Sunteți pe pagina 1din 6

Noiunea de constituie, apariia, adoptarea modificarea, suspendarea i abrogarea constituiei.

Coninutul normativ al constituiei ( putere constituant originar, puterea constituant derivat i limitele revizuirii Constituiei )

1) Adoptarea Costitutiei - ROMANIA: o Statutul sau Constitutia plebiscitara (Constitutia Regala 193, promulgata la 27 februarie 1938) o Constitutia pact ( Constitutia romana de la 1866 si cea din 1923) o Constitutia-conventie ( Constitutia Romaniei din 1991 procedura referendumului) o Constitutia parlamentara (Constitutiile Romaniei din anii 1948, 1952, 1965) - FRANTA: o Constitutii acordate (Constitutie data in Franta de Ludovic al XVIII la 4 iunie 1814) o Constitutia pact (Charta franceza de la 14 august 1830) o Constitutia-conventie (adoptarea Constitutiilor din 1791,1848, 1873) - SUA: o Constitutia-conventie (toate Constitutiile Statelor Unite, incepand cu 1776) 2) Modificarea constitutiei: Constitutiile Romaniei, Frantei si ale SUA sunt constitutii rigide ( constitutii scrise ce au stabilitate in timp) Metode de rigidizare: ROMANIA: Precizarea anumitor valori, considerate fundamentale si astfel declarate intangibile (exemplu: potrivit art. 152, Constitutia Romaniei, nu pot forma obiectul revizuirii caracterul national, independent, unitar si indivizibil al statului, forma republicana de guvernamant, integritatea teritoriului, independenta justitiei, pluralismul politic si limba oficiala) Stabilirea unor proceduri extrem de greoaie de modificare ( exemple: Constitutia romana de la 1866, Constitutia romana de la 1923)

Alte reguli: interzicerea revizuirii Constitutiei pe durata starii de asediu, starii de urgenta sau in timp de razboi; FRANTA: Interdictie absoluta de modificare (Constitutia franceza de la 5 octombrie 1958) Nicio modificare a constitutiei nu poate fi facuta pe o periodata de timp prestabilita (Constitutia franceza din 1791) Alte reguli: nicio procedura de revizuire nu poate fi folosita sau urmata in caz de ocupatie partiala sau totala de catre fortele straine (Constitutia franceza din 1946 si din 1958) SUA: Nicio modificare a constitutiei nu poate fi facuta pe o perioada de timp prestabilita (Constitutia din 1791)

3) Incetarea efectelor - Unele constitutii interzic posibilitatea suspendarii lor (exemplu : Constitutia romana de la 1866) - Alte constitutii nu prevad nici un fel de dispozitii cu privire la suspendare

INITIATIVA LEGISLATIVA

Art.74, Constitutia Romaniei 1) Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie initiate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative. 2) Nu pot face obiectul initiativei legislative a cetatenilor problemele fiscale, cele cu caracter international, amnistia si gratierea. 3) Guvernul isi exercita inititativa legislativa prin transmiterea proiectului de lege catre Camera competenta sa il adopte, ca prima Camera sesizata. 4) Deputatii, senatorii si cetatenii care exercita dreptul la initiativa legislativa pot prezenta propuneri legislative numai in forma ceruta pentru proiectele de legi.

5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai intai Camerei competente sa le adopte, ca prima Camera sesizata.

INITIATIVA REVIZUIRII CONSTITUTIEI

Art.150, Constitutia Romaniei 1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunera Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot. 2) Cetatetii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar din fiecare din aceste judete sau din municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.

REGLEMENTAREA PROCEDURII DE REVIZUIRE IN CONSTITUTIILE ROMANE

Constitutiunea din 1886:

TITLUL VII. Despre revisuirea Constitutiunei. Art. 129. Puterea legiuitoare are dreptul de a declara ca este trebuinta a se supune revisiunei dispositiunile din Constitutiune anume aretate. Dupa acesta declaratiune, citita de trei ori din 15 in 15 dile in sedinta publica si primita de ambele Adunari, acestea sunt disolvate de drept si se convoca altele in termenul prescris de Art. 95. Adunarile cele noui proced in acord cu Domnul la modificarea punturilor supuse revisiunei. In acest cas Adunarile nu pot delibera deca cel pucin duoe treimi a membrilor din cari se

compun nu sunt presenti, si nici ua schimbare nu se pote adopta deca nu va intruni cel pucin duoe treimi ale voturilor.

Constitutiunea din 1923 TITLUL VII DESPRE REVIZUIREA CONSTITUTIUNII Art. 129. Constitutiunea poate fi revizuita in total sau in parte din initiativa Regelui sau oricareia din Adunarile legiuitoare. In urma acestei initiative ambele Adunari, intrunite separat, se vor rosti cu majoritate absoluta, daca este locul ca dispozitiunile constitutionale sa fie revizuite. Indata ce necesitatea revizuirii a fost admisa, ambele Corpuri legiuitoare aleg din sanul lor o comisiune mixta, care va propune textele din Constitutiune ce urmeaza a fi supuse revizuirii. Dupa ce raportul acestei comisiuni va fi citit in fiecare Adunare, de doua ori in interval de cincisprezece zile, ambele Adunari intrunite la un loc, sub presedintia celui mai in varsta dintre Presedinti, in prezenta a cel putin doua treimi din totalitatea membrilor ce le compun, cu majoritate de doua treimi, stabilesc in mod definitiv cari anume articole vor fi supuse revizuirii. In urma acestui vot Adunarile sunt de drept dizolvate si se va convoca corpul electoral in termenul prescris de Constitutiune.

Constitutiunea din 1938 TITLUL VII Revizuirea Constitutiei Art. 97. Constitutia de fata nu poate fi revizuita in total sau in parte decat din initiativa Regelui si cu consultarea prealabila a Corpurilor Legiuitoare care urmeaza a indica si textele de revizuit. Consultarea Adunarilor Legiuitoare se face prin mesaj Regal si se exprima cu majoritate de doua treimi ale Adunarilor intrunite intr-una singura sub presedintia Presedintelui Senatului. Rezultatul consultatiunii se aduce la cunostinta Regelui de presedintii celor doua Adunari insotiti de o Comisiune speciala.

Textele noi, urmand a inlocui pe cele revizuite, se voteaza cu majoritate de doua treimi, de fiecare Adunare in parte.

Constitutia Republicii Populare Romane de la 1948 TITLUL IX Modificarea Constitutiei Art. 103. Constitutia Republicii Populare Romane poate fi modificata, in parte sau in total, la propunerea guvernului sau a unei treimi din membrii Marii Adunari Nationale a R.P.R. Art. 104. Proiectul de lege asupra modificarii Constitutiei se considera adoptat daca a fost votat de doua treimi din numarul total al membrilor Marii Adunari Nationale a R.P.R.

Constitutia Republicii Populare Romane de la 1952 CAPITOLUL 10 Procedura de modificare a Constitutiei Republicii Populare Romane Art. 105. Constitutia Republicii Populare Romane poate fi modificata numai prin lege votata de Marea Adunare Nationala. Proiectul de lege asupra modificarii Constitutiei se considera adoptat daca a fost votat de cel putin doua treimi din numarul total al membrilor Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane. In cadrul Constitutiei Republicii Socialiste Romania din anul 1965 nu apar articole referitoare la Revizuirea Constitutiei.

Constitutia Romaniei de la 1991 Art. 147 - Procedura de revizuire (1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere. (2) Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor.

(3) Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.