Sunteți pe pagina 1din 4

Testare initiala clasa a X-a M Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj anul scolar 2011-2012

prof. Zsigmond l!a Data testarii initiale" 2#. $. 2011 Numarul de elevi evaluati" 1% Absenti" &C&' (o)mi T&*+C, -)ter Testul aplicat" Testul nr. 2. Durata testului" .0 minute Analiza statistica a rezultatelor 1. Media clasei" ..00 2. Distributia notelor (ota 1 2 3 (r. ele/i 0 1 0

4 1

5 1

6 1

! 0

" 2

1# 1

1. $eprezentarea %ra&ica a re2ultatelor


$ezult at ele t est arii init iale clasa a X- a M
4 Numarul elevilor 0 . 3 1 2 1 0 ,eries1

1 0

2 1

1 0

3 1

. 1

0 1

4 2

# 0

% 10 2 1

,eries1

Not ele obt inut e

3. $ealizarea competentelor din matricea de specificatii Nr' obiectiv (r. ele/i care l-au reali2at in totalitate partial deloc (1 1 1. 1 (2 2 1. 2 (3 0 1# 1 (4 1 10 2 (5 0 10 % (6 1 10 #

5' )bservatii clasa este foarte heterogena5 cu ele/i cu cunostinte foarte diferite 6ulti dintre ele/i /in din mediul rural unde nu au in/atat engle2a e/aluare globala" testul arata ca desi in clasa se afla si ele/i cu pregatire buna5 ni/elul majoritatii este destul de sca2ut la limba engle2a. 7in cau2a diferentelor de ni/el cati/a ele/i nu indra2nesc sa /orbeasca in clasa 6' *reseli &recvente confunda situatiile in care folosim timpurile /erbale gresesc la forma timpurilor /erbale gresesc la transformarea cu/intelor 89ord formation: conentrarea pe intelegerea te;tului citit 4. +lanul de imbunatatire a performantei scolare asociat re2ultatelor testului" Obser/atii si masuri predare si mai diferentiata pentru cei ramasi in urma recapitularea timpurilor /erbale cu multe e;ercitii folosirea dictionarului monoling/ nu identifica corect informatiile din te;tul citit

,isa de evaluare asociata testului Testul nr' 2

*rila de notare si de corectare pentru fiecare item" +art 1 Tenses. 6 items-6 points 1: are lea/ing 2: ta!es off 1: decided 3: sa9 .: are loo!ing for9ard 0: ha/en<t gone 2 )pen cloze. 15 items-3# points 1: 9hen 2: can 1: been 3: on .: some 0: 9a=> method 4: 9a= #: their %: than 10:that 11: 9hich 12: do9n 11: and 13: of 1.: ma!e 3 /ord &ormation 1# items- 1# points 1: communication 2: ad/ertising 1: technological 3: practicall= .: information 0:possibilities 4: endless #: instantl= %: de/elopment 10: ama2ing 4 $eadin% compre0ension items-14 points 1: ' 2: ' 1: & 3: 7 .: C 0: ' 4: C +art -/ritin%- 1tor2 3# points 3onus 1# points