Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. ENERGOPETROL PLOIESTI S.R.L.

Str. Schelelor nr. 32 CAMPINA jud. PRAHOVA


O.R.C. : J29 / 788 / 12.10.1999 ; CUI : RO 12281260
Cont IBAN RO86RNCB0208009977230001 BCR Campina

Sediul central - tel/fax : +40244375627


- mobil : +40742220129
Punct de lucru IANCA- tel/fax :+40239668212
E-mail : energopetrol_ploiesti@yahoo.com

OFERTA TEHNICA:

Alimentare

cu energie electrica Colegiul Tehnic Stefan Banulescu municipiul Calarasi , judetul

Calarasi

Capitolul 1. Date generale:


1.1.Denumirea obiectivului de investitie:
Alimentare cu energie electrica Colegiul Tehnic Stefan Banulescu municipiul Calarasi , judetul
Calarasi

1.2 Titularul investitiei:


ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. Zona MT/JT Calarasi
Primaria Municipiului Calarasi

1.3. Amplasamentul lucrarii :


Municipiul Calarasi ,judetul Calarasi

Capitolul 2. Necesitatea si oportunitatea lucrarii: Situatia existenta si viitoare a


zonei
Lucrarea se executa ca urmare a comenzii prin care se solicita alimentarea cu energie electrica a
Colegiului Tehnic Stefan Banulescu., situat in mun. Calarasi, jud. Calarasi.
Conform chestionarului energetic, puterea instalata Pi=365,41kW, puterea simultan absorbita este Pa=
233,85 kW, la un factor de putere cos=0,92.
In zona in care este situat obiectivul se afla statia 110/20kV Calarasi. Din celula de 20kV aflata in statie
pleca LES 20kV FNC, ce traverseaza str. Bucuresti in zona statiei, dupa care merge paralel cu LES 20kV
Oras. In zona SC CONDORUL SA , LES 20kV FNC alimenteaza PTAB 3324. Din PTAB 3324 pleca LES
20kV catre PCZ 3019 ILSA. Acesta, in zona intersectiei strazii Bucuresti cu Varianta Nord(str. Rocadei)
traverseaza str. Bucuresti, dupa care intra in incinta ILSA in PCZ 3019.
Pentru realizarea lucrarii, se va sectiona LES 20kV FNC, racord catre PCZ 3019 ILSA si se va monta un
PT nou in anvelopa de beton, 20/0,4kV 400kVA montat la limita de proprietate, ce va prelua in sistem
intrare iesire, plecarea din PTAB 3324 si plecarea catre PCZ 3019 ILSA.

Punctul de delimitare a instalatiilor este la PT pe joasa tensiune, la papucii de racord ai cablului de plecare
din TG spre obiectiv.
Masurarea energiei electrice se face cu contor electronic, trei sisteme de masurare, montaj semidirect, cls.
0,5, cu curba de sarcina, RS232 si cutie de comunicatie cu modem GSM si adaptor activ pentru integrare
in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT Calarasi.Reductorii de curent ce se vor folosi vor fi
TC400/5A.
Lucrarile cuprinse intre punctul de racordare si punctul de delimitare, se vor executa pe tarif de racordare.
Lucrari necuprinse pe taxa de racordare
Sunt prevazute lucrari ce nu sunt cuprinse pe taxa de racordare, si anume:
Pentru alimentarea cu energie electrica a Colegiului Tehnic Stefan Banulescu se va monta o LES 0,4kV in
lungime de 310m ce va poza in profil M zona trotuare si profil T in zona de traversare a strazilor si zona de
traversare a parcarii C.C.H. Cablul ce se va folosi va fi tip ARE4RX 3x240+150N. Noua LES 0,4kV va
pleca din PT proiectat si se va lega la bornele de intrare in cutia de distributie generala din curtea
colegiului.
Pentru alimentarea cu energie electrica a cantinei si a internatului se va monta o LES 0,4kV cu cablu
ARE4RX 3x240+150N, pozata in profil M pana la firida de distributie proiectata E1-2, dupa care va fi
pozata in subsolul internatului si se va lega la bornele de intrare din cutia de distributie existenta la parterul
blocului. Lungimea traseului este de 60m.
Pe toata lungimea de pozare a cablului, este prevazuta pozarea acestuia in tub de protectie.

Capitolul 3. Descrierea lucrarilor:


Conform planului de situatie proiectata, alimentarea cu energie electrica a Colegiului tehnic Stefan
Banulescu se va realiza prin montarea unui PTAB 400kVA alimentat din LEA 20kV FNC prin sectionarea
LES 20kV dintre PTAB 3324 si PCZ3019. Se va inlocui cablul ramas de la zona unde se va executa
mansonul si pana la PCZ 3019 cu cablu nou ce va pleca de la PTAB proiectat si se va lega la celula de linie
aferenta cablului de intrare de la PTAB 3324.
PT-ul nou proiectat de tip DG2061 ed.4 se va amplasa la limita de proprietate, va avea acces din strada si
va fi echipat cu doua celule de linie de tip DY803/4RO, o celula trafo tip DY803/2RO, un transformator
ermetic in ulei 400kVA, 20/0,4kV, conform DT796 editia 3 si un TDRI echipat cu intreruptor general de
630A.
Conform planului de situatie proiectat, alimentarea cu energie electrica a Colegiului Tehnic Stefan
Banulescu se va realiza prin montarea unui PTAB 400kVA alimentat din LEA 20kV FNC prin sectionarea
LES 20kV dintre PTAB 3324 si PCZ3019. Se va inlocui cablul ramas de la zona unde se va executa
mansonul si pana la PCZ 3019 cu cablu nou ce va pleca de la PTAB proiectat si se va lega la celula de linie
aferenta cablului de intrare de la PTAB 3324.
PT-ul nou proiectat de tip DG2061 ed.4 se va amplasa la limita de proprietate, va avea acces din strada si
va fi echipat cu doua celule de linie de tip DY803/4RO, o celula trafo tip DY803/2RO, un transformator
ermetic in ulei 400kVA, 20/0,4kV, conform DT796 editia 3 si un TDRI echipat cu intreruptor general de
630A.
LES 20kV proiectata va avea lungimea de 710m si va fi realizata cu cablu tripolar cu elice vizibila
3x1x185mmp conform DC4385RO.
Sunt prevazute lucrari ce nu sunt cuprinse pe taxa de racord, si anume:
Pentru alimentarea cu energie electrica a Colegiului Tehnic Stefan Banulescu se va monta o LES 0,4kV in
lungime de 310m ce va poza in profil M zona trotuare si profil T in zona de traversare a strazilor si zona de
traversare a parcarii C.C.H. Cablul ce se va folosi va fi tip ARE4RX 3x240+150N. Noua LES 0,4kV va
pleca din PT proiectat si se va lega la bornele de intrare in cutia de distributie generala din curtea
colegiului.
Pentru alimentarea instalatiei de iluminat si prize PT-nou proiectat va fi prevazut cu un tablou de servicii
auxiliare (TSA) conform DY3016RO ce va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune cu conductor unipolar
de cupru 4x1x6mmp cu izolatie de PVC introdus in tub PVC 32mm pozat aparent pe zid. Legarea la
pamant a TSA se va realiza cu conductor multifilar de cupru cu sectiunea de 16mmp.
Pentru protectia impotriva tensiunii de atingere si de pas este prevazuta instalatie de impamantare.

Anvelopa de beton pentru postul de transformare va fi conform DG 2061 RO si DG 10061 cu


dimensiunile interioare 3.86x2.3x2.3m.
Se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public si va fi echipat cu 3 celule de MT DY803 in
configuratia 2LE+1T, un transformator cu pierderi reduse 400kVA 20/0,4kV conform DT796RO si TDRI
cu un intreruptor general de 630A.
Cablurile de legatura intre celula trafo si trafo vor fi cabluri unipolare 20kV din cupru cu sectiunea 25mm
prevazute cu terminale de interior, in lungime de 10,5m, conform DJ 4447. Cablurile de legatura intre trafo
si tabloul de JT vor fi cabluri unipolare de Cu 4x150mmp.
Postul va fi prevazut cu instalatie de iluminat si instalatie de legare la pamat formata din centura interioara
si priza de pamant exterioara, conform specificatiilor Enel. La centura interioara vor fi legate toate
echipamentele montate in PT.
In PT nou proiectat se vor monta 2 celule de linie motorizate 24kV, modulare, echipate cu separator IMS,
comutatie in SF6 - conform DY 803/4RO;
Toate celulele de linie vor fi prevazute cu motorizare conforma cu DY 1050 RO.
Cablul nou de medie tensiune se va poza in tub de protectie flexibil pliabil din polietilena la densitate
inalta (HDPE) de culoare neagra pentru structura externa si polietilena de joasa densitate pentru invelisul
intern (LDPE) 160mm pe toata lungimea lui in conformitate cu DS 4247/6 cu urmatoarele caracteristici
tehnice:
- cod 295515
- tip DS 4247/6;
- Diametru 160 mm
Tubul va fi conform cu :
- DS 4247 RO - Tub de protectie flexibil "Tip pliabil"
Capetele terminale utilizate vor fi conforme cu:
DJ4456 Terminale de interior pentru cabluri monopolare MT cu camp radial cu izolatie extrudata.
Mansoanele de MT utilizate vor fi conforme cu:
DJ4387RO Mansoane drepte unipolare pentru cabluri MT cu camp radial cu izolatie extrudata

Capitolul 4. Principalele acte normative:

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice


FC-1/84 - Montarea si demontarea cablurilor de energie cu tensiunipanala 35kV
FT 75/87 - Executarea si repararea canalizarilor din LES de 1-20 kV
NTE 003/04/00 - Normativ pentru constructia Iiniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V
PE 101/85 - Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni
peste 1 kV
Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice
aprobata prin Ord.ANRE 4/2007 modificat prin Ord. ANRE 49/2007
1.RE-Ip 30-04 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de Iegare Ia pamant
Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare - IPSSM 0101 - aprobate in sedinta CSSM din 03.05.2007 de Enel Distributie Dobrogea
PE 009/1993 - Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul
si distributia energiei electrice si termice.
SR EN 13369 - Reguli comune pentru produse prefabricate din beton.
STAS 2612/1987 - Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise ;
STAS 12217/1988 - Protectia impotriva electrocutarilor la utilaje si echipamente electrice mobile.
Prescriptii ;
STAS 297/1/1988 - CuIori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale;
STAS 4102/1985 - Piese pentru instaIatii de Iegare la pamant de protectie;
SREN 61230 - Lucrari sub tensiune. Dispozitive mobile de Iegare temporara la pamant sau de Iegare Ia
pamant si in scurtcircuit ;
HGR 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
HGR 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
Iucratori a echipamentelor de munca
OFERTANT:
SC ENERGOPETROL PLOIESTI SRL