&ram 3a%le 5linia a 1 -aC

-ota12$entru dispo"iti+ul suplimentar dome li&(t dupa de"armare si luarea contactului este emis un puls de 2/s or 3/s. Aceasta

- Firul ne%ru)r$"uA Ie"ire e -99ma3:4 acti0ata pe peri$a a cat timp "e e+ectueaza p$rnirea e la i"tanta 1at timp sistemul este in modul pornire motor 5 acesta alimentea"a cu un curent <-= 3//ma . 1. 1u sistemul anti-furt5 acest circuit necesita instalarea unui accesoriu additional sau un releu pentru a %ypasa aceasta imo%ili"are. Acestea nu se cer instalate pe o masina fara modul anti-furt. . Firul ne%ru)%al#enA ie"ire acti0a -99ma 3:4 can alarma e"te acti0ata 1and sistemul este armat si in timpul pornirii de la distanta acesta alimentea"a cu un puls de 3//ma <-= fiecare5 cu a'utorul releului stop motor5 opreste currentul cerut pentru pornirea motor.. B !aca stopul motor este acti+5 motorul nu +a putea sa fie pornit cu c(eia de contact C .!etalii de instalare mai 'os D -ota D $entru prote'area motorului5 care ar putea fi deteriorate daca s-ar incerca pornirea cu c(eia de contact in timp ce motorul mer&e5 pornit fiind de'a din telecomanda5 tre%uie montat un releu additional stop motor.. / Fir %al#en)r$"uA ie"ire acti0are canal <*1 -99ma 3:4 1and telecomanda acti+ea"a acest canal5 acesta furni"ea"a <-= 3//ma pe iesire care5 necesita un releu additional5 pentru a controla dispo"iti+ul. -otaD 4eferinta la ta%elul cu functii pro&rama%ile5 linia a -a5 pentru pro&ramare. ,! Firul %ri)ne%ruA intrare in icat$r e ten"iune1 tac($metru "au "enz$r pre"iune ulei >istemul foloseste aceste dispo"iti+e pentru a dia&nostica reusita pornirii motor de la distanta. 3A4 Fir %ri)ne%ru nec$nectatA 3(e 4F pro&ram time need select at!aca firul &ri6ne&ru nu este conectat5 dia&nosticarea motorului +a fi facuta doar de pe alternator <trimitere la modul de indicare nr 3=. 354 Firul %ri)ne%ru c$nectat la tac($metruA 1= 3(e 4F pro&ram time need select atsau Firul &ri6ne&ru tre%uie conectat la firul tac(ometrului5 dia&no"a succesului pornirii depinde de 4$M <trimitere la modul nr. 1 al LE!-ului=. !aca selectati si firul &ri6ne&ru nu este conectat5 sistemul nu poate porni motorul din telecomanda. 2= 3(e 4F pro&ram time need select at *n primul rand firul &ri6ne&ru tre%uie conectat la firul tac(ometrului5 in al doilea rand sistemul tre%uie sa intre in procedura de in+atare 4$M. !aca se selectea"atdar s-a facut procedura de in+atare 4$M5 sistemul nu +a permite pornirea de la distanta. -ota de 'os face referire la astaD 3= Aflarea daca motorul a pornit depinde de 4$M. !aca este selectat si firul &ri6ne&ru nu este conectat5 motorul nu +a porni -12-

din telecomanda. 3C4Firul %ri)ne%ru c$nectat la "enz$rul e uleiA 3(e 4F pro&ram time need select at Firul &ri6ne&ru conectat la sen"orul pentru ulei5 dia&nosticarea reusitei pornirii motor depinde de el. <trimitere la modul indicator nr. 3 al LE!-ului= !aca selectati si firul &ri6ne&ru nu este conectat la dispo"iti+5 sistemul nu poate porni cu success motorul. N$ta >emnalul emis de tac(ometruD*n timpul pornirii motorului5 daca sistemul continua sa demare"e si nu se opreste nici dup ace motorul a pornit5 sistemul pare ca nu poate dia&nostica semnalul 3A1:.<trimitere la modul nr. 2 al LE!-ului=. *n acest ca"5 sistemul tre%uie sa inceapa procedura de in+atare a modului 3A1:. Selectati pr$%ramul RF timp . tre#uie "electat pentru m$ ul e in0atare RPM "i tre#uie +acuta pr$ce ura e in0atare TACC! Daca nu "e +ace pr$ce ura e in0atare1 p$rnirea m$t$r in telec$man a nu e"te p$"i#ila!

Si"temul cere in0atarea TACC aca e"te ale" m$ ul e in0atare RPM! *n primul rand opriti alimentarea ec(ipamentelor electrice cum ar fi aer conditionat5 +entilator. $uneti contactul si apasati %utonul o+er-ride de . ori. Luati contactul din nou . LE!-ul indicator clipeste de . ori si6sau sirena suna de . ori. $orniti motorul cu a'utorul c(eii si lasati-l sa mear&a la relanty <LE!-ul se +a aprinde=.1and tac(ometrul indica #//12// 4$M5 <motorul s-a incal"it destul si incepeti pasul #=. Apasati si mentineti apasat o data %utonul o+er-ride. !aca sirena suna o data inseamna ca sistemul a in+atat correct modul 3A1:. !aca sirena suna de ori sistemul nu a in+atat correct modul 3A1: si se cere o rein+atare. LED:ul in ica etectarea e catre "@"tem a "emnalului pentru emar$r!-umai pentru # sec la sfarsitul demara'ului efectuat din telecomanda e in icare al LED:ului 3LED:ul "ta aprin"4 e in icare al LED:ului 3 LED:ul "ta aprin"4

$rocedura de in+atare a modului 3A1:D 1= 2= 3= = #=

'! Primul m$ *! Al $ilea m$

!emara'ul motorului se opreste imediat dup ace motorul porneste i&norand timpul de demara' ramas. !emara'ul motorului nu se +a opri imediat dupa pornirea motorului5 depinde de timpul ramas pentru demara'. *n acest ca" sistemul tre%uie sa faca procedura de in+atare a modului 3A1:. !up ace s-a eEecutat procedura de in+atare a modului 3A1:5 LE!-ul +a indica acelasi lucru ca la punctual 1. -! Al treilea m$ e in icare al LED:ului3 LED:ul nu lumineaza4 !emarorul motorului nu se +a opri imediat dupa pornirea motorului. Asta inseamna ca sistemul se foloseste de alternator sau de sen"orul de ulei pentru a dia&nostica daca pornirea motor a fost efectuata cu success. 6! Firul al#a"tru)r$"u A intrare p$ziti0a3&4 tri%%erare u"a !aca switc(-ul pentru usa este tri&&erat la 85 conectati Ll la firul al%astru rosu. !aca switc(-ul pentru usa este tri&&erat la -5lasati firul al%astru6rosu neconectat. 7 Firul p$rt$caliu)al# A intrare ne%ati0a 3:4tri%%erare p$rt#a%a= !aca switc(-ul pentru port%a&a' se tri&&erea"a la -5 conectati5 switc(-ul la firul portocaliu6al%. 8 Firul m$0 A intrare anti:car=ac; "Bitc( 3:4 !aca acest fir primeste <-= cand motorul functionea"a5 sistemul +a intra in modul anti-car'ac2. '9 Firul 0er e)ne%ruA ie"ire lumini parcare 61/ A 3&4 1and sistemul este acti+ate5 unitatea centrala furni"ea"a printr-un releu tensiune de 12 ; pentru luminile de parcare. Locali"ati luminile -13-

stan&a5 dreapta de pe comutatorul de la %ord si conectati-le. Am%ele fire stan&a6dreapta ale luminilor de parcare de la comutatorul de la %ord tre%uie sa ai%a iesiri positi+e. '' Firul 0er e)%al#enA ie"irea lumini e parcare 61/A3&4 1and sistemul este acti+ate5 unitatea centrala furni"ea"a printr-un releu tensiune de 12 ; pentru luminile de parcare. Locali"ati luminile stan&a5 dreapta de pe comutatorul de la %ord si conectati-le. Am%ele fire stan&a6dreapta ale luminilor de parcare de la comutatorul de la %ord tre%uie sa ai%a iesiri positi+e. '* Firul ne%ru)al#A ie"ire acti0are ezarmare -99mA3:4 Acesta alimentea"a iesirea ne&ati+a. !ar in timpul cat alarma este armata sau este in mod pornire motor din telecomanda5 sau in modul imo%ili"at5 acesta in(i%a orice iesire si cu a'utorul releului stop motor intrerupe circuitul %o%inei de inductie.<trimitere la optiunea 1# din 4F pro&ram ta%le= '- Firul %riA ie"ire "irena '! / A & $entru diferite stari ale sistemuluiF unitatea centrala alimentea"a cu <8= 12+diferite alerte sonore. 1onectati acest fir la firul rosu al sirenei sau folositi un releu additional pentru a conecta &oarna.. <trimitere la4efer to 4F Features $ro&ram 3a%le 5 linia a 6-a = '.! Firul %al#en) al#a"truA acti0area ie"irii canalului <- "au ie"irea e"cuiere u"i -99ma 3:4 0na din optiuni poate fi aleasa D <a= acti+area canalului 93 si <%= desc(idere usi cu 2 sta&iiB primul desc(ide usa soferului5 cel de-al doilea desc(ide toate celelalte usiC. 3A4 acti0area canalului <-A !aca este aleasa aceasta optiune5 cand acest canal este acti+ate din telecomanda5 alimentea"a cu pulsuri de current de 3//mA<-=5 pulsuri al caror inter+al de timp poate fi pro&ramat. Este necesar un accesoriu additional pentru controlul altor dispo"iti+e. -otaD trimitere la ta%elul functiilor pro&rama%ile linia a #-a pentru pro&ramarea duratei impulsurilor. 354 e"c(i ere u"i cu * "ta%iiA !aca aceasta optiune este aleasa5 cand telecomanda acti+ea"a acest canal5 alimentea"a cu pulsuri de current5 pulsuri a caror frec+enta poate fi pro&ramata. Este necesar un releu aditional pentru controlul inc(iderii desc(iderii usii. -otaD trimitere la ta%elul cu functii optionale 5 linia a 1/-a. '/ Firul %al#en)ne%ruA acti0area canalului <' pentru ie"irea e"c(i erii p$rt#a%a= -99ma 3:4 1and acest canal este acti+ate din telecomanda alimentea"a timp de o sec iesirea5 cu un curent de <-= 3//ma. 0n releu additional este necesar pentru desc(idere port%a&a' ', Firul p$rt$caliu)0i$letA intrare3:4 c$mutat$r "t$puri +rana 3"au4 C$mutat$r +rana e mana! !aca firul nu este conectat conform celor de mai 'os5 pornirea din telecomanda nu este posi%ila. *n timpul pornirii motorului. 5 din telecomanda5 unitatea centrala tre%ue sa de%ite"e un current ne&ati+e pentru a permite pornirea din telecomanda a motorului. !aca in timpul pornirii din telecomanda a motorului nu eEista current ne&ati+e pe acest fir5 motorul se +a opri imediat. EEista 2 optiuni pentruconeEiunea firului. <A= 1onectati acest fir la firul stopurilor <fir care are current ne&ati+e daca pedala de frana nu e folosita5 din cau"a %uclei de curent a stopurilor. 3ensiunea stopurilor de+ine po"iti+a cand se apasa pe pedala de frana. <7= 1onectati firul cu cel de la frana de mana care are tensiunea ne&ati+e5 daca frana de mana este trasa.. 3ensiunea pe firul franei de mana de+ine po"iti+a daca frana de mana e eli%erata. '6 Firul al#a"tru)al#Aintrare e tri%%erare a u"ii 3:4 : !aca comutatorul usii se tri&&erea"a ne&ati+e5 conectati acest comutator la firul al%astru6al%. !ar daca usa se tri&&erea"a po"iti+5 lasati firul neconectat. '7 Firul p$rt$caliu)%riA intrare e tri%%erare a p$rt#a%a=ului 3:4 1onectati firul portocaliu6+erde la firul switc(-ului port%a&a'ului. 1and port%a&a'ul este inc(is acest fir nu are tensiune pe el si sistemul permite pornirea motorului. 1and port%a&a'ul este desc(is firul alimentea"a iesirea ne&ati+e<-=. Alarma nu permite pornirea motorului.

C. . S #lac; PIN mu+a "en"$r "$c

1. 2. 3. . 1. 2.

al%D <-= Fir tri&&erare impact dur Al%astruD <-= fir tri&&erare impact usor -e&ruD -eutru in mod normal dar iesire ne&ati+e in modul armat 4osuD <8= 12; sursa de tensiune pentru sensor de soc

C/ * SS PIN $0er "Bitc(

AriDintrare switc( o+er-ride -e&ruD iesire masa o+erride switc( -1 -

C, * S PIN LED
1. 2. 4osuD intrare LE! <8= -e&ruD iesire LE! <-=

C6 / S PIN RF mu+a tran"miter

1. -e&ruD <8 =# ; !1 pentru 4F transmiter 2. -e&ruDintrare6iesire date 4F 3. -e&ruD masa . -e&ruD <-= t #. -e&ruD sensor de temperature intrare date <-=

C7 5ucla e2terna a alarmei pentru i+erite cutii e 0iteza

Aceasta se foloseste la selectarea modului cutie automata sau manuala. $entru cutie automatanu modificati %ucla. $entru cutie manualataiati %ucla

RF Functii pr$%rama#ile 1= >etati modul cu a+erti"are >onora si de"armati alarma. 2= $une-ti contactul <motorul nu tre%uie sa functione"e=. 3= Apasati si eli%erati %utonul o+erride de 6 ori. = Luati contactul Hsirena +a suna de 6 ori confirmand ca a intrat in modul acti+e de pro&ramareI. #= 1at timp este in modul acti+e de pro&ramare5 fiecare apasare pe %utonul o+erride +a fi insotita de un semnal sonor si fiecare a cincea apasare e urmata de un semnal sonor mai lun&. *n functie de semnalul sonor pro&ramatorul stie ce functie a accesat. *n inter+al de 1/ sec5 puteti sc(im%a setarea initiala la fiecare functie acti+ate5 prin apasarea %utonului asi&nat.< asa cum se poate +edea in coloana cu >c(im%area functiilor presetate5 din %utoanele telecomen"ii. >etarile implicite sunt trecute in ta%le intr-o patratica &ri.

RF Feature" Pr$%ram Ta#le $ress times of 4F features acti+e mode wit( o+erride switc( factory default /1 time En&ine runtime upon remote start for #61/61#62/ min /2 time 3emp-controlled en&ine start at -#G6-1/G6-2/G6-3/G /3 time 1ran2 time for eac( start 8//ms612//618//ms63///ms / time /# time /6 time /) time

$ress %utton / min -#Gc 799m"

De+ault c(an%e #@ rem$teD" #utt$n $ress %utton $ress %utton $ress %utton M M M 1/ min 1# min 2/ min :'9Ec 12//ms -2/Gc 18//ms 4$M learn 3/s 1#ms :orn N$te- ,,-3/Gc 3///ms ,*L ,n6off 2/ms :orn -ote ,FF ,-

!etect en&ine runnin& %y +olta&e64$M F$lta%e)RPM 4$M 6oil 1: 9 3 output pulse time /.8s61/s63/s6 and ,-6,FF >iren or :orn c(oice 1(oice of i&nition 2 wire output upon cran2in& 4emote en&ine start wit( door auto loc2 6arm 9!7" 1//ms -ote1 ,,FF 1/s 1/ms :orn -ote2 ,FF ,FF

/8 time /. time 1/ time 11 time 12 time 13 time

4emote start relay 261/sec. cran2 for N$te' -ote2 &asoline or diesel en&ine Ga"$line * "ec. !iesel 1/ sec. 1entral loc26unloc2 output time 1(annel 9 3 or 2 step door unloc2 Auto immo%ili"ed Auto loc26unloc2 upon i&nition on6off N$te' Last door auto arm !oor input tri&&er function N$te * OFF D$me li%(t S!5! -1# N$te' 9!7" -ote1 1:93 ,FF -ote2 3.6s -ote2 2step ,FF -ote2 1sec. loc2 -ote 2. Nit(out loc2 !ome li&(t >.7. -ote3 -ote3 1:93 , -ote3 1/sce.loc2 -ote 3. Nit( loc2 !oor pin switc( -ote -ote -ote 2step ,,FF

-ote . ,FF !oor pin switc(

4emote start select for manual &ear 1 time 1# time 7lue wire output for dome li&(t or window roll up 4emote L1!Os temp. display mode of car <1elsius6 Fa(ren(eit= 7lac26 N(ite wire acti+e c(oice 3ur%o en&ine timer

Smart Ma e

>afe Mode

>mart Made

>afe Mode

N$te' D$me -ote2 !ome li%(t *9 sec. li&(t 3/ sec. N$te' -ote2 N)O ,FF 1min -61

-ote3 window -ote window roll up 2/ sec. roll up 3/ sec. -ote3 -ote -61 3min 6min -6,

16 time

Pentru re+erinte 0iit$are1 in"talat$rului i "e rec$man a "a in"emneze +iecare ca"uta +unctiei re"pecti0e!
E2plicatii la ta#elul +unctiil$r pr$%rama#ile '! Timpul e +uncti$nare a m$t$rului1 upa p$rnirea m$t$rului pentru /)'9)'/)*9 min A Alternati+e pentru timpul cat +a mer&e motorul dupa pornirea din telecomanda.

upa "electarea

*! Temperatura interi$rului la care m$t$rul e"te pr$%ramat "a p$rnea"ca :/EC):'9EC):*9EC):-9EC A !aca aceasta functie este acti+ate5 motorul +a autoporni cand temperature din interiorul masinii +a fi e&ala cu cea selecta. -! Timpul e emara= pentru +iecare p$rnire e la i"tantaA 0rmand fiecare pornire motor5 motorul +a actiona demarorul pentru prima data. !aca prima incercare esuea"a5 motorul +a incerca sdin nou sa porneasca <durata se +a mari cu 2//ms =. *n total +or fi incercari.. dupa care sistemul se +a opri. >electati 3///ms timp de actionare demaror daca sistemul este conectat la firul tac(ometrului< >etarea la 3///msa este o necessitate in acest ca"= .! 1. 2. 3. . /! Detectarea +aptului ca m$t$rul mer%e prin ten"iune)RPM )ulei 3ensiune 64$M!aca selectati acest mod motorul +a functiona depin"and de ce dispo"iti+ este conectat. 4$M!aca selectati acest mod motorul +a functiona in stransa dependenta cu 3A1:. *n+atare 4$M !aca selectati acest mod motorul +a functiona dependent de 3A1:. >i sistemul +a face in+atarea ,*L!aca selectati acest mod motorul mer&e depinde de sen"orul de ulei. Canalul C < - timp e ie"ire e 9!7")'9")-9")$n!$++ A Ale%eti urata pul"ului can "e acti$neaza canal < -!

,! Durata e timp cat "irena 0a "una Minimul de timp cat suna sirena este de 1/ms si maEimul la 1//ms. Any c(oice of suc( settin&s effects t(e pulse time w(en A4M 6!*>A4M mode is done %y a remote control unit. 3impul +aria"a in functie de setari si tot acestea determina si +olumul sirenei. 1at timp alarma este acti+ate functia de a+erti"are5 sunetul scos poate diferi in accord cu setarile de mai 'os 1= !aca sirena este setata pentru 1//ms5 sunetul continua timp de 3/ sec. 2= !aca &oarna este setata pentru 1 1/ms &oarna 2 1#ms Aoarna 3 2/ms5 sunetul de iesire este intermitentt is pentru o durata de 3/ sec . 6! Optiunea C($ice $+ i%niti$n * Bire $utput up$n cran;in% an Rem$te en%ine "tart Bit( $$r aut$ l$c;! *&nition 9 2 Areen wire output upon cran2in&D. *n itimpul actionarii demaror 9 2 unele masini au ne+oie de iesiri positi+e pentru aa permitepornirea de la distanta. !ar acelas cuntact 9 2 al unor masini nu necesita iesiri positi+e pentru aa permite pornirea de la distanta . $ro&ramul necesita selectarea iesirilor ,- ori ,FF dupa cum se cere . $ornire motor cu incuiere usa >electati incuiere6descuiere cat timp motorul a fost pornit -ota 1contact 9 2 ,-pornire motor din telecomanda cu autoincuiere usi pe ,FF -ota 2*&nition 9 2 ,FFpornire motor din telecomanda cu autoincuiere usi ,FF -ota 3*&nition 9 2 ,-r pornire motor din telecomanda cu autoincuiere usi ,-ota *&nition 9 2 ,FFpornire motor din telecomanda cu autoincuiere usi ,7! Intarziere p$rnire m$t$r e la *")'9" inainte e emara=AOptiuni pentru ma"ini cu i+erite tipuri! Setati timpul e intarziere e *"ec pentru #enzina1 "i '9"ec pentru ie"el -ote 1D Ale&eti acert mod pentru %en"ina5 2sec intas"iere -ote2D D Ale&eti acert mod pentru %en"ina5 1/sec intas"iere 8! Timpul e actiune al ie"irii pentru inc(i erea centralizata -ote 1*ncuiere - /58secF !escuiere - /58sec <$entru system electric= -ote 2*ncuiere - 356secF !escuiere - 356sec <<$entru system pneumatice= -ote 3*ncuiere - /58secF !escuiere - 2 pulse of /58sec <for ;N cars= -ote *ncuiere <$entru system 3/secF !escuiere - /58sec <PcomfortP output for Mercedes cars= '9! Canal <- "au e"uiere a u"ii cu im$#il#zat$r m$t$r !aca des(iderea usilor in2 sta&ii este alesa5 urmati &(idul de ca%lare pentru usal Auto imo%ili"area*n timp ce masina se afla in mod imo%ili"ator5 imo%ili"area este acti+ate automat dupa 3/ sec de la luarea contactului. Firul ne&ru &al%en +a acti+e iesirea ne&ati+a. -ota 11:93 cu autoimo%ili"area de"acti+ata. -ota 2*ncuierea usilor in 2 sta&ii cu autoimo%ili"are de"acti+ata -ota 31:93 cu autoimo%ili"are acti+ata -16-

-ota *ncuiera usilor in 2 sta&ii cu autoimo%ili"are acti+ate. ''! U"e incuiata) e"cuiata can c$ntactul e"te pu" A Ale&erea daca usile se incuie6descuie cand contactul este pus pe ,-6,FF. -ota 1. 0sa nu se incuie dupa ce contactul a fost pus. Ea se +a descuia insa imediat ce contactul este pus pe ,FF. -ota 2. 0sa se incuie imediat ce contactul este pus .Ea se +a descuia imediat ce contactul este pus pe ,FF. -ota 3. 0sa este inc(isa la 1/ sec. dupa punerea contactului. Ea se +a desc(ide imediat ce contactul este pe ,FF. -ota .0sa nu este incuiata6descuiata dup ce contactul a fost pus pe ,-6,FF. '*! Armare "i incuiere la inc(i erea ultimei u"i A -ota 10ltima usa inc(isa fara armare. -ota 20ltima usa inc(isa5 sistemul armat5usa neincuiata -ota 30ltima usa inc(isa 5cu armare si incuiere usi. -ota 0ltima usa inc(isa5 fara armare !aca incuierea la inc(iderea ultimei usi este selectata5 necontand daca sstemul este in mod armat normal sau silentios5 sistemul +a emite un %eep pentru a semnali"a proprietarului masinii dupa 1/ sec cand sistemul se autoarmea"a cu incuierea usilor <aceasta urmea"a luarii contactului si incuierii usilor= !aca portiere masinii se desc(ide cat contactul este pus pe ,-5 autoincuierea nu este acti+a. '-! Int$ arm "@"temD" $$r z$$m etect carD" $me li%(t $r irect$r $$r pin "Bitc( G Rem$te "tart "elect +$r manual %ear Smart $r Sa+e M$ e! 1= !etect carOs dome li&(t wire >Smart 5@pa""?N(ic( system into arm t(e door "oom detect effecti+e will after t(e tri&&er disappear. *f t(e tri&&er connection to 6/ sec. t(e system will c(ips times and t(e L1! s(owOs door open. & for manual &ear remote start wit( ?Smart M$ e?. 2= !etect carOs dome li&(t wire >Smart 5@pa""?N(ic( system into arm t(e door "oom detect effecti+e will after t(e tri&&er disappear. *f t(e tri&&er connection to 6/ sec. t(e system will c(ips times and t(e L1! s(owOs door open. & for manual &ear remote start wit( >Sa+e M$ e?! 3= !irector detect door >Pin SBitc(?N(ic( system into arm t(e door "oom will immediate effecti+e. ,t(er word if into arm and door open t(e system will auto %y pass siren c(ips and L1! s(ow door open & for manual &ear remote start wit( ?Smart M$ e?. = !irector detect door >Pin SBitc(?N(ic( system into arm t(e door "oom will immediate effecti+e. ,t(er word if into arm and door open t(e system will auto %y pass siren c(ips and L1! s(ow door open & for manual &ear remote start wit( ?Sa+e M$ e?. '.! Al $ilea +ir al#a"tru1 ie"ire e current temp$rizata pentru $me li%(t "au inc(i ere %eamuri -ota 1 $entru dispo"iti+ suplimentar dome li&(t5 scoate un puls de 2/ sec dupa de"armare. Aceasta iesire poate fi folosita pentru dome li&(t. -ota 2 $entru dome li&(t suplimentar iesirea +a scoate un puls de 3/ s dupa de"armare. -ota3$entru inc(iderea &eamuri iesirea +a scoate un puls de 2/s dupa armare. -ota f $entru inc(iderea &eamuri iesirea +a scoate un puls de 3/s dupa armare. '/! M$ ul a+i"are temperatura in ma"ina 3Cel"iu") Fa(ren(eit4 cu +irul al#)ne%ru acti0 -ota13emp.afisata? 1 @.-6, !e"armare sit imp de functionare-iesire ne&ati+e. -ota23emp.afisata in ?F@ .-61 1and e armat-iesire ne&ati+e. -ota3 3emp.afisata in ?1@.-61 1and este armat-iesire ne&ati+a -ota 3emp.afisata@F@.-6, !isarm and runnin& time output ne&ati+e ',! Timer Tur#$ m$t$r -ota 1Ale&eti acest mod daca nu este ne+oie de el1(oose t(is mode if t(e tur%o timer is not needed. -ota 2!in momentul in care c(eia de contact este pus ape ?,FF@5 motorul +a mer&e in continuare 1 min si apoi se +a opri automat. -ota 3!in momentul in care c(eia de contact este pus ape ?,FF@5 motorul +a mer&e in continuare 3 min si apoi se +a opri automat. -ota !in momentul in care c(eia de contact este pus ape ?,FF@5 motorul +a mer&e in continuare 6 min si apoi se opri automat. . Cum "a re0enim la "etarile implicite in cazul +unctiil$r! >tep <1=. $uneti contactul pe ,- < Motorul nu tre%uie sa mai mear&a.= >tep <2= . Apasati pe o+er-ride 1/ times >tep <3=. Luati contactul H>irena suna de 1/ ori5 confirma ca s-a intrat intrat in pro&ram >tep < = .Apasati o+erride switc( o data si +eti au"i un sunet in sirena confirmind ca s-a re+enit la setarile initiale. -1)-

>tep <#=. Apasati si eli%erati %utonul 1are este urmat de o +i%ratie a pa&erului. C* TCE , PIN mu+a e"c(i ere)inc(i ere u"i In"talatiile i+era in +unctie e +a#ricantul ma"inii! Re+erire la una intre ilu"tratiile e mai =$ t$ $ne $+ t(e illu"! #el$B! Nirin& !ia&rama de conectare <1= D;e(iculul tre%uie sa ai%a din fa%ricatie relee ptr.i*nc(idere centrala Wiring diagram (3) For the +e(icle wit( pre-installed door loc2 relay control module w(ic( is fiEed %e(ind t(e control module

Wiring diagram (2) : 3(e +e(icle must (a+e factory door loc2 relay control module and positi+e tri&&erin&

Wiring diagram (4) For vehicle witho t re-in!talled door loc" rela# control

-18-

-1.-