Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte la cursul Consiliere psihopedagogic Fac. Biologie-Chimie, Filologie, Geografie, 2014 1.

Consilierea psihologic: apariie, delimitri conceptuale, particularit i. 2. !pecificul consilierii psihopedagogice. "elimitri no ionale: consiliere psihologic# psihoterapie. $. !copurile consilierii psihologice%psihopedagogice. 4. &ipuri de consiliere. Caracteri'are. (. Caracteristica esen ial a consilierii psihopedagogice. ). *+iecti,ele consilierii psihopedagogice. -. "ireciile principale ale acti,itii psihologului scolar. .. /titudini fundamentale folosite 0n consiliere: acceptarea necondiionat, empatia, congruena, cola+orarea, g0ndirea po'iti,, resposa+ilitatea, respectul, .a. 1. 2etode de diagnosticare utili'ate de psihopedagog. 10. &estul proiecti, ,,/nimalul ine3istent4. 11. Chestionarul de personalitate 5. 67senc8. 12. Chestionarul caracterologic 5. 9eonard, 5. !hmiesche8. 1$. :o iune de diagnostic psihologic. Gre;elile posi+ile comise 0n psihodiagnostic. 14. Cau'ele adresarii la consilier. 1(. <ro+leme tipice cu care se adresea' diferite tipuri de clieni =cadrele didactice, parinti, copii, adolesceni, etc.> la consilier. 1). Consilierea psihopedagogic a copiilor pre;colari. <ro+lemele precolarilor. 1-. Caracteristica psihopedagogic a ele,ilor de ,?rst ;colar mic. 1.. <ro+lemele ele,ilor de ,?rst ;colar mic. Cau'ele de'adaptrii colare. 11. <articularit ile de ,?rst ale preadolescentului. Cri'a preadolescentin. 20. <ro+lemele preadolescenilor. 21. <ro+lemele cu care se adresea' la consilier parinii preadolescen ilor. 22. !trategii de consiliere psihopedagogic. 2$. /specte deontologice 0n acti,itatea de consiliere psihopedagogic. 24. @olul consilierului 0n acti,itatea educati,.