Sunteți pe pagina 1din 176

LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea n aplicare a Legii nr.

286/2009 privind
SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.

odul penal

Forma sintetic la data 03-feb-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice.

(la data 12-nov-2012 actul a fost promulgata de Decretul 655/2012 )

!arlamentul "om#niei ado$t $rezenta lege.

$%$L&L %' (i)po*i+ii privind aplicarea n timp a legii penale


,!%$-L&L %' (omeniul de reglementare
,rt. 1 %rezenta lege cu$rinde dis$ozi&iile $ri'ind $unerea (n a$licare a )egii nr. 286/2009 $ri'ind odul penal* cu modificrile i com$letrile ulterioare* i denumit (n continuare +odul $enal* a',nd ca $rinci$al obiect $unerea de acord a legisla&iei $enale e-istente cu $re'ederile acestuia* $recum intrarea (n 'igoare a ,rt. 2 .n cu$rinsul $rezentei legi* $rin nr. 1/01123 $ri'ind odul penal din 1969 se (n&elege )egea odul penal al "om#niei* re$ublicat (n 4onitorul odului penal. stabilirea regulilor $entru solu&ionarea conflictului de legi rezult,nd din

5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 2/ din 12 a$rilie 1118* cu modificrile i com$letrile ulterioare.

,!%$-L&L %%' (i)po*i+ii generale privind aplicarea n timp a legii penale


,rt. . /109is$ozi&iile art. 4 din odul penal $ri'ind legea $enal de dezincriminare sunt a$licabile i (n situa&iile (n care o fa$t determinat*

comis sub im$eriul legii 'echi* nu mai constituie infrac&iune $otri'it legii noi datorit modificrii elementelor constituti'e ale infrac&iunii* inclusi' a formei de 'ino'&ie* cerut de legea nou $entru e-isten&a infrac&iunii. /209is$ozi&iile art. 4 din alt denumire. ,rt. 4 %edea$sa a$licat $entru o infrac&iune $rintr-o hotr,re ce a rmas definiti' sub im$eriul odului penal din 1969* care nu de$ e te odul penal nu se a$lic (n situa&ia (n care fa$ta este incriminat de legea nou sau de o alt lege (n 'igoare* chiar sub o

ma-imul s$ecial $re'zut de intrrii (n 'igoare a acestei legi. ,rt. 1 /10Atunci modificarea incom$lete. c,nd o norm

odul penal* nu $oate fi redus (n urma

$enal

face

trimitere i

la

alt

norm normei

determinat* de la care (m$rumut unul sau mai multe elemente* normei com$letatoare atrage modificarea

/20.n cazul abrogrii normei com$letatoare* norma incom$let 'a $stra elementele $reluate de la aceasta* inclusi' limitele de $edea$s* (n forma e-istent la data abrogrii* afar de cazul (n care legea dis$une altfel. ,rt. 6 9ecderile* interdic&iile i inca$acit&ile decurg,nd din condamnri $ronun&ate (n baza legii 'echi ( i $roduc efectele $,n la inter'enirea reabilitrii de dre$t sau dis$unerea reabilitrii :udectore ti* (n msura (n care fa$ta $entru care sa $ronun&at condamnarea este $re'zut legea $enal nou $re'zute de lege. ,rt. 7 5ri de c,te ori o norm (n 'igoare face trimitere la una sau mai multe infrac&iuni $re'zute de odul penal din 1969 sau de o lege s$ecial modificat $rin dis$ozi&iile $rezentei legi* trimiterea se consider fcut la infrac&iunea sau infrac&iunile $re'zute de legea nou* a',nd acelea i elemente constituti'e. ,rt. 8 9is$ozi&iile art. 4 se a$lic (n mod cores$unztor i $ede$selor a$licate $rin hotr,ri care au rmas definiti'e anterior intrrii (n 'igoare a $rezentei legi* $entru fa$te incriminate de actele normati'e $re'zute (n titlul 77. i dac decderile* interdic&iile i de i inca$acit&ile sunt

,!%$-L&L %%%' (i)po*i+ii privind aplicarea 2i e3ecutarea )anc+iunilor penale


,rt. 9 /10%ede$sele cu (nchisoarea a$licate (n baza dis$ozi&iilor odului penal odului din 1969 $entru infrac&iuni comise (n tim$ul minorit&ii nu 'or fi luate (n considerare la stabilirea strii de recidi' $otri'it dis$ozi&iilor penal.

/207nfrac&iunile comise (n tim$ul minorit&ii* $entru care s-au a$licat $ede$se (n baza dis$ozi&iilor odului penal din 1969* nu constituie im$edimente $entru dis$unerea renun&rii la a$licarea $ede$sei* am,nrii a$licrii $ede$sei sau sus$endrii e-ecutrii $ede$sei sub su$ra'eghere $entru o infrac&iune comis ulterior condamnrii definiti'e. ,rt. 10 ;ratamentul sanc&ionator al $luralit&ii de infrac&iuni se a$lic $otri'it legii noi atunci c,nd cel $u&in una dintre infrac&iunile din structura $luralit&ii a fost comis sub legea nou* chiar dac $entru celelalte infrac&iuni $edea$sa a fost stabilit $otri'it legii 'echi* mai fa'orabil. ,rt. 11 9is$ozi&iile art. 22 din odul penal $ri'ind amenda care (nso&e te i nu 'or fi a'ute (n 'edere $entru $edea$sa (nchisorii nu se a$lic (n cazul infrac&iunilor s',r ite anterior intrrii (n 'igoare a acestuia ,rt. 12 /10.n cazul succesiunii de legi $enale inter'enite $,n la rm,nerea definiti' a hotr,rii de condamnare* $ede$sele accesorii i com$lementare se a$lic $otri'it legii care a fost identificat ca lege mai fa'orabil (n ra$ort cu infrac&iunea comis. /20%edea$sa com$lementar $re'zut la art. // lit. c< din acestuia. ,rt. 1. /10.n cazul amenzilor stabilite definiti' sub im$eriul odului penal din 1969* a$licarea obligatorie a legii $enale mai fa'orabile se face $rin com$ararea amenzii a$licate cu suma ce rezult din $re'ederile art. 21 alin. =2< i =4< din odul penal* $rin utilizarea unui cuantum de referin& i amenzilor $entru o zi-amend (n sum de 1/0 lei. /209is$ozi&iile alin. =1< se a$lic (n mod cores$unztor definiti'e stabilite $entru $ersoane :uridice* (n acest caz cuantumul de referin& $entru o zi-amend* utilizat $entru a$licarea $re'ederilor art. 138 alin. =2< i =4< din ,rt. 14 odul penal* fiind de 2.000 lei. odul penal nu se a$lic (n cazul infrac&iunilor comise anterior intrrii (n 'igoare a determinarea legii $enale mai fa'orabile.

/10.nlocuirea $ede$sei amenzii cu $edea$sa (nchisorii se face du$ cum urmeaz> a0dac amenda a fost definiti' a$licat anterior intrrii (n 'igoare a odului penal* (nlocuirea se face (n baza art. 23 1 din amend determinat $otri'it art. 21 alin. =4< din care a atras condamnarea? b0dac amenda a fost a$licat du$ data intrrii (n 'igoare a $otri'it dis$ozi&iilor din legea (n baza creia s-a a$licat amenda. /209is$ozi&iile art. 24 din a$licat (n baza art. 21 din ,rt. 11 /104sura sus$endrii condi&ionate a e-ecutrii $ede$sei a$licat (n baza odului penal din 1969 se men&ine odului penal. /206egimul sus$endrii condi&ionate a e-ecutrii $ede$sei $re'zute la alin. =1<* inclusi' sub as$ectul re'ocrii sau anulrii acesteia* este cel $re'zut de ,rt. 16 /104sura sus$endrii sub su$ra'eghere a e-ecutrii $ede$sei a$licat (n baza odului penal din 1969 se men&ine i du$ intrarea (n 'igoare a odului penal* $,n la (m$linirea termenului de (ncercare stabilit $rin hotr,rea de condamnare. /20%entru determinarea legii $enale mai fa'orabile cu $ri'ire la sus$endarea sub su$ra'eghere a e-ecutrii $ede$sei conform art. / din odul penal* instan&a 'a a'ea (n 'edere sfera obliga&iilor im$use condamnatului i efectele sus$endrii $otri'it legilor succesi'e* cu $rioritate fa& de durata termenului de (ncercare sau su$ra'eghere. odul penal din 1969. i du$ intrarea (n 'igoare a odul penal nu se a$lic (n cazul infrac&iunilor odul penal. s',r ite anterior intrrii sale (n 'igoare* chiar dac amenda a fost odului penal $entru infrac&iuni comise anterior acestei date* (nlocuirea se 'a face odul penal din 1969* fr ca durata $ede$sei (nchisorii s $oat de$ i ma-imul zilelorodul penal $entru fa$ta

,!%$-L&L
,rt. 17

%4'

(i)po*i+ii

)peciale

privind

regimul

)anc+ionator aplicabil minorilor


.n a$licarea dis$ozi&iilor referitoare la legea $enal mai fa'orabil inter'enit (n cursul $rocesului* o $edea$s cu sus$endarea e-ecutrii*

a$licabil $otri'it odul penal. ,rt. 18

odului penal din 1969* este considerat mai

fa'orabil dec,t o msur educati' $ri'ati' de libertate $re'zut de

/104sura educati' a libert&ii su$ra'egheate $ronun&at (n baza odului penal din 1969 se e-ecut $otri'it dis$ozi&iilor acestuia. /209ac msura $re'zut la alin. =1< se re'oc du$ intrarea (n 'igoare a odului penal din alt cauz dec,t comiterea unei infrac&iuni* libertatea su$ra'egheat se (nlocuie te cu internarea (ntr-un centru educati' $e o $erioad de un an. /.0.n cazul re'ocrii libert&ii su$ra'egheate datorit s',r irii unei noi infrac&iuni* instan&a 'a dis$une* &in,nd seama de gra'itatea infrac&iunii comise* o msur educati' $ri'ati' de libertate $re'zut de penal. ,rt. 19 /104sura educati' a internrii (ntr-un centru de reeducare dis$us (n baza odului penal din 1969 se (nlocuie te cu msura educati' a internrii (ntr-un centru educati' $e o durat egal cu tim$ul rmas din momentul rm,nerii definiti' a hotr,rii $rin care s-a luat msura internrii (n centrul de reeducare i $,n la ma:oratul celui (n cauz* dar nu mai mult de 3 ani. /20%erioada e-ecutat din msura educati' a internrii (n centrul de reeducare* $recum educati'. /.0.n cazul (n care* $otri'it odului penal din 1969* s-a dis$us $relungirea duratei msurii educati'e a internrii (ntr-un centru de reeducare* msura se 'a e-ecuta (ntr-un centru educati'. ,rt. 20 %edea$sa amenzii e-ecutabil* a$licat $entru infrac&iuni comise (n tim$ul minorit&ii (n baza odului penal din 1969 i nee-ecutat (n tot sau (n odului penal* se (nlocuie te cu $arte $,n la intrarea (n 'igoare a i durata re&inerii i arestrii $re'enti'e se consider ca $arte e-ecutat din durata msurii educati'e a internrii (n centrul odul

msura educati' a consemnrii la sf,r it de s$tm,n* &in,nd seama i de $artea care a fost e-ecutat din amend. ,rt. 21

/10%edea$sa (nchisorii e-ecutabil* a$licat (n baza

odului penal din

1969 $entru infrac&iuni comise (n tim$ul minorit&ii* se (nlocuie te cu msura educati' a internrii (ntr-un centru de deten&ie $e o $erioad egal cu durata $ede$sei (nchisorii. /20%edea$sa (nchisorii care de$ e te 20 de ani* a$licat $entru infrac&iuni comise (n tim$ul minorit&ii* se 'a (nlocui cu internarea (ntr-un centru de deten&ie $e o $erioad de 1/ ani. /.0.n cazul $luralit&ii de infrac&iuni* (nlocuirea $re'zut la alin. =1< i =2< se face cu $ri'ire la $edea$sa rezultant. /40%artea e-ecutat din $edea$sa (nchisorii* $recum i durata re&inerii i arestrii $re'enti'e se consider ca $arte e-ecutat din durata msurii educati'e a internrii (n centrul de deten&ie. ,rt. 22 /104sura sus$endrii e-ecutrii $ede$selor a$licate (n baza i du$ intrarea (n 'igoare a odului penal. odului penal din 1969 $entru infrac&iuni comise (n tim$ul minorit&ii se men&ine /20.n cazul (n care sus$endarea e-ecutrii unei $ede$se cu (nchisoarea $re'zute la alin. =1< se re'oc din alte cauze dec,t comiterea unei noi infrac&iuni* $edea$sa (nchisorii se (nlocuie te cu msura educati' a internrii (ntr-un centru educati' $e o $erioad egal cu durata $ede$sei sus$endate* dar nu mai mult de 3 ani. /.0.n situa&ia $re'zut la alin. =2<* $edea$sa amenzii a crei e-ecutare a fost sus$endat se (nlocuie te cu msura educati' a consemnrii la sf,r it de s$tm,n $e o durat de 2 s$tm,ni. /409ac (n termenul de (ncercare al sus$endrii e-ecutrii unei $ede$se $entru infrac&iuni comise (n tim$ul minorit&ii condamnatul a s',r it din nou o infrac&iune* instan&a re'oc sus$endarea $otri'it alin. =2< sau =3<* du$ care> a0dac noua infrac&iune a fost comis (n tim$ul minorit&ii* se stabile te i $entru aceasta o msur educati'* iar a$oi se a$lic msura educati' cea mai grea? b0dac noua infrac&iune a fost comis du$ ma:orat* se a$lic o sanc&iune rezultant stabilit $otri'it art. 121 alin. =2< din odul penal. i (nlocuie te $edea$sa

$%$L&L %%' (i)po*i+ii privind modi5icarea 2i completarea unor acte normative care cuprind di)po*i+ii penale
,rt. 2. )egea nr. 19/19.4 asu$ra cecului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 100 din 1 mai 1134* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 34 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 34 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni $,n la un an sau cu amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'* s',r irea uneia dintre urmtoarele fa$te> 1. emiterea unui cec fr a fi a'ut autorizarea trasului? 2. emiterea unui cec fr a a'ea la tras dis$onibil suficient sau dis$unerea (n tot ori (n $arte de dis$onibilul a'ut mai (nainte de trecerea termenelor fi-ate $entru $rezentare? 3. emiterea unui cec cu dat fals sau cruia (i li$se te unul dintre urmtoarele elemente esen&iale> a< denumirea de cec? b< suma de bani ce trebuie $ltit? c< numele trasului? d< data emiterii cecului? e< semntura $re'zut la art. 11? 4. emiterea unui cec cu (nclcarea $re'ederilor art. 2 alin. 3.@ 2.Articolul 3/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3/ Amiterea fr dre$t de cecuri circulare constituie contra'en&ie sanc&ioneaz cu amend de la 30.000 lei la 100.000 lei. +onstatarea i sanc&ionarea contra'en&iei $re'zute la alin. 1 se fac de ctre organele de $oli&ie. +ontra'en&iei $re'zute la alin. 1 (i sunt a$licabile dis$ozi&iile 5rdonan&ei Bu'ernului nr. 2/2001 $ri'ind regimul :uridic al contra'en&iilor* a$robat cu modificri ,rt. 24 i com$letri $rin legea nr. 180/2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare.@ i se

)egea nr. 22/1969 $ri'ind anga:area gestionarilor* constituirea de garan&ii i rs$underea (n legtur cu gestionarea bunurilor agen&ilor economici* autorit&ilor sau institu&iilor $ublice* $ublicat (n Culetinul 5ficial nr. 132 din 13 noiembrie 1121* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 1* alineatul 1 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1 Bestionar* (n (n&elesul $rezentei legi* este acel anga:at al unei $ersoane :uridice $re'zute la art. 182 din odul penal care are ca atribu&ii $rinci$ale de ser'iciu $rimirea* $strarea i eliberarea de bunuri aflate (n administrarea* folosin&a sau de&inerea* chiar tem$orar* a acesteia.@ 2.Articolul 4 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 Du $oate fi gestionar cel condamnat $entru s',r irea 'reuneia dintre urmtoarele infrac&iuni> a< infrac&iuni inten&ionate contra $atrimoniului? b< infrac&iuni de coru$&ie i de ser'iciu? c< infrac&iuni de fals? d< infrac&iunile $re'zute de )egea nr. .1/1990 $ri'ind societ&ile comerciale* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare? e< infrac&iunile $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea $re'enire i combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat? f< infrac&iunile $re'zute de )egea nr. 241/2001 $entru $re'enirea combaterea e'aziunii fiscale* cu modificrile ulterioare? g< infrac&iunile $re'zute de $rezenta lege. Du $oate fi anga:at sau trecut (n func&ia de gestionar cel (m$otri'a cruia a fost $us (n mi care ac&iunea $enal $entru s',r irea 'reuneia dintre infrac&iunile $re'zute la alin. 1. %unerea (n mi care a ac&iunii $enale $entru una dintre infrac&iunile $re'zute la alin. 1 atrage sus$endarea calit&ii de gestionar.@ ..Articolul 3/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3/ +rearea de $lusuri (n gestiune $rin mi:loace frauduloase constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 2 ani sau cu i i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de

amend. 9ac mi:locul fraudulos constituie $rin el (nsu i o infrac&iune* se a$lic regulile $ri'ind concursul de infrac&iuni.@ 4.Articolul 38 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 38 .nstrinarea bunurilor mobile constituite garan&ie $otri'it art. 10* fr acordul $realabil al $ersoanei :uridice $re'zute la art. 182 din un an sau cu amend.@ 1.Ane-a se abrog. ,rt. 21 - Articolul 11 din 9ecretul nr. /3301183 $ri'ind 'alorificarea florilor de min care nu con&in aur nati'* re$ublicat (n Culetinul 5ficial nr. 11/ din 3 decembrie 1183* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 26 1.Articolul 2 din 9ecretul nr. .40/1981 $ri'ind regimul emi&toarelor radioelectrice* $ublicat (n Culetinul 5ficial nr. 12 din 28 noiembrie 1131* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 9e&inerea* construirea* instalarea* e-$erimentarea sau folosirea* fr dre$t* de emi&toare radioelectrice* $recum caracteristicilor ,rt. 27 9ecretul-lege nr. 11/1990 $ri'ind urmrirea* :udecarea %artea 7* nr. 8 din 12 ianuarie 1110* se abrog. ,rt. 28 9ecretul-lege nr. 24/1990 $ri'ind sanc&ionarea ocu$rii abuzi'e a locuin&elor din fondul locati' de stat* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 10 din 1/ ianuarie 1110* se abrog. ,rt. 29 9ecretul-lege nr. 41/1990 $ri'ind asigurarea unui climat de ordine ianuarie 1110* se abrog. ,rt. .0 i legalitate* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 12 din 28 i $ede$sirea unor infrac&iuni de s$ecul* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* de lucru ale acestora i modificarea* fr dre$t* a infrac&iune i se constituie odul penal* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la

$ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@

)egea nr. 12/1990 $ri'ind $rote:area $o$ula&iei (m$otri'a unor acti'it&i comerciale ilicite* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 211 din / mai 2001* se modific du$ cum urmeaz> 1.;itlul legii 'a a'ea urmtorul cu$rins> @)ege $ri'ind $rote:area $o$ula&iei (m$otri'a unor acti'it&i de $roduc&ie* comer& sau $restri de ser'icii ilicite@ 2.Articolul 1 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1 Ermtoarele fa$te re$rezint acti'it&i de $roduc&ie* comer& sau $restri de ser'icii ilicite i constituie contra'en&ii* dac nu au fost s',r ite (n astfel de condi&ii (nc,t s fie considerate* $otri'it legii $enale* infrac&iuni> a< efectuarea de acti'it&i de $roduc&ie* comer& sau $restri de ser'icii* du$ caz* fr (nde$linirea condi&iilor stabilite $rin lege? b< ',nzarea ambulant a oricror mrfuri (n alte locuri dec,t cele autorizate de $rimrii* consilii :ude&ene sau $refecturi? c< condi&ionarea ',nzrii unor mrfuri sau a $restrii unor ser'icii de cum$rarea altor mrfuri ori de $restarea de ser'icii? d< e-$unerea s$re ',nzare ori ',nzarea de mrfuri sau orice alte $roduse fr s$ecificarea termenului de 'alabilitate ori cu termenul de 'alabilitate e-$irat? e< efectuarea de acti'it&i de $roduc&ie* comer& sau $restri de ser'icii* du$ caz* cu bunuri a cror $ro'enien& nu este do'edit* (n condi&iile legii. 9ocumentele de $ro'enien& 'or (nso&i mrfurile* indiferent de locul (n care acestea se afl* $e tim$ul trans$ortului* al de$ozitrii sau al comercializrii. %rin documente de $ro'enien& se (n&elege* du$ caz* factura fiscal* factura* a'izul de (nso&ire a mrfii* documentele 'amale* factura e-tern sau orice alte documente stabilite $rin lege? f< nedeclararea de ctre o$eratorii economici la organele fiscale* (nainte de a$licare* a adaosurilor comerciale i a celor de comision? g< omisiunea (ntocmirii i afi rii* (n unitate* la locurile de desfacere sau ser'ire* de ctre o$eratorii economici a $re&urilor i tarifelor* a categoriei de calitate a $roduselor sau ser'iciilor ori* acolo unde este cazul* a listei de $re&uri i tarife?

10

h< nee-$unerea la ',nzare a mrfurilor e-istente* ',nzarea $referen&ial* refuzul ne:ustificat al ',nzrii acestora sau al $restrii de ser'icii cu$rinse (n obiectul de acti'itate al o$eratorului economic? i< acumularea de mrfuri de $e $ia&a intern (n sco$ul crerii unui deficit $e $ia& i re',nzrii lor ulterioare sau al su$rimrii concuren&ei loiale? :< de$ irea de ctre orice o$erator economic a adaosurilor ma-ime stabilite $rin hotr,ri ale Bu'ernului* la formarea $re&urilor de ',nzare cu amnuntul? F< falsificarea ori substituirea de mrfuri sau orice alte $roduse* $recum i e-$unerea s$re ',nzare ori ',nzarea de asemenea bunuri* cunosc,nd c sunt falsificate sau substituite.@ ..Articolul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 =1< +ontra'en&iile $re'zute la art. 1 s',r ite de ctre $ersoane fizice se sanc&ioneaz cu amend de la /00 lei la /.000 lei* iar dac sunt s',r ite de $ersoane :uridice* cu amend de la 2.000 lei la 20.000 lei. =2< +onstatarea contra'en&iilor i a$licarea sanc&iunilor se fac de ctre i de $ersonalul %oli&iei func&ionarii din a$aratul de s$ecialitate al $rimarului* de organele Brzii Financiare* de organele controlului financiar 6om,ne* Gandarmeriei 6om,ne i %oli&iei de Frontier 6om,ne. =3< +ontra'en&iile $re'zute la art. 1 lit. b<-d<* g<* h< i F< se constat i se sanc&ioneaz i de ctre ins$ectorii Autorit&ii Da&ionale $entru %rotec&ia +onsumatorilor. =4< +ontra'enientul $oate achita* $e loc sau (n termen de cel mult 43 de ore de la data (ncheierii $rocesului-'erbal ori* du$ caz* de la data comunicrii acestuia* :umtate din minimul amenzii $re'zute la alin. =1<* agentul constatator fc,nd men&iune des$re aceast $osibilitate (n $rocesul-'erbal.@ 4.Articolul 3 se abrog. 1.Articolul 4 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 Cunurile care au ser'it sau au fost destinate s ser'easc la s',r irea 'reuneia dintre fa$tele $re'zute la art. 1* dac sunt ale contra'enientului* $recum i sumele de bani i bunurile dob,ndite $rin

s',r irea contra'en&iei se confisc.@

11

6.Articolul / se abrog. 7.Articolul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 +ontra'en&iilor $re'zute la art. 1 le sunt a$licabile dis$ozi&iile 5rdonan&ei Bu'ernului nr. 2/2001 $ri'ind regimul :uridic al contra'en&iilor* a$robat cu modificri ,rt. .1 1.Articolul 431 din )egea nr. 17/1990 $ri'ind regimul :uridic al a$elor maritime interioare* al mrii teritoriale* al zonei contigue i al zonei i economice e-clusi'e ale 6om,niei* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 82/ din 21 octombrie 2002* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 431 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend de'ersarea de substan&e $oluante de $e o na' (n> a< a$ele maritime interioare sau ac'atoriile $orturilor* (n care se a$lic +on'en&ia 4ar$ol 83083? b< marea teritorial? c< zona economic e-clusi' sau (ntr-o zon echi'alent stabilit (n conformitate cu dre$tul interna&ional? d< marea liber. =2< Fa$ta $re'zut la alin. =1<* s',r it din cul$* se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend. =3< Fa$ta $re'zut la alin. =1< care a cauzat o deteriorare semnificati' a calit&ii a$elor sau $re:udicii semnificati'e 'ie&ii marine se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani. =4< Fa$ta $re'zut la alin. =3<* s',r it din cul$* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ ,rt. .2 - Articolul 43 din )egea nr. 26/1990 $ri'ind registrul comer&ului* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 41 din 4 februarie 1113* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. .. i com$letri $rin legea nr. 180/2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare.@

12

)egea nr. .1/1990 $ri'ind societ&ile comerciale* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.022 din 18 noiembrie 2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 2* alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< Du $ot fi fondatori $ersoanele care* $otri'it legii* sunt inca$abile ori care au fost condamnate $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire $rezenta lege.@ 2.Articolul 281 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 281 Se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend fondatorul* administratorul* directorul general* directorul* membrul consiliului de su$ra'eghere sau al directoratului ori re$rezentantul legal al societ&ii care> a< $rezint* cu rea-credin&* (n $ros$ectele* ra$oartele i comunicrile adresate $ublicului* date neade'rate asu$ra constituirii societ&ii ori asu$ra condi&iilor economice sau :uridice ale acesteia ori ascunde* cu reacredin&* (n tot sau (n $arte* asemenea date? b< $rezint* cu rea-credin&* ac&ionarilor0asocia&ilor o situa&ie financiar ine-act sau cu date ine-acte asu$ra condi&iilor economice sau :uridice ale societ&ii* (n 'ederea ascunderii situa&iei ei reale? c< refuz s $un la dis$ozi&ia e-$er&ilor* (n cazurile credin&* s (nde$lineasc (nsrcinrile $rimite.@ ..Articolul 282 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 282 =1< Se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani ori cu amend fondatorul* administratorul* directorul general* directorul* membrul consiliului de su$ra'eghere sau al directoratului ori re$rezentantul legal al societ&ii care> i (n condi&iile $re'zute la art. 22 i 33* documentele necesare sau (i (m$iedic* cu reai combatere a finan&rii

actelor de terorism* re$ublicat* sau $entru infrac&iunile $re'zute de

13

a< dob,nde te* (n contul societ&ii* ac&iuni ale altor societ&i* la un $re& $e care (l tie 'dit su$erior 'alorii lor efecti'e* sau 'inde* $e seama societ&ii* ac&iuni $e care aceasta le de&ine* la $re&uri des$re care are cuno tin& c sunt 'dit inferioare 'alorii lor efecti'e* (n sco$ul ob&inerii* $entru el sau $entru alte $ersoane* a unui folos (n $aguba societ&ii? b< folose te* cu rea-credin&* bunuri sau creditul de care se bucur societatea* (ntr-un sco$ contrar intereselor acesteia sau (n folosul lui $ro$riu ori $entru a fa'oriza o alt societate (n care are interese direct sau indirect? c< se (m$rumut* sub orice form* direct sau $rintr-o $ersoan inter$us* de la societatea $e care o administreaz* de la o societate controlat de aceasta ori de la o societate care controleaz societatea $e care el o administreaz* suma (m$rumutat fiind su$erioar limitei $re'zute la art. 1444 alin. =3< lit. a<* sau face ca una dintre aceste societ&i s (i acorde 'reo garan&ie $entru datorii $ro$rii? d< (ncalc dis$ozi&iile art. 133. =2< Du constituie infrac&iune fa$ta $re'zut la alin. =1< lit. b<* dac a fost s',r it de administratorul* directorul* membrul directoratului ori re$rezentantul legal al societ&ii (n cadrul unor o$era&iuni de trezorerie (ntre societate i alte societ&i controlate de aceasta sau care o controleaz* direct ori indirect. =3< Du constituie infrac&iune fa$ta $re'zut la alin. =1< lit. c<* dac este s',r it de ctre o societate comercial ce are calitatea de fondator* iar (m$rumutul este realizat de la una dintre societ&ile controlate ori care o controleaz $e aceasta* direct sau indirect.@ 4.Articolul 2821 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2821 Se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani fondatorul* administratorul* directorul general* directorul* membrul consiliului de su$ra'eghere sau al directoratului ori re$rezentantul legal al societ&ii care> a< rs$,nde te tiri false sau (ntrebuin&eaz alte mi:loace frauduloase care au ca efect mrirea ori scderea 'alorii ac&iunilor sau a obliga&iunilor societ&ii ori a altor titluri ce (i a$ar&in* (n sco$ul ob&inerii* $entru el sau $entru alte $ersoane* a unui folos (n $aguba societ&ii?

14

b< (ncaseaz sau $lte te di'idende* sub orice form* din $rofituri ficti'e ori care nu $uteau fi distribuite* (n li$sa situa&iei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.@ 1.Articolul 283 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 283 Se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amend administratorul* directorul general* directorul* membrul consiliului de su$ra'eghere sau al directoratului ori re$rezentantul legal al societ&ii care> a< emite ac&iuni de o 'aloare mai mic dec,t 'aloarea lor legal ori la un $re& inferior 'alorii nominale sau emite noi ac&iuni (n schimbul a$orturilor (n numerar* (nainte ca ac&iunile $recedente s fi fost achitate (n (ntregime? b< se folose te* (n adunrile generale* de ac&iunile nesubscrise sau nedistribuite ac&ionarilor? c< acord (m$rumuturi sau a'ansuri asu$ra ac&iunilor societ&ii ori constituie garan&ii (n alte condi&ii dec,t cele $re'zute de lege? d< $red titularului ac&iunile (nainte de termen sau $red ac&iuni liberate (n total sau (n $arte* (n afar de cazurile stabilite de lege* ori emite ac&iuni la $urttor fr a fi achitate integral? e< nu res$ect dis$ozi&iile legale referitoare la anularea ac&iunilor neachitate? f< emite obliga&iuni fr res$ectarea dis$ozi&iilor legale sau ac&iuni fr s cu$rind men&iunile cerute de lege.@ 6.Articolul 284 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 284 Se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an ori cu amend administratorul* directorul general* directorul* membrul consiliului de su$ra'eghere sau al directoratului ori re$rezentantul legal al societ&ii care> a< (nde$line te hotr,rile adunrii generale referitoare la schimbarea formei societ&ii* la fuziunea ori la di'izarea acesteia sau la reducerea ca$italului social* (nainte de e-$irarea termenelor $re'zute de lege? b< (nde$line te hotr,rile adunrii generale referitoare la reducerea ca$italului social* fr ca membrii s fi fost e-ecuta&i $entru efectuarea

15

'rsm,ntului datorat ori fr ca ace tia s fi fost scuti&i* $rin hotr,rea adunrii generale* de $lata 'rsmintelor ulterioare? c< (nde$line te hotr,rile adunrii generale referitoare la schimbarea formei societ&ii* fuziune* di'izare* dizol'are* reorganizare sau reducere a ca$italului social* fr informarea organului :udiciar ori cu (nclcarea interdic&iei stabilite de acesta* (n cazul (n care fa& de societatea comercial s-a (nce$ut urmrirea $enal.@ 7.Articolul 28/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 28/ =1< Se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an ori cu amend administratorul* directorul general* directorul* membrul consiliului de su$ra'eghere sau al directoratului care> a< (ncalc* chiar $rin $ersoane inter$use sau $rin acte simulate* dis$ozi&iile art. 1443? b< nu con'oac adunarea general (n cazurile $re'zute de lege sau (ncalc dis$ozi&iile art. 113 alin. =2<? c< (nce$e o$era&iuni (n numele unei societ&i cu rs$undere limitat (nainte de a se fi efectuat 'rsm,ntul integral al ca$italului social? d< emite titluri negociabile re$rezent,nd $r&i sociale ale unei societ&i cu rs$undere limitat? e< dob,nde te ac&iuni ale societ&ii (n contul acesteia (n cazurile interzise de lege. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se $ede$se te (ncalc dis$ozi&iile art. 128 sau ale art. 113 alin. =2<.@ 8.Articolul 288 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 288 =1< Se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la un an ori cu amend $ersoana care a acce$tat sau a $strat (nsrcinarea de cenzor* contrar dis$ozi&iilor art. 121 alin. =2<* ori $ersoana care a acce$tat (nsrcinarea de e-$ert* cu (nclcarea dis$ozi&iilor art. 31. =2< Hotr,rile luate de adunrile generale (n baza unui ra$ort al unui cenzor sau e-$ert* numit cu (nclcarea dis$ozi&iilor art. 121 alin. =2< i ale art. 31* nu $ot fi anulate din cauza (nclcrii dis$ozi&iilor cu$rinse (n acele articole. i asociatul care

16

=3< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se $ede$se te

i fondatorul*

administratorul* directorul* directorul e-ecuti' sau cenzorul care ( i e-ercit func&iile sau (nsrcinrile cu (nclcarea dis$ozi&iilor $rezentei legi referitoare la incom$atibilitate.@ 9.)a articolul 283* alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< Se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend lichidatorul care face $l&i asocia&ilor cu (nclcarea dis$ozi&iilor art. 2/2.@ 10.Articolul 281 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 281 =1< Se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amend ac&ionarul sau de&intorul de obliga&iuni care> a< trece ac&iunile sau obliga&iunile sale $e numele altor $ersoane* (n sco$ul formrii unei ma:orit&i (n adunarea general* (n detrimentul altor ac&ionari ori de&intori de obliga&iuni? b< 'oteaz (n adunri generale* (n situa&ia $re'zut la lit. a<* ca $ro$rietar de ac&iuni sau de obliga&iuni care (n realitate nu (i a$ar&in? c< (n schimbul unui folos material necu'enit* se oblig s 'oteze (ntr-un anumit sens (n adunarea general sau s nu ia $arte la 'ot. =2< 9eterminarea unui ac&ionar sau a unui de&intor de obliga&iuni ca* (n schimbul unui folos material necu'enit* s 'oteze (ntr-un anumit sens (n adunrile generale ori s nu ia $arte la 'ot se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ 11.Articolul 230 se abrog. 12.Articolul 2301 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2301 ;ransmiterea ficti' a $r&ilor sociale ori a ac&iunilor de&inute (ntr-o societate comercial* (n sco$ul s',r irii unei infrac&iuni sau al sustragerii de la urmrirea $enal ori (n sco$ul (ngreunrii acesteia* se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ 1..Articolul 2302 se abrog. 14.Articolul 2303 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2303 Folosirea* cu de tiin&* a actelor unei societ&i radiate* (n sco$ul $roducerii :uridice* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu consecin&e

(nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend.@

17

11.Articolul 231 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 231 Fa$tele $re'zute (n $rezentul titlu* dac* $otri'it $ede$sele $re'zute de acestea.@ ,rt. .4 1.Articolul / din )egea nr. 11/1991 $ri'ind combaterea concuren&ei neloiale* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 24 din 30 ianuarie 1111* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. / +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend> a< folosirea unei firme* embleme sau a unui ambala: de natur s $roduc confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant? b< folosirea (n sco$ comercial a rezultatelor unor e-$erimentri sau a altor informa&ii confiden&iale (n legtur cu acestea* transmise autorit&ilor com$etente (n sco$ul ob&inerii autoriza&iilor de comercializare a $roduselor farmaceutice ori a $roduselor chimice destinate agriculturii* care con&in com$u i chimici noi? c< di'ulgarea* achizi&ionarea sau utilizarea secretului comercial de ctre ter&i* ca rezultat al unei ac&iuni de s$iona: comercial ori industrial* dac $rin aceasta sunt afectate interesele sau acti'itatea unei $ersoane :uridice? d< di'ulgarea sau folosirea secretelor comerciale de ctre $ersoane (m$uternicite de de&intorii legitimi ai acestor secrete $entru a-i re$rezenta (n fa&a autorit&ilor $ublice ori a institu&iilor $ublice* dac $rin aceasta sunt afectate interesele sau acti'itatea unei $ersoane :uridice? e< folosirea de ctre o $ersoan dintre cele $re'zute la art. 18/ alin. =1< din odul penal a secretelor comerciale de care a luat cuno tin& (n e-ercitarea atribu&iilor de ser'iciu* dac $rin aceasta sunt afectate interesele sau acti'itatea unei $ersoane :uridice? f< $roducerea (n orice mod* im$ortul* e-$ortul* de$ozitarea* oferirea s$re ',nzare ori ',nzarea unor mrfuri sau ser'icii $urt,nd men&iuni false $ri'ind bre'etele de in'en&ii* bre'etele $entru soiuri de $lante* mrcile* odului penal sau unor legi s$eciale* constituie infrac&iuni mai gra'e* se sanc&ioneaz cu

18

indica&iile geografice* desenele ori modelele industriale* to$ografiile de $roduse semiconductoare* alte ti$uri de $ro$rietate intelectual* cum ar fi as$ectul e-terior al firmei* designul 'itrinelor sau cel 'estimentar al $ersonalului* mi:loacele $ublicitare i altele asemenea* originea i caracteristicile mrfurilor* $recum comercian&i i $e beneficiari. %rin men&iuni false $ri'ind originea mrfurilor* (n sensul alin. 1 lit. f<* se (n&elege orice indica&ii de natur a face s se cread c mrfurile au fost $roduse (ntr-o anumit localitate* (ntr-un anumit teritoriu sau (ntr-un anumit stat. Du se socote te men&iune fals $ri'ind originea mrfurilor denumirea unui $rodus al crui nume a de'enit generic i indic (n comer& numai natura lui* (n afar de cazul (n care denumirea este (nso&it de o men&iune care ar $utea face s se cread c are acea origine.@ ,rt. .1 - Articolele 108* 110* articolul 110 1 litera a< i articolul 110 2 litera a< din )egea fondului funciar nr. 18/1991* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1 din / ianuarie 1113* cu modificrile com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. .6 )egea nr. 10/1991 $ri'ind autorizarea e-ecutrii lucrrilor de construc&ii* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 133 din 13 octombrie 2004* cu modificrile du$ cum urmeaz> 1.Articolul 24 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 24 +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend urmtoarele fa$te> a< e-ecutarea fr autoriza&ie de construire sau de desfiin&are ori cu neres$ectarea $re'ederilor acesteia a lucrrilor $re'zute la art. 3 alin. =1< lit. b<* c<* e< i g<* cu e-ce$&iile $re'zute de lege? b< continuarea e-ecutrii lucrrilor du$ dis$unerea o$ririi acestora de ctre organele de control com$etente* $otri'it legii? c< (ntocmirea ori semnarea documenta&iilor tehnice - 9.;. necesare $entru autorizarea e-ecutrii lucrrilor de construc&ii* $recum i a $roiectelor i com$letrile ulterioare* se modific i i cu $ri'ire la numele $roductorului

sau al comerciantului* (n sco$ul de a-i induce (n eroare $e ceilal&i

19

tehnice i a documenta&iilor de e-ecu&ie* $entru alte s$ecialit&i dec,t cele certificate $rin di$lom uni'ersitar* (n condi&iile $re'zute la art. 1.@ 2.Articolul 2/ se abrog. ..)a articolul 22 alineatul =1<* literele a< cu$rins> @a< e-ecutarea sau desfiin&area* total ori $ar&ial* fr autoriza&ie a lucrrilor $re'zute la art. 3* cu e-ce$&ia celor men&ionate la lit. b<* c<* e< i g<* de ctre in'estitor i e-ecutant? b< e-ecutarea sau desfiin&area* cu neres$ectarea $re'ederilor autoriza&iei i a $roiectului tehnic* a lucrrilor $re'zute la art. 3* cu e-ce$&ia celor $re'zute la lit. b<* c<* e< i g<* $recum i continuarea e-ecutrii lucrrilor autorizate fr solicitarea unei noi autoriza&ii de construire (n situa&iile $re'zute la art. 8 alin. =1/<* de ctre in'estitor i e-ecutant?@ ,rt. .7 )egea nr. 11/1991 $ri'ind siguran&a na&ional a 6om,niei* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 123 din 8 august 1111* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 11 se abrog. 2.Articolul 21 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 21 7nforma&iile $ri'ind 'ia&a $articular* onoarea sau re$uta&ia $ersoanelor* cunoscute incidental (n cadrul ob&inerii datelor necesare siguran&ei na&ionale* nu $ot fi fcute $ublice. 9i'ulgarea sau folosirea* fr dre$t* de ctre anga:a&ii ser'iciilor de informa&ii a datelor $re'zute la alin. 1 constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani. ;entati'a se $ede$se te.@ ..Articolul 22 se abrog. ,rt. .8 - Alineatul 1 al articolului 21 din )egea nr. 60/1991 $ri'ind organizarea i desf urarea adunrilor $ublice* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 333 din 21 se$tembrie 2004* se abrog. ,rt. .9 )egea nr. 61/1991 $entru sanc&ionarea fa$telor de (nclcare a unor norme de con'ie&uire social* a ordinii i lini tii $ublice* re$ublicat (n i b< 'or a'ea urmtorul

20

4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 88 din 31 ianuarie 2011* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.Articolul 2 se abrog. 2.)a articolul 3* du$ $unctul 34< se introduc dou noi $uncte* $unctele 3/< i 32<* cu urmtorul cu$rins> @3/< neasigurarea de ctre res$onsabili sau $atroni* $rin $ersonal $ro$riu ori s$ecializat* a ordinii $ublice (n localuri $ublice* hoteluri* moteluri* cam$inguri* cluburi* $ensiuni* discoteci i (n alte locuri de distrac&ie sau de agrement $e care le conduc* $recum i refuzul acestora de a acorda s$ri:in organelor (n dre$t $entru restabilirea (n locurile res$ecti'e a ordinii $ublice ori $entru luarea msurilor (m$otri'a $ersoanelor care au (nclcat legea? 32< (m$iedicarea* sub orice form* a organelor (nsrcinate cu men&inerea ordinii $ublice de a- i (nde$lini obliga&iile de ser'iciu $ri'ind legitimarea sau conducerea unei $ersoane la sediul $oli&iei ori al altui organ de stat sau de a lua msurile necesare $entru men&inerea ori restabilirea ordinii $ublice.@ ..)a articolul 4 alineatul =1<* du$ litera e< se introduce o nou liter* litera f<* cu urmtorul cu$rins> @f< cu amend de la 3.000 lei la 2.000 lei* fa$tele $re'zute la $ct. 3/< i 32<.@ ,rt. 40 )egea nr. 64/1991 $ri'ind bre'etele de in'en&ie* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /41 din 3 august 2008* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul /3 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /3 =1< .nsu irea fr dre$t* (n orice mod* a calit&ii de in'entator constituie infrac&iune amend. =2< .m$carea (nltur rs$underea $enal.@ 2.)a articolul /1* alineatele =1< i =2< 'or a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /1 i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu

21

=1< .nclcarea dis$ozi&iilor art. 32 alin. =2< constituie infrac&iunea de contrafacere amend. =2< .m$carea (nltur rs$underea $enal.@ ..)a articolul 22* alineatul =1< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22 =1< 9i'ulgarea de ctre $ersonalul 5S74* $recum i de ctre $ersoanele i se care efectueaz lucrri (n legtur cu in'en&iile a datelor cu$rinse (n cererile de bre'et $,n la $ublicarea lor constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend.@ ,rt. 41 - Articolul 43 din )egea contabilit&ii nr. 82/1991* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 4/4 din 13 iunie 2003* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 42 )egea nr. 82/1992 $ri'ind rezer'ele de stat* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 3/4 din 11 decembrie 1118* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 1 se abrog. 2.)a articolul 10* alineatul 1 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 10 5$eratorii economici $re'zu&i la art. 4 sunt obliga&i s re(ntregeasc* (n termen de 30 de zile de la data constatrii diminurii* cantit&ile de $roduse rezer' de stat.@ ,rt. 4. 1.Articolul 22 din )egea nr. 84/1992 $ri'ind regimul zonelor libere* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 132 din 30 iulie 1112* cu modificrile urmtorul cu$rins> @Art. 22 7ntroducerea (n zonele libere de bunuri sau mrfuri al cror im$ort este $rohibit $e teritoriul 6om,niei constituie infrac&iune gra'. i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu

22

7ntroducerea de mrfuri (n zonele libere $entru a de'eni de euri (n aceste zone constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'. ;entati'a infrac&iunilor $re'zute la alin. 1 i 2 se $ede$se te.@ ,rt. 44 1.Articolul 24 din )egea nr. 94/1992 $ri'ind organizarea i func&ionarea +ur&ii de +onturi* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 232 din 21 a$rilie 2001* cu modificrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 24 =1< Derecu$erarea $re:udiciilor* ca urmare a nedis$unerii i a neurmririi de conducerea entit&ii a msurilor transmise de +urtea de +onturi* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< a fost s',r it din cul$* $edea$sa este amenda.@ ,rt. 41 )egea nr. 129/1992 $ri'ind $rotec&ia desenelor i modelelor* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 382 din 20 decembrie 2008* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul /0 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /0 =1< .nsu irea fr dre$t* (n orice mod* a calit&ii de autor al desenului ori modelului constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< .m$carea (nltur rs$underea $enal.@ 2.Articolul /2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /2 =1< S',r irea fr dre$t a oricrui act $re'zut la art. 30* du$ data (nregistrrii contrafacere amend. =2< .m$carea (nltur rs$underea $enal.@ ,rt. 46 desenului sau modelului* constituie infrac&iunea de i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu

23

1.Articolul 1/2 din )egea nr. 82/199. $ri'ind constituirea 6ezer'a&iei Ciosferei @9elta 9unrii@* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 233 din 8 decembrie 1113* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/2 .nclcarea interdic&iei $re'zute la art. 1/ 1 constituie infrac&iune sanc&ioneaz cu amend ,rt. 47 1.Alineatul =1< al articolului 43 din 5rdonan&a Bu'ernului nr. 61/1994 $ri'ind organizarea acti'it&ii de e-$ertiz contabil 3 ianuarie 2003* cu modificrile 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 43 =1< A-ercitarea oricrei atribu&ii s$ecifice calit&ii de e-$ert contabil sau de contabil autorizat de ctre $ersoane neautorizate constituie infrac&iune i se $ede$se te $otri'it legii $enale.@ ,rt. 48 )egea nr. 10/1991 $ri'ind calitatea (n construc&ii* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 12 din 24 ianuarie 111/* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 31 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 31 %roiectarea* 'erificarea* e-$ertizarea* realizarea unei construc&ii ori e-ecutarea de modificri ale acesteia fr res$ectarea reglementrilor tehnice $ri'ind stabilitatea i rezisten&a* dac (n acest fel este $us (n $ericol 'ia&a sau integritatea cor$oral a uneia ori mai multor $ersoane* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi. Fa$ta $re'zut la alin. 1* dac a $rodus una ori mai multe dintre urmtoarele consecin&e> $ierderi de 'ie&i omene ti* 'tmare gra' a integrit&ii cor$orale sau a snt&ii uneia ori mai multor $ersoane* distrugerea total sau $ar&ial a construc&iei* distrugerea ori degradarea unor instala&ii sau utila:e im$ortante ori alte consecin&e deosebit de gra'e* i a contabililor i autoriza&i* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 13 din i com$letrile ulterioare* se modific $erioad cu$rins (ntre un an i 3 ani.@ i se i cu interzicerea dre$tului de a $escui $e o

24

constituie infrac&iune

i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani

interzicerea unor dre$turi. 9ac fa$tele $re'zute la alin. 1 au fost s',r ite din cul$* limitele s$eciale ale $ede$selor se reduc la :umtate.@ 2.Articolul 32 se abrog. ,rt. 49 )egea nr. 11/1991 $ri'ind a$robarea 'olumului ma-im de mas lemnoas ce se 'a recolta (n anul 111/* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 41 din 28 februarie 111/* se abrog. ,rt. 10 1.Articolul 33 din )egea nr. 16/1991 $ri'ind $rotec&ia to$ografiilor $roduselor semiconductoare* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 324 din 2 octombrie 2002* cu modificrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 =1< A-$loatarea comercial sau $roducerea fr dre$t a unei to$ografii $rote:ate ori a unui $rodus semiconductor (n care este (ncor$orat o to$ografie $rote:at sau a unui element de circuit care (ncor$oreaz un astfel de $rodus semiconductor* (n msura (n care acest element continu s con&in o to$ografie* dac fa$ta a fost comis du$ data $ublicrii (nregistrrii to$ografiei (n 6egistrul na&ional al to$ografiilor* constituie infrac&iunea de contrafacere i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< .m$carea (nltur rs$underea $enal.@ ,rt. 11 )egea nr. 11/1991 $entru organizarea i e-ercitarea $rofesiei de a'ocat* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 13 din 8 februarie 2011* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 14* litera d< se abrog. 2.Articolul 31 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 31 =1< .n e-ercitarea $rofesiei* a'oca&ii sunt ocroti&i de lege* fr a $utea fi asimila&i func&ionarilor $ublici* cu e-ce$&ia situa&iilor (n care atest identitatea $r&ilor* a con&inutului sau datei unui act.

25

=2< A'ocatul este obligat s res$ecte solemnitatea edin&ei de :udecat* s nu foloseasc cu'inte sau e-$resii de natur a aduce atingere autorit&ii* demnit&ii i onoarei com$letului de :udecat* $rocurorului* celorlal&i a'oca&i i $r&ilor ori re$rezentan&ilor acestora (n $roces. =3< A'ocatul nu rs$unde $enal $entru sus&inerile fcute oral sau (n scris* (n forma adec'at i cu res$ectarea $re'ederilor alin. =2<* (n fa&a i nici dac sunt (n legtur cu consulta&iile instan&elor de :udecat* a organelor de urmrire $enal sau a altor organe administrati'e de :urisdic&ie oferite :usti&iabililor ori cu formularea a$rrii (n acea cauz* dac ele sunt fcute cu res$ectarea normelor de deontologie $rofesional. =4< Deres$ectarea de ctre a'ocat a $re'ederilor alin. =2< i =3< constituie abatere disci$linar gra'. 6s$underea disci$linar nu e-clude rs$underea $enal sau ci'il.@ ..)a articolul 20* alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< Folosirea fr dre$t a denumirilor ICarouJ* IEniunea Da&ional a Carourilor din 6om,niaJ* IE.D.C.6.J ori IEniunea A'oca&ilor din 6om,niaJ sau a denumirilor s$ecifice formelor de e-ercitare a $rofesiei de a'ocat* $recum i folosirea (nsemnelor s$ecifice $rofesiei ori $urtarea robei de a'ocat (n alte condi&ii dec,t cele $re'zute de $rezenta lege constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ ,rt. 12 1.Articolul 38 din )egea nr. 126/1991 $ri'ind regimul materiilor e-$lozi'e* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 220 din 1/ se$tembrie 2011* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 38 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend> a< orice o$era&iuni cu articole $irotehnice efectuate fr dre$t? b< comercializarea articolelor $irotehnice din categoriile 1 $ersoane care nu au (m$linit ',rsta de 13 ani? c< comercializarea ctre $ublicul larg a articolelor $irotehnice destinate a fi utilizate de ctre $irotehnicieni.@ ,rt. 1. i %1 ctre

26

1.Articolul 2/ din )egea cadastrului

i a $ublicit&ii imobiliare nr.

7/1996* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 201 din 3 martie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=1< +onstatarea contra'en&iilor i a$licarea sanc&iunilor se realizeaz de ctre Agen&ia Da&ional* $rin (m$uternici&ii si. =2< +ontra'en&iilor $re'zute (n $rezenta lege le sunt a$licabile dis$ozi&iile 5rdonan&ei Bu'ernului nr. 2/2001 $ri'ind regimul :uridic al contra'en&iilor* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr.

180/2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare. =3< 4odificarea materializrilor limitelor de $ro$rietate* (nfiin&area sau mutarea semnelor de hotar i a re$erelor de marcare a limitelor de zon a cii ferate* drumurilor* canalelor* aero$orturilor* $orturilor* cilor na'igabile* delimitrilor de hotare cadastrale* sil'ice* geologice i miniere* fr dre$t* constituie infrac&iune gra'.@ ,rt. 14 )egea nr. 8/1996 $ri'ind dre$tul de autor i dre$turile cone-e* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 20 din 22 martie 1112* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 1312* du$ litera e< se introduce o nou liter* litera f<* cu urmtorul cu$rins> @f< comunicarea $ublic* fr autorizarea sau consim&m,ntul titularului dre$turilor recunoscute de $rezenta lege* a o$erelor ori a $roduselor $urttoare de dre$turi cone-e.@ 2.Articolul 1314 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1314 =1< +onstituie contra'en&ie* dac nu re$rezint infrac&iune* i se sanc&ioneaz cu amend de la 10.000 lei la /0.000 lei i cu confiscarea i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai

mrfurilor-$irat sau a dis$oziti'elor-$irat de control al accesului fa$ta $ersoanelor :uridice ori a $ersoanelor fizice autorizate de a $ermite accesul (n s$a&iile* la echi$amentele* la mi:loacele de trans$ort* la bunurile

27

sau la ser'iciile $ro$rii* (n 'ederea s',r irii de ctre o alt $ersoan a unei contra'en&ii $re'zute de $rezenta lege. =2< +u amenda $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i fa$ta o$eratorilor economici care (ncalc obliga&ia $re'zut la art. 14/ alin. =3<. =3< %entru re$etarea s',r irii fa$telor $re'zute la alin. =1< i =2<* care au a'ut ca rezultat s',r irea infrac&iunilor $re'zute la art. 131 2 (n termen de un an* organul constatator $oate a$lica $ersoanei :uridice $e o durat de $,n la 2 luni.@ ..Articolul 1312 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1312 =1< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< realizarea* (n sco$ul distribuirii* de mrfuri-$irat? b< $lasarea mrfurilor-$irat sub un regim 'amal definiti' de im$ort sau de e-$ort* sub un regim 'amal sus$ensi' ori (n zone libere? c< orice alt modalitate de introducere a mrfurilor-$irat $e $ia&a intern. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz sco$ul distribuirii. =3< .n cazul (n care fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< sunt s',r ite (n sco$ comercial* acestea se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 la 8 ani. =4< +u $edea$sa $re'zut la alin. =3< se $ede$se te oferirea s$re (nchiriere de mrfuri-$irat. =/< %romo'area de mrfuri-$irat $rin utilizarea anun&urilor $ublice ori a mi:loacelor electronice de comunicare* $rin e-$unerea ori $rezentarea ctre $ublic a listelor sau a cataloagelor de $roduse ori $rin orice alte asemenea mi:loace constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< .n sensul $rezentei legi* $rin mrfuri-$irat se (n&elege toate co$iile* indiferent de su$ort* inclusi' co$ertele* realizate fr consim&m,ntul titularului de dre$turi sau al $ersoanei legal autorizate de acesta i care sunt e-ecutate* direct ori indirect* total sau $ar&ial* de $e un $rodus $urttor de dre$turi de autor ori de dre$turi cone-e sau de $e ambala:ele ori co$ertele acestora. i (nchirierea sau i oferirea* distribuirea* de&inerea ori de$ozitarea sau trans$ortul de mrfuri-$irat* (n i sanc&iunea com$lementar de sus$endare a acti'it&ii sau a uneia dintre acti'it&ile

28

=8< .n sensul $rezentei legi* $rin sco$ comercial se (n&elege urmrirea ob&inerii* direct sau indirect* a unui a'anta: economic ori material. =3< Sco$ul comercial se $rezum dac marfa-$irat este identificat la sediul* la $unctele de lucru* (n ane-ele acestora sau (n mi:loacele de trans$ort utilizate de o$eratorii economici care au (n obiectul de acti'itate re$roducerea* distribuirea* (nchirierea* de$ozitarea ori trans$ortul de $roduse $urttoare de dre$turi de autor sau de dre$turi cone-e.@ 4.Articolul 1318 se abrog. 1.Articolul 1313 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1313 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend $unerea la dis$ozi&ia $ublicului* inclusi' $rin internet ori $rin alte re&ele de calculatoare* fr dre$t* a o$erelor sau a $roduselor $urttoare de dre$turi cone-e ori de dre$turi sui-generis ale fabrican&ilor de baze de date sau a co$iilor acestora* indiferent de su$ort* astfel (nc,t $ublicul s le $oat accesa (n orice loc sau (n orice moment ales (n mod indi'idual.@ 6.Articolul 1311 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1311 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani ori cu amend re$roducerea neautorizat $e sisteme de calcul a $rogramelor $entru calculator (n oricare dintre urmtoarele modalit&i> instalare* stocare* rulare sau e-ecutare* afi are ori transmitere (n re&ea intern.@ 7.Articolul 140 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 140 =1< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend urmtoarele fa$te comise fr autorizarea sau consim&m,ntul titularului dre$turilor recunoscute de $rezenta lege> a< re$roducerea o$erelor sau a $roduselor $urttoare de dre$turi cone-e? b< distribuirea* (nchirierea sau im$ortul $e $ia&a intern al o$erelor ori al $roduselor $urttoare de dre$turi cone-e* altele dec,t mrfurile-$irat? c< radiodifuzarea o$erelor sau a $roduselor $urttoare de dre$turi cone-e? d< retransmiterea $rin cablu a o$erelor sau a $roduselor $urttoare de dre$turi cone-e?

29

e< realizarea de o$ere deri'ate? f< fi-area* (n sco$ comercial* a inter$retrilor sau a e-ecu&iilor artistice ori a $rogramelor de radiodifuziune sau de tele'iziune? g< (nclcarea $re'ederilor art. 134. =2< %rin $roduse $urttoare de dre$turi cone-e se (n&elege inter$retrile sau e-ecu&iile artistice fi-ate* fonogramele* 'ideogramele tele'iziune.@ 8.Articolul 141 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 141 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend fa$ta $ersoanei care ( i (nsu e te* fr dre$t* (n (ntregime sau (n $arte* o$era unui alt autor intelectual $ro$rie. =2< .m$carea (nltur rs$underea $enal.@ 9.Articolul 1411 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1411 =1< %roducerea* im$ortul* distribuirea* de&inerea* instalarea* (ntre&inerea sau (nlocuirea* (n orice mod* a dis$oziti'elor de control al accesului* fie originale* fie $irat* utilizate $entru ser'iciile de $rograme cu acces condi&ionat* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< Fa$ta $ersoanei care se racordeaz fr dre$t sau care racordeaz fr dre$t o alt $ersoan la ser'icii de $rograme cu acces condi&ionat constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =3< Etilizarea anun&urilor $ublice ori a mi:loacelor electronice de comunicare (n sco$ul $romo'rii dis$oziti'elor-$irat de control al accesului la ser'iciile de $rograme cu acces condi&ionat* $recum i e-$unerea sau $rezentarea ctre $ublic (n orice mod* fr dre$t* a informa&iilor necesare confec&ionrii de dis$oziti'e de orice fel* a$te s asigure accesul neautorizat la ser'iciile de $rograme $recizate* cu acces condi&ionat* ori destinate accesului neautorizat (n orice mod la astfel de ser'icii* constituie infrac&iuni amend. i se $ede$sesc cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu i o $rezint ca o crea&ie i $ro$riile emisiuni ori ser'icii de $rograme ale organismelor de radiodifuziune i de

30

=4< K,nzarea sau (nchirierea dis$oziti'elor-$irat de control al accesului se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani. =/< .n sensul $rezentei legi* $rin dis$oziti'e-$irat de control al accesului se (n&elege orice dis$oziti' a crui confec&ionare nu a fost autorizat de ctre titularul dre$turilor recunoscute $rin $rezenta lege (n ra$ort cu un anumit ser'iciu de $rograme de tele'iziune cu acces condi&ionat* realizat $entru facilitarea accesului la acel ser'iciu.@ 10.)a articolul 143* alineatul =2< se modific cu$rins> @=2< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend fa$ta $ersoanei care* fr dre$t* (nltur* (n sco$ comercial* de $e o$ere sau de $e alte $roduse $rote:ate ori modific $e acestea orice informa&ie sub form electronic $ri'ind regimul dre$turilor de autor sau al dre$turilor cone-e a$licabil.@ 11.)a articolul 1431* alineatul =3< se modific cu$rins> @=3< .n cazul (n care $ersoanele care au s',r it infrac&iuni $re'zute de $rezenta lege au re$arat* $,n la terminarea cercetrii :udectore ti (n fa&a $rimei instan&e* $re:udiciul cauzat titularului de dre$turi* limitele s$eciale ale $ede$sei se reduc la :umtate.@ ,rt. 11 )egea Arhi'elor Da&ionale nr. 16/1996* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 81 din 1 a$rilie 1112* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 28 se abrog. 2.Articolul 23 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 Scoaterea $este grani&* fr dre$t* a documentelor care fac $arte din Fondul Arhi'istic Da&ional al 6om,niei constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani sau cu amend. .nstrinarea* fr dre$t* a documentelor $re'zute la alin. 1 ctre $ersoane fizice sau :uridice strine constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani. ;entati'a se $ede$se te.@ ,rt. 16 i i 'a a'ea urmtorul i 'a a'ea urmtorul

31

)egea concuren&ei nr. 21/1996* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 842 din 12 august 200/* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 18 alineatul =31<* litera h< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @h< nu este inca$abil ori nu a fost condamnat $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea s$lrii banilor* $recum i sanc&ionarea i i $entru instituirea unor msuri de $re'enire i

combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat* sau $entru infrac&iunile $re'zute de $rezenta lege ori alte infrac&iuni s',r ite cu inten&ie* $entru care legea $re'ede o $edea$s cu (nchisoarea de 3 ani sau mai mare.@ 2.)a articolul 18 alineatul =3<* litera f< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @f< $rin re'ocare* $entru (nclcarea gra' a $rezentei legi sau $entru condamnare* $rin hotr,re :udectoreasc definiti'* $entru s',r irea unei infrac&iuni.@ ..Articolul 20 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 20 =1< Fa$ta oricrei $ersoane care e-ercit func&ia de administrator* re$rezentant legal ori care e-ercit (n orice alt mod func&ii de conducere (ntr-o (ntre$rindere de a conce$e sau organiza* cu inten&ie* 'reuna dintre $racticile interzise $otri'it $re'ederilor art. / alin. =1< i care nu sunt i se e-ce$tate $otri'it $re'ederilor art. / alin. =2< constituie infrac&iune unor dre$turi. =2< Du se $ede$se te $ersoana care* mai (nainte de a fi (nce$ut urmrirea $enal* denun& organelor de urmrire $enal $artici$area sa la comiterea infrac&iunii $re'zute la alin. =1<* $ermi&,nd astfel identificarea i tragerea la rs$undere $enal a celorlal&i $artici$an&i. =3< %ersoana care a comis infrac&iunea $re'zut de alin. =1<* iar (n tim$ul urmririi $enale denun& i faciliteaz identificarea i tragerea la rs$undere $enal a altor $ersoane care au s',r it aceast infrac&iune beneficiaz de reducerea la :umtate a limitelor $ede$sei $re'zute de lege.

$ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la / ani ori cu amend i interzicerea

32

=4< 9is$ozi&iile alin. =1< i =2< nu se a$lic $racticii interzise de art. / alin. =1< lit. f<* c,nd aceasta se realizeaz $rin (n&elegere (ntre $artici$an&ii la o licita&ie $ublic $entru a denatura $re&ul de ad:udecare* caz (n care se a$lic reglementrile s$ecifice acestui domeniu. =/< 7nstan&a :udectoreasc dis$une afi area sau $ublicarea hotr,rii definiti'e de condamnare.@ 4.Articolul 22 se abrog. ,rt. 17 )egea nr. .1/1996 $ri'ind regimul mono$olului de stat* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 12 din 13 mai 1112* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 8 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 8 Du se acord licen& $ersoanelor care au fost condamnate $entru infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* (n elciune* e'aziune fiscal* s$larea banilor* infrac&iuni $ri'ind neres$ectarea regimului armelor* muni&iilor* materialelor nucleare i al materiilor e-$lozi'e* infrac&iuni $ri'ind traficul i $ersoanelor condamnate $entru de droguri sau $recursori* infrac&iuni contra securit&ii na&ionale ori infrac&iuni de terorism* $recum s',r irea infrac&iunii $re'zute la art. 13 alin. 1.@ 2.Articolul 13 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 9esf urarea infrac&iune fr licen& a oricreia dintre acti'it&ile rezer'ate mono$olului de stat* $re'zute la art. 2 lit. a<-d< amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'. 9esf urarea fr licen& a oricreia dintre acti'it&ile $re'zute la art. 2 lit. e<* f< Cunurile ,rt. 18 1.Articolul 10 din )egea nr. ../1996 $ri'ind re$unerea (n unele dre$turi economice a locuitorilor 4un&ilor A$useni* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al i h< constituie contra'en&ie i se sanc&ioneaz cu amend cu$rins (ntre /.000 lei i 30.000 lei. i 'alorile care au ser'it sau care rezult din comiterea contra'en&iilor $re'zute la alin. 2 se confisc.@ i g<* constituie

i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu

33

6om,niei* %artea 7* nr. 10/ din 23 mai 1112* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 10

9e $re'ederile $rezentei legi nu beneficiaz $ersoana care a fost sanc&ionat $entru s',r irea unei infrac&iuni sau contra'en&ii $re'zute de )egea nr. 46/2008 odul )ilvic* cu modificrile i com$letrile ulterioare* (n $erioada cu$rins (n ultimele 12 luni anterioare de$unerii cererii $entru material lemnos.@ ,rt. 19 )egea nr. .4/1996 $ri'ind a$robarea 'olumului ma-im de mas lemnoas ce se 'a recolta (n anul 1112* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 10/ din 23 mai 1112* se abrog. ,rt. 60 )egea a$elor nr. 107/1996* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 244 din 3 octombrie 1112* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 38* du$ $unctul 24< se introduc dou noi $uncte* $unctele 2/< i 22<* cu urmtorul cu$rins> @2/< restr,ngerea utilizrii a$ei $otabile $entru $o$ula&ie (n folosul altor acti'it&i sau de$ irea cantit&ii de a$ alocate* dac are un caracter sistematic ori a $rodus o $erturbare (n acti'itatea unei unit&i de ocrotire social sau a cauzat nea:unsuri (n alimentarea cu a$ a $o$ula&iei? 22< continuarea acti'it&ii du$ $ierderea dre$turilor ob&inute (n baza legii.@ 2.)a articolul 33 alineatul =1<* litera a< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @a< cu amend de la 8/.000 lei la 30.000 lei* $entru $ersoane :uridice* i cu amend de la 2/.000 lei la 30.000 lei* $entru $ersoane fizice* fa$tele $re'zute la art. 38 $ct. /<* 2<* 1<* 11<-13<* 21<-23<* 23<* 30<* 34<* 3/<* /2<* /4<* /2< i /3<-22<?@ ..Articolul 12 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 12 =1< A'acuarea* aruncarea sau in:ectarea (n a$ele de su$rafa& i subterane* (n a$ele maritime interioare ori (n a$ele mrii teritoriale de a$e uzate* de euri* reziduuri sau $roduse de orice fel* care con&in substan&e*

34

bacterii ori microbi (n cantitate sau concentra&ie care $oate schimba caracteristicile a$ei* $un,nd (n $ericol 'ia&a* sntatea industrial sau fondul $iscicol* constituie infrac&iune (nchisoare de la un an la / ani. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz fa$te> a< $oluarea* (n orice mod* a resurselor de a$* dac are un caracter sistematic i $roduce daune utilizatorilor de a$ din a'al? b< de$ozitarea (n albia ma:or a r,urilor a combustibilului nuclear sau a de eurilor rezultate din folosirea acestuia? c< $unerea (n $ericol a digurilor de contur ale lacurilor de acumulare $rin e-$loatrile de agregate minerale din albia ma:or sau terase. =3< 9e$ozitarea sau folosirea de (ngr minte chimice* de $esticide ori de alte substan&e to-ice $ericuloase (n zonele de $rotec&ie a a$elor constituie infrac&iune amend. =4< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< au fost s',r ite din cul$* limitele s$eciale ale $ede$selor se reduc la :umtate. =/< ;entati'a la infrac&iunile $re'zute la alin. =1<-=3< se $ede$se te.@ 4.Articolul 13 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< A-ecutarea* modificarea sau e-tinderea de lucrri* construc&ii ori instala&ii $e a$e sau care au legtur cu a$ele* fr a'izul legal ori fr notificarea unei astfel de lucrri* $recum i darea (n e-$loatare de unit&i fr $unerea concomitent (n func&iune a re&elelor de canalizare* a sta&iilor i instala&iilor de e$urare a a$ei uzate* $otri'it autoriza&iei de gos$odrire a a$elor* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz fa$te> a< utilizarea resurselor de a$ (n diferite sco$uri* fr autoriza&ia de gos$odrire a a$elor sau fr notificarea acti'it&ii? b< e-$loatarea sau (ntre&inerea lucrrilor construite $e a$e ori (n legtur cu a$ele* desf urarea acti'it&ii de to$ire a teiului* c,ne$ii* inului i a i urmtoarele i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu i urmtoarele i integritatea cor$oral a $ersoanelor* 'ia&a animalelor* mediul* $roduc&ia agricol ori i se $ede$se te cu

35

altor $lante te-tile* de tbcire a $ieilor

i de e-tragere a agregatelor

minerale* fr autoriza&ia de gos$odrire a a$elor? c< e-$loatarea de agregate minerale (n zonele de $rotec&ie sanitar a surselor de a$* (n zonele de $rotec&ie ) albiilor* malurilor* construc&iilor hidrotehnice* construc&iilor i instala&iilor hidrometrice sau a instala&iilor de msurare automat a calit&ii a$elor? d< utilizarea albiilor minore fr autoriza&ia de gos$odrire a a$elor* $recum i a $la:ei i &rmului mrii (n alte sco$uri dec,t (mbierea sau $limbarea. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< au fost s',r ite din cul$* limitele s$eciale ale $ede$selor se reduc la :umtate.@ 1.Articolul 14 se abrog. 6.Articolul 1/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ =1< 4ane'rarea de ctre $ersoanele neautorizate a st'ilarelor* grtarelor* 'anelor* barierelor sau a altor construc&ii ori instala&ii hidrotehnice* circula&ia 'ehiculelor $e coronamentul digurilor i bara:elor neamena:ate (n acest sco$* tierea la ras a $erdelelor forestiere de $rotec&ie a digurilor i lacurilor de acumulare* blocarea golirilor de fund ale bara:elor constituie infrac&iune amend. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz efectuarea de s$turi* gro$i sau lucrrile de an&uri (n bara:e* diguri ori (n zonele de $rotec&ie a a'izul de gos$odrire a a$elor ori cu acestor lucrri* $recum i e-tragerea $m,ntului sau a altor materiale din a$rare* fr neres$ectarea acestuia. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< au fost s',r ite din cul$* limitele s$eciale ale $ede$selor se reduc la :umtate. =4< ;entati'a la infrac&iunile $re'zute la alin. =1< i =2< se $ede$se te.@ ,rt. 61 )egea nr. 111/1996 $ri'ind desf urarea (n siguran&* reglementarea* autorizarea i controlul acti'it&ilor nucleare* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. //2 din 28 iunie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 44 alineatul =1<* litera b< 'a a'ea urmtorul cu$rins> i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu

36

@b< cu (nchisoare de la 2 la 8 ani

i interzicerea unor dre$turi* $entru

efectuarea neautorizat a unor acti'it&i $re'zute la> art. 2 lit. a< $ri'itoare la $unerea (n func&iune* func&ionarea de $rob* e-$loatarea* modificarea* dezafectarea* im$ortul i e-$ortul instala&iilor nucleare? art. 2 lit. c<* dac instala&iile radiologice* materialele nucleare sau radioacti'e* de eurile radioacti'e materialele nucleare i generatoarele de radia&ii $rezint un risc nuclear i f< i art. 23 alin. =2<* dac de eurile radioacti'e i sau radioacti'e* ori radiologic deosebit? art. 2 lit. e<

generatoarele de radia&ii $rezint un risc nuclear ori radiologic deosebit.@ 2.Articolul 4/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4/ =1< Scoaterea din func&iune* (n totalitate sau (n $arte* a echi$amentelor de su$ra'eghere i control instalate (n condi&iile art. 31 alin. =1< lit. b< i alin. =2<* fr a a'ea moti'e ce decurg din cerin&ele de securitate nuclear ori de radio$rotec&ie* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< este s',r it din cul$* $edea$sa este (nchisoarea de la o lun la un an sau amend. =3< .m$iedicarea $rin orice mi:loace a accesului re$rezentan&ilor +omisiei la orice loc (n care se desf oar acti'it&ile su$use controlului constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi. =4< .m$iedicarea* fr dre$t* (n caz de accident nuclear* a $trunderii $ersonalului de inter'en&ie (n $erimetrul zonelor (n care se desf oar acti'it&i nucleare constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. =/< %trunderea fr dre$t* (n orice mod* (ntr-un s$a&iu* (nc$ere sau zon delimitat i marcat (n care se desf oar acti'it&ile nucleare $re'zute la art. 2 lit. a<-f<* fr consim&m,ntul $ersoanei care le folose te* sau refuzul de a le $rsi la cererea acesteia constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ ..Articolul 42 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 42 i se

37

=1< 9ez'oltarea* fabricarea* de&inerea* im$ortul* e-$ortul* tranzitul sau detonarea armelor nucleare ori a oricror dis$oziti'e e-$lozi'e nucleare se $ede$se te cu (nchisoare de la 10 la 2/ ani i interzicerea unor dre$turi. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ 4.Articolul 48 se abrog. 1.Articolul /2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /2 7nstala&iile nucleare i radiologice* com$onentele acestora* combustibilul nuclear* $rodusele radioacti'e* inclusi' de eurile radioacti'e* dis$oziti'ele nucleare e-$lozi'e sau com$onentele acestora* care au fost su$use confiscrii (n condi&iile $re'zute de odul penal* trebuie s fie $strate (ntr-un loc sigur* sub sigiliul autorit&ilor $ublice* cu res$ectarea cerin&elor de securitate nuclear $,n la dis$unerea msurilor legale cu $ri'ire la acestea.@ ,rt. 62 1.Articolul 41 din 5rdonan&a Bu'ernului nr. .9/1996 $ri'ind (nfiin&area i func&ionarea Fondului de garantare a de$ozitelor (n sistemul bancar* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /38 din 11 august 2010* cu modificrile a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 41 =1< Deres$ectarea $re'ederilor art. 4 alin. =1<* referitoare la obliga&ia notificrii inca$acit&ii de rambursare* sau ale art. 20 alin. =1<* referitoare la obliga&ia transmiterii informa&iilor ctre Fond* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< a fost s',r it din cul$* $edea$sa este (nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amend.@ ,rt. 6. )egea nr. 16/1997 $entru a$licarea $re'ederilor +on'en&iei $ri'ind interzicerea dez'oltrii* $roducerii* stocrii i folosirii armelor chimice i distrugerea acestora* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 112 din 10 februarie 2004* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul /3 alineatul =1<* litera c< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @c< netransmiterea declara&iilor conform $re'ederilor $rezentei legi* cu amend de la /0.000 lei la 100.000 lei?@ i com$letrile ulterioare* se modific i 'a

38

2.Articolul // 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. // =1< Fa$ta de a folosi arme chimice constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ ..Articolul /2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /2 =1< 9ez'oltarea* $roducerea* dob,ndirea* de&inerea sau transferul* direct ori indirect* de arme chimice constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz sustragerea de substan&e chimice to-ice sau de $recursori $entru folosirea lor (n sco$urile armelor chimice. =3< ;entati'a se $ede$se te.@ 4.Articolul /8 se abrog. 1.Articolul /3 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /3 =1< %roducerea substan&elor chimice (nscrise (n lista nr. 1* (n cantit&i $este limitele sau (n alte condi&ii dec,t cele $re'zute la art. 12-11* $recum i im$ortul* e-$ortul* de&inerea ori folosirea acestora* fr i ale art. 23* constituie res$ectarea $re'ederilor art. 12 alin. =1<

infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani. =2< 7m$ortul i e-$ortul de substan&e chimice (nscrise (n listele nr. 2 i 3* cu (nclcarea $re'ederilor art. 24* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =3< 6efuzul de a $ermite accesul membrilor cor$ului de control al Agen&iei* (m$reun cu echi$ele de ins$ec&ie ale 5rganiza&iei* la obiecti'ele i instala&iile care fac obiectul $rezentei legi* (m$iedicarea acestora* (n orice mod* de a- i e-ercita atribu&iile legale* $recum i ascunderea unor date i informa&ii rele'ante referitoare la acestea constituie infrac&iune =4< ;entati'a se $ede$se te.@ 6.Articolul 20 se abrog. ,rt. 64 i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi.

39

1.Articolul 3/ din )egea nr. 1.2/1997 $ri'ind rechizi&iile de bunuri 6om,niei* %artea 7* nr. 121 din 13 iulie 1118* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3/

i i

$restrile de ser'icii (n interes $ublic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al

=1< Fa$tele $re'zute la art. 34 alin. =1< lit. a<* s',r ite (n tim$ul strii de asediu* de urgen&* de mobilizare sau de rzboi* constituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la o lun la un an ori cu amend. =2< Fa$tele $re'zute la art. 34 alin. =1< lit. b<* s',r ite (n tim$ul strii de urgen&* constituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ ,rt. 61 5rdonan&a Bu'ernului nr. 29/1997 $ri'ind odul aerian civil* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 4/ din 22 ianuarie 2001* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 13 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< .nclcarea de ctre $ersonalul aeronautic ci'il a (ndatoririlor de ser'iciu sau ne(nde$linirea lor* dac fa$ta este de natur s $un (n $ericol siguran&a zborului* se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani. =2< S',r irea din cul$ a fa$tei $re'zute la alin. =1< constituie infrac&iune amend.@ 2.)a articolul 11* alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< %rsirea fr a$robare a $ostului de ctre orice membru al echi$a:ului de conducere sau de ctre $ersonalul ce asigur direct informarea* diri:area i controlul traficului aerian* dac fa$ta este de natur s $un (n $ericol siguran&a zborului* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi.@ ..Articolul 101 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 101 =1< Afectuarea ser'iciului de ctre $ersonalul aeronautic ci'il sub influen&a buturilor alcoolice sau a altor substan&e interzise de autoritatea de i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu

40

reglementare constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< Afectuarea ser'iciului a',nd o (mbiba&ie alcoolic de $este 0*30 g0l alcool $ur (n s,nge de ctre $ersonalul aeronautic ci'il se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< sunt s',r ite de $ersonalul aeronautic na'igant* limitele s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu :umtate. =4< 6efuzul de a se su$une sau sustragerea $ersoanelor $re'zute la alin. =1<-=3< de a se su$une de la $rele'area de mostre biologice necesare (n 'ederea stabilirii concentra&iei de alcool ori a $rezen&ei unor substan&e interzise de autoritatea de reglementare constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ 4.Articolul 102 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 102 =1< %ilotarea unei aerona'e de ctre o $ersoan care nu $osed documentele de certificare $re'zute de reglementrile (n 'igoare $entru $ilotarea aerona'ei res$ecti'e se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani sau cu amend. =2< 9ac $rin fa$ta $re'zut la alin. =1< s-a $us (n $ericol siguran&a altor zboruri* sntatea $ublic sau $rotec&ia mediului* $edea$sa este (nchisoarea de la 2 la 8 ani.@ 1.Articolul 103 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 103 =1< Se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend urmtoarele fa$te> a< e-$loatarea unei aerona'e fr ca aceasta s $osede un certificat de (nmatriculare b< sau identificare neconform i cu un certificat de ori autoriza&ie de sau na'igabilitate sau documente echi'alente? inscri$&ionarea certificatul (nmatriculare identificare ori su$rimarea mrcilor de inscri$&ionare. =2< Se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< neres$ectarea restric&iilor im$use $rin reglementrile s$ecifice referitoare la zonele su$use ser'itu&ilor aeronautice sau $rin a'izele emise i se

41

de 4inisterul ;rans$orturilor i 7nfrastructurii de ctre $ersoanele fizice i :uridice $re'zute la art. 83* dac fa$ta este de natur s $un (n $ericol siguran&a zborului? b< efectuarea de o$era&iuni de trans$ort aerian $ublic fr de&inerea licen&ei de trans$ort aerian i0sau a certificatului de o$erator $re'zute la art. /0 alin. =1<* dac fa$ta este de natur s $un (n $ericol siguran&a zborului. =3< Fa$ta $re'zut la alin. =1< lit. a<* s',r it du$ refuzul eliberrii certificatului de (nmatriculare sau a certificatului de na'igabilitate* se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la 3 ani.@ 6.Articolul 102 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 102 +omunicarea de informa&ii false* care $une (n $ericol siguran&a zborului* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani dre$turi.@ 7.Articolul 108 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 108 =1< S',r irea* cu a:utorul unui dis$oziti'* al unei arme sau al unei substan&e* a unui act de 'iolen& (m$otri'a unei $ersoane aflate (ntr-un aero$ort ci'il* dac fa$ta a $us (n $ericol siguran&a i securitatea (n acest aero$ort* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< S',r irea oricrui act de 'iolen& fizic sau $sihic asu$ra unei $ersoane aflate la bordul unei aerona'e ci'ile (n zbor ori (n $regtire de zbor se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / de ani unor dre$turi. =3< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =2< a fost s',r it asu$ra $ersonalului na'igant* $edea$sa este (nchisoarea de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 8.Articolul 103 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 103 =1< 9istrugerea sau deteriorarea gra'* cu a:utorul unui dis$oziti'* al unei arme sau al unei substan&e* a instala&iilor unui aero$ort ci'il ori a unei aerona'e care nu este (n ser'iciu* dar se afl $e un aero$ort* $recum i (ntreru$erea ser'iciilor de aero$ort* dac fa$ta com$romite sau este de i interzicerea i interzicerea unor

42

natur a com$romite siguran&a

i securitatea (n acest aero$ort* se

$ede$sesc cu (nchisoare de la 2 la 8 ani. =2< 9istrugerea sau deteriorarea instala&iilor ori a ser'iciilor de na'iga&ie aerian sau $erturbarea func&ionrii acestora* dac fa$ta a $us (n $ericol siguran&a zborului* se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani interzicerea unor dre$turi. =3< +u $edea$sa $re'zut la alin. =2< se sanc&ioneaz i distrugerea unei aerona'e (n ser'iciu sau cauzarea de deteriorri care o fac indis$onibil de zbor ori care sunt de natur s (i $un (n $ericol siguran&a (n zbor. =4< %lasarea $e o aerona' ci'il* $rin orice mi:loc* a unui dis$oziti' ori a unei substan&e ca$abile s distrug acea aerona' sau s (i $roduc deteriorri care o fac ina$t de zbor ori care sunt de natur s $ericliteze siguran&a acesteia (n zbor se $ede$se te cu (nchisoare de la 8 la 13 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 9.Articolul 101 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 101 %reluarea fr dre$t a unei aerona'e* $rin orice mi:loace* $recum (nchisoare de la 8 la 13 de ani i interzicerea unor dre$turi.@ 10.Articolul 110 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 110 9ac fa$tele $re'zute la art. 13* 11* 103 i 102 au a'ut ca urmare decesul uneia sau mai multor $ersoane* $edea$sa este (nchisoarea de la 1/ la 2/ ani ori deten&iune $e 'ia& i interzicerea unor dre$turi.@ ,rt. 66 1.Articolul 10 din )egea nr. 84/1998 $ri'ind mrcile din 28 mai 2010* cu modificrile ulterioare* se modific urmtorul cu$rins> @Art. 10 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend s',r irea* fr dre$t* a urmtoarelor fa$te> a< contrafacerea unei mrci? b< $unerea (n circula&ie a unui $rodus $urt,nd o marc identic sau similar cu o marc (nregistrat $entru $roduse identice ori similare? i indica&iile i 'a a'ea geografice* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 3/0 i e-ercitarea fr dre$t a controlului asu$ra aerona'ei se $ede$sesc cu i

43

c< $unerea (n circula&ie a $roduselor care $oart indica&ii geografice ce indic sau sugereaz c $rodusul (n cauz este originar dintr-o regiune geografic* alta dec,t locul ade'rat de origine. =2< %rin contrafacerea unei mrci se (n&elege realizarea sau utilizarea fr consim&m,ntul titularului de ctre ter&i* (n acti'itatea comercial* a unui semn> a< identic cu marca $entru $roduse sau ser'icii identice cu acelea $entru care marca a fost (nregistrat? b< care* dat fiind identitatea sau asemnarea cu o marc ori dat fiind identitatea sau asemnarea $roduselor ori a ser'iciilor crora li se a$lic semnul cu $rodusele sau ser'iciile $entru care marca a fost (nregistrat* ar $roduce (n $erce$&ia $ublicului un risc de confuzie* incluz,nd i riscul de asociere a mrcii cu semnul? c< identic sau asemntor cu marca $entru $roduse ori ser'icii diferite de cele $entru care marca este (nregistrat* c,nd aceasta a dob,ndit un renume (n 6om,nia i dac $rin folosirea semnului fr moti'e (ntemeiate s-ar $utea $rofita de caracterul distincti' ori de renumele mrcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mrcii un $re:udiciu. =3< %rin $unerea (n circula&ie se (n&elege oferirea $roduselor sau comercializarea ori de&inerea lor (n acest sco$ sau* du$ caz* oferirea ori $restarea ser'iciilor sub acest semn* $recum tranzitul $roduselor sub acest semn. =4< Fa$tele $re'zute la alin. =1< nu constituie infrac&iuni dac au fost s',r ite (nainte de data $ublicrii mrcii. =/< .n cazul infrac&iunii $re'zute la alin. =1< lit. a<* (m$carea (nltur rs$underea $enal.@ ,rt. 67 - Alineatul =3< al articolului 23 din )egea nr. 129/1998 $ri'ind (nfiin&area* organizarea i func&ionarea Fondului 6om,n de 9ez'oltare Social* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 433 din 3 iunie 200/* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 68 - Alineatele =2<-=4< ale articolului 20 din )egea nr. 160/1998 $entru organizarea i e-ercitarea $rofesiunii de medic 'eterinar* re$ublicat (n i im$ortul* e-$ortul sau

44

4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 433 din 23 mai 200/* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 69 )egea nr. 211/1998 $ri'ind $rotec&ia noilor soiuri de $lante* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 122 din 23 decembrie 2011* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 22* alineatul =3< se abrog. 2.Articolul 43 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 43> 7nfrac&iuni de contrafacere =1< +onstituie infrac&iune de contrafacere i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend efectuarea fr autoriza&ia titularului bre'etului $entru soi a oricrui act $re'zut la art. 30 alin. =1<. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz s',r irea urmtoarelor fa$te> a< folosirea $entru materialul de (nmul&ire* $rodus denumiri dec,t cea (nregistrat? b< folosirea denumirii (nregistrate a unui nou soi $entru materialul de (nmul&ire* $rodus i ',ndut* care nu a$ar&ine acestui soi? c< atribuirea* $entru materialul de (nmul&ire $rodus $roduce confuzii? d< ',nzarea de material de (nmul&ire cu men&iunea fals c a$ar&ine soiului $entru care s-a acordat bre'et $entru soi* induc,nd astfel (n eroare cum$rtorul.@ ,rt. 70 - Articolul 43 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 12/1998 $ri'ind trans$ortul $e cile ferate rom,ne i reorganizarea Societ&ii Da&ionale a +ilor Ferate 6om,ne* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 334 din 1 se$tembrie 2004* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 71 )egea nr. 111/1999 $ri'ind res$onsabilitatea ministerial* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 200 din 23 martie 2008* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> i com$letrile i ',ndut* a unei denumiri foarte a$ro$iate de cea a soiului $rote:at* astfel (nc,t s $oat i ',ndut* a unei alte

45

1.)a articolul 3 alineatul =1<* $artea introducti' 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3 =1< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la un an la / ani urmtoarele fa$te s',r ite de membrii Bu'ernului (n e-erci&iul func&iei lor>@ 2.)a articolul 3 alineatul =2<* $artea introducti' 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< +onstituie* de asemenea* infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend urmtoarele fa$te s',r ite de ctre un membru al Bu'ernului>@ ..)a articolul 1* alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< .n cazurile $re'zute la art. 8 alin. =1< i la art. 3* $e l,ng $edea$sa $rinci$al se 'a a$lica i $edea$sa com$lementar a interzicerii dre$tului de a mai ocu$a o func&ie de demnitate $ublic sau o func&ie $ublic de conducere $e o $erioad de la un an la / ani.@ ,rt. 72 1.)a articolul /4 din )egea nr. 188/1999 $ri'ind Statutul func&ionarilor $ublici* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 32/ din 21 mai 2008* cu modificrile i com$letrile ulterioare* litera h< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @h< nu a fost condamnat $entru s',r irea unei infrac&iuni contra umanit&ii* contra statului sau contra autorit&ii* infrac&iuni de coru$&ie i de ser'iciu* infrac&iuni care (m$iedic (nf$tuirea :usti&iei* infrac&iuni de fals ori a unei infrac&iuni s',r ite cu inten&ie care ar face-o incom$atibil cu e-ercitarea func&iei $ublice?@ ,rt. 7. - Articolele 3-12 din )egea nr. 189/1999 $ri'ind e-ercitarea ini&iati'ei legislati'e de ctre cet&eni* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /12 din 3 iunie 2004* se abrog. ,rt. 74 - Articolul 30 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 118/1999 $ri'ind regimul de control al e-$orturilor* im$orturilor i altor o$era&iuni cu $roduse militare* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7*

46

nr. /11 din 22 octombrie 1111* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 191/2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 71 )egea nr. ./2000 $ri'ind organizarea 2000* cu modificrile i desf urarea referendumului* i se $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 34 din 24 februarie i com$letrile ulterioare* se modific com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 431* alineatul =/< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=/< Ciroul Alectoral +entral 'a (nainta co$iile listelor electorale $ermanente* res$ecti' tabelele electorale utilizate (n cadrul sec&iilor de 'otare Autorit&ii Alectorale %ermanente* care le 'a 'erifica (n 'ederea de$istrii e'entualelor 'oturi multi$le* (n termen de 20 de zile de la data referendumului. .n situa&ia (n care Autoritatea Alectoral %ermanent 'a constata e-isten&a unor $ersoane care i-au e-ercitat 'otul de mai multe ori* 'a sesiza organele de urmrire $enal (n 'ederea a$licrii $re'ederilor art. 338 din odul penal.@ 2.;itlul ca$itolului K se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @+A%7;5)E) K> +ontra'en&ii@ ..)a articolul 41* du$ litera e< se introduce o nou liter* litera f<* cu urmtorul cu$rins> @f< ti$rirea fr dre$t* (n 'ederea utilizrii (n ziua referendumului* de buletine de 'ot.@ 4.Articolul /0 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /0 +ontra'en&iile $re'zute la art. 41 lit. a<-d< se sanc&ioneaz cu amend de la /00 lei la 1.000 lei* iar cele $re'zute la lit. e< i f<* cu amend de la 1.000 la /.000 lei.@ 1.)a articolul /1 alineatul =1<* litera a< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @a< ofi&erii i subofi&erii de $oli&ie* $entru fa$tele $re'zute la lit. a<-c< i f<?@ 6.)a articolul /1* alineatul =4< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=4< %rocesul-'erbal de constatare a contra'en&iilor $re'zute la art. 41 lit. a<-c< i f< 'a fi (naintat :udectoriei (n a crei raz teritorial a fost s',r it contra'en&ia* care 'a a$lica sanc&iunea.@

47

7.Articolele /2-/3 se abrog. 8.Articolul /1 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /1 Cunurile destinate* folosite sau rezultate din s',r irea contra'en&iilor $re'zute la art. 41 lit. f< se confisc.@ ,rt. 76 1.)a articolul 8 din )egea nr. 16/2000 $ri'ind (nfiin&area* organizarea i func&ionarea +onsiliului Da&ional al %ersoanelor K,rstnice* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 304 din 3 mai 2001* cu modificrile i com$letrile ulterioare* litera c< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @c< nu au suferit condamnri $entru infrac&iuni s',r ite cu inten&ie?@ ,rt. 77 )egea nr. 29/2000 $ri'ind sistemul na&ional de decora&ii al 6om,niei* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 142 din 8 a$rilie 2000* cu modificrile urmeaz> 1.Articolul 33 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 =1< +onstituie contra'en&ii i se sanc&ioneaz cu amend de la /00 lei la /.000 lei urmtoarele fa$te> a< confec&ionarea fr dre$t de (nsemne de decora&ii? b< $ortul fr dre$t al (nsemnelor decora&iilor. =2< +onstatarea i sanc&ionarea contra'en&iilor $re'zute la alin. =1< se fac de ctre organele de $oli&ie. =3< +ontra'en&iilor $re'zute la alin. =1< le sunt a$licabile dis$ozi&iile 5rdonan&ei Bu'ernului nr. 2/2001 $ri'ind regimul :uridic al contra'en&iilor* a$robat cu modificri 2.Articolul 34 se abrog. ,rt. 78 1.Alineatul =3< al articolului 31 din )egea nr. acti'itatea de asigurare modificrile cu$rins> .2/2000 $ri'ind i su$ra'egherea asigurrilor* $ublicat (n i 'a a'ea urmtorul i com$letri $rin )egea nr. i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum

180/2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare.@

4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 143 din 10 a$rilie 2000* cu i com$letrile ulterioare* se modific

48

@=3< 9esf urarea acti'it&ii de asigurare (n sau din 6om,nia fr autorizarea +omisiei de Su$ra'eghere a Asigurrilor ori desf urarea acti'it&ii fr (nscrierea (n 6egistrul asigurtorilor* reasigurtorilor $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ ,rt. 79 )egea nr. 78/2000 $entru $re'enirea* desco$erirea nr. 211 din 13 mai 2000* cu modificrile i sanc&ionarea fa$telor de coru$&ie* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.Articolul / se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. / =1< .n (n&elesul $rezentei legi* sunt infrac&iuni de coru$&ie infrac&iunile $re'zute la art. 231-212 din odul penal* inclusi' atunci c,nd acestea odul penal. sunt comise de $ersoanele $re'zute la art. 303 din coru$&ie infrac&iunile $re'zute la art. 10-13. =3< 9is$ozi&iile $rezentei legi sunt a$licabile i infrac&iunilor (m$otri'a intereselor financiare ale Eniunii Auro$ene $re'zute la art. 13 1-13/* $rin sanc&ionarea crora se asigur $rotec&ia fondurilor i a resurselor Eniunii Auro$ene.@ 2.Articolul 2 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 7nfrac&iunile de luare de mit* $re'zut la art. 231 din dare de mit* $re'zut la art. 210 din $re'zut la art. 211 din $re'zut la art. 212 din mod cores$unztor.@ ..Articolul 21 se abrog. 4.Articolul 8 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 8 Fa$tele de luare de mit sau trafic de influen& s',r ite de o $ersoan care> a< e-ercit o func&ie de demnitate $ublic? odul penal* odul penal* odul penal* trafic de influen&* i cum$rare de influen&* odul penal se a$lic (n i intermediarilor (n asigurri i0sau (n reasigurri constituie infrac&iune i se

=2< .n (n&elesul $rezentei legi* sunt infrac&iuni asimilate infrac&iunilor de

odul penal* se $ede$sesc $otri'it $re'ederilor

acelor te-te de lege. 9is$ozi&iile art. 303 din

49

b< este :udector sau $rocuror? c< este organ de cercetare $enal sau are atribu&ii de constatare ori de sanc&ionare a contra'en&iilor? d< este una dintre $ersoanele $re'zute la art. 213 din penal* ale crei limite se ma:oreaz cu o treime.@ 1.Articolele 3* 31* 32 i 1 se abrog. 6.Articolul 10 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 10 +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi urmtoarele fa$te* dac sunt s',r ite (n sco$ul ob&inerii $entru sine sau $entru altul de bani* bunuri ori alte foloase necu'enite> a< stabilirea* cu inten&ie* a unei 'alori diminuate* fa& de 'aloarea comercial real* a bunurilor a$ar&in,nd o$eratorilor economici la care statul sau o autoritate a administra&iei $ublice locale este ac&ionar* comis (n cadrul ac&iunii de $ri'atizare ori de e-ecutare silit* de reorganizare sau lichidare :udiciar ori cu ocazia unei o$era&iuni comerciale* ori a bunurilor a$ar&in,nd autorit&ii $ublice sau institu&iilor $ublice* (n cadrul unei ac&iuni de ',nzare a acestora sau de e-ecutare silit* s',r it de cei care au atribu&ii de conducere* de administrare* de gestionare* de e-ecutare silit* de reorganizare ori lichidare :udiciar? b< acordarea de sub'en&ii cu (nclcarea legii sau neurmrirea* conform legii* a res$ectrii destina&iei sub'en&iilor? c< utilizarea sub'en&iilor (n alte sco$uri dec,t cele $entru care au fost acordate* $recum i utilizarea (n alte sco$uri a creditelor garantate din fonduri $ublice sau care urmeaz s fie rambursate din fonduri $ublice.@ 7.Articolul 11 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 =1< Fa$ta $ersoanei care* a',nd sarcina de a su$ra'eghea* a controla* a reorganiza sau a lichida un o$erator economic $ri'at* (nde$line te $entru acesta 'reo (nsrcinare* intermediaz ori (nlesne te efectuarea unor o$era&iuni comerciale sau financiare ori $artici$ cu ca$ital la un asemenea o$erator economic* dac fa$ta este de natur a-i aduce direct odul penal odul se sanc&ioneaz cu $edea$sa $re'zut la art. 231 sau 211 din

50

sau indirect un folos necu'enit* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< a fost s',r it (ntr-un inter'al de / ani de la (ncetarea (nsrcinrii* $edea$sa este (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau amend.@ 8.Articolul 131 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 131 .n cazul infrac&iunii de anta:* $re'zut de art. 208 din s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu o treime.@ 9.Articolul 132 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 132 .n cazul infrac&iunilor de abuz (n ser'iciu sau de uzur$are a func&iei* dac func&ionarul $ublic a ob&inut $entru sine ori $entru altul un folos necu'enit* limitele s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu o treime.@ 10.Articolele 14* 18 i 13 se abrog. 11.)a ca$itolul 777 @7nfrac&iuni@* titlul sec&iunii a 4 1-a se modific a'ea urmtorul cu$rins> @SA+L7EDAA 41> 7nfrac&iuni (m$otri'a intereselor financiare ale Eniunii Auro$ene@ 12.Articolul 131 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 131 =1< Folosirea sau $rezentarea cu rea-credin& de documente ori declara&ii false* ine-acte sau incom$lete* dac fa$ta are ca rezultat ob&inerea $e nedre$t de fonduri din bugetul general al Eniunii Auro$ene sau din bugetele administrate de aceasta ori (n numele ei* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz omisiunea de a furniza* cu tiin&* datele cerute $otri'it legii $entru ob&inerea de fonduri din bugetul general al Eniunii Auro$ene sau din bugetele administrate de aceasta ori (n numele ei* dac fa$ta are ca rezultat ob&inerea $e nedre$t a acestor fonduri. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< :umtate.@ i =2< au $rodus consecin&e deosebit de gra'e* limitele s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu i 'a odul penal* (n care este im$licat o $ersoan dintre cele $re'zute la art. 1* limitele

51

1..Articolul 132 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 132 =1< Schimbarea* fr res$ectarea $re'ederilor legale* a destina&iei fondurilor ob&inute din bugetul general al Eniunii Auro$ene sau din bugetele administrate de aceasta ori (n numele ei se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi. =2< Schimbarea* fr res$ectarea $re'ederilor legale* a destina&iei unui folos legal ob&inut* dac fa$ta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Eniunii Auro$ene sau din bugetele administrate de aceasta ori (n numele ei* se sanc&ioneaz cu $edea$sa $re'zut la alin. =1<. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< :umtate.@ 14.Articolul 133 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 133 =1< Folosirea sau $rezentarea cu rea-credin& de documente ori declara&ii false* ine-acte sau incom$lete* care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor ce trebuie 'irate ctre bugetul general al Eniunii Auro$ene sau ctre bugetele administrate de aceasta ori (n numele ei* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz omisiunea de a furniza* cu tiin&* datele cerute $otri'it legii* dac fa$ta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor ce trebuie 'irate ctre bugetul general al Eniunii Auro$ene sau ctre bugetele administrate de aceasta ori (n numele ei. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< :umtate.@ 11.Articolul 13/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13/ .nclcarea din cul$ de ctre directorul* administratorul sau $ersoana cu atribu&ii de decizie ori de control (n cadrul unui o$erator economic a unei (ndatoriri de ser'iciu* $rin ne(nde$linirea acesteia sau (nde$linirea ei defectuoas* dac fa$ta a a'ut ca rezultat s',r irea de ctre o $ersoan i =2< au $rodus consecin&e deosebit de gra'e* limitele s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu i =2< au $rodus consecin&e deosebit de gra'e* limitele s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu

52

care se afl (n subordinea sa i care a ac&ionat (n numele acelui o$erator economic a uneia dintre infrac&iunile $re'zute la art. 13 1-133 sau s',r irea unei infrac&iuni de coru$&ie ori de s$lare a banilor (n legtur cu fondurile Eniunii Auro$ene* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ 16.Articolul 11 se abrog. 17.)a articolul 2/* alineatul =4< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=4< De(nde$linirea cu rea-credin& a obliga&iilor $re'zute la art. 23 i 24 constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la / ani* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'.@ 18.)a articolul 2/* du$ alineatul =4< se introduce un nou alineat* alineatul =/<* cu urmtorul cu$rins> @=/< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =4< a fost s',r it din cul$* $edea$sa este (nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amend.@ ,rt. 80 1.Articolul 3/ din )egea nr. 1.9/2000 $ri'ind acti'itatea de meteorologie* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 143 din 1 martie 2008* cu modificrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3/ Deres$ectarea $re'ederilor art. 11 ,rt. 81 )egea nr. 14./2000 $ri'ind $re'enirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 322 din 3 august 2000* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 =1< +ulti'area* $roducerea* fabricarea* e-$erimentarea* e-tragerea* $re$ararea* transformarea* oferirea* $unerea (n ',nzare* ',nzarea* distribuirea* li'rarea cu orice titlu* trimiterea* trans$ortul* $rocurarea* cum$rarea* de&inerea ori alte o$era&iuni $ri'ind circula&ia drogurilor de risc* fr dre$t* se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. i com$letrile i 20 constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@

53

=2< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< au ca obiect droguri de mare risc* $edea$sa este (nchisoarea de la / la 12 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 2.Articolul 3 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3 =1< 7ntroducerea sau scoaterea din &ar* $recum i interzicerea unor dre$turi. =2< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< $ri'esc droguri de mare risc* $edea$sa este (nchisoarea de la 8 la 1/ ani i interzicerea unor dre$turi.@ ..Articolul 4 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 =1< +ulti'area* $roducerea* fabricarea* e-$erimentarea* e-tragerea* $re$ararea* transformarea* cum$rarea sau de&inerea de droguri de risc $entru consum $ro$riu* fr dre$t* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< $ri'esc droguri de mare risc* $edea$sa este (nchisoarea de la 2 luni la 3 ani.@ 4.Articolul / 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. / %unerea la dis$ozi&ie* cu tiin&* cu orice titlu* a unei locuin&e sau a unui local ori a oricrui alt loc amena:at* (n care are acces $ublicul* $entru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit (n asemenea locuri se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 1.Articolul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 =1< %rescrierea drogurilor de mare risc* cu inten&ie* de ctre medic* fr ca aceasta s fie necesar din $unct de 'edere medical* se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i eliberarea cu inten&ie de droguri de mare risc* $e baza unei re&ete medicale $rescrise (n condi&iile $re'zute la alin. =1< sau a unei re&ete medicale falsificate. =3< 5b&inerea de droguri de mare risc $rin folosirea unei re&ete medicale $rescrise (n condi&iile $re'zute la alin. =1< sau a unei re&ete medicale falsificate se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la 3 ani.@ 6.Articolul 3 'a a'ea urmtorul cu$rins> i im$ortul ori e-$ortul de droguri de risc* fr dre$t* se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 la 10 ani

54

@Art. 3 Furnizarea* (n 'ederea consumului* de inhalan&i chimici to-ici unui minor se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 2 ani.@ 7.Articolul 10 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 10 Finan&area s',r irii fa$telor $re'zute la art. 2-/ se sanc&ioneaz cu $ede$sele $re'zute de lege $entru aceste fa$te* limitele s$eciale ale acestora ma:or,ndu-se cu o treime.@ 8.Articolul 11 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 .ndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc* $rin orice mi:loace* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani.@ 9.)a articolul 13* alineatul =1< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< ;entati'a la infrac&iunile $re'zute la art. 2* art. 3* art. 4 alin. =2<* art. 2 alin. =2<-=3<* art. 8 i art. 10 se $ede$se te.@ 10.Articolul 1/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ Du se $ede$se te $ersoana care a comis una dintre infrac&iunile $re'zute la art. 2-3 i art. 10 i care* mai (nainte de a fi (nce$ut urmrirea $enal* denun& autorit&ilor $artici$area sa la comiterea infrac&iunii* contribuind astfel la identificarea celorlal&i $artici$an&i.@ 11.Articolul 111 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 111 =1< .n cazul s',r irii infrac&iunilor $re'zute la art. 4* $rocurorul dis$une* (n termen de 24 de ore de la (nce$erea urmririi $enale* e'aluarea consumatorului de ctre centrul de $re'enire* e'aluare $ersoanelor consumatoare de droguri. =2< .n func&ie de concluziile ra$ortului de e'aluare (ntocmit de centrul de $re'enire* e'aluare $rimirea acestuia* i consiliere antidrog* (n termen de / zile de la $rocurorul dis$une* cu acordul consumatorului* i consiliere antidrog* (n sco$ul includerii acestuia (n circuitul integrat de asisten& a i tragerea la rs$undere $enal a autorului sau a

includerea acestuia (n $rogramul integrat de asisten& a $ersoanelor consumatoare de droguri.@

55

12.Articolul 112 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 112 =1< 9ac* $,n (n momentul $ronun&rii hotr,rii* incul$atul men&ionat la art. 111 res$ect $rotocolul $rogramului integrat de asisten& a $ersoanelor consumatoare de droguri* instan&a de :udecat $oate dis$une renun&area la a$licarea $ede$sei sau am,narea a$licrii $ede$sei* chiar dac nu sunt (nde$linite condi&iile $re'zute la art. 30* res$ecti' art. 33 din odul penal. =2< Deres$ectarea* $e durata termenului de su$ra'eghere* a $rogramului integrat de asisten& a $ersoanelor consumatoare de droguri atrage (n mod cores$unztor a$licarea dis$ozi&iilor art. 33 alin. =1< din penal.@ ,rt. 82 1.Articolul 10 din )egea nr. 144/2000 $ri'ind acordarea de facilit&i $ersoanelor care au domiciliul (n localit&ile rurale aflate (n zonele montane* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 322 din 3 august 2000* cu modificrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 10 9e $re'ederile $rezentei legi nu beneficiaz $ersoana care a fost sanc&ionat $entru s',r irea unei infrac&iuni sau contra'en&ii $re'zute de )egea nr. 46/2008 lemnos.@ ,rt. 8. )egea nr. 182/2000 $ri'ind $rote:area $atrimoniului cultural na&ional mobil* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 323 din 1 decembrie 2003* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.Articolul 33 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 A-ecutarea (n sco$uri comerciale de co$ii* mula:e* tira:e $ostume sau facsimile de $e bunuri culturale mobile clasate* fr acordul scris al titularului dre$tului de administrare ori al $ro$rietarului* $otri'it art. 28 odul )ilvic* cu modificrile i com$letrile ulterioare* (n ultimele 12 luni anterioare de$unerii cererii $entru material odul

56

alin. =1< sau =2<* du$ caz* constituie infrac&iune (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@

i se $ede$se te cu

2.Articolul 34 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 34 A-ecutarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate* (n sco$uri comerciale sau dac au fost e-$use (n $ublic* constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ ..Articolul 3/ se abrog. 4.Articolul 32 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32 9egradarea* aducerea (n stare de ne(ntrebuin&are ori distrugerea* din cul$* a unui bun cultural mobil clasat constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ 1.Articolul 38 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 38 =1< Afectuarea de o$era&iuni de e-$ort ilegal se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< a a'ut ca urmare $ierderea unui bun cultural mobil clasat* $edea$sa este (nchisoarea de la un an la / ani. =3< ;entati'a se $ede$se te.@ 6.Articolul 33 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 =1< Afectuarea fr dre$t a oricror o$era&iuni de e-$ort definiti' a',nd ca obiect bunuri culturale mobile clasate constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ 7.Articolul 31 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 31 =1< 7ntroducerea $e teritoriul statului rom,n* $recum i de&inerea* comercializarea* organizarea de e-$ozi&ii sau orice o$era&ie $ri'ind circula&ia bunurilor culturale mobile ori $ro'enite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile* care fac $arte din $atrimoniul cultural al unui stat strin* conform dis$ozi&iilor legale ale statului res$ecti'* amend. i care au fost e-$ortate ilegal* se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu i se i se

57

=2< Cunurile $re'zute la alin. =1< se indis$onibilizeaz i 'or fi transmise unor institu&ii s$ecializate* (n 'ederea conser'rii i restituirii statului din al crui $atrimoniu cultural fac $arte. =3< ;entati'a se $ede$se te.@ 8.Articolele 10-12 se abrog. 9.Articolul 13 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 A-ecutarea de ctre $ersoanele fizice* fr acreditare i certificat de liber $ractic* a',nd cuno tin& de necesitatea de&inerii lor* a unor lucrri de conser'are sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasificate ca atare constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ 10.Articolul 14 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 14 Func&ionarea fr autoriza&ia emis (n condi&iile $rezentei legi a i laboratoarelor sau atelierelor care e-ecut lucrri de restaurare $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ 11.9u$ articolul 1/ se introduce un nou articol* articolul 1/ 1* cu urmtorul cu$rins> @Art. 1/1 Cunurile $re'zute la art. 33* art. 38 alin. =1< a'izul +omisiei Da&ionale a 4uzeelor i +olec&iilor.@ ,rt. 84 - Alineatul =2< al articolului 33 i alineatul =2< al articolului /2 din )egea nr. 188/2000 $ri'ind e-ecutorii :udectore ti* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 833 din 20 octombrie 2011* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 81 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 19/2000 $ri'ind Statutul $ersonalului sil'ic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 233 din 30 mai 2000* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 427/2001* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolele 41-43 i 4/ se abrog. i art. 33 alin. =1< se confisc i se transmit (n administrare institu&iilor $ublice s$ecializate* cu

conser'are a bunurilor culturale mobile clasate constituie infrac&iune i se

58

2.)a articolul 43* alineatul =/< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=/< %ersoana sanc&ionat cu desfacerea disci$linar a contractului indi'idual de munc $ierde calitatea de membru al +or$ului sil'ic $re'zute la art. 2.@ ,rt. 86 1.Articolul 18 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 190/2000 $ri'ind regimul metalelor $re&ioase i $ietrelor $re&ioase (n 6om,nia* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 88 din 21 ianuarie 2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 18 =1< Falsificarea (n orice mod a mrcilor de titlu* a mrcilor de garan&ie $ro$rie sau a mrcilor de certificare constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani. =2< Folosirea mrcilor de titlu* a mrcilor de garan&ie $ro$rie sau a mrcilor de certificare false ori folosirea unor mrci ne(nregistrate constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani. =3< Cunurile care au a$licat o marc fals sau falsificat se confisc.@ ,rt. 87 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 244/2000 $ri'ind siguran&a bara:elor* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 12 din 4 februarie 2002* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 21* litera g< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @g< nedeclararea bara:elor de&inute i a caracteristicilor acestora?@ 2.Articolul 23 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 =1< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< e-ecutarea bara:elor fr acordul de func&ionare (n siguran& a bara:ului* de natur s $un (n $ericol $o$ula&ia sau mediul? b< func&ionarea bara:elor fr autoriza&ie de func&ionare (n condi&ii de siguran&* $un,nd (n $ericol $o$ula&ia sau mediul? c< ne(nde$linirea msurilor stabilite $rin e-$ertize a'izate de +5DS7C* $un,nd (n $ericol siguran&a construc&iei* $o$ula&ia sau mediul? i dre$tul de a- i e-ercita $rofesiunea de sil'icultor (n cadrul structurilor

59

d< deteriorarea sau distrugerea a$araturii de msur i control montate (n bara:e* $recum i folosirea unei a$araturi neetalonate. =2< 9ac infrac&iunile $re'zute la alin. =1< sunt s',r ite din cul$* limitele s$eciale ale $ede$sei se reduc la :umtate.@ ..Articolul 24 se abrog. ,rt. 88 5rdonan&a arheologic Bu'ernului nr. 4./2000 $ri'ind $rotec&ia $atrimoniului i declararea unor situri arheologice ca zone de interes

na&ional* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1/1 din 24 noiembrie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul /* du$ alineatul =18< se introduce un nou alineat* alineatul =13<* cu urmtorul cu$rins> @=13< Amiterea unui rs$uns cu $ri'ire la solicitarea eliberrii unui certificat de descrcare de sarcin arheologic trebuie s se realizeze (n termen de cel mult 12 luni de la e-$irarea termenului $re'zut la alin. =3<.@ 2.Articolul 2/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2/ Afectuarea oricror lucrri care $ot afecta siturile arheologice* (n absen&a certificatului de descrcare de sarcin arheologic* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ ..Articolul 22 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22 Accesul cu detectoare de metale sau utilizarea lor (n zonele cu $atrimoniu arheologic* fr autorizarea $realabil $re'zut la art. / alin. =13<* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani.@ 4.Articolul 28 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 28 =1< K,nzarea sau oferirea s$re ',nzare a detectoarelor de metale fr autoriza&ia $re'zut la art. / alin. =10< constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< 9etectoarele oferite s$re ',nzare (n condi&iile alin. =1< se confisc.@ 1.)a articolul 23 alineatul =1<* du$ litera c< se introduce o nou liter* litera c1<* cu urmtorul cu$rins> i se

60

@c1< nesolu&ionarea (n termenul $re'zut la art. / alin. =13< a cererii $ri'ind eliberarea certificatului de descrcare de sarcin* dac nu a fost s',r it (n astfel de condi&ii (nc,t s constituie* $otri'it legii $enale* infrac&iune* cu amend de la 2./00 lei la 10.000 lei?@ 6.)a articolul 21* du$ alineatul =2< se introduce un nou alineat* alineatul =3<* cu urmtorul cu$rins> @=3< +ontra'en&ia $re'zut la art. 23 alin. =1< lit. c 1< se constat* iar sanc&iunea se a$lic de ctre s$eciali tii ser'iciilor $ublice deconcentrate ale 4inisterului +ulturii i %atrimoniului Da&ional* de ctre (m$uternici&ii 4inisterului +ulturii i %atrimoniului Da&ional* de ctre organele de $oli&ie* de ctre $rimar* res$ecti' de $rimarul general al munici$iului Cucure ti* sau de $re edintele consiliului :ude&ean* $recum i de ctre (m$uternici&ii acestora.@ 7.Articolul 31 se abrog. 8.Articolul 32 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32 =1< Deanun&area desco$eririlor arheologice $rile:uite de lucrrile de construire ori de desfiin&are constituie infrac&iune (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< Fa$ta $re'zut la alin. =1<* s',r it din cul$* se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ ,rt. 89 - Articolele 32 i 38 din )egea nr. 10/2001 $ri'ind regimul :uridic al unor imobile $reluate (n mod abuzi' (n $erioada 2 martie 114/ - 22 decembrie 1131* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 813 din 2 se$tembrie 200/* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 90 1.Articolul 12 din )egea nr. 184/2001 $ri'ind organizarea i e-ercitarea $rofesiei de arhitect* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 881 din 23 august 2004* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 12 A-ercitarea dre$tului de semntur fr (nde$linirea condi&iilor $re'zute de $rezenta lege constituie infrac&iune $enale.@ ,rt. 91 i se $ede$se te $otri'it legii i se $ede$se te cu

61

- Alineatul =3< al articolului 20 din )egea nr. 217/2001 $ri'ind modul de ac&iune (m$otri'a aerona'elor care utilizeaz neautorizat s$a&iul aerian al 6om,niei* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 234 din 21 iulie 200/* se abrog. ,rt. 92 - Articolul /4 din )egea nr. 422/2001 $ri'ind $rote:area monumentelor istorice* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 133 din 20 noiembrie 2002* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 9. )egea nr. 411/2001 $ri'ind semntura electronic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 421 din 31 iulie 2001* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 1/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ =1< %ersoanele fizice care $resteaz* conform legii* (n nume $ro$riu* ser'icii de certificare* $recum $streze secretul informa&iilor i $ersonalul anga:at al furnizorului de (ncredin&ate (n cadrul acti'it&ii lor ser'icii de certificare* $ersoan fizic sau :uridic* sunt obligate s $rofesionale* cu e-ce$&ia celor (n legtur cu care titularul certificatului acce$t s fie $ublicate sau comunicate ter&ilor. =2< 5bliga&ia $re'zut la alin. =1< incumb reglementare i su$ra'eghere s$ecializate $ersoanelor (m$uternicite de aceasta. =3< .nclcarea obliga&iei $re'zute la alin. =1< i =2< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ 2.)a articolul 12* alineatul =3< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=3< Atunci c,nd se utilizeaz un $seudonim* identitatea real a titularului nu $oate fi di'ulgat de ctre furnizorul de ser'icii de certificare dec,t cu consim&m,ntul com$etente.@ ,rt. 94 )egea nr. 678/2001 $ri'ind $re'enirea i combaterea traficului de $ersoane* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 833 din 11 decembrie 2001* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> titularului sau la cererea unei autorit&i $ublice i $ersonalului autorit&ii de (n domeniu* $recum i

62

1.Articolul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 .n $rezenta lege* termenii i e-$resiile de mai :os au urmtorul (n&eles> a< $rin trafic de $ersoane se (n&elege fa$tele $re'zute la art. 210 i 211 din odul penal? odul penal? odul penal b< $rin e-$loatarea unei $ersoane se (n&elege acti'it&ile $re'zute la art. 132 din c< $rin 'ictim a traficului de $ersoane se (n&elege $ersoana fizic* subiect $asi' al fa$telor $re'zute la art. 210* 211* 224 i 384 din nu (n $rocesul $enal (n calitate de $ersoan 'tmat.@ 2.Articolele 12* 13* 141 i 1/-11 se abrog. ..Articolul 20 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 20 =1< %ersoana su$us traficului de $ersoane* care a s',r it* ca urmare a e-$loatrii sale* infrac&iunea de trecere frauduloas a frontierei unui stat ori donare de organe* &esuturi ori celule de origine uman nu se $ede$se te $entru aceste infrac&iuni. =2< %ersoana su$us traficului de $ersoane care a s',r it una dintre contra'en&iile $re'zute la art. 3 $ct. 3 i 2 nu se sanc&ioneaz.@ ,rt. 91 - Articolul 10 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 41/2001 $ri'ind acordarea $entru familiile cu 'enituri mici a tarifelor diferen&iate la ser'iciile de alimentare cu a$ i canalizare furnizate de 6egia Autonom a A$ei Kalea Giului* $entru %roiectul $ri'ind alimentarea cu a$ i $rotec&ia mediului (n Kalea Giului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 14/ din 23 martie 2001* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 126/2001* se abrog. ,rt. 96 - Articolul 42 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 97/2001 $ri'ind reglementarea 2003* se abrog. ,rt. 97 $roduc&iei* circula&iei i comercializrii alimentelor* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 123 din / martie sau al tentati'ei la una dintre aceste fa$te* indiferent dac $artici$ sau

63

- Articolele 80* 81* 83

i 84 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr.

101/2001 $ri'ind frontiera de stat a 6om,niei* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 3/2 din 30 iunie 2001* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 24./2002* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 98 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 112/2001 $ri'ind sanc&ionarea unor fa$te s',r ite (n afara teritoriului &rii de cet&eni rom,ni sau de $ersoane fr cet&enie domiciliate (n 6om,nia* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /41 din 3 se$tembrie 2001* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 212/2002* se abrog. ,rt. 99 5rdonan&a Bu'ernului nr. 71/2001 $ri'ind organizarea i e-ercitarea acti'it&ii de consultan& fiscal* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /33 din 1 se$tembrie 2001* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 198/2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 11 $unctul 1* litera a< se modific cu$rins> @a< c,nd atribuirea calit&ii de consultant fiscal a fost ob&inut ca urmare a s',r irii unei infrac&iuni?@ 2.)a articolul 11 $unctul 2* du$ litera c< se introduce o nou liter* litera d<* cu urmtorul cu$rins> @d< c,nd atribuirea autoriza&iei de func&ionare a fost ob&inut ca urmare a s',r irii unei infrac&iuni.@ ..)a articolul 2/* alineatul =2< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< A-ercitarea acti'it&ilor de consultan& fiscal de ctre $ersoanele fizice care nu au dob,ndit calitatea de consultant fiscal $otri'it $re'ederilor $rezentei ordonan&e sau care nu au de'enit membri acti'i ai +amerei* $recum i de ctre $ersoanele :uridice care nu au fost autorizate de +amer sau care nu s-au (nregistrat (n 6egistrul consultan&ilor fiscali i al societ&ilor comerciale de consultan& fiscal constituie infrac&iune i se $ede$se te $otri'it legii $enale.@ ,rt. 100 i 'a a'ea urmtorul i com$letrile

64

5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 111/2001 $ri'ind a$robarea $rogramului de gestionare a c,inilor fr st$,n* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 814 din 13 decembrie 2001* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 227/2002* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 13 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< Se interzice abandonul c,inilor re'endica&i ori ado$ta&i (n condi&iile $rezentei ordonan&e de urgen&. =2< Abandonul const (n lsarea unui c,ine re'endicat ori ado$tat (n condi&iile $rezentei ordonan&e de urgen& $e domeniul $ublic* fr hran* ad$ost ori tratament medical.@ 2.Articolul 14 'a a'ea urmtorul cu$rins> @- Art. 14 =1<+onstituie contra'en&ii urmtoarele fa$te i se sanc&ioneaz du$ cum urmeaz> a<neres$ectarea dis$ozi&iilor art. 1* art. 2 alin. =1<* art. 3* 4* art. 2 alin. =1<* art. 8 alin. =2<* art. 3 alin. =1<* art. 1 lei? b<neres$ectarea dis$ozi&iilor $re'zute la art. 2 alin. =2<* cu amend de la 2.000 lei la /.000 lei? c<neres$ectarea dis$ozi&iilor $re'zute art. 13 alin. =1<* cu amend de la 3.000 lei la 2.000 lei.@ =2<.n cazul a$licrii contra'en&iei $re'zute la alin. =1< lit. c<* se $oate dis$une* ca sanc&iune contra'en&ional com$lementar* interdic&ia de a de&ine animale $entru o $erioad de la un an la 3 ani.@ ..Articolul 1/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ +onstatarea contra'en&iilor i a$licarea sanc&iunilor $re'zute la art. 14 alin. =1< lit. a< i b< se fac de ins$ectorii $oli&iei sanitare 'eterinare* iar cea a contra'en&iei $re'zute la art. 14 alin. =1< lit. c< se face de ctre anga:a&ii ser'iciilor de s$ecialitate din cadrul $rimriilor* de ctre organele $oli&iei locale ori ins$ectorii $oli&iei sanitare 'eterinare.@ ,rt. 101 i 10* $recum i a condi&iilor $re'zute (n declara&ia-anga:ament* cu amend de la 1.000 lei la 2./00

65

)egea zootehniei nr. 72/2002* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 82 din 31 ianuarie 2002* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 41 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 41 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend> a< (nscrierea (n etichetele de $rezentare a nutre&urilor combinate a unor date care nu cores$und cu com$ozi&ia acestora? b< folosirea de $esticide sau de alte substan&e to-ice fr a'ertizarea de&intorilor de animale din zon? c< e-ecutarea fr dre$t de lucrri de mani$ulare genetic la animale.@ 2.)a articolul 42 alineatul =1<* litera m< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @m< $roducerea aditi'i fura:eri?@ ..)a articolul 42 alineatul =1<* litera n< se abrog. ,rt. 102 - Articolele 111 i 112 din )egea nr. 76/2002 $ri'ind sistemul asigurrilor $entru oma: i stimularea ocu$rii for&ei de munc* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 103 din 2 februarie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 10. - Articolele 41 i /0 din )egea 'iei i 'inului (n sistemul organizrii comune a $ie&ei 'iti'inicole nr. 244/2002* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 233 din 14 se$tembrie 2008* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 104 - Articolul 42 din )egea nr. 266/2002 $ri'ind $roducerea* $relucrarea* controlul i certificarea calit&ii* comercializarea semin&elor i a materialului sditor* $recum i testarea i (nregistrarea soiurilor de $lante* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 8 din 4 ianuarie 2011* se abrog. ,rt. 101 i ',nzarea neautorizat de nutre&uri combinate sau de i com$letrile

66

- Articolele 32-33 din )egea nr. 289/2002 $ri'ind $erdelele forestiere de $rotec&ie* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 123 din 23 decembrie 2011* se abrog. ,rt. 106 - Articolul 101 i alineatul =2< al articolului 103 din )egea nr. .46/2002 $ri'ind asigurarea $entru accidente de munc noiembrie 2001* se abrog. ,rt. 107 )egea nr. .61/2002 $ri'ind comer&ul electronic* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1/1 din 21 noiembrie 2002* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 18* alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< Fr a aduce atingere $re'ederilor alin. =1<* $rin autorit&i $ublice* (n sensul art. 3 alin. =/<* art. /* 13* art. 1/ alin. =2<* art. 12 alin. =1< i =3< i art. 23 alin. =2<* se (n&elege acele autorit&i ale administra&iei $ublice sau* acolo unde este cazul* instan&e de :udecat a cror com$eten& (n materia res$ecti' este stabilit $rin dis$ozi&iile legale (n 'igoare* a$licabile (n fiecare caz.@ 2.Articolele 24-21 se abrog. ,rt. 108 1.Articolul 81 din )egea nr. 100/2002 $ri'ind finan&ele $ublice* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /18 din 13 august 2002* cu modificrile urmtorul cu$rins> @Art. 81> 7nfrac&iuni i $ede$se Deres$ectarea $re'ederilor art. 4 alin. =2< i =3< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ ,rt. 109 )egea audio'izualului nr. 104/2002* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /34 din 22 iulie 2002* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 101 alineatul =1<* litera a< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @a< transmisia ser'iciilor de $rograme fr autoriza&ie tehnic?@ 2.Articolul 12 'a a'ea urmtorul cu$rins> i i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea i boli $rofesionale* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 882 din 12

67

@Art. 12 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend transmisia ser'iciilor de $rograme de tele'iziune ori de radiodifuziune fr licen& de emisie sau licen& de utilizare a frec'en&elor radio (n sistem digital terestru. =2< .n cazul s',r irii infrac&iunilor $re'zute la alin. =1< instan&a $oate dis$une s$ecial.@ ,rt. 110 )egea nr. 146/2002 $ri'ind gra&ierea i $rocedura acordrii gra&ierii* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 8// din 12 octombrie 2002* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.Articolul 2 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 Bra&ierea $oate fi acordat indi'idual* $rin decret al %re edintelui 6om,niei* $otri'it art. 14 lit. d< din art. 83 alin. =3< lit. i< din =2<* cu urmtorul cu$rins> @=2< 9ecretul de gra&iere indi'idual nu $oate fi re'ocat.@ ..Articolul 4 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 +ererea de gra&iere indi'idual* (m$reun cu actele ane-ate* se adreseaz %re edintelui 6om,niei i $oate fi fcut de> a< $ersoana fizic condamnat* a$rtorul ori re$rezentantul legal al acesteia? b< so&ul $ersoanei fizice condamnate* ascenden&ii* descenden&ii* fra&ii* surorile ori co$iii acestora* $recum $ersoanei condamnate? c< re$rezentantul legal sau a'ocatul $ersoanei :uridice condamnate.@ 4.Articolul / se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. / =1< +ererea de gra&iere con&ine (n mod obligatoriu datele de identificare a $ersoanei condamnate i $edea$sa $entru care se solicit gra&ierea. i de acelea i rude ale so&ului on)titu+ia "om#niei* re$ublicat* sau colecti'* de ctre %arlament* $rin lege organic* conform $re'ederilor on)titu+ia "om#niei* re$ublicat.@ 2.)a articolul 3* du$ alineatul =1< se introduce un nou alineat* alineatul i a$licarea dis$ozi&iilor odului penal $ri'ind confiscarea

68

=2< )a cererea de gra&iere formulat (n cazul $ersoanei fizice se ane-eaz* (n co$ie legalizat* hotr,rea definiti' de condamnare* certificatul de cazier :udiciar i* du$ caz* acte de stare ci'il* certificate medicale* i alte acte $e care solicitantul le consider ra$oarte de anchet social

necesare (n sus&inerea cererii sale. =3< )a cererea de gra&iere formulat (n cazul $ersoanei :uridice se ane-eaz* (n co$ie legalizat* hotr,rea definiti' de condamnare* ade'erin&a emis de organul care a autorizat (nfiin&area $ersoanei :uridice sau care a (nregistrat $ersoana :uridic* din care s rezulte antecedentele $enale ale acesteia* $recum i alte acte $e care solicitantul le consider necesare (n sus&inerea cererii sale.@ 1.Articolul 2 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 =1< .n 'ederea e-ercitrii $rerogati'ei de gra&iere* %re edintele 6om,niei $oate solicita* atunci c,nd socote te necesar* a'ize consultati'e de la 4inisterul Gusti&iei* care este obligat s le (nainteze (n termen de 30 de zile de la data solicitrii. =2< 9e asemenea* atunci c,nd consider necesar* %re edintele 6om,niei $oate solicita informa&ii cu $ri'ire la $ersoana fizic organelor administra&iei $ublice locale* conductorului locului de deten&ie* organelor :udectore ti i ale $archetelor* organelor de $oli&ie i altor institu&ii $ublice* $recum i comandantului unit&ii* $entru condamna&ii militari. =3< .n cazul cererilor de gra&iere formulate $entru $ersoana :uridic* %re edintele 6om,niei $oate solicita* atunci c,nd socote te necesar* informa&ii de la registrul comer&ului* de la autorit&ile cu atribu&ii de control (n domeniul fiscal i 'amal* de la organul care a autorizat (nfiin&area $ersoanei :uridice sau care a (nregistrat $ersoana :uridic* de la organele administra&iei $ublice locale* $recum i de la orice alt institu&ie $ublic.@ 6.)a articolul 3* litera a< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @a< datele de identificare a $ersoanei condamnate> numele* $renumele* $renumele $rin&ilor* data i locul na terii (n cazul $ersoanei fizice* res$ecti' denumirea* sediul* codul de (nregistrare fiscal* actul $rin care sa a$robat (nfiin&area (n cazul $ersoanei :uridice?@ 7.Articolul 1 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins>

69

@Art. 1 =1< %rin decret se $ot gra&ia una sau mai multe $ede$se. =2< Bra&ierea indi'idual (n cazul $ersoanei fizice se acord numai $entru $ede$se sau msuri educati'e $ri'ati'e de libertate. =3< Du $ot fi gra&iate $ede$sele de:a e-ecutate* $ede$sele a cror e-ecutare nu a (nce$ut din cauza sustragerii condamnatului de la e-ecutare* condamnrile cu sus$endarea e-ecutrii $ede$sei* $recum $ede$sele com$lementare i cele accesorii a$licate $ersoanei fizice. =4< .n cazul $ersoanei :uridice $ot fi gra&iate at,t $edea$sa $rinci$al* c,t i $ede$sele com$lementare $re'zute la art. 131 penal. =/< Bra&ierea indi'idual nu are efect asu$ra laturii ci'ile msurilor administrati'e $ronun&ate (ntr-o cauz $enal.@ ,rt. 111 )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea $recum i sanc&ionarea s$lrii banilor* i combatere a i $entru instituirea unor msuri de $re'enire i asu$ra i 140 din odul i

finan&rii actelor de terorism* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 802 din 12 octombrie 2012* se modific du$ cum urmeaz> 1.;itlul legii 'a a'ea urmtorul cu$rins> @)ABA $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire i combatere a finan&rii terorismului@ 2.Articolul 23 'a a'ea urmtorul cu$rins>2. Articolul 21 'a a'ea urmtorul cu$rins> (la data 01-mar-2013 Art. 111, punctul 2. din titlul II rectificat de
Actul din Rectificare din 2013 )

@Art. 23 6
din 2013 )

,rt.

29

(la data 01-mar-2013 Art. 111, punctul 2. din titlul II rectificat de Actul din Rectificare

=1< +onstituie infrac&iunea de s$lare a banilor (nchisoare de la 3 la 10 ani>

i se $ede$se te cu

a< schimbarea sau transferul de bunuri* cunosc,nd c $ro'in din s',r irea de infrac&iuni* (n sco$ul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri ori (n sco$ul de a a:uta $ersoana care a s',r it infrac&iunea din care $ro'in bunurile s se sustrag de la urmrire* :udecat sau e-ecutarea $ede$sei?

70

b< ascunderea ori disimularea ade'ratei naturi a $ro'enien&ei* a siturii* a dis$ozi&iei* a circula&iei sau a $ro$riet&ii bunurilor ori a dre$turilor asu$ra acestora* cunosc,nd c bunurile $ro'in din s',r irea de infrac&iuni? c< dob,ndirea* de&inerea sau folosirea de bunuri* cunosc,nd c acestea $ro'in din s',r irea de infrac&iuni. =2< ;entati'a se $ede$se te. =3< 9ac fa$ta a fost s',r it de o $ersoan :uridic* $e l,ng $edea$sa amenzii* instan&a a$lic* du$ caz* una sau mai multe dintre $ede$sele com$lementare $re'zute la art. 132 alin. =3< lit. a<-c< din dedus0dedus din circumstan&ele fa$tice obiecti'e. =/< 9is$ozi&iile alin. =1<-=4< se a$lic indiferent dac infrac&iunea din care $ro'ine bunul a fost comis $e teritoriul 6om,niei sau (n strintate.@ ..Articolul 24 'a a'ea urmtorul cu$rins>3. Articolul 31 'a a'ea urmtorul cu$rins> (la data 01-mar-2013 Art. 111, punctul 3. din titlul II rectificat de
Actul din Rectificare din 2013 )

odul penal.

=4< +unoa terea $ro'enien&ei bunurilor sau sco$ul urmrit $oate fi

@Art. 24 6
din 2013 )

,rt.

.1

(la data 01-mar-2013 Art. 111, punctul 3. din titlul II rectificat de Actul din Rectificare

=1< Deres$ectarea obliga&iilor $re'zute la art. 13 constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'. /107ere)pectarea obliga+iilor prev8*ute la art. 21 con)tituie in5rac+iune 2i )e pedep)e2te cu nc9i)oare de la 6 luni la . ani )au cu amend8: dac8 5apta nu con)tituie o in5rac+iune mai grav8.
(la data 01-mar-2013 Art. 111, punctul 3. din titlul II rectificat de Actul din Rectificare din 2013 )

=2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< a fost s',r it din cul$* $edea$sa este (nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amend.@ 4..n tot cu$rinsul legii* sintagma @finan&area actelor de terorism@ se (nlocuie te cu sintagma @finan&area terorismului@. ,rt. 112

71

)egea nr. 682/2002 $ri'ind $rotec&ia martorilor* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 124 din 23 decembrie 2002* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 2* litera h< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @h< infrac&iunea gra' este infrac&iunea care face $arte din una dintre urmtoarele categorii> genocid i infrac&iuni contra umanit&ii i infrac&iuni de rzboi* infrac&iunile contra securit&ii na&ionale* terorism* omor* infrac&iunile $ri'ind traficul de droguri* traficul de $ersoane* traficul de minori* s$larea banilor* falsificarea de monede ori de alte 'alori* infrac&iunile $ri'itoare la neres$ectarea regimului armelor* muni&iilor* materialelor e-$lozi'e* nucleare sau al altor materii radioacti'e* infrac&iunile de coru$&ie* $recum i orice alt infrac&iune $entru care legea $re'ede $edea$sa (nchisorii al crei ma-im s$ecial este de cel $u&in 10 ani?@ 2.)a articolul 2* litera l< se abrog. ..Articolul 11 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 %ersoana care are calitatea de martor* (n sensul art. 2 lit. a< $ct. 1* i care a comis o infrac&iune gra'* iar (naintea sau (n tim$ul urmririi $enale ori al :udec&ii denun& i faciliteaz identificarea i tragerea la rs$undere $enal a altor $ersoane care au s',r it astfel de infrac&iuni beneficiaz de reducerea la :umtate a limitelor $ede$sei $re'zute de lege.@ 4.Articolele 20 i 21 se abrog. ,rt. 11. 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. .1/2002 $ri'ind interzicerea organiza&iilor i simbolurilor cu caracter fascist* rasist sau -enofob i a $romo'rii cultului $ersoanelor 'ino'ate de s',r irea unor infrac&iuni contra $cii i omenirii* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 214 din 23 martie 2002* a$robat cu modificri )egea nr. 107/2006* cu modificrile modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 2* litera c< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @c< $rin $ersoan 'ino'at de s',r irea unor infrac&iuni contra $cii i omenirii se (n&elege orice $ersoan condamnat definiti' de ctre o instan& :udectoreasc rom,n ori strin sau $rin orice hotr,re i com$letri $rin i com$letrile ulterioare* se

72

recunoscut (n 6om,nia* $otri'it legii* $entru una sau mai multe infrac&iuni contra $cii i omenirii* $recum i $ersoana din conducerea unei organiza&ii al crei caracter criminal a fost constatat $rin hotr,rea unei instan&e $enale interna&ionale?@ 2.Articolul 3 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi ini&ierea sau constituirea unei organiza&ii cu caracter fascist* rasist ori -enofob* aderarea sau s$ri:inirea* sub orice form* a unui astfel de gru$. =2< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< au fost urmate de s',r irea unei infrac&iuni* se a$lic regulile $ri'ind concursul de infrac&iuni. =3< Du se $ede$sesc $ersoanele care au comis fa$tele $re'zute la alin. =1<* dac denun& autorit&ilor organiza&ia* (nainte ca aceasta s fi fost desco$erit i s se fi (nce$ut s',r irea 'reuneia dintre infrac&iunile care intr (n sco$ul gru$ului. =4< 9ac $ersoana care a s',r it una dintre fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< (nlesne te* (n cursul urmririi $enale* aflarea ade'rului i tragerea la rs$undere $enal a unuia sau mai multor membri ai unui gru$ infrac&ional organizat* limitele s$eciale ale $ede$sei se reduc la :umtate.@ ..)a articolul 4* alineatul =1< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 =1< +onfec&ionarea* $unerea (n circula&ie sau de&inerea (n 'ederea $unerii (n circula&ie de simboluri fasciste* rasiste ori -enofobe constituie infrac&iune amend.@ 4.)a articolul 4* du$ alineatul =2< se introduce un nou alineat* alineatul =21<* cu urmtorul cu$rins> @=21< 9istribuirea sau $unerea la dis$ozi&ia $ublicului* (n orice mod* $rin intermediul unui sistem informatic* de materiale rasiste i -enofobe constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ 1.)a articolul 4* alineatul =3< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=3< Du constituie infrac&iune fa$ta $re'zut la alin. =1<* =2< sau =2 1<* dac este s',r it (n interesul artei sau tiin&ei* cercetrii ori educa&iei sau (n sco$ul dezbaterii unei chestiuni de interes $ublic.@ i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu

73

6.)a articolul /* alineatul =1< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. / =1< %romo'area cultului $ersoanelor 'ino'ate de s',r irea unei infrac&iuni contra $cii i omenirii sau $romo'area ideologiei fasciste* rasiste ori -enofobe* $rin $ro$agand* s',r it $rin orice mi:loace* (n $ublic* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ 7.Articolul 2 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 =1< Degarea* contestarea* a$robarea* :ustificarea sau minimalizarea (n mod e'ident* $rin orice mi:loace* (n $ublic* a Holocaustului* genocidului* a crimelor contra umanit&ii i a crimelor de rzboi* astfel cum sunt definite (n dre$tul interna&ional* (n Statutul +ur&ii %enale 7nterna&ionale i (n +arta ;ribunalului 4ilitar 7nterna&ional (nfiin&at $rin Acordul de la )ondra la data de 3 august 114/* i recunoscute ca atare $rintr-o hotr,re definiti' a +ur&ii %enale 7nterna&ionale* a ;ribunalului 4ilitar 7nterna&ional* (nfiin&at $rin Acordul de la )ondra la data de 3 august 114/* a ;ribunalului %enal 7nterna&ional $entru fosta 7ugosla'ie* a ;ribunalului %enal 7nterna&ional* $entru 6#anda sau a oricrui alt tribunal $enal interna&ional (nfiin&at $rin instrumente interna&ionale rele'ante* a crui com$eten& este recunoscut de statul rom,n* ori a efectelor acestora se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< S',r irea fa$telor $re'zute la alin. =1< $rin intermediul unui sistem informatic constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la / ani.@ 8.9u$ articolul 2 se introduce un nou articol* articolul 2 1* cu urmtorul cu$rins> @Art. 21 =1< Amenin&area unei $ersoane sau a unui gru$ de $ersoane* $rin intermediul unui sistem informatic* cu s',r irea unei infrac&iuni $entru care ma-imul $ede$sei $re'zute de lege este (nchisoarea de cel $u&in / ani* $e moti' de ras* culoare* ascenden& sau origine na&ional ori etnic sau (n considerarea religiei* dac aceasta este folosit ca $rete-t $entru oricare dintre moti'ele artate* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la 3 ani.

74

=2< Ac&iunea $enal se $une (n mi care la $l,ngerea $realabil a $ersoanei 'tmate.@ ,rt. 114 - Articolul 11 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. .6/2002 $ri'ind reglementarea dre$tului de $ro$rietate al Federa&iei +omunit&ilor A'reie ti din 6om,nia asu$ra lca urilor de cult* cimitirelor i altor bunuri destinate acti'it&ilor cultului mozaic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 223 din 3 a$rilie 2002* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 198/2002* se abrog. ,rt. 111 1.Articolul 13 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 4./2002 $ri'ind 9irec&ia Da&ional Anticoru$&ie* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 244 din 11 a$rilie 2002* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 10./2002* cu modificrile modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< Sunt de com$eten&a 9irec&iei Da&ionale Anticoru$&ie infrac&iunile $re'zute (n )egea nr. 78/2000* cu modificrile i com$letrile ulterioare* s',r ite (n una dintre urmtoarele condi&ii> a< dac* indiferent de calitatea $ersoanelor care le-au comis* au cauzat o $agub material mai mare dec,t echi'alentul (n lei a 200.000 euro ori dac 'aloarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul infrac&iunii de coru$&ie este mai mare dec,t echi'alentul (n lei a 10.000 euro? b< dac* indiferent de 'aloarea $agubei materiale ori de 'aloarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul infrac&iunii de coru$&ie* sunt comise de ctre> de$uta&i? senatori? membrii din 6om,nia ai %arlamentului Auro$ean? membrul desemnat de 6om,nia (n +omisia Auro$ean? membri ai Bu'ernului* secretari de stat ori subsecretari de stat i asimila&ii i i acestora? consilieri ai mini trilor? :udectorii .naltei +ur&i de +asa&ie +onsiliului Su$erior al 4agistraturii? $re edintele +onsiliului )egislati' loc&iitorul acestuia? A'ocatul %o$orului i ad:unc&ii si? $reziden&iali i com$letrile ulterioare* se

Gusti&ie i ai +ur&ii +onstitu&ionale? ceilal&i :udectori i $rocurori? membrii consilierii

i consilierii de stat din cadrul Administra&iei %reziden&iale? i ai camerelor :ude&ene de

consilierii de stat ai $rimului-ministru? membrii i auditorii $ublici e-terni din cadrul +ur&ii de +onturi a 6om,niei

75

conturi? gu'ernatorul* $rim-'icegu'ernatorul Da&ionale $re edin&ii a 6om,niei? $re edintele i +oncuren&ei? ofi&eri* amirali* generali

i 'icegu'ernatorii Cncii +onsiliului i

'ice$re edintele

i mare ali? ofi&eri de $oli&ie? i 'ice$rimarii sectoarelor i institu&iilor

i 'ice$re edin&ii consiliilor :ude&ene? $rimarul general

'ice$rimarii munici$iului Cucure ti? $rimarii munici$iului Cucure ti? $rimarii :ude&eni? $refec&i $ublice centrale i locale

i 'ice$rimarii munici$iilor? consilieri

i sub$refec&i? conductorii autorit&ilor

i $ersoanele cu func&ii de control din cadrul

acestora* cu e-ce$&ia conductorilor autorit&ilor i institu&iilor $ublice de la ni'elul ora elor i comunelor i a $ersoanelor cu func&ii de control din cadrul acestora? a'oca&i? comisarii Brzii Financiare? $ersonalul 'amal? $ersoanele care de&in func&ii de conducere* de la director inclusi'* (n cadrul regiilor autonome de interes na&ional* al com$aniilor i societ&ilor na&ionale* al bncilor i al societ&ilor comerciale la care statul este ac&ionar ma:oritar* al institu&iilor $ublice care au atribu&ii (n $rocesul de $ri'atizare i al unit&ilor centrale financiar-bancare? $ersoanele $re'zute la art. 213 i 214 din odul penal. =2< 7nfrac&iunile (m$otri'a intereselor financiare ale Eniunii Auro$ene sunt de com$eten&a 9irec&iei Da&ionale Anticoru$&ie. =3< Sunt de com$eten&a 9irec&iei Da&ionale Anticoru$&ie infrac&iunile $re'zute la art. 242* 21/* 218* 213 i 300 din odul penal i i infrac&iunile $re'zute (n )egea nr. 241/2001 $entru $re'enirea $agub mai mare dec,t echi'alentul (n lei a 1.000.000 euro. =4< %rocurorii din cadrul 9irec&iei Da&ionale Anticoru$&ie efectueaz (n mod obligatoriu urmrirea $enal $entru infrac&iunile $re'zute la alin. =1< =2<. =/< .n cazul (n care dis$une dis:ungerea (n cursul urmririi $enale* $rocurorul din cadrul 9irec&iei Da&ionale Anticoru$&ie $oate continua efectuarea urmririi $enale i (n cauza dis:uns. =2< Ermrirea $enal (n cauzele $ri'ind infrac&iunile $re'zute la alin. =1< i =2<* s',r ite de militarii (n acti'itate* se efectueaz de $rocurori militari din cadrul 9irec&iei Da&ionale Anticoru$&ie* indiferent de gradul militar $e care (l au $ersoanele cercetate.@ i

combaterea e'aziunii fiscale* cu modificrile ulterioare* dac s-a cauzat o

76

(la data 01-feb-2014 Art. 11 255/2013 )

din titlul II abrogat de Art. 10! din titlul I" din Legea

,rt. 116 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 11/2002 $ri'ind regimul de de&inere al c,inilor $ericulo i sau agresi'i* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 311 din 10 mai 2002* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 60/200.* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 2* du$ alineatul =4< se introduce un nou alineat* alineatul =/<* cu urmtorul cu$rins> @=/< %ro$rietarul sau de&intorul tem$orar al c,inelui* dac este (nso&it de acesta c,nd conduce animale izolate* (n turm sau (n cirezi* $e drumurile $ublice $e care accesul le este $ermis* nu se su$une obliga&iilor $re'zute la alin. =1<-=4<* ci are obliga&ia de a su$ra'eghea c,inele i de a (m$iedica atacul canin asu$ra unei $ersoane.@ 2.9u$ articolul 2 se introduce un nou articol* articolul 2 1* cu urmtorul cu$rins> @Art. 21 =1< +onsiliile locale ale unit&ilor administrati'-teritoriale sunt considerate $ro$rietari ai c,inilor fr st$,n i ai c,inilor care circul liberi* fr (nso&itor* (n locuri $ublice* care nu au fost re'endica&i ori ado$ta&i (n condi&iile $re'ederilor legale i au obliga&ia de a ca$tura i escorta ace ti c,ini* $rin intermediul $ersonalului calificat. =2< 9is$ozi&iile din odul civil $ri'ind rs$underea $entru $re:udiciile cauzate de animale se a$lic (n mod cores$unztor.@ ..Articolul 11 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 =1< Deluarea de ctre $ro$rietarul c,inelui sau de&intorul tem$orar al acestuia a msurilor de $re'enire a atacului canin asu$ra unei $ersoane* $re'zute la art. 2* dac atacul a a'ut loc* constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< a $rodus urmri dintre cele $re'zute la art. 113 alin. =2<* art. 114 sau 11/ din odul penal* ma-imul s$ecial al $ede$selor $re'zute (n aceste articole se ma:oreaz cu 2 ani. =3< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< este comis din cul$* se a$lic (n mod cores$unztor dis$ozi&iile art. 112 sau 112 din odul penal. i se

77

=4< .n cazul infrac&iunii $re'zute la alin. =1<* $recum i (n cazul (n care fa$ta a $rodus urmrile $re'zute la art. 113 alin. =2< sau art. 112 din odul penal* ac&iunea $enal se $une (n mi care la $l,ngerea $realabil a $ersoanei 'tmate.@ 4.Articolul 13 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 7ntroducerea (n &ar sau comercializarea c,inilor din rasele $re'zute la art. 1 lit. a< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ 1.Articolul 14 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 14 Fa$ta $ersoanei de a organiza lu$te (ntre c,ini* de a-i $regti (n acest sco$* $recum infrac&iune amend.@ 6.)a articolul 1/* alineatul =1< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ =1< 6idicarea c,inilor (n 'ederea confiscrii se face de ctre $oli&ie* cu s$ri:inul $ersonalului instruit (n acest sens* anga:at al consiliilor locale* (n termen de cel mult dou zile de la rm,nerea definiti' a hotr,rii de condamnare.@ 7.Articolul 18 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 18 Du constituie infrac&iune fa$tele $re'zute de $rezenta ordonan& de urgen& dac 'ictima actelor incriminate a $truns fr dre$t* (n orice mod* (ntr-o $ro$rietate $ri'at sau $ublic $rote:at de c,ine ori dac inter'en&ia c,inelui a fost determinat de a$rarea $ro$rietarului sau a de&intorului tem$orar* 'ictim iminent a unei infrac&iuni de 'iolen& s',r ite (m$otri'a sa.@ ,rt. 117 1.)a alineatul =2< al articolului 1/ din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 104/2002 $ri'ind comercializarea mrfurilor (n regim dutM-free* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 282 din 11 se$tembrie 2002* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 1.2/200.* cu i de a $artici$a cu c,ini la astfel de lu$te constituie i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu

78

modificrile

i com$letrile ulterioare* literele d<

i f< se modific

i 'or

a'ea urmtorul cu$rins> @d< dac oricare dintre administratorii $ersoanei :uridice a de'enit inca$abil sau a fost condamnat $rintr-o hotr,re :udectoreasc definiti'* (n 6om,nia ori (ntr-un stat strin* $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* de )egea e'aziune nr. fiscal ori infrac&iuni odul dintre 5i)cal* cele cu odul cu reglementate modificrile 241/2001 modificrile societ&ile traficului 171/200. $ri'ind

i com$letrile ulterioare* )egea nr. 86/2006 $ri'ind $entru i $re'enirea i combaterea e'aziunii

vamal al "om#niei* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. fiscale* modificrile ulterioare* )egea contabilit&ii nr. 82/1991* re$ublicat* cu com$letrile ulterioare* )egea nr. cu .1/1990 i $ri'ind comerciale* re$ublicat* modificrile com$letrile i combaterea i com$letrile i

ulterioare* )egea nr.

14./2000 $ri'ind $re'enirea

i consumului ilicit de droguri* cu modificrile

ulterioare* )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat* 78/2000 $entru $re'enirea* desco$erirea ............................................................ f< c,nd (m$otri'a o$eratorului economic autorizat s-a $ronun&at o hotr,re definiti' $entru infrac&iunea de abuz (n ser'iciu* fals* uz de fals* (n elciune* dela$idare* mrturie mincinoas* dare sau luare de mit ori o infrac&iune dintre cele reglementate de )egea nr. 171/200.* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 86/2006* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 241/2001* cu modificrile ulterioare* )egea nr. 82/1991* re$ublicat* )egea nr. .1/1990* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 78/2000* cu modificrile i com$letrile ulterioare* ,rt. 118 - Articolul 311 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 141/2002 $ri'ind reglementarea de$ozitrii semin&elor de consum* regimul i de )egea nr. 616/2002* re$ublicat* sau $entru orice alt infrac&iune contra regimului fiscal?@ coru$&ie* cu modificrile i com$letrile ulterioare? i de )egea nr.

i sanc&ionarea fa$telor de

79

certificatelor de de$ozit $entru acestea

i constituirea Fondului de

garantare $entru certificatele de de$ozit* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 323 din 13 noiembrie 2002* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 149/200.* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 119 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 189/2002 $ri'ind o$era&iunile com$ensatorii referitoare la contractele de achizi&ii $entru ne'oi de a$rare* ordine $ublic modificri i siguran& na&ional* $ublicat (n 4onitorul i 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 142 din 23 decembrie 2002* a$robat cu i com$letri $rin )egea nr. .14/200.* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 431 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 431 =1< Furnizarea de informa&ii contractantului* care s-au do'edit de natur s (l fa'orizeze (n mod neloial $e acesta (n cadrul $rocedurii $entru (ncheierea acordurilor de com$ensare sau a unei tranzac&ii $rin com$ensare* $recum i (n cadrul e-ecutrii obliga&iei de com$ensare* i com$letrile

constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la / ani i interzicerea dre$tului de a $artici$a la $roceduri de achizi&ii $ublice $e o $erioad de la un an la / ani. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i (n&elegerea contractantului cu membri ai 5ficiului sau cu o$eratori economici rom,ni* (n sco$ul denaturrii rezultatului $rocedurii de (ncheiere a acordurilor de com$ensare sau de e-ecutare a obliga&iei de com$ensare.@ 2.)a articolul 42* alineatul =1< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 42 =1< +ontractantului care s',r e te o contra'en&ie $rin (nclcarea dis$ozi&iilor $rezentului act normati' i se 'a interzice $artici$area la orice alt achizi&ie de acest ti$ (n 6om,nia $e o durat de la un an la 3 ani.@ ,rt. 120 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 194/2002 $ri'ind regimul strinilor (n 6om,nia* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 421 din / iunie 2003* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz>

80

1.)a articolul 102* alineatul =3< i articolele 133 i 131 se abrog. 2.Articolul 140 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 140> 9esf urarea unor acti'it&i interzise de lege 5rganizarea de ctre strini* $e teritoriul 6om,niei* a unui $artid $olitic sau a altei organiza&ii ori gru$ri dintre cele $re'zute la art. 4 alin. =2<* aderarea unui strin la acestea* $recum i ini&ierea* organizarea i $artici$area la manifesta&ii sau (ntruniri care aduc atingere ordinii $ublice i siguran&ei na&ionale constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ ..Articolele 141 i 142 se abrog. 4.9u$ articolul 143 se introduce un nou articol* articolul 143 1* cu urmtorul cu$rins> @Art. 1431 .n cu$rinsul $rezentei ordonan&e de urgen&* referirea la msura de siguran& a e-$ulzrii se consider a fi fcut la $edea$sa accesorie* res$ecti' com$lementar* a$licat $otri'it $re'ederilor art. 2/ alin. =2< lit. c< sau ale art. 22 alin. =1< lit. c< din ,rt. 121 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 191/2002 $ri'ind circula&ia $e drumurile $ublice* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 280 din 3 august 2002* cu modificrile 1.Articolele 34-38 se abrog. 2.Articolul 33 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 =1< 6ecoltarea mostrelor biologice se face (n unit&ile de asisten& medical autorizate sau (n unit&ile medico-legale i se efectueaz numai (n $rezen&a unui re$rezentant al $oli&iei rutiere. =2< Stabilirea concentra&iei de alcool sau a $rezen&ei (n organism de substan&e $sihoacti'e se face (n institu&iile medico-legale autorizate* (n conformitate cu normele metodologice elaborate de 4inisterul Snt&ii. =3< Stabilirea $rezen&ei alcoolului (n aerul e-$irat sau testarea $reliminar a $rezen&ei (n organism a unor substan&e $sihoacti'e se face de ctre $oli&ia rutier* cu a:utorul unor mi:loace tehnice certificate. i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> odul penal.@

81

=4< Stabilirea concentra&iei de alcool (n aerul e-$irat se face de ctre $oli&ia rutier* cu a:utorul unui mi:loc tehnic omologat metrologic. =/< %ersoana care conduce $e drumurile $ublice un 'ehicul $entru care legea $re'ede obligati'itatea de&inerii $ermisului de conducere* testat de $oli&istul rutier cu un mi:loc tehnic omologat i 'erificat metrologic i de$istat ca a',nd o concentra&ie de $,n la 0*40 mg0l alcool $ur (n aerul e-$irat* (i $oate solicita acestuia s i se recolteze mostre biologice (n cadrul unit&ilor sau institu&iilor medicale $re'zute la alin. =1<* (n 'ederea stabilirii (mbiba&iei de alcool (n s,nge. =2< %ersoana care conduce $e drumurile $ublice un 'ehicul $entru care legea $re'ede obligati'itatea de&inerii $ermisului de conducere* testat cu un mi:loc tehnic omologat i 'erificat metrologic i de$istat ca a',nd o concentra&ie de $este 0*40 mg0l alcool $ur (n aerul e-$irat* este obligat s se su$un recoltrii mostrelor biologice* (n 'ederea stabilirii (mbiba&iei de alcool (n s,nge. =8< +onductorilor de 'ehicule $entru care legea $re'ede obligati'itatea de&inerii $ermisului de conducere* testa&i (n trafic cu un mi:loc certificat care indic $rezen&a (n organism a unor substan&e $sihoacti'e* li se recolteaz obligatoriu mostre biologice.@ ..Articolele 31-14 se abrog. 4.)a articolul 111 alineatul =1<* litera b< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @b< c,nd titularul acestuia a s',r it una dintre infrac&iunile $re'zute la art. 334* art. 33/ alin. =2<* art. 332* 338* art. 333 alin. =1< i la art. 331 alin. =3< i =4< din cu$rins> @=3< .n situa&iile $re'zute la alin. =1< lit. a< i d<* la art. 102 alin. =3< lit. a< i c< din $rezenta ordonan& de urgen&* $recum i (n cele men&ionate la art. 334 alin. =2< i =4<* art. 33/ alin. =2<* art. 332* 338* art. 333 alin. =1<* art. 331 alin. =2< i =4< din odul penal* do'ada (nlocuitoare a $ermisului de conducere se elibereaz fr dre$t de circula&ie. ............................................................ odul penal.@ 1.)a articolul 111* alineatele =3< i =/< se modific i 'or a'ea urmtorul i 'erificat

82

=/< .n situa&iile $re'zute la alin. =1< lit. e< i g< i la alin. =3< lit. b< i e< din $rezenta ordonan& de urgen&* la art. 100 alin. =3<* la art. 101 alin. =3<* $recum i la art. 334 alin. =1< i =3< din odul penal* do'ada (nlocuitoare a $ermisului de conducere se elibereaz cu dre$t de circula&ie $entru o $erioad de 1/ zile.@ 6.)a articolul 113 alineatul =1<* litera c< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @c< la (ncetarea msurii de siguran& $re'zute la art. 103 lit. c< din penal?@ 7.)a articolul 114 alineatul =1<* literele b< i d< se modific i 'or a'ea urmtorul cu$rins> @b< titularul $ermisului de conducere a fost condamnat* $rintr-o hotr,re :udectoreasc rmas definiti'* $entru infrac&iunile $re'zute la art. 334 alin. =2< i =4<* art. 33/ alin. =2<* art. 332* 338* art. 333 alin. =1<* art. 331 alin. =2< i =4< din odul penal? ............................................................ d< titularului $ermisului de conducere i s-a a$licat* $rintr-o hotr,re :udectoreasc rmas definiti'* $edea$sa com$lementar a interzicerii e-ercitrii $rofesiei sau ocu$a&iei de conductor de 'ehicule* $re'zut la art. 22 alin. =1< lit. i< din urmtorul cu$rins> @Art. 1331 Substan&ele sau $rodusele stu$efiante $re'zute (n $rezenta ordonan& de urgen&* $recum i medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc i se actualizeaz $eriodic* $rin lege* la $ro$unerea 4inisterului Snt&ii.@ 9.)a articolul 132* litera d< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @d< 4inisterul Snt&ii* $entru $re'ederile art. 22 alin. =2<* =/< i =8< i ale art. 12/ litera a<?@ ,rt. 122 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 202/2002 $ri'ind gos$odrirea integrat a zonei costiere* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 12/ din 23 decembrie 2002* a$robat cu modificri com$letri $rin )egea nr. 280/200.* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 30 'a a'ea urmtorul cu$rins> i odul penal.@ 8.9u$ articolul 133 se introduce un nou articol* articolul 133 1* cu odul

83

@Art. 30 A'acuarea* aruncarea sau in:ectarea (n zona costier ori (n zona de $rotec&ie a a$elor uzate* de eurilor* reziduurilor ori $roduselor de orice fel* care con&in substan&e (n stare solid* lichid sau gazoas* bacterii ori microbi (n cantit&i sau concentra&ii care $ot schimba caracteristicile zonei* fc,nd-o astfel duntoare $entru sntatea $ersoanelor* 'ia&a animalelor i mediu ori $entru fondul $iscicol* constituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la unu la / ani.@ 2.Articolul 31 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 31 +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< e-$loatarea de agregate minerale (n zona costier $rotec&ie? b< tierea ori distrugerea arborilor* arbu tilor* tufelor i a culturilor $erene din zona costier? c< continuarea acti'it&ilor du$ (ncetarea dre$turilor ob&inute (n baza $rezentei ordonan&e de urgen&? d< utilizarea $roduselor chimice to-ice (n e-$loatrile $iscicole situate (n zona costier? e< introducerea (n unit&ile de ac'acultur de s$ecii e-otice fr a'izul autorit&ii $ublice centrale $entru $rotec&ia mediului a$elor? f< utilizarea $esticidelor i (ngr mintelor $e baz de azota&i $entru (ngri:irea $durilor din zona costier? g< desecarea zonelor umede din zona costier $entru (nfiin&area de $lanta&ii? h< acordarea de acte tehnico-:uridice $entru de$ozitarea* e'acuarea sau introducerea (n mediul din zona costier a substan&elor $re'zute (n ane-a nr. 2? i< utilizarea (n zona costier a materialelor de construc&ii neecologice* $recum i a adezi'ilor to-ici? :< accesul tuturor ti$urilor de auto'ehicule* cu e-ce$&ia celor $entru a$ro'izionare 'ulnerabile? i (ntre&inere* (n zona dunelor* $la:elor i a habitatelor i gos$odrirea i (n zonele de

84

F< construc&ia i ocu$area de terenuri (n zonele delimitate (n $lanurile de amena:are a teritoriului ca zone cu risc natural de inunda&ii i eroziuni.@ ,rt. 12. - Alineatul =/< al articolului 12 din 5rdonan&a Bu'ernului nr. 11/2002 $ri'ind a$licarea tarifului de utilizare i a tarifului de trecere $e re&eaua de drumuri na&ionale din 6om,nia* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 32 din 1 februarie 2002* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 424/2002* cu modificrile abrog. ,rt. 124 - Articolul 1 din )egea nr. 11/200. $ri'ind s$ri:inul acordat tinerilor $entru construirea unei locuin&e $ro$rietate $ersonal* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 44 din 13 ianuarie 2003* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 121 1.)a articolul 1 alineatul =1< litera d< din )egea nr. .8/200. $ri'ind trans$ortul (n regim de ta-i i (n regim de (nchiriere* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 4/ din 23 ianuarie 2003* cu modificrile i com$letrile ulterioare* $unctul 1 se modific cu$rins> @1. cazierul :udiciar al $ersoanei desemnate* din care s rezulte c aceasta nu a fost condamnat $entru> - infrac&iuni contra siguran&ei $e drumurile $ublice? - infrac&iuni $ri'ind traficul i consumul de droguri? - infrac&iuni contra 'ie&ii* snt&ii i integrit&ii cor$orale? - infrac&iuni $ri'ind traficul i e-$loatarea $ersoanelor 'ulnerabile? - infrac&iuni contra libert&ii i integrit&ii se-uale? - infrac&iuni contra $atrimoniului?@ ,rt. 126 )egea nr. .9/200. $ri'ind $re'enirea i combaterea criminalit&ii organizate* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /0 din 21 ianuarie 2003* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 2* literele a< i b< 'or a'ea urmtorul cu$rins> i 'a a'ea urmtorul i com$letrile ulterioare* se

85

@a< gru$ infrac&ional organizat - gru$ul definit la art. 328 alin. =2< din odul penal? b< infrac&iune gra' - infrac&iunea $entru care legea $re'ede $edea$sa deten&iunii $e 'ia& sau $edea$sa (nchisorii al crei ma-im s$ecial este de cel $u&in 4 ani* $recum i urmtoarele infrac&iuni> 1. su$unerea la munc for&at sau obligatorie* $re'zut la art. 212 din odul penal? 2. di'ulgarea informa&iilor secrete de ser'iciu sau ne$ublice* $re'zut la art. 304 din 3. art. 344 din odul penal? odul penal? i tergerea sau modificarea marca:elor de $e arme letale* $re'zut la

4. infrac&iuni $ri'ind concuren&a neloial? /. infrac&iuni de coru$&ie* infrac&iunile asimilate acestora* $recum infrac&iunile (m$otri'a intereselor financiare ale Eniunii Auro$ene? 2. infrac&iuni $ri'ind traficul de droguri? 8. infrac&iuni $ri'ind regimul :uridic al $recursorilor de droguri? 3. infrac&iuni $ri'ind neres$ectarea dis$ozi&iilor $ri'ind introducerea (n &ar de de euri i reziduuri? 1. infrac&iuni $ri'ind organizarea i e-$loatarea :ocurilor de noroc?@ 2.Articolele 8-10 i 13 se abrog. ...n tot cu$rinsul legii* trimiterile la art. 8 se 'or considera fcute la art. 328 din odul penal. odul muncii* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al i ,rt. 127 )egea nr. 1./200. 6om,niei* %artea 7* nr. 34/ din 13 mai 2011* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolele 221-223 se abrog. 2.Articolul 224 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 224 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend $enal fa$ta $ersoanei care* (n mod re$etat* stabile te $entru salaria&ii (ncadra&i (n baza contractului indi'idual de munc salarii sub ni'elul salariului minim brut $e &ar garantat (n $lat* $re'zut de lege.

86

=2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz com$etente documentele legale* (n sco$ul

i infrac&iunea 'erificrilor

const,nd (n refuzul ne:ustificat al unei $ersoane de a $rezenta organelor (m$iedicrii $ri'itoare la a$licarea reglementrilor generale 1/ zile de la $rimirea celei de-a doua solicitri. =3< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i infrac&iunea const,nd (n (m$iedicarea sub orice form a organelor com$etente de a intra* (n condi&iile $re'zute de lege* (n sedii* incinte* s$a&ii* terenuri sau mi:loace de trans$ort $e care anga:atorul le folose te (n realizarea acti'it&ii lui $rofesionale* $entru a efectua 'erificri $ri'itoare la a$licarea reglementrilor generale i s$eciale (n domeniul rela&iilor de munc* securit&ii i snt&ii (n munc. =4< +onstituie infrac&iune i se sanc&ioneaz cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend $rimirea la munc a mai mult de / $ersoane* indiferent de cet&enia acestora* fr (ncheierea unui contract indi'idual de munc.@ ..Articolul 22/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22/ =1< .ncadrarea (n munc a unui minor cu neres$ectarea condi&iilor legale de ',rst sau folosirea acestuia $entru $restarea unor acti'it&i cu (nclcarea $re'ederilor legale referitoare la regimul de munc al minorilor constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< +u $edea$sa $re'zut la art. 224 alin. =4< se sanc&ioneaz $rimirea la munc a unei $ersoane aflate (n situa&ie de edere ilegal (n 6om,nia* cunosc,nd c aceasta este 'ictim a traficului de $ersoane. =3< 9ac munca $restat de $ersoanele $re'zute la alin. =2< sau la art. 224 alin. =4< este de natur s le $un (n $ericol 'ia&a* integritatea sau sntatea* $edea$sa este (nchisoarea de la 2 luni la 3 ani. =4< .n cazul s',r irii uneia dintre infrac&iunile $re'zute la alin. =2< i =3< i la art. 224 alin. =4<* instan&a de :udecat $oate dis$une i a$licarea uneia sau mai multora dintre urmtoarele $ede$se com$lementare> a< $ierderea total sau $ar&ial a dre$tului anga:atorului de a beneficia de $resta&ii* a:utoare ori sub'en&ii $ublice* inclusi' fonduri ale Eniunii i s$eciale (n domeniul

rela&iilor de munc* securit&ii i snt&ii (n munc* (n termen de cel mult

87

Auro$ene gestionate de autorit&ile rom,ne* $entru o $erioad de $,n la / ani? b< interzicerea dre$tului anga:atorului de a $artici$a la atribuirea unui contract de achizi&ii $ublice $entru o $erioad de $,n la / ani? c< recu$erarea integral sau $ar&ial a $resta&iilor* a:utoarelor ori sub'en&iilor $ublice* inclusi' fonduri ale Eniunii Auro$ene gestionate de autorit&ile rom,ne* atribuite anga:atorului $e o $erioad de $,n la 12 luni (nainte de comiterea infrac&iunii? d< (nchiderea tem$orar sau definiti' a $unctului ori a $unctelor de lucru (n care s-a comis infrac&iunea sau retragerea tem$orar ori definiti' a unei licen&e de desf urare a acti'it&ii $rofesionale (n cauz* dac acest lucru este :ustificat de gra'itatea (nclcrii. =/< .n cazul s',r irii uneia dintre infrac&iunile $re'zute la alin. =2< i =3< i la art. 224 alin. =4<* anga:atorul 'a fi obligat s $lteasc sumele re$rezent,nd> a< orice remunera&ie restant datorat $ersoanelor anga:ate ilegal. +uantumul remunera&iei se $resu$une a fi egal cu salariul mediu brut $e economie* cu e-ce$&ia cazului (n care fie anga:atorul* fie anga:atul $oate do'edi contrariul? b< cuantumul tuturor im$ozitelor* ta-elor legal* inclusi' $enalit&ile de (nt,rziere i contribu&iilor de asigurri i amenzile administrati'e sociale $e care anga:atorul le-ar fi $ltit dac $ersoana ar fi fost anga:at cores$unztoare? c< cheltuielile determinate de transferul $l&ilor restante (n &ara (n care $ersoana anga:at ilegal s-a (ntors de bun'oie sau a fost returnat (n condi&iile legii. =2< .n cazul s',r irii uneia dintre infrac&iunile $re'zute la alin. =2< i =3< i la art. 224 alin. =4< de ctre un subcontractant* at,t contractantul $rinci$al* c,t i orice subcontractant intermediar* dac au a'ut cuno tin& de fa$tul c subcontractantul anga:ator anga:a strini afla&i (n situa&ie de edere ilegal* $ot fi obliga&i de ctre instan&* (n solidar cu anga:atorul sau (n locul subcontractantului anga:ator ori al contractantului al crui subcontractant direct este anga:atorul* la $lata sumelor de bani $re'zute la alin. =/< lit. a< i c<.@ ,rt. 128

88

- Articolul /8 din )egea minelor nr. 81/200.* $ublicat 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 118 din 28 martie 2003* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< A-ecutarea de acti'it&i miniere fr $ermis sau licen&* cu e-ce$&ia cazurilor $re'zute la art. 21* constituie infrac&iune (nchisoare de la 2 luni la 3 ani ori cu amend.@ 2.Alineatul =3< se abrog. ,rt. 129 1.Articolul 28 din )egea nr. 104/200. $ri'ind mani$ularea cada'relor umane i $rele'area organelor i &esuturilor de la cada're (n 'ederea i 'a a'ea trans$lantului* $ublicat 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 222 din 3 a$rilie 2003* cu modificrile ulterioare* se modific urmtorul cu$rins> @Art. 28 =1< 4ani$ularea cada'relor cu (nclcarea $re'ederilor $rezentei legi constituie contra'en&ie 3.000 lei. =2< +onstatarea i sanc&ionarea contra'en&iei $re'zute la alin. =1< se fac de ctre organele de $oli&ie. =3< +ontra'en&iei $re'zute la alin. =1< (i sunt a$licabile dis$ozi&iile 5rdonan&ei Bu'ernului nr. 2/2001 $ri'ind regimul :uridic al contra'en&iilor* a$robat cu modificri ,rt. 1.0 )egea nr. 161/200. $ri'ind unele msuri $entru asigurarea trans$aren&ei (n e-ercitarea demnit&ilor $ublice* a func&iilor $ublice i (n mediul de afaceri* $re'enirea i sanc&ionarea coru$&iei* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 281 din 21 a$rilie 2003* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a ca$itolul 777 @7nfrac&iuni generale $entru $re'enirea i contra'en&ii@ al titlului 777 @%re'enirea i combaterea coru$&iei@* sec&iunea i 1 combaterea criminalit&ii informatice@ din cadrul cr&ii 7 @6eglementri @7nfrac&iuni contra confiden&ialit&ii i integrit&ii datelor i sistemelor i com$letri $rin )egea nr. i se sanc&ioneaz cu amend de la /00 lei la i se $ede$se te cu i

180/2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare.@

informatice@* cu$rinz,nd articolele 42-48* se abrog.

89

2.)a ca$itolul 777 al titlului 777 din cadrul cr&ii 7* sec&iunea a 2-a @7nfrac&iuni informatice@* cu$rinz,nd articolele 43-/0* se abrog. ..)a ca$itolul 777 al titlului 777 din cadrul cr&ii 7* sec&iunea a 3-a @%ornografia infantil $rin sisteme informatice@* cu$rinz,nd articolul /1* se abrog. 4.Articolul /1 din ca$itolul 7K @9is$ozi&ii $rocedurale@ al titlului 777 @%re'enirea abrog. 1.Alineatul =2< al articolului 321 din sec&iunea a 2-a @7ncom$atibilit&i $ri'ind calitatea de $arlamentar@ a ca$itolului 777 @7ncom$atibilit&i@ din cadrul titlului 7K @+onflictul de interese e-ercitarea demnit&ilor $ublice i i regimul incom$atibilit&ilor (n func&iilor $ublice@ al cr&ii 7 i combaterea coru$&iei@ 'a i combaterea criminalit&ii informatice@ din cadrul cr&ii 7 i combaterea coru$&iei@ se @6eglementri generale $entru $re'enirea

@6eglementri generale $entru $re'enirea a'ea urmtorul cu$rins>

@=2< 9e$utatul sau senatorul aflat (n situa&ia $re'zut la alin. =1< nu $oate acorda asisten& :uridic sus$ec&ilor ori incul$a&ilor i nici nu (i $oate asista sau re$rezenta (n instan&e (n cauzele $enale $ri'ind> a< infrac&iunile de coru$&ie* (n infrac&iunile nr. asimilate infrac&iunilor de coru$&ie* $recum i infrac&iunile (m$otri'a intereselor financiare ale Eniunii Auro$ene* $re'zute )egea 78/2000 $entru $re'enirea* i i i desco$erirea i sanc&ionarea fa$telor de coru$&ie* cu modificrile

com$letrile ulterioare? b< infrac&iunile $re'zute (n )egea nr. 14./2000 $ri'ind $re'enirea combaterea traficului com$letrile ulterioare? c< infrac&iunile de trafic i e-$loatare a $ersoanelor 'ulnerabile* $re'zute la art. 201-218 din $entru $re'enirea odul penal? i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru d< infrac&iunea de s$lare a banilor* $re'zut (n )egea nr. 616/2002 instituirea unor msuri de $re'enire terorism* re$ublicat? e< infrac&iunile contra securit&ii na&ionale* $re'zute la art. 314-410 412 din odul penal* $recum $ri'ind siguran&a na&ional a 6om,niei? i i cele $re'zute de )egea nr. 11/1991 i combatere a finan&rii actelor de i consumului ilicit de droguri* cu modificrile

90

f< infrac&iunile contra (nf$tuirii :usti&iei* $re'zute la art. 222-233 din odul penal? g< infrac&iunile de genocid* contra umanit&ii i de rzboi* $re'zute la art. 433-44/ din odul penal.@ i 224 din sec&iunea a 10-a @7nterdic&ii. Sanc&iuni@ a 6.Articolele 222

ca$itolului 7 @Bru$urile de interes economic@ din cadrul titlului K @Bru$urile de interes economic@ al cr&ii 7 @6eglementri generale $entru $re'enirea i combaterea coru$&iei@ se abrog. 7.Articolul 22/ din sec&iunea a 10-a a ca$itolului 7 din cadrul titlului K al cr&ii 7 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22/ =1< Se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend fondatorul* administratorul sau re$rezentantul legal al gru$ului* care> a< folose te* cu rea-credin&* bunuri ori creditul de care se bucur gru$ul (ntr-un sco$ contrar intereselor acestuia sau (n folosul lui $ro$riu ori $entru a fa'oriza o alt $ersoan :uridic (n care are interese direct sau indirect? b< se (m$rumut* sub orice form* (n alte condi&ii dec,t cele e-$res $ermise de lege* direct sau $rintr-o $ersoan inter$us* de la gru$ul $e care (l administreaz* de la o societate controlat de acesta ori face ca una dintre aceste $ersoane :uridice s (i acorde 'reo garan&ie $entru datorii $ro$rii? c< (ncalc dis$ozi&iile art. 12/ alin. =3<. =2< Se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani $ersoana $re'zut la alin. =1< care (ncaseaz sau $lte te di'idende* sub orice form* din $rofituri ficti'e ori care nu $uteau fi distribuite.@ 8.Articolul 222 din sec&iunea a 10-a a ca$itolului 7 din cadrul titlului K al cr&ii 7 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 222 Se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend administratorul ori re$rezentantul legal al gru$ului* care> a< (nde$line te hotr,rile adunrii generale referitoare la fuziunea ori la di'izarea societ&ii comerciale sau la reducerea ca$italului gru$ului* (nainte de e-$irarea termenelor $re'zute de lege?

91

b< (nde$line te hotr,rile adunrii generale referitoare la reducerea ca$italului gru$ului* fr ca membrii s fi fost e-ecuta&i $entru efectuarea 'rsm,ntului datorat ori fr ca ace tia s fi fost scuti&i $rin hotr,rea adunrii generale de $lata 'rsmintelor ulterioare? c< (nde$line te hotr,rile adunrii generale referitoare la fuziunea* di'izarea* dizol'area* reorganizarea sau reducerea ca$italului social* fr informarea organului :udiciar ori cu (nclcarea interdic&iei stabilite de acesta* (n cazul (n care fa& de societatea comercial s-a (nce$ut urmrirea $enal.@ 9.Articolul 223 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 223 Se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend fondatorul* administratorul ori cenzorul care ( i e-ercit func&iile sau (nsrcinrile cu (nclcarea dis$ozi&iilor art. 120 alin. =3< i =4< referitoare la incom$atibilitate.@ 10.Articolul 231 din sec&iunea a 10-a a ca$itolului 7 din cadrul titlului K al cr&ii 7 se abrog. ,rt. 1.1 )egea nr. 191/200. $ri'ind infrac&iunile la regimul trans$ortului na'al* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 332 din 12 mai 2003* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.Articolul 2 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 =1< +onducerea unei na'e de ctre o $ersoan fr bre'et sau fr certificat =2< +u de ca$acitate cores$unztor la alin. constituie =1< care se infrac&iune sanc&ioneaz cu i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani. $edea$sa ori $re'zut a altei fa$ta tiin& comandantului $ersoane (ncredin&eaz

conducerea na'ei unei $ersoane fr bre'et sau certificat de ca$acitate cores$unztor ori creia e-ercitarea dre$tului de a conduce i-a fost sus$endat. =3< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i fa$ta $ersoanei care (ncredin&eaz cu tiin& conducerea na'ei unei $ersoane care sufer de o boal $sihic ori se afl sub influen&a unor substan&e $sihoacti'e.@ 2.Articolul 3 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins>

92

@Art. 3 %unerea (n na'iga&ie a unei na'e fr a a'ea echi$a: minim de siguran& constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani.@ ..Articolul 4 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 =1< A-ercitarea atribu&iilor de ser'iciu sub influen&a buturilor alcoolice sau a altor substan&e interzise de autoritatea de reglementare constituie infrac&iune i se $ede$se te cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< este s',r it de ctre $ersonalul na'igant care asigur direct siguran&a na'iga&iei* $edea$sa este (nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amend. =3< Aste considerat sub influen&a buturilor alcoolice $ersoana care are o (mbiba&ie alcoolic (n s,nge de $,n la 0*30 g0l alcool $ur (n s,nge. =4< 9is$ozi&iile alin. =1<-=3< nu se a$lic ambarca&iunilor de agrement.@ 4.Articolul / se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. / =1< +onducerea unei na'e sau e-ercitarea atribu&iilor de ser'iciu de ctre o $ersoan care are (n s,nge o (mbiba&ie alcoolic mai mare de 0*30 g0l alcool $ur (n s,nge sau se afl sub influen&a unor substan&e $sihoacti'e constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< este s',r it de $ersonalul na'igant care asigur direct siguran&a na'iga&iei* $edea$sa este (nchisoarea de la un an la / ani.@ 1.Articolul 2 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2 6efuzul de a se su$une sau sustragerea $ersoanelor $re'zute la art. 4 i / de la $rele'area de mostre biologice necesare stabilirii alcoolemiei ori a $rezen&ei unei substan&e $sihoacti'e constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ 6.Articolul 8 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 8 =1< %rsirea fr a$robare a $ostului sau a na'ei de ctre un membru al echi$a:ului ori de ctre $ilot* (n tim$ul efecturii ser'iciului* dac $rin aceasta s-ar fi $utut (ntreru$e na'iga&ia ori $une (n $ericol siguran&a

93

na'ei* a (ncrcturii sau a echi$a:ului* constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.

i se

=2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< este s',r it de comandant sau de (nlocuitorul acestuia* $edea$sa este (nchisoarea de la un an la / ani.@ 7.Articolul 3 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3 =1< Fa$ta de a dormi (n tim$ul ser'iciului de cart sau de gard* dac $rin aceasta s-ar fi $utut (ntreru$e na'iga&ia ori $une (n $ericol siguran&a na'ei* a (ncrcturii sau a echi$a:ului* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< a a'ut ca urmare un accident de na'iga&ie ce a $rodus consecin&e deosebit de gra'e* $edea$sa este (nchisoarea de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 8.Articolul 1 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1 %rsirea na'ei de ctre comandant (n caz de $ericol* (nainte de a- i fi e-ercitat (ndatoririle de ser'iciu $entru sal'area na'ei i a echi$a:ului* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani.@ 9.Articolul 10 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 10 =1< Fa$ta comandantului unei na'e de a nu ( i (nde$lini obliga&iile de asisten& i sal'are a na'elor i a $ersoanelor aflate (n $ericol $e a$ ori* (n caz de aborda:* de a nu comunica celorlalte na'e datele necesare identificrii na'ei $ro$rii se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani. =2< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< au fost s',r ite din cul$* $edea$sa este (nchisoarea de la 3 luni la un an sau amend.@ 10.Articolul 11 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 Schimbarea $ozi&iei* scoaterea din func&iune* a'arierea gra' sau i distrugerea unui semnal de na'iga&ie costier ori $lutitor* dac $rin aceasta s-ar fi $utut $une (n $ericol siguran&a na'iga&iei* constituie infrac&iune se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani.@ 11.Articolul 12 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 12

94

9ac fa$tele $re'zute la art. 2-/ i 8-11 au a'ut ca urmare un accident de na'iga&ie ce a $rodus consecin&e deosebit de gra'e* $edea$sa este (nchisoarea de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 12.Articolul 13 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 %reluarea fr dre$t a comenzii sau a controlului unei na'e se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 1..Articolul 14 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 14 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani s',r irea uneia dintre urmtoarele fa$te> a< (m$iedicarea (nde$linirii atribu&iilor de ser'iciu ale $ersonalului na'igant ambarcat* de $unte* de ma ini i de telecomunica&ii? b< comunicarea unor informa&ii false* dac a $us (n $ericol siguran&a na'iga&iei? c< falsificarea sau distrugerea :urnalelor de bord ori de ma ini? d< distrugerea ori a'arierea echi$amentelor de na'iga&ie sau $erturbarea func&ionrii lor. =2< 9istrugerea sau a'arierea unei na'e ori a (ncrcturii acesteia se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 14.Articolul 1/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ %lasarea $e o na' a unui dis$oziti'* obiect ori a unei substan&e a$te s distrug na'a sau s cauzeze acesteia ori (ncrcturii $agube de natur s $un (n $ericol siguran&a na'iga&iei constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 11.Articolul 12 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 12 =1< Fa$tele $re'zute la art. 13* art. 14 alin. =1< i art. 1/* s',r ite (n i se sco$ul de'ierii na'ei de la itinerarul su* constituie infrac&iuni $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< A'arierea unei na'e (n sco$ul $re'zut la alin. =1< se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 16.Articolul 18 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 18

95

=1< )uarea (n st$,nire a unei $latforme fi-e sau e-ercitarea controlului asu$ra acesteia $rin 'iolen& ori amenin&are cu 'iolen&a constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i distrugerea unei $latforme fi-e sau cauzarea unor $agube de natur s $un (n $ericol securitatea acesteia.@ 17.Articolul 13 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< %lasarea $e o $latform fi- a unui dis$oziti' sau a unei substan&e a$te s distrug $latforma fi- ori de natur s $un (n $ericol siguran&a acesteia constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< .n (n&elesul $rezentei legi* $latforma fi- desemneaz o insul artificial* o instala&ie sau o lucrare ata at $ermanent de fundul mrii ori de cel al unei a$e interioare* (n 'ederea e-$lorrii sau e-$loatrii resurselor ori $entru alte sco$uri economice.@ 18.Articolul 11 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 9ac fa$tele $re'zute la art. 13-18 au a'ut ca urmare consecin&e deosebit de gra'e* $edea$sa este (nchisoarea de la 8 la 1/ ani interzicerea unor dre$turi.@ 19.Articolul 20 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 20 ;entati'a la infrac&iunile $re'zute la art. 13-13 se $ede$se te.@ 20.Articolul 21 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 21 =1< Clocarea enalului na'igabil* a unei dane sau zone a bazinului $ortuar i nee-ecutarea ordinului c$itanului $ortului $ri'ind msurile de deblocare constituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la un an la / ani. =2< 9ac fa$ta a a'ut ca urmare (ntreru$erea na'iga&iei ori a acti'it&ii $ortuare sau $unerea (n $ericol a siguran&ei na'iga&iei ori a $ortului* $edea$sa este (nchisoarea de la 3 la 10 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 21.Articolul 22 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> i

96

@Art. 22 ;rans$ortul de mrfuri $ericuloase la bordul na'elor (n a$ele na&ionale na'igabile fr res$ectarea $re'ederilor legale cu $ri'ire la sti'uire* ambalare* etichetare* msuri de $rotec&ie* dac s-ar $une (n $ericol siguran&a na'iga&iei* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ 22.Articolul 24 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 24 )o'irea sau alte 'iolen&e ori 'tmarea cor$oral* s',r it de ctre inferior asu$ra su$eriorului sau de ctre su$erior asu$ra inferiorului (n tim$ul ori (n legtur cu e-ercitarea atribu&iilor de ser'iciu* se sanc&ioneaz cu $edea$sa $re'zut de odul penal $entru aceast

infrac&iune* ale crei limite se ma:oreaz cu o treime.@ 2..Articolul 22 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22 =1< Ac&iunea $enal $entru infrac&iunile $re'zute la art. 23 alin. =1< ori a o$eratorului na'ei* du$ caz. =2< Ac&iunea $enal $entru infrac&iunea $re'zut la art. 23 alin. =2< se $une (n mi care la sesizarea $ro$rietarului sau a o$eratorului na'ei ori a organelor abilitate ale autorit&ii na'ale* du$ caz. =3< Ac&iunea $enal $entru infrac&iunea de lo'ire sau alte 'iolen&e ori de 'tmare cor$oral $re'zut la art. 24 se $une (n mi care la $l,ngerea $realabil a $ersoanei 'tmate.@ 24.Articolul 28 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 28 Folosirea carnetului de marinar* a bre'etului sau a certificatului de ca$acitate a$ar&in,nd altei $ersoane se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ 21.Articolul 23 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 =1< Arborarea fr dre$t a $a'ilionului rom,n ori $unerea (n e-$loatare sau na'iga&ie a unei na'e ne(nregistrate constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. i se i art. 2/ se $une (n mi care la sesizarea comandantului sau a $ro$rietarului

97

=2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i arborarea fr dre$t a $a'ilionului unei alte &ri dec,t cel (nscris (n actul de na&ionalitate de ctre o na' strin sau rom,n care trece $rin a$ele na&ionale na'igabile ale 6om,niei.@ 26.Articolul 21 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 21 Fa$ta comandantului ori a altui membru al echi$a:ului care* (n urma $roducerii unui accident de na'iga&ie* ordon sau face ca na'a s $rseasc locul fa$tei* constituie infrac&iune (nchisoare de la un an la / ani.@ 27.)a articolul 30* du$ alineatul =1< se introduce un nou alineat* alineatul =2<* cu urmtorul cu$rins> @=2< ;entati'a se $ede$se te.@ 28.Articolele 31* 32 i alineatul =2< al articolului 33 se abrog. ,rt. 1.2 )egea nr. 196/200. $ri'ind $re'enirea i combaterea $ornografiei* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 38 din 4 februarie 2003* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 1 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1 6acolarea* determinarea sau folosirea unei $ersoane ma:ore li$site de discernm,nt la comiterea unor acte cu caracter obscen* (n sco$ul $roducerii de materiale $ornografice* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani.@ 2.Articolele 10-12 se abrog. ,rt. 1.. 1.Alineatul =2< al articolului 11 din )egea $artidelor $olitice nr. 14/200.* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. //0 din 2 august 2012* se modific du$ cum urmeaz> @=2< )ista 'a fi (nso&it de o declara&ie $e $ro$ria rs$undere a $ersoanei care a (ntocmit-o* care s ateste autenticitatea semnturilor* sub sanc&iunea $re'zut de art. 322 din ,rt. 1.4 odul penal.@ i se $ede$se te cu

98

1.Articolul 32 din )egea nr. 217/200. $entru $re'enirea i combaterea 'iolen&ei (n familie* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 32/ din 30 mai 2012* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32 .nclcarea oricreia dintre msurile $re'zute la art. 23 alin. =1< hotr,rii :udectore ti ,rt. 1.1 - Articolul 32 din )egea muzeelor i a colec&iilor $ublice nr. .11/200.* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 128 din 1/ noiembrie 2002* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 1.6 1.Articolul 18 din )egea nr. .29/200. $ri'ind e-ercitarea $rofesiei de detecti' $articular* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 302 din 3 mai 2008* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 18 A-ercitarea fr dre$t a $rofesiei de detecti' $articular constituie infrac&iune i se $ede$se te $otri'it ,rt. 1.7 )egea nr. .../200. $ri'ind $aza obiecti'elor* bunurilor* 'alorilor /2/ din 22 iulie 2003* cu modificrile modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul /3 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /3 9esf urarea (n sco$ comercial de acti'it&i de $az sau $rotec&ie* de $roiectare* $roducere* instalare i (ntre&inere a sistemelor de alarm i se (m$otri'a efrac&iei sau a com$onentelor acestora fr atestat ori fr licen&a de func&ionare $re'zut de lege constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ 2.Articolul /1 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /1 7m$licarea conductorilor unit&ilor cu $az $ro$rie sau a $ersonalului societ&ilor s$ecializate de $az i $rotec&ie (n desf urarea de ac&iuni de i $rotec&ia $ersoanelor* $ublicat 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. i com$letrile ulterioare* se odului penal.@ i dis$use $rin ordinul de $rotec&ie constituie infrac&iunea de neres$ectare a i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an. .m$carea (nltur rs$underea $enal.@

99

for&* e-ecutri silite* recu$erri de debite* conflicte de munc ori de o$unere la desf urarea ac&iunilor de restabilire a ordinii de dre$t de ctre autorit&ile $ublice com$etente* $recum i neres$ectarea dis$ozi&iilor art. 21 se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'.@ ,rt. 1.8 - Articolul 241 din )egea nr. .60/200. $ri'ind regimul substan&elor $re$aratelor chimice $ericuloase* $ublicat (n 4onitorul 5ficial 6om,niei* %artea 7* nr. 23/ din / se$tembrie 2003* cu modificrile com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 1.9 - Articolul /1 din )egea nr. 477/200. $ri'ind $regtirea economiei na&ionale i a teritoriului $entru a$rare* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 324 din 20 noiembrie 2003* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 140 )egea nr. 171/200. $ri'ind odul 5i)cal* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al i 6om,niei* %artea 7* nr. 128 din 23 decembrie 2003* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 20223 alineatul =1<* literele d< cu$rins> @d< (n cazul unei $ersoane fizice care urmeaz s ( i desf oare acti'itatea ca antre$ozitar autorizat* aceasta s nu fie inca$abil sau s nu fi fost condamnat (n mod definiti' $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal ori infrac&iuni dintre cele reglementate $rin $rezentul cod* )egea nr. 86/2006 $ri'ind $entru $re'enirea i combaterea e'aziunii fiscale* odul vamal al cu modificrile "om#niei* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 241/2001 ulterioare* )egea contabilit&ii nr. 82/1991* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. .1/1990* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 14./2000 $ri'ind $re'enirea combaterea traficului i consumului ilicit de droguri* cu modificrile 616/2002 $entru $re'enirea com$letrile ulterioare* )egea nr. i i i i e< 'or a'ea urmtorul i al i

sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de

100

$re'enire

i combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat*

)egea nr. 78/2000 $entru $re'enirea* desco$erirea

i sanc&ionarea

fa$telor de coru$&ie* cu modificrile i com$letrile ulterioare? e< (n cazul unei $ersoane :uridice care urmeaz s ( i desf oare acti'itatea ca antre$ozitar autorizat* administratorii acestor $ersoane :uridice s nu fie inca$abili sau s nu fi fost condamna&i (n mod definiti' $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal ori infrac&iuni dintre cele reglementate de $rezentul cod* )egea nr. 86/2006* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 241/2001* cu modificrile ulterioare* )egea nr. 82/1991* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. .1/1990* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 14./2000* cu modificrile com$letrile ulterioare* )egea nr. 616/2002* re$ublicat* 78/2000* cu modificrile i com$letrile ulterioare?@ 2.)a articolul 20223 alineatul =2< litera a<* $unctul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @2. $ersoana a fost condamnat $rintr-o hotr,re infrac&iuni :udectoreasc de coru$&ie* definiti'* (n 6om,nia sau (ntr-un stat strin* $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal ori infrac&iuni dintre cele reglementate de $rezentul cod* )egea nr. 86/2006* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 241/2001* cu modificrile ulterioare* )egea nr. 82/1991* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. .1/1990* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 14./2000* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 616/2002* re$ublicat* 78/2000* cu modificrile i com$letrile ulterioare?@ ..)a articolul 20223 alineatul =2< litera b<* $unctul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @2. oricare dintre administratorii $ersoanei :uridice a fost condamnat $rintr-o hotr,re :udectoreasc definiti'* (n 6om,nia sau (ntr-un stat strin* $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal ori infrac&iuni dintre cele reglementate de $rezentul cod* )egea nr. i )egea nr. i i )egea nr.

101

86/2006* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 241/2001* cu modificrile ulterioare* )egea nr. 82/1991* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. .1/1990* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare* )egea nr. 14./2000* cu modificrile com$letrile ulterioare* )egea nr. 616/2002* re$ublicat* 78/2000* cu modificrile i com$letrile ulterioare?@ 4.)a articolul 2123 litera f<* $unctul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @2. 4inisterul Gusti&iei* $entru $ersoanele care e-ecut o $edea$s $ri'ati' de libertate sau se afl (n arest $re'enti'* $recum i $entru $ersoanele care se afl (n e-ecutarea unei msuri educati'e ori de siguran& $ri'ati'e de libertate* res$ecti' $ersoanele care se afl (n $erioada de am,nare sau de (ntreru$ere a e-ecutrii $ede$sei $ri'ati'e de libertate* dac nu au 'enituri?@ ,rt. 141 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 27/200. $ri'ind $rocedura a$robrii tacite* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 211 din 2/ a$rilie 2003* a$robat cu modificri cum urmeaz> 1.Articolul 1/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ Fa$ta unei $ersoane de a in'oca (n fa&a unei autorit&i sau institu&ii $ublice e-isten&a unei autorizri ca urmare a $rocedurii a$robrii tacite* omi&,nd cu tiin& $rezentarea rs$unsului ori a notificrii $rimite (n cadrul $rocesului de autorizare $otri'it art. 2 alin. =4<* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ 2.Articolul 1/2 se abrog. ,rt. 142 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 9./200. $entru e-$rimarea 'otului $rin mi:loace electronice la referendumul na&ional $ri'ind re'izuirea on)titu+iei* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea i com$letri $rin )egea nr. 486/200.* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ i i )egea nr.

7* nr. 812 din 14 octombrie 2003* a$robat $rin )egea nr. 142/200.* se modific du$ cum urmeaz> 1.;itlul ca$itolului 777 'a a'ea urmtorul cu$rins> @+A%7;5)E) 777> +ontra'en&ii@

102

2.)a articolul 13 alineatul =1<* litera a< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @a< (nm,narea unui $lic sigilat con&in,nd datele de acces unei $ersoane care nu $rezint actul de identitate?@ ..Articolul 14 se abrog. ,rt. 14. )egea nr. 67/2004 $entru alegerea autorit&ilor administra&iei $ublice locale* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 333 din 18 mai 2008* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.;itlul ca$itolului K se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @+A%7;5)E) K> +ontra'en&ii@ 2.)a articolul 103* litera n< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @n< (nm,narea buletinului de 'ot unui alegtor care nu $rezint actul de identitate?@ ..)a articolul 103* du$ litera t< se introduce o nou liter* litera &<* cu urmtorul cu$rins> @&< ti$rirea fr dre$t de buletine de 'ot* (n 'ederea utilizrii acestora (n ziua alegerii.@ 4.Articolul 104 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 104 +ontra'en&iile $re'zute la art. 103 lit. h<* i<* l<* t< i &< se sanc&ioneaz cu amend de la 200 lei la 1.000 lei* cele $re'zute la lit. c<-f<* cu amend de la 1.000 lei la 1.400 lei* cele $re'zute la lit. :<* F< i o<- <* cu amend de la 1.400 lei la 2.000 lei* iar cele $re'zute la lit. a<* b<* g<* m< i n<* cu amend de la 2.200 lei la 3.000 lei.@ 1.)a articolul 10/ alineatul =1<* litera a< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @a< $oli&i ti* $entru fa$tele $re'zute la art. 103 lit. a<* b<* g<-i<* F<-n<* N< i &<?@ 6.Articolele 102-11/ se abrog. 7.Articolul 112 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 112 Cunurile destinate sau folosite la s',r irea contra'en&iilor $re'zute la art. 103 lit. i<* r< i &< ori rezultate din comiterea acestora se confisc.@ ,rt. 144

103

)egea (mbunt&irilor funciare nr. 1.8/2004* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 33 din 13 februarie 2001* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific urmeaz> 1.Articolul 32 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32 =1< .m$iedicarea $rin 'iolen& sau amenin&are a s$ecialistului (m$uternicit* (n condi&iile legii* cu ins$ec&ia infrastructurii de (mbunt&iri funciare sau cu efectuarea de lucrri de e-$loatare* (ntre&inere i re$ara&ii ale acestei infrastructuri de a- i (nde$lini atribu&iile se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< %ornirea instala&iilor de iriga&ie $entru udarea culturilor de $e terenurile situate $e teritoriul unei organiza&ii sau federa&ii ori (n cadrul unei amena:ri de iriga&ii aflate (n administrarea Administra&iei* fr (m$uternicirea organiza&iei sau federa&iei ori fr (ncheierea $realabil a unui contract sezonier cu Administra&ia* constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ 2.)a articolul 33 alineatul =1<* du$ litera F< se introduce o nou liter* litera l<* cu urmtorul cu$rins> @l< fa$ta $re edintelui consiliului de administra&ie ori a directorului unei organiza&ii sau federa&ii de a nu de$une la 5ficiul de reglementare situa&ia 'eniturilor anuale i situa&iile financiare auditate.@ ..)a articolul 33 alineatul =2<* litera d< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @d< cele $re'zute la lit. g<-l<* cu amend de la 8.000 lei la 1/.000 lei.@ ,rt. 141 )egea nr. 201/2004 $ri'ind $rotec&ia animalelor* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /31 din 14 iunie 2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.Articolul 81 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 81 =1< Aste interzis eutanasierea c,inilor* a $isicilor realizat cu neres$ectarea $rocedurii $re'zute de lege. =2< %rin e-ce$&ie* animalele cu boli incurabile constatate (n condi&iile legii de medicul 'eterinar 'or fi eutanasiate de (ndat.@ i a altor animale i se i se com$leteaz du$ cum

104

2.Articolul 23 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend> a< uciderea animalelor* cu inten&ie* fr dre$t? b< $racticarea tirului $e animale domestice sau $e animale slbatice ca$ti'e? c< organizarea de lu$te (ntre animale sau cu animale? d< folosirea de animale 'ii $entru dresa:ul animalelor sau $entru a le controla agresi'itatea? e< rnirea sau schingiuirea animalelor? f< inter'en&iile chirurgicale destinate modificrii as$ectului unui animal sau altor sco$uri necurati'e* cum ar fi codomia* cu$area urechilor* sec&ionarea corzilor 'ocale* abla&ia ghearelor* coltilotul ciocului i din&ilor. =2< .n cazul condamnrii $entru una dintre infrac&iunile $re'zute la alin. =1<* instan&a $oate dis$une ca $edea$s com$lementar interdic&ia de a de&ine animale $entru o $erioad de la un an la / ani.@ ..9u$ articolul 23 se introduce un nou articol* articolul 23 1* cu urmtorul cu$rins> @Art. 231 =1< +onstituie contra'en&ii urmtoarele fa$te> a< neres$ectarea dis$ozi&iilor art. / alin. =1<? b< neres$ectarea dis$ozi&iilor art. 2 alin. =2< lit. e<-g<* F< i m<? c< neres$ectarea dis$ozi&iilor art. 12? d< neres$ectarea dis$ozi&iilor art. 22 alin. =3<. =2< +ontra'en&iile $re'zute la alin. =1< se sanc&ioneaz cu amend de la 1.000 lei la 3.000 de lei.@ 4.Articolul 2/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2/ =1< +onstatarea contra'en&iilor i a$licarea sanc&iunilor $re'zute la art. i $entru Siguran&a 231 se fac de $ersoane (m$uternicite* $otri'it atribu&iilor de ser'iciu* din cadrul Autorit&ii Da&ionale Sanitare Keterinare Alimentelor i al 4inisterului Administra&iei i 7nternelor. =2< +ontra'enientul $oate achita* $e loc sau (n termen de cel mult 43 de ore de la data (ncheierii $rocesului-'erbal ori* du$ caz* de la data

105

comunicrii acestuia* :umtate din minimul amenzii $re'zute la art. 23 1* agentul constatator fc,nd men&iune des$re aceast $osibilitate (n $rocesul-'erbal. =3< +ontra'en&iilor $re'zute la art. 231 le sunt a$licabile dis$ozi&iile 5rdonan&ei Bu'ernului nr. 2/2001 $ri'ind regimul :uridic al contra'en&iilor* a$robat cu modificri ,rt. 146 1.)a articolul 20 din )egea nr. 21./2004 $ri'ind e-ercitarea $rofesiei de $siholog cu dre$t de liber $ractic* (nfiin&area* organizarea i func&ionarea +olegiului %sihologilor din 6om,nia* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 412 din 1 iunie 2004* litera a< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @a< $sihologul care a fost condamnat definiti' $entru s',r irea cu inten&ie a unei infrac&iuni (n (m$re:urri legate de e-ercitarea $rofesiei de $siholog?@ ,rt. 147 1.Articolul /8 din )egea $etrolului nr. 2.8/2004* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /3/ din 1/ iunie 2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /8 A-ecutarea de o$era&iuni $etroliere fr $ermis sau acord $etrolier constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani.@ ,rt. 148 - Articolele 132 $romo'area se abrog. ,rt. 149 1.Alineatul =2< al articolului 12 din )egea nr. 27./2004 $ri'ind regimul :uridic al ado$&iei* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 2/1 din 11 a$rilie 2012* cu modificrile modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> i com$letrile ulterioare* se i 133 din )egea nr. 272/2004 $ri'ind $rotec&ia co$ilului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial i al dre$turilor i com$letri $rin )egea nr.

180/2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare.@

6om,niei* %artea 7* nr. //8 din 23 iunie 2004* cu modificrile ulterioare*

106

@=2< Fa$ta $ersoanei care* fr dre$t* intermediaz ado$tarea unui co$il* (n sco$ul ob&inerii de foloase materiale* se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ ,rt. 110 - Articolul 14 din )egea consor&iilor uni'ersitare nr. 287/2004* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 214 din 8 iulie 2004* se abrog. ,rt. 111 )egea nr. 291/2004 $ri'ind regimul armelor i al muni&iilor* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 314 din 18 noiembrie 2011* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 14 alineatul =1<* literele c< cu$rins> @c< nu au fost condamnate* $rin hotr,re :udectoreasc rmas definiti'* la $edea$sa deten&iunii $e 'ia& sau $edea$sa (nchisorii mai mare de un an* $entru infrac&iuni comise cu inten&ie ori $entru infrac&iuni $re'zute de $rezenta lege? d< nu sunt incul$ate (n cauze $enale $entru fa$te s',r ite cu inten&ie?@ 2.)a articolul /8 alineatul =4<* literele a< cu$rins> @a< nu au fost condamnate* $rin hotr,re :udectoreasc rmas definiti'* la $edea$sa deten&iunii $e 'ia& sau $edea$sa (nchisorii mai mare de un an? b< nu sunt incul$ate (n cauze $enale $entru fa$te s',r ite cu inten&ie?@ ..Articolele 133-141 se abrog. ,rt. 112 )egea nr. 297/2004 $ri'ind $ia&a de ca$ital* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /81 din 21 iunie 2004* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 10 litera b<* $unctul 2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @2. este inca$abil ori a fost condamnat $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea s$lrii banilor* $recum i sanc&ionarea i i $entru instituirea unor msuri de $re'enire i i b< 'or a'ea urmtorul i d< 'or a'ea urmtorul

107

combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat* sau $entru cele $re'zute de $rezenta lege?@ 2.)a articolul 42* alineatul =2< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< Fondul 'a sus$enda orice $lat $entru in'estitorii care se afl (n cercetare $enal* (n legtur cu o ac&iune decurg,nd din sau a',nd legtur cu s$larea banilor* $,n la $ronun&area unei hotr,ri definiti'e de ctre instan&a com$etent.@ ..Articolul 281 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 281 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoarea de la 2 luni la / ani i interzicerea unor dre$turi> a< $rezentarea cu inten&ie de ctre administratorul* directorul sau directorul e-ecuti' al societ&ii ctre ac&ionari de situa&ii financiare ine-acte ori de informa&ii nereale $ri'ind condi&iile economice ale societ&ii? b< s',r irea fa$telor $re'zute la art. 24/-243? c< accesarea cu inten&ie de ctre $ersoane neautorizate a sistemelor electronice decontare.@ ,rt. 11. )egea nr. .70/2004 $entru alegerea %re edintelui 6om,niei* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 2/0 din 12 se$tembrie 2011* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 1/* alineatul =3< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=3< +alitatea de membru al unui birou electoral (nceteaz de dre$t (n cazul (n care s-a dis$us trimiterea (n :udecat $entru s',r irea unei infrac&iuni $re'zute la art. 33/-311 din odul penal sau (n condi&iile $re'zute la art. /2 alin. =/<. +onstatarea (ncetrii de dre$t a calit&ii de membru al unui birou electoral se face* (n termen de 43 de ore de la inter'enirea cazului* de ctre $re edintele biroului electoral ierarhic su$erior* iar (n cazul Ciroului Alectoral +entral* de ctre $re edintele .naltei +ur&i de +asa&ie i Gusti&ie.@ 2.)a articolul /1* alineatul =/< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=/< Ciroul Alectoral +entral $red Autorit&ii Alectorale %ermanente dosarele cu$rinz,nd co$iile de $e listele electorale $ermanente i tabelele de tranzac&ionare* de de$ozitare sau de com$ensare-

108

utilizate (n cadrul sec&iilor de 'otare la ambele tururi de scrutin* $recum i declara&iile $e $ro$ria rs$undere $re'zute la art. 44 alin. =4<. )a sesizarea $artidelor na&ionale* $olitice* organiza&iilor $olitice* cet&enilor a$ar&in,nd i a minorit&ilor alian&elor alian&elor electorale

candida&ilor inde$enden&i care $artici$ la alegeri* fcut (n cel mult 1/ zile de la data 'alidrii rezultatului fiecrui tur de scrutin co$iile de $e listele electorale $ermanente i (nso&it de $robele $e care se (ntemeiaz* Autoritatea Alectoral %ermanent 'erific i tabelele utilizate (n cadrul sec&iilor de 'otare la care se refer sesizarea* (n 'ederea desco$eririi cazurilor (n care o $ersoan a 'otat fr a a'ea dre$t de 'ot sau a 'otat de mai multe ori la acela i tur de scrutin. ;ermenul de 'erificare a listelor electorale utilizate (n cadrul sec&iilor de 'otare este de 2 luni de la $rimirea acestora. .n situa&ia (n care Autoritatea Alectoral %ermanent desco$er indicii $ri'ind s',r irea infrac&iunilor $re'zute la art. 338 din odul penal* sesizeaz organele de urmrire $enal com$etente.@ ..;itlul ca$itolului 7K se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @+A%7;5)E) 7K> +ontra'en&ii@ 4.)a articolul //* literele n< cu$rins> @n< ti$rirea fr dre$t de buletine de 'ot* (n 'ederea utilizrii acestora (n ziua alegerii? ............................................................ r< (nm,narea buletinului de 'ot unui alegtor care nu $rezint actul de identitate ori care refuz s semneze (n lista electoral sau tabelul electoral (n care este (nscris $entru $rimirea buletinului de 'ot tam$ilei cu men&iunea IK5;A;J?@ 1.)a articolul //* du$ litera r< se introduce o nou liter* litera r 1<* cu urmtorul cu$rins> @r1< neres$ectarea dis$ozi&iilor art. 44 alin. =3< $ri'ind $rezen&a altor $ersoane (n cabina de 'ot?@ 6.Articolul 24 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 24 Cunurile destinate sau folosite la s',r irea contra'en&iilor $re'zute la art. // ori rezultate din comiterea acestora se confisc.@ ,rt. 114 i a i r< se modific i 'or a'ea urmtorul

109

)egea nr. .9./2004 $ri'ind Statutul ale ilor locali* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 112 din 8 octombrie 2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 23* alineatul =1< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 =1< %e (ntreaga durat a mandatului* ale ii locali se consider (n e-erci&iul autorit&ii $ublice i se bucur de $rotec&ia $re'zut de lege.@ 2.Articolul 34 se abrog. ,rt. 111 )egea nr. 411/2004 $ri'ind fondurile de $ensii administrate $ri'at* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 432 din 13 iulie 2008* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 141 alineatul =1<* du$ litera g< se introduce o nou liter* litera h<* cu urmtorul cu$rins> @h< (nclcarea interdic&iilor $re'zute la art. 118.@ 2.Articolul 144 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 144 9esf urarea fr dre$t a acti'it&ilor $entru care $rezenta lege $re'ede obliga&ia de&inerii unei autoriza&ii sau a unui a'iz din $artea +omisiei constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend.@ ..Articolul 14/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 14/ =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani> a< utilizarea contribu&iei la fondul de $ensii (n alte sco$uri dec,t cele $re'zute de $rezenta lege? b< neres$ectarea $re'ederilor art. 23 referitoare la (n'estirea i (nstrinarea acti'elor fondului de $ensii de ctre administrator? c< utilizarea dis$onibilit&ilor bne ti ale unui $artici$ant la un fond de $ensii (n alte sco$uri dec,t cele $re'zute de $rezenta lege? d< administrarea sau modificarea neautorizat a schemelor de $ensii $ri'ate.

110

=2< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< au $rodus consecin&e deosebit de gra'e* limitele s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu :umtate.@ 4.Articolul 142 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 142 Fa$ta agentului de marFeting de a $rezenta acte de aderare cu informa&ii care nu cores$und realit&ii constituie infrac&iune (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ 1.Articolul 148 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 148 Folosirea fr dre$t a sintagmei Ifond de $ensiiJ $re'zut la art. /2 alin. =1< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu amend.@ ,rt. 116 1.)a articolul 14 din )egea nr. 466/2004 $ri'ind Statutul asistentului social* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.033 din 23 noiembrie 2004* literele b< i c< se modific i 'or a'ea urmtorul cu$rins> @b< a fost condamnat $rintr-o hotr,re :udectoreasc definiti' $entru s',r irea cu inten&ie a unei infrac&iuni (n (m$re:urri legate de e-ercitarea $rofesiei de asistent social? c< are interzis* $rin hotr,re :udectoreasc definiti'* dre$tul de a e-ercita $rofesia de asistent social?@ ,rt. 117 1.Alineatul =1< al articolului 12 din )egea nr. 108/2004 $ri'ind (nfiin&area* organizarea i func&ionarea (n cadrul 4inisterului %ublic a i 9irec&iei de 7n'estigare a 7nfrac&iunilor de +riminalitate 5rganizat i se $ede$se te cu

;erorism* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.031 din 23 noiembrie 2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 12 =1< Sunt de com$eten&a 9irec&iei de 7n'estigare a 7nfrac&iunilor de +riminalitate 5rganizat penal i ;erorism urmtoarele infrac&iuni din odul i din legi s$eciale* indiferent de calitatea $ersoanei* cu e-ce$&ia

celor date (n com$eten&a 9irec&iei Da&ionale Anticoru$&ie* du$ cum urmeaz>

111

a< infrac&iunile $re'zute la art. 328 din organizat?

odul penal* $recum

infrac&iunile comise (n sco$ul $entru care s-a constituit gru$ul infrac&ional b< infrac&iunile contra securit&ii na&ionale $re'zute la art. 314-410 i art. 412 din odul penal* $recum i infrac&iunile contra siguran&ei na&ionale i $re'zute de )egea nr. 11/1991 $ri'ind siguran&a na&ional a 6om,niei? c< infrac&iunile $re'zute de )egea nr. 1.1/2004 $ri'ind $re'enirea desf urarea acti'it&ilor ulterioare? d< infrac&iunile $ri'ind fraude comise $rin sisteme informatice i mi:loace de $lat electronice* falsificarea de titluri de credit sau instrumente de $lat* falsul informatic* $recum integrit&ii sistemelor i infrac&iunile contra siguran&ei odul penal? i i i i datelor informatice* $re'zute la art. 241-2/2* (n siguran&* reglementarea* cu autorizarea i i combaterea terorismului i cele $re'zute de )egea nr. 111/1996 $ri'ind controlul nucleare* re$ublicat* modificrile com$letrile

art. 311 alin. =2<* art. 32/ i art. 320-322 din combaterea traficului

e< infrac&iunile $re'zute de )egea nr. 14./2000 $ri'ind $re'enirea i consumului ilicit de droguri* cu modificrile

com$letrile ulterioare* i cele din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 121/2006 $ri'ind regimul :uridic al $recursorilor de droguri* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 186/2007? f< infrac&iunile $ri'ind traficul $re'zute la art. 201-211 din i e-$loatarea $ersoanelor 'ulnerabile* odul penal?

g< infrac&iunile $re'zute de )egea nr. 297/2004 $ri'ind $ia&a de ca$ital* cu modificrile i com$letrile ulterioare? h< infrac&iunile de contraband $re'zute (n )egea nr. 86/2006 $ri'ind odul vamal al "om#niei* cu modificrile i com$letrile ulterioare? i< infrac&iunile $re'zute (n )egea nr. 86/2006* cu modificrile i com$letrile ulterioare* altele dec,t cele $re'zute la lit. h<* dac sunt cone-e sau indi'izibile cu alte infrac&iuni aflate (n com$eten&a 9irec&iei de 7n'estigare a 7nfrac&iunilor de +riminalitate 5rganizat i ;erorism? :< infrac&iunile $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire i combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat* dac banii* bunurile i 'alorile care au fcut obiectul s$lrii banilor $ro'in din

112

s',r irea infrac&iunilor date (n com$eten&a 9irec&iei de 7n'estigare a 7nfrac&iunilor de +riminalitate 5rganizat i ;erorism.@ ,rt. 118 )a articolul 77 din )egea nr. 122/2004 $entru modificarea i com$letarea )egii nr. 14./2000 $ri'ind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.1// din 8 decembrie 2004* cu modificrile i com$letrile ulterioare* teza final se elimin. ,rt. 119 )egea nr. 1.1/2004 $ri'ind $re'enirea i combaterea terorismului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.121 din 3 decembrie 2004* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 4* $unctele 3 cu$rins> @3. fonduri - bunuri de orice natur* cor$orale sau necor$orale* mobile ori imobile* dob,ndite $rin orice mi:loc i documente sau instrumente :uridice (n orice form* incluz,ndu-se forma electronic ori numeric* care atest un dre$t de $ro$rietate sau un interes asu$ra acestor bunuri* credite bancare* cecuri de cltorie* cecuri bancare* mandate* ac&iuni* titluri* obliga&iuni* dre$turi s$eciale de tragere aceast enumerare s fie limitati'? 1. $ro$aganda - rs$,ndirea (n mod sistematic sau a$ologia unor idei* conce$&ii ori doctrine* cu inten&ia de a con'inge i de a atrage noi ade$&i?@ 2.Articolul 32 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32 =1< +onstituie acte de terorism i se sanc&ioneaz cu $edea$sa $re'zut de lege $entru infrac&iunea s',r it* ale crei limite s$eciale se ma:oreaz cu o treime* i cu interzicerea unor dre$turi s',r irea uneia dintre urmtoarele fa$te care* $rin natura sau $rin conte-tul s',r irii lor* $ot aduce atingere gra' unei &ri ori unei organiza&ii interna&ionale* atunci c,nd sunt s',r ite (n sco$ul de a intimida $o$ula&ia sau de a constr,nge o autoritate $ublic sau o organiza&ie interna&ional s (nde$lineasc* s nu (nde$lineasc sau s se ab&in de la (nde$linirea unui anumit act ori $entru a destabiliza gra' sau a distruge structurile $olitice i scrisori de credit* fr ca i 1 se modific i 'or a'ea urmtorul

113

fundamentale* constitu&ionale* economice ori sociale ale unui stat sau organiza&ii interna&ionale> a< omorul* omorul calificat sau 'tmarea cor$oral? b< amenin&area sau li$sirea de libertate? c< distrugerea? d< comunicarea de informa&ii false* care $une (n $ericol siguran&a zborului sau na'iga&iei unei na'e ori aerona'e? e< s',r irea* cu a:utorul unui dis$oziti'* al unei arme sau al unei substan&e* a unui act de 'iolen& (m$otri'a unei $ersoane aflate (ntr-un aero$ort ci'il* dac fa$ta a $us (n $ericol siguran&a i securitatea (n acest aero$ort* $recum i s',r irea oricrui act de 'iolen& fizic ori $sihic asu$ra unei $ersoane aflate la bordul unei aerona'e ci'ile (n zbor sau (n $regtire de zbor ori asu$ra $ersonalului na'igant al acesteia? f< distrugerea sau deteriorarea gra'* cu a:utorul unui dis$oziti'* al unei arme ori al unei substan&e* a instala&iilor unui aero$ort ci'il sau a unei aerona'e (n ser'iciu ori care nu este (n ser'iciu* dar se afl $e un aero$ort sau cauzarea de deteriorri care fac aerona'a indis$onibil de zbor ori care sunt de natur s (i $un (n $ericol siguran&a (n zbor* $recum natur a com$romite siguran&a i securitatea (n acel aero$ort? g< distrugerea sau deteriorarea instala&iilor ori a ser'iciilor de na'iga&ie aerian sau $erturbarea func&ionrii acestora* dac fa$ta a $us (n $ericol siguran&a zborului? h< $lasarea $e o aerona' ci'il* $rin orice mi:loc* a unui dis$oziti' sau a unei substan&e ca$abil0ca$abile s distrug acea aerona' ori s (i $roduc deteriorri care o fac ina$t de zbor sau care sunt de natur s $ericliteze siguran&a acesteia (n zbor? i< $reluarea fr dre$t a unei aerona'e* $rin orice mi:loace* $recum e-ercitarea fr dre$t a controlului asu$ra acesteia? :< luarea (n st$,nire a unei na'e ori a unei $latforme fi-e sau e-ercitarea controlului asu$ra acesteia* $rin 'iolen& ori amenin&are? F< comiterea de 'iolen&e asu$ra unei $ersoane aflate la bordul unei na'e ori al unei $latforme fi-e* dac acest act este de natur s $ericliteze siguran&a na'ei ori a $latformei fi-e? i i (ntreru$erea ser'iciilor de aero$ort* dac fa$ta com$romite sau este de

114

l< distrugerea unei $latforme fi-e ori a unei na'e sau cauzarea de daune $latformei fi-e ori (ncrcturii unei na'e* de natur s $ericliteze siguran&a $latformei sau a na'iga&iei na'ei? m< $lasarea $e o na' sau $e o $latform fi-* $rin orice mi:loc* a unui dis$oziti' ori a unei substan&e a$t0a$te s le distrug sau care s cauzeze $latformei* na'ei ori (ncrcturii sale daune ce com$romit sau sunt de natur s $ericliteze siguran&a $latformei ori a na'iga&iei na'ei? n< distrugerea sau a'arierea (n mod gra' a $latformei fi-e ori a instala&iilor sau ser'iciilor de na'iga&ie ori $roducerea de gra'e $erturba&ii (n func&ionare* dac unul dintre aceste acte este de natur s $ericliteze siguran&a $latformei fi-e sau a na'iga&iei unei na'e? o< neres$ectarea regimului armelor i muni&iilor* a regimului materialelor nucleare i al altor materii radioacti'e* $recum i neres$ectarea regimului materiilor e-$lozi'e? $< atentatul care $une (n $ericol securitatea na&ional* atentatul contra unei colecti'it&i i actele de di'ersiune? N< fraude comise $rin sisteme informatice i mi:loace de $lat electronice i infrac&iuni contra siguran&ei i integrit&ii sistemelor i datelor informatice? r< $reluarea fr dre$t a mi:loacelor de trans$ort colecti'e de $asageri sau de mrfuri. =2< %entru infrac&iunile $re'zute la alin. =1< nu se $oate a$lica $edea$sa amenzii. =3< +onstituie* de asemenea* acte de terorism (nchisoare de la 8 la 1/ ani a< $roducerea* dob,ndirea* i se $ede$se te cu i interzicerea unor dre$turi* s',r irea de&inerea* trans$ortul* furnizarea sau

urmtoarelor fa$te* (n unul dintre sco$urile $re'zute la alin. =1<> transferarea ctre alte $ersoane* direct ori indirect* de arme chimice sau biologice* dis$oziti'e e-$lozi'e de orice fel* $recum i cercetarea (n domeniu ori dez'oltarea de asemenea arme sau dis$oziti'e? b< introducerea sau rs$,ndirea (n atmosfer* $e sol* (n subsol ori (n a$ de $roduse* substan&e* materiale de orice fel* microorganisme sau to-ine de natur s $un (n $ericol sntatea oamenilor ori a animalelor sau mediul (ncon:urtor ori (n sco$ul $ro'ocrii de incendii* inunda&ii sau e-$lozii care au dre$t efect $unerea (n $ericol a 'ie&ilor umane?

115

c< $erturbarea ori (ntreru$erea a$ro'izionrii cu a$* electricitate sau orice alt resurs natural fundamental* care au dre$t efect $unerea (n $ericol a 'ie&ilor umane.@ ..Articolul 33 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani i interzicerea unor dre$turi s',r irea* (n unul dintre sco$urile $re'zute la art. 32 alin. =1<* a uneia dintre urmtoarele fa$te> a< $rocurarea* de&inerea* confec&ionarea* fabricarea* trans$ortul sau furnizarea de $roduse ori tehnologii cu dubl utilizare sau de $roduse militare ori de substan&e e-$lozi'e sau inflamabile* (n sco$ul $roducerii de mi:loace distructi'e* dis$oziti'e e-$lozi'e de orice fel* $recum $un (n $ericol sntatea oamenilor* animalelor sau mediul? b< instruirea sau $regtirea unei $ersoane $ri'ind folosirea ori fabricarea armelor de foc* muni&iilor* e-$lozi'elor* dis$oziti'elor e-$lozi'e de orice fel* armelor chimice* biologice* radiologice sau nucleare* inclusi' a oricror echi$amente conce$ute s$ecial $entru a fi utilizate (n legtur direct cu folosirea substan&elor chimice* biologice* radiologice ori nucleare. =2< +onstituie* de asemenea* infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi s',r irea uneia dintre urmtoarele fa$te> a< (nlesnirea trecerii frontierei* gzduirea ori facilitarea accesului (n zona obiecti'elor 'izate a unei $ersoane care a $artici$at sau a comis ori urmeaz s $artici$e sau s comit o infrac&iune $re'zut la alin. =1< ori la art. 32 alin. =1< sau =3<? b< culegerea sau de&inerea* (n sco$ul transmiterii* ori $unerea la dis$ozi&ie de date i informa&ii des$re obiecti'e 'izate de o entitate terorist? c< falsificarea de (nscrisuri oficiale (n sco$ul (nlesnirii s',r irii uneia dintre infrac&iunile $re'zute de $rezenta lege? d< anta:ul s',r it (n sco$ul comiterii unui act de terorism? e< $artici$area la instruirea sau $regtirea (n 'ederea folosirii mi:loacelor distructi'e* substan&elor to-ice ori $ericuloase* armelor de foc* dis$oziti'elor e-$lozi'e de orice fel* muni&iilor* e-$lozi'ilor* armelor i a substan&elor chimice* biologice* radiologice ori nucleare* de natur s

116

chimice* biologice* radiologice sau nucleare* (n sco$ul comiterii unui act de terorism? f< furtul calificat s',r it (n 'ederea comiterii infrac&iunilor $re'zute la art. 32 alin. =1< i =3< i la alin. =1< i =2< din $rezentul articol.@ 4.9u$ articolul 33 se introduc dou noi articole* articolele 33 1 i 332* cu urmtorul cu$rins> @Art. 331 +onstituie infrac&iune fa$ta de a recruta o $ersoan $entru s',r irea uneia dintre fa$tele $re'zute la art. 32 alin. =1< $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani. Art. 332 =1< Fa$ta de a (ndemna $ublicul* 'erbal* (n scris sau $rin orice alte mi:loace* s s',r easc infrac&iuni $re'zute de $rezenta lege se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani ori cu amend* fr a se $utea de$ i $edea$sa $re'zut de lege $entru infrac&iunea la s',r irea creia s-a instigat. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< este comis de un func&ionar $ublic* $edea$sa este (nchisoarea de la un an la / ani infrac&iunea la s',r irea creia s-a instigat. =3< 9ac instigarea $ublic a a'ut ca urmare comiterea infrac&iunii la care s-a instigat* $edea$sa este cea $re'zut de lege $entru acea infrac&iune. =4< %romo'area unui mesa: $rin $ro$agand s',r it $rin orice mi:loace* (n $ublic* cu inten&ia de a instiga la s',r irea uneia dintre infrac&iunile enumerate la art. 32 alin. =1< i =3< i art. 33 alin. =1< i alin. =2< lit. e<* indiferent dac mesa:ul sus&ine sau nu (n mod direct terorismul ori dac au fost s',r ite sau nu res$ecti'ele infrac&iuni* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani.@ 1.Articolul 34 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 34 =1< ;entati'a fa$telor $re'zute la art. 32* 33 i 33 1 se $ede$se te. =2< Se consider tentati' instrumentelor* $recum infrac&iuni.@ 6.Articolul 3/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> i $roducerea sau $rocurarea mi:loacelor ori i luarea de msuri (n 'ederea s',r irii acestor i interzicerea e-ercitrii unor dre$turi* fr a se $utea de$ i $edea$sa $re'zut de lege $entru i =3< i art. 33 i se

117

@Art. 3/ =1< Fa$ta de a se asocia sau de a ini&ia constituirea unei asocieri (n sco$ul s',r irii de acte de terorism ori aderarea sau s$ri:inirea* sub orice form* a unei astfel de asocieri se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani i interzicerea unor dre$turi* fr a se $utea de$ i ma-imul $ede$sei $re'zute de lege $entru infrac&iunea ce intr (n sco$ul asocierii. =2< Fa$ta de a conduce o entitate terorist se $ede$se te cu (nchisoare de la 8 la 1/ ani i interzicerea unor dre$turi.@ 7.Articolul 32 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32 =1< +onstituie infrac&iune de finan&are a terorismului colectarea sau $unerea la dis$ozi&ie* direct ori indirect* de fonduri* licite sau ilicite* cunosc,nd c acestea urmeaz a fi folosite* (n tot ori (n $arte* $entru s',r irea actelor de terorism sau $entru sus&inerea unei entit&i teroriste i se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani dre$turi. =2< S',r irea unei infrac&iuni (n sco$ul ob&inerii de fonduri* cunosc,nd c acestea urmeaz a fi folosite* (n tot sau (n $arte* $entru s',r irea actelor de terorism ori $entru sus&inerea unei entit&i teroriste* se $ede$se te cu $edea$sa $re'zut de lege $entru acea infrac&iune* al crei ma-im se ma:oreaz cu 3 ani. =3< 9ac fondurile ob&inute (n condi&iile alin. =2< au fost $use la dis$ozi&ia entit&ii teroriste* se a$lic regulile $ri'ind concursul de infrac&iuni. =4< ;entati'a la fa$tele $re'zute de alin. =1< se $ede$se te.@ 8.Articolul 38 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 38 =1< Amenin&area $rin orice mi:loace a unei $ersoane fizice* :uridice sau a unei colecti'it&i cu folosirea de arme de foc* arme nucleare* chimice* biologice* instala&ii nucleare ori dis$oziti'e generatoare de radia&ii ionizante* cu $ro'ocarea unei e-$lozii nucleare sau a unui accident nuclear ori cu rs$,ndirea sau folosirea de $roduse* substan&e* microorganisme* to-ine ori materiale* de orice fel* de natur s $un (n $ericol sntatea oamenilor sau a animalelor ori mediul (ncon:urtor sau s cauzeze consecin&e deosebit de gra'e* s',r it (n sco$ul $re'zut la art. 32 alin. i interzicerea unor

118

=1<* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani. =2< 9ac amenin&area $re'zut la alin. =1< a fost adresat unui stat sau unei organiza&ii interna&ionale* fa$ta se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 9.Articolul 33 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 Alarmarea* $rin orice mi:loace i fr un moti' (ntemeiat* a unei $ersoane fizice sau :uridice ori a unei colecti'it&i* a organelor s$ecializate $entru a inter'eni (n caz de $ericol* a organelor cu atribu&ii (n domeniul securit&ii na&ionale sau de men&inere a ordinii $ublice* cu $ri'ire la folosirea de arme de foc* arme nucleare* chimice* biologice* radiologice ori la rs$,ndirea sau folosirea de $roduse* substan&e* microorganisme* to-ine ori materiale* de orice fel* de natur s $un (n $ericol 'ia&a* integritatea cor$oral sau sntatea oamenilor ori a animalelor sau mediul (ncon:urtor ori s cauzeze consecin&e deosebit de gra'e* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ 10.Articolele 31 i 48 se abrog. ,rt. 160 - Alineatul =3< al articolului 43 din )egea nr. 110/2004 $ri'ind organizarea ,rt. 161 - Alineatul =3< al articolului 24 din )egea contenciosului administrati' nr. 114/2004* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.1/4 din 8 decembrie 2004* cu modificrile abrog. ,rt. 162 1.Alineatul =4< al articolului 12 din )egea coo$era&iei agricole nr. 166/2004* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.232 din 22 decembrie 2004* cu modificrile modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=4< Du $ot fi membri fondatori sau membri (n organele de conducere $ersoanele care* $otri'it legii* sunt inca$abile ori care au fost condamnate $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* i com$letrile ulterioare* se i com$letrile ulterioare* se i func&ionarea Gandarmeriei 6om,ne* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.18/ din 13 decembrie 2004* se abrog.

119

infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire i combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat* sau $entru infrac&iunile $re'zute de )egea nr. .1/1990 $ri'ind societ&ile comerciale* re$ublicat* cu modificrile i com$letrile ulterioare.@ ,rt. 16. - Alineatul =3< al articolului / din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 7./2004 $ri'ind instituirea sub'en&iilor indi'iduale de s$ri:in $entru cazare $entru studen&ii care locuiesc (n alte s$a&ii dec,t cminele institu&iilor de (n'&m,nt su$erior de stat* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 11/ din 8 octombrie 2004* a$robat $rin )egea nr. 127/2004* se abrog. ,rt. 164 )egea nr. 1/2001 $ri'ind organizarea i func&ionarea coo$era&iei* i se com$leteaz $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 182 din 23 februarie 200/* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 1/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/ Du $ot fi membri fondatori $ersoanele care* $otri'it legii* sunt inca$abile ori care au fost condamnate $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire $rezenta lege.@ 2.Articolul 112 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 112 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend fa$ta membrului fondator* a administratorului* a $re edintelui societ&ii coo$erati'e ori a directorului e-ecuti' care> a< $rezint cu rea-credin& (n $ros$ectele* ra$oartele adresate $ublicului date neade'rate asu$ra i comunicrile societ&ii constituirii i combatere a finan&rii

actelor de terorism* re$ublicat* sau $entru infrac&iunile $re'zute de

120

coo$erati'e sau asu$ra condi&iilor economice ale acesteia ori ascunde cu rea-credin&* (n tot sau (n $arte* astfel de date? b< $rezint* cu rea-credin&* (n adunarea general a membrilor coo$eratori o situa&ie financiar ine-act sau date ine-acte asu$ra condi&iilor economice ale societ&ii coo$erati'e* (n 'ederea ascunderii situa&iei ei reale.@ ..Articolul 113 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 113 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend fa$ta administratorului* a $re edintelui societ&ii coo$erati'e ori a directorului e-ecuti' care> a< folose te cu rea-credin& bunurile sau creditul de care se bucur societatea coo$erati'* (ntr-un sco$ contrar intereselor acesteia ori (n folosul $ro$riu sau $entru a fa'oriza o alt societate coo$erati' ori comercial (n care are interese direct sau indirect? b< se (m$rumut sub orice form* direct sau $rintr-o $ersoan inter$us* de la societatea coo$erati' $e care o administreaz? c< (ncaseaz sau $lte te di'idende* sub orice form* din beneficii ficti'e ori care nu $uteau fi distribuite* (n li$sa situa&iei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.@ 4.Articolul 114 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 114 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend fa$ta administratorului* a $re edintelui societ&ii coo$erati'e ori a directorului e-ecuti' care> a< emite $r&i sociale sau obliga&iuni coo$eratiste la un $re& inferior 'alorii lor nominale? b< nu res$ect dis$ozi&iile legale referitoare la anularea $r&ilor sociale neachitate? c< emite obliga&iuni coo$eratiste fr res$ectarea dis$ozi&iilor legale sau emite $r&i sociale care nu cu$rind men&iunile cerute de $rezenta lege? d< nu res$ect $re'ederile stabilite de $rezenta lege $ri'ind (nstrinarea i transmiterea folosin&ei imobilizrilor cor$orale.@ 1.)a articolul 11/* du$ litera d< se introduce o nou liter* litera e<* cu urmtorul cu$rins>

121

@e< (nde$line te hotr,rile adunrii generale referitoare la fuziunea* di'izarea* dizol'area* reorganizarea sau reducerea ca$italului social* fr informarea organului :udiciar ori cu (nclcarea interdic&iei stabilite de acesta* (n cazul (n care fa& de societatea coo$erati' s-a (nce$ut urmrirea $enal.@ ,rt. 161 )a articolul 1/ din ca$itolul 7K @4suri anticoru$&ie@ al titlului K77 @6egimul stabilirii i $l&ii des$gubirilor aferente imobilelor $reluate (n mod abuzi'@ din )egea nr. 247/2001 $ri'ind reforma (n domeniile $ro$riet&ii 6om,niei* %artea 7* nr. 2/3 din 22 iulie 200/* cu modificrile com$letrile ulterioare* litera f< se abrog. ,rt. 166 1.Articolul 8 din )egea nr. 241/2001 $entru $re'enirea i combaterea e'aziunii fiscale* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 282 din 28 iulie 200/* cu modificrile modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 8 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi de&inerea sau $unerea (n circula&ie* fr dre$t* a timbrelor* banderolelor ori formularelor ti$izate* utilizate (n domeniul fiscal* cu regim s$ecial. =2< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi ti$rirea* folosirea* de&inerea sau $unerea (n circula&ie* cu tiin&* de timbre* banderole ori formulare ti$izate* utilizate (n domeniul fiscal* cu regim s$ecial* falsificate.@ ,rt. 167 )egea nr. 248/2001 $ri'ind regimul liberei circula&ii a cet&enilor rom,ni (n strintate* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 232 din 21 iulie 200/* cu modificrile du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 31 alineatul =2<* literele b< cu$rins> @b< (nso&itorul a s',r it anterior una dintre infrac&iunile urmtoare> 1. omor? i e< 'or a'ea urmtorul i com$letrile ulterioare* se modific i com$letrile ulterioare* se i i :usti&iei* $recum i unele msuri adiacente* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al

122

2. infrac&iuni contra libert&ii i integrit&ii se-uale? 3. infrac&iuni $ri'itoare la traficul i e-$loatarea $ersoanelor 'ulnerabile? 4. li$sire de libertate (n mod ilegal? /. infrac&iuni $ri'ind traficul de droguri sau $recursori? 2. trafic de &esuturi sau organe umane? 8. infrac&iuni de terorism? ............................................................ e< (nso&itorul nu este $ersoana creia i-a fost (ncredin&at de ctre instan& su$ra'egherea minorului* (n condi&iile legii $enale?@ 2.)a articolul 40* litera c< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @c< este internat (ntr-un centru educati' sau (ntr-un centru de deten&ie?@ ..Articolul /0 se abrog. 4.Articolul /1 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /1 Fa$ta $ersoanei $re'zute la art. 30 alin. =1< lit. d< de a fi lsat minorul (ntr-un alt stat* cu (nclcarea obliga&iilor $re'zute la art. 32 alin. =1< lit. c<* e< i g<* constituie infrac&iune luni la 3 ani sau cu amend.@ ,rt. 168 )egea nr. 282/2001 $ri'ind organizarea acti'it&ii de transfuzie sanguin* donarea de s,nge i com$onente sanguine de origine uman* i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2

$recum i asigurarea calit&ii i securit&ii sanitare* (n 'ederea utilizrii lor tera$eutice* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 11/ din 13 octombrie 200/* cu modificrile modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 31 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 31 +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< nedeclararea inten&ionat de ctre donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscu&i* du$ $realabila informare (n cadrul e-amenului medical? b< recoltarea de s,nge de la o $ersoan fr consim&m,ntul acesteia? i com$letrile ulterioare* se

123

c< recoltarea de s,nge de la un minor sau de la o $ersoan ma:or li$sit de discernm,nt* (n afara unor indica&ii medicale s$ecifice stabilite de medicul curant? d< organizarea acti'it&ii transfuzionale (n 'ederea ob&inerii de a'anta:e materiale $rin 'alorificarea s,ngelui i a com$onentelor sanguine umane? e< distribu&ia i utilizarea de s,nge i com$onente sanguine umane fr efectuarea controlului biologic regulamentar i a $rocedurii de 'alidare? f< efectuarea de acti'it&i $ri'itoare la donarea* colectarea* controlul biologic* $re$ararea* distribu&ia i administrarea s,ngelui i a com$onentelor sanguine umane* fr autorizare din $artea 4inisterului Snt&ii sau (n alte condi&ii dec,t cele $re'zute (n autoriza&ia legal ori fr acreditare $entru acti'it&ile res$ecti'e? g< modificarea caracteristicilor biologice ale s,ngelui unei $ersoane* (nainte de recoltare* fr consim&m,ntul acesteia.@ 2.Articolul 40 se abrog. ,rt. 169 )egea nr. 289/2001 $ri'ind unele msuri $entru $re'enirea i combaterea fenomenului infrac&ional (n domeniul trans$ortului $e calea ferat* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 122 din 18 octombrie 200/* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 4 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 %trunderea fr dre$t urmat de refuzul $rsirii zonelor $re'zute la art. 1 i 2 de ctre o $ersoan neautorizat constituie infrac&iune i se $ede$se te cu amend.@ 2.Articolele /-3 se abrog. ,rt. 170 - Articolele 34-32 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 102/2001 $ri'ind libera circula&ie $e teritoriul 6om,niei a cet&enilor statelor membre ale Eniunii Auro$ene* S$a&iului Aconomic Auro$ean i a cet&enilor +onfedera&iei Al'e&iene* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 884 din 2 noiembrie 2011* se abrog. ,rt. 171 1.Articolul 13 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 191/2001 $ri'ind $rotec&ia mediului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei*

124

%artea 7* nr. 1.112 din 30 decembrie 200/* a$robat cu modificri com$letri $rin )egea nr. 261/2006* cu modificrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13

i com$letrile

=1< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend urmtoarele fa$te* dac au fost de natur s $un (n $ericol 'ia&a ori sntatea uman* animal sau 'egetal> a< arderea miri tilor* stufului* tufri urilor i 'egeta&iei ierboase din ariile $rote:ate i de $e terenurile su$use refacerii ecologice? b< $oluarea accidental datorit nesu$ra'egherii e-ecutrii lucrrilor noi* func&ionrii instala&iilor* echi$amentelor tehnologice neutralizare* men&ionate (n $re'ederile acordului autoriza&iei0autoriza&iei integrate de mediu. =2< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend urmtoarele fa$te* dac au fost de natur s $un (n $ericol 'ia&a ori sntatea uman* animal sau 'egetal> a< $oluarea $rin e'acuarea* (n atmosfer sau $e sol* a unor de euri ori substan&e $ericuloase? b< $roducerea de zgomote $este limitele admise* dac $rin aceasta se $une (n $ericol gra' sntatea uman? c< continuarea acti'it&ii du$ sus$endarea acordului de mediu sau a autoriza&iei* res$ecti' a autoriza&iei integrate de mediu? d< im$ortul i e-$ortul unor substan&e i $re$arate $ericuloase interzise sau restric&ionate? e< omisiunea de a ra$orta imediat des$re orice accident ma:or de ctre $ersoane ce au (n atribu&ii aceast obliga&ie? f< $roducerea* li'rarea sau utilizarea (ngr mintelor chimice* $recum i a oricror $roduse de $rotec&ie a $lantelor neautorizate* $entru culturi destinate comercializrii? g< neres$ectarea interdic&iilor $ri'ind utilizarea $e terenuri agricole de $roduse de $rotec&ie a $lantelor sau (ngr minte chimice. =3< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani urmtoarele fa$te* dac au fost de natur s $un (n $ericol 'ia&a ori sntatea uman* animal sau 'egetal> i de tratare de mediu i i0sau

125

a< nesu$ra'egherea $ericuloase* $recum

i neasigurarea de$ozitelor de de euri i neres$ectarea obliga&iei de

i substan&e a

de$ozitare

(ngr mintelor chimice

i $roduselor de $rotec&ie a $lantelor numai i

ambalate i (n locuri $rote:ate? b< $roducerea sau im$ortul (n sco$ul introducerii $e $ia&* $recum utilizarea unor substan&e $re'ederilor actelor normati'e (n 'igoare c< trans$ortul i tranzitul de substan&e i $re$arate $ericuloase fr res$ectarea i introducerea $e teritoriul i $re$arate $ericuloase* cu

6om,niei a de eurilor de orice natur (n sco$ul eliminrii acestora? (nclcarea $re'ederilor legale (n 'igoare? d< desf urarea de acti'it&i cu organisme modificate genetic sau $roduse ale acestora* fr a solicita i a ob&ine acordul de im$ort0e-$ort sau autoriza&iile $re'zute de reglementrile s$ecifice? e< culti'area $lantelor su$erioare modificate genetic (n 'ederea testrii sau (n sco$ comercial* fr (nregistrarea $re'zut de lege. =4< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la un an la / ani urmtoarele fa$te* dac au fost de natur s $un (n $ericol 'ia&a ori sntatea uman* animal sau 'egetal> a< $ro'ocarea* datorit nesu$ra'egherii surselor de radia&ii ionizante* a contaminrii mediului i0sau a e-$unerii $o$ula&iei la radia&ii ionizante* omisiunea de a ra$orta $rom$t cre terea $este limitele admise a contaminrii mediului* a$licarea necores$unztoare ori neluarea msurilor de inter'en&ie (n caz de accident nuclear? b< descrcarea a$elor uzate i a de eurilor de $e na'e sau $latforme tiin&* de $oluare* $lutitoare direct (n a$ele naturale ori $ro'ocarea* cu

$rin e'acuarea sau scufundarea (n a$ele naturale* direct ori de $e na'e sau $latforme $lutitoare* a unor substan&e ori de euri $ericuloase. =/< +onstituie infrac&iuni urmtoarele fa$te> a< continuarea acti'it&ii care a cauzat $oluarea du$ dis$unerea (ncetrii acestei acti'it&i? b< neluarea msurilor de eliminare total a substan&elor $ericuloase care au de'enit de euri? c< refuzul inter'en&iei (n cazul $olurii accidentale a a$elor i a zonelor de coast? i $re$aratelor i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 la 8 ani

126

d< refuzul controlului la introducerea i scoaterea din &ar a substan&elor i $re$aratelor $ericuloase sau introducerea (n &ar a culturilor de microorganisme* $lante i animale 'ii din flora i fauna slbatic* fr

acordul eliberat de autoritatea $ublic central $entru $rotec&ia mediului. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ ,rt. 172 )egea nr. 7/2006 $ri'ind statutul func&ionarului $ublic $arlamentar* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 34/ din 2/ mai 2001* cu modificrile urmeaz> 1.)a articolul 23* litera e< se abrog. 2.)a articolul 23* litera f< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @f< c,nd func&ionarul $ublic $arlamentar a fost condamnat $entru o infrac&iune inten&ionat la o $edea$s $ri'ati' de libertate $rintr-o hotr,re definiti'?@ ,rt. 17. 1.)a articolul 13 alineatul =3< din )egea nr. .2/2006 $ri'ind obliga&iunile i$otecare* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 224 din 23 martie 2002* litera d< se modific cu$rins> @d< s nu fie inca$abil ori s nu fi fost condamnat $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea s$lrii banilor* $recum i sanc&ionarea i i $entru instituirea unor msuri de $re'enire i 'a a'ea urmtorul i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum

combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat* sau $entru infrac&iunile $re'zute de $rezenta lege.@ ,rt. 174 - Articolul 42 din )egea ser'iciilor comunitare de utilit&i $ublice nr. 11/2006* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 2/4 din 21 martie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 171 )egea nr. 81/2006 $ri'ind $rocedura insol'en&ei* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 3/1 din 21 a$rilie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz>

127

1.)a articolul 11 alineatul =1<* litera g< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @g< :udecarea cererilor de atragere a rs$underii membrilor organelor de conducere care au contribuit la a:ungerea debitorului (n insol'en&* $otri'it art. 133* sau sesizarea organelor de urmrire $enal atunci c,nd e-ist date cu $ri'ire la s',r irea unei infrac&iuni?@ 2.)a articolul 23 alineatul =1<* litera F< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @F< o declara&ie $e $ro$ria rs$undere* autentificat de notar sau certificat de a'ocat* din care s rezulte c nu este inca$abil ori c nu a fost condamnat $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire lege?@ ..)a articolul 14* alineatul =4< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=4< Du 'or $utea $ro$une un $lan de reorganizare debitorul care* (ntr-un inter'al de / ani anteriori formulrii cererilor introducti'e* a mai fost subiect al $rocedurii instituite (n baza $rezentei legi i nici debitorul care* $otri'it legii* este inca$abil ori care a fost condamnat $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002* re$ublicat.@ 4.;itlul ca$itolului K 'a a'ea urmtorul cu$rins> @+A%7;5)E) K> Sanc&iuni@ 1.Articolele 143-143 se abrog. ,rt. 176 )egea nr. 91/2006 $ri'ind reforma (n domeniul snt&ii* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 382 din 23 a$rilie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 1/4 se abrog. 2.Articolul 1// 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1// =1< %rele'area sau trans$lantul de organe* &esuturi ori celule de origine uman de la donatori (n 'ia& fr consim&m,nt dat (n condi&iile legii i combatere a finan&rii actelor de

terorism* re$ublicat* $recum i $entru infrac&iunile $re'zute de $rezenta

128

constituie infrac&iune

i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani

interzicerea unor dre$turi. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ ..Articolul 1/2 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/2 Afectuarea unei $rele'ri atunci c,nd $rin aceasta se com$romite o auto$sie medico-legal* solicitat (n condi&iile legii* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ 4.Articolul 1/8 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/8 =1< Fa$ta $ersoanei de a dona organe* &esuturi sau celule de origine uman* (n sco$ul ob&inerii de foloase materiale* $entru sine ori $entru altul* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< +onstr,ngerea unei $ersoane s doneze organe* &esuturi sau celule de origine uman constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. =3< %ublicarea sau mediatizarea unor anun&uri $ri'ind donarea de organe* &esuturi sau celule de origine uman* donare ce ar fi efectuat (n sco$ul ob&inerii unor foloase materiale $entru sine ori $entru altul* constituie infrac&iune amend.@ 1.Articolul 1/3 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/3 =1< 5rganizarea sau efectuarea $rele'rii de organe* &esuturi ori celule de origine uman $entru trans$lant* (n sco$ul ob&inerii unui folos material $entru donator sau organizator* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz i cum$rarea de organe* &esuturi sau celule de origine uman* (n sco$ul re',nzrii. =3< ;entati'a se $ede$se te.@ 6.Articolul 1/1 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 1/1 =1< 7ntroducerea sau scoaterea din &ar de organe* &esuturi ori celule de origine uman fr autoriza&ia s$ecial emis de Agen&ia Da&ional de i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu

129

;rans$lant constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ 7.Articolele 303* 304* 3// i 334 se abrog. 8.Articolul 33/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33/ =1< Deres$ectarea regulilor de bun $ractic (n studiul clinic al medicamentelor constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la 2 luni sau cu amend. =2< Afectuarea de ctre $ersonal necalificat (n studiul clinic al medicamentelor a unor studii care necesit a$robarea Agen&iei Da&ionale a 4edicamentului se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ ,rt. 177 1.Articolul 22 din )egea nr. 96/2006 $ri'ind Statutul de$uta&ilor i al senatorilor* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 823 din 12 noiembrie 2003* cu modificrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22> %rotec&ia autorit&ii =1< %e durata e-ercitrii mandatului de $arlamentar* de$uta&ii i senatorii sunt $urttori ai autorit&ii $ublice de stat* dis$ozi&iile art. 2/8 din penal a$lic,ndu-se (n mod cores$unztor. =2< %rotec&ia :uridic $enal $re'zut la alin. =1< se a$lic acestuia.@ ,rt. 178 1.Articolul 11 din )egea nr. 122/2006 $ri'ind azilul (n 6om,nia* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 423 din 13 mai 2002* cu modificrile urmtorul cu$rins> @Art. 11> +auz de ne$ede$sire Du se $ede$sesc fa$tele de intrare sau conform $rezentei legi.@ ,rt. 179 edere ilegal $e teritoriul 6om,niei* comise de $ersoanele crora li s-a acordat o form de $rotec&ie i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea i du$ (ncetarea mandatului dac fa$tele sunt comise (n legtur cu e-ercitarea odul

130

)egea nr. 204/2006 $ri'ind $ensiile facultati'e* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 480 din 31 mai 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 121 alineatul =1<* litera i< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @i< neres$ectarea $re'ederilor art. 18 i art. 13 alin. =1<?@ 2.Articolul 123 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 123 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani sau cu amend> a< fa$ta de a utiliza contribu&ia la fondul de $ensii (n alte sco$uri dec,t cele $re'zute de $rezenta lege? b< fa$ta de a utiliza lichidit&ile bne ti ale unui $artici$ant la un fond de $ensii (n alte sco$uri dec,t cele $re'zute de $rezenta lege? c< administrarea sau modificarea neautorizat a schemelor de $ensii facultati'e. =2< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend desf urarea fr dre$t a unei acti'it&i $entru care $rezenta lege $re'ede obliga&ia de&inerii unei autoriza&ii ori a unui a'iz din $artea +omisiei. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< au $rodus consecin&e deosebit de gra'e* limitele s$eciale ale $ede$sei se ma:oreaz cu :umtate.@ ,rt. 180 )egea nr. 227/2006 $ri'ind $re'enirea i combaterea do$a:ului (n s$ort* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 23 din 2/ ianuarie 2011* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 2 alineatul =1<* litera i< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @i< ini&iaz a$robarea i re'izuirea )istei interzise* (n conformitate cu lista Agen&iei 4ondiale Anti-9o$ing?@ 2.Articolul 13 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< )ista interzis* (n conformitate cu cea a Agen&iei 4ondiale Anti-9o$ing* se a$rob $rin lege* la $ro$unerea Agen&iei Da&ionale Anti-9o$ing. =2< Agen&ia 'a ini&ia re'izuirea )istei interzise ori de c,te ori 'or a$rea modificri (n lista $ublicat de Agen&ia 4ondial Anti-9o$ing.@ ..Articolul /3 'a a'ea urmtorul cu$rins>

131

@Art. /3 =1< %rescrierea sau administrarea de substan&e interzise* de ctre medici* s$orti'ilor constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend. =2< .n cazul s',r irii fa$telor $re'zute la alin. =1< se sesizeaz +olegiul 4edicilor din 6om,nia.@ 4.Articolul /4 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /4 9eterminarea* $rin orice mi:loace* de ctre o $ersoan care are autoritate asu$ra s$orti'ului* la consumul de substan&e interzise* (n 'ederea s$oririi ca$acit&ii de $erforman&* constituie infrac&iune (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ 1.Articolele //-/8 se abrog. ,rt. 181 1.Alineatele =1< i =2< ale articolului 33 din )egea ser'iciului de alimentare cu a$ i de canalizare nr. 241/2006* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /23 din 21 iunie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i 'or a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 33 =1< Deres$ectarea zonelor de $rotec&ie a construc&iilor aferente sistemelor de alimentare cu a$ i instala&iilor i de canalizare* instituite (n i distrugerea i se i se $ede$se te cu i

conformitate cu normele tehnice i de $rotec&ie sanitar (n 'igoare* dac aceste zone erau marcate (n mod cores$unztor* $recum marca:elor care semnalizeaz aceste zone constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amend. =2< +u $edea$sa $re'zut la alin. =1< se sanc&ioneaz (m$iedicarea accesului la construc&iile* instala&iile i echi$amentele com$onente* $rin am$lasarea de construc&ii sau $rin de$ozitarea de obiecte i materiale $e traseul aduc&iunilor* conductelor* colectoarelor* canalelor* cminelor* hidran&ilor e-teriori etc.@ ,rt. 182 1.Articolul 88 din )egea nr. 27./2006 $ri'ind finan&ele $ublice locale* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 213 din 13 iulie 2002* cu modificrile urmtorul cu$rins> i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea

132

@Art. 88> 7nfrac&iuni i $ede$se +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend> a< anga:area* ordonan&area art. 1 alin. =2<? b< anga:area cheltuielilor din bugetele $re'zute la art. 1 alin. =2< $este limita creditelor bugetare a$robate? c< e-ercitarea oricror atribu&ii cu im$lica&ii financiare $e toat $erioada gestionrii situa&iei de insol'en&* conform $re'ederilor art. 8/ alin. =11<=13<* de ctre ordonatorul $rinci$al de credite sau de ctre autoritatea deliberati' a unit&ii administrati'-teritoriale aflate (n $rocedur de insol'en&.@ ,rt. 18. - Articolele 38 i 33 i alineatul =3< al articolului 42 din )egea securit&ii i snt&ii (n munc nr. .19/2006* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 242 din 22 iulie 2002* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 184 - Articolele 48 i 41-/1 din )egea ser'iciului $ublic de alimentare cu energie termic nr. .21/2006* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 2/1 din 28 iulie 2002* se abrog. ,rt. 181 - Alineatul =3< al articolului 32 din )egea nr. ..4/2006 $ri'ind finan&area acti'it&ii $artidelor $olitice i a cam$aniilor electorale* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. /10 din 22 iulie 2010* cu com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 186 )egea nr. .84/2006 $ri'ind statutul solda&ilor octombrie 2002* cu modificrile i grada&ilor 'oluntari* i $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 323 din 24 i com$letrile ulterioare* se modific se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 4/ alineatul =1<* litera F< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> i efectuarea de $l&i $este limitele ma-ime ale sumelor a$robate la $artea de cheltuieli* $rin bugetele $re'zute la

133

@F< c,nd sunt condamna&i $rin hotr,re :udectoreasc definiti' la $edea$sa (nchisorii cu e-ecutarea acesteia?@ 2.)a articolul 4/ alineatul =1<* litera l< se abrog. ..)a articolul 4/* du$ alineatul =1< se introduce un nou alineat* alineatul =11<* cu urmtorul cu$rins> @=11< Solda&ii i grada&ii 'oluntari $ot fi trecu&i (n rezer' sau sco i din e'iden&ele militare* du$ caz* (n cazul condamnrii definiti'e la $edea$sa (nchisorii* fr e-ecutarea acesteia.@ ,rt. 187 1.Articolul 14 din )egea nr. 402/2006 $ri'ind $re'enirea accidentelor i organizarea acti'it&ii de sal'are din mediul subteran s$eologic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 11/ din 10 noiembrie 2002* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 14 .nsemnele* legitima&iile i culorile distincti'e ale echi$amentelor membrilor echi$elor sal'as$eo sunt unice $e (ntreg teritoriul 6om,niei i se stabilesc de +or$ul 6om,n Sal'as$eo - +56SA.@ ,rt. 188 )egea ',ntorii i a $rotec&iei fondului cinegetic nr. 407/2006* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 144 din 22 noiembrie 2002* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 42 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 42 =1< +onstituie infrac&iune de bracona: i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend> a< ',ntoarea fr $ermis de ',ntoare* cu e-ce$&ia cazurilor $re'zute la art. 32? b< ',ntoarea fr autoriza&ie de ',ntoare legal? c< ',ntoarea $rin folosirea ogarilor sau a meti ilor de ogari? d< emiterea de autoriza&ii de ',ntoare $rin care se de$ e te cota de recolt a$robat $entru fiecare gestionar? e< ',narea s$eciilor de ',nat strict $rote:ate (n alte condi&ii dec,t cele legale?

134

f< ',ntoarea (n $arcuri na&ionale* (n rezer'a&ii naturale $rote:ate* altfel dec,t (n condi&iile art. 311?

tiin&ifice* (n zonele cu

$rotec&ie strict sau (n zonele de $rotec&ie integral din celelalte arii g< ',ntoarea (n intra'ilan* (n zona strict $rote:at i (n zona tam$on din cu$rinsul 6ezer'a&iei Ciosferei I9elta 9unriiJ* altfel dec,t (n condi&iile art. 34? h< ',ntoarea $srilor migratoare de a$ (n ariile de $rotec&ie s$ecial a'ifaunistic i a s$eciilor care fac obiectul $rotec&iei (n ariile s$eciale de conser'are* $recum i ',ntoarea (n su$rafe&ele celorlalte arii naturale $rote:ate* cu$rinse (n fondurile cinegetice* fr res$ectarea $re'ederilor referitoare la ',ntoare* din $lanurile de management cinegetic* din $lanurile de management ale ariilor naturale $rote:ate? i< urmrirea ',natului rnit $e alt fond de ',ntoare* fr acordul gestionarului acestuia* ori trecerea $e un asemenea fond* cu arma de ',ntoare* (n afara cilor de comunica&ie? :< ',ntoarea $e alt fond de ',ntoare dec,t cel $e care ',ntorul este autorizat s ',neze? F< ',narea (n afara $erioadelor legale de ',ntoare la s$ecia res$ecti'* conform ane-ei nr. 1 s$eciile din ane-a nr. 2? l< ',ntoarea $rin utilizarea $e tim$ de noa$te a auto'ehiculelor sau a dis$oziti'elor care $ermit ochirea i tragerea $e (ntuneric? m< ',narea mamiferelor $rin utilizarea ca$canelor neautorizate? n< ',ntoarea $rin utilizarea substan&elor chimice to-ice folosite (n combaterea duntorilor 'egetali i animali ai culturilor agricole i0sau sil'ice* ce $ro'oac into-icarea ori moartea faunei de interes cinegetic? o< ',narea ur ilor la nad i0sau la b,rlog? $< ',narea $uilor nezburtori ai $srilor de interes cinegetic? N< ',ntoarea cu e-em$lare de $sri de $rad* cu arcuri i cu arbalete? r< ',ntoarea $rin utilizarea armelor altfel dec,t &inute (n m,n* a armelor la care $ercu&ia cartu ului se realizeaz $e ram ori0 i a altor arme dec,t cele autorizate sau omologate* du$ caz* $entru ',ntoare (n 6om,nia. =2< Fa$tele $re'zute la alin. =1< se $ede$sesc cu (nchisoare de la un an la / ani* dac au fost s',r ite> i $re'ederilor art. 32 sau a$robrii date $entru

135

a< de o $ersoan cu atribu&ii de ser'iciu (n domeniul ',ntorii* $recum i de re$rezentan&ii $ersoanelor :uridice care au (n obiectul de acti'itate ocrotirea ',natului sau ',ntoarea? b< recoltarea e-em$larelor din s$eciile de faun slbatic strict $rote:ate de $e su$rafe&ele din intra'ilan* din zona strict $rote:at condi&iile derogrilor stabilite conform legii? c< ',ntoarea $e tim$ de noa$te* cu e-ce$&ia s$eciilor la care ',ntoarea este $ermis (n acest inter'al* conform reglementrilor $ri'ind organizarea i $racticarea ',ntorii.@ 2.Articolul 43 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 43 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend neres$ectarea $re'ederilor art. 31 lit. g< i z3<. =2< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend neres$ectarea $re'ederilor art. 31 lit. u<.@ ..Articolul 44 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 44 +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend> a< scoaterea din &ar a trofeelor de ',nat* care $ot fi medaliate* sau a faunei 'ii de interes cinegetic* fr res$ectarea dis$ozi&iilor legale? b< trans$ortul ',natului gsit (m$u cat ori tran at (n teren* comercializarea* naturalizarea i orice o$era&iuni $ri'ind ',natul sau $r&i ori $roduse u or identificabile $ro'enite de la acesta* fr res$ectarea condi&iilor legii? c< eliberarea sau folosirea $ermiselor sau a autoriza&iilor de ',ntoare (n alte condi&ii dec,t cele $re'zute de $rezenta lege? d< (m$iedicarea* $rin amenin&ri sau 'iolen&e* a desf urrii acti'it&ilor de ',ntoare (n condi&iile $re'zute de $rezenta lege.@ 4.Articolele 441 i 421 se abrog. ,rt. 189 )egea nr. 489/2006 $ri'ind libertatea religioas ianuarie 2008* se modific du$ cum urmeaz> i regimul general al cultelor* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 11 din 3 i din zonatam$on din cu$rinsul 6ezer'a&iei Ciosferei I9elta 9unriiJ* altfel dec,t (n

136

1.)a articolul 13* alineatul =3< se abrog. 2.)a articolul 23* alineatul =4< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=4< A-ercitarea fr dre$t a atribu&iilor de $reot constituie infrac&iune se $ede$se te $otri'it ,rt. 190 1.Articolul 1 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 11/2006 $ri'ind msurile ce se a$lic $entru monitorizarea* combaterea i eradicarea gri$ei a'iare $e teritoriul 6om,niei* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 134 din 28 februarie 2002* a$robat cu com$letri $rin )egea nr. 221/2006* se modific cu$rins> @Art. 1 Deres$ectarea obliga&iilor $re'zute la art. 3 lit. a< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ ,rt. 191 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 86/2006 $ri'ind organizarea acti'it&ii $racticienilor (n insol'en&* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 824 din 13 octombrie 2011* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 2/* alineatul =1< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2/ =1< Aste nedemn de a fi $ractician (n insol'en&> a< $ersoana condamnat $rin hotr,re :udectoreasc definiti' $entru s',r irea unei infrac&iuni inten&ionate contra $atrimoniului* de coru$&ie i de ser'iciu* de fals* $recum i $entru infrac&iunile $re'zute de )egea nr. .1/1990 $ri'ind societ&ile comerciale* re$ublicat* cu modificrile com$letrile ulterioare* )egea nr. $re'enire 616/2002 $entru $re'enirea i i i i 'a a'ea urmtorul odului penal.@ i

sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de i combatere a finan&rii actelor de terorism* re$ublicat* )egea nr. 241/2001 $entru $re'enirea i combaterea e'aziunii fiscale* cu modificrile ulterioare? b< $ersoana creia i s-a a$licat $edea$sa com$lementar a interzicerii de a e-ercita $rofesia de $ractician (n insol'en&* $rin hotr,re :udectoreasc definiti'.@ 2.Articolul 8/ 'a a'ea urmtorul cu$rins>

137

@Art. 8/ A-ercitarea acti'it&ilor $re'zute la art. 1 fr a de&ine calitatea de $ractician (n insol'en& constituie infrac&iune i se $ede$se te $otri'it legii $enale.@ ,rt. 192 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 99/2006 $ri'ind institu&iile de credit i adec'area ca$italului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.028 din 28 decembrie 2002* a$robat cu modificri com$letri $rin )egea nr. 227/2007* cu modificrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 410 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 410 9esf urarea* fr dre$t* de acti'it&i dintre cele $re'zute la art. / alin. =1< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ 2.Articolul 411 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 411 Etilizarea neautorizat de ctre o $ersoan a unei denumiri s$ecifice unei institu&ii de credit* cu (nclcarea dis$ozi&iilor art. 2* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ ..Articolul 412 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 412 .m$iedicarea* fr dre$t* a e-ercitrii* $otri'it $rezentei legi* de ctre Canca Da&ional a 6om,niei a com$eten&elor sale de su$ra'eghere a institu&iilor de credit constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ ,rt. 19. 1.)a articolul 13 alineatul =1< din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 10./2006 $ri'ind unele msuri $entru facilitarea coo$errii $oli&iene ti interna&ionale* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.011 din 21 decembrie 2002* a$robat $rin )egea nr. 104/2007* cu modificrile @b< i com$letrile ulterioare* litera b< se modific transfrontalier se efectueaz $entru i 'a a'ea una dintre urmtorul cu$rins> urmrirea urmtoarele fa$te> i i com$letrile

138

1. omor* ucidere din cul$* lo'ituri sau 'tmri cauzatoare de moarte? 2. infrac&iuni contra libert&ii i integrit&ii se-uale? 3. distrugere $rin incendiere sau e-$lozie ori $rin orice alte asemenea mi:loace? 4. falsificarea de monede sau alte 'alori? /. furt calificat i t,lhrie? 2. tinuire sau fa'orizare a infractorului? 8. anta:? 3. li$sire de libertate (n mod ilegal? 1. infrac&iuni $ri'ind traficul i e-$loatarea $ersoanelor 'ulnerabile? 10. fraude comise $rin sisteme informatice i mi:loace de $lat electronice? 11. infrac&iuni $ri'ind autoritatea i frontiera de stat? 12. infrac&iuni de coru$&ie i de ser'iciu? 13. infrac&iuni $ri'itoare la neres$ectarea regimului armelor i muni&iilor* materiilor e-$lozi'e* materialelor nucleare i al altor materii radioacti'e? 14. infrac&iuni contra siguran&ei informatice? 1/. infrac&iuni $ri'ind traficul de droguri sau $recursori? 12. neres$ectarea dis$ozi&iilor $ri'ind im$ortul i0sau e-$ortul de de euri i reziduuri? 18. infrac&iunea de $rsire a locului accidentului? 13. infrac&iuni de contraband? 11. infrac&iuni de e'aziune fiscal.@ ,rt. 194 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 121/2006 $ri'ind regimul :uridic al $recursorilor de droguri* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 1.031 din 23 decembrie 2002* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 186/2007* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 22 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22 =1< %unerea $e $ia& a substan&elor clasificate* im$ortul* e-$ortul acti'it&ile intermediare acestora* $recum i i de&inerea de substan&e i integrit&ii sistemelor i datelor

clasificate fr autoriza&ia $re'zut la art. / alin. =1<* res$ecti' fr

139

(nregistrarea $re'zut la art. 8 alin. =1< i =4< constituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la / ani sau cu amend. =2< +omercializarea de substan&e clasificate ctre o$eratori economici ori $ersoane fizice neautorizate $otri'it art. / alin. =1< sau* du$ caz* ne(nregistrate $otri'it art. 8 alin. =1< i =4< $entru acti'itatea cu astfel de substan&e constituie infrac&iune i se sanc&ioneaz cu $edea$sa (nchisorii de la 3 luni la 3 ani sau cu amend.@ 2.Articolele 23 i 24 se abrog. ..Articolul 2/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2/ Ermrirea $enal (n cazul infrac&iunilor $re'zute la art. 22 se realizeaz de ctre $rocurori din cadrul 9irec&iei de in'estigare a infrac&iunilor de criminalitate organizat ,rt. 191 )egea nr. ../2007 $ri'ind organizarea i desf urarea alegerilor $entru %arlamentul Auro$ean* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 228 din 31 august 2012* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul /2* alineatul =/< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=/< Ciroul Alectoral +entral $red Autorit&ii Alectorale %ermanente dosarele cu$rinz,nd listele electorale utilizate (n cadrul sec&iilor de 'otare* (ndosariate $e sec&ii de 'otare i $e ti$uri de liste. )a sesizarea $artidelor $olitice* a organiza&iilor cet&enilor a$ar&in,nd minorit&ilor na&ionale* alian&elor $olitice* alian&elor electorale i a candida&ilor inde$enden&i care $artici$ la alegeri* fcut (n cel mult 1/ zile de la data 'alidrii rezultatului alegerilor i (nso&it de $robele $e care se (ntemeiaz* Autoritatea Alectoral %ermanent 'erific listele electorale utilizate (n cadrul sec&iilor de 'otare la care se refer sesizarea* (n 'ederea desco$eririi cazurilor (n care o $ersoan a 'otat fr a a'ea dre$t de 'ot sau a 'otat de mai multe ori (n aceea i zi de referin&. ;ermenul de 'erificare a listelor electorale utilizate (n cadrul sec&iilor de 'otare este de 2 luni de la $rimirea acestora. .n situa&ia (n care Autoritatea Alectoral %ermanent desco$er indicii $ri'ind s',r irea infrac&iunii $re'zute la art. 338 din com$etente.@ odul penal* aceasta sesizeaz organele de urmrire $enal i terorism din cadrul %archetului de $e l,ng .nalta +urte de +asa&ie i Gusti&ie.@

140

2.)a articolul /3* literele n< i r< 'or a'ea urmtorul cu$rins> @n< ti$rirea* fr dre$t* de buletine de 'ot (n 'ederea utilizrii acestora (n ziua alegerilor? ............................................................ r< (nm,narea buletinului de 'ot unui alegtor care nu $rezint actul sau* du$ caz* documentul de identitate ori care refuz s semneze (n lista electoral (n care este (nscris $entru $rimirea buletinului de 'ot =3<?@ ..Articolele //-24 se abrog. ,rt. 196 Articolele 11-23 din )egea nr. 1.1/2007 $ri'ind arhi'area documentelor (n form electronic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 34/ din 22 mai 2008* se abrog. ,rt. 197 1.Articolul /2 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 17/2007 $ri'ind regimul ariilor naturale $rote:ate* conser'area habitatelor i naturale* a florei i faunei slbatice* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al i a tam$ilei cu men&iunea IK5;A;J? neres$ectarea dis$ozi&iilor art. 42 alin.

6om,niei* %artea 7* nr. 442 din 21 iunie 2008* cu modificrile 49/2011* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /2

com$letrile ulterioare* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr.

+onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend s',r irea urmtoarelor fa$te> a< scoaterea definiti' sau tem$orar din circuitul agricol ori sil'ic de terenuri de $e raza ariei naturale $rote:ate* cu e-ce$&ia celor aflate (n zonele de dez'oltare durabil* $entru alte obiecti'e dec,t cele $re'zute la art. 28 alin. =1<? b< scoaterea definiti' sau tem$orar din circuitul agricol ori sil'ic de terenuri de $e raza ariei naturale $rote:ate fr acordul administratorului sau* du$ caz* al custodelui* emis $otri'it $re'ederilor art. 28 alin. =2<? c< neres$ectarea $re'ederilor art. 23 alin. =1<? d< neres$ectarea $re'ederilor art. 33 alin. =1< i =2<? e< ',narea s$eciilor de $sri $re'zute (n ane-a nr. / + (n $erioadele de re$roducere i cre tere a $uilor?

141

f< ',narea s$eciilor de $sri migratoare $re'zute (n ane-a nr. / + (n $erioada lor de re$roducere sau $e $arcursul rutei de (ntoarcere s$re zonele de cuibrit? g< ca$turarea sau uciderea s$eciilor de faun slbatic $re'zute (n ane-ele nr. / A* / C* / +* / 9 i / A i $entru cazurile (n care se a$lic derogri* conform $re'ederilor art. 33* $rele'area* ca$turarea sau uciderea s$eciilor $re'zute (n ane-ele nr. 4 A mi:loacele $re'zute (n ane-a nr. 2? h< ca$turarea sau uciderea s$eciilor slbatice cu mi:loace nelegale? i< am$lasarea de construc&ii* in'esti&ii (n afara zonelor de dez'oltare durabil din ariile naturale $rote:ate* cu e-ce$&ia celor destinate administrrii ariei naturale $rote:ate* a celor destinate $re'enirii unor calamit&i naturale na&ionale.@ ,rt. 198 - Articolele 1 i 10 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 64/2007 $ri'ind datoria $ublic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 431 din 23 iunie 2008* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 109/2008* cu modificrile ulterioare* se abrog. ,rt. 199 - Articolul 42 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 68/2007 $ri'ind rs$underea de mediu cu referire la $re'enirea i re$ararea $re:udiciului asu$ra mediului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 442 din 21 iunie 2008* a$robat $rin )egea nr. 19/2008* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 200 )egea nr. 4/2008 $ri'ind $re'enirea com$eti&iilor i combaterea 'iolen&ei cu ocazia i i a :ocurilor s$orti'e* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al i a celor realizate (n sco$ul asigurrii securit&ii i 4 C cu metodele sau

6om,niei* %artea 7* nr. 24 din 11 ianuarie 2003* cu modificrile 1.)a articolul 1* alineatul =3< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins>

com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> @=3< S$ectatorul care* (n arena s$orti'* s',r e te o infrac&iune sau una dintre fa$tele $re'zute la art. 20 este e'acuat* fr a mai $utea re'eni (n aren $,n la terminarea :ocului s$orti'.@

142

2.)a articolul 20* du$ litera '< se introduce o nou liter* litera -<* cu urmtorul cu$rins> @-< $trunderea sau (ncercarea de $trundere fr dre$t* $rin orice mi:loace* $e su$rafa&a de :oc.@ ..)a articolul 22* litera d< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @d< cu amend de la /00 lei la 1./00 lei sau $restarea a 120-200 de ore de acti'it&i (n folosul comunit&ii* $recum i cu sanc&iunea contra'en&ional com$lementar de interzicere a accesului la com$eti&iile i :ocurile s$orti'e de genul celor la care ace tia au s',r it fa$ta $e o $erioad de un an* fa$tele $re'zute la art. 20 lit. i<* l<* $<* < i -<.@ 4.Articolul 31 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 31 Fa$ta $ersoanei creia i s-a a$licat sanc&iunea contra'en&ional com$lementar a interzicerii accesului la unele com$eti&ii sau :ocuri s$orti'e de a se afla (n arena s$orti' unde se desf oar o com$eti&ie sau un :oc s$orti' de natura celor $entru care s-a dis$us interdic&ia constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ 1.Articolul 32 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32 5$unerea cu 'iolen& fa& de $ersonalul de ordine i siguran& sau fa& de for&ele de ordine ori (m$iedicarea acestora de a- i e-ercita atribu&iile s$ecifice* cu ocazia desf urrii unei com$eti&ii sau a unui :oc s$orti'* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'.@ 6.Articolele 321* 33-4/ i 43-/3 se abrog. 7.Articolul /4 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. /4 7nterzicerea accesului sau $artici$rii la unele com$eti&ii ori :ocuri s$orti'e* dis$us sub forma unei sanc&iuni contra'en&ionale i :ocurilor s$orti'e com$lementare* se a$lic at,t (n cazul com$eti&iilor ,rt. 201 )egea nr. .1/2008 $entru alegerea +amerei 9e$uta&ilor i a Senatului i $entru modificarea i com$letarea )egii nr. 67/2004 $entru alegerea

desf urate (n &ar* c,t i (n cazul celor desf urate (n strintate.@

143

autorit&ilor administra&iei $ublice locale* a )egii administra&iei $ublice locale nr. 211/2001 i a )egii nr. .9./2004 $ri'ind Statutul ale ilor i com$letrile ulterioare* se modific du$ locali* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 112 din 13 martie 2003* cu modificrile cum urmeaz> 1.Articolul 133 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 133 +alitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral (nceteaz de dre$t (n cazul (n care s-a dis$us trimiterea (n :udecat $entru s',r irea unei infrac&iuni $re'zute la art. 33/-311 din odul penal. +onstatarea cazului (ncetrii de dre$t a calit&ii de membru al unui birou sau oficiu electoral se face* (n termen de 43 de ore de la inter'enirea cazului* de ctre $re edintele biroului electoral ierarhic su$erior* iar (n cazul Ciroului Alectoral +entral* de ctre $re edintele .naltei +ur&i de +asa&ie i Gusti&ie. 9is$ozi&iile art. 1312 se a$lic (n mod cores$unztor.@ 2.;itlul ca$itolului O777 'a a'ea urmtorul cu$rins> @+A%7;5)E) O777> +ontra'en&ii@ ..)a articolul /0* literele i< i m< 'or a'ea urmtorul cu$rins> @i< ti$rirea* fr dre$t* de buletine de 'ot (n 'ederea utilizrii acestora (n ziua alegerilor? ............................................................ m< (nm,narea buletinului de 'ot unui alegtor care nu $rezint cartea de alegtor i actul de identitate ori care refuz s semneze (n lista electoral (n care este (nscris $entru $rimirea buletinului de 'ot 'otare?@ 4.Articolele /2-21 se abrog. ,rt. 202 )egea nr. 46/2008 odul )ilvic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al i 6om,niei* %artea 7* nr. 233 din 28 martie 2003* cu modificrile com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 108 se abrog. 2.Articolul 103 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 103 =1< ;ierea* ru$erea* distrugerea* degradarea ori scoaterea din rdcini* fr dre$t* de arbori* $uie&i sau lstari din fondul forestier na&ional i din i a tam$ilei de

144

'egeta&ia forestier situat $e terenuri din afara acestuia* indiferent de forma de $ro$rietate* constituie infrac&iune sil'ic cum urmeaz> a< cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend* dac 'aloarea $re:udiciului $rodus este de cel $u&in / ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior la data comiterii fa$tei? b< cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend* dac 'aloarea $re:udiciului $rodus nu de$ e te limita $re'zut la lit. a<* dar fa$ta a fost s',r it de cel $u&in dou ori (n inter'al de un an* iar 'aloarea cumulat a $re:udiciului $rodus de$ e te limita $re'zut la lit. a<? c< cu (nchisoare de la un an la / ani* dac 'aloarea $re:udiciului $rodus este de cel $u&in 20 de ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior la data comiterii fa$tei? d< cu (nchisoare de la 2 la 8 ani* dac 'aloarea $re:udiciului $rodus este de cel $u&in /0 de ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior* la data comiterii fa$tei. =2< )imitele s$eciale ale $ede$selor $re'zute la alin. =1< se ma:oreaz cu :umtate* (n cazul (n care fa$tele au fost s',r ite (n urmtoarele (m$re:urri> a< de o $ersoan a',nd asu$ra sa o arm sau o substan& narcotic ori $aralizant? b< (n tim$ul no$&ii? c< (n $durea situat (n arii naturale $rote:ate de interes na&ional? d< de $ersonal sil'ic. =3< ;entati'a se $ede$se te.@ ..Articolul 101 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 101 =1< % unatul (n $durile sau (n su$rafe&ele de $dure (n care acesta este interzis constituie infrac&iune sil'ic i se $ede$se te du$ cum urmeaz> @a< cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend* dac 'aloarea $re:udiciului este de cel $u&in / ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior* la data comiterii fa$tei? b< cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend* dac 'aloarea $re:udiciului este de cel $u&in 20 de ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior* la data comiterii fa$tei? i se $ede$se te du$

145

c< cu (nchisoare de la unu la / ani sau cu amend* dac 'aloarea $re:udiciului este de cel $u&in /0 de ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior* la data comiterii fa$tei. =2< )imitele s$eciale ale $ede$selor $re'zute la alin. =1< se ma:oreaz cu :umtate* (n cazul (n care fa$tele au fost s',r ite (n urmtoarele (m$re:urri> a< (n tim$ul no$&ii? b< (n $durea situat (n arii naturale $rote:ate de interes na&ional.@ 4.Articolul 110 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 110 =1< Furtul de arbori dobor,&i sau ru$&i de fenomene naturale ori de arbori* $uie&i sau lstari care au fost tia&i ori sco i din rdcini* din $duri* $erdele forestiere de $rotec&ie* din terenuri degradate care au fost ameliorate $rin lucrri de (m$durire i din 'egeta&ia forestier din afara fondului forestier na&ional* $recum i al oricror altor $roduse s$ecifice ale fondului forestier na&ional constituie infrac&iune cum urmeaz> a< cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend* dac 'aloarea materialului lemnos sustras este de cel $u&in / ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior? b< cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend* dac fa$ta a fost s',r it de cel $u&in dou ori (n inter'al de un an* iar 'aloarea cumulat a materialului lemnos de$ e te 'aloarea $re'zut la lit. a<? c< cu (nchisoare de la un an la / ani* dac 'aloarea materialului lemnos sustras este de cel $u&in 20 de ori mai mare dec,t $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior? d< cu (nchisoare de la 2 la 8 ani* dac 'aloarea materialului lemnos sustras de$ e te de /0 de ori $re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior. =2< )imitele s$eciale ale $ede$selor $re'zute la alin. =1< se ma:oreaz cu :umtate (n cazul (n care fa$tele au fost s',r ite (n urmtoarele (m$re:urri> a< de o $ersoan a',nd asu$ra sa o arm sau o substan& narcotic ori $aralizant? b< (n tim$ul no$&ii? i se $ede$se te du$

146

c< (n $durea situat (n arii naturale $rote:ate de interes na&ional? d< de $ersonal sil'ic.@ 1.Articolele 111-113 se abrog. 6.Articolul 114 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 114 Deres$ectarea obliga&iei $re'zute la art. 30 alin. =1< constituie infrac&iune sil'ic i se $ede$se te cu amend.@ 7.Articolele 11/-112 i 120 se abrog. 8.Articolul 123 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 123 %re&ul mediu al unui metru cub de mas lemnoas $e $icior se stabile te anual* $rin lege* la $ro$unerea autorit&ii $ublice centrale care rs$unde de sil'icultur.@ ,rt. 20. )egea nr. 64/2008 $ri'ind func&ionarea (n condi&ii de siguran& a instala&iilor sub $resiune* instala&iilor de ridicat i a a$aratelor consumatoare de combustibil* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 43/ din 3 iulie 2011* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 21 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 21 4en&inerea sau re$unerea (n func&ionare a instala&iilor ori echi$amentelor* du$ ce a fost o$rit sau interzis func&ionarea acestora* $rin $roces'erbal (ncheiat de ctre ins$ectorii de s$ecialitate din cadrul 7S+76* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amend.@ 2.Articolul 22 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22 =1< Afectuarea fr autoriza&ie a acti'it&ilor $ri'itoare la instalarea* construc&ia infrac&iune amend. =2< Afectuarea fr autoriza&ie a acti'it&ilor $ri'itoare la $unerea (n func&iune* e-$loatarea sau modificarea instala&iilor ori echi$amentelor constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea unor dre$turi. sau monta:ul instala&iilor ori echi$amentelor constituie i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu

147

=3< ;entati'a se $ede$se te.@ ..Articolul 23 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 =1< Scoaterea neautorizat din func&iune* (n totalitate sau (n $arte* a dis$oziti'elor de siguran& i control instalate (n condi&iile legii la instala&ii0echi$amente* fr a a'ea moti'e ce decurg din cerin&ele de securitate nuclear sau de radio$rotec&ie* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =2< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =1< este s',r it din cul$* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la un an sau cu amend. =3< Afectuarea 'erificrilor tehnice la instala&iile0 echi$amentele $re'zute la ane-a nr. 3 $ct. 1-1* (n 'ederea autorizrii de func&ionare* de ctre $ersoane care nu sunt anga:ate (n cadrul 7S+76* se $ede$se te cu amend.@ 4.Articolul 24 se abrog. ,rt. 204 - Ane-a @7nfrac&iunile $entru care $ot fi $rele'ate $robe biologice* (n 'ederea introducerii $rofilelor genetice (n S.D.9.B.G.@ la )egea nr. 76/2008 $ri'ind organizarea i func&ionarea Sistemului Da&ional de 9ate Benetice Gudiciare* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 231 din 14 a$rilie 2003* se modific i se (nlocuie te cu ane-a care face $arte integrant din $rezenta lege. ,rt. 201 )egea nr. 104/2008 $ri'ind $re'enirea i combaterea $roducerii i traficului ilicit de substan&e do$ante cu grad mare de risc* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 4/1 din 23 iunie 2011* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 1* alineatul =3< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=3< Ane-a $oate fi modificat $rin (nscrierea unei noi substan&e sau $rin radierea unei substan&e* la $ro$unerea Agen&iei Da&ionale Anti-9o$ing.@ 2.Articolul 11 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 =1< Fabricarea* $re$ararea* $rocesarea i transformarea de steroizi anabolici sintetici* testosteron i deri'a&i ai si* eritro$oietin* hormoni de

148

cre tere

i substan&e chimice care s$oresc $roducerea natural

eliberarea de testosteron sau de hormoni de cre tere* fr dre$t* se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani ori cu amend. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ ..Articolele 20 i 21 se abrog. 4.Articolul 22 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22 %ersoana care a comis infrac&iunea $re'zut la art. 11 i care* (n tim$ul urmririi $enale* denun& i faciliteaz identificarea i tragerea la rs$undere $enal a altor $ersoane care au s',r it o astfel de infrac&iune beneficiaz de reducerea la :umtate a limitelor $ede$sei $re'zute de lege.@ 1.)a articolul 2/* alineatul =3< se abrog. ,rt. 206 1.Articolul 101 din )egea nr. 17./2008 $ri'ind inter'en&iile acti'e (n atmosfer* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 81/ din 21 octombrie 2003* cu modificrile ulterioare* se modific urmtorul cu$rins> @Art. 101 =1< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< desf urarea de acti'it&i de inter'en&ii acti'e necu$rinse (n $rogram i0sau desf urate de o$eratori economici care nu au $rimit licen&a de o$erare de la administra&ie? b< acordarea de licen&e de o$erare fr res$ectarea $re'ederilor $rezentei legi? c< utilizarea de ctre o$eratorii sistemului* (n ac&iunile de inter'en&ii acti'e* a unor mi:loace tehnice neatestate* $otri'it $rezentei legi? d< neres$ectarea regimului de lucru cu e-$lozi'i sau al&i agen&i chimici duntori $e tim$ul inter'en&iilor acti'e (n atmosfer. =2< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la un an la / ani urmtoarele fa$te* dac au condus la dezastre naturale meteorologice de $ro$or&ii> a< neres$ectarea tehnologiei de inter'en&ii acti'e stabilite $rin documenta&ii i instruc&iuni de e-$loatare? i 'a a'ea

149

b< desf urarea de e-$erien&e de cercetare c< neres$ectarea de ctre o$eratorii

tiin&ific a

i dez'oltare a

necu$rinse (n $rogram sau (n afara unor $rograme tiin&ifice a$robate? sistemului $rocedurilor* $rotocoalelor sau a calit&ii $roduselor meteorologice s$ecializate.@ ,rt. 207 - Alineatul =2< al articolului 77 din )egea nr. 268/2008 $ri'ind a$robarea 5rdonan&ei de urgen& a Bu'ernului nr. 26/2008 $entru modificarea i com$letarea )egii nr. 291/2004 $ri'ind regimul armelor i al muni&iilor* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 828 din 14 noiembrie 2003* se abrog. ,rt. 208 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 2./2008 $ri'ind $escuitul din 10 martie 2003* a$robat cu modificri .17/2009* cu modificrile cum urmeaz> 1.Articolul 24 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 24 Ermtoarele fa$te constituie infrac&iuni ani> a< $escuitul comercial sau s$orti' fr licen& sau autoriza&ie de $escuit? b< $escuitul $rin orice metode al re$roductorilor* (n $erioada de $rohibi&ie* i distrugerea icrelor embrionate de $e te (n zonele de re$roducere natural? c< reducerea debitului i a 'olumului de a$ $e cursurile de a$* (n sco$ul $escuitului ilegal? d< deschiderea* (nchiderea* obturarea* bararea cu garduri $escre ti sau cu unelte de $escuit de orice fel* de ctre $ersoane neautorizate* a canalelor inundabile? e< $escuitul comercial (n habitatele $iscicole naturale* $rin orice metode i mi:loace* al $e tilor i al altor 'ie&uitoare ac'atice* (n $erioada de $rohibi&ie i (n zonele de $rotec&ie? i a g,rlelor de legtur cu lacurile* bl&ile ori cu terenurile i se $ede$sesc cu amend i interzicerea dre$tului de a $escui $e o $erioad cu$rins (ntre un an i 3 i ac'acultura* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 130 i com$letri $rin )egea nr. i com$letrile ulterioare* se modific du$

150

f<

$rocesarea*

fr

dre$t*

$roduselor

ob&inute

din

$escuit

sau

ac'acultur? g< $escuitul resurselor ac'atice 'ii cu unelte de $escuit a',nd ochiul de $las sub dimensiunile minime legale? h< de&inerea* trans$ortul sau comercializarea fr documente legale a $e telui* icrelor ori $roduselor din $e te ob&inute din $escuit? i< $roducerea* im$ortul* comercializarea* de&inerea sau folosirea la $escuit de ctre $ersoanele neautorizate a n'oadelor* 'oloacelor* $rosto'oalelor* ',r elor* 'intirelor* $recum i a altor ti$uri de unelte de $escuit comercial? :< $escuitul cu :a$ca* cu ostia* suli&a* &e$oaica F< $roducerea* im$ortul* de&inerea* i cu orice alte unelte sau utilizarea (n&e$toare sau ag&toare* $rin greblare sau har$onare? comercializarea uneltelor de $las de ti$ monofilament? l< $escuitul cu alte unelte sau scule neautorizate.@ 2.Articolul 2/ 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 2/ =1< Ermtoarele fa$te constituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani i interzicerea dre$tului de a $escui o $erioad i dis$oziti'elor care distrug cu$rins (ntre un an i 3 ani> a< $escuitul electric* de&inerea a$aratelor resursele ac'atice 'ii $rin curentare* electrocutare* $escuitul cu materiale e-$lozi'e* $escuitul cu substan&e to-ice i narcotice de orice fel* $recum i folosirea armelor de foc* (n sco$ul omor,rii $e tilor sau altor 'ie&uitoare ac'atice? b< $escuitul sau omor,rea deliberat a mamiferelor marine. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ ..Articolul 231 se abrog. ,rt. 209 1.Articolul 30 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 24/2008 $ri'ind accesul la $ro$riul dosar i decons$irarea Securit&ii* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 132 din 10 martie 2003* a$robat cu modificri @Art. 30 i com$letri $rin )egea nr. 29./2008* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins>

151

=1< Deres$ectarea $re'ederilor $rezentei ordonan&e de urgen& atrage rs$underea $enal* ci'il* administrati' sau disci$linar* du$ caz. =2< Aliberarea de documente din dosare sau de co$ii de $e astfel de documente ori furnizarea de informa&ii din dosare de ctre $ersonalul +onsiliului Da&ional $entru de Studierea ser'iciu* Arhi'elor constituie Securit&ii* infrac&iune i cu se neres$ectarea atribu&iilor

$ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend. =3< 9ac fa$ta $re'zut la alin. =2< este s',r it de un membru al +olegiului +onsiliului Da&ional $entru Studierea Arhi'elor Securit&ii* $edea$sa este (nchisoarea de la 2 luni la / ani sau amend. =4< Deres$ectarea $re'ederilor art. 23 alin. =3< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'.@ ,rt. 210 1.Alineatul =1< al articolului 8 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 67/2008 $ri'ind organizarea i func&ionarea Sistemului 7nforma&ional i Alimentare* $ublicat (n 4onitorul i 'a a'ea urmtorul $entru %ia&a %roduselor Agricole

5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 414 din 3 iunie 2003* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 24/2009* se modific cu$rins> @Art. 8 =1< 6efuzul de declarare de ctre unit&ile de ra$ortare a datelor i informa&iilor $re'zute de $rezenta ordonan& de urgen&* refuzul de a $rezenta $ersoanelor (m$uternicite din cadrul 4inisterului Agriculturii* %durilor i 9ez'oltrii 6urale documentele i e'iden&ele necesare (n i informa&iilor care 'ederea 'erificrii realit&ii datelor la termenele stabilite i informa&iilor de $ia&* nedeclararea

i (n forma solicitat a datelor

fac obiectul S7%%AA constituie contra'en&ie i se sanc&ioneaz cu amend de la 10.000 lei la /0.000 lei.@ ,rt. 211 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 78/2008 $ri'ind stabilirea com$eten&ei su$ra'egherii e-ecutrii obliga&iei minorului de a $resta o acti'itate neremunerat (ntr-o institu&ie de interes $ublic* $re'zut la art. 103 alin. 3 lit. c< din odul penal* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 42/ din 23 iunie 2003* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 71/2009* se abrog.

152

,rt. 212 1.Alineatul =2< al articolului 32 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 90/2008 $ri'ind auditul statutar al situa&iilor financiare anuale i al situa&iilor financiare anuale consolidate* $ublicat 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 431 din 30 iunie 2003* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 278/2008* cu modificrile modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< .n cazul (n care auditorul statutar este condamnat $rintr-o hotr,re definiti' $entru fa$te $enale legate de e-ercitarea acti'it&ii de audit statutar sau i se a$lic $edea$sa com$lementar a interzicerii de a desf ura o asemenea acti'itate ori se ia msura de siguran& a e-ercitrii acestei acti'it&i* se 'a comunica o co$ie a hotr,rii :udectore ti +amerei* $entru a o$era radierea acestuia din 6egistrul $ublic. .n acest sco$* +amera urmre te stadiul derulrii ac&iunilor $enale (ndre$tate (m$otri'a auditorilor statutari.@ ,rt. 21. 1.)a articolul 2 alineatul =2< din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 92/2008 $ri'ind statutul func&ionarului $ublic denumit manager $ublic* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 434 din 30 iunie 2003* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 1.1/2009* cu modificrile ulterioare* litera h< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @h< s nu fi fost condamnate $entru s',r irea unei infrac&iuni inten&ionate?@ ,rt. 214 1.Articolul 14 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 144/2008 $ri'ind e-ercitarea $rofesiei de asistent medical generalist* a $rofesiei de moa i a $rofesiei de asistent medical* $recum 5rdinului Asisten&ilor 4edicali i organizarea 4oa elor i i func&ionarea Benerali ti* i com$letrile ulterioare* se

Asisten&ilor 4edicali din 6om,nia* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 83/ din 24 noiembrie 2003* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 14 Aste nedemn i nu $oate e-ercita $rofesia de asistent medical generalist* moa i* res$ecti'* asistent medical>

153

a< asistentul medical generalist* moa a de e-ercitarea $rofesiei? b< asistentul medical generalist* moa a ,rt. 211

i* res$ecti'* asistentul medical

care au fost condamna&i definiti' $entru s',r irea unei infrac&iuni legate i* res$ecti'* asistentul medical

cruia i s-a a$licat interzicerea e-ercitrii $rofesiei.@ 1.Alineatul =1< al articolului 13 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 202/2008 $ri'ind $unerea (n a$licare a sanc&iunilor interna&ionale* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 32/ din 3 decembrie 2003* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 217/2009* cu modificrile cu$rins> @Art. 13 =1< %ersoanele fizice i :uridice care au obliga&ia ra$ortrii tranzac&iilor i0sau finan&rii ori dac sus$ecte $otri'it legisla&iei (n domeniul s$lrii banilor dac aceasta include $ersoane sau entit&i i com$letrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul

terorismului a$lic msurile de cunoa tere a clientelei* $entru a stabili desemnate o$era&iunile derulate cu aceasta im$lic bunuri (n sensul $rezentei ordonan&e de urgen&.@ ,rt. 216 1.Alineatul =1< al articolului 20 din 5rdonan&a Bu'ernului nr. 28/2008 $ri'ind registrul agricol* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 223 din 21 august 2003* a$robat cu modificri @Art. 20 =1< +onstituie contra'en&ie i se sanc&ioneaz cu amend de la 100 lei la /00 lei* (n cazul $ersoanelor fizice* res$ecti' cu amend de la 300 lei la 1./00 lei* (n cazul $ersoanelor :uridice> a< refuzul de a $rezenta $rimarului* $refectului sau $ersoanelor (m$uternicite de ace tia documentele 'erificrii realit&ii datelor? b< nedeclararea* la termenele stabilite i (n forma solicitat* a datelor care fac obiectul registrului agricol? i e'iden&ele necesare (n 'ederea i com$letri $rin )egea nr. 98/2009* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins>

154

c< ne(nde$linirea de ctre $ersonalul din a$aratul de s$ecialitate al $rimarului cu atribu&ii (n domeniu a obliga&iilor ce decurg din $rezenta ordonan&.@ ,rt. 217 )egea nr. 9./2009 $ri'ind institu&iile financiare nebancare* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 2/1 din 21 a$rilie 2001* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 12* litera c< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @c< $ersoanele care* $otri'it legii* sunt inca$abile ori care au fost condamnate $entru infrac&iuni contra $atrimoniului $rin nesocotirea (ncrederii* infrac&iuni de coru$&ie* dela$idare* infrac&iuni de fals (n (nscrisuri* e'aziune fiscal* infrac&iuni $re'zute de )egea nr. 616/2002 $entru $re'enirea i sanc&ionarea s$lrii banilor* $recum i $entru instituirea unor msuri de $re'enire lege.@ 2.Articolul 21 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 21 =1< 9esf urarea* fr dre$t* cu titlu $rofesional* a acti'it&ilor de creditare $re'zute la art. 14 alin. =1< constituie infrac&iunea de camt i se $ede$se te $otri'it odului penal. i se =2< .nclcarea $re'ederilor art. 2 alin. =3< constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ ..Articolul 22 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 22 Etilizarea unei denumiri s$ecifice unei institu&ii financiare nebancare* cu (nclcarea $re'ederilor art. 8 alin. =2<* constituie infrac&iune $ede$se te cu amend.@ 4.Articolul 23 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 .m$iedicarea fr dre$t a e-ercitrii* $otri'it $rezentei legi* a com$eten&elor de monitorizare la un an sau cu amend.@ ,rt. 218 i su$ra'eghere ale Cncii Da&ionale a i se i combatere a finan&rii actelor de

terorism* re$ublicat* $recum i $entru infrac&iunile $re'zute de $rezenta

6om,niei constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun

155

- Articolul / din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 28/2009 $ri'ind reglementarea unor msuri de $rotec&ie social* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 132 din 2/ martie 2001* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 268/2009* se abrog. ,rt. 219 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 77/2009 $ri'ind organizarea i e-$loatarea :ocurilor de noroc* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 431 din 22 iunie 2001* a$robat cu modificri i com$letri $rin )egea nr. 246/2010* cu modificrile modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 23 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 =1< 9esf urarea fr licen& sau autoriza&ie a oricreia dintre acti'it&ile din domeniul :ocurilor de noroc constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend. =2< +onstituie infrac&iune i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< organizarea de :ocuri de noroc $rin intermediul re&elelor de radio ori $rin intermediul altor mi:loace de transmisie asimilate? b< organizarea de $ariuri bazate $e rezultatele unor concursuri clandestine organizate (n alte condi&ii dec,t cele $re'zute de normele legale (n 'igoare? c< organizarea de :ocuri clandestine ale cror rezultate $ot fi influen&ate $rin de-teritatea m,nuitorului mi:loacelor de :oc (n sco$ul ob&inerii unor 'enituri? d< organizarea de :ocuri de bingo* (n baza aceleia i autoriza&ii de e-$loatare a :ocurilor de noroc* (n mai mult de o loca&ie? e< organizarea de :ocuri-concurs cu c, tiguri de orice fel $rin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunica&ie* tele'iziune ori radio* $rin care se condi&ioneaz ob&inerea unor a'anta:e materiale ca rezultat al rs$unsurilor formulate la (ntrebri de cultur general* inteligen& sau $ers$icacitate i care $resu$un o ta- de $artici$are. =3< .n&elesul no&iunilor de concursuri clandestine i :ocuri clandestine 'a fi cel $re'zut (n normele metodologice de a$licare a $rezentei ordonan&e de urgen&.@ i com$letrile ulterioare* se

156

2.Articolul 24 se abrog. ,rt. 220 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 11./2009 $ri'ind ser'iciile de $lat* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 23/ din 12 octombrie 2001* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 197/2010* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 133 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 133 %restarea fr dre$t cu titlu $rofesional a ser'iciilor de $lat $re'zute la art. 3 constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu amend.@ 2.Articolul 134 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 134 .m$iedicarea infrac&iune amend.@ ,rt. 221 1.)a articolul 4 alineatul =1< din )egea nr. 88/2010 $ri'ind a$robarea unor msuri financiare $entru (ntre$rinderile mici mai 2010* litera e< 'a a'ea urmtorul cu$rins> @e< comiterea de ctre administratorii (ntre$rinderilor mici i mi:locii din industria berii a oricrei infrac&iuni cu $ri'ire la regimul fiscal* asu$ra creia instan&ele :udectore ti com$etente s-au $ronun&at $rin hotr,re :udectoreasc definiti'* indiferent de data $ronun&rii?@ ,rt. 222 - Articolul 143 din )egea nr. 26./2010 $ri'ind sistemul unitar de $ensii $ublice* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 3/2 din 20 decembrie 2010* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 22. - Alineatul =4< al articolului 22 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 111/2010 $ri'ind concediul i indemniza&ia lunar $entru cre terea co$iilor* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 330 din 10 i mi:locii din industria berii* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 3/1 din 28 fr dre$t a e-ercitrii $otri'it $rezentei legi a com$eten&elor de su$ra'eghere ale Cncii Da&ionale a 6om,niei constituie i se $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu

157

decembrie 2010* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 1.2/2011* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se abrog. ,rt. 224 )egea educa&iei na&ionale nr. 1/2011* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 13 din 10 ianuarie 2011* cu modificrile i com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.)a articolul 112* alineatul =2< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< Schimbarea destina&iei bazei materiale a institu&iilor i unit&ilor de (n'&m,nt $reuni'ersitar de stat se $oate face de ctre autorit&ile administra&iei $ublice locale* numai cu a'izul conform al ministrului educa&iei* cercetrii* tineretului i s$ortului.@ 2.)a articolul 112* du$ alineatul =2< se introduc dou noi alineate* alineatele =8< i =3<* cu urmtorul cu$rins> @=8< .nclcarea dis$ozi&iilor alin. =2< constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la / ani sau cu amend. =3< Actele de schimbare a destina&iei bazei materiale efectuate cu (nclcarea dis$ozi&iilor alin. =2< sunt nule de dre$t.@ ..)a articolul 120* alineatul =2< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=2< 9i$lomele cores$unztoare $rogramelor de studii uni'ersitare sunt (nscrisuri oficiale i nu $ot fi emise dec,t de institu&iile acreditate* $entru $rogramele e-iste o i formele de studii acreditate sau autorizate $ro'izoriu. .n alt s$ecializare acreditat (ntr-un domeniu (nrudit cu acest din urm caz* (n cadrul institu&iei care emite di$loma trebuie s s$ecializarea autorizat.@ 4.)a articolul 201* alineatul =3< se abrog. ,rt. 221 1.Articolul 34 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 119/2010 $ri'ind regimul de control al o$era&iunilor cu $roduse cu dubl utilizare* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 312 din 30 decembrie 2010* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 197/2011* cu modificrile ulterioare* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 34 A-$ortul* ree-$ortul* alte o$era&iuni comerciale de transfer (n regim 'amal definiti' sau sus$ensi' (n afara teritoriului 'amal al 6om,niei i tranzitul interna&ional $e teritoriul 'amal al 6om,niei de $roduse i tehnologii cu

158

dubl utilizare* $recum i o$era&iunile de intermediere cu aceste $roduse* efectuate fr licen&* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@ ,rt. 226 1.Alineatul =1< al articolului 3 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 122/2010 $ri'ind stabilirea sanc&iunilor a$licabile $entru (nclcarea $re'ederilor 6egulamentului =+A< nr. 1.272/2008 al %arlamentului Auro$ean i al +onsiliului din 12 decembrie 2003 $ri'ind clasificarea* i 1999/41/ E* $recum i de etichetarea i ambalarea substan&elor i a amestecurilor* de modificare i de abrogare a directi'elor 67/148/ EE modificare a 6egulamentului =+A< nr. 1.907/2006* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 312 din 30 decembrie 2010* a$robat $rin )egea nr. 191/2011* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 3 =1< Afectuarea de teste $e oameni* (n sensul $re'ederilor art. 8 alin. =3< din 6egulamentul +)%* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ ,rt. 227 1.Alineatul =3< al articolului 10 din )egea nr. 141/2010 $ri'ind (nfiin&area* organizarea Semnalri i func&ionarea Sistemului 7nformatic Da&ional de i $artici$area 6om,niei la Sistemul de 7nforma&ii Schengen*

$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 413 din 11 iulie 2010* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=3< Semnalrile cu $ri'ire la $ersoanele dis$rute care* du$ localizare* trebuie aduse (n institu&ii sau unit&i sanitare se introduc (n S7DS de ctre autorit&ile na&ionale com$etente* la sesizarea institu&iilor ori unit&ilor sanitare* (n baza documentelor emise de acestea* $rin care se dis$une internarea ne'oluntar* (n cazul $ersoanelor cu tulburri $sihice* sau internarea obligatorie* (n cazul $ersoanelor care sufer de boli transmisibile* ori (n baza hotr,rii instan&ei de :udecat $rin care s-a dis$us internarea medical* dac* (n urma 'erificrilor* se constat c sesizarea $ri'ind dis$ari&ia $ersoanei res$ecti'e este (ntemeiat.@ ,rt. 228 - Articolul 31 din )egea nr. 176/2010 $ri'ind integritatea (n e-ercitarea func&iilor i demnit&ilor $ublice* $entru modificarea i com$letarea )egii

159

nr. 144/2007 $ri'ind (nfiin&area* organizarea Da&ionale de 7ntegritate* $recum

i func&ionarea Agen&iei i com$letarea

i $entru modificarea

altor acte normati'e* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 221 din 2 se$tembrie 2010* se abrog. ,rt. 229 1.Alineatele =1< i =2< ale articolului 213 din )egea dialogului social nr. 62/2011* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 22/ din 31 august 2012* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 213 =1< +onstituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend fa$ta $ersoanei care* $rin amenin&ri ori $rin 'iolen&e* (m$iedic ori oblig un anga:at sau un gru$ de anga:a&i s $artici$e la gre' ori s munceasc (n tim$ul gre'ei. =2< +ondi&ionarea sau constr,ngerea* (n orice mod* a',nd ca sco$ limitarea e-ercitrii atribu&iilor func&iei membrilor ale i (n organele de conducere ale organiza&iilor sindicale constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'.@ ,rt. 2.0 )egea nr. 101/2011 $entru $re'enirea i sanc&ionarea unor fa$te $ri'ind degradarea mediului* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 441 din 23 iunie 2011* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 4 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 4 A-$ortul sau im$ortul de de euri cu (nclcarea dis$ozi&iilor legale (n domeniu* (n cazul (n care aceast acti'itate intr (n domeniul de a$licare al art. 2 $ct. 3/ din 6egulamentul =+A< nr. 1.01./2006 al %arlamentului Auro$ean i al +onsiliului din 14 iunie 2002 $ri'ind transferurile de de euri* $ublicat (n Gurnalul 5ficial al Eniunii Auro$ene* seria )* nr. 110 din 12 iulie 2002* indiferent dac trans$ortul se efectueaz $rin una sau mai multe o$era&iuni* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani.@ 2.Articolele 1* 11 i 12 se abrog. ,rt. 2.1 - Articolul 32 din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 70/2011 $ri'ind msurile de $rotec&ie social (n $erioada sezonului rece* $ublicat (n

160

4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 221 din 2 se$tembrie 2011* se abrog. ,rt. 2.2 )egea nr. 194/2011 $ri'ind combaterea o$era&iunilor cu $roduse susce$tibile de a a'ea efecte $sihoacti'e* altele dec,t cele $re'zute de acte normati'e (n 'igoare* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 812 din 10 noiembrie 2011* se modific du$ cum urmeaz> 1.Articolul 12 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 12 =1< Fa$ta $ersoanei care* fr a de&ine autoriza&ie eliberat (n condi&iile $rezentei legi* efectueaz* fr dre$t* o$era&iuni cu $roduse acestea sunt susce$tibile de a a'ea efecte $sihoacti'e infrac&iune tiind c constituie

i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani sau cu

amend* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'. =2< Fa$ta $ersoanei care* fr a de&ine autoriza&ie eliberat (n condi&iile $rezentei legi* efectueaz* fr dre$t* o$era&iuni cu $roduse des$re care trebuia sau $utea s $re'ad c sunt susce$tibile de a a'ea efecte $sihoacti'e constituie infrac&iune luni la 2 ani sau cu amend.@ 2.Articolul 18 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 18 Fa$ta $ersoanei care* cu inten&ie* efectueaz fr dre$t o$era&iuni cu $roduse susce$tibile de a a'ea efecte $sihoacti'e* $retinz,nd sau disimul,nd c acestea sunt $roduse autorizate $otri'it legii sau a cror comercializare este $ermis de lege* constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani i interzicerea unor dre$turi* dac fa$ta nu constituie o infrac&iune mai gra'.@ ..Articolul 13 se abrog. 4.Articolul 11 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 11 .m$iedicarea* fr dre$t* sub orice form* a $ersonalului cu atribu&ii de control din cadrul autorit&ilor com$etente de a intra* (n condi&iile $re'zute de lege* (n tim$ul $rogramului normal de lucru* (n sedii incinte cu sco$ul efecturii controlului constituie contra'en&ie sanc&ioneaz cu amend de la 2.000 lei la /.000 lei.@ i i se i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3

161

1.Articolul 20 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 20 %ublicitatea fcut oricror $roduse $retinz,nd (n mod credibil c $rin consum acestea $roduc efecte $sihoacti'e constituie infrac&iune $ede$se te cu (nchisoare de la o lun la un an sau cu amend.@ ,rt. 2.. 1.Articolul 23 din )egea nr. 211/2011 $ri'ind regimul de eurilor* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 338 din 2/ noiembrie 2011* se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 =1< +onstituie infrac&iuni i se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 luni la / ani sau cu amend urmtoarele fa$te> a< im$ortul de a$arate* instala&ii* echi$amente* utila:e* substan&e $roduse folosite i uzate* din categoria de eurilor interzise la im$ort? b< neluarea sau neres$ectarea msurilor obligatorii (n desf urarea acti'it&ilor de colectare* tratare* trans$ort* 'alorificare de eurilor $ericuloase? c< comercializarea* abandonarea i0sau neasigurarea (ncrcturii de eurilor $e durata i $e $arcursul tranzitrii teritoriului 6om,niei? d< refuzul de returnare (n &ara de origine a de eurilor introduse (n &ar (n alte sco$uri dec,t cel al eliminrii i $entru care s-a dis$us msura returnrii de ctre autoritatea com$etent? e< introducerea (n &ar a de eurilor (n sco$ul eliminrii i0sau neutilizarea acestora (n sco$ul $entru care au fost introduse? f< acce$tarea de ctre o$eratorii de de$ozite0incineratoare* (n 'ederea eliminrii* a de eurilor introduse ilegal (n &ar i0sau a de eurilor introduse (n &ar (n alte sco$uri dec,t cel al eliminrii i care nu au $utut fi utilizate (n sco$ul $entru care au fost introduse. =2< ;entati'a se $ede$se te.@ ,rt. 2.4 )egea nr. 214/2011 $entru organizarea* administrarea i e-$loatarea $a:i tilor* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* nr. 311 din 21 noiembrie 2011* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz> 1.Articolul 23 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 23 i eliminare a i i se

162

A-$loatarea lemnului de $e $a:i tile (m$durite fr ob&inerea studiilor de transformare constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend.@ 2.)a articolul 21 alineatul =1<* du$ litera g< se introduce o nou liter* litera h<* cu urmtorul cu$rins> @h< schimbarea destina&iei su$rafe&ei de $a:i te (n alte categorii de folosin& fr a$robrile legale (n 'igoare.@ ..)a articolul 21 alineatul =2<* du$ litera c< se introduce o nou liter* litera d<* cu urmtorul cu$rins> @d< cu amend de la 1.000 lei la 3.000 lei* fa$ta $re'zut la lit. h<.@ ,rt. 2.1 9is$ozi&iile art. / se a$lic (n mod cores$unztor i $ede$selor a$licate $rin hotr,ri care au rmas definiti'e anterior intrrii (n 'igoare a $rezentei legi* $entru fa$te incriminate de actele normati'e $re'zute (n $rezentul titlu.

$%$L&L %%%' (i)po*i+ii re5eritoare la


,!%$-L&L %' (i)po*i+ii interpretative
,rt. 2.6 9is$ozi&iile $r&ii generale a

odul penal

odului penal* $recum

i dis$ozi&iile

generale ale $rezentei legi se a$lic i fa$telor sanc&ionate $enal $rin legi s$eciale* (n afar de cazul (n care legea dis$une altfel. ,rt. 2.7 .n a$licarea dis$ozi&iilor art. 11 din odul penal* condi&ia aflrii de bun'oie $e teritoriul 6om,niei se inter$reteaz (n sensul aflrii bene'ole $e acest teritoriu la momentul dis$unerii de ctre organele :udiciare a unei msuri $ri'ati'e sau restricti'e de libertate (n considerarea infrac&iunii care atrage inciden&a $rinci$iului uni'ersalit&ii. ,rt. 2.8 .n a$licarea dis$ozi&iilor art. 3/ alin. =1< din odul penal* condi&ia unit&ii subiectului $asi' se consider (nde$linit i atunci c,nd> a0bunurile ce constituie obiectul infrac&iunii se afl (n co$ro$rietatea mai multor $ersoane? b0infrac&iunea a adus atingere unor subiec&i $asi'i secundari diferi&i* dar subiectul $asi' $rinci$al este unic.

163

,rt. 2.9 ;ermenul condamnare utilizat (n cu$rinsul art. 30 alin. =2< lit. a< din odul penal se refer i la hotr,rile $rin care* fa& de incul$at* s-a luat* (n tim$ul minorit&ii* o msur educati'* (n afar de cazul (n care au trecut cel $u&in 2 ani de la data e-ecutrii sau considerrii ca e-ecutat a acestei msuri. ,rt. 240 .n a$licarea dis$ozi&iilor art. 13/ din art. 140 i 142 din ,rt. 241 %rin substan&e $sihoacti'e se (n&elege substan&ele stabilite $rin lege* la $ro$unerea 4inisterului Snt&ii. ,rt. 242 .n a$licarea dis$ozi&iilor art. 131 alin. =1< lit. e< din odul penal* $rin infrac&iune de omor comis anterior se (n&elege orice fa$t de ucidere a unei $ersoane* s',r it cu inten&ia $re'zut la art. 12 alin. =3< din odul penal* cu e-ce$&ia infrac&iunilor $re'zute la art. 110 odul penal. ,rt. 24. 9is$ozi&iile art. 213 din ,rt. 244 9is$ozi&iile art. 302 din odul penal se a$lic indiferent dac fa$tele au fost s',r ite (n cadrul unor rela&ii de ser'iciu sau (n afara acestora. odul penal se a$lic indiferent dac membrii instan&elor de arbitra: sunt rom,ni sau strini. i 200 din odul penal* $rin autorit&i $ublice se (n&elege autorit&ile $re'zute (n mod e-$res (n titlul 777* $recum i la on)titu+ia "om#niei* re$ublicat.

,!%$-L&L %%' (i)po*i+ii de modi5icare 2i completare a unor prevederi ale


,rt. 241 )egea nr. 286/2009 $ri'ind odul penal* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al i 6om,niei* %artea 7* nr. /10 din 24 iulie 2001* cu modificrile 1.)a articolul 1* alineatul =3< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=3< %unerea (n mi carea a ac&iunii $enale se face cu autorizarea $realabil a $rocurorului general al $archetului de $e l,ng curtea de a$el (n a crei raz teritorial se afl $archetul mai (nt,i sesizat sau* du$ caz*

odului penal

com$letrile ulterioare* se modific i se com$leteaz du$ cum urmeaz>

164

a $rocurorului general al $archetului de $e l,ng .nalta +urte de +asa&ie i Gusti&ie. ;ermenul (n care $rocurorul $oate emite autorizarea este de $,n la 30 de zile de la data solicitrii autorizrii 2.)a articolul 21* alineatul =3< se modific cu$rins> @=3< 7nstan&a stabile te numrul zilelor-amend $otri'it criteriilor generale de indi'idualizare a $ede$sei. +uantumul sumei cores$unztoare unei zileamend se stabile te &in,nd seama de situa&ia material a condamnatului i de obliga&iile legale ale condamnatului fa& de $ersoanele aflate (n (ntre&inerea sa.@ ..)a articolul 24 alineatul =/<* litera b< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @b< $ersoana condamnat s',r e te o nou infrac&iune desco$erit (nainte de e-ecutarea integral a obliga&iei de munc (n folosul comunit&ii. Pilele-amend nee-ecutate $rin munc (n folosul comunit&ii la data condamnrii definiti'e $entru noua infrac&iune* (nlocuite cu (nchisoarea* se adaug la $edea$sa $entru noua infrac&iune.@ 4.)a articolul 2/* alineatele =1<* =2< urmtorul cu$rins> @Art. 2/ =1< %edea$sa accesorie const (n interzicerea e-ercitrii dre$turilor $re'zute la art. 22 alin. =1< lit. a<* b< i d<-o<* a cror e-ercitare a fost interzis de instan& ca $edea$s com$lementar. =2< .n cazul deten&iunii $e 'ia&* $edea$sa accesorie const (n interzicerea de ctre instan& a e-ercitrii dre$turilor $re'zute la art. 22 alin. =1< lit. a<-o< sau a unora dintre acestea. ............................................................ =4< .n cazul deten&iunii $e 'ia&* $edea$sa accesorie a',nd con&inutul $re'zut la art. 22 alin. =1< lit. c< se $une (n e-ecutare la data liberrii condi&ionate sau du$ ce $edea$sa a fost considerat ca e-ecutat.@ 1.)a articolul 8/ alineatul =1<* du$ litera c< se introduce o nou liter* litera d<* cu urmtorul cu$rins> @d< aco$erirea integral a $re:udiciului material cauzat $rin infrac&iune* (n cursul urmririi $enale sau al :udec&ii* $,n la $rimul termen de i =4< se modific i 'or a'ea i $oate fi $relungit* (n i se 'a a'ea urmtorul condi&iile legii* fr ca durata total s de$ easc 130 de zile.@

165

:udecat* dac f$tuitorul nu a mai beneficiat de aceast circumstan& (ntr-un inter'al de / ani anterior comiterii fa$tei. +ircumstan&a atenuant nu se a$lic (n cazul s',r irii urmtoarelor infrac&iuni> contra $ersoanei* de furt calificat* t,lhrie* $iraterie* fraude comise $rin sisteme informatice i mi:loace de $lat electronice* ultra:* ultra: :udiciar* $urtare abuzi'* infrac&iuni contra siguran&ei $ublice* infrac&iuni contra snt&ii $ublice* infrac&iuni contra libert&ii religioase i res$ectului datorat $ersoanelor i de rzboi* a decedate* contra securit&ii na&ionale* contra ca$acit&ii de lu$t a for&elor armate* infrac&iunilor de genocid* contra umanit&ii infrac&iunilor $ri'ind frontiera de stat a 6om,niei* a infrac&iunilor la legisla&ia $ri'ind $re'enirea i combaterea terorismului* a infrac&iunilor de coru$&ie* infrac&iunilor asimilate infrac&iunilor de coru$&ie* a celor (m$otri'a intereselor financiare ale Eniunii Auro$ene* a infrac&iunilor $ri'itoare la neres$ectarea regimului materiilor e-$lozi'e* materialelor nucleare sau al altor materii radioacti'e* $ri'ind regimul :uridic al drogurilor* $ri'ind regimul :uridic al $recursorilor de droguri* a celor $ri'ind s$larea banilor* $ri'ind acti'it&ile aeronautice ci'ile i cele care $ot $une (n $ericol siguran&a zborurilor i securitatea aeronautic* $ri'ind $rotec&ia martorilor* $ri'ind interzicerea organiza&iilor caracter fascist* rasist sau -enofob 'ino'ate de s',r irea unor infrac&iuni contra $cii i simbolurilor cu i omenirii* a celor i a $romo'rii cultului $ersoanelor

$ri'ind traficul de organe* &esuturi sau celule de origine uman* $ri'ind $re'enirea i combaterea $ornografiei i a celor la regimul ado$&iilor.@ 6.)a articolul 30 alineatul =2<* litera d< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @d< $edea$sa $re'zut de lege $entru infrac&iunea s',r it este (nchisoarea mai mare de / ani.@ 7.Articolul 32 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 32> Anularea i efectele renun&rii la a$licarea $ede$sei =1< %ersoana fa& de care s-a dis$us renun&area la a$licarea $ede$sei nu este su$us niciunei decderi* interdic&ii sau inca$acit&i ce ar $utea decurge din infrac&iunea s',r it. =2< 6enun&area la a$licarea $ede$sei nu $roduce efecte asu$ra e-ecutrii msurilor de siguran& i a obliga&iilor ci'ile $re'zute (n hotr,re.

166

=3< 9ac (n termen de 2 ani de la rm,nerea definiti' a hotr,rii $rin care s-a dis$us renun&area la a$licarea $ede$sei se desco$er c $ersoana fa& de care s-a luat aceast msur s',r ise anterior rm,nerii definiti'e a hotr,rii o alt infrac&iune* $entru care i s-a stabilit o $edea$s chiar du$ e-$irarea acestui termen* renun&area la a$licarea $ede$sei se anuleaz i se stabile te $edea$sa $entru infrac&iunea care a atras ini&ial renun&area la a$licarea $ede$sei* a$lic,ndu-se a$oi* du$ caz* dis$ozi&iile $ri'itoare la concursul de infrac&iuni* recidi' sau $luralitate intermediar.@ 8.)a articolul 33* alineatul =4< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=4< Sunt obligatorii $rezentarea moti'elor care au determinat am,narea a$licrii $ede$sei i aten&ionarea infractorului asu$ra conduitei sale 'iitoare i a consecin&elor la care se e-$une dac 'a mai comite infrac&iuni sau nu 'a res$ecta msurile de su$ra'eghere ori nu 'a e-ecuta obliga&iile ce (i re'in $e durata termenului de su$ra'eghere.@ 9.)a articolul 3/* alineatele =3< i =4< se modific i 'or a'ea urmtorul cu$rins> @=3< %entru stabilirea obliga&iei $re'zute la alin. =2< lit. b<* instan&a 'a consulta informa&iile $use la dis$ozi&ie $eriodic de ctre ser'iciul de $roba&iune cu $ri'ire la $osibilit&ile concrete de e-ecutare e-istente la ni'elul ser'iciului de $roba&iune i la ni'elul institu&iilor din comunitate. =4< +,nd stabile te obliga&ia $re'zut la alin. =2< lit. e<-g<* instan&a indi'idualizeaz* (n concret* con&inutul acestei obliga&ii* &in,nd seama de (m$re:urrile cauzei.@ 10.)a articolul 13* alineatul =4< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @=4< %entru stabilirea con&inutului obliga&iei $re'zute la alin. =3<* instan&a 'a consulta informa&iile $use la dis$ozi&ie $eriodic de ctre ser'iciul de $roba&iune cu $ri'ire la $osibilit&ile concrete de e-ecutare e-istente la ni'elul ser'iciului de $roba&iune i la ni'elul institu&iilor din comunitate.@ 11.)a articolul 13* alineatul =1< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 13 =1< .n cazul (n care condamnatul nu a s',r it o nou infrac&iune desco$erit $,n la e-$irarea termenului de su$ra'eghere* nu s-a dis$us re'ocarea sus$endrii e-ecutrii $ede$sei sub su$ra'eghere desco$erit o cauz de anulare* $edea$sa se consider e-ecutat.@ i nu s-a

167

12.)a articolul 101* alineatul =4< se modific cu$rins>

i 'a a'ea urmtorul

@=4< +,nd stabile te obliga&ia $re'zut la alin. =2< lit. d<-f<* instan&a indi'idualizeaz* (n concret* con&inutul acestei obliga&ii* &in,nd seama de (m$re:urrile cauzei.@ 1..)a articolul 101* alineatul =2< se abrog. 14.Articolul 102 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 102> Afectele liberrii condi&ionate .n cazul (n care condamnatul nu a s',r it o nou infrac&iune desco$erit $,n la e-$irarea termenului de su$ra'eghere* nu s-a dis$us re'ocarea liberrii condi&ionate i nu s-a desco$erit o cauz de anulare* $edea$sa se consider e-ecutat.@ 11.)a articolul 112* alineatul =2< se modific cu$rins> @=2< 6eferatul de e'aluare $ri'ind res$ectarea condi&iilor de e-ecutare a msurii educati'e sau a obliga&iilor im$use se (ntocme te de ctre ser'iciul de $roba&iune (n toate cazurile (n care instan&a dis$une asu$ra msurii educati'e ori asu$ra modificrii sau (ncetrii e-ecutrii obliga&iilor im$use* cu e-ce$&ia situa&iei $re'zute la art. 122* c,nd acesta 'a fi (ntocmit de ctre centrul educati' ori de deten&ie.@ 16.)a articolul 131* alineatul =3< se abrog. 17.)a articolul 144* alineatele =1< urmtorul cu$rins> @Art. 144 =1< %edea$sa com$lementar a $lasrii sub su$ra'eghere :udiciar $resu$une desf urarea sub su$ra'egherea unui mandatar :udiciar a acti'it&ii care a ocazionat comiterea infrac&iunii* $e o $erioad de la un an la 3 ani. =2< 4andatarul :udiciar are obliga&ia de a sesiza instan&a atunci c,nd constat c $ersoana :uridic nu a luat msurile necesare (n 'ederea $re'enirii comiterii de noi infrac&iuni. .n cazul (n care instan&a constat c sesizarea este (ntemeiat* dis$une (nlocuirea acestei $ede$se cu $edea$sa $re'zut la art. 140.@ 18.)a articolul 1//* alineatul =4< se modific cu$rins> i 'a a'ea urmtorul i =2< se modific i 'or a'ea i 'a a'ea urmtorul

168

@=4< ;ermenele $re'zute la art. 1/4* dac au fost de$ ite cu (nc o dat* 'or fi socotite (nde$linite oric,te (ntreru$eri ar inter'eni.@ 19.)a articolul 18/ alineatul =1<* litera c< se modific urmtorul cu$rins> @c< e-ercit* singur sau (m$reun cu alte $ersoane* (n cadrul unei regii autonome* al altui o$erator economic sau al unei $ersoane :uridice cu ca$ital integral sau ma:oritar de stat* atribu&ii legate de realizarea obiectului de acti'itate al acesteia.@ 20.)a articolul 132* litera e< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @e< $rele'area de organe* &esuturi sau celule de origine uman* (n mod ilegal.@ 21.Articolul 210 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 210> ;raficul de $ersoane =1< 6ecrutarea* trans$ortarea* transferarea* ad$ostirea sau $rimirea unei $ersoane (n sco$ul e-$loatrii acesteia* s',r it> a< $rin constr,ngere* r$ire* inducere (n eroare sau abuz de autoritate? b< $rofit,nd de im$osibilitatea de a se a$ra sau de a- i e-$rima 'oin&a ori de starea de 'dit 'ulnerabilitate a acelei $ersoane? c< $rin oferirea* darea* acce$tarea sau $rimirea de bani ori de alte foloase (n schimbul consim&m,ntului $ersoanei care are autoritate asu$ra acelei $ersoane* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani e-ercitrii unor dre$turi. =2< ;raficul de $ersoane s',r it de un func&ionar $ublic (n e-erci&iul atribu&iilor de ser'iciu se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani. =3< +onsim&m,ntul $ersoanei 'ictim a traficului nu constituie cauz :ustificati'.@ 22.)a articolul 211* alineatul =2< se modific cu$rins> @=2< 9ac fa$ta a fost s',r it (n condi&iile art. 210 alin. =1< sau de ctre un func&ionar $ublic (n e-erci&iul atribu&iilor de ser'iciu* $edea$sa este (nchisoarea de la / la 12 ani i interzicerea e-ercitrii unor dre$turi.@ 2..Articolul 231 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 231> %l,ngerea $realabil i (m$carea =1< Fa$tele $re'zute (n $rezentul ca$itol* s',r ite (ntre membrii de familie de ctre un minor (n $aguba tutorelui ori de ctre cel care locuie te i 'a a'ea urmtorul i interzicerea i 'a a'ea

169

(m$reun cu $ersoana 'tmat sau este gzduit de aceasta* se $ede$sesc numai la $l,ngerea $realabil a $ersoanei 'tmate. =2< .n cazul fa$telor $re'zute la art. 223* art. 221 alin. =1<* alin. =2< lit. b< i c< i art. 230* (m$carea (nltur rs$underea $enal.@ 24.)a articolul 234* alineatul =2< se modific cu$rins> @=2< ;,lhria s',r it (n condi&iile art. 221 alin. =3< se $ede$se te cu (nchisoare de la / la 12 ani i interzicerea unor dre$turi.@ 21.)a articolul 231* alineatul =1< se modific cu$rins> @Art. 231 =1< Fa$ta func&ionarului $ublic care* direct ori indirect* $entru sine sau $entru altul* $retinde ori $rime te bani sau alte foloase care nu i se cu'in ori acce$t $romisiunea unor astfel de foloase* (n legtur cu (nde$linirea* ne(nde$linirea* urgentarea ori (nt,rzierea (nde$linirii unui act ce intr (n (ndatoririle sale de ser'iciu sau (n legtur cu (nde$linirea unui act contrar acestor (ndatoriri* se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 la 10 ani e-ercita $rofesia sau acti'itatea (n e-ecutarea creia a s',r it fa$ta.@ 26.)a articolul 212* alineatul =1< se modific cu$rins> @Art. 212 =1< %romisiunea* oferirea sau darea de bani ori alte foloase* $entru sine sau $entru altul* direct ori indirect* unei $ersoane care are influen& sau las s se cread c are influen& asu$ra unui func&ionar $ublic* $entru a-l determina $e acesta s (nde$lineasc* s nu (nde$lineasc* s urgenteze ori s (nt,rzie (nde$linirea unui act ce intr (n (ndatoririle sale de ser'iciu sau s (nde$lineasc un act contrar acestor (ndatoriri* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani i interzicerea e-ercitrii unor dre$turi.@ 27.)a articolul 214* litera c< se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @c< func&ionarilor sau $ersoanelor care ( i desf oar acti'itatea $e baza unui contract de munc ori altor $ersoane care e-ercit atribu&ii similare* (n cadrul Eniunii Auro$ene?@ 28.)a articolul 214* du$ litera f< se introduce o nou liter* litera g<* cu urmtorul cu$rins> i 'a a'ea urmtorul i interzicerea e-ercitrii dre$tului de a ocu$a o func&ie $ublic ori de a i 'a a'ea urmtorul i 'a a'ea urmtorul

170

@g< :ura&ilor din cadrul unor instan&e strine.@ 29.)a articolul 302* alineatul =2< se modific cu$rins> @=2< 9e&inerea sau confec&ionarea* fr dre$t* de mi:loace s$ecifice de interce$tare ori de (nregistrare a comunica&iilor se $ede$se te cu (nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.@ .0.)a articolul 302* du$ alineatul =2< se introduce un nou alineat* alineatul =8<* cu urmtorul cu$rins> @=8< %entru fa$tele $re'zute la alin. =1<* ac&iunea $enal se $une (n mi care la $l,ngerea $realabil a $ersoanei 'tmate.@ .1.)a articolul 303* alineatul =1< se modific cu$rins> @Art. 303 =1< 9is$ozi&iile art. 231-212* 21/* 218-301 i 304 $ri'itoare la func&ionarii $ublici se a$lic (n mod cores$unztor i fa$telor s',r ite de ctre sau (n legtur cu $ersoanele care e-ercit* $ermanent ori tem$orar* cu sau fr o remunera&ie* o (nsrcinare de orice natur (n ser'iciul unei $ersoane fizice dintre cele $re'zute la art. 18/ alin. =2< ori (n cadrul oricrei $ersoane :uridice.@ .2.)a articolul 342* du$ alineatul =/< se introduc dou noi alineate* alineatele =2< i =8<* cu urmtorul cu$rins> @=2< Dede$unerea armei i a muni&iei la un armurier autorizat (n termen de 10 zile de la e-$irarea $erioadei de 'alabilitate a $ermisului de arm constituie infrac&iune i se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 luni la 3 ani. =8< Fabricarea sau asamblarea de arme letale* de $iese sau de muni&ie $entru acestea> a< din orice com$onente esen&iale traficate ilicit? b< fr o autoriza&ie eliberat de ctre o autoritate com$etent a statului membru (n care are loc fabricarea sau asamblarea? c< fr marcarea armelor letale asamblate la data $roducerii lor* (n conformitate cu $re'ederile legale* se $ede$se te cu (nchisoare de la 2 la 8 ani.@ ...Articolul 344 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 344> Falsificarea sau modificarea. Qtergerea sau modificarea marca:elor de $e arme letale i 'a a'ea urmtorul i 'a a'ea urmtorul

171

Falsificarea sau

tergerea* (nlturarea ori modificarea* fr dre$t* a

marca:elor de $e arme letale se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend.@ .4.Articolul 34/ se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 34/> Deres$ectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioacti'e =1< %rimirea* de&inerea* folosirea* cedarea* modificarea* (nstrinarea* dis$ersarea* e-$unerea* $roduc&ia* $rocesarea* mani$ularea* de$ozitarea intermediar* im$ortul* e-$ortul ori de$ozitarea final* trans$ortul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioacti'e* $recum i orice o$era&ie $ri'ind circula&ia acestora* fr dre$t* se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea e-ercitrii unor dre$turi. =2< Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioacti'e se $ede$se te cu (nchisoarea de la / la 12 ani i interzicerea e-ercitrii unor dre$turi. =3< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< au $us (n $ericol alte i $ersoane sau bunuri* au $rodus 'tmarea cor$oral a uneia ori mai multor $ersoane* $edea$sa este (nchisoarea de la 8 la 1/ ani interzicerea e-ercitrii unor dre$turi. =4< .n cazul (n care fa$tele $re'zute la alin. =1< i =2< au a'ut ca urmare moartea uneia sau mai multor $ersoane* $edea$sa este (nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea e-ercitrii unor dre$turi. =/< 9ac fa$tele $re'zute la alin. =1<* =3< i =4< au fost s',r ite din i 'a a'ea urmtorul cul$* limitele s$eciale ale $ede$sei se reduc la :umtate.@ .1.)a articolul 311* alineatul =2< se modific cu$rins> @=2< +u aceea i $edea$s se sanc&ioneaz i (nscrierea (n co$ia de $e lista electoral $ermanent ori de $e lista electoral com$lementar a unor $ersoane care nu figureaz (n aceast list.@ .6.)a articolul 408* du$ alineatul =2< se introduce un nou alineat* alineatul =3<* cu urmtorul cu$rins> @=3< 9i'ulgarea* fr dre$t* a unor documente sau date care constituie informa&ii secrete de stat* de ctre cel care ia cuno tin& de acestea (n afara (ndatoririlor de ser'iciu* se $ede$se te cu (nchisoare de la un an la / ani.@

172

.7.)a articolul 412* alineatul =3< se modific cu$rins> @=3< Fa$tele $re'zute la alin. =1<

i 'a a'ea urmtorul

i =2< s',r ite $e durata strii de

asediu sau a strii de urgen& se $ede$sesc cu (nchisoare de la 2 la 8 ani* iar dac au fost s',r ite (n tim$ de rzboi* se $ede$sesc cu (nchisoare de la 3 la 10 ani.@ .8.Articolul 430 se modific i 'a a'ea urmtorul cu$rins> @Art. 430 9is$ozi&iile art. 424-422* 423 i 421 se a$lic (n mod cores$unztor i (n cazul aerona'elor militare.@ .9.)a articolul 443 alineatul =1<* du$ litera g< se introduce o nou liter* litera h<* cu urmtorul cu$rins> @h< utilizeaz bunurile culturale $rote:ate ca atare de dre$tul interna&ional umanitar* (n s$ecial monumente istorice* cldiri consacrate cultului religios* (n'&m,ntului* artei sau tiin&ei* $entru declan area unui atac $rin mi:loace militare (m$otri'a $r&ii inamice.@

$%$L&L %4' (i)po*i+ii tran*itorii 2i 5inale


,rt. 246 )egea nr. 286/2009 $ri'ind odul penal* $ublicat (n 4onitorul 5ficial al i 6om,niei* %artea 7* nr. /10 din 24 iulie 2001* cu modificrile com$letrile ulterioare* intr (n 'igoare la data de 1 februarie 2014. ,rt. 247 +u e-ce$&ia $rezentului articol* a art. 121 $ct. 3 i a art. 241* care intr (n 'igoare la 3 zile de la data $ublicrii (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* $rezenta lege intr (n 'igoare la data de 1 februarie 2014. ,rt. 248 Actele normati'e $re'zute (n titlul 77 @9is$ozi&ii $ri'ind modificarea i com$letarea unor acte normati'e care cu$rind dis$ozi&ii $enale@* cu e-ce$&ia celor $re'zute la art. 28-21* 41* /1* 13 i 211* cu modificrile i com$letrile aduse $rin $rezenta lege* 'or fi re$ublicate (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* d,ndu-se te-telor o nou numerotare. ,rt. 249 /10.n termen de 2 luni de la data $ublicrii $rezentei legi (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* Bu'ernul 'a su$une %arlamentului s$re ado$tare>

173

a0$roiectul de lege $ri'ind organizarea $roba&iune?

i func&ionarea sistemului de

b0$roiectul de lege $ri'ind e-ecutarea $ede$selor* msurilor educati'e i a altor msuri dis$use de organele :udiciare (n cursul $rocesului $enal* ne$ri'ati'e de libertate? c0$roiectul de lege $ri'ind e-ecutarea $ede$selor i a msurilor $ri'ati'e de libertate dis$use de organele :udiciare (n cursul $rocesului $enal. /20.n termen de 2 luni de la data $ublicrii $rezentei legi (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7* Bu'ernul 'a su$une %arlamentului s$re ado$tare> a0$roiectul de lege $re'zut la art. 121 $ct. 3? b0$roiectul de lege $ri'ind substan&e $sihoacti'e* (n condi&iile $re'zute la art. 241. /.0Actele normati'e $re'zute la alin. =1< data de 1 februarie 2014. ,rt. 210 )a data intrrii (n 'igoare a $rezentei legi se abrog )egea nr. 1/01123 $ri'ind -RRRRAceast lege a fost ado$tat de %arlamentul 6om,niei* cu res$ectarea $re'ederilor art. 8/ re$ublicat.
%6AQA97D;A)A +A4A6A7 9A%E;AL7)56 4,LE"%& ;$E<,7 =G-7E, %6AQA97D;A)A SADA;E)E7 GE-"GE6 "%7 L,&"E7>%& ,7$-7E? &

i =2< 'or intra (n 'igoare la

odul penal* re$ublicat (n 4onitorul 5ficial al 6om,niei* %artea 7*

nr. 2/ din 12 a$rilie 1118* cu modificrile i com$letrile ulterioare.

i ale art. 82 alin. =1< din

on)titu+ia "om#niei*

,7E@A'
=- Ane-a la )egea nr. 76/2008< 7nfrac&iunile $entru care $ot fi $rele'ate $robe biologice* (n 'ederea introducerii $rofilelor genetice (n S.D.9.B.G. 1.7nfrac&iunea de omor 2.9eterminarea sau (nlesnirea sinuciderii ..7nfrac&iunea de ucidere din cul$ 4.Eciderea la cererea 'ictimei

174

1.7nfrac&iunea de 'tmare cor$oral 6.7nfrac&iunea de lo'iri sau 'tmri cauzatoare de moarte 7.7nfrac&iunea de 'tmare cor$oral din cul$ 8.6ele tratamente a$licate minorului 9..ncierarea 10.Eciderea sau 'tmarea nou-nscutului s',r it de ctre mam 11.Ktmarea ftului 12.7nfrac&iunea de li$sire de libertate (n mod ilegal 1..7nfrac&iunea de scla'ie 14.;rafic de $ersoane 11.;rafic de minori 16.%ro-enetism 17.7nfrac&iunea de 'iol 18.Agresiunea se-ual 19.7nfrac&iunea de act se-ual cu un minor 20.7nfrac&iunea de $er'ersiune se-ual 21.7nfrac&iunea de coru$&ie se-ual 22.7nfrac&iuni de t,lhrie i $iraterie 2..Eltra: 24.Eltra: :udiciar 21.6zbunarea $entru a:utorul dat :usti&iei 26.Su$unerea la rele tratamente 27.7nfrac&iunea de tortur 28.7nfrac&iunea de neres$ectare a regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioacti'e 29.7nfrac&iunea de neres$ectare a regimului materiilor e-$lozi'e .0.7nfrac&iunea de rele tratamente a$licate minorului .1.Atentatul care $une (n $ericol siguran&a na&ional .2.Atentatul care $une (n $ericol siguran&a unei colecti'it&i ...7nfrac&iuni de genocid contra umanit&ii i de rzboi .4.7nfrac&iuni la regimul armelor i muni&iilor .1.Actele de terorism $re'zute de )egea nr. 1.1/2004 $ri'ind $re'enirea i combaterea terorismului

175

.6.7nfrac&iunile $re'zute la art. 2* 3* 10 i 12 din )egea nr. 14./2000 $ri'ind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri* cu modificrile i com$letrile ulterioare .7.7nfrac&iunea $re'zut la art. 22 alin. =3< din 5rdonan&a de urgen& a Bu'ernului nr. 121/2006 $ri'ind regimul :uridic al $recursorilor de droguri* a$robat cu modificri $rin )egea nr. 186/2007 %ublicat (n 4onitorul 5ficial cu numrul 8/8 din data de 12 noiembrie 2012
Forma sintetic la data 03-feb-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.

176