Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Geografie i Geologie Specializarea Geografie

Referat
STRUCTURA UNIVERSULUI

Iai, 2 !!

Astrono"ia este tiinta care studiaz# "icarea, structura, originea i evolu$ia corpurilor cereti i ale siste"elor de corpuri% precu" i interac$iunile acestora cu c&"purile 'n care se g#sesc( )enu"irea dat# tiin$ei despre Univers *Astrono"ie+provine din cuvintele greceti astron+ astru i no"os+lege( ,-serva$iile arat# c# diferite corpuri cereti au v&rste diferite, c# unele o-iecte sunt "ai tinere,'n ti"p ce celelalte sunt "ai v&rstnice( .&rsta /#"&ntului se deter"in# prin analiza con$inutului de izotopi radioactivi care se g#sesc 'n scoar$a terestr#(.&rsta actual# a stelei se poate deter"ina cunosc&nd propor$ia de 0idrogen existent# 'n interiorul stelei, care ne arat# aproxi"ativ ce frac$iune din energia stelei este consu"at# i c&t# energie "ai este disponi-il#( Cunoasterea co"pozi$iei c0i"ice a interiorului, 'nsea"n# cunoaterea structurii stelei, ca i a stadiului evolutiv 'n care se g#sete( Se consider# c# Galaxia noastr#,ca i alte galaxii, are o v&rst# de ordinul v&rstei roiurilor glo-ulare + cele "ai v&rstnice o-iecte cereti cunoscute + adic# de circa ! +!1 "iliarde de ani( /#"&ntul este un corp rece 2f#r# lu"in# proprie3, aproape sferic 2av&nd raza "edie 4567! 8"3, care graviteaz# 'n 9urul Soarelui la distan$a "edie 4!UA4!:;(5 ( 8"( Ase"enea lui "ai sunt < corpuri, nu"ite planete 2'n ordinea distan$ei de la Soare= >ercur,.enus, apoi >arte,?upiter,Saturn,Uranus,@eptun si /luton3 ce se "ic# 'n 9urul Soarelui,corpul central al siste"ului solar( Soarele este una din "iliardele de stele ale Galaxiei noastre( Soarele i "ul$i"ea corpurilor care graviteaz# 'n 9urul S#u for"eaz# siste"ul solar( /lanetele se "ic# 'n sens direct 'n 9urul Soarelui pe or-ite eliptice, av&nd planetele apropiate de planul eclipticii i se rotesc 'n sens direct 'n 9urul arelor proprii,cu excep$ia planetelor .enus i Uranus, care se rotesc 'n sens retrograd( Cu a9utorul petelor solare sau utiliz&nd efectul )oppler, se poate pune 'n eviden$# rota$ia Soarelui( ,-serva$iile arat# c# Soarele se rotete ca un fluid 2nu ca un rigid3, cu o perioad# de 21 zile la ecuator i de peste 6 zile la poli 2viteza ung0iular# de rota$ie variaz# cu latitudinea 0eliografic#3( Aota$ia se efectueaz# 'n sens direct, ca i "icarea planetelor pe or-ite( Soarele este cea "ai apropiat# stea de noi i 'i dator#" propria noastr# existen$#( @u nu"ai noi,oa"enii, ci i plantele sau ani"alele( @e+a" o-inuit s# lu#" totul de+a gata( @e place s# crede" c# Soarele este
2

ne"uritor i c# via$a va d#inui venic( Aceste g&nduri sunt departe de adev#r, pentru c# Soarele este doar o stea i, desigur, p&n# i stelele "or( Stelele sunt corpuri gazoase incandescente, 'n general sferice sau aproape sferice, av&nd "ase co"para-ile cu "asa Soarelui, ca i la Soare, la o stea deose-i" dou# regiuni= at"osfera i interiorul( )ei nu este accesi-il direct o-serva$iilor, interiorul se poate studia pe -aza efectelor produse de el 'n at"osfer#( /ro-le"a interiorului const# 'n a deter"ina varia$ia para"etrilor fizici structurali i radiativi= densitatea,presiunea,te"peratura, fluxul integral al radia$iei 2sau lu"inozitatea3 etc, de la un punct al stelelor la altul( Se esti"eaz# c# peste ;7B din "ateria Universului este concentrat# 'n stele( )e aici rezult# c# cea "ai "are parte a "asei Universului este de regul# fier-inte i dens#, 'n faza actual# a evolu$iei sale( Galaxia noastr# se prezint# ca un siste" stelar i"ens, con$in&nd peste stele, unele evalu#ri statistice "erg&nd p&n# la 2 C stele( Aegiunea Galaxiei cu cea "ai "are densitate stelar# se o-serv# pe cer su- for"a unei -enzi str#lucitoare, nu"it# Calea Dactee( Aceasta este regiunea din 9urul planului ecuatorial galactic,iar o-serva$iile cu un telescop puternic arat# c# ea con$ine un nu"#r i"ens de stele,precu" i "aterie neorganizat#( Stelele str#lucitoare, care se o-serv# cu oc0iul li-er sunt stelele cele "ai apropiate de Soare,din Galaxie( Sec$iunea Galaxiei prin planul ecuatorului galactic prezint# -ra$e spirale,legate de prezen$a c&"pului "agnetic galactic( En afara Galaxiei noastre se g#sesc alte galaxii, cu di"ensiuni de zeci+sute de "ii de ani lu"in#( )istan$ele dintre ele sunt de zeci de ori "ai "ari dec&t di"ensiunile lor( , galaxie con$ine de la sute de "ilioane la sute de "iliarde de stele( Galaxiile se 'ngr#"#desc 'n grupe de galaxii i roiuri de galaxii(En spa$iul dintre galaxii ave" "ateria intergalactic#( Fotalitatea galaxiilor cunoscute, "ateria intergalactic# i c&"purile corespunz#toare for"eaz# >etagalaxia +care se poate defini ca fiind partea Universului care este accesi-il# o-serva$iilor astrono"ice( En >etagalaxie, totul,'ntreaga "aterie este 'n continu# "icare i transfor"are( /rivind cerul 'nstelat ,din orice punct al suprafe$ei /#"&ntului, ave" totdeauna i"presia c# toate corpurile cereti 2atrii3 se g#sesc la aceeai distan$# de noi, pe suprafa$a interioar# a unei sfere, care 'n vor-irea curent# se nu"ete -olta cereasc#, sau si"plu, cer( Giua, cerul senin are culoare al-astr# 2datorit# difuziei lu"inii Soarelui3, iar pe el se o-serv# un astru str#lucitor+ Soarele(
3

Uneori se o-serv# ziua i Duna, iar seara i di"inea$a+ planetele "ai str#lucitoare 2"ai ales .enus+ nu"it# Duceaf#rul3( @oaptea, cerul senin apare 'ntunecat, iar pe el se o-serv# stelele, planetele, Duna, co"etele i alti atri( /ri"a i"presie produs# de cerul 'nstelat este nu"#rul foarte "are de stele i aezarea lor dezordonat#( En realitate, cu oc0iul li-er, dintr+un punct oarecare de pe /#"&nt, nu pute" o-serva "ai "ult de 6 de stele% deci pe 'ntreg cerul se vor o-serva circa 5 de stele( /ozi$iile relative ale stelelor nu se sc0i"-# sensi-il 2pentru oc0iul li-er3 'n sute sau c0iar "ii de ani( Acest fapt ne per"ite s# ne orient#" printre "iile de stele( En acest scop, 'nca din antic0itate stelele str#lucitoare au fost reunite 'n anu"ite grupe sau figuri nu"ite constela$ii( Acestora li s+au dat nu"e de ani"ale 2Faurul,Deul etc3, de eroi ai "itologiei greceti 2Hercule,Andro"eda, /erseu etc3, de o-iecte sau figuri geo"etrice 2S#geata, Ialan$a,Friung0iul etc3( Au existat 'n antic0itate "ai "ulte teorii geocentrice cu privire la structura Universului( Ideile funda"entale ale acestora au fost sintetizate de c#tre astrono"ul Alexandrin Claudiu /tole"eu 'n lucrarea >egale SJntaxis 2>area Construc$ie3, cunoscut# "ai ales, prin traducerea sa 'n ara-#, su- nu"ele de Al"agestu" 2Al"agest3( Aici este prezent siste"ul lu"inii al lui /tole"eu, care avea la -az# patru ipoteze 2postulate3 funda"entale= /#"&ntul este 'n centrul Universului, /#"&ntul este i"o-il, toate corpurile cereti se "ic# 'n 9urul /#"&ntului, "ic#rile corpurilor cereti sunt circulare i unifor"e( /entru a explica "ic#rile aparente co"plicate ale planetelor 2care sunt circulare i neunifor"e3, /tole"eu face uz, 'n siste"ul s#u, de teoria epiciclelor a lui Apoloniu( /otrivit acestei teorii, planetele 2cu excep$ia Soarelui i Dunii3 se deplaseaza unifor" pe traiectorii circulare nu"ite epicicle, ale c#ror centre descriu la r&ndul lor alte cercuri nu"ite deferente, /#"&ntul i"o-il fiind situat 'n centrul co"un tuturor deferentelor( En siste"ul lui /tole"eu , corpurile cereti erau asezate 'n ordinea ur"#toare( /#"&ntul 2i"o-il3 era considerat centrul Universului( En 9urul lui se "icau pe or-ite din ce 'n ce "ai 'ndep#rtate, planetele= Duna 2f#r# epiciclu3, >ercur ,.enus, Soarele 2f#r# epiciclu3, >arte, ?upiter i Saturn( ,r-itele tuturor planetelor sunt 'nc0ise 'n sfera stelelor fixe 2sfera fixelor3( Siste"ul lui /tole"eu per"itea, nu nu"ai explicarea "ic#rilor aparente ale planetelor, ci i predilec$ia 2calculul3 pozi$iilor lor viitoare 2efe"eridele3, cu o precizie suficient# pentru o-serva$iile din acel ti"p, efectuate cu oc0iul li-er(
4

Spre 'nceputul secolului al K.I+lea, siste"ul lui /tole"eu, nu "ai r#spundea exigen$elor i"puse astrono"iei de via$a practic# 2"ai ales de necesita$ile naviga$iei "ariti"e3( Acest siste" apare tot "ai clar, ca o construc$ie artificial#, 'n contradic$ie cu realitatea fizic#, i"pun&ndu+se necesitatea introducerii unui nou siste" pentru explicarea "ic#rilor aparente ale planetelor( Faptul c# siste"ul lui /tole"eu s+a "en$inut aproape un "ileniu i 9u"#tate se explic# nu nu"ai prin nivelul nu prea ridicat al tiin$ei evului "ediu, ci "ai ales prin spri9inul pe care el l+a do-&ndit din partea filozofiei scolastice aristotelice i a teologiei "edievale 2cretine i "usul"ane3, cu care era 'n -un# concordan$#( >arele astrono" polonez @icolae Copernic 2!:76+!1:63, introduc&nd siste"ul 0eliocentric, a pus -azele unei concep$ii noi despre Univers, care a avut un rol 0ot#r&tor 'n dezvoltarea astrono"iei "oderne( /rin opera sa Astrono"ia face trecerea de la descrierea geo"etric#, la interpretarea fizic# a Universului( @oul siste" al lu"ii, siste"ul 0eliocentric, este prezentat 'n lucrarea funda"ental# a lui Copernic L)e revolutioni-us or-iu" coelestiu" 2!1:63, care este opera 'ntregii sale vie$i( Da -aza siste"ului 0eliocentric se g#sesc ur"atoarele ipoteze principale= 'n centrul Universului se afl# Soarele i nu /#"&ntul, /#"&ntul sferic i planetele ase"#n#toare lui se "ic# 'n 9urul Soarelui, 'n acelai sens, i se rotesc 'n 9urul unuia din dia"etrele lor% or-itele planetelor sunt circulare% "icarile planetelor sunt unifor"e, iar vitezele liniare sunt cu at&t "ai "ari, cu c&t planetele sunt "ai aproape de Soare i invers( Copernic considera c# Duna 2nu"ai ea3 se "ic# 'n 9urul /#"&ntului, ca un satelit al acestuia i '"preun# cu /#"&ntul+ 'n 9urul Soarelui( /e -aza datelor o-serva$ionale, Copernic conc0ide c# or-itele tuturor planetelor 2inclusiv a /#"&ntului3 sunt situate aproxi"ativ 'n acelai plan( Ml arat# c# >ercur i .enus nu se 'ndep#rteaz# prea "ult de Soare, 'n "icarea aparent# printre stele deoarece au or-ite interioare or-itei /#"&ntului, spre deose-ire de >arte, ?upiter i Saturn, care au or-ite exterioare, de aceea se pot vedea pe cer i 'n partea opus# Soarelui( Structura lu"ii 2Universului3, dupa siste"ul lui Copernic este ur"atoarea( Soarele este 'n centru ,iar 'n 9urul lui se "ic#, pe or-ite circulare, planetele, asezate 'n ordinea distan$ei la Soare astfel= >ercur, .enus, /#"&nt 2care este i el planet#3, >arte, ?upiter i Saturn(
5

Duna fiind un satelit al /#"&ntului, se "ic# 'n 9urul acestuia pe o or-it# circular#( Stelele sunt Lfixate pe sfera fixelor, care Linc0ide Universul s#u 0eliocentric( Astfel Copernic n+a reuit, nici el, s# dep#easc# concep$ia despre Lsfera stelelor fixe( Interpretarea dat# de Copernic "ic#rilor aparente ale planetelor se consider# corect#, 'n principiu i ast#zi( Feoria lui Copernic prezint# o i"portan$# funda"ental# pentru evolu$ia 'ntregii tiin$e( Ma a 'nse"nat o adevarat# revolu$ie nu nu"ai 'n Astrono"ie, ci 'n toate tiin$ele, 'n concep$ia despre lu"e a o"ului( Astrofizica este o ra"ur# relativ t&n#r# a Astrono"iei,care 'n prezent cunoate o dezvoltare foarte rapid#, at&t datorit# descoperirilor fizicii "oderne, care per"it 'n$elegerea proceselor fizice ce au loc 'n corpurile cereti,c&t i datorit# dezvolt#rii i"petuoase a te0nicii, care a revolu$ionat "etodele de o-serva$ie astro+fizic#, aduc&nd 'n c&"pul cunoaterii noi o-iecte i feno"ene cereti( Se poate spune c# Astrofizica a ap#rut 'n anul !<1;, c&nd Nirc00off i Iunsen au descoperit "etodele analizei spectrale( /ro-le"a originii ai existen$ei Universului 'n care ne afl#", a preocupat, 'nc# din 'nceputuri, pe oa"eni( Astfel s+au creat diverse ipoteze, dar cea "ai plauzi-il# fiind cea a Iig+Iangului, aceast# ipotez# -az&ndu+se pe unele infor"a$ii o-$inute prin o-serva$ii astro+fizice i pe cunotintele de fizic# ato"ic# i nuclear#( Feoria Iig+Iang este acceptat#, 'n prezent, ca fiind teoria cea "ai -ine funda"entat# pentru a explica evolu$ia Universului 'n ti"p i spatiu( , prezentare "ai detaliat# a "odelului Iig+Iang poate fi gasit# 'n cartea lui Steven Oein-erg /ri"ele trei "inute ale Universului( En cartea Cuv&nt 'nainte de Ioan Ausu este prezentat# o cronologie a Universului de la "o"entul singularit#$ii p&n# la apari$ia lui Ho"o Sapiens( )up# apari$ia c#r$ii lui Oein-erg 2!;773,progresele realizate 'n fizica particulelor ele"entare au ar#tat c# acestea au i"plica$ii funda"entale 'n 'n$elegerea "ai profund# a evolu$iei Universului fier-inte,'n fazele ti"purii ale acesteia,iar fizicienii 'i leag# speran$ele de realizare a unific#rii funda"entale de interpretarea corect# a proceselor fizice extraordinare petrecute 'n cursul exploziei Iig+Iang( Ii-liografie= LUniversul + Astrono"ie volu"ul I de .asile Urec0e LUniversul + Astrofizic# volu"ul al II+lea de .asile Urec0e
6

S-ar putea să vă placă și