Sunteți pe pagina 1din 21
Împrumuturile de stat CURS 8 Lect.univ.dr. Andreea STOIAN Departamentul de Finanţe, CEFIMO şi NIFIP Academia
Împrumuturile de stat
CURS 8
Lect.univ.dr. Andreea STOIAN
Departamentul de Finanţe, CEFIMO şi NIFIP
Academia de Studii Economice Bucureşti
andreea.stoian@fin.ase.ro
http://www.ase.ro/ase/studenti/index.asp?item=Detalii%20profesori&ID=758

Conţinut

Concept şi elemente tehnice

Forme ale împrumuturilor de stat

Impactul împrumuturilor de stat asupra generaţiilor

Concept

Împrumutul de stat sub raport juridic, reprezintă înţelegerea dintre persoane fizice şi/sau juridice, pe de o parte şi stat, pe de altă parte, prin care prima consimte să pună la dispoziţia statului o sumă de bani, sub formă de împrumut, pe o perioadă determinată, iar aceasta din urmă se angajează să o ramburseze la termenul stabilit şi să achite dobânda şi alte costuri aferente.

Destinaţie

finanţarea proiectelor de investiţii de interes naţional; acoperirea golurilor de trezorerie; acoperirea deficitului bugetar.

Carateristici

-caracter contractual şi voluntar

-caracter rambursabil;

-contraprestaţie (sub forma dobânzii);

-influenţa asupra generaţiilor viitoare.

Avantaje

majorarea impozitelor reprezintă o măsură nepopulară; -împrumuturile de stat oferă un plasament sigur şi remunerator pentru disponibilităţile lor băneşti; -mijloc mai rapid de procurare a resurselor financiare necesare, mai cu seamă în cazul în care se solicită acest împrumut băncii centrale.

Elemente tehnice (I)

1.denumirea împrumutului:

2.valoarea nominală, cursul; 3.termenul de rambursare, în funcţie de care împrumuturile se clasifică în :

împrumuturi pe termen scurt (până la un an); împrumuturi pe termen mediu (1-5 ani); împrumuturi pe termen lung (peste 5 ani).

Observaţie: pentru contractarea împrumuturilor pe termen scurt se emit înscrisuri publice sub forma: certificatelor de trezorerie etc. iar pentru contractarea împrumuturilor pe termen mediu şi lung se emit bilete de tezaur, obligaţiuni de stat, obligaţiuni municipale etc.

Elemente tehnice (II)

4.dobânda: preţul pe care statul îl plăteşte creditorilor săi pentru folosirea sumei împrumutate şi îmbracă forma:

dobânzii: venit fix de care beneficiază toţi deţinătorii de înscrisuri, proporţional cu valoarea nominală; ştigurilor: venituri diferenţiate de care beneficiază doar anumiţi deţinători ai înscrisurilor publice (tragere la sorţi); formă combinată sau alte avantaje (prime de rambursare, privilegii fiscale, plata impozitelor, privilegii juridice, garanţii contra variaţiilor monetare etc.). Observaţie:

o

1)rata nominală (rata de emisiune): se calculează la valoarea nominală a înscrisurilor de stat;

o

2)rata reală: venitul net ce revine creditorului de pe urma unei sute de unităţi monetare date cu împrumut, corectat cu modificarea preţurilor pe piaţă. Determinarea ratei reale conform acestei accepţiuni are la bază relaţia lui Fisher.

(…)

(…)

Operaţiuni (I)

1.Plasarea titlurilor:

a)prin subscripţie publică -cu nivel nelimitat: creditorii pot cumpăra atâtea titluri câte doresc; -cu nivel limitat: guvernul fixează un plafon global al împrumutului.

b)prin vânzarea către bănci:

-consorţiul bancar poate prelua în comision obligaţiile împrumutului, statul intrând în posesia sumelor pe măsura plasării titlurilor de către consorţiu;

-banca poate cumpăra efectiv titlurile împrumutului de stat, pe care se angajează să le plaseze pe piaţă, câştigul său fiind diferenţa dintre preţul la care vinde înscrisurile către populaţie şi cel la care au fost achiziţionate de către stat. Titlurile care nu au putut fi plasate pe piaţă sunt incluse în portofoliul bîncii respective.

c)prin vânzare la bursă

Operaţiuni (II)

2.Modificarea ratei dobânzii. Se procedează la o astfel de operaţiune în condiţiile în care rata dobânzii înregistrează o scădere apreciabilă. În astfel de situaţii statul va preschimba titlurile împrumuturilor vechi cu titluri ale unui împrumut nou, emis cu o dobândă mai redusă, operaţiune cunoscută sub denumirea de conversiune. În practică se cunosc următoarele tipuri de conversiune.

-conversiune forţată: singura alternativă este aceea de a preschimba vechile titluri cu cele noi, în decursul unei anumite perioade, în caz contrar înscrisurile pierzându-şi valabilitatea; -conversiunea facultativă: creditorii pot opta fie pentru preschimbarea titlurilor aferente împrumutului, fie pentru păstrarea acestora; -rambursarea anticipată: creditorii pot opta fie pentru preschimbarea titlurilor vechi, fie pentru rambursarea anticipată a împrumutului. Este modalitatea cel mai des întâlnită în practică.

Observaţie: operaţiunea de arozare este inversul celei de conversiune; se urmăreşte păstrarea interesului publicului faţă de împrumuturile de stat.

Operaţiuni (III)

3.Modificarea termenului de rambursare:

-creditorii se pot confrunta cu riscul de depreciere a banilor datorită prelungirii termenului de rambursare, caz în care statul va trebui să accepte majorări ale ratei dobânzii; -cheltuielile publice legate de rambursarea împrumuturilor scadente se reduc dar creşte efortul statului în ceea ce priveşte plata dobânzilor aferente; -băncile sunt avantajate deoarece astfel de operaţiuni sporesc veniturile încasate de pe urma comisioanelor plătite de stat.

Operaţiuni (IV)

4.Rambursarea împrumuturilor de stat:

-prin anuităţi constante, în cote progresive sau regresive; -prin tragere la sorţi: se utilizează în special în cazul în care numărul deţinătorilor de titluri este mare; -răscumpărarea la bursă; -amortizarea indirectă datorită deprecierii monetare, ca urmare a repudierii datoriei sau a incapacităţii de plată. Rambursarea împrumuturilor se efectuează pe seama:

-fondului special de amortizare (fond cu afectaţie specială constituit la dipsoziţia casei de amortizare, din care se efectuează cheltuielile cu plata dobânzilor şi rambursarea împrumutului); -resurselor prevăzute în bugetul de stat cu această destinaţie (venituri bugetare ordinare); -excedentelor bugetare.

(…)

(…)

Împrumtuturile de stat

Stats. RO, MFP (2009)

http://www.mfinante.ro/ratingul.html?pagina=domenii
http://www.mfinante.ro/ratingul.html?pagina=domenii
Împrumtu tu rile de stat Stats. RO, MFP (20 09) http://www.mfinante.ro/ratingul.html?pagina=domenii

Împrumuturile de stat

Stats. RO, MFP (2012)

Împrumuturile de stat Stats. RO, MFP (2012)

Împrumuturile de stat

Stats. RO, MFP (2012)

Împrumuturile de stat Stats. RO, MFP (2012)

Împrumuturile de stat

Stats. RO, MFP (2012)

Împrumuturile de stat Stats. RO, MFP (2012)

Împrumuturile de stat

Stats. RO, MFP (2012)

Împrumuturile de stat Stats. RO, MFP (2012)
Împrumuturile de stat Stats. RO, MFP (2012)

Impactul asupra generaţiilor următoare

Echivalenţa Ricardiană

Finanţarea cheltuielilor publice prin creşterea impozitelor sau contractarea împrumuturilor de stat au efecte identice asupra economiei

Întrebări Răspunsuri
Întrebări
Răspunsuri