Sunteți pe pagina 1din 4

Mihai Emin e s c u po e t nai o n a l i univ e r s a l

Mihai Emine s c u est e n literat u r a rom n poet ul nep er e c h e a crui oper nving e timp ul , dup cum afirm Georg e Clines c u . El est e cel m ai mar e poet naion al, care expri m cel mai bine i cel mai com pl et spiritu alit at e a rom n e a s c . Emine s c u a fost o perso n alit a t e cople it o ar e , care i a impre sio n a t pe cont e m p o r a n i prin intelige n , me m o ri e, curio!itat e intel ect u al , cultur de ni"el euro p e a n i farm e c ul limb a#ului. $crisul era "iat a lui% om ul cel mai silitor, ve nic citind, m e di t n d, scriind poet n toata put er e a cuv n t ul ui , dup cum afirm &itu Maiores c u . 'rimul, care a intuit m ar el e efect mod el a t or al crea i ei emin e s ci e n e a fost &itu Maioresc u% Emin e s c u a fcut c toat poe zia aces t ui secol s evolu e z e sub auspiciile geniului su, iar form a nfpt uit de el a limbii naional e s devi n punct ul de plecare pentru ntrea g dez v ol t are ulterioar a ves m n t ul ui i cug e t rii rom n e s ti . Emine s c u nu era un rom a n ti c cont e m pl a ti" i abst r a s , pierdu t ntr o "isar e liric, ci un om al timp ul ui su, preoc u p a t de destin ul i de bun exist e n a poporul ui rom n, an ali! n d cu simt critic societ a t e a cont e m p o r a n , instituiile ace s t ui a. El a fost un artist( cet e a n , gn dit or i ped a g o g al ne a m u l ui su. Conce p ti a est e tic a a lui Emine s c u est e mod el a t de poetic a rom a n ti c pa o p ti st i de filo!ofia a geni ului, care trie t e ntr o societ a t e me diocr , incap a bil s nele a g i s prom o " e ! e "alorile% Privitor ca la teatru Tu n lum e s te nchipui! "oace unul i pe patru, Totui tu ghici vei chipu i, #i de plng e , de se cearta, Tu n colt petreci n tine #i ntel e gi din a lor art $e e ru i ce e bine ) %lossa *. Credin a ad n c a lui era c num ai art a asigur ne m u rir e a omului% &u m ai poet ul $a pasri ce zboar 'eas u pra valurilor, Trece pest e ne m ar gi nirea timp ul ui ) &u m ai poet ul *. +umitru 'opo"ici consid er , c Emine s c u est e un ()perion cond a m n a t s rm n n societ at e i s i det er mi n e poziia n co m pl e * ul raporturilor sociale . Ca poet, Emine s c u s a situ at n cat e g o ri a rom a ticilor &u m ncnt a i nici cu clasici &ici cu stil curat i antic+ Toat e mi sunt deop o triv Eu ram n ce am fost! roma n tic ) Eu nu cred nici n ,ehova * ,n crea i a lui exist i o com p o n e n t clasic , reliefat prin% pre uir e a art ei antice, prom o " a r e a idealurilor de bine, frum o s, ade " r, aspirai a spre perfeciu n e i echilibru, stilul arm o nio s, clar, ironia det a a t % &u spera cnd vezi mi ei -a izbn d fcn d punt e , Te ar ntrec e nataraii, 'e ai fi cu stea n frunt e

) %lossa *. .per a poetic a lui Emine s c u repr e!int o nnoire profun d a liricii rom n e t i. /imba# ul poetic emin e s ci a n est e cara ct e ri! a t prin prosp e i m e i nat ur al e e , pentr u c Emine s c u a consid e r a t limba "ech e ca tem eli e pentr u toat e noile ei nfiri. El a intuit c limba# ul poetic treb ui e s porn e a s c a de la oper el e folclorice i de la text e "echi, care cons e r" form el e cele mai re!ist e n t e de limb . ,n poe!i a lui Emine s c u put e m gsi% "ers uri de origine folcloric% Te am ruga, mari, ruga . mi trimii prin cinev a $e i mai m n dru n valea Ta! $odrul cu poienile, /chii cu sprnc e n e l e0 $a i eu trimit e voi $e i mai m n dru pe la noi ) .crisoare a ,,,* "ers uri cu aro m e arh aic e de stil cronic ar e s c% 1mp rai pe care lum e a nu put e a s mai ncap 2u venit i n ara noastr de au cerut pa m n t si ap $u m venira se facur toi o ap i un p m n t ) .risoarea ,,,*. +ar poet ul i alter n e a ! mi#loac el e printr o e*pre si e intel ect u alizat )&udor 0ianu*% ei au doar stel e cu noroc i prigoniri de soart e precu m 2tlas n vec hi m e spri3inea cerul pe um r aa el spri3in lum e a i vecia ntr un nu m r ,n poe!ii coexist diferit e tipuri de "ersificai e, de la "ers ul clasic la expr e si a ndr! n e a a "ersul ui liber. 'oe!ia emin e s ci a n est e ncrc a t de sen si bilitat e contin n d i put er e a e"oc a t o a r e a limbii rom n e i est e constr uit pe un fond de arm o ni e mu!ical . &udor 0ianu sustin e, c Emin e s c u n a treb uit s se lupt e cu limba, aa cu m au fcut unii din e m ulii si de mai trziu4 , a fost de a3uns s se aez e n curent ul limbii i s i nale pnz el e n directia n care sufl duh ul ei4 'oet ul se inspir din mai mult e surs e. 'oe! a lui est e de inspirai e istoric, social , mitologic , folcloric1 poe!i a iubirii, a nat urii. Mihai Emine s c u i construi e t e uni"ers ul su poetic n #urul ctor" a te m e i moti" e es e n i al e, ca% timpul, cos micul, istoria, nat ur a i drago s t e a . &em a cos micul ui are o mar e "aloar e prin pre! e n t a r e a relaiei dintr e om i uni"er s, care se pre!int sub trei nfi ri poetic e% cos m o g o ni c , sarc a s ti c i elegi ac . 2des e o ri ntlni m i moti"ul vanitas vanitat u m prin care Emine s c u sublinia! cara ct e r ul trec t o r al "ieii om e n e t i % 2ve m clipa, ave m raza, care tot mai ine nc ) .risoarea ,*. 3elaia dintre om i uni"er s est e foart e bine repr e! e n t a t n capo d o p e r a cre ai ei emin e s ci e n e % poe m ul -uceaf arul . ,n ace s t poe m ntlni m i supr a t e m a timp ului, te m a nat urii i a dra go s t ei. -uceaf arul repr e!int un mo m e n t de maxi m ele" a i e a lirism ului emin e s ci a n1 est e o ad mir a bil sint e! a te m el or i moti"elor, atitudinilor poetic e emin e s ci e n e . .po!iia tere s t r u(co s m i c est e m arc a t i stilistic% luce af a r ul "orb e t e de sfera m e a , reia mi al ne m u ririi ni m b , de greul negrei ves nicii , definind u i astfel condiia sup e rio a r 1 n contr a s t , Ct lin "orbe t e folosind o expri m a r e familiar a% i a arta din bob n bob amorul , stai cu binisorul , astfel definind conditia #oas , obinuit . &em a timpul ui est e o tem a, care re"ine apro a p e n toat e poe!iile lui Emine s c u. 'rin folosire a te m ei timp ul ui poet ul expri m carac t e r ul trec t o r al "ieii, dar i legt u r a sa cu trecu t ) Trecut au anii *.

'oe!iile de inspirai e istoric sunt foart e cuno sc u t e ) 5e m e n t o mori , Epigonii ,scrisorile,e t c.*. ,n e"oc a r e a istoriei atitudi n e a poetic a lui Emine s c u ap ar e sub dou asp e c t e % unul elegi ac i altul satiric. 0i!iune a elegi a c e pre d o m i n a t n acel e cre aii n care panor a m a ci"ili!ai ei cree a ! un senti m e n t al !d r ni ci ei, det er m i n a t de idee a c nimic nu e stat or nic n timp )ide e a fortuna labilis *. 5n astfel de poe m est e 5e m e n t o 5ori % Toat e au trecut pe lum e , nu m ai rul a rma s46 /, acel e urias e, ns mu t e pira mi d e 6 $ari stau ca veac uri negr e n pustiuri mpietrit e , care est e me nit s ilustre! e teoria a unui ru care pre e xist n lum e. 2cea st idee se rep et n 1mprat i prolet ar % form el e se schi m b ar, dar rul a rma s . 0i!iune a satiric ating e toat e laturile exist e n ei social e% impost ur a ) Epigonii *, n#osire a dra go s t ei ) .crisoare a ,7 , .crisoare a 7 *, corupi a, de m a g o gi a , form alis m ul, imitai a sno a b . Ca la toi m arii poei rom a n tici, drago s t e a se afl ntr o per m a n e n t conso n a n cu nat ur n lirica erotic emin e s ci a n . 'rin Emine s c u lirica erotic pierd e ele m e n t e l e con" e n tio n al e )dureri exa g e r a t e , acc e n t e lut r e ti* pent ru a de" e ni expr e si a a unor senti m e n t e profun d e . 'oet ul a pus iubire a sub se m n ul nest a t o r ni ci ei, de aici re!ult m el a n c oli a, not a m e dit a ti" ,c hi a r filo!ofic a liricii erotic e emin e s ci e n e . ,mbinar e a senti m e n t ul ui iubirii cu al nat urii est e pre! e n t a n toat e poe!iile erotice ale poet ul ui. ,n lirica erotic emin e s ci a n put e m deo s e bi dou et a p e distinct e% n po e z i il e d e tin e r e t e poet ul cred e n iubire, n posibilitat e a omului de a se mplini prin iubire1 poet ul select e a ! din nat ur a acel e ele m e n t e , care suge r e a ! et er nit a t e a , frum u s e e a 1 senti m e n t e l e poet ul ui sunt de bucuri e, fericire % 7o m visa un vis ferice, 1ngna ne vor c un cnt .ingurat e c e izvoare, 8lnda bat ere de vnt ) 'orina *. Dup 18 7 7 se const a t o schi m b a r e n lirica erotic emin e s ci a n % poet ul nu mai cred e n iubire, n posibilitat e a fericirii1 nat ur a est e pre! e n t prin ele m e n t e , care suge r e a ! nest a t o r ni ci a, trec e r e a . $tare a suflet e a s c a a poet ul ui est e de de! a m a gi r e , disp er a r e % 7ezi, rndu n el el e se duc, .e scut ur frunz el e de nuc, . aea z bru m pest e vii 'e ce nu mi vii, de ce nu mi vii 9 ) 'e ce nu mi vii *. Georg e Clines c u susin e ca Emin e s c u e un mare erotic prin gravitat e4 2a cu m iube t e el, poporul nu iube t e dect o singur dat, la vrsta nfloririi vieii brbt e ti i a nubilitii . /a Emine s c u put e m "orbi de o dragos t e de pasri albe care strbat et ernitat e a i se ntln e s c din zbor n drept ul unei stele )&udor 2rghe!i*. 'oe!iile lui Emine s c u do"e d e s c patriotis m ul i fapt ul c poet ul est e )i* un poet naion al% 7is de rzbu n ar e negru ca mor m n t ul .pada ta de sng e du m a n fu m e g n d , #i dea s u pr a idrei fluture cu vnt ul 7isul tu de glorii falnic triu mf n d , .pu n a lumii large stea g uri tricolore, .pu n a ce i poporul mare, ram n e s c , $nd s aprind e sacru candid i vltoare, 'ulce :o m ni e, asta i o dores c ) $e i doresc eu ie,dulc e :o m ni e *. +ar el est e i un mar e poet uni"er s al, prin rom a n ti s m ul su )dar nu nu m ai prin ace a s t a *1 pentr u c poe!iile sale conin idei care sunt familiare tuturor oam e nilor care le citesc. .per a lui Emine s c u , poet al "isului cos mic i mitologic, si are locul propriu nu num ai n literat u r a rom n , ci i n cea uni"er s al . Gen er a iile n succ e si u n e a lor i tran s m i t ca pe

o datori e sacr con"in g e r e a , c Emine s c u est e cel mai m ar e poet naion al. 3eferind u se la "aloar e a cre ai ei emin e s ci e n e ( din punct ul de "ed er e a relaiei naio a n a l ( uni"ers al ( Georg e Clines c u afirm % fiind foart e rom n, Emine s c u est e un mar e poet univ ersal .